BenQ AE220 DIGITAL CAMERA Manual de utilizare

Add to my manuals
67 Pages

advertisement

BenQ AE220 DIGITAL CAMERA Manual de utilizare | Manualzz
Seria AE220
Cameră digitală
Manual de utilizare
Drept de autor
Drept de autor 2012 BenQ Corporation. Toate drepturile rezervate. Nicio parte
a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un
sistem de regăsire a informaţiilor sau tradusă într-o altă limbă sau limbaj
informatic, în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice,
magnetice, optice, chimice, manuale sau de alt tip, fără acordul prealabil în
scris al BenQ Corporation.
Toate celelate logouri, produse sau nume de companii indicate în acest
manual pot reprezenta mărci comerciale înregistrate sau drepturi de autor ale
companiilor respective şi sunt utilizate strict în scop informativ.
Exonerare de răspundere
BenQ Corporation nu face nicio declaraţie şi nu acordă niciun fel de garanţii,
explicite sau implicite, cu privire la conţinutul acestui document şi refuză în
mod explicit orice garanţii de mercantibilitate sau potrivire pentru un anumit
scop. În plus, BenQ Corporation îşi rezervă dreptul de a revizui această
publicaţie şi de a efectua modificări periodice ale conţinutului prezentei, fără
obligaţia de a notifica vreo persoană cu privire la astfel de revizuiri sau
modificări.
Acest manual de utilizare are scopul de a oferi clienţilor informaţiile cele mai
actualizate şi mai exacte, de aceea conţinutul său poate fi modificat periodic
fără notificare prealabilă. Vizitaţi http://www.benq.com pentru cea mai recentă
versiune a acestui manual.
Nu manevraţi brutal camera. Mai mult, Pentru a evita căderea accidentală,
ataşaţi cureluşa de mână de cameră
protejaţi camera de impacturi
şi ţineţi întotdeaua camera la
puternice.
încheietura mâinii.
Dacă acumulatorul se descarcă brusc
şi obiectivul se retrage, protejaţi lentila
obiectivului împotriva lovirii şi înlocuiţi
imediat acumulatorul.
Atunci când nu utilizaţi camera opriţi-o
întotdeauna şi verificaţi dacă
obiectivul s-a retras complet înainte
de a depozita camera în husa
specială. În cazul în care nu
intenţionaţi să utilizaţi camera o
perioadă mai mare de timp, scoateţi-i
acumulatorii şi depozitaţi-i cu grijă.
Feriţi camera de contactul cu obiecte Atunci când nu utilizaţi camera,
ascuţite şi evitaţi loviturile.
aşezaţi-o într-un loc stabil. Mai mult,
nu supuneţi niciodată camera la
presiuni şi feriţi-o de orice contact care
ar putea să o deterioreze (de exemplu
nu o ţineţi în buzunar).
Prezentarea camerei ...................................................9
Verificarea conţinutului pachetului ..........................................9
Cameră .................................................................................10
Vedere din faţă şi de jos .............................................................10
Vedere din spate .........................................................................11
Indicator LED ..............................................................................12
Stare baterie ...............................................................................12
Pregătirea camerei pentru utilizare ...........................13
Încărcarea acumulatorului .....................................................13
Utilizarea butoanelor multifuncţionale ...................................15
Utilizarea unui card SD .........................................................15
Setare iniţială ............................................................16
Setarea limbii ........................................................................16
Setarea datei şi a orei ...........................................................16
Funcţionarea camerei ...............................................17
Modul Capturare .......................................................19
Selectarea modului focalizare ...............................................20
Utilizarea funcţiei de blocare AE/AF ......................................21
Utilizarea modului de fotografiere continuă ...........................21
Utilizarea modului Bliţ ............................................................22
Înregistrarea de fişiere video .................................................23
Utilizarea funcţiei PIV ..................................................................23
Română
Cuprins
Mai multe despre modul Capturare .......................... 24
Română
Utilizarea meniului Funcţie ....................................................24
Raport aspect ............................................................................. 25
Rezoluţie .................................................................................... 25
Compensare EV ......................................................................... 26
Balans de alb ............................................................................. 26
ISO ............................................................................................. 27
Măsurare .................................................................................... 28
Mod Culoare ............................................................................... 28
Efect de filtru .............................................................................. 30
Lomo .......................................................................................... 30
Format film ................................................................................. 31
Eliminare zgomot vânt ................................................................ 31
Utilizarea meniului Capturare ................................................32
Mod scenă .................................................................................. 32
Scenă inteligentă .................................................................. 36
Capturare zâmbet................................................................. 37
Detectare clipire.................................................................... 37
Portret dragoste.................................................................... 37
Lomo..................................................................................... 38
Pre-compunere..................................................................... 38
Licitaţie Web ......................................................................... 39
Mod Lansare .............................................................................. 40
Zonă FA ..................................................................................... 40
Setarea clarităţii, saturaţiei şi a contrastului ............................... 41
Calitate ....................................................................................... 42
Zoom digital ................................................................................ 42
Afişare dată ................................................................................ 43
Examinare inst. .......................................................................... 43
S.S.F. (Super Shake-Free - Fără vibraţii) ...................................44
AF continuă .................................................................................44
Zoom ...........................................................................................44
Meniu configurare .....................................................45
Mod playback ............................................................48
Opţiuni de redare şi editare ...................................................49
Mărirea unei imagini ...................................................................49
Rotirea unei imagini ....................................................................49
Vizualizarea mai multor fişiere în acelaşi timp ............................50
Redarea videoclipurilor ...............................................................50
Utilizarea funcţiei Editare film .....................................................51
Reglarea volumului în timpul redării ...........................................52
Expunere de diapozitive .............................................................52
Ştergerea de fişiere ....................................................................53
Protejarea fişierelor .....................................................................54
Eliminarea efectului de ochi roşii ................................................55
Memo Vocal ................................................................................55
Mod Culoare ...............................................................................56
Efect foto .....................................................................................57
Ajustare .......................................................................................57
Redimensionare ..........................................................................58
Imagine pornire ...........................................................................58
DPOF ..........................................................................................59
Mişcare radiară ...........................................................................59
Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV ....................60
Conectarea camerei la un computer .....................................60
Română
Linie grilă ....................................................................................43
Conectarea camerei la un televizor .......................................61
Română
Imprimarea imaginilor ............................................................62
Imprimarea cu PictBridge ........................................................... 62
Informaţii despre depanare şi service ....................... 63
Asistenţă tehnică ...................................................................65
Specificaţii ................................................................ 66
Prezentarea camerei 9
Verificarea conţinutului pachetului
Despachetaţi cu grijă cutia produsului şi verificaţi dacă acesta conţine
următoarele articole.
5
1
User Manual
/
Quick Guide
2
6
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
Manualul utilizatorului sau Ghid rapid
Cameră digitală
Cablu USB
Acumulator
Cureluşă de mână
Husă (opţional)
Adaptor alimentare AC
• Toate imaginile, capturile de ecran, pictogramele şi culorile din acest
manual sunt folosite strict în scop ilustrativ. Produsele şi accesoriile
propriu-zise şi disponibile, precum şi aspectul acestora, pot varia în funcţie
de regiunea de comercializare.
• În cazul în care oricare dintre aceste articole lipseşte sau este deteriorat,
contactaţi furnizorul.
• Păstraţi ambalajul pentru un eventual transport sau depozitare.
Română
Prezentarea camerei
10 Prezentarea camerei
Cameră
Română
Vedere din faţă şi de jos
1 2 3
4
5
10 11
6
7
8
9
1. Declanşator
2. Levier zoom
3. Buton pornire ( )
4. Indicator temporizator cu LED
5. Bliţ
6. Capac port USB
7. Inel pentru prinderea curelei
8. Microfon
9. Obiectiv
10.Sistem pentru prindere pe trepied
11.Difuzor
12.Capac acumulator/cartelă
12
Prezentarea camerei 11
Vedere din spate
2
Română
1
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
Afişaj LCD
LED stare
Buton de înregistrare video ( )
Buton Meniu (
)
Butoane multifuncţionale (inclusiv un buton de control cu 4 poziţii şi un
buton
)
6. Buton Funcţie/Ştergere ( )
7. Buton Redare ( )
• Încălzirea camerei în timpul funcţionării este normală, deoarece carcasa şi
ecranul LCD ar putea fi termoconductibile.
• Ecranul LCD al acestei camere este fabricat printr-o tehnologie sofisticată
şi mai mult de 99,99% dintre pixelii afişajului LCD întrunesc specificaţiile
tehnice standard. Cu toate acestea este posibil ca mai puţin de 0,01%
dintre pixelii afişajului LCD să fie luminoşi sau să aibă culori neobişnuite.
Acest lucru este normal şi nu indică o disfuncţionalitate a afişajului şi nici
nu va afecta calitatea imaginilor capturate cu camera.
• Ecranul LCD se întunecă într-un mediu cu lumină naturală sau foarte
puternică. Aceasta nu este o disfuncţionalitate.
• Pentru a preveni capturarea de imagini estompate în timp ce apăsaţi pe
butonul obturatorului, ţineţi întotdeauna camera nemişcată. Acest lucru
este important mai ales atunci când faceţi fotografii în condiţii de
luminozitate redusă, situaţie în care aparatul poate reduce viteza
obturatorului pentru a asigura expunerea adecvată a imaginilor.
12 Prezentarea camerei
Indicator LED
Română
Indicator
LED stare
Stare
Descriere
Stins
Camera digitală este oprită.
Verde
• Camera digitală este pregătită pentru
capturarea imaginilor.
• Camera digitală este pornită sau se află
în modul de economisire a energiei.
LED stare
Verde
intermitent
• Camera digitală nu poate focaliza.
• Camera digitală capturează un
videoclip.
• Bliţul se încarcă sau comunicarea/
transferul USB este în curs.
LED
cronometru
automat
Roşu
intermitent
Funcţia Cronometru automat este
activată.
Stare baterie
Pictogramă
Descriere
Acumulatorul este complet încărcat.
Acumulatorul este încărcat suficient.
Acumulatorul este aproape descărcat.
Acumulatorul este aproape complet descărcat. Trebuie
să înlocuiţi acumulatorul cât mai curând posibil.
Pregătirea camerei pentru utilizare 13
Utilizaţi doar acumulatorului specificat pentru cameră şi închideţi
întotdeauna camera înainte de a-l scoate.
A
B
C
Pentru a instala acumulatorul:
1. Eliberaţi şi deschideţi capacul
acumulatorului/cardului (A).
2. Introduceţi acumulatorul respectând
polaritatea (eticheta + - desenată pe slotul
acumulatorului) (B).
3. Introduceţi complet acumulatorul.
4. Închideţi şi blocaţi capacul acumulatorului/
cardului (D).
Pentru a scoate acumulatorul:
1. Eliberaţi şi deschideţi capacul
acumulatorului/cardului (C).
2. Scoateţi acumulatorul.
3. Închideţi şi blocaţi capacul acumulatorului/
cardului (D).
D
Încărcarea acumulatorului
Starea de încărcare a acumulatorului influenţează performanţa camerei.
Pentru a maximiza performanţele şi durata de viaţă a acumulatorului,
încărcaţi complet acumulatorul utilizând o priză de perete (sau un
computer), apoi descărcaţi-l complet cel puţin o dată prin utilizare
normală.
Pentru a încărca acumulatorul prin
intermediul unei prize:
1.
2.
3.
4.
Opriţi camera.
Introduceţi acumulatorul în cameră.
Deschideţi capacul portului USB.
Conectaţi un capăt al cablului USB la
cameră.
Română
Pregătirea camerei pentru utilizare
14 Pregătirea camerei pentru utilizare
Română
5. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la adaptorul de alimentare.
6. Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză de perete. Acumulatorul
va începe să se încarce imediat.
Pentru a încărca acumulatorul prin
intermediul unui computer:
1.
2.
3.
4.
5.
Porniţi calculatorul.
Opriţi camera.
Introduceţi acumulatorul în cameră.
Deschideţi capacul portului USB.
Conectaţi un capăt al cablului USB la
cameră.
6. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la computer. Acumulatorul va
începe să se încarce imediat.
• Trebuie să urmaţi instrucţiunile de mai sus pentru a asigura o încărcare
reuşită.
• Opriţi camera înainte de a scoate acumulatorul.
• Vă rugăm să încărcaţi complet acumulatorul Li-ion înainte de a-l utiliza
pentru prima dată.
• În timpul încărcării acumulatorului, indicatorul LED de stare iluminează
intermitent şi are culoarea verde. După ce acumulatorul este complet
încărcat, indicatorul LED de stare este stins.
• Folosiţi numai tipul de acumulator indicat. Utilizarea altor tipuri de
acumulator poate deteriora camera şi anula garanţia.
• Asiguraţi-vă că acumulatorul Li-ion este introdus în aparat respectând
polaritatea. Nerespectarea polarităţii poate cauza deteriorarea camerei sau
provoca un incendiu.
• Descărcaţi toate fotografiile şi scoateţi acumulatorul din cameră dacă
intenţionaţi să nu folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată.
• Pagubele produse de utilizarea unui transformator incorect nu sunt
acoperite de garanţie.
• Este posibil ca acumulatorul să se încingă în timpul încărcării sau utilizării.
Acest lucru este normal şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Atunci când utilizaţi camera într-un mediu rece, protejaţi-le de frig ţinândule în interiorul hainei sau încălzindu-le în alt mod.
Pregătirea camerei pentru utilizare 15
Puteţi alege setările camerei apăsând pe butonul de control cu 4 poziţii
sau pe butonul
.
1. Stânga/Focalizare:
2
• Defilează la stânga în meniuri.
• Selectaţi modul de focalizare dorit
Consultaţi „Selectarea modului focalizare”
la pagina 20 pentru detalii.
2. Blocare Sus/AE/AF:
1
3
• Defilează în sus în meniuri.
• Activează/dezactivează funcţia de blocare
AE/AF. Consultaţi „Utilizarea funcţiei de
blocare AE/AF” la pagina 21 pentru detalii.
5
• Roteşte o imagine. Consultaţi „Rotirea
4
unei imagini” la pagina 49 pentru detalii.
3. Dreapta/Fotografie încontinuu:
• Defilează la dreapta în meniuri.
• Selectaţi modul de fotografiere continuă dorit. Consultaţi „Utilizarea
modului de fotografiere continuă” la pagina 21 pentru detalii.
4. Jos/Bliţ:
• Defilează în jos în meniuri.
• Selectaţi modul Bliţ dorit. Consultaţi „Utilizarea modului Bliţ” la pagina
22 pentru detalii.
5.
: Confirmă setarea aleasă.
Utilizarea unui card SD
Camera se livrează cu memorie internă pentru stocarea imaginilor,
videoclipurilor sau a fişierelor video capturate. De asemenea, aveţi
posibilitatea să adăugaţi o cartelă SD pentru a stoca mai multe fişiere.
Pentru a instala o cartelă SD:
1. Camera trebuie să fie oprită.
2. Eliberaţi şi deschideţi capacul
acumulatorului/cardului.
3. Introduceţi un card SD în direcţia corectă.
4. Închideţi şi blocaţi capacul acumulatorului/
cardului.
Pentru a scoate un card SD:
1. Camera trebuie să fie oprită.
2. Eliberaţi şi deschideţi capacul
acumulatorului/cardului.
3. Apăsaţi uşor pe muchia cardului de
memorie pentru a-l ejecta.
4. Închideţi şi blocaţi capacul acumulatorului/
cardului.
Română
Utilizarea butoanelor multifuncţionale
16 Setare iniţială
Înainte de prima utilizare a unui card SD, formataţi întâi cardul apăsând pe
Română
>
> Gestionare memorie >
/
>
Formatare >
>
Da.
Setare iniţială
În momentul în care camera este pornită pentru prima dată, vi se va
solicita să setaţi limba, data şi ora.
Setarea limbii
Selectează limba afişată pe ecran.
Pentru a selecta o limbă:
1. Apăsaţi pe
>
. (Pasul 1 este
necesar numai după realizarea setării
iniţiale.)
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a
selecta Limbă, apoi apăsaţi pe
sau
pe
.
3. Apăsaţi pe
, ,
, sau
pentru
a selecta limba dorită.
4. Apăsaţi pe
pentru a seta limba.
Polski
Română
OK
Set
MENU
Setarea datei şi a orei
Când utilizaţi camera pentru prima dată sau după ce acumulatorul a fost
scos din cameră o perioadă lungă de timp, trebuie să setaţi data şi ora.
Data şi ora se înregistrează atunci când se captează o imagine.
Pentru a seta data şi ora:
1. Apăsaţi pe
>
. (Pasul 1 este
necesar numai după realizarea setării
iniţiale.)
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a
selecta Dată/Oră, apoi apăsaţi pe
sau pe
.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a
selecta data, ora şi formatul datei.
Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a vă deplasa la un alt câmp.
pentru a confirma setările.
Funcţionarea camerei 17
Procedura descrisă în continuare reprezintă o regulă generală pentru
funcţionarea de bază. Este utilă mai ales în cazul în care utilizaţi camera
pentru prima dată.
1. Apăsaţi pe
pentru a porni camera.
În mod implicit, camera este setată la modul Capturare.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran sau glisaţi levierul Zoom la
pentru
instrucţiuni privind modul Scenă (dacă este disponibil). Apoi apăsaţi pe
butoanele corespunzătoare pentru a accesa şi seta mai multe opţiuni. Aveţi
oricând posibilitatea să anulaţi operaţiunea curentă, apăsând pe
pentru a reveni la pasul anterior.
2. Compuneţi imaginea.
Utilizaţi levierul Zoom pentru a mări/micşora subiectul.
3. Apăsaţi pe jumătate pe butonul obturator pentru a seta focalizarea
automată.
• După setarea focalizării, culoarea cadrului de focalizare se va
schimba din alb (nefocalizat) în galben-verzui (focalizat). În cazul în
care culoarea cadrului de focalizare este roşie şi apăsaţi pe butonul
obturator, este posibil ca fotografia realizată să fie estompată.
4. Apăsaţi până la capăt butonul obturatorului pentru a înregistra
imaginea.
5. Pentru înregistrare video, apăsaţi pe . Înregistrarea video porneşte
automat.
• În timpul înregistrării, utilizaţi levierul Zoom pentru a mări/micşora
subiectul. În mod implicit, în timpul măririi/micşorării, sunetul nu se
înregistrează. Pentru modificarea setării, consultaţi „Zoom” la pagina
44 pentru detalii.
• Apăsaţi pe
pentru a opri înregistrarea.
6. Pentru a comuta în modul Reproducere, apăsaţi pe
. În modul
Playback, puteţi vizualiza imagini capturate sau fişiere video
înregistrate.
• Puteţi apăsa pe
sau pe
pentru a vizualiza alte imagini/
înregistrări video, puteţi glisa levierul Zoom pentru
a mări o
imagine capturată sau puteţi glisa lateral levierul Zoom pentru
a vizualiza 9 imagini micşorate pe ecran.
Zoom digital
Zoom optic
Română
Funcţionarea camerei
18 Funcţionarea camerei
Română
• Pentru a reveni la modul Captare, puteţi efectua una dintre
următoarele acţiuni:
- Apăsaţi pe butonul de obturare.
- Apăsaţi pe .
- Apăsaţi pe
.
• La mărire/micşorare, în bara de zoom va apărea un separator între
şi
. Pentru imagini de cea mai bună calitate, se recomandă doar
utilizarea zoom-ului optic păstrând mărirea între
şi separator.
• În timpul înregistrării video, bliţul se dezactivează în mod automat.
• În timpul înregistrării video, timpul de înregistrare este continuu, dar
înregistrarea se opreşte în momentul epuizării spaţiului de stocare al
cartelei de memorie. Sunetul înregistrării este dezactivat temporar în timpul
măririi/micşorării.
• Puteţi apăsa oricând pe
pentru a închide camera.
Modul Capturare 19
Modul Capturare
6
7 8
9999
P
16M
9
10
11
19
EV
-1.0
18
Element
1
2
3
4
5
6
Română
1 2 3 4 5
17
ISO
A 100
16 15 14 13 12
Descriere
Referinţă pagină
7
8
9
10
Mod Scenă
Mod Bliţ
Mod Focalizare
Mod Lansare
AEB
Număr de fotografii
rămase
Rezoluţie imagine
Calitate imagine
Rezoluţie video
Eliminare zgomot vânt
32
22
20
40
21
-25
42
31
31
11
12
13
14
15
16
17
18
Urmărire faţă
ISO
Balans de alb
Dozare AE
Valoare expunere (EV)
Zonă FA
Histogramă
Stare baterie
40
27
26
28
26
40
-12
20 Modul Capturare
Element
Română
19
Descriere
Referinţă pagină
Avertisment mişcare
cameră
--
• Dacă obturatorul este apăsat pe jumătate, viteza obturatorului şi
deschiderea diafragmei se afişează, de asemenea, pe ecran (opţiunile nu
sunt disponibile în timpul înregistrării video).
• În timp ce obturatorul este apăsat pe jumătate, culoarea zonei FA se
modifică în galben-verzui, iar pe ecran se afişează avertismentul de
mişcare a camerei (apare doar în cazul în care camera detectează o
posibilă mişcare), diafragma, viteza obturatorului şi setarea ISO.
Selectarea modului focalizare
Pictogramă
Mod
Descriere
Focalizare
automată
Reglează automat focalizarea.
Super Macro
Utilizat pentru capturarea imaginilor din
prim-plan.
Focalizare pan Utilizat pentru capturarea subiecţilor
situaţi într-un anumit interval de
focalizare.
Infinit
Utilizat la capturarea imaginilor din grosplan.
Focalizare
manuală
Reglează manual focalizarea.
Pentru a selecta modul de focalizare:
1. Setaţi camera la modul Capturare.
2. Apăsaţi pe
pentru a accesa meniul de focalizare.
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta modul Focalizare dorit.
pentru a confirma setarea.
Modul Capturare 21
Funcţia Blocare AE/AF se utilizează pentru a bloca expunerea şi
focalizarea pentru o imagine dorită.
Setarea funcţiei Blocare AE/AF:
1. Setaţi camera la modul Capturare.
2. Apăsaţi pe butonul obturatorului pe jumătate şi pe
pentru blocarea
AE/AF.
Se
afişează o pictogramă pe ecran, indicând faptul că funcţia
Blocare AE/AF este activată.
3. Apăsaţi până la capăt butonul obturatorului pentru a înregistra
imaginea.
Utilizarea modului de fotografiere continuă
Pictogramă
Mod
Descriere
Oprit
Capturează câte o fotografie o dată.
Secvenţă
Fotografiază încontinuu atât timp cât
ţineţi degetul apăsat pe butonul
obturator. Bliţul este întotdeauna
dezactivat în acest mod.
Rafală rapidă
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
obturatorului pentru a face mai multe
fotografii succesive la 30 cps (numărul
maxim de fotografii este 10).
AEB
Fotografiază automat 3 imagini cu setări
uşor diferite ale vitezei obturatorului sau
valorii diafragmei.
Pentru a selecta un mod de fotografiere continuă:
1. Setaţi camera la modul Capturare.
2. Apăsaţi pe
pentru a accesa meniul de fotografiere continuă.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta modul de fotografiere
continuă dorit.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Română
Utilizarea funcţiei de blocare AE/AF
22 Modul Capturare
Utilizarea modului Bliţ
Română
Bliţul furnizează o sursă de lumină suplimentară (utilizat de obicei într-un
mediu cu iluminare redusă). Puteţi captura o imagine utilizând unul dintre
următoarele moduri de bliţ.
Pictogramă
Mod
Descriere
Bliţ automat
Bliţul se declanşează automat, în funcţie
de condiţiile de fotografiere.
Automat ochi
roşii
Acest mod reduce fenomenul de ochi
roşii atunci când doriţi să faceţi fotografii
cu aspect natural ale unor persoane sau
animale, în condiţii de luminozitate
redusă. Rugaţi subiectul să privească
spre obiectivul aparatului sau apropiaţi
camera cât mai mult posibil. Bliţul se
declanşează automat, în funcţie de
condiţiile de fotografiere.
Forţare
Bliţul se activează indiferent de condiţiile
de luminozitate. Selectaţi acest mod
pentru a captura imagini cu un contrast
puternic (iluminate din fundal) şi umbre
adânci.
Sinc lentă
Activează bliţul imediat la începerea
expunerii, cu o viteză mai mare a
obturatorului, pentru a se putea atinge
un echilibru între iluminarea ambientală
a subiectului din prim-plan şi scena din
fundal, într-un mediu cu iluminare
redusă.
Neforţare
Bliţul nu se activează. Selectaţi acest
mod în locuri în care fotografierea cu bliţ
este interzisă sau atunci când distanţa
până la subiect este mai mare decât raza
efectivă de acţiune a bliţului.
Pentru a selecta un mod de bliţ:
1. Setaţi camera la modul Capturare.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
pentru a accesa meniul Bliţ.
sau pe
pentru a selecta modul Bliţ dorit de dvs.
pentru a confirma setarea.
Modul Capturare 23
Puteţi înregistra fişiere video cu această cameră. Setaţi setările pentru
film înainte de a începe să înregistraţi un videoclip. Consultaţi „Format
film” la pagina 31 pentru detalii.
Pentru a înregistra videoclipul:
1. Apăsaţi pe
pentru a începe
înregistrarea.
• Utilizaţi levierul Zoom pentru a mări/
micşora subiectul.
• Apăsaţi pe
pentru a întrerupe
înregistrarea şi apăsaţi pe
din nou
pentru a o relua.
2. Apăsaţi pe
pentru a opri înregistrarea.
• Camera se va opri automat din înregistrat în momentul în care memoria sa
este insuficientă.
• Înregistrarea unui videoclip în modurile Full HD şi HD necesită o cartelă din
clasa 4 sau ulterioară SDHC, iar timpul maxim de înregistrare este de 29
de minute.
• Zoom-ul digital este indisponibil pe parcursul înregistrării unui fişier video.
Utilizarea funcţiei PIV
În timpul înregistrării video, puteţi captura o
imagine apăsând pe butonul obturatorului.
O
pictogramă şi numărul de fotografii se
afişează pe ecran.
Această caracteristică se aplică numai
videoclipurilor cu dimensiunile 720p (30
fps) sau VGA (30 fps).
• Dacă dimensiunea filmului este 720p (30 cps), fotografiile capturate sunt
salvate la o rezoluţie de 1280 x 720.
• Dacă dimensiunea filmului este VGA (30 cps), fotografiile capturate sunt
salvate la o rezoluţie de 640 x 480.
Română
Înregistrarea de fişiere video
24 Mai multe despre modul Capturare
Mai multe despre modul Capturare
Română
Utilizarea meniului Funcţie
Apăsaţi pe butonul de funcţie
pentru
a accesa cele mai întâlnite caracteristici
ale fotografiilor şi videoclipurilor. În
funcţie de setările dvs., pictogramele de
opţiuni afişate în meniul Funcţie pot
varia.
Raport
aspect
Rezoluţie
Balans de
alb
Modul meu
(cele mai recente 6
moduri de
Format
înregistrare în
film
ordinea utilizării)
Compensare
EV
ISO
Efect de
filtru
Eliminare
zgomot
vânt
Măsurare
Mod Culoare
Pentru a utiliza meniul Funcţie:
1. Apăsaţi pe
pentru a accesa meniul Funcţie, unde se afişează
setările selectate curent.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a trece la o altă opţiune sau apăsaţi
pe
sau pe
pentru a selecta o setare.
3. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Mai multe despre modul Capturare 25
Pictogramă
Descriere
Setează raportul de aspect (lăţime:înălţime) la 4:3
(implicit).
Setează raportul de aspect (lăţime:înălţime) la 3:2.
Setează raportul de aspect (lăţime:înălţime) la 16:9.
Setează raportul de aspect (lăţime:înălţime) la 1:1.
Pentru a selecta un raport de aspect:
1. Apăsaţi pe
> Raport aspect.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o setare.
pentru a confirma setarea.
Numărul de pixeli ai fiecărei imagini în parte este determinat de combinaţia
dintre raportul de aspect şi rezoluţia selectate. Pentru detalii referitoare la
numărul efectiv de pixeli pentru fiecare combinaţie consultaţi pagina de
specificaţii tehnice.
Rezoluţie
Pictog
ramă
Descriere
Pictog
ramă
Descriere
16 megapixeli
3 megapixeli
8 megapixeli
VGA
5 megapixeli
--
--
Pentru a selecta o dimensiune de imagine:
1. Apăsaţi pe
> Rezoluţie.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o setare.
pentru a confirma setarea.
Română
Raport aspect
26 Mai multe despre modul Capturare
Compensare EV
Română
Valoarea de expunere (EV) luminează sau
întunecă întreaga imagine. Reglaţi
valoarea de expunere atunci când între
subiect şi fundal luminozitatea nu este
echilibrată sau atunci când subiectul
ocupă doar o mică parte a imaginii.
Pentru a selecta o valoare de
expunere:
1. Apăsaţi pe
> Compensare EV.
2. Apăsaţi pe
bara EV.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o valoare de expunere din
pentru a confirma setarea.
Balans de alb
Compensează temperaturile de culoare în diferite condiţii de iluminare,
astfel încât albul şi alte culori să fie afişate corect în momentul capturării
imaginilor.
Pictogramă
Mod
Descriere
Auto
Reglează automat balansul de alb.
Lumină de zi
Utilizat în condiţii de lumină de zi.
Cer noros
Utilizat pentru amurg sau condiţii
umbroase.
Tungsten
Utilizat pentru subiecte iluminate artificial
(lumină de neon).
Bec
fluorescent +
Reglează lumina fluorescentă.
Corectează nuanţa de verde a luminii
fluorescente. Ideal pentru fotografii de
interior în lumină fluorescentă, executate
fără bliţ.
Bec
fluorescent Manual
Utilizat atunci când doriţi să reglaţi
manual balansul de alb în anumite
condiţii de iluminare.
Mai multe despre modul Capturare 27
Pentru a selecta Balans de alb:
> Balans de alb.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune pentru balansul
de alb. Rezultatul bazat pe balansul de alb selectat în mod curent este
afişat pe ecran. (Atunci când selectaţi modul Manual, trebuie mai întâi
să îndreptaţi camera către o foaie albă de hârtie sau ceva asemănător,
apoi apăsaţi pe obturator pentru a permite camerei să detecteze corect
culorile.)
3. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
ISO
ISO configurează sensibilitatea camerei la lumină. Cu cât valoarea ISO
este mai mare, cu atât imaginea pe care o realizaţi într-un mediu cu
iluminare redusă este mai strălucitoare. Este posibil totuşi să vedeţi mai
mult zgomot în imagine, pe măsură ce creşteţi valoarea ISO.
Pictogramă
Descriere
Setează automat valoarea ISO.
Echivalentul filmului color ISO 100/200. Utilizat pentru
fotografii în aer liber, la lumina soarelui.
Echivalentul filmului color ISO 400/800/1600/3200/6400.
Utilizat într-un mediu cu iluminare redusă sau acolo unde
utilizarea bliţului este interzisă.
ISO 3200/6400 numai pentru rezoluţia 3M sau inferioară.
Pentru a selecta o valoare ISO:
1. Apăsaţi pe
> ISO.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o valoare ISO.
pentru a confirma setarea.
Română
1. Apăsaţi pe
28 Mai multe despre modul Capturare
Măsurare
Română
Pictogramă
Mod
Descriere
Matrice
Detectează valoarea de expunere pe
baza mai multor puncte din zona
subiectului.
Pond. centru
Detectează valoarea de expunere pentru
întregul ecran de fotografiere, dar acordă
importanţă mai mare valorilor din centrul
ecranului.
(Pondere
centrală)
Parţial
Detectează valoarea de expunere pe
baza punctului central din zona de
fotografiere.
Pentru a selecta o opţiune de dozare AE:
1. Apăsaţi pe
> Măsurare.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune de dozare AE.
pentru a confirma setarea.
Mod Culoare
Adaugă efecte de filtru de culoare imaginilor sau videoclipurilor pe care
doriţi să le capturaţi.
Pictogramă
Mod
Descriere
Normal
Nu sunt adăugate efecte.
Intens
Adaugă un efect cu tonuri de culoare
foarte clare şi deschise.
Adaugă un efect cu tonuri de culoare
închise (roşietice/maro), astfel încât
imaginile sau videoclipurile să pară
vechi.
Evidenţiază subiecţii păstrând zonele
roşii ale unei imagini şi transformând
celelalte zone în alb şi negru.
Evidenţiază subiecţii păstrând zonele
verzi ale unei imagini şi transformând
celalalte zone în alb şi negru.
Evidenţiază subiecţii păstrând zonele
albastre ale unei imagini şi transformând
celelalte zone în alb şi negru.
Sepia
Accent culoare
(roşu)
Accent culoare
(verde)
Accent culoare
(albastru)
Mai multe despre modul Capturare 29
Mod
Descriere
Roşu intens
Adaugă un efect cu tonuri de culoare
monocromatice.
Imaginea devine roşiatică.
Verde intens
Imaginea devine verzuie.
Albastru intens
Imaginea devine albăstruie.
Alb/Negru
Înainte
După - atunci când se aplică
Accent culoare (roşu)
După - atunci când se aplică
După - atunci când se aplică
Accent culoare (verde)
Accent culoare (albastru)
Pentru a selecta un efect din modul de culoare:
1. Apăsaţi pe
> Mod culoare.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune. Rezultatul bazat
pe modul de culoare selectat în mod curent se afişează în imaginea
redusă din mijloc.
3. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Română
Pictogramă
30 Mai multe despre modul Capturare
Efect de filtru
Română
Vă permite să selectaţi filtrul dorit pentru a-l adăuga imaginii pe care doriţi
să o înregistraţi.
Pictogramă
Mod
Oprit
Descriere
Nu se utilizează filtre digitale.
Ochi de peşte Simulează un efect de ochi de peşte şi
realizează o imagine emisferică
distorsionată.
Jucărie
Simulează o profunzime a câmpului
superficială prin estomparea graduală a
părţilor superioare şi inferioare ale unei
compoziţii.
Acuarelă
Simulează penelul de pictură în ulei
pentru a realiza un efect de pictură în
ulei.
Schiţă
Foloseşte efectul de desen manual
pentru a evidenţia contururile din
fotografie.
Pentru a selecta un efect de filtru:
1. Apăsaţi pe
> Efect filtru.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune.
pentru a confirma setarea.
Lomo
Adaugă un efect Lomo imaginii sau videoclipului pe care doriţi să îl
capturaţi.
Pictogramă
Mod
Descriere
Lomo 1
Creează un efect Lomo tipic.
Lomo 2
Creează un efect Lomo retro
(accentuează tonul sepia).
Lomo 3
Creează un efect Lomo retro
(accentuează tonul de verde).
Lomo 4
Creează un efect Lomo intens
(accentuează tonul de albastru).
Mai multe despre modul Capturare 31
1. Apăsaţi pe
> Lomo.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune.
pentru a confirma setarea.
Română
Pentru a selecta un efect Lomo:
Această opţiune de meniu este disponibilă numai dacă Mod Scenă este setat
la Lomo.
Format film
Setează rezoluţia video înainte de a înregistra un videoclip.
Pictog
ramă
Descriere
Pictog
ramă
720p 30 cps
Descriere
720p acuarelă
VGAp 30 cps
Pentru a selecta un format de film:
1. Apăsaţi pe
> Format film.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune.
pentru a confirma setarea.
Eliminare zgomot vânt
Utilizaţi această funcţie pentru a reduce zgomotul produs de vânt în
timpul înregistrării video.
Pentru a activa Eliminare zgomot vânt:
1. Apăsaţi pe
> Eliminare zgomot vânt.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit (
pentru a confirma setarea.
).
32 Mai multe despre modul Capturare
Utilizarea meniului Capturare
Română
Apăsaţi pentru a accesa mai multe opţiuni de capturare. În funcţie de
setări, pictogramele afişate ale opţiunilor din meniul Capturare pot varia.
1. Apăsaţi pe
>
.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta un element de meniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru intra în submeniu.
4. Apăsaţi pe
5. Apăsaţi pe
6. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta setarea dorită.
pentru a confirma setarea.
pentru a ieşi din modul meniu.
Mod scenă
Selectaţi unul dintre următoarele moduri de scenă, astfel încât să se
potrivească condiţiilor de fotografiere.
Pictogramă
Mod
Descriere
Mod Automat
Camera alege automat majoritatea
setărilor, astfel încât să puteţi captura cu
uşurinţă imagini.
Scenă
inteligentă
Selectează automat un mod scenă în
funcţie de mediul curent de captare.
Program
Puteţi seta manual parametrii de
înregistrare.
Capturare
zâmbet
Face automat o fotografie atunci când
detectează un zâmbet.
Precompunere
Captează întâi fundalul, care poate fi
folosit de utilizator pt. imag. finală.
Mai multe despre modul Capturare 33
Mod
Descriere
HDR
Măreşte intervalul dinamic şi
îmbunătăţeşte detaliile zonelor
întunecate.
Lomo
Creează un efect lomo adăugând culori
suprasaturate, colţuri întunecate etc.
Înfrumuseţare Ameliorează nuanţa pielii, astfel încât
faţa pare mai netedă.
Autoportret
Realizează un autoportret cu cel puţin o
faţă într-o zonă delimitată.
Portret
dragoste
Realizează un autoportret cu cel puţin
două feţe într-o zonă delimitată.
Detectare
clipire
Semnalizează clipirile detectate şi vă
permite să salvaţi imaginea.
Portret
Realizează o focalizare mai bună asupra
subiectului (de regulă o persoană),
accentuând tonurile naturale ale pielii.
Portret
nocturn
Face fotografii clare noaptea (peisaje
sau portrete). Ţineţi camera nemişcată
sau utilizaţi un trepied atunci când
utilizaţi acest mod.
Română
Pictogramă
34 Mai multe despre modul Capturare
Pictogramă
Mod
Descriere
Română
Lumină fundal Măreşte perioada de expunere
(acţionând bliţul) atunci când subiectul
este iluminat din spate.
Copil
ISO ridicat pt. îmbunătăţirea nuanţelor
naturale specifice copiilor.
Sport
Viteză de obturare mare, pentru captura
obiectelor în mişcare.
Alimente
Capturează imagini cu alimente,
îmbunătăţind luminozitatea şi redând
culori mai vii.
Petrecere
Capturează atmosfera unei petreceri, de
regulă la lumina dintr-o locuinţă.
Lumânare
Face ca o fotografie să pară caldă,
capturând astfel atmosfera realizată de
lumina unei lumânări. Bliţul este
întotdeauna dezactivat.
Scenă
nocturnă
Capturează imagini într-un mediu slab
iluminat, de exemplu seara sau noaptea.
Artificii
Măreşte timpul de expunere pentru a
fotografia focurile de artificii. Ţineţi
camera nemişcată sau utilizaţi un trepied
atunci când utilizaţi acest mod.
Mai multe despre modul Capturare 35
Mod
Descriere
Vedere
Capturează o scenă gros-plan, având
zona de focalizare setată pe infinit şi o
valoare mai mică a diafragmei. De
asemenea, se poate captura
profunzimea maximă a câmpului.
Frunziş
Fotografiază florile sau plantele clar şi
viu colorate, accentuând saturaţia şi
claritatea imaginii.
Apă
curgătoare
Utilizează o viteză redusă a obturatorului
pentru capturarea mişcării rapide. Ţineţi
camera nemişcată sau utilizaţi un trepied
atunci când utilizaţi acest mod.
Apus de soare Capturează căldura şi atmosfera
(reprezentate de intensitate) unui răsărit
sau a unui apus de soare.
Zăpadă
Utilizat într-un mediu cu lumină foarte
puternică, precum scenele cu zăpadă.
Clădire
Accentuează şi contractă liniile pentru a
evidenţia aspectul tridimensional (3D) al
clădirii.
Licitaţie Web
Reduce dimensiunea fişierului pentru
încărcarea mai rapidă pe Internet.
Cuvinte
Claritate şi contrast îmbunătăţite pt.
fotografierea de documente.
Română
Pictogramă
36 Mai multe despre modul Capturare
Pictogramă
Mod
Română
Înregistrare
voce
Descriere
Capturează doar sunetul de fundal (fără
imagini sau video). La ascultarea
ulterioară a fişierului audio capturat, pe
ecran va apărea o pictogramă unică ce
indică faptul că acesta este un fişier
audio.
Opţiunile ISO, Dozare şi Balanţă de alb nu sunt disponibile în anumite moduri
de înregistrare, cum ar fi Modul Automat. Pentru activarea acestor opţiuni,
este necesar să selectaţi un alt mod, de exemplu Program.
Pentru a selecta un mod scenă:
1. Apăsaţi
>
> Mod Scenă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra
în submeniu.
Se afişează modul de scenă curent
selectat.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a un alt
mod Scenă dorit.
Atunci când selectaţi dintre diferite moduri Scenă, glisaţi levierul Zoom la
pentru explicarea în detaliu a fiecărui mod Scenă. Glisaţi levierul Zoom
la
pentru a închide descrierea modului Scenă atunci când aţi terminat.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Scenă inteligentă
Selectează în mod automat cel mai bun mod Scenă dintre Portret
,
Vedere
, Apus de soare
, Lumină fundal
, Portret iluminat din
spate
, Portret nocturn
Cuvinte
, Frunziş
1. Apăsaţi
>
2.
3.
4.
5.
, Scenă nocturnă
, Super macro
> Mod Scenă.
, Zăpadă
şi Trepied
,
.
Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra în submeniu.
Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Scenă inteligentă.
Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Apăsaţi pe jumătate pe butonul obturator pentru a seta focalizarea
automată. Modul Scenă selectat se afişează în colţul din stânga sus al
ecranului.
6. Apăsaţi pe obturator pentru a captura o imagine.
Mai multe despre modul Capturare 37
Capturează o imagine atunci când subiectul zâmbeşte.
1. Apăsaţi
>
> Mod Scenă.
2. Apăsaţi pe
3.
4.
5.
6.
7.
sau pe
pentru a intra în submeniu.
Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Capturare zâmbet.
Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Camera urmăreşte figura subiectului (se afişează un cadru alb).
Odată ce este detectat un zâmbet, camera fotografiază instantaneu.
Camera continuă să detecteze zâmbete şi face mai multe fotografii.
Urmărirea figurii (o singură figură) este întotdeauna activată în modul
Capturare zâmbet.
Detectare clipire
Detectează automat clipitul atunci când capturaţi o imagine.
1. Apăsaţi
>
> Mod Scenă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Detectare clipire.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
5. Apăsaţi pe obturator pentru a captura o imagine. Dacă a fost detectată
o clipire, pe ecran se va afişa un mesaj de avertizare.
6. Apăsaţi pe
sau pe pentru a salva sau a elimina imaginea, iar
apoi apăsaţi pe
pentru confirmare.
Portret dragoste
Realizează un autoportret pentru cel puţin două figuri.
1. Apăsaţi
>
> Mod Scenă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Portret dragoste.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
5. După detectarea chipurilor, camera se va declanşa automat după două
secunde.
În timpul numărătorii inverse, puteţi apăsa pe butonul obturator pentru a
revoca numărătoarea inversă. Camera va reîncepe să detecteze figurile.
Română
Capturare zâmbet
38 Mai multe despre modul Capturare
Lomo
Română
Creează un efect lomo adăugând culori suprasaturate, colţuri întunecate
etc.
1. Apăsaţi
>
> Mod Scenă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Lomo.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
5. Realizaţi o fotografie. (Efectul Lomo va fi aplicat imediat acestei
fotografii.)
• Atunci când se aplică efectul Lomo, este posibil să intervină o comutare
(modificare) a culorilor.
• Puteţi aplica şi alte tipuri de efecte Lomo imaginii sau videoclipului pe care
doriţi să-l capturaţi. Consultaţi „Lomo” la pagina 30.
Înainte
După
Pre-compunere
Capturează întâi fundalul pentru poziţionarea imaginii finale. Ideal pentru
a ruga pe altcineva să realizeze fotografia.
1. Apăsaţi
>
> Mod Scenă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Pre-compunere.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
5. Apăsaţi pe butonul obturatorului pentru a efectua captura fundalului.
Partea inferioară a ecranului afişează imaginea de fundal capturată
într-o zonă semitransparentă.
6. Utilizaţi imaginea fundalului pentru a încadra compoziţia şi apăsaţi pe
butonul obturatorului pentru a efectua captura imaginii finale.
Mai multe despre modul Capturare 39
Combină maximum patru cadre într-o singură imagine de dimensiuni VGA
(640 x 480), astfel încât să poată fi utilizată rapid, de exemplu în licitaţii pe
Internet.
1. Apăsaţi
>
> Mod Scenă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Licitaţie Web.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
5. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta numărul de cadre pe care
doriţi să le realizaţi, apoi apăsaţi pe
.
Pictogramă
Mod
Descriere
1 cadru
Realizează o singură fotografie.
2 cadre
Realizează două fotografii, în ordinea de
mai jos:
3 cadre
Realizează trei fotografii, în ordinea de
mai jos:
4 cadre
Realizează patru fotografii, în ordinea de
mai jos:
6. Apăsaţi pe butonul obturator pentru a face o fotografie.
7. În cazul în care vă place fotografia, apăsaţi pe
pentru a o realiza
pe următoarea. (În cazul în care doriţi să refaceţi fotografia anterioară,
apăsaţi pe
şi repetaţi Pasul 6.)
8. După ce aţi terminat de făcut toate fotografiile, camera va combina
automat aceste imagini într-una singură.
Română
Licitaţie Web
40 Mai multe despre modul Capturare
Mod Lansare
Română
Pictogramă
Mod
Descriere
10 sec/2 sec
(Cronometru
automat)
Fotografiază automat cu o întârziere de
10 sau 2 secunde. Acest mod este util
atunci când doriţi să faceţi parte din
imagine.
Dublu
Dublează întârzierea şi fotografierea:
Aşteaptă 10 secunde şi apoi face
fotografia.
Aşteaptă alte 2 secunde şi apoi mai face
o fotografie.
Oprit
Fotografiază o poză o dată.
Pentru a selecta un mod de lansare:
1. Apăsaţi pe
>
> Mod Lansare.
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta setarea dorită.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
Zonă FA
Pictogramă
Mod
Descriere
Urmărire faţă
Detectează automat chipurile şi le
urmăreşte continuu.
Extins
Focalizează pe o gamă extinsă de
obiecte.
Centrat
Focalizează pe zona centrală a
obiectelor.
Urmărire
obiect
Refocusează automat subiectul pe
măsură ce acesta se mişcă.
Mai multe despre modul Capturare 41
Pentru a selecta o zonă de focalizare automată:
>
> Zonă FA.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o zonă de focalizare.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Dacă când aţi selectat Urmărire obiect, mutaţi punctul de focalizare în
centrul subiectului şi apăsaţi pe
pentru a bloca subiectul (apăsaţi
din nou pe
pentru deblocare). Funcţia Urmărire FA nu va urmări
subiectul atunci când acesta se mişcă. După ce aţi obţinut compoziţia
dorită, apăsaţi pe jumătate pe obturator pentru a verifica încă o dată
dacă subiectul este focalizat corect şi apăsaţi complet obturatorul
pentru a captura imaginea.
Setarea clarităţii, saturaţiei şi a contrastului
Reglează modul de afişare a culorilor în imagini, prin setarea clarităţii,
saturaţiei şi a contrastului.
Pentru setarea clarităţii, saturaţiei sau a contrastului:
1. Apăsaţi pe
Contrast.
>
, apoi selectaţi Claritate, Saturaţie sau
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Mare, Normală sau Mic.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma setarea.
Română
1. Apăsaţi pe
42 Mai multe despre modul Capturare
Calitate
Română
Pictogramă
Mod
Descriere
Foarte bună
Imagine de cea mai bună calitate, cu cea
mai mică rată de compresie. Fişierul are
dimensiunea cea mai mare.
Bună
Imagine de calitate mai bună, cu rată de
compresie medie. Dimensiunea fişierului
este medie.
Normal
Imagine de calitate bună, cu cea mai
ridicată rată de compresie. Fişierul are
dimensiunea cea mai mică.
Pentru a selecta un nivel de calitate a imaginii:
1. Apăsaţi pe
>
> Calitate.
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta setarea dorită.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
Zoom digital
Zoom-ul digital utilizează un software pentru a mări sau a micşora
imaginea.
Pictogramă
Mod
Descriere
Intel. Zoom
Reduce dimensiunea imaginii şi creşte
durata efectivă a zoom-ului, fără
sacrificarea calităţii imaginii.
Zoom digital
Activează funcţia de zoom digital.
Oprit
Dezactivează funcţia de zoom digital.
Mai multe despre modul Capturare 43
Pentru a selecta un zoom digital:
>
> Zoom digital.
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta setarea dorită.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
Afişare dată
Imprimă data pe fotografie în momentul realizării unei fotografii.
Pentru a seta afişarea datei:
> Afişare dată.
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Dată, Dată/Oră sau Oprit.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
Examinare inst.
Această caracteristică prezintă o previzualizare de 1 sec a imaginii tocmai
capturate.
Pentru a seta funcţia Examinare inst.:
> Examinare inst..
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit sau Oprit.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
În timpul examinării instantanee, apăsaţi pe butonul obturator până la
jumătate pentru a reveni la modul Capturare.
Linie grilă
Afişează un grilaj de încadrare pe ecranul LCD pentru efectuarea
fotografiilor.
Pentru setarea liniei grilă:
1. Apăsaţi pe
>
> Linie grilă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit sau Oprit.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
Română
1. Apăsaţi pe
44 Mai multe despre modul Capturare
S.S.F. (Super Shake-Free - Fără vibraţii)
Română
Reduce estomparea cauzată de vibraţia camerei, îmbunătăţind astfel
calitatea şi claritatea imaginii.
Pentru a seta funcţia S.S.F.:
1. Apăsaţi pe
>
> S.S.F..
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit sau Oprit.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
AF continuă
Înregistrează videoclipuri cu focalizare automată.
Pentru a activa AF continuă:
1. Apăsaţi pe
>
> AF continuă.
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
Zoom
Setează controlul zoom-ului în timpul înregistrării video.
Pentru a activa Zoom:
1. Apăsaţi pe
>
> Zoom.
2. Apăsaţi pe
sau pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit.
pentru a confirma setarea.
pentru a intra în submeniu.
Zoom-ul optic se dezactivează dacă Zoom este setat la Oprit.
Mai multe despre modul Capturare 45
Apăsaţi pe
>
pentru a accesa opţiunile meniului de
configurare. Setaţi setările necesare înainte de face fotografii sau de a
înregistra un video clip.
Pictogramă
Sunete
Econ electr
Mod
Pornire
Selectează sunetul de pornire atunci
când camera este pornită.
Declanşator
Activează şi dezactivează sunetul
obturatorului.
Operaţiune
Activează şi dezactivează sunetul
butoanelor (exclusiv obturatorul).
Volum beep
Reglează volumul sunetului
obturatorului, sunetul la pornire,
sunetul de funcţionare şi sunetul de
redare.
[1 min.]
[3 min.]
[5 min.]
Econ ecran
Descriere
Pentru economisirea energiei,
camera va intra automat în modul de
repaus după o perioadă de
inactivitate. (Apăsaţi pe orice tastă
pentru reactivare.)
[Oprit]
Camera rămâne pornită în stare de
inactivitate.
[Pornit]
Pentru economisirea energiei,
ecranul LCD se întunecă automat
după o perioadă de inactivitate de 20
secunde. (Apăsaţi pe orice tastă
pentru reactivare.)
[Oprit]
Ecranul LCD rămâne aprins atunci
când camera digitală este inactivă.
Dată/Oră
Setează data şi ora.
Limbă
Selectaţi o limbă în care să fie afişate meniurile şi alte
informaţii.
Română
Meniu configurare
46 Mai multe despre modul Capturare
Pictogramă
Română
Mod afişare
Mod
[Pornit]
Descriere
Afişează informaţii de bază în
ecranul de previzualizare.
[Informaţii Afişează informaţii de bază în
ecranul de previzualizare.
detaliate]
Numerot. Fişiere
[Oprit]
Ascunde toate pictogramele.
[Serie]
Memorează cel mai recent număr de
fişier folosit, indiferent dacă se şterg
fişiere sau se înlocuieşte cardul de
memorie. Acest lucru este util pentru
evitarea duplicării numelor de fişiere
la descărcarea imaginilor pe un
computer.
[Reiniţializ.]
Setare TV
Ieşire TV
Resetează numerotarea fişierelor de
fiecare dată când cardul de memorie
este înlocuit.
Comută la sistemul de ieşire video
adecvat standardelor regionale
respective. Setări disponibile:
• NTSC: pentru America, Japonia,
Taiwan şi alte ţări.
• PAL: pentru China, Europa,
Oceania şi alte ţări.
Ieşire TV trebuie setată la NTSC sau PAL în funcţie de
regiunea dumneavoastră. Pentru detalii referitoare la
sistemul optim, contactaţi autorităţile locale.
Luminozitate
LCD
[Automat] Luminozitatea ecranului LCD este
setată automat, în funcţie de mediu.
[Mare]
Luminozitatea ecranului LCD este
mărită.
[Normal]
Luminozitatea ecranului LCD rămâne
la valoarea implicită.
Mai multe despre modul Capturare 47
Mod
[Formatare]
[Copiere
cart]
Resetază tot
Descriere
Formatează memoria internă sau
cartela de memorie.
Copiază fişiere din memoria internă
pe cardul de memorie.
Resetează meniul şi setările pentru funcţiile
butoanelor la setările implicite iniţiale.
Următoarele setări nu se modifică după Reiniţializare
toate:
Setarea Dată/Oră
Setarea Limbă
Setarea Setare TV
Română
Pictogramă
Administrare
memorie
48 Mod playback
Mod playback
Română
Apăsaţi pe
pentru a intra în modul Redare.
6
1
01.15.2012
08:05
2
3
4
5
10/115
7
8
604-0190
1.25MB
1/200 F2.8
16M
Element
9
EV ISO
2.0 400
Descriere
Referinţă
pagină
1
Indică faptul că acum camera este în modul
Redare.
--
2
Indică faptul că fişierul este protejat şi nu poate fi
şters.
54
3
Indică faptul că acest fişier are un memo vocal
sau că fişierul este audio.
55
4
Indică faptul că fişierul este marcat pentru
imprimare.
--
5
Afişează parametrii de înregistrare din momentul
realizării imaginii sau butoanele de comandă
utilizate pentru redare.
--
6
Data şi ora la care a fost creat fişierul.
--
7
Număr fişier
--
8
Histogramă
--
9
Număr fişier, dimensiune fişier, viteză obturator
şi valoare diafragmă
--
Mod playback 49
Atunci când camera este în modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta diferite fişiere. Puteţi de asemenea selecta oricare dintre
opţiunile următoare.
Mărirea unei imagini
Măreşte o imagine, astfel încât să fie posibilă vizualizarea mai multor
detalii.
Pentru a mări o imagine:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta imaginea
pa care doriţi să o măriţi.
2. Glisaţi levierul Zoom la
pentru a mări o imagine capturată.
În modul Zoom, utilizaţi levierul Zoom pentru a ajusta rata de zoom.
3. Apăsaţi pe
, pe
doriţi să o vedeţi.
4. Apăsaţi pe
vizualizare.
, pe
sau pe
pentru a trece la zona pe care
pentru a reveni la dimensiunea normală de
Rotirea unei imagini
Puteţi apăsa pe
(
) pentru a modifica orientarea unei imagini în
paşi de câte 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
Înainte de rotire
După rotire
Pentru fiecare rotaţie, fişierul de imagine cu noua orientare se salvează
automat.
Română
Opţiuni de redare şi editare
50 Mod playback
Vizualizarea mai multor fişiere în acelaşi timp
Română
Afişează pe ecran maximum 9 fişiere simultan.
Pentru a vizualiza mai multe fişiere:
1. În modul Redare, glisaţi levierul de Zoom la
. Se afişează pe
ecran maximum 9 fişiere (afişate sub formă de imagini micşorate).
2. Apăsaţi pe
, pe , pe
apoi apăsaţi pe
or
de vizualizare.
sau pe
pentru a selecta un fişier şi
pentru a-l vedea la dimensiunea normală
În cazul în care există mai mult de 9 imagini reduse, puteţi apăsa în mod
repetat pe
până când bara de defilare este evidenţiată. Puteţi apăsa pe
pentru a vă deplasa la cele 9 imagini reduse anterioare sau pe pentru
a vă deplasa la următoarele 9 imagini reduse. Pentru a anula evidenţierea
barei de defilare, apăsaţi pe
.
Redarea videoclipurilor
Vizualizaţi videoclipurile înregistrate în modul Playback.
Pentru a vizualiza un videoclip:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta videoclipul
pe care doriţi să-l vizualizaţi.
2. Porniţi redarea.
• Apăsaţi pe
pentru a începe redarea unui clip video.
• Apăsaţi pe
pentru a trece în pauză. Apăsaţi din nou pe
pentru a relua redarea.
• Apăsaţi pe
pentru a opri redarea.
• În timpul redării clipului video, apăsaţi pe
pentru a derula rapid înainte
sau apăsaţi pe
pentru a derula rapid înapoi.
• Atunci când întrerupeţi redarea video, puteţi vizualiza videoclipul cadru cu
cadru. Apăsaţi pe
apăsaţi pe
pentru a derulara rapid înainte cu un cadru sau
pentru a derula rapid înapoi cu un cadru. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul
pentru a derula rapid şi continuu înainte cadru cu cadru
sau apăsaţi pe
pentru a derula rapid şi continuu înapoi cadru cu cadru.
Mod playback 51
Utilizarea funcţiei Editare film
Română
Când un videoclip este pe Pauză, apăsaţi
pe
pentru a intra în modul Editare film.
În partea stângă a ecranului se afişează un
panou de editare.
Pentru a edita filmul, procedaţi în modul următor:
1. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a face o selecţie:
•
pentru a seta momentul de începere al filmulului.
•
pentru a seta momentul de sfârşit al filmulului.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a seta intervalul de timp din film.
Lungimea filmului trebuie să fie de minimum 2 secunde.
Moment de începere
Moment de sfârşit
3. Pentru examina videoclipul, apăsaţi pe
şi apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta
.
4. Pentru a salva videoclipul editat, apăsaţi pe
selecta
şi apăsaţi pe
pentru a salva fişierul.
5. Pentru a ieşi din modul Editare Film, apăsaţi pe
selecta
şi apăsaţi pe
întrerupt în Pauză.
sau pe
pentru a
. Selectaţi Salvare şi apăsaţi pe
sau pe
pentru a
. Se revine la ecranul cu videoclipul
Videoclipul editat va fi salvat ca fişier separat şi nu mai poate fi reeditat.
52 Mod playback
Reglarea volumului în timpul redării
Română
Măriţi sau reduceţi volumul videoclipurilor, al clipurilor audio sau al
adnotărilor vocale.
Pentru a regla volumul în timpul redării:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta un
videoclip, clip audio sau adnotare vocală pe care doriţi să o redaţi.
2. Reglaţi volumul.
• Glisaţi levierul de Zoom la
pentru a mări volumul.
pentru a reduce volumul.
• Glisaţi levierul de Zoom la
Volumul poate fi setat în timpul redării, dar nu în timpul derulării rapide
înainte, al derulării înapoi sau al pauzei.
Expunere de diapozitive
Setează intervalul de timp pentru prezentarea unei serii de imagini sau
fişiere video capturate (numai primul cadru).
Pentru a reda o expunere de diapozitive:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
>
> Expunere diapozitive >
sau pe
.
2. Modificaţi setările expunerii de diapozitive.
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a seta unul dintre următoarele tipuri
de expunere de diapozitive:
•
Aplică un efect de tranziţie de la stânga la dreapta.
•
Aplică un efect de tranziţie din stânga-sus către dreapta-jos.
•
Aplică un efect de tranziţie orizontal.
•
Aplică un efect de tranziţie vertical.
•
Aplică un efect de tranziţie orizontal prin intersectarea unei
imagini.
• Puteţi seta intervalul între 1/3/5/10 secunde.
3. Selectaţi dacă doriţi repetarea expunerii de diapozitive.
4. Selectaţi Pornire şi apăsaţi pe
pentru a reda expunerea de
diapozitive.
Dacă doriţi să puteţi face pauză în orice moment, apăsaţi pe
. Apăsaţi din
nou pe
pentru a relua redarea. Pentru a opri expunerea de diapozitive,
apăsaţi pe
.
Mod playback 53
Ştergerea de fişiere
Română
Elimină fişierele selectate sau toate fişierele.
Pentru a şterge fişiere:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
>
> Ştergere >
sau pe
.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta una dintre următoarele
opţiuni.
.
• Pentru a şterge un fişier, selectaţi Una şi apăsaţi pe
• Apăsaţi pe
ştergeţi.
sau pe
pentru a selecta fişierul pe care doriţi să-l
• Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Ştergere.
• Pentru a şterge fişierul selectat, selectaţi Selectare şi apăsaţi pe
.
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta fişierul pe care doriţi să-l
ştergeţi şi apăsaţi pe
pentru a marca fişierele.
• Când aţi finalizat selecţia fişierelor, apăsaţi pe
.
• Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Ştergere.
• Pentru a selecta toate fişierele, selectaţi Toate > Ştergere.
3. Apăsaţi pe
pentru a confirma ştergerea fişierelor.
Pentru a şterge doar adnotarea vocală ataşată la fişierul curent:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta imaginea
cu adnotarea vocală pe care doriţi să o ştergeţi.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
>
> ştergere >
sau pe
sau pe pentru a selecta Memo vocal > Da.
pentru a confirma.
De asemenea, puteţi şterge fişierul selectat apăsând pe
sau pe
.
pentru a selecta Ştergere şi apăsaţi pe
.
. Apăsaţi pe
54 Mod playback
Protejarea fişierelor
Română
Împiedică ştergerea accidentală a fişierelor selectate.
Pentru a proteja fişierele:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
>
> Protejare >
sau
.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta una dintre următoarele
opţiuni.
• Pentru a proteja fişier, selectaţi Una şi apăsaţi pe
.
• Apăsaţi pe
protejaţi.
• Apăsaţi pe
sau pe
sau pe
pentru a selecta fişierul pe care doriţi să-l
pentru a selecta Blocare.
Pentru a debloca un fişier protejat, selectaţi Deblocare. Pictograma
dispare atunci când fişierul este deblocat.
• Pentru a proteja fişierul selectat, selectaţi Selectare şi apăsaţi pe
.
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta fişierul pe care doriţi să-l
protejaţi şi apăsaţi pe
pentru a marca fişierele.
• Când aţi finalizat selecţia fişierelor, apăsaţi pe
.
• Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Da.
• Pentru a proteja toate fişierele, selectaţi Blocare toate > Da.
• Pentru a debloca toate fişierele, selectaţi Deblocare toate > Da.
3. Apăsaţi pe
pentru a confirma.
O pictogramă
se afişează pe ecran pentru a indica faptul că fişierul
este protejat.
Mod playback 55
Funcţia Reducere efect ochi roşii este utilizată pentru a reduce efectul de
ochi roşii în imaginile capturate. Această funcţie este disponibilă numai
pentru imagini statice. Funcţia de corecţie a efectului de ochi roşii se
poate aplica de mai multe ori unei imagini, dar calitatea se poate deteriora
treptat.
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta imaginea
căreia doriţi să-i aplicaţi funcţia Elimin. ochi roşii.
2. Apăsaţi pe
>
> Elim. ochi roşii >
sau pe
.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Pornire şi apăsaţi pe
pentru a confirma modificarea.
4. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Rescriere sau Salvare ca şi
apăsaţi pe butonul
pentru a salva fişierul imagine.
Memo Vocal
Inserează un memo vocal unui fişier de imagine.
Pentru a înregistra o adnotare vocală:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta imaginea
căreia doriţi să-i adăugaţi o adnotare vocală.
2. Apăsaţi pe
>
3. Selectaţi Pornire >
4. Selectaţi Oprire >
sau pe
.
> Memo Vocal >
pentru a începe înregistrarea vocală.
pentru a opri înregistrarea.
Pentru a reda o adnotare vocală:
1. Apăsaţi pe
pentru a reda adnotarea vocală.
2. Apăsaţi pe
pentru a întrerupe redarea. Apăsaţi din nou pe
pentru a relua redarea.
3. Apăsaţi pe
pentru a încheia redarea.
Română
Eliminarea efectului de ochi roşii
56 Mod playback
Mod Culoare
Română
Puteţi adăuga efecte speciale de culoare imaginilor.
Pictogramă
Mod
Descriere
Normal
Niciun efect nu este adăugat la imagine.
Sepia
Alb/negru
Imaginea înregistrată va fi memorată în
culori sepia.
Converteşte imaginea în alb-negru.
Roşu intens
Imaginea devine roşiatică.
Verde intens
Imaginea devine verzuie.
Albastru
intens
Imaginea devine albăstruie.
Pentru a adăuga un efect special de culoare la imagine:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
căreia doriţi să-i adăugaţi un efect.
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
de imagine.
>
> Mod Culoare >
pentru a selecta imaginea
sau pe
.
sau pe
pentru a selecta modul de culoare dorit.
pentru a confirma modificarea şi pentru a salva fişierul
Mod playback 57
Puteţi adăuga un efect de fotografie imaginilor.
Pictogramă
Mod
Descriere
Normal
Niciun efect nu este adăugat la imagine.
Negativ
Culorile originale ale imaginii sunt
înlocuite cu opusul lor.
Mozaic
Aplică imaginii un efect de plăci de
mozaic.
Astral
Aplică un efect de steluţe scânteietoare.
Jucărie
Se aplică cu o profunzime a câmpului
superficială prin estomparea graduală a
părţilor superioare şi inferioare ale unei
compoziţii.
Acuarelă
Se aplică cu efectul acuarelă.
Schiţă
Se aplică cu efectul schiţă cu creionul.
Pentru a adăuga un efect de fotografie la imagine:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
căreia doriţi să-i adăugaţi un efect.
2. Apăsaţi pe
>
> Efect foto >
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
imagine.
pentru a selecta imaginea
sau pe
.
sau pe
pentru a selecta efectul dorit.
pentru a confirma modificarea şi a salva fişierul
Ajustare
Trunchiază o parte dintr-un fişier imagine, reduce dimensiunea imaginii şi
suprascrie fişierul imagine sau îl salvează ca un fişier nou.
Pentru a ajusta o imagine:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
pe care doriţi să ajustaţi.
sau pe
pentru a selecta imaginea
sau pe
.
2. Apăsaţi pe
>
> Ajustare >
3. Utilizaţi levierul de Zoom pentru a selecta dimensiunea (8M, 5M, 3M,
VGA) la care doriţi să reduceţi imaginea.
Română
Efect foto
58 Mod playback
Română
4. Apăsaţi pe
, pe , pe
sau pe
pentru a localiza zona de
ajustare.
5. Apăsaţi pe
pentru a confirma modificarea.
6. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Rescriere sau Salvare ca şi
apăsaţi pe butonul
pentru a salva fişierul imagine.
Nu puteţi ajusta imagini cu dimensiunea de 3:2, 16:9 sau VGA.
Redimensionare
Modifică fişierul imagine la o dimensiune mai mică şi suprascrie fişierul
imagine sau îl salvează ca fişier nou.
Pentru a redimensiona o imagine:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta imaginea
pe care doriţi să o redimensionaţi.
2. Apăsaţi pe
>
> Redimensionare >
sau pe
.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta dimensiunea imaginii ţintă
la care doriţi să reduceţi imaginea.
4. Apăsaţi pe
pentru a confirma modificarea.
5. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Rescriere sau Salvare ca şi
apăsaţi pe butonul
pentru a salva fişierul imagine.
Nu puteţi redimensiona imagini cu dimensiunea de 3:2, 16:9 ori VGA.
Imagine pornire
Setează ecranul de întâmpinare la pornirea camerei.
Pentru a selecta o imagine de pornire:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
>
> Imagine pornire >
sau
.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta una dintre următoarele
opţiuni.
• Pentru a utiliza ecranul de pornire implicit, selectaţi Implicit.
• Pentru a utiliza o imagine particularizată, selectaţi Foto. mele şi
apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o imagine.
• Pentru a dezactiva ecranul de pornire, selectaţi Oprit.
3. Apăsaţi pe
pentru a confirma.
Mod playback 59
Setarea Format digital al ordinii de imprimare (DPOF) vă permite să
selectaţi imagini de pe cartela de memorie pentru imprimare şi să
specificaţi în avans numărul de copii de imprimat utilizând camera. Acest
fapt este extrem de convenabil pentru trimiterea imaginilor către un
serviciu de developare a fotografiilor sau pentru imprimarea la o
imprimantă compatibilă cu funcţia de imprimare directă.
Pentru a configura setarea DPOF:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
>
> DPOF.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta una dintre următoarele
opţiuni.
• Pentru a seta setarea DPOF pentru o singură imagine, selectaţi Una
şi apăsaţi pe
.
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o imagine.
• Apăsaţi pe
sau pe pentru a specifica numărul de copii.
• Apăsaţi pe
pentru a decide dacă doriţi să activaţi imprimarea
datei.
• Pentru a seta setarea DPOF pentru toate imaginile, selectaţi Toate şi
apăsaţi pe
.
• Apăsaţi pe
sau pe pentru a specifica numărul de copii.
• Apăsaţi pe
pentru a decide dacă doriţi să activaţi imprimarea
datei.
• Pentru a aduce toate setările DPOF la setarea implicită iniţială,
selectaţi Reiniţializ. > Da.
3. Apăsaţi pe
pentru a confirma setările.
Mişcare radiară
Aplică un efect de mişcare radiară, pentru redarea senzaţiei de mişcare
rapidă.
Pentru a aplica un efect de Mişcare radiară:
1. În modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
2. Apăsaţi pe
radiară.
3. Apăsaţi pe
>
> Estompare radială >
.
sau pe
pentru a selecta un unghi pentru Mişcare
pentru a confirma modificarea.
4. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Rescriere sau Salvare ca şi
apăsaţi pe butonul
pentru a salva fişierul imagine.
Română
DPOF
60 Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV
Română
Lucrul cu computerul şi cu sistemul
AV
Conectarea camerei la un computer
Aveţi posibilitatea să conectaţi camera la un PC sau notebook pentru a
transfera, a vizualiza, a imprima sau a edita fişiere, precum şi pentru
încărcarea camerei.
Pentru a conecta camera la un computer:
1. Conectaţi capătul conectorului mai mic al cablului USB la camera dvs.
2. Porniţi camera.
3. Deschideţi capacul portului USB.
4. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la un
port USB disponibil pe computer.
5. Selectaţi Computer şi aşteptaţi să se
conecteze.
6. Se va afişa pictograma Disc amovibil în Computerul meu. Faceţi clic
pe această pictogramă pentru a accesa fişierele de pe cameră.
• În momentul în care conectaţi camera la un computer este necesar ca
aceasta să aibă acumulatorul instalat.
• Atunci când conectaţi camera la un computer, utilizaţi accesoriul original al
cablului USB, pentru a evita posibilele conflicte de sistem şi defectarea
camerei.
• Mai întâi trebuie să porniţi camera, iar apoi să o conectaţi la computer.
Apoi, se vor afişa două unităţi amovibile. Faceţi clic pe linkul AP (Magix) din
cea de-a doua unitate, iar apoi se va afişa fereastra de configurare (este
necesară o conexiune la Internet). După instalare, puteţi să importaţi/să
editaţi fotografiile, filmele şi muzica dvs. Reţineţi că linkul AP (Magix)
reprezintă versiunea de încercare şi va fi utilizat permanent după
înregistrare.
Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV 61
Puteţi reda fişierele din camera dumneavoastră la un televizor folosind un
cablu AV.
• Înainte de a conecta camera la un televizor, setaţi Ieşire TV în conformitate
cu formatul ieşirii video a televizorului. Consultaţi „Setare TV” la pagina 46
pentru detalii.
• Pentru detalii referitoare la modificarea sursei de intrare pentru TV,
consultaţi manualul de utilizare a televizorului.
• Este posibil ca unele televizoare să nu recunoască formatul video.
Consultaţi manualul de utilizare furnizat odată cu televizorul pentru mai
multe informaţii.
Pentru a conecta camera la un televizor utilizând un cablu AV:
1. Deschideţi capacul portului USB.
2. Conectaţi televizorul şi camera.
• Conectaţi capătul mai mic al unui cablu AV la cameră.
• Conectaţi conectorul video de culoare galbenă şi conectorul audio de
culoare albă ale cablului AV la o mufă de intrare video şi la o mufă de
intrare audio (canal stânga) a televizorului.
3. Porniţi televizorul şi apoi comutaţi sursa de intrare a televizorului la
„AV‟.
4. Porniţi camera.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a opera camera de pe ecranul
televizorului.
Cablul AV este un accesoriu opţional.
Română
Conectarea camerei la un televizor
62 Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV
Imprimarea imaginilor
Română
În afară de imprimarea imaginilor utilizând conectarea camerei la o
imprimantă prin intermediul unui computer sau ducând cartela de
memorie (dacă este disponibil) la un centru de procesare foto, aveţi
posibilitatea să imprimaţi imagini cu PictBridge.
Imprimarea cu PictBridge
Puteţi imprima direct imagini, conectând camera la o imprimantă
compatibilă cu PictBridge, fără să utilizaţi computerul.
Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă cu
PictBridge:
1. Conectaţi capătul conectorului mai mic al cablului USB la camera dvs.
2. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la un port USB disponibil pe
imprimantă.
3. Porniţi imprimanta. Aşteptaţi până când imprimanta finalizează
procesul de pornire şi este pregătită de imprimare.
4. Porniţi camera.
5. Selectaţi Imprimantă şi aşteptaţi să se conecteze.
6. Selectaţi una dintre opţiunile următoare:
• Pentru a imprima câte o imagine o dată, selectaţi Tipărire una şi
apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta imaginea.
• Pentru a imprima toate imaginile simultan, selectaţi Tipărire toate.
• Pentru a imprima toate imaginile (afişate ca imagini reduse) simultan,
selectaţi Tipărire index.
7. Apăsaţi pe
.
• Procedura de mai sus poate varia în funcţie de tipul de imprimantă utilizată.
• Dacă vă conectaţi camera la imprimantă în timp ce aceasta se află în
procesul de pornire, camera va fi oprită automat.
• Nerespectarea procedurii de mai sus va avea ca rezultat afişarea unui
mesaj de eroare pe cameră. Vă rugăm să deconectaţi camera, iar aceasta
se va opri automat.
Informaţii despre depanare şi
service
În cazul în care camera dvs. nu funcţionează normal, consultaţi lista de
probleme frecvent întâlnite şi soluţii corespunzătoare de mai jos. În cazul
în care problema persistă, contactaţi cel mai apropiat centru de service
sau de asistenţă tehnică.
Problemă
Camera nu
porneşte.
Cauză
Soluţie
Nu a fost introdus niciun
acumulator sau
acumulatorul a fost
introdus incorect.
Introduceţi corect
acumulatorul.
Acumulatorul este
descărcat.
Înlocuiţi acumulatorul.
Acumulatorul
se descarcă
rapid.
Temperatura exterioară
este prea mică.
--
Multe dintre fotografii
sunt executate în locuri
întunecate, necesitând
utilizarea bliţului.
--
Acumulatorul
sau camera
sunt încinse.
Camera sau bliţul au fost -utilizate neîntrerupt o
perioadă mai
îndelungată.
Bliţul nu se
Bliţul camerei este oprit.
aprinde sau nu
se reîncarcă. Sursa de lumină este
suficientă.
Imaginea este
întunecată,
chiar dacă
bliţul s-a
declanşat.
Setaţi bliţul la Bliţ automat.
--
Distanţa până la subiect Apropiaţi-vă de subiect şi
este mai mare decât raza faceţi fotografia.
efectivă de acţiune a
bliţului.
Imaginea este Expunerea este prea
prea
mare sau nepotrivită.
luminoasă sau
prea
întunecată.
Resetaţi compensarea de
expunere.
Română
Informaţii despre depanare şi service 63
64 Informaţii despre depanare şi service
Problemă
Cauză
Română
Nu reuşesc să Cardul de memorie este
formatez un
protejat la suprascriere.
card de
Sfârşitul duratei de viaţă
memorie.
a cardului de memorie.
Nu pot să
descarc
imagini de pe
cameră pe
computer.
Camera nu
face fotografii
chiar dacă se
apasă pe
butonul
obturator.
Nu reuşesc
imprimarea
imaginilor cu
imprimante
compatibile
PictBridge.
Soluţie
Eliminaţi protecţia la scriere.
Introduceţi un card de
memorie nou.
Spaţiul liber de pe hard
Verificaţi dacă hard disk-ul
disk-ul computerului dvs. are suficient spaţiu liber
este insuficient.
pentru a rula sistemul de
operare Windows şi dacă
unitatea pentru încărcarea
fişierelor imagine are spaţiu
liber cel puţin egal cu
mărimea cardului de
memorie din cameră.
Camera nu este
alimentată cu energie.
Înlocuiţi acumulatorul.
Acumulatorul este
descărcat.
Înlocuiţi acumulatorul.
Camera nu este în modul Comutaţi la modul
Capturare.
Capturare.
Butonul obturator nu a
Apăsaţi până la capăt pe
fost apăsat până la capăt. butonul obturator.
Memoria internă sau
cardul de memorie nu
mai are spaţiu liber.
Încărcaţi un card nou sau
ştergeţi fişiere nedorite.
Bliţul se reîncarcă.
Aşteptaţi până când
pictograma modului Bliţ,
indicată pe ecran, nu mai
clipeşte.
Camera nu recunoaşte
cardul de memorie.
Formataţi cardul de memorie
înainte de prima utilizare sau
înainte de utilizarea cu o altă
cameră.
Camera este conectată la Conectaţi camera la
imprimantă în timp ce
imprimantă, porniţi camera şi
alimentarea camerei este apoi selectaţi Imprimantă.
oprită.
Informaţii despre depanare şi service 65
Pentru asistenţă tehnică, actualizări gratuite ale driverelor, informaţii
despre produse şi comunicate de presă, vizitaţi site-ul Web:
http://www.BenQ.com
Română
Asistenţă tehnică
66 Specificaţii
Specificaţii
Română
Senzor
CCD Sony de 16 megapixeli, 1/2,3 inchi
Zoom
Optic: 5X
Digital: Până la 5X (Examinare)/Până la 12X (Redare)
Obiectiv
f = 4,6 (W) ~ 23 (T) mm
F= 3,2 (W) ~ 6,4 (T)
f = 26 mm ~ 130 mm, echivalent film de 35 mm
Interval focalizare
Normal: Lăţime = 0,05 m ~ infinit, Tele = 0,6 m ~ infinit
Super macro: 0,05 m
LCD
LCD de 2,7” la 230.000 de pixeli
Rezoluţie imagine
16M/8M/5M/3M/VGA (16:9/4:3/3:2/1:1)
Format film
HD 720p 30 fps/VGA 30 fps/HD 720p cu acuarelă
Viteză obturator
1/2000 ~ 1 sec.
(Artificii 2 sec.; Scenă nocturnă 1/2000 ~ 15 sec.)
Balans de alb
Auto, Lumină de zi, Cer noros, Tungsten, Bec fluorescent +,
Bec fluorescent -, Manual
Expunere
-2 ~ +2 EV (0,3EV/pas)
ISO
Automat / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* / 6400*
*3200/6400 numai pentru rezoluţie 3M sau inferioară
Bliţ
Automat/Reducere automată ochi roşii/Forţare/Sinc lentă/
Neforţare
Mod Lansare
10 sec. (Cronometru automat)/2 sec. (Cronometru automat)/
Dublu/Oprit
Sursă de
alimentare
Standard CIPA aproximativ 200 în funcţie de starea de
încărcare a acumulatorului Litiu-ion inclus
Tip stocare
Încorporată de aproximativ 43,5 MB (+-5%)
Compatibil cu cartelă SD/SDHC de până la 32 GO
Format fişier
Imagine statică: JPEG; compatibil DCF; acceptă DPOF;
Video: AVI
Audio: WAV
Dimensiuni/
Greutate
93,3 x 55,4 x 18,4 mm
103 g (fără acumulator şi card SD)
Interfaţă
Ieşire digitală: Compatibilă USB 2.0
Ieşire audio/video (NTSC/PAL)
Compatibilă PictBridge
Accesorii
Cablu USB/ghid rapid/curea de mână/buzunar (opţional)/
baterie Li-ion/adaptor de c.a.
Accesoriile accesibile sunt în funcţie de articolele
efective livrate şi pot diferi faţă de cele din lista de mai sus.
Toate informaţiile, designul şi specificaţiile tehnice pot fi modificate fără o
înştiinţare prealabilă.
Română
Specificaţii 67

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Compact camera 16 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.3"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 5x
  • Fastest camera shutter speed: 1/2000 s Slowest camera shutter speed: 15 s ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 1280 x 720 pixels HD
  • PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement