Spis treści

Spis treści
Art. Nr 340725
Pilot uniwersalny MF – 355RF
www.conrad.pl
Spis treści:
•
Wstęp…………………………………………………………………………...
•
Baterie………………………………………………………………………….
•
Rozkład przycisków…………………………………………………………….
Ustawienia
•
Ustawienia pilota uniwersalnego MF-355RF…………………………………..
•
Procedura wyszukiwania……………………………………………………….
•
Identyfikacja kodów znalezionych podczas wyszukiwania……………………
•
Referencja kodów………………………………………………………………
•
Funkcja nauki…………………………………………………………………..
•
Zmiana przycisków urządzenia…………………………………………………
•
Zerowanie przycisków urządzenia……………………………………………..
•
Programowanie Makro…………………………………………………………
•
Usuwanie Makro………………………………………………………………..
•
Rozwiązywanie problemów…………………………………………………….
Kody urządzeń
•
Telewizory……………………………………………………………………...
•
Magnetowidy…………………………………………………………………...
•
Satelity………………………………………………………………………….
•
Dekodery………………………………………………………………………..
•
Akcesoria Video………………………………………………………………..
•
Odtwarzacze CD………………………………………………………………..
•
Adaptery………………………………………………………………………..
•
Pozostałe odtwarzacze audio……………………………………………………26
•
Urządzenia domowe…………………………………………………………….
•
Wzmacniacz…………………………………………………………………….
•
Tunery/Amplitunery……………………………………………………………
•
Odtwarzacze kaset………………………………………………………………27
•
Laser Disc………………………………………………………………………
•
DAT…………………………………………………………………………….
•
DVD…………………………………………………………………………….
2
2
3
5
6
7
8
8
9
9
10
10
10
12
19
22
25
25
25
26
26
26
26
28
28
28
Wstęp
Pilot uniwersalny MF-355RF może zastępować do ośmiu standardowych pilotów. Jest on zaprogramowany fabrycznie do użytku
z urządzeniami takimi jak: Telewizory, Magnetowidy, Odtwarzacze DVD, Satelity, Dekodery, Odtwarzacze CD, Wzmacniacze i
Radia.
Pilot uniwersalny MF-355RF jednocześnie może wysyłać sygnał radiowy (RF) i podczerwieni (IR). Sygnał radiowy (RF) zawiera
te same informacje co sygnał podczerwieni (IR). Zaletą sygnału RF jest możliwość przenikania przez ściany. Po ponownym
przekształceniu na sygnał IR daje możliwość, sterowania urządzeniem z dowolnego miejsca w domu. Używając urządzenia FRIR (nie zawarte w zestawie) można sterować każde urządzenie, które zostało wcześniej dostrojone z pilotem uniwersalnym MF355RF, nawet jeśli urządzenie znajduje się w pokoju obok.
Ta instrukcja obsługi pomoże ci w dostrojeniu pilota uniwersalnego MF-355RF, nie należy jej wyrzucać, w razie dalszych pytań.
Baterie.
Pilot uniwersalny MF-355RF wymaga dwóch baterii alkalicznych AAA/LR03. W celu wymiany baterii należy:
1. Otworzyć komorę baterii, poprzez uniesienie pokrywy.
2. Włożyć dwie, nowe baterie AAA/LRO3, tak jak pokazano na rysunku wewnątrz komory.
3. Zamknąć pokrywę baterii.
Rozkład przycisków.
1
Rozkład przycisków.
1.
2.
TV
VCR
DVD
SAT
CD
AUD
AUX1
AUX2
3.
4.
5.
6.
Włącznik/wyłącznik
Włącznik/wyłącznik służy do tego samego celu co w oryginalnym pilocie.
Przyciski urządzeń
Podczas użytkowania przyciski podświetlają się, wskazując aktualny tryb pracy. Tymi przyciskami wybiera się
urządzenia, które mają być używane.
Telewizja
Magnetowid
Odtwarzacz DVD
Satelita / Dekoder , Akcesoria Video
Odtwarzacz CD
Wzmacniacz / Tuner / Pozostałe Odtwarzacze Audio, adapter, Urządzenia Domowe
Telewizja
Magnetowid / DVD / Laser Disc / Odtwarzacz Kaset / DAT
Przycisk -/-Przycisk -/-- (lub przycisk funkcji 10, jeżeli znajdował się taki na starym pilocie) jest używany do zmian między
kanałami jedno a dwu cyfrowymi.
Przycisk Menu
Przycisk Menu służy w do tego samego celu co w oryginalnym pilocie
Przycisk GUIDE
Przycisk GUIDE służy do tego samego celu co w oryginalnym pilocie
Przycisk AV
2
Przycisk AV służy do tego samego celu co w oryginalnym pilocie. W trybie AUD przycisk AV daje możliwość
bezpośredniej zmiany kanałów jeżeli oryginalny pilot miał taką funkcję.
7. Przyciski kierunkowe
Jeżeli była taka funkcja na oryginalnym pilocie, te przyciski dają możliwość nawigacji w menu. W niektórych
telewizorach istnieje potrzeba naciśnięcia CH +/- i VOL +/- lub kolorowych przycisków (czerwony, zielony, żółty,
niebieski) w celu nawigacji w menu, zależy to od rodzaju telewizora.
8. Przycisk ENTER
W trybie menu przycisk ENTER potwierdza wybór. W niektórych urządzeniach potwierdzenie odbywa się poprzez
naciśnięcie Menu.
9. Przycisk Volume +/Przycisk Volume +/- służy do tego samego celu co w oryginalnym pilocie.
10. Przycisk MUTE
Przycisk MUTE służy do tego samego celu co w oryginalnym pilocie.
11. Przycisk SETUP
Przycisk STEUP używany jest do zestrojenia pilota uniwersalnego MF-355RF z urządzeniem.
12. Przycisk Chanell +/Przycisk Chanell +/-służy do tego samego celu co w oryginalnym pilocie.
13. Przyciski A, B, C, D
Przyciski A, B, C, D dają możliwość personalizacji pilota uniwersalnego MF-355RF zgodnie z oryginalnym pilotem
używając funkcji nauki lub funkcji makro, patrz dalsza część instrukcji.
14. Przyciski transportowe(PLAY, STOP, itp.)
Przyciski te umożliwiają korzystanie z funkcji transportowych ( PLAY, FF, REV, itp.) urządzenia. W celu
zabezpieczenia urządzenia przed przypadkowym włączeniem funkcji nagrywania, przycisk RECORD musi być
naciśnięty dwukrotnie w celu rozpoczęcia nagrywania. W trybie VCR przyciski SP/LP kontrolują funkcję prędkości
taśmy, przycisk AUTO kontroluje automatyczne namierzanie, tak jak w oryginalnym pilocie.
15. Przyciski telegazety
Przyciski telegazety umożliwiają użytkowanie głównych funkcji telegazety. O ile telewizor posiada funkcję telegazety.
W celu dokładnego wyjaśnienia funkcji telegazety i funkcji „Fasttext” należy zapoznać się z instrukcją obsługi
telewizora. Należy pamiętać że różne telewizory kontrolują funkcję telegazety i „Fasttextu” w różny sposób. Nie
wszystkie funkcje teletextu mogą być używane w danym modelu telewizora.
TEXT ON:
W trybie TV: po włączeniu funkcji TEXT przyciśnięcie tego przycisku może zmieniać funkcje
między MIX i TURN OFF, zależy od modelu telewizora.
TEXT OFF:
W trybie TV: przełącza telewizor w normalny tryb wyświetlania, wyłącza telegazetę. W niektórych
telewizorach telegazetę wyłącza się poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku TEXT ON.
MIX:
Pokazuje telegazetę i obraz TV.
HOLD/STOP: Zatrzymuje zmiany stron
16. Przyciski numeryczne
Przyciski numeryczne (1 do 9, 0) służą do tego samego celu co w oryginalnym pilocie. W trybie AUD, przyciski
numeryczne (1 do 9, 0) mogą włączać dodatkowe funkcje takie jak radio lub odtwarzacz CD, jeżeli telewizor posiada
takie funkcje.
Ustawienia pilota uniwersalnego MF-355RF
Przykład: W celu ustawienia pilota uniwersalnego MF-355RF dla twojego telewizora:
1.
2.
Należy włączyć telewizor( nie w trybie STAND BY).
Następnie należy znaleźć kod urządzenia w sekcji kodów w instrukcji obsługi. Kody ułożone są według producenta
urządzenia. Najpopularniejszy kod znajduje się na początku listy.
3.
Następnie należy przycisnąć i zwolnić przycisk TV na pilocie uniwersalnym MF-355RF.
4.
5.
6.
•
Następnie należy przycisnąć i trzymać przycisk SETU UP do póki czerwona dioda LED pod przyciskiem nie
zaświeci się dwukrotnie.
Następnie należy wpisać cztero cyfrowy kod urządzenia. Czerwona dioda LED zaświeci się dwukrotnie.
Należy skierować pilota uniwersalnego MF-355RF w stronę telewizora i nacisnąć włącznik/wyłącznik. Jeżeli
telewizor się wyłączy MF-355RF jest zainstalowany .
Większość telewizorów nie włącza się ponownie po naciśnięciu włącznika/wyłącznika, tylko po wciśnięciu któregoś z
przycisków numerycznych.
3
•
•
•
•
•
Jeśli urządzenie nie reaguje, należy powtórzyć kroki od 1 do 6 wpisując każdy z listy kodów dla danej marki. Jeśli
żaden z kodów nie odpowiada urządzeniu, należy zastosować procedurę wyszukiwania nawet w przydatku kiedy
marki nie ma w ogóle na liście.
Niektóre urządzenia są całkiem podobne. Jeśli urządzenie nie odpowiada bądź nie funkcjonuje poprawnie z jednym z
kodów, spróbuj innego z tej samej marki.
Jeśli oryginalny pilot magnetowidu / DVD nie posiada włącznika/wyłącznika przyciśnij PLAY zamiast niego, podczas
kroku 6.
Aby ustawić inne urządzenia, należy wykonać tą samą instrukcję co powyżej, tylko podczas punktu 3 należy wcisnąć
przycisk adekwatnego do niego urządzenia.
Należy pamiętać aby nacisnąć odpowiedni przycisk urządzenia przed użytkowaniem urządzenia. Tylko jedno
urządzenie może być przyporządkowane do klawisza urządzenia.
Procedura wyszukiwania
Jeżeli urządzenie nie reaguje na uniwersalnego pilota MF-355RF po wypróbowaniu odpowiednich kodów dla danej marki,
należy wyszukać kod danego urządzenia. Należy też użyć tego sposobu jeżeli marka danego sprzętu nie jest wymieniona.
Przykład: W celu wyszukania kodu dla twojego telewizora:
1.
2.
3.
4.
Należy włączyć telewizor( nie w trybie STAND BY).
Następnie należy przycisnąć przycisk TV na pilocie uniwersalnym MF-355RF.
Następnie należy przycisnąć i trzymać przycisk SETU UP do póki czerwona
dioda LED pod przyciskiem nie zaświeci się dwukrotnie.
Należy nacisnąć 9 9 1, czerwona dioda zaświeci się dwukrotnie.
5.
Następnie należy przycisnąć włącznik/wyłącznik.
6.
Skieruj MF-335RF na telewizor. Naciśnij przycisk CH+ kilkakrotnie, dopóki telewizor się
nie wyłączy (przy każdym przyciśnięciu pilot uniwersalny wysyła sygnał wyłączenia się do telewizora, przy pomocy
kolejnego kodu w pamięci). Należy być cierpliwym, maksymalna ilość kombinacji to 150.
Jeżeli któryś z kodów zostanie pominięty, można do niego wrócić przy pomocy przycisku CH -. Należy
pamiętać o kierowaniu pilota na telewizor podczas wyszukiwania kodu.
Jak tylko telewizor się wyłączy, należy nacisnąć przycisk SETUP w celu zachowania kodu.
7.
•
•
•
•
Większość telewizorów nie włącza się ponownie po naciśnięciu włącznika/wyłącznika,
tylko
po wciśnięciu któregoś z przycisków numerycznych.
Jeżeli pilot uniwersalny nie działa poprawnie, należy kontynuować procedurę wyszukiwania, możliwe że został
ustawiony zły kod.
W celu wyszukania kodu dla innego urządzenia, należy postępować według powyższych wskazówek, w punkcie 2
należy wcisnąć przycisk odpowiadający urządzeniu.
Jeżeli oryginalny pilot od Magnetowidu lub odtwarzacza DVD nie ma włącznika/wyłącznika, w podpunkcie 5 zamiast
tego należy przycisnąć przycisk PLAY.
Identyfikacja kodów znalezionych podczas wyszukiwania
Po ustawieniu pilota uniwersalnego MF-355RF, można łatwo przywołać dany kod w razie potrzeby. W tym celu należy
postępować według poniższych wskazówek.
Przykład: aby przywołać kod telewizora.
1.
2.
Następnie należy przycisnąć i zwolnić przycisk TV na pilocie uniwersalnym MF-355RF.
Następnie należy przycisnąć i trzymać przycisk SETU UP do póki czerwona dioda LED pod
przyciskiem nie zaświeci się dwukrotnie.
3.
Należy nacisnąć 9 9 0. Czerwona dioda LED zapali się dwukrotnie.
4.
Dla pierwszej cyfry z cztero cyfrowego kodu, należy nacisnąć 1, a następnie policzyć ile razy
zaświeci się czerwona dioda LED. Jeżeli dioda się nie zaświeci oznacza to że cyfra jest „0”.
Dla drugiej cyfry z cztero cyfrowego kodu, należy nacisnąć 2, a następnie policzyć ile razy zaświeci się
czerwona dioda LED. Jeżeli dioda się nie zaświeci oznacza to że cyfra jest „0”.
Dla trzeciej cyfry z cztero cyfrowego kodu, należy nacisnąć 3, a następnie policzyć ile razy zaświeci się
czerwona dioda LED. Jeżeli dioda się nie zaświeci oznacza to że cyfra jest „0”.
Dla czwartej cyfry z cztero cyfrowego kodu, należy nacisnąć 4, a następnie policzyć ile razy zaświeci
się czerwona dioda LED. Jeżeli dioda się nie zaświeci oznacza to że cyfra jest „0”. Teraz użytkownik
ma cztero cyfrowy kod.
W celu przywołania kodu innych urządzeń należy postępować według powyższych instrukcji. Należy nacisnąć
odpowiedni przycisk urządzenia w kroku 1.
5.
6.
7.
•
4
Referencja kodów
Funkcja nauki
Pilot uniwersalny MF-355RF ma specjalną funkcję nauki, która pozwala na skopiowanie dowolnej funkcji z oryginalnego pilota
na pilota uniwersalnego.
Przed rozpoczęciem:
•
Należy się upewnić, że oryginalny pilot działa poprawnie.
•
Należy się upewnić, że ani oryginalny pilot, ani pilot uniwersalny nie są skierowane w stronę urządzenia.
•
Pilot uniwersalny MF-355RF może się nauczyć około 30 funkcji.
•
Proszę się upewnić, że funkcja nauki nie jest używana, gdy piloty znajdują się pod silnym działaniem promieni
słonecznych lub w pobliżu innego silnego źródła światła.
Przykład: W celu skopiowania funkcji „mono/stereo” z oryginalnego pilota telewizyjnego na przycisk A pilota
uniwersalnego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Należy umieścić oryginalnego pilota i pilota uniwersalnego MF-355RF na płaskiej powierzchni. Przody
pilotów, które normalnie kierowane są na urządzenie, muszą być zwrócone ku sobie. Piloty należy umieścić w
odległości 2 do 5 cm.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SETUP i trzymać go dopóki dioda nie zapali się dwukrotnie. Dioda
najpierw zapali się raz a potem dwukrotnie.
Należy nacisnąć 9 7 5 (czerwona dioda zapali się dwukrotnie).
Następnie należy przycisnąć przycisk urządzenia (np.TV) MF-355RF w celu wyboru trybu na który dane funkcje mają
być skopiowane.
Następnie należy przycisnąć przycisk (np. przycisk A) na pilocie uniwersalnym MF-355RF w celu wyboru przycisku,
na który dane funkcje mają być skopiowane. Czerwone światełko się zapali jednokrotnie.
Należy przycisnąć i przytrzymać przycisk na oryginalnym pilocie, którego funkcje mają być skopiowane (np.
przycisk mono/stereo).
Jeżeli chcesz skopiować więcej funkcji danego trybu, należy powtórzyć kroki 5 i 6 przyciskając kolejny przycisk, który
ma być skopiowany.
W celu wyjścia z trybu funkcji nauki należy przycisnąć i przytrzymać przycisk SETUP, dopóki czerwona dioda LED
nie mignie dwukrotnie.
Zmiana przycisków urządzenia
Pilot uniwersalny ma funkcje, która umożliwia zmianę przycisków urządzenia, w celu używania ich do obsługi innego
urządzenia, według potrzeb użytkownika.
Przykład 1:
W celu zaprogramowania Telewizora pod przyciskiem AUX 2 (na przykład), należy zmienić przycisk AUX 2 na przycisk TV,
należy przycisnąć:
Przycisk AUX 2 jest teraz przyciskiem TV.
Następnie należy ustawić kod urządzenia:
5
Przykład 2:
W celu zaprogramowania Telewizora pod przyciskiem SAT (na przykład), należy zmienić przycisk SAT na przycisk TV, należy
przycisnąć:
Przycisk SAT jest teraz przyciskiem TV.
Następnie należy ustawić kod urządzenia:
Zerowanie przycisków urządzenia
W celu zerowania przycisku AUX 2, powrotu do jego normalnego trybu pracy, przyciśnij:
W celu zerowania przycisku SAT, powrotu do jego normalnego trybu pracy, przyciśnij:
(*) Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP dopóki czerwona dioda LED nie zaświeci się dwukrotnie.
(**)Czerwona dioda LED miga dwukrotnie.
Programowanie Makro
Pilot uniwersalny MF-355RF można zaprogramować do wysyłania wielu komend po przyciśnięciu jednego przycisku. Na
przykład, można wyłączać TV, VCR, Odbiornik Satelitarny w tym samym czasie.
Przykład: W celu ustawienia Makro opisanego powyżej pod przyciskiem A.
1.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SETUP dopóki czerwona dioda LED (pod przyciskiem) nie zapali się
dwukrotnie (czerwona dioda najpierw zapali się jednokrotnie, a potem dwukrotnie).
2. Należy nacisnąć 9 9 5.
3. Następnie należy nacisnąć przycisk A, pod którym będzie funkcja Makro.
4. Następnie należy nacisnąć TV, POWER (włącznik/wyłącznik), VCR, SAT, POWER.
5. W celu zapamiętania Makro, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk SETUP dopóki czerwona dioda LED (pod
przyciskiem) nie zapali się dwukrotnie (czerwona dioda najpierw zapali się jednokrotnie, a potem dwukrotnie).
Wynik: Jeżeli przycisk A zostanie naciśnięty, pilot uniwersalny wyłączy TV, VCR, Odbiornik Satelitarny.
•
•
•
•
Każde Makro może zawierać maksymalnie 15 komend.
Należy się upewnić, że Makro jest zaprogramowane pod przyciskiem nie używanym przy innych funkcjach. (np.
przyciski A,B,C,D)
Jeżeli Makro jest zaprogramowane pod którymś przyciskiem, będzie ono działać niezależnie od trybu pracy.
Jeżeli na oryginalnym pilocie, w celu wywołania funkcji, trzeba było trzymać przycisk przez jakiś czas, Makro na
uniwersalnym pilocie może nie działać dla tej funkcji.
Usuwanie Makro
Przykład. W celu wymazania funkcji Makro z pod przycisku A, naciśnij:
SETUP* 9 9 5
przycisk A
SETUP*
*Należy przycisnąć i przytrzymać SETUP dopóki czerwona dioda nie zaświeci się dwukrotnie.
6
Rozwiązywanie problemów
*Czerwona dioda LED nie zaświeca się po naciśnięciu przycisku?
-Należy wymienić baterie, na dwie nowe baterie alkaliczne AAA.
*Pilot uniwersalny MF-355RF nie reaguje po naciśnięciu przycisku?
-Upewnij się, że baterie są nowe i pilot jest skierowany na urządzenie.
*Pilot uniwersalny MF-355RF nie uruchamia urządzenia?
-A)Należy sprawdzić wszystkie kody dla danej marki urządzenia.
-B)Spróbuj znaleźć kod przy pomocy procedury wyszukiwania.
*Marka twojego sprzętu nie jest wymieniona w liście kodów?
-Spróbuj znaleźć kod przy pomocy procedury wyszukiwania.
*Pilot uniwersalny MF-355RF nie wykonuje poleceń poprawnie?
-Możliwe, że używasz złego kodu. Należy spróbować ponownie ustawić kod dla urządzenia lub spróbować ustalić właściwy kod
przy pomocy procedury wyszukiwania.
*Problemy przy zmianie kanałów?
-Należy wstukać numer kanału, dokładnie w taki sposób, jak w oryginalnym pilocie.
*Magnetowid lub odtwarzacz DVD nie nagrywa?
-W celach zabezpieczenia przed przypadkowym nagrywanie, na pilocie uniwersalnym, należy nacisnąć przycisk RECORD
dwukrotnie, w celu rozpoczęcia nagrywania.
Telewizory
A.R. Systems 0060 0579 0397 0478
Abex 0055
Accent 0032 0060 0579
Accuphase 0579 1932
Acec 0035
Adcom 0648 0307
Admiral 0116 0386 0441 0110 0328 0186
0287
Adyson 0240 0239 0055
AEA 0060 0579
Agashi 0239 0287 0240
AGB 0539
Agef 0110
Aiko 0032 0060 0579 0239 0394 0058
0456 0095 0384 0214 0287 0240
Aim 0060 0095 0435 0579 0776 0231
0729 0828
Aiwa 0728 0724 1927 1939 1931 1937
1938
Akai 0384 0231 0394 1560 0060 0826
0456 0768 0214 0725 0058 0307
0695 0032 0719 0095 0776 0241
7
0829 0752 0737 0186 0539 0738
0625 0579 0571 0604 0503 0240
0654 0239 0287 0471 0201 0352
0400 0629 0731 1060 1931 0496
0671
Akiba 0241 0305 0478 0060 0579 0317
Akira 0213
Akito 0295 0060 0579
Akura 0060 0579 0691 0382 0435 0516
0032 0241 0305 0287 0194 0737
Alaron 0202 0239
Alba 0032 0441 0393 0258 0394 0691
0060 0579 1060 0378 0241 0239
0270 0454 0186 0510 0604 0059
0602 1927 1931 0737 0466 1691
Alkos 0058
Allorgan 0229 0317 0240
Allstar 0060 0579
Ambassador 0200
Amplivision 0240 0423 0393 0343
Amstrad 0200 0032 0539 0287 0377 0394
0241 0194 0060 0579 0456 0435
0385 1060 0671 0604 1927
Anam 0060 0579 0032 0273
Anam National 0060 0273 0579 0673 0078
Anex 0444
Anglo 0032 0287
Anitech 0032 0287 0060 0579 0305 0125
Ansonic 0393 0060 0579 0032 0691 0397
0186 0315 0125 0434 0282 0270
1460 0035 0307 0451 1927 0127
Apex Digital 1966
Apollo 0496
Arc en Ciel 0422 0524 0132 0219 0221
Arcam 0239 0422 0240
Ardem 0509 0737 0060 0656 0579
Aristona 0579 0060 0035
Arthur Martin 0186 0423
ASA 0128 0369 0093 0127 0110
Asberg 0060 0579 0125
Asora 0032
Astra 0060 0579
Asuka 0241 0240 0239 0287 0305 1927
ATD 0721
Atlantic 0060 0579 0239 0229 0343 0282
Atori 0032
Auchan 0186 0423
Audiosonic 0032 0060 0397 0579 0132 0737
0738 0240 0393 0360 0287 0241
0509 0451
Audioton 0240 0509 0393 0287 0451
Audiovox 0474
Aumark 0083
Autovox 0110 0229 0567 0372 0240 0270
AVP 1927 1931
AWA 0034 0059 0032 0180 0397 0474
0435 0060 0579 0239 0629 0240
0131 0287 0808
Axxent 0032
Axxon 0737
Baird 0132 0216 0366 0213 0215 0095
0096 0240 0231 1927
Bang & Olufsen 0588 0110 0298
Barco 0403 0186
Basic Line 0397 0060 0186 0691 0579 0032
0241 0590 0305 0240 0478 0362
1060
Bastide 0240
Bauer 0828
Baur 0032 0169 0326 0558 0218 0535
0060 0579 0577 0214 0384 0567
0372 1528 0528 1033
Bazin 0240
Beaumark 0201
Beko 0509 0058 0451 0737 0393 0441
0060 1060 0579 0629 0738
Bennett 0579 0060
Beon 0060 0579 0441 0055
Berthen 0691
Best 0360 0393 0444
Bestar 0060 0579 0393 0397
Bestar-Daewoo 0397
Binatone 0240
Black Diamond 0637 1060 0579
Black Panther 0125
Black Star 0270
Black Strip 0058
Blacktron 0305
Blackway 0305 0241
Blaupunkt 0577 0214 0558 0218 0223 0350
0351 0471 0478 0193 0059
Blue Sky 0060 0737 1060 0510 0691 0738
1932 0579 0241 0305 0478 1957
1927 1931 1691
Blue Star 0305
Bondstec 0270
Boots 0295 0240 0032
Bosch 0343 0350
BPL 0060 0579 0305
Brandt 0648 0524 0132 0422 0219 0221
0310 0358 0494 0366 0583
Brandt
Electronique 0310 0358 0524
Brinkmann 0060 0579 0691 0542 0441 0509
Brionvega 0060 0579 0385 0110
Britannia 0239 0240
Broksonic 0259 1928
Brother 0287
Bruns 0110 0451
BSR 0186 0317 0384
BTC 0241
Bush 0691 0241 0186 0372 0032 0059
0060 0394 0258 0305 0295 0378
0386 0397 0542 0287 0384 1060
0510 0231 0240 0637 0640 0721
0604 0317 0307 0579 0737 1923
1927 1931 0801 1691
Candle 0209
Canton 0241
Capsonic 0287
Carad 0633 0060 0579 0691 1060
Carena 0478 0060 0579
Carrefour 0059 0093 0060 0579
Carver 0193
Cascade 0032 0060 0579
Casio 0060 0579 0186 0372 1927
Cathay 0060 0579
CCE 0060 0579 0240 0352
Celebrity 0023
Celestial 0842 0843 0844
Centrex 0803 0849
Centrum 1060
Centurion 0060 0579
Century 0110 0270 0261
CGE 0097 0107 0329 0441 0270 0393
0186 0422 1927
Changhong 0850
Cimline 0032 0258 0241
Cineral 0474
Cinex 0671
Citizen 0474 0083 0209
City 0032
Clarivox 0441 0060 0579 0093 0125
Clatronic 0060 0393 0394 0737 0241 0287
0579 0240 0270 0032 0125 0343
0602 0671 1927
Clayton 0408 1060
CMS 0239
CMS hightec 0240
8
Combitech 1931
Concorde 0032
Condor 0343 0060 0579 0393 0239 0032
0305 0125 0270 0441 0434 0186
0287
Conia 0777 0844
Conic 0055
Conrad 0060 0579
Contec 0239 0032 0180 0034 0059 0287
0060 0579
Continental
Edison 0524 0132 0219 0221 0422 0310
0510
Cosmel 0032 0360 0060 0579
Crosley 0110 0270 0097 0107 0186
Crown 0032 0735 0393 0509 0060 0579
0510 0737 0629 0738 0444 0441
0382 0602 0231 0062 0695 0362
1957 1951
Crystal 0454
CS Electronics 0239 0241 0270
CTC 0270
Curtis Mathes 0070 0083 0116 0168 0474 0189
Cybertron 0241
D-Vision 0060 0579
Daewoo 0657 0397 1932 0522 0060 0579
0032 0239 0241 0684 0240 0474
0062 1160 1925 1951 1931
Dainichi 0241 0239
Dansai 0060 0579 0287 0055 0058 0239
0032 0059 0240 0231
Dansette 0435
Dantax 0393 0509 0737 0629 0738 1931
Datsura 0231
Dawa 0032 0060 0579
Daytek 0721 0729
Daytron 0032 0397 0060 0579 0062
de Graaf 0231 0067 0250 0186 0571 0386
DEC 0818 0808
Decca 0095 0056 0539 0060 0579 0295
0240 1160 0644 1927 1931
Deitron 0060 0579 0397 0241
Denko 0287
Denon 0168
Denver 0060 0579 0629
DER 0216 0213
Desmet 0343 0060 0579 0032 0110
Diamant 0060 0579
Diamond 0287 0721 0719 0032 0827 0848
0239
Digatron 0060 0579
Digiline 0060 0128 0579 0691
Digitor 0060 0579
Digivision 0384
DiK 0060 0579
Dixi 0032 0060 0579 0270 0240 0110
DL 0871 0803 0060
Domeos 0691
Domland 0417
Doric 0372
DTS 0032
Dual 0567 0372 0240 0366 0542 0060
0579 0282 0417 0422 0326 0186
0554 1927 1160
Dumont 0110 0127 0125 0240 0093 0095
1927
Dunai 0567 0186
Durabrand 1460
Dux 0060 0579 0035
Dynatron 0060 0579 0035
E-Elite 0241
Edison-Minerva 0510
Elbe 0458 0261 0282 0385 0315 0393
0186 0060 0579 0241 0214 0307
0434 0633 0240 0539 0384 0653
Elbe-Sharp 0539
Elcit 0110 0270 0539 0125 0186
Electroband 0023
Elekta 0032 0060 0579 0287 0305
ELG 0060 0579
Elin 0239 0060 0579 0128 0127 0571
0384 0471 0328 0372 0186 0032
Elite 0241 0060 0579 0343 0328
Elman 0125
Elta 0032 0287 0239 0454
Emco 0270
Emerson 0200 0737 0201 0110 0202 0270
0060 0579 0394 0093 0259 0062
0305 0343 0384 1932 0509 0393
0186 0344 1927 1929 1928
Emperor 0305
Enzer 0719 0776
Erres 0060 0579 0035
ESC 0060 0579 0240
Estèle 0186
Etron 0024 0060 0579 0032 0186
Eurofeel 0287 0240
Euroman 0239 0287 0060 0579 0240 0444
0393
Europa 0060 0579
Europhon 0060 0539 0125 0186 0240 0579
0270 0454 0239
Excel 0060 0579
Expert 0229 0423 0282 0186 0328
Exquisit 0060 0579 0270
Fagor 0060 0579
Family Life 0060 0579
Fenner 0397 0032
Ferguson 0096 0648 0310 0215 0213 0358
0261 0216 0132 0583 0060 0579
0058 0366 0127 0131 0384 0494
1927 0571
Fidelity 0186 0535 0194 0386 0060 0579
0394 0435 0554 0216 0239 0287
0567 1927 1929 1930 1931 0384
Filsai 0240
Finlandia 0231 0369 0382 0571 0384 0186
0386 0095 0310 0366 0068
Finlux 0128 0127 0060 0579 0737 0369
0240 0095 0186 0539 0738 0093
0110 0202 0125 0434 0654 0515
0503 0652 0496 0441 0629 0644
Firstline 0060 0579 0397 0691 0737 0186
0032 0317 0344 0239 0408 0270
1932 0125 0240 0434 0567 0372
0554 0261 0095 0258 0231 0384
1060 1691
Fisher 0127 0240 0059 0231 0393 0578
0068 0110 0180 0384 0186 0326
0567 0372 0095 0070
Flint 0060 0579 0633 0095 0241 0478
0287
FNR 0125
Forgestone 0216
Formenti 0186 0060 0579 0509 0239 0110
0343
FormentiPhoenix 0239 0343
Fortress 0116 0110
Fraba 0060 0579 0393 0554
Friac 0032 0060 0579 0125 0444 0393
0522 0678 0633
Frontech 0270 0287 0372 0386 0454 0471
0240 0032 0186
Fujitsu 0202 0229 0095 0125 0240 0186
0032 0706 0060 0579 0384 0282
0876
Fujitsu General 0032 0209 0240 0229 0186
9
Funai 0691 0202 0287 0317 0326 0435
Futronic 0287 0818
Future 0060 0579
Galaxi 0125 0060 0579 0384 0186
Galaxis 0393 0441 0060 0125 0579
Galeria 0032
GBC 0186 0032 0397 0241 0386
GE 0366 0070 0201 0078 0305 0474
0583 0310 0132 0358 0648
Geant Casino 0186 0423
GEC 0186 0384 0372 0060 0539 0579
0066 0095 0240
Geloso 0270 0032 0386 0186 0397
General 0613 0132 0310 0494 0209
General Electric 0366 0310
General Technic 0032
Genesis 0032 0060 0579
Genexxa 0241 0060 0579 0435 0516 0186
0032
Giant 0240
Goldfunk 0691
Goldhand 0239
Goldline 0360
GoldStar 0060 0032 0393 0024 0313 0055
0025 0400 0240 0201 0270 0239
0579 0454 0186 0384 0132 0386
0629 0067 0062 1957 1949 0737
0738
Gooding 0510
Goodmans 0657 0397 0060 0522 0579 1060
0691 1932 0059 0287 0095 0539
0032 0313 0202 0510 0387 0394
0366 0258 0058 0503 0583 0055
0240 0358 0241 0474 1951 1931
0602 0653 0684 1923
Gorenje 0393 0444
GPM 0241
Gradiente 0193 0060 0579
Graetz 0384 0394 0186 0060 0362 0579
Gran Prix 0671
Granada 0060 0579 0423 0249 0379 0382
0035 0068 0095 0169 0131 0231
0240 0059 0362 0539 0525 0496
0358 0583 0070 0186 0386 0248
0366 0571
Grandin 0060 0579 0032 0186 0633 0737
0738 0691 0397 0343 0305 0241
0478 0423 0602 1060
Gronic 0125 0240 0186
Grundig 0558 0218 0214 0577 0510 0093
0729 0060 0579 0610 0032 0059
0466 0393 0763 1958 1931 0653
Grunpy 0202
Haaz 0729
Haier 0721 0892 0287
Halifax 0287 0239 0240
Hammerstein 0287
Hampton 0239 0240
Hanimex 0241 0317 1931
Hanseatic 0060 0579 0522 0542 0372 0186
0384 0315 0567 0305 0417 0343
0657 0451 0393 0684 0032 0317
0240 0454 0110 0400 0737
Hantarex 0032 0060 0579 0125 0539 0261
Hantor 0060 0579
Harley
Davidson 0202 0066
Harwood 0032 0435 0055 0060 0579 0510
Hauppauge 0060 0579
HCM 0032 0435 0060 0579 0240 0241
0441 0305 0287
Hedzon 0579 0060
Hema 0240 0032
Hemmermann 0372 0567
Hifivox 0524 0132 0219 0422 0221
Higashi 0239
Highline 0287 0060 0579
Hikona 0241
Hinari 0231 0060 0579 0032 0241 0059
0202 0186 0387 0062 0378 0466
0510 0258 0317 0287 1931
Hisawa 0305 0241 0423 0478 0633 1931
0737
HISense 0871 0231
Hit 0110
Hitachi 0248 1248 0372 0059 0379 0067
0066 0131 0496 0186 0366 0601
0219 0221 0240 0329 0250 0599
0055 0217 0539 0095 0504 0522
0060 0586 0168 0579 0132 0386
0571 0742 0657 0767 0201 1160
0128 0515 1504 0070 0382 0384
0535 0503 1068 0652 1060
Hitachi Fujian 0131 0851 0248 0599
Hitsu 0032 0478 0241 0633
HMV 0110 0216
Höher 0737
Home
Electronics 0629
Hornyphon 0060 0579 0035
Hoshai 0241 0478 0305
Huanyu 0397 0239
Hygashi 0240 0239
Hyper 0032 0239 0240 0270
Hypersonic 0384
Hypson 0060 0579 0737 0738 1957 0287
0240 0305 0478 0423 0261 1931
0691
Hyundai 0060 0826 0579 0729 0776
Iberia 0060 0579
ICE 0287 0060 0394 0032 0579 0241
0240 0239
Ices 0241 0239
Icos 0035
Ict 0060 1160 0579
Imperial 0060 0186 0393 0097 0107 0579
0653 0434 0384 0372 0441 0270
0219 0454 0554
Indiana 0060 0579
Ingelen 0510 0633 0737 0186 0384
Ingersoll 0032
Inno Hit 0032 0095 0060 0579 0241 0313
0240 0539 0270 0125 0305
Innovation 0542 0060 0579
Interactive 0060 0579 0035 0110 0535 0298
0350 0186 0384 0393 0524 0132
0434
Interbuy 0032 0060 0287 0270 0535 0579
Interfunk 0060 0579 0035 0110 0535 0298
0350 0186 0384 0393 0524 0132
0372 0270 0223
Internal 0060 0579 0522 0397 1932
International 0239
Intervision 0305 0240 0478 0060 0394 0400
0542 0471 0509 0393 0417 0510
0241 0125 0454 0186 0287 0270
0032 0579
Irradio 0032 0060 0579 0241 0270 0313
0394
Isukai 0241 0060 0579 0305 0478
ITC 0240 0343
ITS 0060 0394 0241 0305 0287 0239
0032 0579
ITT 0186 0503 0372 0384 0496 0571
0590 0216 0369 0362 0231 0202
0567 0633
ITT Nokia 0384 0571 0186 0496 0503 0372
0369 0231 0202 0362 0590 0629
0633 0654 0386 0454
ITV 0287 0060 0579 0270 0307 0397
10
Jean 0059
JEC 0058 0525
JMB 0060 0522 0657 0397 0579 0466
1931
Jocel 0735
Jubilee 0579
JVC 0676 0213 0059 0215 0216 0394
0241 0629 0441 0116 1946
Kaisui 0241 0305 0060 0579 0239 0478
0240 0032
Kamp 0239
Kapsch 0186 0384 0229 0282 0127
Karcher 0060 0579 0444 0393 0633 0186
0305 0125 0287 0801 0737
Kathrein 0579 0060
Kawa 0394
Kawasho 0239
KB Aristocrat 0186
Kendo 0633 0060 0579 0186 0542 0535
0393 0400 0386 0451 0434 0125
0258 0270 0385
Kennedy 0186 0229 0458
Kenwood 0128
KIC 0240 0352
Kingsley 0239
Kiota 0024
Kiton 0579 0060 0691
Kneissel 0060 0408 0393 0633 0434 0397
0522 0579 0458 0282 0315 0261
0385 1931
Kolster 0060 0579 0125 0372 0270
Konichi 0032
Konka 0060 0579 0394 0737 0441 0241
0748 0749 0664 0839 0610 0777
0802
Kontakt 0510
Korpel 0060 0579
Korting 0110 0444 0393 0343
Kosmos 0060 0579
Kotron 0435 0287
Koyoda 0032
Kraking 0261
Kriesler 0035
KTV 0062 0240
Kuba 0372 0186
Kuba
Electronic 0326 0372 0186
Kyoshu 0435 0441 0287 0055
Kyoto 0408 0055 0186 0239 0240
LaSAT 0509 0393
Leader 0032
Lecson 0060 0579
Legend 0032
Lemair 0434 0055
Lenco 0060 0032 0186 0397 0579 0127
Lenoir 0032
Lesa 0270
Levis Austria 0060 0579
Leyco 0287 0095 0060 0579 0317 0602
LG 0060 0393 0032 0400 0055 0024
0240 0025 0579 0737 0270 0239
0454 0313 0186 0201 0384 0629
0132 1957 1949 0721 0738 0846
Mercury 0024 0060 0032 0579 0352
Metz 0218 0558 0470 0577 0214 0390
0411 0769 0060 0110 0579 0298
0610 0691 1060
MGA 0201 0060 0579 0241 0127
Micromaxx 0060 0579 0691 1060 0653 0831
Microstar 0831
Midland 0055 0062 0070
Minato 0060 0579
Minerva 0510 0558 0218 0093 0214 0577
0539 0131
Minoka 0435 0060 0579 0382
Mirror 1923
Liesenk & Tter 0350 0060 0579
Liesenkotter 0060 0350 0351 0035 0579
Lifetec 0060 0032 0542 0397 0691 0535
0678 1060 1160 0579 0241 0287
Lloyd's 0024 0032
Lloytron 0055
LME 0454
Loewe 0535 0060 0579 0678 0393 0656
0110 0315 0385 0813 0539 1813
Logik 0034 0056 0083 0721 0796 0032
0216 0394 0024
Logix 0691
Luma 0060 0386 0229 0328 0186 0434
0579 0397 0032 0385 0282
Lumatron 0386 0229 0328 0060 0579 0385
0186 0282 0384 0240 0287 0096
Lux May 0060 0032 0579 0604
Luxman 0602
Luxor 0217 0313 0386 0503 0515 0372
0384 0231 0379 0571 0186 0369
0496 0202 0240 0654 1060
LXI 0070 0201
Madison 0060 0579
Magnadyne 0110 0270 0539 0125 0186 0567
Magnafon 0539 0125 0239 0096
Magnavox 0060 0579 0059 0202 0803
Magnum 0671 0737 0060 0579 0738
Mandor 0287
Manesth 0060 0579 0258 0240 0287 0343
0058 0317 0186 0386
Manhattan 0060 0579 0691 1060 0186 0801
Marantz 0060 0579 0435
Marelli 0110
Mark 0060 0579 0240 0239 0397 0032
0737 0738
Master's 0522
Masuda 0241 0394 0032 0287 0060 0240
0579
Materin 0881
Matsui 0060 0579 0510 0032 0258 0200
0034 0378 0095 0056 0059 0240
0377 0317 0394 0456 0466 0386
0602 0478 0186 0295 0372 0539
0058 0454 0231 0068 0218 0214
0358 0567 1931 0737 1060
Matsushita 0273 0673
Matsuviama 0610
Maxam 0287
MCE 0032
McMichael 0066
Mediator 0060 0579 0035
Medion 0060 0691 0542 0535 0579 1160
0721 0831 1931 1060 1460 1923
1691
Megas 0633
Megatron 0168 0201
Melectronic 0369 0060 0535 0132 0366 0270
0128 0127 0397 0032 0240 0503
0515 0239 0434 0372 0186 0310
0579 0657 0384 0214 0218 0684
Melvox 0423
Memorex 0032 1943 0201 0273 0083 1947
Memphis 0360 0095 0032 0408
Mistral
Electronics 0216
Mitsubishi 0131 0116 0535 0060 0201 0377
0110 0056 0059 0216 0558 0579
0231 1957 1060 1940
Mitsuri General 0186
Mivar 0315 0313 0314 0393 0239 0632
0539 0240
Monaco 0032
Morgan's 0060 0579
Motorola 0078 0116
MTC 0083 0393 0372 0535 0186 0239
0384 0471
11
MTEC 0295 0055
MTlogic 0737
Multibroadcast 0216
Multistandard 0125
Multitec 0060 0579 0509 0691 1060
Multitech 0372 0032 0386 0509 0060 0393
0579 0240 0239 0270 0125 0287
Murphy 0127 0239 0062 0095 0186
Musikland 0060 0241 0270 0579
Myryad 0579 0060
NAD 0189 0201 0384 0186
Naiko 0060 0629 0579
Nakimura 0397 0060 0579
Naonis 0386 0186
NAT 0249 0363 0237
National 0237 0249 0363
NEC 0193 1193 1293 0059 0343 0478
0032 0397 0240 0060 0579 0034
0727 0522 1727
Neckermann 0060 0214 0393 1528 0528 1033
0223 0577 0579 0186 0350 0441
0372 0110 0270 0240 0434 0343
0386 0535
NEI 0060 0579 0360 0454 0394 0186
Nesco 0270 0202 1931
Netsat 0060 0579
Network 0055 0360
Neufunk 0060 0032 0579 0633 0241 0305
0737
New Tech 0060 0032 0579 0366 0240 0471
New World 0241
Nicamagic 0239
Nikkai 0095 0241 0060 0579 0240 0287
0055 0058 0360 0239 0032 0059
Nikko 0201
Nishi 0505
Nobliko 0125 0093 0239
Nogamatic 0422 0524 0132 0219
Nokia 0384 0186 0503 0372 0571 0515
0382 0496 0362 0231 0397 0654
0629 0369 0202 0343 0590 0633
0132 1935
Nordic 0240
Nordmende 0132 0737 0524 0310 0422 0219
0366 0221 0583 0218 0060 0579
0358 0186 0494
Norfolk 0186
Normerel 0060 0579
Novak 0035 0060 0579
Novatronic 0060 0128 0397 0554 0579
NU-TEC 0478 0721
Nurnberg 0186 0384
Oceanic 0590 0186 0423 0384 0317 0231
0586 0496 0571 0503
Odeon 0287
Okano 0393 0060 0579 0287 0095 0032
Omega 0287
Omni 0803 0721 0849
Onwa 0394 0625 0241 0456 0604 0125
0454
Opera 0060 0579
Optimus 0273 0673 0189 1947
Optonica 0116
Plantron 0060 0579 0287 0032
Playsonic 0240 0737 0362 0738
Policom 0125 0132 0219 0221 0229 0261
0298 0384 0186 0093 0097 0107
0110 0524 0558
Polytron 0720 0305
Poppy 0032
Portland 0397 0062 1932
Powerpoint 0510 0060 0579
Prandoni-Prince 0270 0539 0384 0386
Precision 0240
Premier 0032 0287
Prima 0055 0032 0287 0326 0435
Orbit 0060 0579
Orion 0060 0202 0259 0378 0579 0678
0737 0258 0466 0317 0200 0343
0034 0032 0344 0387 0125 0287
0435 0539 0554 0567 1939 1931
0056 1928
Orline 0060 0241 0579
Ormond 0408 0691 1060 0060 0579
Orsowe 0539
Osaki 0095 0241 0055 0240 0287 0516
0060 0435 0295 0397 0378 0579
Osio 0060 0579 0313
Oso 0241
Osume 0180 0095 0059 0055 0241 0060
0579
Otto Versand 1528 0528 1033 0059 0116 0535
0060 0579 0558 0218 0567 0372
0577 0214 0384 0258 0132 0317
0249 0270 0326 0343 0240 0032
0305 0366 0451 0454 0539 0542
Pace 1931
Pacific 0060 0579 1160 0737 1060
Pael 0239
Palladium 0393 0060 0214 1528 0528 1033
0223 0441 0577 0579 0270 0350
0372 0110 0186 0240 0434 0678
0542 0386 0653 0737 1160
Palsonic 0287 0435 0060 0307 0240 0400
0241 0721 0579 0471 0796 0802
0024 0441
Panama 0032 0240 0287 0239 0060 0579
0270
Panashiba 0024
Panasonic 0673 0078 1673 0131 0273 1947
0249 0237 0384 0390 0363 0539
0060 0579 0186 0571 1233 1333
1953 0024 0876 1964
Panavision 0060 0434 0579
Pathe Cinema 0186 0261 0239 0423 0343 0315
0372 0454 0393
Pathe Marconi 0524 0132 0219 0221 0422
Pausa 0032
Penney 0062 0070
Perdio 0095 0343 0186 0060 0239 0305
0579
Perfekt 0060 0579
Pershin 0423
Phase 0055
Philco 0110 0107 0097 0441 0270 0186
0393 0060 0168 0579 0209 0542
Philex 0216 0186
Philharmonic 0240
Philips 0579 0060 0261 0035 0744 0577
0214 0066 0110 0216 0446 0366
0593 0397 0023 0795 0032 0223
Phoenix 0060 0579 0393 0509 0186 0110
0095 0239 0343 0408
Phonola 0060 0579 0035 0110 0216 0239
Pilot 0579 0060 0062 0735
Pioneer 0189 0034 0060 0193 0579 0446
0451 0393 0366 0384 0132 0186
0310 0509 0535 0783
Pionier 0393 0509
Princess 0721
Prinston 1060
Prinz 0095 0567 0372 0384 0217
Profex 0032 0186 0454 0384 0386
Profi 0032
Profitronic 0060 0579 0125
Proline 0060 0579 0648 0657 0653 0434
0035 0344 0095 0644
Proscan 0070
Prosonic 0060 0579 0393 0397 0394 0691
0737 0474 0239 0237 0602 0240
Protech 0060 0579 0240 0032 0270 0372
0125 0287 0454 0441 0360 0691
12
0305 0186 0509 1060 1691
Proton 0201
Provision 0522 0060 0579 1060 0737
Pye 0060 0579 0035 0110 0577 0397
0372 0435
Pymi 0032
Quadra Vision 0423
Quadral 0241
Qualcraft 0062
Quasar 0270 0673 0273 0032 0078 1947
Quelle 0060 1528 0528 1033 0034 0524
0132 0535 0558 0567 0372 0577
0214 0384 0055 0059 0240 0270
0097 0350 0107 0351 0329 0093
0127 0128 0691 0579 0180 0218
0223 0287 0313 0169 0317 0369
0444 0032
Questa 0059 0055
R-Line 0060 0579 0186
Radialva 0132 0241 0454 0186 0060 0579
0310 0360
Radiola 0060 0579 0035 0240
Radiomarelli 0110 0539 0270 0060 0579
RadioShack 0060 0579 0055 0062 0070 0201
Radiotone 0032 0060 0579 0451 0393 0602
0441 0435 0671 0691 0287 1060
Rank 0093
Rank Arena 0059 0819 0180 0625 0776
RBM 0093
RCA 0070 0648 0116 0583 0358 0366
0776
Realistic 0055 0062 0201
Recor 0060 0441 0579
Rectiligne 0060 0579
Rediffusion 0384 0571 0059 0369
Redstar 0060 0579
Reflex 0060 0579 1060 0691
Reoc 0737 0657 1932
Revox 0060 0579 0393
Rex 0328 0229 0386 0434 0270 0186
0282 0287
RFT 0110 0315 0393 0451 0095 0287
0060 0579
Rhapsody 0239
Ricoh 0060 0579
Roadstar 1060 0032 0441 0060 0579 0691
0241 0287 0305 1939
Robotron 0110
Rodex 0060 0579
Rowa 0287 0721 0240 0735 0032 0239
0610
Roxy 0471
Royal Lux 0444 0393 0435 0358
Rukopir 0579 0060
Saba 0648 0310 0110 0422 0186 0132
0524 0539 0366 0384 0521 0219
0221 0358 0571 0494 0583 0273
0737
Saccs 0261
Sagem 0633 0478 0305
Saisho 0258 0539 0200 0032 0034 0056
0240 0454 0186 0287 0377 0567
Saivod 0060 0579 0691 0735 1060
Siera 0060 0579 0035
Siesta 0393
Silva 0060 0579 0239 0384 0671
Silver 0059 0060 0478 0384 0579 0202
0738 0186
Simpson 0209
Singer 0032 1560 0110 0829 0060 0579
0125 0270 0458 0423 0590 0358
0186
Sinotec 0796
Sinudyne 0200 0110 0258 0125 0317 0186
0384 0539 0567 0372 1528 0528
1033 0229 0060 0579 1931
Sakaï 0186
Salora 0313 0217 0372 0186 0379 0382
0384 0387 0539 0386 0571 0362
0231 0503 0644
Salsa 0358
Sambers 0539 0125
Sampo 0055 0062
Samsung 0641 0610 0060 0201 0579 0032
0725 0116 0240 0471 0505 0393
0287 0352 0239 0313 0667 0083
0055 0095 0231 0542 0062 0186
0648 0835
Samsux 0062
Sandra 0239 0240
Sanela 0261
Sansei 0474
Sansui 0060 0752 0579 0729 0394 0678
0750 0749 0748 0625 0444 0478
0884
Santon 0032
Sanyo 0231 0180 0315 0744 0059 0111
0034 0393 0362 0095 0239 0240
0127 0068 0578 0169 0032 0567
0186 0060 0131 0579 0509 0822
Save 0060 0579
Saville 1931
SBR 0060 0579 0035 0216 0066
Schaub Lorenz 0372 0571 0737 0629 0384 0509
0397
Schneider 1160 0060 0579 0542 0035 0326
0567 0372 0417 0282 0366 0240
0270 0394 0384 0241 0691 1060
0186 0671 0737 1932 1931
Scotland 0186
Scott 0259 0201 0202
Sears 0070 0169 0194 0201 0202
Seaway 0657
Seelver 0579 1060 0060
SEG 0060 0579 1060 1460 0691 0240
0510 0032 0372 0186 0287 0657
0059 0125 0270 0385 0239 0241
1932 1691
SEI 0110 0125 1528 0528 1033 0186
0539 0567 0372 0317 0229 0060
0579 0200
Sei-Sinudyne 0125 0229 0317 0539 1528 0528
1033 0567 0060 0579 0110
Seleco 0328 0229 0386 0282 0385 0186
0434 0394 0059 0287 0369 0458
Sencora 0032
Sentra 0058 0241 0032 0372
Serino 0633 0478 0239 0116
Sharp 0116 0062 1216 0180 0059 0317
0676 0279 0216 0209 0539 0223
0783 0841 1940
Shintoshi 0060 0579
Shivaki 0060 0579 0466 0474 0397 0201
Shorai 0317 0202
Siarem 0186 0110 0125 0539
Siemens 0214 0558 0577 0223 0218 0350
0351 0180 0055 0169 0060 0579
0384
Skantic 0379
Sky 0060 0305 0579
Skymaster 0128
Skysonic 0719 0776
SLX 0691
Smaragd 0510
Sogera 0343
Solavox 0055 0384 0095 0186 0571 0060
0579
Sonawa 0241
Soniko 0060 0579
Sonitron 0231 0393 0362 0240
Sonneclair 0060 0579
13
Sonoko 0060 0579 0032 0287 0305 0240
Sonolor 0231 0590 0186 0423 1528 0528
1033 0571 0384 0305
Sontec 0060 0579 0393 0317 0032
Sony 1528 1674 1033 0528 0034 0023
0059 0125 0376 0060 0579 0180
1948
Sound & Vision 0125 0241 0397 0060 0579
Soundesign 0201 0202 0209
Soundwave 0060 0579 0343 0441 0055 0738
Spectra 0032
Ssangyong 0055 0032
Stag 0055
Staksonic 0032
Standard 0060 0579 1060 0241 0032 0240
0343 0397
Starlite 0032 0186 0060 0579 0287 0435
Stenway 0305 0241
Stern 0328 0229 0282 0186 0386 0287
0434 0458
Strato 0060 0579 0287 0032
Stylandia 0240
Sunic Line 0060 0579
Sunkai 0317 0378 0344 0478 0241 0258
0633 0060 0579 0510 0554
Sunstar 0394 0060 0579 0032 0602 0287
Sunwood 0060 0579 0032
Superla 0539 0239 0240
Supersonic 0231 0579 0721 0287
SuperTech 0032 0060 0579 0239 0241
Superton 0454
Supra 0201 0397 0032 0062
Susumu 0358 0241 0310
Sutron 0032
Swissline 0270
Sydney 0239 0240
Sylvania 0209
Symphonic 0194 1927
Sysline 0060 0579
Sytong 0239
T+A 0470
Tactus 0295
Tandberg 0390 0434 0132 0360 0219 0385
0384 0186
Tandy 0062 0241 0095 0240 0270 0116
0186
Tashiko 0059 0066 0240 0169 0193 0055
0239 0382 0186 0386
Tatung 0078 0060 0579 0095 0539 0240
0295 0034 0652 0644 0056 1931
TCM 0737
Teac 0721 0535 0060 1460 1060 0579
0735 0691 0478 0240 0729 0287
0567 1932 0709 0201 0032 0194
0435 0372 0744 0305 0441 0454
0778 0193 0737 1955 1691 1936
1972 1747
TEC 0240 0032 0270 0494 0358 0360
0282 0060 0579 0384 0186
Tech Line 0060 0579 0691 1460
Techica 0241
Technema 0343
Technics 0273
TechniSat 0678 0060 0579 0186
Technol Ace 0202
Tecnimagen 0579
Tedelex 0240 0441 0629 1560 0032 0729
0231 0721 0610 0060 0579 0454
Teiron 0032
Teknika 0083 0202 0209 0062
Teleavia 0132 0524 0310 0219 0422 0366
Telecor 0060 0579 0186 0241 0240 0282
0307 0417
Telefunken 0132 0648 0725 0524 0610 0721
0521 0735 0494 0843 0422 0310
0097 0107 0124 0358 0285 0329
0096 0366 0219 0060 0579 0509
Telefusion 0060 0579
Telegazi 0060 0186 0282 0241 0287 0307
0579
Telemeister 0343 0060 0579
Telesonic 0060 0579
Telestar 0032 0060 0579 0602 0435
Teletech 0060 0579 0691 0032 0270 0360
1060
Teleton 0240 0298 0229 0186 0372 0282
0209 0059 0386
Televideon 0343 0186 0239
Teleview 0060 0579
Televiso 0423
Telexa 0125
Temco 0317
Tempest 0032 0060 0579 0287
Tennessee 0060 0579
Tensai 0127 0241 0060 0579 0240 0317
0343 0032 0128 0397 0394 0400
0270 0738 0186
Tenson 0343 0032
Tesla 0060
Tevion 0542 0060 0579 0671 0691 1160
0737 1060
Texet 0240 0397 0032 0239 0241
Thomas 1927
Thomson 0648 0583 0310 0132 0524 0422
0494 0358 0219 0221 0366 0060
0579 0597 0372
Thorn 0131 0216 0132 0096 0248 0366
0213 0384 0261 1528 0528 0215
1033 0097 0107 0522 0558 0060
0095 0579 0034 0127 0035 0358
0535 0056 0382 0059 0066 0295
0068 0397 0058 0093 0124 0379
0524
Thorn-Ferguson 0127 0131 0132 0213 0215 0261
0216 0384 0358 0522 0096 0058
TMK 0201 0200
Tobishi 0241
Tokai 0095 0060 0579 0360 0691 0471
0186 0240 0397 0032 1060
Tokaido 1060
Tokyo 0239 0058 0471 0352 0326
Tomashi 0305 0241
Tongtel 0803
Transtec 0239
Triad 0060 0579
Trical 0180
Trident 0539 0240
Tristar 0287 0241 0216
Triumph 0200 0539 0369 0579 0060 0266
Tsoschi 0305
TVTEXT 95 0579
Uher 0060 0579 0229 0343 0326 0397
0441 0509 0393 0282 0503
Ultra 0215
Ultravox 0110 0125 0397 0270 0239 0186
0060 0579
Unic Line 0060 0579 0496 0478 0372
Toshiba 0058 0083 0525 0531 0266 0093
0059 0125 1531 0240 0132 0741
0218 0214 0641 1939 1931 0032
0721 0060 1968
Totevision 0062
Towada 0372 0125 0240
Toyoda 0032 0394 0516 0287
Trakton 0032 0287 0240
Trans Continens 0691 0240 1060 0060 0579 0509
TRANScontinents
0644
Transonic 0060 0579 0478 0610 0535 0287
0721 0735 0441 0032
14
United 0060 0579 0737 0738
Universal 0060 0579
Universum 0369 0128 0558 0218 0496 0384
0270 0515 0503 0393 0223 0441
0034 0169 0535 0317 0059 0180
0055 0093 0186 0287 0127 0060
0579 0444 0434 0313 0097 0329
0350 0351 1528 0528 1033 0691
0567 0372 0240 0524 0132 0385
0360 0200 0654 0577 0032 0107
1924 1060 1460 0193
Univox 0060 0579 0360 0110 0186 0261
Utax 0186
Vestel 0060 0186 0240 0579 0691 1060
1691
Vexa 0032 0060 0579
Vibrant 0295
Videologic 0241 0239
Videologique 0239 0241 0240
Videosat 0270
VideoSystem 0060 0579
Videotechnic 0239 0343 0240 0397
Videoton 0379 0186 0454
Vidikron 0125
Vidtech 0059 0201
Viper 0360
Visiola 0239
Vision 0055 0060 0287 0579 0343 0240
Vistar 0229 0384 0590
Vortec 0060 0579
Voxson 0110 0060 0579 0386 0441 0186
Waltham 0240 0379 0441 0310 0408 0060
0579 0691 0132 1060 0454
Wards 0202
Watson 0060 0579 0343 0186 0241 0328
0602 0542 0417 0032 0691 1060
1931 1460
Watt Radio 0125 0567 0372 0186 0239
Wega 0060 0579 0059 0110
Wegavox 0032 0060 0579
Weltblick 0060 0579 0343 0240
Welttech 0307
Weston 0060 0579
Wharfedale 0060 0542 0579
White
Westinghouse 0343 0239 0060 0579 0360 1932
Windsor 0691 1060
Windstar 0305 0360
Windy Sam 0579
Wintel 0737
Worldview 0478
Xenius 0657
XLogic 0721 0883
Xrypton 0060 0579
Yamaha 0673
Yamishi 0305 0478 0241 0060 0579 0240
Yokan 0060 0579
Yoko 0240 0060 0579 0241 0287 0032
0454 0444 0393 0328 0362 0239
0270
Yorx 0241
Zanela 0261
Zanussi 0229 0328 0386 0240
Zenith 1932
Zenor 0362
ZX 0307 1931
Akai 0060 0129 0338 0665 0064 0043
0375 0263
Akashi 0095
Akiba 0095
Akura 0095 0064
Alba 0301 0095 0232 0375 0043 0023
0338 0371 0104
Allorgan 0263
Allstar 0104
Ambassador 0043
Amstrad 0023 1965 0301 0095
Anitech 0095
Ansonic 0023
Aristona 0104
ASA 0060 0104
Asuka 0095 0060 0104 0023 0061
Audiosonic 0301
Audioton 0043
AVP 0375 0023
AWA 0060 0301 0665 0066
Baird 0129 0301 0127 0064 0023
Bang & Olufsen 0522
Basic Line 0301 0232 0043 0095 0127
Baysonic 0317
Beko 0127
Bestar 0301 0043
Black Diamond 0665 0301
Black Panther 0301
Blaupunkt 1585 0249 1185 1285 0104 0057
Blue Sky 0060 0232 0371 0095 0375 0301
0023 0503 0665
Bondstec 0043 0095
Brandt 0064 0343 0344
Brandt
Electronique 0064
Brinkmann 0232 0371
Broksonic 0317 0502
Bush 0095 0301 0338 0232 0375 0023
0371 0104 0665
Carena 0232 0104
Carrefour 0068
Casio 0023
Cathay 0301
Catron 0043
CGE 0064 0023
Cimline 0095 0232
Clatronic 0043 0095 0023
Comag 2032
Combitech 0375
Condor 0043 0301
Crown 0060 0301 0095 0503 0043
Cyrus 0104
Daewoo 0301 0665 0660 0867 0232 0371
0375 0068 0043
Dansai 0095 0301
Dantax 0375
Daytron 0301
de Graaf 0065 0189 0104 0127 0071
Decca 0023 0064 0104 0090 0371 0232
0375
Deitron 0301
Denko 0095
Diamant 0060
Domland 0232
DREAM
multimedia.TV 1991
Dual 0064 0104 0301 0023 0371
Dumont 0023 0104 0127
Echostar 1984
Elbe 0301 0061
Elcatech 0095
Elin 0263
Elsay 0095
Elta 0095 0301
Emerson 0095 0068 0502 0317 0023
ESC 0301 0263 0043
Magnetowidy
@sat 1989
Accent 0095
Accuphase 0660
Adyson 0095
Aim 0301
Aiwa 0330 0023 0232 0371 0375 0060
0710 0765 0064 0703 0491
15
Etzuko 0095
Europhon 0043
Fast 0920
Fenner 0043
Ferguson 0064 0343 0344 0023 0301
Fidelity 0023 0095 0263 0455 0375
Finlandia 0127 0104 0065 0189 0023 0071
0407 0060 0066 0129 0249
Finlux 0023 0104 0127 0065
Firstline 0095 0232 0371 0066 0060 0068
0065 0301
Fisher 0070 0127 0061 0043
Flint 0232 0371
Force 1986
Frontech 0043 0095
Fujitsu 0023
Fujitsu General 0060
Funai 0023
Galaxi 0023
Galaxis 0301
GBC 0043
GbSAT 1970
GE 0343 0783
GEC 0104
General 0043
General Technic 0371
Genexxa 0127
Goldhand 0095
GoldStar 0060 1260 0503 0023
Goodmans 0023 0095 0263 0301 0085 0060
0043 0366 0104 0371 0232 0660
0375 0665
GPX 0060
Graetz 0064 0127 0263
Granada 0127 0071 0104 0263 0060 0249
0065 0023 1185 1285
Grandin 0095 0060 0043 0023 0301 0232
Grundig 0104 0370 0372 0249 0343 0371
0095 1185 1285 0232 0375 0765
0057 1971
Haaz 0371 0232
Hanimex 0375
Hanseatic 0060 0232 0301 0104 0061
Hantor 0043
Harwood 0095
HCM 0095
HDT 1974
Hewlett Packard 1995
Hinari 0095 0232 0375 0064 0366 0301
0263
Hisawa 0232 0375
Hischito 0068
Hitachi 0065 0189 0064 0023 0263 0104
0127 0407 0616
Höher 0301 0665
Hornyphon 0104
Humax 2027
Hypson 0095 0232 0301 0375 0023 0060
0503
Hyundai 1973 1974
Impego 0043
Imperial 0023 0263
Ingersoll 0232 0263
Inno Hit 0043 0263 0301 0095
Interbuy 0060 0095
Interfunk 0104 0127
Internal 0301 0660
International 0301 0060
Intervision 0023 0301 0060 0232 0371
Irradio 0095 0060 0104
ITT 0129 0064 0407 0127 0263
ITT Nokia 0071 0575
ITV 0301 0060 0043
JMB 0232 0375 0371
Joyce 0023
JVC 0064 0090 0407
Kaisui 0095
Kambrook 0060
Karcher 0301
Kathrein 1975 1976
Kendo 0129 0232 0338 0371 0095 0060
0301
Kenwood 0064 0061
KIC 0023
Kimari 0070
Kneissel 0375 0232 0371 0060 0301
Kolster 0232 0371
Korpel 0095
Kuba 0070
Kuba Electronic 0070
Kuwa 0249 1185 1285
Kyoto 0095
Lenco 0301
Leyco 0095
LG 0060 1260 0503 0023 0301
Lifetec 0232 0371
Loewe 0104 1585 1185 1285 0249 0060
Logik 0263 0095 0129 0232
Lumatron 0301
Lux May 0095
Luxor 0129 0066 0095 0085 0127 0070
0071 0338
Magnavox 0104 0665
Manesth 0095 0068 0104 0232
Marantz 0104 0061 0085 0232
Mark 0301 0043 0023
Master's 0301
Matsui 0232 0371 0060 0263 0375 0023
0710 0765
Mediator 0104
Medion 0232 0371 0375 2032
Melectronic 0023 0060 0061
Memorex 0127 0023 0060 0071 0070
Memphis 0095
Mercury 0043
Metronic 0104
Metz 1585 1185 1285 0249 0370 0104
0060 0859 0860
Micormay 0371
Micromaxx 0232 0371
Microstar 1983
16
Migros 0023
Mitsubishi 0066 0090 0104 0503 0631 0023
0665
Multitec 0060
Multitech 0023 0095 0043 0127
Murphy 0023
Myryad 0104
NAD 0127
National 1585 1185 1285 0249
Nebula
Electronics 0056
NEC 0064 0061 0090 0063 0127 0060
0301
Neckermann 0064 0104
Nesco 0095 0023 0375
Neufunk 0232 0060
Nikkai 0043 0095 0301
Nokia 0127 0129 0338 0064 0301 0263
0071 0065 0104 0575
Nordmende 0064 0407 0343 0344 0517 0090
NU-TEC 0232 0371
Oceanic 0023 0071 0129 0104 0127 0064
Okano 0338 0232 0371 0095 0301
Onimax 0665
Opentel 2032
Orbit 0095
Orion 0232 0317 0375 0366 0371 0502
0372 0765
Orson 0023
Osaki 0023 0060 0095
Osume 0095
Otake 0232
Otto Versand 0104
Pace 0375 1965 1996
Pacific 0023
Palladium 0095 0338 0060 0064 0232 0263
0371 0455
Palsonic 0095 0023 0665
Panasonic 1585 1685 1185 1285 0249 0859
0860 1964
Pathe Cinema 0066
Pathe Marconi 0064
Perdio 0023 0232
Philco 0061 0095 0502
Philips 0104 0407 0616
Phoenix 0301 1982
Phonola 0104
Pilotime 1994
Pioneer 0090 0104 0065
Portland 0043 0301 0660
Prinz 0023
Profitronic 0104 0263
Proline 0023 0301 0343 0665 0344
Prosco 0301
Prosonic 0232 0301 0023
Protech 0104 0301
Provision 0301
Pye 0104 0023
Quasar 0301
Quelle 0104
Radialva 0060 0095 0104 0071
Radiola 0104
Radionette 0060
Rank 0064
Rank Arena 0064
RCA 0783 0343
Rebox 1970
Reoc 0232 0371 0660 0301
Rex 0064 0407
RFT 0043 0095
Roadstar 0263 0095 0060 0301 0765 0104
Royal 0095
Saba 0064 0343 0344 0407 0517 0085
0301
Sagem 1978
Saisho 0232 0371
Salora 0066 0129 0127
Samsung 0263 0455 0643 1982
Samurai 0043
Sansui 0064 0090 0129 0095 0371 0502
Sanyo 0127 0070 0071 0090
Sat Control 1989
Saville 0375 0301 0263
SBR 0104
Scan Sonic 0263
Schaub Lorenz 0064 0127 0023 0129 0338
Schneider 0095 0023 0060 0104 0301 0263
0065 0920 1982 0375 0665
Scott 0317
Seaway 0301
SEG 0095 0263 0301 0665 0104 0660
SEI 0104
Sei-Sinudyne 0104
Seleco 0064 0407 0043 0060
Sentra 0095 0043
Setron 0095
Sharp 0071 0085 0060 0592
Shintom 0095 0127
Shivaki 0060
Siemens 0060 0127 0104 0343 0370
Siera 0104
Silva 0060
Silver 0301
Singer 0371 0068
Sinudyne 0104 0232 0375
skyplus 2032
Smaragd 0371
Solavox 0043
Sonitron 0070
Sonneclair 0095
Sonoko 0301
Sonolor 0071 0085
Sontec 0060 0301
Sony 0056 0057 0055 0129 1055 1255
Soundwave 0060 0232 0371
Ssangyong 0095
Standard 0301
Starlite 0060 0127
Stern 0301
Strong 1989 1981
Sunkai 0232 0371 0301
Sunstar 0023
Suntronic 0023
Sunwood 0095
Supra 0060 0263 0371
Symphonic 0023 0095
T+A 1185 1285 0249
Taisho 0232
Tandberg 0301
Tashiko 0023 0071 0263 0104 0060
Tatung 0023 0064 0104 0071 0066 0232
0371 0375
Tchibo 0371
TCM 0371
Teac 0095 0064 0023 0301 0665 0060
0104 0330 0804 0616 0660 0867
TEC 0043 0301 0095
Tech Line 0095
Technics 0249 1185
TechniSat 0371 0232
17
Tedelex 0060 0371
Teleavia 0064
Telefunken 0665 0064 0232 0343 0344 0407
0517 0301
Telestar 0060
Teletech 0095 0301 0023
Tempest 0043
Tenosal 0095
Tensai 0023 0060 0095 0301
Tevion 0371 0232
Texet 0301 0043
Thomson 0343 0745 0344 0064 0090 0407
0517 0301
Thorn 0064 0127 0060
Thorn-Ferguson 0343
Tokai 0095 0060 0064 0127
Tokiwa 0095
Topfield 1982
Topline 0371
Toshiba 0068 0064 0407 0066 0104 0375
0765
Towada 0095
Tradex 0104
Trakton 0043
Tredex 0301
Triad 0301
TVA 0043
Uher 0060 0263
Ultravox 0301
Unitech 0263
United 0371
United Quick Star 0301
Universum 0023 0104 0263 0060 0129 0371
0232 0127
Victor 0090
Video Pro 0043
Video Technic 0023
VideoPro 0043
Watson 0104 0375 0301 0665
Weltblick 0060
Wharfedale 0616 0665
World 0371
Yamaha 0064
Yamishi 0095 0301
Yokan 0095
Yoko 0060 0095 0043 0263
Zehnder 1983 2032
Zenith 0660
ZX 0232 0371 0375
1136
Anglo 0736
Ankaro 0392 0736
AntSat 1040 1106
Apollo 0478
Arcon 1228 1066 0857 0155 1098
Armstrong 0223
Arnion 1323
ASA 0420
Asat 0223
ASCI 0137
ASLF 0736
AssCom 0876
Astacom 0691 0733
Aston 1152 0165 1284
Astra 0131 0630 0736
Astrastar 0571
Astro 0156 0196 0543 0392 0524 0681
0571 0630 1136 1122 1123 0223
0315
Athena 0691
Atlanta 0894
Aurora 0902 0665
Austar 1282 0886 0665 0520 0902 1199
1196
Avalon 0419
Axiel 0691 0733
Axis 1134 0392 0857
Barcom 0131
Beko 0478
Bentley Walker 1040
Best 0392
Blaupunkt 0196
Blue Sky 0736 0908
Boca 0155 0817 0736
Boston 0155 0733 0691 0817
Broco 0736
BskyB 0870 1198
BT 0691 0733
Bubu Sat 0736
Cambridge 0524
Canal Satellite 0876 1362 0315
Canal+ 0876 0315
CCE 0368
Cherokee 0146 0733 1346
Chess 0137 0180 0628 0736 1108
CityCom 1199 0138 0630 0322 0841
Claasen
Nachrichten 0543
Clemens
Kamphus 0857 0419
CNT 0543
Cobra 0419
Colombia 0691 0155
Columbia 0155 0817
Columbus 0691
Comag 0155 1435
Condor 0392 0630
Connexions 0419 0392
Conrad 0630 0596 0138 0392 0524 0155
Conrad
Electronic 0630 0736
Cryptovision 0478 0818
Cyrus 0223
D-box 1150 1137 0746 0896
Daeryung 0419
Daewoo 1319 0736 1134
Daumling 0817
Delfa 0886
Deltasat 1098
Odbiorniki Satelitarne
ABsat 0855 0691 0146 1346 0733 0736
ADB 0665 1282
Adcom 0223
Aegir 0543
AGS 0691 0733
Akai 0223
Akena 0691
Alba 0478 0736
Aldes 0543
Allsat 0223 1040 1066
Allsonic 0392
Alltech 0736
Alpha 0691 0223
Altai 0419
Amitronica 0736
Ampere 0419 0155
Amstrad 0368 0870 1198 0736 0765 0419
0155 0905 0908 0886 0524 0818
18
DGTEC 1265 1565
Digatron 1317
Digenius 0322 1184
Digiality 0630
Digipro 1128
DigiQuest 0886
DigitAll World 1250
Discoverer 0628 0180
Discovery 0691 0733
Dynasat 0702
Echostar 0633 0894 0190 0876 1109 1223
0477 0419 0736 0691 0534 0476
1346
Einhell 0155 0736 0524 0817
Elap 0736 1152 0691 0733
Elekta 0543
Elsat 0736
Elta 0223 0392
Emme Esse 0392 0702 0894
eMTech 1237
Engel 1040 0736
EP Sat 0478
Eurieult 0107 0908 0905 0159
Eurocrypt 0478 0131
Europa 0886 0630 0524 0223
European 0817
Europhon 0322 0630 0155
Eurosky 0630 0155 0322 0138 0392 0137
0524
Eurostar 0630 0702 0138 0841
Eutelsat 0736
Fenner 0691 0180 0628 0736 0392
Ferguson 0478 0734 1314
Fidelity 0524
Finlandia 0478 0131
Finlux 0131 0596 0478 0420
Flair Mate 0736
Force 1217 1124
Fortec Star 1040 1106
Foxtel 1379 0902 0743 0478 0520 0818
1199 0368 1196 1185
Fracarro 0894 0691
Freecom 0524 0196
Freesat 0905
FTEmaximal 0392 0736 0886
Fuba 0392 0419 0196 0596 0131 0138
1184 0322
Fugionkyo 1128
Galaxis 1134 1124 0857 0886 1199 0876
0392 0138 0902
Gardiner 0841
Garnet 1098
GbSAT 1237
GF 0857 1066
GF Star 1066
GOD Digital 0223
Goldbox 0315 0876
Golden Interstar 1306
Goldvision 1040
Gooding 0594
Goodmans 1307 0478
Gradiente 0910
Granada 0131 0478
Grandin 0107 0159
Grundig 0196 0870 1173 1314 0594 0773
0368 0902 0908 0876 0524 1320
Hanseatic 0628 1122 1123
Hänsel & Gretel 0155 0630
Hanuri 0543
Hauppauge 1317
Diseqc 0733
Distratel 0107 0908 1228 1306
Distrisat 0223
DMT 1098
DNT 0223 0419
DREAM
multimedia.TV 1260
DStv 0665 0902
Dune 0392
HDT 1034 1182
Heliocom 0630
Helium 0630
Hirschmann 0419 0905 1136 1134 0196 0596
1108 0420 0322 0524 0733 0630
0691 0392 0131
Hitachi 0478
HNE 0765 0155
Houston 0691 0419
Humax 1199 0886 1248
Huth 0155 1166 0630 1040 0817 1098
Hypson 0159
Hyundai 1034 1182 1098
ID Digital 1199 0886
Imex 0107 0159 0543
Ingelen 0419 0905
International 0155
Interstar 1128 1040 1237
Intervision 0651 0630
Invideo 0894
Irdeto
Technology 0902
IRTE 0632
Italtel 0894
ITT 0131
ITT Nokia 0131 0596 0478 0420 0896 0746
JOK 0733
JVC 0594
K-SAT 0736
Kamm 0736
Kaon 1323
KaTelco 1134
Kathrein 0681 0272 1080 0196 1244 1247
0223 0736 0691 0841 0765 0146
0138 1346 0733 0137
Kathrein
Eurostar 0138
Kenwood 0876
Key West 0817 0155
Kiton 0137
Klap 0691 0733
Konig 0630
Koscom 0857 1066
Kreiling 0681 0272 0137
Kreiselmeyer 0196
Kyostar 0155
L&S Electronic 0392 1066 0155
Labgear 1319
LaSAT 0392 0543 0630 0138 0155 0180
0322
Lenco 0736 0138 0392 0630
Lenson 0524
Lexus 0223
LG 1098
Lifesat 0628 0155 0392 0180 0322 1066
0736
Lodos 1307
Logix 1040 1098
Lorenzen 0322 1317 1184 0817 0890 0630
0765 0155
Lupus 0392
19
Luxor 0131 0368 0596 0896 0524
M&B1 0628
Macab 0876
Madritel 0665
Manata 0733 0691 0159 0736 0155
Manhattan 1106 0478 0543 0733 0691 0857
1040
Marantz 0223
Mascom 0543
Maspro 0773 0736 0196 0594
Matsui 0594 0733 0196
Max 0630
Maximum 1098
MB 0628
Mediabox 0315 0876
Mediacom 1229
MediaSat 0524 0315 0876
MediaStar 1196
Medion 0736 0322 1066 0392 0155 1098
1435
Medison 0736
Mega 0223
Melectronic 0841
Metronic 0736 1238 1305 0543 1306 0107
0159 0841 0908 1228
Metz 0196
Micro 0630 0524 0736 1317
Micro electronic 0736
Micro
Technology 0736
Micromaxx 0322 0392
Microstar 1098
Microtec 0736
Minerva 0594
Mirage 0534
Mitsubishi 0478
Morgan's 0223 0817 0736 0155
Motorola 0879
Multichoice 0665 0902
Multitec 0180
Myryad 0223
Mysat 0736
Netgem 1345
Neuhaus 0524 0736 0857 0630
Neusat 0736 0857
Neveling 1184
Newton 0419
NextWave 1166 1040
Nikko 0736 0746 0223
Nokia 1046 1137 0774 1150 0746 0896
0876 0596 0131 1246 0478 0420
1746
Nordmende 0478 0543
Nova 0902
OctalTV 1317
Okano 0691
OnDigital 0774 0352 0264 0890 0156
Opentel 1435
Optex 0857 1306 1066 0137
Optus 0902 0315 0876 1166
Orbitech 1122 1123 0223 0315 0524 0571
0180 0137 0857
Origo 0520
OSAT 0368
Ouralis 1228
Oxford 0691
Pace 0478 0870 0910 1198 0264 0890
0146 1346 0814 0818 0743 0520
0223 0876 0733 1446
Pacific Satellite 0857
Packard Bell 1134
Packsat 0733
Palcom 0322 1184
Palladium 0594 0524 0419
Palsat 0524 0180
Panasat 0902 0638
Panasonic 0870 0478 1327 1343
Panda 0478 0131 0630 0196 0857
Patriot 0691 0155 0733
Philips 0223 1137 0315 0876 0478 0773
0733 0691 0594 0196 0156 0841
Phoenix 1296
Phonotrend 0886 1040 1223
Pilotime 1362
Pioneer 0352 0876 0315 0375
Planet 0894 0419
Polytron 0419
Praxis 0534
Preisner 0155 0419 0817 1124 1136
Premier 0315
Premiere 0876 1137 1150 0746 0896 1134
1199 1123 0272 0681 0315
Primacom 1134
Pro Visat 0543
Profile 0691 0733
Promax 0478
Prosat 0651 1196
Prosonic 0765
Provision 0543
Pye 0594
Pyxis 0857
Quadral 0392 0651 0691 0733 1346
Quelle 0630 0765 0138 0322
Radiola 0223
Radix 0419 1136 0905
Rebox 1237
Red Star 0392
RFT 0223
Roadstar 0736 0876
Roch 0159
Rover 0651 0736 0392
Saba 0543 0733 0908 0138 0630
Sabre 0478
Sagem 0843 1137 1276
Salora 0131
Samsung 0886 1266 0876 1229 1040 1267
1316
Sansui 0774
SAT 0524
Sat Control 1323
Sat Cruiser 1166
Sat Partner 0543 0524
Sat Team 0736
Satcom 0628 0630
Satec 0736 0857
Satelco 0392
Satline 0651
Satplus 0180 1123
Satstation 1106
Schneider 0733 0691 0180 1229
Schwaiger 1106 0628 0886 0180 0630 0908
1134 0155 1098
SCS 0138 0322
Sedea
Electronique 0155 1128
Seemann 0419
SEG 0392 0628 0765 0137 1110 1098
Seleco 0894
Septimo 1228 0908
Serino 0633
20
Servi Sat 0159 0736
Siemens 0196
Silva 0322
Skantin 0736
Skinsat 0524
SKR 0736
Sky 0870 0879 0910 1037 0734
SKY+ 1198
Skymaster 0736 0628 0180 1223 1108 1098
0651
Skymax 0223
skyplus 1435
SkySat 0180 0628 0736 0524 0137 0630
SL 0155 0765
SM Electronic 0180 0736 1223 1098 1108
Smart 0155 0322 1124 0905 0419 1136
0138 0736 1296 0817
Sony 0305 0870 0876 0478 0315
SR 0155
Star Sat 1108
Starland 0736
Stream 1871
Strong 0392 0543 0902 0876 1128 1181
1182 1323
STVI 0159
Sunkai 0146
Sunny Sound 0392
Sunsat 0736
Sunstar 0392 0817 0155 0665
Super Sat 0702
Supermax 1166
Systec 0155
Tantec 0478
Tarbs 1248
Tatung 0478
Teac 1250 1248 1345
Tecatel 1223
TechniSat 0223 0315 1122 1123 0524 0571
1345 0137 0180 0478 0886 0419
Technomate 1306
Technosat 1166 1229
Technowelt 0630 0908 0155
Ono 1091
Optus 0299 1083
Pace 1091 1083
Philips 0642 0474 0840 0309
PVP Stereo
Visual 0026
Sagem 0840
Scientific Atlanta 0300
Tele Danmark 0642 1039
Tele+1 0466
Teledanmark 0642 1039
Telepiu 0466
Telewest 1091 1083
Thomson 1133
Tri-Vision 1280
Tudi 0309 0642
United Cable 0026
Videotron 0273
Videoway 0273
Visiopass 0474 0840
Akcesoria Video
Hewlett Packard 1295
Panasonic 1216
Odtwarzacze CD
Advantage 0055
Akai 0385
Alba 0638
Alto 0648
Arcam 0180
Ariston 0648
Audio Research 0180
Audiolab 0180
Audiomeca 0180
Audioton 0180
BAT 0180
Bush 0638
64
Cairn 0180
Cambridge
Audio 0648 0180
Carver 0202
Copland 0416
Craig 0638
Cyrus 0180
Denon 0026 0649
DKK 0023
Dual 0026
Dynamic Bass 0202
Eclipse 0648
Elektra 0416
Fidelity 0648
Fisher 0202
Garrard 0416
Gemini 0648
Genexxa 0023 0060 0202 0055 0638
Goldmund 0180
Goodmans 0648 0385 0638 1067
Grundig 0180
GTX 0385
Harman/Kardon 0196 0180
HCM 0648
Hiro 0648
Hitachi 1067
JVC 0095
Kenwood 0060 0051 0059
Krell 0180
Dekodery
Alcatel 0919
Amstrad 1245
Austar 0035 0299
BT 0026
Cabletime 0471 0688
Canal Plus 0466
Comcrypt 0466
Decsat 0446
Eurodec 0446
Filmnet 0466
Foxtel 1245
France Telecom 0474 0840 0919
General
Instruments 0299 0026
Golden Channel 1133
HyperVision 0642
Jerrold 0026 0299
Kabelvision 0026
Macab 0840
Melita 0026
MNet 0466 0042
Motorola 0299 1129
Mr Zapp 0840
Noos 0840
Oak 0042
21
Lansay 0648
Linn 0180
Loewe 0180
Marantz 0180 0649
Matsui 0180
Melectronic 0385
Memorex 0055
Meridian 0180
Micromega 0180
Mission 0180
MTC 0648
Musical Fidelity 0416
Myryad 0180
NAD 0023
Naim 0180
NSM 0180
Okano 0385
Optimus 0202 0023
Orion 1067 0416
Panasonic 0326
Philips 0180 0649
Pink Triangle 0648
Pioneer 0055
Primare 0180
Proson 0385
Proton 0180
QED 0180
Quad 0180
Radiola 0180
Radiotone 0638 0648
RCA 0202
Realistic 0202
Restek 0180
Revox 0180
Rotel 0180
SAE 0180
Sansui 0180 0648
Sanyo 0202
Schneider 0638
SEG 0648
Sharp 0060
Siemens 0180
Simaudio 0180
Sony 0023 0513
SuperTech 0648
Synergy 0648
Tag McLaren 0180
Tandy 0055
Teac 0638 0416 0648 0385
Technics 0230 0326
Thorens 0180
Thule Audio 0180
Traxdata 0649
Universum 0180 0385 1067
Victor 0095
Watson 0638
Wharfedale 0385
Yamaha 0059 0055
Zenith 0638
Kiiro 1202
LG 1202
Samsung 1202
Scan 1202
Teac 1202
Videologic 1202
XMS 1202
Urządzenia domowe
One For All 0190
X-10 home
automation 0190
X10 0190
Wzmacniacze
Bush 1297
Curtis Mathes 0323
GoldStar 1131
Goodmans 1297
JBL 1026
Lexia 1297
LG 1131
Mark 1026
Minowa 1152
Pioneer 0323
Roadstar 1297
Sansui 1353
Schneider 1152
Sony 0712
TCM 1152
Teac 1131 1297
Tevion 1152
Thomson 1152
WaveMaster 1131
Yamaha 0377
Tunery/Amplitunery
Aiwa 0144 1266 1428 1081 1181 1281
1411 1664
Akai 1278 0138 0632 1243 1413 1201
All-Tel 1413
Amstrad 0767
Anam 0135 0304 0632
Arcam 1112 1212 1292 1312
Audiolab 1112 1212 1292 1312 1215
Bang & Olufsen 0822
Basic Line 1577
BAT 1112 1212 1292 1312
Belson 1412
Blue Sky 1148
Bush 1112 1212 1292 1312 1301 0820
Cambridge
Audio 1212
Cambridge
Soundworks 1393
Carver 0383
CCE 1375
Centrex 1280
Centrum 1243
Classic 1375
Clatronic 1243 0767 0820
Copland 1112 1212 1292 1312
Cosmotron 0820
Daewoo 0430 1201 1273
Denon 1165 1127 1483 1383
DiK 0820
DMTECH 1413
Adaptery
Grundig 0211
Marantz 0211
Philips 0211
Revox 0211
Universum 0211
Pozostałe odtwarzacze audio
22
Dual 0535 0430 1243 1413
eBench 0767 0820
Elta 0767 0820 1413
Firstline 0430
Fisher 0383
Galaxis 0430
Garrard 0304 0486 0767
Genexxa 0209
Goldmund 1112 1212 1215 1292 1312
GoldStar 0304 0135
Goodmans 0430 0632 0767 0770 0820 1201
1148 1222 1443
Gradiente 0304
Grundig 1112 1212 1215 1292 1312 0304
0767 0872 1250 1148 1367
Grunkel 0767
GTX 0135
Harman/Kardon 1327 1333 1112 1212 1215 1292
1312 0231
Harwood 0767
HCM 1413
Hitachi 1296 1367 1243 1577
Höher 1280
Initial 1449
Inkel 0514 0525 0535
Intersound 0767
JBL 1313 1329
JVC 0097 0487 1397 1164 1223 1518
Kenwood 1050 1336 1592 1593 0209 1304
Koss 0767
Lasonic 1821
Lenoxx 1460
LG 0304 1316
Lifetec 0820
Linn 1442 1112 1212 1215 1292 1312
Loewe 1112 1212 1215 1292 1312 1374
LXI 0767
Marantz 1112 1212 1215 1292 1312
Mark 1112 1212 1292 1312
Matsui 0820 0770 0767
MCS 0062
Medion 0820
Melectronic 0135 0632
Meridian 1112 1212 1292 1312
Micromega 1112 1212 1215 1292 1312
Microstar 0820
Mustek 1375
Mx Onda 0767 0820
Myryad 1112 1212 1215 1292 1312
NAD 0343 0632
Naim 1112 1212 1292 1312
Nikkei 0767
NTDE 0767
Okano 0632
Onkyo 1343 0158 1321
Optimus 0209
Orient Power 0767
Orion 0486
Oritron 1389
Palladium 0820 1243
Panasonic 1331 1332 1786 1541 0062 1311
1339 1787 1788 1789
Philips 1112 1212 1292 1312 1289
Phonotrend 0525
Pioneer 1046 0312 0209 1207 1112 1212
1292 1312 1307 1407 1482
Proline 0820 1413
Proson 0632
Quad 1112 1212 1292 1312
Quasar 0062
Quelle 1201
Radiola 1112 1212 1292 1312
RadioShack 0767
Revox 1112 1212 1215 1292 1312 0209
Revoy 1112 1212 1292 1312
Roadstar 0770 0820
Saba 1177
Samsung 0135 1222 1304 1447 1318
Sansui 0632 1037 1112 1352 1347
Sanyo 0383 1824 0767
Schneider 0767 1413 1201 1222 1243
SEG 1273
Sharp 0209
Sherman 1347
Sherwood 0525 0514 0676
Siemens 0430 0632
Sonic 0304
Sony 1681 1781 1782 1081 1181 1281
1881 1581 1464 1477
Soundwave 0430 0632
Tag McLaren 1212
TCM 0820
Teac 1222 0820 0410 1295 0632 1301
0486 0767 0770 0893 0777 1413
0872 1448 1148 1502 1201 1302
1242 1304 1245 1288 1246 1294
1249 1250 1251 1263 1486 1551
Technics 1331 1332 1786 1541 0231 0062
1787 1788 1789 1311 1339
Techwood 0304
Tevion 1448
Thomson 1177 1377
Thorens 1212 1112 1292 1312 1215
Thorn 0767
Toshiba 1595
Uher 0430
United 1413
Universum 0135 1201 0304 1243 1448 0820
0632 1413 0767 0777 1632 1112
1212 1292 1312 1215
Venturer 1148 1413
Victor 0097
Waitec 1375
Watson 0820
Welltech 0820
Wharfedale 0632 1413
66
Yamaha 0199 1199 1299 1399 0209 0735
1354
Yukai 1375
Zenith 0304 0767
Odtwarzacze kaset
Panasonic 0252
Philips 0252
Sony 0266
Technics 0252
Laser Disc
Denon 0082
Grundig 0082
Mitsubishi 0082
NAD 0082
Pioneer 0082
Telefunken 0082
DAT
Grundig 0181
23
Harman/Kardon 0181
Kenwood 0181
Marantz 0181
Myryad 0181
Philips 0181
Technics 0181
Soundworks 1939 0719
CAT 0722 0809 0812 0810 1038
CCE 1940
Celestial 0695 1043
Centrex 0695 1027 1938
Centrum 0736 0812 0802 0916
CGV 0756 0793 0774
Cinetec 0736
cineULTRA 0722
CineVision 0899
Classic 0753 1940
Clatronic 0811 0802 0841 0695
Clayton 0736
Coby 0753
Conia 0875 0787 0539 0858 0695 1148
Continental
Edison 0895
Crown 0793 0674 0713
Crypto 0905
Cybercom 0797 0854
CyberHome 0737 0839 0897 1046 1040
Cytron 0739 0674 0728 0797
Daewoo 0793 0728 0855 0856 0737 1941
0893 0895
Daewoo
International 0895 0722
Dalton 0809 1059
Dansai 0793 0770 0806 1138
Dantax 0746
Daytek 0895
Dayton 0895
DCE 0854
DEC 0722 0841
Decca 0793
Denon 0513 0657 1657
Denver 0722 0811 0921 0841
Denzel 0688
Desay 0823
Diamond 0674 0791 0774 0746
Digihome 0736
digiRED 0740
Digital i 0916
Digitor 1028
Digitrex 0695 0818 1079
DiK 0797 0854
Dinamic 0811
DiViDo 0728
DK digital 0854 0797 0863
DMTECH 0806 0813
Dragon 0854 0797
DTS 0822
Dual 0688 0674 0736 0753 0806 0802
0813 0797 0854
DVX 0541 0791
E-Boda 0746
Easy Home 0880
Eclipse 0746 0774
Electrohome 0793 0807
Elin 0793
Ellion 0873
Elta 0713 0793 0811 0813 1138
Eltax 0789 1115 2010 1119
Emerson 0614 0728
Encore 0721
Enzer 0688 0724 0807 0789
EuroLine 0811 1138 1106
Ferguson 0674
Finlux 0764 0793 0699 0806 0614 0695
0774
Firstline 0822 0892 0674
DVD
3DLAB 0562
A-Trend 0737
Acoustic
Solutions 0753
AEG 0811 0793
Afreey 0721
Aim 0722
Aiwa 0664 0718 1935 0892 0556
Akai 0634 0813 0802 0811 0789 0713
0739 0907 0736 0875 0728 1106
1138
Akashi 0861
AKI 0876 0741 0803
Akira 0722
Akura 0921
Alba 0740 0722 0736 0746 0756 0718
0753 0806 0562 0695 1163 1074
Albatros 1123
All-Tel 0813 0735
Amitech 0807 0793 0873
Amoisonic 0787 0858
Amstrad 0736
AMW 0895
Ansonic 0797 0782
Apex Digital 0695 0822 1123 1079
Arcam 0755
Arena 0875
Aria 0916
Arianet 0916
Ariston 0696
Ariston
Acoustics 0696
ATD 0741 0904
Audiosonic 0713
Audix 1106
Auvio 0866 1113
AWA 0753 0895
Axion 0753
Baier 0775
Bang & Olufsen 1048
Basic Line 0736 2017
BBK 0885 1107
Bellagio 0895
Belson 1126 1946
Best Buy 0880
Black Diamond 0789 0736
Blaupunkt 0740
Blue Sky 0722 0718 0736 0695 0866 0674
Boman 0806
Bosston 0800
Brainwave 0793 2020 1138
Brandt 0674 0574 0526
Britannia 0769
Bush 0722 0713 0712 0740 0736 0539
0699 0834 0797 0841 0718 1718
0902 0854 0907 0746 1044 0541
0753 0856
C-Tech 0791
Cambridge
Audio 0774 0719 1107 1132
Cambridge
24
Fisher 1942
Funai 0718
GE 0740
Germatic 1074
Global Solutions 0791
Global Sphere 0791
Go Video 0806
GoldStar 0614 0764
Goodmans 0674 1027 0813 0713 0806 0746
0841 0902 0856 2030 0736 0753
Graetz 0688
Grandin 0739
Grundig 0562 0718 0674 0798 0728 0813
0724 0736 0693 0746 1718 1027
1753 1943
Grunkel 0793
H&B 0841 0736 0864 0873
Haaz 0791 0774
Haier 0866 1113
Hanseatic 0764 0806
Harman/Kardon 0725 0605
Haus 0872 0809
HCM 0811
HDT 0728
HE 0753
Henß 0736
Himage 0848 0541
HiMAX 0880 0866 1129
Hitachi 0687 0688 0596 0802 1943 0880
2017
Hiteker 0695
Höher 0854
Home Electronics 0753
Hoyo 0766
Hypson 0696
Hyundai 0806 0873
Ingelen 0811
InterAct 0720
ISP 0718
JBL 0725 1944 1949 2001
JDB 0753
Jeken 0722
Jeutech 0800
Jindian 0822
JMB 0718
JNL 0758
Jocel 0803
JVC 0646 0562 0526 0661 0890 1924
1963
jWIN 1074
Karcher 0806
Kendo 0722 0736
Kennex 0793
Kenwood 0557 0513 0760 0705
KeyPlug 0793
Kiiro 0741 0793 0803 0876
King DHome 0822
Kingavon 0841
Kiss 0688 0864
Koda 0841
Konka 0734
Koss 0674
Kotron 0874
KXD 0880
Labway 0732 0554
Lasonic 0766
Lawson 0728 0739 0791
Lecson 0719 0770
Lenco 0722 0797 0674 0793 0841 0736
Lenoxx 0842 0713 0861 1961
Lexia 0722
LG 0614 0764 1929 0892 2006
Lifetec 0674 0797 0854
Limit 0739 0791
LiteOn 1081
Loewe 0562 0534 0764
LogicLab 0791
Logix 0728 0806 1124
Lumatron 0728 0747
Luxman 0596
Luxor 1027
Magnavox 0526 0841 0698 1163
Magnex 0746
Manhattan 0728 0736
Marantz 0562
Mark 0747 0736
Marquant 0793
Mastec 1029
Matsui 0674 0695 0718 0736 0907
Maxdorf 0811
Maxim 0848 0736
MBO 0713 0753
MDS 0722
Mebeteck 0585
Mecotek 0793
Mediencom 0796 0769 0876
Medion 0674 0797 0806 0739 0781 0902
0854 0653
Memorex 0797 0854
Metz 0594 0548 0736
MiCO 0746 0774
Microboss 0741
Micromaxx 1718 0718
Micromedia 0526 0562
Micromega 0562
Microsoft 0545
Microstar 0854
Minato 0775
Minax 0736
Minerva 0728
Minix 1136
Minoka 0793
Minowa 0735
Mirror 0902 0775
Mitsubishi 0736 0544
Mivoc 2021
Mizuda 0841 0880
Monyka 0688
MP 0866
MPX 0866
Mustek 0753 1940 1753
Mx Onda 0674 0774 0746
NAD 0727 0764 0715
Naiko 0793 1027
Nakamichi 0634
NEC 0892 0715
Neufunk 0688
Nevir 0854 0793
Nintaus 0816 1074
Nordmende 0797 0854
Noriko 0775
Nowa 0866
NU-TEC 0539
Okano 0775
Omni 0721 0769 0863 0713 0906 0722
0856 1088 1127
Onix 0861
Onkyo 0650 0526 0635 1635 1947
Optim 0770 0866
Optimus 0594 0548
25
Orava 0841
Orion 0718 1151 1718 1029
Oritron 0674
P&B 0841
Pacific 0791 0813 0782 0797 0736 0854
Palladium 0718 0802
Palsonic 0712 0858 0875 0695
Panasonic 0513 1513 0726 0655 1931 1930
1932 1933 1928 1948 1033 1034
2009
Panda 0740 0806
Pelican 0754
Philips 0562 0669 0526 1937 1934 0698
Phonotrend 0722
Pioneer 0594 0548 0655 0654 0661 1923
1925 1988
Plu2 0873
Pointer 0793 0807
Portland 0713
Powerpoint 0876 0803 0741
Prima 0789
Prima Electronic 0789
Prism 1029
Prodisma 0876
Proline 0674 0709 0695 0813 1027 0856
Proscan 0545
Prosonic 0722
Provision 0722 0841
Radionette 0764 0892
Raite 0688
Rank Arena 0803 0741
RCA 0545 0674
REALmagic 0697
REC 0712 0789 0513 0769
Red Star 0782 0771 0786 0793 0811 0921
0828 0829
Reoc 0791 0775 0898
Revoy 0722 0864
Rex 0861
Roadstar 0722 0713 0712 0736 0841 0753
Ronin 0895 0733
Rotel 0646
Rowa 0846 0782 1027 1044 0539 0548
0740
Rownsonic 0812
Saba 0674 0574
Sabaki 0791
Saitek 0754
Saivod 0782 0854
Salora 0764
Sampo 0721 0775
Samsung 0596 0767 0513 1951 1955 1959
0843 1098
Sansui 0718 0739 0791 0807 0746 0793
0774
Sanyo 0693 0718 0813 1942 0896 0919
Scan 0728 0858 0873
ScanMagic 0753 1753
Schaub Lorenz 0811 0793
Schneider 0674 0806 0802 0728 0813 0811
0797
Schwaiger 0775
Scientific Labs 0791
Scott 0741 0803 0674 0695 0904 0876
1059
SEG 0688 0736 0791 0907
Shanghai 0695
Sharp 0653 0775 0718
Sherwood 0740 0764 0656
Shinco 0740
Sigma Design 0697
Sigmatek 0880
Silva 0811
SilvaSchneider 0797 0854
Singer 0713 0739 0746 0774 0791
Sinotec 0787
Skymaster 0753 0791
Skysonic 0789
Skyworth 0789
Slim Art 0793 0807
SM Electronic 0753 0791 0713
Smart 0741 0728 0736
SMC 0834
Sogo 0876
Sonashi 0739
Sony 0556 1556 1156 0596 1056 1926
1927 2004 1957 1092 1093 1040
Soundmaster 0791
Soundmax 0791
Soundwave 0806
Spectra 0895
Standard 0674 0791 0811
Star Cluster 0791
Starmedia 0841 0916 0904
Sunkai 0793 0873
Sunwood 0811
Supervision 0753 0791
SVA 0695
Synn 0791
Tandberg 0736
Tatung 0793 0794
Teac 0740 0764 0539 0594 0715 0791
0614 0781 0782 1029 0758 0813
1952 1953 1958 1959 1044 2007
TEC 0921
Technica 1120
Technics 0513 0726 1513 1928 1930 1931
1932 1933 1948
Technika 0793 1120 1138
Technosonic 1074 1138
Techwood 0736
Tedelex 0713
Telefunken 0813 1106
Teletech 0736
Tensai 0713 0674 0793
TerraTec 0848
Tevion 0674 1059 0791 1952
Theta Digital 0594
Thomson 0574 0545
Thrustmaster 0521
Tokai 0688 0921 0721 0811 0807
Tokaido 0721
Tokiwa 0728 0739
Tongtel 0787
Toshiba 0526 0781 1068 2011 2029
TRANS-continents 0895
Transonic 1044
Tredex 0822 0866
Trio 0793
TruVision 0880
Truvox 1125
Umax 0554 0713
United 0811 0753 0813 1106
Universum 0764 0736 0614 0802 1941 1936
Venturer 0813
Vestel 0736
Vieta 0728
Viewmaster 1107 0885
Voxson 0797 0753 0854 0713 1143
VTrek 0905
26
Waitec 1940
Walkvision 0740
Welkin 0797 0854
Wellington 0736
Wesder 0722
Wharfedale 0709 0719 0721 0746 0774 0775
Windy Sam 0596
Wintel 0800
Woxter 0904
XBox 0545
XLogic 0904 0793 0791
XMS 0811 0712 1712 1211
Xoro 0829 0852 2005 1102
Xwave 0732 0554
Yakumo 1027
Yamada 1027 0895
Yamaha 0513 0562 0691 0568 0840 0669
Yamakawa 0688 0733 0788 0895
Yelo 0741 0803
Yukai 0753 1940
Zenith 0526 0614 0764
Zenix 0872
Zeus 0874 0807
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement