Schneider Electric Actassi 19-C 19
Actassi 19-C 19” Ericsson rack panel
mounting accessory
BBV54298-03
x2
x2
December 2010
VDIM18W001
1
2
x2
x2
3
1
2
x2
x2
4
3
x2
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France
www.schneider-electric.com
ENGLISH
This product must be installed, connected and used in
compliance with applicable standards and/or installation
regulations. As standards, specifications and designs
develop from time to time, always ask for confirmation of
the information given in this publication.
SVENSKA
Denna produkt måste installeras, anslutas och
användas i enlighet med gällande standarder och
installationsföreskrifter. Eftersom standards, specifikationer
ändras med tiden, kontrollera att uppgifterna i denna
publikation är aktuella mot gällande standarder.
DANSK
Produktet skal installeres, tilsluttes og anvendes i henhold
til gældende standarder og installationsregler.
Få altid bekræftet, om oplysningerne i dette dokument
stadig er gældende, da specifikationer, standarder og
design ændres løbende.
NEDERLANDS
Dit product moet geïnstalleerd, aangesloten en gebruikt
worden in overeenstemming met de geldende normen en/
of installatievoorschriften. Omdat normen, specificaties
en modellen kunnen evolueren in de tijd, altijd vragen om
bevestiging van de informatie in deze publicatie.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement