Graco 334391C, ProMix 3KS Bruksanvisning | Manualzz
Drift
®
ProMix
3KS
334391C
SV
Doserare för flerkomponentmaterial
Automatiskt system för proportionell blandning av flerkomponentbeläggningar.
Endast för yrkesmässigt bruk.
Godkänd för användning i explosiva atmosfärer (förutom EasyKey och
strömförsörjningsmodul 3KS).
Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs alla varningar och anvisningar i denna
handbok. Spara dessa anvisningar.
Se sidan 4 för modellinformation, inklusive maximalt
arbetstryck. Etiketter för utrustningens godkännande finns
på sidan 3. En del komponenter som visas är inte inkluderade
i alla system.
TI14826a
0359
#
53
II 2 G
Innehållsförteckning
Närliggande handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Godkännanden av utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systemkonfiguration och artikelnummer . . . . . . . 4
Konfigurationsnyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Standardfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Identifikation och beskrivning av komponenter . . . 12
EasyKey Display och tangentbord . . . . . . . . . . . 16
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Knappsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Anslutningsportar för EasyKey och 3KS
strömförsörjningsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . 17
EasyKey AC-strömbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3KS strömförsörjningsmodul, AC-strömbrytare . . . 18
EasyKey I/S-ström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3KS strömförsörjningsmodul, I/S-ström . . . . . . 18
EasyKey Akustiskt larm för överskriden brukstid . . 18
EasyKey Graco-webbgränssnittsport . . . . . . . . 18
EasyKey Ethernet-anslutning . . . . . . . . . . . . . . 18
Skärmar för körläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Startskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Statusskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Skärm för manuell styrning . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skärm för total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skärm för återställning av total . . . . . . . . . . . . . 23
Skärm för återställning av lösningsmedel . . . . . 23
Skärmar för larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Skärm för nivåkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Inställningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lösenordsskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Startskärm för inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Skärmar för systemkonfiguration . . . . . . . . . . . 28
Alternativskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Avancerade inställningsskärmar . . . . . . . . . . . . 34
Inställningsskärmar för recept . . . . . . . . . . . . . . 39
Recept 0 skärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kalibreringsskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ProMix 3KS integrationsspecifikationer . . . . . . . 46
Diskret I/O kontra nätverkskommunikation . . . . 46
Diskret I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Flödesdiagram för automatik . . . . . . . . . . . . . . . 51
2
Systemdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Driftlägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sekventiell dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Receptbyte (kulör) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Flödeskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Typisk PLC-interaktion med ProMix 3KS . . . . . . 64
Allmän driftcykel, sekventiell dosering . . . . . . . . 66
Ventilinställningar för blandningsrör . . . . . . . . . . 68
Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tryckavlastande procedur . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Mätarkalibrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kulörbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Procedurer för kulörbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Sekvenser för kulörbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Larm och varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Systemlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Systemvarningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Felsökning larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kretsscheman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Pneumatiskt systemschema . . . . . . . . . . . . . . 108
Elschema för systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Elschema för strömförsörjningsmodul . . . . . . . 114
Teknisk data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
334391C
Närliggande handböcker
Närliggande handböcker
Komponenthandböcker på engelska
Handbok
Beskrivning
313881
313883
312778
312779
312780
ProMix 3KS Installationssats
ProMix 3KS-sats, reparation–delar
ProMix 2KS Automatisk systeminstallation
ProMix 2KS Automatisk systemdrift
ProMix 2KS Automatiskt system,
reparation–delar
Blandningsrör för vätska
Fördelningsventil
Ventilstaplar för kulörbyte
Modulsats för kulörbyte
Satser för pistolspolbox
Pistolsats för luftavstängning
Sats för tömningsventil och tredje
rensningsventil
Sats för nätverkskommunikation
G3000/G3000HR Flödesmätare
Coriolis-flödesmätare
Sats för golvstativ
Signalsats
Grundläggande webbgränssnitt/avancerat
webbgränssnitt
15V825 Diskret I/O-kortsats
312781
312782
312783
312787
312784
310745
312786
312785
308778
313599
313290
313542
313386
406800
Godkännanden av
utrustning
Godkännanden av utrustningen visas på följande
etiketter som är fästa på vätskestationen och
strömförsörjningsmodulen. Se FIG. 1 på sidan 4
för etikettplaceringar.
Etikett på vätskestation och
strömförsörjningsmodul
ATEX-certifikat är listade här
®
ProMix 3KS
Electronic Proportioner
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 258682.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
MPa
7
100
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MFG. YR.
MPa
bar
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
TI14376a
Etikett på vätskestation
ProMix® 3KS
PART NO.
C
SERIES
FLUID PANEL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
Intrinsically safe equipment
for Class I, Div 1, Group D, T3
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
.7
7
MPa
bar
100
PSI
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
FM08ATEX0073
II 2 G
Ex ia IIA T3
TI14374a
ATEX-certifikat är listade här
Etikett på strömförsörjningsmodul
POWER REQUIREMENTS
ProMix® 3KS
PART NO. SERIES NO. MFG. YR.
VOLTS
85-250 ~
AMPS 2 AMPS MAX
GRACO INC.
C
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
50/60 Hz
Intrinsically safe connections
for Class I, Div 1, Group D
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 258682
II (2) G
[Ex ia] IIA
FM08ATEX0072
Um: 250 V
TI14375a
ATEX-certifikat är listade här
334391C
3
Systemkonfiguration och artikelnummer
Systemkonfiguration och artikelnummer
Konfigurationsnyckel
Det konfigurerade artikelnumret för din utrustning är tryckt på utrustningens märkplåt.
Se FIG. 1 för märkplåtarnas placering. I artikelnumret ingår siffror från var och en av
följande kategorier, beroende på aktuell systemkonfiguration.
Vätskemätare för
3K-system komponent C
Byte av komponent C
TK
Ej tilldelad
0 = Ingen mätare
0 = Inga ventiler (enkel komponent C)
1 = G3000
1 = Två ventiler (lågt tryck)
2 = G3000HR
2 = Fyra ventiler (lågt tryck)
Ej tilldelad
0
0
3 = Coriolis 3,17 mm 3 = Två ventiler (högt tryck)
(1/8 tum)
4 = Fyra ventiler (högt tryck)
4 = Mätare för
lösningsmedel
®
ProMix 3KS
Electronic Proportioner
C
Etikettplacering
på vätskestation
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
TI14361a
Etikettplacering på
strömförsörjningsmodul
TI14370a
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
Maximalt
arbetstryck för
vätska är listat här
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 258682.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
.7
7
100
MPa
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MFG. YR.
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Konfigurerat artikelnummer
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
TI14376a
FIG. 1: Märkplåt
4
334391C
Systemkonfiguration och artikelnummer
Godkännande för placering i brandfarlig miljö
Modeller som använder G3000, G3000HR eller egensäkrad Coriolis-mätare för A-, B- och C-mätare är godkända
för installation i ett riskområde – Klass I, div I, grupp D, T3 eller zon I grupp IIA T3.
Maximalt arbetstryck
Maximalt arbetstryck beror på de alternativ för vätskekomponent som valts. Trycket grundas på märktrycket
för den vätskekomponent som har lägst märktryck. Se tryckklassning för komponenten nedan.
Exempel: En modell med flödeskontroll har ett maximalt arbetstryck på 1,31 MPa (13,1 bar, 190 psi).
Kontrollera märkplåten på EasyKey, strömförsörjningsmodulen eller vätskestationen för systemets
maximala arbetstryck. Se FIG. 1.
ProMix Maximalt arbetstryck för vätskekomponenter
Bassystem (inga mätare [alternativ 0], inget byte av kulör/komponent C [alternativ 0]
och ingen flödeskontroll [alternativ med basenhet ProMix 2KS]) . . . . . . . . . . . . . . .21,0 MPa, (210 bar, 3 000 psi)
Mätaralternativ 1, 2 och 4 (G3000 eller G3000HR, mätare för lösningsmedel) . . . . 21,0 MPa (210 bar, 3 000 psi)
Mätaralternativ 3 (Coriolis-mätare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,86 MPa (158,6 bar, 2 300 psi)
Kulörbyte alternativ 1 och 2 (lågtrycksventiler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,07 MPa (20,6 bar, 300 psi)
Kulörbyte alternativ 3 och 4 (högtrycksventiler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 MPa (210 bar 3 000 psi)
Flödeskontroll (alternativ med automatisk basenhet ProMix 2KS) . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 MPa (13,1 bar, 190 psi)
Flödesmätarens intervall för flödeshastighet
G3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75–3 800 cm³/min (0,08–3,78 l/m (0,02-1,0 gpm))
G3000HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–1 900 cm³/min (0,04–1,89 l/m (0,01–0,50 gpm))
Coriolis-mätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–3 800 cm³/min (0,02–3,78 l/m (0,005–1,00 gpm))
S3000 Mätare för lösningsmedel (tillbehör) . . . . . . . . . . . . . . 38–1 900 cm³/min (0,04–1,89 l/m (0,01–0,50 gpm))
Standardfunktioner
Funktion
ProMix 3KS Strömförsörjningsmodul
Väggmonterad vätskestation, 50 cm³ integrator och statisk blandare
IS-strömkabel, färgkodad röd, 15,25 m (50 fot)
CAN kommunikationskabel, färgkodad grön, 3,05 m (10 fot)
Mätar- och solenoidkabel, 3,05 m (10 fot)
Nätverkskabel för tredje komponent, färgkodad gul, 1,83 m (6 fot)
C-sidans tömningsventil, om kulörventil(er) har valts
334391C
5
Systemkonfiguration och artikelnummer
6
334391C
Tillbehör
Tillbehör
Tillbehör
Infogningsval pistolspolbox
15V354 Sats för tredje rensningsventil
15V536 Brytarsats för lösningsmedelsflöde
15V213 Strömkabel, 30,5 m (100 fot)
15G710 Fiberoptikkabel, 30,5 m (100 fot)
15V034 Integratorsats 10 cm³
15V033 Integratorsats 25 cm³
15V021 Integratorsats 50 cm³
24B618 Integratorsats 100 cm³
15W034 Indikatorsats med strobljuslarm
15V337 Avancerat webbgränssnitt
15V256 Uppgraderingssats för automatiskt läge
334391C
7
Varningar
Varningar
Följande varningar gäller för förberedelser, drift, jordning, skötsel och reparation av den här utrustningen.
Utropstecknet anger allmänna varningar och farosymbolerna anger specifika risker i samband med åtgärden.
Referera till de här varningarna. Dessutom finns i handboken produktspecifika varningar där de är tillämpliga.
VARNING
BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK
Brandfarliga ångor, till exempel från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan antändas eller
explodera. För att undvika brand och explosion:
• Använd utrustningen endast i välventilerade utrymmen.
• Avlägsna gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning
av statisk elektricitet).
• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.
• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.
• Jorda all utrustning i arbetsområdet. Se anvisningar för Jordning.
• Använd endast jordade slangar.
• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.
• Avbryt driften omedelbart vid statisk gnistbildning eller om du känner en stöt. Använd inte
utrustningen förrän du lokaliserat och rättat till felet.
• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Denna utrustning måste jordas. Felaktig jordning, förberedelser eller användning av systemet kan
orsaka elstötar.
• Stäng av och koppla bort strömmen med huvudströmbrytaren innan kablar kopplas bort och innan
service utförs på utrustningen.
• Anslut endast till en jordad strömkälla.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.
EGENSÄKERHET
Endast modeller med G3000, G250, G3000HR, G250HR eller egensäker Coriolis-mätare för A-, B- och
C-mätare är godkända för installation i ett riskområde – Klass I, div I, grupp D, T3 eller zon I grupp IIA
T3. För att undvika brand och explosion:
• Installera inte utrustning som bara är godkänd för ej brandfarlig miljö i brandfarlig miljö. Din modells
klassade egensäkerhet framgår av märkplåten.
• Ersätt inte och modifiera inte systemkomponenter då egensäkerheten kan äventyras.
VÄTSKEINTRÄNGNINGSRISK
Högtrycksvätska från pistolen, slangläckor eller spruckna komponenter kommer att tränga igenom huden.
Detta kan se ut som ett lindrigt sår men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök läkare
omedelbart.
• Dra åt alla vätskeanslutningar innan utrustningen tas i drift.
• Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel.
• Håll inte handen över sprutmunstycket.
• Försök inte stoppa eller rikta om läckor med handen, någon kroppsdel, handske eller trasa.
• Följ handbokens Tryckavlastande procedur när du slutar spruta och före rengöring, kontroll
eller service av utrustningen.
8
334391C
Varningar
VARNING
RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN
Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
• Använd inte enheten om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.
• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den lägst klassade systemkomponenten.
Se avsnittet Teknisk data i alla utrustningshandböcker.
• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens delar i kontakt med vätskan. Se
avsnittet Teknisk data i alla utrustningshandböcker. Läs igenom vätske- och lösningsmedelstillverkarens
varningar. Begär att få materialsäkerhetsdatablad (MSDS) med fullständig information om materialet från
distributören eller återförsäljaren.
• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar och använd endast
originalreservdelar.
• Ändra eller modifiera inte utrustningen.
• Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Kontakta din återförsäljare för information.
• Dra slangar och kablar på avstånd från passager, skarpa kanter, rörliga delar och varma ytor.
• Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta utrustningen.
• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.
• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.
RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR
Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra, t.o.m. dödliga skador om de stänker på hud eller i ögon,
inandas eller sväljs.
• Läs materialsäkerhetsdatabladen (MSDS) för information om specifika risker med de vätskor som
används.
• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.
• Bär alltid täta handskar vid sprutning och vid rengöring av systemet.
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
För att skydda dig mot svåra skador, bland annat ögonskador, inandning av giftiga ångor, brännskador
och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och reparation av maskinen
och när du befinner inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen ska minst följande ingå:
• Skyddsglasögon
• Kläder och andningsskydd som rekommenderas av vätske- och lösningsmedelstillverkaren
• Handskar
• Hörselskydd
334391C
9
Ordlista
Ordlista
Luftväxling – processen att blanda samman luft och
lösningsmedel under spolcykeln för att underlätta
rengöring av ledningar och minska bruket av
lösningsmedel.
Analog – avser eller är en enhet i vilken data
representeras av kontinuerliga variabler, mätbara fysiska
kvantiteter såsom längd, bredd, spänning eller tryck.
Flödeskontroll för sluten krets – avser processen när
flödeshastigheten justeras automatiskt för att upprätthålla
ett konstant flöde.
Coriolis-mätare – en icke-störande flödesmätare som
ofta används i applikationer med lågt flöde eller med
lätt viskositet, mindre känslighet eller syrekatalyserade
material. Mätaren använder vibration för att mäta flöde.
Digital in- och utgång – en beskrivning av data som
överförs som en sekvens av diskreta symboler. Oftast
innebär detta binär data representerad av elektroniska
eller elektromagnetiska signaler.
Diskret I/O – avser data som utgör en separat enhet
och som har direkt kommunikation till en annan kontroll.
Doseringsstorlek – mängden harts (A), katalysator (B)
och reducering (C) som fördelas i en integrator.
Larm för doseringstid – den tid som är tillåten för en
dosering innan ett larm utlöses.
Ethernet – en metod för direkt koppling av en dator till
ett nätverk eller utrustning på samma fysiska plats.
Fiberoptisk kommunikation – användning av ljus för
att överföra kommunikationssignaler.
Fyllningstid – den tid som krävs för att ladda
blandningsmaterial till applikatorn.
Flödeskontrollens upplösning – ett inställbart värde
som tillåter flödeskontrollsystemet att maximera sin
prestanda. Värdet baseras på högsta önskade
flödeshastighet.
Analog signal för flödeshastighet – den typ av
kommunikationssignal som kan användas på
ProControl-modulen.
Tolerans för flödeshastighet – en inställbar
procentandel av acceptabel varians som systemet
tillåter innan en varning för flödeshastighet ges.
Flödesbörvärde – ett förutbestämt mål för
flödeshastighet.
Totalsumma – ett värde som inte kan återställas och
som visar den totala mängden material som har fördelats
genom systemet.
Insignal för pistolavtryckare – används för att
garantera säkerhet för blandningsförhållande,
doseringstider och processer för flödeskontroll.
Egensäkerhet (IS) – avser möjligheten att placera vissa
komponenter i riskfyllda miljöer.
Viloläge – om pistolen inte används under 2 minuter går
systemet in i viloläge. Tryck av pistolen för att återuppta
driften.
Jobbtotal – ett värde som inte kan återställas och
som visar mängden material som har fördelats genom
systemet. Ett jobb är klart när ett kulörbyte eller en
komplett systemspolning sker.
K-faktor – ett värde som avser mängden material som
passerar genom en mätare. Tilldelat värde avser mängd
material per puls.
Ki – avser graden som vätskeflödet överstigit sitt börvärde.
Kp – avser den hastighet vid vilken vätskeflödet når sitt
börvärde.
10
334391C
Ordlista
Manuellt läge – när systemet för dosering eller
flödeskontroll kontrollerar ingångarna utan någon
påverkan av en yttre kontroll.
Blandning – när korsbindning av harts (A), katalysator
(B) och reducering (C) sker.
Insignal för blandning – anger systemets lägesstatus
då systemet påbörjar en doseringssekvens, varje gång
blandningssignalen ställs på ”Hög”.
Modbus/TCP – en typ av kommunikationsprotokoll som
används för att kommunicera digitala I/O-signaler över
Ethernet.
Nätverksstation – ett sätt att identifiera ett specifikt
enskilt dosering- eller flödesstyrningssystem.
Rensning – när alla blandade material spolas från
systemet.
Rensningstid – den tid som behövs för att spola bort
allt blandat material från systemet.
Förhållandets tolerans – en inställbar procentandel av
acceptabel varians som systemet tillåter innan ett larm
om förhållandet går.
Sekventiellt kulörbyte – processen när ett kulörbyte
inleds och systemet automatiskt spolar bort den gamla
kulören och laddar en ny kulör.
Sekvensdosering – komponenter A, B och C fördelar
sekventiellt den nödvändiga mängden för att nå
blandningsförhållandet.
Överdoseringslarm – när antingen harts (A)-, katalysator
(B)- eller reducering (C)-komponent fördelar för mycket
material och systemet inte kan kompensera för det extra
materialet.
Lösningsmedelsfyllning – den tid som behövs för att
fylla materialledningar för blandning med lösningsmedel.
Brukstid – tiden tills ett material inte längre kan sprutas.
Tredje rensningsventil – avser användning av tre
rensningsventiler för att spola vissa vattenburna
material. Ventilerna används för att spola med vatten,
luft och lösningsmedel.
Brukstidsvolym – den mängd material som måste
passera igenom blandningsröret, slangen och
applikatorn innan brukstiden återställs.
Kulör-/katalysatortömning – avser den tid som
krävs för att spola ledningarna från kulör- eller
katalysatorbytesmodulen till blandningsröret under
ett kulör- eller katalysatorbyte.
Vänteläge – avser systemets status.
V/P – avser enheten spänning till tryck
i flödeskontrollmodulen.
Fyllning kulör/katalysator – avser den tid som
krävs för att fylla ledningarna från kulör- eller
katalysatorbytesmodulen till blandningsröret.
334391C
11
Översikt
Översikt
Användning
Graco ProMix 3KS-satsen anpassar ett ProMix 2KS-system till en elektronisk 3-komponents färgdoserare. Den kan
blanda de flesta lösningsmedel och vattenburna 3-komponents epoxi-, polyuretan- och syrahärdande färger. Den är
inte avsedd för ”snabbhärdande” färger (sådana med kortare brukstider än 15 minuter).
•
•
•
Kan doserar i förhållanden från 0,1:1 till 50:1 i steg
på 0,1 med den väggmonterade vätskestationen.
Har valbar garanti för förhållande och kan upprätthålla
upp till +/-1 % noggrannhet, beroende på material och
driftbetingelser.
Modeller finns för drift av luftsprutning eller
luftstödda system med en kapacitet upp till och
med 3 800 cm³/min.
•
Alternativ för kulörbyte finns för lågtryckssprutning
(2,1 MPa [21 bar, 300 psi]) och högtryckssystem
(21 MPa [210 bar, 3 000 psi]) med upp till 25 ventiler
för kulörbyte och upp till 4 bytesventiler för
respektive katalysator och komponent C.
OBSERVERA: Tillbehörsalternativ finns för
fältinstallation för att uppnå 25 färger eller för
byte av komponent C.
Identifikation och beskrivning av komponenter
Se FIG. 2 för systemkomponenter. Komponenter som är märkta med en stjärna (★) finns också som en del av ProMix
3KS-satsen. Alla andra komponenter är en del av ProMix 2KS-systemet eller finns som tillbehör.
EK
PSM★
CCM
PS◆
PS★◆
BCV
FO
3KS★
CCV★
ACV
MB
MC★
2KS
MA
3KM★
2KM
◆ Se handbok ProMix 3KS reparation–delar
för alternativa kabellängder.
TI14826a
Vätskeslang 1,83 m
(6 fot) (medföljer)
FIG. 2. ProMix 3KS-system visas med G3000-mätare och byte av kulör/katalysator/komponent C
12
334391C
Översikt
Komponent
Beskrivning
EasyKey (EK)
Används för att göra inställningar, visa resultat, sköta driften och övervaka
systemet. EasyKey accepterar 85–250 V AC, 50/60 Hz nätström och omvandlar
den strömmen till en acceptabel lågspänning och optiska signaler som används
av de andra systemkomponenterna.
★ 3KS strömförsörjningsmodul (PSM)
Accepterar 85–250 V AC, 50/60 Hz nätström och omvandlar den strömmen till
acceptabla lågspänningssignaler som används av de andra
systemkomponenterna.
2KS Vätskestation (2KS)
Inkluderar solenoider för luftkontroll, flödesbrytare och fästen till A-, B- och
flödesmätare för lösningsmedel samt montering av 2K-vätskegrenrör. Dess
styrkort hanterar alla doseringsfunktioner.
★ 3KS Vätskestation (3KS)
Inkluderar solenoider för luftkontroll, flödesbrytare och fästen till C- och
flödesmätare för lösningsmedel samt montering av 3K-vätskegrenrör. Dess
styrkort hanterar alla doseringsfunktioner.
2K Vätskegrenrör (2KM)
•
•
•
•
•
★ 3K Vätskegrenrör (3KM)
•
•
•
•
•
334391C
Pneumatiskt styrda doseringsventiler för komponent A och B
Rensningsventiler för solenoid och avluftare
Provtagningsventiler för kalibrering av flödesmätare och utförande av
förhållandekontroller
Avstängningsventiler för komponent A och B för att stänga
vätskepassagerna till blandningsröret, tillåta korrekt kalibrering och utförande
av förhållandekontroller
Blandningsrör som inkluderar vätskeintegrator och statisk blandare.
➜ Vätskeintegrator är den kammare där komponenterna A och B
sammanförs och börjar blandas enligt det valda
blandningsförhållandet.
➜ Statisk blandare har 24 element så att materialet blandas ordentligt
nedströms från vätskeintegratorn.
Pneumatiskt styrd doseringsventil för komponent C
Rensningsventil för lösningsmedel
Provtagningsventil för kalibrering av flödesmätare och utförande av
förhållandekontroll
Avstängningsventil för komponent C för att stänga vätskepassagerna till
blandningsröret, tillåta noggrann kalibrering och utföra förhållandekontroll
Blandningsrör som inkluderar vätskeintegrator och statisk blandare.
➜ Vätskeintegrator är den kammare där komponent C sammanförs
med komponenter A/B vid det valda förhållandet och börjar blandas.
➜ Statisk blandare har 24 element så att materialet blandas ordentligt
nedströms från vätskeintegratorn.
13
Översikt
Komponent
Flödesmätarna
(MA, MB, ★MC, MS)
Beskrivning
Fyra alternativa flödesmätare är tillgängliga från Graco:
•
G3000 är en allmän växelmätare som vanligtvis används i flödesintervall på
75–3 800 cm³/min (0,08–3,78 l/m (0,02–1,00 gpm)), tryck upp till 28 MPa,
(276 bar, 4 000 psi) och viskositet på 20–3 000 centipoise. K-faktorn är cirka
0,119 cm³/puls.
•
G3000HR är en högupplösande version av G3000-mätaren. Den används
typiskt i flödesintervall på 38–1 900 cm³/min (0,04–1,89 l/m (0,01–0,50 gpm)),
tryck på upp till 28 MPa, (276 bar, 4 000 psi) och viskositet på 20–3 000
centipoise. K-faktorn är cirka 0,061 cm³/puls.
•
S3000 är en växelmätare som används i flödesintervall på 38–1 900 cm³/min
(0,04–1,89 l/m (0,01–0,50 gpm)), tryck upp till 21 MPa, (210 bar, 3 000 psi)
och viskositet på 20–50 centipoise. K-faktorn är cirka 0,021 cm³/puls.
•
Coriolis är en specialmätare som klarar ett stort antal flöden och olika
viskositet. Den här mätaren finns med flödespassager på 3,17 mm (1/8 tum)
eller 9,52 mm (3/8 tum). Se handbok 313599 för vidare information om
Coriolis-mätaren.
K-faktorn kan ställas in av användaren; använd en lägre K-faktor vid lägre
flödeshastigheter.
➜ Flödespassager 3,17 mm (1/8 tum): ställ in K-faktorn till 0,020 eller
0,061.
➜ Flödespassager 9,52 mm (3/8 tum): ställ in K-faktorn till 0,061 eller
0,119.
Kulörbytesventiler (ACV)
och kulörbytesmodul
(CCM)
En valbar komponent. Finns som ventilstaplar för kulörbyte, vid antingen låg- eller
högtryck, med upp till 25 kulörbytesventiler. Varje stapel innehåller ytterligare en
ventil för lösningsmedel som används för rengöring av vätskeledningen mellan
kulörbytena.
Katalysatorbytesventiler
(BCV)
En valbar komponent. Det finns som en stapel med katalysatorbytesventiler för
endera låg- eller högtryck med upp till 4 katalysatorbytesventiler. Varje stapel
innehåller ytterligare en ventil för lösningsmedel som används för rengöring av
vätskeledningen mellan katalysatorbytena.
★ Bytesventiler för
komponent C (CCV)
En valbar komponent. Finns som en ventilstapel för komponent C-byte, vid antingen
låg- eller högtryck, med upp till 4 komponent C-bytesventiler. Varje stapel inkluderar
ytterligare en ventil för lösningsmedel för att rengöra vätskeledningen mellan
komponent C-byten.
Dubbel fiberoptisk kabel
(FO)
Används för att kommunicera mellan EasyKey och väggmonterad vätskestation.
★ Strömkabel till
vätskestation (PS)
Används för att tillhandahålla ström till den väggmonterade vätskestationen.
Regulatorenhet för
flödeskontroll (FC)
Ej med i skiss. Se ProMix 2KS-handböcker för detaljer.
Applikatorhantering:
använd luftflödesbrytaren
(AFS) eller
pistolspolboxen (GFB)
Ej med i skiss. Se ProMix 2KS-handböcker för detaljer.
14
334391C
Översikt
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
RVA
TI12556a
APV
AT
SVA
SM
SVB
SPV
Beteckningar: Vätskestation för ProMix 2KS
MA Mätare komponent A
DVA Doseringsventil
komponent A
RVA Provtagningsventil
komponent A
SVA Avstängningsventil
komponent A
MB Mätare komponent B
DVB Doseringsventil
komponent B
RVB Provtagningsventil
komponent B
DVC
FI
MC
CPV
Beteckningar: Vätskestation för
ProMix 3KS
MC
DVC
RVC
SVC
CPV
SM
FI
SVC
Mätare komponent C
Doseringsventil komponent C
Provtagningsventil komponent C
Avstängningsventil komponent C
Rensningsventil komponent C
Statisk blandare
Vätskeintegrator
1
3KS vätskeinlopp. Anslut
vätskematningsledningen från
2KS-vätskegrenrörets utlopp här.
2
Anslut vätskematningsledningen till pistolen.
RVC
1
SVB Avstängningsventil
komponent B
MS Mätare för lösningsmedel
SPV Rensningsventil
för lösningsmedel
APV Rensningsventil för luft
SM Statisk blandare
FI
Vätskeintegrator
AT
Luftmatningsrör för
luftrensningsventil
SM
2
TI14382a
FIG. 3. Väggmonterade vätskestationer för ProMix 2KS och ProMix 3KS
334391C
15
EasyKey Display och tangentbord
EasyKey Display och tangentbord
Knappsats
LCD-display
TI11630A
Navigeringsknappar
Knapp för larmåterställning
FIG. 4. EasyKey Display och knappsats
Display
Visar grafik och textinformation avseende inställning och
sprutning. Bakgrundsbelysningen kommer att stängas
av efter 10 minuter om ingen knapp trycks ner. Tryck
på vilken knapp som helst för att slå på den igen.
Knappsats
Används för att mata in numeriska data, gå till
inställningsskärmar, bläddra genom skärmar
och välja inställningsvärden.
Förutom de numeriska tangenterna på
EasyKey-knappsatsen, som används för att ange
inställningsvärden, finns det tangenter för att navigera
i en skärm och mellan skärmar och för att spara angivna
värden. Se Tabell 1.
Tabell 1: EasyKey Knappsatsfunktioner (se FIG. 4)
Knapp
Funktion
Inställning: tryck för att gå till eller från
inställningsläge.
Retur: om markören är i menyrutan, tryck på
Retur-knappen för att visa menyn. Tryck på
retur för att spara ett värde som matats in
med knappsatsen eller valts från en meny.
Uppåtpil: gå till föregående fält/menypost
eller till föregående skärm inom en grupp.
Neråtpil: gå till föregående fält/menypost
eller till nästa skärm inom en grupp.
Vänsterpil: gå till föregående skärmgrupp.
Högerpil: gå till nästa skärmgrupp.
Återställ larm: återställer larm.
16
334391C
Anslutningsportar för EasyKey och 3KS strömförsörjningsmodul
Anslutningsportar för EasyKey och 3KS
strömförsörjningsmodul
EasyKey
Fiberoptik
kabelavlastningsport
Larmsignal
AC-ström
brytare
Åtkomstport för
huvudström
Jordningsskruv
I/S-ström till
2KS-panel
Graco
webbgränssnitt
Anslutningsportar
för diskret I/O-kabel
TI12638a
TI12657a
3KS strömförsörjningsmodul
AC-ström
brytare
Jordningsskruv
Åtkomstport
för huvudström
I/S-ström till
3KS-panel
TI14366a
TI14372a
FIG. 5. Anslutningar och AC-strömbrytare
334391C
17
Anslutningsportar för EasyKey och 3KS strömförsörjningsmodul
EasyKey AC-strömbrytare
EasyKey
Graco-webbgränssnittsport
Slår på och av systemets AC-ström.
Används för att kommunicera från en dator för att:
3KS strömförsörjningsmodul,
AC-strömbrytare
➜ Uppgradera programvara
➜ Visa programvaruversion
➜ Överföra
• Loggdata för jobb och larm
• Materialförbrukningsrapport
• Inställningsvärden (kan också
överföras)
➜ Rensa jobb-, larm- och
materialförbrukningsrapporter
➜ Överför ett annat språk att visa på skärmen
➜ Återställ fabriksinställda värden
➜ Återställa lösenord
Slår på och av 3KS AC-ström.
EasyKey I/S-ström
Strömkrets till 2KS vätskestation.
3KS strömförsörjningsmodul,
I/S-ström
Se handbok 313386 för mer information.
Strömkrets till 3KS vätskestation.
OBSERVERA: Om du använder Graco Gateway
i ditt system, koppla bort kabeln från EasyKey innan
uppdatering av ProMix 3KS-programmet.
EasyKey Akustiskt larm för
överskriden brukstid
Varnar användaren när ett larm för överskriden brukstid är
EasyKey Ethernet-anslutning
utlöst. Rensa genom att trycka på återställ larm
Med rätta nätverksinställningar kan du komma åt data
via ett lokalt nätverk eller över internet. Se handbok
313386 för mer information.
18
.
334391C
Skärmar för körläge
Skärmar för körläge
OBSERVERA: Se FIG. 8 för en karta över körskärmar.
Detaljerade skärmbeskrivningar följer.
Startskärm
Vid uppstart visas Graco-logotypen och
programvarurevisionen i ungefär 5 sekunder,
följt av Statusskärm (se sida 21).
FIG. 6. Startskärm
Startskärmen kommer också tillfälligt att visa ”Establishing
Communication” (upprättar anslutning). Om skärmen
är kvar i över en minut, kontrollera att vätskestationens
kretskort har ström (LED lyser) och att fiberoptikkabeln är
korrekt ansluten (se ProMix 2KS installationshandbok).
OBSERVERA: Om vätskeplattans programvaruversion
inte matchar versionen på EasyKey, kommer EasyKey
att uppdatera vätskeplattan och vätskeplattans
programmeringsskärm att visas tills uppdateringen
har slutförts.
FIG. 7. Programmeringsskärm för vätskeplatta
334391C
19
Skärmar för körläge
1
/
4
Tryck på knappen Inställningar
för att gå till inställningsläge.
3
/
4
TI12802a
FIG. 8. Karta över körskärmar
20
334391C
Skärmar för körläge
Statusskärm
•
Använd knapparna upp
igenom körskärmarna.
6 Timer för brukstid: visar kvarvarande tid för brukstid
eller ner
för att bläddra
i minuter. Två tider visas om det finns två pistoler
(endast manuellt eller semiautomatiskt läge).
7 Statusfält: visar aktuellt larm eller driftläge
•
Tryck på inställning
(vänteläge, blandning, rensning, receptbyte eller
aktuellt larm).
för att gå till
inställningsskärmarna från statusskärmen.
•
De andra knapparna fungerar inte i den här
statusskärmen.
13
1
2
3
4
5
10
OBSERVERA: Om det automatiska tangentbordet
tagits bort från displaykortet på EasyKey, kommer
statusfältet att visa ”Auto key not found” (automatiskt
tangentbord hittades inte). Detta visar att automatiskt
läge inte fungerar.
8 Mål för flödeshastighet och aktuell
flödeshastighet: i cm³/min.
1
12 11 /
4
9
6
8
7
FIG. 9. Statusskärm
Knapp för FIG. 9:
1 Aktivt recept: visar det aktiva receptet.
OBSERVERA: Vid uppstart har systemet som
standard recept 61, vilket inte är ett giltigt
receptnummer.
2 Steg 1, målförhållande (A:B): för det aktiva
receptet. Förhållandet kan vara från 0,0:1–50,0:1 i
ökningar om 0,1.
9 Animering: när pistolen trycks av visar pistolen att
den sprutar och komponent A-, B- eller C-slangen
lyser upp som en indikation på vilken komponents
doseringsventil som är öppen.
10 Datum och klockslag
11 Skärmnummer och rullningspilar: visar aktuellt
skärmnummer och det totala antalet skärmar i en
grupp. Uppåt- och neråtpilarna på höger sida av
skärmen anger rullningsfunktionen. Det totala
antalet skärmar i vissa grupper kan variera
beroende på val av systemkonfiguration.
12 Aktuell data för flödeskontroll: tryck för
vätskeutflöde och procent av analog signalintervall
som används vid drift av vätskeregulatorn V/P.
13 Låssymbol: visar att inställningsskärmar är
lösenordsskyddade. Se sidan 26.
3 Steg 1, faktiskt förhållande (A:B): i hundratal,
beräknat efter varje dos av A och B.
4 Steg 2, målförhållande (A+B):C: för det aktiva
receptet. Förhållandet kan vara från 0,0:1–50,0:1 i
ökningar om 0,1.
5 Steg 2, faktiskt förhållande (A+B):C: i hundratal,
beräknat efter varje dos av C.
334391C
21
Skärmar för körläge
Skärm för manuell styrning
Intervall för flödeshastighet
Denna skärm visar det valda intervallet för flödeshastighet
på Avancerad inställningsskärm 5 (se sidan 37).
Flödesbörvärde
Flödesbörvärdet kan ställas in av användaren. Om
styrning av flödeskontroll är satt till ”Av” eller ”Tryck”
i Avancerad inställningsskärm 1 på sidan 35, visas
flödesbörvärdet i cm³/min. Ange önskat flödesbörvärde
i intervallet.
FIG. 10. Skärm för manuell styrning
Denna skärm visas om manuell styrning är inställd till
”På” i Avancerad inställningsskärm 1 (sidan 35). Den
visar aktivt recept, nytt/gå till recept och läge för manuell
styrning.
Om flödeskontrollen är satt till ”På” i
Konfigureringsskärm 5 på sidan 31, kommer denna
skärm också att visa intervall för flödeshastighet,
flödesbörvärde, kalibrering av flödeskontroll (Starta/Avbryt)
och kopia av global flödeskontrolldata (Starta/Avbryt).
Meny för manuell styrning
Detta fält låter dig ställa in driftläge från EasyKey. Tryck
på retur
för att se menyn och välj sedan önskat
driftsläge (vänteläge, blandning, rensning eller
receptändring). Se FIG. 11.
Om styrning flödeskontroll är inställd på ”% Öppen”,
kommer flödesbörvärdet att visas som % öppen. Detta
procenttal relaterar till flödeskontrollens V/P-förhållande
vilket omvandlas till en vätskeflödeshastighet. Ställ in
grundläggande procenttal till 35 % och höj efter behov
för att nå önskad flödeshastighet.
Kalibrering av flödeskontroll
Detta fält låter dig kalibrera flödeskontroll för varje
recept. Systemet måste befinna sig i blandningsläge
och ta emot en signal från pistolavtryckaren. Tryck på
retur
för att se menyn och välj sedan starta eller
avbryt. Se FIG. 12.
Flödeshastigheten kommer att sjunka till 0 och sedan
stegvis öka tills den når maximal flödeshastighet. För att
visa framsteg gå till Statusskärm, sidan 21. Systemet
kommer att fylla i data för det aktuella receptet. För att
kopiera denna data till alla recept se Kopia av global
flödeskontrolldata, sidan 23.
FIG. 12. Kalibrering av flödeskontroll
FIG. 11. Meny för manuell styrning
22
334391C
Skärmar för körläge
Skärm för återställning av total
Kopia av global flödeskontrolldata
Detta fält låter dig kopiera flödeskontrolldata från det
aktiva receptet till alla recept. Tryck på retur
för att
se menyn och välj sedan starta eller avbryt. Se FIG. 13.
FIG. 15. Skärm för återställning av total
Om jobb har återställts kommer jobbnumret som
standard att ökas med ett.
FIG. 13. Kopia av global FC-data
Skärm för återställning av
lösningsmedel
Skärm för total
3
/
4
FIG. 14. Skärm för total
FIG. 16. Skärm för återställning av lösningsmedelstotal
Den här skärmen visar jobbtotal, totalsummor och
jobbnummer. Använd flikar för att återställa jobbtotal
(Job Complete), återställa lösningsmedelstotal (Rst
Solvent) eller gå till Skärm för nivåkontroll, sidan 24.
Skärmen kommer fråga om du vill återställa
lösningsmedelstotal. Välj Ja eller Nej.
Fliken för Lösningsmedelstotal och Återställ lösningsmedel
visas endast om ”Mätare” har valts under övervakning av
lösningsmedel i Konfigureringsskärm 5 på sidan 31.
OBSERVERA: Totalsummor går inte att återställa.
334391C
23
Skärmar för körläge
Skärmar för larm
Se FIG. 19. Om tankvolymen når den nedre tröskelnivån
kommer EasyKey-skärmen att visa larm för låg tanknivå
och uppmana användaren att göra något av följande:
1. Fyll på tankvolymen för att rensa larmet.
2. Återuppta blandning genom att välja ”Spruta
kvarvarande 25 %”. Om du väljer detta alternativ
kommer ett andra larm att utlösas efter att 25 %
av den kvarvarande volymen har blandats. Fyll
på tankvolymen för att rensa larmet.
FIG. 17. Skärm för larm
Två skärmar visar de senaste 10 larmen. Använd
knapparna upp
två skärmarna.
eller ner
för att bläddra mellan de
Se Tabell 13 på sidan 96 för en lista över larmkoder.
Skärm för nivåkontroll
FIG. 19. Skärm för låg tanknivå (tank A visas)
FIG. 18. Skärm för nivåkontroll
Den här skärmen visar aktuell volym för varje vätska.
Justera aktuella volymer på den här skärmen eller använd
fliken för att gå till Bruk (Skärm för total, sidan 23).
24
334391C
Inställningsläge
Inställningsläge
Tryck på knappen Inställningar
för att gå till
inställningsläge.
OBSERVERA: Se FIG. 20 för en karta över
inställningsskärmar. Detaljerade skärmbeskrivningar
följer.
Tryck på knappen Inställningar
för att gå till inställningsläge.
Den här skärmen visas endast om ett
lösenord aktiverats.
Åtkomst till Avancerade inställningsskärmar på sidan
34 och Inställningsskärmar för recept på sidan 39.
Åtkomst till Skärmar för systemkonfiguration,
sidan 28.
Tryck på inställning
för att gå
från inställningsläget till
statusskärmen.
Den här skärmen visas tillfälligt om ett
lösenord aktiverats.
3
1
/
4
TI12803a
FIG. 20. Karta över inställningsskärmar
334391C
25
Inställningsläge
Lösenordsskärm
Startskärm för inställningar
Om ett lösenord har aktiverats (se
Konfigureringsskärm 1, sidan 29), kommer
lösenordsskärmen att visas. Du måste ange lösenordet
för att komma till Startskärm för inställningar. Anger du
felaktigt lösenord återgår displayen till Statusskärm.
OBSERVERA: Om du glömt lösenordet kan du
återställa det (till 0) med ProMix-webbgränssnittet
(se handbok 313386).
FIG. 23. Startskärm för inställningar
Skärmen visas när du går till inställningsläget. Från
denna kan du gå till Recept och Avancerade
inställningsskärmar (sidorna 34–42) eller Skärmar
för systemkonfiguration (sidorna 28–31). Tryck på
retur
FIG. 21. Lösenordsskärm
OBSERVERA: Om lösenord är aktiverat visas Låst
inställning ett kort tag när du lämnar inställningsläget
och återgår till Statusskärm. Låssymbolen
för att gå till den vald skärminställningen.
Skärmen visar också programvaruversioner och
internetadresser för olika komponenter. De värden som
visas i FIG. 23 är endast exempel och kan se annorlunda
ut på din skärm. Se Tabell 2 för ytterligare information.
visas på
Statusskärm.
Låst inställning
FIG. 22. Skärm för låsta inställningar
26
334391C
Inställningsläge
Tabell 2: Komponents programvaruversioner
Komponent
Display (kan
skilja sig från
exemplen nedan) Beskrivning
EK (EasyKey)
2.00.012
EasyKey programvaruversion.
FP (Vätskeplatta)
2.00.012
Programvaruversion för vätskeplatta.
BC (Sprutboxkontroll)
-.-
Sprutboxkontroll är inte installerad, kunde inte hittas
eller fungerar inte.
1.XX
Programvaruversion 1.00 eller 1.01 för
sprutboxkontroll.
2.XX
Programvaruversion 2.XX för sprutboxkontroll.
-.-
Kulörbytesmodul 1/2 inte installerad, hittas inte eller
fungerar inte.
1.XX
Programvaruversion 1.00 eller 1.01 för kulörbytesmodul.
2.XX
Programvaruversion 2.XX för kulörbytesmodul.
2K-Manuell
Ingen autoknapp är installerad eller funnen.
Systemet fungerar endast i 2K manuellt läge.
2K-Auto
2K autoknapp funnen. Systemet fungerar i 2K
manuellt, semiautomatiskt eller automatiskt läge.
3K-Auto
3K autoknapp funnen. Systemet fungerar i 3K
manuellt, semiautomatiskt eller automatiskt läge.
XP (XPORT)
V6.6.0.2
Exempel på programvaruversion för XPORT
nätverksmodul. Andra versioner accepteras.
MC (Mikrokontroller)
1042.0198
Exempel på version av mikrokontroller för vätskeplatta.
Andra versioner accepteras.
IP (Internet-adress)
192.168.178.5
Exempeladress för EasyKey är inställd för grundläggande
och avancerad webbgränssnittsrapportering.
MAC (MAC-adress)
00204AAD1810
Exempel på Internet MAC-adress. Varje EasyKey
kommer att ha ett annat värde i detta format.
C1/C2
(kulörbytesmoduler
1 och 2)
AK (Autoknapp)
334391C
27
Inställningsläge
Skärmar för systemkonfiguration
OBSERVERA: Se FIG. 24 för en karta över Skärmar
för systemkonfiguration. Detaljerade
skärmbeskrivningar följer.
OBSERVERA: Varje skärm visar det aktuella
skärmnumret och gruppens totala antalet skärmar.
Automatisk
3
/
6
4
/
6
TI12804a
FIG. 24. Karta över systemkonfiguration och alternativskärmar
28
334391C
Inställningsläge
Konfigureringsskärm 1
Konfigureringsskärm 2
FIG. 25. Konfigureringsskärm 1
FIG. 26. Konfigureringsskärm 2
Språk
Månad
Anger vilket språk som ska användas på skärmen. Välj
engelska (förinställt), spanska, franska, tyska, italienska,
holländska, japanska (Kanji) och kinesiska (förenklad).
Mata in aktuell månad.
Lösenord
Mata in dagens datum.
Lösenordet används endast för att gå till inställningsläget.
Förinställt värde är 0 vilket innebär att inget lösenord
krävs för att komma till inställningsläget. Om du vill ha ett
lösenord, ange ett nummer från 1 till 9999.
År
OBSERVERA: Se till att skriva ner lösenordet och
förvara det på en säker plats.
Mata in aktuellt klockslag (24-timmarsformat) och
minuter. Sekunderna kan inte ställas in.
Visningsenheter
Datumformat
Välj önskad visningsenhet:
Välj mm/dd/yy eller dd/mm/yy.
•
•
Dag
Mata in årtalet (fyra siffror).
Tid
cm³/liter (standard)
cm³/gallon
334391C
29
Inställningsläge
Konfigureringsskärm 3
Doseringsstorlek
Välj total doseringsstorlek (cm³) från rullgardinsmenyn:
100, 50, 25 eller 10.
Automatisk
3
/
6
OBSERVERA: Alternativet DD är för dynamisk dosering
som inte finns för ProMix 3KS.
4
/
6
FIG. 27. Konfigureringsskärm 3
Körläge
Välj applikationens körläge i rullgardinsmenyn: Automatisk
(standard), semiautomatisk (använder manuell spraypistol)
eller manuell.
Tömningsventil A
Detta fält visas bara om systemet inkluderar valbar
tömningsventil A. Om tömningsventil A är inkluderad,
välj På.
Tömningsventil B
Det här fältet visas endast om alternativet för
katalysatorbyte detekteras från kulörbyteskortet, vilket
betyder att tömningsventil B finns. På är den enda
inställningen.
Tömningsventil C
Det här fältet visas endast om bytesalternativ för
komponent C detekteras från kulörbyteskortet, vilket
betyder att en tömningsventil C finns. På är den enda
inställningen.
FIG. 29. Meny för doseringsstorlek
Exempel:
För att beräkna varje komponents doseringsstorlek
måste du först beräkna doseringstorlekar för A+B:C. Till
exempel, om den totala doseringsstorleken är 50 cm³ och
förhållandet A+B:C är 1:1, då är doseringstorleken för
A+B 25 cm³ och doseringsstorleken för C också 25 cm³.
Använd sedan förhållandet A:B (i detta exempel 2:1) för
att beräkna doseringsstorleken för A till 16,67 cm³ (2/3 av
25) och doseringsstorleken för B till 8,33 cm³ (1/3 av 25).
Larm för doseringstid
Ange doseringstiden (1 till 99 sekunder). Detta är den
tillåtna tiden för en dosering innan larmet för doseringstid
utlöses.
Antal pistoler
Ange antalet sprutpistoler (1 eller 2).
Tredje spolventil
Av är standard. Om en valbar tredje spolventil används,
välj På.
OBSERVERA: Endast 1 pistol används i automatiskt läge.
Pistolspolbox (läge manuell eller semi-automatisk)
Ange antalet pistolspolboxar (Av, 1 eller 2).
Konfigureringsskärm 4
4
/
6
FIG. 28. Konfigureringsskärm 4
30
334391C
Inställningsläge
Konfigureringsskärm 5
Konfigureringsskärm 6
FIG. 30. Konfigureringsskärm 5
FIG. 31. Konfigureringsskärm 6
(automatiskt läge visas)
Flödeskontroll
Detta fält visas endast om körläget är satt till ”Automatisk”
i Konfigureringsskärm 3, sidan 30. Välj På eller Av.
Om satt till ”På” läggs Avancerad inställningsskärm 5,
sidan 37, till.
Flödeskontroll
Detta fält visas endast om körläget är satt till
”Automatisk” i Konfigureringsskärm 3, sidan 30.
Välj ”Diskret” eller ”Nätverk”.
Fördelning
Specialutgångar
Välj ”Diskret” eller ”Nätverk”.
Välj specialutgångar (0–4). Varje utgång har två olika
starttider och varaktighet.
Pistol 1 avtryckare
Övervakning av lösningsmedel
Visar AFS om körläget är satt till ”Semiautomatisk”
i Konfigureringsskärm 3, sidan 30.
Välj övervakning av lösningsmedel (Av, Flödesbrytare
eller Mätare).
Välj ”Diskret” eller ”Nätverk” om körläge är satt till
”Automatisk” i Konfigureringsskärm 3, sidan 30.
IP-adress för webbläsare
Prefixet för standardwebbläsarens IP-adress är
192.168.178.__. Tilldela ett unikt nummer för varje
EasyKey i ditt system (1–99) och ange det här.
Pistol 2 avtryckare
Visar AFS om antalet pistoler är satt till ”2”
i Konfigureringsskärm 4, sidan 30.
Nätverkskontroll-ID
Används för nätverkssystemet Graco Gateway. Se Graco
Gateway-handbok 312785 för ytterligare information.
334391C
31
Inställningsläge
Alternativskärmar
OBSERVERA: Se FIG. 24 på sidan 28 för en karta över
Alternativskärmar. Detaljerade skärmbeskrivningar
följer.
OBSERVERA: Varje skärm visar det aktuella
skärmnumret och gruppens totala antalet skärmar.
Alternativskärm 1
Volym for fyllningssteg
Detta fält avser mängden material som krävs för att fylla
den blandade materialledningen från A/B-vätskepanelen
till C-vätskepanelen innan komponent C läggs till. Värdet
måste vara samma som den valda doseringsstorleken.
Standard är 50 cm³.
Verifieringsskärm
FIG. 32. Alternativskärm 1
FIG. 33. Verifieringsskärm
Kontroll av spolvolym
Verifiering
Detta fält visas endast om Övervakning av lösningsmedel
är satt till ”Mätare” i Konfigureringsskärm 5, sidan 31.
Denna skärm visas om ingång för Spolning och
fyllning eller K-faktor ändras från ”Recept” till ”Global”
i Alternativskärm 1.
Om satt till ”På” kommer Minsta spolvolym att visas
i Recept inställningsskärm 2, sidan 40.
Spolning och fyllning
Om satt till ”Global” läggs Rensning kulör/katalysator
och Fyllning kulör/katalysator till i Avancerad
inställningsskärm 1, sidan 35. Avancerad
inställningsskärm 2, 3 och 5 läggs till.
Se sidorna 36–38.
Om satt till ”Recept” läggs Rensning kulör/katalysator
och Fyllning kulör/katalysator till i Recept
inställningsskärm 2, sidan 40. Recept
inställningsskärm 3, 4, och 7 läggs till.
Se sidorna 41–42.
Ingång K-faktor
Om satt till ”Global” läggs Avancerad
inställningsskärm 4 till, sidan 37.
Om satt till ”Recept” läggs Recept inställningsskärm 5
till, sidan 42.
Minsta volym för materialfyllning
Ange 0–9 999 cm³.
32
334391C
Inställningsläge
Alternativskärm 2
FIG. 34. Alternativskärm 2
Externt kulörbyte
Om satt till ”Av” kommer rensningstid för kulör/katalysator
och fyllning kulör/katalysator att visas i Avancerad
inställningsskärm 1 på sidan 35 eller Recept
inställningsskärm 2 på sidan 40 (beroende på om
ingångarna Spolning och fyllning har satts till ”Global”
eller ”Recept”).
Om satt till ”På” tas dessa fält bort från skärmarna.
Autotömning
Om funktionen autotömning används, sätt värdet till
”På”. När autotömning är aktiverad, pistolspolboxen är
aktiverad och brukstidslarmet är aktivt under 2 minuter,
kommer systemet automatiskt att spola ut gammalt
material.
Övervakning av flödeshastighet
Detta fält visas endast om flödeskontroll är satt till ”Av”
i Konfigureringsskärm 5, sidan 31.
Om satt till ”På” läggs Recept inställningsskärm 6 på
sidan 42 till, vilket möjliggör inställning av höga och låga
flödesgränser.
Om satt till ”Av” är övervakning av flödeshastighet
inaktiverad och Recept inställningsskärm 6 på
sidan 42 kommer inte att visas.
334391C
33
Inställningsläge
Avancerade inställningsskärmar
OBSERVERA: Se FIG. 35 för en karta över Avancerade inställningsskärmar. Detaljerade skärmbeskrivningar följer.
Avancerade
inställningsskärmar 2, 3, 4 och
8 visas beroende på de val som
gjorts i alternativskärmar 1
och 2. Skärm 5 visas om
flödeskontrollen är satt till ”På”
i konfigureringsskärm 5.
3
/
8
4
/
8
TI12805a
Fig. 35. Karta över Avancerade inställningsskärmar
34
334391C
Inställningsläge
OBSERVERA: Varje skärm visar det aktuella
skärmnumret och gruppens totala antalet skärmar.
Totalt antal skärmar i en grupp och fälten som visas
på varje skärm kan variera beroende på valen som
gjorts i Skärmar för systemkonfiguration och
Alternativskärmar.
Avancerad inställningsskärm 1
Manuell styrning
Detta fält visas endast om körläge är satt till ”Automatisk”
eller ”Semiautomatisk” i Konfigureringsskärm 3,
sidan 30. Sätt till ”På” för att styra all utvändig kontroll. Om
vald kommer Skärm för total (sidan 23) att läggas till.
Brukstidsvolym för pistol 1/pistol 2
Ange brukstidsvolym (1 till 1 999 cm³) för varje pistol.
Den mängd material som måste röra sig igenom
fördelningsröret, slangen och applikatorn/pistolen
innan brukstiden återställs.
Beräkna ungefärlig brukstidsvolym (BTV) i cm³ utifrån
följande:
FIG. 36. Avancerad inställningsskärm 1
Styrning av flödeskontroll
Detta fält visas endast om flödeskontroll är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 5 på sidan 31. De val som
gjorts kommer att påverka visningen i Skärm för total
på sidan 23. Gör önskade val som anges här nedan:
Val
Beskrivning
Av
Normaldrift
% Öppen
Regulator för flödeskontroll öppnas till
önskat procenttal.
Tryck
Regulator för flödeskontroll öppnas till
ett kalibrerat tryck.
334391C
Slangens inv. dia. (tum)
Volym (cm³/fot)*
3/16
1/4
3/8
5,43
9,648
21,71
Integrator- och blandningsvolym = 75 cm³
Volym i sprutpistol = 20 cm³
(Slangvolym* x slanglängd i fot) + 75 + 20 = BTV
Rensning kulör/katalysator
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar en
kulörbytesmodul och ingången för Spolning och fyllning
är satt till ”Global” i Alternativskärm 1, sidan 32. Ange
rensningstiden (0 till 99 sekunder). Den avser tiden som
krävs för att spola ledningarna från kulör/ katalysator/
komponent C-modulen till doserings- eller
tömningsventilen.
Fyllning kulör/katalysator
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar en
kulörbytesmodul och ingången för Spolning och fyllning
är satt till ”Global” i Alternativskärm 1, sidan 32. Ange
fyllningstiden (0 till 99 sekunder). Den avser tiden som
krävs för att fylla ledningarna från kulör/katalysator/
komponent C-modulen till doserings- eller
tömningsventilen.
35
Inställningsläge
Avancerad inställningsskärm 2
Avancerad inställningsskärm 3
3
/
8
FIG. 37. Avancerad inställningsskärm 2
Denna skärm visas endast om ingången för Spolning
och fyllning är satt till ”Global” i Alternativskärm 1,
sidan 32.
Första rensningskälla
Välj ”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30).
Växlingstyp
Välj ”Luft/lösningsmedel” eller ”Luft/tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30). Detta avser
processen att blanda samman luft och lösningsmedel
(eller luft och tredje spolningsvätska) under spolcykeln
för att underlätta rengöring av ledningar och minska
bruket av lösningsmedel.
Slutlig rensningskälla
Välj ”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30).
FIG. 38. Avancerad inställningsskärm 3
Denna skärm visas endast om ingången för Spolning
och fyllning är satt till ”Global” i Alternativskärm 1,
sidan 32.
Om antalet pistoler är satt till ”2” i Konfigureringsskärm 4,
sidan 30, kommer en pistol 2-kolumn att visas på denna
skärm.
Första rensningstid (steg 1)
Ange den första rensningstiden (0 till 999 sekunder) för
komponenter A och B.
Första rensningstid för C (steg 2)
Ange första rensningstid för komponent C
(0 till 999 sekunder).
Total växlingstid
Ange den totala växlingstiden (0 till 999 sekunder) för
komponenter A och B.
Slutlig rensningstid (steg 1)
Ange den slutliga rensningstiden (0 till 999 sekunder)
för komponenter A och B.
Luftväxlingstid
Ange luftväxlingstiden (0,0 till 99,9 sekunder).
Växlingstid för lösningsmedel/tredje spolventil
Ange växlingstiden för lösningsmedel eller tredje
spolventil (0,0 till 99,9 sekunder).
Slutlig rensningstid C (steg 2)
Ange slutlig rensningstid för komponent C
(0 till 999 sekunder).
Fyllningstid för blandning
Ange fyllningstid för blandning (0 till 999 sekunder). Det
avser mängden material som krävs för att fylla på från
doseringsventil till applikator/pistol.
36
334391C
Inställningsläge
Avancerad inställningsskärm 4
Avancerad inställningsskärm 5
4
/
8
FIG. 39. Avancerad inställningsskärm 4
Denna skärm visas endast om ingång för K-faktor är satt
till ”Global” i Alternativskärm 1, sidan 32.
FIG. 40. Avancerad inställningsskärm 5 (automatiskt
läge med endast flödeskontroll)
Denna skärm visas endast om flödeskontroll är satt till
”Av” i Konfigureringsskärm 5, sidan 31.
Mätare A K-faktor
Ange k-faktor (cm³/puls) för flödesmätare A. Detta
är den mängd material som passerar genom
flödesmätaren per puls (elektrisk pulssignal).
Intervall för flödeshastighet
Ange intervall för flödeshastighet (0–300, 0–600 eller
0–1 200). Detta fastställer upplösningen för
flödeskontrollens PID-slinga.
Mätare B K-faktor
Ange k-faktor (cm³/puls) för flödesmätare B.
Mätare C K-faktor
Ange K-faktor (cm³/puls) för flödesmätare C.
Mätare för lösningsmedel K-faktor
Detta fält visas endast om Övervakning av lösningsmedel
i Konfigureringsskärm 5, sidan 31, är satt till ”Mätare”.
Ange k-faktor (cm³/puls) för lösningsmedlets flödesmätare.
Tolerans för flödeshastighet
Ange tolerans för flödeshastighet (1 till 99 %). Detta är
det procenttal för variation som systemet kommer att
tillåta innan varning/larm för flödeshastighet utlöses.
Flödeshastighet Ki
Ange flödeshastighetens Ki (integrerade värdet av
flödeskontrollens PID-slinga). Detta avser den grad
som vätskeflödet överstiger sitt börvärde.
Flödeshastighet Kp
Ange flödeshastigheten Kp (ökningsvärdet av
flödeskontrollens PID-slinga). Detta avser den hastighet
som vätskeflödet når sitt börvärde.
Larmtid för flödeshastighet
Ange larmtid för flödeshastighet (1 till 99 sekunder).
334391C
37
Inställningsläge
Avancerad inställningsskärm 6
Avancerad inställningsskärm 8
FIG. 41. Avancerad inställningsskärm 6
FIG. 43. Avancerad inställningsskärm 8
Denna skärm visar status för receptets analoga
ingångar och digitala utgångar. Om rutan är skuggad
är ingångsreceptet aktivt.
Den här skärmen visas endast om ingången Spolning
och fyllning är satt till ”Global” i Alternativskärm 1,
sidan 32 och Specialutgångar är satta till 1, 2, 3 eller 4
i Konfigureringsskärm 5, sidan 31. I/O-kortet har fyra
programmerbara utgångar.
Avancerad inställningsskärm 7
FIG. 42. Avancerad inställningsskärm 7
Denna skärm visar status för receptets analoga
ingångar och digitala utgångar. Om rutan är skuggad
är ingången aktiv. Om inte, är ingången av.
38
334391C
Inställningsläge
Inställningsskärmar för recept
OBSERVERA: Se FIG. 44 för en karta över receptskärmar. Detaljerade skärmbeskrivningar följer.
Recept 0 skärmar
Receptskärmar 3, 4, 5, 6 och
7 visas beroende på de val
som gjorts i alternativskärm 1
och 2
TI12787a
FIG. 44: Karta över receptskärmar
334391C
39
Inställningsläge
OBSERVERA: Varje skärm visar det aktuella
skärmnumret och gruppens totala antalet skärmar.
Totalt antal skärmar i en grupp och fälten som visas
på varje skärm kan variera beroende på valen som
gjorts i Skärmar för systemkonfiguration och
Alternativskärmar.
Recept inställningsskärm 2
Recept inställningsskärm 1
FIG. 46. Recept inställningsskärm 2
Minsta spolvolym
Det här fältet visas endast om Kontroll av spolvolym
är satt till ”På” i Alternativskärm 1 på sidan 32. Ange
minsta spolvolym (0 till 999 cm³). Om du anger 0
inaktiveras denna funktion.
FIG. 45. Recept inställningsskärm 1
Förhållande
Ange blandningsförhållandet för komponent A över
komponent B (0,0:1 till 50:1) och förhållandet för A+B
över C (0,0:1 till 50:1).
Förhållandets tolerans
Ange förhållandets tolerans (1 till 99 %). Detta avser
procentandelen acceptabel varians som systemet tillåter
innan förhållandets larm går.
Brukstid
Ange brukstiden (0 till 999 minuter). Om du anger 0
inaktiveras denna funktion.
Rensning kulör/katalysator
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar en
kulörbytesmodul och ingången för Spolning och fyllning
är satt till ”Recept” i Alternativskärm 1, sidan 32. Ange
rensningstiden (0 till 99 sekunder). Den avser tiden som
krävs för att spola ledningarna från färg-, katalysatoreller komponent C-modulen till doserings- eller
tömningsventilen.
Komponent A (kulör) ventil (om existerande)
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar en
kulörbytesmodul. Ange ventilnummer (1 till 25) för
komponent A.
Komponent B (kulör) ventil (om existerande)
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar en
kulörbytesmodul. Ange ventilnummer (1 till 4) för
komponent B.
Fyllning kulör/katalysator
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar en
kulörbytesmodul och ingången för Spolning och fyllning
är satt till ”Recept” i Alternativskärm 1, sidan 32. Ange
fyllningstiden (0 till 99 sekunder). Den avser tiden som
krävs för att fylla ledningarna från kulör-, katalysatoreller komponent C-modulen till doserings- eller
tömningsventilen.
Komponent C (reducerings)-ventil (om föreligger)
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar en
kulörbytesmodul. Ange ventilnummer (1 till 4) för
komponent C.
40
334391C
Inställningsläge
Recept inställningsskärm 3
Recept inställningsskärm 4
FIG. 47. Recept inställningsskärm 3
FIG. 48. Recept inställningsskärm 4
Denna skärm visas endast om ingång för Spolning och
fyllning är satt till ”Recept” i Alternativskärm 1, sidan 32.
Denna skärm visas endast om ingång för Spolning och
fyllning är satt till ”Recept” i Alternativskärm 1, sidan 32.
Första rensningskälla
Om antalet pistoler är satt till ”2” i Konfigureringsskärm 4,
sidan 30, kommer en pistol 2-kolumn att visas på denna
skärm.
Välj ”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är satt till ”På” i
Konfigureringsskärm 3 på sidan 30).
Växlingstyp
Välj ”Luft/lösningsmedel” eller ”Luft/tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30). Detta avser
processen att blanda samman luft och lösningsmedel
(eller luft och tredje spolningsvätska) under spolcykeln
för att underlätta rengöring av ledningar och minska
bruket av lösningsmedel.
Första rensningstid (steg 1)
Ange den första rensningstiden (0 till 999 sekunder)
för komponenter A och B.
Första rensningstid för C (steg 2)
Ange första rensningstid för komponent C
(0 till 999 sekunder).
Total växlingstid
Slutlig rensningskälla
Ange den totala växlingstiden (0 till 999 sekunder) för
komponenter A och B.
Välj ”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är inställd till
”På” i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30).
Slutlig rensningstid (steg 1)
Luftväxlingstid
Ange den slutliga rensningstiden (0 till 999 sekunder) för
komponenter A och B.
Ange luftväxlingstiden (0,0 till 99,9 sekunder).
Slutlig rensningstid C (steg 2)
Växlingstid för lösningsmedel/tredje spolventil
Ange slutlig rensningstid för komponent C
(0 till 999 sekunder).
Ange växlingstiden för lösningsmedel eller tredje
spolventil (0,0 till 99,9 sekunder).
Fyllningstid för blandat material
Ange fyllningstiden för blandat material (0 till
999 sekunder). Det avser mängden material som krävs
för att fylla på från doseringsventil till applikator/pistol.
334391C
41
Inställningsläge
Recept inställningsskärm 5
FIG. 49. Recept inställningsskärm 5
Denna skärm visas endast om ingång för K-faktor är satt
till ”Recept” i Alternativskärm 1, sidan 32.
Mätare A K-faktor
Ange k-faktor (cm³/puls) för flödesmätare A. Detta
är den mängd material som passerar genom
flödesmätaren per puls (elektrisk pulssignal).
Mätare B K-faktor
Ange k-faktor (cm³/puls) för flödesmätare B.
Mätare C K-faktor
Ange K-faktor (cm³/puls) för flödesmätare C.
Mätare för lösningsmedel K-faktor
Detta fält visas endast om Övervakning av lösningsmedel
i Konfigureringsskärm 5, sidan 31, är satt till ”Mätare”.
Ange k-faktor (cm³/puls) för lösningsmedlets flödesmätare.
Recept inställningsskärm 6
FIG. 50. Recept inställningsskärm 6
Denna skärm visas endast om Övervakning av
flödeshastighet är satt till ”På” i Alternativskärm 2
på sidan 33.
Övervakning av flödeshastighet
Välj önskad övervakningen av flödeshastighet
(Av, Varning eller Larm).
Flödesgräns låg
Ange gränsen för låg flödeshastighet (1 till 3999 cm³/min).
Flödesgräns hög
Ange gränsen för hög flödeshastighet (1 till 3999 cm³/min).
Recept inställningsskärm 7
FIG. 51. Receptskärm 7
Denna skärm visas endast om ingång Spolning och
fyllning är satt till ”Recept” i Alternativskärm 1, sidan 32
och Specialutgångarna är satta till 1, 2, 3 eller 4 i
Konfigureringsskärm 5, sidan 31. I/O-kortet har fyra
programmerbara utgångar.
42
334391C
Inställningsläge
Recept 0 skärmar
OBSERVERA: Se FIG. 44 på sidan 39 för en karta över
recept 0-skärmarna. Detaljerade skärmbeskrivningar
följer.
Normalt används recept 0:
• i flerkulörsystem för att rensa materialledningarna
utan att fylla på en ny kulör
• när arbetsskiftet är slut så att inte katalyserat
material härdar.
Luftväxlingstid
Ange luftväxlingstiden (0,0 till 99,9 sekunder).
Växlingstid för lösningsmedel/tredje spolventil
Ange växlingstiden för lösningsmedel eller tredje
spolventil (0,0 till 99,9 sekunder).
Recept 0 skärm 2
OBSERVERA: Varje skärm visar det aktuella
skärmnumret och gruppens totala antalet skärmar.
Totalt antal skärmar i en grupp och fälten som visas
på varje skärm kan variera beroende på valen som
gjorts i Skärmar för systemkonfiguration och
Alternativskärmar.
Recept 0 skärm 1
FIG. 53. Recept 0 skärm 2
Om antalet pistoler är satt till ”2” i Konfigureringsskärm 4,
sidan 30, kommer en pistol 2-kolumn att visas på denna
skärm.
FIG. 52. Recept 0 skärm 1
Första rensningskälla
Välj ”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30).
Växlingstyp
Välj ”Luft/lösningsmedel” eller ”Luft/tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30). Detta avser
processen att blanda samman luft och lösningsmedel
(eller luft och tredje spolningsvätska) under spolcykeln
för att underlätta rengöring av ledningar och minska
bruket av lösningsmedel.
Rensningstid för kulör/katalysator
Det här fältet visas endast om systemet inkluderar
en kulörbytesmodul. Ange rensningstiden
(0 till 999 sekunder).
Första rensningstid
Ange den första rensningstiden (0 till 999 sekunder) för
komponent A och B i steg 1.
Första rensningstid C
Ange första rensningstid för komponent C
(0 till 999 sekunder).
Total växlingstid
Ange den totala växlingstiden (0 till 999 sekunder) för
komponent A och B i steg 1.
Slutlig rensningstid
Ange den slutliga rensningstiden (0 till 999 sekunder) för
komponent A och B i steg 1.
Slutlig rensningskälla
Välj ”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje spolventil”
(endast tillgängligt om Tredje spolventil är inställd till
”På” i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30).
334391C
Slutlig rensningstid C
Ange slutlig rensningstid för komponent C
(0 till 999 sekunder).
43
Inställningsläge
Recept 0 skärm 3
Recept 0 skärm 4
FIG. 54. Recept 0 skärm 3
FIG. 55. Recept 0 skärm 4
Denna skärm visas endast om Övervakning
av lösningsmedel är inställd till ”Mätare” i
Konfigureringsskärm 5, sidan 31 och Kontroll
av spolvolym är satt till ”På” i Alternativskärm 1,
sidan 32 eller Tredje spolventilen är satt till ”På”
i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30.
Denna skärm visas endast om ingång Spolning och
fyllning är satt till ”Recept” i Alternativskärm 1, sidan
32 och Specialutgångarna är satta till 1, 2, 3 eller 4
i Konfigureringsskärm 5, sidan 31. I/O-kortet har
fyra programmerbara utgångar.
Minsta spolvolym
Det här fältet visas endast om Kontroll av spolvolym
är satt till ”På” i Alternativskärm 1 på sidan 32. Ange
minsta spolvolym (0 till 999 cm³).
Avslutande fyllningskälla
Detta fält visas endast om Tredje spolventil är satt till
”På” i Konfigureringsskärm 3 på sidan 30. Välj ”Av”,
”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje ventil”.
Avslutande fyllningstid
Detta fält visas endast om avslutande fyllningskälla är
satt till ”Luft”, ”Lösningsmedel” eller ”Tredje ventil”.
Ange tiden i sekunder.
44
334391C
Inställningsläge
Kalibreringsskärm
FIG. 56. Kalibreringsskärm
Använd denna skärm för att kalibrera en mätare. Sätt
till ”Mätare A”, ”Mätare B”, ”Mätare C” eller ”Mätare
för lösningsmedel” (tillgänglig om Övervakning av
lösningsmedel i Konfigureringsskärm 5, sidan 31,
är satt till ”Mätare”).
•
Start – starta kalibrering
•
Avbryt – stoppa kalibrering
•
Rensning – rensning av provtagningsventiler
efter kalibrering
Se Mätarkalibrering, sida 81, för när och hur man
kalibrerar en mätare.
334391C
45
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Diskret I/O kontra
nätverkskommunikation
Det automatiska ProMix 3KS-systemet använder inte
en sprutboxkontroll. Istället används diskret I/O eller
nätverkskommunikation för att driva systemet. Metoderna
kan användas var för sig eller båda samtidigt.
I automatiskt läge kan följande fält sättas till ”Diskret” eller
”Nätverk” (se Konfigureringsskärm 6 på sidan 31):
•
•
•
Diskret I/O
Diskret I/O kräver en strömförsörjning på 24 V dc
(likström), vilket måste tillhandahållas på plats. ProMix
3KS tillhandahåller inte ström för diskret I/O.
Se Tabell 3 på sidan 50, FIG. 66 på sidan 59 och Tabell 7
på sidan 60 för in- och utgångar. Det är nödvändigt att
förstå dessa in- och utgångar för att korrekt integrera
ProMix 3KS till automatiken.
Anslutningar för In- och utgångar görs till Diskret
I/O-terminalblock (FIG. 59) och Diskret I/O-kort (FIG. 60)
inuti EasyKey. Se också Elschema för systemet på
sidan 110.
Flödeskontroll
Fördelning
Pistol 1 avtryckare
OBSERVERA: I semiautomatiskt läge är endast fältet
för fördelning tillgängligt,
OBSERVERA: Med funktionen manuell styrning kan du
använda systemet innan automatiken (PLC) är tillgänglig.
Manuell styrning kräver dock viss kommunikation via
diskret I/O eller nätverkskommunikation. Även om manuell
styrning inte är avsett att vara det huvudsakliga läget för
kontroll, kan det användas såvida ingång för Aktivering
av pistol tillhandahålls.
Granska diagrammen för kulörbyte (FIG. 79–FIG. 88).
Det är nödvändigt att förstå sekvensen för kulörbyte för
att korrekt driva ingångarna och övervaka utgångarna.
Se Avancerad inställningsskärm 7, sidan 38. Denna
skärm visar aktuell status för alla in- och utgångar. Det
är viktigt att säkerställa att varje ingång från den lokala
automatiken (PLC) tas emot av EasyKey och att verifiera
att ProMix 3KS skickar utsignalerna till automatiken.
Följande avsnitt beskriver varje diskret I/O-funktion i detalj.
Displaykort
Spärrkort
Terminalblock
(se FIG. 59)
Diskret I/O-kort (se FIG. 60)
TI12496a
FIG. 57: EasyKey Styrkort
46
334391C
334391C
Kalibrering av
flödeskontroll
Pistolavtryckare
Gemensam ingång
Fristående stopp
Larmåterställning
Allmänt larm
Gemensam utgång
Brukstidslarm
Analog insignal
Gemensam analog in
RT1
B
A
JORD
JORD
B
A
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Multipel station
TI12923a
Integreringskontroll
TI12924a
FIG. 58: 255767 EasyKey Displaykort
47
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Digitala ingångar
Se Flödesdiagram för automatik, sidorna 51–55.
Blandningsstart: Detta är en underhållen ingång.
När hög kommer ProMix 3KS att försöka gå till
blandningsläge. Denna ingång för blandningsstart bör
inte prövas såvida inte utgången Mix_Ready känns
igen. Detta säkerställer att det inte finns några larm
och att ingången för Blandningsstart är korrekt.
Denna ingång är hög vid alla tillfällen då det krävs
begäran om blandning. Vid låg är avsikten att stoppa
blandningsmaterialet och genomföra rensning eller
receptbyte.
Växla inte denna ingång för att sätta enheten till
vänteläge under kortare arbetsstopp. ProMix 3KS
kommer automatiskt att gå till vänteläge efter 2 minuters
inaktivitet. När ingång för Aktivering av pistol blir synlig
kommer ProMix 3KS automatiskt att lämna viloläge och
återuppta materialblandningen.
Rensningsstart: Detta är en underhållen ingång. När
rensningssekvensen erkänts av ProMix 3KS kommer
den att starta genom att använda rensningstiden från
det aktiva receptet. Detta inkluderar även fyllningstid
för lösningsmedel. Korrekt övervakning av utgången
rensning/kulörbyte krävs för att säkra att denna funktion
har börjat. När denna utgång väl är borttagen går systemet
omedelbart över till vänteläge.
Start av kulörbyte: Detta är en tillfällig ingång, minst
100 ms. Sekvensen för kulörbyte kommer att starta när
den erkänts av ProMix 3KS och börjar vid tömning
kulör/katalysator.
OBSERVERA: Om det nya receptet har samma kulör
som det aktiva receptet, skippas tiderna för tömning
kulör/katalysator och fyllning kulör/katalysator och
sekvensen för kulörbyte startar med rensning. Dessutom
måste receptets bitkonfiguration för kulörbytet laddas
minst 100 ms innan ingången Start av kulörbyte slås
på. Receptets bitkonfiguration måste stå kvar
medan ingången Start av kulörbyte tas bort. Graco
rekommenderar att receptets bitar hålls aktiva och inte
ändras förrän en ny kulör begärs. PLC bör kontrollera
utgången rensning/kulörbyte såväl som utgången aktiv
fyllning för att säkerställa att processen sker efter behov.
Ett komplett kulörbyte utan fel (vilket resulterar i ett
utgångstillstånd blandning klar) är ett slutfört kulörbyte.
Pistolavtryckare: Vid hög ger denna ingång signal till
ProMix 3KS att pistolen faktiskt trycks av. Den ska
sändas varje gång pistolen trycks av. Denna ingång
ger tider för larmfunktioner och även funktionerna för
flödeskontroll. Utan den startar inte några funktioner för
flödeskontroll.
Jobb klart: Detta är en tillfällig ingång, minst 100 ms.
När igenkänd av ProMix 3KS kommer jobbtotal att
rensas och en tid/datum-stämpel att läggas till för
hämtning.
Fristående stopp: Använd denna ingång när extern
utrustning används för att stoppa systemet. Rensa alla
larm innan denna ingång används. För mer information
om när denna ingång behövs, kontakta din
Graco-återförsäljare.
Återställ larm: Detta är en tillfällig ingång, minst
100 ms. När igenkänd av ProMix 3KS rensar den alla
aktiva larm och tillåter automatiken att ta nästa steg.
Gemensam: Detta är inte en ingång men ProMix 3KS
räknar med att ha COM-sidans 24 V dc (likström)
ansluten som visas i Tabell 7. Detta säkrar korrekt drift
av ingång och utgång.
Information I/O-terminalblock
Stift 1
RS485 Integrering A
RS485 Integrering B
RS485 Integrering jord
RS485 Nätverk A
RS485 Nätverk B
RS485 Nätverk jord
Stift 1
Kalibrering av
flödeskontroll
Pistolavtryckare
Digital gemensam
Fristående stopp
INGÅNGAR
Återställ larm
Allmänt larm
Digital gemensam
Brukstidslarm
UTGÅNGAR
Flödeshastighet analog in
Flödeshastighet analog gemensam
TI12958a
FIG. 59: EasyKey Terminalblock
OBSERVERA: Detta gäller också vid användning av
Modbus-register (se karttabell för Modbus i manualen
312785).
48
334391C
Digital utgång
gemensam/ström
Specialutgång nr. 1
Specialutgång nr. 2
Specialutgång nr. 3
Digital utgång
gemensam/ström
Specialutgång nr. 4
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
JLS
Digital utgång gemensam/ström
Flödesalarm utgång
Kalibrering av flödeskontroll aktiv
Fyllning aktiv
Blandning klar utgång
Blandning aktiv utgång
Rensa/recept ändra aktiv utgång
Digital utgång gemensam/ström
Ändra recept ingång
Receptbit 5 ingång
Receptbit 4 ingång
Receptbit 3 ingång
Receptbit 2 ingång
Receptbit 1 ingång
Receptbit 0 ingång
Gemensam digital ingång
Reserv
Externt kulörbyte klar
Jobb klart ingång
Rensning
Blandning
Gemensam digital ingång
FIG. 60: 255766 Diskret I/O-kort
334391C
49
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Digitala utgångar
Analoga ingångar
Se Flödesdiagram för automatik, sidorna 51–55.
Flödeskommando: Detta är den positiva sidan av
signalen 0–10 V dc (likström). (Se Gemensam under
Digitala ingångar, sidan 48.) Denna ingång motsvarar
det valda Intervallet för flödeshastighet i Avancerad
inställningsskärm 5, sidan 37. Till exempel, om
inställningen är 0–300 cm³/min, och den analoga
ingången 0 V dc (likström) är 0 cm³/min, är den
analoga ingången 10 V dc (likström) 300 cm³/min.
Purge_CC_Active: Denna utgång förblir hög under
manuell rensning eller sekvensen kulörbyte rensning.
Se diagrammen för kulörbyte (FIG. 79–FIG. 88) för
ytterligare information.
Fill_Active: Denna utgång förblir hög så länge som
ProMix 3KS är i fyllning av blandat material i slutet av
en typisk sekvens för kulörbyte.
Mix_Active: Denna utgång förblir hög så länge ProMix
3KS är i blandningsläge. Det kan förekomma larmutgångar
medan denna utgång är hög; dessa är typiska varningar
för högt/lågt flöde. Övervaka alltid denna utgång och
larmutgångarna för att få feedback om den aktuella
statusen för ProMix 3KS. (Se Modbus-tabellerna i Graco
Gateway-manualen 312785.)
Mix_Ready: Denna utgång förblir hög så länge det inte
förekommer några larm och ProMix 3KS är klar att gå till
blandningsläge.
Allmänt larm: Denna utgång förblir hög vid ett aktivt
larm. Se Tabell 13 på sidan 96 för en komplett lista över
larmkoder.
OBSERVERA: Det är viktigt att övervaka denna utgång
tillsammans med Mix_Active för att förstå larmets
egentliga innebörd.
Alarm_Potlife: Denna utgång förblir hög tillsammans
med larmutgången när brukstiden för det aktiva receptet
uppnåtts. Utgången Mix_Active sjunker till låg även om
ingången Mix_Start är hög. Denna utgång kommer att
förbli hög tills brukstidsvolymen är utdelad eller ProMix
3KS slutför en rensning eller ett kulörbyte. Ingången
Återställ larm stoppar inte denna utgång men stänger
av larmljudet på EasyKey.
OBSERVERA: Återställ larm
Tabell 3: In- och utgångar för styrning/sänkning
Ingångar (automatik styrning)
1
Kalibrering av flödeskontroll
Svart
+
2
Pistolavtryckare
Vit
+
3
Gemensam digital in
Röd
-
4
Fristående stopp
Grön
+
5
Återställ larm
Brun
+
Utgångar (automatik styrning)
6
Larmutgång
Blå
+
7
Gemensam digital ut
Orange
-
8
Brukstid
Gul
+
Utgångar (automatik sjunkande)
6
Larmutgång
Blå
-
7
+24 Volt
Orange
+
8
Brukstid
Gul
-
Automatik
9
Flödeshastighet analog in
Purpur
+
10
Flödeshastighet analog
gemensam
Grå
-
kommer även att
återställa larmets ljudsignal.
För att fördela brukstidsvolymen måste ingången ProMix
3KS Mix_Start vridas av och sedan tillbaka till hög för att
spruta material. Vid denna punkt kommer utgångarna
Mix_Active, larm och Alarm_Potlife att stå på hög tills
brukstidsvolymen har sprutats.
Digital utmatning: Detta är matningen till de digitala
utgångarna. Det är samma matning för de digitala
ingångarna. (Se Gemensam under Digitala ingångar,
sidan 48.)
50
334391C
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Flödesdiagram för automatik
Start av process i blandningsläge
Se FIG. 61, Tabell 4 och Tabell 5.
Start av process
i blandningsläge
NEJ
JA
Är bit för
blandning klar
= 1?
Ställ in
blandningsbit = 1
Måste vara
larmtillstånd eller aktivt
recept 61. Se Hantera
larm på sidan 55 eller
start från recept 61 (se
OBSERVERA nedan)
NEJ
Är bit för aktiv
blandning = 1?
OBSERVERA: Vid uppstart
har systemet som standard
recept 61, vilket inte är ett giltigt
receptnummer. Initiera ett
kulörbyte till recept 0 eller ett
giltigt receptnummer (1–60).
JA
ProMix 3KS i
blandningsläge
(klar) blandning
aktiv = 1 medan
ProMix 3KS är i
blandningsläge
FIG. 61. Flödesdiagram för start av process i blandningsläge
334391C
51
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Process i blandningsläge
Se FIG. 62, Tabell 4 och Tabell 5.
Process i
blandningsläge
Blandningsläge önskas.
PLC skickar en signal
för att säkra att
blandningsläge
upprätthålls.
NEJ
Är bit för aktiv
blandning = 1?
JA
Blandningsprocess aktiv
Kontrollera
larmtillstånd:
är bit Alarm_
General = 1?
NEJ
Gå till Start av process i
blandningsläge,
sidan 51
JA
Gå till Hantera larm,
sidan 55
FIG. 62. Flödesdiagram för process i blandningsläge
52
334391C
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Process i rensningsläge
Se FIG. 63, Tabell 4 och Tabell 5.
Start
NEJ
JA
Är bit för blandning
klar = 1?
Måste vara i
larmtillstånd
eller aktivt recept 61.
Se Hantera larm på
sidan 55 eller start från
recept 61 (se
OBSERVERA nedan).
Inställd rensningsbit
= 1?
NEJ
NEJ
(Vänta på blandning klar)
Är bit för
blandning
klar = 1?
OBSERVERA: Vid uppstart har
systemet som standard
recept 61, vilket inte är ett giltigt
receptnummer. Initiera ett
kulörbyte till recept 0 eller ett
giltigt receptnummer (1–60).
JA
Är bit för
Purge_CC_Active
= 1?
JA
ProMix 3KS i
Purge_CC Mode
(process startad)
ProMix 3KS
rensningsprocess
(klar)
FIG. 63. Flödesdiagram för process i rensningsläge
334391C
53
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Process i kulörbytesläge
Se FIG. 64, Tabell 4 och Tabell 5.
Process i
kulörbyte
(grundläggande)
Gör ingenting.
Sprutar enligt
önskat recept.
Är aktivt recept =
önskat recept?
(Register 40005).
JA
NEJ
Ladda ccNewRecipe
(Register 40046) med
receptnummer för
kulörbyte till (0 genom
60 är giltigt).
Säkerställ att bit
ColorChange kan
ses av ProMix 2KS
NEJ
Är bit för
Purge_CC_Active
= 1?
JA
Rensa bit ColorChange
(CC) (tillfällig ingång).
CC-process startas.
(Vänta på blandning
klar)
Är bit för
blandning
klar = 1?
NEJ
NEJ
Ställ in bit ColorChange
(CC) = 1.
Kontrollera
larmtillstånd:
är bit Alarm_
General = 1?
JA
JA
ProMix 3KS process
för kulörbyte (klar)
Process för larm. Se
Hantera larm, sidan 55.
FIG. 64. Flödesdiagram för process i kulörbytesläge
54
334391C
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Hantera larm
Se FIG. 65, Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6.
Hantera larm
Ett larmtillstånd
har upptäckts
tidigare.
Alarm_General = 1.
Kontrollera om
brukstidslarm: är
bit Alarm_
Potlife = 1?
NEJ
Två alternativ:
Avgör det exakta larmet
från Tabell 6 på sidan 58
och lös orsaken till larmet,
efter behov.
•
•
Är bit för blandning
klar
= 1?
Rensa eller byt kulör för att avlägsna
material i ledningen.
Sätt i blandningsläge och spruta den
angivna brukstidsvolymen i ProMix 2KS.
OBSERVERA: Återställningsknappen
tystar endast larmet. För att rensa larmet
måste du använda ett av dessa två
alternativ.
Återställ larmet.
Reset_Alarm = 1.
NEJ
JA
JA
Gå till nästa process,
enligt önskemål.
FIG. 65. Flödesdiagram för hantering av larm
334391C
55
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Tabell 4: ProMix 3KS digitala ingångar (Modbus-register 40040)
Bit
Binär digital ingång
Namn
Detaljer
0:5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X Recept
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Kulörbyte (CC) Ställ in bit till ”1” för att initiera kulörbyte (tillfälligt)
7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Blanda
Ställ in bit till initiera blandningsläge (upprätthåll)
8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rensa
Ställ in bit till ”1” för att initiera rensningssekvens
(upprätthållen)
9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Job_Complete Ställ in bit till ”1” för att initiera Jobb klart ingång
(tillfälligt)
10
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Extern CC klart Ställ in bit till ”1” för att initiera externt kulörbyte
(tillfälligt)
11
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Används ej
12
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC _Calibrate
Ställ in bit till ”1” för att initiera en ingång för
kalibrering av flödeskontroll (tillfällig)
13
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gun_Trigger
Ställ in bit till ”1” för att indikera att pistolen faktiskt
trycks av (upprätthåll medan pistolen trycks av,
avlägsna när pistolen är stängd)
14
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reset_Alarm
Ställ in bit till ”1” för att rensa ett aktivt larm (tillfälligt)
15
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fristående
stopp
Ställ in bit för att fristående stänga av enhet (tillfälligt)
Binära bitar endast för att se diskreta ingångar.
OBSERVERA: Skuggade celler avser flödesdiagrammen på sidorna 51–55.
56
334391C
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Tabell 5: ProMix 3KS Digitala utgångar (Modbus-register 40041)
Bit
Binär digital ingång
Namn
Detaljer
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Purge_CC_Active
”1” anger att rensning eller kulörbyte pågår
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Mix_Active
”1” anger att blandning pågår
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mix_Ready
”1” anger inget larm och OK att blanda
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 CC_Fill_Active
”1” anger att delen fyllning för kulörbyte pågår
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 FCalActive
”1” anger att rutinen för kalibrering av
flödeskontroll pågår
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Flow_Rate_Alarm
”1” anger att larm/varning för flödeshastighet är
aktiv
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Special_1
”1” anger att utgången Special_1 är på (endast
övervakning)
7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Special_2
”1” anger att utgången Special_2 är på (endast
övervakning)
8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_3
”1” anger att utgången Special_3 är på (endast
övervakning)
9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_4
”1” anger att utgången Special_4 är på (endast
övervakning)
10
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Används ej
11
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Används ej
12
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_General
”1” anger att ett allmänt larm är pågående.
(Om Mix_Active fortfarande är hög är detta
bara en varning.) Se Modbus-tabellerna i Graco
Gateway-handboken 312785 för typens detaljer.
13
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_Potlife
”1” anger att ett brukstidslarm är pågående.
OBSERVERA: Skuggade celler avser flödesdiagrammen på sidorna 51–55.
334391C
57
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Tabell 6: ProMix 3KS aktiva larm (Modbus-register 40010)
58
Bit
Binär digital ingång
Namn
Detaljer
Låg byte: 0
0000 0000 0000 0000
Inga bitar inställda
Inga aktiva larm
Låg byte: 0
0000 0000 0000 0001
Comm_Error
Låg byte: 0
0000 0000 0000 0010
Potlife_Alarm
Låg byte: 0
0000 0000 0000 0100
Ratio_High_Alarm
Låg byte: 0
0000 0000 0000 1000
Ratio_Low_Alarm
Låg byte: 0
0000 0000 0001 0000
Overdose_A_Alarm
Låg byte: 0
0000 0000 0010 0000
Overdose_B_Alarm
Låg byte: 0
0000 0000 0100 0000
Dose_Time_A_Alarm
Låg byte: 0
0000 0000 1000 0000
Dose_Time_B_Alarm
Låg byte: 0
0000 0001 0000 0000
Mix_In_Setup_Alarm
Låg byte: 0
0000 0010 0000 0000
Remote_Stop_Alarm
Låg byte: 0
0000 0100 0000 0000
Purge_Volume_Alarm
Låg byte: 0
0000 1000 0000 0000
CAN_Comm_Error_Alarm
Låg byte: 0
0001 0000 0000 0000
High_Flow_Alarm
Låg byte: 0
0010 0000 0000 0000
Low_Flow_Alarm
Låg byte: 0
0100 0000 0000 0000
System_Idle_Alarm
Låg byte: 0
1000 0000 0000 0000
Setup_Change_Alarm
Hög byte: 0
0000 0000 0000 0001
Power_On_Alarm
Hög byte: 0
0000 0000 0000 0010
Defaults_Loaded_Alarm
Hög byte: 0
0000 0000 0000 0100
IO_Alarm
Hög byte: 0
0000 0000 0000 1000
Purge_Initiate_Error
Hög byte: 0
0000 0000 0001 0000
Material_Fill_Alarm
Hög byte: 0
0000 0000 0010 0000
Tank_A_Low_Alarm
Hög byte: 0
0000 0000 0100 0000
Tank_B_Low_Alarm
Hög byte: 0
0000 0000 1000 0000
Tank_S_Low_Alarm
Hög byte: 0
0000 0001 0000 0000
Auto_Dump_Complete
Hög byte: 0
0000 0010 0000 0000
Color/Catalyst_Purge_Alarm
Hög byte: 0
0000 0100 0000 0000
Color/Catalyst_Fill_Alarm
Hög byte: 0
0000 1000 0000 0000
Num_Alarm_Desc
Hög byte: 0
0001 0000 0000 0000
Tank_C_Low_Alarm
Hög byte: 0
0010 0000 0000 0000
Overdose_C__Alarm
Hög byte: 0
0100 0000 0000 0000
Dose_Time_C_Alarm
Hög byte: 0
1000 0000 0000 0000
Potlife_Buzzer
334391C
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
ProMix 3KS EasyKey
Digital ingång
PLC-utgång
(styrning)
Ingång
gemensam
Utgång
Ingång
Gemensam
24 V dc
(likström)
ProMix 3KS EasyKey
Digital utgång
PLC-ingång
(sjunkande)
24 V dc
(likström)
Utgång
gemensam
Ingång
Utgång
Gemensam
ProMix 3KS EasyKey
Digital utgång
PLC-ingång
(styrning)
Utgång
gemensam
Ingång
Utgång
Gemensam
24 V dc
(likström)
FIG. 66. Ingångsdiagram för automatisk 24 V dc (likström)-styrning
334391C
59
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Tabell 7: Diskret I/O plintanslutningar
Plint
Plintplacering
Namn
Detaljer (se också sidorna 56 och 57)
Digitala ingångar
1
J2, fristående I/O-kort
Blanda
Ställ in bit för att initiera blandningsläge
(upprätthåll)
2
J2, fristående I/O-kort
Rensa
Ställ in bit till ”1” för att initiera
rensningssekvens (upprätthållen)
3
J2, fristående I/O-kort
Job_Complete
Ställ in bit till ”1” för att initiera Jobb klart
ingång (tillfällig))
4
J2, fristående I/O-kort
Extern CC klart
Ställ in bit till ”1” för att initiera externt
kulörbyte (upprätthållet)
5
J2, fristående I/O-kort
Reserv
6*
J2, fristående I/O-kort
Gemensam digital ingång
1*
J3, fristående I/O-kort
Gemensam digital ingång
2
J3, fristående I/O-kort
Receptbit 0
Ställ in binära bitar för recept till ändra till
(bibehåll till nästa ändring)
3
J3, fristående I/O-kort
Receptbit 1
Ställ in binära bitar för recept till ändra till
(bibehåll till nästa ändring)
4
J3, fristående I/O-kort
Receptbit 2
Ställ in binära bitar för recept till ändra till
(bibehåll till nästa ändring)
5
J3, fristående I/O-kort
Receptbit 3
Ställ in binära bitar för recept till ändra till
(bibehåll till nästa ändring)
6
J3, fristående I/O-kort
Receptbit 4
Ställ in binära bitar för recept till ändra till
(bibehåll till nästa ändring)
7
J3, fristående I/O-kort
Receptbit 5
Ställ in binära bitar för recept till ändra till
(bibehåll till nästa ändring)
8
J3, fristående I/O-kort
Kulörbyte (CC)
Ställ in bit till ”1” för att initiera kulörbyte
(tillfällig)
1
10-stifts kopplingsplint Kalibrering av flödeskontroll
Ställ in bit till ”1” för att initiera kalibrering av
flödeskontroll (tillfällig)
2
10-stifts kopplingsplint Pistolavtryckare
Ställ in bit på ”1” för att ange att pistolen har
tryckts av (förväntat vätskeflöde)
3†
10-stifts kopplingsplint Gemensam digital ingång
4
10-stifts kopplingsplint Fristående stopp
Ställ in bit till ”1” för att initiera ett fristående
stopp (tillfälligt)
5
10-stifts kopplingsplint Reset_Alarm
Ställ in bit till ”1” för att rensa ett aktivt larm
(tillfällig)
*
Digitala ingångar sammanbundna på I/O-kortet (se FIG. 60).
† Digitala ingångar sammanbundna på EasyKey-displaykort (se FIG. 58).
Flera kopplingspunkter för bekvämlighets skull.
60
334391C
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Tabell 7: Diskret I/O plintanslutningar
Plint
Plintplacering
Namn
Detaljer (se också sidorna 56 och 57)
Digitala utgångar
1★
J4, fristående I/O-kort
Digital utgång
gemensam/ström
2
J4, fristående I/O-kort
Purge_CC Active
”1” anger att rensning eller kulörbyte pågår.
3
J4, fristående I/O-kort
Mix_Active
”1” anger att blandning pågår
4
J4, fristående I/O-kort
Mix_Ready
”1” anger inga larm och OK att blanda
5
J4, fristående I/O-kort
CC_Fill_Active
”1” anger att fyllningsdelen av ett kulörbyte
pågår
6
J4, fristående I/O-kort
FCalActive
”1” anger att rutinen för kalibreringen av
flödeskontroll pågår
7
J4, fristående I/O-kort
Flow_Rate
”1” anger att larm/varning för flödeshastighet
är aktiv
8★
J4, fristående I/O-kort
Digital utgång
gemensam/ström
1★
J5, fristående I/O-kort
Digital utgång
gemensam/ström
2
J5, fristående I/O-kort
Special_1
”1” anger att utgången Special_1 är på
3
J5, fristående I/O-kort
Special_2
”1” anger att utgången Special_2 är på
4
J5, fristående I/O-kort
Special_3
”1” anger att utgången Special_3 är på
5
J5, fristående I/O-kort
Special_4
”1” anger att utgången Special_4 är på
6★
J5, fristående I/O-kort
Digital utgång
gemensam/ström
6
10-stifts kopplingsplint Larm för allmän utgång
7◆
10-stifts kopplingsplint Digital utgång
gemensam/ström
8
10-stifts kopplingsplint Brukstidslarm
”1” anger att utgången för brukstidslarm är på
9
10-stifts kopplingsplint Flödeshastighet, analog in
(0–10 V DC (likström))
0–10 V DC (likström) ingång för Flödesbörvärde
i relation till flödesintervallet inställt på 2KS
skärmen för flödesintervall
10
10-stifts kopplingsplint Flödeshastighet gemensam
för stift 9
Gemensam sida av flödesbörvärde från plint 9
”1” anger att larm för allmän utgång är på
Kommunikation
1
6-stifts kopplingsplint
RS485 Integrering A
2
6-stifts kopplingsplint
RS485 Integrering B
3
6-stifts kopplingsplint
RS485 Integrering skydd/jord
4
6-stifts kopplingsplint
RS485 Nätverk A
5
6-stifts kopplingsplint
RS485 Nätverk B
6
6-stifts kopplingsplint
RS485 nätverk skydd/jord
Kommunikation till extern PLC/övervakare
Kommunikation till flera EasyKeys, endast
★ Digitala utgångar sammanbundna på I/O-kortet (se FIG. 60).
◆ Digitala utgångar sammanbundna på EasyKey-displaykortet (se FIG. 58).
Flera kopplingspunkter för bekvämlighets skull.
334391C
61
ProMix 3KS integrationsspecifikationer
Tabell 8: ProMix 3KS Receptbitar
Receptbitar
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
62
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
Nummer
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Receptbitar
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
Nummer
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
334391C
Systemdrift
Systemdrift
Driftlägen
Receptbyte (kulör)
Processen när systemet automatiskt spolar ut den gamla
kulören och laddar en ny kulör. Se sidorna 83–95.
Blanda
Systemet blandar och matar ut material.
Flödeskontroll
Flödeskontroll är en tillbehörsfunktion för det automatiska
systemet ProMix 3KS. Flödeskontroll reglerar flödet av
material till en manuell eller automatisk sprutpistol, som
hjälper till att säkerställa tillräcklig täckning och undvika
ojämnheter och rännor i ytskiktet. Den ska inte användas
till sprutpistoler som är luftstödda eller med högtryck.
Vänteläge
Stoppar systemet.
Rensning
Se FIG. 67. Flödesregulatorn (FC) behövs för att använda
flödeskontroll i ditt system. Anslut ledningarna för
vätskeinlopp och -utlopp, luftledning och kabel som visas.
Rensar systemet med luft och lösningsmedel.
Sekventiell dosering
Komponenter A, B och C fördelar sekventiellt den
nödvändiga mängden för att nå blandningsförhållandet.
Ställ in flödeskontroll till ”På” i Konfigureringsskärm 5
på sidan 31. Gör önskade val i Avancerad
inställningsskärm 5, sidan 37.
Se Graco Gateway-handboken 312785 för
Modbus-adresser till flödeskontroll.
Vätskeinlopp från
vätskestation
Luftledning från
vätskestation
FC
Vätskeutlopp till pistol
Kabel från
vätskestation
TI13656a
FIG. 67. Regulator för flödeskontroll
334391C
63
Systemdrift
Typisk PLC-interaktion med
ProMix 3KS
Detta avsnitt beskriver en typisk interaktion när en lokal
PLC är direkt kopplad till de diskreta I/O-kopplingarna
på ProMix 3KS.
Se ProMix 3KS integrationsspecifikationer på sidan
46 för en detaljerad förklaring av in- och utgångar.
OBSERVERA: Kommunikationsfält för
Konfigureringsskärm 6 måste vara satta till
DISCRETE (DISKRET) (se sidan 31).
Starta blandning
För att starta blandningsprocessen kommer PLC att
övervaka och se till att utgången Mix_Ready är hög. Detta
garanterar att den är klar för blandning. PLC kommer att
köra ingången Mix_Start på hög, behålla den hög och
övervaka utgången Mix_Active för att säkra att ProMix 3KS
genomförde begäran.
Stoppa Blandning
För att stoppa blandning (för att genomföra en rensning
eller ett kulörbyte), avlägsna ingången Mix_Start,
(statusfältet på EasyKey visar STANDBY (VÄNTELÄGE)).
Övervaka utgången Mix_Ready för att säkra att utgången
Mix_Active går till låg.
Kulörbyte
För att genomföra ett kulörbyte, säkerställ att det inte
finns några larm (förutom brukstidslarm). Om larm är
aktiva, ska ingången Alarm_Reset sändas tillfälligt för
att rensa larmet (>100 ms).
Under det kortvariga På-tillståndet blir receptet läst från
denna binära sekvens och statusfältet i EasyKey visar
COLOR CHANGE XX. Utgången Purge_CC_Active
kommer vara hög under processen rensning vid kulörbyte.
Under delen ladda blandat material i slutet av sekvensen
för kulörbyte kommer utgången Fill_Active vara på, för att
visa den delen av kulörbytet. Dessa kommer inte att vara
på samtidigt. När utgången Mix_Ready väl blir hög utan
något larm, så är PLC försäkrad om att begärt kulörbyte
har skett med det begärda receptet som är det aktuella
aktiva receptet. Om något fel uppstår under processen,
blir det begärda receptet inte laddat och det gamla receptet
förblir aktivt.
OBSERVERA: Det är inte möjligt att läsa det aktiva
receptet endast genom diskret I/O. Endast via övervakning
av nätverksregister genom Gateway är det möjligt att se
det aktiva receptet. Korrekt hantering av utgångarna för
larmstatus, under kulörbytesprocessen, säkerställer att det
aktiva receptet är förväntat recept.
Rensa
För att starta en rensning (inte kulörbyte), kör ingången
Purge_Start hög (upprätthållet) och försäkra samtidigt
att utgången Mix_Ready är hög (säkerställer att det inte
finns några aktiva larm). Ett undantag är brukstidslarmet
(se Kulörbyte ovan om larm föreligger). Utgången
Purge_CC_Active är hög under hela rensningsprocessen.
Försöka dig om att det inte finns några larm under denna
process. Fill_Active är hög när blandning är på. När den är
färdig, kommer Mix _Ready att vara hög vilket visar att
rensning är slutförd.
OBSERVERA: Det har inte gjorts någon förändring av
det aktiva receptet.
Aktivering av pistol ingång
OBSERVERA: Alarm_Reset återställer inte ett
brukstidslarm. Endast fördelning av brukstidsvolym eller
en komplett rensning/kulörbyte kommer att återställa ett
brukstidslarm.
Ingången Återställ larm tystar larmets ljudsignal. Slå
tillfälligt på ingången Color_Change_Start (>100 ms)
medan den korrekta sekvensen av receptbitar ställs in.
OBSERVERA: Receptbitarna måste vara närvarande
minst 100 ms innan ingången Start av kulörbyte sätts på
och behålls tills ett nytt recept behövs.
64
Denna ingång sänds och förväntas varje gång pistolen
trycks av och denna ingång stängs när pistolen inte trycks
av. Bind aldrig denna ingång till några andra signaler.
Utan denna ingång elimineras några larm för riskfylld
blandning. Denna ingång ska hämtas endast via diskret
I/O för tillämpningar av flödeskontroll för säkerställa
snabb koordination med processen för flödeskontroll.
Applikationer utan integrerad flödeskontroll kan använda
ingången Aktivering av pistol via nätverkskommunikationer
eller diskret I/O.
OBSERVERA: Denna har samma effekt som
luftflödesbrytaren som används på manuella ProMix
3KS-system.
334391C
Systemdrift
Larm övervakning/återställning (diskret I/O)
Närhelst ett larm utlöses, kommer ingången Återställ larm
att återställa larmen och tillåta bearbetning av nästa steg
automatiskt, utom vid följande förutsättningar:
•
Brukstidslarm kan inte återställas av ingången
Återställ larm eller genom EasyKey Återställ
larm-
knappen. Endast rensning/kulörbyte
eller att spruta brukstidsvolymen kommer att
återställa ett brukstidslarm. (Se information om
utgång Alarm_Potlife på sidan 50.)
•
•
När flödeskontroll slås på (se Konfigureringsskärm
5 på sidan 31) kommer utgången Flow_Rate_Alarm
att vara hög då den momentana flödeshastigheten
är över eller under inställningen för tolerans för
flödeshastighet. (Högt flöde eller lågt flöde kommer att
vara tillståndet, vilket visas i statusfältet på EasyKey.)
Denna utgång kommer att vara hög tillsammans
med utgången Mix_Active. PLC bör övervaka den
tid som detta tillstånd varar och vidta åtgärder vid en
förutbestämd tid. Med flödeskontroll finns det tillfällen
(till exempel under ändringar av flödeshastighet)
då det allmänna larmet, som beskrivet här, kommer
att vara hög (i synnerhet tillfälligt). PLC måste
avläsa denna larmutgång (d.v.s. allmänt larm), se om
Mix_Active fortfarande är hög och i så fall, starta en
timer. Ett representativt exempel skulle vara att säkra
att alla delar är sprutade inom ett specifikt intervall för
flödeshastighet. En förutbestämd tid skulle ställas in
för att låta lågt eller högt flödestillstånd bestå
kontinuerligt.
Stäng av eller gå till vänteläge efter att larmtiden
gått ut för flödeshastighet.
För applikationer med tömningsventiler (för snabba
rensningar/kulörbyten vid eller nära pistolen):
ProMix 3KS har fyra specialer som två gånger kan
slås av och på genom en sekvens för kulörbyte. Se
Avancerad inställningsskärm 8 på sidan 38 eller
Recept inställningsskärm 7 på sidan 42.
Till exempel, en tömningsventil vid en pistol på en robot
kan öppnas vid lämpliga tidpunkter för att möjliggöra
snabba färgbyten. En annan utgång kan användas för att
automatiskt köra en luftstyrd vätskeregulator högt under
processen för rensning eller kulörbyte.
OBSERVERA: Med integrerad flödeskontroll körs
flödeskontrollregulatorn automatiskt högt. Se Avancerad
inställningsskärm 5 på sidan 37 för detaljer om hur man
ställer in dessa värden. Alla dessa specialfunktioner kan
övervakas men kan endast kontrolleras genom de angivna
tiderna på inställningsskärmarna på EasyKey eller genom
att hantera de rätta registren på nätverket.
Följande ProMix 3KS-ingångar ska aldrig vara på (högt)
samtidigt:
•
Mix_Start
•
Purge_Start
•
Color_Change_Start
Receptbitar (0–6) är alltid på samtidigt. Det enda tillfälle då
dessa bitar erkänns är när ingången Color_Change_Start
är hög. Receptbitarna ska laddas och förbli laddade för
det aktuella receptet. Ändra inte receptbitarna förrän ett
kulörbyte behövs igen. Inkonsekventa resultat kan uppnås
om detta inte efterföljs.
Job_Complete ingång
Varje gång en tillfällig ingång Job_Complete upptäcks
av ProMix 3KS registreras en jobblogg som loggar
mätvolymer (cm³) för A, B och C med en tid- och
datumstämpel. Volymerna kommer sedan att återställas
till 0. (Volymtotal är ackumulerade från den senaste
återställningen.)
OBSERVERA: Ett kulörbyte kommer att utföra samma
återställningsfunktion för jobb klart. Ingången
Job_Complete används i allmänhet för att registrera
användningen av material för en speciell uppsättning
delar. Dessa volymer är sprutade materialvolymer.
334391C
65
Systemdrift
Allmän driftcykel, sekventiell
dosering
1. Systemet anger och laddar önskad kulör.
2. Systemet anger blandningsläge för att starta arbetet.
3. Styrenheten skickar signaler för att aktivera
solenoidventilerna. Solenoidventilerna aktiverar
A, B och C. Vätska börjar flöda när ingången för
Aktivering av pistol blir synlig.
Steg 1 (se FIG. 68, ProMix 2KS-uppgifter)
f.
När målvolymen fördelas, stängs
doseringsventil A.
5. Komponenter A och B förblandas i 2KS-integratorn
och blandas sedan i den statiska 2KS-blandaren (SM)
innan de flödar genom slangen till vätskegrenrörets
inlopp för 3KS.
Steg 2 (se FIG. 68, ProMix 3KS detalj)
6. Doseringsventil C (DVC) öppnas och vätska strömmar
in i 3KS-integratorn och justeras proportionellt med
komponenterna A+B (blandade i steg 1).
4. Komponenterna A och B introduceras till 2KS
vätskeregulatorn (FI), en åt gången enligt följande.
7. Flödesmätare C (MC) övervakar vätskevolymen
som fördelas och skickar elektriska pulser till ProMix
3KS-styrenheten.
a. Doseringsventil B (DVB) öppnas och vätska
flödar in i integratorn.
8. När målvolymen fördelas, stängs doseringsventil C.
b.
9. Komponenter A+B och C förblandas i 3KS-integratorn
och blandas sedan enhetligt i den statiska 3KSblandaren (SM).
c.
Flödesmätare B (MB) övervakar vätskevolymen
som fördelas och skickar elektriska pulser till
ProMix 2KS-styrenheten. Styrenheten övervakar
dessa pulser och signaler.
När målvolymen fördelas, stängs
doseringsventil B.
OBSERVERA: Utmatad volym från komponenter
A och B bestäms av blandningsförhållandet och
doseringsstorleken som användaren valt och
beräknad av styrenheten.
d. Doseringsventil A (DVA) öppnas och vätska
strömmar in i 2KS-integratorn och justeras
proportionellt med komponent B.
e. Flödesmätare A (MA) övervakar vätskevolymen
som fördelas och skickar elektriska pulser till
ProMix 2KS-styrenheten.
OBSERVERA: För att styra utloppet från den
statiska 3KS-blandaren till pistolen, installera en
valfri vätsketryckregulator.
10. Komponenter A+B och C matas omvartannat in i
3KS-integratorn så länge som ingången för
Aktivering av pistol visas.
11. Om ingången för pistolavtryckare inte syns under
två minuter, går systemet in i viloläge och
doseringsventilerna till förgreningsröret stängs.
12. När ingången för pistolavtryckare visas igen
fortsätter ProMix 3KS processen där den avbröts.
OBSERVERA: Driften kan stoppas när som helst
genom att gå till vänteläge (ta bort ingången för
Blandning).
Tabell 9: Sekventiell doseringsdrift
Dosering 1
Förhållande =
2,0:1
Steg 1, (A:B)
Dosering 2
Steg 2,
(A+B):C
Steg 1, (A:B)
Steg 2,
(A+B):C
A=2
B=1
C=1
66
334391C
Systemdrift
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
RVA
TI12556a
APV
AT
SVA
SM
SVB
SPV
Beteckningar: Vätskestation för ProMix 2KS
FI
MA Mätare komponent A
DVA Doseringsventil
komponent A
RVA Provtagningsventil
komponent A
SVA Avstängningsventil
komponent A
MB Mätare komponent B
DVB Doseringsventil
komponent B
RVB Provtagningsventil
komponent B
DVC
MC
CPV
Beteckningar: Vätskestation för
ProMix 3KS
MC
DVC
RVC
SVC
CPV
SM
FI
SVC
Mätare komponent C
Doseringsventil komponent C
Provtagningsventil komponent C
Avstängningsventil komponent C
Rensningsventil komponent C
Statisk blandare
Vätskeintegrator
1
3KS vätskeinlopp. Anslut
vätskematningsledningen från
2KS-vätskegrenrörets utlopp här.
2
Anslut vätskematningsledningen till pistolen.
RVC
1
SVB Avstängningsventil
komponent B
MS Mätare för lösningsmedel
SPV Rensningsventil för
lösningsmedel
APV Rensningsventil för luft
SM Statisk blandare
FI
Vätskeintegrator
AT
Luftmatningsrör för
luftrensningsventil
SM
2
TI14382a
FIG. 68. ProMix 2KS och ProMix 3KS Väggmonterade vätskestationer
334391C
67
Systemdrift
Ventilinställningar för
blandningsrör
För att öppna doserings- eller rensningsventiler,
vrid sexkantsmuttern (E) moturs. För att stänga,
vrid medurs. Se Tabell 10 och FIG. 69.
E
TI11581a
FIG. 69. Ventiljustering
Tabell 10: Ventilinställningar för blandningsrör
Ventil
Inställning
Funktion
Dosering
(se FIG. 69)
Sexkantmutter (E) 1-1/4 går
att vrida ut från helt stängd
Begränsar maximal flödeshastighet in i
integratorn och minimerar ventilens svarstid.
Rensning
(se FIG. 69)
Sexkantmutter (E) 1-1/4 går
att vrida ut från helt stängd
Begränsar maximal flödeshastighet in i
integratorn och minimerar ventilens svarstid.
Avstängning
(SVA och SVB,
se FIG. 68)
Helt öppen vid normal
kör-/blandningsdrift
Stänger komponent A- och B-portarna till
blandaren vid kontroll av blandningsförhållandet
och mätarkalibrering. Öppnar portar vid normal
körnings/blandningsdrift.
Provtagning
(RVA och RVB,
se FIG. 68)
Helt stängda vid
körnings/blandningsdrift
Öppna utmatning för komponent A och B
under tiden mätarna kalibreras. Öppna bara
provtagningsventiler om avstängningsventiler
för vätska är stängda.
68
334391C
Systemdrift
Start
1. Gå igenom Checklista före drift i Tabell 11.
Tabell 11: Checklista före drift
✓
Checklista
Systemet är jordat
Kontrollera att alla jordanslutningar är gjorda.
Se installationshandboken till ProMix 3KS.
Alla anslutningar är täta och rätt utförda
Kontrollera att alla elektriska, vätske-, luft- och
systemanslutningar är täta och utförda enligt
installationshandboken.
➜ Graco-logotypen, programvarurevision och
”Establishing Communication” (upprättar
anslutning) visas, följt av statusskärmen.
Se sidan 19.
➜ Vid uppstart har systemet som standard recept
61, vilket inte är ett giltigt receptnummer. Initiera
ett kulörbyte till recept 0 eller ett giltigt
receptnummer (1–60).
➜ I nedre vänstra hörnet visas systemstatus, vilket
kan vara vänteläge, blandning, rensning eller ett
larm.
Materialbehållarna är påfyllda
Kontrollera komponent A, B och C samt
behållarna för lösningsmedelsmatning.
1
/
4
Ventilerna på blandningsröret är inställda
Kontrollera att ventilerna på blandningsröret
är rätt inställda. Börja med de inställningar
som rekommenderas i Ventilinställningar för
blandningsrör, sidan 68, justera sedan efter
behov.
Blanda
Ventilerna för vätskematning är öppna och
trycket är inställt
FIG. 71. Statusskärm
Vätskematningstrycket för komponent A, B och C
ska vara lika såvida inte en av komponenterna har
en högre viskositet som kräver en högre
tryckinställning.
3. Verifiera att EasyKey fungerar. Det aktiva
receptnumret och vänteläge ska visas.
Inställt solenoidtryck
Matningslufttryck (0,5–0,7 MPa (5,2–7 bar,
75–100 psi))
2. Slå på AC-strömbrytaren till EasyKey och
strömförsörjningsmodulen PÅ (I = PÅ, 0 = AV).
I = PÅ
4. Om det är första gången systemet startas ska du
rensa det enligt anvisningarna i Rensning av
vätskematningssystem, sidan 78. Systemet har
provats med tunn olja som måste spolas ur så att
ditt material inte förorenas.
5. Säkerställ att EasyKey är i vänteläge (ta bort
ingången för Blandning).
6. Justera vätskematningen för komponent
A, B och C enligt behov. Använd lägsta
möjliga tryck.
7. Överskrid ej maximala arbetstrycket som
anges på märkplåten eller för den komponent
i systemet med lägst märktryck.
8. Öppna vätskematningsventilerna
till systemet.
TI12656a
FIG. 70. Strömbrytare
334391C
TI14372a
9. Justera lufttrycket. I de flesta fall
krävs cirka 552 kPa (5,5 bar,
80 psi) för att systemet ska fungera korrekt. Kör inte
med lägre tryck än 517 kPa (5,2 bar, 75 psi).
69
Systemdrift
Granska flödeshastigheten på statusskärmen med
pistolen helt öppen. Verifiera att flödeshastigheten
för komponent A, B eller C är inom 10 % av
varandra.
10. Lufta alla vätskeledningar.
a. Stäng av luften till pistolen
genom att stänga luftregulatorn
eller avstängningsventilen för
sönderdelningsluften till
pistolen.
b.
Tryck av pistolen
(manuell eller
automatisk) ner i ett
jordat metallkärl.
c.
Gå till blandningsläge.
Om flödeshastighet för vätska är för låg: öka
lufttrycket till vätskematning för komponent A, B
och C eller öka det reglerade vätsketrycket.
Manuell
pistol visas
Om flödeshastighet för vätska är för hög:
minska lufttrycket till vätskegrenrörets
doseringsventil ytterligare eller justera
vätsketrycksregulatorn.
OBSERVERA: Tryckjusteringen av varje komponent
varierar med vätskans viskositet. Börja med samma
vätsketryck för komponent A, B och C och justera sedan
efter behov.
d. Om luft i systemet gör att flödesmätarna kör för
snabbt utlöses ett larm och systemet stoppas.
Tryck på återställ larm
för att rensa larmet.
e. Gå till blandningsläge.
11. Ställ in flödeshastigheten.
Flödeshastigheten som visas på EasyKey
statusskärm avser antingen komponent A, B eller C,
beroende på vilken doseringsventil som är öppen.
Matningsledningarna på bilden lyser upp och visar
vilken doseringsventil som är öppen.
OBSERVERA
Använd inte de första 120–150 cm³ (4–5 oz) material
som kommer ur systemet, det kan vara dåligt blandat
på grund av larm under systemflödning.
12. Sätt på sönderdelningsluften till pistolen. Kontrollera
sprutmönstret enligt anvisningarna i
pistolhandboken.
OBSERVERA
Låt inte vätsketillförseltanken köras tom. Luftflöde i
matningsledningen kan vrida växelmätaren på samma
sätt som vätska. Detta kan leda till fördelning av vätska
och luft som uppfyller utrustningens förhållande och
toleransinställningar. Detta kan vidare leda till sprutning
av ej katalyserat eller dåligt katalyserat material.
1
/
4
FIG. 72. Statusskärm för visning av flödeshastighet
70
334391C
Systemdrift
Avstängning
Tryckavlastande procedur
Avstängning för natten
OBSERVERA: Följande procedur avlastar allt vätskeoch lufttryck i ProMix 3KS-systemet. Använd
proceduren korrekt för din systemkonfiguration.
1. Lämna strömmen på.
2. Kör recept 0 för att rensa ut lösningsmedel ur
mätare och pistol.
Avstängning för service
1. Följ Tryckavlastande procedur på sidan 71.
2. Stäng huvudventilen för luftavstängning på
luftmatningsledningen och på ProMix.
Lätta på trycket när du slutar spruta, innan du byter
munstycke och före rengöring, kontroll och service av
utrustningen.
Enkulörsystem
3. Slå AV strömbrytaren på EasyKey och på
strömförsörjningsmodulen (läge 0). FIG. 73.
4. Vid service av EasyKey eller strömförsörjningsmodul
ska du också stänga av strömmen vid
huvudströmbrytaren.
0 = AV
1. I blandningsläge (pistolen trycks av), stäng av A-, Boch C-pumpar/tryckkärl för vätskematning. Stäng alla
avstängningsventiler för vätska vid pumputloppen.
2. Medan pistolen trycks av, tryck på den manuella
styrningen på solenoid för doseringsventil A, B och
C för att avlasta trycket. Se FIG. 74.
OBSERVERA: Om ett larm för doseringstid
(E-7, E-8) inträffar, rensa larmet.
3. Utför en komplett systemrensning, följ
anvisningarna under Rensning med användning
av recept 0, sidan 78.
4. Stäng av vätsketillförseln till rensningsventilen
för lösningsmedel (SPV) och lufttillförseln till
luftrensningsventilen (APV), FIG. 77.
TI12657a
FIG. 73. Strömbrytare
TI14371a
5. Medan pistolen trycks av, tryck på den manuella
styrningen på solenoid för rensningsventil A, B
och C för att avlasta trycket. Se FIG. 74. Bekräfta
att lösningsmedelstrycket har sänkts till 0.
OBSERVERA: Om ett larm för rensningsvolym
(E-11) inträffar, rensa larmet.
334391C
71
Systemdrift
System med kulörbyte och utan
tömningsventiler
OBSERVERA: Denna procedur avlastar trycket genom
provtagningsventilen.
1. Slutför alla steg under Enkulörsystem, sidan 71.
2. Stäng A-sidans avstängningsventil (SVA), FIG. 77.
Öppna A-sidans provtagningsventil (RVA).
3. Rikta A-sidans provtagningsrör ner i en
avfallsbehållare.
4. Se FIG. 76. Öppna kulörbytesmodulen. Använd
solenoidens märkplattor som guide, tryck ner och
håll inne styrknappen på varje kulörsolenoid tills
flödet från provtagningsventilerna stannar upp.
5. Tryck ner och håll nere styrningen för
lösningsmedelssolenoid tills rent lösningsmedel
kommer från provtagningsventilen, släpp sedan upp.
6. Stäng av lösningsmedelsmatningen till ventilstapel
för kulörbyte.
7. Tryck ner och håll nere styrningen för
lösningsmedelssolenoid tills lösningsmedelsflödet
från provtagningsventilen stannar upp.
8. Öppna A-sidans avstängningsventil (SVA), FIG. 77.
Stäng A-sidans provtagningsventil (RVA).
System med kulör/katalysator/komponent
C-bytes och -tömningsventiler
OBSERVERA: Denna procedur avlastar trycket genom
tömningsventilerna.
1. Slutför alla steg under Enkulörsystem, sidan 71.
2. Stäng av kulör/katalysator/komponent C-matning till
ventilstaplarna.
6. Se FIG. 76. A\nvänd solenoidens märkplattor som
guide, tryck ner och håll inne styrknappen på varje
katalysatorsolenoid tills flödet från tömningsventil B
stannar upp.
7. Tryck och håll inne solenoidstyrningen för
tömningsventil C, FIG. 74.
8. Se FIG. 76. Öppna kulörbytesmodulen. Använd
solenoidens märkplattor som guide, tryck ner och
håll inne styrknappen på varje kulörsolenoid tills
flödet från tömningsventil C stannar upp.
9. Tryck och håll inne solenoidstyrningen för
tömningsventil A, FIG. 74.
10. Tryck ner och håll nere styrningen för A-sidans (kulör)
lösningsmedelssolenoid tills rent lösningsmedel
kommer från tömningsventilen, släpp sedan upp.
11. Tryck och håll inne solenoidstyrningen för
tömningsventil B, FIG. 74.
12. Tryck ner och håll nere styrningen för B-sidans
(katalysator) lösningsmedelssolenoid tills rent
lösningsmedel kommer från tömningsventilen,
släpp sedan upp.
13. Tryck och håll inne solenoidstyrningen för
tömningsventil C, FIG. 74.
14. Tryck ner och håll inne styrningen för C-sidans
lösningsmedelssolenoid tills rent lösningsmedel
kommer från tömningsventilen, släpp sedan upp.
15. Stäng av lösningsmedelsmatningen till de
bytesstaplade lösningsmedelsventilerna för
kulör/katalysator/komponent C.
16. Tryck ner och håll nere styrningen för
lösningsmedelssolenoid A, B och C och styrningen
för tömningsventilen tills lösningsmedelsflödet
från tömningsventilerna slutar.
3. Tryck och håll inne solenoidstyrningen för
tömningsventil A, FIG. 74.
4. Se FIG. 76. Öppna kulörbytesmodulen. Använd
solenoidens märkplattor som guide, tryck ner och
håll inne styrknappen på varje kulörsolenoid tills
flödet från tömningsventil A stannar upp.
5. Tryck och håll inne solenoidstyrningen för
tömningsventil B, FIG. 74.
72
334391C
Systemdrift
1
AFS #1
AFS #2
SOLV SW
Ström
J1
Fiberoptik
GFB 1 PS
GFB 2 PS
CAN
Tömning C
Luft
Flöde B
Dosering A
Ventilstyrningar
Dosering B
Dosering C
J9
1
+ + +
J14
1
+ + +
J15
1
+ +
Tömning B
Flöde A
CAN
Tredje spoln.
Flöde C
GFB 1
+ 1
G
s
+ J12
G
s
+ 1
G
s
+ J3
G1
s
+
+
+
GFB 2
Flöde lösn.
Rensning C
Tömning A
J13
Lösningsmedel
Används ej
+
J8
Tömningsventil A
Tömningsventil B
GFB 1
Extra
solenoidplaceringar
GFB 2
Solenoid för
doseringsventil A
Solenoid för
doseringsventil B
Solenoid för
rensningsventil A
Solenoid för
rensningsventil B
Solenoid för tredje
rensningsventil
TI12652a
FIG. 74. Solenoider för komponent A och B
334391C
73
Systemdrift
J8
(Kommunikation)
Ventilstyrningar
J3
(Strömingång)
VDC
J2
(Kulörbytesmodul)
J1
(Sprutboxkontroll)
Solenoid för
doseringsventil C
Solenoid för
rensningsventil C
Placering av
tömningsventil C
(tillbehör)
TI14704a
FIG. 75. Solenoider för komponent C
74
334391C
Systemdrift
Modul nr 1
Kulör
Märkplatta
solenoider
Katalysator
Kulör
Märkplatta
solenoider
TI12826a
Styrning
lösningsmedelssolenoid
Modul nr 2
Kulör
Katalysator
Kulör
Märkplatta
solenoider
Märkplatta
solenoider
Montera
komponent
C-ventiler här
Styrning
lösningsmedelssolenoid
TI12826a
FIG. 76: Solenoider för kulörbyte
334391C
75
Systemdrift
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
RVA
APV
TI12556a
AT
SVA
SM
SVB
SPV
Beteckningar: Vätskestation för ProMix 2KS
FI
MA Mätare komponent A
DVA Doseringsventil
komponent A
RVA Provtagningsventil
komponent A
SVA Avstängningsventil
komponent A
MB Mätare komponent B
DVB Doseringsventil
komponent B
RVB Provtagningsventil
komponent B
DVC
MC
CPV
Beteckningar: Vätskestation för
ProMix 3KS
MC
DVC
RVC
SVC
CPV
SM
FI
SVC
Mätare komponent C
Doseringsventil komponent C
Provtagningsventil komponent C
Avstängningsventil komponent C
Rensningsventil komponent C
Statisk blandare
Vätskeintegrator
1
3KS vätskeinlopp. Anslut
vätskematningsledningen från
2KS-vätskegrenrörets utlopp här.
2
Anslut vätskematningsledningen till pistolen.
RVC
1
SVB Avstängningsventil
komponent B
MS Mätare för lösningsmedel
SPV Rensningsventil för
lösningsmedel
APV Rensningsventil för luft
SM Statisk blandare
FI
Vätskeintegrator
AT
Luftmatningsrör för
luftrensningsventil
SM
2
TI14382a
FIG. 77. ProMix 2KS och ProMix 3KS Väggmonterade vätskestationer
76
334391C
Systemdrift
Rensning
Stäng av elektrostatfunktionen om du använder
elektrostatpistoler före renspolning.
Läs Varningar, sidan 8. Se anvisningar till Jordning
i ditt systems installationshandbok.
Bär skyddsglasögon så att du inte får vätskestänk
i ögonen.
I handboken beskrivs 4 rensningsprocedurer:
•
•
•
•
Rensning av blandat material (nedan)
Rensning med användning av recept 0 (sidan 78)
Rensning av vätskematningssystem (sidan 78)
Rensning av provtagningsventiler och rör
(sidan 80)
Använd kriterierna som anges i respektive procedur och
bestäm vilken du ska använda.
Rensning av blandat material
Vid vissa tillfällen behöver bara vätskeröret spolas, t.ex.
vid:
•
•
•
•
slutet på brukstid
avbrott i sprutningen som är längre än brukstiden
avstängning för natten
innan service ska utföras på vätskegrenrörets
enhet, slangen eller pistolen.
I första stegets vätskegrenrör (2KS) rensar
lösningsmedlet sidan för komponent B (katalysator,
höger) av blandningsröret och integratorns inre rör.
Luft rensar sidan för komponent A (harts, vänster) och
integratorns yttre rör. Denna luft-/lösningsmedelsväxling
rensar slangen som ansluter den statiska 2KS-blandaren
till 3KS-vätskegrenröret.
2. Ställ in tryckregulatorn för lösningsmedel till ett tryck
som är tillräckligt högt för en ordentlig rensning av
systemet, på en rimlig tid, men så lågt att skador
av stänk och vätskeinträngning undviks. Normalt
räcker en inställning på 0,7 MPa (7 bar, 100 psi).
3. Om du använder en pistolspolbox, placera pistolen
i boxen och stäng locket. Gå till rensningsläge.
Rensningssekvensen startar automatiskt.
Om du inte använder pistolspolboxen
trycker du av pistolen (manuellt eller
automatiskt) i ett jordat metallkärl tills
rensningssekvensen är klar.
När rensningen är klar går EasyKey automatiskt
över till vänteläge.
4. Upprepa steg 3 om systemet inte är helt rent.
OBSERVERA: Justera vid behov rensningssekvensen
så att bara en cykel krävs.
Tryck av pistolen för att avlasta trycket. Lås
avtryckarspärren.
5. Sätt tillbaka munstycket om du demonterade det.
6. Justera regulatorn på lösningsmedelsmatningen
tillbaka till normalt drifttryck.
I andra stegets vätskegrenrör (3KS) rensar lösningsmedlet
sidan för komponent C (höger) av blandningsröret och
integratorns inre rör. Luft-/lösningsmedelsväxlingen från
2KS rensar vänstra sidan av 3KS-vätskegrenröret och
3KS-integratorns yttre rör.
1. Gå till vänteläge (ta bort ingång Blandning).
Tryck av pistolen för att avlasta trycket.
Om du använder en högtryckspistol, lås pistolens
avtryckarspärr. Ta loss munstycket och rengör det
separat.
334391C
77
Systemdrift
Rensning med användning av recept 0
Rensning av vätskematningssystem
Normalt används recept 0:
• i flerkulörsystem för att rensa materialledningarna
utan att fylla på en ny kulör
• när arbetsskiftet är slut så att inte katalyserat
material härdar.
Följ denna procedur innan:
• första gången material fylls på i maskinen*
• vid service
• systemet stängs av under en längre tid
• innan utrustningen ställs undan
För inställning av recept 0, gå till avancerad inställning.
Välj fliken recept och ändra till recept 0.
Inställningsskärmen för recept 0 visas. Ange
växlingstider 0–999 sekunder i steg om 1 sekund.
* Vissa steg behövs inte vid första spolningen,
eftersom material ännu inte laddats i systemet.
1. Gå till vänteläge (ta bort ingång Blandning).
1. Gå till vänteläge (ta bort ingång Blandning).
Tryck av pistolen för att avlasta trycket.
Tryck av pistolen för att avlasta trycket.
Om du använder en högtryckspistol, lås pistolens
avtryckarspärr. Ta loss munstycket och rengör det
separat.
Om du använder en högtryckspistol, lås pistolens
avtryckarspärr. Ta loss munstycket och rengör det
separat.
Stäng av elektrostatfunktionen om du använder
elektrostatpistoler före renspolning.
Stäng av elektrostatfunktionen om du använder
elektrostatpistoler före renspolning.
2. Om du använder en pistolspolbox, placera pistolen i
boxen och stäng locket.
3. Välj recept 0 och tryck Retur
2. Fäst matningsledningar för lösningsmedel enligt
följande:
•
Enkla kulör/katalysator/komponent
C-system: lossa vätskematningar för komponent
A, B och C vid inloppet för flödesmätaren och
anslut reglerade lösningsmedelsledningar.
•
Flera kulörer/katalysatorer/komponent
C-system: anslut lösningsmedelsledningen till
den angivna lösningsmedelsventilen på lämplig
ventilstapel för kulör, katalysator eller komponent
C. Anslut inte lösningsmedelsmatning till en
flödesmätare.
.
4. Om du inte använder pistolspolbox,
trycker du av pistolen (manuellt eller
automatiskt) i ett jordat metallkärl tills
rensningen är klar.
5. LED för kulörbyte blinkar medan recept 0 körs och
lyser stadigt när rensningen är klar.
6. Om systemet inte är helt rent kan du trycka på Retur
för att upprepa recept 0
78
.
334391C
Systemdrift
3. Justera vätsketrycket för lösningsmedelsvätskan.
Använd lägsta möjliga tryck för att undvika stänk.
4. Ta bort kåpan på vätskestationen så att du kommer
åt solenoidventilerna. Se FIG. 74.
5. Rensa enligt nedan:
•
Enkla kulör/katalysator/komponent
C-system: Rensa komponent A-sidan. Tryck
på solenoidventilens manuella styrning för
doseringsventil A och tryck av pistolen ner
i ett jordat metallkärl.
Rensa komponent B-sidan. Tryck på
solenoidventilens manuella styrning för
doseringsventil B och tryck av pistolen ner
i ett jordat metallkärl tills rent lösningsmedel
flödar från pistolen.
Rensa komponent C-sidan. Tryck på
solenoidventilens manuella styrning för
doseringsventil C och tryck av pistolen ner i ett
jordat metallkärl tills rent lösningsmedel flödar
från pistolen.
Upprepa så att integratorn rengörs ordentligt.
•
Flera kulörer/katalysatorer/komponent
C-system: Välj recept 0 och tryck Retur
för
att rensa hela systemet. LED för kulörbyte
blinkar medan recept 0 körs och lyser stadigt
när rensningen är klar.
Upprepa så att integratorn rengörs ordentligt.
6. Sätt på vätskestationens kåpa igen.
7. Stäng av lösningsmedelsmatningen.
8. Koppla bort matningsledningar för lösningsmedel och
anslut vätskematningar för komponent A, B och C.
9. Se sida 69 för Start-procedur.
334391C
79
Systemdrift
Rensning av provtagningsventiler och rör
Utför proceduren efter mätarkalibrering.
8. Stäng provtagningsventilerna.
OBSERVERA: Välj Avbryt på kalibreringsskärmen
för att avbryta aktuell kalibrering och stänga
doserings- eller rensningsventilerna.
1. Gå till vänteläge (ta bort ingång Blandning).
2. Se FIG. 77. Stäng ventilerna för vätskeavstängning
och provtagning.
9. Öppna båda avstängningsventilerna helt.
3. Dra provtagningsrören till ett jordat spillkärl.
10. På enkulörsystem, anslut vätskematningen för
komponent A till flödesmätare A.
4. På enkulörsystem, fäst en lösningsmedelsmatning
till inloppet på flödesmätare A.
5. På EasyKey, tryck på knappen Inställningar
och
OBSERVERA: Efter kalibrering är det nödvändigt
att rensa bort allt förorenat blandningsmaterial. Gör
en manuell rensning och återuppta receptet som just
testats eller gör recept 0 och gå sedan till nästa recept.
gå till avancerade inställningsskärmar.
6. Tryck på högerpilen
för att välja
kalibreringsskärmen. Tryck på nedåtpilen
välja rensning från menyn. Tryck på retur
för att
.
Dosering A, rensningsventil för lösningsmedel
(B-sidan), rensningsventil komponent C och
lösningsmedelsventil för kulörbyte (om använd)
kommer att öppnas.
FIG. 78. Kalibreringsskärm
7. Öppna provtagningsventilerna sakta så att stänk
undviks och tappa ur lösningsmedel tills ventilerna
och rören är rena.
OBSERVERA: När du utför en kalibreringsrensning
stängs lösningsmedelsventil(er) automatiskt efter
2 minuter eller när Avbryt har valts på skärmen.
80
334391C
Mätarkalibrering
Mätarkalibrering
4. Sätt bägarna (minst 250 cm³) i hållarna. Sätt ner
provtagningsrören i bägarna.
Bär skyddsglasögon så att du inte får vätskestänk i
ögonen. Avstängningsventiler och provtagningsventiler
hålls fast av mekaniska stopp så att ventilspindeln inte
oavsiktligt kan avlägsnas medan grenröret är trycksatt.
Avlasta systemtrycket, demontera och rengör ventilen
om du inte kan vrida ventilspindlarna med handen.
Kalibrera mätaren:
OBSERVERA: Om rören behöver bytas ut, använd
rör med en yttre diameter på 5/32 tum eller 4 mm.
5. På EasyKey, tryck på Inställningar
för att gå till
inställningsskärmarna.
6. Tryck på högerpilen
för att välja
•
Första gången systemet används.
Kalibreringsskärm. Tryck på Retur
för att välja
doseringsventil A, B, C eller lösningsmedel. Tryck på
•
När nya material används i systemet, speciellt om
materialens viskositet avviker markant.
nedåtpilen och välj Start från menyn. Starta bara
en åt gången.
•
Minst en gång per månad som en del av
regelbunden skötsel.
•
När en flödesmätare reparerats eller bytts ut.
OBSERVERA:
• K-faktorerna på Kalibreringsskärm uppdateras
automatiskt när kalibreringen är klar.
•
Du kan bara granska K-faktorvärdena på
skärmen. Vid behov kan du ändra K-faktorerna
på Avancerad inställningsskärm 4 (sidan 37)
eller Recept inställningsskärm 5 (sidan 42).
•
Alla värden på denna skärmen är i cc (cm³)
oberoende av enheterna som har angivits i
Konfigureringsskärm 1.
•
Styrenheten kommer att använda K-faktorer för
aktivt recept för mätarkalibrering. Det aktiva
receptet måste vara recept 1 till recept 60.
Recept 0 och 61 har inte några K-faktorvärden.
1. Flöda systemet med material innan du kalibrerar
mätare A, B eller C. För ett systembyte av
kulör/katalysator/komponent C, säkerställ att ventilen
för kulör/katalysator/komponent C är öppen.
2. Stäng av alla sprut- och fördelningsenheter som är
anslutna till ProMix.
3. Stäng alla vätskeavstängningsventiler och
provtagningsventiler.
7. Mata ut komponent A, B, C eller lösningsmedel in i
bägaren.
a. Öppna provtagningsventiler sakta för att
undvika stänk.
b.
Ställ in ventilerna så att vätskorna matas ut
med ungefär samma flödeshastighet som i
produktionen så blir kalibreringen noggrannare.
c.
Mata ut minst 250 cm³; säkerställ att tillräckligt
med material matas ut så att du kan avläsa
volymen i bägaren. Volymerna behöver inte
vara lika eller i något speciellt förhållande.
d. Stäng provtagningsventilen ordentligt.
334391C
81
Mätarkalibrering
11. Efter att volymen för A, B, C eller lösningsmedel har
angivits, räknar ProMix 3KS-styrenheten ut den nya
flödesmätarens K-faktor och visar värdet på
Kalibreringsskärm.
8. Volymen som ProMix har mätt upp visas på
EasyKey.
9. Jämför mängden på EasyKey med mängden
i bägarna.
OBSERVERA: Skärmens K-faktor-värden kan inte
ändras. Vid behov kan du ändra K-faktorerna på
Avancerad inställningsskärm 4 (sidan 37) eller
Recept inställningsskärm 5 (sidan 42).
OBSERVERA: För maximal noggrannhet kan du
använda en gravimetrisk (massa) metod för att
bestämma den faktiskt fördelade volymen.
10. Om skärmen och verkliga volymer skiljer sig åt,
ange faktisk fördelad volym i cm³ för A, B, C, eller
i fältet för lösningsmedelsvolym och tryck Retur
12. Rensa alltid provtagningsventilerna när du kalibrerat
mätarna. Använd en av metoderna nedan.
.
•
Följ proceduren Rensning av
provtagningsventiler och rör, sidan 80.
•
Sätt ner provtagningsrören i lämpligt tvättmedel
(TSL eller lösningsmedel) eller sätt på lock på
dem.
Gör om kalibreringen om skillnaden mellan värdena
är stor.
OBSERVERA: Om verklig volym är samma som
anges på skärmen eller om du av någon anledning
vill avbryta kalibreringen bläddrar du till Avbryt i
Kalibreringsskärm-menyn och trycker
på Retur
.
OBSERVERA: Om vätskan härdar i
provtagningsrören, byt ut dem mot rör med
en yttre diameter på 5/32 tum eller 4 mm.
13. Säkerställ att alla provtagningsventiler är stängda
och att alla vätskeavstängningsventiler är helt
öppna.
14. Rensa ur lösningsmedel ur systemet och fyll det
med material innan du tar det i produktion.
a. Gå till blandningsläge.
82
b.
Tryck av pistolen ner i ett jordat metallkärl tills
blandat material strömmar ur munstycket.
c.
För att påbörja drift se Start, sidan 69.
334391C
Kulörbyte
Kulörbyte
Procedurer för kulörbyte
Flerkulörsystem
1. Stäng av luften till pistolen.
2. Placera pistolen i pistolspolboxen och stäng luckan.
3. Gå till vänteläge (ta bort ingång Blandning).
4. Välj det nya receptet. Börja med sekvensen för
kulörbyte.
5. Om du inte använder pistolspolbox,
trycker du av pistolen (manuellt eller
automatiskt) ner i ett jordat metallkärl
tills sekvensen för kulörbyte är klar.
OBSERVERA: Timern för kulörbyte startar inte
innan pistolen trycks av och vätskeflöde detekteras.
Kulörbytet avbryts om inget flöde avkänns inom
2 minuter. Systemet går in i vänteläge (ta bort
ingång Blandning) vid den föregående kulören.
6. När du är redo att spruta tar du ut pistolen ur
pistolspolboxen, om sådan används, och stänger
dörren (endast manuella och semiautomatiska
system).
Sekvenser för kulörbyte
FIG. 79 till FIG. 88 illustrerar de olika sekvenserna
för kulörbyte. Se Tabell 12 för att fastställa vilken
figur att hänvisa till, baserat på receptbytet och
systemkonfigurationen. Tidssekvenserna anges
i följande paragrafer.
OBSERVERA: Se Inställningsläge på sidan 25 för att
välja rensningskällor och ställ in önskad tid för rensning,
växling och fyllning.
ANMÄRKNINGAR:
•
Systemet använder gammal receptdata för
rensningscykeln. Den nya kulör-/katalysatorventilen
öppnas dock baserat på ny receptdata.
•
Systemet använder nya receptdata för fyllningscykeln.
•
För alternativet med en pistolspolbox (GFB) måste
sprutpistolen vara satt till GFB under hela
kulörbytesprocessen (rensning och fyllning).
GFB-avtryckarutgången kommer att vara på
under receptbytescykeln.
•
För alternativet med två pistolspolboxar (GFB)
måste båda sprutpistolerna vara insatta i GFB
under hela kulörbytesprocessen (rensning och
fyllning). Systemet kommer att slå på och av varje
GFB-avtryckarmatning baserat på varje pistols
inställda tid.
•
För specialutmatningar kommer systemet att slå på
och av varje utmatning baserat på inställda tider.
Varje specialutmatning har två olika starttider och
varaktighet.
•
För system utan tömningsventiler börjar den
första rensningen efter att bytesstegen för
kulör/katalysator/komponent C är klara.
•
Tömningsventil B krävs för ett system med
katalysatorbyte.
•
Tömningsventil C krävs för ett komponent
C-bytessystem.
•
När du går från recept X till recept 0, används
endast data för rensningscykel från recept 0.
•
När du går från recept 0 till recept X, används
endast data för rensningscykel från recept X.
OBSERVERA: Luckan på pistolspolboxen måste
vara stängd för att sönderdelningsluftventilen ska
öppnas.
7. Ange blandningsläge för att börja spruta.
Enkulörsystem
1. Följ procedurer för Rensning av
vätskematningssystem, sidan 78.
2. Ladda den nya kulören. Se Start, sidan 69.
3. Ange blandningsläge för att börja spruta.
334391C
83
Kulörbyte
Kulörrensning/-tömning
•
Denna sekvens spolar ut kulören med
lösningsmedel, från kulörventil till tömningsventil A.
•
Kulörbytets lösningsmedelsventil och tömningsventil
A öppnas under rensningen.
•
Kulörbytets lösningsmedelsventil stängs när
rensningstiden går ut.
Kulörfyllning
•
Denna sekvens fyller ledningen med ny kulör hela
vägen till tömningsventil A.
•
Den nya kulörens ventil och tömningsventil A
öppnas under fyllningstiden.
•
Den nya kulörens ventil och tömningsventil A stängs
när fyllningstiden går ut.
Katalysatorrensning/-tömning
•
Denna sekvens spolar ut katalysatorn med
lösningsmedel, från katalysatorventil till
tömningsventil B.
•
Katalysatorbytets lösningsmedelsventil och
tömningsventil B öppnas under rensningen.
•
Katalysatorbytets lösningsmedelsventil stängs när
rensningstiden går ut.
Katalysatorfyllning
•
Denna sekvens fyller ledningen med ny katalysator
hela vägen till tömningsventil B.
•
Den nya katalysatorns ventil och tömningsventil B
öppnas under fyllningstiden.
•
Den nya katalysatorns ventil och tömningsventil B
stängs när fyllningstiden går ut.
Rensning/tömning komponent C
•
Denna sekvens spolar ur komponent C med
lösningsmedel, från komponent C-ventilen till
tömningsventil C.
•
Ventilen för lösningsmedelsbyte komponent C och
tömningsventil C är öppen under rensningstiden.
•
Ventilen för lösningsmedelsbyte komponent C
stängs när rensningstiden går ut.
84
Fyllning komponent C
•
Denna sekvens fyller ledningen med den nya
komponent C, hela vägen till tömningsventil C.
•
Ventilen för ny komponent C och tömningsventilen C
öppnas under fyllningstiden.
•
Ventilen för ny komponent C och tömningsventilen C
öppnas när fyllningstiden går ut.
Första rensning
Välj första rensningskälla (luft, lösningsmedel eller
tredje ventil) och första rensningstid. För de flesta
applikationer väljs luft.
Systemet rensar det gamla materialet från
doseringsventilerna till pistolen med hjälp av vald
rensningsapplikation (ofta luft). Vald rensningsventil
öppnas under den första rensningstiden och stängs när
tiden har gått ut.
Första rensning C
Välj första rensningskälla C (lösningsmedel eller vatten)
och första rensningstid C. För de flesta applikationer
väljs lösningsmedel.
Systemet rensar gammalt material från
doseringsventilerna till pistolen med endast den valda
rensningsapplikationen. Rensningsventilen C öppnas
under den första rensningstiden C och stängs när tiden
går ut.
Växlingscykel
Välj växlingstyp (luft/lösningsmedel eller luft/tredje
ventil) och växlingstider.
Luftrensningsventilen öppnas under luftväxlingscykeln
och lösningsmedelsventilen (eller tredje ventilen) öppnas
endast under växlingscykeln för lösningsmedel. Antalet
växlingscykler fastställs genom att dela den totala
växlingstiden med summan av växlingstiderna för luft
och lösningsmedel.
334391C
Kulörbyte
Sista rensning
Fyllning
Välj sista rensningskälla (luft, lösningsmedel eller tredje
ventil) och sista rensningstid. För de flesta applikationer
väljs lösningsmedel.
Denna sekvens fyller ledningen från doseringsventilen
till pistolen och omnämns även som fyllning med blandat
material. Systemet börjar blanda komponenter A, B och
C tills fyllningstiden går ut.
Systemet fyller ledningen med lösningsmedel från
doseringsventilerna till pistolen med hjälp av vald
rensningsapplikation (ofta lösningsmedel). Vald
rensningsventil öppnas under den sista rensningstiden
och stängs när tiden har gått ut.
Rensning aktiv
Systemet slår på utgången Rensning/Rensning
receptbyte aktivt under dessa steg.
Fyllning aktiv
Slutlig rensning C
Systemet slår på utgången Fyllning receptbyte aktiv
under dessa steg.
Välj slutlig rensningskälla C (lösningsmedel eller vatten)
och slutlig rensningstid C. För de flesta applikationer
väljs lösningsmedel.
Systemet fyller ledningen med lösningsmedel från
doseringsventilen till pistolen med den valda
rensningsapplikationen. Rensningsventilen C öppnas
under den slutliga rensningstiden C och stängs när
tiden går ut.
Tabell 12: ProMix 3KS Referens för kulörbytesdiagram
334391C
Starta
recept
Avsluta
recept
Tredje
A/B/C-byte rensningsventil
X
Y
Ja
Ja
FIG. 79
X
Y
Ja
Nej
FIG. 80
X
Y
Nej
Ja
FIG. 81
X
Y
Nej
Nej
FIG. 82
X
Y
Extern
Ja
FIG. 87
X
Y
Extern
Nej
FIG. 88
X
0
Finns ej
Ja
FIG. 83
X
0
Finns ej
Nej
FIG. 84
0 eller 61
X
Ja
Ja
FIG. 85
0 eller 61
X
Ja
Nej
FIG. 86
0 eller 61
0
Finns ej
Ja
FIG. 83
0 eller 61
0
Finns ej
Nej
FIG. 84
Se Fig.
85
Kulörbyte
Recipe Change
X -> Y
A1 to A2, B1 to B2, C1 to C2
3rd Flush Valve
Valve
Dump A
Dump B
Dump C
Time Sequence
If any component isn't changing, that time segment is skipped.
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Two Second Initial Purge Time
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
Mixed Fill Time
FIG. 79: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 1
86
334391C
Kulörbyte
Recipe Change
X -> Y
A1 to A2, B1 to B2, C1 to C2
No 3rd Flush Valve
Valve
Dump A
Dump B
Dump C
Time Sequence
If any component isn't changing, that time segment is skipped.
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
Mixed Fill Time
FIG. 80: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 2
334391C
87
Kulörbyte
Recipe Change
X -> Y
No components change
3rd Flush Valve
Valve
Time Sequence
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Two Second Initial Purge Time
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
Mixed Fill Time
FIG. 81: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 3
88
334391C
Kulörbyte
Recipe Change
X -> Y
No components change
No 3rd Flush Valve
Valve
Time Sequence
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
Mixed Fill Time
FIG. 82: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 4
334391C
89
Kulörbyte
Recipe Change
X, 0, 61 -> 0
No more A, B, C
3rd Flush Valve
Valve
Time Sequence
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
B Purge Time
C Purge Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
3rd flush valve is only used if enabled in EasyKey
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Two Second Initial Purge Time
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
Two second initial purge onlty happens if
3rd flush valve is enabled
FIG. 83: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 5
90
334391C
Kulörbyte
Recipe Change
X, 0, 61 -> 0
No more A, B, C
No 3rd Flush Valve
Valve
Time Sequence
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
B Purge Time
C Purge Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
FIG. 84: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 6
334391C
91
Kulörbyte
Recipe Change
0,61 -> X
New A, B, C
3rd Flush Valve
Time Sequence
Valve
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
Only one of these three valves is used depending on the "Exiting Fill Source"
selected in EasyKey.
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Exiting Fill Time
Mixed Fill Time
FIG. 85: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 7
92
334391C
Kulörbyte
Recipe Change
0,61 -> X
New A, B, C
No 3rd Flush Valve
Valve
Time Sequence
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Exiting Fill Time
Mixed Fill Time
FIG. 86: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 8
334391C
93
Kulörbyte
Recipe Change
X -> Y
External Color Change
3rd Flush Valve
Valve
Time Sequence
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Two Second Initial Purge Time
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
Wait for External CC Input
Mixed Fill Time
FIG. 87: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 9
94
334391C
Kulörbyte
Recipe Change
X -> Y
External Color Change
No 3rd Flush Valve
Valve
Time Sequence
Dump A
Dump B
Dump C
Solvent A
Solvent B
Solvent C
Component A
Component B
Component C
A Purge Time
A Fill Time
B Purge Time
B Fill Time
C Purge Time
C Fill Time
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
Purge D (3rd/Water)
Purge C (Solvent/Water)
For first purge and final purge,
only one of the purge valves are used
Dose A
Dose B
Dose C
No Gun Flush Boxes:
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun Fluxh Box:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Gun Flush Boxes:
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
First Purge Time
First Purge C Time
Chop Time
Final Purge Time
Final Purge C Time
Wait for External CC Input
Mixed Fill Time
FIG. 88: ProMix 3KS Kulörbytesdiagram 10
334391C
95
Larm och varningar
Larm och varningar
OBSERVERA
Använd inte vätskan som matats ut med felaktigt
blandningsförhållande eftersom den inte härdar på
rätt sätt.
Tabell 13: Systemlarm/varningskoder
Kod
Beskrivning
Detaljer
E-1
Larm kommunikationsfel
Sidan 97
E-2
Brukstidslarm
Sidan 97
E-3
Larm högt förhållande
Sidan 98
E-4
Larm lågt förhållande
Sidan 99
E-5
Larm överdosering A/B-dosering för
kort
Sidan 100
E-6
Larm överdosering B/A-dosering för
kort
Sidan 100
E-7
Larm doseringstid A
Sidan 101
E-8
Larm doseringstid B
Sidan 101
E-9
Larm blandning i inställning
Sidan 102
E-10
Larm fristående stopp
Sidan 102
E-11
Larm rensningsvolym
Sidan 102
E-12
Larm CAN nätverkskommunikationsfel
Sidan 103
E-13
Larm högt flöde
Sidan 104
E-14
Larm lågt flöde
Sidan 104
E-15
Varning system i viloläge
Sidan 104
E-16
Varning inställningsändring
Sidan 104
OBSERVERA: Bestäm E-koden innan du återställer ett
utlöst larm. Se Tabell 13. Om du glömmer vilken E-kod
som uppstod kan du granska de tio senaste larmen med
datum och klockslag via Skärmar för larm (sidan 24).
E-17
Varning strömmen påslagen
Sidan 104
E-18
Varning förinställda värden laddade
Sidan 104
E-19
I/O-alarm
Sidan 105
E-20
Larm rensningsstart
Sidan 106
För att återställa larm se Tabell 14. Många larm kan
återställas genom att trycka på knappen för återställ
E-21
Larm materialfyllning
Sidan 106
E-22
Larm tank A låg
Sidan 106
E-23
Larm tank B låg
Sidan 106
E-24
Larm tank S låg
Sidan 106
E-25
Larm autotömning klar
Sidan 107
E-26
Larm rensning kulör/katalysator
Sidan 107
E-27
Larm fyllning kulör/katalysator
Sidan 107
Systemlarm
Larmen i uppmärksammar dig på problem och
förhindrar sprutning med fel förhållande. Systemet
stannar och följande sker om ett larm utlöses:
•
•
Larmsignalen ljuder.
Statusfältet på EasyKey-skärmen visar larm med
E-kod med en beskrivning (se Tabell 13).
Systemvarningar
Tabell 13 lista över systemets varningskoder. Varningarna
leder inte till att driften avbryts och ingen larmsignal ljuder.
De sparas i datum/tid-loggen som kan ses på en PC med
hjälp av ProMix 2KS-webbgränssnittet (se handbok
313386).
För att återställa larm och starta om
larm
96
.
E-29
Larm tank C låg
Sidan 106
E-30
Larm överdosering A
Sidan 100
E-31
Larm doseringstid C
Sidan 101
334391C
Felsökning larm
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-1: COMM_ERROR
Orsak
Ingen ström till EasyKey.
Lösning
Anslut ström till EasyKey.
Ingen ström till vätskestation. Den egensäkra elkabeln Kontrollera att kabeln är korrekt inkopplad. Se
mellan EasyKey och vätskestationen är inte ansluten. installationshandboken.
Ingen ström till vätskestation. Vätskekontrollkortets
säkring har gått.
Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov. Se
handboken reparation–delar.
Den egensäkra fiberoptikkabeln mellan EasyKey och
vätskestationen är inte ansluten.
Kontrollera att kabeln är korrekt inkopplad. Se
installationshandboken.
Fiberkabeln är av eller krökt.
Kontrollera att kabeln inte har skurits av eller böjts till
en mindre radie än 40 mm (1,6 tum).
Ändarna på fiberkabeln är smutsiga.
Lossa fiberkabeln och rengör ändarna med en luddfri trasa.
En kabel eller kontakt har gått sönder.
Byt ut kabeln.
E-2: POTLIFE_ALARM
Orsak
Lösning
Brukstiden har överstigits för det blandade materialet.
Tryck på återställ larm
OBSERVERA
Stäng inte av strömmen för att förhindra att det
blandade materialet härdas i utrustningen. Följ
en av lösningarna till höger.
334391C
för att stänga av ljudsignalen.
Rensa systemet med lösningsmedel, färsk blandat material
eller en ny kulör:
•
Lösningsmedelsrensning – Se Rensning av blandat
material på sidan 77. Systemet rensas under inställd
rensningstid.
•
Ny rensning av blandat material – Gå till
blandningsläget och spruta erforderlig volym för att
starta om timern.
•
Kulörbyte – Utför ett kulörbyte, sidan 83.
97
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-3: RATIO_HIGH_ALARM
Sekventiellt doseringssystem
Blandningsförhållandet är högre än inställd tolerans för föregående doseringscykel.
Orsak
Det är för litet motstånd i systemet.
Lösning
•
Kontrollera att systemet är helt laddat med material.
•
Kontrollera att matningspumpens cykelhastighet är
korrekt inställd.
•
Kontrollera att sprutspetsen/munstycket har korrekt
storlek för flödet och applikationen och att det inte är
utslitet.
•
Kontrollera att flödesregulatorn är korrekt inställd.
Om larmet aktiveras under start, efter rensning, var
flödeshastigheten förmodligen för hög.
Begränsa nålrörelsen för att minska initialflödet tills
vätskeslangarna är fyllda.
Om larmet inträffade sedan du sprutat en stund, kan
vätskematningstrycken vara i obalans.
Justera regulatortryckens vätskematning för komponent A, B
och C tills det är ungefär lika. Om trycken är ungefär lika ska
du verifiera att doseringsventilerna för komponent A, B och C
fungerar korrekt.
Långsam ventilverkan för komponent A, B eller C.
Detta kan orsakas av:
Manövrera solenoidventilernas dosering för A, B och C
manuellt enligt anvisningar i handboken ProMix 3KS
reparation–delar, för att kontrollera funktionen.
•
Lufttrycket till ventilstyrningarna är för lågt.
•
•
Manöverluften hindras av strypningar i solenoiden •
eller ledningarna.
Det kan finnas smuts eller fukt i tryckluftsmatningen.
Filtrera.
•
En doseringsventil är för långt inskruvad.
•
Hänvisa till Tabell 10: Ventilinställningar för
blandningsrör, sidan 68, för justeringsriktlinjer.
•
Vätsketrycket är för högt och lufttrycket för lågt.
•
Justera luft- och vätsketryck. Se rekommenderat lufttryck
ovan.
98
Öka lufttrycket. Lufttrycket måste vara 0,52– 0,84 MPa
(5,2–8,4 bar, 75–120 psi); 0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi)
rekommenderas.
334391C
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-4: RATIO_LOW_ALARM
Sekventiellt doseringssystem
Blandningsförhållandet är lägre än inställd tolerans för föregående doseringscykel.
Orsak
Det är för stort motstånd i systemet.
Lösning
•
Kontrollera att systemet är helt laddat med material.
•
Kontrollera att matningspumpens cykelhastighet är
korrekt inställd.
•
Kontrollera att sprutspetsen/munstycket har korrekt
storlek för flödet och applikationen och att det inte
igentäppt.
•
Kontrollera att flödesregulatorn är korrekt inställd.
Om larmet aktiveras under start, efter rensning, var
flödeshastigheten förmodligen för hög.
Begränsa nålrörelsen för att minska initialflödet tills
vätskeslangarna är fyllda.
Om larmet inträffade sedan du sprutat en stund, kan
vätskematningstrycken vara i obalans.
Justera regulatortryckens vätskematning för komponent A, B
och C tills det är ungefär lika. Om trycken är ungefär lika ska
du verifiera att doseringsventilerna för komponent A, B och C
fungerar korrekt.
Långsam ventilverkan för komponent A, B eller C.
Detta kan orsakas av:
Manövrera solenoidventilernas dosering för A, B och C
manuellt enligt anvisningar i handboken ProMix 3KS
reparation–delar, för att kontrollera funktionen.
•
Lufttrycket till ventilstyrningarna är för lågt.
•
•
Manöverluften hindras av strypningar i solenoiden •
eller ledningarna.
Det kan finnas smuts eller fukt i tryckluftsmatningen.
Filtrera.
•
En doseringsventil är för långt inskruvad.
•
Hänvisa till Tabell 10: Ventilinställningar för
blandningsrör, sidan 68, för justeringsriktlinjer.
•
Vätsketrycket är för högt och lufttrycket för lågt.
•
Justera luft- och vätsketryck. Se rekommenderat lufttryck
ovan.
334391C
Öka lufttrycket. Lufttrycket måste vara 0,52–0,84 MPa
(5,2–8,4 bar, 75–120 psi); 0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi)
rekommenderas.
99
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-5: OVERDOSE_A/B_DOSE_TOO_SHORT_ALARM,
E-6: OVERDOSE_B/A_DOSE_TOO_SHORT_ALARM och
E-30: OVERDOSE_C_ALARM
E-5: A-doseringen för stor och i kombination med B blir det för mycket material för blandningskammarens kapacitet.
E-6: B-doseringen blir för stor och tvingar fram en dosering på A-sidan som, i kombination med B, blir för stor för
blandningskammarens kapacitet.
E-30: C-doseringen för stor och i kombination med A+B blir det för mycket material för blandningskammarens
kapacitet.
Orsak
Lösning
Ventilpackning eller nål/säte läcker. Kontrollera FIG.
Reparera ventilen (se ventilhandbok 312782).
14 Skärm för total på sidan 23. Om A. B eller C
doserar samtidigt (endast sekvensdosering) finns det
en läcka.
Provtagningsventilen läcker.
Dra åt eller byt ut ventilen.
Flödesmätarvariationer orsakade av tryckpulser.
Kontrollera tryckvariationerna:
1. Stäng alla ventiler på blandaren.
2. Slå på cirkulationspumpar och utrustningen
i sprutboxen, (t ex fläktar och transportband).
3. Kontrollera om ProMix 3KS avläser något vätskeflöde.
4. Visar ProMix 3KS att det finns vätskeflöde och det inte
läcker från pistolen eller någon annan packning eller
tätning påverkas förmodligen flödesmätarna av
tryckpulser.
5. Stäng avstängningsventilerna mellan vätskematningen
och flödesmätaren. Flödesindikeringen ska sluta.
6. Montera, om så krävs, tryckregulatorer eller en
utjämningstank på vätskeinloppet till ProMix 3KS
för att minska matningstrycket. Kontakta din
Graco-återförsäljare för information.
Långsam ventilverkan för komponent A, B eller C.
Se E-3: RATIO_HIGH_ALARM och E-4:
RATIO_LOW_ALARM, sidorna 98–99.
Högt blandningsförhållande och hög flödeshastighet.
Det kan vara nödvändigt att strypa flödeshastigheten genom
doseringsventilen för B eller C genom att justera
sexkantsmuttern (E). Se sidan 68.
100
334391C
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-7: DOSE_TIME_A_ALARM, E-8: DOSE_TIME_B_ALARM, och E-31: DOSE_TIME_C_ALARM
E-7: pistolavtryckarens ingång är aktiv (AFS eller integration) och inga mätpulser för A kan spåras under den valda
doseringstiden.
E-8: pistolavtryckarens ingång är aktiv (AFS eller integration) och inga mätpulser för B kan spåras under den valda
doseringstiden.
E-31: ingång för pistolavtryckare är aktiv (AFS eller integration) och inga mätpulser för C kan spåras under den valda
doseringstiden.
Orsak
Lösning
Systemet är i blandningsläge och pistolen endast
delvis aktiverad, vilket medför att luft men ingen
vätska sprutas.
Aktivera pistolen helt.
Flödeshastigheten är för låg.
Öka flödeshastigheten.
Doseringstiden är för kort för aktuell flödeshastighet.
Öka doseringstidens inställning.
Flödesmätaren eller kabeln är trasig eller
flödesmätaren är igensatt.
Ta bort höljet som täcker sensorn för att kontrollera
mätarsensorns drift. För ett verktyg av järnmetall framför
sensorn.
TI12792a
Om en mätare eller en kabel är trasig är det stor skillnad
mellan mängden utmatad vätska och flödesmätarens volym
som anges på EasyKey. Rengör eller byt ut mätaren efter
behov. Se även mätarhandbok 308778.
Följ proceduren Mätarkalibrering, sidan 81.
Långsam ventilverkan för komponent A, B eller C.
Se E-3: RATIO_HIGH_ALARM och E-4:
RATIO_LOW_ALARM, sidorna 98–99.
Matningspumpen är inte påslagen.
Slå på matarpumpen.
Systemet är i blandningsläge med angiven volym 0 för Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov. Se
Minsta volym för materialfyllning (se Alternativskärm handboken reparation–delar.
1, sidan 32) och trasig F1-säkring.
334391C
101
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-9: MIX_IN_SETUP_ALARM
Orsak
Försök att driva systemet medan du är i
inställningsläge.
Lösning
Systemet måste vara i viloläge för att ändra aktuellt recept
och kan inte tas i drift.
E-10: REMOTE_STOP_ALARM
Orsak
Lösning
Det har per automatik begärts att all drift för systemet Avbryt drift. Felsök automatiskt system.
avbryts.
E-11: PURGE_VOLUME_ALARM
Orsak
Lösning
ProMix 3KS-lösningsmedelsbrytare är inte aktiv under Kontrollera att pistolen inte är avstängd och att
rensning.
lösningsmedelsbrytaren är aktiverad under rensning.
Minsta spolvolym är för högt inställd.
Öka lösningsmedelstillförseln eller minska inställningen för
minsta volym.
Inga mätarpulsar under kulör-/katalysatortömning.
Lösningsmedelstillförsel vid kulörbyte är inte inställt eller
fungerar inte. Kontrollera kulörbytesinställningen.
102
334391C
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-12: CAN_COMM_ERROR_ALARM
Orsak
Kommunikationen mellan kulörbytesmodul och
vätskestationen har avbrutits.
Kommunikationen mellan kulörbytesmodul och
vätskestationen har avbrutits. Vätskekontrollkortets
säkring har gått.
334391C
Lösning
•
Kontrollera att alla kablar är säkert anslutna och att
lysdioden för kulörbyte tänds. Om LED:en inte tänds
orsakas problemet troligtvis av en dålig anslutning.
Muttern på kontakten måste vridas minst 5 hela varv för
att säkerställa en bra anslutning. Om LED:en fortfarande
inte tänds är kabeln eller kortet dåligt.
•
Kontrollera kulörbyteskortets DIP-brytarinställningar. Se
installationshandboken till ProMix 3KS.
•
Kontrollera DIP-brytarinställningen på vätskeplattans kort.
En felaktig inställning kommer inte att orsaka
ett E-12-larm, men en korrekt inställning kommer att
hjälpa till att förhindra E-12 orsakat av elektriskt brus. Se
installationshandboken till ProMix 3KS.
•
Kontrollera programvaruversionen av EasyKey (visas vid
uppstart av alla versioner och när låsknappen trycks in i
version 2.02.000 och högre). Om versionen är äldre än
1.06.002 krävs en uppgradering. Var noga med att spara
inställningarna genom BWI eller AWI före uppgraderingen
då de kommer att raderas.
•
Klistermärket på kulörbyteskortet visar programvarans
artikelnummer och version, till exempel 15T270
1.01.
Om versionen är äldre än 1.01 krävs att kortet byts ut.
•
Om alla programvaruversioner och
DIP-brytarinställningar är korrekta och du fortfarande har
E-12-larm så har systemet en dålig anslutning, dålig
kabel eller ett dåligt kretskort. Använd en multimeter på
CAN-anslutningarna för att testa om det finns en bra
anslutning mellan systemen. Om så är fallet har du ett
dåligt kretskort. Om så inte är fallet har du en dålig
kontakt, anslutning eller kabel.
Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov. Se
handboken reparation–delar.
103
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-13: HIGH_FLOW_ALARM eller E-14: LOW_FLOW_ALARM (kan också vara inställt som varningar)
Orsak
Vätskesystemet producerar för stort eller för litet
flöde.
Lösning
Felsök vätskesystemet för begränsningar, läckor, förbrukad
vätsketillförsel, felaktiga inställningar o.s.v. Öka eller minska
flödeshastigheten enligt behov.
E-15: SYSTEM_IDLE_WARNING
Orsak
Ingång Blandning är hög men pistolen har inte
aktiverats på 2 minuter.
Lösning
Om du inte målar, återställ larmet och återta driften.
Om du målar, stäng av och kontrollera flödesmätaren och
luftflödesbrytaren.
E-16: SETUP_CHANGE_WARNING
Orsak
Parametrar för systeminställning har ändrats.
Lösning
Ingen åtgärd krävs. Se händelseloggen via det avancerade
webbgränssnittet.
E-17: POWER_ON_WARNING
Orsak
Strömmen till systemet har cyklats.
Lösning
Ingen åtgärd krävs. Se händelseloggen via det avancerade
webbgränssnittet.
E-18: DEFAULTS_LOADED_WARNING
Orsak
Standardinställningarna från fabriken har installerats
på systemet.
104
Lösning
Ingen åtgärd krävs. Se händelseloggen via det avancerade
webbgränssnittet.
334391C
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-19: I/O_LARM
Orsak
Digitala ingångar Blandning och Rensning är på
samtidigt.
Lösning
Se till att bara en ingång i taget är på. Åtminstone 1 sek.
fördröjning krävs när du slår över från Blandning till
Rensning eller vice versa.
OBSERVERA: I/O-larmet inbegriper flera dellarm som rör interna datafrågor, enligt beskrivningen nedan. Dessa
larm kanske inte gäller för alla programvaruversioner.
Spola systemet eller utför ett kulörbyte. Om möjligt,
Omstart av vätskeplattan (FP Reboot): Inträffar om
identifiera orsaken till omstarten eller strömcykeln.
systemet upptäcker en omstart av vätskeplattans
styrkort eller en strömcykel som inte aktiverats från
EasyKey. Systemet går tillbaka till recept 61 och det kan
finnas blandat material i ledningarna.
Autoknapp försvunnen: Inträffar om autoknappen är Installera autoknappen igen eller kontrollera att autoknappen
är korrekt inställd.
försvunnen eller har ändrats efter detektering. (Om
autoknappen försvinner tillfälligt kommer detta inte att
registreras.) Det kan hända att vissa systemfunktioner
försvinner. Till exempel kommer ett automatiskt
system inte att svara på PLC eller robotkontroll.
Illegal källa: Inträffar om ett recept utanför intervallet Kontrollera att datakällan kommer från ett giltigt recept
1–60 upptäcks som datakällan till de globala kopiorna (1–60).
av receptdata. Detta kan ske om en ogiltig
konfigurationsfil skickas till EasyKey.
Kontrollera att autoknappen är korrekt inställd eller att
2K/3K Fel: Inträffar om receptdata är inkompatibel
med den nuvarande autoknappinställningen (2K eller konfigurationsfilen är giltig.
3K). Detta kan ske om autoknappen ändras eller om
en ogiltig konfigurationsfil skickas till EasyKey.
Inledande fel: Inträffar om receptets datakoder
specificerar den typ av maskin som de skapades på
och denna inte är den förväntade. Till exempel, en
3KS-maskin tar emot en konfigurationsfil som från
början skapades på en 2KS-maskin.
Kontrollera att konfigurationsfilen är giltig.
Konfigurationsfel: Inträffar om en konfigurationsfil
som skickas till EasyKey specificerar en annan
maskinvaruinställning än den befintliga. Till exempel,
konfigurationsfilen specificerar 2 kulörbyteskort men
det finns endast 1.
Kontrollera att konfigurationsfilens specifikationer och
maskinvaran överensstämmer.
Kontrollera att receptspecifikationerna och maskinvaran
Intervallfel: Inträffar om en ventil som används i ett
överensstämmer.
recept inte finns i den nuvarande
maskinvaruinställningen. Till exempel, ett recept kräver
ventil 30 men systemet har endast 12 ventiler.
Kontrollera att autoknappen är korrekt inställd.
Fel i nivåkontrollen (LC): Inträffar om data för
nivåkontroll tas emot av EasyKey och den nuvarande
autoknappinställningen (2K eller 3K) har ändrats
sedan data för nivåkontroll först återställdes.
Fel i intervallet för nivåkontroll (LC): Inträffar om
data för nivåkontroll inkluderar ett ventilintervall som
överskrider maskinens kapacitet.
Ställ in data för nivåkontroll korrekt.
Modbus-spill (MB): Inträffar om
Modbus-anslutningen till en PLC har ett dataspill.
Verifiera Modbus-protokollet till EasyKey.
334391C
105
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-20: PURGE_INITIATE_ALARM
Orsak
Lösning
Systemet spårar finfördelad luft till pistolen när
rensning har valts.
Stäng av pistolluften.
För system med en pistolspolbox är pistolen inte
i boxen när rensning har valts.
Placera pistolen i pistolspolboxen. Bekräfta att
pistolspolboxen fungerar korrekt.
För system med automatisk tömning är pistolen inte
i boxen när den automatiska tömningen börjar.
Placera pistolen i pistolspolboxen. Bekräfta att
pistolspolboxen fungerar korrekt.
I system med pistolspolbox har säkringen F2 gått.
Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov. Se
handboken reparation–delar.
E-21: MATERIAL_FILL_ALARM
Orsak
Lösning
För system med en angiven minsta fyllningsvolym för Kolla efter begränsningar eller läckor i vätskematningssystemet.
blandat material, spårar systemet att fyllningsvolymen
inte är uppnådd under fyllningstiden för det blandade Kontrollera om fyllningsvolymen är korrekt konfigurerad:
materialet.
• Justera fyllningsvolymen.
• Justera fyllningstiden.
Säkringen F1 har gått i system utan kulörändring och
med en inställd minsta fyllnadsvolym för blandat
material.
Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.
Se handboken reparation–delar.
E-22: TANK_A_LOW_ALARM, E-23: TANK_B_LOW_ALARM, E-24: TANK_S_LOW_ALARM,
eller E-29: TANK_C_LOW_ALARM
Orsak
Tankvolymen når tröskeln för låg nivå.
Lösning
EasyKey-skärmen kommer att visa larmet och be användaren
att göra något av följande:
•
•
106
Fyll på tankvolymen för att rensa larmet.
Återuppta blandningen genom att välja ”Spruta 25 %
av kvarvarande volym”. Om du väljer detta alternativ
kommer ett andra larm att utlösas efter att 25 % av den
kvarvarande volymen har blandats. Fyll på tankvolymen
för att rensa larmet.
334391C
Felsökning larm
Tabell 14. Felsökning larm
E-25: AUTO_DUMP_COMPLETE_ALARM
Orsak
Ett brukstidslarm är aktivt under mer än 2 minuter,
pistolspolboxen är aktiv och pistolen är i
pistolspolboxen och en automatisk
tömningsspolsekvens har slutförts.
Lösning
Se till att spruta ut allt blandat material innan brukstiden
går ut.
E-26: COLOR/CATALYST_PURGE_ALARM
Orsak
Systemet spårar inga mätpulser eller någon störning
i mätpulserna som varar längre än 1 sekund under
tiden för kulör-/katalysatorrensning.
Lösning
Kontrollera att mätarkabeln är ansluten.
Rengör eller reparera mätaren.
E-27: COLOR/CATALYST_FILL_ALARM
Orsak
Lösning
Systemet spårar inga mätpulser eller systemet måste Kontrollera att mätarkabeln är ansluten.
spåra minst 10 cm³ material för varje sida under tiden
för fyllning kulör/katalysator.
Rengör eller reparera mätaren.
Pistol, tömningsventil eller korrekt
kulör-/katalysatorventil är inte öppen.
Öppna ventilen.
Vätskan slut.
Kontrollera vätskenivå och fyll på vid behov.
Både säkring F1 och F2 har gått.
Kontrollera säkringarna och byt ut om det behövs.
Se handboken reparation–delar.
E-29: TANK_C_LOW_ALARM (se ovan)
E-30: OVERDOSE_C_ALARM (se sidan 100)
E-31: DOSE_TIME_C_ALARM (se sidan 101)
334391C
107
Kretsscheman
Kretsscheman
Pneumatiskt systemschema
COLOR
CHANGE
CONTROL
COLOR
VALVE
STACKS
AIR EXHAUST MUFFLER
COLOR 1
COLOR 2
12 VDC
COLOR 3
2
5/3 N
E
OP
A B
12 VDC
4-WAY SOLENOID
SE
O
CL
E
B
TU
E
B
TU
DOSE B
VALVE
2
5/3 N
E
OP
A B
12 VDC
E
OS
4-WAY SOLENOID
05
CL
RENSA LUFT
3/8 AIR FILTER
MANUAL DRAIN
5 MICRON
WALL MOUNT ONLY
LUFTREGLERING
A B
E
UB
2T
5/3 N
E
OP
COLOR 4
DOSE A
VALVE
COLOR 5
COLOR 6
1/4 TUBE
1/4 TUBE
TO MANIFOLD
OS
CL
PURGE A
VALVE
COLOR 7
COLOR 8
COLOR SOLVENT
FLUSH AIR TO FLUID INLET
E
4-WAY SOLENOID
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 3
CATALYST 4
CATALYST SOLVENT
12 VDC
4-WAY SOLENOID
E
E
UB
2T
3
/
5
EN
P
O
OS
CL
A B
AIR INPUT
PURGE B
VALVE
MAC
36 SERIES SOLENOID VALVES
12 VDC
E
OS
4-WAY SOLENOID
CL
E
A B
UB
2T
5/3 N
E
P
O
A
E
UB
2T
5/3 N
E
OP
A
UB
2T
5/3 N
E
P
O
A
2
5/3
A
UB
2T
5/3 N
E
P
O
PURGE C
VALVE
(OPTIONAL)
AIR EXHAUST MUFFLER
12 VDC
3-WAY SOLENOID
DUMP A
VALVE
(OPTIONAL)
AIR INPUT
12 VDC
3-WAY SOLENOID
E
12 VDC
3-WAY SOLENOID
BE
TU
N
E
OP
DUMP B
VALVE
(OPTIONAL)
GFB 1
VALVE
(OPTIONAL)
12 VDC
3-WAY SOLENOID
E
GFB 2
VALVE
(OPTIONAL)
MANIFOLD
108
334391C
Kretsscheman
Pneumatiskt systemschema
COLOR
CHANGE
CONTROL
COLOR
VALVE
STACKS
3RD COMP. 1
3RD COMP. 2
3RD COMP. 3
3RD COMP. 4
1/4 TUBE
3RD COMP. SOLVENT
COLOR 13 (OPTIONAL)
COLOR 14 (OPTIONAL)
COLOR 15 (OPTIONAL)
TO MANIFOLD
COLOR 16 (OPTIONAL)
COLOR 17 (OPTIONAL)
COLOR 18 (OPTIONAL)
COLOR 19 (OPTIONAL)
COLOR 20 (OPTIONAL)
COLOR 21 (OPTIONAL)
COLOR 22 (OPTIONAL)
AIR EXHAUST MUFFLER
COLOR 23 (OPTIONAL)
COLOR 24 (OPTIONAL)
COLOR 25 (OPTIONAL)
12 VDC
E
E
UB
2T
5/3 N
E
OP
OS
CL
4-WAY SOLENOID
A B
DOSE C
VALVE
MAC
36 SERIES SOLENOID VALVES
12 VDC
E
OS
CL
4-WAY SOLENOID
A B
2
5/3
BE
TU
PURGE C
VALVE
EN
OP
12 VDC
3-WAY SOLENOID
A
E
UB
2T
5/3 N
E
OP
DUMP C
VALVE
(OPTIONAL)
MANIFOLD
334391C
109
DISPLAY
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
J2
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISPLAY
BOARD
P1
J6
RJ45
1
2
3
4
RJ45
J7
J8
J10
RJ45
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
J5 5
6
7
8
9
10
RJ45
J9
POWER HARNESS
BARRIER
BOARD
POWER
SUPPLY
+
+
+
+
-
POWER DIST.
TERMINAL
BLOCKS
+
+
-
3'
1
2
3
1
2
3
J4
1
2
3
4
5
1
2
J5
J1
WEB SERVER
MODULE
3'
(25'-200' OPTIONS)
RJ45
BULKHEAD
RS485 INTEGRATION A (WHT/BLU)
RS485 INTEGRATION B (BLU/WHT)
RS485 INTEGRATION GROUND (SHIELD)
RS485 NETWORK A (WHT/ORG)
RS485 NETWORK B (ORG/WHT)
RS485 NETWORK GROUND (SHIELD)
I/O HARNESSES
FLOW CONTROL CAL. (BLK)
GUN TRIGGER (WHT)
DIGITAL IN COMMON (RED)
REMOTE STOP (GRN)
ALARM RESET (BRN)
ALARM OUTPUT (BLU)
DIGITAL OUTPUT COMMON (ORG)
POT LIFE (YEL)
FLOW RATE ANALOG IN (PUR)
FLOW RATE ANALOG COMMON (GRAY)
FO IN (BLK)
FO OUT (BLU)
+
-
DC OK
+24 VDC
COMMON
COMMON
RJ45
RJ45
110
+24VDC
OPEN
COMMON
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
HARNESS
+
-
3'
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
J3
GND LUG
LINE
FILTER
L1
N
GND
5
6
(+24) YEL
(COM) GRAY
ORG
BRN
RED
BEACON
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
SPECIAL OUTPUT #1
SPECIAL OUTPUT #2
SPECIAL OUTPUT #3
SPECIAL OUTPUT #4
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
J5 4
1
2
3
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
PURGE/RECIPE CHG ACTIVE OUTPUT
MIX ACTIVE OUTPUT
MIX READY OUTPUT
FILL ACTIVE
FLOW CAL. ACTIVE
FLOW RATE ALARM OUTPUT
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
MIX INPUT
PURGE INPUT
JOB COMPLETE INPUT
EXTERNAL CLR CHG READY
RESET ALARM INPUT
DIGITAL INPUT COMMON
DIGITAL INPUT COMMON
RECIPE BIT 0 INPUT
RECIPE BIT 1 INPUT
RECIPE BIT 2 INPUT
RECIPE BIT 3 INPUT
RECIPE BIT 4 INPUT
RECIPE BIT 5 INPUT
RECIPE CHANGE INPUT
1 POWER
2 ROCKER
1A SWITCH
1B
2A
2B
1
2
3
L1
N
1
2
3
4
J4 5
6
7
8
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
J2 4
OPEN
OPEN
REMOTE
I/O
INTEGRATION
BOARD
RJ45
TERMINAL
BLOCKS
RJ45
ALARM
+12VDC I/S (RED)
COM (BLACK)
SHIELD
L1 85-250 VAC
N
SHIELD
PROMIX 2KS EASYKEY INTERFACE
CABLE
L1 TERMINAL
N
BLOCK
GND
L1
N
GND
L1
85-250
N
VAC
GND
Kretsscheman
Elschema för systemet
OBSERVERA: Elschemat visar alla möjliga kabeldragningar i ett ProMix 3KS-system. En del komponenter som
visas är inte inkluderade i alla system.
Icke-riskområde
334391C
334391C
POWER
HARNESS
DC OK
+24 VDC
COMMON
COMMON
+
+
-
BARRIER
BOARD
POWER
SUPPLY
1
2
3
J4
+24VDC
OPEN
COMMON
+12VDC I/S (RED)
COM (BLACK)
SHIELD
1
2
3
J5
HARNESS
N
L1
L1
N
GND
L1 85-250 VAC
N
1
2
3
4
5
J1
1
2
PROMIX 3KS BARRIER/PS ENCLOSURE
OPEN
OPEN
GND LUG
TERMINAL
BLOCK
1 POWER
2 ROCKER
1A SWITCH
1B
2A
2B
1
2
3
1
2
3
1
2
3
50' STD.
(10'-100' OPTIONS)
L1
85-250
N
VAC
GND
NON-HAZARDOUS
AREA
TO J3
3RD COMPONENT
FLUID PANEL
TO FO IN - J6
(BLK)
TO FO OUT - J4
(BLU)
TO J10
SMART FLUID PANEL
CONTROL BOX
HAZARDOUS
AREA
Kretsscheman
Elschema för systemet
OBSERVERA: Elschemat visar alla möjliga kabeldragningar i ett ProMix 3KS-system. En del komponenter som
visas är inte inkluderade i alla system.
Icke-riskområde
111
112
PROMIX 3KS
PS & BARRIER
INTERFACE
TO FO IN (BLK) - J7
TO FO OUT (BLU) - J8
PROMIX 2KS
EASYKEY
INTERFACE
NON-HAZARDOUS
AREA
CABLE
(100' OPTION)
(50' STD.)/
BLUE
CABLE
HAZARDOUS
AREA
J6
FO IN
(BLK)
SMART
FLUID
PANEL
CONTROL
BOARD
J4
FO OUT
(BLU)
J10
1 +12VDC I/S
2 COM
3 SHIELD
J5
J7
J11
J13
3
2
5
4
1
1
2
3
4
5
6
3
2
5
4
1
J12
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
DOSE B
GREEN
BLACK
BLACK
RED
BLACK
RED
J3
PURGE A
BLACK
RED
BLACK
RED
YELLOW
BLACK
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
GROUND
TERMINAL
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
3X CABLE
GFB 2 PRESSURE SWITCH
GFB 1 PRESSURE SWITCH
SOLVENT FLOW SWITCH
AIR FLOW SWITCH 2
AIR FLOW SWITCH 1
DOSE A
PURGE B
3RD FLUSH
DUMP A
GFB #2
GFB #1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
DUMP B
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLUE
BLACK
BLACK
RED
MANIFOLD
(10')/
(40')
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
J1
J9
J14
J15
J8
MH2
SMART FLUID PANEL
CONTROL BOX
I.S. METERS
J1
1 FLOW
2 CONTROL
3 BOARD
4
5
1
2
3
4
5
1
2
J4
J2
10' STD.
(25'-100' OPTIONS) - GREEN COLOR CODED
50' STD.
(10'-100' OPTIONS) - RED COLOR CODED
FLOW METER SOLVENT
FLOW METER B
FLOW METER A
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
3-WAY SOLENOID
V/P ANALOG OUT (WHT)
PRESS. (GRN)
+12 V (RED)
GND (BLK)
CHASSIS (BARE)
+ PRESSURE (GRN)
COM (RED)
EX+ (WHT)
- PRESSURE (BLK)
SHIELD (BARE)
SIG (RED)
COM (BLK)
FLUID
PRESS.
SENS.
TECNO
V/P
Kretsscheman
Elschema för systemet
OBSERVERA: Elschemat visar alla möjliga kabeldragningar i ett ProMix 3KS-system. En del komponenter som
visas är inte inkluderade i alla system.
Riskområde
334391C
334391C
+12VDC (RED)
COM (BLK)
SHIELD (BARE)
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J15
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
2
3
5
3
2
5
4
1
J3
J8
J10
J16
J9
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6' STD.
(BLUE COLOR CODED)
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
CAN
ISOLATION
BOARD
3RD COMPONENT
FLUID PANEL
J14
J8
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 2
(COLORS
13 THRU 30)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J10
J16
J9
1 4 5 2 3
J14
J15
J8
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 1
(COLORS
1 THRU 12,
CATALYST
1 THRU 4)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
J7/J11
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
J7/J11
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
DIN RAIL MOUNTED
TERMINAL BLOCKS
MANIFOLD
MANIFOLD
METER PWR (RED) METER COM (BLK) METER SIG (WHT) UNUSED (BLK) DOSE C "-" (GRN) DOSE C "+" (BLK) PURGE C "-" (BLU) PURGE C "+" (BLK) DUMP C "-" (YEL) DUMP C "+" (BLK) -
CLR 13
CLR 14
CLR 15
CLR 16
CLR 17
CLR 18
CLR 19
CLR 20
CLR 21
SOL CLR
CLR 1
CLR 2
CLR 3
CLR 4
CLR 5
CLR 6
CLR 7
CLR 8
J7/J11
J1
J2
3
2
5
4
1
3
2
5
4
1
MANIFOLD
MANIFOLD
GROUND
TERMINAL
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
50' STD.
(6'-100' OPTIONS)
YELLOW COLOR CODED
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
3
2
5
4
1
BOOTH
CONTROL
BOARD
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
6' STD.
(10'-100' OPTIONS) - YELLOW COLOR CODED
3RD COMP. SOLVENT
3RD COMP. 1
3RD COMP. 2
3RD COMP. 3
3RD COMP. 4
CLR 25
CLR 24
CLR 23
CLR 22
SOL CAT
CAT 1
CAT 2
CAT 3
CAT 4
CLR 12
CLR 11
CLR 10
CLR 9
MANIFOLD
CABLE
DUMP C
PURGE C
DOSE C
FLOW METER C
12 VDC
3-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
Kretsscheman
Elschema för systemet
OBSERVERA: Elschemat visar alla möjliga kabeldragningar i ett ProMix 3KS-system. En del komponenter som
visas är inte inkluderade i alla system.
Riskområde
113
BARRIER BOARD
114
J5
J1
J4
24 VDC+
IN
UNUSED
UNUSED
J1-2
J5-1
J5-2
J5-3
SHIELD/GRND
COMMON (BLACK)
+12 VDC I/S (WHITE)
UNUSED
UNUSED
J1-3
J1-1
UNUSED
J1-4
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
J1-5
J4-1
J4-2
J4-3
IS POWER
12 VDC
DC OK
+
-
-
24 VDC+
COMMON
HIGH
VOLTAGE
IN
POWER SUPPLY
24 VDC+
OUTPUT
GND LUG
N
N
L
L
N
L1
GND
TERMINAL BLOCKS
BROWN 16 AWG
BROWN 16 AWG
POWER ROCKER SWITCH
RED 16 AWG
GRN/YEL 16 AWG
RED 16 AWG
Kretsscheman
Elschema för strömförsörjningsmodul
334391C
Teknisk data
Teknisk data
Maximalt vätskearbetstryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bassystem: 21 MPa (210 bar, 3 000 psi)
Lågt tryck, kulörbyte: 2,1 MPa (21 bar, 300 psi)
Högt tryck, kulörbyte: 21 MPa (210 bar, 3 000 psi)
Coriolis-mätare: 16,1 MPa (161 bar, 2 300 psi)
Maximalt luftarbetstryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Lufttillförsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5–0,7 MPa (5,2–7 bar, 75–100 psi)
Dimension luftinlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt (hona)
Luftfiltrering för air logic och rensningsluft (förses av
Graco). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mikron (minst) filtrering krävs; ren och torr luft
Luftfiltrering för finfördelad luft (tillhandahållen av
användaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mikron (minst) filtrering krävs; ren och torr luft
Intervall blandningsförhållande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steg 1 (A:B): 0.1:1- 50:1*
Steg 2 (A+B:C): 0.1:1- 50:1*
Noggrannhet för blandningsförhållande . . . . . . . . . . . . . . upp till + 1 %, kan väljas av användaren
Hanterade vätskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en eller två komponent:
• lösningsmedelsbaserade och vattenburna färger
• polyuretan
• epoxi
• syrahärdade lacker
• fuktkänsliga isocyanater
Viskositetsområde för vätskor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–5 000 cps*
Vätskefiltrering (tillhandahållen av användaren). . . . . . . . Minst 100 mesh
Intervall flödeshastighet*
G3000-, G250-mätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75–3 800 cm³/min (0,08–3,78 l/m (0,02–1,00 gpm))
G3000HR-, G250HR-mätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–1 900 cm³/min (0,04–1,89 l/m (0,01–0,50 gpm))
Coriolis-mätare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–3 800 cm³/min (0,02–3,78 l/m (0,005–1,00 gpm))
S3000-mätare för lösningsmedel (tillbehör) . . . . . . . . 38–1 900 cm³/min (0,04–1,89 l/m (0,01–0,50 gpm))
Dimension vätskeintag
Flödesmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt (hona)
Adaptrar, doserings-/kulörventil . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt (hona)
3KS Vätskestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt (hane)
Storlek vätskeutlopp (statisk blandare). . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt (hona)
Externa strömförsörjningskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85–250 V, 50/60 Hz, högst 2 A
Kräver nätsäkring på högst 15 A
Nätsladd med en tråddimension på 8,36–2,08 mm²
(8–14 AWG)
Drifttemperaturområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41- 122 °F (5–50 °C)
Miljöklassning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inomhus, föroreningsgrad (2), installationskategori II
Ljudnivå
Ljudtrycksnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . under 70 dBA
Ljudeffektnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . under 85 dBA
Delar med vätskekontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rostfritt stål 303, 304, volframkarbid (med
nickelbindningsmedel), perfluoroelastomer; PTFE
*
Beror på flödeshastighet, doseringsstorlek och mätarupplösning.
Ytterligare tekniska data finns i respektive komponents handbok.
334391C
115
Graco standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och
tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller
begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av
Graco befunnits felaktig. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med
Gracos skrivna rekommendationer.
Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation,
felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte
Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader,
tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av
inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll
av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med
frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar,
arbete och frakt.
DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (däribland
följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot
garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.
GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM
SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men ej tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.)
omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.
Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater
genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa
bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.
Graco Information
Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.
FÖR ATT LÄGGA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-distributör eller ring så hänvisar vi till närmaste återförsäljare.
Telefon: 612-623-6921 eller avgiftsfritt: +1 800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.
Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 313885
Gracos Högkvarter: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan och Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Upphovsrätt 2010, Graco Inc. är registrerat för ISO 9001
www.graco.com
Reviderad juni 2012
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement