Történelmi jurtatábor Salánkon
Ára: 1,50 hrivnya
2011. július 21.
29
A nyomravezetőnek
jutalom!
Szakmai továbbképzés
és szórakozás
Tanulmányúton a beregvidéki borosgazdák
Részletek az 5. oldalon
6. oldal
4. oldal
3. oldal
2. oldal
Júliális a Tisza
partján
25-31.
5. oldal
Tv
lius
-műsor jú
15. évf. 29. szám
Jön a hrivnya
devalvációja?
Rablás történt!
Vidékstratégia a
Kárpát-medencében
AJÁNLÓ
Hagyományőrző és nép- Ünnepség a turulmadaras emlékműnél
tánc tábor Mezőgecsében
Összetartozunk
I
S
zínpompás gálaműsor
keretében mutatták be
frissen szerzett tánctudásukat a falu népének
azok a mezőgecsei gyerekek, akik részt vettek a számukra szervezett hagyományőrző- és
néptánc tábor munká-
jában. A magyar tájegységek táncaiból összeállított válogatás bemutatója mellett számos más
kézzelfogható eredménye
is lett a több mint félszáz
gyerek egyhetes együttlétének.
Folytatás a 6. oldalon
Beregszászi focisiker a javából
Fotó: Lőrincz Zsolt
Nem akármilyen sikerél-
ményen van túl a 2010-es
évben országos amatőrkupagyőzelmével már
egyszer történelmet író
Beregvidék SC. Nagy Róbert együttese szomba-
ton, immáron a hivatásos csapatok számára kiírt Ukrán Kupa első felvonásában is győztesen
kezdte menetelését.
Folytatás a 10. oldalon
Ablakpárkányok, konyhai munkalapok, kandallók, lépcsők
,
gránitból és márványból. Macskakő
dén a megszokottnál jóval többen jöttek el a Tiszaújlak és
Tiszabökény határában emelt turulmadaras emlékműhöz, hogy
együtt emlékezzenek a
Rákóczi-szabadságharc
első győztes csatájára,
és megfogalmazzák a
kárpátaljai magyarság
előtt álló legfontosabb
feladatokat. Tárogatószó, a kuruc kort idéző
történelmi zászlók, korabeli ruhákba öltözött
fiatalok, hagyományőrző lovasok – mindezek
együtt azt szolgálták,
hogy a mostani együttlét
még felemelőbbé és emlékezetesebbé váljon.
Az ünnepség főszónoka, Répás Zsuzsanna, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának a vezetője beszédében arra emlékeztetett,
hogy a szabadságharc éppen 300 éve bukott el. De
a szabadság iránti olthatatlan vágy, amely olyannyira jellemez bennünket, magyarokat, velünk
maradt.
Folytatás a 3. oldalon
Történelmi jurtatábor Salánkon
A
z elmúlt hét folyamán 35 általános iskolás vett részt képzeletbeli
időutazáson a kuruc hagyományaira oly büszke településen, Salánkon.
Ismerkedtek honfoglaló őseink életével, a kalandozások korával, a lovagkor írott és íratlan törvényeivel,
a másfélszáz esztendőn át tartó török uralommal, a végvári vitézek
hétköznapjaival. Mivel a Rákóczi
nevével fémjelzett szabadságharc
éppen háromszáz esztendeje ért véget, a történelmi jurtatábor résztvevői a magyar történelemnek ezt
a dicső korszakát szintén alaposan
áttanulmányozták. Ha ezen a héten
az év közben ide járó nebulók véletlenül a környékre vetődtek, rengeteg furcsa dolgot tapasztalhattak
a Salánki Középiskola tágas udvarán. Azon a délutánon, amikor ott
jártunk, a kerítés mellett több felnyergelt ló is legelészett, mellettük
egy fehér szőrű kezes bárány várta,
hogy valaki megsétáltassa.
Folytatás a 3. oldalon
2
Heti körkép
2011. július 21.
Amiről beszélnek
Hogyan él Magyarországon az ukrán kisebbség?
Miközben a szélsőséges ukrán nacionalista erők egyre
szélesebb fronton támadják a Kárpátalján élő, több
mint 160 ezres magyar kisebbséget, megrongálják
emlékműveinket, megkérdőjelezik nemzeti szimbólumaink, nemzetiszínű zászlónk, Himnuszunk alkalmazását, alig esik szó arról, hogyan él Magyarországon az
alig több mint 5000 főt kitevő ukrán kisebbség. Pedig érdemes volna erről is
szólni!
Népességüket tekintve
Magyarországon a magukat
ukránoknak vallók a hatodik
helyen állnak az országban
élő nemzetiségi kisebbségek
sorában, csak a romák, németek, szlovákok, horvátok
és románok előzik meg őket.
Legutóbb 2001-ben volt népszámlálás Magyarországon,
akkor összesen 5070-en vallották ukránoknak, 1700-an
ruszinoknak magukat. Ma valószínűleg többen lennének,
erről azonban majd csak őszszel, a következő népszámlálás után kaphatunk pontosabb
adatokat. Pozitív eredményként legfeljebb csak azt lehet
elismerni, hogy Kárpátaljától
eltérően az ukrán és ruszin kisebbség békésen elfér egymás
mellett, vezetőik egyeszségre
jutottak egymással.
Ukrajnától eltérően Magyarország anyagilag támogatja a nemzetiségi kisebbségeket, többek között székházat biztosít számukra. Magyarországon tévé műsoruk,
rádióadásuk, rendszeresen
megjelenő folyóiratuk van az
ukránoknak, melyeket a magyar állam finanszíroz. Az ottani ukránok számára ez a túlélés talán egyetlen lehetősége, mert az ukrán kormánynak esze ágában sincs bármilyen anyagi segítséget nyújtani nekik. Pedig például nem
kis részük volt abban, hogy a
magyar parlament népirtásnak
ismerte el az 1932-33-as évek
mesterségesen előidézett ukrajnai éhínséget, emlékművet
emeltek áldozatainak Budapesten, szobrot avattak Tarasz
Sevcsenkónak, pedig Magyarországnak semmilyen köze
nem volt az ukrajnai éhínséghez vagy T. Sevcsenkóhoz. És
senkinek még az eszébe sem
jut, hogy megrongálja ezeket
az emlékműveket!
A magyar törvények értelmében a nemzetiségi kisebbségeknek joguk van önkormányzatot választani (Ukrajnában nincs ilyen törvény!).
Így a legutóbbi választások
után Magyarországon megalakulhatott az ukrán kisebbségi
önkormányzat is. Elnökévé
Jaroszlava Hortányit választották meg. Az önkormányzatnak összesen 21 képviselője van, ezek közül 13 a Magyarországi Ukránok Kulturális Szövetségének, 8 pedig
egy gyakorlatilag nem működő társadalmi szervezetnek a
tagja, akiket az előbbiek „ejtőernyősöknek” neveznek. A
magyar kormánytól várják,
hogy rendet teremtsen ebben a kérdésben, amely azonban, szerintünk nagyon helyesen, nem hajlandó beavatkoz-
ni ennek a kérdésnek a megoldásába.
Ilyen körülmények között
az ukrán önkormányzat alakuló gyűlése botrányos körülmények között zajlott le. Az
„ejtőernyősök” nem voltak
hajlandók felállni az Ukrán
Himnusz eléneklése közben.
Amikor a gyűlést a legidősebb
képviselő ukrán nyelven akarta megnyitni, tiltakoztak, azt
állítva, hogy „nem értik ezt a
galíciai tájszólást”. Megkísérelték kiutasítani a teremből
Jaroszlava Hortányi híveit,
azt állítva, hogy csak nemrégen telepedtek át, ők viszont
„őslakosok”, elődjeiknek több
nemzedéke élt Magyarországon és nem tehetnek arról,
hogy az évszázadok során elfelejtették nyelvüket.
Valószínűleg ezek mögött
az események mögött anyagi
érdekek rejtőznek. A magyar
kormány ugyanis jelentős
mértékben támogatja a nemzeti kisebbségeket, így a Magyarországon élő ukránokat
is. Lehetséges, hogy ennek az
anyagi támogatásnak a megszerzése, az úgynevezett „etnikai biznesz” a viszály lényege. Ukrajna ugyanis, az ehhez szükséges pénz hiányára hivatkozva, nem támogatja külföldön élő honfitársait.
Legfeljebb néha szimbolikus
ajándékokkal „lepi meg” őket,
mint például Viktor Juscsenko
volt államfő, aki annak idején három bandurát (jellegzetes ukrán pengetős népi hangszer – Szerk.) és néhány ukrán
népviseletet ajándékozott Budapesten élő honfitársainak.
Az ukrán közművelődési
minisztérium nem hajlandó
ukrán színművészeket küldeni Budapestre, annak ellenére, hogy a kisebbségi önkormányzat vállalná magyarországi tartózkodásuk költségeit. Az idei Sevcsenko-napokra
például megígérték, hogy kiküldik Magyarországra vendégszerepelni a népszerű
Nemzeti Bandura-együttest,
de az utolsó pillanatban lemondták fellépését, annak ellenére, hogy hangversenyeikre már öt városban el voltak
adva a jegyek. A szervezők
kénytelenek voltak bocsánatot kérni a nézőktől.
A nyolc „ejtőernyős” továbbra is tagja az ukrán kisebbségi önkormányzatnak,
kénytelenek meghívni őket
gyűléseikre, együttműködni velük azonban lehetetlen.
A Magyarországi Ukránok
Kulturális Egyesülete tiltakozik tevékenységük ellen, kész
ebben a kérdésben akár az Európai Unióhoz fordulni, hajlandó az önkormányzati választások megismétlésére is.
Véleménye szerint azonban
szükség volna a magyarországi nemzeti kisebbségi törvény
módosítására is, hogy a jövőben megakadályozzák ilyen
„ejtőernyősök” megválasztását. A magyar kormány véleménye szerint azonban ez az
ukrán kisebbségi önkormányzat dolga és felelőssége, neki
kell megállapítani, ki tekinthető Magyarországon ukránnak és ki nem. És ez így is
van!
-i-gy
Jön a hrivnya devalvációja?
A szűk középréteg elrejti a jövedelmeit
Megkezdődött a vásárlási és üdülési szezon, amiben néhány elemző az ukrán nemzeti valuta elértéktelenedését látja következményként. Vaszil
Jurcsisin, a Razumkov
Központ gazdasági programjainak igazgatója
szerint Ukrajnában a
közelmúltban megnőtt a
vásárlási kedv, amelynek
talán az lehet az oka, hogy
a hrivnya egyre inkább
veszít az értékéből. Az állampolgárok úgy próbálják megelőzni megtakarított pénzük elértéktelenedését, hogy nagyobb
vásárlásokba kezdenek.
Ehhez hozzáadódik még
a bankok hitelszolgáltatásainak feléledése, továbbá a költségvetési dolgozók nyári szabadságpénzének kifizetése. Ilyenkor
a családi kasszába befolyt összegek elegendőek olyan nagyobb vásárlásokra is, amelyek egyébként megvalósíthatatlanok évközben.
Vaszil Jurcsisin elmondása szerint az elmúlt fél
év folyamán az ukrán gazdaságban kisebb növekedés következett be, bizonyos stabilitás volt megfigyelhető, ráadásul a munkabérek is emelkedtek valamelyest, így hát a lakosság vásárlási kedve is nőtt.
Ugyanakkor nem zárja ki,
hogy ez a vásárlási kedv a
hrivnya esetleges elértéktelenedésével állhat össze-
függésben. Az is megfigyelhető, hogy a lakosság a megtakarított hrivnyákat nem hűtők, mosógépek stb. vásárlásába fekteti, hanem amerikai
dollárt, illetve eurót vásárol.
Ez mindenképp annak a jele,
hogy tartanak a nemzeti valuta devalválódásától.
Az Állami Statisztikai
Bizottság felmérése szerint
2011 januárja és júniusa kö-
Research & Branding Group
igazgatója Jevhen Kopatyko
viszont máshogy közelítette
meg az ukrán gazdaság pénzügyi problémáit. Elmondása szerint az ukrán pénzpiacot jelenleg az Amerikai
Egyesült Államok technikai csődje veszélyezteti leginkább. Erre fel kell készülnie az ukrán kormánynak,
kormányfőnek, a miniszte-
zött 15 százalékkal magasabb volt a kereskedelmi áruforgalom, mint az előző év
azonos időszakában.
Látható, hogy Ukrajnában ellentmondásosak az információk. Az előző években is gyakran láthattunk
olyan előrejelzéseket tavaszszal, illetve nyáron, amelyek
a nemzeti valuta őszi elértéktelenedéséről szóltak. A
reknek. Az ukrán gazdaság
nagyon erősen függ a külső
piacoktól. Éppen ezért egy
esetleges amerikai pénzügyi
csőd esetén az ukrán gazdaság súlyos helyzetbe kerülne,
de ugyanez vonatkozna például Japánra vagy Oroszországra is.
Az elemző szerint Ukrajnának nincsenek igazi
erős szövetségesei, éppen
Diplomaátadás a Rákóczi Főiskolán
2011. július 19-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola könyvvitel és auditálás szakos végzős hallgatóinak diplomaátadó
ünnepségére. Hogy miért
most, és nem a július 8-i
tanévzárón? A minisztériumi indoklás szerint annak adminisztratív akadálya volt. Orosz Ildikó elnök asszony tanévzárón
tartott beszámolójában is
elmondta: „2011-ben a tanítói szak harmadik, soron következő, valamint
a könyvvitel és auditálás
szak első akkreditációjára
került sor. A dokumentumcsomag beadása után viszont nem küldtek ki vizsgálóbizottságot, leveleinkre sem kaptunk választ, így
miután július 1-jén lejárt e
két szakon a működési engedélyünk, a legnagyobb
sajnálattal ma nem tudunk
diplomát kiadni 12 végzős
könyvelőnek, a következő tanévre nem hirdethetünk felvételt könyvvitel
és tanítói szakokra. Amit
ígérünk, és amit tehetünk,
hogy nem adjuk fel, nem
mondunk le, de elsősorban
nem hagyjuk cserben a diákokat, és sorsuk felől a lehetőségek szerint a legjobb
és leggyorsabb megoldással
gondoskodunk.”
Nos, a főiskola vezetése tartotta szavát, s ha késve
is, de a könyvvitel és auditálás szak végzősei is átvehették diplomájukat. Viszont,
hogy indíthatnak-e újabb
csoportot, az csak szeptem-
gyar nemzet figyelme egy pillanatra sem lankadhat a magyar ügy megtartása érdekében. Nincs pihenés, csak közös nagy erőfeszítés és akarat tarthat meg a Kárpátok
alatt, amire költőink oly sokszor felhívták a figyelmünket,
csak az összefogás, az egység
ber 8. után derül ki, amikor
is végleges döntés születik
az akkreditációról. Addig pedig, mint Csernicskó István
rektorhelyettes fogalmazott,
keményen dolgoznak azon,
hogy minden feltételnek eleget tegyenek.
„Az esemény, ami velünk történt, felhívja a figyelmet arra, hogy sem mi,
sem a kárpátaljai magyar közösség, sem az egységes ma-
és a megsokszorozott erő segíthet rajtunk, mert másokra
nem számíthatunk. Azt kellene megtanulnunk, hogy ne
csak a bajban fogjunk össze
és mutassunk erőt, ne csak az
egyéni bajunkban keressük a
közösséget, amikor gond van
a mi saját diplománkkal, a mi
gyerekünk felvételijével, hanem akkor is, amikor másoknak van gondja. De akkor is
keressük egymást, amikor
ezért nagy figyelmet kellene fordítania a geopolitikai viszonyokra. Az európai integráció kérdését
még nem gondolta át megfelelően az ukrán vezetés,
továbbá az Oroszországgal
való viszonyban sincs meg
a megfelelő határozottság – mondta Kopatyko.
Az amerikai gazdaság nehéz helyzetbe került, hiszen az ország államadóssága augusztus elejére eléri a törvények által meghatározott korlátot: 14 300
milliárd dollárt. Az amerikai kormánynak tehát a
nyár utolsó hónapjára technikai csődre kell számítania, ami a kifizetések leállásához vezethet.
Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Demográfiai Intézetének adatai szerint Ukrajna lakosságának negyede szegénynek számít, csakhogy itt
elsősorban a sokgyermekes családokról esik szó,
és nem a nyugdíjasokról.
Az ENSZ felmérése nem
ennyire optimista, viszont
az európai életszínvonalat
veszi alapul. Ennek megfelelően Ukrajna lakosságának 80 százaléka él a szegénységi küszöb alatt. A
különbség a szegények és
a gazdagok között óriási,
középréteg pedig lényegében nem létezik az országban, legalábbis jól láthatóan nem. Elemzők szerint
létezik egy szűk középréteg, de az igyekszik elrejteni a jövedelmeinek nagy
részét. Ez már korrupciónak számít. És mint tudjuk, az ország egyik legnagyobb problémája – a
korrupció.
Újlaki László
másoknak van öröme, örüljünk az Ő sikerének, osztozzunk vele örömében. Figyeljenek egymásra, de ne
csak távolról, kétkedve és
kételkedve a másikban, a
másik jó szándékában, hanem tevőlegesen támogassák egymást – hívta fel a
végzősök figyelmét az elnök asszony –, mert egyedül, csak egymagunkban
nem vagyunk senkik, csak
statisztikai adat, amely a
végtelenben eltörpül, ami
nem oszt és nem szoroz.
Összeadódva együtt sokan, erő vagyunk, nemzet, ami ha mindent nem
is, de sok mindent meg
tud oldani, le tud győzni, nyerni tud, és diadalra
visz minket is a nemzettel
együtt” – fogalmazott dr.
Orosz Ildikó.
Elismeréssel szólt a főiskola működéséről Tóth
István beregszászi magyar
főkonzul, aki egy kis magyar szigetnek nevezte az
intézményt, ahol az oktatás mellett a magyar kultúra népszerűsítése, a magyar hagyományápolás is
jelentős szerepet kap.
A köszöntők után Orosz
Ildikó elnök, Mandrik Ivan
professzor, az államvizsga-bizottság elnöke és
Csernicskó István prorektor átadta a végzősöknek a
diplomát.
Kovács Erzsébet
3
Közélet
Ünnepség a turulmadaras emlékműnél
Összetartozunk
Rákóczi katonái között ott
voltak a jobbágyok mellett
a nemesek is, ott voltak a
katolikusok és protestánsok együtt, ott voltak a magyarok mellett más nemzetek fiai is. Az erről a vi-
Zsuzsanna hangsúlyozta:
példa számunkra az itt élő
magyar közösségek életereje, ahogyan ez a nemzetrész
megpróbálja az anyanyelvét
és az identitását megőrizni. A
trianoni békediktátum óta az
egymástól erőszakkal elszakított magyar nemzetrészek
dékről indult szabadságharc során az elnyomás
ellen a magyar haza szabadságáért együtt mozdult mindenki. Megvalósult egy nemzetek, társadalmi rétegek és vallási felekezetek közötti öszszefogás a magyarság vezetésével. Ebben is példaként áll elénk Rákóczi. Itt,
Tiszaújlaknál az igazságot
és a szabadságot szerető
magyarok, ruszinok, ukránok, szlovákok, románok fogtak össze. A mostani időkről szólva Répás
minden országban átvészelték a huszadik századi történelem rettentő viharait, és
ellenálltak a sokszor rendkívül erőszakos asszimilációnak. A rendszerváltás idején
a magyarok a Kárpát-medence mind a nyolc országában
összefogtak az itt élő testvérnemzetekkel, az ukránokkal, a románokkal, a szlovákokkal, a ruszinokkal és másokkal, hogy kivívják újra és
újra a szabadságot. Mondjuk
ki ma itt, Tiszaújlakon, hogy
mi, magyarok, akiket összeköt a közös sors, a nyelv és a
Elejét lásd az 1. oldalon
kultúra: összetartozunk, bárhol is éljünk a Kárpát-medencében vagy a kerek világban. Erősítsük meg öszszetartozásunkat közösségeink kölcsönös megismerésével, egymás felkarolásával.
Oleg Ljubimov, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke
a fejünk fölé magasodó turulmadárra célozva azt hangsúlyozta, hogy a 300 évvel
ezelőtt megízlelt szabadságról többé nem voltak hajlandók lemondani az itt élő népek. Lecovics Vladiszlav, a
Ruszin Szövetség elnöke a
mai feladatokról szólva kiemelte: Ukrajnának mihamarabb demokratikus, európai országgá kell válnia, ahol
a kettős állampolgárság intézménye természetes és elfogadott dolog.
A kárpátaljai magyarság
újabb kori szabadságharca
már több mint húsz esztende-
2011. július 21.
misítésünkre törekednek,
hanem arra, hogy olyanok
legyünk, mint az árnyak
az éjszakában, észrevétlenek. Hogy törődjünk bele a
szolgasorsba, mondjunk le
iskoláinkról, a választások
alkalmával olcsón megvásárolhassák szavazatainkat.
Ám a turulmadaras emlékműnél összegyűlt emberek
sokasága jelzi, vagyunk
még jónéhányan, akik nem
adták fel a küzdelmet, vannak, akik hajlandók áldozatot hozni a magyar szabadságért.
A koszorúzást követően, miközben a péterfalvi
Kokas banda magyar népdalokat adott elő, HidvégiÜstös Pál, a Tisza nagykövete barátaival – többek között az aknaszlatinai kiváló sportemberrel, Katyóval
– egy platánfát ültetett el az
emlékmű tövében, melyet a
je tart, jóval hosszabb ideje,
mint a Rákóczi vezette szabadságharc, mondta ünnepi
beszédében Kovács Miklós, a
KMKSZ elnöke. Ellenfeleink
most nem a fizikai megsem-
lelkes csapat egészen Rodostóból, a Nagyságos Fejedelem száműzetésének
helyszínéről kerékpáron
szállított idáig.
Történelmi jurtatábor Salánkon
köszönhető, hogy az ötvösmunka, a bőrözés, a fegyverkészítés ilyen maga színvonalon zajlik.
Szabó Zoltán fafaragó
Csíkszeredáról érkezett.
– Vajon mit lehet megtanítani a fiatalokkal röpke néhány nap alatt? – tettem fel
a kérdést a Kárpát-medencében jól ismert művésznek.
– E néhány nap alatt
mód nyílik az alapmotívumok megismertetésére és a
leggyakoribb szerszámok,
vésők használatának elsajátítására – hangzik a válasz.
– Egy hét elteltével a fiaimmal már bátran hozzákezdhetnénk egy nagyobb kopjafa elkészítéséhez is. S hogy
mi az, ami nálunk, itt a táborban a legnépszerűbb? Pásztorbotokat faragunk, ezek elkészítése viszonylag gyorsan
elsajátítható. De az alapok
lerakásán túl nem is akarunk
mi mást elérni, minthogy felébresszük az ifjakban az érdeklődést a népművészet, a
fafaragás iránt. A többi idővel megjön magától is, ha
kellő alázattal és szorgalommal viszonyul ehhez a dologhoz a fiatalember.
Mi a Kölcsey Akadémián
résztvevő történelem és magyar szakos pedagógusokkal
együtt a táborban szervezett
nyílt napon kapcsolódtunk
be az itteniek életébe. A díszes ruhák, a korhű fegyverek, a harci bemutatók láttán
lélekben mi magunk is honfoglaló magyarokká, középkori vitéz harcosokká váltunk
ezen a délutánon.
Elejét lásd az 1. oldalon
(Mint megtudtuk, ő az egyik
kedvenc, nincs ideje unatkozni.) Az étkezde egyik elkülönített részében tapasztalt oktatók felügyelete mellett bőrözéssel, az ötvösséggel ismerkednek a gyerekek.
Kint a ponyva árnyékában
két kisebb csapat is dolgozik szorgalmasan. Az egyik
az agyagozás alapjait próbálja elsajátítani, a másik
nemezből készít különböző
díszeket. Szinte hihetetlen,
hogy akinek van kellő kitartása, az nemezből olyan
labdát gyúr össze magának,
amely rugalmasság tekintetében felveszi a versenyt
a legjobb teniszlabdával is.
Az odább felállított egyik
jurta voltaképpen fegyverraktár. Itt a honfoglaló magyarok félelmetes fegyverétől, a visszacsapó íjtól kezdve a számszeríjon és a különböző fokosokon és buzogányokon át a kovás puskák és pisztolyok több nemzedékével is megismerkedhetnek az érdeklődők. Meg
mindenféle sisakkal és páncélzattal. Na és természetesen pajzzsal, melyen az illető nemzetség címere is látható. Mint a fentiekből kitűnik, a tizenhét esztendeje minden évben megrendezett jurtatábor töretlen vonzereje éppen abban rejlik,
hogy itt nem csupán elkép-
zelhetjük egy-egy történelmi
korszak emberének az életét,
hanem ha kedvünk úgy tartja,
belebújhatunk a kor vitézeinek
öltözékébe, kezünkbe vehetjük fegyvereit, legfontosabb
használati tárgyait, magunkra
ölthetjük ékszereit.
– A mostani tábor lakóinak
átlagéletkora 11-12 év, így aztán az oktatást nagyon gyakran
az alapoknál kell elkezdenünk
– magyarázza Kész Barnabás
táborvezető. – Az első előadásokat a pogány magyarok hitvilágáról tartottuk, de emellett
részletesen elmagyaráztuk,
hogy milyen viseletet hordtak honfoglaló őseink, s hogy
az általuk használt eszközök
mire szolgáltak. Az a szerencse, hogy nem csupán beszélünk ezekről a dolgokról, de
például az öltözék valamennyi
darabját, a felkunkorodó orrú
csizmától kezdve a bő kaftánon át egészen a nemez fejfedőkig mindent be tudunk mutatni. Meg a különböző tarsolyokat, öveket, az azokon található díszekkel egyetemben.
Esténként a tábortűznél megszólalnak a dobok, a gyerekek
népdalokat tanulnak, felelevenítjük a régi magyar mondákat. Természetesen a nappali programok közül a lovaglás és az íjászkodás továbbra
is a legnépszerűbb foglalkozások közé tartozik, de érdekes,
hogy a már felsorolt kézműves
foglalkozások mellett igen sokan látogatják a gyöngyfűzők
műhelyét, s mindig körbeülik
azt az asztalt is, ahol fából hagyományos népi gyermekjátékokat készítenek. Tudni kell,
hogy a békéscsabai Szedlják
István és csapata évek óta segíti munkánkat. Jórészt nekik
Kovács Elemér
Kovács Elemér
Júliális a Tisza partján
Festői környezetben,
a halábori Tisza partján
öreg nyárfák lombkoronái
alatt került sor a KMKSZ
Beregszászi Járási Középszintű Szervezete által rendezett gyermeknapra és vidám júliálisra. A
tiszaújlaki turulmadaras
emlékműnél tartott ünnepség beregvidéki résztvevői
jai következtek. A délután
folyamán igen sok kiváló egyéni produkciót láthattunk (Bózsár Adrienn,
Nagy Dániel, Ködöböcz
Zoltán ének, Veres Csaba szaxofon, Kocsis Kitti
és Mata Barbara furulya).
Komplett műsorral érkeztek a tiszacsomai kultúrház
növendékei, akiknek tánc-
immár itt, a terített asztal
mellett folytatták a korábban megkezdett beszélgetéseiket, vitatták meg a
szűkebb környezetüket és
a kárpátaljai magyarság
egészét foglalkoztató kérdéseket. A vidám együttlét résztvevőit köszöntötte Sin József, a KMKSZ
Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, Tóth Béla, Halábor
polgármestere, valamint
tudását hamar megcsodálhatta a nézősereg. Ugyancsak nagy tetszést aratott
a Badalóból érkezett hagyományőrzők fellépése.
A délután folyamán láthattunk magyar csárdást csakúgy, mint ukrán hopákot,
keleti táncot és cowboy
táncot.
Méltán népszerű énekesünk, Szoboszlai Csilla
ezúttal ismert operettek betétdalaiból készített váloga-
Kádár Szilvia halábori,
Heé Roland beregújfalui
és Balogh Zoltán badalói
KMKSZ alapszervezeti elnökök. A színpadon
először a halábori óvodások műsorát tekinthette
meg a közönség, majd a
község táncoslábú fiatal-
tással lépett színpadra. Lehár Ferenc és Kálmán Imre
nagyszerű muzsikája a fiatal művésznő előadásában
ezúttal is megdobogtatta a
szíveket: a közönség vastapssal jutalmazta a színvonalas produkciót.
-ardai-
Felhívás
2011. július 24-én Badalóban immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre a Tisza-parti település igazi
népünnepélyének számító falunap. A rendezvény a község felújított sportpályáján veszi kezdetét 13 órától. A
színes programkavalkádra a szervezők mindenkit nagy
szeretettel várnak.
Biztos benne, hogy tiszta vizet iszik?
Tudja, hogy szervezetét napi szinten mennyi
nehézfémmel, klórszármazékkal, női hormonnal
és baktériummal terheli?
A klórmentes tea és kávé sokkal finomabb!
Szeretné szervezetét megtisztítani a lerakódott mérgektől és salakanyagoktól?
Ha felkeltettük érdeklődését, akkor telefonáljon!
Mob.: +3630-5883268 (hu), +38066-2910418.
4
Közélet
2011. július 21.
A Kölcsey Pedagógusakadémián
Közel van Jézus
„Amikor közelebb ért és
meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!” (Lk 19, 41–42)
Mindnyájunk életében
voltak, vannak különleges
alkalmak, lehetőségek, de
mi nem ismertük, nem ismerjük fel, hogy ez a lehetőség, alkalom egyedi,
rendkívüli, Isten ajándéka.
Ez történt Jeruzsálemmel,
Isten kedves városával. A
várva várt Messiás megérkezett, köztük volt, velük
élt, náluk tanított, csodákat
tett, de nem ismerték fel Jézusban az Üdvözítőt, a Messiást. Csak most érkezett
Jeruzsálembe, és a tanítványok, a kicsinyek és a szenvedők, az Istenre várók köszöntik Őt. A tanítványok
felsőruháikat az útra elé terítik, és Istent magasztalják: „Áldott a király, ki jő az
Úrnak nevében! Békesség
a mennyben és dicsőség a
magasságban!” (Lk.19, 38)
Amint Jézus meglátta
Jeruzsálem városát, sírva fakadt. Megsiratta a szent várost. Miért siratta Jeruzsálemet? Mert tudta, hogy rettenetes idő következik a városra és a népre. „Mert jönnek
rád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot
építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat
is tebenned: és nem hagynak
tebenned követ kövön: mivelhogy nem ismerted meg
a te meglátogatásodnak idejét.” (Lk 19, 43–44)
Jézus tudta, látta Jeruzsálem pusztulását, és ezért
sírt Jeruzsálem felett. Bekövetkezett a pusztítás, a gyilkolás, valóban lerombolták
a várost. Kegyelmi időt kapott a nép és a város is, de
nem vették komolyan. Mi
észrevesszük a rendkívüli
kegyelmi időt, alkalmakat?
Csak a napokban történt velem. Reggeli készülődésem közben eszembe jutott egy kedves idős asszony
arca, akivel már két nyáron találkoztam a konferenciákon.
Szorosabb kapcsolatom nem
volt vele, de amint eszembe jutott a neve és az arca, elkezdtem imádkozni érte. A
lelkemben éreztem, hogy nagyon kell kérjem az Úr Jézus
áldását, segítségét az életére.
És kértem. Délután, ugyanabból a faluból, ahol ő lakik,
telefonált valaki: „Ma reggel
hazavitte az Úr Z. nénit.” Miért kellett imádkoznom érte?
A Lélek indított, és köszönöm, hogy imádkozhattam
érte az utolsó órájában. Többet nincs már alkalom imádkozni érte…
Európába indultam, de
itt, az én városomban rettenetes nagy vihar volt, a repülőgép nem tudott indulni.
Legalább három órát vártunk, míg végre elvonult a
vihar és felszállt a gépem.
Késve érkeztem New Yorkba, ahonnan csatlakozással
mentem volna Budapestre.
Egész úton izgultam. Jaj, mi
lesz, ha lekésem a csatlakozást, hol alszom, hogy bírom ki másnapig a várakozást. Benn, a lelkem mélyén
egy csendes hang nyugtatott: „Ne félj, mert Néki
gondja van reád!” Tudom,
tudom Uram, na de ha lekésem, akkor mit csinálok?
„Ne félj, mert én veled vagyok.” Agyonizgultam magamat, annak ellenére, hogy
lelkemben biztatott, bátorított az Úr.
Lekéstem a csatlakozást… De imáim meghallgatásra találtak: az utolsó pillanatban, már azután, hogy bezárták az ajtókat, mégis felszállhattam a gépre… Az Úr
csodásan működik…
Isten olyan kegyelmes
az Ő gyermekeivel! Ő jön,
segít, biztat, figyelmeztet,
bátorít, de mi nem figyelünk, nem hallgatunk Rá,
és az alkalmak, a lehetőségek nem jönnek vissza, pedig a lehetőséget Isten elkészítette.
Milyen sok jót elkészített Isten, és én nem vettem
észre! Milyen sokszor intett, figyelmeztetett, és én
elmulasztottam, mert engedetlen voltam, nem hallgattam Rá!
Kegyelmet és kegyelmi alkalmakat, időt mindnyájan kapunk. Értékeljük?
Ápoljuk, gondozzuk a kapcsolatot Istennel? Vagy berozsdásodott, érzéketlenné vált a szívünk, lelkünk,
és nem vesszük komolyan,
nem figyelünk rá?
Milyen sok áldásról lekésünk, mennyi jót elveszítünk, és milyen vakon követjük a reklámozott roszszat, és választjuk a halálos veszedelembe vezető
utat!Isten senkit nem hagy
magára, mi fordítunk hátat
az Ő törvényének, figyelmeztetésének. Minden bűnös döntésünk következménye büntetés. De nem hagy
magunkra, nem felejt ott az
élet országútján, ha az ördög kifosztott, megsebesített, tönkretett. Az Úr szemei kísérik életünket. Új lehetőséget, új választási alkalmat ad. Ezért halt meg
az Úr Jézus, hogy neked
és nekem alkalmat adjon a
bűnbánatra, a visszatérésre,
megtérésre.
Naponként megyek
Megváltómhoz, és kérem
bocsánatát. Naponként szükségem van a megújulásra, a
Lélek tanácsára, vezetésére.
Jézus tudta, hogy az ember gyenge, ingatag, félénk,
és minden bűnre hajlamos.
Meghalt érted és értem, hogy
szabadulást, megváltást hozzon nékünk embereknek, az
Ő kereszthalála által. Meghalt, de nem maradt a sírban,
feltámadt, és Ő él!
Élő Jézusod, Megváltód van! Ne csüggedj a tegnapok miatt, a múlt bűneit, hibáit, tévedéseit, engedetlenségeket mondd el Jézusnak. Kérd bocsánatát, és
meglátod, hogy szíved, lelked, életed megújul.
Szent vagy, Uram, szent
vagy. Magasztalom drága
nevedet, hiszen most is közel
jöttél szívemhez. Köszönöm
szavadat, üzenetedet. Szentlélek Isten, kérlek, segíts
meghallani hangodat, vezetésedet, tanácsodat! Szeretnék engedelmeskedni Neked.
Vezess, Uram, új utakon, a
békesség útján! Fogjad kezemet, vezess, mert én erőtlen és gyenge vagyok! Áldom
kegyelmedet. Ámen
Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella
Szakmai továbbképzés és szórakozás
Magyar iskoláink fennmaradásának egyik záloga intézményeink presztízsnövekedése. Ehhez
nagy mértékben hozzájárulnak a pedagógusok is.
Sokszor a szülő azért íratja egyik vagy másik iskolába a gyermekét – már
ahol van választási lehetőség –, mert ott jó hírű,
jól felkészült, lelkes tanító néni vagy tanító bácsi
keze alá kerül. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 2002
óta szervezi meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey
Pedagógusakadémiát éppen azzal a céllal, hogy
a magyar nyelven tanító
különböző szakos tanárokat modern posztgraduális képzésben részesítse,
így erősítve megyénk magyar nyelvű közoktatását.
Idén július 4-én vette kezdetét a pedagógusakadémia első turnusa, ezen a
héten pedig már a harma-
dik, záró tanfolyamok zajlanak. Az akadémiának idén is
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott
otthont, a résztvevők pedig a
Kölcsey Kollégiumban kaptak szállást. A három héten
át zajló tanfolyamokra mintegy 200 pedagógus jelentkezett. Mint ahogy Berki Kár-
is, amikor szinte évenként
kell megküzdeni a kárpátaljai magyar oktatásért, vállalják a nehézségeket, kiállnak
az anyanyelvi oktatás mellett, szakmai továbbképzésükkel is erősíteni kívánják
a magyar iskolák helyzetét. Hogy a tanfolyamokra
ilyen szép számban jelent-
A pedagógusakadémia résztvevői ellátogattak a
salánki jurtatáborba...
oly, a pedagógusszövetség
irodavezetője fogalmazott,
ők ezekben a nehéz időkben
Istentisztelet a klubban
keztek önként a pedagógusok, azt is jelzi, hogy van
igény a Kölcsey Akadémiá-
ra, és a KMPSZ ezzel fontos feladatot vállalt fel. (És
még többen is lettek volna, ha például a magyar
szakosok megyei továbbképzését nem ugyanakkor
szervezik.)
A három hét folyamán
neves magyarországi és
kárpátaljai pedagógusok
tartanak előadásokat, szakmai bemutatókat, mód nyílik a tapasztalatcserére, és
emellett igen színes kulturális program – kirándulások, színházi előadások, koncertek stb. – is várják a résztvevőket, akik között idén felvidéki kollégák
is vannak. Sajnos az erdélyi
pedagógusok ezúttal nem
vállalták az utazási bonyodalmakat, mint ahogy a kárpátaljai tanárok sem tudtak
elutazni a korábban igencsak szép számban látogatott Bolyai Nyári Egyetemre (vízum, utazási nehézségek). A résztvevők a képzés
végén oklevelet vehetnek át.
A Kárpátaljai Nyári
Kölcsey Pedagógusakadémia lebonyolítását a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma
támogatta.
-marton-
A nyaralás, kikapcsolódás mellett a nyár a javításoknak, felújításoknak is az időpontja. A badalói református
egyház presbitériuma a gyülekezetben egy éve szolgáló
Sápi Zsolt lelkipásztorral egyetemben már hónapok óta
tervezte a templom belső és külső felújítását, hiszen félő
volt, hogy a templom falazatába évtizedeken át beszivárgó salétromsav nemcsak a vakolatot, de az azt belülről befedő lambériát és bútorzatot is tönkreteheti. A nyirkosság
további elterjedésének megakadályozása végett így szükségessé vált a külső és belső vakolat leszedése, ami a padok megmozgatásával is járt. A munkák befejezésének végéig így a hétközi és vasárnapi istentiszteleteket rendhagyó módon a község kultúrházában tartják. Kihasználva
a jó idő adta lehetőségeket, a templom szomszédságában
lévő parókiaudvaron is felújítási munkálatok zajlanak. A
gyülekezet tagjai imádságukban hordozzák a munkálatok
menetét és a felújítást végzők életét.
(jéel)
Örökségünk
nek a másiktól mindezeket,
mert állandóan rohan.)
Lassan muzeális értékekké válnak ezek a kézimunkák. Molnár Valéria
kisbégányi klubvezető immáron 32 éve gyűjti a régi
öltözőjében immáron az
anyag egy részéből állandó
kiállítást rendeztek be. A falunapon pedig a nagyközönség számára is megtekinthetőkké váltak: a futballpályán
egy paravánokból készült kis
kiállítóterem várta az érdeklődőket. Molnár Valéria pedig lelkesen mesélt egy-egy
darabról. Mint elmondta,
ezek között van sok szép,
féltve őrzött szőttes illetve
hímzés is, amit még a nagy-
hímzett, varrottas, szőttes
vőfélykendőket, terítőket,
párnákat stb. Az utóbbi időben segítői is akadtak Jászter
Natália kisbégányi és Veres
Ivett nagybégányi könyvtárosok személyében. A klub
mama, Sütő Erzsébet készített az 1920-25-ös években.
Ezek közül is láthatott néhányat a nagyérdemű.
A zsákok, abroszok, párnák, lepedők, vőfélykendők mellett gyászterítőt is
Terítők, zsákok, vőfélykendők
A kézimunkák mindig is
gazdagították, szépítették és otthonosabbá tették a legpuritánabb berendezésű lakásokat is.
Bár manapság egyre inkább kiszorítják azokat
a kommersz (tömegben
gyártott, közepes minőségű) termékek, vannak,
akik ma is ragaszkodnak
a hímzett-szőttes díszpárnákhoz, terítőkhöz
stb., hisz azok valahogy
melegebbé teszik szobáinkat. Nagyanyáink idejében viszont a házi készítésű terítőknek, kendőknek üzenete is volt.
Hisz abba a lányok, aszszonyok beleszőtték, belehímezték a szeretetüket is. Bizonyára minden
családtagot jó kedvre derített, amikor a tiszta szobában a tükör alá terített kendőn azt olvasta:
„Jó reggelt!”, vagy „Mit
álmodtál?” (Ma, sajnos,
sokszor már megkérdezni sincs ideje az ember-
készítettek eleink. „A sír
hantja rád borul, hol elpihensz boldogul. Lejárt
földi életed örökre bevégezted” – olvassuk ezen.
Persze néhány vidám falvédő is gazdagítja a gyűjteményt. No meg különböző mintájú pokrócok.
Érdeklődésünkre, hogy
ma is elevenen él-e még a
faluban a kézimunkázás,
Molnár Valéria szomorúan mondja:
– Sajnos nem, egyre kevesebben hímeznek,
szőnek már. A vászonzsákokat a műanyagzsákok, az esküvőkön az autókat díszítő vőfélykendőket a szalonokban megrendelt szalagok, masnik váltják fel, a pokrócokat a szőnyegek… Még néha télen
felállítanak a faluban néhány szövőszéket, mert
a rongypokrócnak még
van keletje. De alig akad
egy-két asszony, aki hímez
néha. Nyáron persze nem
is sok idő van ilyen foglalatosságra, mert rengeteg a
kerti munka, de télen lenne rá lehetőség. Csak sajnos az estéket ma már inkább a valóságshow-k foglalják le…
Kovács Erzsébet
5
Közélet
Tanulmányúton a beregvidéki borosgazdák
Villány és Szekszárd
Magyarországon hol teremnek a legkiválóbb vörös borok? Tudom, költői a kérdés, mivel a legtöbben már nálunk is kapásból vágják erre a választ: a villányi és a vele
szomszédos szekszárdi borvidéken. Csupán
a helyi adottságok – talaj, mikroklíma – teszik
naggyá az itt készült borokat? Megint csak kézenfekvő a válasz: míg a
csúcsminőségű borok elkészülnek, azt addig kemény munka előzi meg,
legfőképpen a szőlőben.
A pincében pedig jól átgondolt szakmai munka
zajlik, mely igen sok öszszetevőből áll. A végeredménnyel pedig akkor elégedett a termelő, ha minden szakmai elvárásnak
megfelelve olyan bort sikerült készíteni, amely
tükrözi a tulajdonos ízlésvilágát, a világról alkotott felfogását. A bornak ugyanis lelke van, állítják errefelé.
Furcsa ellentmondás:
miközben a kárpátaljai
szőlősgazdák túlnyomó
része, eléggé el nem ítélhető módon, arra törekszik, hogy maximális hozamot érjen el minden évben – hisz a termelés (talán) így válik kifizetődővé
–, aközben Magyarország
legdélebben felvő borvidékein mindenütt a hozamkorlátozással készített
borokról beszélnek. Egy
szőlőtőkéről a gazda nem
akar egy kiló szőlőnél többet szüretelni. Hogy mégis meglegyen a hektáronkénti 55-60 mázsa hozam,
ahhoz viszont az kell, hogy
ne legyenek foghíjasok a sorok. Amikor a Villányban élő
Mayer Mártontól azt halljuk,
hogy az ő tíz hektáros szőlőbirtokán rajta kívül még három-négy munkás dolgozik,
mi beregvidékiek hitetlenkedve a fejünket csóváljuk.
Miként győzik ennyien ezt a
rengeteg tennivalót? Hát például úgy, hogy a zöldmunkát nem napszámban végzik ugyanezen emberek és
családtagjaik, hanem vállalt
munkaként már jó néhány
éve. S az eredmény, a gyönyörűen karbantartott ültetvény, önmagáról beszél. Számunkra egy dús
lombozatú táblát
látva az is hihetetlennek tűnik,
hogy azt sohasem trágyázzák.
Ennek is megvan a maga titka. Telepítéskor
– amikor is kötelező elvégezni
a talajvizsgálatot
– a talajt megfelelően feltöltik a különböző
tápanyagokkal,
hangzik a válasz.
No de azóta már
eltelt 10-15 év, vagy még
több, vágjuk rá. Mayeréknál
például sokat segít a tápanyag visszapótlásában az
a speciális, négy-öt fajta fűből álló keverék, amely minden második szőlősort takar.
A fűállomány sűrű, viszont
magasra nem nő, így – anélkül, hogy a tőkék befülledését előidézné – nagyszerű talajtakaró, ősszel pedig
beszántva kiváló zöldtrágya.
Kisharsányban a Vylyán
Megszerettünk óvoda, nem felejtünk el soha!
Ballagás a Kígyósi
Szivárvány Óvodában
2011. július 21.
szőlőbirtokon hallottuk,
hogy ők az integrált szőlőtermesztést részesítik előnyben már évek óta. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy környezetkímélő vegyszereket
alkalmaznak, s olyan talajművelési módot, amely kevésbé terheli a környezetet. Mindezért annyi állami
támogatásban részesülnek,
amennyi gyakorlatilag fedezi az általuk használt permetszerek árát. A fürtválogatás errefelé szintén a zöld
munkák szerves részét képezi. Hogy a legjobbnak tartott
dűlőkben termett szőlőt külön dolgozzák fel – belőlük
készülnek a prémium illetve
csúcsborok –, az itt már régóta bevett gyakorlat. Ám az
sokunk számára újdonságként hatott, hogy van olyan
bor, nem is akármilyen, amelyik kifejezetten az idősebb
azt hittem, fából vaskarika az egész. Jelentem, van
más újdonság is. Ipacs
Szabó István, a már említett Vylyán pincészet fő
borásza arról számolt be
küldöttségünk tagjainak,
hogy ők számos tétel esetében – természetesen, amikor tökéletesen egészséges szőlőről van szó – eltekintenek a szőlőszemek
összezúzásától – mi ezt
darálásnak hívjuk, sőt a
bogyózógépet sem használják. A fürtöket egészben préselik ki, kíméletes módon. Hogy ebben
az esetben meddig tart a
héjon való erjesztés? Sokszor hat héten át és még
tovább is. Természetesen a folyamat dupla falú
erjesztőtartályban történik,
ahol a hőmérsékletet nem
engedik 32 fok fölé emel-
tőkékről származó szőlőkből
készült. Miért is? Az öreg tőkék mélyebbre lenyúló gyökerei ugyanis olyan mikroelemekkel gazdagítják a
szőlőt, amely aztán sajátos
íz- és aromavilágot kölcsönöz a belőle készült bornak.
Érdemes tehát nekünk is jobban odafigyelni a régi telepítésű szőlőkre.
Amikor évekkel ezelőtt
először hallottam a szőlő kíméletes préseléséről,
kedni, és a tartályba bejuttatandó oxigén mennyiségét is szabályozzák.
Fűszeresség, gyümölcsösség, könnyedség és
bársonyosság – a nekünk
kínált borokkal kapcsolatban főként ezeket a jelzőket használták vendéglátóink.
Hogy ezeket a tulajdonságokat miként érik
el, arról majd legközelebb.
2011. július 15-re nagy izgalommal készült az óvoda
valamennyi növendéke, dolgozója. Elérkezett az a nagy
nap, amit a szülők, gyerekek
egyaránt már nagyon vártak,
de féltek is tőle, hiszen az eddig kicsi gyermekek, akik sírva engedték el reggelente szüleik kezét, már végzősök lettek,
elröppent három év. Kilenc kis
ovis búcsút intett a játékoknak,
ősztől már Betűország tárja ki
kapuját előttük.
A Faluházban már kora
reggel nagy volt a készülődés, az óvoda játszótermében
sorakoztak fel a végzősök és
ballagtak hangosan énekelve
el-elcsukló hangon. Az ünnepség versekkel kezdődött,
a kiscsoportosok kívántak jó
utat, és vidám kedvet a tanuláshoz. A ballagók megkö-
szönték az itt töltött éveket,
a sok türelmet és figyelmet.
Megígérték, nem felejtik el
óvodájukat soha, benéznek
majd néha-néha. Majd néhány versben mondták el,
mennyire várják már az iskolát, a sok új csodát, ami
most tárul ki előttük. Az
ovisok nemcsak versekkel
készültek, hanem vidám
énekekkel is, és még tánctudásukat is megmutatták.
A műsor végén Stefán
Mária óvodavezető köszöntette a végzősöket, a
szüleiket, átadta az okleveleket, és kívánt minden
jót, sok örömet az iskolakezdéshez. Közös fotók,
és nagy ölelések zárták a
kilenc kis ovis utolsó napját a Szivárvány óvodában.
Kovács Elemér
Telefonszám, e-mail
cím, kokárda, bagoly,
Alma Mater. A figyelmes újságolvasó észrevehette, hogy nem
csupán összefüggéstelen kifejezéseket raktunk egymás mellé, bizony immáron harmadik hete jelenik meg
az Alma Mater – civil
kezdeményezés logója
Kárpátalja különböző magyar nyelvű sajtótermékeiben, a baglyunk felbukkan honlapokon, nemsokára
belopózik az éterbe is.
Hogy mi mindennek
az értelme? Ahogyan a
baglyunk felbukkant újságokban, és valljuk be,
nem sokan fordítottak
rá figyelmet, ugyanúgy
megjelennek magyar közösségünkben olyan folyamatok, melyeket nem
kezelünk a kellő odafigyeléssel. Így az utca embere – ha nem veszi a fáradtságot, hogy unalmasnak tűnő statisztikai adatokat böngésszen – talán
elsiklik afölött a sajnálatos tény fölött, hogy Kárpátalja magyar iskoláiban évről évre fogy a tanulók száma, mely tényt
már rég nem lehet a népesedési problémákkal
magyarázni… Ugyanígy
könnyű tudomást sem
venni arról, hogy a magyar felmenőkkel rendelkező gyerekek már törve
beszélik elődeik nyelvét,
az ő gyermekeik pedig
talán már nem is fogják.
Ha pesszimisták (vagy
realisták?) vagyunk, akkor ez a jövőnk nem túl
vidám képe. Azonban az
Alma Mater Civil Kezdeményezés résztvevőit
elegendő mennyiségű optimizmussal ajándékozta meg az ég, így ha nem
is mindig mosolyogva,
de alapvetően bizakodva szembe mennek azokkal a trendekkel, amelyek
szerint az esetleges anyagi boldogulás, a többségi
nemzetbe minden áron
való beilleszkedés oltárán
a magyar nemzeti értékek,
történelmi örökségünk
feláldozható. Célunk a figyelemfelkeltés, az anyanyelven történő nevelés
és oktatás népszerűsítése,
az, hogy fiataljaink anyanyelvükön való tanulással válhassanak szülőföldjük társadalmának értékes
tagjaivá.
Többet szeretne tudni rólunk? Keresse a baglyot! Nemsokára Önnél is
feltűnhet!
Alma Mater Civil
Kezdeményezés
40 éves osztálytalálkozó
László Ildikó
Robogós ékszerrablás Beregszászban
Két azonosítatlan elkövető, fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőzve kifosztott vasárnap reggel egy ékszerboltot Beregszász központjában.
Az elkövetők egy robogóval bukósisakkal a fejükön érkeztek az I. Franko úton lévő Ametiszt üzlethez, röviddel
az üzlet kinyitása után.
A rablók egyike pisztolynak látszó tárggyal megfenyegette a pult mögött álló elárusító hölgyet, majd a vitrinen található összes aranyékszert összeszedve távoztak. Az elárusító hölgyet bezárták az üzletbe és egy szürke robogón ismeretlen irányba távoztak. Az eset rekonstruálását és a nyomozást nagyban nehezíti, hogy az üzletben nem volt térfigyelő kamera. A rendőrség kéri, hogy aki tud valamit az esettel kapcsolatban, jutalom ellenében hívja a 102-s telefonszámot.
2011. július 9-én, szombaton 40 éves találkozásra jöttünk össze mi, a
Csapi 2. sz. Középiskola
1971-ben végzett diákjai.
Délután 16:30-kor már
gyülekeztünk az Alma
Mater udvarán, és könnyes
szemmel borultunk 40 éve
nem látott osztálytársaink
nyakába.5 órakor megszó-
lalt a csengő és következett a névsorolvasás. Tanáraink közül Takács Mária és Fényes Emma volt
jelen. Majd 1 perces néma
csenddel emlékeztünk volt
igazgatónkra, tanárainkra
és osztálytársainkra.
Este 7-kor vette kezdetét a reggelig tartó mulatság a „Kvartett”-ban.
6
Tükör
2011. július 21.
Hagyományőrző és nép- Tanácskozás és zöldségtánc tábor Mezőgecsében bemutató Mezőgecsében
Elejét lásd az 1. oldalon
A nagyobb fiúk Gergely
István csetfalvai fafaragó irányításával fából elkészítették a település
utcanévtábláit. Ezek a felirat mellett számos díszítőelemet is tartalmaznak.
A lányok az egykori Kajdy
kúriában, a jelenlegi polgármesteri hivatal egyik ter-
mében felállított szövőszéken a helybeli asszonyok
segítségével parasztpokrócot szőttek. A klubhelyiségben berendezett műhelyben nemezből könyvjelzőket, gyöngyből ékszereket
készítettek, a játszóházban
pedig régi gyerekjátékokat
elevenítettek fel. Nagyszerű
élményt jelentett számukra
az esténként megrendezésre
kerülő táncház, ahol a Tatáról érkezett Szegvári család
tagjai tanították a lépéseket
és húzták a talpalávalót. Miközben az édesanya, Ildikó
Anna lányával (16 éves) a
kézműves foglalkozásokat
tartotta, aközben a 23 éves
nagylány, Júlia (aki brácsán
játszik) a 21 esztendős Mátyással (nagybőgő) és a 17
éves Mártonnal (hegedű) a
nagycsoportosoknak táncokat oktatott.
– Nagyon hálásak vagyunk a Szegvári család
tagjainak, hogy elfogadták
a meghívásunkat – mond-
ta Mester András polgármester. – Hisz ők amellett,
hogy nálunk rég elfeledett
népi játékokkal ismertették meg a gyerekeinket,
magas szakmai színvonalon mutatták és tanították
be a magyar tájegységek
különböző táncait (széki,
mezőségi, dél-alföldi stb.).
A gálaműsor után nyilatkozó résztvevők annak a reményüknek adtak
hangot, hogy jövőre ismét megrendezésre kerül a
mezőgecsei hagyományőrző és néptánc tábor.
Eszenyi Gábor
Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István
Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet
Főmunkatárs: Kovács Elemér
Tördelőszerkesztő: Turóczy Erzsébet
Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
Tel./Fax.: 2-40-89
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01.
http://www.karpatinfo.net,
e-mail: [email protected]
Készült: PRAT Kárpátaljai Lapkiadó Vállalat.
Ungvár, Gagarin u. 42/1.
Ofszetnyomás. Példányszám: 10 270 Rendelési szám: 351
A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítésének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget.
Карпатінфо (на угорській мові)
Засновник і видавець редактор: Сабослай Степан Карлович
Адреса: пл. Кошута 4. м. Берегово,
Закарпатської обл., Україна Тел. 2-40-89
Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003.
Газета віддрукована у ПРАТ “Видавництво “Закарпаття”
88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, Закарпатської обл. України
Номер замовлення: 351 (Офс. друк. Умов. друк. Арк. 4). Тираж: 10 270
Több, Ukrajnában már
sikeresen bemutatkozó vetőmag-előállító
cég zöldségféléivel ismerkedhettek meg annak a szemináriumnak
a résztvevői, melyet a
Terra T Farmergazdaság bázisán szerveztek
Mezőgecsében. A tanácskozással egybekötött fajtabemutatón a helyi termelők, a járási mezőgazdasági osztályok szakemberei főképpen a fóliaházakban sikeresen
termeszthető paradicsom- és paprikafajtákat, valamint az ígéretes káposzta- és sárgarépafajták termesztéstechnológiáját tanulmányozhatták.
A vendéglátók nevében felszólaló Tóth Gyula arról szólt, hogy nyitottnak kell lenni a vető-
tatósabb termékek közül választhat. A házigazda a továbbiakban arról szólt, hogy
a kárpátaljai termelők egy
része hajlamos az elkényelmesedésre. Ha már egyszer
sikeresen elsajátította a hajtatott paradicsom termesztését, jövőre nem szívesen
vált át uborkára vagy paprikára. Hisz ez az új feladat
nem csupán egy új termesztéstechnológia elsajátítását
követeli meg tőle, hanem
egyben az új piacok felkutatását is. Ez pedig komoly
plusz munkát jelent. Ám azt
is látni kell, hogy a megfelelő vetésforgó hiányában a
fóliaházakban hamar elszaporodnak a különböző kórokozók és kártevők, ami rövid időn belül katasztrofális veszteségeket okozhat a
termelésben. Váltani tehát
szükséges.
Szergijenko Vaszil, a
mag-előállítók által termesztésre ajánlott új fajták iránt, hisz nálunk a fizetőképes vásárló mindinkább igényesebbé válik, szereti, ha jobbnál
jobb, mutatósabbnál mu-
Professzionális Vetőmag
elnevezésű cég kereskedelmi igazgatója számos olyan
zöldségfélére hívta fel a jelenlevők figyelmét, amelyek révén a kárpátaljai termelők növelhetik verseny-
képességüket. A vállalatról
tudni kell, hogy több neves
vetőmag-termeltető cég termékeiből állította össze a
termékskáláját, méghozzá
úgy, hogy bő legyen a választék, abban minden termelő megtalálja a számára leginkább megfelelő fajtát. A Tezier cég káposztafajtái már régóta ismertek
Kárpátalján is. Termesztésük biztonságos, ízük és el-
magjait mutatta be. Különösen a Kolorit és a
Heliosz káposztafajták teljesítménye figyelemreéltó.
Hogy milyen kiváló szelekciós munka folyik a
MoravoSeednél, azt mi
sem bizonyítja jobban,
mint hogy a vidékünkön
elterjedt Pedro paradicsomfajta az ő nemesítésük.
Igen tanulságos volt a
tarthatóságuk kiváló. Különösen a Gigant és a Skif fajták eredményei kiválóak. A
Nong Woo Bio Dél-Koreában működő cég káposztái a betegségekkel szembeni ellenállóság tekintetében szinte felülmúlhatatlanok. Ha pedig valódi csípős paprikára szeretnénk
szert tenni, akkor szintén a
cég katalógusában kell keresgélni. Az United Genetic
(USA) hagymái – különösen
az extra Early Gold, a Coper
Ball, no és a Gulnar – azért
érdekesek a kárpátaljai termelők számára, mert meglehetősen nagy a hidegtűrő
képességük. Így a viszonylag enyhe kárpátaljai teleket
az ősszel elduggatott hagymák könnyen átvészelik, s
kora tavasszal zöldhagymaként jó áron értékesíthetők.
Mitnik Halina, a Tirasz
magánvállalat főszakembere a MoravoSeed cseh vetőmag-termeltető cég vető-
fajtabemutató gyakorlati része, amelynek során
a jelenlévők összehasonlíthatták különböző paradicsom- és paprikafajták ízét, megvizsgálhatták, hogy azok mennyire
szállíthatóak. A fóliasátrakat végigjárva megállapíthattuk, hogy szinte valamennyi, a vetőmag-termeltető cégek által kipróbálásra ajánlott zöldségféle figyelemreméltó
eredményeket produkált.
A Terra T Farmergazdaság szakemberei megígérték: a továbbiakban megkülönböztetett figyelemmel kísérik a fent említett
zöldségfélék útját, s a későbbiek során beszámolnak róla, hogy a honi vásárlók körében mely zöldségfélék váltak népszerűvé. S utánajárnak annak is,
hogy a pozitív eredménynek mi lehet az oka.
Vidékstratégia a Kárpát-medencében
Mihamarabb közös kárpát-medencei vidékstratégiára lenne szükség ahhoz, hogy biztosítva legyen a térségünk országaiban élő magyar nemzetrészek tagjainak szülőföldön való megmaradása, ezt állapították
meg annak a budapesti
fórumnak a résztvevői,
melyen Kárpátalját többet között a Terra Dei
Mezőgazdasági Szaktanácsadó Központ munkatársai képviselték. Az
itt elhangzott javaslatok
és írásban benyújtott észrevételek alapján várhatóan még az ősz folyamán cselekvési programot dolgoznak ki.
– A kárpátaljai magyarság több mint 60 %-a faluhelyen él, számukra tehát
létfontosságú, hogy falvainkban eredményesen működjenek a családi gazdaságok – hangsúlyozta lapunk
tudósítójának Hidi László, aki a Terra Dei képvi-
seletében vett részt a tanácskozáson. – Ukrajna tekintetében is sajátos helyzetben
vagyunk, hisz erre a vidékre
még a szovjet érában sem volt jellemző a több tízezer hektáron gazdálkodó nagyüzem.
Az ország belső vidékein most is az
ilyen gazdálkodás
a jellemző. Szomorúan állapíthatjuk
meg, hogy vidékünkön a 2-3 hektáros törpegazdaságok talpon maradása mennyi sok
nehézségbe ütközik. Azt is tudomásul kell vennünk,
hogy évről évre nő
a parlagon heverő
földek aránya.
– A kiút keresésének is
ebből az alaphelyzetből kell
elindulnia – veszi át a szót
Gál István szaktanácsadó, a
budapesti fórum másik kárpátaljai résztvevője. – A me-
gyei tapasztalatok azt mutatják – egyébként közel egy
évtizede ezen munkálkodik
a Terra Dei is –, hogy a kis
Kovács Elemér
kell, hogy a forgótőke, a
stabil piaci viszonyok és a
naprakész ismeretek hiánya mennyire megnehezíti a hatékony gazdálkodást.
Ugyanakkor az utóbbi évtized azt is bebizonyította,
hogy a kedvező éghajlati
adottságaink kihasználásá-
Hidi László és Gál István
üzemméret nem lehet akadálya az eredményes termelésnek. A fóliás zöldség-termesztők tucatjainak példája
ezt ékesen bizonyítja. Természetesen azt is látnunk
val – természetesen megfelelő tudás és ismeretek birtokában – piaci tényezőként léphetünk fel a nyugat – ukrajnai térségben.
Gönczy Bertalan
7
Gazdaság
Zöldmunkák a paradicsomban
A paradicsom bogyónö- egy kacsot, amit a főszár hevekedési időszakában lyett fogunk tovább nevelni.
kezdetét veszi egy fo- Ugyanúgy járhatunk el, ha
lyamatos elfoglaltság: a valamilyen okból letörik a
rendszeres kacsolás, le- főszár hajtáscsúcsa, vagy a
velezés.
magas talaj EC miatt túl haA kacsolás tumar ledeterminált a
lajdonképpen a
paradicsomtő.
levélhónaljakból
A determinált
előtörő oldalhaj(„törpe”) fajtáknál
tások eltávolítánéha ajánljuk a két
sát jelenti. Ez a
ágban történő nevefontos művelet
lést. Ilyenkor a legnem csupán a fóalsó kacsot megTel.: 2-41-74
liás paradicsomhagyjuk, s a továbnál, de a kiskerti
biakban ugyan úgy
karózott paradicsomneve- koccsoljuk, mint a
lésnél is, hisz a kacsok meg- főszárat. Fajtától
hagyása az állomány túlzott függően általában
besűrűsödéséhez, a termés a főágon 3 virágelaprósodásához vezet.
fürtöt, míg a melEzt a műveletet lehető- lékágon 2 virágfürleg a reggeli órákban aján- töt hagyunk.
latos elvégezni, s legalább
Fontos szerehetente egyszer végig kell pe van a paradikacsolni az állományunkat. csomtermesztésÍgy elkerülhetjük a túl nagy ben a levelezésnek
kacsok kialakulását, ame- is, amit igen körüllyek kitörése már nagy se- tekintően kell elbet hagy maga után. Mivel végezni. A gazdák
ezek a sebek potenciális be- ugyanis gyakran
fertőzési lehetőségek több a két véglet egyigombás és baktériumos be- kébe esnek: vagy
tegség számára, ajánlatos túl sok levelet táfokozottan figyelni ebben volítanak el, vagy
az időszakban a növény- egyáltalán nem levédelmi permetezésekre.
veleznek. Mind a két esetTöbb gazda is a félde- nek megvan a maga hátráterminált fajtákat termesz- nya. Ha nem végezzük ezt
ti hosszúkultúrában, azaz a műveletet, a növényeinfolytonnövőként kezelik ket feleslegesen leterheljük.
őket. Ehhez azonban az Ugyanis az alsó levelek áltakell, hogy mielőtt a főszár lában árnyékban vannak, így
betetőzne, meghagyunk a fény hiányában nem tudnak
fotoszintetizálni. Viszont az
„életben tartásuk” a növények számára sok energiába
kerül. A betegségektől, kártevőktől való megvédésük
viszont a gazdáknak kerül felesleges munkába és pénzbe.
Ha túl sok levelet távolítunk el, akkor viszont túlságosan lecsökken az aktív levélfelület is, ami terméskieséshez, stresszhez, a termés
ízének romlásához vezet.
Az első levél eltávolításokat általában a kiültetéskor szoktuk elvégezni, ami-
2011. július 21.
tását akkor kezdjük, amikor a növények magassága meghaladja az egy
métert. Ugyanis a levelezésnél ügyelni kell arra,
hogy mindig maradjon egy
kb. 0,8-1 m-nyi érintetlen
lombfelület, ami kb. 8-10
levelet jelent. Ezt a műveletet szintén a reggeli órákban kell elvégezni, hogy
minél kisebb sebet okozzunk. Alkalmanként 1-2
levélnél többet nem ajánlatos letörni. Ezt a műveletet úgy kell időzíteni, hogy
az érés kezdetére utolérjük a legalsó fürtöt. Pontosabban mindig a legalsó érésben lévő fürt fölötti
egy levelet még le kell törni, így az több fényt kap, s
kor is a földre lehajló, esetleg besározódott 1-2 levelet távolítjuk el. A determinált („törpe”) fajtákról aztán
több levelet nem is szoktunk
letörni. A folytonnövő és feldeterminált fajtáknál az alsó
levelek rendszeres eltávolí-
a szedést is megkönnyíti.
Azonban a főszabálynak,
a 80-100 cm-es érintetlen
lombfelületnek mindenképen meg kell maradnia!
A szamócaültetvény szüret utáni ápolása
kívánatos, de a kísérletek
eredményei és a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy
az öregebb ültetvények
esetében ezáltal növelhető a következő év terméshozama. Az olyan szamócaültetvényeknél pedig,
ahol a szamócaatkák erősen elszaporodtak, a lomblevelek lekaszálása kifejezetten hasznos. A szamócaatkák szabad szemmel
nem látható, igen apró állatkák. Szívogatásuk hatására a levelek és a hajtások meggörbülnek, torzulnak. A megtámadott részek
aszályos időben elszáradnak, nedves körülmények
között elrothadnak. A szamócalevelek fehérfoltossága esetén is érdemes lekaszálni a lombleveleket. A
fehérfoltosság először barnás, bíborvörös foltokban
jelentkezik, amelyek közepe később kifehéredik,
s ki is lyukadhat. Ahhoz,
hogy a lomblevelek lekaszálása a jövő évi termésre jó hatással legyen, mindjárt a szüret után kell elvégezni. A kaszálást sarlóval vagy kaszával is elvégezhetjük. Száraz időjárás
esetén a lekaszált szamócát
öntözni kell. A lekaszált levelek komposztálhatók, ha
azonban különféle betegségek tüneteit észleljük rajtuk, inkább tüzeljük el őket.
A folytontermő fajták lombleveleit ne kaszáljuk!
(Miklós Dénes: Négy
évszak a háztájiban)
Minden kisebb-nagyobb
háztáji kertben helye van
a szamócának, melynek
kitűnő zamatú gyümölcse
mindig is csemegét jelentett. Örömmel könyvelhetjük el, hogy ma már
szinte minden kertben
megtalálható ez a hasznos és értékes gyümölcs.
A szamóca termesztése
és ápolása jelentősen eltér a többi gyümölcsétől.
Hiszen amíg a többi fán
vagy bokron hozza a termését, addig a szamóca a
földön terem.
A szamócaültetvény
szüret utáni ápolása a
gyomirtásból, az indák eltávolításából és az öntözésből áll. Ezeket a munkálatokat okvetlenül végezzük el. Sajnos, sok termelő elköveti azt a hibát,
hogy a letermett szamócatelepet nem gondozza. Pedig ilyenkor készülnek fel
a tövek a következő évi termés-re, ilyekor halmozzák
fel a tartalék tápanyagot.
A szamóca nyári-őszi
növekedése során két fontos folyamat játszódik le,
amely a következő év termésmennyiségét alapvetően befolyásolja – az egyik
az elágazódás, a másik
termőrügy-képződés. Az
elgyomosodott területen
mindkettő háttérbe szorul,
s ennek következtében a növények termésmennyisége
nem éri el az elvárt szintet.
A szamócatelep szüret utáni gyomtalanítását mechanikai úton kapálással, vagy kémiai úton gyomirtó vegyszerekkel is végezhetjük. Kertünkben gyomirtó szereket
csak minimális mértékben
alkalmazzunk, vagy egyáltalán ne használjunk. Szüret után kapálással a szedé-
sek során letaposott talajt
is fel kell lazítani. Ügyeljünk arra, hogy ennek során
a talajt ne húzzuk ki a sorközökbe, mert a talaj szintjében kialakult elágazódások is gyökereket fejlesztenek; fontos tehát, hogy alapi részük a talajjal továbbra is érintkezzen, vagy ami
még fontosabb, a talaj fel-
színi rétegében helyezkedjenek el. A termő szamócatelepen ne hagyjuk meg az indákat, mert ha megmaradnak,
gyöngítik a töveket, és így
kevesebb termést kapunk.
Ha viszont szaporítani akarunk, az ágyás egy részében
hagyjuk meg őket, másutt viszont távolítsuk el valamenynyit. Az öntözésre leginkább
a termésérés időszakában és
a termőrügyek képződésekor
– augusztusban, szeptemberben – van szükség. Érdemes
megemlíteni, hogy a gyakori, gyér öntözgetés inkább
káros, mint hasznos.
Az utóbbi időben egyre
több helyen lehetünk tanúi a
lomblevelek szüret utáni lekaszálásának. Igaz, nyár közepén biológiai szempontból
a levelek eltávolítása nem
Aktuális teendők a kertben
A leszüretelt őszibarackfák zöldválogatásának elérkezett az ideje. A másodrendű hajtások növényvédelme nehézkes,
beérésük sem
megfelelő, így
a fagyokat is
nehezebben viselik el. A hagyományos
k a t l a n k o ro na belseje felé
növő hajtásokat tőből távolítsuk el. A
zöldválogatásból származó nyesedéket – ha
egészséges – ne égessük
el, terítsük inkább a fák
köré, mert ezzel is elősegítjük a talaj nedvességének megőrzését. Arra
azonban ügyeljünk, hogy
a takaróanyag ne legyen
1-2 cm-nél vastagabb,
különben a rágcsálóknak adunk menedéket.
A lehullott gyümölcsök
felszedésére fordítsunk
nagy gondot, mert a kórt
és kórokozókat terjesztik. A beteg gyümölcsöt
mélyen el kell ásni.
sünk ellenük permetlevet,
és ehhez gombaolőszert
tegyünk, a levélfoltosságok fertőzésének megakadályozása céljából.
Továbbra is kötözzük
a szőlők lelógó hajtásait,
és ha szükséges, csonkázzunk. Meggyorsíthatjuk a
csemegeszőlőfürtök érését azzal, hogy a bogyókat árnyékoló leveleket leszedjük. A napfényre kerülő fürtök bogyói ily módon
édesebbek, színesebbek,
ízesebbek lesznek.
Az uborka naponta kapjon frissítő öntözést. Másodvetésre ültethetünk rövid tenyészidejű fejeskáposzta-, karalábé
és karfiolpalántákat. Időszerű a zöldborsó másod-
Gál István
szaktanácsadó,
Terra Dei
A szőlőben a gyomirtás
most a legfontosabb teendőnk. A gyomok elősegítik a gombabetegségek terjedését és nehezítik a növényápolást.
A leszüretelt ribiszkebokrokat se hagyjuk gondozatlanul. Legfontosabb
a szüret idején elszaporodott kaliforniai pajzstetű
és az üvegszárnyú ribiszkelepke elleni permetezés.
Bi 58-ból, Decisből készít-
vetése. Ritkítsuk a másodvetésű céklát 8-10 cm tőtávolságra. Előfordul, hogy a
paradicsombokor alsó levelei barnulni kezdenek, és a
levélelhalás alulról felfelé
terjed. Ezt a fusarium nevű
gombabetegség idézi elő. A
betegség terjedésének megakadályozására a legcélravezetőbb módszer az, hogy
a sárguló-barnuló leveleket
leszedjük és elégetjük.
-kertész-
Nyereményjáték
E heti kérdésünk:
A bogyónövekedés időszakában milyen gyakran
kacsoljuk a paradicsomot?
1. kéthetente
2. hetente egyszer
3. hetente három alkalommal
A helyes válasz sorszámát karikázza be, a szelvényt vágja ki, (a kérdést és a válaszokat) ragassza fel a terjesztőinknél kapható szelvényre és küldje be terjesztőinkkel, illetve
dobja be szerkesztőségünk postaládájába.
Beküldési határidő: 2011. július 31.
A KárpátInfo 2011. 27. számában
megjelent feladvány helyes megfejtése:
A fekeragya a szőlőt támadja intenzíven. (3. válasz)
Nyertesünk: Ambrus Erzsébet (Visk, Sevcsenko u. 7/a.)
Nyeremény: vegyszerek
8
Heti műsor
2011. július 21.
Hétfő, július 25.
Köszöntjük Kristóf, Jakab
nevű olvasóinkat!
05:30 Top Shop
05:26 Hajnali
06:00 Fókusz Plusz
gondolatok
(ism.)
05:29 Kárpát Expressz
Magazin
05:56 Ma Reggel
06:25 Fókusz Reggel
Közéleti műsor
Közszolgálati
08:15 Úszó- és vízilabda
magazin
világbajnokság
06:55 Reggeli
09:00 Balatoni nyár
Reggeli
11:05 Drága doktor úr
magazinműsor
július 26.
05:30 Gazdakör
05:55 Térkép Válogatás (ism.)
06:35 Építészet XXI
A TV2 reggeli ma- 07:05 Magyar elsők
gazinműsora
07:30 Híradó - Reggel
09:00 Mokka habbal 07:45 Család-barát
(magyar magazin- 08:40 Főzés?
műsor)
Gyerekjáték!
09:45 Stahl konyhája 08:50 A kék egér
(sor., II./21. rész)
(ism.)
12:00 Déli harangszó 09:05 Rubí, az elbűvölő
08:55 Krisztofóró
09:55 Babapercek
szörnyeteg
12:01 Híradó délben
09:05 Mikrobi
(mex.
sor.,
39.
rész)
10:05
Teleshop
12:15 Úszó-és vízilabda
09:15 A dzsungel
11:40
Született
kémek
világbajnokság 10:05 Top Shop
könyve
(am.
rajzfi
lm
sor.)
14:25 Roma Magazin 12:00 RTL Klub
09:40 Ördögi szerencse
12:05
Seherezádé
Híradó
14:55 Domovina
10:15 Marco Polo
(ism.)
Déli kiadás
15:30 Szent István
(ism.)
13:05 Tartsd a szád
Vándorlás - Az 12:10 Asztro Show
11:30 Kívánságkosár
és énekelj!
országos kék
13:30 Fél kettő
(am. dokumentumf.) 11:45 Híradó,
túra mentén
Magazin a legjobb 14:40 EZO.TV
időjárás-jelentés
történetekkel
16:00 Bűvölet
12:00 Déli harangszó
15:40 Rex felügyelő
(sor., X./30. rész)
14:20 Tűzszekerek
12:01 Vers
(sor., 135. rész)
(angol filmdráma) 16:35 Második élet
16:30 Híradó
14:00 Híradó - Nemzeti
16:40 Időjárás-jelentés 16:45 Remington
(sor., 36. rész)
Krónika
Steele
(am.
fi
lm16:41 Körzeti híradó
17:30 Seherezádé
14:15 Térkép sor.,
I./11.
rész)
16:55 Balatoni nyár
(sorozat, 119. rész)
Válogatás
17:55 Ezel - Bosszú
17:55 India - Álmok
18:30 Tények
15:00 Heuréka!
mindhalálig
útján (brazil-in19:10 Aktív
Megtaláltam! diai kalandfilm(sor., II./12. rész)
A TV2 magazinja
Válogatás
sor., 159. rész)
19:00 RTL Klub
19:55 Hőhullám
15:30 Homo faber 18:40 Futótűz
20:25 NCIS
Híradó
A kézműves:
(sor., IV./2. rész)
(sor., 123. rész)
Esti kiadás
Sütőmesterek
19:30 Híradó este
21:25
NCIS:
Los
19:40 Fókusz
15:45 A világ nagy
19:55 Sporthírek
Közszolgálati
Angeles (am.
kikötői
20:00 Időjárás-jelentés
magazin
sor., I./7. rész)
16:45
Duna anzix
20:10 A három testőr 20:20 Szuperhekus
22:20 Aktív Extra
17:05 Daktari
Afrikában
A
TV2
magazinja
kutyabőrben
(sor., IV./81. rész)
(magyar vígj.)
22:25 Különleges
(am. akció-vígj.)
18:00 Híradó - 18:00
21:35 24
ügyosztály
Pá18:35 Mese
(sor., VII./24. rész) 22:10 Hazudj,
rizs (francia
ha tudsz!
19:05 Szelek szárnyán
22:25 Hírek
krimisor., 8. rész)
20:00 Híradó
(am. krimisor.,
22:30 Sporthírek
Közben:
20:10 Sporthírek
II./16. rész)
22:35 Írók szövetségben
Kenósorsolás
20:15 Közbeszéd
Utána:
23:05 Kamaszkorunk
23:25 Tények Este
21:00 Hello Goodbye
RTL-hírek
legszebb nyara:
23:55 EZO.TV
(fr.-olasz-izr. vígj.)
23:20 Jóravaló feleség
Amerika
22:35 Sportaréna
00:30 Rókavadászat
(am.-német-hol23:35 Egymillió dolláros
(am.-boszniai23:20 A többi néma
land filmdráma)
horvát filmdráma)
zsákmány
csend
(am. krimi)
01:10 Reflektor
02:05 Magellán (ism.)
(román filmdráma)
Sztármagazin
01:20 Ma Reggel (ism.)
02:30 Animációs filmek 01:50 Vers
02:47 Műsorszünet
01:25 Műsorszünet
03:05 Műsorszünet
01:55 Himnusz
05:25 Hajnali
gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:55 Ma Reggel
08:15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
Szerda, július 27.
Csütörtök,
05:26 Hajnali
gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel
08:15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
09:00 Balatoni nyár
11:05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.,
II./23. rész)
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
14:25 Hrvatska
kronika
15:00 Ecranul nostru
15:30 Médiaguru
Ember kamerával
16:00 Bűvölet
(sor., X./32. rész)
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:50 Szerelmem,
Afrika
(német-olasz
kalandfilmsor.,
I./1. rész)
18:40 Futótűz
(am. filmsor., IV./4.
rész)
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Televáró
21:25 Linda
(magyar filmsor.,
6. rész)
22:30 24
(am. sor., 2. rész)
magazin
(am. sor., 23. rész)
(olasz-NSZK
akció-vígj.)
A TV2 magazinja
20:20 Piedone, a zsaru 22:20 Aktív Extra
Utána: RTLhírek
22:45 Gothika
00:15 Kamaszkorunk
legszebb nyara:
Amerika
00:40 Reflektor
(magyar útifilm,
3. rész)
00:45 Ma Reggel (ism.)
02:12 Műsorszünet
Köszöntjük Olga, Liliána
nevű olvasóinkat!
05:30 Top Shop
05:25 Teleshop
05:30 Gazdakör
06:00 Autómánia (ism.) 06:00 Két TestŐr (ism.) 05:55 Térkép Életmódmagazin
Autósmagazin
Válogatás (ism.)
06:25 Fókusz Reggel 06:25 Tények Reggel 06:35 Isten kezében
Hírmagazin
Közszolgálati
07:05 Magyar elsők
07:00 Mokka
magazin
07:30 Híradó - Reggel
A
TV2
reggeli
ma06:55 Reggeli
07:45 Család-barát
gazinműsora
Reggeli magazin08:40 Főzés?
09:00 Mokka habbal
műsor
Gyerekjáték!
(magyar magazin09:05 Rubí, az elbűvölő
08:50 Kiváncsi Fáncsi
műsor)
szörnyeteg
09:30 Stahl konyhája 08:55 Sebaj Tóbiás
(mex. filmsor.,
09:05 A dzsungel
09:35 Babapercek
41. rész)
könyve
09:40 Teleshop
10:05 Top Shop
11:15 Született kémek 09:35 Szelek szárnyán
12:00 RTL Klub
10:25 Derrick
(am. rajzfilm sor.)
Híradó
(német krimisor.)
11:40 Seherezádé
Déli kiadás
11:30 Kívánságkosár
(ism.)
12:10 Asztro Show
12:40 Az Ezüst-tó kincse 11:45 Híradó,
13:30 Fél kettő
(NSZK-jug. western)
időjárás-jelentés
Magazin a legjobb 14:40 EZO.TV
12:00 Déli harangszó
történetekkel
15:40 Rex felügyelő
12:01 Vers
(sor., 137. rész)
14:45 Robert Kennedy
14:00 Híradó - Nemzeti
16:35 Második élet
(am. filmdráma)
Krónika
(sor., 38. rész)
16:45 Remington
14:15 Térkép 17:30 Seherezádé
Steele
Válogatás
(török drámasoro- 15:00 Élő népzene
(am. filmsor.,
zat,
121.
rész)
I./13. rész)
15:30 Beavatás
18:30 Tények
15:50 A szocreál
17:55 Ezel - Bosszú
19:10 Aktív
képzőművészet
mindhalálig
A TV2 magazinja
16:45 Duna anzix
(török filmsor.,
Utána: Skan17:05 Daktari
II./14. rész)
dinávlottó sor19:00 RTL Klub
(am. kaland-filmsolás
Híradó
sor., IV./83. rész)
19:55 Hőhullám
Esti kiadás
18:00 Labdarúgás
20:25 Doktor House
19:40 Fókusz
(sor., V./93. rész)
20:20 Közbeszéd
Közszolgálati
21:25 Hawaii Five-0
Aktuális háttér-
23:20 Hírek
23:25 Sporthírek
23:30 Kapcsoskönyv
(magyar dok. sor.)
05:25 Teleshop
06:00 Magellán (ism.)
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
Kedd,
(am. thriller)
Sztármagazin
00:55 Hülyeség nem
akadály
(am.-auszt. vígj.
sor., I./2. rész)
01:18 Műsorszünet
műsor
21:00 Időbűnök
(sp. thriller)
22:25 Szellemekkel
suttogó
22:30 Dunasport
Közben:
Kenósorsolás
23:25 Tények Este
23:55 EZO.TV
00:30 Lady Chatterley
22:40 Dokureflex
22:41 Szabadon a
börtönben
(sor., V./91. rész)
(francia-belgaangol filmdráma)
03:15 Két TestŐr (ism.)
Életmódmagazin
Sportösszefoglaló
(magyar
dokumentumf.)
23:35 Koncertek
az A38 hajón
(magyar koncertf.)
00:30 Vers
03:40 Animációs filmek 00:35 Himnusz
Köszöntjük Anna, Anikó
nevű olvasóinkat!
05:30 Top Shop
05:25 Teleshop
06:00 Trendmánia (ism.) 06:00 Babavilág (ism.)
06:25 Fókusz Reggel 06:25 Tények Reggel
05:30 Gazdakör
05:55 Térkép
06:35 Múlt idő ‘90
Közszolgálati maHírmagazin
07:05 Magyar elsők
gazin
07:00 Mokka
07:30 Híradó - Reggel
06:55 Reggeli
A TV2 reggeli ma- 07:45 Család-barát
Reggeli magazingazinműsora
Úszás selejtezők
08:40 Főzés?
műsor
09:00 Mokka habbal
összefoglalója
Gyerekjáték!
09:05
Rubí,
az
elbűvölő
(magyar
mag.)
09:00 Balatoni nyár
08:50 Kiváncsi Fáncsi
szörnyeteg
09:40 Stahl konyhája 08:55 Mikrobi
11:05 Drága doktor úr
(sor., 40. rész)
(ism.)
(olasz vígj. sor.,
09:05 A dzsungel
10:05 Top Shop
09:45 Babapercek
II./22. rész)
könyve (37. rész)
09:50 Teleshop
12:00 Déli harangszó 12:00 RTL Klub
09:35 Szelek szárnyán
Híradó
11:25
Született
kémek
12:01 Híradó délben
(sor., III./9. rész)
Déli kiadás
(am. rajzfilm sor.)
12:15 Úszó- és vízilabda
10:25
Derrick
11:50 Seherezádé
világbajnokság 12:10 Asztro Show
(német krimisor.)
(ism.)
13:30 Fél kettő
Úszás döntők
11:30 Kívánságkosár
Magazin a legjobb 12:50 Smokey és a
14:30 Srpski Ekran
11:45 Híradó,
történetekkel
Bandita
2.
14:55 Unser Bildschirm
időjárás-jelentés
14:35
Görkorin
az
életbe
(am.
akció-vígj.)
15:30 Tudástár 2011
12:00 Déli harangszó
(am.
vígj.)
14:40
EZO.TV
- CT - MR
12:01 Vers
16:45 Remington
06-90-602-022
16:00 Bűvölet
Steele (am. filmJósok, látók, médi- 14:00 Híradó - Nemzeti
(sor., X./31. rész)
Krónika
sor., I./12. rész)
umok!
16:30 Híradó
14:15 Térkép 17:55
Ezel
Bosszú
15:40
Rex
felügyelő
16:40 Időjárás-jelentés
(sor., 136. rész)
Válogatás
mindhalálig
16:41 Körzeti híradók
(török filmsor.,
16:35 Második élet
15:00 Csellengők (ism.)
16:55 Balatoni nyár
II./13. rész)
(sor., 37. rész)
15:25 Özönnövények
Összefoglaló
19:00 RTL Klub
17:30 Seherezádé
15:55 Esélyt kapva
17:55 India - Álmok
(sor., 120. rész)
Híradó
16:45 Duna anzix
útján
Esti kiadás
18:30 Tények
(sor., 17. rész)
(sor., 160. rész)
19:40 Fókusz
19:10 Aktív
17:05 Daktari
18:40 Futótűz
Közszolgálati magazin
(sor., IV./3. rész)
19:30 Híradó este
20:20 Castle
19:55 Sporthírek
(am. filmsor.,
20:00 Időjárás-jelentés
II./17. rész)
20:10 Önök kérték!
21:20 A mentalista
21:05 Charley nénje
(am. krimisor.,
(tévéjáték)
22:50 24
(sor., VIII./1. rész)
23:35 Hírek
23:40 Sporthírek
23:50 A rejtélyes XX.
század
00:15 Kamaszkorunk
legszebb nyara:
Amerika
(magyar útifilm,
2. rész)
00:45 Ma Reggel (ism.)
02:13 Műsorszünet
05:25 Hajnali
gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel
08:15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
09:00 Balatoni nyár
11:05 Drága doktor úr
III./2. rész)
22:20 Döglött akták
(am. krimisor.,
V./15. rész)
Utána:
RTL-hírek
23:25 XXI. század - a
legendák velünk élnek
00:05 Reflektor
Sztármagazin
00:15 Véres telihold
(am. horror)
01:45 Műsorszünet
július 28.
(am.-kan. rom. vígj.)
22:00 Aktív Extra
A TV2 magazinja
22:05 A médium
(sor., V./86. rész)
Közben:
Kenósorsolás
23:05 Tények Este
23:35 EZO.TV
00:10 Felhő a
Gangesz felett
(magyar dráma)
02:40 Babavilág (ism.)
03:05 Animációs
filmek
03:40 Műsorszünet
01:19 Műsorszünet
(sor., III./10. rész)
20:00 Híradó
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
Aktuális háttérműsor
21:00 ... hogy szaladnak
a fák! (magyar
filmdráma)
22:25 Dunasport
22:30 Más világ
23:40 Koncertek az
A38 hajón
00:35 Kisenciklopédia
00:45 Vers
00:50 Himnusz
Köszöntjük Szabolcs
nevű olvasóinkat!
07:40 Család-barát
08:40 Főzés?
Gyerekjáték!
08:45 A kék egér
08:55 Krisztofóró
09:05 A dzsungel
könyve
09:35 Korea, Kína és
Japán kultúrájának története
10:25 Derrick
11:30 Kívánságkosár
11:45 Híradó
14:15 Térkép
15:00 Talpalatnyi zöld
15:30 A Szerelmes
Nyugat
16:10 Felelet az életnek
16:45 Duna anzix
17:05 Daktari
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó
20:15 Közbeszéd
21:00 Alex és Emma
22:35 Parasztopera
23:45 Dunasport
23:50 Mikor a keleti
blokk történelemmé lett...
Esti kiadás
19:40 Fókusz
19:30 Híradó este
Közszolgálati
19:55 Sporthírek
magazin
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Déltenger kincse 20:20 ...és megint
(sor., 3. rész)
dühbe jövünk
(olasz vígj., 1978)
21:00 Tűzvonalban
(sor., IV./7. rész)
Utána: RTL21:55 24
hírek
(am. sor., 3. rész)
22:55 Róma
22:40 Hírek
(angol-am.
22:45 Sporthírek
kalandfilmsor.,
22:55 Professzor
II./9. rész)
Radda
00:10 Asszonymaffia
23:20 Kamaszkorunk
(am.-angol filmsor., II./5. rész)
legszebb nyara:
00:45 Reflektor
Amerika
(magyar útifilm,
4. rész)
23:50 Ma Reggel (ism.)
(sor., IV./82. rész)
18:00 Híradó - 18:00
Szórakoztató műsor 18:35 Mese
20:25 Mennyé má!
19:05 Szelek szárnyán
05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
Utazási magazin
06:25 Tények Reggel
06:25 Fókusz Reggel 07:00 Mokka
Közszolgálati
09:00 Mokka habbal
magazin
09:45 Stahl konyhája
06:55 Reggeli
09:50 Babapercek
Reggeli magazin10:00 Teleshop
műsor
(olasz vígj. sor.,
09:05 Rubí, az elbűvölő 11:35 Született kémek
II./24. rész)
12:00 Seherezádé (ism.)
szörnyeteg
12:00 Déli harangszó
13:00 Rabiga előtt
(mex.
fi
lmsor.,
12:01 Híradó délben
14:40 EZO.TV
42. rész)
12:15 Úszó- és vízilabda 10:05 Top Shop
15:40 Rex felügyelő
világbajnokság 12:00 RTL Klub
16:35 Második élet
14:30 Rondó
17:30 Seherezádé
Híradó
15:30 Legendás kony18:30 Tények
Déli kiadás
hák - A vendég- 12:10 Asztro Show
19:10 Aktív
lők színpadán - 13:30 Fél kettő
19:55 Hőhullám
Ujházi leveséMagazin a legjobb 20:25 S.O.S. szerelem!
től Gálffi Lásztörténetekkel
22:30 Aktív Extra
ló főztjéig
14:40 Három
22:35 Bostoni
16:00 Bűvölet
szökevény
halottkémek
(sor., X./33. rész)
(am. akció-vígj.)
Közben:
16:30 Híradó
16:45 Remington Steele
Kenósorsolás
16:40 Időjárás-jelentés
(am. filmsor., I./14. 23:35 Tények Este
rész)
16:41 Körzeti híradó
00:05 EZO.TV
17:55 Ezel - Bosszú
16:55 Balatoni nyár
00:40 Szvingerek
Összefoglaló
mindhalálig
01:30 Segíts magadon!
(török
fi
lmsor.,
17:50 Szerelmem,
01:55 Animációs
II./15.
rész)
Afrika
filmek
19:00 RTL Klub
(sor., I./2. rész)
02:30 Műsorszünet
Híradó
18:40 Futótűz
(am. sor., IV./5. rész)
05:30 Top Shop
06:00 Törzsutas
A TV2 magazinja
19:55 Hőhullám
Sztármagazin
00:55 Infománia
Multimédia mag.
01:15 Műsorszünet
Élő kívánságműsor
-Egy óra a legjobb zenékkela Sion Rádióban! Minden hétköznap,
hétfőtől péntekig 14 óra 30 perctől.
BIRTA VIKTÓRIA műsora
WWW.SIONRADIO.EU;
Adás vonal: (+3803141) 23236; SMS:
+38099 2323790; SKYPE: sion.radio
Email: [email protected]
9
Heti műsor
Péntek, július 29.
05:26 Hajnali
gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel
08:15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
09:00 Balatoni nyár
11:00 Drága doktor úr
(sor., II./25. rész)
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
14:20 Körzeti
magazinok
15:10 Útravaló
15:25 Új-Zéland
természeti világa
(sor., 4. rész)
16:00 Bűvölet
(sor., X./34. rész)
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 Szerelmem,
Afrika
(sor., I./3. rész)
18:45 Futótűz
(am. sor., 6. rész)
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Az ördög nem
alszik
(színházi felv.)
22:30 24
(am. sor., 4. rész)
23:15 Hírek
23:20 Sporthírek
23:30 Záróra
fiataloknak
00:00 Kamaszkorunk
legszebb nyara:
Amerika
(magyar útifilm,
5. rész)
00:30 Így készült
(angol-kan. vígj.)
02:00 Ma Reggel (ism.)
03:27 Műsorszünet
05:30 Gazdakör
05:55 Térkép
06:35 Vannak vidékek
07:05 Magyar elsők
magazin
Hírmagazin
07:30 Híradó - Reggel
06:55 Reggeli
07:00 Mokka
07:40 Család-barát
Reggeli magazinA TV2 reggeli ma- 08:35 Főzés?
műsor
gazinműsora
Gyerekjáték!
09:05 Rubí, az elbűvölő 09:00 Mokka habbal 08:45 A nagy ho-hoszörnyeteg
(magyar mag.)
ho-horgász
(sor., 43. rész)
09:45 Stahl konyhája 08:55 Krisztofóró
10:05 Top Shop
(ism.)
09:05 A dzsungel
12:00 RTL Klub
09:50 Babapercek
könyve
Híradó
09:55 Teleshop
09:35
Szelek
szárnyán
Déli kiadás
11:30 Született kémek
(sor., III./11. rész)
12:10 Asztro Show
(am. rajzfilm sor.)
10:20 Derrick
13:30 Fél kettő
11:55 Seherezádé
(német krimisor.)
Magazin a legjobb
(ism.)
történetekkel
12:55 Mike kapitány 11:30 Kívánságkosár
11:45 Híradó,
14:50 Pingvinek vánhadjárata
időjárás-jelentés
dorlása
(am. dokumentumf.)
12:00 Déli harangszó
(francia
14:40 EZO.TV
12:01 Vers
dokumentumf.)
15:40 Rex felügyelő
14:00 Híradó - Nemzeti
16:45 Remington
(sor., 139. rész)
Krónika
Steele (am. film16:35 Második élet
sor., I./15. rész)
14:15 Térkép
(sor., 40. rész)
15:00 Virágzó
17:55 Ezel - Bosszú
17:30 Seherezádé
(sor., 123. rész)
Magyarország
mindhalálig
18:30 Tények
15:20 Liszt etűdök
(sor., 16. rész)
19:10 Aktív
orgonára
19:00 RTL Klub
19:55 Hőhullám
15:50 Arcélek
Híradó
Szórakoztató
16:10 Építészet XXI
Esti kiadás
műsor
16:45 Duna anzix
19:40 Fókusz
17:05 Daktari
20:20 Csapd le Chipet! 20:25 Irigy
Hónaljmirigy
(sor., IV./85. rész)
(am. rom. vígj.)
18:00 Híradó - 18:00
22:10 Vámpírnaplók 21:25 A detonátor
(am.-román akcióf.) 18:35 Mese
(sor., II./6. rész)
Közben:
19:05 Szelek szárnyán
Utána: RTLKenósorsolás
(sor., III./12. rész)
hírek
23:10 Aktív Extra
20:00 Híradó
23:15 A főnök
A TV2 magazinja
20:10 Sporthírek
(am. krimisor.,
23:15 Tények Este
20:15 Közbeszéd
IV./7. rész)
Hírműsor
21:00 Salsa
00:10 Reflektor
23:45 EZO.TV
(fr.-sp. rom. film)
Sztármagazin
00:45 Csillagközi
22:40 Dunasport
00:20 Törzsutas
romboló
22:50 Petrovics Emil:
Utazási magazin
(sor., 10-11. rész)
III. vonósnégyes
00:50 Helyszíni szemle 02:25 Alexandra
(német krimisor.,
(magyar koncertf.)
Pódium
(ism.)
I./7. rész)
23:15 Camino
01:55 Autómánia (ism.) 02:50 Animációs
(sp. dráma)
filmek
Autósmagazin
01:40 Vers
03:25 Műsorszünet
02:30 Műsorszünet
01:50 Himnusz
05:30 Top Shop
05:25 Teleshop
06:00 Infománia (ism.) 06:00 Alexandra
Pódium (ism.)
06:25 Fókusz Reggel
Közszolgálati
06:25 Tények Reggel
Vasárnap,
05:51 Hajnali
gondolatok
05:56 Balatoni nyár
09:00 Engedjétek
hozzám
09:05 Így szól az Úr!
09:15 Katolikus
Krónika
09:40 Amikor gyermek voltam
09:50 A sokszínű vallás
10:05 Evangélikus
magazin
10:30 Evangélikus
ifjúsági műsor
10:40 Útmutató
11:05 Balatonfelvidéki
református
templomok
11:20 Mai hitvallások
Dr. Velkey György
igazgató-főorvos
portréja
július 31.
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
Életmód- és szépségmagazin
10:35 ASZTRO Show
11:30 Törzsutas
Utazási magazin
12:00 RTL híradó –
Déli kiadás
12:15 Magyar
Autósportmagazin
12:30 GP3 – Magyar
futam;
Hungaroring,
Mogyoród
Élő közvetítés
13:10 Forma–1 –
11:45 A szegedi
Magyar
zsinagóga
12:00 Déli harangszó
Nagydíj;
12:01 Hírek
Hungaroring,
12:10 Úszó- és vízilabda
Mogyoród
világbajnokság
A futam közvetíté14:35 Út Londonba…
Olimpiai magazin
15:05 Az Ushuaia
expedíció
(sor. 8/4. rész)
15:50 OTP Bank
LIGA: DVTK Kecskeméti TE
bajnoki labdarúgó-mérkőzés
18:05 Anno
Mesél a Filmhíradó
18:30 Rocca parancsnok
(sor. 8/6. rész)
se élőben
16:15 Míg a halál
el nem választ:
Pici Eddie
(am. vígjátéksor.
17. rész)
16:45 Jackie Chan:
Mennydörgés
(hongkongi akcióvígjáték)
19:30 Híradó este
19:00 RTL híradó –
20:10 Nevetni kell,
Esti kiadás
ennyi az egész
19:30
A gyűrűk ura:
21:05 A Moszkitó-part
(am. kalandfilm)
A két torony
23:00 Hírek
(am. kalandfilm)
23:05 Sporthírek
23:05
Egy gésa
23:15 Aranyfeszt
emlékiratai
23:45 Metropolis
(német film)
Köszöntjük Márta, Flóra
nevű olvasóinkat!
(am. film)
2011. július 21.
Szombat, július 30.
05:51 Hajnali
gondolatok
05:56 Balatoni nyár
09:00 Mozdulj!
09:30 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
10:25 Marco és Gina
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Tini titánok
06:00 Látlelet a Földről 06:00 Gazdakör
(magyar ism. sor., 06:50 Arcélek
11. rész)
07:05 Hol volt, hol
06:25 Tv2 matiné
nem volt...
(am. anim. sor.,
10:25 Max Steel
07:25 Cimbora Retro
1. rész)
(am. akciófilm07:55 Az Ótestamentum
10:30 Asztro Show
sor.)
08:20 Kolumbusz
11:15
Egy
tini
naplója
11:25
Corinna
(sor., 17. rész)
Kristóf
(német
vígj.
sor.)
(német vígj. sor.,
10:50 A kis Amadeus
08:50 Csipike, az
12:05
Két
TestŐr
- Az ifjú Mo9. rész)
óriás törpe
(ism.)
zart kalandjai
09:55 Szelek szárnyán
12:00 RTL Klub
Életmódmagazin
(sor., 8. rész)
(sor., III./12. rész)
Híradó
12:35 Babavilág
11:15 Lülü, a teknőc
10:40 Divathét
Déli
kiadás
13:05
Mindig
nyár
(sor., 29. rész)
11:10 Carlo és vendégei
(am. filmsor.,
11:30 Most a Buday! 12:10 Autómánia
11:45 Híradó,
7.
rész)
Autósmagazin
12:00 Déli harangszó
időjárás-jelentés
13:55 Sliders
12:40
Tuti
gimi
12:01 Hírek
(am. filmsor.,
12:00 Déli harangszó
12:10 Úszó- és vízilabda
(am. drámasoro66. rész)
12:02 Vers
világbajnokság
zat, V./10. rész)
14:55 Az Ügynökség
12:05 Isten kezében
14:25 Delta
(kan.-am. tévéfilm 12:35 EtnoKlub
13:30 Forma-1
sor.,
II./39.
rész)
14:55 Magyarország
13:50 Marco Polo
15:25 Robin Hood
15:50 Rúzs és New York
15:25 Barnum - A
(sor., 7. rész)
(sor., III./7. rész)
(am. filmsor.,
cirkusz nagy14:50 Balogh Rudolf
16:30
Kisanyám
II./16. rész)
mestere (am.-kan.
15:10 Liszt etűdök
Avagy mostan- 16:40 Crusoe
dráma, 1. rész)
orgonára
(am.-angol-kan.
tól
minden
más
17:00 Magyarország
15:40 A napfényben
kalandfi
lmsor.,
története
(am. vígj.)
fürdő kastély
3. rész)
17:30 Hogy volt!?
19:00 RTL Klub
16:50 Aranyszarvas 17:35 Bűbájos
18:30 Rocca
Híradó
Magyar
boszorkák
parancsnok
századok
Esti kiadás
(am. filmsor.,
(sor., III./5. rész)
35. rész)
17:40 A megregulázott
19:30
Fókusz
Plusz
19:30 Híradó este
18:30 Tények
fény, avagy léMagazin
19:55 Sporthírek
Hírműsor
zer napjainkban
20:00 Időjárás-jelentés 20:00 Oscar
19:00 Magellán
18:00 Híradó - 18:00
(am.
vígj.,
1991)
20:10 SzerencseSzombat
A TV2 tudományos 18:35 Mese
és ismeretterjesztő
21:05 Sültbolondok
22:10 Törvényre törve
19:25 Lévay Szilveszter
magazinja
(sor., 3. rész)
(am. akcióf., 1991)
Nemzetközi
19:35 A fáraó bosszúja
22:35 Hírek
Utána: RTLMusical Ének(am. kalandf.)
22:40 Sporthírek
hírek
verseny gálaKözben:
22:45 2014-es labdaestje a Buda00:10
Erőszakos
múlt
Kenósorsolás
rúgó VB sorsolás,
pesti Operett
(am.-német
22:50 Rejtett penge
Rio de Janeiro
Színházban
(japán filmdráma)
thriller)
23:05 Latin érintés 20:20 Az állatok nyelve
01:25
EZO.TV
02:00
Hülyeség
nem
Historia de un
21:00 A csendes
06-90-602-022
akadály
amor (koncertf.)
Jósok, látók, médiamerikai (am.00:00 Megbízás
(am.-auszt. vígj.
umok!
német-au. dráma)
gyilkosságra
sor., I./3. rész)
02:25 Kalandjárat
22:40 Dunasport
(am. film, 1993)
(ism.)
02:30 Fókusz Plusz
22:55 Paloma
02:10 Koncertek az
(ism.)
02:50 Teleshop
(algériai-fr. dráma)
A38 hajón
Magazin
03:20 Animációs filmek 01:05 Vers
03:56 Műsorszünet
03:00 Műsorszünet
03:40 Műsorszünet
01:10 Himnusz
Köszöntjük Oszkár, Ignác
nevű olvasóinkat!
05:45 Reggeli
05:30 Gazdakör (ism.)
06:20 Barangolások
gondolatok
Ausztriában
06:15 Látlelet a Földről
(magyar ismeret06:55 Cimbora retró
terjesztő filmsor.)
07:50 Az Ótestamen06:45 TV2 matiné
tum
10:00 Beyblade
08:20 Kolumbusz
(kanadai-japán
Kristóf
rajzfilm-sor.)
08:45 Kutyabajok
10:25 Max Steel
(am. családi film)
(am. animációs
10:10
Boldog
Scheffler
akciófilm-sor.)
János, Szatmár
11:35 Mosoly Road
vértanú püspöke
Show 2011.
Országjáró show- 11:10 Ízőrzők Csákvár
műsor
12:05 Stahl konyhája 11:45 Híradó
12:00 Déli harangszó
Főzőműsor
12:01 Vers
12:35 Kalandjárat
(utazási mag. ism.) 12:05 Élő egyház
13:10 Borkultusz
12:30 Élő népzene
(borkultúra maga- 13:05 Csellengők
zin ism.)
13:30 Fűszer és csemege
13:40 90210: Holly(magyar játékfilm)
wood örökre
14:50 Múltidéző
(am. filmsor.)
15:15 Dunáról fúj a szél
14:30 Sliders (am.
15:25 Liszt etűdök
sci-fi-akciósor.)
orgonára
15:20 Monk – Flúgos 15:55 A hópárduc
nyomozó
talpra áll
(am. krimivígjá16:20 Vannak vidékek:
ték-sor. VIII. évad
A Budai Vár
4. rész)
16:50 Talpalatnyi zöld
16:10 Bűbájos
17:25 Kirakat
boszorkák
18:00 Híradó - 18:00
(am. filmsor. II.
18:30 Mese
évad 14. rész)
19:00 Magyar színhá17:00 Wallace és
zak XXIII.
Gromit (angol
Fesztiválja
animációs film)
Kisvárdán
18:30 Tények
19:45 Heti Hírmondó
Hírműsor
19:00 Napló
Közéleti magazin
19:35 Napló Extra
20:25 Klubszoba
21:25 Lélek Boulevard
21:50 Dunasport
20:05 Taxi 3.
22:10 Leo kéglije
21:35 Apollo 13
23:45 Koncertek az
Riportmagazin
Riportmagazin
(francia akcióvígjáték)
Sportösszefoglaló
(argentin-uruguayi játékfilm)
A38 Hajón
(am. filmdráma)
A műsor és a kezdési időpont megváltoztatásának jogát minden tévéadó fenntartja!
Köszöntjük Judit, Xénia
nevű olvasóinkat!
Hirdessen nálunk, itt
megéri!
Önnek nem kell mást tennie, mint
Kiemelt hirdetések mintája
– SMS-t küldeni a 066-2850283 mobilszámra;
– felhívni a 8-241-2-40-89-es telefonszámot
és lediktálni a hirdetés szövegét;
– az [email protected] e-mailcímre elküldeni a szöveget
– pontosan kitölteni a hirdetési szelvényünket, s beküldeni
a címünkre (90202, Beregszász, Kossuth tér 2.).
Az ingyenes hirdetés maximum 5-ször jelenik meg,
utána fizetni kell érte, az általános feltételek szerint!
téseket csak a szerkesztőségben
lehet feladni a megfelelő doku– az összes fizikai és jogi sze- mentumok felmutatásával.
mélytől beérkezett hirdetés kereskedelmi hirdetés- Olyan tevékenységek hirdenek számít, akik kereskedel- tése és reklámozása, amelyek
mi tevékenységet folytatnak; licenzet igényelnek, csak ak– különböző szolgáltatások kor valósulhat meg, ha az ukrán törvényeknek megfelelően
nyújtása;
– haszongépjárművek eladá- a szerkesztőségben felmutatják
a szükséges engedélyt.
sa, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi terüle- A szerkesztőség fenntartja a
tekkel, berendezésekkel és jogot, hogy egyes anyagokat
alapanyagokkal történő mű- nem közöl az újságban. Nem
veletek.
közölhetőek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak
Továbbá FIZETETT
hirdetésnek számítanak: a szerkesztőségi feltételeknek
– keretes, kiemelt hirdetések; és az ukrán törvényeknek.
– elveszett iratokról szóló
Egyes hirdetésfeladók rosszhirdetés;
– ha egynél több – ugyanabba indulatúak lehetnek, éppen
a kategóriába tartozó – tár- ezért legyenek óvatosak. Szükgyat/eszközt szeretne meg- ség esetén konzultáljanak
hirdetni;
szakemberrel.
– köszöntők, képes hirdetések; A hirdetésekkel és reklámok– részvétnyilvánítás.
kal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztőség a lap megFigyelem!
A hirdetés szövegét figyelmesen, jelenése után 3 napig fogadja.
hibák és javítások nélkül írják
meg. Egy szelvényen mindössze A szerkesztőség nem vállal
felelősséget a hirdetés tartalegy hirdetés szerepelhet.
Az elveszett dokumentumokról, máért, a megadott informácipecsétekről, továbbá a vállalkozá- ók, telefonszámok és címek
sok megszüntetéséről szóló hirde- pontosságáért.
FIZETETT hirdetés
Keretes hirdetés
HÁROMSZOBÁS LAKÁS
(nagy pince, konvektoros
fűtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555.
szám alatt. Tel.: 6-71-64.
Egyszeri hirdetés: 5 hrivnya
Kiemelt hirdetés
Háromszobás lakás (nagy
pince, konvektoros fűtés)
eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt.
Tel.: 6-71-64.
Egyszeri hirdetés: 3 hrivnya
Lakossági hirdetések:
keretes hirdetés
5 h r. ;
kiemelt hirdetés
3 h r. ;
elveszett iratok
1 0 h r. ;
részvétnyilvánítás
1 0 h r. ;
köszöntő
6 h r. ;
4 sor vers+köszöntő 1 2 h r. ;
képes köszöntő
1 2 h r. ;
kép+4 sor vers
1 5 h r. ;
4 sor vers felett soronként 1 hr.;
Lakossági hirdetés árának
kiszámolása:
egy keretes, kiemelt hirdetés
ára 20 szóig:
0 hr.+ 3 hr. +5 hr. = 8 hr.
20-40 szó között:
5 hr. + 6 hr. +10 hr. = 21 hr.
Kereskedelmi
hirdetés 20 szóig 5 hr.
Példa az ár kiszámolására:
egy keretes, kiemelt kereskedelmi hirdetés ára 20 szóig:
5 hr. + 3 hr. +5 hr. = 13 hr.
20-40 szó között:
10 hr. + 6 hr. +10 hr. = 26 hr.
10
Hétvége
2011. július 21.
KRIMINÁLIS
Garázdaság miatt eljárást indítottak a nagybereznai
járási ügyész ellen
A nagybereznai ügyész súlyosan bántalmazta a vele egy házban lakó elvált
feleségét.
A súlyosan sérült asszony elmondta, hogy férje nagyon dühösen jött haza
a munkából. Hogy elkerülje vele a veszekedést, bevonult szobájába és lefeküdt aludni. Arra ébredt, hogy elvált
férje egy vödör hideg vízzel leöntötte,
majd egy párnával fojtogatni kezdte. Az
asszony megpróbált elmenekülni férje
elől, aki azonban utol érte, ütni-verni
kezdte. Összeszedve utolsó erejét, az
asszony mezítláb kimenekült az utcára,
ahol a járókelők a segítségére siettek.
A sértett feljelentés tett elvált férje ellen a rendőrségen, majd kórházba vonult.
Az orvosok súlyos koponyasérülést, agyrázkódást, többrendbeli vese- és mellkas-sérülést diagnosztizáltak nála.
A példátlan eset nem csak Kárpátalján, hanem az egész országban jogos felháborodást keltett. A Legfelső Tanács emberjogi, kisebbségi és nemzetközi kapcsolatügyi albizottsága felszólította Ukrajna főügyészét, hogy azonnal vizsgálja ki az ügyet és mentse fel a tettest ügyészi teendői alól.
Meztelenül sétált Munkács központjában
A járókelők nagy megrökönyödésére a
munkácsi városháza közelében egy meztelenül sétáló fiatal férfi háborította fel
az embereket.
Az illető betért az egyik üzletbe is, ahol
öklével többször rácsapott egy reklámtáblára. Az elárusítók kihívták a rendőröket és
a mentőket, akik megpróbálták békésen
elvezetni a nyilvánvalóan elmebeteg férfit, aki azonban ellenállást tanúsított, így
kénytelenek voltak fizika erőszakot alkalmazni és megbilincselni.
A tettes egy 30 éves, a megyei elmegyógyintézet nyilvántartásában szereplő férfi volt, aki eddig nyugodtan, békésen viselkedett.
SPORT
Folytatódik a Vérke-parti kupaláz
Beregszászi focisiker a javából
Elejét lásd az 1. oldalon
A júliusi kánikulában legalább kétezren látogattak ki a beregszászi stadionba,
hogy biztassák kedvenceiket a harmadosztályú Krisztal Herszon elleni kupacsatában. Már az első percekben világossá vált,
hogy a házigazdák nem kívánnak asszisztálni az esélyesebbnek vélt vendéggárda sikeréhez, elsősorban távoli lövésekkel veszélyeztették az ellenfél kapuját.
Bő fél óra elteltével a Krisztal egy amatőröknél is ritkán látható hibából kapott
fokozatba kapcsoltak a herszoniak, de
igazi gólhelyzetet nemigen tudtak kialakítani Krasevszkij kapuja előtt. A
Beregvidék támadásai továbbra is veszélyesebbek voltak, a mezőny egyik legjobbja, Szergejev távoli lövéseinél pedig
vagy a vendégkapus volt jó helyen, vagy
a felső léc hárított. A csereként beállt
Szlivka a hajrában bebiztosíthatta volna a győzelmet, de két-három alkalommal is jó helyzetben hibázott. A mérkőzés ternopili sípmesterének hármas jelzése után a közönség vastapssal jutalmazta
Fotó: Lőrincz Zsolt
A gázoló sofőr elaludt árokba borult autójában
Sajnos az utóbbi hetekben nőtt a halálos közlekedési balesetek száma. A beregszászi járásban például egy személygépkocsi rovnói vezetője elütött egy 40
éves kerékpárost, aki a helyszínen életét vesztette. A huszti járásban egy külföldi márkájú gépkocsi vezetője fának
rohant, súlyos sérüléseibe azonnal belehalt. A legfurcsább közlekedési baleset
azonban a múlt héten a munkácsi járásban történt…
Éjféltájban telefonon értesítették a
munkácsi járási rendőrkapitányságot, hogy
Makarja közelében egy ismeretlen nő te-
teme fekszik az országúton. A helyszínre érkezett járőr azonnal megállapította,
hogy a 68 éves asszonyt elgázolták. A
helyszínen talált zománcfesték darabok,
üvegtörmelékek alapján megállapították,
hogy a gázolást egy ötös modellű Zsigulival követték el.
Forró nyomon haladva a rendőrök rövid idő alatt a közeli út menti árokban
megtalálták a gázoló gépkocsit. Vezetője nyugodtan aludt, a kormányra borulva.
Amikor felébresztették, kiderült, hogy hullarészeg, semmire nem emlékszik, azt sem
tudta megmondani, hol van.
„Segítenek” betakarítani a termést
A zöldséges kertekben beért az első termés, gazdáik hozzáláttak betakarításához. Vannak azonban olyanok, akik szemet vetettek a nehéz munkával megtermelt korai krumplira, uborkára, paradicsomra, hagymára. Mások az udvarokon hagyott holmikra vetnek szemet. A
rendőrség feladata megtalálni és felelősségre vonni a tolvajokat.
Nagyberegen egy börtönbüntetését letöltött férfi nem keresett munkát magának.
Falubelije épülő házának udvaráról ellopott egy külföldi gyártmányú benzinfűrészt.
Amikor a rendőrök megtalálták nála az értékes szerszámot, kiderült, hogy egy má-
sik portáról 120 méter telefonkábelt vitt el.
Egy másik büntetett előéletű férfinak
újkrumplira fájt a foga, kertjében azonban ilyesmi nem termett, más sem nagyon.
Egy zsáknyi újburgonyát kapált ki és vitt
el szomszédja kertjéből. Jóllakni azonban
belőle csak egyszer sikerült, a rendőrség
ugyanis a nyomára bukkant a tolvajnak.
Alsóremetén egy este két lovat és egy
szekeret loptak el egy udvarról. A tetteseket megtalálni még nem sikerült.
Asztélyban az 54 éves István kertjében
a kukoricatábla mellett terjedelmes mákültetvényre bukkantak a rendőrök. Gazdája ellen eljárás indult.
IIlegálisan tovább működnek a „félkarú banditák”
Ukrajnában a 2009. június 25-én elfogadott törvény értelmében megtiltották a
játékautomaták működtetését. Ezzel azonban nem szűnt meg a játéktermek működése, csak titokban üzemeltetik azokat.
Ungváron két illegálisan működő játéktermet lepleztek le, az egyik a Sváb, a
másik a Lehoczky utcán működött. A Győzelem utcán pedig egy bódéban több pénznyelő gépet találtak.
A nyomozás során felmerült annak
gyanúja, hogy a játékautomaták tulajdonosai kenőpénzzel vesztegetik meg azokat a hatóságokat, melyeknek az ilyen
gépek működésének lehetetlenné tétele lenne a feladata. Állítólag játékgépenként havonta 100-150 dollárt fizetnek nekik. A gépek természetesen ennek többszörösét jövedelmezik tulajdonosaiknak.
Leesett a lépcsőn és súlyos sérüléseket szenvedett egy cseh turista
Súlyos baleset történt az egyik rahói járási hotelben. Egyik Csehországból érkezett vendége elesett a szobájához vezető lépcsőn és súlyos sérüléseket szenvedett.
A hotel dolgozói először azt hitték,
hogy vendégük csak valamivel többet ivott
a kelleténél, de amikor minden erőfeszítésük ellenére sem tért magához, kihívták a
mentőket. A sérültet kórházba szállították,
ahol az orvosok megállapították, hogy az
illető koponya- és agysérülést szenvedett.
Leégett az egyik ungvári ABC kisüzlet
Az ungvári városi rendőrkapitányság éjszakai ügyeletét telefonon értesítették arról, hogy kigyulladt egy ABC
kisüzlet.
A bejelentés igaznak bizonyult. A rendőrök és a helyszínre kihívott tűzoltók se-
gítségével sikerült megfékezni a lángokat,
az anyagi kár azonban jelentős.
Egyébként Ungváron nem az első eset,
hogy éjszaka kigyulladnak az üzletek, a
rendőrség nem zárja ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét.
A „Vidomosztyi Miliciji” és a „RIO” című hetilapok anyagai nyomán
gólt. A zöld mezes vendégek egyik védője
hazaívelte a labdát, amit a kapus egyszerűen megfogott. A megítélt közvetett szabadrúgásból a megyei bajnokságban nyolc
találatnál tartó Igor Kalapács nevéhez méltó keménységgel bombázta a labdát a léc
alá. A hátrányba került vendégek erejéből
a szünetig csak egy lesgólra futotta.
Fordulás után nagyobb sebesség-
a nagy meleg mellett az esélyesebb ellenfelet is legyőző beregszászi focisták
teljesítményét.
A Beregvidék legközelebb, augusztus
17-én, már a legjobb 32 közé jutásért játszhat: ellenfele a másodosztályú Naftovik
Ohtirka lesz. Már most biztosra vehetjük,
hogy még a mostaninál is többen lesznek
kíváncsiak arra a találkozóra.
Győzelemmel kezdett a Hoverla-Zakarpattya
Minden szinten beindult a foci-nagyüzem
Meccsenkénti közel négyes gólátlaggal,
újoncgyőzelmekkel és élvezetes párharcokkal indult az OTP Bank Liga
2011-2012-es idénye.
Eredmények: Debrecen – Vasas 5-2, Diósgyőr – ZTE 4-1, Pécs – Haladás 1-0, UTE
– Pápa 0-1, Honvéd – ETO 1-2, Kaposvár
– FTC 2-2, Paks – Kecskemét 3-2. A Siófok – Videoton találkozót később pótolják.
***
Az ukrán Premier Liga ugyan még
csak két fordulón van túl, de már csak a
címvédő Sahtar Donyeck áll pontveszteség nélkül.
A második játéknapon a következő
eredmények születtek: Krivbász – Dnyipro
0-2, Metaliszt Harkiv – Zorja Luhanszk
3-2, Olekszandrija – Dinamo Kijev 1-3,
Metalurg Donyeck – Sahtar Donyeck 0-2,
Voliny Luck – Tavrija Szimferopol 2-2,
Kárpáti Lviv – Csornomorec Odessza 1-1,
Obolony Kijev – Vorszkla Poltava 0-1,
Arszenal Kijev – Illicsivec Mariupol 0-0.
A hatpontos Sahtar mögött egyszerre öt alakulatnak, köztük a Dinamónak,
van 4 pontja.
***
Jól kezdte a másodosztályú ukrán bajnokságot az új idénynek új néven, HoverlaZakarpattyaként nekivágó ungvári alakulat.
Olekszandr Szevidov csapata a nyitófordulóban 1-0-ra nyert a Zirka Kirovográd vendégeként. A Zaki a nyáron nem kevesebb mint
tíz új játékost igazolt, a győztes találatot is
egy újonc, Pecsenkin szerezte a 17. percben.
A Hoverla a második fordulóban máris egy rangadón mutatkozik be hazai közönsége előtt: szombaton az ex-Premier
Ligás Szevasztopol látogat el a kárpátaljai megyeszékhelyre.
Néhány sorban
***
Némi meglepetésre Japán nyerte meg a
Németországban vasárnap befejeződő női
labdarúgó-világbajnokságot, miután a fináléban 1-1-re, majd a hosszabbításban 2-2-re
végzett az Egyesült Államok ellen, büntetőkkel pedig 3-1-re legyőzte ellenfelét.
A bronzmeccsen Svédország 10 emberrel győzte le 2-1-re Franciaországot.
***
Hatalmas meglepetésre a rendező Argentína mellett a címvédő Brazília sem
jutott be az elődöntőbe a Copa Americán.
A négy közé jutásért az argentinokat Uruguay, a brazilokat pedig Paraguay ejtette ki
büntetőkkel. Peru hosszabbításos meccsen
győzte le 2-0-ra Kolumbiát, az egyetlen
90 percig tartó elődöntőben pedig a torna
egyik meglepetéscsapatának számító Venezuela 2-1-re nyert Chile elllen.
A fináléba kerülésért Uruguay Peruval,
Paraguay Venezuelával találkozik.
Nehéz visszavágókra számíthatnak a
magyar kupacsapatok. A legnehezebb helyzetben talán a BL-ben induló Videoton van,
amely 70 percig jól állta a sarat a Sturm vendégeként, de a hajrában kapott két góllal minimálisra csökkentek továbbjutási esélyei.
Az esetleges folytatásban alighanem a grúz
Zestafoni lenne a székesfehérváriak következő ellenfele. A 3. selejtezőkörben bemutatkozó Dinamo Kijev az orosz Rubin Kazanyt kapta ellenfélként.
Az Európa Ligában az itthon kezdő három magyar csapat közül csak a hátrányból fordító FTC tudott nyerni 2-1-re a norvég Aalesund ellen. A Paksnak és a Kecskemétnek bravúrra, és idegenbeli gólokra lesz szükség a hazai 1-1 után a norvég
Tromsö és kazah Aktobe elleni továbbjutáshoz. A Vorszkla Poltava nyugodtan várhatja
az északír Glentoran elleni hazai meccset,
miután idegenben is győzni tudott 2-0-ra.
Rovatvezető Jakab Lajos
11
Hirdetések
Bútor
Jó állapotban lévő kétszintes gyerekágy eladó,
tölgyfából készült. Ár megegyezés szerint. Mob.: 0993362153.
Új konyha ülőgarnitúra,
esztergályozott hokedlik
olcsón eladók. Mob.: 0507665372.
Eladó egy szép antik hálóbútor. Mob.: 050-8220364.
Eladó hálószobabútor, gyerekszobabútor jó állapotban. Mob.: 095-2200475.
Gyerekágy eladó kellékekkel. Ára 400 hr. Mob.:
095-5571131.
Fodrászatba jó állapotú
komplett bútor hajmosóval
eladó. Mob.: 099-3437673.
Használt német bútorok eladók. Mob.: 050-0459381,
099-7541005.
Gépek és alkatrészeik
Moszkvics alkatrészek eladók (karburátor, rele stb.)
ugyanitt utánfutó és egy
kapálógép. Mob.: 0972547065.
kival. Ára 2000 USD. Mob.: Eladó Daewoo Nubira
1998-as kibocsátású, 1,6097-2484925.
os és 16 szelepes. Ára 5600
Eladó egy 2101-es Lada USD. Mob.: 050-7111984.
felújított állapotban, 1973as évjáratú. 2013-ig érvé- Eladó VAZ-21011 (1985nyes műszaki. Ár meg- ös, piros színű, javítás után,
egyezés szerint. Mob.: 099- újonnan festett, CD lejátszó,
sötétített üveg, titán felnik).
0320352.
Irányár: 1700 USD. Mob.:
Eladó egy 1994-es díze- 050-1717636.
les Nissan Serena, 7 személyes teherszállításra al- Eladó egy 1984-es piros
kalmas kisbusz, alakítható. színű 2140-es Moszkvics.
Irányár: 700 USD. Mob.:
Mob.: 095-4418113.
050-8330643.
Egy Gazel 2001-es fehér
személyszállító busz el- Autót vásárolnék részadó (gáz-benzin hivatalo- letfizetésre. Mob.: 050san). Irányár: 2400 USD. 9944381.
Mob.: 066-1085184, 099Tiszakeresztúrban eladó
2393395.
egy 1985-ben gyártott VAZ
Eladó egy 2001-ben ki- 2105-ös Lada. Ár megbocsátott 21063-as Lada egyezés szerint. Mob.: 095(orosz gyártmány), sötét- 3345984.
kék színű, felnivel, mp3 lejátszó, 1500-as motor és 5
sebességes váltóval. Mob.:
099-0037931.
Ha nálunk hirdet,
hirdetése megjelenik a
Eladó Lada 2106-os, zöld
színű, jó állapotban, 1990KÁRPÁTINFO.NET
es kibocsátású. Mob.: 095portál apróhirdetés
1374068.
rovatában is.
Törött totálkáros 2108-as
Keretes hirdetése
Samarát keresek rende- KIEMELTEN jelenik meg.
zett papírokkal, reális áron.
Mob.: 096-9930220.
Eladó egy 1995-ös Ford
Moszkvics 412-es alkatrészek eladók. Mob.: 097- Eladó Lada 2107-es, 2004es évjáratú, kék színű, jó ál7528633.
lapotban. Ár megegyezés
Vennék Zsigulira 5 sebes- szerint. Mob.: 067-3106806.
séges váltót (korobkát),
elfogadható áron. Mob.: Eladó egy Audi 80-as púpos 1,8-as benzines, B4-es
099-6317422.
változattal 1988-as évjáraOpel Omega B lakatrészei tú, alufelnivel, fekete színeladó. Mob.: 050-9977979. ben Nevetlenfaluban. Ár
Eladó egy Izs Planeta-2 át- megegyezés szerint. Mob.:
alakított új generátor és ak- 097-8550822.
kumulátor. Ára 1700 hr. Eladó GAZEL 14 szeméMob.: 050-0398769.
lyes mikrobusz, 2002-es évUtánfutó készítéshez eladó járatú, jó állapotban. Irányegy tengely, két kerék és két ár: 3700 USD. Mob.: 066komplett laprugó. Ára 400 7525007.
hr. Mob.: 050-6747336.
Amerikai személygépkocsi
Használt metán gázrend- (Padge RamVan) 1998-as
szer eladó kompletten. Ár évjárat, 2,5 turbó dízel, jó
megegyezés szerint. Mob.: állapotban eladó (fogyasztás 8 l/km gázolaj) 6 sze066-3015164.
mélyes, beregszászi tulajdoAutógumik 80-90 %-sak nostól, fekete színű. Mob.:
13-14-15-16-os méretek- 099-2781746.
ben reális árakon eladó.
Mob.: 050-9977979, 095- Eladó Ford Sieera, 19851585087.
ös kibocsátású, metálzöld
Vásárolnék rövid mene- színű, 2.0 benzines motortes működő Champion mo- ral, elfogadható állapotban.
tor gyertyát. Mob.: 097- Irányár: 1200 USD. Mob.:
097-2918043.
0482021.
Eladó egy Moszkvics 2140- VAZ-2106-as fehér szíes alkatrésznek. Mob.: 050- nű személygépkocsi eladó.
Ára 1300 USD. Mob.: 0667827924.
4781904.
Eladó egy 6-os Ladához
való gyári kormány. Mob.: Eladó Audi 100-as, fehér színű, 1,8 gáz-benzin,
096-3842990.
1990-es kibocsátású, közDON 1500-as kombájnba ponti zár, riasztó, elektroúj dobkosár eladó. Mob.: mos ablakok, ABS, klíma,
095-5816319.
sötétítés, alufelni. Ára: 4700
USD. Mob.: 050-0398845.
Gépkocsi
Ford Transit 1989-es kiboEladó egy 07-es Zsiguli, csátású, mikrobusz 9 sze1989-es évjáratú, piros szí- mélyes, felújított állapotnű, jó állapotban, szép sza- ban, 2-es benzines motorral.
lon. Ára 1800 USD. Mob.: Irányár: 4500 USD. Mob.:
099-7378176.
050-5407474.
Eladó egy megkímélt állapotban lévő, fekete színű,
1979-es évjáratú Audi 80as, 2013-ig érvényes műsza-
Eladó Lada 21011-es,
1979-es évjáratú esztétikai
hibákkal, érvényes papírokkal. Mob.: 066-4714235.
Eladó egy 1985-ben gyártott 2105-ös személygépkocsi 1,3-as motorral, elektromos gyújtással, 07-es hűtőrácsával, műszerfallal, sötétített üvegekkel, mp3-as
lejátszóval és monitorral,
riasztóval, sportkormánynyal, alacsony fogyasztással. Irányár: 1700 USD.
Mob.: 099-7545785.
só, fürdőszoba, spájz és egy
kis raktárhelyiség. Gázkonvektoros fűtés, városi és saját vízellátás. Széles, 16 méteren fedett udvar (két kocsi elfér egymás mellett).
Új építésű melléképület,
10 szotekes kert. Az egész
földterület (20,6 szotek)
privatizált. Irányár: 50000
USD. Mob.: 095-8238968.
Tiszakeresztúrban eladó
egy piros színű Fiat 125P
személygépkocsi, 1500 cm3
Zsiguli motorral, váltóval,
Audi ülésekkel, napfénytetővel. Egyben vagy alkatrésznek. Ára: 600 USD.
Mob.: 067-1004603.
Nagydobronyban eladó 0,64
ha lekövelt földterület 40x12
m épület és 15x10 m 3 emeletes raktárépület. Csere is érdekel. Mob.: 097-1532333,
095-8390791.
Eladó Daewoo Nubira,
1998-as évjáratú, ezüst színű, nagyon jó állapotban.
Ára 5000 USD. Mob.: 0965135989.
1985-ös kibocsátású Audi80-as, fél éve felújított, dízel motorral eladó. Mob.:
096-9475768.
Beregszászban a Muzsalyi
úton eladó egy kétszobás,
felújított lakás. Mob.: 0955643459.
Nagymuzsalyban eladó
egy Moszkvics 2140-es
felújított állapotban. Mob.:
050-7827924.
Eladó egy jó állapotban
lévő garázs. Mob.: 0508277420.
Eladó egy Peugeot 405 SRI
személygépkocsi, metálkék
színű, 1987-es kibocsátású, jó állapotban, extrákkal.
Irányár: 2000 USD. Mob.:
097-9806413.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye Levelek településén eladó egy új, központhoz közeli összkomfortos,
3 szobás családi ház (2 garázzsal, igényesen parkosított udvarral, termő vegyes
gyümölcsfákkal). I rányár:
15000000 Ft. Mob.: 06205952226.
VAZ 2101-es eladó kék
színű, gumik, friss műszaki. Ára 750 USD. Mob.:
Beregszászban az uszodá066-4821901.
nál eladó kétszobás lakás
Eladó egy Lada 21011-es
a 2. emeleten. Mob.: 050piros színű, 1976-os év0732037.
járatú, javításra szoruló.
Irányár: 300 USD. Mob.: Orosziban eladó egy félkész
ház. Mob.: 067-1685751.
096-7616253.
Eladó egy 123-as Mercedes-Benz 200-as motorral,
Tranzit maxi személy- és 1980-ban gyártott kék szíteherszállító, magasított nű. Mob.: 095-5617578.
8+1 személyes B kategóriás mikrobusz. Irányár: 5600 Eladó egy metálzöld 21099USD. Mob.: 050-8489056. es Lada, 2007-es évjáratú. Ár megegyezés szerint.
Eladó egy 02-es Lada, fel- Mob.: 066-4664279.
újításra szorul. Ár megHangszer
egyezés szerint. Mob.: 0660891721.
Eladó egy német zongora
Eladó egy Ford Escort, (antik darab). Mob.: 0661986-os benzines, 1400 0824187.
köbcentis. Irányár: 1200
USD. Mob.: 050-2612884. Jó állapotban lévő Ukraina
zongora eladó. Mob.: 095Zaporozsec autót vá- 5691328.
sárolnék, jó állapotban.
Mob.: 095-3557895, 095- Eladó egy 54 billentyűs
szintetizátor, mikrofon és
6319758.
hangfal bemenettel. Irányár:
Eladó Ford Scorpio papí- 300 hr. Mob.: 099-3062950.
rokkal alkatrésznek, 1987es évjáratú 2.0 injektoros Előnyös áron vásárolnék
motor, jó állapotban. Ára (akár használt) szájhar1200 USD. Mob.: 066- monikát, elsősorban tanu6620235.
lás céljából. Mob.: 095Eladó Mazda 626-os, 1986- 5435391 (11:00-től 16:00os évjáratú, 2,0 dízel, felújí- ig vagy 20:00 után) vagy
tott állapotban. Ára 3700 [email protected]
USD. Mob.: 050-5407474.
Ingatlan
Eladó Ford Sierro, 1988-as
kibocsátású, 2,3 dízel mo- Guton családi ház eladó 30
tor, központi zár, riasztó, új szotek földdel, gyümölcsösgumi. Ára 2600 USD. Mob.: sel. Ár megegyezés szerint.
Mob.: 050-9604082.
050-9780669.
Eladó egy Tavria 1102-es
személygépkocsi, 1995ös kibocsátású. Ára 1200
USD. Mob.: 099-6674126.
2011. július 21.
Gáton, a Kossuth u. 11.
szám alatt családi ház eladó, konvektoros fűtéssel. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-2765546,
050-9101730.
Beregszászban a Kiserdő
utcában eladó egy háromszobás összkomfortos családi ház (tégla-vályog építésű). Nagy konyha, folyo-
Kisvárdától 10 km-re
Rétközberencsen 3 szobás
családi ház 35 áras telken
28000 USD + 60 ár gyümölcsös 2700 USD eladó.
Mob.: 0670-9465736.
Mezővári Zádor u. 104
szám alatt a fő úton 6 szobás, konyhás, mellékhelység családi ház nagy kerttel
eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: 095-3278643,
0620-4691236.
Nyíregyházán a kórházhoz
közel, 1. emeleti kétszobás
összkomfortos lakás eladó.
Irányár: 8,5 millió forint.
Mob.: 0620-8868958.
alatt, saját fűtéssel. Mob.:
050-8595080.
Egyszobás lakás eladó a
4. emeleten Beregszászban
a Muzsalyi u. 34B. szám
alatt, a kórház környékén,
saját fűtéssel. Mob.: 0508595080.
Beregszászban 120 m2-es
polgári építésű családi házrész (közös udvar, 2 tulajdonos), 4 ár kerttel, tágas pincével, közel a belvároshoz a
Muzsalyi úton sürgősen eladó. Ár megegyezés szerint.
Mob.: 096-3870115.
Beregszászban összkomfortos családi ház eladó, 2
szoba, konyha, fürdőszoba.
Mob.: 050-2087159.
Beregszászba a Damjanich
u. 6. szám alatt házrész eladó (6,5 szotek gyümölcsös,
2 szoba, összkomfortos).
Mob.: 099-2781746.
Feketepatakon 200 m 2es családi ház eladó 31 ár
földterülettel. Mob.: 0978403388.
Eladó Kisvarsány, Széchenyi u. 11. szám alatt,
Vásárosnaménytól 1 kmre, 160 m2-es összkomfortos családi ház (3 szoba,
2 konyha, fürdőszoba, garázs, melléképület, 1800
öles kerttel). Mob.: 06205911703, vagy helyben.
Pusztadoboson, Vásárosnaménytól 5 km-re 3 szobás
összkomfortos családi ház
(udvar, kert, gyümölcsös)
eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: +3630-9155776.
Tiszaújlakon a Móricz
Zsigmond u. 7. szám alatt
(régi Kombingyár út) sürgősen eladó egy összkomfortos családi ház. Tel.:
8-243-6-15-48. Mob.: 0501564192, 095-6158713.
Macsolán eladó félkész ház
Eladó Beregszászban a
nagy kerttel. Mob.: 050Muzsalyi u. 47. szám alatt
1806028.
160 m2 összkomfortos csaMezőváriban a Dózsa u. ládi ház (3 szoba, 2 konyha,
172. szám alatt eladó egy 2 fürdőszoba, spájz, nagy
családi ház nagy kerttel. Ár udvar, kerttel.) Mob.: 095megegyezés szerint. Mob.: 1752738, 0620-2473093.
099-7543314.
Hétvégén otthoni: 3-12-45.
Beregszászban eladó, bérbe adó motelkomplexum
(18 férőhelyes), 170 férőhelyes lagzi teremmel,
bár 130 m2, sörkert. Mob.:
066-3156383.
Beregszászban az Akácfa
u. 3. szám alatt családi ház
eladó (3 szoba, 2 konyha,
előszoba). Ár: 16000 USD.
Mob.: 095-8637116.
Eladnám vagy elcserélném
Családi ház Tiszaújlakon 3 szobás lakásomat két egyeladó. Mob.: 096-3843491. szobásra a Mikrorajonban.
Mob.: 099-0256173.
Beregszászban a Szilvás u.
16. szám alatt másfél szo- Háromszobás lakás eladó,
bás összkomfortos ház gyü- 66 m2, a 3. emeleten, Bemölcsös kerttel eladó (10 regszászban, a Korjatovics
szotek). Minden nap délután utcán, a Sportkomplexum
5 óra után lehet érdeklődni. mellett. Saját kazán, fűtés,
Mob.: 099-0212849.
gáz és vízóra, két nagy balkon, kulcsra zárt lépcsőház.
Tiszacsomán új építésű ház
Telefon: 2-42-36.
eladó 80%-ban kész, üzlethelyiségnek is alkalmas Egy kétszintes családi ház
nagy kerttel. Gáz, villany eladó, privatizált földdel,
van. Mob.: 095-9183461.
garázzsal, melléképülettel.
Érdeklődni a helyszínen:
Nagyszőlősön egy felújított
Beregszász, Füzes u. 49.
1. emeleti egyszobás lakás
Mob.: 099-3356426. Teleeladó. Mob.: 066-9242788.
fon: 2-22-43 (csak az esti
Kétszobás lakás eladó az órákban).
1. emeleten Beregszászban
a Muzsalyi u. 109. szám
Folytatás a 12. oldalon
A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!!!
12
Hirdetések
2011. július 21.
Háromszobás lakás (saját
fűtés, garázs, pince) eladó
az 1. emeleten Beregszászban, a Geológusok sugárúton. Mob.: 050-8595080.
Beregszászban, közel a
piachoz, a Bakó Gábor
út 51. szám alatt gázfűtéses kertes családi ház eladó. Irányár. 21000 USD.
Mob.: 050-1614666.
Nagyberegen családi ház (3
szoba, konyha, garázs, kert,
7 szotek, lugas, gáz és víz
bevezetve) eladó. Ár: 16000
USD. Mob.: 066-0537549.
jonba, kétszobás, jó beosz- rátnőmet keresem. Hívj bát- val és ekével. Mob.: 098tású, 1. emeleti lakás eladó. ran! Ákos Székesfehérvár- 8028514.
Mob.: 095-2112951.
ról. Mob.: 0670-5556198.
Eladó egy 165 cm vágású
Beregszászban a Muzsalyi
rotációs kasza traktor után.
Kiadó/Albérlet
u. 111/57. szám alatt 3 szoÁr megegyezés szerint.
bás lakás eladó. Csere is ér- Kétgyermekes anya sür- Mob.: 050-8508785.
dekel. Mob.: 066-2469990. gősen lakást bérelne olcsón
Lengyel gyártmányú féBeregszászban régi típusú hosszú távra, akár falun is a sűs fűkasza (1,8 m muntornácos (felújításra szoru- Beregszászi járásban. Mob.: kaszélesség) traktorhoz elló) ház eladó. Mob.: 095- 063-3001609, 099-7375882. adó. Ára 3000 hr. Mob.:
5617947.
Nagybaktán kertes házban 050-9048230.
Magyarországon, Olcsván, kiadó 3 szoba diáklányok ré- Eladó MTZ-80-as kis kabia Petőfi u. 56. szám alatt szére. Mob.: 050-7102136. nú traktor, ötkerekű pricep
családi összkomfortos há- Kiadó Beregszászban a B. 4x9 tárcsa. Mob.: 095romszobás ház eladó (bú- Hmelnickij úton egyszo- 6136709.
torozva vagy anélkül, melléképülettel, mezőgazdaHirdessen ingyen a
sági gépekkel), horgászati lehetőség 10 m-re. Mob.:
0620-6221849.
Családi ház eladó a Kinizsi u. 4. szám alatt, 112 m2,
3 szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba. Mob.: 0502719462, 050-9470699.
Eladó Beregszászban a
Széchenyi u. 7/11. szám
A Mikrorajonban az új
alatt kétszobás lakás. Mob.:
negyedben tégla garázs el066-3966673.
adó (száraz pince és áram).
Mob.: 066-9173897.
Beregszászban, a Munkácsi útközben eladó egy kétNagybaktán sürgősen kétszobás lakás az 5. emeleten.
szobás, második emeleSaját fűtés, víz, műanyag ajti, összkomfortos lakás eltók. Csere is érdekel családi
adó. Ár megegyezés szerint.
házra. Mob.: 066-4058867.
Mob.: 098-2031725.
Sürgősen eladó BeregNagybaktán kétszintes
szászban a Bem József u.
kertes ház eladó, gáz víz
9. szám alatt kisebb családi
van. Ár megegyezés szeház (2 szoba, konyha, előrint. Mob.: 095-7889845,
szoba, spájz, gáz, udvar és
050-1853529.
kert). Mob.: 050-8589265,
Beregszászban kertes csa- 066-5146933.
ládi ház eladó. Tel.: 3-32- Beregszászban a Muzsalyi
97. Mob.: 095-5452851.
úton eladó egy kétszobás
E l a d ó e g y h á r o m s z o - első emeleti lakás. Új műbás összkomfortos lakás anyag ablakok, páncél ajtó és
Nagymuzsalyban. Mob.: saját fűtés van. Csere is érdekel. Mob.: 095-1207642.
095-5247350.
Beregszászban a Muzsalyi Beregszászon, kertvárosi
u. 111/18. szám alatt 3 szo- környezetben új építésű,
bás lakás eladó. Ár megegye- kétszintes, két család lakzés szerint. Telefon: 3-32-63. hatására is alkalmas ház eladó. Beköltözhető állapotMob.: 050-9589634.
ban, minden kommunikáciBeregszászban a Munkácsi óval ellátva. Irányár: 52000
útközben kétszobás lakás USD. Mob.: 068-1872590.
eladó a 2. emeleten. Önálló
fűtés, modern csempe, zárt Beregszászban a Tompa u.
loggia, pince, tágas előtér, 30. szám alatt családi ház
kábeltévé, internet. Irány- eladó nagy kerttel. Mob.:
ár: 31000 USD. Érdeklődni 098-4758172.
naponta 17 és 20 óra között
Benében a Rákóczi u. 61.
095-3317930.
szám alatt, a központon,
Beregardóban a Novo- családi ház (4 szoba, gáz, 52
naberezsna 1. szám alatt pri- szotek kert, melléképület)
vatizált, nagy kertes családi
eladó. Mob.: 098-5964135.
ház eladó (6 szoba, konyha,
fürdőszoba, benti WC, mel- Beregszászban a Gogol
léképületek, rendezett udvar). u. 13. szám alatt eladó egy
Mob.: 095-8611781.
háromszobás családi ház
(konyha, spájz, fürdőszoKígyóson a Puskin u. 15.
ba). Mob.: 095-8728973,
szám alatt összkomfortos
099-2643525.
családi ház eladó. Külön
nyári konyha, amiben szo- Összkomfortos családi ház
ba, konyha, főzőfülke, elő- (két szoba, konyha, fürdőszoba van. Gáz, víz bevezet- szoba, gáz, víz bevezetve)
ve, fele ház alatt kétrészes sürgősen eladó Beregszászpince, melléképületek 3 fá- ban a Macsolai u. 48. szám
zissal. Ár megegyezés sze- alatt. Ár megegyezés szerint. Mob.: 066-9093126.
rint. Mob.: 066-4964474.
Beregszászban a Kutuzov u. 68. szám alatt eladó
(egy régi) családi ház (szoba, konyha) privatizált földdel (10 szotek). Ára 10000
USD. Mob.: 095-7126799.
Beregszászban 2 szobás
lakás eladó a Sevcsenko
u. 39/a (a sportkomplexum mellett) szám alatt,
a 4. emeleten. Mob.: 0660953873, 099-3419508.
Beregszászban a Mikrora-
Évente több mint KÉTMILLIÓ lapletöltés
www.karpatinfo.net
bás bútorozott lakás. Mob.: Motoros fűkasza eladó.
095-1758137.
Mob.: 066-0449222.
Büfé kiadó a beregszászi GÁZ 53-as teherautó elpiac területén. Mob.: 050- adó kitűnő állapotban új
1507568.
gumikkal és felújított motorral. Ár megegyezés szeFűtés
rint. Mob.: 096-8550868,
Eladó gázkazán (Vulkán-10), 099-7333617.
kis konvektor (Lampart) ol- Beregszászban eladó egy
csón. Mob.: 050-1694859.
KaMAZ 5511-es (hátsó boKandalló betét és kandalló rítós), 1984-es kibocsátású,
kályha eladó. Mob.: 099- teljesen felújítva. Ára 9000
USD. Mob.: 050-5510548.
4290610.
Vegyes tüzelésű 5 szekciós BDT tárcsa eladó. Mob.:
öntvény kazán eladó. Mob.: 095-6861261.
099-5327088.
Traktor utánfutó PTC-4
Eladó egy újszerű állapot- eladó, jó állapotban reális
ban lévő Vaillant márká- áron. Mob.: 066-5297146.
jú gázbojler. Hátsó égés- Eladó MTZ-55-ös traktermék elvezetéssel. Mob.: tor, lajt, permetező, 2,4095-1145616.
M frézer, sorköz művelő frézer, hatsoros ekekaMezőgazdasági gépek pa, töltő Nevetlenfaluban.
Eladó egy Briggx 6,5-Le Mob.: 097-6871582.
kapálógép, kerék, utánfutó. Mezőgazdaság termék
Mob.: 099-3357428.
Nagydobronyban eladó Német bőtermő őszi árpa,
48-soros új búzavetőgép, búza, tritikálé vetőmag elekék, tárcsák, frézerek, adó, valamint takarmányForsthrith-516 kombájn. nak árpa, búza, tritikálé. TeMob.: 097-1532333, 095- lefon: 2-21-58. Mob.: 0502284369, 099-4638260.
8390791.
Kis kabinú JuMZ eladó,
pricep, eke, tárcsa. Ár megegyezés szerint. Mob.: 0978902952.
Eladó egy házi készítésű
kis traktor, Moszkvics bázison, GAZ-51 kerekeken
kaszával, eke, emelővel, 4
fordulat a tengelyeken (előlhátul). Irányár: 15000 hr.
Mob.: 099-2547463.
Beregújfaluban GAZ-53as F Bortoboj eladó, új
Beregszászban a Lehel u. MT-80-as motorral. Mob.:
54/4. szám alatt kétszobás 095-4519548.
lakás eladó közös udvar- T-40-es és hozzá illő permeban (75 m 2). Mob.: 050- tezőgép papírokkal eladó.
2531647.
Mob.: 050-2219518.
Tiszaújlakon 110 m 2-es Eladó egy négykerekű vas
kétszobás, ebédlős, fürdő- (pricep, botkerékkel) pótszobás, gázfűtéses házrész kocsi taraktor után, papísürgősen, áron alul eladó. rokkal, egy hátsó híd JuMZ
Mob.: 097-8263160.
traktorhoz, és nehéz borona.
Mob.: 099-4594710.
Ismerkedés
Csongoron eladó T-40-es
Dekoratív fiatal, csinos ba- traktor, érvényes műszaki-
Jó minőségű szemes kukorica, tritikálé, búza, árpa és zab
eladó. Házhoz szállítási lehetőség is. Beregszász. Tel.:
2-32-68. Mob.: 050-6680756.
Szénát vennék egy tehén
kiteleltetésére. Mob.: 0996144216.
Mobiltelefon
Sony Ericsson W910i mobiltelefonba vásárolnék
aksit. Mob.: 066-2449560,
099-3249441.
Eladó egy jó állapotban
lévő Nokia 6300-as telefon
fekete színben, Bluetooth, 2
mpx kamera, töltő, fülhallgató, 2 GB memóriakártya
és egy bőr tok. Ára 650 hr.
Mob.: 095-9140153.
biltelefon, 2 megapixeles meghallgatok minden ajánkamerával, Bluetooth, infra, latot. Mob.: 095-1284550.
1 GB memóriakártyával.
Munkát kínál
Ára: 600 hrivnya. Mob.:
097-7290235.
Kamionsofőröket kereEladó egy Nokia 3110-es sünk Budapestre. Szüktelefon, töltővel. Ára 350 hr. séges: „E” jogosítvány,
Mob.: 095-4940687.
TIR vagy GKI kártya, 1
Eladó Samsung S5230 Star év tapasztalat EU-ban,
mobiltelefon, jó állapotban! angol vagy német alapTartozékokkal: töltő, fül- fok. Email: [email protected]
hallgató, USB kábel, bőr eu, mob.: 095-9132296.
védő tokkal. Irányár: 750 hr.
Beregszászi ABC-be elMob.: 095-7435529.
adót keresünk. Csak 30 és
Nokia N97, 2 GB memory 40 év közötti magyar-ukeladó. Ára 750 hr. Mob.: rán tudásúak jelentkez099-0075334.
zenek, legalább 1 éves
Eladó egy Sony Ericsson tapasztalattal. Mob.: 066K-510i, 1.3 megapixeles. Új 7635357.
szerű állapotban fekete szín- A Nagydobronyi STING
ben, USB, töltő. Ára 200 hr. szabadidőközpont felvéMob.: 095-1494560.
telt hirdet pultos, valamitn
pincér munkakkörbe. JeMotor, robogó
lentkezni a 03727199-es
telefonszámon, illetve a
Jawa 350-es motorkerékpár helyszínen személyesen.
(új fajta) rendezett papírokkal, kifogástalan állapotban Budapestre keresünk teeladó. Mob.: 050-9977979. lefonos munkatársakat.
Eladó egy MT-10-es mo- Elvárás: érettségi-diplotor, fekete színben üzem- ma előny, kiváló komképes állapotban. Mob.: munikációs képesség,
számítástechnikai isme066-9969268.
retek. Fizetés 100000
Eladó egy Tiger sportmotor Ft. Email: [email protected],
200 cm3-es egy éves, jó álla- mob.: 095-9132296.
potban (tuningolva, extrákkal) papírokkal. Ára 10000 Manikűröst keresünk
hrivnya, nincs alku. Mob.: a szépség- és egész066-1085184.
ségmegőrző központVásárolni szeretnék egy 49 ba, a Pacsirta turisztikai
cm3-es 4 ütemű robogót, re- komplexumba. Feltétel
ális áron. A szín nem számít, az ukrán nyelv. Mob.:
törött állapotban is érdekel. 050-5198260.
Mob.: 095-4902744.
Műszaki cikkek
Eladó Cz-350-es 6 voltos
motorbicikli. Mob.: 096- Használt síkképcsöves 100
3842990.
Hz JVC színes televízió (26
Beregisztrált Viper 150 colos képátmérő (66 cm))
cm3-es robogó eladó, kitűnő eladó. Ára 1700 hr. Mob.:
állapotban eladó. Ára 1000 095-9181097.
USD. Mob.: 099-0291311. Anyagi okok miatt sürZápszonyba a Sevcsenko gősen eladó egy 400 liteu. 22. szám alatt eladó egy res Zanussi fagyasztó láda.
IZS-5 Planeta csónakos mo- Mob.: 099-4550652.
tor. Telefon: 52-262.
Eladó egy tárcsás Haj3
Eladó egy 49,9 cm -es dú mosógép jó állapotban.
Sabur motorkerékpár, fe- Mob.: 050-2671632, 067kete színben. Ára 3500 hr. 1781240.
Mob.: 095-2443475.
Használt hűtők, autoEladó egy Delta típusú mata mosógépek, gázForward 4 ütemű kismotor. tűzhelyek kitűnő álÁra 2500 hr. Mob.: 095- l a p o t b a n k a p h a t ó k .
Mob.: Dercenben 0501494560.
2644235. Salánkon 097Eladó egy Simson motor, 8403388, 092-7719503,
3 kapcsolós. Ára 1200 hr. 050-1536377. www.
Mob.: 097-2547065.
hasznaltaru.mlap.hu.
Eladó Gepard robogó,
2004-es kibocsátású, pi- Csajka varrógép eladó.
ros színű, 4 ütemű, 150 Mob.: 050-9038766.
cm3-es, 3500 km-el, jó ál- Eladó egy húsz Wattos gulapotban rendezett papírok- mis hangszóró. Ára 30 hr.
kal. Ára 1000 USD. Mob.: Mob.: 050-2662783.
050-7762676.
Színes TV eladó. Mob.:
Eladó egy jó állapotban
095-8644708.
lévő Izs Planeta 3-as motorkerékpár, papírral. Ár Beregszászban nem akmegegyezés szerint. Mob.: tív 100 W-os eredeti Sony
099-2639874.
mély láda eladó. Ára 300 hr.
Mob.: 066-9492679.
Munkát keres
Eladó egy takarékos gázkaNem dohányzó, alkoholt zán (400 hr.), egy Electrolux
Alkatrésznek keresek Sony nem fogyasztó fiatal lány gázbojler (400 hr.), egy
Ericsson K510i vagy W200i munkát keres (Anikó). konyhai bojler (300 hr.),
telefont. Olyat, ami nem Mob.: 099-5535494.
valamint egy villanyheázott. Mob.: 050-9802308.
Egy 17 éves nem dohányzó gesztő (350 hr.) Mob.: 095Eladó egy Nokia 6233 mo- lány munkát keres, szívesen 2246960.
13
Hirdetések
Használt háztartási cikkek,
automata mosógépek, hűtő,
fagyasztó, televízió eladó.
Mob.: 095-6158714.
Orosz gyártmányú fejőgép eladó. Irányár: 2800
hr.+alkatrészek. Mob.: 0660800597.
fűtési (központi fűtés, kazánok), hűtési (légkondicionálás), villanyszerelési (villanyóra utáni, dugaszok, kapcsolók, biztosítékok, vezetékek, csillárok
stb.), munkákat, ill. ezek
javítását. Vállalatokkal is
együttműködöm. Mob.:
050-4322360.
Eladó JBL márkájú mély
láda és hozzá erősítő kábeEdénykölcsönzés Bereglekkel. Mob.: 099-7270018.
ardóban, Beregszászi Nagy
Egy 2x1000 W-os Vacoustic Pál u. 18., (az Oázis motel
erősítő, Benringer Europack mögött) születésnapok, laUB1202 keverő, 2 pár kodalmak, különböző eseAéfard 2x200W-os és 2 pár mények alkalmából. Tel.:
Tesla 2x250W-os hangszóró +383141-2-36-41. Mob.:
eladó. Mob.: 066-3155447. 063-2087460.
Növények
Szamóca palánták eladó
nagy tételbe. Mob.: 0976641827.
Uborka és sárgadinnye ananász palánták (több fajta)
és rózsa tövek eladó. Mob.:
066-1083627.
Régiség
Több mint 100 éves ökrös szekér tartozékokkal,
plusz 3 kerékkel, szőlőmintás faragott szekrény, és újszerű állapotban lévő faragott bölcső eladó. Mob.:
066-7885150.
Vásárolok érméket, jelvényt, bélyeget, festményt,
képeslapot és egyéb régiségeket a piacon az újságosnál. Mob.: 099-2678343.
Szerszám, ipari gép
Eladó egy szovjet gyártmányú kéthengeres benzines tűzoltó szivattyú, újszerű állapotban. Mob.:
050-1633887.
Eladó egy 3 fázisos parketta csiszoló, jó állapotban.
Mob.: 050-2531647.
12 V akkutöltő megkímélt
állapotban eladó. Irányár:
320 hr. Mob.: 097-0482021.
Terménydaráló eladó. Telefon: 72-3-36.
Szolgáltatás
Csatornázást vállalok különböző színekben, és ablakpárkányok felhelyezését. Mob.: 066-0820366,
099-2346579.
Síremlékek készítését
vállalom. Különböző színű márványokból, csiszolt darált gránitból (8
különböző típus). Cím:
Beregszász, Bakó Gábor u. 119. Tel.: 2-45-33.
Mobil: 095-1513467,
095-1207641.
Reluxa és szalagfüggöny méretre, a szivárvány minden színébe,
(bemérés ingyen). Mob.:
050-1614666.
Márvány- és csiszolt sírkövek készítése. Érd.: Beregszász, Macsolai u. 83.
Tel.: 2-50-64. Mob.: 0664688890.
Vállalok különböző vízvezeték-szerelési (csaptelepek, fürdőkádak, zuhanyzók, WC, bidé, szivattyúk),
zált (44 ár szotek), villany,
gáz a telek mellett. Ár megegyezés szerint. Mob.: 0997378176, 099-7377686.
Nagybaktán privatizált
építkezési telek (15 ár/
szotek) 100 darab termő
gyümölcsfával eladó. Telefon: (03141) 4-14-36. Mob.:
050-7102136.
2011. július 21.
Megbízhatóság, minőség, szakértelem
Műanyag nyílászárók rendelése Beregszászon
kizárólag német alapanyagból (Aluplast)
További ajánlataink:
külső és belső párkány, szúnyogháló,
reluxa, textil és bambusz roletták, szalagfüggöny.
Akció
5 év garancia!
–10-15 %
+ szúnyogháló
Haranglábon egy épít- - BRAMA beltéri ajtók - VELUX tetőtéri ablakok
féláron
kezésre alkalmas privatiCím:
Beregszász,
Puskin
tér
4.
(a
szerb
pékség
épületében).
zált telek (16 ár/szotek) elMob.: +380-97-91-26-146, +380-66-20-61-602
adó. Ár megegyezés sze- Telefon/fax: (8-241) 4-31-29,
rint. Mob.: 095-7347882.
Kifogástalan állapotban kölyök eladók. Darabja 400 rolnék 2000 darabot, reális
Tel.: 4-22-09.
lévő fekvő szolárium el- hr., nem törzskönyvezett. áron. Mob.: 066-3326975.
Telek eladó a Vérke-parthoz adó. Ár megegyezés szerint. Mob.: 068-2256964.
Eladó egy műanyag ablak,
közel, 10 szotek szép kör- Mob.: 067-8876220.
Számítástechnika
Vásárolnék 2-3 hónapos fehér színű (172x126 méret,
nyezet, gáz, víz a szomszéd
telken. Mob.: 099-2781746. Libatoll eladó. Mob.: 097- bocit reális áron. Mob.: 050- dekor-rajzzal). Ára: 1300 hr.
Elcserélem a Pentium 4-es
7528633.
1924432.
Mob.: 095-4093789.
számítógépemet egy 49,9 Nagypaládon eladó egy
2
cm3-es motorra. Mob.: 099- 25 m -es föld terűletű pri- Eladó Csapon egy Tako ba- Fejős kecske eladó. Mob.: Terméskő eladó fundamentumra, kerítésre stb. többfévatizált építkezésre alkal- bakocsi, jó állapotban pi- 095-6717356.
3356189.
mas telek. Jól termő ker- ros színben. Ára 800 hr. Jó tejelő tehén eladó Hunya- le (nem szürke) színben, olP4-es számítógép eladó. tel (20 szotek), építkezésre Mob.: 050-2666237. Telecsón a gyártótól. 2 cm vasdiban. Mob.: 099-2654721.
Mob.: 096-1981923.
tagra vágott, nagyon szép
alkalmas kövek, két disz- fon: 80312/71-10-76.
Eladó P4-es (Asus alaplap, nó ól, és lugasos szőlő. Ár Nem használt szovjet szö- Németjuhász kiskutyák el- márvány mintázatú, terméintel 2x3,2 GHz cpu, 1 GB megegyezés szerint. Mob.: ges drót (2 tekercs), vájt adók. Mob.: 095-7253982. szetes szélű, csiszolt2 lapok.
Ár: 65 hrivnyától/m . Mob.:
RAM, ati radeon hd 4650, 1 096-1266095.
kút víztisztítására alkalmas Eladó egy pár ló. Mob.:
066-0874592.
GB-os, fekete színű, neonos Nagybaktán eladó épít- eszköz, szovjet pottyantós 099-6335562.
házban). Irányár: 200 USD. kezésre alkalmas telek (15 WC, öntöttvas, vadonatúj
Eladó egy használt bejáHat szelíd, gazdátlan és rati ajtó (2.30x1.20 m). Ár
Mob.: 068-2295144.
szotek, víz, gáz, áram a telek állapotban eladó. Mob.:
játékos kiskutya szere- megegyezés szerint. Mob.:
4000 MHz, AMD X2 Dual előtt). Mob.: 050-9038766. 066-1779658.
tő gazdikat keres. Mob.:
Core, kétmagos processzor, Beregszászon: bekerített, Eladó egy 1750 literes cisz- 095-0687476. Telefon: 095-5748746.
terna. Mob.: 099-3508097. 2-45-86.
Bontott cserép eladó. Ár
Hirdesse szolgáltatását
megegyezés szerint. Mob.:
(szállás, szállítás, stb.) Eladó egy terménytároló Borzsován egy fejős tehén 066-5391013.
a Kárpátinfo.net rozsdamentes 60-90-195. eladó. Mob.: 066-9902937.
Telefon: 4-25-94. Mob.:
Használt bejárati ajtót váportálon 099-3508097.
Eladó egy 2 éves csődör ló sárolnék tokkal elérhető
és egy 4 éves herélt ló, sze- áron. Mob.: 050-7778902.
Babakocsi eladó újszerű ál- kérrel vagy anélkül. Mob.:
Évente több mint KÉTMILLIÓ lapletöltés lapotban, színe fekete-piros 099-7330694.
Kisméretű bontott vályog
téli nyári változatba, forgós
eladó kb. 4 köbméter menykerekű. Ár megegyezés sze- Orosziban tehén eladó (7 nyiségben. Ár megegyeéves). Mob.: 095-6890825 zés szerint. Mob.: 095rint. Mob.: 098-4062473.
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
(este).
2097033.
E-mail: [email protected]
Eladó egy egyszer haszKeltetésre
való
tenyész
kaTel.: +38031-41-2-40-89, mob.: +38066-2850283
nált elektromos festékszóEladó kb. 1000 darab haszró (Fiolent KP1-260) 1 éves csatojás, napos és előnevelt nált tetőcserép. Ára 50 kop./
brojler kacsa eladó. Mob.: darab. Mob.: 066-6309809.
2 GB RAM 160 GB HDD, privatizált telek eladó. Új garanciával dobozában, pa- 095-6106766.
DVD, internet kártya, hang- negyed, gáz áram a telek ut- pírjaival, minden tartozéHasznált ablakok, ajtók elszóró fekete állóházban, 17” cai oldalon. Irányár: 7500 kával. Ára: 320 hr. Mob.: Mezőgazdaságra alkal- adók. Mob.: 050-5009980.
mas ló és csődör csikó elmonitor, billentyűzet, egér, USD. Mob.: 068-1872590. 097-9342754.
garancia, szállítás. Ára 2000
Szőlőprés eladó. Mob.: adó. Telefon: 56-370. Mob.: Falazóblokk, zsalu050-7193 218.
Orosziban privatizált te- 095-8315993.
hr. Mob.: 099-6268046.
kő eladó. Házhoz szállílek
eladó
fundamentumtás üzemanyag költségért
Jó állapotban lévő számíPiros és krémszínben ba- Eladó 5 kan és 2 koca man- megoldható: 12x30x20
mal
gazdássági
épületekgalica
malac
Csetfalván.
tógép és számítógép asztal
bakocsi eladó új állapot(3,20 hr.), 12x40x20 (3,80
eladó. Mob. :050-2663163. kel garázzsal. Mob.: 096- ban. Irányár: 600 hr. Mob.: Mob.: 098-3622195.
hr.), 20x40x20 (4,80 hr.),
4758449.
066-6940782.
Vennék angora nyulat. 25x30x20 (4,80 hr.), zsaluEladó 1 GB alaplap (2 sata,
kő 20x20x50 (7,50 hr.), zsa2 ata) AMD 2600+CPU-val, Asztélyban a Fő úton el- Bontott üvegblokk el- Mob.: 095-5732204.
adó
egy
telek.
Mob.:
050lukő 20x40x50 (9,50 hr.).
512 MB DDR1 RAM-al
adó 20x20-as. Mob.: 099- Bolomka Franzuska kis- Mob.: +380978082700;
1806028.
(400 hr.) + egy 128 MB ATI
1477561.
kutyát vásárolnék, lehető- +380507621611.
RADEON 9600 XT videoVegyes
Bumeráng babakocsi jó ál- leg fehér színben. Mob.:
kártya (kifejezetten játékra)
Eladó 140 darab hullám
lapotban minden tartozéká- 095-8899248.
200 hr. Mob.: 066-2320355. Eladó babakocsi (kislány- val eladó Beregszászban. Egy 4 éves fejős tehén el- pala, reális áron. Mob.: 095nak) 3 kerekű, jó állapotban. Mob.: 093-2547936.
adó Mezőváriban, Zádor 5038785.
Pentium 4-es 3.2 GHz CPU Mob.: 050-5502395.
és Intel alaplap számítógép
Alig használt babakocsi u. 156. szám alatt. Mob.: Bótrágyon eladó 16 darab
Vásárolnék
csempekályhasznált, de kitűnő állapotházzal eladó. Mob.: 099eladó lila-drapp színben 050-8152965.
hába beépíthető patkót fű- kitűnő állapotban. Mob.:
ban lévő vákuum üveges
6420140.
Építkezési kellék
téshez. Mob.: 095-0341341. 096-6458850.
ablakszárny (tok nélkül),
Eladó egy Canon
gesztenye színű glazúrral,
Pixma IP 1000 típusú Eladó fólia, váznak való Rossmax digitális vérnyo- Tetőcserép eladó. Mob.: festett fakeretben. Méretei
nyomtatófejhibás nyomta- új 25-ös horgonyzott cső, másmérő 3 voltos, alku nélkül 063-2087460.
1,70/0,70 cm. Ára 250 hr./
tó (feketét akadozva nyom- reális áron. Mob.: 095- 150 hr. Mob.: 093-9213949.
darab. Mob.: 099-0401474.
Használt
tetőcserepet
vásátat). Ára 70 hr. Mob.: 095- 5038785.
Használt, de jól műkö8864697.
Beregszászban szőnyeg el- dő fejőgépet és szeparátort
Eladó egy Intel Pentium adó 4,5 m hosszú és 3,5 m vennék reális áron. Mob.:
4 2,8 MHz, (2 MB), 1 széles. Mob.: 066-4841265. 098-4817351.
Műanyag, alumínium
GB RAM, 40 GB win- Szőlődarálót vásárolnék.
chester, DVD olvasó, bil- Mob. 095-8109929.
Állatok
nyílászárók, beltéri ajtók,
lentyűzet, monitor, egér,
garázskapuk, automatikák,
internetkártya. Garanciá- Jó állapotban lévő babako- Ajándékba adunk egeréVELUX tetőtéri ablakok.
val és házhoz szállítással. csi (Antoshka) tartozékok- sző kismacskákat INGYEN.
Ára 1300 hr. Mob.: 099- kal rózsaszínben eladó. Ára Mob.: 099-3375748.
6268046.
750 hr. Mob.: 050-7298103. Szalókán eladó egy 8 éves
Mobil: +380 50-507 65 60
akció
Telek
Egyszer használt menyasz- fejős tehén. Ár megegyeTel.: +3803141-4-33-41
-20 -40
szonyi ruha eladó kiegé- zés szerint. Mob.: 099Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
%!
Nagybégányban eladó a szítőkkel Beregújfaluban. 7332303.
www.jakisnivikna.ucoz.ua
Fő u. 28. szám alatt privati- Mob.: 098-5233596.
Sima szőrű magyar vizsla-
Ne maradjon le!
Minőségi nyílászárók
14
Köszöntők
NBU licenz №217
Dátum: 27.05.2010
2011. július 21.
Platinum
Bank
Pt
R
Telefon:
0-800-308-308
FORTUNA PLUSZ
Háztartási
szaküzlet
Ablak, ajtó műanyagból
már a Szíriusz épületében is
(a Rozsoskert utca felől)
További ajánlataink:
külső és belső párkány,
szúnyogháló, reluxa,
textil és bambusz roletták,
szalagfüggöny.
Akció
-10-15%
Mob.: +380-99-754-25 -43,
+380-97-91-26-146
Hitel
KÉSZPÉNZ
ÁRUHITEL
Beregszász
Ivan Franko u. 4
Tel.: 2-50-38.
Mob.: 050-3517977
4 000
10 000
hrivnyáig
hrivnyáig
A LUX PLAST
kMŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
árengedmény 20 %-tól
c Minden
ablakhoz ajándék
i
Beregszász,
B. Hmelnickij út 17.
ó
(párkány, szunyogháló, reluxa)
TEL.:(095)409 3789
Felhívás
Műanyag ablakok, ajtók,
reluxák és párkányok a Rehau és WDS cégtől
Akció:
-30 %
m! !
ele árak
y
g
Fi sony v
é !
ac
Al 12ancia
r
ga
Cím: Beregszász Széchenyi u. 23a.(2. emelet)
Elérhetőség: (2-41) 2-24-96;
Mobil: 0-50-663-42-82; 0-96-386-84-94, 0-99-079-33-84.
Ingyenes buszjárat indul
Mikrorajon-BARVA útvonalon
Indulási idő (k.i.sz.):
Mikrorajon:
1100, 1300, 1500, 1700, 1900
BARVA:
1220, 1420, 1620, 1820, 2020
Az autóbusz a központon keresztül közlekedik,
megáll a Gabi-bárnál
Felhívás
2011. július 24-én megrendezésre kerül a 3.
Beregdédai Rózsa Fesztivál a K2+ udvarban 13 órai kezdettel. Szeretettel várunk mindenkit.
Tisztelettel a szervezőbizottság
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium pótfelvételt hirdet az I. osztályba a 2011-2012-es tanévre. A felvételizőknek írásbeli vizsgát kell tenniük matematikából és magyar nyelvből. A vizsgák időpontjai:
matematika – 2011. augusztus 23. 8:00
magyar nyelv – 2011. augusztus 25. 8:00
Jelentkezni személyesen lehet a gimnáziumban 2011. augusztus 20-ig. A jelentkezési űrlapot 2011. június 30-ig a titkárságon, 2011. július 1-től augusztus 20-ig pedig a gimnázium portáján adhatják le munkanapokon 8:00 és 12:00 között.
Konzultáció időpontja: 2011. augusztus 22. 09:00
Cím: Beregszász, Szőlőhegy utca 25.,
Tel.: 2-20-95 és 2-20-76.
Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.
A felvételivel kapcsolatban bővebb információt a http://
www.bermagim.neobase.hu/ honlapon találhatnak.
A gimnázium igazgatósága
Beregszászi Angol Nyelvű Bibliatábor
A Beregszászi Református Egyház, a Beregszászi Magyar Gimnázium és a Newporti Baptista Gyülekezet idén is megszervezi nyári angol nyelvű bibliatáborát. A tábor július 31. és augusztus 5-e
között zajlik majd a Beregszászi Magyar Gimnázium falai között.
A tábor részvételi díja:
- ha csak a napi foglalkozásokon kíván részt venni: 50 UAH
- ha igényel ebédet, ennek költsége 140 UAH az egész hétre + a foglalkozások díja, 50 UAH
- ha szállást és teljes étkezést igényel: 300 UAH
Jelentkezési lap a Beregszászi Református Egyháznál igényelhető, elektronikus jelentkezési lap pedig e-mailen.
Jelentkezni e-mailen és postán lehet az alábbi címeken:
Kovács Zsófia/Kovács Dorottya
90203 Beregszász, Perényi u. 19.
[email protected],
[email protected]
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvéttel
osztoztak fájdalmunkban, amikor a hűséges társ, a szerető édesapa és nagyapa,
Bagu Balázs
eltávozott az élők sorából, akik elkísérték őt utolsó útjára, sírjára virágot, koszorút helyeztek el.
A gyászoló család
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
FELVÉTELT HIRDET
BA/BSc. képzésre az alábbi szakokra (nappali és levelező tagozat):
Szak
A benyújtandó szertifikátok (felvételi vizsgák)
óvodapedagógia
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. biológia, 3. matematika vagy
Ukrajna története
történelem
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. Ukrajna története, 3. idegen
nyelv vagy földrajz
filológia (ukrán)
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. idegen nyelv vagy orosz
nyelv, 3. Ukrajna története
filológia (magyar)
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. idegen nyelv vagy orosz
nyelv, 3. Ukrajna története
filológia (angol)
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. angol nyelv, 3. Ukrajna története
biológia
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. biológia, 3. fizika vagy kémia
földrajz
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. földrajz, 3. Ukrajna története vagy matematika
matematika
1. ukrán nyelv és irodalom, 2. matematika, 3. fizika vagy
idegen nyelv
Jelentkezni a nappali tagozatra szertifikátok alapján július
31-ig lehet. Akik 2007-ben vagy korábban szereztek érettségit,
és a főiskolán tesznek felvételi vizsgát, nappali tagozatra július
22-ig nyújthatják be a jelentkezési lapokat.
Levelező tagozatra július 15-től augusztus 13-ig lehet jelentkezni.
Akik már rendelkeznek „молодший спеціаліст” diplomával, és rokon szakra jelentkeznek, ezt július 15. és augusztus
13. között tehetik meg.
A jelentkezések 8.00 és 17.00 (szombaton és vasárnap
8.00–12.00) között a Beregszász, Kossuth tér 6. címen nyújthatók be.
A jelentkezéshez csatolni kell (az eredetit vagy a másolatot):
– érettségi bizonyítvány és melléklete (vagy diploma és
melléklete);
– az adott szakra szükséges szertifikátok;
– 086-O formájú orvosi igazolás;
– személyi igazolvány fénymásolata;
– 6 db 3x4 cm-es fénykép;
– identifikációs kód.
Jehova Tanúi mindenkit meghívnak
a „Jöjjön el Isten Királysága!”
kongresszusukra
Jehova Tanúi mindenkit meghívnak, hogy vegyen
részt egy olyan kormányzatról szóló programon, melyért
milliók, sőt talán milliárdok imádkoznak. A 2011-es „Jöjjön el Isten Királysága!” kerületkongresszus központi témája Isten országa, azaz Királysága lesz, az a kormányzat, melyért Jézus Krisztus a közismert Miatyánk imában
tanította imádkozni a követőit. A kongresszust a Beregszászi Szabadtéri színházban fogják megtartani.
Jehova Tanúi hiszik, hogy nagyon sokatmondó a
Miatyánk imában az Isten Királyságára vonatkozó kérés, mely a Bibliában a Máté 6:10-ben van feljegyezve. Abban is hisznek, hogy az imára adott válasz gyökeres változásokat idéz elő a földön az emberek életében.
A Tanúk kongresszusi programja érdekfeszítő részleteket
tár fel arról, hogy mit ír a Biblia ezekről a változásokról.
A mostani hétvégével kezdődően 3 héten át Jehova Tanúi Kárpátalján, a magyarlakta településeken mindenkinek átadnak egy meghívót a kongresszusra. A háromnapos program Beregszászban lesz megtartva, és 2011. augusztus 5-én fog kezdődni 9.20-kor. A program fő célja az lesz, hogy erősítse a résztvevők hitét abban, hogy
a Királyság valóságos kormányzat. A belépés ingyenes.
A helyi kongresszussal kapcsolatos tájékoztatás:
Gorondi László, telefon: 099 2399 156
Általános információ: Gál János, telefon: 097 3475
616. www.jw-media.org.
FELHÍVÁS
A Jánosi Mezőgazdasági Líceum a 9. osztály végzősei számára a 2011–2012-es tanévre a következő szakirányokra hirdet pótfelvételt:
- B kategóriájú gépkocsivezető
- Számítógép-kezelői alapismeretek (ECDL képzés)
A tanulmányi idő: 2 év
A felvételizőknek matematikából és magyar nyelvből
(tollbamondás) kell írásbeli vizsgát tenni.
A felvételi vizsgák időpontja: 2011. augusztus 29.
Jelentkezni személyesen lehet a líceumban 2011. augusztus 1-től augusztus 26-ig munkanapokon 8.00 és
12.00 között.
A konzultáció időpontja: 2011. augusztus 26. 9.00
órai kezdettel.
Cím: Jánosi, Templom utca 12/a.
Telefon: 78-3-88 vagy 0967283628
Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.
A líceum igazgatósága
15
Turmix
A napokban ünnepelte 9. születésnapját
Beregújfaluban július 17-én ünnepelte születésnapját
Deák Ildikó.
Ebből az alkalomból köszönti nagyon sok szeretettel a férje,
édesanyja, valamint testvére, sógora
és keresztlánya, Edina.
„Születésed napján azt kívánjuk néked, éltessen az Isten sok-sok évig téged. Szívedben béke,
lelkedben nyugalom, légy nagyon boldog ezen a
szép napon.”
2011. július 21.
Sipos Boglárka.
Ebből az alkalomból sok szeretettel köszöntik
őt szülei, nővére, Orsolya, kisöccse,
Gergő, valamint a Fülöp nagyszülők és Gábor.
„Mikor kigyúlnak a fények,
pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal
egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámot hint, így
adja át üzenetünket: boldog szülinapot neked!”
Csetfalván júliusban ünnepli
79. születésnapját és névnapját
Papp Magda.
E szép ünnep alkalmából köszönti őt szerető
férje, lánya, fia, menye, négy unokája és három dédunokája.
„Ráncos öreg kezed de sokat dolgozott, fáradt, erős lábad mennyit szaladt, futott! Sosem panaszkodtál, sohasem bánkódtál, csak tetted a dolgod, értünk fáradoztál. Hogyan tudnánk mindezt meghálálni neked, azt a rengeteg jót, amit tőled kaptunk.
Néha megbántottunk, vitatkoztunk veled, de azt
tudnod kell, hogy mennyire szeretünk mi téged.
Nem kérünk Istentől semmi lehetetlent, csak
annyit, hogy téged sokáig tartson meg. Tartson
meg sokáig, legyen áldott most neved, addig vagyunk gyermekek, míg te itt vagy nekünk. Köszönjük az
Istennek, hogy te itt vagy velünk.”
Dercenben július 18-án ünnepli 9. születésnapját
Bíró Krisztián.
Ezen a gyönyörű ünnepen köszöntik őt sok-sok szeretettel szerető szülei, öccse, Szilveszter, a Biró nagyszülők és keresztapja, Attila.
„Ma mosoly, holnap könnyek, ma nehéz, holnap könnyebb.
Nézz az égre, a legszebb fényre, láss egy álmot, s harcolj
érte. Ha a porba írunk valamit, elfújja a szél, de ha szívünkbe véssük, örökké él. Mi szívünkbe véstünk egy szót, egy nevet, a szó szeretünk, a név a tied. Galambszelídséggel áldjon meg az Isten, igaz, tiszta szívvel,
ami másnak nincsen. Bús éjszakák helyett mindig vidámat láss, kívánjuk, hogy százszor boldogabb légy, mint más. Vágyaid, álmaid váljanak valóra, soha ne érjen egy szomorú óra. Szerencse, boldogság ragyogja be életed, születésed
napján ezt kívánjuk néked!”
Beregújfaluban július 20-án ünnepelte
1. születésnapját
Dercenben július 22-én ünnepli
6. születésnapját
Molnár Roland.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei,
nagyszülei Beregardóból, keresztapu és
Kaszonyból dédi.
„Egy éve már, hogy a világra jöttél, a mi
drága kincsünk akkor te lettél. Rögös út
volt az, amíg megérkeztél, de elfeledtünk mindent, amikor megszülettél. Drága szeme fénye
vagy anyukádnak, szíve büszkesége apukádnak. Mi, nagyszülők, a percet is áldjuk, amikor a karjainkba zárunk. Minden napunkat bearanyoztad, a családba a fényt, a napsugarat hoztad.
Amíg szívünk utolsó nem dobban, szeretünk és féltünk mindennél jobban. Szívünk szeret, ezt el ne feledd, a legtöbb, mit
adhatunk: a családi szeretet.”
www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása
Kukri Erik.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei,
nagyszülei és testvére, Amanda.
„Örvendj a napfénynek, nagy
napra ébredtél, ezen a hajnalon szülinapos lettél. Ez a nap
csak terólad szóljon, minden egyes pillanat
örömet okozzon. Sose légy szomorú, jókedv vezéreljen, kívánjuk, hogy sírnod örömödben kelljen. Mi mást kívánhatunk e napra még neked?
Azt, hogy legyen boldogság az egész életed.”
Részvérnyilvánítás
Az Ukraine Abitex Kft. kollektívája mély részvétét
fejezi ki Varga Katalin munkatársuknak anyósa elhunyta miatt.
„Életünk boldogsága pici dolgokból áll, apró
emlékekből, mosolyokból, egy kedves pillantásból vagy egy szívből jövő jókívánságból.”
Boldog 25. születésnapot Beregrákoson
Tar Zsoltnak.
Margó néni
Beregszászban július 14-én ünnepelte
2. születésnapját
Tar Vivien.
Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel
köszöntik őt szülei, testvére, nagyszülei és
keresztszülei.
„Két éve már, hogy a világra jöttél, a mi
drága kincsünk te lettél. Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, csak neked egészséget, boldogságot. Utaid
mindig szerencse kísérje, dobogó szíved sok-sok
öröm érje. Imába foglaljuk azt a napot, amikor a
jó Isten téged nekünk adott. Isten napjaidat minden jóval
áldja, a mi szerető szívünk ezeket kívánja.”
Jánosiban július 24-én ünnepli
50. születésnapját
Cseh Béla.
Ebből az alkalomból köszönti őt
felesége, Marianna, lánya, Alexandra.
„Ezt a napot vártad egész éven
át, érezted, az élet néha bánt. Pár
órára a könnyeket felejtsd el, hidd el, mindenki
téged ünnepel!”
Gáton július 21-én ünnepli 1. születésnapját
Kacsó Attila.
Ebből az alkalomból sok szeretettel köszöntik őt szülei, valamint nagyszülei és unokatestvére, Evelin.
„Egy éve már, hogy a világra jöttél, a
mi drága kincsünk akkor te lettél. Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, csak neked egészséget és
boldogságot. Imába foglaljuk azt a napot, amikor a jó Isten téged nekünk adott. Isten napjaidat minden jóval áldja, a mi szerető szívünk ezeket kívánja.”
Felhívás!
A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a népi hagyományok és művészetek ápolása, a nemzeti és kulturális identitás kialakítása,
fejlesztése és a fiatalok tehetséggondozása érdekében nyári táborokat hirdet a következő ütemezésben:
A „GENIUS” JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY NYÁRI TÁBORAI – 2011
S.sz.
1.
2.
3.
A tábor
megnevezése
Népzenei- és
néptánctábor
Jankovics Mária
Alkotótábor
Keresztyén Balázs
Olvasótábor
Helyszín
Nagybereg
Beregszász
Beregszász
Időpont
Jelentkezési feltételek
A tábor egy főre jutó
önköltségi díja
2011. augusztus 8. – 13.
A népzene és néptánc iránt érdeklődő
gyerekek jelentkezését várjuk. Szállás és
étkezés a Nagyberegi Református Líceumban.
A jelentkezők alsó korhatára 10 év. Orvosi
igazolás kötelező. Jelentkezési határidő 2011.
augusztus 5.
150 hrivnya
2011. augusztus 8. – 13.
Elsősorban olyan tanulók jelentkezését
várjuk, akik vonzódnak a képzőművészetek,
festészet, szobrászat, rajz iránt. Szállás és
étkezés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc
Szakkollégiumában. A jelentkezők alsó
korhatára 10 év. Orvosi igazolás kötelező.
Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 5.
200 hrivnya
2011. augusztus 15. – 20.
Az olvasás, az írott kultúra iránt fogékony
gyerekek és fiatalok jelentkezését várjuk.
Szállás és étkezés a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc
Szakkollégiumában. A jelentkezők alsó
korhatára 10 év. Orvosi igazolás kötelező.
Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 13.
150 hrivnya
Jelentkezni, illetve a táborokról részletesebb információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában lehet a következő címen és elérhetőségeken:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Agora Információs Központ Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153 mellék. Cím: Beregszász,
Kossuth tér 6., Pf. 33. E-mail: [email protected]
16
Rejtvények
2011. július 21.
A rejtvényt Balázsi
$%
&'(
"
Csaba készítette
)
*
$+)
Beküldési határidő: július 31.
)*
+
,-*
")
'
$
/
-
$,
)
)$
)0*
,"
*
%
'
0"
12)
',*
+
'+
$1
/30*
"
$+
)0*
2,
/*
'+*
*
$0
2"
2
%+"
"
0'
0)
0,
'-
,4
"
00
)+*
$)"
*
2%'
/$,*
"
'+1
$$
$%
*
'
$'
44","
%
,
",
2,'
"
+
%2
'
'*
2*
/**
*
,)
0
2+
horoszkop.zassa.hu
*
,
Plusz egy vicc
Helyezze el az alábbi szavakat,
betűcsoportokat – kilenc kivételével – az ábrában! Egy szót könnyítésül előre beírtunk. A kilenc megmaradt szóból a következő vicc
csattanóját állíthatja össze:
Bíró a felpereshez:
– Biztos benne, hogy a vádlott
lopta el az autóját?
– Tisztelt bíró úr! Most, hogy
a védőügyvéd urat végighallgattam, ...
(A felperes válaszának folytatását, azaz a vicc csattanóját,
a megmaradt szavakból állíthatja össze.)
KOS (3. 21.-4. 20.)
Ideális esetben ezen
a héten egy vízparton üldögélsz. Szükséged van kikapcsolódásra, azonban kivételesen
nem a lármás bulihangulat
vonz. Elvarázsol egy naplemente, de az is elég, ha a hullámok hangját hallgatod. A hét
közepén, ha valaki a munkahelyedről próbálkozik, ne engedd,
hogy felhúzzon. Mondd neki,
hogy nincs pótolhatatlan ember,
tegyék azt, amit jónak látnak.
BIKA (4. 21.-5. 20.)
Hallgass a megérzéseidre! Legyen
az munka vagy
magánélet, a megérzések most jó irányba visznek. A hét egy meglepetés
vendéggel vagy különleges
partival indul. Megérkezhet
egy régen látott barát, vagy
valaki, akit évek óta nem sikerül becserkészned. Érzelmileg egészen megkavarodsz. Még könnyelmű lépésre is szánhatod magad.
IKREK (5.21.-6.21.)
Annyi energia van
benned, hogy egy
rakétát is képes lennél földkörüli pályára juttatni. Elhatározod,
hogy megbolondítod az öszszes pasit a környezetedben.
Mivel nemcsak külsőleg ragyogsz, hanem szellemileg is
jó passzban vagy, könnyű lesz
I
a győzelem. A hét elején nem
N
ártana néhány kollégádra odaD
figyelni. Lehet, hogy ármánykodnak a hátad mögött.
A
RÁK (6.22.- 7. 22.)
Kétbetűsek: AR, BE, EG, ÉG, FÁ, GD, GY, LŐ, SD, ST,
Kedves rejtvényfejtők! A megfejtéseket a A pasid még minSZ, YÓ.
terjesztőknél, illetve a szerkesztőségben kap- dig berzenkedik,
hogy többre tarHárombetűsek: ALÁ, AZO, CSB, EVA, HÓD, KSI, LES,
ható szelvényeken küldjék be.
tod a munkát, mint
LŐN, MÁR, OZA, RAG, SEM, TÉT, TÓL, TYA, ULM, VSZ.
a vele való törődést. Próbáld
Négybetűsek: ABBÉ, ALFA, APUS, ÁRON, HOGY, IDEI,
Nyerteseink
megbeszélni vele, hogy száINDA, INKA, IRAM, ÍZES, KÉRD, MOVE, MÓKA, NUSI,
INFO előfizetést nyert:
modra most érkeznek a leŐRÖL, PIPA, PRÉS, RIAL, SAAR, TALP, TERA, TILL, TILÓ,
Parászka Ágnes (Mezőkaszony, Bocskai u. 55.)
hetőségek, amiket kár lenne
VILI, VOLT.
Kiss Vivien (Sárosoroszi, Fő u. 189.)
veszni hagyni. A hét elején
Borbély József (Nagyszőlős)
Ötbetűsek: ABBAN, ALVAD, AUTÓM, GRANT, IDÁBB,
túlcsordulnak az érzelmeid.
Balogh Norbert (Bátyú, Vasút u. 27.).
Egy dal, egy kép, ami felidéz
KIKAP, KÚSZÓ, MIAMI, RÁFÉR, SABIN, ZÁLOG.
egy korábbi, feltehetően külHatbetűsek: ALMÁDI, BIZTOS, CSALIT, ELÁRAD, ELNAPLOPÓ szórakoztató magazint nyert:
földi élményt, könnyen lehet,
LÖKŐ, KIHALÓ, LENÖVŐ, LÓDING, MONDÉN, ODAKÖT,
hogy megríkat.
Székely
Zsolt
(Sárosoroszi,
Fő
u.
97.)
ÓNSÚLY, RELIEF, RÖMIZŐ, SPIRÁL, SZALAG, VAGYOK.
Sebestyén Katalin (Bátyú, Petőfi u. 48.)
OROSZLÁN (7.23.- 8.23.)
Hétbetűsek: ALÁFELÉ, BALANSZ, CSEMETE, DIABarta Erzsébet (Fornos, Béke u. 37.)
Néhány hirtelen,
FILM, DIDEREG, EMITTEN, ETNIKAI, ÉLETADÓ, GOMBVeres Jenő (Feketeardó, Fő u. 117.)
szertelen ötlettel
HÁZ, GYALÁZÓ, KISMAMA, KITÖLTŐ, KÓBOROL, LEPopovics Barbara (Nagybakta, Szabadság tér 11/2.)
felkavarod az állóFOSZT, LÓÁPOLÓ, NYALINT, ÓVILÁGI, PÁLOSOK, SZAGBarta Zsolt (Beregsom, Petőfi u. 4.).
vizet a környezeGAT, TILALMI, TUDAKOL.
tedben. Igazán nehéz téged
Nyolcbetűsek: ALMAITAL, FELHORDÓ, GVÁRDIÁN.
2011. 27. szám megfejtése: Mindig az kiszámítani. A nagy kavalKilencbetűsek: EDZŐPÁLYA, NYIKKANÁS.
kádnak meglesz a böjtje, hia vesztes, aki megsértődik.
szen néhány napig öröm heTízbetűsek: EGYÁLTALÁN, SZÉTTERÍTŐ.
lyett inkább a sebeidet nyalogatod. Valószínűleg valaki megsért, és azt bizony nagyon nehezen nyeled le. Éppen azon az oldaladon támad,
amire a legbüszkébb vagy.
Hozzávalók: 4 szelet halfilé, citromlé, 2 ek vaj, 2,5 dl
SZŰZ (8.24.-9.22.)
tej, 1 ek liszt, 2 ek dijoni csípős mustár, 2 duci gerezd fokAz önmegvalósíhagyma, fűszerek.
tás problémát okoz.
Nagyon várod a válElkészítés: A halat egy éjszakára citromos vízbe raktozást a munkádjuk. Másnap a halfiléket egyenként kicsavarjuk. Sózzuk,
ban, de ne csak várakozz, haborsozzuk, megszórjuk piros paprikával, csinos kis tűzálnem tegyél is lépéseket, és alaló tálba rakjuk szorosan egymás mellé. 1 ek vajban a liszkítsd magad a sorsodat. Sokat
tet aranybarnára pirítjuk, felöntjük a tejjel, csomómentesjelenthetnek a barátaid. Érdekre keverjük, fűszerezzük (só, bors, petrezselyemzöld, keérvényesítési tanácsokban navés szerecsendió), hozzáadjuk a mustárt, és pár percig még
gyon jók. Nem a gyengeségefőzzük. Rákanalazzuk a halszeletekre, megszórjuk bőven
det mutatod, ha leülsz valakivel
szeletelt fokhagymával, rámorzsolunk 1 ek vajat. 180 foegy árnyékos helyre, kiöntöd a
kos előmelegített sütőben kb. 25 percig sütjük. Fokhagyszívedet, iszogattok valami hiForrás: ottisfoz.blogspot.com
más kukoricafőzelékkel kíváló.
deget, és megváltjátok a világot.
Halfilé mustármártásban
MÉRLEG (9.23.-10.23.)
Megkötött kézzel
nagyon nehéz valamit is alakítani.
Éppen ezt érzed
már jó ideje. „Hol az önállóságom?” – kérdezed gyakran. Jól tennéd, ha legalább
két-három alkalommal a héten összejönnél a barátnőkkel, és egy kávéház teraszán
csendesen beszélgetnétek.
Sokat oldana a feszült lelki állapotodon. Ezen a héten
még jó sok munkád lesz.
SKORPIÓ (10.24.-11.22.)
Nálad lakik a boldogság kék madara. Szerelmi életed egészen fantasztikus. Itt már nemcsak a
forró éjszakák, hanem a varázslatos, együtt töltött hétköznapok is szerepet kapnak.
A hét elején egészen fantasztikus terveket szövögettek
kettesben. Komoly kitartás
és erő van benned. Igazi célokat fogalmazol meg, és el
is indulsz az oda vezető úton.
NYILAS (11.23.-12. 21.)
Teljesítményed, a
befektetett energia és a kereset között nincs igazán
egyensúly. Éppen ezért jól
teszed, ha ezekben a napokban inkább visszavonulsz egy
kicsit családi körbe. Szerencsés vagy, ha van otthon egy
kert, lugas, hideg limonádé és
megértő légkör. Jól teszed, ha
kicsit lazítasz, mert nemsokára igen pörgős időszakod veszi kezdetét.
BAK (12. 22.-1. 20.)
Végre sokkal biztosabbnak érzed a
párkapcsolatodat.
Nem kellett más
hozzá, csak egy kis engedékenység mindkét részről.
Sokkal magabiztosabban kezeled a pasid rigolyáit, mint
korábban. Mostanában képes
vagy azonosulni az elképzeléseivel. Eddig sem akartál
vitatkozni, de azért igyekeztél kiélezni a helyzeteket. Ez
a hét sok szép percet hoz.
VÍZÖNTŐ (1. 21.- 2.20.)
Olyan elképesztő
anyagi elképzeléseid vannak, hogy attól mindenki hanyatt
esik. Remélhetőleg nem kérsz
kölcsön, és nem is szórod el a
pénzed ok nélkül. Hivatásodban megint megérint a változás szele. Gondolkodj el azon
is, hogy ha elég volt a mókuskerékből, megpróbálhatnál valamit önállóan. Nem kell mindent
feladnod, de keress olyan mellékállást, ami elégedetté tesz.
HALAK (2. 21.- 3. 20.)
Varázslatosak a napjaid, szinte lubickolsz
a sok élményben. A
szerelem angyalkája is a válladra ül. Kedvességed,
bájos vonzerőd kiapadhatatlan.
Régi pasi vagy új kapcsolat.
Minden percét élvezed. Mindketten feltöltődtök egymás közelében. A jó háttér biztos alapot ad, és sokkal magabiztosabbá tesz. Most már nem szeretnél a háttérben maradni, önbizalmad sokat erősödik.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement