AEG | 78001KF-MN | 78001KF-MN - Vanden Borre

78001KF-MN
Induktions-Glaskeramik-Kochfeld
Ceramic glass induction hob
Glaskeramische inductie-kookplaat
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installation and Operating Instructions
Montage- en gebruiksaanwijzing
Downloaded from www.vandenborre.be
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
64
1
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
3
Aanwijzingen en praktische tips
2
Milieu-informatie
Downloaded from www.vandenborre.be
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touch-control-sensorvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
68
69
69
70
70
Bediening van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookstand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOP+GO-functie in- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch kooksysteem gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powerfunctie in-en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koken op twee kookzones tegelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
71
71
71
72
73
74
75
76
78
79
Tips voor koken en braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookgerei voor inductie-kookzones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toepassingsvoorbeelden voor het koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
80
81
81
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Downloaded from www.vandenborre.be
95
65
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
3
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade
het recht op garantie vervalt.
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het
koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare
voorwerpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of
in de direct omgeving daarvan plaatsen of opbergen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het
apparaat werken.
• Om onbedoeld inschakelen door kleine kinderen of huisdieren te
voorkomen, is het aan te bevelen de kinderbeveiliging te activeren.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door
een erkend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek
(breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar
op elektrische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door
vakmensen.
66
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek.
• Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat,
bestaat er risico op verbranding.
• De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. hete pannen aankomen.
• Oververhit vet en olie is licht ontvlambaar. Laat het apparaat niet
zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. patat
bakken).
• De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers dienen met het bovenlichaam een afstand van ten minste 30 cm van de ingeschakelde inductie-kookzones aan te houden.
• Gevaar voor verbranding! Materialen van metaal, zoals bijv. messen,
vorken, lepels en pannendeksels niet op de kookzone leggen, omdat
deze heet kunnen worden.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met
een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
• Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd raken.
• Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen.
• Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken,
kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd.
• De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een
lege pan op staat.
• Het droogkoken van pannen moet worden voorkomen. Hierdoor kan
het kookgerei of glaskeramiek worden beschadigd.
• De luchtopening van 5 mm tussen de werkplaat en het daaronder liggende meubelfront mag niet niet worden afgedekt.
Downloaded from www.vandenborre.be
67
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Inductie-kookzone 2300 W
met Powerfunctie 3200 W
Inductie-kookzone 2300 W
met Powerfunctie 3200 W
Bedieningsveld
Bedieningsveld
Inductie-kookzone 2300 W
met Powerfunctie 3200 W
Inductie-kookzone 2300 W
met Powerfunctie 3200 W
De kookplaat is verdeeld in vier kookzones. In elke kookzone bevindt
zich onder het glaskeramiek een inductieverwarmingselement, waarvan
het midden met een kruis op het glaskeramische oppervlak is gemarkeerd. Kookgerei kan naar believen op elke kookzone worden geplaatst.
De kruismarkering moet echter volledig zijn bedekt door kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet een diameter hebben van 130210 mm.
Groter kookgerei, zoals bijvoorbeeld een braadpan, kan op twee kookzones tegelijk worden verhit. Daarbij moeten beide kruismarkeringen
ten minste tot het midden door het kookgerei zijn bedekt.
68
Downloaded from www.vandenborre.be
Uitrusting bedieningsveld
Kookzone-indicaties
Timerfunctie
Timer
Timer-indicatie
Aan/uit
met controlelampje
STOP+GO
Powerfunctie
Vergrendeling
Kookstandkeuze
Powerfunctie
Indicatie
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden. Functies worden door het aanraken van de sensorvelden gestuurd
en door indicaties en akoestische signalen bevestigd.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
1
Functie
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/Tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/Tijd verlagen
Timer
Timerkeuze
Vergrendeling
Bedieningsveld ver-/ ontgrendeld
Power
Powerfunctie in-/uitschakelen
Stop+Go
Warmhoudstand in-/uitschakelen
Waarschuwing! Gevaar voor verbranding door afstralende warmte.
Langere tijd koken op hogere kookstanden met groter kookgerei op de
voorste kookzones kan tot gevolg hebben dat de sensorvelden warm
worden. Sensorvelden voorzichtig aanraken.
Downloaded from www.vandenborre.be
69
Indicaties
Indicatie
¾
u
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Warmhoudstand
¿ - Ç Kookstanden
2 - 6 Kookstanden met
Warmhoudstand/STOP+GO-functie is ingeschakeld
Kookstand is ingesteld
Tussenstand is ingeschakeld
decimale punt
a
Automatisch kooksysteem
Automatische kooksysteem is actief
e
f
Fout
Er is een storing opgetreden
Panherkenning
Kookgerei is ongeschikt of te klein
of er is geen kookgerei geplaatst
h
l
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is
ingeschakeld
p
Power
Powerfunctie is ingeschakeld
_
Veiligheidsuitschakeling Veiligheidsuitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
1
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Let
op de h restwarmte-indicatie.
3
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden
van gerechten.
De inductie-kookzones geven de voor het koken benodigde warmte,
direct aan de onderkant van de pannen af. Het glaskeramiek wordt
slechts door de retourwarmte van het kookgerei verwarmd.
De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van de elektronika automatisch in en uit.
70
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening van het apparaat
3 Inductie-kookzone met daarvoor geschikte pannen gebruiken.
Apparaat in- en uitschakelen
3
Bedieningsveld
Indicatie
Controlelampje
Inschakelen
2 seconden
aanraken
¾/h
brandt
Uitschakelen
1 seconde
aanraken
h/ geen
gaat uit
Na het inschakelen moet binnen ca. 10 seconden een kookstand of een
functie worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit.
Kookstand instellen
Bedieningsveld
3
Verhogen
aanraken
Verlagen
aanraken
Uitschakelen
en
Indicatie
tegelijk aanraken
u tot Ç / p
Ç tot ¾
¾
De warmhoudstand u ligt tussen ¾ en ¿. Deze stand dient voor het
warmhouden van eten.
STOP+GO-functie in- en uitschakelen
De STOP+GO-functie schakelt alle ingeschakelde kookzones tegelijk in
de warmhoudstand in en weer in de eerder ingestelde kookstand. Deze
functie is geschikt voor een kortstondige onderbreking en voortgang
van het kookproces, bijv. om een telefoongesprek te voeren.
Bedieningsveld
3
3
Indicatie
Inschakelen
aanraken
u
Uitschakelen
aanraken
eerder ingestelde kookstand
(niet automatisch kooksysteem)
Timerfuncties worden door STOP+GO niet aangehouden.
STOP+GO vergrendelt het gehele bedieningsveld tot het sensorveld
Downloaded from www.vandenborre.be
.
71
Automatisch kooksysteem gebruiken
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
Maximale stand instellen
Ç/p
2.
Kort uitschakelen
Ç/p
3.
a
aanraken
4.
Æ tot ¿ / u
aanraken om de gewenste
kookstand in te stellen
na 3 seconden a
Alle kookzones zijn met een automatisch kooksysteem uitgevoerd. Het
automatische kooksysteem stelt de kookzone voor een bepaalde tijd op
vol vermogen en schakelt vervolgens automatisch op de ingestelde
kookstand terug.
3
Wordt tijdens de kookactivering a een hogere kookstand gekozen, bijv.
van Á naar Ã, wordt de kooktijd aangepast.
De duur van de automatische kookactivering is afhankelijk van de ingestelde kookstand.
Kookstand Duur van de
kookactivering
[min:sec]
72
Tussenstand
Duur van de
kookactivering
[min:sec]
v
0:10
1
0:10
2
0:10
2.
1:20
3
3:10
3.
4:20
4
5:50
4.
8:10
5
10:10
5.
10:30
6
2:00
6.
2:00
7
2:30
8
2:50
9
---
Downloaded from www.vandenborre.be
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen
Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld ”Aan/Uit“
op ieder gewenst moment worden vergrendeld, bijv. om het wijzigen
van de instellingen als gevolg van het met een lap afnemen, te voorkomen.
Bedieningsveld
3
Indicatie
Inschakelen
aanraken
l (na 5 seconden)
Uitschakelen
aanraken
eerder ingestelde kookstand
Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
Downloaded from www.vandenborre.be
73
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
1.
apparaat inschakelen
(geen kookstand instellen)
¾
2.
aanraken tot het signaal
klinkt
akoestisch signaal
3.
aanraken
l
Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
apparaat inschakelen
2.
aanraken tot het signaal
klinkt
3.
Indicatie/signaal
l
akoestisch signaal
aanraken
Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief.
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
2.
en
tegelijk aanraken
Indicatie/signaal
l
¾ / akoestisch signaal
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit
normaal worden gebruikt.
74
Downloaded from www.vandenborre.be
Powerfunctie in-en uitschakelen
De Powerfunctie
geeft extra vermogen aan de inductie-kookzones,
bijv. om een extra grote hoeveelheid water snel aan het koken te brengen.
De Powerfunctie wordt voor een periode van 10 minuten geactiveerd. Daarna
schakelt de inductie-kookzone automatisch weer op kookstand 9 in.
Bedieningsveld
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
aanraken
3
Indicatie
p
Ç
Ç
Als de Powerfunctie wordt uitgeschakeld, wisselen de kookzones automatisch naar de vooraf ingestelde kookstand terug.
Power Management
De kookzones hebben een maximaal
vermogen.
Wordt dit vermogen tijdens het inschakelen van de Power-functie
overschreden, vermindert het Power
Management de kookstand van een
andere kookzones.
De aanduiding van deze kookzone
wisselt 1 minuut lang tussen de ingestelde kookstand en de maximale
kookstand. Daarna wordt de werkelijke kookstand aangegeven.
Beispiel:
Laatste
ingeschakelde kookzone
Andere kookzone
ingestelde
kookstand
ingestelde
kookstand
Indicatie
P
9
5 tijdens het verwisse- 5
len met 9
9
9
7 tijdens het verwisse- 7
len met 9
8
8
8
Downloaded from www.vandenborre.be
werkelijke
kookstand
8
75
Timer gebruiken
Alle kookzones kunnen tegelijk een van de beide Timerfuncties gebruiken.
Functie
Vereisten
Resultaat na
verloop van de tijd
Automatische uitschakeling
bij een ingestelde
kookstand
akoestisch signaal
00 knippert
kookzone wordt uitgeschakeld
Kookwekker
bij niet gebruikte
kookzones
akoestisch signaal
00 knippert
3
Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde
Timerfunctie uitgeschakeld.
3
Als additioneel bij een ingestelde kookwekker bij deze kookzone een
kookstand wordt ingesteld, dan wordt de kookzone na afloop van de
ingestelde tijd uitgeschakeld.
Kookzone kiezen
Stap
76
Bedieningsveld
Indicatie
1.
1xaanraken
Controlelampje van de
eerste kookzone knippert
2.
1xaanraken
Controlelampje van de
tweede kookzone knippert
3.
1xaanraken
Controlelampje van de
derde kookzone knippert
4.
1xaanraken
Controlelampje van de
vierde kookzone knippert
3
De kookstandindicatie van de geselecteerde kookzone dooft zolang de
timertijd kan worden ingesteld.
3
Als het controlelampje langzamer knippert, verschijnt de kookstandindicatie weer en de kookstand kan weer worden ingesteld of gewijzigd.
Downloaded from www.vandenborre.be
3
Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en
knippert het bijbehorende controlelampje.
Tijd instellen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
kookzone selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert
2.
of
van de
geselecteerde kookzone aanraken
00 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Timerfunctie uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
Kookzone selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller.
Resterende tijd wordt aangegeven
2.
van de geselecteerde kookzone
aanraken
De resterende tijd telt terug tot 00.
en van de ge- 00 wordt aangegeven.
selecteerde kookzone tegelijkertijd
aanraken
Het controlelampje dooft.
De timerfunctie voor de geselecteerde kookzone is uitgeschakeld.
Downloaded from www.vandenborre.be
77
Tijd wijzigen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
kookzone selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
2.
of
van de geselecteerde kookzone aanraken
01 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Resterende tijd van een kookzone aangeven
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
kookzone
selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
Akoestisch signaal uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
aanraken
Akoestisch signaal
Akoestische uitschakeling.
Akoestisch signaal gaat uit
Koken op twee kookzones tegelijk
Groot kookgerei kan op twee kookzones tegelijk worden verhit. Daarvoor zijn zowel de twee kookzones links als de twee kookzones rechts
op de kookplaat geschikt.
1. Kookgerei gecentreerd op beide zones plaatsen.
Het kookgerei moet beide kruismarkeringen ten minste tot het midden
bedekken.
2. Voor beide kookzones dezelfde kookstand instellen (max. stand 8).
3
78
Bij verschillend kookgerei kunnen er verschillen in de warmteverdeling
ontstaan. Goede kookresultaten kunnen worden bereikt met kookgerei
dat een dikke vlakke bodem heeft.
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheidsuitschakeling
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden
bij een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit.
• Als een of meerdere sensorvelden langer dan circa 10 seconden door
voorwerpen (pan, vatdoek enz.) worden bedekt, krijgt u een signaal te
horen en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
• Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat
na ca. 10 seconden automatisch uit.
Bedieningsveld
• Indien bij uitgeschakeld apparaat een of meer sensorvelden van het
bedieningsveld langer dan tien seconden worden afgedekt, klinkt een
akoestisch signaal. Het signaal schakelt automatisch uit als de sensorvelden niet meer zijn afgedekt.
Inductie-kookzones
• Bij oververhitting (bijv. als gevolg van een drooggekookte pan) schakelt de kookzone automatisch uit. _ wordt aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone op 0 gesteld worden en dient
afgekoeld te zijn.
• Als hiervoor ongeschikte pannen worden gebruikt, knippert f in de
indicatie en na 2 minuten schakelt de indicatie van de kookzone uit.
• Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld
of als de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone
automatisch uit. _ wordt aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken
moet de kookzone op 0 gesteld worden.
Kookstand
Uitschakeling na
V, 1 - 2
6 uur
3 - 4
5 uur
5
4 uur
6 - 9
1,5 uur
Downloaded from www.vandenborre.be
79
Tips voor koken en braden
3 Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei voor inductie-kookzones
Materiaal kookgerei
Materiaal kookgerei
Staal, geëmailleerd staal
ja
Gietijzer
ja
Roestvrij staal
3
geschikt
indien door fabrikant als zodanig gekenmerkt
Aluminium, koper, messing
---
Glas, keramiek, porselein
---
Kookgerei voor inductiekookzones wordt door de fabrikant als zodanig
gekenmerkt.
Geschiktheidsproef
Kookgerei is geschikt voor inductie als ...
• ... wat water op een inductiekookzone bij kookstand 9 binnen korte
tijd wordt verhit.
• ... een magneet op de bodem van de pan blijft kleven.
3
Bepaald kookgerei kan tijdens het gebruik op inductiekookzones geluid
produceren. Deze geluiden zijn geen storing van het apparaat en staan
een goede werking op geen enkele wijze in de weg.
Bodem van kookgerei
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Grootte van de pan
Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan
de grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel
van de panbodem moet echter afhankelijk van de grootte van de kookzone een minimale diameter hebben.
Niet geschikt is kookgerei met een bodemdiameter van minder dan
12 cm.
80
Downloaded from www.vandenborre.be
Tips voor energiebesparing
2
2
Kookgerei vóór het inschakelen van de kookzone plaatsen.
Kookgerei, indien mogelijk, altijd met een deksel afsluiten.
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare
gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon
met ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-enklaargerechten
Minimaal dubbele
hoeveelheid vloeistof
25-50 min. aan de rijst toevoegen,
melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45 min.
Bij groente weinig
vocht toevoegen (een
paar eetlepels)
Koken van aardappels
20-60 min.
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoorbeeld: max. ¼ l water
per 750 g aardappels
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep
60-150
min.
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
V
1-2
4-5
6-7
Koken
Zacht
braden
Schnitzel, cordon bleu,
karbonade, gehaktballen,
Voortdubraadworst, lever, roux, rend bakken
eieren, omelets, oliebollen
Tussendoor keren
Downloaded from www.vandenborre.be
81
Kookstand
Kookproces
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
5-15 min.
per pan
Tussendoor keren
9
Aan de
kook
brengen
Aanbra
den
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelheden.
82
Downloaded from www.vandenborre.be
Reiniging en onderhoud
1
1
Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door restwarmte.
1
Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat.
Verwijder resten met water en handafwasmiddel.
Let op! Bijtende en schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het
apparaat. Schoonmaken met water en handafwasmiddel.
Reinig het apparaat na ieder gebruik
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Verwijder verontreinigingen
1. Plaats een glasschraper schuin op het glaskeramische vlak.
2. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten glijden.
3. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
verwijderen
Soort vervuiling
direct
bij afgekoeld apparaat
Suiker, suikerhoudende gerechten
ja
---
Kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
Kalk- en watersporen
---
ja
Vetspatten
---
ja
metaalachtig glanzende
verkleuringen
---
ja
met
Glasschraper*
Speciaal schoonmaakmiddel voor
glaskeramiek of
roestvrij staal*
*Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel.
3
Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
3
Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van
het apparaat.
Downloaded from www.vandenborre.be
83
Wat is er aan de hand als …
Storing
De kookzones kunnen niet
worden ingeschakeld of
werken niet
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Sinds het inschakelen van Apparaat opnieuw inschahet apparaat zijn meer dan kelen.
10 seconden verstreken
De vergrendeling is ingeschakeld l
Vergrendeling uitschakelen (zie hoofdstuk ”Bedieningsveld vergrendelen/
ontgrendelen“)
De kinderbeveiliging is ingeschakeld l
Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk ”Kinderbeveiliging“)
Er zijn meerdere sensorvel- Raak slechts één sensorveld
den tegelijk aangeraakt
tegelijk aan
De restwarmte-indicatie
geeft niets aan
Veiligheidsuitschakeling is
geactiveerd
Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen (pan, vaatdoek
o.i.d.) verwijderen. Apparaat opnieuw inschakelen
STOP+GO is actief u
STOP+GO uitschakelen
De kookzone is slechts kort Neem contact op met de
gebruikt en is daarom nog klantenservice wanneer de
niet heet
kookzone toch heet is.
De automatische kookacti- De kookzone heeft nog een De kookzone laten afkoevering schakelt niet in
restwarmte h
len
Sensorvelden worden heet
De hoogste kookstand is
ingesteld Ç
De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen
als het automatische kooksysteem
Kookgerei te groot of te
dicht bij de bedieningselementen geplaatst
Kookgerei midden op een
van de vier kookzones
plaatsen. Grote pannen bij
voorkeur op de achterste
kookzones plaatsen.
Herhaalde signaaltoon (6x), Een of meerdere sensorvel- Sensorvelden vrij maken
het apparaat schakelt uit
den zijn langer dan
10 seconden bedekt
Er gaat een geluidssignaal
af als het apparaat is uitgeschakeld
84
Het bedieningspaneel
Verwijder de voorwerpen
wordt geheel of deels door
voorwerpen afgedekt
Downloaded from www.vandenborre.be
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Een zoemer is hoorbaar en Het sensorveld Aan/Uit
het apparaat wordt auto- wordt geblokkeerd, bijv.
matisch ingeschakeld en na door een doek
5 sec. weer uitgeschakeld,
na 5 sec. klinkt nogmaals
een zoemer.
Geen voorwerpen op het
bedieningsveld leggen
Indicatie wisselt tussen
twee kookstanden
Het Power Management
vermindert het vermogen
van deze kookzone
Zie hoofdstuk ”Powerfunctie in- en uitschakelen”
Power Management is actief, maximale belasting
per zijde bereikt
Kookzones aan andere zijde
gebruiken
Ongeschikt kookgerei
Geschikt kookgerei gebruiken
Geen kookgerei op de
kookzone
Kookgerei plaatsen
Diameter panbodem is te
klein voor de kookzone
Geschikt kookgerei gebruiken (min. 120 mm)
f knippert
Kookgerei dekt kruismarke- Kookgerei gecentreerd op
ring niet volledig af
de kruismarkering plaatsen
_ brandt
Oververhittingbeveiliging Kookzone uitschakelen
van de kookzone is geacti- Kookzone nogmaals inveerd
schakelen
De beveiligingsuitschakeling is geactiveerd.
e en nummer wordt aan- Fout in de elektronica
gegeven
Kookzone uitschakelen
Kookzone nogmaals inschakelen
Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de
huisinstallatie nemen)
Als na het inschakelen de
fout e nogmaals wordt
aangegeven, contact opnemen met de servicedienst
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
3
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Downloaded from www.vandenborre.be
85
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
86
Downloaded from www.vandenborre.be
Montageaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
De geldende wetten, voorschriften, richtlijnen en normen in het land
van gebruik moeten worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige en volgens de voorschriften uitgevoerde recycling enz.).
De montage mag alleen door een vakman worden uitgevoerd.
De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en meubels
moet worden gehandhaafd.
Onder het apparaat moet een beschermbodem worden gemonteerd.
De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden tegen vochtigheid.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en
werkblad.
De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en
vochtigheid beschermen, bijv. tegen een afwasautomaat of een oven.
Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder
ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten.
1
WAARSCHUWING!
Risico op verwonding door elektrische stroom.
• Op de netaansluitklem staat spanning.
• Netaansluitklem spanningvrij maken.
• Houd u aan het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek.
• Garandeer de contactbescherming door vakkundige inbouw.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
1
LET OP!
Beschadigingen door elektrische stroom.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Klemaansluitingen vakkundig uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en
passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90° (of hoger) te
worden ingezet.
Downloaded from www.vandenborre.be
87
• Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door
een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°; of hoger) worden
vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de service-dienst.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht,
die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte
van min. 3 mm met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
Afdichting vastplakken
• Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen.
• Plak het meegeleverde eenzijdig zelfklevende afdichtband rondom de
onderkant van de kookplaat langs de buitenste rand van de glaskeramische plaat. Rek het afdichtband daarbij niet uit. De plaats van het
punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de
zijden te liggen. Na het op maat maken (met enige mm speling) de
beide uiteinden koud tegen elkaar aan drukken.
88
Downloaded from www.vandenborre.be
Garantievoorwaarden
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12
maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een
nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten.
Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte
Downloaded from www.vandenborre.be
89
producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke,
gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren
toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit
is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen
het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de
rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument
op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs
een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal
aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten
terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door
de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
90
Downloaded from www.vandenborre.be
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk
te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel,
zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel
voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Downloaded from www.vandenborre.be
91
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02.363.04.44
92
Downloaded from www.vandenborre.be
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
0172-468 172
www.aeg.nl
België
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail:
consumer.services@electrolux.be
Consumer services
Telefon
02/363.04.44
Telefax
02/363.04.00
02/363.04.60
Onderdelen, toebehoren en verbruiksprodukten
Voor België: U kan onderdelen, toebehoren en verbruiksprodukten online bestellen op adres http://www.aeg-home.be
Downloaded from www.vandenborre.be
93
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie posities, van de glaskeramische industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
94
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
Downloaded from www.vandenborre.be
Montage
Downloaded from www.vandenborre.be
95
96
Downloaded from www.vandenborre.be
Downloaded from www.vandenborre.be
97
Typenschild / Rating Plate / Typeplaatje
78001KF-MN
55GDDD4AG
230 V
949 592 498
50 Hz
induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
98
Downloaded from www.vandenborre.be
Downloaded from www.vandenborre.be
99
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 925 523-B-180106-02
Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice
Wijzigingen voorbehouden
Downloaded from www.vandenborre.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising