Schneider Electric Smart-UPS RTD3000/5000 VA 200-240 Vac Tower/Rack-Mount 3U instrukcja

Schneider Electric Smart-UPS RTD3000/5000 VA 200-240 Vac Tower/Rack-Mount 3U instrukcja | Manualzz
Montaż i używanie
Smart-UPSTM
Zasilacz UPS
SURTD3000XLI
SURTD5000XLI
220/230/240 VAC
su0835a
Wolnostojący/o wymiarach 3U do montażu w szafie
Smart-UPSTM RT
Zasilacz UPS
SURTD 3000/5000 VA 200–240 VAC
Wolnostojący/o wymiarach 3U do montażu w szafie
Polski
PL 990-2690C
07/2014
1
WSTEP
Zasilacz Smart-UPSTM RT firmy APCTM by Schneider Electric to zasilacz UPS (Uninterruptible
Power Supply) o wysokiej wydajności. Zasilacz UPS zapewnia zabezpieczenie sprzętu
elektronicznego przed całkowitymi zanikami lub długotrwałymi spadkami napięcia w sieci
zasilającej, krótkotrwałymi spadkami napięcia i przepięciami, a także wahaniami napięcia
zasilającego, zarówno nieznacznymi, jak i tymi o dużym nasileniu. Zasilacz UPS zapewnia także
pracę podłączonego sprzętu na zasilaniu akumulatorowym, aż do przywrócenia stabilnego zasilania
sieciowego lub do całkowitego rozładowania akumulatora.
Instrukcja obsługi jest dostępna na dołączonym dysku CD z dokumentacją oraz w witrynie
internetowej firmy APC by Schneider Electric pod adresem www.apc.com.
INSTALACJA
Przed rozpakowaniem zasilacza należy zapoznać się z arkuszem zawierającym instrukcje
bezpieczeństwa.
Rozpakowanie
Należy sprawdzić zasilacz przy odbiorze. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy powiadomić
przewoźnika i sprzedawcę.
Opakowanie nadaje się do przerobu wtórnego; należy je zachować do ponownego użycia lub usunąć
w sposób zgodny z przepisami.
Należy sprawdzić zawartość opakowania, w którym powinny się znajdować:




Zasilacz UPS (z odłączonymi modułami
akumulatorowymi)
Przedni panel obudowy
Komplet dokumentacji zawierający:

Dokumentację produktu

Płytę CD z podręcznikami użytkownika
zasilacza Smart-UPS RT

Informacje gwarancyjne
Dla modeli XLT/XLI/XLTW: płyta CD z
®
oprogramowaniem PowerChute




Kabel szeregowy
Dla modeli 3000 VA XLI: dwa przewody wyjścia
zasilania, dwa przewody wejścia zasilania
Dla modeli 3000 VA: płyta przejściowa do
podłączenia karty zarządzającej Network
Management Card
Dla modeli 5000 VA XLI: cztery przewody
wyjścia zasilania, dokumentacja karty
zarządzania siecią
Dane techniczne
TEMPERATURA
EKSPLOATACJA
PRZECHOWYWANIE
od 0° do 40°C
od -15° do 45°C; akumulator zasilacza UPS ładować
co sześć miesięcy
Urządzenie przeznaczone jest do użytku w
pomieszczeniach zamkniętych. Podłoże w
miejscu instalacji musi być odpowiednio
wytrzymałe.
EKSPLOATACJA
PRZECHOWYWANIE
3000 m
15240 m
Nie należy używać zasilacza
w pomieszczeniach, gdzie temperatura
i wilgotność nie spełniają podanych
wymogów.
WILGOTNOŚĆ
względna od 0 do 95%
WAGA
UPS 55 kg
UPS z opakowaniem 64 kg
MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
Należy dopilnować, by otwory
wentylacyjne z przodu i z tyłu zasilacza
UPS nie były zasłonięte.
2
Okablowanie i podłączenie zasilacza
TYLKO MODELE 5000 VA XLI: PODŁĄCZANIE OKABLOWANIA ZASILAJĄCEGO
•
Okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
•
Należy zainstalować automatyczny bezpiecznik magnetyczny 30/32 A na linii zasilania.
•
Należy wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi krajowymi i
lokalnymi.
•
Należy zastosować przewód o przekroju 10 AWG (5 mm2).
1.
2.
3.
WYŁĄCZ bezpiecznik linii zasilania.
Zdejmij panel dostępu do złącz wejściowych.
Usuń okrągłą zaślepkę.
4.
Przeprowadź przewód o przekroju 10 AWG (5 mm2) przez panel dostępu i podłącz kable do
zespołu listew zaciskowych (zielony - uziemienie, brązowy - przewodzący, niebieski neutralny). Należy zastosować odpowiedni ochronny przepust kablowy (nie załączony).
5.
6.
7.
WŁĄCZ bezpiecznik linii zasilania.
Sprawdź napięcia linii.
Załóż panel dostępu.
3
PODŁĄCZANIE MODUŁÓW AKUMULATOROWYCH I ZAKŁADANIE PANELU PRZEDNIEGO




4
STANDARDOWE ZŁĄCZA
Złącze szeregowe służy do komunikacji z oprogramowaniem APC by
Schneider Electric PowerChute oraz oprogramowaniem do emulacji terminala.
złącze szeregowe
zwykłe
Należy używać wyłącznie kabli zatwierdzonych przez firmę APC by
Schneider Electric.
Inne kable interfejsów nie będą kompatybilne ze złączem zasilacza UPS.
Przełącznik obejścia umożliwia użytkownikowi ręczne przestawienie
podłączonego sprzętu w tryb obejściowy.
obejście
Zacisk EPO (Emergency Power Off = awaryjne wyłączenie zasilania)
umożliwia użytkownikowi podłączenie zasilacza do centralnego systemu EPO.
zacisk EPO
Śruba TVSS
złącze zestawu
akumulatorów
zewnętrznych
Zasilacz jest wyposażony w śrubę TVSS (ang. transient voltage surgesuppression = ochrona przeciwprzepięciowa), która służy do uziemiania
urządzeń zabezpieczających sprzęt telefoniczny i sieciowy.
Przy podłączaniu kabla uziemiającego należy odłączyć zasilacz od
zasilania z sieci elektrycznej.
Opcjonalne zestawy akumulatorów zewnętrznych zapewniają przedłużony
czas pracy podczas wyłączeń prądu. Do opisywanych urządzeń można
podłączyć maksymalnie dziesięć zewnętrznych zestawów akumulatorowych.
Informacje na temat zestawu akumulatorów zewnętrznych, SURT192XLBP,
można znaleźć w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric pod
adresem www.apc.com.
Modele 5000 VA
XLI
IEC 320-C19
16 A na każde
gniazdo
IEC 320-C13
10 A na każde
gniazdo
bezpieczniki
obwodu
wyjściowego
Modele 3000/5000
VA XLJ/XLT/XLTW
L6 – 20
250 V 20 A
x2
Bez bezpiecznika
L6 – 30
250 V 30 A
x2
bezpieczniki
obwodu
wyjściowego
5
PODŁĄCZANIE SPRZĘTU I ZASILANIA DO ZASILACZA
1.
2.
Podłącz urządzenia do zasilacza (do modeli XLJ/XLT/XLTW nie są załączone kable).
Należy unikać stosowania przedłużaczy.
• Modele 3000 VA XLJ/XLT/XLI/XLTW i 5000 VA XLJ/XLT/XLTW: Za pomocą kabla
zasilającego należy podłączyć zasilacz do uziemionego gniazdka dwubiegunowego,
trójprzewodowego.
Modele 5000 VA XLJ: Aby możliwe było obciążenie zasilacza UPS maksymalną mocą
5000 VA, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi odcięcie wtyczki elektrycznej i
podłączenie zasilacza UPS na stałe do odpowiedniej rozdzielnicy.
Włącz wszystkie podłączone urządzenia. Jeżeli zasilacz ma służyć jako wyłącznik główny,
wszystkie urządzenia muszą być WŁĄCZONE. Będą one zasilane jedynie po włączeniu
zasilacza.
•
3.
4.
Naciśnij przycisk
na przednim panelu, aby włączyć zasilacz.
Akumulator zasilacza jest ładowany zawsze, kiedy zasilacz jest podłączony do sieci
elektrycznej. Akumulator naładowuje się do 90% pojemności podczas pierwszych trzech
godzin normalnej pracy. Podczas tego początkowego okresu ładowania nie należy
oczekiwać pełnego czasu zasilania z akumulatora.
Aby dodatkowo zabezpieczyć system komputerowy, należy zainstalować oprogramowanie
®
monitorujące PowerChute Server dla zasilaczy Smart-UPS.
•
5.
OPCJE
Informacje na temat dostępnego wyposażenia dodatkowego znajdują się na APC by Schneider
Electric stronie www.apc.com.




Zestaw akumulatorów zewnętrznych SURT192XLBP
Zestaw szyn SURTRK2
Transformator separujący
Panel obejścia serwisowego
6
OBSŁUGA
WYŚWIETLACZ PRZEDNI ZASILACZA SMART-UPS RT
Obciążenie
Ładowanie
akumulatora
Wskaźnik
Opis
Zasilanie z
sieci
Kontrolka zasilania z sieci sygnalizuje kiedy zasilacz pobiera zasilanie z sieci i
wykonuje podwójne przetwarzanie w celu dostarczenia zasilania do podłączonych
urządzeń.
Zasilanie z
akumulatora
Zasilacz zasila podłączone urządzenia z akumulatorów.
Obejście
Kontrolka obejścia wskazuje, że zasilacz jest w trybie obejścia. Podczas pracy w
trybie obejścia prąd z sieci jest przekazywany bezpośrednio do podłączonych
urządzeń. Praca w trybie obejścia następuje na skutek wewnętrznej awarii zasilacza,
stanu przeciążenia lub z polecenia użytkownika wykonanego poprzez urządzenie
dodatkowe lub manualny przełącznik obejścia. Podczas pracy zasilacza w trybie
obejścia nie jest dostępne zasilanie z akumulatora. Zobacz część Diagnostyka w
niniejszej instrukcji obsługi.
Awaria
Zasilacz rozpoznał awarię wewnętrzną.
Zobacz część Rozwiązywanie Problemów w niniejszej instrukcji obsługi.
Przeciążenie
Zaistniał stan przeciążenia. Zobacz część Rozwiązywanie Problemów.
Wymiana
akumulatora
Akumulator jest odłączony lub wymaga wymiany. Zobacz część Rozwiązywanie
Problemów.
7
Element
Funkcja
Włączenie
zasilania
Naciśnięcie tego przycisku włącza zasilacz. (Poniżej podane są dodatkowe funkcje
tego przycisku.)
Wyłączenie
zasilania
Naciśnięcie tego przycisku wyłącza zasilacz.
Zimny start
Kiedy nie ma zasilania w sieci i zasilacz jest wyłączony, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk
urządzeń.
, aby dostarczyć prąd do zasilacza i podłączonych
Zasilacz wyda dwa sygnały dźwiękowe. Podczas drugiego sygnału należy zwolnić
przycisk.
Autotest
Automatyczny: Standardowo zasilacz wykonuje automatycznie autotest po
włączeniu, a następnie co dwa tygodnie. Podczas autotestu, zasilacz przez krótki
okres zasila podłączony sprzęt z akumulatora.
Manualny: Aby uruchomić autotest ,należy wcisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk
Diagnostyka napięcia sieci
.
Zasilacz jest wyposażony w funkcję diagnostyczną wyświetlającą
napięcie sieci. Należy podłączyć zasilacz do zwykłej sieci
elektrycznej.
Zasilacz rozpocznie autotest jako część tej procedury. Autotest nie
ma wpływu na wyświetlenie napięcia.
, aby wyświetlić wskazanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
napięcia sieciowego. Na pięciosegmentowym wskaźniku Naładowanie
po prawej stronie panelu przedniego wyświetlane
akumulatora
jest napięcie sieci.
Należy odczytać wartość napięcia w kolumnie po lewej stronie
(wartości te nie są podane na zasilaczu).
Wartość napięcia na wyświetlaczu mieści się w granicach pomiędzy
wartością wyświetloną i następną wyższą wartością.
8
PARAMETRY KONFIGUROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
UWAGA: USTAWIENIA WYBIERA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM DOSTARCZONEGO RAZEM Z ZASILACZEM
OPROGRAMOWANIA POWERCHUTE, OPCJONALNYCH KART DODATKOWYCH SMART SLOT
LUB W TRYBIE TERMINALOWYM.
USTAWIENIE
DO WYBORU PRZEZ
Automatyczny autotest
Przy
uruchomieniu, a
następnie co
14 dni
Przy uruchomieniu, a
następnie co 7 dni
Przy uruchomieniu, a
następnie co 14 dni
Tylko przy uruchomieniu
Bez testu
Parametr ten określa, jak często
zasilacz będzie wykonywał
autotest.
Data ostatniej
wymiany akumulatora
Data produkcji
Data wymiany akumulatora
Po wymianie modułów
akumulatorowych należy
odpowiednio zaktualizować tę datę.
Minimalny czas pracy
przed powrotem ze
stanu wyłączenia
0 sekund
Od 0 do 3600 s pracy
Określa minimalny czas pracy przed
włączeniem zasilanych urządzeń po
ich wyłączeniu z powodu niskiego
poziomu naładowania .
Ustawienie alarmu
dźwiękowego
WŁ.
WŁ., WYŁ.
Na stałe włącza lub wyłącza
alarmy.
Opóźnienie prostego
wyłączenia
90 sekund
Od 0 do 1800 s
Określa opóźnienie od chwili
otrzymania przez zasilacz UPS
polecenia prostego wyłączenia
do faktycznego wyłączenia.
Proste ostrzeżenie o
krótkim pozostałym
czasie pracy
150 sekund
Od 0 do 1800 s
Jeżeli system operacyjny
wymaga dłuższego okresu czasu
do zamknięcia, należy zmienić
standardowe ustawienie okresu
ostrzeżenia na dłuższe.
PARAMETR
FABRYCZNE
UŻYTKOWNIKA
OPIS
Sygnał dźwiękowy ostrzegający
o niskim poziomie naładowania
akumulatora staje się sygnałem
ciągłym, gdy praca możliwe jest
jeszcze przez 150 sekund pracy.
Górny punkt obejścia
255 VAC
Ustawienie napięcia
wyjściowego
200 VAC:
210 - 280 VAC
208 VAC:
220 - 280 VAC
220 VAC:
235 - 280 VAC
230 VAC:
245 - 280 VAC
240 VAC:
255 - 280 VAC
9
Maksymalne napięcie jaki
zasilacz doprowadzi do
podłączonych urządzeń podczas
pracy na wewnętrznym obejściu.
UWAGA: USTAWIENIA WYBIERA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM DOSTARCZONEGO RAZEM Z ZASILACZEM
OPROGRAMOWANIA POWERCHUTE, OPCJONALNYCH KART DODATKOWYCH SMART SLOT
LUB W TRYBIE TERMINALOWYM.
PARAMETR
USTAWIENIE
FABRYCZNE
DO WYBORU PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
Ustawienie napięcia
wyjściowego
Dolny punkt obejścia
160 VAC
200 VAC:
160 - 185 VAC
OPIS
Minimalne napięcie jaki zasilacz
doprowadzi do podłączonych
urządzeń podczas pracy na
wewnętrznym obejściu.
208 VAC:
160 - 190 VAC
220 VAC:
160 - 195 VAC
230 VAC:
160 - 200 VAC
240 VAC:
160 - 205 VAC
Napięcie wyjściowe
Modele XLJ:
200 VAC
200, 208, 220,
230, 240 VAC
Umożliwia użytkownikowi
wybranie wyjściowego napięcia
zasilania w trybie online.
Modele XLT:
208 VAC
Modele XLTW:
220 VAC
Modele XLI:
230 VAC
Częstotliwość
wyjściowa
Ustawienie
automatyczne
50 ± 3 Hz lub
60 ± 3 Hz
50 ± 3 Hz
60 ± 3 Hz
50 ± 1 Hz
60 ± 1 Hz
50 ± 0,1 Hz
60 ± 0,1 Hz
50 ± 3 Hz lub 60 ± 3 Hz
Ustawia dopuszczalną
częstotliwość wyjściową
zasilacza. Jeżeli jest to możliwe,
częstotliwość wyjściowa podąża
za częstotliwością wejściową.
Liczba zewnętrznych
zestawów
akumulatorowych
0
Od 0 do 100
Określa liczbę podłączonych
zewnętrznych zestawów
akumulatorów dla zapewnienia
prawidłowego czasu pracy z
akumulatora.
Obejście dopuszczalne
Nie wymagane
Wymagane/Nie wymagane
Wymagana/nie wymagana
blokada fazy i częstotliwości
przed przejściem zasilacza UPS
w tryb obejściowy.
10
PODŁĄCZENIE OPCJONALNEGO WYŁĄCZNIKA EPO (AWARYJNEGO WYŁĄCZNIKA ZASILANIA)
W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wyłączenie zasilania przez zamknięcie przełącznika
podłączonego do EPO.
Przy okablowywaniu EPO należy stosować się do krajowych i lokalnych norm i przepisów
elektrycznych.
Przełącznik
EPO
Przełącznik EPO jest zasilany wewnętrznie przez zasilacz, co pozwala na stosowanie go z
wyłącznikami wyposażonymi w styki bez własnego zasilania.
Obwód EPO jest obwodem klasy 2, (wg norm UL, CSA) oraz obwodem SELV (wg normy IEC).
Zarówno obwody klasy 2 jak i obwody SELV muszą być odseparowane od wszystkich głównych
obwodów elektrycznych. Nie należy podłączać żadnych obwodów do zespołu listew zaciskowych
EPO o ile nie ma pewności co do tego, że obwód ten jest klasy 2 lub SELV.
Jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia normy obwodu, należy zastosować kontaktowy przełącznik
zamykający.
W celu podłączenia zasilacza do przełącznika EPO należy użyć jednego z następujących rodzajów
kabli:
•
CL2: kabel klasy 2 do ogólnego użytku
•
CL2P: kabel okablowania poziomego do stosowania w kanałach, zamkniętych przestrzeniach
nadsufitowych oraz w innych miejscach wypełnionych powietrzem;
•
CL2R: kabel do pionowych ciągów stosowany w pionach między piętrami.
•
CLEX: kabel o ograniczonym zastosowaniu w budynkach mieszkalnych i w torowiskach
przewodów.
•
Do instalacji w Kanadzie: Należy stosować tylko kable certyfikowane przez CSA, typu ELC
(kable do sygnałów sterowania o bardzo niskim napięciu).
11
KONFIGURACJA PARAMETRÓW ZASILACZA UPS W TRYBIE TERMINALOWYM
Modele 3000 VA:
Tryb terminalowy to oparty na menu interfejs umożliwiający konfigurowanie zasilacza UPS
użytkownikom, którzy nie chcą korzystać z oprogramowania PowerChute ani opcjonalnej karty
zarządzającej Network Management Card.
Należy podłączyć kabel szeregowy do złącza szeregowego na tyle zasilacza.
Jeśli oprogramowanie PowerChute nie jest zainstalowane, nie należy wykonywać czynności 1 i 7.
1. Użytkownicy systemu Windows: ZATRZYMAJ usługę PowerChute Server, wykonując następujące
czynności:
•
Z pulpitu wybierz kolejno polecenia Start => Ustawienia => Panel sterowania =>
Narzędzia administracyjne => Usługi.
•
Wybierz usługę APC PowerChute Server – kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Zatrzymaj.
1a. Użytkownicy systemów Linux: ZATRZYMAJ usługę PowerChute Server, wykonując następujące
czynności:
•
Przejdź do katalogu /etc/init.d.
•
Uruchom polecenie ./PowerChute stop.
2. Otwórz program terminalowy. Na przykład: HyperTerminal
•
Z pulpitu wejdź do Start => Programy => Akcesoria => Komunikacja => HyperTerminal.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę HyperTerminal.
•
Postępuj według wskazań w celu wybrania nazwy i ikony. Jeżeli zostanie wyświetlony
komunikat “...must install a modem”, zignoruj go. Kliknij OK.
•
Wybierz port COM podłączony do zasilacza. Ustawienia portu są następujące:
 prędkość transmisji – 9600 bps
 bity danych - 8
 parzystość - brak
 bity stopu - 1
 kontrola przepływu - brak
•
Naciśnij klawisz ENTER.
4. Naciśnij 1, aby zmodyfikować parametry zasilacza UPS.
5. Postępuj zgodnie ze wskazaniami.
6. Zamknij program terminalowy.
7.
Użytkownicy systemu Windows: URUCHOM usługę PowerChute Server, wykonując następujące
czynności:
Z pulpitu wybierz kolejno polecenia Start => Ustawienia => Panel sterowania =>
Narzędzia administracyjne => Usługi.
•
Wybierz usługę APC PowerChute Server – kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Uruchom.
7a. Użytkownicy systemów Linux: URUCHOM usługę PowerChute Server, wykonując następujące
czynności:
•
Przejdź do katalogu /etc/init.d.
•
Uruchom polecenie ./PowerChute start.
•
12
Modele 5000 VA:
Tryb terminalowy to oparty na menu interfejs umożliwiający konfigurowanie zasilacza UPS
użytkownikom, którzy nie chcą korzystać z oprogramowania PowerChute ani zainstalowanych kart
zarządzających Network Management Card.
Podłącz kabel szeregowy do portu szeregowego z tyłu zasilacza UPS.
Jeśli oprogramowanie PowerChute nie jest zainstalowane, nie należy wykonywać czynności 1 i 5.
Użytkownicy systemu Windows: ZATRZYMAJ usługę PowerChute Server, wykonując następujące
czynności:
•
Z pulpitu wybierz kolejno polecenia Start => Ustawienia => Panel sterowania =>
Narzędzia administracyjne => Usługi.
•
Wybierz usługę APC PowerChute Server – kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Zatrzymaj.
1a. Użytkownicy systemów Linux: ZATRZYMAJ usługę PowerChute Server, wykonując następujące
czynności:
•
Przejdź do katalogu /etc/init.d.
•
Uruchom polecenie ./PowerChute stop.
2. Otwórz program terminalowy. Na przykład: HyperTerminal
•
Z pulpitu wejdź do Start => Programy => Akcesoria => Komunikacja => HyperTerminal.
1.
3.
Kliknij dwukrotnie ikonę HyperTerminal.
•
Postępuj według wskazań w celu wybrania nazwy i ikony. Jeżeli zostanie wyświetlony
komunikat “...must install a modem”, zignoruj go. Kliknij OK.
•
Wybierz port COM podłączony do zasilacza. Ustawienia portu są następujące:
 prędkość transmisji – 9600 bps
 bity danych - 8
 parzystość - brak
 bity stopu - 1
 kontrola przepływu - brak
•
Naciśnij klawisz ENTER.
4.
Przykład: ustawianie liczby zewnętrznych zestawów akumulatorów (SURT192XLBP):
Po otwarciu pustego okna terminalu, wykonaj poniższe czynności, aby wprowadzić liczbę zestawów
akumulatorów:
•
Naciśnij ENTER, aby włączyć tryb terminalowy. Naciskaj klawisz ENTER kilkakrotnie, dopóki
nie pojawi się monit User Name: . Postępuj zgodnie ze wskazaniami. Wpisuj znaki powoli,
przed wpisaniem każdego znaku czekając, aż poprzedni pojawi się na ekranie.
Ustawienia domyślne karty zarządzającej Network Management Card:
•
Nazwa użytkownika: apc
•
Hasło:
apc
•
Naciśnij 1 i ENTER, aby wybrać opcję Device Manager.
•
•
Wybierz model, wprowadzając odpowiedni numer, a następnie naciśnij ENTER.
Naciśnij 3 i ENTER, aby wybrać opcję Configuration.
13
•
Naciśnij 1 i ENTER, aby wybrać opcję Battery.
•
Naciśnij 2 i ENTER, aby zmienić ustawienia akumulatora (Battery Settings).
•
5.
Wpisz liczbę zewnętrznych zestawów akumulatorowych (po cztery modułu
akumulatorowe na zestaw) i naciśnij klawisz ENTER.
(Liczba zestawów: 1 = 1 SURT192XLBP, 2 = 2 SURT192XLBP itd.)
•
Naciśnij 3 i ENTER, aby zaakceptować zmiany.
•
Naciśnij kilkakrotnie (5) klawisz ESC, aby wrócić do menu głównego.
•
Naciśnij 4 i ENTER, aby się wylogować.
Użytkownicy systemu Windows: URUCHOM usługę PowerChute® Server, wykonując następujące
czynności:
Z pulpitu wybierz kolejno polecenia Start => Ustawienia => Panel sterowania =>
Narzędzia administracyjne => Usługi.
•
Wybierz usługę APC by Schneider Electric PowerChute Server – kliknij prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Uruchom.
5a. Użytkownicy systemów Linux: URUCHOM usługę PowerChute Server, wykonując następujące
czynności:
•
Przejdź do katalogu /etc/init.d.
•
Uruchom polecenie ./PowerChute start.
•
14
KONSERWACJA I TRANSPORT
Wymiana modułu akumulatorowego
Moduł akumulatorowy można łatwo wymienić, nie przerywając pracy zasilacza. Wymiana
akumulatora jest bezpieczna i nie grozi porażeniem prądem. W czasie wymiany zarówno zasilacz jak
i podłączony do niego sprzęt mogą pozostać włączone. Informacje o zamiennych modułach
akumulatorowych można uzyskać u sprzedawcy lub w witrynie internetowej firmy APC by
Schneider Electric pod adresem www.apc.com.
W ramach procedury wymiany akumulatorów należy wymienić zarówno wszystkie wewnętrzne
moduły akumulatorowe w zasilaczu UPS, jak również podłączone zewnętrzne zestawy
akumulatorów.
Po odłączeniu akumulatora(ów) podłączone urządzenia nie są zabezpieczane przed
przerwami w zasilaniu.
Podczas wymiany akumulatorów należy zachować ostrożność, ponieważ moduły
akumulatorowe są ciężkie.
Zużyte akumulatory należy dostarczyć do odpowiedniego punktu recyklingu lub
odesłać do producenta w opakowaniu, w którym dostarczono nowe akumulatory.
WYJMOWANIE MODUŁÓW AKUMULATOROWYCH





15
WKŁADANIE MODUŁÓW AKUMULATOROWYCH









Odłączanie akumulatora na czas transportu
Przed wysyłką zasilacza należy zawsze ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR(y), co wymagane jest
przepisami amerykańskiego Ministerstwa Transportu i Międzynarodowego Stowarzyszenia
Przewoźników Lotniczych (IATA).
Akumulator(y) może (mogą) pozostać w zasilaczu.
1. Wyłącz i odłącz wszystkie urządzenia podłączone do zasilacza.
2.
Wyłącz i odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
3.
Odłącz wtyczki akumulatora. Zob. punkt Wkładanie modułów akumulatorowych w tym
podręczniku.
Aby uzyskać instrukcje wysyłki, należy skontaktować się z firmą APC by Schneider Electric w
witrynie internetowej www.apc.com.
16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, SERWIS I GWARANCJA
W celu rozwiązania drobnych problemów związanych z instalacją i działaniem zasilacza należy
skorzystać z poniższej tabeli. Z poważniejszymi problemami należy zwracać się do pomocy
technicznej APC by Schneider Electric poprzez stronę internetową www.apc.com.
PROBLEM I MOŻLIWA
ROZWIĄZANIE
PRZYCZYNA
ZASILACZ NIE DAJE SIĘ WŁĄCZYĆ
Akumulator nie jest prawidłowo
podłączony.
Sprawdź, czy wtyczki akumulatora są dokładnie podłączone.
Przycisk
Naciśnij raz przycisk
nie jest wciśnięty.
, aby włączyć zasilacz i zasilić podłączony sprzęt.
Zasilacz nie jest podłączony do
źródła zasilania.
Sprawdź, czy kabel zasilający zasilacza jest dokładnie podłączony do gniazda
zasilacza i gniazdka sieciowego.
Niskie napięcie w sieci lub
całkowity jego zanik.
Sprawdź, czy w sieci jest zasilanie podłączając do niej np. lampkę. Jeśli światło jest
bardzo słabe, poziom napięcia w sieci powinien sprawdzić elektryk.
ZASILACZ NIE WYŁĄCZA SIĘ
Przycisk
wciśnięty.
nie został
Wewnętrzna awaria zasilacza.
Naciśnij raz przycisk
, aby wyłączyć zasilacz.
Nie należy podejmować próby użycia zasilacza. Natychmiast wyłącz zasilacz z sieci i
oddaj go do naprawy.
ZASILACZ WYDAJE OD CZASU DO CZASU SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Normalne działanie zasilacza przy Zbędne. Zasilacz zabezpiecza podłączony sprzęt.
zasilaniu z akumulatora.
ZASILACZ NIE ZABEZPIECZA URZĄDZEŃ PRZEZ SPODZIEWANY CZAS
Akumulator zasilacza jest słaby na Naładuj akumulator(y). Po dłuższych przerwach w zasilaniu sieciowym moduły
skutek niedawnej przerwy w
akumulatorowe należy naładować. Zużywają się one również szybciej, kiedy pracują
dopływie prądu lub zbliża się do
często lub w podwyższonych temperaturach. Jeżeli akumulator zbliża się do końca
końca swojego okresu
okresu eksploatacyjnego, należy pomyśleć o jego wymianie, nawet jeżeli wskaźnik
eksploatacyjnego.
wymiany akumulatora jeszcze się nie świeci.
KONTROLKI NA PRZEDNIM PANELU MRUGAJĄ KOLEJNO
Zasilacz został wyłączony zdalnie
Zbędne. zasilacz zostanie automatycznie uruchomiony ponownie po przywróceniu
przez oprogramowanie lub
zasilania sieciowego.
opcjonalną kartę komunikacyjną.
ŻADNA KONTROLKA NIE ŚWIECI SIĘ, GDY ZASILACZ JEST WŁĄCZONY DO GNIAZDA SIECIOWEGO
Zasilacz jest wyłączony
Zbędne. Zasilacz zostanie automatycznie ponownie uruchomiony po przywróceniu
i akumulator jest rozładowany
zasilania w sieci i wystarczającym podładowaniu akumulatora.
z powodu długotrwałej przerwy
w dopływie prądu.
ŚWIECĄ SIĘ WSKAŹNIKI OBEJŚCIA I PRZECIĄŻENIA, A ZASILACZ WYDAJE CIĄGŁY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Zasilacz jest przeciążony.
Podłączony sprzęt przekracza określone maksymalne obciążenie podane w
Specyfikacjach na stronie internetowej APC by Schneider Electric, www.apc.com.
Sygnał dźwiękowy jest emitowany dopóki nie zostanie wyeliminowane przeciążenie.
Należy odłączyć od zasilacza mniej istotne urządzenia, aby zlikwidować stan
przeciążenia.
17
PROBLEM I MOŻLIWA
ROZWIĄZANIE
PRZYCZYNA
ŚWIECI SIĘ WSKAŹNIK OBEJŚCIA
Został włączony przełącznik
obejścia – manualnie lub poprzez
urządzenie dodatkowe.
Jeżeli obejście jest wybranym trybem pracy, należy zignorować świecący się
wskaźnik.
Jeżeli obejście nie jest wybranym trybem pracy, należy przesunąć przełącznik
obejścia na tyle zasilacza do normalnej pozycji.
ŚWIECĄ SIĘ WSKAŹNIKI AWARII ZASILACZA I PRZECIĄŻENIA, A ZASILACZ WYDAJE CIĄGŁY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Zasilacz przestał zasilać
Podłączony sprzęt przekracza określone maksymalne obciążenie podane w
podłączone urządzenia.
Specyfikacjach na stronie internetowej APC by Schneider Electric, www.apc.com.
Należy odłączyć od zasilacza mniej istotne urządzenia, aby zlikwidować stan
przeciążenia.
Naciśnij przycisk wyłącznika, a następnie przycisk włącznika, aby przywrócić
zasilanie podłączonych urządzeń.
ŚWIECI SIĘ WSKAŹNIK AWARII ZASILACZA
Wewnętrzna awaria zasilacza.
Nie należy podejmować próby użycia zasilacza. Należy wyłączyć zasilacz i oddać go
natychmiast do naprawy.
ŚWIECI SIĘ WSKAŹNIK WYMIANY AKUMULATORA
Mruga wskaźnik wymiany
Sprawdź, czy wtyczki akumulatora są dokładnie podłączone.
akumulatora i wydawany jest
krótki sygnał dźwiękowy co dwie
sekundy, wskazujący, że
akumulator jest odłączony.
Niska pojemność akumulatora.
Zapewnij 24-godzinne zasilanie zasilacza do czasu pełnego naładowania
akumulatora. Następnie wykonaj autotest. Jeżeli naładowanie nie pomogło, wymień
akumulator.
Negatywny wynik autotestu
akumulatora.
Zasilacz wydaje krótkie sygnały dźwiękowe przez jedną minutę i zapala się
kontrolka wymiany akumulatora. Zasilacz powtarza ten alarm co pięć godzin.
Wykonaj autotest po naładowaniu akumulatora przez 24 godziny w celu
potwierdzenia stanu wymiany akumulatora. Jeżeli akumulator przejdzie pomyślnie
autotest, alarm ustanie.
ZASILACZ PRACUJE Z AKUMULATORA, CHOCIAŻ DOSTĘPNE JEST ZEWNĘTRZNE ZASILANIE
Bardzo wysokie, niskie lub
Należy przełączyć zasilacz do innego gniazdka i innego obwodu. Sprawdź napięcie
zniekształcone napięcie w sieci.
w sieci przy pomocy wskaźnika paskowego.
Tanie generatory spalinowe mogą
zniekształcać napięcie.
NAPIĘCIE DIAGNOSTYCZNE SIECI
Wszystkie pięć wskaźników jest
zaświeconych
Nie świeci się żaden wskaźnik
Napięcie sieciowe jest wyjątkowo wysokie i powinno być sprawdzone przez
elektryka.
Jeżeli zasilacz jest podłączony do prawidłowo działającego gniazdka sieciowego,
napięcie sieciowe jest ekstremalnie niskie.
WSKAŹNIK WŁĄCZENIA
Nie świeci się żaden wskaźnik
Zasilacz pracuje na akumulatorze lub nie jest włączony.
Wskaźnik mruga
Zasilacz przeprowadza wewnętrzny autotest.
18
Serwis
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, nie należy zwracać go sprzedawcy. Należy wykonać
następujące kroki:
1 . Przejrzeć sekcję Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi, aby wyeliminować
najczęściej występujące usterki.
2 . Jeśli problemu nie da się rozwiązać, skontaktować się z pomocą techniczną firmy
APC by Schneider Electric za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem
www.apc.com.
a. Zanotować numer modelu i numer seryjny oraz datę zakupu. Numer
modelu i numer seryjny znajdują się na tylnym panelu zasilacza. W
niektórych modelach można je także sprawdzić na wyświetlaczu LCD.
b. Skontaktuj się telefonicznie z działem pomocy technicznej. Pracownik
poprosi o opisanie problemu i w miarę możliwości postara się rozwiązać
go telefonicznie. Jeżeli nie będzie to możliwe, pracownik poda numer
upoważnienia do zwrotu (RMA, Returned Material Authorization).
c. Jeżeli urządzenie jest na gwarancji, naprawy są bezpłatne.
d. Procedury serwisowania i zwrotów mogą się różnić w zależności od
kraju. Szczegółowe instrukcje dla poszczególnych krajów można
znaleźć w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric pod
adresem www.apc.com.
3 . Prawidłowo zapakować urządzenie, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas
transportu. W opakowaniu nigdy nie należy umieszczać kulek styropianowych.
Uszkodzenia powstałe podczas transportu nie są objęte gwarancją.
a. Wskazówka: W przypadku transportu na terenie Stanów
Zjednoczonych lub do Stanów Zjednoczonych należy zawsze
ODŁĄCZAĆ JEDEN AKUMULATOR ZASILACZA UPS na czas
transportu tak, jak to nakazują przepisy Departamentu Transportu
USA i zrzeszenia IATA. Wewnętrzne akumulatory mogą pozostać w
zasilaczu UPS.
b. Akumulatory mogą pozostać podłączone do XBP na czas dostawy. Nie
wszystkie urządzenia korzystają z zestawów XLBP.
4 . Zapisać uzyskany z centrum pomocy technicznej numer upoważnienia do zwrotu
(RMA) na opakowaniu.
5 . Wysłać urządzenie pocztą kurierską ubezpieczoną i opłaconą we własnym zakresie na
adres podany przez pracownika centrum pomocy technicznej.
19
Ograniczona gwarancja fabryczna
Firma Schneider Electric IT Corporation (SEIT) gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych
przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Zobowiązania firmy w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się do naprawy lub
wymiany produktów z takimi usterkami, przy czym wybór rodzaju świadczenia należy wyłącznie do SEIT. Naprawy lub
wymiany wadliwego produktu bądź jego części nie powodują wydłużenia okresu gwarancji.
Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do oryginalnego nabywcy, który należycie zarejestrował produkt w ciągu 10 dni od daty
zakupu. Produkt można zarejestrować online pod adresem warranty.apc.com.
Firma SEIT nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli testy i badania ujawnią, że rzekoma wada produktu
nie istnieje lub powstała w wyniku nieprawidłowego użytkowania, rażącego niedbalstwa, nieprawidłowej instalacji lub
testowania przez użytkownika końcowego lub osoby trzecie niezgodnie z zalecanymi przez firmę SEIT specyfikacjami.
Ponadto firma SEIT nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady będące skutkiem: 1) prób naprawy lub przeróbki Produktu
podejmowanych bez upoważnienia, 2) niewłaściwego lub niewystarczającego napięcia lub połączenia elektrycznego, 3)
nieodpowiednich warunków panujących w miejscu eksploatacji, 4) działania siły wyższej, 5) kontaktu z substancjami
szkodliwymi lub 6) kradzieży. Firma SEIT nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji
za produkty, których numery seryjne zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne.
Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI JAWNYCH ANI
DOMNIEMANYCH, WYWIEDZIONYCH Z INTERPRETACJI PRZEPISÓW BĄDŹ W INNY SPOSÓB, NA
PRODUKTY SPRZEDANE, SERWISOWANE LUB DOSTARCZANE NA MOCY TEJ UMOWY LUB W
ZWIĄZKU Z NIĄ.
FIRMA SEIT WYKLUCZA WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ,
SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU.
GWARANCJE UDZIELONE JAWNIE PRZEZ FIRMĘ SEIT NIE ZOSTANĄ POSZERZONE, OGRANICZONE
ANI ZMODYFIKOWANE W WYNIKU UDZIELANIA PRZEZ FIRMĘ SEIT PORAD TECHNICZNYCH LUB
INNYCH ANI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM; UDZIELANIE
TAKICH PORAD I ŚWIADCZENIE TAKICH USŁUG NIE POWODUJE POWSTANIA ZOBOWIĄZAŃ ANI
OBOWIĄZKÓW PO STRONIE FIRMY SEIT.
POWYŻSZE GWARANCJE I REKOMPENSATY SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI I ZASTĘPUJĄ
WSZELKIE INNE UDZIELONE GWARANCJE I DEKLAROWANE REKOMPENSATY. POWYŻSZE
GWARANCJE DEFINIUJĄ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA FIRMY SEIT ORAZ WSZYSTKIE
PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI REKOMPENSATY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI.
GWARANCJE FIRMY SEIT UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE NABYWCY I NIE OBEJMUJĄ OSÓB TRZECICH.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SEIT, JEJ ZARZĄD, DYREKCJA, FIRMY ZALEŻNE LUB PRACOWNICY NIE
BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,
WYNIKOWE LUB WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW KARNYCH POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA,
SERWISOWANIA LUB INSTALACJI PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TAKA BYŁABY ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONTRAKTOWĄ LUB DELIKTOWĄ, CZY POWSTAŁABY NA
GRUNCIE WINY, ZANIEDBANIA LUB RYZYKA I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA SEIT BYŁA
WCZEŚNIEJ INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W SZCZEGÓLNOŚCI
FIRMA SEIT NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE KOSZTY, TAKIE JAK KOSZTY
WYNIKŁE Z UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE), SPRZĘTU,
MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH ANI ZA KOSZTY
PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, ROSZCZEŃ STRON TRZECICH LUB INNE.
ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE MA NA CELU WYKLUCZENIA
ANI OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SEIT ZA ZGON LUB OBRAŻENIA CIAŁA BĘDĄCE
SKUTKIEM RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA LUB CELOWEGO WPROWADZENIA W BŁĄD, W ZAKRESIE, W
JAKIM Z MOCY PRAWA NIE MOŻNA JEJ WYKLUCZYĆ.
Aby skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, należy uzyskać numer upoważnienia do zwrotu (RMA, Returned Material
Authorization) z centrum pomocy technicznej. Klienci chcący zgłosić roszczenie gwarancyjne mogą skorzystać z globalnej
sieci pomocy technicznej firmy APC by Schneider Electric w witrynie internetowej firmy SEIT pod adresem: www.apc.com.
Należy wybrać kraj z menu rozwijanego. Po otwarciu karty Wsparcie w górnej części witryny internetowej można uzyskać
dane teleadresowe pomocy technicznej dla klientów w danym regionie. Produkt należy zwrócić na własny koszt i dołączyć
krótki opis problemu oraz dowód zakupu z podaną datą i miejscem zakupu.
20
APC by Schneider Electric
Ogólnoświatowa pomoc techniczna
Pomoc techniczna obejmująca niniejszy oraz wszystkie pozostałe produkty firmy
APC by Schneider Electric dostępna jest nieodpłatnie w dowolnej z form
podanych poniżej:
• Za pomocą witryny internetowej firmy APC by Schneider Electric
(www.apc.com) można uzyskać dostęp do dokumentów z Kompendium
informacji technicznych APC i wysyłać zapytania do centrum pomocy
technicznej.
– www.apc.com (główna witryna firmy)
W tym miejscu dostępne są łącza do witryn internetowych firmy APC by
Schneider Electric w różnych wersjach językowych. W witrynach
znajdują się informacje dotyczące pomocy technicznej.
– www.apc.com/support/
Przeszukiwanie globalnego Kompendium informacji technicznych firmy
APC i korzystanie z elektronicznej pomocy technicznej.
• Kontakt z centrum pomocy technicznej firmy APC by Schneider Electric,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
– Lokalne centra krajowe: informacje kontaktowe dostępne są pod adresem
www.apc.com/support/contact.
– Informacje dotyczące lokalnej pomocy technicznej można uzyskać u
przedstawiciela firmy APC by Schneider Electric lub dystrybutora, u
którego zakupiono produkt firmy APC by Schneider Electric.
© 2014 APC by Schneider Electric. Smart-UPS i PowerChute są własnością firmy Schneider Electric
Industries S.A.S. lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich
właścicieli.
990-2690C
07/2014
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement