Avent SCD888/26 Avent uGrow-app för friskt barn Produktdatablad

Avent SCD888/26 Avent uGrow-app för friskt barn Produktdatablad | Manualzz
Product Picture
uGrow-app för friskt
barn
Android och iOS
SCD888/26
Följ och främja ditt barns utveckling
Låt uGrow hjälpa dig att upptäcka mönster som främjar en frisk utveckling hos ditt barn. Gå till
www.philips.com/ugrow
Kompatibilitet
Kompatibilitet
uGrow-app för friskt barn
SCD888/26
Funktioner
Specifikationer
Kompatibilitet
uGrow-appen är kompatibel med Apple iPhone
(version 5S eller senare) och Android (version 5
och senare). Om du använder en iPhone måste
du ha iOS 9 eller senare installerat.
Kompatibilitet
Android och iOS
© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande. Alla
varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.
Publiceringsdatum
2022‑09‑12
Version: 0.0.0
www.philips.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement