Pobierz - Kurier Południowy
POWIAT PIASECZYŃSKI
POWIAT GRÓJECKI
ROK XIV NR 28 (540) 8 - 21 SIERPNIA 2014 ISSN 1643-2843
POWIAT GRODZISKI
W NUMERZE
Rusza remont
dworca
str. II
URSYNÓW
G A Z E T A B E Z P Ł AT N A
POWIAT PRUSZKOWSKI
Pruszków zamarł w Godzinę „W“
PRUSZKÓW W piątek,
1 sierpnia punktualnie
o godz. 17 mieszkańcy,
kombatanci
i samorządowcy uczcili minutą ciszy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
str. IV
Seria awarii
wodociągów
Kibice w hołdzie
bohaterom
str. III
PRUSZKÓW Od poniedziałku do późnych godzin wieczornych w środę w wielu mieszkaniach brakowało wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy zmagało się z serią
awarii. Największa z nich, przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Kościuszki, wymagała wyłączenia magistrali
str. I
Protest dla
rozwoju gminy
str. VI
R
E
K
L
A
M
A
Przegląd przedszkoli niepublicznych
i placówek zajmujących się opieką
nad dziecmi poniżej 3lat
Zainteresowane placówki zapraszamy do prezentacji (zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia)
Piaseczno: ul. Ludowe 2, tel. 22 756 79 39 [email protected]
2
KURIER POŁUDNIOWY
AKTUALNOŚCI
X Półkolonie Dobrej Woli
W piątek, 1 sierpnia rozpoczęła się już dziesiąta edycja półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które odbywają się na terenie ZS im. Noblistów Polskich w
Lesznowoli. Organizatorem letniego wypoczynku jest Stowarzyszenie Dobra Wola
W tegorocznych półkoloniach
bierze udział około 60 dzieci z powiatów piaseczyńskiego, grójeckiego, pruszkowskiego, grodziskiego oraz z Warszawy. Wszystkie one
każdego dnia są dowożone do ZSP
w Lesznowoli, a następnie, po skończonych zajęciach, odwożone do
miejsca zamieszkania.
Przede wszystkim relaks
i dobra zabawa
Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola dba przede
wszystkim o to, aby jego podopieczni każdego dnia mieli nowe bodźce i atrakcje. - Tych osób nie da
się w pełni zsocjalizować – uważa
Krzysztof, jeden z zatrudnionych
przez stowarzyszenie oligofrenopedagogów. - Można natomiast sprawić, aby były szczęśliwe i miło spędzały czas. I taki jest nasz cel.
W tym roku, jak zwykle, organizatorzy mają ambitne plany. Chcą
odwiedzić z dziećmi kancelarię Prezesa Rady Ministrów, tężnię w Par-
ku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie, a nawet wybrać się na wycieczkę samolotem. Zaplanowany
jest wyjazd do Supraśla, spływ kajakowy, przeloty balonem oraz wizyta
w Teatrze Kamienica Emiliana Kamińskiego.
Połkolonie do końca sierpnia
Sporo będzie działo się także na
miejscu. Kolonistów odwiedzili już
R
E
K
L
A
M
A
www.kurierpoludniowy.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania
i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej,
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione
Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: [email protected]
05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Kamil Staniszek
Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk,
Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber
Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki,
Ewa Adamowicz, Leszek Świder
Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek
Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk,
Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba
Wydawca: Kamil Staniszek
Skład: Galia Reklama Poligrafia
Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki)
ISSN: 1643 - 2843
strażacy, planowany jest przyjazd
motocyklistów. Wkrótce odbędą się
także przejażdżki konne i bryczką.
Każdego dnia odbywają się zajęcia
plastyczne i sportowe. Na wtorek, 26
sierpnia zaplanowano Dzień Kolonisty, podczas którego będzie można spotkać się z dziećmi i spędzić z
nimi czas. Półkolonie zakończą się
29 sierpnia.
Tomasz Wojciuk
POWIAT PRUSZKOWSKI
POWIAT GRODZISKI
Seria awarii wodociągów
PRUSZKÓW Od poniedziałku do późnych godzin wieczornych w środę w wielu mieszkaniach brakowało wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.
st. Warszawy zmagało się z serią awarii. Największa z nich, przy zbiegu ulic Wojska
Polskiego i Kościuszki, wymagała wyłączenia magistrali
Sławomir Krejpowicz
W mieście wielu mieszkańców,
szczególnie tych z wyższych pięter, borykało się z brakiem wody lub
jej bardzo obniżonym ciśnieniem.
Sprawa okazała się na tyle poważna,
że w środę po południu prezydent
miasta Jan Starzyński zwołał specjalną konferencję prasową z udziałem przedstawicieli spółki Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy, które realizuje w imieniu gminy obowiązek
zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
Wówczas nie znano jeszcze możliwego terminu ponownego włączenia magistrali. - Chcąc zachować się
odpowiedzialnie, nie możemy wyznaczyć konkretnej godziny – mówił Roman Bugaj, rzecznik prasowy
MPWiK. - Tym bardziej, że po usunięciu jednej awarii, w tym samym
miejscu wystąpiła kolejna. Pracujemy nad powiększeniem wykopu
i dopiero po tym będziemy mogli
określić rozmiar uszkodzenia wodociągu. Woda zaczęła wracać do kranów mieszkańców Pruszkowa w środę późnym wieczorem.
Miała być prosta operacja
Wszystko zaczęło się w poniedziałek rano - Otrzymaliśmy od
mieszkańców zgłoszenie o wypływie
wody u zbiegu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego – relacjonował Roman
Bugaj. - Przed godziną 9 na miejscu
pojawiły się nasze służby. Po ustaleniach, około godziny 12, przystąpiliśmy do usuwania tego zgłoszenia.
Po dokonaniu wykopu stwierdziliśmy uszkodzenie zasuwy na prze-
wodzie wodociągowym, który odchodzi od głównej magistrali zasilającej miasto.
Prace wymagały czasowego zamknięcia magistrali. - Wtedy uznaliśmy, że to jedna z wielu awarii, jakie mamy nie tylko w Pruszkowie
– tłumaczył Roman Bugaj. - Wydawało się to prostą operacją, która
zajmie kilka godzin.
Okazało się, że roboty wydłużą się. Bez wody lub z jej słabym ciśnieniem zostali mieszkańcy
nieruchomości położonych wzdłuż ulic Owocowej i Kościuszki, części Komorowa, osiedli Prusa, Staszica, Ostoja, ulicy Działkowej, oraz odbiorcy w
Ośrodku Wojskowym w Helenówku. Beczkowozy z wodą pitną podstawione zostały na skrzyżowaniach ulic: Emancypantek
i Lalki, Antka i Placówki, Kościuszki i Drzymały, Kościelnej
i Hubala, Helenowskiej i Jasnej,
Księcia Józefa i Kosynierów.
Roman Bugaj. - Jego pozostawienie
w ziemi w krótkim czasie groziłoby bardzo poważną awarią i dużym
wypływem wody oraz stratami materialnymi.
Termin, że woda wróci do
mieszkań o godzinie 15 we wtorek, stał się dla MPWiK niemożliwy do dotrzymania. Następny przesunięto o kilka godzin. O
godzinie 19 prace się zakończyły
i przeprowadzono próbę szczelności. Ta jednak zakończyła się
wynikiem negatywnym. - Przy
czym wypływ wody miał miejsce
nie z uszkodzonego i wymienionego urządzenia, ale w tym samym miejscu, trochę dalej w kierunku magistrali, gdzie powstało
rozszczelnienie starego skorodowanego przewodu z lat 80. ubiegłego wieku – tłumaczył rzecznik MPWiK. - O godzinie 22 niezwłocznie rozpoczęły się prace
nad usunięciem perforacji. Prace
trwały bez przerwy całą noc.
Wykonawca zrobił źle
MPWiK, dla uzupełnienia niedoborów, o północy uruchomiło awaryjne ujęcia wody. Te jednak
charakteryzują się także słabym ciśnieniem. Z dostępu do bieżącej
wody mogli być zadowoleni jedynie mieszkający najwyżej do drugiej
kondygnacji. Reszta boleśnie odczuwała braki w dostawie. Uszkodzoną zasuwę magistrali wymieniono
w nocy. Do tej pory wszelkie roboty
wykonywała zewnętrzna firma zatrudniona przez MPWiK. - Następnego dnia nasze służby stwierdziły błąd wykonawcy podczas pracy
nad wymianą uzupełnienia – dodał
Podziemne niespodzianki
Mieszkańcy
wciąż
czekali na wodę. W środę w południe
MPWiK zdecydowało, że ich ekipy
przejmą roboty od podwykonawcy.
Na zwołanej konferencji prasowej
przedstawiciele władz spółki nie
potrafiły określić terminu całkowitego usunięcia awarii. - Wiemy
z jakimi niedogodnościami zmagają się mieszkańcy – powiedział
Roman Bugaj. - Naprawa awarii w
Pruszkowie jest dla nas priorytetowa. Bardzo przepraszamy mieszkańców za zaistniałą sytuację. Na
razie wiadomo, że pękła skorodowana rura, położona w tym miej-
R
E
K
L
A
M
A
Woda zaczęła pojawiać się w
kranach w środę późnym wieczorem. To jednak dla MPWiK
nie koniec pracy w Pruszkowie.
Doszło jeszcze do awarii zapasowego zasilania na rogu ulic
Kopernika i Hubala. Wcześniej
usuwano awarię przy ulicy Moniuszki.
scu w latach 80. ubiegłego wieku.
Ponadto ekipy remontowe natrafiły na dwie niespodzianki, których
próżno szukać na naszych podkładach geodezyjnych. Okazało się, że
nad naszym rurociągiem przebiega
potężna wiązka kilkunastu przewodów teleinformatycznych, a w jego
bliskim sąsiedztwie kanał ciepłowniczy – tłumaczył Roman Bugaj.
R
E
K
L
A
M
A
II
KURIER POŁUDNIOWY
WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO
AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
POWIAT GRODZISKI
Wysyp nietrzeźwych kierujących
Tylko w miniony weekend na drogach powiatu policjanci zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierowców.
Niechlubnym rekordzistą był 58-letni mężczyzna, który jechał mercedesem, mając 2,7 promila alkoholu w organizmie. W piątek, 1 sierpnia policjanci zatrzymali go po godzinie 17 na ulicy Jesionowej w Żabiej Woli.
Mężczyzna usłyszy zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.
Za to samo przestępstwo drogowe odpowie przed sądem dwóch kierowców zatrzymanych na ulicach Grodziska Mazowieckiego. Po badaniu
ich stanu trzeźwości okazało się, że kierujący volkswagenem miał ponad
1 promil, a kierująca renault ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Kolejnym zatrzymanym był 23–letni motocyklista, który wpadł podczas kontroli w miejscowości Odrano Wola. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi uniemożliwili też dalszą jazdę zatrzymanemu w Książenicach motocykliście.
32-latek miał 0,6 promila alkoholu.
Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat więzienia oraz utrata
prawa jazdy.
JAKTORÓW
Odnaleźli rower skradziony 7 lat temu
W trakcie codziennego patrolu w miejscowości Chylice-Kolonia
policjanci zauważyli dwóch mężczyzn pijących piwo i postanowili
ich wylegitymować. Podczas sprawdzania danych osobowych,
podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziło dziwne zachowanie Rafała
G., który chciał oddalić się z miejsca interwencji. Policjanci sprawdzili również rower należący do 32-latka. Okazało się że został on
skradziony siedem lat temu.
Mężczyzna został zatrzymany. W rozmowie z policjantami oświadczył, że rower kupił około pięć lat temu po okazyjnej cenie na giełdzie, a sprzedający zapewniał go, że wszystko jest w porządku. Teraz
prawdopodobnie usłyszy zarzut paserstwa, za co grozi kara do 5 lat
więzienia.
GRODZISK MAZOWIECKI
Z promilami „pracowali“ na budowie
Pracownicy Powiatowej Inspekcji Pracy z Grodziska Mazowieckiego
razem z grodziskimi policjantami na terenie jednej ze szkół przyłapali
na pracy pod wpływem alkoholu pracowników firmy remontowo-budowlanej.
Podczas badania alkomatem okazało się, że Jarosław P. miał prawie
1,47 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego koledzy również
byli nietrzeźwi: Michał K. i Łukasz M. mieli 1 i 1,8 promila alkoholu w
organizmie.
Funkcjonariusze przypominają, że wykonywanie czynności zawodowych przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu albo grzywny. Apelują również o rozwagę, gdyż alkohol spożywany w znacznej ilości może spowodować
zaburzenia ruchowe organizmu, w wyniku czego może dojść do nieszczęśliwego wypadku.
nr 28 (540)/2014
Rusza remont dworca
GRODZISK MAZOWIECKI Spółka Polskie Koleje Państwowe rozstrzygnęła przetarg na
przebudowę dworca w Grodzisku Mazowieckim. Najkorzystniejszą ofertę spośród siedmiu podmiotów złożyła firma z Radzymina, proponując za swoje usługi 4,6 mln złotych
Sławomir Krejpowicz
Przetarg Polskie Koleje Państwowe S.A. rozstrzygnęły 11 lipca.
Roboty mają się rozpocząć w połowie tego miesiąca i potrwają do połowy przyszłego roku. W ramach
modernizacji obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmianie ulegnie przeznaczenie wnętrz dworca.
Projekt zawiera odnowienie elewacji wraz z iluminacją klatek schodowych, przebudowę schodów zewnętrznych głównych oraz pochylni
prowadzącej do budynku, pomieszczeń przyziemia z wyłączeniem lokalu sklepu spożywczego, znajdującego się w lewym skrzydle, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku (z wyjątkiem pomieszczeń sklepu), osuszanie ścian fundamentowych, przebudowę pomieszczeń piwnicznych, kotłowni olejowej
na gazową.
Jak informują kolejarze, zakres
przebudowy pochylni prowadzącej
na perony będzie realizowany w oddzielnym etapie i zostanie objęty odrębnym postępowaniem przetargowym. Modernizacja nie dotyczy lokali mieszkalnych dworca.
Pomieszczenia piwniczne dostosowane będą na cele serwerowni. Do
holu głównego powrócą kasy. Przebudowa zakłada powstanie czterech
stanowisk dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Antresole przeznaczono na magazyn
oraz zaplecze dla pracowników kas.
Na obu przewidziano toalety.
Obecne pomieszczenia zajmowane przez kasy zajmie posterunek
straży miejskiej. Natomiast ogólnodostępne sanitariaty wyposażoR
E
K
L
A
M
A
ne zostaną w miejsce do przewijania niemowląt oraz dostosowane
będą dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia w prawym skrzydle
dworca zajmie Centrum Informacji
Turystycznej. Odświeżone zostaną
także pomieszczenia baru. Ponadto wykonawca został zobowiązany
do sprawdzenia za pomocą odkrywek czy pod warstwami malarskimi
sklepienia w holu głównym i salach
bocznych znajdują się historyczne
malowidła.
Cały budynek zostanie wyposażony w ścieżki dotykowe dla osób
niewidomych i niedowidzących.
Wymianie ulegnie oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Elewacja zostanie wyczyszczona, naprawiona
oraz pokryta środkami antygraffiti
do wysokości 2,5 metra. W ramach
przebudowy powstanie również
ogródek gastronomiczny.
Jak zapewniają kolejarze, roboty
budowlane będą prowadzone przy
konieczności zachowania odprawy podróżnych, z uwzględnieniem
ich bezpieczeństwa oraz w sposób
umożliwiający nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacji, WC, dojścia do lokali mieszkalnych. Wykonawca przygotuje na własny koszt ewentualny
dworzec tymczasowy (np. zabudowa modułowa (kontenery) lub odpowiednie etapowanie robót budowlanych.
Grodziski dworzec jest jednym
z pierwszych powstałych przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Jego obecna bryła pochodzi z
1922 roku i jest wpisana do rejestru
zabytków. W latach 50. ubiegłego wieku dokonano nieznacznych
zmian (zabudowano arkady poczekalni letniej). W 1995 roku grodziski dworzec przeszedł gruntowny remont w ramach 150. rocznicy budowy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Odnowiono elewację zewnętrzną oraz na nowo zaaranżowano wnętrza obiektu.
Całkowity koszt przebudowy
dworca i jego otoczenia wyniesie ponad 7 mln zł. PKP otrzyma wsparcie
z budżetu państwa.
WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO
KURIER POŁUDNIOWY
AKTUALNOŚCI
nr 28 (540)/2014
W rocznicę godziny „W”
III
Kibice w hołdzie bohaterom
PRUSZKÓW W czwartek, 31 lipca, czyli w przeddzień 70.
BRWINÓW Brwinowski rynek i park miejski były areną obchodów 70. rocznicy wyburocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, grupa
chu Powstania Warszawskiego. Pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej złożono
kibiców z Pruszkowa oddała hołd powstańcom
wieńce. Mieszkańcy śpiewali powstańcze piosenki i wzięli udział w projekcji filmu
„Tamta historia”
Wawrzyniec Kornacki
Uroczystości rozpoczął dźwięk
syren o godzinie 17 – symbolicznej
godzinie „W”. Na Placu Jana Pawła
II pod pomnikiem walczących i poległych żołnierzy Armii Krajowej kwiaty i wieńce złożyli przedstawiciele samorządu lokalnego i powiatowego,
szkół brwinowskich, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, posłanka na Sejm
RP Barbara Czaplicka, komitet partii
Prawo i Sprawiedliwości oraz mieszkańcy Koszajca.
Brwinów, jak inne podwarszawskie miejscowości położone na zachód, stał się miejscem schronienia
dla tysięcy wypędzonych z domów i
samych powstańców. O prowizorycznych szpitalach powstańczych wspominał burmistrz Arkadiusz Kosiński. - Pomoc rannym niesiono w kilku
miejscach miasta, m.in. w willi Harenda przy ul. Leśnej i w dzisiejszym
budynku domu samotnej matki przy
ul. Sienkiewicza (wówczas ul. Łowicka) - wymieniał. - W Pszczelinie funkcjonowała filia Szpitala Wolskiego.
Wśród sanitariuszek nie brakowało
przeszkolonych mieszkanek Brwinowa. Z pomocą przychodzili również
mieszkańcy, którzy angażowali się w
dostarczanie żywności, środków czystości i opatrunkowych, ubrań.
W pomoc zaangażowali się także mieszkańcy podbrwinowskich
wsi, m.in. w OSP w Biskupicach, w
Czubinie, w dworze Witaczków w
Żółwinie.
Po części oficjalnej na rynku rozległ się śpiew. Fundacja Akademia
Profil, przy udziale środków z budżetu gminy, przygotowała specjalny koncert. Przed publicznością wystąpili: Liliana Cercel-Podkul, Karol Podkul, Piotr Jańca oraz Piotr
Krukowski. - Zgromadzeni na Rynku mieszkańcy otrzymali pamiątkowe śpiewniki i biało-czerwone chorągiewki – informuje Mirosława Kosiaty z biura promocji urzędu gminy
w Brwinowie. - Początkowo włączali
się nieśmiało we wspólne śpiewanie
„Hymnu Szarych szeregów”, „Hej,
chłopcy, bagnet na bron”, „Warszawskich dzieci” czy „Pałacyku Michla”.
Tego dnia w kościele odprawiono
mszę w intencji poległych. Natomiast
wieczorem Stowarzyszenie Projekt
Brwinów wyświetliło w parku miejskim film „Tamta historia”. Jego bohaterem jest uczestnik Powstania
Warszawskiego, wieloletni mieszkaniec Brwinowa, porucznik Stanisław
Rumianek. Weteran wspomina wydarzenia z 1944 roku.
– Po zakończeniu projekcji otrzymał od widzów gromkie brawa, przyjmował wyrazy uznania za bohaterstwo i najlepsze życzenia – dodaje
Mirosława Kosiaty.
W czwartek, o godz. 20 pod tablicą przy elektrociepłowni spotkali się kibice związani z klubem koszykówki żeńskiej Lider Pruszków. Młodzi ludzie
oddali hołd tym, którzy walczyli i ginęli podczas Powstania Warszawskiego.
Kibice złożyli biało-czerwone kwiaty oraz znicze. Nie zabrakło również
transparentu „gloria victis“. Kibice odśpiewali również hymn Polski oraz głosili hasło „cześć i chwała bohaterom“.
MS
Ani Mru-Mru we wrześniu
PRUSZKÓW We wrześniu w pruszkowskiej BGŻ Arenie
wystąpi Kabaret Ani Mru-Mru
Program, jaki zaprezentuje kabaret, to skecze dla każdego widza. Ani MruMru podejmą tematy z życia wzięte np. skecz „Na porodówce“, ale też historię
o wampirku.
Bilety w cenie 50 zł (parter) i 45 zł (balkon) zamawiać można za pośrednictwem strony internetowej biletynakabarety.pl, adresem e-mail: [email protected]
wp.pl. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 504 134 220.
MS
R
E
K
L
A
M
A
IV
KURIER POŁUDNIOWY
WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO
AKTUALNOŚCI
nr 28 (540)/2014
Pijany staranował inne auta
Pruszków zamarł w Godzinę „W“
POWIAT PRUSZKOWSKI W niedzielę, 3 sierpnia w Pruszkowie PRUSZKÓW W piątek, 1 sierpnia punktualnie o godz. 17 mieszkańcy, kombatanci i samokompletnie pijany kierowca saaba mimo zakazu rządowcy uczcili minutą ciszy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
kierowania pojazdami do 2017 roku wsiadł do auta i
uszkodził dwa inne pojazdy
Anna Żuber
Do zdarzenia doszło na rogu ulic Prusa i Pogodnej. 51-letni kierowca saaba
uszkodził dwa zaparkowana auta oraz betonowy kosz. Jak się szybko okazało,
mężczyzna był kompletnie pijany – miał 3 promile w wydychanym powietrzu.
Ponadto prowadził auto, mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami do
2017 roku. Teraz odpowie za jego złamanie oraz jazdę pod wpływem alkoholu.
51-latek nie był jedynym nietrzeźwym kierowcą zatrzymanym przez funkcjonariuszy w ostatnich dniach. Piastowscy policjanci zatrzymali młodego
mężczyznę, który jechał Al. Tysiąclecia. Tor jazdy prowadzonego przez niego opla wzbudził ich czujność, a podejrzenia potwierdziły pierwsze słowa zamienione z 24-latkiem. Gdy mundurowi wyczuli od niego alkohol mężczyzna nie zaprzeczał , że jest nietrzeźwy. Szybko zaproponował, że w zamian za
„przymknięcie oka” na jego wybryk da im pieniądze.
Kierowca został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,6 promila. W związku z tym oraz popełnionym
przestępstwem korupcyjnym został osadzony w pomieszczeniach policyjnych.
Za jazdę po pijanemu grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, ale za drugi czyn nawet 8 lat więzienia.
MS
Dla pieniędzy pobili
drewnianym drągiem
Równo o godz. 17 na ulicach zamarł ruch pojazdów, zatrzymali się też
przechodnie. Zawyły syreny i klaksony samochodów. Wszystko to w hołdzie powstańcom, którzy 70 lat temu
podjęli się dramatycznego zrywu wobec okupacji hitlerowców.
W Godzinę „W“ pod tablicą upamiętniającą epizod powstańczy, który rozegrał się na terenie ówczesnej
elektrociepłowni przy ulicy Waryńskiego 1 w Pruszkowie, zebrali się
mieszkańcy, kombatanci, rodziny powstańców oraz samorządowcy. Po
minucie ciszy delegacje złożyły kwiaty, zapłonęły też znicze.
W pruszkowskiej Elektrowni zawiązała się grupa konspiracyjna
AK (VI Rejon Helenów VII Obwód
„Obroża”). Oddział liczący 45 ludzi (kryptonim „Nenufar”) pod dowództwem inż. por Stefana Kwiatkowskiego ps. Zabłocki szkolił się i
gromadził broń. Latem 1944 roku
otrzymał zadanie w ramach akcji
„Burza”, którego celem było zdobycie ważnych obiektów takich jak radiostacje, elektrownie, poczty, itp.
W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli 1 sierpnia żołnierze „Nenufara” przystąpili do akcji w Elektrowni, którą wyznaczono
na godz. 19. Sygnałem stał się odgłos
syreny fabrycznej jednego z sąsiednich zakładów. Załoga niemiecka była
kompletnie zaskoczona. Kilku Niemców zostało rannych, pięciu wzięto do
niewoli i zamknięto, pozostałym udało się uciec. Rannych zostało dwóch
polskich żołnierzy. Elektrownia została zdobyta, a oddział wzbogacił się
o karabin maszynowy i amunicję. O
godz. 21 Niemcy, posługując się wozem pancernym, zdobyli wartownię.
Nad ranem następnego dnia po
naradzie z inż. K. Wolffem (p.o. dyrektora), powstańcy skapitulowali. Przed
wkroczeniem Wermachtu i Gestapo część powstańców wraz z rannymi wycofała się sobie znanymi przejściami. Kilku ludzi z grupy szturmowej zostało aresztowanych, a Konrad Kurc ps. Joland został rozpoznany przez jednego z rannych Niemców i
po bestialskim przesłuchaniu rozstrzelany na rampie kolejowej.
W ramach obchodów w piątek,
26 września o godzinie 12 na terenie
dawnego obozu Durchgangslager 121
w Pruszkowie (ul. 3 Maja 8) zostanie
odprawiona uroczysta msza święta.
GRODZISK MAZOWIECKI Do jednego z mieszkań na terenie Grodziska
Mazowieckiego wtargnęło trzech mężczyzn, którzy zażądali od
WK
lokatora wydania pieniędzy. Gdy ten odmówił, zaczęli bić go po
całym ciele drewnianym drągiem i pięściami. Mężczyzna z urazem
głowy i przedramienia trafił do szpitala. Sprawcy z mieszkania
PRUSZKÓW Wioska archeologiczna Piecowiska Stare stworzona w ubiegłym roku w razabrali 1000 zł, a następnie zbiegli z miejsca zdarzenia
Podjęte nat ychmiast cz ynności operacyjne prz ycz ynił y się do mach Dni Pruszkowa wybrana została najlepszym wydarzeniem w VIII konkursie „Maustalenia personaliów i zatrzymania jednego z przestępców. Okazał się zowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Projekt przygotowało pruszkowskie Munim 22 – letni Marcin M. Młody mężczyzna podczas przesłuchania zeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Piecowiska Stare najlepsze na Mazowszu
przyznał się do winy.
Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za dokonanie rozboju grozi
mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
PRUSZKÓW
Po nitce do kłębka
W nocy z 3 na 4 sierpnia strażnicy miejscy, patrolując rejon Parku Kościuszki, przeprowadzili kontrolę czterech mężczyzn. Relaksujący się w tym
miejscu panowie w wieku od 19 do 24 lat spożywali alkohol. W czasie wykonywania czynności, funkcjonariusze od jednego z legitymowanych wyczuli
specyficzny zapach, przypominający paloną marihuanę. Intuicja ich nie zawiodła, bo pośród rzeczy należących do Patryka M. Mundurowi znaleźli fifkę z nadpalonym suszem oraz torebkę z jego większą zawartością.
Spożywający trunki mężczyźni zostali ukarani mandatami, a 22-letni
Patryk M. trafił w ręce pruszkowskich policjantów.
R
E
K
L
A
M
A
Anna Żuber
Dni Pruszkowa odbyły się pod koniec maja ubiegłego roku na terenie
Parku Kościuszki. Organizator, czyli
miasto, zaprosił Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie do stworzenia na specjalnie wydzielonym terenie
autonomicznej imprezy historycznej o
wysokich walorach rekonstrukcyjnych,
promujących pradziejową spuściznę
dzisiejszego Mazowsza.
Piecowiska Stare były pierwszą
tego typu imprezą na terenie Pruszkowa i znalazły uznanie nie tylko w
oczach mieszkańców. Kapituła VIII
Pruszkowska wioska pokonała „Grę miejską Ostrołęka
1831 – Testament Czwartaka”
Muzeum Kultury Kurpiowskiej
w Ostrołęce (miejsce trzecie) i
imprezę „Sochaczew - 7 wieków historii – w klimacie średniowiecza” Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy
nad Bzurą (wyróżnienie)
edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” uznała wioskę archeologiczną za najlepsze wydarzenie w kategorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w plenerze – zorganizowana poza terenem
muzeum”. Organizator, czyli samorząd województwa mazowieckiego
przyznał Piecowiskom Starym drugie
miejsce, nieprzyznając jednocześnie
miejsca pierwszego żadnemu ze zgłoszonych projektów. Pruszkowska wioska pokonała „Grę miejską Ostrołęka 1831 – Testament Czwartaka” Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (miejsce trzecie) i imprezę „Sochaczew - 7 wieków historii – w klimacie średniowiecza” Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą (wyróżnienie).
Wioska prezentowała życie codzienne mieszkańców regionu sprzed
dwóch tysięcy lat. Atrakcje i niespodzianki przygotowane dla odwiedzających miały przede wszystkim charakter warsztatowy. Postawiono na interakcję i żywy kontakt rekonstruktorów z gośćmi, co przyciągnęło tłumy
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Odwiedzający mogli w pełni „przenieść się” w czasie i obcować z przedmiotami codziennego użytku, narzędziami oraz naczyniami, zrekonstruR
E
K
L
A
M
A
owanymi według znalezisk archeologicznych. I tak w wiosce podzielonej
na część hutniczą i osadniczo-produkcyjną spotkać można było bursztyniarza, kowala, zobaczyć jakimi narzędziami i w jaki sposób się posługiwali. Każdy mógł spróbować swoich sił
przy pracy starożytnym miechem kowalskim. Goście mogli także podpatrzyć, a nawet spróbować szyć i tkać,
tak, jak robili to nasi przodkowie oraz
dowiedzieć się, jak zrobić starożytny
chleb.
Odbyły się też pokazy uzbrojenia i
walk wojowników germańskich z opisywanego w źródłach antycznych plemienia Hariów, a swoich sił w pojedynkach mogli spróbować mieszkańcy. Imprezę zakończono rozbiciem
trzech pieców dymarskich.
Uroczystość wręczenia nagród i
honorowych wyróżnień laureatom
konkursu „Mazowieckie Zdarzenia
Muzealne – Wierzba” odbędzie się 19
września w Żyrardowie.
WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO
KURIER POŁUDNIOWY
AKTUALNOŚCI
nr 28 (540)/2014
V
Czy unijne środki będą do zwrotu?
MILANÓWEK Takie pytanie pada w dyskusji publicznej nad realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Władze ratusza uspakajają, że zagrożenia zwrotu dofinansowania na razie nie
ma. Jednak nie wszyscy podzielają ten pogląd
Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek” jest w historii samorządu inwestycją z największym dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.
Przyznane środki muszą zostać rozliczone do 31 stycznia 2015 roku. Na
koniec ubiegłego roku zaplanowana
suma wszystkich wydatków już została przekroczona. Władze milanowskiego ratusza mogą mieć problem z
uzyskaniem efektu ekologicznego inwestycji tj. wzrostu liczby użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych systemu kanalizacji zbiorczej.
Ponadto wciąż borykają się z brakiem
sieci odbierającej wody opadowe, które zbiera kanalizacja sanitarna.
Burmistrz obniżył dotację
Umowa na dofinansowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej została podpisania jesienią 2011
roku. Inwestycja została oszacowana na ponad 46,2 mln zł, w tym dotacja miała wynieść prawie 24,2 mln
złotych. W trakcie trwania inwestycji burmistrz Jerzy Wysocki wystąpił
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o redukcję dofinansowania do 19,6 mln zł, jednocześnie
zmniejszając wszystkie wydatki do
niecałych 37,5 mln złotych.
Na koniec ubiegłego roku w planie
finansowania projektu znalazła się
kwota niespełna 4 mln zł, jako przekroczenie wszystkich kosztów, których suma wyniosła ponad 41,2 mln
złotych. Całkowity koszt projektu
zbliża się do kwoty wyliczonej w 2011
roku, jednak dofinansowanie unijne
jest o 4,6 mln zł niższe, od zakładanego wcześniej i już nie wzrośnie.
Władze gminy zapewniają, że w
tej chwili nie ma zagrożenia zwro-
tu części dofinansowania. - Należy
dodać również, że prawie 8 km kanalizacji sanitarnej nie zostało jeszcze oddane do użytkowania i wielu
mieszkańców umowy na korzystanie z niej będzie podpisywać w 2015
roku – uspokaja Patrycja Jankowska,
rzecznik urzędu miasta Milanówka. - Gmina ma osiągnąć efekt ekologiczny do 31 stycznia 2016 roku.
Działania zachęcające
Rzecznik urzędu miasta podkreśla, że są podejmowane wszelkie
działania, aby osiągnąć ten cel. Przeprowadzono kampanię informacyjną „Bądź EKO! Przyłącz się do
kanalizacji”, wdrożono program grupowego przyłączania do kanalizacji
sanitarnej, którego celem jest obniżenie kosztów oraz załatwienie przez
urząd miasta wszelkich niezbędnych
formalności z tym związanych – wylicza Patrycja Jankowska. - Po rozmowach prowadzonych z zarządem
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, obsługującego gminę, została
uruchomiona niskooprocentowana
linia kredytowa dla naszych mieszkańców, z przeznaczeniem na sfinansowanie przyłączy sanitarnych.
Czy to wystarczy? W dyskusji
publicznej pojawiają się głosy krytyki i obawy nie tylko o płynność finansową projektu, ale i samego miasta, dla którego 4 mln zł (już przekroczonych wydatków) to niebagatelna suma w budżecie. - Do dzisiaj
nie udało się ustalić, kto imiennie
odpowiada w naszym mieście za tak
znaczące przekroczenie dyscypliny
finansów publicznych – zwraca się w
liście otwartym do współmieszkańców dr Marek Zarakowski. - Milczy
burmistrz, milczą radni, a zadłużenie miasta rośnie coraz bardziej.
Burmistrz potwierdził, że nie jest w
stanie osiągnąć efektu ekologicznego, wymaganego przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Złożył w tej sprawie wnioski. Wszystkie
zostały odrzucone.
Błędne założenia wniosku
Potwierdza to pokontrolny protokół pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kontrola odbyła się w lutym tego
roku. Urzędnicy zauważyli, że beneficjent – gmina Milanówek - wystąpiła nie tylko o zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego, ale także o zmniejszenie jego wartości. Z informacji uzyskanych przez nich wynika, że przyczyną jest błędne przyjęcie na etapie przygotowania wniosku
o dofinansowanie liczby osób, które
uzyskają możliwość podłączenia do
nowo wybudowanej infrastruktury. Część z nich korzystała już wówczas
z istniejącej sieci i nie powinna być
uwzględniona w efekcie ekologicznym przedmiotowej inwestycji nawet
w sytuacji, gdy po zakończeniu jej realizacji będą w pełni korzystać z nowego systemu – czytamy w informacji pokontrolnej.
Kolejnym problemem jest brak
środków finansowych na realizację
budowy sieci i przyłączy dla nieruchomości w tzw. drugiej linii, czyli
posiadających adres ulic, w których
powstaje kanalizacja, lecz nie przylegających bezpośrednio do nich. Osoby z tych posesji także były liczone
do efektu ekologicznego. Koszt tej
części projektu miasto wzięło na siebie nie uwzględniając jej we wniosku o dofinansowanie. - Co wynikało z faktu, iż większość dróg dojazdowych na tym obszarze stanowi
własność prywatną, a to wiąże się z
dłuższą procedurą uzyskiwania poR
E
K
L
A
M
zwoleń i decyzji administracyjnych,
co z kolei opóźniłoby termin złożenia wniosku w ramach konkursu –
czytamy dalej w notatce pokontrolnej urzędników WFOŚiGW. - Szereg domów jest znacznie oddalonych
od granicy ulic, o kilkanaście a nawet kilkadziesiąt metrów – dodaje dr
Marek Zarakowski. - Często na ich
terenie trzeba budować dodatkowe
studnie. Mieszkańców po prostu nie
stać na tak wysokie dodatkowe wydatki, sięgające kilkunastu tysięcy
złotych, a nawet więcej. Bez znacznego bezzwrotnego dofinansowania
z budżetu miasta kolejnych mieszkańców nie będzie stać na przyłączenie się do kanalizacji.
Obawy kontrolerów
To może się okazać trudne do
wykonania, ponieważ już w marcu
burmistrz Jerzy Wysocki sygnalizował WFOŚiGW, że były problemy w
tworzeniu budżetu na 2014 rok. Podsumowując, kontrolerzy podzielili
obawy burmistrza, co do możliwości
osiągnięcia efektu ekologicznego.
Ratunkiem ma być wspólne wystąpienie samorządu z Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji o dofinansowania
z WFOŚiGW w ramach programu
„Podłączenie budynków do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej”. - Wiąże się to w
przyszłości z ewentualnym zwrotem
części wydatków poniesionych przez
mieszkańców na wykonanie przyłą-
cza, w przypadku częściowego umorzenia wymienionej pożyczki – uzasadnia rzecznik urzędu miasta Milanówka. - Jeżeli we wrześniu przyszłego roku, czyli 6 miesięcy po oddaniu do użytkowania ostatniej wybudowanej kanalizacji, okaże się, iż
nie wszyscy mieszkańcy zdołali się
przyłączyć, gmina poczyni starania o przesunięcie terminu osiągnięcia efektu ekologicznego na wrzesień
2016, aby dać właścicielom nieruchomości dodatkowe miesiące wiosenno-letnie na wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku i podpisanie umowy z MPWiK.
A może zmiana taryf?
Dr Marek Zarakowski widzi
prostsze rozwiązanie. - Niezbędna
jest nowa uchwała w sprawie stawek za odprowadzanie ścieków do
kanalizacji zbiorczej według faktycznych kosztów, bez jakiegokolwiek dofinansowania z budżetu
miasta, czyli z naszych podatków
– tłumaczy w swoim liście otwartym do mieszkańców. - Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze należy przeznaczyć w tegorocznym i
przyszłym budżecie na bezzwrotne dofinansowanie dla tych, którzy
chcą się przyłączyć do kanalizacji
zbiorczej. Poprawi to komfort ich
życia, zwiększy efekt ekologiczny i
efektywność działania MPWiK.
Sławomir Krejpowicz
A
Dlaczego skóra traci jędrność
i z wiekiem jest mniej sprężysta?
Za sprężystość i dobry wygląd skóry odpowiadają włókna kolagenowe.
Początkowo wytwarzane w fibroblastach kolagen i elastyna są dobrej jakości, a proces ich zużycia przebiega w
tym samym tempie co proces produkcji. Wszystko zmienia się niepostrzeżenie około 25. roku życia, a po trzydziestce popyt przewyższa podaż. Kolagen
jest coraz twardszy i mniej elastyczny,
gorzej też zatrzymuje wodę. Tkanka
łączna skóry traci sprężystość, zaczyna wiotczeć. Powstają zmarszczki.
Około 40. roku życia oba procesy starzenia: zewnętrzny i wewnętrzny łączą
się na naszą zgubę, a zmarszczki stają się już głębokie i są trudne do zlikwidowania.
Na szczęście można spowolnić ten
proces. W jaki sposób? Relaksuj się,
rzuć palenie, nie zapominaj o piciu
wody i używaniu odpowiednich kosmetyków. Co jeszcze można zrobić?
Venus Swan to nieinwazyjny zabieg,
który łączy w sobie wielobiegunowe
fale radiowe (RF) i impulsy magnetyczne w technologii (MP)². Ta unikalna kombinacja pozwala na bezpieczne
i bardzo głębokie działanie, które ma
na celu wniknięcie przez wszystkie
warstwy skóry i rozgrzanie jej od wewnątrz, co pobudza do wytwarzania
nowego kolagenu i produkcji nowych
włókien elastynowych poprawiając napięcie skóry. Sprawia to że zabiegi są
bardzo skuteczne, komfortowe i nie
wymagają skalpela, ani zastrzyków.
Cena specjalna na sierpień: 6 zabiegów na
TWARZ, PODBRÓDEK I SZYJĘ tylko 1200zł. Zaufaj profesjonalistom.
Gabinet Rewolucja w Odchudzaniu
Piaseczno, ul. Onyksowa 7
Centrum Medyczne LEDA MED
Grójec, ul. P.O.W. 14
www.rewolucjawodchudzaniu.pl
tel. 662-035-695
VI
KURIER POŁUDNIOWY
WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO
AKTUALNOŚCI
nr 28 (540)/2014
Ścieżka będzie uzupełniona
Protest dla rozwoju gminy
BRWINÓW Jeszcze w tym roku powstanie brakujący odcinek
RASZYN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych odstąpiła od budowy wiaduktu nad traciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Biskupickiej do
są S7 i linią kolejową w ciągu ul. Spornej (Ursynów). Oburzeni informacją radni przyjęwiaduktu autostrady. Samorząd pozyskał na ten cel
li stanowisko w tej sprawie, a urząd wystąpi w najbliższym czasie o aktualną koncepzewnętrzne dofinansowanie w wysokości 45 tys. złotych
cję inwestycji. - Powstanie tego przejazdu ma ogromne znaczenie dla rozwoju gminy
– tłumaczył na ostatniej sesji Jarosław Aranowski, sołtys Dawid Bankowych
Anna Żuber
Przedstawiona przez GDDKiA
w lutym koncepcja programowa budowy południowego wylotu drogi
ekspresowej przewidywała stworzenie wiaduktu WD-1 w ciągu ulicy
Spornej. Teren pomiędzy Południową Obwodnicą Warszawy a ul. Baletową i Warszawską jest położony w
Obszarze Ograniczonego Użytkowania Lotniska Chopina i ma przeznaczenie usługowo-przemysłowe.
Dotacja została przyznana gminie pod koniec lipca ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt
„Ścieżka spacerowo-edukacyjna Brwinowskie Glinianki” obejmuje budowę
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej (od drogi nr 57 do wiaduktu autostrady). - W rejonie glinianek zostanie utworzone miejsce wypoczynku, przy którym stanie tablica informacyjna współtworząca szlak pn. „Poznaj
Brwinów” - dodaje Mirosława Kosiaty z biura promocji urzędu gminy w Brwinowie. - Znajdą się na niej informacje przybliżające historię powstania oraz
opisujące walory przyrodnicze brwinowskich glinianek. Utworzenie ścieżki
spacerowo-edukacyjnej ułatwi komunikację w rejonie stawów mieszkańcom,
turystom i wędkarzom.
Jak informują władze brwinowskiego ratusza, w realizację projektu zaangażowani są trzej partnerzy: Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie, Stowarzyszenie
Projekt Brwinów oraz Koło nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego w Brwinowie. - Już za dwa tygodnie, w niedzielę, 17 sierpnia odbędą się zorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego zawody wędkarskie pod patronatem burmistrza gminy – informuje Mirosława Kosiaty.
To nie pierwsze środki pozyskane przez Brwinów z PROW. Dofinansowanie otrzymała przebudowa ul. Przejazdowej w Otrębusach, budowa świetlicy
wiejskiej w Owczarni, rewitalizacja dworu Toeplitza w Otrębusach, ale również tzw. małe projekty.
WK
Sprostowanie
W poprzednim numerze Kuriera Południowego przez pomyłkę, która wkradła się podczas składu gazety, błędnie poinformowaliśmy o planowanym udziale Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Starosty Pruszkowskiej Elżbiety Smolińskiej w obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w Brwinowie. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
Z pisma GDDKiA wynika, że
wobec braku perspektyw finansowych rozbudowy sieci
lokalnego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Spornej
przez Ursynów, GDDKiA odstąpiła od koncepcji wykonania wiaduktu
wiaduktu WD-1, jest, ale samorządowcy powinni naciskać na GDDKiA. - Protestem w tej sprawie zainteresujemy dzielnicę Ursynów i
pruszkowskie starostwo – dodał.
Musimy walczyć, a podjęcie
uchwały ma być formą nacisku.
Bez wiaduktu będą straty
Ku zaskoczeniu władz Raszyna, w ubiegłym tygodniu o rozważaniu rezygnacji z budowy obiektu przez GDDKiA poinformował
Jarosław Aranowski, sołtys Dawid
Bankowych. - Wiadukt w ciągu ulicy Spornej ma bardzo duże znaczenie – przekonywał, prosząc o włączenie w trybie pilnym uchwały o
podjęciu stanowiska, będącego protestem wobec nowych planów GDDKiA. - Jego powstanie zapewni odpowiednią komunikację wschodniej
części gminy z Mokotowem i Ursynowem. To szansa na nowe przedsiębiorstwa, magazyny, wpływy do
budżetu i tym samym rozwój gminy.
Rezygnacja z tego pomysłu oznaczać będzie dla nas straty. Po przebudowie linii kolejowej pociągi dalekobieżne będą jeździć 160 km/h i
przejazd w ulicy Baletowej będzie
ciągle zamknięty.
Jak zapewniał Jarosław Aranowski, szansa na realizację pierwotnej
koncepcji, czyli z uwzględnieniem
Zachować ciągłość Baletowej
Władze gminy wierzą, że klamka nie zapadła i wiadukt uda się
przywrócić do koncepcji. Jak czytamy w podjętym jednomyślnie przez
radnych stanowisku w sprawie rozważania rezygnacji z budowy przejazdu, jest on szczególnie ważną inwestycją dla mieszkańców Dawid,
Dawid Bankowych, Ład, Podolszyna Nowego, Falent czy Jaworowej. - Dzięki wybudowaniu w przyszłości ulicy Spornej, przystosowanej do ruchu samochodów ciężarowych, układ drogowy zyskałby większą przepustowość i pozwolił na lepszą płynność ruchu – uzasadniono. - To bardzo istotne dla rejonu, w
którym liczba mieszkańców i samochodów z roku na rok rośnie. Dziś
ul. Baletowa ma ograniczenie do 8
ton. Jeśli GDDKiA nie wykona wiaduktu WD-1 na etapie budowy drogi
S7, w późniejszym terminie będzie
to praktycznie niemożliwe.
Oprócz pozostawienia przejaz-
du, radni wnioskują także o zaprojektowanie bezkolizyjnego przejazdu z Raszyna do Warszawy ulicą
Baletową poprzez podniesienie niwelety drogi S7 i zachowanie ciągłości ulicy Baletowej. Wskazują także
na brak konieczności budowy wiaduktu pomiędzy ul. Baletową a węzłem „Zamienie“.
GDDKiA nie rozważa, a odstąpiła
Z pisma GDDKiA do Ministerstwa Infrastruktury Rozwoju, które to przekazało informację sołtysowi Dawid Bankowych wynika, że
generalna dyrekcja odstąpiła już od
koncepcji wykonania wiaduktu. Jak
czytamy, wobec braku perspektyw
finansowych rozbudowy sieci lokalnego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Spornej przez Ursynów.
–
Do urzędu nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w sprawie
ewentualnej rezygnacji z budowy
wiaduktu – mówi Mirosław Chmielewski, zastępca wójta gminy Raszyn. - Uchwała podjęta przez radnych to dmuchanie na zimne. W
związku z pojawiającymi się informacjami o odstąpieniu od budowy
wiaduktu, zwrócimy się do GDDKiA z pismem o aktualną koncepcję
inwestycji.
Weź udział w marszu pamięci
PRUSZKÓW Muzeum Dulag 121 organizuje Marsz Pamięci poświęcony ofiarom obozu
przejściowego w Pruszkowie w ramach kolejnych punktów obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Organizatorzy do udziału w marszu zachęcają mieszkańców,
aby jak najwierniej odzwierciedlić tamte wydarzenia
Anna Żuber
Marsz pamięci odbędzie się w
niedzielę, 7 września podczas oficjalnych uroczystości obchodów 70.
rocznicy Powstania Warszawskiego
w powiecie pruszkowskim. Honorowym patronatem objął je prezydent
rzeczypospolitej polskiej Bronisław
Komorowski.
Marsz Pamięci to inicjatywa polegająca na zainscenizowaniu przybycia do pruszkowskiego obozu
transportu warszawiaków wypędzonych ze swojego miasta. - Wcielając
się w role kobiet, mężczyzn, dzieci,
osób starszych wychodzących z walczącej stolicy, chcemy oddać hołd
tym, których los tak tragicznie doświadczył - informuje Agata Mirosz z pruszkowskiego muzeum.
- Idąc w marszu będziemy wspominać członków naszych rodzin, przy-
jaciół, znane osoby ze świata kultury
i nauki, jak również nieznane z nazwiska osoby, które przeszły przez
obóz. Wejdziemy do niego tak, jak
oni – od dawnego przejazdu kolejowego przy ul. 3 Maja przez dawną
Bramę Główną do hali numer 5 pod
Pomnik „Tędy przeszła Warszawa”.
Jak informują organizatorzy
marszu, aby jak najwierniej odzwierciedlał transport warszawiaków, potrzebny jest udział osób w różnym
wieku: starszych, rodzin z dziećmi, dorosłych i młodzieży. Wszyscy chętni wezmą udział w dwóch
warsztatach (29 sierpnia i 4 września o godzinie 17), podczas których
przygotują się do rekonstrukcji: poznają realia obozowe, skompletują
stroje z epoki, przećwiczą swoje role
i zapoznają się z całością scenariu-
sza. Pracownicy Muzeum Dulag 121
przybliżą kontekst historyczny i sposób funkcjonowania obozu. Małgorzata Retkowska, która jest doświadczoną rekonstruktorką, wprowadzi uczestników w tajniki tej sztuki i przeprowadzi zajęcia teatralne.
Do grupy składającej się z mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości dołączą członkowie grup
rekonstrukcji historycznej z różnych
miast Polski. Wszyscy uczestnicy
marszu otrzymają pamiątkę udziału w tym wydarzeniu.
Przemarsz będzie pierwszym
elementem uroczystości przygotowanych przez powiat pruszkowski,
które 7 września odbędą się na terenie dawnego obozu przejściowego.
W programie także msza w intencji
ofiar obozu Dulag 121 i osób udzie-
lających im pomocy, apel pamięci,
składanie kwiatów, wystawy „Zanim przyszli do Dulagu – 63 dni Powstania” (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) oraz
„Kobiety w Powstaniu Warszawskim” (Muzeum Niepodległości w
Warszawie).
Chętni do wzięcia udziału w
marszu powinni zgłaszać się mailowo: [email protected] i telefo-
nicznie (22) 758 86 63. Osoby, które
chciałyby zapalić imienny znicz osobie, która przechodziła przez obóz
przejściowy w Pruszkowie, również
proszone są o wcześniejszy kontakt z
muzeum. Placówka przygotuje znicze z imionami i nazwiskami, a rekonstruktorzy marszu pamięci zapalą je w dniu uroczystości pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa”.
WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO
KURIER POŁUDNIOWY
AKTUALNOŚCI
nr 28 (540)/2014
VII
„Gospodarze“ na kolanach
PIŁKA NOŻNA II LIGA Znicz Pruszków w efektownym stylu pokonał u siebie grającego w roli gospodarza Nadwiślana
Góra. Żółto-czerwoni już po pierwszej połowie prowadzili 2:0, wygrywając ostatecznie trzema golami, choć mogli
znacznie wyżej. - Jestem zadowolony z wyniku, tym bardziej, że to był mój debiut w Pruszkowie, jak również dla
kilku zawodników – powiedział po meczu Dariusz Banasik, szkoleniowiec pruszkowian
Dwa gole w kwadrans
Zespół trenera Adama NocoPo letniej przerwie mocno przebu- nia nie zapamięta jednak debiutu w
dowany zespół z Pruszkowa rozpo- drugiej lidze pozytywnie, bo od począł sezon od dwóch zwycięstw w czątku do niemal samego końca waPucharze Polski. - Mam nadzieję, runki gry dyktowali pruszkowianie.
że ta dobra passa przełoży się też na Już w 2. minucie Znicz oddał strzał
ligę – mówił przed meczem z Nadwi- ostrzegawczy, ale ostatecznie z pojeślanem Góra Dariusz Banasik, który dynku Karol Grudniewski – Patryk
pod koniec czerwca przejął drużynę Królczyk zwycięsko wyszedł golkiper Nadwiślana. Na gola nie trzepo Robercie Kochańskim.
ba było jednak czekać zbyt długo,
bo już 3 minuty później z długiego i
Mecz debiutów
Obecny szkoleniowiec - do nie- dokładnego podania Michała Płotki
dawna trener drugiego zespołu Le- skorzystał Maciej Górski, dając Znigii (od 2008 roku), z którym zdobył czowi prowadzenie efektownym tradwa mistrzostwa i dwa wicemistrzo- fieniem.
W 15. minucie Królczyk znów
stwa Młodej Ekstraklasy, udanie zadebiutował w Pruszkowie. Pierwszy wyciągał piłkę z siatki. Arkadiusz
oficjalny mecz przy ul. Bohaterów Jędrych ze swojej połowy przerzucił
Warszawy to nie tylko nowy szko- futbolówkę na lewą stronę, w poblileniowiec, zespół i będąca wielką że pola karnego rywali. Tam przejął
ją Karol Grudniewski,
któTo zasłużone zwycięstwo, jestem bardzo ry wyprzedził
zadowolony, zwłaszcza z pierwszej poło- obrońców Nadi podał
wy. Zawodnicy zrealizowali wcześniejsze wiślana
do wbiegającezałożenia taktyczne i szybko zdobyli dwie go w pole karne
Maksymiliana
bramki
Dariusz Banasik Ba naszewsk ie niewiadomą liga, ale także, a może trener Znicza Pruszków go. Pomocnik nie
zmarnował tak
przede wszystkim nowa jakość gry.
wyśmienitej
okazji
i
Znicz po pierwTakie przynajmniej wrażenie można
mieć po pierwszym ligowym meczu. szej połowie schodził na przerwę z
Kibice zobaczyli przyjemny dla oka dwubramkową przewagą.
futbol i kilka goli, choć tych powin- Znicz chciał więcej
Druga połowa to niezmiennie dono być zdecydowanie więcej.
Gospodarzem spotkania był minacja grających w roli gości pruszNadwiślan, który pierwsze ligowe kowian. W 53. minucie po kolejnej
mecze rozgrywa na boiskach ry- składnej akcji zespołu Dariusza Bawali z uwagi na prowadzony re- nasika w polu karnym padł Górski,
mont stadionu w Górze. Dla gó- ale sędzia nie dopatrzył się w tej syrzan to było historyczne spotka- tuacji przewinienia ściągniętego z
nie, bo beniaminek od czasu po- pierwszej ligi do Nadwiślana Tomawstania klubu, czyli od 1956 roku sza Balula. Cztery minuty później
nigdy nie występował na szczeblu padła trzecia, zasłużona bramka dla
Znicza. Maksymilian Banaszewski
drugiej ligi.
Anna Żuber
„
„
przejął dośrodkowanie tuż przed polem karnym rywali i przy dość biernej postawie obrońców z Góry zagrał
do Kraski, a ten bez problemu umieścił piłkę w siatce.
Mimo wysokiego prowadzenia
Znicz dość długo utrzymywał dynamikę gry i chciał zdobyć więcej goli.
W 64. minucie w sytuacji sam na
sam z Patrykiem Królczykiem znalazł się obrońca Arkadiusz Jędrych,
ale piłka po jego strzale minimalnie
minęła bramkę. W 69. minucie groźny strzał oddali przyjezdni, jednak
Michał Bigajski nie musiał interweniować, bo potężne uderzenie zablokował Jędrych. W 70. minucie padła
bramka dla Nadwiślana, ale sędzia
dopatrzył się spalonego. Dwie minuty później znów groźny atak Znicza, tym razem Banaszewski uderzył
ciut nad poprzeczką.
Na kwadrans przed końcem spotkania Znicz zwolnił tempo gry, co
mogli wykorzystać rywale. Nadwiślan przeprowadził kapitalną akcję,
ale „bezrobotny“ przez większość
meczu Bigajski nie stracił koncentracji i w fantastycznym stylu wybronił uderzenie Tomasza Matyska. W końcówce dwie świetne okazje do podwyższenia prowadzenia
miał Znicz, ale zabrakło skuteczności i wynik nie uległ już zmianie.
Nadwiślan Góra – Znicz Pruszków (w Pruszkowie) 0:3 (0:2)
Kolejne dwa mecze w Pruszkowie
- To zasłużone zwycięstwo, jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza z
pierwszej połowy – mówił po spotkaniu Dariusz Banasik. - Zawodnicy zrealizowali wcześniejsze założenia taktyczne i szybko zdobyli dwie bramki.
Jak w każdym meczu można się doszukać błędów. Może przy prowadzeniu 3:0 wkradło się w naszą grę trochę
nonszalancji, ale zwycięstwo jest zasłużone. Cieszę się tym bardziej, że to
był mój debiut w Pruszkowie, jak również dla kilku zawodników.
Komplety punktów w pierwszej
kolejce drugiej ligi wywalczyły także
zespoły Zagłębia Sosnowiec, MKS-u
Kluczbork, Limanovii, Tarnobrzeg,
Energetyka ROW Rybnik oraz Błękitni Stargard Szczeciński. A już dziś, o
godz. 19 w Pruszkowie Znicz podejmować będzie Puszczę Niepołomnicę, która w pierwszym meczu zremisowała 1:1 z Kotwicą Kołobrzeg.
A trzecie zrzędu spotkanie przy ul.
Bohaterów Warszawy już we wtorek,
12 sierpnia o godz. 18:30. W ramach
pierwszej rundy PP Znicz zmierzy się
z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza.
’5 Maciej Górski, ’17 Maksymilian Banaszewski, ’58 Daniel Kraska
Nadwiślan Góra: 23. Patryk Królczyk 22. Wojciech Jurek, 11. Tomasz Boczek,
5. Tomasz Balul, 10. Kamil Łączek - 6. Dawid Kaszok, 4. Łukasz Szędzielarz (’57
13. Bartłomiej Setlak), 9. Damian Furczyk, 77. Łukasz Małkowski (’62 91. Dawid Ogrocki), 8. Łukasz Zaniewski (’69 7.
Adam Setla)- 14. Tomasz Matysek.
Znicz Pruszków : 1. Michał Bigajski 19. Marcin Rackiewicz, 8. Arkadiusz Jędrych, 4. Andrzej Niewulis, 18. Michał
Płotka - 6. Michał Glanowski, 20. Paweł
Tomczyk (’86 5. Mateusz Pielak), 7. Maksymilian Banaszewski, 14. Bartosz Niksiński (’67 17. Artur Januszewski), 9. Karol Grudniewski (’31 10. Daniel Kraska)
- 15. Maciej Górski.
Rezerwowi: 93. Oliwer Wienczatek, 13.
Igor Biedrzycki, 17. Artur Januszewski,
10. Daniel Kraska, 11. Daniel Nawrocki,
5. Mateusz Pielak, 3. Michał Kucharski
Żółte kartki: Łukasz Zaniewski - Maksymilian Banaszewski, Artur Januszewski.
Liga Mistrzów czeka
Wakacyjne treningi koszykówki TENIS
STOŁOWY Bogoria Grodzisk Mazowiecki już 5 sierpnia
KOSZYKÓWKA Od 4 sierpnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
odbywają się „Wakacyjne treningi koszykówki“
W zajęciach może wziąć udział
każdy chłopiec, który chciałby spróbować przygody z koszykówką i jest
urodzony w latach 2001 – 2006. Codziennie, od 4 do 14 sierpnia, w godzinach od 9 do 11 trenerzy MKS-u
Pruszków prowadzą zajęcia dla już
trenujących, do których będą mogli
dołaczyć wszyscy zainteresowani.
- Uznaliśmy, że okres wakacji to dobra okazja, aby zaprosić wszystkich chetnych do spróbowania zabawy z piłką do
koszykówki, szczególnie, że nie wszystkie dzieci wyjeżdżają z Pruszkowa w tym
czasie - mów Grzegorz Kwasiborski, trener i prezes MKS-u Pruszków. - Nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy być
przed 9 w hali przy ul. Gomulińskiego i
mieć przy sobie strój sportowy - dodaje.
Zajęcia są bezpłatne, a wszyscy, którym spodoba się koszykówka będa mogli kontynuować treningi
po wakacjach, dołączając do odpowiednich grup trenningowych.
AŻ
rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów
W piątek, 5 września grodziszczanie zagrają na wyjeździe z Borussią Duesseldorf. Miesiąc później Bogoria podejmie u siebie SPG Walter
Wels z Austrii, następnie 11 października również w Grodzisku Mazowiecki zagra z GV Hennebont TT (Francja). 21 października do Grodziska przyjedzie Borussia Düsseldorf, a następnie Bogoria w wyjazdowych meczach rozegra rewanż z SPG Walter Wels (29 listopada) i
GV Hennebont TT (5 grudnia).
MS
Znicz poznał rywali
KOSZYKÓWKA I LIGA Znicz Basket poznał rywali, z którymi
zmierzy się w nadchodzącycm sezonie 2014/2015
Oprócz zespołu trenera Michała Spychały na pierwszoligowych
parkietach zobaczymy także Basket Zagłębie SA, GTK Gliwice0,
Astorię Bydgoszcz, MOSiR K rosno, KS Pogoń Prudnik, Rosę-Sport
Radom, Spójnię Stargard Szczeciński, KS Stal Ostrów Wielkopolski, Legia Warszawa, AZS Poznań, PTG Sokół Łańcut, SK K Siedlce i Tyski Sport SA.
Łącznie wystartuje 14 drużyn, z czego aż siedem to beniaminki. W połowie sierpnia Polski Związek Koszykówki podać ma szczegółowy terminarz rozgrywek 2014/2015.
MS
WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO
nr 28 (540)/2014
Jan Karski - Człowiek wolności
GRODZISK MAZOWIECKI Od 4 lipca do 4 sierpnia w Willi Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim można było oglądać wystawę plenerową zatytułowaną „Jan Karski. Człowiek wolności”. Wystawa była częścią programu podjętego w 2010 roku przez Muzeum Historii
Polski, w związku z którym Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego
Daria Głowacka
Jan Karski urodził się 24 kwietnia
1914 roku w Łodzi jako Jan Romuald
Kozielewski. Jak podkreślają historycy, był jednym z najbardziej zasłużonych emisariuszy władz Polskiego Państwa Podziemnego. Wystawa
plenerowa w ogrodzie Radogoszczy,
poświęcona sylwetce Karskiego, była
ekspozycją upamiętniającą jego setną rocznicę urodzin, która przypadła
właśnie na rok 2014.
- Ekspozycję mogliśmy oglądać
dzięki uprzejmości Muzeum Historii Polski, które wypożyczyło nam
wystawę, a także udostępniło filmy
o emisariuszu – mówi Aldona Józefowicz, kurator wystawy. – Wystawę odwiedziła nieliczna grupa
zwiedzających, ale zdecydowanie
były to osoby, które są tą postacią
zainteresowane i które chciały poszerzyć swoją wiedzę. Przychodzili
starsi, a także młodzież, która interesuje się tematyką II wojny świato-
wej oraz losami Żydów – dodaje Aldona Józefowicz.
Wystawie towarzyszył wykład
Beaty Wolszczak z Muzeum Historii Polski oraz projekcja filmów.
Wyświetlano m.in. animowany film
„Posłaniec z piekła. Historia Jana
Karskiego” Neala Adamsa, twórcy
R
E
K
L
A
M
A
kultowych amerykańskich komiksów, a także „Wysłannik z Polski” z
1987 r., będący wywiadem z bohaterem, który podejmuje temat jego
zaangażowania w działania informacyjne. Filmy można było oglądać w Sali wystawowej Willi Radogoszcz.
KURIER POŁUDNIOWY
OGŁOSZENIA DROBNE
nr 28 (540)/2014
Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z
własnym samochodem oraz osoby do pracy w
lokalu, tel. 500 219 754
Drewno kominkowe, tel. 730 767 493
Sklep ogólnospożywczy „Piątka Bis” w Piasecznie zatrudni ekspedientkę,
tel. 501 406 160
Pracownik do montażu okien PCV i aluminium,
z doświadczeniem, tel. 602 322 750
Pilnie sprzedam krowy z cielakami, jałowice
cielne, gęsi siwe, Chynów, tel. 515 323 262
Salon urody z Piaseczna poszukuje
kosmetyczki, tel. 692 488 278
Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania, Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103
Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679
DAM PRACĘ
Salon urody z Piaseczna poszukuje manicurzystki/pedicurzystki, tel. 692 488 278
Zatrudnimy kierowców CE w transporcie
międzynarodowym i krajowym. Baza Piaseczno tel. 22 736 72 62,
e-mail: [email protected]
Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje
stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486
Duża firma zatrudni od zaraz sumienne osoby
do sprzątania w szpitalu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12. Wymagana jest książeczka sanepidu. Praca w systemie dyżurów 12-godzinnych co drugi dzień.
Kontakt tel: 510 013 121
Zatrudnię pracownika do montażu klimatyzacji i urządzeń chłodniczych tel. 502 357 899
Kelnera na etat oraz na bankiety do Hotelu w
Otrębusach, CV: [email protected],
tel. 503 164 828
Masażystę / Masażystkę do Hotelu SPA
w Otrębusach, [email protected],
tel. 503 164 828
Praca dla nauczyciela i asystenta nauczyciela w nowym Radosnym Przedszkolu w Piasecznie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Poszukujemy osoby z wyższym wykształceniem - pedagogika przedszkolna lub
wczesnoszkolna. Z doświadczeniem w pracy w przedszkolu. Kreatywnej, zaangażowanej, opiekuńczej oraz posiadającej umiejętność budowania dobrych relacji z dziećmi i
dorosłymi. Asystent Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego. Szukamy osób które rozpoczęły studia kierunkowe, mają zamiłowanie
do pracy z dziećmi i umiejętność pracy w zespole. Prosimy przesłać CV ze zdjęciem.
[email protected]
Zatrudnię fryzjerkę i uczennicę w Piasecznie,
tel. 601 520 044
Firma sprzątająca zatrudni pracowników do
serwisu sprzątającego. Praca w Piasecznie
sklep Auchan, tel. 22 751 98 63 lub 508 133 359
Stolarza meblowego w Górze Kalwarii
tel. 508 275 025
PILNE. Przyjmę do pracy na stanowisku kasjer
-sprzedawca. Delikatesy w Nowej Iwicznej
tel. 502 159 936
Ucznia do piekarni, Konstancin tel. 601 28 20 71
Przyjmę do pracy mężczyznę z doświadczeniem w pracach ogrodniczych, z prawem jazdy
kat B, tel. 501 741 658
Ochrona Juwentus zatrudni na terenie Warszawy/ Ursynów. Osoby chętne do pracy w obiekcie handlowym. Dowódca zmiany, Detektyw
sklepowy, Agent ochrony, tel. 22 422 75 00 lub
605 998 223. Osobiste wizyty ul. Poloneza 91,
Poniedziałek - Piątek 9-17 ta.
Zatrudnię Panią z doświadczeniem do pracowni usług krawieckich, tel. 605 081 740
Potrzebny kierowca kat. „C” z uprawnieniami
na HDS. Konstancin. Od zaraz,
tel. 22 754 36 86 dzwonić: 7:00-17:00
Zatrudnię krawcową. Praca w Piasecznie.
Tel. 510 267 684
Osobę z bardzo dobrą znajomością j.angielskiego do nauki dzieci i dorosłych w Szkole
Językowej w Górze Kalwarii, tel. 609-568-008,
[email protected]
Poszukujemy Pań do kompletacji zestawów
na terenie Chynowa. Stawka 11,50 zł brutto/h, umowa zlecenie,
tel. kontaktowy 519 301 140
Bank Spółdzielczy w Tarczynie zatrudni doradcę Klienta z wykształceniem wyższym i
doświadczeniem min. 3 lata na stanowisko
obsługi kredytowej, CV: [email protected]
Restauracja Pizza Pai w Ch Auchan w Piasecznie zatrudni kierowców z własnym pojazdem
do rozwożenia pizzy, kontakt: 516 950 382
Gospodarstwo w Lesznowoli zatrudni traktorzystę. Wygania: prawo jazdy kat. T, umiejętność obsługi maszyn rolniczych, umiejętność
spawania i drobnych napraw. Tel. 502 035 909
Zatrudnię fryzjera z doświadczeniem,
w Tarczynie, tel. 504 072 484
Fryzjerkę damsko - męską, uczniów,
Piaseczno - centrum. CV:
[email protected], tel. 600 590 003
Zatrudnię kierowcę kat. C, jazda po kraju,
tel. 601 222 448
Stolarza meblowego z doświadczeniem,
Piaseczno, tel. 604 094 034
Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express,
Wólka Kozodawska, tel. 508 288 773
Zatrudnię do malowania, szpachlowania. Praca
we Włocławku, zakwaterowanie i wyżywienie,
tel. 505 384 666
Brukarza, tel. 501 683 631
Kierowca kategoria C + E zagranica lub kraj,
tel. 601 356 331
Zatrudnię kierowcę kat. C+E – tir, teren – kraj,
wymagane badania, tel. 601 177 935
Przyjmę panie do pracy w sklepie spożywczym
oraz do lodziarni w Mysiadle, tel. 609 56 35 02
Zaopatrzeniowiec z doświadczeniem w dziedzinie inż-sanit i motoryzacyjnej,
tel. 501 22 95 73
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, Piaseczno,
tel. 728 56 57 58
Pracowników remontowo-wykończeniowych,
mile widziane prawo jazdy, tel. 601 304 250
Honda Civic 1.4. 2000r, 6500 zł, tel. 693 743 101
AUTO-MOTO KUPIĘ
AUTOKASACJA. AUTO SKUP. CAŁE,
JEŻDŻĄCE I USZKODZONE. GOTÓWKA
TEL. 510 357 529
Przedszkole niepubliczne w Łazach zatrudni
pomoc nauczyciela. Oferty należy składać na
e-maila: [email protected]
Zatrudnimy listonoszy i kurierów z Piaseczna, Tarczyna, Góry Kalwarii i Lesznowoli.
Informacje: ul. Warszawska 18, Piaseczno,
tel. 791 647 639
Citroen C15, 1999r, tel. 510 286 240
Colt 1,3; 98r, tel. 500 464 096
Fryzjerka damsko-męska tel. 607 23 09 81
Zatrudnię pilarza na piłę formatową w Górze
Kalwarii tel. 508 275 025
Pracowników ochrony Wólka Kosowska
tel. 513 291 188
Praca! Telefoniczna Obsługa Klienta-Góra
Kalwaria. Atrakcyjna stała stawka+prowizje!
Tel.227138197, [email protected]
Elektryków, akord, tel. 600 499 826
Ekspedientkę do sklepu spożywczego okolice
Nadarzyna, tel. 603 509 737
Do sprzątania w przedszkolu w godzinach popołudniowych, tel. 607 615 231
Zatrudnimy studentkę do pracy sezonowej
w księgarni w Piasecznie tel. 609 273 476
Grafik, operator DTP. CV [email protected]
SZUKAM PRACY
Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej,
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833
Polka, sprzątanie, prasowanie, mycie okien,
referencje, tel. 534 073 033
Szukam legalnej pracy: jako pomoc domowa, opieka, tel. 506 819 115
SKUP AUT. Autokasacja,
tel. 796 165 139, 517 799 183
Sprzątanie, pomoc domowa, Ukrainka,
tel. 512 868 657
Opiekunka, odbiorę dzieci ze szkoły/przedszkola, samochód, referencje, okolice Piaseczna, tel. 509 528 986
Sprzątanie tel. 788 124 024
Hydraulik – instalacje, tel. 602 876 843
Elektryk – instalacje, tel. 602 876 843
Elektryków, akord, tel. 600 499 826
Sprzątanie, mycie okien, tel. 729 695 142
Niania z doświadczeniem, tel. 509 310 618
Poprowadzę kadry i płace, tel. 784 048 543
KUPIĘ
Skupujemy wszystko ze srebra, tel. 509 447 601
Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, szable, książki, pocztówki,
tel. 504 017 418
SPRZEDAM
C-355, tel. 887 747 133
Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86
Biuro rachunkowe Abtax, odbiór dokumentów od
klienta, tel. 510 899 678 [email protected]
Układanie kostki brukowej, chodniki, podjazdy,
tel. 603 304 250 507 380 383
Warsztat samochodowy, Wojciechowice,
tel. 513 804 830
Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia,
elewacje, tel. 601 304 250
Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe.
Najtaniej w okolicy, tel. 507 48 68 81
Elewacje - docieplanie budynków - 16 lat doświadczenia, tel. 602 482 572, 696 734 807
Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860
Budowy domów tel. 798 836 860
Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie,
szybko, tanio, tel. 605 079 907
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Systemy alarmowe tel. 603 150 545
Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje
stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486
Napędy do bram tel. 603 150 545
Domofony, videofony, tel. 603 150 545
Malowanie dachów, tel .516 957 428
Tani transport 1,5T tel. 516 856 115
www.transport-i-przeprowadzki.pl
Krycie dachów, tel. 601 82 42 07
Hydraulika tel. 605 563 03
Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616
Kwatera pracownicza, okolice Piaseczna
tel. 505 040 137
Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250
Studnie, tel. 601 231 836
Corolle, Avensis, Picnic, Hiace, tel. 668 171 639
Wynajmę domek całoroczny 42 m kw. Wierzchów, tel. 502 578 090
Daszki nadwejściowe, zadaszenia tarasów,
Carport-y, tel. 504 012 652
Kupię każde auto całe rozbite skorodowane do
naprawy zadzwoń a się na pewno dogadamy,
tel. 690 513 365
Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234
Posadzki betonowe mixokretem,
tel. 508 017 870
Opla, Seata, Toyotę, tel. 604 157 703
Lanosa, Punto, Seicento, tel. 502 968 566
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Domy do 590 tys. za stan deweloperski,
www.osiedleskalna.pl, tel. 515 000 040
Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od
Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422
2-pokojowe w Piasecznie, tel. 508 739 993
Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216
Ładne 2-pokojowe mieszkanie w Piasecznie,
tel. 605 471 306
Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407
Wynajmę pomieszczenie 250 m kw. pod działalność gospodarczą przy trasie 79 Góra Kalwaria - Warka, miejscowość Czersk,
tel. 606 259 458
Magazyn z biurem (300 m kw.), ok. Piaseczna,
tel. 600 852 292
Kwatery Chyliczki, tel. 509 310 592
Mieszkanie, 2 – pokojowe 42 m kw., Ursynów,
tel. 784 64 44 81
Mieszkanie 45 m kw. , umeblowane w Piasecznie tel. 501 781 984
Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, 95 zł/m kw., tel. 501 297 558
Hala usługowo-produkcyjna, wszystkie media,
siła, glazura, terakota, pomieszczenie socjalne,
pow.74 m kw. wys. 3,8 m . Młochów,
tel. 22 7299243, 508469983
Działka 550 m kw., z domem do remontu (98
mkw.), Piaseczno, dobra lokalizacja, wszystkie media, tel. 602 11 37 37
2-pokoje + aneks, małe, ul. Strusia, Piaseczno
tel. 514 037 006
Bardzo tanio sprzedam działkę budowlaną
4000 m kw., w Woli Prażmowskiej,
tel. 506 47 33 42
Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120
km od Warszawy, tel. 605 099 422
Działki nad jeziorami, www.cesardzialki.pl
tel. 605 099 422
Sprzedam Działkę budowlaną 1100 m kw.
wszystkie media Janówek ul. Słoneczna
gm. Tarczyn, tel. 790 600 203
Sprzedam działki, Pawłowice gm. Tarczyn,
tel. 517 75 19 09
1,5 ha atrakcyjnej ziemi pod Tarczynem
tel. 509 498 100
Działka 1400 m kw. Wola Prażmowska,
ul. Główna, tel. 725 135 706
Ustanów, atrakcyjna działka budowlana, 950 m
kw., cena: 175 zł/m kw., pilnie sprzedam,
tel. 514 004 444
Budowlana 1000 m kw., Krupia Wólka,
tel. 600 852 292
2-pokojowe, 56 m kw., bezczynszowe, garaż,
ogródek, Jastrzębiec gm. Lesznowola, 230 tys.
zł, tel. 607 168 063
Działki budowlane 1000 m kw. i 1700 m kw., w
Tomicach, tel. 603 845 536
Działka rolna, 2,84h, Many, tel. 506 639 229
Działka siedliskowa. Sad/ziemia, 4 ha., gm.
Chynów, tel. 662 000 014
Wynajmę lub sprzedam pawilon na bazarku w
Piasecznie tel. 693 440 622
Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692
Dom 210/2000 m kw., Prace Duże,
tel. 509 433 764
Okazja ! z powodu wyjazdu do Anglii: budynek
stan surowy 207 m kw, prąd, woda, działka
1400 m kw. 260 tys. zł, Nowy Prażmów, w osiedlu, tel. 602 77 03 61
Dom w Piasecznie 120/ 686, tel. 798 175 963
Sprzedam działkę budowlaną 850 m kw. cena
60 zł/ m kw. w Warce, tel. 601 325 578
Działka rekreacyjna 1000 m kw. Prażmów,
tel. 602 77 03 61
1000 m kw. Łoziska, Fabryczna,
tel. 501 406 191
Podkłady kolejowe , stan bdb tel. 723 704 231
Grunt rolny 7 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61
Płyty szklane „Mago”, końcówki parkietu i boazerii, tel. 500 464 096
Działka budowlana, media, Prace Duże,
80 zł/m kw., tel. 509 433 768
Akordeon, 120 basów, Delicja, tel .696 635 284
Działka budowlano-inwestycyjna, 1ha, Szymanów tel. 22 726 96 38
Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302
Działka 9500 m kw., Szczęna k. Grójca,
tel. 661 553 697
42 m kw., 2 pokoje, 3/3, Rejtana + garaż, bezpośrednio, tel. 791 929 222
Bezpośrednio: 170/503 m kw.; Piaseczno Zalesie Dolne. Bliźniak. Rok bud. 2001. Stan bardzo
dobry. Tel. 692 402 746
Układanie glazury, terakoty, gresu
tel. 601 722 578
Dachy, Kominy, tel. 798 836 860
Hydrauliczne – tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18
Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82
Pokój w Chyliczkach, tel. 889 211 383
Planujesz przyjęcie weselne, chrzciny, komunię, imieniny lub inne? Na staropolskie jedzenie, miłą obsługę oraz niskie ceny Zaprasza
jedna z najładniejszych sal w okolicy “Biały
Dworek”; w Prażmowie, sala do 300 osób. Do
ślubu zawieziemy błękitnym Jaguarem JX.
Kontakt: 722 202 966
Dom 100 m kw., centrum Piaseczna,
tel. 502 326 580
Wynajmę mieszkanie w Piasecznie, 40 m kw., 6
piętro, winda, 2 pokoje z aneksem kuchennym,
umeblowane, możliwość miejsca postojowego
w garażu, tel. 693 437 700, 601 155 622
Mieszkanie 48 m kw., w Piasecznie,
tel. 501 103 273
Mieszkanie 80 m kw., z oddzielnym wejściem,
1500 zł, wszystkie opłaty w cenie, Głosków,
tel. 602 317 889
Elektryk, tel. 666 890 886
Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy, remonty, tel. 501 386 629
Malowanie 6 zł/m kw., gładź 17 zł/ m kw.,
tel. 694 408 149
Budowa domów, dachy, rozbudowy,
tel. 508 529 008
Wykończenie mieszkań pod klucz. Profesjonalne projekty i wykonanie. tel. 600 019 158
Brukarstwo 501 683 631 www.gost-bruk.pl
Remonty, glazurnik, zabudowy kg,
tel. 570 670 938
Remonty, tel. 667 356 939
ODKOMARZANIE, KOMARY, KLESZCZE,
MESZKI, TEL. 793 265 404
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222
Starsze małżeństwo z psem poszukuje pokoju
z kuchnią i łazienką na dwa lata, najchętniej na
Józefosławiu lub Julianowie tel. 607 243 373
USŁUGI
STYROPIAN-TANIO! DOCIEPLENIA
TEL. 604 938 861
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
BRUKARSTWO TEL. 509 069 235
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie
elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 62 45 62
Rynny, dachy, tel. 512 256 799
Kominki i piece szamotowo - kaflowe,
www.abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666
Dachy - rombek, tel. 601 20 98 98
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki,
tel. 501 277 407
Wyjazdy do Niemiec po samochody. Koszty
wyjazdów i terminy do ustalenia telefonicznie, tel. 504 041 879, Piaseczno
NAUKA
Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz.,
z dojazdem, tel. 881 966 833
Matematyka, tel. 601 07 21 77
Koreański, tel. 606 623 606
Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042
ZDROWIE I URODA
Odchudzanie, www.bodykey.pl, tel. 602 690 229
Dom Opieki, Piaseczno, tel. 781 287 396
ZWIERZĘTA
Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
Hotel dla zwierząt, behawiorysta, szkolenia,
tel. 534 059 059
Psy do adopcji, czekają na ciepły dom, podaruj
im swoje serce, tel. 606 989 442, 501 434 618
Golden retriever, szczenięta tel. 602 506 712
Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Dachy - materiały, tel. 601 20 98 98
Podbitka dachowa, elektryka A - Z,
tel. 501 277 407
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Dachy - przecieki, tel. 601 20 98 98
Cyklinowanie, tel. 604 651 722
Dachy - rynny, tel. 601 20 98 98
Elektryczne pomiary ochronne, tel. 504 033 328
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIANIA OGRODÓW, tel. 698 698 839
Dla firmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, wygodna spłata. Provident Polska S.A. 600 400
288 (taryfa wg opłat operatora)
Cyklinowanie, tel. 696 500 201
Dachy - przebudowy, tel. 601 20 98 98
Anteny TV/SAT. TV cyfrowa.
Tel. 508 329 491
RÓŻNE
Szybka pożyczka od 300zł do 10 000 zł.!
Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg
opłat operatora)
Yumeiho - skoliozy, korekcja wad postawy. Piaseczno, tel. 505 610 257
Docieplanie budynków, elewacje i podbitki.
tel. 507 740 469
Elewacje, remonty, dachy, tel. 602 238 620
Instalacje hydrauliczno – gazowe,
kompleksowo, tel. 784 363 960
Wykaszanie zarośli, tel. 519 874 891
Dachy - naprawy, tel. 601 20 98 98
Wylewki betonowe mixokretem
spalinowym, tel. 695 04 22 88
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i
terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839
Elektryk – instalacje, tel. 694 025 507
Masaż klasyczny na terenie Piaseczna,
tel. 731 710 578, 603 304 250
Tynki, tel. 515 424 332
Docieplanie budynków,
konkurencyjne ceny, tel. 795 96 96 96
Tynki, tel. 518 488 335
Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
TYNKI, TEL. 513 008 131
Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360
Wiercenie studni, tel. 608 109 108
Matematyka, tel. 602 690 229
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE,
RĘCZNE, TEL. 792 456 182
Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest,
ostatnie wolne terminy 2014,
[email protected],
tel. 692 569 927
Ocieplanie poddaszy pianką. Tel. 607 119 247
Dachy - pogotowie, tel. 601 20 98 98
Dachy - remonty, tel. 601 20 98 98
NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Odrobaczanie, ozonowanie, odkomarzanie,
dezynsekcja24h.com, tel. 601 227 246
Ogrody – zakładanie i pielęgnacja,
tel. 665 547 902 www.aspo.com.pl
Hydraulik, tel. 884 016 690
Kwatery pracownicze, Raszyn, tel. 664 46 37 64
Hydraulik, tel. 535 872 455
Organizujemy przyjęcia ogrodowe: chrzciny,
komunie, pikniki, imieniny, urodziny,
tel. 533 938 338, www.smakiprowincji.pl
Od zaraz, kawalerkę, umeblowaną, po remoncie, aneks kuchenny i pokój, Piaseczno,
tel. 516 283 655
Pomieszczenia produkcyjne, Raszyn,
tel. 664 46 37 64
Koszenie trawników, tel. 602 603 127
Wózki widłowe/serwis/sprzedaż/wynajem/udt.
windy załadowcze. Tel. 503 618 290
Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562
Mieszkanie 95 m kw. nowe Tarczyn/Janówek
parking, ogród, tel. 609 533 718
Hydraulik, domki, atrakcyjna cena, tel. 606 646 935
Tynki, wylewki mixokretem, tel. 502 788 561
Atrakcyjne 62 m kw., 2 pokoje, garaż, Piaseczno, ul. Młynarska, tel. 664 061 205
Tanio – działkę budowlaną 3000 m kw., Martynów k.Warki, tel. 887 510 510
Zatrudnię Panów z doświadczeniem do sprzątania obiektów, dobre warunki pracy,
tel. 721 228 094
Odzież z USA, tel. 605 853 706
Tynki, wylewki, tel. 604 415 352
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Sprzedam działkę budowlaną 950 m kw. w Warce, tel. 601 325 578
Młodego na budowę, tel. 508 766 386
Malowanie ogrodzeń, tel. 504 571 038
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Starsze japońskie i niemieckie, tel. 668 171 639
Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość,
tanio, tel. 502 544 959
Drewno kominkowe, sezonowane (grab, buk),
tel. 665 008 357
Rolety wewnętrzne, zewnętrzne, tel. 698 299 195,
507 380 383
Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588
Samochody po 2005 r, do 20 tys. zł, gotówka
od ręki, tel. 507 48 68 81
Serwis sprzątający zatrudni panów z doświadczeniem, do 50 roku życia, tel. 501 163 228
Przyjmę sprzedawcę do sklepu spożywczego
w Łosiu, tel. 601 970 036
Brukarstwo, tel. 609 755 190
Dach, pełen zakres, tel. 530 731 484
Budowa budynków przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i przedszkoli. Projekty,
pozwolenie na budowę, tel. 533 99 88 72
www.domwarowny.pl
Działka 3000 m kw. z pozwoleniem na budowę,
Prażmów, tel. 602 77 03 61
Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400
Mieszkanie 3 – pokojowe, Konstancin,
tel. 608 168 527
Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809
Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875
OGRODY. TRAWNIKI. ZAKŁADANIE. PIELĘGNACJA. tel. 504 008 309
Rowery elektryczne. Nowe modele,
tel. 22 750 28 36, 502 708 824
Sumiennego, rzetelnego i niepijącego pracownika, mężczyznę do obsługi wspólnot mieszkaniowych w centrum Piaseczna, tel. 691 15 44 11
Kwatery Piaseczno, tel. 508 118 599
Malowanie mieszkań, tel. 509 916 548
ODWODNIENIA. DRENAŻE. tel. 504 008 309
Skup aut, wszystkie marki, tel. 510 651 896
Drewno kominkowe, tel. 607 133 222
Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent,
tel. 504 477 302
Mały domek w ogrodzie w Piasecznie,
tel. 519 771 449
Elewacje, docieplenia, montaż parapetów
– gratis, tel. 791 987 915
Ogrodzenia betonowe, montaż, transport,
tel. 692 549 940
Do opieki nad starszą osobą, Piaseczno,
tel. 501 571 574
Zatrudnię mechanika samochodowego do
warsztatu w Piasecznie, tel. 506 362 025
Wynajmę lokal w Piasecznie o powierzchni
ok 130m2 np: na salę integracji sensorycznej, gabinety psychologiczno-pedagogiczne
szkołę językową, szkołę rodzenia, zajęcia
dodatkowe dla dzieci i młodzieży i dorosłych,
atrakcyjna lokalizacja i cena. tel. 601723814
Malowanie, tapetowanie, tel. 600 254 705
BRUKARSTWO. PODJAZDY. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309
Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka,
tel. 604 874 874
Fachowców budowlanych, doświadczonych,
m.in. Do remontu tarasów, tel. 602 230 452
Panią do sprzątania, warunki do uzgodnienia,
Łoś, tel. 534 005 150
NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Poprowadzę kadry i płace, tel. 784 048 543
Drzwi stalowe na wymiar, raty, tel. 22 643 06 54,
601 20 14 75
Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75
Skup aut, skutery, busy. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824
Gospodarstwo rolno - sadownicze z zabudowaniami 9 ha, ogrodzone, zmeliorowane,
nawodnione, wszystkie media, z możliwością
powiększenia o 12 ha, gmina Jasieniec,
tel. 669 444 033
Meble biurowe, kolor: Kalwados, dobry stan,
tel. 502 182 529
Kupie ziemię rolną w gminie Prażmów,
tel. 518 989 432
Auto skup, tel. 535 661 903
Tuje, ładne 7-10 zł, tel. 797 828 785
Glazurników doświadczonych (m.in. tarasy),
tel. 602 230 452
Piaseczno, centrum, 3 – pokojowe, nowe, mgaraż, taras, ZAMIENIĘ na nieduży dom, segment, tel. 504 414 059
Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581, 530 205 462
KOTŁY GAZOWE, OGRZEWACZE, GRZEJNIKI, HYDRAULIKA, DORADZTWO, WYCENA
GRATIS, TEL. 721 386 973
Budowlana,1300 m kw. Pęchery, tel. 600 852 292
Młody chłopak z Piaseczna szuka pracy
– elektryk, kierowca kat. BC, tel. 603 304 250
NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupię siedlisko lub ziemię, tel. 501 219 527
AUTO SKUP –UCZCIWIE Z LAT 1997-2012,
GOTÓWKA, tel. 694 547 204
Agencja Ochrony zatrudni: mężczyzn do 60
lat. Miejsce pracy: Piaseczno, Konstancin, Józefosław, Ursynów, Służewiec. Różne obiekty i
systemy pracy, tel. 22 422 75 00
Pomocnika do montażu drzwi p.poż. i antywłamaniowych z doświadczeniem do 40 lat,
Pruszków i okolice, tel. 504 367 133
AUTO-MOTO SPRZEDAM
Stolarza meblowego w Górze Kalwarii
tel. 508 275 025
Kucharkę z doświadczeniem do przedszkolaka w Piasecznie tel. 696418116
[email protected]
Do kwiaciarni w Konstancinie z doświadczeniem, tel. 606 105 922
Nowe: wiertarkę ręczną Bosch 13/20 oraz pilarkę kontową Bosch, tel. 22 643 80 77
Zatrudnię pilarza na piłę formatową w Górze
Kalwarii tel. 508 275 025
Firma sprzątająca zatrudni pracowników do
serwisu sprzątającego Praca w Centrum Handlowym Janki ul. Mszczonowska,
tel. 22 751 98 63 lub 798 926 772
Mazury, 2 działki nad Jeziorem Śniardwy,
tel. 795 041 054
Pustaki, tanio, tel. 501 757 450
3
Budowy, remonty, tel. 601 20 98 98
Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779
Ogrodzenia, tel. 661 920 022
Zamów
ogłoszenie drobne
największy nakład
największa skuteczność
w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo
Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39
pon-pt 8:30-18
Wycinka drzew, tel. 661 920 022
Remonty od A do Z, tel. 661 920 022
Ogrodnicze, tel. 661 920 022
Domofony, tel. 603 375 875
Tynki, wylewki agregatem tel. 509 685 125
Pruszków,
Al. Wojska Polskiego 16 a,
lok. 41
tel. 22 758 70 52,
pon-pt 9-17
4
KURIER POŁUDNIOWY
AKTUALNOŚCI
Szlakiem
powstańczej Warszawy
W niedzielę, 10 sierpnia odbędzie się trzecia wyprawa szlakiem powstańczej Warszawy. Właśnie tak
oryginalnie Muzeum Dulag 121 zdecydowało się uczcić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Podczas spaceru uczestnicy będą
mieli okazję wykonywać specjalnie
przygotowane zadania animacyjne z
elementami gry miejskiej, dlatego mile
widziani są szczególnie najmłodsi z
rodzicami oraz młodzież. To ostatnie spotkanie, podczas którego motywem przewodnim będzie Warszawa i
jej mieszkańcy egzystujący w czasach
Powstania Warszawskiego.
– Będzie dwoje przewodników,
dlatego podzielimy się na dwie grupy. Każda z grup otrzyma specjalnie
przygotowaną mapkę i na jej podstawie uczestnicy będą odnajdywać
miejsca, w których toczyły się walki
powstańcze – mówi Agata Mirosz,
asystent muzealny.
Zwiedzający wraz z Pauliną
Kobzą i Pawłem Łosiem przemierzą Starówkę i Nowe Miasto. Na
trasie ich szlaku znajdą się m.in.
miejsca dawnych barykad, pozostałe w murach ślady walk, pomniki Małego Powstańca oraz Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wcześniej zgłosić chęć
uczestnictwa pod numerami telefonów (22) 758 – 86 – 63 lub 696
– 591 – 295 bądź napisać na adres
e – mailowy [email protected]
Zbiórka uczestników na stacji WKD
Pruszków o godzinie 12.15 (odjazd
o godz. 12.35) bądź na miejscu w
Miejsce na Twoją
REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52
W niedzielę, 27 lipca odbyła się druga z cyklu trzech niedzielnych
wypraw szlakiem powstańczej Warszawy. Tym razem dorośli i
młodzież wspólnie zgłębiali tajemnice „Powstańczego Żoliborza”
Warszawie – obok południowej ściany Zamku Królewskiego przy połamanych kolumnach o godz. 13.30.
Przewidywane zakończenie imprezy
o godz. 16 w Warszawie, przyjazd do
R
E
K
L
A
M
A
Pruszkowa około 17. 20. Organizatorzy proszą zwiedzających o zachowanie biletów WKD i ZTM.
Daria Głowacka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement