YAMAHA CDX−596
HI−FI − Odtwarzacze 1000−1500 zł
O
ferta CD Yamahy zawiera
trzy klasyczne jednopłytow−
ce oraz uzupełnienie w po
staci dwóch zmieniarek i re−
korder CDR−D651 (testowany już na ła−
mach Audio).
Przedni panel CDX−596 jest konser−
watywny i jego urodę można rozważać
jedynie pod tym kątem. Pod wyświetla−
czem biegną bowiem przyciski bezpo−
średniego dostępu do nagrań, co nieste−
ty nie prezentuje się zbyt elegancko w
kontekście aktualnych trendów, rodzi
się pytanie, czy numeryczna klawiatura
na pewno jest w tym miejscu potrzebna.
Przeszukiwanie nagrań zostało zreali−
zowane na tych samych przyciskach co
przeskakiwanie do kolejnych ścieżek.
Urządzenie dysponuje zmiennym pozio−
mem wyjściowym, a regulacja znajduje
się (oprócz pilota oczywiście) na przed−
nim panelu. Zmiana sygnału wyjściowe−
go następuje jednocześnie dla wyjścia
YAMAHA CDX−596
Oferta stereofonicznych urządzeń Yahamy od dawna charakteryzuje się
(nie)dopasowaniem cenowym wzmacniaczy i odtwarzaczy CD. Przez długi
czas w ofercie znajdował się monstrualny i drogi AX−1060 (później AX−
1070), a partnerujący mu dyskofon, CD−X993, nie wydawał się
wystarczająco dobry. Od tego czasu firma obniżyła zdecydowanie pułap
cenowy dla dwukanałowych konstrukcji, jednak sytuacja zdaje się
powtarzać. I tak mamy w ofercie wzmacniacz AX−892 za 2599 zł,
a najwyższym odtwarzaczem CD jest właśnie testowany CDX−596
kosztujący 1449 zł.
słuchawkowego, co wydaje się najważ−
niejszym aspektem tej opcji. Wyświet−
lacz jest niewielki, ale ma ambicje poka−
zywania wielu informacji (m.in. kalenda−
rza ścieżek i poziomu sygnału wyjścio−
wego). Rezultat jest taki, że podstawo−
we dane są bardzo dobrze czytelne (np.
Wciąż doskonale
działającym
elementem
w elektronice
odtwarzaczy
Yamaha jest układ
ProBit zwiększa−
jący rozdzielczość
z 16 bitów na
pożądane przez
przetwornik C/A
20 bitów.
czas i numer nagrania), podczas gdy do
odcyfrowania pozostałych trzeba silnie
wytężyć wzrok.
Wąski i długi pilot przynosi jeszcze
kilka możliwości, dzięki którym CDX−
596 staje się klasycznie wyposażonym,
japońskim CD. Oczywiście dostajemy
programowanie, odtwarzanie w losowej
kolejności i synchronizację podczas
przegrywania na magnetofon kasetowy.
Chciałoby się rzec, że ta ostatnia opcja
nadaje się już tylko do lamusa, ale oka−
zuje się, że Yamaha wciąż ma w ofercie
trzy magnetofony kasetowe. Przydatne
więc okaże się także wyszukiwanie naj−
bardziej dynamicznego fragmentu płyty.
Możliwości uzupełniają: wyszukiwanie
indeksu, przyciemnianie wyświetlacza,
uruchamianie CD TEXT−u i oczywiście
bezpośredni dostęp do ścieżek. Nic do−
dać, nic ująć − obsługa 596 jest bardzo
łatwa i logiczna, a możliwości dostajemy
całkiem sporo.
CDX−596
Cena [zł]
1449,−
Dystrybutor:
AUDIO KLAN
WYKONANIE, KOMPONENTY
i LABORATORIUM: Linia wzornicza trochę
staroświecka. Wysoki odstęp sygnał/szum,
dobra liniowość konwersji, dość wysoka
impedancja wyjścia.
OCENA:
CDX−596
jest obecnie
najlepszym
odtwarzaczem
Yamahy.
dobra
FUNKCJONALNOŚĆ: Dobra ergonomia, pełne
wyposażenie, regulowane wyjście.
OCENA:
bardzo dobra
BRZMIENIE: Ekspansywny bas, wyraźne
osłabienie ekspresji średnicy.
OCENA:
dostateczna+
OCENA KOŃCOWA:
DOBRA
46
9/2001
Wyjścia cyfrowe otrzymujemy w postaciach koaksjalnego
i analogowego.
Charakterystycznym i znanym od lat elementem konstrukcyj−
nym stosowanym przez producenta jest układ Pro Bit tworzący
20−bitowy sygnał z 16−bitowego, po to, by konwerter pracował na
przebiegu o większej rozdzielczości. Jeszcze dwa, trzy lata temu
Yamaha była jednym z pionierów w aplikacjach tego typu, obec−
nie taką metodę stosują prawie wszyscy producenci urządzeń
audio.
Odtwarzacz występuje w dwóch wykończeniach, czarnym i
tytanowym, a przedni panel został wykonany z aluminiowej płyty.
Yahama brzmi bardzo łagodnie, zwłaszcza w za−
kresie średnich częstotliwości. Średnica jest delikat−
na i lekka, cechę większego zdecydowania możemy
uzyskać dopiero przy wyższych natężeniach dźwięku.
Bas jest bardzo głęboki, miękki, rozłożysty, nie zawsze
prawidłowo kontrolowany. Zdarza się, że dźwięki trwają
zbyt długo, co powoduje zwalnianie tempa muzyki. Jest
również druga strona medalu − dzięki prowadzonym z roz−
machem akcjom basowym Yahama dysponuje brzmieniem
potężnym, tak potrzebnym w niektórych “finalnych” mo−
mentach. A jest to cecha, której permanentnie brakuje ze−
branym urządzeniom.
Wysokie tony są właściwie zróżnicowane, o zadowalającej
neutralności i bez metalicznych skłonności.
W widmie harmonicznych widać szpilki od drugiej do szóstej, ale na
niskim poziomie, tylko druga i trzecia między −90 a −100 dB, kolejne
wyraźnie poniżej −100dB. Wskaźnik THD+N, uwzględniający szum,
jest także bardzo korzystny, wynosi 0,041. Ma z tym na pewno związek
doskonały odstęp sygnału od szumu, który w przypadku Yamahy rów−
na się aż 125dB, najwięcej w testowanej grupie odtwarzaczy. Poziom
napięcia wyjściowego jest tylko nieznacznie mniejszy od 2V standardu
CD, w kanale prawym Yamaha oferuje 1,988V, a w kanale lewym
1,981V. Różnica pomiędzy kanałami wynosi zaledwie 0,02dB. Impe−
dancja wyjściowa jest dość wysoka, ale nie alarmująca − 640Ω. Linio−
wość konwersji Yamahy to idealne zachowanie przy 60 i −70dBFS. Przy
−80dBFS błąd wynosi 0,7dB, a przy −90dBFS 1,6dB, wynik można
uznać za dobry, choć np. Pioneer poradził sobie w tym względzie
znacznie lepiej. Yamaha nokautuje go jednak w kategorii liniowości
pasma przenoszenia. CDX−596 gra już od 10Hz ze spadkiem zaledwie
0,06dB i zapewnia idealnie płaską charakterystykę aż do 20kHz, gdzie
poziom opada tylko o 0,11dB.
Sekcja analogowa to wzmacniacze operacyjne JRC. Gniazdo słu−
chawkowe napędzane jest przez odcinek ekranowanego przewodu.
Płytka drukowana jest niezbyt solidnie zamocowana, przydałoby się
więcej elementów montażowych. Układy cyfrowe znajdują się po
spodniej stronie płytki. Konwerter zaczerpnięto z oferty Analog Devi−
ces, jest nim AD1854, stereofoniczny chip Sigma−Delta o maksy−
malnej częstotliwości próbkowania 96kHz. Towarzyszy mu filtr cyfro−
wy produkcji Yamahy.
Poziom na wyjściu analogowym (0dBFS, 100kΩ, R/L) [V]
1,998/1,981
Stosunek sygnał/szum (0dBFS/cisza cyfrowa, A−ważony) [dB] 125
Impedancja wyjściowa [Ω]
640
Zniekształcenia THD+N (1kHz, 0dBFS) [%]
0,041
Liniowość DAC (1kHz dla −60/−70/−80/−90 dBFS) [dB]
0,0/0,1/0,7/1,6
Pasmo (10Hz/20kHz) [dBFS]
−0,06/−0,11
Odtwarzanie CD−R/RW
tak
Regulowane wyjście analogowe
tak
Wyjście cyfrowe
1 koaks., 1 opt.
Wyjście słuchawkowe
tak
Wymiary [cm]
43,5x9,6x27,7
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
0
-10
-20
-30
-40
-50
Amplituda w dB
Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D
Laboratorium
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
Częstotliw ość w Hz
Rys. 1. Zniekształcenia harmoniczne
9/2001
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising