Vartotojo instrukcija
NAMŲ KINO TEATRO
SKAITMENINĖ SISTEMA
Vartotojo instrukcija
Perspėjimai dėl saugumo laikymosi
1 KLASĖS LAZERINIS
GAMINYS
PERSPĖJIMAS
EGZISTUOJA NUPURTYMO
SROVE PAVOJUS. NEATIDARYTI
PERSPĖJIMAS:
TAM, KAD IŠVENGTUMĖTE NUPURTYMO
ELEKTROS SROVE, NENUIMKITE GALINIO
DANGTELIO.VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS
GALĖTŲTAISYTI VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO
APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ
SPECIALISTĄ.
Šioje instrukcijoje neaprašytų reguliavimo objektų naudojimas
arba neaprašytų procedūrų atlikimas gali sukelti kenksmingo
lazerinio spinduliavimo pavojų.
DĖMESIO NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS.
NUIMDAMI GAUBTĄ IR ATJUNGDAMI BLOKAVIMO
KONTAKTUS, STENKITĖS IŠVENGTI LAZERIO
SPINDULIO POVEIKIO.
Šis simbolis pažymi, kad gaminio viduje yra
pavojingos įtampos veikiamų detalių, tai gali
sukelti nupurtymo elektros srove pavojų.
Šis simbolis pažymi, kad gaminio
dokumentuose yra aprašyta svarbi jo vartojimo
ir aptarnavimo informacija.
Perspėjimas: Siekdami išvengti gaisro arba nupurtymo elektros
srove, neleiskite šiam gaminiui pakliūti po
lietumi arba drėgme.
SIEKDAMI IŠVENGTI NUPURTYMO ELEKTROS
SROVE, PILNAI ĮKIŠKITE KIŠTUKĄ Į ELEKTROS
LIZDĄ TAIP, KAD PLATAUS KIŠTUKO PLOKŠTELĖ
1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
BŪTŲ SULYG LIZDO ĮDUBOS KRAŠTU.
Šis kompaktinių diskų grotuvas klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys.
DĖMESIO:
• Aparatą visada junkite pire kintamosios srovės lizdo su įžeminimu.
• Kad atjungtumėte aparatą nuo kintamosios srovės, kištuką reikia ištraukti iš rozetės,
taigi kištukas turi tinkamai veikti.
SAUGUMO PRIEMONĖS
Įsitikinkite, ar kintamosios srovės tinklo įtampa Jūsų namuose atitinka sistemos maitinimo įtampą, nurodytą
duomenų lentelėje, esančioje ant galinės sienelės. Pastatykite sistemą horizontaliai ant atitinkamo paviršiaus
(baldų), aplink ją palikite pakankamai laisvos erdvės ventiliacijai (7-10cm.). Patikrinkite, ar neuždengtos ventiliacinės
angos. Nestatykite ant sistemos kitų sunkių prietaisų ar daiktų. Sistemos nestatykite ant stiprintuvo arba kitos
įrangos, kuri gali įšilti. Prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, įsitikinkite, kad diskų grotuve nėra palikto disko. Ši
sistema yra pritaikyta ilgalaikiam veikimui. Jeigu išjungsite DVD grotuvą, nustatydami jį budėjimo režimu, Jūs tuo
pačiu metu neatjungsite jo maitinimo. Norint visiškai atjungti sistemos maitinimą, būtina ištraukti kištuką iš elektros
lizdo, ypač jeigu Jūs neketinate naudotis sistema ilgesnį laiką.
Perkūnijos metu ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Tinklo įtampos šokinėjimas, sukeltas perkūnijos, gali
pakenkti gaminiui.
Venkite tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos
šaltinių poveikio Jūsų sistemai.
Dėl šių priežasčių sistema gali perkaisti ir nustoti
normaliai funkcionuoti.
Phones
Saugokite sistemą nuo drėgmės (pavyzdžiui,
nestatykite ant jos gėlių vazos), saugokite nuo karščio
(pavyzdžiui, židinio karščio) ir nuo įrangos,
sukuriančios stiprų magnetinį arba elektrinį lauką
(pavyzdžiui garsiakalbiai). Jeigu sistema sugedo,
atjunkite nuo elektros tinklo. Jūsų sistema nėra skirta
komerciniam naudojimui. Naudokite ją tik namų
sąlygomis.
Drėgmės kondensacija. Jeigu Jūsų sistema arba
diskai buvo žemoje temperatūroje, pavyzdžiui,
sistemą reikėjo pervežti žiemos metu, palaukite
maždaug dvi valandas iki ji sušils iki kambario
temperatūros.
Šiame gaminyje naudojamų maitinimo elementų
sudėtyje yra aplinkai kenksmingų medžiagų.
Neišmeskite maitinimo elementų su įprastinėmis
šiukšlėmis.
Sistemos ypatybės
Įvairių formatų diskų palaikymas ir FM stoties nustatymo įtaisas
HT-Q100/HT-Q100W sujungia į vieną sistemą grotuvą, atkuriantį daugelio formatų diskus, įskaitant DVDVIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ir DVD-R/RW bei aukštos kokybės FM stoties
nustatymo įtaisą.
USB prievado funkcijos palaikymas
Jūs galite pajungti ir peržiūrėti rinkmenas iš išorinio USB prietaiso, pvz. MP3 grotuvo, Flash atminties,
naudodami namų kino teatro USB prievadą.
DVD-Audio suderinamumas
Išbandykite aukštos kokybės garsinio veikimo DVD-Audio.
Įstatytas 24bit/192kHz DAC leidžia grotuvui išgauti ypatingos kokybės garsą dinaminio diapazono, žemos
rezoliucijos ir aukšto dažnumo detalių sąlygomis.
Sistema Dolby Pro Logic II
Tai yra nauja daugiakanalų audio signalų dekodavimo technologija, kuri atitinka
patobulintą Dolby Pro Logic variantą.
DTS (Skaitmeninės teatro sistemos)
DTS yra audio kompresinis formatas, patobulintas DTS Inc. variantas. Išgaunami pilno dažnumo 5.1
kanalų garsai.
Televizoriaus ekrano taupymas
Po 3 minučių nuo įjungimo arba atkūrimo sustabdymo sistema HTHT-XQ100/HT-XQ100/HTTXQ100pradeda automatiškai paeiliui didinti arba mažinti televizoriaus ekrano ryškumą.
HT-XQ100/HT-XQ100/HT-TXQ100 sistema po 20 minučių nuo ekrano taupymo režimo įjungimo
automatiškai pereina į energijos taupymo režimą.
Enerģijas ekonomijas funkcija
Po 20 minučių nuo atkūrimo išjungimo sistema HT-XQ100/HT-XQ100/HT-TXQ100 automatiškai išsijungia.
Ekrano fono paveikslėlio nustatymas
HT-XQ100/HT-XQ100/HT-TXQ100sistema Jums suteikia galimybę išsirinkti patinkamą fono paveikslėlį iš
JPEG, DVD arba Video CD formato bylų ir išsaugoti jį kaip fono paveikslėlį.
HDMI
HDMI perduoda video ir audio signalus vienu laiku, be to išgaunamas aiškesnis vaizdas.
Pasirinktinas bevielis imtuvo stiprintuvas
Samsung pasirinktinas šoninis bevielis elementas eina su kabeliais esančiais tarp DVD imtuvo ir šoninių
garsiakalbių. Vietoje to, šoninius garsiakalbius sujunkite su kompaktiniu bevieliu elementu, kuris veikia
per DVD imtuvą.
4
Turinys
PARUOŠIMAS DARBUI
SISTEMOS NUSTATYMAI
Perspėjimai dėl saugumo laikymosi.................... 1
Saugumo priemonės............................................2
Sistemos ypatybės ..............................................3
Apie diskus ..........................................................5
Sistemos aprašymas........................................... 7
Kalbos nustatymas ............................................45
Televizoriaus ekrano formato nustatymas .........47
Tėvų (suaugusių žiūrovų) kontrolės lygio nustatymas
..........................................................................49
Slaptažodžio nustatymas.................................. 50
Fono paveikslėlio nustatymas ...........................51
DVD diskų atkūrimo režimas.....................................53
Garsiakalbių režimo nustatymas...............................54
Uždelsimo laiko nustatymas......................................55
Garsiakalbių nustatymas pagal testinį signalą
.................................................................................57
DRC (Dinaminio diapazono kompresijos) nustatymas
.................................................................................58
Garso kokybės nustatymas .....................................59
AV S Y N C ( A u d i o Vi d e o s i n c h r o n i z a c i j o s )
nustatymas...............................................................61
Skaitmeninio signalų procesoriaus (DSP) /
Vienodintuvo (EQ) funkcija ......................................62
Sistemos Dolby Pro Logic II režimai...........................63
Sistemos Dolby Pro Logic II efektai............................64
PRIJUNGIMAS
Akustinės sistemos garsiakalbių prijungimas ....11
Nebūtinas bevielio imtuvo stiprintuvo prijungimas
...........................................................................15
Video signalo išvesčių prijungimas prie televizoriaus
......................................................16
Progresyvaus skenavimo funkcija..................... 18
HDMI funkcija...........................................................19
Sujungimas su išorine įranga ............................21
FM antenos prijungimas ....................................22
GROTUVO NAUDOJIMAS
Namų kino teatro paruošimas darbui ................23
Diskų atkūrimas................................................ 26
MP3/WMA formato kompaktinių diskų atkūrimas
...........................................................................27
Disko informacijos pateikimas ekrane ...............28
JPEG rinkmenų atkūrimas................................ 29
DivX diskų atkūrimas ........................................31
Likusio laiko patikrinimas ..................................33
Pagreitintas/sulėtintas atkūrimas ......................34
Disko epizodų arba takelių (dainų) praleidimas 34
Pakartojimas .....................................................35
Fragmento tarp A ir B taškų pakartojimas......... 36
Intervalų funkcija ...............................................37
Pageidautino vaizdo rakurso pasirinkimas........ 37
Vaizdo padidinimo (ZOOM) funkcija ..................38
Kadro formatas (EZ VIEW)............................... 38
Garso kalbos parinkimas ..................................39
Subtitrų kalbos parinkimas ................................40
Media rinkmenų atkūrimas naudojant USB prievado
funkciją ...............................................41
Tiesioginis perėjimas prie epizodo arba disko takelio
...............................................................43
Disko meniu naudojimas ..................................44
Pavadinimo (filmo) meniu naudojimas............. 44
RADIJO IMTUVAS
Radijo stočių laidų klausymas ...........................65
Išankstinis radijo stočių nustatymas ..................66
ĮVAIRŪS
Papildomos galimybės...................................... 67
Televizoriaus valdymas naudojant nuotolinio valdymo
pultelį...................................................69
Prieš kreipiantis į serviso centrą .......................71
Kaip saugoti diskus ir elgtis su jais ...................73
Kalbų kodų sąrašas .........................................74
USB prievado funkcijos palaikymo įranga .........75
Techninės charakteristikos................................ 76
5
Apie diskus
DVD (Digital Versatile Disk - skaitmeninis universalus diskas) perduoda
fantastiškos kokybės garsą ir vaizdą, naudojant erdvinio garso sistemą Dolby
Digital ir vaizdo suspaudimo technologiją MPEG2. Dabar Jūs galite mėgautis
realistiškais efektais, žiūrėdami filmus arba klausydamiesi muzikos namuose,
tarsi būtumėte kino teatre arba koncertinėje salėje.
DVD grotuvuose ir DVD diskuose naudojamas regioninis kodavimas. Norint
atkurti DVD diską, turi sutapti regioniniai disko ir grotuvo kodai. Jeigu regioniniai
kodai nesutampa, diskas nebus nuskaitomas. Teritorinės zonos, kuriai skirtas šis
grotuvas, regioninis kodas nurodytas ant galinio grotuvo skydelio.
(Jūsų grotuvas atkurs tik tuos DVD diskus, ant kurių etiketės nurodytas toks pat
regioninis kodas).
Palaikomi diskų formatai
Diskų tipas
Ženklas
(Logo)
DVD-VIDEO
Įrašų signalai
Diskų dydis
Video
12 cm
8 cm
AUDIO-CD
VIDEO-CD
DivX diskas
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Audio
Audio + Video
MPEG4
MP3
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
Maksimalus
atkūrimo
laikas
Apie 240 min. (vienapusis)
Apie 480 min.(dvipusis)
Apie 80 min. (vienapusis)
Apie 160 min. (dvipusis)
74 min.
20 min.
74 min.
20 min.
Nenaudokite šio tipo diskų!
• Šis grotuvas negali atkurti LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, ir DVD-ROM formatų diskų. Bandant atkurti
tokio tipo diską, televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas “WRONG DISC FORMAT” (Netinkamas
disko formatas).
• Šis grotuvas gali neatkurti kai kurių DVD diskų pirktų užsienyje.
Bandant atkurti tokį diską, televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas „WRONG REGIONAL
CODE“ (Netinkamas regioninis kodas).
Apsauga nuo kopijavimo
• Daugelis DVD diskų yra užkoduoti nuo kopijavimo. Dėl šios priežasties Jums derėtų sujungti DVD
•
grotuvą tiesiogiai su Jūsų televizoriumi, o ne su VCR (video grotuvu). Sujungus su VCR, vaizdas,
kopijavimo apsaugą turinčiame DVD diske, bus iškraipytas.
Šis produktas turi apsaugą nuo kopijavimo, kuri yra reglamentuojama atitinkamais JAV
patentais, apsaugančiais kopijavimo technologijas bei kitos intelektualinės vertės nuosavybę,
priklausančią “Macrovision” Korporacijai ir kitiems savininkams. Kopijavimo apsaugos
technologijos naudojimas galimas tik “Macrovision” Korporacijai suteikus įgaliojimą ir turi būti
naudojama nekomerciniams tikslams, nebent kitaip būtų įgaliota “Macrovision” Korporacijos.
Perdarymas ar išmontavimas yra draudžiamas.
6
Įrašomųjų diskų formatas
Šis gaminys nepalaiko Secure (DRM) media rinkmenų.
CD-R diskai
Priklausomai nuo įrenginio, kuriuo įrašytas CD-R diskas (diskų įrašymo įrenginys ar AK), ir paties disko
charakteristikų, gali būti neįmanoma jį atkurti.
Naudokite CD-R diskus, kurių talpa 650 Mbit/74 min. Stenkitės nenaudoti CD-R diskų, kurių talpa viršija 700 Mbit/80
min., kadangi gali būti neįmanoma juos atkurti.
Stenkitės nenaudoti CD-RW(Perrašomų diskų) MEDIA, nes gali būti neįmanoma juos atkurti.
CD-R tipo diskai deramai nuskaitomi tik tuo atveju, jeigu jie, pilnai įrašyti ir “uždaryti”. Jeigu įrašymo sesija buvo
baigta, tačiau diskas paliktas “atidarytu”, toks diskas gali būti tinkamai nenuskaitomas.
CD-R diskai su MP3 bylomis
Ši sistema leidžia atkurti CD-R diskus su MP3 bylomis, jeigu šis diskas ISO 9660 arba Joliet formato.
MP3 bylų pavadinimai turi būti neilgesni nei 8 simbolių, kuriuose negali būti tarpo arba specialiųjų
( . / = + ) simbolių.
Naudokite diskus, įrašytus ne mažesniu kaip 128 Kbit/s greičiu.
Ši sistema leidžia atkurti tik “.mp3” ir “.MP3” bylas.
Ši sistema leidžia atkurti per kelias sesijas įrašytas bylas, jeigu įrašas yra nenutrūkstantis. Jeigu tokiame diske yra
tuščių sektorių, diskas bus nuskaitomas tik iki pirmojo tuščio sektoriaus.
Jeigu diskas “neuždarytas”, iki jo atkūrimo pradžios praeis daugiau laiko, be to gali būtu, kad ne visos tokio disko
bylos bus atkurtos.
Nuskaitant diskus, įrašytus kintamu greičiu (VBR), tai yra, aukštu ir žemu greičiu (pavyzdžiui, 32Kbit/s ir 320Kbit/s),
garsas gali trūkinėti.
Sistema yra pajėgi atkurti ne daugiau kaip 500 takelių.
Sistema yra pajėgi atkurti bylas iš ne daugiau kaip 300 katalogų.
CD-R diskai su JPEG bylomis
Ši sistema leidžia atkurti tik bylas su plėtiniais “.jpeg” ir “.JPEG”.
Jeigu diskas neuždarytas, iki jo atkūrimo pradžios praeis daugiau laiko, be to gali būti, kad ne visos tokio disko
bylos bus atkurtos.
Ši sistema leidžia atkurti CD-R diskus, su JPEG bylomis, jeigu šis diskas yra ISO 9660 arba Joliet formato.
JPEG bylų pavadinimai turi būti ne ilgesni nei 8 simbolių, kuriuose negali būti tarpo arba specialiųjų ( . / = + )
simbolių.
Ši sistema leidžia atkurti per kelias sesijas įrašytas bylas, jei tik įrašas yra nenutrūkstamas. Jeigu tokiame diske yra
tuščių sektorių, diskas bus nuskaitomas tik iki pirmojo tuščio sektoriaus.
Viename diske galima išsaugoti daugiausia 9999 JPEG formato paveikslėlių.
Nuskaitant diską su Kodak/Fuji formato paveikslėliais, iš kataloge esančių bylų bus perskaitytos tik JPEG formato
bylos.
Nuskaitant diskus su kito nei Kodak/Fuji formato paveikslėliais, sistemai prireiks daugiau laiko pradėti atkūrimą, be
to, kai kurie tokie diskai su paveikslėliais gali būti visai nenuskaitomi.
CD-R/RW DivX Diskai
Ši sistema turi tik DivX Networks, Inc. autorizuotus kodavimo formatus, todėl vartotojo sukurta DivX
rinkmena gali būti neatkuriama.
Programinės įrangos atnaujinimas nesuteikiamas nepalaikomiems formatams.
(Pvz.: QPEL, GMC, rezoliucija aukštesnė už 720x480 pikselių, kt.)
Dalys, kurių aukštas kadro dažnis gali būti neatkuriamos DivX rinkmenos atkūrimo metu.
Daugiau informacijos apie DivX Networks, Inc. autorizuotus formatus ieškokite adresu
“www.divxnetworks.net.”
7
Sistemos aprašymas
—Priekinis skydelis—
Disko išleidimo mygtukas
Ekranas
Diskų stalčius
Mygtukas „Funkcijos pasirinkimas“
Maitinimo mygtukas (
)
Garso reguliavimo
Mygtukas
Mygtukas
Mygtukas „Atkūrimas/Pauzė“ ( )
Mygtukas „Stop“ ( )
Nustatymų mygtukas diapazonas aukštyn / praleisti į priekį ( )
Nustatymų mygtukas diapazonas žemyn / praleisti atgal (
)
—Galinis skydelis—
2.1 kanalų garsiakalbių
išvesčių gnybtai
Aušinimo ventiliatorius
8
—Šoninis skydelis—
VIdeo išvesties jungtis
Prijunkite televizoriaus video įvesties jungtis
(VIDEO IN) su video išvesties (VIDEO OUT) jungtimi.
Išorinės skaitmeninės
optinės įvesties jungtis
Ausinių jungtis
Šią jungtį naudokite, kad pajungtumėte
išorinę aparatūrą, kuri gali išgauti skaitmeninę išvestį.
Išorinė audio
įvesties jungtis
Komponentinės video išvesties jungtys
USB jungtis
Sujunkite televizorių su komponentinėmis vaizdo
Įvestimis su šiomis jungtimis.
HDMI OUT jungtis
FM antenos jungtis
Reikmenys
Nuotolinio valdymo pultelis VIdeo kabelis
HDMI kabelis
FM antena
Vartotojo instrukcija
9
Sistemos aprašymas
—Nuotolinio valdymo pultelis —
TV mygtukas
DVD RECEIVER mygtukas
DVD mygtukas
TUNER mygtukas
AUX mygtukas
USB mygtukas
OPEN/CLOSE mygtukas
POWER mygtukas
TV/VIDEO mygtukas
RDS mygtukas
Numbritega (0-9) mygtukas
REMAIN mygtukas
STEP mygtukas
SEARCH mygtukas
CANCEL mygtukas
REPEAT mygtukas
Mygtukas “Atkūrimas/pauzė”
Stopp mygtukas
Išankstinio stočių nustatymų pasirinkimo/CD takelio praleidimo mygtukai
Helitugevuse mygtukas
MENU mygtukas
TUNING/CH mygtukas
MUTE mygtukas
RETURN mygtukas
Žymeklio perkėlimo mygtukas/ mygtukas “Vykdyti”
INFO mygtukas
PL II EFFECT mygtukas
PL II MODE mygtukas
TUNER MEMORY, P.SCAN mygtukas
ZOOM mygtukas
SLEEP mygtukas
SLOW, MO/ST mygtukas
DIMMER mygtukas
AUDIO mygtukas
SUBTITLE mygtukas
DSP/EQ mygtukas
TEST TONE mygtukas
SOUND EDIT mygtukas
DIGEST mygtukas
SD/HD mygtukas
LOGO mygtukas
SLIDE MODE mygtukas
HDMI AUDIO mygtukas
EZ VIEW, NT/PAL mygtukas
10
Maitinimo elementų įstatymas į nuotolinio valdymo pultelį
Nuimkite maitinimo elementų
skyrelio dangtelį užpakalinėje
pultelio pusėje, nuspausdami jį
ir patraukdami rodyklės
nurodyta kryptimi.
Dėmesio
Įdėkite du AAA tipo 1,5 V
įtampos maitinimo elementus,
laikydamiesi poliškumo (+ ir -).
Į vietą įstatykite maitinimo
elementų skyrelio dangtelį.
Stengdamiesi išvengti elektrolitų nutekėjimo iš maitinimo elementų arba jų
pažeidimo, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis:
• Įstatydami maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultelį, laikykitės poliškumo (+) su (+) ir(-) su (-).
• Naudokite tinkamo tipo maitinimo elementus. Vienodai atrodantys maitinimo elementai gali būti skirtingos įtampos.
• Visada keiskite maitinimo elementus tuo pačiu metu.
• Neleiskite maitinimo elementams būti veikiamiems aukštos temperatūros, nelaikykite arti atviros ugnies.
Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas
Nuotolinio valdymo pulteliu galima naudotis maždaug 23 pėdų/7 metrų atstumo tiesiąja. Jis taip pat veikia, nukrypus nuo
statmens į nuotolinio valdymo signalų imtuvą iki 30º kampu horizontalioje plokštumoje.
11
Akustinės sistemos garsiakalbių paruošimas
Garsiakalbių komponentai
Patikrinkite ar visi komponentai yra pakuotėje.
Garsiakalbių priedai
Priekiniai garsiakalbiai (2EA)
Priekinis stovas (2EA)
Šoninis garsiakalbis (2EA)
Šoninis garsiakalbis
Centrinis garsiakalbis
Garsiakalbio kabelis (3EA)
Garsiakalbių sumontavimas
Ant priekinio stovo pastatykite priekinį garsiakalbį.
Kaip primontuoti garsiakalbį prie sienos
Įsukite varžtą į sieną kiekvienam garsiakalbiui ir tuomet
Pakabinkite priekinį garsiakalbį ant jų.
Pakabinkite
garsiakalbius taip, kad
varžtai būtų tokioje
padėtyje kaip
12
Priekinis garsiakalbis (D)
Priekinis garsiakalbis (K)
Žemų dažnių kolonėlė
Šoninis garsiakalbis (D)
Šoninis garsiakalbis (K)
Garsiakalbių prijungimas
Nuspauskite ir laikykite pirštu
gnybto liežuvėlį
Or
Įstatykite garsiakalbio laidą į
gnybtą, o po to atleiskite pirštą.
Įstatykite juodą garsiakalbio laidą į
juodą gnybtą (-) ir raudoną laidą į
raudoną (+) gnybtą.
Juodas
Raudonas
Perspėjimas
Neleiskite vaikams žaisti su garsiakalbiais arba netoli jų. Jie
gali susižeisti jeigu garsiakalbis nukristų.
Pajungdami garsiakalbio laidus prie garsiakalbių patikrinkite
ar teisingai nustatytas poliariškumas (+/-).
Prijunkite atitinkamos spalvos
garsiakalbio kabelį prie tokios pačios
spalvos garsiakalbio išvesties gnybto
ant žemų dažnių kolonėlės. Patikrinkite
ar teisingas poliariškumas (+/-).
Pvz.: Žalio centrinio garsiakalbio kabelį
prijunkite prie žalio centrinio garsiakalbio
išvesties gnybto ant žemų dažnių kolonėlės
ir patikrinkite ar atitinka poliariškumo
žymėjimas (+/-).
Pastaba
Jeigu pastatysite garsiakalbį netoli
televizoriaus, ekrano spalvos gali
būti iškraipytos dėl garsiakalbio
sukurto magnetinio lauko. Tuomet
pastatykite garsiakalbį toliau nuo
televizoriaus.
Akustinės sistemos garsiakalbių pajungimas
Akustinės sistemos komplektas
Patikrinkite, ar į akustinės sistemos pakuotę įeina visi čia pateikti komponentai.
Akustinė sistema
Priekinis garsiakalbis (2 vnt.)
Šoninis garsiakalbis (2 vnt.)
Žemų dažnių
Kolonėlė
Centrinis garsiakalbis Garsiakalbių kabelis (6 vnt.)
Garsiakalbių surinkimas
Prakiškite prijungtą garsiakalbio kabelį į griovelį, esantį
viršutinėje (A) garsiakalbio stovo dalyje.
Pritvirtinkite garsiakalbį prie stovo su varžtais.
Prakiškite garsiakalbio kabelį per angą apatinėje (B)
garsiakalbio stovo dalyje ir prakiškite jį pagal kabelio griovelį.
Garsiakalbių tvirtinimas prie sienos
Įsukite į sieną sraigtą kiekvienam garsiakalbiui ir po to
užkabinkite ant sraigtų priekinius garsiakalbius.
Garsiakalbius
užkabinkite taip,kad angos
skirtos sraigtams ant jų
užeitų, kaip pavaizduota
paveikslėlyje.
14
Priekinis garsiakalbis (D)
Priekinis garsiakalbis (K)
Žemų dažnių kolonėlė
Šoninis garsiakalbis (D)
Šoninis garsiakalbis (K)
Garsiakalbių prijungimas
Nuspauskite ir laikykite pirštu
gnybto liežuvėlį
Or
Įstatykite garsiakalbio laidą į
gnybtą, o po to atleiskite pirštą.
Įstatykite juodą garsiakalbio laidą į
juodą gnybtą (-) ir raudoną laidą į
raudoną (+) gnybtą.
Juodas
Raudonas
Perspėjimas
Neleiskite vaikams žaisti su garsiakalbiais arba netoli jų. Jie
gali susižeisti jeigu garsiakalbis nukristų.
Pajungdami garsiakalbio laidus prie garsiakalbių patikrinkite
ar teisingai nustatytas poliariškumas (+/-).
Prijunkite atitinkamos spalvos
garsiakalbio kabelį prie tokios pačios
spalvos garsiakalbio išvesties gnybto
ant žemų dažnių kolonėlės. Patikrinkite
ar teisingas poliariškumas (+/-).
Pvz.: Žalio centrinio garsiakalbio kabelį
prijunkite prie žalio centrinio garsiakalbio
išvesties gnybto ant žemų dažnių kolonėlės
ir patikrinkite ar atitinka poliariškumo
žymėjimas (+/-).
Pastaba
Jeigu pastatysite garsiakalbį netoli
televizoriaus, ekrano spalvos gali
būti iškraipytos dėl garsiakalbio
sukurto magnetinio lauko. Tuomet
pastatykite garsiakalbį toliau nuo
televizoriaus.
15
DVD grotuvo instaliavimas
Atskirkite galinį dangtį (A).
Nuimkite 1 dangčio varžtą (B).
Įdėkite garsiakalbio kabelį sujungtą su garsiakalbio
išvesties jungtimi kairiame šone.
Įdėkite kabelius sujungtus su video išvestimi (video out), komponentine
Išvestimi (component out) ir audio įvesties (audio in) jungtimis dešiniame šone.
Pritvirtinkite varžtą ant dangčio (B).
Uždarykite galinį dangtį (A).
16
Nebūtinas bevielio imtuvo stiprintuvo prijungimas
Kad prijungtumėte šoninius garsiakalbius be laidų, jums reikia papildomai pirkti bevielį priimantį
elementą ir TX kortelę iš Samsung atstovo.
Centrinis
garsiakalbis
Priekinis
garsiakalbis (D)
Priekinis
garsiakalbis (K)
Žemų dažnių
kolonėlė
Šoninis garsiakalbis (K)
Bevielis imtuvo
elementas
Vadovaudamiesi nuorodomis 12 psl. pajunkite
priekinį, centrinį garsiakalbius ir žemų dažnių
kolonėlę.
Šoninis garsiakalbis
(D)
Nelygios pusės
kryptis
Įstatykite TX kortelę į TX kortelės prijungimo jungtį
esančią pagrindinio blogo galinėje pusėje.
Laikykite TX kortelę taip, kad nelygi pusė būtų
nukreipta žemyn ir įdėkite kortelę į jungtį.
TX kortelė palaiko ryšį tarp pagrindinio bloko ir bevielio
imtuvo.
TX kortelė
Prijunkite kairį ir dešinį garsiakalbius prie bevielio
imtuvo elemento.
Įstatykite bevielio priimančio elemento maitinimo
laidą į rozetę sienoje ir įjunkite maitinimo
perjungiklį į padėtį “ON” (Įjungti).
Perspėjimas
Neįstatykite kortelių, kurios vadinasi kitaip nei TX kortelės. Tokios kortelės gali būti sugadintos arba gali būti sunku ją išimti.
Neįstatykite TX kortelės kita puse arba priešinga kryptimi.
TX kortelę statykite, kuomet pagrindinis blokas išjungtas. Jeigu įstatysite kortelę tada, kai jis yra įjungtas gali kilti nesklandumų.
Jei TX kortelė yra įstatyta į pagrindinį bloką, šoniniai garsiakalbiai neskleidžia garso.
17
Kuomet nusipirkote bevielį priimantį elementą (SWA-3000)
Bevielio ryšio pakartotinis nustatymas
Iš naujo perkraukite sistemą jeigu atsiranda ryšio sutrikimas arba jeigu sąsajos indikatorius (mėlynas šviesos diodas) ant
bevielio imtuvo neužsidega ir užrašas “REAR CHK” mirkčioja ant pagrindinio bloko ekrano. Perkraukite sistemą kol
pagrindinis blokas ir bevielis imtuvo elementas (SWA-3000) yra budėjimo režime.
Kai pagrindinis blokas išjungtas, ant nuotolinio valdymo
pultelio paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuspaustą
mygtuką REMAIN (palikti).
• Spauskite mygtuką tol, kol maitinimo indikatorius (
)
užsidegs mėlynai. (indikatorius po 1 min. Išsijungs).
Kai bevielis imtuvo elementas įjungtas,
naudodami spalvinimo pieštuką arba
pincetą paspauskite mygtuką RESET
ant bloko galinės pusės.
Bevielis imtuvo elementas
• Budėjimo/Įjungimo šviesos diodas ant bevielio imtuvo
elemento priekinio skydelio sumirksės 2 kartus.
Išjunkite pagrindinį bloką
• Sąsajos šviesos diodas ant bevielio imtuvo
elemento užsidega ir nustatymas baigtas.
• Jei tęsiasi budėjimo režimas, pakartokite
1-3 žingsnelius pateiktus viršuje.
Perspėjimas
• Kai bevielio priimančio elemento nustatymas baigtas, joks garsinis signalas nesklinda iš šoninių
garsiakalbių išvesties lizdų iš pagrindinio bloko nugarinės pusės.
• Bevielė priimanti antena įmontuota į bevielio imtuvo elementą. Bloką laikykite toliau nuo vandens ir drėgmės.
• Kad klausymas būtų optimalus, įsitikinkite, kad vieta apie bevielį imtuvo elementą yra be jokių trukdžių.
• Iš bevielių galinių garsiakalbių girdėsis garsas tik DVD 5.1-kanalo arba Dolby Pro Logic II režimais.
• 2-kanalų režime, joks garsas nesklis iš bevielių šoninių garsiakalbių.
Pastaba
• Pastatykite bevielį imtuvo elementą klausymo padėties galinėje pusėje. Jei bevielis imtuvo elementas yra per arti prie
pagrindinio bloko, kai kurie garso iškraipymai galimi dėl trikdžių.
• Jei naudojate arti sistemos tokį prietaisą kaip mikrobangų krosnelė, bevielė LAN kortelė, Bluetooth įranga, ar kurią kitą
įrangą naudojančią tokį patį dažnį (2.4GHz), galimas garso sutrikimas dėl trikdžių.
• Radijo bangos siuntimo atstumas yra apie 33 pėdos, tačiau gali būti skirtingas priklausomai nuo aplinkos. Jei plieninė
arba metalinė siena yra tarp pagrindinio bloko ir bevielio imtuvo modulio, sistema gali neveikti, kadangi radijo
bangos negali prasiskverbti pro metalą.
18
Video signalo išvesčių prijungimas prie televizoriaus
Prijungdami video, pasirinkite vieną iš trijų pateiktų prijungimo prie TV metodų.
METODAS 2
METODAS 1
METODAS 3
METODAS 1
(į komplektą įeina)
Kombinuoto video signalo išvestis ......................geros kokybės vaizdas)
- Prijunkite VIDEO OUT išvestį ant galinės sistemos skydelio su televizoriaus VIDEO IN įvestimi,
naudodami į sistemos komplektą įeinantį video kabelį.
METODAS 2
Komponentinė video išvestis ...............................(geresnės kokybės vaizdas)
- Jeigu jūsų televizoriuje yra Komponentinio Video įvestis, tai sujunkite komponentinio video kabeliu
(reikia pirkti atskirai) Pr, Pb, ir Y jungtis, esančiomis ant galinės sistemos skydelio su atitinkamomis
jungtimis, esančiomis Jūsų televizoriuje.
METODAS 3
HDMI jungtis ..........................(geriausios kokybės vaizdas)
- Sujunkite HDMI išvestį su HDMI įvestimi ant jūsų TV.
Pastaba
• Šis gaminys veikia kaitaliojamo skenavimo režimu (576i) su komponentine išvestimi.
19
HDMI funkcija
Kas tai yra HDMI (didelės raiškos multimedijinė sąsaja)?
Ši priemone perduoda skaitmeninį DVD vaizdo signalą nekonvertuodama jo į analogą. Jūs galite
išgauti ryškesnius skaitmeninius vaizdus, jei prijungsite video prie jūsų televizoriaus naudodami
HDMI prijungimo kabelį.
HDMI Audio ĮJ./IŠJ. Funkcija
• Jūs galite perjungti ties garso signalai (ON/OFF) ĮJ/IŠJ., kurie yra perduodami HDMI kabeliu.
Ant nuotolinio valdymo pultelio paspauskite HDMI AUDIO mygtuką.
• Vaizduoklyje matysite “AUDIO ON” (Audio ĮJ) arba “AUDIO OFF” (Audio IŠJ.).
• AUDIO ON : tiek vaizdo tiek garso signalai perduodami HDMI kabeliu, ir
garsas išgaunamas tik pro TV garsiakalbius.
• AUDIO OFF : vaizdas yra perduodamas per HDMI jungties kabelį ir garsas
išgaunamas tik per namų kino teatro kolonėles.
Pastaba
• Gamyklinis nustatymas yra HDMI AUDIO OFF (HDMI AUDIO IŠJ.).
• HDMI AUDIO yra automatiškai nusistato ties 2 kanalų TV garsiakalbiais.
• Jeigu Jūs įjungsite arba išjungsite grotuvą, arba perjungsite funkcijas,
HDMI audio automatiškai nustatomas ties OFF (IŠJ.).
20
HDMI funkcija
Rezoliucijos pasirinkimas
• Ši funkcija leidžia vartotojui pasirinkti ekrano rezoliuciją HDMI išvesčiai.
Stop režime, paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką SD/HD (Standartinis
ryškumas / Didelis ryškumas) ant nuotolinio valdymo pultelio.
•• SD (Standartinis ryškumas) reiškia 576P(480P) rezoliuciją ir HD
(Didelis ryškumas) reiškia 720p/1080i rezoliuciją.
Pavyzdys: jeigu TV palaiko rezoliuciją iki 576P(480P)
Paspauskite mygtuką SD/HD.
• 576P(480P) vaizdo signalas yra išvedamas per HDMI išvestį.
• Jeigu televizorius nepalaiko nurodytos rezoliucijos jūs negalėsite
aiškiai matyti vaizdo.
Pastaba
•
•
Kadangi šis produktas palaiko Video paaukštinimo su Faroudja DCDi
technologija funkciją, jis gali išgauti 576i (480i) DVD rezoliucijos
išvestį iki 576P(480P)/720/1080i.
Jums nereikia atlikti atskirų sureguliavimų, kadangi namų kino
teatras ir televizorius automatiškai prisiderins prie optimalios
rezoliucijos ir kadro formato santykio, jeigu prijungsite prie HDMI.
(Jeigu TV yra HDTV ir turi HDMI įėjimo lizdą, išvestis yra
automatiškai konvertuojama į 1080i rezoliuciją (jeigu TV ją palaiko).
•
•
Komponentinei video išvesčiai, palaikoma tik 576i(480i).
Kai prijungti abu tiek HDMI, tiek COMPONENT lizdai,
COMPONENT vaizdas nebus rodomas.
•
Žiūrėkite savo TV vartotojo instrukcijoje dėl daugiau informacijos,
kaip pasirinkti TV video įėjimo šaltinį.
21
Sujungimas su išorine įranga
Išorinių skaitmeninių įrenginių / analogo prijungimas
Pavyzdys: įrenginiai su skaitmeniniu signalu, pavyzdžiui, DVD grotuvas arba diskus įrašantis įrenginys.
Analoginiai įrenginiai, pavyzdžiui, videomagnetofonas.
Audio kabelis
(Perkamas atskirai)
Jeigu išorinis analoginis įrenginys turi
tik vieną audio out išvestį, Jūs galite
sujungti jį su lizdu L (kairysis kanalas)
arba su lizdu R (dešinysis kanalas).a
Optinis kabelis
(Perkamas atskirai)
1
Prijunkite skaitmeninę sistemos įvestį OPTICAL (OPTINĘ) su Jūsų skaitmeninio
įrenginio skaitmenine išvestimi.
2
Prijunkite AUX (AUDIO IN) ant namų kino teatro sistemos su
AUDIO OUT ant išorinio analogo komponento.
• Jungčių spalvos turi sutapti.
3
Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką AUX (papildoma įvestis), ir pasirinkite
režimą DIGITAL IN (skaitmeninė įvestis)/AUX įvestis.
• Kaskart paspaudę mygtuką, pasirinkimas keičiasi taip: D.IN AUX
• Jūs taip pat galite naudoti mygtuką FUNCTION (funkcija), kuris yra ant pagrindinio bloko.
Paeiliui spaudžiant mygtuką, režimas keičiasi taip:
Pastaba
DVD
D.IN
AUX
USB
FM
• Galite prijungti video išvesties jungtį ant videomagnetofono su TV, o audio išvesties
jungtį ant videomagnetofono sujungti su šiuo gaminiu.
22
FM antenos prijungimas
FM antena (įeina į komplektą)
Prijunkite į sistemos komplektą įeinančią FM anteną prie lizdo „FM 75 Ω COAXIAL“.
Lėtai keiskite antenos laido padėtį, kol rasite vietą, kurioje geriausia signalo priėmimo kokybė,
tada pritvirtinkite anteną prie sienos arba kito tvirto paviršiaus.
Apie ventiliatorių
Ventiliatorius aprūpina sistemą vėsiu oru, taip apsaugodamas sistemą nuo perkaitimo.
Dėl saugumo, prašome laikytis žemiau nurodytų perspėjimų.
• Įsitikinkite tuo, kad sistema gerai vėdinama. Prastai ventiliuojama sistema gali perkaisti ir sugesti.
• Neuždenkite ventiliacinių angų, per kurias ventiliatorius įtraukia vėsų orą. (Jeigu šios angos uždengtos
laikraščiu arba audiniu, sistemos viduje susidaręs karštis gali sukelti gaisrą.)
Pastaba
• Ši sistema nepriima AM transliacijų.
23
Namų kino teatro paruošimas darbui
Jūsų namų kino teatro sistema gali atkurti DVD, CD, MP3/WMA ir JPEG diskus. Grotuvo naudojimo instrukcijos
gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo disko tipo. Prieš naudodami jį, įdėmiai perskaitykite instrukcijas.
Kaip valdyti televizorių ir DVD grotuvą su vienu nuotolinio valdymo pulteliu
Įstatykite tinklo kištuką į kintamosios srovės tinklo lizdą.
Paspauskite mygtuką TV/VIDEO „VIDEO“
režimo pasirinkimui ant TV.
24
Spauskite mygtuką TV (režimas).
Paspauskite mygtuką DVD RECEIVER, kad
pereitumėte į DVD RECEIVER (DVD-RESIVERIO)
Režimą.
Pastaba
Nuspauskite mygtuką MAITINIMAS, kad įjungtumėte
Samsung televizorių si šiuo NVP.
Nuspausdami pagrindinio bloko mygtuką
FUNCTION (funkcija) arba nuotolinio valdymo pultelio
Mygtuką DVD, pasirinkite režimą DVD/CD atkūrimas.
• Televizorių valdo šie mygtukai: MAITINIMAS, CHANNEL (kanalas), VOLUME (Garsas), TV/VIDEO ir mygtukai su skaitmenimis (0-9).
• Nuotolinio valdymo pultelis nustatytas dirbti su kompanijos „Samsung“ televizoriais. Papildomos informacijos apie kitų gamintojų
TV valdymą nuotolinio valdymo pulteliu žiūrėkite 69 puslapyje.
25
Namų kino teatro paruošimas darbui
Diskų terminologija
Grupės ir takeliai (DVD-AUDIO)
• DVD-audio diskai padalinti į keletą didelių skyrių vadinamų „grupėmis“ ir mažesnių
skyrių, vadinamų „takeliais“. Šiems skyriams priskirti skaičiai. Šie skaičiai yra
vadinami „grupės numeriais“ ir „takelio numeriais“.
Grupė 1
Takelis 1
Takelis 2
Grupė 2
Takelis 3
Takelis 1
Takelis 2
Filmai (pavadinimai) ir dalys (DVD-Video)
• DVD-video padalintas į keletą didelių epizodų vadinamų „pavadinimais“ ir mažesnių
epizodų, vadinamų „dalimis“. Šiems epizodams priskirti skaičiai. Šie skaičiai yra
vadinami „pavadinimo numeriais“ ir „dalies numeriais.
Filmas 1
Dalis 2
Dalis 1
Filmas 2
Dalis 3
Dalis 1
Dalis 2
Takeliai (Video ir muzikinių kompaktų)
• Video ir muzikiniai kompaktai yra padalinti į epizodus, vadinamus „takeliais“. Šiems
epizodams priskirti skaičiai. Šie skaičiai yra vadinami „takelio numeriais“.
Takelis 1
Takelis 2
Takelis 3
Takelis 4
Takelis 5
Rinkmenos (DivX)
• DivX yra padalinta į skyrius vadinamus „rinkmenomis“. Šiems skyriams priskirti
numeriai. Šie numeriai vadinami „rinkmenų numeriais“.
Rinkmena 1
Pastaba
Rinkmena 2
• Šiame vadove, instrukcijos pažymėtos ženklu „DVD ( DVD
DVD-VIDEO ir DVD-R/RW diskams.
Minimas DVD tipas būna skirtingai pažymėtas.
• Ekrane pateikiama informacija gali skirtis priklausomai nuo disko turinio.
)“ yra taikomos
26
Diskų atkūrimas
Paspauskite mygtuką Atidaryti / Uždaryti, kad atidarytumėte diskų stalčių.
• Atsargiai įdėkite diską į diskų stalčių taip, kad disko pusė su etikete būtų viršuje.
Nuspauskite mygtuką Atidaryti / Uždaryti, kad uždarytumėte diskų stalčių.
Atkūrimas pradedamas automatiškai.
Spalvotos televizijos sistemos pasirinkimas
Kad pasirinktumėte spalvotos televizijos sistemą, išjunkite sistemą ir nuspauskite mygtuką
NT / PAL, esantį ant nuotolinio valdymo pultelio ir palaikykite apie 5 sekundes.
Pagal gamyklinį nustatymą, bus nustatytas PAL spalvotos televizijos sistema.
Ekrane pasirodys užrašas “NTSC” arba “PAL”. Tada trumpai spustelėkite mygtuką
NT / PAL ir pasirinkite “NTSC” arba “PAL” formatą.
Kiekviena šalis turi skirtingas spalvotos televizijos transliavimo sistemas.
Normaliam diskų atkūrimo darbui, Jūsų televizoriaus spalvotos televizijos
transliavimo sistema turi atitikti spalvotos televizijos sistemą, kuria įrašytas diskas..
Pastaba
Dėmesio
Priklausomai nuo disko, į ekraną išvedama pradinė informacija
apie diską gali atrodyti skirtingai.
Nepalikite pirštų antspaudų ant tos disko pusės, kurioje
įrašyta informacija. Tai gali pakenkti normaliam disko
informacijos nuskaitymui.
27
MP3/WMA formato kompaktinių diskų atkūrimas
Jūsų grotuvas gali atkurti kompaktinius diskus (CD-ROM, CD-R, CD-RW) įrašytus MP3/WMA formatu.
Norėdami pasirinkti albumą,
sustabdę atkūrimą naudokite
mygtukus
,ir tada
spauskite ENTER mygtuką.
Paspauskite mygtuką ATIDARYTI /
UŽDARYTI, kai atsidarys disko
stalčius, įdėkite MP3/WMA diską.
Pasirodys MP3/WMA meniu ekranas
ir prasidės atkūrimas
Naudokite mygtukust
,
pasirenkant norimą takelį.
Meniu forma priklauso nuo
MP3/WMA disko.
WMA-DRM rinkmenos neatkuriamos.
Albumo pakeitimui naudokite
mygtukus
, sustabdę
atkūrimą išsirinkite kitą albumą, o
tada spauskite ENTER mygtuką.
Norėdami sustabdyti atkūrimą,
spauskite STOP mygtuką.
Norėdami pasirinkti kitą albumą ar takelį,
vadovaukitės nurodytomis instrukcijomis 2, 3.
Pastaba
Kai kurie MP3/WMA kompaktiniai diskai gali būti nenuskaitomi, tai priklauso nuo įrašymo režimo
Mp3 kompaktų turinio sąrašas priklauso nuo MP3 takelio formato, kuriuo buvo
įrašytas diskas.
Kad atkurti rinkmeną ekrane,
Paspauskite mygtukus
, kai esate
stop režime, ir meniu viršutinėje dalyje
pasirinkite norimą žymą.
•
•
•
•
Kad pasirinktumėte muzikinę rinkmeną, paspaudžiate mygtuką
Kad pasirinktumėte fotografijų rinkmeną, paspaudžiate mygtuką
Kad pasirinktumėte vaizdo rinkmeną, paspaudžiate mygtuką
Kad pasirinktumėte visas rinkmenas, paspaudžiate mygtuką
• Muzikos rinkmenos žyma
• Fotografijos rinkmenos žyma
• Filmo rinkmenos žyma
• Visų rinkmenų žyma
28
Disko informacijos pateikimas ekrane
Disko informacijos pateikimą galite matyti televizoriaus ekrane.
Spauskite INFO (informacija) mygtuką.
Kaskart nuspaudus mygtuką, informacija ekrane keičiasi taip:
Informacija dingsta iš ekrano.
Informacija dingsta iš ekrano.
Ženklelis pasirodo televizoriaus ekrane!
Jeigu nuspaudus kokį nors mygtuką ekrane pasirodo toks ženklelis,
reiškia, kad su šiuo konkrečiu disku ši operacija negalima.
Informacija dingsta iš ekrano.
Pastaba
• Kas yra grupė?
Atsižvelgiant į diską, informacija ekrane
apie diską gali būti pateikta skirtingai.
DVD-AUDIO diske įrašyti takelių epizodai.
Atsižvelgiant į diską, Jūs galite pasirinkti
DTS, DOLBY, DIGITAL arba PRO LOGIC.
Kas yra filmas?
• DVD-VIDEO
diske įrašytas filmas.
yra dalis?
• Kas
Kiekvienas filmas DVD diske padalintas į daugiau smulkesnių
epizodų, vadinamų dalimis.
yra takelis (rinkmena)?
• Kas
Video arba muzikinio įrašo vienetas diske Video CD,
kompaktiniame diske arba MP3-CD diske.
Informacija ekrane
DVD ženklelis
PAVADINIMO (FILMO) ženklelis
Laiko, praėjusio nuo filmo pradžios ženklelis
Stereo K / D ženklelis
VCD ženklelis
GRUPĖS ženklelis
PAKARTOJIMO ženklelis
Sistemos DOLBY DIGITAL ženklelis
CD ženklelis
DALIES ženklelis
GARSINĖS KALBOS ženklelis
RAKURSO ženklelis
DVD DVD-AUDIO ženklelis
AUDIO
Takelio (rinkmenos) ženklelis
SUBTITRŲ KALBOS ženklelis
29
JPEG rinkmenų atkūrimas
JPEG
Vaizdai nufilmuoti skaitmenine kamera arba nufotografuoti fotoaparatu, arba JPEG rinkmenos jūsų AK
gali būti išsaugotos kompaktiniame diske ir tada atkurtos šiame DVD grotuve.
SLIDE MODE (SKAIDRIŲ REŽIMAS)
Į diskų stalčių įdėkite JPEG diską.
Paspauskite mygtuką SLIDE MODE (skaidrių režimas).
Automatiškai prasidės atkūrimas.
Kaskart paspaudus mygtuką, vaizdas keisis tokia seka:
Nuo viršaus iki apačios
Nuo apačios iki viršaus
Stačiakampio formos centre
Vertikalus blankumo efektas
Kaskart kai rodomas naujas paveikslėlis, peržiūros režimai (nuo
1 iki 11) bus automatiškai atsitiktine tvarka pritaikomi.
Atšaukia peržiūros režimą.
Paspauskite
kad pereitumėte prie tolesnės skaidrės
Kaskart paspaudus mygtuką, matysite ankstesnę arba tolesnę skaidrę.
30
DIGEST funkcija
Jūs galite peržiūrėti 9 JPEG paveikslėlius televizoriaus ekrane vienu metu.
Paspauskite mygtuką DIGEST
atkūrimo metu.
JPEG rinkmenos bus parodytos 9 languose.
Paspausdami žymeklio
, mygtukus, pasirinkite
norimą paveikslėlį ir tada paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirinktas paveikslėlis bus rodomas 5 sekundes, o po to bus rodomas tolesnis paveikslėlis.
Kad peržiūrėtumėte ankstesnius arba tolesnius paveikslėlius 9 languose spauskite mygtukus
Vaizdo pasukimo/apvertimo funkcija
Atkūrimo metu, paspauskite žymeklio mygtukus
Vertikaliai pasukti
Pasukti 90º prieš laikrodžio rodyklę
Pasukti 90º pagal laikrodžio rodyklę
Originalus paveikslėlis
Horizontaliai pasukti
Pastaba
Maksimalus išplėtimas įprastiems JPEG formato paveikslėliams: 5120 x 3480 (arba 19,0 megapikselių).
Progresyvių paveikslėlių išplėtimas: 2048 x 1536 (arba 3,0 megapikselių).
31
DivX diskų atkūrimas
Čia pateikiamos funkcijos tinka DIVX diskų atkūrimui.
Praleidimas pirmyn / atgal
Atkūrimo metu, paspauskite mygtuką
• Jei yra daugiau nei 2 rinkmenos diske, pereikite prie kitos rinkmenos
paspausdami mygtuką.
• Jei yra daugiau nei 2 rinkmenos diske, pereikite prie ankstesnės
rinkmenos paspausdami mygtuką
Pagreitintas atkūrimas
Kad persuktumėte diską atgal greičiau, paspauskite
ir laikykite nuspaustą mygtuką
arba
atkūrimo metu.
• Kaskart, kai paspaudžiate ir laikote nuspaustą bet kurį iš šių mygtukų,
atkūrimo greitis keisis šia tvarka:
2x 4x 8x 32x Standartinis
5 minučių praleidimo funkcija
Atkūrimo metu paspauskite mygtukus arba .
, praleidžiate apie 5 minutes pirmyn.
• Kai paspaudžiate mygtuką
, praleidžiate apie 5 minutes atgal.
• Kai paspaudžiate mygtuką
Vaizdo padidinimo funkcija
Nuspauskite mygtuką
ZOOM (padidinimas).
Paspauskite žymeklio
mygtukus, kad persikeltumėte į tą
vietą, kurią jūs norite padidinti.
Kaskart, kai paspaudžiate mygtuką,
įsijungs (ZOOM X2) ir vėl išsijungs
(ZOOM OFF) (PADIDINIMAS X2 į PADIDINIMAS IŠJ.).
Pastaba
• DivX rinkmena gali būti didinama tik ZOOM X2 režime.
• DivX rinkmenos turi .Avi rinkmenų plėtinius, tačiau ne visos .Avi rinkmenos
yra DivX ir šiuo grotuvu gali nepavykti jų atkurti.
32
Subtitrų rodymas
Paspauskite mygtuką SUBTITLE (subtitrai).
Kaskart, kai paspausite mygtuką, įsijungs ir vėl išsijungs SUBTITLE ON (1/1, 1/2...) į SUBTITLE OFF (SUBTITRAI ĮJ. (1/1, 1/2 ...) į SUTITRAI IŠJ.)
Jeigu diske yra tik viena rinkmena su subtitrais ji bus automatiškai atkuriama.
Daugiau informacijos apie subtitrų panaudojimą DIVX diskams ieškokite žemiau Nr.2 (Užrašo funkcija).
Audio rodymas
Paspauskite AUDIO mygtuką.
• Jei diske yra keliolika takelių jūs galite jūs kad galite naudoti funkciją, kad jie pakaitomis įsijungtų ir išsijungtų.
• Kai tik nuspausite mygtuką, įsijungs ir vėl išsijungs „AUDIO” (1/1, ½, ...) un “ ”.
Pastaba
•
Rodomas, kai viena kalba yra palaikoma diske.
Div X (Skaitmeninė interneto video raiška)
DivX yra video rinkmenos formatas sukurtas „Microsoft“ paremtas MPEG4, kad skubiai teiktų
audio ir video duomenis internetu.
MPEG4 yra naudojamas video kodavimui, o MP3 audio kodavimui, kad vartotojai galėtų
žiūrėti filmą per DVD-kokybės video ir audio.
1. Palaikomi formatai
• Šis prietaisas teikia tik šiuos media formatus. Jeigu tuo pačiu metu nėra palaikomi abu video ir
audio formatai, vartotojas gali patirti problemų, pavyzdžiui vaizdas arba garsas gali būti pažeistas.
●
Palaikomi video formatai
Formatas
Palaikomos versijos
●
AVI
DivX3.11 ~ 5.1
WMV
V1/V2/V3/V7
Palaikomi audio formatai
Formatas
Sparta
Dažnis
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Kadro formato santykis: nors numatyta DivX rezoliucija yra 640*480 taškelių (4:3), šis prietaisas palaiko iki
720*480 taškų (16:9). Kadro formato santykis nebus palaikomas, jei ekrano rezoliucija bus aukštesnė nei 800.
• Jei atkūrimo dažnis būs aukštesnis nei 48 kHz ar sparta didesnė nei 320 Kbit/s, atkuriamas
vaizdas gali drebėti.
2. Užrašo funkcija
•
•
•
Kad teisingai naudotis šia funkcija, Jūs turite įsigyti patirties ištraukimo ir redagavimo video informacijai.
Kad naudotumėte šią užrašo funkciją, išsaugokite užrašo rinkmeną (*.smi) tame pačiame rinkmenos
Pavadinime, kaip DivX media rinkmenos (*.avi) tame pačiame aplanke.
Pavyzdys.
Šakninis katalogas
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
Apie 60 teksto ženklų arba 30 rytų Azijos ženklų (2 bitai ženklų, pavyzdžiui, Korėjiečių ir Kiniečių)
tenka rinkmenos pavadinimui.
33
Likusio laiko patikrinimas
Nuspauskite mygtuką REMAIN (likusysis laikas).
Norint sužinoti visą filmo arba jo dalies laiką, arba kiek laiko liko iki šiuo
metu atkuriamo filmo pabaigos.
Pakartotinai spaudžiant mygtuką REMAIN:
FILMO ATKŪRIMO LAIKAS
GRUPĖS ATKŪRIMO LAIKAS
LIKUSYSIS LAIKAS: FILMAS
LIKUSYSIS LAIKAS: GRUPĖ
DALIES ATKŪRIMO LAIKAS
TAKELIO ATKŪRIMO LAIKAS
LIKUSYSIS TAKELIO LAIKAS
LIKUSIOJI LAIKAS: DALIS
TAKELIO ATKŪRIMO LAIKAS
LIKUSYSIS LAIKAS: TAKELIS
LIKUSYSIS LAIKAS: TAKELIS
TAKELIO ATKŪRIMO LAIKAS
ATKŪRIMO LAIKAS: BENDRAS
LIKUSYSIS LAIKAS: BENDRAS
34
Pagreitintas / sulėtintas atkūrimas
Pagreitintas atkūrimas
Sulėtintas atkūrimas
Nuspauskite
mygtuką.
• Kaskart atkūrimo metu palaikius mygtuką nuspaustą, atkūrimo greitis keičiasi taip:
Nuspauskite mygtuką SLOW.
• Kaskart atkūrimo metu palaikius mygtuką nuspaustą,
atkūrimo greitis keičiasi taip:
Pastaba
Pastaba
• Kompaktinių diskų ir MP3 formato kompaktinių diskų
pagreitinto atkūrimo metu garsas girdimas tik 2x greičiu,
bet ne 4x, 8x, 32x greičiu.
• Lėtojo atkūrimo ir intervalų eigos metu
garsas nesigirdi.
• Sulėtintas atkūrimas atgaline kryptimi neveikia
Video CD arba DivX tipų diskams.
Diskų epizodų arba takelių (dainų) praleidimas
Trumpai nuspauskite mygtuką
• Kiekvieną kartą atkūrimo metu paspaudus mygtuką, pradedama atkurti sekanti arba ankstesnioji
•
Dalis, takelis arba katalogas (byla).
Tačiau Jūs negalite praleisti kelias dalis iš eilės.
• Atkuriant diską Video CD, kurio takelio trukmė
viršija 15 minučių, kiekvieną kartą nuspaudus
mygtuką
vaizdo atkūrimas pasislinks
atgal arba pirmyn 5 minutėmis.
35
Pakartojimas
Naudodamiesi šia funkcija, galite pakartoti dalies, filmo, takelio (dainos) arba katalogo (su MP3 bylomis) atkūrimą.
Nuspauskite mygtuką REPEAT (Pakartoti)
• Kaskart nuspaudus mygtuką atkūrimo metu, pakartojimo režimas keičiasi taip:
Pakartotino atkūrimo režimai
REPEAT:CHAPTER (PAKARTOJIMAS: DALIS)
REPEAT: TRACK (PAKARTOJIMAS: TAKELIS)
REPEAT:TITLE (PAKARTOJIMAS: FILMAS)
REPEAT: GROUP (PAKARTOJIMAS: GRUPĖ)
REPEAT:OFF (PAKARTOJIMAS: IŠJUNGTI)
REPEAT: OFF (PAKARTOJIMAS: IŠJUNGTI)
REPEAT: TRACK (PAKARTOJIMAS: TAKELIS)
REPEAT:RANDOM (PAKARTOJIMAS: ATSITIKTINĖ TVARKA)
REPEAT: DISC (PAKARTOJIMAS: DISKAS)
REPEAT:TRACK (PAKARTOJIMAS: TAKELIS)
REPEAT: OFF (PAKARTOJIMAS: IŠJUNGTI)
REPEAT:DIR (PAKARTOJIMAS: KATALOGAS)
REPEAT:DISC (PAKARTOJIMAS: DISKAS)
CHAPTER (DALIS)
Pakartotinas pasirinktos dalies
atkūrimas
GROUP (GRUPĖ)
Pakartotinas pasirinktos grupės
atkūrimas.
TITLE (FILMAS)
Pakartotinas pasirinkto filmo atkūrimas
RANDOM (ATSITIKTINĖ TVARKA)
Takelių atkūrimas atsitiktine tvarka
(atkuriamas takelis gali būti
pakartojamas iš naujo)
TRACK (TAKELIS)
Pakartotinas pasirinkto takelio atkūrimas
DIR (KATALOGAS)
Pakartotinas visų pasirinkto katalogo
takelių atkūrimas
DISKAS (DISKAS)
Pakartotinas viso disko atkūrimas
OFF (IŠJUNGIMAS)
Pakartotino atkūrimo atšaukimas
REPEAT:OFF (PAKARTOJIMAS: IŠJUNGTI)
Pastaba
Atkuriant 2.0 versijos
Video CD diską, funkcija
PAKARTOJIMAS
neveikia, jeigu įjungtas
režimas PBC (Vaizdo
valdymas). Norėdami
atlikti VCD pakartojimo
funkciją su PBC, Jūs
turite disko meniu išjungti
PBC (Žr. 44 psl.)
Kaip pasirinkti pakartotino atkūrimo režimą, naudojant informaciją apie diską ekrane.
1
2
Du kartus nuspauskite mygtuką
INFO (informacijos pateikimas ekrane).
Nuspauskite žymeklio valdymo mygtuką
kad perkeltumėte žymeklį ant PAKARTOJIMO
(REPEAT PLAYBACK) ( ) ženklelio.
3
Nuspauskite žymeklio valdymo mygtuką
kad pasirinktumėte reikiamą
pakartojimo režimą.
4
Nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti)
DVD
VCD
CD
diskus su MP3 ir JPEG bylomis,
* Atkurdami
Jūs negalite pasirinkti pakartojimo režimo, naudojant informaciją apie diską ekrane.
36
Fragmento tarp A ir B taškų pakartojimas
Jūs galite pakartotinai atkurti pasirinktą DVD fragmentą.
Du kartus paspauskite mygtuką
INFO (Informacijos pateikimas ekrane).
Nuspauskite žymeklio valdymo mygtuką kad ,
perkeltumėte žymeklį ant PAKARTOJIMO ženklelio ( )
• Norėdami atkurti
Video CD ar
kompaktinį diską, mygtuką INFO spauskite vieną kartą.
Nuspauskite mygtukus
, kad
pasirinktumėte tašką „A-“ tada
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti)
fragmento, kurį norite pakartoti, pradžioje.
• Jeigu palaikysite nuspaudę
mygtuką ENTER, tai pasirinkta vieta
bus išsaugota atmintyje.
Norėdami grįžti į normalų atkūrimo
Režimą, naudodami mygtukus
Nuspauskite mygtuką ENTER
(Vykdyti) fragmento, kurį norite
pakartoti, pabaigoje.
• Nurodytoji dalis bus atkurta pakartotinai.
, pasirinkite ženklelį
Piezīme.
•
Funkcija PAKARTOJIMAS NUO A IKI B neveikia atkuriant diskus su MP3 arba JPEG bylomis.
Pastaba
OFF (IŠJ.).
37
Intervalų funkcija
Paspauskite STEP (Intervalų) mygtuką
• Kaskart nuspaudus šį mygtuką atkūrimo metu, vaizdas pasislinks pirmyn per vieną kadrą.
Pastaba
Garso negirdėti lėto ir intervalinio atkūrimo metu.
Pageidaujamo vaizdo rakurso pasirinkimas
Ši funkcija Jums leidžia peržiūrėti tą patį epizodą skirtingais rakursais.
Nuspauskite mygtuką INFO.
Nuspauskite žymeklio valdymo mygtuką
, kad perkeltumėte žymeklį ant
ženklelio ANGLE (Rakursas) (
).
Naudodami žymeklio valymo mygtukus , arba mygtukus su
skaičiais, pasirinkite norimą vaizdo rakursą.
• Pakartotinai spaudžiant mygtuką, vaizdo rakursas keičiasi taip:
Pastaba
• Funkcija RAKURSAS gali būti taikoma tik diskams, kuriuose įrašyti
vaizdai buvo nufilmuoti kamera iš įvairių taškų.
38
Vaizdo padidinimo (ZOOM) funkcija
Ši funkcija leidžia Jums padidinti tam tikrą apibrėžtą ekrane rodomo vaizdo plotą.
Nuspauskite mygtuką ZOOM.
Spausdami žymeklio valdymo
mygtukus
, pasirinkite
ekrano plotą, kurį norite padidinti.
Nuspauskite mygtuką ENTER.
• Kaskart nuspaudus mygtuką, ekrano
didinimo laipsnis keičiasi taip:
Pastaba
• DivX disko atkūrimo metu galima tik 2:1
vaizdo padidinimo funkcija.
Kadro formatas (EZ VIEW)
Nuspauskite EZ VIEW mygtuką.
• Kaskart spaudžiant mygtuką, paeiliui įsijungia arba išsijungia
atkūrimo per visą ekraną funkcija.
• Jeigu vaizdas atkuriamas plačiaekraniu formatu, nuspaudus mygtuką EZ VIEW, galima
pašalinti juodas juostas ekrano viršutinėje ir apatinėje dalyse.
Pastaba
• Ši funkcija netaikoma DVD diskams, kuriuose vaizdas įrašytas keliais rakursais.
• Juodos juostos gali nepradingti, kadangi kai kurie DVD diskai įrašyti, fiksuojant horizontalaus ir vertikalaus kadro išmatavimų santykį.
• DivX diskai šios funkcijos nepalaiko.
39
Bonuso grupės / Naršymo puslapiai
Bonuso grupė
Kai kurie DVD-AUDIO diskai turi papildomą „bonuso“ grupę, kurios priėjimui reikia 4 skaitmenų rakto
skaičiaus. Smulkesnės informacijos apie rakto skaičių žiūrėkite diskų pakavime.
DVD-AUDIO disko, kuris turi bonuso grupę, atkūrimo metu, rakto skaičiaus
įvesties ekranas atsiranda automatiškai.
Pastaba
Jei jūs pastumsite diskų stalčių, kad jis atsidarytų, išjungsite maitinimą, arba išjungsite grotuvą, jums
reikės iš naujo įvesti rakto skaičių.
Naršymo puslapiai
Atkūrimo metu, paspauskite mygtuką TUNING/CH (nustatymas/kanalas) ant nuotolinio valdymo pultelio.
Galite pasirinkti pageidaujamą paveikslėlį iš DVD-Audio disko, kuriame yra paveikslėliai.
Kai kuriuose diskuose jūs negalėsite pasirinkti paveikslėlių, atsižvelgiant į tai, kaip diskas buvo pagamintas.
40
Garso ir subtitrų kalbos parinkimas
Garso kalbos pasirinkimas
Paspauskite du kartus mygtuką INFO
Naudodami mygtukus
arba mygtukus su skaičiais,
pasirinkite pageidaujamą kalbą.
Priklausomai nuo garso kalbų skaičiaus,
įrašytų DVD diske, kiekvieną kartą
nuspaudus tokį mygtuką, parenkama
nauja garso kalba (ANGLŲ, ISPANŲ,
PRANCŪZŲ ir t. t.)
Subtitrų kalbos pasirinkimas
Paspauskite du kartus mygtuką INFO
Spausdami žymeklio valdymo
mygtuką , pereisite prie
SUBTITRŲ ( ) ženklelio.
Naudodami mygtuką
arba mygtukus su skaičiais, pasirinkite
pageidaujamą subtitrų kalbą.
Pastaba
Kad valdytumėte šią funkciją, Jūs galite
paspausti mygtukus “Pasirinkti AUDIO” arba
“Pasirinkti SUBTITLE” ant nuotolinio valdymo
pultelio.
Priklausomai nuo disko tipo, garso ir subtitrų
kalbos pasirinkimo funkcija gali neveikti.
41
Media rinkmenų atkūrimas naudojant USB prievado funkciją
Jūs galite atkurti rinkmenas, pavyzdžiui, paveikslėlius, filmus ir muziką išsaugotą MP3 grotuve, USB
Saugykloje arba skaitmeninėje kameroje išgaunant aukštą vaizdo kokybę su 5.1 kanalų namų kino teatro
Sistemos garsu, jei prijungsite saugyklos prietaisą prie namų kino teatro USB lizdo.
Prijunkite USB prietaisą
prie grotuvo šono.
Nuspausdami mygtuką FUNCTION (funkcija),
kuris yra ant pagrindinio bloko arba mygtuką
USB, kuris yra ant nuotolinio valdymo
pultelio, pasirinkite USB režimą.
• USB pasirodo ekrane ir po to
Vėl
dingsta.
• Pasirodo USB rūšiavimo ekranas, ir
išsaugota rinkmena yra atkuriama.
Kad sustabdytumėte atkūrimą paspauskite mygtuką STOP (
).
Kad saugiai nuimtumėte USB
Kad nedingtų USB priemonės atmintyje išsaugota informacija, saugiai
Nuimkite prijungtą USB kabelį.
(1) Dukart paeiliui paspauskite mygtuką stop.
Ekrane bus rodoma REMOVE USB. (NUIMTI
.
USB)
(2) Atjunkite USB kabelį.
Persukimas pirmyn /atgal
Atkūrimo metu paspauskite mygtuką
• Kai yra daugiau negu viena rinkmena, kai paspaudžiate mygtuką
• Kai yra daugiau negu viena rinkmena, kai paspaudžiate mygtuką
, pasirenkama tolesnė rinkmena.
, pasirenkama ankstesnė rinkmena.
Pagreitintas atkūrimas
Kad atkurtumėte diską pagreitintai, paspauskite ir laikykite nuspaustus
Arba
mygtukus atkūrimo metu.
• Kaskart, kai paspaudžiate ir laikote nuspaustą kurį nors iš šių mygtukų, atkūrimo greitis keičiasi tokia seka
2x
4x
8x
32x
Standartinis.
42
Suderinimas su prietaisais
1.USB prietaisai, kurie palaiko USB masinę saugyklą v1.0.
(USB prietaisai, kurie veikia kaip išimamas diskas Windows
(2000 ar vėlesnė versija) papildomai neinstaliavus tvarkyklės.)
2. MP3 grotuvas: kietasis diskas ir flash tipo MP3 grotuvas.
3. Skaitmeninė kamera: Tokios kameros, kurios palaiko USB masinę saugyklą v1.0.
• Kameros, kurios veikia kaip išimamas diskas Windows (2000 ar vėlesnė versija) papildomai neinstaliavus tvarkyklės.
4. USB kietasis diskas ir USB Flash tvarkyklė: prietaisai, kuriuos palaiko USB2.0 arba USB1.1.
• Galimas atkūrimo kokybės pablogėjimas, jei pajungsite USB1.1 prietaisą.
• Jei naudosite USB kietąjį diską, įsitikinkite, kad prijungėte papildomo maitinimo kabelį prie USB kietojo disko, kad sistema veiktų.
5. USB kortelių skaitytuvas: Vieno dėklo USB kortelių skaitytuvas ir daugiadėklis USB kortelių skaitytuvas.
• Atsižvelgiant į gamintoją, USB kortelių skaitytuvai gali būti nepalaikomi.
• Jei jūs instaliuosite sudėtinius atminties prietaisus į diaugiakortelinį skaitytuvą, galimi veikimo nesklandumai.
6. Jei Jūs naudosite USB kabelio prailgintuvą, USB įranga gali būti neatpažinta.
●
Palaikomi formatai
Paveikslėlis
Rinkmenos
Pavadinimas
Rinkmenos
Plėtinys
JPG
JPG .JPEG
Sparta
–
Versija
–
Taškai
640 x 480–
–
–
MP3 –
.MP3
80~384kbps
–
Muzika
–
WMA–
.WMA
56~128kbps
V8
VCD
Filmas
VCD1.1,VCD2.0
320*480
Dažnis
–
44.1kHz
44.1kHz
MPG.MPEG .DAT
1.5Mbps
44.1KHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720*480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,Xvid
720*480
44.1KHz~48KHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nėra palaikomi.
• Skaitmeninės kameros, kurios naudoja PTP Protocol arba kurioms reikalingas papildomas
programos instaliavimas, prijungus prie kompiuterio nėra palaikomos.
• Prietaisas, naudojant NTFS rinkmenų sistemą nėra palaikomas. (Tik FAT 16/32 (rinkmenų
išdėstymo lentelė 16/32) rinkmenų sistema yra palaikoma).
• Kai kurie MP3 grotuvai prijungti prie šio gaminio gali neveikti priklausomai nuo
jų rinkmenų sistemos dydžio.
• USB prievado funkcija nepalaikoma jei pajungtas gaminys perduoda media rinkmenas per
specialią gamintojo programą.
• Neveikia su Janus įgalintais MTP (Media Transfer Protocol) prietaisais.
• Šio gaminio USB prievado funkcija palaiko ne visas USB priemones.
Informacijos apie palaikomas sistemas ieškokite psl. 75.
43
Tiesioginis perėjimas prie epizodo arba disko takelio
Perėjimas prie dalies
Perėjimas prie filmo (takelio)
Paspauskite mygtuką INFO
Perėjimas prie dalies.
Spauskite mygtukus
arba mygtukus su skaičiais, pasirinkite reikiamą
dalį, o tada nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtukus
arba mygtukus su skaičiais, pasirinkite norimą filmą
(takelį), o tada nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtukus
pasirinkite ženklelį CHAPTER (Dalis)
Perėjimas pagal laiką.
Perėjimas pagal laiką.
Naudodami mygtukus su skaičiais,
įveskite pageidaujamą laiką ir
nuspauskite mygtuką ENTER .
Naudodami mygtukus
pasirinkite ženklelį ATKŪRIMO LAIKAS.
Spauskite mygtukus su skaičiais.
• Pasirinkta byla bus atkurta.
• Disko su MP3 arba JPEG bylomis atkūrimo
metu Jūs negalite naudoti mygtukų
,
Perėjimui prie atskirų katalogų. Perėjimui prie
katalogų, nuspauskite mygtuką STOP ( ),
o tada spauskite mygtukus , .
Pastaba
•
•
Tiesioginiam perėjimui prie filmo, dalies
arba takelio Jūs galite naudoti nuotolinio
valdymo pultelio mygtukus
,
.
Kai kuriems diskams perėjimas prie
pasirinkto filmo arba laiko funkcijos
gali neveikti.
44
Disko meniu naudojimas
Jūs galite naudoti meniu, norėdami pasirinkti garso ir subtitrų kalbą, profilį ir t. t. Skirtingų
DVD diskų meniu turinys gali būti skirtingas.
Naudodami mygtukus
pasirinkite DISC MENIU (Disko meniu)
ir nuspauskite mygtuką ENTER
Sustabdžius atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
• Atkuriant 2.0 versijos Video CD diską,
pakartotinai spaudžiant mygtuką, įjungiama
Ir vėl išjungiama funkcija PBC.
Pastaba
•
Jeigu pasirinkote disko meniu, nepalaikomą
esamos disko versijos, ekrane pasirodys
pranešimas THIS MENU IS NOT SUPPORTED (Šis meniu nepalaikomas).
Spausdami mygtukus
Pasirinkite reikiamą meniu punktą.
•
Nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
• MENIU vaizdas priklauso nuo disko.
Funkcija PBC (vaizdo valdymas)
Kai VCD 2.0 versijos diskas yra atkuriamas, yra galimybė, per ekrano meniu rinktis atskirus vaizdus ir juos peržiūrėti.
PBC ON: Tai 2.0 versijos Video CD diskas. Diskas atkuriamas, naudojant ekrano meniu valdymą. Kai
kurios funkcijos gali neveikti. Jeigu kokios nors funkcijos neveikia, išjunkite PBC (PBC OFF) ir vėl įjunkite.
PBC OFF: Disko valdymas vyksta kaip ir 1.1 versijos Video CD disko valdymas. Šis diskas atkuriamas taip pat, kaip muzikinis kompaktinis diskas.
Pavadinimo (filmo) meniu naudojimas
DVD diskuose, kuriuose yra įrašyta po kelis filmus, galite peržiūrėti kiekvieno iš jų pavadinimą.
Priklausomai nuo disko, ši funkcija gali arba visiškai neveikti arba veikti įvairiai.
Stop režime nuspauskite
mygtuką MENU.
Naudodami mygtukus
pasirinkite TITLE MENU
Nuspauskite mygtuką ENTER
• Ekrane pasirodys TITLE meniu (Filmo meniu).
Norėdami išeiti iš nustatymų režimo, nuspauskite mygtuką MENU.
Pastaba
• MENIU vaizdas priklauso nuo disko.
45
Kalbos nustatymas
Ekrano meniu yra nustatyta anglų kalba.
Sustabdžius atkūrimą nuspauskite
mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką
pasirinkite Setup (Nustatymai) ir
nuspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
Pastaba
Norėdami pasirinkti kitą kalbą, pasirinkite kalbą ir įveskite kalbos kodą Jūsų šalyje.
(Žr. psl. 74 Kalbų kodai šalims). AUDIO, SUB TITLE ir DISC MENU
šioms funkcijoms galite pasirinkti kalbą.
’
46
Pasirinkite meniu LANGUAGE
(kalba) ir nuspauskite mygtuką
ENTER (Vykdyti).
Naudodami žymeklio mygtukus
pasirinkite reikiamą
meniu punktą ir spauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami žymeklio mygtukus
pasirinkite reikiamą kalbą
ir spauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Jeigu nustatant buvo pasirinkta anglų kalba,
Pabaigus nustatymus, ekrano informacija
Pasirodys anglų kalba.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU.
Ekrano meniu kalbos pasirinkimas
Garso kalbos
pasirinkimas (iš įrašytų
Diske)
Subtitrų kalbos
Pasirinkimas (iš
Įrašytų diske)
Disko meniu kalbos
pasirinkimas (iš įrašytų diske)
pasirinkta kalba nėra įrašyta
* Jeigu
diske, meniu kalba nepasikeis, net
jeigu ji ir buvo nustatyta kaip
Pageidautina.
47
Televizoriaus ekrano formato nustatymas
Atsižvelgiant į jūsų TV tipą (platus ekranas arba tradicinis 4:3 TV), galite pasirinkti TV kadro formato Santykį.
Sustabdžius atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką
, pasirinkite Setup (Nustatymai) ir
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtuką , pasirinkite
TV DISPLAY ir nuspauskite mygtuką ENTER.
Naudodami mygtukus , pasirinkite
Reikimą meniu punktą ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
• Pabaigę nustatymus, Jūs grįšite į
ankstesnę ekrano padėtį.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU.
48
Televizoriaus kadro formato nustatymas (ekrano išmatavimų santykis)
Įprasto televizoriaus horizontalaus ir vertikalaus ekrano išmatavimų santykis lygus 4:3, tuo tarpu, kai plačiaekraniuose televizoriuose ir
aukštos raiškos televizoriuose šis santykis lygus 16:9. Šis santykis vadinamas televizoriaus kadro formatu. Atkuriant DVD diską, kuris
yra įrašytas kitu kadro formatu, Jūs turite nustatyti kadro formatą, atitinkantį Jūsų televizoriaus arba vaizduoklio ekrano formatą.
Televizoriui, kurio ekrano formatas yra standartinis, pasirinkite formatą 4:3 LB arba
4:3PS, priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo. Jeigu Jūsų televizorius plačiaekranis, pasirinkite santykį 16:9.
: pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite plačiaekraniame televizoriuje
pasižiūrėti 16:9 kadro formato filmą įrašytą filmą pilno ekrano režimu.
• Jūs matysite filmą per visą ekraną
: pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite pasižiūrėti 16:9 kadro formato
filmą įprastiniame televizoriuje plačiaekraniu režimu.
• Vaizdas bus apribotas juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
: Pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite pasižiūrėti 16:9 kadro formato
filmą įprastiniame televizoriuje panoraminiu režimu.
• Jūs galėsite matyti tik centrinę vaizdo dalį (šoninės 16:9 kadro formato
vaizdo dalys bus nukirptos).
Pastaba
• Jeigu DVD diske įrašytas filmas, kurio formatas yra 4:3, Jūs negalėsite
pasižiūrėti jo plačiaekraniame televizoriuje per visą ekraną.
• Kadangi DVD diskuose yra įrašomi skirtingi vaizdo formatai, atkuriamas
vaizdas gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos, televizoriaus tipo
ir televizoriaus kadro formato nustatymų.
49
Tėvų (suaugusiųjų žiūrovų) kontrolės lygio nustatymas
Naudokite šią funkciją, nenorėdami, kad vaikai peržiūrėtų DVD diskus, kuriuose įrašyti filmai su
Prievartos scenomis arba filmai “tik suaugusiems”.
Sustabdžius atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
PARENTAL (Tėvų kontrolė) ir
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtukus , , pasirinkite reikiamą
žiūrovo amžiaus kategoriją ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
•
•
Pastaba
Jeigu pasirinkta kategorija Level 6 (6
lygis), tuomet diskai, kuriems
gamintojas priskyrė 7 ar aukštesnį lygį,
nebus nuskaitomi.
Kuo aukštesnė žiūrovo amžiaus
kategorija, tuo daugiau jame prievartos
scenų ir scenų “tik suaugusiems”.
Naudodami mygtuką , pasirinkite Setup
(Nustatymai) ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti)
Įveskite slaptažodį ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
Nustatytas kodas (pagal numatymą)
grotuve 7890.
Pabaigę nustatymus, Jūs grįšite į
ankstesnį ekraną.
Ši funkcija veikia tik tiems DVD diskams, kuriuose yra įrašyta žiūrovo amžiaus kategorija.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU.
50
Slaptažodžio nustatymas
Jūs galite nustatyti slaptažodį tam, kad žiūrovų amžiaus kategoriją galėtų keisti tik slaptažodį žinantys vartotojai.
Stop režimu, nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
PASSWORD (Slaptažodis) ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
Nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtuką , pasirinkite
Setup ir nuspauskite mygtuką ENTER .
Įveskite slaptažodį ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
Įveskite senąjį slaptažodį, po to naująjį slaptažodį ir
Patvirtinkite naująjį slaptažodį.
Nustatymas baigtas.
Pastaba
Kol nėra kito slaptažodžio, nustatytasis slaptažodis yra „7890“.
Jeigu pamiršote slaptažodį pagal amžiaus kategoriją, darykite taip:
• Kai grotuvas yra be disko, palaikykite pagrindinės dalies mygtuką (
) nuspaustą apie 5 sekundes, kol
ekrane pasirodys užrašas INITALIZE, tada visi nustatymai grįš į pradinę padėtį.
• Nuspauskite maitinimo mygtuką (Power).
Naudodami funkciją RESET, galite ištrinti visus išsaugotus nustatymus.
Naudokitės šia funkcija tik būtinu atveju.
51
Fono paveikslėlio nustatymas
Peržiūrėdami JPEG formato bylas arba DVD bei video CD diskus, Jūs galite pasirinkti patikusį vaizdą ir išsaugoti kaip fono paveikslėlį.
Fono paveikslėlio nustatymas
Atkūrimo metu, ekrane
pasirodžius Jums patikusiam
vaizdui, nuspauskite mygtuką
ATKŪRIMAS / PAUZĖ.
Nuspauskite mygtuką LOGO (Logotipas).
Ekrane pasirodo pranešimas
„COPY LOGO DATA”.
Ekrano maitinimas išsijungs ir vė įsijungs, l
Disko stalčius automatiškai atsidarys
Atsiras pasirinktas ekrano fono paveikslėlis.
Pakartodami 1-2 žingsnius, jūs galite nustatyti
iki 3 fono paveikslėlių nustatymų.
Pasirinkite šią poziciją,
norėdami nustatyti Samsung
kompanijos logotipą kaip
fono paveikslėlį.
Pasirinkite šią poziciją norėdami
nustatyti kitą fono paveikslėlį.
52
Pasirinkimas vieno iš 3 Jūsų išrinktų fono paveikslėlių
Sustabdžius atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
Setup (Nustatymai) ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtuką , pasirinkite
meniu punktą USER (Vartotojas) ) ir
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Norėdami išeiti iš nustatyto
ekrano, spauskite
mygtuką MENU.
Parinksite vieną iš 3 fono paveikslėlių.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite meniu
punktą LOGO (Logotipas) ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
53
DVD diskų atkūrimo režimas
Kai kuriuose DVD-Audio diskuose yra DVD-Video, o taip pat ir DVD-Audio.
Kad atkurtumėte DVD-Audio diske esančią DVD-Video dalį, nustatykite grotuvą į DVD-Video režimą.
Paspauskite mygtuką EJECT
tada paspauskite mygtuką MENU.
Paspausdami žymekio
mygtuką, pasirinkite
Setup , o po to paspauskite mygtuką ENTER.
Paspausdami žymeklio mygtuką,
pasirinkite DVD TYPE (DVD TIPAS), o po
to paspauskite mygtuką ENTER.
Paspausdami žymeklio , mygtukus,
pasirinkite DVD VIDEO, o po to
paspauskite mygtuką ENTER.
Jei norite persijungti į DVD AUDIO atkųrimo
režimą, pakartokite 1-4 žingsnius.
Kai pasirenkate DVD atkūrimo režimą :
Pastaba
DVD atkūrimo režimas nustatytas ties DVD
Audio pagal gamyklos nustatymus.
Pagrindinio bloko išjungimas automatiškai
įjungs DVD-Audio režimą.
nustatykite, kad DVD video turinys
Esantis DVD audio diske būtų
Atkuriamas.
nustatykite kad būtų atkuriamas,
numatytas DVD audio.
DivX registracija
Prašome naudoti registracijos kodą, kad
užregistruotumėte šį grotuvą su DivX (R) video formatą.
Kad sužinotumėte daugiau informacijos apsilankykite
www.divx.com/vod.
54
Garsiakalbių režimo nustatymas
Signalo išvesčių ir dažnio atitikimas su garsiakalbiais bus automatiškai nustatytas atitinkamai pagal Jūsų
garsiakalbio formatą, nepriklausomai nuo to ar tas garsiakalbis yra naudojamas ar ne.
Sustabdžius atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
AUDIO (Garso parametrai) ir
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Būdami Speaker Setup (Garsiakalbių
nustatymas) meniu, dar kartą
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Spausdami mygtukus
,pasirinkite reikiamo
garsiakalbio ženklelį ir nuspauskite
mygtuką ENTER (Vykdyti).
•
•
Spaudžiant mygtukus centriniam (C),
kairiajam šoniniam (SL) ir dešiniajam
šoniniam (SR) garsiakalbiams nustatyti,
režimas paeiliui keičiasi iš SMALL (Mažas)
į NONE (Joks).
Kairiajam (L) ir dešiniajam (R) priekiniams
garsiakalbiams nustatytas režimas SMALL
(Mažas).
SMALL: Pasirinkite šį režimą, jeigu garsiakalbiai yra naudojami.
NONE: Pasirinkite šį režimą, jeigu garsiakalbiai nėra prijungti.
Pastaba
Priklausomai nuo režimų PRO LOGIC ir STEREO, garsiakalbių režimai gali skirtis.
55
Uždelsimo laiko nustatymas
Jeigu nėra galimybės pastatyti garsiakalbių vienodu atstumu nuo klausymo vietos, Jūs galite nustatyti
garsinių signalų uždelsimo laiką nuo centrinių ir šoninių garsiakalbių.
Sustabdžius atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
AUDIO (Garso parametrai) ir
nuspauskite mygtuką ENTER.
Signalo, siunčiamo į garsiakalbius, uždelsimo laiko nustatymas
Atkuriant kanalų 5.1 erdvinio garso signalą, geriausias efektas pasiekiamas, kai
atstumas tarp Jūsų ir visų garsiakalbių yra vienodas. Kadangi garsas iš skirtingų
garsiakalbių pasiekia klausymosi zoną skirtingu laiku, priklausančiu nuo garsiakalbių
nuotolio, Jūs galite kompensuoti šį laiko skirtumą, nustatydami signalo, siunčiamo į
centrinį ir šoninius garsiakalbius, uždelsimo laiką.
Pastaba
(Dolby Pro Logic II) sistemą, kiekvienam režimui uždelsimo laikas gali būti skirtingas.
• Naudojant
• Naudojant AC-3 ir DTS sistemas uždelsimo laikas gali būti nustatomas nuo 00 ir 15ms.
• Centriniame garsiakalbyje uždelsimo laiką galima reguliuoti tik su 5.1 takelių diskais.
56
Spausdami mygtukus
pasirinkite reikiamo
garsiakalbio ženklelį ir
nuspauskite mygtuką ENTER .
Naudodami mygtuką , pasirinkite
DELAY TIME (Uždelsimo laikas) ir
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Spausdami mygtukus
Nustatykite uždelsimo laiką.
• Uždelsimo laiką centriniam (C) garsiakalbiui
galima nustatyti nuo 00 iki 05ms, o kairiajam
(LS) ir dešiniajam (RS) šoniniams
garsiakalbiams nuo 00 iki 15ms.
• Signalo, siunčiamo į CENTRINĮ GARSIAKALBĮ,
uždelsimo laiko nustatymas
Jeigu atstumas Dc lygus arba didesnis už atstumą Df
(žr. piešinėlį dešinėje), nustatykite uždelsimo laiką 0 ms.
Priešingu atveju pakeiskite uždelsimo laiką, kaip paskaičiuota lentelėje.
Atstumas tarp Df ir Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Ideali centrinio garsiakalbio
Padėtis
Uždelsimo laikas
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• Signalo, siunčiamo į ŠONINIUS (ERDVINIO SKAMBESIO)
GARSIAKALBIUS, uždelsimo laiko nustatymas
Jeigu atstumas Df lygus atstumui Ds (žr. piešinėlį dešinėje),
nustatykite uždelsimo laiką 0ms. Priešingu atveju
pakeiskite uždelsimo laiką, kaip paskaičiuota lentelėje.
Atstumas tarp Df ir Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Uždelsimo laikas
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Ideali šoninių
Garsiakalbių
Padėtis
Pageidautina visus garsiakalbius išdėstyti rato viduje
Df: atstumas nuo priekinių garsiakalbių iki klausymo zonos
Dc: atstumas nuo centrinio garsiakalbio iki klausymo zonos
Ds: atstumas nuo šoninių garsiakalbių iki klausymo zonos
57
Garsiakalbių nustatymas pagal testinį signalą
Testinis signalas yra naudojamas, kad patikrintumėte garsiakalbio sujungimą ir suderintumėte garsiakalbių lygius.
Stop režime, nuspauskite
mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
AUDIO (Garso parametrai) ir
nuspauskite mygtuką
ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtuką , pasirinkite TEST
TONE (Testinis signalas) ir
nuspauskite mygtuką
ENTER (Vykdyti).
• Testinis signalas pasigirsta
garsiakalbiuose šia seka: kairysis (L)→
centrinis (C) → dešinysis (R) →
dešinysis šoninis (RS) → kairysis šoninis
(LS) → žemų dažnių kolonėlė. Jeigu signalo
atlikimo metu mygtukas ENTER bus
nuspaustas dar kartą, testinis signalas baigsis.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU (Meniu).
Alternatyvus metodas: nuspaudus TEST TONE (testinis signalas) mygtuką ant NVP
Nuspauskite mygtuką TEST TONE (Testinis signalas)
• Testinis signalas pasigirs taip: Atkuriant DVD arba
•
kompaktinius diskus, testinis signalas pasigirsta tik sustabdžius atkūrimą.
Ši funkcija naudojama norint patikrinti, ar teisingai
prijungti garsiakalbiai ir ar teisingai jie veikia.
Norėdami nutraukti testinį signalą, dar
kartą spauskite mygtuką TEST TONE.
L: Priekinis garsiakalbis (K)
C: Centrinis
SW: Žemų dažnių kolonėlė (ŽDK)
R: Priekinis garsiakalbis (D)
SL: Šoninis (K)
SR: Šoninis (D)
Daugiakanalis Pro-Logic režimas
Pradžia
58
DRC (Dinaminio diapazono kompresijos) nustatymas
Ši funkcija subalansuoja garsių ir tylių garsų diapazoną.
Ši funkci ja leidžia pasinaudoti sistemos Dolby Digital pri valumais, žiūri nt kino filmus nedideliu garsu vėlyvu metu.
Atjungus atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
AUDIO (Garso parametrai) ir
nuspauskite mygtuką ENTER.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
DRC ir nuspauskite mygtuką
ENTER (Vykdyti).
Spausdami mygtukus
, nustatykite
dinaminio diapazono kompresijos lygį.
• Kuo ilgiau Jūs palaikysite mygtuką
,
tuo stipresnis kompresijos efekto lygis,
o kuo ilgiau Jūs palaikysite mygtuką ,
tuo kompresijos efekto lygis bus silpnesnis.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU (Meniu).
59
Garso kokybės nustatymas
Jūs galite nustatyt i signalo balansą ir lygį kiekvienam iš garsiakalbių.
I Būdas.
Skambesio parametrų reguliavimas, naudojant meniu.
Sustabdžius atkūrimą,
nuspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtuką , pasirinkite
SOUND EDIT ir nuspauskite mygtuką
ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtuką , pasirinkite
AUDIO (Garso parametrai) ir
nuspauskite mygtuką ENTER.
Spausdami mygtukus
pasirinkite reikiamą meniu punktą, ir
nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU (Meniu).
60
II Būdas.
Rankinis skambesio parametrų reguliavimas, naudojant mygtuką SOUND EDIT.
Priekinių garsiakalbių balanso reguliavimas
Nuspauskite mygtuką
SOUND EDIT
o po to mygtukus , .
Signalo, siunčiamo į šoninius garsiakalbius, lygio reguliavimas
Nuspauskite mygtuką
SOUND EDIT
o po to mygtukus , .
Šoninių garsiakalbių balanso reguliavimas
Nuspauskite mygtuką
SOUND EDIT
o po to mygtukus , .
Signalo, siunčiamo į centrini garsiakalbį, lygio reguliavimas
Nuspauskite mygtuką
SOUND EDIT
o po to mygtukus , .
Signalo, siunčiamo į žemų dažnių kolonėlę, lygio reguliavimas
Nuspauskite mygtuką
SOUND EDIT
o po to mygtukus , .
Pastaba
Priekinių / šoninių garsiakalbių balanso reguliavimas
• Jūs galite nustatyti reikšmes tarp 00 ir 06 arba OFF (išj.).
• Artėjant prie reikšmės 06, garsas silpnėja.
Signalo, siunčiamo į centrinį garsiakalbį ir išorinius garsiakalbius bei žemų dažnių kolonėlę, lygio reguliavimas
• Lygis gali būti reguliuojamas laipsniškai tarp +6 dB ir 6 dB.
• Garsas stiprėja, artėjant prie reikšmės +6 dB, ir mažėja, artėjant prie reikšmės 6 dB.
61
AV SYNC (Audio Video sinchronizacijos) nustatymas
Video gali veikti lėčiau negu audio, jei jis yra pri jungtas pri e ska itmeninio TV. Šiuo atve ju, pri derinkite
audio vėlavimo laiką iki optimalios būsenos, kad derintųsi pri e video.
Paspauskite mygtuką MENU.
Naudodami mygtukus
pasirinkite Audio
ir nuspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Pasirodys nustatymų meniu.
Naudodami mygtukus
, pasirinkite “AV-SYNC”,
o po to paspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Naudodami mygtukus
, pasirinkite
AV-SYNC Delay time (Vėlavimo laiką), o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Vykdyti).
Galite nustatyti audio vėlavimo laiką tarp 0 ms ir 300 ms.
Nustatykite jį ties optimalia būsena.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite mygtuką RETURN (Atgal).
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, spauskite mygtuką MENU (Meniu).
62
Skaitmeninio signalų procesoriaus (DSP) / Vienodintuvo (EQ) funkcija
DSP (skaitmeninio signalo apdorojimas) DSP režimai sukurti, kad stiprintų skirtingą akustinę aplinką.
EQ (vienodintuvas): galite pasirinkti iš POPS (POP MUZIKA), JAZZ (DŽIAZAS), ROCK (ROKAS), atsižvelgdami į atkuriamos muzikos žanrą.
Paspauskite mygtuką DSP/EQ.
Ant ekrano skydelio pasirodys „DSP“.
Kaskart paspaudus mygtuką, pasirinkimas keičiasi taip:
Pastaba
• Funkcija DSP/EQ leistina tik režime STEREO. Spauskite mygtuką
PL II MODE (Dollby Pro Logic II), kol vaizduoklyje nepasirodys STEREO.
• Ši funkcija veikia kompaktiniuose diskuose, MP3-CD diskuose ir 2
kanalų DivX ir Dolby Digital diskuose.
• Atkuriant DVD diską įrašytą su dviejų arba daugiau kanalų garso signalais
Daugiakanalis režimas įsijungia automatiškai, o mygtukas DSP/EQ neveikia
Pastaba
POP, JAZZ, ROCK (pop, džiazas, rokas): atsižvelgiant į muzikos žanrą, galite pasirinkti iš pop, džiazo ir roko.
STUDIO (studija): galite patirti tokį pat efektą, kaip kad būtumėte studijoje.
CLUB (klubas): sukuria tokį efektą, lyg būtumėte šokių klube, su žemų dažnių garsais.
HALL (salė): sukuria gryno vokalo, lyg jo klausytumėtės koncerto salėje.
MOVIE (filmas): sukuria tokį efektą, tarsi būtumėte kino teatre.
CHURCH bažnytinė): suteikia pojūtį, tarsi būtumėte bažnyčioje.
PASS: pasirinkite jį įprastam klausymui.
63
Sistemos Dolby Pro Logic II režimai
Jūs galite pasirinkti pageidaujamą sistemos Dolby Pro Logic II audio režimą.
Paspauskite mygtuką
PL II MODE
• Kas kart paspaudus mygtuką, režimas keičiasi taip:
PRO LOGIC II:
• MUSIC (muzika): Klausantis muzikos, jūs galite patirti tokį pat efektą kaip ir koncerte.
• CINEMA (kino): suteikia kino filmo garso takeliui realistiškumo.
• PRO LOGIC: naudojant viso labo du kairį ir dešinį priekinius garsiakalbius, padeda sukurti tokį pat realistišką
daugiakanalį skambesį, tarsi būtų naudojami penki garsiakalbiai.
• MATRIX (matrica): sukuria 5.1 kanalų erdvinį garsą.
STEREO: Pasirenkamas klausymui tik per kairįjį ir dešinįjį priekinius garsiakalbius ir žemų dažnių kolonėlę.
Pastaba
• Jeigu Jūs pasirinkote režimą Pro Logic II, prijunkite išorinį signalo šaltinį prie
grotuvo AUDIO ĮVESTIES (K ir D) jungčių. Jeigu jūs prijungėte jį prie vienos
iš jungčių (kairės arba dešinės), Jūs negalėsite girdėti erdvinio kanalų garso.
64
Sistemos Dolby Pro Logic II efektai
Ši funkcija veikia tik Dolby pro Logic MUSIC (muzika) režimu.
Spauskite
PL II MODE, kad pasirinktumėte
MUSIC (muzika) režimą.
Nuspauskite
PL II EFFECT, mygtuką,
Kad pasirinktumėte režimą, o tada mygtukais
, pasirinkite pageidaujamą efektų nustatymą.
• Jūs galite pasirinkti arba 0 arba 1.
• Šiuo režimu priekinis stereofoninis garsas išplečiamas taip,
kad jo formavime dalyvautų šoniniai garsiakalbiai, tokiu būdu
sukuriant įdomų „panoraminį“ efektą, dėl šoninių sienų atspindėjimo.
Nuspauskite
PL II EFFECT mygtuką,
Kad pasirinktumėte C-Width , o tada mygtukais
, pasirinkite pageidaujamą efektų nustatymą.
•
•
Galite pasirinkti tarp 0 ir 7.
Garsumas atkuriamas tik per centrinį garsiakalbį, Dešinysis ir
Kairysis priekiniai garsiakalbiai dirba prislopintai.
Pastaba
Nuspauskite
PL II EFFECT, mygtuką, , o tada
mygtukais , pasirinkite pageidaujamą efektų
Nustatymą.
• Galite pasirinkti tarp 0 ir 6.
• Laipsniškai reguliuoja garso laiką, perstumiant jį į priekį ir atgal.
• Atkuriant DVD diską, kuriame įrašyti dviejų arba daugiau kanalų garso signalai, daugiakanalis
režimas įsijungia automatiškai, o mygtukas
PL II (Dolby Pro Logic II) neveikia.
65
Radijo stočių laidų klausymas
Nuotolinio valdymo pultelis
Nuspauskite mygtuką TUNER.
Raskite pageidaujamą stotį.
Automatic Tuning 1
Automatic Tuning 2
Manual Tuning
Spaudžiant mygtukus
įjungiama iš
anksto nustatyta stotis.
Paspauskite ir palaikykite mygtuką
TUNING/CH (nustatymas/kanalas),
kad prasidėtų automatinė stoties paieška.
Trumpai spaudžiant mygtuką TUNING/CH
(nustatymas/kanalas), galima ieškoti stočių
aukštyn arba žemyn diapazone.
Pagrindinis blokas
Nuspauskite mygtuką Function ,
kad pasirinktumėte FM diapazoną.
Pasirinkite radijo stotį.
Spausdami mygtuką STOP ( )
pasirinkite režimą PRESET (iš anksto
nustatytos radijo stotys). Tada spauskite mygtukus
Kad pasirinktumėte vieną iš anksčiau nustatytų stočių.
Automatic Tuning 1
Spausdami mygtuką Stop ( )
Pasirinkite režimą MANUAL (rankinis
nustatymas). Tada nuspauskite ir palaikykite mygtukus
Kad prasidėtų automatinė radijo stočių paieška.
Automatic Tuning 2
Spausdami mygtuką Stop ( )
Pasirinkite režimą MANUAL (rankinis
Nustatymas).
Tada trumpais spustelėjimais ieškokite
stočių aukščiau arba žemiau diapazone.
Manual Tuning
Paspauskite mygtuką MO/ST (mono/stereo), kad pasirinktumėte monofoninį arba
stereofoninį klausymo režimą.(Ši funkcija veikia tik klausantis radijo FM diapazone).
• Kaskart paspaudus mygtuką, paeiliui parenkamas režimas „STEREO“ arba „MONO“.
• Prastos bangų priėmimo kokybės zonoje pasirinkite „MONO“ režimą, kas padės sumažinti
Triukšmo lygį ir gauti švaresnį garsą.
66
Išankstinis radijo stočių nustatymas
Pavyzdys: 89,1 MHz dažnio radijo stoties FM diapazone nustatymas ir nustatymų išsaugojimas atmintyje.
Paspauskite mygtuką TUNER
(stočių nustatymo įtaisas) ir
pasirinkite diapazoną FM.
Mygtukais TUNING/CH
(Nustatymas/kanalas),
pasirinkite dažnį „89,10“.
• Apie tai, kaip nustatyti radijo stotį automatiniu
Arba rankiniu režimu, skaitykite 65 psl. 2 punkte.
Mygtukais
pasirinkite atminties
mygtuko numerį.
Jūs galite pasirinkti numerį nuo 1 iki 15.
Nuspauskite mygtuką
TUNER MEMORY.
Nuspauskite mygtuką
TUNER MEMORY.
Pagrindinio bloko vaizduoklyje sumirgės pranešimas
„PRGM“ (programa).
Norėdami į atmintį įrašyti kitos
stoties nustatymus,
pakartokite 2-5 žingsnius.
• Nuspauskite mygtuką TUNER MEMORY anksčiau,
nei pranešimas „PRGM“ dingsta iš vaizduoklio.
• Pranešimas „PRGM“ dingsta iš vaizduoklio, ir stoties
nustatymai išsaugojami atmintyje.
Pastaba
Šis grotuvas nepriima transliuojamų radijo stočių AM diapazone.
Norėdami įjungti stotį, įrašytą atmintyje, nuotolinio valdymo pultelio mygtukais
,
pasirinkite kanalą.
67
Papildomos galimybės
Laikmatis “Miegas”
Galite pasirinkti laiką, kada DVD grotuvas išsijungs automatiškai.
Paspauskite mygtuką SLEEP (miegas).
• Pasirodys užrašas „SLEEP“. Kaskart paspaudus mygtuką,
nustatytas laikas keičiasi taip:
Kad patvirtintumėte laukimo laikmačio nustatymus, paspauskite mygtuką SLEEP (miegas).
• Bus rodomas likęs laikas iki DVD grotuvas automatiškai išsijungs.
• Dar kartą paspaudus mygtuką, pakeičiamas anksčiau nustatytas laukimo laikas.
Kad atšauktumėte laukimo laikmatį, paspauskite mygtuką SLEEP (miegas),
Kol ekrane bus matomas OFF (IŠJ.).
Vaizduoklio ryškumo reguliavimas
Jūs galite nustatyti vaizduoklio ryškumą sistemos pagrindinio bloko mygtukais, atsižvelgiant į patalpos apšvietimą.
Nuspauskite mygtuką DIMMER (Displėjaus ryškumo reguliavimas).
• Spaudžiant mygtuką, vaizduoklio ryškumas keičiasi taip:
PRISLOPINTAS → .RYŠKUS
.
68
Laikinas garso išjungimas
Ši funkcija naudinga, kai norite atsakyti į telefono skambutį arba atidaryti duris svečiui.
Nuspauskite mygtuką MUTE (Laikinas garso išjungimas).
Vaizduoklyje pradės mirgėti pranešimas
Norėdami vėl įjungti garsą, dar kartą nuspauskite mygtuką MUTE.
Ausinių naudojimas
Naudokitės ausinėmis (perkamos atskirai) tam, kad netrukdytumėte aplinkiniams.
Tam, kad individualiai klausytumėtės , prijunkite ausines prie lizdo AUSINĖMS.
Dėmesio
• Kad nepakenktumėte klausai, nenustatykite pernelyg didelį garsumą ausinėse.
69
Televizoriaus valdymas, naudojant nuotolinio valdymo pultelį
Kaip valdyti televizorių, naudojant nuotolinio valdymo pultelį
Spauskite mygtuką TV (Televizorius), ir pasirinkite režimą TV (televizorius).
Nuspausdami mygtuką POWER (maitinimas), įjunkite televizorių.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į televizorių.
Laikydami nuspaustą pultelio mygtuką POWER, įveskite kodą, atitinkantį jūsų televizoriaus markę.
• Jeigu įvestas kodas atitinka Jūsų televizoriaus kodą, televizorius išsijungs.
• Jeigu lentelėje Jūsų televizoriaus markei pateikta daugiau nei vienas kodas,
Įveskite juos vieną po kito, kad nustatytumėte tinkamą.
Pavyzdys: Samsung televizoriui
Laikydami nuspaustą mygtuką POWER, naudodami mygtukus su skaičiais,
įveskite kodus 00, 15, 16, 17 ir 40.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į televizorių ir nuspauskite mygtuką POWER.
Jeigu televizorius išsijungė arba įsijungė, pulto nustatymas televizoriaus valdymui baigtas.
•
Jūs galite naudoti šiuos mygtukus: TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS, GARSO REGULIAVIMAS,
KANALŲ PERJUNGIMAS ir mygtukus su skaičiais (0-9).
Pastaba
• Nuotolinio valdymo pultelis gali neveikti kai kurių markių televizoriams. Be to, kai kurių funkcijų
atlikimas gali priklausyti nuo Jūsų televizoriaus markės.
• Jeigu jūs nuotolinio valdymo pulteliui nenustatėte Jūsų televizoriaus markės valdymo kodo,
nuotolinio valdymo pultelis pagal nustatymą naudos Samsung televizorių kodą.
70
Skirtingų televizorių markių kodų sąrašas
Nr
Markė
Kodas
Nr
Markė
Kodas
71
Prieš kreipiantis į serviso centrą
Jeigu Jūsų sistema nedirba taip, kaip derėtų, pasinaudokite lentelėje pateiktais patarimais. Jeigu Jums
iškilusi problema neaprašyta arba jeigu aprašytos instrukcijos nepadėjo, išjunkite sistemą iš maitinimo
tinklo ir kreipkitės į artimiausią autorizuotą kompanijos Samsung electronics serviso centrą.
Problema
Ką patikrinti
Neatsidaro diskų stalčius
• Ar kištukas tinkamai įstatytas į elektros lizdą?
• Išjunkite sistemą, o po to vėl įjunkite.
Diskas neatkuriamas
• Patikrinkite regioninį DVD disko kodą.
• Gali būti neįmanoma atkurti DVD diskų, įsigytų užsienyje.
• Šis grotuvas negali atkurti CD-ROM ir DVD-ROM tipo diskų.
Patikrinkit DVD disko žiūrovo amžiaus kategoriją
Atkūrimas nepradedamas iš kart po
to, kai Jūs nuspaudėte mygtuką
Atkūrimas / Pauzė.
Nėra garso
Garsas girdimas tik keliuose
garsiakalbiuose, o ne
visuose šešiuose.
Nesukuriamas 5.1 kanalų sistemos
DOLBY DIGITAL erdvinis garsas.
• Patikrinkite ar diskas nesubraižytas ir nedeformuotas.
• Pavalykite diską.
• Garso neatkūrimas pagreitinto, sulėtinto, arba kadrų keitimo nuskaitymo metu.
• Ar teisingai parinkti garsiakalbiai? Ar teisingai atlikti Jūsų akustinės sistemos
garsiakalbių konfigūracijos nustatymai?
• Ar nėra rimtų disko pažeidimų?
• Klausantis kompaktinių diskų ir radijo stočių laidų, garsas atkuriamas tik per
centrinius garsiakalbius (dešinįjį ir kairįjį). Norėdami pajungti visus 6 garsiakalbius,
pasirinkite režimą PRO LOGIC II, nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką
PL II (DOLBY PRO LOGIC II).
• Patikrinkite ar suderinamas atkuriamas DVD diskas su 5.1 kanalo sistema.
Jeigu ekrano meniu garso nustatymuose parametrams C (Centrinis garsiakalbis), SL
(Kairysis šoninis garsiakalbis) ir CR (Dešinysis šoninis garsiakalbis) Jūs nustatėte
reikšmes NONE (Joks), tai garsas per šiuos garsiakalbius nebus atkuriamas.
• Nustatykite jiems reikšmę SMALL (Mažas ).
• Ar ant atkuriamojo disko yra žyma DOLBY DIGITAL 5.1 CH ? 5.1 kanalų garsas
atkuriamas tik tuo atveju, jei yra įrašytas diske.
• Ar garso parametrų meniu nustatyta reikšmė DOLBY DIGITAL 5.1 CH ?
72
Ką patikrinti
Problema
• Diskas sukasi, bet
neatvaizduojamas vaizdas.
• Vaizde matomi trukdžiai
ir jis prastos kokybės.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Įgarsinimo kalbos arba subtitrų
pasirinkimo funkcijos neveikia
• Ar jūsų televizorius įjungtas?
• Ar kabeliai video signalui pajungti teisingai?
• Ar nėra ant disko purvo ir ar jis nepažeistas?
• Dėl prastos kai kurių diskų pagaminimo kokybės, gali nepavykti atkurti kai kuriuos
diskus.
• Ar jūs naudojatės nuotolinio valdymo pultu iš prieinamo atstumo nuo sistemos ir iš
prieinamo kampo prie jos?
• Ar neišsikrovė nuotolinio valdymo pulto elementai?
• Ar teisingai pasirinkote nuotolinio valdymo pulto režimą (TV/DVD) (televizoriui arba
DVD-resiverio) įrangai valdyti
• Įgarsinimo kalbos ir subtitrų pasirinkimo funkcija neveikia tuo atveju, jeigu DVD-diske
neįrašytas įgarsinimas ir subtitrai keliomis kalbomis. Įvairiuose diskuose šios funkcijos
veikia skirtingai.
Disko meniu neatsiranda ekrane
• Ar yra meniu šia kalba?
paspaudus mygtuką Menu (Meniu)
Negalite pakeisti atkuriamo
vaizdo kadro formato
• Neveikia pagrindinis blokas.
(Pavyzdžiui: jis išsijungia arba
girdisi keistas garsas.)
• Namų kino teatro sistema veikia neteisingai.
Jūs pamiršote slaptažodį
amžiaus kategorijai nustatyti.
• Jūs galite peržiūrėti DVD-diskus, kuriuose vaizdas įrašytas 16:6 kadro formatu,
režimuose 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX arba 4:3 PAN-SCAN, bet diskai, į kuriuos
vaizdas įrašytas 4:3 kadro formatu, gali būti peržiūrimi tik 4:3 kadro formatu. Peržiūrėkite
informaciją apie diską ant jo dėžutės, ir po to parinkite tinkamą kadro formatą.
• Išjunkite maitinimą, paspauskite mygtuką
nuspaustą ne ilgiau 5 sek.
ant pagrindinio bloko ir laikykite jį
Nustatant į pradinę padėtį ištrinami visi jūsų atlikti nustatymai. Nesinaudokite šia
funkcija, jei tai nebūtina.
• Kuomet į grotuvą neįdėtas diskas ir pagrindinio bloko ekrane rodomas pranešimas “NO
DISC” (Nėra disko), paspauskite mygtuką ant pagrindinio bloko ir laikykite jį nuspaustą
ilgiau nei 5 sek. Ekrane bus atvaizduotas pranešimas “INITIALIZE” ir visi sistemos
nustatymai (įskaitant slaptažodį) grįš į nustatytus gamyklinius-gamintojo nustatymus.
• Paspauskite mygtuką MAITINIMAS.
Nustatant į pradinius parametrus ištrinami visi jūsų atlikti nustatymai.
Naudokitės šia funkcija tik esant būtinumui.
Radijo stotys nepriimamos
• Ar teisingai pajungta antena?
Jeigu kambarine antena priimamas signalas pernelyg silpnas, pastatykite išorinę FM
anteną toje vietoje, kur geras signalo priėmimas.
73
Kaip saugoti diskus ir elgtis su jais
Nedideli disko įbrėžimai gali pabloginti garso ir vaizdo kokybę, dėl jų diskų atkūrimas gali nutrūkti
įvairiose vietose. Būkite atsargūs laikydami diskus, kad nesubraižytumėte jų.
Kaip laikyti diską
Nesilieskite prie disko paviršiaus, nuo kurio
nuskaitomas signalas. Visada laikykite diską už kraštų,
kad neliktų pirštų antspaudų ant blizgančio disko paviršiaus.
Neprilipdykite popieriaus ar lipnios juostelės ant disko.
Diskų saugojimas
Saugokite juos vėsioje,
gerai ventiliuojamoje vietoje.
Nelaikykite diskų vietose,
kur ant jų gali kristi
tiesioginiai saulės spinduliai.
Perspėjimas
Laikykite diskus švariame
apsauginiame dėkle.
Laikykite vertikalioje padėtyje.
• Saugokite diskus nuo sutepimo.
• Nedėkite į grotuvą įtrūkusių diskų arba diskų su giliais įbrėžimais.
Diskų priežiūra ir laikymas
Jeigu ant disko yra pirštų antspaudų arba nešvarumų,
valykite diską silpnu minkštos plovimo priemonės tirpalu
vandenyje ir nuvalykite sausu skudurėliu.
•
Šluostydami atsargiai valykite diską kryptimi nuo disko cento į kraštus.
Pastaba
•
Jeigu šiltas oras kontaktuoja su šaltomis detalėmis grotuvo viduje, gali susidaryti drėgmės
kondensacija. Jeigu tai įvyko, grotuvas negali tinkamai dirbti. Tokiu atveju išimkite diską iš
diskų stalčiaus ir palikite grotuvą pastovėti 1-2 valandas išjungtu maitinimu.
74
Kalbų kodų sąrašas
Įveskite atitinkamą kodo numerį pradiniams nustatymams „Disc Audio“, „Disc Subtitle“, ir/arba „Disc
Menu“ (Žr. psl. 45).
K o d as
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1069
1066
1067
1070
1079
K alb a
afariečių
ab ch az ų
afrik iečių
am h arų
arab ų
asam iečių
aim arų
az erb aid ž an iečių
b ašk irų
b altaru sių
b u lgarų
b ih arų
b islam ų
b en g alų
tib etiečių
b reto n ų
k atalo n iečių
K o d as
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
K alb a
fryz ų
airių
šk o tų gėlų
galicijo s
gu a ran i
gu d ž arati
h au sa
h in d i
k ro atų
v en g rų
arm ėn ų
in terlin gv a
in terlin ga
in u p iak
in d o n ez iečių
islan d ų
italų
K o d as
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
k o rsik iečių
ček ų
v alų , v elsiečių
d an ų
v o k iečių
b u tan iečių
graik ų
an glų
esp eran to
isp an ų
estų
b ask ų
p ersų
su o m ių
fid ž i
1257
1261
169
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
h eb rajų
jap o n ų
jid iš
Jav o s
gru z in ų
k az ach ų
gren lan d iečių
K am b o d ž o s
k an ad a
k o rėjiečių
K ašm yro
k u rd ų
k irgiz ų
lo tyn ų
lin galų
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1171
1174
fare rų salų
p ran cū z ų
1327
1332
lao siečių
lietu v ių
1503
1505
K alb a
latv ių
m alag asų
m ao rių
m ak ed o n iečių
m alajaliečių
m o n go lų
m o ld av ų
m arati
m alajiečių
m altiečių
b irm iečių
n au rų
n ep aliečių
o lan d ų
n o rv e gų
o k citan ų
(afan iečių )
o ro m o
O rijo s
p en d ž ab ų
len k ų
p u štū n ų
p o rtu galų
k eču a
reto -ro m an ų
k iru n d i
ru m u n ų
ru sų
K in ya rv an d a
san sk rito
sin d ų
san g ro
serb ų ir
k ro atų
sin galų
slo v ak ų
K o d as
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1414
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
K alb a
slo v ėn ų
sam o a
šo n a
so m aliečių
alb an ų
serb ų
sisv ati
seso to
su n d an iečių
šv ed ų
sv ah ili
tam ilų
tegu lų
tad ž ik ų
tajų
tigrin ya
tu rk m ėn ų
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
tag alo gų
setsv an a
to n gų
tu rk ų
tso n gų
to to rių
tv i
u k rain iečių
u rd u
u z b ek ų
v ietn am iečių
v o lap u k
v o lo f
k sh o sa
jo ru b a
1684
1697
k in ų
z u lu sų
75
USB prievado funkciją palaikanti įranga
Skaitmeninės fotokameros
Gaminys
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Kompanija
Fuji
Fu j i
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
N i ko n
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympusv
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Tipas
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
S k a i t m e n i n ė fo t o k a m e r a
S k a i tm e n i n ė f o to k a m e r a
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
S k a i t m e n i n ė fo to k a m e r a
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Skaitmeninė fotokamera
Flash atminties USB prievado kaupikliai
Gaminys
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Kompanija
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Tipas
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 grotuvai
Gaminys
Creative MuVo NX
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Kompanija
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sa ms u n g
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Ir i v e r
Sa ms u n g
Sa m s u n g
Tipas
128MB MP3 grotuvas
20G HDD MP3 grotuvas
20G HDD MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
HDD MP3 grotuvas
256MB MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
MP3 grotuvas
256MB MP3 grotuvas
Atminties kortelių nuskaitymo įranga
Gaminys
UNICORN
USB 2.0 Card Reader
Kompanija
Tipas
Unicorn
USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
Billionton(Taiwan) USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
Išoriniai kietieji diskai su USB sąsaja
Gaminys
CUTIE
MOMOBAY UX-2
Kompanija
Serotech
Dvico
Tipas
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
76
Techninės charakteristikos
Vartojamas galingumas
Masė
Išmatavimai (P x A x G )
Darbinės temperatūros diapazonas
Leistinos drėgmės diapazonas
Naudojamas jautrumas įtampai
Signalo / triukšmo santykis
Suminis harmonikų koeficientas
Pilnas (Sudėtinis) video signalas
Komponentinis video signalas
HDMI
Išvestis priekiniams garsiakalbiams
Išvestis centriniams garsiakalbiams
Išvestis šoniniams garsiakalbiams
Išvestis žemų dažnių kolonėlei
Dažnių diapazonas
Signalo / triukšmo santykis
W
Kg
10dB
60dB
0.5%
1.0Vp-p(75 Ω )
Y:1.0Vp-p(75 Ω )
Pr:0.70Vp-p(75Ω )
Pb:0.70Vp-p(75Ω )
Impedance: 85~115 Ω
W
W
W
W
Hz
70dB
Khz
Kanalų atskyrimas
60dB
Įvesties jautrumas
(AUX)400mV
77
Akustinė sistema
Tariamoji varža
Dažnių diapazonas
Išvesties garso jautrumo lygis
Nominalus galingumas
Maksimalus galingumas
Išmatavimai (P x A x G )
Masė
Akustinė sistema
Tariamoji varža
Dažnių diapazonas
Išvesties garso jautrumo lygis
Nominalus galingumas
Maksimalus galingumas
Išmatavimai (P x A x G )
Masė
5.1 kanalų akustinė sistema
Priekinis/ Centrinis/ Šoninis garsiakalbis
Žemų dažnių kolonėlė
3Ω x 5
3Ω
150Hz~20KHz
40Hz~ 200Hz
82dB/W/M
85dB/W/M
80W
100W
160W
200W
Priekinis/Šoninis 98 x 482x 76 mm
Šoninis garsiakalbis 98 x 206 x 80 mm
Subfoower
Centrinis
180 x 364 x 378 mm
443 x 98 x 76 mm
Šoninis garsiakalbis 1.1 kg
Priekinis/Šoninis 3,3 Kg
7.1 kg
Subfoower
Centrinis
1,0 Kg
5.1 kanalų akustinė sistema
Priekinis/ Centrinis/ Šoninis garsiakalbis
Žemų dažnių kolonėlė
3Ω ( 3,4Om)
3Ω ( 3,4Om)
150Hz~20KHz
40Hz~ 200Hz
82dB/W/M
85dB/W/M
80W
100W
160W
200W
Priekinis/Šoninis 98 x 1157x 76 mm
180 x 364 x 378 mm
Subfoower
Centrinis 443 x 98 x 76 mm
Priekinis/Šoninis 6,4 Kg
7.1 kg
Subfoower
Centrinis 1,0 Kg
Jeigu turite pasiūlymų arba klausimų dėl
Samsung produktų, susisiekite su
Samsung informaciniu centru.
Susisiekite su SAMUNG visame pasaulyje
Jeigu turite pasiūlymų arba klausimų apie Samsung produktus, susisiekite su Samsung
informaciniu centru.
Gaminys pagamintas kompanijos Samsung.
Tinkamas naudoti normaliomis sąlygomis, pagal paskirtį.
Rekomenduojamas periodas: 7 metai.
The translation was made by:
© 2006
132-11 Dzirnavu str., Riga, LV-1050, Latvia
Ph.: (+371) 7213089, 7213090
Mob. ph.: (+371) 26411518
Fax: (+371) 7214071
E mail: [email protected]
www.grade.lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement