Last ned og skriv ut hele håndboken ()
NORSK
Polar RS400 brukerhåndbok
NORSK
INNHOLDSFORTEGNELSE
1. INNLEDNING ....................................................................................................................... 4
2. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER ............................................................................................. 5
3. SLIK KOMMER DU I GANG ....................................................................................................... 6
Grunninnstillinger ................................................................................................................ 6
Menystruktur ...................................................................................................................... 7
4. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN ............................................................................................... 8
Slik bærer du senderen ......................................................................................................... 8
Plasser Polar S1 fotsensor...................................................................................................... 8
Slik installerer du batteriet i fotsensoren................................................................................ 8
Fest fotsensroen til skoen. ................................................................................................. 9
Kalibrer fotsensoreren ........................................................................................................... 9
Kalibrer fotsensoreren ved å løpe en distanse (underveis kalibrering)............................................ 10
Still inn kalibreringsfaktoren manuelt.................................................................................... 10
Planlegg treningen din .......................................................................................................... 11
Øvelsestyper .................................................................................................................... 11
Opprett nye øvelser ........................................................................................................... 11
5. TRENING............................................................................................................................ 14
Start treningen .................................................................................................................... 14
Informasjon på Displayet ........................................................................................................ 14
Symboler på displayet ........................................................................................................... 15
Knappefunksjoner under trening ............................................................................................... 16
Ta en etappe ................................................................................................................... 16
Lås en sone ..................................................................................................................... 16
Zoom inn Displayet .......................................................................................................... 17
Lys på displayet (Nattmodus på) .......................................................................................... 17
Se Innstillingsmenyen........................................................................................................ 17
Treningspause.................................................................................................................. 17
Fastsett OwnZone ................................................................................................................. 18
6. ETTER TRENING ................................................................................................................... 19
Stopp registreringen ............................................................................................................ 19
Slik analyserer du treningsresultatene ....................................................................................... 19
Treningslogg .................................................................................................................... 19
Ukentlig sammendrag ....................................................................................................... 23
Totaler............................................................................................................................ 24
Slett filer ....................................................................................................................... 24
7. INNSTILLINGER .................................................................................................................... 25
Innstilling av egenskaper ...................................................................................................... 25
Fotsensor* ...................................................................................................................... 25
Registreringsfrekvens......................................................................................................... 25
Sko................................................................................................................................ 26
Visning av hastighet* ......................................................................................................... 26
Automatisk etapperegistrering* ............................................................................................ 26
Slik bruker du HeartTouch Funksjonen .................................................................................. 26
Visning av hjertefrekvens ................................................................................................... 26
Sportssoner .................................................................................................................... 26
Brukerinnstillinger ............................................................................................................... 27
Generelle innstillinger .......................................................................................................... 28
Lyd ............................................................................................................................... 28
Tastelås ......................................................................................................................... 28
Enheter (Units):................................................................................................................ 28
NORSK
Språk ............................................................................................................................ 28
Dvale ............................................................................................................................ 28
Klokkeinnstillinger ............................................................................................................... 29
Påminnelse .................................................................................................................... 29
Løp................................................................................................................................ 29
Alarm ............................................................................................................................ 30
Tid ................................................................................................................................ 30
Dato .............................................................................................................................. 30
Personaliggjør displayet på løpecomputeren under trening............................................................... 30
Snarveiknapp (Hurtigmeny) ..................................................................................................... 31
8. TRENINGSPROGRAM.............................................................................................................. 32
Se programmet ................................................................................................................... 32
Utfør programmert trening....................................................................................................... 33
Start treningen ................................................................................................................. 33
Trening med faser ............................................................................................................. 33
Visninger under treningen ................................................................................................... 33
Funksjoner under trening.................................................................................................... 34
Etappemeny .................................................................................................................... 34
9. TESTER ............................................................................................................................. 35
Polar Fitness TestTM............................................................................................................. 35
Før testen ....................................................................................................................... 35
Slik utfører du testen......................................................................................................... 36
Etter testen .................................................................................................................... 36
Polar OwnOptimizerTM .......................................................................................................... 37
Generelt ......................................................................................................................... 38
Før testen ....................................................................................................................... 38
Slik utfører du testen......................................................................................................... 38
Etter testen .................................................................................................................... 39
10.BAKGRUNNSINFORMASJON ..................................................................................................... 41
Polar sportssoner ................................................................................................................. 41
Trening med OwnZone ........................................................................................................... 42
Maksimal hjertefrekvens: ...................................................................................................... 42
Din hjertefrekvensverdi i sittende stilling ................................................................................... 43
Polar løpsindeks .................................................................................................................. 43
Polar artikkel bibliotek ......................................................................................................... 45
11.KUNDESERVICEINFORMASJON .................................................................................................. 46
Stell og vedlikehold .............................................................................................................. 46
Ta vare på produktet.......................................................................................................... 46
Service ........................................................................................................................... 46
Slik skifter du batterier ...................................................................................................... 46
Forholdsregler..................................................................................................................... 46
Forstyrrelser under trening ................................................................................................. 46
Slik reduserer du risikoen under trening................................................................................. 47
Tekniske spesifikasjoner........................................................................................................ 48
Vanlige spørsmål ................................................................................................................. 49
Begrenset Internasjonal Polar garanti ........................................................................................ 51
Polar ansvarsfraskrivelse ....................................................................................................... 52
INDEKS ............................................................................................................................. 53
NORSK
1. INNLEDNING
Gratulerer! Du har kjøp et komplett treningssystem for å skreddersy treningbehovene dine.
Brukerhåndboken inneholder kompette instruksjoner om hvordan du skal få mest mulig ut av
løpecomputeren.
Den siste versjonen av denne brukerhåndboken kan lastes ned fra http://www.polar.fi/support. For
videoveiledninger kan du gå til http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials.
4
Innledning
NORSK
2. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER
1.
2.
3.
4.
5.
Polar RS400/RS800 løpecomputer: Løpecomputeren viser og registrerer hjertefrekvensen din og andre
treningsdata under trening.
Polar WearLink® 31 pulsbelte (Polar RS400) eller Polar WearLink® W.I.N.D. Pulsbelte (Polar RS800):
Pulsbelte sender et signal med hjerterytmen til løpecomputeren. Senderen består av en sender og en
stropp.
Polar S1 fotsensorTM (Polar RS400): Sensoren sender løpehastigheten/frekvensen og distansemålinger til
løpecomputeren din.
Polar s3 løpesennsorTM W.I.N.D. (Polar RS800): Sensoren sender løpehastigheten/frekvensen og
distansemålinger til løpecomputeren din. Sensoren måler også løpsfrekvensen og løpesensoren.
CD-ROM: CD-en inneholder Polar ProTrainer 5 TM og en komplett brukerhåndbok slik at du skal få mest
mulig ut av løpecomputeren.
Løpecomputerens ulike deler
5
NORSK
3. SLIK KOMMER DU I GANG
Grunninnstillinger
Før du begynner treningen med løpecomputeren må du tilpasse grunninnstillingene. Legg inn så nøyaktige
data som mulig for å sikre korrekt funksjonsfeedback på grunnlag av din personlige informasjon.
For å justere dataene bruker du OPP, NED og aksepterer med OK. Verdiene ruller fortere hvis du trykker og
holder nede OPP eller NED.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
For å aktivere løpemonitoren trykker du to ganger på OK.
Velkommer til Polar Running World! vises. Trykk på OK.
Language: Velg Engelsk , Tysk, Spansk ellerr Fransk .
Start with basic settings vises. Trykk på OK.
Time: Velg enten 12h eller 24h. Med 12h velger du AM eller PM. Still inn lokal tid.
Date: Still inn dagens dato, dd=dag, mm=måned, yy=år.
Units: Velg metriske (kg/cm/km) eller britiske (lb/ft/mi) enheter.
Weight: Legg inn vekten din. For å endre enheter trykker og holder du på LYS .
Height: Legg inn høyden din. Hvis du bruker britiske enheter legger du først inn for (ft) og så tommer (in).
Birthday: Legg inn fødselsedagen din, dd=dag, mm=måned, yy=år.
Sex: Velg: Male eller Female.
Er innstillingene OK? vises. Velg Yes: Innstillingene aksepteres og lagres. Løpecomputeren viser tiden.
Velg No hvis innstillingene er feil og må endres. Trykk på STOPP for å gå tilbake til de dataene du vil
endre.
6
Slik kommer du i gang
NORSK
Menystruktur
Slik kommer du i gang
7
NORSK
4. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN
Slik bærer du senderen
Bruk senderen for å måle hjertefrekvensen.
1.
2.
3.
4.
Elektrodedelen på stroppen fuktes godt i rennende vann.
Fest kontakten til stroppen. Fest bokstav L på kontakten til der det står LEFT på stroppen og fest låsen.
Reguler lengden på stroppen slik at den sitter godt uten å stramme. Fest stroppen rundt brystkassen, like
nedenfor brystmusklene og fest den andre låsen.
Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden, og at Polar-logoen står riktig vei, midt på
brystet.
Løsne beltet etter treningen ved å presse med tommelen og pekefingeren, og vri slik bildet viser.
Polar WearLink senderen kan brukes med spesielle sportklær som har innebygde myke tekstilelektroder. Fukt
elektrodeområde på sportsklærne. Klips kontakten til senderen rett på sportsklærne uten stroppen slik at
kontaktens Polar logo står rett opp.
Plasser Polar S1 fotsensor
Slik installerer du batteriet i fotsensoren
8
Forberedelse før treningen
NORSK
Før du bruker fotsensoren* for første gang må du sette inn batteriet (ligger ved i pakken).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ta opp klaffen og ta av fotsensoren fra gaffelen.
Ta av det svarte toppdekselet ved å løfte det med den fremre kanten av gaffelen (se bilde 1).
Åpne batteridekselet forsiktig. Trekk ut batteriholderen (se bilde 2). Sett inn batteriet (AAA) i
batteriholderen.
Sett batteriholderen inn i dekselet igjen. Pass på at holderen glir korrekt på plass i sensorsporene. Vær
forsiktig slik at du ikke skrur på fotsensorenen* mens du skyver inn batteriholderen.
Pass på at pakningsringen ligger i sporet for å sikre at den er vanntett.. Lukk batteridekselet og plasser
det svarte toppdekselet på fotsensoren. Pass på at den er sikret.
Det grønne lyste skal begynne å blinke etter at du har trykket og holdt inne den rød knappen på
fotsensoren Trykk og hold den røde knappen igjen for å skru av fotsensoren.
Kast brukte batterier i henhold til gjeldende forskrifter på stedet.
Fest fotsensroen til skoen.
For å måle hastigheten/frekvensen og distansen nøyaktig må du passe på at fotsensoren er plassert
korrekt.
1.
2.
3.
4.
5.
Ta opp klaffen og ta av fotsensroen fra gaffelen.
Løsne skolissen og plasser gaffelen under dem oppå tungen på skoen. Knytt skolissen.
Monter den fremre delen av fotsensoren (nærmest den røde knappen) til gaffelen og skyv fra den bakre
enden. Fest klaffen. Pass på at fotsensoren ikke beveger seg og er innstilt på linje med foten. Jo sikrere
sensoren sitter jo mer nøyaktig vil den kunne måle hastighet og distanse.
Skru på fotsensoren før du begynner å trene. Trykk og hold ned røde knappen nede til det grønne lyset
begynner å blinke.
Etter treningen skrur du av fotsensroen ved å trykke og holde den røde knappen inne til det grønne lyset
slukker.
Ytterligere kalibrering av fotsensoren kan forbedre nøyaktigheten av målingene av hastighet, frekvens og distanse.
For mer informasjon, se Slik kalibrerer du fotsensoren.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Kalibrer fotsensoreren
Ekstra kalibrering av fotsensoren forbedrer nøyaktigheten på hastigheten, frekvensen og distanse*
målingene. Det anbefales at du kalibrerer fotsensoren før du bruker den første gang, hvis det er betydelige
endringer i løpestilen, eller hvis plasseringen av fotsensoren endres dramatisk (det vil si hvis du har nye
Forberedelse før treningen
9
NORSK
løpesko). Du kan kalibrere fotsensoren ved å løpe en kjent distanse eller ved å stille inn
kalibreringsfaktoren manuelt.
Kalibrer fotsensoreren ved å løpe en distanse (underveis kalibrering)
Du kan kalibrerer fotsensoren i alle faser i treningen med etappedistansekorreksjon forutsatt at du ikke
trener med distansebaserte mål. Bare løp en kjent distanse, fortinnsvis lenger enn 1000 meter.
Pass på at fotsensorfunksjonen i løpecomputeren er på:
Velg Settings > Features > Footpod
I klokkemodus trykker du på OK to ganger og så begynne å løpe.
Løp en kjent etappedistanse. Du kan kalibrere fotsensoren i alle etapper av løpet. Når du du har løpt hele
distansen kalibrerer du ved å velge et av alternativene:
1.
Stopp løpingen og trykk på og hold LYS for å gå til Settings. Eller,
2.
Stopp løpingen, stå stille og trykk på STOPP en gang. Velg Settings.
Velg Calibrate > Correct lap > Set true lap distance . Still inn etappedistansen du har løpt og trykk på
OK.
Calibration complete og faktoren kommer opp. Fotsensoren er nå kalibrert og klar til bruk.
Still inn kalibreringsfaktoren manuelt
Kalibreringsfaktoren beregnes som forholdet mellom den faktiske distansen og den ukalibrerte distansen.
Eksempel: Du har løpt 1200m, løpecomputer viser en distanse på 1180m, kalibreringsfaktoren er 1,000.
For å beregne den nye kalibreringsfaktoren gjør du som følger: 1,000*1200/1180 = 1,017. Måleområdet
for faktoren er 0,500-1,500.
Det er fire muligheter for å stille inn kalibreringsfaktoren:
1.
Før treningen.
Velg Settings > Features > Footpod > Calibrate
Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert.
2.
Etter å ha startet målingen av hjertefrekvensen og før du har begynt å registrere treningen.
I klokkemodus velger du OK > Settings > Footpod > Calibrate .
Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert og du kan starte å registrere
treningen ved å trykke på OK.
3.
Under treningen ved å legge inn en pause i registreringen.
Start treningen ved å trykke OK to ganger i tidsdisplayet. Trykk på STOPP en gang og det legges inn en
pause i registreringen av treningen.
Velg Settings > Calibrate > Set factor .
Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert. Fortsett treningsregistreringen ved
å trykke på OK.
4.
Under treningen uten å legge inn en pause i registreringen.
Start treningen ved å trykke OK to ganger i tidsdisplayet. Trykk og hold LYS for å komme inn i Settings.
Velg Calibrate > Set factor .
Legg inn Calibration factor og trykk på OK. Fotsensoren er nå kalibrert. Fortsett å løpe.
10
Forberedelse før treningen
NORSK
Hvis meldingen Footpod calibration failed kommer opp er ikke fotsensoren kalibrert og du må prøve på nytt.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Planlegg treningen din
Øvelsestyper
Du kan bruke de ferdig lagde øvelsene eller opprette ny på løpecomputeren din. Du kan også lage med
allsidige øvelser og overføre dem til løpecomputeren ved hjelp av Polar ProTrainer 5 .
Velg Settings > Exercise
Øvelsesmenyen viser en liste over øvelser. Naviger gjennom valgmulighetene med OPP eller NED og se på
øvelsene ved å trykke på OK.
•
•
•
•
•
Free: Fri øvelse uten forhåndsdefinerte innstillinger.
Basic: Basistrening med moderat intensitet. Varighet på om lag 45 min.
Interval : Basis intervalltrening. Øvelsen starter med 15 minutters oppvarming etterfulgt av en 1 km
intervall og en 3 minutters restitusjonsperiode som gjentas 5 ganger. Økten slutter med en 15 minutter
nedkjøling.
OwnZone: Grunnleggende OwnZone-basert øvelse med moderat intensitet. Foreslått varighet 45 minutter.
Løpecomputeren kan beregne din aerobiske (kardiovaskulære) hjertefrekvenssone automatisk. Dette kalles
OwnZone. For mer informasjon se Fastsett OwnZone (side 18). Ytterligere bakgrunnsinformasjon finner du
i Trening med OwnZone (side 42).
Add new: Opprett og lagre dine egne grunntreningsøvelser. Du kan lagre opp til 10 øvelser + 1 Fri øvelse i
løpecomputeren.
Etter å ha valgt øvelse vises følgende valgmuligheter. Velg ønsket øvelse og trykk på OK.
• Velg øvelsen som standardøvelse. Nest gang du trener vil løpecomputeren tilby denne øvelsen som
standard.
• View øvelsesinnstillingene. Rull OPP eller NED for å vise:
1.
Basisøvelser med 1-3 øvelsessoner: målhjertefrevens eller hastighet/frekvens* grenser for hver sone,
titaker/distanse* for sonen eller
2.
Øvelse som er opprettet med programvaren: navn, beskrivelse, utmålt tid for øvelsen. (Trykk og hold LYS
for å se øvelsesfasene og den valgte sportsprofilen.)
•
Edit Basic eller OwnZone øvelsene slik at de passer dine behov. Du kan også redigere øvelsene som er laget
på løpecomputeren. For mer informasjon se Opprett nye øvelser. Hvis du har opprettet en øvelse med
programvaren som omfatter faser kan du ikke redigere dem med løpecomputeren.
•
Rename Basic, Interval eller andre øvelser som er opprettet med løpecomputeren.
•
Default - Retur til standardinnstillingen i Basic, Interval eller OwnZone øvelser.
•
Delete øvelser du har opprettet ved hjelp av løpecomputeren eller programvaren.
Opprett nye øvelser
Opprett nye øvelser med soner
Opprett din egen øvelse med løpecomputeren. Du kan opprette mer allsidige øvelser ved hjep av Polar
ProTrainer 5. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet.
Forberedelse før treningen
11
NORSK
Velg Settings > Exercises > Add new
1.
2.
Still inn Number of zones for øvelsen (0-3) og trykk på OK. For 0 soner går du til avsnittet Opprett en ny
øvelse uten soner.
Velg Zone type:
A. hjertefrekvenssoner
B. hastighets/frekvens* soner
Trykk på OK. Fortsett etter eget ønske.
A. For hjertefrekvenssoner velger du Polar sportssoner eller manuelle hjertefrekvenssoner. Trykk på OK.
• Sport zones: Velg en av sportssonene (det vil si. Z1: 50-59%) for øvelsen din. Trykk på OK.
Sportssonenen er hjertefrekvensintensitetsområdene uttrykt som prosentandeler av maks. hjertefrekvens.
Det er stilt inn fem ulike sportssoner i løpecomputeren som standard: svært lett (50-59% HRmax), lett
(60-69% HRmax), moderat (70-79% HRmax), hard (80-89% HRmax), og maksimum (90-99% HRmax).
Standard HRmax verdien er vanligvis aldersbasert, men hvis du kjenner aerobic og anaerobic tersklene dine
og har fått din forhånddefinerte maksimale hjertefrekvens (HRmax-p) målt i en Polar Fitness Test TM, testet
din maksimale hjertefrekvens i et laboratorium, så kan du definere sportssonene slik at de passer
treningsbehovene dine bedre.
• Manual: Legg inn de høye og lave pulssonene som bpm eller HR% / HRR% og trykk på OK.
Fortsett til trinn 3.
B. Hvis du har valgt hastighet/frekvens* soner legger du inn de høye og lave pulssonene. Trykk på OK.
Fortsett til trinn 3.
3. Still inn Zone guide til å skifte sone etter en bestemt tid eller distanse*. Under treningsøkten vil
løpecomputeren varsle deg når du skal skifte sone.
• Zone Timer : Still inn tidtakeren for sonen (minutter og sekunder) og trykk på OK. Eller
• Zone Distance*: Still inn distansen for sonen og trykk på OK. Eller
• Off: Still inn tidtakerne og distansene* til av og trykk på OK.
Når du har definert den første sonen kommer meldingen Zone 1 OK opp. For mer enn 1 øvelsessone gjentar
du trinnene 2 og 3 til alle sonene er definert.
Når øvelsen er klar kommer meldingen New exercise added opp. Den nye øvelsen (NewExe) lagres i
Exercises menyen der du kan velge den under neste treningsøkt. Bytt navn på øvelsen ved å velge Rename
fra listen.
Opprett nye øvelser uten soner
Hvis du oppretter en ny øvelse uten soner kan du bruke tidtakerne eller distanser* for å styre treningen.
Velg Settings > Exercises > Add new
1.
2.
Number of zones : Still nn antall soner til 0.
Guide type: Velg å bruke lydsignal for tidtakeren under treningsøkten (påminning om å drikke for
eksempel), eller still inn en distanse* (for etterfølgende etappetider uten å registrere dem).
Tidtakere
• Number of timers : Velg antall tidtakere (1-3) for treningsøkten. Trykk på OK.
• Timer 1 : Definer minutter og sekunder for tidtakeren og trykk på OK. Eller
Distanser*
• Number of distances : Velg antall distanser (1-3) for treningsøkten. Trykk på OK.
• Distance 1: Legg inn distansen(e) og trykk på OK.
12
Forberedelse før treningen
NORSK
Gjenta trinn 2 til du har definert tidtakere eller distanser*. Når treningsøkten er klar kommer meldingen
New exercise added opp. Den nye treningsøkten (NewExe) lagres i Exercises menyen der du kan velge den
under neste treningsøkt. Bytt navn på treningsøkten ved å velge Rename fra listen.
*Ekstra S1 fotsenor er nødvendig.
Forberedelse før treningen
13
NORSK
5. TRENING
Start treningen
Bær senderen og fotsensoren* slik som anvist. Pass på at fotsensoren er på og at du har aktivert
fotsensoren i løpecomputeren (Settings > Features > Footpod ).
1.
2.
3.
Start hjertefrekvensmålingen ved å trykke på OK.
Vent i 15 sekunder så kommer hjertefrekvensen din opp på displayet. Stå stille og vent til at
løpecomputeren finner signalet fra fotsensoren (løpersymbolet slutter å blinke). For å endre treningstype
hurtig trykker og holder du på OPP. For å endre skotype hurtig trykker og holder du på NED.
Start treningen ved å trykke på OK.
Alternativt velger du Settings for å endre eller se på ulike innstillinger før treningen. For mer informasjon
om alle tilgjengelige innstillinger kan du se på ???.
Settings menyen lister opp følgende valgmuligheter:
•
Exercise : Velg en treningstype eller se på treningsinnstillingene..
Exercise : Velg Free, Basic, Interval , eller OwnZone. (hvis du har opprettet nye øvelser vil disse også bli
listet opp.)
Select : Bestem en standard øvelse som skal gjøres med en gang eller
View: Se på øvelsesinnstillingene.
•
•
•
Rec.rate : Still inn registreringsfrekvensen.
TZ Alarm: Skru lyden til pulssonealarmen på eller av.
HR view: Velg å se hjertefrekvensen i slag per minutt (bpm) eller som en prosent av maks. hjertefrekvens
(HR%).
•
•
•
•
•
•
HeartTouch : Definer HeartTouch TM funksjonen.
Shoes: Velg sko for å holde orden på bruken.
Speed view: Velg å se hastigheten* i kilometer eller miles per time (km/t eller mph), eller i minutter per
kilometer eller mile (min/km eller min/mi).
Footpod: Skru fotsensor* funksjonen på eller av.
A.Lap: Skru automatiske rundetide av eller på
Display: Modifiser displayet (for mer informasjon se Personaliggjør displayet på løpecomputeren under
trening (side 30)).
Hvis følgende melding kommer opp: (Treningsnavn) requires footpod. Turn footpod on?, øvelsen krever at du
bruker en fotsensor for å vise hastighet/frekvens og distanse* data (det vil si at du har definert
hastighet/frekvens* soner for øvelsen). Velg Yes for å skru på fotsensorfunksjonen og pass på at du har på deg
fotsensoren slik som anvist. Hvis Exercise displays updated kommer opp vil dataene for hastighet/frekvens og
distanse* bli vist under treningen.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Informasjon på Displayet
Når du trener avhenger informasjonen på displayet av innstillingene du har gjort. Rull displayene OPP eller
NED. Navnet på displayet som indikerer den informasjonen som vises på den nederste raden kommer opp i
noen få sekunder.
14
Trening
NORSK
Standard display under trening:
Puls visning
Fart*/Hastighet*/kalorier
Stoppeklokke
Hjertefrekvens
Stoppeklokke visning
Kalorier
Fart/hastighet/tid
Stoppeklokke
Rundetid visning
Sonepeker
Hjertefrekvens
Rundetid
Fart/hastighet visning
Pulssone
Distanse*
Fart/hastighet
Distanse visning
Nedtellingstidtaker eller distanse / Opptellingstidtaker
Sonepeker
Distanse
Øvelse opprettet med Polar ProTrainer 5
Hvis du har lastet ned et program fra programvaren kan du se detaljene for
treningsøkten på et separat display. For ytterligere informasjon kan du se Utfør
programmert trening (side 33). Du kan ikke modifisere displayet ved hjelp av
løpecomputeren.
For mer informasjon om å personliggjøre visningene kan du se Personaliggjør displayet på løpecomputeren
under trening (side 30) .
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Symboler på displayet
Tekst på displayet
Klokkeslett
Nedt. tid eller Nedt. distanse
Symbol
Forklaring
Klokkeslett
Nedtellingstidtaker eller distanse
Etappetid/rundetid
Etappenummer og etappetid
Etappedistanse*
Etappenummer og etappetid
Stoppeklokke
Total varighet for øvelsen så langt
Trening
15
NORSK
Tekst på displayet
Symbol
Forklaring
Gjeldende hjertefrekvens
Hjertefrekvens
Brukte kalorier
Kalorier
Distansen som er løpt så langt
Distance*
Hastighet/frekvens*
Aktuell hastighet/frekvens
Zone pointer (hjertefrekvens)
Pulssoneindikator med et hjertesymbol
som beveger seg til venstre og til høyre
innenfor sonegrensene. Hvis
hjertesymbolet ikke vises og/eller en
alarm utløses er hjertefrekvensen din
utenfor pulssonen.
Zone pointer (hastighet/frekvens)
Pulssoneindikator med et symbol som
beveger seg til venstre eller til høyre i
henhold til hastigheten/frekvensen din.
Hvis hjertesymbolet ikke vises og/eller
en alarm utløses er
hastigheten/frekvensen din utenfor
pulssonen.
Zone pointer (Polar sportssoner)
Sportssoneinikator med et hjertesymbol
som beveger seg til venstre eller til
høyre i sportsoneskalaen i samsvar med
hjertefrekvensen din. For mer
informasjon om innstilling av en
sportssone kan du se Knappefunksjoner
under trening.
Pulssone
Det kommer opp en graf som viser din
faktiske hjertefrekvens sammenlignet
med de innstilte hjertefrekvenssonene.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Knappefunksjoner under trening
Ta en etappe
Trykk på OK for å registrere en etappe. Displayet viser:
Etappenummer
Gjennomsnittelig hjertefrekvens for etappen
Etappetid
Hvis fotsensoren* er aktivert vil følgende også komme opp:
Etappenummer
Etappens distanse
Gjennomsnittelig hastighet/frekvens for etappen
Lås en sone
Når du trener uten forhåndsinnstilte pulssoner kan du låse hjertefrekvensen til den gjeldende sportsonen.
På denne måten kan du, hvis du ikke har hatt tid til å definere sonene på forhånd, stille inn en pulssonen
underveis under en trening.
16
Trening
NORSK
For å låse/låse opp en sone trykker og holder du OK.
Under programmerte treninger: Trykk på og hold OK og velg Lock zone/Unlock zone fra Lap menu.
Hvis du løper med en hjertefrekvens på 130 som er 75 % av maksimal hjertefrekvens og matcher dette
med sportsone 3 kan du trykke på og holde OK for å låse hjertefrekvensen i denne sonen. Sports zone3
Locked 70%-79% vises. Det lyder en alarm hvis du er under eller over sportssonen (hvis pulssonealarm er
på). Lås opp sportssonen ved å trykke på og holde OK igjen: Sports zone3 Unlocked vises.
Når du bruker programvaren kan du også legge inn Sonelås på hastighet/frekvens*. For ytterligere
informasjon se hjelp i programmet.
Zoom inn Displayet
Trykk på og hold OPP for å zoome inn i øverste rad og NED for å zoome inn i den midterste raden. Gå
tilbake til normal visning ved å trykke på og holde ned knappene igjen.
Lys på displayet (Nattmodus på)
For å lyse opp displayet trykker du på LYS der treningen. Nattmodus aktiveres og displayet lyser
automatisk opp når en knapp blir aktivert eller i forbindelse med en endring av treningsfase.
Se Innstillingsmenyen
Trykk og hold nede LYS > Settings
Settings menyen vises når du trykker ned og holder LYS . I innstillingsmenyen kan du endre noen
innstillinger uten å legge inn en pause i registreringen av treningen. Innholdet i denne menyen varierer i
henhold til treningstype. For mer informasjon kan du se ???.
• Prev. phase : Se sammendragsinformasjonen for forrige fase eller repetisjon (vises når du oppretter en
øvelse med faser i programmet).
• Keylock: Lås/lås opp tastene for å unngå at de blir aktivert tilfeldig.
• TZ Alarm: Aktiver lyden for pulssonealarmen på/av.
• Change zone: Endre pulssoner (vises når du har definert flere pulssoner, bortsett fra når en øvelse med
faser er opprettet i programmet).
• HR view: Velg hvordan du vil vise hjertefrekvensen.
• HeartTouch : Velg HeartTouch funksjonen for å se på data under treningen uten å trykke på noen knapper
ved å føre løpecomputeren nær Polar-logoen på senderen.
• Calibrate : kalibraer fotsensoren* (vises ikke hvis fotsensoren* er av).
• A.Lap*: Aktiver/deaktiver automatisk rundetid/etappetid.
Når du har endret disse innstillingene vil løpecomputeren gå tilbake til treningsmodus.
Treningspause
Legg inn pause i treningsregistreringen ved å trykke på STOPP.
I pausemodus kan du:
• Continue: Fortsette å registrere treningen.
• Exit: Stoppe registreringen av treningen (eller trykke på STOPP).
• Summary: Se en oppsummering av treningen så langt. Følgende sammendragsinformasjon vises: kalorier,
distanse*, treningstid, maksimal hjertefrekvens, gjennomsnittelig hjertefrekvens, maksimal fart/hastighet*
og gjennomsnittelig fart/hastighet*.
• Settings: Du kan endre de samme innstillingene i pausemodus som under trening bortsett fra å gjøre
visningen personlig som bare kan foretas i pausemodus med løpecomputeren.
• Reset: Slett registrert treningsinformasjon. Bekreft med OK og trykk på OK igjen for å starte opp
Trening
17
NORSK
•
registreringen.
Free mode: Endre treningsprofilen din til fri treningstype. Dette sletter ikke treningen du har gjort, men vil
fortsette treningen uten innstillingene. Hvis du bytter til Free mode kan du restarte den opprinnelige
treningen ved å legge inn en pause i treningen igjen og velge Restart P1.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Fastsett OwnZone
For bakgrunnsinformasjon om Polar OwnZone®, se Trening med OwnZone (side 42).
Finn dine egne OwnZone-grenser på 1 til 5 minutter under oppvarming ved å gå eller jogge. Du bør starte
treningen forsiktig med lett intensitet og gradvis øke intensiteten for å øke hjertefrekvensen.
Redefiner din OwnZone:
• Når du skifter treningsmiljø eller treningsmetode.
• Når du skal trene etter mer enn en ukes opphold.
• Hvis du ikke er 100 % sikker på din fysiske eller mentale tilstand - for eksempel hvis du ikke er restituert
etter tidligere trening, ikke føler deg vel eller er stresset.
• Etter å ha endret brukerinnstillingene dine.
Før du begynner å definere din egen OwnZone, må du være sikker på at:
• Brukerinnstillingene dine er korrekte.
• Du har valgt OwnZone trening. Hver gang du starter OwnZone treningen vil løpecomputeren automatisk
definere din OwnZone.
1.
2.
Bær senderen og fotsensoren* slik som anvist. Start målingene ved å trykke OK to ganger.
Når du starter treningen vises OZ i i displayet og defineringen av OwnZone begynner.
OwnZone defineres i fem trinn. Etter hvert trinn vil du høre et pip (hvis lydinnstillingene er på) som angir
avslutningen av trinnet.
OZ > Gå i langsomt tempo i 1 min. Hold hjertefrekvensen under 100 bpm / 50% HRmax i dette første
trinnet.
OZ > Gå i normalt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen langsomt med 10-20 bpm / 5% HRmax.
OZ > Gå i høyt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen med 10-20 bpm / 5% HRmax.
OZ > Jogg i langsomt tempo i 1 min. Øk hjertefrekvensen med 10-20 bpm / 5% HRmax.
OZ >>>>> Jogg i høyt tempo i eller løp i 1 min. Øk hjertefrekvensen med rundt 10 bpm / 5% av HR.max.
3.
4.
5.
På et eller annet tidspunkt under denne prosessen vil du høre to etterfølgende pipetoner. Da er OwnZone
fastsatt.
Hvis fastsettelsen har skjedd uten problemer kommer OwnZone Updated og sonen opp. Sonene vises i
slag per minutt (bpm) eller som prosent av maks. hjertefrekvens (%HRmax), avhengig av hva du har valgt.
Hvis fastsettelsen av OwnZone ikke var vellykket vil den OwnZone du har brukt tidligere bli brukt
OwnZone Limits vises. Hvis OwnZone ikke er registrert tidligere, blir aldersbaserte grenser brukt.
Nå kan du fortsette med treningen. Prøv å holde deg innenfor gitt pulssone for å få størst mulig utbytte av
treningen.
Alternativt kan du hoppe over fastsettelse av OwnZone og bruke en tidligere fastsatt OwnZone og trykk på
OK når som helst i prosessen.
Den tiden som brukes til fastsettelse av OwnZone legges inn i den registrerte treningstiden.
*Ekstra S1 fotsensoren er nødvendig.
18
Trening
NORSK
6. ETTER TRENING
Stopp registreringen
Legg inn pause i treningsregistreringen ved å trykke på STOPP. For å stoppe registreringen fullstendig
trykker du på STOPP igjen.
Ta vare på senderen etter treningen. Koble kontakten fra stroppen etter bruk. Hold senderdelen tørr og
ren. For fullstendige instruksjoner om stell og vedlikehold kan du se Stell og vedlikehold (side 46).
Slik analyserer du treningsresultatene
For å se de grunnleggende dataene for treningen gå på File på løpecomputeren. For dypere analyse
overfører du dataene til Polar ProTrainer 5. Programvaren gir deg ulike valgmuligheter til å analysere data
med.
Løpecomputeren og programvaren kobles sammen med IrDA. Først må du åpne programmet. Så velger du
Connect (Koble) til fra løpecomputeren og plasserer klokken foran den infrarøde porten på datamaskinen.
For fullstendige instruksjoner vedrørende overføring av data kan du se i Hjelp delen av programvaren.
Velg File for følgende valgmuligheter:
• Exercise log lister opp et maksimum av 99 treningsfiler.
• Weekly omfatter sammendrag for de siste 16 ukene.
• Totals viser akkumulert treningsinformasjon.
• I Delete menyen kan du slette treningsfiler.
Treningslogg
Velg File > Exercise log
Du kan se detaljert informasjon om treningsøktene i Exercise log . Følgende informasjon kommer opp:
• Navn på øvelsen.
• En grafisk linjal viser treningsøkten. Høyden på linjalen antyder varigheten på treningen. Dette viser
variasjonen på økten i et grafisk format.
• Datoen for når treningen ble utført.
Informasjonen som kan ses (a-d under) avhenger av treningstypen og innstillingene (d.v.s. hvis treningen
ikke omfatter faser vil det ikke bli vist informasjon om slik trening).
Rull treningslinjalene med OPP eller NED og trykk på OK for å se:
a. Basic (Grunnleggende)
Velg File > Exercise log > Basic
Etter trening
19
NORSK
b. Sportssoner
Velg File > Exercise log > Sports zones
c. Faser
Velg File > Exercise log > Phases
d. Etapper
Velg File > Exercise log > Laps
a. Basic (Grunnleggende)
Velg File > Exercise log > Basic
Navnet på øvelsen
Starttid
Distance*
Varighet
Trykk på OK og rulle med OPP eller NED for å se:
Heart rate i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din
maksimale hjertefrekvens (%).
Maksimal hjertefrekvens:
Minimum hjertefrekvens
Gjennomsnittelig hjertefrekvens
Target zones (HR / speed/pace) , alternerer mellom sone 1, sone 2 og sone 3.
Øvre grense
Nedre grense
Time in, above and below zone 1/2/3 (fasenavnet vises i den programmerte
øvelsen).
Tid over sonen
Tid under sonen
Tid i sonen (Time in Zone)
Hastighet/frekvens
Maksimal hastighet / frekvens
Gjennomsnittelig hastighet/frekvens
Distance*
Trykk og holde ned LYS for å skifte hastighet/frekvens.
20
Etter trening
NORSK
Calories som er brukt under treningen.
Energiforbruket indikerer den generelle anstrengelsen under treningen.
Løpsindeks
For å få en Løpsindeksverdi er det visse krav som treningen må oppfylle. For
ytterligere informasjon, se avsnittet Polar løpsindeks (side 43).
Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av basisinformasjon.
Ytterligere Basisinformasjon
Velg File > Exercise log > Basic
For å legge til din egen treningsinformasjon eller for å slette en trening fra File, trykker og holder du LYS i
basisinformasjonvisningen.
• Rank: Gi en karakter for treningen.
• Feeling : Evaluer din subjektive følelse under treningen.
• Temperat. : Still inn temperaturen med OPP eller NED.
• Distance: Hvis du ved et uhell skulle stille inn for feil sko for treningen og distansedataene er angitt for
feil sko kan du legge inn de korrekte skoene og den registrerte distansen her. Velg skoene du brukte under
treningen og legg så inn distansen. Distansen oppdateres for de valgte skoene og i totale og ukentlige
distanselogger. Du kan også legge inn distansen her hvis du har trent uten fotsensoren*. Velg Other for å
registere distanse som du ikke vil angi for sko 1 eller 2.
b. Sportssoner
Velg File > Exercise log > Sports zones
I basisinformasjonsvisninghen trykker du på NED for å se Sport zone informasjonen.
Trykk på OK og rulll OPP eller NED for å se den tiden som er brukt i hver sportssone. Her presenteres
variasjonen i øktene dine i grafisk format.
Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av Sports zones informasjon.
c. Faser
Velg File > Exercise log > Phases
Etter trening
21
NORSK
Phases menyen vises bare hvis treningen er opprettet med programvaren og omfatter faser.
I Sports zones informasjonsvisningen trykker du på NED for å se Phases informasjonen. Du kan se hver
fase separat.
Rull dataene for en enkelt fase ved å trykke på OK. Sammenlign fasene ved å trykke OPP eller NED.
Tid
Navn på fasen
Mellomtid
Varigheten av den aktuelle fasen
Heart rate i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din
maksimale hjertefrekvens (%).
Maksimal hjertefrekvens:
Gjennomsnittelig hjertefrekvens
Increased HR / Recovery HR / HR differ.
Forskjellen mellom hjertefrekvensen i begynnelsen og slutten av fasen. Hjertefrekvens
i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din maksimale
hjertefrekvens (%).
Increased HR: Hvis hjertefrekvensen var lavere i begynnelsen av fasen enn den var
i slutten vil løpecomputeren vise forskjellen i hjertefrekvens (hjertefrekvens ved
slutten minus hjertefrekvensen i begynnelsen). I arbeidsfasen vil løpecomputeren vise
den økte hjertefrekvensverdien.
Recovery HR: Hvis hjertefrekvensen var høyere i begynnelsen av fasen enn den var i
slutten vil løpecomputeren vise forskjellen i hjertefrekvens (hjertefrekvens ved
begynnelsen minus hjertefrekvensen ved slutten). I restitusjonsfasen vil
løpecomputeren vise verdien av restitusjonshjertefrekvensen.
HR differ: Hvis verdien for hjertefrekvensen var den samme ved begynnelsen som
ved slutten av fasen vil løpecomputeren vise en HR differanseverdi på 0.
Hastighet/frekvens*
Maksimal hastighet / frekvens
Gjennomsnittelig hastighet/frekvens
Distance*
Delt distanse
Distanse for gjeldende fase
Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av Phases.
d. Etapper
Velg File > Exercise log > Laps
I Phases informasjonvisningen kan du se på informasjon om Laps ved å trykk på NED. Etappeinformasjon
vises bare hvis det er mer enn en etappe i minnet.
22
Etter trening
NORSK
Antall registrerte etapper
Gjennomsnittelig etappetid
Beste (hurtigste) etappenummmer som alternerer med tiden
Den siste etappen vises aldri som den beste selv om den er den hurtigste. Hvis du løper et løp og vil legge inn den
siste etappen trykker du på OK på den siste linjen i stedet for STOPP. På denne måten vil den siste aktuelle
etappen bli lagt inn i beregningen av den beste etappen. Så kan du stoppe registreringen etter den siste linjen.
Rull gjennom informasjonen for de enkelte etappene ved å trykke på OK.
Sammenlign informasjonen i forskjellige etapper ved å trykke på OPP eller NED.
For å se informasjonen om etappene på en enkel måte overfører du filene til programvaren.
Tid
Mellomtid
Etappetid
Heart rate i slag per minutt (bpm), som alternerer med en prosentandel av din
maksimale hjertefrekvens (%).
Maksimal hjertefrekvens:
Gjennomsnittelig hjertefrekvens
Hjertefrekvensen ved slutten av etappen
Speed/Pace *
Gjennomsnittelig hastighet/frekvens
Slutthastighet /frekvens ved slutten av etappen
Trykk og holde ned LYS for å skifte hastighet/frekvens.
Distance*
Delt distanse
Etappens distanse
Trykk på STOPP for å gå tilbake til visning av Laps.
Ukentlig sammendrag
Velg File > Weekly
I det Weekly sammendraget kan du se de sammenlagte dataene for 16 ukers trening. Linjalen helt til
høyre som heter This week viser treningssammendraget for den aktuelle uken. De foregående linjalene
dateres på søndag for den aktuelle uken. Rull over de viste ukene med OPP eller NED, og se det totale
antallet treninger i den nederste raden.
Etter trening
23
NORSK
Velg uke med OK for å se ukens totale kalorier, distanse,* og treningstid. Trykk på NED for å se uken
sportssoner.
For å se den tiden som er brukt i hver sportsone trykker du på OK og ruller sportssonene OPP eller NED.
Totaler
Velg File > Totals
Totals omfatter akkumulert informasjon som er registrert under treningsøktene siden forrige tilbakestilling.
Bruk Totalverdiene som en sesongmessig eller månedlig teller for treningsdata. Verdiene oppdateres
automatisk når treningsregistreringen stopper.
Bruk OPP eller NED for å rulle gjennom følgende informasjon:
• Sko 1 distanse*
• Sko 2 distanse*
• Total distanse*
• Total varighet:
• Totalt antall kalorier:
• Totalt antall treninger:
• Tilbakestill totaler
Slik tilbakestiller du totalverdiene
Velg File > Totals > Reset totals
Velg den verdien du vil tilbakestille fra menyen og bekreft med OK. For å bekrefte tilbakestillingen velger
du Yes. Slettet informasjon kan ikke gjenopprettes. Velg No for å gå tilbake til Reset menyen.
Slett filer
Velg File > Delete > Totals
I Deletele kan du slette de foregående treningsøktene en for en, eller treningene på samme tid eller de
totale verdiene.
Rull gjennom følgende informasjon med OPP eller NED:
• Exercise : Velg en enkelt trening for sletting.
• All exerc. : Slett all treningene fra minnet med et tastetrykk.
• Totals: Slett totalverdiene en for en eller alle totalene samtidig.
Bekreft ve å velge Yes.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
24
Etter trening
NORSK
7. INNSTILLINGER
Innstilling av egenskaper
Fotsensor*
Løpecomputeren gir deg muligheten til å måle hastighet/frekvens og distansedata med en løpecomputer*.
Endre innstillingene for fotsensoren* i Footpod menyen.
Skru hastighets- og distansefunksjonen på eller av
Velg Settings > Features > Footpod > On/Off
Kalibrer fotsensoren
Velg Settings > Features > Footpod > Calibrate
For mer informasjon, se Kalibrer fotsensoreren (side 9).
Registreringsfrekvens
Velg Settings > Features > Rec.rate > 1 / 5 / 15 / 60 sec
Løpecomputeren kan lagre hjertefrekvense, hastighet/frekvens,* og høyde over havet med 1, 5, 15 eller 60
sekunders intervaller. Et lengre intervall gir deh mer registreringstid, mens et kortere intervall gir deg
mulighet til å registrere mer hjerte- og andre data. Dette gjør det mulig å foreta nøyaktig analyse av
dataene ved hjelp av programvaren.
Et kortere registreringsintervall bruker opp minnet i løpecomputeren hurtigere. Den gjenværende
registreringstiden vises på den nederste raden når du stiller inn frekvensen. Standard registreringsfrekvens
er 5 sekunder.
Når det gjenstår mindre enn 30 minutter av maks. registreringstid endres registreringsfrekvensen
automatisk til lengre registreringstid (1s > 5s > 15s > 60s). Dette vil maksimalisere tiden for å registrere
treningsdata. Når økten avsluttes vil den aktuelle registreringsfrekvensen være standard.
Følgende tabell viser maks. registreringstid for hver registreringsfrekvens. Merk deg at
registreringsfrekvensen kan endre seg når det er mindre enn 30 minutter registreringstid igjen.
Hastighet/Frekvens
Registreringsfrekvens 1 s
Registreringsfrekvens 5s
Registreringsfrekvens Registreringsfrekvens
15s
60s
Off
158h**
474h**
On
31h 30min
7h 50min
39h 30min
94h 50min
1899 h**
379h**
* Dette er summen av 2 eller flere øvelser; maks. varighet av en enkelt øvelse er 99 t 59 min 59 s. Maks.
registreringstid kan være kortere hvis du har registrert et stort antall korte øvelser.
Varigheten i tabellene er estimater. For RR data avhenger maks. registreringstid av hjertefrekvensen og
variasjonen i hjertefrekvensen. Hvis du registrere etapper i treningen og/eller du har opprettet en trening som
omfatter faser i programvaren, vil maks. registreringstid reduseres.
Registreringen stopper ikke automatisk opp når minnet blir fullt. Derfor kan treningstiden være lengre enn
registreringstiden.
Innstillinger
25
NORSK
Sko
Velg sko for treningen din
Velg Settings > Features > Shoes 1 / Shoes 2
For å følge og sammenligne bruk av forskjellige sko kan løpemonitoren lagre løpedistanser* for forskjellige
par.
Gi nye navn til skoene dine
Velg Settings > Features > Shoes 1 / Shoes 2 > Rename
Skriv navnet med OPP, NED og OK.
Når du bruker andre sko
Velg Settings > Features > Shoes > Other
Løpedistansene akkumuleres bare i Total og Weekly distansefilene og tilordnes ikke en spesifikk sko.
Når du starter er treningsøkt kan du enkelt endre skovalget. I klokkemodus trykker du på OK og trykker og holder
inne NED. Tallet nederst i høyre hjørnet i displayet angir valg av sko.
Visning av hastighet*
Velg Settings > Features > Speed view > km/h (mph) or min/km (min/mi)
Automatisk etapperegistrering*
Still inn automatic lap recording
Velg Settings > Features > Autolap > On > set the lap distance
Løpecomputeren vil automatisk registrere etapper. Velg Off for å deaktivere.
Slik bruker du HeartTouch Funksjonen
Slik stiller du inn HeartTouch Funksjonen
Velg Settings > Features > HeartTouch
HeartTouch setter deg i stand til å se informasjonen under treningen uten å trykke på noen knapper. Ved å
føre løpecomputeren nær senderen vil pulssonen komme opp i displayet. Valgmulighetene for HeartTouch
funksjonen omfatter:
• Vis grenser
• Take lap
• Change view
• Light
• Off
Med HeartTouch kan du enkelt se treningsdetaljene som normalt vil kreve knappetrykking som vil ta
oppmerksomheten bort fra treningen.
Visning av hjertefrekvens
Definer måten du viser hjertefrekvensen på
Velg Settings > Features > HR view > HR / HR%
Sportssoner
Definer sportssonene i løpecomputeren
Velg Settings > Features > Sport zones > Sport zone low limit
26
Innstillinger
NORSK
Still inn den nedre grensen for sportssone 1 ved å trykke på OPP eller NED. Så trykker du OK. Still inn
den nedre grensen for hver sportssone på samme måte. Når du stiller inn den nedre grensen vil den øvre
grensen for den forrige sonen bli stilt inn automatisk.
Trykk og hold LYS for å bytte mellom visning av sportssonene: HR% (prosentandel av maks. hjertefrekvens)
eller BPM (beats per minute (slag per minutt)).
Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Brukerinnstillinger
Legg inn nøyaktig brukerinformasjon i løpecomputeren slik at den kan ta imot korrekt tilbakemelding om
prestasjonene dine.
Slik legger du inn informasjon i løpecomputeren
Velg Settings > User
• Weight:For å endre enheter trykker og holder du på LYS .
• Height:For å endre enheter trykker og holder du på LYS .
• Birthday: dd=dag, mm=måned, yy=år
• Sex: Mann/Kvinne
• Activity: Top/High/Moderate/Low
• Heart Rate : HRmax, HRsit
• VO2max: Maksimalt oksigeninntak
Aktivitetsnivå
Aktivitetsnivået er en vurdering av nivået ditt med hensyn til langsiktig fysisk aktivitet. Velg det
alternativet som best beskriver den totale mengden og intensiteten i din fysiske aktivitet de siste tre
månedene.
• Top: Du deltar regelmessig i hard fysisk trening minst 5 ganger i uken, eller du trener for å oppnå bedre
yteevne i konkurranseøyemed.
• High: Du deltar minst 3 ganger i uken i hard fysisk trening, det vil si at du løper 10-40 km per uke eller
bruker 2-4 timer per uke med sammenlignbar fysisk aktivitet.
• Moderate: Du deltar vanligvis i fritidssportslige aktiviteter, det vil si du løper 5-10 km per uke eller bruker
1/2-2 timer per uke med sammenlignbar fysisk aktivitet eller at arbeidet ditt krever litt fysisk aktivitet.
• Low: Du deltar ikke i programmerte fritidssportslige aktiviteter eller hard fysisk aktivitet, det vil si at du går
bare for gleden ved å gå eller trener hardt nok til at du puster tungt eller svetter bare av og til.
I løpecomputeren brukes disse verdiene til å beregne energiforbruket ditt.
Hjertefrekvens: HRmax, HRsit
HRmax (Maks. hjertefrekvens): Din alderdefinerte HRmax value (220 - alder) brukes som standard. Still inn
din HRmax manuelt hvis den maksimale hjertefrekvensen din er fastsatt i et laboratorium eller hvis du har
testet din maksimale hjertefrekvens i felten på egen hånd.
HRsit (Hjertefrekvensaverdien i sittende stilling): Din aldersdefinerte HRsit verdi brukes som standard. Still
inn HRsit verdien hvis du har fastsatt den i samsvar med instruksjonene. For instruksjoner se ???.
Maksimalt oksigeninntak: VO2max
VO2max er kroppens maksimale kapasitet for oksygenopptak ved maksimal anstrengelse. Den mest
Innstillinger
27
NORSK
nøyaktige måten å bestemme VO2max er å utføre en maksimal stresstest i et laboratorium. Hvis du kjenner
din nøyaktige klinisk testede VO2max, legger du inn verdien i løpecomputeren. Ellers måler du en
sammenlignbar verdi, OwnIndex, ved å ta Polar Fitness Test. For mer informasjon kan du se Polar Fitness
Test.
Hvis du foretar endringer av brukerinnstillingene vises User settings updated .
Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se avsnittet hjelp i
programmet.
Generelle innstillinger
Lyd
Slik stiller du inn lydnivået
Velg Settings > General > Sound > Volume > On / Off
Voluminnstillingene kontrollerer knappelydene og aktiviteteslydene under treningen. Dette påvirker ikke
klokken eller pulssonealarmen (TZ Alarm).
Slik skrur du på/av pulssonealarmen
Velg Settings > General > Sound > TZAlarm > On / Off
Pulssonealarmen blir aktivert og grensene vil blinke når du er utenfor målsonen. Hvis volumet er skrudd
av, men TZ Alarm ennå er på vil TZ Alarm likevel fungere.
Tastelås
Definer tastelåsinnstillingene
Velg Settings > General > Keylock > Manual / Automatic
Tastelåsen forhindrer at knappen blir aktivert tilfeldig.
• Manuell : Aktiver den manuelle tastelåsen. For å skru på/av tastelåsen trykker og holder du LYS i minst ett
sekund.
• Automatisk: Tastelåsen aktiveres i klokkemodus når det er gått ett minutt siden knappene er blitt aktivert.
Enheter (Units):
Still inn foretrukne enheter på løpecomputeren
Velg Settings > General > Units > kg/cm/km or lb/ft/mi
Språk
Velg språk
Velg Settings > General > Language > English / Deutsch / Español / Français
Dvale
Aktiver dvalefunksjonen
Velg Settings > General > Sleep > Activate sleep mode? > Yes
Når du aktiverer dvalefunksjonen bidrar du til å spare batteriet når løpecomputeren ikke brukes på en
stund. Klokkealarmen vil likevel fungere i dvalemodus.
28
Innstillinger
NORSK
Slik vekker du løpecomputeren
Trykk på en hvilken som helst knapp > Turn display on? > Yes / No
• Yes: løpecomputeren blir aktivert.
• No: løpecomputeren går tilbake til dvalemodus.
Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet.
Klokkeinnstillinger
Påminnelse
Still inn en påminner for å minne deg på ulike oppgaver eller øvelser
Velg Settings > Watch > Reminders > Add new
• Date: Legg inn dato for oppgaven, dd=dag, mm=måned, yy=år.
• Reminder time : Legg inn tiden for oppgaven.
• Alarm: Still inn alarmen til å gi lyd på tidspunktet eller 10 min / 30 min / 1 time før oppgaven.
• Sound: Velg alarmlyd Stille / Pipesignal / Normal.
• Repeat : Velg å repetere påminnelsen En gang / Hver time / Daglig / Ukentlig / Hver måned / Hvert år.
• Exercise : Velg en øvelse du vil knytte påminnelsen til. Når påminnelsen aktiveres vil løpecomputeren
presentere denne øvelsen som standard. Velg INGEN/NONE hvis du ikke vil knyttet påminnelsen til en
treningsøkt.
• Rename: For å gi nytt navn til påminnelsen velger du bokstavene med OPP eller NED, og aksepterer med
OK.
Du kan programmere inn sju påminnelser i løpecomputeren.
Se aktive påminnelser og modifiser dem
Velg Settings > Watch > Reminders
Velg en påminnelse du vil se på, redigere, gi nytt navn eller slette.
Løp
Velg en nedtelling til løpet på løpecomputeren
Velg Settings > Watch > Event
Event day: dd=dag, mm=måned.
Rename: For å gi nytt navn til løpet velger du bokstavene med OPP eller NED, og aksepterer med OK.
Modifiser nedtellingen til løpet
Velg Settings > Watch > Event
Du kan se nedtellingen til løpet, sette inn en ny dato, gi nytt navn eller slette det.
Innstillinger
29
NORSK
I klokkemodus kan du skjule eller se på nedtellingen til løpet igjen ved å trykke på OPP.
Alarm
Slik stille du inn en alarm på løpecomputeren
Velg Settings > Watch > Alarm > Off / Once / Mon-Fri / Daily
Du kan stille inn alarmen til aktivering en gang hver dag mellom mandag og fredag eller daglig. Alarmen
fungerer i alle modus bortsett fra i treningsmodus og vil lyde i et minutt hvis du ikke trykker på STOPP.
Klokkealarmen fungerer også i dvalemodus. Alarmen vil lyde selv om du har slått av lyden under General
settings (Generelle innstillinger).
For at alarmen skal sove videre i ytterligere 10 minutter trykker du på OPP eller NED knappene eller OK:
Snooze kommer opp på displayet og ekstrablundtiden starter nedtellingen. For å avbryte ekstra slumretid
og alarmmodus trykker du på STOPP.
Hvis symbolet for lavt batteri vises i displayet, kan ikke alarmen aktiveres.
Tid
Still inn tid 1 i løpecomputeren
Velg Settings > Watch > Time 1 > 24h / 12h
Still inn tid 2 i løpecomputeren
Velg Settings > Watch > Time 2
Still inn tidsdifferansen mellom tid 1 og tid 2 i timer.
Skift mellom tidssonene
Velg Settings > Watch > Time zone > Time 1 / Time 2
Velg en tidssone
I klokkemodus endrer du tidssone ved å trykk og hold inne NED. Tallet 2 nederst i det høyre hjørnet
indikerer at Tid 2 er i bruk.
Dato
Legg inn datoen i løpecomputeren
Velg Settings > Watch > Date
dd=dag, mm=måned, yy=år
Du kan endre innstillingene enkelt ved hjelp av programvaren. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet.
Personaliggjør displayet på løpecomputeren under trening
I klokkemodus velger du OK > Settings > Display > Edit
Personliggjør løpecomputer displayet slik at det viser den informasjonen du vil se, enten ved å bruke
løpecomputeren eller programvaren. En programmert trening som er lastet ned fra programvaren har sitt
eget display som ikke kan modifiseres.
For mer informasjon om displaysymbolene kan du se Informasjon på Displayet (side 14).
Velg det displayet du vil endre ved å trykke på OPP eller NED, og trykk på OK. Still inn informasjonen for
den blinkende øvre raden med OPP eller NED, og trykk på OK. Informasjonen på displayet avhenger av
hvilke funksjoner som er aktivert. For mer informasjon kan du se avsnittet Innstilling av egenskaper
(side 25).
30
Innstillinger
NORSK
Gjenta det samme for å endre de midterste og nederste radene. Hvert display har navn etter informasjonen
som vises på nederste rad. For å gå tilbake til standardinnstillingene for displayet trykker og holder du LYS
når radene blinker.
Aktiver Titles for å se hjelpetekstene mens du endrer displayene under treningen: I tidsmodus velger du
OK > Settings > Display > Titles
Snarveiknapp (Hurtigmeny)
Noen innstillinger kan bli endret med snarveiknappen i klokkemodus.
Trykk og hold LIGHT > Quick menu
• Tastelås
• Påminnere
• Alarm
• Tidssone
• Dvale
For mer informasjon kan du se Innstillinger.
Innstillinger
31
NORSK
8. TRENINGSPROGRAM
Se programmet
Du kan opprette og laste ned et personlig treningsprogram til løpecomputeren din ved hjelp av Polar
ProTrainer 5. Dette kapittelet inneholder grunnleggende instruksjoner om hvordan du skal navigere og
styre programmet etter at du har lastet det ned til løpecomputeren. For mer informasjon om hvordan du
skal lage programmerte øvelser med programvaren, overføre dem til løpecomputeren og analysere
prestasjonene dine etter trening kan du se Polar ProTrainer 5 hjelp.
Etter at du har lastet ned programmet opprettes det to spesielle menyer i løpecomputeren der du kan se
på programmet ditt og kontrollere de daglige planene. Rull uker, dager og øvelser med OPP eller NED.
Velg uke og dag med OK.
Se ukeprogrammet ditt
Velg Program > Week view
Ukevisningen gir en oversikt over ukentlige øvelser. Den hvite linjalen representerer planlagt treningstid og
den svarte linjalen representerer utført treningstid. Den ukentlige måldefinerte tiden vises under linjalene.
Trykk og hold LYS for å se følgende informasjon om uken:
• Week info: Ukenavn og beskrivelse.
• Targets: Sammendrag av målene for uken. Kalorier, distanse,* og varighet. Planlagt tid for sportsoner:
trykk på OK og rulle mellom sportssonene med OPP eller NED.
• Results: Sammendrag av resultatene for uken. Kalorier, distanse,* og varighet. Utført tid i sportsonene:
trykk på OK og rull mellom sportssonene med OPP eller NED.
• Reminder : Still inn alarmen (på tid, 10 min, 30 min eller 1 time før øvelsen) og definer lydtype (Stille,
Pipelyd, Normal).
• Program off : Fjern programmet fra løpecomputeren.
Se på dagprogrammet ditt
Velg Program > Week view > Day view
Velg Today > Exercise view
Dagvisningen gir en oversikt over de daglige øvelsene. Den hvite linjalen representerer planlagt treningstid
32
Treningsprogram
NORSK
og den svarte linjalen representerer utført treningstid. Den daglige måldefinerte tiden vises under
linjalene.
Trykk og hold LYS for å se mer informasjon om dagen:
• Targets: Sammendrag av målene for dagen. Kalorier, distanse,* og varighet. Planlagt tid i sportsonene:
trykk på OK og rull mellom sportssonene med OPP eller NED.
• Results: Sammendrag av resultatene for dagen. Kalorier, distanse,* og varighet. Utført tid i sportsonene:
trykk på OK og rull mellom sportssonene med OPP eller NED.
Se på den daglige treningen
Velg Program > Week view > Day view > Exercise view
Treningsvisningen viser følgende informasjon: treningens navn, beskrivelse og måldefinert varighet.
Trykk og hold LYS for å se følgende informasjon:
• Targets: Sammendrag av målene for treningsøkten. Kalorier, distanse,* og varighet. Planlagt tid i
sportsonene: trykk på OK og rull mellom sportssonene med OPP eller NED.
• Phases: Sammendrag av fasene for treningsøkten.
• Sport profile: Se navnet på den valgte sportsprofilen. For ytterligere informasjon se hjelp i programmet.
• Reminder : Legg inn påminnelsestid.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Utfør programmert trening
Start treningen
Hvis du har lagt inn en påminner vil løpecomputeren minne deg på å trene i samsvar med planen på den
planlagte datoen. Kontroller den planlagte treningsinformasjonen ved å trykke OK når påminnelsen er
forsvunnet.
Start daglig trening
Velg Today > Exercise view > Trykk på OK > Trykk på OK
Velg Program > Week view > Day view > Exercise view > Trykk på OK > Trykk på OK
For mer informasjon om treningsregistrering kan du se Start treningen (side 14). Løpecomputeren din vil
guide deg gjennom økten.
Trening med faser
Under ser du et eksempel på intervalltrening som deles opp i fire faser:
Warm up / P1: Løp i 10 minutter med en hjertefrekvens på mellom 55-65% av maksimal hjertefrekvens.
Interval / P2: Løp 3 km i en fart på mellom 3.30-4.00 min/km.
Recovery / P3: Etter 3 km lar du hjertefrekvensen falle til120 bpm. Gjenta fase 2 og 3 6 ganger hver.
Interval / P4: Løp 10 km i en fart på mellom 5.00-6.00 min/km.
Visninger under treningen
Under treningen vil du se følgende displaytyper:
Treningsprogram
33
NORSK
Hver fase starter med et display som viser:
Navn på fasen
Sonetype
Pulsgrenser
Antall faserepetisjoner som står igjen
Under treningen viser fasedisplayet:
Nedtellingstidtaker/distanse*, opptellingstidtaker, antall i den gjeldende fasen
Målsonen i grafisk format (oppdatereres hvert 10 sekund, og viser de 8 siste
minuttene på displayet)
Pulssonen
Antall faserepetisjoner som står igjen
Hver fase avsluttes med et fasesluttdisplay som viser:
Fasens varighet eller distanse*
Hjertefrekvensdifferanse (hor mye du har økt eller redusert hjertefrekvensen i løpet av
fasen) eller gjennomsnittelig hastighet/frekvens.
Gjennomsnittelig hjertefrekvens
Antall avsluttede faser
Etter at du har utført de programmerte treningen viser displayet at treningen er
fullført.
Løpecomputeren går inn i Free exercise modus og du kan fortsette å trene uten
innstillinger. Treningen registreres og informasjonen lagres til Fil til du stanser
treningen.
For mer informasjon om hvordan du kan planlegge øktene ved hjelp av programvaren og så overføre dem til
løpecomputeren, se programvarens hjelp-del.
Funksjoner under trening
Du kan endre de samme innstillingene i en programmert trening som i alle andre treningstyper. For mer
informasjon om ulike funksjoner under treningen kan du se Knappefunksjoner under trening (side 16).
De programmerte treningen bruker innstillingene for sportsprofil i programvaren. Hvis du endrer
innstillingene i løpecomputeren under trening (det vil si kalibreringsfaktoren) vil endringene bare gjelde
for den aktuelle øvelsen. Neste gang du starter den samme øvelsen vil løpecomputeren bruke de
sportsprofilinnstillingene som er definert i programvaren.
Etappemeny
For å se etappemenyen under programmert trening trykker du på og holder OK. Rull mellom
valgmuligheten med OPP eller NED og velg med OK. Innholdet i etappemenyen avhenger av øvelsen.
• End phase: Avslutter gjeldende fase og går over til neste fase i treningen.
• Jump to: Flytt til en annen fase i treningen.
• Lock zone eller Unlock zone: Lås hjertefrekvensen din eller hastighet/frekvens* til en spesiell sportssone
uten forhåndsdefinerte pulssoner.
Se Treningsresultatene
Velg File > Exercise log
Etter å ha fullført en programmert trening vil treningsdataene dine bli lagret under File. For mer
informasjon kan du se Slik analyserer du treningsresultatene (side 19).
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
34
Treningsprogram
NORSK
9. TESTER
Polar Fitness Test TM
The Polar Fitness Test TM er en enkel, sikker og hurtig måte å måle din aerobe (kardiovaskulære) kondisjon
på i hviletilstand. Resultatet, Polar OwnIndex, er sammenlignsbart med maks oksigenopptak (VO2max), som
er vanlig brukt for å evaluere aerob kondisjon. Langsiktig fysisk aktivitet, hjertefrekvens, variasjoner i
hjertefrekvens ved hvile, kjønn, alder, høyde og kroppsvekt har alt sammen betydning for OwnIndex. Polar
Fitness Test er utviklet for bruk av voksne mennesker med god helse.
Aerob utholdenhet forteller hvor godt ditt kardiovaskulære system er i stand til å transportere og
nyttiggjøre seg oksygen i kroppen. Jo bedre aerob kondisjon jo sterkere og mer effektivt er hjertet ditt. God
aerob kondisjon har mange helsefordeler. For eksempel hjelper det deg med å redusere høyt blodtrykk og
din risiko for kardiovaskulære sykdommer og slag. Hvis du vil forbedre din aerob kondisjon tar det
igjennomsnitt seks ukers vanlig trening for å se en merkbar endring i OwnIndex. Personer som er i dårlig
form vil se framgang raskere. Jo bedre aerob form du er i, desto mindre vil forbedringene i OwnIndex være.
Aerob form forbedres best med treningstyper som bruker store muskelgrupper. Slike aktiviteter omfatter
løping, sykling, gåing, roing, svømming, skøyteløping og å gå langrenn.
For å overvåke framgangen starter du med å måle OwnIndex noen ganger i løpet av de første to ukene for å
få en grunnverdi og så gjentar du testen etter omlag en gang i måneden.
Med Polar Fitness Test kan du også beregne den prognoserte maksimale hjertefrekvensverdien (HR max-p).
HRmax-p-verdien forutsier din personlige maksimale hjertefrekvens mer nøyaktig enn den aldersbaserte
formelen (220 minus alder). For mer informasjon om HRmax, se Brukerinnstillinger.
For at testresultatene skal være pålitelige gjelder følgende generelle forutsetninger:
• Du kan utføre testen hvor som helst (hjemme, på kontoret eller i et helsestudio), forutsatt at
testomgivelsene er fredelige. Det må ikke være forstyrrende støy (f.eks. fjernsyn, radio eller telefoner) og
heller ingen som snakker til deg.
• Ta alltid testen i det samme miljøet og til samme tid.
• Unngå å spise et tungt måltid eller å røyke de siste 2 til 3 timene før testen.
• Unngå harde fysiske anstrengelser, alkohol og stimulerende legemidler på testdagen og dagen før.
• Du bør være avslappet og rolig. Legg deg ned og slapp av i 1-3 minutter før testen.
Før testen
Slik bærer du senderen
For mer informasjon, se Start treningen (side 14).
Legg inn brukerinformasjon
Velg Settings > User
For å utføre Polar Fitness Test må du oppgi personlige brukeropplysninger og ditt langsiktige fysiske
aktivitetsnivå under User settings (Brukerinnstillinger).
Still HRmax-p til On
Hvis du vil oppnå forhåndsdefinert maks. hjertefrekvens skrur du HRmax-p på.
Velg Test > Fitness > HR max-p > On
Tester
35
NORSK
Slik utfører du testen
Velg Test > Fitness > Start > Fitness Test Lie Down
Kondisjonstesten begynner om fem sekunder. Pilene angir at testen pågår. Vær avslappet og begrens
kroppsbevegelsene og kommunikasjonen med andre mennesker.
Hvis du ikke har stilt inn ditt langsiktige fysiske aktivitetsnivå i brukerinnstillingene vises Set your
personal activity level . Velg Top, High, Moderate , eller Low. For mer informasjon om aktivitetsnivåer kan
du se Brukerinnstillinger (side 27).
Hvis løpecomputeren ikke mottar hjertefrekvensen din i begynnelsen av testen mislykkes testen og
meldingene Test failed, check WearLink vises. Kontroller at senderelektrodene er våte og at tekstilstroppen
sitter godt og start testen igjen.
Når testen er over vil du høre to pipetoner. OwnIndex vises med en numerisk verdi og nivåevaluering. For
mer informasjon om evalueringene kan du se Formnivåklasser.
For å vise Predicted maximum heart rate verdien trykker du på NED. Trykk på OK for å gå ut.
Oppdater til VO2 max?
•
•
Velg Yes for å lagre OwnIndex verdien til brukerinnstillingene dine og Fitness Test Trend menyen.
Velg No bare hvis du kjenner til din laboratoriemålte VO2max verdi og om den avviker mer enn en
formnivåklasse fra OwnIndex resultatet. OwnIndex verdien lagres bare til Fitness Test Trend menyen. For
mer informasjon kan du se Fitness Test Trend.
Oppdater til HR max? (hvis HRmax-p er på)
•
•
Velg Yes for å lagre verdien til brukerinnstillingene dine.
Velg No bare hvis du kjenner til din laboratoriemålte HRmax.
Du kan stoppe testen når som helst ved å trykke på STOPP. Fitness test failed (Kondisjonstesten
mislyktes) vises noen få sekunder.
Etter å ha lagret OwnIndex og HRmax-p verdiene vil de bli brukt for å beregne kaloriforbruket.
Etter testen
Formnivåklasser
Din OwnIndex gir mest mening når du sammenligner dine enkelte verdier og endringer i disse over tid.
OwnIndex kan også tolkes på grunnlag av kjønn og alder. Finn din OwnIndex i tabellen nedenfor og finn ut
hvordan din aerobe form er sammenliknet med andre av samme kjønn og alder.
Toppidrettsutøvere har vanligvis OwnIndex-verdier over 70 (menn) og 60 (kvinner). Utholdenhetsutøvere
på olympisk nivå kan komme opp i verdier på opptil 95. OwnIndex er høyest innen idretter som tar i bruk
store muskelgrupper, som løping og langrenn.
Menn
Alder/År
Svært lav
Lav
Bra
Moderat
God
Svært god
Elite
20-24
< 32
32-37
38-43
44-50
51-56
57-62
> 62
25-29
< 31
31-35
36-42
43-48
49-53
54-59
> 59
30-34
< 29
29-34
35-40
41-45
46-51
52-56
> 56
35-39
< 28
28-32
33-38
39-43
44-48
49-54
> 54
40-44
< 26
26-31
32-35
36-41
42-46
47-51
> 51
45-49
< 25
25-29
30-34
35-39
40-43
44-48
> 48
50-54
< 24
24-27
28-32
33-36
37-41
42-46
> 46
36
Tester
NORSK
Alder/År
Svært lav
Lav
Bra
Moderat
God
Svært god
Elite
55-59
< 22
22-26
27-30
31-34
35-39
40-43
> 43
60-65
< 21
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
> 40
Kvinner
Alder/År
Svært lav
Lav
Bra
Moderat
God
Svært god
Elite
20-24
< 27
27-31
32-36
37-41
42-46
47-51
> 51
25-29
< 26
26-30
31-35
36-40
41-44
45-49
> 49
30-34
< 25
25-29
30-33
34-37
38-42
43-46
> 46
35-39
< 24
24-27
28-31
32-35
36-40
41-44
> 44
40-44
< 22
22-25
26-29
30-33
34-37
38-41
> 41
45-49
< 21
21-23
24-27
28-31
32-35
36-38
> 38
50-54
< 19
19-22
23-25
26-29
30-32
33-36
> 36
55-59
< 18
18-20
21-23
24-27
28-30
31-33
> 33
60-65
< 16
16-18
19-21
22-24
25-27
28-30
> 30
Klassifiseringen er basert på en gjennomgang av 62 studier der VO2max ble målt direkte hos sunne voksne
individer i USA, Canada og 7 europeiske land. Referanse: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic fitness norms for
males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.
Formtesttrend
Velg Test > Fitness > Trend
I menyen Trend kan du se hvordan OwnIndex-verdien din har utviklet seg. Opptil 16 OwnIndex-verdier
med tilhørende datoer kan vises på displayet. Når testtrendfilen blir full vil de eldste resultatene
automatisk bli slettet.
De nyeste testdataene, en graf med OwnIndex resultatene dine og den siste OwnIndex verdien vises. Rull
OPP eller NED for å se andre verdier.
Slett OwnIndex verdi
Velg Test > Fitness > Trend
Velg verdien du vil slette og trykk og hold LYS > Delete value? Displayet viser No/Yes . Bekreft med OK.
Analyser OwnIndex resultatenedine med programvaren
Når du laster ned testresultatene til programvaren får du muligheten til å analysere resultatene på mange
måter så vel som å få mer detaljert informasjon om framgangen. Programvaren gir deg også mulighet til å
foreta grafiske sammenligninger med tidligere resultater.
Polar OwnOptimizerTM
Tester
37
NORSK
Generelt
Vellykket trening krever kortvarig overbelastning: lengre treningsøkter, høyere intensitet eller høyere
totalvolum. For å unngå alvorlig overtrening må overbelastningen alltid etterfølges av en adekvat
restitusjonsperiode. Med en inadekvat restitusjonsperiode kan du oppleve reduksjon i prestasjonene som
et resultat av høye treningsmengder i stedet for forbedring. Polar OwnOptimizer er en enkel og pålitelig
måte å definere om treningsprogrammet er optimalt for å utvikle prestasjonene dine. Polar OwnOptimizer
er utviklet for bruk av voksne mennesker med god helse.
Polar OwnOptimizer er en modifikasjon av en tradisjonell orthostatisk overtreningstest. Den er et perfekt
verktøy som ligger i løpecomputeren for alle som trener jevnlig, minst tre ganger per uke, for bedring i
formen eller for å nå konkurransemål. Denne funksjonen er basert på hjertefrekvensvariasjonsmålinger som
tas under en orthostatisk test (stående etter avslappet hvile). OwnOptimizer hjelper deg med å
optimalisere treningsbelastningen under et treningsporgram slik at du opplever en økning i prestasjonene
og ikke undertrener eller overtrener i det lange løp. Polar OwnOptimizer er basert på jevnlige langsiktige
målinger av fem hjertefrekvensparametere. To av disse beregnes under hvile, en mens du reiser deg og og
mens du står. Hver gang du foretar testen lagrer klokken hjertefrekvensverdiene og sammenligner dem
med de verdiene som er registrert tidligere.
Før testen
Baseline Tests
Når du bruker OwnOptimizer for første gang skal det utføres seks grunnleggende tester over en periode på
to uker for å fastsette dine personlige grunnverdier. Disse grunnverdimålingene bør tas i løpet av to typiske
grunnleggende treningsuker, ikke under harde treningsuker. Grunnmålingene bør omfatte tester som tas
etter en treningsdag og etter restitusjonsdager.
Overvåking av OwnOptimizer verdiene
Etter at du har registrert grunnverdiene bør du fortsette å gjennomføre testene 2-3 ganger per uke. Test
deg selv ukentlig morgenen etter både en restitusjonsdag og en dag med hard trening (eller en serie harde
treningsdager). En ekstra tredje test kan utføres etter en normal treningsdag. OwnOptimizer vil ikke gi
pålitelig informasjon under nedtrening eller i en svært irregulær treningsperiode. Hvis du tar en pause fra
treningen i 14 dager eller lenger bør du gjennomføre grunntestene på nytt.
Slik utfører du testen
Testen bør alltid tas under standardiserte/like forhold for å få så pålitelige resultater som mulig. Det
anbefales at du tar testen om morgenen før frokost. Følgende basiskrav gjelder:
• Bær senderen For mer informasjon, se Start treningen (side 14).
• Du bør være avslappet og rolig.
• Du kan sitte i en avslappet stilling eller ligge i sengen. Stillingen bør alltid være den samme når du foretar
testen.
• Testen kan foregå hvor som helst – hjemme, på kontoret, i et helsestudio – så lenge at testmiljøet er rolig.
Det må ikke være forstyrrende støy (f.eks. fjernsyn, radio eller telefoner) og heller ingen som snakker til
deg.
• Unngå å spise, drikke og røyke 2-3 timer før du tar testen.
Slik utfører du testen
Velg Test > Optimizer > Start > Optimizer Lie Down
Pilene angir at testen pågår. Ikke rør deg under den første delen av testen som varer i 3 minutter.
Etter 3 minutter vil klokken pipe og Optimizer Stand up kommer opp. Stå opp og forbli stående i 3
minutter.
Etter 3 minutter vil klokken pipe igjen og testen er avsluttet.
Det kommer opp en numerisk og skriftlig tolkning av resultatene. Trykk på NED for å se den
gjennomsnittelige hjertefrekvensen (bpm) mens du ligger (HRrest), den høyeste hjertefrekvensen når du
står opp (HRpeak ) og den gjennomsnittelige hjertefrekvensen mens du står (HRstand).
38
Tester
NORSK
Du kan avbryte testen i enhver fase ved å trykke på STOPP. Optimizer Test canceled kommer opp på
displayet.
Hvis løpecomputeren ikke kan motta hjertefrekvenssignalet kommer meldingen Test failed. Check WearLink
vises i displayet. I slike tilfeller bør du kontrollere at senderelektrodene er våte og at tekstilstroppen sitter
godt.
Etter testen
Hvordan du skal tolke resultatene
Klokken beregner fem hjertefrekvenser og hjertefrekvensvariasjonsbaserte papametere. OwnOptimizer
verdiene beregnes ved å sammenligne de siste resultatene dine med tidligere resultater. Klokken viser en
skriftlig beskrivelse av treningsstatusen din. Bekskrivelsene definere i detalj under.
Good Recovery (1)
Hjertefrekvensen din er lavere enn gjennomsnittet. Dette indikerer at du er godt restituert. Du kan
fortsette treningen inkludert intense treningsøkter.
Normal State (2)
Hjertefrekvensen er på normalnivå. Fortsett med treningen; gjennomfør både lette og intense treningsøkter
og restirusjonsdager.
Training Effect (3)
Hjertefrekvensen din er høyere enn gjennomsnittet. Du kan ha trent intensivt i de foregående dagene. Du
har to valg: 1) hvil eller tren lett i en eller to dager, eller 2) fortsette den intensive treningen i en eller to
dager og så restituer deg godt. Andre kilder for stress som foreksempel en begynnede feber eller
influensaangrep kan resultere i den samme typen respons.
Steady State (4)
Hjertefrekvensen din har vært stabil på et normalt nivå lenge nå. Effektiv trening krever både hard trening
og gode restitusjonsperioeder og dette skal gi variasjoner i hjertefrekvensresultatene dine. Dine
OwnOptimizer resultater indikerer at du ikke har hatt verken intensiv trening eller gode
restitusjonsperioder på lang tid. Utfør testen igjen etter litt hvile eller en lett treningsdag. Hvis
restitusjonen er effektiv bør resultatet vise Good recovery.
Stagnant State (5)
Hjertefrekvensen din står stille på normalt nivå og har vært slik i lang tid. Resultatet indikerer at treningen
din ikke har vært intens nok til å utvikle seg optimalt. For å forbedre kondisjonen din effektivt bør du
legge inn mer intense eller lengre treningsøkter i programmet ditt.
Hard Training (6)
Hjertefrekvensen din har vært høyere enn gjennomsnittet flere ganger. Du har kanskje trent hardt med
hensikt. Resultatet indikerer overbelastning; du bør prøve å restituere deg godt nå. For å overvåke din egen
restituering bør du utføre testen igjen etter en eller to hviledager eller dager med lett trening.
Overreaching (7)
Dine OwnOptimizer resultater indikerer at du har hatt en svært intens treningsperiode i flere dager eller
uker. Hjertefrekvensen din ligger kontinuerlig på et høyt nivå.. Dette indikerer viktigheten av at du tar en
fullstendig hvile- og restitusjonsperiode. Jo lengre du har trent intensivt, jo lengre restitusjonsperiode
kreves det for at du skal ta deg igjen. Utfør testen igjen etter minst to dagers restitusjon.
Sympathetic Overtraining (8)
Dine OwnOptimizer resultater indikerer at du har hatt en svært intensiv treningsperiode over flere dager
eller uker og restitusjonen er ikke tilstrekkelig. Dette har ført til overtrening. For å gå tilbake til en normal
Tester
39
NORSK
treningstilstand bør du restituere deg i en nøye overvåket restitusjonsperiode. Følg restitusjonsperioden
ved å utføre OwnOptimizer Test 2–3 ganger i uken.
Parasympathetic Overtraining (9)
Hjertefrekvensen din har lagt seg på et lavt nivå, noe som vanligvis tolkes som et tegn på god restituering.
Men det er andre parametere som indikerer parasympatisk overtrening. Du kan ha trent med høye volumer
over lang tid og restitueringen har kanskje ikke vært tilstrekkelig. Kontroller for andre tegn på overtrening
som redusert prestasjon, økt tretthet, stemningsforstyrrelser, søvnproblemer, vedvarende muskelsmerter
og/eller en følelse av å være utbrent eller støl. Du kan også ha vært utsatt for andre stressbelastninger.
Generelt krever utvikling av parasympatisk overtrening en lang historie med store treningsmengder. For å
restituere seg etter parasympatisk overtrening må du restituere kroppsbalansen fullstendig. Restitueringen
kan ta flere uker. Du bør ikke trene, og heller hvile fullstendig i det meste av restitusjonsperioden. Du kan
trolig ta noen dager med lett aerob-trening i korte økter og bare av og til legge inn korte høyintense økter.
Du kan også vurdere å drive med noe annet enn hovedsporten din. Men det bør være en du kjenner godt og
som du er komfortabel med. Følg restitusjonsperioden ved å utføre OwnOptimizer Test 2–3 ganger i uken.
Når du føler at du har fått igjen kroppsbalansen og resultatene dine viser Normal State eller Good
recovery, fortrinnsvis flere enn en gang kan du tenke på å gjenoppta treningen. Når du starter treningen
igjen bør du begynne en ny testperiode med nye basismålinger.
Før du endrer treningsprogrammet ditt radikalt bør du vurdere OwnOptimizer resultatene sammen med den
subjektive opplevelsen og eventuelle symptomer du måtte ha. Gjenta OwnOptimizer testen hvis du er usikker på de
standardiserte forholdene. Et individuelt testresultat kan påvirkes av flere eksterne faktorer som for eksempel
mentalt stress, latent sykdom, miljøendringer (temperatur, høyde) og annet. Du bør oppdatere basisberegningene
minst en gang i året når du starter en ny treningssesong.
OwnOptimizer Trend
Velg Test > Optimizer > Trend
Se hvordan din OwnOptimizer verdi har utviklet seg i Trend menyen. Den inneholder 16 av de siste
OwnOptimizer verdiene og datoene for når resultatene ble registrert. Når trendfilen blir full vil de siste
resultatene automatisk erstattte de eldste.
De nyeste testdataene, en graf med trendresultatene dine og den siste testverdien vises. Trykk på OK for å
se den skriftlige beskrivelsen av resultatet. Rull OPP eller NED for å se andre verdier.
Slett OwnOptimizer verdi
Velg Test > Optimizer > Trend
Velg verdien og trykk og hold LYS. Displayet viser Delete value? No/Yes . Bekreft med OK.
Reset the Trend File
Velg Test > Optimizer > Reset
Du kan tilbakestille OwnOptimizer testperioden. Alle testresultatene vil bli slettet fra minnet. Når du tar
testen etter en 365-dagers testperiode eller for første gang på 30 dager. Reset test period? vises.
Analyser resultatene dine med programvaren
Når du laster ned testresultatene til programvaren får du muligheten til å analysere resultatene på mange
måter så vel som å få mer detaljert informasjon om framgangen. Programvaren gir deg også mulighet til å
foreta grafiske sammenligninger med tidligere resultater.
40
Tester
NORSK
10. BAKGRUNNSINFORMASJON
Polar sportssoner
Polar sportssoner introduserer et nytt effektivitetsnivå i hjertefrekvensbasert trening. Treningen er delt opp
i fem sportssoner basert på en prosentdel av maksimal hjertefrekvens. Med sportssoner kan du enkelt
velge og overvåke treningsintensiteten.
Målsone
Intensitet % av
HRmax bpm
Eksempel
varighet
mindre enn 5
minutter
Fordeler: Maksimal eller nesten maksimal
innsats for pusten et og musklene.
Føles som: Svært anstrengende for pusten og
musklene.
Anbefales for: Svært erfarne løpere som er i god
form. Kun korte intervaller, vanligvis som siste
forberedelse for en løpsøvelse.
2–10 minutter
Fordeler: Større utholdenhet i høy hastighet.
Føles som: Forårsaker tretthet i musklene og
tung pust.
Anbefales for: Erfarne løpere for helårstrening i
varierende lengde. Blir viktigere i sesongen før
konkurranse.
10–40
minutter
Fordeler: Bedrer den generelle treningsfarten,
gjør innsats med moderat intensitet lettere og
bedrer effektiviteten.
Føles som: Stødig kontrollert hurtig pust.
Anbefales for: Løpere som trener mot et løp eller
som ønsker å oppnå bedre prestasjoner, særlig
for halv- og helemaraton.
40–80
minutter
Fordeler: Bedrer den generelle grunnformen,
bedrer restitusjonen og øker forbrenningen.
Føles som: Komfortabelt og lett, lav belastning
på muskler og hjerte-karsystemet.
Anbefales for: Alle for lange treningsøkter mens
du trener for å oppnå bedre grunnleggende form
og for restitusjonsøvelser i treningssesongen.
20–40
minutter
Fordeler: Hjelper til i oppvarming og nedkjøling
og bidrar til restitusjon.
Føles som: Svært lett, liten belastning.
Anbefales for: For restitusjon og
nedkjølingsøvelser gjennom hele
treningssesongen.
MAKSIMUM
90–100%
171–190 bpm
HARD
80–90%
152–172 bpm
MODERAT
70–80%
133–152 bpm
LETT
60–70%
114-133 bpm
SVÆRT LETT
50–60%
104–114 bpm
Fordeler ved trening
HRmax = Maksimum hjertefrekevns (220 – alder). Eksempel: 30 år, 220 – 30= 190 bpm
Når du løper i sport zone 1 løper du med svært lav intensitet. Det viktigste treningsprinsippet er at
prestasjonsnivået bedrer seg etter treningen, ikke bare under treningen. Du kan aksellerere
restitusjonsprosessen med svært lett intensiv trening.
Sport zone 2 er for utholdenhetstrening, en viktig del av alle treningsprogrammer. Løpeøkter i denne sonen
er enkelt anarob.???aerob Langvarig trening i denne lette sonen resulterer i effektivt energiforbruk.
Framgang vil kreve utholdenhet.
Bakgrunnsinformasjon
41
NORSK
Den aerobe kraften forbedres i sport zone 3. Treningsintensiteten er høyere ann i sportssonene 1 og 2,
men er ennå hovedsakelig aerob. Trening i sportssone 3 kan, for eksempel, bestå av intervaller etterfulgt
av restitusjon. Når du løper i denne sonen er det særlig effektivt for å forbedre effektiviteten i
blodsirkulasjonen i hjertet og de store musklene.
Hvis målet ditt er å konkurrere på toppnivå må du trene i sport zones 4 og 5. I disse sonene løper du
intervaller i anaerobsone opp til 10 minutter. Jo kortere intervaller, desto høyere intensitet. Det er svært
viktig med tilstrekkelig restitusjonstid mellom intervallene. Treningsmønsteret i sonene 4 og 5 er utformet
for å produsere topprestasjoner.
Polar sportssonene kan gjøres personlige ved hjelp av laboratoriemålt HRmax verdi eller ved å ta en felttest
for å måle verdien selv. Når du løper i en sportssone bør du prøve å bruke hele sonen. Midtsonen er et
godt mål. men det er ikke nødvendig å holde hjertefrekvensen nøyaktig på det nivået hele tiden.
Hjertefrekvensen justerer seg gradvis til treningsintensiteten. For eksempel når du krysser fra sportssone1
til 3 vil hele sirkulasjonssystemet og hjertefrekvensen tilpasse seg i løpet av 3-5 minutter.
Hjertefrekvensen responderer på treningsintensiteten avhengig av faktorer som form og restitusjonsnivå så
vel som miljøfaktorer. Det er viktig å være oppmerksom på subjektive opplevelser av tretthet og å tilpasse
treningsporgrammet i forhold til dette.
En enkel måte å gjøre seg nytte av sportssonene er å gjøre dem til pulssoner for hjertefrekvensen din. For
flere instruksjoners kan du se Planlegg treningen din (side 11).
Etter øvelsene vises varigheten på øvelsene i sportssonene. Gå inn i Weekly displayet for å se hvilken
sportssone du har trent i og den tiden du har brukt i hver sportssone.
Polar ProTrainer 5 gir deg muligheten til å opprette opp til 10 sportssoner for å være bedre i stand til å
dekke dine treningsbehov og hjertefrekvensreserve.
Trening med OwnZone
Løpecomputeren definerer automatisk en individuell og sikker treningsintensitetssone: din OwnZone. Den
unike Polar OwnZone definerer din personlige treningssone for aerob trening. Denne funksjonen guider deg
gjennom oppvarming og tar hensyn til din aktuelle fysiske og mentale tilstand. For de fleste voksne
tilsvarer OwnZone 65-85% av maksimal hjertefrekvens.
OwnZone kan definere i løpet av 1-5 minutter under oppvarmingsperioden ved hjelp av gåing, jogging eller
når du utfører en eller annen form for sport. Ideen er å starte treningen langsomt med lav intensitet og å
gradvis øke intensiteten og hjertefrekvensen. OwnZone er utviklet for å brukes av mennesker med god
helse. Noen helsetilstander kan forårsake at variasjonsbaserte hjertefrekvensdefinisjoner i OwnZone ikke
fungerer.. Disse tilstandene omfatter høyt blodtrykk, hjertearytmi og speselle medisiner.
Å fange opp og forstå signalene som kroppen din gir under fysisk anstrengelse er en viktig del av det å
komme i god fysisk form. Siden oppvarmingsrutinene varierer med de ulike treningstypene, og siden din
fysiske og mentale form kan variere fra dag til dag (f.eks. på grunn av stress eller sykdom), vil bruk av
OwnZone-funksjonen ved hver økt sikre den mest effektive treningssonen for den aktuelle treningstypen
den dagen.
Maksimal hjertefrekvens:
Maksimal hjertefrekvensverdi (HR)maxHRmax er det høyeste antall hjerteslag i minuttet ved maksimal
fysisk anstrengelse. Den er individuell og avhenger av alder, arvelige faktorer og formnivå. Den kan også
variere i forhold til den typen sport som utøves. HRmax brukes for å uttrykke treningsintensiteten.
Slik forhåndsdefinerer du maks. hjertefrekvens
Din HRmax kan definere på flere måter.
•
Den mest nøyaktige måten er å få HRmax klinisk målt, vanligvis på en stor tredemølle eller ved å ta en
syklestresstest som overvåkes av en hjertespesialist eller treningsfysiolog.
•
Du kan også definere din HRmax ved å ta en felttest sammen med en treningspartner.
42
Bakgrunnsinformasjon
NORSK
•
Du kan få en HRmax-p skår som forutsier din HRmax ved å ta Polar Fitness Test.
•
HRmax kan også estimeres ved å bruke den vanlige brukte formelen: 220 - alder, selv om forskningen viser
at denne metoden ikke er særlig nøyaktig, særlig for eldre personer og for de som har vært i god form i
mange år.
Hvis du har trent hardt i de siste ukene og vet at du sikkert kan nå maks. hjertefrekvens kan du sikkert ta
en test for å definere din HRmax på egen hånd. Vi anvefaler deg å ha med en treningskamerat under
testen. Hvis du er usikker bør du ta kontakt med legen din før du tar testen.
Her er et eksempel på en enkel test.
Step 1: Varm op i 15 minutter på flatt underlag og bygg deg opp til normal treningstakt.
Step 2: Velg en bakke eller trapp som det vil ta mer enn 2 minutter å komme opp. Løp opp
bakken/trappen en gang og bygg deg opp til et så hardt nivå som du kan klare å gjennomføre i 20
minutter. Gå tilbake til bunnen av bakken/trappen.
Step 3: Løp opp bakken/trappene igjen og bygg deg opp til et nivå som du klarer å holde i 3 kilometer.
Noter deg den høyeste hjertefrekvensen. Din maksimum ligger om lag 10 slag over den verdien du har
notert deg.
Step 4: Løp tilbake nedover bakken og la hjertefrekvensen synke 30-40 slag i minuttet.
Step 5: Løp opp bakken/trappen igjen i en takt som du bare klarer å holde i 1 minutt. Prøv å løpe halvveis
opp i bakken/trappen. Noter deg den høyeste hjertefrekvensen. Dette fører deg nær din maksimale
hjertefrekvens. Bruk denne verdien som din maksimale hjertefrekvens når du skal stille inn treningssoner.
Step 6: Pass på at du kjøler deg godt ned i minimum 10 minutter.
Din hjertefrekvensverdi i sittende stilling
HRsit er den gjennomsnittelige hjertefrekvensen når du er helt stillel (det vil si når du sitter). For enkelt å
kunne fastsette HRsit, bærer du senderen. sitter ned og utfører ingen fysisk aktivitet. For å få en mer
nøyaktig måling gjentar du prosedyren flere ganger og beregner gjennomsnittet.
Polar løpsindeks
Løpsindeksen er en enkel måte å overvåke endringer i prestasjonene dine på. Prestasjon (hvor hurtig/lett
du løper i en gitt takt) påvirkes direkte av din aerobe form (VO2max) og treningsøkonomi (hvor effektivt
kroppen din løper) og Løpesindeksen er et mål på denne påvirkningen. Ved å registrere Løpsindeksen over
tid kan du overvåke framgangen. Forbedring betyr at løping ved en gitt hastighet krever mindre innsats
eller at farten er raskere ved en gitt anstrengelsesnivå. Løpsindeksfunksjonen beregner slike forbedringer.
Løpsindeksen gir deg også daglig informasjon om løpeprestasjonsnivået som kan variere fra dag til dag.
Fordeler med Løpsindeksen:
• understreker de positive effektene ved gode treningsøkter og hviledager.
• overvåker formen og prestasjonsutviklingen ved ulike hjertefrekvensnivåer - ikke bare under maksimale
prestasjoner.
• fastlegger din optimale løpehastighet og distanse.
• legger vekt på framgang gjennom bedre løpeteknikk og formnivå.
Løpsindeksen beregnes under hver øvelse når hjertefrekvensen og fotsensor* signalet blir registrert og når
følgende krav gjelder:
• hastigheten må være 6km/t / 3,75 mi eller hurtigere og varigheten 12 minutter minimum.
• hjertefrekvensen skal være over 40 % HRmax.
Beregningen begynner når du starter registreringen av en økt som varer maks.60 minutter. Under økten
kan du stoppe en gang ved trafikklys, for eksempel, uten å forstyrre beregningen.
Til slutt viser løpecomputerdisplayet en Løpsindeksverdi og lagrer resultatet i Fil avsnittet. Sammenlign
resultatet med tabellen under. Ved hjelp av programvaren kan du overvåke og analysere framgangen i
Bakgrunnsinformasjon
43
NORSK
Løpsindeksverdiene mot tid og ulike løpshastigheter. Eller sammenligne verdier fra ulike treningsøkter og
analysere dem i et kort og langt perspektiv.
Kortsiktig analyse
Menn
Alder/år
Svært lavt
Lavt
Ganske godt
Moderat
Godt
Svært godt
Elite
20-24
< 32
32-37
38-43
44-50
51-56
57-62
> 62
25-29
< 31
31-35
36-42
43-48
49-53
54-59
> 59
30-34
< 29
29-34
35-40
41-45
46-51
52-56
> 56
35-39
< 28
28-32
33-38
39-43
44-48
49-54
> 54
40-44
< 26
26-31
32-35
36-41
42-46
47-51
> 51
45-49
< 25
25-29
30-34
35-39
40-43
44-48
> 48
50-54
< 24
24-27
28-32
33-36
37-41
42-46
> 46
55-59
< 22
22-26
27-30
31-34
35-39
40-43
> 43
60-65
< 21
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
> 40
Kvinner
Alder/år
Svært lavt
Lavt
Ganske godt
Moderat
Godt
Svært godt
Elite
20-24
< 27
27-31
32-36
37-41
42-46
47-51
> 51
25-29
< 26
26-30
31-35
36-40
41-44
45-49
> 49
30-34
< 25
25-29
30-33
34-37
38-42
43-46
> 46
35-39
< 24
24-27
28-31
32-35
36-40
41-44
> 44
40-44
< 22
22-25
26-29
30-33
34-37
38-41
> 41
45-49
< 21
21-23
24-27
28-31
32-35
36-38
> 38
50-54
< 19
19-22
23-25
26-29
30-32
33-36
> 36
55-59
< 18
18-20
21-23
24-27
28-30
31-33
> 33
60-65
< 16
16-18
19-21
22-24
25-27
28-30
> 30
Klassifiseringen er basert på en gjennomgang av 62 studier der VO2max ble målt direkte hos sunne voksne
individer i USA, Canada og 7 europeiske land. Referanse: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic fitness norms for
males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.
Følgende diagram estimerer varigheten som en løper kan oppnå ved spesielle distanser når han presterer
godt.
Løpsindeks
Cooper test (m)
5 km (t:mm:ss)
10 km (t:mm:ss)
21,098 km (t:mm:ss) 42,195 km
(t:mm:ss)
36
1800
0:36:20
1:15:10
2:48:00
5:43:00
38
1900
0:34:20
1:10:50
2:38:00
5:24:00
40
2000
0:32:20
1:07:00
2:29:30
5:06:00
44
Bakgrunnsinformasjon
NORSK
Løpsindeks
Cooper test (m)
5 km (t:mm:ss)
10 km (t:mm:ss)
21,098 km (t:mm:ss) 42,195 km
(t:mm:ss)
42
2100
0:30:40
1:03:30
2:21:30
4:51:00
44
2200
0:29:10
1:00:20
2:14:30
4:37:00
46
2300
0:27:50
0:57:30
2:08:00
4:24:00
48
2400
0:26:30
0:55:00
2:02:00
4:12:00
50
2500
0:25:20
0:52:40
1:57:00
4:02:00
52
2600
0:24:20
0:50:30
1:52:00
3:52:00
54
2700
0:23:20
0:48:30
1:47:30
3:43:00
56
2800
0:22:30
0:46:40
1:43:30
3:35:00
58
2900
0:21:40
0:45:00
1:39:30
3:27:00
60
3000
0:20:50
0:43:20
1:36:00
3:20:00
62
3100
0:20:10
0:41:50
1:32:30
3:13:00
64
3200
0:19:30
0:40:30
1:29:30
3:07:00
66
3300
0:18:50
0:39:10
1:26:30
3:01:00
68
3350
0:18:20
0:38:00
1:24:00
2:55:00
70
3450
0:17:50
0:36:50
1:21:30
2:50:00
72
3550
0:17:10
0:35:50
1:19:00
2:45:00
74
3650
0:16:40
0:34:50
1:17:00
2:40:00
76
3750
0:16:20
0:33:50
1:14:30
2:36:00
78
3850
0:15:50
0:33:00
1:12:30
2:32:00
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Polar artikkel bibliotek
For mer informasjon, om å bli en bedre løper, se Polar artikkel bibliotek [http://articles.polar.fi].
Bakgrunnsinformasjon
45
NORSK
11. KUNDESERVICEINFORMASJON
Stell og vedlikehold
Ta vare på produktet
Som med alt annet elektronisk utstyr må Polar løpecomputeren behandles med forsiktighet. Forslagene
under vil hjelpe deg med å oppfyll garantikravene og å ha glede av produktet i mange år framover.
Koble kontakten fra stroppen etter bruk. Rengjør kontakten med mildt såpevann. Tørk den med et
håndkle. Bruk aldri sprit eller noe materiale med slipeeffekt (stålull eller kjemikalier for rengjøring.
Skyll senderstroppen med vann etter hver gang den brukes. Hvis du bruker stroppen mer enn 3 ganger i
uken bør du vaske den minst en gang hver tredje uke i vaskemaskinen ved 40°C. Bruk en vaskepose. Må
ikke bløtlegges og bruk ikke vaskemiddel med blekemidler eller tøymykner. Ikke rens eller blek stroppen.
Vask stroppen før den skal legges bort for lengre tid og alltid etter bruk i basseng med høyt klorinnhold.
Ikke sentrifuger eller stryk stroppen. Legg aldri stroppen eller kontakten i vaskemaskinen eller
tørketrommelen! Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg.
Oppbevar løpecomputeren, senderen og fotsensoren tørt og kjølig. Ikke oppbevar dem i et fuktig miljø,
innpakket i materialer som ikke puster (plastpose eller sportsbag) og heller ikke med ledende materiale (et
vått håndkle). Ikke legg fotsensoren ned i vann. Må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid.
Driftstemperatur: -10 °C to +50 °C.
Service
I løpet av garantiperioden på to år anbefaler vi deg å gi produktet service kun hos et autorisert Polar
Service Center. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av
Polar Electro. Se kapittelet Begrenset Internasjonal Polar garanti (side 51) for nærmere opplysninger.
Slik skifter du batterier
For å skifte batteriene i løpecomputeren, senderen og fotsensoren* selv må du følge instruksjonene i Slik
installerer du batteriet i fotsensoren (Hurtigveiledning). Alle batteriene skiftes på samme måte. For
ytterligere informasjon om skifte av batteriet i fotsensoren* kan du se i Slik installerer du batteriet i
fotsensoren (side 8).
Hvis du ønsker at Polar skal skifte ut batteriet tar du kontakt med et autorisert Polar Service Center.
Serviceverkstedet vil teste sensoren etter at batteriet er skiftet.
Hyppig bruk av bakgrunnsbelysningen bruker raskere opp kapasiteten i batteriet. Under kalde forhold kan
indikatoren for lavt batterinivå vises, men forsvinne igjen når du vender tilbake til varmere omgivelser. Du
sørger for å gi batteridekselet maksimal levetid ved bare å åpne det ved skifting av batteri. Når du skifter
batteriet må du passe på at pakningsringen ikke er skadet. Hvis den er det må du skifte den ut med en ny.
Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelig hos velutstyrte Polar forhandlere og godkjente Polar
servicesentre. USA og Canada er tetningsringer bare tilgjengelig hos godkjente Polar servicesentre.
Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis batteriene svelges. Kast brukte
batterier i henhold til gjeldende forskrifter på stedet.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig
Forholdsregler
Forstyrrelser under trening
Elektromagnetisk støy og treningsutstyr
Forstyrrelser kan opptre i nærheten av høyspentledninger, trafikklys, kjøreledninger til elektriske jernbaner,
elektriske busser og trikker, TV-apparater, bilmotorer, sykkeldatamaskiner, diverse motordrevet
treningsutstyr, mobiltelefoner og når du går gjennom sikkerhetskontroller. Beveg deg bort fra mulige
46
Kundeserviceinformasjon
NORSK
støykilder for å unngå ustadige målinger.
Flere forskjellige typer treningsutstyr inneholder elektronikk eller elektriske komponenter, for eksempel
LED-display, motorer og elektriske bremser, som kan forårsake forstyrrelser. Du kan prøve å unngå disse
problemene på denne måten:
1.
2.
3.
Ta av senderen fra brystet, og bruk treningsutstyret på vanlig måte.
Flytt på løpecomputeren til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med
hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet til utstyret, mens venstre eller høyre
side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser.
Ta på deg senderen igjen og forsøk å holde løpecomputeren i dette støyfrie området så langt det lar seg
gjøre.
Hvis løpecomputeren fremdeles ikke fungerer sammen med treningsutstyret, kan dette utstyret avgi for
mye elektromagnetisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig.
RS400 Crosstalk.
Et hjertesymbol uten ramme angir at overføringen av hjertefrekvens er ukodet. I ikke-kodet modus fanger
klokken opp signaler fra senderen innenfor en radius på 1 meter. Samtidige ikke-kodete signaler fra mer
enn en sender kan føre til feilaktige målinger.
Hvis en annen person med løpecomputer eller pulsklokke forårsaker forstyrrelser, beveger du deg vekk fra
personen og fortsetter treningen på vanlig måte.
Du kan også unngå andre personers hjertefrekvenssignaler på denne måten:
1.
2.
Ta av deg senderen i 30 sekunder. Beveg deg vekk fra den andre enheten.
Sett sender på plass og før løpecomputeren opp mot brystet ditt i nærheten av Polar-logoen.
Løpecomputeren vil begynne å søke etter et hjertefrekvenssignal igjen. Fortsett å trene på vanlig måte.
Slik bruker du RS400 løpecomputeren i vann.
Du kan bruke løpecomputeren mens du svømmer. Den er imidlertid ikke noe dykkerinstrument. For at den
skal holde seg vanntett må du ikke trykke på knapper på løpecomputeren under vann. Du kan oppleve
forstyrrelser av følgende årsaker når du måler pulsen i vann:
• Vann i svømmebasseng med høyt klorinnhold og sjøvann er svært strømledende. Elektrodene i senderen
kan kortslutte, slik at det ikke er mulig for senderen å fange opp EKG-signaler.
• Hopping i vannet eller kraftige muskelanstrengelser ved konkurransesvømming kan forskyve senderen til et
sted på kroppen der det ikke er mulig å fange opp EKG-signaler.
• Styrken på EKG-signalene er individbestemt og kan variere avhengig av personens vevssammensetning.
Problemer med hjertefrekvensmåling opptrer hyppigere i vann.
S1 fotsensor kan brukes i alle våte løpemiljøer inkludert regn, men er ikke laget for bruk under vann.
Slik reduserer du risikoen under trening
Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefales det at du
svarer på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene
nedenfor, anbefaler vi at du tar kontakt med lege før du begynner på programmet.
• Har du vært passiv (fysisk inaktiv) de siste 5 årene?
• Har du høyt blodtrykk eller høyt kolestrolinnhold i blodet?
• Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner?
• Har du tidligere hatt pusteproblemer?
• Har du symptomer på noen sykdommer?
• Er du i en rekonvalesensperiode etter en alvorlig sykdom eller medisinsk behandling?
• Bruker du pacemaker eller en annen form for implantert elektronisk innretning?
• Røyker du?
• Er du gravid?
Kundeserviceinformasjon
47
NORSK
I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser,
astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, kan påvirke hjerterytmen.
Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg
svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet.
Merknad til personer med pacemaker, defibrillator eller en annen implantert innretning. Personer som har
pacemaker, bruker Polars hjertefrekvensmåler på egen risiko. Før bruk anbefaler vi alltid en test under
maksimal anstrengelse under tilsyn av lege. Testen skal gi en forsikring om at det er trygt og pålitelig å
bruke pacemakeren og Polar løpecomputer samtidig.
Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om
en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i kapittelet Tekniske
spesifikasjoner. For å unngå at huden skal reagere på senderen kan du bære den over en skjorte, men fukt
skjorten godt under elektrodene for å sikre at den fungerer uten feil.
Din sikkerhet er viktig for oss. Utformingen av fotsensoren/løpesensoren*er gjort slik at den minimaliserer
muligheten for å henge seg fast i noe. Uansett må du være forsiktig når du løper med
fotsensoren/løpesensoren i kratt.
Den kominerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av den svarte fargen faller av
overflaten på senderen som også kan sette flekker på lyse klær. Hvis du bruker insektmiddel på huden må du sikre
at det ikke kommer i kontakt med senderen.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Tekniske spesifikasjoner
Klokken
Klokken er et Klasse 1 Laserprodukt
Batteriets levetid:
Batteritype:
Tetningsring for batteri:
Driftstemperatur:
Materiale i håndleddsbåndet spennen:
Bakdeksel:
Klokkens nøyaktighet:
Nøyaktighet for måling av hjertefrekvens:
Måleområde for hjertefrekvens
Gjeldende hastighetsvisningsområde:
Gjennomsnittelig 1 år (1t/dag, 7 dager/uke)
CR2032
O-Ring 20,0 x 1,0, materiale silikon
-10 °C to +50 °C
Polyurethan, rustfritt stål
Rustfritt stål i overenstemmelse med EU-direktivet 94/27/EU og tilegget
1999/C 205/05 om utskillelse av nikkel fra produkter som er utviklet for å
komme i direkte kontakt med huden over lengre tid.
Bedre enn 0.5 sekunder / dag ved +25 °C temperature.
± 1% eller 1 bpm, (avhengig av hvilken som er høyest). Definisjonen gjelder
under stabile forhold.
15-240
Fotsensor: 0-29,5 km/t
Grenseverdier for klokken
Maksimalt antall filer:
Maksimal tid:
Maksimalt antall etapper:
Sko 1 total distanse:
Sko 2 total distanse:
Total distanse:
Total varighet:
Totalt antall kalorier:
Totalt antall treninger:
99
99 t 59 min. 59 s
99
999 999 / 621370 mi
999 999 / 621370 mi
999 999 / 621370 mi
9999t 59min 59s
999 999 kcal
9999
Sender
Batteriets levetid i WearLink 31 senderen:
Batteritype:
Tetningsring for batteri:
48
Kundeserviceinformasjon
Gjennomsnittelig 2 år (1t/dag, 7 dager/uke)
CR2025
O-Ring 20,0 x 1,0, materiale: FPM
NORSK
Driftstemperatur:
Kontaktmateriale:
Materialet i stroppen:
-10 °C to +40 °C
Polyamid
Polyurethan, polyamid, polyester, elastan og nylon
Fotsensor
Gjennomsnittelig 20 timers bruk
Et batteri type AAA
-10 °C to +50 °C
±3 % eller bedre når den er kalibrert. Definisjonen gjelder under stabile
forhold.
Batteriets levetid:
Batteritype:
Driftstemperatur:
Nøyaktighet:
Polar WebLink bruker IrDA kommunikasjon, Polar ProTrainer 5™
PC
Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
IrDA kompatibel port (eksternt IrDA utstyr eller en intern IR port)
I tillegg må PC-en din ha en Pentium II 200 MHz prosessor eller raskere for
å kunne håndtere programmet, SVGA eller høyere oppløsning på skjermen,
50 MB hard disk plass og en CD-ROM stasjon.
Systemkrav:
Polar løpecomputer indikerer nivået av fysiologisk belastning og treningsintensiteten. Den viser
prestasjonsindikatorer og måler hastighet og distanse når den brukes med S1 fotsensor. Den er ikke
beregnet til noe annen bruk.
Polar løpecomputer bør ikke brukes til innhenting av miljødata som krever profesjonell eller industriell
nøyaktighet. Enheten bør heller ikke brukes til å foreta målinger ved flybåren eller undervanns aktivitet.
Vanntettheten til Polar-produktene testes i henhold til den internasjonale standarden ISO 2281.
Produktene deles inn i tre forskjellige kategorier med hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt
Polar-produkt for å finne vanntetthetskategorien og sammenlikne den med diagrammet nedenfor. Vær
oppmerksom på at disse definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter.
Merking på baksiden av klokken.
Sprut fra
vask,
svette,
regndråper,
osv.
Vanntetthet
Vanntett til 50m
Bading og
svømming
Fridykking
med
snorkel
(ikke
luftflasker).
SCUBA
dykking
(med
luftflasker)
Vanntetthetskarakteristikker
Vannsprut,
regndråper o.l.
x
x
x
x
x
Minimum for bading
og svømming*.
Vanntett til 100m
x
For hyppig bruk i
vann, men ikke
SCUBA dykking
*Disse karakteristikkene gjelder for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere som er merket
Water resistant 30m.
Vanlige spørsmål
Hva gjør jeg hvis…
...batterisymbolet og Battery low vises?
Indikatoren for dårlig batterikapasitet er vanligvis det første tegnet på et utgått batteri. Indikatoren kan
likevel komme opp når det er kaldt. Indikatoren vil forsvinne så snart du kommer inn i normal temperatur.
Når symbolet kommer opp deaktiveres løpecomputerens lydsignaler og bagrunnsbelysning automatisk. For
ytterligere informasjon om skifte av batteri kan du se avsnittet Stell og vedlikehold (side 46).
Kundeserviceinformasjon
49
NORSK
...jeg ikke vet hvor jeg er i menyen?
Trykk og hold STOPP nede til klokkefunksjonen vises.
...det skjer ikke noe når jeg trykker på knappene?
Tilbakestill løpecomputeren ved å trykke på alle knappen samtidig i to sekunder til displayet fylles med
tall. Trykk på en vilkårlig knapp og still inn tid og dato i Basic Settings etter tilbakestillingen. Alle andre
innstillinger lagres. Hopp over resten av innstillingene ved å trykke på og holde STOPP.
...hjertefrekvensmålingen blir ujevn, ekstremt høy eller viser null (00)?
• Pass på at løpecomputeren ikke er lenger unna en 1m fra senderen.
• Kontroller at senderen ikke har løsnet under treningen.
• Vær nøye med at elektrodene i sportstrøyen er tettsittende.
• Kontroller at elektrodene på senderen / sportstrøyen er fuktet.
• Pass på at senderen/sportsutstyret er rent.
• Kontroller at det ikke er noen andre pulsklokker i mottaksområdet (1 meter).
• Sterke elektromagnetiske signaler kan gi ujevne målinger. For mer informasjon kan du se avsnittet
Forholdsregler (side 46).
• Hvis den ujevne hjertefrekvensregistreringen fortsetter til tross for at går unna årsaken til forstyrrelsene
reduserer du hastigheten og kontrollerer pulsen manuelt. Hvis du syns den svarer til den høye verdien på
displayet, kan det være du har hjertearytmi. Hjertearytmi er vanligvis ikke alvorlig, men rådfør deg med
lege uansett.
• EKG-bølgeformen kan ha blitt endret av en hjertehendelse. I slike tilfeller bør du kontakte lege.
…Memory full vises?
Meldingen kommer opp under trening hvis du har registrert 99 etapper eller hvis det ikke er mer
lagringsplass igjen for treningen. I slike tilfeller stopper du registreringen av treningen og overfører
treningsfilene fra løpecomputeren til Polar ProTrainer 5. Så sletter du dem fra løpecomputeren.
…Check WearLink! vises og løpecomputeren kan ikke finne hjertefrekvenssignalet ditt?
• Pass på at løpecomputeren ikke er lenger unna en 1m fra senderen.
• Kontroller at senderen ikke har løsnet under treningen.
• Vær nøye med at elektrodene i sportstrøyen sitter godt.
• Kontroller at elektrodene på senderen / sportstrøyen er fuktet.
• Kontroller at elektrodene i senderen / sportstrøyen er rene og uskadet.
• Hvis målingen av hjertefrekvensen ikke fungerer med sporttøy kan du prøve å bruke en WearLink stropp.
Hvis hjertefrekvensen registreres med stroppen ligger problemet trolig i sportstøyet. Ta kontakt med
produsenten av trøyen.
• Hvis du har gjort alle tiltakene over og meldingen likevel kommer opp og registreringen av hjertefrekvensen
ikke virker kan batteriene i senderen være oppbrukt. For mer informasjon, se avsnittet Stell og vedlikehold
(side 46).
…Check Footpod! vises i displayet, og kan ikke finne signalene for hastighet og distanse?*
• Kontroller at fotsensoren er aktivert i løpecomputeren. Hvis den er det skal løpersymbolet vises på klokken.
• Pass på at fotsensoren er skrudd på ved å trykke og holde den røde knappen på fotsensoren inne.
• Hvis fotsensoren er på og du verken kan se et rødt lys eller ikke noe lys i det hele tatt må du skifte ut
batteriet. For mer informasjon, se Slik installerer du batteriet i fotsensoren (side 8).
• Hvis du holder løpecomputeren foran deg lengre enn 15 sekunder vil registreringen av hastighet og
distanse stoppe. Reaktiver målingene ved å bevege hånden din.
• Hvis du løper på tredemølle og har festet løpecomputeren til en tverrstang foran deg kan du prøve å flytte
løpecomputeren til siden.
...Footpod calibration failed vises?*
Kalibreringen var ikke vellykket og du må kalibrerer på nytt. Kalibreringen fungerer ikke hvis du beveger
deg under prosessen. Når du har nådd etappedistansen stopper du å løpe og står stille for kalibreringen.
50
Kundeserviceinformasjon
NORSK
Området for kalibreringsfaktoren under manuell kalibrering er 0,500-1,500. Hvis du har definert
kalibreringsfaktoren under eller over disse verdiene vil ikke kalibreringen fungere.
...Memory low vises?*
Memory low vises når det er ca 1 time minnekapaistet igjen. For å øke minnekapasiteten, velg en lengre
lagringsrate (60 sek) fra Settings – Features- Rec.rate. Når klokken er tømt vil minnekapasiteten igjen
være full.For å frigi minne overfør filene til Polar Pro trainer 5 porgramvare og slett slett dem fra klokken.
*Ekstra S1 fotsensor er nødvendig.
Begrenset Internasjonal Polar garanti
•
•
•
•
•
•
•
•
Garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller statlige bestemmelser
og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren basert på salgs-/kjøpskontrakt.
Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har kjøpt dette
produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Oy til forbrukere
som har kjøpt dette produktet i andre land.
Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette utstyret to (2) års garanti fra
kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet.
Kvitteringen fra det opprinnelige kjøpet anses som ditt kjøpsbevis!
Garantien dekker ikke batteriet, vanlig slitasje, skader forårsaket av feil bruk av produktet, ulykker, mislighold i henhold
til produsentens anvisninger, mangelfullt vedlikehold, kommersiell bruk, ødelagt emballasje og heller ikke den elastiske
stroppen eller sportstøy fra Polar.
Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller
spesielle, som har sitt utspring i produktet eller som kan knyttes til det.
Varer som er kjøpt brukt, dekkes ikke av garantien på to (2) år, med mindre dette på annen måte fremgår av det lokale
lovverket.
I løpet av garantiperioden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent
Polar-servicesenter, uansett hvilket land det ble kjøpt i.
Garantien for et hvilket som helst produkt er begrenset til land der produktet opprinnelig ble markedsført.
Dette produktet er i samsvar med EU-direktivene 93/42/EEC og 1999/5/EC. De relevante samsvarerklæringen finner du på
support.polar.fi/declaration_of_conformity.html
Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar-produkter er elektronisk utstyr, som er omfattet av direktivet 2012/19/EU
fra EU-parlamentet og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), og at batterier og akkumulatorer som brukes i
produktene, omfattes av direktivet 2006/66/EC fra EU-parlamentet og av direktivet fra 6. september 2006 om batterier og
akkumulatorer og denne typen avfallsprodukter. Disse produktene, samt batterier/akkumulatorer i Polar-produktene, skal
derfor avhendes separat i EU-land.
Denne merkingen viser at produktet er beskyttet mot elektrisk sjokk.
Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.
Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-sertifisert selskap.
Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte
uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy. Navn og logoer som er merket med et ™ symbol i denne brukerhåndboken
eller i pakningen for dette produktet er varemerker som tilhører Polar Electro Oy. Navnene og logoene som er merket med et ®
symbol i denne brukerhåndboken eller i innpakningen av dette produktet er registrerte varemerker som tilhører Polar Electro Oy,
med unntak for Windows som er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
Kundeserviceinformasjon
51
NORSK
Polar ansvarsfraskrivelse
•
•
•
Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten
forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram.
Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier om at innholdet i denne brukerhåndboken og de
produkter som er beskrevet i den, er riktige.
Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlig for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte,
indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller er knyttet til bruken
av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken.
Dette produktet er beskyttet av et eller flere av følgende patenter: US 5486818, GB 2258587, HK 306/1996, WO96/20640, EP
0748185, US6104947, EP 0747003, US5690119, DE 69630834,7-08, WO 97/33512, US 6277080, EP 0984719, US 6361502, EP
1405594, US 6418394, EP 1124483, US 6405077, US 6714812, US 6537227, FI 114202, US 6666562 B2, US 5719825, US
5848027, EP 1055158, FI 113614, FI23471, USD49278S, USD492784S, USD492999S, FI68734, US4625733, DE3439238,
GB2149514, HK81289, FI88972, US5486818, DE9219139.8, GB2258587, FR2681493, HK306/1996, FI96380, WO95/05578,
EP665947, US5611346, JP3568954, DE69414362, FI4150, US6477397, DE20008882, FR2793672, ES1047774, FI112844, EP
724859 B1, US 5628324, DE 69600098T2, FI110915. Andre patenter som gjelder.
Manufactured by:Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi
NO 3.0 05/2013
52
Kundeserviceinformasjon
NORSK
INDEKS
12/24 timers modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
A.Lap på/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Aktivitetsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Analyser treningen i programvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bakgrunnslys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dårlig batterikapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dataoverføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Datoinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Forhåndsdefinert maks. hjertefrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 42
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Formtesttrend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tidtakerinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 12
Tilbakestill filen med totaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilbakestill løpecomputeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tilpass displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Titler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Totaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Treningsinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Treningspause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Valg av sko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vanlige spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vanntetthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Velg øvelsestype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VO2max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 36
Zoom inn Displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 51
grenser for fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Grunninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hastighetsgrenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Heart touch funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hjertefrekvenssoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HRmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 42
HRmax-p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
HRsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 43
Innstilling av enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Innstilling av registreringsfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Innstilling av tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Instruksjoner for stell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Intervalltrening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kaloriforbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Knappene på klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lagrer etappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lyse opp displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Løpersymbolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Løpsindeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 43
Manuelle grenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nattmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nedtelling til løp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Oppkalling av treningsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Opprett øvelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OwnIndex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
OwnOptimizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
OwnZone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 42
Påminnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Polar ProTrainer 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 11
Programmert trening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 33
Pulssonealarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Returnere til klokkemodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 8
Slik skifter du batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Slik sletter du en fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Språkinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Start å registrere treningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Start med å måle hjertefrekvensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stille inn alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stopp registreringen av treningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tastelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tidssone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Indeks
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement