Miele PWD 8545 Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy Používateľská príručka

Miele PWD 8545 Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy Používateľská príručka | Manualzz
Instalační plán
PWD 8545
Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do
provozu si bezpodmínečně pročtěte návod k obsluze a servisní dokumentaci. Ochráníte tak sebe a
zabráníte poškození svého přístroje.
cs - CZ
M.-Nr. 11 204 870
Pokyny k instalaci
Oprávnění pro instalaci
Mycí automat smí instalovat pouze kvalifikovaní elektrikáři / vodoinstalatéři s koncesí podle návodu k instalaci.
Mycí automat je nutno nainstalovat v souladu s příslušnými platnými
normami a předpisy, zákonnými ustanoveními a bezpečnostními
předpisy.
Uvedení do provozu a zaškolení smí provést jen servisní služba
Miele nebo odborná firma autorizovaná společností Miele.
Požadavky na
okolní prostředí
V okolí mycího automatu by měl být jen mobiliář specifický pro používání automatu, aby se zabránilo riziku případných škod způsobených
kondenzační vodou.
Umístění
Instalace automatu se musí provést na rovném podkladu. Automat
musí být umístěn horizontálně se sklonem maximálně 1–2 °.
Připojení na vodu
Je přípustné připojit studenou vodu, teplou vodu i odpadní vodu přímo bez pojistné armatury. Pokud není k dispozici teplá voda, musí
být obě přívodní hadice (SV/TV) připojeny rozbočkou tvaru Y na studenou vodu. Uzavírací ventily vodních potrubí musí být dobře
přístupné.
přípojka teplé vody
Provoz mycího automatu je možný se studenou vodou i s teplou
vodou. Pro lepší výsledek čištění by měl být mycí automat připojený
na teplou vodu.
Elektrické připojení
Elektrické připojení je třeba vytvořit podle příslušných zákonných
podkladů, bezpečnostních předpisů a platných norem. Přívodní kabel
nainstalujte tak, aby byl chráněný před tepelnými vlivy.
Mycí a dezinfekční automat připojujte přednostně pomocí zástrčky,
aby se zjednodušila zkouška elektrické bezpečnosti při opravě nebo
údržbě.
Pokud mycí automat zprovozníte s pevným připojením, tak v místě
instalace nainstalujte hlavní vypínač s odpojováním všech pólů od sítě
a vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm.
Zástrčka a hlavní vypínač musí být po nainstalování mycího automatu
dobře přístupné.
2
PWD 8545
Pokyny k instalaci
Umístění hlavního Volitelně je možné připojení. Hlavní vypínač smí být nainstalován ve
vypínače
vzdálenosti maximálně 1000 mm od mycího a dezinfekčního automatu. Instalace se přitom musí provést ve výšce 1000 mm až 1400 mm
nad podlahou.
Ochranný vodič a
vyrovnání potenciálů
Předřaďte mycímu automatu proudový chránič (30 mA), abyste
zvýšili jeho bezpečnost. Vytvořte vyrovnání potenciálů. Připojovací
šroub velikosti M8 pro vyrovnání potenciálů je umístěný na zadní
straně mycího automatu. Vyrovnání potenciálů a ochranný vodič
musí být připojeny před uvedením do provozu!
Rozhraní RS232
Pro přenos procesních dat na tiskárnu nebo do externího software
pro dokumentování procesů je na zadní straně přístroje k dispozici
sériové rozhraní RS232.
Kabel není součástí dodávky. Připojení a instalace musí odpovídat
IEC 62368.
PWD 8545
3
Vyobrazení
Varianty přístroje
PWD 8545 MD
PWD 8545 AD
PWD 8545 SAD
Zkratky
EL
elektrické připojení
PA
vyrovnání potenciálů
SV
přípojka studené vody
AW
přípojka odpadní vody
TV
přípojka teplé vody
NW
přípojka datové sítě a tiskárny (volitelně)
F
4
nohy přístroje
PWD 8545
Vyobrazení
Rozměry
³
PWD 8545
5
Vyobrazení
Ukotvení ve zdi
6
PWD 8545
Vyobrazení
Konfigurace s výlevkou
□
0
'
----t> '\
0
0
L[)
(D
(D
(D
n
n
0
L[)
0
0
Ol
L[)
<1----
\\
..
/
1�
475
c�
1� 315 �
=--====::::::i1
1
1
1
1
1
1
1-1 -,
",
1
1 -----[> '\
1 <]----- \
1
1
___ --'I
e----=---::__,.-,
i----
1
1
1 ,- 1
'l
{+
--,/
(D
263
PWD 8545
283
250
250
7
Vyobrazení
Konfigurace s výlevkou a přípojkou čerstvé vody
8
PWD 8545
Technické údaje
Elektrické připojení 400V / 50Hz
napětí (stav při dodání)
3N AC 400V/50Hz
příkon
5,05 kW
jištění
3 x 16 A
přívodní kabel, min. průřez
5 x 2,5 mm²
délka přívodního kabelu
2m
max. přípustné kolísání napětí
+/- 10%
Elektrické připojení 230V / 50Hz
napětí (stav při dodání)
1N AC 230V/50Hz
příkon
3,05 kW
jištění
1 x 16 A
přívodní kabel, min. průřez
3 x 2,5 mm²
délka přívodního kabelu se zástrčkou
2m
max. přípustné kolísání napětí
+/- 10%
Studená voda
délka přívodní hadice studené vody
2m
max. teplota
30 °C
max. přípustná tvrdost vody bez změkčovače vody
4 °dH
(Při tvrdosti vody nad 4°dH se musí používat změkčovač vody. Přípojka pro dávkování tekutých
prostředků je k dispozici.)
minimální průtočný tlak
100 kPa
maximální tlak
800 kPa
průtok
14 l/min
připojovací závit v místě instalace dle DIN 44991 (s plochým těsněním)
3/4 palce
Teplá voda
délka přívodní hadice
2m
max. teplota
70 °C
max. tvrdost vody
4 °dH
(Při tvrdosti vody nad 4°dH se musí používat změkčovač vody. Přípojka pro dávkování tekutých
prostředků je k dispozici.)
minimální průtočný tlak
100 kPa
maximální tlak
800 kPa
průtok
14 l/min
připojovací závit v místě instalace dle DIN 44991 (s plochým těsněním)
3/4 palce
Odpadní voda
teplota odpadní vody
60 °C
otvor ve zdi pro odpadní potrubí
110 mm
střed průchodky zdí (výška nad hotovou podlahou)
0,51 m
max. krátkodobý průtok odtoku
100 l/min
PWD 8545
9
Technické údaje
Noha
počet noh přístroje
4
výškové nastavení
0-30 mm
průměr nohy
45 mm
Odvod tepla do prostoru instalace
vyzařováním v provozu
0,62 kWh
Podmínky instalace
přípustná teplota okolí
5-40 °C
relativní vlhkost vzduchu
20-90 %
max. nadmořská výška instalace
2000 m
Údaje o přístroji PWD 8545
výška
1630 mm
šířka
545 mm
hloubka
475 mm
hmotnost netto
62 kg
zatížení podlahy za provozu
~700 N
max. zatížení podlahy
200 daN/m²
min. přepravní šířka včetně přepravní palety
705 mm
min. přepravní hloubka včetně přepravní palety
775 mm
min. přepravní výška včetně přepravní palety
1830 mm
hodnoty hlukových emisí
< 70 dB
10
PWD 8545
Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27
31039 Riese Pio X (TV)
Italy
Změny vyhrazeny / datum vytvoření: 26.11.2018
PWD 8545
M.-Nr. 11 204 870 / 00
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement