Schneider Electric InfraStruxure 5U Power Distribution Unit Gebruikershandleiding | Manualzz
De behuizing waterpas zetten
Communicatiekabels
Het systeem moet op een horizontale vloer worden geïnstalleerd. De stelpoten
stabiliseren de behuizing wel maar bieden geen compensatie voor een vloer
met een slechte hellingsgraad.
Sluit één uiteinde van de communicatiekabel aan op de poort achteraan het
apparaat en het andere op het Local Area Network. .
Installatie
Power Distributie Unit (PDU) in een SX-rek
 Gebruik een sleutel van
 Verplaats de behuizing niet
13/14 mm voor het verstellen
van de 4 stelpoten.
nadat de stelpoten zijn
omlaaggedraaid.
 Zorg ervoor dat het systeem
Specificaties
waterpas staat.
Ingangsgeleiders
Ingangskabels
Dit product heeft een nominaal vermogen van 200 A. Voor de voeding ervan
moet een stroomonderbreker met een maximale nominale waarde van 200 A
worden gebruikt.
Conduits
Voor Noord-Amerika wordt, bij voeding met een stroomonderbreker van 200 A,
het gebruik aanbevolen van geleiders waarvan de maten zijn aangegeven in
"Tabel 3".

L3
Belangrijke veiligheidsinformatie
L1

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
• Elektrische apparatuur moet worden geïnstalleerd, bediend, onderhouden en
onderhouden door gekwalificeerd personeel. Om een stroomverdeling module
installeren:
- Schakel alle stroom leveren van de apparatuur en de juiste lockout / tagout
procedures uit te voeren voor het installeren of verwijderen van de
stroomverdeling module.
OR
- Als een Symmetra PX of UPS levert stroom naar de modulaire PDU, plaats de
UPS in werking op batterijen (tot foutstroom te verminderen) voordat u de
stroomverdeling module. Om de UPS in de batterij te plaatsen, zie de UPS
Operation gebruiksaanwijzing.
• De PDU moet in overeenstemming met de National Electrical Code en de Canadian
Electrical Code en alle van toepassing zijnde plaatselijke codes worden
geïnstalleerd.
Het niet volgen van deze instructies zal resulteren in de dood of ernstig letsel.
L2
Voor landen buiten Noord-Amerika wordt, bij voeding met een
stroomonderbreker van 200 A, het gebruik aanbevolen van geleiders waarvan
de maten zijn aangegeven in "Tabel 4".
Opmerking: De ingangsgeleiders moeten worden aangehaald tot 31,1 Nm
(275 lb-in) met behulp van een zeskantinbussleutel van 8mm (5/16 inch).
Installeren van ingangskabels


Draai de zeven schroeven los en verwijder het rugpaneel om bij de
drukcontactklemmen te kunnen (de bovenste en onderste panelen
kunnen zo nodig worden verwijderd om de toegang te
vergemakkelijken).
Wereldwijde klantenondersteuning
Voor lokale, landspecifieke centra: ga naar
Sluit de Protective Earth/Ground (PE/G)(=randaarding), de
Neutrale (N) en de Leidingsgeleiders (L1, L2, en L3) aan op de
juiste drukcontactklemmen. Breng het rugpaneel weer aan (alsmede
de bovenste en onderste panelen indien deze in stap 1 werden
verwijderd).
www.schneider-electric.com.
Voeding volledig uitschakelen
 Zet alle Power Distributie Modules (PDM) in de OFF-stand.
 Zet de netstroomonderbreker in de OFF-stand.
 Zet de UPS en zijn stroomonderbreker in de OFF-stand indien het net een
UPS is.
 Koppel de ingangsgeleiders af van het net of de UPS.
OPMERKING
• Zie het installatieblad van de Power Distributie Modules voor informatie
© 2015 Schneider Electric. Alle rechten voorbehouden.
over het installeren van de Power Distributie Modules (PDM's).
• Gebruiksaanwijzing van de Power Distributie Modules zijn beschikbaar op de
website, www.schneider-electric.com.
990-3219B-022
10/2016
Tabel 1
Tabel 4
AC-ingang
Geleiders 200 A
Nominale spanning
400 V 3-fasen
208 V 3-fasen
Frequentie
47-63 Hz
Spanningsconfiguratie
3 W + N + PE
Maximale stroomopwaartse stroomonderbreker
200 A
Maximale gelijkstroom
160 A
Maximale gelijkstroom met 100% nominale stroomonderbreker 200 A
Maximale maat hoofdingangsgeleider
AC-uitgang
230 V/400 V 3 FASEN
120 V/208 V 3 FASEN
200 A
Maximale gelijkstroom
3 W + N + PE of 3 x (1 W + N + PE),
op basis van aangesloten APC
Power Distributie Modules
138 kW @ 400 V 3 FASEN
72 kW @ 208 V 3 FASEN
Diverse, afhankelijk van aangesloten
Power Distributie Modules
Spanningsconfiguratie
Stroom volledige belasting
Aansluitingen
uitgangsstroomkabels
Lengten uitgangsstroomkabels
Diverse, afhankelijk van aangesloten
Power Distributie Modules
Maximale Power Distributie
Modules
6
Maximale stroomverdeelpolen
18
Aluminium,
Koper, XLPE- of Aluminium, pvc- XLPE- of EPREPR-isolatie,
isolatie,
isolatie,
omgeving 30°C omgeving 30°C omgeving 30°C
B1
Ø&N = 95 mm²
PE = 50 mm²
Ø&N = 70 mm² Ø&N = 150 mm²
PE = 35 mm²
PE = 95 mm²
Ø&N = 95 mm²
PE = 50 mm²
B2
Ø&N = 120 mm²
PE = 70 mm²
Ø&N = 95 mm² Ø&N = 240 mm²
PE = 50 mm²
PE = 120 mm²
Ø&N = 120 mm²
PE = 70 mm²
C
Ø&N = 95 mm²
PE = 50 mm²
Ø&N = 70 mm² Ø&N = 150 mm²
PE = 35 mm²
PE = 95 mm²
Ø&N = 95 mm²
PE = 50 mm²
E
Ø&N = 95 mm²
PE = 50 mm²
Ø&N = 70 mm² Ø&N = 120 mm²
PE = 35 mm²
PE = 70 mm²
Ø&N = 95 mm²
PE = 50 mm²
F
Ø&N = 70 mm²
PE = 35 mm²
Ø&N = 50 mm² Ø&N = 95 mm²
PE = 25 mm²
PE = 50 mm²
Ø&N = 70 mm²
PE = 35 mm²
250 mcm
Tabel 2
Nominale spanning
Koper, pvcInstall.- isolatie,
methode omgeving 30°C
N.B. Ø = fasegeleider
N = neutraalgeleider
PE = randaarding
EPR = ethyleenpropyleenrubber
XLPE = cross-linked polyethyleen
PC = polyvinylchloride
Fysieke afmetingen, omgeving en conformiteit
Koper
Aluminium
3 CCC, omgeving 30°C
Ø&N = 3/0 AWG
Kaliber = 6 AWG
Ø&N = 4/0 AWG
Kaliber = 4 AWG
4 CCC, omgeving 30°C
Ø&N = 4/0 AWG
Kaliber = 6 AWG
Ø&N = (2) 1/0 AWG
Kaliber = (2) 4 AWG
N.B. CCC = Current-Carrying Conductors (= belaste geleiders)
AWG = American Wire Gauge
kcmils = MCM = duizenden cirkelvormige oppervlakten met een diameter van
0,001 inch
Ø = fasegeleider
N = neutraalgeleider
G = aardings- (apparatuuraardings-) geleider
(2) = twee geleiders per contactklem
Uit testen is gebleken dat deze apparatuur voldoet aan de limieten voor digitale
Klasse A-apparatuur, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze
beperkingen bieden een redelijke beveiliging tegen schadelijke radiostoring
wanneer de apparatuur wordt bediend in een bedrijfsomgeving. Dit apparaat
produceert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze energie mogelijk
uit. Als dit apparaat niet geïnstalleerd is en gebruikt wordt in overeenstemming
met de installatiegids, kan dit leiden tot storingen in de radiocommunicatie. Het
gebruik van deze apparatuur in een woongebied veroorzaakt naar alle
waarschijnlijkheid schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker voor
eigen kosten dit probleem dient te corrigeren.
Dit digitale Klasse A-apparaat voldoet aan de Canadese norm ICES-003.
Fysieke afmetingen
Afmetingen (HxBxD)
Gewicht
2070 x 610 x 1072 mm / 81,5 x 24 x 42,2 inch
In verpakking: 2261 x 9114 x 1219 mm /
89 x 36 x 48 inch
Eenheid: 272,7 kg / 601 lb
In verpakking: 295,4 kg / 650 lb
Bedrijfsomgeving
Beschermd tegen water en geleidende
verontreinigende stoffen
Temperatuur
Tijdens gebruik: 0 tot 30°C / 32 tot 86°F
Tijdens gebruik (gereduceerd): 0 tot 40°C / 32 tot 104°F
In opslag: 0 tot 45°C / 32 tot 113°F
Vochtigheid
Tijdens gebruik: 0 tot 95%, niet-condenserend
In opslag: 0 tot 95%, niet-condenserend
Hoogteligging
In opslag: 10.000 m / 3.000 ft
Certificatie
Gecertificeerd door VDE volgens IEC 60439-1
Met "CUL-listed" goedkeuring door Underwriters
Laboratories Inc.
Nominale voorwaardelijke
kortsluitstroom (ICC)
10 kA
Geleiders 200 A, 75°C
Bedradingssysteem
Goedkeuring door regelgevende instantie
j
Omgevings- en conformiteitsgegevens
Tabel 3
Opmerking: De producten van APC zijn, zoals de meeste
computerproducten, ontworpen voor gebruik in een bedrijfsomgeving van 0 tot
40°C. In de meeste datacenters wordt een bedrijfstemperatuur onderhouden
tussen 0 en 30°C. De belastbaarheidstabellen (van de geleiders) van de
National Electrical Code (NFPA 70) en IEC 60364-5-53 zijn gebaseerd op een
omgevingstemperatuur van 0 tot 30°C. Indien dit product wordt geïnstalleerd in
een omgeving van meer dan 30°C moet ofwel de huidige nominale
stroomwaarde ervan worden gereduceerd, ofwel moet de dwarsdoorsnede van
de voedingsgeleiders worden verhoogd, volgens de reductiefactoren van
NFPA 70 en IEC 60364-5-53.
Nominale stoothoudspanning 4 kV
(UCC)
Nominale diversiteitsfactor
0,7
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Dit is een Klasse A-product. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker de nodige maatregelen nemen.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement