Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR

Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR
Arkusz informacyjny
Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR
Zastosowanie
Przekaźnik bezprzewodowy jest elementem
wyposażenia dodatkowego dla
bezprzewodowego systemu sterowania
ogrzewaniem podłogowym CF2+ firmy Danfoss.
CF-WR służy do kontrolowania pracy kotła,
urządzenia chłodzącego lub pompy, zaś dzięki
bezprzewodowemu połączeniu z regulatorem
nadrzędnym CF-MC, instalacja jest bardzo prosta
i wysoce elastyczna.
Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR konfiguruje
się za pośrednictwem pilota CF-RC. W celu
uzyskania dodatkowych informacji należy
skorzystać z instrukcji pilota CF-RC.
Zamawianie
Produkt
Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Konstrukcja
Maks. temperatura otoczenia
Typ przełącznika
Obciążalność przełącznika
Klasa IP
Klasa czystości pomieszczenia
Maks. zasięg
Częstotliwość pracy
Klasa oprogramowania
Znamionowe napięcie udarowe
Wytrzymałość termoplastyczna
Wymiary (dł. x wys. x szer.)
Danfoss Heating Solutions
VDSPJ149
1. Przycisk PROG z diodą PROG.
2. Przycisk nie jest używany w CF2+.
Nr katalogowy
088U0252
230 VAC ± 15%, 50 Hz
EN 60730-1, EN 300-220-1
45°C
RZ1 - 1 x SPDT, typ 1B
264 VAC, 3 (1) A
IP 40
Stopień 2
30 m
868,42 MHz
Klasa A
2,5 kV
75°C
83 x 83 x 31 mm
© Danfoss
06/2011
1
Arkusz informacyjny
Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR
Połączenie elektryczne
Œ
N
L
1
2
3
4
Elektronika
N
L
1
Nieużywane
2
Zasilanie odbiornika (L)
3
Strefa 1 wł.
4
Strefa 1 wył.
Uwaga: W przypadku zastosowań z zasilaniem sieciowym połączyć zaciski L i 2.
Danfoss Sp. z o. o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (22) 755 07 00
Telefax: (22) 755 07 01
e-mail: [email protected]
http://www.danfoss.pl
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastreżone.
2
VDSPJ149
© Danfoss
06/2011
Danfoss Heating Solutions
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement