dreambox - Dream Multimedia
dreambox
DM500 HD
Kullanım Kılavuzu
Ücretsiz ve şifrelenmiş Dijital Video Yayını (DVB) için Dijital set top box.
HDTV
Eternet-PortU
DVB-S2 Tuner
Akıllı Kart Okuyucu
Linux OS
İçindekiler
1. Recevier’ın ilk kez çalıştırılmasından önce............................................................................................................... 4
1.1 Güvenlik Talimatları ................................................................................................................................................ 4
1.2 Paketin içindekiler .................................................................................................................................................... 6
1.3 Görünüşler................................................................................................................................................................. 7
1.3.1 Ön Panelin Açıklaması .......................................................................................................................................... 8
2. Kurulum................................................................................................................................................................ 13
2.1 Cihazın açılması ...................................................................................................................................................... 13
3. Başlatma Sihirbazı ............................................................................................................................................... 14
3.1 Video çıkış seçimi .................................................................................................................................................... 14
3.2 Dil Seçimi ................................................................................................................................................................. 16
3.3 Tuner ayarı .............................................................................................................................................................. 17
3.4 Varsayılan servis listeleri/Servis taraması ............................................................................................................ 17
3.5 Ebeveyn Kontrolü ................................................................................................................................................... 17
3.6 Ağ.............................................................................................................................................................................. 18
4. Temel işletim.............................................................................................................................................................. 20
4.1 Dreambox’ınızın açılması ve kapatılması ............................................................................................................. 20
4.2 Servis Seçimi............................................................................................................................................................ 21
4.3 Servis listesini kullanarak kanalın değiştirilmesi................................................................................................. 21
4.4 Sesin kontrol edilmesi ............................................................................................................................................. 21
4.5 Müzik parçasının değiştirilmesi............................................................................................................................. 22
4.6 Alt Servisler ............................................................................................................................................................. 22
4.7 TV/RAdyo geçişi...................................................................................................................................................... 22
4.8 Teletekst ................................................................................................................................................................... 22
4.9 Alt Yazılar................................................................................................................................................................ 22
4.10 Bilgi Çubuğu.......................................................................................................................................................... 23
5.1 Tekli-EPG ................................................................................................................................................................ 24
5.2 Çoklu-EPG............................................................................................................................................................... 24
5.3 Grafik Çoklu-EPG .................................................................................................................................................. 25
6. Kanal listesinin düzenlenmesi .................................................................................................................................. 26
6.1 Bir buketin eklenmesi ............................................................................................................................................. 27
6.2 Sık kullanılanlara bir servis eklenmesi ................................................................................................................. 28
6.3 Bir bukete çoklu servislerin eklenmesi.................................................................................................................. 28
6.4 Sık kullanılanlardan bir servisin çıkarılması ....................................................................................................... 29
6.5 Bir servisin sık kullanılanlara taşınması............................................................................................................... 30
6.6 Sık kullanılanlara bir işaret ekleme ...................................................................................................................... 32
6.7 Ebeveyn kontrolü .................................................................................................................................................... 33
7. Harici eSATA Hard Disk ......................................................................................................................................... 36
7.1 Yönetim.................................................................................................................................................................... 36
7.1.1 Başlatma................................................................................................................................................................ 36
7.2 Kaydetme ................................................................................................................................................................. 37
7.2.1 Hızlı kaydetme...................................................................................................................................................... 37
7.2.2 Kaydetmenin durdurulması................................................................................................................................ 38
7.2.3 Zamanlayıcı ile Kayıt........................................................................................................................................... 38
7.2.4 Zaman kaydırma.................................................................................................................................................. 40
7.3 Bir kaydın izlenmesi ............................................................................................................................................... 40
7.4 Yer işaretinin ayarlanması (Yerişaretleri)............................................................................................................ 42
7.5 Bir kaydın silinmesi ................................................................................................................................................ 43
7.6 Film listesi seçenekleri ............................................................................................................................................ 43
8. Teleteks ...................................................................................................................................................................... 45
9. Uyku Zamanlayıcı ..................................................................................................................................................... 46
10. Ayar.......................................................................................................................................................................... 47
10.1 Dil ........................................................................................................................................................................... 47
10.2 Özelleştirme ........................................................................................................................................................... 48
10.3 Saat diliminin ayarlanması .................................................................................................................................. 49
2
10.4 A/V Ayarları .......................................................................................................................................................... 50
10.5 Ağ............................................................................................................................................................................ 52
10.6 Görünüm................................................................................................................................................................ 54
10.7 Fabrika ayarlarına dönme ................................................................................................................................... 54
11. Servis arama ............................................................................................................................................................ 55
11.1 DVB- S2 Tuner yapılandırması ........................................................................................................................... 55
11.1.1 Tek uydu – doğrudan bağlantı.......................................................................................................................... 55
11.1.2 Toneburst A/B ile iki uydu ................................................................................................................................ 56
11.1.3 DiSEqC A/B ile iki uydu.................................................................................................................................... 56
11.1.4 DiSEqC A/B/C/D ile dört uydu (DVB-S/DVB-S2) .......................................................................................... 57
11.1.5 USALS kullanarak Stab Konumlayıcı ............................................................................................................. 58
11.1.6 USALS olmadan Stab Konumlayıcı ................................................................................................................. 58
11.2 Otomatik tarama................................................................................................................................................... 59
11.3 Manuel tarama ...................................................................................................................................................... 60
12. Sistem bilgisi ............................................................................................................................................................ 61
12.1 Servis ...................................................................................................................................................................... 61
12.2 Hakkında (Donanım ve Yazılım) ......................................................................................................................... 61
13. Yeni yazılımın kurulumu........................................................................................................................................ 62
14. Sorun Giderme ........................................................................................................................................................ 65
15. TV-Modu ayarı........................................................................................................................................................ 65
15.1 Uzaktan kumandanın programlanması .............................................................................................................. 66
16. Teknik veri............................................................................................................................................................... 66
17. İrtibat & destek bilgisi............................................................................................................................................ 68
18. Copyright Notları.................................................................................................................................................... 69
18.1 GNU GENEL KAMU LİSANSI .......................................................................................................................... 70
19. Dreambox – Servis Slibi ......................................................................................................................................... 74
3
1. Recevier’ın ilk kez çalıştırılmasından önce
1.1 Güvenlik Talimatları
Dreambox’ı kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını tamamen ve dikkatli bir şekilde okuyun.
Dreambox’un yanlış kullanımı sonucunda meydana gelecek hasarladan Üreteci sorumlu değilidr.
• Yeterli havalandırma için Dreambox etrafından yeterli alan bırakın.
• Dreambox’ın üstünü örtmeyin ve diğer cihazlar ile arasında yeterli aralık bırakın. Cihazların havalandırma delikleri
cihazın içerisinden yeterli ısı transferine izin vermek için daima açık olmalıdır. Gerekiyorsa fan eklenebilir.
• Cihazın üzerine asla vazo veya sıvı ile dolu kaplar koymayın. Cihazı sıvı damlamasına ve sıçramasına maruz
bırakmayın.
• Açık alev kaynakları, örneğin yanan mumlar, cihazın üzerine yerleştirmeyin.
• Cihaz sadece ılımlı iklimde çalıştırılabilir.
• Kapağı çıkarmayın. Elektrik çaprması riski. Eğer cihazı açmak gerekli ise eğitimli bir profesyonel ile lütfen temasa
geçin.
• Yuvalara veya havalandırma açıklıklarına metal şeyler sokmayın.
• Sabit disk/DVD-Sürücü/tuner’ın kurulumunun sadece tecrübeli personel veya lokal satıcınız tarafından
yapılmasına izin verilir.
Kapatmak
• Dreambox’ın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektrik fişimi elektrik prizinden çıkarın.
• Gök gürültülü sağanak sırasında birim elektrik prizinden fiziksel olarak çıkarılmalıdır.
İlave güvenlik talimatları
• LNB’ye bağlamak (’den çıkarmak):
LNB’den gelen veya LNB’ye giden bir kabloyu bağlamadan veya çıkarmadan önce Dreambox’I kapatın.
• TV’ye bağlamak:
Dreambox’ınızı bir TV’ye bağlamadan veya TV’den çıkarmadan önce lütfen kapatın.
• Elektrik kablosunda veya fişinde herhangi bir hasar görürseniz hemen cihazı elektrik prizinden çıkarın.
• Cihaz neme maruz kaldığında hemen cihazı elektrik prizinden çıkarın.
• Cihazın dışında ciddi hasar görürseniz hemen cihazı elektrik prizinden çıkarın.
4
• Dreambox’ı doğrudan güneş ışığı, yıldırım veya yağmura maruz bırakmayın.
• Topraklama:
LNB kablosu topraklanmalıdır.
Topraklama sistemi SABS 061 gerekliliklerini karşılamalıdır.
• Temizleme:
Kapağı temizlemeden önce şebeke elektrik kablosunu çıkarın. Temizleme maddeleri olmadan yumuşak nemli bir
bez kullanın.
• Dreambox’ı sadece uygun prizlere bağlayın. Aşırı yüklerin meydana gelmesine izin vermeyin.
• Patlayabileceği için uzaktan kumnadanın pillerinin ısıya maruz bırakmayın.
Atma talimatları
Dreambox’ın ambalajı sadece yeniden kullanılabilir malzeme içerir. Eğer mümkünse ise lütfen geri dönüşümünü
sağlayın.
Ürün ve paketi üzerindeki bu sembol, bu ürünün diğer ev atıklarınız ile atılmaması
gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atık cihazınızı atık elektrik ve elektrik ekipmanın
geri dönüşümü için olan gösterilen toplama noktasına teslim etmek sizin
sorumluluğunuzdadır. Atık cihazın ayrı toplanması ve geri dönüşümü doğal
kaynakları koruyacak ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüşümünü
temin edecektir.
Geri dönüşüm için atık cihazınızın nereye atabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi
için yerel şehir ofisiniz, ev atığı atım servisi veya ürünü satın aldığınız dükkan ile lütfen temasa geçin.
Boş pillerin ve elektrikli cihaz atığının normal çöpe atılmaması gerektiğini lütfen unutmayın.
5
1.2 Paketin içindekiler
Lütfen paketin içindekilerin eksiksiz olduğunu kontrol edin.
Paket içinde şunlar mevcuttur:
2 Pil
(1,5V Mignon /AA / LR6)
Dreambox DM500 HD
Güç kaynağı
Uzaktan kumanda
Elektrik kablosu
Hızlı kılavuz
HDMI kablosu
6
1.3 Görünüşler
Önden Görünüş
Arkadan Görünüş
7
1.3.1 Ön Panelin Açıklaması
Akıllı kart okuyucu
Dreamcrypt akıllı kartınızı sarı çipli yüzeyi aşağı ve ileri bakacak şekilde iki Akıllı kart yuvasından birine
takın. Dreamcrypt, Dream-Multimedia firmasının bir tescilli markasıdır.
Standby-LED’leri
Biri kırmızı ve biri yeşil olan LED, Dreambox'ınızın bekleme durumunu gösterir.
Uzaktan kumnada sensörü
Uzaktan kumanda sensörü Dream Uzaktan Kumandanın enfraruj sinyallerini alır.
Standby-Butonu
Standby-Buotnu Dreambox'ınız açar ve kapatır.
1.3.2 Arka Panelin Açıklaması
LNB-Girişi (DVB-S2 Tuner)
LNB’den gelen kokasiyel kabloyu buraya bağlayın.
Servis portu
Mini-USB Servis portu işletim sistemini güncellemek ve bir PC olarak Dreambox'ınızı önceden programlamak için
kullanılacaktır.
TV Skart çıkışı
TV veya projektörünüzü bir Skart kablosu kullanarak Dreambox'ınıza bağlayın.
eSATA konektörü
Harici bir eSATA Hard diski bağlayabilirsiniz.
Dijital ses çıkışı (Toslink)
Dreambox'ınızı optik (Toslink) bir kablo ile HiFi-Amplifikaötr veya DSP’ye bağlayabilirsiniz. Seçilen kanalın Dolby
Digital sinyalleri iletebilmesi için bu portta AC3 sinyalleri de mevcuttur.
HDMI çıkışı
HDMI çıkışını TV’nizin HDMI girişine bağlamak için HDMI kablosu kullanın.
Güç Düğmesi
Güç düğmesi Dreambox'ınızın elektriğini kesmek için kullanılır.
Ağ arayüzü
10/100Mbit Eternet portu Dreambox'ınız ile HTTP, FTP, NFS, Telnet, SSH ve Samba aracılığıyla iletişim yapmak
için kullanılır. Bu port Dreambox'ınızın işletim sistemini güncellemek için de kullanılır. Dreambox'ınızı LAN’ınıza
bğalamk için lütfen normal bir ara bağlantı kablosu kulanın.
Modem portu
Modem portu analog bir telefon hattı kullanarak bir internet bağlantısı kurmak için kulanılabilir.
Güç kaynak konektörü
Dreambox'ınız ile gelen güç kaynağının güç kablosunu elektrik prizine takın. Güç kaynağınızı Dreambox'ınıza
bağlayın. Güç kaynağınızın elektrik fişini 110V/60Hz veya 230V/50Hz’yi tedarik eden bir priz dışında
hiçbirşeye bağlanmamalıdır.
8
İşletim hakkında önemli notlar
Dreambox’ın tüm fonksiyonları OSD-Menüsü (Ekran Üstü Gösterge) ile kontrol edilebilir. Bu Dreambox’ın
kullanımını kolaylaştıracaktır. Tüm seçenekler OSD-Menüsünde dört renkli dot veya ışınlarla (kırmızı, yeşil, sarı,
mavi) gösterilir ve Uzaktan Kumandadaki Option-Butonları ile
başlatılabilir.
Seçilen menüye bağlı olarak bu seçenkeler değişir.
9
Tüm menüler ve Servis listeleri EXIT-Butonu ile kapatılır.
Genel olarak menüler uzaktan kumandadaki
Gezinim – Butonları kullanılarak kontrol edilir.
Alt menüye girmek için OK-Butonuna basın.
Uzaktan kumanda butonlarının açıklanması
SHIFT / SETUPButonu
SHIFT/ SETUP-butonu TV’nin çalıştıırlması için uzaktan kumandanın önceden programlanmas amacıyla
kullanılır.
Bölüm 15’e bakın. TV-Mod ayarı.
Power-Butonu
Power-Butonu Dreambox’ınızı açar ve kapatır.
Bölüm 4.1’e bakın. Dreambox’ınızın açılması ve kapatılması.
DREAM-Mod-Butonu
The DREAM-Mode-Butonu uzaktan kumandanızı Dreambox kontrol moduna geçirir. Butona bir kez basınca kısa
bir şekilde yanacaktır.
TV-Mod-Butonu
TV-Mode-Butonu uzaktan kumandanızı önceden programlanmış TV’yi kontrol etmek için TV kontrol moduna
geçirir. Butona bir kez basınca kısa bir şekilde yanacaktır.
Bölüm 15’e bakın. TV-Mod ayarı.
10
Sayısal Tuştakımı
Sayısal Tuş Takımını kullanarak seçeneğe doğrudan erişmek için bir servis numarası girin. Servis numaraları
servis listesinin sol tarafında bulunur.
Sayısal Tuş Takımını ayrıca siz TV-Control-Modu’ndayken ve eğer teleteksiniz mevcutsa teleteks sayfa numarasını
girmek için de kullanılabilir. TV istasyonu teleteks bilgisini teslim etmelidir; aksi durumda bu özellik kullanılamaz.
Sol-OK-Butonu
Sağ-OK-Butonu
Arrow-Left (sol ok) ve Arrow-Right-Butonu (sağ ok) izlediğiniz son 20 kanal arasında geri ve ileri atlamanızı
sağlar. Eğer bir alt servis seçtiyseniz (bölüm 4.6’ya bakın) bu butonları sonraki alt servise geçiş için
kullanabilirsiniz. İlave olarak bu btuonlar metin girişi esnasında karakterleri silmek için kullanılabilir.
Sessiz Butonu
MUTE-Butonuna basma Sesi kısar. TV ekranında çarpılı hoparlör sembolü gözükecektir. Bu butona tekrar
basma veya Volume +/- Butonlarına basma sesi geri getirir. Mute-Butonu metin girişi esnasında bir karakteri
siler.
EXIT Butonu
EXIT-Butonuna basarak tüm menüler ve servis listelerinden çıkabilirsiniz.
Volume +/+ Butonları
Volume +/- Butonları ses düzeyini kontrol eder. + işaretine basma sesi artıracak ve – işaretine basma sesi
azaltacaktır.
Bouquet +/- Butonları
Bouquet +/- Butonlarına basarak buketler arasında geri ve ileri atlanır.
INFO-Butonu
Eğer ekranda OSD menüsü gözükmüyorsa ve TV veya RADIO-Modundaysanız INFO-Butonuna basarsanız eğer
mevcutsa seçilen kanalın EPG bilgisi ortaya çıkacaktır.
Gezinim Butonları
Genel olarak menüler uzaktan kumandadaki Navigation-Butonları kullanılarak kontrol edilir. Alt menülere
girmek için OK-Butonuna basmalısınız.
11
OK-Butonu
OK-Butonuna basarak menüde veya servis listesi geziniminde bir seçimi onaylayın.
Eğer ekranınızda OSD menüsü mevcut değilse OK-Butonuna bir kez basınca bilgi çubuğu gösterilir.
Menu Butonu
TV- veya RADIO-Modundaysanız bu butona basma OSD ana menüsünü getirecektir. OSD ana menüsnün şu
şeçenekleri mevcuttur:
Gezinim-Butonlarına yukarı ve aşağı
basarak istediğiniz seçeneğe
gidebilirsiniz.
Eğer servis listesindeyseniz MENUButonuna basarsanız servis menüsü
açılır. Gösterilen seçenekler seçmiş
olduğunuz servis listesine bağlı olarak
değişebilir.
AUDIO Butonu
AUDIO-Taste’e basarak istasyon tarafından sunulan farklı ses parçalarını seçebilirsiniz.
Options-Butonları/(PVR-Modu)
Tüm mevcut seçenekler dört renkli dot/blok (kırmızı, yeşil, sarı, mavi) tarafından gösterilir ve Options-Butonları ile
etkinleştirilebilirler.
Halihazırda bulunduğunuz menüye bağlı olarak seçenekler değişecek ve farklı şekilde adlandırılacaktır..
TV-Butonu
TV-Butonuna basmak TV-Modunu etkinlşetirir.
HELP-Butonu
Help-Butonuna basmak Help_modunu etkinlşetirir.
RADIO-Butonu
RADIO-Butonuna basma RADIO-Modunu etkinleştirir.
TEXT-Butonu
TEXT-Butonu Teletext’i etkinleştirir.
12
2. Kurulum
2.1 Cihazın açılması
• Doğru kutuplara dikkat ederek pileri uzaktan kumnadanın pil bölmesine yerleştirin.
• Dreambox’ı kullanmadan önce, lütfen güvenlik talimatlarını okuyun (1.1 Güvenlik talimatları bölümüne bakın).
• LNB veya koaksiyel kablolu anteni Dreambox’ınızdaki LNB’ye bağlayın.
1.3.2 arka panel açıklması bölümüne bakın.
• HDMI veya Skar kablosu kulnarak Dreambox'ınızı TV’nize bağlayın.
• Elektrik kablosunu Dreambox’a ve sonra 110V/60Hz or 230V/50Hz’lik bir elektrik prizine takın. Güç kaynağını
Dreambox'ınız ile bağlayın.
• Eğer anahtarla değiştirilebilen bir elektrik soketi kullanıyorsanız elektrik prizini kapatmadan önce Dreambox
cihazını deep standby moduna getirin.4.1 Dreambox’ınızın açılması ve kapatılması bölümüne bakın.
• Eğer Dreambox’ınızı ilk kez açıyorsanız kurulum sihirbazını göreceksiniz.
Kurulum sihirbazı ilk sefer kurulumunda size rehberlik edecektir. Ekrandaki talimatları takip edin. Bölüm 3’e bakın.
Başlatma Sihirbazı.
• Video formatı için fabrika ayarlarlarının CVBS (FBAS) olduğunu unutmayın.
13
3. Başlatma Sihirbazı
Başlatma sihirbazı Dreambox’ınızın temel kurulumunda size yardım eder.
3.1 Video çıkış seçimi
Dreambox’ınıza bağlandıktan ve cihazı açtıktan sonra size yaklaşık 10 saniye için farklı video çıkış modları
gösterilecektir. TV ekranınızda net bir resmi bir kez görünce bunu seçmek için OK-Butonuna basın. Seçilen dışında
başka bir çıkış tercih ederseniz Navigations-Butonları yukarı/aşağıyı ve seçmek OK-butonunu
kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki video çıkış seçeneklerinden seçebilirsiniz.
1. HDMI
Bir HDMI kablosu kullanan
2. Scart
Bir Scart kablosu kullanan
Yukarı ve aşağı Navigation-Butonları ile istediğiniz
seçeneği seçin. Etkinleştirmek için OK-Butonuna
basın.
Bir sonraki adıma geçilir.
Şimdi video modunu seçebilirsiniz.
Muhtemel seçenekler önceki adımda seçmiş olduğunuz
video çıkış moduna önemli ölçüde bağlııdr. Seçenekler
hakkında daha fazlabilgi için 10.4 A/V ayarları bölümüne
bakın.
Yukarı ve aşağı Navigation-Butonları ile istediğiniz
seçeneği seçin. Etkinleştirmek için OK-Butonuna
basın.
Bir sonraki adıma geçilir.
Nihai olarak bazı test ekranlarını kullanarak ekranı
ayarlayabilirsiniz.
Gezinim butonlarını yukarı ve aşağı kullanarak
istediğiniz seçeneği seçin. Etkinleştirmek için OKBuotnuna basın.
Video çıkışı şimdi yapılandırılabilir.
14
15
3.2 Dil Seçimi
İstediğiniz dili yukarı ve aşağı Navigation-Butonları ile
seçin. Etkinleştirmek için OK-Butonuna basın.
Başlatma sihirbazı sizi Dreambox’ınızın temel kurulumuna
götürür.
Sonraki adıma geçmek için uzaktan kumandanızdaki
OK-Botununa basın.
Size şimdi Dreambox’ınız için temel ayarları kurmak isteyip
istemediğiniz veya başlatma sihirbazından vazgeçmek isteyip
istemediğiniz sorulacaktır.
İstenilen seçeneği yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını
kullanarak seçin ve seçiminizi etkinleştirmek için OKButonuna basın.
Eğer “User wizard to setup basic features” (temel
özelikleri kurmak için kullanıcı sihirbazı) seçerseniz
tuner yapılandırması için olan menüye geçeceksiniz.
16
3.3 Tuner ayarı
Tuner ayarı hakkında detaylı bilgi 11.1 DVB-S2 Tuner yapılandırması bölümünde bulunabilir.
3.4 Varsayılan servis listeleri/Servis taraması
Önceki adımdaki tuner yapılandırmanıza bağlı olarak varsayılan servis listelerini kurmanız teklif edilebilir.
Aksi durumda sizden bir servis taraması gerçekleştirmeniz istenecektir.
Servis hakkında detaylı bilgi 11.2 Otomatik tarama bölümünde bulunabilir.
3.5 Ebeveyn Kontrolü
Bu özelik hakkında daha fazla bilgi için 6.7 Ebeveyn kontolü bölümüne bakın.
17
Pin kodunun girilmesi
Temel ayarın sonlandırılması
3.6 Ağ
Ağ sihirbazı Dreambox’ınızın ağ ayarı ile size yardım edecektir.
Yapılandırmayı başlatmak için uzaktan kumandadaki OKButonuna basın.
18
Yukarı/aşağı Navigation-Butonlarını kullnarak
istediğiniz ağı seçin ve seçmek için OK-Butonuna
basın.
Eğer Dreambox’ınızı bir internet router’a bağladıysanız
genelde standart ayar (DHCP kullan) çalışmalıdır. Bu
ayar için gereken DHCP-Sunucusu bir routerda çoğu
zaman varsayılan olarak etkinleştirilir. Daha fazla bilgi
için lütfen 10.5 Ağ bölümüne bakın.
Ağ cihazını etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki
OK-Butonuna basın.
Ağın etkinleştirilmesi
Nihai olarak ağ cihazını etkinleştirmek için OKButonuna basarak "evet" cevabı verin.
Aktivasyon süreci kısa bür sürede gerçekleşecektir.
Aktivasyon süreci bir kez tamamlandıktan sonra solda
resmedilen mesajı göreceksiniz.
19
Ağ sihirbazının sonlandırılması
Aktivasyon süreci bir kez başarılı olduktan sonra bu ekranı
göreceksiniz. Aksi durumda baştan birkez daha deneme şansını
bulacaksınız.
4. Temel işletim
4.1 Dreambox’ınızın açılması ve kapatılması
Dreambox’ınızı açmak ve kapatmak için Power-Butonunu kullanın.
Dreambox’ınızı Standby-Moduna getirmek için ya uzaktan kumandadaki Power-Butonuna veya doğrudan
Dreambox’ınıza basın.
Uzaktan kumandadaki Power-Botununu üç saniye için basılı tutma Dreambox’ınızı Deep-Standby-Moduna
getirecektir.
Dreambox’ınızı Deep-Standby-Moduna OSD ana menüsünü kullanarak da geçirebilirsiniz. OSD ana menüsünde
“Standby / Restart” Seçeneğini seçin ve bundan sonra “Deep Standby” seçeneğine gidin. OK-Butonuna basma
Dreambox’ınızı Deep-Standby-Moduna getirecektir. Şimdi tüm ayarlarınız kaydedilecektir ve sonra Dreambox’ınızı
Deep-Standby-Moduna girecektir (enerji tasarruf eder!).
20
Bu Standby (bekleme) / Restart (yeniden başlatma)
menüsüdür.
İstediğiniz seçeneğe gidin ve OK-Butonuna basarak
onaylayın.
Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma:
Serbestçe seçilen belli bir süreden sonra Dreambox’ınızı
Standby konumuna getirir. Daha fazla bilgi için bölüm
9’a bakın.
Bekleme:
Dreambox’ınızı Standby konumuna getirir.
Yeniden Başlatma:
Dreambox’ınız yeinden başlatılacaktır.
Deep Standby:
Dreambox’ınızı Deep-Standby-Moduna sokar.
4.2 Servis Seçimi
Dreambox’ınızın uzaktan kumandasındaki Left/Right-Butonlarına basmak sizi önceki veya sonraki servise
götürecektir. Sayısal – Tuş takımında 0’a basma en son izlenen servislerden ikisi arasında geri ve ileri atlamanıza
yardımcı olacaktır. Bu özellik reklam esnasında oldukça faydalıdır çünkü reklam sırasında başka bir kanalı izlemenizi
ve filminizin başlayıp başlamadığını hemen kontrol etmenizi sağlar.
Sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanarak son izlenmiş son 20 servise geçiş yapabilirsiniz.
4.3 Servis listesini kullanarak kanalın değiştirilmesi
Uzaktan kumandadaki Yukarı/Aşağı Butonlarına
basmak servis listesini etkinleştirir.
İstenilen servisi seçmek için yukarı/aşağı NavigationButonlarını kullanın ve seçilen servisi değiştirmek
için OK-Butonuna basın.
4.4 Sesin kontrol edilmesi
Volume +/- Butonları ses düzeyini kontrol eder. +
işaretine basmak sesi artıracak ve – işaretine basmak
sesi azaltacaktır.
MUTE-Butonuna basmak sesi kısar. Ekranda çarpılı
bir hoparlör işareti gözükecektir.
21
4.5 Müzik parçasının değiştirilmesi
TV veya Radyo Modunda AUDIO-Butonuna basmak seçilen servisin “Ses” menüsünü ortaya çıkaracaktır.
İstenilen müzik parçasına gitmek için yukarı ve aşağı
Navigation-Butonlarını kullanın. Seçmek için OKButonuna basın.
Bu menünün içeriği servisten servise fark edecektir.
AC3 downmix'i açıp kapatmak için kırmızı Options
butonuna basın
Daha fazla bilgi için 10.4 A/V ayarları bölümüne bakınız.
4.6 Alt Servisler
Eğer seçilem istasyon alt servisleri iletirse Bilgi çubuğunda yeşil dot gözükür.
TV veya Radyo modunda yeşil Options-Butonuna
basmak alt servis menüleri açacaktır.
Alt servislerden birine gitmek için yukarı ve aşağı
Navigation-Butonlarını kullanın. Seçmek için OKButonuna basın.
4.7 TV/RAdyo geçişi
RADIO-Butonuna basmak RADIO-Modunu etkinleştirir. TV- veya EXITButonuna basarak RADIOModundan çıkabilirsiniz.
4.8 Teletekst
Teletekste girmek için Text-Butonunu ve çıkmak için Exit-Butonunu kullanın.
4.9 Alt Yazılar
Ana menüye girmek için Menu-Butonuna basın. “Subtitles”ı seçin ve OK-Butonuna basın. Mevcıt alt yazılarla bir liste
gözükecektir. İstenilen bir alt yazıyı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kulanın ve etkinleştirmek için
OK-Butonuna basın.
Soldaki ekran resmi bir alt yazının nasıl gözükeceğinin bir
örneğini gösterecektir.
Önceden açıklandığı şekilde alt yazı prosesini devre dışı
bırakmak için alt yazı sayfası yerine sadece alt yazıyı devre dışı
bırakmayı seçin.
Not: Her istasyonun alt yazı sunmayacağını unutmayın.
Eğer alt yazı mevcut değilse alt yazı listesi boş olacaktır.
22
4.10 Bilgi Çubuğu
Eğer ekranınızda gösterilen OSD menüsü yoksa veya kanal değiştiriyorsanız OK-Butonuna bir kez bastığınızda
bilgi çubuğu gözükür ve kaybolur. Bilgi çubuğu seçilen servis hakkında gerekli tüm bilgileri gösterir.
Bir gösteri şifreli olarak yayınlanır yayınlanmaz sarı renkte vurgulanır.
Bir gösteri Dolby Digital olarak yayınlanır yayınlanmaz sarı renkte
vurgulanır
Bir gösteri 16:9 en boy oranında yayınlanır yayınlanmaz sarı renkte
vurgulanır.
Bir istasyon Teleteks bilgisini iletir iletmez sarı renkte vurgulanır.
5. Elektronik Program Kılavuzu - EPG
TV-Modunda INFO-Butonuna basarak mevcut program ve
sonra Right-Butonuna basarak sonraki program hakkında size
detaylı bilgi sağlanır.
Sarı Options-Butonuna basarak “Channel-EPG”yi (bakınız
bölüm 5.1) ve mavi Options-Butonuna basarak “Multi-EPG”yi
(bakınız bölüm 5.2) etkinleştirirsiniz.
Dreambox arka alanda benzer yyaınlar için otomatik
arama yapar. Eğer bir veya daha fazla benzer yayınlar
bulunursa “Similar” etiketi kırmızı pencerede gözükecektir.
23
Kırmızı Options-Butonuna basmak benzer yayınların bir
listesini açar.
Yeşil Options-Butonuna basmak bu yeniden gösterme
için bir zamanlayıcı ayarlayabilir.
5.1 Tekli-EPG
Bu görüntüde halihazırda seçilmiş kanalın
programlanması hakkında detaylı bilgi sağlanır.
Sarı Options-Butonuna basarak “Single-EPG”yi alfabetik
olarak veya zaman ile sıralayabilirsiniz.
Arrow-Left-(sol ok) veya Arrow-Right-Butonlarına
(sağ ok) basarak önceki veya sonraki servisin
EPG’sine geçebilirsiniz.
Bu görüntüye şunlara basarak da erişebilirsiniz
1. Info-Butonuna yaklaşık 2 saniye basarak
2. Servis listelerini açmak için yukarı/aşağı NavigationButonları ve sonra Info-Butonuna basarak.
Bu yolla çok hızlı bir şekilde ve kolaylıkla her servisin
Tekli-EPG’sine erişebilirsiniz.
5.2 Çoklu-EPG
Mavi ve sarı Options-Butonlarını şimdiki, sonraki ve daha fazla görüntü arasında geçiş için kullanın.
Yeşil Options-Butonuna basmak size zamanlayıcıda seçilen programın başlama ve sona erme zamanını otomatik
olarak kopyalama ihtimalini sağlayacaktır.
Eğer “Multi bouquets” seçeneğini “yes”e ayarlarsanız
(bakınız bölüm 10.2) buketlerinizin bir seçimi
gözükecektir. Çoklu-EPG görüntüsü istediğiniz buketi
seçin.
Bu görüntü sol sütünda listelenen servislerdeki
yayınlanmakta olan programları gösterir.
Yayınlanmakta olan programın ilerlemesini gösteren
ilerleme çubuğu servislerin adının yanında yeralır.
Navigation-Butonları yukarı ve aşaşğı kullanarak bir
servis seçebilirsiniz, servis listesinde olduğu gibi, ve
kırmızı Options-Butonuna basarak seçilen servisi
değiştirebilirsiniz.
24
Sonraki programlamaya genel bakış
Sonraki günler için gelecek programlamaya genel bakış.
(Bir haftaya kadar istasyona bağlı olarak).
Zaman / Tarih Girişi
Çoklu-EPG görüntüsündeki Menu-Butonuna basın.
Bir zaman ve tarihi girebileceğiniz bir pencere
gözükecektir.
İstenilen zaman ve tarihi girdikten sonra OKButonuna seçiminizi etkinleştirmek için basın.
5.3 Grafik Çoklu-EPG
Farklı servislerin ve takip eden programların EPG’sini görüntülemek için başka bir seçeneğiniz mevcuttur.
Grafik Çoklu-EPG seçilen buket için yaklaşan saatlerin (Sayısal Tuş takımındaki 1-5 butonları ile 1-5 saaatlerine
ayarlanabilir) EPG genel bakışını gösterir.
Navigation-Butonları yukarı/aşağı/sola/sağa kullanarak programlara gözatabilirsiniz. Seçilen program hakkında daha
fazla bilgi EPG’nin alt kısmında gösterilir. Sadece yeşil Options-Butonuna basarak seçilen program için bir
zamanlayıcıyı doğrudan ayarlayabilirsiniz.
Grafik Çoklu-EPG’ye erişim için yaklaşık 2 saniye için ya mavi Options-Butonuna veya Info-Butonuna basın
ve “Graphical Multi-EPG“yi seçin.
25
Zaman/Tarih Girişi
Çoklu-EPG görüntüsündeki Menu-Butonuna basın.
Bir zaman ve tarihi girebileceğiniz bir pencere gözükecektir.
İstenilen zaman ve tarihi girdikten sonra OK-Butonuna
seçiminizi etkinleştirmek için basın.
6. Kanal listesinin düzenlenmesi
Buket nedir?
Buket bir klasör gibi düşünülebilir. Her kanal bu klasörde bir sayfaya eşittir ve sayfalar kategoriler halinde listelenir.
Bu yolla örneğin “Çocuklar” olarak adlandırılan bir buket meydana getirebilirsiniz, burada tüm çocuk kanallarını
sıralayabilirsiniz. Başka bir örnek “Sporlar” olarak adlandırılan bir buket meydana getirmek ve buraya tüm spor
kanallarını koymak olabilir. Bu yolla buketlerle ilgili birkaç başlık meydana getirebilirsiniz.
Not: Sadece sık kullanılanlar görünütüsündeki kanalları silebilirsiniz!
26
“All” görüntüsündeki kanalları silemezsiniz. “All” görüntüsünün kullanımı tüm mevcut istasyonların dahili bir
listesini tutmaktır. Eğer yeni bir kanal araması başlatırsanız sonuç “All” görüntüsüne kaydedilecektir örneğin. Sık
kullanılan buketiniz dokunulmamış olarak kalacaktır. Bu yolla yeni bulunmuş kanalları “All” listesinden sık
kullanılanlar buketinize kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını görmek için bölüm 6.2’ye bakın.
6.1 Bir buketin eklenmesi
Yeni bir buket ekleyebilmek için “Allow multiple
bouquets” seçeneğini evet’e ayarlamalısınız. Bölüm
10.2’ye bakınız.
Uzaktan kumandadaki Yukarı/Aşağı Butonlarına basarak
etkinleşir.
Buket görüntüsüne geçmek için mavi Options-Butonuna
basın.
Menu-Butonuna basarak “Channellist menu“ (kanal listesi
menüsü) açılacaktır.
“add bouqueT (buket ekle) seçeneğine gidin.
Yeni bukete bir isim girmek için uzaktan
kumandanızdaki Sayısal Tuş Takımını kullanın. Uygun
harfler buton üzerine basılmıştır.
Mute-Butonu karakteri siler.
Sık kullanılanlar listenize yeni buket eklemek için OKButonuna basın. "Channellist menu"süne geri
gideceksiniz.
27
6.2 Sık kullanılanlara bir servis eklenmesi
Eğer sık kullanılanlar görüntüsüne bir servis eklemek isterseniz All-, Satellites- ve Provider-views servislerinden
seçebilirsiniz. Kırmızı, yeşil, sarı ve mavi Options-Butonlarına basarak görüntülere geçebilirsiniz. Bu noktada
biz sadece All-Bouquet’ten süreci tanımlayabiliriz çünkü bu diğerleri için de aynıdır.
Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak
servis listesini etkinleştirir.
All görünümüne geçmek için kırmızı OptionsButonuna basın.
İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını
yukarı/aşağı kullanın ve “Channellist menu”sünü
açmak için MENU-Butonuna basın.
“add service to bouquet” (bukete servis ekle) seçeneğine
gidin.
Eğer birden fazla buket kullanıyorsanız bu seçenek “add
service to bouquet” olarak adlandırılır ve sonra
buketlerinizin bir listesini elde edeceksiniz.
Halihazırda seçilmiş servise hangi buketi eklemek
istediğinizi seçebilrisiniz.
Eğer sadece bir buket kullanıyorsanız ki bu fabrika
varsayılan ayarlarıdır, servis sık kullanılanlar listesine
eklenecektir.
6.3 Bir bukete çoklu servislerin eklenmesi
All-view’den çoklu servisleri mevcut seçilmiş bukete eklemek için seçebilirsiniz.
Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak
servis listesini etkinleştirir.
İstenilen bukete geçiş için Bouquet +/- Butonlarını
kullanın. Bir alternatif olarak mavi Options-Butonuna
basabilirsiniz ve istenilen buketi seçebilirsiniz.
Bundan sonra bir servis seçin OK-Butonuna basarak
buna geçiş yapın.
28
Menu-Butonuna basarak “Channellist menu“sü açılacaktır.
“enable bouquet edit“ seçeneğine gidin. Allview
açılacaktır.
Seçilen buketteki tüm servisler kırmızı renkte vurgulanır.
İstenilen servise geçmek için Up/Down-Butonlarını
kullanın ve seçmek için OK-Butonuna basın. Servis kırmızı
renkte vurgulanacaktır. Bu metodu kullanarak bukete
eklemek istediğiniz ilave servisleri seçebilirsiniz.
Eklemek istediğiniz tüm servisleri bir kez seçtikten sonra
Menu-Butonuna basın. “Channellist menu“si açılacaktır.
“End bouquet edit“ (buket düzenlemeyi sonlandır)
seçeneğini seçin. Vurgulanan tüm servisler başlangıçta
seçtiğiniz bukete şimdi ekelencektir.
Eğer sadece bir buket kullanıyorsanız ki bu fabrika
varsayılan ayarlarıdır, servis sık kullanılanlar listesine
eklenecektir.
6.4 Sık kullanılanlardan bir servisin çıkarılması
Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak
servis listesini etkinleştirir.
İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını
yukarı/aşağı kullanın ve “Channellist menu”sünü
açmak için MENU-Butonuna basın.
29
“remove service” (servis çıkar) seçeneğine gidin.
Seçilen servis sık kullanılanlar listenizden silinecektir.
6.5 Bir servisin sık kullanılanlara taşınması
Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak
servis listesini etkinleştirir.
İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını
yukarı/aşağı kullanın ve “Channellist menu”sünü
açmak için MENU-Butonuna basın.
“enable move mode” (taşıma modunu etkinleştir)
seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
30
İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını
yukarı/aşağı kullanın ve “Channellist menu”sünü
açmak için MENU-Butonuna basın.
Servis kırmızı renkte vurgulanacaktır.
31
Servisi istenilen konuma götürmek için NavigationButonlarını yukarı ve aşağı kullanın. OK-Butonuna
servisi serbest bırakmak basın ve böylece yeni konuma
getirin.
Taşıma modu etkin olduğu sürece servisleri
taşıyabilirsiniz. Taşıma modunu etkisiz kılmak için
“Channellist menu”süne girmek amacıyla MENUButonuna basın ve OK-Butonuna basara “disable move
mode”seçeneğini seçin.
6.6 Sık kullanılanlara bir işaret ekleme
Sık kullanılan buketlere işaret ekleme seçeneğiniz vardır.
Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak
servis listesini etkinleştirir.
İstenilen bukete geçiş için Bouquet +/- Butonlarını
kullanın. Bir alternatif olarak mavi Options-Butonuna
basabilirsiniz ve istenilen buketi seçebilirsiniz.
Bir servis seçin. Seçilen servisin yukarısına işaret
eklenecektir.
Menu-Butonuna basarak "Channellist menu"
açılacaktır.
"add marker" seçeneğine gidin.
Yeni bukete isim girmek için uzaktan kumandadaki
Sayısal Tuş Takımını kullanın. Uygun harfler buton
üzerinde basılıdır.
Mute-Butonu karakteri siler.
Sık kullanılanlar listenize işaret eklemek için OKButonuna basın. "Channellist menü”süne geri
gideceksiniz.
32
Bir örnek olarak soldaki resimde gösterildiği gibi iki
işaret ekledik.
Bu iki işaret arasında geçiş için Sol Ok ve Sağ Ok
Butonlarını kullanın.
6.7 Ebeveyn kontrolü
Ebeveyn kontrolü seçilen kanaların kilitlenmesi mümknü .
Eğer ekranda gözüken bir OSD menüsü yoksa ana OSD menüsünü açmak için Menubutonuna basın.
“Setup„ seçeğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “Parental lock„ seçeneğine gini ve OK-Butonuna basın.
“Parental control setup„ menüsü açılacaktır.
“Enable parental control” (ebeveyn kontrolü etkinleştir)
seçeneğini evete ayarlayın.
“Parental control type” (ebeveyn kontrol türünde)
seçeneğinde kara liste ve beyaz liste arasında seçim
yapabilirsiniz.
Beyaz liste ebeveyn kontrol listesinde OLMAYAN tüm
kanalların kilitleneceği anlamını ifade eder.
Siyah liste ebeveyn kontrol listesindeki tüm kanalların
kilitleneceği anlamını ifade eder.
Eğer Pin kodunu değiştirmek isterseniz “Change service
pin” seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın.
33
Yeni pin kodunu herhangi bir yazım hatası yapmadığınızı
temin etmek için iki kez gireceksiniz
Sizden eski pin kodunu ve sonra yenisini
girmenizistenecektir.
Pin kodunun değiştiği bilgisini göreceksiniz. Ebeveyn
kontrol menüsüne geri dönmek için OK-Butonuna basın.
Eğer girilen pinkodu yanlışsa bu notu göreceksiniz.
“Change service pin” (servis pinini değiştirme)
menüsüne geri gitmek için OK-Butonuna basın ve doğru
yeni pin kodu iki kez girin.
Şimdi “Edit services list” (servis listelerini düzenle)
seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın.
Kilitlemek veya izin vermek istediğiniz kanalın ilk harfini
seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı/aşağı
kullanın ve OK-Butonuna basın.
Bu örnekte “ProSieben” olarak adlandırılan servisi
kilitlemeye karar verdik. Buna göre ilk harf olarak
“P”yi seçtik.
34
Ebeveyn kontrol servisleri Ediötür açılacaktır. P harfi
ilebaşlayan tüm servisler gösterilecektir.
“ProSieben”i seçin ve OK-Butonuna basın.
Kanalın önünde bir asma kilit sembolü gözükecektir ki
bu doğru pin kodu girdiğiniz zaman kanalın
izlenebileceğini gösterir.
“Parental control type” (ebeveyn kontrol türü)
altında eğer beyaz listeyi seçerseniz kanal sadece
doğru pin kodu girilmeden izlenebilecek bir kanal
olacaktır.
Ebeveyn kilit ayarının korunması
İlave olarak bir pin kod kullanarak ebeveyn kontrol menüsü korumak seçeneğiniz de vardır.
“Protect setup” seçeneğini evet’e ayarlayarak doğru pin
kodunu girdikten sonra sadece ebeveyn kontrol ayarını
değiştirebileceksiniz.
Bir kez bir satırda yanlış pin kodunu üç kez girince tekrar
denemeden önce 15 dakika beklemeniz gerekecektir.
Not: Ayarı ve servis listesini korumak için ikifarklı pin
kodu kullanabilirsiniz.
35
7. Harici eSATA Hard Disk
Not: Bu bölümde açıklanan tüm seçenekler harici bir SATA hard diski Dreambox
DM500 HD’nizin arkasıdaki eSATA konektöre bağlamışsanız mevcuttur.
7.1 Yönetim
Eğer ekranınızda OSD menüsü gözükmüyorsaana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seönek için OK-Butonuna basın.
1. “System”seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “Harddisk…” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
3. “Harddisk setup” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
Şimdi sabit diskin ne kadar süre sonra beklememoduna alınacağını ayarlayabilirsiniz.
Şunları seçebilirsiniz:
- Bekleme yok
- 10 veya 30 saniye
- 1, 2, 5, 10, 20 veya 30 dakika
- 1, 2 veya 4 saat
İstediğiniz zamanı bir kez seçince sabit disk
menüsüne geri dönmek için OK-Butonuna veya yeşik
Options-Butonuna basın.
7.1.1 Başlatma
Eğer ekranınızda OSD menüsü gözükmüyorsa ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın.
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “System”seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “Harddisk…” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
3. “Harddisk setup” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
İstediğiniz HDD seçeneğine gidin ve OK-Butonuna
basın.
Eğer bağlanmış sabit diskiniz varsa bu seçenek tarif
edilenden farklı olacaktır!
Kırmızı Options-Butonuna basarak sabit diski
başlatacaksınız. Güvenlik sorusunu teyit ettikten sonra
başlatma prosesi başlayacaktır.
!!! UYARI !!! HDD’de kaydedilmiş tüm veriler
kaybedilecektir.
36
7.2 Kaydetme
7.2.1 Hızlı kaydetme
Kımızı Options-Butonuna basın.
Beş tane seçeneğiniz mevcuttur:
- Kayıt ekle (süresiz)
- Kayıt ekle (yayılanan programdan sonra dur)
- Kayıt ekle (kayıt süresini gir)
- Kayıt ekle (kaydın bitiş süresini gir)
- Kaydetme
Istediğiniz seçime gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını
kullanın ve seçmek için OK-Butonuna basın.
Devam eden bir kayıt bilgi çubuğundaki yanıp sönen bir sembol ile gösterilir (bölüm 4.10’a bakın).
Bir kayıt sırasında başka bir servisi izleyebilirsiniz, önceden kaydedilmiş bir filmi görüntüleyebilirsiniz veya ilave bir
kaydı ekleyebilirsiniz.
Eş zamanlı kayıtların sayısı bir transpondere dayanan servislerin sayısına bağlıdır.
Mevcut transponcer üzerindeki servisleri görmek için kanal listesini açın ve “Sattelites”
Transponcer”e gidin. Dört adet eş zamanlı kayıt yapmak mümkündür.
”Current
Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak
servis listesini etkinleştirir. Kaydetme arka planda
devam eder.
Kaydetme bir kez başlatıldıktan sonra, manuel veya
zamanlayıcı (7.2.3 bölümüne bakın) ile olmasının bir
önemi olmadan, ekrandaki bir not ile bildirilecektir.
Eğer tuner bir veya daha fazla kayıt ile meşgulse ve
mevcut transponder üzerindeki bir servise erişmek
gerekiyorsa “No free tuner„ (boş tuner yok) mesajını
alacaksınız.
37
7.2.2 Kaydetmenin durdurulması
Durdurmak istediğiniz kayıt yapan servise geçin.
Kırmızı Options-Butonuna basın, "Stop recording"
seçeneğini seçin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
Eğer sadece aktif bir kaydınız varsa bu hemen
durdurulacaktır.
Eğer birden fazlaaktif kaydınız varsa hangi kaydı
durdurmak istediğiniz seçimi size verilecektir.
7.2.3 Zamanlayıcı ile Kayıt
Bir zamanlayıcı yardımı ile programları kaydedebilirsiniz (eğer kurulmuş bir sabit diskiniz varsa). Bir zamanlayıcıyı
programlamak için size iki farklı yol sunulur, EPG ile manuel yolla.
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın.
Navigate to the option “Timer” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
“Timer Editor“ menüsünü göreceksiniz.
Kırmızı Options-Butonuna basarak bir zamanlayıcıyı
silersiniz.Yeşil Options-Butonu zamanlayıcıyı ekler, sarı
Options-Butonu aktifliği açar ve kapatır (sadece bekleme
durumunda mümkündür) ve mavi Options-Butonu bitmiş
zamanlayıcıyı listeden çıkarır.
Mevcut bir zamanı düzenlemek için bunu seçin ve OKButonuna basın.
Zamanlayıcının durumu sağ tarafta gösterilir:
- waiting: hala geliyor anlamına gelir.
- recording: şu anda kayıt yapıyor anlamına gelir.
- done means: kaydetme bitti anlamına gelir.
- kırmızı X, zamanlayıcının etkin olmadığını
gösterir.
Eğer mavi Options-Butonuna basarsanız size bitmiş
zamanlayıcıyı gerçekten silmek isteyip istemediğiniz
sorualcaktır.
Seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını
kullanın.
Aktif hale getirmek için OK-Butonu basın.
Dreambox Deep-Standby modunda ike bir kayıt başlaması gerekiyorse Dreambox kayıttan 5 dakika önce açılacaktır.
Not: Eğer Dreambox’ınız Deep-Standby modunda ise zamanlayıcı kayıtları yapmanız mümkün
olmayacaktır.
38
Manuel Programlama
Yeni bir zamanlayıcı eklemek için yeşil Options-Butonuna
basın.
İki farklı zamanlayıcı türü arasında seçim yapabilirsiniz. İstenilen programı kaydetmek için “Record” veya servislere
otomatik geçiş için “Zap”I tercih edebilirsiniz.
Tekrar türü olarak once“ ve “repeated“ arasında seçim yapabilirsiniz.
Tekrar türü “repeated“ size şunları şunar:
•
günlük
•
haftalık iş günü seçimi
•
Pazartesi’den Cuma’ya
•
kullanıcı tanımlı
Tüm bu dört seçenekte zamanlayıcının ilk çalışması için bir tarih ayarlayabilirsiniz.
“After event“ seçeneğini seçerek kaydetme bittikten sonra ne olacağına karar verebilirsiniz.
Şunları seçin
• Dreambox’ınızı otomatik olarak kayıttan önceki durumunda tutma
• Kayıttan sonra Dreambox’ınız açık tutmak için hiçbir yapmama
• Dreambox’ınızı Bekleme moduna getirmek için bekleme moduna gitme
• Zamanlayıcı birkez yapıldıktan sonra Dreambox’ınızı kapatmak için deep standby moduna gitmek
Yukarı/aşağı ve sol/sağ Navigation-Butonlarına basarak istediğiniz seçeneğini ayarlayın ve zamanlayıcı kaydetmek
için yeşil Options-Butonuna basın.
39
EPG ile Programlama
Bölüm 5’de açıklandığı şekilde EPG görüntüleri açık durumuna
geçin.
Yeşil Options-Butonuna basarak zamanlayıcı olarak başlama ve
bitme zamanı ile seçilen programı otomatik olarak ekleme
seçeneğiniz vardır .
Tüm diğer seçenekler manuel olarak eklenen zamanlayıcı ile
aynıdır.
Zamanlayıcıyı kaydetmek için yeşil Options-Butonuna basın.
“Timer Editor” menüsüne gideceksiniz.
7.2.4 Zaman kaydırma
Hızlı bir kaydı bir kez başlattıktan sonra en az 1 dakika uzunlukta kayıt yaptığınız sürece kayıt yaparken hızlı ileri ve
geri sarma yapabilirsiniz.
Ekranı (görüntü ve ses duraklayacaktır) duraklatmak için sarı Options-Butonuna basın. Kayıt arka alanda devam
edecektir. İzlemeye devam etmek için sarı Options-Butonuna tekrar basın.
Bu yolla eğer bir telefon çağrsını hemen cevpalamanız gerektiğinde bir daha hiçbirşeyi kaçırmayacaksınız.
TV-Butonuna basarak Timeshift-modundan çıkabilirsiniz.
Timeshift-modunu kazara durdurmamak için Timeshift-modundan
çıkmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.
Seçemk için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın.
Aktif hale getirmek için OK-Butonuna basın.
7.3 Bir kaydın izlenmesi
Kayıtlar seçimine gitmek Video-Butonuna basın.
Bir kaydı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını
kullanın. Oynatmayı başlatmak için OK-Butonuna basın.
Yeniden oynatma sırasında bilgi çubuğundaki kontrol
sembollerini görebileceksiniz.
Kayıtlar listesine geri gitmek için yukarı ve aşağı NavigationButonlarına veya Video-Butonuna basın.
40
Eğer önceden izlediğiniz bir film varsa sonraki seferde izlemeye
başladığınızda bıraktığınızyerden devam etmek isteyip
istemediğiniz sorulacaktır. Eğer 10 saniye içinde bir seçim
yapmazsanız pencerekaybolacaktır ve film baştan başlayacaktır.
PVR-Modunda Options-Butonları aşağıda anlatıldığı şekilde eşlenecektir:
Kırmızı Seçenekler Butonu=Geri sarma
Yeşil-Seçenekler Buotnu= Oynatma
Sarı Seçenekler Butonu = Duraklatma
TV-Butonu = Durdurma
Mavi Seçenekler Butonu = Hızlı ileri
TV-Butonu basarak PVR-Modundan çıkılabilir.
Size kaydın yeniden oynatımını durdurmak isteyip istemediğiniz
sorulacaktır.
Eğer “Yes”i seçerseniz izlediğiniz son kanala geri gideceksiniz.
41
Bir kayıtta atlama
Buton
1
4
7
Zaman
10 san. geri
1 dak. geri
5 dak. geri
Buton
3
6
9
Zaman
10 san. ileri
1 dak. ileri
5 dak. ileri
Bir kayıtta bekleme
Bir kayıtta bekleme için şu hızlar mevcuttur:
• İleri (mavi Options-Butonu): 2x,4x,8x,16x,32x,48x,64x,128x
• Geri (kırmızı Options-Butonu): 8x,16x,32x,48x,64x,128x
Butona her basış hızı bir adım artırır.
7.4 Yer işaretinin ayarlanması (Yerişaretleri)
Bir yer işareti koymak istediğiniz noktaya hızlı ileri gidin ve Sayısal Tuştakımında 0’a basın.
Bu istenilen noktada bir yer işareti ayarlayacaktır.
Zaman çizelgesindeki kırmızı renkli çizgiler biryer işareti ile bağlantılıdır.
Bir yer işaretine atlama
Oynatım sırasında önceden ayarlanmış bir yer işaretine doğrudan atlayabilirsiniz.
Önceki yer işaretine atlamak için Arrow-Left-Butonuna basın ve sonraki yer işaretine atlamak için ArrowRight-Butonuna basın.
Bir yer işaretini silmek içim yukarıda açıklandığı şekilde işarete atlayın ve Sayısal Tuştakımında 0’a basın.
42
7.5 Bir kaydın silinmesi
Kayıtların seçimine gitmek için Video-Butonuna basın.
Bir kaydı seçmek için yukarı ve aşağı NavigationButonlarını kullanın.
Menu-Butonuna basın.
“Delete” seçmek için için yukarı ve aşağı NavigationButonlarını kullanın. OK-Butonuna basın.
Size kaydı silmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.
Bir kontrol özelliği olarak kaydın adı da gösterilecektir.
“Yes”i seçin ve kayıtlar seçimine geri gideceksiniz.
7.6 Film listesi seçenekleri
Film listesi menüsüne erişmek için Video-Butonuna ve sonra Menu-Butonuna basın.
Sıralama seçenekleri
İki farklı sıralama seçeneği arasında seçim yapabilirsiniz:
1. Alfabetik sırlama
2. Tarih ile sıralama
43
Liste stilleri
Farklı liste stilleri arasında seçim yapabilirsiniz:
• Varsayılan liste stili
• Açıklamalı kompakt liste stili
• Kompakt liste stili
• Tek satırlı liste stili
• Geniş açıklamayı göster
Liste stilleri
Varsayılan liste stili
Geniş açıklamalı varsayılan liste stili
Kompakt liste stili
Açıklamalı kompakt liste stili
44
Tek hatta liste stili
8. Teleteks
TV veya Radyo modundasınız.
Teleteks’e girmek için Text-Butonuna basın.
Her istasyonun Teleteksi iletmediğini aklınızda bulundurun!
Teleteks- normal gezinim:
Eğer herhangi bir Teleteks sayfasını görünütülüyorsanız OK-Butonuna basarak interaktif moda girebilirsiniz. Teks
sayfası numarasını seçmek için Navigation-Butonlarını kullanın ve bu sayfayı çağırmak için OK-Butonuna basın.
Bu modda bir teks sayfası numarası yazmanıza gerek yoktur, fakat hala mümkündür.
Çıkmak için EXIT-Butonuna basın.
Transparent-mod, invisible-mod ve full mod arasında geçiş için Mute-Butonuna birkaç dakika basın. Alpha modu teks
sayfalarında devam eden programın görüntüsünü gösterir. Invisible-mod Teleteks’den çıkmadan çalışan programın
tam görüntüsünü gösterir. Ful-mod teks sayfasını geri getirir.
Büyütülmüş üst bölüm, büyütülmüş alt bölüm ve tam görünüm metin sayfası arasında geçiş yapmak için
lütfen Ses Yukarı butonuna basın.
PIG-Modunu (Grafiklerle Resim) etkin hale getirmek ve etkinliğini kaldırmak için Volume-down-Butonuna basın.
Teks sayfası ve Program resminden aynı görüntü (en iyi sonuçlar 4:3 iletimi sırasında 16:9’da gösterilir).
Teleteks yapılandırma menüsü:
Eğer Teleteks sayfası 100 gösterilirse Teleteks yapılandırma
menüsüne girmek için MENU-Butonuna girebilirsiniz.
Şu seçenekleriniz vardır:
Teleteks - Seçimi:
“Search“ seçeneğini seçin ve halihazırda izlemekte olduğunuz servisten ayrılmadan diğer servislerdeki Teleteks
bilgisini araştırmayı başlatmak için OK-Butonuna basın.
Arama tamamlandıktan sonra servislere geçiş yapmadan başka bir servisin Teleteks’ini seçmek için sol ve sağ
Navigation-Butonlarını kullanabilirsiniz. İstediğiniz Teleteksi seçmek için OK-Butonuna basın. Bu seçenek sadece
eğer mevcut uydu transponderindeki birden fazla servis Teleteks bilgisini iletirse mevcuttur. Aksi durumda bir seçim
yapamazsınız.
45
Ekran formatı:
Standart mod 16:9 = açık/kapalı
Bunu etkin kılmak Tuxtex’ı 16:9 en-boy oranında gösterir. Bu seçeneği etkin kılmak veya etkinliği kaldırmak için
OK-Butonuna basın. Varsayılan ayarın etkinliği kaldırılır.
Teks/TV modu 16:9 = açık/kapalı
Eğer PIG-Mode Volumedown-Butonu ile etkinleştirilirse bunu etkinleştirme TV’yi 16:9 en boy oranına geçirir. Bu
seçeneği etkinleştirmek veya etkinliğini ortadan kaldırmak için OK-Butonuna basın. Varsayılan ayarın etkinliği
kaldırılır.
Not:
Bazı eski 4:3 TV’lerde Modlar çalışmayabilir. Aktif olduğunda TV’niz VCR veya A/V soketinden ayrı olarak
çalışabilir.
Eğer 4:3 TV kullanıyorsanız bu modları etkinleştirmemenizi tavsiye ederiz.
Parlaklık:
Burada Teleteks’in parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Parlaklığı ayarlamak için sol veya sap Navigation-Butonlarına
basın.
Saydamlık:
Burada Teleteksinizin saydamlık değerini ayarlayabilirsiniz. Alfa değerini ayarlamak için sol veya sağ NavigationButonlarına basın.
Ulusal karakter takımı:
otomatik tanıma = açık/kapalı
Ulusal kod sayfası algılaması lokasyonunuz için doğru harf kümeli teleteks sayfalarını göstermek için kullanılır. Bu
seçeneği etkinleştirmek veya etkinliği kaldırmak için OK-Butonuna basın. Varsayılan ayar etkinleştirilir. Eğer etkinlik
kaldırılırsa kod sayfanızı seçmek için sol veya sağ Navigation-Butonlarını kullanın. Daha fazla bilgi için
www.tuxtxt.net’e bakın.
9. Uyku Zamanlayıcı
Uyku zamanlayıcıyı kullanarak Dreambox’ınızı önceden belrielnmiş belli bir süreden sonra beklemeye alabilrisiniz
veya kapatabilirsiniz.
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Standby /
Restart” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “Sleep timer” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Sleep timer” menüsü açılacaktır.
46
Dreambox’ın sonradan kapatılması:
Önceden belirlenmiş kapatma işleminin yapılmasını istediğiniz dakika sayısına ayarlayın.
Zamanlayıcı durumu:
Ayarlanmış uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için bu seçeneği “enabled”a veya ayarlanmış uyku zamanlayıcının
etkinliğini kaldırmak için “disabled”a ayarlayın.
Durumu değiştirmek için kırmızı Options-Butonuna basın.
Uyku zamanlayıcısı eylemi:
Dreambox’ınız tamamen kapatmak için “Deep Standby”ı veya bekleme moduna almak için “Standby”ı seçin.
Uyku zamanlayıcı eylemine geçiş için yeşil Options-Butonuna basın.
Kapatmadan önce sor:
Eğer bu seçenek “Yes”e ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı yürütülmeden önce bir güvenlik penceresi Dreambox’ınızı
gerçekten kapatmak isteyip istemediğinizi soracaktır.
Bu seçeneğe geçiş için saro Options-Butonuna basın.
Tüm seçenekleri istediğiniz şekilde kurduktan sonra ayarlarınız
kaydetmek için OK-Butonuna basın. Kısa bir not uyku
zamanlayıcısının etkinleştiğini söyelecektir.
10. Ayar
10.1 Dil
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “Language…” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Language” menüsü açılacaktır.
Yukarı ve aşağı Navigation-Butonları ile istediğiniz dili seçin.
Etkinleştirmek için OK-Butonuna basın.
Exit-Butonu ile bu menüden çıkılır.
47
10.2 Özelleştirme
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. Navigate to the
option “Setup” ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “Customize…” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
Ayarmodları:
Üç farklı kullanıcı modu vardır: Basit, Orta ve Uzman.
Bu size seçeneklerin düzeyini ihtiyaçlarınıza göre ayarlama imkanını verir.
Orta varsayılan ayardır.
Bu kılavuzda uzman modunu detaylı olarak açıklamayacağız.
Basit mod:
Kayıttan önce ara(dakika):
Kayıt için istenilen haberciyi ayarlayın. Set the desired forerun in minutes for a recording.
Kayıttan sonra ara:
Kayıt için istenilen gecikmeyi ayarlayın.
Kayıt sırasında ekranda yanıp sönen saaitin gösterilmesi:
Bir kayıt sırasında OLED-Ekranında yanıp sönen zaman isteyip istemediğinize karar verin.
Bilgi çubuğu zaman aşımı:
Infobar’ın kaybolmasını istediğiniz süreyi ayarlayın. Bir saniye, on saniye veya “zaman aşımı yok” arasında
seçim yapabilirsiniz.
Orta mod:
Bu ayarlar basit moddaki ayarları tamamlar.
48
Kayıtların her zaman önceliği vardır:
Eğer bu seçenek “Yes” olarak ayarlanırsa Dreambox mevcut zamanlayıcı ile çelişmesi durumunda kaydedilmesi
gereken hizemete otomatik olarak geçecektir.
Eğer bu seçeneği “No” olarak ayarlarsanız kaydedilmesi gereken servise geçmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.
Konumlayıcı hareketini göster:
Konumlayıcılı bir çanak anteniniz varsa eğer bu seçeneği “yes” olarak ayarlarsanız ekranınızda yanıp sönen bir çanak
anten sembolü görürsünüz.
Çoklu buketleri etkinleştirin:
Eğer çoklu buketleri kullanmak isterseniz bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın.
Hızlı zap’ta buketleri değiştirin:
Eğer bu seçenek “Yes” olarak ayarlanırsa bir buketin sonuna ulaştığınızda kanalları değiştirirken sonraki bukete
otomatik olarak gideceksiniz.
Alternatif radyo modu:
Eğer radyo modunda kullanımın TV modu ile aynı olmasını isityorsanız bu seçeneği “Yes”e ayarlayın.
Açma kapama butonuna uzun süre basıldığında gerçekleşen eylem:
Açma kapama butonuna bir kaç saniye bastığınızda olmasını istediğiniz eylem seçimini yapın. Olası
seçenekler “show shutdown menu” ve “immediate shutdown”.
10.3 Saat diliminin ayarlanması
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “Timezone…” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
“Time zone” menüsü açılacaktır.
İstediğiniz saat dilimini seçmek için sol/sağ-Butonlarını
kullanın.
Ayarı kaydetmek için yeşil Options-Butonuna ve iptal için ise
kırmızı Options-Butonuna basın.
49
10.4 A/V Ayarları
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “A/V settings…” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
Video çıkışı:
Bu seçenek hangi çıkışa sinyalin gönderileceğini seçer.
HDMI
Eğer TV’nizi Dreambox’ınızın HDMI çıkışına bağlarsanız “Output type” seçeneğini HDMI olarak ayarlayın.
Scart
Eğer TV’nizi Dreambox’ınızın Scart çıkışına bağlarsanız “Output type” seçeneğini Scart olarak ayarlayın.
Mod:
İstediğiniz ekran çözünürlüğünü seçmek için Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanın.
16:9 ekranı içeriği::
Pillarbox
4:3 programlar 16:9 ekranında tam yükseklikte gösterilecektir ve her iki yanda siyah çubuklar olacaktır.
Pan&Scan
4:3 programlar 16:9 ekranında tam genişlikte gösterilecektir ve bir miktar üst ve alttan kesilecektir.
Just Scale
4:3 programlar 16:9 ekranında tam yükseklikte gösterilecektir ve ekranınızın genişliğine uyması için genişletilicektir.
Nonlinear
Sadece resmin dış kısımları merkezin bozulmasını önlemek için genişletilir. Hala tam ekran resminiz olacak.
AC3 default:
Eğer bir program bir AC3 ses parçası (örn. Dolby Digital) ile iletilirse, Dreambox bu ses parçasına otomatik olarak
geçer.
AC3 sinyallernin ses kontrolü sadeceAC3 downmix etkinleştirilirse çalışır. AC3 downmix her ses çıkışında, hatta S/P
DIF çıkışında bile, gerçek AC3 sinyallerinin çıkışını devre dışı bırakacağını unutmayın.
50
AC3 downmix:
Eğer AC3 ses parçalı bir program izliyorsanız stereo sinyale dönecektir. Eğer Dolby Digital’ı desteklemeyen AVReceiver’ınız varsa bu seçeneği “yes”e ayarlayın.
General AC3 Delay:
Bu seçeneği kullanarak AC3 sinyali için bir gecikme ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki video ile karşılaştırıldığında AC3
sesi çok çabuk veya çok geç duyulduğunda bu faydalıdır. Ayarlanan değer tüm servisleriçin faydalı olacaktır.
Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanarak gecikmeyi 25ms’lik değişiklikler ile ayarlayabilirsiniz.
Genel PCM Gecikmesi:
Bu seçeneği kullanarak PCM sinyali için bir gecikme ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki video ile karşılaştırıldığında PCM
sesi çok çabuk veya çok geç duyulduğunda bu faydalıdır. Ayarlanan değer tüm servisleriçin faydalı olacaktır.
Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanarak gecikmeyi 25ms’lik değişiklikler ile ayarlayabilirsiniz.
OSD görünürlüğü:
OSD’nin saydamlığını ayarlamak için Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanın.
Scaler netliği:
Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanarak resmin netliğini ayarlayabilirsiniz.
Bu seçenekler sadece çıkış türü “Scart” olarak ayarlamışsa mevcuttur:
Mod:
Scart
TV’niz tarafından desteklenen stnadartı seçin. Bu ya PAL ya da NTSC’dir. Her iki modu destekleyen bir TV’niz varsa
Çoklu seçeneği de seçebilirsiniz. TV ekranınız giriş sinyaline bağlı olarak otomatik bir şekilde geçiş yapar. Bu
seçenekler sadece çıkış türü “Scart” olarak ayarlamışsa mevcuttur.
En-boy oranı:
Otomatik (Standart)
4:3 program 4:3 olarak ve 16:9 program 16.9 olarak gösterilecektir.
4:3
16:9 ekranı içeriği::
Letterbox
16:9 programlar 4:3 TV’lerde üst ve alt siyah olarak gösterilecektir.
Pan&Scan
16:9 programlar 4:3 TV üzerinde tam yüksekliğe yakınlaştırılacaktır, resim sol ve sağ tarafı bir miktar kesilecektir.
Just Scale
4:3 programlar 16:9 ekranında tam yükseklikte gösterilecektir ve ekranınızın genişliğine uyması için
genişletilicektir.
16:9 ve 16:10:
4:3 ekranı içeriği:
Lütfen önceki sayfayı görünüz.
51
Renk formatı:
CVBS (FBAS), RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi ayrılmış), SVideo (Renk- ve Parlaklık sinyali ayrılmış).
4:3’de WSS:
4:3 gönderimler sırasında bazı 16:9 TV üzerinde yakınlaştırmayı iptal etmek için kontrol kutusunu
işaretleyin.
10.5 Ağ
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “Network…” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
Entegre Eternet
“Integrated Ethernet“i seçin ve OK-Butonuna basın. “Adapter settings“ seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın.
Ayarları değiştirmek için Navigation-Butonlarını ve Sayısal Tuş Takımını kullanın.
Adapter ayarları
Arayüzü kullan:
Bu seçenekler entegre eternet arayüzü açık ve kapalıya geçirir.
DHCP’yi kullan:
Eğer “yes“e ayarlanırsa Dreambox’ınız IP’sini DHCP sunucusundan alır. Eğer internete erişim için bir router
kullanıyorsanız genelde bir DHCP sunucunuz mevcuttur. Statik bir IP adres ayarlamak için bu seçeneğin etkinliğini
kaldırın.
Bir IP adresin manuel olarak ayarlanması
Bu ayarlara sadece önceden “Use DHCP“ seçeneğinde “no“yu seçtiyseniz ihtiyaç vardır.
IP Adres:
Dreambox’ınıza herhangi bir IP adres atayabilirsiniz. Tek istisna 192.168.0.1 IP’dir çünkü bu genelde internet
routerınız için saklanır ve bu nedenle kullanılmamalıdır.
Boş IP adres: 192.168.0.2 - 192.168.0.254
Netmask
Genelde 255.255.255.0 olan alt ağ maskesini girin.
52
Netmask
Genelde 255.255.255.0 olan alt ağ maskesini girin.
Bir ağ geçidi kullan:
Bu seçeneği “yes” olarak ayarlayın ve internet bağlantısallığı olan ağınızda PC veya router’ın IP adresini girin.
Genelde bu : 192.168.0.1’dir.
Bu ayarları kaydetmek ve ağ bağlantısını etkinleştirmek için OK-Butonuna basın.
Ad sunucusu ayarları
Not: Eğer “Use DHCP“ seçeneğini “yes“ olarak ayarlarsanız bu otomatik
olarak yapılacağı için buraya hiçbirşey yazmayın.
Ad sunucusu:
LAN’ınızın DNS-Sunucusunun IP adresini buraya girin. DNS
bir Domain adını bir IP adrese dönüştürmek için kullanılır.
Normalde eğer Tür LAN’a ayarlanırsa bir DNS girişine ihtiyaç
yoktur. Eğer Dreambox router üzerinden Internete bağlanırsa
buraya router’ın IP adresini girin. İkinci bir ad sunucu eklemek
isterseniz yeşil Options-Butonuna ve bir ad sunucusunu silmek
isterseniz sarı Options-Butonuna basın. En fazla iki ad sunucusu
girebilirsiniz.
Ağ testi
Ağ testi ağ yapılandırmanızdaki muhtemel hata kaynaklarını bulmanızda size yardımcı olacaktır.
Testi başlatmak veya tekrar etmek için yeşil Options-Butonuna basın. Testi terk etmek için yeşil Options-Butonuna
basın. Test bittiğinde testin her alt maddesine ilave bilgi ve yardım alabilirsiniz. Madde seçimi için
yukarı/aşağı butonlarınu kullanın ve OK butonuna basın.
testten önce
başarılı bir testten sonra
Ağı yeniden çalıştır
Dreambox’ınızın ağ yapılandırmasını yeniden başlatır.
Ağ Sihirbazı
Ağ sihirbazı ağınızın kurulumunda size yardım eder.
53
10.6 Görünüm
Başka bir görünümü seçmek OSD’nizin (Ekran Üstü Gösterge) görünüşü değiştirecektir.
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “System” menüsü açılacaktır.
2. “Skin” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Skin” menüsü açılacaktır.
Görünümü tamamen aktif hale getirmek
için sistemin yeinden başlatılması
gerekir.
İstediğiniz opsiyonu seçmek için
yukarı/aşağı Navigation-Butonlarını
kullanın ve OK-Butonuna basın.
İstediğiniz görünüme gidin ve OK-Butonuna basın.
10.7 Fabrika ayarlarına dönme
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “Factory reset” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
Size tüm ayarlarınızı fabrika varsayılan ayarlarına
gerçekten getirmek isteyip istemediğiniz sorulur.
Eğer “yes“ olarak seçerseniz buketler, uydu versi vb.
dahil olmak üzere tüm yapılandırmanız kaybolacaktır.
Daha sonra Dreambox’ınız otomatik olarak yeniden
başlayacaktır.
54
11. Servis arama
11.1 DVB- S2 Tuner yapılandırması
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “Service searching” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Service searching” menüsü açılacaktır.
2. “Tuner configuration” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Choose tuner“ menüsü açılacaktır.
3. DVB-S2 tuner’ı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın ve OK-Butonuna basın.
11.1.1 Tek uydu – doğrudan bağlantı
Tek bir Universal LNB ile tek bir uydu almak isterseniz bu tür yapılandırma kullanın. Koaksiyel kablo
Dreambox’ınızdan doğrudan LNB’ye bağlanır. Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için 11.1 DVB-S2
yapılandırmasını lütfen okuyun.
“Reception settings” menüsü açılacaktır.
“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı Butonlarını kullanın
ve “Single”ı seçmek sol/sağ Butonlarını kullanın.
“Satellite” seçeneğine gidin.
İstediğiniz uyduyu seçmek için sol ve sağ NavigationButonlarını seçin ve OK-Butonuna basın.
“Choose tuner“ menüsüne geri gideceksiniz. “Tune failed“ (ayar
başarısız) mesajı alırsanız lütfen “Send DiSEqC only on sattelite
change“ı “yes“ olarak ayarlayın.
55
11.1.2 Toneburst A/B ile iki uydu
Eğer bir LNB’den iki uydu almak isterseniz bu tür yapılandırma kullanın. Bunu gerçekleştirmek için bir veya iki çanak
kullanmanızın önemi yoktur.
Iki LNB’den gelen iki koaksiyel kabloyu Toneburst olarak adlandırılan bir düğmeye ve Toneburst’tan gelen koaksiyel
kabloyu Dreambox’ınıza bağlayın. Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için 11.1 DVB-S2 yapılandırma bölümünü
lütfen okuyunuz.
“Reception settings” menüsü açılacaktır.
“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını ve
“Toneburst A/B”yi seçmek için sol/sağ Butonlarını kullanın.
A ve B Portu için tek uydu –doğrudan bağlantı kısmında
açıklandığı şekilde istenilen uyduları seçin.
Toneburst düğmesindeki hangi girişe hangi uydunun
bağlandığını bildiğinizden emin olun.
Transponder taramasında sonra herhangi bir servis bulamazsanız
bu listedeki iki uyduyu değiştirin ve tekrar deneyin.
Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.
11.1.3 DiSEqC A/B ile iki uydu
Bir Twin Universal veya Quad Universal LNB’den iki uydu almak isterseniz bu tür yapılandırma kullanın. Bunu
gerçekleştirmek için bir veya iki çanak kullanmanızın önemi yoktur. Bu durumda
Bu durumda LNB'ler sinyalin evinizdeki set top boxlarına (Dreambox) koaksiyel kablo ile gönderildiği Multiswitch adı
verilen dağıtıcıya bağlanır.Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için 11.1 DVB-S2 yapılandırma bölümünü lütfen
okuyunuz.
“Reception settings” menüsü açılacaktır.
“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını ve
“DiSEqC A/B”yi seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın.
56
A ve B Portu için tek uydu –doğrudan bağlantı kısmında
açıklandığı şekilde istenilen uyduları seçin.
Toneburst düğmesindeki hangi girişe hangi uydunun
bağlandığını bildiğinizden emin olun.
Transponder taramasında sonra herhangi bir servis
bulamazsanız bu listedeki iki uyduyu değiştirin ve tekrar
deneyin.
Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.
Tune failed“ (ayar başarısız) mesajı alırsanız lütfen “Send
DiSEqC only on sattelite change“ ve “Set voltage and
22KHz“yi “yes“ olarak ayarlayın.
11.1.4 DiSEqC A/B/C/D ile dört uydu (DVB-S/DVB-S2)
Dört veya sekiz kullanıcı için bir Tekli Universal or Twin Universal LNB’den dört uydu almak isterseniz bu tür
yapılandırma kullanın. Bunu gverçekleştirmek için bir veya iki çanak kullanmanızın bir önemi yoktur. Bu durumda
LNB'ler sinyalin evinizdeki set top boxlarına (Dreambox) koaksiyel kablo ile gönderildiği Multiswitch adı verilen
dağıtıcıya bağlanır.
Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için lütfen 11.1 DVB-S2 yapılandırma bölümünü okuyun.
DiSEqC A/B/C/D (DVB-S) ile dört uydu
“Reception settings” menüsü açılacaktır.
Mode seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı Butonlarını kullanın
ve DiSEqC A/B/C/D’yi seçmek için sol/sağ-Butonlarını
kullanın.
A, B, C ve D Portları için tek uydu –doğrudan bağlantı
kısmında açıklandığı şekilde istenilen uyduları seçin.
Toneburst düğmesindeki hangi girişe hangi uydunun
bağlandığını bildiğinizden emin olun.
Transponder taramasında sonra herhangi bir servis
bulamazsanız bu listedeki iki uyduyu değiştirin ve tekrar
deneyin.
Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.
57
11.1.5 USALS kullanarak Stab Konumlayıcı
Tek Universal LNB’den Stab konumlayıcılı birçok uydu almak isterseniz bu tür yapılandırmayı kullanın. Koaksiyel
kablo Dreambox’ınızdan doğrudan LNB’ye bağlanır.
Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için lütfen 11.1 DVB-S2 yapılandırma bölümünü okuyun.
“Reception settings” menüsü açılacaktır.
“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonunu ve
“Positioner”ı seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın.
Bu menü Stab konumlayıcısı içindir. Sadece evinizin coğrafik
detaylarını girmelisiniz.
http://www.heavens-above.com’da evinizin koordinatlarını
bulabilirsiniz.
Kalan işlemler içe monte USALS ile Dreambox’ınız tarafından
otomatik olarak yapılır.
USALS yörüngede 0.1 dereceden daha az hata payı ile tüm
uyduların konumu hesaplamak için bir modeldir. USALS,
Stab şirketi tarafından geliştirilmiştir.
Herşey otomatik olarak yapılır ve herhangi bir teknik bilgi
gerektirmez.
11.1.6 USALS olmadan Stab Konumlayıcı
Tek Universal LNB’den bir Stab konumlayıcı olmadan birçok uyduları almak isterseniz bu tür yapılandırmayı
kullanın.
Koaksiyel kablo Dreambox’ınızdan doğrudan LNB’ye bağlanır.
Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için lütfen 11.1 DVB-S2 yapılandırma bölümünü okuyun.
“Reception settings” menüsü açılacaktır.
“advanced” yapılandırmasını seçmek için NavigationButonlarını sola/sağa kullanın.
“Satellite” seçeneğine gidin. İstediğiniz uyduyu seçmek için
Navigation-Butonlarını sola ve sağa kullanın
“Satellite” seçeneğine gidin ve sağ Navigation-Butonuna
basın.
“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını
kullanın ve “1.2“yi seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın.
58
“Use usals for this sat” seçeneğine gidin ve sol ve sağ
Navigation-Butonlarını kullanarak ayarı “no” olarak değiştirin.
“Stored position“ seçeneğine gidin ve Sayısal Tuştakımı
kullanarak konumlayıcıda kaydedilmiş seçilen uydunun
konumunu girin.
Kaydedilen konumun numarası için kullanım kılavuzuna veya
konumlayıcınıza bakın.
11.2 Otomatik tarama
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “Service searching” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Service searching” menüsü açılacaktır.
2. “Automatic scan” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Automatic scan” menüsü açılacaktır.
3. DVB-T Tuner’ı seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı ve aşağı kullanın ve OK-Butonuna basın.
Tarama başlamadan önce eğer tüm servisleri silmek isterseniz
“Clear before scan” seçeneğini “Yes” olarak ayarlayın.
Aksi durumda ayarı “No” olarak bırakın bu durumda kanal
listesine sadece yeni servisler eklenecektir.
Yeni servisler bulmak için yukarı/aşağı Navigation-Butonlarına
ve sonra “Satellites” görüntüsüne erişim için yeşil OptionsButonuna basın. Bunları “New” altında bulunacaktır.
Bir tuner seçmek için yukarı/aşağı Navigation-Butonlarını ve
seçilen tuner için taramayı etkinleştirmek veya etkinliği
kaldırmak için sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanın.
“Yes” olarak ayarlanmış tüm radyoların taramasını başlatmak
için OK-Butona basın.
59
Taramanın ilerlemesini burada gmrebilirsiniz.
Bu menüyü birkez gördükten sonra tarama yapılır.
Tarama sırasında kaç kanalın bulunduğunu gösterir.
Bu menüyü kapatmak için OK-Butonuna basın.
11.3 Manuel tarama
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. ion “Setup”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “Service searching” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
• “Service searching” menüsü açılacaktır.
2. “Manual scan” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
“Service scan” menüsü açılacaktır.
Manuel servis taramasını çalıştırmak istediğiniz tuner’ı
seçmek için Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanın.
Tüm diğer seçenekler sol/sağ Navigation-Butonlarını
kulanılarak ve taramayı çalıştırmak istediğiniz tuner
türüne bağlı olarak değiştirilebilir.
Manuel taramayı başlatmak için OK-Butonuna basın.
60
12. Sistem bilgisi
12.1 Servis
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Information”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “Service” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
“Servis” menüsü açılacaktır.
Bu pencere mevcut servis hakkında detaylı teknik
bilgiyi gösterir.
Aşağıdaki bilgiyi elde etmek için dört adet OptionsButonlarından birine basın:
kırmızı = Serviceinfo
yeşil = PIDs
sarı = Transponder
mavi = Tuner status
Bu menüyükapatmak için OK-Butonuna basın.
12.2 Hakkında (Donanım ve Yazılım)
Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Information”
seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.
1. “About” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
“About” menüsü açılacaktır.
Bu pencere Dreambox’ın Yazılımı ve Donanımı
hakkında tğm ilgili bilgileri gösterir.
Bu menüyü kapatmak için OK-Butonuna basın.
61
13. Yeni yazılımın kurulumu
Dreambox DM500 HD üzerinde yeni yazılımı nasıl kurmalıyım?
Önkoşullar:
• Windows işletim sistemli PC
• DreamUP yazılımı (http://www.dream-multimedia-tv.de sitesindeki mevcut versiyon)
• 1 Mini-USB kablo
• 1 ağ kablosu (isteğe bağlı)
1. Dreambox'ınızı güçten çıkarın.
2. Mini-USB – USB kablosunun Mini-USB fişini
Dreambox cihazınızın servis portuna bağlayın ve USB
ucunu PC’nize takın.
3. PC Dreambox'ınızı yeni donanım olarak tanıyacak
ve sürücüyü soracaktır. Sürücüyü giriş sayfamızın
(www.dream-multimedia-tv.de) yükleme bölümünde
bulacaksınız.Lütfen sürücüyü şimdi kurun.
4. Windows aygıt yöneticisini açın. Windows XP’de
bu Start, Settings, System control, System, Hardware,
Device manager tıklanarak yapılır.
5. Portları (COM & LPT) seçin ve CP210x USB
to UART Bridge Controller’ u arayın. Bu girişin
arkasındaki desteklerde yazılı COM Port’unu
unutmayın. Bu örnekte: (COM4)’dür.
6. "DreamUp" yazılımını başlatın.
7. Port seçeneğini adım 5 not ettiğiniz COM_Portuna
ayarlayın. Bizism örneğimizde bu COM4.
8. Dreambox'ınızı ve PC’yi bir ağ kablosu kullanarak
bağladıysanız Kullanıcı ağının önündeki kutuya
kontrol işareti koyun. Yazılım güncellemesi ağ desteği
olmadan yapılabilir fakat en az 30 dakika sürer.
9. PC’nizin IP numarasını “Local-IP (PC)”
bölümüne girin “Foreign-IP (Box)”.
10. Connect butonuna tıklayın ve Dreambox'ınızı ana
güce yeniden bağlayın.
62
11. Flaş yükleyici şimdi Dreambox'ınıza
transfer edilecektir.
12. Flaş yükleyici Dreambox'ınıza transfer
edildikten sonra DreamUp yazılımındaki
Flash Box Butonunu seçin.
Yazılım görüntüsünü seçin ve Open
butonunu tıklayın.
63
13. Yeni yazılım şimdi Dreambox'ınıza
transfer edilir.
14. Eğer süreç başarılı olursa Box was
flashed successfully mesajını alacaksınız.
15. OK’u ve sonra Exit’i tıklayın.
16. Dreambox'ınızı güçten çıkarın ve güce
bağlayın.
64
14. Sorun Giderme
Problem
Ses, görüntü yok
Muhtemel neden
Hatalı kablolama
Hatalı LNB
Yanlış Tuner ayarı
Video’da yer yer karartılar
Önceden çalışmış kanalda alım
yok
Uzaktan kumanda çalışmıyor
Çanak yanlış hizalanmış
Aşırı yağmur veya kar
Çanak yanlış hizalanmış
Çanak çok küçük
Çanak ve uydu arasında engel (ev
veya ağaç)
Çanak yanlış ve hatalı hizalanmış
Kanal yeni bir yuva iletiliyor
Kanal yayını sonlandırılmış
Piller yanlış takılmış
Piller boş
Yanlış uzaktan kumanda modu
(Dream-Mod, TV-Modeli)
Yazılım cevap tepki vermiyor
Dreambox tepki vermiyor
Dreambox kilitlenmiş.
Çözüm
Kablolama ve bağlantıları kontrol
edin.
LNB’yi değiştirin
Ayarları gözden geçirin.
(11.1 DVb-S yapılandırmasına
bakın).
Çanağı yeniden hazilayın.
Çanaktan karı temizleyin.
Çanağı yeniden hazilayın.
Daha geniş çanak kurun.
Uyduya doğru net bir “görüntü”
almak için çanağı yeniden
konumlandırın.
Çanağı kontrol edin.
Servis taramasını başlatın (bakınız
bölüm 11)
------------------Pilleri çıkarın ve kutbu kontrol
edin.
Yeni pilleri takın.
Dream-Mod veya TV-Mod
butonuna basın.
Dreambox’ı yeniden başlatın
Dreambox’ı yeniden başlatın
15. TV-Modu ayarı
A four digit device code is selected from the device list and entered into the remote control.
The most recent device list can be found in the download center on our website.
Homepage: www.dream-multimedia-tv.de
65
15.1 Uzaktan kumandanın programlanması
● TV-Mod Butonuna bir kez basın.
● SHIFT / Setup Buotnuna 3 saniye basın, TV-ModBuotnu iki kez yanıp söncektir.
● Uzaktan kumandaya dörtbasamaklı kodu girmek için Sayısal Tuştakımını kullanın. Her basamağı
girdiğinizde TV-Mod Buotnu birkez yanıp sönecektir. Dört basamağın tamamını girdiğinizde TV-Mod
Buotnu iki kez yanıp sönecektir.
● Uzaktan kumadan programlama modundan otomatik olarak çıkacaktır.
● Eğer 10 saniye için kodgirilmezse uzaktan kumadan programlama modundan otomatik olarak çıkacaktır.
16. Teknik veri
•
•
•
•
•
•
•
• 400 MHz MIPS Prozessor
• Linux işletim sistemi
• MPEG2 / H.264 donanım şifre çözümü (DVB
uyumlu)
• DVB-S2 Tuner
• 1x Akıllıkart-Okuyucu (Dreamcrypt)
• HDMI
• 1x Skart-çıkışı (RGB, FBAS veya S-Video)
• 1 x Mini-USB Servis Portu
• S/P-DIF optik çıkış
• 10/100 Mbit Eternet Portu
• analog modem
• 256 MByte RAM
• 64 MByte Flaş
• harici eSATA Konektörü
• TV/Radyo için limitsiz kanal listesi
• bir saniyeden daha az sürede kanal değişimi
otomatik servis arama
buket listelerini destekler
EPG desteği (Elektronik Program Kılavuzu)
entegre teleteks
TM
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 ve USALS’yi destekler.
birçok dilde OSD
harici 12V güç kaynağı
İlave bilgi:
DVB/S2-Tuner:
Frekans aralığı 950 .... 2150 MHz
Demodülasyon DVB-S (QPSK); DVB-S2
(8PSK,QPSK)
Sembol oranı DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
DVB-S2: 10 … 31 Mbaud/s (8PSK) , 10 … 30
Mbaud/s (QPSK)
Video dekoderi:
Video Sıkıştırma MPEG-2 ve MPEG-1 uyumlu, H.264
Resim formatı 4:3, 16:9
4:3 TV setleri için sinamaskop
Ses dekoderi:
Ses sıkıştırma MPEG-1 & MPEG-2 Katma I ve II
Ses Modu İkili (ana/alt), Stereo
Frekans: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05
kHz, 24 kHz
Analog çıkış:
600 Ohm’de çıktı düzeyi L/R 0,5 Vss
THD > 60 dB (1kHz)
Ses karışması < -65 dB
66
Dijital çıkış:
75 Ohm’de çıkış düzeyi 0,5 Vss
Frekans 32 kHz, 44.1 kHz, 48kHz
S/P-DIF-çıktı optik
Video çıkışı:
75 Ohm’de çıktı düzeyi FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB at
Video parametreleri:
75 Ohm’de giriş düzeyi FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB
ETS 300 427 standartlarına göre Teleteks
TV-Skart:
Çıktı: seçielbilir OSD üzerinden FBAS, RGB, S-Video
Mini-USB servis portu:
Fonksiyon: Yazılım güncelleme
Eternet:
10/100 Mbit uyumlu ağ portu
Fonksiyon: Yazılım güncelleme
Analog modem:
İnternet erişim için analog modem
SATA Konektörleri:
Harici eSATA konektörü
Her tuner için LNB gücü ve polarizasyon:
LNB akım 500mA max.; kısa devre korumalı
400mA LNB’de LNB Voltaj dikey < 14V yüksüz, > 11,5V
400mA LNB’de Voltaj yatay < 20V yüksüz, > 17,3V
Standby-Modunda kapanma
Aktif uydu konumlarının hesaplanması:
TM
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 ve USALS
Giriş voltajı:
Harici güç kaynağı:
Giriş: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Çıkış: 12V = / 3A
Güç tüketimi:
12V’de < 12W
< 1W Beklemede
Genel:
Ortam Sıcaklığı +15°C...+35°C
Nem < 80%
Boyutlar (G x D x Y): 195 mm x 130 mm x 40 mm
Ağırlık: 0.7 kg
67
17. İrtibat & destek bilgisi
Ana Merkez & Bayii:
Dream-Multimedia GmbH
Pierbusch 24-26
44536 Lünen
Deutschland
Bayi Çağrı Merkezi:
(sadece bayiler)
Tel.: +49 (0)180 - 3 44 11 30 992
Faks: +49 (0)180 - 3 44 11 30 993
Almanya sabit hatlarından 0,09 €/min, mobil ücretler değişebilir
Satıcı Çağrı Merkezine aşağıdaki zamanlarda ulaşabilirsiniz:
Pazartesi - Cuma. 09:00 - 15:00
Son kullanıcı çağrı merkezi:
Tel.: +49 (0)180 - 3 44 11 30 990
Faks: +49 (0)180 - 3 44 11 30 991
Almanya sabit hatlarından 0,09 €/min, mobil ücretler değişebilir
Son kullanıcı çağrı merkezine aşağıdaki zamanlarda ulaşabilirsiniz:
Pazartesi - Cuma. 09:00 - 15:00
Satışlar
Tel.: +49 (0)180 - 3 44 11 30 994
Faks: +49 (0)180 - 3 44 11 30 995
Almanya sabit hatlarından 0,09 €/min, mobil ücretler değişebilir
Satış çağrı merkezine aşağıdaki zamanlarda ulaşabilirsiniz:
Pazartesi - Cuma. 09:00 - 15:00
Bayiler & Fiyatlandırma:
E-Posta: [email protected]
Teknik Destek:
E-Posta: [email protected]
Website:
Weblink: http://www.dream-multimedia-tv.de
Destek Formu:
Weblink: http://www.dream-multimedia-tv.de/board
Yazılım Desteği (mevcut yazılım güncellemeleri):
Weblink DM500 HD: http://www.dm500hd.de
68
18. Copyright Notları
© Dream-Multimedia 2010. Tüm hakları saklıdır.
Bu dökuman tüm hakları saklı olarak korunur. Copyright kanunlarına göre Dream-Multimedia
GmbH’ın önceden yazılı izni olmadan bu dokümantasyon kopyalamaz, fotokopisi çekilemez,
çoğaltılamaz, çevirisi yapılamaz veya tamamen veya kısmen elektronik araç veya makineye okunabilir
formda küçültülemez. Bu koşula uymama dava ile sonuçlanabilir.
Eğer bu dökuman Dream-Multimedia atarfında sağlanırsa, Dream-Multimedia bu dökumanın basımına
ve kopyalanmasına ve bölümlerinin özel kullanımına izin verir, fakat herhangi bir şekilde yeniden
dağıtım amacı için kullanımına iizn vermez. Dream-Multimedia’nın yazılı izni olmadan değiştirilmiş
dökumanın neden olduğu hasarlardan Dream-Multimedia sorumlu değildir.
Bu ürün farklı lisanslar kapsamında, özellikle Açık Kaynak Lisans, GNU Genel Kamu Lisansı,
dağıtılan dosyaları içerir. Bu Lisans hakkında detaylı bilgileri sonraki üç sayfada bulabilirsiniz. GPL
lisansı kapsamında kaynak kodu ve ekler hakkında ilave bilgiler aşağdaki linkteki internet adresinde
bulunabilir:
http://www.dream-multimedia-tv.de/deutsch/downloads.php
Garanti
DREAM-MULTIMEDIA GMBH, BU DÖKUMANTASYON, DÖKUMANTASYONUN
KALİTESİ, PERFORMANSI, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ, VEYA ÖZEL BİR AMACA
UYGUNLUĞU AÇISINDAN, AÇIK VEYA ZIMNİ, GARANTİ VERMEZ VEYA BEYANDA
BULUNMAZ YAPMAZ.
HİÇBİR DURUMDA DREAM-MULTIMEDIA GMBH KULLANIMDAN VEYA YAZILIM VEYA
DÖKUMANTASYONU KULLANMADAKİ YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANAN
DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA BAĞLI HASARLARDAN, BU HASARLARIN
OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.
69
18.1 GNU GENEL KAMU LİSANSI
Versiyon 2, Haziran 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Bu lisans dokümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni
yoktur.
GİRİŞ
Yazılım lisanslarının çoğu sizin yazılımı paylaşma ve değiştirme hakkınızın elinizden alınması için hazırlanmıştır. Buna
karşılık, GNU Genel Kamu Lisansı sizin serbest yazılımları değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulması ve
yazılımın bütün kullanıcıları için serbest olması amacı ile yazılmıştır. Bu Genel Kamu Lisansı, Free Software Foundation'un
çoğu yazılımı ve bu lisansı kullanmayı düstur edinen diğer yazılımcıların yazılımları için kullanılmaktadır. (Free Software
Foundation'un bazı yazılımları GNU Kitaplık Genel Kamu Lisansı -- GNU LGPL -- altında dağıtılmaktadır.) Siz de bu lisansı
yazılımlarınıza uygulayabilirsiniz.
Serbest yazılımdan bahsettiğimiz zaman fiyattan değil, özgürlükten bahsediyoruz. Bizim Genel Kamu Lisanslarımız, sizin
serbest yazılımların kopyalarını dağıtma özgürlüğünüzü (ve isterseniz bu hizmet için para almanızı), yazılım kaynak
kodlarının size dağıtım esnasında veya eğer isterseniz verilmesini, yazılımı değiştirebilmenizi, yazılımın parçalarını yeni
yazılımlar içerisinde kullanabilmenizi ve bunları yapabileceğinizi bilmenizi sağlamaktadır.
Haklarınızı koruyabilmemiz için sizin haklarınızı kısıtlama veya sizin bu haklarınızdan feragat etmenizi isteme yollarını
yasaklayıcı bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekmektedir. Bu kısıtlamalar eğer serbest yazılım dağıtıyor veya değiştiriyorsanız
size bazı yükümlülükler getirmektedir.
Örneğin böyle bir programın kopyalarını, bedava veya ücret karşılığı dağıtıyorsanız alıcılara sizin sahip olduğunuz bütün
hakları sağlamalısınız. Onların da kaynak kodlarına sahip olmalarını veya ulaşabilmelerini sağlamalısınız. Onlara da haklarını
bilebilmeleri için bu şartları göstermelisiniz.
Haklarınızı iki koruma iki aşamada gerçekleşmektedir:
Yazılıma telif hakkı alınmaktadır.
Yazılım lisansı olarak size, hukuki olarak, yazılımı kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme hakkı tanıyan bu lisans
sunulmaktadır.
Ayrıca, yazarların ve bizim korunmamız için bu serbest yazılımın herhangi bir garantisi olmadığını herkesin anlamasını
istiyoruz. Eğer yazılım başkası tarafından değiştirilmiş ve değiştirilmiş hali ile tarafınıza ulaştırılmış ise alıcıların, ellerinde
olan yazılımın orjinal olmadığını, dolayısıyla başkaları tarafından eklenen problemlerin ilk yazarların şöhretlerine olumsuz
etkide bulunmaması gerektiğini bilmelerini istiyoruz.
Son olarak, bütün serbest yazılımlar yazılım patentleri tarafından sürekli tehdit altında bulunmaktadır. Serbest bir yazılımın
dağıtıcılarının bireysel olarak patent lisansı almalarını ve bu yol ile yazılımı müseccel hale getirmelerine imkan vermemek
istiyoruz. Bunu engellemek için, yazılım için alınacak her patentin herkesin serbest kullanımına izin vermesi veya
patentlenmemesi gerektiğini açık olarak ortaya koyuyoruz.
Kopyalama, dağıtım ve değiştirme ile ilgili kesin şart ve kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
0. Bu Lisans, telif hakkı sahibi tarafından içerisine bu Genel Kamu Lisansı altında dağıtıldığına dair ibare konmuş olan
herhangi bir yazılım veya başka eseri kapsamaktadır. Aşağıda "Yazılım", bu kapsamdaki herhangi bir yazılım veya eser,
"Yazılımı baz alan ürün", ise Yazılım veya telif kanunu altında Yazılım'dan iştikak etmiş, yani Yazılım'ın tamamını veya bir
parçasını, değiştirmeden veya değişiklikler ile, veya başka bir dile tercüme edilmiş hali ile içeren herhangi bir ürün,
manasında kullanılmaktadır. (Bundan sonra tercüme "değiştirme" kapsamında sınırsız olarak içerilecektir.) Her ruhsat
sahibine "siz" olarak hitap edilmektedir.
Kopyalama, dağıtım ve değiştirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans'ın kapsamı dışındadırlar. Yazılım'ı çalıştırma eylemi
sınırlandırılmamıştır ve Yazılım'ın çıktısı yalnızca çıktının içeriği (Yazılım'ı çalıştırmak yolu ile elde edilmesinden bağımsız
olarak) Yazılım'ı baz alan ürün kapsamına girer ise bu Lisans kapsamındadır. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı Yazılım'ın
ne yaptığı ile ilgilidir.
1. Yazılım'ın kaynak kodlarını birebir, aldığınız şekilde, herhangi bir ortamda ve vasıta ile, uygun ve görünür bir şekilde telif
hakkı bildirimi ve garantisiz olduğuna dair bildirim koymak, bu Lisans'dan bahseden herhangi bir bildirimi aynen muhafaza
etmek ve bütün diğer alıcılara Yazılım ile birlikte bu Lisans'ın bir kopyasını vermek şartı ile kopyalayabilir ve
dağıtabilirsiniz.
Kopyalamak fiili işlemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize bağlı olarak ücret karşılığı garanti verebilirsiniz.
2. Yazılım'ın kopyasını veya kopyalarını veya herhangi bir parçasını değiştirerek Yazılım'ı baz alan ürün elde edebilir, bu
değişiklikleri veya ürünün kendisini yukarıda 1. bölümdeki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan şartların yerine getirilmesi
koşulu ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
70
a) Değiştirilen dosyaların görünür bir şekilde dosyaların sizin tarafınızdan değiştirildiğine dair, tarihli bir bildirim içermesini
sağlamalısınız.
b) Yazılım'dan veya Yazılım'ın bir parçasından tamamen veya kısmen iştikak etmiş ve sizin tarafınızdan dağıtılan veya
yayınlanan herhangi bir ürünün bütün üçüncü şahıslara bu Lisans şartları altında ücretsiz olarak ruhsatlanmasını
sağlamalısınız.
c) Eğer değiştirilen yazılım olağan kullanım altında komutları interaktif olarak alıyor ise, yazılım, en olağan kullanım için
interaktif olarak çalıştırıldığı zaman uygun bir telif hakkı bildirimi, garantisi olmadığına (veya sizin tarafınızdan garanti
verildiğine), kullanıcıların bu yazılımı bu şartlar altında tekrar dağıtabileceklerine, ve kullanıcının bu Lisansın bir kopyasını
nasıl görebileceğine dair bir bildirim yazdırmalı veya göstermelidir. (İstisna: Eğer Yazılım'ın kendisi interaktif ise fakat böyle
bir bildirimi olağan kullanım esnasında yazdırmıyor ise, sizin Yazılım'ı baz alan ürününüz böyle bir bildirimde bulunmak
zorunda değildir.)
Bu şartlar değiştirilmiş eserin tamamını kapsamaktadır. Eğer eserin tespit edilebilir kısımları Yazılım'dan iştikak etmemiş ise
ve makul surette kendi başlarına bağımsız ve ayrı eserler olarak kabul edilebilir ise, o zaman bu Lisans ve şartları, bu
parçaları ayrı eser olarak dağıttığınız zaman bağlayıcı değildir. Fakat, aynı parçaları Yazılım'ı baz alan bir ürün bütününün bir
parçası olarak dağıttığınız zaman bütünün dağıtımı, diğer ruhsat sahiplerine verilen izinlerin bütüne ait olduğu ve parçalarına,
yazarının kim olduğuna bakılmaksızın bütün parçalarına tek tek ve müşterek olarak uygulandığı bu Lisans şartlarına uygun
olmalıdır.
Bu bölümün hedefi tamamen sizin tarafınızdan yazılan bir eser üzerinde hak iddia etmek veya sizin böyle bir eser üzerindeki
haklarınıza muhalefet etmek değil, Yazılım'ı baz alan, Yazılım'dan iştikak etmiş veya müşterek olarak ortaya çıkarılmış
eserlerin dağıtımını kontrol etme haklarını düzenlemektir.
Buna ek olarak, Yazılım'ı baz almayan herhangi bir ürünün Yazılım ile (veya Yazılım'ı baz alan bir ürün ile) bir bilgi saklama
ortamında veya bir dağıtım ortamında beraber tutulması diğer eseri bu Lisans kapsamına sokmaz.
3. Yazılım'ı ( veya 2. bölümde tanımlandığı hali ile onu baz alan bir ürünü) ara derlenmiş veya uygulama hali ile 1. ve 2.
Bölüm'deki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan yöntemlerden birisine uygun olarak kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
a) Yaygın olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm'de bulunan şartlar dahilinde,
bilgisayar tarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamı ile birlikte dağıtmak.
b)Herhangi bir üçüncü şahsa, fiziksel olarak dağıtımı gerçekleştirme masrafınızdan daha fazla ücret almayarak, yaygın olarak
yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm'de bulunan şartlar dahilinde, bilgisayar tarafından
okunabilir kaynak kodlarının tamamını dağıtacağınıza dair en az üç yıl geçerli olacak yazılı bir taahhütname ile birlikte
dağıtmak.
c)Size verilmiş olan ilgili kaynak kodunu dağıtma taahhütnamesi ile birlikte dağıtmak. (Bu alternatif yalnızca ticari olmayan
dağıtımlar için ve yalnızca siz de yazılımı ara derlenmiş veya uygulama biçeminde ve yukarıda b) bölümünde anlatılan şekli
ile bir taahhütname ile birlikte almış iseniz geçerlidir.)
Bir eserin kaynak kodu, esere değiştirme yapmak için en uygun yöntem ve imkan anlamında kullanılmaktadır. Uygulama
biçeminde bir eser için, kaynak kodu, içerdiği bütün parçalar için ilgili kaynak kodları, ilgili arayüz tanım dosyaları ve
derleme ve yükleme işlemlerinde kullanılan bütün betikler anlamında kullanılmaktadır. Bir istisna olarak, dağıtılan kaynak
kodu, genelde uygulamanın üzerinde çalışacağı işletim sisteminin ana parçaları (derleyici, çekirdek v.b.) ile birlikte dağıtılan
herhangi bir bileşeni,eğer ilgili bileşen, uygulama ile birlikte dağıtılmıyorsa, içermek zorunda değildir.
Eğer uygulama veya ara derlenmiş biçemde yazılımın dağıtımı belli bir yere erişim ve oradan kopyalama imkanı olarak
yapılıyorsa, aynı yerden, aynı koşullar altında kaynak koduna erişim imkanı sağlamak, üçüncü şahısların ara derlenmiş ve
uygulama biçemleri ile birlikte kaynak kodunu kopyalama zorunlulukları olmasa bile kaynak kodunu dağıtmak olarak kabul
edilmektedir.
4. Yazılım'ı bu Lisans'ta sarih olarak belirtilen şartlar haricinde kopyalayamaz, değiştiremez, ruhsat hakkını veremez ve
dağıtamazsınız. Buna aykırı herhangi bir kopyalama, değiştirme, ruhsat hakkı verme, veya dağıtımda bulunma hükümsüzdür
ve böyle bir teşebbüs halinde bu Lisans altındaki bütün haklarınız iptal edilir. Sizden, bu Lisans kapsamında kopya veya hak
almış olan üçüncü şahıslar, Lisans şartlarına uygunluklarını devam ettirdikleri sürece, ruhsat haklarını muhafaza edeceklerdir.
5. Bu Lisans sizin tarafınızdan imzalanmadığı için bu Lisans'ı kabul etmek zorunda değilsiniz. Fakat, size Yazılım'ı veya onu
baz alan ürünleri değiştirmek veya dağıtmak için izin veren başka bir belge yoktur. Eğer bu Lisans'ı kabul etmiyorsanız bu
eylemler kanun tarafından sizin için yasaklanmıştır. Dolayısıyla, Yazılım'ı (veya onu baz alan bir ürünü) değiştirmeniz veya
dağıtmanız bu Lisans'ı ve Lisans'ın Yazılım'ı veya ondan iştikak etmiş bütün eserleri kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak
için getirdiği şart ve kayıtları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.
6. Yazılım'ı (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yeniden dağıttığınız her defada alıcı, ilk ruhsat sahibinden otomatik
olarak Yazılım'ı bu şartlar ve kayıtlar dahilinde kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için ruhsat almaktadır. Alıcının burada
verilen hakları kullanmasına ek bir takım kısıtlamalar getiremezsiniz. Üçüncü şahısları bu Lisans mucibince hareket etmeğe
mecbur etmek sizin sorumluluk ve yükümlülüğünüz altında değildir.
71
7. Eğer bir mahkeme kararı veya patent ihlal iddiası veya herhangi başka bir (patent meseleleri ile sınırlı olmayan) sebep
sonucunda size, bu Lisans'ın şart ve kayıtlarına aykırı olan bir takım (mahkeme kararı, özel anlaşma veya başka bir şekilde)
kısıtlamalar getirilirse, bu sizi bu Lisans şart ve kayıtlarına uyma mecburiyetinden serbest bırakmaz. Eğer aynı anda hem bu
Lisans'ın şartlarını yerine getiren hem de diğer kısıtlamalara uygun olan bir şekilde Yazılım'ı dağıtamıyorsanız, o zaman
Yazılım'ı dağıtamazsınız. Örneğin, eğer bir patent lisansı direkt veya endirekt olarak sizden kopya alacak olan üçüncü
şahısların bedel ödemeksizin Yazılım'ı dağıtmalarına hak tanımıyorsa o zaman sizin hem bu koşulu hem Lisans koşullarını
yerine getirmenizin tek yolu Yazılım'ı dağıtmamak olacaktır.
Eğer bu bölümün herhangi bir parçası herhangi bir şart altında uygulanamaz veya hatalı bulunur ise o şartlar dahilinde
bölümün geri kalan kısmı, bütün diğer şartlar altında da bölümün tamamı geçerlidir.
Bu bölümün amacı sizin patent haklarını, herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal etmenize yol açmak veya bu hakların
geçerliliğine muhalefet etmenizi sağlamak değildir; bu bölümün bütün amacı kamu lisans uygulamaları ile oluşturulan serbest
yazılım dağıtım sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini korumaktır. Bu sistemin tutarlı uygulanmasına dayanarak pek çok kişi
bu sistemle dağıtılan geniş yelpazedeki yazılımlara katkıda bulunmuştur; yazılımını bu veya başka bir sistemle dağıtmak
kararı yazara aittir, herhangi bir kullanıcı bu kararı veremez.
Bu bölüm Lisans'ın geri kalanının doğurduğu sonuçların ne olduğunu açıklığa kavuşturmak amacını gütmektedir.
8. Eğer Yazılım'ın kullanımı ve/veya dağıtımı bazı ülkelerde telif hakkı taşıyan arayüzler veya patentler yüzünden
kısıtlanırsa, Yazılım'ı bu Lisans kapsamına ilk koyan telif hakkı sahibi, Yazılım'ın yalnızca bu ülkeler haricinde
dağıtılabileceğine dair açık bir coğrafi dağıtım kısıtlaması koyabilir. Böyle bir durumda bu Lisans bu kısıtlamayı sanki
Lisans'ın içerisine yazılmış gibi kapsar.
9. Free Software Foundation zaman zaman Genel Kamu Lisansı'nın yeni ve/veya değiştirilmiş biçimlerini yayınlayabilir.
Böyle yeni sürümler mana olarak şimdiki haline benzer olacaktır, fakat doğacak yeni problemler veya kaygılara cevap
verecek şekilde detayda farklılık arzedebilir.
Her yeni biçime ayırdedici bir sürüm numarası verilmektedir. Eğer Yazılım bir sürüm numarası belirtiyor ve "bu ve bundan
sonraki sürümler" altında dağıtılıyorsa, belirtilen sürüm veya Free Software Foundation tarafından yayınlanan herhangi
sonraki bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz. Eğer Yazılım Lisans için bir sürüm numarası belirtmiyor ise,
Free Software Foundation tarafından yayınlanmış olan herhangi bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz.
10. Eğer bu Yazılım'ın parçalarını dağıtım koşulları farklı olan başka serbest yazılımların içerisinde kullanmak isterseniz,
yazara sorarak izin isteyin. Telif hakkı Free Software Foundation'a ait olan yazılımlar için Free Software Foundation'a yazın,
bazen istisnalar kabul edilmektedir. Kararımız, serbest yazılımlarımızdan iştikak etmiş yazılımların serbest statülerini
korumak ve genel olarak yazılımların yeniden kullanılabilirliğini ve paylaşımını sağlamak amaçları doğrultusunda
şekillenecektir.
72
GARANTİ YOKTUR
11. BU YAZILIM ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, YAZILIM İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN
VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ
MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR
VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE
HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE
İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. YAZILIMDA HERHANGİ BİR BOZUKLUKTAN DOLAYI DOĞABİLECEK
OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.
12. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR
ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA
YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ
KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA
UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN
GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ
TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.
73
19. Dreambox – Servis Slibi
Lütfen bu formu tamamen doldurun ve satıcıya gönderin.
Hızlı ve problemsiz bir ilerlemeyi sağlamak için lütfen okunaklı şekilde yazın!
Eğer faturanızın bir kopyasını eklemezseniz servis gerçekleşmeyecektir!
Sadece arızalı parçaları aksesuarsız olarak gönderin! HDD takılı olmalıdır!
Müşteri numarası:
Geri gönderme tarihi:
Soyad / Şirket:
İsim:
İrtibat kişisi:
Telefon:
Cadde:
Faks:
Ülke/Zip/Şehir:
E-Posta:
Geri gönderilen cihaz: DM
Seri:
(Tür)
Ekipman (örn. HDD):
Yazılım Versiyonu:
İrtibat bilgileri
İrtibat kişisi:
ile…/de…İletişim
Arıza- / İş tanımı (Lütfen okunaklı ve detaylı şekilde yazın):
Görev sadece arızanın detaylı bir açıklmasını yaparsanız tamamlanacaktır. Sadece “arızalı” şeklinde açıklama yeterli
olmayacaktır ve cihaz size iade edilecektir. Lütfen arızayı ayrıntılı olarak yazın!
Geri gönderme nedeni::
Ücretli onarım
Garanti kapsamında onarım
Diğer:
İmzam ile 30€’ya kadar olan onarımların bana danışılmadan yapılmasını onaylıyorum. İmzanız
olmadan işlem yapılmayacaktır ve yapılamaz!
Yer, tarih, imza
NOT: LÜTFEN DREAMBOX’U PLASTİK BİR POŞETE KOYUN VEYA PLASTİK FOLYO İLE SARIN. DAHA SONRA MÜMKÜNSE ORİJİNAL PAKETİNE
KOYIN. AKSİ HALDE SAĞLAM BİR KUTUYA DA KOYABİLİRSİNİZ. BU SAYEDE TAŞIMA SIRASINDAN OLUŞABİLECEK ÇİZİKLER ÖNLENMİŞ
OLACAKTIR. TEŞEKKÜRLER.
74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement