Simplicity SERIAL: 120122001+ Brugermanual | Manualzz
373507
N
O
T
R
FO
R
EP
U
D
O
R
C
TI
O
N
Inhoudsopgave:
O
C
TI
U
D
O
N
O
T
FO
R
R
EP
R
Hendel voor het inschakelen van het blad....................... 5
Stopschakelaar van de motor.......................................... 5
Choke-gashendel..............................................................5
Bladhoogte-afsteller..........................................................6
Vrijloophendel................................................................... 6
Bediening............................................................................... 7
Voordat u begint te maaien..............................................7
Algemeen gebruik.............................................................7
Onderhoud............................................................................. 8
Periodiek onderhoud........................................................ 8
Onderhoud van de riem................................................... 8
Onderhoud van de kabels................................................ 9
Onderhoud van het blad.................................................. 9
Problemen oplossen...........................................................10
Specificaties........................................................................ 10
N
Beoogd gebruik.....................................................................3
De eerste keer instellen....................................................... 3
Checklist voor het instellen.............................................. 3
De machine uitpakken......................................................3
Machinestickers.................................................................... 3
373510 - Sticker, console................................................ 3
373501 - Sticker, bladarm................................................ 4
373503 - Sticker, hoogteafsteller..................................... 4
373504 - Sticker, aandrijving inschakelen........................4
373505 - Sticker, onderhoudsinstructies.......................... 4
400424 - Sticker, waarschuwing Scherp.......................... 4
830502 - Sticker, olieketting.............................................4
371501 - Sticker, zwenkwiel links.................................... 4
371504 - Sticker, zwenkwiel rechts..................................5
Functies en bedieningselementen...................................... 5
Bedieningselementen voor de aandrijving....................... 5
2
billygoat.com
Deze machine mag alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor het is ontworpen. Deze machine is ontworpen
om stroken gras van 18" (45,7 cm) breed te snijden. Zorg
ervoor dat alle gebruikers van deze apparatuur zijn opgeleid
in algemeen gebruik en veiligheid van de machine.
Gebruik de afbeeldingen en bijbehorende onderdeelnummers
bij het bestellen van vervangende labels.
1
N
Beoogd gebruik
C
TI
O
WAARSCHUWING
Wielen kunnen slippen bij gebruik in slechte
omstandigheden. Terrein dat te droog of te nat is, kan
slippen van de wielen veroorzaken. Werk alleen op vochtig
terrein, zodat het blad van de graszodensnijder lichte
weerstand ondervindt.
De eerste keer instellen
D
U
Uw graszodensnijder wordt vanuit de fabriek verzonden in
een houten krat. De machine wordt volledig gemonteerd
verzonden. U moet de machine uitpakken en de checklist
voor het instellen volgen.
Voltooi de volgende items voor gebruik:
FO
R
R
EP
R
• Lees de Algemene veiligheidshandleiding. Lees hoe u uw
machine veilig bedient om letsel bij uzelf of anderen te
voorkomen.
• Lees de gebruiksaanwijzing om vertrouwd te raken
met de machine. Lees hoe u uw machine bedient en
onderhoudt voor optimale prestaties.
• Registreer uw machine voor garantie via uw erkende
dealer of online.
• Draag geschikte kleding voor gebruik of onderhoud, zoals
schoenen met gesloten neus, gehoorbescherming en
oogbescherming. Bind los haar vast.
• Wees u bewust van de omgeving tijdens het gebruik.
Vermijd obstakels die het blad kunnen beschadigen.
Gebruik het apparaat niet onder slechte omstandigheden.
• Voeg olie toe aan de motor voordat u begint.
• Controleer de benzine. Vervang oude of slechte benzine.
• Smeer de lagers van de machine voor gebruik
of wanneer nodig. Gebruik alleen NLGL klasse 2
multifunctioneel vet op lithiumbasis.
O
Checklist voor het instellen
B. 373501 - Sticker, bladarm
C. 373503 - Sticker, hoogteafsteller
D. 373504 - Sticker, aandrijving inschakelen
E. 373505 - Sticker, onderhoudsinstructies
F. 400424 - Sticker, waarschuwing Scherp
G. 830502 - Sticker, olieketting
H. 371501 - Sticker, zwenkwiel links
I.
371504 - Sticker, zwenkwiel rechts
373510 - Sticker, console
O
T
De machine uitpakken
A. 373510 - Sticker, console
1. Gebruik een koevoet om de krat vanaf de achterkant te
openen.
N
2. Lokaliseer de vrijloophendel op de machine. Trek aan
de hendel om de machine in de vrijloopstand te zetten.
Hierdoor kan de machine gemakkelijk uit de krat rollen.
3. Pak het stuur van de machine vast en trek de machine uit
de krat.
Machinestickers
De stickers getoond in afbeelding 1 zijn aangebracht op uw
nieuwe Billy Goat 18" graszodesnijder. Als er emblemen
beschadigd zijn of ontbreken, vervang ze dan voor gebruik.
3
373505 - Sticker, onderhoudsinstructies
N
373501 - Sticker, bladarm
C
TI
O
373503 - Sticker, hoogteafsteller
EP
R
373504 - Sticker, aandrijving inschakelen
O
D
U
400424 - Sticker, waarschuwing Scherp
371501 - Sticker, zwenkwiel links
N
O
T
FO
R
R
830502 - Sticker, olieketting
4
billygoat.com
371504 - Sticker, zwenkwiel rechts
Hendel voor het inschakelen van het
blad
N
De hendel voor het inschakelen van het blad bevindt zich
linksboven op de bedieningsconsole (C, afbeelding 2). Druk
de hendel volledig in om het blad in te schakelen en laat het
zakken om in de graszode te snijden. Zorg ervoor dat u de
gewenste bladhoogte instelt voordat u het blad inschakelt.
Stopschakelaar van de motor
C
TI
O
De stopschakelaar van de motor bevindt zich aan de
rechterkant van de bestuurdersconsole (D, afbeelding 2).
Om de machine te starten, zet u de stopschakelaar van de
motor in de stand ‘ON’ en trekt u aan de repeteerstarter op de
motor. Om de machine uit te schakelen, zet u de schakelaar
in de stand ‘UIT’.
Choke-gashendel
D
R
De bedieningselementen voor de aandrijving bevinden
zich aan weerszijden van de gebruikersconsole. Schakel
de rechter hendel in om vooruit te gaan (A, afbeelding 2).
Schakel de linker hendel in om achteruit te rijden (B).
Druk de hendel geleidelijk in om de snelheid te verhogen.
Druk de hendel volledig in voor maximale snelheid. De
bedieningselementen voor vooruit en achteruit kunnen
niet tegelijkertijd worden bediend. Rijd vooruit of achteruit.
Probeer geen zero-turn-beweging.
O
Bedieningselementen voor de
aandrijving
De choke-gashendelbediening* bevindt zich op de motor.
Om de machine onder koude omstandigheden te starten,
zet u de motorschakelaar in de stand ‘ON’. Lokaliseer de
choke-gashendel (A, afbeelding 3). Duw de choke-gashendel
volledig in om de motor te choken en trek vervolgens aan
de repeteerstarter van de motor. Breng de choke-gashendel
geleidelijk omhoog om het motortoerental te verhogen. Om
het toerental te verlagen, laat u de hendel geleidelijk zakken.
U
Functies en
bedieningselementen
EP
3
N
O
T
FO
R
R
2
Opmerking: *Choke-gashendelcombinatie is alleen
beschikbaar op machines van Kohler. Honda
motortoerentallen zijn af fabriek aanwezig, dus er is geen
gashendelbediening. De Honda chokehendel bevindt zich
echter op dezelfde plaats als in afbeelding 3.
5
Bladhoogte-afsteller
N
De bladhoogte-afsteller bevindt zich in het midden van de
machine (A, afbeelding 4). Om de snijdiepte te selecteren,
laat u de nokkenhendel zakken om de bladhoogte-afsteller
te ontgrendelen. Steek de diepteregelpin in de positie die
overeenkomt met de gewenste snijdiepte. Gebruik de tabel
op het instructielabel 373503 om de positie voor de pin te
bepalen. Breng de nokkenhendel omhoog om de bladhoogteafsteller te vergrendelen.
Vrijloophendel
R
EP
R
O
D
U
C
TI
O
4
N
O
T
FO
R
De vrijloophendel (B, afbeelding 4) bevindt zich naast de
bladhoogte-afsteller. Trek de hendel naar buiten om de
aandrijving te ontkoppelen en vrijloop mogelijk te maken.
Dankzij de vrijloopbeweging kunt u de machine met de hand
verplaatsen, duwen en/of trekken. Duw de vrijloophendel
naar binnen om de aandrijving in te schakelen en de
bedrijfsactiviteit te hervatten. Zie instructiesticker 373504.
6
billygoat.com
Voordat u begint te maaien
O
Wees, zoals bij alle mechanische gereedschappen,
voorzichtig tijdens het gebruik. Inspecteer het werkgebied
en de machine voor gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers
van deze apparatuur zijn opgeleid in veiligheid en
algemeen gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers de
gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen.
WAARSCHUWING
Gebruik de machine niet als er overmatige trillingen
optreden. Als er overmatige trillingen optreden, zet u de
motor onmiddellijk af. Controleer op een beschadigd of
versleten blad, los bevestigingsmateriaal of vastzittende
vreemde voorwerpen. Als u de bron van overmatige
trillingen niet kunt vinden, neem dan contact op met uw
erkende servicedealer.
N
Bediening
4. Inspecteer de omstandigheden van het gebruiksgebied.
De graszode mag niet te droog en niet te nat zijn. De
graszode moet vochtig zijn. Graszode die te droog is, kan
het blad beschadigen. Graszode die te nat is, kan slippen
veroorzaken.
6. Begin met het besturen van het apparaat. Druk de rechter
hendel in om vooruit te gaan. Druk de linker hendel in
om achteruit te rijden. Verhoog of verlaag de rijsnelheid
van de machine als de grondcondities dit toelaten. Om
de snelheid geleidelijk te verhogen, drukt u de hendel
geleidelijk in. De machine werkt op maximale snelheid
met de hendel volledig ingedrukt. De machine werkt op
minimale snelheid met de hendel minimaal ingedrukt.
7. Snijd graszoden in reepjes. Laat aan het einde van
een strip de hendel voor het inschakelen van het blad
volledig los. Laat vervolgens de aandrijfhendel volledig
los totdat de machine stopt. Laat de nokkenhendel op
de bladhoogte-afsteller los om het blad te ontgrendelen.
Trek de hendel van de hoogteafstelling omhoog om het
blad uit de graszode te halen. Vergrendel het blad op zijn
plaats.
R
5. Inspecteer het gebruiksgebied op obstakels. Verwijder
obstakels die het blad kunnen beschadigen.
C
TI
3. Controleer het benzinepeil van de motor. Vul indien
noodzakelijk benzine bij. Vervang oude of slechte
benzine.
U
2. Controleer het oliepeil. Vul indien noodzakelijk olie bij.
D
1. Controleer de machine op loszittend
bevestigingsmateriaal.
5. Om te beginnen met snijden, pakt u beide hendels stevig
vast en drukt u de hendel voor het inschakelen van
het blad volledig in. Schud de hendels zodat het blad
in de graszode kan snijden. Houd de hendel voor het
inschakelen van het blad altijd volledig ingedrukt tijdens
het gebruik.
O
Voor het gebruik, altijd:
Algemeen gebruik
EP
1. Plaats de machine op voldoende stevige (maar vochtige),
vlakke grond.
R
2. Selecteer de gewenste snijdiepte. Steek de
diepteregelpin in de gewenste positie op de bladhoogteafsteller. Zie het onderwerp Bladhoogte-afsteller onder
het gedeelte Functies en bedieningselementen.
R
Opmerking: Stel de snijdiepte niet af tijdens het gebruik.
Parkeer, schakel de machine uit en stel de snijdiepte af.
8. Rijd de machine naar de volgende strook graszode die
moet worden gesneden. Stop de machine en laat het
blad zakken tot de gewenste diepte met behulp van de
meshoogte-afsteller. Hervat het snijden door de hendel
voor het inschakelen van het blad volledig in te drukken.
FO
Opmerking: De graszode moet worden doorgesneden,
waarbij een minimale hoeveelheid grond (1/4"-3/8") aan
de wortels blijft zitten. Dit minimaliseert het gewicht voor
verwijdering en stimuleert een snellere groei bij hergebruik.
O
T
3. Start de motor. Duw de gashendel volledig naar
beneden en trek vervolgens aan de hendel van de
repeteerstarter om de motor te starten. Choke onder
koude omstandigheden de motor voordat u probeert te
starten. Zie het gedeelte Bedieningselementen voor de
motor.
N
4. Controleer de machine op overmatige trillingen. Als er
geen overmatige trillingen zijn, gaat u verder met de
volgende stap.
7
Onderhoud
Onderhouds
Ieder
Werkzaamheid gebruik
Onderhouds
Ieder
Werkzaamheid gebruik
25
uur
50 100 200
uur uur uur
Vervang het
snijblad als de
slijtage voorbij
de breedtelimiet
van 2" is.
X
*Reinig door de voorste en achterste toegangsplaten tussen
de wielen te verwijderen.
N
Het blad, de aandrijfriemen en de kettingen zijn normale
slijtageonderdelen. Inspecteer deze artikelen regelmatig
en vervang ze wanneer ze versleten zijn. Raadpleeg
voor motoronderhoud de gebruiksaanwijzing van de
motorfabrikant.
50 100 200
uur uur uur
**Gebruik Mobilith SCH 220 of gelijkwaardig vet.
X
Onderhoud van de riem
Controleer de
benzine.
X
De aandrijfriem vervangen
Controleer op
losse, versleten
of beschadigde
onderdelen.
X
Controleer op
overmatige
trillingen.
X
C
TI
Controleer het
motoroliepeil.
O
Periodiek onderhoud
25
uur
1. Parkeer de machine op een harde, vlakke ondergrond.
Zet de motor af en maak de bougiekabel los.
U
2. Verwijder de afschermingen.
Inspecteer het
asgebied tussen
de wielen op
vuilophoping.
Maak schoon
indien
noodzakelijk.*
X
D
X
O
Smeer en
controleer de
kettingspanning.
4. Steek de hendel van een 3/8" aandrijfsleutel in de
spanarm van de aandrijfriem van de transmissie (B,
afbeelding 5). Gebruik het handvat van de sleutel
om de arm van de spanrol met de klok mee te
draaien (van bovenaf gezien). Deze stap zorgt voor
de hefboomwerking die nodig is om de riem van de
motoraandrijfpoelie (A) te verwijderen.
R
X
5
X
Smeer de lagers
van de tussenas.
X
Controleer
riemen. Stel af of
vervang indien
noodzakelijk.
X
R
R
Reinig het
motorluchtfilter.
X
FO
Smeer de
achterste
zwenkwielstang.
Vervang indien
nodig.
EP
Vervang
motorolie.
3. Draai de moer en bout los waarmee de bladriemgeleiders
zijn bevestigd. Verwijder het bevestigingsmateriaal niet
volledig, maar maak deze alleen los.
O
T
Controleer
aandrijfkabels
op slijtage.
Stel af of
vervang indien
noodzakelijk.
N
Smeer het
bovenste
kroonwiellager
op de
versnellingsbak.
Vervang het
motorluchtfilter.
X
X
Opmerking: In afbeelding 5 is de oriëntatie van onderaf de
machine.
X
5. Verwijder de beschadigde of versleten aandrijfriem (C)
van de motoraandrijfpoelie (A).
Opmerking: De spanrolarm (B) zal vrij zwenken en de
spanrolarmveer (E) zal losraken. Bewaar de veer om deze
opnieuw te bevestigen na het installeren van de nieuwe riem.
8
billygoat.com
9. Controleer de machine op een goede werking. Gebruik
het apparaat niet als er bevestigingsmateriaal los zit of
als er overmatige trillingen zijn. Neem contact op met uw
erkende servicedealer.
7. Trek vanuit een positie onder de machine de riem naar
buiten door het gat onder de motoraandrijfpoelie (A).
Onderhoud van de kabels
8. Installeer de nieuwe aandrijfriem. Zorg ervoor dat u de
veer van de spanarm (E) weer vastmaakt, draai het
bevestigingsmateriaal waarmee de bladriemgeleiders zijn
bevestigd vast en plaats de afschermingen terug.
Kabelspanning afstellen
9. Controleer de machine op een goede werking. Gebruik
het apparaat niet als er bevestigingsmateriaal los zit of
als er overmatige trillingen zijn. Neem contact op met uw
erkende servicedealer.
2. Om de kabelspanning af te stellen, past u de lengte van
het tonnetje (A, afbeelding 7) aan. Om de lengte van het
tonnetje aan te passen, draait u de moer van het tonnetje
(B) met de hand los. Zet de aandrijfhendel (C) op de
gewenste spanning.
O
C
TI
1. Parkeer de machine op een harde, vlakke ondergrond.
Zet de motor af en maak de bougiekabel los.
1. Parkeer de machine op een harde, vlakke ondergrond.
Zet de motor af en maak de bougiekabel los.
7
U
De bladriem vervangen
2. Verwijder de afschermingen.
FO
R
R
EP
R
O
D
3. Verwijder de hoofdschakel op de onderste aandrijfketting.
6
N
6. Schuif de beschadigde of versleten aandrijfriem van rond
de transmissiepoelie (D). Trek vanuit een positie aan
de voorkant van de machine voorzichtig aan de riem en
navigeer deze rond de arm van de spanrol (B).
O
T
4. Draai de moer en bout los waarmee de
aandrijfriemgeleiders zijn bevestigd. Verwijder het
bevestigingsmateriaal niet volledig, maar maak deze
alleen los.
5. Til de beschadigde of versleten bladriem voorzichtig op
(H, afbeelding 5) van de motoraandrijving en de achterste
poelies van de versnellingsbak.
N
6. Verwijder de bout waarmee de V-groefpoelie (G) aan de
riemaangrijparm is bevestigd. Verwijder vervolgens de Vgroefpoelie.
7. Installeer de nieuwe bladriem.
8. Maak de V-groefpoelie weer vast, draai het
bevestigingsmateriaal vast waarmee de
bladriemgeleiders zijn bevestigd, maak de hoofdschakel
weer vast op de onderste aandrijfketting en plaats de
beschermkappen terug.
Opmerking: Oefen geen overmatige spanning op de kabels
uit. Dit kan leiden tot schade of voortijdig falen.
3. Draai de moer van het tonnetje vast.
4. Breng lithiumvet aan op de gleuf in de hendel waar de
kabel zit. Deze stap voorkomt schade en vroegtijdig falen.
Onderhoud van het blad
Het blad controleren
Controleer voor gebruik altijd de staat van het blad en het
bevestigingsmateriaal waarmee het blad aan de machine
is bevestigd. Alleen gebruiken als het blad onbeschadigd
is. Een verbogen of gebroken blad is beschadigd en moet
worden vervangen. Vervang bij het vervangen van het
blad altijd het bevestigingsmateriaal waarmee het blad is
bevestigd.
9
Motor start niet
Als het blad tijdens het gebruik een object raakt, stop dan
onmiddellijk, ontkoppel de bladhendel en schakel de machine
uit. Inspecteer het blad op schade en vervang het indien
noodzakelijk.
Opmerking: Als het blad te versleten, gebarsten of verbogen
is, kan het breken en naar buiten uitsteken, waardoor ernstig
letsel kan ontstaan.
Stopschakelaar van de
motor staat in de stand
‘STOP’.
Zet de stopschakelaar
van de motor in de
stand ‘AAN’.
Choke niet
ingeschakeld.
Schakel de
choke in. Zie
Bedieningselementen
voor de motor.
Geen benzine of
slechte/oude benzine.
De hendel voor het
inschakelen van het
blad is ingedrukt.
Motor loopt slecht.
Losse bougiekabel.
Carburateur niet
goed afgesteld. Vuile
luchtfilter.
U
Water of vuil in het
brandstofsysteem.
3. Verwijder de hardware waarmee het blad aan elke kant is
bevestigd. Voer oud/versleten bevestigingsmateriaal af.
Riem slipt continu.
R
4. Schuif het beschadigde blad er voorzichtig uit. Voer het
oude/versleten blad af.
5. Plaats het nieuwe blad voorzichtig.
Slechte snijprestaties.
R
6. Gebruik nieuw bevestigingsmateriaal voor het blad om
het nieuwe blad aan elke kant vast te zetten.
FO
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
N
10
Oplossing
Blad zit los.
Stop de bediening
onmiddellijk en schakel
Motorbouten zitten los. de machine uit.
Trillingssteunen van het Inspecteer het blad
stuur zijn beschadigd of en draai het vast of
vervang het.
versleten.
O
T
Er treden abnormale
trillingen op.
Stop de bediening
onmiddellijk en
schakel de machine
uit. Inspecteer de
motorophanging en
draai deze vast.
Stop de bediening
onmiddellijk en
schakel de machine
uit. Inspecteer de
trillingssteunen van
het stuur en draai deze
vast.
Laat de hendel voor het
inschakelen van het
blad los.
Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van
de motorfabrikant.
Reinig het
brandstofsysteem.
D
O
EP
2. Gebruik de bladhoogte-afsteller om de bladhoogte op
maximale hoogte te brengen. Vergrendel het blad op zijn
plaats met de nokkenhendel.
Sluit de kabel aan op de
bougie.
Motor is vergrendeld en Er is olie aanwezig in de Verwijder de bougie
stopt niet.
motorcilinder.
en draai de motor
om om de olie te
verwijderen. Raadpleeg
Motor is beschadigd.
de gebruiksaanwijzing
van de motorfabrikant.
Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing
van de motorfabrikant
of neem contact op
met uw erkende
servicedealer.
R
1. Parkeer de machine op een harde, vlakke ondergrond.
Zet de motor af en maak de bougiekabel los.
Benzine bijvullen of
vervangen.
O
Bougiekabel
losgekoppeld
De bladen vervangen
GEVAAR
Het blad is scherp! Draag om letsel te voorkomen altijd
stevige handschoenen bij het inspecteren of vervangen van
het blad.
Oplossing
C
TI
Opmerking: Het blad slijt sneller bij gebruik in droge en/of
zanderige omstandigheden. Onder deze omstandigheden zal
het vaker moeten worden vervangen.
Mogelijke oorzaak
N
Probleem
GEVAAR
Gebruik stevige werkhandschoenen bij het controleren
of vervangen van het blad om het risico op letsel te
voorkomen.
Riem is te versleten.
Vervang de riem.
Koppelingskabel niet
goed afgesteld.
Stel de koppelingskabel
af.
De omstandigheden
Maak het te snijden
zijn te slecht om diep te gebied vochtig.
snijden.
Versleten of beschadigd Vervang het blad en het
blad.
bevestigingsmateriaal
van het blad.
Blad zit vast door vuil.
Verwijder het vuil van
het blad.
Motortoerental is te
laag.
Verhoog de
motorsnelheid.
De omstandigheden
zijn te slecht om diep te
snijden.
Maak het te snijden
gebied vochtig.
Aandrijving schakelt niet Het mechanisme voor
in of laat niet los.
terugkeer naar neutraal
is niet goed afgesteld.
Aandrijfkabel niet goed
afgesteld.
Aandrijfhendel is
beschadigd.
Stel het mechanisme
voor terugkeer naar
neutraal af.
Stel de aandrijfkabel af.
Vervang de
beschadigde
aandrijfhendel.
Specificaties
AFMETINGEN
Totale lengte
60" (152 cm)
Totale breedte
26,5" (67,3 cm)
billygoat.com
Totale hoogte
38,5" (97,8 cm)
Totaal gewicht machine*
(SC181HEU, SC181HGEU)
406 lb (184,2 kg)
Totaal gewicht machine*
(SC181KEU)
400 lb (181,4 kg)
Maximale werkhelling
20°
Honda
Model:
GXV160UH2N1XB
Oliecapaciteit:
0,69 quart (0,65 L)
Geschikt voor machines:
SC181KEU
Type:
Kohler
Model:
CV200
Oliecapaciteit:
0,625 quart (0,59 L)
O
SC181HEU, SC181HGEU
Type:
C
TI
Geschikt voor machines:
N
MOTOR
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
U
*Eenheid wordt gewogen met een motor waaraan olie is
toegevoegd, maar waaraan geen brandstof is toegevoegd.
11
N
O
T
R
FO
R
EP
U
D
O
R
C
TI
O
N
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement