Beko | WMB 61243 PTE | Mosógép Használati útmutató

Mosógép Használati útmutató
WMB 71231 PTM
Mosógép
Használati útmutató
Dokumentum Száma
2820523492 / 27-03-13.(14:23)
1 A biztonságra és a környezetre
vonatkozó fontos utasítások
Ez a fejezet olyan biztonsági utasításokat tartalmaz,
melyek segítenek elkerülni a személyi sérüléseket és az
anyagi károkat. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása
garanciavesztést von maga után.
1.1 Általános biztonsági utasítások
• A terméket csak abban az esetben használhatják 8
évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknél
érzékszervi vagy mentális képességek nem teljes
mértékben fejlődtek ki vagy nem ismerik a terméket,
ha felügyelet alatt vannak, mely megfelelő képzésben
részeülnek a termék biztonságos használatát illetően. A
gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítási és
karbantartási feladatokat a gyermekek csak felügyelet
mellett végezhetik el.
• Soha ne helyezze a terméket szőnyegre.
Ellenkező esetben a gép alja nem fog megfelelően
szellőzni, melynek hatására az elektromos részek
túlmelegedhetnek. Mindez problémákat okoz a
termékben.
• Amennyiben a termék hibásan működik, ne használja
addig, amíg egy Szakképzett Szakember meg nem
vizsgálta azt. Ezzel áramütésnek teszi ki magát!
• A terméket úgy tervezték, hogy az áramszünetet követően
ne kapcsoljon vissza automatikusan. Amennyiben
meg szeretne szakítani egy programot, tekintse meg a
"Program megszakítása" című fejezetet.
• A terméket egy 16A-es biztosítékkal védett, földelt
konnektorhoz csatlakoztassa. Ne feledkezzen el a
megfelelő földelésről sem. Cégünk nem vállal felelősséget
a termék (az országában érvényes jogszabályoknak
megfelelő) földelés nélkül használatából eredő károkért.
• A vízforrásokat és a leeresztő tömlőket biztosan kell
rögzíteni. Ellenkező esetben szivárgás jöhet létre.
• A betöltőajtót soha ne nyissa ki, illetve ne vegye ki a
szűrőt, ha a dob belsejében még víz van. Ellenkező
esetben a víz kifolyhat és a forró víz megégetheti.
• A lezárt betöltőajtót soha ne próbálja meg erővel
kinyitni. A betöltőajtó pár perccel a mosási program
végét követően kinyílik. A betöltőajtó erőszakkal történő
kinyitásakor az ajtó és a zárszerkezet megsérülhet.
• Ha nem használja, húzza ki a készülék dugaszát az
aljzatból.
• Soha ne mossa úgy a terméket, hogy vizet önt a felületére
vagy a belsejébe! Ezzel áramütésnek teszi ki magát!
• Nedves kézzel soha ne érintse meg a csatlakozót! Az
áramtalanítást soha ne a zsinór húzásával végezze,
mindig csak a csatlakozót húzza ki.
• Kizárólag az automata mosógépekhez használható
mosószereket, öblítőszereket és adalékanyagokat
használjon.
• Minden esetben tartsa be a ruha címkéjén és a mosószer
csomagolásán feltüntetett utasításokat.
• A terméket üzembe helyezés, karbantartás, tisztítás vagy
javítási munkálatok során mindig húzza ki a konnektorból.
• Az üzembe helyezési és javítási munkálatokat minden
esetben egy Képzett Szakemberrel végeztesse el. A
gyártó nem vállal felelősséget a képzetlen személy által
végzett javítási munkák következtében létrejövő károkért.
2 / 20 HU
• Amennyiben a tápkábel megsérült, a kockázatok
elkerülése érdekében azt a gyártóval, egy szervizzel
vagy egy hasonlóan képzett személlyel (lehetőleg
villanyszerelővel) vagy a forgalmazó által kijelölt személlyel
cseréltesse ki.
1.2 Rendeltetési cél
• A terméket otthoni használatra tervezték. Nem
használható ipari célokra és nem használható a
rendeltetésszerű használattól eltérő feladatokhoz.
• A gép csak a megfelelő jelzéssel ellátott dolgok mosására
és öblítésére alkalmas.
• A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból
vagy szállításból eredő károkért.
1.3 Gyermekek biztonsága
• A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekek számára.
Olyan helyen tárolja őket, ahol a gyermekek nem érhetik
el.
• Az elektromos termékek veszélyesek a gyermekek
számára. Ha a gép működik, a gyermekeket ne engedje
a közelébe! Ne hagyja, hogy a gyermekek a géppel
játszanak! Annak érdekében, hogy a gyermekek ne
tudjanak beavatkozni a gép működésébe, használja a
gyerekzárat.
• Amennyiben elhagyja a termet, ahol a gép található, soha
ne felejtse el bezárni a készülék ajtaját.
• A mosószereket és az egyéb anyagokat biztonságos
helyen, a gyermekek számára nem elérhető helyen, pl.
egy zárható mosószeres szekrényben tárolja.
1.4 Csomagolási információk
• A termék csomagolóanyagai a Nemzeti Környezetvédelmi
Jogszabályoknak megfelelően újrahasznosítható
anyagokból készülnek. Ne dobja ki a termék
csomagolását a háztartási hulladékkal együtt. A
csomagolóanyagot vigye el a helyi hatóságok által kijelölt
csomagolóanyag gyűjtőpontra.
1.5 A leselejtezett termék kidobása
• A termék csúcsminőségű alkatrészekből és
anyagokból készül, melyek ismét felhasználhatók és
újrahasznosíthatók. Ebből következően az élettartam
lejárta után ne dobja ki a terméket a háztartási
hulladékkal együtt. Vigye el egy gyűjtőpontra az
elektromos és elektronikus részek újrahasznosítása
céljából. A legközelebbi gyűjtőponttal kapcsolatos
információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal. Segítsen megóvni a környezetet és
a termékszeti erőforrásokat a használt termékek
újrahasznosításával. A gyermekek biztonsága érdekében,
a termék leselejtezése előtt vágja el a tápkábelt és
rongálja meg a mosógép ajtajának záró mechanizmusát.
Mosógép / Használati útmutató
1.6 WEEE-irányelv betartása
2.2 A csomagolás eltávolítása
2 Üzembe helyezés
2.3 A szállításhoz használt zárak eltávolítása.
A termék megfelel az uniós WEEE-irányelv
(2012/19/EU) követelményeinek. A terméken
megtalálható az elektromos és elektronikus
hulladékok besorolására vonatkozó szimbólum
(WEEE).
A terméket magas minőségű alkatrészekből és
anyagokból állították elő, amelyek ismételten
felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra. A hulladék terméket annak élettartamának végén
ne a szokásos háztartási vagy egyéb hulladékkal
együtt selejtezze le. Vigye el azt egy az elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott
begyűjtőhelyre. A begyűjtőhelyek kapcsán kérjük,
tájékozódjon a helyi hatóságoknál.
A termék beszerelésével kapcsolatban kérdezze meg a
legközelebbi Szervizt. Mielőtt kihívná a szervizt, olvassa el
a használati útmutatót és ellenőrizze, hogy az áramforrás,
a csapvíz és a vízleeresztő rendszer megfelelő-e. Ellenkező
esetben, a szükséges teendők elvégzéséhez hívjon szerelőt.
C
B
A
C
A beszerelés helyén található elektromos hálózat, csapvíz
és szennyvíz csatornák előkészítése minden esetben a
vásárló felelőssége.
FIGYELMEZTETÉS: A termék üzembe helyezését
és elektromos csatlakozásainak előkészítését kizárólag
Képzett Szakemberrel végeztesse. A gyártó nem vállal
felelősséget a képzetlen személy által végzett javítási
munkák következtében létrejövő károkért.
A csomagolóanyag eltávolításához billentse hátra a
csomagot. A csomagolást a szalag meghúzásával tudja
leválasztani.
A
A
FIGYELMEZTETÉS: A csomagolás eltávolítása előtt
soha ne távolítsa el a szállításhoz használt zárakat.
FIGYELMEZTETÉS: A gép használata előtt távolítsa
el a szállításhoz használt biztonsági csavarokat. Ellenkező
esetben a gép megsérülhet.
1.Egy megfelelő villáskulcs segítségével addig lazítsa meg a
csavarokat, amíg már kézzel is csavarhatóak (C).
2.Óvatos csavarásokkal távolítsa el őket!
3.A műanyag fedőket (a használati útmutatóval együtt
a csomagban található) erősítse a panel hátulján lévő
csövekhez. (P)
FIGYELMEZTETÉS: A beszerelést megelőzően
ellenőrizze a gépet, hogy nincsenek-e rajta sérülések.
Amennyiben vannak, ne szerelje be a készüléket. A sérült
készülékek veszélyesek.
Biztosítsa, hogy az üzembe helyezéskor vagy a tisztítási
műveletek során végzett mozgatáskor a vízbevezető és a
leeresztő csövek, továbbá a tápkábel soha ne hajoljanak
meg és törjenek meg.
2.1 Megfelelő helyszín az üzembe helyezéshez
• A gépet szilárd talajon helyezze el. Ne helyezze a gépet
hosszú, bolyhos szőnyegre vagy más, hasonló felületre.
• A mosógép és a szárítógép összes tömege (teljesen
megpakolva és egymásra helyezve) körülbelül 180
kilogramm. A terméket olyan szilárd és vízszintes talajra
helyezze, melynek elegendő a teherbírása.
• Soha ne helyezze a készüléket a tápkábelre.
• Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a
környezeti hőmérséklet 0ºC alá csökkenhet.
• A terméket úgy helyezze el, hogy a bútorok szélétől
legalább 1 cm távolságra legyen.
3 / 20 HU
C
C
2.4 Csatlakoztassa a vízellátást.
A biztonsági csavarokat tartsa biztonságos helyen arra az
esetre, ha újra át kellene helyeznie a gépet.
A megfelelően rögzített biztonsági csavarok nélkül soha
ne kezdjen bele a gép szállításába!
C
C
A gép üzemeltetéséhez a víznyomásnak 1 és 10 bar (0.1
– 1 MPa) közt kell lennie. A gép megfelelő működéséhez
10-80 liter víznek kell átfolynia percenként. Magasabb
víznyomás esetén iktasson be nyomáscsökkentő
szelepet.
Amennyiben dupla vízbemenetes (hideg és meleg)
terméket kíván használni, a termék használatát
megelőzően csatlakoztassa a csomagban található dugót
a (melegvizes) bemenethez. (Kizárólag dugóval
ellátott termékekre vonatkozik.)
A
FIGYELMEZTETÉS: Egyetlen vízbeömlővel rendelkező
A
FIGYELMEZTETÉS: Az új termékhez ne használjon
modellek nem csatlakoztathatók a melegvizes csaphoz.
Ilyen esetekben a ruhák megsérülhetnek, de az is
előfordulhat, hogy a gép átkapcsol biztonsági módba és
nem indul el.
régi vagy használt csöveket. Az ugyanis szennyeződést
okozhat a mosott ruhán.
Mosógép / Használati útmutató
1.A csomagban található speciális tömlőket erősítse a
gépen található vízbeömlőkhöz. Piros tömlő (bal oldal)
(max. 90 ºC) a melegvízhez, kék tömlő (jobb oldal) (max.
25 ºC) a hidegvízhez.
A
FIGYELMEZTETÉS: Üzembe helyezéskor győződjön
meg róla, hogy a hideg- és melegvizes csatlakoztatások
megfelelőek-e. Máskülönben a mosás végeztével a ruhák
forrók maradhatnak, illetve elkophatnak.
2.Húzza meg kézzel az anyákat. Az anyák megszorításához
soha ne használjon szerszámot.
• Annak elkerülése érdekében, hogy a koszos víz
visszafolyjon a gépbe, továbbá a könnyebb leeresztés
érdekében soha ne merítse bele a tömlőt koszos vízbe,
illetve ne nyomja 15cm-nél mélyebbre a leeresztő
csonkba. Amennyiben a tömlő ennél hosszabb, vágja
vissza.
• A tömlő vége nem tekeredhet meg, nem szabad ráállni és
azt a lefolyó és a gép között nem szabad meghajlítani.
• Amennyiben a tömlő hossza túl rövid, csatlakoztasson
hozzá egy eredeti hosszabbító tömlőt. A tömlő hossza
soha nem haladhatja meg a 3,2 métert. A vízszivárgás
elkerülése érdekében a hosszabbító cső és a gép
lefolyócsöve közötti csatlakozást megfelelően kell
megszorítani, hogy az ne jöjjön szét, és ne szivárogjon.
2.6 A lábak beállítása
A
3.A csatlakoztatás után nyissa ki teljesen a csapot és
ellenőrizze, észlel-e szivárgást a csatlakozási pontokon.
Amennyiben szivárgást talál, zárja el a csapot és távolítsa
el az anyát. A tömítő ellenőrzését követően gondosan
erősítse vissza az anyát. A szivárgások és a sérülések
elkerülése érdekében tartsa elzárva a csapot, amikor a
készülék nincs használatban.
FIGYELMEZTETÉS: A termék csendesebb
és rázkódásmentes működése érdekében annak
vízszintesen, lábain megfelelően kiegyensúlyozva kell
állnia. A lábak beállításával egyensúlyozza ki a gépet!
Ellenkező esetben a gép elmozdulhat a helyéről, ami
károkat okozhat.
2.5 Vízlevezető csatornához
való csatlakoztatás
• A tömlő végét közvetlenül a lefolyóhoz vagy a kádhoz kell
csatlakoztatni.
A
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vízleeresztés közben a
tömlő kikerül az illesztés helyéről, a lakást elöntheti a
víz. Ezen felül, a magas mosási hőmérsékletek miatt
a forrázás kockázata is fennáll! Az ilyen helyzetek
elkerülése érdekében, továbbá az egyetlenes vízfelvétel
és leeresztés biztosítása érdekében a leeresztő tömlő
végét megfelelően szorítsa meg, hogy ne tudjon kicsúszni
a helyéről.
• A tömlőt legalább 40, maximum 100 cm magasan kell
csatlakoztatni.
• Amennyiben a tömlőt kevesebb, mint 40 centi választja
el a padlótól, akkor a vízelvezetés nehézzé válik, a
mosott ruhák pedig túlságosan vizesek maradhatnak.
Ennek következtében, tartsa be az ábrán megadott
magasságokat.
1.Kézzel lazítsa meg a gép talpán található csavarokat.
2.Állítsa be a lábat úgy, hogy a termék vízszintesen és
stabilan álljon.
3.Húzza meg ismét a záróanyákat.
A
4 / 20 HU
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon semmilyen egyéb
eszközt a csavarok meglazításához! Ez ugyanis a lábak
sérülését okozhatja.
Mosógép / Használati útmutató
2.7 Elektromos csatlakoztatás
A terméket egy 16A-es biztosítékkal védett, földelt
konnektorhoz csatlakoztassa. Cégünk nem vállal felelősséget
a termék (az országában érvényes jogszabályoknak
megfelelő) földelés nélkül használatából eredő károkért.
• A csatlakozásnak meg kell felelnie az adott ország
nemzeti előírásainak.
• A tápkábel dugaszának könnyen elérhető helyen kell
lennie.
• Amennyiben a házban található biztosíték vagy
megszakító aktuális értéke kevesebb, mint 16 Amper, egy
képzett villanyszerelővel szereltessen be egy 16 Amperes
biztosítékot.
• A "Műszaki adatok" fejezetben meghatározott
feszültségnek egyeznie kell a hálózati feszültséggel.
• Hosszabbítók és többdugaszos aljazatok segítségével ne
csatlakoztassa a készüléket.
B
FIGYELMEZTETÉS: A sérült tápkábeleket Képzett
Szakemberrel cseréltesse ki.
A gép szállítása
1.A szállítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
2.Távolítsa el a leeresztő és a vízforrás csatlakozásait.
3.Engedjen le minden, a termékben maradt vizet. Lásd az
5.5. fejezetet.
4.Az eltávolítási folyamat sorrendjével ellentétes sorrendben
helyezze vissza a szállításhoz használt biztonsági
csavarokat; lásd a 2.3. fejezetet.
C
A
A megfelelően rögzített biztonsági csavarok nélkül soha
ne kezdjen bele a gép szállításába!
FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok
veszélyesek a gyermekek számára. Olyan helyen tárolja
őket, ahol a gyermekek nem érhetik el.
3Előkészítés
3.1 A mosnivaló szétválogatása
• A program kiválasztása előtt válogassa ki a ruhákat az
anyag, szín, és a megengedett vízhőmérséklet értékek
alapján.
• Minden esetben tartsa be a ruhák címkéjén feltüntetett
utasításokat.
3.2 A ruhák előkészítése a mosáshoz
• A fémrészeket is tartalmazó ruhadarabok (például
drótozott melltartók, övcsattok és fémgombok)
károsíthatják a gépet. A mosás előtt távolítsa el a fém
részeket, illetve mosóhálóban vagy párnahuzatban mossa
a ruhákat.
• A mosás előtt szedjen ki minden tárgyat a ruhák
zsebéből, pl. pénzérme, toll, gémkapcsok, majd fordítsa ki
a zsebeket. Az ilyen tárgyak kárt tehetnek a termékben,
illetve zajt okozhatnak mosás közben.
• A kisméretű ruhákat, pl. gyermekzoknikat és
nejlonzoknikat mosóhálóban vagy párnahuzatban mossa.
• A függönyöket összenyomás nélkül helyezze a gépbe.
Távolítsa el a függöny csipeszeit.
• Húzza fel a zipzárakat, varrja fel a meglazult gombokat és
javítsa meg a szakadásokat.
5 / 20 HU
• A „gépben mosható” vagy a „kézzel mosható” termékeket
csak a megfelelő programmal mossa.
• Ne mossa együtt a színes és fehér ruhákat. Az új, sötét
ruhák sok festéket kiereszthetnek magukból. Ezért fontos,
hogy azokat külön mossa.
• A makacs foltokat kezelje megfelelően a mosás
előtt. Ha nem biztos a dolgában, kérjen tanácsot egy
száraztisztítótól.
• Minden esetben gépi mosáshoz használható festékeket
és vízkőmentesítőket használjon. Mindig kövesse a
csomagoláson látható utasításokat.
• A nadrágokat és a kényes ruhákat mossa kifordítva.
• Az angora gyapjúból készült ruhákat mosás előtt tegye
be pár órára a fagyasztóba. Ily módon megóvhatja ezt a
kényes ruhaneműt.
• Az olyan szennyest, melyen liszt, mészkőpor, tejpor, stb.
található, a mosógépbe történő behelyezés előtt alaposan
rázza ki. Az ilyen porok idővel összegyűlhetnek a mosógép
belső alkatrészeiben, és kárt tehetnek a gépben.
3.3 Teendők az energiatakarékosság jegyében
A következő információk elősegítik a termék gazdaságos és
energiatakarékos használatát.
• A terméket minden esetben a program által megengedett
legnagyobb kapacitással használja, de soha ne helyezzen
be ennél több ruhát; lásd "Program és fogyasztási
táblázat" című fejezetet.
• Mindig kövesse a mosószer csomagolásán feltüntetett
utasításokat.
• A kismértékben szennyezett ruhákat mindig alacsony
hőmérsékleten mossa.
• Kismennyiségű, kismértékben szennyezett ruhákhoz
használjon gyorsított programokat.
• A kismértékben szennyezett ruhákhoz ne használjon
előmosást és magas mosási hőmérsékletet.
• Ha használni szeretné a gép szárító funkcióját, akkor
válassza a leggyorsabb centrifugálási sebességet a
mosásnál.
• A mosószer csomagolásán javasolt mennyiségnél soha ne
használjon több mosószert.
3.4 Első használat
A termék használatának megkezdése előtt győződjön meg
róla, hogy minden előkészítő műveletet a "Fontos biztonsági
utasítások" és az "Üzembe helyezés" című fejezetben leírt
utasításoknak megfelelően végzett-e el.
Az első mosás megkezdése előtt végezze el a Dobtisztító
programot. Amennyiben a gép nem rendelkezik Dobtisztítási
programmal, abban az esetben végezze el a kézikönyv "5.2
A beltöltő ajtó és a dob tisztítása" című fejezetében leírt, első
használatra vonatkozó eljárást.
Mosógép / Használati útmutató
C
C
Kizárólag mosógépekhez használható vízkőmentesítőt
használjon.
A minőség-ellenőrzési folyamatot követően víz maradt a
gépben. Ez nincs káros hatással a termékre.
3.5 Helyes ruhamennyiség
A maximálisan mosható ruhamennyiség a szennyes
jellegétől, a szennyezettség fokától és a használni kívánt
mosási programtól függ.
A gép a belehelyezett ruha súlyának megfelelő vizet tölt be
automatikusan.
A
Mosószeradagoló fiók
A mosószeradagoló fiók három egységből áll:
– (1) előmosáshoz
– (2) főmosáshoz
– (3) öblítéshez
– (*) az öblítő adagolójában egy szifon is található.
2 3
fogyasztási táblázatban” közölt információkat. Túlterhelés
esetén a gép mosóteljesítménye nagymértékben
lecsökken. Ez rezgést és erős zajt okozhat.
Tömeg (g)
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
3.6 A szennyes betöltése
1.Nyissa ki az ajtót.
2.A ruhaneműt lazán helyezze be a gépbe.
3.Nyomja be az ajtót, míg egy kattanó hangot nem hall.
Győződjön meg róla, hogy semmi sem csípődött be az
ajtónál.
A
C
Mosószer, öblítő, keményítő, ruhafesték, fehérítő vagy
vízkő eltávolító használata esetén alaposan olvassa el
a csomagoláson található utasításokat és a javasolt
mennyiségeket használja. Használjon mérőpoharat, ha
van.
FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be a “Program és
Szennyes típusa
Fürdőköpeny
Zsebkendő
Pehelypaplan-huzat
Ágytakaró
Párnahuzat
Asztalterítő
Törölköző
Kéztörlő
Köntös
Alsónemű
Férfi kezeslábas
Férfi ing
Férfi pizsama
Blúz
C
3.7 A mosószer és az öblítőszer használata
Az ajtó a program működése közben bezáródik. Az ajtó
csak a program befejeztével nyitható.
FIGYELMEZTETÉS: A szennyes rossz behelyezése
rezgést és erős zajt okozhat a gép belsejében.
6 / 20 HU
1
A mosószer, az öblítő és az egyéb tisztítók.
• A program kezdete előtt öntsön a gépbe mosószert és
öblítőt.
• A program futása alatt soha ne hagyja nyitva a
mosószeradagoló fiókot!
• Amennyiben előmosás nélküli programot használ, soha
ne öntsön mosószert az előmosó rekeszbe (I "1").
• Előmosást alkalmazó program használata során, soha ne
öntsön folyékony mosószert az előmosó rekeszbe (I "1").
• Mosószeres zacskó vagy mosólabda használata esetén
soha ne válasszon előmosást használó programot. A
mosószeres zacskót vagy a mosólabdát közvetlenül a
mosandó ruha közé helyezze.
• Folyékony mosószer használata esetén soha ne
feledje el betenni folyékony mosószer kupakot a fő
mosószeradagolóba (II "2").
A mosószer fajtájának megválasztása
Az alkalmazandó mosószer fajtája a ruhanemű jellegétől és
színétől függ.
• Színes és fehér ruhaneműhöz más-más mosószert
használjon.
• A kényes ruhákat speciális, kizárólag kényes ruhákhoz
használható mosószerrel mossa (pl. folyékony mosószer,
gyapjúsampon, stb.).
• Színes ruhák és paplan mosásakor folyékony mosószert
célszerű használni.
• Gyapjú ruhákat speciális gyapjú mosószerrel mosson.
A
A
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag gépi mosáshoz
kifejlesztett mosószert használjon.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon
szappanport.
Mosógép / Használati útmutató
A mosószer mennyiségének beállítása
A használandó mosószer mennyisége attól függ, hogy
mennyi ruhát kell kimosni, mennyire koszosak a ruhák,
illetve milyen a vízkeménység.
• Ne használjon a csomagoláson feltüntetettet
mennyiségnél több mosószert, így elkerülheti a túlzott
mértékű habzást, emellett spórolhat és a környezetet is
kíméli.
• Kisebb mennyiségű és kevésbé koszos ruhákhoz
kevesebb mosószert használjon.
Öblítők használata
Öntse az öblítőt a mosószer adagoló öblítő részébe.
• Az öblítőt soha ne töltse a (>max<) szint fölé.
• Ha az öblítő besűrűsödött, hígítsa fel vízzel, mielőtt a
mosószeradagoló fiókba töltené.
Folyékony mosószerek használata
Amennyiben a termék folyékony mosószertartó
kupakot is tartalmaz:
• Győződjön meg róla, hogy behelyezte-e a folyékony
mosószertartó kupakot a "2".
• Ha az öblítő besűrűsödött, hígítsa fel vízzel, mielőtt a
mosószeradagoló kupakba töltené.
Amennyiben a termék nem tartalmaz folyékony
mosószertartó kupakot:
• Ne használjon folyékony mosószert olyan programok
esetén, melyek előmosást használnak.
• Amennyiben a Késleltetett Indítás funkciót használja a
folyékony mosószer foltossá teheti a ruhákat. Amennyiben
Késleltetett Indítást kíván használni, soha ne használjon
folyékony mosószert.
Gél és tabletta használata
A tabletta, gél vagy hasonló mosószer használata esetén
tartsa be a következő utasításokat.
• Amennyiben a gél folyékony halmazállapotú és
a mosógép nem tartalmaz speciális folyékony
mosószertartó kupakot, a gélt az első vízbeszívás
során öntse fő mosószertartó rekeszbe. Amennyiben a
mosógép folyékony mosószertartó kupakot is tartalmaz,
a mosószert ebbe a kupakba öntse a program elindítása
előtt.
• Amennyiben a gél nem folyékony halmazállapotú
vagy kapszula alakú folyékony tablettát használ,
ezeket közvetlenül a dobba kell behelyeznie a mosás
megkezdése előtt.
• A tablettás mosószert a mosógép fő mosórészébe (II.
rekesz), vagy közvetlenül a dobba kell tenni.
C
C
Keményítő használata
• A folyékony keményítőt, a por alapú keményítőt vagy a
ruhafestéket az öblítő rekeszébe töltse.
• Egy mosási menetben ne használjon öblítőt és keményítőt
is.
• Keményítő használata után tisztítsa meg a mosógép
belsejét egy tiszta, nedves ronggyal.
Fehérítőszer kiválasztása
• Válasszon ki egy előmosást is tartalmazó programot, majd
az előmosás előtt öntsön a gépbe fehérítőszert. Ne tegyen
mosószert az előmosás rekeszbe. Alternatív megoldásként
olyan programot válasszon ki, ami extra öblítés
funkciót tartalmaz. Az öblítés első lépése (vízbeszívás a
mosószertartóból) közben adja hozzá a fehérítőszert.
• Soha ne keverje össze a mosószert és a fehérítőt.
• A bőrirritáció elkerülése érdekében nagyon kevés
fehérítőszert használjon (kb. 50 ml) és öblítse ki alaposan
a ruhákat. A fehérítőszert soha ne öntse közvetlenül a
ruhákra, és soha ne használja színes ruhákon.
• Oxigén alapú fehérítők esetén alacsony hőmérsékletű
programot válasszon.
• Az oxigén alapú fehérítőszerek a mosószerekkel együtt is
használhatók; igaz, ha a viszkozitása nem egyezik meg
a mosószer viszkozitásával, abban az esetben előbb a
mosószert öntse a "2" rekeszbe, és várja meg, amíg a
gép a vízbeszívás közben beviszi a mosószert. A fehérítőt
ugyanazon a rekeszen keresztül, ugyanazon vízbeszívás
során adja hozzá.
Vízkőmentesítő használata
• Minden esetben kizárólag mosógéphez készült
vízkőmentesítőszert használjon.
Előfordulhat, hogy a rekeszbe helyezett tabletták egy
része a rekeszben marad. Ha ilyet tapasztal, a következő
mosások alkalmával helyezze a tablettát a szennyes
közé, majd csukja be a dob alsó részét.
Tablettát vagy gélt csak előmosás nélküli programok
esetén használjon.
7 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
3.8 Tippek a hatékony mosáshoz
Ruhák
Világos és fehér
ruhák
Erősen
szennyezett
Szennyezettségi szint
(makacs foltok, pl.
fű, kávé, gyümölcs
és vér.)
Normál
szennyezettség
(Például, a test által
a gallérokon és
az ingujjakon lévő
szennyeződések)
Kismértékű
szennyeződés
(Nincs látható
szennyeződés.)
8 / 20 HU
Színek
Sötét ruhák
Kényes/pamut/
selyem ruhák
(A javasolt
hőmérséklettartományt
a szennyezettségi szint
határozza meg: 40-90ºC)
(A javasolt
hőmérséklettartományt
a szennyezettségi szint
határozza meg: hideg-40ºC)
(A javasolt
hőmérséklettartományt
a szennyezettségi szint
határozza meg: hideg40ºC)
(A javasolt
hőmérséklettartományt
a szennyezettségi szint
határozza meg: hideg30ºC)
Előfordulhat, hogy
előkezelést kell végeznie
a foltokon vagy előmosást
kell végeznie. A fehér
ruhákhoz mosóporok és
folyékony mosószerek is
használhatók az erősen
szennyezett ruhákhoz
javasolt mennyiségben.
A mosópor használatát
anyag vagy föld
szennyeződésekhez, illetve
olyan szennyeződésekhez
használja, melyek
érzékenyek a fehérítőkre.
A színes ruhákhoz mosóporok
és folyékony mosószerek
is használhatók az erősen
szennyezett ruhákhoz javasolt
mennyiségben. A mosópor
használatát anyag vagy föld
szennyeződésekhez, illetve
olyan szennyeződésekhez
használja, melyek érzékenyek
a fehérítőkre. A mosószereket
fehérítő nélkül használja.
A színes és sötét
ruhákhoz folyékony
mosószerek
használhatók az erősen
szennyezett ruhákhoz
javasolt mennyiségben.
Lehetőleg a kényes
ruhákhoz gyártott
folyékony mosószert
használjon. A pamut
és selyem ruhákat
speciálisan ilyen
anyagokhoz készített
mosószerekkel mossa.
A fehér ruhákhoz
mosóporok és folyékony
mosószerek is használhatók
a normál szinten
szennyezett ruhákhoz
javasolt mennyiségben.
A színes ruhákhoz mosóporok
és folyékony mosószerek
is használhatók a normál
szinten szennyezett ruhákhoz
javasolt mennyiségben. A
mosószereket fehérítő nélkül
használja.
A színes és sötét
ruhákhoz folyékony
mosószerek
használhatók a normál
szinten szennyezett
ruhákhoz javasolt
mennyiségben.
Lehetőleg a kényes
ruhákhoz gyártott
folyékony mosószert
használjon. A pamut
és selyem ruhákat
speciálisan ilyen
anyagokhoz készített
mosószerekkel mossa.
A fehér ruhákhoz
mosóporok és folyékony
mosószerek is használhatók
a kismértékben szennyezett
ruhákhoz javasolt
mennyiségben.
A színes ruhákhoz mosóporok
és folyékony mosószerek is
használhatók a kismértékben
szennyezett ruhákhoz
javasolt mennyiségben. A
mosószereket fehérítő nélkül
használja.
A színes és sötét
ruhákhoz folyékony
mosószerek
használhatók a
kismértékben
szennyezett ruhákhoz
javasolt mennyiségben.
Lehetőleg a kényes
ruhákhoz gyártott
folyékony mosószert
használjon. A pamut
és selyem ruhákat
speciálisan ilyen
anyagokhoz készített
mosószerekkel mossa.
Mosógép / Használati útmutató
4 A termék használata
4.1 Vezérlőpanel
1
2
3
4
5
8
1 - Programválasztó gomb (Legfelső pozíció Be/Ki)
2 - Kijelző
3 - Késleltetett indítás gomb
4 - Programjelző
Sötét
mosás
Sötét
mosás
Leeresztés Gyűrődésgátlás
(Szivattyúzás)
Szintetikus
anyagok
Vattapaplan
(Paplan)
(Ágynemű)
Pamut
Gyerekzár
Előmosás
Kézi mosás
6
7
5 - Start/Szünet gomb
6 - Kiegészítő funkció gombok
7 - Centrifugázás sebességbeállító gomb
8 - Hőmérséklet beállító gomb
Fő mosás
Babaruha
program
(BabyProtect)
Öblítés
Pamut Eco
Mosás
Gyapjúk
(Gyapjú)
Centrifugálás
(Centrifugázás)
expressz 14
Szuper rövid
expressz
Finom
textíliák
(Kényes
ruhadarabok)
Állatszőr
Állatszőr
eltávolítása eltávolítása +
Napi
Mini 30
Alsónemű
Eco Tiszta
(Eco Clean)
(Xpress Super Short)
Napi expressz
(Daily Express)
Vegyes 40
(Mix 40)
9 / 20 HU
Öblítéstartás
Indítás /
szünet
Centrifugálás
nélkül
Szuper 40
Extra öblítés
(Öblites plusz)
Felfrissítés
Gyorsmosás
Ing
Kész
Farmerek
Hideg
Hőmérséklet Dob mosás
Időeltolás
Sport
(Sportruházat )
Intenzív
Fashioncare
(Divatruházat)
Be / Ki
Ajtó
Mosógép / Használati útmutató
4.2 A gép előkészítése
4.5 Egyéb programok
4.3 Progra kiválasztása
C
Győződjön meg róla, hogy a tömlők megfelelően vannak
csatlakoztatva. Dugja be a gép tápkábelét. Fordítsa el
teljesen a sapkát. Helyezze a gépbe a ruhákat. Adjon hozzá
mosószert és öblítőt.
1.Válasszon ki egy programot a mosandó ruha típusának,
mennyiségének és koszosságának megfelelően
(lásd: "Program és fogyasztási táblázat" és az alábbi
hőmérséklet táblázat).
90 ˚C
60 ˚C
40˚C30 ˚Chideg
Nagyon koszos, fehér pamut anyagok és fehérneműk
esetében. (asztalterítők, törülközők, lepedők stb.)
Átlagosan koszos, színes, színűket nem eresztő
pamut és szintetikus anyagokhoz, ágyneműkhöz
(ing, hálóing, pizsama stb.) és enyhén koszos
fehérneműkhöz (alsónadrág stb.)
Vegyes ruhák, például finom textíliák (fátyolfüggönyök
stb.), szintetikus anyagok és gyapjúszövetek.
2.A programválasztó gomb segítségével válassza ki a kívánt
programot.
C
C
C
C
Az egyes programok maximális centrifugálási
sebessége az adott ruhatípusnak megfelelően
korlátozott.
A program kiválasztásakor mindig vegye figyelembe
az anyag típusát, színét, koszosságát és maximális
mosási hőmérsékletét.
Mindig a lehető legalacsonyabb hőmérsékletet
válassza. A nagyobb hőmérsékletű mosás során
nagyobb a gép energiafogyasztása.
További részletekért tekintse meg a „Program és
fogyasztási táblázat” c. részt.
4.4 Fő programok
Az anyag típusától függően használja az alábbi
főprogramokat.
• Pamut
Pamut anyagokhoz ajánlott (pl. lepedő, paplan- és
párnahuzat, törülköző, köntös, fehérnemű stb.). Hosszabb
mosási ciklus alatt ruháit a gép erőteljesen mossa.
• Szintetikus
Szintetikus anyagokhoz ajánlott (ingek, blúzok, szintetikus/
pamut keverék stb.). Kíméletesen mos, rövidebb mosási
ciklussal a Pamut programhoz képest.
Függönyök és csipke esetében ajánlatos a „Szintetikus 40
˚C" program használata, az előmosás és a gyűrődésgátló
funkciók kiválasztása mellett. Mivel ezek hálós textúrája
fokozza a habzást, a fátylak/csipkék mosásához kevés
mosószert használjon. Ne tegyen mosószert az előmosás
rekeszbe.
• Gyapjú
Gyapjú ruhákhoz ajánlott. Válassza ki a ruhák címkéjén
feltűntetett hőmérsékletet. Gyapjúneműhöz használjon
megfelelő mosószert.
10 / 20 HU
Különleges esetekre különleges programok állnak
rendelkezésre.
Az egyéb programok modellenként eltérőek
lehetnek.
• Pamut Eco
Ez a program az átlagosan piszkos tartós gyapjú
ruhák és fehérneműk mosására alkalmas, a többi
gyapjúmosási programhoz képest alacsonyabb energia- és
vízfogyasztással. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a
megadott programhőmérséklettől. Kevesebb mennyiségű
ruha esetén (pl. féltöltés esetén) a program hossza
automatikusan lerövidülhet a program későbbi fázisaiban. Ez
esetben a mosógép még kevesebb energiát és vizet használ
fel, még gazdaságosabbá téve ezáltal a mosást. Ez a funkció
néhány időkijelzős modellnél érhető el.
• BabyProtect (Babaruha program)
Ezzel a programmal babaruhák, valamint allergiás emberek
ruhái moshatók. A hosszabb fűtési idő és az extra öblítési
lépés magasabb fokú higiéniát biztosít.
• Kézi mosás
Ezzel a programmal moshatóak a “gépben nem mosható”
címkével ellátott gyapjú- és finom ruhák. A ruhákat igen
kíméletesen mossa, hogy nehogy kárt tegyen bennük.
• Napi expressz
Ezzel a programmal az enyhén koszos pamut ruhák
moshatók ki gyorsan.
• Sötét mosás
Használja ezt a programot a sötét szennyesek kimosásához,
valamint azokhoz a ruhákhoz, melyeknek szeretné megőrizni
eredeti színét. A mosás során a gép minimális mechanikai
hatásnak és alacsony hőmérsékletnek teszi ki a ruhákat.
Kifejezetten sötét ruhákhoz való folyékony mosószer vagy
gyapjúmosószer használatát javasoljuk.
• Vegyes 40 (Mix 40)
Ezzel a programmal együtt moshatja ki a pamut és a
szintetikus ruhákat.
4.6 Speciális programok
Részletes beállításokhoz válassza a következő programok
valamelyikét:
• Öblítés
Ezt a programot akkor használja, ha külön szeretne öblíteni
és keményíteni.
• Centrifugálás + Szivattyúzás
Ez a program akkor alkalmazható, ha a mosandókon további
centrifugálást kívánunk elvégezni, vagy le akarjuk ereszteni
a vizet a gépből.
Mosógép / Használati útmutató
A program kiválasztása előtt válassza ki a kívánt
centrifugálási sebességet és nyomja meg a Start/
Szünet gombot. A gép először kiengedi a vizet. Ezután
kicentrifugázza a ruhákat a megadott sebességen, és
kiengedi a ruhákból kijövő vizet.
Ha csak a vizet szeretné kiengedni, és nem szeretne
centrifugázni, akkor válassza a Szivattyúzás+Centrifugálás
programot, majd válassza a Nincs centrifugálás funkciót a
Centrifugázás sebességbeállító gomb segítségével. Nyomja
meg a Start/Szünet gombot.
C
4.7 Hőmérséklet kiválasztása
A finomabb szennyesekhez alacsonyabb
centrifuga fokozatot használjon.
Egy adott program kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik
egy hőmérsékleti érték, amely annál a programnál a
megengedett legmagasabb érték.
A hőmérséklet csökkentéséhez nyomja meg a Hőmérséklet
beállító gombot. A hőmérséklet így fokozatosan
csökkenthető.
C
Ha a program még nem érte el a fűtési ciklust,
akkor a hőmérsékletbeállításon anélkül is tud
változtatni, hogy ehhez le kéne állítania a gépet.
4.8 Centrifugázási sebesség kiválasztása
Egy új program kiválasztásakor az adott programhoz tartozó
ajánlott centrifugázási sebesség feltűnik a kijelzőn.
A sebesség csökkentéséhez nyomja meg a Centrifugázás
sebességbeállító gombot. Így a sebesség fokozatosan
csökken. Ezután az adott modelltől függően a "Rinse Hold"
(Öblítés tartás) vagy a "No Spin" (Nincs centrifugázás) opció
megjelenik a kijelzőn. Ezen opciók részletes leírását lásd a
"Segédfunkció választás" c. fejezetben.
C
11 / 20 HU
Ha a program még nem érte el a centrifugázási
ciklust, akkor a sebességbeállításon anélkül is tud
változtatni, hogy ehhez le kéne állítania a gépet.
Mosógép / Használati útmutató
4.9 Program és fogyasztási táblázat
HU
Kiegészítő funkció
Max betöltés (kg)
Vízfogyasztás (l)
Energiafogyasztás (kWh)
Max. sebesség***
Előmosás
Gyors mosás
Öblítés plusz
Gyűrődésgátlás
Öblítés tartás
Áztatás
Állatszőr eltávolítása
15
Pamut
90
7
69
2.15
1600
•
•
•
•
•
•
•
Hideg-90
Pamut
60
7
66
1.40
1600
•
•
•
•
•
•
•
Hideg-90
•
•
•
•
•
•
•
Hideg-90
Programok
Pamut
Választható
hőmérséklettartomány °C
40
7
66
0.70
1600
Pamut Eco
60**
7
48
1.00
1600
•
40-60
Pamut Eco
60**
3.5
39
0.82
1600
•
40-60
Pamut Eco
40**
3.5
39
0.80
1600
•
40-60
Napi expressz
90
7
55
1.80
1400
•
•
Hideg-90
Napi expressz
60
7
55
1.10
1400
•
•
Hideg-90
Napi expressz
30
7
55
0.25
1400
•
•
Hideg-90
Sötét mosás
40
3
70
0.50
800
*
•
Hideg-40
Babycare
90
7
84
2.15
1600
*
•
Kézi mosás
30
1
41
0.15
600
Gyapjú
40
1.5
56
0.27
600
Vegyes 40 (Mix 40)
40
3
50
0.73
800
•
•
•
•
•
•
•
Hideg-40
Szintetikus
60
3
50
0.95
800
•
•
•
•
•
•
•
Hideg-60
Szintetikus
40
3
50
0.73
800
•
•
•
•
•
•
•
Hideg-60
•
•
30-90
Hideg-30
•
•
Hideg-40
• : Választható
* : Automatikus kiválasztás, nincs megszakítás.
** : Energia címke program (EN 60456 Ed.3)
*** : Ha a gép maximális centrifugázási sebessége alacsonyabb, mint ez az érték, akkor csak a maximális centrifugázási sebességet lehet
kiválasztani.
- : Tekintse meg a program leírását a maximális ruhamennyiséget illetően.
** “A Pamut eco 40°C és a Pamut eco 60°C standard programok.” Ezen a programokat ‘40°C-os standard pamut programnak'
és ‘60°C-os standard pamut programnak’ is nevezik, melyeket a panelen található szimbólumok jelölnek.
C
C
C
12 / 20 HU
A táblázatban szereplő segédfunkciók modellenként eltérőek lehetnek.
A vízfogyasztás és az energiafogyasztás a víznyomás, vízkeménység és hőmérséklet, környezeti hőmérséklet, szennyes típusa
és mennyisége, kiválasztott kiegészítő funkciók és a tápfeszültség változásának függvényében változhat.
A program mosási ideje megjelenik a gép kijelzőjén. Előfordulhat, hogy a tényleges mosási idő némiképp eltér a kijelzőn látható
értéktől.
Mosógép / Használati útmutató
4.10 Segédfunkció választás
A program megkezdése előtt válassza ki a kívánt
segédfunkciót. Ezen felül a segédfunkciókat úgy is
kiválaszthatja/törölheti, hogy közben a gépet nem
kell leállítani. Ehhez az szükséges, hogy a gép még a
segédfunkció előtti fázisban legyen.
Amennyiben a segédfunkció nem választható ki vagy
szakítható meg, abban az esetben a megfelelő kiegészítő
funkció lámpája 3-szor felvillan.
C
C
C
Egyes funkciók nem használhatók egyszerre. Ha
második segédfunkcióként olyat választ ki a gép
elindítása előtt, mely összeférhetetlen az elsővel,
akkor az első segédfunkció törlődik, és csak a
második fog életbe lépni. Ha például először
kiválasztja az Előmosás funkciót, majd ezután a
Gyorsmosás funkciót, akkor az Előmosás funkció
törlődik, és csak a Gyorsmosás funkció marad
aktív.
Olyan segédfunkciót nem lehet kiválasztani, mely
összeférhetetlen a főprogrammal. (Lásd: "Program
és fogyasztási táblázat")
A Segédfunkció gombok modellenként eltérőek
lehetnek.
• Előmosás
Előmosás csak erősen szennyezett anyagok esetén ajánlott.
Előmosás nélkül energiát, vizet, mosószert és időt spórolhat.
C
Fátylak és függönyök esetében mosószer nélküli
előmosás javasolt.
• Gyors mosás
Ezt a funkciót a pamut és a szintetikus programokhoz lehet
használni. Enyhén szennyezett ruhák esetében csökken a
mosási idő és az öblítések száma.
C
Amikor kiválasztja ezt a funkciót, a gépet a
program táblázatban meghatározott maximális
mennyiségű szennyes felével töltse meg.
• Öblítés plusz
A funkció lehetővé teszi a gép számára, hogy a főmosáshoz
tartozó öblítésen kívül egy másik öblítést is végrehajtson.
Ennek következtében az érzékeny bőrű személyek
(csecsemők, allergiás személyek stb.) számára minimálisra
csökkenthető a ruhákon maradó mosószer mennyisége.
• Gyűrődésgátlás
Ezzel a funkcióval a ruhák kevésbé gyűrődnek mosás
közben. A dob mosáskor és centrifugázáskor is lassabban
forog. A mosásra továbbá magasabb vízállás mellett kerül
sor.
• Öblítés tartás
Ha a program végeztével nem veszi ki a ruhákat, akkor
választhatja az öblítés tartása funkciót annak érdekében,
hogy a ruhák ne gyűrődjenek meg, mikor nincs víz a gépben.
Amennyiben a folyamat után centrifugázás nélkül kívánja
leereszteni a vizet, nyomja meg a Start/Szünet gombot. A
program ezután folytatódik, és befejezi a víz leeresztését.
Ha a vízben tartott szennyest szeretné kicentrifugázni, akkor
állítsa be a centrifugázás sebességét, majd nyomja meg a
Start/Szünet gombot.
13 / 20 HU
A program ekkor továbbmegy. A vizet a gép kiereszti, a
ruhákat kicentrifugázza, és a program végig lemegy.
• Állatszőr eltávolítása
Ezzel a funkcióval hatékonyan eltávolíthatók a ruhákra tapadt
állatszőrök.
A funkció részét képezi az Előmosás és az Extra öblítés
program. A mosás során így 30%-kal több víz kerül
felhasználásra, ami elősegíti a szőrszálak eltávolítását.
A
FIGYELMEZTETÉS: Állatokat ne tegyen a
mosógépbe.
Késleltetett indítás
A Késleltetett indítás funkcióval a program elindítása
eltolható akár 19 órával is. A késleltetett indítás 1 órás
pontossággal állítható be.
C
Késleltetés esetén ne használjon folyékony
mosószert! Fennáll a ruhák elszíneződésének
veszélye.
Nyissa ki a gép ajtaját, tegye be a szennyest, adjon hozzá
mosószert stb. Válassza ki a főprogramot, a hőmérsékletet,
a centrifugázási sebességet és – ha kívánja – a
segédfunkciókat. A Késleltetett indítás gomb segítségével
állítsa be a kívánt időt. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
A késleltetési idő megjelenik a kijelzőn. A késleltetett indítás
kezdetét veszi. A késleltetett indítás ideje melett a “_”
szimbólum föl-le mozog.
C
Az indításig hátralévő idő alatt további ruhák
adhatóak a már gépben lévőkhöz.
A visszaszámlálás lejárta után a kiválasztott program ideje
jelenik meg a kijelzőn. A “_” szimbólum ekkor eltűnik, és a
kiválasztott program elindul.
A késleltetési idő módosítása
Ha a visszaszámlálás közben módosítani szeretné az
indításig hátralévő időt:
Nyomja meg a Start gombot. A gomb megnyomására az
idő 1 órával nő. Ha a késleltetési időt csökkenteni szeretné,
akkor nyomja meg a Késleltetett indítás gombot annyiszor,
hogy a kívánt idő legyen látható a kijelzőn.
A Késleltetett indítás funkció törlése
Amennyiben a késleltetést törölni szeretné, és azonnal el
szeretné indítani a gépet:
Állítsa a késleltetett indítás időtartamát nullára, vagy forgassa
el a programválasztó gombot. Így a Késleltetett indítás
funkció törlődik. A Befejezés/Megszakítás lámpa elkezd
folyamatosan villogni. Ekkor válassza ki azt a programot,
amit el kíván indítani. A program elindításához nyomja meg a
Start/Szünet gombot.
Mosógép / Használati útmutató
4.11 A program elindítása
A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.
A program indulását jelző programjelző lámpa felkapcsol.
C
Amennyiben a programválasztási folyamat során
nem választ ki programot, vagy 1 percig nem
nyom meg gombot a gép Szünet üzemmódra vált,
és a hőmérséklet, a centrifugázási sebesség és
az ajtó világításának szintje csökken. A többi fény
és jelzőlámpa lekapcsol. Ha a Programválasztó
gombot elforgatja, vagy ha bármelyik gombot
megnyomja, akkor a fények és a jelzőlámpák
ismét bekapcsolnak.
4.12 Gyerekzár
Annak érdekében, hogy a gyermekek ne tudjanak babrálni
a géppel, használja a gyerekzárat. Ezzel elkerülhető, hogy a
gyermekek módosításokat végezzenek egy adott programon.
C
Ha a programválasztó gombot elforgatja, miközben
a gyerekzár aktív, akkor a "Con" üzenet jelenik
meg a kijelzőn. A gyerekzár nem engedi, hogy
módosítsa a programot, a hőmérsékletet, a
centrifugálási sebességet és a segédfunkciókat.
C
Amennyiben a gyerekzár aktiválva van és
elforgatja a Programválasztó gombot, a korábban
kiválasztott program fog folytatódni.
A gyerekzár aktiválása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az 1. és a 2.
Segédfunkció gombokat. Az 1. és a 2. Segédfunkció gombok
a 3 másodpercig tartó lenyomva tartás közben villognak, és
a kijelzőn megjelenik a "C03", "C02" vagy "C01" üzenet.
Ezután a "Con" üzenet jelenik meg a kijelzőn, ezzel jelezve,
hogy a gyerekzár aktiválódott. Ha a gyerekzár aktív, és
közben megnyomja bármelyik gombot, vagy elforgatja a
programválasztó gombot, akkor ugyanez az üzenet jelenik
meg a kijelzőn. Az 1. és 2. segédfunkció gombok (melyekkel
a gyerekzár kikapcsolható) lámpái 3-szor felvillannak.
A gyerekzár kikapcsolása:
Valamely program működése közben nyomja meg és
tartsa lenyomva 3 másodpercig az 1. és a 2. Segédfunkció
gombokat. Az 1. és a 2. Segédfunkció gombok a 3
másodpercig tartó lenyomva tartás közben villognak, és
a kijelzőn megjelenik a "C03", "C02" vagy "C01" üzenet.
Ezután a "COFF" üzenet jelenik meg a kijelzőn, ezzel jelezve,
hogy a gyerekzár kikapcsolt.
C
A fent leírt módszerek felül a Gyerekzárat úgy is
kikapcsolhatja, ha Programválasztó gombot Be / Ki
állásra állítja, amikor nem működik egyik program
sem és egy másik programot választ ki.
C
A gyerekzár áramkimaradás esetén, illetve a gép
kihúzása esetén nem kapcsol ki magától.
4.13 A program folyamata
A folyamatban lévő program folyamata a Folyamatjelzőn
keresztül következő nyomon. Minden program kezdetekor
a megfelelő programjelző-lámpa kigyullad, a befejezett
program lámpája pedig kialszik.
A segédfunkciókat, a sebességet és a hőmérsékletet
a program futása közben, annak megállítása nélkül is
beállíthatja. Az elvégzendő módosítást a futó program
lépés után kell elvégeznie. Amennyiben a módosítás nem
kompatibilis a programmal, a megfelelő lámpa 3 alkalommal
felvillan.
C
Amennyiben a mosógép nem lép át a
centrifugázás lépésre, elképzelhető, hogy Öblítés
Tartás funkció aktiválva van, vagy automatikus
egyenetlen szennyeselrendeződés érzékelő
rendszer azt érzékelte, hogy a ruhák egyenetlenül
vannak elrendezve a gépben.
4.14 Ajtózár
A betöltő ajtó egy olyan zárrendszerrel rendelkezik, mely
nem megfelelő vízszint esetén megakadályozza az ajtó
kinyitását.
Amennyiben a gépet Szünet módra állítja, a betöltőajtó
lámpája villogni kezd. A gép folyamatosan ellenőrzi a
belsejében található vízszintet. Amennyiben a víz szintje
megfelelő, a Betöltőajtó lámpája 1-2 percig folyamatosan
világít és a betöltőajtó kinyitható.
Amennyiben a víz szintje nem megfelelő, a Betöltőajtó
lámpája lekapcsol és a betöltőajtó nem nyitható ki.
Amennyiben mindenképp ki szeretné nyitni a betöltőajtót,
miközben a Betöltőajtó lámpája le van kapcsolva, törölnie kell
az aktuális programot; lásd "Program törlése" című fejezetet.
4.15 A kiválasztott program módosítása
a program elindulását követően
A gép szünet üzemmódba állítása
A program futtatása közben a gép szüneteltetéséhez a
"Start/szünet" gombot kell megnyomnia. Az aktuális lépés
lámpája villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a gép szünet
üzemmódra lett állítva.
Ezen felül, amikor az ajtó nyithatóvá válik, az aktuális
program lámpáján kívül a Betöltőajtó lámpája is
folyamatosan világítani fog.
A kiegészítő funkciók sebesség és hőmérséklet
beállításainak módosítása
Az elért programlépéstől függően, törölheti vagy aktiválhatja
a segédfunkciókat; lásd "Segédfunkciók kiválasztása" című
fejezetet.
Előfordulhat, hogy a sebesség és a hőmérséklet
beállításain is módosítani kell; lásd "Centrifugázási
sebesség kiválasztása" és "Hőmérséklet kiválasztása" című
fejezeteket.
C
Amennyiben a módosítás nem engedélyezett, a
megfelelő lámpa háromszor felvillan.
A ruhák betöltése és kivétele
Ha a gépet szünetelési üzemmódba kívánja helyezni,
akkor nyomja meg a Start/Szünet gombot. Miközben a gép
szüneteltetés üzemmódban van a megfelelő lépés lámpája
villogni fog. Várjon, amíg a Betöltőajtó kinyithatóvá válik.
Nyissa ki a Betöltőajtót és tegye be vagy vegyi ki a ruhákat.
Csukja be a betöltőajtót. Amennyiben szükséges állítsa
14 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
be a segédfunkciókat, a hőmérsékletet és a centrifugálási
sebességet. A program elindításához nyomja meg a Start/
Szünet gombot.
4.16 Program megszakítása
A program megszakításához forgassa el a Programválasztó
gombot és válasszon ki egy másik programot. Az előző
program ekkor törlődik. A Befejezés / Törlés lámpa
folyamatosan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a program
törölve lett.
A szivattyú funkció 1-2 percre bekapcsol, függetlenül a
program aktuális állásától, és hogy a mosógépben van-e
víz vagy nincs. Ezután a gép készen áll az új program
elindítására.
C
C
Amennyiben a víz és az öblítő keveréke a normálisnál
nagyobb mértékben kezd összegyűlni a lágyító
tartórekeszében, akkor a szifont ki kell tisztítani.
2.Mossa ki a mosószertartó fiókot majd a szívócsövet
bő, langyos vízzel a kádban. Tisztítás közben viseljen
védőkesztyűt vagy használjon megfelelő kefét, hogy védje
a kezét a visszamaradt mosószer-maradványoktól.
3.A tisztítás után tegye vissza a fiókot a helyére, ügyelve rá,
hogy az megfelelően a helyén legyen.
Ha a mosószeres fiók az alábbi ábrán jelzett fiók:
A megállított program adott lépésétől függően
előfordulhat, hogy az új programhoz újra fel kell
töltenie a gépet mosószerrel és öblítővel.
4.17 Program vége
Ha a program lejár, az “End” felirat megjelenik a kijelzőn.
Várja meg, míg az ajtó világítása folyamatosan elkezd
világítani. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a mosógép
kikapcsolásához. Vegye ki a ruhákat, és csukja be a
mosógép ajtaját. A gép készen áll a következő mosási
menetre.
4.18 A készülék “Készenléti
üzemmóddal” van ellátva
Amennyiben nem indít el egyetlen programot sem, vagy
úgy várakozik, hogy a gép nem végez semmilyen műveletet,
és a gép az On/Off gomb segítségével be van kapcsolva,
továbbá a kiválasztási lépésnél tart, vagy kb. 2 percig nem
végez további műveletet a program befejezése után, akkor
a gép automatikusan átkapcsol az energiatakarékos módra.
A jelzőlámpák fényereje lecsökken. Amennyiben a termék
a program időtartamát kijelző kijelzővel is rendelkezik, ez
teljesen kikapcsol. A programválasztó gomb elforgatása
vagy bármely gomb megnyomása esetén a lámpák és a
kijelző visszakapcsolnak. Az energiatakarékos üzemmódból
történő kilépéskor kiválasztott dolgok megváltozhatnak.
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy a kiválasztások
megfelelőek-e. Ha szükséges, végezze el a beállítását. Ez
nem hiba.
5 Karbantartás és tisztítás
A termék élettartama meghosszabbítható, a gyakran
előforduló problémák pedig elkerülhetők, ha a gépet
rendszeresen tisztítja.
5.1 A mosószertartó tisztítása
Tisztítsa meg rendszeresen a mosószertartót (4-5
menetenként) annak érdekében, hogy ne rakódjon le benne
a mosópor.
C
Az eltávolításhoz emelje fel a szifon hátsó részét
az ábrán látható módon. A fenti tisztítási műveletek
elvégzése után helyezze vissza a szifont a helyére és
tolja lefelé az elülső részét, hogy a záró fül megfelelően
rögzüljön.
5.2 Tisztítsa meg a betöltőajtót és a dobot.
Az idő múlásával öblítőszer, mosószer és kosz gyűlhet össze,
mely kellemetlen szagokat és elégtelen mosási teljesítményt
eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében használja
a Dobtisztítás programot. Amennyiben a gép nem
rendelkezik Dobtisztító programmal, használja a Pamut-90
programot és válassza ki hozzá az Extra víz vagy Extra
öblítés kiegészítő funkciók valamelyikét. Ennek aA program
megkezdése előtt helyezzen max. 100g vízkőmentesítő port
a fő mosószeradagolóba (II. számú 2). Amennyiben tablettás
vízkőmentesítőt használt, csak egy tablettát helyezzen a
következő számú rekeszbe: 2. A program végeztével egy
száraz ruha segítségével törölje szárazra a rekeszt.
C
C
Kéthavonta ismételje meg a Dobtisztítás programot.
Kizárólag mosógépekhez használható vízkőmentesítőt
használjon.
A mosások után ellenőrizze, hogy nem maradt-e idegen
anyag a dobban.
1.Az öblítőtartó rekesz szifonját nyomja meg a ponttal jelölt
részen, majd húzza maga felé, amíg az egység ki nem jön
a gépből.
15 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
Amennyiben a lenti képen látható lyukak eltömődnek, egy
fogpiszkáló segítségével tisztítsa ki őket.
C
Az idegen anyagok a dob rozsdásodását okozhatják.
Rozsdamentes acél tisztításához való anyaggal tisztítsa
meg a dob felületén lévő foltokat. Soha ne használjon
fém dörzsit vagy kefét.
A
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon szivacsot
vagy súrolószert. Ezek kárt tehetnek a festett és a
műanyag felületekben.
5.3 A gép és a vezérlőpanel tisztítása
Szükség esetén szappanos vízzel vagy nem korrozív, gyenge
gél mosogatószerrel mossa le a gép külsejét, majd egy
száraz, puha ruhával törölgesse át.
A vezérlőpanel tisztításához kizárólag puha, száraz ruhát
használjon.
A piszkos szűrő megtisztításához és a víz leszivattyúzásához:
1.Húzza ki a gépet az áramtalanításhoz.
A
FIGYELMEZTETÉS: A gépben a víz hőmérséklete
akár a 90ºC-ot is elérheti. Az égési sérülések
kockázatának elkerülése érdekében a szűrőt csak
azután szabad megtisztítani, hogy a gépben lévő víz
lehűlt.
2.Nyissa ki a szűrőt.
Amennyiben két részből áll, akkor nyomja le a szűrősapka
fülét, majd húzza ki azt maga felé.
5.4 A vízbeeresztő szűrő tisztítása
Az egyes vízbeömlő szelepek végein (a gép hátulsó
részén) és az egyes bemeneti víztömlők végén (ahol azok
a csaphoz vannak kapcsolva) szűrők találhatóak. Ezek a
szűrők megakadályozzák, hogy idegen anyagok és piszok
kerülhessen a vízbe, és azon keresztül a gépbe. A piszkos
szűrőket meg kell tisztítani.
1.Zárja le a csapokat!
2.Távolítsa el a vízbeeresztő csövek anyáit, hogy hozzáférjen
a vízbeeresztő szelepek szűrőihez. Tisztítsa meg őket
egy erre alkalmas kefével. Amennyiben a szűrők nagyon
piszkosak lennének, vegye ki azokat harapófogóval, és így
tisztítsa meg őket.
3.Vegye ki a bemeneti víztömlők lapos végén található
szűrőket a tömítésekkel együtt, majd alaposan tisztítsa
meg őket folyóvízben.
4.A tömítéseket és a szűrőket óvatosan illessze vissza a
helyére, majd kézzel húzza meg a tömlőanyákat.
Ha egy részből áll, húzza meg a sapka két oldalát felül annak
kinyitásához.
C
A szűrő fedelének eltávolításához a szűrőfedélen
található nyíláson keresztül egy vékony műanyaghegyű
szerszámmal óvatosan nyomja azt lefelé. Fémhegyű
szerszámokat ne használjon a fedél eltávolításához!
3.Egyes gépek el vannak látva vészleeresztő tömlővel, míg
mások nincsenek. Eressze le a vizet az alábbiak szerint
eljárva.
Ha a gép el van látva vészleeresztő tömlővel:
5.5 Az esetlegesen ottmaradt víz
leszivattyúzása és a szivattyú tisztítása
A gép szűrőrendszere megakadályozza, hogy a mosóvíz
leeresztése közben gombok, pénzérmék, szövetfoszlányok
és más szilárd anyagok eltömítsék a szivattyú propellerét. Ily
módon a víz akadály nélkül távozhat, és a szivattyú tovább
marad működőképes.
Amennyiben a gép nem szivattyúzná le a vizet, akkor a
szivattyú szűrője eltömítődhetett. A szűrőt háromhavonta,
vagy akkor kell megtisztítani, ha az eltömítődik. A szivattyú
szűrőjének kitisztításához a vizet előbb le kell szivattyúzni.
Ezenkívül a gép szállítása előtt (pl. költözéskor), valamint
fagypont alatti hőmérséklet esetén is teljesen le kell
ereszteni a vizet.
A
a. Húzza ki a helyéről a vészleeresztő tömlőt.
b. Helyezze a tömlő végét egy nagy edénybe. Eressze le a
vizet az edénybe úgy, hogy kihúzza a tömlő végén lévő
dugót. Ha az edény megtelt, zárja el a tömlőt a dugó
visszahelyezésével. Az edény kiürítése után ismételje
meg a fenti műveletet annyiszor, hogy a gépből teljesen
kifogyjon a víz.
c. Ha végzett a víz leeresztésével, zárja el a tömlőt ismét,
majd tegye azt vissza a helyére.
d. Fordítsa el a szivattyúszűrőt annak kivételéhez.
FIGYELMEZTETÉS: A szivattyú szűrőjén fennakadt
idegen anyagok kárt tehetnek a gépben, vagy zajossá
tehetik a gép működését.
16 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
Ha a gép nincs ellátva vészleeresztő tömlővel:
a. Helyezzen egy nagyobb edényt a szűrő elé, amely képes
felfogni a szűrőből kiömlő vizet.
b. Lazítson a szivattyú szűrőjén (az óramutató járásával
ellenkező irányban), amíg a víz el nem kezd kiömleni
belőle. Irányítsa a kiömlő vizet a szűrő elé helyezett
edénybe. Egy rongy segítségével felitathatja az
esetlegesen kiömlött vizet.
c. Ha a gépből a víz teljesen kiürült, vegye ki a szűrőt annak
elforgatásával.
4.Tisztítsa ki a maradványokat és az esetleges
szövetszálakat a szűrőből.
5.Helyezze be a szűrőt.
6.Ha a szűrősapka két részből áll, akkor a szűrősapkát a fül
lenyomásával zárja le. Ha egy részből áll, akkor helyezze
a füleket a helyükre, alul, majd nyomja meg a felső
részüket.
17 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
6 Műszaki adatok
Modellek
WMB 71231 PTM
Maximális száraz ruha kapacitás (kg)
7
Magasság (cm)
84
Szélesség (cm)
60
Mélység (cm)
50
Nettó súly (±4 kg)
64
Elektromos bemenet (V/Hz)
Teljes áram (A)
230 V / 50Hz
10
Teljes teljesítmény
2200
Centrifugálási sebesség (max. ford./perc)
1200
Készenléti üzemmód teljesítény (W)
1.00
Kikapcsolt üzemmód teljesítény (W)
0.25
C
C
C
A változtatás jogát fenntartjuk!
A jelen használati útmutatóban található ábrák csupán illusztrációk, így előfordulhat, hogy azok nem egyeznek teljesen az adott
termékkel.
A gép címkéin vagy a dokumentumokon feltűntetett értékek laboratóriumi körülmények között kerültek meghatározásra, a
vonatkozó szabványok szem előtt tartása mellett. A működési körülményektől függően az értékek eltérőek lehetnek.
18 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
7Hibaelhárítás
A program nem indítható vagy választható ki.
• Elképzelhető, hogy a gép önvédelmi módra kapcsolta magát valamely közmű probléma miatt (például feszültség,
víznyomás stb. következtében). >>>A program megszakításához forgassa el a Programválasztó gombot és válasszon ki egy
másik programot. Az előző program ekkor törlődik. (Lásd: "Program megszakítása")
Víz van a gépben.
• A minőség-ellenőrzési folyamatot követően víz maradt a gépben. >>> Ez nem hiba; a víz nem tesz kárt a gépben.
A gép rázkódik vagy zajos.
• Lehet, hogy a gép nem áll stabilan. >>> Állítsa be a gép lábát úgy, hogy az vízszintesen álljon.
• Lehet, hogy egy kemény tárgy került a szivattyú szűrőjébe. >>> Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.
• A szállításnál használatos biztonsági csavarok nincsenek eltávolítva. >>> Távolítsa el a szállításnál használt biztonsági
csavarokat.
• Lehet, hogy túl kevés ruha van a gépben. >>> Helyezzen több ruhát a gépbe.
• Lehet, hogy túl sok ruha van a gépben. >>> Vegyen ki a gépből pár ruhadarabot, vagy rendezze el a ruhákat egyenletesen.
• Lehet, hogy a gép nekinyomódik egy merev tárgynak. >>> Ügyeljen rá, hogy a gép ne nyomódjon neki semminek.
A gép röviddel a program kezdete után megállt.
• Lehet, hogy a gép az alacsony feszültség miatt állt meg ideiglenesen. >>> A feszültség normális szintre való visszaállását
követően a gép ismét működni fog.
A program időzítője nem számol vissza. (Kijelzővel ellátott modelleknél)
• Vízfelszíváskor az időzítő leállhat. >>> Az időzítő addig nem kezd el visszaszámolni, amíg a gép fel nem szívta a szükséges
mennyiségű vizet. A gép egészen addig vár, amíg elegendő mennyiségű víz kerül bele, hogy ezzel elkerülhető legyen a rossz mosási
eredmény. Az időzítő ezután folytatja csak a visszaszámlálást.
• Melegedéskor az időzítő leállhat. >>> Az időzítő addig nem számol vissza, amíg a gép el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
• Centrifugázáskor az időzítő leállhat. >>> Ha a dobban egyenetlenül van elrendezve a szennyes, akkor bekapcsolhat az
automatikus egyenetlen szennyeselrendeződés érzékelő rendszer.
• Ha a ruhák nincsenek arányosan elosztva a gépben, a gép és annak környezete védelme érdekében a centrifugálás nem
indul el. Ilyenkor a szennyest át kell rendezni, majd el kell indítani a centrifugázást.
Habzik a mosószertartó.
• Túl sok mosószert tett a fiókba. >>> Tegyen 1 evőkanál öblítőt fél liter vízbe, és öntse ezt a mosószertartó fő mosórészébe.
• Tegye be a programnak és a ruha mennyiségének megfelelő mennyiségű mosóport (Lásd: “Program és fogyasztási
táblázat”). Kiegészítő vegyszerek (pl. folteltávolítók, fehérítők stb.) esetén kevesebb mosóport kell betenni.
A program lejárta után a ruha nedves marad
• Lehet, hogy túl sok mosóport tett a gépbe, ami fokozott mértékű habzáshoz vezetett, és így az automatikus habelnyelő
rendszer bekapcsolt. >>> Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.
• Ha a ruhák nincsenek arányosan elosztva a gépben, a gép és annak környezete védelme érdekében a centrifugálás nem
indul el. Ilyenkor a szennyest át kell rendezni, majd el kell indítani a centrifugázást.
A
FIGYELMEZTETÉS: Ha az itt közöltek segítségével sem tudja elhárítani a problémát, akkor forduljon a viszonteladóhoz vagy a
hivatalos márkaszervizhez. Sose próbálja saját maga megjavítani a készüléket!
19 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
20 / 20 HU
Mosógép / Használati útmutató
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising