CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Savininko vadovas

CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Savininko vadovas | Manualzz
9.63
10 EKRANO PADĖČIŲ MEDIS
1
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
PASIRINKIMAS A
pasirinkimas A1
3 pasirinkimas A2
2 PASIRINKIMAS B...
2
3
1
ŠALTINIO PASIRINKIMAS
SELECT MUSIC
2 GARSŲ REGULIAVIMAS
SOUND SETTINGS
3 balansas/gylis
balance/fader
3 žemi/aukšti garsai
bass/treble
3 muzikinio skambesio tipas
equalizer
4 neutralus
none
4 klasikinis
classical
4 džiazo
jazz
4 roko/popmuzikos
rock/pop
4 techno
techno
4 vokalo
vocal
3 garsų ryškumas
loudness
3 inicijuoti garso nustatymus
initialise sound settings
2
1
MENIU "EISMO INFORMACIJA"
"TRAFFIC" MENU
VISI KELIONĖS PRANEŠIMAI
MESSAGES ON ROUTE
KELIONĖS PAVOJAUS PRANEŠIMAI
2
ONLY WARNINGS ON ROUTE
TIK PAVOJAUS PRANEŠIMAI
2
ALL WARNING MESSAGES
VISŲ TIPŲ PRANEŠIMAI
2
ALL MESSAGES
GEOGRAFINIS FILTRAS
2
GEOGRAPHICAL FILTER
išjungtas
3
none
3 km spinduliu
3
within 2 miles (3 km)
5 km spinduliu
3
within 3 miles (5 km)
10 km spinduliu
3
within 6 miles (10 km)
50 km spinduliu
3
within 30 miles (50 km)
2
MENIU "MUZIKA"
"MUSIC" MENU
1
MENIU "RADIJAS"
"RADIO" MENU
DIAPAZONAS AM/FM
WAVEBAND
3 diapazonas FM
FM
3 diapazonas AM
AM
2 PASIRINKTI DAŽNĮ
MANUAL TUNE
2 GARSO NUSTATYMAI
SOUND SETTINGS
3 balansas/gylis
balance/fader
3 žemi/aukšti garsai
bass/treble
3 muzikinio skambesio tipas
equalizer
4 neutralus
none
4 klasikinis
classical
4 džiazo
jazz
4 roko/popmuzikos
rock/pop
4 techno
techno
4 vokalo
vocal
garsų ryškumas
3
loudness
inicijuoti garso nustatymus
3
initialise sound settings
2
1
MENIU "NAVIGACIJA"
"NAVIGATION" MENU
2 ORIENTAVIMO SUSTABDYMAS/ATNAUJINIMAS
ABORT/RESUME GUIDANCE
2 ĮVESTI KELIONĖS TIKSLĄ
DESTINATION INPUT
3 įvesti naują adresą
address input
4 šalis
country
4 miestas
city
4 gatvė
street
numeris
4
number
pradėti orientavimą
4
start route guidance
pašto kodas
4
post code
įrašytį į adresų knygelę
4
add to address book
sankryža
4
intersection
miesto centras
4
city district
GPS koordinatės
4
geo position
įvedimas į žemėlapį
4
map
orientuoti į namus
3
navigate HOME
iš adresų knygelės
3
choose from address book
iš paskutinių kelionės tikslų
3
choose from last destinations
9.64
ETAPAI
STOPOVERS
3 pridėti etapą
add stopover
4 įvesti naują adresą
address input
orientuoti į namus
4
navigate HOME
iš adresų knygelės
4
choose from address book
iš paskutinių kelionės tikslų
4
choose from last destinations
parinkti optimalų maršrutą
3
rearrange route
pakeisti etapą
3
replace stopover
ištrinti etapą
3
delete stopover
perskaičiuoti maršrutą
3
recalculate
greičiausiu keliu
4
fast route
trumpiausiu keliu
4
short route
parinkti optimalų laiką/atstumą
4
optimised route
POREIKIŲ CENTRŲ (POI) PAIEŠKA
2
POI SEARCH
aplink automobilį
3
POI nearby
šalia kelionės tikslo
3
POI near destination
mieste
3
POI in city
šalyje
3
POI in country
šalia maršruto
3
POI near route
2
ORIENTAVIMO PASIRINKTYS
ROUTE OPTIONS
3 orientavimo kriterijai
route type
4 greičiausiu keliu
fast route
trumpiausiu keliu
4
short route
parinkti optimalų laiką/atstumą
4
optimised route
NUSTATYMAI
2
SETTINGS
atsižvelgti į kelių eismą
3
route dynamics
be nukrypimų
4
traffic independent
pusiau intensyvus
4
semi-dynamic
atmetimo kriterijai
3
avoidance criteria
atmesti automagistrales
4
avoid motorways
atmesti kelių mokesčio punktus
4
avoid toll roads
atmesti keltus
4
avoid ferries
perskaičiuoti maršrutą
3
recalculate
2
9.65
1
MENIU "TELEFONAS"
"TELEPHONE" MENU
2 RINKTI NUMERĮ
DIAL NUMBER
2 SKAMBINTI NUMERIU IŠ ADRESŲ KNYGELĖS
DIAL FROM ADDRESS BOOK
2 REGISTRAS
CALL LIST
2 SUJUNGTI TELEFONĄ
CONNECT PHONE
3 ieškoti telefono
search phone
3 sujungti telefonai
phones connected
atjungti telefoną
4
disconnect phone
pakeisti telefono pavadinimą
4
rename phone
ištrinti telefoną
4
delete pairing
ištrinti visus telefonus
4
delete all pairings
rodyti detales
4
show details
NUSTATYMAI
2
SETTINGS
pasirinkti skambučio signalą
3
select ring tone
reguliuoti skambėjimo garsą
3
phone/ring tone volume
įvesti pranešimų centro numerį
3
enter mailbox number
1
SĄRANKA
SETUP
2 KALBOS
SYSTEM LANGUAGE
3 vokiečių
deutsch
anglų
3
english
ispanų
3
espanol
prancūzų
3
français
italų
3
italiano
nyderlandų
3
nederlands
lenkų
3
polski
portugalų
3
portuguese
DATA IR LAIKAS
2
DATE AND TIME
nustatyti datą ir laiką
3
set date and time
datos rodymo forma
3
date format
laiko rodymo forma
3
time format
RODMENYS
2
DISPLAY
šviesumas
3
brightness
spalvos
3
colour
titano
4
pop titanium
irisų
4
toffee
mėlyna plieno
4
blue steel
pilka techno
4
technogrey
tamsiai mėlyna
dark blue
žemėlapio
spalva
3
map colour
4 žemėlapio dienos padėtis
day mode for MAP
4 žemėlapio nakties padėtis
night mode for MAP
4 automatinė dienos/nakties padėtis
auto. day/night for MAP
2 AUTOMOBILIO PARAMETRAI
VEHICLE PARAMETERS
3 automobilio informacija
vehicle information
pavojaus signalų registras
4
alert log
funkcijų padėtis
4
status of functions
VIENETAI
2
UNITS
temperatūra
3
temperature
pagal Celsijų
4
celsius
pagal Farenheitą
4
fahrenheit
atstumas
3
Distance
km ir l/100
4
km and l/100
km ir km/l
4
km and km/l
mylios (mi) ir MPG
4
miles (mi) and MPG
SISTEMOS PARAMETRAI
2
SYSTEM PARAMETERS
atkurti gamyklos nustatymus
3
factory reset
programinės įrangos versija
3
software version
slenkantys tekstai
3
automatic scrolling
4
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement