Avent CP1644/01 Avent Adaptor de curent electric Fisa de date a produsului

Avent CP1644/01 Avent Adaptor de curent electric Fisa de date a produsului | Manualzz
Adaptor de curent
electric
Avent
Sisteme de monitorizare audio
pentru copii
Alb
CP1644/01
Conectează la priză sistemul de monitorizare pentru copii
PhilipsAvent adaptor de alimentare pt. sistem monitorizare audio copii
Acest adaptor îţi permite să alimentezi sistemul de monitorizare pentru copii de la reţeaua electrică. Conţine un
ştecher pentru UE. Adaptorul este potrivit pentru SCD502, SCD503
Adaptor de curent electric
© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
Data apariţiei 2022 ‑ 12 ‑ 14
Versiune: 1.1.1
Specificaţiile pot fi modificate fără
preaviz. Mărcile comerciale sunt
proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.
www.philips.com
CP1644/01
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement