Sony MEGA 2550, ICF-C1PJ User guide

Sony MEGA 2550, ICF-C1PJ User guide
4-528-478-21(2)
Kezdeti lépések
Műveletek
Az AM keretantenna
csatlakoztatása
FM/AM rádiós óra
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM jelek
vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje le az
antennát.
Kezelési útmutató
1
Emelje fel a műanyag állványt és helyezze
az antennát a résbe.
Az óra kézi beállítása
Az óra kézi beállításához a következők szerint járjon
el.
1
©2014 Sony Corporation
Nyomja be az
antennát,
amíg kattanást
nem hall.
Printed in Czech Republic (EU)
ICF-C1PJ
2
Helyezze az antenna csatlakozóját az AM
ANTENNA aljzatba a készülék hátoldalán.
Legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a
SET TIME/DATE gombot.
Az évszám utolsó két helyiértéke villogni fog a
kijelzőn.
2
3
Műanyag állvány
Természeti hangok
kiválasztása
Tartsa lenyomva az AM keretantenna
csatlakozójának körmét és húzza ki az AM
keretantennát.
Az időkijelzés formátuma a 24-órás rendszer („0:00”
= éjfél) és a 12-órás rendszer („12:00” = éjfél) között
fog váltani.
Nyomja meg a SET TIME/DATE gombot egyszer, a
nap és hónap megjelenítéséhez, majd nyomja meg
még egyszer az év megjelenítéséhez. Az idő
kijelzéséhez való visszatéréshez nyomja meg a SSET
TIME/DATE gombot még egyszer, vagy várja meg,
amíg az órakijelzés magától megjelenik pár
másodperc múltán.
Ha a nyári időszámítás
megkezdődik akkor, ha az
automatikus nyári időszámítás
funkció ki van kapcsolva
„day and month” (kb. 2 mp.)  „year” (kb. 2 mp.) 
„current CET (Közép-Európai Idő)” jelenik meg a
kijelzőn egymás után.
(Ez a készülék tartalmazza a helyes Közép-Európai
Idő szerinti naptári adatot és időbeállítást a gyári
beállításban és tartalékelemmel rendelkezik.)
Az óra legelső beállításakor mindössze az időzónát
kell kiválasztania.
Ha a Közép-Európai Idő szerinti időzónában lakik,
akkor ezt a beállítást nem kell végrehajtani.
1
FM huzalantenna
Legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a
TIME ZONE gombot.
1
Forgassa el a kivetítőt úgy, hogy a vetítés a
megfelelő helyre essen.
2
3
Nyomja meg: PROJECTION.
Az „1:00”-ás régiókód jelenik meg a kijelzőn.
Hálózati vezeték
2
A VOL/SET + vagy – többszöri
megnyomásával válasszon egy számot a
következők szerint:
Terület száma Időzóna
„0:00”
Használja az érintőpontokat a VOL/SET + and TUNING + gombokon, valamint az
érintőpontokat a 3 (NATURE SOUND/PRESET) és ALARM RESET/OFF gombokon segítségként
a készülék használata közben.
Tenger alatt
A Nature Sound funkció kikapcsolásához nyomja
meg a ALARM RESET/OFF gombot.
Megjegyzés
 Más funkció használatakor a Nature Sounds
funkció nem elérhető.
Az ébresztés beállítása
A kétszeres ébresztés funkcióval két különböző
időpontot állíthat be ébresztésként (ALARM A és
ALARM B).
Mindkét programhoz beállítható egy időpont és az
ébresztés hangjának kiválaszthatja a „RADIO”-t
(rádió) a „BUZZ”-t (zümmögő) vagy a „NATURE”-t
(természeti hangok).
Az ébresztés beállítása előtt
 Ellenőrizze, hogy beállította-e a pontos időt. (Lásd
„Az óra kézi beállítása” szakaszban.)
 A rádiós ébresztési hang használatához először
hangoljon be egy rádióállomást. (Lásd a
„Rádióállomás behangolása” szakaszt.)
Az ébresztés beállítása közben az „A” (vagy „B”)
villog a kijelzőn.
Nyugat-Európai Idő
„1:00”
Közép-Európai Idő (alapérték)
„2:00”
Kelet-Európai Idő
A beállításhoz nyomja meg: SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER
Ha ezeken az időzónákon kívüli
időzónában lakik

A pontos kézi órabeállításhoz nézze meg a „Kézi
órabeállítás” szakaszt.
Megjegyzés
 Szállítás közben és az első használatkor az óra
értéke eltérhet. Ebben az esetben a pontos kézi
órabeállításhoz nézze meg a „Kézi órabeállítás”
szakaszt.
Az önműködő nyári
időszámítási beállítás
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük,
szíveskedjen elolvasni ezt a kezelési útmutatót, és
őrizze meg a későbbi használat érdekében.
Az európai vásárlók számára
Regisztrálja termékét ingyenesen most ezen a
honlapon:
www.sony-europe.com/myproducts
FIGYELEM!
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
FIGYELEM!
 Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében
felrobbanhat. Ne töltse fel, ne szerelje szét és ne
dobja tűzbe.
 Semmisítse meg az elemet haladéktalanul és a
helyi környezetvédelmi szabályok és törvények
betartásával. Tartsa távol gyermekektől.
Megjegyzés a licenszekkel
és védjegyekkel
kapcsolatban
A „No Power No Problem™” a Sony Corporation
védjegye.
Óvintézkedések
Ha az elemet nem megfelelően helyezi be,
robbanást idézhet elő. Kizárólag azonos típusú
elemet használjon a cseréhez.
 A „Minőségtanusítás” szakaszban meghatározott
tápellátással használja a készüléket.
 A hálózati vezeték kihúzásakor mindig a dugaszt,
és ne a vezetéket fogja meg.
 Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök
közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve.
 Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet. Ne helyezze a készüléket puha
felületre (szőnyegre, takaróra), vagy olyan
anyagok közelébe (függöny), amelyek
eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
 Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék ömlik a
készülékbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból és
ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra
használná.
 A burkolatot száraz tiszta puha törlőkendővel
tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert,
mint például benzin vagy alkohol, mert azok
károsíthatják a készülék külső felületét.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára.
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az Európai Úniós előírásokkal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
 Semmisítse meg az elemet haladéktalanul. Tárolja
olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek nem
férhetnek hozzá. Ha bárki lenyelné az elemet,
azonnal forduljon orvoshoz.
 A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
 Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
 Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
 Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb
hatásának.
A készüléket nem szabad szuk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
Ne tegye ki az elemeket vagy az elemeket
tartalmazó készüléket erős hősugárzásnak például
közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A
teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos
információk a készülék alján.
Figyelem!
A CE jelzés csak az Európai Unióban forgalomba
hozott termékekre érvényes.
Feleslegessé vált akkumulátorok és
elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a terméken, az
elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet
ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltűntetve. A
higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltűntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek
hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjával segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt az elemek
állandó használata szükséges, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le azt a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű
eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a
használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő
helyen. A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a
vásárlás helyét.
A VOL/SET + vagy – gombbal válassza ki a
kívánt órát, majd nyomja meg a SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER gombot.
3
A VOL/SET + vagy – gombbal válassza ki a
kívánt percet, majd nyomja meg a
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gombot.
4
A VOL/SET + vagy – gombbal válassza ki a
kívánt időszakot („WEEKDAY”, „WEEKEND”,
vagy minden nap*), majd nyomja meg a
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gombot.
* Ha a minden nap lehetőséget választja,
a „WEEKDAY” és a „WEEKEND” is
megjelenik a kijelzőn.
Ez a készülék automatikusan beállítja a nyári
időszámítást. A „DST” automatikusan megjelenik a
kijelzőn a nyári időszámítás kezdetekor és eltűnik a
nyári időszámítás elmúltával.
A nyári időszámítás beállítása a GMT (Greenwich-i
Idő) alapján fog megtörténni.
5
A ROTATE PROJECTION minden megnyomásával a
vetített kép az  ábra szerint fordul el.
 Ne nézzen a vetítőlencsébe közvetlenül
 A vetítőt csak akkor használhatja, ha az órát
beállította.
 Bizonyos fal-, plafontípusok esetén a vetített kép
nem tökéletesen jelenik meg.
 A kivetítő 90°-ban forgatható előre és hátra a felső
állásból, és kattanás hallható, ha visszaállt a felső
állásba.
 Ne forgassa el a kivetítőt a végállásain túl, mert
megsérülhet.
 A kivetítő automatikusan kikapcsol 16 óra után
Terület száma 1:
 A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
2:00-kor kezdődik.
 A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján
3:00-kor végződik.
3
Terület száma 2:
 A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
3:00-kor kezdődik.
 A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján
4:00-kor végződik.
 Az FM hangolási frekvencia kijelzése 0,1 MHz
pontosságú. Például a 88,00 MHz-es kijelzett
frekvencia és a 88,05 MHz kijelzett frekvencia is
„88.0 MHz”-ként kerül megjelenítésre.
A VOL/SET + vagy – gombbal válassza ki a
kívánt ébresztési módot („RADIO”, „BUZZ”
vagy „NATURE”), majd nyomja meg a
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gombot.
A nyári időszámítás
kikapcsolása
A „RADIO” kiválasztásakor
Folytassa a „ Rádiós ébresztés beállítása”
szakasszal.
 Ha az ébresztési időt a kikapcsolási időzítő ideje
alatt állítja be, akkor a kikapcsolás időzítő
önműködően kikapcsol az ébresztés idejében.
A „BUZZ” kiválasztásakor
A beállítás kész. A beállított időpontban
megszólal a zümmögő hang lassan
felhangosodva. (az „A” (vagy „B”) villog a
kijelzőn.)
A kijelző fényerejének
beállítása
A „NATURE” kiválasztásakor
Folytassa a „ Természeti hangos ébresztés
beállítása” szakasszal.
 Rádiós ébresztés beállítása
6
A VOL/SET + vagy – megynomásával
válassza ki az AM vagy FM hullámsávot,
majd nyomja meg a SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER gombot.
Három fényerősség beállítás lehetséges.
Nyomja meg a SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER gombot.
A SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gomb többszöri
megnyomásakor az a kijelző fényereje az alábbiak
szerint változik:
7
A VOL/SET + vagy – (vagy NATURE
SOUND/PRESET (1-5)) gomb
megnyomásával válassza ki a kívánt
állomás memóriahelyét, majd nyomja
meg a SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER
gombot.
Okostelefon töltése
Feltölthet egy okostelefont, ha azt a készülékhez
csatlakoztatja egy (külön megvásárolható) USB
vezetékkel.
Okostelefon
 Csavarja ki a
csavart teljesen
 Nyomja be a
körmöt és húzza
fel a fedelet
2
Vegye ki az elhasznált elemet úgy, hogy
kihúzza és kiveszi azt.
3
Helyezzen be új elemet az elemtartóba a
 oldallal felfelé.
CR2032
4
Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét
és csavarja vissza a csavart.
5
Nyomja meg a AM/FM/NATURE SOUND
gombot a „” kijelzés eltüntetéséhez.
Megjegyzések
 Elemcsere közben ne húzza ki a hálózati
tápegységet a fali csatlakozóból. Ellenkező
esetben a beállított dátum, idő, ébresztés és
állomáshely adatok elvesznek.
 Ha az időbeállítás törlődik az elem cseréje közben,
akkor végezze el ismét a beállítást. (Lásd „Az óra
kézi beállítása” szakaszban.)
 Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemet, így elkerülheti a kifolyó
elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.
Hibaelhárítás
Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a probléma
még mindig fenn áll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Nem kielégítő vétel
 Húzza ki teljesen az FM huzalantennát a vételi
érzékenység növeléséhez.
 Csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát a
készülékhez. Forgassa vízszintesen az antennát a
megfelelő vételhez.
 Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM
keretantennát a készüléktől és egyéb külső
berendezésektől távol helyezze el.
 A digitális zenelejátszókat és mobiltelefonokat
tartsa távol az AM keretantennától vagy FM
huzalantennától, mert azok esetleg vételi zavart
okozhatnak.
Az ébresztés nem szólal meg a beállított
ébresztési időben.
A rádiós vagy természeti hangos ébresztés
bekapcsolódik, de nem hallható hang a
beállított ébresztési időben.
 Ellenőrizze az ébresztési beállításnál a hangerőt.
Ha még nem tárolt el állomást
A memóriahely és a „Non” felirat villog a kijelzőn
váltakozva. Ebben az esetben a zümmögő hang
ugyanabban az időpontban hangzik fel.
8
Az „Aut  OFF” jelenik meg a kijelzőn.
Az önműködő nyári időszámítás
visszakapcsolása.
A VOL/SET + vagy – gombbal állítsa be a
hangerőt, majd nyomja meg a SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER gombot.
Tartsa nyomva a DST gombot legalább 2
másodpercig.

A beállítás kész. A beállított időpontban
megszólal a rádió lassan felhangosodva. (az „A”
(vagy „B”) villog a kijelzőn.)
 Természeti hangos ébresztés beállítása
A kijelző pár másodpercen keresztül a frekvencia
értékét mutatja, majd visszatér az órakijelzéshez.
A tárolásra használt állomás helyének
megváltoztatásához hangolja be az állomást és
tartsa nyomva a NATURE SOUND/PRESET (1-5)
gombot, amíg sípoló hangot nem hall.
Az AC csatlakozó legyen csatlakoztatva a a
fali csatlakozóba és nyissa ki az elemtartó
rekeszt.
 Ellenőrizze, hogy a „A” vagy „B” megjelenik-e a
kijelzőn.
Tartsa nyomva a kívánt NATURE SOUND/
PRESET (1-5) gombot, amíg sípoló hangot
nem hall.
Az „Aut  On” jelenik meg a kijelzőn.
1
 Az elem lemerült. Cserélje ki az elemet. Vegye ki a
régi elemet, és helyezzen be egy újat.
 Mialatt az ébresztés hallható, vagy a szunyókálás
funkció aktív, a kijelző fényereje nem állítható.
 Ha a fényerőt kikapcsolt értékre állítja, ébresztés
közben a beállítás csökkentett értékre áll át.
Hangolja be a tárolni kívánt állomást.
Tartsa nyomva a DST gombot legalább 2
másodpercig.
A biztonsági áramforrás
elem cseréje
A kijelzőn a „0:00” vagy „AM 12:00” felirat
villog áramkimaradás miatt.
Hasznos tanács
Példa: Az FM 105,7 MHz frekvencia tárolása a
3-as FM állomáshelyen.
Az önműködő nyári időszámítás kikapcsolható.
Állítsa be az ébresztést, majd állítsa be az
elalvás időzítőt.
Megjegyzések
A készülék memóriájában 5 AM rádióállomás
tárolható.
 Az órát a gyárban beállítják, és a memóriát a
behelyezett Sony CR2032 elem táplálja. Ha a
hálózati tápellátás első alkalommal
csatlakoztatásakor a „0:00” jelenik meg a kijelzőn,
elképzelhető, hogy az elem gyenge. Ilyen esetben
vegye fel a kapcsolatot a Sony kereskedéssel. Az
előre behelyezett CR2032 elem a termék
részeként tekintendő, így a jótállás vonatkozik rá.
A jótállás érvényesítéséhez erre a termékre meg
kell mutatnia a kereskedőnek a „Megjegyzés az
európai vásárlók számára” szakaszt (ebben az
útmutatóban).
Rádióhallgatás vagy a természeti hang hallgatása
közben aludhat el és felébredhet a beállított
időpontban.
A rádió kikapcsolásához nyomja meg: ALARM
RESET/OFF.
 A nyári időszámítás bevezetése a helyi törvények
és jogszabályok hatálya alá esik. Amennyiben
ezek a kívánt beállítással ellentmondásban
vannak, kapcsolja ki a nyári időszámítás funkciót
és szükség szerint kézzel állítsa azt be. Azon
vásárlók, akik olyan régióban élnek, ahol nincs
nyári időszámítás használatban ki kell kapcsolják a
funkciót a készülék használata előtt.
Megjegyzés európai vásárlók számára
Az elalvásidőzítő és az ébresztés
használata egyszerre
Megjegyzés
Megjegyzés
1
2
A rádió vagy a természeti hang a beállított
időtartamon keresztül fog működni, majd kikapcsol.
Az elalvásidőzítő kikapcsolásához nyomja meg a
SLEEP gombot többször, az „OFF” megjelenéséig.
 A kijelző fényerejét kikapcsolhatja a SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER gomb nyomva tartásával is.
Rádióállomások tárolása
Az elem lemerülésekor a „” jelenik meg a kijelzőn.
Ha az elem lemerült állapotában történik
áramkimaradás, akkor a pontos idő és az ébresztés
beállításai törlődnek.
A „SLEEP” jelenik meg a kijelzőn.
A kijelzőn a hátralévő idő (perc) az alábbiak szerint
változik a SLEEP gomb minden egyes
megnyomásakor.
Állítsa be a hangerőt a VOL/SET + vagy
– gombbal.
Megjegyzés
Mikor szükséges az elem
cseréje?
Elalvás időzítő beállítása
 Ha a SLEEP gombot megnyomja miközben az
elalvásidőzítő be van kapcsolva, a hátralévő idő
kijelzése jelenik meg a kijelzőn.
Az AM/FM/NATURE SOUND gomb
többszöri megnyomásával válassza ki a
kívánt hullámsávot (FM vagy AM).
Ha a TUNING + vagy –, gombot nyomva tartja,
az állomások keresése megkezdődik. A keresés
minden állomás behangolása esetén megáll pár
másodpercre. A TUNING + vagy – (vagy
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER) gomb
megnyomásával megállíthatja a keresést.
Terület száma 0:
 A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
13:00-kor kezdődik.
 A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján
02:00-kor végződik.
Áramkimaradás esetén az ébresztési funkciók
működni fognak, az akkumulátor teljes lemerüléséig.
Azonban egyes funkciók az alábbiak szerint
változhatnak:
 A képernyőkijelzés eltűnik.
 Ha az ébresztési hang „RADIO”-ra vagy „NATURE”ra van állítva, automatikusan a zümmögő
ébresztés fog megszólalni.
 Ha az elem lemerült állapotában történik
áramkimaradás, akkor a zümmögő ébresztés fog
megszólalni.
 Ha az ALARM RESET/OFF gombot nem nyomja
meg, akkor az ébresztés kb. 5 percig lesz hallható.
 Ha az „” látható a kijelzőn, akkor az ébresztés
nem lesz hallható áramkimaradás esetén. Cserélje
ki az elemet, ha az „” látható.
 A szunyókálás funkció nem lesz használható.
 Áramkimaradás közben minden ébresztés csak
egyszer lesz hallható a beállított időben.
Ez a készülék tartalmaz egy CR2032 elemet
másodlagos áramforrásként, amellyel az órabeállítás
értékét őrzi meg és az ébresztési funkciót
szolgáltatja áramkimaradás esetén.
Hasznos tanács
Rádióhallgatás
A TUNING + vagy – gomb ismételt
megnyomásával hangolja be a kívánt
rádióállomást.
Megjegyzés az ébresztésről
áramkimaradás esetén
Az elem másodlagos
áramforrásként
Nyomja meg az ALARM RESET/OFF gombot.
A vetített kép elforgatásához
2
 Ha nem történik művelet mialatt az ébresztés
történik, akkor az mintegy 60 perc után leáll.
 Önműködő nyári időszámítási beállítás esetén az
ébresztés így fog működni:
– Ha az ébresztés ideje kihagyott időszakra esik,
akkor az ébresztés meg fog szólalni, amikor a
nyári időszámítás beállításra kerül.
– Ha az ébresztés a nyári időszámítás miatt
kétszer kell megszólaljon, akkor kétszer fog
megszólalni.
Általános információk
A rádió vagy a természeti hang
kikapcsolása a beállított
időtartam letelte előtt
A kivetítés kikapcsolásához nyomja meg a
PROJECTION-t újra.
1
 Az ébresztés beállításának elvégzésével a
beállított ébresztési idő jelenik meg.
 Ha a SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gombot 2
másodpercnél tovább nyomva tartja az ébresztés
beállítása közben, akkor a beállítás azonnal
elvégzésre kerül.
Nyomja meg a SLEEP gombot, amikor a
rádiót vagy a természeti hangokat hallgatja.
Forgassa a FOCUS-t a fókusz beállításához.
Nyomja meg a ROTATE PROJECTION
többször.
Hasznos tanácsok
Zenehallgatás vagy a természeti hangok hallgatása
közben aludhat el a beépített kikapcsolás időzítő
alkalmazásával, amely önműködően kikapcsolja a
készüléket a beállított időtartam leteltekor.
Megjegyzések
3
Legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a
SET ALARM/ALARM A (vagy B) gombot.
A kivetítő használatával megjelenítheti az időt és az
éppen érvényben lévő ébresztési ikont egy közeli
falon vagy plafonon 0,5–4 méter távolságban.
Az óra beállítása első
alkalommal
Állítsa be az ébresztést újra.
 Ha ébresztés (vagy szundi funkció) közben egy
második ébresztési hangot hall, akkor a második
ébresztési időpont aktiválódott.
 Ha ugyanaz az ébresztési idő van beállítva mind
az ALARM A és ALARM B ébresztéshez, akkor az
ALARM A elsőbbséget élvez.
A kivetítő használata
A hálózati
aljzathoz
Ébresztési idő megváltoztatása
Megjegyzések
Eső
2
Az „A” (vagy „B”) eltűnik a kijelzőről.
Tengeri hullámok
Madarak
1
Nyomja meg a SET ALARM/ALARM A (vagy
B) gombot.
Hang
Patak
Állítsa be az órát kézzel, ha kikapcsolta az
automatikus nyári időszámítás funkciót.
Kijelző
Ikon
 Ha nem nyom meg semmilyen gombot kb. 1
percen keresztül a beállítás közben, akkor az
órabeállítás megszakad.
 A rendszer 100 év időtartamú (2013-2112)
naptárral rendelkezik.
Az AM keretantenna eltávolítása
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
aljzathoz.
Nyomja meg a kívánt NATURE SOUND/
PRESET (1-5) gombot.
Megjegyzések
A nap és az év megjelenítése
Vetítőegység
2
Az óra beállítása után rövid hangjelzést fog
hallani.
Tartsa nyomva az ALARM RESET/OFF és a
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gombot kb. 3
másodpercig.
Csatlakoztatás hálózati
áramforráshoz
Az AM/FM/NATURE SOUND többszöri
megnyomásával válassza ki a Nature
Sound opciót.
Ismételje meg a 2. lépést a hónap, nap, óra
beállításához.
Választhat a 24-órás (alapérték) és a 12-órás
időkijelzési mód között.
Vetítőlencse
1
A VOL/SET + vagy – gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az évet, majd
nyomja meg a SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER gombot.
Az idő formátum megváltoztatása
NATURE SOUND/PRESET
Ez a készülék 5 természeti hangot tartalmaz:
Hullámzó tenger, Madarak, Eső, Patak és Tenger alatt.
Az ébresztés kikapcsolása
6
A VOL/SET + vagy – (vagy NATURE
SOUND/PRESET (1-5)) gomb
megnyomásával válassza ki a kívánt
természeti hangot, majd nyomja meg a
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gombot.
Az okostelefonhoz
mellékelt USB vezeték
Megjegyzések
 Nem garantált, hogy a készülék minden olyan
eszközt tölteni tud, amelyet USB-n keresztül
tölteni lehet.
 Ez a készülék nem támogatja az 5V/1,5A-nál
nagyobb erősségű tápáram felvételt.
 Ellenőrizze az okostelefon töltési állapotát.
 Húzza ki az okostelefont, amennyiben
figyelmeztető hangjelzést hall.
 A rádióvétel erőssége csökkenhet okostelefon
USB-n keresztül történő töltése közben.
Ha az óra nem alkalmazza a nyári
időszámítás időátállítását önműködően a
nyári időszámítás kezdetekor.
 Ellenőrizze, hogy az óra beállítása megfelelő-e.
 Ha az „Aut  On” megjelenik a kijelzőn, miután a
DST gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig
nyomva tartotta, akkor az önműködő nyári
időszámítás funkció bekapcsolódik.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a ICF-C1PJ típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Idő kijelzés
Kapcsolható 24-órás (alapértelmezett) és 12-órás
kijelzés között.
Frekvenciatartomány
Hullámsáv Frekvencia
Lépésköz
FM
87,5 MHz–108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz–1602 kHz
9 kHz
Megjegyzés
 Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az
adott memóriahelyen előzőleg tárolt állomás
törlődik.
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
A kívánt állomás behangolása
1
2
3
Az AM/FM/NATURE SOUND gomb
többszöri megnyomásával válassza ki a
kívánt hullámsávot (AM vagy FM).
Nyomja meg a tárolásra használt NATURE
SOUND/PRESET (1-5) gombot, ahol a
kívánt állomást eltárolta.
Hangszóró
7
A VOL/SET + vagy – gombbal állítsa be a
hangerőt, majd nyomja meg a SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER gombot.
Energiaellátás
230 V, 50 Hz-es váltóáram
Az időérték tárolásához: 3 V egyenáram, 1 db
CR2032 elem
Állítsa be a hangerőt a VOL/SET + vagy
– gombbal.
Megjegyzés
 Ha nem tárolt rádióállomást, akkor a „Non” felirat
jelenik meg a kijelzőn. Ekkor a készülék visszatér
az 1. lépésben elhagyott ponthoz.
Kb. 4 cm átmérő, 8 Ω
Kimenőteljesítmény: 700 mW (10% harmonikus
torzításon)
USB kimenőteljesítmény
USB aljzat (5V, 1,5A egyenáram)
A beállítás kész. A beállított időpontban
megszólal a természeti hang lassan
felhangosodva. (az „A” (vagy „B”) villog a
kijelzőn.)
Természeti hangok
Hullámzó tenger, Madarak, Eső, Patak, Tenger alatt
Méretek
Az időzítés törlése
A ALARM RESET/OFF gomb megnyomásával
törölheti az ébresztést.
Az ébresztés a következő hétköznapon vagy hétvégi
napon ugyanabban az időben fog megszólalni.
Kb. 114,5 mm  104 mm  100,5 mm (szé × ma ×
mé) a legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg
Kb. 625 g a CR2032 elemmel együtt
Néhány perces további
szunyókáláshoz
Mellékelt tartozékok
Nyomja meg a SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER gombot.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
AM keretantenna (1 db)
Az ébresztőhang kikapcsol, azonban körülbelül 10
perc után ismét megszólal.
A SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER, gomb többszöri
megnyomására a szunyókálás ideje az alábbiak
szerint változik:
A kijelző kis ideig a szunyókálás idejét mutatja, majd
visszatér az órakijelzéshez. (Az „A” (vagy „B”) villog a
kijelzőn.)
GB1CED.indd 1
2014.06.05. 2:42:07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement