Kiintolevyt
MIKROPC 5.2000
,
32
k i i n t o l e v y t 왘
Kiintolevyt
PIINA
penkissä
Ide-levy tarjoaa kohtuuhintaisen massamuistiratkaisun useimpiin
henkilökohtaisiin tietojenkäsittelytarpeisiin.
Raskaassa käytössä,
kuten palvelimissa ja
huippunopeutta vaativissa teknisissä sovelluksissa, parhaan hyödyn
saa tehokkaista, mutta
kalliista scsi-levyistä.
Testit: Juho Uski
Teksti: Juho Uski ja Jari Tomminen
Kuvat: Matti Sulanto ja Jari Tomminen
Graafit: Sari Lihavainen
U
MIKROPC 5.2000
seimmissa tietokoneissa on
nykyään
jo
kaupasta ostettaessa riittävän tilava ja
nopea kiintolevy. Keskiverto-ostajan tarvitsee
siis harvemmin uhrata syvällisiä
ajatuksia sille, minkälaisen levyn
hankinta vastaisi parhaiten tarpeita.
Joskus kuitenkin käy niin, että koneen mukana tullut levyasema sanoo yhteistyösopimuksensa irti tai yksinkertaisesti pakahtuu tiedostopaljouden alla.
Jälkimmäiseen voi apu löytyä
kovalla kädellä tehdystä siivouksesta, mutta rikkoutumisen kohdalla ainoa ratkaisu on marssia
kauppaan ja ryhtyä kaivamaan
kuvetta.
Pöytäkoneiden ja isompien
laitteiden kiintolevyjä tuottaa
tällä hetkellä maailmassa reilut
puolen tusinaa valmistajaa. Niiden valikoimissa on yhteensä
nelinumeroiseksi nouseva määrä erilaisia malleja mitä vaihtelevimpiin
käyttötarkoituksiin.
Myös levyjen hinnoissa on laaja
haitari. Valitettavasti tarjonnan
runsaus ei ulotu komponenttimyyjien hyllyille asti, sillä monil-
TESTISSÄ:
Fujitsu MPE3136AT
la kauppiailla on taipumukse Fujitsu MPF3204AT
na pitää listoillaan vain parhaiten myyviä tai helpoim IBM DPTA-372050
min saatavia malleja.
Maxtor DiamondMax
Halvimmillaan perus-ide40 Plus
levyn saa muutamilla satasilla. Kuuden, seitsemän
Maxtor DiamondMax
sadan markan levy on
VL 20
yleensä korkeintaan kah Quantum FIREBALL
deksangigainen, hitaammalla 5 400 kierroksen
plus KA
minuuttinopeudella pyö Seagate ST320423A
rivä ja vanhempia siirtotapoja käyttävä laite, jol Seagate ST328040
ta ei voi odottaa ihmei Western Digital
tä.
Caviar 205BA
Valtaosa myytävistä
levyistä sijoittuu hin Fujitsu MAG3182LP
naltaan 1 500 mar(SCSI)
kan kahta puolen.
U
Tällöin puhutaan tyy IBM DNES-309170
pillisesti 10–20 gi(SCSI)
gatavun tallennuskapasiteetista
ja
Quantum ATLAS V
udma/66-tiedon(SCSI160)
siirrosta. Pyörimisnopeudet vaihte Seagate ST318233LWV
levat
5 400:sta
(SCSI)
7 200:aan kierrokseen minuu Seagate ST318275LW
tissa. Useimmat
valmistajat al(SCSI)
kavat hiljalleen
Seagate ST336704LC
siirtyä levyissään tuohon
(SCSI160)
33
korkeampaan kierrosnopeuteen,
sillä vauhdikkaampia pyörähtelijöitä aiemmin vaivannut ”saunankiuasoireyhtymä” on pääsääntöisesti saatu kohtalaisen hyvin kuriin.
Testasimme 15 erilaista, eri
käyttötarkoituksiin sopivaa kiintolevyä. Levyistä yhdeksän oli ideliitäntäisiä, neljä perinteisiä scsilevyjä ja kaksi uutuuttaan kiiltäviä
ultra160 scsi-levyjä.
Ide-levy sopii
lähes kaikkeen
Ylivoimainen enemmistö myytävistä kiintolevyistä kuuluu ide-levyjen
laajaan sukuun. Ide-levyt ovat
edullisina, ja nykyisin jo varsin suorituskykyisinäkin, saavuttaneet tietokonevalmistajien horjumattoman suosion. Niiden osuus myytävistä levyistä on niin suuri, että
maailmalla on liikkunut jopa huhuja, joiden mukaan jotkut valmistajat olisivat luopumassa muiden
kuin ide-levyjen valmistuksesta.
Ide-liitäntäiset
levyasemat
myös sopivat lähes kaikkeen
käyttöön. Erityisesti tämä pätee
silloin, kun käyttöjärjestelmänä
on jokin windows-perheen jäsen.
Uusissa ide-kiintolevyissä, varsinkin isommissa, käytetään lähes
poikkeuksetta nopeaa udma/66tiedonsiirtoa, isoa puskurivälimuistia ja korkeampaa kierroslukua. Monet laitevalmistajat ovatkin ottaneet ide-levyt jopa tehokkaiden työasematietokoneidensa
vakiovarusteiksi perinteisten scsilevyjen tilalle.
Mistä nopeutta?
Kiintolevyt
Merkki
Malli
Levyn koko (FDISK, Mt)
250 Mt NUL:iin
250 Mt toiselta kiintolevyltä
Drvspeed, keskim. lukunop. (kt/s)
Pyörimisnopeus (rpm)
Välimuistin koko
Keskimääräinen hakuaika
Takuu
Hinta-arvio
Hinta markkaa/megatavu
Huomautuksia
tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti
lukupää siirtyy uralta toiselle.
Urahakuajan ollessa suuri kasvaa myös keskimääräinen hakuaika.
Lisää kierroksia,
enemmän dataa
Kuinka nopeasti tieto sitten luetaan levyltä, riippuu levyn pyörimisnopeudesta ja tahdistuksesta. Toisin kuin cd-rom tai levyke
ja monet muut massamuistit,
kiintolevy pyörii käytön aikana
jatkuvasti. Hitaalla pyörimisnopeudella saadaan väylälle luettua vähemmän tietoja kuin väylä
kykenee siirtämään. Nopeammalla pyörimisnopeudella toimivat kiintolevyt ovat siis tässä
suhteessa parempia.
Jos pyörimisnopeus on liian
suuri välimuistiin tai väylän nopeuteen nähden, voidaan käyttää lomittelua. Lomittelussa tiedoston ensimmäinen lohko lue-
taan väylälle, ja koska väylä kuitenkin siirtää tietoa liian hitaasti,
ei ole järkeä tallentaa loogisesti
seuraavaa lohkoa fyysisesti seuraavaan paikkaan, vaan antaa levyn pyörähtää ”pois alta”. Kun
väylä on taas vapaa, saadaan hyvällä tahdistuksella luettua loogisesti seuraava lohko väylälle
juuri oikeasta kohdasta. Muutoin saatetaan joutua pyöräyttämään levy ympäri täyden kierroksen verran, ja tämä pidentää
siirtoaikoja.
Välimuisti sovittaa
levyn ja väylän
Hyvällä välimuistilla voidaan
huolehtia siitä, ettei hidas väylänopeus pudota levyn suorituskykyä entisestään. Lisäksi usein
luettua tietoa voidaan säilyttää
suoraan välimuistissa, jolloin levyn ei edes tarvitse hakea tietoa
fyysisesti. Juuri tästä syystä jotkin
kiintolevyt saattavat antaa erilai-
Ide-levyt
Fujitsu
MPE3136AT
13 029
45,3 s
93,3 s
5 664
5 400
512 kt
9,5 ms
3 vuotta
1 110 mk
0,09
Fujitsu
MPF3204AT
19 540
42,6 s
91,2 s
6 247
5 400
512 kt
9,5 ms
3 vuotta
1 185 mk
0,06
IBM
DPTA-372050
19 571
61,5 s
122,0 s
6 666
7 200
2 Mt
9 ms
ei ilmoitettu
1 340 mk
0,07
Maxtor
DiamondMax VL 20
19 540
46,1 s
91,0 s
6 495
5 400
512 kt
9,5 ms
3 vuotta
1 038 mk
0,05
Hinnat on saatu maahantuojilta ja jälleenmyyjiltä tai laskettu valmistajien dollarihinnoista vertailukelpoista kerrointa käyttäen.
Taulukon tiedot perustuvat osittain testituloksiin ja osittain valmistajien julkaisemiin tietoihin
34
sissa testeissä hämäävänkin
suuria nopeusarvoja.
Jo aiemmin tuli mainituksi
väylänopeus. Jos väylä, jolla tietoa siirretään, on liian kapea
(esimerkiksi kahdeksan bittiä
kuudentoista sijaan), nopeus
putoaa vastaavasti. Samoin tapahtuu, jos emolevyn päässä ei
pystytä lukemaan tietoa yhtä nopeasti (tai nopeammin) kuin
kiintolevyltä tulisi.
Tiedonsiirrossa on ankara
minimilaki: tieto siirtyy aina kapeimman pullonkaulan salliman
nopeuden mukaan. Jotta kiintolevystä saisi kaiken irti, on muun
laitteiston oltava yhtäläisesti
ajan tasalla. Pelkän kiintolevyn
päivittäminen nopeampaan ei
auta, jos loput laitteistosta eivät
kykene tukemaan uusia nopeuksia.
Maxtor
DiamondMax 40 Plus
39 080
44,8 s
90,4 s
6 640
7 200
2 Mt
9 ms
3 vuotta
4 190 mk
0,11
MIKROPC 5.2000
anhaan hyvään aikaan –
noin kymmenen vuotta sitten – kiintolevyn nopeuden
määreeksi tuntui riittävän hakuaika. Kiintolevyjen pyörimisnopeudet olivat jokseenkin samat, niiden välimuisti – jos sitä
oli – ei juuri vaihdellut, ja liitännät olivat yhteneväiset. Nyt tekniikoita on pilvin pimein ja eri
pullonkaulojen määrä tiedonsiirrossa tuntuu vain lisääntyneen.
Hakuaika ei kerro kiintolevyn
suorituskapasiteetista paljoakaan. Se kertoo vain keskimääräisen ajan, joka kuluu lukupäiden siirtämiseen levyn pinnalla
haluttuun kohtaan. Hakuaika on
tärkeä, jos siirretään suuri määrä pieniä tiedostoja kiintolevyn
ja muiden laitteiden välillä. Tällöin jokainen haku joudutaan
tekemään erikseen, ja yksittäisen haun aika korostuu. Lisäksi
puhutaan urahakuajasta, joka
V
k i i n t o l e v y t 왘
Uuden ultra160 scsi -liitän왘
nän kasvanut nopeus
vaatii myös kaapeleilta
hyvää häiriönsietoa. Adaptecin ohjainkortin mukana
toimitettavan lattakaapelin
kaikki johtimet ovat parikierrettyjä ja kaapelin
päässä on valmiiksi aktiiviterminaattori.
왘
왘
Suurikapasiteettisten tai äärimmäistä nopeutta vaativien levyjärjestelmien toteutukseen idelevyt kuitenkin sopivat huonosti.
Raja tulee vastaan jo siinä, että
yleensä tietokoneeseen voidaan
ilman virittelyä liittää enintään
neljä ide-laitetta. Koneeseen saa
siis korkeintaan kolme levyä, koska yksi paikka on tavallisesti varattu cd-rom-asemalle.
Kun suurimmat ide-levyt ovat
noin neljäkymmentä gigatavua,
jää yhden järjestelmän suurimmaksi kooksi noin 120 gigaa. Luku kuulostaa hurjalta, mutta esimerkiksi yritystason tietokantapalvelimissa määrä saattaa olla
pelkkä hyttysen huokaus.
Scsi:lla nopeutta
ja kokoa
Suuriin levyjärjestelmiin liitäntätekniikaksi sopii parhaiten jokin
scsi-perheeseen kuuluva versio.
Leveämmän väylänsä ja edistyneemmän ohjauskäytäntönsä ansiosta scsi-liitäntä pystyy siirtämään vähintään kaksinkertaisen
määrän tietoa samassa ajassa
ide-väylään verrattuna. Levyjen
nopeutta parantaa myös niiden
tyypillisesti ide-levyjä isompi puskurivälimuisti.
Ide-levy on
paras
massamuisti
yleiskäyttöön
Kiintolevyt
MIKROPC 5.2000
Merkki
Malli
Levyn koko (FDISK, Mt)
250 Mt NUL:iin
250 Mt toiselta kiintolevyltä
Drvspeed, keskim. lukunop. (kt/s)
Pyörimisnopeus (rpm)
Välimuistin koko
Keskimääräinen hakuaika
Takuu
Hinta-arvio
Hinta markkaa/megatavu
Huomautuksia
Vaikka
ide-levyt
ovatkin kirineet välimatkaa
umpeen,
uudet ja isommat
levymallit tuodaan
perinteisesti ensin
scsi-puolelle. Myös
uudet mekaaniset ratkaisut näkevät päivänvalon
yleensä ensimmäiseksi scsi-levyissä – tästä hyvänä esimerkkinä
ovat Seagaten vast’ikään julkistamat 15 000 kierroksen levyt.
Nykyisiin scsi-ohjaimiin voidaan liittää samanaikaisesti jopa
viisitoista laitetta. Tällöin yhden
ohjaimen taakse on mahdollista
saada jopa noin 600 gigatavua levytilaa. Lisäksi tietokoneeseen on
kohtalaisen helppoa lisätä uusia
Fujitsun levyssä on jopa varoitustarra
kaapeliliittimen kytkemisestä väärinpäin. Tarran huolenpito on lievässä
ristiriidassa levyn päällä olevan, sinänsä asiallisen jumpperiohjetarran kanssa. Ohjeesta ei nimittäin käy ilmi, mistä
suunnasta jumppereita ryhdytään
laskemaan.
scsi-ohjaimia ilman, että niiden
kontrolloimien laitteiden välille
syntyy konflikteja.
Myös suurissa järjestelmissä
melko tyypillisesti käytettävät
raid-levyjärjestelmät perustuvat
paria poikkeusta lukuun ottamatta scsi-tekniikkaan.
Raidin
ohella scsi-tekniikan avulla on mahdollista
toteuttaa myös muita järjestelmiä, joissa useampia fyysisiä levyjä saadaan näkymään ohjaimelle
päin yhtenä loogisena levynä. Tällöin levyt sijoitetaan erilliseen
asennuskoteloon, jonka sisäinen
elektroniikka huolehtii datan jakamisesta yksittäisten kiintolevy-
Scsi-levyt
Ide-levyt
Quantum
FIREBALL plus KA
9 641
41,0 s
91,5 s
7 036
7 200
512 kt
8,5 ms
3 vuotta
1 110 mk
0,12
Seagate
ST320423A
19 532
42,0 s
100,8 s
5 358
5 400
512 kt
8,9 ms
1 vuosi
1 600 mk
0,08
Seagate
ST328040A
27 196
41,5 s
91,3 s
5 623
7 200
512 kt
8 ms
1 vuosi
1 805 mk
0,07
Western Digital
Caviar 205BA
19 571
46,4 s
91,2 s
5 588
7 200
2 Mt
9 ms
3 vuotta
1 620 mk
0,08
Fujitsu
MAG3182LP
17 422
17,6 s
80,5 s
21 125
10 025
2 Mt
5,5 ms
5 vuotta
4 625 mk
0,27
Hinnat on saatu maahantuojilta ja jälleenmyyjiltä tai laskettu valmistajien dollarihinnoista vertailukelpoista kerrointa käyttäen.
Taulukon tiedot perustuvat osittain testituloksiin ja osittain valmistajien julkaisemiin tietoihin
35
Scsi-160 tuottaa
päänvaivaa
Testiin saapui myös kaksi nopeaksi mainostettua ultra160 scsi
levyä. Osoitteesta www.ultra160scsi.com voi lukea uutisia ja amerikkalaistyylistä uhoa uuden tekniikan ihmeitätekevästä voimasta.
Kuten ennenkin, todellinen hyöty
loppukäyttäjälle jää nähtäväksi.
Testiin saapuneet ultra160-levyt
testattiin niin tavallisella kuin ultra160-scsi-ohjaimellakin. Saadut
ajat ja tulokset olivat valitettavasti
lähes identtisiä, joten todellinen
scsi160:n hyöty jäi ainakin tällä
kertaa todistamatta.
Ongelmana oli testiin tullut
scsi160-ohjainkortti, joka on
Ultra160:stä
täysi hyöty
vasta suurissa
levyjärjestelmissä
suunniteltu 64-bittiseen (laajennettuun) pci-väylään. Tämä onkin
välttämätöntä, sillä 32-bittisen
pci-väylän teoreettinenkin maksiminopeus on 132 megatavua sekunnissa. Käytännön siirtonopeus
jää noin sataan megatavuun, ja
väylän kaksinkertaistamisella tämä nopeus saadaan – jälleen
teoriassa – tuplattua.
Oman lisänsä tuo se seikka,
että uudet uljaat levyt perustuvat
mekaniikaltaan kuitenkin samoihin ratkaisuihin kuin muutkin
scsi-levyt. Eli yksittäinen scsi160levy ei käytännössä ole juurikaan
nopeampi kuin ultra3-rinnakkaismallinsa. Hyöty nopeammasta liitännästä saadaan vasta, kun samaan väylään tuikataan kiinni riittävän monta levyä, joilta kaikilta
haetaan tietoa samanaikaisesti.
64-bittiset pci-väylät ovat vielä
harvinaista herkkua, eikä niitä näy
ihan joka koneessa. Kuluttajan
harkittavaksi jää, haluaako hän
tosiaan jälleen kerran uuden tekniikan hurmassa uusia laitteensa
saadakseen lisää mahdollista nopeutta – käytännön nopeus kun
näkyy vasta kokeilun tuloksena.
Mutta hauskoja ratkaisuja
scsi160-levyt ainakin tarjoavat.
Quantumin laitetta tarkasteltaes-
Kiintolevyt
Scsi-levyt
Merkki
Malli
Levyn koko (FDISK, Mt)
250 Mt NUL:iin
250 Mt toiselta kiintolevyltä
Drvspeed, keskim. lukunop. (kt/s)
Pyörimisnopeus (rpm)
Välimuistin koko
Keskimääräinen hakuaika
Takuu
Hinta-arvio
Hinta markkaa/megatavu
Huomautuksia
IBM
DNES-309170
8 746
21,0 s
67,0 s
13 831
7 200
2 Mt
7 ms
ei ilmoitettu
2 000 mk
0,23
Quantum
ATLAS V
17 508
18,4 s
63,3 s
21 582
7 200
4 Mt
6,3 ms
5 vuotta
3 765 mk
0,22
ultra160 scsi
sa huomio kiinnittyi ensin siihen,
että laitteessa ei ollut ainoatakaan jumpperia. Toinen vilkaisu
sai ihmettelemään erillisen virtaliittimen puuttumista. Käytännössä ultra160-scsi-laitteen perään
tulee tavallisessa mikrossa sovitinkappale, johon kiinnitetään
niin scsi-lattakaapeli kuin virtaliitinkin. Ratkaisu vaatii koteloon sijoittamisessa taitoa ja kärsivällisyyyttä, tilasta puhumattakaan. Kahta scsi160-kiintolevyä ei koteloon
päällekkäisiin paikkoihin pysty
asentamaan. Eipä tämä kyllä olisi
järkevääkään, sillä laitteet käyvät
perin lämpiminä, joten ne eivät
muutenkaan ole oikea ratkaisu
ahtaisiin paikkoihin.
Vaikka ultra160 scsi-laitteet eivät olleetkaan yhtä nopeita kuin
oli luvattu, jääden lvd-scsi:en
luokkaan käytännön testeissä, voi
tulevaisuudessa olla antoisaa
seurata mitä tämä tekniikka tuo
tullessaan.
Stoppi levymölylle
Nopeus ja tallennuskapasiteetti
eivät ole ainoita asioita, joihin levyvalmistajat ovat viimeaikoina
panostaneet.
Kiintolevy kuuluu tunnetusti
tietokoneen äänekkäimpiin osiin.
Ongelma korostuu, kun levyt kiinnitetään suoraan koneen runkoon, joka näin toimii tehokkaana kaikukoppana. Levytehtaat
ovat vihdoinkin kallistaneet korvansa käyttäjien protesteille, ja lähes kaikilta valmistajilta on vastikään tullut tai aivan lähiaikoina
tulossa pöytäkoneisiin suunniteltuja erityisen hiljaisia levymalleja.
Eri merkit ovat turvautuneet
Seagate
ST318233LWV
17 359
18,1 s
57,5 s
20 144
10 000
4 Mt
5,2 ms
1 vuosi
4 630 mk
0,27
Hyvä asennusohjelma
auttaa
Levyaseman asennus ei nykyisten, levyn sielunelämän automaattisesti nuuhkivien bios:ien ja
lähes ”tökkää piuhaan ja anna
palaa” -luokkaa olevan ide-liitännän aikana ole kovin suuri haaste. Siitä huolimatta levyaseman
mukana tuleva hyvä asennusapuohjelma on paikallaan.
Hyvä ohjelma paitsi konfiguroi
levyn ja bios-asetukset kohdalleen, myös auttaa ja opastaa
käyttäjää kädestä pitäen aivan levyn fyysisestä asennuksesta alkaen. Opasteista löytyvät selkeät
ohjeet siitä, mihin liitinpaikkaan
levy on syytä kaapelissa laittaa, ja
miten levyn harvat jumpperit on
parasta asettaa.
Ohjelma sisältää myös hyödyllistä tietoa perusasioista, kuten
levyaseman käsittelystä ja levyjen
ylläpidosta käytön aikana. Tällainen asennusavustaja toimitetaan
esimerkiksi Maxtorin ide-levyjen
mukana. ■
Seagate
ST318275LW
17 359
18,5 s
61,5 s
ei saatu
7 200
2 Mt
5,9 ms
1 vuosi
3 430 mk
0,20
Hinnat on saatu maahantuojilta ja jälleenmyyjiltä tai laskettu valmistajien dollarihinnoista vertailukelpoista kerrointa käyttäen.
Taulukon tiedot perustuvat osittain testituloksiin ja osittain valmistajien julkaisemiin tietoihin
36
vaimennustavoissaan hyvinkin
erilaisiin ratkaisuihin. Seagate esimerkiksi on paketoinut hiljaisen
U10-mallinsa noin milliseen kumivaippaan, jonka tarkoitus on
vaimentaa runkoresonansseja.
Ehkäpä eksoottisin, mutta erittäin
toimiva, ratkaisu on Fujitsulla,
jonka hiljaisen mallin levypakka
pyörii nestelaakeroinnin varassa.
Hiljaisen levytekniikan soisi
yleistyvän mahdollisimman nopeasti, sillä nämä levyt eivät edes
ole merkittävästi kalliimpia kuin
tavallisetkaan.
Seagate
ST336704LC
35 001
18,2 s
57,5 s
22 653
10 000
16 Mt
5,2 ms
1 vuosi
7 760 mk
0,22
ultra160 scsi
MIKROPC 5.2000
jen kesken.
Mainitunkaltaisella järjestelyllä
tietokonejärjestelmän levykapasiteetti voidaan moninkertaistaa –
esimerkkinä vaikkapa viisitoista
ohjaimeen liitettyä koteloa, joissa
kussakin on kahdeksan 40-gigaista nopeaa scsi-levyä. Ide-tekniikalla tällaisen toteuttaminen olisi
erittäin hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Scsi:n osalta rajoja ei
teoriassa ole lainkaan.
k i i n t o l e v y t 왘
Liisterissä liittimien kanssa
leisesti käytössä olevat kiintolevytyypit ovat ide ja scsi.
Tähän tiedot eri liitännöistä ja
tiedonsiirrosta helposti loppuvatkin. Eri liitynnät ja tiedonsiirtotavat ovat melkoinen sekamelska
tavalliselle kuluttajalle. Kun ei
tiedä mitä haluaa tai mistä myyjä
puhuu, tuntee itsensä äkkiä varsin idiootiksi. Koetetaanpa siis
sotkea soppaa.
Y
Scsi-perheeseen kuuluvat fiber
channel -levyt on varustettu omalla, fc-levyräkin takaseinään
suoraan kytkeytyvällä liittimellään.
왘
Ide-levyissä
käytetään kuvan
40-nastaista piikkirimaliitintä.
to, mahdollistaa S.M.A.R.T.tekniikan. Ata-3:a ei pidä sekoittaa ultra ata:an tai ata-33:een.
Atapi on puolestaan rajapinta,
jonka avulla ata-liitäntään voidaan kytkeä muitakin laitteita
kuin kiintolevyjä, esimerkiksi cdrom-laitteita.
Ultra dma, udma, dma-33,
ultra ata ja ata-33 ovat puolestaan nimityksiä tiedonsiirtotavalle ata-väylässä. Tiedonsiirtotilasta käytetään nimitystä multiword
dma 3. Tämä tarkoittaa, että tieto siirretään kiintolevyn ja tietokoneen keskusmuistin
välillä
왘
Ide-kiintolevyjä on aikoinaan nimitetty myös at- tai atid-kiintolevyiksi. Kaikki tarkoittavat samaa,
tosin kaksi viimeisintä nimitystä
ovat poistumassa käytöstä. Idelevyn eri liitännöistä käytetään nimityksiä ata, ata-2, ata-3 ja atapi.
Kaikissa käytetään samanlaista
40-pinnistä lattakaapelia. Kaapelin pituus on standardissa rajoitettu 30 senttimetriin, mikä tekee
laitteista käytännössä sisäisiä.
Vanha ata on jo käytännössä
kadonnut. Liitäntään saattoi laittaa kaksi kiintolevyä, ja tämän
perintöä on, että ide-kiintolevyistä samassa väylässä toinen toimii master-asetuksella isäntänä
ja toinen orjana eli slavena. Yleisesti käytössä oleva nimitys eide
on Western Digitalin nimitys ata2:lle. Ata-2:een voi asentaa neljä
kiintolevyä, kaksi levyä kahteen
väylään. Fast ata ja fast ata-2
ovat vastaavasti Seagaten ja
Quantumin nimityksiä ata-2:lle
omissa kiintolevyissään. Ata-3,
hivenen parannettu liitäntämuo-
왘
Rakkaalla lapsella
monta nimeä
suoraan häiritsemättä keskusprosessoria. Uusi,
kehittyneempi versio tästä on
dma-66, joka käyttää 80-piuhaista lattakaapelia, jolloin jokainen datakaapeli on käytännössä
maadoitettu erikseen.
Scsi:n liittimien
sekasotku
Scsi:n viidakko ei ole paljoakaan
parempi. Scsi:sta on olemassa
Ultra160-scsi-levyt tarvitsevat peräänsä useimmiten sovitteen, jolla signaalikaapeli ja käyttövirta
saadaan kytkettyä levyyn.
왘
왘
MIKROPC 5.2000
Osa vanhemmista scsilevyistä on varustettu ideliitintä muistuttavalla piikkirimaliittimellä. Nykyisin on
yleistymässä kuvan 68pinninen micro D -liitin.
Ultra160-scsi-levyissä ei ole
lainkaan erillistä virtatöpseliä.
Käyttösähkö tuodaan levylle
signaaliliittimen kautta.
kolme versiota: scsi 1, scsi 2 ja
scsi 3. Wide scsi tarkoittaa, että
tiedonsiirrossa käytetään leveämpää, kuusitoistabittistä väylää – fast scsi puolestaan väylän
kellotaajuuden
korottamista
kymmeneen megahertsiin alkuperäisestä viidestä. Ultra scsi:ssa
väylän kellotaajuus on 20 megahertsiä ja ultra2 scsi:ssa 40. Lvd
(Low voltage differential) on
puolestaan tekniikka, jota käytetään scsi-kaapeloinnissa, jolloin
käyttöön saadaan jopa 12 metriä pitkät kaapelit.
Scsi:n toinen ongelma ovat
lukuisat liittimet. Scsi-kaapeloinnissa käytetään standardisti yhdeksää eri liitintyyppiä. Sovitinkappaleiden löytäminen näiden
välille on suorastaan taiteenlaji.
Onneksi sisäisinä liittiminä käytetään joko 50-pinnistä lattakaapelia tai micro D68 -liitintä.
37
TUOTEARVIOT
Ide-levyt
F u j i t s u M P E 3 1 3 6 AT
in
ais
ujitsu kehuu uusimNestelaakehilj
man niin kutsuttuun
roitu
levypino
liun
i
t
Te s
Silent
Drive
kuu sulavasti kotelon sisälteknologiaan perustuvan
lä eikä laitteen voi pahallakaan
vermeensä olevan maailman hil- tahdolla väittää päästävän pijaisin kiintolevy. Tämä on helppo haustakaan.
Valitettavasti hiljaisuudella on
uskoa. Fujitsu kävi äänettömän
kovan kisan Seagaten U10-sarjan
hintansa. Kopiointitestin lukuosiossa mikkihiirenhiljainen lailaitteen kanssa, mutta voitti sen
lopulta hiljaisuudellaan selkeästi. te jäi toiseksi viimeiseksi. Kuiten-
F
kin laitteen megatavuhinta on
ide-levyjen kalliimmasta päästä.
Hiljaisilla levyillä on varmasti oma
tilauksensa, mutta runkoon, jossa
kotelon tuulettimet metelöivät
mitä tahansa testin kiintolevyä
enemmän, tällä ratkaisulla on
vain juppilelun arvo.
F u j i t s u M P F 3 2 0 4 AT
o
ujitsun 20-gigaisen lekin edulliiarv
k
s
e
vyn kohtalo on sama
suudessa
k
tin
kuin WD:nkin. Levy jää hysuoraan
Maxtorien
Te s
väksi keskitason laitteeksi,
kanssa.
joka ei herätä pahoja maÄänitasoltaan levy oli tavallishanpuruja sen kummemmin kuin
ten ratkaisujen mukavaa keskitasoa eikä pitänyt selkeästi erottusuuria riemunkiljahduksiakaan.
Fujitsun etulyöntiasemaa Western vaa ääntä. Myös lämpeneminen
Digitaliin tosin lisää selvästi alem- tuntuu olevan laitteella hyvin halpi megatavun hinta, ja levy kisaalinnassa. Fujitsun levyjen jumppe-
F
I B M D P TA 3 7 2 0 5 0
reiden asetukset voisivat olla hivenen selkeämmät. Äkkinäisellä
bittinikkarilla menee jumpperi
herkästi väärin, kun ohjeissa ei
ole selkeästi sanottu, mikä pinni
on missäkin suunnassa.
tain
i
h
uotoilultaan tehokkaan
tin
tes
kaunista linjaa jatkava
tuntuva,
i
t
n
oi
IBM:n ide-laite osoittautui
että IBM:n levy
i
p
Ko
käytännön nopeutta mitattavaikuttaa etanalta kilpa-
M
Maxtor DiamondMax 20
juoksussa. Levy ei myöskään ole
ylettömän hiljainen vaan, on selkeästi ide-levyjen metelöivimmästä päästä.
Edes sinänsä edullinen megatavun hinta ei pelasta tätä laitetta.
n
avu
hin
ta
t
axtorin
pienen,
lia koteega
m
vaalean ja muutenlon muuttumisesn
i
v
ta prosessorisaunaksi.
kin haalean levyn väliHal
Isonsiskonsa tavoin laite on
muisti ja pyörimisnopeus
ovat isosiskoa pienemmät,
ehdottomasti testin hiljaisinta
ja se näkyy välittömästi nopeupäätä ja nappaa lisäksi kunnian
dessa. Pikkuveli on kuitenkin tes- selvästi halvimmasta megatavun
tin ehdottomasti viilein laite, johinnasta. Suoritusarvoiltaan levy
ten sen voi huoleti tyrkätä ahtaa- häviää hivenen isommalleen –
seenkin rakoon ilman hurjia huomutta vain niin pienen hivenen,
M
Maxtor DiamondMax plus 40
in
ais
s
a
t
on keskiarvoiltin
taan tasaisin levy tesTe s
axtor on isomman
levynsä koteloinnissa siirtynyt seksikkäämpään
mustaan, ja muutenkin kotelointi on parantunut vuoden sisällä melkoisesti. Ulkonäkö ei levyä
tee, mutta on miellyttävää havaita
kehitystä tälläkin saralla. Lisäksi
Maxtorin hinta-nopeussuhde on
ollut testeissä tasaisen varmaa
laatua. Niin nytkin. Maxtorin levy
M
38
tissä, eikä megatavun hintakaan ole kalleimpia.
Pikkuveljensä tavoin laitteet
ovat myös testin hiljaisimmasta
päästä. Ne jäävät jälkeen vain erikoisratkaisuilla hiljennetyistä kilpakumppaneistaan. Maxtorin levyjen mukana tulee hyvä asennussarja, jonka ohjelma on varsin
että jos levytilan tarve ei ole kriittinen, tätä voi hyvin harkita edullisen hintansa takia. Kahdella tällaisella levyllä saa nimittäin lähes
tuplasti kiintolevytilaa samalla
hinnalla kuin ostamalla yhden
isosiskon.
kaunis ja havainnollinen katsella.
Valitettavasti katselu piti suorittaa
toisella koneella, sillä käynnistyslevykkeeksi tarkoitettu levyke kieltäytyi toimimasta testilaitteen levykeasemassa. Kyseessä oli todennäköisesti yksilövika.
MIKROPC 5.2000
essa testin hitaimmaksi. Testihakemistoa kirjoitettiin kiintolevylle niukasti yli kaksi minuuttia,
ja sitä luettiinkin kiireettä yli minuutin verran. Ero käytännön testeissä seuraavina tuleviin on niin
k i i n t o l e v y t 왘
Quantum Fireball plus KA
ide
ein
uantumin kiNop
saan osallistunut ide-levy puhdisti
pöydän lukupuolella. Drvspeedtestissä laite pärjäsi ehdottomasti parhaiten. Jopa vähäisillä sektorimäärillä lukukäskyä kohden
levy suoriutui paremmin kuin
yksikään
kilpakumppaninsa.
Laitteen suorituskyky on lisäksi
Q
lev
y
tappavan tasaista. Lukunopeudessa ei tapahdu mitään
suuria notkahduksia. Laite oli
ide-levyjen paras niin keskimääräiseltä lukunopeudeltaan kuin
windowsin käyttämän kahdeksan sektorin käskyä kohden lukemisen osalta.
Kirjoittamisen suhteen laite
tosin jää vain keskiverroksi
Seagate ST320423A
hita
n
i
t
s
in
eagaten U10-sarja
van – le-te
on sekin yritys
vy on miellyttäd
e
pe
vähentää ympärisvän hiljainen. Jopa niin,
rvs
D
tön melusaastetta.
että perinteisesti äänekkääksi
Ratkaisu on perinteimieltämäänsä levymerkkiä pysempi kuin Fujitsulla: Seagaten sähtyy nyt ihmetyksellä kuuntelemaan. Ja miten hiljainen tämä
levyn koteloa ympäröivät mustat, vartalonmyötäiset kumivalolisikaan, jos sen kiinnittäisi kojaat. Ja hyvin tuntuu tämä perinteloon läpivientikumeja käyttäen.
teinen suukapulointikin toimiValitettavasti täs-
S
Seagate ST328040
y
-lev
e
d
tömämmäksi
n i
käi
k
äityvässä seurassa
e
n
ä
Ä
Seagate vaikutti puheliaaksi
os Seagaten U10
on testin selvästi
toiseksi hiljaisin levy,
on valmistajan normaalia linjaa edustava Barracuda vallan toista maata. Äänenvoimakkuus ei yhdessäkään testin laitteessa ollut häiritsevän
suuri, mutta muuten aina äänet-
J
häviten useille niistä levyistä, jotka se lukutesteissä päihittää. Kopiointitestissä Quantum ei pärjännyt ratkaisevasti muita levyjä
paremmin kummassakaan osiossa. Rasitteena Quantumilla on lisäksi ide-sarjan laitteiden kallein
megatavun hinta, joka on yli kaksi kertaa halvinta laitetta hintavampi.
äityneeltä savolaiselta. Moottorin
äänen ja lukupään liikkeet kuulee selvästi, ja lisäksi vempele pitää sellaisen joukon erilaisia ääniä, että väkisinkin tulee ihmetelleeksi,
mistä
ne
tulevat.
säkin hiljaisuudesta maksetaan:
lieneekö niin, että kumipeite sulaisi kotelon sisälle kestopinnoitteeksi kovemman kierrosnopeuden nostaman lämpötilan myötä, kun nopeus on jätetty 5 400
kierrokseen minuutissa. Tämä
puolestaan
tekee
levystä
drvspeed-testin
ehdottoman
jumbon.
Drvspeed-testin toiseksi vaatimattomin laite voittaa kisassa
vain hiljaisen serkkunsa. Hitautta
kompensoi kyllä sinänsä edullinen megatavuhinta.
aj
itus
Western Digital Caviar 205BA
o
kirj
a
j
estern Digitalin leuluk
vy ei voi kersläheskään
o
r
kailla
nopeudella,
yhtä rankasti kuin
n e
i
n
Pie
hinnalla eikä edes äämuiden lähimaastoon sijoit-
W
nettömyydellä, mutta
se osoittautui kuitenkin toiminnaltaan varmaksi. Eikä levyä voi
myöskään liiemmin haukkua
mistään. Testin toiseksi hitaimman levyn suorituskyky ei putoa
tuvien lukukäskyllä luettavan
sektorimäärän pienentyessä, joten windows-käytössä levy toimii
aivan hyvin.
Lisäksi levy lukee ja kirjoittaa
tasaisen varmasti napaten ide-le-
ois
sa
vyistä pienimmän eron luku- ja
kirjoitusajoissa. Suorituskykyyn
nähden megatavun hinta on ehkä kuitenkin turhan korkea, sillä
samalla rahalla saa kyllä parempaakin. WD:n Caviarin kotelokin
on vaihtunut perin tavanomaiseen, eikä siitä voi enää kuvitellakaan puristavansa ulos annosta
belugaa, kuten edeltäjistään.
Scsi-levyt
Fujitsu MAG3182LP
k
n lu
i
e
p
ujitsun scsi-laite
No
lukee tietoa varsin
hulppealla nopeudella.
Testin scsilaitteista edes ultra160-levyt eivät pysyneet Fujitsun
mukana
kopiointitestin
lukuosiossa. Kirjoittaminen sujuikin sitten huomattavasti hitaammin, ja nopean lukuajan lisäksi levy kuittaa itselleen kaikkien levyjen suurimman eron
F
ija
MIKROPC 5.2000
luku- ja kirjoitusaikojen välillä. Drvspeed-testissä Fujitsu häviää Seagaten nopealle ultra-160 scsilevylle. Lisäksi drvspeed-testissä Fujitsun
suorituskyky myös romahtaa
varsin nopeasti, kun lukukäskyä
kohden luettavien sektorien
määrä pienenee.
Levyä voi vilpittömästi suositella käyttöön, jossa kirjoitus-
operaatiot jäävät vähäisiksi. Tietokannoissa, joista tietoa noudetaan useammin kuin sitä sinne
kirjoitetaan, on tällaisesta levystä
selvää etua. Levy kuitenkin kuittaa myös testin toiseksi arvokkaimman megatavun hinnan, joten hinta-nopeussuhteen ei voi
väittää olevan laitteella täysin
kohdallaan.
39
TUOTEARVIOT Scsi-levyt
scs
i
ieneekö
IBM:llä
Toisaalta laite oli
ain
Hit
luova tauko vai meehdottomasti viileimpänä
nekki uusilla levyillä liian
käyvä scsi-levy, eikä laite polttakova, mutta IBM:n levyt olivat
nut näppejä edes pitemmän käykumpikin oman sarjansa hitaimmisen jälkeen. Tästä huolimatta
pia vähintään jossakin suhteessa.
kaikki scsi-laitteet olivat selvästi
Drvspeed-testissä laitteen meneside-serkkujaan kuumaverisempää
tys oli tasaisen vaatimatonta, eikä
luokkaa, joten kaikkien kohdalla
menestys käytännön lukutestissäkannattaa huolehtia kotelon hykään pahemmin päätä huimanvästä tuuletuksesta. Levy
nut.
pitää jonkin ver-
L
Q u a n t u m AT L A S V
-le
ows
vy
uantumin
ulttännön kirind
ra160-scsi-levy
joitus- ja lukutesn w
i
e
menestyi suurilla lohkoteissä, ja megatavun hinta
Nop
määrillä drvspeed-testissijoittuu aivan scsi-laitteiden halsä Seagatea ja Fujitsua
vimpaan päähän.
vaatimattomammin.
Toisaalta
Laite oli miellyttävän hiljainen
Quantumin nopeus ei putoa lain- jättäen muut scsi-levyt jälkeensä
kaan yhtä dramaattisesti, ja luettälläkin saralla. Miinus tuleekin
taessa kahdeksaa sektoria lukusitten lämpenemisestä. Vehkeeskäskyllä laite onkin testin liukkain. tä lähtee nimittäin
Atlas pärjää mukavasti myös käy- lämpöä kuin
Q
S e a g a t e S T 3 1 8 2 3 3 LW V
oit
kirj
S e a g a t e S T 3 1 8 2 7 5 LW
ek
ään
käi
Seagate ST336704LC
uolimatta scsi160:n tuottaein
masta pettymykNop
sestä, kun se ei
edes skaalautunut
kehutussa suhteessa muihin testin laitteisiin, täytyy myöntää, että
laitteet olivat testin ehdotonta
kärkikastia. Seagaten nopsempi
gepardi pinkoo melkoista vauhtia,
jääden kuitenkin käytännän luku-
H
40
lla
uri
loh
k
är
omä
misessä. Koetilanteessa kellotettiin uteliaisuuden vuoksi pysähtymisaika, joka kohosi kauniisti 20
sekuntiin. Ilmeisesti sisäisten ratkaisujen takia Seagate ei suostunut antamaan drvspeed-testissä
lainkaan tulosta kahden sektorin
lukukäskyillä. Tämä levy ei herätä
luottamusta edes testattujen scsilaitteiden halvimman megatavun
edestä.
illä
nopeudessa hivenen veljelleen. Drvspeedtestissä laite
jätti muut puremaan pölyään.
Nopeus putoaa kuitenkin todella
dramaattisesti lukukäskyä kohden
luettavien sektorien myötä, ja
niinpä luettaessa kahdeksaa sektoria lukukäskyllä laite onkin enää
testin kolmanneksi paras.
Laite käy sukulaistensa tapaan
su
hyvissä lukemissa, eikä hurjaa romahdusta tapahdu. Valitettavasti
nopeudella on hintansa. Laite on
niukasti kalliimpi kuin Fujitsun
scsi-levy, mutta hinnalle on tässä
tapauksessa parempi perustelu.
Sukulaistensa tavoin tämäkin levy
käy niin kuumana, ettei sitä missään nimessä kannata änkeä ahtaaseen koteloon.
n
estissä kuin testa. Lisäksi laite
tin
tissä pitää löytyä
käy sen verran kuumas
e
T
testin virallinen murna, että tuuletuksesta kannattaa
heenkryyni.
Seagaten
ehdottomasti huolehtia. Muuten
scsi-Barracudalle lankesi tällä kerlaite kypsentää kotelon sisällön
taa tämä kyseenalainen kunnia.
ohella myös käyttäjänsä. Paljain
Ääneltään laite muistuttaa engkäsin levyasemaan tarttuminen
lantilaista teepannua: se pulisee, on hyvä tapa polttaa näppinsä.
porisee, rapisee ja viheltää. Paha
Lieneekö kyseessä yksilövika
kyllä, tämä laite viheltää silloinvai mikä, mutta laitteella oli selkin, kun kaikki ei vielä ole valmis- viä ongelmia pysähty-
T
kiukaasta. Levyn lämpenemistä
ihmetteli testin kuluessa yksi jos
toinenkin. Testin ainoana laitteeseen piti tarttua suojatuin käsin
vielä puolisen minuuttia testien
suorittamisen jälkeenkin. Tasaisena ja varmatoimisena Atlas on
kuitenkin yksi testin miellyttävimmistä kiintolevyistä.
taja
eagaten scsi-gepardi
ja kirjoitustesin
liikkuu
liukkaasti
tissä olivat niin lähellä
ope
N
kautta linjan. Lukuajassa
saman valmistajan ultra-160laite jää hiukan Fujitsusta
laitetta, että moinen pani epäilejälkeen, mutta kirjoittaminen on- mään molempien sisuksissa hyrkin sitten sitäkin sukkelampaa.
räävän samanlaisen koneiston.
Laite voi nimittäin ylpeillä koko
Drvspeed-testissä tulee kuitestin nopeimmalla kirjoitusajalla,
tenkin esille selvä ero. Cheetah
ja vieläpä toiseksi pienimmällä
liikkuu suurilla sektorimäärillä selluku- ja kirjoitusajan erolla. Lait- västi isoveljeään hitaammin, mutteen suoritusajat käytännön luku- ta suorituskyky pysyy paremmin
S
ran ääntä, mutta on scsi-laitteiden hiljaisimmasta päästä. Hinnaltaan levy sijoittuu scsi-levyjen
keskituntumaan, mikä puolestaan
pudottaa laitteen hinta-nopeussuhteen varsin heikoksi.
todella kuumana. Paljain näpein
ei laitteeseen uskalla koskea vähään aikaan, ja ääntäkin laite pitää – tosin repertuaari on selkeästi scsi-Barracudaa värittömämpi. Megatavuhinnaltaan laite
on scsi-laitteiden keskitasoa, joten laite tarjoaa rahalle sangen
hyvän vastineen.
MIKROPC 5.2000
IBM DNES-309170
k i i n t o l e v y t 왘
Raid
nopeuttaa ja turvaa kiintolevyjä
R
RAIDIN TASOT
0
MIKROPC 5.2000
RAID 0: Tallennettava tieto jaetaan lohkoihin, jotka tallennetaan
sarjamuodossa vähintään kahdelle kiintolevylle sen mukaan, mikä
kiintolevy on vapaana toimintaan
(Drive Spanning). Vaihtoehtoisesti tieto voidaan tallentaa sarjamuotoisena kullekin levylle perätysten. Hyvässä toteutuksessa tallennukset voivat tapahtua rinnakkain,
jolloin
järjestelmän
kirjoitusnopeus paranee lähes
suoraan levyjen määrän funktiona.
Jos järjestelmässä voidaan rinnakkaistaa myös lukutoimintoja,
YLEISIMMÄT RAID-TASOT
RAID 0: Tieto on hajautettu kahdelle tai useammalle levylle.
왘
aid (Redundant Arrays of
Inexpensive/Independent
Disks) tarkoittaa selkokielellä useamman kiintolevyn
järjestelmää, jossa levyjä käytetään yhtenä loogisena yksikkönä.
Pc-koneisiin saatavilla olevat raidratkaisut ovat olleet käytännössä
scsi-toteutuksia, mutta viime aikoina on markkinoille tullut idepohjaisiakin
raid-järjestelmiä.
Vaikka raid-järjestelmiä on mahdollista toteuttaa ohjelmallisestikin, oman raid-ohjaimensa kovotasolla sisältävät järjestelmät ovat
luonnollisesti nopeampia.
Raidin tarkoituksena on nopeuttaa tiedon siirtoa ja parantaa
järjestelmän luotettavuutta. Raid
käyttää kiintolevyjä rinnakkain tai
peilaten. Näitäkin voidaan käyttää
erikseen ja yhtäaikaa eri raid-tasojen mukaan. Raid-tasosta riippuu myös, mihin raid tarkkaan
ottaen vaikuttaa: tiedon varmuuteen, luku- vai kirjoitusnopeuteen. Toteutuksesta riippuen on
myös mahdollista, ettei järjestelmää tarvitse lainkaan sulkea vikaantuneen levyn vaihdon ajaksi.
Raidin tasoja sanotaan useissa lähdeteoksissa olevan seitsemän, mutta kun tasoja on nollasta seitsemään, niitä on itseasiassa
kahdeksan. Pc-koneissa käytetään yleensä raid-tasoja 0, 1, 4 ja
5. On hyvä huomata, että suurempi raid-taso ei tarkoita yksioikoisesti parempaa järjestelmää,
sillä eri tasot vastaavat hyvinkin
erilaisiin tarpeisiin.
RAID 1: Tieto on peilattu parilliselle levymäärälle.
RAID 4: Raid 0 lisättynä pariteettitietolevyllä.
RAID 5: Raid 0, johon on lisätty pariteettitieto jaettuna eri levyille.
saavutetaan nopeutumista kaikissa levytoiminnoissa. Tallennustavan takia luotettavuus kuitenkin
putoaa nopeuden kustannuksella
jopa yhden kiintolevyn järjestelmistä, sillä yhden kiintolevyn vikaantuessa saatetaan menettää
pahimmassa tapauksessa kaikki
raid-taulukon tiedot.
1
RAID 1: Tämä raid-taso käsittää
kiintolevyn yksinkertaisen peilauksen. Raid 1:ssä on aina parillinen määrä kiintolevyjä, ja tieto
tallennetaan identtisesti kahdelle
kiintolevylle. Jos levyjä käytetään
synkronisesti, voi tallennus tapahtua yhtäaikaa, jolloin tallennusnopeudessa tapahtuu vain pieni lasku. Muutoin tallennusnopeudet
saattavat kasvaa jopa kaksinkertaisiksi järjestelmän puskuroinnin
mukaan.
Luotettavuus on raid 1:ssä hyvä, sillä vikaantuneen levyn tiedot
voidaan palauttaa peililevyltä. Tiedon lukua voidaan nopeuttaa
huomattavasti lukemalla tiedot
rinnakkain kahdelta eri kiintolevyltä. Kirjoitusnopeuden putoamisen lisäksi haittana on kaksinkertainen levykapasiteetin tarve.
Levytilaa tarvitaan kaksinkertainen määrä tallennettavan tiedon
määrään nähden.
2
3
RAID 2: Tieto tallennetaan biteittäin jokaiselle raid-taulukon kiintolevylle. Lisäksi yksi tai useampi
kiintolevy on varattu virheenkorjaukselle. Tieto on palautettavissa
minkä tahansa yhden kiintolevyn
vioittuessa.
RAID 3: Virheenkorjaukseen käytetään erillistä pariteettitarkistuslevyä. Tämä tarkoittaa, että kiintolevyjä tarvitaan vähemmän kuin
vastaavassa raid 2 -ratkaisussa.
Raid 3 ei sovellu palvelimiin, joissa käsitellään rinnakkain suurta
määrää pieniä tiedostoja. Tällaisia
ovat tyypillisesti esimerkiksi verkkopalvelimet.
Promise on ensimmäisten
valmistajien joukossa tarjoamassa ide-pohjaista raid-ohjainta. Kortille voidaan kytkeä enintään neljä levyä, ja se toteuttaa
raid-tasot 0 ja 1. Kortin ja
esimerkiksi kahden ide-levyn
avulla päästään vastaaviin
nopeuksiin kuin yksittäisillä
nopeilla scsi-levyillä.
4
RAID 4: Tieto tallennetaan kuten
raid 0:ssa lohkoittain kaikille taulukon levyille, mutta lisänä on pariteettitarkistuslevy. Tiedon lukeminen on nopeaa, sillä tietoa voidaan lukea rinnakkain taulukon
kaikilta levyiltä. Kirjoitusoperaatiot voivat kuitenkin hidastua
huomattavastikin, sillä tallennettaessa käytetään taulukon kaikkia
kiintolevyjä.
5
RAID 5: Tällä raid-tasolla saavutetaan nopeutumista sekä luku-, että kirjoitusoperaatioissa, sillä molemmat voidaan toteuttaa rinnan.
Raid 5 soveltuukin nopeutensa
vuoksi erittäin hyvin verkkopalvelimien massamuistitoteutukseksi.
Tieto tallennetaan lohkoittain pariteettitarkistuksen kanssa kaikille
taulukon kiintolevyille. Tieto on
palautettavissa minkä tahansa yksittäisen taulukon levyn vioittuessa.
6
7
RAID 6: Tieto tallennetaan lohkoittain ja kahdennettuna kaikille
taulukon kiintolevyille. Tieto on
palautettavissa kahden kiintolevyn vioittuessa.
RAID 7: Kiintolevyjä käytetään yhtenä loogisena kokonaisuutena,
mutta levyt toimivat erillisinä. Yksittäisen vioittuneen levyn tietoja
ei voida palauttaa, mutta muille
levyille tallennettu tieto on järjestelmän käytettävissä.
41
TESTITULOKSET
Adaptec 29160
Testeissä käytettiin emolevyllä
olevan ide-ohjaimen lisäksi scsilevyjen testaukseen Adaptecin
2940 lvd-scsi-korttia ja ultra160
scsi -levyille Adaptecin 64-bittistä
29160 ultra160-pci-korttia kytkettynä 32-bittiseen korttipaikkaan.
Pienillä levymäärillä ultra160levyt osoittautuivat likimain yhtä
tehokkaiksi kuin perinteisemmät ultra2-levytkin. Vasta isoilla levymäärillä ja 64bittistä pci-väyläpaikkaa käyttäen ultra160:stä on mahdollista saada irti lupausten mukaisia siirtonopeuksia.
Kopiointiajat
Fujitsu MPF3204AT
Fujitsu MPF3204AT
Fujitsu MPE3136AT
Fujitsu MPE3136AT
IBM DPTA - 372050
IBM DPTA - 372050
Maxtor DiamondMax 20
Maxtor DiamondMax 20
Maxtor DiamondMax plus 40
Maxtor DiamondMax plus 40
Quantum FIREBALL plus KA
Quantum FIREBALL plus KA
Seagate ST320423A
Seagate ST320423A
Seagate ST328040
Seagate ST328040
Western Digital Caviar 205BA
Western Digital Caviar 205BA
Fujitsu MAG3182LP (SCSI)
Fujitsu MAG3182LP (SCSI)
IBM DNES-309170 (SCSI)
IBM DNES-309170 (SCSI)
Quantum ATLAS V (SCSI 160)
Quantum ATLAS V (SCSI 160)
Seagate ST318233LWV (SCSI)
Seagate ST318233LWV (SCSI)
Seagate ST318275LW (SCSI)
Seagate ST318275LW (SCSI)
Seagate 336704LC (SCSI 160)
Seagate 336704LC (SCSI 160)
0
5
10
64 sektoria
8 sektoria
15
20
25
30
35
Megatavua sekunnissa
Pylväikkö esittää testattujen levyjen lukunopeudet megatavuina
sekunnissa. Kuvioon on poimittu nopeudet suurimmalla 64 sektorin lukukäskyllä sekä windowsin käyttämällä 8 sektorin lukukäskyllä. Pidempi pylväs on parempi.
42
0
30
60
90
120
150
sekuntia
250 Mt hakemistopuun kopiointi NULiin
250 Mt hakemistopuun kopiointi toiselta kiintolevyltä
Pylväikössä on esitetty levyjen käyttämät ajat sekunteina 250
megatavun kopioinnissa systeemilevyltä testilevylle sekä testilevyltä NUL:iin. Mitä lyhyempi pylväs, sitä parempi tulos.
MIKROPC 5.2000
Lukunopeudet
Adaptec 2940
k i i n t o l e v y t ■
Näin testattiin
iintolevyjen lukunopeutta testattiin Drvspeed-ohjelmalla. Ohjelma testaa kiintolevyn ”raakaa” lukunopeutta ja lukee kiintolevyä
erikseen levyn ulko- ja sisälaidalta. Levyjen lukunopeudet hidastuvat
yleensä sisäreunaa kohti. Ohjelma määrittää lukunopeudet erikseen
lukemalla ensin 64 sektoria yhdella lukukäskyllä, sitten 32 sektoria, ja
niin edelleen.
Varsinaista käyttönopeutta testattiin kopioimalla ensin testattavalle
kiintolevylle testihakemisto, joka sitten kopioitiin NUL-laitteeseen. Ensimmäinen vaihe testistä testaa levyn kirjoitusnopeutta ja lukunopeutta. Testihakemistona käytettiin kopiota windowsin systeemihakemistopuusta. Näin ollen hakemiston tiedostojen kokojen suhde ja määrä
vastaa realistista tilannetta. Hakemisto sisälsi 2603 tiedostoa ja oli
kooltaan 250 megatavua.
Scsi-kiintolevyt testattiin Adaptecin 2940-kortilla ja ultra160-scsi-levyt Adaptecin 29160- kortilla.
Testikoneena toimi 500 megahertsin Pentium III -prosessorilla ja
Asustekin emolevyllä varustettu laite, jossa oli 128 megatavua keskusmuistia. Koneen systeemikiintolevynä oli IBM:n DJNA-351520. Testattavat kiintolevyt liitettiin orja-levyiksi (slave) toissijaiseen (secondary)
ideväylään.
K
Maahantuojia ja tukkureita
Amertronics, p. (09) 682 3100
IBM, Hitachi, Quantum, Seagate
Amitel, p. (09) 584 5411
Seagate (scsi-levyt)
CHS / Karma Finland, p. (03) 213 6100 / (09) 561 7160
IBM, Maxtor, Quantum, Seagate
Computer 2000 Finland, p. (09) 887 331
IBM, Maxtor, Quantum
Datagrossisten Finland, p. (09) 5617 7510
Fujitsu, IBM, Western Digital
Gandalf Data, p. (09) 774 2150
Western Digital
J&M Martela, p. (09) 478 9610
Western Digital
Y H T E E N V E T O
Microtronica, p. (09) 4132 9413
Fujitsu, Quantum
Kiintolevysanastoa
● ATA (AT Attachment) Idelevyjen käyttämä liitäntätyyppi.
● Average Seek Time Keskimääräinen hakuaika. Aika, joka kuluu
lukupäiden siirtämisessä haluttuun kohtaan.
● DTR (Data Transfer Rate) Tiedonsiirtonopeus.
● IDE (Integrated Drive Electronics) Yleisin kiintolevytyyppi, josta käytetään myös nimityksiä at ja atid.
● LVD (Low Voltage Differential) Matalajännitetekniikka, joka mahdollistaa suuret tiedonsiirtonopeudet ja -etäisyydet.
● MTBF (Meantime Between Failure) Keskimääräinen vikaantumisväli. Aika, joka kuluu keskimäärin kahden vian välillä.
● PIO (Programmed I/O) Tiedonsiirron nopeuden määrittelevä taso,
jos ei käytetä udma-tekniikkaa.
● RAID (Reduntant Arrays of Inexpensive/Independent Disks)
Tiedonsaannin nopeuttamiseen ja varmentamiseen käytetty tapa ketjuttaa kiintolevyjä.
MIKROPC 5.2000
● SCSI (Small Computer Systems Interface) Nopea ja monipuolinen
liitäntäväylä massamuisteille ja monille muille oheislaitteille.
● S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting) Nykyisiin kiintolevyihin integroitu itseanalyysi- ja häiriöntunnistusyksikkö.
KIINTOLEVYT
iintolevymarkkinoilla tarjonta pursuaa yltäkylläisyyttä,
ainakin näennäisesti. Todelliset, kauppojen hyllyillä
saatavissa olevat valikoimat ovat nimittäin vain murtoosa valmistajien mallistoista. Siksi parhaiten omia tarpeita
vastaavan vaihtoehdon löytäminen voi olla työn takana.
K
Koska testimme kiintolevyt edustavat varsin laajaa kirjoa erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia levyjä, ei varsinaisten testivalintojen tekemistä katsottu tässä yhteydessä mielekkääksi.
Testimme osoitti hyvin, että liukkaasti toimivia kiintolevyjä
on mahdollista saada kohtuuhinnallakin. Todellisia huippunopeuksia tai massiivista laajennusvaraa tarvitseva joutuu
kuitenkin laskemaan rahojaan toisenkin kerran, sillä edullisten ide-levyjen asemesta silloin pitää turvautua kalliiseen
scsi-tekniikkaan.
Scsi:a harkitessa järjestelmän vaatimukset on hyvä kartoittaa tarkkaan, sillä turhan järeäksi mitoitettu ratkaisu saattaa
tulla tarpeettoman kalliiksi saavutettuun hyötyyn nähden. Esimerkiksi vain muutamaa levyä käyttävään järjestelmään on
turhaa hankkia kallista ultra160-ohjainta, jonka hyödyt saavutetaan vasta isoilla laitemäärillä.
Ratkaisua miettiessä myös käyttöympäristö on syytä pitää
mielessä, sillä esimerkiksi windows-sukuiset käyttöjärjestelmät eivät osaa hyödyntää scsi:a täysimittaisesti. Ne on optimoitu käyttämään ide-levyjä.
Mielenkiintoisen lisänsä kiintolevykeiton maustevalikoimaan antaa Intelin ja Microsoftin PC 2003 -spesifikaatio, jossa ide-liitäntä kaikkine siihen sopivine laitteineen on tapettu
tykkänään. Tämän muutaman vuoden kuluttua voimaan tulevan ohjeiston mukaan tehdyissä mikroissa levyasemat liitetään joko scsi- tai IEEE 1394 -väylään.
● Track-to-Track Seek Time Aika, joka kuluu siirrettäessä lukupää
uralta toiselle.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement