Schneider Electric Exxact Användarmanual | Manualzz
sv
Kopplingsschema
för RWC-system
Planskiss RWC-larm (RWC paket)
Transformator
RWC
Minnesenhet
Rumslampa med
summer
Nödsignalknapp
Nödsignalknapp
med signaluttag
Nödsignalknapp
med dragkontakt
Montering av apparater ingående i RWC-paketet
1.
Bruksanvisning för RWC
system med tillbehör
2.
3.
4.
5.
Minnesenhet med återställning och nödsignalknapp
700 mm över golv
Rumslampa med summer
Minst 2200 mm över golv
Nödsignalknapp med signaluttag
550 mm över golv
Nödsignalknapp
200 mm över golv
Trafo RWC
Matningsspännig
230V AC
230V AC
12VAC / +12VDC
12VAC / GND
+12V
0V
LED-signal
Summer-signal
Larmaktiverings-signal
1
2
3
4
5
6
7
Reläutgång
NO
Com
NC
Reläutgång
NO
COM
NC
Installation:
3
4
5
6
3
4
1
3
4
1
3
4
1
2
2
2
8
9
10
7
8
9
Stödklämmor,
ej elektriskt anslutna
1
2
Spänningsmatning:
OBS!
Fäst stödram
Fäst plåtstödramen på en apparatdosa eller UP-dosa
höjd 21 mm
Koppla in RWC-apparater
Gör inkopplingar enligt kopplingsschemat
för RWC-system
För att möta kommande krav så är Minnesenheten utrustad
med en inbyggd kretskortssäkring. Vid felkoppling kan säkringen
gå sönder och den kan inte återställas eller bytas ut.
Snäpp fast RWC centrumplattan och ytterramen
Det är viktigt att plåtstödramen inte deformeras om
apparatdosan är monterad långt in i väggen
Kontroll av säkring:
Med 12V in på plint 1-2 på minnesenheten
så skall det finnas 12VDC ut på plint 3-4 annars är säkringen
sönder.
Tekniska data:
Matningsspänning:
Strömförbrukning:
Systemspänningsutgång:
Lysdiod & Sum.
styrning:
Reläutgång:
Kontakt data:
Extern signalingång:
Optiskindikering:
12V AC/DC -10%
DC +15%,
AC max 18V
80mA vid aktiverad enhet
15mA när enheten är i vila
Avsäkrad 500mA
Max spänning ut 20V DC
Max belastning 300mA
Typ öppen kollektor
Max inspänning 25V DC
Max lastström 200mA /
ingång
1-pol potentialfri växlande
kontakter.
Max spänning 50V
Max ström 1A.
Max effekt 50W.
Aktiveras vid slutning mot
system spänningens plus
Max spänning in 20V DC
Max ström 15mA
Röd lysdiod
Rumslampa :
Matningsspänning:
Strömförbrukning:
Lysdiodsutgång:
Summerutgång:
Reläutgång:
- Kontaktdata
Optiskindikering:
Akustiskindikering:
Max 20VDC
Max 55mA vid aktiv
Max 6mA i vila
Max spänning ut 20VDC
Max ström 25mA
Max spänning ut 20VDC
Max ström 40mA
1-pol potentialfri växlande
Max spänning 50V AC/DC
Max ström 1A
Röda lysdioder under oval
lins
Summerfrekvens 3,1 Khz+0,8Khz
Ljudnivå ca 80dB vid 1 meter
Sladdtryckknapp med telepropp:
Anslutningspropp:
Kontaktdata:
Kabellängd:
2-polig 6,35mm propp
(telepropp)
1 polig slutande kontakt
Max 20V DC
Max 20mA
3 meter
Övrigt:
Samtliga produkter i RWC-systemet installeras infällt i
apparatdosa c-c 60mm alt. utanpåliggande i låg dosa.
Samtliga produkter levereras utan ram och måste
således kompletteras med valfri ram ur Exxact sortimentet.
Nödsignalknappar:
Matningsspänning:
Strömförbrukning:
Transformator:
Primärspänning:
Sekundärspänning:
Tomgångsspänning:
Effekt:
Säkringstyp:
Optiskindikering:
Signalknapp:
230V
12V vid 500mA last
ca. 16,8V
6VA.
Termosäkring ej återställande
Kontaktdata:
Sladdtrycknapps
ingång:
Max 20V DC
Max 25mA vid aktiverad enhet
Max 0,1mA i vila.
Röd lysdiod
1-pol slutande till systemsp.
plus.
Max 20V DC
Max 20mA
2 pol 6,35mm jack
Max 20V DC
Max 20mA
Kundsupport:
Har Du frågor om produkten eller vårt övriga sortiment
kontakta din närmaste återförsäljare eller vår Tekniska
kundssupport.
Schneider Electric Sverige AB
Tel: 0155-26 54 00
www.schneider-electric.se
Vår rekommendation är att man använder någon av följande strömförsörjningar enligt tabellen i angiven ordning
Typ
Utförande
Effekt
Paket
Apparat
Vila
55 063 56
Transformator RWC
Dosmontage
6VA
1
Benämning
Ström
Effekt
Aktiv
Ström
Effekt
53 399 62
Transformator 15 213 (4VA)
2 DIN moduler
4VA
1
Minnesenhet
15mA
0,2W
80mA
1,2W
45 088 90
Nätaggregat 12 VDC 2,0A
5 DIN moduler
24W
1-8
Rumslampa
6mA
0,08W
55mA
0,83W
52 080 45
Transformator 15 218 (16VA)
5 DIN moduler
16VA
1-5
Nödsignalknapp
0,01mA
0,03W
25mA
0,4W
52 080 46
Transformator 15 219 (25VA)
5 DIN moduler
25VA
1-8
Diodlarmtablå
1mA
0,02W
175mA
2,6W
Funktion:
Inkoppling:
Inställningar:
Anropsapparater
Vid tryck på
Strömförsörjning
Systemet spänningsmatas med 12V AC/DC
Koppla systemets matningsspänning till plint 1-2 på
minnesenhet med återställnings- och nödsignalknapp.
Inställningar sker på återställningsapparaten.
Lampa och lysdiod
Inställning
Öppen
Fast sken
B1
Sluten
Pulserande sken
B1
indikeras detta med tänd lysdiod i anropsapparater
och i återställningsapparat samt med lampa och/eller
summer i rumslampa.
Indikeringen är inställbar enligt tabell till höger.
Dessutom kan larmet vidarekopplas till diodlarmtablå.
Ytterliggare anropsapparater parallellkopplas på plint
1,2,3,4 på Nödsignalknapp.
Nytt larm starar summern på nytt.
Summer typ
Fast ljud
Summer intermittent - - -
Larmet återställs genom tryck på
Summer alternativ
Fast ljud tills återställning sker
Ljud endast när anropsknapp
är påverkad
Inställning
Öppen
B2
Sluten
B2
B3
Öppen
B3
Sluten
OBS! Vid konfigurering skall strömmen brytas
till minnesenheten, bl.a för att ny inställning skall
aktiveras.
S1A5821300
Minnesenhet med återställnings och nödsignalsknapp:
Växelströmstransformatorer
Många växelströmstransformatorer ger betydligt högre utspänning än vad som anges i datablad.
Det är inte onormalt att en ringledningstrafo märkt 12VAC ger en utspänning på uppåt 20VAC vid låg belastning.
Därför rekommenderar vi att man använder någon av följande strömförsörjningar för att driva ELJO RWC system.
Nedan finns en tabell med en rekommendation över det antal paket varje trafo kan strömförsörja.
Gör man avsteg från RWC paket-konceptet och utökar eller bygger egna kombinationer så måste
strömförbrukningen beräknas.
Beräkna effektbehovet för apparater i aktiverat läge och utnyttja max 80 % av märkeffekten på strömförsörjningen.
1 paket består av:
• 1st Minnesenhet
• 1st Rumslampa med summer
• 1st Nödsignalknapp
• 1 st Nödsignalknapp med signaluttag
Paketet finns också med Transformator RWC. Ett RWC-paket förbrukar ca 2,8W eller ca 200mA i aktivt läge.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement