Samsung | SyncMaster 940N Plus | Wycena środka technicznego

Ekspertyza DEKRA nr
z dnia
46988/12/10-9505
13-12-2010
Ekspertyza DEKRA nr
z dnia
46988/12/10-9505
13-12-2010
DEKRA Polska - Centrala
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A
tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36
Rzeczoznawca: Grzegorz Charko
Dane środka technicznego
Dane ogólne
Wycena środka technicznego
Kategoria środka technicznego
Rodzaj środka technicznego
sprzęt komputerowy
Komputery, laptopy, router itp
Wytwórca
Model, Typ
DELL, LG, SAMSUNG, CISCO
Optiplex, Latitiude itp
Nr ewidencyjny/rejestracyjny
Numer fabryczny
(00/20767/08)
.WG ZESTAWIENIA
Kod zlecenia
PEK-WM-50, WM
Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia
PEK(L)/WAR/37188/10/12/04
(00/20767/08)
04-12-2010
Zleceniodawca
Mariusz Milewicz
Pekao Leasing
ul.Puławska 182
02-670 Warszawa
Parametry techniczne
Kategoria środka technicznego
Rodzaj środka technicznego
sprzęt komputerowy
Komputery, laptopy, router itp
Wyposażenie
Wytwórca
Model, Typ
DELL, LG, SAMSUNG, CISCO
Optiplex, Latitiude itp
Sprzęt komputerowy według zestawienia z tabeli xls.
Nr ewidencyjny/rejestracyjny
Numer fabryczny
(00/20767/08)
.WG ZESTAWIENIA
Data oględzin
Miejsce oględzin
08-12-2010
MAZOWIECKIE, 02-843 Warszawa, PL
AUTO-PRZETARG , Tukana 13
1. DELL OPTIPLEX 320 S/N:5B3153J WARTOŚĆ: 250 zł
2. DELL OPTIPLEX 330 S/N:CXNMX3 WARTOŚĆ: 250 zł
3. DELL OPTIPLEX 320 S/N:6B3153J WARTOŚĆ: 250 zł
4. DELL OPTIPLEX 320 S/N:2B1133J WARTOŚĆ: 250 zł
5. DELL OPTIPLEX 320 S/N:4B1133J WARTOŚĆ: 250 zł
6. DELL OPTIPLEX 320 S/N:CK23B3J WARTOŚĆ: 250 zł
7. DELL OPTIPLEX 360 S/N:48TB94J WARTOŚĆ: 280 zł
8. DELL 17 S/N:CN-OG239H-73731-86J-762S-AOO WARTOŚĆ: 80 zł
9. DELL 17 S/N:CN-0CN086-64180-767-302S WARTOŚĆ: 80 zł
10. DELL 17 S/N:CN-0CN086-64180-78V-257L WARTOŚĆ: 80 zł
11. DELL19 S/N: CN-OW024K-74261-934-9HKL WARTOŚĆ: 120 zł
12. LG 17 FLATRON L1715S S/N:507WAUPOV462 WARTOŚĆ: 80 zł
13. MONITOR SAMSUNG 17 SYNCMASTER 740N PLUS S/N:HA17HMFP828447M WARTOŚC: 80 zł
14. MONITOR SAMSUNG 19 SYNCMASTER 940N PLUS S/N:HA19HMAPA59277H WARTOSĆ: 120 zł
15: SZAFA SERWEROWA WRAZ Z OSPRZĘTEM Dell RackCabinet 4210 S/N:B/N WARTOŚĆ: 500 zł
16. ZESTAW AKUMULATORÓW APC SmartUPS 3000 XLS S/N:B/N WARTOŚĆ: 200 zł
17. KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA KSR-11708 S/N: 1001547 WARTOŚĆ: 500 zł
18. Cisco 2811 Security Bundle S/N: FCZ114670J7 WARTOŚĆ: 900 zł
19. Dell Latitiude D630 S/N:JF2FB3J WARTOŚĆ: 480 zł
20. Dell Latitiude D630 S/N:1G2FB3J WARTOŚĆ: 480 zł
21. Dell Latitiude D830 S/N:J6KMK3J WARTOŚĆ: 560 zł
22. Dell Latitiude D830 S/N:17KMK3J WARTOŚĆ: 560 zł
Zestawienie wyników
Wartość rynkowa środka technicznego (netto)
......................................................................... 6 600 zł
Opis działania, przeznaczenie środka technicznego
strona 2
strona 1
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2a
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ga@dekra.pl
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2a
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ga@dekra.pl
Ekspertyza DEKRA nr
46988/12/10-9505
z dnia
13-12-2010
Ekspertyza DEKRA nr
z dnia
46988/12/10-9505
13-12-2010
Informacje o rynku i cenach
Sprzęt komputerowy, serwer.
Istnieje rozbudowany rynek wtórny maszyn/urządzeń przedmiotowego typu.
Stan techniczny obiektu
I. KOMPUTERY:
1. Nie sprawdzano komputerów pod względem działania.
2. Komputery posiadają kable zasilające.
3. Brak myszek i klawiatur.
4. Komputer o numerze seryjnym 6B3153J - brak pamięci RAM.
5. Brak oprogramowania do komputerów - płyty instalacyjne z systemem operacyjnym.
6. Pierwotne konfiguracje komputerów odczytane na podstawie numeru seryjnego rozkodowanego na
stronie producenta załączono do niniejszej wyceny. Stan faktyczny na dzień wyceny może odbiegać od
konfiguracji pierwotnej (nie badano różnic).
7. Obudowy posiadają ślady użytkowania.
8. Wnętrze komputerów - zabrudzone kurzem (mocno).
II. LAPTOPY:
1. Uruchomiono laptopy do pozycji logowania użytkownika do systemu operacyjnego.
2. Każdy laptop posiada zasilacz sieciowy.
3. Nie sprawdzano zasilaczy - laptopy uruchomiły się z baterii.
4. Brak toreb na laptopy oraz myszek.
5. Brak płyt z oprogramowaniem - system operacyjny.
6. Laptopy noszą ślady użytkowania.
7. Pierwotne konfiguracje laptopów odczytane na podstawie numeru seryjnego rozkodowanego na stronie
producenta załączono do niniejszej wyceny. Stan faktyczny na dzień wyceny może odbiegać od
konfiguracji pierwotnej (nie badano różnic).
III. POZOSTAŁE ELEMENTY:
1. Nie badano pod względem poprawności działania urządzeń - routera, jednostki sterującej w szafie
serwerowej, akumulatorów do UPC.
2. Monitory - obudowy noszą ślady użytkowania.
3. Nie badano monitorów pod względem poprawności działania, zużycia matrycy itp.
4. Każdy monitor posiada kabel zasilający.
1. Wszystkie urządzenia są oferowane na portalu www.allegro.pl i www.ebay.com.
2. Do wyceny przyjęto średnie ceny z portali aukcyjnych z odpowiednimi korektami.
3. Wszystkie urządzenia posiadają nowsze zamienniki (nowsze modele).
4. Monitory 17 calowe nie są już oferowane jako nowe. Najmniejsza oferowana przekątna to 18,5 cala ceny nowych od 339 zł brutto nowy w sklepie Euro AGD.
Koszt zastąpienia środkiem technicznym nowym
Cena środka technicznego nowego
Cena bazowa środka technicznego oferowanego jako nowy (netto)
............................................ 54 500 zł
Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn fizycznych
Uwagi ogólne
Ubytek wartości z przyczyn fizycznych wynika z efektywnego czasu eksploatacji urządzenia w relacji do
średniej jego żywotności. Ma on związek z fizycznym zużyciem oraz starzeniem się elemetów środka
technicznego.
Ubytek wartości
Szacowana średnia żywotność urządzeń przedmiotowego typu .......................................................... 5 lat
Okres eksploatacji urządzenia ............................................................................................................ 3 lata
Ubytek wartości z przyczyn fizycznych
Podstawa metodologiczna wyceny
3/5 * 100% = 60%
Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa
środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.
Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować
chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia
żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i
okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu
sprzedaży na wolnym rynku.
Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję,
kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do
dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.
Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:
- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego
Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn funkcjonalnych
Uwagi ogólne
Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych odnosi się do poziomu nowoczesności środka technicznego,
tzn. m.in. wynika z różnicy rozwiązań konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego w produkcji
urządzeń takich jak wyceniany obiekt.
1. Sprzęt komputerowy jest najbardziej szybko starzejących się sprzętem. 3 lata w postępie
technologicznym to praktycznie przepaść technologiczna.
2. Nowy sprzęt jest bardziej wydajny, przystosowany do obsługi nowych programów (np. wydajniejsze
systemy operacyjne). Z czasem na stary sprzęcie nie można pracować z powodów technicznych - nie
można już zainstalować danego programu / aplikacji (jest za stary).
strona 4
strona 3
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2a
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ga@dekra.pl
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2a
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ga@dekra.pl
Ekspertyza DEKRA nr
z dnia
46988/12/10-9505
13-12-2010
Ubytek wartości
Ekspertyza DEKRA nr
46988/12/10-9505
z dnia
13-12-2010
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania
samej wyceny.
Ubytek wartości przedmiotowego środka technicznego z przyczyn funkcjonalnych określa się na 30%
Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn ekonomicznych
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być
uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za
oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody
wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
Uwagi ogólne
Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych odnosie się do otoczenia rynkowego w segmencie danego
rodzaju środków technicznych, tzn. wynika z konkurencyjności urządzeń danego typu innych producentów.
Przyjęty współczynnik ubytku wartości z przyczyn ekonomicznych zawiera:
1. Powindykacyjny / poleasingowy charakter sprzedaży urządzenia.
2. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w pracy (oprócz laptopów).
3. Stwierdzone usterki i braki.
4. Brak oprogramowania.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne
wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu
wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach
występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie
weryfikowano prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji
- Rok produkcji - nie weryfikowano - przyjęto w opraciu o dane Zleceniodawcy.
Ubytek wartości
Ubytek wartości przedmiotowego środka technicznego z przyczyn ekonomicznych określa się na 57%
Wartość rynkowa środka technicznego
Wartość przedmiotowego środka technicznego na dzień sporządzenia wyceny określa się na:
6 600 zł (netto)
Powyższa wartość została oszacowana w podejściu kosztowym w oparciu o cenę środka technicznego
nowego z uwzględnieniem ubytku wartości z przyczyn fizycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych.
Uwagi
Pochodzenie środka technicznego
środek techniczny zakupiony jako nowy w kraju
Weryfikacja środka technicznego w działaniu
brak możliwości weryfikacji środka technicznego w działaniu
sprawdzono laptopy
pozostałe brak możliwości
Zastrzeżenie ograniczające
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może
być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz
strona 6
strona 5
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2a
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ga@dekra.pl
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2a
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ga@dekra.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising