Schneider Electric Exxact Brugervejledning | Manualzz
no
Koblingsskjema
for RWC-system
Planskisse RWC-alarm (RWC
pakke)
Transformator
RWC
Minne-enhet
Romlampe med
summer
Nødsignalknapp
Nødsignalknapp
med signaluttak
Nødsignalknapp
med snorbryter
Montering av produkter som inngår i RWC-pakken
Bruksanvisning for
signalsystem med
tilbehør
1.
2.
3.
4.
5.
Minne-enhet med tilbakestilling og
nødsignalknapp 700 mm over gulv
Romlampe med summer
Minst 2200 mm over gulv
Nødsignalknapp med signaluttak
550 mm over gulv
Nødsignalknapp
200 mm over gulv
Trafo RWC
Spenning
230V AC
230V AC
12VAC / +12VDC
12VAC / GND
+12V
0V
LED-signal
Summer-signal
Aktivt-signal
1
2
3
4
5
6
7
Reléutgang
NO
Com
NC
Reléutgang
NO
COM
NC
Installasjon:
3
4
5
6
3
4
1
3
4
1
3
4
1
2
2
2
8
9
10
7
8
9
Blindklemmer
ikke elektrisk tilkoblet
1
2
Spenningsforsyning:
OBS!
Fest stålrammen
Fest stålrammen på en boks eller i en 21 mm høy
påveggskappe
Koble inn RWC-apparater
Kobles iht. koblingsskjema
for RWC-system
For å møte kommende krav er minne-enheten utstyrt med sikring
på kretskortet. Ved feilkobling kan sikringen ryke.
Denne kan ikke byttes/erstattes.
Snepp fast senterplate og ramme
Det er viktig at stålramme ikke deformeres under
montering
Kontrollere sikring:
Med 12V inn på klemme 1-2 på minne-enheten
skal det måles 12V på klemme 3-4.
Hvis ikke er sikring deffekt.
Tekniske data:
Vekselstrømtrafo
Mange vekselstrømstransformatorer gir betydelig høyere ut spenning en det som er oppgitt i datablad.
Det er ikke unormalt at en ringetrafo merket 12VAC gir ut en spenning på 20VAC ved lav belastning.
Derfor anbefaler vi å bruke noen av følgende trafoer for å bruke våre RWC system.
Nedenfor finnes det en tabell med anbefaling av trafo som svarer til størelsen på anlegget.
Bruker man andre trafoer enn de som er oppgitt her må belastningen beregnes.
Spenning:
12V AC/DC -10%
DC +15%,
AC maks 18V
Strømforbruk:
80mA når aktiv
15mA ikke aktiv
Sikret 500mA
SystemspenningsutMaks spenning ut 20V DC
gang:
Maks belastning 300mA
Lysdiode & Sum.
Type åpen kollektor
styring:
Maks innspenning 25V DC
Maks laststrøm 200mA
/inngang
Reléutgang:
1-pol potensialfri vekselkontakt
Maks belastning reléut- Maks spenning 50V
gang:
Maks strøm 1A.
Maks effekt 50W.
Ekstern signalinngang: Aktiveres ved kontakt mot
systemspenningens pluss
Maks spenning inn 20V DC
Maks strøm 15mA
Optisk signal:
Rød lysdiode
Romlampe:
Spenning:
Strømforbruk:
Maks 20VDC
Maks 55mA når aktiv
Maks 6mA ikke aktiv
Utgang lysdiode:
Maks spenning ut 20VDC
Utgang summer:
Maks strøm 25mA
Maks spenning ut 20VDC
Maks strøm 40mA
Reléutgang:
1-pol vekselkontakt pot-fri
Maks belastning reléut- Maks spenning 50V AC/DC
gang:
Maks strøm 1A
Optisk signal:
Røde lysdioder under oval
linse
Akustisk signal:
Summerfrekvens 3,1 Khz+
0,8Khz
Lydnivå ca 80dB ved 1 meter
230V
12V ved 500mA last
ca. 16,8V
6VA.
Termosikring, kan ikke tilbakestilles
Plugg:
Kontaktdata:
2-pol 6,35mm
Lengde på kabel:
1-pol NO
Maks 20V DC
Maks 20mA
3 meter
Info:
Alle produkter i signalsystemet er for innfelt montasjeeller påvegg med lav kapsling.
Betjeningsknapper:
Spenning:
Strømforbruk:
Transformator:
Merkespenning:
Utgangsspenning:
Tomgangsspenning:
Effekt:
Type sikring:
Trykknapp med bevegelig ledning og plugg:
Maks 20V DC
Maks 25mA ved aktiv enhet
Maks 0,1mA i hvile.
Optisk signal:
Rød lysdiode
Betjeningsknapp:
1-pol no til systemsp. plus
Maks belastning reléut- Maks 20V DC
gang:
Maks 20mA
Ekstern betjenings2 pol 6,35mm jack
knapp tilkobling:
Maks 20V DC
Maks 20mA
Kundestøtte:
Har du spørsmål om våre produkter, kontakt
din nærmeste installatør eller Teknisk Kundestøtte.
Beregn effektbehovet når enheter er aktive og utnytt maks 80% av maks på strømforsyning.
1 sett består av:
• 1 stk Minne-enhet
• 1 stk Lampe med summer
• 1 stk Nødsignalknapp
• 1 stk Nødsignalknapp med signaluttak
I pakken finnes også trafo til RWC. En RWC-pakke bruker ca 2,8W eller ca 200mA i aktiv tilstand.
Type
Utførelse
Effekt
Forpakning
Utstyr
Hvile
Transformator RWC
Innfelt montering
6VA
1
Tittel
Strøm
Effekt
Strøm
Effekt
Transformator 15 213 (4VA)
2 DIN moduler
4VA
1
Minne-enhet
15mA
0,2W
80mA
1,2W
Transformator 12 VDC 2,0A
5 DIN moduler
24W
1-8
Romlampe
6mA
0,08W
55mA
0,83W
Transformator 15 218 (16VA)
5 DIN moduler
16VA
1-5
Nødsignalknapp
0,01mA
0,03W
25mA
0,4W
Transformator 15 219 (25VA)
5 DIN moduler
25VA
1-8
Diode alarmtablå
1mA
0,02W
175mA
2,6W
Funksjon:
Tilkobling:
Innstillinger:
Anropsenheter
Ved trykk på
Strømforsyning
Spenning 12V AC/DC
Tilførsel 12V AC/DC. Tilkobling klemme 1 og 2 på
minne-enhet.
Innstillninger gjøres på resetknappen.
Lampe og lysdiode
Instilling
Konstant lys
B1
Pulserende lys
B1
Åpen
Lukket
Flere anropsenheter parallellkobles på klemme 1, 2, 3,
4 Nødsignalknapp. Ny alarm starter summer på nytt.
Summer type
Fast lyd
Summer pulserende - - -
Instilling
B2
B2
Åpen
Lukket
B3
Åpen
B3
Lukket
Indikeres dette med lys i anropsenhet og i
resetenhet+lys eller summer i romlampe.
Indikeringen er velgbar i henhold til tabell til høyre
Kan også viderekobles til alarmtablå
Resettes ved å trykke på.
Schneider Electric Norge AS
Tlf: 64 98 56 00
www.schneider-electric.no
Aktiv
Summer alternativ
Fast lyd til tilbakestilling skjer
Lyd bare når anropsknapp er
aktivisert
OBS! Ved konfigurering skal spenning frakobles
til minne-enhet for at ny innstilling skal aktiviseres.
S1A5821300
Minne-enhet med tilbakestillings- og nødsignalknapp:
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement