Załącznik nr 4 do SIWZ - BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Załącznik nr 4 do SIWZ - BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
działalność edukacyjna
14
20
15
59
126
130
nie dotyczy
nie dotyczy
15
14
13
12
11
849-10-02-661
849-14-47-601
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
849-10-02-394
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
849-15-55-006
849-15-54-722
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w
Kumielsku
Zespół Szkół w Drygałach
849-15-55-472
Szkoła Podstawowa w KoŜuchach
510967859
790177169
790177175
280226247
001154432
001154426
6920Z
3600Z
3530Z
8560Z
8520Z
8520Z
Razem;
obsługa finansowo - księgowa placówek
oświatowych
pobór, uzdatnianie i dostarczanie w wody,
odbiór ścieków sanitarnych do kanalizacji
oraz ich oczyszczanie
wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej
działalność wspomagająca edukację
nauczanie
edukacyjna
10
381
24
47
58
16
16
1559
407
70
84
nie dotyczy
oczyszczalnie ścieków,
warsztaty naprawcze
nie dotyczy
szatnia, stołówka
nie
nie dotyczy
8520 Z
Szkoł Podstawowa
przedszkole
stołówka
brak
10
001154461
Szkoła Podstawowa im Podlaskiej Brygady Kawalerii
849-15-54-544
w SkarŜynie
8520Z
8510Z
343
340
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie dotyczy
nie wystepuje
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
cmentarze komunalne,
place zabaw, kąpielisko
nie dotyczy
Czy w konstrukcji
budynków występuje
płyta warstwowa?
Elementy mające wpływ na
ocenę ryzyka
plac zabaw
001154389
849 155 66 61
Szkoła Podstawowa im Józefa Bema w Bemowie
Piskim
001011141
849-10-99-123
Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
nauka
edukacyjna
6
Liczba uczniów/
wychowanków/
pensjonariuszy
9
8
7
000832479
Szkoła Podstawowa im. T.Kosciuszki w Białej Piskiej 849-10-22-847
8520Z
8531A
Działalność bibliotek
9
10
42
Liczba
pracowników
37
510885015
9101A
Działalność obiektów kulturalnych
Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania , gdzie indziej
niesklasyfikowana
samorząd gminny
Rodzaj prowadzonej działalności (opisowo)
6
849-15-55-466
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej
Piskiej
790228576
9004Z
8899Z
PKD
57
849-10-41-879
000821501
510929988
000527919
REGON
5
4
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
849-12-71-042
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
3
849-14-33-556
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2
849-10-48-752
NIP
Urząd Miejski
Nazwa jednostki
1
L.p.
Tabela nr 1 - Informacje ogólne do oceny ryzyka w Mieście i Gminie Biała Piska
10km
1km
1km
4km
jezioro w sąsiedztwie
szkoły
12 km
3km
19km
1 km
1km
9km
rzeczka Białka ok.. 500
m (ciek wodny)
nie
nie
nie
nie
nie
nie dotyczy
nie
nie
nie
NIE
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
Odległość lokalizacji od Czy od 1997 r. wystąpiło
najbliŜszego zbiornika
w jednostce ryzyko
wodnego
powodzi?
nazwa budynku/ budowli
1. Urząd Miasta i Gminy
1 przychodnia Kumielsk
2 przychodnia Drygały
3 przychodnia w Białej Piskiej
4 budynek gospodarczy przy przychodni w Białej Piskiej
5 budynek gospodarczy przy przychodni w Drygałach
6 remiza Drygały
7 remiza Kumielsk
8 remiza Kruszewo
9 budynek Bełcząc
10 budynek Dmusy
11 budynek Ruda
12 budynek SkarŜyn
13 remizo-świetlica w Białej Piskiej
14 świetlica Nowe Drygały
15 ul. Kajki 2 Biała Piska (1 lokal)
16 ul. Kajki 4 Biała Piska (1 lokal)
17 ul. Konopnickiej 2 Biała Piska (3 lokale)
18 ul. Konopnickiej 5 Biała Piska (2 lokale)
19 ul. Konopnickiej 6 Biała Piska (1 lokale)
20 ul. Piłsudskiego 2 Biała Piska (4 lokale)
21 ul. Piłsudskiego 4 Biała Piska (6 lokali)
22 ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska (2 lokale)
23 ul. Kościuszki 3 Biała Piska (2 lokale)
24 ul. Kościuszki 6 Biała Piska (3 lokale)
25 ul. Kościuszki 7 Biała Piska (3 lokale)
26 ul. Kościuszki 8 Biała Piska (2 lokale)
27 ul. Kościuszki 12 Biała Piska (2 lokale)
28 ul. Kościuszki 21 Biała Piska (4 lokale)
29 ul. Kościuszki 23 Biała Piska (1 lokal)
30 Kościuszki 24 Biała Piska (3 lokale)
31 Mickiewicza 1 Biała Piska (1 lokal)
32 Mickiewicza 2 Biała Piska (2 lokale)
33 Mickieiwcza 5 Biała Piska (2 lokale)
34 Mickiewicza 6 Biała Piska (3 lokale)
35 Mickiewicza 7 Biała Piska (2 lokale)
36 Mickiewicza 21 Biała Piska (3 lokale)
37 Mickiewicza 23 Biała Piska (3 lokali)
38 Mickiewicza 24 Biała Piska (2 lokale)
39 Moniuszki 4 Biała Piska (3 lokale)
40 Moniuszki 5 Biała Piska (3 lokale)
41 Moniuszki 6 Biała Piska (4 lokale)
42 Moniuszki 8 Biała Piska (2 lokale)
43 Moniuszki 10 Biała Piska (3 lokale)
44 Kościuszki 12 Biała Piska (2 lokale)
45 RóŜana 2 Biała Piska (4 lokale)
46 Dolna 2 Biała Piska (8 lokali)
47 Sienkiewicza 1 Biała Piska (3 lokale)
48 Sienkiewicza 3 Biała Piska (4 lokale)
49 Sienkiewicza 3a Biała Piska (1 lokal)
50 Sienkiewicza 4 Biała Piska (2 lokale)
51 Sienkiewicza 5 Biała Piska (2 lokale)
lp.
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Mieście i Gminie Biała Piska
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
1971-01-01
1971-01-01
1991-08-18
1971-01-01
1971-01-01
1920-01-01
1961-01-01
1972-01-01
1973-01-01
1973-01-01
1973-01-01
1978-01-01
1985-01-01
1999-12-31
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2007-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
rok budowy
143 182,21 zł
209 120,62 zł
249 812,13 zł
15,04 zł
29,84 zł
14 170,97 zł
26 884,47 zł
24 311,69 zł
24 311,69 zł
21 652,66 zł
34 188,50 zł
48 186,98 zł
117 745,57 zł
48 277,76 zł
49 819,21 zł
35 671,10 zł
61 458,37 zł
36 596,84 zł
22 054,71 zł
81 980,84 zł
7 799,83 zł
34 976,04 zł
20 946,44 zł
52 500,66 zł
29 100,63 zł
50 981,45 zł
43 768,46 zł
51 239,15 zł
22 113,16 zł
31 523,10 zł
31 103,02 zł
87 345,83 zł
43 760,77 zł
36 790,81 zł
73 635,64 zł
59 973,05 zł
105 335,00 zł
8 022,40 zł
77 935,11 zł
29 538,09 zł
49 096,22 zł
24 666,61 zł
28 907,54 zł
34 822,29 zł
43 524,64 zł
46 734,32 zł
19 429,09 zł
30 303,18 zł
18 239,36 zł
31 921,20 zł
30 536,52 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
lp.
Sienkiewicza 6 Biała Piska (4 lokale)
Sienkiewicza 7 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 9 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 11 Biała Piska (4 lokale)
Sienkiewicza 13 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 15 Biała Piska (2 lokale)
Sienkiewicza 17 Biała Piska (1 lokal)
Sienkiewicza 21 a Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 23 Biała Piska (1 lokal)
Słowackiego 4 Biała Piska (3 lokale)
Słowackiego 5a Biała Piska (1 lokal)
Słowackiego 6 Biała Piska (2 lokale)
Słowackiego 8 Biała Piska (8 lokali)
Słowackiego 7 Biała Piska (5 lokali)
Sikorskiego 5 Biała Piska (4 lokali)
Sikorskiego 8 Biała Piska (2 lokale)
Sikorskiego 8a Biała Piska (1 lokal)
Sikorskiego 9 Biała Piska (2 lokale)
Sikorskiego 10 Biała Piska (3 lokale)
Sikorskiego 11 Biała Piska (1 lokal)
Warszawska 4 Biała Piska (3 lokale)
Warszawska 6 Biała Piska (1 lokal)
Warszawska 10 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 12 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 14 Biała Piska (3 lokale)
Warszawska 16 Biała Piska (3 lokale)
Zeromskiego 1 Biała Piska (4 lokale)
śeromskiego 3 Biała Piska (1 lokal)
śeromskiego 4 Biała Piska (1 lokal)
śeromskiego 11 Biała Piska (3 lokale)
śeromskiego 13 Biała Piska (4 lokale)
śeromskiego 17 Biała Piska (2 lokale)
Grunwaldzka 5 Drygały (7 lokali)
Grunwaldzka 13 Drygały (4 lokale)
Grunwaldzka 18 Drygały (6 lokali)
Kościelna 1 Drygały (2 lokale)
Kościelna 3 Drygały (6 lokali)
Kościelna 4 Drygały (6 lokali)
Kościuszki 8 Drygały (4 lokale)
Kościuszki 11 Drygały (4 lokale)
Kościuszki 12 Drygały (3 lokale)
Kościuszki 13 Drygały (2 lokale)
Kościuszki 16 Drygały (1 lokal)
Kościuszki 21 Drygały (3 lokale)
Kolejowa 2 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 4 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 7 Drygały (5 lokali)
Sienkiewicza 14 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 17 Drygały (4 lokale)
Targowa 1 Drygały (3 lokale)
Targowa 2 Drygały (3 lokale)
Targowa 3 Drygały (2 lokale)
Targowa 5 Drygały (5 lokali)
Targowa 6 Drygały (5 lokali)
Bełcząc 1 (1 lokal)
nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2007-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-11
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2007-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
rok budowy
89 113,02 zł
33 193,28 zł
34 693,25 zł
57 406,89 zł
31 840,66 zł
32 861,07 zł
31 412,35 zł
99 266,76 zł
46 237,23 zł
42 758,65 zł
14 813,89 zł
166 264,16 zł
177 959,88 zł
119 079,40 zł
19 823,53 zł
37 001,31 zł
18 038,95 zł
11 045,20 zł
44 153,37 zł
20 661,83 zł
27 121,87 zł
35 689,87 zł
78 844,79 zł
40 334,36 zł
104 341,48 zł
47 800,34 zł
38 678,82 zł
30 142,10 zł
21 382,06 zł
29 870,30 zł
21 707,87 zł
33 953,79 zł
69 204,38 zł
35 335,69 zł
106 213,92 zł
55 698,27 zł
52 160,22 zł
100 757,66 zł
22 652,35 zł
55 275,45 zł
66 259,35 zł
80 267,88 zł
50 684,05 zł
27 751,67 zł
43 941,05 zł
27 156,81 zł
56 759,87 zł
44 167,10 zł
42 224,19 zł
56 622,59 zł
40 748,03 zł
23 216,98 zł
93 767,59 zł
54 812,38 zł
99 025,00 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
lp.
Cibory 8 (2 lokale)
Polna 6 Drygały (2 lokale)
Polna 7 Drygały (3 lokale)
KoŜuchy 12 (2 lokale)
KoŜuchy 14 ( 2 lokale)
KoŜuchy 22 (1 lokal)
Kózki 8 (1 lokal)
Kruszewo 13 (1 lokal)
Oblewo 8a (2 lokale)
Pawłocin 7 (1 lokal)
Rogale 14 (2 lokale)
SkarŜyn 25 (1 lokal)
SarŜyn 17 poczta
Sulimy 18 (2 lokale)
Wojny 9 (1 lokal)
Sienkiewicza 8 Biała Piska (2 lokale)
Krótka 1 Biała Piska (11 lokali)
Lipowa 91 Bemowo Piskie (5 lokali)
Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie (24 lokali)
Lipowa 94 Bemowo Piskie (15 lokali)
Kętrzyńskiego 99 Bemowo Piskie (4 lokale)
Lipowa 93 Bemowo Piskie (13 lokali)
Lipowa 92 Bemowo Piskie (9 lokali)
Kościuszki 11 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 4a Biała Piska (3 lokale)
Moniuszki 1 Biała Piska (4 lokale)
Kościuszki 10 Biała Piska (3 lokale)
Sinkiewicza 18 Drygały (4 lokale)
KoŜuchy 15 (2 lokale)
Nitki 1 (1 lokal)
Biała Piska ul. RóŜana 2
Biała Piska ul. Słowackiego 7
Biała Piska ul. Sienkiewicza 1
Biała Piska ul. Sienkiewicza 3
Biała Piska ul.Sienkiewicza 4
Biała Piska ul. Sienkiewicza 5
Biała Piska ul. Sienkiewicza 6
Biała Piska ul. Sienkiewicza 17
Biała Piska ul. Sikorskiego 8
Biała Piska ul. Sikorskiego 10
Biała Piska ul. Sikorskiego 17
Biała Piska ul. Sikorskiego 17 a
Biała Piska ul. Warszawska 16
Biała Piska ul. śeromskiego 1
Biała Piska ul. śeromskiego 1
Biała Piska ul. śeromskiego 3
Biała Piska ul. śeromskiego 4
Biała Piska śeromskiego 17
Biała Piska ul. Kajki 1
Biała Piska ul.Kajki 4
Biała Piska ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska ul. Kościuszki 6
Biała Piska ul. Kościuszki 6
Biała Piska ul. Kosciuszki 7
nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
rok budowy
76 550,00 zł
42 290,00 zł
42 565,00 zł
23 811,00 zł
14 342,00 zł
34 655,00 zł
37 493,00 zł
22 528,00 zł
17 770,00 zł
11 325,00 zł
38 229,00 zł
43 189,00 zł
43 560,00 zł
41 787,00 zł
27 855,00 zł
461 916,00 zł
742 206,00 zł
269 431,00 zł
800 688,00 zł
303 349,00 zł
409 998,00 zł
271 963,00 zł
258 588,00 zł
474 645,35 zł
75 810,44 zł
222 140,00 zł
132 100,00 zł
123 293,00 zł
21 594,00 zł
1 656,00 zł
3 547,15 zł
3 690,35 zł
3 387,27 zł
4 307,77 zł
2 778,65 zł
1 653,84 zł
1 028,00 zł
4 608,85 zł
6 224,00 zł
10 248,57 zł
4 165,81 zł
1 315,83 zł
5 679,87 zł
7 349,49 zł
2 477,56 zł
3 490,51 zł
2 772,91 zł
4 786,63 zł
13 935,11 zł
3 370,07 zł
5 078,41 zł
16 528,48 zł
1 694,71 zł
4 567,26 zł
9 677,22 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
lp.
Biała Piska ul. Kościuszki 8
Biała Piska ul.Kościuszki 8
Biała Piska ul. Moniuszki 5
Biała Piska ul. Moniuszki 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 1
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 5
Biała Piska Pl.Mickiewicza 6
Biała Piska PL.Mickiewicza 7
Biała Piska PL.Mickiewicza 8
Biała Piska PL. Mickiewicza 9
Biała Piska Pl.Mickiewicza 10
Biała Piska Pl.Mickiewicza 10
Biała Piska Pl. Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 15
Biała Piska Pl.Mickiewicza 16
Biała Piska PL.Mickiewicza 20
Biała Piska Pl.Mickiewicza 21
Bemowo Piskie GaraŜe
Drygały ul. Grunwaldzka 5
Drygały ul. Grunwaldzka 6/8
Drygały ul. Grunwaldzka 13
Drygały ul.Kolejowa 2
Drygały ul.Kościuszki 1
Drygały ul. Kościuszki 11
Drygały ul. Kosciuszki 12
Drygały ul. Kościuszki 13
Drygały ul. Kosciuszki 16
Drygały ul. Kosciuszki 21
Drygały ul. Kościelna 1
Drygały ul. Kościelna 3
Drygały ul. Kościelna 4
Drygały ul. Sienkiewicza 4
Drygały ul. Sienkiewicza 6
Drygały ul. Sienkiewicza 7
Drygały ul. Sienkiewicza 14
Drygały ul. Sienkiewicza 17
Drygały ul. Targowa 6
Drygały ul. Polna 6
Drygały ul. Polna 6 / lecznica zwierząt/
Drygały ul. Polna 7
Kaliszki 7-/poszkolny/
KoŜuchy 12
Kózki 10
Kruszewo 13
Kruszewo 17
Kumielsk 5
Kumielsk 6
Pawłocin 7/Zduńczyk/
Rogale 14
SkarŜyn 25
nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
rok budowy
8 550,99 zł
2 030,93 zł
2 947,82 zł
1 820,88 zł
6 776,70 zł
4 063,30 zł
3 083,32 zł
1 999,39 zł
1 787,19 zł
6 438,34 zł
2 549,96 zł
1 786,95 zł
1 160,63 zł
3 003,74 zł
3 352,86 zł
4 137,12 zł
9 943,89 zł
5 401,00 zł
7 077,68 zł
1 485,39 zł
5 311,39 zł
3 099,81 zł
9 057,84 zł
2 332,01 zł
8 991,87 zł
7 429,79 zł
4 462,60 zł
14 966,39 zł
9 669,32 zł
17 843,97 zł
9 155,32 zł
6 212,52 zł
5 488,46 zł
8 431,28 zł
16 466,12 zł
3 140,67 zł
5 903,54 zł
2 304,78 zł
6 713,62 zł
6 267,72 zł
4 669,07 zł
8 043,44 zł
4 883,00 zł
12 724,00 zł
7 325,00 zł
14 763,00 zł
7 823,00 zł
17 962,00 zł
6 323,00 zł
19 480,00 zł
14 781,00 zł
6 255,00 zł
4 304,00 zł
10 223,00 zł
5 720,00 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
lp.
Skarzyn 17 /poczta/
Wojny 4
Wojny 9
Bełcząc 1 /stodoła/
Zaskwierki /stodoła/
Pogorzel Wielka 4
Biała Piska ul. Konopnickiej 6
Biała Piska ul. Kościuszki 10
Biała Piska ul. Miniuszki 12
Biała Piska Pl. Mickiewicza 7
Drygały ul. Sienkiewicza 18
Drygały ul.Kosciuszki 8
Zaskwierki 1
Biała Piska Pl . Mickiewicza 25 RATUSZ
Biała Piska ul. Kosciuszki /Lecznica/
Biała Piska ul. Sikorskiego 21a
Biała Piskaul.Sikorskiego 21b (były internat-łazienki)
Bemowo Piskie Kętrzyńskiego 116 (7 lokali)
Lipowa 96 Bemowo Piskie (10 lokali)
Lipowa 95 Bemowo Piskie 15 lokali)
Kętrzyńskiego 109 Bemowo Piskie (9 lokali)
Biała Piska ul. Mickiewicza 9 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 10 (3 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 11 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 12 (4 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 13 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 14 (7 lokali)
Biała Piska ul. Mickiewicza 15 (4 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 16 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 18 (4 lokale)
Kętrzyńskiego 105/1 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/2 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/3 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/18 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/19 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 105/22 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 173/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/17 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/28 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/29 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/31 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego173/41 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/49 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 174/2 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 174/33 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/1 Bemowo Piskei
Kętrzyńskiego 175/3 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/6 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/8 Bemowo Piskie
nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-12-31
2002-05-31
2007-05-14
2007-08-08
2007-11-20
2004-07-30
2004-07-30
2004-07-30
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
rok budowy
7 232,00 zł
8 355,00 zł
10 388,00 zł
22 940,00 zł
9 558,00 zł
10 897,00 zł
2 931,00 zł
4 214,00 zł
9 219,00 zł
7 487,00 zł
8 505,00 zł
5 158,00 zł
832,00 zł
245 013,00 zł
200 348,73 zł
109 481,00 zł
12 093,00 zł
89 422,80 zł
314 365,92 zł
466 083,20 zł
460 505,58 zł
32 095,08 zł
38 569,91 zł
49 798,16 zł
55 118,04 zł
39 905,14 zł
101 919,03 zł
52 683,68 zł
46 097,20 zł
96 147,94 zł
30 462,00 zł
29 518,00 zł
26 967,00 zł
27 075,00 zł
29 980,00 zł
28 327,00 zł
28 348,00 zł
15 899,00 zł
16 202,00 zł
16 949,00 zł
16 118,00 zł
14 534,00 zł
18 701,00 zł
14 497,00 zł
13 072,00 zł
11 067,00 zł
15 694,00 zł
21 601,00 zł
11 516,00 zł
16 341,00 zł
18 716,00 zł
18 071,00 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
lp.
Kętrzyńskiego 175/12 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/13 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/15 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/16 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/18 Bemowo Piske
Kętrzyńskiego 175/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/26 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/28 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/29 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/30 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/34 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/35 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/37 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/39 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 175/41 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/42 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/45 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 184/19 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/20 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/39 Bemowo Piskie
lokal- świetlica w Zalesiu
Biała Piska, ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska, ul. Kajki 1
Lisy 7
Biała Piska, ul. Mickiewicza 28
Drygały, ul. Grunwaldzka 13
Drygały ul. Targowa 5/7
SkarŜyn (telekomunikacja)
KoŜuchy 12 (telekomunikacja)
Biała Piska, ul. Mickiewicza 23 (zopo)
Biała Piska, ul. Słowackiego 2 (7 lokali)
Biała Piska, ul. Kajki 5 (2 lokale)
Biała Piska, ul. Kościuszki 2 (Młyn) (4 lokale)
Monety 16 (2 lokale)
Kumielsk 2 (2 lokale)
Drygały, ul. Sienkiewicza 18 (4 lokale)
Drygały, ul. Szkolna 1/2
(1 lokal)
Drygały, ul. Sienkiewicza 18A (5 lokali)
Pogorzel Wielka 39/1
(1 lokal)
Radysy 5 (4 lokale)
Rolki 7
(1 lokal)
Szkody 28 (1 lokal)
Kowalewo 16 (4 lokale)
KoŜuchy 10 (1 lokale)
KoŜuchy 12 (2 lokale)
Nitki 11 (1 lokal)
Pogorzel Wielka 38/1 (1 lokal)
Pogorzel Wielka 38/3 (1 lokal)
Kruszewo 12
Biała Piska, ul. Konopnickiej 3 (12 lokali)
Biała Piska ul. Wiśniowa 2
(1 lokal)
nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
2008-11-10
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
rok budowy
17 559,00 zł
11 631,00 zł
15 819,00 zł
16 210,00 zł
19 624,00 zł
22 854,00 zł
19 793,00 zł
19 920,00 zł
22 952,00 zł
23 245,00 zł
22 952,00 zł
21 554,00 zł
20 005,00 zł
20 047,00 zł
22 526,00 zł
25 518,00 zł
26 288,00 zł
17 748,00 zł
22 803,00 zł
19 368,00 zł
22 431,00 zł
25 981,00 zł
18 909,00 zł
15 732,00 zł
25 055,80 zł
6 200,00 zł
27 000,00 zł
3 000,00 zł
8 832,00 zł
6 180,00 zł
15 900,00 zł
2 340,00 zł
3 813,00 zł
105 335,00 zł
290 325,00 zł
148 050,00 zł
60 445,00 zł
63 647,00 zł
69 459,00 zł
131 688,00 zł
42 660,00 zł
118 690,00 zł
35 280,00 zł
20 863,00 zł
6 850,00 zł
61 673,00 zł
126 428,00 zł
21 980,00 zł
17 990,00 zł
14 260,00 zł
25 350,00 zł
23 400,00 zł
16 206,00 zł
488 017,00 zł
42 744,00 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
lp.
garaŜe Biała Piska
Świetlica Drygały
Świetlica Kowalewo
Świetlica Rakowo Małe
Świetlica Orłowo
Świetlica Radysy
Świetlica Sulimy
Świetlica Szkody
Świetlica Myszki
Świetlica Sokoły Jeziorne
Świetlica Pogorzel Wielka
Świetlica Cibory
Świetlica Świdry Kościelne
Świetlica Rogale Wielkie
Świetlica Bemowo Piskie
Świetlica KoŜuchy
Świetlica Nowe Drygały
Świetlica Wojny
Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach
nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2010-12-23
rok budowy
64 277,55 zł
32 300,00 zł
30 200,00 zł
35 500,00 zł
28 400,00 zł
24 900,00 zł
30 600,00 zł
20 500,00 zł
18 700,00 zł
26 500,00 zł
29 400,00 zł
22 800,00 zł
31 200,00 zł
14 200,00 zł
34 600,00 zł
21 601,00 zł
11 747,00 zł
57 121,00 zł
707 450,93 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
nazwa budynku/ budowli
Drygały Kościuszki 1
Biała Piska ul. Konopnickiej 3 -garaŜ
Biała Piska ul. Słowackiego 12
Biała Piska ul. Kajki 3
Plac zabaw w Kowalewie
Plac zabaw w Nowych Drygałach
plac zabaw w Orłowie
plac zabaw w Szymkach
plac zabaw w Kruszewie
Plac zabaw w Białej Piskiej Osiedle Robotnicze
Plac zabaw w Świdrach Kościelnych
Plac zabaw w KoŜuchach
Plac zabaw w Rakowie Małym
Plac zabaw w Szkodach
plac zabaw w Monetach
plac zabaww w Kaliszkach
plac zabaw w Białej Piskiej Osiedle Witosa
plac zabaw w Sokołach Jeziornych
Plac zabaw w Białej Piskiej ul. Dolna
Plac zabaw w SkarŜynie
Plac zabaw w Komorowie
Plac zabaw w Pogorzeli Wielkiej
Plac zabaw w Kumielsku
Plac zabaw w Bełczącu
Plac zabaw w Bemowie Piskim
Plac zabaw w Dmusach
Plac zabaw w Danowie
Plac zabaw w Kozuchach Małych
Plac zabaw w Konopkach
Plac zabaw w Wojnach
Plac zabaw w Lipińskich
Plac zabaw w Kózkach
Plac zabaw w Cwalinach
Plac zabaw w Rudzie
Plac zabaw w Nitkach
Plac zabaw w Lisach
Plac zabaw w Myszkach
Plac zabaw w Rogalach Wielkich
Plac zabaw w Zalesiu
Plac zabaw w Sulimach
Plac zabaw w Radysach
Plac zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach
Stadion połoŜony w Białej Piskiej przy ul. Sportowej
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego
Wiata przy świetlicy w Pogorzeli Wielkiej
Wiata przy świetlicy w Orłowie
Wiata przy świetlicy w Sulimach
Zespół boisk sportowych ORLIK ul. Moniuszki Biała Piska
Winda zamontowana w Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej
Maszt fotoradaru szt.1
Maszt fotoradaru szt.1
Fontanna
Zadaszenie przy scenie w Parku Miejskim w Białej Piskiej
Oczyszczone, umocniowe, zagospodarowane nabrzeŜe Jeziora Biała
396 Piska wraz z 3 szt. fontann
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
lp.
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
371 173,16 zł
42 184,26 zł
36 379,90 zł
95 056,35 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
19 456,61 zł
44 581,68 zł
17 313,40 zł
57 951,84 zł
18 424,44 zł
18 424,44 zł
18 424,44 zł
18 424,44 zł
18 424,44 zł
43 779,10 zł
21 039,11 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,39 zł
12 016,40 zł
12 016,40 zł
12 016,40 zł
12 016,40 zł
32 323,81 zł
234 221,30 zł
264 804,59 zł
43 624,41 zł
45 417,80 zł
56 326,17 zł
1 097 037,94 zł
96 868,00 zł
21 716,00 zł
4 270,00 zł
160 101,49 zł
147 935,34 zł
208 442,71 zł
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2009-06-30
2009-10-12
2010-08-31
2010-12-23
2010-12-23
2010-12-31
rok budowy
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
2010-12-23
2010-12-31
400 Szlak rowerowy Biała Piska-Kowalewo-Kumielsk-Szkody-Biała Piska
401 Ciąg pieszy wokół Jeziora w Białej Piskiej dł. 580 mb.
RAZEM
rok budowy
2010-10-31
2010-10-31
2010-10-31
nazwa budynku/ budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
397 Plac betonowy m.1086 - Bemowo Piskie
398 Wiata na opał szt.1 Bemowo Piskie
399 Budynek hydroforni nr 64/611 Bemowo Piskie
lp.
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
15 266,00 zł
146 252,29 zł
25 342 268,42 zł
350 633,33 zł
1 477 723,00 zł
1 942 000,00 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
Razem
1 Budynek szkoły połączony z halą gimnastyczną
szkoła
TAK
NIE
przechowywanie
TAK
sprzętu
2 Budynek gospodarczy
Razem
5. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
NIE
NIE
nie
nie
nie
nie
TAK
TAK
tak
tak
tak
nauka
RAZEM
dydaktyczne
świetlica
świetlica
świetlica
scena letnia
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
1 Szkoła Podstawowa
4. Szkoła Podstawowa
1
Publiczne Gimnazjum - kompleks składający się z 2 segmentów
dydaktycznych z salą widowiskowo-sportową i segmentem
Ŝywieniowym
3. Publiczne Gimnazjum
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
1 Świetlica w Kaliszkach
2 Świetlica w Komorowie
3 Świetlica w Szymkach
4 Wiata przy MGOK w Białej Piskiej
lp.
przeznaczenie
budynku/
budowli
NIE
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
1966 budynek
1977 - hala
sportowa
1959
1959
2001
2011
2011
2011
2011
rok budowy
203 583,32 zł
203 583,32 zł
597 176,01 zł
15 349,71 zł
581 826,30 zł
11 329 942,82 zł
11 329 942,82 zł
182 205,67 zł
167 128,47 zł
172 891,50 zł
10 000,00 zł
542 225,64 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
O
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
magazyn
3 Budynek gospodarczy
2 Publiczne Gimnazjum
1 Budynek kotłowni
wytwarzanie
energii cieplnej
Tak
budynek
uŜyteczności
publicznej szkoła
10. Zakład Energetyki Cieplnej
Tak
1 Szkoła Podstawowa
tak
tak
tak
budynek
uŜyteczności
publicznej szkoła
9. Zespół Szkół w Drygałach
Razem
nauczanie
3 budynek szkolny(salka gimn)
RAZEM
nauczanie
2 Budynek szkolny(II)
4 budynek gospodarczy
nauczanie
1 budynek szkolny-główny
8. Szkoła Podstawowa w Kumielsku
tak
Nie
Nie
nie
nie
nie
nie
1987
1932
1973
1928
1898 r.
1962r.
1898 r.
2 stodoła
nie
nie
nie
nie
rok budowy
1928
tak
tak
tak
tak
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
1 szkoła
RAZEM
szkoła
2 Budynek szkoły podstawowej
7. Szkoła Podstawowa w KoŜuchach
szkoła
1 Budynek "Starej szkoły"
Razem
nazwa budynku/ budowli
6. Szkoła Podstawowa w SkarŜynie
lp.
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
45 817,14 zł
953 949,78 zł
149 898,53 zł
804 051,25 zł
588 391,20 zł
11 077,74 zł
211 552,44 zł
26 884,43 zł
338 876,59 zł
190 348,04 zł
22 486,01 zł
167 862,03 zł
220 486,70 zł
9 651,05 zł
124 958,92 zł
85 876,73 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
tak
tak
wytwarzanie
energii cieplnej
wytwarzanie
energii cieplnej
3 Budynek kotłowni
4 Budynek kotłowni
1987
2000
6 Komin stalowy
7 Komin stalowy
1978
1983
1986
1987
nie
nie
nie
rok budowy
5 Komin stalowy
RAZEM
tak
wytwarzanie
energii cieplnej
nazwa budynku/ budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
2 Budynek kotłowni
lp.
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
3 407 873,51 zł
5 953,33 zł
29 050,89 zł
29 050,74 zł
3 227 116,73 zł
50 786,61 zł
20 098,07 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
11 576,00 zł
8 171,00 zł
3 994,84 zł
14 Hydrofornia
15 Hydrofornia
16 Hydrofornia
SUMA OGÓŁEM:
64 711,69 zł
13 Hydrofornia
44 459 295,18 zł
1 083 049,74 zł
47 317,00 zł
12 Hydrofornia
52 650,17 zł
13 895,00 zł
1993
10 Hydrofornia
4 627,00 zł
11 Hydrofornia
1961
9 Hydrofornia
30 000,00 zł
8 Bud. Pomp ściekowych i dmuchaw
161 696,52 zł
16 000,00 zł
1993
5 Stacja dmuchaw
32 849,60 zł
7 Stacja dozowanie PIX-u
1993
4 Transformatornia
181 001,97 zł
35 000,00 zł
1993
3 Warsztat-garaŜ-laboratorium
90 723,86 zł
328 835,09 zł
suma ubezpieczenia
(wartość)
6 Budynek socjalny
1928
2 WieŜa-zbiornik regul.poziomu wody
rok budowy
1991
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
1 Bud. Stacji uzdatniania wody
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
lp.
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
rodzaj wartości ( KB księgowa
brutto/poczatkowa, O odtworzeniowa )
nazwa budynku/ budowli
1. Urząd Miasta i Gminy
1 przychodnia Kumielsk
2 przychodnia Drygały
3 przychodnia w Białej Piskiej
4 budynek gospodarczy przy przychodni w Białej Piskiej
5 budynek gospodarczy przy przychodni w Drygałach
6 remiza Drygały
7 remiza Kumielsk
8 remiza Kruszewo
9 budynek Bełcząc
10 budynek Dmusy
11 budynek Ruda
12 budynek SkarŜyn
13 remizo-świetlica w Białej Piskiej
14 świetlica Nowe Drygały
15 ul. Kajki 2 Biała Piska (1 lokal)
16 ul. Kajki 4 Biała Piska (1 lokal)
17 ul. Konopnickiej 2 Biała Piska (3 lokale)
18 ul. Konopnickiej 5 Biała Piska (2 lokale)
19 ul. Konopnickiej 6 Biała Piska (1 lokale)
20 ul. Piłsudskiego 2 Biała Piska (4 lokale)
21 ul. Piłsudskiego 4 Biała Piska (6 lokali)
22 ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska (2 lokale)
23 ul. Kościuszki 3 Biała Piska (2 lokale)
24 ul. Kościuszki 6 Biała Piska (3 lokale)
25 ul. Kościuszki 7 Biała Piska (3 lokale)
26 ul. Kościuszki 8 Biała Piska (2 lokale)
27 ul. Kościuszki 12 Biała Piska (2 lokale)
28 ul. Kościuszki 21 Biała Piska (4 lokale)
29 ul. Kościuszki 23 Biała Piska (1 lokal)
30 Kościuszki 24 Biała Piska (3 lokale)
31 Mickiewicza 1 Biała Piska (1 lokal)
32 Mickiewicza 2 Biała Piska (2 lokale)
33 Mickieiwcza 5 Biała Piska (2 lokale)
34 Mickiewicza 6 Biała Piska (3 lokale)
35 Mickiewicza 7 Biała Piska (2 lokale)
36 Mickiewicza 21 Biała Piska (3 lokale)
37 Mickiewicza 23 Biała Piska (3 lokali)
38 Mickiewicza 24 Biała Piska (2 lokale)
39 Moniuszki 4 Biała Piska (3 lokale)
40 Moniuszki 5 Biała Piska (3 lokale)
41 Moniuszki 6 Biała Piska (4 lokale)
42 Moniuszki 8 Biała Piska (2 lokale)
43 Moniuszki 10 Biała Piska (3 lokale)
44 Kościuszki 12 Biała Piska (2 lokale)
45 RóŜana 2 Biała Piska (4 lokale)
46 Dolna 2 Biała Piska (8 lokali)
47 Sienkiewicza 1 Biała Piska (3 lokale)
48 Sienkiewicza 3 Biała Piska (4 lokale)
49 Sienkiewicza 3a Biała Piska (1 lokal)
50 Sienkiewicza 4 Biała Piska (2 lokale)
51 Sienkiewicza 5 Biała Piska (2 lokale)
lp.
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Mieście i Gminie Biała Piska
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
lp.
Sienkiewicza 6 Biała Piska (4 lokale)
Sienkiewicza 7 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 9 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 11 Biała Piska (4 lokale)
Sienkiewicza 13 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 15 Biała Piska (2 lokale)
Sienkiewicza 17 Biała Piska (1 lokal)
Sienkiewicza 21 a Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 23 Biała Piska (1 lokal)
Słowackiego 4 Biała Piska (3 lokale)
Słowackiego 5a Biała Piska (1 lokal)
Słowackiego 6 Biała Piska (2 lokale)
Słowackiego 8 Biała Piska (8 lokali)
Słowackiego 7 Biała Piska (5 lokali)
Sikorskiego 5 Biała Piska (4 lokali)
Sikorskiego 8 Biała Piska (2 lokale)
Sikorskiego 8a Biała Piska (1 lokal)
Sikorskiego 9 Biała Piska (2 lokale)
Sikorskiego 10 Biała Piska (3 lokale)
Sikorskiego 11 Biała Piska (1 lokal)
Warszawska 4 Biała Piska (3 lokale)
Warszawska 6 Biała Piska (1 lokal)
Warszawska 10 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 12 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 14 Biała Piska (3 lokale)
Warszawska 16 Biała Piska (3 lokale)
Zeromskiego 1 Biała Piska (4 lokale)
śeromskiego 3 Biała Piska (1 lokal)
śeromskiego 4 Biała Piska (1 lokal)
śeromskiego 11 Biała Piska (3 lokale)
śeromskiego 13 Biała Piska (4 lokale)
śeromskiego 17 Biała Piska (2 lokale)
Grunwaldzka 5 Drygały (7 lokali)
Grunwaldzka 13 Drygały (4 lokale)
Grunwaldzka 18 Drygały (6 lokali)
Kościelna 1 Drygały (2 lokale)
Kościelna 3 Drygały (6 lokali)
Kościelna 4 Drygały (6 lokali)
Kościuszki 8 Drygały (4 lokale)
Kościuszki 11 Drygały (4 lokale)
Kościuszki 12 Drygały (3 lokale)
Kościuszki 13 Drygały (2 lokale)
Kościuszki 16 Drygały (1 lokal)
Kościuszki 21 Drygały (3 lokale)
Kolejowa 2 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 4 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 7 Drygały (5 lokali)
Sienkiewicza 14 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 17 Drygały (4 lokale)
Targowa 1 Drygały (3 lokale)
Targowa 2 Drygały (3 lokale)
Targowa 3 Drygały (2 lokale)
Targowa 5 Drygały (5 lokali)
Targowa 6 Drygały (5 lokali)
Bełcząc 1 (1 lokal)
nazwa budynku/ budowli
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
lp.
Cibory 8 (2 lokale)
Polna 6 Drygały (2 lokale)
Polna 7 Drygały (3 lokale)
KoŜuchy 12 (2 lokale)
KoŜuchy 14 ( 2 lokale)
KoŜuchy 22 (1 lokal)
Kózki 8 (1 lokal)
Kruszewo 13 (1 lokal)
Oblewo 8a (2 lokale)
Pawłocin 7 (1 lokal)
Rogale 14 (2 lokale)
SkarŜyn 25 (1 lokal)
SarŜyn 17 poczta
Sulimy 18 (2 lokale)
Wojny 9 (1 lokal)
Sienkiewicza 8 Biała Piska (2 lokale)
Krótka 1 Biała Piska (11 lokali)
Lipowa 91 Bemowo Piskie (5 lokali)
Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie (24 lokali)
Lipowa 94 Bemowo Piskie (15 lokali)
Kętrzyńskiego 99 Bemowo Piskie (4 lokale)
Lipowa 93 Bemowo Piskie (13 lokali)
Lipowa 92 Bemowo Piskie (9 lokali)
Kościuszki 11 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 4a Biała Piska (3 lokale)
Moniuszki 1 Biała Piska (4 lokale)
Kościuszki 10 Biała Piska (3 lokale)
Sinkiewicza 18 Drygały (4 lokale)
KoŜuchy 15 (2 lokale)
Nitki 1 (1 lokal)
Biała Piska ul. RóŜana 2
Biała Piska ul. Słowackiego 7
Biała Piska ul. Sienkiewicza 1
Biała Piska ul. Sienkiewicza 3
Biała Piska ul.Sienkiewicza 4
Biała Piska ul. Sienkiewicza 5
Biała Piska ul. Sienkiewicza 6
Biała Piska ul. Sienkiewicza 17
Biała Piska ul. Sikorskiego 8
Biała Piska ul. Sikorskiego 10
Biała Piska ul. Sikorskiego 17
Biała Piska ul. Sikorskiego 17 a
Biała Piska ul. Warszawska 16
Biała Piska ul. śeromskiego 1
Biała Piska ul. śeromskiego 1
Biała Piska ul. śeromskiego 3
Biała Piska ul. śeromskiego 4
Biała Piska śeromskiego 17
Biała Piska ul. Kajki 1
Biała Piska ul.Kajki 4
Biała Piska ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska ul. Kościuszki 6
Biała Piska ul. Kościuszki 6
Biała Piska ul. Kosciuszki 7
nazwa budynku/ budowli
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
lp.
Biała Piska ul. Kościuszki 8
Biała Piska ul.Kościuszki 8
Biała Piska ul. Moniuszki 5
Biała Piska ul. Moniuszki 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 1
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 5
Biała Piska Pl.Mickiewicza 6
Biała Piska PL.Mickiewicza 7
Biała Piska PL.Mickiewicza 8
Biała Piska PL. Mickiewicza 9
Biała Piska Pl.Mickiewicza 10
Biała Piska Pl.Mickiewicza 10
Biała Piska Pl. Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 15
Biała Piska Pl.Mickiewicza 16
Biała Piska PL.Mickiewicza 20
Biała Piska Pl.Mickiewicza 21
Bemowo Piskie GaraŜe
Drygały ul. Grunwaldzka 5
Drygały ul. Grunwaldzka 6/8
Drygały ul. Grunwaldzka 13
Drygały ul.Kolejowa 2
Drygały ul.Kościuszki 1
Drygały ul. Kościuszki 11
Drygały ul. Kosciuszki 12
Drygały ul. Kościuszki 13
Drygały ul. Kosciuszki 16
Drygały ul. Kosciuszki 21
Drygały ul. Kościelna 1
Drygały ul. Kościelna 3
Drygały ul. Kościelna 4
Drygały ul. Sienkiewicza 4
Drygały ul. Sienkiewicza 6
Drygały ul. Sienkiewicza 7
Drygały ul. Sienkiewicza 14
Drygały ul. Sienkiewicza 17
Drygały ul. Targowa 6
Drygały ul. Polna 6
Drygały ul. Polna 6 / lecznica zwierząt/
Drygały ul. Polna 7
Kaliszki 7-/poszkolny/
KoŜuchy 12
Kózki 10
Kruszewo 13
Kruszewo 17
Kumielsk 5
Kumielsk 6
Pawłocin 7/Zduńczyk/
Rogale 14
SkarŜyn 25
nazwa budynku/ budowli
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
lp.
Skarzyn 17 /poczta/
Wojny 4
Wojny 9
Bełcząc 1 /stodoła/
Zaskwierki /stodoła/
Pogorzel Wielka 4
Biała Piska ul. Konopnickiej 6
Biała Piska ul. Kościuszki 10
Biała Piska ul. Miniuszki 12
Biała Piska Pl. Mickiewicza 7
Drygały ul. Sienkiewicza 18
Drygały ul.Kosciuszki 8
Zaskwierki 1
Biała Piska Pl . Mickiewicza 25 RATUSZ
Biała Piska ul. Kosciuszki /Lecznica/
Biała Piska ul. Sikorskiego 21a
Biała Piskaul.Sikorskiego 21b (były internat-łazienki)
Bemowo Piskie Kętrzyńskiego 116 (7 lokali)
Lipowa 96 Bemowo Piskie (10 lokali)
Lipowa 95 Bemowo Piskie 15 lokali)
Kętrzyńskiego 109 Bemowo Piskie (9 lokali)
Biała Piska ul. Mickiewicza 9 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 10 (3 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 11 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 12 (4 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 13 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 14 (7 lokali)
Biała Piska ul. Mickiewicza 15 (4 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 16 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 18 (4 lokale)
Kętrzyńskiego 105/1 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/2 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/3 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/18 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/19 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 105/22 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 173/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/17 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/28 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/29 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/31 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego173/41 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/49 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 174/2 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 174/33 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/1 Bemowo Piskei
Kętrzyńskiego 175/3 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/6 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/8 Bemowo Piskie
nazwa budynku/ budowli
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
lp.
Kętrzyńskiego 175/12 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/13 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/15 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/16 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/18 Bemowo Piske
Kętrzyńskiego 175/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/26 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/28 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/29 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/30 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/34 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/35 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/37 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/39 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 175/41 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/42 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/45 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 184/19 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/20 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/39 Bemowo Piskie
lokal- świetlica w Zalesiu
Biała Piska, ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska, ul. Kajki 1
Lisy 7
Biała Piska, ul. Mickiewicza 28
Drygały, ul. Grunwaldzka 13
Drygały ul. Targowa 5/7
SkarŜyn (telekomunikacja)
KoŜuchy 12 (telekomunikacja)
Biała Piska, ul. Mickiewicza 23 (zopo)
Biała Piska, ul. Słowackiego 2 (7 lokali)
Biała Piska, ul. Kajki 5 (2 lokale)
Biała Piska, ul. Kościuszki 2 (Młyn) (4 lokale)
Monety 16 (2 lokale)
Kumielsk 2 (2 lokale)
Drygały, ul. Sienkiewicza 18 (4 lokale)
Drygały, ul. Szkolna 1/2
(1 lokal)
Drygały, ul. Sienkiewicza 18A (5 lokali)
Pogorzel Wielka 39/1
(1 lokal)
Radysy 5 (4 lokale)
Rolki 7
(1 lokal)
Szkody 28 (1 lokal)
Kowalewo 16 (4 lokale)
KoŜuchy 10 (1 lokale)
KoŜuchy 12 (2 lokale)
Nitki 11 (1 lokal)
Pogorzel Wielka 38/1 (1 lokal)
Pogorzel Wielka 38/3 (1 lokal)
Kruszewo 12
Biała Piska, ul. Konopnickiej 3 (12 lokali)
Biała Piska ul. Wiśniowa 2
(1 lokal)
nazwa budynku/ budowli
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
lp.
garaŜe Biała Piska
Świetlica Drygały
Świetlica Kowalewo
Świetlica Rakowo Małe
Świetlica Orłowo
Świetlica Radysy
Świetlica Sulimy
Świetlica Szkody
Świetlica Myszki
Świetlica Sokoły Jeziorne
Świetlica Pogorzel Wielka
Świetlica Cibory
Świetlica Świdry Kościelne
Świetlica Rogale Wielkie
Świetlica Bemowo Piskie
Świetlica KoŜuchy
Świetlica Nowe Drygały
Świetlica Wojny
Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach
nazwa budynku/ budowli
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
nazwa budynku/ budowli
Drygały Kościuszki 1
Biała Piska ul. Konopnickiej 3 -garaŜ
Biała Piska ul. Słowackiego 12
Biała Piska ul. Kajki 3
Plac zabaw w Kowalewie
Plac zabaw w Nowych Drygałach
plac zabaw w Orłowie
plac zabaw w Szymkach
plac zabaw w Kruszewie
Plac zabaw w Białej Piskiej Osiedle Robotnicze
Plac zabaw w Świdrach Kościelnych
Plac zabaw w KoŜuchach
Plac zabaw w Rakowie Małym
Plac zabaw w Szkodach
plac zabaw w Monetach
plac zabaww w Kaliszkach
plac zabaw w Białej Piskiej Osiedle Witosa
plac zabaw w Sokołach Jeziornych
Plac zabaw w Białej Piskiej ul. Dolna
Plac zabaw w SkarŜynie
Plac zabaw w Komorowie
Plac zabaw w Pogorzeli Wielkiej
Plac zabaw w Kumielsku
Plac zabaw w Bełczącu
Plac zabaw w Bemowie Piskim
Plac zabaw w Dmusach
Plac zabaw w Danowie
Plac zabaw w Kozuchach Małych
Plac zabaw w Konopkach
Plac zabaw w Wojnach
Plac zabaw w Lipińskich
Plac zabaw w Kózkach
Plac zabaw w Cwalinach
Plac zabaw w Rudzie
Plac zabaw w Nitkach
Plac zabaw w Lisach
Plac zabaw w Myszkach
Plac zabaw w Rogalach Wielkich
Plac zabaw w Zalesiu
Plac zabaw w Sulimach
Plac zabaw w Radysach
Plac zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach
Stadion połoŜony w Białej Piskiej przy ul. Sportowej
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego
Wiata przy świetlicy w Pogorzeli Wielkiej
Wiata przy świetlicy w Orłowie
Wiata przy świetlicy w Sulimach
Zespół boisk sportowych ORLIK ul. Moniuszki Biała Piska
Winda zamontowana w Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej
Maszt fotoradaru szt.1
Maszt fotoradaru szt.1
Fontanna
Zadaszenie przy scenie w Parku Miejskim w Białej Piskiej
Oczyszczone, umocniowe, zagospodarowane nabrzeŜe Jeziora Biała
396 Piska wraz z 3 szt. fontann
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
lp.
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
nazwa budynku/ budowli
400 Szlak rowerowy Biała Piska-Kowalewo-Kumielsk-Szkody-Biała Piska
401 Ciąg pieszy wokół Jeziora w Białej Piskiej dł. 580 mb.
RAZEM
397 Plac betonowy m.1086 - Bemowo Piskie
398 Wiata na opał szt.1 Bemowo Piskie
399 Budynek hydroforni nr 64/611 Bemowo Piskie
lp.
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
RAZEM
Razem
1 Budynek szkoły połączony z halą gimnastyczną
Razem
5. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
2 Budynek gospodarczy
1 Szkoła Podstawowa
4. Szkoła Podstawowa
1
Publiczne Gimnazjum - kompleks składający się z 2 segmentów
dydaktycznych z salą widowiskowo-sportową i segmentem
Ŝywieniowym
3. Publiczne Gimnazjum
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
1 Świetlica w Kaliszkach
2 Świetlica w Komorowie
3 Świetlica w Szymkach
4 Wiata przy MGOK w Białej Piskiej
lp.
lokalizacja (adres)
mury
ul. Kajki 1,12-230 Biała
Piska
ul. Kajki 1,12-230 Biała
Piska
gaśnice - 13 szt., hydrant wewnętrzny 1szt., przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu,
główny zawór gazu, czujniki i urządzenia
alarmowe w pracowni komputerowej,
urządzenie alarmowe budynku szkoły oraz
czujki na korytarzu /parter, piętro/, w
pomieszczeniach administracyjnych,
dydaktycznych oraz stołówce, korytarzu
części sportowej budynku oraz magazynku
Bemowo Piskie ul.
sprzętu sportowego, dozór firmy Solid
Bema
Security; kraty w oknach: sekretariat szkoły parter, gabinet dyrektora - parter, archiwum parter, pracownia komputerowa - I piętro;
drzwi: drewniane pełne + 1 zamek
patentowy nakładany - 1szt., półprzeszklone
plastikowe + 2 zamki patentowe
wpuszczane, pełne wzmacniane blachą + 2
zamki (nakładany i wpuszczany typu
GERDA
gasnice proszkowe-3, hydranty,kraty,
monitoring
ściany piwnicy beton; ściany
nadziemia cegła kratówka
cegła
cegła
p-poŜarowe: gaśnice proszkowe - 32
szt.,gaśnice typu F - 1 szt., hydranty - 12
szt.; p-kradzieŜowe: kraty w oknach - parter
(pracownia komputerowa s.7, biblioteka z
czytelnią s.24, 25 gabinet intendenta s.22,
gabinet kierownika świetlicy s.21, świetlica
s.6), drzwi do budynku - 6 szt., zamki - 10
ul. Moniuszki 7, 12-230 beton
szt., alarm - sygnalizacja dźwiękowa na
Biała Piska
komórkowy
parterze (hol wejściowy, korytarz przy
pracowni komputerowej s.7, korytarz parter
segmentu dydaktycznego), brak
powiadomienia do ochrony/policji,
monitoring - kamera zewnętrzna wejscie
główne, kamery wewnętrzne - parter i
pierwsze piętrzo budynku
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
Ŝelbet
Ŝelbet
DZ
Ŝelbetonowy kryty
papą
strop-papa
strop-papa
NIE
NIE
nie dotyczy
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
blachodachówkasegmenty
dydaktyczne i
strop Ŝerański
NIE
Ŝywieniowy, papa
termozgrzewalna hala sportowa
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
1 Budynek kotłowni
10. Zakład Energetyki Cieplnej
2 Publiczne Gimnazjum
1 Szkoła Podstawowa
9. Zespół Szkół w Drygałach
Razem
Kumielsk2
Kumielsk2
Kumielsk2
Kumielsk2
KoŜuchy 35
KoŜuchy 35
SkarŜyn 18
SkarŜyn 19
SkarŜyn 18
lokalizacja (adres)
Gaśnica proszkowa szt.3, drzwi metalowe
szt.4, zamek YETI szt.4; dozór pracowniczy. Biała Piska ul. Witosa
3 hydranty, 10 gaśnic proszkowych, 1
gaśnica GWG-2X typ F, kraty na oknach - I
piętro - pracownia komputerowa (na 2 z 3
okien), 4 drzwi metalowe dwuskrzydłowe, 4
zamki patentowe, alarm dźwiękowy: czujki Drygały, ul. Szkolna 2
obejmują cały budynek szkoły oraz
monitoring (od 5.01.08), kamery obejmują
cały budynek szkoły oraz teren przed i za
budynkiem
3 hydranty, 5 gaśnic proszkowych, kraty na
oknach - I piętro (chronią całość
pomieszczenia), 1 drzwi metalowe
dwuskrzydłowe, 1 zamek patentowy, alarm
Drygały, ul. Szkolna 2
dźwiękowy obejmue cały budynek szkoły,
monitoring (od 5.01.08), kamery obejmują
cały budynek szkoły oraz teren przed i za
budynkiem
drzwi drewniane kłódka
4 budynek gospodarczy
gaścice,drzwi drewniane, zamki gerda
gasnice proszkowe - 3 szt., kraty w oknach
(kancelaria), dwa wejścia, zamki zwykłe,
drzwi z zamkiem GERDA
gaśnice, kraty w oknach
RAZEM
RAZEM
gaśnice proszkowe - 4 szt., dwa wejścia,
zamki zwykłe, kraty w oknach(pracownia
komputerowa), trzy wejścia
gaśnice proszkowe - 3 szt., dwa wejścia,
zamki zwykłe
gasnice proszkowe - 3 szt., kraty w oknach
(kancelaria), trzy wejścia, zamki zwykłe,
kraty w oknach pracowni komputerowej,
drzwi z zamkiem GERDA
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
3 budynek szkolny(salka gimn)
2 Budynek szkolny(II)
1 budynek szkolny-główny
8. Szkoła Podstawowa w Kumielsku
2 stodoła
1 szkoła
7. Szkoła Podstawowa w KoŜuchach
3 Budynek gospodarczy
2 Budynek szkoły podstawowej
1 Budynek "Starej szkoły"
Razem
nazwa budynku/ budowli
6. Szkoła Podstawowa w SkarŜynie
lp.
tak
Ŝelbetonowe
kanałowe
kleina
z cegieł i z
kamienia
drewniane
drewniane
nie dotyczy
nie
drewniany kryty
dachówką
z płyt
Ŝelbetonowych
pokryty papą
dachówka
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
blachodachówka nie dotyczy
drewno, beton papa
drewno beton dachówka
Ŝelbetonowy kryty
NIE DOTYCZY
etenitem
ceglanodrewniane
nie dotyczy
Ŝelbetonowy kryty
NIE
etenitem
drewniany kryty
dachówką
drewniany kryty
nie
blacho-dachówką
drewniany kryty
dachówką
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
ceglanodrewniane
drewniane
Ŝelbetowe
ceglano
drewniane
stropy
betonowe
cegła, kamien
cegła, kamien
cegła, kamień
cegła, kamień
cegła
cegła
drewno
cegła
cegła
mury
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
lokalizacja (adres)
Biała Piska ul.Witosa
Drygały ul.Mickiewicza
7 Komin stalowy
Bemowo Piskie
6 Komin stalowy
Gaśnica proszkowa szt.5, drzwi metalowe,
dozór pracowniczy całodobowy.
Gaśnica proszkowa szt.1, drzwi metalowe
szt.3, zamek YETI szt.3; kraty, urządzenie
Biała Piska ul.Targowa
alarmowe.
Gaśnica proszkowa szt.1, drzwi metalowe
szt.2, zamek YETI szt.2, dozór pracowniczy. Drygały ul.Mickiewicza
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
Biała Piska ul.Witosa
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
5 Komin stalowy
4 Budynek kotłowni
3 Budynek kotłowni
2 Budynek kotłowni
lp.
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
16 Hydrofornia
15 Hydrofornia
14 Hydrofornia
13 Hydrofornia
12 Hydrofornia
11 Hydrofornia
10 Hydrofornia
9 Hydrofornia
8 Bud. Pomp ściekowych i dmuchaw
7 Stacja dozowanie PIX-u
6 Budynek socjalny
5 Stacja dmuchaw
4 Transformatornia
3 Warsztat-garaŜ-laboratorium
2 WieŜa-zbiornik regul.poziomu wody
1 Bud. Stacji uzdatniania wody
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
lp.
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
podstawowe zabezpieczenia p.poŜ. I
przeciw kradzieŜowe, dozór pracowniczy
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe)
(2)
Szymki
Sokoły Jeziorne
Dąbrówka
Kumielsk
Kaliszki
Kowalewo
Zalesie
Radysy
Bemowo Piskie
Bemowo Piskie
Bemowo Piskie
Biała P. ul.Batorego
Biała P. ul.Batorego
Biała P. ul.Batorego
Biała Piska ul.Ogrodowa
1
Biała Piska
ul.Ogrodowa 1
lokalizacja (adres)
mury
stropy
dach
(konstrukcja i
pokrycie)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich
wykonano budynek
czy na poddaszu
są składkowane
materiały palne?
nazwa budynku/ budowli
1. Urząd Miasta i Gminy
1 przychodnia Kumielsk
2 przychodnia Drygały
3 przychodnia w Białej Piskiej
4 budynek gospodarczy przy przychodni w Białej Piskiej
5 budynek gospodarczy przy przychodni w Drygałach
6 remiza Drygały
7 remiza Kumielsk
8 remiza Kruszewo
9 budynek Bełcząc
10 budynek Dmusy
11 budynek Ruda
12 budynek SkarŜyn
13 remizo-świetlica w Białej Piskiej
14 świetlica Nowe Drygały
15 ul. Kajki 2 Biała Piska (1 lokal)
16 ul. Kajki 4 Biała Piska (1 lokal)
17 ul. Konopnickiej 2 Biała Piska (3 lokale)
18 ul. Konopnickiej 5 Biała Piska (2 lokale)
19 ul. Konopnickiej 6 Biała Piska (1 lokale)
20 ul. Piłsudskiego 2 Biała Piska (4 lokale)
21 ul. Piłsudskiego 4 Biała Piska (6 lokali)
22 ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska (2 lokale)
23 ul. Kościuszki 3 Biała Piska (2 lokale)
24 ul. Kościuszki 6 Biała Piska (3 lokale)
25 ul. Kościuszki 7 Biała Piska (3 lokale)
26 ul. Kościuszki 8 Biała Piska (2 lokale)
27 ul. Kościuszki 12 Biała Piska (2 lokale)
28 ul. Kościuszki 21 Biała Piska (4 lokale)
29 ul. Kościuszki 23 Biała Piska (1 lokal)
30 Kościuszki 24 Biała Piska (3 lokale)
31 Mickiewicza 1 Biała Piska (1 lokal)
32 Mickiewicza 2 Biała Piska (2 lokale)
33 Mickieiwcza 5 Biała Piska (2 lokale)
34 Mickiewicza 6 Biała Piska (3 lokale)
35 Mickiewicza 7 Biała Piska (2 lokale)
36 Mickiewicza 21 Biała Piska (3 lokale)
37 Mickiewicza 23 Biała Piska (3 lokali)
38 Mickiewicza 24 Biała Piska (2 lokale)
39 Moniuszki 4 Biała Piska (3 lokale)
40 Moniuszki 5 Biała Piska (3 lokale)
41 Moniuszki 6 Biała Piska (4 lokale)
42 Moniuszki 8 Biała Piska (2 lokale)
43 Moniuszki 10 Biała Piska (3 lokale)
44 Kościuszki 12 Biała Piska (2 lokale)
45 RóŜana 2 Biała Piska (4 lokale)
46 Dolna 2 Biała Piska (8 lokali)
47 Sienkiewicza 1 Biała Piska (3 lokale)
48 Sienkiewicza 3 Biała Piska (4 lokale)
49 Sienkiewicza 3a Biała Piska (1 lokal)
50 Sienkiewicza 4 Biała Piska (2 lokale)
51 Sienkiewicza 5 Biała Piska (2 lokale)
lp.
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy
czy znajdują
czy jest
budynek
powierzchni powierzchni
się w nim
ilość
kubatura (w
wyposaŜony
jest
a zabudowy a uŜytkowa
instalacje
m³
)***
kondygnacji
w windę?
instalacja
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(w m²)**
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
ony?
(TAK/NIE)
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Mieście i Gminie Biała Piska
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
lp.
Sienkiewicza 6 Biała Piska (4 lokale)
Sienkiewicza 7 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 9 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 11 Biała Piska (4 lokale)
Sienkiewicza 13 Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 15 Biała Piska (2 lokale)
Sienkiewicza 17 Biała Piska (1 lokal)
Sienkiewicza 21 a Biała Piska (3 lokale)
Sienkiewicza 23 Biała Piska (1 lokal)
Słowackiego 4 Biała Piska (3 lokale)
Słowackiego 5a Biała Piska (1 lokal)
Słowackiego 6 Biała Piska (2 lokale)
Słowackiego 8 Biała Piska (8 lokali)
Słowackiego 7 Biała Piska (5 lokali)
Sikorskiego 5 Biała Piska (4 lokali)
Sikorskiego 8 Biała Piska (2 lokale)
Sikorskiego 8a Biała Piska (1 lokal)
Sikorskiego 9 Biała Piska (2 lokale)
Sikorskiego 10 Biała Piska (3 lokale)
Sikorskiego 11 Biała Piska (1 lokal)
Warszawska 4 Biała Piska (3 lokale)
Warszawska 6 Biała Piska (1 lokal)
Warszawska 10 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 12 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 14 Biała Piska (3 lokale)
Warszawska 16 Biała Piska (3 lokale)
Zeromskiego 1 Biała Piska (4 lokale)
śeromskiego 3 Biała Piska (1 lokal)
śeromskiego 4 Biała Piska (1 lokal)
śeromskiego 11 Biała Piska (3 lokale)
śeromskiego 13 Biała Piska (4 lokale)
śeromskiego 17 Biała Piska (2 lokale)
Grunwaldzka 5 Drygały (7 lokali)
Grunwaldzka 13 Drygały (4 lokale)
Grunwaldzka 18 Drygały (6 lokali)
Kościelna 1 Drygały (2 lokale)
Kościelna 3 Drygały (6 lokali)
Kościelna 4 Drygały (6 lokali)
Kościuszki 8 Drygały (4 lokale)
Kościuszki 11 Drygały (4 lokale)
Kościuszki 12 Drygały (3 lokale)
Kościuszki 13 Drygały (2 lokale)
Kościuszki 16 Drygały (1 lokal)
Kościuszki 21 Drygały (3 lokale)
Kolejowa 2 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 4 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 7 Drygały (5 lokali)
Sienkiewicza 14 Drygały (3 lokale)
Sienkiewicza 17 Drygały (4 lokale)
Targowa 1 Drygały (3 lokale)
Targowa 2 Drygały (3 lokale)
Targowa 3 Drygały (2 lokale)
Targowa 5 Drygały (5 lokali)
Targowa 6 Drygały (5 lokali)
Bełcząc 1 (1 lokal)
nazwa budynku/ budowli
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
lp.
Cibory 8 (2 lokale)
Polna 6 Drygały (2 lokale)
Polna 7 Drygały (3 lokale)
KoŜuchy 12 (2 lokale)
KoŜuchy 14 ( 2 lokale)
KoŜuchy 22 (1 lokal)
Kózki 8 (1 lokal)
Kruszewo 13 (1 lokal)
Oblewo 8a (2 lokale)
Pawłocin 7 (1 lokal)
Rogale 14 (2 lokale)
SkarŜyn 25 (1 lokal)
SarŜyn 17 poczta
Sulimy 18 (2 lokale)
Wojny 9 (1 lokal)
Sienkiewicza 8 Biała Piska (2 lokale)
Krótka 1 Biała Piska (11 lokali)
Lipowa 91 Bemowo Piskie (5 lokali)
Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie (24 lokali)
Lipowa 94 Bemowo Piskie (15 lokali)
Kętrzyńskiego 99 Bemowo Piskie (4 lokale)
Lipowa 93 Bemowo Piskie (13 lokali)
Lipowa 92 Bemowo Piskie (9 lokali)
Kościuszki 11 Biała Piska (2 lokale)
Warszawska 4a Biała Piska (3 lokale)
Moniuszki 1 Biała Piska (4 lokale)
Kościuszki 10 Biała Piska (3 lokale)
Sinkiewicza 18 Drygały (4 lokale)
KoŜuchy 15 (2 lokale)
Nitki 1 (1 lokal)
Biała Piska ul. RóŜana 2
Biała Piska ul. Słowackiego 7
Biała Piska ul. Sienkiewicza 1
Biała Piska ul. Sienkiewicza 3
Biała Piska ul.Sienkiewicza 4
Biała Piska ul. Sienkiewicza 5
Biała Piska ul. Sienkiewicza 6
Biała Piska ul. Sienkiewicza 17
Biała Piska ul. Sikorskiego 8
Biała Piska ul. Sikorskiego 10
Biała Piska ul. Sikorskiego 17
Biała Piska ul. Sikorskiego 17 a
Biała Piska ul. Warszawska 16
Biała Piska ul. śeromskiego 1
Biała Piska ul. śeromskiego 1
Biała Piska ul. śeromskiego 3
Biała Piska ul. śeromskiego 4
Biała Piska śeromskiego 17
Biała Piska ul. Kajki 1
Biała Piska ul.Kajki 4
Biała Piska ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska ul. Kościuszki 6
Biała Piska ul. Kościuszki 6
Biała Piska ul. Kosciuszki 7
nazwa budynku/ budowli
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
lp.
Biała Piska ul. Kościuszki 8
Biała Piska ul.Kościuszki 8
Biała Piska ul. Moniuszki 5
Biała Piska ul. Moniuszki 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 1
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 2
Biała Piska Pl.Mickiewicza 5
Biała Piska Pl.Mickiewicza 6
Biała Piska PL.Mickiewicza 7
Biała Piska PL.Mickiewicza 8
Biała Piska PL. Mickiewicza 9
Biała Piska Pl.Mickiewicza 10
Biała Piska Pl.Mickiewicza 10
Biała Piska Pl. Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 12
Biała Piska Pl.Mickiewicza 15
Biała Piska Pl.Mickiewicza 16
Biała Piska PL.Mickiewicza 20
Biała Piska Pl.Mickiewicza 21
Bemowo Piskie GaraŜe
Drygały ul. Grunwaldzka 5
Drygały ul. Grunwaldzka 6/8
Drygały ul. Grunwaldzka 13
Drygały ul.Kolejowa 2
Drygały ul.Kościuszki 1
Drygały ul. Kościuszki 11
Drygały ul. Kosciuszki 12
Drygały ul. Kościuszki 13
Drygały ul. Kosciuszki 16
Drygały ul. Kosciuszki 21
Drygały ul. Kościelna 1
Drygały ul. Kościelna 3
Drygały ul. Kościelna 4
Drygały ul. Sienkiewicza 4
Drygały ul. Sienkiewicza 6
Drygały ul. Sienkiewicza 7
Drygały ul. Sienkiewicza 14
Drygały ul. Sienkiewicza 17
Drygały ul. Targowa 6
Drygały ul. Polna 6
Drygały ul. Polna 6 / lecznica zwierząt/
Drygały ul. Polna 7
Kaliszki 7-/poszkolny/
KoŜuchy 12
Kózki 10
Kruszewo 13
Kruszewo 17
Kumielsk 5
Kumielsk 6
Pawłocin 7/Zduńczyk/
Rogale 14
SkarŜyn 25
nazwa budynku/ budowli
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
lp.
Skarzyn 17 /poczta/
Wojny 4
Wojny 9
Bełcząc 1 /stodoła/
Zaskwierki /stodoła/
Pogorzel Wielka 4
Biała Piska ul. Konopnickiej 6
Biała Piska ul. Kościuszki 10
Biała Piska ul. Miniuszki 12
Biała Piska Pl. Mickiewicza 7
Drygały ul. Sienkiewicza 18
Drygały ul.Kosciuszki 8
Zaskwierki 1
Biała Piska Pl . Mickiewicza 25 RATUSZ
Biała Piska ul. Kosciuszki /Lecznica/
Biała Piska ul. Sikorskiego 21a
Biała Piskaul.Sikorskiego 21b (były internat-łazienki)
Bemowo Piskie Kętrzyńskiego 116 (7 lokali)
Lipowa 96 Bemowo Piskie (10 lokali)
Lipowa 95 Bemowo Piskie 15 lokali)
Kętrzyńskiego 109 Bemowo Piskie (9 lokali)
Biała Piska ul. Mickiewicza 9 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 10 (3 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 11 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 12 (4 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 13 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 14 (7 lokali)
Biała Piska ul. Mickiewicza 15 (4 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 16 (2 lokale)
Biała Piska ul. Mickiewicza 18 (4 lokale)
Kętrzyńskiego 105/1 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/2 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/3 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/18 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 105/19 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 105/22 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 173/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/17 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/28 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/29 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/31 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego173/41 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 173/49 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 174/2 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 174/33 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/1 Bemowo Piskei
Kętrzyńskiego 175/3 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/6 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/8 Bemowo Piskie
nazwa budynku/ budowli
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
lp.
Kętrzyńskiego 175/12 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/13 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/14 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/15 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/16 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/18 Bemowo Piske
Kętrzyńskiego 175/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/26 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/28 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/29 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/30 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/34 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/35 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/37 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/39 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 175/41 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/42 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 175/45 Bemowo Piskie
Ketrzyńskiego 184/19 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/20 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/24 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/32 Bemowo Piskie
Kętrzyńskiego 184/39 Bemowo Piskie
lokal- świetlica w Zalesiu
Biała Piska, ul. Piłsudskiego 7
Biała Piska, ul. Kajki 1
Lisy 7
Biała Piska, ul. Mickiewicza 28
Drygały, ul. Grunwaldzka 13
Drygały ul. Targowa 5/7
SkarŜyn (telekomunikacja)
KoŜuchy 12 (telekomunikacja)
Biała Piska, ul. Mickiewicza 23 (zopo)
Biała Piska, ul. Słowackiego 2 (7 lokali)
Biała Piska, ul. Kajki 5 (2 lokale)
Biała Piska, ul. Kościuszki 2 (Młyn) (4 lokale)
Monety 16 (2 lokale)
Kumielsk 2 (2 lokale)
Drygały, ul. Sienkiewicza 18 (4 lokale)
Drygały, ul. Szkolna 1/2
(1 lokal)
Drygały, ul. Sienkiewicza 18A (5 lokali)
Pogorzel Wielka 39/1
(1 lokal)
Radysy 5 (4 lokale)
Rolki 7
(1 lokal)
Szkody 28 (1 lokal)
Kowalewo 16 (4 lokale)
KoŜuchy 10 (1 lokale)
KoŜuchy 12 (2 lokale)
Nitki 11 (1 lokal)
Pogorzel Wielka 38/1 (1 lokal)
Pogorzel Wielka 38/3 (1 lokal)
Kruszewo 12
Biała Piska, ul. Konopnickiej 3 (12 lokali)
Biała Piska ul. Wiśniowa 2
(1 lokal)
nazwa budynku/ budowli
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
lp.
garaŜe Biała Piska
Świetlica Drygały
Świetlica Kowalewo
Świetlica Rakowo Małe
Świetlica Orłowo
Świetlica Radysy
Świetlica Sulimy
Świetlica Szkody
Świetlica Myszki
Świetlica Sokoły Jeziorne
Świetlica Pogorzel Wielka
Świetlica Cibory
Świetlica Świdry Kościelne
Świetlica Rogale Wielkie
Świetlica Bemowo Piskie
Świetlica KoŜuchy
Świetlica Nowe Drygały
Świetlica Wojny
Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach
nazwa budynku/ budowli
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
nazwa budynku/ budowli
Drygały Kościuszki 1
Biała Piska ul. Konopnickiej 3 -garaŜ
Biała Piska ul. Słowackiego 12
Biała Piska ul. Kajki 3
Plac zabaw w Kowalewie
Plac zabaw w Nowych Drygałach
plac zabaw w Orłowie
plac zabaw w Szymkach
plac zabaw w Kruszewie
Plac zabaw w Białej Piskiej Osiedle Robotnicze
Plac zabaw w Świdrach Kościelnych
Plac zabaw w KoŜuchach
Plac zabaw w Rakowie Małym
Plac zabaw w Szkodach
plac zabaw w Monetach
plac zabaww w Kaliszkach
plac zabaw w Białej Piskiej Osiedle Witosa
plac zabaw w Sokołach Jeziornych
Plac zabaw w Białej Piskiej ul. Dolna
Plac zabaw w SkarŜynie
Plac zabaw w Komorowie
Plac zabaw w Pogorzeli Wielkiej
Plac zabaw w Kumielsku
Plac zabaw w Bełczącu
Plac zabaw w Bemowie Piskim
Plac zabaw w Dmusach
Plac zabaw w Danowie
Plac zabaw w Kozuchach Małych
Plac zabaw w Konopkach
Plac zabaw w Wojnach
Plac zabaw w Lipińskich
Plac zabaw w Kózkach
Plac zabaw w Cwalinach
Plac zabaw w Rudzie
Plac zabaw w Nitkach
Plac zabaw w Lisach
Plac zabaw w Myszkach
Plac zabaw w Rogalach Wielkich
Plac zabaw w Zalesiu
Plac zabaw w Sulimach
Plac zabaw w Radysach
Plac zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach
Stadion połoŜony w Białej Piskiej przy ul. Sportowej
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego
Wiata przy świetlicy w Pogorzeli Wielkiej
Wiata przy świetlicy w Orłowie
Wiata przy świetlicy w Sulimach
Zespół boisk sportowych ORLIK ul. Moniuszki Biała Piska
Winda zamontowana w Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej
Maszt fotoradaru szt.1
Maszt fotoradaru szt.1
Fontanna
Zadaszenie przy scenie w Parku Miejskim w Białej Piskiej
Oczyszczone, umocniowe, zagospodarowane nabrzeŜe Jeziora Biała
396 Piska wraz z 3 szt. fontann
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
lp.
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
nazwa budynku/ budowli
400 Szlak rowerowy Biała Piska-Kowalewo-Kumielsk-Szkody-Biała Piska
401 Ciąg pieszy wokół Jeziora w Białej Piskiej dł. 580 mb.
RAZEM
397 Plac betonowy m.1086 - Bemowo Piskie
398 Wiata na opał szt.1 Bemowo Piskie
399 Budynek hydroforni nr 64/611 Bemowo Piskie
lp.
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
Razem
1 Budynek szkoły połączony z halą gimnastyczną
dobry
dobry
2 Budynek gospodarczy
Razem
5. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
do remontu
RAZEM
dobry
dostateczny brak
dobry
stolarka
okienna i
drzwiowa
nie dotyczy
bardzo dobry
dobry
brak
brak
bardzo dobry bardzo dobry
brak
dostateczny dostateczny dostateczny
bardzo dobry dobry
dostateczny dostateczny
pokrycie
blachodachó
wkąsegmenty
dydaktyczne bardzo
i Ŝywieniowy, dobry
papa
termozgrzew
alna - hala
sportowa
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
1 Szkoła Podstawowa
4. Szkoła Podstawowa
1
Publiczne Gimnazjum - kompleks składający się z 2 segmentów
dydaktycznych z salą widowiskowo-sportową i segmentem
Ŝywieniowym
3. Publiczne Gimnazjum
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
1 Świetlica w Kaliszkach
2 Świetlica w Komorowie
3 Świetlica w Szymkach
4 Wiata przy MGOK w Białej Piskiej
lp.
3 NIE
TAK
NIE
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
RAZEM
Razem
1 Budynek kotłowni
10. Zakład Energetyki Cieplnej
dostateczny dobry
2 Publiczne Gimnazjum
dobry
zły
1 Szkoła Podstawowa
9. Zespół Szkół w Drygałach
dostaeczny
4 budynek gospodarczy
dostateczny
dostateczny
nie dotyczy
dobry
bardzo dobry dobry
3 budynek szkolny(salka gimn)
nie dotyczy
dobry
dostateczny dobry
2 Budynek szkolny(II)
dobry
nie dotyczy
dostateczny dobry
dobra
dobra
nie dotyczy
dobra
dobry
1 budynek szkolny-główny
RAZEM
dostetczny
2 stodoła
8. Szkoła Podstawowa w Kumielsku
dostateczny
1 szkoła
bardzo
dobra
dostateczny nie dotyczy
3 Budynek gospodarczy
7. Szkoła Podstawowa w KoŜuchach
bardzo dobty
bardzo
dobra
dostateczny dobry
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
2 Budynek szkoły podstawowej
1 Budynek "Starej szkoły"
Razem
nazwa budynku/ budowli
6. Szkoła Podstawowa w SkarŜynie
lp.
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie ma
nie ma
zły
nie dotyczy
dostateczny nie dotyczy
dostateczny nie ma
b. dobry
dostateczny nie ma
b.dobry
dostateczny nie dotyczy
dobra
nie dotyczy
bardzo
dobra
dostateczny nie dotyczy
stolarka
okienna i
drzwiowa
bardzo dobry
bardzo dobry
dostateczny
dobra
dobra
dobra
nie dotyczy
dobra
nie dotyczy
dobra
dobry
1340
140
455,8
302,9
3200
140
380
365
11549
370
1823
1514,5
3
2
tak
1 nie/
Tak
Tak
nie
1 tylko kotłowniatak
2 tak
Tak
Tak
nie
nie
nie
Nie
Nie
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
7 Komin stalowy
6 Komin stalowy
5 Komin stalowy
4 Budynek kotłowni
3 Budynek kotłowni
2 Budynek kotłowni
lp.
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
16 Hydrofornia
15 Hydrofornia
14 Hydrofornia
13 Hydrofornia
12 Hydrofornia
11 Hydrofornia
10 Hydrofornia
9 Hydrofornia
8 Bud. Pomp ściekowych i dmuchaw
7 Stacja dozowanie PIX-u
6 Budynek socjalny
5 Stacja dmuchaw
4 Transformatornia
3 Warsztat-garaŜ-laboratorium
2 WieŜa-zbiornik regul.poziomu wody
1 Bud. Stacji uzdatniania wody
RAZEM
nazwa budynku/ budowli
11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
lp.
sieć wodnokonstukcja i
kanalizacyjn
intalacja
pokrycie
a oraz
elekryczna
dachu
cenralnego
ogrzewania
stolarka
okienna i
drzwiowa
czy znajdują
czy
czy jest
powierzchni powierzchni
budynek
się w nim
kubatura (w
ilość
wyposaŜony
a zabudowy a uŜytkowa
jest
instalacje
m³)***
w windę?
kondygnacji
instalacja
(w m²)**
(w m²)*
podpiwnicz sanitarne?
(TAK/NIE)
instalacja wentylacyjn
(TAK/NIE)
ony?
gazowa
ai
kominowa
opis stanu technicznego budynku wg poniŜszych elementów budynku
Tabela nr 3 - Wykaz sprzętu elektronicznego w Mieście i Gminie Biała Piska
Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego
Lp.
Nazwa
Rok produkcji
1. Urząd Miasta i Gminy
1 Komputer LG
2 Monitor NEC
3 Kopiarka Konica Minolta BIZHUB 164 szt.1
4 Monitor szt.1 zak. w 2010 r.
5 Drukarka HP 1005 szt.1
6 Drukarka HP 1005
7 Komputer MAXDATA FAVORIT 3000L M16/E4500
8 Monitor Belinea DISPLAY2.1 17"LCD
9 Drukarka OKI ML 6300FB_SC
10 Serwer HP DL380+HDD+WIN SV STD+BACK UPS
11 Kopiarka OliWETTI d-Copia 1600+DU410+DP410+GDI
12 Skaner EPSON Perfection V350
13 Urzadzenie do zabezpieczenia sieci oraz serwera CISCO
14 Klimatyzator Zelmer 23z011
15 Komputer HP Compaq
16 Monitor HP Compaq LE 1711
17 Drukarka Kyocera FS-1300 D
18 Monitor LCD 17" Samsung szt.1
19 Drukarka HP Laset Jet HP LJ 1020
20 Monitor LCD 17" Belinea
21 Komputer Adax Alfa VBX2400 szt.1
22 Komputer APU 3300
23 Komputer Maxdata Favorit 3000
24 Monitor Belinea 1930
25 Kseropkopiarka Konica Minolta Bizhub C 252
26 Drukarka HP 7000 szt.1
27 Komputer INCORE AMD
28 Monitor Benq
29 Drukarka HP K7100 a
30 Komputer HP DX2400 szt.1
31 Monitor LG szt.1
32 Komputer Maxdata Favorit 3000L
33 Monitor Belinea 1930 S1 szt.1
34 Drukarka KYOCERA Ecolaser Fs-1030DN
35 Komputer LG
36 Monitor NEC
37 Komputer LG
38 Monitor NEC
39 Drukarka KYOCERA FS-1300DN
40 Drukarka KYOCERA FS-1300DN
41 Komputer ABC
42 Monitor NEC szt.1
43 Komputer LG z głosnikami
44 Monitor LG
45 Komputer ABC
46 Monitor NEC
47 Drukarka HP 1020
48 Drukarka KYOCERA FS-1300 D
49 Notebook PACKARD BEEL TS 11
50 Komputer Adax W7PD5500
51 Monitor LCD 19" ACER
52 Komputer MAXDATA Favorit 3000L
53 Monitor Belinea 1930 szt.1
54 Komputer szt.1
55 Monitor LG szt.1
56 Drukarka Kyocera FS-1300 D szt.1
57 Klimatyzator ROMIX CO2
58 Drukarka HP LJ 1020
59 Monitor Belinea Display 2.1.LDC
60 Komputer Maxdata Favorit 3000L M16/E4500
61 Monitor NEC
62 Komputer LG
63 Drukarka HP DESK JET 1280
64 Komputer LG
65 Monitor NEC
66 Kserokopiarka Olivetti d-copia 1600
67 Komputer Adax Alfa VBX2400
68 Monitor LCD 19" Samsung
69 Drukarka HP LJ M1522N MPF szt.1
70 System konferencyjny
71 Mikser Pleavey PV 8 do nagłośnienia
72 Kino domowe (sprzęt muzyczny) szt.1
73 Telewizor SAMSUNG 29 CW-29c508
74 Odtwarzacz EASYTOUCH DVD
75 Odtwarzacz DVD KORP 2218 DIVX
Strona 1 z 7
2007-05-14
2007-05-14
2010-10-31
2010-09-16
2009-06-30
2009-03-17
2008-05-09
2008-05-09
2011-07-08
2008-05-09
2007-10-24
2008-06-17
2010-10-21
2010-07-22
2010-12-28
2010-12-28
2010-05-31
2008-05-09
2007-05-14
2009-04-30
2010-02-12
2012-03-02
2009-12-29
2009-12-29
2011-05-06
2010-04-20
2009-03-31
2009-03-31
2009-06-30
2008-11-12
2008-11-12
2009-12-29
2009-12-29
2008-06-17
2007-05-14
2007-05-14
2007-05-14
2007-05-14
2011-05-30
2010-02-12
2007-05-14
2007-05-14
2007-03-16
2007-03-16
2007-05-14
2007-05-14
2007-04-01
2009-05-29
2011-11-08
2011-02-07
2011-02-07
2009-12-29
2009-12-29
2009-07-16
2009-07-16
2010-06-30
2010-08-31
2008-05-09
2008-05-09
2008-05-09
2007-05-14
2007-05-14
2007-05-14
2007-05-14
2007-05-14
2008
2010-02-12
2010-02-12
2009-12-17
2009-02-27
2010-02-25
2009-11-30
2007-12-31
2007-12-31
2008-07-03
Wartość księgowa
brutto
2 178,89 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
469,00 zł
499,00 zł
450,00 zł
2 165,50 zł
579,50 zł
2 340,69 zł
22 300,00 zł
9 200,00 zł
437,74 zł
2 258,00 zł
1 150,00 zł
1 839,00 zł
500,00 zł
799,00 zł
579,50 zł
400,95 zł
550,00 zł
1 699,00 zł
1 539,00 zł
1 661,15 zł
611,71 zł
4 300,00 zł
950,00 zł
1 600,00 zł
500,00 zł
1 300,00 zł
1 696,09 zł
400,00 zł
1 661,15 zł
611,71 zł
1 099,95 zł
2 178,89 zł
1 000,00 zł
2 178,89 zł
1 000,00 zł
1 519,00 zł
995,00 zł
2 926,78 zł
782,02 zł
2 480,00 zł
1 000,00 zł
2 178,89 zł
1 000,00 zł
400,95 zł
1 710,00 zł
2 320,00 zł
1 599,00 zł
350,00 zł
1 661,15 zł
611,71 zł
1 250,00 zł
500,00 zł
1 449,99 zł
550,00 zł
427,00 zł
579,50 zł
2 165,50 zł
782,02 zł
3 178,89 zł
1 077,12 zł
2 178,89 zł
1 000,00 zł
9 970,00 zł
2 349,00 zł
620,00 zł
1 300,00 zł
13 452,37 zł
359,00 zł
1 379,00 zł
1 200,00 zł
150,00 zł
139,00 zł
Telewizor DAEWOOD 29"
WieŜa SONY szt.1
Telewizor Grundig MFS72-4610/8 29"
Odtwarzacz DVD WIWA HD 228
WieŜa Panasinic SC-AK750E-K
WieŜa SONY MHC EC 79 szt.1
Telewizor DAEWOOD DTK29U3K-100D 29"
Odtwaczacz DVD Korp 2218 DIVX
Odtwarzacz WIWA HD-128 U
Telewizor TV DAEWOOD DTK-29U3K-100
Odtwarzacz DVD KORP 2218 DIVX
Telewizor DAEWOOD DTK29U3K-100D
WieŜa SONY MHC EC69 szt.1
WieŜa Panasonic SC-AK750E MINI
Zestaw komputerowy Adax Delta szt.1
Odtwarzacz DVD Czarny
Telewizor Deweoo 29"
WieŜa SONY MHC
WieŜa Philips MCM/60/12 Micro Net
Zestaw komputerowy (komp. NTT, Monitor ASUS)
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka)
Telewizor plazmowy LG 600HZ
WieŜa Panasonic SC-AK750-K MINI
Telewizor Thompson 32"
WieŜa Panasonic SC-AK750E-K MINI
Telewizor Daewood DTK 29U3K-100D 29"
Odtwarzacz DVD KORP 2218/DIVX NET
WieŜa Panasocic SC-AK 750 E MINI
Telewizor Daewoo DTK29U7k-100Hz
Odtwarzacz DVD KORP 2218 Divx
WieŜa Panasonic SC-AK 770EG-K mini
Telewizor Daewoo 29" DTF 2950 100Hz
WieŜa SONY MHC-EC78
DVD Manta 063 szt.1
RAZEM
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1 Centrala telefoniczna
2 Kserokopiarka Canon
3 Komputer ADAX – 2 szt.
4 Monitor 19” Samsung – 4 szt.
5 Monitor 19” Samsung – 1 szt.
6 Drukarka HP 2015 i Samsung – 2 szt.
7 Drukarka HP 1606 – szt 2
8 Zestaw komputerowy – 2 szt.
9 UPS – 3 szt.
10 Drukarka HP 1102 -1 szt.
11 Monitor Samsung 19”- 1 szt.
12 Urządzenie wielofunkcyjne HP- 1 szt.
13 Zestaw komputerowy Impuls- 1 szt
RAZEM
3. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
1 Zestaw komputerowy
2 Monitor LCD 19
3 Monitor LCD 20
4 Korg PA 500
5 Komputer ADAX Delta
6 Kolumna JBL FR x 525 4 szt.
7 Mikser GB2 Soundcraft
8 Telewizor LG 42
RAZEM
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
1 Monitor LCD 19 Samsung
2 Projektor multimedialny
3 Zestaw komputerowy
4 Zestaw komputerowy
5 Kopiarka Canon
RAZEM
5. Publiczne Gimnazjum
1 Kopiarka Olivetti d-copia1600
Zestaw stacja uczniowska robocza 17" LCD iMac Core
2
Duo Super Drive/klawiatura/mysz
Zestaw serwer 17"LCD iMac Core 2 Duo Super
3
Drive/klawiatura/mysz
4 Skaner HP Scanjet 3800
5 Drukarka Samsung ML-2571N
6 Fax HP 4355
Komputer przenośny w MZM Mac Book White Intel Core
7
Duo 2,0 Super Drive/torba/mysz
8 Komputer - serwer Actina A Serwer +klawiatura/mysz
Komputer-uczniowska stacja robocza Actina Sierra
+klawiatura Actina 1200/mysz optyczna Actina
9 X3000/mikrofon stacjonarny Logitech Dialog
320/słuchawki 2 pary Logitech Dialog 320/ przedłuŜacz
Assmann Electronic (9 zestawów)
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Strona 2 z 7
2008-07-03
2009-11-30
2008-01-23
2008-01-23
2008-06-24
2010-09-13
2008-03-11
2008-03-11
2008-03-20
2008-03-20
2008-03-11
2008-03-11
2010-02-19
2008-01-23
2009-12-31
2009-06-30
2009-06-30
2007-12-31
2008-05-12
2010-07-29
2010-07-29
2010-07-29
2008-07-03
2010-09-14
2008-06-13
2008-06-13
2008-06-13
2008-01-31
2008-07-03
2008-07-03
2008-08-27
2009-12-06
2009-12-16
2009-12-16
899,00 zł
790,00 zł
1 199,00 zł
189,00 zł
1 060,00 zł
999,00 zł
875,00 zł
135,00 zł
140,00 zł
899,00 zł
135,00 zł
875,00 zł
899,01 zł
1 189,00 zł
2 800,00 zł
150,00 zł
960,00 zł
1 139,00 zł
849,00 zł
2 540,00 zł
210,00 zł
1 810,00 zł
1 060,00 zł
1 499,00 zł
1 065,00 zł
899,00 zł
139,00 zł
1 030,00 zł
899,00 zł
139,00 zł
1 180,00 zł
1 302,03 zł
899,01 zł
198,98 zł
176 327,12 zł
2010
2010
2010
2007
2010
2008
2010
2008
2008
2011
2011
2011
2011
2 598,60 zł
2 899,00 zł
2 898,00 zł
3 200,01 zł
419,00 zł
1 030,00 zł
1 619,00 zł
3 368,00 zł
1 050,02 zł
379,00 zł
300,00 zł
799,00 zł
2 049,00 zł
22 608,63 zł
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
1 000,00 zł
539,99 zł
625,00 zł
3 979,00 zł
1 200,00 zł
22 448,00 zł
9 882,00 zł
1 870,00 zł
41 543,99 zł
2008
2008
2009
2009
2010
680,00 zł
2 800,00 zł
1 700,00 zł
1 650,00 zł
2 867,00 zł
9 697,00 zł
2007
4 477,40 zł
2007
43 990,00 zł
2007
7 600,00 zł
2007
2007
2007
655,00 zł
1 237,00 zł
405,00 zł
2007
5 349,00 zł
2008
2 205,00 zł
2008
16 290,00 zł
10
Komputer z nagywarką DVD, portem Fire Wire
uczniowska stacja robocza Actina Sierra z systemem
operacyjnym/ klawiatura Actina 1200/mysz optyczna
Actina 3000/mikrofon stacjonarny Logitech Dialog
320/Słuchawki 2 pary łogitech Dialog 220/przedłuŜacz
Assmann Electronic/głośniki Creative Techology SBS A30
2008
1 900,00 zł
11
Skaner A4 HP Company, ScanJet 3800
2008
310,00 zł
Strona 3 z 7
12
13
Sieciowa drukarka laserowa HP LaserJet P2015n
Monitor LCD ASUS VW 193 D-B (11 szt.)
Przełącznik sieciowy 24-portowy D-Link Corp Inc. DES14
3028
15 Centrala telefoniczna PRIMA 2/6 + ISDN
16 Benq MS 510 (projektor)
17 Pianino YPD-161 YAMAHA
18 Bezprzewodowy emiter obrazu AirLive
19 urządzenie HP Office Jet 4500
Razem
6. Szkoła Podstawowa
1 Niszczarka
2 Kopiarka KONICA
3 Monitor LCD 3 szt.
4 Notebook Toshiba
5 Telewizor LCD
6 Pulpit nauczyciela z jednostką centralną+ moduł j.a
7 moduł stymulacji rozmowy telefonicznej-j.angielski
8 Komputer HP DX2420
9 Komputer HP DC5850ZU3+XPP
10 Komputer HP DX2420 Free DOS
11 Kserokopiarka- Toshiba
12 Telewizor OTVC LCD LG
13 Drukarka Hp Photosmart C4480
14 HDD 500 GB
15 Monitor 17" NEC LCD 73V
16 Niszczarka Fellowes P-70CM
17 Centrala talefoniczna "SUCAN PMŚ"
18 Toshiba Satelita Notebook
19 Zestaw komuterowy + monitor 5 szt.
20 Notbook ACER EX 1 szt.
RAZEM
7. Miejskie Przedszkole
1 waga elektroniczna
2 zestaw komputerowy Kidsmart z oprogramowaniem
3 zestaw komputerowy adax
4 drukarka
RAZEM
8. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
1 Zestawy komputerowe
2 Drukarki
3 Drukarki - urządzenia wielofunkcyjne
4 Drukarki - urządzenia wielofunkcyjne
5 Telewizory
6 Telewizory
7 Telewizory LCD
8 Odtwarzacze DVD
9 Odtwarzacze DVD
10 Odtwarzacze DVD
11 monitor LG
12 monitor LG
13 Radiomagnetofony
14 Radiomagnetofony
15 Rzutnik LCD
16 Zestaw komputerowy Athlon 250 + oprog.
17 Komputer Athlon 250 + oprog.
18 monitor BenQ 18,5''
19 tablica multimedialna mimoTeach
20 kolumna aktywna Elvis 15A
21 mikser AMX-180
22 statyw kolumnowy FX Boxenstarden SET
23 odtwarzacz CD RMP-1660 USB
RAZEM
9. Szkoła Podstawowa w SkarŜynie
zestaw komputerów: 4 stacje robocze, urządzenie
1
wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner)
2 FaX HP
3 Telewizor Dawea
RAZEM
2008
2008
680,00 zł
7 623,00 zł
2008
518,00 zł
2010
2010
2010
2010
2011
1 586,00 zł
1 260,00 zł
3 600,00 zł
800,00 zł
322,00 zł
100 807,40 zł
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2009
852,00 zł
3 419,58 zł
1 890,00 zł
2 549,00 zł
2 307,98 zł
4 053,72 zł
353,80 zł
1 098,00 zł
2 074,00 zł
1 207,80 zł
3 100,00 zł
2 949,99 zł
355,00 zł
528,00 zł
662,28 zł
315,00 zł
597,80 zł
2 256,00 zł
7 226,25 zł
1 990,00 zł
39 786,20 zł
2008
2009
2009
2009
770,00 zł
5 451,57 zł
2 519,99 zł
299,00 zł
9 040,56 zł
2008
2007
2007
2008
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2008
2009
2007
2008
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1 322,00 zł
360,00 zł
1 569,00 zł
1 266,00 zł
2 319,00 zł
660,00 zł
2 879,00 zł
725,00 zł
354,00 zł
319,00 zł
454,00 zł
439,00 zł
989,00 zł
430,00 zł
2 449,00 zł
2 288,00 zł
1 730,00 zł
415,00 zł
3 100,01 zł
3 400,00 zł
725,00 zł
320,00 zł
930,00 zł
29 442,01 zł
2008
15 794,80 zł
2008
2008
445,00 zł
660,00 zł
16 899,80 zł
2011
2008
2009
2012
2010
2008
670,00 zł
420,00 zł
2 141,00 zł
970,00 zł
970,00 zł
40 610,92 zł
45 781,92 zł
10. Szkoła Podstawowa w KoŜuchach
1
2
3
4
5
6
urzadzenie wielofukcyjne
fax Panasonic
zestaw do nagłośnienia
drukarka laserowa HP
drukarka laserowa HP
pracownia komputerowa
RAZEM
Strona 4 z 7
11. Szkoła Podstawowa w Kumielsku
1 Sala komputerowa
2 Monitor do komputera
3 laptop
4 drukarka laserowa
5 skaner
6 Wideo projektor
7 Telewizor Samsung
8 komputer
9 drukarka hp
10 radiomagnetofon
11 faks
12 komputer z oprogramowaniem
13 kseropkopiarka
RAZEM
12. Zespół Szkół w Drygałach
1 Drukarka HP LaserJet
2 Ksero Minolta 130f
3 Drukarka Fax HP 4355
4 Monitor LCD LG 19"
5 Zestaw komputerowy Athlon
6 Monitor LG 1942 S
7 Pracownia ICIM - 4 stanowiska komputerowe
8 Sprzęt nagłaśniający
9 Centrala telefoniczna
10 Zestaw komputerowy HP Omni 100
11 Komputer AMD APU 3300
12 Monitor AOC F22+
13 Drukarka HP ADVANTAGE
14 Dysk 1,5TB (2 szt.)
15 Dysk sieciowy D-link
16 Router DSL D-link Dir -815
17 Kserokopiarka Toshiba
18 Kserokopiarka Toschiba e-163
19 Netbook Asus
20 Projektor
RAZEM
13. Zakład Energetyki Cieplnej
1 zestaw komputerowy
2 zestaw komputerowy
3 zestaw komputerowy
RAZEM
14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 Zespół komputerowy
RAZEM
15. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
1 Centrala telefoniczna DI 12 ISDN 2/6
2 Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3052
3 Drukarka HP LaserJet P2015d
4 Drukarka HP LaserJet P2015 DN
5 Komputer OPTYMUS OPTI tech Dx200
6 Zestaw komputerowy PHILIPS LCD17
7 Monitor LCD HIWISON17 - 3 szt.
8 Zestaw komputerowy CS/TC M57 + Monitor 17"Samsung
9 Zestaw komputerowy + Monitor 22" LG
10 Zestaw komputerowy
11 Kopiarka TOSHIBA E165/N/S
12 Serwer
RAZEM
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2009
2008
2009
2011
2011
41 531,40 zł
1 699,00 zł
1 439,00 zł
404,00 zł
405,00 zł
470,00 zł
2 404,00 zł
3 400,00 zł
51 752,40 zł
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2011
1 000,00 zł
2 699,00 zł
440,01 zł
805,00 zł
2 550,00 zł
454,00 zł
15 794,80 zł
5 999,80 zł
2 696,00 zł
2 500,00 zł
1 818,00 zł
449,00 zł
419,00 zł
1 020,00 zł
785,00 zł
275,00 zł
3 491,23 zł
1 450,00 zł
1 000,00 zł
1 300,00 zł
46 945,84 zł
2009
2010
2010
2 368,65 zł
2 199,00 zł
3 442,60 zł
8 010,25 zł
2009
1 639,34 zł
1 639,34 zł
2007
2007
2008
2008
2008
2007
2007
2009
2009
2011
2011
2011
1 098,00 zł
1 460,00 zł
830,00 zł
1 234,50 zł
998,00 zł
1 935,01 zł
1 665,00 zł
2 031,30 zł
1 815,00 zł
1 570,00 zł
3 495,00 zł
1 783,00 zł
19 914,81 zł
Wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego
Lp.
Nazwa
Rok produkcji
1. Urząd Miasta i Gminy
1 Aparat fotograficzny + karta pamięci F 2866K PAN.DMC 1 szt.
2 Kamera Sony DCR-SR35E i statyw 1 kpl.
3 Notebook ACER ASPIRE 5732Z-442G25MN szt.1
4 Mikrofon doręczny z nadajnikiem TXA-821HT
5 Notebook Acer EX5630z-322g25 szt.1
6 Notebook Acer EX5630z-322g25 szt.1
7 Notebook PACKARD BEEL TS 11
8 Notebook HP
RAZEM
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
1 Aparat fotograficzny DS LR-A 200K Sony
2 Kamera JVC
3 Konsola XBOX 350 + Kinect
RAZEM
Strona 5 z 7
2007-06-11
2008-09-30
2010-06-22
2010-12-30
2009
2009
2011-11-08
2011
2009
2011
2011
Wartość księgowa
brutto
1 598,00 zł
1 799,00 zł
2 200,00 zł
2 051,60 zł
1 990,00 zł
1 990,00 zł
2 320,00 zł
1 799,00 zł
15 747,60 zł
1 525,99 zł
1 107,00 zł
1 524,00 zł
4 156,99 zł
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
1 Notebook Asus K53U
RAZEM
5. Publiczne Gimnazjum
1 Wideoprojektor Hitachi EDX 2,0
komputer przenośny z systemem operacyjnym Dell Inc.,
2 Latitude D532 z torbą/mysz optyczna USB Actina
3000/głośniki Creative Technology SBS A30
3 Wideoprojektor Benq Corporation Ltd: MP 620C
4 laptop HP 610 T 5870 2GB 15.6"
5 laptop TOSHIBA C660-1N1
6 projektor NEC 210 2 szt.
7 radiomagnetofon Philips AZ 1850
8 radiomagnetofon Philips AZ 1837
9 Notebook Acer EX5630z-322g25
Razem
6. Szkoła Podstawowa
1 Powermixer XM-12DA 300W
2 Projektor
RAZEM
7. Miejskie Przedszkole
1 aparat cyfrowy
2 radiomagnetofon Grundig
3 radiomagnetofon sony
4 Radioodtwarzacz CD
RAZEM
8. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
1 Aparat cyfrowy
2 notebook HP G6 1005
3 mikrofon z wzmacniaczem MPV-2004
4 mikrofon wokalowy dynamiczny
5 statyw mikrofonowy łamany
6 mikrofon bezprzewodowy PR-M-799 Blow
7 notebook ACER EX 5630z-322g25
8 notebook Packard Bell Dot SE014PL
RAZEM
9. Szkoła Podstawowa w SkarŜynie
1 Kumputer Acer
2 Projektor
3 WieŜa Philips
RAZEM
2011
1 620,00 zł
1 620,00 zł
2007
3 999,00 zł
2008
3 281,80 zł
2008
2009
2011
2011
2011
2011
2009
1 842,20 zł
2 199,00 zł
1 699,00 zł
3 060,00 zł
339,00 zł
239,00 zł
1 990,00 zł
18 649,00 zł
2009
2009
1 395,80 zł
2 800,00 zł
4 195,80 zł
2009
2009
2009
2011
1 000,00 zł
288,99 zł
399,00 zł
215,00 zł
1 902,99 zł
2007
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2011
828,00 zł
1 499,00 zł
2 196,00 zł
298,00 zł
440,00 zł
499,00 zł
1 990,00 zł
950,00 zł
8 700,00 zł
2010
2010
2010
2 500,00 zł
1 299,00 zł
325,00 zł
4 124,00 zł
2011
2011
2011
2011
2010
339,00 zł
320,00 zł
320,00 zł
2 219,00 zł
2 000,00 zł
5 198,00 zł
2008
1 990,00 zł
1 990,00 zł
2007
2008
2011
2011
2011
2011
2011
1 328,80 zł
2 780,00 zł
1 920,01 zł
2 120,00 zł
3 380,22 zł
680,00 zł
810,00 zł
13 019,03 zł
2009
2 868,03 zł
2 868,03 zł
2008
3 688,52 zł
3 688,52 zł
2007
3 000,00 zł
3 000,00 zł
10. Szkoła Podstawowa w KoŜuchach
1
2
3
4
5
radimagnetofon
radio-CD
radio-CD
notebock Samsung
laptop ACER
RAZEM
11. Szkoła Podstawowa w Kumielsku
1 Notebook Acer
RAZEM
12. Zespół Szkół w Drygałach
1 Rzutnik NOBO Quantum
2 Projektor Benq W 500 LCD
3 Laptop ASUS A52S
4 Projektor BENQ MX 660
5 Zestaw Mimio
6 Radio CD -LENCO (4 szt.)
7 Radio CD - THOMSON (3 szt.)
RAZEM
13. Zakład Energetyki Cieplnej
1 komputer
RAZEM
14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 Komputer Laptop
RAZEM
15. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
1
Laptop - ACER AS 77202G - 1A2G16
RAZEM
Strona 6 z 7
Wykaz monitoringu wizyjnego
Lp.
Nazwa
Rok produkcji
1. Urząd Miasta i Gminy
1 Serwer do monitoringu
2 Monitor LCD 22''
3 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
4 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
5 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
6 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
7 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
8 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
9 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
10 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
11 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
12 Kamera COP Security 15-CD53 W-IP
RAZEM
2. Publiczne Gimnazjum
1 Kamera zewnętrzna DCC-500F
2 Kamera wewnętrzna 15-cd26abi
3 Rejestrator AVC-785D 8-kanałowy z DVD
4 HDD500GB
5 Monitor LCD 73 V
6 Kamery wewnętrzne 5 szt.
7 Konwerter video-Vga
Razem
3. Szkoła Podstawowa
1 Kamara zewnętrzna DCC-500 F
2 Kamera wewnętrzna 15-cd 26 abi
3 Rejestrator AVC-78D 8 kanałowy z DVD
4 HDD 500 GB 5 Konwerter sygnału wideo na VGA 15-AD01
6 Monitor 17" NEC LCD 73 V
RAZEM
4. Zespół Szkół w Drygałach
1
Monitoring (2 kamery zewnętrzne, 6 kamer wewnętrznych)
RAZEM
5. Zakład Energetyki Cieplnej
monitoring wizyjny zainstalowany wewnątrz i na zewnątrz
1
budynku
RAZEM
6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
1 Karta do monitoringu
2 Kamera przewodowa
3 Dysk HDD zewnętrzny
RAZEM
Razem sprzęt stacjonarny
Razem sprzęt przenośny
Razem monitoring wizyjny
Strona 7 z 7
Wartość księgowa
brutto
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2011
3 000,00 zł
600,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
43 100,00 zł
2007
2007
2007
2007
2007
2011
2011
839,30 zł
474,10 zł
2 648,70 zł
528,00 zł
662,28 zł
1 722,75 zł
221,40 zł
7 096,53 zł
2007
2007
2007
2007
2007
2007
839,30 zł
474,10 zł
2 648,70 zł
528,00 zł
344,89 zł
662,28 zł
5 497,27 zł
2007
11 242,57 zł
11 242,57 zł
2009
2 000,00 zł
2 000,00 zł
2011
2011
2011
269,00 zł
400,00 zł
569,00 zł
1 238,00 zł
620 197,27 zł
88 859,96 zł
70 174,37 zł
Marka
STAR 266
JELCZ 004 (315)
STAR 266
śUK A-15
śUK A151
VOLKSWAGEN
RÓWNIARKA
ZAMIATARKA
ULICZNA
2
3
4
5
6
7
8
9
STAR 26P
PRZYCZEPA
CIĄGNIKOWA
CIĘśAROWA
MAGIRUS DUTZ
FM 192D 11FA
CIĄGNIK
PRZEGUBOWY
12
13
14
15
M-1(75kW)
STIGA Model
282H07/
0223E
GBA 2,5/16
Sam / W 4500
GBAM-2/8+8
GBA 2,5/16
Zefir 85
Pronar ZMC
GCBA
Dz180
LT 28 TDI
GLM-8
A15
GB 266
TMBDA21Z3ACO12828
4900115647
GBY 006080027
126243
4900065963
SZBAAA11X81X00315
WV1ZZZ2DZ4M004003
376502
249840
2110535
1 Daewoo
Lanos
273
732081
GBAM
2,5/16/8
GCBA 6/32
9287
Nr podw./ nadw.
GBA 2,5/16
Typ, model
SUPTF69CDYW116966
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
16 SKODA OCTAWIA
MAGIRUS DUTZ
FM 170D11FA
11
10 CIĄGNIK PRONAR
STAR 244L
1
1. Urząd Miasta i Gminy
Lp.
NPI 67AL
NPI 4S44
NPI4P02
NPI 82CR
NPI A 906
NPI1J83
NPI 31CP
NPI 3F12
SUN 9496
SUA 404 D
OTP 3214
NPI 91AU
NPI K789
SUA470V
Nr rej.
osobowy
OSOBOWY
POśARNICZY
rolnicza
POśARNICZY
POśARNICZY
ciągnik rolniczy
zamiatarka
maszyna
wolnobieŜna
cięzarowy
poŜarniczy
-
poŜarniczy
poŜarniczy
poŜarniczy
poŜarniczy
Dane pojazdów
Rodzaj
(osobowy/
cięŜarowy/
Tabela nr 4 - Wykaz pojazdów w Mieście i Gminie Biała Piska
WyposaŜenie
pojazdu specjalnego
rodzaj
wartość
1349
1600
4680
4750
2.0
2120
2120
6842
11100
6842
6842
Poj.
2000
2010
2007
1981
2008
1970
1978
2008
2009
1992
2003
1982
1977
1982
1977
1977
1984
9-11-2000
07.12.2010
2010 rok
2008 rok
1970 rok
2009 rok
2008 rok
2003 rok
1982 rok
1982 rok
1977 rok
1977 rok
1984 rok
Rok prod. Data I rejestracji
28-12-2012
Data
waŜności
badań
5
5 osób
1
6
6
6
1
1
6
6
6
4
6
6
Ilość
miejsc
9506
1500/3000
25783
8424
874
16455
34554
26718
24811
25857
Ładowność
1
19
10
17
15
18
16
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lp.
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
Dopuszcz
Czy
alna
pojazd
masa
słuŜy do
347667
45 490 km
18 797 km
26 300 km
24 325 km
2240 motg
1186 motg
265898 km
19 950 km
41 956 km
31 445 km
31 406 km
33 325 km
Przebieg
5 050,00 zł
39 300,00 zł
44 377,00 zł
2 160,00 zł
33 855,00 zł
74 200,00 zł
20 800,00 zł
1 179,00 zł
8 100,00 zł
69 660,00 zł
69 660,00 zł
6 480,00 zł
Zabezpie
Suma
czenia
ubezpieczenia
przeciwkr
(wartość
radio
samochod
owe
480
WyposaŜenie
dodatkowe
rodzaj
wartość
NIE
NIE
NIE
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
09.11.2012 08.11.2013 09.11.2012 08.11.2013 23.06.2012 08.11.2013
09.11.2013 08.11.2014 09.11.2013 08.11.2014 09.11.2013 08.11.2014
09.11.2014 08.11.2015 09.11.2014 08.11.2015 09.11.2014 08.11.2015
07.12.2012 06.12.2013 07.12.2012 06.12.2013 07.12.2012 06.12.2013
07.12.2013 06.12.2014 07.12.2013 06.12.2014 07.12.2013 06.12.2014
07.12.2014 06.12.2015 07.12.2014 06.12.2015 07.12.2014 06.12.2015
01.05.2012 30.04.2013 01.05.2012 30.04.2013
01.05.2013 30.04.2014 01.05.2013 30.04.2014
01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015
13.05.2012 12.05.2013 13.05.2012 12.05.2013 13.05.2012 12.05.2013
13.05.2013 12.05.2014 13.05.2013 12.05.2014 13.05.2013 12.05.2014
13.05.2014 12.05.2015 13.05.2014 12.05.2015 13.05.2014 12.05.2015
01.05.2012 30.04.2013
01.05.2013 30.04.2014
01.05.2014 30.04.2015
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
26.06.2012 25.06.2013 26.06.2012 25.06.2013 26.06.2012 25.06.2013
26.06.2013 25.06.2014 26.06.2013 25.06.2014 26.06.2013 25.06.2014
26.06.2014 25.06.2015 26.06.2014 25.06.2015 26.06.2014 25.06.2015
30.07.2012 29.07.2013 30.07.2012 29.07.2013 30.07.2012 29.07.2013
30.07.2013 29.07.2014 30.07.2013 29.07.2014 30.07.2013 29.07.2014
30.07.2014 29.07.2015 30.07.2014 29.07.2015 30.07.2014 29.07.2015
01.05.2012 30.04.2013 01.05.2012 30.04.2013
01.05.2013 30.04.2014 01.05.2013 30.04.2014
01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015
24.01.2013 23.01.2014 24.01.2013 23.01.2014
24.01.2014 23.01.2015 24.01.2014 23.01.2015
24.01.2015 23.01.2016 24.01.2015 23.01.2016
NIE
NIE
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 27.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
16.03.2013 15.03.2014 16.03.2013 15.03.2014 16.03.2013 15.03.2014
16.03.2014 15.03.2015 16.03.2014 15.03.2015 16.03.2014 15.03.2015
16.03.2015 15.03.2016 16.03.2015 15.03.2016 16.03.2015 15.03.2016
NIE
Zielona
Karta
(kraj)
01.05.2012 30.04.2013 01.05.2012 30.04.2013 29.08.2012 30.04.2013
01.05.2013 30.04.2014 01.05.2013 30.04.2014 01.05.2013 30.04.2014
01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015
Okres ubezpieczenia
AC i KR
Od
Do
NIE
Okres ubezpieczenia
NW
Od
Do
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 27.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
Okres ubezpieczenia
OC
Od
Do
Marka
Typ, model
Nr podw./ nadw.
URSUS
JELCZ
C 360
315
MOVANO
FL618 4X2
6 OPEL
7 VOLVO
8 Koparko-ładowarka CAT 428E
lekka - cięŜarowaSULD 25000T0000394
5 przyczepa
SNL00329
YV2E4C3A1XB234782
VN1F9B2H637100375
ZFA18700000932505
Seicento Fiat
4 FIAT
590870
Z3B3302327R003920
A280197039
JUMZ
SM 21
565160
7243
3 BIAŁORUŚ
2 GAZELA
1 STAR
4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp zo.o.
3
2
3. Zakład Energetyki Cieplnej Sp zo.o.
NYSA MOTOR
FSO B06CEJ SUPB06CEJYN081810
TRUCK
1
Lp.
b/n
NPI 6T04
NPI 3T61
OTP 1398
NPI 2K24
NPI F893
NPI 9C84
NPI N422
NPI F640
NPI R276
NPI N086
Nr rej.
maszyna
specjalny
cięŜarowy
cięŜarowa
cięŜarowy
ciągnik rolniczy
cięŜarowy
specjalny
ciągnik rolniczy
cięŜarowy
cięŜarowy
uniwersalny
Rodzaj
(osobowy/
cięŜarowy/
WyposaŜenie
pojazdu specjalnego
rodzaj
wartość
x
5480
2463
x
1108
4940
2637
6230
3120
11100
1598
Poj.
2006
2000
2007
1996
2002
1988
2007
1983
1986
1971
2000
x
17-01-2000
08-08-2007
11-12-2002
13-02-1989
26-07-2007
03-10-1983
1986-05-06
1971-12-30
2000-02-23
Rok prod. Data I rejestracji
x
29-03-2012
04-05-2012
bezterminowo
1
2
7
2
1
brak waŜnych
badań
14-12-2012
6
2
1
4
5
Ilość
miejsc
26-07-2012
brak waŜnych
badań
Data
waŜności
badań
x
1310
505
1260
Ładowność
8
7
6
5
4
3
2
1
3
2
1
Lp.
x
18000
3300
1260
5750
3490
9300
2955
8000
985
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
nie
nie
nie
Dopuszcz
Czy
alna
pojazd
masa
słuŜy do
X
151834
151537
109310
2340 MG
94039
74096
Przebieg
140 760,00 zł
34 400,00 zł
4 634,00 zł
33 300,00 zł
Zabezpie
Suma
czenia
ubezpieczenia
przeciwkr
(wartość
WyposaŜenie
dodatkowe
rodzaj
wartość
Okres ubezpieczenia
NW
Od
Do
Okres ubezpieczenia
AC i KR
Od
Do
28-02-2013 27-02-2014 28-02-2013 27-02-2014 28-02-2013 27-02-2014
28-02-2014 27-02-2015 28-02-2014 27-02-2015 28-02-2014 27-02-2015
28-02-2015 27-02-2016 28-02-2015 27-02-2016 28-02-2015 27-02-2016
29.04.2013 28.04.2014 29.04.2013 28.04.2014
29.04.2014 28.04.2015 29.04.2014 28.04.2015
29.04.2015 28.04.2016 29.04.2015 28.04.2016
04-05-2012 03-05-2013 19-05-2012 03-05-2013 19-05-2012 03-05-2013
04-05-2013 03-05-2014 04-05-2013 03-05-2014 04-05-2013 03-05-2014
04-05-2014 03-05-2015 04-05-2014 03-05-2015 04-05-2014 03-05-2015
05.11.2012 04.11.2013
05.11.2013 04.11.2014
05.11.2014 04.11.2015
05.01.2013 04.01.2014 05.01.2013 04.01.2014 05.01.2013 04.01.2014
05.01.2014 04.01.2015 05.01.2014 04.01.2015 05.01.2014 04.01.2015
05.01.2015 04.01.2016 05.01.2015 04.01.2016 05.01.2015 04.01.2016
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
27.07.2012 26.07.2013 27.07.2012 26.07.2013 27.07.2012 26.07.2013
27.07.2013 26.07.2014 27.07.2013 26.07.2014 27.07.2013 26.07.2014
27.07.2014 26.07.2015 27.07.2014 26.07.2015 27.07.2014 26.07.2015
23.12.2012 22.12.2013 23.12.2012 22.12.2013
23.12.2013 22.12.2014 23.12.2013 22.12.2014
23.12.2014 22.12.2015 23.12.2014 22.12.2015
01.09.2012 31.08.2013 01.09.2012 31.08.2013
01.09.2013 31.08.2014 01.09.2013 31.08.2014
01.09.2014 31.08.2015 01.09.2014 31.08.2015
01.09.2012 31.08.2013 01.09.2012 31.08.2013
01.09.2013 31.08.2014 01.09.2013 31.08.2014
01.09.2014 31.08.2015 01.09.2014 31.08.2015
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
Okres ubezpieczenia
OC
Od
Do
Zielona
Karta
(kraj)
Tabela nr 5 - Wykaz szkodowości w Gminie Biała Piska
Miasto i Gmina Biała Piska
Rok
Liczba szkód
2010
2010
1
1
2010
1
2010
1
RAZEM
2009
2010
1
1
2012
1
RAZEM
2011
2
2012
1
RAZEM
2011
1
RAZEM
2009
1
RAZEM
2010
1
2011
2
RAZEM
2010
2
2011
2012
1
1
RAZEM
2009
1
RAZEM
OGÓŁEM WYPŁACONE:
OGÓŁEM REZERWY:
Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach
Suma
wypłaconych
Szkoda
odszkodowań
1. Urząd Miasta i Gminy
6 851,38 zł PoŜar na skutek awarii czajnika bezprzewodowego.
230,00 zł ogień i inne zdarzenia losowe
uszkodzenie centrali telefonicznej, karty sieciowej, switcha w wyniku
1 374,90 zł
przepięcia
655,00 zł elektronika
9 111,28 zł
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
422,44 zł Zalanie sprzętu nagłaśniającego
941,44 zł Uszkodzenie sprzętu nagłaśniającego
Uszkodzenie aktywnej kolumny dwudroŜnej EON 15Px 2 szt i TL
7 200,00 zł
Audio IVORY 5060 mk wskutek przepięcia
1 363,88 zł
3. Publiczne Gimnazjum
1. zalanie spowodowane nawalnym deszczem 2. awaria konwertera
2 978,40 zł
video spowodowana przepięciem w sieci
2 952,00 zł
Uszkodzenie (zaprzestanie działania) nagrzewnicy stanowiącej
element centrali wentylacyjnej prawdopodobnie wskutek czasowego
zaniku napięcia zasilającego automat centrali wentylacyjnej
5 930,40 zł
4. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
Włamanie do części sportowej budynku z dnia 04.04.2011 r. 2 709,68 zł
zniszczono drzwi, ościeŜnice, zamki.
2 709,68 zł
5. Szkoła Podstawowa w Kumielsku
4 953,25 zł wymiana drzwi, zakup szafy aktowej
4 953,25 zł
6. Zespół Szkół w Drygałach
wskutek ulewnych deszczy zawaliła się w części centralnej ściana
31 358,63 zł
odporowa budynku gimnazjum
w wyniku wyładoania atmosferycznego została uszkodzona centrala
1 911,42 zł
telefoniczna i alarmowa
w trakcie pracy projektora wystapił zanik zasilania i została
1 012,92 zł
uszkodzona lampa
34 282,97 zł
7. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1.Gazela stłuczka reflektora, 2.Uszkodzenie sprzętu elektronicznego
1 294,30 zł
w wyniku przepięcia elektrycznego
brak danych Pokryto szkodę z ubezp. Gazeli -kolizja z motocyklem
1 249,02 zł Pokryto szkodę z ubezp. Fiata Seicento -kolizja z innym autem
2 543,32 zł
8. Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
uszkodzenie laptopa (płyta główna, karta graficzna) z przyczyn
2 000,00 zł
nieznanych
2 000,00 zł
57 942,78 zł
12 152,00 zł
70 094,78 zł
- sprawa otwarta; rezerwa na poczet odszkodowania
Szkodowośc sporzadzona na podstawie informacji od Klienta i Ubezpieczyciela.
Sporzadzono dnia 04.04.2012
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Publiczne Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Miejskie Przedszkole
Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
Szkoła Podstawowa w SkarŜynie
Szkoła Podstawowa w KoŜuchach
Szkoła Podstawowa w Kumielsku
Zespół Szkół w Drygałach
Zakład Energetyki Cieplnej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Razem
Urząd Miejski
Jednostka
0,00 zł
285 728,55 zł
1 850 656,73 zł
0,00 zł
0,00 zł
20 406,24 zł
3 430,29 zł
3 627,35 zł
10 000,00 zł
9 609,13 zł
799,06 zł
23 523,30 zł
69 102,50 zł
169 067,21 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
W tym zbiory
bibioteczne
36 705,94 zł
363 361,97 zł
383 397,02 zł
254 102,62 zł
73 516,89 zł
57 958,55 zł
58 171,76 zł
186 934,61 zł
91 039,21 zł
169 529,29 zł
591 061,92 zł
206 277,21 zł
212 437,53 zł
51 153,98 zł
226 092,67 zł
Urządzenia i
wyposaŜenie
INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM
1
Lp.
Tabela nr 6
Tabela nr 7
WYKAZ LOKALIZACJI, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ ORAZ
LOKALIZACJI, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ MIENIE NALEśĄCE DO JEDNOSTEK MIASTA I GMINY
BIAŁA PISKA (nie wykazane w załączniku nr 1 - poniŜszy wykaz nie musi być pełnym wykazem
lokalizacji)
Lp.
Zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poŜ i
przeciw kradzieŜowe)
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lokalizacja (adres)
1
M-GOPS – Biała Piska ul. M. Konopnickiej 4
gaśnica, krata i podwójne zamki w drzwiach
2
1
Punkt wydawania Ŝywności – Biała Piska ul. Sikorskiego
gaśnica, podwójne zamki w drzwiach,
2. Zakład Energetyki Cieplnej
gaśnica proszkowa szt.3, drzwi metalowe szt.4,
Miasto Biała Piska ul.Witosa
zamek YETI szt.4, dozór pracowniczy
2
Miasto Biała Piska ul. Targowa
3
Gmina Biała Piska Drygały ul. Mickiewicza
4
Gmina Biała Piska Bemowo Piskie
gaśnica proszkowa szt.1, drzwi metalowe szt.3,
zamek YETI szt.3, kraty, monitoring wizyjny
gaśnica proszkowa szt.1, drzwi metalowe
szt.2,zamek YETI szt.2, dozór pracowniczy
gaśnica proszkowa szt.5, drzwi metalowe szt.2,
dozór pracowniczy całodobowy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement