Nikon NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Reference manual

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Nikon NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Reference manual | Manualzz

NIKKOR Z 85mm f/1.2 S

Naslaggids

• Lees dit document grondig door voor gebruik van het product.

• Om correct gebruik van het product te verzekeren, vergeet niet “Voor uw veiligheid” te lezen

(pagina 4).

• Bewaar dit document na het lezen op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor later gebruik.

© 2022 Nikon Corporation

SB2K01(1F)

7MMA921F-01

Nl

Inhoudsopgave

Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Voordat u begint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Voor uw veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Het objectief gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Delen van het objectief: Namen en functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Bevestiging en verwijdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

De zonnekap bevestigen en verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Waarschuwingen: Foto’s maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Onderhoud van het objectief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Technische opmerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Camera’s met AF-hulpverlichting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Het objectief gebruiken op camera’s met een ingebouwde flitser. . . . . . . . . . . 23

Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kennisgevingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2 Inhoudsopgave

Inleiding

Voordat u begint

Lees deze instructies aandachtig door, voor gebruik van dit product. U moet ook de documentatie raadplegen die met de camera is meegeleverd.

• Dit objectief is uitsluitend bedoeld voor gebruik met systeemcamera’s die over een Nikon Z-vatting beschikken.

• Werk de camerafirmware bij naar de nieuwste versie. Met oudere versies is het mogelijk dat de camera het objectief niet goed detecteert en zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. De nieuwste versie van de camerafirmware kan worden gedownload via het Nikon Download Center op de onderstaande

URL.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Er mag van dit document geen enkele reproductie in welke vorm dan ook worden uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk (uitgezonderd kort citeren in kritische artikelen of beoordelingen), zonder schriftelijke toestemming van NIKON

CORPORATION.

3 Voordat u begint

Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees

“Voor uw veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Zorg er na het lezen van deze veiligheidsinstructies voor dat ze goed toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

 WAARSCHUWING

Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de cameravoedingsbron.

Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Houd droog. Niet met natte handen vastpakken.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

4 Voor uw veiligheid

 WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

Houd dit product uit de buurt van kinderen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

5 Voor uw veiligheid

 LET OP

Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.

Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.

Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

6 Voor uw veiligheid

Het objectief gebruiken

Delen van het objectief:

Namen en functies

De onderdelen van het objectief worden hieronder vermeld.

1 2

1 Bevestigingsmarkering voor zonnekap

Gebruik bij het bevestigen van de zonnekap.

0

  “De zonnekap bevestigen en verwijderen” (p. 16)

2 Rubberen grip

7 Delen van het objectief: Namen en functies

3 4

3 Scherpstelring

Gebruiken voor handmatige scherpstelling.

• Bij het scherpstellen met behulp van autofocus kunt u de scherpstelling handmatig aanpassen door aan de ring te draaien terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

4 Instelring

Draaien om een instelling aan te passen zoals [Diafragma] of

[Belichtingscorrectie] die is toegewezen met behulp van de camera. Zie voor meer informatie de beschrijving van [Aangepaste knoptoewijzing],

[Aangepaste knoppen] of [Aangepaste knoppen (opname)] in de documentatie die met de camera is meegeleverd.

8 Delen van het objectief: Namen en functies

5 6 7

5 Objectiefbevestigingsmarkering

Gebruiken bij het bevestigen van het objectief op de camera.

0

  “Bevestiging en verwijdering” (p. 13)

6 Rubberen afdichting voor objectiefbevestiging

Helpt voorkomen dat waterdruppels of stof binnendringen langs de

* oppervlakken waar het objectief en de camera samenkomen wanneer het objectief op de camera is bevestigd.  *

Er is geen garantie dat de pakking in alle gevallen volledig bestand is tegen het binnendringen van waterdruppels of stof.

7 CPU-contacten

Worden gebruikt om gegevens naar en van de camera over te zetten.

9 Delen van het objectief: Namen en functies

8 9

8 L-Fn-knop

Druk in om een functie uit te voeren die is toegewezen met behulp van de camera. Zie voor meer informatie de beschrijving van [Aangepaste

knoptoewijzing], [Aangepaste knoppen] of [Aangepaste knoppen

(opname)] in de documentatie die met de camera is meegeleverd.

9 Schakelaar voor scherpstelstand

Selecteer een scherpstelstand.

A: Autofocus

M: Handmatige scherpstelling

Om het even welke instelling wordt gekozen, de scherpstelling moet handmatig worden aangepast wanneer de stand handmatige scherpstelling met behulp van de camerabedieningen is geselecteerd.

10 Delen van het objectief: Namen en functies

10 11 12 13

10 Zonnekap

Zonnekappen blokkeren dwaallicht dat anders lichtvlekken of beeldschaduwen zou veroorzaken. Ze dienen ook als bescherming van het objectief.

0

  “De zonnekap bevestigen en verwijderen” (p. 16)

11 Uitlijnmarkering op zonnekap

Gebruik bij het bevestigen van de zonnekap.

0

  “De zonnekap bevestigen en verwijderen” (p. 16)

12 Vergrendelmarkering op zonnekap

Gebruik bij het bevestigen van de zonnekap.

0

  “De zonnekap bevestigen en verwijderen” (p. 16)

13 Ontgrendelingsknop zonnekap

Gebruik bij het verwijderen van de zonnekap.

0

  “De zonnekap bevestigen en verwijderen” (p. 16)

11 Delen van het objectief: Namen en functies

14

14 Objectiefdop (voorlensdop)

15

15 Objectiefdop (achterlensdop)

12 Delen van het objectief: Namen en functies

Bevestiging en verwijdering

Het objectief bevestigen

1.

Schakel de camerabody uit, verwijder de camerabodydop en maak de achterste objectiefdop los.

13 Bevestiging en verwijdering

2.

Plaats het objectief op de camerabody, waarbij de bevestigingsmarkering op het objectief op één lijn ligt met de bevestigingsmarkering op de camerabody (

q

) en draai vervolgens het objectief in de aangegeven richting

(

w

) totdat het op zijn plaats klikt.

Om te voorkomen dat u per ongeluk het objectief laat vallen tijdens het bevestigen of verwijderen, raden wij u aan om het vast te houden aan de rubberen grip aan de buitenste rand ervan.

14 Bevestiging en verwijdering

Het objectief verwijderen

1.

Schakel de camerabody uit.

2.

Houd de objectiefontgrendeling ingedrukt (

q

) terwijl u het objectief in de aangegeven richting draait (

w

).

15 Bevestiging en verwijdering

De zonnekap bevestigen en verwijderen

Bevestigen van de zonnekap

• Leg de uitlijnmarkering op de zonnekap op één lijn met de bevestigingsmarkering voor de zonnekap ( q ) en draai vervolgens aan de zonnekap in de aangegeven richting ( w ) totdat de bevestigingsmarkering op

één lijn ligt met de vergrendelmarkering op de zonnekap ( e ).

1 2 3

1

2

3

Uitlijnmarkering op zonnekap

Bevestigingsmarkering voor zonnekap

Vergrendelmarkering op zonnekap

• Als u de voorkant te stevig vastpakt wordt het moeilijk de zonnekap te bevestigen of te verwijderen. Bij het draaien van de zonnekap, moet u deze dichtbij de uitlijnmarkering (●) vasthouden.

16 De zonnekap bevestigen en verwijderen

• De zonnekap kan worden omgekeerd en op het objectief worden bevestigd wanneer deze niet in gebruik is.

17 De zonnekap bevestigen en verwijderen

Verwijderen van de zonnekap

• Houd de ontgrendelingsknop van de zonnekap ingedrukt ( q ), draai de zonnekap in de aangegeven richting ( w ) en verwijder hem van het objectief

( e ).

1

1 Ontgrendelingsknop zonnekap

• Dezelfde procedure kan worden gebruikt wanneer de zonnekap wordt omgekeerd.

18 De zonnekap bevestigen en verwijderen

Waarschuwingen: Foto’s maken

Bij korte sluitertijden en/of open diafragma’s kunt u mogelijk onregelmatigheden opmerken in de vorm van de bokeh. Het effect kan worden verminderd door langere sluitertijden en/of hogere f-waarden te kiezen.

19 Waarschuwingen: Foto’s maken

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

• Pak of houd het objectief of de camera niet alleen vast aan de objectiefdoppen of de zonnekap.

• Houd de CPU-contacten schoon.

• Mocht de rubberen afdichting voor de objectiefbevestiging beschadigd zijn, staak onmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor reparatie naar een door Nikon geautoriseerde servicecenter.

• Plaats de objectiefdoppen terug wanneer het objectief niet in gebruik is.

• Laat het objectief niet staan op vochtige plaatsen of plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan vocht. Roesten van het interne mechanisme kan tot onherstelbare schade leiden.

• Laat het objectief niet staan vlakbij open vuur of op andere extreem hete plaatsen. Door extreme warmte kan het objectief beschadigd raken of krom trekken.

• Het objectief van een warme naar een koude omgeving verplaatsen of vice versa kan schadelijke condensatie veroorzaken aan de binnen- en buitenkant van het objectief. Plaats, voordat u het over een temperatuurgrens brengt, het objectief in een afgesloten tas of plastic etui. Het objectief kan uit de tas of het etui worden gehaald zodra het tijd heeft gehad om zich aan te passen aan de nieuwe temperatuur.

• Wij raden u aan het objectief in de bijbehorende tas te bewaren zodat het wordt beschermd tijdens het vervoeren.

• Houd creditcards en andere magnetische opslagapparaten uit de buurt van de camera en het objectief. Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen beschadigd raken.

20 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Onderhoud van het objectief

• Het verwijderen van stof is normaliter voldoende om de glasoppervlakken van het objectief te reinigen.

• Vegen, vingerafdrukken en andere vettige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte, schone doek of een lensreinigingsdoekje van een ander merk dat licht is bevochtigd met een kleine hoeveelheid ethanol of lensreiniger van een ander merk; reinig vanuit het midden naar buiten toe met een cirkelvormige beweging. Zorg ervoor dat u gelijkmatig en grondig reinigt zonder vegen achter te laten.

• Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen.

• Neutral Color (NC)-filters (apart verkrijgbaar) en dergelijke kunnen worden gebruikt om het voorste lenselement te beschermen.

• Bewaar het objectief niet in direct zonlicht of met nafta- of kamfermottenballen.

Als u het objectief gedurende langere tijd niet zult gebruiken, bewaar het dan op een koele, droge plaats om schimmel en roest te voorkomen.

21 Onderhoud van het objectief

Technische opmerkingen

Camera’s met AF-hulpverlichting

Het objectief of de zonnekap kan het licht van de AF-hulpverlichting van de camera blokkeren.

• Voor informatie over het gebruik van het objectief met camera’s met ingebouwde AF-hulpverlichting, bezoekt u de onderstaande site.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

22 Camera’s met AF-hulpverlichting

Het objectief gebruiken op camera’s met een ingebouwde flitser

Er zullen schaduwen te zien zijn op foto’s waar het licht van de ingebouwde flitser wordt geblokkeerd door het objectief of de zonnekap. Verwijder de zonnekap voordat u begint met opnemen. Houd er echter rekening mee dat er, afhankelijk van de afstand tot het onderwerp en de brandpuntsafstand van het objectief, schaduwen kunnen verschijnen, zelfs wanneer de zonnekap wordt verwijderd.

• Voor informatie over de onderwerpsafstanden en brandpuntsafstanden waarbij er geen schaduwen verschijnen op foto’s die gemaakt zijn met een ingebouwde flitser, bezoekt u de onderstaande site.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

23 Het objectief gebruiken op camera’s met een ingebouwde flitser

Accessoires

Meegeleverde accessoires

• Objectiefdop LC-82B (voorlensdop)

• Objectiefdop LF‑N1 (achterlensdop)

• Zonnekap HB-106

• Objectieftas CL-C2

D  De objectieftas gebruiken

• De tas is bedoeld om het objectief tegen krassen te beschermen, niet tegen vallen of andere fysieke schokken.

• De tas is niet waterdicht.

• Het materiaal dat voor de objectieftas is gebruikt, kan vaal worden, uitlopen, uitrekken, krimpen of van kleur veranderen bij wrijven of als het nat is.

• Verwijder stof met een zachte borstel.

• Water en vlekken kunnen met een zachte, droge doek van het oppervlak worden verwijderd. Gebruik geen alcohol, wasbenzine, thinner of andere vluchtige chemicaliën.

• Niet bewaren op plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen of vochtigheid.

• Gebruik de tas niet om de monitor of lenselementen te reinigen.

• Let goed op dat het objectief niet uit de tas valt tijdens het vervoeren.

Materiaal: Polyester

24 Accessoires

Andere compatibele accessoires

82 mm filters

D  Filters

• Gebruik slechts één filter per keer.

• Verwijder de zonnekap voordat u filters bevestigt. U moet de zonnekap ook verwijderen voordat u aan circulaire polarisatiefilters draait.

25 Accessoires

Specificaties

Vatting

Brandpuntsafstand

Maximaal diafragma

Objectiefconstructie

Beeldhoek

Scherpstelsysteem

Kortste scherpstelafstand

(gemeten vanaf brandpuntsvlak)

Maximale reproductieverhouding

Diafragmabladen

Diafragmabereik

Maat voor filters/ voorzetlenzen

Nikon Z-vatting

85 mm f/1.2

15 elementen in 10 groepen (inclusief 1 EDelement, 2 asferische elementen en elementen met een Nano Crystal coat)

FX-formaat: 28° 30′

DX-formaat: 18° 50′

Intern scherpstelsysteem

0,85 m

0,11×

11 (ronde diafragmaopening) f/1.2 – 16

82 mm (P = 0,75 mm)

26 Specificaties

Afmetingen (maximum diameter × afstand tot uiteinde van objectief vanaf objectiefbevestigingsvlak van de camera)

Ca. 102,5 mm × 141,5 mm

Gewicht Ca. 1.160 g

• In dit document worden “FX-formaat” en “FX” gebruikt met betrekking tot een beeldhoek die equivalent is aan die van een 35 mm-formaat (“volledig beeld”) camera en “DX-formaat” en “DX” met betrekking tot een beeldhoek die equivalent is aan die van een APS-C-camera.

• Nikon behoudt zich het recht voor om het uiterlijk, de specificaties en prestaties van dit product op elk gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

27 Specificaties

Kennisgevingen

Mededelingen voor klanten in Europa

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

• Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.

• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.

28 Kennisgevingen

advertisement

Related manuals