CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Lietotāja rokasgrāmata

CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
9.63
10 EKRĀNA SAZAROJUMS
1
GALVENĀ FUNKCIJA
IZVĒLE A
izvēle A1
3 izvēle A2
2 IZVĒLE B...
2
3
1
IZVĒLĒTIES AVOTU
SELECT MUSIC
2 AUDIO UZSTĀDĪJUMI
SOUND SETTINGS
3 balanss/fader
balance/fader
3 zemie toņi/augstie reģistri
bass/treble
3 muzikālā vide
equalizer
4 nekāda
none
4 klasika
classical
4 džezs
jazz
4 roks/pops
rock/pop
4 tehno
techno
4 vokāls
vocal
3 loudness
loudness
3 atjaunot sākotnējos radio uzstādījumus
initialise sound settings
2
1
IZVĒLNE "TRAFIC"
"TRAFFIC" MENU
VISI PAZIŅOJUMI BRAUCIENA LAIKĀ
MESSAGES ON ROUTE
BRĪDINĀJUMA ZIŅOJUMI BRAUCIENA LAIKĀ
2
ONLY WARNINGS ON ROUTE
TIKAI BRĪDINĀJUMA ZIŅOJUMI
2
ALL WARNING MESSAGES
VISA VEIDA PAZIŅOJUMI
2
ALL MESSAGES
ĢEOGRĀFISKAIS FILTRS
2
GEOGRAPHICAL FILTER
izslēgts
3
none
3 km rādiusā
3
within 2 miles (3 km)
5 km rādiusā
3
within 3 miles (5 km)
10 km rādiusā
3
within 6 miles (10 km)
50 km rādiusā
3
within 30 miles (50 km)
2
IZVĒLNE "MUSIQUE"
"MUSIC" MENU
1
IZVĒLNE "RADIO"
"RADIO" MENU
AM/FM DIAPAZONS
WAVEBAND
3 FM diapazons
FM
3 AM diapazons
AM
2 IZVĒLĒTIES FREKVENCI
MANUAL TUNE
2 AUDIO UZSTĀDĪJUMI
SOUND SETTINGS
3 balanss/fader
balance/fader
3 zemie toņi/augstie reģistri
bass/treble
3 muzikālā vide
equalizer
4 nekāda
none
4 klasika
classical
4 džezs
jazz
4 roks/pops
rock/pop
4 tehno
techno
4 vokāls
vocal
loudness
3
loudness
atjaunot sākotnējos radio uzstādījumus
3
initialise sound settings
2
1
IZVĒLNE "NAVIGATION"
"NAVIGATION" MENU
2 VIRZIENA RĀDĪŠANAS IZSLĒGŠANA/DARBĪBAS ATJAUNOŠANA
ABORT/RESUME GUIDANCE
2 IZVĒLĒTIES GALAMĒRĶI
DESTINATION INPUT
3 izvēlēties jaunu adresi
address input
4 valsts
country
4 pilsēta
city
4 iela
street
numurs
4
number
uzsākt virziena rādīšanu
4
start route guidance
pasta indekss
4
post code
pievienot adrešu grāmatiņai
4
add to address book
krustojums
4
intersection
pilsētas centrs
4
city district
GPS koordinātes
4
geo position
izvēle uz kartes
4
map
rādīt virzienu uz manām mājām
3
navigate HOME
no adrešu grāmatiņas
3
choose from address book
no pēdējā galamērķa
3
choose from last destinations
9.64
ETAPI
STOPOVERS
3 pievienot etapu
add stopover
4 izvēlēties jaunu adresi
address input
rādīt virzienu uz manām mājām
4
navigate HOME
no adrešu grāmatiņas
4
choose from address book
no pēdējā galamērķa
4
choose from last destinations
uzlabot maršrutu
3
rearrange route
nomainīt etapu
3
replace stopover
atcelt etapu
3
delete stopover
pārrēķināt maršrutu
3
recalculate
visātrākais
4
fast route
visīsākais
4
short route
optimizēts laiks/ attālums
4
optimised route
MEKLĒT INTEREŠU PUNKTUS
2
POI SEARCH
tuvākajā apkārtnē
3
POI nearby
netālu no galamērķa
3
POI near destination
pilsētā
3
POI in city
valstī
3
POI in country
maršruta garumā
3
POI near route
2
VIRZIENA RĀDĪŠANAS IZVĒLNES
ROUTE OPTIONS
3 virziena rādīšanas kritēriji
route type
4 visātrākais
fast route
visīsākais
4
short route
optimizēts laiks/attālums
4
optimised route
UZSTĀDĪJUMI
2
SETTINGS
ņemt vērā ceļu satiksmi
3
route dynamics
bez novirzīšanās
4
traffic independent
ar apstiprinājumu
4
semi-dynamic
izslēgšanas kritēriji
3
avoidance criteria
izslēgt autoceļus
4
avoid motorways
izslēgt maksas autoceļus
4
avoid toll roads
izslēgt prāmjus
4
avoid ferries
pārrēķināt maršrutu
3
recalculate
2
9.65
1
IZVĒLNE "TÉLÉPHONE" (TĀLRUNIS)
"TELEPHONE" MENU
2 SASTĀDĪT NUMURU
DIAL NUMBER
2 ZVANĪT NO ADREŠU GRĀMATIŅAS
DIAL FROM ADDRESS BOOK
2 ZVANU SARAKSTS
CALL LIST
2 PIEVIENOT TĀLRUNI
CONNECT PHONE
3 meklēt tālruni
search phone
3 pievienotie tālruņi
phones connected
atvienot tālruni
4
disconnect phone
pārsaukt tālruni
4
rename phone
atcelt tālruni
4
delete pairing
atcelt visus tālruņus
4
delete all pairings
parādīt uz displeja detaļas
4
show details
UZSTĀDĪJUMI
2
SETTINGS
izvēlēties zvana skaņu
3
select ring tone
uzstādīt zvana skaņas skaļumu
3
phone/ring tone volume
ievadīt paziņojuma numuru
3
enter mailbox number
1
SETUP
SETUP
2 VALODAS
SYSTEM LANGUAGE
3 deutsch
deutsch
english
3
english
espanol
3
espanol
français
3
français
italiano
3
italiano
nederlands
3
nederlands
polski
3
polski
portuguese
3
portuguese
DATUMS UN LAIKS
2
DATE AND TIME
uzstādīt datumu un laiku
3
set date and time
datuma formāts
3
date format
laika formāts
3
time format
DISPLEJA
RĀDĪJUMI
2
DISPLAY
gaismas spožums
3
brightness
krāsu harmonija
3
colour
pop titanium
4
pop titanium
toffee
4
toffee
blue steel
4
blue steel
technogrey
4
technogrey
dark blue
dark blue
kartes
krāsa
3
map colour
4 karte dienas režīmā
day mode for MAP
4 karte nakts režīmā
night mode for MAP
4 karte dienas/nakts automātiskajā režīmā
auto. day/night for MAP
2 AUTOMAŠĪNAS PARAMETRI
VEHICLE PARAMETERS
3 informācija par automašīnu
vehicle information
brīdinājuma paziņojumu saraksts
4
alert log
funkciju stāvoklis
4
status of functions
VIENĪBAS
2
UNITS
temperatūra
3
temperature
Celsijs
4
celsius
Fārenheits
4
fahrenheit
Attālums
3
Distance
km un l/100
4
km and l/100
km un km/l
4
km and km/l
jūdzes (mi) un MPG
4
miles (mi) and MPG
SISTĒMAS PARAMETRI
2
SYSTEM PARAMETERS
atjaunot rūpnīcas uzstādījumus
3
factory reset
programmatūras versija
3
software version
slīdošie teksti
3
automatic scrolling
4
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement