Vrijstaande toestellen

Vrijstaande toestellen
Vrijstaande
toestellen
2010 - 2011
Technologie voor het leven
2 | Inleiding
Bosch: een merk voor het leven
Vernieuwing staat bij Bosch nooit op zichzelf. Als we innovatieve technologie
toepassen in nieuwe, baanbrekende producten, hebben we een helder doel
voor ogen: we willen het leven beter, aangenamer en gemakkelijker maken.
Dat gebeurt bij Bosch op basis van kwaliteit, technische knowhow en
verantwoordelijkheid. Daar kunt u op rekenen.
Kwaliteit
Veranderen
Duurzaam
Huishoudtoestellen van Bosch beantwoorden
De wereld verandert. Meningen, opvattingen,
Om de aarde gezond en leefbaar te houden,
aan de strengste prestatievereisten en
smaken en inzichten zijn voortdurend
hebben we een veelzijdige natuur, een
bieden een maximaal gebruikscomfort. De
in beweging. Bovendien komen er op
stabiel klimaat en voldoende energiebronnen
productfilosofie van Bosch voert duurzame
technisch gebied vrijwel iedere dag nieuwe
hard nodig. Reden genoeg om er zuinig
kwaliteit hoog in het vaandel. En die
mogelijkheden bij. De keuzes die u gisteren
op te zijn. De innovaties van Bosch zijn er
hoogstaande kwaliteit is reeds merkbaar aan
maakte, vallen vandaag of morgen misschien
al tientallen jaren op gericht om minder
het gebruik van hoogwaardige materialen die
al weer anders uit. Bij Bosch volgen we
energie te verbruiken. Met succes, want de
perfect worden afgewerkt.
de ontwikkelingen op tal van terreinen
huishoudelijke toestellen van Bosch behoren
op de voet. En niet zelden staan we zelf
tot de energiezuinigste ter wereld. In een
aan het begin van opvallende trends en
kleine twintig jaar tijd zijn we erin geslaagd
nieuwe richtingen. Want de wereld mag dan
het energieverbruik van onze koelkasten met
veranderen, Bosch verandert mee. Deze
zo’n 80% te verminderen. De vaatwassers en
brochure geeft u een goed overzicht van de
Espressomachines zijn in dezelfde periode
belangrijkste vernieuwingen, maar laat u ook
35 tot 45% zuiniger geworden met energie
zien wat er niet verandert: onze onwrikbare
en water. Duurzaamheid is voor Bosch een
kwaliteitseisen en de ambitie om altijd weer
vanzelfsprekend begrip. Dat merkt ú aan uw
te beantwoorden aan uw wensen.
water- en energierekening en dat merken we
allemaal aan de wereld om ons heen.
Inleiding | 3
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 3
10-09-2010 13:32:18
4 | Het leefmilieu
Bijdragen aan de kwaliteit
van het milieu.
Onze omgeving heeft veel invloed op de manier waarop we in het leven
staan. In een gezonde, leefbare en mooie omgeving voelen we ons prettiger
en functioneren we beter. Bosch levert graag een bijdrage aan de kwaliteit
van uw leefomgeving.
Natuur en milieu staan bij Bosch al
milieuwinst is te behalen door het
blijven we ook in de toekomst doen. In
tientallen jaren hoog op de agenda.
toestel zo schoon en efficiënt mogelijk
de tabel onderaan deze pagina staat per
Bosch doet er alles aan om door middel
te laten werken. Ook daarin gaan we
productgroep de gemiddelde besparing
van efficiënte productiemethoden en
dan ook tot het uiterste. Dankzij diverse
aangegeven. Daarnaast herkent u onze
verantwoord materiaalgebruik het
innovaties behoren de huishoudelijke
meest energiezuinige producten in deze
milieu zoveel mogelijk te ontzien. Maar
toestellen van Bosch inmiddels tot de
catalogus aan het “Green Technology
huishoudelijke toestellen hebben
energiezuinigste ter wereld. Daarmee
inside”-signet.
vooral effect op het milieu tijdens
tonen we keer op keer aan dat Bosch
het gebruik. Maar liefst 90% van de
natuur en milieu serieus neemt. En dat
De energiebalans van Bosch
Ovens
Koelkasten en diepvriezers
Vaatwassers
Wasmachines
Droogautomaten
Energieverbruik
volgens EN 50304
Per liter netto-inhoud in 24 u
Per afwasbeurt en
per bestek
Per kg wasgoed en per
cyclus, katoenprogramma
60°C
Per kg wasgoed
en per cyclus
1,10
kWu
Koelkasten
0,77
kWu
1999 2010
0,36
kWu
0,08
kWu
1994 2010
Diepvriezers
0,49
kWu
0,18
kWu
1994 2010
Koel- en
diepvriescombinaties
0,82
kWu
0,11
kWu
1,58
liter
0,26
kWu
0,61
kWu
0,28
kWu
0,06
kWu
0,54
liter
0,13
kWu
7
liter
0,23
kWu
1994 2010
1994 2010
1994 2010
1994 2010
1994 2010
1994 2010
-45%
-30%
-63%
13
liter
-66%
-66%
-50%
-46%
-62%
-78%
Verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van de wasmachine WAS 32762FG, de droogautomaat WTW 84561FG, de vaatwasser SMS 69T68EU, de koelkast
KSR 38N30, de diepvriezer GSN 40A31 en de koel-vriescombinatie KGF 39P99 (Gamma 2010) vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van
vergelijkbare Bosch-toestellen (WFS 4330), (WTL 4613), (SMS 6702), (KTR 1842), (GSU 3102) en (KGF 3302) uit het jaar 1994. Verbruikswaarden (bepaald door een norm) van de
inbouwoven HBA 38B950 (Gamma 2010) met de verbruikswaarden (bepaald door een norm) van een vergelijkbare bakoven met gemiddeld volume (HBN 4550) uit het jaar 1999.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 4
10-09-2010 13:32:26
Het leefmilieu | 5
Ontdek zelf hoeveel u kunt besparen.
Energie besparen is natuurlijk niet alleen goed voor natuur en milieu, maar
ook voor uw portemonnee. Bosch geeft u graag de gelegenheid om zelf vast
te stellen hoeveel u kunt besparen met de aanschaf van een nieuw toestel.
Besparen met Bosch
uitgangspunten. Het is dan ook niet
maar liefst 50% zuiniger. Dit geeft Bosch
Dat kan met de tabel op de pagina hiernaast,
verbazend dat onze huishoudelijke toestellen
per product aan door een speciaal label met
maar voor een nauwkeurige vergelijking kunt
in vrijwel iedere productcategorie tot de
bijvoorbeeld A – 10%, A-20% of zelfs A – 50%.
u ook terecht op
allerzuinigste behoren. Om u een duidelijk
www.besparingscalculator.be. Daar
inzicht te geven in het verbruik van uw
Heldere en eerlijke informatie
vindt u een helder overzicht, waarmee u per
huishoudelijke toestellen heeft de Europese
Duurzaamheid is voor Bosch een breed
toestel kunt uitrekenen hoeveel Bosch u aan
Unie een systeem van energieklassen
begrip. In onze visie is duurzaamheid ook
water- en energiebesparing kan opleveren.
ingesteld, waarbij ieder toestel een
gebaseerd op integriteit en openheid. Als het
Kijk even rond op de website en u zult al snel
energielabel (A, B, C, D of E) krijgt. De minst
gaat om de prestaties van onze toestellen en
ontdekken dat u meer kunt besparen dan u
zuinige toestellen krijgen een ‘E’, terwijl de
de belasting voor het milieu, geven we u altijd
denkt.
zuinigste toestellen op het energielabel A
heldere en eerlijke informatie. Geheel volgens
kunnen rekenen. Een merk als Bosch slaagt
de Green Technology inside-filosofie. Meer
Energieklasse
er regelmatig in nog véél zuiniger te zijn
informatie over deze filosofie vindt u op onze
Duurzaamheid is voor Bosch al
dan nodig is voor het energielabel A. Zo is
website www.green-technologie.be
tientallen jaren één van de belangrijkste
de Bosch warmtepompdroger EcoLogixx 7
www.green-technologie.be
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 5
www.besparingscalculator.be
10-09-2010 13:32:26
6 | Inhoudstafel
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 6
10-09-2010 13:32:27
Inhoudstafel | 7
Inhoudstafel
De wasmachines en
de droogautomaten
De fornuizen
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 7
| 8
| 118
De vaatwassers
De microgolfovens
| 38
| 132
De koelkasten en de diepvriezers | 62
De dampkappen
| 134
10-09-2010 13:32:33
8 | De wasmachines en de droogautomaten
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 8
10-09-2010 13:32:48
De wasmachines en de droogautomaten | 9
De wasmachines en
de droogautomaten
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 9
10-09-2010 13:32:48
10 | De wasmachines en de droogautomaten
Tot 30% zuiniger dan de toestellen
met energie-efficiëntieklasse A.
Met het apart inschakelbare EcoPerfect wordt elk programma zuiniger en
met SpeedPerfect sneller afgewerkt. Twee intelligente opties, getekend:
VarioPerfect.
-30%
-60%
EcoSilence Drive
VarioPerfect
De antivlekkenautomaat heeft altijd een
Met de EcoSilence Drive verlegt Bosch de
De nieuwe, apart in te schakelen opties
oplossing.
grenzen voor wasmachinemotoren.
van VarioPerfect maken superzuinig
Bij alle standaardprogramma’s kunt u de
De buitengewoon compacte motor
of supersnel wassen in vrijwel elk
antivlekkenautomaat inschakelen. Op de
haalt zijn energie uit een permanente
programma mogelijk. Met EcoPerfect
dialoogdisplay stelt u de vlekkensoort in
magneet en zet die energie volledig
maakt u het programma tot 30%
– u kunt kiezen uit zestien verschillende
om in maximaal vermogen. Door deze
zuiniger* en met SpeedPerfect maakt
soorten vlekken. De wasmachine past
techniek gaat de motor buitengewoon
u het programma 60% sneller**. Beide
de wastemperatuur, trommelbeweging
lang mee. De EcoSilence Drive heeft geen
functies zijn inzetbaar bij bijna alle
en inweektijden automatisch daarbij
koolborstels en maakt gecombineerd met
wasprogramma’s en met één druk op
aan. Bloedvlekken worden bijvoorbeeld
de AntiVibration Design zijpanelen minder
de knop te selecteren. Welke optie u
eerst met koud water opgelost voordat
geluid.
ook kiest, het wasresultaat blijft altijd
het gekozen wasprogramma start. De
optimaal.
intelligente wasprogramma’s verwijderen
iedere vlek perfect.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 10
10-09-2010 13:32:49
De wasmachines en de droogautomaten | 11
De VarioSoft-trommel.
Voor een uniek wasresultaat.
De druppelstructuur en de
asymmetrische meenemers hebben
zowel een steile als een platte kant.
Bij de normale programma’s zorgen de
trommelbewegingen aan de steile kant
voor een intensieve beweging van de
was, terwijl de vlakke kant uw was bij
de extra veilige programma’s beschermt
door middel van rustige en gelijkmatige
bewegingen. De extra grote opening van
32 cm maakt het gemakkelijk om wasgoed
comfortabel in de machine te plaatsen en
er weer uit halen.
* Logixx 8: 30 % zuiniger (slechts 0,13 kWu/kg) dan de laagste waarde (0,19 kWu/kg) van energie-efficiëntieklasse A.
Maxx 7: 20 % zuiniger (slechts 0,15 kWu/kg) dan de laagste waarde (0,19 kWu/kg) van energie-efficiëntieklasse A.
** Met het programma witte/bonte was 40°C en de SpeedPerfect-optie
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 11
10-09-2010 13:32:50
12 | De wasmachines en de droogautomaten
Wie sterk wil presteren,
heeft een solide basis nodig.
Een klasse op zich: de EcoSilence Drive is de nieuwste generatie motoren
zonder koolborstels, die de Logixx 8 VarioPerfect zo energiebesparend, snel,
stil en doeltreffend maakt als geen enkele andere wasmachine ooit tevoren.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 12
10-09-2010 13:32:59
De wasmachines en de droogautomaten | 13
De EcoSilence Drive motor
Deze revolutionaire motor zonder koolborstels,
10 jaar garantie
Meer energie besparen
die door Bosch werd ontwikkeld, werkt
De compacte motor staat voor geringe slijtage
De nieuwe EcoSilence Drive motor heeft een
sneller en zuiniger en is duurzamer en
en dus een langere levensduur. Daarom
stroomverbruik dat nog 30% lager ligt dan bij
performanter dan al z’n voorgangers. Onze
biedt Bosch u een garantie van 10 jaar op zijn
wasmachines met het energie-efficiëntielabel
gebrevetteerde oplossing: in tegenstelling
EcoSilence Drive motor.
A.1)
de motor een permanente magneet met
Meer vermogen
Meer tijd besparen
de nieuwste aandrijfelektronica. Deze
Een klassieke motor heeft een werkingsgraad
Dankzij de bijzonder hoge werkingsgraad kan
ultramoderne technologie wordt ook gebruikt
van 25%. De werkingsgraad staat voor
de nieuwe EcoSilence Drive motor ook op
bij performante machines zoals bv. windmolens,
de verhouding tussen het opgenomen
kortere tijd sterke prestaties leveren.
waarbij ook een hoge omzetting van
en het afgegeven vermogen. Hoe hoger
vermogen zonder energieverlies vereist is.
de werkingsgraad, des te efficiënter het
Meer stilte
toestel. De nieuwe EcoSilence Drive kan
In tegenstelling tot traditionele motoren werkt
dankzij de allernieuwste elektronica met
de nieuwe EcoSilence Drive motor fluisterstil,
intelligente, sensorloze sturing bogen op een
want er zijn geen borstels die voor geruis
werkingsgraad van 60%.
kunnen zorgen. De motor is volledig afgedicht
tot traditionele borstelloze motoren gebruikt
en loopt indrukwekkend stil.
1) zelfs 30% zuiniger (slechts 0,13 kWu/kg) dan de laagste
waarde (0,19 kWu/kg) van energie-efficiëntieklasse A.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 13
10-09-2010 13:33:05
14 | De wasmachines en de droogautomaten
Voordelen
Comfort
Dynamic door
Hoeveelheidsautomaat
TouchControl-toetsen
Om een maximale waskwaliteit te verkrijgen
Om systematisch de beste wasresultaten
In de wasmachines zit de modernste
heeft Bosch voor de Logixx 8 Sensitive
te verkrijgen met het geringste water- en
wastechnologie verscholen. Om de
niet enkel een nieuwe trommelstructuur
elektriciteitsverbruik – en rekening houdend
veelzijdige mogelijkheden van de
ontwikkeld, ook het venster van de vuldeur
met de grote trommelinhoud tot wel 8 kg
toestellen probleemloos en gemakkelijk
kreeg een geheel nieuwe vorm, die optimaal
linnen, beschikken de wasmachines over
te gebruiken, heeft Bosch een eenvoudig
is aangepast aan het wasproces.
een herkenningssysteem voor de belading
bedieningsconcept op punt gesteld.
met aanbeveling voor het doseren van het
wasmiddel en automatische programma-
Twee lievelingsprogramma’s
aanpassing.
"Mijn programma 1 + 2" biedt de
mogelijkheid om met een simpele druk op
de TouchControl-toetsen eender wanneer
wasprogramma’s te selecteren en op te slaan
met een individueel ingestelde temperatuur
en centrifugeersnelheid.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 14
10-09-2010 13:33:08
De wasmachines en de droogautomaten | 15
Veiligheid
3D AquaSpar-systeem
Waarom kiest Bosch voor Persil?
Dankzij het 3D AquaSpar-systeem worden
Al meer dan 100 jaar combineert Persil
de verschillende wasprocessen aan de
topkwaliteit met respect voor het milieu.
hoeveelheid en de aard van het linnen
Zo was Persil het eerste merk dat zijn
aangepast. En dit zowel bij een volle machine
wasmiddel fosfaatvrij maakte. Vandaag
als voor een wasje tussendoor. Daarnaast
heeft Persil zijn gamma versterkt met
wordt ook door de sensoren herkend indien
Persil Eco Power: het eerste ecologische
er door een teveel aan wasmiddel meer
wasmiddel die niet inboet aan waskracht.
schuim ontstaat. De trommel voorziet
Zo zijn 100% van de oppervlakte actieve
dan een extra spoelbeurt en zal minder
stoffen van plantaardige oorsprong en zijn
bewegingen uitvoeren. Zo kan u genieten
ze snel, volledig en gemakkelijk biologisch
van perfect uitgespoeld en daardoor
afbreekbaar. Het product is tevens
huidvriendelijk wasgoed.
actief vanaf 20°. Want wie wast op lage
temperaturen, spaart energie en zorgt
zo voor een schoner milieu.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 15
10-09-2010 13:33:14
16 | De wasmachines en de droogautomaten
Aardbei
Appelsien
Eieren
Chocolade
Babyvoeding
Gras
Aarde
Zand
Transpiratie
Bloed
Koffie
Vuile sokken
Tomaten
Wijn
Boter
Olie
Cosmetica
Thee
Programma's
Antivlekkenautomaat
Met de innovatieve wastechniek van
De wasmachine past automatisch de
de Logixx 8 (WAS 32762 FG) slaat Bosch
temperatuur en het wasverloop
totaal nieuwe wegen in en worden problemen
aan het gekozen type van vlek aan. Zo worden
als het verwijderen van vlekken opgelost met
bloedvlekken bv. eerst opgelost
gerichte programma-aanpassingen.
in koud water en dan wordt er met het
De Antivlekkenautomaat verwijdert
ingestelde programma verder gewassen.
doelgericht elke vlek. Gewoon het soort vlek
ingeven via de dialoogdisplay – er is keuze
tussen 16 soorten vlekken.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 16
10-09-2010 13:33:26
De wasmachines en de droogautomaten | 17
Het programma "Fijnwas/Zijde"
Het "Sport/Fitness"-programma
Het "Overhemden/Bloezen"-programma
Een bijzonder behoedzaam wasprogramma,
Chemische vezels en hightech-weefsels
Dit programma is ontwikkeld om overhemden
waaraan u gerust alle zijden kledingstukken,
hebben de modewereld veroverd en de
en bloezen strijkvriendelijk te wassen.
fijne lingerie uit viscose en alle synthetische
sportkledij radicaal veranderd. Met het
Het milde zwierprogramma zorgt ervoor dat
stoffen kan toevertrouwen. U hoeft enkel op
"Sport/Fitness"-programma biedt Bosch
na het ophangen van het wasgoed de kreuk er
het etiket te kijken of de zijde machinewasbaar
de best mogelijke behandeling voor
gemakkelijker vanzelf uit gaat. Ideaal voor 2 kg
is. De basistemperatuur van 30° C die
deze delicate stoffen die meestal op lage
wasgoed (ong. 7 overhemden).
naargelang de wasvoorschriften op 40°C
temperaturen gewassen en zachter
kan worden geregeld of verminderd tot het
gezwierd moeten worden.
Het "Wol-handwas"-programma
Dat wol beter met de hand wordt gewassen
niveau "koud water" is optimaal geschikt
Het "Extra snel 15 min."-programma
is eerder een vooroordeel. De praktijk
"Extra snel 15 min." is het snelste
toont aan dat er in de regel vaak te warm
Het "Sensitive"-programma
wasprogramma dat er op de markt te vinden
gewassen wordt, nl. tussen 35°C en 40°C,
Dankzij het "Sensitive"-programma zijn de
is. Supersnel uitwassen in een recordtijd!
en dat men de neiging heeft om wol te hard
kledingstukken minder irriterend voor de huid
Kort doorwassen van 2 kg was in nauwelijks
uit te wringen. Gevolg: uw mooie wolgoed
want ze bevatten minder wasmiddelresidu.
15 minuten – met hoofdwas, spoelen en
gaat pluizen, wat betekent dat het krimpt en
Dankzij de verhoogde waterhoeveelheid
zwieren.
hard wordt. Het "Wol-handwas"- programma
voor fijn en delicaat textiel.
beveiligt daartegen en beschermt de kwaliteit
en de extra spoelbeurt wordt eventueel
wasmiddelresidu zo systematisch
Het "Donker wasgoed"-programma
geëlimineerd, dat zelfs mensen met een heel
Dit programma vermijdt slijtage van het
gevoelige huid zich honderd procent goed
wasgoed en zorgt ervoor dat de kleuren
voelen in hun kledij.
niet vervagen.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 17
van die klassieke, zachte natuurvezel.
10-09-2010 13:33:36
18 | De wasmachines en de droogautomaten
Logixx 8
VarioPerfect
wasmachines
WAS 32762 FG
-30%
8
kg
EcoSilence
Drive
NEW
WAS 32463 FG
-60%
-30%
8
kg
AntiVibration
Design
EcoSilence
Drive
NEW
-60%
AntiVibration
Design
Algemene
informatie
- Logixx 8 VarioPerfect
- Label: A / A / A
- Energieverbruik: A-30%*
- Inhoud: 1-8 kg
- Centrifugeersnelheid: 1600 - 400 tr/min.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur
combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale
programma's
- Logixx 8 VarioPerfect
- Label: A / A / A
- Energieverbruik: A-30%*
- Inhoud: 1-8 kg
- Centrifugeersnelheid: 1600 - 400 tr/min.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur
combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale
programma's
Programma's
- Speciale programma's: Overhemden/Blouses, Sensitive,
Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix, Lievelingsprogramma
1, Lievelingsprogramma 2, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een
laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus
(SpeedPerfect)
- Speciale programma's: Kreukherstellend speciaal, Sensitive,
Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix, Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een
laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus
(SpeedPerfect)
Uitrusting/
Comfort
- Grote display met duidelijke tekst voor het optimaliseren van
de programma's en extra functies
- Eindtijduitstel tot 24 u met resttijdaanduiding
- VarioSoft-trommel
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met bijvulfunctie,
Temperatuur, Centrifugeren, Opties, Wijzigen
- Aanduiding van het gewicht van het wasgoed en
onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel
- Antivlekken-automaat
- AquaSensor voor een optimaal spoelresultaat
- Vertroebelingsgraadsensor: aangepast waterverbruik
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Stabiliseringsautomaat
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Aanduiding overbelading
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Extra geluidsisolatie
- Dynamic door met 32 cm-vulopening en 165°
deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 49 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB
- Onderbouwbaar
- Grote LCD-display voor het programmaverloop, de
temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd en
eindtijduitstel 1 tot 24 u
- VarioSoft-trommel
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met bijvulfunctie, Licht
strijken, Extra spoelen, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Vertroebelingsgraadsensor: aangepast waterverbruik
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Stabiliseringsautomaat
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Aanduiding overbelading
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Extra geluidsisolatie
- Dynamic door met 32 cm-vulopening en 165°
deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 49 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB
- Onderbouwbaar
Marktprijs
- WAS 32762 FG
- WAS 32463 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 18
€ 949,99**
€ 899,99**
10-09-2010 13:33:55
De wasmachines en de droogautomaten | 19
-30%
8
kg
EcoSilence
Drive
NEW
WAS 28363 FG
-60%
-30%
8
kg
AntiVibration
Design
EcoSilence
Drive
NEW
-60%
AntiVibration
Design
-
-
Logixx 8 VarioPerfect
Label: A / A / A
Energieverbruik: A-30%*
Inhoud: 1-8 kg
Centrifugeersnelheid: 1600 - 400 tr/min.
Meervoudige beveiliging tegen waterschade
EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur
combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale
programma's
Logixx 8 VarioPerfect
Label: A / A / B
Energieverbruik: A-30%*
Inhoud: 1-8 kg
Centrifugeersnelheid: 1400 - 400 tr/min.
Meervoudige beveiliging tegen waterschade
EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur
combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale
programma's
- Speciale programma's: Extra snel 15', Snel/mix, Wol-handwas,
Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een
laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus
(SpeedPerfect)
- Speciale programma's: Extra snel 15', Snel/mix, Wol-handwas,
Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een
laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus
(SpeedPerfect)
- LCD-display voor het programmaverloop, resttijdaanduiding en
eindtijduitstel 1 tot 24 u
- VarioSoft-trommel
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met bijvulfunctie, Extra
spoelen, Licht strijken, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Vertroebelingsgraadsensor: aangepast waterverbruik
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Stabiliseringsautomaat
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Aanduiding overbelading
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Extra geluidsisolatie
- Dynamic door met 32 cm-vulopening en 165°
deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 52 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 75 dB
- Onderbouwbaar
- LCD-display voor het programmaverloop, resttijdaanduiding en
eindtijduitstel 1 tot 24 u
- VarioSoft-trommel
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met bijvulfunctie, Extra
spoelen, Licht strijken, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Vertroebelingsgraadsensor: aangepast waterverbruik
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Stabiliseringsautomaat
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Aanduiding overbelading
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Extra geluidsisolatie
- Dynamic door met 32 cm-vulopening en 165°
deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 52 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB
- Onderbouwbaar
- WAS 32363 FG
- WAS 28363 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 19
€ 849,99**
€ 799,99**
* 30% spaarzamer (0,13 kWu/kg) dan de grenswaarde van de energie-efficiëntieklasse A (0,19 kWu/kg).
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
WAS 32363 FG
10-09-2010 13:33:59
20 | De wasmachines en de droogautomaten
Avantixx 7
VarioPerfect
wasmachines
WAQ 28460 FG
-20%
7
kg
AntiVibration
Design
NEW
WAQ 28360 FG
-60%
-20%
7
kg
3D-AquaSpar
AntiVibration
Design
NEW
-60%
3D-AquaSpar
Algemene
informatie
- Avantixx 7 VarioPerfect
- Label: A / A / B
- Energieverbruik: A-20%*
- Verbruik voor het referentieprogramma: 1,05 kWu en 42 l water
- Inhoud: 1-7 kg
- Centrifugeersnelheid: 1400 - 400 tr/min.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale
programma's
- Avantixx 7 VarioPerfect
- Label: A / A / B
- Energieverbruik: A-20%*
- Verbruik voor het referentieprogramma: 1,05 kWu en 42 l water
- Inhoud: 1-7 kg
- Centrifugeersnelheid: 1400 - 400 tr/min.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Volelektronische éénknopsbediening voor de wasprogramma's,
temperatuur en speciale programma's
Programma's
- Speciale programma's: Donkere kleuren, Sport/Fitness,
Extra snel 15', Snel/mix, Antivlekken aarde en zand,
Antivlekken gras, Antivlekken transpiratie, Wol-handwas,
Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een
laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus
(SpeedPerfect)
- Speciale programma's: Sport/Fitness, Extra snel 15', Snel/mix,
Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een
laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus
(SpeedPerfect)
Uitrusting/
Comfort
- Grote LCD-display voor het programmaverloop, de
temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd
en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- ActiveWater: intelligent beheer van het waterverbruik
- Vario-trommelsysteem voor een zachte of intensieve was
- Vertroebelingsgraadsensor: aangepast waterverbruik
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met bijvulfunctie, Licht
strijken, Extra spoelen, EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze voor
centrifugeersnelheid/Spoelstop
- AquaSpar 3D-systeem
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Aanduiding overbelading
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Dynamic door in zilver met 32 cm-vulopening en 165°
deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 57 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 77 dB
- Onderbouwbaar, enkel met werkblad
- LCD-display voor het programmaverloop, resttijdaanduiding
en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- ActiveWater: intelligent beheer van het waterverbruik
- Vario-trommelsysteem voor een zachte of intensieve was
- Vertroebelingsgraadsensor: aangepast waterverbruik
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met bijvulfunctie, Licht
strijken, Extra spoelen, EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze voor
centrifugeersnelheid/Spoelstop
- AquaSpar 3D-systeem
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- Aanduiding overbelading
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Dynamic door in zilver met 32 cm-vulopening en 165°
deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 57 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 77 dB
- Onderbouwbaar, enkel met werkblad
Marktprijs
- WAQ 28460 FG
- WAQ 28360 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 20
€ 799,99**
€ 749,99**
10-09-2010 13:34:03
De wasmachines en de droogautomaten | 21
Maxx 7
VarioPerfect
wasmachines
-20%
WAE 28361 FG
-60%
-20%
7
kg
WAE 28162 FG
-60%
-20%
7
kg
3D-AquaSpar
-60%
7
kg
3D-AquaSpar
3D-AquaSpar
- Maxx 7 VarioPerfect
- Label: A / A / B
- Energieverbruik: A-20%*
- Inhoud: 1-7 kg
- Centrifugeersnelheid: 1400 - 400 tr/min.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle
was- en speciale programma's
- Maxx 7 VarioPerfect
- Label: A / A / B
- Energieverbruik: A-20%*
- Inhoud: 1-7 kg
- Centrifugeersnelheid: 1400 - 600 tr/min.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle
was- en speciale programma's
- Maxx 7 VarioPerfect
- Label: A / A / B
- Energieverbruik: A-20%*
- Inhoud: 1-7 kg
- Centrifugeersnelheid: 1400 - 600 tr/min.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle
was- en speciale programma's
- Speciale programma's: Sensitive,
Sport/Fitness, Extra snel 15 min.,
Kreukherstellend speciaal, Snel/mix,
Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: geoptimaliseerde programma's
voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of
een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Speciale programma's: Sport/Fitness,
Extra snel 15 min., Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: geoptimaliseerde programma's
voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of
een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Speciale programma's: Sport/Fitness,
Extra snel 15 min., Wol-handwas, Fijn/Zijde
- VarioPerfect: geoptimaliseerde programma's
voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of
een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Grote LCD-display voor het
programmaverloop, de temperatuur,
de centrifugeersnelheid, de resttijd en
eindtijduitstel 1 tot 24 u
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met
bijvulfunctie, Licht strijken, Extra spoelen,
EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze voor
centrifugeersnelheid/Spoelstop
- AquaSpar 3D-systeem
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Overbelading aanduiding
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging
- Dynamic door in zilver met 30 cm-vulopening
en 180° deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 57 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 77 dB
- Onderbouwbaar
- LCD-display voor het programmaverloop,
resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u
- TouchControl-toetsen: Start/Stop met
bijvulfunctie, Licht strijken, Extra spoelen,
EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze voor
centrifugeersnelheid/Spoelstop
- AquaSpar 3D-systeem
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging
- Dynamic door in zilver met 30 cm-vulopening
en 180° deuropeningshoek
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 57 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 77 dB
- Onderbouwbaar
- LED-aanduiding voor het programmaverloop
- TouchControl-toetsen:
Start/Stop, Licht strijken, Extra spoelen,
EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze voor
centrifugeersnelheid/Spoelstop
- AquaSpar 3D-systeem
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Dynamic door in zilver met 30 cm-vulopening
en 180° deuropeningshoek
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 57 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 77 dB
- Onderbouwbaar
- WAE 28463 FG
- WAE 28361 FG
- WAE 28162 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 21
€ 699,99**
€ 649,99**
€ 599,99**
* 20% spaarzamer (0,15 kWu/kg) dan de grenswaarde (0,19 kWu/Kg) van de energie-efficiëntieklasse A
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
WAE 28463 FG
10-09-2010 13:34:08
22 | De wasmachines en de droogautomaten
100% wasmachine.
100% droogautomaat.
100% Bosch.
Wij hebben niet enkel van twee toestellen één gemaakt. Wij hebben er ook
voor gezorgd, dat de nieuwe was- en droogcombinatie Logixx 7/4 sterke
prestaties levert.
Luchtcondensatie-technologie
AutoDry-technologie
Zelfreinigende condensor
Wist u, dat er voor het drogen van de was
Door het gebruik van innovatieve sensoren
Voor extra comfort bij het bedienen van
gewoonlijk 38 liter water nodig is? Omdat
garandeert deze intelligente techniek het
deze was- en droogcombinatie zorgt de
wij dat pure verspilling vonden, hebben wij
gelijkmatige en precieze drogen van al uw
zelfreinigende condensor, die na elke
de technologie van de luchtcondensatie
textiel. Niet enkel wordt de was uiterst
droogcyclus automatisch alle pluisjes
ontwikkeld. Dankzij deze revolutionaire
behoedzaam gedroogd, maar ook optimaal
wegspoelt. Zodat de Logixx 7/4 een
techniek werkt het condensatiesysteem van
verzorgd en tegen krimpen beschermd.
machineleven lang betrouwbaar en efficiënt
de Logixx 7/4 met lucht ipv water, waadoor de
blijft – en u minder werk hebt.
Logixx 7/4 de meest waterefficiënte was- en
4 kg linnen wassen en drogen - in één
droogcombinatie ter wereld wordt.
keer
In de Logixx 7/4 kan u tot 4 kg linnen wassen
en drogen – zonder dat u er tussendoor
textiel moet uitnemen. Dit toestel gelooft niet
in compromissen.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 22
10-09-2010 13:34:12
De wasmachines en de droogautomaten | 23
WVH 28420 EU
NEW
Algemene
informatie
- Was-en droogcombinatie Logixx 7/4 Sensitive
- Label: B / A / B
- Energie- en waterverbruik wassen en drogen
voor het labelprogramma: 5,67 kWu en 57 l
- Inhoud: 7 kg wassen - 4 kg drogen
- Non-stop wassen en drogen programma
voor 4 kg
- Centrifugeersnelheid: 1400 - 400 tr/min.
- AquaSecure
- Air Condensation Technology: geen
waterverbruik tijdens het drogen
- Zelfreinigende condensor
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle
was- en speciale programma's
Programma's
- Speciale programma's: PowerWash 60',
Snel+Mix, Extra snel 15', Wol-handwas, Fijn/Zijde
- Speciaal programma: Spoelen van de condensor
Uitrusting/
Comfort
- Grote display voor het programmaverloop, de
temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd,
1 tot 24 u eindtijduitstel en de kinderbeveiliging
- Hoeveelheidsautomaat
- AquaSpar 3D-systeem
- AutoDry-functie, Tijdsprogramma
- Beladingsadvies
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging
- 32 cm-vulopening met 165° deuropeningshoek
- Glazen afdekking ter bescherming
- Deuropening linksscharnierend
- Magnetische, metalen sluithaak
- Geluidsniveau wassen: 54 dB
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB
- Afmetingen (H x B x D): 84,2 x 60 x 59 cm
Marktprijs
- WVH 28420 EU
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 23
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
3D-AquaSpar
€ 1199,99*
10-09-2010 13:34:29
24 | De wasmachines en de droogautomaten
De droogautomaten
Optimale verzorging voor uw
tweede huid
Fijngevoelig tot in de kleinste vezels
Sensitive Drying-systeem van Bosch
Comfortabel tot in de vingertoppen
Dankzij de textielvriendelijke trommelstructuur
De Sensitive-modellen stellen andere
Ook het bedieningspaneel heeft
ligt uw was in de Bosch Sensitive droog-
droogautomaten in de schaduw
“Fingerspitzengefühl”: gewoon even aanraken
automaten niet plat tegen de trommelwand,
omwille van hun behoedzame werking en
en u hebt via de TouchControl-bediening
maar wordt ze ook van onderaan met lucht
gebruikscomfort. In de eerste plaats is er
en de sensortoetsen de gewenste functie
doorstroomd. De gegolfde Soft-meenemers
het Sensitive Drying-systeem van Bosch:
ingesteld. Op de grote en overzichtelijke
zorgen voor een zacht opschudden van de
een perfect samenspel van de innovatieve
Comfort-display kan u meteen aflezen
kledingstukken en behandelen ze uiterst
grote trommel met een vormgeving die uw
welke opties werden geselecteerd. Met de
delicaat. Resultaat: uw was wordt uiterst
linnen ontziet, gewelfde Soft-meenemers,
programmeerbare stoptijd kan u ingeven
behoedzaam behandeld, wordt beter
een temperatuuroptimale luchtstroom en
wanneer de was klaar gedroogd dient te zijn.
doorlucht en kan zich in de grote trommel
de gladde binnenkant van de deur.
En als het programma ietsje vroeger stopt,
kreukvrij ontvouwen.
dan zorgt de automatische kreukbeveiliging
ervoor dat de was langer wordt opgeschud.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 24
10-09-2010 13:34:38
De wasmachines en de droogautomaten | 25
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 25
10-09-2010 13:34:38
26 | De wasmachines en de droogautomaten
Droogautomaat met warmtepomp
EcoLogixx 7
Bosch presenteert de warmtepompdroogautomaat EcoLogixx 7, met
verbruikswaarden die 50 % lager liggen dan bij de energie-efficiëntieklasse
A*. De Ecologixx 7 bijt dan ook de spits af in het klassement van
warmtepompdroogautomaten.
-50%
Nooit geziene energie-efficiëntie
De innovatieve vooruitgang van de
De eerste warmtepompdroogautomaat
Een toestelleven lang energie-
warmtepomptechnologie met het zuinige
ter wereld met een onderhoudsvrije
efficiëntieklasse A
ActiveAir-systeem van Bosch verricht
condensor
Tijdens het droogproces blijft zowat 20%
wonderen in de EcoLogixx: De droogautomaat
De EcoLogixx 7 is de eerste warmtepomp-
van de pluisjes in de condensor achter.
werkt zo zuinig dat er zelfs nog geen
droogautomaat ter wereld met een
De permanente zelfreiniging belet, dat door
energieklasse voor bestaat. Het verbruik ligt
onderhoudsvrije condensor. En voor u
die residu’s het vermogen gereduceerd
50% onder de vergelijkende energiewaarden
betekent dat: het hoogste gebruikscomfort en
wordt en er daardoor langer moet worden
van klasse A* – en dat is één van de beste
geen vervelende schoonmaak meer. Dankzij
gedroogd, waardoor er dan ook meer energie
onder de warmtepompdroogautomaten!
de innovatie "SelfCleaning Condenser"
wordt verbruikt. De EcoLogixx 7 droogt een
ActiveAir werkt zonder permanente
van Bosch wordt de condensor tijdens het
toestelleven lang in de zuinigste energie-
verwarming, omdat de warmtewisselaar
droogproces wel vier keer geheel automatisch
efficiëntieklasse A-50%* en steeds op volle
de voorhanden zijnde warmte opnieuw
gereinigd – en hoeft dus niet langer na elke
vermogen.
gebruikt. Met z’n verbruikswaarden die
droogbeurt met de hand schoongemaakt te
En voorts krijgt u er nog andere unieke
lager zijn dan 2 kWu, ligt ook de impact op
worden, zoals dat bij andere droogautomaten
voordelen boven op: het toestel droogt
het huishoudbudget stukken lager dan bij
het geval is.
sneller – in nauwelijks 131 minuten hebt
gewone droogautomaten.
u 7 kg kastdroog katoen. Bovendien werkt
het fluisterstil en efficiënter dan andere
warmtepompdroogautomaten.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 26
10-09-2010 13:34:43
WTW 84561 FG
-50%
Algemene
informatie
-
-
-
NEW
WTW 84360 FG
7
kg
-40%
Condensatiedroogautomaat EcoLogixx 7
Label: A
Energieverbruik: A-50%*
Warmtepomp-technologie
Zelfreinigende condensor
Inhoud: 1 - 7 kg
Verbruik: 7 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 1,35 kWu - 112 min.
800 tr/min. - 1,86 kWu - 150 min.
ActiveAir Technology
DuoTronic
Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur
voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers
in Softdesign
Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde
programma's, de tijdprogramma's en de speciale programma's
-
-
-
NEW
7
kg
Condensatiedroogautomaat Avantixx 7
Label: A
Energieverbruik: A-40%*
Warmtepomp-technologie
Zelfreinigende condensor
Inhoud: 1 - 7 kg
Verbruik: 7 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 1,62 kWu - 128 min.
800 tr/min. - 2,19 kWu - 169 min.
ActiveAir Technology
DuoTronic
Sensitive Drying System: Grote inox trommel met structuur
voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in
Softdesign
Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde
programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
Programma's
- Speciale programma's: Kreukvermindering, Wol finish, Mix,
Sport/Fitness, Extra snel 40 min.
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Sport/Fitness,
Extra snel 40 min.
Uitrusting/
Comfort
- Grote LCD-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel max.
24u, speciale functies, programmaverloop, filter reinigen en
condensreservoir ledigen
- TouchControl-toetsen: Start/Stop, Delicaat, Antikreuk, Menu,
Wijzigen
- Trommelverlichting
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Metalen sluithaak
- Draairichting van de deur rechts
- Geluidsniveau: 65 dB
- Onderbouwbaar
- LCD-display voor de resttijd en eindtijduitstel tot 24u
- TouchControl-toetsen: Start/Stop, Delicaat, Antikreuk,
Starttijduitstel
- Trommelverlichting
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Draairichting van de deur rechts
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 65 dB
- Onderbouwbaar
Marktprijs
- WTW 84561 FG
- WTW 84360 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 27
€ 969,99**
€ 899,99**
* 50% spaarzamer (0,23 kWu/kg) dan de grenswaarde (0,48 kWu/kg) van de energie-efficiëntieklasse A - 40% spaarzamer (0,27 kWu/kg) dan de grenswaarde (0,48 kWu/kg) van de energie-efficiëntieklasse A.
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
De wasmachines en de droogautomaten | 27
10-09-2010 13:34:44
28 | De wasmachines en de droogautomaten
De Avantixx 8 droogt,
ontkreukt en ontgeurt ...
tenzij u het liever zelf doet natuurlijk.
Drogen en ontkreuken
Ontgeuren
De Avantixx 8 kreeg een geheel automatische
Textiel dat al eens gedragen werd, komt
cyclus, waarbij zacht drogen wordt
met de verfrissingsfunctie weer lentefris
gecombineerd met een echte ontkreukfase.
uit de droogautomaat. Stoom houdt de
Dankzij het gebruik van stoom worden valse
geurmolecules vast en leidt die naar het
plooien gladgestreken – wat dan weer heel
condensatiereservoir. Het programma is
wat tijd bespaart bij het strijken van grote
geschikt voor delicate kledingstukken die niet
stukken, zoals tafellakens en bedlinnen. Ook
in de wasmachine mogen: maatpak, broek,
uiterst handig om hemden te ontkreuken na
een regenjas… Ideaal dus voor al die kledij die
een wascyclus.
een heel seizoen in de kast is blijven hangen.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 28
10-09-2010 13:34:48
De wasmachines en de droogautomaten | 29
WTS 84507 FG
ActiveSteam
Technology
Algemene
informatie
- Luchtcondensatie droogautomaat
Avantixx 8
- Label: B
- Condensatiedroogautomaat met
stoomfunctie
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Verbruik: 8 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 3,74 kWu - 105 min.
800 tr/min. - 5,17 kWu - 139 min.
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: Grote inox
trommel met structuur voor een
betere bescherming van het textiel,
wasmeenemers in Softdesign
- Volelektronische éénknopsbediening
voor de vochtgestuurde programma's,
het tijdsprogramma en de speciale
programma's
Programma's
- Programma's drogen + stoom:
Witte/bonte was, Kreukherstellend
- Speciale programma's om met stoom
te verfrissen: Kostuum/vest en Vrije tijd
- Speciale programma's: Wol finish,
Sport/Fitness, Extra snel 40 min.
Uitrusting/
Comfort
- Grote LCD-display voor
resttijdaanduiding, eindtijduitstel
max. 24u, speciale functies,
programmaverloop, filter reinigen en
condensreservoir ledigen
- TouchControl-toetsen: Start/Stop,
Delicaat, Antikreuk, Menu, Wijzigen
- EasyClean-filter voor een gemakkelijke
reiniging van de condensor
- Trommelverlichting
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van
het programma
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het
programma
- Extra geluidsisolatie
- Draairichting van de deur rechts
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 61 dB
- Onderbouwbaar
Marktprijs
- WTS 84507 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 29
€ 799,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
8
kg
NEW
10-09-2010 13:34:49
30 | De wasmachines en de droogautomaten
De condensatiedroogautomaten
WTE 84321 FG
NEW
WTE 84303 FG
NEW
Super
Super
7
kg
8
kg
Silence
Silence
Algemene
informatie
- Condensatiedroogautomaat
Avantixx 8
- Label: B
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Verbruik: 8 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 3,74 kWu - 105 min.
800 tr/min - 5,17 kWu - 139 min.
- DuoTronic
- Extra geluidsisolatie
- Sensitive Drying System: Grote inox
trommel met structuur voor een
betere bescherming van het textiel,
wasmeenemers in Softdesign
- Volelektronische éénknopsbediening
voor de vochtgestuurde programma's,
het tijdsprogramma en de speciale
programma's
- Condensatiedroogautomaat
Avantixx 7
- Label: B
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Verbruik: 7 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 3,36 kWu - 89 min.
800 tr/min. - 4,48 kWu - 120 min.
- DuoTronic
- Extra geluidsisolatie
- Sensitive Drying System: Grote inox
trommel met structuur voor een
betere bescherming van het textiel,
wasmeenemers in Softdesign
- Volelektronische éénknopsbediening
voor de vochtgestuurde programma's,
het tijdsprogramma en de speciale
programma's
Programma's
- Speciale programma's: Wol finish, Mix,
Sport/Fitness, 20 min. warm, Extra snel
40 min.
- Speciale programma's: Wol finish, Mix,
Sport/Fitness, 20 min. warm, Extra snel
40 min.
Uitrusting/
Comfort
- LCD-display voor de resttijd en
eindtijduitstel tot 24 u
- LED-aanduiding voor het
programmaverloop, filter reinigen en
condensreservoir ledigen
- TouchControl-toetsen: Start/
Stop, Delicaat, Signaal, Antikreuk,
Starttijduitstel
- EasyClean-filter voor een gemakkelijke
reiniging van de condensor
- Trommelverlichting
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van
het programma
- Geluidssignaal bij afloop van het
programma
- Aansluitset voor afvoer van het
condenswater
- Draairichting van de deur rechts
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 64 dB
- Onderbouwbaar
- LCD-display voor de resttijd en
eindtijduitstel tot 24 u
- LED-aanduiding voor het
programmaverloop, filter reinigen en
condensreservoir ledigen
- TouchControl-toetsen: Start/Stop,
Delicaat, Antikreuk, Starttijduitstel
- Trommelverlichting
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van
het programma
- Aansluitset voor afvoer van het
condenswater
- Draairichting van de deur rechts
- Metalen sluithaak
- Geluidsniveau: 64 dB
- Onderbouwbaar
Marktprijs
- WTE 84321 FG
- WTE 84303 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 30
€ 649,99*
€ 599,99*
10-09-2010 13:34:57
De wasmachines en de droogautomaten | 31
WTE 84102 FG
WTE 84101 FG
7
kg
- Condensatiedroogautomaat
Maxx 7 Sensitive
- Label: B
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Verbruik: 7 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 3,36 kWu - 89 min.
800 tr/min. - 4,48 kWu - 120 min.
- DuoTronic
- Sensitive Drying-systeem: grote inox
trommel met structuur voor een
betere bescherming van het textiel,
wasmeenemers in Softdesign
- Eénknopsbediening voor de
vochtgestuurde programma’s en
tijdsprogramma’s koud en warm 20 min.
- Condensatiedroogautomaat
Maxx 7 Sensitive
- Label: C
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Verbruik: 7 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 3,6 kWu - 89 min.
800 tr/min. - 4,9 kWu - 120 min.
- DuoTronic
- Sensitive Drying-systeem: grote inox
trommel met structuur voor een
betere bescherming van het textiel,
wasmeenemers in Softdesign
- Eénknopsbediening voor de
vochtgestuurde programma’s en
tijdsprogramma’s koud en warm 20 min.
- LED-aanduiding voor het
programmaverloop, filter reinigen en
condensreservoir ledigen
- TouchControl-toetsen: Start/Stop,
Delicaat
- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het
programma
- Metalen sluithaak
- Draairichting van de deur rechts
- Geluidsniveau: 65 dB
- Onderbouwbaar
- LED-aanduiding voor het
programmaverloop, filter reinigen en
condensreservoir ledigen
- TouchControl-toetsen: Start/Stop,
Delicaat
- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het
programma
- Draairichting van de deur rechts
- Geluidsniveau: 65 dB
- Onderbouwbaar
- WTE 84102 FG
- WTE 84101 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 31
€ 569,99*
€ 529,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
7
kg
10-09-2010 13:35:02
32 | De wasmachines en de droogautomaten
De luchtafvoerdroogautomaten
WTV 74303 FG
NEW
8
kg
WTV 74302 FG
NEW
7
kg
WTV 74100 FG
6
kg
- Luchtafvoerdroogautomaat
Maxx 6
- Label: C
- Inhoud: 1 - 6 kg
- Verbruik: 6 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 2,73 kWu - 77 min.
800 tr/min. - 3,97 kWu - 108 min.
- DuoTronic
- Grote gegalvaniseerde trommel met
structuur voor een betere bescherming
van het textiel, wasmeenemers in
Softdesign
- Eénknopsbediening voor 7
vochtgestuurde programma’s en 2
tijdsgestuurde programma’s 20 min.
koud en warm
Algemene
informatie
- Luchtafvoerdroogautomaat
Maxx 8
- Label: C
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Verbruik: 8 kg katoen kastdroog
1400 tr/min - 3,5 kWu - 95 min.
800 tr/min. 4,79 kWu - 135 min.
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: Grote inox
trommel met structuur voor een
betere bescherming van het textiel,
wasmeenemers in Softdesign
- Volelektronische eénknopsbediening
voor de vochtgestuurde programma's,
de tijdsgestuurde programma's en de
speciale programma's
- Luchtafvoerdroogautomaat
Maxx 7
- Label: C
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Verbruik: 7 kg katoen kastdroog
1400 tr/min. - 3,24 kWu - 86 min.
800 tr/min. - 4,48 kWu - 117 min.
- DuoTronic
- Sensitive Drying System: Grote inox
trommel met structuur voor een
betere bescherming van het textiel,
wasmeenemers in Softdesign
- Volelektronische eénknopsbediening
voor de vochtgestuurde programma's,
de tijdsgestuurde programma's en de
speciale programma's
Programma's
- Speciale programma's: Wol finish,
20 min. warm, 40 min. warm,
Extra snel 40 min.
- Speciale programma's: Wol finish,
20 min. warm, 40 min. warm,
Extra snel 40 min.
Uitrusting/
Comfort
- LCD-display voor de resttijd en
eindtijduitstel tot 24 u
- LED-aanduiding voor het programmaverloop, filter reinigen en deur
- TouchControl-toetsen: Start/Stop,
Delicaat, Antikreuk, Starttijduitstel
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van
het programma
- Draairichting van de deur rechts
- Luchtafvoer achter, links
- Geluidsniveau: 65 dB
- Onderbouwbaar
- LCD-display voor de resttijd en
eindtijduitstel tot 24 u
- LED-aanduiding voor het programmaverloop, filter reinigen en deur
- TouchControl-toetsen: Start/Stop,
Delicaat, Antikreuk, Starttijduitstel
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van
het programma
- Luchtafvoer achter, links
- Draairichting van de deur rechts
- Geluidsniveau: 65 dB
- Onderbouwbaar
- LED-aanduiding voor het
programmaverloop, filter reinigen en
deur
- TouchControl-toetsen: Start/Stop,
Delicaat
- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het
programma
- Draairichting van de deur rechts
- Luchtafvoer naar links of naar achter
(100 mm) met adapter
- Geluidsniveau: 65 dB
- Onderbouwbaar
Marktprijs
- WTV 74303 FG
- WTV 74302 FG
- WTV 74100 FG
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 32
€ 549,99*
€ 469,99*
€ 399,99*
10-09-2010 13:35:05
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
De wasmachines en de droogautomaten | 33
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 33
10-09-2010 13:35:19
34 | De wasmachines en de droogautomaten
Technische tabel wasmachines
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik (kWu)
Wasefficiëntieklasse A (laagste verbruik) G (hoogste verbruik)
Centrifugeerefficiëntieklasse A (laagste verbruik)
G (hoogste verbruik)
Waterontvochtigingsgraad (%)
Bij centrifugeertoerental (tr/min.)
Inhoud (kg)
Waterverbruik (liter)
Gemiddelde wastijd bij 60° katoen EN 60456 (normale belading) (min.)
Gemiddeld jaarverbruik (kWu)
Waterverbruik 4-pers. huishouden (l)
Geluidsniveau (wassen) dB (A) re 1 pW
Geluidsniveau (centrifugeren)
Energie-/Waterverbruik
Kookwas 90°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Bonte was 40°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Kreukherstellend 40°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Fijne was 30°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Wol 30°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Bouwvorm
Solotoestel met werkvlak
Solotoestel voor onderbouw
Deurscharnieren (l/r)
Afmetingen
Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
In de hoogte verstelbare pootjes
Hoogte verstelbaar (mm)
Nettogewicht (kg)
Wasprogramma’s
Witte-/Bonte was
Kreukherstellend
Fijne was koud
Wol handwasprogramma/Machinewasbare wol
Bijkomende functies
Eindtijduitstel
Programmering van de eindtijduitstel tot (u)
Aanduiding van de resttijd
Aanduiding programmaverloop
Schuimdetectie
Spoelstop
Onbalans controle
Veiligheidssysteem
Koude was optie
Extra spoelen
Licht strijken
Trommelvolume (l)
Gegalvaniseerde / inox trommel
Voorwas
Centrifugeersnelheid
Bediening
Water- en elektriciteitsaansluitingen
Spanning (V)
Frequentie (Hz)
Aansluitwaarde (W)
Zekeringen (A)
Aansluiting op warm / koud water
Lengte afvoerslang (cm)
Lengte toevoerslang (cm)
Lengte van de aansluitkabel (cm)
Toebehoren in optie
WMZ 20450
WMZ 20460
WTZ 11310
WTZ 11300
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 34
Logixx 8 VarioPerfect
WAS 32762 FG
WAS 32463 FG
A
A
1,03
1,03
A
A
A
A
44
1600
8
56
205
206
11200
49
73
2,34
0,97
0,55
0,14
0,16
/
/
/
/
/
68
57
41
35
40
44
1600
8
56
205
206
11200
49
73
2,34
0,97
0,55
0,14
0,16
/
/
/
/
/
87
76
55
35
40
WAS 32363 FG
A
1,03
A
A
WAS 28363 FG
A
1,03
A
B
44
1600
8
56
205
206
11200
52
75
50
1400
8
56
205
206
11200
52
72
2,34
0,97
0,55
0,14
0,16
/
/
/
/
/
87
76
55
35
40
2,34
0,97
0,55
0,14
0,16
/
/
/
/
/
87
76
55
35
40
●
●
l/-
●
●
l/-
●
●
l/-
●
●
l/-
842
600
590
Vooraan
12
81
842
600
590
Vooraan
12
80
842
600
590
Vooraan
12
80
842
600
590
Vooraan
12
76
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
24
●
LCD-display
●
●
●
Meervoudige
beveiliging tegen
waterschade
●
●
●
65
Inox
●
Variabel
Electronisch
●
24
●
LCD-display
●
●
●
Meervoudige
beveiliging tegen
waterschade
●
●
●
65
Inox
●
Variabel
Electronisch
●
24
●
LCD-display
●
●
●
Meervoudige
beveiliging tegen
waterschade
●
●
65
Inox
●
Variabel
Electronisch
●
24
●
LCD-display
●
●
●
Meervoudige
beveiliging tegen
waterschade
●
●
65
Inox
●
Variabel
Electronisch
220-240
50
2300
10
-/●
150
150
175
220-240
50
2300
10
-/●
150
150
175
220-240
50
2300
10
- /●
150
150
175
220-240
50
2300
10
-/●
150
150
175
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10-09-2010 13:35:22
De wasmachines en de droogautomaten | 35
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik (kWu)
Wasefficiëntieklasse A (laagste verbruik) G (hoogste verbruik)
Centrifugeerefficiëntieklasse A (laagste verbruik)
G (hoogste verbruik)
Waterontvochtigingsgraad (%)
Bij centrifugeertoerental (tr/min.)
Inhoud (kg)
Waterverbruik (liter)
Gemiddelde wastijd bij 60° katoen EN 60456 (normale belading)
(min.)
Gemiddeld jaarverbruik (kWu)
Waterverbruik 4-pers. huishouden (l)
Geluidsniveau (wassen) dB (A) re 1 pW
Geluidsniveau (centrifugeren)
Energie-/Waterverbruik
Kookwas 90°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Bonte was 40°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Kreukherstellend 40°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Fijne was 30°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Wol 30°C (Energieverbruik/Waterverbruik kWu/l)
Bouwvorm
Solotoestel met werkvlak
Solotoestel voor onderbouw
Deurscharnieren (l/r)
Afmetingen
Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
In de hoogte verstelbare pootjes
Hoogte verstelbaar (mm)
Nettogewicht (kg)
Wasprogramma’s
Witte-/Bonte was
Kreukherstellend
Fijne was koud
Wol handwasprogramma/Machinewasbare wol
Bijkomende functies
Eindtijduitstel
Programmering van de eindtijduitstel tot (u)
Aanduiding van de resttijd
Aanduiding programmaverloop
Schuimdetectie
Spoelstop
Onbalans controle
Veiligheidssysteem
Koude was optie
Extra spoelen
Licht strijken
Trommelvolume (l)
Gegalvaniseerde / inox trommel
Voorwas
Centrifugeersnelheid
Bediening
Water- en elektriciteitsaansluitingen
Spanning (V)
Frequentie (Hz)
Aansluitwaarde (W)
Zekeringen (A)
Aansluiting op warm / koud water
Lengte afvoerslang (cm)
Lengte toevoerslang (cm)
Lengte van de aansluitkabel (cm)
Toebehoren in optie
WMZ 20455
WMZ 20450
WMZ 20460
WTZ 11310
WTZ 11300
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 35
Maxx 7 VarioPerfect
WAQ 28460 FG WAQ 28360 FG
A
A
1,05
1,05
A
A
B
B
WAE 28463 FG
A
1,05
A
B
WAE 28361 FG
A
1,05
A
B
WAE 28162 FG
A
1,05
A
B
50
1400
7
42
180
50
1400
7
42
180
50
1400
7
47
188
50
1400
7
47
188
50
1400
7
47
188
210
8400
57
77
210
8400
57
77
210
9400
57
77
210
9400
57
77
210
9400
57
77
2 / 64
0,69 / 60
0,55 / 55
0,21 / 31
0,19 / 39
2 / 64
0,69 / 60
0,55 / 55
0,21 / 31
0,19 / 39
2 / 64
0,69 / 60
0,55 / 55
0,21 / 31
0,19 / 39
2,10
0,98
0,62
0,19
0,17
/
/
/
/
/
69
59
53
34
39
2,10
0,98
0,62
0,19
0,17
/
/
/
/
/
69
59
53
34
39
●
●*
g/-
●
●*
g/-
●
●
l/-
●
●
l/-
●
●
l/-
843
598
591
Vooraan
10
69
843
598
591
Vooraan
10
69
847
600
590
Vooraan
15
77
847
600
590
Vooraan
15
72
847
600
590
Vooraan
15
70
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
24
24
24
24
●
●
●
●
LCD-display
LCD-display
LCD-display
LCD-display
LED-aanduiding
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Meervoudige
Meervoudige
Meervoudige
Meervoudige
Meervoudige
beveiliging tegen beveiliging tegen beveiliging tegen beveiliging tegen beveiliging tegen
waterschade
waterschade
waterschade
waterschade
waterschade
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
58
58
55
55
55
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
●
●
●
●
●
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Electronisch
Electronisch
Electronisch
Electronisch
Electronisch
220-240
50
2300
10
-/●
150
150
160
220-240
50
2300
10
-/●
150
150
160
220-240
50
2300
10
-/●
150
150
160
220-240
50
2300
10
-/●
150
150
160
220-240
50
2300
10
- /●
150
150
160
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10-09-2010 13:35:23
36 | De wasmachines en de droogautomaten
Technische tabel droogautomaten
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik (kWu) voor katoen kastdroog gezwierd op 800 tr/min.
(70% restvocht)
Energieverbruik (kWu) voor katoen kastdroog gezwierd op 1400 tr/min.
(50% restvocht)
Energieverbruik (kWu) voor katoen strijkdroog gezwierd op 800 tr/min.
(70% restvocht)
Energieverbruik (kWu) voor katoen strijkdroog gezwierd op 1400 tr/min.
(50% restvocht)
Inhoud katoen (kg)
Vochtafvoer
Geluidsniveau dB(A) re 1pW
Totaal jaarlijks energieverbruik (kWu)
Gemiddelde droogtijd (min) voor kastdroog gezwierd op 800 tr/min.
(70% restvocht)
Gemiddelde droogtijd (min) voor kastdroog gezwierd op 1400 tr/min.
(50% restvocht)
Gemiddelde droogtijd (min) voor strijkdroog gezwierd op 800 tr/min.
(70% restvocht)
Gemiddelde droogtijd (min) voor strijkdroog gezwierd 1400 tr/min.
(50% restvocht)
Bediening van de droogautomaat
Sturing van het droogproces
De droogautomaten
met warmtepomp
WTW 84561 FG
A
1,86
Besturing van de droging
Intervalfunctie
Trommelverlichting
Luchtuitgang
Luchtafvoer
Aanduiding van het droogprogramma
Aanduiding van de resttijd
eindtijduitstel
Maximale eindtijduitstel (u)
LED-aanduiding filterverzadiging
Indicator condenswaterreservoir ledigen
Waterafvoerpomp
Programma voor fijne was
Functie anti-kreuk
Aanduiding programma-einde
Inhoud trommel (l)
Materiaal trommel
Hoogte afvoerpomp max
Afneembaar werkblad
Aansluitwaarde (W)
Stroomafname
Spanning (V)
Frequentie
Goedkeuringen
Lengte van de aansluitkabels (cm)
Zekeringen
Hoogte met werkblad (mm)
Hoogte zonder werkblad / onderbouw (mm)
Afmetingen van het toestel (mm)
Netto-gewicht (kg)
Toebehoren
Onderbouw afdekking voor alle droogautomaten
Verbindingsset voor directe afloop van het condenswater
Verbindingsset voor een was- en droogkolom met uitneembare plaat voor
droogautomaten
Verbindingsset voor een was- en droogkolom, wasmachine met droogautomaat
Ergonomische sokkellade met uitneembare wasmand
WTW 84360 FG
A
2,19
De condensatiedroogautomaten
WTS 84507 FG
B
5,2
1,35
1,62
3,7
1,47
1,70
3,9
0,96
1,13
2,2
7
Condensatie
65
107
150
7
Condensatie
65
122
169
8
Condensatie
61
262
139
112
128
105
118
133
117
80
92
83
Elektronisch
Automatische sturing
van de vochtigheid
Vochtmeting
●
LCD-display
●
●
24
●
●
Delicaat
Licht strijken
●
112
Inox
100
●
1500
10
220-240
50
CE, VDE
145
Schuko-/Gardy.
met aarding
842
819
842 x 598 x 625
55
Elektronisch
Automatische sturing
van de vochtigheid
Vochtmeting
●
LCD-display
●
●
24
●
●
Delicaat
Licht strijken
●
112
Inox
100
●
1500
10
220-240
50
CE, VDE
145
Schuko-/Gardy.
met aarding
842
819
842 x 598 x 625
55
Elektronisch
Automatische sturing
van de vochtigheid
Vochtmeting
●
LCD-display
●
●
24
●
●
Delicaat 2 niveaus
Licht strijken
●
112
Inox
100
●
2800
16/10
220-240
50
VDE, CE
145
Schuko-/Gardy.
met aarding
842
819
842 x 598 x 625
45
WTZ 10290
WTZ 10290
WTZ 11300
WTZ 11300
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 11310
WTZ 11310
WTZ 11310
WMZ 20460
WMZ 20460
WMZ 20460
Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten
Referentie
Beschrijving
Aanbevolen marktprijs
WMZ2380
AquaStop verlenging 2,5 m
WMZ20455
Ergonomische sokkel met geïntegreerde wasmand voor wasmachines 7 kg (WAQ…)
249,99 €
WMZ20450
Ergonomische sokkel met geïntegreerde wasmand voor wasmachines 6 en 7 kg
244,99 €
WMZ20460
Ergonomische sokkel met geïntegreerde wasmand voor wasmachines 8 kg en alle droogautomaten
249,99 €
WTZ1110
Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten (2,5 m)
12,99 €
WTZ1130
Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer-droogautomaten (2 m)
15,99 €
WTZ10290
Onderbouwplaat voor droogautomaten
25,99 €
WTZ11300
Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten
89,99 €
WTZ11310
Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten
18,99 €
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 36
32,99 €
10-09-2010 13:35:23
De wasmachines en de droogautomaten | 37
De luchtafvoerdroogautomaten
WTE 84321 FG
B
5,2
WTE 84303 FG
B
4,5
WTE 84102 FG
B
4,5
WTE 84101 FG
C
4,9
WTV 74303 FG
C
4,8
WTV 74302 FG
C
4,5
WTV 74100 FG
C
4,0
3,7
3,4
3,4
3,6
3,5
3,2
2,7
3,9
3,7
3,7
3,9
3,8
3,5
3,1
2,2
2,4
2,4
2,8
2,4
2,0
1,7
8
Condensatie
64
262
139
7
Condensatie
64
264
120
7
Condensatie
65
264
120
7
Condensatie
65
282
120
8
Dampafvoer
65
243
135
7
Dampafvoer
65
249
117
6
Dampafvoer
65
253
108
105
89
89
89
95
86
77
117
94
94
94
107
88
80
83
69
69
69
67
57
49
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Automatische sturing Automatische sturing Automatische sturing Automatische sturing Automatische sturing Automatische sturing Automatische sturing
van de vochtigheid
van de vochtigheid
van de vochtigheid
van de vochtigheid
van de vochtigheid
van de vochtigheid
van de vochtigheid
Vochtmeting
Vochtmeting
Vochtmeting
Vochtmeting
Vochtmeting
Vochtmeting
Vochtmeting
●
●
Achteraan, links
Achteraan, links
Achteraan, links
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
●
●
●
●
●
●
●
●
24
24
24
24
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Delicaat
Delicaat
Delicaat
Delicaat
Delicaat
Delicaat
Delicaat
Licht strijken
Licht strijken
Licht strijken
Licht strijken
●
●
●
●
●
●
●
112
112
112
112
112
112
112
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Gegalvaniseerd
100
100
100
100
100
100
100
●
●
●
●
●
●
●
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
16/10
16/10
16/10
16/10
16/10
16/10
16/10
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
50
50
50
50
50
50
50
VDE, CE
VDE, CE
VDE, CE
VDE, CE
CE, VDE
CE, VDE
CE, VDE
145
145
145
145
145
145
145
Schuko-/Gardy.
Schuko-/Gardy.
Schuko-/Gardy.
Schuko-/Gardy.
Schuko-/Gardy.
Schuko-/Gardy.
Schuko-/Gardy.
met aarding
met aarding
met aarding
met aarding
met aarding
met aarding
met aarding
842
842
842
842
842
842
842
819
819
819
819
819
819
819
842 x 598 x 625
842 x 598 x 625
842 x 598 x 625
842 x 598 x 625
842 x 598 x 625
842 x 598 x 625
842 x 598 x 625
45
45
45
45
36
36
36
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 10290
WTZ 1110
WTZ 11300
WTZ 11310
WTZ 11310
WTZ 11310
WTZ 11310
WTZ 11310
WTZ 11310
WTZ 11310
WMZ 20460
WMZ 20460
WMZ 20460
WMZ 20460
WMZ 20460
WMZ 20460
WMZ 20460
Opstelmogelijkheden voor droogautomaten
Klein lokaal
zonder ventilatie
ca. 6m2 (15m3)
Lokalen met geringe
ventilatie (venster
schuin gekanteld)
Lokalen met goede
ventilatie (venster
geopend)
Lokalen met
ventilatiesysteem
(ventilator
—
—
▲
■
▲
■
■
■
—
■
■
■
Luchtafvoerdroogautomaat met hoog
verwarmingsvermogen zonder aansluiting
Luchtafvoerdroogautomaat met
aansluiting naar buiten
Luchtcondensatiedroogautomaat:
luchtkoeling
— Niet geschikt
▲ Beperkt geschikt
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 37
■ Goed geschikt
10-09-2010 13:35:24
38 | De vaatwassers
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 38
10-09-2010 13:35:24
De vaatwassers | 39
De vaatwassers
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 39
10-09-2010 13:35:28
40 | De vaatwassers
De vaatwassers
-30%
Energie
Om maar met de deur in huis te vallen: kiest u
Tijdens de droogfase nemen de zeolietkorrels
voor Bosch, dan kiest u voor de maker van de
in korte tijd veel vocht op, terwijl ze
zuinigste vaatwasser ter wereld.
bovendien warmte produceren. Die warmte
De ActiveWater-range van Bosch staat voor
stroomt samen met droge lucht naar de
ongekende en ongeëvenaarde efficiency.
binnenruimte en droogt daar snel en
Nog nooit was een complete generatie
doeltreffend uw serviesgoed.
vaatwassers zó zuinig.
Het energieverbruik van een conventionele
Het geheim van deze revolutie op het gebied
vaatwasser bedraagt 1,05 kWu, een vaat-
van afwastechnologie is te vinden in de
wasser Eco2 verbruikt maar 0,73 kWu. Dat is
natuur. Om precies te zijn: bij een mineraal
een besparing van maar liefst 30%*!
met de naam zeoliet. Het verbluffende
vochtabsorberende vermogen van zeoliet
De ActiveWater-vaatwassers zijn ook nog
legt de basis voor een buitengewoon effectief
eens ongewoon zuinig met water. Een nieuw
droogproces.
hydraulisch circuit is verantwoordelijk voor
een waterbesparing van zo’n 29%.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 40
10-09-2010 13:35:31
De vaatwassers | 41
Prestaties
Bedieningsgemak
Energiebewuste oplossingen gaan bij Bosch
Het interieur van de vaatwasser wordt nog
nooit ten koste van de prestaties. Dus
wel eens over het hoofd gezien. Niet door
ook niet bij het afwassen. De ActiveWater-
Bosch. Door de toepassing van flexibele
vaatwassers staan garant voor een blinkend
korven kunt u uw vaatwasser zelf indelen en
resultaat. En dat resultaat komt sneller
de vaat op uw eigen manier inruimen. Ook
dan ooit tot stand. Want Bosch heeft de
de duidelijke display, dat onder meer de
vaatwasser óók een stuk sneller gemaakt. De
resterende afwastijd aangeeft, is bijzonder
VarioSpeed-functie stelt u in staat de hele
handig in het gebruik.
afwas te doen in de helft van de tijd. Oók als
de machine helemaal vol is met sterk vervuild
serviesgoed. Zo beschikt u tijdens een
uitgebreid diner of een drukke verjaardag snel
weer over servies en schone pannen.
*30% zuiniger (slechts 0,73 kWu/13 bestekken) dan de grenswaarde (1,07 kWu/13 bestekken) in de energie-efficiëntieklasse A. (Situatie op augustus 2010)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 41
10-09-2010 13:35:31
42 | De vaatwassers
De nieuwe ActiveWater Eco2 heeft
het laagste stroomverbruik ter wereld.
En garandeert bovendien schitterende
afwasresultaten...
Dankzij de Zeolith-technologie verbruikt de Bosch-vaatwasser Eco2
slechts 0,73 kWu stroom per afwasbeurt en zorgt bovendien voor een
schitterschoon afwasresultaat. Het waterverbruik van nauwelijks
7 liter is natuurlijk ook een absolute topwaarde.
NIEUW: Méér glans
Méér comfort
Méér vermogen
Zuinig gaat gepaard met glanzend:
Praktisch gaat gepaard met comfortabel:
Efficiëntie gaat gepaard met vermogen:
gegarandeerd snel en uiterst efficiënt drogen
een flexibelere indeling dankzij de Vario-
de ActiveWater Eco² staat voor optimale
met de speciale nieuwe functie Shine &
besteklade, helder EmotionLight en de
afwasresultaten. De nauwelijks 7 liter water
Dry. Zeolith-mineralen zorgen voor een
PiezoTouchControl maken de ActiveWater
activeren immers de afwaskracht van 4.100
uitstekende vochtigheidsopname.
Eco² bijzonder aangenaam te bedienen.
liter. En de ActiveWater-technologie zorgt
Op die manier krijgt u een optimaal en
De VarioSpeed, de doseerassistent en
ervoor, dat het water enkel daar terechtkomt
hygiënisch droogresultaat – én briljant
de Intensieve zone geven u nog meer
waar het echt gebruikt wordt – voor een
glanzende glazen en borden.
mogelijkheden om snel en efficiënt af te
optimale aanwending van z’n kracht.
wassen.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 42
10-09-2010 13:35:33
De vaatwassers | 43
Minder water
Minder energie
Een extreem zuinig waterverbruik dankzij
Het wereldrecord energie besparen
de ActiveWater-technologie en het
dankzij Zeolith: dit natuurlijke mineraal
waterreservoir: met deze milieuvriendelijke
zet vochtigheid in warmte om en bespaart
technologie worden in het normale
daarmee energie tijdens het drogen. Voor
programma 13 bestekken afgewassen met
13 bestekken wordt er bv. maar 0,73 kWu
slechts 7 liter water. Dat betekent 0,5 liter
verbruikt. De ActiveWater Eco² is daardoor
water per bestek en daardoor 50% minder
30% beter dan de grenswaarde van de beste
dan andere vaatwassermodellen op dit
energie-efficiëntieklasse A.*
ogenblik nodig hebben.
*30% zuiniger (slechts 0,73 kWu/13 bestekken) dan de grenswaarde (1,07 kWu/13 bestekken) in de energie-efficiëntieklasse A. (situatie op augustus 2010)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 43
10-09-2010 13:35:36
44 | De vaatwassers
... en het hoogste comfort bij u thuis.
Comfort–uitrusting
Vario-besteklade
Nog méér comfort met de uittrekbare Vario-besteklade:
de plaats bij uitstek voor bestek en kleinere keukenbenodigdheden, zoals pollepels. Zelfs espressokopjes vinden er
een stevige houvast. Voor het heel flexibele beladen van de
vaatwasser – tot 14 bestekken.
VarioLade
DoseerAssistent
Een speciaal vakje voor reinigingstabs dat in de bovenste
korf werd geïntegreerd, zorgt voor perfecte afwasresultaten.
De tab wordt in het wasmiddelvakje bovenaan in de deur gelegd,
valt in de speciale opvangschaal en wordt dan gecontroleerd en
volledig opgelost. Het afwassen gebeurt stiller en de reinigingstabs
worden optimaal benut.
NIEUW: de speciale functie Shine & Dry
Met de revolutionaire speciale functie Shine & Dry wordt de
tussenspoelbeurt geoptimaliseerd en de natuurlijke
Zeolith-mineralen zorgen voor een energiebesparende, tragere
droging, waardoor de vaat duidelijk meer glans krijgt. Schitterschone glazen en streepvrij drogen, ook voor eetgerei uit plastiek
of kunststof, zijn het stralende bewijs voor de glanzende afwasresultaten.
VarioSpeed
Als het weer eens snel moet gaan, is VarioSpeed precies de
extra functie die u nodig hebt. Want zelfs bij volle belading
en een sterk bevuilde vaat wordt de afwasduur tot 50% gereduceerd – en dat met een even perfect afwasresultaat.
Vario Speed
EmotionLight-verlichting
Met de EmotionLight-verlichting in het interieur van de
vaatwasser hebt u een duidelijk zichtbaar voordeel bij het
vullen en leegmaken van de vaatwasser. Het blauwe EmotionLight
zet de vaat in een bijzonder licht. De twee vermogende LED’s in
de bovenkant van de deur verlichten een toestelleven lang – zonder vervanging.
EmotionLight
Intensieve zone
Voor sterk bevuilde potten en pannen moet er vaak langer
worden afgewassen dan voor de dagdagelijkse vaat. Met de
functie "Intensieve Zone" wordt door het gebruik van een krachtige sproeidruk en een hogere afwastemperatuur in de onderste
korf ook dit kookgerief optimaal gereinigd, waarbij in de bovenste
korf tegelijk ook gevoelige glazen kunnen worden afgewassen.
Intensieve zone
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 44
10-09-2010 13:35:39
De vaatwassers | 45
Green Technology inside
ActiveWater-technologie
Met ActiveWater ontwikkelde Bosch een nieuwe en unieke
afwastechnologie, die elke druppel water maximaal benut. Door
de snellere opwarming, de verbeterde filtertechniek, de gerichte
waterverdeling en de nog betere pompprestaties betekent dit voor
de nieuwe vaatwassers met ActiveWater: minder water, minder
energie en meer afwaskracht.
Eco 50°C Programma
Normaal vuile vaat wordt perfect schoon afgewassen op slechts
50°C met een gereduceerd verbruik.
30% beter dan de grenswaarde van de energieefficiëntieklasse A*
De beste energie-efficiëntieklasse is de A-klasse.
Nog maar eens 30% beter is Bosch: Onze vaatwasser ActiveWater
Eco² met Zeolith-drogen is 30% zuiniger (0,73 kWu/13 bestekken)
dan de grenswaarde (1,07 kWu/13 bestekken) van de beste
energie-efficiëntieklasse A.
-30%
Waterreservoir
Het milieuvriendelijke waterreservoir dat het water heel
intelligent benut, zorgt voor een minimaal verbruik bij elke
spoelbeurt: slechts 7 liter water bij het normale programma,
voor een optimale en hygiënische reiniging van 13 bestekken.
AquaSensor
Dankzij de AquaSensor wordt het afwaswater permanent gecontroleerd op de kleinste partikeltjes etensresten, vet of detergent.
De AquaSensor start de afwascycli elektronisch en past continu
het waterverbruik aan. Het resultaat: de vaat wordt altijd schitterend schoon en het waterverbruik wordt bij licht vuile vaat
duidelijk gereduceerd.
Zeolith-mineralen voor de wereldrecordhouder
“Energiesparen*”
Met de meermaals onderscheiden Zeolith-mineralen wordt
er nog een groter besparingspotentieel bereikt, evenals glanzende
droogresultaten. Tijdens het drogen is er extreem weinig energie
nodig en het stroomverbruik daalt aanzienlijk: 30% zuiniger dan
vaatwassers met de beste energie-efficiëntieklasse A*. Het geheim
van deze energiebesparing is het natuurlijke mineraal Zeolith. Het
wordt bij elke spoelbeurt geregenereerd, werkt een vaatwasserleven lang en hoeft nooit vervangen te worden.
0,73 kWu
Zeolith-drogen
De vermelde uitrustingen zijn afhankelijk van het model en niet in elk toestel voorhanden.
*30% zuiniger (0,73 kWu/13 bestekken) dan de grenswaarde (1,07 kWu/13 bestekken) in de
energie-efficiëntieklasse A. Situatie augustus 2010.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 45
10-09-2010 13:35:43
46 | De vaatwassers
Voordelen
Extra-programma's
Speciale functies
Halve belading
Intensief 45° Eco-programma
TurboSpeed
Het eerste Intensief programma, dat dankzij
Het programma bij uitstek voor feestjes
de uiterst lage afwastemperatuur krachtig en
– wast net gebruikte vaat en glazen af
behoedzaam tegelijk werkt – en dat met 25%
met heet / voorverwarmd water in
hoewel beide sproeiarmen worden gebruikt.
minder stroomverbruik dan met het Intensief
nauwelijks 20 minuten (gedroogd met de
Daardoor kan die kleine hoeveelheid vaat
programma op 70°. Met Intensief 45° Eco
optie „Extra droog“ in 30 minuten) met
eender waar in de vaatwasser worden
slaagt u erin, delicate vaat zoals sierporselein
optimale reinigingsresultaten. Slechts
geplaatst (in de bovenste of onderste korf).
en fijne glazen samen af te wassen met
éénmaal gedurende ongeveer 25 minuten
sterk bevuild kookgerei. Dat is de nieuwe en
water voorverwarmen en de vaatwasser
milieubewuste manier om de vaat intensief af
is werkensklaar – en niet alleen voor één
te wassen. Die bovendien ongelooflijk zuinig
afwasbeurt, maar voor meerdere afwascycli
is.
na elkaar.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 46
De optie "Halve belading" reduceert
het water- en stroomverbruik,
10-09-2010 13:35:44
De vaatwassers | 47
Gebruikscomfort
HygienePlus-functie
RackMatic
Dankzij de functie HygienePlus
Dankzij de nieuwe RackMatic van de
wordt een hoge temperatuur
ActiveWater-vaatwassers kan de bovenste
gedurende langere tijd aangehouden tijdens
korf nu in drie stappen in de hoogte worden
de afwascyclus. Hierdoor krijgen bacteriën
versteld. Zelfs wanneer de vaatwasser vol is.
geen kans op overleving. Deze functie is
ideaal voor gevoelige personen en voor het
reinigen van zuigflessen en keukengerief.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 47
10-09-2010 13:35:48
48 | De vaatwassers
De vrijstaande
vaatwassers
SMS 69T68 EU
NEW
VarioFlex
AntiFingerprint
-30%
44 dB
NZkbhKi^^]
Intensieve zone
SMS 58M98 EU
NEW
0,73 kWu
PLUS
VarioLade
VarioFlex
-10%
Zeolith-drogen
AntiFingerprint
NZkbhKi^^]
46 dB
VarioLade
Algemene info.
- ActiveWater Eco² - Zeolith - 60 cm
- ActiveWater Eco - 60 cm
Programma's/
Verbruik
- Labels: A, A, A
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C,
Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Shine & Dry, Intensieve zone, VarioSpeed,
HygienePlus
- Energieverbruik: A-30%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 7 liter / 0.73 kWu
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
TurboSpeed 20 min., Voorspoelen
- 3 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed, Extra droog
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 6,5 liter / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 6 liter,
afhankelijk van de bevuilingsgraad van de vaat
Uitrusting/
Comfort
-
-
-
Marktprijs/
Kleur
Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Zeolith
Waterbesparingsysteem
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
PiezoTouchControl (inox)
EmotionLight
Bediening bovenaan
LCD-bediening met tekstaanduiding
Resttijdaanduiding in minuten
Akoestisch signaal bij programma-einde
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x)
en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie - EasyLock
Kinderbeveiliging
- SMS 69T68 EU - Inox / InoxLook
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 48
€ 1199,99**
-
Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Waterbesparingsysteem
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlex-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
en onderste korf 2x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Elektronische sleutelfunctie
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
- SMS 58M98 EU - Inox / InoxLook
€ 849,99**
10-09-2010 13:36:07
De vaatwassers | 49
SMS 53M92 EU
-10%
NEW
VarioFlex
46 dB
NZkbhKi^^]
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
TurboSpeed 20 min., Voorspoelen
- 3 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed, Extra droog
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 6,5 liter / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 6 liter, afhankelijk
van de bevuilingsgraad van de vaat
-
Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Waterbesparingsysteem
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlex-korven
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
en onderste korf (2x)
Bestekrek in de bovenste korf
Vario bestekkorf in de onderste korf
Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
AquaStop met garantie
EasyLock
Elektronische sleutelfunctie
Kinderbeveiliging
- SMS 53M92 EU - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 49
€ 749,99**
* 30% spaarzamer (0.73 kWu / 13 bestekken) dan de grenswaarde (1.07 kWu / 13 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse A
10% spaarzamer (0.93 kWh / 13 bestekken) dan de grenswaarde (1.07 kWh / 13 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse A
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
- ActiveWater Eco - 60 cm
10-09-2010 13:36:14
50 | De vaatwassers
SMS 69T58 EU
-20%
NEW
42 dB
SMS 69T52 EU
VarioFlex
VarioFlex
PLUS
PLUS
VarioLade
0,82 kWu
Zeolith-drogen
NEW
-20%
42 dB
NZkbhKi^^]
Intensieve zone
VarioLade
0,82 kWu
AntiFingerprint
NZkbhKi^^]
Intensieve zone
Zeolith-drogen
Algemene info.
- ActiveWater - "SuperSilence" Zeolith - 60 cm
- ActiveWater - "SuperSilence" Zeolith - 60 cm
Programma's/
Verbruik
- Labels: A, A, A
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C,
Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: VarioSpeed, HygienePlus, Intensieve zone,
Shine & Dry
- Energieverbruik: A-20%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.82 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
- Labels: A, A, A
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C,
Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: VarioSpeed, HygienePlus, Intensieve zone,
Shine & Dry
- Energieverbruik: A-20%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.82 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
Uitrusting/
Comfort
-
-
-
Marktprijs/
Kleur
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 14 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Zeolith
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
PiezoTouchControl (inox)
EmotionLight
Bediening bovenaan
LCD-bediening met tekstaanduiding
Resttijdaanduiding in minuten
Akoestisch signaal bij programma-einde
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x)
en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
- SMS 69T58 EU - Inox, Inoxlook
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 50
€ 1049,99**
-
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 14 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Zeolith
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
PiezoTouchControl (inox)
EmotionLight
Bediening bovenaan
LCD-bediening met tekstaanduiding
Resttijdaanduiding in minuten
Akoestisch signaal bij programma-einde
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x)
en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
- SMS 69T52 EU - Wit
€ 999,99**
10-09-2010 13:36:16
De vaatwassers | 51
-10%
AntiFingerprint
NEW
38 dB
NZkbhKi^^]
SMS 69T42 EU
NEW
VarioFlex
VarioFlex
PLUS
PLUS
VarioLade
Intensieve zone
-10%
38 dB
NZkbhKi^^]
Intensieve zone
VarioLade
- ActiveWater - "SuperSilence Plus" - 60 cm
- ActiveWater - "SuperSilence Plus" - 60 cm
- Labels: A, A, A
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C,
Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed, HygienePlus,
Intensieve zone
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.97 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk
van de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
- Labels: A, A, A
- 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C,
Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed, HygienePlus,
Intensieve zone
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.97 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
-
-
-
Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 14 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
PiezoTouchControl (inox)
Bediening bovenaan
LCD-bediening met tekstaanduiding
Resttijdaanduiding in minuten
Akoestisch signaal bij programma-einde
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x)
en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
- SMS 69T48 EU - Inox, Inoxlook
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 51
€ 949,99**
-
Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 14 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
PiezoTouchControl (inox)
Bediening bovenaan
LCD-bediening met tekstaanduiding
Resttijdaanduiding in minuten
Akoestisch signaal bij programma-einde
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x)
en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
- SMS 69T42 EU - Wit
€ 899,99**
* 20% spaarzamer (0.82 kWh / 14 bestekken) dan de grenswaarde (1.08 kWh / 14 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse A
10% spaarzamer (0.97 kWh / 14 bestekken) dan de grenswaarde (1.08 kWh / 14 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse A
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
SMS 69T48 EU
10-09-2010 13:36:22
52 | De vaatwassers
SMS 69M68 EU
-10%
AntiFingerprint
NEW
42 dB
NZkbhKi^^]
SMS 69M62 EU
NEW
VarioFlex
VarioFlex
PLUS
PLUS
VarioLade
Intensieve zone
-10%
42 dB
NZkbhKi^^]
Intensieve zone
VarioLade
Algemene info.
- ActiveWater - "SuperSilence" - 60 cm
- ActiveWater - "SuperSilence" - 60 cm
Programma's/
Verbruik
- Labels: A, A, A
- 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed, HygienePlus,
Intensieve zone
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.95 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
- Labels: A, A, A
- 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed, HygienePlus,
Intensieve zone
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.95 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
Uitrusting/
Comfort
-
-
-
Marktprijs/
Kleur
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 14 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Aanduiding van het programmaverloop
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x)
en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
- SMS 69M68 EU - Inox, Inoxlook
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 52
€ 849,99**
-
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 14 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Aanduiding van het programmaverloop
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x)
en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
- SMS 69M62 EU - Wit
€ 799,99**
10-09-2010 13:36:26
De vaatwassers | 53
SMS 53N08 EU
SMS 53N02 EU
VarioFlex
44 dB
-10%
AntiFingerprint
NZkbhKi^^] Intensieve zone
NEW
VarioFlex
44 dB
NZkbhKi^^] Intensieve zone
- ActiveWater - "SuperSilence" - 60 cm
- ActiveWater - "SuperSilence" - 60 cm
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C
- 3 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed,
Intensieve zone
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk
van de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C
- 3 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed,
Intensieve zone
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
-
-
-
Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlex-korven
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
en onderste korf (2x)
Bestekrek in de bovenste korf
Vario-bestekkorf in de onderste korf
Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
- SMS 53N08 EU - Inox, Inoxlook
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 53
€ 749,99**
-
Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlex-korven
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
en onderste korf (2x)
Bestekrek in de bovenste korf
Vario-bestekkorf in de onderste korf
Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
- SMS 53N02 EU - Wit
€ 699,99**
* 10% spaarzamer (0.95 kWh / 14 bestekken) dan de grenswaarde (1.08 kWh / 14 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse
10% spaarzamer (0.93 kWh / 13 bestekken) dan de grenswaarde (1.07 kWh / 13 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse A
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
-10%
NEW
10-09-2010 13:36:32
54 | De vaatwassers
SMS 53N18 EU
-10%
NEW
SMS 53N12 EU
VarioFlex
46 dB
-10%
AntiFingerprint
NZkbhKi^^]
NEW
VarioFlex
46 dB
NZkbhKi^^]
Algemene info.
- ActiveWater - "SilencePlus" - 60 cm
- ActiveWater - "SilencePlus" - 60 cm
Programma's/
Verbruik
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Snel 45°C, Voorspoelen
- 2 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Snel 45°C, Voorspoelen
- 2 speciale functies: Halve belading, VarioSpeed
- Energieverbruik: A-10%*
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk van
de bevuilingsgraad van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
Uitrusting/
Comfort
-
-
-
Marktprijs/
Kleur
Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlex-korven
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
en onderste korf (4x)
Bestekrek in de bovenste korf
Vario-bestekkorf in de onderste korf
Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
- SMS 53N18 EU - Inox, Inoxlook
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 54
€ 699,99**
-
Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW), ondergebouwd
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
VarioFlex-korven
In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
en onderste korf (4x)
Bestekrek in de bovenste korf
Vario-bestekkorf in de onderste korf
Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
- SMS 53N12 EU - Wit
€ 649,99**
10-09-2010 13:36:36
De vaatwassers | 55
NEW
48 dB
SMS 40E12 EU
SGS 46E32 EU
48 dB
49 dB
NZkbhKi^^]
- ActiveWater - "SilencePlus" - 60 cm
- ActiveWater - "SilencePlus" - 60 cm
- ActiveWater - "Silence" - 60 cm
- Labels: A, A, A
- 4 programma's: Intensief 70°C,
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C
- Speciale functie: Halve belading
- Verbruik bij Eco 50 °C: 12 liter /
1.05 kWu
- Energieverbruik met
warmwateraansluiting bij Eco 50 °C:
0.7 kWu
- Labels: A, A, A
- 4 programma's: Intensief 70°C,
Normaal 65°C, Eco 50°C, Snel 45°C
- Speciale functie: Halve belading
- Verbruik bij Eco 50°C: 12 liter /
1,05 kWu
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50°C: 0,7 kWu
- Labels: A, A, A
- 4 programma's: Auto 55-65 °C, Eco 50°C,
Snel 45 °C, Voorspoelen
- Speciale functie: VarioSpeed
- Verbruik bij Eco 50 °C: 13 liter /
1,05 kWu
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW),
ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende filter
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
en spoelmiddel
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste
(2x) en onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- AquaStop met garantie
- EasyLock
- Kinderbeveiliging
- Elektronische sleutelfunctie
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW),
ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- Beladingssensor
- Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende filter
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 u
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
en spoelmiddel
- Draaiknop met geïntegreerde starttoets
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in onderste
korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- AquaStop met garantie - EasyLock
- Geluidsniveau: 49 dB (re 1 pW),
ondergebouwd
- Inhoud: 12 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem Doorstroomverwarmer
- auto 3in1
- AquaSensor III
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende filter
- S-vormige sproeiarmen voor extra
reinigingskracht
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-19 u
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
en spoelmiddel
- Verzinkbare knop
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
met RackMatic
- Neerklapbare bordenrekken in onderste
korf (2x)
- Polynox kuip
- AquaStop met garantie
- SMS 40M02 EU - Wit
- SMS 40E12 EU - Wit
- SGS 46E32 EU - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 55
€ 599,99**
€ 549,99**
€ 499,99**
* 10% spaarzamer (0.93 kWh / 13 bestekken) dan de grenswaarde (1.07 kWh / 13 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse A
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
SMS 40M02 EU
10-09-2010 13:36:40
56 | De vaatwassers
De onderbouwbare
vaatwassers
SMU 69M55 EU
SMU 53M75 EU
NEW
SMU 50E15 EU
VarioFlex
-10%
VarioLade
44 dB
NZkbhKi^^]
PLUS
-10%
Intensieve zone
VarioLade
VarioFlex
44 dB
NZkbhKi^^] Intensieve zone
48 dB
NZkbhKi^^]
Algemene info.
- ActiveWater Eco - "SuperSilence" - 60 cm
- ActiveWater - "SuperSilence" - 60 cm
- ActiveWater - "SilencePlus" - 60 cm
Programma's/
Verbruik
- Labels: A, A, A
- Energieverbruik: A-10%*
- 6 programma's: Intensief 70°C,
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C,
TurboSpeed 20 min., Voorspoelen
- 4 speciale functies: Intensieve zone,
VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog
- Verbruik bij Eco 50 °C: 6,5 l / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf
6 liter, afhankelijk van de bevuilingsgraad
van de vaat
- Labels: A, A, A
- Energieverbruik: A-10%*
- 5 programma's: Intensief 70°C,
Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Intensive Eco 45°C, Snel 45°C
- 3 speciale functies: Intensieve zone,
VarioSpeed, Halve belading
- Verbruik bij Eco 50 °C: 10 liter / 0.93 kWu
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf
8 liter, afhankelijk van de bevuilingsgraad
van de vaat
- Energieverbruik met warmwateraansluiting
bij Eco 50 °C: 0.7 kWu
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70°C,
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C,
Voorspoelen
- 2 speciale functies: Halve belading,
VarioSpeed
- Verbruik bij Eco 50°C:
12 liter / 1,05 kWu
- Energieverbruik met warmwateraansluiting bij Eco 50°C: 0,7 kWu
Uitrusting/
Comfort
-
-
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW),
ondergebouwd
- Inhoud: 13 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- AquaSensor - Beladingssensor
- Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende filter
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 u
- Elektronische bijvulaanduiding voor
zout en spoelmiddel
- Draaiknop met geïntegreerde
starttoets
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in
onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- AquaStop met garantie - EasyLock
- Vooraan verstelbare voet
- Incl. Decorkader /-paneel (voor de
SMD 50E12 EU en SMD 50E14 EU)
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Bij inox deur is geen decorkader
mogelijk (SMU 50E15 EU)
Marktprijs/
Kleur
Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Waterbesparingsysteem
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Aanduiding van het programmaverloop
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout
-en spoelmiddeltekort
VarioFlexPlus-korven
Vario-besteklade - 3de niveau
In de hoogte verstelbare bovenste korf
met RackMatic (op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste
(6x) en onderste korf (6x)
Kopjeshouder in de bovenste (2x) en
onderste korf (2x)
Glazenhouder in de onderste korf
AquaStop met garantie - EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
Bij inox deur is geen decorkader
mogelijk
Dampafschermplaat inbegrepen
- SMU 69M55 EU - Inox
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 56
€ 849,99**
-
Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
Inhoud: 13 bestekken
Elektronisch regenereersysteem
Doorstroomverwarmer
Doseerassistent
AquaSensor, Beladingssensor
Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
Warmtewisselaar
Wisselspoeltechniek
Zelfreinigende filter
Resttijdaanduiding in minuten
Kleur van aanduidingselementen: rood
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
Elektronische bijvulaanduiding voor zout
-en spoelmiddeltekort
VarioFlex-korven
In de hoogte verstelbare bovenste korf
met RackMatic (op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste
(2x) en onderste korf (2x)
Bestekrek in de bovenste korf
Vario-bestekkorf in de onderste korf
Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
AquaStop met garantie
EasyLock
Kinderbeveiliging
Elektronische sleutelfunctie
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
Bij inox deur is geen decorkader mogelijk
Dampafschermplaat inbegrepen
- SMU 53M75 EU - Inox
€ 749,99**
- SMD 50E12 EU - Wit
- SMD 50E14 EU - Bruin
- SMU 50E15 EU - Inox
€ 599,99**
€ 599,99**
€ 649,99**
10-09-2010 13:36:46
De vaatwassers | 57
De 45 cm brede
en de compacte
vaatwassers
NEW
49 dB
SKS 50E16 EU
SKS 50E12 EU
52 dB
52 dB
Algemene info.
- Vaatwasser "Silence"
- 45 cm breed
- ActiveWater - Smart Compact
- 55,1 cm breed
- ActiveWater - Smart Compact
- 55,1 cm breed
Programma's/
Verbruik
- Labels: A, A, A
- 5 programma's: Intensief 70°C,
Normaal 65°C, Eco 50°C, Snel 45°C,
Voorspoelen
- Speciale functie: VarioSpeed
- Verbruik bij Eco 50 °C:
11 liter / 0.8 kWu
- Labels: A, A, B
- 5 programma's: Intensief 70°C,
Normaal 65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C,
Snel 45°C
- Speciale functie: Extra droog
- Verbruik bij Eco 50°C:
7 liter / 0,63 kWu
- Labels: A, A, B
- 5 programma's: Intensief 70°C,
Normaal 65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C,
Snel 45°C
- Speciale functie: Extra droog
- Verbruik bij Eco 50°C:
7 liter / 0,63 kWu
Uitrusting/
Comfort
- Geluidsniveau: 49 dB (re 1 pW),
ondergebouwd
- Inhoud: 9 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem
- Doorstroomverwarmer
- auto 3in1
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende filter
- S-vormige sproeiarmen voor extra
reinigingskracht
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-19 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
en spoelmiddel
- Verzinkbare knop
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in onderste
korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- AquaStop met garantie
- EasyLock
- Kinderbeveiliging
- Geluidsniveau: 52 dB (re 1 pW)
- Inhoud: 6 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem Doorstroomverwarmer
- Beladingssensor
- Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
- Zelfreinigende filter
- S-vormige sproeiarmen voor extra
reinigingskracht
- Aanduiding van het programmaverloop
door LED
- Elektronische bijvulaanduiding voor
zout- en spoelmiddeltekort
- Draaiknop met geïntegreerde
starttoets
- Flexibel korvensysteem:
zilverkleurige korven, Variobestekkorf, kopjeshouder
- Meervoudige bescherming tegen
waterschade
- EasyLock
- Geluidsniveau: 52 dB (re 1 pW)
- Inhoud: 6 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem Doorstroomverwarmer
- Beladingssensor
- Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
- Zelfreinigende filter
- S-vormige sproeiarmen voor extra
reinigingskracht
- Aanduiding van het programmaverloop
door LED
- Elektronische bijvulaanduiding voor
zout- en spoelmiddeltekort
- Draaiknop met geïntegreerde starttoets
- Flexibel korvensysteem:
zilverkleurige korven, Variobestekkorf, kopjeshouder
- Meervoudige bescherming tegen
waterschade
- EasyLock
Marktprijs/
Kleur
- SRS 55M42 EU - Wit
- SKS 50E16 EU - Zwart
- SKS 50E12 EU - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 57
€ 499,99**
€ 529,99**
€ 499,99**
* 10% spaarzamer (0.93 kWh / 13 bestekken) dan de grenswaarde (1.07 kWh / 13 bestekken) van de energie-efficiëntieklasse A
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
SRS 55M42 EU
10-09-2010 13:36:55
58 | De vaatwassers
Toebehoren in optie voor vaatwassers
Vario-set voor de onderste korf
Extra bestekkorf
Recipiëntenhouder
Indien uw vaatwasser is uitgerust met
Een veilige bergplaats voor extra bestek.
Dankzij deze houder die in elke onderste
de neerklapbare bordenpinnen, biedt de
De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan
korf van een Bosch-vaatwasser kan
houder voor langstelige glazen de
een vrije kant in de onderste of bovenste korf
worden geplaatst, staan karaffen en vazen
mogelijkheid zowel uw fijne glaswerk als uw
geplaatst.
uiterst stabiel.
waardevolle koffieservies in alle veiligheid af
te wassen.
Toebehoren
Vrijstaande
vaatwassers
van 60 cm
Set toebehoren voor de vaatwasser (sproeikop voor bakplaten, extra
bestekkorf, recipiëntenhouder, clips voor kleine voorwerpen)
SMZ 5000 (niet voor
SGS 46E32 EU)
SMZ 5000
SMZ 5002
(SMZ 5003 voor
SGS 46E32 EU)
SMZ 5002
Zilverglanscassette
Vaatwassers
voor onderbouw
van 60 cm
Zilverglanscassette
Vrijstaande
vaatwasser
van 45 cm
-
Aanbevolen
marktprijs.
€ 20,99*
€ 15,99*
SGZ 3003
€ 15,99*
Vario-set voor de onderste korf
SMZ 2014
SMZ 2014
-
€ 50,99*
Verlengde AquaStop-slang
SGZ 1010
SGZ 1010
SGZ 1010
€ 34,99*
Compensatiestrip (wit)
-
SMZ 3017
-
€ 12,99*
Compensatiestrip (bruin)
-
SGZ 3004
-
€ 12,99*
SMZ 5100
SMZ 5100
-
€ 29,99*
Extra bestekkorf
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 58
10-09-2010 13:37:05
De vaatwassers | 59
De zilverglanscassette
Sproeikop voor bakplaten
Verlengde AquaStop-slang
Tegen het vervelende zwart uitslaan van
Met de bijkomende sproeikop die
Indien de vaatwasser op meer dan 2 meter
zilverbestek heeft Bosch een eenvoudige,
gewoon op de achterwand wordt geklikt,
van de wateraansluiting verwijderd is,
maar doeltreffende oplossing.
kunnen bakplaten krachtig worden
kan deze verlenging worden geplaatst,
De speciaal ontwikkelde zilverglans-
afgewassen in de onderste korf – zelfs
waardoor de toe- en afvoerbuizen tot op
cassette wordt in de bestekkorf geplaatst
hardnekkige vet of etensresten verdwijnen
4 meter verlengd worden.
en het tafelzilverwerk erin gegleden.
als sneeuw voor de zon.
Het glanzende resultaat spreekt voor zich.
Met decorkader en doorlopende deur. Dankzij de in de
hoogte verstelbare schroefvoeten kan het toestel worden
geplaatst in nissen van 81,5 tot 87,5 cm. Bijgeleverde
frontplaten kunnen gemakkelijk worden vervangen door
decoratieplaten van max. 4 mm dik. Om het werkblad
te beschermen, wordt de dampafvoerplaat aangebracht
(KD-nr. 114294, verkrijgbaar bij de Bosch-service).
Voor de perfecte plaatsing in het meubelkader kan de
hoogte van de buitendeur worden aangepast door het
decoratiekader in te korten. Zo kunnen sokkelhoogtes van
90 tot 220 mm worden gerealiseerd. Als u de decorplaten
van uw oude vaatwasser wenst te gebruiken, kunt u
een compensatiestrip in wit (toebehoren SMZ 3017) of
bruin (toebehoren SGZ 3004) aanbrengen. Opgelet – Bij
gebruik van de compensatiestrip moeten de decorplaten
tot 588 mm worden versmald!
Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150 mm
Afmetingen in mm
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 59
* Aanbevolen marktprijs.
Tips voor onderbouwbare vaatwassers
10-09-2010 13:37:07
60 | De vaatwassers
Technische tabel vaatwassers
De vrijstaande vaatwassers
SMS
69T68 EU
SMS
58M98 EU
SMS
53M92 EU
SMS
69T58 EU
SMS
69T52 EU
SMS
69T48 EU
SMS
69T42 EU
SMS
69M68 EU
SMS
69M62 EU
SMS
53N08 EU
Energie-efficiëntieklasse
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Wasvermogenklasse
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Droogvermogenklasse
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Aantal programma's
6
5
5
6
6
6
6
6
6
5
Aantal verschillende
temperaturen
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
Vergelijkingsprogramma
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Energieverbruik (kWu)
0,73
0,93
0,93
0,82
0,82
0,97
0,97
0,95
0,95
0,93
7
6,5
6,5
10
10
10
10
10
10
10
161
205
205
180
180
213
213
209
209
205
Geluidsniveau dB (A) re 1pW
44
46
46
42
42
38
38
42
42
44
Aantal bestekken
13
13
13
14
14
14
14
14
14
13
Maximale diameter van een bord
in bovenste korf (cm)
16
16
22
16
16
16
16
16
16
22
Maximale diameter van een bord
in onderste korf (cm)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Afneembaar werkblad
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Waterverbruik (l)
Totaal jaarlijks energieverbruik
(kWu)
Uitrusting
Decoreerbaar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inox /
Inoxlook
Inox /
Inoxlook
Wit
Inox /
Inoxlook
Wit
Inox /
Inoxlook
Wit
Inox /
Inoxlook
Wit
Inox /
Inoxlook
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Bijvulaanduiding voor zout
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Bijvulaanduiding voor
spoelmiddel
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Diepte (mm)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Breedte van het toestel (mm)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Kleur bedieningspaneel
Materiaal kuip
Afmetingen
Hoogte met werkblad (mm)
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
Hoogte zonder werkblad /
onderbouw (mm)
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
In de hoogte verstelbare pootjes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Toestel in de hoogte verstelbaar
(min. & max.)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Netto-gewicht (kg)
58
52
50
58
58
58
58
55
55
51
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
Aansluitingen
Aansluitwaarde (W)
Stroomafname
Spanning (V)
Frequentie
Lengte van de aansluitkabel (cm)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
Lengte toevoerslang (cm)
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
Afvoerslang (cm)
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 60
10-09-2010 13:37:09
De vaatwassers | 61
De onderbouwbare vaatwassers
De 45 cm brede en de
compacte vaatwassers
SMS
53N02 EU
SMS
53N18 EU
SMS
53N12 EU
SMS
40M02 EU
SMS
40E12 EU
SGS
46E32 EU
SMU
69M55 EU
SMU
53M75 EU
SMU
50E15 EU
SMD
50E12 EU
SMD
50E14 EU
SRS
55M42EU
SKS
50E16 EU
SKS
50E12 EU
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
5
5
5
4
4
4
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
5
5
5
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
0,93
0,93
0,93
1,05
1,05
1,05
0,93
0,93
1,05
1,05
1,05
0,80
0,63
0,63
10
10
10
12
12
13
6,5
10
12
12
12
11
7
7
205
205
205
231
231
231
205
205
231
231
231
176
139
139
44
46
46
48
48
52
44
44
48
48
48
49
52
52
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
9
6
6
22
22
22
22
22
-
16
22
22
22
22
-
-
-
30
30
30
30
30
-
30
30
30
30
30
-
-
-
●
●
●
●
●
●
-
-
-
-
-
●
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●
-
-
-
Wit
Inox /
Inoxlook
Wit
Wit
Wit
Wit
Inox
Inox
Inox
Wit
Bruin
Wit
Zwart
Wit
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Polynox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Polynox
Polynox
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
600
600
600
600
600
600
573
573
573
573
573
600
500
500
600
600
600
600
600
600
598
598
598
598
598
450
551
551
845
845
845
845
845
850
815
815
815
815
815
850
450
450
815
815
815
815
815
810
815
815
815
815
815
810
-
-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
-
20
20
20
20
20
20
60
60
60
60
60
20
22
22
51
48
48
67
67
52
43
42
46
46
46
45
21
21
2400
2400
2400
2300
2300
2300
2400
2400
2300
2300
2300
2300
2300
2300
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
220-240
220-240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 - 60
50 - 60
170
170
170
170
170
180
170
170
170
170
170
170
160
160
140
140
140
140
140
145
140
140
140
140
140
155
150
150
170
170
170
170
170
180
170
170
170
170
170
165
226
226
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 61
10-09-2010 13:37:11
62 | De koelkasten en diepvriezers
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 62
10-09-2010 13:37:11
De koelkasten en diepvriezers | 63
De koelkasten en
diepvriezers
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 63
10-09-2010 11:14:52
64 | De koelkasten en diepvriezers
Koelkasten en diepvriezers
Energie
Dat Bosch energiebesparing serieus neemt,
De koelkasten van Bosch zijn mooi en u
is niet alleen een kwestie van mooie woorden.
als u dat wilt, kunt u er in alle stilte van
De cijfers spreken dezelfde taal. De A++
genieten. In deze catalogus vindt u koel- en
koelkasten van Bosch zijn zo’n 45% zuiniger
diepvriestoestellen die niet meer dan 38 dB
dan de zuinigste categorie (A).
aan geluid produceren. Dat kun je gerust
Het A++-label voor energieverbruik is bestemd
fluisterstil noemen.
voor de zuinigste toestellen die u kunt kopen.
Een groot deel van de koelkasten in het
programma van Bosch hebben dit label reeds
verdiend. Zodat u zeker weet dat u geen
zuinige koelkast aanschaft, maar
een héél zuinige. En omdat koelkasten en
diepvriezers altijd aan staan, levert een
toestel met de waarde A++ u een merkbaar
lagere energierekening op.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 64
10-09-2010 11:14:57
De koelkasten en diepvriezers | 65
Design
Prestaties
Bedieningsgemak
Uiteraard hebben de koelkasten van Bosch
Energiebesparing is belangrijk, maar gaat
Koelen en vriezen doen ze zelf, maar bij
alle fraaie kenmerken van het totaaldesign
bij Bosch altijd gepaard met klinkende
veel koelkasten betekent dat niet dat u er
dat Bosch heeft ontwikkeld voor zijn gamma
prestaties. In de loop van de jaren hebben
geen omkijken meer naar hebt. Denkt u
vrijstaande toestellen. Maar een koelkast
de koel- en diepvriestoestellen van Bosch
alleen maar aan het lastige en tijdrovende
gaat ook regelmatig open. Dus hebben
een ware metamorfose ondergaan,
ontdooien, waar u met enige regelmaat aan
we onze designinspanningen niet beperkt
vooral als gevolg van diverse verbluffende
moet geloven. Bosch neemt u dat vervelende
tot de buitenkant. Ook de indeling en
technische innovaties. Daardoor blijven uw
klusje voortaan graag uit handen. Het uiterst
interieurvormgeving van de Bosch-koelkasten
levensmiddelen langer vers, krijgen groenten,
intelligente NoFrost-systeem voorkomt
zijn ronduit adembenemend.
fruit, vis, vlees en zuivel de vochtigheidsgraad
ijsvorming in het toestel en maakt ontdooien
die ze verdienen en is de hygiëne in de
overbodig. Ook in andere opzichten biedt
koelkast met sprongen vooruitgegaan.
Bosch u veel koel- en vriesgemak. Van
Om maar eens een paar belangrijke
gemakkelijk bereikbare laden tot handige ijs-
ontwikkelingen te noemen.
en gekoelde-waterdispensers.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 65
10-09-2010 11:14:58
66 | De koelkasten en diepvriezers
Voordelen
Versheid - Zekerheid
Chillervak
HydroFresh
Intensief vriesvak met contactkoude
Dit verskoelvak heeft een temperatuur
De nieuwe lade met een grote
Levensmiddelen kunnen bij rechtstreeks
tussen zowat –2°C en +3°C en is bijzonder
opslagruimte om fruit en groenten
contact met de verdamper in een mum
geschikt voor het bewaren van vers vlees, vis,
te bewaren heeft een nieuw systeem om
van tijd worden ingevroren – optimale
gevogelte en reeds bereide gerechten.
de vochtigheid te controleren, “HydroFresh
voorwaarden voor prima kwaliteit en
control”, regelbaar aan de voorkant. Dankzij
houdbaarheid.
Dynamische koeling voor nog meer
dit systeem behoudt het voedsel zijn vocht,
versheid
vitamines, smaak, structuur en kleuren alsof
MultiAirflow
Er is één plek waar het klimaat steeds even
u ze nog maar net gekocht hebt.
Etenswaren verdienen ook een beetje
goed is: in uw koelkast. Een ventilator in het
Het gaat om een waterdicht compartiment
verwend te worden: dankzij het MultiAirflow-
interieur zorgt ervoor dat er op alle niveaus
dat voorkomt dat er vocht binnendringt of het
systeem aan de achterwand van de koelkast
sneller gekoeld wordt en de temperaturen
voedsel vocht verliest. Dankzij het gegolfde
wordt de koele lucht behoedzaam en
constant blijven. Bovendien wordt na het
ontwerp van de onderkant wordt direct
gelijkmatig in het hele interieur verdeeld.
openen van de toesteldeur en het opslaan
contact vermeden tussen het voedsel met
van verse etenswaren de ingestelde
het water dat kan condenseren, waardoor het
koeltemperatuur sneller weer bereikt. Zodat
fruit en de groenten niet bederven.
vers lekker langer vers blijft - en in de koelkast
Met de HydroFresh-lade kunt u fruit en
neuzen een waar genoegen wordt.
groenten twee keer zo lang bewaren zonder
dat ze hun eigenschappen verliezen.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 66
10-09-2010 11:15:08
De koelkasten en diepvriezers | 67
"Super" koelen
VitaFresh
Met de "Super" koelen-functie wordt de
Foodcare door VitaFresh: de beste
- In de "droge" VitaFresh-zone
temperatuur in de koelzone tot 2°C verlaagd.
vershoudtechniek sinds de uitvinding
is de luchtvochtigheid ca. 50%.
Uiterst zinvol wanneer er grote hoeveelheden
van de koelkast! Met de VitaFresh-koeltechniek
Een ideaal klimaat voor vlees, vis, kaas
verse etenswaren in de koelkast terechtkomen.
van Bosch blijven verse levensmiddelen tot
of melkproducten.
De nieuwe etenswaren worden sneller
driemaal langer vers. Dit komt doordat in
gekoeld en er wordt belet dat de temperatuur
beide VitaFresh-zones, zowel de “vochtige”
- In de "vochtige" VitaFresh-zone
overmatig stijgt en de oorspronkelijke inhoud
als de “droge”, bij een temperatuur van om
is de luchtvochtigheid rond 95%.
van de koelkast opgewarmd wordt.
en bij de 0°C het verouderingsproces van
Deze wordt automatisch geregeld.
heel wat levensmiddelen duidelijk vertraagd
Door een vochtigheidsmembraan wordt
"Super" vriezen
wordt. En door de optimale indeling van de
de luchtvochtigheid nooit meer dan 95%.
Deze “Super” vriezen-functie verlaagt
luchtvochtigheidzones in “droog” (ca. 50%
Overtollig vocht wordt naar buiten afgevoerd.
de temperatuur van de diepvriezer zeer
luchtvochtigheid) en “vochtig” (ca. 95%
Ideaal voor sappige en knapperige groenten
vlug opdat u verse levensmiddelen kan
luchtvochtigheid) kunnen levensmiddelen als
en fruit.
invriezen zonder opwarming van de andere
verse groenten en fruit, melkproducten of vis
levensmiddelen die al aanwezig zijn in het
en vlees optimaal bewaard worden. Versheid,
toestel. Het volstaat om deze functie te
smaak, vitaminen en mineralen blijven als
activeren enkele uren voor u deze verse
gevolg langer behouden. Zo kunt u altijd
producten wenst in te vriezen.
genieten van waar u op dat moment trek in
hebt zonder het risico te lopen eten te hoeven
weggooien. Bosch wenst u smakelijk eten!
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 67
10-09-2010 11:15:10
68 | De koelkasten en diepvriezers
Comfort
AirFreshfilter als bescherming tegen
geurtjes
Gedaan met onaangename geurtjes
wanneer u de koelkast opent. Deze actieve
Diepvrieskleppen
BigBox
BigBox
De extra vrieslade van 29 cm in
Sneller, beter, langer bewaren en
plaats van 18 cm hoog, biedt
probleemloos vullen en leegmaken dankzij
ruimte te over voor uw XXL-diepvriesgoed.
de diepvrieskleppen die tot 180° worden
geopend.
koolstoffilter – geïntegreerd in het toestel –
vermindert de verspreiding van specifieke
Binnendeur met nuttige bergvakken
geurtjes van sterk geurende voeding en
Doorzichtige opbergvakken bieden – op één
Etagenfrost
voorkomt zo de vermenging van geuren van
of twee niveaus, naargelang van het model
Nu kan er op alle niveaus worden ingevroren.
diverse voedingswaren. Zo wordt neuzen in
– zowat 30% méér bergruimte dan bij de
Elk vriesvak heeft een eigen ingeschuimde
de koelkast een echt plezier.
gewone toestellen.
verdamper zodat er op alle niveaus kan
worden ingevroren zonder de diepvrieswaren
Breedte van 70 cm
te verplaatsen.
Een 10 cm bredere diepvriezer betekent in
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 68
de praktijk 30% extra inhoud. Dit betekent
Groentelade met verdeelde extra box
meteen ook dat het afgelopen is met
Dankzij de verbeterde grijphoek haalt u
jongleren met uw diepvriesproducten om ze
groenten en fruit makkelijk uit de groentelade,
toch maar een plaatsje in uw diepvriezer te
die nu niet meer helemaal naar buiten moet
geven zonder ze op elkaar te hoeven leggen.
worden getrokken. En daardoor blijft de kou
Voortaan zijn echt alle voedingswaren
in de koelkast ook echt koud.
binnen handbereik. Uw diepvriezer was nog
Dankzij de extra box kan de groentelade in
nooit zo praktisch!
drie vakken worden gedeeld.
10-09-2010 11:15:11
De koelkasten en diepvriezers | 69
Hoge deur
NoFrost
PizzaBox en IceTwister
De elektronische controle zorgt steeds
Deze techniek biedt u één groot
En nog leuker is het als de ijsblokjes
weer voor een ideale bewaartemperatuur.
voordeel: u hoeft nooit meer
blijven komen en u weet waar de pizza
NoFrost
Door het zichtvenster in de deur kunnen
manueel te ontdooien. De koude lucht van
ligt. Sommige diepvrieskasten van Bosch
de gegevens worden afgelezen en de
-18° C wordt immers via een ventilator
hebben een ijsblokjesbereider en een aparte
bedieningselementen zijn beveiligd door
naar de kleinste hoekjes en kantjes van de
pizza-box voor meerdere pizza’s.
het deurpaneel.
diepvrieszone geleid. Daarbij wordt alle
luchtvochtigheid weggezogen en het
Legplateaus uit veiligheidsglas
dooiwater wordt buiten het toestel
Deze legplateaus leveren een grote stabiliteit,
verdampt.
zijn gemakkelijk te onderhouden en zeer
praktisch. Dankzij hun doorlopend
Opbergvak voor twee flessen
kunststofkader kunnen ze tot ¼ l vloeistof
Om lekkers op een prima plaatsje te
bevatten, in het geval toch iets zou uitlopen.
bewaren. Grote flessen worden probleemloos
Door hun verstelbaarheid in de hoogte kan u
weggeborgen zonder dat u legruimte
ze aanpassen naar uw behoeften.
verliest.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 69
10-09-2010 11:15:14
70 | De koelkasten en diepvriezers
Waarom het niet groots zien?
Méér technologie, comfort en design. Bij een lager energieverbruik.
Ga voor een Side-by-Side van Bosch en verwen uzelf met de mooiste
combinatie van toptechnologie en intelligent design
die er vandaag te vinden is.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 70
10-09-2010 11:15:16
De koelkasten en diepvriezers | 71
Ijskoude service
Een elegant design
Nog meer gebruiksgemak
Bedien u wanneer u wil! De dispenser
Het design met dubbele toesteldeur en
U wilt natuurlijk niet dat uw ijsblokjes
serveert naar wens lekker gekoeld water,
onzichtbare scharnieren en plinten is
een visluchtje hebben! Dat is geen enkel
ijsblokjes en crushed ice. Indien u gehaast
een ware blikvanger in elke moderne
probleem, want de innovatieve technologie
bent, gebruikt u de functie QuickIce.
keukenomgeving. Het toestel is verkrijgbaar in
van Bosch voorzag een aparte ingeschuimde
Bovendien wordt het water gefilterd en kreeg
inox of met een glanzend glazen front, wit of
verdamper voor de koelkast en
de dispenser een heldere LED-verlichting.
zwart en wat het presteert is wel zichtbaar:
de diepvriezer. Twee aparte koudecircuits
Gewoonweg fantastisch.
een bijzonder heldere LED-verlichting zorgt
beletten niet alleen het overbrengen van
bij het model KAD 62P90 voor een optimaal
aroma’s, maar zorgen er ook voor dat de
overzicht.
koelkast en de diepvriezer afzonderlijk
Nog zuiniger dan de energie-
kunnen worden bediend. Een performante
efficiëntieklasse A
In het interieur van deze grote koel- en
Nog meer versheid
inverter-compressor garandeert een
diepvriescombinatie hebt u een hele
Versheid op maat voor vis, vlees, groenten,
maximale energie-efficiëntie en een
voorraad etenswaren bij de hand, onder
fruit en zuivelproducten: in de FreshProtectBox
geluidsarme werking.
optimale bewaaromstandigheden - u beschikt
blijven de etenswaren nog langer vers – en
immers over een bruikbare ruimte van
naargelang van de ingestelde temperatuur
minimum 533 liter – in de FreshProtectBox,
op 0°C, 2°C of 4°C. De box, die op de
de vakjes in de flexibele EasyLift-deur, op
telescopische rails gemakkelijk naar buiten
de glazen legplateaus of in de praktische
glijdt en een totale inhoud heeft van 19 liter,
flessen- en blikkenrekken. En dat alles bij
is onafhankelijk van de rest van de koelkast
een ongeëvenaarde energie-efficiëntie. Niet
en z’n temperatuur wordt geregeld op een
minder dan A+, en dat betekent zowat 23
bedieningspaneeltje op de buitendeur.
% minder energieverbruik dan de A-klasse.
Deze nieuwe toestellen van Bosch zijn
een schoolvoorbeeld van performante
koeltechnologie, die zeer milieuvriendelijk is.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 71
10-09-2010 11:16:42
72 | De koelkasten en diepvriezers
Side-by-Side's
KAD 62P90
NoFrost
BigBox
Algemene
informatie
- Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse A+: 467 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 533 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 355 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
: 178 l
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- TwinCooling - 2 apart werkende koudecircuits
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Spaarschakeling / Vakantieschakeling
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, QuickIce met
kinderbeveiliging, LED-verlichting en aanduiding voor het
vervangen van de waterfilter
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie en
alarmtoon bij open deur
- Hoge deur, Softline design, Inox
- Deursluitingshulp
- Deurscharnieren links, deurscharnieren rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Waterfilter geïntegreerd
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4
Koelgedeelte
-
-
MultiAirflow-systeem
Dynamische koeling door ventilator
Automatische ontdooiing
"Super" koelen
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
regelbaar, 2 glazen legplateaus in de hoogte regelbaar met
EasyLift, 1 uitneembaar legplateau uit veiligheidsglas
1 delicatessen lade op telescopische rails
1 FreshProtectBox op telescopische rails, 19 l netto-inhoud
1 groentebak op telescopische rails
Vochtigheidsfilter boven de groentebak
Speciale flessenhouder, verchroomd
4 deurvakken, waarvan 1 traploos regelbaar
Blikjeshouder in de binnendeur
Heldere binnenverlichting bovenaan
LED-verlichting aan de rugwand
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- “Super” vriezen - Invriesautomaat
- 3 glazen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails,
waarvan 1 BigBox
- 4 deurvakken met een 2-sterren vriesklasse,
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
- Automatische verdeler voor ijsblokjes circa 1,7 kg/24 u
- LED-verlichting
Klimaatklasse
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 175,6 x 91 x 76,1 cm
Marktprijs/
Kleur
- KAD 62P90 - Full Inox - Inox zijwanden
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 72
€ 2999,99*
10-09-2010 11:16:56
De koelkasten en diepvriezers | 73
NoFrost
KAD 62S20
BigBox
NoFrost
BigBox
- Glass Edition Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse A+: 467 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 533 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 355 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
: 178 l
- Glass Edition Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse A+: 467 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 533 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 355 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
: 178 l
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- TwinCooling - 2 apart werkende koudecircuits
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Spaarschakeling / Vakantieschakeling
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, QuickIce met
kinderbeveiliging, LED-verlichting en aanduiding voor het
vervangen van de waterfilter
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie en
alarmtoon bij open deur
- Hoge deur, Softline design
- Deursluitingshulp
- Deurscharnieren links, deurscharnieren rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Waterfilter geïntegreerd
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- TwinCooling - 2 apart werkende koudecircuits
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Spaarschakeling / Vakantieschakeling
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, QuickIce met
kinderbeveiliging, LED-verlichting en aanduiding voor het
vervangen van de waterfilter
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie en
alarmtoon bij open deur
- Hoge deur, Softline design
- Deursluitingshulp
- Deurscharnieren links, deurscharnieren rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Waterfilter geïntegreerd
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4
-
-
-
MultiAirflow-systeem
Dynamische koeling door ventilator
Automatische ontdooiing
"Super" koelen
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
regelbaar, 1 glazen legplateau regelbaar in de hoogte met
EasyLift, 1 uitneembaar legplateau uit veiligheidsglas
1 delicatessen lade op telescopische rails
1 FreshProtectBox op telescopische rails, 19 l netto-inhoud
1 groentebak op telescopische rails
Vochtigheidsfilter boven de groentebak
Speciale flessenhouder, verchroomd
2 grote deurbakjes, 2 kleine deurbakjes
Blikjeshouder in de binnendeur
Heldere binnenverlichting bovenaan
Verlichting 2 x 40 W
-
MultiAirflow-systeem
Dynamische koeling door ventilator
Automatische ontdooiing
"Super" koelen
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
regelbaar, 1 glazen legplateau regelbaar in de hoogte met
EasyLift, 1 uitneembaar legplateau uit veiligheidsglas
1 delicatessen lade op telescopische rails
1 FreshProtectBox op telescopische rails, 19 l netto-inhoud
1 groentebak op telescopische rails
Vochtigheidsfilter boven de groentebak
Speciale flessenhouder, verchroomd
2 grote deurbakjes, 2 kleine deurbakjes
Blikjeshouder in de binnendeur
Heldere binnenverlichting bovenaan
Verlichting 2 x 40 W
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- “Super” vriezen - Invriesautomaat
- 3 glazen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan
1 BigBox
- 4 deurvakken met een 2-sterren vriesklasse,
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
- Automatische verdeler voor ijsblokjes circa 1,7 kg/24 u
- Verlichting 2 x 40 W
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- “Super” vriezen - Invriesautomaat
- 3 glazen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan
1 BigBox
- 4 deurvakken met een 2-sterren vriesklasse,
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
- Automatische verdeler voor ijsblokjes circa 1,7 kg/24 u
- Verlichting 2 x 40 W
- SN-T
- SN-T
- (H x B x D) 175,6 x 91 x 76,1 cm
- (H x B x D) 175,6 x 91 x 76,1 cm
- KAD 62S50 - Zwarte deuren, zwarte zijwanden
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 73
2499,99*
- KAD 62S20 - Witte deuren, zilveren zijwanden
€ 2499,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
KAD 62S50
10-09-2010 11:17:02
74 | De koelkasten en diepvriezers
KAD 62A70
NoFrost
BigBox
Algemene
informatie
- Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse A+: 467 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 533 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 355 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
: 178 l
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- TwinCooling - 2 apart werkende koudecircuits
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Spaarschakeling / Vakantieschakeling
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes,QuickIce met
kinderbeveiliging, LED-verlichting en aanduiding voor het
vervangen van de waterfilter
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie en
alarmtoon bij open deur
- Hoge deur, Softline design
- Deursluitingshulp
- Deurscharnieren links, deurscharnieren rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Waterfilter geïntegreerd
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4
Koelgedeelte
-
MultiAirflow-systeem
Dynamische koeling door ventilator
Automatische ontdooiing
"Super" koelen
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
regelbaar, 1 glazen legplateau regelbaar in de hoogte met
EasyLift, 1 uitneembaar legplateau uit veiligheidsglas
1 delicatessen lade op telescopische rails
1 FreshProtectBox op telescopische rails, 19 l netto-inhoud
1 groentebak op telescopische rails
Vochtigheidsfilter boven de groentebak
Speciale flessenhouder, verchroomd
2 grote deurbakjes, 2 kleine deurbakjes
Blikjeshouder in de binnendeur
Heldere binnenverlichting bovenaan
Verlichting 2 x 40 W
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- “Super” vriezen - Invriesautomaat
- 3 glazen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan
1 BigBox
- 4 deurvakken met een 2-sterren vriesklasse,
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
- Automatische verdeler voor ijsblokjes circa 1,7 kg/24 u
- Verlichting 2 x 40 W
Klimaatklasse
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 175,6 x 91 x 76,1 cm
Marktprijs/
Kleur
- KAD 62A70 - Inox deuren, zijwanden chromé-inox-metallic
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 74
€ 2199,99*
10-09-2010 11:17:06
De koelkasten en diepvriezers | 75
KAD 62V70
KAD 62V00
Witte deuren, witte
zijwanden
€ 1799,99*
NoFrost
BigBox
- Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse A+: 456 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 564 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 385 l
: 179 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
NoFrost - nooit meer ontdooien
TwinCooling - 2 apart werkende koudecircuits
Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, QuickIce
Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie en
alarmtoon bij open deur
- Hoge deur, Softline design
- Deursluitingshulp
- Deurscharnieren links, deurscharnieren rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Waterfilter geïntegreerd
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4
-
MultiAirflow-systeem
Dynamische koeling door ventilator
Automatische ontdooiing
"Super" koelen
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
verstelbaar
1 delicatessen lade op telescopische rails
2 groentebakken op telescopische rails
Vochtigheidsfilter boven de groentelade
Boter- en kaasvak
2 kleine en 2 grote deurvakken
Binnenverlichting 2 x 25 W
-
Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 16 u
"Super" vriezen
Invriesautomaat
3 glazen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
2 transparante diepvriesladen op telescopische rails,
waarvan 1 BigBox
- 4 deurvakken met een 2-sterren vriesklasse,
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
- Automatische verdeler voor ijsblokjes circa 1,7 kg/24 u
- Verlichting 2 x 25 W
- SN-T
- (H x B x D) 175,6 x 91 x 76,1 cm
- KAD 62V70 - Inox deuren, inox-metallic zijwanden € 1999,99*
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 75
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
-
10-09-2010 11:17:12
76 | De koelkasten en diepvriezers
KAN 62A75
NoFrost
NEW
BigBox
AntiFingerprint
Algemene
informatie
- Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse A++: 387 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 604 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 385 l
: 219 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere afzonderlijke
zone
- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar via LCD
- Optisch en akoestisch alarrm met memory-functie en
alarmtoon bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm
bij temperatuurtoename
- Hoge deur, Softline design, Inox AntiFingerprint deuren, inoxmetallic zijwanden
- Deursluitingshulp
- Verticale handgreep
- Deurscharnieren links, draairichting deur rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4
Koelgedeelte
-
Vriesgedeelte
-
MultiAirflow-systeem
Dynamische koeling door ventilator
"Super" koelen met automatische uitschakeling
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 verwijderbaar en in
de hoogte verstelbaar
2 transparante telescopische groenteladen volledig uittrekbaar
Boter- en kaasvak
2 kleine en 2 grote deurvakken
Verlichting 2 x 40 W
Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 16 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 verwijderbaar en in
de hoogte verstelbaar
2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan
1 BigBox
5 deurvakken met een 2-sterren vriesklasse,
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
Ijsbereider met Ice twister
Verlichting 25 W
Klimaatklasse
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D): 175,6 x 91 x 76,1 cm
Marktprijs/
Kleur
- KAN 62A75 - Deuren in Inox AntiFingerprint
€ 1799,99*
(leverbaar vanaf 12/2010)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 76
10-09-2010 11:17:17
De koelkasten en diepvriezers | 77
KAN 62V40
KAN 62V00
Witte deuren, witte
zijwanden
€ 1399,99*
BigBox
Algemene
informatie
- Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse A+: 496 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 604 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 385 l
: 219 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- TwinCooling - 2 apart werkende koudecircuits
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
diepvriesgedeelte, met LED-aanduiding
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie en
alarmtoon bij open deur
- Hoge deur, Softline design
- Deursluitingshulp
- Deurscharnieren links, deurscharnieren rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4
Koelgedeelte
- MultiAirflow-systeem
- Dynamische koeling door ventilator
- Automatische ontdooiing
-"Super"-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
verstelbaar
- 2 telescopische groenteladen volledig uittrekbaar
- Boter- en kaasvak
- 4 deurvakken
- Binnenverlichting 2 x 25 W
Vriesgedeelte
-
Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 16 u
"Super" vriezen
Invriesautomaat
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte
verstelbaar
2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
5 deurvakken met een 2-sterren vriesklasse,
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
Ijsbereider met geïntegreerde IceTwister
Verlichting 1 x 25 W
Klimaatklasse
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 175,6 x 91 x 76,1 cm
Marktprijs/
Kleur
- KAN 62V40 - InoxLook deuren, inox-metallic zijwanden € 1499,99*
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 77
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
NoFrost
10-09-2010 11:17:22
78 | De koelkasten en diepvriezers
ColorGlass Edition
KGN 36SM30 - KGN 36SQ30 - KGN 36SR30 - KGN 36S53
NEW
NoFrost
Algemene
informatie
- Bottom-Freezer NoFrost
- Energieklasse A++: 200 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 289 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 223 l
: 66 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
Uitrusting
-
NoFrost - nooit meer ontdooien
Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
5-voudig beveiligingssysteem
Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij
temperatuurtoename
Binnenuitrusting met metaallijsten
Verticaal geïntegreerde handgreep
Zijwanden in inox-metallic
Deursluitingshulp
In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
-
MultiAirflow-systeem
AirFreshfilter
"Super" koelen met automatische uitschakeling
Chillervak (-2°C tot +3°C), groot op telescopische geleiders
HydroFresh-lade met gegolfde bodem en vochtregeling
3 legplateaus, waarvan 2 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar
Speciale flessenhouder, verchroomd
Boter- en kaasvak
3 grote deurvakken
LED-verlichting
Vriesgedeelte
-
Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 17 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
3 diepvriesladen
1 deurvak
Diepvrieskalender
2 x koude accu, 1 x eierhouder, 3 x ijsblokjesbakje
Klimaatklasse
SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 185 x 60 x 64 cm
Marktprijs/
Kleur
-
KGN 36SM30 - inox onder glas
KGN 36SQ30 - glazen deur quartz
KGN 36SR30 - glazen deur rood
KGN 36S53 - glazen deur zwart, silver zijwanden
€
€
€
€
1599,99*
1599,99*
1599,99*
1599,99*
(leverbaar vanaf 11/2010)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 78
10-09-2010 11:17:31
De koelkasten en diepvriezers | 79
Solitaire
Edition
Algemene
informatie
- Eéndeurskoelkast
- Energieklasse A+: 190 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 164 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 147 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
: 17 l
Uitrusting
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Geluidsarme werking
- Draairichting deur rechts, niet verwisselbaar
Koelgedeelte
- Automatische ontdooiing
- "Super" koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Extra flessenrek uit aluminium
- Extra uitschuiflade
- Groentelade met gegolfde bodem en vochtregeling
- Heldere binnenverlichting
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- Bewaartijd bij storing: 12 u
- PizzaBox: diepvriesgedeelte geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Ijsblokjesschaal
Klimaatklasse
- SN-ST
Afmetingen
- (H x B x D) 127 x 66 x 63 cm
handgreep inbegrepen
Marktprijs/
Kleur
-
KSL
KSL
KSL
KSL
KSL
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 79
20S57
20S56
20S55
20S54
20S53
-
Wit
Zwart
Bordeaux rood
Cappuccino
Quarz metallic
€
€
€
€
€
1649,99*
1649,99*
1649,99*
1649,99*
1649,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
KSL 20S57 - KSL 20S56 - KSL 20S55 - KSL 20S54 - KSL 20S53
10-09-2010 11:17:41
80 | De koelkasten en diepvriezers
WineCooler
KSW 38940
KTW 18V80
Algemene
informatie
- Wijnbewaarder
- Energieklasse B: 212 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 368 l
- Wijnkoeler
- Energieklasse A: 131 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 140 l
Uitrusting
- Zilver met dubbel geïsoleerde, getinte
glazen deur met UV-filter Softline,
ingepast in een aluminium kader met
aluminium kleurige handgreep
- Zilveren zijwanden
- Dynamische koeling door ventilator
- Traploze temperatuurregeling met
controlelampjes
- Instelbaar van +5°C tot +22°C
- 2 regelbare temperatuurzones
- Automatische ontdooiing
- Houten legplateaus voor presentatie of
voor reeds geopende flessen
- 6 houten legplateaus, uitneembaar en in
de hoogte verstelbaar, voor maximaal
194 flessen van 0,75 l
- Actieve koolfilter met toevoer van verse
lucht
- 2 binnenthermometers
- Halogeenverlichting in bedieningspaneel
- Dooiwaterafloop
- Toestel afsluitbaar met slot
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Zilver met dubbel geïsoleerde, getinte
glazen deur met UV-filter Softline,
ingepast in een zilveren kader met
aluminium kleurige handgreep
- Grijze zijwanden
- Elektronische temperatuurregeling en controle
- Regelbare temperatuur van 6°C tot 18°C
- Automatische ontdooiing
- 4 houten legplateaus waarvan 3 in
hoogte verstelbaar
- Inhoud: 43 flessen van 0,75 l
- Binnenverlichting
- Dooiwaterafvoer
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, niet
verwisselbaar
Klimaatklasse
- SN-T
- N-ST
Afmetingen
- (H x B x D) 186 x 60 x 66 cm
- (H x B x D) 85 x 59,5 x 59,5 cm
Marktprijs/
Kleur
- KSW 38940 - Aluminium deur Zilveren zijwanden
€ 1699,99*
- KTW 18V80 - Zilver deur Grijze zijwanden
€ 549,99*
(Enkel geschikt om te plaatsen in
verwarmde ruimtes)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 80
10-09-2010 11:17:49
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
De koelkasten en diepvriezers | 81
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 81
10-09-2010 11:17:58
82 | De koelkasten en diepvriezers
De koel- en diepvries-combinaties Bottom-Freezer NoFrost
KGN 39H75
NoFrost
KGN 36H75
NoFrost
AntiFingerprint
-
KGN 36H15
NoFrost
AntiFingerprint
-
Algemene
informatie
-
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische gescheiden
temperatuurregeling, leesbaar via LED
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Hoge deur, gebombeerd
- Zijwanden in inox-metallic
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische gescheiden
temperatuurregeling, leesbaar via LED
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Hoge deur, gebombeerd
- Zijwanden in inox-metallic
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische gescheiden
temperatuurregeling, leesbaar via LED
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Hoge deur, gebombeerd
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
-
MultiAirflow-systeem
AirFreshfilter
"Super" koelen
Chillervak (-2°C tot +3°C), groot op
telescopische geleiders
HydroFresh-lade met gegolfde bodem
en vochtigheidsregeling
3 legplateaus uit veiligheidglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
Speciale flessenhouder, verchroomd
Boter- en kaasvak
3 grote deurvakken
LED-verlichting
-
-
-
MultiAirflow-systeem
AirFreshfilter
"Super" koelen
Chillervak (-2°C tot +3°C), groot op
telescopische geleiders
HydroFresh-lade met gegolfde bodem
en vochtigheidsregeling
3 legplateaus uit veiligheidglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
Speciale flessenhouder, verchroomd
Boter- en kaasvak
3 grote deurvakken
LED-verlichting
-
MultiAirflow-systeem
AirFreshfilter
"Super" koelen
Chillervak (-2°C tot +3°C), groot op
telescopische geleiders
HydroFresh-lade met gegolfde bodem
en vochtigheidsregeling
3 legplateaus uit veiligheidglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
Speciale flessenhouder, verchroomd
Boter- en kaasvak
3 grote deurvakken
LED-verlichting
Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 17 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
3 transparante diepvriesladen
1 deurvak
3 ijsblokjesschalen
Diepvrieskalender
-
Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 17 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
3 transparante diepvriesladen
1 deurvak
3 ijsblokjesschalen
Diepvrieskalender
-
Bottom-Freezer NoFrost
Energieklasse A++: 220 kWu/jaar
Netto-inhoud: 315 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 221 l
: 94 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
-
Bottom-Freezer NoFrost
Energieklasse A++: 200 kWu/jaar
Netto-inhoud: 289 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 223 l
: 66 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
-
Bottom-Freezer NoFrost
Energieklasse A++: 200 kWu/jaar
Netto-inhoud: 289 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 223 l
: 66 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
Vriesgedeelte
-
Invriesvermogen: 14 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 18 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
3 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 1 deurvak
- 3 ijsblokjesschalen
- Diepvrieskalender
-
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 200 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- KGN 39H75 - Inox deur, AntiFingerprint,
inox metallic zijwanden
€ 1399,99*
- KGN 36H75 - Inox deur, AntiFingerprint,
inox metallic zijwanden
€ 1299,99*
- KGN 36H15 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 82
€ 1199,99*
10-09-2010 11:17:59
De koelkasten en diepvriezers | 83
KGN 36X43
NoFrost
KGN 36X23
NoFrost
NoFrost
- Bottom-Freezer NoFrost
- Energieklasse A+: 280 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 287 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 221 l
: 66 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte
-
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische gescheiden
temperatuurregeling, leesbaar via LED
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Hoge deur, gebombeerd
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling,
afleesbaar via LED voor het
vriesgedeelte, manueel regelbaar voor
de koelgedeelte
- Hoge deuren, gebombeerd
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling,
afleesbaar via LED voor het
vriesgedeelte, manueel regelbaar voor
de koelgedeelte
- Hoge deuren, gebombeerd
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
-
- MultiAirflow-systeem
- Chillervak (-2°C, +3 °C)
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 2 groenteladen met gegolfde bodem
- Binnenverlichting
- MultiAirflow-systeem
- Chillervak (-2°C, +3 °C)
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Speciale, verchroomde flessenhouder
- Extra uitschuiflade
- 2 groenteladen met gegolfde bodem
- Binnenverlichting
-
MultiAirflow-systeem
AirFreshfilter
"Super" koelen
Chillervak (-2°C tot +3°C), groot op
telescopische geleiders
HydroFresh-lade met gegolfde bodem
en vochtigheidsregeling
3 legplateaus uit veiligheidglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
Speciale flessenhouder, verchroomd
Boter- en kaasvak
3 grote deurvakken
LED-verlichting
-
Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 17 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
3 transparante diepvriesladen
1 deurvak
3 ijsblokjesschalen
Diepvrieskalender
-
-
-
-
Bottom-Freezer NoFrost
Energieklasse A+: 281 kWu/jaar
Netto-inhoud: 289 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 223 l
: 66 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u
“Super” vriezen - Invriesautomaat
3 transparante diepvriesladen
1 deurvak
Ijsblokjesschaal
Diepvrieskalender
Bottom-Freezer NoFrost
Energieklasse A+: 280 kWu/jaar
Netto-inhoud: 287 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 221 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 66 l
Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u
“Super” vriezen - Invriesautomaat
3 transparante diepvriesladen
1 deurvak
Ijsblokjesschaal
Diepvrieskalender
- SN-T
- SN-T
- SN-T
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- KGN 36X43 - InoxLook deuren,
inox metallic zijwanden
€ 799,99*
- KGN 36X23 - Wit
- KGN 36H10 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 83
€ 999,99*
€ 749,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
KGN 36H10
10-09-2010 11:18:07
84 | De koelkasten en diepvriezers
De koel- en
diepvriescombinaties
Top-Freezer
NoFrost
KDN 40A64
KDN 32X73
NoFrost
NoFrost
-
KDN 32X10
NoFrost
AntiFingerprint
-
Algemene
informatie
-
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden
temperatuurregeling en -controle,
afleesbaar via LED
- 4-voudig beveiligingssysteem
- Hoge deur, gebombeerd
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Binnenverlichting in koel- en
vriesgedeelte
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling en
-controle, afleesbaar via LED voor het
vriesgedeelte en manueel instelbaar
voor het koelgedeelte
- Hoge deuren, gebombeerd
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling en
-controle, afleesbaar via LED voor het
vriesgedeelte en manueel instelbaar
voor het koelgedeelte
- Hoge deuren, gebombeerd
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
- Actieve koolfilter "AirFreshfilter"
(tegen geurtjes)
- MultiAirflow-systeem
- DoorShower-functie
- "Super" koelen
- Chillervak (-2°C, +3°C) met
blikjeshouder in aluminium
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Speciale, verchroomde flessenhouder
- Extra uitschuiflade
- 2 groenteladen met gegolfde bodem en
vochtregeling
-
MultiAirflow-systeem
DoorShower-functie
Chillervak (-2°C, +3°C)
4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Groentelade met gegolfde bodem
- Blikjeshouder in aluminium
- Binnenverlichting
-
Vriesgedeelte
-
-
-
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 185 x 70 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- KDN 40A64 - Full Silver
- KDN 32X73 - Inox deuren AntiFingerprint,
Inox metallic zijwanden
€ 899,99*
- KDN 32X10 - Wit
Top-Freezer NoFrost
Energieklasse A++: 230 kWu/jaar
Netto-inhoud: 375 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 78 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 297 l
Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u
"Super" vriezen - Invriesautomaat
QuickFreezer - snelvriesvak
Ijsbereider met IceTwister
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 84
€ 1049,99*
Top-Freezer NoFrost
Energieklasse A+: 287 kWu/jaar
Netto-inhoud: 309 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 63 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 246 l
Invriesvermogen: 6 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
“Super” vriezen - Invriesautomaat
QuickFreezer - snelvriesvak
Ijsbereider met IceTwister
Top-Freezer NoFrost
Energieklasse A+: 287 kWu/jaar
Netto-inhoud: 309 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 63 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 246 l
MultiAirflow-systeem
DoorShower-functie
Chillervak (-2°C, +3°C)
4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Groentelade met gegolfde bodem
- Blikjeshouder in aluminium
- Binnenverlichting
Invriesvermogen: 6 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
“Super” vriezen - Invriesautomaat
QuickFreezer - snelvriesvak
Ijsbereider met IceTwister
€ 749,99*
10-09-2010 11:18:12
De koelkasten en diepvriezers | 85
KDN 30V03
NoFrost
Algemene
informatie
-
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling en
-controle, afleesbaar via LED voor het
vriesgedeelte en manueel instelbaar
voor het koelgedeelte
- Hoge deuren, gebombeerd
- Deursluitingshulp
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts,
verwisselbaar
Koelgedeelte
-
Vriesgedeelte
-
Klimaatklasse
- SN-T
Afmetingen
- (H x L x P) 170 x 60 x 61 cm
Marktprijs/
Kleur
- KDN 30V03 - Wit
MultiAirflow-systeem
DoorShower-functie
Chillervak (-2°C, +3 °C)
3 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Flessenhouder
- Groentelade met gegolfde bodem
- Binnenverlichting
Invriesvermogen: 6 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
“Super” vriezen - Invriesautomaat
Ijsblokjesschaal
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 85
€ 599,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
Top-Freezer NoFrost
Energieklasse A: 344 kWu/jaar
Netto-inhoud: 274 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 63 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 211 l
10-09-2010 11:18:18
86 | De koelkasten en diepvriezers
De koel- en
diepvriescombinaties
Bottom-Freezer
KGV 39X27
KGV 36X47
KGV 36X42
Algemene
informatie
-
-
-
Uitrusting
- Hoge deuren, gebombeerd,
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren, gebombeerd
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren, gebombeerd
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- Groentelade
- Binnenverlichting
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 4,5 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 4,5 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 4 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 200 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- KGV 39X27 - Wit
- KGV 36X47 - InoxLook deuren,
Inox metallic zijwanden
€ 799,99*
- KGV 36X42 - InoxLook deuren,
Inox metallic zijwanden
€ 749,99*
Bottom-Freezer
Energieklasse A++: 214 kWu/jaar
Netto-inhoud: 347 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 260 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 87 l
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 86
€ 799,99*
Bottom-Freezer
Energieklasse A++: 205 kWu/jaar
Netto-inhoud: 312 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 225 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 87 l
Bottom-Freezer
Energieklasse A+: 287 kWu/jaar
Netto-inhoud: 312 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 225 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 87 l
10-09-2010 11:18:21
De koelkasten en diepvriezers | 87
KGV 36X27
KGV 33X46
KGV 33X27
-
-
-
Bottom-Freezer
Energieklasse A+: 273 kWu/jaar
Netto-inhoud: 277 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 190 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 87 l
Bottom-Freezer
Energieklasse A++: 196 kWu/jaar
Netto-inhoud: 277 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 190 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 87 l
- Hoge deuren, gebombeerd
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren, gebombeerd
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren, gebombeerd
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Invriesvermogen: 4,5 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 4 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 4 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- SN-T
- SN-T
- SN-T
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 170 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 170 x 60 x 65 cm
- KGV 33X46 - InoxLook deuren,
Inox metallic zijwanden
€ 649,99*
- KGV 33X27 - Wit
- KGV 36X27 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 87
€ 749,99*
€ 649,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
Bottom-Freezer
Energieklasse A++: 205 kWu/jaar
Netto-inhoud: 312 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 225 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 87 l
10-09-2010 11:18:26
88 | De koelkasten en diepvriezers
KGV 33X33
KGV 26X10
KGV 24V00
55
cm
-
-
Algemene
informatie
-
Uitrusting
- Hoge deuren, gebombeerd
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren, gebombeerd
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 2 groenteladen
- Binnenverlichting
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 4 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 2 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- 2 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjesschaal
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-ST
- SN
Afmetingen
- (H x B x D) 170 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 155 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 156 x 55 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- KGV 33X33 - Wit
Bottom-Freezer
Energieklasse A+: 273 kWu/jaar
Netto-inhoud: 277 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 190 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 87 l
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 88
€ 579,99*
Bottom-Freezer
Energieklasse A+: 247 kWu/jaar
Netto-inhoud: 257 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 68 l
- KGV 26X10 - Wit
€ 549,99*
Bottom-Freezer
Energieklasse A: 292 kWu/jaar
Netto-inhoud: 231 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 175 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 56 l
- KGV 24V00 - Wit
€ 469,99*
10-09-2010 11:18:32
De koelkasten en diepvriezers | 89
De koel- en
diepvriescombinaties
Top-Freezer
KDV 33X45
KDV 33X15
KDV 33X14
Algemene
informatie
-
-
-
Uitrusting
- Hoge deuren
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Hoge deuren
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Extra uitschuiflade
- Flessenhouder
- Groentelade met vochtigheidsregeling
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Extra uitschuiflade
- Flessenhouder
- Groentelade met vochtigheidsregeling
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Extra uitschuiflade
- Flessenhouder
- Groentelade met vochtigheidsregeling
- Heldere binnenverlichting
Vriesgedeelte
-
-
-
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-ST
Afmetingen
- (H x B x D) 170 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 170 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 170 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- KDV 33X45 - InoxLook deuren,
Inox metallic zijwanden
€ 669,99*
- KDV 33X15 - Wit
Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 u
1 rooster in de hoogte verstelbaar
Ijsblokjesschaal
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 89
Top-Freezer
Energieklasse A++: 196 kWu/jaar
Netto-inhoud: 301 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 66 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 235 l
Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 u
1 rooster in de hoogte verstelbaar
Ijsblokjesschaal
€ 599,99*
Top-Freezer
Energieklasse A+: 263 kWu/jaar
Netto-inhoud: 303 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 68 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 235 l
Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 u
1 rooster in de hoogte verstelbaar
Ijsblokjesschaal
- KDV 33X14 - Wit
€ 549,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
Top-Freezer
Energieklasse A++: 196 kWu/jaar
Netto-inhoud: 301 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 66 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 235 l
10-09-2010 11:18:38
90 | De koelkasten en diepvriezers
KDV 29X14
KDV 25X03
Algemene
informatie
-
-
Uitrusting
- Hoge deuren
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts,
verwisselbaar
- Hoge deuren
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Extra uitschuiflade
- Flessenhouder
- Groentelade met vochtigheidsregeling
- Heldere binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Groentelade met vochtigheidsregeling
- Heldere binnenverlichting
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 u
- 1 rooster in de hoogte verstelbaar
-
Klimaatklasse
- SN-ST
- SN-ST
Afmetingen
- (H x B x D) 155 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 140 x 60 x 64 cm
Marktprijs/
Kleur
- KDV 29X14 - Wit
Top-Freezer
Energieklasse A+: 250 kWu/jaar
Netto-inhoud: 267 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 68 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 199 l
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 90
€ 499,99*
Top-Freezer
Energieklasse A: 298 kWu/jaar
Netto-inhoud: 232 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 68 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 164 l
Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 u
1 rooster in de hoogte verstelbaar
Ijsblokjesschaal
- KDV 25X03 - Wit
€ 479,99*
10-09-2010 11:19:28
De koelkasten en diepvriezers | 91
De 1-deurs-koelkasten
KSR 38S70
KSR 38X96
KSR 34V42
NEW
Algemene
informatie
- 1-deurskoelkast ColorGlass Edition Inox achter glas
- Energieklasse A+: 144 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 355 l
- 1-deurskoelkast
- Energieklasse A++: 103 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 355 l
- 1-deurskoelkast
- Energieklasse A+: 139 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 321 l
Uitrusting
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- Verticale handgreep, gemakkelijk
openen met AirChannel-systeem
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren links
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Deur Inox AntiFingerprint, zijwanden
inox
- Verticale handgreep, gemakkelijk
openen met AirChannel-systeem
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- Elektronische temperatuurregeling,
afleesbaar via LED
- Hoge deur, Softline design, gebombeerd
- Deur InoxLook, zijwanden inox-metallic
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Verticale handgreep, gemakkelijk
openen met AirChannel-systeem
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
Koelgedeelte
-
-
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 6 in de hoogte verstelbaar
- Extra uitschuiflade
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- Transparante groentelade met
vochtigheidsregeling
- Heldere binnenverlichting
-
Automatische ontdooiing
Dynamische koeling door ventilator
"Super" koelen
7 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 6 in de hoogte verstelbaar
Extra uitschuiflade
Speciale flessenhouder, verchroomd
2 transparante groenteladen waarvan
de onderste met vochtigheidsregeling
Boter- en kaasvak
LED-verlichting
-
Automatische ontdooiing
Dynamische koeling door ventilator
"Super" koelen
7 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 6 in de hoogte verstelbaar
Extra uitschuiflade
Speciale flessenhouder, verchroomd
2 transparante groenteladen waarvan
de onderste met vochtigheidsregeling
Boter- en kaasvak
LED-verlichting
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 171 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- KSR 38S70 - FulI Inox achter glas
Inox zijwanden
€ 1299,99*
- KSR 38X96 - Full inox Deur met AntiFingerprint
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 91
- KSR 34V42 - InoxLook
€ 999,99*
€ 649,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
** Aanbevolen marktprijs.
AntiFingerprint
10-09-2010 11:19:38
92 | De koelkasten en diepvriezers
KSR 38X31
KSR 38V11
KSR 34N11
Algemene
informatie
- 1-deurskoelkast
- Energieklasse A++: 103 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 355 l
- 1-deurskoelkast
- Energieklasse A+: 144 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 355 l
- 1-deurskoelkast
- Energieklasse A+: 139 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 321 l
Uitrusting
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- Hoge deur, Softline design, gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
Koelgedeelte
-
-
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade met
vochtregeling
- Heldere binnenverlichting
-
Automatische ontdooiing
Dynamische koeling door ventilator
"Super" koelen
7 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 6 in de hoogte verstelbaar
Extra uitschuiflade
Speciale flessenhouder, verchroomd
2 transparante groenteladen waarvan
de onderste met vochtigheidsregeling
Boter- en kaasvak
LED-verlichting
-
Automatische ontdooiing
Dynamische koeling door ventilator
"Super" koelen
7 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
Extra uitschuiflade
Speciale flessenhouder, verchroomd
Transparante groentelade met
vochtigheidsregeling
Heldere binnenverlichting
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 171 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- KSR 38X31 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 92
€ 849,99*
- KSR 38V11 - Wit
€ 649,99*
- KSR 34N11 - Wit
NEW
€ 549,99*
10-09-2010 11:19:46
De koelkasten en diepvriezers | 93
KSR 30N11
- 1-deurskoelkast
- Energieklasse A+: 135 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 287 l
- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade met
vochtigheidsregeling
- Heldere binnenverlichting
- SN-T
- (H x B x D) 156 x 60 x 65 cm
- KSR 30N11 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 93
€ 499,99*
Combinatie
KSR 38S70 - GSN 32S70
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
10-09-2010 11:19:52
94 | De koelkasten en diepvriezers
De koelkasten
tafelmodel
KTL 16A21
KTR 16A21
KTL 15A31
55
cm
- Koelkast tafelmodel
- Energieklasse A+: 113 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 152 l
-
- Doorlopende deur, zonder sokkel
- Gebombeerd design
- Geschikt voor onderbouw
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
-
Doorlopende deur, zonder sokkel
Gebombeerd design
Geschikt voor onderbouw
In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
-
Koelgedeelte
- Automatische ontdooiing
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en
1 uit 2 inschuifbare delen
- 2 groenteladen
- Boter-/kaasvak
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1
uit 2 inschuifbare delen
- 2 groenteladen
- Boter-/kaasvak
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en
1 uit 2 inschuifbare delen
- Groentelade
- Boter-/kaasvak
- Binnenverlichting
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Ijsblokjesschaal
Klimaatklasse
- SN-ST
- SN-ST
- SN-ST
Afmetingen
- (H x B x D) 85 x 60 x 61 cm
- (H x B x D) 85 x 60 x 61 cm
- (H x B x D) 85 x 55 x 61 cm
Marktprijs/
Kleur
- KTL 16A21 - Wit
Algemene
informatie
-
Uitrusting
Koelkast tafelmodel
Energieklasse A+: 157 kWu/jaar
Netto-inhoud: 132 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 16 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 116 l
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 94
€ 429,99*
Koelkast tafelmodel
Energieklasse A+: 180 kWu/jaar
Netto-inhoud: 140 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 19 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 121 l
Doorlopende deur, zonder sokkel
Softline design
Bovenblad uit veiligheidsglas
Geschikt voor onderbouw
In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts,
verwisselbaar
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Ijsblokjesschaal
- KTR 16A21 - Wit
€ 399,99*
- KTL 15A31 - Wit
€ 379,99*
10-09-2010 11:19:57
De koelkasten en diepvriezers | 95
KTL 14V30
55
cm
KTR 14V21
50
cm
50
cm
- Koelkast tafelmodel
- Energieklasse A: 150 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 142 l
Algemene
informatie
- Koelkast tafelmodel
- Energieklasse A+: 117 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 148 l
-
Uitrusting
-
Doorlopende deur, zonder sokkel
Softline design
Bovenblad uit veiligheidsglas
Geschikt voor onderbouw
In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Softline design
- Geschikt voor onderbouw
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Softline design
- Geschikt voor onderbouw
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en
1 uit 2 inschuifbare delen
- Groentelade
- Boter-/kaasvak
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 3 legplateaus waarvan 2 uit
veiligheidsglas en in de hoogte
verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare
delen
- Groentelade
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1
uit 2 inschuifbare delen
- Groentelade
- Binnenverlichting
Koel- en diepvriescombinatie tafelmodel
Energieklasse A+: 175 kWu/jaar
Netto-inhoud: 124 l
Netto-inhoud vriesgedeelte
: 17 l
Netto-inhoud koelgedeelte: 107 l
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u
Vriesgedeelte
Klimaatklasse
- SN
- SN-ST
- SN-ST
Afmetingen
- (H x B x D) 85 x 55 x 61 cm
- (H x B x D) 85 x 50 x 61 cm
- (H x B x D) 85 x 50 x 61 cm
Marktprijs/
Kleur
- KTR 15A31 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 95
€ 349,99*
- KTL 14V30 - Wit
€ 349,99*
- KTR 14V21 - Wit
€ 299,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
KTR 15A31
10-09-2010 11:20:06
96 | De koelkasten en diepvriezers
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 96
10-09-2010 11:20:14
De koelkasten en diepvriezers | 97
De diepvriezers
kastmodel
NoFrost
NoFrost
GSN 36A32
70
cm
NoFrost
70
cm
Algemene
informatie
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A++: 259 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 330 l
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A++: 240 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 293 l
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Multi-alarmsysteem met Memoryfunctie, signaal bij open deur en
aanduiding bij stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Binnenverlichting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Multi-alarmsysteem met Memoryfunctie, signaal bij open deur en
aanduiding bij stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Binnenverlichting
Vriesgedeelte
-
Invriesvermogen: 22 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 23 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
2 intensieve vriesvakken met glazen
legger en transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
-
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 185 x 70 x 75 cm
- (H x B x D) 170 x 70 x 75 cm
Marktprijs/
Kleur
- GSN 40A32 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 97
€ 999,99*
Invriesvermogen: 22 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 23 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
1 intensief vriesvak met glazen legger
en transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- GSN 36A32 - Wit
€ 949,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
GSN 40A32
10-09-2010 11:20:17
98 | De koelkasten en diepvriezers
De diepvriezers kastmodel
NoFrost
GSN 32S70
GSN 32X96
NoFrost
NoFrost
GSN 28V43
NEW
NoFrost
AntiFingerprint
Algemene
informatie
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A+: 303 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 244 l
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A+: 303 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 244 l
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A+: 284 kWu/jaar
- Netto-inhoud vriesgedeelte
: 217 l
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- 4-voudig beveiligingssysteem
- Multi-alarmsysteem met aanduiding bij
stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Deur inox achter glas, zijwanden inox
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- 4-voudig veiligheidssysteem
- Multi-alarmsysteem met aanduiding bij
stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Deur inox AntiFingerprint, zijwanden
inox
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling,
afleesbaar via LED
- 4-voudig veiligheidssysteem
- Actief waarschuwingssysteem met
optisch en akoestisch alarm bij
temperatuurtoename
- Hoge deur, Softline design, gebombeerd
- InoxLook deuren, inox-metallic
zijwanden
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 20 kg in 24 u
- Bewaartijd bij storing: 24 u
- "Super" vriezen met invriesautomaat
- 2 intensieve vriesvakken met glazen
legplateau en transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 20 kg in 24 u
- Bewaartijd bij storing: 15 u
- "Super" vriezen met invriesautomaat
- 2 intensieve vriesvakken met glazen
legplateau en transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- Ijsbereider met IceTwister
- 2 koude accu's
- Diepvrieskalender
-
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 171 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- GSN 32S70 - Full Inox achter glas
Inox zijwanden
€ 1299,99*
- GSN 32X96 - Deur inox AntiFingerprint
zijwanden inox
€ 999,99*
- GSN 28V43 - InoxLook
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 98
Invriesvermogen: 20 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 15 u
"Super"-vriezen met invriesautomaat
2 intensieve vriesvakken met glazen
legplateau en transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- Diepvrieskalender
€ 749,99*
10-09-2010 11:20:22
De koelkasten en diepvriezers | 99
GSN 28A23
NoFrost
GSN 24A23
NoFrost
NoFrost
Algemene
informatie
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A+: 303 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 244 l
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A+: 284 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 217 l
- Diepvriezer kastmodel NoFrost
- Energieklasse A+: 267 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 193 l
Uitrusting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Multi-alarmsysteem met Memoryfunctie, signaal bij open deur en
aanduiding bij stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- LED-binnenverlichting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Multi-alarmsysteem met Memoryfunctie, signaal bij open deur en
aanduiding bij stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- Glijvaste voetjes vooraan
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Binnenverlichting
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Multi-alarmsysteem met Memoryfunctie, signaal bij open deur en
aanduiding bij stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- Glijvaste voetjes vooraan
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Binnenverlichting
Vriesgedeelte
-
-
Invriesvermogen: 20 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 24 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
1 intensief vriesvak met glazen
legplateau en transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
-
-
Invriesvermogen: 20 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 15 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
2 intensieve vriesvakken met glazen
legplateau en transparante klapdeur,
PizzaBox met IceTwister
5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
Ijsbereider met IceTwister
2 koude accu's
Diepvrieskalender
Invriesvermogen: 20 kg in 24 u
Bewaartijd bij storing: 24 u
"Super" vriezen met invriesautomaat
1 intensief vriesvak met glazen
legplateau en transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 185 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 170 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 155 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- GSN 32A23 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 99
€ 849,99*
- GSN 28A23 - Wit
€ 799,99*
- GSN 24A23 - Wit
€ 699,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
GSN 32A23
10-09-2010 11:20:29
100 | De koelkasten en diepvriezers
De diepvriezers
kastmodel
GSV 30X30
GSV 26X30
GSV 22X30
Algemene
informatie
- Diepvriezer kastmodel
- Energieklasse A++: 184 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 216 l
- Diepvriezer kastmodel
- Energieklasse A++: 174 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 192 l
- Diepvriezer kastmodel
- Energieklasse A++: 161 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 168 l
Uitrusting
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- 4-voudig veiligheidssysteem
- Multi-alarmsysteem met aanduiding bij
stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- Dooiwaterafloop
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- 4-voudig veiligheidssysteem
- Multi-alarmsysteem met aanduiding bij
stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- Dooiwaterafloop
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- 4-voudig veiligheidssysteem
- Multi-alarmsysteem met aanduiding bij
stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- Dooiwaterafloop
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 27 kg in 24 u
- Bewaartijd bij storing: 25 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- "Super" vriezen met invriesautomaat
- 2 intensieve vriesvakken met
transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjeschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 22 kg in 24 u
- Bewaartijd bij storing: 25 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- "Super" vriezen met invriesautomaat
- 1 vriesvak met transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 22 kg in 24 u
- Bewaartijd bij storing: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- "Super" vriezen met invriesautomaat
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- 2 koude accu's en ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-T
- SN-T
Afmetingen
- (H x B x D) 171 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 156 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 141 x 60 x 65 cm
Marktprijs/
Kleur
- GSV 30X30 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 100
€ 749,99*
- GSV 26X30 - Wit
€ 699,99*
- GSV 22X30 - Wit
€ 649,99*
10-09-2010 11:20:35
De koelkasten en diepvriezers | 101
GSV 22V23
GSD 12P20
GSD 12A20
- Diepvriezer kastmodel
- Energieklasse A+: 230 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 168 l
- Diepvriezer tafelmodel
- Energieklasse A++: 128 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 97 l
- Diepvriezer tafelmodel
- Energieklasse A+: 179 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 97 l
- Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
- 4-voudig veiligheidssysteem
- Multi-alarmsysteem met aanduiding bij
stroomonderbreking
- Hoge deur, Softline design,
gebombeerd
- Verticale handgreep, gemakkelijk te
openen met AirChannel-systeem
- Greep voor gemakkelijk transport
- Dooiwaterafloop
- In de hoogte verstelbare voetjes
vooraan, rolwieltjes achteraan
- Glijvaste voetjes vooraan
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- 4-voudig optisch en akoestisch
alarmsysteem
- Gebombeerd
- Werkblad uit veiligheidsglas
- Geschikt voor onderbouw
- Dooiwaterafloop
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- 4-voudig optisch en akoestisch
alarmsysteem
- Gebombeerd
- Geschikt voor onderbouw
- Dooiwaterafloop
- In de hoogte verstelbare pootjes
vooraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Invriesvermogen: 22 kg in 24 u
- Bewaartijd bij storing: 18 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- "Super" vriezen met invriesautomaat
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan
1 BigBox
- Ijsblokjesschaal
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 18 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- “Super” vriezen
- 4 transparante diepvriesladen
- Thermometer in de binnendeur
- 2 koude accu's
- Diepvrieskalender
- Invriesvermogen: 18 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle
niveaus mogelijk
- “Super” vriezen
- 4 transparante diepvriesladen
- Thermometer in de binnendeur
- 2 koude accu's
- Diepvrieskalender
- SN-T
- SN-ST
- SN-ST
- (H x B x D) 141 x 60 x 65 cm
- (H x B x D) 85 x 60 x 61,2 cm
- (H x B x D) 85 x 60 x 61,2 cm
- GSD 12P20 - Wit
- GSD 12A20 - Wit
- GSV 22V23 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 101
€ 599,99*
€ 549,99*
€ 499,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
De diepvriezers
tafelmodel
10-09-2010 11:20:43
102 | De koelkasten en diepvriezers
De diepvriezers
koffermodel
GTM 30A30
GTM 38A00
Algemene
informatie
- Diepvriezer koffermodel
- Energieklasse A++: 190 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 287 l
- Diepvriezer koffermodel
- Energieklasse A+: 288 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 365 l
Uitrusting
- Optisch alarmsysteem
- Softline design
- Extra dikke isolatie
- Gemakkelijk te openen deksel
- Vergrendelbaar
- Dooiwaterafloop
- Verwijderbare scheidingswand, ook
bruikbaar voor de opvang van het
dooiwater
- Binnenverlichting
- Optisch alarmsysteem
- Softline design
- Extra dikke isolatie
- Gemakkelijk te openen deksel
- Vergrendelbaar
- Dooiwaterafloop
- Verwijderbare scheidingswand, ook
bruikbaar voor de opvang van het
dooiwater
- Binnenverlichting
Vriesgedeelte
- Invriesvermogen: 23 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 50 u
- "Super" vriezen
- Invriesautomaat
- Spaarschakeling bij halve belading
- 2 korven meegeleverd (7 korven
mogelijk)
- Invriesvermogen: 25 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 50 u
- "Super" vriezen
- Invriesautomaat
- Spaarschakeling bij halve belading
- 3 korven meegeleverd (9 korven
mogelijk)
Klimaatklasse
- SN-T
- SN-ST
Toebehoren
in optie
- GTZ 30110 - Voorraadkorf
Afmetingen
- (H x B x D) 88,5 x 134,5 x 66 cm
- (H x B x D) 88,5 x 162,5 x 66 cm
Marktprijs/
Kleur
- GTM 30A30 - Wit
- GTM 38A00 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 102
€ 29,99**
€ 649,99*
- GTZ 30110 - Voorraadkorf
€ 29,99**
€ 599,99*
10-09-2010 11:20:50
GTM 30A00
GTM 26A00
GTM 20A00
- Diepvriezer koffermodel
- Energieklasse A+: 252 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 287 l
- Diepvriezer koffermodel
- Energieklasse A+: 223 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 225 l
- Diepvriezer koffermodel
- Energieklasse A+: 197 kWu/jaar
- Netto-inhoud
: 167 l
- Optisch alarmsysteem
- Softline design
- Extra dikke isolatie
- Gemakkelijk te openen deksel
- Vergrendelbaar
- Dooiwaterafloop
- Verwijderbare scheidingswand, ook
bruikbaar voor de opvang van het
dooiwater
- Binnenverlichting
- Optisch alarmsysteem
- Softline design
- Extra dikke isolatie
- Gemakkelijk te openen deksel
- Vergrendelbaar
- Dooiwaterafloop
- Verwijderbare scheidingswand, ook
bruikbaar voor de opvang van het
dooiwater
- Binnenverlichting
- Optisch alarmsysteem
- Softline design
- Extra dikke isolatie
- Gemakkelijk te openen deksel
- Vergrendelbaar
- Dooiwaterafloop
- Binnenverlichting
- Invriesvermogen: 25 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 50 u
- "Super" vriezen
- Invriesautomaat
- Spaarschakeling bij halve belading
- 2 korven meegeleverd (7 korven
mogelijk)
- Invriesvermogen: 23 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 50 u
- "Super" vriezen
- Invriesautomaat
- Spaarschakeling bij halve belading
- 2 korven meegeleverd (5 korven
mogelijk)
- Invriesvermogen: 19 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 40 u
- "Super" vriezen
- Invriesautomaat
- Spaarschakeling bij halve belading
- 1 korf meegeleverd (3 korven mogelijk)
- SN-ST
- SN-ST
- SN-ST
- GTZ 30110 - Voorraadkorf
€ 29,99**
- GTZ 30110 - Voorraadkorf
€ 29,99**
- GTZ 30010 - Voorraadkorf
€ 29,99**
- (H x B x D) 88,5 x 134,5 x 66 cm
- (H x B x D) 88,5 x 112 x 66 cm
- (H x B x D) 86,5 x 80,6 x 64,8 cm
- GTM 30A00 - Wit
- GTM 26A00 - Wit
- GTM 20A00 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 103
€ 549,99*
€ 499,99*
€ 449,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
** Aanbevolen marktprijs.
De koelkasten en diepvriezers | 103
10-09-2010 11:20:56
104 | De koelkasten en diepvriezers
Technische tabel Side-by-Side's en wijnkasten
Side-by-Side's
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik per jaar (kWu)
Wijnbewaarder
Wijnkoeler
KAD 62P90
KAD 62S50
KAD 62S20
KAD 62A70
KAD 62V70
KAD 62V20
KAN 62A75
KAN 62V40
KAN 62V00
KSW 38940
KTW 18V80
A+
A+
A+
A++
A+
B
A
467
467
456
387
496
212
131
533
533
564
604
604
368
140
355/178
355/178
385/179
385/219
385/219
—/—
—/—
355
355
385
385
385
368
140
19
19
—
—
—
—
—
178
178
179
219
219
—
—
—
—
Toestelkenmerken
Netto-inhoud totaal (l)
- waarvan NoFrost-zone: koelgedeelte/
vriesgedeelte (l)
Netto-inhoud koelgedeelte (l)
- waarvan vershoudzone FreshProtectBox (l)
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)
Aantal sterren
Invriesvermogen (kg/24 u)
12
12
12
12
12
—
—
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
16
16
16
16
16
—
—
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
44
44
44
43
44
39
38
Hoogte (cm)
175,60
175,60
175,60
175,6
175,60
186
85
Breedte (cm)
91
91
91
91
91
60
59,5
Diepte, inclusief afstand tot de muur
(cm)
76,10
76,10
76,10
76,1
76,10
66
59,5
Breedte bij geopende deur (cm)
94,84
94,84
94,84
94,84
94,84
69
59,5
115,85
115,85
115,85
115,85
115,85
118
113,5
164
176
115
125
115
86
48
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
300
300
300
300
300
90
80
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
●
●
●
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
●
●
●
●
●
Afmetingen
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven
deel (cm)
Nettogewicht (kg)
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
Aansluitingsvermogen (W)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 104
10-09-2010 11:21:02
De koelkasten en diepvriezers | 105
Technische tabel ColorGlass Edition en Solitaire Edition
ColorGlass
Edition
KGN 36SM30
KGN 36SQ30
KGN 36SR30
KGN 36S53
Solitaire Edition
KSL
KSL
KSL
KSL
KSL
20S57
20S56
20S55
20S54
20S53
Energie-efficiëntieklasse
A++
A+
Energieverbruik per jaar (kWu)
200
190
289
164
223/66
147/17
Netto-inhoud koelgedeelte (l)
223
147
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)
66
17
8
2
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
17
12
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
45
38
●
●
Manueel
—
●
Automatisch
●
—
—/—
●/—
185
127
Breedte (cm) (deurbreedte over toestelkorpus heen; + 4 cm)
60
66
Diepte inclusief afstand tot de muur (cm)
64
63
Breedte bij geopende deur (cm)
61
79
118
121
89
102
220 - 240
220 - 240
160
90
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
Toestelkenmerken
Netto-inhoud totaal (l)
- waarvan NoFrost-zone koelgedeelte/vriesgedeelte (l)
Aantal sterren
Invriesvermogen (kg/24 u)
Ontdooien, koelgedeelte
Automatisch
Ontdooien, vriesgedeelte
Uitvoering
Standaardtoestel / geschikt voor onderbouw
Afmetingen
Hoogte (cm)
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven deel (cm)
Nettogewicht (kg)
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
Aansluitingsvermogen (W)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 105
10-09-2010 11:21:04
106 | De koelkasten en diepvriezers
Technische tabel koel- en diepvriescombinaties
Bottom-Freezer NoFrost
Top-Freezer NoFrost
KGN 39H75 KGN 36H75 KGN 36H15 KGN 36H10 KGN 36X43
KGN 36X23
KDN 40A64 KDN 32X73
KDN 32X10
Energie-efficiëntieklasse
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A+
Energieverbruik per jaar (kWu)
220
200
200
281
280
230
287
315
289
289
289
287
375
309
221/94
223/66
223/66
223/66
221/66
297/78
246/63
Netto-inhoud koelgedeelte (l)
221
223
223
223
221
297
246
- waarvan VitaFresh-gedeelte
—
—
—
—
—
—
—
94
66
66
66
66
78
63
Invriesvermogen (kg/24 u)
14
8
8
8
8
8
6
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
18
17
17
17
17
17
16
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
44
45
45
45
44
44
46
●
●
●
●
●
●
●
Manueel
—
—
—
—
—
—
—
Automatisch
●
●
●
●
●
●
●
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
Hoogte (cm)
200
185
185
185
185
185
185
Breedte (cm)
60
60
60
60
60
70
60
Diepte, inclusief afstand tot de muur (cm)
65
65
65
65
65
65
65
Breedte bij geopende deur (cm)
65
65
65
65
65
75
61
118
118
118
118
118
128
118
80
77
77
77
74
79
71
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
160
160
160
160
160
160
160
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
●
●
●
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
●
●
●
●
●
Toestelkenmerken
Netto-inhoud totaal (l)
- waarvan NoFrost-zone koelgedeelte/vriesgedeelte (l)
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)
Aantal sterren
Ontdooien, koelgedeelte
Automatisch
Ontdooien, vriesgedeelte
Uitvoering
Standaardtoestel / geschikt voor onderbouw
Afmetingen
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven deel (cm)
Nettogewicht (kg)
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
Aansluitingsvermogen (W)
Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.
Klimaatklasse:
- Klimaatklasse
- Klimaatklasse
- Klimaatklasse
- Klimaatklasse
SN: omgevingstemperatuur van +10°C tot +32°C
N: omgevingstemperatuur van +16°C tot +32°C
ST: omgevingstemperatuur van +18°C tot +38°C
T: omgevingstemperatuur van +18°C tot +43°C
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 106
10-09-2010 11:21:04
De koelkasten en diepvriezers | 107
Bottom-Freezer
KDN 30V03
KGV 39X27
KGV 36X47
KGV 36X42
KGV 36X27
KGV 33X46
KGV 33X27
KGV 33X33
KGV 26X10
KGV 24V00
A
A++
A++
A+
A++
A+
A++
A+
A+
A
344
214
205
287
205
273
196
273
247
292
274
347
312
312
312
277
277
277
257
231
211/63
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
211
260
225
225
225
190
190
190
189
175
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
63
87
87
87
87
87
87
87
88
56
6
4,5
4,5
4
4,5
4
4
4
3
3
16
24
24
24
24
24
24
24
24
16
45
41
42
39
42
41
41
41
40
40
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
—
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
—
—
—
—
—
—
—
—
—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
170
200
185
185
185
170
170
170
155
156
60
60
60
60
60
60
60
60
60
55
61
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
118
117
116
118
116
117
117
117
118
111
63
77
72
71
72
68
69
64
59
55
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 107
220 - 240
10-09-2010 11:21:06
108 | De koelkasten en diepvriezers
Top-Freezer
KDV 33X45
KDV 33X15
KDV 33X14
KDV 29X14
KDV 25X03
Energie-efficiëntieklasse
A++
A++
A+
A+
A
Energieverbruik per jaar (kWu)
196
196
263
250
298
Netto-inhoud totaal (l)
301
301
303
267
232
Netto-inhoud koelgedeelte (l)
235
235
235
199
164
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)
66
66
68
68
68
3
3
3
3
3
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
26
26
26
26
26
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
40
43
40
42
39
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
Hoogte (cm)
170
170
170
155
140
Breedte (cm)
60
60
60
60
60
Diepte, inclusief afstand tot de muur (cm)
65
65
65
65
64
Breedte bij geopende deur (cm)
65
65
61
61
64
118
118
118
118
118
64
65
62
60
54
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
130
130
130
130
130
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
●
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
●
●
●
Toestelkenmerken
Aantal sterren
Invriesvermogen (kg/24 u)
Ontdooien, koelgedeelte
Automatisch
Ontdooien, vriesgedeelte
Manueel
Uitvoering
Standaardtoestel / geschikt voor onderbouw
Afmetingen
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven deel (cm)
Nettogewicht (kg)
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
Aansluitingsvermogen (W)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 108
10-09-2010 11:21:06
De koelkasten en diepvriezers | 109
De 1-deurskoelkasten
KSR 38S70
KSR 38X96
KSR 34V42
KSR 38X31
KSR 38V11
KSR 34N11
KSR 30N11
Energie-efficiëntieklasse
A+
A++
A+
A++
A+
A+
A+
Energieverbruik per jaar (kWu)
144
103
139
103
144
139
135
Netto-inhoud totaal (l)
355
355
321
355
355
321
287
Netto-inhoud koelgedeelte (l)
355
355
321
355
355
321
287
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)
—
—
—
—
—
—
—
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
39
39
39
39
39
39
40
●
●
●
●
●
●
●
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
Hoogte (cm)
186
186
171
186
186
171
156
Breedte (cm)
60
60
60
60
60
60
60
Diepte, inclusief afstand tot de muur (cm)
65
65
65
65
65
65
65
Breedte bij geopende deur (cm)
63
63
63
63
63
63
63
117
117
117
117
117
117
117
62
65
61
65
64
58
54
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
2 (16)
2 (16)
1
2 (16)
1 (8)
1 (8)
1 (8)
Flessenhouder
●
●
●
●
●
—
—
Opbergrekken en/of bakken binnendeur
(aantal)
5
5
5
5
5
5
4
Legvakken in koelgedeelte (aantal)
7
7
7
7
7
6
5
- waarvan in de hoogte verstelbaar (aantal)
6
6
6
6
5
4
4
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
Aansluitingsvermogen (W)
90
90
90
90
90
90
90
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
●
●
●
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
●
●
●
●
●
Toestelkenmerken
Ontdooien, koelgedeelte
Automatisch
Uitvoering
Standaardtoestel / geschikt voor onderbouw
Afmetingen
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven
deel (cm)
Nettogewicht (kg)
Uitrusting
Temperatuuraanduiding binnen/buiten
Eierschaaltje (aantal eieren)
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 109
10-09-2010 11:21:06
110 | De koelkasten en diepvriezers
De koelkasten tafelmodel
KTL 16A21
KTR 16A21
KTL 15A31
KTR 15A31
KTL 14V30
KTR 14V21
A+
A+
A+
A+
A+
A
157
113
180
117
175
150
Netto-inhoud totaal (l)
132
152
140
148
124
142
Netto-inhoud koelgedeelte (l)
116
152
121
148
107
142
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)
16
—
19
—
17
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik per jaar (kWu)
Toestelkenmerken
—
Aantal sterren
Invriesvermogen (kg/24 u)
—
—
—
2
—
2
—
2
—
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
12
—
12
—
11
—
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
37
37
40
40
41
40
●
●
●
●
●
●
●
—
●
—
●
—
●/●
●/●
●/●
●/●
●/●
●/●
●
●
●
●
●
●
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
Hoogte (cm)
85
85
85
85
85
85
Breedte (cm)
60
60
55
55
50
50
61,2
61,2
61,2
61,2
61,2
61
82
82
82
82
82
82
Ontdooien, koelgedeelte
Automatisch
Ontdooien, vriesgedeelte
Manueel
Uitvoering
Standaardtoestel / geschikt voor onderbouw
Met werkblad op tafelhoogte
Onderbouwtoestel / Integreerbaar
Afmetingen
Diepte, inclusief afstand tot de muur (cm)
Hoogte zonder werkblad (cm)
Breedte bij geopende deur (cm)
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven deel (cm)
63
63
58
58
53
53
117
117
112
112
107
107
Max. hoogte in de binnenruimte in de vriesgedeelte (cm)
14
-—
14
—
14
—
Nettogewicht (kg)
37
38
31
36
32
31
2 (14)
2 (14)
2 (14)
2 (12)
1 (10)
2 (12)
Opbergvakjes binnendeur met klep of schuif (aantal)
1
1
1
1
—
—
Opbergrekken en/of bakken binnendeur (aantal)
3
3
3
3
3
3
Koelgedeelte
Eierschaaltje (aantal eieren)
Legvakken in koelgedeelte (aantal)
3
4
3
4
3
4
- waarvan in de hoogte verstelbaar (aantal)
2
3
2
2
2
3
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
Aansluitingsvermogen (W)
90
90
90
90
90
90
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
●
●
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
●
●
●
●
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 110
10-09-2010 11:21:08
De koelkasten en diepvriezers | 111
Technische tabel diepvriezers
De diepvriezers kastmodel NoFrost
GSN 40A32 GSN 36A32 GSN 32S70 GSN 32X96 GSN 28V43 GSN 32A23 GSN 28A23 GSN 24A23
Energie-efficiëntieklasse
A++
A++
A+
A+
A+
A+
A+
A+
259
240
303
303
284
303
284
267
Netto-inhoud totaal (l)
330
296
244
244
217
244
217
193
- waarvan NoFrost-zone
330
296
244
244
217
244
217
193
22
24
20
20
20
20
20
20
Energieverbruik per jaar (kWu)
Toestelkenmerken
Aantal sterren
Invriesvermogen (kg/24 u)
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
23
23
24
15
15
15
24
24
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
41
42
43
42
42
43
43
43
●
●
●
●
●
●
●
●
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
●/—
Hoogte (cm)
185
170
185
186
171
185
170
155
Breedte (cm)
70
70
60
60
60
60
60
60
Ontdooien, vriesgedeelte
Automatisch
Uitvoering
Standaardtoestel / geschikt voor onderbouw
Afmetingen
Diepte, inclusief afstand tot de muur (cm)
75
75
65
65
65
65
65
65
Breedte bij geopende deur (cm)
75
75
63
63
63
63
63
63
137
137
117
117
117
117
117
117
85
81
71
67
64
69
66
60
Instelbare bewaartemperatuur
●
●
●
●
●
●
●
●
Functieschakelaar permanente werking
●
●
●
●
●
●
●
●
Normale werking (groen verklikkerlichtje)
●
●
●
●
●
●
●
●
Werkingsduur (geel verklikkerlichtje)
●
●
●
●
●
●
●
●
Storing, waarschuwingssignaal (optisch/
akoestisch)
●/●
●/●
●/●
●/●
—/—
●/●
●/●
●/●
Signaal deur open (optisch/akoestisch)
●/●
●/●
—/—
—/—
—/—
●/●
●/●
●/●
Aanduiding temperatuur (binnen/buiten)
—/●
—/●
●/—
●/—
●/—
—/●
—/●
—/●
Opbergvakjes in de deur (aantal)
1
1
1
1
1
1
1
1
Bakken in binnenruimte (aantal)
7
6
7
7
6
7
6
6
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven
deel (cm)
Nettogewicht (kg)
Uitvoering
Controle-aanduidingen
Max. hoogte in de binnenruimte (cm)
28
28
28
28
28
28
28
28
Korven, bakken, schuiven (aantal)
5
5
5
5
5
5
5
5
Schaaltjes voor ijsblokjes (aantal)
1
1
1
1
1
1
1
1
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
Aansluitingsvermogen (W)
90
90
90
90
90
90
90
90
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
●
●
●
●
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
●
●
●
●
●
●
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 111
10-09-2010 11:21:08
112 | De koelkasten en diepvriezers
De diepvriezers kastmodel
GSV 30X30
GSV 26X30
GSV 22X30
GSV 22V23
Energie-efficiëntieklasse
A++
A++
A++
A+
Energieverbruik per jaar (kWu)
184
174
161
230
216
192
168
168
Invriesvermogen (kg/24 u)
27
22
22
22
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
25
25
24
18
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
39
40
39
39
●
●
●
●
●/—
●/—
●/—
●/—
—
—
—
—
—/—
—/—
—/—
—/—
Hoogte (cm)
171
156
141
141
Breedte (cm)
60
60
60
60
Diepte, inclusief afstand tot de muur (cm)
65
65
65
65
—
—
—
—
Toestelkenmerken
Netto-inhoud totaal (l)
Aantal sterren
Ontdooien, vriesgedeelte
Manueel
Uitvoering
Standaardtoestel / geschikt voor onderbouw
Met werkblad op tafelhoogte
Onderbouwtoestel / Integreerbaar
Afmetingen
Hoogte zonder werkblad (cm)
Breedte bij geopende deur (cm)
63
63
63
63
117
117
117
117
63
57
55
55
Instelbare bewaartemperatuur
●
●
●
●
Functieschakelaar permanente werking
—
—
—
—
●
●
●
●
Diepte bij geopende deur of uitgeschoven deel (cm)
Nettogewicht (kg)
Uitvoering
Controle-aanduidingen
Normale werking (groen verklikkerlichtje)
Werkingsduur (geel verklikkerlichtje)
Storing, waarschuwingssignaal (optisch/akoestisch)
●
●
●
●
●/●
●/●
●/●
●/●
Signaal deur open (optisch/akoestisch)
—/—
—/—
—/—
—/—
Aanduiding temperatuur (binnen/buiten)
●/—
●/—
●/—
●/—
Opbergvakjes in de deur (aantal)
1
1
1
1
Bakken in binnenruimte (aantal)
5
5
5
5
Max. hoogte in de binnenruimte (cm)
28
28
28
28
Korven, bakken, schuiven (aantal)
5
5
5
5
Schaaltjes voor ijsblokjes (aantal)
1
1
1
1
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
Aansluitingsvermogen (W)
90
90
90
90
Conform veiligheidsvoorschriften
●
●
●
●
Gebruiksaanwijzing
●
●
●
●
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 112
10-09-2010 11:21:09
De koelkasten en diepvriezers | 113
De diepvriezers tafelmodel
GSD 12P20
GSD 12A20
A++
A+
128
179
97
97
18
18
25
25
38
38
●
●
●/●
●/●
●
●
●/—
●/—
85
85
60
60
61,2
61,2
82
82
63
63
117
117
43
40
●
●
●
●
●
●
●
●
●/●
●/●
—/—
—/—
●/—
●/—
—
—
4
4
18
18
4
4
—
—
220 - 230
220 - 230
90
90
●
●
●
●
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 113
10-09-2010 11:21:10
114 | De koelkasten en diepvriezers
De diepvriezers koffermodel
GTM 30A30
GTM 38A00
GTM 30A00
GTM 26A00
GTM 20A00
Energie-efficiëntieklasse
A++
A+
A+
A+
A+
Energieverbruik per jaar (kWu)
190
288
252
223
197
287
365
287
225
167
Invriesvermogen (kg/24 u)
23
25
25
23
19
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)
50
50
50
50
40
42
43
42
40
40
SN-T
SN-ST
SN-ST
SN-ST
SN-ST
Breedte (cm)
1345
1625
1345
1120
806
Hoogte (cm)
885
885
885
885
865
Diepte (mm)
660
660
660
660
648
Diepte bij geopend deksel (mm)
660
700
660
700
700
Max. hoogte binnenruimte (mm)
656
610
656
656
696
50
57
47
40
32
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
"Super"-vriesinrichting
●
●
●
●
●
Eco-spaarfunctie
●
●
●
●
●
Aantal korven
2
3
2
2
1
Vergrendelbare deur
●
●
●
●
●
Verlichting
●
●
●
●
●
Geel controlelampje bij continue werking
●
●
●
●
●
Groen controlelampje bij normale werking
●
●
●
●
●
Vakken binnenruimte diepvrieskoffer
1
2
1
2
1
150
150
150
150
150
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
Aansluitingsvermogen (W)
90
100
90
90
70
Frequentie (Hz)
50
50
50
50
50
Conform veiligheidsvoorschriften
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
Lengte van de aansluitkabels (mm)
200
200
200
200
200
Schuko-/Gardy.
met aarding
Schuko-/Gardy.
met aarding
Schuko-/Gardy.
met aarding
Schuko-/Gardy.
met aarding
Schuko-/Gardy.
met aarding
Toestelkenmerken
Netto-inhoud totaal (l)
Aantal sterren
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)
Klimaatklasse
Afmetingen
Nettogewicht (kg)
Uitrusting
Ontdooisysteem
Hoogte bij geopend deksel (90°) (mm)
Elektrische aansluiting
Spanning (V)
Zekeringen
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 114
10-09-2010 11:21:10
De koelkasten en diepvriezers | 115
Plaatsing van de korven en binnenafmetingen
van de koffermodellen
GTM 20A00
B
GTM 26A00
GTM 30A00 en GTM 30A30
GTM 38A00
B
= Standaarduitrusting
= Uitrusting in optie
GTM 20A00
GTM 26A00
GTM 30A00 en GTM 30A30
GTM 38A00
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 115
Afmetingen in mm
10-09-2010 11:21:11
116 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 116
10-09-2010 11:21:11
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 117
Fornuizen,
microgolfovens
en dampkappen
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 117
10-09-2010 11:21:16
118 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
Fornuizen
Elektrische fornuizen
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 118
Bakwagen
Koel toestelfront
De bakwagen biedt een hoge mate aan
Speciaal geïsoleerd glas zorgt voor een
comfort en veiligheid. U hoeft immers niet
veilige temperatuur van de buitenkant van
meer in de oven te duiken om een gebraad
de ovendeur. Een venster uitgerust met een
om te draaien of met jus te overgieten. Bij een
koel toestelfront Comfort wordt zelfs niet
grondige reiniging kan de gehele bakwagen
warmer dan 40ºC (gemeten na 1 uur boven-/
worden weggenomen.
onderwarmte van 180ºC).
10-09-2010 11:21:18
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 119
AutoPilot
AutoPilot maakt koken en bakken
wel héél ontspannend. U plaatst het
Pyrolyse
Vitrokeramische kookplaat
De pyrolysetechniek is het meest
De vitrokeramische kookplaat heeft
doeltreffende zelfreinigingssysteem
vier continu regelbare snelkookzones
gerecht in de oven, kiest voor één van de 24
voor de oven en het toebehoren, zonder
(HighSpeed), waarmee snel kan worden
automatische programma’s en uw oven doet
dat er chemische schoonmaakproducten
aangekookt. Bovendien zijn de topmodellen
de rest.
moeten worden gebruikt. De oven klaart
van Bosch uitgerust met de TopControl-
de klus namelijk zelf. In functie van de
lichtdiodes die informatie geven over het
GranietEmail
bevuilingsgraad wordt via een druk op de
geactiveerde vermogensniveau én over de
GranietEmail is een hoogwaardige email-
toets de pyrolysestand met het geringste
restwarmte van elke kookzone.
bekleding aan de binnenkant van de
energieverbruik geactiveerd. Wat er overblijft
oven. Mooi, zuur- en krasvrij, maar vooral
is een beetje as, die moeiteloos wordt
buitengewoon glad en hard en daardoor
weggeveegd. En het is alleen maar bij Bosch
heel gemakkelijk schoon te maken. Dat geldt
dat ook het geëmailleerde toebehoren
ook voor de zelfreinigende katalytische
mee gereinigd kan worden tijdens de
achterwand. Deze wand heeft een speciale
pyrolysewerking.
poreuze bovenlaag die het meeste vet bij
hoge temperatuur laat verdwijnen.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 119
10-09-2010 11:22:18
120 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
Gasfornuizen
Gas is een uiterst zuinige vorm van energie:
Eénhandsontsteking
Maximale veiligheid voor kinderen
gas zorgt voor een snel aankookproces,
De gasbranders zijn voorzien van een
Fornuizen van de luxe-klasse zijn uitgerust
de temperatuur kan uiterst precies
geïntegreerde, elektrische vonkontsteking
met een speciaal veiligheidssysteem dat
worden geregeld en onmiddellijk worden
die u kunt bedienen met de knoppen voor de
het openen van de oven verhindert op het
uitgeschakeld, zonder restwarmte. Op energie
gasbranders. Hierdoor geen gedoe meer met
moment van werking of als de bereikte
wordt bespaard, maar niet op comfort. De
aanstekers of lucifers.
temperatuur in de oven nog te hoog is.
bereiding de optimale verwarmingswijze.
Fraaie pannendragers
Elektronische klok
U hebt de keuze tussen boven- en
De fraai vormgegeven, tweedelige
Deze klok geeft de dagtijd aan en is voorzien
onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, variogrill
pannendragers zijn voorzien van gemakkelijk
van een handige kookwekker. Als een
en geventileerde infraroodgrill. Verwen
te reinigen email en aan de onderzijde van
ovengerecht pas later klaar moet zijn, dan
uzelf met een toast Hawaï, een heerlijke
rubberen voetjes om stoten te voorkomen.
kunt u met deze klok de gewenste eindtijd
Multifunctie3D Plus oven heeft voor elke
van tevoren instellen. Net als de begintijd.
fruittaart, een sappige steak of een verfijnde
visbereiding.
Glazen afdekplaat met rem
(modellen HGV)
Alle gasfornuizen van Bosch hebben een
afdekplaat uitgerust met een rem. Dat wil
zeggen dat als hij een keertje uit uw handen
glijdt, hij niet direct naar beneden dichtklapt.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 120
10-09-2010 11:22:27
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 121
Verwarmingswijzen
3D–warme lucht Plus
Pizzastand
Ideaal om te bakken op drie niveaus,
Dankzij de combinatie van
bv. koekjes, gebakjes of pizza.
onderwarmte en warme lucht
is deze verwarmingswijze optimaal voor
Boven- en onderwarmte
De klassieke verwarmingswijze
het bereiden van diepvriesgerechten zoals
pizza’s of ovenfrietjes.
voor knapperig gebraad en voor
het bakken van biscuitgebak, taartjes en
soufflés.
Variogrill (groot)
Om tegelijkertijd meerdere steaks,
worstjes of scampi’s te grillen op
Geventileerde infraroodgrill
dezelfde rooster. Het vermogen kan
Voor het knapperig braden van
op drie verschillende standen worden
kalkoen, eend en andere stukken
ingesteld.
groot gebraad.
Variogrill (klein)
Onderwarmte
Voor het bereiden van gerechten
‘au bain-marie’ of om onderaan na
te bruinen.
De kleine variogrill, waarvan het
vermogen ook regelbaar is, is
bijzonder aangewezen voor het grillen van
kleine porties of om te gratineren.
Ontdooien
Voor het behoedzaam ontdooien
van vlees, gevogelte, vis, brood
en slagroomtaarten.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 121
10-09-2010 11:22:29
122 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
De elektrische
fornuizen
HCE 854450
HCE 754820
HCE 743350E
-20%
-20%
Type:
- Vitrokeramische kookplaat
- Multifunctie 3D Plus oven
- Vitrokeramische kookplaat
- Multifunctie 3D Plus oven
- Vitrokeramische kookplaat
- Multifunctie 3D Plus oven
Kookplaat /
Vermogen:
- 4 HighSpeed-kookzones, waarvan
1 variabele en 1 uitbreidbare zone
- vooraan links: normale zone 1.8 kW
- achteraan links: uitbreidbare zone
2.4 kW
- achteraan rechts: normale zone 1.2 kW
- vooraan rechts: variabele zone 2.2 kW
- 4 HighSpeed-kookzones, waarvan
1 variabele en 1 uitbreidbare zone
- vooraan links: normale zone 1.8 kW
- achteraan links: uitbreidbare zone
1.6 kW
- achteraan rechts: normale zone 1.2 kW
- vooraan rechts: variabele zone 2.2 kW
- 4 HighSpeed-kookzones, waarvan
1 variabele zone
- vooraan links: normale zone 1.2 kW
- achteraan links: variabele zone 2,2 kW
- achteraan rechts: normale zone 1.2 kW
- vooraan rechts: normale zone 1.8 kW
Oventype /
Verwarmingswijzen:
- 8 verwarmingswijzen: Boven-/
onderwarmte, Onderwarmte,
3D-Warme lucht Plus, Pizzastand,
Ontdooien, Geventileerde
infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine
variogrill
- XXL-oven (60 l) met GranietEmail
- AutoPilot (24 automatische
programma's)
- 8 verwarmingswijzen: Boven-/
onderwarmte, Onderwarmte, 3D-Warme
lucht Plus, Pizzastand, Ontdooien,
Geventileerde infraroodgrill, Grote
variogrill, Kleine variogrill
- XXL-oven (67 l)*** met GranietEmail
- AutoPilot (24 automatische
programma's)
- 8 verwarmingswijzen: Boven-/
onderwarmte, Onderwarmte, 3D-Warme
lucht Plus, Pizzastand, Ontdooien,
Geventileerde infraroodgrill, Grote
variogrill, Kleine variogrill
- XXL-oven (66 l)*** met GranietEmail
Comfort /
Zekerheid:
-
Pyrolytische reiniging
Elektronische klok
Restwarmte-aanduiding
Automatisch snel voorverwarmen
Kinderveiligheid: sleutelfunctie
Veiligheidsuitschakeling voor oven
Ovenverlichting uitschakelbaar
Verzinkbare draaiknoppen
Volledig glazen binnendeur
Koel toestelfront Comfort: 40°C
(oventemperatuur 180°C)
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
-
SoftClose bakwagen
Rugwand met EcoClean
Elektronische klok
Restwarmte-aanduiding
Automatisch snel voorverwarmen
Kinderveiligheid: sleutelfunctie
Veiligheidsuitschakeling voor oven
Ovenverlichting uitschakelbaar
Verzinkbare draaiknoppen
Volledig glazen binnendeur
Koel toestelfront 50°C
(oventemperatuur 180°C)
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
-
Toebehoren in
opties
- blz. 128-129
- blz. 128-129
- blz. 128-129
Afmetingen:
(H x B x D)
- 850 x 600 x 600 mm
- 850 x 600 x 600 mm
- 850 x 600 x 600 mm
Marktprijs/
Kleur
- HCE 854450 - Inox
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 122
€ 1399,99**
- HCE 754820 - Wit
€ 1299,99**
Gladde ovenwanden met inhangrooster
Telescopische rails (in optie)
Elektronische klok
Restwarmte-aanduiding
Snel opwarmen
Kinderveiligheid: sleutelfunctie
Ovenverlichting
Verzinkbare draaiknoppen
Volledig glazen binnendeur
Koel toestelfront 50°C
(oventemperatuur 180°C)
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
- HCE 743350E - Inox
€ 879,99**
10-09-2010 11:22:34
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 123
HCE 744320R
HCE 722120
-20%
- Vitrokeramische kookplaat
- Multifunctie 3D Plus oven
- Vitrokeramische kookplaat
- Multifunctie 3D Plus oven
- Vitrokeramische kookplaat
- Conventionele oven
- 4 HighSpeed-kookzones, waarvan
2 variabele en 1 uitbreidbare zone
- vooraan links: variabele zone 2 kW
- achteraan links: uitbreidbare zone
2.4 kW
- achteraan rechts: normale zone 1.2 kW
- vooraan rechts: variabele zone 2.2 kW
- 4 HighSpeed-kookzones, waarvan
1 variabele en 1 uitbreidbare zone
- vooraan links: normale zone 1.8 kW
- achteraan links: uitbreidbare zone
1.6 kW
- achteraan rechts: normale zone 1.2 kW
- vooraan rechts: variabele zone 2.2 kW
- 4 HighSpeed-kookzones
- vooraan links: normale zone 1.2 kW
- achteraan links: normale zone 2.2 kW
- achteraan rechts: normale zone 1.2 kW
- vooraan rechts: normale zone 1.8 kW
- 8 verwarmingswijzen: Boven-/
onderwarmte, Onderwarmte,
3D-Warme lucht Plus, Pizzastand,
Ontdooien, Geventileerde
infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine
variogrill
- XXL-oven (66 l)*** met GranietEmail
- 8 verwarmingswijzen: Boven-/
onderwarmte, Onderwarmte, 3DWarme lucht Plus, Pizzastand,
Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill,
Grote variogrill, Kleine variogrill
- XXL-oven (66 l)*** met GranietEmail
- 4 verwarmingswijzen: Boven-/
onderwarmte, Onderwarmte, Grote
variogrill, Kleine variogrill
- XXL-oven (62 l) met GranietEmail
-
Telescopische rails op 2 niveaus
Katalytische achterwand
Elektronische klok
Restwarmte-aanduiding
Snel opwarmen
Kinderveiligheid: sleutelfunctie
Ovenverlichting
Verzinkbare draaiknoppen
Volledig glazen binnendeur
Koel toestelfront 50°C
(oventemperatuur 180°C)
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
-
Katalytische achterwand
Gladde ovenwanden met inhangrooster
Telescopische rails (in optie)
Restwarmte-aanduiding
Snel opwarmen
Ovenverlichting
Verzinkbare draaiknoppen
Volledig glazen binnendeur
Koel toestelfront 50°C
(oventemperatuur 180°C)
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
-
- blz. 128-129
- blz. 128-129
- blz. 128-129
- 850 x 600 x 600 mm
- 850 x 600 x 600 mm
- 850 x 600 x 600 mm
- HCE 744320R - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 123
€ 799,99**
- HCE 722120 - Wit
€ 749,99**
Restwarmte-aanduiding
Ovenverlichting
Volledig glazen binnendeur
Opberglade
In de hoogte verstelbare pootjes
- HCE 422150E - Inox
€ 699,99**
* 20% spaarzamer (0,79 kWu/kg) dan de grenswaarde van de energie-efficiëntieklasse A (0,99 kWu/kg).
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
*** Volgens de norm EN50304: 2009
-20%
HCE 422150E
10-09-2010 11:22:40
124 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
De gemengde
fornuizen
HGV 745250
HGV 745220
[email protected]=JEG
-20%
8Chii^e
[email protected]=JEG
-20%
8Chii^e
Type:
- Gaskookplaat
- Multifunctie 3D Plus oven
- Gaskookplaat
- Multifunctie 3D Plus oven
Kookplaat /
Vermogen:
- Gaskookplaat met 2 normale,
1 spaar- en 1 sterke brander
- Vooraan links: sterke brander 3 kW
- Links achteraan: normale brander
1.7 kW
- Rechts achteraan: normale brander
1.7 kW
- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
- Gaskookplaat met 2 normale,
1 spaar- en 1 snelle brander
- Vooraan links: snelle brander 3 kW
- Links achteraan: normale brander
1.7 kW
- Rechts achteraan: normale brander
1.7 kW
- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
Oventype /
Verwarmingswijzen:
- 8 verwarmingswijzen: Boven- /
onderwarmte, Onderwarmte,
3D-Warme lucht Plus, Pizzastand,
Ontdooien, Geventileerde
infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine
variogrill
- XXL-oven (66 l)*** met GranietEmail
- 8 verwarmingswijzen: Boven- /
onderwarmte, Onderwarmte, 3D-Warme
lucht Plus, Pizzastand, Ontdooien,
Geventileerde infraroodgrill, Grote
variogrill, Kleine variogrill
- XXL-oven (66 l)*** met GranietEmail
Comfort /
Zekerheid:
- Éénhandsontsteking
- Geëmailleerde pottendragers met
rubberen voetjes
- Gladde ovenwanden met inhangrooster
- Telescopische rails (in optie)
- Katalytische achterwand
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Ovenverlichting
- Glazen deksel
- Volledig glazen binnendeur
- Kinderveiligheid: sleutelfunctie
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
- Thermokoppelbeveiliging
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Inspuitstukken voor butaan/propaangas
(10mbar) meegeleverd
- Éénhandsontsteking
- Geëmailleerde pottendragers met
rubberen voetjes
- Gladde ovenwanden met inhangrooster
- Telescopische rails (in optie)
- Katalytische achterwand
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Ovenverlichting
- Glazen deksel
- Volledig glazen binnendeur
- Kinderveiligheid: sleutelfunctie
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
- Thermokoppelbeveiliging
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Inspuitstukken voor butaan/propaangas
(10mbar) meegeleverd
Toebehoren in
opties
- blz. 128-129
- blz. 128-129
Afmetingen:
(H x B x D)
- 850 x 600 x 600 mm
- 850 x 600 x 600 mm
Marktprijs/
Kleur
- HGV 745250 - Inox
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 124
€ 649,99**
- HGV 745220 - Wit
€ 599,99**
10-09-2010 11:22:49
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 125
Het gasfornuis
De gaskookplaat
NGU 2121 DE
[email protected]=JEG
[email protected]=JEG
8Chii^e
8Chii^e
Type:
- Gaskookplaat
- Conventionele gasoven
- Wit-geëmailleerde gaskookplaat
Kookplaat /
Vermogen:
- Gaskookplaat met 2 normale,
1 spaar- en 1 sterke brander
- Vooraan links: sterke brander 3 kW
- Links achteraan: normale brander
1.7 kW
- Rechts achteraan: normale brander
1.7 kW
- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
- 1 sterke brander (3 kW)
- 2 normale branders (1,7 kW)
- 1 spaarbrander (1 kW)
Oventype /
Verwarmingswijzen:
- 2 verwarmingswijzen: Onderwarmte,
Gasgrill
- XXL-oven (63 l) met GranietEmail
Comfort /
Zekerheid:
- Geëmailleerde pottendragers met
rubberen voetjes
- Metalen deksel
- Ovenverlichting
- Opberglade
- In de hoogte verstelbare pootjes
- Thermokoppelbeveiliging
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Inspuitstukken voor butaan/propaangas
(28-30/37mbar) meegeleverd
Toebehoren in
opties
- blz. 128-129
Afmetingen:
(H x B x D)
- 850 x 600 x 600 mm
Marktprijs/
Kleur
- HGG 223120 E - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 125
- Glazen afdekplaat (geremd)
- Geëmailleerde pannendragers met
rubberen voetjes
- Thermokoppelbeveiliging
- Afgesteld op aardgas (20-25mbar),
aanpasbaar voor propaan-/ butaangas
(28-30 mbar)
- Inspuitstukken voor butaan-/
propaangas meegeleverd
- 43 x 580 x 510 mm
€ 449,99**
- NGU 2121 DE - Wit
€ 209,99**
* 20% spaarzamer (0,79 kWu/kg) dan de grenswaarde van de energie-efficiëntieklasse A (0,99 kWu/kg).
** Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
*** Volgens de norm EN50304: 2009
HGG 223120 E
10-09-2010 11:22:53
126 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
RangeCooker
Professioneel koken en bakken met de 90 cm brede RangeCooker. Daarvoor
zorgt niet enkel de praktische wokbrander, maar ook de extra brede
kookplaat. Het blijft een highlight voor uw ogen, uw smaakzin én uw keuken.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 126
10-09-2010 11:22:56
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 127
HSB 765057 E
[email protected]=JEG
Type:
- Gaskookplaat
- Multifunctie oven
Kookplaat /
Vermogen:
- 6 branders: 1 snelle, 3 normale,
1 spaar- en 1 wokbrander
Oventype /
Verwarmingswijzen:
- 7 verwarmingswijzen:
Boven-/Onderwarmte, Onderwarmte,
Warme lucht, Geventileerde infraroodgrill,
Grote variogrill, kleine variogrill,
Ontdooien
- XXL-oven (103 l)
Comfort /
Zekerheid:
- Gietijzeren pottendragers met
rubberen voetjes
- Elektronische klok
- Éénhandsontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Koelventilatie
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
Bijgeleverde
toebehoren
-
Toebehoren
- Blz. 128-129
Afmetingen
(H x B x D)
- 890 x 900 x 600 mm
Marktprijs/
Kleur
- HSB 765057E - Inox
1 drager voor espressokannetje
2 roosters
1 geëmailleerde bakplaat
Inspuitstukken voor butaan-/
propaangas (28-30/37 mbar)
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 127
€ 1399,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
8Chii^e
10-09-2010 11:22:58
128 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
Toebehoren in optie
De elektrische fornuizen
Ref.
Marktprijs
Beschrijving
HCE
854450
HCE
754820
HCE
743350 E
HCE
744320 R
HCE
722120
HCE
422150 E
HEZ 317000
Geëmailleerde bakvorm voor pizza's,
diameter 35cm
28,99*
•
•
•
•
•
•
HEZ 324000
Grillrooster voor universele braadslede
28,99*
•
•
•
•
•
•
HEZ 325070
Grillplaat, pyrolysebestendig
35,99*
•
HEZ 327000
Pizzasteen
159,99*
•
•
•
•
•
•
HEZ 331070
Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen,
pyrolysebestendig
35,99*
•
HEZ 332070
Universele braadslede, pyrolysebestendig
35,99*
•
HEZ 333001
Deksel voor Profi-braadpan
46,99*
•
•
•
•
•
•
HEZ 333070
Profi-braadpan, pyrolysebestendig
72,99*
•
HEZ 333101
Deksel voor telescopische Comfort-uittrekpan
46,99*
•
•
HEZ 333102
Telescopische Comfort-uittrekpan
172,99*
•
•
HEZ 334001
Combi-rooster
20,99*
•
•
HEZ 336000
Glazen braadslede
46,99*
•
HEZ 915001
Glazen ovenschotel
41,99*
•
HEZ 341672
Geëmailleerde bakplaat, zijdelings
uittrekbaar, pyrolysebestendig
46,99*
HEZ 331000
Geëmailleerde bakplaat
HEZ 331010
•
•
•
•
•
•
•
•
35,99*
•
•
•
•
Geëmailleerde bakplaat met antikleeflaag
61,99*
•
•
•
•
HEZ 332000
Universele braadslede
30,99*
•
•
•
•
HEZ 332010
Universele braadslede met antikleeflaag
61,99*
•
•
•
•
HEZ 333000
Profi-braadpan
72,99*
•
•
•
•
HEZ 334000
Combi-rooster
20,99*
•
•
•
HEZ 338250
Telescopische geleide rails op 2 niveaus
81,99*
•
•
•
HEZ 338352
Telescopische geleide rails op 3 niveaus
101,99*
•
•
•
154,99*
•
•
•
•
•
•
Telescopische geleide rails 100%
HEZ 338356
uittrekbaar op 3 niveaus
HEZ 325000 Grillplaat
35,99*
•
•
•
•
RangeCooker
Ref.
Beschrijving
HEZ 745090
Achterwandpaneel in
inox (650 x 895 x 11mm)
HEZ 298117
Wokring
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 128
Marktprijs
HBS 765057 E
€ 310,99*
●
€ 40,99*
●
10-09-2010 11:23:04
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 129
De gemengde fornuizen
en het gasfornuis
HGV
745250
HGV
745220
HGG
223120 E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HEZ 317000
Geëmailleerde bakvorm voor
pizza’s, diameter 35 cm
HEZ 327000
Pizzasteen
HEZ 915001
Glazen ovenschotel
HEZ 344000
Combi-rooster
HEZ 333000
Profi-braadpan Comfort
HEZ 325000
Grillplaat
HEZ 336000
Glazen braadslede
HEZ 331010
Geëmailleerde bakplaat
HEZ 332010
Universele braadslede
HEZ 333102
Telescopische Comfort-uittrekpan
HEZ 333001
Deksel voor Profi-braadpan
HEZ 33101
Deksel voor telescopische
Comfort-uittrekpan
HEZ 338352
Telescopische geleide rails
op 3 niveaus
HEZ 338356
Telescopische geleide rails
100% uittrekbaar op 3 niveaus
HEZ 338250
Telescopische geleide rails
op 2 niveaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HEZ 324000
Combi-rooster
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 129
* Aanbevolen marktprijs.
•
10-09-2010 11:23:05
130 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
Technische tabel fornuizen
De elektrische fornuizen
HCE 854450
HCE 754820
HCE 743350 E
HCE 744320 R
HCE 722120
HCE 422150 E
Inox
Wit
Inox
Wit
Wit
Inox
A
A-20%*
A-20%*
A-20%*
A-20%*
A
Hoogte (mm)
850
850
850
850
850
850
Breedte (mm)
600
600
600
600
600
600
Diepte (mm)
600
600
600
600
600
600
Diepte bij geopende deur (90°)
1050
1110
1050
1050
1050
1050
Netto-gewicht (kg)
49,00
70,00
48,00
47,00
48,00
39,00
Kookzone vooraan links - diameter (cm)
180
180
145
100/180
180
145
Kookzone vooraan links - vermogen (kW)
1.8
1.8
1.2
0.65/2
1.8
1.2
Kookzone achteraan links - diameter (cm)
170/260
260/170
210/120
260/170
170/260
210
Kookzone achteraan links - vermogen (kW)
1.6/2.4
1.6/2.4
0.75/2.2
2.4/1.6
1.6/2.4
2.2
Kookzone achteraan rechts - diameter (cm)
145
145
145
145
145
145
Kleur
Energie-efficientieklasse
Afmetingen
Uitrusting
Kookzone achteraan rechts - vermogen (kW)
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Kookzone vooraan rechts - diameter (cm)
210/120
210/120
180
210/120
210/120
180
Kookzone vooraan rechts - vermogen (kW)
2.2/0.75
2.2/0.75
1.8
2.2/0.75
2.2/0.75
1.8
Elektronische klok
●
●
●
●
-
-
AutoPilot
●
●
-
-
-
-
Bediening
Verzinkbare
draaiknoppen
Verzinkbare
draaiknoppen
Verzinkbare
draaiknoppen
Verzinkbare
draaiknoppen
Verzinkbare
draaiknoppen
Draaiknoppen
Oven
Volume (l)
60**
67**
66**
66**
66**
66**
GranietEmail,
Pyrolytische
zelfreiniging
GranietEmail,
Ecoclean
achterwand
GranietEmail
GranietEmail,
katalytische
achterwand
GranietEmail,
katalytische
achterwand
GranietEmail
Energieverbruik boven- / onderwarmte (kWu)
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,79
Energieverbruik warme lucht (kWu)
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
Reinigingssysteem
Aansluitingen
Aansluitwaarde (W)
Spanning (V)
Frequentie (Hz)
10900
10900
9700
11000
10900
9200
220-240
220-240
230
230
220-240
220-240
60; 50
60; 50
50
50
50
50
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x rooster,
1 x universele
braadslede
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x rooster,
1 x universele
braadslede
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x rooster
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x rooster,
1 x universele
braadslede
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x rooster,
1 x universele
braadslede
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x rooster
CE, VDE
CE, VDE
CE
CE, VDE
CE
CE
Meegeleverd toebehoren
Conform veiligheidsbepalingen
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 130
10-09-2010 11:23:34
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 131
De gemengde fornuizen
De gasfornuizen
HGV 745250
HGV 745220
HGG 223120 E
Inox
Wit
Wit
A-20%*
A-20%*
Hoogte (mm)
850
850
850
Breedte (mm)
600
600
600
Diepte (mm)
600
600
600
Diepte bij geopende deur (90°)
1050
1050
1050
Netto-gewicht (kg)
55,00
55,00
46,00
Gas,
sterke brander
Gas,
sterke brander
Gas,
sterke brander
Kleur
Energie-efficientieklasse
Afmetingen
Uitrusting
Brander vooraan links - type
Brander vooraan links - vermogen (kW)
Brander achteraan links - type
Brander achteraan links - vermogen (kW)
Brander achteraan rechts - type
Brander vooraan rechts - vermogen (kW)
3
3
3
Gas, normale
brander
Gas, normale
brander
Gas, normale
brander
1.7
1.7
1.7
Gas, normale
brander
Gas, normale
brander
Gas, normale
brander
1.7
1.7
1.7
Gas, spaarbrander
Gas, spaarbrander
Gas, spaarbrander
Brander achteraan rechts - vermogen (kW)
1
1
1
Elektronische klok
l
l
-
AutoPilot
-
-
-
Bediening
Draaiknoppen
Draaiknoppen
Draaiknoppen
Brander vooraan rechts - type
Oven
Volume (l)
Reinigingssysteem
66**
66**
63**
GranietEmail,
katalytische
achterwand
GranietEmail,
katalytische
achterwand
GranietEmail
Energieverbruik boven- / onderwarmte (kWu)
0,89
0,89
Energieverbruik warme lucht (kWu)
0,79
0,79
7400,0
7400,0
3200
3200
Aansluitingen
Gas aansluitwaarde (W)
Elektrische aansluitwaarde (W)
10500,0
Zekering (A)
16
16
16
Spanning (V)
230
230
220-240
Frequentie (Hz)
50
50
50
Afgesteld op type gas
Aardgas H/E/(L)
20 (25) mbar
Aardgas H/E/(L)
20 (25) mbar
Aardgas H/E/(L)
20 (25) mbar
Alternatieve gassoort
Butaan- /
propaangas
50 mbar
(DE,AT,CH)
Butaan- /
propaangas
50 mbar
(DE,AT,CH)
Butaan- /
propaangas
G30, 31
28-30/37 mbar
l
l
l
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x universele
braadslede,
1 x rooster
1 x geëmailleerde
bakplaat,
1 x universele
braadslede,
1 x rooster
1 x aluminium
bakplaat,
1 x rooster
CE
CE
CE, KEMA
Thermokoppelbeveiliging
Meegeleverd toebehoren
Conform veiligheidsbepalingen
* 20% spaarzamer (0,79 kWu/kg) dan de grenswaarde van de energie-efficiëntieklasse A (0,99 kWu/kg).
** Volgens de norm EN50304: 2009
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 131
10-09-2010 11:23:34
132 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
Vrijstaande microgolfovens
Hoewel het drukke leven van elke dag maar nauwelijks tijd lijkt te laten om te
koken, willen wij toch allemaal lekker en gezond eten.
Met een vrijstaande microgolfoven van Bosch kan er gezond en smakelijk
eten op tafel komen – en wel snel!
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 132
10-09-2010 11:23:35
HMT 84G451
HMT 84M451
Algemene
informatie
- Microgolfoven
- 5 vermogens voor de microgolven:
900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill (1200 W), combineerbaar met de
microgolfvermogens 360 W, 180 W, 90 W
- Ovenruimte 25 l
- Microgolfoven
- 5 vermogens voor de microgolven:
900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Ovenruimte 25 l
Bediening
- Gebruiksvriendelijke elektronische
bediening met verzinkbare draaiknop
- Gewichtsautomaat voor 4 ontdooi- en 3
kookprogramma's
- Digitale aanduiding van de bereidingsen dagtijd
- Geheugenfunctie voor 1 programma
- Draaideur met venster
- Binnenverlichting
- 31,5 cm glazen draaiplateau
- Gebruiksvriendelijke elektronische
bediening met verzinkbare draaiknop
- Gewichtsautomaat voor 4 ontdooi- en 3
kookprogramma's
- Digitale aanduiding van de bereidingsen dagtijd
- Geheugenfunctie voor 1 programma
- Draaideur met venster
- Binnenverlichting
- 31,5 cm glazen draaiplateau
Afmetingen
(H x B x D)
- 305 x 513 x 408 mm
- 305 x 513 x 408 mm
Marktprijs/
Kleur
- HMT 84G451 - Inox
- HMT 84G421 - Wit
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 133
€ 239,99*
€ 199,99*
- HMT 84M451 - Inox
- HMT 84M421 - Wit
€ 189,99*
€ 159,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 133
10-09-2010 11:23:37
134 | Fornuizen, microgolfovens en dampkappen
Onderbouwbare dampkappen
Het vermogen van de onderbouwdampkap kan worden ingesteld: van stand
1 tot de uiterst doeltreffende intensieve stand. De afzonderlijk inschakelbare
verlichting zorgt voor een optimaal zicht op het kookvlak. De telescopische
wanddoorvoer kan aan alle gangbare muurdiktes worden aangepast.
De ingebouwde anti-terugslagklep garandeert een snelle en doeltreffende
afvoer van de kookdampen.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 134
10-09-2010 11:23:41
Fornuizen, microgolfovens en dampkappen | 135
90
cm
DHU 655 U
60
cm
54 dB
DHU 632 U
60
cm
54 dB
54 dB
Werking/
Vermogen
- Onderbouwdampkap: voor montage
onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of
kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN 61591:
Normale werking: 300 m³/u
intensiefstand: 380 m³/u
- Onderbouwdampkap: voor montage
onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of
kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN 61591:
Normale werking: 300 m³/u
intensiefstand: 380 m³/u
- Onderbouwdampkap: voor montage
onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of
kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN 61591:
Normale werking: 300 m³/u
Comfort/
Zekerheid
- 4 vermogens, waarvan één
intensiefstand
- 2 motoren
- Geluidsniveau: 54 dB (A) of 66 dB (A)
re 1 pW bij normale werking, volgens
norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad:
2 lampen van 40 W
- 4 vermogens, waarvan één
intensiefstand
- 2 motoren
- Geluidsniveau: 54 dB (A) of 66 dB (A)
re 1 pW bij normale werking, volgens
norm DIN/EN 60704-2-13
- 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad:
2 lampen van 40 W
- 3 vermogensstanden
- 2 motoren
- Geluidsniveau: 54 dB (A) of 66 dB (A)
re 1 pW bij normale werking, volgens
norm DIN/EN 60704-2-13
- 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad:
2 lampen van 40 W
Afmetingen
(H x B x D)
- 140 x 900 x 510 mm
- 140 x 600 x 510 mm
- 140 x 600 x 510 mm
Toebehoren
in optie
- DHZ 1100
€ 33,99**
Actieve koolstoffilter
- DHZ 2212
€ 35,99**
Wanddoorvoer voor luchtafvoer
- DHZ 1100
€ 33,99**
Actieve koolstoffilter
- DHZ 2212
€ 35,99**
Wanddoorvoer voor luchtafvoer
- DHZ 1100
€ 33,99**
Actieve koolstoffilter
- DHZ 2212
€ 35,99**
Wanddoorvoer voor luchtafvoer
Marktprijs/
Kleur
- DHU 934U EU- Bruin
- DHU 932U EU- Wit
- DHU 655 U - Inox
- DHU 652 U - Wit
- DHU 654 U - Bruin
- DHU 632 U - Wit
- DHU 634 U - Bruin
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 135
€ 249,99*
€ 249,99*
€ 249,99*
€ 199,99*
€ 199,99*
€ 169,99*
€ 169,99*
* Aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Aanbevolen marktprijs.
DHU 934U EU
10-09-2010 11:23:43
136 | Service
Service – het vertrouwen waarmaken
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 136
10-09-2010 11:23:47
Service | 137
Als u uw vertrouwen stelt in Bosch, doet u dat op basis van technische
kwaliteit en gebruiksgemak. Maar ook in het uitzonderlijke geval waarin er
iets misgaat, maakt Bosch uw vertrouwen waar.
Originele onderdelen en
toebehoren bestellen:
online of telefonisch
Online een servicebezoek
aanvragen
Gebruiksaanwijzingen
downloaden
Naast de telefonische bestelling van
Op www.bosch-home.be vindt u naast
Het kan voorkomen dat u niet meer in het
originele onderdelen en toebehoren,
productinformatie tevens speciale online
bezit bent van de gebruiksaanwijzing van
070/22.21.41, kunt u dit ook snel en
diensten. Via deze site kunt u eenvoudig
een toestel. In dat geval kunt u van de
simpel doen via
en snel een servicebezoek van één van
meeste toestellen gebruiksaanwijzingen
www.bosch-home.be/nl/eshop. Door
onze technici aanvragen (klik op de site
downloaden via www.bosch-home.be
middel van detailtekeningen worden alle
op herstelling). Een aanmelding via het
(klik op gebruiksaanwijzigingen). Mocht
onderdelen inzichtelijk gemaakt. Na de
internet is voldoende om zo snel mogelijk
de gebruiksaanwijzing die u zoekt er niet
keuze van de onderdelen kunt u online
uw storing te verhelpen. U kunt zelfs
bijstaan, dan kunt u deze online aanvragen
bestellen, waarna de onderdelen binnen
de voor u meest passende dag kiezen.
of telefonisch bestellen via 070/22.21.41.
de week, in het door u gekozen Kiala-
Deze service is 24 uur en 7 dagen per
afhaalpunt, geleverd worden. Onderdelen
week te bereiken. De reparaties worden
zijn tot 10 jaar na productie van het
door onze eigen servicediensttechnici
toestel leverbaar.
uitgevoerd. Bellen kan natuurlijk ook op
het telefoonnummer 070/22.21.41
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 137
10-09-2010 11:23:47
138 | Service
Heeft u nog vragen?
Internet
Met Bosch heeft u steeds een goede beslissing genomen. Dat geldt niet alleen voor de uitgebreide keuze, de functionaliteit, de
kwaliteit en de energie-efficiëntie van onze toestellen, maar ook voor onze service. Ook daar willen wij altijd een ideetje verder zijn,
zodat u elke dag weer evenveel plezier aan uw keuken heeft. En daarom kunt u met uw vragen en problemen op veel manieren bij ons
terecht.
www.bosch-home.be
Via onze website krijgt u de klok rond snelle en duidelijke informatie. Naast een lijst met verkooppunten en gedetailleerde info over
producten en nieuwigheden vindt u onder de rubriek Diensten heel wat praktische informatie, zoals mogelijke oplossingen voor kleine
storingen en onderhoudstips, nuttige informatie met betrekking tot herstellingsaanvragen, onderdelen en toebehoren.
BOSCH-POSE-LIBRE-2010-2011-nl.indd 138
10-09-2010 11:23:48
Wij staan steeds voor u klaar!
De Bosch-consumentenlijn
De onderdelenservice
De Bosch-Showroom
Onze telefonische Bosch-consumentenlijn
Indien er ooit een onderdeel verslijt, dan
Wenst u de toestellen in detail bekijken
beantwoordt met alle plezier al uw vragen
is dat geen probleem: voor elk belangrijk
alvorens u uw keuze maakt? Bezoek
over onze inbouwtoestellen. Indien u ons
onderdeel houden wij minstens 10 jaar
onze showroom om u in detail te laten
uw postcode doorgeeft, geven wij u ook
wisselstukken in voorraad. Bestel uw
informeren. Onze specialisten hebben
graag de adressen van Bosch-verdelers
originele onderdelen telefonisch op het
alle tijd om u vrijblijvend in te lichten over
in uw buurt. De Bosch-consumentenlijn
nummer: 070/22.21.41
de producten van Bosch en de specifieke
contacteert u telefonisch op het nummer:
070/22.21.41
gebruiksvoordelen.
De Bosch-hersteldienst
• Adres:
De toestellen van Bosch verleiden met
Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel (Jette)
De Bosch-zekerheid
hun hoogwaardige kwaliteit en verfijnde
Tel. 070/22.21.41
Bij de ontwikkeling en vervaardiging van
afwerking. Toch kan het gebeuren, dat
Fax 02/475.72.91
onze toestellen hechten we veel belang
er zich na een lange gebruiksduur een
aan levensduur en waardevastheid.
defect voordoet. U kunt dan terecht op
Maandag tot vrijdag van 10u00 tot
Dit heeft zo zijn redenen. We willen u
onze website om zelf een online afspraak
18u00. Zaterdag van10u00 tot 16u00.
tenslotte de zekerheid bieden dat u met
te maken (www.bosch-home.be) of u kunt
Gesloten op zondag en feestdagen
Bosch de juiste keuze heeft gemaakt.
gewoon bellen naar de Klantendienst van
Met het servicecontract bieden we u de
Bosch en wij sturen een technieker naar
mogelijkheid om van een bijkomende
u thuis. U bereikt ons telefonisch op het
zekerheid te genieten voor de volgende 3
nummer: 070/22.21.41
jaar, bovenop de 2 jaar garantie.
Voor meer info, zie www.bosch-home.be
(rubriek Diensten – Garantieverlenging) of
contacteer de Bosch-consumentenlijn.
• Openingsuren:
Bosch Huishoudelektro
Laarbeeklaan 74
1090 Brussel (Jette)
Tel.: 070/22 21 41
Fax: 02/475 72 91
www.bosch-home.be
10/10 – 9 409 120 010 Onder voorbehoud van wijzigingen en leveringsmogelijkheden.
Deze brochure werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement