Miele PW 6163 Pračka pro hygienické praní Používateľská príručka

Miele PW 6163 Pračka pro hygienické praní Používateľská príručka | Manualzz
Plán instalace
Pračka
PW 6163 EL/D
cs - CZ
04.09
M.-Nr. 07 542 080 / 04
M.-Nr. 07 542 080 / 04
2
List technických údajů
PW 6163
Elektro / Pára
Pračka:
Způsob topení:
Legenda:
Zkratky v plném kroužku znamenají:
Je nutné připojení
Zkratky v čárkovaném kroužku znamenají:
Připojení je volitelné nebo potřebné podle provedení přístroje
e
Opce/příslušenství:
BWS Konstrukční sada Odtah výparů na straně konstrukčního dílu (vnitřní průměr)
Miele Odvod
výparů a pěny
mm
mm
110 [objímka DN 100]
110 [DN 100]
mm
mm
50 [objímka DN 50]
63,5
Standardní napětí
Frekvence
Jmenovitý příkon
Max. vzduchový výkon
Max. tlakový rozdíl
Hladina akustického výkonu
V
Hz
kW
m³/h
Pa
dB (A)
1N AC 230
50
0,03
150
170
60
Sokl uzavřený
Výška
Šířka
Hloubka
mm
mm
mm
170
1.110
870
Sokl se zabudovaným systémem vážení
Výška
Šířka
Hloubka
mm
mm
mm
170
1.110
870
1. Standardní napětí (stav při dodání)
Frekvence
Jmenovitý příkon
Jištění
Připojovací kabel (není v rozsahu dodávky)
Minimální průřez
s kabelovou průchodkou
V
Hz
kW
A
3N AC 380-415
50 - 60
18,0
3 × 25
mm²
5×4
M 32 x 1,5
2. Standardní napětí (stav při dodání)
Frekvence
Jmenovitý příkon
Jištění
Připojovací kabel (není v rozsahu dodávky)
Minimální průřez
s kabelovou průchodkou
V
Hz
kW
A
3 AC 220-240
50 - 60
18,0
3 × 50
mm²
4 × 10
M 40 x 1,5
Odváděcí přípojka pěny na straně konstrukčního dílu (vnější
průměr)
Pro kondenzovanou vodu z potrubí výparů je nutno zajistit
možnost odtoku do odtokového systému v místě instalace.
ISA
Konstrukční
sada Miele
Integrovaný
odvod pěny
MSG
Doplňkový
ventilátor Miele
UM
Sokl Miele
WI
Systém vážení
Připojovací potrubí
Průchodka skříně přístroje (průměr)
Volitelně lze odvod pěny vést v přístroji zabudovaným
potrubím do odtoku přístroje. Spoj mezi konstrukční sadou
Odvod výparů a pěny a zabudovaným potrubím je nutno
vytvořit v místě instalace.
Přípoje přístroje:
Elektrické
připojení
Od toho se liší:
Plán instalace / Installation plan: PW 6163 EL/D
Datum / Date: 26.01.2009
Strana/ Page: 9
V
Hz
kW
A
3 AC 208
60
15,3
3 × 50
mm²
4 × 10
M 40 x 1,5
kPa
°C
kW
kg/h
palce
≤ 400
≤ 152
29
46
½“ vnitřní závit
kPa
kPa
l/min
l/min
100
1.000
26
79,5
l/min
l/min
20
77,5
palce
1“ vnější závit
mm
1.500
l/h
bude dodáno
Max. teplota
Minimální hydraulický tlak
Maximální tlak
Potřebný průtok
°C
kPa
kPa
l/min
70
100
1.000
16
Zvláštní varianta, u přístroje bez zásobníku pracího
prostředku.
Potřebný průtok
l/min
20
palce
¾“ vnější závit
mm
1.500
l/h
bude dodáno
lze přepnout
Alternativní napětí
Frekvence
Jmenovitý příkon
Jištění
Připojovací kabel (není v rozsahu dodávky)
Minimální průřez
s kabelovou průchodkou
Doporučuje se připojit přístroj do nástěnné zásuvky s
možností odpojení všech pólů a zajištěním podle IEC 60309 a
IEC 60947, aby bylo možné jednoduše provádět zkoušky
elektrické bezpečnosti.
Při pevném připojení je nutné nainstalovat síťové odpojovací
zařízení podle IEC 60947.
Nástěnná zásuvka nebo síťové odpojovací zařízení musí být
po instalaci přístroje přístupné.
Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje zapojit před přístroj
proudový chránič. Pak je závazně nutný proudový chránič
citlivý na všechny proudy.
Podle národních předpisů pro instalaci je případně nutné
realizovat vyrovnání potenciálů s dobrým spojením kontaktů.
Parní přípoj
(pára přímo)
Přetlak páry
Teplota varu
Topný výkon
Hmotnostní proud
Připojovací závit v místě instalace
Parní magnetický ventil, filtr nečistot a parní uzavírací ventil
a zpětný ventil je nutné namontovat v místě instalace.
K tomu je nutné respektovat „Návod k instalaci pro
automatické pračky s odstředivkami a parním ohřevem
Miele“.
Studená voda
(měkká voda)
Minimální hydraulický tlak
Maximální tlak
Potřebný průtok
Max. průtok při chybějícím napájení teplou a tvrdou vodou.
Zvláštní varianta, u přístroje bez zásobníku pracího
prostředku.
Potřebný průtok
Max. průtok při chybějícím napájení teplou a tvrdou
vodou.
Připojovací závit v místě instalace podle DIN 44 991 (s
plochým těsněním)
Délka připojovací hadice
(v rozsahu dodávky: 2 připojovací hadice + Y kus)
Potřeba vody při standardním připojení s přípojem na teplou
vodu v programu 60° (≈ průměrná hodnota)
Při chybějícím napájení teplou vodou připočítat k potřebné
jmenovité hodnotě odpovídající potřebu vody.
Při chybějícím napájení tvrdou vodou připočítat k potřebné
jmenovité hodnotě odpovídající potřebu vody.
Teplá voda
(měkká voda)
Připojovací závit v místě instalace podle DIN 44 991 (s
plochým těsněním)
Délka připojovací hadice
(v rozsahu dodávky: 1 připojovací hadice)
Potřeba vody při standardním připojení s přípojem na teplou
vodu v programu 60° (≈ průměrná hodnota)
Při chybějícím napájení teplou vodou připojit přiloženou
připojovací hadici k přívodu studené vody!
Plán instalace / Installation plan: PW 6163 EL/D
Datum / Date: 26.01.2009
Strana/ Page: 10
Studená voda
(tvrdá voda)
Minimální hydraulický tlak
Maximální tlak
Potřebný průtok
Připojovací závit v místě instalace podle DIN 44 991 (s
plochým těsněním)
Délka připojovací hadice
(v rozsahu dodávky: 2 připojovací hadice + Y kus)
kPa
kPa
l/min
palce
100
1.000
32
1“ vnější závit
mm
1.500
l/h
bude dodáno
Minimální hydraulický tlak
Maximální tlak
Připojovací závit v místě instalace podle DIN 44 991 (s
plochým těsněním)
Délka připojovací hadice
(rozsah dodávky: 1 připojovací hadice)
kPa
kPa
palce
100
1.000
¾“ vnější závit
mm
1.500
Max. teplota
Přípojka k odpadové vodě na přístroji (vnější průměr)
Odtok v místě instalace (vnitřní průměr)
Krátkodobý max. průtok
°C
mm
mm
l/min
95
75 [DN 70]
75 [objímka DN 70]
200
mm
M
10 × 35
10
mm
mm
12 × 90
16 × 80
mm
mm
12 × 90
16 × 80
Potřeba vody při standardním připojení s přípojem na teplou
vodu v programu 60° (≈ průměrná hodnota)
Při chybějícím napájení tvrdou vodou připojit přiložené
připojovací hadice k přívodu studené vody!
Studená voda
Dávkování kapal.
(opce)
Odpadní voda,
verze přístroje
s odtokovým
ventilem
Potřeba odvětrané sběrné potrubí.
Je-li k jednomu sběrnému potrubí připojeno více přístrojů, je
nutné odpovídajícím způsobem dimenzovat jeho velikost.
Odvzdušnění
přístroje
MEL
Možnost připojení konstrukční sady Miele Odvádění výparů
a pěny k přístroji.
Odvzdušňovací
potrubí přístroje
Potrubí pro odvod výparů a odvzdušnění přístroje v místě
instalace lze připojit ke konstrukční sadě Miele Odvádění
výparů a pěny příp. doplňkovému ventilátoru Miele.
Vyrovnání
potenciálů
Hrdlo s vnějším závitem
s podložkami a maticí
Podle národních ustanovení týkajících se instalace
je případně nutno vytvořit vyrovnání potenciálů s dobrým
spojením kontaktů.
Upevnění (rozsah bez soklu
4 × vrut DIN 571 (Ø × délka)
dodávky)
4 × hmoždinka (Ø × délka)
Upevnění přístroje je povinné!
Upevňovací materiál na plovoucí podlahu je nutno zajistit v
místě instalace
Sokl Miele / sokl se systémem vážení
4 × vrut DIN 571 (Ø × délka)
4 × hmoždinka (Ø × délka)
Upevnění přístroje je povinné!
Upevňovací materiál na plovoucí podlahu je nutno zajistit v
místě instalace
Plán instalace / Installation plan: PW 6163 EL/D
Datum / Date: 26.01.2009
Strana/ Page: 11
Údaje o přístroji
Šířka přístroje
Hloubka přístroje
Výška přístroje
Šířka skříně
Hloubka skříně
Výška skříně
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1.164
1.070
1.718
1.110
870
1.705
Min. šířka vstupního otvoru (světlá šířka)
Šířka vybrání ve zdi (světlá šířka)
Výška vybrání ve zdi (světlá výška)
Výška vybrání ve zdi se soklem (světlá výška)
mm
mm
mm
mm
1.090
1.150
1.725
1.895
Doporučený boční odstup přístroje
Možný boční odstup přístroje
Při zvoleném minimálním bočním odstupu musí servis v
případě údržbářských a opravářských prací provést další
výkony. V místě instalace je pak nutno prověřit a případně
změnit realizaci technických instalací.
mm
mm
600
300
Hmotnost netto
Max. provozní zatížení podlahy
Max. statické zatížení
Max. dynamické zatížení
Max. frekvence otáčení bubnu
Průměrný odvod tepla do prostoru instalace (v závislosti na
teplotě okolí a zvoleném programu)
kg
N
N
N
Hz
W
637
7.482
6.772
710
16,3
bude dodáno
Instalace smějí provádět pouze koncesovaní instalatéři podle aktuálně platných předpisů, zákonných podkladů,
bezpečnostních předpisů a platných norem!
Při instalaci přístroje je bezpodmínečně nutné dbát montážního návodu! Změny vyhrazeny! Rozměry v mm.
Plán instalace / Installation plan: PW 6163 EL/D
Datum / Date: 26.01.2009
Strana/ Page: 12
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement