MasterCella
Prospect tehnic
Technical leaflet
Contents
Technical leaflet
3
EXAMPLES OF TERMINAL BOARDS CONNECTION 14
Eliminarea produsului
Aparatul (sau produsul) trebuie sa fie eliminat separate, in conformitate cu legile in vigoare ce se refera la eliminarea deseurilor
Disposal of the product
The appliance (or the product) must be disposed of separately in accordance with the local waste disposal legislation in force
ATENTIE
Produsele CAREL sunt un dispozitive unice, a caror funcionaliate este specificata in documentatiile tehnice furnizate odata cu produsul sau care pot fi descarcate,
chiar inainte de cumparare, de pe site-ul www.carel.com. Clientul (producatorul, dezvoltatorul sau instalatorul echipamentelor finale) accepta toate raspunderile
si riscurile, ce au legatura cu configuratia produsului, pentru a ajunge la rezultatele astepate in instalatie si/sau echipament. Lipsa acestei faze a studiului, care
este ceruta/indicate in manualul de utilizare, poate cauza produsului final nefunctionalitati de care CAREL nu poate fi responsabil. Clientul final trebuie sa utilizeze produsul doar in conditiile descrise in documentatia atasata produsului in sine. Raspunderea CAREL in relatia cu produsele proprii este specificata in conditiile
din contractul general CAREL editat pe site-ul www.carel.com si/sau in intelegerile specifice cu fiecare client.
IMPORTANT WARNINGS
The CAREL product is a state-of-the-art product, whose operation is specified in the technical documentation supplied with the product or can be downloaded,
even prior to purchase, from the website www.carel.com. The client (builder, developer or installer of the final equipment) assumes every responsibility and risk
relating to the phase of configuration the product in order to reach the expected results in relation to the specific final installation and/or equipment. The lack
of such phase of study, which is requested/indicated in the user manual, can cause the final product to malfunction of which CAREL can not be held responsible.
The final client must use the product only in the manner described in the documentation related to the product itself. The liability of CAREL in relation to its
own product is regulated by CAREL’s general contract conditions edited on the website www.carel.com and/or by specific agreements with clients.
Mastercella este un nou controller electronic folosit in instalatiile de refrigerare statice sau ventilate, capabil sa controleze toate functiile si echipamentele, cum
sunt: compresoare, ventilatoare, degivrare, alarme si iluminat. Cutia MasterCella are un grad de protectie IP65 si legaturile cu cablurile sunt foarte simple si
datorita faptului ca partea frontala poate fi indepartata. Cutia MasterCella da posibilitatea instalarii atat pe perete, cat si in tablou.
2. CODURI OPTIONALE
COD.
IRTRRES000
IROPZSEM10
IROPZSEM30
PST00VR100
IR00RG0000
IR00RR0000
PSTCON0300
PSTCON1000
PSOPZKEY00
PSOPZKEYA0
IROPZKEY00
IROPZKEYA0
VPMSTDKY*0(1,2)
MDOPZCA000
MDOPZCB000
0402512CEL
0402515CEL
0402517CEL
DESCRIERE
telecomanda inflarosu de dimensiuni reduse
placa seriala RS485 cu recunoastere automata a polaritatii +/placa seriala RS485 cu recunoastere automata a polaritatii +/- si conexiune la un display repeater
display repeater detasabil
afisor suplimentar din gama ir33 afisaj verde
afisor suplimentar din gama ir33 afisaj rosu
cablu de alimentare/conexiune seriala 3m pentru display repeater
cablu de alimentare/conexiune seriala 10m pentru display repeater, lung de 10m
cheie de programare parametri cu baterie incorporate la 12V
cheie de programare parametri cu alimentare la 230V
cheie de programare parametri cu memorie baterie incorporate la 12V
cheie de programare parametri cu memorie si alimentare la 230V
kit de chei programare
placa suplimentara cu 3 relee
placa suplimentara cu 5 relee
separator sarcina 32A
ax H= 85 mm
galben/rosu separator
Tab. 2.a
3. DISPLAY
Mastercella este prevazut cu display cu LED, 3 digiti, pentru afisarea temperaturii si cu iconite pentru afisarea functionarii instalatiei. Poate fi conectat, folosind o
interfata speciala, la un display suplimentar, folosit, de exemplu, pentru vizualizarea temperaturii din sonda 3.
3.1 Semnale pe display
Iconita
Functionalitate
Functionare normala
OFF
ON
COMPRESOR
Comp. ON
Comp. OFF
Initializare comp.
Vent. OFF
Initializare vent.
Functionare degivrare
Nu functioneaza deg.
Initializare deg.
Iesire auxiliara activata
Intarziere alarma externa ( dupa
expirarea timpului “A7”)
Iesire auxiliara neactivata
Nici o alarma
Rezistenta incalzire activa
Alarme in functionare normala(ex. Inalta/
joasa temp. ) sau alarma de la intrarea digitala
externa, imediata sau intarziata.
Alarma de ceas
VENTILATOARE Vent. ON
DEGIVRARE
AUX
ALARMA
CEAS
Pornire
clipocire
SERVICE
Daca cel putin a fost setat un timp Nu a fost setat nici un timp de
de degivrare
degivrare
Iesirea auxiliara de iluminat activa Iesirea auxiliara de iluminat
neactivata
Nici o neregula
HACCP
Activata functia HACCP
Dezactivata functia HACCP
Neregula (ex. EEPROM eroare sau sensor
defect)
Alarma salvata HACCP (HA si/sau HF)
CICLU
Activata functia ciclu continuu
Dezactivata functia ciclu continuu
Initializare functia ciclu continuu
ILUMINAT
ON daca RTC
este instalat
Rezistenta incalzire activa
Tab. 3.a
Clipocitul indica faptul ca functia a fost initializata dar nu porneste pana nu se termina timpul de intarziere.
3
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ROMANA
1. INTRODUCERE
3.2 Butoanele de pe tastatura
ROMANA
Iconita
Buton
HACCP
Functionare normala
Apasand butonul singur
Apasand impreuna cu alte butoane
Intrati in meniu si afisati sau stergeti alarmele
HACCP
ON/OFF Daca este apasat mai mult de 5s, schimba starea
on/off a instalatiei
PRG/MUTE Daca este apasat mai mult de 5s, acceseaza
paratemtri de tip “F” din lista de param.
In cazul unei alarme anuleaza semnalul sonor
si dezactiveaza releul de larma
UP/CC
Daca este apasat mai mult de 5s, activeaza/
dezactiveaza ciclul continuu
• daca este apasat mai mult de 5s impreuna cu
butonul SET, acceseaza parametric de tip “C” dau
descarca parametri
• daca este apasat mai mult de 5s impreuna cu
butonul UP/CC,anuleaza manual orice fel de alarma
• daca este apasat mai mult de 5s impreuna cu butonul “SET”, porneste procedura de printare raport
(functia este valabila dar trebuie implementata)
• daca este apasat mai mult de 5s impreuna cu butonul PRG/MUTE, reseteaza fiecare alarma manual
Pornire
Adresa automata
alocata cererii
Daca este apasat mai
mult de 5s la pornire,
activeaza procedura
de revenire la
paramtri din fabrica
Daca este apasat
mai mult de 1s,
porneste procedura
de cerere a adresei
seriale
ILUMINAT Daca este apasat mai mult de 1s, activeaza/
dezactiveaza iesirea aux 2
AUX
Daca este apasat mai mult de 1s, activeaza/
dezactiveaza iesirea aux 1
JOS/DEG Daca este apasat mai mult de 5s, activeaza/
dezactiveaza degivrarea manuala
SET
Daca este apasat mai mult de 1s, afiseaza si/sau • daca este apasat mai mult de 5s impreuna cu
seteaza valoarea setpointu-lui
butonul PRG/MUTE, accesaeaza parametrii “C” din
meniu sau descarca lista de parametri
• daca este apasat mai mult de 5s impreuna cu
butonul UP/CC, porneste procedura de imprimare a
rapoartelor (functie valabila dar cu implementare)
Tab. 3.b
Setarea valorii setpoint-lui (valoare temperaturii dorite)
Pentru afisarea sau setarea valorii, se procedeaza astfel:
1)apasati butonul set pentru mai mult de 1 secunda pentru afisarea valorii setpoint-lui;
2)credteti sau descresteti valoarea folosind butoanele
si
3)apasati din nou butonul set pentru a confirma noua valoare.
, pana ajungeti la valoarea dorita;
Anularea alarmelor manual
Toate alarmele cu resetare manuala pot anulate apasand impreuna tasta prg si
pentru minim 5s.
Degivrare manuala
Ca si degivrarea automata, degivrarea manuala poate fi pornite daca se indeplinesc conditiile de temperatura, apasad butonul
5s
Butonul ON/OFF
Apasand butonul
pentru 5s, schimba starea instalatiei on/off. Cand controlerul este off este in modul standby, de aceea inainte de a incepe mentenanta
instalatiei, trebuie deconaectat de la tensiune.
Functia HACCP
MasterCella are implementata aceasta functie in standard, pentru a monitoriza temperatura din depozitul de alimente. Alarma “HA”=depasirea pragului maxim:
in plus, pana la trei tipuri de alarme HA sunt salvate (HA, HA1, HA2), respective de la cea mai recenta (HA) pana la cea mai veche (HA2), cu un semnal Han care
afiseaza numarul de alarme HA. Alarma “HF”=lipsa tensiune pentru mai mult de 1 minut si depasirea valorii maxime a AH: pana la trei alarme de tip HF sunt
salvate (HF,HF1,HF2), respective de la cea mai noua (HF) pana la cea mai veche (HF2), cu un semnal HFn care afiseaza numarul de evenimente HF ocupate.
Setarea alarmei HA/HF: parametric AH ( prag de temp. inalta); AD si Htd (Ad+Htd=intarziere alarmei HACCP).
Afisarea intarzierilor
1. cand apasam butonul HACCP mai mult de o secunda, se vizualizeaza numele primullui parametru care are legatura cu alarmele HA si HF;
2. folositi butoanele
si
pentru a derula lista de parametric care au legatura cu alarmele HA si HF;
3. odata ce s-a ajuns la parametrul dorit, apasati tasta set pentru vizualizarea valorii;
4. daca parametrul selectat este HA sau HF, apasati butoanele
si
pentru afisarea anului, lunii, zilei, orei, minutului si duratei ultimei alarme aciva HA
sau HF. Exemplu: y03
M07
d22
h23
m57
t99
start again.
Secventa indica faptul ca ultima alarma HA sau HF a fost active pe 22 iulie 2003 la ora 23:57 si a durat 99 ore;
5. apasand tasta set din nou, reveniti la lista de parametric care au legatura cu alarmele HA si HF; urmatoarele functii sunt valabile doar din meniu:
–– stergerea alarmelor HACCP, apasand tasta HACCP mai mult de 5s (mesajul ‘rES’ indica faptul ca alarmele au fost sterse, si LED-ul HACCP se opreste
din clipocit., semnalul HA si/sau HF este resetat si monitorizarea HA reincepe);
–– stergerea alarmei HACCP si alarmelor salvate (Han, HA,HA1, HA2, HFn, HF, HF1, HF2), apasand tasta HACCP si
mai mult de 5s (mesajul ‘rES’
indica faptul ca alarmele au fost sterse, si LED-ul HACCP se opreste din clipocit., semnalul HA si/sau HF este resetat, alarmele HAn, HA, HA1,HA2, HFn, HF,
HF1, HF2 sunt anulate si monitorizare HA reincepe);
6. pentru a reveni la functionarea normala in orice timp, apasati tasta prg pentru 3 s, sau asteptati pentru a expira timpul (60s) fara a atinge alte taste.
4
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
Pentru a active functia ciclului continuu, apasati tasta
mai mult de 5s. In timpul functionarii ciclului continuu, compresorul continua sa functioneze pe toata
perioada, si se va opri pe perioada de oprire a ciclului sau cand se ajunge la temperatura minima prestabilita (Al= pragul minim de alarma temperatura). Setand
ciclul continuu: paramtrul “cc” (perioada ciclului continuu): “cc”=0 niciodata active; parametrul “c6” (intarzierea alarmei dupa terminarea ciclului): anuleaza sau
intarzie alarma de temperatura scazuta la sfarsitul ciclului continuu.
Procedura de setare a parametrilor impliciti
Pentru setarea parametrilor se procedeaza astfel:
• daca “Hdn”=0 : 1) deconectati alimentarea aparatului; 2) reconectati aparatul tinand apasata tasta prg pana apare mesajul “Std” pe display. Nota: valoarea
implicita este setata doar pentru parametric vizibili (C si F). Pentru mai lulte detalii vezi tabelul General cu parametri.
• daca “Hdn”<> 0 : 1) deconectati alimentarea aparatului; 2) reconectati aparatul tinand apasata tasta prg pana apare valoarea parametrului 0 pe display;
3) selectati valoarea parametrilor impliciti, intre 0 si “Hdn”, folosind butoanele
si
; 4) apasati tasta prg pana apare mesajul “Std” pe display.
Atribuirea automata a adresei seriale
Aceasta ete o procedura speciala care foloseste o aplicatie instalata pe PC pentru setarea simpla si controlul adreselor seriale a tuturor echipamentelor (caracteristica a acestei functii) conectate la o retea CAREL. Procedura este extreme de simpla:
1. Folosind softul de la distanta, porniti procedura “Network definition”; procedura porneste trimitand un mesaj special (‘<ADR>’) la reteaua CAREL, care
contine adrese in retea;
2. apasand butonul prg de pe aparat activati recunoasterea mesajului, care automat seteaza adresa cu valoarea dorita si trimite un mesaj de confirmare
aplicatiei, care contine codul echipamentului si vesiunea de serie a aparatului (mesajul’V’). Dupa recunoasterea mesajului trimis de aplicatia de la distanta,
echipamentul afiseaza mesajul ‘Add’ pentru 5 secunde, urmat de valoarea adresei seriale inregistrate;
3. aplicatia, odata ce mesajul de confirmare a fost receptionat de aparat, salveaza informatia receptionata in propria baza de date, crescand cu 1 adresa seriala si
trimitand din nou mesajul ‘<ADR>’;
4. in acest punct, repetati procedura de la punctual 2 si la alt aparat, pana cand definiti adresele seriale la toata reteaua.
Nota: odata ce adresa a afost alocata in aparat, operatia este dezactivata pentru el timp de 1 minut, pentru conditii de securitate, timp in care o alata adresa nu
poate si alocata aparatului.
Acesare parametrilor (tip C)
1.
2.
3.
4.
apasati impreuna butoanele prg si set pentru mai mult de 5 secunde, pe display se vizualizeaza “0” (introduceti parola)
si
pentru a afisa numarul”22” (parola pentru accesare parametric)
folosind butoanele
confirmati apasand butonul set
pe display se afiseaza primul parametru de tip “C”
Acesare parametrilor (tip F)
1. apasati butonul prg mai mult de 5 secunde (in cazul unei alarme, mai intai anulati soneria), pe display se afiseaza primul parametru de tip “F”.
Modificarea parametrilor
Dupa ce se afiseaza parametrul, chiar daca este de tip “C” sau “F”, procedura este urmatoarea:
1. utilizati butoanele
sau
pentru a derula lista de parametric pana ajungeti la cel pe care il vreti modificati; cand derulati, o iconita apare pe display
pentru afisarea categoriei din care face parte parametrul;
2. alternativ, apasati butonul prg pentru afisarea unui meniu pentru acces rapid la familia de parametric ce se vrea modificata;
3. deruland meniul cu butoanele
si
, se vizualaizeaza codurile categoriilor de parametric (vezi tabelul General de parametri), insotite de iconita
corespunzatoare pe display (daca este present);
4. odata ce ati ajuns la categoria dorita, apasati set pentru acces direct la primul parametru din categoria aleasa (daca nici un parametru nu este vizibil,
apasand set va avea effect);
5. in acest punct, continuati sa derulati lista de parametric sau reveniti la meniul “Categories” apasand tasta prg;
6. apasati set pentru vizualizarea valorii associate cu parametrul;
7. cresteti sau descresteti valoarea folosind butoanele
sau
;
8. apasati set pentru salvarea temporara a noii valori si revenirea la vizualizarea parametrilor;
9. repetai operatia de la punctual 1 sau punctual 2;
10. daca paramatru are sub-parametri, apasati set pentru afisarea primului sub-parametru;
11. apasati butoanele
sau
pentru vizualizarea tuturor subparametrilor;
12. apasati set pentru afisarea valorilor;
13. cresteti sau descresteti valoarea folosind butoanele
sau
;
14. apasati set pentru salvarea temporara a noii valori si revenirea la vizualizarea codului sub-parametrilor;
15. apasati prg pentru a reveni la vizualizarea parametrului.
Salvarea valorilor noi associate parametrilor
Pentru salvarea definitive a noii valori a parametrului modificat, apasati butonul prg mai mult de 5 secunde, astfel iesind din procedura de programare a
parametrului. Toate modificarile facute parametrilor, si salvate temporar pe RAM pot fi sterse, revenind la” functionarea normala”, nu atingeti nici un buton timp
de 60 secunde, si lasati sa expire seriunea dupa timpul alocat. Daca aparatul este deconectat de la tensiune inainde de a apasa tasta prg, toate modificarile
facute parametrilor si salvate temporar vor fi pierdute.
5
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ROMANA
Ciclu continuu
Acces direct la parametri prin selectarea categoriei
ROMANA
Configurarea parametrilor poate fi accesata, asa cum a fost descrisa mai sus, deasemenea si dupa categorie (vezi iconitele si abrevierile in tabelul ce urmeaza), in
functie cu lista de pe display echivalent cu nume si cu iconita corespunzatoare. Pentru a avea acces direct la selectia grupei de parametric dupa categorie, apasati
prg, UP/DOWN si pentru a modifica parametric apasati set, UP/DOWN.
Categorie
Parametri senzori
Parametri
/
Text
‘Pro’
Parametri control
r
‘CtL’
Parametri compresor
c
‘CMP’
Parametri degivrare
d
‘dEF’
Parametri aparme
A
‘ALM’
Parametri ventilator
F
‘FAn’
Configurare parametri
Parametri HACCP
H configuration
H HACCP
‘CnF’
‘HcP’
Parametri RTC
rtc
‘rtc’
Iconita
Tab. 3.c
Configurare sensor (/A2 la /A4)
La seria MasterCella, acesti parametric sunt folositi pentru configurarea modului senzorului: 0 = fara senzor; 1 = sensor produs (doar vizualizare); 2= sensor
degivrare; 3 = sensor condensare; 4 = sensor anti-inghet.
Configurarea intrarii digitale (A4,A5)
La MasterCella, acest parametru si modelul de controller folosit definesc functionalitatea intrarii digitale:
0 = intrare neactivata;
1 = alarma externa imediata, normal inchis: deschis=alarma;
2 = intarziere alarma externa, normal inchis;
3 = activare degivrare de la un contact extern (un contact extern poate fi conectat la intrarile multifunctionale pentru a active sau dezactiva degivrarea);
4 = porneste deg. Cand se inchide contactul extern;
5 = contact usa care opreste compresorul si decivrarea: deschis = usa deschisa;
6 = ON/OFF la distanta: inchis = ON;
7 = contact cortina: inchis =perdea coborata;
8 = intrare presostat joasa pentru pump-down: deschis = joasa presiune;
9 = contact usa care opreste doar ventilatoarele: deschis = usa deschisa;
10 = functionare directa/inversa: deschis = direct;
11 = sensor lumina;
12 = activare iesire AUX (configurare cu parametric H1 dau H5): deschis = dezactivat;
13 = contact usa care opreste comp si vent si nu controleaza lumina;
14 = contact usa care opreste vent si nu controleaza lumina.
Configurarea iesirii pe releu auxiliar AUX1 si AUX2 (H1 si H5)
Acestia astabilesc cand al patrulea si al cincilea releu (daca este present) sunt folositi ca iesiri auxiliare (ex. Vent. evacuare sau alt aparat ON/OFF), ca o iesire de
alarma, ca iesire pentru iluminat, ca si degivrare pentru un o suflanta auxiliara, ca si control valva Pump-Down sau ca o iesire pentru ventilatoarele condensatorului.
0 = iesire alarma: normal energizat; releul nu este energizat cand alarma apare;
1 = iesire alarma: normal neenergizat; releul este energizat cand alarma apare;
2 = iesire auxiliara;
3 = ieisre ilumiat;
4 = iesire degivrarepentru vaporizator auxiliar;
5 = iesire Pump-Down;
6 = iesire condensator;
7 = intarzierea iesirii pentru compresor;
8 = iesirea auxiliara cu oprire;
9 = iesire iluminat cu oprire;
10 = dezactivare iesire;
11 =inverseaza iesirea cu controlul in banda moarta;
12 = iesire treapta al doilea compresor;
13 = iesire treapta al doilea compressor cu rotatie.
Atentie: modul H1/H5 = 0 este util pentru semnalizarea alarmelor chiar cand tensiunea este oprita.
cu iesirea, setati H1 = 10 si H5 = 3. Este necesar sa asociati releul asociat
Nota: la modelele cu un singur releu auxiliary, pentru asocierea butonului
cu aux 1 la iesirea aux 2. Operatia poate fi efectuata folosind kit-ul de programare PSOPZPRG00 si cheia de programare PSOPZKEY00/A0.
Data si ziua producerii degivrarii (parametri td1 la td8)
0 = nici un eveniment; 1 la 7 = Luni pana Duminica; 8 = de Luni pana Vineri; 9 = de Luni pana Sambata; 10 = Sambata si Duminica; 11 = in fiecare zi.
6
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
UOM = unitate de masura; Def. = val. implicita
Simbol
Cod.
Pw
/2
/3
/4
/5
/6
/tI
/tE
/P
/A2
/A3
/A4
/A5
/c1
/c2
/c3
/c4
/c5
Simbol
Cod.
St
rd
rn
rr
r1
r2
r3
r4
r5
rt
rH
rL
Parametru
Parola
stabilitatea masuratorii
rata afisarii senzorului
senzor virtual
selectati °C sau °F
0: °C
1: °F
Punct zecimal
Cu zecimi de un grad
Fara zecimi de un grad
vizualizare pe terminal intern
1: sensor virtual
2: senzorilor 1
3: senzorilor 2
4: senzorilor 3
5: senzorilor 4
6: senzorilor 5
7: set point
vizualizare pe terminal extern
fara conexiune de la distanta
1: sensor virtual
2: senzorilor 1
3: senzorilor 2
4: senzorilor 3
5: senzorilor 4
6: senzorilor 5
selectare tip senzor
NTC standard cu marja de la -50la90 °C
NTC dedicate cu marja de la -40la150 °C
PTC standard cu marja de la -50la150 °C
configurare sensor 2
0: Lipsa senzor
1: Senzor produs (doar vizualizare)
2: Senzor degivrare
3: Senzor condensare
4: Senzor anti-inghet
configurarea senzorilor 3 (S3/DI1)
Idem / A2
configurarea senzorilor 4 (S4/DI2)
Idem / A2
configurarea senzorilor 5 (S5/DI3)
Idem / A2
calibrarea senzorilor 1
calibrarea senzorilor 2
calibrarea senzorilor 3
calibrarea senzorilor 4
calibrarea senzorilor 5
Parametru
Set point temperatura
controlul delta
zona moarta
inversati control delta cu zona moarta
minim setpoint permis
maxim setpoint permis
mod de operare
0: Direct (frig) avand controlul degivrarii
1: Direct (frig)
2: Ciclu invers (incalzire)
variatia automata a setpoint zi/noapte
activare monitorizare temperatura
0: Dezactivat
1: Activat
intervalul de monitorizare al temperaturii
temperatura maxima citita
temperatura minima citita
7
AD
AD
AD
AD
AD
AD
U.M.
flag
Tip
C
C
C
C
C
Min
0
1
0
0
0
Max
200
15
15
100
1
Deg.
22
4
0
0
0
AD
flag
C
0
1
0
AD
-
C
1
7
1
AD
-
C
0
6
0
AD
-
C
0
2
0
D
A
-
C
C
0
0
4
4
2
0
AD
-
C
0
4
0
AD
-
C
0
4
0
AcD
-
C
0
4
0
AD
AD
AD
AD
AD
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
C
C
C
C
C
-20
-20
-20
-20
-20
20
20
20
20
20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
U.M.
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
flag
Tip
F
F
C
C
C
C
C
Min
r1
0.1
0.0
0.1
-50
r1
0
Max
r2
20
60
20
r2
200
2
Deg.
0.0
2.0
4.0
2.0
-50
60
0
AD
AD
°C/°F
flag
C
C
-20
0
20
1
3.0
0
AD
AD
AD
ore
°C/°F
°C/°F
F
F
F
0
-
999
-
-
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ROMANA
4. CUPRINSUL PARAMETRILOR FUNCTIONALI
Simbol
ROMANA
Cod.
c0
c1
c2
c3
c4
cc
c6
c7
c8
c9
c10
c11
Simbol
Cod.
d0
dI
dt1
dt2
dP1
dP2
d3
d4
d5
d6
dd
d8
d8d
d9
d/1
d/2
dC
d10
d11
d12
dn
dH
Simbol
Cod.
A0
A1
AL
AH
Ad
A4
Parametru
intarzierea releului compressor, vent, si AUX la pornire, la control cu banda moarta
timpul minim intre doua porniri succesive
timp minim repaus compresor
timp minim functionare compresor
setarea functonarii
perioada ciclului continuu
intarzierea alarmei dupa ciclu continuu
timpul maxim de Pump-Down
intarzierea pornirii compresorului dupa functionarea valvei PD
activarea functiei autostart cu functionare PD
selectare Pump-Down dupa timp si presiune
0: Pump-down dupa presiune
1: Pump-down dupa timp
intarzierea intarzierii compresorului
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
U.M.
min
min
min
min
min
ore
ore
s
flag
flag
Tip
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Max
15
15
15
15
100
15
250
900
60
1
1
Deg.
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
0
AD
s
C
0
250
4
Parametru
tipul degivrarii
0: Degivrare electrica dupa timp
1: Degivrare cu gaze calde dupa temperatura
2: Degivrare electrica dupa timp
3: Degivrare cu gaze calde dupa timp
4: Degivrare electrica termostatata dupa timp
intervalul intre doua degivrari
temperatura sf. degivrare, vaporizator
temperatura sf. degivrare, vaporizator aux.
perioada maxima de degivrare, vaporizator
perioada maxima de deg., vaporizator aux
pornirea intarziata a degivrarii
activarea degivrarii la pornire
0: Fara degivrare la pornirea echipamentului
1: Degivrare la pornirea echipamentului
intarzierea deg.la pornire
vizualizarea in timpul degivrarii
0: Afisarea alternata dEF si valoarea senzorului
1: Afisare ultimei vavori a temperaturii
2: Afisare doar dEF
perioada scurgere dupa degivrare
intarzierea alarmei dupa degivrare
intarzierea alarmei dupa deschiderea usii
prioritatea degivrarii peste protectia compres.
0: Se tine cont de timpul de protectie c1, c2 si c3
1: Nu se tine cont de timpul de protectie c1, c2 si c3
afisarea senzorului de degivrare
afisarea senzorului de degivrare 2
timp alocat pentru degivrare
0: dI in ore, dP1 si dP2 in minute
1: dI in minute, dP1 si dP2 in secunde
timp de functionare compressor
pragul de temp. al timpului de functionare
degivrarea avansata
perioada normala a degivrarii
factorul proportional ptentru var. dupa ‘dI”
AD
AD
U.M.
flag
Tip
C
Min
0
Max
4
Deg.
0
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
ore
°C/°F
°C/°F
min
min
min
flag
F
F
F
F
F
C
C
0
-50
-50
1
1
0
0
250
200
200
250
250
250
1
8
4.0
4.0
30
30
0
0
AD
AD
min
-
C
C
0
0
250
2
0
1
AD
AD
AD
AD
min
ore
min
flag
F
F
C
C
0
0
0
0
15
250
250
1
2
1
0
0
AD
AD
AD
°C/°F
°C/°F
flag
F
F
C
0
1
0
AD
AD
AD
AD
AD
ore
°C/°F
-
C
C
C
C
C
0
-20
0
1
0
250
20
3
100
100
0
1.0
0
65
50
Parametru
alarma si diferential ventilatie
tipul pragului ‘AL’ si ‘AH’
0: AL si AH sunt praguri relative
1: AL si AH sunt praguri absolute
pragul de temperatura joasa
pragul de temperatura inalta
intarzierea alarmei temp. joase si inalte
configurarea ID 1
AD
AD
AD
U.M.
°C/°F
flag
Tip
C
C
Min
0.1
0
Max
20
1
Deg.
2.0
0
AD
AD
AD
A
D
°C/°F
°C/°F
min
-
F
F
F
C
C
-50
-50
0
0
0
200
200
250
14
14
0.0
0.0
120
0
3
s
0: Intrare inactiva
1: Alarma externa imediata
2: Alarma externa intarziata
3: Daca este model M, selectia senzorului
3: Alte modele, activarea degivrarii
4: Porneste degivrarea
5: : Oprirea compresorului si ventilatoarelor la deschiderea usii
6: on/off de la distanta
7: Activarea perdelei
8
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
Simbol
Cod.
H0
H1
H2
0
0
0
100
250
1
0
0
0
AD
-
C
0
14
0
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
flag
°C/°F
°C/°F
min
°C/°F
min
C
C
C
C
C
C
C
0
0.0
0.1
0
0
-50
0
1
200
20
250
250
200
15
0
70.0
10
0
0
-5.0
1
Parametru
controlul ventilatiei
0: Ventilatoarele pornite mereu
1: Controlul ventilatoarelor in functie de diferenta de temperatura intre
senzorul virtual si temperatura din vaporizator
2: Controlul ventilatoarelor in functie de temperatura din vaporizator
temperatura de pornire a ventilatiei
oprire vent. cu compressor oprit
0: Ventilatoarele tot timpul pornite
1: Ventilatoarele oprite cand compresorul este oprit
ventilatie in degivrare
0: Functionare ventilatoare pe timpul degivrarii
1: Nefunctionare ventilatoare pe timpul degivrarii
oprire ventilatie dupa drenare
temperatura de oprire vent. condensator
diferential de pornire vent. condensator
AD
D
U.M.
flag
Tip
C
Min
0
Max
2
Deg.
0
D
D
°C/°F
flag
F
C
-50
0
200
1
5.0
1
D
flag
C
0
1
1
D
AD
AD
min
°C/°F
°C/°F
F
C
C
0
-50
0.1
15
200
20
1
40
5.0
Parametru
adresa seriala
functia releu 4
0: Iesirea de alarma in tensiune
1: Iesire de alarma fara tensiune
2. Iesire auxiliara
3: Iesirea de iluminat
4: Iesirea auxiliara de degivrare
5: Iesirea valvei Pump down
6: Iesire ventilatorului de condensator
7: Intarzierea Iesirii compresorului
8: Dezactivarea iesirii auxiliare cand este OPRIT
9: Dezactivarea iesirii iluminatului cand este OPRIT
10: Nici o functie asociata cu iesirea
11: Functionare inverse in controlul cu banda moarta
12: Iesirea treptei celui de-al doilea compresor
13: Iesirea treptei celui de-al doilea compresor cu rotatie
dezactivare tastatura / inflarosu
AD
AD
AD
U.M.
flag
Tip
C
C
Min
0
0
Max
207
13
Deg.
1
1
AD
flag
C
0
6
1
0
1
2
3
4
•
5
•
6
Functionarea tastaturii
"•" = Dezactivat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
s
•
•
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ROMANA
C
C
C
Telecomanda
modifica
Fd
F4
F5
min
min
flag
Set point
modifica
F3
AD
AD
AD
Parametru F
modifica
F1
F2
0
JOS/DEG
SET
Cod.
F0
14
SUS/CC
Simbol
0
PRG/FARA SUNET
(fara sunet)
Ado
Ac
AE
Acd
AF
ALF
AdF
C
HACCP
A9
-
ILUMINAT
ON/OFF
AUX
A6
A7
A8
AD
Parametru “H2”
A5
8: Presostat de joasa presiune
9: Oprirea doar a ventilatoarelor la deschiderea usii
10: Functionare directa/inversa
11: Senzor lumina
12: Activarea iesirii auxiliare AUX
13: Oprirea compresorului si ventilatoarelor la deschiderea usii si controlul
luminii
14: Oprirea doar a ventilatoarelor la deschiderea usii fara controlul luminii
configurarea ID 2
Idem A4
oprire compressor sau alarma externa
intarzierea alarmei externe
activarea alarma ‘Ed1’ si ‘Ed2’
0: Activarea semnalelor Ed1 si Ed2
1: Dezactivarea semnalelor Ed1 si Ed2
configurarea ID 3
Idem A4
Controlul luminii la deschiderea usii
alarma temperatura inalta condensator
diferential temperatura inalta condesator
Intarzierea alarmei temp. inalta cond.
timpul oprire sensor iluminat
prag de alarma anti inghet
intarziere alarma anti inghet
ROMANA
H3
H4
AD
AD
flag
C
C
0
0
255
1
0
0
AD
flag
C
0
13
1
AD
AD
flag
C
C
0
0
255
1
0
0
AD
flag
C
0
1
0
Hdh
activare cod pentru telecomanda
dezactivarea buzzer
0: Sonerie activata
1: Sonerie dezactivata
functia releu 5
Idem H1
blocare tastatura
selectare activare iesire cu banda moarta
0: Cu legatura la iesirea configurata la iluminat
1: Cu legatura la iesirea configurata la auxiliar
activare variatia setpoint cu banda moarta
0: Variatia setointului cand este Dezactivata
1: Variatia setointului cand este Activata
set oprire rezistente anticondens
AD
°C/°F
C
-50
200
0.0
Cod.
HAn
HA
y__
M__
d__
h__
n__
t__
HA1
HA2
HFn
HF
y__
M__
d__
h__
n__
t__
HF1
HF2
Htd
Parametru
numar de evenimente HA ocupate
Data.timp al ultimului eveniment HA
An
Luna
Zi
Ora
Minut
Perioada
Data.timp al 2-lea eveniment HA
Data.timp al 3-lea eveniment HA
numar de evenimente HF ocupate
Data.timp al ultimului eveniment HF
An
Luna
Zi
Ora
Minut
Perioada
Data.timp al 2-lea eveniment HF
Data.timp al 3-lea eveniment HF
Intarzierea alarmei HACCP
AD
AD
AD
U.M.
Ani
Luni
Zile
ore
Minute
ore
Ani
Luni
Zili
ore
Minute
ore
min
Tip
C
C
Min
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
Max
15
99
12
7
23
59
99
15
99
12
7
23
59
99
250
Deg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod.
td1
d__
h__
n__
td2
td3
td4
td5
td6
td7
td8
ton
d__
h__
n__
toF
d__
h__
n__
tc
y__
M__
d__
u__
h__
n__
Parametru
timp degivrare 1
Zi
Ora
Minut
timp degivrare 2
timp degivrare 3
timp degivrare 4
timp degivrare 5
timp degivrare 6
timp degivrare 7
timp degivrare 8
Iluminat/aux On/Off periada
Zi
Ora
Minut
Iluminat/aux On/Off periada
Zi
Ora
Minut
setare data/timp RTC
An
Luna
Zi din luna
Zi din saptamana
Ora
Minuto
AD
AD
U.M.
Zile
ore
Minute
Zile
ore
Minute
Zile
ore
Minute
Ani
Luni
Zile
Zile
ore
minute
Tip
C
Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
Max
11
23
59
11
23
59
11
23
59
99
12
31
7
23
59
Deg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
0
0
H5
H6
H8
H9
Simbol
Simbol
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Tab. 4
Avertizare importanta: pentru ca setarea timpului sa devina imediat operationala, opriti si porniti aparatul. Daca aparatul nu este oprit, timpul va fi operational
urmatoarea data cand va fi folosit, cand timpul iar va fi setat.
10
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ROMANA
5. TABELUL CU ALARME SI SEMNALE: vizualizare, buzzer si relee
Urmatorul table descrie alarmele si semanlele de pe controller, cu descrierea corespunzatoare, starea buzzerului, releul de alarma si modul de resetare.
Cod
‘rE’
Iconita de pe display
Clipocire
‘E0’
Clipocire
‘E1’
Clipocire
‘E2’-3-4
‘___’
‘LO’
Clipocire
Nu
Clipocire
‘HI’
Clipocire
‘AFr’
Clipocire
‘IA’
Clipocire
‘dA’
‘dEF’
‘Ed1’-2
‘Pd’
Clipocire
active
Nu
Clipocire
‘LP’
Clipocire
‘AtS’
‘cht’
‘CHT’
‘dor’
‘Etc’
‘EE’
‘EF’
‘HA’
‘HF’
‘rCt’
‘Add’
‘Prt’
‘LrH’
‘HrH’
‘ccb’
‘ccE’
‘dFb’
‘dFE’
‘On’
‘OFF’
‘rES’
‘n1’...‘n6’
‘dnL’
‘d1’...‘d6’
Clipocire
Nu
Clipocire
Clipocire
Clipocire
Clipocire
Clipocire
Clipocire
Clipocire
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Semnal
Clipocire
Semnal
Clipocire
Releu de alarma
Active
Buzeer
Active
Reset
Automat
Descriere
defect sensor virtual
off
off
Automat
defect sensor camera S1
off
off
Automat
defect sensor degivrare S2
off
off
Automat
defect sensor S3-4-5
off
Active
off
Active
Automat
Automat
sensor neactivat
alarma temperatura joasa
Active
Active
Automat
alarma temperatura inalta
Active
Active
manuale
alarma anti -inghet
Active
Active
Automat
alarma instantanee pentru contact extern
Active
Active
Automat
intarzierea alarma pentru contact extern
off
off
Active
off
off
Active
Automat
autom./manual
autom./manual
functionare degivrare
sfarsit deg. dupa timp la vaporizator 1-2
alarma timp maxim pump-down
Active
Active
autom./manual
alarma temperatura joasa
Active
Active
autom./manual
autopornire in pump-down
off
Active
off
Active
autom./manual
manuale
prealarmare temp. inalta condensator
temp. inalta condensator
Active
Active
Automat
alarma usa deschisa de prea mult timp
off
off
autom./manual
alarma RTC
off
off
Automat
eroare parametru instalatie EEPROM
off
off
Automat
eroare parametru functionare EEPROM
off
off
manuale
HACCP alarma de tip ‘HA’
off
off
manuale
HACCP alarma de tip ‘HF’
Automat
activarea aparatului pentru programare de la telecomanda
procedura in lucru pentru alocare adresa seriala in mod automat
raportul a fost printat
activarea procedurii de umiditate relative scazuta
activarea procedurii de umiditate relative crescuta
cerere pornire ciclu continuu
cerere oprire ciclu continuu
cerere pornire degivrare
cerere oprire degivrare
Switch ON
Switch OFF
Anulare alarma prin comada manuala
Anulare alarme HACCP
Anulare minitorizare temperatura
indica alarma active la instalatia 1 la 6 in retea
Active
Active
off
off
Download in lucru
d6’Download cu erori la aparatele 1 la 6
Tab. 5.a
Nota: Buzzerul este activat daca este activ parametrul ‘H4’.
Releul de alarma este activat daca unal din iesirile auxiliare, 1 sau 2 (‘H1’ si ‘H5’) a fost alocata la functia de releu alarma (normal inchis sau normal deschis).
11
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
1. INTRODUCTION
MasterCella is the new electronic controller for static or ventilated refrigerating units, able to manage all the actuators normally featured, such as:
compressors, fans, defrost, alarms and lights. The MasterCella case is IP65 and the electrical wiring is especially simple, due to the fact that the front panel
can be removed. The MasterCella case allows installation either on the panel or on the wall.
ENGLISH
2. OPTION CODES
CODE
IRTRRES000
IROPZSEM10
IROPZSEM30
PST00VR100
IR00RG0000
IR00RR0000
PSTCON0300
PSTCON1000
PSOPZKEY00
PSOPZKEYA0
IROPZKEY00
IROPZKEYA0
VPMSTDKY*0(1,2)
MDOPZCA000
MDOPZCB000
0402512CEL
0402515CEL
0402517CEL
DESCRIPTION
small infrared remote control
RS485 serial board with automatic recognition of the polarity +/RS485 serial board with automatic recognition of the polarity +/- and connection of repeater display
remote repeater display
remote repeater display ir33 range green display
remote repeater display ir33 range red display
connection cables to the repeater display, one end with screw, 3 metres long
connection cables to the repeater display, one end with screw, 10 metres long
parameter programming key with 12V batteries included
parameter programming key with external 230 Vac power supply
parameter programming key with extended memory and 12V batteries included
parameter programming key with extended memory and external 230 Vac power supply
programming key kit
optional board with 3 repeat connectors
optional board with 5 repeat connectors
Disconnecting switch 32 A
Shaft H= 85 mm
Yellow/red disconnecting switch
Tab.2.a
3. DISPLAY
MasterCella is fitted with a three digit LED display for the temperature, and icons for displaying the operating status. It can also be connected, using a special
interface, to a further display, used, for example, to show the reading of the third probe.
3.1 Signals on the display
Icon
Function
Normal Operation
OFF
ON
COMPRESS.
Startup
flashing
compressor on
compressor off
compressor call
fan on
fan off
fan call
defrost in progress
no defrost call
defrost call
AUX
ALARM
AUX auxiliary output active
delayed external alarm (before
the time A7’ has elapsed)
AUX auxiliary output not active
no alarm present
CLOCK
if at least one timed defrost has
been set
LIGHT auxiliary output active
no timed defrost set
anti-sweat heater function active
alarms in norm. operation (e.g. high/low
temperature) or alarm from external digital
input, immediate or delayed
clock alarm
LIGHT auxiliary output not active
anti-sweat heater function active
no malfunction
malfunction (e.g. EEPROM error or probes
faulty)
HACCP alarm saved (HA and/or HF)
FAN
DEFROST
LIGHT
SERVICE
HACCP
HACCP function enabled
HACCP function not enabled
CYCLE
CONTINUOUS CYCLE
function activated
CONTINUOUS CYCLE function
not activated
ON if Real-Time
Clock present
CONTINUOUS CYCLE function call
Tab. 3.a
The flashing status indicates that the function has been called but cannot be run until the delay timers expire.
3
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
3.2 Buttons on the keypad
Icon
Button
HACCP
ON/OFF
Pressing the button alone
enters the menu to display and delete of
the HACCP alarms
Normal operation
Pressing together with other buttons
Automatic address
assignment request
if pressed for more
than 5 s at start-up,
activates the procedure
for restoring the default
parameters
if pressed for more
than 1 s, starts the
automatic serial
address assignment
procedure
if pressed for more than 5 s, switches the
unit on/off
• if pressed for more than 5s together with the SET
button, accesses the menu for setting the type “C” parameters (Confi guration) or downloading the parameters.
• if pressed for more than 5s together with the UP/CC
button, resets any alarms with manual reset
• if pressed for more than 5s together with the SET
button, starts the report printing procedure (function
available but management to be implemented)
• if pressed for more than 5s together with the PRG/MUTE
button, resets any alarms with manual reset
ENGLISH
PRG/MUTE if pressed for more than 5 s, accesses the
menu for setting the type “F” parameters
(Frequent). In the event of alarms:
mutes the audible alarm (buzzer) and
deactivates the alarm relay
UP/CC if pressed for more than 5 s, activates/
deactivates the continuous cycle
LUCE
Start-up
if pressed for more than 1 s, activates/
deactivates auxiliary output 2
AUX
if pressed for more than 1 s, activates
deactivates auxiliary output 1
DOWN/DEF if pressed for more than 5 s, activates/
deactivates a manual defrost
SET
if pressed for more than 1 s, displays
and/or sets the set point
• if pressed for more than 5s together with the PRG/MUTE
button, accesses the menu for setting type “C” parameters
(Configuration) or downloading the parameters
• if pressed for more than 5s together with the UP/CC
button, starts the report printing procedure (function
available but management to be implemented)
Tab. 3.b
Setting the set point (desired temperature value)
To display or set the set point, proceed as follows:
1) press the set button for more than 1 second to display the set point;
2) increase or decrease the value of the set point with the
3) press the set button again to confi rm the new value.
and
buttons respectively, until reaching the desired value;
Resetting alarms with manual reset
All the alarms with manual reset can be reset by pressing the prg and
buttons together for more than 5 s.
Manual defrost
As well as the automatic defrost, a manual defrost can be started if the temperature conditions are right, by pressing the button
for 5 seconds.
ON/OFF button
Pressing the button
for 5 seconds switches the unit on/off. When the controller is off it is in standby mode, therefore before performing maintenance on
the unit, power must be disconnected.
HACCP function
MasterCella is compliant with the HACCP standards, as it monitors the temperature of the food stored. Alarm “HA”= maximum threshold exceeded: in
addition, up to three HA events are saved (HA, HA1, HA2), respectively from the most recent (HA) to the oldest (HA2), with a signal HAn that displays the
number of HA events that have occurred. Alarm “HF”= power failure for more than 1 minute and maximum threshold AH exceeded: up to three HF events
are saved (HF, HF1, HF2), respectively from the most recent (HF) to the oldest (HF2), with a signal HFn that displays the number of HF events that have
occurred. Setting the HA/HF alarm: parameter AH (high temp. threshold); Ad and Htd (Ad + Htd = HACCP alarm delay).
Displaying the details
1)When pressing the HACCP button for more than one second, the display shows the name of the fi rst parameter relating to the HA and HF alarms;
2)Use the
and
buttons to scroll the parameters relating to the HA and HF alarms;
3)Once having reached the desired parameter, press set to display the value;
4)If the selected parameter is HA or HF, press the
HF activated.
and
buttons to display the year, month, day, hour, minute and duration of the last alarm HA or Example: y03
M07
d22
h23
m57
t99
start again...
The sequence indicates that the last HA or HF alarm was activated on 22 July 2003 at 23:57 and lasted 99 hours;
5)Pressing set again returns to the list of param. relating to the HA and HF alarms; the following functions are available from inside the menu:
- delete the HACCP alarm, by pressing the HACCP button for more than 5 seconds (the message ‘rES’ indicates the alarm has been deleted, the HACCP LED stops fl ashing, the HA and/or HF signal is reset and the monitoring of HA resumes);
buttons for more than 5 - delete the HACCP alarm and the alarms saved (HAn, HA, HA1, HA2, HFn, HF, HF1, HF2), by pressing the HACCP and
4
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
seconds (the message ‘rES’ indicates the alarms have been deleted, the HACCP LED stops fl ashing, the HA and/or HF signal is reset, the HAn, HA, HA1, HA2, HFn, HF, HF1, HF2 alarms saved are cancelled and the monitoring of HA resumes);
6)To return to normal operation at any time, press the prg button for 3 s, or wait for the session to expire by timeout (60 s) without pressing any button.
Continuous cycle
To activate the continuous cycle function, press the
button for more than 5 s. During operation in continuous cycle, the compressor continues to operate
for the entire duration, and will stop for cycle timeout or when reaching the minimum temperature established (AL = minimum temperature alarm threshold).
Setting the continuous cycle: parameter “cc” (continuous cycle duration): “cc”= 0 never active; parameter “c6” (alarm bypass after continuous cycle): excludes
or delays the low temperature alarm at the end of the continuous cycle.
ENGLISH
Procedure for setting the default parameters
To set the default parameters on the controller, proceed as follows:
• If “Hdn” = 0: 1) disconnect power from the instrument; 2) reconnect power to the instrument holding the prg button until the message “Std” appears
on the display. Note: the default values are only set for the visible parameters (C and F). For further details see the Summary table of operating parameters.
• If “Hdn” < > 0: 1) disconnect power from the instrument; 2) reconnect power to the instrument holding the prg button until the value 0 appears;
3) select the set of default parameters, between 0 and “Hdn”, using the
on the display.
and
buttons; 4) press the prg button until the message “Std” appears Automatic serial address assignment
This is a special procedure that uses an application installed on a PC to simply set and manage the addresses of all the instruments (that feature this
function) connected to the CAREL network. The procedure is very simple:
1)Using the remote software, start the “Network defi nition” procedure; the application starts sending a special message (‘<!ADR>’) to the CAREL network,
containing the network address;
2)Pressing the prg button on an instrument activates the recognition of this message, which automatically sets the address to the desired value and sends a confirmation message to the application, containing the unit code and the fi rmware revision (message ‘V’). Upon recognition of the message sent by the remote application, the instrument displays the message ‘Add’ for 5 seconds, followed by the value of the serial address assigned;
3)The application, once the confi rmation message has been received from one of the units, saves the information received to its database, increments
the serial address and starts sending the ‘<!ADR>’ message again;
4)At this point, repeat the procedure from point 2 on another unit, until defi ning the addresses of the entire network.
Note: once the address has been assigned on an instrument, operation is disabled on the unit for 1 minute, for safety reasons, during which time a different
address cannot be assigned to the instrument.
Accessing the confi guration parameters (type C)
1) Press the prg and set buttons together for more than 5 seconds, the display will show “0” (the password prompt);
2) Use the
or
button to display the number “22” (password to access the parameters);
3) Confi rm with the set button;
4) The display shows the first modifiable “C” parameter.
Accessing the configuration parameters (type F)
1) Press the prg button for more than 5 sec. (in the event of alarms, fi rst mute the buzzer), the display shows the first modifiable “F” param.
Modifying the parameters
After having displayed the parameter, either type “C” or type “F”, proceed as follows:
1) Use the
or
button to scroll the parameters until reaching the one to be modifi ed; when scrolling, an icon on the display comes on to show the category the parameter belongs to;
2) Alternatively, press prg to display the “categories” menu and quickly access the family of parameters to be modified;
3)
4)
5)
6)
Scroll the menu with the
and
buttons, the display shows the codes of the various categories of parameters (see the Summary table of operating parameters), accompanied by the corresponding icon on the display (if present);
Once having reached the desired category, press set to directly access the first parameter in the chosen category (if none of these parameters are visible, pressing set will have no effect);
At this point, continue to scroll the parameters or return to the “Categories” menu with the prg button;
Press set to display the value associated with the parameter;
7) Increase or decrease the value with the
or
button respectively;
8) Press set to temporarily save the new value and return to the display of the parameter;
9) Repeat the operations from point 1 or from point 2;
10)If the parameter has sub-parameters, press set to display the fi rst sub-parameter;
11)Press the
or
button to display all the sub-parameters;
12)Press set to display the associated value;
13)Increase
or
decrease the value with the or button respectively;
14)Press set to temporarily save the new value and return to the display of the sub-parameter code;
15)Press prg to return to the display of the parent parameter.
Saving the new values assigned to the parameters
To defi nitively save the new values of the modified parameters, press the prg button for more than 5 seconds, thus exiting the parameter programming
procedure. All the modifi cations made to the parameters, and temporarily saved to the RAM can be cancelled, returning to “normal operation”, by not
pressing any button for 60 seconds, and allowing the session to expire by timeout. If power is disconnected from the instrument before pressing the prg
button, all the changes made to the parameters and temporarily saved will be lost.
5
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
Direct access to the parameters by selecting the category
The configuration parameters can also be accessed via the category, as listed in the table below. The summary of operating parameters also shows the
corresponding category for each parameter. To access the categories menu, press prg when the parameter symbol is displayed. Then use UP and DOWN to
scroll the categories. Press set to display the first parameter in the selected category.
Parameters
/
Text
‘Pro’
Control parameters
r
‘CtL’
Compressor parameters
c
‘CMP’
Defrost parameters
d
‘dEF’
Alarm parameters
A
‘ALM’
Fan parameters
F
‘FAn’
Confi guration parameters
HACCP parameters
H configuration
H HACCP
‘CnF’
‘HcP’
RTC parameters
rtc
‘rtc’
Icon
Tab. 3.c
Probe confi guration (/A2 to /A4)
In the MasterCella series, these parameters are used to confi gure the operating mode of the probes: 0 = probe absent; 1 = product probe (display only); 2
= defrost probe; 3 = condenser probe; 4 = antifreeze probe.
Digital input confi guration (A4, A5, A9)
In the MasterCella, this parameter and the model of controller used defi ne the meaning of the digital input:
0 = input not active;
1 = immediate external alarm, normally closed: open = alarm;
2 = delayed external alarm, normally closed;
3 = enable defrost from external contact: open = disabled (an external contact can be connected to the multifunction input to enable or disable the defrost).
4 = start defrost when closing the external contact;
5 = door switch with compressor and fans off: open = door open;
6 = remote ON/OFF: closed = ON;
7 = curtain switch: closed = curtain lowered;
8 = low pressure switch input for pump-down: open = low pressure;
9 = door switch with fans only off: open = door open;
10 = direct/reverse operation: open = direct;
11 = light sensor;
12 = activation of AUX output (if configured with the parameters H1 or H5): opening = deactivation;
13 = door switch with compressor and fans OFF and light not managed;
14 = door switch with fans OFF and light not managed.
Confi guration of AUX1 and AUX2 relay outputs (H1 and H5)
This establishes whether the fourth and the fi fth relay (present only if featured on the model) are used as auxiliary outputs (e.g. demister fan or other
ON/OFF actuator), as an alarm output, as a light output, as a defrost actuator for the auxiliary evaporator, as a control for the Pump-Down valve or as an
output for the condenser fan.
0 = alarm output: normally energised; the relay is de-energised when an alarm occurs;
1 = alarm output: normally de-energised; the relay is energised when an alarm occurs;
2 = auxiliary output;
3 = light output;
4 = auxiliary evaporator defrost output;
5 = Pump-Down valve output;
6 = condenser fan output;
7 = delayed compressor output;
8 = auxiliary output with switch off;
9 = light output with switch off;
10 = output disabled;
11 = reverse output in control with dead band;
12 = second compressor step output;
13 = second compressor step output with rotation.
Warning: mode H1/H5=0 is useful for signalling the alarm status even when power is cut off.
to this output, set H1 = 10 and H5 = 3. In addition, the available
Note: in the models fi tted with only one auxiliary output, to associate the button
relay needs to be assigned for the auxiliary functions to AUX2 rather than AUX1. The operation can be performed using the programming kit PSOPZPRG00 and the programming key PSOPZKEY00/A0.
Date and day of defrost event (parameters td1 to td8)
0= no event; 1 to 7= Monday to Sunday; 8= from Monday to Friday; 9= from Monday to Saturday; 10= Saturday and Sunday; 11= every day.
6
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ENGLISH
Category
Probe parameters
4. SUMMARY OF OPERATING PARAMETERS
UOM = Unit of measure; Def. = Default value
Simbol
Code
Pw
/2
/3
/4
/5
ENGLISH
/6
/tI
/tE
/P
/A2
/A3
/A4
/A5
/c1
/c2
/c3
/c4
/c5
Simbol
Code
St
rd
rn
rr
r1
r2
r3
r4
r5
rt
rH
rL
Parameter
Password
Measurement stability
Probe display response
Virtual probe
Select °C or °F
0: °C
1: °F
Decimal point
with tenths of a degree
without tenths of a degree
Display on internal terminal
1: virtual probe
2: probe 1
3: probe 2
4: probe 3
5: probe 4
6: probe 5
7: set point
Display on external terminal
remote terminal not present
1: virtual probe
2: probe 1
3: probe 2
4: probe 3
5: probe 4
6: probe 5
Select type of probe
NTC standard with range -50T90 °C
NTC enhanced with range -40T150 °C
PTC standard with range -50T150 °C
Configuration of probe 2 (S2)
0: Probe absent
1: Product probe (display only)
2: Defrost probe
3: Condenser probe
4: Antifreeze probe
Configuration of probe 3 (S3/DI1)
As for /A2
Configuration of probe 4 (S4/DI2)
As for /A2
Configuration of probe 5 (S5/DI3)
As for /A2
Calibration of probe 1
Calibration of probe 2
Calibration of probe 3
Calibration of probe 4
Calibration of probe 5
Parameter
Temperature Set point
Control delta
Dead band
Reverse differential for control with dead band
Minimum set point allowed
Maximum set point allowed
Operating mode
0: Direct (cooling) with defrost control
1: Direct (cooling)
2: Reverse-cycle (heating)
Automatic night-time set point variation
Enable temperature monitoring
0: Disabled
1: Enabled
Temperature monitoring interval
Maximum temperature read
Minimum temperature read
7
AD
AD
AD
AD
AD
AD
U.O.M.
flag
Type
C
C
C
C
C
Min
0
1
0
0
0
Max
200
15
15
100
1
Def.
22
4
0
0
0
AD
flag
C
0
1
AD
-
C
1
7
0
0
1
1
AD
-
C
0
6
AD
-
C
0
2
D
A
-
C
C
0
0
4
4
0
0
1
2
3
4
5
6
0
0
1
2
2
0
AD
-
C
0
4
0
AD
-
C
0
4
0
AD
-
C
0
4
0
AD
AD
AD
AD
AD
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
C
C
C
C
C
-20
-20
-20
-20
-20
20
20
20
20
20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
U.O.M.
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C/°F
flag
Type
F
F
C
C
C
C
C
Min
r1
0.1
0.0
0.1
-50
r1
0
Max
r2
20
60
20
r2
200
2
Def.
0.0
2.0
4.0
2.0
-50
60
0
AD
AD
°C/°F
flag
C
C
-20
0
20
1
3.0
0
AD
AD
AD
ore
°C/°F
°C/°F
F
F
F
0
-
999
-
-
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
Code
c0
c1
c2
c3
c4
cc
c6
c7
c8
c9
c10
Simbol
Code
d0
c11
dI
dt1
dt2
dP1
dP2
d3
d4
d5
d6
dd
d8
d8d
d9
d/1
d/2
dC
d10
d11
d12
dn
dH
Simbol
Code
A0
A1
AL
AH
Ad
A4
Parameter
Comp., fan and AUX delay on start-up in dead band
Minimum time between successive starts
Minimum compressor OFF time
Minimum compressor ON time
Duty setting
Continuous cycle duration
Alarm bypass after continuous cycle
Maximum pump down time
Comp. start delay after open PD valve (factory set to 0 and not visible)
Enable autostart function in PD
Select Pump down by time or pressure
0: Pump down by pressure
1: Pump down by time
Second compressor delay
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
U.O.M.
min
min
min
min
min
ore
ore
s
s
flag
flag
Type
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Max
15
15
15
15
100
15
250
900
60
1
1
Def.
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
0
AD
s
C
0
250
4
Parameter
Type of defrost
0: Electric heater defrost by temperature
1: Hot gas defrost by temperature
2: Electric heater defrost by time
3: Hot gas defrost by time
4: Electric heater defrost thermostat by time
Interval between defrosts
End defrost temperature, evaporator
End defrost temperature, aux evap.
Maximum defrost duration, evaporator
Maximum defrost duration, aux evap.
Defrost start delay
Enable defrost on start-up
0: No defrost is performed when the instrument is switched on
1: A defrost is performed when the instrument is switched on
Defrost delay on start-up
Display on hold during defrost
0: Alternating display of dEF and probe value
1: Display of the last temp. shown
2: Display of dEF steady
Dripping time after defrost
Alarm bypass after defrost
Alarm bypass after door open
Defrost priority over compressor protectors
0: The protection times c1, c2 and c3 are observed
1: The protection times c1, c2 and c3 are not observed
Display of defrost probe 1
Display of defrost probe 2
Time base for defrost
0: dI in hours, dP1 and dP2 in minutes
1: dI in minutes, dP1 and dP2 in seconds
Compressor running time
Running time temperature threshold
Advanced defrost
Nominal defrost duration
Proportional factor, variation in dI
AD
AD
U.O.M.
flag
Type
C
Min
0
Max
4
Def.
0
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
ore
°C/°F
°C/°F
min
min
Min
flag
F
F
F
F
F
C
C
0
-50
-50
1
1
0
0
250
200
200
250
250
250
1
8
4.0
4.0
30
30
0
0
AD
AD
min
-
C
C
0
0
250
2
0
1
AD
AD
AD
AD
min
ore
ore/min
flag
F
F
C
C
0
0
0
0
15
15
250
1
2
1
0
0
AD
AD
AD
°C/°F
°C/°F
flag
F
F
C
0
1
0
AD
AD
AD
AD
AD
ore
°C/°F
-
C
C
C
C
C
0
-20
0
1
0
250
20
3
100
100
0
1.0
0
65
50
Parameter
Alarm and fan differential
Type of threshold ‘AL’ and ‘AH’
0: AL and AH are relative thresholds
1: AL and AH are absolute thresholds
Low temperature alarm threshold
High temperature alarm threshold
Low and high temperature signal delay
Digital input 1 configuration
AD
AD
AD
U.O.M.
°C/°F
flag
Type
C
C
Min
0.1
0
Max
20
1
Def.
2.0
0
AD
AD
AD
A
D
°C/°F
°C/°F
min
-
F
F
F
C
C
-50
-50
0
0
0
200
200
250
14
14
0.0
0.0
120
0
3
0: Input not active
1: Immediate external alarm
2: Delayed external alarm
3: If model M, probe selection
3: Other models enable defrost
4: Start defrost
5: Door switch with compressor and fan stop
6: Remote on/off
7: Curtain switch
8
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ENGLISH
Simbol
F1
F2
F3
Fd
F4
F5
Simbol
Code
H0
H1
H2
AD
AD
AD
min
min
flag
C
C
C
0
0
0
100
250
1
0
0
0
AD
-
C
0
14
0
AD
flag
C
0
1
0
AD
AD
AD
AD
AD
AD
°C/°F
°C/°F
min
s
°C/°F
min
C
C
C
C
C
C
0.0
0.1
0
0
-50
0
200
20
250
250
200
15
70.0
10
0
0
-5.0
1
Parameter
Fan management
0: Fans always on
1: Fans controlled according to the temperature difference between the virtual
control probe and the evaporator temperature
2: Fans controlled according to the evaporator temperature
Fan start temperature
Fan OFF with compressor OFF
0: Fans always on
1: Fans off with compressor off
Fans in defrost
0: Fans operate during defrosts
1: Fans do not operate during defrosts
Fan OFF after dripping
Condenser fan stop temperature
Condenser fan start differential
AD
D
U.O.M.
flag
Type
C
Min
0
Max
2
Def.
0
D
D
°C/°F
flag
F
C
-50
0
200
1
5.0
1
D
flag
C
0
1
1
D
AD
AD
min
°C/°F
°C/°F
F
C
C
0
-50
0.1
15
200
20
1
40
5.0
Parameter
Serial address
Function of relay 4
0: Alarm output usually energised
1: Alarm output usually de-energised
2. Auxiliary output
3: Light output
4: Auxiliary evaporator defrost output
5: Pump down valve output
6: Condenser fan output
7: Delayed compressor output
8: Auxiliary output with deactivation when OFF
9: Light output with deactivation when OFF
10: No function associated with the output
11: Reverse output in control with dead band
12: Second compressor step output
13: Second compressor step output with rotation
Disable keypad/IR
AD
AD
AD
U.O.M.
flag
Type
C
C
Min
0
0
Max
207
13
Def.
1
1
AD
flag
C
1
6
1
0
1
2
3
4
•
5
•
6
Keypad function
"•" = Disabled
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Remote
control
modification
Code
F0
0
Set point
modification
Simbol
14
DOWN/DEF
SET
Parameter F
modification
Ac
AE
Acd
AF
ALF
AdF
0
UP/CC
Ado
C
HACCP
PRG/MUTE
A9
-
LIGHT
ON/OFF
AUX
ENGLISH
A6
A7
A8
AD
Parameter
“H2”
A5
8: Low pressure switch
9: Door switch with fan stop only
10: Direct/reverse
11: Light sensor
12: Activation of the AUX output
13: Door switch with compressor and fans off and light not managed
14: Door switch with fans only off and light not managed
Digital input 2 configuration
As for A4
Stop compressor from external alarm
External alarm detection delay
Enable alarms ‘Ed1’ and ‘Ed2’
0: Alarm signals Ed1 and Ed2 enabled
1: Alarm signals Ed1 and Ed2 disabled
Digital input 3 configuration
As for A4
Light management mode with door switch
0: With normal algorithm
1: With extended algorithm
High condenser temperature alarm
High condenser temperature alarm differential
High condenser temperature alarm delay
Light sensor OFF time
Antifreeze alarm threshold
Antifreeze alarm delay
•
•
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
H3
H4
flag
C
C
0
0
255
1
0
0
AD
flag
C
0
13
1
AD
AD
flag
C
C
0
0
255
1
0
0
AD
flag
C
0
1
0
AD
°C/°F
C
-50
200
0.0
Code
HAn
HA
y__
M__
d__
h__
n__
t__
HA1
HA2
HFn
HF
y__
M__
d__
h__
n__
t__
HF1
HF2
Htd
Parameter
Number of HA events recorded
Date/time of last HA event
Year
Month
Day
Hour
Minute
Duration
Date/time of penultimate HA event
Date/time of third-to-last HA event
Number of HF events recorded
Date/time of last HF event
Year
Month
Day
Hour
Minute
Duration
Date/time of penultimate HF event
Date/time of third-to-last HF event
HACCP alarm delay
AD
AD
AD
U.O.M.
years
months
days
hours
minutes
hours
years
months
days
hours
minutes
hours
minutes
Type
C
C
Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Max
15
99
12
7
23
59
99
15
99
12
7
23
59
99
250
Def.
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Code
td1
d__
h__
n__
td2
td3
td4
td5
td6
td7
td8
ton
d__
h__
n__
toF
d__
h__
n__
tc
y__
M__
d__
u__
h__
n__
Parameter
Defrost time band 1
Day
Hour
Minute
Defrost time band 2
Defrost time band 3
Defrost time band 4
Defrost time band 5
Defrost time band
Defrost time band 7
Defrost time band 8
Light/aux on time band, variation set point
Day
Hour
Minute
Light/aux off time band, variation set point
Day
Hour
Minute
RTC date/time setting
Year
Month
Day of the month
Day of the week
Hour
Minute
AD
AD
U.O.M.
days
hours
minutes
days
hours
minutes
days
hours
minutes
years
months
days
hours
minutes
hours
Type
C
Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
0
0
Max
11
23
59
11
23
59
11
23
59
99
12
31
7
23
59
Def.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
H5
H6
H8
H9
Simbol
Simbol
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0
1
1
6
0
0
Tab. 4.a
Important warning: for the set times to become immediately operational, turn the instrument on and off again. If the instrument is not switched off, the
times will only become operational when next used, when the internal timers are set.
10
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
ENGLISH
AD
AD
Hdh
Remote control enabling code
Disable buzzer
0: Buzzer enabled
1: Buzzer disabled
Function of relay 5
As for H1
Lock keypad
Select activation of output with time band
0: Time band linked to output configured for light
1: Time band linked to output configured for aux
Enable set point variation with time band
0: Set point variation with time band disabled
1: Set point variation with time band enabled
Anti-sweat heater offset
5. TABLE OF ALARMS AND SIGNALS: display, buzzer and relay
The following table describes the alarms and the signals on the controller, with the corresponding description, status of the buzzer, the alarm relay and the
reset mode.
Code
‘rE’
Icon on the display
flashing
‘E0’
flashing
‘E1’
flashing
ENGLISH
‘E2’-3-4
‘___’
‘LO’
flashing
no
flashing
‘HI’
flashing
‘AFr’
flashing
‘IA’
flashing
‘dA’
‘dEF’
‘Ed1’-2
‘Pd’
flashing
on
no
flashing
‘LP’
flashing
‘AtS’
‘cht’
‘CHT’
‘dor’
‘Etc’
‘EE’
‘EF’
‘HA’
‘HF’
‘rCt’
‘Add’
‘Prt’
‘LrH’
‘HrH’
‘ccb’
‘ccE’
‘dFb’
‘dFE’
‘On’
‘OFF’
‘rES’
‘n1’ to ‘n6’
‘dnL’
‘d1’ to ‘d6’
flashing
no
flashing
flashing
flashing
flashing
flashing
flashing
flashing
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
Signal
flashing
Signal
flashing
Alarm relay
active
Buzzer
active
Reset
automatic
Description
virtual control probe fault
off
off
automatic
room probe S1 fault
off
off
automatic
defrost probe S2 fault
off
off
automatic
probe S3-4-5 fault
off
active
off
active
automatic
automatic
probe not enabled
low temperature alarm
active
active
automatic
high temperature alarm
active
active
manual
antifreeze alarm
active
active
automatic
immediate alarm from external contact
active
active
automatic
delayed alarm from external contact
off
off
active
off
off
active
automatic
autom./manual
autom./manual
defrost running
defrost on evaporator 1-2 ended by timeout
maximum pump-down time alarm
active
active
autom./manual
low pressure alarm
active
active
autom./manual
autostart in pump-down
off
active
off
active
autom/manual
manual
high condenser temperature pre-alarm
high condenser temp.
active
active
automatic
door open for too long alarm
off
off
autom./manual
real time clock fault
off
off
automatic
unit parameter EEPROM error
off
off
automatic
operating parameter EEPROM error
off
off
manual
HACCP alarm type ‘HA’
off
off
manual
HACCP alarm type ‘HF’
automatic
Instrument enabled for programming from remote control
Automatic address assignment procedure in progress
Report being printed
Activation of the low relative humidity procedure
Activation of the high rH procedure
Request start continuous cycle
Request end continuous cycle
Request start defrost
Request end defrost
Switch ON
Switch OFF
Reset alarms with man. reset;
Reset HACCP alarms;
Reset temp. monitoring
Indicates alarm on unit 1 to 6 present in the network
active
active
off
off
Download in progress
Download with errors on unit 1 to 6
Tab. 5.a
Notes: The buzzer is activated if enabled by parameter ‘H4’.
The alarm relay is activated if one of the auxiliary outputs, AUX (‘H1’) or AUX2 (‘H5’), has been assigned the alarm relay function (normally energised or
de-energised).
11
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
6. ELETTRICAL SPECIFICATIONS
Power supply
Model
E
A
H not avalaible
Insulation guaranted by the
power supply
Power
11,3VA, 50mA~ max
11,3VA, 100mA~ max
12VA, 110mA~ max
insulation in reference to very low voltage parts
E, A, (H not
avalaible)
Inputs
Voltage
230 V~, 50-60Hz
115 V~, 50-60Hz
115-230 V~, 50-60Hz
S1
S2
DI1
S3
DI2
S4
DI3
S5
insulation from relay outputs
reinforced
6mm clearance, 8 creepage
3750V insulation
basic
3mm clearance, 4 creepage
1250V insulation
NTC or PTC (depending on the model)
NTC or PTC (depending on the model)
free contact, contact resistance < 10ohm, closing current 6mA
NTC or PTC (depending on the model)
free contact, contact resistance < 10ohm, closing current 6mA
NTC or PTC (depending on the model)
free contact, contact resistance < 10ohm, closing current 6mA
NTC or PTC (depending on the model)
Maximum ditance of probes and digital inputs less than 10 m.
Note: during installation keep the power and loads connection separate from probe cables, digital inputs, repeater display and
supervisory system.
10kΩ a 25°C, range from –50°C to +90°C
NTC std. CAREL
Probe type
NTC high temperature
PTC std. Carel
(specific model)
measurement error:
50kΩ a 25°C, range from –40°C a +150°C
measurement error:
985 Ω a 25°C, range da -50°C a 150°C
measurement error:
1°C in the range from –50° C to +50°C
3°C in the range from +50° C to +90°C
1,5°C in the range from –20° C to +115°C
4°C in the range from -20° C to +115°C
2°C in the range from –50° C to +50°C
4°C in the range from +50° C to +150°C
depending on the model
Relè outputs
Connection
EN60730-1
UL 873
250V~
operating cycle
250V~
operating cycle
8 A (**)
8 (4) A su N.O.
100000
8A res 2FLA 12LRA C300
30000
6 (4) A su N.C.
2 (2) A su N.O.
e N.C.
16 A (**)
10 (4) A fino a 60°C
12A res 5FLA 30LRA C300
30000
su N.O.
100000
12 (2) A su N.O.
e N.C.
2HP
10 (10) A
100000
12A res 12FLA 72LRA
30000
30 A (**)
12 (10) A
100000
12A res 2HP 12FLA
30000
(**) Relay not suitable for fluorescent loads (neon lights, ...) that use starters (ballasts) with phase-shift capacitors. Fluorescent lamps with
electronic control devices or without phase-shift capacitors can be used, within the operating limits specified for each type of relay.
rinforced
6mm clearance, 8 creepage
3750V insulation
insulation from very low voltage parts
principale
3mm clearance, 4 creepage
insulation between relay outputs
1250V insulation
indipendent
Type of connection
Sections
Cross sections max current
screw
removible for screw blocks
faston
for cable from 0,5 to 2,5 mm2
12A
Section conduttors for probes and digital inputs
from 0,5 to 2,5 mm2 (da 20 a 13 AWG)
Section conduttors for power supply and loads
from 1,5 to 2,5 mm2 (da 15 a 13 AWG)
the installer has to provide the correct dimensioning of the power supply and cable connection between the instruments and the loads.
Depending on the model, the maximum current in the common terminals 1, 3 and 5 is 12 A. When using the controller at maximum
operating temperature and full load, use cables featuring a maximum operating temperature of 105 °C at least.
plastic
Case
board and frontal
dimensions
board dimensions
frontal dimensions
13
200x240x93 mm
178x86x40 mm
100x90x12 mm
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
Mounting
Display
Tastiera
Ricevitore infrarossi
Orologio con batteria
tampone
Buzzer
Clock
Operating temperature
Operating humidity
Storage temperature
Storage humidity
Front panel degree of
protection
Control pollution status
PTI of the insulating
material
Period of electric stress
across insulating parts
Heat and fire resistance
category
Class of protection against
voltage surges
Type of disconnection or
interruption
Construction of control
Classification according to
protection against electric
shock
The control is either to be
hand-held or is intented for
a hand-held equipment
Software class and
structure
Front panel cleaning
Serial interface for CAREL
network
wall (with plastic case)
panel (with frontal case)
board
with screw
with screw
with screw
with screw
interasse 162,5x218,5 mm
interasse 159,5x197,5 mm
digits
3 digit LED
display range
from –99 to 999
operating status
indicated by graphic icon on the display
8 mechanics buttons, polycarbonate keyboard on the plastic case
depending on the model
depending on the model
avaible in all the models
error at 25°C
± 10ppm (±5,3min/year)
range temperature error –10/60 °C
- 50ppm (-27min/year)
agening
< ±5ppm (±2,7min/year)
discharge time
typical 6 months (max 8 months)
recharge time
typical 5 hours (< max 8 hours)
board
plastic case with the following elettrical configurations:
Relay 1 12A, Relay 2 0A, Relay 3 4A, Relay 4 4A, Relay 5 4A
Relay 1 0A, Relay 2 12A, Relay 3 4A, Relay 4 4A, Relay 5 4A
depending on the relay used these elettrical configuration will be reduced.
board
with plastic case
-20T70 °C
<90% r.H. non-condensing
with plastic case
-10T65 °C
-10T50 °C
<90% r.H. non-condensing
IP65 without power switch
IP54 with power switch
panel mounting with plastic frontal
2 (normal situation)
printed circuit board 250, insulation 175
long
category D and category B (UL 94-V0)
category II
1.B relay contacts (micro-disconnection)
incorporated control, electronically
Class II, by appropriate incorporation
no
Class A
use only neutral detergents and water
external, available on all models
Interface for repeater
display
Maximum distance between interface and display
external, available on IRxxxx(0,L,H)xxxx
Power supply switch
available on the domand in all models with plastic case
Programming key
available on all models
10m
14
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
7. RECOMMENDED CURRENT ACCORDING TO THE CROSS-SECTION OF THE
WIRES
AWG
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
Cross-section (mm2)
0.21
0.26
0.33
0.41
0.5
0.52
0.65
0.82
1
1.31
1.5
1.65
2.1
2.5
2.63
3.31
Current
0.8
1
1.3
1.6
2
2.1
2.6
3.3
4
5.3
6
6.8
9
12
12.8
16.1
Tab. 6.a
8. CONFIGURATIA ELECTRICA/ELECTRICAL CONFIGURATIONS/
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES/ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE/CONEXIONES
ELÉCTRICAS/LIGAÇÕES ELECTRICAS
MD33(A,D) (0,1,2,3,4,5) (A,B,E,F) (N,R,C,B) (0,1,2,3,4,5,6,7) 0
Fig. 7.a
15
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
Fig. 7.b
16
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
9. EXEMPLU DE CONEXIUNI TERMINALE/EXAMPLES OF TERMINAL
BOARDS CONNECTION/EXEMPLE DE CÂBLAGE DE LA CARTE DE CONNEXION/ANSCHLUSSBEISPIEL FUER DIE STECKVERBINDUNGEN/EJEMPLOS
DE CONEXIÓN TARJETAS BORNES/EXEMPLO DI LIGAÇÃO DA PLACA DE
CONECTORES
Fig. 8.a
17
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
Fig. 8.b
18
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
21
8
87
74
10. DIMENSIUNI/DIMENSIONS/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/
DIMENSIONES/DIMENSÕES
Fig. 9.a
19
+050004104 rel. 2.2 del 26.09.07
CAREL INDUSTRIES - HQs
Via dell’Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600
e-mail: carel@carel.com - www.carel.com
+050004104 rel. 2.2 - 26.09.2007
Agenzia/Agency
Download PDF