Epson | Stylus S20 | EPSON STYLUS S20/T10/T20 Series

R41AA504_EN_DA_FI_NO_SV
Start Here
Rev.C
Proof Sign-off:
M.Koike CRM Takehira
M.Ishigami
editor
StartHere.indd
01/18/08
EN
Start Here
DA
Start her
FI
Aloita tästä
NO
Start her
SV
Starta här
Turning On
Sådan tændes
printeren
Kytkeminen päälle
Skru av
Starta skrivaren
2
Installing the Ink
Cartridges
Installation af
blækpatronerne
Värikasettien
asettaminen
Installere
blekkpatronene
Sätta
i bläckpatronerna
3
Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX
Unpacking
Udpakning
Pakkauksesta
poistaminen
Pakke opp
Packa upp
Contents may vary by location.
Indholdet kan variere afhængigt af
regionen.
Sisältö voi vaihdella maasta riippuen.
Innhold kan variere i forhold til sted.
Innehållet kan skilja sig mellan olika
regioner.
1
Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the
printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den
i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens pålidelighed.
Älä avaa värikasettipakkausta ennen kuin olet valmis asettamaan sen
tulostimeen. Kasetti on tyhjiöpakattu, jotta sen käyttövarmuus säilyisi.
Ikke åpne blekkpatronpakken før du er klar til å installere den i skriveren.
Patronen er vakuumpakket for å bevare funksjonsstabiliteten.
Öppna inte förpackningen till bläckpatronen förrän du är klar att installera den
i skrivaren. Patronen är vakuumförpackad för att hålla sig längre vid förvaring.
D
A
B
Connect and plug in.
Tilslut og sæt stikket i.
Liitä johto tulostimeen ja pistorasiaan.
Koble opp og sette i.
Anslut kabeln till skrivaren och
eluttaget.
A
B
Open.
Åbn.
Avaa.
Åpne.
Öppna.
C
Open.
Åbn.
Avaa.
Åpne.
Öppna.
Shake and unpack.
Ryst og pak ud.
Ravista pakkausta ja ota värikasetti
ulos.
Riste og pakke opp.
Skaka och ta ut ur förpackningen.
F
Install.
Installer.
Aseta paikalleen.
Installer.
Installera.
Press (click).
Tryk (klik).
Paina (niin että kuuluu napsahdus).
Trykk (klikk).
Tryck (tills det klickar).
G
Remove all protective materials.
Fjern alt beskyttende materiale.
Poista kaikki suojamateriaalit.
Fjern all emballasje.
Avlägsna alla skyddsmaterial.
Turn on.
Tænd.
Kytke virta päälle.
Skru på.
Starta skrivaren.
E
Remove yellow tape.
Fjern den gule tape.
Poista keltainen teippi.
Fjern gul teip.
Ta bort den gula tejpen.
Close.
Luk.
Sulje.
Lukk.
Stäng.
The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print
head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
De første blækpatroner, der installeres i printeren bliver delvis brugt til at fylde
skrivehovedet. Disse patroner kan udskrive færre sider sammenlignet med
efterfølgende blækpatroner.
Tulostimeen ensin asetettuja värikasetteja käytetään osittain musteen lisäämiseen
tulostuspäähän. Ne tulostavat vähemmän sivuja kuin myöhemmin käytettävät
värikasetit.
De første blekkpatronene som installeres i skriveren din, vil delvis brukes til
å lade skriverhodet. Disse patronene skriver ut færre sider, sammenlignet med
etterfølgende blekkpatroner.
En del av bläcket i de patroner som först installeras i skrivaren används för att fylla
på skrivarhuvudet. De patronerna räcker till färre utskrivna sidor än efterföljande
patroner.
Press and wait about 2 min.
Tryk og vent ca. 2 minutter.
Paina ja odota noin 2 min.
Trykk og vent i rundt 2 min.
Tryck och vänta i cirka 2 min.
4113457
A3 size
Rev.0
C
4113457
Rev.0
M
4113457
Rev.0
Y
4113457
Rev.0
BK
R41AA504_EN_DA_FI_NO_SV
Start Here
Rev.C
Proof Sign-off:
M.Koike CRM Takehira
M.Ishigami
editor
Installing the Software
Installation af
softwaren
Ohjelmiston
asentaminen
Installere
programvaren
Installera programmet
4
A
StartHere.indd
01/18/08
Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.
Älä liitä USB-kaapelia ennen kuin niin neuvotaan.
Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om å gjøre det.
Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad att göra det.
Loading Paper
Ilægning af papir
Paperin lisääminen
Laster papir
Fylla på papper
If this screen appears, click Cancel.
Klik på Annuller, hvis dette skærmbillede vises.
Jos näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta Peruuta.
Hvis dette skjermbildet dukker opp, trykk på Avbryt.
Om den här skärmen visas klickar du på Avbryt.
B
C
5
A
B
Insert.
Isæt.
Työnnä sisään.
Sett inn.
För in.
C
Insert.
Isæt.
Työnnä sisään.
Sett inn.
För in.
D
A3 size
Pinch and slide.
Klem og skub.
Purista ja liu’uta.
Klem og gli.
Kläm ihop och skjut åt sidan.
E
Mac OS X
Windows
Insert.
Isæt.
Aseta CD-levy.
Sett inn.
För in.
Windows: No installation screen? &
Windows: Intet installationsskærmbillede? &
Windows: Ei asennusnäyttöä? &
Windows: Ikke installasjonsskjermbilde? &
Windows: Ingen installationsskärm? &
D
Connect to your PC.
Slut til din pc.
Yhdistä tietokoneeseen.
Koble til PC-en din.
Anslut till datorn.
Click.
Klik.
Napsauta.
Klikk.
Klicka här.
E
Check, and then click Next to continue.
Kontrollér og klik derefter på Næste for
at fortsætte.
Tarkista ja jatka sitten napsauttamalla
Seuraava.
Undersøk, og klikk så på Neste for
å fortsette.
Kontrollera och klicka sedan på Nästa
för att fortsätta.
Follow the instructions.
Følg instruktionerne.
Seuraa ohjeita.
Følg instruksjonene.
Följ anvisningarna.
F
Load the paper with the printable side up.
Ilæg papiret med udskriftssiden opad.
Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
Laste papiret med den skrivbare siden opp.
Sätt i papperet med utskriftssidan uppåt.
Getting More
Information
Find flere oplysninger
Lisätietoja
Skaffe mer
informasjon
Skaffa mer information
Installation complete.
Installation udført.
Asennus on valmis.
Innstallasjon fullført.
Installationen är slutförd.
4113457
Fit.
Tilpas.
Sovita paperin reuna.
Tilpass.
Anpassa stöden till papperet.
User’s Guide
Brugervejledning
Käyttöopas
Brukerhåndbok
Användarhandbok
Rev.0
C
4113457
Printing
Udskrivning
Tulostus
Skriver ut
Utskrift
Rev.0
M
Troubleshooting and maintenance
Fejlfinding og vedligeholdelse
Vianmääritys ja huolto
Feilsøking og vedlikehold
Felsökning och underhåll
4113457
Rev.0
Y
4113457
Rev.0
BK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising