Brother | DB2-B797 | Danh sách thiết bị

DANH SÁCH MMTB XÍ NGHIỆP MAY AN NHƠN
STT
TÊN MÁY
MODEL
SỐ LƯỢNG
1
Máy 1 kim
BROTHER ; JUKI
258
2
Máy 1 kim cắt chỉ tự động(điện tử)
JUKI; BROTHER ; PFAFF
353
3
Máy 1 kim xén các loại
JUKI
9
4
Máy 1 kim may dúm
BROTHER DB2-B797
2
5
Máy 2 kim ổ ngữa (di động & cố định)
BROTHER & JUKI
36
6
Máy may lai +ống (máy cào)
SUNSTAR KM-380
1
7
Máy 1 kim may dây kéo
BROTHER DB2-B737
4
8
Máy 2 kim móc xích
JUKI MH-380 ; YAMATO VF2402-064
6
9
Máy cuốn ống , sườn 2 kim móc xích
JUKI MS-1190
8
10
Máy may lưng Kansai
DFB-1412P,DFB-1404P
17
11
Máy đính bọ BROTHER,PFAFF điện tử
BROTHER LK3-B430D
13
12
Máy đính bọ cơ khí
JUKI LK-1850 , BROTHER LK3-B430
10
13
Máy khuy thẳng
BROTHER & JUKI LBH-781
11
14
Máy khuy mắt phụng
REECE-101,REECE-104
2
15
Máy đính nút 1 chỉ
JUKI 372,373,377
8
16
Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ
PEGASUS , MAUSER , JUKI
2
17
Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
JUKI,PEGASUS
13
18
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
SIRUBA ,YAMATO, PEGASUS
217
19
Máy đánh bông 3 kim 5 chỉ
PEGASUS,SIRUBA,YAMATO
124
20
Máy đánh bông 3 kim 5 chỉ có trợ lực
SIRUBA , YAMATO
12
21
Máy đánh bông 4 kim 6 chỉ
YAMATO FD62G-01MR
2
22
Máy dập nút đồng cơ khí
TSSM,NGAISHING,WINDERKING,TAKING
9
23
Nồi hơi đốt than đá
TD-1000ND
1
24
Bàn hút chân không+Bàn ủi hơi
NAOMOTO,WHIRLY,CHINGHORNG
31
25
Máy ép nhản
HASHIMA , OSHIMA
5
26
Máy ép keo
HASHIMA , SUMMIT
2
27
Máy cắt đầu bàn
SULEE -360, CHENGFENG, EASTMAN
8
28
Máy cắt cố định
CKS,BK-700
2
29
Máy cắt tay 5"
KM-KS-AUV 5"
1
30
Máy cắt tay 8"
EASTMAN , KM -KS AUV 8"
3
31
Máy cắt tay 10"
EASTMAN , KM-KS AUV 10"
15
32
Máy mổ túi tự động
JUKI ,EAGLE
2
33
Máy dò kim băng chuyền
HASHIMA,NISSIN ND-398
2
34
Máy dò kim tay
HASHIMA
4
35
Máy lập trình
BROTHER BAS-311,BAS326 , SUNSTAR 1306,1507
4
36
Máy xiết đai
MINJIA-TH,TAIPACK
2
37
Máy kiểm tra vải VN
UZU
2
38
Máy hút chỉ JACKET Việt Nam
KOKIMA
2
39
Máy khoan Mica-K5
RACING
1
40
Máy nén khí 3HP,5HP
HITACHI, FUSHENG
8
41
Máy cắt băng gai
TBC-50R
1
Total
1213
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising