Miele PDR 508 Profi légkivezetéses szárítógép Owner's Manual

Miele PDR 508 Profi légkivezetéses szárítógép Owner's Manual | Manualzz
Használati és telepítési útmutató
Levegőkivezetéses szárítógép
A felállítás, beszerelés és üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el
a használati útmutatót. Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a károkat.
hu-HU
M.-Nr. 12 099 230
Tartalom
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez ................................................
7
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések ....................................................
8
A szárítógép kezelése .......................................................................................
Kezelőpanel .........................................................................................................
Szimbólumok a kezelőpanelen............................................................................
Szimbólumok a kijelzőn.......................................................................................
Érintőgombok és érintőkijelző érintőgombokkal .................................................
Alapmenü ............................................................................................................
Példák a kezelésre...............................................................................................
Kiválasztási lista .............................................................................................
Egyszerű kiválasztás ......................................................................................
Számértékek beállítása ..................................................................................
Kilépés egy almenüből ...................................................................................
19
19
20
21
22
22
23
23
23
23
23
Első üzembe helyezés.......................................................................................
A szárítógép bekapcsolása .................................................................................
A kijelző nyelvének beállítása ..............................................................................
Utalás külső eszközökre......................................................................................
A kijelző fényerejének beállítása..........................................................................
Az idő lekérdezésének jóváhagyása....................................................................
A pontos idő beállítása........................................................................................
Programcsomagok kiválasztása..........................................................................
Érmebedobó berendezés beállítása ....................................................................
Az üzembe helyezés befejezése..........................................................................
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra .............................................................
Mosás..................................................................................................................
Szárítás................................................................................................................
Szimbólumok ......................................................................................................
28
28
28
28
2. A szárítógép betöltése .................................................................................. 29
3. A program kiválasztása ................................................................................
A szárítógép bekapcsolása .................................................................................
Programválasztás ................................................................................................
Standard programok kiválasztása a programválasztóval...............................
Speciális programok választása a programválasztó  állásával...................
2
30
30
30
30
30
Tartalom
4. Programbeállítás kiválasztása .....................................................................
Program alapmenüje ...........................................................................................
A szárítási fokozat kiválasztása ......................................................................
Időtartam kiválasztása (idővezérelt programok) ............................................
Extrák kiválasztása ..............................................................................................
Kímélő ............................................................................................................
Gyűrődésvédelem ..........................................................................................
Késleltetett indítás kiválasztása...........................................................................
31
31
31
31
32
32
32
33
5. Program indítása ........................................................................................... 34
Program indítása ................................................................................................. 34
6. Program vége – ruhák kivétele.....................................................................
A program vége ...................................................................................................
Ruhák kivétele .....................................................................................................
Ápolási utasítások figyelembevétele ...................................................................
35
35
35
35
Programáttekintés.............................................................................................
Standard programok ...........................................................................................
 Speciális programok.......................................................................................
Programcsomagok ..............................................................................................
36
36
38
41
A program lefutásának megváltoztatása ........................................................
Futó program módosítása ...................................................................................
A program megszakítása.....................................................................................
Megszakított program újbóli kiválasztása ......................................................
Ruhák utántöltése ...............................................................................................
44
44
44
44
44
Tisztítás és ápolás.............................................................................................
Tisztítási időintervallum .......................................................................................
A szálszűrők tisztítása .........................................................................................
Szálszűrő kivétele...........................................................................................
Szálszűrő kiszerelése .....................................................................................
Szálszűrő részek száraz tisztítása ..................................................................
Szálszűrő részek nedves tisztítása .................................................................
Levegőcsatorna tisztítása...............................................................................
Szálszűrő felszerelése és behelyezése...........................................................
A szárítógép tisztítása .........................................................................................
45
45
45
45
46
46
46
47
48
49
3
Tartalom
Mi a teendő, ha ... ..............................................................................................
A kijelzőn a következő utasítás vagy hiba jelenik meg........................................
Nem kielégítő szárítási eredmény........................................................................
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart .....................................................
Általános problémák............................................................................................
50
50
53
54
55
Ügyfélszolgálat .................................................................................................. 56
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén ............................................................... 56
Utólag vásárolható tartozékok............................................................................. 56
Elhelyezés és csatlakoztatás ...........................................................................
Elölnézet ..............................................................................................................
Hátulnézet ...........................................................................................................
Felállítási helyzetek ..............................................................................................
Oldalnézet ......................................................................................................
Acél lábazat ....................................................................................................
Felülnézet .......................................................................................................
Mosó-szárító torony .......................................................................................
A szárítógép szállítása a rendeltetési helyre........................................................
Felállítás...............................................................................................................
A szárítógép szintezése..................................................................................
Külső vezérlő berendezések...........................................................................
Elektromos csatlakozás.......................................................................................
57
57
58
59
59
59
59
59
60
61
61
61
62
Szellőzővezeték beszerelése............................................................................
A levegőkivezetés alapelvei.................................................................................
Bevezetettlevegő-elvezetés alapelvei..................................................................
Teljes csőhossz kiszámítása................................................................................
Szellőzőnyílások a szárítógép hátoldalán............................................................
Szellőzőnyílások lezárása ...............................................................................
Szellőzőnyílások méretei ................................................................................
Behelyezett csövek telepítése .............................................................................
Példa...............................................................................................................
Rugalmas cső beszerelése..................................................................................
Lapos csatorna...............................................................................................
Példák.............................................................................................................
Gyűjtőszellőző-vezeték........................................................................................
63
63
63
64
65
65
65
66
66
67
67
68
69
Fogyasztási adatok ........................................................................................... 71
4
Tartalom
Műszaki adatok ................................................................................................. 72
Adatlap háztartási szárítógéphez ........................................................................ 73
Megfelelőségi nyilatkozat .................................................................................... 75
Üzemeltetői szint ...............................................................................................
Felhasználói szint kinyitása .................................................................................
Hozzáférés kóddal..........................................................................................
Kód változtatása.............................................................................................
Demo program................................................................................................
Az üzemeltetői szint megnyitása ....................................................................
Kilépés az Üzemeltetői szintről.......................................................................
Nyelv....................................................................................................................
Fényerő................................................................................................................
Idő .......................................................................................................................
Jelzés hangereje..................................................................................................
Billentyűk hangereje ............................................................................................
Jelzés hangereje..................................................................................................
Hibajelzés hanggal ..............................................................................................
Memória ..............................................................................................................
Gyűrődésvédelem ...............................................................................................
További hűtés ......................................................................................................
Hűtési hőmérséklet..............................................................................................
Kikapcsolás mód Kijelző......................................................................................
Késleltetett indítás ...............................................................................................
Program neve ......................................................................................................
Paraméterek láthatósága ....................................................................................
Szárítási fokozat Főzhető/Tarka...........................................................................
Kímélő szárítási fokozat.......................................................................................
Automata plus szárítási fokozat ..........................................................................
Szárítási fokozat mángorlás száraz .....................................................................
Levegő útjának tisztítása .....................................................................................
Szűrő tisztítása ....................................................................................................
Programcsomag ..................................................................................................
KOM-Modul választása .......................................................................................
Miele digitális termékek elérhetősége .................................................................
WLAN ..................................................................................................................
Hálózati idő..........................................................................................................
Külső légkivezető szelep .....................................................................................
További fúvóka ....................................................................................................
Nyomásérzékelő ..................................................................................................
Távvezérlés ..........................................................................................................
Remote Update ...................................................................................................
SmartGrid ............................................................................................................
76
76
76
76
76
77
77
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
81
81
81
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
87
88
88
5
Tartalom
Jogi információk ..................................................................................................
Érmebedobó berendezés ....................................................................................
Érmebedobó berendezések beállítása ...........................................................
Visszajelző hang érmebedobónál...................................................................
Fizető rendszer reteszelése ............................................................................
„Fizetett“ hang törlés......................................................................................
Pénzbedobó felismerési ideje.........................................................................
Hozzáadott idő fizetőrendszer........................................................................
Hideg idővezérelt prog.időtartama .................................................................
Meleg idővezérelt program időtart. ................................................................
Ingyenes programok.......................................................................................
6
89
90
90
90
91
91
91
91
92
92
92
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez
A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolás a kezelést szolgálja, és
megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai
szempontok alapján választottuk ki, és
általában újrahasznosíthatók.
A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható
anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit,
és vegye igénybe az anyagspecifikus
visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő
visszaveszi.
A régi készülék ártalmatlanítása
Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket
is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A
háztartási szemétbe kerülve, illetve nem
szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és
károsíthatják a környezetet. Ezért régi
készülékét semmi esetre se dobja a
háztartási szemétbe.
Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan
kijelölt, az elektromos és elektronikus
készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen
az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért
törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem
szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás
nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy
megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen
leadhatja őket. Gondoskodjon arról,
hogy a régi készülékét az elszállításig
gyermekek elől biztosan elzárt helyen
tárolják.
7
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Feltétlenül olvassa el ezt a használati utasítást.
Ez a szárítógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen
használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz
vezethet.
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a szárítógépet. Fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéssel,
a biztonsággal, a használattal és a karbantartással kapcsolatban.
Ezáltal megóvja saját testi épségét, valamint elkerüli a szárítógép
károsodását.
Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a szárítógép telepítéséről szóló fejezetet, valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.
A Miele nem tehető felelőssé azokért a károkért, amelyek ezeknek
az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.
Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.
Ha további személyeket tanítanak be a szárítógép kezelésére, akkor a jelen biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket hozzáférhetővé kell tenni számukra, és/vagy el kell nekik magyarázni azokat.
Rendeltetésszerű használat
 A szárítógép kizárólag olyan vízzel kimosott textíliák szárítására alkalmas, amelyeket a gyártó az ápolási címkén szárításra alkalmasnak nyilvánított. Minden más felhasználás veszélyes lehet. A Miele
nem felel a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért.
8
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Ez a szárítógép nyilvános helyeken is üzemeltethető.
 Ez a szárítógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.
 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban
az állapotban, hogy a szárítógépet kezelhetnék, nem szabad azt felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk.
 A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a szárítótól kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
 8 év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik a szárítógépet felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik a használatát, hogy biztonságosan tudják kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni
és meg kell tudniuk érteni a helytelen kezelés lehetséges veszélyeit.
 Gyermekeknek nem szabad a szárítógépet felügyelet nélkül tisztítani vagy karbantartani.
 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a szárítógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani.
9
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Műszaki biztonság
 Telepítés és üzemeltetés előtt ellenőrizze, hogy a szárítógépen
vannak-e látható külső sérülések.
Sérült szárítógépet nem szabad telepíteni és üzembe helyezni.
 Ne hajtson végre olyan módosításokat a szárítógépen, amelyeket
a Miele nem kimondottan engedélyezett.
 Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például
szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban
előirányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem
esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.
 Biztonsági okokból (túlmelegedésből eredő tűzveszély) ne használjon hosszabbító kábelt.
 A szárítógép elektromos biztonsága csak akkor biztosított, ha az
előírás-szerűen felszerelt védővezető rendszerre van rácsatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék, és kétség esetén az épület villamos szerelvényeit egy szakember felülvizsgálja. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért,
amelyeket hiányzó vagy szakadt védővezető okozott.
 A szakszerűtlen javítás előre nem látható veszélyekbe sodorhatja a
felhasználót, amelyekért a Miele nem vállal felelősséget. Javításokat
csak a Miele által feljogosított szakemberek végezhetnek, különben a
következményi károkra a garancia nem vonatkozik.
10
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele
által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezeknél az alkatrészeknél biztosított, hogy a biztonsági követelmények teljes mértékben teljesülnek.
 A nem időben és nem szakszerűen végrehajtott karbantartás esetén nem zárható ki a teljesítménycsökkenés, a működési zavar és a
tűzveszély.
 Hiba esetén vagy tisztításnál és ápolásnál ez a szárítógép elektromosan csak akkor van leválasztva a hálózatról, ha
- a hálózati kapcsolat megszakadt
- az épületvillamossági biztosító(k) ki van(nak) kapcsolva, vagy
- a villanyhálózat csavaros biztosítója(i) teljesen ki van(nak) csavarva.
Lásd a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet „Villamos csatlakozás“
szakaszát.
 Ezt a szárítógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni.
11
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Vegye figyelembe a „Telepítés és csatlakoztatás“, „Szellőzővezeték
beszerelése“, valamint a „Műszaki adatok“ fejezetek utasításait.
 A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy
a szárítógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.
 Fixen bekötött csatlakozás esetén egy kapcsolót kell kialakítania,
amely minden pólust leválaszt a hálózatról, hogy a szárítógépet le lehessen választani a hálózatról.
 A szárító alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lábazati
szegéllyel, magas szálú szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni. Ellenkező esetben a kielégítő levegő hozzávezetés nem biztosított.
 A szárító ajtajának nyitási útjába nem szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy szemből rácsapódó ajtót felszerelni.
 A szárítógép sajátos követelményei miatt (pl. hőmérséklet, nedvesség, kémiai ellenálló képesség, kopásállóság és rezgés) speciális
világító eszközzel van felszerelve. Ezt a speciális világító eszközt
csak rendeltetés-szerűen szabad használni. Nem alkalmas helyiségek megvilágítására. A cserét csak a Miele engedélyével rendelkező
szakember vagy a Miele vevőszolgálata végezheti el.
12
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Szakszerű használat
 A maximális töltet mennyiség 8 kg (száraz ruha). Az egyes programokhoz tartozó, részben kisebb töltetmennyiségeket a „Programáttekintés“ fejezetben találja meg.
 Ne támaszkodjon vagy dőljön az ajtónak. A szárítógép különben
felborulhat és megsebesítheti magát vagy másokat.
 Minden szárítás után zárja be a szárítógép ajtaját. Így elkerülhet,
hogy
- a gyerekek megpróbáljanak bemászni a gépbe, vagy valamit abban eldugjanak.
- kisállatok a gépbe másszanak.
 A szárítógépet nem szabad nagynyomású tisztítóval és vízsugárral
tisztítani.
 A szárítógép felállítási helyiségét mindig tartsa por- és szöszmentesen. A beszívott levegőben található szennyeződések kedveznek
az eltömődéseknek. Üzemzavar következhet be, és tűzveszély áll
fenn.
 A szárítógépet csak akkor szabad üzemeltetni, ha a szellőzővezeték be van szerelve, és a helyiség megfelelő szellőztetése is biztosítva van.
 Vegye figyelembe a „Szellőzővezeték beszerelése“ fejezet utasításait.
13
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 A szellőzővezetéket soha nem szabad a következő kéményekre
vagy kürtőkre felszerelni.
- Használatban lévő füstgáz-, vagy kipufogógáz-kémények.
- Tűzrakó helyek felállítására szolgáló helyiségek átszellőztetésére
használt kürtők.
- Harmadik felek által használt kandallók.
Ha a füst vagy a kipufogógáz visszaszivárog, fennáll a mérgezés veszélye.
 A kipufogógáz visszaszivárgásából adódó fulladás- vagy mérgezésveszély akkor áll fenn, ha a gázbojler, a gázfűtés, a kéménycsatlakozással ellátott szénkályha, stb. ugyanabba a szobában, lakásban
vagy a szomszédos helyiségekben kerülnek telepítésre, és a vákuum
4 Pa vagy annál nagyobb.
A következő intézkedések végrehajtásával megfelelő helyiség-szellőzést biztosíthat, mellyel elkerülheti a felállítási helyiségben a vákuum
képződését (példák):
- szereljen nem zárható szellőzőnyílásokat a külső falba.
- Ablakemelő kapcsoló: a szárítógépet csak nyitott ablak esetén
kapcsolja be.
A veszélytelen üzemeltetés, valamint a 4 Pa vagy nagyobb vákuum
képződés elkerülésének érdekében minden esetben kéményseprőnek kell megbizonyosodnia a helyes működésről.
14
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Rendszeresen ellenőrizze a szellőzővezeték összes alkatrészét (pl.
fali cső, külső rács, hajlatok, kanyarulatok, stb.) a légáteresztő képesség és a megfelelő működés biztosítása érdekében. Szükség
esetén végezze el a tisztításukat. Ha a szösz felgyülemlik, megakadályozza a levegő kiáramlását, és ezáltal a szárítógép megfelelő működését.
Ha már használt szellőzővezeték áll rendelkezésre, akkor azt a szárítóra történő telepítés előtt ellenőrizni kell.
 Ha több szárítógépet szerelnek fel egy gyűjtőszellőző-vezetékre,
akkor szárítógépenként egy visszacsapó szelepet kell telepíteni közvetlenül a gyűjtővezetékre.
Ennek figyelmen kívül hagyása károsíthatja a szárítógépet, valamint a
készülék elektronikus biztonságát is korlátozhatja.
 A szöszszűrőt rendszeresen tisztítani kell.
 A szárítógépet nem szabad szöszszűrő nélkül, vagy hibás szöszszűrővel üzemeltetni. Működési zavarok léphetnek fel. A szösz eltömíti a levegőutakat, a fűtés és szellőzővezetéket, ami tűzesethez vezethet.
A szárítógépet azonnal üzemen kívül kell helyezni, és ki kell cserélni a
sérült szöszszűrőt.
 Ne helyezze a szárítógépet fagyveszélyes helyiségbe. A fagypont
körüli hőmérséklet már károsítja a szárítógép működőképességét.
A megengedett szobahőmérséklet 2 °C és 35 °C fok között van.
15
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Tűzveszély miatt tilos a textíliákat szárítani akkor, ha azok
- nincsenek kimosva.
- nincsenek megfelelően kitisztítva és olaj- vagy zsírtartalmú vagy
egyéb szennyeződéseket tartalmaznak (pl. konyharuhák vagy kozmetikai kendők étolaj-, olaj-, zsír- és krém maradványokkal). nem
megfelelően kitisztított textíliáknál tűzveszély áll fenn az öngyulladás miatt, amely a szárítási folyamat befejezése után, a szárítón
kívül következik be.
- tűzveszélyes tisztítószerekkel vagy aceton, alkohol, benzin, petróleum, kerozin, folteltávolító, terpentin, viasz- és viaszeltávolító
vagy vegyi anyagok maradványaival (pl. portörlőknél, felmosóknál,
mosólapoknál) átitatódtak.
- hajrögzítő, hajlakk, körömlakklemosó vagy ezekhez hasonló maradványokat tartalmaznak.
Az ilyen különösen erősen szennyezett textíliákat mossa ki alaposan:
használjon megnövelt mennyiségű mosószert és válasszon magas
hőmérsékletet. Kétséges esetben ezeket mossa ki többször.
 Távolítson el minden tárgyat a zsebekből (mint pl. öngyújtó, gyufa).
 Figyelmeztetés: a szárítógépet soha ne kapcsolja ki a szárítási
program befejeződése előtt. Kivéve, ha minden darabot azonnal kivesz és úgy teregeti ki, hogy a hőt le tudják adni.
16
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Tűzveszély.
Ezt a szárítógépet nem szabad vezérelhető dugaszoló aljzaton (pl.
időkapcsolón keresztül vagy csúcsteljesítmény-megszakítós berendezésen) üzemeltetni.
A szárítógép csak akkor üzemeltethető csúcsterhelés-szabályozó
berendezéssel, ha az a Miele XCI-Box egységen keresztül van összekapcsolva a szárítógéppel és a szárítógép megfelelő beállításait végrehajtották.
Ha a szárítási programot a lehűtési fázis befejezése előtt megszakítják, fenn áll a ruhák öngyulladásának veszélye.
 Tűzveszély miatt tilos textíliákat vagy termékeket szárítani,
- ha ipari kemikáliákat használtak a tisztításhoz (pl. egy vegytisztításnál).
- amennyiben azok túlnyomó részben habgumi-, gumi- vagy gumihoz hasonló részeket tartalmaznak. Ilyenek pl. a latex-habgumiból
készült termékek, zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott termékek és ruhadarabok, habgumi-betétes fejpárnák.
- ha töltve vannak és sérültek (pl. párnák és dzsekik). A kihulló töltet
tüzet okozhat.
 A program a lehűtési fázissal ér végét. Sok program a lehűtési fázissal végződik, annak biztosítására, hogy a ruhadarabok egy olyan
hőmérsékleten maradjanak, amelyen nem károsodnak (pl. öngyulladás elkerülése).
Mindig azonnal és az összes ruhát vegye ki a program befejezése
után.
 Öblítőszert vagy hasonló termékeket úgy kell alkalmazni, ahogyan
azt az öblítőszer útmutatásában meghatározták.
 A szárítógép közelében ne tároljon vagy használjon benzint, petróleumot vagy egyéb könnyen gyulladó anyagokat. Az ilyen anyagok
következtében tűz- és robbanásveszély áll fenn.
17
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Vezessen a szárítógéphez tiszta friss levegőt és ne klór-, fluor-,
vagy más oldószergőzökkel telített friss levegőt. A klór-, fluor-, vagy
más oldószergőzökkel telített friss levegő következtében fenn áll a
tűzveszély.
 Nemesacél készülékrészek esetén:
A nemesacél felületek nem érintkezhetnek klór- és nátriumhipokloridtartalmú tisztító- és fertőtlenítőszerekkel. Ezek a szerek a nemesacélon korróziót válthatnak ki.
Az agresszív klóros fehérítő lúgok gőzei ugyancsak korrozív hatásúak
lehetnek.
Ezért ezeknek a szereknek a nyitott tartályait nem szabad a szárítógép közelében tárolni.
Tartozék
 A tartozékokat csak akkor szabad fel- vagy beszerelni, ha azt a
Miele kifejezetten jóváhagyta.
Amennyiben más alkatrészek kerülnek fel- vagy beszerelésre, akkor
a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények érvényüket veszítik.
 A Miele szárítógép és a Miele mosógép mosó-szárító toronyként
is felállítható. Ehhez be kell szerezni a Miele mosó-szárító torony
összeépítő készletet. Ügyeljen arra, hogy a mosó-szárító torony öszszeépítő készlet megfeleljen a Miele szárítógépnek és mosógépnek.
 Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele
lábazat illeszkedjen ehhez a szárítógéphez.
 A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából
származnak.
18
A szárítógép kezelése
Kezelőpanel
a Nyelv érintőgomb 
e Optikai interfész
A kezelés nyelvének kiválasztása a
Adatátviteli pont a Miele vevőszolgákijelzőn.
lata számára.
A kikapcsolás és a bekapcsolás után f Programválasztó
újra az üzemeltetési nyelv jelenik
A szárítási programok kiválasztásámeg.
hoz. A programválasztó jobbra és
b Érintőkijelző érintőgombokkal
balra forgatható el.
A kiválasztott programot jelzi.
g  gomb
Az érintőkijelzőn lévő érintőgombokA szárítógép be- és kikapcsolásához.
kal választhatja ki a programbeállítáA szárítógép az energiatakarékosság
sokat.
érdekében automatikusan kikapcsol.
c Vissza érintőgomb 
Egy szintet visszalép a menüben.
d Start/Stop érintőgomb
Elindítja a kiválasztott programot, illetve megszakít egy elindított programot.
A kikapcsolásra a program befejezése/gyűrődésvédelem, illetve a bekapcsolás után 15 perccel kerül sor, ha
nem történik további kezelés.
19
A szárítógép kezelése
Szimbólumok a kezelőpanelen

Speciális programok

Expressz

Szekrényszáraz

Kímélő

Szekrényszáraz plusz

Szekrényszáraz

Vasalásszáraz

Gyapjú

Idővezérelt program

Meleg levegő

Főzhető/Tarka ruha

Szekrényszáraz plusz

Szekrényszáraz

Vasalásszáraz

Mángorlásszáraz
PRO
Pamut PRO

Szekrényszáraz

Pamut Eco

Szekrényszáraz
20
A szárítógép kezelése
Szimbólumok a kijelzőn

Extrák: az Extrák érintőgombbal további extrákat választhat ki a szárítóprogramhoz.
Kímélő: a Kímélő érintőgombbal csökkentheti a szárítás során a textíliák
 mechanikus igénybevételét.
Gyűrődésvédelem: a Gyűrődésvédelem érintőgombbal csökkentheti a
 gyűrődéseket, ha a program végeztével nem veszi ki azonnal a textíliákat.
Késleltetett indítás: a Késleltetett indítás érintőgombbal beállíthatja a
 kezdő időpontot ...

... vagy a befejezés időpontját
 ... vagy a program indításáig hátralévő időt.
Idővezérelt program: az érintőgombbal válassza ki az idővezérelt prog-
 ram időtartamát.
Üzemeltetői szint: az Üzemeltetői szint érintőgombbal módosíthatja a
 szárítógép beállításait.

Információ: a futó programban megjelenítheti a kiválasztott opciókat.
21
A szárítógép kezelése
Érintőgombok és érintőkijelző
érintőgombokkal
A , , és Start/Stop érintőgombok, valamint a kijelzőn található érintőgombok az ujjhegyekkel való megérintésre reagálnak. Minden érintést billentyűhang hagy jóvá. A billentyűhangot
kikapcsolhatja (lásd az „Üzemeltetői
szint“ fejezetet).
Az érintőgombokkal ellátott kezelőfelületet és az érintőkijelzőt hegyes
vagy éles tárgyak, mint pl. ceruzák,
tollak megkarcolhatják.
Csak az ujjaival érjen hozzá a kezelőfelülethez.
Alapmenü
Főzhető/Tarka ruhák
Szekrény száraz

1:43
óra

Egy szárítóprogram alap kijelzője a
programtól függően eltérő értékeket
mutat:
- a kiválasztott program nevét a beállított szárítási fokozattal.
- a program időtartamát.
– A program időtartama szárítási fokozat programok esetén (pl. Főzhető/Tarka ruha) függ a kiválasztott
szárítási fokozattól és a ruhatöltettől.
– A program időtartama idővezérelt
program esetén szabadon kiválasztható az  érintőgomb megérintésével.
- A kiválasztott extrák.
- Az üzemeltetői szinten végezhető további kiválasztható lehetőségek és
beállítások.
22
A szárítógép kezelése
Vagy módosítsa a + és – érintőgombokkal az értéket.
Példák a kezelésre
Kiválasztási lista
A kijelző jobb oldalán lévő  és  nyilakról ismerheti fel, hogy egy kiválasztási lista áll rendelkezésére.
Szárítási fok
Főzh./Tarka
čeština
dansk
deutsch
english
(AU)

A gördítősáv megmutatja, hogy további
választási lehetőségek következnek.
Az aktuálisan kiválasztott nyelvet egy
keret jelöli.
A kiválasztáshoz érintse meg a kívánt
nyelvet.
Egyszerű kiválasztás
Ha nem láthatók nyilak, akkor a választás csak a megjelenített értékekre korlátozódik.

Ki

OK
A módosítás után érintse meg az OK
érintőgombot.
Az  érintőgomb megérintésével a kiválasztási listát lefelé mozgatja. Az 
érintőgomb megérintésével a kiválasztási listát felfelé mozgatja.
Hibajelzés



Nyelv
Normál

Be
hanggal
Számértékek beállítása
A számérték módosításához használja a
módosítandó szám felett vagy alatt látható  és  nyilakat.


Időtartam

0 : 20óra


OK
Érintse meg a  és  nyilakat, majd
erősítse meg az értéket az OK értintőgombbal.
Kilépés egy almenüből
A Vissza  érintőgomb kiválasztásával
léphet ki az almenüből.
Ha egy almenüben kiválasztott egy értéket és nem erősítette meg az OK
gombbal, akkor a  érintőgomb megnyomásakor ez az érték elvetésre kerül.
Az aktuálisan kiválasztott értéket egy
keret jelöli.
A kiválasztáshoz érintse meg a kívánt
értéket.
23
Első üzembe helyezés
A szárítógép bekapcsolása
 Nyomja meg a  gombot.
Megjelenik az üdvözlő képernyő.
 Helytelen telepítés miatt bekövetkező személyi sérülések vagy
anyagi károk.
A szárítógép helytelen telepítése személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.
A szárítógépet megfelelően helyezze
el az első üzembe helyezés előtt és
szabályszerűen csatlakoztassa. Vegye figyelembe a „Telepítés és csatlakoztatás“, valamint a „Szellőzővezeték beszerelése“ fejezetek utasításait.
Teljes egészében végezze el az első
üzembe helyezést.
Az első üzembe helyezés során rögzítse a szárítógép mindennapi üzemeltetéshez szükséges beállításokat. Egyes
beállításokat csak az első üzembe helyezés során módosíthat. Ezután ezeket a beállításokat csak a Miele vevőszolgálata tudja módosítani.
A beállításokat emellett az „Üzemeltetői
szint“ fejezet is ismerteti.
24
A kijelző nyelvének beállítása
Felszólítást kap a kijelző kívánt nyelvének (üzemeltetési nyelv) megadására. A
nyelv utólagos átállítása bármikor lehetséges az „Üzemeltetői szint“ segítségével.
čeština
dansk
deutsch
english


Nyelv
(AU)

 Érintse meg a  vagy a  érintőgombot addig, amíg a kívánt nyelv meg
nem jelenik a kijelzőn.
 Érintse meg a kívánt nyelv érintőgombját.
A választott nyelvet egy keret veszi körül, és a kijelző a következő beállítására
vált.
Első üzembe helyezés
Utalás külső eszközökre
Egy utalás jelenik meg a külső hardverre.
Csatlakoztassa a

Információ
Az idő lekérdezésének jóváhagyása
Az órakijelzés elhagyható?

külső hardwaret
Igen
kikapcsolt
készülék mellett
majd kapcsolja be
OK
vagy lépjen tovább
 Érintse meg
az  érintőgombot, hogy
a szöveg„OK“-val
egészét el tudja olvasni.
 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.
Az első üzembe helyezés előtt csatlakoztassa az XCI-Box-ot, majd tolja be
a kommunikációs modult a szárítógép
hátoldalán lévő modulfiókba. Ehhez le
kell választani a szárítógépet a hálózatról. Csak ezt követően kezdje meg
az üzembe helyezést.
 Érintse meg az igen vagy a nem érintőgombot.
Ha az igen lehetőséget választotta, átugorja a napszak beállítását.
Ha a nem lehetőséget választotta, a kijelző a napszak beállításra vált.
A pontos idő beállítása


Idő
A kijelző fényerejének beállítása
70 %


12 : 05


OK
 Állítsa be az  és  érintőgombokkal
az időpontot és nyugtázza az OK érintőgombbal.
A kijelző a következő beállításra vált.
Fényerő
–
Nem
+
OK
 A – és + érintőgombokkal állítsa be a
kívánt fényerőt, majd erősítse meg az
OK érintőgombbal.
A kijelző a következő beállításra vált.
25
Első üzembe helyezés
Programcsomagok kiválasztása
Különféle programcsomagokat választhat ki.
A programcsomagból kiválasztott aktuális programok a  Speciális programok listájában jelennek meg.


Programcsomag

Sportruha

Háztartási

textíliák
 Érintse meg annyiszor a  vagy a 
érintőgombot, amíg a kívánt programcsomag meg nem jelenik a kijelzőn.
 Érintse meg a programcsomag érintőgombját.
A kijelző megjeleníti a hozzá tartozó
programokat.
Az aktivált programok bekeretezve jelennek meg.
Impregnálás
OK
Megerősítés

Program-

csomag
Tovább

 Válasszon ki további programcsomagokat vagy a Tovább érintőgombbal
erősítse meg a választást.
A kijelző a következő beállításra vált.
Érmebedobó berendezés beállítása
Beállíthat egy meglévő érmebedobó
berendezést.
Ha nem akar beállítani egy érmebedobó
berendezést:
Nincs érmebedob.

Érmebedob.
berendezés
berendezés
Program
üzemmód


 Érintse meg a Nincs érmebedobó berendezés érintőgombot.

 Olvassa tovább az „Első üzembe helyezés“ fejezet „Üzembe helyezés befejezése“ részt.
 Érintse meg a programok érintőgombját.
A programok aktiválódnak (van keret)
vagy deaktiválódnak (nincs keret).
 Hagyja jóvá az OK kiválasztás megerősítése érintőgombbal.
A kijelző visszavált a Programcsomagok
kijelzésére.
26
Higiénia


Sportruha


Ha be akar állítani egy érmebedobó
rendszert: a beállításokat csak az első
üzembe helyezés során lehet elvégezni.
Ha később módosítani szeretné, tájékozódjon a Miele vevőszolgálatánál.
 Érintse meg az  érintőgombot, amíg
a kívánt beállítás jelenik meg.
 Érintse meg a kívánt beállítás érintőgombját.
Első üzembe helyezés
Az érmebedobó készülék beállításáról
az „Üzemeltetői szint“ fejezet „Érmebedobó készülék“ részben olvashat.
Az üzembe helyezés befejezése
Az üzembe helyezés akkor fejeződik be,
ha egy 20 percnél hosszabb programot
teljesen lefuttatott.
Ha az első szárítóprogram elindítása
előtt megszakad az áramellátás (pl. a
 gombbal történő kikapcsolás miatt), akkor az első üzembe helyezés
még egyszer elvégezhető. Ha a szárítóprogram 20 percnél tovább futott,
nem kerül sor az első üzembe helyezés megismétlésére.


Időtartam

0 : 20óra


OK
 Érintse meg az  érintőgombot jobbra fent addig, amíg a 0:20 felirat jelenik meg.
 Érintse meg az OK érintőgombot.
 Érintse meg a villogó Start/Stop érintőgombot.
A szárítógép a program vége után készen áll a szárításra.
 Forgassa a programválasztót a
 Speciális programok állásra.
Idővezérelt

program hideg

Speciális
programok
Kosár program

 Érintse meg az  vagy  érintőgombot addig, amíg az Idővezérelt program
hideg program jelenik meg.
 Érintse meg az Idővezérelt program hideg érintőgombot.
Idővezérelt program hideg

0:10

óra

0:10
 Érintse meg a  érintőgombot.
27
1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra
Mosás
Szimbólumok
- Az erősen szennyezett textíliákat különösen alaposan mossa ki. Használjon elegendő mosószert, és magas
hőmérsékleten mosson. Kétség esetén mossa ki többször az ilyen textíliákat.
Szárítás
- Az új és színes textíliákat különösen
alaposan és külön mossa ki. Ezeket a
textíliákat ne szárítsa együtt világos
textíliákkal. Ezek a textíliák a szárításkor elszíneződhetnek (a szárítógép
műanyag alkatrészei is). Hasonlóképpen, a textíliákon különböző színű
bolyhok lehetnek.
 gépben nem szárítható
Szárítás
 A ruhákban maradt idegen tárgyak károkat okozhatnak.
Az idegen tárgyak megolvadhatnak,
megéghetnek vagy felrobbanhatnak.
Távolítsa el az idegen tárgyakat, (pl. a
mosószer-adagoló poharat, öngyújtót) a ruhák közül.
 A helytelen használat és kezelés
tűzveszélyes lehet.
A ruha meggyulladhat és tönkre teheti a szárítót és a körülötte lévő teret.
Olvassa el és kövesse a „Biztonsági
útmutatások és figyelmeztetések“ fejezetet.
- Ellenőrizze, hogy a ruhák varrásai kifogástalan állapotban vannak-e. Így
elkerülheti, hogy a ruhák töltete kiessen, amelyek tűzesethez vezethetnek.
- Melltartóknál a kibomlott merevítőt
varrja vissza vagy távolítsa el.
28
 normál/magasabb hőmérséklet
 csökkentett hőmérséklet*
* A Kímélő extra kiválasztása.
Vasalás és mángorlás
 nagyon forró
 forró
 meleg
 nem vasalható/mángorolható
2. A szárítógép betöltése
A ruha betöltése
Az ajtó zárása
A textíliák károsodhatnak.
Betöltés előtt olvassa el az 1. fejezetet: „Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra“.
 Kis lendülettel csukja be az ajtót.
 Nyissa ki az ajtót.
 Töltse be a ruhát.
A textíliák károsodhatnak.
Az ajtó becsukásakor ne csípjen be
ruhadarabokat az ajtónyílásba.
Soha ne töltse túl a dobot. A ruha elhasználódhat és a szárítási eredmény
gyengébb lehet. És erősebb gyűrődésképződéssel kell számolnia.
29
3. A program kiválasztása
A szárítógép bekapcsolása
 Nyomja meg a .gombot
Speciális programok választása a
programválasztó  állásával
A dobmegvilágítás bekapcsol.
A dobmegvilágítás néhány perc után
automatikusan kialszik éppúgy, mint a
programindítás után (energiatakarékosság).
Programválasztás
Standard programok kiválasztása a
programválasztóval
 Forgassa el a programválasztót.
A kívánt programot a kijelzőn tudja kiválasztani.
Frottír

Felső ruházat


Speciális
programok
 Forgassa a programválasztót a kívánt
programra.
A kijelzőn megjelenik a program alapmenüje.
30
 Érintse meg a  vagy a  érintőgombot addig, amíg a kívánt program
megjelenik a kijelzőn.
 Érintse meg a program érintőgombját.
A kijelzőn megjelenik a program alapmenüje.
4. Programbeállítás kiválasztása
Időtartam kiválasztása (idővezérelt
programok)
Program alapmenüje
A szárítási fokozat kiválasztása
Kiválaszthatja a program időtartamát.*
Az előre beállított szárítási fokozatot
sok program esetén megváltoztathatja. A programtól függően különböző
szárítási fokozatot választhat ki.
- A standard programok esetén a szárítási fokozatot közvetlenül a programválasztó segítségével válassza ki.
Az időtartam kiválasztásának időkeretét
a vevőszolgálat korlátozhatja.
-
Idővezérelt program meleg
=
0:15-2:00 óra
-
Idővezérelt program hideg
=
0:10-2:00 óra
- Néhány program esetén a  Speciális programok segítségével módosíthatja a szárítási fokozatot a kijelzőn
keresztül.
-
Kosárprogram
-
Idővezérelt program meleg higiénia
 Válasszon ki egy programot a  Speciális programok felületről.
 Válassza ki ezekből az egyik programot.
1:06
Felső ruházat


óra
= 0:20-1:30 óra
=
0:50-2:00 óra
Idővezérelt pro.meleg



0:20
óra

0:20

A  szimbólum alatt egy szimbólum
segítségével az előre beállított szárítási
fokozat (a példában  Szekrényszáraz)
jelenik meg.
A  szimbólum alatt az előre beállított
időtartam (a példában 0:20 perc) jelenik
meg.
 Érintse meg az  érintőgombot.
 Érintse meg az  érintőgombot.



Időtartam
Szekrényszáraz
fokozat
–
+
0 : 20óra

Szárítási
OK


OK
 Érintse meg a – vagy + érintőgombot
a szárítási fokozat módosításához.
 Érintse meg az  vagy  érintőgombot az óra és/vagy perc kiválasztásához.
 Érintse meg az OK érintőgombot.
 Érintse meg az OK érintőgombot.
31
4. Programbeállítás kiválasztása
Kímélő
Extrák kiválasztása
A szárítóprogramokat különböző extrákkal lehet kiegészíteni.
Főzhető/Tarka ruhák
Szekrény száraz

1:43
óra
 Érintse meg a(z)  érintőgombot.
Ha csak egy extra választható ki, akkor ezt a(z)  vagy  szimbólum jelzi. A szimbólum megérintését követően a(z) Aktív is kijelzésre kerül.
 Kímélő

Extrák
 Gyűrődésvédelem
 Érintse meg a kívánt extra érintőgombját.
Szekrény száraz

1:53
óra


A kívánt extrához tartozó szimbólum
a(z)  szimbólum alatt jelenik meg.
Nem minden extra választható ki minden program esetén, csak azoknál
ahol van értelme.
32
Gyűrődésvédelem
A dob a program vége után, a kiválasztott programtól függően, speciális ritmusban forog. Ez segít a program vége
után a gyűrődések megakadályozásában.

Főzhető/Tarka ruhák
Az érzékeny textíliák (a  ápolási piktogrammal, pl. akril) alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb időtartam
alatt száradnak.
A gyűrődésvédelem gyárilag ki van kapcsolva. Az üzemeltetői szinten különböző, akár 12 óráig terjedő időtartamra
bekapcsolható.
4. Programbeállítás kiválasztása
Késleltetett indítás kiválasztása
A késleltetett indítást az üzemeltetői
szinten aktiválni kell, hogy futtatni lehessen. Ebben az esetben a kijelzőn
további egy szimbólum világít ezen 3
szimbólumból: , , .
Főzhető/Tarka ruhák
Szekrény száraz

1:43

óra

 Érintse meg az érintőgombot az óraszimbólummal.
A késleltetett indítás beállításaitól függően az üzemeltetői szinten különböző
időtartamok választhatóak ki 15 perces
lépésekben:
Ha a késleltetett indítás a Vége vagy
Indítás felületén be van állítva, akkor
az aktuális idő jelenik meg.
 Érintse meg az OK érintőgombot.
A késleltetett indítás a programindítással kezdődik.
Késleltetett indítás módosítása/megszakítása
A program elindítása előtt
 Érintse meg az érintőgombot az óraszimbólummal.
 Módosíthatja vagy törölheti az időt.
A program elindítása után
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.
 Bármikor megszakíthatja vagy azonnal elindíthatja.
- a program végeztének ideje:  Vége
- a program kezdetének ideje:  Indítás
- az indításig eltelő idő:  Indítás
A késleltetett indítás maximális értéke
24 óra lehet. A megadható értékek a
kijelző bal oldalán jelennek meg.


Indítás

2 : 15óra


OK
 Érintse meg az  vagy  érintőgombot az óra és/vagy perc kiválasztásához.
 Érintse meg az OK érintőgombot.
33
5. Program indítása
Érmebedobó berendezés
Tanács: Ha van érmebedobó berendezés, figyelje a kijelzőn a fizetésre vonatkozó felszólítást.
A program elindítása után ne nyissa ki
az ajtót vagy ne szakítsa meg a programot.
Beállítástól függően elveszhet a bedobott érme.
Program indítása
Villog a Start/Stop érintőgomb, ha el lehet indítani a programot.
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.
A szárítóprogram elindul. A Start/stop
érintőgomb világít.
Előzetesen kiválasztott késleltetett indítás esetén a készülék a szárítóprogram
automatikus indulása előtt elindul.
A kijelzőn megjelenik a  Szárítás felirat, valamint a szárítóprogram hátralévő
ideje.
Szárítási fokozat program esetén az elért szárítási fokozat kerül kijelzésre.
Tanács: Ha megérinti a  érintőgombot,
megjelenítheti a kiválasztott opciókat.
34
Program időtartam/Maradék
idő előrejelzés
A program időtartama a ruhák mennyiségétől, fajtájától és maradéknedvesség
tartalmától vagy pedig a vízkeménységtől függ. A szárítási fokozat programok
időtartama módosulhat vagy ugrásszerűen megváltozhat. A szárítógép tanulásra képes elektronikája igazodik ezekhez a tényekhez és a kijelzett programidőtartam mindig egyre pontosabb lesz.
6. Program vége – ruhák kivétele
A program vége
Ruhák kivétele
Röviddel a program vége előtt a ruhák
lehűlnek. A ruhákat ki lehet venni.
A program csak akkor fejeződött be, ha
a képernyőn megjelenik a Vége felirat.
Ha a * Gyűrődésvédelem program ki
van választva, akkor a dob ciklikusan
megfordul. Ezáltal csökkentheti a gyűrődések, ha a ruhákat nem veszi ki egyből a készülékből.
* A gyűrődésvédelem gyárilag ki van
kapcsolva.
A szárítógép 15 perccel a program vége
után automatikusan kikapcsol.
 Nyissa ki az ajtót.
 Mindig teljesen ürítse ki a dobot.
Az ott maradó ruhák a túlszárítással
károsodhatnak.
Mindig vegye ki az összes ruhát a
dobból.
 Kapcsolja ki a szárítógépet.
Ápolási utasítások figyelembevétele
Ez a szárítógép rendszeres karbantartást igényel, különösen folyamatos
üzemeltetés esetén.
Tanács: Vegye figyelembe a „Tisztítás
és ápolás“ fejezetet. Először a „Tisztítási
időközök“ részt olvassa el.
35
Programáttekintés
Minden *-al jelölt súly a száraz ruha súlyára vonatkozik.
Standard programok
 Főzhető/Tarka ruha
maximum 8 kg*
 Szekrényszáraz plusz,  Szekrényszáraz
Termék
- Egy- és többrétegű pamut textíliák.
- Frottír törölközők/fürdőlepedők/fürdőköpenyek, pólók, alsóneműk, flanel/frottír ágynemű, bébiruha.
- Munkaruhák, dzsekik, takarók, szoknyák, frottír/vászon kendők,
ágyneműk, törölközők, fürdőlepedők, főzésálló asztali textíliák
vagy köpenyek.
Megjegyzés A hurkolt textíliákat (pl. pólókat, alsóneműt, bébiruhát) ne szárítsa
túl, mert azok összemehetnek.
 Vasalásszáraz,  Mángorlásszáraz
Termék
- Pamut vagy lenvászon textíliák.
- Asztali textíliák, ágyneműk, keményített holmik.
Tipp
A mángorolni való ruhákat a mángorlásig tekerje össze, így nedvesek maradnak.
 PRO Pamut PRO
Termék
maximum 8 kg*
Normál nedvességű pamut ruhák, ahogyan a Főzhető/Tarka ruha
szekrényszáraz alatt olvasható.
Megjegyzés Ebben a programban kizárólag  Szekrényszáraz szárítás történik.
 Pamut Eco
Termék
maximum 8 kg*
Normál nedvességű pamut ruhák, ahogyan a Főzhető/Tarka ruha
szekrényszáraz alatt olvasható.
Megjegyzés - Ebben a programban kizárólag  Szekrényszáraz szárítás történik.
- A  program az energiafogyasztásra nézve a normál nedvességű pamut ruhák szárításánál a leghatékonyabb.
Útmutató a Vizsgálati program a 392/2012/EU rendelet szerint az EN 61121
vizsgálóinalapján mérve.
tézetek számára
36
Programáttekintés
 Expressz
Termék
maximum 4 kg*
A nem érzékeny textíliákhoz használja a Főzhető/Tarka ruha programot Szekrényszáraz szárítási fokozaton.
Megjegyzés Ez a program szemben a Főzhető/Tarka ruha programmal rövidebb
programidőtartammal rendelkezik.
 Kímélő
maximum 4 kg*
 Szekrényszáraz plusz,  Szekrényszáraz,  Vasalásszáraz
Termék
- Könnyen kezelhető műszálas, pamut vagy kevertszálas textíliák.
- Munkaruházat, köpeny, pulóver, ruha, nadrág, asztali textília, harisnya.
 Gyapjú
Termék
maximum 2 kg*
Gyapjú anyagok és gyapjúkeverékből készült textíliák: pulóverek,
kötött kabátok, harisnyák.
Megjegyzés - A gyapjú anyagok rövid időre fellazításra kerülnek és bolyhosabbak lesznek, de nem szárítódnak készre.
- A textíliákat a program végén rögtön ki kell venni és a levegőn
hagyni megszáradni.
 Idővezérelt program meleg
Termék
maximum 8 kg
- Dzsekik, párnák, hálózsákok és más nagy méretű textíliák.
- Több rétegű textíliák pl. nehéz pamut asztalterítők.
- Egyedülálló ruhadarabok pl. törölközők, fürdőruha, mosogatóruhák.
Megjegyzés - Többrétegű vagy nagy méretű textíliák pótlólagos szárítására,
amelyek természetüknél fogva egyenetlenül száradnak.
- Kevesebb vagy egyedülálló textíliák szárításához.
- Először ne a leghosszabb időtartamot válassza. Próbálgatással
állapítsa meg, melyik idő a legmegfelelőbb.
37
Programáttekintés
 Speciális programok
Frottír
Termék
maximum 8 kg*
Nagy mennyiségű egy- vagy többrétegű frottír textíliák. Például törölközők, fürdőlepedők, fürdősálak, fürdőköpenyek, mosdókesztyűk vagy frottír ágyneműk.
Megjegyzés Ebben a programban kizárólag Szekrényszáraz plusz szárítás történik.
Ingek/blúzok
maximum 2 kg*
Szekrényszáraz, Vasalásszáraz plusz
Termék
Ingek és ingblúzok.
Finommosás
maximum 4 kg*
Szekrényszáraz plusz, Szekrényszáraz, Vasalásszáraz plusz
Termék
- Érzékeny műszálas, pamut vagy kevertszálas textíliák.
- Finom pulóverek, ruhák, nadrágok, köpenyek, asztalterítők, ingen, blúzok.
- Fehérnemű és vasalt mintás textíliák.
Megjegyzés Ebben a programban alacsonyabb a gyűrődésképződés.
Tipp
A különösen gyűrődésszegény szárításhoz: csökkentse a ruhatöltetet.
Simítás
Termék
maximum 1 kg*
- Pamut- vagy lenvászon.
- Könnyen kezelhető pamut, kevertszálas vagy műszálas textíliák:
pamutnadrágok, anorákok, ingek.
Megjegyzés - Program a mosógépben történt korábbi centrifugázás által okozott gyűrődések csökkentésére.
- A textíliák nem lesznek készre szárítva.
- A különlegesen kímélő simítás érdekében válassza ki a Kímélő
extrát.
- A textíliákat a program végén rögtön ki kell venni, kötélre vagy
vállfára kell akasztani és hagyni kell a levegőn megszáradni.
38
Programáttekintés
Farmer
maximum 3,5 kg*
Szekrényszáraz, Vasalásszáraz plusz
Termék
Farmer anyagból készült nadrágok, farmerok, szoknyák, ingek.
Selyem
Termék
maximum 1 kg*
Szárítógéphez alkalmas selyem textíliák: blúzok, ingek
Megjegyzés - Program a gyűrődések csökkentésére.
- A textíliákat nem szárítják készre.
- A program vége után azonnal vegye ki a textíliákat.
Automatikus plusz
maximum 5 kg*
Szekrényszáraz plusz, Szekrényszáraz, Vasalásszáraz plusz
Termék
Textíliákból álló vegyes töltet Főzhető/Tarka ruha és Könnyen kezelhető programokhoz.
Mikroszál
maximum 7 kg*
Szekrényszáraz plusz, Szekrényszáraz
Textília fajtája
Mikroszálas felmosók és tisztítókendők.
Idővezérelt program hideg
Termék
maximum 8 kg*
Minden textíliához, amelyet át kell szellőztetni.
39
Programáttekintés
Kosárprogram
Textíliák/
Termékek
Kosárterhelés 3,5 kg
- Vegye figyelembe a használati útmutató szárítógép kosárról szóló utasításait.
- Ezt a programot csak olyan szárítógépben szárítható termékek
szárítására vagy átszellőztetésére használja, amelyeket nem célszerű mechanikai igénybevételnek kitenni.
Megjegyzés - Ezt a programot csak a Miele szárítógép kosárral együtt (utólag
vásárolható tartozék) szabad választani.
- A szárítógép kosár nélkül nem érhető el megfelelő szárítási eredmény.
- Ügyeljen arra, hogy a behelyezett tárgy (táska, csizma, ...) ne
érintse a dobot: a szárító dobja forog, ezért helytelen ruhatöltet
esetén a szárítógép kosár és a dob sérülhet. Lásd ehhez a szárítógép kosár használati utasítását.
- Vegye figyelembe a használati útmutató szárítógép kosárról szóló részét.
40
Programáttekintés
Programcsomagok
Különféle programcsomagokat választhat ki.
A programcsomagból kiválasztott aktuális programok a  Speciális programok listájában jelennek meg.
Sportruházat
Outdoor
maximum 2,5 kg*
Szekrényszáraz, Vasalásszáraz plusz
Termék
Impregnálás
Textíliák
Outdoor ruházat gépben szárítható anyagból.
maximum 2,5 kg*
Gépben szárítható textíliák szárításához, mint pl. microfaser, sí- és
outdoor ruházat, finom tömött pamut (puplin) és asztalterítők.
Megjegyzés - Ez a program egy kiegészítő fixálási ütemet tartalmaz az impregnáláshoz.
- Impregnált textíliákat kizárólag „membrántextíliákhoz alkalmas“
útmutatással rendelkező impregnálószerrel kezelje. Ezek az
anyagok fluorvegyületekre épülnek.
- Ne szárítson olyan textíliákat, amelyek parafintartalmú anyaggal
vannak impregnálva. Ezek az anyagok miatt tűzveszély áll fenn.
- Ebben a programban kizárólag Szekrényszáraz szárítás történik.
Sportruházat
Termék
maximum 3 kg*
Sport- és fitnesz ruházat gépben szárítható anyagból.
Megjegyzés Ebben a programban kizárólag Szekrényszáraz szárítás történik.
41
Programáttekintés
Otthoni textíliák
Toll ágynemű
Termék
maximum 2 kg*
Gépben szárítható ágyneműk (ágytakarók, pehellyel vagy tollal töltött fejpárnák).
Megjegyzés Ebben a programban kizárólag Szekrényszáraz szárítás történik.
Tipp
A tollnak megvan az a tulajdonsága, hogy hő hatására szagot képez. A szárítás után az ágyneműt a szárítógépen kívül szellőztesse
ki.
Szintetikus ágynemű
Termék
maximum 2 kg*
Gépben szárítható ágyneműk (ágytakarók vagy szintetikus töltetű
fejpárnák).
Megjegyzés Ebben a programban kizárólag Szekrényszáraz szárítás történik.
Nagy méretű textíliák
maximum 4 kg*
Szekrényszáraz plusz, Szekrényszáraz, Vasalásszáraz, Mángorlásszáraz
Termék
42
Nem érzékeny, nagy textíliák a Főzhető/Tarka ruha programhoz.
Például a takaró lepedők, a többrétegű takarók, a nagy méretű
textíliák.
Programáttekintés
Higiénia
A higiéniai programok esetén a szárítás hosszabb ideig állandó hőmérsékleten
történik (hosszabb hőtartási idő). Ezzel a mikroorganizmusok, pl. csírák vagy háziporatkák elpusztulnak, és a ruhában csökken az allergének száma.
Ha a higiéniai programot idő előtt leállítják, a mikroorganizmusok nem pusztulnak el.
Ne szakítsa meg a programot.
Pamut higiénia
Termék
maximum 4 kg*
Pamut vagy vászon textíliák, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülnek a bőrrel. Például fehérneműk, bébiruhák, ágyneműk, frottír törölközők, fürdőlepedők, fürdőköntösök, szauna törölközők vagy
mosdókesztyűk.
Megjegyzés Ebben a programban kizárólag Szekrényszáraz szárítás történik.
Könnyen kezelhető – Higiénia
Termék
maximum 4 kg*
- Könnyen kezelhető műszálas, pamut vagy kevertszálas textíliák.
- Munkaruházat, köpeny, pulóver, ruha, nadrág, asztali textília, harisnya.
Megjegyzés Ebben a programban kizárólag Szekrényszáraz szárítás történik.
Idővezérelt program meleg higiénia
Termék
maximum 4 kg*
- Dzsekik, párnák, hálózsákok és más nagy méretű textíliák.
- Nehéz, többrétegű pamut textíliák pl. asztalterítők vagy takarók.
Megjegyzés - Többrétegű vagy nagy méretű textíliák pótlólagos szárítására,
amelyek természetüknél fogva egyenetlenül száradnak.
- Kevesebb vagy egyedülálló textíliák szárításához.
- Először ne a leghosszabb időtartamot válassza. Próbálgatással
állapítsa meg, melyik idő a legmegfelelőbb.
43
A program lefutásának megváltoztatása
Érmebedobó berendezés
Ha a program elindulása után kinyitja
az ajtót, vagy megszakítja a programot, a bedobott pénz (a beállításoktól
függően*) elvészhet.
* Az első üzembe helyezés során vagy
utólag a Miele vevőszolgálatán keresztül megadhat egy olyan módosítási időszakot, amely alatt a programváltoztatás megengedett.
Futó program módosítása
Egy futó program kiválasztása már nem
lehetséges (védelem az akaratlan változtatás ellen). Ha egy új programot
szeretne kiválasztani, először meg kell
szakítania a futó programot.
 A helytelen használat és kezelés
tűzveszélyes lehet.
A ruha meggyulladhat és tönkre teheti a szárítót és a körülötte lévő teret.
Olvassa el és kövesse a „Biztonsági
útmutatások és figyelmeztetések“ fejezetet.
Ha a programválasztó rossz pozícióban
áll, a kijelzőn a Programmódosítás nem lehetséges felirat jelenik meg. Ha a programválasztót visszaállítja az eredeti
programra, ez az üzenet eltűnik.
A program megszakítása
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy
biztosan meg szeretné-e szakítani.
 Érintse meg az igen érintőgombot.
44
Megszakított program újbóli kiválasztása
 Nyissa ki és csukja be az ajtót.
 Válasszon ki és indítson el egy új
programot.
Ruhák utántöltése
 Nyissa ki az ajtót.
 Égési sérülésveszély áll fenn, ha
a forró ruhát vagy a szárító dobját
megérinti.
Megégetheti magát.
Hagyja a ruhát lehűlni és óvatosan
vegye ki.
 Helyezzen be ruhákat.
 Csukja be az ajtót.
 Indítsa el a programot.
Áramkimaradás
Ha a hálózatkiesést a szárítógép kikapcsolása okozta a  gombbal:
 kapcsolja be a szárítógépet.
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.
Ha a hálózatkiesést áramkimaradás
okozta:
 A hálózat helyreállása után az OK
gombbal jóvá kell hagynia.
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.
Hátralévő idő
A program lefolyásának változásai a kijelzőn időugrásokhoz vezethetnek.
Tisztítás és ápolás
Tisztítási időintervallum
A levegőcsatornában található két részes szálszűrő összegyűjti a szárítási
folyamat során fellépő szöszöket.
Mindig tisztítsa meg a készüléket, ha
ez a felszólítás jelenik meg a kijelzőn:
Tisztítsa meg a lábazati szűrőt és mossa el
a bolyhszűrőt.
vagy Szűrő tisztítása
A rendszertelen tisztítás következtében
a szárítási idő megnövekedhet.
 Tűzveszély a rendszertelen karbantartás miatt.
A szálszűrőben és a szárítógépben
található túl sok szöszmaradvány miatt tűzveszély áll fenn.
Ellenőrizze rendszeresen a szálszűrőt
és a levegőcsatornát. Mindig tisztítsa
ki, ha szöszmaradványok találhatóak
a készülékben.
 Üzenet törlése: nyissa ki a szálszűrő
fedelét min. 10 másodpercre, amikor
a szárítógép be van kapcsolva.
A szálszűrők tisztítása
Szálszűrő kivétele
 Hibás vagy sérült szálszűrő
okozta károk.
A szálszűrőben és a szárítógépben
található túl sok szöszmaradvány miatt a készülék meghibásodásának
veszélye, valamint tűzveszély áll
fenn.
Soha ne szárítson szálszűrő nélkül. A
sérült szálszűrőt cserélje azonnal újra.
 Fogja meg az ujjával a reteszelés mögött.
 Nyissa ki a szálszűrő fedelét.
45
Tisztítás és ápolás
Szálszűrő részek száraz tisztítása
Tanács: A legjobb tisztítási eredményt
porszívógéppel érheti el.
 Húzza ki a szálszűrőt a fogantyújánál
fogva.
Szálszűrő kiszerelése
 Törölje le vagy porszívózza le a szöszöket.
Szálszűrő részek nedves tisztítása
Ha a szálszűrők erősen összeálltak vagy
eltömődtek, akkor kiegészítőleg tisztítsa
meg őket folyó meleg víz alatt.
 Fogja meg a szálszűrőt mindkét fogantyújánál.
 Forgassa el enyhén a belső szálszűrőt
az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg az kattan (1.).
 Húzza szét a két szálszűrőt (2).
46
A nedves szűrő szárítás közben működési zavart okozhat.
Alaposan rázza ki mindkét részt és
szárítsa meg óvatosan azokat.
Tisztítás és ápolás
Levegőcsatorna tisztítása
 Nyissa ki az ajtót.
D
A kerek fedélnek (D) nincs semmilyen funkciója és nem távolítható el.
 Húzza ki a levegőcsatorna burkolatát.
 Tisztítsa meg a levegőcsatorna burkolatát egy nedves kendővel.
 Tegye félre a levegőcsatorna burkolatát.
 A szöszöket eltávolíthatja a porszívóval.
A szárítógép belsejében lévő járókerék
a mosószer maradékoktól és szöszöktől ragacsos lehet.
 Óvatosan távolítsa el egy nedves
kendővel
. . . a járókerék lerakódásait.
. . . a szöszöket a járókerék előtti területről.
47
Tisztítás és ápolás
 Távolítsa el a meglévő szöszöket egy
nedves kendővel. Ne sértse meg
eközben a tömítőgumit.
Szálszűrő felszerelése és behelyezése
 Dugja egymásba a belső és a külső
szálszűrő részeket (1).
 Forgassa el enyhén a belső szálszűrőt
az óramutató járásával megegyező
irányba, amíg az kattan (2.).
 Tolja be a levegőcsatorna burkolatát.
 Tolja be a szálszűrőt addig, amíg az
bekattan.
48
Tisztítás és ápolás
 Csukja le a szálszűrő fedelét.
Csak a rendeltetés-szerűen behelyezett szűrő és a zárt szálszűrő fedél
biztosíthatják a rendszer tömítettségét és a szárítógép kifogástalan működését.
A szárítógép tisztítása
A szárítógépet le kell választani az
elektromos hálózatról.
 A szárítógépet és a tömítést az ajtó
belső oldalán csak enyhén nedvesen,
lágy tisztítószerrel, vagy szappanos
vízzel és puha kendővel tisztítsa.
 Mindent puha kendővel töröljön szárazra.
 A nemesacél részeket (pl. a dobot)
tisztíthatja arra alkalmas nemesacél
tisztítószerrel.
 A rossz ápolószerek károkat
okozhatnak.
A rossz ápolószerek károsíthatják a
műanyag felületeket és más alkatrészeket.
Ne használjon semmilyen oldószertartalmú tisztítószert, súrolószert,
üveg- vagy univerzális tisztítószert.
 A víz áramütést okozhat.
Ha a víz ráfolyik a szárítóra, vagy belefolyik, fenn áll az áramütés veszélye.
Soha ne permetezze nedvesre a szárítógépet. Csak enyhén nedves, puha
kendővel tisztítsa.
49
Mi a teendő, ha ...
A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel
nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.
A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar
vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.
A kijelzőn a következő utasítás vagy hiba jelenik meg
Ok és elhárítás
A  A dob üres, vagy túl
száraz a textília.
világít a program megszakítása után.
Ez nem hiba.
Néhány program esetében kevés töltetnél vagy töltet
nélkül programmegszakítás következik be. Ugyanez
történhet a már megszáradt ruhadarabok esetén.
 Nyissa ki az ajtót és ellenőrizze a textíliát.
 Helyezzen be esetleg ruhákat.
 Csukja be az ajtót, hogy tovább száríthasson.
Egyedülálló ruhadarabokat a Meleg levegő programmal szárítson.
 Hálózati megszakítás miatt a program leállt
 Zárja be a bolyhszűrő
szelepet.
Áramkimaradás történt.
 A hálózat helyreállása után az OK gombbal jóvá
kell hagynia.
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.
A szálszűrő fedele nyitva van.
 Csukja le a szálszűrő fedelét.
Az üzenet kialszik.
Soha ne nyissa ki a szálszűrő fedelét, miközben fut
egy program. Ha kinyitja ki a szálszűrő fedelét, miközben fut egy program, akkor a légáramlás megszakad. A program s megszakad. Ezáltal a szárító nem
vezeti el elég gyorsan a forró szárítólevegőt. A szárítógép biztonsági berendezése tartósan kikapcsolhatja a szárítógépet. Ebben az esetben hívja a vevőszolgálatot.
50
Mi a teendő, ha ...
Ok és elhárítás
A Szűrő tisztítása felirat
egy idő elteltével világít
a program végén.
Vegye figyelembe a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben
található tisztítási útmutatásokat.
 Tisztítsa meg a szálszűrőt.
 Ellenőrizze és tisztítsa ki a levegőcsatornát.
 Üzenet törlése: nyissa ki a szálszűrő fedelét min.
10 másodpercre, amikor a szárítógép be van kapcsolva.
A Tisztítsa meg a lábazati
A szárítógép nem optimálisan vagy nem gazdaságosan működik. Lehetséges okok: szöszök vagy mosószermaradványok okozta eltömődések.
 Tisztítsa meg a szálszűrőt.
 Ellenőrizze és tisztítsa ki a levegőcsatornát.
szűrőt és mossa el a bolyh-
felirat világít a
program vége után.
szűrőt.
Vegye figyelembe a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben
található tisztítási útmutatásokat.
 Üzenet törlése: nyissa ki a szálszűrő fedelét min.
10 másodpercre, amikor a szárítógép be van kapcsolva.
Felvilágít a  Hűtés / Vé- Ez nem hiba. A ruha még tovább hűl. A program röge felirat, de a szárítási
viddel a vége előtt jár.
folyamat még nem feje-  Kiveheti és kiterítheti a ruhákat vagy hagyhatja
ződött be.
azokat a szárítóban teljesen hűlni.
51
Mi a teendő, ha ...
Ok és elhárítás
A Tisztítsa meg a lábazati Kevés, illetve különböző méretű textíliát szárítottak. A
szűrőt és a bolyhszűrőt. Elle- készülék egy kisebb textil darabot szívott be az ajtó
nőrizze a levegőáramlást.
töltőnyílásába, és eltömődtek a terelőlap nyílásai.
felirat világít a program  Értesítés törlése: érintse meg az OK érintőgombot.
megszakítása után.
 Nyissa ki a szárító ajtaját.
 Távolítsa el a zavaró textildarabot.
 Szárítsa a textileket egyenként, a kis textildarabokat pedig csak nagyobb textíliákkal együtt.
Ha ezt mind kizárhatja, akkor egy nagyobb károsodás áll fent. Lásd az alábbiakban.
Szösz vagy mosószermaradvány okozta eltömődés
áll fent.
 Tisztítsa meg a szálszűrőt és a levegőutakat.
 Ellenőrizze a szellőzővezetéket, hogy a szárítólevegő zavartalanul áramolhat-e.
Vegye figyelembe a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben
található tisztítási útmutatásokat. A sérült szálszűrőt
pótolni kell.
 Értesítés törlése: érintse meg az OK érintőgombot.
A  Hiba F . Amennyiben a Az okot nem lehet közvetlenül megállapítani.
készülék újraindításakor nem  Vegye figyelembe a kijelzőn látható utasítást.
jár sikerrel, hívja a vevőszol Érintse meg az OK érintőgombot.
gálatot.
világít a program megszakítása után.
Ha ismételten megszakad a program és hibát jelez,
meghibásodás áll fenn. Hívja a Miele vevőszolgálatot.
A Záródás érzékelése.
A ruha előnytelenül oszlott el, vagy feltekeredett.
 Nyissa ki az ajtót és lazítsa fel a textíliát. Adott
esetben vegye ki a ruha egy részét.
 Csukja be az ajtót.
 Indítson el egy programot.
Igazítsa meg a textíliát és indítsa újra a mosást.
világít egy program
megszakítása után.
52
Mi a teendő, ha ...
Nem kielégítő szárítási eredmény
Probléma
Ok és elhárítás
A ruhák nincsenek kielégítően megszárítva.
A ruhatöltet különböző szövetekből állt.
 Végezzen pótlólagos szárítást az Idővezérelt program meleg opcióval.
A nagy méretű textíliák
nem megfelelően tekeredtek össze. A begöngyölődött textíliák nincsenek megfelelően
megszárítva.
Az ön által választott programban nem lehetett fellazítani a mosási töltetet. Ezért a kisebb textíliák be
vannak göngyölve egy nagyobba.
 Lazítsa fel a textíliákat.
 Válassza a Nagy méretű textíliák programot.
Ha a kijelzőn nem jelenik meg a Nagy méretű textíliák
program, akkor utólag aktiválhatja azt.
A programok utólagos aktiválásáról a „Kezelői szint“
című fejezet „Kezelői szint megnyitása“ és „Programcsomagok“ szakaszában olvashat.
A ruhák, vagy tollal töltött párnák szárítás hatására kellemetlen szagot bocsátanak ki.
A ruhákat túl kevés mosószerrel mosta.
A tollnak megvan az a tulajdonsága, hogy hő hatására szagot képez.
 Mosás: használjon elegendő mosószert.
 Fejpárnák: hagyja ezeket a szárítón kívül szellőzni.
A műszálas ruhadarabok a szárítás után statikusan fel vannak töltődve.
A műszál hajlamos a feltöltődésre.
 Egy az öblítés utolsó fázisában használt lágyító
öblítőszer csökkentheti a szárítás közbeni statikus
feltöltődést.
A szárítás közben szöszök keletkeznek.
Leválnak azok a szöszök, amelyek főként viselet közbeni dörzsölődés által vagy részint a mosás során a
textíliákon képződtek. Az igénybevétel a szárítógépben inkább csekély.
A leváló szöszöket a szálszűrők és a finomszűrők felfogják, és könnyen el lehet ezeket távolítani.
 Lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezetet.
53
Mi a teendő, ha ...
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart
Probléma
Ok és elhárítás
A szárítási folyamat na- Lehetséges, hogy ismét felszólítást kap a levegőutak/
gyon hosszú ideig tart, szűrők tisztítására.
vagy meg is szakad.*
 Ellenőrizze a továbbiakban leírt összes lehetséges
okot.
A mosószermaradványok, a haj és a nagyon finom
szöszök dugulásokat okozhatnak.
 Tisztítsa meg a szöszszűrőt (lásd „Tisztítás és ápolás“ fejezet).
 Tisztítsa meg a levegőcsatornát.
 A betöltési rész fedelét leveheti, hogy az alatta lévő levegőcsatornát meg tudja tisztítani.
A szellőzővezeték vagy a szellőzővezeték nyílása eltömődött például a hajtól és szöszöktől.
 Ellenőrizze és tisztítsa meg a szellőzővezeték öszszes alkatrészét (pl. fali cső, külső rács, kanyarulatok vagy hajlatok, stb.).
A kis- és nem szellőztetett helyiségek levegőellátása
nem megfelelő.
 Szárításkor nyissa ki az ajtót vagy az ablakot a
szellőztetéshez.
A textíliák túl nedvesek.
 A textíliákat nagyobb fordulatszámon centrifugázza ki a mosógépben.
A dob nagyon tele van.
 Vegye figyelembe a szárítási programonkénti maximális töltési mennyiséget.
A fém cipzárak miatt a ruhák nedvességi foka nem
pontosan került meghatározásra.
 A jövőben húzza le a cipzárakat.
 Ha a probléma újból jelentkezik, akkor ezeket a
textíliákat az Idővezérelt program meleg programmal szárítsa.
* Kapcsolja ki majd rövid idő elteltével be a szárítógépet, mielőtt egy új programot
indít el.
54
Mi a teendő, ha ...
Általános problémák
Probléma
Ok és elhárítás
A dobban kondenzvíz
keletkezik.
A szárítógép egy gyűjtőszellőző-vezetékre van felszerelve.
 A szárítógépet csak visszacsapó szeleppel lehet
egy gyűjtőszellőző-vezetékre felszerelni.
 Rendszeresen ellenőrizze a visszacsapó szelepet
egy esetleges meghibásodás elkerülése végett, és
ha szükséges cserélje ki.
A dobmegvilágítás nem
világít.
A dobmegvilágítás automatikusan kikapcsol, ha az
ajtó be van zárva.
A dobmegvilágítás energiatakarékossági okokból
automatikusan kikapcsol néhány perc elteltével, ha
az ajtó hosszabb ideig nyitva van.
A dobmegvilágítás az ajtó kinyitásakor bekapcsol,
ha a készülék működik.
A kijelzőn idegen nyelvű Módosult a nyelvbeállítás.
szöveg jelenik meg.
 Módosítsa a nyelvbeállításokat. A  zászló szimbólum segít Önnek.
55
Ügyfélszolgálat
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok
esetén
Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.
A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon
foglalhat időpontot.
A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.
Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási
számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot
az adattáblán találja meg.
A típustáblát megtalálja, ha kinyitja a
szárítógépe ajtaját:
56
Utólag vásárolható tartozékok
Jelen szárítógéphez tartozékokat a
Miele szakkereskedőjénél vagy a Miele
vevőszolgálatán vásárolhat.
*INSTALLATION*
Elhelyezés és csatlakoztatás
Elölnézet
a Hálózati csatlakozóvezeték
e 4 állítható magasságú menetes láb
b Kezelőpanel
f Léghűtés-nyílás
c Ajtó
g szellőzővezeték az installálási oldalon
(telepítés a jobb vagy bal hátsó oldad Szálszűrő
lon)
A fedelet nem szabad kinyitni, miközben fut egy program. Csak akkor
nyissa ki, ha a kijelzőn megjelenik
egy utasítás. Máskülönben műszaki
hiba lép fel.
57
*INSTALLATION*
Elhelyezés és csatlakoztatás
Hátulnézet
a Interfész a külső eszközökkel való
kommunikációhoz
d Modulfiók (külső kommunikációs modul számára)
b Hálózati csatlakozóvezeték
e Szellőzőcsatlakozások
– A nem használt szellőzőcsatlakozásokat egy fedéllel le kell zárni.
c Megfogási lehetőségek a fedél túlnyúló része alatt a szállításhoz
58
*INSTALLATION*
Elhelyezés és csatlakoztatás
Felülnézet
Felállítási helyzetek
Minden méret mm-ben van megadva.
A szervizelési munkálatok megkönnyítése érdekében érdemes helyet hagyni a
fal és a készülék között. Szűk telepítési
körülmények esetén a készüléket egészen a falig be lehet tolni.
Oldalnézet
717
850
1131
677
Mosó-szárító torony
min. 300
1000
Acél lábazat
1702
Szükség van egy összeépítő készletre*. A
szerelést a Miele által felhatalmazott szakembernek kell elvégeznie.
* utólag megvásárolható Miele tartozék
Acél lábazat* (nyitott vagy zárt alépítmények)
59
*INSTALLATION*
Elhelyezés és csatlakoztatás
A szárítógép szállítása a rendeltetési helyre
 A szárítógép helytelen szállítása
károkat okozhat.
Ha a szárítógép megbillen, megsérülhet és károkat okozhat.
Szállítás közben ügyeljen arra, hogy
a szárítógép stabilan álljon.
A szárítógép mozgatása
 Fekvő helyzetben történő szállításkor:
a szárítógépet csak a bal vagy jobb
oldalára helyezze.
 Álló helyzetben történő szállításkor: a
szárítógépet kézikocsival csak a bal
vagy jobb oldalán szállítsa.
60
A szárítógép kézi szállítása a felállítás helyére
 A nem rögzített tető sérülést
okozhat.
A készüléktető hátulsó rögzítése külső körülmények következtében törékeny lehet. A tető a hordozáskor
megrepedhet.
Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető
stabilan rögzül-e.
 A szárítógépet a készülék elülső lábainál és a készüléktető hátulsó túlnyúló
részénél fogva szállítsa.
*INSTALLATION*
Elhelyezés és csatlakoztatás
Felállítás
A szárító ajtajának nyitási útjába nem
szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy
szemből rácsapódó ajtót felszerelni.
A szárítógép szintezése
Soha ne zárja el a szárítógép szellőzőnyílásait. A szárító alsó része és a
padló közötti légrést nem szabad lábazati szegéllyel, magas szálú
szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni.
Ellenkező esetben a kielégítő levegő
hozzávezetés nem biztosított.
 Hibásan beszerelt vagy hiányzó
szellőzővezeték okozta károk.
A nedves szárítólevegő károkat
okozhat a helyiségben.
Kövesse a „Szellőzővezeték beszerelése“ fejezet utasításait.
Külső vezérlő berendezések
Ennek a szárítógépnek függőleges helyzetben kell állnia ahhoz, hogy a kifogástalan működés biztosított legyen.
A külső rendszerekhez való kapcsolódáshoz egy utólag, tartozékként megvásárolható egységre van szükség:
- XCI-Box kommunikációs modul (pl.
csúcsidőszaki vezérléshez, érmebedobó rendszerhez)
- XCI-AD kommunikációs adapter
(csak érmebedobó rendszerhez)
Érmebedobó rendszer
A szárítógép érmebedobó rendszerrel
(utólag vásárolható Miele tartozék) szerelhető fel. Ehhez a Miele vevőszolgálatnak a szárító elektronikában programozni kell egy beállítást és csatlakoztatni
kell az érmebedobó rendszert.
A talaj egyenetlenségeit a menetes lábakkal lehet kiegyenlíteni.
Ezt az szárítógépet nem lehet más elemek alá beépíteni.
Rendszeresen vegye ki az érméket
vagy zsetonokat a berendezésből. Ellenkező esetben a berendezés eldugul.
61
*INSTALLATION*
Elhelyezés és csatlakoztatás
Elektromos csatlakozás
A leírás a hálózati csatlakozóval ellátott és hálózati csatlakozó nélküli szárítógépekre érvényes.
Hálózati csatlakozóval felszerelt szárítógépek:
- Jelen szárítógépet egy csatlakozókábellel és egy hálózati csatlakozódugóval csatlakoztatásra készen látták
el.
- A csatlakozódugó hozzáférhetőségét
mindig biztosítani kell, hogy a szárítógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.
 A téves hálózati feszültség kárt
okozhat.
A névleges teljesítményfelvételről és
a megfelelő biztosítékról az adattábla
ad felvilágosítást.
Vesse össze az adattábla adatait az
elektromos hálózat adataival.
A készülék csak a VDE 0100 szabványnak vagy a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően kialakított, rögzített
elektromos berendezéshez csatlakoztatható.
Semmilyen esetben sem köthető jelen
szárítógép hosszabbító kábelekre, mint
pl. asztali elosztóra vagy hasonlókra, a
potenciális veszélyforrások (tűzveszély)
kizárása érdekében.
Fixen bekötött csatlakozás esetén egy
kapcsolót kell kialakítania, amely minden pólust leválaszt a hálózatról. Megszakítóként min. 3 mm nyitású kapcsolót kell használni. Ilyen lehet a vezeték-
62
védő kismegszakító, a relé és a biztosító (IEC/EN 60947). Ezt a bekötést csak
villamossági szakember végezheti el.
A csatlakozónak vagy a megszakítónak
mindig hozzáférhetőnek kell lennie.
 A hálózati feszültség áramütést
okozhat.
Ha leválasztja a szárítógépet a hálózatról, gondoskodni kell arról, hogy
véletlenszerűen ne lehessen visszakapcsolni az áramot.
Gondoskodjon arról, hogy a leválasztó berendezés elzárható legyen, és a
leválasztás helyét felügyeljék.
A csatlakozás újratelepítését, a berendezés módosításait vagy a védővezeték
ellenőrzését, valamint a megfelelő biztosíték meghatározását csak engedéllyel
rendelkező villanyszerelők vagy elektrotechnikai szakemberek végezhetik el,
mivel ők ismerik a VDE idevágó előírásait és az áramszolgáltató különleges
követelményeit.
Ha a szárítógépet más feszültségtípusra kell átállítani, akkor figyelembe
kell venni a kapcsolási rajzon lévő
utasításokat.
Az átkapcsolást csak az engedéllyel
rendelkező szakkereskedő vagy a
Miele vevőszolgálata végezheti el.
Ne telepítsen olyan berendezéseket,
amelyek automatikusan kikapcsolják
a szárítógépet (pl. kapcsoló óra).
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
A levegőkivezetés alapelvei
 Hibásan beszerelt vagy hiányzó
szellőzővezeték okozta károk.
A nedves szárítólevegő károkat
okozhat a helyiségben.
Kövesse a „Szellőzővezeték beszerelése“ fejezet utasításait.
 Hibásan beszerelt szellőzővezeték nyílás okozta szennyezések (pára)
vagy károk (nedvesség).
A szárítólevegő zavaró lehet, vagy
károkat okozhat.
A szellőzővezeték nyílását az ablakoktól, ajtóktól vagy egyéb nyílásoktól távol szerelje fel.
A szellőzővezeték beszerelésének időtartamára válassza le a szárítógépet a
hálózatról.
Kerülje a túl hosszú szellőzővezetéket
és a túl sok és szűk kanyarulatokat
vagy hajlatokat. Ily módon elkerülhető
az alacsony szárítási teljesítmény, a
hosszú száradási idő és a magas időés energiaigény.
Tanács: Használja a *-gal jelölt részeket
(opcionális tartozék):
- 100 mm átmérőjű szellőzővezeték
például légkivezető cső* (műanyagból
vagy alumíniumból) vagy műanyag
szennyvízcső (HT csővezetékrendszerek)
Bevezetettlevegő-elvezetés
alapelvei
A szárításhoz a levegőt a készülék a
helyiség levegőjéből nyeri. Ezért gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről.
 Tűzhelyek vagy más műszaki berendezések működése következtében fellépő fulladásveszély a helyiség hatáskörzetében.
A szárítógép a szárításhoz szükséges
levegőt a helyiség levegőjéből nyeri.
Ennek eredményeképpen a tűzhelyekből vagy műszaki berendezésekből távozó gázok visszaszívásra kerülhetnek.
A szárítás során gondoskodjon a
használati útmutató szerinti intézkedésekről a helyiség megfelelő szellőztetésének biztosítása érdekében.
A helyiség megfelelő szellőztetését
biztosító intézkedések
- ablak kinyitása
- ablakcsatlakozó kapcsoló beszerelése: a szárítógép elektromos csatlakozója csak nyitott ablak esetén kapcsol be
- nem zárható szellőzőnyílás a külső
2
falban: kb. 237 cm
- Szellőzővezeték nyílás
például fali cső* vagy ablakcsatlakozás*
63
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
Teljes csőhossz kiszámítása
A teljes szellőzővezeték (beleértve a kanyarulatokat és az alkatrészeket is) légellenállást fejt ki a légkivezetéssel
szembe. Ezért az összehasonlító cső
hosszát és a teljes csőhosszt meg kell
határozni:
- Az  Összehasonlító csőhossz
(I. táblázat) azt mutatja meg, hogy
mennyivel nagyobb a légellenállása
például egy kanyarulatnak egy 1 méteres egyenes műanyag szennyvízcsőhöz képest.
- Az összes összehasonlító csőhossz
összeadását követően megkapja a 
Teljes csőhossz méretét. Ez nem a
tényleges hossz, hanem egy számított érték. A teljes csőhossz (II. táblázat) a teljes szellőzőrendszer légellenállását adja meg.
 A teljes csőhosszhoz szükséges
csőátmérő a II. táblázatban található.
I. táblázat
 Összehasonlító
csőhossz
Alkatrészek
Légkivezető cső (rendkívül rugalmas)*
1 m egyenesen lehelyezve
1,8 m
45 -os kanyarulat (Hajlítási sugár =
0,25 m)
1,5 m
2,5 m
90 -os kanyarulat (Hajlítási sugár =
0,25 m)
Légkivezető cső (rugalmas vagy
flexibilis alumínium cső)*/
műanyag szennyvízcső
1 m egyenesen lehelyezve/egyenes
cső
45 -os kanyarulat (Hajlítási sugár =
0,25 m)
1,0 m
0,6 m
0,8 m
Mivel a nagyobb  Csőátmérő (II. táblázat) csökkenti a légellenállást, ezért a
nagyobb teljes csőhossz nagyobb
csőátmérőt igényel.
90 -os kanyarulat (Hajlítási sugár =
0,25 m)
rácsbetéttel
3,8 m
Az eljárás menete
visszacsapószeleppel (lengőszelep)
1,5 m
 Mérje meg az éppen elhelyezendő
szellőzővezeték szükséges hosszát.
Szorozza meg a hosszat a megfelelő
összehasonlító csőhosszal az I.táblázat adatai alapján.
Visszacsapó szelep a szellőzővezetékbe történő beszereléshez
14,3 m
 Határozza meg a szükséges kanyarulatok és alkatrészek számát. Adja
össze ezek összehasonlító csőhoszszát az I. táblázat segítségével.
* utólag vásárolható tartozékok
 Számítsa ki a teljes csőhosszúságot:
adja össze a  és  alatt kapott
összehasonlító csőhosszúságokat.
64
Fali cső* vagy ablakcsatlakozás*
(lásd „Gyűjtőszellőző-vezeték“ rész)
Lapos csatorna (toronyba történő
felállításhoz)*
11,0 m
II. táblázat
 Teljes csőhossz
 Csőátmérő
maximum 20 m
100 mm
maximum 40 m
125 mm
maximum 80 m
150 mm
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
Számítási példa
 Fordítsa a fedőt balra.
A
= 1 x 3,8 m összehasonlító csőhossz
B/D 2 kanyarulat, 90° műanyag
szennyvízcső
C
 Nyomja a fedőt a nyitott szellőzőnyílásba.
Fali cső rácsbetéttel
= 3,8 m
Szellőzőnyílások méretei
= 1,6 m
= 2 x 0,8 m összehasonlító csőhossz
0,5 m műanyag szennyvízcső
= 0,5 x 1 m összehasonlító csőhossz
Teljes csőhossz
= 0,5 m
= 5,9 m
Mivel a teljes csőhossz rövidebb, mint
20 méter (a II. táblázat szerint), elegendő a 100 mm-es csőátmérő.
Szellőzőnyílások a szárítógép
hátoldalán
Szellőzőnyílások lezárása
A szellőzővezeték a szárítógép hátoldalán a jobb vagy a bal oldalon kerül telepítésre. A nem használt csatlakozót egy
fedővel le kell zárni.
100
92
100
92
100
Minden méret mm-ben van megadva.
A szervizelési munkálatok megkönnyítése érdekében érdemes helyet hagyni a
fal és a készülék között. Szűk telepítési
körülmények esetén a készüléket egészen a falig be lehet tolni.
65
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
Behelyezett csövek telepítése
Példa
A cső telepítéséhez a szárítógéphez
egy csatlakozócsonk van mellékelve.
A behelyezett csövek használata akkor
előnyös, ha nagy teljes csőhossz áll
fenn. Egy cső alacsonyabb ellenállást
fejt ki a légkivezetéssel szembe mint
például egy rendkívül rugalmas légkivezető cső. Ez a szárítás során előnyös hatással van az idő és az energiaigényre.
Szüksége van
- a mellékelt csatlakozócsonkra
- egy fali csőre* vagy egy ablakcsatlakozásra* (*utólag vásárolható tartozék)
- szakkereskedelemből származó
műanyag szennyvízcsőre. 100 mmnél nagyobb csőátmérő esetén további átmeneti csövekre van szükség
(pl. 100 mm-től 125 mm-ig).
 Dugja a csatlakozócsonkot (2) a szellőzőnyílásba.
 Szerelje be a csövet (1).
66
a Fali cső (a Miele fali csőhöz mellékeltünk egy szerelési útmutatót)
b Csatlakozócsonk
c Műanyag szennyvízcső, DN 100
átmérő
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
Rugalmas cső beszerelése
Adapter* vagy lapos csatorna* használata esetén légkivezető csövet szerelhet be.
Szüksége van
- egy légkivezető csőre* (rendkívül rugalmas, rugalmas vagy flexibilis alumínium cső)
Lapos csatorna
A légkivezető csövet* a lapos csatorna
segítségével szerelje fel a szárítógépre,
ha a csatlakozásnak hátul már nincs helye.
 Kissé ferdén dugja be a lapos csatornát* ütközésig.
 Fordítsa el a lapos csatornát*, amíg a
helyére nem kattan.
- egy adapterre vagy egy lapos csatornára* (a flexibilis légkivezető csőhöz)
- egy fali csőre* vagy egy ablakcsatlakozásra*
* (utólag vásárolható tartozékok)
159
159
92
 Dugja az adaptert* (2) a szellőzőnyílásba.
 Szerelje be a légkivezető csövet (1).
55
92
648
67
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
Példák
Ablakcsatlakozás
Szellőzőkémény csatlakozás
a Csatlakozócsonkkal ellátott cső
(= Miele fali cső része)
a Ablakcsatlakozás (plexiüvegbe behelyezve)
b Adapter flexibilis légkivezető csőhöz
b Adapter flexibilis légkivezető csőhöz
c Szellőzőkémény, nedvesség szigetelt
 Mérgező gázok beszívása miatti
mérgezésveszély.
A szárítógép a szárítólevegőt a felállítási helyiségből nyeri. Tűzhelyek vagy
más műszaki berendezések egyidejű
működtetése a felállítási helyiség hatáskörzetében a mérgező gázok viszszaszívásához vezethet.
Az elhasznált levegőt nem szabad
sem használatban lévő füstgáz-,
vagy kipufogógáz kéménybe, illetve
olyan kürtőbe vezetni, amely tűzrakó
helyek helyiségeinek átszellőztetésére szolgál.
68
Kondenzvíz keringhet a szárítógépben.
Ne helyezze a légkivezető csövet
hurkokba. Vágja a légkivezető csövet
a szükséges méretre.
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
Gyűjtőszellőző-vezeték
 A kondenzvíz által a szárítógépben, valamint annak elektronikájában keletkezett károk és károsodások.
Károkat okoz, ha a gyűjtőszellőző vezetékben kondenzált víz folyik vissza a szárítógépbe.
A gyűjtőszellőző-vezetéket a szárítógép használati útmutatójában leírtak szerint
telepítse.
A = Kondenzvíz-elvezetés
A gyűjtőszellőző-vezetékre vízelvezetést kell felszerelni.
R = Visszacsapószelep
A visszacsapó szelepet közvetlenül a gyűjtőszellőző-vezetékre kell felszerelni.
D = Csőátmérő
Függ a csatlakoztatott szárítógépek számától
Maximum 5 szárítógépet szabad a gyűjtőszellőző-vezetékre csatlakoztatni.
69
*INSTALLATION*
Szellőzővezeték beszerelése
„Gyűjtőszellőző-vezeték csőátmérője“ táblázat
3–5 szárítógép gyűjtőszellőző-vezetékre való csatlakoztatásakor a D csőátmérőt
meg kell növelni.
Szárítógépek száma
Csőátmérő nagyítási tényezője a
II. táblázat alapján
3
1,25
4–5
1,5
A teljes csőhossz (I. táblázat) kiszámítását a szükséges csőátmérővel (II. táblázat) a „Szellőzővezeték beszerelése“ fejezet „Teljes csőhossza kiszámítása“ részben találja.
a Csatlakozás a gyűjtőszellőző-vezetékhez
b Miele visszacsapószelep*
c kiegészítő Miele adapter*
d Miele légkivezető cső*, rendkívül rugalmas
 Dugja be teljesen a visszacsapó szelepet (2) az adapterbe (3).
Tanács: A *-gal jelölt részek utólag vásárolható tartozékok.
70
Fogyasztási adatok
Ruhatöltet
 Pamut Eco
Szekrényszáraz
2
Főzhető/tarka ruha, szekrényszáraz
Főzhető/tarka ruha, vasalásszáraz
1
Mosógép
Mara- Energia
centrifugálási
dékfokozata
nedvesség
Programidő
kg
ford./perc
%
kWh
perc
8,0
1 000
60
4,98
54
4,0
1 000
60
2,90
34
8,0
1 200
53
4,45
49
8,0
1 400
50
4,25
47
8,0
1 550
48
4,00
42
8,0
1 600
44
3,80
40
8,0
1 000
60
3,82
39
8,0
1 200
53
3,35
34
8,0
1 400
50
3,10
32
8,0
1 600
44
2,65
27
Könnyen kezelhető, szekrényszáraz
4,0
1 200
40
1,70
20
Automatikus plusz, szekrényszáraz
5,0
800
50
3,15
40
Ingek/blúzok, szekrényszáraz
2,0
600
60
1,65
20
Farmer, szekrényszáraz
3,5
900
60
3,30
48
Gyapjú
1,0
1 000
50
0,25
5
Expressz, szekrényszáraz
1,0
1 000
60
2,95
35
1
2
A száraz ruha tömege
Ellenőrző program a 392/2012/EU rendelet szerint az energiacímkéhez az EN 61121 szerint mérve
Minden meg nem jelölt érték az EN 61121 szabvány alapján mérve
A fogyasztási adatok a töltetmennyiség, a különböző textilfajták, a centrifugálás utáni maradéknedvességtől, a hálózati feszültség ingadozása vagy a vízkeménység és a kiválasztott extrák
függvényében a megadott értékektől eltérhetnek.
71
Műszaki adatok
Magasság
850 mm
Szélesség
596 mm
Szélesség (csak nemesacél fedéllel
ellátott készülékekhez)
605 mm
Mélység
717 mm
Mélység nyitott ajtónál
1131 mm
Súly
52 kg
Dobtérfogat
130 l
Töltetmennyiség
8 kg (a száraz ruha tömege)
Csatlakozóvezeték hossza
2000 mm
Hálózati feszültség
lásd a készülék hátoldalán lévő típustáblát
Csatlakozási érték
lásd a készülék hátoldalán lévő típustáblát
Biztosíték
lásd a készülék hátoldalán lévő típustáblát
Elért vizsgálati jelzések
lásd a készülék hátoldalán lévő típustáblát
LED világító diódák
1. osztály
Maximális padlóterhelés üzemállapotban
670 N
Termékbiztonsági szabványok alkalmazása
az EN 50570, EN 60335 szerint
„A“ értékű kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen Lpa az
EN ISO 11204/11203 szerint
< 70 dB re 20 μPa
Frekvenciasáv
2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximális adóteljesítmény
< 100 mW
72
Műszaki adatok
Adatlap háztartási szárítógéphez
Nr. 392/2012 (EU) delegált rendelkezés szerint
MIELE
Modell neve/-megjelölése
Névleges kapacitás
PDR 508 EL
1
8,0 kg
Háztartási szárítógép fajtája (Légelvezetés/Kondenz)
●/-
Energiahatékonysági osztály
A+++ -tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)
2
C
Súlyozott éves energiafogyasztás (AEc)
609 kWh/év
Mosó-szárítógép (Automatikával/Automatika nélkül)
●/-
Standard pamut program energiafogyasztása
Teljes töltet energiafogyasztása
4,98 kWh
Résztöltet energiafogyasztása
2,90 kWh
Súlyozott teljesítményfelvétel KI-állapotban (Po)
0,30 W
Súlyozott teljesítményfelvétel kikapcsolatlan állapotban (Pl)
0,30 W
3
Kikapcsolatlan állapot időtartama (Tl)
15 min
Standard program, amelyre az etiketten és az adatlapon lévő információk
Pamut szekrényszáraz
vonatkoznak
4
Standard pamut program programideje
Súlyozott progamidő
43 min
Programidő teljes töltetnél
54 min
Programidő féltöltetnél
34 min
Kondenzációs hatékonysági osztály
5
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)
"Standard pamut program teljes- vagy féltöltetnél" súlyozott kondenzációs
hatékonysága
%
"Standard pamut program teljes töltetnél" átlagos kondenzációs hatékonysága
%
"Standard pamut program féltöltetnél" átlagos kondenzációs hatékonysága
%
6
Zajkibocsátási szint (LWA)
66 dB(A) re 1 pW
Beépíthető készülék
-
● Igen, létezik.
1
2
3
Pamut ruhák kg-ban standard pamut programban teljes töltet esetén
160 standard pamut program alapján teljes vagy féltöltet esetén valamint alacsony teljesítményfelvételű üzemmód fogyasztása alapján. A ciklusonkénti tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.
Ha a háztartási szárítógép egy teljesítményvezérlővel van felszerelve.
73
Műszaki adatok
4
5
6
Ez a program normál módon nedves pamut textíliák szárítására alkalmas és a pamut program energiafogyasztása a leghatékonyabb
Ha a háztartási szárítógép egy kondenzációs mosó-szárítógép.
Standard pamut programhoz teljes töltetnél
74
Műszaki adatok
Megfelelőségi nyilatkozat
A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a levegőkivezetéses szárítógép a 2014/53/EU
irányelvnek megfelel.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén
érhető el:
- Termékek, letöltések: a www.miele.hu oldalon
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
www.miele.hu
75
Üzemeltetői szint
Felhasználói szint kinyitása
A Beállítások menü a  Felhasználói
szint felületen jogosulatlan hozzáféréssel szemben zárolva van. A menü kód
megadásával nyitható meg.
Hozzáférés kóddal
Az üzemeltetői szintet kóddal kell
megnyitni.
Gyári beállítás: a kód: 000.
Kód változtatása
Az üzemeltetői szint hozzáférési kódját
megváltoztathatja, hogy megvédje a
szárítógépet a jogosulatlan hozzáféréssel szemben.
Legyen óvatos az új kód megadásakor.
Ha a későbbiekben már nem tudják
a kódot, tájékoztatni kell a vevőszolgálatot. A kódot a vevőszolgálatnak
kell visszaállítania.
Jegyezze fel és őrizze meg az új kódot.
76
Demo program
Bemutatótermi használatkor elindítható egy demóprogram szimulációval.
A program nem indul el. A kezelési műveletek csak szimulációs célúak.
Tanács: A demóprogramot a gép csak
akkor kínálja fel, ha nem volt olyan szárítóprogram, amely 1 óránál tovább tartott. Ezután a demóprogram már nem
elérhető.
- Gyári beállítás: ki
- Be
Üzemeltetői szint
Az üzemeltetői szint megnyitása
 Érintse meg a(z)  érintőgombot.
A(z)  szimbólum akkor jelenik meg
a kijelzőn, ha a programválasztót egy
programra állítja.
Hozzáférés kóddal


Felhasználói szint
Kód változtatása

Ezek a választási lehetőségek állnak
rendelkezésre: Hozzáférés kóddal, Kód
változtatása, Demo program.
 Válassza ki a(z) Hozzáférés kóddal lehetőséget.


0
Jelszó

OK
 Írja be az egyes számjegyeket, és
erősítse meg az OK gombbal.
Ekkor megnyílik az üzemeltetői szint
Beállítások menüje.
Nyelv


Felhasználói szint
Fényerő

 Válassza ki a kívánt beállítást.
Kilépés az Üzemeltetői szintről
 Érintse meg az  érintőgombot
vagy kapcsolja ki a szárítógépet.
77
Üzemeltetői szint
Nyelv
A kijelző különböző nyelveket tud
megjeleníteni. A Nyelv almenüben kiválaszthatja a beállított nyelveket.
A nyelvet a következőképpen módosíthatja:
- Mindig az üzemeltetői szinten (=
„Üzemeltetési nyelv“).
- Egy futó program időtartamára a
 érintőgombon keresztül. A
program végén újra az „Üzemeltetési
nyelv“ jelenik meg.
Fényerő
A képernyő fényereje tíz fokos lépésekben 10 % és 100 % között állítható.
Gyári beállítás: 70 %
Idő
Az időformátum kiválasztása után be
lehet állítani az időt.
Időformátum
- Gyári beállítás: 24 órás kijelzés
- 12 órás kijelzés
- Óra ki
beállítás
- Az időpont beállítható.
78
Jelzés hangereje
A program végét jelző hang hangerejét
be lehet állítani.
A beállítás 7 fokozatban történik, és ki is
lehet kapcsolni.
Gyári beállítás: ki
Billentyűk hangereje
Az érintőgombok megérintésekor hallható hangjelzés különböző hangerővel
aktiválható.
A beállítás 7 fokozatban történik, és ki is
lehet kapcsolni.
Gyári beállítás: normál
Jelzés hangereje
A bekapcsolási hangjelzés hangereje
módosítható.
A beállítás 7 fokozatban történik, és ki is
lehet kapcsolni.
Gyári beállítás: ki
Üzemeltetői szint
Hibajelzés hanggal
A hibát jelző akusztikus jel kikapcsolható.
- Gyári beállítás: be
- ki
Memória
A szárítógép elmenti a szárítóprogram
utoljára kiválasztott beállításait (Szárítási fokozat és/vagy Extra vagy egyes
programoknál az időtartam).
- Gyári beállítás: ki
- be
Gyűrődésvédelem
További hűtés
A program vége előtt a megszárított
ruhák hőmérsékletét ellenőrizni kell, és
szükség esetén a program végén a lehűtési fázist meg kell hosszabbítani.
A beállítás módosítása magasabb energiafelhasználáshoz vezet.
- Gyári beállítás: ki
- be
Hűtési hőmérséklet
A program vége előtt a ruhákat automatikusan lehűti a készülék. Minden
programban beállíthatja hidegebbre az
automatikus lehűtési fázist a program
vége előtt, ezáltal a lehűtési fázis meghosszabbodik.
A program vége után a dob ciklikusan
forog, ha a textíliákat nem veszi ki rögtön.
A beállítás módosítása magasabb energiafelhasználáshoz vezet.
A beállítás módosítása magasabb energiafelhasználáshoz vezet.
A beállítás 40 °C–55 °C között módosítható.
A  beállítás kikapcsolható, vagy 1 és
12 óra közötti időtartamra módosítható.
Gyári beállítás: 55 °C
Gyári beállítás: ki
79
Üzemeltetői szint
Kikapcsolás mód Kijelző
A kijelző sötétre kapcsol, és a Start/
Stop gomb lassan villog az energiatakarékosság céljából.
A beállítás módosítása magasabb energiafelhasználáshoz vezet.
- Be 10 perc után, futó program közben nem (gyári beállítás)
A kijelző a program közben bekapcsolva marad, de 10 perccel a program befejezése után elsötétül.
- Be 10 perc után
A kijelző 10 perc után elsötétül.
Késleltetett indítás
A késleltetett indításnál módosítható
az időmegadás módja, illetve teljesen
ki is kapcsolható.
- Ki
A késleltetett indítás nem választható
ki.
- Program vége (gyári beállítás)
A késleltetett indítással határozza
meg, mikor fejeződjön be a program.
- Program indítása
A késleltetett indítással határozza
meg, mikor induljon el a program.
- Idő az indításig
A késleltetett indítással határozza
meg, hogy egy program hány órával
később induljon el.
80
SmartStart
A(z)  érintőgomb funkciója módosul,
ha a SmartGrid beállítást aktiválták, és
a Késleltetett indítás beállításban az
Idő az indításig opciót kiválasztották. A
kijelzőn ezután megjelenik az időtartam, amelyen belül a szárítóprogram
automatikusan elindul: SmartStart
A programot egy külső jel indítja el.
A definiálható időtartam max. 24 óra lehet. Ebben az időtartamban a szárítógép a külső jelre vár. Ha a meghatározott időtartamban nem érkezik jel, a
szárítógép az idő letelte után elindítja a
szárítóprogramot.
Program neve
A standard programok kiválasztásánál
a szárítóprogram neve megjelenhet a
kijelzőn.
- Gyári beállítás: be
A program kiválasztásánál néhány
másodpercig látható lesz a program
neve, mielőtt az alapmenü megjelenik.
- ki
Az alapmenü azonnal megjelenik.
Üzemeltetői szint
Paraméterek láthatósága
A programválasztás során a különböző
paraméterek kerülnek felajánlásra/láthatóak. Ön határozza meg, hogy mely
paraméterek nem láthatók. Ezek a paraméterek ekkor már a program választásakor sem módosíthatók.
A program maradéknedvesség tartalmát
11 szinten 16 %-ról (szárazabb) 26 %ra (nedvesebb) módosíthatja.
Gyári beállítás: 20 %
- Maradék nedvesség
- Időtartam
- Kímélő
Szárítási fokozat Főzhető/Tarka
Kímélő szárítási fokozat
Automata plus szárítási fokozat
A Főzhető/Tarka ruha, Könnyen kezelhető, Automatikus plusz programok
szárítási fokozatait egyénileg állíthatja
be.
A beállítás módosítása magasabb energiafelhasználáshoz vezet.
A beállítás 7 fokozatban történik.
Gyári beállítás: normál
Szárítási fokozat mángorlás
száraz
A Mángorlásszáraz szárítási fokozat a
Főzhető/Tarka ruha programban egyénileg állítható be.
A beállítás módosítása magasabb energiafelhasználáshoz vezet.
81
Üzemeltetői szint
Levegő útjának tisztítása
A szárító elektronika meghatározza a
szálszűrőkben és a légelvezetésben
levő szöszök vagy mosószer maradékok által okozott károsodás mértékét.
Ezt egy ellenőrző üzenet követi. Beállíthatja a szövetszál-lerakódás szintjét,
amelynél az ellenőrző üzenetnek meg
kell jelennie.
Ezt az ellenőrző üzenetet módosíthatja:
Tisztítsa meg a levegő útját
- ki
Az ellenőrző üzenet nem jelenik meg.
Ugyanakkor ettől az opciótól függetlenül a légelvezetés extrém eltömődése esetén a program megszakad és
megjelenik az ellenőrző üzenet.
- nem érzékeny
Az ellenőrző üzenet csak erős szövetszál-lerakódás esetén jelenik meg.
- Gyári beállítás: normál
- érzékeny
Az ellenőrző üzenet már csekély szövetszál-lerakódás esetén is megjelenik.
82
Üzemeltetői szint
Szűrő tisztítása
Programcsomag
A levegőcsatornában található
szálszűrőt rendszeresen tisztítani kell.
Megadhat egy időintervallumot az ellenőrző üzenethez.
A szárítógép kiegészítő programtartománya beállításra kerül. A programokról a „Programáttekintés“ fejezetben
tájékozódhat.
A helyes időintervallum kiválasztása attól függ, hogy milyen erős a szöszösödés, valamint, hogy milyen gyakran szeretné higiéniai okokból tisztítani a készüléket.
Különféle programcsomagokat választhat ki.
A programcsomagból kiválasztott aktuális programok a  Speciális programok listájában jelennek meg.
Ezt az ellenőrző üzenetet módosíthatja:
- Sportruházat
Szűrő tisztítása
– Sportruházat
- 5–55 óra közötti időintervallum
– Outdoor
- Gyári beállítás: 55 óra után
– Impregnálás
- Ki
- Otthoni textíliák
– Toll ágynemű
– Szintetikus ágynemű
– Nagy méretű textíliák
- Higiénia
– Pamut – Higiénia
– Könnyen kezelhető – Higiénia
– Idővezérelt program meleg higiénia
83
Üzemeltetői szint
KOM-Modul választása
Ez a szárítógép integrált Wi-Fi-modullal van felszerelve. A szárítógép azonban külső modullal is felszerelhető.
- ki
- belső modul (gyári beállítás)
A belső Wi-fi-modul van használatban.
- külső modul
Egy XKM-modult vagy RS232-modult
illesztenek be a modulfiókba.
Miele digitális termékek elérhetősége
A Miele-termékek használata a szolgáltatások elérhetőségétől függ az ön országában.
A különböző szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre.
Ezek elérhetőségéről a www.miele.com
weboldalról tájékozódhat.
84
Üzemeltetői szint
WLAN
Vezérelje szárítógépének hálózatba
kötését.
- Beállítás
Ez az üzenet csak akkor jelenik meg,
ha a szárítógép még nem volt csatlakoztatva Wi-Fi hálózattal.
- Deaktiválás (látható, ha a hálózat aktiválva van)
A hálózat bekapcsolva marad, a Wi-fi
funkció kikapcsol.
 Aktiválja a „WPS“ funkciót a routerén
2 percen belül.
Tanács: Ha a rendelkezésre álló idő letelte után még nem jött létre a kapcsolat, meg kell ismételni a műveletet.
Soft-AP
 Aktiválja a funkciót 10 percen belül a
Miele App segítségével okoskészülékén.
Tanács: Az app végigvezeti a további
lépéseken.
- Aktiválás (látható, ha a hálózat deaktiválva van)
A Wi-Fi funkció újra bekapcsol.
- Kapcsolat állapota (látható, ha a hálózat aktiválva van)
A következő értékek jelennek meg:
– Wi-fi vételi minőség
– a hálózat neve
– az IP-cím
- Új beállítás (látható, ha be van állítva)
A Wi-fi bejelentkezés (hálózat) visszaáll, hogy azonnal egy új beállítást lehessen végrehajtani.
- Visszaállítás (látható, ha be van állítva)
A hálózat már nincs beállítva. A hálózat újbóli használatához új csatlakozási folyamatot kell végrehajtani.
– A Wi-fi kikapcsol
– A Wi-fi kapcsolat visszaáll a gyári
beállításokra
Wi-Fi beállítása
2 csatlakoztatási mód lehetséges.
WPS
85
Üzemeltetői szint
Hálózati idő
Külső légkivezető szelep
A dátum és az idő a hálózaton keresztül szinkronizálható.
Külső hardverek a Miele XCI-Box egységen keresztül csatlakoztathatók.
- ki
A külső szellőző fedél szabályozási
ideje és a dob-/ventilátor motorjának
bekapcsolása közötti időeltolódás
szabályozásra kerül.
A dátumot és az időt nem szinkronizálják a hálózaton keresztül.
- mint master
A gép internetkapcsolat nélkül van a
csoportban. A gép mint master van
kijelölve, és adatokat küld a Slave készülékekre.
- mint slave
A gép internetkapcsolattal van benne
a csoportban. A gépek mint Slave
vannak beállítva. Az adatokat az interneten keresztül szinkronizálják.
Miközben a szellőzőfedél nyitva van, a
kijelzőn megjelenik egy erről szóló értesítés.
- Gyári beállítás: ki
Ezt az opciót mindig ki kell választani, ha nincs vezérelhető szellőző fedél. Ezzel meggátolja a program
megszakadását.
- be
- 0 másodperc
- 1 másodperc
- 2 másodperc
...
- 300 másodperc
86
Üzemeltetői szint
További fúvóka
Külső hardverek a Miele XCI-Box egységen keresztül csatlakoztathatók.
Ha egy további ventilátor is csatlakoztatva van, akkor azt az indítással párhuzamosan be kell kapcsolni.
Távvezérlés
A szárítógép üzemadat-kommunikációja (pl. hibaüzenetek vagy jelzések)
külsőleg történik.
- Gyári beállítás: be
- ki
- ki
- be
Nyomásérzékelő
Külső hardverek a Miele XCI-Box egységen keresztül csatlakoztathatók.
Gyűjtőszellőző-vezetéken keresztül
történő üzemeltetés esetén szükség
lehet arra, hogy a szárítógép üzemeltetését a szellőzővezetékben fellépő
bizonyos nyomáskörülmények esetén
megszakítsa, vagy azt kezdettől fogva
megakadályozza. Mivel a nyomásérzékelő egy külső egység, fenn áll a lehetősége mind egy logikai záróérintkező,
mind egy nyitóérintkező beolvasásának.
Miközben a szellőzőfedél nyitva van, a
kijelzőn megjelenik egy erre utaló jelzés.
- Ki = nem aktív
-
Záró
= Aktív
Reakció high-Potential értékre
-
Nyitó
= Aktív
Reakció low-Potential értékre
87
Üzemeltetői szint
Remote Update
A RemoteUpdate segítségével frissíthető a szárítógép szoftvere.
Gyári beállítás: be
Ha nem telepíti a RemoteUpdate-et, a
megszokott módon használhatja a szárítógépét. A Miele ugyanakkor azt javasolja, hogy telepítse a távoli frissítéseket.
Aktiválás
A RemoteUpdate menüpont csak akkor jelenik meg és választható ki, ha a
szárítógépet csatlakoztatta a Wi-fi hálózatra.
A Miele RemoteUpdate funkciója csak
akkor használható, ha a szárítógép egy
Wi-fi hálózattal össze van kötve, és ön
rendelkezik Miele Professional App fiókkal. Ott regisztrálni kell a szárítógépet.
A felhasználási feltételeket a Miele Professional App-ból tudhatja meg.
Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele
vevőszolgálata végezhet el.
A RemoteUpdate folyamata
Ha készülékéhez rendelkezésre áll RemoteUpdate, az a megnyitott üzemeltetői szinten automatikusan kijelzésre kerül.
Kiválaszthatja, hogy a RemoteUpdateet azonnal vagy később indítja el. Ha az
„indítás később“ lehetőséget választja,
a mosógép ismételt bekapcsolása után
következik a lekérdezés.
A RemoteUpdate néhány percig eltarthat.
88
A következőkre ügyeljen a RemoteUpdate esetén:
- Amíg nem kap üzenetet, nem áll rendelkezésre RemoteUpdate.
- Egy telepített RemoteUpdate visszavonása nem lehetséges.
- A RemoteUpdate alatt ne kapcsolja ki
a szárítógépet. Egyébként a RemoteUpdate megszakad és nem lesz telepítve.
SmartGrid
A SmartGrid beállítás csak akkor látható, ha egy hálózatot beállítottak és aktiváltak. Ezzel a funkcióval integrálhatja szárítógépét az épület-energiagazdálkodási rendszerekbe.
Üzemeltetői szint
Jogi információk
Nyílt forrás-kódú licencek
Itt információkat tekinthet meg.
A kezelő- és vezérlőszoftverhez kapcsolódó szerzői jogok és licencek
A készülék kezeléséhez és vezérléséhez
a Miele saját vagy külső szoftvert használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek
alá. Ezek a szoftverek és szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteletben a Miele és a
harmadik felek szerzői jogait.
A jelen készülék továbbá olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a
nyílt forráskódú licencfeltételek mellett
kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt
forráskódú komponenseket a hozzájuk
tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a
mindenkori érvényes licencfeltételek
másolatával együtt, valamint adott esetben további információkat a Beállítások |
Készülékparaméterek | Jogi információk |
Nyílt forráskódú licencek menüpont alatt
kérdezheti le a készülékben. A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett
felelősségi és jótállási szabályozásai
csak a mindenkori jogtulajdonosokkal
összefüggésben érvényesek.
89
Üzemeltetői szint
Érmebedobó berendezés
Érmebedobó készülék csatlakoztatásához a tartozékként megvásárolható
XCI-AD vagy XCI-Box egységre van
szükség.
Visszajelző hang érmebedobónál
Az érmebedobó berendezés visszajelző hangjának beállítása.
- Gyári beállítás: ki
- Program vége
Érmebedobó berendezések beállítása
Ha később módosítani szeretné, tájékozódjon a Miele vevőszolgálatánál.
Érmebedobó berendezést kell csatlakoztatni.
- Nincs érmebedobó berendezés
A következő beállításokat a rendszer
átugorja, és be lehet fejezni az első
üzembe helyezést.
- Program üzemmód
Az üzemeltetés érmebedobó berendezéssel történik: a kezelő megvásárol egy programot.
- Idő üzemmód
Az üzemeltetés időmérő berendezéssel történik: a kezelő működési időt
vásárol magának.
- Idő üzemmód impulzusszámlálóval
Olyan érmebedobó berendezésekhez, amelyeknél az érmebedobással
meghosszabbítható a használati idő.
- KOM modul
Az üzemeltetés központi vezérléssel
történik
90
A visszajelző hang a program végén
hallható.
- A Start gomb elengedése
A visszajelző hang a Start gomb elengedésekor hallható.
- Indítás és a program vége
A visszajelző hang a program indításakor és a program végén hallható.
- A program fut
A visszajelző hang folyamatosan hallható, a program indításától a program végéig.
- Folyamatlevegő-hőmérséklet
A visszajelző hangra a hőmérséklettől
függően kerül sor, amikor a folyamatlevegő hőmérséklete a beállított hőmérséklettel megegyezik, vagy annál
magasabb.
Üzemeltetői szint
Fizető rendszer reteszelése
A manipulálás elkerülése érdekében a
program üzemmódban beállítható a
program lezárása. Ha a lezárás után a
szárítógép ajtaját kinyitják, a program
pénzveszteséggel megszakad.
Annak érdekében, hogy utólag is be lehessen még rakni ruhákat, a lezárás
időpontja módosítható.
- Gyári beállítás: ki
- Rögtön a program indulása után
- 1–5 perccel a program indulása után
Hozzáadott idő fizetőrendszer
Az érmebedobó berendezés átfedési
idejének beállítása. Biztonsági idő az
érmebedobó berendezés manipulációjának megakadályozására.
Az átfedési idő 15 perces lépésekben
30-240 percig állítható be vagy kapcsolható ki.
Ha az átfedési időn belül a program
nem ér véget, akkor az érmebedobó
berendezésben beállított érték visszaáll.
Ekkor a program megszakad.
Gyári beállítás: 180 perc
„Fizetett“ hang törlés
Érmés üzemmódban a „Fizetve jelzés“
a program végéig fenntartható, illetve
a program indítása után 5 perccel elvethető.
- Gyári beállítás: ki
- be
Pénzbedobó felismerési ideje
Érmés üzemmódban beállítható a fizetési jel visszavonási ideje, melynek legalább jelen kell lennie.
- Gyári beállítás: rövid
Érmebedobó berendezések számára,
melyeknél a bedobott érme fizetve
jelzést generál.
- hosszú
A központi vezérléshez 230 V-os
alap.
91
Üzemeltetői szint
Hideg idővezérelt prog.időtartama
A program időtartamát beállíthatja.
Az időtartamot 5 perces lépésekben
10 perctől 120 percig állíthatja be.
Gyári beállítás: 120 perc
Meleg idővezérelt program időtart.
A program időtartamát beállíthatja.
Az időtartamot 5 perces lépésekben
20 perctől 120 percig állíthatja be.
Gyári beállítás: 60 perc
Ingyenes programok
Érmés üzemmódban meg lehet adni,
hogy az Idővezérelt program hideg
programot ingyenesen lehessen használni.
- Gyári beállítás: ki
- be
92
Miele Kft.
H – 1022 Budapest
Alsó Törökvész út 2.
Tel: (06-1) 880-6400
Fax: (06-1) 880-6403
E-mail: [email protected]
Internet: www.miele-professional.hu
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Németország
PDR 508 EL
hu-HU
M.-Nr. 12 099 230 / 02
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement