Zapytania ofertowe
EC.JR€}m#[email protected]@
Zory, dnia 09-12-2009r
ZAPYTAN!E OFERTOWE
@
ffi
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej WYmieniony sprzęt:
1. Zasilacz awaryjny APC BE-400CP 400VA - 18 szt.
2. Zasilacz awaryjny EVER 1000VA - 1 szt.
@
ffi
Jeep
Z poważaniem
V-ce PREZES
ZUH EUROMOT Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 79, 44-240 Żory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul- Zebrzydowicka 90, zl4-200 Rybnik
Tel- 32 423 98 39, fax. 32 423 64 00
Filia nr 2
Ul. JagieĘ 1, 44_335 Jastrzębie_Zdroj
Tel. 32 473 02 23, tax. 32 473 OB 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydłał Goipodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NrP 6s1-000-36-21
Kapitał Zakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski S.A.: PL 43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Zarząd:
Wemnika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
EURoRtloTś
Zory, dnia a9-t2-2OO9r
ZAPYTANIE OFERTOWE
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt:
1. Monitor LCD 19" IIYAMA PROLITE E1902S-B1- 1szt.
2. Monitor LCD 19" ASUS VW192DR WIDE - 1szt.
3. UPS APC 650VA/230V - 1 szt.
4. Listwa zasilająca LF_530WA (x',5m)- 2 szt"
Z poważaniem
V-ce PRBZES
'orłr!"
ZUH EUROMOT Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 79, 44-240 Żory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 1'l 81
Filia nr 1
Ul. Zebzydowicka 90, zl4-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 U OO
Filia nr 2
Ul. Jagiełły1' &-335 Jastrzębie-ZdrĄ
Tel. 32 473 02 23, fax. 32 473 OB 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
sąd Rejonowy w Gliwicach
x wyoz1ał eośpodarczyKrajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NIP 651-000-36-21
zł
Kapitał Zakładowy 1 066 547
'20
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski S.A.: PL 43 1050 'l070 1000 00M 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew szendera _ V-c€ Prezes
[email protected]@[email protected]
Żory, dnia o9-I2-2oo9r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
@
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżejwymieniony sprzęt l oprogramowanie:
X..
Komputer PC: lntel Core 2 Duo, HDD: min. 320 GB, RAM: min. 2 GB, DVDRW, FDD,
klawiaturao mysz, nnonitor LCD 19" - 3 szt.
2. Microsoft Windows XP OEM - 3 szt.
3. Microsoft Office 2007 SBE OEM - 3 szt.
@
]WU.
Jeep
ZUH EUROMOT Sp" z o.
@.
Ul. Kościuszki 19, łł-złoŻory
Tel. 32 434 70 3 t, fax. 32 475 11 81
Filia nr't
Ul. Zebrzydowicka 90, zl4-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 64 O0
Filia nr 2
Ul. Jagiełły1' 44€35 Jastrzębie-Zdroj
Tel. 32 473 02 23,tax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected],com.pl
KRS 0000157899
sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-36-21
Kapitał Zakładowy 1 066 547,20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski s.A.: PL43 1050 1070 1000 00M 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendem - V-ce Prezes
EC'R€}]ffiC}[email protected]
Żory, dnia 04-01-2010r
ZAPYTANIE OFERTOWE
\[email protected]
&
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt i oprograrnowanie:
1. Komputer PC: lntel Core 2 Duo, HDD: min. 320 GB, RAM: min.2 GB, DVDRW,
klawiatura, mysz, monitor LCD 19", UPS APC 400VA, dodatkowa karta LAN/PCI - 1 szt.
2"
Microsoft Windows XP OEM - 1szt.
3. Microsoft Office 2007 SBE OEM -
l
szt.
@
ffi
JeeR
zUH ĘuRoMoT Sp. z
o" o.
Ul. Kościuszki lg, ąą-zł0 Żory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90, 44-200 Rybnik.
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 U 0O
Filia nr 2
Ul. JagiełĘ 1 44-335 Jastrzębie-Zdroj
'
Tel . 32 473 02 23 , fax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected],pl
KRS 0000157899
sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 6s1-000-36-21
Kapitał Zaktadowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski s.A.: PL43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka-JawoFka - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
FDD,
[email protected]@
Żory, dnia 11-01-2010r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
@
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie:
lntel Core 2 Duo, HDD: min. 320 GB, RAM: min.2 GB, DVDRW,
klawiatura, mysz, monitor LCD 19", UPS APC 400VA, dodatkowa karta LAN/pCl - 2 szt.
1.. Komputer PC:
2. Microsoft Windows XP OEM - 2 szt"
3. Microsoft Office 2007 SBE OEM - 2 szt.
@
rNu|d
leeR
Z poważaniem
V-ce FREZES
,o*{r,
,r,r(i4,t:*ń,,
ZUH EUROMOT Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki lg, ąą-2ą0 Żory
Tel. 32 434 70 3't, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90, 44-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 d4 OA
Filia nr 2
Ul. Jagiełly 1' 44-335 Jastrzębie_Zdrój
Tel. 32 473 02 23, tax. 32 473 OB 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-3&21
Kapitał Zakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski S'A.: PL 43 1050 1070 1000 00M 0065 5122
Zatząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
FDD,
EURC}[email protected]@
Zory, dnia 27-OL-2OIOr
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
&
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie:
1.. Komputer PC:
lntel Core 2 Duo, HDD: min. 320 GB, RAM: min.2 GB, DVDRW,
ktawiatura, mysz, monitor LCD 19", dodatkowa karta LAN/PCI - 5 szt.
2. Microsoft Windows XP OEM - 5 szt.
3. Microsoft Office 2007 SBE OEM - 5 szt.
@
ffi
leeR
ZUH EUROMOT Sp. z o" o.
Ul. Kościuszki 79, u-ząoŻory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90, 44-200 Rybnik
Iel.32 423 98 39, fax. 32 423 & 00
Filia nr 2
Ul. JagieĘ 1, 44-335 Jastruębie_ZdĄ
Tel. 32 473 O2 23, lax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-3&21
Kapitał Zakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
|NG Bank Śląski S.A.: PL43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
FDD,
ETJROffilC}[email protected]
Żory, dnia 01-03-2O10r
ZAPYTANIE OFERTOWE
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt komputerowy:
1. Serwer HP DL580G5 X746O 4U - 1szt.
2. Zasilacz UPS HP R/T3000HV 3KVA - RACK19"/2U -
3. Karta UPS [AF401A] -
tr
X.
szt"
szt.
4. Dysk serwerowy HP 146G8 SAS 1Ok/SFF - 2 szt.
5. Dysk serwerowy HP 72GB SAS 15k/SFF - 6 szt.
Z poważaniem
V_ce
ZUH EUROMOT Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 79, 4l-zło Żory
Tel. 32 434 70 3'1, fax. 32 475 1'l 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90, zl4-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 U 0O
Filia nr 2
Ul. JagiełĘ 1' ,t4_335 Jastrzębie-zdroj
Tel. 32 473 O2 23, tax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
FIłEZES ZA
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 27'1182028
NrP 651-000-36-21
Kapitał Zakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lltG Bank Śląski S.A.: PL43 1050 1070 1000 00M 0065 5122
zaŻąd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
Eruffi€}mJ[@[email protected]
Żory, dnia 10-05_2010r
ZAPYTATUIE OFERTOWE
@
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt:
X..
Monitor LCD Samsung 19" panoramiczny - 2 szt.
@
@
@
Jeep
zUH ĘURoMoT sp" z o.
o"
Ul. Kościuszki l9, łł-złoŻory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr'l
Ul. Zebrzydowicka 90, zl4-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax, 32 423 U OO
Filia nr 2
Ul. JagiełĘ 1' 44_335 Jastęębie_zdroj
Tel. 32 473 02 23, fax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydźałGośpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-3&21
Kapitał Zakładowy 'l 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski s.A.: PL43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Zaząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
tT*[email protected]@[email protected]
Zory, dnia 02-A3-2AIOr
ZAPYTANIE OFERTOWE
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie:
t.
Komputer PC: lntel Core 2 Duo, HDD: min. 320 GB, RAM: min.2 GB, DVDRW FDD,
klawiatura, mysz, monitor LCD L9" - 8 szt.
2. Microsoft Windows XP OEM - 8 szt.
3. Microsoft Office 2007 SBE OEM - 8 szt.
z
r
"/
powazanlem,/
",
t
L
tv
V.CC
;
FREZES ZARZADU
t:
I
ZbĘnii|&entleru
ZUH EUROMOT Sp. z o. r.
Ul. Kościuszki l9, ął-ząo Żory
Tel. 32 434 70 31 , fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul, Zebrzydowicka 90, 44-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 64 OO
Filia nr 2
Ul. JagieĘ 1' 44_335 Jastlzębie-Zdo
Tel. 32 473 02 23, fax. 32 473 OB 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
x wvoźa ecśpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-36-21
KapitałZakładowy
1
066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski s.A': PL43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Zalząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
EttRotU[C}[email protected]
Zory, dnia 29-03-2010r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
Froszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie:
L. Komputer PC: lntel core i5, HDD 2 x 1.0 TB, RAM 6 GB, karta grafiki GF98ooGT, DVDRW,
klawiatura, mysz - l szt.
€
@
@
2. Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit OEM - 1szt.
3"
Microsoft Office 2007 SBE
4"
Adobe CS4 Design STD - 1 szt.
OEIVI -
1szt.
tmffiE
*leeR
Z
V-ce
poważani"^r^
Zbig
ZUH EUROMOT Sp. z o. o.
Ul. KoŚciuszki l9, u-zło Żory
Tel.32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90, 44-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39. fax. 32 423 64 OA
Filia nr 2
U|. Jagiełły 1' 44€35 Jastzębie-Zdrój
Tel. 32 473 02 23, tax. 32 473 OB 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
/-ł
FREZES znpfiąnl
LIf
KRS 0000't57899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-36-21
Kapital Zakładowy 't 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski s.A.: PL43 1050 1070 1000
Zaząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
00M0065 5122
ffitrffi&[email protected]
Zory, dnia X7-05-2OIOr
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
Proszę o przYgotowanie oferty na poniżejwymieniony sprzęt:
x..
€
Konnputer przenośnyTosHlBA SATELLITE L500_xTz
2. Microsoft Office 2007 SBE PL OEM -
@
3. Torba do notebooka -
X.
X.
_
x szt.
szt.
szt.
@
Z poważanien'l
lllt[stuc
V-ce FITEZES
ZUH EUROMOT Sp. z o" o"
Ul. Kościuszki 79, M-240 Żory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 '11 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90, łt4_200 Rybnik
Iel. 32 423 98 39, fax. 32 423 64 00
Filia nr 2
Ul. JagieĘ 'l, 44-335 Jastrzębie-zdrój
Tel. 32 473 02 23, fax. 32 473 OA 20
wwweuromot.com.pl
e-mail: [email protected]
ZA
KRS 00001 57899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271't82028
NIP 651-000-3&21
KapitałZakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski S.A.: PL 43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Żdrząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
[email protected]@[email protected]
Źory, dnia 2a-a9-2oxOr
ZAPYTANIIE OFERTOWE
@
&
Froszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt:
1. Monitor LCD Samsung 19" panorarniczny - 2 szt.
2. Pamięć RAM DDR 2 GB - 3 szt.
@
@
ffi
Z
poważaniem
V-ce PREZES
n
^
złnĄnu
f t:
Zbisnifu1śłnrtera
ZUH EUROMOT Sp. z o. o"
Ul. Kościuszki l9, łł-złoŻory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebzydowicka 90, zl4-200 Rybnik
Iel.32 423 98 39, fax. 32 423 U 0O
Filia nr 2
Ul. Jagiełły1' ,M_335 Jastrzębie-Zdroj
Tel. 32 473 02 23, fax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-3&2't
Kapitał Zakładowy 'l 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski S.A.: PL 43 'l050 1070 1000 0004 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
[email protected]@
Żory, dnia 16-05-2011r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
&
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie:
1. Komputer przenośny Lenovo L512 - 1 szt.
2. Microsoft Windows 7 Prof .64-bit - 1szt.
@
@
lR{msn.łł
Jeep
Z poważaniem
V-ee
FREZE$ ZA
,,u{6ś!,,
ZUH EUROMOT Sp" z o" o.
Ul. Kościuszki 79, łł-zloŻory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebzydowicka 90, 44-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 3242364.O0
Filia nr 2
Ul. JagieĘ 1, 44_335 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 473 02 23, fax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydźałGoipodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rąon 271182028
NtP 651-000-36-21
Kapitał Zakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
|NG Bank Śląski S.A.: PL43 1050 1070 1000 00M 0065 5122
Zaząd:
Weronika PawlickaJaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
ffiffiffi-ffiffiffi€@
Źory, dnia 29-08-20LIr
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
ffi
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie:
L. Komputer przenośny DELL 5110-5250 red - 1 szt"
2"
Microsoft Office 2010 H&B - 1szt.
@
TffiHgs
*.leeR
Z poważaniem
V-ce PREZES
zuH ĘUROMOT Sp. z
Ó.
o'
Ul. Kościuszki ls, u-zao Żory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90, 44-200 Rybnik
Tel.32 Ą23 98 39, fax. 32 423 64 00
Filia nr 2
Ul. Jagiełły 1' 44_335 Jastrzębie-zdIój
Tel . 32 473 O2 23 , tax. 32 473 OA 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected] -pl
'
ZA\Z
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-3&21
Kapitał Zakładowy '1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski S.A.: PL43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
ffiffiffi&ffiffi€@
Zcry, dnia 20{2-2012r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
ffi
@
Proszę o przygotowanie
oferĘ na poniżej wymieniony:
ł
L. Komputer PC: lntel €ore
2 Duo, HDD: min. 320 GB, RAM: min. 2 68, DvDRw. klawiatura,
mvsz - L sz€.
2. Microsoft Windows XP Professional - 1 szt.
3.
Microsoft Office SB 2007 - 1 szt.
@
ffi
Jeep
r powazanrem/
'i'-ce
r
f"
l}lłfZEr Zf urĄDU
,ou,,(!śn,in,o
ZuFl TUROMOT $p. z o. o.
Ul. Kościuszki zs, ał-zalŻory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebrzydowicka 90. 44-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 64 OO
Filia nr 2
Ul. Jagieły 1, 44_335 JastŻębie_ZdĄ
Tel. 32 473 02 23, fax. 32 473 OB 20
www-euromot,com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-3S.21
Kapitał Zakładowy 1 066 547 ,20 zł
Nr rachunku bankoweoo:
lNG Bank Śtąsri s.R.:-Ptą3 1o5o 1o7o 1ooo ooo4 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
ffi€#ffi&ffi&[email protected]
Źory, dnia 23-o7-2ol2r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
ffi
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony:
ż
1. Komputer PC: lntel Core 2 Duo, HDD: min. 160 GB, RAM: min. 2 GB, DVDRW, klawiatura,
mysz - X szt"
2. Microsoft Windows XP Professional - I szt.
@
n
r&wtlic
leeR
Z poważaniem/] .t:ł i'lqF]ŻLs
JARłĄDU
I (i
;."ł,;cni,,;ł(śzettdba
ZUld EUROMOT Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 79, 44-240 Żory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 475 11 81
Filia nr 1
Ul, Zebrzydowicka 90, 44-200 Rybnik
TeL32 423 98 39, fax. 32 423 64 00
Filia nr 2
Ul. Jagiełły 1' 44-335 Jastlzębie_zdroj
Tel. 32 473 OZ 23, tax. 32 473 08 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Re.iestru Sądowego
Regon 271182028
NrP 651-000-36-21
Kapitał Zakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski S.A.: PL 43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
EURC}[email protected]
Żory, dnia 24-o6-2a13r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
&
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony:
1. Komputer przenośny: Intel Core i3, HDD: min" 320 GB, RAM: min. 2 GB, DVDRW, 15''
1 szt.
2. Microsoft Office Home & Business 2010 PL - 1 szt.
3. Microsoft Windows 7 Prof . PL OEM 64-bit - 1szt.
@
ffi
JeeR
{)
------:---:
zt poważaniery!
V-ce PREZES
ZARdĄDU
,,u,{;ę,k!",,}-
ZUH EUROMOT Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 79, 44-zł0 Żory
Tel. 32 434 70 31, fax. 32 Ą75 11 81
Filia nr 1
Ul. Zebzydowicka 90, r$4-200 Rybnik
Tel. 32 423 98 39, fax. 32 423 U OO
Filia nr 2
Ul. Jagiełły1, 44_335 Jastrzębie-zdo
TeL32 473 02 23,fax.32 473 OB 20
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000't57899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rąon 271't82028
NtP 651-000-36-2'l
Kapitał Zakładowy 1 066 547'20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG BankŚląski S.A.: PL43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
Zarząd:
Weronika PawlickaJaworska - Prezes
Zbigniew Szendera - V-ce Prezes
[email protected]
Żory, dnia 07-o4-2O14r
ZAPYTANIE OFERTOWE
[email protected]
@
@
@
Proszę o przYgotowanie oferty na poniżej wymieniony:
1. Komputer PC: lntel Core i7, HDD: min. 2.0 TB, RAM: min. 8 GB, BLU-RAY/DVDRW, monitor
LCD24"-1szt.
2. Microsoft Office Home & Business 2013 PL - 1 szt.
3. Microsoft Windows 7 Prof . PL OEM 64-bit - 1 szt.
4. Adobe CS6 Design Std. = 1szt.
@[email protected]
Jeep
Z poważaniem
Zakład Usługowo - Handlowy "EURoMoT''
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Kościuszki 79
+ł-240 Żory
Tel. 32 434 70 31 , fax. 32 475
11 81
www.euromoi.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-36-2'l
Kapitał Zakładowy 1 066 547
zł
'20
Nr' rachunku bankowego:
lNG Bank Sląski S.A.: PL 43 1050 1070 1000 0004 0065 5122
zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes Zarządu
E[email protected]
Żory, dnia 05-05-2014r
ZAPYTANIE OFERTOWE
'@
@
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony:
1. Komputer przenośny: lntel Core i3, HDD: min" 320 GB, RAM: min. 2 GB, DVDRW, 15" 3 szt"
2. Mlicrosoft Office Home & Business 2013 PL - 3 szt.
@
&[email protected]
Z poważaniem
JeeR
Admiri![alfii
Zakład Usługowo - Handlowy ''EURoMoT''
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. KoŚciuszki 79
+ł-z+o Żory
fel. 32 434 70 31, fax- 32 475 11 81
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
KRS 0000157899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Reqon271182028
NtP 651-000-36-21
Kapitał Zakładowy 1 066 547,20 zł
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Sląski S.A.: PL 43 1050 'l070 'l000 0004 0065 5122
zarząd:
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes Zaządu
[email protected]
Zory, dnia 05-05-2014r
ZAPYTANIE OFERTOWE
@
@
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony:
1. Komputer Pc: lntel core i3, HDD: 1TB, RAM: 4 GB, DVDRW, klawiatura, mysz, monitor
min. 19"0 czytnik kart - 3 szt.
2. Microsoft Office Home & Business 2013 PL - 3 szt.
3. Microsoft Windows
l
Prof . PL OEM 64-bit - 3 szt.
@
@
!eeR
Z poważaniem
lenos'o€q*
Adnbismtm
tnfdiltfi
z'rzdu
i sicci Lłłrputemwe;
Zakład Usługowo - Handlowy ''EUROMoT" KRs 0000157899
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy w Gliwicach
79
++-złoŻory
Tel.324347031,Iax.324751181
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]
Ul. Kościuszki
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 27'1182028
NlP 651-000_36-21
KapitałZakładowy1066547,20Ż
Nr rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski s.A.: PL 43 1o5o 1o70 1000 0004 0065 5'l22
ZaŻąd'.
Weronika Pawlicka-Jaworska - Prezes Zarządu
[email protected]
Żory, dnia 16-04-2074r
ZAPYTANIE OFERTOWE
[email protected]
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej wymieniony sprzęt:
1. Ploter solwentowy TWINJET SJ-3216 PRO - 1 szt.
2. Laminator FY-1600H - 1szt.
@
@
@
Jeep
Z poważaniem
ieunrnryŃi!r4Ą
łaminfunbr inro'!ńt'ti i ricci
tmpncmq
I*,er
Zakład Usługowo - Handlowy ''EURoMoT" KRs 0000157899
Społka z ograniczoną odpowiedzialnościąSąd Rejonowy w Gliwicach
79
ł4-z+o Żory
AgJ:1?ł1?3;#3arczy
Ul. Kościuszki
81
www.euromot.com.pl
e-mail: [email protected]'pl
Tel.324347031,fax'32475
11
Krajowego Rejestru Sądowego
NlP 65'l-000-36-21
KapitałZakładowy 1 066 547,20zł
Nr rachunku bankowego:
tNG Bank Śląski S.A.: PL43 1o5o 1o7o 10oo ooo4 0065 5122
Zarząd''
Weronika Pawlicka_Jaworska - Prezes zaŻądu
[email protected]
Żory, dnia 1'6-04-201'4r
ZAPYTANIE OFERTOWE
[email protected]
@
@
Proszę o przygotowanie oferty na poniżej Wymieniony sprzęt:
1" Ploter
solwentowy TWINJET SJ-32X6 PRO - 1 szt.
2. Laminator FY-1500H - 1szt.
@
ffi
Jeep
Z poważaniem
Zakład Usługowo - Handlowy "EURoMoT''
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Kościuszki 79
++-zło Żory
Tel- 32 434 70 31 , fax. 32 475 11 81
wrłrv.euromot.com. pl
e-mail: [email protected]
KRS 00001 57899
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 271182028
NtP 651-000-36-21
Kapitał Zakładowy 1 066 547
zł
'20
Nr. rachunku bankowego:
lNG Bank Śląski s'A.: PL43 1o50 1070 1000 0004 0065 5122
Zarząd:
Weronika Pawlicka'Jaworska
_
Prezes zarządu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement