Graco 3A4615F,LineLazer ES 1000/ES 2000 högtryckslinjespruta, Drift, reparation, delar Bruksanvisning

Add to my manuals
120 Pages

advertisement

Graco 3A4615F,LineLazer ES 1000/ES 2000 högtryckslinjespruta, Drift, reparation, delar Bruksanvisning | Manualzz

Drift, reparation, delar

LineLazer

ES 1000/ES 2000 högtryckslinjespruta

För användning med linjemålningsmaterial.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Ej godkänt för användning i explosiva miljöer eller på farliga platser.

Maximalt arbetstryck 22,8 MPa, (228 bar, 3300 psi)

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i denna handbok och i relaterade handböcker innan utrustningen används. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara dessa anvisningar.

Relaterade handböcker:

ES 1000 ES 2000

311254 Pistol

334599 Pump

311254

310643

3A3428

Pistol

Pump

Metoder för tillämpningar med automatisk layout

LineLazer ES 2000

LineLazer ES 1000

3A4615F

SV

Använd endast Graco originalreservdelar.

Användning av icke originalreservdelar kan upphäva garantin.

2

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Komponentidentifiering (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . 9

Komponentidentifiering (ES 2000) . . . . . . . . . . . . 10

Val av munstycke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Batteri och laddare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Batterityp och laddningsprofiler . . . . . . . . . . . . . 12

Kassering av batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ladda batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Jordning

(Nätspänning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Effektbehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Förlängningssladdar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kärl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jordning

(Batterimatning) (Endast för brandfarliga sopvätskor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kärl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tryckavlastningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Förberedelser/Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Installation av SwitchTip och munstycksskydd . . . 19

Pistolplacering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Montera pistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Rikta in pistolerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Välj manuella pistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Välj automatiska pistoler (ES 2000) . . . . . . . . . 21

Diagram över pistolpositioner . . . . . . . . . . . . . . 22

Hållare för pistolarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Flytta pistolen

(Fram och bak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Flytta pistolen

(Vänster och höger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Inställning av avtryckargivare (ES 2000) . . . . . 24

Justering av pistolkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Justering av raka linjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Justering av handtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Färglinjens bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Spruta en testlinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Rensning av munstycke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Renspola dräneringsrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Renspola slang och pistol . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

LineLazer V LiveLook-display . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ES 2000 (standardserien) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Startinställningar (ES 2000 standardserien) . . . 31

Linjemålningsläge (ES 2000 standardserien . . . 33

Mätningsläge (ES 2000 standardserien) . . . . . . 34

Inställningar/information . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ES 2000 (HP-autoserien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

LineLazer V LiveLook-display . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ES 2000 (HP-autoserien) . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Startinställningar (ES 2000 HP autoserien) 40 . . . .40

Linjemålningsläge (ES 2000 HP-autoserien) . . . 42

Mätningsläge (ES 2000 HP-autoserien) . . . . . . 43

Layoutläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Rutberäkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Vinkelberäkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Inställningar/information . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Markörlayoutfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Dataloggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Felsökning (ES 1000 och ES 2000) . . . . . . . . . . . . 54

Mekaniskt/vätskeflöde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Elektriska (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ES 2000, felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Elektriska (ES 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Sprutan går inte (ES 1000 och ES 2000) . . . . . 68

Sprutan går inte att stänga av

(ES 1000 och ES 2000) . . . . . . . . . . . . . . . 70

Omvandlare (ES 1000 och ES 2000) . . . . . . . . 71

Sprutan har inte - 100 VAC för

120 V-enheter - 220 VAC för

230 V-enheter (ES 1000och ES 2000) . . . . 72

Batteriet laddas inte (ES 1000 och ES 2000) . . . .73

Sprängskiss - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Reservdelslista - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Sprängskiss - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Reservdelslista ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Sprängskiss - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Reservdelslista ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Sprängskiss - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Reservdelslista ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Svivelhjulsenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3A4615F Drift, reparation, delar

Sprängskiss - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Reservdelslista - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Pistolhållare och arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Pistolavtryckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Sprängskiss - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Reservdelslista - ES 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Voltmeterbox, 120 V (ES1000 och ES2000) . . . . . . 86

Voltmeterbox, 230 V (ES1000 och ES2000) . . . . . . 86

Reservdelslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Voltmeterbox, 120 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Voltmeterbox, 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Styrbox, 120 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Styrbox, 230 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Reservdelslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Styrbox, 120 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Styrbox, 230 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Kretsschema - 120 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . 90

Kretsschema - 230 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . 91

Styrkort, kretsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

110/120 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

230 V (ES 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Sprängskiss - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Reservdelslista - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Sprängskiss - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Reservdelslista - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Innehållsförteckning

Sprängskiss - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Reservdelslista - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Sprängskiss - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Reservdelslista - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Sprängskiss - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Reservdelslista - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Svivelhjulsenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Sprängskiss - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Reservdelslista - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Pistolhållare och arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Pistolavtryckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Sprängskiss - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Reservdelslista - ES 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Byte av distansgivare (ES 2000) . . . . . . . . . . . . . 108

Kretsschema - 120 V (ES 2000) . . . . . . . . . . . . . . 109

Styrkort, kretsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

110/120 V (ES 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

230 V (ES2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Kretsschema - 230 V (ES 2000) . . . . . . . . . . . . . . 112

World-symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

PROPOSITION 65, KALIFORNIEN . . . . . . . . 114

Kassation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Gracos standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Graco-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3A4615F Drift, reparation, delar 3

4

Modeller

Modeller

Modell

25M226

25N784

25M228

25N785

LineLazer ES 1000

1 batteri medföljer 2 batterier medföljer

120V

120V

230V

230V

Modell

25N550

25N551

25N552

25N559

25N560

25N553

2 batterier medföljer

Standardserie HP- autoserien

25N554

✔ ✔

25N561

✔ ✔

25N562

✔ ✔

25N657

✔ ✔

LineLazer ES 2000

Antal manuella pistoler

0

1

0

2

1

Antal automatiska pistoler

2

1

2

0

1

1 0

0

2

0

1

1

0

2

1

120V

230V LazerGuide

1700

LazerGuide

2000

3A4615F Drift, reparation, delar

Varningar

Varningar

Följande varningar gäller för förberedelser, drift, jordning, skötsel och reparation av den här utrustningen. Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och farosymbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker.

Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

VARNING

JORDNING

Denna utrustning måste vara jordad. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en flyktledare för den elektriska strömmen. Denna produkt är utrustad med en sladd som har en jordledning med lämplig jordkontakt. Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande föreskrifter.

• Felaktig installation av jordkontakten kan leda till risk för elektriska stötar.

• Koppla inte jordledningen till någon av flatstiftskontakterna om stickkontakten eller sladden behöver bytas ut eller repareras.

• Kabeln med isolering som har en grön utsida med eller utan gula ränder är jordledningen.

• Vänd dig till en kvalificerad elektriker om du inte förstår jordningsanvisningarna eller om du är osäker på om produkten är korrekt jordad.

• Modifiera inte stickkontakten om den inte passar i uttaget. Låt en elektriker installera ett korrekt uttag.

• Produkten är avsedd för vanlig 120 V eller 230 V hushållsström och jordkontakten liknar den på bilden nedan.

120 V USA 230V

• Anslut produkten endast i ett uttag som den passar i.

• Använd inte adapter tillsammans med den här produkten.

Förlängningssladdar:

• Använd endast en 3-trådig förlängningssladd som har en jordningskontakt och -uttag som passar produktens stickkontakt.

• Säkerställ att förlängningssladden inte är skadad. Om en förlängningssladd behövs, använd minst 2,5 mm

2 ledningsarea (12 AWG) för att kunna leverera strömmen som produkten drar.

• En underdimensionerad sladd ger spänningsfall med effektförlust och överhettning som följd.

3A4615F Drift, reparation, delar 5

6

Varningar

VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor i arbetsområdet, t.ex. från lösningsmedel och färg, kan självantända eller explodera.

Förhindra brand och explosioner:

• Spruta inte brandfarliga eller brännbara material i närheten av öppen eld eller gnistkällor, till exempel cigaretter, motorer och elektrisk utrustning.

• Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka statisk elektricitet. Statisk elektricitet utgör brand- och explosionsrisk i närheten av ångor från färg eller lösningsmedel. Sprutsystemets samtliga delar, inklusive pumpen, slangenheten, sprutpistolen och föremål i och omkring sprututrymmet, ska vara ordentligt jordade för att skydda mot statisk elektricitet och gnistor. Använd Gracos elektriskt ledande eller jordade högtrycksslangar för högtryckssprutmålning.

• Kontrollera att alla kärl och uppsamlingssystem är jordade för att förhindra statisk elektricitet. Använd inte kärlinsatser såvida dessa inte är antistatiska eller elektriskt ledande.

• Anslut till ett jordat uttag och använd jordade förlängningssladdar. Använd inte en 3-till-2 adapter.

• Spruta inte brand- eller explosionsfarliga vätskor i begränsade utrymmen.

• Sprutan alstrar gnistor. Se till att utrymmet där sprutning äger rum är välventilerat. Se till att området är ordentligt ventilerat.

• Pumpanordningen ska vara på en välventilerad plats vid sprutning, spolning, rengöring eller service. Spruta inte pumpenheten.

• Rök inte i sprutområdet och spruta inte i närheten av gnistor eller eldslågor.

• Slå inte om strömbrytare eller kör motorer och andra gnistbildande apparater i sprututrymmet.

• Håll området rent och fritt från färg- och lösningsmedelsbehållare, trasor och andra lättantändliga material.

• Känn till innehållet i färgerna och lösningsmedlen som sprutas. Läs alla materialsäkerhetsdatablad och etiketter som tillhandahålls med färger och lösningsmedel. Följ färg- och lösningsmedelstillverkarens säkerhetsinstruktioner.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.

HUDINTRÄNGNINGSRISK

Högtryckssprutning kan medföra att gifter tränger in i kroppen, vilket kan orsaka svåra kroppsskador.

I händelse av vätskeinträngning, uppsök omedelbart läkarvård.

• Rikta inte pistolen mot och spruta inte på människor eller djur.

• Håll händer och andra kroppsdelar borta från mynningen. Försök exempelvis inte stoppa läckor med någon del av kroppen.

• Använd alltid munstycksskyddet. Spruta aldrig om munstycksskyddet inte är monterat.

• Använd Graco-munstycken.

• Iaktta försiktighet vid rengöring och byte av munstycken. Om munstycket sätts igen under sprutning ska du utföra tryckavlastningsproceduren för att stänga av enheten och avlasta trycket innan munstycket tas bort för rengöring.

• Utrustningen bibehåller trycket även efter att strömmen stängts av. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när den är strömförsörjd eller är under tryck. Utför tryckavlastningsproceduren när utrustningen står utan uppsikt eller inte används samt innan service, rengöring eller borttagning av delar.

• Kontrollera att det inte finns tecken på skador på slangar och delar. Byt ut alla skadade slangar och delar.

• Detta system kan producera 22,8 MPa (228 bar, 3 300 psi). Använd Graco-reservdelar eller tillbehör som

är klassade för minst 22,8 MPa (228 bar, 3 300 psi).

• Lås alltid avtryckarspärren när du inte sprutar. Kontrollera att avtryckarspärren fungerar korrekt.

• Kontrollera alla anslutningar innan du startar enheten.

• Känn till hur du snabbt stoppar enheten och tryckavlastar. Försäkra dig om att du känner till reglagen väl.

3A4615F Drift, reparation, delar

Varningar

VARNING

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade systemkomponenten. Läs avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar. Läs avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Begär att få ett säkerhetsdatablad (SDS) med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är ström- eller trycksatt.

• Stäng av all utrustning och följ Tryckavlastningsproceduren när den inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast tillverkarens originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.

• Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.

• Använd endast utrustningen för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information.

• Dra slangar och kablar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Slå inte knut på eller böj slangarna överdrivet mycket, och använd inte slangar för att dra och flytta utrustningen.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Denna maskin måste jordas .

Felaktig jordning, konfiguration eller användning av systemet kan orsaka elektriska stötar.

• Stäng av utrustningen, koppla ur nätsladden och koppla ur batteriet innan utrustningen servas.

• Anslut endast till jordade strömuttag.

• Använd endast 3-trådiga jordade förlängningssladdar.

• Kontrollera att jordstiften är intakta på nät- och förlängningssladdar.

• Skydda mot regn. Förvara inomhus.

• Vänta i fem minuter efter att nätsladden har kopplats bort innan service utförs.

RISKER MED RÖRLIGA DELAR

Rörliga delar kan klämma, skära eller slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll dig borta från rörliga delar.

• Använd inte utrustningen om skydd eller kåpor är avlägsnade.

• Utrustningen kan starta utan förvarning. Utför Tryckavlastningsprocedur och koppla från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs.

RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs säkerhetsdatabladet (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du avser använda.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem i enlighet med gällande föreskrifter.

3A4615F Drift, reparation, delar 7

8

Varningar

VARNING

RISK FÖR BRÄNNSKADA

Ytor på utrustning samt vätskor som värms upp kan bli mycket varma under drift. Undvika allvarliga brännskador:

• Vidrör inte varm vätska eller utrustning.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personskador, inklusive skador på

ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Skyddsutrustningen ska minst innefatta:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

RISKER MED BATTERIER

Blybatterier alstrar explosiva gaser och innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga brännskador. För att undvika gnistor och personskador vid hantering och arbete med ett blybatteri:

• Endast den batterityp som anges för utrustningen får användas. Se Tekniska data .

• Läs och följ batteritillverkarens varningar.

• Var försiktig vid arbete med verktyg eller ledare av metall för att förhindra kortslutningar och gnistor.

• Håll alla gnistor, lågor och cigarretter på avstånd från batterier.

• Bär alltid skyddsglasögon och skyddsutrustning för ansiktet, händerna och kroppen.

• Om du kommer i direkt kontakt med batterivätska, skölj med vatten och kontakta läkare omedelbart.

• Endast kompetent personal ska utföra montering och underhåll.

3A4615F Drift, reparation, delar

Komponentidentifiering (ES 1000)

Komponentidentifiering (ES 1000)

1

2

4

1 2

5

3

6

7

8

10

9

11

13

5

12

6

9

7

8

PRIME SPRAY

10 11

16

12

15

14

17

3

4 ti30321a

13 14 15 16 17

1 ON/OFF-brytare

2 Tryckstyrning och display

3 Avtryckare, sprutpistol

4 Vridreglage

5 Filter

6 Manometer

7 Flödnings-/tryckventiler

8 Dränerings- och hävertslangar

9 Batterifack

3A4615F Drift, reparation, delar

10 Säkerhetsbrytare, omvandlare

11 Pump

12 Avtryckarskydd

13 Säkring

14 Laddningsuttag

15 Voltmeter

16 Åtkomst till statuslampor och batteriväljare

17 Serie-id

9

Komponentidentifiering (ES 2000)

Komponentidentifiering (ES 2000)

LUFTA SPRUTA

10

1 ON/OFF-brytare

2 Tryckstyrning och display

3 Avtryckare, sprutpistol

4 Vridreglage

5 Filter

6 Laser

7 Flödnings-/tryckventiler

8 Dränerings- och hävertslangar

9 Batterifack

10 Säkerhetsbrytare, omvandlare

11 Pump

12 Avtryckarskydd

13 Säkring

14 Laddningsuttag

15 Voltmeter

16 Åtkomst till statuslampor och batteriväljare

17 Serie-id

18 Display

3A4615F Drift, reparation, delar

Val av munstycke

Val av munstycke

LL5417

LL5419

LL5421

LL5423

LL5425

LL5427

LL5429

LL5431

LL5435

LL5621

LL5623

LL5625

LL5627

LL5629

LL5631

LL5635

LL5639

LL5213*

LL5215*

LL5217

LL5219

LL5315

LL5317

LL5319

LL5321

LL5323

LL5325

LL5327

LL5329

LL5331

LL5333

LL5335

LL5355

in.

(cm)

2 (5)

2 (5)

in.

(cm)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

4 (10)

in.

(cm)

6 (15)

6 (15)

6 (15)

6 (15)

6 (15)

6 (15)

6 (15)

6 (15)

6 (15)

*Använd filter med maskstorlek 100 för att förhindra igensättning av munstycket.

in.

(cm)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

3A4615F Drift, reparation, delar

11

Batteri och laddare

Batteri och laddare

OBSERVERA

Om batterispänningen är lägre än 9,7 V tillåts inte laddaren på kortet att ladda batteriet. Ladda batteriet med en fristående laddare för att höja nivån till över

10,0 V så att laddaren på kortet aktiveras eller byt ut batteriet.

OBSERVERA

Utsätt inte sprutan för regn och spola den inte med vatten. Elektriska komponenter kan skadas. Förvara och transportera övertäckt eller inomhus.

• Batteriskyddsfunktioner: Enheten är utformad att skydda batteriet genom att stängas av vid 10,5 V och att inte möjliggöra laddning över 15,5 V.

• Självurladdning: Blybatterier kan självurladda inom så kort som 3 månader beroende på förvaringstemperatur. Ju högre förvaringstemperatur, desto snabbare sker självurladdningen. För att förhindra att batteriet skadas är det viktigt att det förvaras i laddat tillstånd.

• Batteriets livslängd: Batteriets laddningscykler beror på urladdningsdjup per cykel. Ett batteri vars urladdningsdjup är 50 % har mer än dubbelt så många cykler under dess livslängd jämfört med om dess urladdningsdjup är 100 % per cykel.

Batterityp och laddningsprofiler

Graco rekommenderar användning av ett 12 V 100 Ah

DJUPCYKLISKT AGM-batteri (Absorbent Glass Mat).

Laddaren levereras inställd efter denna laddningsprofil från fabriken. Om ett annat batteri används kan laddningsprofilen ställas in i LED-statuscentrat. Den initiala laddningsfrekvensen är 30 A. Använd endast batterier som klarar en initial laddningsfrekvens om minst 30 A.

Använd en liten spårskruvmejsel för att vrida pilen så att den pekar på siffran motsvarande valt batteri.

VÄLJARINSTÄLLNINGAR FÖR BATTERITYP

%U\WDU

%HVNULYQLQJ%RRVW9'& )O\WDQGH9'&

0

1 14,0 13,7

2

3

4

5

6

7

8

9

14.1 13.4

2 (Levereras av Graco) 14,6 13,7

14,4

14,4

13,6

13,8

LiFePO4

Avsulfatering

14,8 13,3

14,4 14,4

15,5 (4 timmar sedan avstängd) ti30488a

Kassering av batterier

Släng inte batterier i soporna. Återvinn batterier enligt lokala föreskrifter.

12 3A4615F Drift, reparation, delar

Batteri och laddare

Ladda batteriet

3.

Koppla in laddningskabeln i laddningsuttaget på enheten. Anslut en förlängningssladd på minst

2,5 mm

2

(12 AWG) till laddningskabeln och koppla in den i nätuttaget.

Byt ut och ladda batteriet enbart på en välventilerad plats och åtskilt från brandfarliga eller brännbara material, inklusive färg och lösningsmedel.

Om batterispänningen är lägre än 9,7 V tillåts inte laddaren på kortet att ladda batteriet. Ladda batteriet med en fristående laddare för att höja nivån till över 10,0 V så att laddaren på kortet aktiveras eller byt ut batteriet.

Använd en förlängningssladd med ett oskadat jordstift.

Om du måste använda förlängningssladd ska det vara en treledarsladd med minst 2,5 mm 2 (12 AWG) ledararea.

Batterierna levereras fulladdade från fabriken. På grund av självurladdning ska batteriet laddas innan det första användningstillfället. Det tar cirka 3 timmar att ladda ett dött batteri till 80 %. Det tar cirka 5 timmar att ladda ett helt tomt batteri (dubbla dessa tider för enhet med

2 batterier).

1.

Placera enheten på en torr, välventilerad plats och

åtskild från brandfarliga eller brännbara material, inklusive färg och lösningsmedel.

2.

Se till att strömbrytaren står i läget AV (OFF).

ti30358a

4.

När strömmen är ansluten slås spänningsmätaren på och laddaren börjar omedelbart att ladda.

Användaren ska se att spänningsmätaren börjar klättra uppåt, vilket indikerar att laddning pågår.

5.

Batteriet laddas till 14,6—14,8 volt och återgår därefter till cirka 13,6 volt när det är fulladdat.

ti30359a ti30360a ti30322a

3A4615F Drift, reparation, delar 13

Jordning (Nätspänning)

Jordning

(Nätspänning)

Ställ inte kärlet på icke-ledande ytor såsom papper eller kartong, eftersom dessa material bryter jordkretsen.

Denna utrustning måste jordas för att minska risken för statiska gnistor och elektriska stötar. Elektriska stötar eller statiska gnistor kan få ångor att antändas eller explodera. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stötar. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.

Placera linjemålaren så att hjulen står på ett fullständigt jordat underlag. Ställ inte enheten på gångbanan.

Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande föreskrifter.

Modifiera inte stickkontakten om den inte passar i uttaget. Låt en elektriker installera ett korrekt uttag.

Jorda alltid metallkärl: Koppla en jordledning till kärlet.

Kläm den ena änden till kärlet och den andra till verklig jord, t.ex. ett vattenrör.

Effektbehov

• 100—120 V-enheter kräver 100—120 VAC, 50/60 Hz,

12 A eller 15 A, enfas.

• 230 V-modeller kräver 230 VAC, 50/60 Hz, 7 A eller

9 A, 1-fas.

ti24584a

Bryt inte jordkretsen vid renspolning och tryckavlastning: Håll en metalldel på pistolen stadigt mot kanten på ett jordat metallkärl och tryck sedan av pistolen.

Förlängningssladdar

Använd en förlängningssladd med ett oskadat jordstift.

Om du måste använda förlängningssladd ska det vara en treledarsladd med minst 2,5 mm 2 (12 AWG) ledararea.

Kärl

Lösningsmedels- och oljebaserade vätskor: Enligt svenska föreskrifter. Använd endast elektriskt ledande metallkärl som står på ett jordat underlag, t.ex. betong.

ti24585a

14 3A4615F Drift, reparation, delar

Jordning

(Batterimatning) (Endast för brandfarliga sopvätskor)

Jordning (Batterimatning) (Endast för brandfarliga sopvätskor)

Ställ inte kärlet på icke-ledande ytor såsom papper eller kartong, eftersom dessa material bryter jordkretsen.

Denna utrustning måste jordas för att minska risken för statiska gnistor. Statiska gnistor kan leda till att ångor antänds eller exploderar. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.

1.

Placera sprutan så att hjulen inte står på gångbanan.

2.

Linjemålaren levereras med en jordklämma.

Jordklämman måste fästas vid ett jordat föremål

(t.ex. en skyltstolpe av metall).

Jorda alltid metallkärl: Koppla en jordledning till kärlet.

Kläm den ena änden till kärlet och den andra till verklig jord, t.ex. ett vattenrör.

ti24584a

Bryt inte jordkretsen vid renspolning och tryckavlastning: Håll en metalldel på pistolen stadigt mot kanten på ett jordat metallkärl och tryck sedan av pistolen.

ti27615a

3.

Koppla loss jordningsklämman när spolningen är klar.

Kärl

Lösningsmedels- och oljebaserade vätskor: Enligt svenska föreskrifter. Använd endast elektriskt ledande metallkärl som står på ett jordat underlag, t.ex. betong.

ti24585a

3A4615F Drift, reparation, delar 15

Tryckavlastningsprocedur

Tryckavlastningsprocedur

3.

Vrid tryckregulatorn till lägsta inställning. Håll in avtryckaren på alla sprutpistoler för att avlasta trycket.

Utrustningen förblir trycksatt tills trycket avlastas manuellt. Utför tryckavlastningsproceduren när du slutar mata ut material och innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att hjälpa till att minska risken för allvarlig personskada från trycksatt vätska, såsom vätskeinträngning, stänkande vätska och rörliga delar.

ti30323a v

4.

Lås pistolavtryckarspärrarna. Vrid luftningskranen nedåt.

1.

Utför jordningsproceduren om brandfarliga material används.

2.

Ställ strömbrytaren på AV . ti30322a

5.

Misstänker du att munstycket eller slangen är blockerad eller att trycket inte är helt avlastat: a.

Lossa munstycksskyddets hållarmutter eller slangkoppling VÄLDIGT LÅNGSAMT för att gradvis avlasta trycket.

b.

Lossa muttern eller kopplingen helt och hållet.

c.

Rensa bort hindret i slangen eller munstycket.

16 3A4615F Drift, reparation, delar

Förberedelser/Start

Förberedelser/Start

6.

Montera silen(silarna) om den tagits bort.

1.

Utför

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16.

2.

Ladda batteriet , sidan 13.

3.

Utför

Jordning (Nätspänning) , sidan 14,

eller

Jordning (Batterimatning) (Endast för brandfarliga sopvätskor) , sidan 15, om

brandfarliga vätskor används.

4.

Fyll halstätningsmuttern med halstätningsvätska

(TSL) så att tätningen inte slits ut i förtid. Gör detta dagligen eller varje gång du sprutar.

a.

Placera munstycket hos flaskan med halstätningsvätska i den övre mittersta

öppningen i grillen framför sprutan.

b.

Kläm på flaskan för att trycka ut tillräckligt med halstätningsvätska för att fylla utrymmet mellan pumpkolven och förslutande tätningsmutter.

ti27612a

7.

Vrid luftningskranen nedåt. Vrid tryckregulatorn moturs till lägsta tryck.

OBSERVERA: Minsta tillåtna slangdimension för att sprutan ska fungera är 6,35 mm x 15,2 m (1/4 tum x

50 fot) för LL ES 1000 och 3/8 x 6 m för ES 2000.

8.

Sätt ner hävertslangen i ett jordat metallkärl delvis fyllt med renspolningsvätska. Koppla jordledningen till en god jordpunkt. Använd vatten för renspolning av vattenbaserade färger och lacknafta för renspolning av oljebaserade färger och konserveringsolja.

OBSERVERA: Om nätström används ska sladden anslutas till laddningsuttaget. Om du måste använda en förlängningssladd ska den vara 3-trådig och minst

2,5 mm

2

(12 AWG) med ett oskadat jordstift.

5.

Ställ strömbrytaren på AV .

ti27613a

9.

Ställ strömbrytaren på PÅ (ON): ti30324a ti30322a

3A4615F Drift, reparation, delar 17

Förberedelser/Start

10.

ES 1000: Vrid tryckreglaget till luftning. Låt vätskan cirkulera i 15 sekunder.

ES 2000: Öka trycket ett halvt varv för att starta motorn och låt vätskan cirkulera i 15 sekunder.

13. Kontrollera om det finns läckor vid kopplingarna.

Stäng av sprutan omedelbart om det finns läckor.

Utför Tryckavlastningsprocedur , sidan 16. Dra åt

läckande kopplingar. Gör om

Förberedelser/Start

steg 1. — 13. Fortsätt att hålla inne avtryckaren tills systemet är helt renspolat om det inte finns läckor.

Fortsätt till steg 14.

14. Sätt ned hävertslangen i färgkärlet.

11. Vrid ner trycket och ställ flödningsventilen horisontellt. Frigör avtryckarspärren.

ti27771a

12. Håll alla pistoler mot ett jordat renspolningskärl.

Tryck in avtryckarna och öka långsamt trycket tills pumpen går jämnt för sprutning.

ti27613a

15. Tryck av alla pistolerna igen ner i renspolningskärlet tills det kommer färg. Montera munstycken och munstycksskydd.

ti27774a

16.

ES 2000: Digitaldisplayen är tänd när enheten slås på. ti30349a

Högtryckssprutning kan injicera gifter i kroppen och orsaka svåra kroppsskador. Försök inte stoppa läckaget med handen eller en trasa.

18 3A4615F Drift, reparation, delar

Installation av SwitchTip och munstycksskydd

För att undvika allvarliga personskador till följd av hudinträngning ska du inte sätta handen framför sprutmunstycket när munstycket och munstyckesskyddet monteras eller avlägsnas.

1.

Lås avtryckarspärren. Använd änden på SwitchTip för att trycka in OneSeal i munstycksskyddet, med böjen mot munstyckshålet.

ti27775a

2.

För in SwitchTip i munstyckshålet och gänga på enheten ordentligt på pistolen.

ti27776a

Förberedelser/Start

3A4615F Drift, reparation, delar 19

Pistolplacering

Pistolplacering

Montera pistoler

1.

Sätt i pistolerna i pistolhållaren. Dra åt klämmorna.

Alternativt kan pistolen vridas ut i vinkel och munstycksskyddet vridas. Det ger operatören bättre sikt.

ti27777a

Rikta in pistolerna

2.

Rikta pistolen uppåt/nedåt, framåt/bakåt,

vänster/höger. Se Diagram över pistolpositioner , sidan 22exempel finns på sidan 22.

ti28130a

Välj manuella pistoler

3.

Koppla in pistolkablarna på vänster eller höger pistolväljarplattor.

1

2 ti27780a a.

En pistol: Koppla bort en pistolväljarplatta från avtryckaren. ti27781a b.

Båda pistolerna samtidigt: Ställ in båda pistolväljarplattorna till samma läge. ti27778a

OBSERVERA: Vid linjemålning ovanför en trottoarkant kan fästklämman vridas ur vägen.

ti27782a c.

Heldragen-streckad och streckad heldragen:

Ställ in pistolen för heldragen linje till läge 1 och pistolen för streckad linje till läge 2. ti27782a ti28129a

20 3A4615F Drift, reparation, delar

Pistolplacering

Välj automatiska pistoler

(ES 2000)

1.

Bestäm vilka pistoler som ska vara aktiva med pistolväljarknapparna. Pistolväljarna har tre lägen: heldragen linje, av och programmerat linjemönster.

2.

Aktivera autopistolerna med pistolreglaget.

ti27784a

1s ti27881a

Gun

1

Gun

2

Fyra exempel:

Gun

1

Gun

2

Gun

1

Gun

2

Gun

1

Gun

2

3A4615F Drift, reparation, delar ti27785a

21

Pistolplacering

Diagram över pistolpositioner

1 4

2 5

3 6

7

22 ti27786a

1 Heldragen linje

2 Heldragen linje upp till 61cm (24 tum) bredd

3 Två heldragna linjer

4 En eller två linjer runt hinder

5 Ram för en pistol

6 Ram för två pistoler

7 Två linjer eller en linjer upp till 61 cm bredd.

3A4615F Drift, reparation, delar

Hållare för pistolarm

Denna enhet är utrustad med en hållare för pistolarm fram och bak.

Pistolplacering

3.

Skjut in pistolarmsenheten i det önskade monteringsfästet.

ti27797a

4.

Dra åt pistolarmens vred i pistolarmens monteringsfäste.

ti30326a

Flytta pistolen

(Fram och bak)

1.

Lossa vredet för pistolarmen och avlägsna från pistolarmens monteringsfäste.

ti27798a

OBSERVERA

Kontrollera att alla slangar, kablar och ledningar är korrekt trädda genom fästen och INTE gnids mot hjulen.

Kontakt med hjulen leder till skadade slangar, kablar och ledningar.

Flytta pistolen

(Vänster och höger)

Demontering

1.

Lossa vredet på vertikala pistolarmens på pistolarmens monteringsstång och ta bort.

ti27796c

2.

Skjut ut pistolarmsenheten (inklusive pistol och slangar) från pistolarmens monteringsfäste.

3A4615F Drift, reparation, delar ti30327a ti30328a

2.

Dra ut monteringsstången på motsatt sida av maskinen.

ti30329a

23

Pistolplacering

Installation

1.

Montera vertikala pistolfästet på pistolstången.

Ingen vätskestråle

2.

Vrid skruven i handtaget medurs om sprutningssymbolen visas innan färgen kommer.

ti27801a

OBSERVERA: Kontrollera att alla slangar, kablar och ledningar är korrekt trädda genom konsoler.

Inställning av avtryckargivare

(ES 2000)

1.

Sätt på sprutan. Tryck in avtryckaren.

Sprutningssymbolen ska visas samtidigt som färgen börjar komma.

ES 2000 ti27802a

Ingen sprutningssymbol

3.

Vrid skruven i handtaget moturs om färgen kommer innan sprutningssymbolen visas.

ti27803a

4.

Fortsätt justera skruven i handtaget tills sprutningssymbolen är synkroniserad med färgstrålen Pistolkablarna kan behöva justeras.

ti27883a

24 3A4615F Drift, reparation, delar

Pistolplacering

Justering av pistolkabel

Genom justering av pistolkabeln ökar eller minskar gapet mellan avtryckarplåten och pistolavtryckaren.

Utför följande steg för att justera avtryckargapet.

3.

För in kabelhållaren av plast i kabelkonsolhålet.

ES 1000 och ES 2000 ti27806b

4.

Installera kabeländen på avtryckarplåtens stift och installera klämman.

ti27884a

ES 2000 ti27885a

1.

Använd en skruvnyckel för att lossa låsmuttern på kabeljusteraren.

5.

Led kabeln runt enheten och upp igenom kabelhålen bakom slanghållaren.

ti27807b ti27804a

2.

Lossa eller dra åt justeraren tills önskat resultat uppnås. OBSERVERA: Mer blottad gänga betyder ett mindre gap mellan pistolavtryckaren och avtryckarplåten.

3.

Använd en skruvnyckel för att dra åt låsmuttern på kabeljusteraren.

Montera pistolkabel (ES 2000)

ES 2000 kan utrustas med två pistolmanöverdon. Varje pistolmanöverdon klarar en kabel.

1.

Välj kabeländen med justerare.

2.

Installera den blottade kabeln genom kabelkonsolfacket.

ti27808a

6.

Led kabelns ändögla genom konsolens rektangulära hål och för in kabelhållaren av plast i drivdonskonsolen. Montera kabeländen på manöverdonsstången och montera stiftet.

ti27809a ti27805b

3A4615F Drift, reparation, delar 25

Pistolplacering

Justering av raka linjer

Framhjulet är inställt för att centrera enheten och för att möjliggöra för operatören dra raka linjer. Med tiden kan hjulet bli felriktat och behöver då justeras. För att centrera framhjulet, utför följande steg:

1.

Lossa bulten på framhjulsfästet.

4.

Rulla linjemålaren. Upprepa steg 2 och 3 tills linjemålaren rullar rakt. Dra åt bulten på hjulets riktningsplåt för att låsa den nya hjulinställningen. ti27813a

Justering av handtag

ti27810a

2.

Lossa vänster inställningsskruv och dra åt höger inställningsskruv för fininställning om maskinen drar

åt höger.

ti27811a

3.

Lossa höger inställningsskruv och dra åt vänster inställningsskruv för fininställning om maskinen drar

åt vänster.

26 ti27812a ti27814a

3A4615F Drift, reparation, delar

Färglinjens bredd

Färglinjens bredd

1.

Höj eller sänk pistolen för att ändra linjens bredd.

2.

Tryck in avtryckaren och spruta ett testmönster.

Justera trycket för att eliminera tjocka kanter.

Använd ett mindre munstycke om tryckjusteringen inte räcker till för att eliminera de tjocka kanterna.

Spruta en testlinje

1.

Frigör avtryckarspärren. ti30304a

Rensning av munstycke

ti30103a

1.

Släpp avtryckaren. Lås avtryckarspärren. Vrid

SwitchTip. Frigör avtryckarspärren och tryck av pistolen så att proppen försvinner.

ti30078a ti30306a

2.

Lås avtryckarspärren, vrid tillbaka SwitchTip till utgångsläget, frigör avtryckarspärren och fortsätt sprutningen.

3A4615F Drift, reparation, delar 27

Rengöring

Rengöring

1.

Utför

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16.

2.

Ta bort skydd och SwitchTip från alla pistoler.

Renspola dräneringsrör

6.

Ta bort inloppet för vätska och dränera färgen i röret, torka bort överflödig färg på utsidan.

TI3371A

3.

Skruva av locket och ta bort filtret. Sätt ihop utan filter.

7.

Sätt ner hävertslangen i ett jordat metallkärl delvis fyllt med renspolningsvätska. Använd vatten för vattenburen färg och lacknafta för oljebaserad färg.

8.

Vrid luftningsventilen nedåt för att spola dräneringsröret och pumpen. ti6269a

4.

Tvätta filter, munstycksskyddet och SwitchTip i renspolningsvätska.

ti24713a

9.

Vrid tryckreglaget till Snabbspolning (ES 1000) eller mittenläget (ES 2000) tills pumpen går jämnt och spolningsvätska kommer ut i avfallskärlet.

TI3375A

FLUSH

5.

Koppla jordledningen till en god jordpunkt eller koppla in enheten i ett jordat uttag.

28 3A4615F Drift, reparation, delar

Rengöring

Renspola slang och pistol

10. Vrid luftningsventilen till horisontellt läge för att spola högtrycksslang och sprutpistol.

11. Håll pistolen mot spillkärlet. Frigör avtryckarspärren.

Tryck ned pistolens avtryckare och vrid tryckreglaget till Snabbspolning (ES 1000) eller mittenläget (ES 2000) tills pumpen går jämnt och spolningsvätska kommer ut.

12. Släpp pistolens avtryckare.

13. Fyll pumpen med Pump Armor och montera ihop filtret, skyddet och SwitchTip.

14. Fyll halstätningsmuttern med halstätningsvätska

(TSL) för att minska förslitningen av tätningarna.

Gör detta vid varje sprutning och förvaring.

3A4615F Drift, reparation, delar 29

LineLazer V LiveLook-display

LineLazer V LiveLook-display

ES 2000 (standardserien)

VALKNAPPAR

ÅTERSTÄLL … Sträcka, volym, jobbtjocklek

JOBBLOGGAR

Aktiv endast med

HP-autoserien. Uppgradera med artikelnummer 25N71.

BLÄDDRA GENOM

MENYBILDERNA

INSTÄLLNINGSPILAR

REGLAGEKNAPPAR PÅ AUTOPISTOL

Aktiva endast tillsammans med Auto-serien. Uppgradera med artikelnummer 25N711.

LINJEMÅLNINGSBILD MÄTNINGSLÄGE INSTÄLLNINGAR/INFO

30

• Visar:

• Längden på sprutad linje

• Pumpad volym

• Skikttjocklek för jobb och verklig skikttjocklek

• Hastighet

• Tryck

• Mata in linjebredd

• Gör upp till sex mätningar genom att trycka på . knappen för att starta mätningen och trycka igen för att avsluta mätningen.

• Inställningar och information kan göras/fås från denna bild.

• För noggranna avståndsberäkningar måste maskinen kalibreras. Tryck på

för att kalibrera maskinen. Mät

över minst åtta meter.

3A4615F Drift, reparation, delar

LineLazer V LiveLook-display

Startinställningar (ES 2000 standardserien)

Startinställningarna förbereder linjesprutan för drift utifrån ett antal användardefinierade parametrar. Val av språk och enheter kan ställas in innan du börjar och de kan ändras senare.

Språk

Välj språk med tills språket markeras på

Inställningar/information.

USA-enheter

Tryck = psi

Volym = gallon

Sträcka = fot

Linjetjocklek = mil

SI-enheter

Tryck = bar (MPa finns)

Volym = liter

Sträcka = meter

Linjetjocklek = mikrometer (g/m 2 finns)

Färgens specifika vikt = använd UPP- och

NER-pilarna för att ställa in specifik vikt. Krävs för att fastställa färgtjocklek.

OBSERVERA: Alla enheter kan laddas individuellt när som helst.

Kalibrering

1.

Kontrollera lufttrycket i bakdäcken och pumpa upp bakdäcken till 379 +/- 34 kPa (55 +/- 5 psi) vid behov.

2.

Dra ut stålmåttbandet längre än 8 m.

ENG = engelska

SPA = spanska

FRE = franska

DEU = tyska

RUS = ryska

WORLD = Symboler, se

World-symbol , sidan 113

.

OBS: Språk kan ändras senare.

Enheter

Tryck på på

för inmatning av inställningarna och sedan

för att bekräfta. Välj önskade måttenheter.

26 Ft.

8M ti27828a

3A4615F Drift, reparation, delar ti27829a

31

LineLazer V LiveLook-display

3.

Välj inställningar/information med . 6.

Starta kalibreringen med .

ti27827a

\

4.

Välj kalibrering med . Ställ in STRÄCKA till 7,6 m

(25 fot) eller längre. Längre sträcka ger bättre noggrannhet, beroende på förhållandena. ti27826a

7.

Kör linjemålaren framåt. Håll maskinen inpassad mot stålmåttbandet.

8.

Stanna när vald del på maskinen står mot markeringen 8 m (26 fot) på stålmåttbandet (sträckan 7,6 m

[25 fot]).

25

FT

26

FT

27

FT

28

FT

29

FT

30

FT

31

F ti27832a

9.

Avsluta kalibreringen med .

ti27830a

5.

Ställ in någon del av maskinen mot markeringen

0,305 m (1 fot) på stålmåttbandet.

1

FT

2

FT

3

FT

4

FT

5

FT

6

F ti27831a ti27941a

• Kalibreringen är inte klar om utropstecknet visas.

• Kalibreringen är klar om bocksymbolen visas.

10. Kalibreringen är klar.

Gå till Mätningsläge (ES 2000 standardserien) , sidan 34, och kontrollera precisionen genom att mäta

måttbandet.

32 3A4615F Drift, reparation, delar

Linjemålningsläge (ES 2000 standardserien

LineLazer V LiveLook-display

Ref. Beskrivning

1 Återställer sträcka, volym, tjocklek

*2 Jobbloggning

3 Bläddra mellan huvudmenybilderna

4 Inställningsknappar för linjebredd

*5 Autopistolknappar.

6 MIL-tjocklek. Under sprutning visas ”Aktuell medel-MIL”. Stoppad visas totala ”Jobb medel-MIL”.

7 Sammanlagd sprutad volym

8 Sammanlagd sprutad sträcka.

9 Tryck

*Inte aktiv för standardserien. Uppgradera till HP-autoserien med artikelnummer 25N711.

Körning i linjemålningsläge

1.

Kontrollera att strömbrytaren är påslagen (ON).

2.

Ställ pumpbrytaren på PÅ (ON).

3.

Tryck in avtryckaren för att spruta.

ti27890a

3A4615F Drift, reparation, delar 33

LineLazer V LiveLook-display

Mätningsläge (ES 2000 standardserien)

Mätningsläget ersätter måttbandet för mätning av sträckor när layouten för ett område som ska linjemålas läggs upp.

2.

Tryck och släpp . Kör sprutan framåt eller bakåt.

(Körning bakåt ger en negativ sträcka.)

1.

Välj mätningsläge med .

1 2

4 3

3.

Tryck och släpp för att avsluta mätt sträcka. Det går att se upp till sex längder.

ti27834a

Ref. Beskrivning

1 Tryck för att starta mätningen, tryck för att avsluta mätningen

2 Håll inne för att nollställa värdena

3 Bläddra mellan huvudmenybilderna

4 Senaste mätvärdet

34 3A4615F Drift, reparation, delar

Inställningar/information

Välj inställningar/information med .

Välj språk med

Se Språk , sidan 31.

.

Se Kalibrering , sidan 31.

Se Inställningar , sidan 36.

Se Information , sidan 37.

LineLazer V LiveLook-display ti27835b

3A4615F Drift, reparation, delar 35

LineLazer V LiveLook-display

Inställningar

Välj inställningar/information med menyn Inställningar med .

. Öppna ning.

Väljer maskintyp. Krävs för noggrann volymberäk-

Ställ i datum och klockslag med

Användning

.

Ställ in enheter med

Ställ in önskad skärmkontrast med .

36 3A4615F Drift, reparation, delar

LineLazer V LiveLook-display

Information

Välj inställningar/information med menyn Information med .

. Öppna

3A4615F Drift, reparation, delar

Visar och loggar aktuella data och information om linjemålaren.

Visar och provar komponenternas funktion.

Stroke Counter

Pressure Transducer

Distance Sensor

Touch Pad Buttons

Battery Voltage

De fyra senast inträffade felkoderna loggas.

Kodbeskrivning

02 = för högt tryck

03 = ingen givare hittad

Återställ felkoder

37

ES 2000 (HP-autoserien)

ES 2000 (HP-autoserien)

38 3A4615F Drift, reparation, delar

LineLazer V LiveLook-display

LineLazer V LiveLook-display

ES 2000 (HP-autoserien)

VÄXLA MELLAN VISNING AV STRECKAD

LINJE-CYKEL OCH LINJEBREDD PÅ BILDEN

FÖRINSTÄLLNINGAR AV STRECKAD LINJE OCH

VALKNAPP

Mata in önskade linje- och mellanrumslängder med inställningspilarna för att spara favoritinställningar. Tryck sedan in och håll inne A, B eller C för att mata in värdet i favoritinställningen. Det fungerar precis som favoriter i bilradion.

VÄLJ HUR RÖDA KNAPPEN AKTIVERAR

PISTOLEN

M = håll inne knappen för att spruta, släpp för att avbryta

(manuellt).

S = Tryck för en sprutning i läge strecka linje.

A = Tryck in knappen för att spruta, tryck igen för att avbryta (auto).

ÅTERSTÄLL Körlängd, radera jobb

JOBBLOGGNING

BLÄDDRA GENOM

MENYN

INSTÄLL-

NINGSPILAR

LINJEMÅLNINGSBILD

REGLAGEKNAPPAR FÖR AUTO-PISTOL.

Tryck in för att välja heldragen linje. Tryck för att stänga av. Håll inne en sekund för att välja streckad linje.

MÄTNINGSLÄGE LAYOUTLÄGE INSTÄLLNINGAR/INFO

• Huvudbild för linjemålning.

Måste vara i detta läge för att aktivera pistolerna elektroniskt.

• Automatisk streckad linje-cykler kan ställas in från denna bild. Välj streckad linje för önskad pistol.

Ange önskad linjelängd och avbrottslängd och börja spruta.

• Tryck på E-knappen ock välj hur röda knappen aktiverar pistolerna.

M = håll inne knappen för att spruta, släpp för att avbryta

S = Tryck för en sprutning i läge strecka linje.

A = Tryck in knappen för att spruta, tryck igen för att avbryta.

• Mätningsläge.

Möjligt att göra upp till sex mätningar genom att trycka på röd knapp och starta mätningen och trycka igen för att avsluta.

• Om en autopistol är vald (se nedan) och den röda knappen hålls inne målas en punkt var tredje decimeter tills röda knappen släpps.

• LAYOUTLÄGE. Måla en punkt på vald avstånd för att rita upp en parkeringsplats.

• Ange rutstorlek, aktivera en autopistol, tryck på röd knapp och rulla maskinen.

Tryck på röd knapp igen för att avbryta punktmålningen. Favoriter kan sparas precis som på huvudbilden.

RUTKALKYLATOR se sidan 45

VINKELKALKYLATOR se sidan 46

• Inställningar och information kan göras/fås från denna bild.

• För noggranna avståndsberäkningar måste maskinen kalibreras. Tryck på

för att kalibrera maskinen.

Mät över minst åtta meter.

3A4615F Drift, reparation, delar 39

LineLazer V LiveLook-display

Startinställningar (ES 2000 HP autoserien) 40

Startinställningarna förbereder linjesprutan för drift utifrån ett antal användardefinierade parametrar. Val av språk och enheter kan ställas in innan du börjar och de kan ändras senare.

Språk

Välj språk med ningar/information.

tills språket markeras på Inställ-

USA-enheter

Tryck = psi

Volym = gallon

Sträcka = fot

Linjetjocklek = mil

SI-enheter

Tryck = bar (MPa finns)

Volym = liter

Sträcka = meter

Linjetjocklek = mikrometer (g/m 2 finns)

Färgens specifika vikt = använd UPP- och

NER-pilarna för att ställa in specifik vikt. Krävs för att fastställa färgtjocklek.

OBSERVERA: Alla enheter kan laddas individuellt när som helst.

Kalibrering

1.

Kontrollera lufttrycket i bakdäcken och pumpa upp bakdäcken till 379 +/- 34 kPa (55 +/- 5 psi) vid behov.

2.

Dra ut stålmåttbandet längre än 8 m.

ti27827a

ENG = engelska

SPA = spanska

FRE = franska

DEU = tyska

RUS = ryska

WORLD = Symboler, se World-symbol , sidan 113 .

OBS: Språk kan ändras senare.

Enheter

Tryck på på

för inmatning av inställningarna och sedan

för att bekräfta. Välj önskade måttenheter.

26 Ft.

8M

40 ti27828a ti27829a

3A4615F Drift, reparation, delar

3.

Välj inställningar/information med .

LineLazer V LiveLook-display

6.

Starta kalibreringen med pistolreglaget.

ti27827a

4.

Välj kalibrering med . Ställ in STRÄCKA till

7,6 m (25 fot) eller längre. Längre sträcka ger bättre noggrannhet, beroende på förhållandena. ti27912a

7.

Kör linjemålaren framåt. Håll laserpunkten på stålmåttbandet.

8.

Stanna när laserpunkten står mot markeringen 8 m

(26 fot) eller inmatad sträcka på stålmåttbandet

(sträckan 7,6 m [25 fot]).

ti27843a

9.

Avsluta kalibreringen genom att trycka in och släppa pistolreglaget.

ti27830a

5.

Tänd lasern och sätt laserpunkten mot markeringen

0,305 m (1 fot) på stålmåttbandet. ti27912a

• Kalibreringen är inte klar om utropstecknet visas.

• Kalibreringen är klar om bocksymbolen

10. Kalibreringen är klar.

visas.

ti27841a

3A4615F Drift, reparation, delar 41

LineLazer V LiveLook-display

Linjemålningsläge (ES 2000 HP-autoserien)

Ref. Beskrivning

1

Välj en ”Favorit”, tryck kortare tid än en sekund.

Spara en ”Favorit”, tryck längre tid än tre sekunder.

2 Växlar mellan att visa linjebredd eller målnings- och mellanrumsvärden.

Växlar mellan manuellt läge, halvautomatiskt läge och automatiskt läge.

Manuellt läge : Tryck in och håll inne pistolreglaget igen för att måla linje.

3 Halvautomatiskt läge : Tryck in och släpp pistolreglaget för att måla programmerad längd en gång i läge streckad linje.

Automatiskt läge : Tryck in och släpp pistolreglaget för att starta målningen. Tryck in och släpp knappen igen för att avsluta.

4 Återställer körsträcka.

5

Jobbdataloggning, sidan 52.

6 Bläddra mellan menybilderna.

7 Sprutnings- och mellanrumslängd ELLER linjebredd med inställningsknapparna.

8 Aktiveringsknappar för autopistoler.

9 MIL-tjocklek. Under sprutning visas ”Aktuell medel-MIL”. Stoppad visas totala ”Jobb medel-MIL”.

10 Total sprutad volym

11 Sammanlagd sprutad sträcka.

12 Tryck

Körning i linjemålningsläge

Linjemålaren måste vara igång innan pistolreglaget aktiveras.

1.

Kontrollera att strömbrytaren är påslagen (ON).

2.

Välj pistol och linjetyp med pistolaktiveringsknapparna.

ti27913a

3.

Tryck på pistolreglaget för att börja spruta.

ti27881a

I automatiskt eller halvautomatiskt läge blinkar eller

som indikering när pistolreglaget trycks in och visar att läget är aktiverat.

42 3A4615F Drift, reparation, delar

LineLazer V LiveLook-display

Mätningsläge (ES 2000 HP-autoserien)

Mätningsläget ersätter måttbandet för mätning av sträckor när layouten för ett område som ska linjemålas läggs upp.

2.

Tryck in och släpp pistolreglaget. Kör sprutan framåt eller bakåt. (Körning bakåt ger en negativ sträcka.)

1.

Välj mätningsläge med .

1

5

2 3

4 ti27842a

3.

Tryck och släpp pistolreglaget för att avsluta den mätningen. Det går att se upp till sex längder.

Den senast mätta sträckan är också sparad som mätt

sträcka i displayen parkeringsruteberäkning. Se Rutberäkning , sidan 45.

Tryck och håll in pistolreglaget när som helst för att måla en punkt om autopistol är aktiverad. En punkt målas var

30,5 cm om avtryckaren hålls inne medan linjemålaren körs.

ti27914a

Ref. Beskrivning

1 Tryck för att starta mätningen, tryck för att avsluta mätningen.

2 Håll inne för att nollställa värdena.

3

Jobbdataloggning, sidan 52.

4 Bläddra mellan huvudmenybilderna

5 Senaste mätvärdet

3A4615F Drift, reparation, delar ti27842a ti27915a

43

LineLazer V LiveLook-display

Layoutläge

Layout-läget används för beräkning och uppmärkning av parkeringsrutor.

2.

Välj pistoler med pistolaktiveringsknapparna.

. 1.

Välj Layout-läge med

1 2 3 4 ti27918a

3.

Tryck och släpp pistolreglaget och kör maskinen framåt.

9

5

6

7

8 ti27916a

Ref. Beskrivning

1 Menyn parkeringsruteberäkning öppnas.

Se

Rutberäkning , sidan 45.

2 Menyn vinkelberäkning öppnas.

Se

Vinkelberäkning , sidan 46.

3

Välj en ”Favorit”, tryck kortare tid än en sekund.

Spara en ”Favorit”, tryck längre tid än tre sekunder.

4

Jobbdataloggning, sidan 52.

5 Bläddra mellan huvudmenybilderna.

6 Justera rutstorlek/punktmellanrum.

7 Ställ in punktstorlek.

8 Autopistolaktiveringsknappar.

9 Tryck.

ti27912a

4.

Linjemålaren är förinställd att spruta en punkt var

2,7:e meter som markering av storleken på parkeringsrutan. Storleken kan justeras.

5.

Punkter sprutas tills pistolreglaget trycks in och släpps igen.

En indikering på skärmen blinkar växelvis när pistolreglaget trycks in och visar att läget är aktiverat.

ti27849a

44 3A4615F Drift, reparation, delar

Rutberäkning

Rutberäkningen användas för att ange storleken på parkeringsrutorna. Systemet delar mätt sträcka med rutstorleken för att bestämma hur många platser som kan målas upp på den mätta sträckan. Användaren kan avrunda antalet rutor till ett heltal så beräknas rutbredden.

1.

Välj Layout-läge med . Tryck på för att få fram menyn för beräkning av parkeringsrutor.

LineLazer V LiveLook-display

2.

Den senaste sträckan som mätts med mätningsfunktionen visas automatiskt. Tryck på pistolreglaget för att starta en ny mätning. Tryck igen för att avbryta mätningen.

Vid mätning mellan trottoarkanter kan avståndet från bakhjulet/trottoarkanten till pistolen/laserpunkten kan anges genom inställning av förskjutningsvärdet (x).

a.

Backa in linjemålaren till trottoarkanten och mät sedan med måttbandet från där däcket tar i trottoarkanten till laserpunkten på marken.

b.

Ange förskjutningsvärdet (x) med .

c.

Värdet kan sparas genom att sekunder.

hålls inne i två d.

Värdet som sparats under kan adderas till uppmätt avstånd före eller efter mätningen mellan trottoarkanterna gjorts.

e.

Förskjutningsvärdet (x) kan också justeras före eller efter mätningen med .

Storleken på och beräknat antal parkeringsrutor kan båda justeras.

3.

Tryck på för att återgå till layoutläget.

Rutstorleken sparas och visas på layout-bilden.

Ref. Beskrivning

1 Menyn vinkelberäkning öppnas.

Se

Vinkelberäkning , sidan 46.

2 Avslutar och överför rutstorleken till layoutläget.

3 Mätt sträcka.

4 Beräknat antal parkeringsrutor. Ändras antalet rutor så ändras storleken på parkeringsrutorna.

5 Justerar antalet parkeringsrutor.

6 Rutstorlek. Ändras storleken på rutorna så

ändras beräknat antal parkeringsrutor.

7 Justerar rutstorleken.

8 Tryck för att starta mätningen, tryck för att avsluta mätningen.

9 Ange förskjutning (x).

10 Lagrar förskjutning (x). Håll inne i två sekunder för att spara värdet.

3A4615F Drift, reparation, delar

4.

Tryck och släpp pistolreglaget för att börja spruta punkter. Tryck in och släpp pistolreglaget igen för att avsluta.

45

LineLazer V LiveLook-display

Vinkelberäkning

Vinkelberäkningen används för att bestämma offset-värdet och punktmellanrummen för en layout.

1.

Välj Layout-läge med vinkelberäkning med .

. Öppna menyn

1 2 3 4

7

5

6

2.

Punktmellanrum (B) och offset (C) beräknas utifrån inmatade parametrar:

Parkeringsrutans vinkel

Parkeringsrutans djup

Rutstorlek (bredd)

Linjelängd

VINKEL

LINJELÄNGD

FICKSTORLEK

PARKERING-

SRUTANS

DJUP

PUNKTINTERVALL

B C

Förskjutning ti27857a

3.

Tryck på för att överföra beräknat offset-värde till layout-funktionen. Spara värdet i favoriter om så

önskas.

8 ti27850a

Ref. Beskrivning

1 Överför beräknat punktmellanrum B till layout-funktionen.

2 Överför beräknat offset C till layout-funktionen.

3 Avslutar och återgår till layout-läget utan att

överföra några värden.

4 Dataloggning.

5 Välj ingångsvariabler.

6 Justera vald variabel.

7 Beräknat punktmellanrum, B.

8 Beräknad offset, C.

46 3A4615F Drift, reparation, delar

LineLazer V LiveLook-display

4.

Tryck på för att överföra beräknat punktmellanrum till layout-funktionen. Spara värdet i favoriter om så önskas.

5.

Tryck och släpp pistolreglaget för att börja spruta punkter för rutstorleken. Tryck och släpp pistolreglaget för att avsluta.

ti27842a

3A4615F Drift, reparation, delar 47

LineLazer V LiveLook-display

Inställningar/information

Välj inställningar/information med .

48

Välj språk med .

Se

Språk , sidan 31.

Se

Kalibrering , sidan 31.

Se

Inställningar , sidan 49.

Se

Information , sidan 50.

Se

Markörlayoutfunktion , sidan 51.

3A4615F Drift, reparation, delar

LineLazer V LiveLook-display

Inställningar

Välj inställningar/information med menyn Inställningar med .

. Öppna

Väljer maskintyp. Krävs för noggrann volymberäkning.

Ställ i datum och klockslag med dataloggning.

. Krävs för noggrann

Ställ in enheter med

Ställ in önskad skärmkontrast med .

Välj med för programmerade streckade linjer:

3A4615F Drift, reparation, delar

I autoläge sprutar inte pistolerna eller de stängs av om hastigheten går under inställt värde.

Aktivera eller stäng av avstängning vid för låg hastighet.

Justera inställningen av låg hastighet.

49

LineLazer V LiveLook-display

Information

Välj inställningar/information med menyn Information med .

. Öppna

Visar och loggar aktuella data och information om linjemålaren.

Visar och provar komponenternas funktion

Stroke Counter

Pressure Transducer

Distance Sensor

Touch Pad Buttons

Battery Voltage

50

De fyra senast inträffade felkoderna loggas.

Kodbeskrivning

02 = för högt tryck

03 = ingen givare hittad

Återställ felkoder

3A4615F Drift, reparation, delar

Markörlayoutfunktion

Med markörlayoutfunktionen sprutar man en punkt eller en rad punkter för att markera ett område.

1.

Välj inställningar/information med . Tryck på

för att öppna till markörlayoutfunktionen.

1 1 2

LineLazer V LiveLook-display

4.

Ställ in pistolen till streckad eller heldragen linje.

ti27918a

5.

Tryck och släpp pistolreglaget för att börja spruta punkter. Tryck in och släpp pistolreglaget igen för att avsluta.

3

4 ti27912a ti27860a

Ref. Beskrivning

1

Välj en ”Favorit”, tryck kortare tid än en sekund.

Spara en ”Favorit”, tryck längre tid än tre sekunder.

2 Avbryter och återgår till menyn Information.

3 Välj värde som ska ändras.

4 Ange mellanrumsvärde.

2.

Ställ in markörmönster med pilknapparna.

3.

Markörlayoutexemplet visar typiska fillinjelayouter för reflexmarkörer. Ställ in mellanrumslängden till upp till

åtta på varandra följande mått. Markörlayoutfunktionen hoppar till nästa mått i en kontinuerlig slinga om nollor lämnas i något av fälten.

Andra sätt att använda markörlayoutfunktionen är:

Layouter för handikapprutor med olika mått

Dubbellinjerade fickor

En indikering före och efter markörfunktionen på skärmen blinkar växelvis när pistolreglaget trycks in och visar att läget är aktiverat.

48,00 ft.

16,00 ft.

[1] 8.00´

[2] 4.00´

[3] 4.00´

[4] 16.00´

[5] 4.00´

[7] 8.00´

[8] 0.00´ ti27862a

8,00 ft.

8,00 ft.

4,00 ft.

4,00 ft.

3A4615F Drift, reparation, delar

4,00 ft.

4,00 ft.

ti23812a

51

LineLazer V LiveLook-display

Dataloggning

LLV-styrenheten innefattar en funktion för dataloggning, vilket ger användaren möjlighet att hämta jobbdata och exportera datauppgifterna från maskinen till en

USB-enhet.

1.

Öppna dataloggningsfönstret med .

2.

Välj att börja registrera ett nytt jobb eller välj jobb som redan utförts.

Börja att spela in ett nytt jobb.

52

Ta bort alla jobb

Exportera alla jobb till USB

Ta bort jobb

Exportera jobb till USB

Jobbdata sammanställs medan sprutning pågår. En sammanfattning av sprutad volym, hur stort område som sprutats och genomsnittlig tjocklek i mil visas för jobbet som helhet. Även information om färger, linjebredd och sprutad schablonvolym anges för jobbet.

3A4615F Drift, reparation, delar

Underhåll

Regelbunden skötsel är viktigt för att garantera korrekt drift av sprutan. Skötsel inkluderar genomförandet av rutinåtgärder som bibehåller din spruta funktionsduglig och förhindrar problem i framtiden.

Underhåll

Åtgärd

Inspektera/rengör sprutfilter, inloppssil för vätska och pistolfilter.

Inspektera om det finns blockering i motorskyddsventiler.

Fyll på halstätningsvätska via fyllningspunkten för halstätningsvätska.

Kontrollera om slangen är sliten eller skadad.

Kontrollera att pistolsäkringen fungerar korrekt.

Kontrollera att dräneringsventilen fungerar korrekt.

Kontrollera kalibreringen.

Dra en gång per år åt muttern under dammkåpan på framhjulet tills fjäderbrickan bottnar. Vrid sedan tillbaka ett halvt till trekvarts varv.

Smörj hjullagren.

Kontrollera hjulinställningen.

Kontrollera sprutstopp.

Intervall

Dagligen eller varje gång du sprutar

Dagligen eller varje gång du sprutar

Dagligen eller varje gång du sprutar

Dagligen eller varje gång du sprutar

Dagligen eller varje gång du sprutar

Dagligen eller varje gång du sprutar

Dagligen eller varje gång du sprutar

En gång per år eller efter behov

En gång per månad

Dagligen eller varje gång du sprutar

För varje 3 785 liter (1 000 gallons)

När pistolens avtryckare INTE är nedtryckt, ska motorn stanna och inte starta igen tills avtryckaren trycks ned igen.

Om sprutan startar igen UTAN att pistolens avtryckare trycks ned, inspektera pumpen rörande interna/externa läckor och kontrollera om det finns läckor i luftningsventilen.

Justering av halstätningen Efter behov beroende på användning

Om pumppackningen börjar läcka efter en längre tids användning, dra åt tätningsmuttern nedåt tills läckan stoppas eller minskar. Detta möjliggör en drift på ytterligare cirka 380 liter (100 gallon) innan ompackning krävs.

Tätningsmuttern kan spännas åt utan att behöva ta bort o-ringen.

3A4615F Drift, reparation, delar 53

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Mekaniskt/vätskeflöde

1.

Utför den

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16 före

kontroll eller reparation.

2.

Undersök alla möjliga fel och orsaker innan enheten nedmonteras.

Problem

Kontrollera följande

Om kontrollen är OK gå till nästa

Åtgärd

Se denna kolumn om kontrollen inte är OK

Styrkortets statuslampa blinkar eller lyser inte och sprutan har ström.

Lågt pumputflöde

Feltillstånd finns.

Sprutmunstycket är slitet.

Sprutmunstycket igensatt.

Färgmatning.

Intagssil blockerad.

Inloppsventilens och kolvens kulor tätar inte ordentligt mot sina säten.

Ta bort intagsventilen och rengör den.

Kontrollera kulor och säten för hack, och byt vid behov. Se pumphandboken. Sila färgen före sprutningen för att få bort partiklar som kan blockera pumpen.

Gör rent filtret.

Vätskefiltret eller munstyckets filter är igensatt eller smutsigt.

Luftningsventilen läcker.

Kontrollera om det läcker runt halstätningsmuttern, vilket kan tyda på slitna eller skadade tätningar.

Pumpkolven är skadad.

Lågt stopptryck.

Utför Tryckavlastningsprocedur , sidan 16 och

reparera sedan luftningsventilen.

Kontrollera att pumpen inte fortsätter slå efter att pistolavtryckaren har släppts.

(Flödningsventilen läcker inte.)

Utför service på pumpen. Se pumphandboken.

Byt tätningar. Se pumphandboken. Kontrollera också om färg har torkat i kolvventilens säte eller om det fått ett hack och byt ut vid behov.

Dra åt tätningsmuttern/våtkoppen.

Reparation av pump. Se pumphandboken.

Vrid tryckratten helt och hållet medurs. Se till att tryckreglaget är rätt monterat så att det går att vrida det helt och hållet medurs. Kvarstår problemet, byt ut tryckgivaren.

Byt tätningar. Se pumphandboken.

Byt ut o-ringen. Se pumphandboken.

Kolvtätningar är slitna eller skadade.

En o-ring i kolvpumpen är sliten eller skadad.

Intagsventilkulan är igensatt med material.

Stort tryckfall i slangen med tyngre material.

Kontrollera förlängningssladden för korrekt storlek.

Fastställ felkorrigering från tabellen på sidan 56.

Följ

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16.

Utför Tryckavlastningsprocedur , sidan 16 och

byt sedan ut munstycket. Se separat handbok för pistol eller munstycke.

Följ

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16.

Inspektera och rengör sprutmunstycke.

Fyll på och lufta pumpen.

Avlägsna och rengör, och sätt sedan tillbaka.

Rengör intagsventilen. Se pumphandboken.

Minska slangens längd.

Se

Förlängningssladdar , sidan 14.

54 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Problem

Motorn går men pumpen slår inte

Stort färgläckage in i halstätningsmuttern

Pistolen spottar vätska

Svårt att flöda pumpen

Sprutan fungerar 5 till 10 minuter och stannar sedan

Kontrollera följande

Om kontrollen är OK gå till nästa

Åtgärd

Se denna kolumn om kontrollen inte är OK

Kolvstången är skadad.

Skadade växlar eller växelhus.

Halstätningsmuttern har lossnat.

Halstätningarna är slitna eller skadade.

Byt tätningar. Se pumphandboken.

Kolvstången är sliten eller skadad.

Byt ut kolvstången. Se pumphandboken.

Luft i pump eller slang.

Ta bort mutterdistansen på halstätningen. Dra

åt halstätningsmuttern precis så mycket att det blir tätt.

Sprutmunstycket är delvis igensatt.

Vätsketillförseln är låg eller slut.

Kontrollera och dra åt alla vätskekopplingar.

Rotera pumpen så långsamt som möjligt under luftning.

Rensa munstycket.

Luft i pump eller slang.

Fyll på vätskeförrådet. Lufta pumpen. Se pumphandboken. Kontrollera materialtillförseln ofta så att pumpen inte körs torr.

Kontrollera och dra åt alla vätskekopplingar.

Rotera pumpen så långsamt som möjligt under luftning.

Intagsventilen läcker.

Byt ut kolvstången. Se pumphandboken.

Se efter om växelhuset eller dreven är skadade och byt ut vid behov.

Slitna pumptätningar.

Färgen är för tjock.

Pumpens tätningsmutter är för hårt

åtdragen. När pumptätningsmuttern är för hårt åtdragen förhindrar tätningarna pumpkolvens rörelse och överbelastar motorn.

Rengör intagsventilen. Se till att kulventilsätet inte är skadat eller slitet och att kulan tätar ordentligt. Återmontera ventilen.

Byt ut pumptätningarna. Se pumphandboken.

Förtunna färgen enligt leverantörens rekommendationer.

Lossa pumpens tätningsmutter. Kontrollera om det finns läckage runt halsen. Byt ut pumpens tätningar om det behövs. Se pumphandboken.

3A4615F Drift, reparation, delar 55

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Elektriska (ES 1000)

Symtom: Sprutan kör inte, slutar att köra eller går inte att stänga av.

1.

Utför

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16.

2.

Vrid strömbrytaren till AV , vänta 30 sekunder och slå sedan PÅ strömmen igen (detta säkerställer att sprutan är i normalt driftläge).

3.

Vrid tryckregulatorratten medsols 1/2 varv.

Håll dig på avstånd från elektriska och rörliga delar under felsökningen. Vänta i fem minuter efter att du dragit ur nätsladden så att ansamlad elektricitet laddas ur. Detta för att undvika risken för elektriska stötar när kåporna tas bort inför felsökning.

4.

Ta bort styrlådans kåpa för att se styrkortets statuslampa. För att fastställa koden (eller annan kod förutom spänningsförsörjningen), se styrkortets statuslampa. Vrid strömbrytaren till AV , ta bort styrkåpan och slå sedan PÅ strömmen igen.

Observera statuslampan. Lysdiodens totala antal blinkningar är lika med felkoden (till exempel: två blinkningar motsvarar CODE 02).

Felkodsmeddelanden

02

KOD

03

05

06

MEDDELANDE ÅTGÄRD

HÖGT TRYCK UPPMÄTT — AVLASTA

TRYCKET

TRYCKGIVAREN UPPTÄCKTES INTE Kontrollera givaranslutningen.

MOTORN SNURRAR INTE Kontrollera om det finns mekaniska fel och kontrollera motorns anslutningar. Materialet kan vara för tjockt/tunt.

ÖVERHETTAD MOTOR

Kontrollera efter igensättningar. Använd endast Graco sprutslangar, använd minst 15 m/50 fot.

Stäng AV sprutan. Kontrollera motoranslutningar.

Kontrollera om det är stopp i kåpans ventiler. Det kan ta upp till en timme för sprutan att kylas ned.

Problem

Sprutan fungerar inte alls

OCH

Styrkortets statuslampa tänds aldrig

Sprutan stängs inte av

OCH

Styrkortets statuslampa blinkar 2 gånger i intervall

Kontrollera följande

Se flödesdiagram, sidan 68.

Styrkort.

Byt ut styrkortet.

Hur man kontrollerar

56 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Problem

Sprutan fungerar inte alls

OCH

Styrkortets statuslampa blinkar 2 gånger i intervall

Sprutan fungerar inte alls

OCH

Styrkortets statuslampa blinkar 3 gånger i intervall

Kontrollera följande

Kontrollera givare eller givaranslutningar

Kontrollera givare eller givaranslutningar (styrkortet upptäcker ingen trycksignal).

Hur man kontrollerar

Säkerställ att systemet inte är trycksatt (se

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16). Kontrollera om

vätskeledningen är blockerad, t.ex. i filter.

Använd en högtrycksslang utan flätat metallhölje för färgsprutan. En liten slang eller slangar med metallflätning kan ge upphov till högtrycksstötar.

Ställ strömbrytaren på AV (OFF) och koppla från strömmen till sprutan genom att koppla ur nätsladden och batteriet.

Kontrollera givare och anslutningar till styrkortet.

Koppla bort givaren från styrkortsuttaget. Kontrollera att kontakterna på givaren och styrkortet är rena och sitter ordentligt.

Återanslut givaren till styrkortsuttaget. Anslut strömmen, vrid strömbrytaren till PÅ och vrid kontrollratten medurs ett halvt varv. Om sprutan inte fungerar korrekt, vrid strömbrytaren till AV och fortsätt till nästa steg.

Montera en ny givare. Anslut strömmen, vrid strömbrytaren till PÅ och vrid kontrollratten medurs ett halvt varv. Byt ut styrkortet om sprutan inte fungerar korrekt.

Ställ strömbrytaren på AV (OFF) och koppla från strömmen till sprutan genom att koppla ur nätsladden och batteriet.

Kontrollera givare och anslutningar till styrkortet.

Koppla bort givaren från styrkortsuttaget. Kontrollera om kontakterna på givaren och styrkortet är rena och säkra.

Återanslut givaren till styrkortsuttaget. Anslut strömmen, vrid strömbrytaren till PÅ och vrid kontrollratten medurs ett halvt varv. Om sprutan inte fungerar, vrid strömbrytaren till AV och fortsätt till nästa steg.

Anslut en givare, som du vet fungerar, till styrkortsuttaget.

Vrid strömbrytaren till PÅ och kontrollratten 1/2 varv medurs. Om sprutan fungerar, montera en ny givare. Byt ut styrkortet om sprutan inte fungerar.

Kontrollera givarmotståndet med en ohmmeter (mindre än

9 kohm mellan röda och svarta ledningar och 3—6 kohm mellan gröna och gula ledningar).

3A4615F Drift, reparation, delar 57

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Problem

Sprutan fungerar inte alls

OCH

Styrkortets statuslampa blinkar 5 gånger i intervall

Kontrollera följande Hur man kontrollerar

Styrningen ger kommandot att motorn ska köras men motoraxeln roterar inte. Möjligen ett tillstånd av axellåsning, det finns en öppen anslutning mellan motorn och styrningen, det finns ett problem med motorn eller styrkortet eller motorns strömförbrukning är för hög.

1.

Ta bort pumpen och försök att köra sprutan. Om motorn körs, kontrollera om pumpen eller transmissionen är låsta eller har fryst. Om sprutan inte fungerar, fortsätt till steg 2.

2.

Ställ strömbrytaren på AV (OFF) och koppla från strömmen till sprutan genom att koppla ur nätsladden och batteriet.

3.

Koppla bort motorkontakt(erna) från styrkortsuttag(en). Kontrollera att kontakterna på motorn och styrkortet är rena och sitter ordentligt.

Om kontakterna är rena och sitter ordentligt, fortsätt till steg 4.

4.

Sätt sprutan till AV och snurra motorfläkten ett halvt varv. Starta om sprutan. Om sprutan fungerar, byt ut styrkortet. Om sprutan inte fungerar, fortsätt till steg 5.

5.

Utför spinntest: Testa vid en stor 4-stiftskontakt för motorfält. Koppla bort vätskepumpen från sprutan.

Testa motorn genom att placera en kortslutningsbygel över stift 1 och 2. Rotera motorfläkten cirka 2 varv per sekund. Ett kuggningsmotstånd till rörelsen ska kännas vid fläkten. Om inget motstånd känns ska motorn bytas ut. Upprepa för stiftkombinationer 1 och 3 samt 2 och 3. Stift 4 (grön ledning) används inte vid detta test. Om alla spinntester är godkända, fortsätt till steg 6.

GRÖ BLÅ R SVT

STEG 1:

STEG 2:

GRÖ BLÅ R SVT

STEG 3:

GRÖ BLÅ R SVT

58 3A4615F Drift, reparation, delar

Problem

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Kontrollera följande Hur man kontrollerar

6.

Utför korttest, fält: Testa vid en stor 4-stiftskontakt för motorfält. Det ska inte finnas någon kontinuitet från stift 4, jordledningen eller något av de kvarvarande tre stiften. Om tester för motorfältskontakt misslyckas, byt ut motorn.

7.

Kontrollera motorns termobrytare: Koppla bort termoledningarna. Sätt mätaren till ohm. Mätarens avläsning bör vara 100 kohm.

1-3 ohms

-

Sprutan fungerar inte alls

OCH

Styrkortets statuslampa blinkar 6 gånger i intervall

Motorn är för varm eller är motorns temperaturskydd trasigt.

8.

Koppla in motorkontakt(erna) från styrkortsuttag(en) på nytt. Anslut strömmen, vrid strömbrytaren till PÅ och vrid kontrollratten medurs ett halvt varv. Om motorn inte fungerar, byt ut styrkortet.

Låt sprutan kallna. Åtgärda överhettningens orsak om sprutan fungerar när den är kall. Ställ sprutan på en svalare plats med god ventilation. Kontrollera att motorns luftintag inte är blockerat. Byt ut motorn om sprutan fortfarande inte fungerar.

OBSERVERA: Före testet måste motorn svalna.

1.

Kontrollera termoenhetens kontakt (gula ledningar) vid styrkortet.

2.

Koppla bort termoenhetens kontakt från styrkortsuttaget. Säkerställ att kontakterna är rena och säkra. Mät termoenhetens motstånd. Om avläsningen inte är korrekt, byt ut motorn.

Kontrollera motorns termobrytare: Koppla bort termoledningarna. Sätt mätaren till ohm. Mätarens avläsning bör vara 100 kohm.

Grundläggande elektriska problem Motorledningarna sitter ordentligt och är korrekt matchade

Omvandlaren aktiveras inte första gången ström tillförs.

3.

Återanslut termoenhetens kontakt till styrkortsuttaget. Anslut strömmen, slå PÅ sprutan och vrid kontrollratten medurs ett halvt varv. Om sprutan inte fungerar, byt ut styrkortet.

Byt ut kontakter som lossnat, kläm fast på ledningarna.

Se till att kontakten är ordentligt ansluten.

Om motorns kommutator har brända fläckar, slitspår eller är mycket repig.

Batterierna är inte anslutna, lösa kopplingar på batteriets sidor

Rengör kretskortanslutningarna. Sätt tillbaka ledningarna ordentligt.

Demontera motorn och låt en verkstad svarva om kommutatorn om det är möjligt.

Kontrollera batterierna och kabelanslutningarna.

Kontrollera likströmssäkring och -brytare.

Låg batterispänning under 10 V Ladda batteriet med extern laddare (inte laddaren som sitter på enheten).

3A4615F Drift, reparation, delar 59

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Problem Kontrollera följande Hur man kontrollerar

Ingen växelströmsspänning och indikatorlampor PÅ.

Växelströmsspänningen är låg och omvandlaren stängs AV på kort tid.

Laddaren fungerar inte och enheten tar inte emot växelström.

Laddaren tillför en lägre laddningsfrekvens.

Utloppssäkerhetsbrytare utlöst Kontrollera säkerhetsbrytaren och återställ om

nödvändigt, sida 71.

Låg batterinivå Kontrollera batterierna och ladda dem på nytt om möjligt.

Växelströmsspänning har sjunkit till under tröskelvärde

Laddarens kontroller är inte ordentligt inställda.

Låg ingående växelströmsspänning.

Lösa batteri- eller växelströmskopplingar.

Kontrollera att växelströmsspänningen har korrekt spänning och frekvens.

Se avsnittet om att justera ”Laddningsfrekvens”

Källkvalificerad växelström.

Kontrollera alla likströms-/växelströmskopplingar.

ES 2000, felsökning

Problem Kontrollera följande Hur det kontrolleras

Litermätaren (gallon) ökar inte vätskevolymen.

Sprutan fungerar men inte displayen.

Sträckan mäts inte korrekt (mätningsläget kommer att fungera felaktigt och hastigheten kommer inte att stämma).

Tjockleken beräknas inte eller beräkningen är felaktig

Sprutningen startar efter att sprutningssymbolen visas på displayen.

Sprutningssymbolen visas inte på displayen när färg sprutas.

Vätsketrycket är för lågt.

Trasig eller frånkopplad pumpräknarledning, båda pumparna.

Måste vara över 55 bar (800 psi) för att räknaren ska fungera.

Kontrollera kablage och anslutningar. Byt ut trasiga kablar.

Magneten saknas eller är skadad.

Positionera om eller byt ut magneten på pumpen, var magneten sitter framgår av reservdelshandboken

(pumpkomponenter).

Trasig givare, båda pumparna.

Byt ut givaren.

Dålig kontakt mellan styrkort och display.

Ta bort displayen och koppla tillbaka den igen.

Displayen är skadad.

Maskinen är inte kalibrerad.

Bakhjulens tryck för lågt eller för högt.

Växelkugghjulständer saknas eller är skadade(höger sida när du står på plattformen).

Distansgivaren har lossnat eller

är trasig.

Distansgivare.

Volymmätare

Byt ut displayen.

Utför kalibreringsproceduren. Se användarhandboken.

Justera däcktrycket till 380 +/- 34 kPa (55 +/- 5 psi).

Byt ut distanskugghjulet/hjulnavet.

Återanslut eller byt givare.

Se avsnittet ”Distansmätaren fungerar inte korrekt”.

Se ”Volymmätaren räknar inte upp vätskevolymen”.

Linjebredden är inte inmatad.

Felaktigt eller skadat styrkort.

Avbrytare.

Ange linjebredden på huvudbilden för linjemålning.

Byt ut styrkortet.

Vrid skruven moturs tills sprutningssymbolen är synkro-

niserad med färgstrålen, sidan 24.

Kontrollera kontakten och sätt tillbaka den.

Kontakten har lossnat.

Avbrytaren sitter fel.

Vrid skruven moturs tills sprutningssymbolen är synkro-

niserad med färgstrålen, sidan 24.

Tungrelät är skadat.

Byt ut tungrelät.

Magneten på enheten saknas.

Byt ut tungrelät.

Ledningen av eller skavd.

Byt ut distansgivarkabeln.

Styrkortet är trasigt.

Displayen är trasig.

Byt ut styrkortet.

Byt ut displayen.

60 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Problem Kontrollera följande Hur det kontrolleras

Sprutningssymbolen visas alltid på displayen.

Avbrytaren sitter fel.

Tungrelät är skadat.

Vrid skruven medurs tills sprutningssymbolen är synkro-

niserad med färgstrålen, sidan 24.

Byt ut tungrelät.

AUTOPISTOLFUNKTION

Autopistolfunktionen aktiveras inte när röda knappen trycks in.

Linjeavståndet är inte korrekt

Batteriet håller inte laddningen.

Autopistol stänger inte av.

Pistolerna aktiveras inte.

Kabeln är inte rätt inställd.

Inte på huvudbilden för linjemålning.

Låghastighetsavstängningen är aktiverad.

Batterispänningen är för låg.

Aktivera en pistol med knapparna 1 eller 2 på styrenheten.

Justera kabeln så att pistolavtryckaren aktiveras korrekt,

sidan 25.

Gå till huvudbilden för linjemålning på styrningen för att aktivera autopistoler.

Inaktivera låghastighetsavstängningen, se sidan 49.

Kabeln är inte rätt inställd.

Röda knappen är trasig.

Kontrollera batterispänningen på diagnostikbilden, sid-

orna 37 och 50, eller mät med voltmeter. Ladda eller byt

ut batteriet om spänningen är lägre än 11,5 V.

Justera kabeln så att pistolavtryckaren aktiveras korrekt,

sidan 25.

Prova knappen på diagnostikbilden, sidan 50, byt ut om

den är trasig.

Byt ut autopistolkabeln.

Autopistolkabeln är trasig eller kraftigt krökt så att den går för tungt.

Magnetventilen är urkopplad eller trasig.

Säkringen till batteriet är urtagen eller har löst ut.

Magnetventilen har fastnat.

Magnetventilen är trasig.

Kontrollera kretsschemat, sidorna 109 eller 112, repa-

rera eller byt ut ledningarna efter behov.

Kontrollera och byt ut säkringen.

Styrkortet är trasigt.

Fel linjemönster laddas.

Maskinen är inte kalibrerad.

Tillbehör lämnas påslagna och tömmer batteriet när maskinen inte är igång.

Kabeln är kraftigt krökt.

Magnetventilen har fastnat.

Nålen i pistolen är igensatt.

Spreja smörjning på magnetventilankaret.

Mät motståndet över magnetventilledningarna. Motståndet ska vara mellan .2 och .26 ohm. Om inte, byt ut magnetventilen.

Byt ut styrkortet.

Ladda om korrekt mönster.

Kalibrera maskinen, sidan 31 eller 40.

Stäng av alla tillbehör när maskinen inte används.

Reparera eller byt ut kabeln.

Smörj magnetventilankaret, kontrollera om magnetventilen är skadad.

Rengör pistolen.

LAYOUTLÄGE

Inga eller klena punkter med layout- och markeringsfunktionen.

För små punkter har ställts in.

Öka punktstorleken, sidan 44.

Pistolerna aktiveras inte.

Kabeln är inte rätt inställd.

Munstycket är igensatt.

Batterispänningen är för låg.

Aktivera en pistol med knapparna 1 eller 2 på styrenheten.

Justera kabeln så att pistolavtryckaren aktiveras korrekt,

sidan 25.

Rensa eller byt ut munstycket.

Ladda eller byt ut batteriet.

Pumpen är inte påslagen eller trycket är inte inställt.

Öka matningstrycket till minst 1,4 MPa (14 bar, 200 psi).

3A4615F Drift, reparation, delar 61

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Elektriska (ES 2000)

Symtom: Sprutan kör inte, slutar att köra eller går inte att stänga av.

1.

Utför

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16.

2.

Slå AV strömbrytaren under 30 sekunder och slå sedan PÅ den (detta säkerställer att sprutan är i normalläge).

3.

Vrid tryckregulatorratten medsols 1/2 varv.

4.

Ta bort styrlådans kåpa för att se styrkortets statuslampa. För att fastställa koden, se styrkortets statuslampa. Vrid strömbrytaren till AV, ta bort styrkåpan och slå sedan PÅ strömmen igen.

Observera statuslampan. Lysdiodens totala antal blinkningar är lika med felkoden (till exempel: två blinkningar motsvarar CODE 02).

Styrkortets statuslampa

Håll dig på avstånd från elektriska och rörliga delar under felsökningen. Vänta 5 minuter efter att du dragit ur nätsladden så att upplagrad elektricitet laddas ur, detta för att undvika risken för elstötar när kåporna tas bort för felsökning.

TYP AV PROBLEM KONTROLLERA FÖLJANDE

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa tänds aldrig

Se flödesdiagram på sidan 68.

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

2 gånger i intervall

Kontrollera givare eller givaranslutningar

HUR MAN KONTROLLERAR

1.

Säkerställ att systemet inte är trycksatt (se

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16).

Kontrollera om vätskeledningen är blockerad, t.ex. i filter.

2.

Använd en högtrycksslang för sprutmålning utan metallflätning som är minst 3/8 tum x 6 m. Mindre slangar eller slangar med metallflätning kan ge upphov till högtrycksstötar.

3.

Sätt sprutan till AV (OFF) och koppla bort sprutans ström.

4.

Kontrollera givare och anslutningar till styrkortet.

5.

Koppla bort givaren från styrkortsuttaget. Kontrollera att kontakterna på givaren och styrkortet är rena och sitter ordentligt.

6.

Återanslut givaren till styrkortsuttaget. Anslut strömmen, sätt sprutan till PÅ och vrid kontrollratten medsols 1/2 varv. Om sprutan inte fungerar korrekt, sätt sprutan till AV och gå till nästa steg.

7.

Montera en ny givare. Anslut strömmen, sätt sprutan till PÅ och vrid kontrollratten medsols 1/2 varv. Byt ut styrkortet om sprutan inte fungerar korrekt.

62 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

TYP AV PROBLEM KONTROLLERA FÖLJANDE

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

3 gånger i intervall

Kontrollera givare eller givaranslutningar (styrkortet upptäcker ingen trycksignal).

HUR MAN KONTROLLERAR

1.

Sätt sprutan till AV (OFF) och koppla bort sprutans ström.

2.

Kontrollera givare och anslutningar till styrkortet.

3.

Koppla bort givaren från styrkortsuttaget. Kontrollera om kontakterna på givaren och styrkortet är rena och säkra.

4.

Återanslut givaren till styrkortsuttaget. Anslut strömmen, sätt sprutan till PÅ och vrid kontrollratten medsols 1/2 varv. Om sprutan inte fungerar korrekt, sätt sprutan till AV och gå till nästa steg.

5.

Anslut en givare, som du vet fungerar, till styrkortsuttaget.

6.

Sätt sprutan till PÅ och vrid kontrollratten till 1/2 varv medsols. Om sprutan fungerar, montera en ny givare. Byt ut styrkortet om sprutan inte fungerar.

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

4 gånger i intervall

Kontrollera spänningsförsörjningen till sprutan (styrkortet upptäcker flera spänningstoppar).

7.

Kontrollera givarmotståndet med en ohmmeter

(mindre än 9 kohm mellan svarta och röda ledningar och 3—6 kohm mellan gröna och gula ledningar).

1.

Sätt sprutan till AV (OFF) och koppla bort sprutans ström.

2.

Hitta en passande spänningsförsörjning för att förhindra elektronikskador.

3.

Se

Omvandlare (ES 1000 och ES 2000) , sidan 71.

3A4615F Drift, reparation, delar 63

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

TYP AV PROBLEM KONTROLLERA FÖLJANDE HUR MAN KONTROLLERAR

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

5 gånger i intervall

Styrningen ger kommandot att motorn ska köras men motoraxeln roterar inte. Möjligen ett tillstånd av axellåsning, det finns en öppen anslutning mellan motorn och styrningen, det finns ett problem med motorn eller styrkortet eller motorns strömförbrukning är för hög.

1.

Ta bort pumpen och försök att köra sprutan.

Om motorn körs, kontrollera om pumpen eller transmissionen är låsta eller har fryst. Om sprutan inte fungerar, fortsätt till steg 2.

2.

Sätt sprutan till AV (OFF) och koppla bort sprutans ström.

3.

Koppla bort motorkontakt(erna) från styrkortsuttag(en). Kontrollera att kontakterna på motorn och styrkortet är rena och sitter ordentligt.

Om kontakterna är rena och sitter ordentligt, fortsätt till steg 4.

4.

Sätt sprutan till AV och snurra motorfläkten ett halvt varv. Starta om sprutan. Om sprutan fungerar, byt ut styrkortet. Om sprutan inte fungerar, fortsätt till steg 5.

5.

Utför spinntest: Testa vid en stor 4-stiftskontakt för motorfält. Koppla bort vätskepumpen från sprutan.

Testa motorn genom att placera en kortslutningsbygel

över stift 1 och 2. Rotera motorfläkten cirka 2 varv per sekund. Ett kuggningsmotstånd till rörelsen ska kännas vid fläkten. Om inget motstånd känns ska motorn bytas ut. Upprepa för stiftkombinationer 1 och

3 samt 2 och 3. Stift 4 (grön ledning) används inte vid detta test. Om alla spinntester är godkända, fortsätt till steg 6.

Grön Blå Röd Svart

STEG 1:

STEG 2:

Grön Blå Röd Svart

STEG 3:

Grön Blå Röd Svart

64 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

TYP AV PROBLEM KONTROLLERA FÖLJANDE HUR MAN KONTROLLERAR

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

5 gånger i intervall

Styrningen ger kommandot att motorn ska köras men motoraxeln roterar inte. Möjligen ett tillstånd av axellåsning, det finns enöppen anslutning mellan motorn och styrningen, det finns ett problem med motorn eller styrkortet eller motorns strömförbrukning är för hög.

6.

Utför korttest, fält: Testa vid en stor 4-stiftskontakt för motorfält. Det ska inte finnas någon kontinuitet från stift 4, jordledningen eller något av de kvarvarande tre stiften. Om tester för motorfältskontakt misslyckas, byt ut motorn.

7.

Kontrollera motorns termobrytare: Koppla bort termoledningarna. Sätt mätaren till ohm. Mätaren ska avläsa varje enhets korrekta motstånd (se tabellen nedan).

ti13140a

ES 2000

Motståndstabell:

2 kohm

3A4615F Drift, reparation, delar 65

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

TYP AV PROBLEM KONTROLLERA FÖLJANDE

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

6 gånger i intervall

Låt sprutan kallna. Åtgärda

överhettningens orsak om sprutan fungerar när den är kall. Ställ sprutan på en svalare plats med god ventilation. Kontrollera att motorns luftintag inte är blockerat.

Om sprutan fortfarande inte fungerar, följ steg 1.

HUR MAN KONTROLLERAR

OBSERVERA: Före testet måste motorn svalna.

1.

Kontrollera termoenhetens kontakt (gula ledningar) vid styrkortet.

2.

Koppla bort termoenhetens kontakt från styrkortsuttaget. Säkerställ att kontakterna är rena och säkra. Mät termoenhetens motstånd. Om avläsningen inte är korrekt, byt ut motorn.

Kontrollera motorns termobrytare: Koppla bort termoledningarna. Sätt mätaren till ohm. Mätaren ska avläsa varje enhets korrekta motstånd (se tabellen nedan).

ti13140a

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

8 gånger i intervall

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

10 gånger i intervall

Högströmsskydd är aktiverat

ES 2000

Motståndstabell:

2 kohm

3.

Återanslut termoenhetens kontakt till styrkortsuttaget. Anslut strömmen, slå PÅ sprutan och vrid kontrollratten medurs ett halvt varv. Om sprutan inte fungerar, byt ut styrkortet.

Kontrollera spänningsförsörjningen till sprutan (inkommande spänning

är för låg för sprutdrift)

1.

Sätt sprutan till AV (OFF) och koppla bort sprutans ström.

2.

Felsökning av inverterare.

Kontrollera ifall styrkortet överhettar. 1.

Kontrollera att motorns luftintag inte är blockerat.

2.

Kontrollera att fläkten inte är trasig.

3.

Kontrollera att styrkortet är ordentligt fäst på bakre plåten och att värmeledande pasta används på kraftkomponenterna.

4.

Byt ut styrkortet.

5.

Byt ut motorn.

1.

Slå strömmen på och av. Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

12 gånger i intervall

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

15 gånger i intervall

Kontrollera anslutningarna ovanför motorn

1.

2.

Sätt sprutan till AV (OFF) och koppla bort sprutans ström.

Avlägsna motorhöljet.

3.

Koppla bort motorstyrningen och inspektera om kontakterna är skadade.

4.

Återanslut motorstyrningen.

5.

Sätt på strömmen. Fortsätter koden att visas, byt ut motorn.

66 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

TYP AV PROBLEM KONTROLLERA FÖLJANDE HUR MAN KONTROLLERAR

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

16 gånger i intervall

Kontrollera anslutningar. Styrningen tar inte emot en givarsignal för motorposition

1.

Slå AV strömmen.

2.

Koppla bort givaren för motorposition och inspektera om kontakterna är skadade.

Sprutan fungerar inte alls

Styrkortets statuslampa blinkar

17 gånger i intervall

Kontrollera spänningsförsörjningen till sprutan (sprutan ansluten till felaktig spänning) ti18685a

3.

Återanslut givaren.

4.

Slå PÅ strömmen. Fortsätter koden att visas, byt ut motorn.

1.

Sätt sprutan till AV (OFF) och koppla bort sprutans ström.

2.

Hitta en passande spänningsförsörjning för att förhindra elektronikskador.

3.

Se Omvandlare (ES 1000 och ES 2000) , sidan 71.

3A4615F Drift, reparation, delar 67

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Sprutan går inte (ES 1000 och ES 2000)

(Se följande sida för steg.)

Ta av styrboxkåpan. Slå PÅ sprutan. Titta på statuslampan på styrkortet (se sidan 62).

Släckt

En gång Normal drift

Lyser stadigt Styrkort

Körkommando till motorn

Blinkar

Se kodavsnittet för ytterligare felsökning

Se steg 1. Är spänningen högre än 100 VAC (220

VAC för 230 V-enheter)?

JA

NEJ

Felsökning av inverterare

Se sidan 71.

Se steg 2. Finns det kontakt via temperaturgivarledarna?

JA

Se steg 3.

Kan motorn köras?

JA

Byt ut potentiometern.

NEJ

Om motorn är varm, låt den svalna och testa igen. Byt ut motorn om steg 2 fortfarande visar avbrott. Motorn har en defekt termoenhet.

NEJ

Anslut en testgivare till kortet.

Kan motorn köras?

JA

Byt ut givaren

NEJ

Byt ut styrkortet

ti30335a

68 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Steg 1:

.RSSODLQQlWVODGGHQRFKYULG

VWU|PEU\WDUHQWLOO3c$QVOXW

SUREHUQDWLOOVW\UNRUWHW9ULG

PlWDUHQWLOO$&YROW

Steg 2:

.RQWUROOHUDPRWRUQVWHUPR

EU\WDUH.RSSODERUWJXOD

OHGQLQJDUQD0lWDUHQV

DYOlVQLQJVNDYDUDRKP

2%6(59(5$0RWRUQVND

YDUDVYDOXQGHUDYOlVQLQJHQ

110-120 AC

V

100 ohm

-

*XODWHUPLVWRUOHGDUH

WLOOPRWRU

-

6YDUW

9LW

1lWVODGG

*U|Q

+

-

Steg 4:

$QVOXWSUREHUQDWLOOSOXVRFK

PLQXVSROHUQDSnRPYDQGODUHQ

Steg 3:

.RSSODERUWSRWHQWLRPH

WHUQ.RSSODLQQlWVODGGHQ

RFKYULGVWU|PEU\WDUHQWLOO

3c

6W\UNRUW

Steg 5:

.RSSODE\JOLQJ|YHU

VWLIWHQRFK

7LOOSRWHQWLRPHWHUQ

-

V ti30331a

3A4615F Drift, reparation, delar 69

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Sprutan går inte att stänga av (ES 1000 och ES 2000)

1.

Utför

Tryckavlastningsprocedur , sidan 16. Lämna

luftningsventilen öppen (ner) och vrid strömbrytaren till AV .

2.

Ta av styrlådans kåpa så att styrkortets statuslampa kan ses, om en sådan finns.

Felsökningsprocedur

Placera manometern i färgslangen, anslut sprutan och slå PÅ strömbrytaren.

Når eller överskrider sprutan sitt maximala tryck?

NEJ

Mekaniskt problem:

Se lämplig handbok till sprutans vätskepump för ytterligare felsökningsprocedurer.

JA

Lyser styrkortets statuslampa?

NEJ

Byt ut styrkortet.

JA

Koppla bort givaren från styrkortet. Slutar motorn att köra?

JA

Fel på givaren.

Byt ut och testa med en ny.

NEJ

Byt ut styrkortet.

ti24731a

70 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Omvandlare (ES 1000 och ES 2000)

Omvandlaren har två automatsäkringar och ett

LED-statuscenter som förmedlar information om omvandlarens driftstatus. Se nedanstående diagram

över olika funktioner, larm och fellägen.

Statuscenter

BATTERITYP EFFEKTSPA-

RARE

ÖVERBE-

LASTNING

ÖVERTEM-

PERATUR

ENHETSLARM FLYTANDE SNABB

FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING

OMVANDLAR-

LÄGE

LINJELÄGE

Indikator- och felsökningstabell

Status Lampfunktion

Konstant strömladdning

Förändringsfunktion

Konstant spänningsladdning

Flytande

Vänteläge

Omvandlarläge

Omvandlare till

Låg batterispänning

Larm

Felläge

Hög batterispänning

Överbelastning (omvandlarläge)

Övertemperatur (omvandlarläge)

Övertemperatur (nätläge)

Överladdning

Fläktlås

Hög batterispänning

Överbelastning omvandlarläge

För hög temperatur.

på på på på på på på på på på på på

%OLQN

Larm på på på på på på på på på på på

OMXGVLJQDOVHN

YDUIHPWHVHN

OMXGVLJQDOVHN

YDUIHPWHVHN

OMXGVLJQDOVHN

YDUIHPWHVHN

OMXGVLJQDOVHN

YDUIHPWHVHN

OMXGVLJQDOVHN

YDUIHPWHVHN

OMXGVLJQDOVHN

YDUIHPWHVHN

NRQWLQXHUOLJOMXGVLJQDO på NRQWLQXHUOLJOMXGVLJQDO på på

NRQWLQXHUOLJOMXGVLJQDO

NRQWLQXHUOLJOMXGVLJQDO

3A4615F Drift, reparation, delar 71

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Sprutan har inte - 100 VAC för 120 V-enheter - 220 VAC för

230 V-enheter (ES 1000och ES 2000)

Felsökning:

Ta bort frontkåpan på enheten så att det går att komma åt likströmsanslutningarna på omvandlaren.

Ta bort färghinkbrickan så att det går att komma åt säkring och batteri.

Ta bort omvandlarpanelerna så att automatsäkringarna och statuslamporna blir synliga.

Sätt inte i kontakten i ett vägguttag.

Se steg 4 på sidan 69. Är spänningen högre än 10,5 V?

JA

Slå strömbrytaren. Tänds lampa 7 på kraftförsörjningen?

NEJ

Har säkringen löst ut?

JA

NEJ

Byt ut säkringen och kontrollera att batterikablarna inte

är kortslutna.

Dra åt alla batterikabelanslutningar.

Mät utspänningen från automatsäkringen.

Har den löst ut?

JA

NEJ

JA NEJ

Kontrollera ledningarna mellan strömbrytaren och omvandlaren.

Slå strömbrytaren. Tänds lampa 7 på kraftförsörjningen?

Återställ automatsäkringen.

Kontrollera ledningsanslutningar mellan omvandlare och spruta.

Byt ut styrkorten i omvandlaren om kablaget är felfritt. Se omvandlarhandboken.

NEJ

JA

Se steg 4 på sidan 69. Är spänningen högre än 10,5 V?

NEJ

Byt ut batteriet.

Problemet löst.

JA

Problemet löst.

Finns det kontakt på båda polerna i läge PÅ?

JA

Tänds lampa 7 på kraftförsörjningen?

NEJ

Byt ut brytaren.

JA

Byt ut kablaget.

NEJ

Byt ut styrkorten i omvandlaren. Se omvandlarhandboken.

ti30337b

72 3A4615F Drift, reparation, delar

Felsökning (ES 1000 och ES 2000)

Batteriet laddas inte (ES 1000 och ES 2000)

Felsökning:

Ta bort frontkåpan på enheten så att det går att komma åt likströmsanslutningarna på omvandlaren.

Ta bort färghinkbrickan så att det går att komma åt säkring och batteri.

Ta bort omvandlarpanelerna så att automatsäkringarna och statuslamporna blir synliga.

Se steg 4 på sidan 69. Är spänningen högre än 10,0 V?

JA

Anslut laddarporten till elnätet. Tänds lamporna 6 och 8 på kraftförsörjningen?

NEJ

Har säkringen löst ut?

NEJ Byt ut säkringen.

Dra åt alla batterikabelanslutningar.

JA

Kontrollera kablaget från laddaruttaget till relät och från relät till omvandlaren. Tänds lamporna 6 och 8 på kraftförsörjningen?

NEJ JA

Kontrollera automatsäkringen på laddaren. Har den löst ut?

JA

JA NEJ

NEJ

Problemet löst.

Se steg 5 på sidan 61.

Bygla ingångarna på omvandlaren. Tänds lamporna 6 och 8?

Återställ automatsäkringen.

Kontrollera om det finns kortslutningar i kablaget

Kontrollera batteriväljaren på statuscentret. Är korrekt batterityp inställd?

NEJ JA

Se steg 4 på sidan 69. Är spänningen högre än 10,0 V?

NEJ

Byt ut batteriet.

JA

Problemet löst.

NEJ JA

Ställ in korrekt batterityp.

Är alla matningsledningar ordentligt kopplade till omvandlaren?

Byt ut korten i omvandlaren.

Se omvandlarhandboken.

Byt ut relät.

JA NEJ

Byt ut styrkortet i omvandlaren. Se omvandlarhandboken.

Montera ledningarna.

ti30338b

3A4615F Drift, reparation, delar 73

Sprängskiss - ES 1000

Sprängskiss - ES 1000

1

Dra åt till moment 23,0-31,1 N · m

(17-23 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 21,4-23,7 N · m

(190-210 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 2,0-2,4 N · m

(18-22 in.-lb.)

4

Dra åt till moment 31,1-36,6 N · m

(23-27 ft-lb.)

5

Dra åt till moment 61,0—74,5 N · m

(45—55 ft-lbs)

3

5

3

1

4

2

1

1

74 3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 1000

Reservdelslista - ES 1000

17

18

19

20

21

26

27

31

40

41

42

43

48

50

69

70

93

Ref.

9

10

11

13

6

7

1

4

14

16

Komponent Beskrivning

17N763 RAM, linjemålare

108851 BRICKA, plan

101566 LÅSMUTTER

193405 AXEL

198891 FÄSTE

198930 STÅNG, broms

198931 LAGER

195134 DISTANS, kula, guide

113961 SKRUV, bult, sexkant

111040 LÅSMUTTER, insats, nylock, 5/16

111020 HJUL, pneumatiskt

112405 LÅSMUTTER

112825 BRICKA, belleville

114648 KÅPA, damm

125205 LÅSMUTTER, nyloninsats

3/8—16

17P800 SKYDD

17P831 KUDDE, halkfri, stegfri

114982 SKRUV, lock, flänshuvud

24Y665 RAM, upprätt handtag

15F576 SPÄNNE, höger

15F577 SPÄNNE, vänster

128977 SKRUV, lock, btn hd, 3/8 x 1

17J125 FÄSTE, löpare

17J136 SKRUV, sexkant, flänshuvud

17P305 PLATTA, kolvhållare

17N536 HÅLLARE, kolv

125112 SKRUV, lock, btn hd, 5/16 x 1

Antal

1

4

12

1

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

2

1

6

1

2

2

4

2

6

2

2

3

5

Ref.

Komponent Beskrivning

94 129601 SKRUV, lock, btn hd, 3/8 x 1.25

104 17N451 REGLAGE, enhet, LL ES

111 867517 SKRUV, sexkantshuvud, 3/8—16 x 3,5”

113 17J135 KÅPA, reglage

Antal

4

1

4

137

124

157

158

162

163

278723 PACKNING, kärl

249080 SLANG, kopplad, 1/4” x 50’

114271 FÄSTREM

108471 RATT, polig

115077 KÄRL, plast

24U241 SATS, kärlkåpa

254 ▲ 17K396 ETIKETT, säkerhet

259 17N740 ETIKETT, verktygslåda

1

1

1

1

1

1

1

296

300

301

302

303

304

17K379 ETIKETT, konsol

17K235 FÄSTE, åtkomstlucka

17K236 GÅNGJÄRN, åtkomstlucka

17K291 LUCKA, åtkomst, målad

17K309 MAGNET, fyrkant

107070 SKRUV, maskin, spårad

305 109466 LÅSMUTTER, sexkant

306 17K320 RATT, räfflad

2

2

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

307 112925 SKRUV, lås

312 16W408 RATT, t-handtag, 1/4-20 thd pinnbult

325 17K584 ETIKETT, ledning, jordfel

350 25E266 ETIKETT, anvisning, batteriinkoppling

2

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

3A4615F Drift, reparation, delar 75

2

5

Sprängskiss - ES 1000

Sprängskiss - ES 1000

2

4

2

1

3

1

1

Dra åt till moment 15,8-18,1 N · m

(140-160 in.-lb.)

2

Dra åt till moment 3,4-4,0 N · m

(30-35 in.-lb.)

3

Hamra fast

4

Dra åt till moment 1,0—1,2 N · m

(9—11 in-lbs)

5

Dra åt till moment 2,3—2,8 N · m

(20—25 in-lbs)

2

2

76 3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista ES 1000

Reservdelslista ES 1000

Ref.

Komponent Beskrivning

5

21

71

72

85

86

25

45

46

52

17P496 KÅPA, omvandlare

125205 LÅSMUTTER, nyloninsats

3/8—16

24S022 MOTOR, elektrisk

129604 INFÖRINGSHYLSA, gummi

17N444 GENOMFÖRING

278204 KLÄMMA, dräneringsledning

17P506 PACKNING, åtkomstport

17P497 KÅPA, åtkomstport

17C541 KÅPA, framsida

287900 SKYDD, motor inkluderar 101

87

88

91

17C483 KÅPA, PC, pro-pump, stång

15G447 PLUGG, skydd

17N989 TRÅD, kortslutningsbygel,

18 awg, vit

125220 KLÄMMA, kudde, stöd 92

95

96

97

98

114064 PLUGG, inlopp

15W998 MASKINSKRUV

129627 DISTANS, nylon

108795 MASKINSKRUV

99 111193 SKRUV, lås

100 117493 SKRUV, maskin, sexkantshuvud

101 117501 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

102 127914 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

103 17P888 GUIDE, slang

107 110996 MUTTER, sexkant, flänshuvud

123 16X071 RÖR, dräneringsledning

125 248008 SLANG, kopplad, 1/4” x 44”

126 15F624 MUTTER, kabel, pistol

127 196180 BUSSNING

Antal

1

1

3

1

4

1

4

4

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

Ref.

Komponent Beskrivning

130 17M875 SLANG, sug

137 278723 PACKNING, kärl

138 115099 BRICKA, trädgård

139 117559 O-RING

153 17N217 SLANG, kopplad

164 187651 SIL, 3/4-16 unf

201 107254 SKRUV, självgängande

221 ▲ 17N658 ETIKETT, varning

250 17N730 ETIKETT, framsida, nederkant

253 17N729 ETIKETT, framsida, varumärke

255 ▲ 195793 ETIKETT, varning

257 17N731 ETIKETT, sida

600 15D088 FLÄKT, motor

601 115477 MASKINSKRUV

602 249194 VÄXEL, förminskning

603 24X020 KUGGHJUL, vevaxel

604 180131 LAGER, tryck

605 24W817 HUS, växel

606 117493 MASKINSKRUV

607a 25M490 STYRLÅDA, 120 V

607b 25M491 STYRLÅDA, 230 V

608 117501 MASKINSKRUV

609 277229 KÅPA, reglage

610 24W640 VEVSTAKE

611 24Z731 PUMP, kolv

612 17C964 ETIKETT, smartreglage

613 16H137 O-RING

665 131737 PLUGG, plåt

666 126044 PLUGG, lock, 75 dia.

1

3

1

1

1

1

1

1

4

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

Antal

1

1

1

1

1

2

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

3A4615F Drift, reparation, delar 77

Sprängskiss - ES 1000

Sprängskiss - ES 1000

1

Dra åt till moment 10,8-13,6 N · m

(8-10 ft-lb.)

1

78

se sidan 86

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista ES 1000

Reservdelslista ES 1000

Ref.

2a

2b

3

12

22

32

44

47

49

62

Komponent Beskrivning

25N794 OMVANDLARE, strömtillförsel,

120 V

25N793 OMVANDLARE, strömtillförsel,

230 V

25C772 BATTERI

113796 SKRUV, flänsad, sexkanthd

16A390 MUTTER, sexkant, fläns

113469 SKRUV, bult, sexkant

17N921 STYRLÅDA, spänningsmätare,

120 V

17N816 HÅLLARE, säkring

131738 SÄKRING, 300, amp

SLADD, nät

17N758 USA

17R033 AUSTRALIEN

17R034 CEE 7/7

17R035 SCHWEIZ

17R036 DANMARK

17R037 ITALIEN

17S135 SLADD, IEC, UK/IRLAND

Antal

1

1

2

2

1

6

1

1

1

1

Ref.

76

78

Komponent Beskrivning

17M321 KABEL, röd, dia. 0,625 x 1 m

(inkluderar 615)

17M323 KABEL, svart, dia. 0,625 x 1,1 m

Antal

1

1

81

Med hölje (inkluderar 614)

17M322 KABEL, röd, dia. 0,625 x 0,6 m med hölje

89 129629 FÄSTREM

112 102040 LÅSMUTTER, sexkant

114 128978 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

117 17P562 KÅPA, framsida, LL ES

201 107257 SKRUV, hhd-bildande

256 17P202 ETIKETT, logotyp

614 129545 KÅPA, svart

615 129546 KÅPA, röd

616 108768 SKRUV

617 104572 LÅSBRICKA, lås

618 108788 BRICKA, plan

351 17Y815 ETIKETT, varning, vatten

1

1

6

8

2

2

1

1

4

1

1

2

1

3A4615F Drift, reparation, delar 79

Sprängskiss - ES 1000

Sprängskiss - ES 1000

80

16

20

18

19

495

497

496 498

6

495

500 494

493

3 18

19

33

36

28

15 2

29

31

1

483

499

38

484

485

4

487

488 5

489

490

19

35

292

491

492

33

34 ti30464a

53

56

1

Dra åt till moment 23,0-31,1N · m

(17-23 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 21,4-23,7 N · m

(190-210 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 31,1-36,6 N · m

(23-27 ft-lb.)

4

Dra åt till moment 6,7-9,0 N · m

(60-80 in.-lb.)

5

6

7

Dra åt till moment 23,0—31,1 N · m

(17—23 ft-lbs)

Dra åt till moment 47,4—61,0 N · m

(35—45 ft-lbs)

Dra åt till moment 41,2-43,4 N · m

(365-385 in.-lb.)

55

54

2

57

8

284

60

59

172 6

282

66 65

63

61

7

67

68

284

51

64 ti30467a

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista ES 1000

Reservdelslista ES 1000

Svivelhjulsenhet

Ref.

Komponent Beskrivning

6*

8

15

16

101566 LÅSMUTTER

196179 KOPPLING, vinkel

112960 SKRUV, lock, flänshuvud

111040 LÅSMUTTER, insats, nylock,

5/16

18*‡ 112405 LÅSMUTTER

19*‡ 112825 BRICKA, belleville

20*‡ 114648 KÅPA, damm

28‡ 15F910 FÄSTE, kabel

29

31

240991 FÄSTE, rullhjul, framsida

114982 SKRUV, lock, flänshuvud

33*‡ 193658 DISTANS, tätning

34* 114549 HJUL, pneumatiskt

35* 113471 SKRUV, bult, sexkant

36 241105 KABEL

38‡ 114802 ANSLAG, ledare

292*‡ 17H489 ETIKETT, diskjustering

483* ‡ 114548 LAGER, brons

484* ‡ 110754 SKRUV, sch

485* ‡ 193662 ANSLAG, kil

487* ‡ 15J603 DISTANS, rund

488* ‡ 120476 BULT, axel

489* ‡ 17H486 DISK, justerare, enhet

490* ‡ 17G762 SKRUV, diskjusterare

491* ‡ 113962 BRICKA

492* ‡ 114681 SKRUV, bult, sexkant

493* ‡ 17H485 GAFFEL

494* ‡ 113484 TÄTNING, fett

495* ‡ 113485 LAGER, kopp/kon

496* ‡ 112776 BRICKA, plan

497* ‡ 181818 RATT, polig

498* ‡ 193661 SPÄNNBACK

499* ‡ 15G952 RULLHJUL

500* ‡ 108483 SKRUV, axel

Antal

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

* Ingår i Reparationssats 240719 till svivelhjul

‡ Ingår i Reparationssats 241105 till svivelhjul

Filter

Ref.

Komponent Beskrivning

56

57

59

60

51

53

54

55

17K166 FÖRDELNINGSRÖR, filter

17E680 LOCK, filter

15C766 RÖR, spridning

243984 FILTER, färg

117285 PACKNING, O-ring

111801 SKRUV, bult, sexkant

111457 PACKNING, O-ring

15G331 RÖRPLUGG

61† 287879 VENTIL, dränering, enh

63† 114708 FJÄDER, spiral

64 196181 KOPPLING, nippel

65† 15G563 HANDTAG, ventil

66† 116424 MUTTER. lock

67† 193709 SÄTE, ventil

68† 193710 TÄTNING, sätesventil

172 17R281 TRYCKGIVARE

282 868015 MÄTARE, tryck, 0—5 000 psi

284 196177 ADAPTER, nippel

† Ingår i Reparationssats 245103 till luftningsventil

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 81

Sprängskiss - ES 1000

Sprängskiss - ES 1000

6

121

118

116

407

409

2

408

158

1

Dra åt till moment 23,0-31,1 N · m

(17-23 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 16,3-17,5 N · m

(145-155 in.-lb.)

116

1

31 128

39

122

410

159

119

411

412

115

119

420

419

151

120

417

112

414 413

501

416

415 ti30465a

136

134

133 131

134

126

105

82

132

133 135

287 ti30466a

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 1000

Reservdelslista - ES 1000

Pistolhållare och arm

Ref.

Komponent Beskrivning

6

31

101566 LÅSMUTTER

114982 SKRUV, lock, flänshuvud

39 17N447 FÄSTE, pistolarm

112 102040 LÅSMUTTER, sexkant

115 17J407 ARM, förlängning, stång, svets

116 17J424 STÅNG, höjdjustering, enhet

118 24Y645 SATS, klämma

119 25A528 STÅNG, pistolhållare

120 287696 KABEL, pistol

121 188135 GUIDE, kabel

122 235457 PISTOL, flex, grundläggande

128 ▲ 16P136 ETIKETT, säkerhet, varning, iso

151 126111 LÅS, circlip, utvändigt, 8 mm

158 108471 RATT, polig

159 111145 RATT, polig

407 17J139 STÅNG, pistol, höjd, justering

408 17J153 FÄSTE, pistol, hållare

409 113428 SKRUV, maskin, sexkantshuvud

410 243161 SKYDD

411‡ 15F750 RATT, hållare, pistol

412 17J575 FÄSTELEMENT

413‡ 15F216 HÅLLARE, pistol

414‡ 119664 LAGER, hylsa

415 15F209 PINNBULT, drag, avtryckare

416 17J576 DISTANS

417 17H673 PINNBULT, kabel

418 15F214 MANÖVERSPAK

419 119647 SKRUV, lock, hylsa

420 17J145 ARM, hållare, pistol

501 15F213 FÄSTE, kabel

504 LL5317 MÅLARMUNSTYCKE

LL5319 MÅLARMUNSTYCKE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

2

2

1

1

1

3

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

‡ Ingår i Reparationssats 287569 till pistolhållare

Pistolavtryckare

Ref.

Komponent Beskrivning

105 114659 GREPP, handtag

126 15F624 MUTTER, kabel, pistol

131 198896 BLOCK, montering

132 245676 HANDTAG

133 198895 PLATTA, spak, axel

134 111017 LAGER, fläns

135 116941 SKRUV, axel

136 129476 MUTTER, lås med nyloninsats

287 128803 SKRUV, thd-bildande, sexkantsbricka

Antal

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 83

Sprängskiss - ES 1000

Sprängskiss - ES 1000

1

Dra åt till moment 2,0-2,4 N

·

(18-22 in.-lb.) m

2

Dra åt till moment 3,1-3,6 N · m

(28-32 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 61,0-74,5 N · m

(45-55 ft-lb.)

515

3

50

510

508

505

520

525

520

509

507 2

58

325

506

201

521

106

1

503

502

108

36

1

114 109

114

1

105

146

299 ti30487a

84 3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 1000

Reservdelslista - ES 1000

5

Ref.

Komponent Beskrivning

36

50

58

241105 KABEL

17J136 SKRUV, sexkant, flänshuvud

113491 KLÄMMA, ledare

105 114659 GREPP, handtag

106 237686 JORDNING, klämma

108 194310 NIVÅ, manöverdon

109 17J123 PLATTA, kåpa

114 128978 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

146 120151 PLUGG, rör

299 17K310 PLUGG, knapp

325 17K584 ETIKETT, ledning, jordfel

501 24Y642 PLATTA, styrning, svets

Antal

1

4

1

1

1

1

1

8

2

1

1

1

Ref.

Komponent Beskrivning

502 17N443 POTENTIOMETER

503 198650 DISTANS, axel

505 17J126 FÄSTE, hölje

506 17N419 FÄSTE, brytare

507 102040 LÅSMUTTER, sexkant

508 15C973 PACKNING

509 17N416 ETIKETT, styrning

510 116167 VRED, potentiometer

515 24Y641 STÅNG, handtag

520 17N435 INDIKATOR, LED, panelmonterad

521 17N418 BRYTARE, vipp

525 195428 STRÖMBRYTARE, vipp

Antal

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 85

Voltmeterbox, 120 V (ES1000 och ES2000)

Voltmeterbox, 120 V (ES1000 och ES2000)

1 623 627 1

620a

1

Dra åt till moment 0,9-1,2 N · m

(8-11 in.-lb.)

2

Dra åt till moment 1,1-1,7 N · m

(10-15 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 0,2—0,4 N · m

(2—4 in-lbs)

624a

622a

3

628

626a

621

2 625a

86

Voltmeterbox, 230 V (ES1000 och ES2000)

1 623

1 627

624b

620b

1

Dra åt till moment 0,9-1,2 N · m

(8-11 in.-lb.)

2

Dra åt till moment 1,1-1,7 N · m

(10-15 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 0,2—0,4 N · m

(2—4 in-lbs)

622b

3

628

626b

621

625b

2 ti30491a

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista

Reservdelslista

Voltmeterbox, 120 V

Ref.

Komponent Beskrivning

620a 17R015 PANEL, styrlåda, mätare, spänning, 120 V

621 17N638 MÄTARE, spänning, digital

622a 25M487 SATS, reparation, hylsa, relä,

120 V

623 104714 SKRUV, maskin, plant huvud

624a 114064 PLUGG, inlopp

625a 15W998 SKRUV, maskin, torix

626a 17N659 ETIKETT, batteri, 120 VAC

627 129510 FÄSTELEMENT, gängat, sexkant, skär

628 129696 SKRUV, kullrigt huvud, phillips

Antal

1

2

1

1

2

1

2

1

2

Voltmeterbox, 230 V

Ref.

Komponent Beskrivning

620b 17N929 PANEL, styrlåda, mätare, spänning, 230 V

621 17N638 MÄTARE, spänning, digital

622b 25M489 SATS, reparation, hylsa, relä,

230 V

623 104714 SKRUV, maskin, plant huvud

624b 129649 FILTER, inlopp

625b 119912 SKRUV, maskin, phillips

626b 17N753 ETIKETT, batteri, 230 VAC

627 129510 FÄSTELEMENT, gängat, sexkant, skär

628 129696 SKRUV, kullrigt huvud, phillips

Antal

1

2

1

1

2

1

2

1

2

3A4615F Drift, reparation, delar 87

Styrbox, 120 V (ES 1000)

Styrbox, 120 V (ES 1000)

1

Dra åt till moment 2,3-2,8 N · m

(20-25 in.-lb.)

2

Dra åt till moment 1,4±2 N · m

(12±2 in-lbs)

3

Dra åt till moment 3,4—3,9 N · m

(30—35 in-lbs)

650a

657

655 2

608

661

658

653 1

654 3

652 3

609

Styrbox, 230 V (ES 1000)

1

Dra åt till moment 2,3-2,8 N · m

(20-25 in.-lb.)

2

Dra åt till moment 1,4±2 N · m

(12±2 in-lbs)

3

Dra åt till moment 3,4—3,9 N · m

(30—35 in-lbs)

650b

657

661

658

651

651 ti30522a

609

2

660

655

659

654

3

1

656

652

3

608

653

88 ti30524a

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista

Reservdelslista

Styrbox, 120 V (ES 1000)

Ref.

Komponent Beskrivning

608 117501 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

609 277229 KÅPA, reglage

650a 25M490 STYRLÅDA, styrkort, 120 V , inkluderar 651, 652, 653, 654,

655, 657, 658

651 15G562 BUSSNING, styrlåda

652 120405 SKRUV, maskin, sexkantshuvud

653 120165 SKRUV, maskin, phillips, panhuvud

654 123850 SKRUV, gängning, spår, sexkant, brickhuvud

655 120406 SKRUV, maskin, sexkant, brickhuvud

657 16Y457 PLUGG, gjuten

658 17N560 PLUGG

661 17N559 STYRLÅDA

Antal

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Styrbox, 230 V (ES 1000)

Ref.

Komponent Beskrivning

608 117501 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

609 277229 KÅPA, reglage

650b 25M491 STYRLÅDA, styrkort, 230 V, inkluderar 651, 652, 653, 654,

655, 656, 657, 658, 659, 660

651 15G562 BUSSNING, styrlåda

652 120405 SKRUV, maskin, sexkantshuvud

653 120165 SKRUV, maskin, phillips, panhuvud

654 123850 SKRUV, gängning, spår, sexkant, brickhuvud

Antal

4

1

1

1

1

2

1

1

655 120406 SKRUV, maskin, sexkant, brickhuvud

656 128038 SKRUV, maskin, sexkantsbricka

657 16Y457 PLUGG, gjuten

658 17N560 PLUGG

660 17P859 TRÅD, kortslutningsbygel

661 17N559 STYRLÅDA

2

1

1

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 89

Kretsschema - 120 V (ES 1000)

Kretsschema - 120 V (ES 1000)

90 ti30550a

3A4615F Drift, reparation, delar

Kretsschema - 230 V (ES 1000)

Kretsschema - 230 V (ES 1000)

3A4615F Drift, reparation, delar 91

Styrkort, kretsschema

Styrkort, kretsschema

110/120 V (ES 1000)

MOTOR

Svart

Till nätkontakt

Grön potentiometer

J12

J11

Tryckomvandlare

ti30332a

92 3A4615F Drift, reparation, delar

Styrkort, kretsschema

230 V (ES 1000)

OBSERVERA

Värme från induktionsspolen på filterkortet kan förstöra kabelisolering som kommer i kontakt med den. Frilagda ledare kan orsaka kortslutning och komponentskador.

Bunta och bind ihop lösa sladdar så att ingen av dem kommer i kontakt med induktionsspolen på filterkortet.

MOTOR

Blå Brun

Till nätkontakt

Grön

Svart

Blå

J12

J11

Potentiometer

Tryckomvandlare ti30333a

3A4615F Drift, reparation, delar 93

Sprängskiss - ES 2000

Sprängskiss - ES 2000

1

Dra åt till moment 23,0-31,1 N · m

(17-23 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 21,4-23,7 N · m

(190-210 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 2,0-2,4 N · m

(18-22 in.-lb.)

4

Dra åt till moment 31,1-36,6 N · m

(23-27 ft-lb.)

5

Dra åt till moment 61,0—74,5 N · m

(45—55 ft-lbs)

3

5

1

4

1

2

1

94 3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 2000

Reservdelslista - ES 2000

Ref.

Komponent Beskrivning

9

10

11

13

6

7

1

4

14

16

17N763 RAM, linjemålare

108851 BRICKA, plan

101566 LÅSMUTTER

193405 AXEL

198891 FÄSTE

198930 STÅNG, broms

198931 LAGER

195134 DISTANS, kula, guide

113961 SKRUV, bult, sexkant

111040 LÅSMUTTER, insats, nylock,

5/16

17 255162 HJUL, luftfyllt (inkluderar 184 och 189)

112405 LÅSMUTTER 18

19

20

21

112825 BRICKA, belleville

114648 KÅPA, damm

125205 LÅSMUTTER, nyloninsats

3/8—16

17P800 SKYDD 26

27

31

40

41

42

43

17P831 KUDDE, halkfri, stegfri

114982 SKRUV, lock, flänshuvud

24Y665 RAM, upprätt handtag

15F576 SPÄNNE, höger

48

50

69

70

15F577 SPÄNNE, vänster

128977 SKRUV, lock, btn hd, 3/8 x 1

17J125 FÄSTE, löpare

17J136 SKRUV, sexkant, flänshuvud

90

93

17P305 PLATTA, kolvhållare

17N536 HÅLLARE, kolv

196176 ADAPTER, nippel

125112 SKRUV, lock, btn hd, 5/16 x 1

94 129601 SKRUV, lock, btn hd, 3/8 x 1.25

106 237686 KLÄMMA, jordning

111 867517 SKRUV, sexkantshuvud,

3/8—16 x 3,5”

Antal

1

4

12

1

1

1

1

4

1

1

2

3

6

2

5

4

1

1

2

4

1

2

2

4

1

2

1

1

2

1

6

Ref.

Komponent Beskrivning

137 278723 PACKNING, kärl

124 124884 SLANG, kopplad,

3/8 tum x 6,7 m

157 114271 FÄSTREM

158 108471 RATT, polig

162 115077 KÄRL, plast

163 24U241 SATS, kärlkåpa

165 25E266 ETIKETT, inkoppling av batteri

175 128856 KLÄMMA, kabel, nylon

176 115483 LÅSMUTTER

180 ▲ 222385 ETIKETT, varning, medicinsk varning (ej i bild)

184 15J575 KUGGHJUL, signal

189 15K700 RING, givarhjul

196 15J088 SKDD, distansgivare

198 15K357 GIVARE, distans

199 260212 SKRUV, sexkantshuvud

200 108868 KLÄMMA, ledare

202 15K452 DISTANS, rund, 500 utv. dia.

203 25N791 REPARATIONSSATS, display

227 17K379 ETIKETT, konsol

229 ▲ 17A134 ETIKETT, varning, medicinsk varning (ej i bild)

231 17P925 ETIKETT, A+ service

233 16W408 RATT, t-handtag, 1/4-20 thd pinnbult

254 ▲ 17K396 ETIKETT, säkerhet

260 114687 KLÄMMA, hållare

262 17K377 KÅPA, batteri

263 17K378 ETIKETT, varumärke, LLV

266 155500 PACKNING, O-ring

515 24Y641 STÅNG, handtag

Antal

1

1

1

4

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

3A4615F Drift, reparation, delar 95

Sprängskiss - ES 2000

Sprängskiss - ES 2000

4

1

Dra åt till moment 34-41 N · m (25-30 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 3,4-4,0 N · m (30-35 in.-lb.)

3

Hamra fast

4

Dra åt till moment 1,0-1,2 N · m (9-11 in.-lb.)

5

Dra åt till moment 4,5-5,1 N · m (40-45 in.-lb.)

6

Dra åt till moment 1,7-2,2 N · m (15-20 in.-lb.)

96

5

6

2

1

3

2

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 2000

Reservdelslista - ES 2000

Ref.

Komponent Beskrivning

5

16

21

90

91

92

95

85

86

87

88

71

72

79

84

23

24

25

52

17P496 KÅPA, omvandlare

111040 LÅSMUTTER, 5/16

125205 LÅSMUTTER, nyloninsats

3/8—16

16X770 SKYDD, pumpstång

106115 LÅSBRICKA, lås

110141 SKRUV, sch

278204 KLÄMMA, dräneringsledning

17P506 PACKNING, åtkomstport

17P497 KÅPA, åtkomstport

17P184 STAM, kabel

129628 TRIM, kant, gummi

16X224 KÅPA, framsida

15C775 SKYDD, motor, målat

277069 PUMP, kolv

17A257 MUTTER, lås, pump

196176 ADAPTER, nippel

176818 STIFT, pump, vevstake

125220 KLÄMMA, mellanlägg

114064 PLUGG, inlopp

96

97

98

99

15W998 MASKINSKRUV

129627 DISTANS, nylon

108795 MASKINSKRUV

111193 SKRUV, lås

100 100057 SKRUV, bult, sexkant

102 118444 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

103 240523 HUS, lager

105 241008 Sats, vevstake

107 176817 HÅLLARFJÄDER

108 17Y020 FÄSTPLÅT

110 113974 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

112 102040 LÅSMUTTER, sexkant

123 15C753 SKRUV, maskin, sexkantshuvud

125 287284 SATS, hus, drivning

127 114672 LÅSBRICKA, tryck

130 24V567 SLANG, sug, sats

131 114699 LÅSBRICKA, tryck

132 287289 SATS, kugghjul, kombination

(inkluderar 127 och 131)

133 116191 LÅSBRICKA, tryck

134 24A701 MOTOR, elektrisk

135 278075 FÄSTE, kabel

Antal

1

4

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

2

1

9

5

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

1

1

4

4

1

2

1

4

6

Ref.

Komponent Beskrivning

136 15D088 FLÄKT, motor

137 115477 SKRUV, maskin, torix

138 117791 SKRUV, lås

139 STYRKORT, (innehåller 143,

146, 147, 148)

24P847 120 V-modeller

24P848 230 V-modeller

141 17R051 LIST, kantskydd 11 cm

143 16T483 PLUGG, hål, brytare

146 16T547 ADAPTER, sladd

147 16T482 NIT, snäpp (endast 120 V)

148 114391 SKRUV, jordning

149 SLADD, nät

17X916 (Endast 120 V)

17Y139 (Endast 230V)

152 16X161 KÅPA, styrenhet, ultra, std

154 16U215 MASKINSKRUV, platt huvud

155 15H063 SPOLE, filter (120 V)

25B130 KORT, filter (230 V)

156 16V095 SKRUV, maskin, torix

161 16Y788 ETIKETT, elekt., std

164 187147 SIL, 3/4-16 unf

166 16D576 ETIKETT, tillverkad i USA

167 276980 INFÖRINGSHYLSA, kåpa

169 119250 SKRUV, axel

201 107257 SKRUV, självgängande

219 187437 ETIKETT, vridmoment

220 17Y011 ETIKETT, LL ES 2000, frontkåpa

221 ▲ 17N658 ETIKETT, varning

225 17Y012 ETIKETT, LL ES 2000, sidokåpa

230 16Y785 ETIKETT, varumärke, elekt., std

236 115711 TEJP, skumplast, 12 mm bred *

(behövs om 237 byts ut)

237 17J237 TUNGRELÄ * (beställ också 236 om 237 byts ut)

238 119875 MAGNET, skiv, 0,38

244 130758 GENOMFÖRING

245 130759 GENOMFÖRING

246 130760 PLUGG, knapp 5/8 inv. dia.

247 131737 PLUGG, plåt

255 25E264 ETIKETT, kåpa, styr

256 25E265 ETIKETT, kåpa, rund

261 113161 SKRUV, fläns, sexkanthuvud

Antal

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

4

1

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

3A4615F Drift, reparation, delar 97

Sprängskiss - ES 2000

Sprängskiss - ES 2000

1

Dra åt till moment 10,8-13,6 N · m

(8-10 ft-lb.)

1

98

se sidan 86

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 2000

Reservdelslista - ES 2000

3

12

22

32

44

Ref.

2

47

49

62

69

70

73

Komponent Beskrivning

25N794 OMVANDLARE, strömtillförsel,

120 V

25N793 OMVANDLARE, strömtillförsel,

230 V

25C772 BATTERI

113796 SKRUV, flänsad, sexkanthd

16A390 MUTTER, sexkant, fläns

113469 SKRUV, bult, sexkant

17N921 STYRLÅDA, spänningsmätare,

120 V

17N922 STYRLÅDA, motorspänning,

230 V

17N816 HÅLLARE, säkring

131738 SÄKRING, 300, amp

SLADD, nät

17N758 USA

17R033 AUSTRALIEN

17R034 CEE 7/7

17R035 SCHWEIZ

17R036 DANMARK

17R037 ITALIEN

17S135 SLADD, IEC, UK/IRLAND

17P545 KABEL, röd, dia. 0,625 x 3 dm

(inkluderar 614)

17P455 KABEL, röd, dia. 0,625 x 3 dm

(inkluderar 615)

17N969 KABLAGE, (relä till omvandlare)

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

2

2

1

Ref.

76

77

78

Komponent Beskrivning

17M321 KABEL, röd, dia. 0,625 x 1 m

(inkluderar 615)

17N994 KABLAGE, motormatning

17M323 KABEL, svart, dia. 0,625 x 1,1 m

Antal

1

1

1

81

Med hölje (inkluderar 614)

17M322 KABEL, röd, dia. 0,625 x 1 m med hölje (inkluderar 615)

89 129629 FÄSTREM

112 102040 LÅSMUTTER, sexkant

114 128978 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

117 17P562 KÅPA, framsida, LL ES

190 17H714 MODUL, LazerGuide 1700

191 128917 SKYDD, färg, lasermodul

192 128865 FÄSTE, laser

193 17P947 BRYTARE, laser

195 128854 KABELHÅLLARE, kardborrband

201 107257 SKRUV, hhd-bildande

224 17P202 ETIKETT, LL ES, logotyp

269 17Y815 ETIKETT, varning, vatten

614 129545 KÅPA, svart

615 129546 KÅPA, röd

616 108768 SKRUV

617 104572 LÅSBRICKA, lås

618 108788 BRICKA, plan

1

2

6

2

4

4

8

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 99

Sprängskiss - ES 2000

Sprängskiss - ES 2000

2

1

1

Dra åt till moment 47,4-61,0 N · m

(35-45 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 21,4-23,7 N · m

(190-210 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 41,2-43,4 N · m

(365-385 in.-lb.)

4

Dra åt till moment 2,8-3,3 N · m

(25-30 in.-lb.)

3

4

100 3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 2000

Reservdelslista - ES 2000

Ref

8

51

53

54

55

56

57

59

60

61

63

Komponent Beskrivning

196179 KOPPLING, vinkel

17K166 FÖRDELNINGSRÖR

287285 LOCK, filter (inkluderar 54, 56)

15C766 RÖR, spridning

25A465 FILTER, färg

117285 PACKNING, O-ring

111801 SKRUV, bult, sexkant

111457 O-RING

15G331 RÖRPLUGG

245103 VENTIL, dränering, enhet

(inkluderar 63, 65, 66, 67, 68)

114708 FJÄDER, spiral

Antal

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Ref

Komponent Beskrivning

64

65

66

196181 KOPPLING, nippel

15G563 HANDTAG, ventil

116424 MUTTER. lock

67

68

193709 SÄTE, ventil

193710 TÄTNING, säte, ventil

153 245226 SLANG, med kopplingar,

3/8 x 9 dm

218 196178 ADAPTER, nippel

232 196177 ADAPTER, nippel

241 17Y099 OMVANDLARE, tryck

Antal

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 101

Sprängskiss - ES 2000

Sprängskiss - ES 2000

5

2

1

Dra åt till moment 23,0-31,1N · m

(17-23 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 21,4-23,7 N · m

(190-210 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 31,1-36,6 N · m

(23-27 ft-lb.)

4

Dra åt till moment 6,7-9,0 N · m

(60-80 in.-lb.)

5

Dra åt till moment 23,0—31,1 N · m

(17—23 ft-lbs)

1

4

3

102 3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 2000

Reservdelslista - ES 2000

Svivelhjulsenhet

Ref.

Komponent Beskrivning

6*

15

16

101566 LÅSMUTTER

112960 SKRUV, lock, flänshuvud

111040 LÅSMUTTER, insats, nylock,

5/16

18*‡ 112405 LÅSMUTTER

19*‡ 112825 BRICKA, belleville

20*‡ 114648 KÅPA, damm

28‡ 15F910 FÄSTE, kabel

29 240991 FÄSTE, rullhjul, framsida

31 114982 SKRUV, lock, flänshuvud

33*‡ 193658 DISTANS, tätning

34* 114549 HJUL, pneumatiskt

35* 113471 SKRUV, bult, sexkant

36 241105 KABEL

38‡ 114802 ANSLAG, ledare

226*‡ 17H489 ETIKETT, diskjustering

483* ‡ 114548 LAGER, brons

484* ‡ 110754 SKRUV, sch

485* ‡ 193662 ANSLAG, kil

Antal

2

2

2

1

2

2

1

1

2

4

2

2

1

1

1

1

1

1

Ref.

Komponent Beskrivning

487* ‡ 15J603 DISTANS, rund

488* ‡ 120476 BULT, axel

489* ‡ 17H486 DISK, justerare, enhet

490* ‡ 17G762 SKRUV, diskjusterare

491* ‡ 113962 BRICKA

492* ‡ 114681 SKRUV, bult, sexkant

493* ‡ 17H485 GAFFEL

494* ‡ 113484 TÄTNING, fett

495* ‡ 113485 LAGER, kopp/kon

496* ‡ 112776 BRICKA, plan

497* ‡ 181818 RATT, polig

498* ‡ 193661 SPÄNNBACK

499* ‡ 15G952 RULLHJUL

500* ‡ 108483 SKRUV, axel

* Ingår i Reparationssats 240719 till svivelhjul

‡ Ingår i Reparationssats 241105 till svivelhjul

Antal

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 103

Sprängskiss - ES 2000

Sprängskiss - ES 2000

1

1

Dra åt till moment 23,0-31,1 N · m

(17-23 ft-lb.)

2

Dra åt till moment 2,0-2,4 N · m

(18-22 in.-lb.)

104

2

3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 2000

Reservdelslista - ES 2000

Pistolhållare och arm

Ref

Komponent Beskrivning

6

31

39

101566 LÅSMUTTER

114982 SKRUV, lock, flänshuvud

17H528 FÄSTE, pistolarm

115

116

17J407 ARM, förlängning, stång

17J424 STÅNG, höjdjustering, enhet

116a 17J139 STÅNG, pistol, höjd, justering

116b 113428 SKRUV, maskin, sexkantshuvud

116c 17J153 FÄSTE, pistolhållare

118 24Y645 SATS, klämma, dubbla

119 vingmuttrar

25A529 ARM, pistolhållare, linelazer

(inkluderar 151)

119a 24Y919 FÄSTE, kabel

119b* 15F216 HÅLLARE, pistol

119c 17J575 FÄSTDON, special

119d* 119664 LAGER, hylsa

119e 17J576 DISTANS, special

119f 119647 SKRUV, lock, hylsa

119g 17H673 PINNBULT, kabel, pistol

119h 15F214 SPAK, manöverdon

119i 17H674 ADAPTER, kabel, pistol

119j 102040 MUTTER, lås sexkant

119k 15F209 PINNBULT, drag, avtryckare

119l 17J145 ARM, hållare, pistol

119m* 15F750 RATT, hållare, pistol

120 25A488 KABEL, pistol, manuell

121

(inkluderar 126, 151)

188135 GUIDE, kabel

122 248157 PISTOL, flex, grundläggande

128 ▲ 16P136 ETIKETT, säkerhet, varning, iso

145 245733 REPARATIONSSATS, avtryckarhandtag (innehåller

151

158

159

178

265

280

132, 137, 138, 139)

126111 LÅS, circlip, utvändigt, 8 mm

108471 RATT, polig

111145 RATT, polig

25A487 KABEL, pistol, automatisk

(inkluderar 151, 212, 213)

17J408 ARM, förlängning, tredje pistol

17C043 ETIKETT, nummer ”1”

17C046 ETIKETT, nummer ”2”

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Antal

1

3

1

1

1

1

2

2

1

1

* Ingår i Reparationssats 287569 till pistolhållare

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

Pistolavtryckare

Ref

Komponent Beskrivning

120 25A488 KABEL, pistol, manuell

(inkluderar 126, 151)

124 245798 SLANG, med kopplingar,

1/4” x 2 m

126 15F624 MUTTER, kabel, pistol (räfflad)

330 25A636 FÄSTE, avtryckare med brytare

330a 276907 FÄSTE, magnet

330e 17J237 BRYTARE, tungrelä

331 198896 BLOCK, montering

332 245676 HANDTAG

333 198895 PLATTA, spak, axel

334 111017 LAGER, fläns

335 116941 SKRUV, ansats, hylshuvud

336 116969 LÅSMUTTER

337 112381 MASKINSKRUV

338 117268 FÄSTE, avbrytare

339 117269 FJÄDER

340 128803 SKRUV, thd-bildande, sexkantsbricka

342 117317 SKRUV, plastine, runt huvud

344 17K587 ETIKETT, varning, justering

Antal

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 105

Sprängskiss - ES 2000

Sprängskiss - ES 2000

1

Dra åt till moment 2,0-2,4 N · m

(18-22 in.-lb.)

2

Dra åt till moment 3,1-3,6 N · m

(28-32 in.-lb.)

3

Dra åt till moment 61,0-74,5 N

(45-55 ft-lb.)

· m

106 3A4615F Drift, reparation, delar

Reservdelslista - ES 2000

Reservdelslista - ES 2000

5

Ref.

Komponent Beskrivning

48

50

58

104

17J125 FÄSTE, löpare

17J136 SKRUV, sexkant, flänshuvud

113491 KLÄMMA, ledare

STYRNING, auto, enhet

104a 25N788 SATS, reservdels, huvudkort

(standard)

25N789 SATS, reservdels, huvudkort

(HP auto)

104b 131716 VIPPSTRÖMBRYTARE 3 PST

104c 131717 STRÖMBRYTARE, vipp

104d 17N435 LAMPA

104e 17N419 FÄSTE, brytare

104f 17J126 FÄSTE, hölje

104g 120593 MASKINSKRUV

104h 17H701 GENOMFÖRING, oval

104i 25E273 ETIKETT, anvisningar

104j 114659 GREPP, handtag

104k 120151 PLUGG, rör

104l 15K162 BLOCK

104m C20004 SKRUV, lås

104n 17J236 BRYTARE, tryckknapp

104o 194310 SPAK, manöverdon

104p 178342 KLÄMMA, fjäder

104q 17X957 TRÅD, kortslutningsbygel

104r 102040 MUTTER, lås sexkant

104s 17N632 ETIKETT, brytare

109 17J123 PLATTA, kåpa

113 17J135 KÅPA, styrning

(standardenheter)

17U517 KÅPA, styrning (HP autoenheter)

114 128978 SKRUV, maskin, spår sexkanthuvud

Antal

2

4

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

2

2

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Ref.

Komponent Beskrivning

178 25A487 SATS, reservdelar, pistolkabel, auto

201 107257 SKRUV, självgängande

203 25N791 STYRBOX

204 17V520 ETIKETT, USB

205 17Z084 KORT, USB (inkluderar 204, 206,

207)

206 131718 DAMMKÅPA, USB

207 17V519 SKRUV, plant huvud, nr. 4-40 x

5/16 tum

208 189930 VARNINGSETIKETT

Antal

2

2

2

1

1

6

1

1

1

209 15H108 ETIKETT, säkerhet, varning för nyp

210 24Y777 FÄSTE, magnet, svetsat

211 25A486 REPARATIONSSATS, solenoid

212 128711 SPRINT 5/16 dia.

213 15R598 HÅLNÅLSKLÄMMA

214 110755 BRICKA, plan

215

216

217

121114 MUTTER, sexkant, självlåsande;

17H650 KÅPA, solenoid

128712 LOCK, runt, vinyl

233 16W408 RATT, t-handtag, 1/4-20 thd pinnbult

4

1

2

4

2

2

1

2

2

240

242

243

257

258

259

501

17Y064 KABLAGE, batteri, HP auto

17Y142 POTENTIOMETER

17X979 KABLAGE, hjul/pump

198650 DISTANS, axel

116167 VRED, potentiometer

15C973 PACKNING

24Y642 PLATTA, styrning, svets

1

1

1

1

1

1

1

3A4615F Drift, reparation, delar 107

Byte av distansgivare (ES 2000)

Byte av distansgivare (ES 2000)

1.

Ta bort hjulet (17) från LineLazern.

2.

Ta bort skruven (199), klämman (200) och distansgivaren (198).

3.

Rulla på o-ringen (266) på distansgivaren (198) och montera med klämman (200) och skruven (199)

4.

Sätt på hjulet (17) på LineLazern.

108 3A4615F Drift, reparation, delar

Kretsschema - 120 V (ES 2000)

Kretsschema - 120 V (ES 2000)

3A4615F Drift, reparation, delar 109

Styrkort, kretsschema

Styrkort, kretsschema

110/120 V (ES 2000)

110 3A4615F Drift, reparation, delar

230 V (ES2000)

OBSERVERA

Värme från induktionsspolen på filterkortet kan förstöra kabelisolering som kommer i kontakt med den. Frilagda ledare kan orsaka kortslutning och komponentskador.

Bunta och bind ihop lösa sladdar så att ingen av dem kommer i kontakt med induktionsspolen på filterkortet.

Styrkort, kretsschema

3A4615F Drift, reparation, delar 111

Kretsschema - 230 V (ES 2000)

Kretsschema - 230 V (ES 2000)

112 3A4615F Drift, reparation, delar

World-symbol

GALLON/LITER MÅLAD LINJE GALLON/LITER MÅLA

KLOCKSLAG OCH DA

World-symbol

KLOCKSLAG OCH DA AVSTÄNGNING LÅGT VA

UPPEHÅLLSBERÄK- NING

3A4615F Drift, reparation, delar 113

Tekniska data

Tekniska data

LineLazer ES 2000

USA Metriskt

Dimensioner

Höjd (med handtaget nere)

Bredd

Längd

Vikt (torr — ingen färg)

Ljud (dBa)

Ljudeffekt, per ISO 3744 (vid 1 meter):

Ljudeffekt, per ISO 3744 (vid 1 meter):

Vibrationer (m/sek

2

) (8 timmars daglig exponering)

Högersida (enligt ISO 5349)

Vänstersida (enligt ISO 5349)

Maximal tillförsel

Utan emballage — 44,5 tum

Med emballage — 53,0 tum

Utan emballage — 34,25 tum

Med emballage — 39,0 tum

Utan emballage — 68,75 tum

Med emballage — 75,0 tum

Utan emballage - 139 kg (481 lbs)

Med emballage - 169 kg (578 lbs)

1,1 gpm

91,0 dBA

82,0 dBA

0.631

0.781

Utan emballage - 113,03 cm

Med emballage - 134,62 cm

Utan emballage - 86,99 cm

Med emballage - 99,06 cm

Utan emballage - 174,63 cm

Med emballage - 190,5 cm

Utan emballage - 218 kg

Med emballage - 262 kg

4,2 l/m

Maximal munstycksstorlek

1 pistoler

Inloppssil för färg

Utloppssil för färg

Dimension pumpinlopp

Dimension pumputlopp

Maximalt arbetstryck

16 mesh

50 mesh

3300 psi

.033

1-tums- NSPM (m)

3/8 NPT (f)

1190 mikron

297 mikron

22,8 MPa, 228 bar

Våta delar: PTFE, nylon, polyuretan, V-Max, UHMWPE, fluoroelastomer, acetal, läder, volframkarbid, rostfritt stål, förkromning, förnicklat kolstål, keramik

PROPOSITION 65, KALIFORNIEN

VARNING: Denna produkt innehåller en kemikalie som delstaten Kalifornien har vetskap om kan orsaka cancer, födelsedefekter eller andra reproduktiva skador. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov

114 3A4615F Drift, reparation, delar

Tekniska data

LineLazer ES 1000 med 1 batteri

USA Metriskt

Dimensioner

Höjd (med handtaget nere)

Bredd

Längd

Vikt (torr — ingen färg)

Ljud (dBa)

Ljudeffekt, enligt ISO 3741:

Ljudtryck enligt ISO 3741:

Vibrationer (m/sek

2

) (8 timmars daglig exponering)

Högersida (enligt ISO 5349)

Utan emballage — 44,5 tum

Med emballage — 53,0 tum

Utan emballage — 34,25 tum

Med emballage — 39,0 tum

Utan emballage — 68,75 tum

Med emballage — 75,0 tum

Utan emballage - 139 kg (340 lbs)

Med emballage - 163 kg

89,8 dBA

85,3 dBA

1.85

0.90

Vänstersida (enligt ISO 5349)

Maximal tillförsel

Maximal munstycksstorlek

1 pistoler

Inloppssil för färg

Utloppssil för färg

Dimension pumpinlopp

Dimension pumputlopp

Maximalt arbetstryck

0,6 gpm

16 mesh

60 mesh

.025

Utan emballage - 113,03 cm

Med emballage - 134,62 cm

Utan emballage - 86,99 cm

Med emballage - 99,06 cm

Utan emballage - 174,63 cm

Med emballage - 190,5 cm

Utan emballage - 154 kg

Med emballage - 198 kg

2,3 l/min

1190 mikron

297 mikron

1-tums- NSPM (m)

1/4 NPT (National Pipe Thread) (fot)

3300 psi 22,8 MPa, 228 bar

Våta delar: PTFE, nylon, polyuretan, V-Max, UHMWPE, fluoroelastomer, acetal, läder, volframkarbid, rostfritt stål, förkromning, förnicklat kolstål, keramik

3A4615F Drift, reparation, delar 115

Tekniska data

Likströmsmatning

Nominell inspänning

Min. startspänning

Lågt batterilarm

Låg batteriutlösning

Högspänning, larm och fel

Högt likströmstillopp, återställning

Låg batterispänning, återställning

Viloförbrukning — sökläge

Laddning

Inspänningsintervall

Matningsfrekvensintervall

Utspänning

Klassificering, laddarbrytare (230 VAC)

Klassificering, laddarbrytare (120 VAC)

Max. laddarfrekvens

Överspänningsskydd

Batterityp

Gel USA

A.G.M 1

A.G.M 2 (Levereras av Graco)

Sluten blyackumulator

Gel Euro

Öppen blyackumulator

LiFePO4

Avsulfatering

Shuntledning och skydd

Nominell spänning

Lågspänning, utlös

Lågspänning, återaktivering

Högspänning, utlös

Högspänning, återaktivering

Max. inspänning (växelström)

Nominell matningsfrekvens

Lågfrekvens, utlös

Lågfrekvens, återaktivera

Högfrekvens, utlös

Högfrekvens, återaktivera

Kortslutningssäkring, urtag

Klassificering, shuntbrytare (230 VAC)

Klassificering, shuntbrytare (120 VAC)

Batterier

116

LineLazer ES 1000 och ES 2000

12,0 VDC

10,0 VDC

11,0 VDC

10,5 VDC

16,0 VDC

15,5 VDC

13,0 VDC

60W

100~135 VAC/194~243 VAC;

50/60 Hz

Beror på batterityp (se nedanstående tabell)

10A

20A

30 A

15,7 V för 12 VDC

Snabb VDC

14.0

14.1

Flytande VDC

13.7

13.4

14.6

14.4

14.4

14.8

14.4

13.7

13.6

13.8

13.3

14.4

15,5 (4 timmar sedan FRÅN)

120Vac

90 V±4 %

100 V±4 %

230Vac

184 V±4 %

194 V±4 %

140 V±4 %

135 V±4 %

253 V±4 %

243 V±4 %

150VAC 270VAC

50 Hz eller 60 Hz (autodetektering)

Bredd: 40±0,3 Hz för 50 Hz/60 Hz

Bredd: 45±0,3 Hz för 50 Hz/60 Hz

Bredd: Ingen övre gräns för 50 Hz/60 Hz

Bredd: Ingen övre gräns för 50 Hz/60 Hz

Säkerhetsbrytare

20A

30A

3A4615F Drift, reparation, delar

Kassation

Nominell batterispänning

Antal

Typ

(Nominell)spänning

Dimensioner

Kapacitet (nominell, 20 tim)

Maximal laddström

Batteritemperatur

Drift

Laddar

Förvaring

LineLazer ES 1000 och ES 2000

12 VDC

ES 1000: 1 eller 2 ES 2000: 2

Djupcykel med absorberande glasväv (AGM)

12,99” x 6,73” x 8,46”

12 VDC

330 mm x 171 mm x 220 mm

100 Ah

67,5 A

-4-140°F

14-140°F

-4-140°F

-20-60°C

-10-60°C

-20-60°C

Kassation

När produkten är uttjänt ska den monteras isär och

återvinnas på ett miljövänligt sätt.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning på sidan .

• Dränera och kassera vätskor enligt tillämpliga regelverk. Se materialtillverkarens säkerhetsdatablad.

• Ta bort motorer, kretskort, displayer och andra elektroniska komponenter. Återvinn enligt tillämpliga regelverk.

• Kasta inte elektroniska komponenter i hushållssoporna.

• Lämna in kasserade produkter till en

återvinningsanläggning.

3A4615F Drift, reparation, delar 117

Gracos standardgaranti

Gracos standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av

Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräcklig eller felaktig skötsel, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller skötsel av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad.

Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL .

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för några överträdelser av garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande överträdelser av garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN

INTE TILLVERKAS AV GRACO . Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

118 3A4615F Drift, reparation, delar

Graco-information

Graco-information

För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka www.graco.com

.

Se www.graco.com/patents för patentinformation.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa 1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

3A4615F Drift, reparation, delar 119

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3A4603

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2016, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revidering F , december 2018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents