Bosch WTA 4410 CN User manual

Bosch WTA 4410 CN User manual
COTIDIAN INDEPENDENT
V.L
."
GALAÞI
ANUL XV NR. 4410 - Marþi, 18 mai 2004, 18 pagini, 6000 LEI
Vreme
închisã
ZIUA: 14-17°C
NOAPTEA: 6-9°C
USD: 33.690 LEI
EUR: 40.501 LEI
Pag. 16
SMÂRDAN
PECHEA
Pag. 4
Pag. 18
930 de siderurgişti este numărul final
al celor care vor părăsi platforma ISPAT
SIDEX în urma schemei de disponibilizare la cerere. O discuţie aprinsă
a fost legată de ajutorul de şomaj pe
care urmau să-l primească disponibilizaţii. Până la urmă s-a lămurit şi
acest aspect. Astfel, siderurgiştii care
pleacă primesc, în funcţie de vechime,
6-9-12 salarii şi, în funcţie de câştigul
lunii martie, 80-90-100 de milioane. Pe
de altă parte, se primeşte şi ajutorul de
şomaj pentru că aceste salarii plătite
lunar nu sunt considerate sume obţinute
din activităţi autorizate, ci plăţi sociale,
pentru care combinatul plăteşte un
impozit special. Aşadar, un disponibilizat
de pe platforma siderurgică încasează
şi ajutorul de şomaj, şi salariul avut în
luna martie 2004 timp de până la un an,
şi o primă de plecare de zeci de milioane
de lei. Ţinând cont de faptul că
majoritatea celor disponibilizaţi se află
aproape de pensionare, oamenii au
primit un cadou substanţial pentru zeci
de ani de muncă în siderurgia gălăţeană. Au rămas să facă oţelul
gălăţean aproximativ 18.100 de siderurgişti.
AUREL STANCU
AFLÃM
de la
Primãria
municipiului
Galaþi
THEODOR PARAPIRU
- susþine
administratoarea
acestei unitãþi
de învãþãmânt
SOCIAL PAG. 7
LUMEA
P.5
Q Admiterea candidaturii lui ªtefan
Gherasim stârneºte nedumeriri
Zilele trecute, a stârnit interes faptul
că o candidatură pentru Consiliul
Judeţean, cea a actualului consilier
Ştefan Gherasim, care a fost
respinsă din start de Biroul Electoral
Judeţean, decizie întărită şi de
Tribunalul Galaţi, căruia candidatul i s-a
adresat cu o contestaţie, a găsit totuşi
câştig de cauză la Curtea de Apel Galaţi,
unde candidatul a făcut recurs. Un
gălăţean, care nu se regăsise pe listele
AGLOMERAÞIE
la ghiºeele Finanþelor Publice
Personal
suplimentar
a ajutat la
completarea
ºi depunerea
declaraþiilor
de venit
global
Foto:
VASILE CABURGAN
partidului său (PSD), avea curajul să
candideze independent şi încerca
înscrierea în cursă. Evident, în condiţiile
cerute de lege, adică prezentând un
număr obligatoriu de semnături de
susţinere. Şi primul verdict a fost că
semnăturile nu sunt suficiente.
De vineri şi până ieri, când a fost
redactată motivarea deciziei civile nr.
296 din 14 mai, a Curţii de Apel Galaţi,
care a admis recursul consilierului
Gherasim, a fost destul timp pentru
supoziţii. Din fericire, de ieri măcar ştim
care a fost motivaţia.
Decizia Curţii de Apel a desfiinţat
Hotărârea BEJ, care arătase că numărul
de susţinători este insuficient, fiind
nevoie, pentru judeţul nostru, la un
număr de peste 500.000 de alegători,
de peste 5.000 de semnături (Legea
67, art. 44, alin. 11). La fel, a anulat şi
sentinţa civilă a Tribunalului Galaţi.
VICTOR CILINCÃ
(Continuare în pag. a 5-a)
LA CATEDRALÃ,
în Duminica Orbului
DIN NOU,
despre
câinii
comunitari
RUºINE!
Cine îi pune
pe bãtrâni
sã semneze?
LA ZI
VARIA
TECUCI
Vin
cercetaºii!
P.7
SOCIAL
Preºedintele
Executivului
a fost
P.17
ucis
într-un
atentat
P.2
ACTUAL
Aritmeticã electoralã: 1 = 5?
IMOBILIZARE
ca în filme
UN SPECTACOL
pentru sufletul gãlãþenilor
VARIA PAG. 5
Foto: SORIN PANÃ
VRÃJMúII
P.5
electorale
Aflat în vizită oficială la Bucureşti, premierul Republicii Serbia şi Muntenegru, Vojislav Kostunica, a
discutat cu şeful Executivului român Adrian Năstase despre regimul vizelor pe care România va trebui să
le introducă în contextul integrării în Uniunea Europeană.
REFORMA PAG. 4
“Sfatul meu
pentru
responsabilii
locali este
sã se implice
mai mult, sã
devinã credibili
ºi responsabili”, a
spus ieri Speranþa
Maria Ianculescu
2004
Q Premierul Serbiei solicitã României sã nu impunã vize cetãþenilor sârbi
IRAK
P.3
BACALAUREAT
Vojislav Kostunica, la Bucureºti
"A
MINISTRUL Mediului ºi
Gospodãririi Apelor - la Galaþi
ULTIMUL
GONG
la Consiliul
Judeþului
Foto: V. CABURGAN
ÎN PÃDUREA DE LA ROºCANI
Bujorii au fãcut
pereche bunã
VARIA
cu micii
“MINIATURA
romanticã”
Q Între dumneaei
ºi directoarea ºcolii,
Sanda Butoi, existã
de mai multã vreme un
conflict care se adânceºte
pe zi ce trece Q Deºi
Inspectoratul ªcolar
Judeþean a desfãºurat o
anchetã la ªcoala Nr. 11,
situaþia pare sã fi rãmas
la fel Q Directoarea
refuzã sã discute despre
acuzele care i se aduc
rh
EDITORIAL
A
A doua
petrecere
cu taraf
a lui Tudor
Gheorghe
Foto:
COSTEL STROE
MAGAZIN PAG. 18
dolescenta democraţie românească a intrat în fierbinţi
călduri electorale locale. Suntem în plină vreme a
basmelor, cu Feţi-Frumoşi aşezaţi la vedere, cu
muşchii ochilor beliţi de culturismul angajamentelor, cu
atitudinea amabilă a unor viitori satrapi şi cu aspect intelectual
în ţoale şi sloganuri care nu trec de ţopăiala manelei sau de
punctuaţia şi ortografia repetenţilor. Discursurile sunt cel
mai adesea după chipul şi asemănarea clientului, sau după
calitatea interioară a actorului “care nu-i”, ori reduse la
manevrarea mititeilor şi a berii, ca în talciocul libertăţii
alimentare.
La spectacole de acestea, alegătorul român pune votul
la suprafaţă şi face urare formală, care, luată de bună,
cuprinde un teribil blestem. Omul este derutat întru totul: el
vede cum lupta anticorupţie nu are succes decât în ape mici
şi mâloase pluripartinic; ascultă poveşti de groază cu zmei
corupţi, dar bine conservaţi; se ia după grisinele zvonurilor,
dornic să dea lovitura, ca Lefter Popescu, dar vânat şi în
sezon de prohibiţie, de-alde conii Nae Caţavencu, Fănică
Tipătescu, Agamiţă Dandanache şi alte puşlamale
caragialeşti resuscitate de realităţile actuale; pe unde se
lăfăiau recolte bicicliste de funduri, reclame sportive de toată
obezitatea mintală, care ofileau produsele promovate, au
crescut trupe de Zaharia Trahanache, de Zoe, de Farfuridi,
de Caţavencu şi Brânzovenescu - oameni serioşi, zâmbitori
mânzeşte şi de grabă iubitori de public, de nivel de trai,
dornici de sacrificiu şi de primărie sau măcar de consiliu,
înţelegători de toate precum conu Leonida faţă cu
reacţiunea, pricepuţi la salubritate, ca Toni Soprano la
filozofia lui Platon, atraşi de progres şi de cultură în direcţii
opuse, dar nu zadarnice etc. Cetăţenii ne/turmentaţi întreabă
în stânga şi în dreapta (nimerind uneori peste aceleaşi figuri
migratoare!) cu cine să voteze?, pe cine să creadă?, de ce
n-are ursul coadă?, când va face plopul mere şi căpşunul,
micşunele?... Omul politic mioritic se prezintă ca un David
Copperfield al tuturor posibilităţilor, care îl asigură de ştiinţa
sa, de intenţiile bune care îl chinuie, de onestitatea sa
sublimă..., mă rog, cine crede ăla e, peste patru ani de pauză,
la locul de supravieţuire, o revedere nu este exclusă, dacă
va corespunde strategic personajului/personajelor lui
Caragiale în programul său de mistificare fără frontiere.
Dictatura scriitorului scapă celor mai mulţi din cauza
bioritmului candidaţilor (încetinit până la zero!) în chestiunea
lecturii. Deşi un primar care nu semnează parcă nu boxează,
cititul se rezolvă cu ajutorul moderatorului!...
P.4
REFORMA
iv
a
Dictatura
lui nenea Iancu
A DOUA
UNITATE
BRD-GSG
la Galaþi
P.5
VARIA
Solicitare
Vojislav
Kostunica,
la
Bucureºti
Aflat în vizită oficială la Bucureşti,
premierul Republicii Serbia şi
Muntenegru, Vojislav Kostunica, a
discutat cu şeful Executivului
român Adrian Năstase despre
regimul vizelor pe care România
va trebui să le introducă în contextul
integrării în Uniunea Europeană.
Întrucât discuţiile între cei doi prim
miniştri nu puteau avea o finalitate
concretă, Adrian Năstase i-a
propus omologului său sârb să fie
de acord ca ambasadorii celor
două ţări să primească mandate
în acest sens pentru a discuta şi
lămuri subiectul vizelor cu Antonio
Vittorino, comisarul european
pentru afaceri interne al Comisiei
Europene. Vojislav Kostunica este
de părere că în planul relaţiilor
economice regimul acordării de
vize trebuie să fie mai flexibil, mai
ales că în primele trei luni ale
acestui an schimburile comerciale
între România şi Serbia au crescut
cu 70 la sută. La această dată, în
România funcţionează 815 firme
care au acţionari sârbi, capitalul
total investit în ţara noastră fiind de
peste 27 milioane de dolari. Printre
discuţiile între cei doi şefi de
executiv s-au mai numărat şi
asigurarea resurselor pentru
construcţia
oleoductului
Constanţa-Pancevo-Trieste,
îmbunătăţirea drumului care leagă
Timişoara de Belgrad şi Planul
pentru Kosovo.
Primarul municipiului Galaþi, Dumitru Nicolae,
pune accent pe modul în care este administrat domeniul public
Rep.: Domnule primar
Dumitru Nicolae, cum puteţi
exemplifica faptul că Domeniul
Public al Galaţiului a fost administrat mai bine în mandatul
dumneavoastră decât în mandatele altui primar?
- Este cel mai uşor lucru să arăt
că primarului Nicolae i-a păsat cu
adevărat de domeniul public. În primul
rând, acest lucru se poate vedea
cu ochiul liber. Spaţiile verzi, locurile
de agrement, parcările etc., toate
arată altfel, s-au schimbat complet.
Dar, dacă doriţi şi ştiu că ziariştilor
trebuie să le dai exemple concrete
şi, dacă se poate, cifre atunci
iată-le! Şi voi compara numai anul
2003 cu ultimul an de mandat al
fostului primar. La Patinoar: în 2003
am încasat 735 milioane lei, în 1999
s-au încasat zero lei! La Lacul
Vânători: am încasat 516 milioane
lei în 2003, faţă de 130 milioane lei în
1999. La Plaja Dunărea: încasări de
2,15 miliarde lei în 2003, faţă de 490
milioane în 1999! Din Parcări: am
încasat 1,9 miliarde lei în 2003, faţă
de zero lei în 1999! La Talcioc: 2,25
miliarde încasate în 2003 şi zero lei
încasaţi în 1999! Deci în mandatul
meu, din exploatare domeniu public
s-au încasat aproape 8 miliarde lei,
iar fostul primar în ultimul an de
mandat abia a încasat circa 550
milioane. De aceea eu nu pot să nu mă
întreb: cine a luat diferenţa de bani, de
la 500 de milioane la 8 miliarde, diferenţa
de bani care ar fi trebuit să intre în avutul
municipalităţii? Este clar că administraţia
primarului Dumitru Nicolae a avut
interesul să lucreze doar pentru
cetăţeni şi pentru avutul public, iar
celelalte administraţii au avut alte
interese, la care nici nu vreau să mă
gândesc!
Locurile de veci
nu vor mai fi nici
obiectul muncii
speculanþilor ºi nici
obiect de mitã
electoralã!
Rep.: Domnule primar, există în
Galaţi o categorie de cetăţeni
trecuţi de o anumită vârstă, care
au o prioritate aparte, faţă de restul
populaţiei. Mă refer aici la locurile
de veci. Cimitirele gălăţene sunt
tot în sectorul de activitate al
Administraţiei Domeniului Public.
Ce s-a întâmplat cu acestea?
- Aveţi mare dreptate! În special
bătrânii sunt foarte sensibili referitor la
subiectul locurilor de veci. Cu siguranţă
că toţi gălăţenii ştiu că locurile de veci
au fost o ţintă pentru speculanţi, înainte
de 2000 existând o adevărată filieră a
Rep.: Domnule primar, care
sunt
perspectivele
pentru
Administraţia Domeniului Public pe
viitor?
- Sigur, vreau ca la sfârşitul viitorului
meu mandat schimbările să fie totale.
Eu când îmi propun să fac ceva, fac,
chiar dacă trebuie să găsesc soluţii în
cele mai diverse probleme. Am să le iau
în ordine. În primul rând, bazele de
agrement. Voi finaliza lucrările de
de principalele probleme de interes
comun la nivel internaţional şi regional,
precum şi dezvoltarea relaţiilor dintre
cele două ţări, în toate domeniile, se
arată în comunicat. Hosni Mubarak va
veni la Bucureşti însoţit de o delegaţie
de oficiali de rang înalt. Şeful statului
egiptean va avea, de asemenea, întâlniri
cu preşedintele Senatului, Nicolae
Văcăroiu, cu preşedintele Camerei
Deputaţilor, Valer Dorneanu, şi cu
premierul Adrian Năstase, se mai arată
în comunicat.
Vor fi susþinute familiile care vor
un copil ºi nu îºi permit sã-l adopte
tema “Reforma în sistemul de protecţie
a copilului: realitaţi şi bune practici”.
Elena Dumitru a susţinut că statul
român sprijină adopţiile naţionale, prin
instituirea unor măsuri legislative privind
protecţia socială şi majorarea
cheltuielilor publice şi private în domeniu.
Ministrul Muncii a spus că autorităţile
naţionale lucrează de câteva luni la
elaborarea unui proiect legislativ
referitor la ajutorul financiar pe care
să-l primească famiile cu venituri
reduse, dar care vor să adopte copii.
Elena Dumitru a apreciat că, în 2004,
pentru protecţia copilului au fost alocate
de la buget sume reprezentând 2,2 la
sută din PIB, dar că aceste sume trebuie
majorate.
Senatorii ar putea avea o
săptămână liberă înaintea alegerilor
locale din 6 iunie, urmând ca, în prima
săptămână a lunii iulie, să fie programată
o sesiune extraordinară, a anunţat, ieri,
preşedintele Senatului, Nicolae
Văcăroiu.
Văcăroiu a precizat că, deocamdată, nu s-a luat nici o decizie în
acest sens, însă în situaţia în care
dezbaterea proiectelor importante aflate
pe ordinea de zi a Senatului va fi “în
grafic”, o asemenea variantă este
posibilă. “N-am luat încă nici o decizie în
acest sens. Am păstrat programul cu
lucrări până miercuri după-amiază, dar
dacă suntem în grafic şi nu sunt
probleme, poate exista şi o decizie ca
ultima săptămână înainte de 6 iunie să
fie liberă, cu condiţia ca în prima
săptămână a lunii iulie să fie obligatoriu
sesiune extraordinară”, a spus
Văcăroiu.
Potrivit acestuia, Senatul se afla “în
termen” în privinţa dezbaterii proiectelor
de lege înscrise pe agenda acestei
camere, între legile “destul de complexe”
Văcăroiu enumerând Codul Penal,
proiectul privitor la piaţa de capital,
statutul Băncii Naţionale a României.
La Târgu Mureº
Ziariºti înjuraþi ºi ameninþaþi
de un om de afaceri
"A
Paginã realizatã de
CRISTINA GOGA
din surse MEDIAFAX
ºi CLICK NEWS
traficanţilor de locuri de veci. Mai mult,
la haosul din serviciul de administrare a
cimitirelor a contribuit şi fostul primar
care a folosit locurile de veci ca mită
electorală. La sfârşitul anului 1999 şi
până la încetarea mandatului sau după
alegerile din 2000, fostul primar a
aprobat mii de cereri de loc de veci cu
scopul de a îndemna oamenii să-l
voteze, deşi ştia clar că aceste cereri
nu puteau fi soluţionate în scurt timp.
Astfel, m-am trezit după preluarea
mandatului că erau aprobate şi
nerezolvate aproape 13.500 de cereri
de loc de veci. Vă daţi seama care era
dimensiunea problemei şi implicaţiile. Ca
o comparaţie, în primii trei ani ai
mandatului meu s-au înregistrat doar
1700 cereri de locuri de veci şi am
atribuit peste 4700 de locuri de veci. Şi
aceste atribuiri nu le-am făcut pe ochi
frumoşi, cum făceau alţii, ci justificat.
Am aprobat cererile persoanelor peste
60 de ani aproape 2700 de cereri, la
urgenţe aprobând alte 2000 de cereri.
Aşa am înţeles eu să rezolv aceste
probleme. Să ştiţi că prin administrarea
cimitirelor nu am înţeles numai să dăm
locuri de veci. Am făcut şi investiţii în
aceste cimitire. În cursul anului 2003 la
cimitirului “Ştefan cel Mare” au fost
betonate cele 3 alei din interior dreapta,
la cimitirul Sf. Lazăr s-a finalizat
instalaţia electrică pe aleea mare şi s-a
realizat o parte din instalaţia de apă.
Sigur, nu ne vom opri aici, dar este mai
mult decât s-a făcut înainte de 2000. În
prezent, putem concesiona în acest
moment 3254 de locuri de veci, alte
13.500 de locuri de veci putând fi
concesionate pe suprafeţe nedate încă
în folosinţă.
Fãrã promisiuni
fanteziste!
Statul român sprijinã
adopþiile naþionale
Familiile care vor să adopte un copil,
dar nu îşi pot permite, vor primi susţinere
din partea statului, ca măsură de
încurajare a adopţiilor naţionale, a
declarat Elena Dumitru, ministrul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF).
“Până când vom fi la nivelul european,
care să presupună că vom putea alege
o soluţie şi un pachet legislativ dincolo
de orice bănuială, spijinim comunitatea
din România să-şi protejeze proprii copii.
Aceasta nu înseamnă că respingem
adopţia internaţională, dar aceasta ar
trebui să fie o excepţie, în condiţii stricte,
cum este existenţa gradului doi de
rudenie între copilul adoptat şi
prezumtivul adoptator”, a declarat Elena
Dumitru, la conferinţa internaţională cu
Un om de afaceri din Mureş este
acuzat că a confiscat şi aruncat
aparatul de fotografiat al unui
fotoreporter care făcea fotografii
într-un loc public şi că i-a înjurat atât pe
el, cât şi pe o altă ziaristă, redacţiile a
două publicaţii făcând, luni, plângere
penală la Poliţie.
Redacţiile a două ziare au transmis,
ieri, o plângere penală la Poliţia
Municipiului Târgu-Mureş împotriva
omului de afaceri Sorin Ţerbea, patronul
firmei Georgia Grup, care a câştigat
licitaţia pentru deszăpezirea din
această iarnă. Acesta este acuzat că,
duminică seară, la Sala Polivalentă din
municipiu, unde se desfăşura un meci
de fotbal în sală, i-a confiscat
fotoreporterului Molnar Csaba aparatul
de fotografiat şi a ameninţat-o pe
ziarista Cora Muntean, care a intervenit
şi l-a rugat să-i restituie aparatul. Potrivit
(II)
Din administrarea Domeniului Public am obþinut
aproape opt miliarde lei în 2003, faþã de aproximativ
cinci sute de milioane în 1999!
La Senat
Hosni Mubarak
va face o vizitã de O sãptãmânã
liberã, dar
stat în România
ºi o sesiune
extraordinarã
Preşedintele Republicii Arabe Egipt,
Hosni Mubarak, va face o vizită de stat
în România, în perioada 25-27 mai, la
invitaţia preşedintelui Ion Iliescu,
informează un comunicat al Biroului de
presă al Administraţiei prezidenţiale.
Potrivit comunicatului, vizita
preşedintelui Hosni Mubarak este
“expresia excelentelor relaţii de
prietenie şi cooperare dintre România
şi Republica Arabă Egipt şi dintre cei
doi şefi de stat”. Programul vizitei
prevede convorbiri între cei doi
preşedinţi, care vor viza subiecte legate
2
EU FAC! CEILALÞI PROMIT!
rh
„ Implicare „ Elveţia s-ar
putea implica în proiectul
aprobat de Guvernul Austriei
privind construcţia unei
închisori în România, în care să
fie încarceraţi românii care
comit infracţiuni pe teritoriul
celor două state, informează
presa elveţiană. „ Studiu „
Un studiu preliminar al
Ministerului Justiţiei relevă
faptul că 81 la sută dintre
judecătorii
chestionaţi
consideră că “sistemul judiciar
actual nu oferă garanţii legale
care
să
le
asigure
independenţa. „ Proiect de
lege „ Un proiect de lege care
reglementează
statutul
funcţionarului
public
parlamentar, aflat în dezbaterea
Senatului, stabileşte pentru
această categorie profesională
majorări salariale şi sporuri
financiare şi asimilează
magistraţilor personalul de
specialitate juridică pe perioada
îndeplinirii funcţiei. „ Tragere
la sorţi „ Biroul Electoral
Municipal Bucureşti a stabilit,
ieri, ordinea partidelor
parlamentare pe buletinele de
vot pentru alegerile locale din 6
iunie. Potrivit tragerii la sorţi, pe
primul loc se situează Alianţa
PNL-PD, urmată de PSD, PRM
şi PUR. „ Destituire „
Ministrul delegat pentru
Administraţie Publică, Gabriel
Oprea, le-a comunicat
senatorilor
PSD,
că
subprefectul de Arad, Florin
Remeţan, care a participat la
lansarea unui candidat PSD, va
fi destituit în câteva zile. „
Declaraţie „ Lipsa banilor
pentru
achiziţionarea
medicamentelor în spitale este
o problemă de organizare
internă,
pentru
că
reprezentanţii Casei de
Asigurări de Sănătate
Bucureşti au plătit, la timp,
serviciile realizate de unităţile
sanitare, a declarat Adina
Geană, preşedinte CASMB. „
Numire „ Procurorul Adrian
Horia Miclescu - cel care l-a
arestat şi deferit justiţiei pe
fostul consilier guvernamental
Fănel Pavalache - a fost numit,
ieri, adjunct al şefului
Parchetului
Naţional
Anticorupţie (PNA), ministrul
Justiţiei, Cristian Diaconescu,
acceptând propunerea în
acest sens. „ Decizie „
Guvernul a respins iniţiativa
Ministerului Economiei şi
Comerţului privind finanţarea
parţială a cheltuielilor de
organizare şi funcţionare a
reprezentanţei comerciale
Alexandrion Group la Beijing, a
declarat purtătorul de cuvânt al
Executivului, Despina Neagoe.
„ Condamnare „ Fostul
director al firmei de termoficare
din Bistriţa, Mircea Puni, arestat
de Parchetul Naţional
Anticorupţie pentru luare de
mită şi abuz în serviciu contra
intereselor publice, a fost
condamnat, ieri, la şase ani de
închisoare, de către Tribunalul
Bistriţa-Năsăud. „ Cazuri noi
de trichineloz㠄 Numărul
cazurilor de trichineloză este în
continuă creştere în judeţul
Arad, alţi 20 de bolnavi fiind
internaţi la sfârşitul săptămânii,
majoritatea fiind copii de până
la zece ani. „ Contestaţii „
Reprezentanţii PD şi PRM
Constanţa au contestat,
duminică, la BEJ, modul în care
a fost făcută tragerea la sorţi a
ordinii partidelor pe buletinele de
vot, reclamând că nu s-a putut
verifica dacă rezultatul
comunicat de preşedintele
Biroului corespundea cu ceea
ce era scris pe biletul extras.
„ Conflict „ Circa 300 de romi
s-au adunat, duminică seară,
în faţa Postului de Poliţie din
comuna mureşeană Petelea,
după ce au aflat că un tânăr de
17 ani din comunitate ar fi fost
rănit la cap de un poliţist care a
tras cu arma din dotare şi care
susţine că tânărul l-a lovit şi
sechestrat pentru câteva
minute. „ Anchet㠄 Poliţia
harghiteană va declanşa o
anchetă privind folosirea unei
ştampile false a unei organizaţii
judeţene a FDGR pe listele
electorale ale acestei
formaţiuni, pe care figurau
membri marcanţi ai Uniunii
Civice Maghiare.
Premierul
Serbiei solicitã
României
sã nu impunã
vize cetãþenilor
sârbi
Un număr de 20 de angajaţi ai ziarului patronat la Braşov de omul de afaceri Alexandru Crişan,
patronul UREX Rovinari, acuzat de Autoritatea Naţională de Control că a făcut “inginerii diabolice”
în cazul unor operaţiuni pe care le-a derulat, au demisionat pentru că nu şi-au primit salariile.
iv
a
BLITZ
Demisii
Guvernul cere conducerii Camerei Deputaţilor ca, împreună cu liderii
de grup, să examineze posibilitatea ca legile care sunt priorităţi
legislative ale Executivului pentru aderarea la UE să poată fi finalizate
până la sfârşitul lunii iunie, se arată într-o scrisoare trimisă Biroului
Permanent.
V.L
."
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
plângerii înaintate Poliţiei municipiului,
fotoreporterul făcea poze în sală şi
persoanelor din tribune, iar la mai mult
de o jumătate de oră după ce a făcut o
fotografie şi grupului în care se afla Sorin
Ţerbea, acesta i-a smuls aparatul de
fotografiat din mână, l-a aruncat sub
mantinelă şi i-a adresat cuvinte triviale.
Ziarista Cora Muntean, care se afla pe
un rând de scaune mai sus, a intervenit
şi i-a spus să-i dea aparatul, însă Sorin
Ţerbea s-ar fi întors spre ea şi i-ar fi
spus pe un ton ameninţător: “Ce vrei
tu? îţi dau una de nu te vezi”. Ziarista
l-a rugat pe Mihai Poruţiu, consilier local,
care se afla lângă Sorin Ţerbea, să
intervină, însă acesta a spus că nu se
amestecă. În cele din urmă, omul de
afaceri i-a aruncat fotografului aparatul,
se arată în plângerea înaintată de cele
două publicaţii.
Redacţiile celor două publicaţii, “Zi
de Zi” şi “Ziarul de Mureş”, mai
menţionează în respectiva plângere că
Sorin Ţerbea a făcut subiectul unor
materiale în ziarele lor, drept pentru care
consideră că acesta a agresat “nu doar
simple persoane, ci ziarişti care se
aflau în timpul exercitării meseriei”. “Vă
solicităm să interveniţi deoarece nu este
prima dată când omul de afaceri
manifestă un comportament agresiv
faţă de noi. Pentru a nu crea un
precedent care să atingă dimensiunile
unor scandaluri asemănătoare cu cele
din Harghita, numai intervenţia promptă
a autorităţilor poate determina încetarea
oricăror feluri de comportamente de
acest fel”, se mai arată în plângerea
celor două redacţii.
Omul de afaceri Sorin Ţerbea nu a
putut fi contactat pentru a prezenta un
punct de vedere în acest caz.
racordare la reţeaua de apă şi
canalizare de la Lacul Vânători şi tot
aici vreau să rezolv definitiv şi problema
racordării la reţeaua de energie
electrică. Lacul Vânători şi pădurea din
jurul său vor beneficia de o mărire a
capacităţilor de cazare şi modernizarea
celor deja existente, astfel încât oamenii
care vin aici să dispună de tot confortul.
Vom dezvolta şi micul parc nautic de
care dispunem aici, cumpărând bărci şi
hidrobiciclete noi. Sigur că eu sunt un
om serios şi n-am să vin cu soluţii
fanteziste gen organizarea de competiţii
de caiac-canoe pe lac sau să fac un
canal Dunăre-Lacul Vânători cum i-am
văzut pe alţii. Oricine face astfel de
propuneri îi crede pe oameni naivi, adică
nu dă doi bani pe aceştia. Acelaşi
personaj venea în 2000 cu propunerea
să construiască “duşuri subacvatice”.
Dacă cineva a auzit vreo inepţie mai
mare, mă îndoiesc... Eu vin cu propuneri
serioase. La Plaja Dunărea, voi mai
construi un bazin de înot şi terenuri de
sport cu suprafaţa artificială, dotate cu
nocturnă, pentru ca tinerii să facă
mişcare. Numai cineva care face
mişcare în fiecare zi, cum fac eu, îi poate
înţelege pe ceilalţi care au nevoie de
sport.
Perspective pentru
Domeniul Public
Rep.: Cu celelalte sectoare, ce
veţi face?
- Toate sunt în atenţia noastră. La
cimitire, mă refer la cel din “Ştefan cel
Mare” şi la “Sf. Lazăr”, vom finaliza
investiţiile astfel încât vom putea
amenaja aproximativ 20.000 de locuri
de înhumare. Mai am în vedere construirea unei noi case mortuare, a unui osuar
şi să racordez grupurile sanitare la
reţeaua de canalizare existentă. Cu
Patinoarul artificial am finalizat
lucrarea. Este gata, şi pe dinafară şi
pe dinauntru şi avem cel mai modern
Patinoar artificial din România. Nici
capitala nu are aşa ceva. V-am spus,
îl amenajăm cu suprafaţă de lemn
pentru pistă de role, pe timpul verii,
iar la iarnă tinerii se vor putea bucura
de mişcare. Aici chiar că nu mai avem
nimic de făcut. La talcioc mai sunt,
însă, destule. Chiar dacă am mărit
suprafaţa, am oferit noi spaţii celor
care vând mărfuri aici şi astfel am
crescut substanţial încasările, mai
avem de finalizat unele lucrări de
modernizare. În primul rând, trebuie
să construim şi alte grupuri sanitare
în afara celor deja existente, şi, mai
important, aceste grupuri sanitare să
fie mixte. Pentru că, am observat, la
talcioc vin din ce în ce mai multe femei.
Vom demara şi lucrarea de racordare
a talciocului la reţeaua de apă a
municipiului Galaţi. Mai am în plan să
betonez aleile, iar celalalte suprafeţe
să le pavez cu zgură. Foarte mulţi
oameni vin la sfârşitul săptămânii la
târg, sau talcioc cum i se spune, şi
vreau să le ofer toate condiţiile. Vom
continua să mărim suprafeţele destinate parcărilor pentru autoturisme.
Lumea evoluează, foarte mulţi gălăţeni circulă cu propriile autoturisme şi
vrem să le amenajăm parcări cât mai
multe şi cât mai apropiate de zonele
de maxim interes. Aşa este peste tot
în Europa, în oraşele mari şi noi,
gălăţenii, pentru că vrem să intrăm în
Europa, trebuie ca în 2007 să nu
existe nici o diferenţă între Galaţi şi
un oraş modern din Occident. Şi eu,
primarul Dumitru Nicolae, sunt convins
că va fi aşa. Pentru că EU FAC!
CEILALŢI PROMIT!
P
Pachetul legislativ privind
reforma justiþiei a fost finalizat
Pachetul legislativ privind reforma
justiţiei, conform cerinţelor impuse
pentru aderarea la Uniunea Europeană,
a fost finalizat, adoptat de Guvern şi
trimis pentru dezbatere în Parlament,
Ministerul Justiţiei lucrând deja la
strategia de aplicare a legilor şi la
crearea instanţelor specializate.
Proiectele legilor privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM), a falimentului, a
executării pedepselor, a statutului
magistratului,
a
organizării
judecătoreşti, a modificărilor Codului
penal şi de procedură penală, a
răspunderii penale a persoanelor
juridice pentru infracţiunile de falsificare
de monede sau de alte valori - adoptate
de Executiv - armonizează legislaţia
românească la cea europeană.
“Sub aspect legislativ, s-a încheiat
procesul de elaborare şi urmează etapa
de implementare a legilor, cum ar fi
crearea de instituţii specializate, având
în vedere legea falimentului care impune
înfiinţarea de tribunale comerciale”, a
afirmat, ieri, ministrul Justiţiei Cristian
Diaconescu, în cadrul unei conferinţe
de presă privind lansarea oficială a
proiectului legii CSM, aflat în fază
avansată de dezbateri la Comisia
juridică a Camerei Deputaţilor. Pe de altă
parte, ministrul Diaconescu a spus că
trebuie făcută o “selecţie clară” a
magistraţilor, o reorganizare a
Parchetului înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie - în sensul înfiinţării unui
departament de combatere a
terorismului şi criminalităţii organizate.
Totodată, spune Diaconescu, structura
de lucru formată din reprezentanţi ai
Ministerului Justiţiei şi CSM - împreună
cu Dieter Schlafen, consilier
preaderare - lucrează la strategia de
aplicare pe care o vor prezenta
experţilor comunitari atunci când legile
privind reforma justiţiei se vor afla
într-o fază avansată la Parlament.
Secretarul general al CSM,
judecătorul Dan Lupaşcu, a adăugat că
se lucrează la stabilirea unui plan de
organizare, la elaborarea legislaţiei
secundare şi la monitorizarea aplicării
codului deontologic al magistraţilor.
Prezent la aceeaşi conferinţă de
presă, Jonathan Scheele, şeful
Delegaţiei Comisiei Europene în
România, a spus că, deocamdată, nu
poate face o “apreciere definitivă şi
publică despre proiectul legii Consiliul
Superior al Magistraturii - care este una
foarte importantă şi care face parte din
pachetul celor trei legi”, respectiv cea
a CSM, de organizare judecătorească
şi cea privind statutul magistratului.
“Legea conţine neclarităţi despre
intenţia Ministerului Justiţiei sau
Guvernului de a garanta independenţa
justiţiei”, a spus Scheele.
Fãrã paºapoarte diplomatice
pentru foºtii parlamentari
Camera Deputaţilor a decis, ieri,
respingerea propunerii ca foştii
parlamentari să deţină paşapoarte
diplomatice, aprobând, astfel, obiecţiile
preşedintelui Ion Iliescu la forma
adoptată iniţial la ordonanţa privind
regimul paşapoartelor.
Decizia a fost luată după ce Comisia
de administraţie publică a Camerei şi
plenul au votat, anul trecut, ca
paşapoarte diplomatice să se acorde
şi foştilor deputaţi şi senatori. După ce
a primit legea la promulgare, şeful
statului a cerut modificarea acestui
punct. De asemenea, Iliescu a cerut
eliminarea unei prevederi potrivit căreia
pot beneficia de asemenea acte “alte
persoane care se deplasează în
străinătate, în misiune oficială, pentru
susţinerea unor interese naţionale, cu
aprobarea ministrului Afacerilor
Externe”.
Hunedoreanul care a salvat vieþi
în Spania a fost trimis acasã
Marian Grigore Chătinean, de 25 de
ani, a emigrat ilegal din România în urmă
cu trei ani şi jumătate, stabilindu-se la
Madrid, unde s-a angajat la o firmă de
construcţii. Pe 11 martie, el se afla în
ultimul vagon al trenului care se îndrepta
spre Atocha, asupra căruia a avut loc
atentatul. Marian, care este de loc din
Lupeni, a ajutat peste 20 de persoane
rănite în atentat. Cu toate că a fost
recunoscut de mai multe persoane,
având ca dovadă chiar abonamentul de
călătorie, autorităţile din Madrid i-au
întocmit deja actele de expulzare,
fiindu-i respins dosarul prin care solicita
obţinerea dreptului de rezidenţă. În plus,
el a fost obligat să-şi plătească toate
zilele de spitalizare.
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Concurs
Premii
Începând de mâine, până duminică, la Teatrul Muzical “Nae
Leonard” se va desfăşura ediţia a VIII-a a Concursului internaţional de
interpretare “Miniatura romantică”.
96 de gălăţeni au obţinut premii, premii speciale şi menţiuni la fazele naţionale ale
concursurilor şcolare, în acest an, a spus la conferinţa de presă inspectorul şcolar general,
prof. Ştefan Simion.
devenit pline de gropi, parcă ieşite
din război. Murdăria sufocă oraşul.
Cineva trebuie să îndrepte lucrurile.
Citesc în presă despre numărul
mare de şomeri pe care îl are
Galaţiul. Sunt nişte cifre uriaşe.
Chiar nu se gândeşte nimeni la
viitorul oraşului? Am devenit atât de
indiferenţi
la
problemele
cetăţenilor? Ne pasă atât de mult
de propriile noastre interese? Ştim
cu toţii că suntem între primele trei
judeţe din România la capitolul
“şomaj”. O politică păguboasă a
făcut ca, în ultimii ani, numărul
celor fără locuri de muncă să
crească continuu. Se organizează,
la intervale regulate, aşa-zise
burse ale locurilor de muncă, unde
vin zeci de firme şi se angajează
10-15 persoane. De ce se face
asta? Doar ca să bifeze vreun ştab
încă o acţiune realizată? Să nu ne
furăm singuri căciula. Galaţiul are
nevoie de o altă politică, începând
cu 2004. Prea mult a stagnat
oraşul nostru, în ultimii patru ani,
pentru că cei puşi să-i conducă
destinele au preferat să reducă
turaţia motoarelor până la oprirea
totală a acestora. Dintre oraşele
mari, am rămas pe ultimul loc la
toate capitolele.
La noi sunt cele mai multe străzi
necanalizate, la noi sunt cei mai
mulţi şomeri, la noi sunt cele mai
mari probleme cu locuinţele
sociale, pe la noi nu vine nici o
firmă străină să investească.
V-aţi întrebat, vreodată, ce s-ar
întâmpla
dacă,
ferească
Dumnezeu, SIDEX-ul ar avea un
moment de colaps? Oraşul ar
muri, pentru că, ştim cu toţii,
impozite aberante? Mă întreb cum
mai rezistă pensionarii, oamenii
aceştia care au muncit o viaţă
întreagă şi care, acum, din puţinul
banilor pe care îl au, merg
conştiincioşi să plătească nişte
impozite absolut gigantice. Mă
gândesc la tinerii care abia şi-au
întemeiat o familie, la şomerii care
trăiesc dintr-un amărât de ajutor
din partea statului. Cu ei ce
facem? De unde să aibă banii
necesari pentru taxele şi
impozitele care fac din Galaţi cel
mai scump oraş din România?
Priviţi oraşul şi spuneţi-mi dacă
vă place. În ultimii patru ani vi s-au
luat ochii cu două-trei artere
importante, care s-au asfaltat în
fiecare an, ori la trecerea miniştrilor
prin urbea noastră. De cartiere, nici
nu s-au sinchisit. Străzile au
Noutãþi la
Bacalaureatul
2004
Ultimul gong
la Consiliul Judeþului
N.CRÂNGANU
CONCURSURILE
NAÞIONALE:
Aproape
o sutã
de premianþi
“Aţi reuşit să câştigaţi primăriile”:
primarii au început în acest mandat să
caute sprijin la Consiliul Judeţului (CJ)
şi astfel nu au mai venit cu plângeri la
prefect, ca mai înainte; la fel s-a
întâmplat şi cu consiliile locale, care au
venit de asemenea către CJ, a declarat
ieri prefectul Traian Mândru în finalul
ultimei şedinţe a Consiliului.
Va mai urma o şedinţă festivă, între
1 şi 3 iunie, a anunţat preşedintele CJ
Dan Lilion Gogoncea, care a declarat
că, după părerea altor preşedinţi de
consilii judeţene din ţară şi a unor
reprezentanţi ai Guvernului, echipa de
la Galaţi a dus judeţul undeva “în zona
de vârf” a ţării. Consilierii au administrat
împreună interesele judeţului în “cea mai
dificilă perioadă” din ’90 încoace, cu
foarte multe schimbări legislative şi cu
“un transfer masiv de competenţe” de
la centru către Consiliu, a evocat acest
mandat preşedintele Gogoncea.
Ieri au fost trecute prin mecanismul
votului 32 de hotărâri. Un proiect, care
viza reintroducerea în circuitul cultural
istoric a clădirii de patrimoniu “Casa
P
“Miniatura romanticã”
Memorială Costache Negri” de pe strada
Mihai Bravu nr. 46, iniţiat de liberalul
George Kramer, nu a fost admis de
majoritatea din consiliu. În clădirea
respectivă funcţionează, din 1991,
Camera de Comerţ şi Industrie, partener
de altfel al Consiliului.
Ieri a fost aprobată rectificarea,
pozitivă, a bugetelor judeţului şi al CJ.
Opoziţia, cu 7 voturi împotrivă şi o
abţinere, nu a votat rectificarea
bugetară, considerând că nu sunt
specificate cheltuielile de la bugetul
propriu pentru dotările CJ. La care
vicepreşedintele Alexandru Nicolau
a replicat că nu s-au făcut astfel de
dotări din buget, banii provenind doar
din împrumuturi, iar dotările respective
au fost prezentate consilierilor.
Printre hotărârile mai speciale
aprobate ieri, a fost şi cea privind
finanţarea, cu şase miliarde de lei, a
proiectului “Pânzarul moldovenesc”,
vizând construcţia unui vas cu pânze
ca pe vremea lui Ştefan cel Mare,
proiect despre care ziarul nostru a mai
scris.
VICTOR CILINCÃ
ªi-au schimbat primarii
între ei
Purtătorul de cuvânt al PSD Galaţi,
Claudiu Brânzan, a criticat “conduita PD
faţă de ceea ce afirmă în presă privind
eliminarea corupţiei şi ceea ce se
întâmplă în realitate”. Pentru
exemplificare, Brânzan a prezentat
cazul actualului primar al comunei
Vârlezi, Radu Vasile, candidat pentru
încă un mandat de primar din partea PD
Galaţi. Purtătorul de cuvânt al PSD a
precizat că omul are trei condamnări
penale, respectiv, şase luni închisoare
pentru abuz în serviciu contra
interesului public (art.246 CP), şase luni
închisoare pentru fals material în
înscrisuri oficiale (art.35 CP) şi alte trei
luni închisoare pentru uz de fals (art.29
CP). Radu Vasile a obţinut mandatul de
primar al comunei Vârlezi în anul 2000,
candidând din partea PDSR. “Imediat
cum am aflat că a comis aceste fapte,
noi l-am exclus din PSD. Şi PD s-a grăbit
să-l ia în partid pentru că aşa înţeleg ei
să cureţe administraţia publică locală
de corupţie, punând oameni corupţi pe
listele electorale”, a declarat Claudiu
Brânzan. Acesta a recunoscut că
respectivele condamnări nu sunt
definitive şi irevocabile, ele fiind date
pe 13 aprilie a.c.
Pe de altă parte, preşedintele PD
Galaţi, Mircea Toader a precizat că “atât
timp cât un candidat nu a primit o
condamnare definitivă prin care i se
suspendă drepturile civile, acesta poate
candida. Nici din punct de vedere moral
nu este vreo problemă; noi am discutat
cu domnul Radu Vasile, am discutat şi
cu juriştii despre dosarul său, care se
află în judecată la Cluj şi suntem siguri
că va avea câştig de cauză”. Liderul
PD a mai explicat şi care a fost motivul
pentru care Radu Vasile a devenit,
“peste noapte”, candidatul PD: “Radu
Vasile a intrat în PD acum trei săptămâni,
pentru că domnul Mardare, care era
candidatul nostru la funcţia de primar, a
fost cooptat de către PSD! Aşa că ne-am
orientat către Radu Vasile, mai ales că
a făcut multe lucruri bune în comună”.
Conform Legii 70 (fosta lege a alegerilor
locale), într-un astfel de caz, Radu
Vasile nu ar fi putut candida. Însă în
Legea 67/2004 privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale,
la art.5, alin.1, se precizează că nu pot
candida acele persoane care “sunt
lipsite de drepturile electorale, pe durata
stabilită prin hotărâre judecătorească
definitivă”. Şi chiar dacă nu s-ar fi
prevăzut în lege, până la emiterea unei
hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile, orice inculpat are dreptul la
prezumţia de nevinovăţie...
"A
96 de gălăţeni au obţinut premii,
premii speciale şi menţiuni la fazele
naţionale ale concursurilor şcolare,
în acest an, a spus la conferinţa de
presă inspectorul şcolar general,
prof. Ştefan Simion. Cel mai bine s-au
prezentat elevii care au participat la
disciplinele artistice, la concursurile
pe meserii şi la limba engleză. Doi
elevi au intrat în lotul lărgit al
concursului internaţional de
matematică, având şanse să intre în
lotul restrâns, cel care va participa
la olimpiada internaţională. Pe
ansamblu, loturile judeţene s-au
prezentat bine la concursuri, meritul,
a ţinut să sublinieze prof. Ştefan
Simion, “aparţine elevilor şi
profesorilor lor”.
Întrebat care va fi recompensa
pregătită de Inspectoratul Şcolar
Judeţean pentru efortul făcut de
concurenţi, dl Simion a preluat, de la
mass-media ideea unei tabere
şcolare, spunând că “e o idee bună”.
S-a sfârşit vremea somnului.
Trebuie să repornim motorul
Galaţiului. Oraşul nostru are un
motor puternic şi poate căpăta
viteza necesară pentru a
progresa.
Sunt la începutul unei noi
campanii electorale. Intru în
această campanie cu încredere.
Încrederea că oamenii oraşului
în care trăiesc vor şti să facă
diferenţa. Încrederea că viitorul
primar va şti să stea cu faţa către
cetăţeni şi nu cu spatele. Ştiu că
e greu, dar mai ştiu că atuurile
mele sunt oamenii. Locuitorii
oraşului. Cetăţenii pe care i-am
avut alături dintotdeauna. Ei sunt
cei mai de seamă aliaţi ai mei.
După cum a început,
campania aceasta va fi una
extrem de murdară pentru că unii
nu înţeleg să se dueleze în idei
şi dau cu bâta. Rămân departe
de astfel de practici şi le
condamn. Campania mea va fi
una curată şi deschisă. Nu voi
răspunde la insinuări, la atacuri
murdare, la josnicii de tot felul.
Am înţelepciunea de a sta
departe de aceste practici. Am
încredere în toţi concetăţenii mei,
în capacitatea lor de a face
distincţia între adevăr şi
minciună, între promisiuni
deşarte şi puterea de a construi.
De patru ani, la Galaţi, se
vorbeşte mult şi atât.
Gata cu vorbele! Acum să
trecem la fapte!
A venit, într-adevăr, timpul
schimbării în bine a oraşului
nostru!
MÂINE ÎNCEPE CONCURSUL
Q 130 de concurenþi din þarã ºi din Republica
Moldova Q Un juriu internaþional Q Recitaluri ºi
concerte extraordinare
Începând de mâine, până duminică,
la Teatrul Muzical “Nae Leonard” se va
desfăşura ediţia a VIII-a a Concursului
internaţional de interpretare “Miniatura
romantică”. Organizat de Consiliul
Judeţului, Consiliul Local şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean prin Centrul Cultural
“Dunărea de Jos”, Teatrul Muzical “Nae
Leonard” şi Liceul de Artă “D.Cuclin”,
concursul a crescut valoric an de an,
ajungând o competiţie recunoscută şi
aşteptată de elevi. Începând de anul
trecut, participanţilor din România (elevii
liceelor de artă de la clasa I până la a
XII-a) li s-au alăturat cei din Republica
Moldova. După cum ne-a declarat
prof.Gabriela Gogoncea, sufletul şi
organizatoarea concursului, “s-au trimis
din timp faxuri în toată Europa. Dorinţa
noastră este să facem cunoscut acest
concurs la nivel internaţional. Următorul
pas pe care l-am făcut a fost să invităm
în juriu personalităţi din învăţământul
muzical care să facă lobby pentru
«Miniatura romantică». În general, în luna
mai se desfăşoară foarte multe competiţii muzicale şi, de regulă, sunt
selectate cele cunoscute. La ediţia de
anul acesta avem garanţia unei jurizări
corecte, obiective şi de mare valoare”.
Juriul va fi format din personalităţi
din Franţa, Germania şi din România:
prof.univ.dr. Şerban Dimitrie Soreanu
(preşedinte), decanul Facultăţii de
interpretare muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,
prof.univ.dr. Gabriel Amiraş - Conservatorul din Trossingen, Germania,
prof.univ.dr. Gabriela Lipceanu - şef
Catedră pian, Universitatea “George
Enescu” din Iaşi, prof.univ.dr.Ştefan
Gheorghiu - UNM Bucureşti, prof.univ.
rh
Subiectele de la probele orale ale
bacalaureatului au apărut pe
internet. Ele sunt asemănătoare cu
cele de anul trecut. În schimb,
probele scrise vor fi mixte, a spus
prof. Cătălin Enică, purtătorul de
cuvânt al ISJ, la conferinţa de presă
săptămânală. “Va fi o parte pe care
candidaţii o vor dezvolta şi o parte
cu variante de răspuns, fără a fi
neapărat sub formă de grilă”, a
explicat dl Enică. Cu alte cuvinte, cel
puţin pentru o parte a subiectelor,
corectura va fi de tip clasic.
O noutate a bacalaureatului 2004
este faptul că proba orală va fi
evaluată prin note, spre deosebire
de anul trecut, când s-a evaluat cu
admis/respins.
Candidaţii care au fost admişi,
anul trecut, la probele orale, dar au
picat una din probele scrise, au două
posibilităţi, anul acesta: fie să
participe din nou la probele orale,
pentru a obţine o notă, fie să li se
stabilească media exclusiv din notele
de la probele scrise.
Evaluarea prin note la probele
orale a fost reintrodusă, ne-a spus
purtătorul de cuvânt al ISJ, pentru
că unii dintre elevi au fost
dezavantajaţi, anul trecut, de
evaluarea prin admis/respins a
răspunsurilor lor, indiferent de
valoarea acestora.
Galaţiul este dependent de
combinatul siderurgic. S-a gândit
cineva la soluţii alternative?
Nimeni. A încercat cineva să aducă
investiţii străine în urbea noastră?
La nivel teoretic, stăm bine.
Multe vorbe. Puţine fapte. Prea
puţine fapte.
Eu sunt altfel. Am învăţat să
muncesc şi să nu-mi fie ruşine de
ceea ce fac. Îmi pasă de gălăţeni
şi vreau să le rezolv problemele.
În campania trecută am fost
acuzat că semnez aprobări pe
maşini şi că ţin audienţe până la
ore târzii din noapte. Aşa este. Dacă
voi redeveni primarul gălăţenilor, al
tuturor gălăţenilor, voi proceda
identic. Eu sunt un om de acţiune.
Am lucrat pe şantier şi acolo
oamenii nu se înscriau în audienţe,
nu aşteptau zile în şir până să le
vină rândul la o discuţie cu mine.
Acum câteva zile, m-a oprit pe
stradă un cetăţean care m-a
întrebat, cu lacrimi în ochi: “Spuneţi
şi dumneavoastră, domnu’
Durbacă, cum e posibil? Am cerut
o audienţă şi am fost programat
peste câteva luni!”.
Aţi auzit bine! peste câteva luni.
Păi, în timpul ăsta, omului i se
poate întâmpla orice. Poate să
cadă casa peste el, poate să
explodeze o ţeavă de gaz. Poate
că omul cerea un ajutor de
urgenţă, pentru o înmormântare
sau pentru o operaţie. Dacă acesta
vine la tine, la primarul oraşului,
înseamnă că nu vrea doar să-ţi dea
bineţe, ci că problema sa e foarte
importantă.
De aceea, voi semna pe capota
maşinii şi voi da audienţe în stradă.
“Mari, iubitule,
mã baþi puþin?”
iv
a
Mulţi cunoscuţi m-au întrebat,
atunci când au aflat că voi
candida pentru un nou mandat
de primar, de ce o fac. Le-am
răspuns simplu şi direct: pentru
că îmi pasă. Îmi pasă de oraşul
ăsta, în care locuiesc de-o viaţă.
Îmi pasă de oamenii Galaţiului,
pentru că văd problemele cu care
se confruntă, pentru că simt că
locuitorii oraşului nostru nu au
de ce să fie mulţumiţi.
Cum ar putea să fie?! Nimeni
nu ar sări în sus de bucurie pentru
că, în numai patru ani, impozitele
şi taxele pe care trebuie să le
plătească au crescut de cinci ori.
Închipuiţi-vă câţi oameni fără
posibilităţi financiare sunt în
oraşul nostru. De unde să aibă
banii necesari plătirii unor
V.L
."
Durbacã - Puterea
de a face diferenþa
MARIA MÃNDIÞÃ
Liviu Câşleanu - Academia de Teatru şi
Muzică Rostock, Germania, prim concertmaestru - Beethoven Orchester
Bonn, prof.univ.dr.Daniel Podlovski UNM Bucureşti, prof.univ.dr.Paul Staicu
- Ecole Internationale de Musique Montbeliard, Franţa, dirijor al Orchestrei
Simfonice Montbeliard, prof.univ.dr.Miltiade Nenoiu - UNM Bucureşti, Florin
Melinte - directorul Teatrului Muzical
“N.Leonard”, prof.univ.dr.George Emil
Crăsnaru - Facultatea de Muzică “Robert
Schumann” - Dusseldorf, Germania,
prof.univ.Corneliu Solovăstru - Universitatea “George Enescu”, Iaşi, decanul
Facultăţii de Interpretare Muzicală şi
lector univ.Liana Podlovski - UNM
Bucureşti.
Pe lângă concursul propriu-zis, care
va fi structurat pe secţiuni: pian, vioară,
instrumente de suflat, canto clasic,
“Miniatura romantică” - ediţia a VIII-a va
mai cuprinde concerte simfonice
avându-i ca solişti pe violonistul Daniel
Podlovski, soprana Liana Podlovski,
pianistul Gabriel Amiraş, recitaluri ale
soliştilor George Emil Crăsnaru, Georgeta Pinghireac, Iulia Anghel Mocanu,
Şerban Soreanu, Emil Pinghireac,
precum şi o lansare de carte a soţilor
Pinghireac binecunoscuţi publicului
gălăţean din anii când au fost solişti ai
Teatrului Muzical.
După recent încheiatul Festival
Muzical “Leonard” urmează, iată, încă
o săptămână dedicată muzicii la Galaţi de data aceasta, însă, cu mari emoţii
pentru concurenţi. Festivitatea de
premiere va avea loc sâmbătă, începând cu ora 18,00. Dar până atunci vă
vom ţine la curent, zi de zi, cu programul
Concursului “Miniatura romantică”.
ANGELA RIBINCIUC
Intelectualitatea de la sate
se adunã la Buºteni
În perioada 18-20 mai a.c., la Buşteni,
va avea loc Consfătuirea Naţională a
intelectualilor de la sate, acţiune ce se
va desfăşura sub patronajul Preşedinţiei României. Organizatorii evenimentului sunt Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, Ministerul Culturii şi Cultelor şi
Comisia Naţională a României pentru
UNESCO.
La manifestări, care vor dura trei zile,
sunt invitate personalităţi de prim-plan
ale ţării, începând cu preşedintele Ion
Iliescu, continuând cu cel puţin opt
miniştri şi secretari de stat, şi încheind
cu o serie de intelectuali de mare ţinută.
Temele abordate vor fi dintre cele mai
diverse. Din programul consfătuirii
ne-au atras în mod deosebit atenţia
modulele privind starea social-culturală
a zonelor rurale, despre rolul intelectualităţii în dezvoltarea satelor şi despre
evoluţia economiei rurale în ultimii ani.
În final, să menţionăm că vom reveni
cu o relatare amplă de la acest
eveniment, pe care “Viaţa liberă” îşi
propune să-l monitorizeze cu mare
atenţie.
COSTEL CRÂNGAN
N.CRÂNGANU
MEC devine
M.Ed.C
“Ministerul Educaţiei şi Cercetării
îşi schimbă sigla”, a declarat ieri, la
conferinţa de presă săptămânală,
purtătorul
de
cuvânt
al
Inspectoratului Şcolar Judeţean,
inspectorul şcolar general adjunct
Cătălin Enică. Sigla ministerului
educaţiei va fi, de acum înainte,
M.Ed.C, faţă de MEC, cum era.
Modificarea are loc pentru ca
Ministerul Educaţiei şi Cercetării să
nu fie confundat cu Ministerul
Economiei şi Comerţului.
Schimbarea siglei atrage după
sine schimbarea ştampilelor, a
antetelor utilizate în acest moment în
inspectoratele şcolare.
N.C.
Recunosc, am greşit când am spus că Monica - prezentatoarea emisiunii
cu acelaşi nume de la Prima TV - nu are nici un merit pentru a apărea pe post.
Rectific acum: Monica este o sfântă, o martiră, pentru că se supune zilnic
unor chinuri, la care noi, ceilalţi, nu am rezista nici cinci minute. Nu vă gândiţi
la cine ştie ce torturi demne de Inchiziţie, ci la chinurile la care te supune
prostia omenească. De pildă, duminică, Monica a avut ca invitată o familie
necăjită şi când folosesc acest adjectiv nu mă refer numai la starea materială
a celor doi. Ea are doi copii şi un soţ beţiv. El o bate mereu, le abuzează pe fete
şi se comportă extrem de urât cu toate rudele ei. Femeia a povestit câteva din
bătăile pe care le-a luat de la soţ şi mai multe scene de groază la care au fost
supuse fetele ei, ambele fiind minore. Femeia a plâns şi şi-a povestit necazul.
“De ce nu îl părăseşti?”, o întreabă, la un moment dat, Monica. “Păi, acuma, să
vă spun, mie nu mi-e de casă, sau de munca mea, dar, să vă spun, mie mi-au
plăcut întotdeauna animalele”, îşi începe, femeia, explicaţia. Şi tocmai în momentul
în care telespectatorii credeau că au înţeles de ce stă cu bestia de soţ (că
doar îi plac animalele, nu?), femeia continuă: “şi am şi eu în ogradă două
văcuţe, găini, curci...”. Adică, dacă nu aţi înţeles, femeii îi este milă de bietele
animale şi de aceea nu părăseşte casa! După o astfel de explicaţie ce frizează
absurdul, este invitat în platou şi soţul, Marin pe numele lui. “Mari, mai ţii minte
când m-ai bătut? Mari, da’ când am fost plecată ce ai făcut cu fata aia mică?”
şi tot aşa a ţinut-o nevasta abuzată, cu “Mari” în sus şi “Mari” în jos. După atâta
alint, în finalul emisiunii mă aşteptam ca femeia să-l roage, la fel de drăguţ:
“Mari, iubitule, nu mă baţi puţin?”. Q Cred că de data asta Andreea Raicu a fost
pusă la blesteme! Duminică seara, frumoasa vedetă de la Prima TV s-a aflat la
Deva, unde a stat de vorbă cu susţinătorii Ralucăi, una din concurentele din
casa Big Brother. După ce a râs şi le-a pus întrebări identice mai multor prieteni
de-ai Ralucăi, Andreea le-a luat câte un scurt interviu şi rudelor fetei: mamei,
tatălui şi bunicii. “Ce aţi spune dacă Raluca ar face sex în Casă?”, a întrebat-o
Andreea pe mama Ralucăi. Femeia a încercat să răspundă politicos şi să o
dea cotită, însă nu a avut nici o şansă, pentru că Andreea a revenit, de
astă-dată, mai clară. “Ei bine, acest lucru, s-a întâmplat aseară!”, i-a trântit-o
Andreea femeii care făcea feţe-feţe. Şi pentru că mămica nu răspundea, iar
bunica deja îi arunca Andreei priviri demne de un vrăjitor voodo, vedeta s-a
îndreptat către tatăl Ralucăi. “Pentru mine este o surpriză, însă important este
că toată Deva s-a strâns aici pentru a o susţine pe Raluca”, a îngăimat bietul
om. Într-adevăr, important lucru să se strângă tot oraşul şi să se zgâiască la
părinţii al căror copil numai ce a făcut sex la televizor!
18 MAI
Ziua Internaþionalã
a Muzeelor
Împreună cu muzeele lumii, membre
ale Organizaţiei Internaţionale a
Muzeelor (ICOM), sărbătorim astăzi, 18
mai, cea de-a 26-a zi internaţională a
muzeelor, sub genericul “Muzeele şi
patrimoniul internaţional”.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
din Galaţi este membru instituţional ICOM
din 1991, ceea ce-i conferă dreptul de
a avea acces la o serie de publicaţii de
specialitate şi să participe la manifestări
internaţionale pe probleme de
muzeografie, muzeotehnică etc.
(precum Barcelona - 2000 sau Seul octombrie 2004).
Am sărbătorit în acest an ziua
internaţională, prezentând în 13 şi 14
mai sutelor de vizitatori (peste 2.500),
pe un mare ecran, în holul noii clădiri a
muzeului, dezvoltarea şi modernizarea
acestuia, programele de cercetare şi
educaţionale, cât şi patrimoniul ştiinţific
al celor trei secţii: muzeu, grădină
botanică şi grădină zoologică.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
este astăzi unul dintre marile muzee ale
României, cu un patrimoniu şi o
structură inedită.
Acest lucru a fost posibil datorită
faptului că un proiect tematic de
dezvoltare şi modernizare promovat în
1990 a fost agreat de primul prefect al
judeţului, ing. Nicolae Beuran, apoi, din
1992, a fost susţinută financiar şi
dezvoltată etapizat o mare investiţie
care este şi astăzi în derulare.
Mulţumesc conducerii Consiliului
Judeţului Galaţi, tuturor consilierilor
judeţeni de atunci şi până astăzi şi, nu
în ultimul rând, aduc un omagiu fostului
preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi,
regretatul dr. Răsvan Angheluţă, care,
timp de opt ani, a făcut lobby pentru ca
investiţia să nu fie întreruptă.
Domnul preşedinte ing. Dan Lilion
Gogoncea a acordat şi acordă acestei
instituţii un mare interes, dorind ca alături
de celelalte instituţii de cultură din judeţul
Galaţi să avem un standard european.
Este unul dintre marii mediatori ai
investiţiei “Complex Muzeal de Ştiinţele
Naturii Galaţi” la nivel înalt.
Referindu-se la genericul din acest
an,
preşedintele
Consiliului
Internaţional al Muzeelor, Jacques
Perot, declara: “Tema acestei a 26-a
ediţii a Zilei Internaţionale a Muzeelor
este una de o importanţă capitală pentru
muzeele care trebuie să participe la
conservarea şi la protejarea formelor
imateriale ale patrimoniului nostru,
ameninţate de uniformizare culturală şi
de globalizare.
Director, biolog dr.
AURORA MARCU
Milioanele “Vieþii libere”
Cea de-a treia câştigătoare de
săptămâna trecută la concursul nostru
“Două milioane pe săptămână” este
doamna Artemiza Simion, care a
primit premiul cel mic, de 400.000 de lei.
Doamna Simion a lucrat ca asistent
principal pediatrie la Policlinica Judeţeană, acum fiind pensionară. Împreună
cu soţul său, Nicolae, citeşte zi de zi
“Viaţa liberă” şi decupează taloanele
încă de la începutul concursului nostru.
“În ultima vreme soţul le-a completat
numai pe numele meu. N-am disperat
nici o clipă, ştiam că va veni şi rândul
nostru să câştigăm”, ne-a declarat
doamna Artemiza. Banii vor completa
bugetul familiei. Familia Simion are noroc
la premii... simbolice; până acum au mai
câştigat, tot prin “Viaţa liberă”, un bax
de bere Damburger şi un premiu oferit
de McDonald’s. “Ziarul îl citim din scoarţă
în scoarţă. Ne place pentru că este
complet. Vă dorim tuturor sănătate şi
aşteptăm să ne ţineţi în continuare la
curent cu tot ce se întâmplă”, ne-a mai
spus câştigătoarea.
O felicităm şi vă reamintim: săptămâna aceasta poate fi rândul dumneavoastră. Prima condiţie pentru a câştiga
este să participaţi la concurs.
ANGELA RIBINCIUC
Foto: V. CABURGAN
Simulare la Inspectoratul ªcolar
Săptămâna
aceasta
este
programată la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Galaţi o simulare a
examenelor, în special a celui de
bacalaureat. Nu este vorba de o
simulare la care participă elevii, în care
aceştia îşi evaluează nivelul de
pregătire, ci una a circuitului informaţiei
de la minister în teritoriu. “Vrem să ne
asigurăm că programele computerizate
pe care le folosim în cursul examenelor
funcţionează cum trebuie”, a precizat
prof. Cătălin Enică, purtătorul de cuvânt
al ISJ. Simularea va fi aşadar de ordin
organizatoric.
N.C.
Formare profesionalã
Propagandã electoralã
fãrã autorizaþie
Campania făcută lui Andrei Lişinschi,
candidat independent la funcţia de
primar include şi plimbarea unei
caravane de maşini pe străzile oraşului.
Biroul de presă al poliţiei transmite însă
că nu întotdeauna caravana electorală
a celui care ne zâmbeşte promiţător de
pe hotelul Sofin şi de pe Casa Roşie
circulă şi în legalitate.
“Acţionând conform planului de
măsuri pentru asigurarea bunei
desfăşurări a campaniei electorale
pentru alegerile locale, lucrătorii biroului
de poliţie rutieră l-au depistat în Piaţa
3
Centrală pe Lucian F., de 29 de ani, care
conducea o procesiune formată din
cinci autoturisme ce făceau propagandă
audio şi vizuală lui Andrei Lişinschi,
candidat independent la funcţia de
primar, fără a deţine autorizaţie în acest
sens”, transmite inspectorul Cristina
Stoian, purtător de cuvânt al
Inspectoratului gălăţean de Poliţie.
Şi pentru că şi în campanie trebuie
să existe o ordine oarecare, Lucian F.
a fost sancţionat cu 10 milioane de lei,
bani recuperaţi, probabil, de tânăr din
fondurile lui Lişinschi.
A.C.D.
Sâmbătă, la Şcoala de Arte şi Meserii
“Simion Mehedinţi” Galaţi, a avut loc
Cercul metodic pe judeţ la industrie
uşoară - confecţii îmbrăcăminte, intitulat
“Strategii de învăţare activă şi diferenţiată”. Programul a cuprins: spargerea gheţii, vizitarea şcolii şi a
expoziţiei cu produse realizate de elevii
din domeniul confecţioner îmbrăcăminte, secvenţe de la ateliere de lucru
(ore de teorie, ore de instruire practică)
cu tematica “Tehnici de instruire folosite
pentru diferenţiere în învăţământul
profesional de masă, special şi integrat”
- propunători inginer Mihaela Munteanu,
maistru instructor Cornelia Cazan;
referate “Personalitatea elevului - cheia
proiectării strategiilor de învăţare activă
şi diferenţiată” - director profesor Anca
Brigman; “Gândirea critică, model de
strategie educaţională diferenţiată cu
centrare pe elev” - director adjunct
profesor Maria Buruiană; prezentarea
modei - cu modele realizate de elevii
claselor de confecţii îmbrăcăminte
(maistru instructor Rodica Filer, Cornelia
Cazan, inginer Mihaela Munteanu).
Participanţii au apreciat calitatea
formativă a activităţilor propuse, cu atât
mai mult cu cât elevii proveneau de la
învăţământul de masă, special şi
integrat. Doamna Nicoleta Maimon,
inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean, a evidenţiat
diversitatea acţiunilor, cât şi dotarea
corespunzătoare a cabinetelor şi
atelierelor-şcoală cu mobilier modular
şi utilaje performante. (Rep.)
Pãrerea mea!
Numai la Express TV, în fiecare
searã, de luni pânã vineri,
de la ora 22,00. Emisiunea în
care jurnaliºtii îºi spun pãrerea
despre campania electoralã.
Nu rata o emisiune în care ºi
pãrerea ta conteazã!
Express Tv
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Diferenþe
Reparaþii
Între declaraţia de avere depusă în acest an de Eugen Durbacă şi declaraţia
de avere pe care a dat-o consilierul local PUR, pe data de 19.05.2003, conform
Legii 161/2003 (legea “anticorupţie”) sunt diferenţe foarte mari.
Serviciul de specialitate al primăriei a încheiat lucrările de reparaţii
curente la un număr de nouă unităţi de învăţământ.
Aglomeraþie la ghiºeele
Finanþelor Publice
Q Personal suplimentar a ajutat
la completarea ºi depunerea
declaraþiilor de venit global
Investiþii
pe strãzi
Direcţia Tehnică a Primăriei
municipiului Galaţi informează
că în cursul săptămânii trecute
s-au executat lucrări de
modernizare a mai multor străzi
din Galaţi. Este vorba despre
străzile Vultur, Miron Costin,
Grădina Veche, Spătarului,
Radu Negru, Banului, Ştiinţei,
Poşta Veche, Drumul Viilor,
Câmpului, Cezar Boliac,
Răsăritului, Petru Groza,
Gerului, Războieni, Eminescu şi
despre aleile străzilor Tudor
Vladimirescu, Bolintineanu,
Borzeşti şi Banului.
Contoare
montate
În cursul săptămânii trecute
s-au montat 43 de apometre şi
opt gigacalorimetre. Cumulat,
până în acest moment, s-au
montat 1.362 de contoare
pentru apă potabilă, 79 de
contoare pentru apă caldă
menajeră şi 1.341 de
gigacalorimetre.
Clãdiri în
reparaþie
Şi în cursul săptămânii
trecute s-a lucrat la
modernizarea Patinoarului
Artificial, la amenajarea Parcului
Libertăţii, la amenajarea
cimitirului de Vest şi la
consolidarea zidului de sprijin
al imobilului din strada
Sindicatelor nr. 10. De
asemenea, se află în
consolidare imobilele care au
următoarele adrese: Movilei
nr.81, Al.I.Cuza nr. 35, Arieşului
nr. 6, Iancu Fotea nr. 29,
Parcului nr.8 şi Cuza nr. 18.
Eveniment bancar
la Galaþi
Foto:
VASILE
CABURGAN
AFP fusese prelungit, pentru a le permite
cât mai multor gălăţeni să depună
declaraţiile în termen, până la ora 18,00.
Cei care nu au reuşit să se achite de
această obligaţie în termen pot, conform
legii, să primească sancţiuni cuprinse
între 100.000 şi un milion de lei.
ANCA SPÂNU TUDOR
Declaraþiile de avere ale lui
Eugen Durbacã sunt comparate
cu o suprafaţă construită de 69 mp şi o
valoare de impozitare de numai 167.163
de lei. De asemenea, Eugen Durbacă a
mai declarat că deţine şi un autoturism
Dacia 1410, dobândit în anul 1984, prin
cumpărare. Trebuie precizat că cele
două declaraţii de avere pot fi citite de
cei care accesează pe internet pagina
CJ Galaţi, la adresa www.cjgalati.ro.
“Dincolo de neconcordanţa în declaraţii
care se sancţionează penal, declarând
în fals valoarea de impozitare a
apartamentului, candidatul PUR râde de
toţi oamenii simpli care îşi achită dările
către municipalitate”, a declarat Claudiu
Brânzan. Acesta a adăugat că “pentru
acest caz vom face plângere penală,
pentru că în declaraţia de avere, pe
ultimul rând tipărit, se spune că
semnatarul răspunde, conform legii
penale, pentru inexactitatea sau
caracterul complet al datelor”.
În cadrul conferinţei de presă de ieri,
purtătorul de cuvânt al PSD Galaţi,
Claudiu Brânzan, a atras atenţia asupra
faptului că Eugen Durbacă, propus
candidat la Primăria Galaţi din partea
PUR, a “minţit gălăţenii prin declaraţia
de avere pe care a depus-o”, prezentând şi actele oficiale la care a făcut
referire. Aşa cum se ştie, fiecare
candidat la alegerile locale a fost obligat
să depună la dosar câte o declaraţie
de avere. Lucru pe care l-a făcut şi
Eugen Durbacă, pe data de 30.04.2004.
Însă purtătorul de cuvânt al PSD Galaţi
a sesizat faptul că între declaraţia de
avere depusă în acest an de Eugen
Durbacă şi declaraţia de avere pe care
a dat-o consilierul local PUR, pe data de
19.05.2003, conform Legii 161/2003
(legea “anticorupţie”) sunt diferenţe
foarte mari. De pildă, în anul 2003 se
preciza că acesta nu deţine decât un
apartament dobândit în anul 1990, cu o
suprafaţă construită de 100 metri
pătraţi şi o valoare de impozitare de
492.159.060 de lei. Alte bunuri (terenuri
sau maşină) nu mai deţinea. Însă în
declaraţia de avere depusă în acest an,
o dată cu candidatura sa la funcţia de
primar, apare faptul că Durbacă posedă
un apartament dobândit în anul 1992,
de a ajuns, tot într-un an, proprietar pe
o maşină Dacia, mai ales că liderul PUR
Galaţi nu a fost văzut niciodată într-un
astfel de autovehicul. În cadrul conferinţei de presă de ieri, de la PUR Galaţi,
Eugen Durbacă a dat câteva răspunsuri
privind neconcordanţele sesizate de
PSD: “Nimeni nu îşi permite să facă
declaraţii de avere incorecte. Declaraţia
mea de avere [din 2004] s-a făcut cât
se poate de corect. Pe numele meu şi al
familiei mele este un apartament cu
patru camere, o Dacia 1410 şi în acelaşi
timp sunt acţionarul majoritar al SC Delta
Rom SA”. Cât priveşte diferenţele care
apar în declaraţia de avere dată în 2003,
faţă de cele din declaraţia depusă în
acest an, Eugen Durbacă a spus că
“este vorba despre acelaşi apartament.
Am locuit cu chirie în el încă de prin
’71-’72 şi abia în 1992 am cumpărat
apartamentul. A fost o omisiune atunci...,
am spus că l-am dobândit în ’90, dar eu,
de fapt, l-am cumpărat în 1992. Nu ştiam
că [în 1990] nu este cumpărat, n-am
ştiut, pentru că de problemele astea se
ocupă soţia mea. Ultima declaraţie arată
ce avere am eu”. Şi pentru celelalte
diferenţe Eugen Durbacă are explicaţii;
dumnealui a spus că în 2003, când a
completat declaraţia, nu a avut toate
datele exacte despre apartament, ci
numai cele “aproximative” şi că abia în
declaraţia din 2004 a trecut datele care
se găsesc în actul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Cât priveşte maşina care
apare în declaraţia din acest an, are şi
ea o poveste: “Acolo am omis [în 2003]
maşina respectivă, pentru că maşina
nu o mai am de prin ’91. Mi-a fost furată,
dar am considerat corect să o trec în
declaraţie, că tot plătesc taxele pentru
maşină. Am spus că deşi plătesc
impozitul pe maşină degeaba, până mi-o
radiază de acolo, o achit şi deci e normal
să o trec în declaraţie”.
Q În 2003, Eugen
Durbacã nu a avut
“datele exacte”
Am vrut să aflăm cum de Eugen
Durbacă a “sărăcit” la capitolul apartament în decurs de un an (dimensiunile
casei scăzând de la 100 mp la 69 mp,
dar şi valoarea de impozitare) şi cum
rh
Serviciul de Reparaţii Străzi
din cadrul Primăriei municipiului
Galaţi informează că în cursul
săptămânii trecute s-a lucrat pe
mai multe artere de circulaţie
din oraş. Astfel, s-au executat
plombări la îmbrăcăminţile
astfaltice cu mixtură stocabilă
pe strada Ştefan cel Mare şi pe
aleile din cartierul Micro 39 A;
s-a asfaltat pe strada
Siderurgiştilor; s-au dalat
trotuarele de pe strada
Domnească şi de pe Brăilei; s-a
lucrat la parcările amenajate pe
strada Traian şi la Centrul
Cultural “Dunărea de Jos”; s-au
executat reparaţii prin frezări
pe aleile din Micro 14.
Grupaj realizat de
MARIA MÃNDIÞÃ
MARIA MÃNDIÞÃ
În cursul zilei de ieri, pe piaţa Rasdaq
s-a raportat încheierea unei importante
tranzacţii, prin care 40 la sută din
acţiunile SC ELNAV SA Galaţi şi-au
schimbat proprietarul. Firma cumpărătoare - Nicorex SRL Galaţi - a
achiziţionat, în cadrul unei oferte
publice, întregul pachet de acţiuni deţinut
la ELNAV de Autoritatea pentru
RUBRICA FINANCIARÃ
SOCIETATE
ELNAV
I.C.M.R.S.
INTFOR
TRANZACTII
1
2
2
CANTITATE
546,899
8,046
850
MEDIU
2,557
1,000
11,500
Valute în cont
"A
Serviciul de specialitate al
primăriei a încheiat lucrările de
reparaţii curente la un număr
de nouă unităţi de învăţământ.
Obiectivele la care s-a lucrat
sunt: Grădiniţele Nr. 1, 9, 15, 16
şi 49, Şcoala Nr. 38, Grupul
Şcolar Economic, Liceul Sportiv
şi Liceul Anghel Saligny.
Săptămâna trecută, angajaţii
aceluiaşi serviciu au urmărit
desfăşurarea lucrărilor la alte
şapte unităţi de învăţământ,
respectiv, Grupul Şcolar
Metalurgic, Liceul de Artă,
Grupul Şcolar Traian, Grupul
Şcolar de Marină şi LTE-uri
(lucrări tehnico-edilitare) la
Şcolile Nr. 13 şi 34 şi Liceul
Sportiv.
Q De corectitudinea acestor
informaţii răspunde serviciul de
Relaţii cu presa din cadrul
Primăriei municipiului Galaţi.
BRD - Groupe Société Générale a
inaugurat ieri, în prezenţa reprezentanţilor a numeroase societăţi
comerciale şi a oficialităţilor locale o
nouă agenţie, în strada Siderurgiştilor.
Unitatea deschisă ieri completează
structura regională a băncii - Grupul
Galaţi - care cuprinde unităţile existente
în judeţele Galaţi şi Brăila.
Noua unitate din strada Siderurgiştilor, situată la parterul blocului SD4B,
va desfăşura întreaga gamă de activităţi
bancare adresate atât persoanelor
fizice, cât şi persoanelor juridice, de la
operaţiunile curente şi depozite până la
operaţiuni valutare şi carduri. Ea oferă
servicii Western Union (transfer rapid
de valută din străinătate) şi dispune de
ATM şi POS. Programul de lucru cu
publicul este de luni până vineri, de la
8,30 la 16,30. Inaugurarea noii agenţii
din strada Siderurgiştilor ilustrează
strategia de modernizare şi orientare
mai pronunţată către client a activităţii
BRD-Groupe Société Générale.
Am discutat despre oferta băncii cu
dl Cristian Dobre, directorul Grupului
Galaţi al BRD Groupe Société Générale.
- Cum se încadrează inaugurarea acestei noi agenţii în
strategia de dezvoltare a BRD Groupe Société Générale?
- BRD - Groupe Société Générale
aplică o strategie care are în vedere
construirea unui parteneriat privilegiat
cu clientela. Dorim să ne fidelizăm pe
termen lung clienţii, construind o
mentalitate orientată către client şi
punându-ne în valoare cultura inovaţiei
de care dispunem. Pentru a putea fi cu
adevărat la dispoziţia clienţilor noştri,
banca a pus în practică un program de
investiţii fără precedent. Demarat în
urmă cu doi ani, proiectul de reorganizare a reţelei are ca obiectiv, susţinut
de crearea Grupurilor, să multiplice
numărul de agenţii, accentuând proximitatea unităţilor noastre faţă de clienţi.
- Care sunt noutăţile în oferta
BRD - Groupe Société Générale
legată de creditarea persoanelor
fizice?
- Este vorba de cel puţin trei noutăţi:
un plafon de finanţare mai ridicat la
creditele pentru nevoi personale
creditele Expresso -, o durată mai mare
de rambursare la creditele acordate în
magazine şi un nou credit auto cu
dobândă fixă. Începând din ultima
săptămână a lunii aprilie, BRD - Groupe
Société Générale a mărit plafonul maxim
de finanţare pentru creditele de nevoi
personale, cu sau fără destinaţie, de la
Schimb important
de acþiuni ELNAV
Treabã pentru
o sãptãmânã
ªcoli mai bune
Ajutat de preşedintele Consiliului
Judeţean, dl Dan Lilion Gogoncea,
directorul BRD-GSG Grup Galaţi, dl
Cristian Dobre, a tăiat ieri panglica
celei de-a doua unităţi din oraşul
nostru. Agenţia Siderurgiştilor se
află la parterul blocului SD4B (vizavi
de casieria RENEL), unde banca
avea deja instalat un bancomat,
într-un spaţiu modern, impecabil
utilat şi gândit pentru a veni în
sprijinul clienţilor. Alături de gazdă,
directorul agenţiei, dna Ana Odetta
Capbun, au fost lângă echipa BRD
subprefectul Marius Necula şi clienţii
marcanţi ai băncii.
ANCA SPÂNU TUDOR
Foto: SORIN PANÃ
UITE AVEREA, NU E AVEREA
Strãzi în lucru
Serviciul de Investiţii al
primăriei anunţă că în această
săptămână se lucrează pe
străzile: Câmpului, Drumul Viilor,
Radu Negru, Miron Costin,
Cezar Boliac, Ştiinţei şi Grădina
Veche. De asemenea, se reiau
lucrările de pe strada Muzicii.
Q Agenþia Siderurgiºtilor îºi propune
sã fie mai aproape de clienþi
iv
a
Aflãm
de la
Primãria
municipiului
Galaþi
Ieri, în ultima zi când s-au mai putut
depune declaraţiile de venit global şi
cele speciale, ghişeele Administraţiei
Finanţelor Publice erau aglomerate.
Contribuabilii, în majoritate, din ce am
observat, foarte tineri, completau
formularele “pe picior” şi, acolo unde
era cazul, cereau lămuriri celor patru
angajaţi ai AFP care veniseră,
suplimentar, să ajute. Conform
declaraţiei purtătorului de cuvânt al
Finanţelor Publice, George I. Marinescu,
“perioada de la 1 la 17 mai inclusiv a
fost cea mai dificilă, atât pentru
contribuabili, cât şi pentru noi. Evident,
acum va urma o perioadă în care vom
avea mult de lucru: desfacerea
declaraţiilor trimise prin poştă,
verificarea datelor, centralizări, dar,
pentru contribuabili, ce a fost mai greu
a trecut”. Cei cu care am discutat în
timp se stăteau la coadă să-şi depună
declaraţia erau supăraţi din cauza
întârzierii plicurilor cu formulare de la
minister. Alţii chiar nu le primiseră deloc,
fiind nevoiţi să stea la coadă şi pentru
formulare. Ieri, programul la ghişeele
A doua unitate BRD-GSG la Galaþi
V.L
."
PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
INCHIDERE
2,557.00
1,000.00
11,500.00
TOTAL
1,398,420,743
8,046,000
9,775,000
Curs lei
1 franc elveţian
26.411
1 EURO
40.501
1 liră sterlină
59.600
1 leu moldovenesc 2.912
1 dolar SUA
33.690
1 g aur
412.250
17 mai
VARIATIE
+104.56
0
-4.17
Rubricã realizatã
de
D. C. PREDESCU
din surse
MEDIAFAX
SITUAÞIA NAVELOR MARITIME ÎN PORTUL
GALAÞI LA DATA DE 17 mai 2004
Dana Port
Numele Navei
Pavilion
Cargoplan Operat. Tip Marfă
Destinaţie
Data Şi Ora Sosirii/Plecării
7
8
24
25
27
42
48
49
Agri
Paris
Sergey Smirnov
Modisk 3
Alperen
Hadia Star
Tor
Ivan Kulibin
Turcia
Georgia
Ucraina
Rusia
Slovacia
Comore
Malta
Rusia
3000 t
3935 t
6000 t
2000 t
2900 t
5000 mc
1700 t
2627 t
Turcia
Italia
Italia
România
Spania
Liban
Turcia
România
13.05-10
12.05-10
14.05-07
14.05-08
14.05-01
14.05-16
14.05-07
12.05-22
I
I
I
D
I
I
I
D
laminate
laminate
laminate
ferosiliciu
laminate
cherestea
laminate
laminate
Privatizare (APAPS).
Pentru pachetul de 40 la sută, care
cuprinde un număr de 546.899 acţiuni,
Nicorex SRL a plătit aproape 1,4 miliarde
lei, respectiv 2.557 lei/acţiune. În cadrul
ofertei publice, derulată în perioada 6
aprilie - 14 mai, prin intermediul Rombell
Securities SA, Nicorex SRL a intenţionat
să cumpere 41,9% din acţiunile firmei
de pe Calea Prutului, dar a reuşit să
achiţioneze doar pachetul aflat în
proprietatea APAPS.
Ceilalţi deţinători de titluri ELNAV sunt
SIF 2 Moldova - 58,1% şi alţi acţionari 1,9 la sută.
Cu un capital social de 34,1 miliarde
lei (împărţit în acţiuni cu valoarea
nominală de 25.000 lei), SC ELNAV SA
are ca obiect de activitate “fabricarea
altor articole din metal”
D.C.PREDESCU
C.N. ADMINISTRAÞIA PORTURILOR DUNÃRII MARITIME S.A. GALAÞI
SERVICIUL COORDONARE ACTIVITATE PORTUARÃ ªI SERVICII PUBLICE
Mineralier
Mineralier
Docuri
Docuri
Docuri
Bazinul Nou
Bazinul Nou
Bazinul Nou
4
15.05-17
16.05-05
17.05-06
15.05-17
14.05-09
Drept
la replicã
Organizaţia teritorială PSD Iveşti
protestează vehement împotriva atitudinii opoziţiei aşa-zise democratice
(PNL+PD+PRM+PUR) care se transformă în avocatul diavolului, sărind în
apărarea lui Ocheană Apostol, preşedintele organizaţiei PRM Iveşti.
Este de ajuns protestul, fără a arăta
alte fapte, deoarece toţi cetăţenii
comunei Iveşti cunosc bine activitatea
“politică” a lui Ocheană Apostol.
Primarul PSD, domnul Cerpaci Ion,
nu are nevoie de campanie electorală
din partea unui individ care nu-şi poate
organiza nici măcar familia. Cartea de
vizită a acestuia este impresionantă în
fapte ce contravin bunelor moravuri,
drept pentru care ne bucurăm că face
parte dintr-o asemenea alianţă
(PNL-PD-PRM-PUR).
Organizaþia PSD IVEºTI
140 la 200 de milioane lei. Banca a mărit
şi durata de rambursare a creditelor cu
dobândă fixă acordate direct în
magazin, de la 12 la 36 de luni.
În acelaşi timp, am lansat creditul
auto cu dobândă fixă. Clienţii care
doresc să obţină credite pentru
cumpărarea de autoturisme noi sau de
ocazie, din gama Dacia/Renault sau alte
tipuri, beneficiază de un nou produs, în
condiţii avantajoase. Astfel, pentru
opţiunea unei dobânzi fixe, creditele
pentru autoturisme Dacia/Renault
comercializate prin reţeaua concesionarilor autorizaţi se acordă cu o
dobândă de 23%; pentru alte tipuri de
autoturisme, nivelul dobânzii fixe este
de 24%. Creditul auto cu dobândă fixă
se acordă pe o perioadă de până la 60
de luni, iar nivelul maxim al finanţărilor
este de 550 de milioane de lei pentru
Dacia/Renault (cu un avans de minimum
20%) şi 350 de milioane de lei pentru
alte tipuri de automobile (cu un avans
de minimum 10%).
- Aţi lansat la începutul lunii
mai şi o serie de credite pentru
populaţie. Ce aduc ele nou ?
- Da, este vorba despre noile credite
de nevoi personale nominalizate, care
completează gama de credite pentru
clientela de persoane fizice. Finanţează
vacanţe în ţară sau în străinătate,
tratamente medicale peste hotare, studii
în România şi tratamente medicale în
România sau în afara graniţelor ţării.
Pentru toate aceste credite, dobânda
este de 26% pe an, plafonul maxim este
de 200 de milioane de lei, iar termenul
de rambursare maxim este de 4 ani. Aş
vrea să subliniez şi faptul că BRD pune
la dispoziţia clienţilor persoane fizice o
modalitate foarte comodă de
preacceptare a creditelor prin telefon.
Apelând numărul gratuit 0800 803 803
şi transmiţând operatorului datele
necesare, clienţii pot afla imediat
răspunsul la solicitarea de creditare.
- Pentru că aţi amintit de ele, ce
produse de economisire oferă BRD
- Groupe Société Générale ?
- Dacă până de curând BRD oferea
clienţilor posibilitatea de a opta pentru
produse de economisire tradiţionale, de
tipul depozitelor cu dobândă variabilă,
în funcţie de fluctuaţiile pieţei, relativ
recent, BRD - Groupe Société Générale
a lansat un nou instrument din gama
”economii şi plasamente”: contul de
economii în lei ”AtuCont”, produs nou,
adresat clienţilor persoane fizice.
- Prin ce se distinge AtuCont de
multitudinea de produse de
economisire existente pe piaţă?
- BRD a creat AtuCont pentru clienţii
care doresc să economisească, dar
sunt sensibili la factorul “disponibilitate
în orice moment”. Produsul îmbină
calităţile unui cont curent cu cele ale
unui depozit, clienţii având mai multă
libertate în efectuarea operaţiunilor de
depuneri sau retrageri de fonduri din
contul de economii, singura condiţie
fiind respectarea unui sold minim de
cinci milioane lei. Disponibilităţile pot fi
utilizate oricând, ele nefiind imobilizate
pe o perioadă fixă, prestabilită prin
contract. Noutatea este dobânda fixă
oferită de ”AtuCont”, stabilită trimestrial,
cu două valori, în funcţie de varianta de
capitalizare aleasă de client: trimestrială
sau anuală. Pentru trimestrul II 2004,
valorile dobânzilor sunt de 14,5% pentru
capitalizare trimestrială şi de 15%
pentru capitalizare anuală. Recent am
lansat şi contul de economii în valută,
cu dobânzi de 3% pentru conturile în
euro şi de 2% pentru conturile în dolari.
- Toate aceste produse vor fi
oferite şi în noua dumneavoastră
agenţie?
- Evident, acestea şi multe alte
produse şi servicii. Aşadar, iată un alt
bun motiv pentru care doresc să
folosesc această ocazie pentru a-i
invita pe toţi clienţii, nu numai în noua
noastră unitate, ci şi în toate celelalte
unităţi BRD - Groupe Société Générale
din Galaţi.
P
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Sãrbãtoare tecuceanã
La iarbã verde
De 12 ani, Ziua Naţională a Cercetaşilor României se sărbătoreşte
la Tecuci, pentru că aici există singura statuie ridicată în memoria
cercetaşilor eroi căzuţi în Primul Război Mondial.
Organizată şi în acest an de către Primăria Tg.Bujor, în ambianţa naturală din Pădurea
Roşcani, “Sărbătoarea bujorului” a strâns la iarbă verde, cu chef de a petrece, peste
5000 de oameni.
5
V.L
."
SCANDAL LA ªCOALA NR.11
“Sã vinã poliþia economicã!” Analfabetul tuturor
- susþine administratoarea acestei unitãþi de învãþãmânt
Organizată şi în acest an de către
Primăria Tg.Bujor, în ambianţa
naturală din Pădurea Roşcani,
“Sărbătoarea bujorului” a strâns la
iarbă verde, cu chef de a petrece,
peste 5000 de oameni. Cei mai mulţi
dintre ei, tineri. La ora când soborul
format din cinci preoţi oficia Te Deumul la statuia domnitorului Ioan Vodă
cel Viteaz, poienile erau ocupate
de lume pestriţă, dornică să se
distanţeze de grijile de zi cu zi.
S-a făcut prăpăd în bujori! Unii au
rupt câte-o floare, iar alţii, mai lacomi,
şi-au umplut braţul. Pe total sărbătoare, poporul venit la Roşcani s-a
simţit bine. I-a intrat în plămâni aer
curat, auzul i-a fost reţinut de un
spectacol de muzică populară ce a
durat vreo cinci ore, iar berea şi micii
au fost la înălţime. Ansamblul folcloric
“Doina Covurluiului” s-a întrecut pe
sine, oferind publicului, în cascadă,
momente de o frumuseţe al cărei
izvor s-a aflat în repertoriul pregătit
anume pentru o asemenea ocazie.
Ţinând aproape, copiii - dansatori din
Bereşti, bătrânii din grupul vocal de
la Căminul Cultural din Tuluceşti,
taraful de la Frumuşiţa şi artiştii de la
Casa de Cultură din Tg.Bujor au fost
aplaudaţi şi ei, pe merit.
Negustori mulţi, cu amplasamentele unul lângă altul. Oferte de
ochelari de soare, maimuţoi confecţionaţi la Buzău, îngheţată, “vată” pe
băţ... Regina nedeclarată a “Sărbătorii bujorului” a fost, însă, berea. Mai
cu seamă cea vândută de o firmă
din Iaşi, la halbă. Pe locul al doilea,
micii. Lăudaţi de toată lumea. Mici
stas! Ici, 8000 lei/buc., cu pâine, iar
alături - 8.500. Terminând treaba pe
scenă, taraful de la Frumuşiţa a
cotit-o spre poieni, în calitate de
prestatori de servicii... muzicale.
Staţiunea de Cercetări Vini-Viticole
Tg.Bujor a fost prezentă la sărbătoare cu un stand de vinuri albe şi
roşii din care au degustat oficialii
sosiţi la Roşcani, înainte de spectacol. De reţinut că Primăria Tg.Bujor
s-a îngrijit de dotarea fiecărui punct
comercial cu saci ecologici. Cu toate
astea, multă lume a aruncat la
întâmplare paharele de unică folosinţă şi ce a rămas de la ospeţe,
ignorând regulile ecologice. În
această situaţie, Primăria Tg.Bujor a
curăţat ieri pădurea, predând întregul amplasament al sărbătorii aşa
cum a fost preluat de la Silvic, adică
curat.
ION TRIF PLEºA
Despre situaţia de la Şcoala Nr. 11
am mai scris în urmă cu câteva luni,
când reprezentanţii Inspectoratului
Şcolar Judeţean au declanşat o anchetă
deoarece directoarea Sanda Butoi era
acuzată că şi-ar fi însuşit sume de bani
din fondul şcolii şi că se comportă
dictatorial cu subordonaţii. Aşa cum am
mai scris, în urma anchetei, nu s-a luat
nici o măsură pe motiv că acuzaţiile nu
se confirmă. Mai mult decât atât, deşi
Sanda Butoi a primit la evaluarea anuală
calificativul “bine” (care nu i-ar mai fi
permis prezentarea la concursul pentru
director în mandatul următor), în urma
contestaţiei, Consiliul de administraţie
al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ)
a decis că merită calificativul “foarte
bine”.
“Îmi face viaþa
un coºmar”
Atmosfera în şcoală continuă să
rămână tensionată. În special între
directoare şi administratoarea unităţii,
Cozianu Lica. Aceasta din urmă susţine
că este supusă unui stres continuu de
către directoare, deoarece a avut
curajul să-i atragă atenţia asupra
neregulilor pe care le-a comis.
“Nu vă puteţi imagina ce am trăit eu
în ultima vreme. Am făcut cancer mamar
pe fond de stres. Am fost operată astătoamnă, abia mă mai târâi. La muncă,
doamna directoare îmi face viaţa un
coşmar. Mi-a luat cheile de la magazie,
oricând pot fi pusă în situaţia să plătesc
daune, fără să fi avut măcar un
amestec. După cum am mai declarat,
m-a şi bătut în două rânduri. Am
certificat medico-legal care atestă acest
lucru, iar poliţia a sancţionat-o cu
avertisment. Din nefericire, nu am
martori pentru a o putea da în judecată.
Nu ştiu din ce motiv, poate pentru că
este membră PSD, aşa cum se laudă
tot timpul, cei de la Inspectorat nu au
luat nici o măsură împotriva ei”, ne
spune administratoarea.
sume de bani de la învăţători şi diriginţi,
deşi nu era treaba ei asta, a plătit
achiziţionarea unor bănci cu bani de la
buget şi a oprit banii de la părinţi pentru
ea. Acest lucru se poate dovedi foarte
clar cu facturile care există în
contabilitate. Pentru toate clasele care
au luat bănci din fondul şcolii există
facturi fiscale, excepţie făcând două
clase. Deşi diriginţii şi învăţătoarele
recunosc faptul că şi aici s-au colectat
bani de la părinţi, care au fost daţi
doamnei directoare, în contabilitate
apare clar că băncile pentru aceste
două clase au fost cumpărate din
fonduri de la buget. Atunci unde sunt
banii strânşi de la copii?”
Administratoarea susţine că de la
cele două clase s-au strâns în jur de 27
de milioane de lei. Un număr de 45 de
bănci figurează ca fiind cumpărate din
banii de la buget cu 24.750.000 de lei
(factura nr. 6843563), în timp ce alte 14
bănci (în valoare de 7,7 milioane) cu
bani din fondul şcolii. “Din banii strânşi
de la aceste două clase, directoarea a
cheltuit pe bănci doar cei 7,7 milioane.
Restul de 20 de milioane nu se ştie unde
sunt, pentru că nu se regăsesc pe nici
o factură. În locul lor au fost cheltuiţi
bani de la buget. Nu ştiu cum la control
nu s-au găsit nereguli”, declară Cozianu
Lica.
Am reuşit şi noi să luăm legătura cu
două dintre cele patru cadre didactice
care au strâns bani pentru băncile în
discuţie. Acestea ne-au declarat că
într-adevăr au dat directoarei toată
suma colectată de la elevi.
În acelaşi timp, administratoarea o
acuză pe directoare şi de alte nereguli:
“Cumpără personal materiale de
întreţinere, reparaţii şi consumabile,
deşi, conform legii, directorul nu are voie
să facă aşa ceva. Se poate verifica
acest lucru cu facturile pe care există
semnătura dumneaei. A contractat
firme pentru achiziţionarea de bănci,
fără să facă licitaţie. De patru ani a
închiriat terenul de sport fără licitaţie şi
fără contract. Fără ştirea consiliului de
administraţie şi a contabilului-şef
închiriază săli de clasă pentru persoane
din afara şcolii. De doi ani de zile mă
învinuieşte pe mine că tot fur din şcoală,
doresc un control financiar la Şcoala
Nr. 11. Nu unul făcut de cei de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean, ci un
control financiar care să verifice întradevăr şi materialele şi preţurile la
mobilier şi modul în care s-au făcut
licitaţiile. Să vină poliţia economică în
control, pentru că sunt cei mai în măsură
să vadă exact care este situaţia. Şi
Garda Financiară să vină să facă un
control serios, să vadă toată lumea că
nu mint”, ne-a mai spus
administratoarea.
O altă dovadă că lucrurile nu stau
aşa cum trebuie la Şcoala Nr. 11 în ceea
Mă duc în dorul lelii, vând achene,
pun banii la ciorap, mă culc pe câmp
şi te visez cum versuri melpomene
reciţi corect, sub curcubeul strâmb.
Pasc vaca toată ziua, bat viţelul,
să nu dea iama-n locul meu la supt,
mă-sa mă muuu! mă mustră că, de felul
meu, n-am nărav de ciomăgar corupt.
Şi toată noaptea mai ascult o Lună,
aceeaşi Lună cu obrazul sfânt,
plâng liniştit când lupii se adună
şi mă conduc la mama, la mormânt.
Citesc “Aşa m-a păcălit oţelul”
când nu ştiam că aş putea să mor
sub vraja lui... Ce greu a fost mişelul
pe capul meu de biet locuitor!
Învăţ “La steaua”... Ce a vrut poetul
să-mi spună, oare, din înaltul lui?
Vreau să pricep, căci sunt analfabetul...
Cum urlă un deştept al nimănui.
Pasc vaca, vând seminţe, umplu goluri...
Salcâmii te aşteaptă până când
vin păsări nestemate, stoluri-stoluri,
şi mă conduc la mama, la mormânt.
ce priveşte folosirea fondului şcolii este
şi faptul (verificat de noi) că unul dintre
patronii unei firme care a confecţionat
mobilier pentru această unitate nu şi-a
primit nici până în prezent toţi banii şi
ameninţă că va da în judecată şcoala şi
cadrele didactice care ar fi trebuit să-i
plătească.
“Fiul nu vine
la program”
Cozianu Lica susţine că directoarea
Sanda Butoi dispune de şcoală ca de
propria ei moşie. “Aşa cum face şi cu
mine, anul trecut l-a şicanat pe
mecanicul şcolii, acuzându-l că a furat
două menghine care fuseseră date la
casat, până l-a obligat să-şi dea
demisia. Abia când l-a adus pe fiul ei ca
mecanic în şcoală am înţeles care erau
manevrele. Acesta este student, iar la
serviciu stă maxim trei ore pe zi. Uneori
lipseşte de tot, deşi în condică figurează
ca prezent. Programul lui este de la 6,00
la 14,00. El vine la şcoală în jur de ora
7,00, iar pe la 11,00 nu mai este de
găsit”, mai declară Cozianu Lica. La
rândul nostru, în timp ce ne-am făcut
documentarea la acest material, am
mers la Şcoala Nr. 11 de câteva ori şi
nu l-am găsit prezent la program pe fiul
directoarei.
pentru care calificativul directoarei
Sanda Butoi a fost modificat. “A fost o
decizie colectivă, a Consiliului de
administraţie al ISJ. I-am schimbat
calificativul ca să poată participa la
concurs. Atâta vreme cât în urma
anchetei nu s-au verificat acuzaţiile, era
păcat să nu-i dăm posibilitatea să se
prezinte la concurs. Eu am trimis acolo
auditul şi nu mi s-a semnalat că ar fi
nereguli financiare”, ne-a declarat
inspectorul general Ştefan Simion.
Despre faptul că fiul directoarei este
angajat în şcoală şi nu vine la program
inspectorul general ne-a declarat că va
verifica şi va lua măsuri. “Nu am nimic
împotrivă, dacă fiul directoarei a fost
angajat legal, dar dacă nu vine la
program este grav.”
În ce priveşte sancţiunea pe care a
primit-o directoarea Sanda Butoi de la
Poliţie, dl Simion ne-a spus: “Acel
avertisment poliţienesc... Poate poliţia
să sancţioneze pe cineva cu care nici
nu a stat de vorbă. Ce, poliţia nu poate
greşi? Se duce cineva şi spune m-a
bătut un anumit director şi poliţia dă un
avertisment direct, dar nu stă de vorbă
cu respectivul director şi nu-i aduce
argumente. Unde ne aflăm, în ce stat?
Mie aşa mi-a declarat directoarea, n-a
contactat-o nimeni. Nu i-a luat nimeni
declaraţie. Ce poliţie e asta? Dacă vrea
să dea avertisment unui om, trebuie să
facă o anchetă. În avertisment ar trebui
să scrie: i se aduce la cunoştinţă
persoanei că a făcut lucrul respectiv.
Nu pot lua în calcul un avertisment care
a fost făcut incorect. Poliţia poate să
dea o mie de avertismente, dacă nu le
argumentează, degeaba”, susţine
inspectorul general.
Ca să nu fim acuzaţi de părtinire, nu
comentăm. Cu toate că ar fi cazul... Un
lucru rămâne sigur până în prezent.
Ancheta Inspectoratului Şcolar
Judeţean nu a fost în măsură să
liniştească lucrurile la Şcoala Nr. 11,
dimpotrivă, ele par să se fi complicat...
iv
a
ÎN PÃDUREA
DE LA
ROºCANI
Bujorii au fãcut
pereche bunã
cu micii
(ºi un deºtept al nimãnui)
Q Între dumneaei ºi directoarea ºcolii,
Sanda Butoi, existã de mai multã vreme
un conflict care se adânceºte pe zi
ce trece Q Deºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean a desfãºurat o anchetã la ªcoala
Nr. 11, situaþia pare sã fi rãmas la fel
QDirectoarea refuzã sã discute despre
acuzele care i se aduc
“Nu înþeleg cum
la control nu s-au
gãsit nereguli”
Cozianu Lica susţine că este la
curent cu toate “manevrele” directoarei
Butoi pentru că a avut acces la toate
facturile şi chitanţele care s-au făcut.
Ea susţine că banii de la fondul
cetăţenesc de părinţi au fost strânşi şi
cheltuiţi fără nici o evidenţă clară:
“Conform legii, pentru fondul
cetăţenesc de părinţi se deschide cont
separat, astfel încât să se vadă clar
operaţiile financiare. Banii au fost
colectaţi de la părinţi de către învăţători
şi diriginţi, deşi, conform legislaţiei, ei
nu ar trebui să se amestece în aşa ceva.
Ca urmare, banii strânşi nu au fost
înregistraţi nicăieri. Directoarea a luat
Directoarea
nu comenteazã
Am încercat să discutăm cu dna
directoare Sanda Butoi despre acuzele
care i se aduc. Aceasta ne-a declarat
însă că, deşi ne poate spune în
particular despre ce este vorba, în mod
oficial nu face nici un comentariu: “Nu
accept să dau declaraţie la ziar. Probabil
cei care mă reclamă au spus iar tot felul
de minciuni.”
“I-am schimbat
calificativul ca sã
poatã participa
la concurs”
ROXANA PENCIU
Foto: V. CABURGAN
Ne-am interesat la Inspectoratul
Şcolar Judeţean (ISJ) care a fost motivul
Vrãjmãºii electorale
Q O contestaþie electoralã
din Vrancea, strãmutatã la Galaþi!
"A
rh
Vineri seara, în jurul orei 21,00, zona
Palatului Justiţiei din Galaţi a fost brusc
asediată de autobuze şi microbuze cu
număr de Vrancea. Maşinile, pline de
oameni! Pe ultima sută de metri, un
candidat contestat încerca să-şi
rezolve situaţia pentru a-şi putea
depune candidatura până la încheierea
zilei. Cazul său fusese strămutat la
Galaţi din cauza vrăjmăşiilor locale, care
duseseră la recuzarea de către candidatul contestat a tuturor judecătorilor
Tribunalului Vrancea.
Dl Panciu din
Panciu a recuzat
toþi judecãtorii
Candidatul PD pentru funcţia de
primar al oraşului Panciu, pe numele
său... Panciu Fănică, a fost contestat
de filiala locală a PSD, iar Judecătoria
Panciu a admis contestaţia respectivă.
Candidatul n-a stat cu mâinile-n sân: a
deschis recurs. Numai că la Tribunal a
urmat un adevărat cutremur, provocat
de acuzaţiile publicate vineri, 14 mai,
într-un ziar local. Panciu Fănică a făcut
o cerere de recuzare a tuturor judecătorilor Tribunalului, motivând că aceştia
aveau “ameninţată” imparţialitatea şi
independenţa. Judecătorii ar fi incompatibili cu judecarea cazului, susţinea
Panciu, probând cu articolul de ziar în
care magistraţii erau acuzaţi de interese
oculte şi partizanat politic, ba chiar se
scria că unii magistraţi au emis soluţii
nedrepte, tocmai datorită legăturilor de
rudenie sau interese proprii. Dacă
instanţa locală a apreciat că în articol
unii judecători erau “denigraţi şi
ameninţaţi, făcându-se presiuni asupra
lor”, notăm că deja trei dintre judecătorii
Tribunalului Vrancea au formulat din
proprie iniţiativă cerere de abţinere, pe
parcursul judecării recursului, recunoscând, prin gestul lor, că au legături cu
unele personalităţi locale...
Din politic
în instanþã
Instanţa vrânceană consideră că
acuzaţiile din ziar nu au fost argumentate sau probate şi că în acest fel “a
fost deplasată confruntarea electorală
în patrimoniul instanţei prin referiri
directe la corectitudinea magistraţilor”.
În acest context, magistraţii ar fi nevoiţi
să lucreze sub presiune, fiind chiar în
pericol de a-şi pierde imparţialitatea.
În consecinţă, “pentru proteguirea
judecătorilor” şi în interesul Justiţiei, din
cauza situaţiei apărute, care se încadrează în cazurile de “vrăjmăşii locale”,
instanţa vrânceană a trimis cazul, spre
soluţionare, unei instanţe de acelaşi
grad, recursul lui Panciu Fănică
ajungând astfel la Galaţi.
În final,
acelaºi verdict
Cazul a fost judecat pe loc la Curtea
de Apel Galaţi. Şi aici, dl Panciu a pierdut,
dar pe un teritoriu neutru.
Vrancea va intra în istorie pentru
scandalurile din administraţia locală a
ultimilor ani şi războiul acesteia cu o
parte a presei locale. Ceea ce s-a
întâmplat vineri nu ne miră deci, dar este
de remarcat viteza cu care au evoluat
lucrurile, într-o singură zi, sub presiunea
timpului!
VICTOR CILINCÃ
TECUCI
Vin cercetaºii!
De 12 ani, Ziua Naţională a
Cercetaşilor României se sărbătoreşte
la Tecuci, pentru că aici există singura
statuie ridicată în memoria cercetaşilor
eroi căzuţi în Primul Război Mondial.
Anul acesta, ei îşi vor instala corturile
pe Insula Cercetaşilor, vineri, 21 mai, la
orele prânzului. Vor vizita oraşul, iar
seara, se vor reculege la un moment
spiritual. A doua zi, se va lucra pe
ateliere în Pădurea Furceni. Seara:
program artistic, foc de tabără,
discotecă.
Duminică va avea loc parada
patrulelor, depunerea Legământului la
statuie şi festivitatea de premiere.
Vom reveni cu amănunte.
V. GHICA
LA CATEDRALÃ,
ÎN DUMINICA ORBULUI
Nevãzãtorii din Galaþi
au putut fi vãzuþi
Q “Cine nu-l vede pe semenul sãu în suferinþã,
oricâtã luminã ar avea, este un orb”
Duminica ce a trecut, a şasea de
după Înviere, a fost, după cum se ştie,
“Duminica Orbului” - ziua când
Mântuitorul a adus la lumină un om care
trăia în întuneric, vindecându-l de
beteşug, dar şi de necredinţă.
La slujba arhierească din Catedrala
episcopală, a venit cu această ocazie
şi un grup de nevăzători din filiala
gălăţeană a Asociaţiei Nevăzătorilor,
împreună cu preşedintele ei, dl Ioan
Lepădatu. Dar a venit şi primarul
Galaţiului, dl Dumitru Nicolae. Prea
Sfinţitul Casian al Dunării de Jos, cel
care a realizat această întâlnire, a dorit
să atragă atenţia asupra faptului că
există printre noi oameni pe care
Dumnezeu i-a lăsat să trăiască în
întuneric, tocmai pentru ca noi să preţuim
mai mult lumina:
“Noi, cu ochii deschişi, nu ştim ce
înseamnă să ceri lumină. Noi, care trăim
în civilizaţia luminii, avem becuri multe,
ne desfătăm cu jocuri de lumini, noi, care
ne jucăm cu lumina, nu ştim ce înseamnă
lumina, din care a făcut Dumnezeu totul.
A zis Dumnezeu: «Să fie lumină!» şi
toată Creaţia a fost, la început, luminoasă şi luminată”.
În fond, în Duminica Orbului, P.S.
Casian a făcut să se întâlnească două
faţete ale acestei lumi, în care trăim cu
toţii: cea a celor ce văd fără să înţeleagă
şi a celor ce înţeleg fără să vadă: “Printre
noi există fraţi de-ai noştri care au
ferestrele închise pentru totdeauna,
chiar şi la lumina soarelui. Ei sunt, astăzi,
cei care se apropie de Iisus. Ei sunt cei
care ştiu ce este Învierea. Ei trăiesc
Învierea, ei trăiesc lumina. N-o văd. Ei o
simt. Ei simt că lumina se numeşte,
simplu, Dumnezeu. Aş dori din toată
inima, iubiţi fraţi de la Asociaţia
Nevăzătorilor, care aţi binevoit să veniţi
la Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie, în
Duminica când Domnul ne arată cum a
deschis ochii unui nevăzător, să dea
Dumnezeu ca şi noi, prin dumneavoastră, să vedem ce înseamnă lumina
soarelui! Să preţuim lumina şi s-o vedem
în legătură cu Dumnezeu! Să dea
Dumnezeu ca noi, care avem lumină şi
nu mai vedem semenii aşa cum trebuie,
să învăţăm de la dvs. că trebuie să fim
mult mai apropiaţi.
Să dea Dumnezeu ca prin apropierea de dvs. să vă vedem şi noi. Să
vă vedem pe voi, nevăzătorii, că sunteţi
fraţii noştri, semenii noştri. Că v-aţi
închinat şi v-aţi bucurat, cum este şi
firesc să veniţi. Sunteţi la fel ca noi.
Sunteţi, însă, liniştiţi, fiindcă trăiţi cu
Dumnezeu permanent, în întunericul
lumii acesteia. Dar noi, care avem lumina
ochilor, noi întunecăm mai rău lumea. E
o lume pe care am urâţit-o. E plină de
păcate. Creaţia e murdară. Murdărim
străzile, murdărim casele, murdărim
parcul, murdărim Învierea. Aveţi o
şansă de la Dumnezeu, că nu vedeţi
murdăriile lumii acesteia. Rămâneţi în
lumina Domnului. Rămâneţi cu bucuriile
cerului şi rugaţi-vă să fim noi mai atenţi,
să vă vedem mai des, să vă chemăm
mai des, să vă ajutăm mai des, să vă
împrumutăm mai des mâna noastră, ca
să simţiţi dragostea noastră, ca lumina
lui Hristos şi a Învierii să ne lumineze
nouă, tuturor. Aceasta este cea mai
frumoasă actualizare a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cine vede
pe semenul său în suferinţă, Îl vede pe
Dumnezeu. Iar cine nu-l vede pe
semenul său în suferinţă, oricâtă lumină
ar avea, este un orb.”
Primarul Dumitru Nicolae, care venea
de la altă biserică, “Sf. Haralambie”,
unde asistase şi acolo la slujbă, a avut
ocazia să dea o audienţă în direct
nevăzătorilor. Le-a promis înlocuirea
unei conducte de apă la sediul din str.
Gării şi, a doua zi, am aflat că cei de la
APATERM s-au şi prezentat la lucru.
“Episcopia şi Primăria - ne-a spus dl
Lepădatu - ne-au ajutat ori de câte ori
am avut nevoie. Dar faptul că Prea
Sfinţitul ne-a îmbărbătat în această
duminică, ne-a facilitat o întâlnire cu
primarul şi ne-a dat prilejul să fim
consideraţi de ceilalţi ca semeni ai lor, a
însemnat pentru noi foarte mult.”
Filiala Galaţi a Asociaţiei Nevăzătorilor numără 1150 de membri, oameni
ca şi noi, care se întâlnesc în competiţii
culturale şi sportive, care citesc foarte
mult, în Braille, dar mai ales care îşi
însuşesc cultura universală prin casete
audio. Oare cum e când asculţi
lumina?...
VIOLETA IONESCU
Aritmeticã electoralã:
1 = 5?
(Urmare din pag.1)
Dacă în acest din urmă caz a fost
invocată lipsa, în timpul judecării
dosarului, a procurorului, lucru obligatoriu după Legea 67 (art. 117), în cazul
admiterii celor cu puţin peste 1000 de
semnături ale susţinătorilor pare o
interpretare exagerată a Legii 67. În
decizia Curţii de Apel se ia însă în calcul
doar o parte a prevederilor, aceea că
listele candidatului conţineau “cel puţin
1000 de susţinători” din rândul cetăţenilor cu drept de vot din judeţ, ba
specificându-se că numărul de semnături a fost chiar... mai mare. Cu zece!
Concluzia instanţei este că respectivul
candidat întruneşte condiţiile legale
pentru a participa la alegeri.
Completul de judecată prezidat de
judecător Mariana Trofimescu şi
alcătuit din judecătorii Angelica
Ciobotaru şi Dorina Vasile, a luat
astfel o decizie care a stârnit nedumerire chiar şi printre colegii magistraţi.
ªoferiþe
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Prevedere
Către “Viaţa liberă” Galaţi
Urmare adresei dvs. nr. 6766/
6.04.2004, înregistrată în
evidenţele noastre cu nr. 3600/
8.04.2004, cu privire la aspectele
ridicate de doamna Lehanu Ana,
vă comunicăm că o sesizare în
acelaşi sens a fost înregistrată
şi la instituţia noastră, sub nr.
3441/5.04.2004.
Alăturat, vă transmitem
răspunsul trimis petentei.
***
Către Lehanu Ana
(Galaţi, str. Bahluiului,
bl. L10)
Urmare sesizării dvs. nr.
3441/5.04.2004, vă comunicăm
faptul că inspectorii instituţiei
noastre au efectuat o verificare
la Asociaţia de proprietari Nr. 394.
Din verificarea documentelor
puse la dispoziţie, a reieşit faptul
că dvs. aţi depus o cerere de
demisie, în data de 31.03.2004,
prin care solicitaţi încheierea
activităţii, din motive personale,
începând cu data de 23.04.2004.
Prin urmare, conducerea
asociaţiei a emis Decizia nr. 11,
prin care încetează contractul
dvs. individual de muncă, în
temeiul art. 79 din Legea 53/2003
(Codul Muncii).
IONEL PETREA,
inspector ºef Inspectoratul
Teritorial de Muncã
Galaþi
O
construcþie,
în spaþiul
verde?!
Doleanþele
unor femei
“În zona magazinului General (la
intersecţia liniilor de tramvai ce merg
spre Combinatul SIDEX) funcţionează
un număr foarte mare de magazine şi
chioşcuri (inclusiv de ziare), care
comercializează produse textile, cât şi
alimentare.
Aici lucrează un mare număr de
angajaţi (în special femei), iar în aceste
unităţi nu sunt amenajate toalete.
Acest lucru face ca de foarte multe
ori să citeşti, la un geam sau pe o uşă,
un anunţ cu textul: «Sunt la WC»!
Zilele acestea mi-am scos
abonament pe transportul în comun de
la o agenţie ce aparţine de TRANSURB,
care se află tot în preajma acestor
magazine, unde angajata de la această
agenţie se plângea tot de necesitatea
amenajării unui WC ecologic în acest
sector de cartier.
De aceea, în numele zecilor de femei
care lucrează în acest colţ de oraş,
fac un apel către Primărie să le monteze
un WC ecologic.”
O datã,
la patru ani
“Cu toate că, în luna aprilie, a fost
organizată «Luna curăţeniei» şi în
această primăvară, ca în fiecare an, de
către Primăria oraşului, totuşi, în zona
blocurilor situate în spatele Complexului
Siretul (Alcom 142) din Micro 16 (blocuri
ca B9, B11, H, E 1- E4 etc.), ea a ajuns
abia în ziua de 5 mai.
În această zi, am văzut o echipă de
salariaţi de la APATERM, foarte
numeroasă, compusă din femei şi
bărbaţi, condusă de şefii de echipă
Mariana Ciobotaru şi Gheorghe Caşu,
care a început încă de la prima oră a
dimineţii să măture şi să adune tot
gunoiul existent pe aleile dintre aceste
blocuri şi din spaţiile de teren închise, în
special, din spatele acestora, acolo
unde se aflau hârtii şi cantităţi mari de
frunze şi crengi tăiate şi uscate.
S-au cărat cantităţi enorme de moloz
şi resturi de faianţă, aruncate pe o alee
din spatele blocului H, de unii locatari
care şi-au înlocuit faianţa de la baie, şi
cenuşă rezultată de la frunzele uscate
cărora locatarii le-au dat foc, în această
primăvară, după ce şi-au curăţat spaţiile
de teren din spatele blocurilor, aşa cum
a fost cazul, în special, la blocul B9 şi la
locul de joacă pentru copii, tot din
această zonă.
Aşa o curăţenie exemplară nu s-a
mai făcut de acum patru ani, când tot în
preajma campaniei de alegeri, s-a
acţionat şi s-au curăţat zonele din
cartierul nostru.
Bine ar fi dacă aceste alegeri s-ar
face mai des, pentru că şi curăţenia
generală s-ar face mai des, şi în
totalitate.”
O piaþã
agroalimentarã
se impune
ºi în Micro 13
"Micro 13 este un cartier mic al
Galaţiului, în comparaţie cu celelalte
din zonă. Despre modul cum se face
aici curăţenia străzilor şi mai ales cum
este păstrată se poate vorbi numai
de bine.
De asemenea, în acest cartier
există destule magazine şi chioşcuri
de unde cetăţenii se pot aproviziona
cu unele din produsele necesare.
Totuşi, cetăţenilor care locuiesc
în acest cartier le lipseşte o mică piaţă
agroalimentară de unde să-şi procure
mai uşor produsele legumicole, fructe
şi lapte. Din această cauză, marii
comercianţi care vin cu asemenea
A fost informat
Registrul Auto Român
Către “Viaţa liberă” Galaţi
Referitor la adresa dumneavoastră
nr. 6708/2.03.2004 cu care ne-aţi
transmis reclamaţia domnului Cristea
Ştefan, vă informăm:
1. Întrucât pentru cercetarea şi
soluţionarea petiţiei reclamantul trebuie
să prezinte documentele necesare
(certificat de garanţie, talon, factură
etc...), acestea au fost solicitate cu
adresa nr. 875/10.03.2004.
2. În data de 21.04.2004, reclamantul
s-a prezentat la sediul Oficiului
Judeţean
pentru
Protecţia
Consumatorilor Galaţi, unde a
recunoscut că autovehiculul sesizat
este utilizat pentru transport persoane,
deci, în calitate de agent economic
(persoană fizică autorizată), aspect ce
nu intră în atribuţiile instituţiei noastre,
aceasta fiind abilitată să protejeze
drepturile consumatorilor, care, în
conformitate cu prevederile art. 2 din
OG 21/1992 cu modificările şi
completările ulterioare, reprezintă
“persoană fizică sau grup de persoane
PATRICHI ADRIAN,
(Þiglina III, bl. A26)
REÞETA ZILEI
Chifteluþe
în sos
fizice, constituite în asociaţii, care
cumpără, dobândeşte, utilizează ori
consumă produse sau servicii, în afara
activităţii sale profesionale”.
3. Totuşi, în ceea ce priveşte calitatea
necorespunzătoare a pieselor de
schimb, s-a informat Registrul Auto
Român - inspector reprezentant de zona
Brăila.
Ing. MARIOARA GÃTEJ,
director executiv - Oficiul
Judeþean pentru Protecþia
Consumatorilor Galaþi
LA IZVOARELE:
RODICA
N. BOGHEAN,
pensionar
“Mă numesc Stan Victoria şi
locuiesc în Galaţi, pe str. Strungarilor
nr. 7, la blocul U2. Geamul de la
balconul apartamentului meu dă spre
Şcoala Nr.29, unde văd un copac
uscat, foarte înalt, rupt din rădăcină
şi înclinat spre un copac sănătos.
Am sperat că administraţia Şcolii
Nr. 29 să ia vreo măsură, dar au
trecut aproape două luni şi copacul
poate cădea oricând, ori pe un copil,
ori pe un trecător din stradă, ori pe
vreo maşină parcată sub el. Aş dori
să ştiţi că la ultima furtună a căzut
pe o maşină un copac şi a făcut-o
zob, tot acolo.”
Plata facturii telefonice
se va face prin poºtaº
Către “Viaţa liberă” Galaţi
Referitor la adresa dvs. nr. 6767 din
6.04.2004, privind solicitarea domnului
Munteanu Petrache din satul Izvoarele,
comuna Slobozia Conachi, vă comunicăm următoarele: Încasarea facturii
telefonice în localitatea Izvoarele se
efectuează prin intermediul C.N. Poşta
Română S.A., care, în urma demersurilor noastre, ne-a comunicat că
locuitorii satului Izvoarele îşi vor putea
achita factura telefonică prin intermediul
factorului poştal care deserveşte
această localitate, pentru a se evita
deplasarea până în comuna Slobozia
Conachi. Întrucât domnul Munteanu
Petrache s-a adresat cu această
solicitare şi Direcţiei de Telecomunicaţii
Galaţi, vă transmitem o copie a răspunsului nostru.
***
necesară deplasarea până în comuna
Către Munteanu Petrache
Slobozia Conachi.
(sat Izvoarele, comuna Slobozia
Întrucât satisfacerea necesităţilor de
Conachi)
comunicare ale clienţilor noştri, la cel
Stimate domn,
mai înalt nivel de calitate, constituie
Vă asigurăm că am analizat cu
obiectivul nostru prioritar, orice sugestie
deosebită atenţie solicitarea dvs. şi
sau sesizare primită ne poate ajuta să
suntem în măsură să vă comunicăm că,
identificăm şi să răspundem cât mai
în urma demersurilor noastre, începrecis nevoilor şi exigenţelor dvs.
pând cu luna mai 2004, încasarea
facturii telefonice va fi efectuată de
Ing. ELENA GROSU,
către factorul poştal ce deserveşte
director - Direcþia
localitatea Izvoarele, fără a mai fi
Judeþeanã de
Telecomunicaþii Galaþi
Agentul ºef de poliþie
din Tudor Vladimirescu va fi
cercetat profesional
Către “Viaţa liberă” Galaţi
La adresa dvs. nr. 6775 din
13.04.2004, prin care ne-aţi remis spre
analiză şi rezolvare petiţia lui Palade
Constantin, din comuna Tudor
Vladimirescu, judeţul Galaţi, vă
comunicăm rezultatul verificărilor
întreprinse:
Lipsa unei reacţii în timp util, într-un
mod operativ, faţă de aspectele ilicite
sesizate de petent la Postul de Poliţie T.
Vladimirescu, s-a dovedit a fi
determinată de nereguli şi carenţe
nepermise pe linie profesională din
partea agentului şef de poliţie Munteanu
Costinel. Din acest motiv, acesta va
fi supus cercetării prealabile, iar
un consiliu de disciplină va hotărî
măsurile sancţionatorii corespunzătoare.
Cauza respectivă a fost preluată
pentru clarificarea ei deplină de către
şeful Postului de Poliţie T. Vladimirescu,
agentul şef adjunct de poliţie Ostache
Eugen, coordonat de inspectorul de
poliţie Caraman Nicolae din cadrul
Serviciului Poliţiei de Ordine Publică al
I.P.J. Galaţi.
Comisar-ºef
TACHE BOCÃNIALÃ,
inspector-ºef Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Galaþi
Până la data de 1 septembrie,
câştigi
500.000 lei
în fiecare oră la
RADIO GALAŢI
lider FM
VICTORIA STAN
(un cititor fidel)
Talon
"A
400 g carne de vită, 300 g
carne de porc, 50 g slănină
afumată, 200 g ceapă, 200 g
franzelă, 200 g cartofi, 2
legături de verdeaţă, 3 ouă,
150 ml ulei, 150 g făină, 150 g
unt, 500 ml lapte, 350 g
smântână, sare, piper
Carnea se dă prin maşina de
tocat împreună cu slănina. Ceapa
se curăţă, se toacă mărunt şi se
căleşte în ulei. Franzela se
înmoaie în apă şi se stoarce bine.
Verdeaţa se spală, se toacă
mărunt, cartofii se dau prin
maşina de tocat sau se rad pe
răzătoare. Se amestecă totul, se
adaugă sarea, piperul şi ouăle.
Se formează chifteluţe, se trec
prin făină şi se prăjesc în ulei.
Din unt, restul de făină, lapte
şi smântână se prepară un sos
în care se pun chifteluţele şi se
mai fierb împreună circa 15
minute.
Când sunt aproape gata se
potriveşte gustul de sare şi piper.
produse aici (în special, verdeaţă şi
lapte) îşi comercializează marfa în faţa
complexului alimentar, în apropiere de
capătul traseului de autobuz 22 sau
pe o placă mare de beton, situată
deasupra unei guri de canalizare.
Cum aici nu se pot găsi toate cele
necesare pregătirii hranei zilnice,
gospodinele sunt nevoite să meargă
în Micro 38, care se află la o distanţă
apreciabilă de cartierul lor. Faptul că
într-un timp foarte scurt, în acest
cartier, se vor da în folosinţă patru
blocuri noi, aflate în construcţie prin
ANL (unul deja fiind în faza de
finisare) pentru tinerii ce au vârste
sub 35 de ani, aduce ca o necesitate
în plus amenajarea unei mici pieţe
agroalimentare aici. Şi posibilităţi, ca
spaţii de teren, sunt suficiente.
De aceea credem
noi că
administraţia pieţelor, cu sprijinul
Primăriei, va trebui să analizeze
posibilităţile realizării acestui obiectiv,
venind astfel în ajutorul tuturor
locatarilor din acest cartier, nu numai
pentru cei noi, care se vor muta."
Copacul
care stã
sã cadã
REFERITOR LA CALITATEA NECORESPUNZÃTOARE
A PIESELOR DE SCHIMB
92,4 FM
Ascultă cu atenţie programele
RADIO GALAŢI şi vei şti
răspunsul concursurilor
“Alege singur, alege sigur!”
Telefon emisie:319185
Secretariat:460382
pentru
Nr. ziar 4410
Nume...............................................................
Adresă..............................................................
Număr de telefon...............................................
Curier juridic
Dl Arsene D. din Galaţi vrea să
ştie când o persoană poate fi
condamnată pentru mărturie
mincinoasă. Ce trebuie să facă cel care
a pierdut un proces, datorită unor
mărturii mincinoase şi cui trebuie să se
adreseze. Orice proces trebuie să se
finalizeze cu o hotărâre. Orice hotărâre
trebuie să cuprindă, între alte date,
indicate în art. 261 Cod de procedură
civilă, obiectul cererii şi susţinerile
părţilor, cu arătarea dovezilor, precum
şi motivele de fapt şi de drept care au
format convingerea instanţei, cum şi
cele pentru care s-au înlăturat cererile
părţilor.
În condiţiile în care o hotărâre “nu
cuprinde motivele pe care se sprijină
sau când cuprinde motive contradictorii
ori străine de natura pricinii”, se poate
cere instanţei de control, în apel sau
recurs, desfiinţarea acelei hotărâri.
Aşadar, nu se poate ajunge la
pronunţarea unei hotărâri fără
administrarea de probe, care să-i
convingă pe judecători de partea căruia
dintre cei care se judecă este dreptatea.
Trebuie să mai ştiţi că oricine face o
afirmaţie în faţa instanţei trebuie să o
dovedească (art. 1169 - Cod civil).
În Codul de procedură civilă, în
cuprinsul mai multor articole, este
reglementată problema administrării
dovezilor şi pe lângă dovada cu
înscrisuri, verificarea de scripte,
expertiza, cercetarea la faţa locului şi
interogator, în art. 186 - 200, este
reglementată problema martorilor. Vedeţi
în privinţa dovezilor şi art. 1170 - Cod
civil. Proba cu martori trebuie să fie
încuviinţată de instanţă şi este necesar
ca aceasta să fie solicitată prin cerere
şi întâmpinare. Cererea o face
reclamantul, iar întâmpinarea, pârâtul.
Ori de câte ori se solicită proba cu
rh
“Domnule primar, locuiesc în
cartierul Ţiglina III de mai mulţi ani,
un cartier aerisit cu spaţii verzi în
jurul fiecărui bloc. O adevărată
binecuvântare pentru toţi
locatarii.
În mandatul dumneavoastră
am văzut că s-a pus un accent
deosebit pe îngrijirea spaţiilor
verzi şi plantarea de arbori în tot
oraşul. Totuşi, în ciuda acestui
fapt, încă se continuă a se da
autorizaţii de construcţie de către
primărie pe spaţiile verzi. Zilele
trecute,
se
făceau
măsurători pe spaţiul verde
aferent blocului B12 din zona
complexului
comercial
“Siretul” din Ţiglina III,
pentru construcţia unui
spaţiu comercial.
Este eliberată o autorizaţie de
construcţie pentru aşa ceva pe
spaţiul verde? Şi dacă da, cum
se împacă grija de a planta un
milion de arbori, cu distrugerea
altor spaţii verzi? Sau poate în
febra campaniei electorale se mai
strecoară câte o hârtie?”
Propuneri
pentru gospodarii Galaþiului
6
De la Casa
Judeþeanã de Pensii
V.L
."
I.T.M. NE
INFORMEAZÃ:
Contractul
de muncã
a încetat
prin
demisie
Obligaţia comunicării către primar şi prefect a hotărârilor Consiliului local se face de îndată,
dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.
iv
a
Mariana Iliescu
cu cititorii
Pe lângă faptul că tot mai multe femei din Marea Britanie obţin
permisul de conducere, ele comit - în calitate de şoferiţe - de nouă ori
mai puţine infracţiuni decât bărbaţii, arată o statistică recentă.
martori trebuie să se arate, în mod
concret, ce anume se vrea să se
dovedească. De ce? Pentru că dovada
cu martori nu se poate face în toate
cazurile - vedeţi în acest sens art.
1191-1198 - Cod civil.
V-aţi manifestat neîncrederea în
eficienţa jurământului rostit de martor.
Aşa este, sunt mulţi care “nu au nici un
Dumnezeu” şi “mint de îngheaţă apele”,
dar atenţie la jurământ. “Jur că voi
spune adevărul şi că nu voi ascunde
nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!” - după care judecătorul îi
atrage atenţia “că, dacă nu va spune
adevărul, săvârşeşte infracţiunea de
mărturie mincinoasă.” Despre toate
acestea se face menţiune în declaraţia
scrisă - vedeţi apoi art. 260 -Cod penal,
care incriminează fapta martorului care
într-o cauză penală, civilă, disciplinară
sau în orice altă cauză în care se
ascultă martori, face afirmaţii
mincinoase ori nu spune tot ce ştie atenţie - privitor la împrejurările esenţiale
asupra cărora a fost întrebat, se
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5
ani. Prin urmare, numai în condiţiile în
care sunt respectate întocmai
dispoziţiile procedurale privind audierea
martorului, o persoană poate fi subiect
al infracţiunii de mărturie mincinoasă.
Separat de persoana vătămată printr-o
mărturie mincinoasă, Parchetul poate fi
sesizat şi de instanţa de judecată, în
condiţiile prevăzute de art. 199 - Cod
de procedură civilă şi anume: “Dacă din
cercetare reies bănuieli puternice de
mărturie mincinoasă sau de mituire de
martori, instanţa va încheia
proces-verbal şi va trimite pe martor în
faţa autorităţilor penale”.
Dl Marinescu Gh. din Galaţi ne
întreabă de ce este necesară
publicarea în Monitorul Oficial al
României a tuturor actelor care provin
de la organele centrale, în condiţiile în
care nu toate trebuie să fie cunoscute
de toţi cetăţenii. Aşa e, motiv pentru care
Nu beneficiazã de majorarea
prevãzutã de OUG nr.67/2003
Către domnul Dorobăţ Vasile
(comuna Bereşti-Meria, satul
Prodăneşti)
La petiţia dvs. adresată cotidianului
“Viaţa liberă” Galaţi, în care vă
manifestaţi nemulţumirea că nu aţi
beneficiat de majorarea pensiei la data
de 1.01.2004, vă facem cunoscut
următoarele:
De majorarea cu 100%, începând cu
1 ianuarie 2004, a pensiilor provenite
din sistemul de asigurări al agricultorilor,
prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 67/2003, beneficiază
persoanele provenite din sistemul de
asigurări sociale al agricultorilor ale
căror drepturi de pensie s-au
deschis anterior datei de 1.04.2001
şi care nu beneficiază de alte
categorii de pensii, stabilite în
sistemul asigurărilor sociale de
stat.
Dumneavoastră, pentru anii lucraţi
în sectorul agricol, aveţi drepturi de
pensie stabilite în condiţiile Legii nr. 19/
2000, începând cu data de 28.10.2001
şi nu beneficiaţi de majorarea prevăzută
de OUG nr. 67/2003.
Vor fi puse în platã diferenþele
între pensia cuvenitã ºi cea încasatã
Către doamna Roşu Minca
Teodora (Tecuci, str. Aleea
Strandului, bl.I2)
La petiţia dumneavoastră adresată
cotidianului independent “Viaţa liberă”
Galaţi, prin care solicitaţi lămuriri cu
privire la stabilirea pensiei, vă facem
cunoscut următoarele:
Din verificarea dosarului de pensie
înregistrat la Casa Locală de Pensii
Tecuci, a reieşit că sunteţi beneficiară
a categoriei de pensie de limită de vârstă
şi vechime completă, cu drepturi de
pensie stabilite în conformitate cu
prevederile Legii nr.3/1977 privind
pensiile de asigurări sociale de stat.
Drepturile de pensie au fost stabilite
începând cu data de 1.12.1993, pentru
o bază de calcul determinată potrivit
art.10 din Legea nr.3/1977 şi HGR nr.
526/1991 şi pentru o vechime totală în
muncă de 28 ani, 8 luni şi 3 zile, întregită
la 29 ani. Din vechimea totală de 28 ani,
8 luni şi 3 zile aţi lucrat în condiţii
superioare de muncă (grupa a II-a de
muncă) 24 ani, 2 luni şi 3 zile, de unde,
potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977, s-a
făcut reducerea de vârstă pentru
pensionare. Însă drepturile de pensie
au fost calculate şi acordate integral,
fără diminuare. Pentru categoria de
pensie de limită de vârstă şi vechime
completă şi împlinirea vârstei de 55 sau
57 ani, nu este temei legal de recalculare
a pensiei. Deoarece aţi încetat
activitatea cu data de 1.01.1994, în
evidenţa Casei de Pensii anul înscrierii
la pensie este eronat 1994. Printr-o
decizie de revizuire, emisă de Casa
Locală de Pensii Tecuci, se va corecta
anul înscrierii la pensie din 1994 în 1993,
drepturile de pensie vor fi stabilite
corespunzător datei înscrierii la pensie,
1.12.1993 şi diferenţele între pensia
cuvenită şi cea încasată vor fi puse în
plată în luna iunie 2004.
Nu are dreptul la recorelarea
pensiei
Către domnul Şerban Paul
(strada Serei nr. 6)
La petiţia dumneavoastră adresată
cotidianului independent “Viaţa liberă”
Galaţi, în care vă exprimaţi nemulţumirea
cu privire la calculul pensiei şi la faptul
că pensia nu a beneficiat de recorelare,
vă comunicăm următoarele:
Din verificarea dosarului de pensie
a reieşit că sunteţi pensionar pentru
muncă depusă şi limită de vârstă cu
vechime completă de la data de
1.12.2000, când aţi îndeplinit condiţia
de vârstă pentru acordarea acestei
categorii de pensie. Calculul drepturilor
de pensie s-a efectuat în conformitate
cu prevederile art. 11 şi 12 din Legea
nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări
sociale de stat, pentru o bază de calcul
de 3.622,05 lei şi o vechime totală în
muncă de 37 ani. Baza de calcul folosită
la stabilirea pensiei a reprezentat-o
media câştigurilor salariale (salariile
tarifare şi sporul de vechime) realizate
de dumneavoastră, în perioada
1.08.1986 - 1.08.1991, întrucât aţi
încetat activitatea la data de 1.11.1995.
Baza de calcul a fost determinată
potrivit prevederilor art.10 din Legea nr.
3/1977 şi art.1 alin.3 din HGR nr. 565/
1996. Referitor la recorelarea pensiei,
vă facem cunoscut că potrivit
prevederilor HGR nr. 1315/2001,
beneficiază de măsura recorelării
pensiilor, semestrial, în şase etape, în
perioada 2002-2004, persoanele ale
căror drepturi de pensie de limită de
vârstă cu vechime completă, sau de
urmaş, s-au deschis până la data de
1.01.1999.
Cum drepturile dumneavoastră de
pensie au fost deschise cu data de
1.12.2000, nu beneficiaţi de măsura
recorelării pensiei prevăzută de HGR
nr. 1315/2001.
în Constituţie s-a prevăzut că: “Dreptul
persoanei de a avea acces la orice
informaţie de interes public nu poate fi
îngrădit”. “Autorităţile publice, potrivit
competenţelor ce le revin, sunt obligate
să asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi
asupra problemelor de interes
personal”. Acest principiu constituţional
a fost pe larg reglementat în cuprinsul
Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes
public. Două sunt motivele esenţiale
care au stat la baza luării acestei măsuri.
1. Atât actele cu caracter normativ,
cât şi cele individuale produc
consecinţe juridice şi numai
cunoaşterea lor este în măsură să
asigure funcţionarea corectă a relaţiei
dintre persoane şi autorităţile publice.
2) Publicarea actului autorităţii
previne orice formă de modificare
ulterioară a conţinutului actului adoptat
de organul competent. Am să vă dau
un exemplu. Hotărârile cu caracter
normativ, se arată în art. 50 din Legea
administraţiei publice locale, devin
obligatorii şi produc efecte de la data
aducerii lor la cunoştinţa publică, iar în
cele individuale, de la data comunicării.
Aducerea la cunoştinţă publică nu se
face oricând, ci în termen de 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.
Obligaţia comunicării către primar şi
prefect a hotărârilor Consiliului local se
face de îndată, dar nu mai târziu de 3
zile de la data adoptării.
În concluzie, părerea mea este că în
astfel de situaţii nu este vorba despre
“birocraţie”, cum v-aţi exprimat, ci
despre garanţii procedurale menite să
prevină orice abuz şi orice denaturare
a voinţei celor (sau celui) care au emis
actul.
Dna M. Stoica din Galaţi întreabă
dacă este sau nu constituţională
propunerea privind adoptarea unei legi
de combatere a migraţiei politice.
Nu ştiu de ce aveţi îndoieli.
Bineînţeles că nu se poate condiţiona
exercitarea mandatului de parlamentar
de respectarea directivelor partidului pe
a cărui listă a fost ales. Înainte, vorbesc
de Constituţia din 1965, era posibilă şi o
asemenea “sancţiune” pentru cei care
se abăteau de la indicaţiile secretarului
general, pentru că era un singur partid,
care avea rolul conducător. În condiţiile
actualei Constituţii, nu se poate discuta
despre aşa ceva. Vedeţi în acest sens
art. 69, în conformitate cu care “în
exercitarea mandatului, deputaţii şi
senatorii sunt în serviciul poporului”. La
asta se mai adaugă un fapt care nu-i
lipsit de importanţă şi care, din păcate,
este ignorat de cei mai mulţi
parlamentari, că plata muncii lor se
face din bugetul statului, nu al
partidului, iar bugetul statului, din
câte ştiţi şi dvs., este constituit din
taxe şi impozite de la toţi cetăţenii,
nici decum din cotizaţiile partidului. E
“moral” ceea ce se întâmplă că după ce
au fost aleşi pe listele unui partid, când
ajung în Parlament “să treacă în altă
barcă”? Asta-i altceva, însă nu toate
regulile de morală pot fi şi legi. Pentru
asta trebuie să ştim noi, cetăţenii, pe
cine alegem!
Cât priveşte febra distracţiilor şi
creşterii numărului de acţiuni festive,
să ştiţi că asta a fost dintotdeauna;
înaintea oricărei operaţii majore,
pacientul este prelucrat, anesteziat
astfel ca operaţia să reuşească.
GEORGETA MODIGA,
director executiv Casa Judeþeanã
de Pensii Galaþi
V. CRINTEA
Opiniile cititorilor, cuprinse
în această rubrică,
le aparţin în exclusivitate
şi nu implică
în nici un fel redacţia.
Diadema victoriei
Q Grijă pentru animale. Pompierii din Florida s-au gândit şi la bietele
animale ce sunt prinse în incendii, motiv pentru care, de fiecare dată când au
câte o astfel de urgenţă, nu uită să ia cu ei măştile de gaze pentru pisici, câini
sau chiar hamsteri. Obţinerea măştilor, care costă 67 de dolari fiecare, a fost
destul de anevoioasă, deoarece sunt distribuite doar cabinetelor veterinare,
pentru operaţii. Pompierii au rezolvat această problemă comandându-le prin
intermediul unui cabinet veterinar local.
Q Femeile sunt fruntea! Pe lângă faptul că tot mai multe femei din Marea
Britanie obţin permisul de conducere, ele comit - în calitate de şoferiţe - de nouă
ori mai puţine infracţiuni decât bărbaţii, arată o statistică recentă. Diferenţele se
înregistrează în privinţa celor mai grave abateri de la regulile de circulaţie: 94 la
sută dintre condamnaţii pentru săvârşirea unor infracţiuni ce au dus la moartea
sau rănirea unor persoane sunt bărbaţi, faţă de şase la sută femei; situaţia este
identică şi în privinţa conducerii periculoase a autovehiculului (97 la sută bărbaţi
faţă de trei la sută femei).
Q Concurs inedit. În oraşul indian Madras, s-a desfăşurat recent concursul
“Miss Koovagam 2004”, consacrat celor mai emblematici... eunuci ai ţării. 68 de
participanţi “s-au luptat” pentru titlul obţinut, în final, de Babi Darling, care şi-a
pus extrem de mândru diadema victoriei pe părul de un blond deschis, în ton cu
ţinuta modernă - un tricou negru asortat cu o centură în culori vesele. “Delfinul”
său, Lakshmi, a optat pentru un costum mult mai tradiţional, ce a constat într-un
sari grena, cu portocaliu şi auriu.
Q Tutunul în faţa justiţiei. Curtea Supremă de Justiţie a statului american
Florida a decis să reexamineze o sentinţă prin care fusese anulată condamnarea
mai multor mari fabricanţi de tutun la plata sumei de 145 de miliarde de dolari
către mai mulţi fumători. Decizia de reexaminare a respectivei anulări face din
nou ca asupra “giganţilor” din acest sector economic să planeze ameninţarea
unor procese colective extrem de costisitoare.
Sete mare
Hoþul zgomotos
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
În Adam, pentru destui dintre locuitorii săi, în fiecare zi e toamnă. Se bea alcool fără întrerupere,
n-au timp paharele să se usuce.
Un hoţ care a intrat prin efracţie într-un apartament din Ţiglina ll a
fost prins pentru că a făcut prea mult zgomot şi i-a deranjat pe vecini.
Lupul paznic
oi
În dimineaţa zilei de 14 mai, Secţia
4 de Poliţie a fost sesizată de SC
SECURITY WBC - SRL, despre faptul
că un angajat al societăţii, Bogdan P.,
de 25 de ani, din Galaţi, în timp ce
executa serviciul de pază, a fost
depistat având asupra sa, în postul
de pază, 13 bucăţi de cablu din cupru,
de circa un metru lungime fiecare,
sustrase de pe platforma siderurgică,
pe care intenţiona să le valorifice.
Valoarea prejudiciului se ridică la
aproximativ 400 milioane de lei şi a
fost recuperată în întregime. Lui
Bogdan P. i s-a întocmit dosar penal,
fiind cercetat în stare de libertate
pentru săvârşirea infracţiunii de furt.
Q A furat cu
electrocarul
În dimineaţa zilei de 17 mai, Secţia
4 de Poliţie a fost sesizată de aceeaşi
societate, WBC, că a fost depistat
numitul Grigore N., de 45 de ani,
lăcătuş mecanic, din Galaţi, care a
încercat să sustragă din ISPAT
SIDEX, cu ajutorul unui electrocar,
pe la poarta comercială, 60 de pânze
de ferăstrău mecanic, 18 freze,
patru flanşe pentru butuci căruţă
(confecţionate la strung), două
bucăţi de tablă, sticle cu ulei pentru
motor, gaz lampant şi hârtie cauciucată, în valoare totală de 50
milioane lei. Lucrătorii Secţiei 4 Poliţie
continuă cercetările sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de furt, cu
autorul în stare de libertate.
Q Peste 2000
kg de lingouri
sustrase
Tot o echipă de poliţişti din cadrul
Secţiei 4 Poliţie a reuşit să mai
depisteze autorii unui furt, săvârşit
în zona liniei ferate industriale
Smârdan - Cătuşa. Cei surprinşi de
poliţie sunt Ionel P., de 43 de ani
(mecanic de locomotivă la UETU
SIDEX), şi manevranţii Costel P., de
35 de ani, şi Nicu R., de 28 de ani.
Aceştia au încărcat într-o locomotivă
2300 kg de lingouri din aluminiu, în
valoare de 154 de milioane de lei. În
urma cercetărilor s-a stabilit că
această cantitate a fost sustrasă de
la Oţelăria nr. 1, în complicitate cu
lăcătuşii Nicuşor B., de 35 de ani, şi
Eusebiu A., de 28 de ani. Autorii sunt
cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi urmează a fi
prezentaţi instanţei cu propunerea de
arestare preventivă.
LAURA GURÃU
costă foarte mult. Şi structurile din
teritoriu trebuie să facă faţă acestor
cerinţe. Astăzi (n.r. ieri), discut cu cei
de la Agenţia Regională de Protecţie a
Mediului, să văd care sunt obiectivele
pe care şi le-au propus şi dificultăţile
pe care le întâmpină în transpunerea
acestor obiective.”
Faptul că la Galaţi a fost înfiinţată
agenţia regională a fost astfel motivat
de dna ministru: “Aici e o echipă de
oameni competenţi, care a dovedit
expertului străin ce a făcut aplicaţia
privitoare la întărirea capacităţii
instituţionale în domeniul protecţiei
mediului, că este capabilă să facă
această coordonare regională, care
implică o parte extrem de importantă,
aceea legată de accesarea fondurilor
pentru programele de mediu şi de
monitorizare a desfăşurării lor”. Cât
priveşte partea financiară a alinierii
DE LA POSTUL DE POLIÞIE
BEREºTI-MERIA
Traseele unor hoþi de cai
De toate are satul Pleşa, inclusiv un
hoţ de cai. Numele acestuia, Nicuşor
Crăciun, de 19 ani. Băiatul lui Bude. Filat
de poliţiştii din Bereşti-Meria uşor, uşor,
câteva luni, le-a căzut în mână, că nu
putea fi hoţul mai deştept decât agenţii
din subordinea domnului Eugen
Stratica. Nicuşor trăieşte în concubinaj
cu sora unui anume Anton Avădanii,
născut în Pogana, judeţul Vaslui şi
domiciliat în Obârşeni, lângă “frontiera”
cu teritoriul Galaţilor. Ştiindu-l amator de
comis infracţiuni, Nicuşor a format
echipă cu Anton, cumnatul. Ce a ieşit
din tovărăşia lor vă spunem mai jos.
Având dosar în plată la Legea nr.
416/2001, Nicuşor Crăciun a fost
convocat împreună cu alţi pleşeni
beneficiari de ajutor social la muncă,
de către Primăria Bereşti-Meria, în satul
Slivna. Cum ochii îi umblau în cap ca
mărgica, trecând pe lângă livada de
vişini a observat doi cai scoşi la păscut,
lăsaţi singuri. I-a “ochit”, pregătind
lovitura. Între domiciliul lui Nicuşor
Crăciun şi Slivna sunt 11 km. A comandat
un autoturism, al lui Ghe. E., fără să-i
spună ce intenţiona să facă,
îmbarcându-l alături de el şi pe Anton
Avădanii. În marginea Slivnei au
coborât, concediind “taximetristul”. Era
în noaptea de 28 spre 29 octombrie anul
trecut. Caii, tot singuri. I-au încălecat,
tăind-o peste dealuri. Ţinuţi o noapte la
Pleşa, cailor li s-a schimbat “domiciliul”,
fiind mutaţi la Obârşeni, iar de aici, spre
a li se pierde urma, au fost duşi la
Băcani, undeva dincolo de Bârlad. De
altfel hoţii au trecut prin acest municipiu
ziua în amiaza mare, instalaţi în căruţa
trasă de caii furaţi de la Slivna, făcând
un popas în apropierea unui bar de
mahala. La Băcanu până la urmă, mare
brânză n-au făcut: pe unul dintre cai
l-au schimbat pe o iapă, revenind apoi cale de vreo 40 km - înapoi, la “baza”
de la Obârşeni. Pe al doilea bidiviu furat
l-au vândut după două luni la Şuletea.
Caii au fost recuperaţi şi restituiţi
proprietarului Gică Muşat. Înainte de
Anul Nou, Nicuşor Crăciun l-a “ras” de
un cal pe consăteanul său Constantin
Petre, în noaptea de 30 spre 31
decembrie, scandalizând Pleşa.
Încălecând pe el, l-a dus la Obârşeni.
Peste trei zile îl vindea unui geambaş, la
Bârlăleşti, comuna Epureni. Identificaţi,
au fost reţinuţi fără tămbălău. În faţa
probelor zdrobitoare adunate de agentul
şef Eugen Stratica, atât Nicuşor Crăciun
cât şi cumnatul său au capitulat,
recunoscând furturile. Duşi la Parchetul
Tg. Bujor şi-au dat seama că nu mai au
scăpare. În aceeaşi zi, Judecătoria din
acest oraş a emis pe numele lor mandate
de reţinere pentru 30 de zile. Întrucât
se pare că mai au la activ şi alte
asemenea “vitejii”, se aşteaptă să “dea
pe gură” informaţii despre alte “treceri”
de cai din nordul judeţului Galaţi spre
localităţi situate în adâncimea teritoriului
vasluian.
ION TRIF PLEºA
DE LA
URGENÞE
ADAM
Tâlhãrit în faþa
cimitirului
“Alianþa” cu paharul
Înjunghiat la
Sãrbãtoarea
Bujorului
Q O campanie,
în judeþ, centratã
pe combaterea
alcoolismului
de la Adam ar trebui
sã înceapã
de săpun. Împrejurul casei, pământ
nesăpat. Closetul, cum e la oameni,
nicăieri. Aş fi dorit să-mi arate cloşca,
puii, vreun ied, vreun strat de ceapă.
Nimic, nimic, nimic... Doar pereţii de la
casă crăpaţi şi un bec electric trimiţând
lumină spre nişte bucăţele de slănină
sleite pe un fund de tigaie, primite de la
nişte oameni de bine.
Exact la poarta principală a Mănăstirii
Adam se află o casă de om ce ar fi
trebuit demolată de mult, atât e de
degradată. Aparţine soţilor Mariana şi
Petru Croitoru. Dacă aş numi sărăcie
ceea ce am văzut în interiorul ei aş
spune puţin. Mizeria te izbeşte din toate
părţile, obligându-te să ieşi repede
afară, la aer curat. Două camere, o
bucătărie-dormitor şi un antreu.
Încăperea dinspre nord e un amestec
de bucăţi de tavan căzute pe podea,
dar şi de pereţi, în amestecătură cu oliţe
de noapte, haine putrede şi gunoaie. E
înfiorător ce e aici! Acoperişul casei,
din tablă veche şi carton, prezintă
spărturi de toate mărimile, până la cele
care îţi permit să arunci prin ele cărămizi
sau farfurii. Mariana Croitoru a născut
de şase ori. Cel mai mic membru al
familiei este Petru, în vârstă de doi ani
şi jumătate. “Gospodina” casei are 39
de ani şi face parte din acele femei din
Adam care mizează în viaţă pe alcool.
Când i-am bătut la poartă, miercurea
trecută, era prin vecini. Cunoscută ca
un cal breaz în comună din cauza
“alianţei” sale cu paharul, nimeni n-a
vorbit-o de bine. În bucătăria-dormitor,
un castron cu murături răsuflate, o sobă
de lut făcută în urmă cu 13 ani şi un pat
unde nu ştiu cum te-ar putea prinde
somnul... În locuri unde mămăliga e la
putere, doar câţiva pumni de mălai, într-o
pungă. Cartofi, fasole, ceapă? Lucruri
“sfinte”. Pe masa Marianei, murdar.
Când şi când, măicuţele de la mănăstire
îşi fac milă de ea şi-i dau câte-un calup
Q Cine poate repune
în drepturile ei apa
de bãut, la Adam?
În Adam, pentru destui dintre
locuitorii săi, în fiecare zi e toamnă. Se
bea alcool fără întrerupere, n-au timp
paharele să se usuce. O campanie, în
judeţ, centrată vizibil pe combaterea
consumului de alcool de aici ar trebui
să înceapă. Femei care beau vin cot la
cot cu bărbaţii - la Adam nu miră pe
nimeni aşa ceva. Sărăcia vine dinspre
poloboace şi baruri. Cine poate repune
apa de băut în drepturile sale, la Adam?
Întrebată dacă îi place vinul, Mariana
Croitoru a evitat un răspuns tranşant.
O doare ficatul, o supără inima, iar soţul
ei, Eugen, în vârstă de 44 de ani, se
luptă cu sinuzita. Trăiesc din bănuţii
primiţi de la Legea nr. 416. O nemulţumire
a acestei femei: “Nu sunt lămurită
privind zilele de prestaţie. De ce trebuie
să mă duc unde mă planifică Primăria
Drăguşeni, cu copilul mic în braţe? N-am
unde-l lăsa, sunt nevoită să-l iau cu
mine”. Şi o dorinţă: “M-ar putea ajuta
primăria cu scândurile de la magazia
ce urmează să fie demolată de la şcoala
din Adam, ca să-mi repar gardul şi
acoperişul casei?” Pus în temă cu
rugămintea ei, viceprimarul comunei, dl
Cezar Birt, ne-a spus: “Dacă vom
demola magazia respectivă, o vom
ajuta”.
"A
Pentru cei mai mulţi dintre participanţii la Sărbătoarea Bujorului,
manifestarea a fost un prilej de
destindere, însă Petru G., din Tg.
Bujor, nu va uita niciodată această
ediţie a sărbătorilor, deoarece puţin
a lipsit să-i aducă sfârşitul. Soţia lui
lucrează la o unitate de alimentaţie
publică din localitate şi a fost trimisă
în pădurea de la Roşcani ca să vândă
mici şi băuturi răcoritoare. La sfârşitul sărbătorii câmpeneşti, marfa
nevândută trebuia dusă înapoi la
restaurant aşa că Petru s-a gândit
să o transporte cu maşina primăriei.
Un paznic al respectivei instituţii,
C.T., care se abţiguise, s-a opus,
aşa că cei doi s-au luat la ceartă.
Paznicul a scos un cuţit şi l-a înfipt
în burta lui Petru, care a fost adus la
Galaţi în mare viteză şi internat la
Spitalul de Urgenţă. Din fericire
pentru el, lama cuţitului nu a lezat
nici un organ vital.
Soţia lui a declarat că nu-l vor
ierta pe agresor şi că vor merge
până-n pânzele albe pentru ca
acesta să fie pedepsit.
M.M.
Problema este cu atât mai importantă
pentru Galaţi cu cât judeţul nostru este
unul dintre marii cotizanţi, până acum
suma totală ridicându-se la 89 de
miliarde. “Nu e foarte mult!”, a spus dna
ministru. Dar nici puţin, am spune noi.
Speranţa Maria Ianculescu a ţinut
să precizeze că va acorda tot sprijinul
noilor structuri, dar că se aşteaptă ca
reprezentanţii din teritoriu “să se implice
mai mult, să devină credibili şi
responsabili”.
PETRICA PAÞILEA
ANÃ
PANÃ
FOTO: SORIN P
Agenda
Parchetului gãlãþean
Q Cu bâta la cap
Pentru că l-a lovit în cap pe Valeriu I.
cu o bâtă, în seara zilei de 6 martie a.c.,
Teodor T., în vârstă de 21 ani, din Bârlad,
cu zece clase de şcoală şi fără nici o
ocupaţie, a fost trimis în judecată, prin
rechizitoriul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Galaţi. Şi lovitura a fost
grozavă, dar şi fapta destul de gravă.
De ce? În primul rând, bâta avea o
grosime de nu mai puţin de opt
centimetri, în al doilea rând agresorul a
dat cu sete şi efectul a fost... aproape
mortal. Victimei, la rându-i, i-au fost
provocate leziuni care i-au pus viaţa în
primejdie.
Stupid şi cam absurd, conflictul
pornise pe o stradă din Priponeşti-Galaţi
de la o râcă mai veche între cele două
părţi preopinente, dar şi de la injuriile pe
care victima acestui episod de violenţă
le adresase agresorului. Dar, fireşte,
fiecare gest i-a costat pe fiecare dintre
ei. Unul s-a ales cu suferinţa, celălalt
cu judecata unde va trebui să dea
seamă pentru săvârşirea infracţiunii de
tentativă de omor.
Q Tâlhãrie
în tandem
Doi minori, Alexandru A. şi Gabriel
P., amândoi elevi la Liceul “Paul Dimo”
din Galaţi, buni prieteni, s-au dovedit a
fi buni şi la rele, dacă se poate spune
aşa. Ei au alcătuit o echipă de
intervenţie la... poşetele doamnelor şi
domnişoarelor ce le treceau la un
moment dat prin raza de acţiune. Au
atacat în mai multe rânduri, începând
cu data de 26 februarie a.c., în unele
zone ale oraşului. Grijuliu, unul dintre
coechipieri, Gabriel P., a dat unui
cunoscut un buletin găsit într-un
portofel prădat pentru a-l duce la
Poliţie. Apoi, poliţiştii, grijulii nevoie mare
şi ei, s-au ocupat de toate urmele lăsate
de cei doi buni prieteni şi la bune şi la
rele. Şi aşa, din aproape în aproape,
minorii au ajuns să aibă câte un ditamai
dosarul major, adică penal. Amândoi
au fost trimişi în judecată fiind acuzaţi,
în funcţie de contribuţia avută, de
tâlhărie şi complicitate la infracţiunea
de tâlhărie.
ION TRIF PLEºA
Cadavru la mal
Un cadavru cu identitate necunoscută a fost descoperit pe 16 mai.
Sesizată telefonic, o echipă din
cadrul Biroului Transporturi Navale
Galaţi s-a deplasat la locul indicat şi a
constatat că în incinta Unităţii Militare
02081, pe malul stâng al Dunării, la circa
cinci metri de gardul împrejmuitor, se află
cadavrul unei persoane de sex
bărbătesc în stare de putrefacţie.
Semnalmentele sunt: circa 1,70 m
înălţime, corpolenţă atletică, păr negru,
îmbrăcat cu un pulovăr de culoare maro
din lână, cămaşă deschisă la culoare,
pantaloni negri. În ambele mâini avea
mănuşi de protecţie din piele.
Cadavrul a fost transportat la morga
Spitalului de Urgenţă, unde i se va face
necropsia pentru stabilirea cauzei
morţii. Poliţia continuă cercetările pentru
stabilirea identităţii.
A.C.D.
S.D.
Imobilizare ca în filme
Q Prins pentru cã a fãcut prea mult zgomot
în apartamentul din care fura, un hoþ
i-a ameninþat pe luptãtorii D.P.I.R.
cã îºi taie gâtul
Un hoţ care a intrat prin efracţie
într-un apartament din Ţiglina ll a fost
prins pentru că a făcut prea mult zgomot
şi i-a deranjat pe vecini.
În noaptea de 16 spre 17 mai, vecinii
din blocul P3 au sunat la Secţia 2 de
Poliţie, deoarece dintr-un apartament se
auzeau zgomote suspecte, proprietara
fiind plecată în străinătate.
O echipă însoţită de luptători D.P.I.R.
s-a deplasat la apartamentul indicat de
locatarii suspicioşi. Luptătorii au spart
uşa şi au pătruns în forţă în interiorul
locuinţei. Mihai M., de 19 ani, “lucra”
rh
Duminică, Marin Z., din Frumuşiţa, a venit la Galaţi ca să-şi viziteze
copiii, oameni la casele lor. A mers
mai întâi la fiica sa, unde a stat
câteva ore, după care a plecat pe
jos şi spre locuinţa feciorului. Ajuns
în dreptul Cimitirului “Eternitatea”,
bărbatul în vârstă de 63 de ani a
fost acostat de trei ţigani.
“Beau vin dintr-o sticlă de plastic
de doi litri şi erau ameţiţi, dar nu beţi.
Unul dintre ei a venit, m-a luat în braţe
şi m-a ridicat în sus, iar altul mă
buzunărea. Mi-au luat 50.000 de lei,
că mai mulţi nu aveam la mine, după
care, furioşi că n-au găsit mai mulţi,
m-au luat la bătaie. Au dat cu pumnii
până m-au pus jos după care au
început să-mi care picioare unde
nimereau. După ce m-au tocat bine,
au plecat. Am zăcut, cât am zăcut,
după care m-am ridicat şi, cu chiu,
cu vai, am ajuns la băiat, acasă...”,
povesteşte bărbatul. Deşi fiul său a
vrut să-l ducă la Urgenţe imediat, nea
Marin a spus că nu-i nevoie dar,
peste noapte, s-a simţit tot mai rău
aşa că, ieri dimineaţă, a acceptat să
meargă la spital unde a şi fost
internat imediat la Neurochirurgie. În
prezent i se fac investigaţii pentru
stabilirea gravităţii traumatismelor.
României la cerinţele UE, ministrul a spus
că prioritare vor fi co-finanţările în
proiectele care vizează alimentări cu
apă, staţii de epurare sau managementul
deşeurilor, şi că o parte importantă a
problemelor de mediu ar putea fi
rezolvată prin parteneriate private.
De asemenea, am primit asigurări că
Fondul de Mediu va deveni funcţional în
următoarele săptămâni şi banii cotizaţi
de agenţii economici se vor putea
întoarce în teritoriu în baza proiectelor
care vizează protecţia mediului.
iv
a
Q
la
Ministrul Mediului şi Gospodăririi
Apelor, dna Speranţa Maria Ianculescu,
a făcut, ieri, prima vizită la Galaţi în
calitate de ministru şi după înfiinţarea
Agenţiei Regionale de Protecţie a
Mediului. De altfel, acesta a fost şi
motivul prezenţei sale aici: “Ca să putem
îndeplini sarcinile impuse de directivele
Uniunii Europene, trebuie să avem nişte
structuri foarte bine închegate în
teritoriu. Aici se face implementarea, nu
la Bucureşti”.
Ministrul a vizitat autorităţile publice
locale, a luat contact cu realităţile
gălăţene, a făcut o vizită la ISPAT SIDEX,
unde a discutat cu staful şi a participat
la sfinţirea sediului Agenţiei Regionale
de Protecţie a Mediului. “Autorităţile
locale, împreună cu cele centrale sunt
cele care trebuie să facă implementarea
acestor directive, care sunt dificile,
foarte precise, cu sarcini foarte dure şi
“Ar trebui sã se interzicã
hingherilor sã mai intre
în scãri de bloc!”
Afirmaţia aparţine gălăţeanului
Nicolae Vişan care ne-a sunat ieri la
redacţie revoltat pe acţiunile angajaţilor
ECOSAL. Pensionarul, în vârstă de 65
de ani, ne-a povestit modul în care au
fost “ridicaţi” câinii din faţa blocului:
“Locuiesc la blocul C7 în cartierul
Mazepa I. În jurul orei 9,30 am auzit nişte
zgomote infernale pe casa scării. Am
deschis uşa şi am văzut trei hingheri
cum fugăreau până la etajul patru un
biet maidanez care a urinat pe el de
frica bestiilor. L-au prins cu laţul, căţelul
era pur şi simplu sugrumat. Au ieşit
vecinii şi i-au implorat pe cei trei angajaţi
Q “Sfatul meu pentru responsabilii locali
este sã se implice mai mult, sã devinã
credibili ºi responsabili”, a spus ieri
Speranþa Maria Ianculescu
INFRASCURTE
DE LA POLIÞIE
DIN NOU, DESPRE
CÂINII COMUNITARI
V.L
."
Ministrul Mediului
ºi Gospodãririi Apelor la Galaþi
7
liniştit, răscolind casa şi adunând
lucrurile pe care intenţiona să le fure,
convins că nimeni nu avea să îl
deranjeze. Şocat de larma făcută de
luptători, hoţul a încercat să scape,
ameninţând forţele de ordine că îşi taie
gâtul cu un cuţit pe care îl avea asupra
sa.
Poliţiştii au reuşit să îl imobilizeze,
l-au luat pe sus şi l-au dus la secţie.
Mihai M. este cercetat pentru
săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt
calificat.
A.C.D.
Primim de la Primãria
Municipiului Galaþi
Q Cãtre domnul Stoica Corneliu, str. Oltului
nr. 13, bl. D8A, ap.4, Galaþi
Ca răspuns la adresa dumneavoastră, înregistrată la Primăria municipiului Galaţi cu nr. 5343/13.02.2004,
vă comunicăm următoarele:
- Pentru nerespectarea măsurilor de
intrare în legalitate şi a termenului din
Procesul Verbal de Constatare şi
Sancţionare a Contraveţiei nr. 10534/
9.02.2004, încheiat doamnei Bălan
Silvia, în conformitate cu prevederile
Legii 50/1991, republicată şi actualizată,
art. 27, alin. (1), Primăria municipiului
Galaţi va sesiza instanţele
judecătoreşti.
PRIMAR,
ing
ing.. DUMITRU NICOLAE
de la ECOSAL să lase câinii în pace.
Nici vorbă, mai rău, hingherii i-au împins
pe oameni, pensionari, oameni bătrâni.
Nu se mai poate aşa ceva. Gălăţenii
trăiesc deja un coşmar cu aceste bestii
care strâng câinii comunitari. Scara
blocului este proprietate privată,
aparţine locatarilor care stau acolo. Să
se interzică pătrunderea celor de la
ECOSAL în scările de bloc şi să
adăpostim acolo câinii. De altfel, ei
interzic reporterilor să intre în baze, de
ce n-am pune şi noi embargo în scările
de bloc?”
CORINA
ZEGREA-GRINBERG
RUºINE!
Cine îi pune pe bãtrâni
sã semneze?
Câinii comunitari au devenit categoric
o marfă. Problemele create de ei - reale
şi recunoscute, de altfel - sunt
transformate însă în arme. Cui folosesc
aceste arme vom afla. Dar în acest
moment nu putem trece peste faptul că
sunt manipulaţi cetăţeni ai oraşului,
oameni simpli, în vârstă, pe numele
cărora sunt puse scrisori mincinoase.
Pe scurt, ieri am primit o astfel de
scrisoare în care mi se explica cât de
fericiţi sunt câinii duşi la baza nouă de
ecarisaj. Citez: “Am constatat că sunt
bine îngrijiţi. Zilnic li se oferă hrană şi
apă, se spală şi se curăţă cu apă după
care se foloseşte dezinfectant. În
prezenţa mea li s-au dat oase aduse
special de la abatoarele din Galaţi şi
hrană care provenea de la resturile de
mâncare rămase din spitale.”
Scrisoarea contrasta vădit cu ce ştiam
noi despre baza nouă, aşa că am vrut
să cunoaştem semnatarii. După adresa
din Micro 17, am dat de numărul de
telefon la care am găsit familia cu pricina
(cei doi soţi au susţinut minciuni, dar
sunt oameni cu părul alb, aşa că din
respect pentru vârsta dumnealor nu le
menţionez numele) care a recunoscut
că nu a fost niciodată la bază, că ştiu
amănuntele (cică) de la vecini şi că au
fost puşi să scrie scrisoarea. Apropo,
scrisoarea era redactată la calculator,
deci cu siguranţă cineva o “întocmise”
pe numele dumnealor. Mi s-a făcut
ruşine mie de ruşinea acestor oameni.
Care susţin, la urma urmei, ce susţine
toată lumea. Câinii bolnavi, cei care
constituie un pericol trebuie strânşi şi
duşi în locuri civilizate, unde cineva să
aibă grijă de ei. Dar în oraş nu se întâmplă
aşa ceva. Iar cei care protestează nu o
fac pentru că sunt nebuni, ci pentru că
iubesc animalele şi nu suportă să vadă
cum sunt înfometate sau omorâte cu
bună ştiinţă.
Cel care a redactat scrisoarea pe
adresa mea mă subestimează. A pus
nişte oameni nevinovaţi într-o situaţie
tare delicată şi e păcat. Ar trebui să îi
fie ruşine.
KA
TIA NANU
KATIA
Buletin legislativ
Vă prezentăm în continuare o
selecţie a celor mai importante acte
normative publicate în Monitorul Oficial
în perioada 4-6 mai a.c.
Q Ordinul nr. 56 al preşedintelui
Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare privind aprobarea
Normelor fundamentale pentru
gospodărirea în siguranţă a deşeurilor
radioactive, publicat în Monitorul Oficial
nr. 393 din 4 mai a.c.
Q Ordinul nr. 241 al ministrului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr.
70/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Hotărârii
Guvernului nr. 1.556/2002 privind
sprijinul direct al statului prin acordarea
de subvenţii în anul 2003 producătorilor
agricoli din sectorul animalier, pentru
creşterea producţiei de carne şi a
efectivelor de animale, cu modificările
şi completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial nr. 395 din 4 mai a.c.
Q Hotărârea Guvernului nr. 614
pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.556/2001 privind
reactualizarea Planului naţional pentru
cercetare-dezvoltare şi inovare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 397 din
4 mai a.c.
Q Hotărârea Guvernului nr. 539
privind limitarea nivelului emisiilor de
zgomot în mediu propus pentru
echipamente destinate utilizării în
exteriorul clădirilor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 398 din 5 mai a.c.
Q Hotărârea Guvernului nr. 540
privind aprobarea Regulamentului
pentru acordarea licenţelor şi
autorizaţiilor în sectorul energiei
electrice, publicată în Monitorul Oficial
nr. 399 din 5 mai a.c.
Q Ordinul nr. 220/558 al ministrului
Economiei şi Comerţului şi al ministrului
Finanţelor Publice privind aplicarea
prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru
asigurarea condiţiilor de finanţare a
organizării şi funcţionării activităţilor
legate de privatizările derulate prin
Oficiul Participaţiunilor Statului şi
Privatizării Industriale, publicat în
Monitorul Oficial nr. 400 din 5 mai a.c.
Q Legea nr. 60 privind ratificarea
Convenţiei europene pentru protecţia
animalelor de companie, semnată la
Strasbourg la 23 iunie 2003, publicată
în Monitorul Oficial nr. 400 din 5 mai a.c.
Q Hotărârea guvernului nr. 23 privind
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, publicată
în Monitorul Oficial nr. 401 din 5 mai a.c.
Q Hotărârea Guvernului nr. 603
pentru reorganizarea şi funcţionarea
Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în
Monitorul Oficial nr. 401 din 5 mai a.c.
Q Hotărârea Guvernului nr. 616
pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind migraţia, publicată în Monitorul
Oficial nr. 406 din 6 mai a.c.
Q Legea nr. 120 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului
forestier naţional, publicată în Monitorul
Oficial nr. 408 din 6 mai a.c.
Selecþie realizatã de
PETRICA P
AÞILEA
PAÞILEA
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Simptome
Sfat
Sinuzita maxilară acută sau cronică prezintă o sensibilitate în
zona obrajilor accentuată la mişcarea capului.
Limbajul durerii trebuie evitat de către pacient ca şi de familie, cum ar fi vaietele permanente,
ocuparea discuţiilor cu acest subiect etc.
O CARTE
PENTRU
FIECARE
Teodor Horvat,
Alexandru Cornea:
Sindromul
de venã
cavã
superioarã*
Asociaţia Română pentru Studiul
Durerii, constituită în urmă cu 14 ani,
promovează activităţi interdisciplinare
legate de studiul durerii, organizând
anual manifestări ştiinţifice naţionale cu
participare internaţională.
Congresul Naţional de la Câmpina
(6-8 mai 2004) se înscrie în activitatea
de promovare la nivel naţional a
preocupărilor internaţionale legate de
studiul şi tratamentul durerii.
Dincolo de conţinutul informaţional
teoretic extrem de bogat şi variat,
adresat corpului medical de diferite
specialităţi, dat fiind faptul că durerea
este un simptom alarmant care îl
determină aproape totdeauna pe pacient
să solicite ajutorul medicului,
considerăm că unele noţiuni practice
merită a fi cunoscute de persoanele
interesate.
Q Tratamentul durerii de orice
natură, mai ales al durerii cronice (care
durează de mai mult timp), trebuie să
fie complet: fizic, psihic, social şi
religios. Sacroterapia nu mai este o
noutate. Şi-a dovedit deseori eficienţa.
Q Persoanele cu dureri cronice
trebuie să se mulţumească de cele mai
multe ori doar cu ameliorări (nu cu
dispariţia totală) de exemplu în procentaj
de 50%.
Q Durerea cronică se poate asocia
cu depresia psihică, durerea acută se
asociază în mod curent cu anxietatea
(teama). În acest context, o persoană
informată nu trebuie să-şi manifeste
surprinderea în faţa unui simptom de
acompaniament, ca durerea, care poate
fi tratat de medic.
Q Dat fiind efectele secundare
inerente ale tuturor medicamentelor,
V.L
."
Despre durere,
la Câmpina!
pacientul, în colaborare cu medicul
practician, va folosi doza minimă de
medicament cu efect maxim.
Q Bolnavul cu diabet zaharat, cu
peste 20 de ani de evoluţie, poate avea
dureri la nivelul membrelor inferioare în
50% din cazuri datorită unei complicaţii
(neuropatia). Întrucât orice puseu de
creştere a glicemiei poate declanşa o
criză dureroasă, pacientul trebuie să
adere la regimul alimentar şi la
tratamentul prescris de medic.
Q Limbajul durerii trebuie evitat de
către pacient ca şi de familie, cum ar fi
vaietele permanente, ocuparea
discuţiilor cu acest subiect etc.
Q Să se prefere tratamentul
medicamentos cu tablete, calea
injectabilă recomandându-se în durerile
foarte mari.
Q Acupunctura, capul de listă a
metodelor alternative, agreată în mod
special de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, capătă noi argumente care
consolidează bazele ei ştiinţifice şi
efectele deosebite în tratarea durerii şi
altor suferinţe. S-au consemnat
efectele ei benefice: stimulează
formarea de endorfine de către
organism, care reduc sau anulează
durerea, dar şi nevoia de medicaţie se
reduce; induce starea de bună
dispoziţie, relaxarea, somnul; menţine
persoana activă social şi la locul de
muncă etc.
Un amendament: practicarea acestei
metode şi a altor metode alternative
aparţine doar medicilor cu competenţă
acordată de Ministerul Sănătăţii.
DR.MARIA CHIUCI,
medic primar - medicinã
generalã
Ah, mãseaua!
V. GURUIANU
rh
* Bucureşti, Editura Universul,
2003, 203 p.
Apar şi modificări ale stării generale ca
febră, frisoane, insomnie, inapetenţă.
Durerile se remit prin tratamentul
canalului radicular începând cu drenajul
endodontic sau în ultimă instanţă prin
extracţie.
Durerea gingivală are caracter
localizat, cu intensitate variabilă de la
moderată până la severă. Apare în
inflamaţiile gingiilor, respectiv a papilelor,
interdentare în urma acumulării de
resturi alimentare sau aplicarea de
lucrări protetice incorecte cu lezarea
gingiei din jurul dintelui.
Durerea mucozală se manifestă
la început ca o usturime, dar poate
evolua până la senzaţia de arsură. Se
asociază cu eritem, ulceraţii, eroziuni.
Pot fi de origine virală (afte, herpesuri),
mecanică (lucrări cu margini tăioase,
dinţi fracturaţi) sau chimică (arsuri).
Durerile neodontogene nu au sediul
în dinţi sau în jurul lor, dar pot iradia în
zona dentară şi pot da impresia de
afecţiuni ale dinţilor. Pun probleme
stomatologilor şi neurologilor deoarece
unele dintre ele au etiologie obscură.
Dau dureri neodontogene în sfera
maxilo-facială următoarele afecţiuni:
Q Sindromul disfuncţional algic
al articulaţiei temporo-mandibulare
(ATM) cauzat de artroze, artrite, luxaţii
ale articulaţiei sau de o ocluzie
imperfectă.
Q Nevralgia esenţială de
trigemen şi nevralgia secundară
de trigemen, afecţiuni complexe cu
etiologie greu de stabilit, necesită
scheme de tratament ce includ de la
antialgice, antiinflamatorii, miorelaxante,
anestezice, anxiolitice până la
substanţe de sclerozare a ganglionului
nervului trigeminal (Gasser) în ultimă
instanţă. Durerile sunt unilaterale, pot fi
atenuate, dar pot avea aspect de
arsură, înţepătură, devenind uneori
insuportabile. În funcţie de intensitatea
durerii şi a naturii afecţiunii s-au stabilit
scheme de tratament medicamentos,
dar se pot include şi diverse proceduri
fizioterapice.
Q Odontalgia atipică din tulburările
psihice necesită tratament psihiatric.
Q Sinuzita maxilară acută sau
cronică prezintă o sensibilitate în zona
obrajilor accentuată la mişcarea
capului.
Q Durerea în cazul unor tumori din
sfera maxilo-facială necesită tratament
chirurgical în colaborare cu oncologul.
Este evident faptul că durerea
reprezintă un semnal de alarmă. Ea este
manifestarea subiectivă a unei afecţiuni
superficiale sau profunde, uşoare sau
grave, simple sau complicate. Pacientul
trebuie să reacţioneze la aceste
simptome prin prezentarea la medic în
vederea stabilirii exacte a cauzei lor.
Calmantele sunt doar o soluţie imediată.
Momentul prezentării este foarte
important deoarece îndepărtarea
precoce a cauzei afecţiunii prin
tratamentul medicamentos sau
chirurgical aplicat împiedică eventualele
complicaţii.
iv
a
Cei doi autori (împreună cu alţi
patru specialişti în domeniu) au
realizat prezenta lucrare în speranţa
că aceasta va fi folositoare
chirurgilor
toracici
şi
cardiovasculari, cardiologilor,
radiologilor
intervenţionişti,
pneumologilor şi altor categorii de
specialişti. Demersul lor este
structurat în capitolele: Q Anatomia
sistemului venos cav superior Q
Fiziologia circulaţiei prin sistemul
venos cav superior Q Fiziopatologia
circulaţiei prin sistemul cav superior
Q Etiologia sindromului de venă cavă
superioară Q Tabloul clinic al
sindromului de venă cavă superioară
Q Investigaţiile paraclinice de venă
cavă superioară Q Tratamentul
trombolitic şi anticoagulant în
sindromul de venă cavă superioară
Q Tratamentul iradiant în sindromul
de venă cavă superioară Q
Tratamentul citostatic Q Tratamentul
miniinvaziv al sindromului de venă
cavă superioară Q Tratamentul
chirurgical al sindromului de venă
cavă superioară.
Lucrarea - la elaborarea căreia
a contribuit un grup de medici de
diverse specialităţi - urmăreşte “...
cunoaşterea mai bine a sindromului
de venă cavă superioară, pentru a-l
înţelege, pentru a-i cunoaşte
cauzele etiologice, tabloul clinic,
metodele de diagnostic paraclinic şi
posibilităţile terapeutice medicale şi
chirurgicale. (Lucrarea costă
350.000 de lei şi poate fi cumpărată
de la Librăria “Lumina”).
Este cea mai frecvent întâlnită durere
în teritoriul oro-maxilo-facial. Prin
examene clinice subiective sau
obiective este necesară confirmarea
sau infirmarea originii dentare a durerii
în această zonă. Durerea poate proveni
de la diverse structuri dentare sau
peridentare sau de la formaţiuni
anatomice învecinate, cauzele fiind
diverse: factori fizici, chimici, microbieni,
traumatici. În funcţie de sediul durerii în
structurile dentare şi maxilare se pot
descrie:
Durerea dentinară are sediul în
stratul dentar dur de sub smalţ,
străbătut de canalicule dentare prin
care trec fibre nervoase sensibile la
diferiţi stimuli. Astfel durerea dentinară
se manifestă în caria simplă dentară şi
în cazurile în care dentina este denudată
(fără învelişul de smalţ). Descoperirea
dentinei se face la şlefuirea dinţilor
pentru lucrări protetice, abraziunea
dinţilor (tocirea lor) prin bruxism
(scrâşnire) sau prin masticaţie de către
antagonişti acoperiţi cu lucrări metalice,
obturaţii neetanşe, defecte de smalţ sau
adaptări marginale incorecte ale
microprotezelor (coroane de înveliş
scurte). Durerea în acest caz este
provocată de stimuli termici, chimici,
mecanici, rece, cald, dulce, acru,
atingere, palpare, masticaţie, periaj.
Durerea este fiziologică, de intensitate
redusă, bine localizată şi durează atâta
timp cât este stimulată.
Durerea pulpară are sediul în
camera pulpară a dintelui şi în canalul
radicular, acolo unde se află nervul
propriu-zis. Apare în toate formele de
inflamaţie pulpară (pulpită) acută,
precum şi în cele cronice acutizate, dar
şi ca urmare a evoluţiei spre pulpită a
cariilor, a şlefuirilor sau leziunilor
traumatice dentare. În stadiul incipient
durerea este provocată de diferiţi stimuli
termici, fizici sau mecanici, în fază
avansată având o durată sau
intensitate tot mai mare. Dacă la început
durerea cedează la antialgice sau
antiinflamatoare, cu timpul devine tot mai
greu de “stăpânit”, de localizat, iradiază
spre ochi, tâmplă, mandibulă, limbă, gât
în funcţie de poziţia pe arcadă a dintelui
inflamat. Tratamentul în acest caz este
doar extirparea pulpei, dezinfecţia
canalului radicular şi obturarea lui.
Durerea periodontală apare în
cadrul parodontitelor marginale cronice
avansate şi abcesului parodontal
marginal cu sau fără mobilitatea
dentară. Originea este infecţioasă,
durerea este acută, exacerbată la
percuţia dintelui cauzal. Tratamentul
este chirurgical (incizie, chiuretaj
gingival, excizie) şi medicamentos
antiinfecţios.
Durerea periapicală se manifestă
ca urmare a inflamaţiilor ţesuturilor din
jurul apexului (vârfului) dintelui.
Intensitatea este diferită în funcţie de
gradul de inflamaţie, iradiază în zonele
învecinate, se exacerbează la percuţia
dintelui. Sensibilitatea se extinde loco
regional prin tumefacţie, congestie,
edem, mobilitatea dintelui, adenopatie
(inflamaţia ganglionilor limfatici regionali).
8
Fonduri
pentru
serviciile
de
planificare
familialã
DR. MARCU
CARMEN-MARIANA,
medic primar stomatolog
"A
Ministerul Sănătăţii alocă, în acest
an, 35 de miliarde de lei într-un
program privind serviciile de
planificare familială, scopul fiind
scăderea avorturilor şi a numărului
de copii abandonaţi, se arată într-un
comunicat remis de ministrul
Sănătăţii, Ovidiu Brânzan. “Toate
femeile care trăiesc în mediul rural elevele, studentele, şomerele,
femeile fără venituri sau cele care
fac avort la cerere într-o unitate
sanitară - au acum posibilitatea să
se adreseze celor 2.300 de medici
de familie, care fac parte din
program, pentru a învăţa ce
înseamnă metodele contraceptive şi
cum poţi evita un avort prin folosirea
acestora, precum şi ce înseamnă o
sarcină nedorită în viaţa unui cuplu
şi cum poate fi prevenită aceasta,
se arată în comunicat.
În ultimii ani, din ce în ce mai mulţi
români apelează la serviciile de
planificare familială. Statisticile arată
că, dacă în 2002 doar 53.000 de
cupluri se protejau prin utilizarea
metodelor contraceptive moderne,
anul trecut numărul acestora a
crescut la 150.000.
Medicii de familie şi asistentele
lor, care au fost şi ei în prealabil
instruiţi pentru a furniza aceste
servicii de planificare familială, au în
cabinetele lor milioane de
prezervative şi contraceptive pe
care au început deja să le distribuie
tuturor celor care li se adresează,
spune MS.
Scopul Ministerului Sănătăţii este
acela de a scădea avorturile şi,
implicit, numărul de copii abandonaţi
printr-o metodă care să nu necesite
costuri foarte mari, respectiv,
planificarea familială.
VINE CÃLDURA
Atenþie la produsele pe care
le consumaþi
Q Mamele alimenteazã copiii de vârste mici
cu iaurturi, pufuleþi ºi sucuri acidulate
Pentru că zilele călduroase se
apropie cu paşi repezi, medicii ne
recomandă să fim atenţi la produsele
pe care le cumpărăm din diverse locuri
şi pe care le consumăm în mod frecvent:
sucuri, ciocolată, iaurturi şi alte alimente
perisabile. De multe ori, aceste produse
alimentare nu sunt depozitate
corespunzător, iar consumatorii riscă
să ajungă în spital cu toxiinfecţii
alimentare. Doamna doctor Mariana
Iacob, de la Spitalul de Pediatrie “Sf.
Ioan”, ne-a declarat că foarte multe
mame îşi alimentează copiii cu produse
necorespunzătoare vârstei. “Sunt
mame care dau copiilor cu vârsta de
sub un an iaurturi cu fructe, pufuleţi şi
sucuri acidulate, ceea ce nu este
indicat, pentru că pot conduce la reacţii
diareice, la alergii, la reacţii digestive.
Pentru cei de vârste foarte mici, de
câteva luni, sunt recomandate iaurturile
simple. Trebuie să se ţină cont de faptul
că multe dintre consignaţii ţin marfa
afară, în soare, deci produsele nu mai
sunt bune pentru consum. Şi aici, în
spital, se observă o neatenţie din partea
mamelor. Ele primesc pachete de acasă
şi, pentru că nu le ţin la frigider,
mâncarea se strică. Cred că multe dintre
toxiinfecţiile alimentare la copii se
datorează şi lipsei de educaţie a
mamelor. Pentru că se apropie vara,
recomandăm o mai mare atenţie atunci
când cumpăraţi ceva de la magazin,
pentru a preveni eventualele îmbolnăviri”, a mai spus dr. Mariana Iacob.
LAURA GURÃU
Miopii nu pot
dona sânge
Spitalele româneşti se confruntă
în prezent cu o acută lipsă de sânge
pentru transfuzii, din cauza
numărului mic de donatori. Medicii
sunt îngrijoraţi pentru că, după
aplicarea normelor Uniunii Europene
în privinţa donatorilor de sânge,
numărul acestora ar putea tinde
către zero. Un exemplu de astfel de
normă este cea referitoare la miopi.
Studiile au demonstrat că miopia este
o boală genetică, iar în Uniunea
Europeană se consideră că
administrarea de sânge de la un
miop ar putea declanşa această
boală la un pacient care nu este
predispus la ea.
A.M. PRESS
9
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
V.L
."
BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
Sucursala Judeţeană GALAŢI
Str. Br ăilei, nr. 35, Galaţi, tel. 461111, 461990
CHELTUIÞI AªA CUM VREÞI
Creditul de trezorerie
nenominalizat
ÎN VALUTÃ
Biroul Electoral de Circumscripţie Nr.1 Galaţi
Hotãrârea nr.2
din 15.05.2004
Prin cererea nr.36/14.05.2004, înregistrată la Biroul Electoral de
Circumscripţie Galaţi la data de 14.05.2004, Partidul România Mare a sesizat
biroul electoral cu privire la existenţa unor nelegalităţi în desfăşurarea campaniei
electorale din mun. Galaţi, respectiv, opoziţia directorilor unor şcoli de a permite
accesul în sălile de clasă în afara orelor de curs pentru desfăşurarea întâlnirilor
cu alegătorii, în acest mod încălcându-se dispoziţiile art.58 alin.2 din Legea 67/
2004. S-a precizat ulterior că solicitarea a fost formulată telefonic şi, deşi iniţial
li s-a răspuns favorabil, la data stabilită li s-a refuzat accesul în şcoli.
Biroul Electoral
Garanþii :
„ veniturile totale lunare, certe, realizate de
solicitant şi membrii familiei acestuia.Rata totală
lunară de rambursat nu va depăşi 30% din
aceste venituri
„ în cazul în care se garantează cu depozite
colaterale nu se va mai solicita altă formă de
garantare
Avantaje :
„ nu se urmăreşte destinaţia creditului
„ venitul minim necesar va fi de 2.500.000 lei
pentru solicitant sau de 4.000.000 lei în cazul
calculului venitului pe familie
„ nu se solicită garanţi
„ posibilitatea de rambursare anticipată a
creditului.
Destinaţia: se acordă persoanelor fizice pentru
nevoi personale, fără a se urmări destinaţia creditului
Moneda : Lei
Suma maximă : echivalentul în lei a max. 5.000
EUR
Perioada : max. 36 luni
Dobânda : 23,9 – 28,9%/an
Avans : fără avans
Rata de credit : max. 30% din veniturile totale lunare,
certe, realizate de solicitant şi membrii familiei acestuia
Garanþii :
„ veniturile totale lunare, certe, realizate de solicitant
şi membrii familiei acestuia.Rata totală lunară de
rambursat nu va depăşi 30% din aceste venituri
„ în cazul în care se garantează cu depozite
colaterale nu se va mai solicita altă formă de garantare
Avantaje :
„ nu se urmăreşte destinaţia creditului
„ venitul minim necesar va fi de 2.500.000 lei pentru
solicitant sau de 4.000.000 lei în cazul calculului
venitului pe familie
„ nu se solicită garanţi
„ plata ratelor la sediul băncii, din contul de
card de debit de la orice ATM din reţeaua băncii
(creditele în lei) sau utilizând serviciul e-BCR
„ posibilitatea de rambursare anticipată a creditului.
"A
rh
iv
a
Analizând motivele invocate se constată că sesizarea este nefondată,
întrucât legea nu prevede o obligaţie necondiţionată a conducătorilor instituţiilor
arătate de a pune la dispoziţia partidelor politice spaţii pentru desfăşurarea
întâlnirilor, ci doar în baza unei înţelegeri prealabile cu privire la cheltuielile de
întreţinere.
În speţă nu s-a făcut dovada existenţei unei asemenea înţelegeri.
Pentru aceste motive dispune
Respinge contestaţia formulată de PRM - filiala Galaţi ca nefondată.
Cu drept de contestaţie la BEJ Galaţi.
Preşedinte,
Locţiitor,
jud.Mihaela Neagu
jud. Petruş Dumitru
Destinaţia: se acordă persoanelor fizice
pentru nevoi personale, fără a se urmări
destinaţia creditului
Moneda : EUR, USD
Suma maximă : echivalentul a max. 5.000
EUR
Perioada : max. 36 luni
Dobânda : 11,1 – 12,6%/an
Avans : fără avans
Rata de credit : max. 30% din veniturile totale
lunare, certe, realizate de solicitant şi membrii
familiei acestuia
Creditul de trezorerie
nenominalizat
ÎN LEI
La 35 de ani de la absolvire,
promoţia 1969 a fostului Liceu nr.6
se reîntâlneşte vineri, 21 mai.
Pentru strigarea catalogului
sunteţi aşteptaţi dimineaţă, de la
ora 9,30, la şcoală (Grup Şcolar
CFR). Dna Silvia. (8278671)
Mulţumesc dnei Aurica pt. dezlegarea
cununiilor şi vindecarea de boală. Din 2
şedinţe sunteţi rezolvat de orice necaz.
Ghiceşte în cărţi, cafea, glob. Apelaţi
Română 123, 438955, 0742367465.
(8278393)
Dir. Tc. Galaţi solicită oferte de preţ
pentru executarea lucrărilor de
curăţenie la cabinele telefonice. Cererile
de ofertă se vor ridica de la
Registratura unităţii, str. Brăilei nr. 41,
până la data de 20.05.2004. Relaţii tel.
404582, 404528, 404537. (8278896)
SC Laura M SRL Galaţi a solicitat
autorizaţie de mediu pt. vopsitorie auto
în Galaţi, str. Movilei nr. 88. Eventualele
observaţii se pot comunica în scris la
ARPM Galaţi, în termen de 5 zile de la
anunţ. (8278867)
SC Motor Oil SRL Galaţi a solicitat
acord de mediu pentru bufet şi magazin,
în comuna Iveşti, pe teren concesionat.
Eventualele observaţii se pot comunica
în scris la ARPM Galaţi, în termen de 5
zile de la anunţ. (8278758)
Pamfile Mircea, domiciliat în Galaţi, str.
Ionel Fernic nr. 29, bl. A7, ap. 47, solicit
aviz de mediu pentru construcţie garaj,
în Drumul Viilor (Talcioc) aferent bloc
A7. Eventualele contestaţii se depun în
termen de 5 zile la APM Galaţi.
(8278607)
Doamna Tiron Iulia şi doamna Huştiu
Mariana, având ultimul domiciliu
cunoscut în satul Ciorăşti, comuna
Priponeşti, judeţul Galaţi, sunt citate la
data de 19.05.2004, la Judecătoria
Tecuci, în dosarul nr. 502/2004, în care
au calitatea de pârâte alături de Neagu
Gheorghe ş.a., reclamantă fiind Viitorul
Românesc Cooperativa de Credit
Tecuci. (3293368)
Matematică, informatică orice nivel.
462509, 0740394719, 0721315632.
(8264499)
Meditez matematică I-VIII. Tel 323470,
0745417851. (ctr)
Română, engleză, franceză,
bacalaureat, admitere facultate.
465631. (8278521)
Ofer împrumut minim 2000 Euro,
garanţie imobiliară. 0745637013. (ctr.)
MILIOANELE
"VIEÞII LIBERE"
20
Talon
Marþi
de
participare
Douã milioane
pe sãptãmânã
Numele
Adresa
Telefon
Talon pentru perioada
17 - 23 mai 2004
10
V.L
."
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
1 cam. Sid. V., GS-uri, 4/4 - 450 neg.
gars. M 40, I, cu balc. - 270 neg.
gars. Viaduct, 2/4 - 300 neg.
gars. M 19, G, 2/4 - 230 neg.
gars. Port, p/7 - 250 neg.
2 sdec. M 17, A, 1/4 - 600 neg.
2 sdec. M 19, V, 4/4 - 600 neg.
1 cam. M 17, F, 2/8 - 630 neg.
2 dec. M 18, E, 1/10 - 800 neg.
2 dec. M17, I, 3/4 - 700 neg.
2 sdec. M 17, N, 2/4 - 680 neg.
1 cam. M 20, J, 8/10 - 480 neg.
2 dec. M 17, Frunzei, 5/8 - 830 fix
2 cam. M 40, p/4, la stradă - 700 fix
2 sdec. M 40, 3/4 - 430 neg.
2 sdec. Ţig.I, 4/4, iz. nouă - 550 mil.
3 dec. N. Leonard, 4/4 - 670 neg.
3 dec. I.C.Fr., 2/4 - 870 neg.
3 sdec. M 39B, 2/4 - 650 neg.
3 dec. M39C, 4/5, 2 gr. sanit. - 650 neg.
3 dec. M20, 2/4, modern - 850 neg.
3 dec. M16, 2/4 - 770 neg.
1 cam. I.C.Frimu, 3/4, balc., gr+f+apom., curat - 600 mil.
2 sdec. Ţiglina II, C, 2/4, simplu, balc. - 720 neg.
2 sdec. Ţiglina I, D, 3/4, balc., parchet, simplu - 590 mil.
2 sdec. Ţiglina II, M, 1/9, geam la baie, balc., curat - 800 neg.
2 sdec. Ţiglina II, M, p/9, balc., curat - 800 neg.
2 sdec. Centru, P, 3/10, balc., gr+f, curat - 750 neg.
Mazepa I, 2/4, gr+f, 2 balc., curat - 850 neg.
2 sdec. Micro 17, H, 2/4, gr+f, curat - 650 neg.
2 dec. Micro 16, Nufăr, p/4, balc., apom. - 650 neg.
2 dec. Micro 17, I, 3/4, gr+f+balc. - 720 neg.
gars. Ţiglina I, I, 3/11, simplă - 380 neg.
2 dec. Micro 17, J, p/4, f.balc., curat - 720 neg.
2 sdec. Centru, p/4, simplu, f.balc. - 850 neg.
2 dec. Mazepa, D, p/4, mochetat, gr+f - 21.700 E
3 dec. I.C.Frimu, S, p/4, f.balc., simplu, liber - 20.300 E neg.
3 dec. I.C.Frimu, T, p/4, balc., 2 gr.sanit. - 950 mil.
3 dec. Micro 17, B, p/4, balc., simplu - 850 neg.
3 sdec. Micro 16, B, 2/4, termopan, 1 balc. - 780 neg.
3 sdec. Micro 20, H, p/4, 2 balc., simplu - 700 mil.
3 sdec. Micro 19, C, 3/4, gr+f+inst.noi - 660 neg.
2
2
2
2
2
2
2
cam. Ţiglina II, et.3, simplu, modest, liber - 630 neg.
cam. I.C.Frimu, et.2, curat, stradal, urgent - 710 neg.
cam. Silozului, curat, stradal, 1 balc. - 550 neg.
cam. Micro 16, parter, 2 balc., curat, urgent - 650 neg.
cam. Micro 38, liber, curat, îmb., balc. - 450 neg.
cam. Sid., et.1, termopan, curat, îmb. recente - 800 neg.
cam. Ţiglina I, et.1, termopan, îmb. recente - 680 neg.
casă km 0, 900 mp, utilat complet - 30.000 E neg.
teren 2.500 mp Centură - 40 E/mp
teren 5.000 mp Centură (poz.f.bună) - 65 E/mp
teren 8.100 mp Centură (poz.extra) - 65 E/mp
casă Movileni 1.100 mp (utilităţi) - 16.000 E neg.
teren 16.340 mp Centură - 30 E/mp
teren 51.000 mp (Bazin Nou) - 20 E/mp
casă (spaţiu), utilat complet, lux, 118,4 mp - 350 E/mp
2
2
2
2
2
2
3
cam. Micro 19, dec., stradal, liber, curat - 510 neg.
cam. Ţiglina I, et.2, liber, modest, stradal - 640 neg.
cam. Aviaţie, et.3, curat, gaze, parchet - 400 neg.
cam. Micro 17, et.1, stradal, modest, conf. I - 680 neg.
cam. Ţiglina I, parter, modest, stradal - 600 neg.
cam. Micro 38, et.3, dec., îmb., curat - 580 neg.
cam. Micro 16, et.2, parchet, simplu, stradal - 650 neg.
rh
gars. Ţiglina, parter cu extindere, liberă - 440 neg.
gars. Viaduct, et.1, 21 mp, posibil.balc. şi WC - 290 neg.
gars. Micro 19, et. 1, balc., liberă, curată - 230 neg.
1 cam. Doja, et.3, liberă, întreţinută, balc. - 520 neg.
1 cam. Micro 19, et.2, curată, liberă, termopan - 380 neg.
2 cam. Silozului, parter, balc., curat, stradal - 750 neg.
2 cam. Centru, curat, liber, stradal, îmb. - 650 neg.
2 cam. Sid. Vest, et.4, f.probleme, spaţios, curat - 650 neg.
2 cam. Micro 18, et.1, 2 balc., îmb., sud, spaţios - 750 neg.
2 cam. Micro 20, conf.I, stradal, 2 balc., curat - 670 neg.
iv
a
gars. M 19, 2/4, gr. sanit. în interior - 170 mil.
1 cam. Mazepa, 7/7 - 470 neg.
1 cam. I.C.Fr., 1/4, bloc tip, liber - 530 neg.
1 cam. M40, p/4 - 400 neg.
gars. M19, 1/4, balc., îmb. - 310 neg.
gars. Ţig. I, 6/10 - 400 neg.
2 sdec. Ţig.I, 3/4 - 620 neg.
2 sdec. Ţig.II, 2/4 - 750 neg.
2 dec. I.C.Fr., p/4, cu balc. - 750 mil.
2 dec. Sid. V., 2/4 - 750 neg.
1 cam. M 40, p/4, buc.+baie, spaţioasă - 400 neg.
1 cam. M 39B, 4/4, f.probleme, conf.I - 430 neg.
1 cam. I.C.Fr., 1/4, curată, liberă - 510 mil.
2 sdec. M 40, 3/4, curat, stradal - 450 mil.
2 sdec. M 40, 2/4, balc., ultraîmb. - 500 mil.
2 dec. Doja, 3/4, 2 balc., spaţios - 750 mil.
2 dec. IREG, 1/4, spaţios, curat - 750 mil.
2 dec. Lic.Auto, 3/4, modificat, îmb. - 760 mil.
2 dec. M 39C, 2/4, gr+f, baterii noi - 620 mil.
2 dec. M 39A, p/4, spaţios, balc. - 630 neg.
"A
gars. M 19, 1/4, liberă, îmb. - 300 mil.
1 cam. M 19, 3/4, spaţioasă, liberă - 450 neg.
2 dec. M 17, p/4, gr+f, parchet - 650 mil.
2 dec. M 20, 3/4, ultraîmb. - 690 mil.
2 dec. M 18, 1/10, 2 balc., îmb. - 730 neg.
2 dec. M 20, 6/10, 2 balc., curat - 670 neg.
2 sdec. M 19, f.probleme, conf.I - 560 neg.
2 sdec. M 16, 4/4, f.rpobleme, îmb. - 560 mil.
2 dec. M 17, 1/4, curat - 700 neg.
2 dec. M 17, 3/4, curat, gr+f - 700 mil.
gars. Ţig.I, 8/10, liberă - 360 mil.
gars. M 19, 1/4, mochetă, gr+f, liberă, f.curată - 300 neg.
gars. Ţig.I, 1/4 - 580 neg.
1 cam. Maz.I, 4/7, mobilată, gr+f, p - 15.000 E
1 cam. M 20, liberă, spaţioasă - 380 mil.
1 cam. M 19, 3/4, gaze - 400 neg.
2 cam. Domnească (Grădina Publică), et. 2, spaţios - 750 mil.
2 cam. Doja, f.curat, spaţios - 630 neg.
2 cam. Maz.II, p/4, curat, gr+f - 22.000 E neg.
2 cam. I.C.Fr., p/4, curat - 700 mil.
2 cam. M 21, 3/4, gr+f - 720 neg.
2 cam. M 20, 1/4 - 500 mil.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Vând apartament 4 camere,
decomandate, îmbunãtãþiri
deosebite, et. 9/10, str. Brãilei
50. Tel. 413794 dupã ora 20,00
sau 0723661813.
Persoană fizică vând urgent
apartament 2 camere, et. 4/4, în zona
Gheorghe Doja, negociabil. Tel. 452672,
0745693173.
Vând apartament decomandat, 2
camere, et. 4, Mazepa II, 700.000.000
lei. Tel. 0742908416, 0741492220.
(8278603)
Vând urgent apartament. Telefon
475479. (ctr)
Donaldo - Liderul Pieţei Imobiliare
cumpără/vinde
apartamente,
terenuri, spaţii comerciale, 466428,
476305, 476800. (ctr)
Vând garsonieră Ţiglina I, 7/10, 360
neg. 475479. (ctr)
Urgent vând 3 dec., Doja, 1/4, 875 neg.
438381. (ctr)
Vând urgent 2 dec., Micro 18, 1/10.
475479. (ctr)
Documentaţii cadastrale pentru
apartamente, case, terenuri. Urgent
şi ieftin, doar aici. Bonus intermedieri acte gratuit, 418923,
0788320368. (ctr.)
Intermedia vinde apartamente în
orice zonă şi facilitează credite
imobiliare. 324794. (ctr)
Vând
garsonieră.
0745815529. (8268277)
Telefon
PENTRU OFERTE ÎN EXCLUSIVITATE
REDUCERI LA COMISION
CADASTRU GRATUIT
ÎNCHIRIEM DEPOZITE
cam. Ţiglina II, et.1, 1 balc., stradal, curat - 750 mil.
cam. Micro 20, et. 1, 2 gr. sanit., parchet, curat - 760 neg.
cam. Micro 39A, conf.I, 2 balc., liber, curat - 650 mil.
cam. I.C. Frimu, et.3, spaţios, elib., simplu - 850 mil.
cam. Centru, 2 balc., zonă liniştită, curat - 21.000 E
cam. Micro 18, balc.mare, spaţios, liber - 600 neg.
cam. Doja, et.1, 2 gr.sanit., curat, spaţios - 875 neg.
3 cam. Micro 20, liber, 2 gr.sanit., curat, îmb. - 700 neg.
3 cam. Micro 16, et.3, conf.I, est, simplu - 700 neg.
3 cam. Aviaţie, parter, 2 balc., curat, simplu - 500 neg.
3 cam. Micro 17, et. 1, curat, stradal, conf.I - 800 neg.
4 cam. Micro 20, et. 1, 2 balc., bloc nou, spaţios - 25.000 E
4 cam. Micro 39, curat, balc., stradal - 530 neg.
4 cam. I.C.Frimu, et.2, 2 balc., centrală, îmb. - 30.000 E
Casă Războieni, St=615 mp, d=5 ml, utilităţi - 30.000 E
Teren (casă demolabilă), St=900 mp, d=10 m - 60 E/mp
Teren Coşbuc, sup.=1.500 mp, d=14 ml - 100 E/mp
gars. Ţig.I, 10/10, f.probleme - 300 mil.
gars. Ţig.I, 3/9, îmb., cadă - 410 neg.
gars. Ţig.I, 6/10, curată, gr+f - 360 mil.
gars. Ţig.I, 4/4, f.probleme, curată - 400 neg.
1 cam. Centru, 8/11, 40 mp, curată - 680 neg.
2 sdec. Ţig.II, 3/4, curată, liberă - 630 mil.
2 sdec. Ţig.II, 8/9, curat, îmb. - 690 mil.
2 dec. Maz.II, 3/4, spaţios, parchet - 21.000 E
2 dec. Piaţă, 1/4, îmb. - 750 mil.
2 dec. Piaţă, 4/4, cu pod, bloc nou - 700 mil.
3 dec. M 20, 4/4, f.probleme, conf.I - 650 neg.
3 dec. M 17, 4/4, f.probleme, conf.I - 650 neg.
3 dec. M 39A, 4/4, f.probleme, 2 balc. - 600 mil.
3 dec. M 20, 7/10, 2 balc., f.spaţios - 800 neg.
3 sdec. M 16, 2/4, termopan, îmb. - 750 mil.
3 dec. M 17, 4/8, f.spaţios, curat - 870 mil.
3 dec. M 20, 2/10, gr+f, inst.noi - 850 neg.
3 dec. M 21, 2/4, liber, curat - 850 mil.
3 sdec. M 40, 4/4, f.probleme, îmb. - 470 neg.
3 dec. N.Leonard, 4/4, f.probleme, S - 800 mil.
3 cam. Ţig.II, 1/4 - 850 neg.
3 cam. M 16, 3/4, gr+f - 780 mil.
3 cam. M 38, 3/4 - 570 neg.
3 cam. Maz.I, 2/4, termopan int.+ext., centrală, A.C., gr+f,
super - 36.000 E
3 cam. PS, 3/4, gr+f - 27.000 E
3 cam. M 17, 2/4, gr+f - 650 neg.
3 cam. Doja, 1/4 - 875 mil.
3 cam. M 17, 2 balc. - 700 mil.
3 cam. Sid.Vest - 850 mil.
4 cam. N.Leonard, 2 gr.sanit., 2 balc. - 800 neg.
4 cam. M 20, 5/8, bl.nou, 2 balc., 2 gr.sanit. - 1,1 mld.
cam. PS, p/4, gr+f, liber - 700 neg.
cam. M 17, 3/4, 2 balc. - 700 neg.
cam. M 16, p/4, 2 balc., stradal - 660 mil.
cam. M 18, 1/4, gr+f - 750 neg.
cam. N.Leonard, 1/4, centrală - 850 neg.
cam. M 17, 2/4 - 750 mil.
cam. Centru - 650 mil.
cam. I.C.Fr., 3/4 - 730 mil.
cam. M 20, 6/10, 2 balc. - 670 mil.
cam. M 40, p/4, 2 balc., gr+f - 500 neg.
cam. Sid.Vest, 1/4, 2 gr.sanit., gr+f - 875 neg.
cam. M 20, 2/4, gr+f - 860 mil.
Vrei să vinzi sau să cumperi. Tel.
verde Donaldo 0800800124, gratuit.
(ctr)
3
3
3
3
3
3
3
2 dec. M 19, O, 9/10 - 500 neg.
1 cam. M 21, K, 2/4 - 450 mil.
2 cam. M 19, C, 3/4 - 530 neg.
2 dec. M 40, A, p/4 - 420 neg.
2 sdec. M 40, L, 4/4 - 500 neg.
2 dec. Micro 39A, Y, 1/4 - 670 neg.
2 sdec. M 40, N, 1/4 - 450 neg.
4 dec. I.C.Frimu, C, p/4 - 1.300.000.000
4 dec. I.C.Frimu, I, p/4 - 950 neg.
3 dec. I.C.Frimu, P, 1/4 - 23.000 E neg.
3 dec. I.C.Frimu, S, 2/4 - 24.000 E neg.
Vând apartament 2 camere, Ţiglina II,
et. 2. 414426, 430453. (8277736)
Vând apartament 2 camere, Micro 40,
str. Năruja, bl. D1. Tel. 420171,
0742497964. (8278331)
Vând 2 camere + başcă 3/4, Mazepa
II, negociabil. Telefon 461139, după ora
17,00. (8278475)
Vând garsonieră, Micro 40, A5, parter,
cu balcon, 230 mil. negociabil.
0723029152, 0742339588. (8278490)
Vând apartament preţ convenabil,
urgent. 438615, 0745991697. (ctr)
4 cam. I.C.Fr., 3/4, termopan, centrală, tot nou - 40.000 E
4 cam. M 39B - 525 mil.
Teren Centură, St=1.000 mp, dechidere 9 mp - 15 E/mp
Casă str. M. Costin, 6 camere, St=1.000 mp, gaze, canal - 3 mld.
Închirieri oferte:
gars. Ţig.I, p/4, nemob. - 80 E
gars. Ţig.II, p/7, nemob. - 60 E
1 cam. Ţig.I, 2/4, nemob. - 70 E
1 cam. I.C.Fr., p/4, nemob. - 100 E
2 cam. Ţig.II, 1/4, mob. - 100 $
4 cam. IREG, 2/4, mob.lux, centrală, termopan - 200 E
3 cam. M 20, mob. - 100 E
Casablanca,
peste
1000
apartamente
la
dispoziţia
dumneavoastră. 318622. (8277811)
Vând urgent apartament 3
decomandate, Micro 17, et. 1, tel.
494774. (ctr.)
Vând apartament zona I.C.Frimu,
convenabil. Tel. 314794. (ctr.)
Vând apartament Mazepa II, 2 camere.
Tel. 312472. (ctr.)
Vând garsonieră Ţiglina I, bl. I6/143,
urgent. Tel. 325577, 0744361092.
(8278510)
Vând apartament preţ neg., în zona
Micro 39. Tel. 476305. (ctr.)
Vând apartament Micro 39A, bl. W3,
ap. 24. Telefon 424888. (8278411)
Persoană fizică vând apartament 2
decomandate, str. Siderurgiştilor, colţ cu
Doja, et. 3/4, două balcoane, preţ 770
mil. negociabil. Tel. 455909, mobil:
0724166502. (8278493)
Vând apartament 3 camere,
decomandat, Micro 20, preţ negociabil.
Telefon 0745240919. (8278452)
2 cam. Ţiglina I. et. 3/4, 580 mil. neg.
434170. (8278827)
11
gars. Ţiglina I, p/10, curată,
spaţioasă - 550 neg.
gars. Ţiglina I, 8/10, liberă, îmb. 390 neg.
gars. Micro 19, 2/4, curată - 285
neg.
gars. Micro 19, 2/4, curată, gr.sanit.
- 210 mil.
gars. Micro 40, 3/4, curată,
spaţioasă - 300 neg.
iv
a
V.L
."
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
gars. Viaduct, 3/4, curată, liberă - 270
mil.
1 cam. Silozului, p/4, bl.mixt, spaţioasă
- 550 mil.
1 cam. Micro 40, 1/4, curată - 350 neg.
1 cam. Micro 20, 8/10, curată, spaţioasă
- 480 neg.
2 dec. Micro 18, 3/10, curat, mobilat,
liber - 760 neg.
2 sdec. Ţiglina I, 2/4, îmb. - 670 neg.
2 dec. Micro 39C, 3/4, spaţios, curat
- 650 neg.
2 sdec. Centru, 3/4, ultraîmb.,
mobilat+ utilat, garanţie - 28.000 E
2 dec. Micro 21, 1/4, curat - 700 neg.
2 dec. Micro 17, 3/4, f.curat - 700
mil.
gars. Ţig. I, parter, birouri, gr+f+apom., parchet, balc., uşă met. 14.500 E neg.
gars. Ţig.I, iz. bună, f. îmb. - 300 mil.
gars. M 19, 3/4, apom., f. îmb., inst. sanit. bună - 220 neg.
gars. M 40, parter, f.îmb., balc. - 250 neg.
1 cam. M 20, 2/10, f. îmb., balc., curată - 500 neg.
1cam. Centru, 8/11, f. îmb., S=40 mp, balc., bloc mixt - 680 neg.
2 dec. I.C.Fr., 2/4, parchet, f.îmb. - 720 neg.
2 dec. Sid. V., iz. bună, f. îmb., balc. - 650 mil.
2 dec. M 39A, parter, f. îmb., 2 balc. - 650 neg.
2 dec. M 14, 3/4, balc., f.îmb. - 700 neg.
2 dec. I.C.Fr., parter, gr+f, parchet, balc., başcă - 850 neg.
gars. Port, p/7, balc. - 250 neg.
1 cam. Micro 19, 3/4, apom., simplu - 450 mil.
2 sdec. Micro 40, 1/4, balc., gr+f+apom. - 510 neg.
2 sdec. Sid.V. p/4, gr+f, balcon - 670 mil.
2 sdec. Ţig.I, p/4, liber, f.curat - 680 neg.
2 sdec. Ţig.II, 4/4, simplu - 590 mil.
2 dec. Micro 17, 4/4, 2 balc., f+g+apom. - 620 mil.
2 sdec. Ţiglina II, 8/9, simplu, spaţios 700 neg.
2 dec. Micro 18, 9/11, îmb. - 650 mil.
3 sdec. Micro 17, 3/4, liber, curat 650 mil.
3 sdec. Micro 13B, 3/4, curat, îmb. 630 neg.
2 dec. M 18, 10/10, iz. bună, inst. sanit. noi, f. apom., balc. - 650
mil.
2 dec. M 18, 6/10, gr+f, apom., 2 balc. - 750 neg.
2 dec. M 20, 3/4, gr+f, parchet, uşă met., inst.baie nouă, balc. 700 mil.
2 dec. M 18, 1/10, gr+f, apom., balc.mare - 750 neg.
2 dec. M 17, 2/4, aer cond., apom., balc. - 760 neg.
2 sdec. M 40, f., gr., apom., uşă met., balc.mare - 530 neg.
2 sdec. M 40, curat, fără îmb., fără balc. - 450 neg.
2 sdec. M 19, 2/4, f., aer cond., parch., termop., parţial mobilat 750 neg.
2 sdec. M 19, 2/4, gr+f, parchet, apom. - 450 neg.
rh
Închirieri:
3 cam. I.C.Fr., nemobilat - 150 E/lună
gars. Ţig.I, nemobilat - 2 mil./lună
EFECTUĂM AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI
HIDROIZOLAŢII.
CREDITE BCR DIRECT ÎN AGENŢIE.
2 dec. M 20, 7/10, 2 balc. - 670
neg.
2 dec. Maz., 3/4, îmb. - 22.000 E
neg.
2 dec. I.C.Fr., 2/4, 2 balc. - 750
neg.
3 sdec. M 19, 4/4, curat - 570 neg.
3 dec. Maz., p/4, simplu - 26.000 E
3 sdec. M 38, 1/4, 2 balc. - 720
neg.
4 sdec. M 20, 4/4, simplu - 600
neg.
4 dec. I.C.Fr., 4/4, spaţios - 920 neg.
Ofertă închiriere:
1 hală, str. Frunzei, Sc=180 mp, utilităţi,
cu utilaje opţional, preţ 600 E/lună, 3
luni anticipat
spaţiu comercial, str. Frunzei, S=45 mp,
magazin, preţ 250 E/lună, utilităţi
apartament 2 cam., Ţig. I, Faleză,
mobilat, termen lung.
CUMPĂRĂM APARTAMENT 1, 2, 3, 4
CAMERE INDIFERENT DE STARE, ZONĂ
SAU ETAJ
PERFECTĂM ACTE ÎN REGIM DE
URGENŢĂ
"A
3 cam. M 21, 5/10, bloc nou - 800 neg.
3 cam. M 39B, p, dec., conf.I - 540 neg.
3 cam. M 40, 4/4, fără îmb. - 500 neg.
3 cam. Ţig.I, 1/4, stradal - 750 mil.
4 cam. M 20, 6/8, dec., spaţios, 110 mp, 2
balc., 2 gr.sanit. - 28.000 E
Casă: zona Maşniţă, s.teren+casa (3 cam.,
buc., anexe)+garaj=270 mp, preţ 20.000 E
Spaţiu comercial: zona Inel de rocadă, Ţiglina,
Sc=178 mp, utilităţi, stradal, preţ 85.000 E
M 19, Aleea Comerţului, S=55 mp, dotat
cabinet stomat. cu aparatură - 30.000 E, fără
aparatură 25.000 E
gars. Port, p/7, 20 mp - 280 neg.
gars. Micro 19, et. 1, îmb., balc. - 300 mil.
1 cam. Micro 39, p/4, simplu - 370 neg.
gars. Viaduct, 3/4, îmb., liberă - 260 neg.
2 dec. I.C.Frimu, 3/4, liber, curat - 730 mil.
2 dec. I.C.Frimu, 2/4, curat, liber - 760 neg.
2 dec. Micro 19, 7/10, curat - 620 neg.
2 dec. Micro 16, p/4, balc. - 650 neg.
2 sdec. Ţigl. III, p/4, 2 balc. - 650 neg.
2 dec. Casa Roşie, 4/4 - 730 neg.
2 dec. Micro 19, 1/10, îmb., balc. - 750 neg.
2 dec. Mazepa (bloc nou), 2/6, la cheie, îmb.+ mobilat - 35.000 fix
4 sdec. Micro 17, p/4, simplu, liber - 900 mil.
4 dec. Micro 20, 3/4, 2 balc., îmb. - 990 mil.
Spaţiu comercial Sid.V 15 mp - 8.000 E neg.
Ofertă specială:
Vilă, zona centrală, ultradotată, mobilată,
P+4+terasă acoperită, preţ 300.000 E. Pentru
vizionare vă invităm la sediul agenţiei.
Vilă Poşta Veche, P+1 - 53.000 E neg.
Spaţiu comercial Ţig. II, profil alimentar utilat, 30 mp 11.500 E
2 DEC. M 18, 3/10, ADA MARINESCU - 750 NEG.
3 SDEC. TURN TV, P/4, FĂRĂ BALCON - 650 NEG.
TEREN DELTA DUNĂRII, BRAŢ SULINA, DESCHIDERE
175 M
gars. M 19, 3/4, îmb. - 240 mil.
gars. Ţig.I, 2/10, curat - 370 mil.
1 cam. I.C.Fr., 1/4 - 480 neg.
2 cam. I.C.Fr., 3/4, dec. - 870 mil.
2 cam. Centru, sdec., 4/4, conf.I, curat 650 mil.
2 cam. M 19, p, extindere, îmb., pret.birou,
cabinet - 25.000 E
2 cam. Sid.V., 4/4, dec. - 650 mil.
2 cam. M 19, p, dec. - 550 mil.
3 cam. Maz.I, amenajat birouri, p, dec.,
tâmplărie int.şi ext., geam termopan,
mochetat, gr+f, dotat mobilier birou,
preţ 40.000 USD, fără dotări 34.000 USD
3 dec. Ţiglina II, 2/4, 2 balc., 2 WC,
centrală - 33.000 E neg.
3 dec. Micro 18, 7/10, spaţios - 750
neg.
4 dec. Micro 18, 11/11, f.spaţios, 2 WC,
curat - 750 mil.
4 dec. Micro 18, 10/11, 2 WC, 93 mp,
centrală, living - 850 neg.
4 dec. Mazepa, 6/9, 2 WC, spaţios 31.000 E
3 dec. M 20, 10/10, gr+f, lambriuri, boiler, 2 WC, apom., balc. 800 neg.
3 sdec. M 17, 2/4, curat, gr+f, balc. - 650 neg.
3 sdec. M 17, iz.bună, gr+f, balc. - 600 mil.
3 sdec. Ţig.II, 1/4, parchet, apom., balc. - 800 neg.
3 sdec. Ţig.II, 2/4, gr+f+apom., boiler, termopan, balc., centrală 1,350 mld.
4 sdec. M 17, 1/4, gr+f, apom., boiler, calorif. noi, vedere 2 părţi,
2 WC - 30.000 E neg.
Închirieri
Spaţiu com. M 20, S constr.=80 mp, S ter. = 50 mp, terasă = 20
mp, apă, canaliz., curent 220-380
3 sdec. Ţig. I, 1/4, gr+f, apom., simplu - 750 neg.
3 dec. Micro 17, p/4, termopan, gr+f - 860 mil.
3 dec. Micro 20, 5/10, gr+f, curat - 800 neg.
3 dec. I.C.Frimu, p/4, simplu, curat - 800 neg.
3 dec. I.C.Frimu, 4/4, iz. bună, curat - 700 mil.
3 dec. Micro 39C, p/4, simplu, f. apom. - 750 neg.
3 dec. Micro 17, 6/8, centrală, termp., mobilat-1,4 mld.
cam. Cămin, 3/4, WC în cameră, îmb. - 285 mil.
cam. Cămin, 1/4, simplu şi curat - 280 mil.
cam. Cămin Port, 1/7 - 280 neg.
gars. Micro 40, 1/4 - 310 neg.
2 sdec. Micro 19, F, 4/4, îmb. - 460 neg.
2 sdec. Ţiglina I, D, 4/4, cu balc. - 580 neg.
1 cam.Port, 7/7, îmb. - 280 neg.
gars. Saturn, 8/10, gr+f, liber - 360 neg.
gars. Port, 2/7, îmb. - 300 neg.
1 cam. Viaduct, 1/4, 23 mp, mochetat - 300 neg.
1 cam. Doja, 2/2, îmb. - 550 neg.
1 cam. Micro 20, p/10, 38 mp, îmb. - 530 neg.
2 dec. Mazepa II, 3/4, liber, îmb. - 24.000 E neg.
2 sdec. Mazepa I, 1/4, simplu - 23.000 E neg.
2 dec. Ţiglina I, 3/4, 2 balc. - 830 neg.
2 sdec. Ţiglina II, 3/4, simplu - 650 neg.
2 dec. I.C.Frimu, 3/4, curat - 680 neg.
2 dec. Doja, 2/5, 2 balc., termopan - 20.000 E neg.
gars. Ţig.I, 8/10, liberă - 380 mil.
gars. Ţig.I, 2/4, simplă - 380 mil.
1 cam. Maz., 7/7, simplă - 470
neg.
1 cam. M 20, 7/8, spaţioasă - 460
neg.
2 sdec. Ţig.I, 3/4, modernizat 680 neg.
2 sdec. M 40, p/4, îmb. - 390 neg.
2 sdec. M 39, 3/4, balc., simplu 650 neg.
2 dec. M 19, 9/10, 2 balc. - 650
neg.
2 sdec. M 20, p/4, fără îmb., fără balc. - 580 neg.
2 dec. Maz. I, 9/11, curat, f. îmb., balc. - 800 neg. 2 dec. Centru,
iz. bună 2003, boiler, gr+f, parch., balc. - 650 neg.
2 dec. Ţig. I, 4/4, apom., parch., balc. tot ap. - 700 neg.
2 sdec. Ţig. II, f.îmb., balc., liber - 700 neg.
2 sdec. Ţig. II, 8/10, f., balc., f. îmb. - 700 neg.
2 sdec. Ţig. II, 1/4, liber, f. îmb., 1 balc. - 730 neg.
3 dec. Doja, 1/4, gr+f, storuri, apom., balc., 2 WC - 875 neg.
3 dec. I.C.Fr., iz.bună, f., tapet, 2 balc., vedere 2 părţi - 850 neg.
3 dec. M 20, iz.bună, gr+f, balc., 2 WC - 750 neg.
3 dec. M 17, iz.bună, f.îmb., 2 balc. - 650 mil.
3 dec. M 18, 7/10, gr+f+apom., balc.10 m, contor gaze - 770 neg.
2 dec. Micro 21, 1/4, simplu, curat, vest - 650 mil.
2 dec. Micro 18, 1/10, curat, gr+f+apom. - 750 neg.
2 dec. Sid. 3/4, 2 balc., gr+f - 750 neg.
2 dec. Ţig. I, 3/4, curat, 2 balc. - 830 neg.
2 dec. N.Leonard, 1/4, centrală, gr+f - 850 neg.
3 sdec. Micro 40, 4/4, iz.nouă, f+gr. - 485 neg.
3 sdec. Micro 39B, 2/4,centrală,gr+f, uşă met.-750 neg.
gars. Ţig.II, 6/7, balc. - 10.500 E
1 cam. I.C.Fr., 3/4, 25 mp - 530 mil.
1 cam. M 20, 8/10, p+gr+f.balc. - 480 mil.
2 sdec. Ţig.II, 8/9, p+f.curat - 700 neg.
2 sdec. Ţig.I, 4/4, curat, fără probleme - 580 neg.
2 dec. I.C.Fr., 4/4, 2 balc., iz.nouă - 630 mil.
2 dec. M 19, 2/4, gr+f, curat - 500 neg.
3 dec. Sid.Vest, p/4, simplu, liber - 760 mil.
3 dec. N. Leonard, 2/4, simplu, curat - 24.000 E
3 dec. M 39C, 4/4, 75 mp, curat - 670 neg.
4 sdec. M 39B, 2/4, uşă met., gr+f, 61 mp - 580 neg.
3 dec. Micro 20, 5/10, curat, spaţios 850 neg.
3 dec. Micro 18, 11/11, iz.bună,
spaţios - 650 neg.
3 sdec. Micro 16, 3/4, liber, spaţios 800 neg.
3 dec. Ţiglina I, 3/4, f.spaţios, îmb. 30.000 E neg.
2
3
2
3
3
3
4
2
3
2
4
3
dec. Nae Leonard, 1/4, centrală, curat, gr+f - 850 neg.
dec. Micro 18, 10/10, curat, f. probl. - 600 neg.
sdec. Ţiglina I, 4/4, îmb., modificat - 650 mil.
dec. I.C.Frimu, 1/4, simplu, liber - 23.000 E neg.
dec. Micro 20, 1/4, 2 WC, 1 balc. - 800 neg.
dec. Micro 20, 8/8, 2 balc. închise, liber, curat - 750 neg.
dec. Micro 21, 3/8, simplu - 35.000 E neg.
dec. Sid. Vest, 4/5, curat - 700 mil.
sdec. 4/7, 2 balc., curat - 21.000 E
dec. Ţiglina III, 4/4, iz. bună - 650 neg.
sdec. Micro 17, 1/4, curat, gr+f - 30.000 E
dec. Micro 18, 7/10, îmb. - 750 mil.
2 sdec. Micro 16, A, îmb. - 650 mil.
3 sdec. Ţiglina I, p, f.balc. - 750 neg.
casă str. Eroilor, S = 900 mp - 78.000 E neg.
casă H.Conachi, 4 cam., hol, buc., terasă, teren
1000 mp, cu irigaţie, fântână în curte - 550 mil.
gars. Ţiglina I, p, liber - 450 neg.
2 dec. N.L., S - 650 neg.
2 dec. Micro 13B, p - 570 neg.
2 dec. Mazepa, stradal - 25.000 E
2 sdec. Micro 17, p, îmb., liber - 630 mil.
2 dec. Dunărea, et.interm. - 650 neg.
3 dec. Micro 21, 2/4, îmb. - 780 neg.
2 dec. Micro 20, 7/10, curat - 630 neg.
2 dec. Micro 19, 4/4, simplu - 450 neg.
2 dec. Micro 21, 1/4, curat, balc. - 650 fix
2 sdec. Micro 38, p/4 - 455 fix
3 sdec. Centru, 4/7, 2 balc., îmb. - 21.000 E neg.
3 dec. Sid., 4/4, termopan, centrală, gr+f, mochetat, aer cond.,
living, balc., iz.nouă - 950 neg.
3 dec. I.C.Frimu, 3/4, 2 gr.sanit., 1 balc. - 890 neg.
3 dec. Micro 20, 9/10, îmb. - 650 neg.
3 sdec. Micro 40, 4/4, iz.nouă - 550 neg.
4 dec. Ţiglina I, p/4, 3 balc., 160 mp, centrală - 30.000 neg.
4 cam. Micro 17, 1/4, 110 mp, ultraîmb. - 29.000 E neg.
2 dec. Centru, pe faleză, 7/7 - 650 mil.
2 sdec. Mazepa I, Ancora, et.2 - 850 neg.
2 dec. Mazepa II, 2/4 - 25.000 E neg.
2 dec. Piaţa Centrală, 4/4, bloc nou - 700 mil.
2 sdec. Port, 4/10 - 650 neg.
2 sdec. Port, îmb., 1/5 - 30.000 E neg.
2 dec. Micro 18, et.1, îmb. - 750 neg.
3 sdec. Micro 19, et.1, îmb. - 800 neg.
3 sdec. Micro 19, et.1 - 650 neg.
3 dec. Doja, 5/5 - 900 neg.
3 dec. I.C.Frimu, et.2 - 24.000 E neg.
4 dec. Sid-Vest, 4/4 - 25.000 E
4 dec. Micro 19, p/4, îmb. - 810 neg.
Închirieri
Închiriez spaţiu comercial 100 mp Potcoava
de Aur cu multiple îmb., preţ neg.
Vânzări terenuri
Vând teren str. Războieni 1240 mp, deschidere 16 mp.
gars. Ţiglina II, p/8, gr+f, balc. - 550 neg.
gars. Ţiglina I, et.1 - 580 neg.
gars. Micro 40, et.3, îmb. - 300 fix
1 cam. Doja, 4/4, îmb. - 480 neg.
1 cam. Micro 20, parter - 540 neg.
1 cam. Port, p/7 - 260 neg.
1 cam. Mazepa II, parter, îmb. - 17.000 E
2 sdec. Ţiglina I, 1/4 - 750 neg.
2 dec. Ţiglina I, parter - 950 neg.
2 dec. Mazepa I, 9/11 - 800 mil.
1 cam. M 20, p/8 - 580 neg.
1 cam. M 20, 7/8 - 450 mil.
1 cam. M 40, 2/4 - 400 neg.
1 cam. Maz., 3/7 - 14.500 E
gars. Ţig.I, 6/7 - 360-370 neg.
gars. M 19, et. 2, 3 - 230-260 neg.
1 cam.Viaduct, et.1, 3 - 260-310 neg.
2 camere
2 dec. M 19, 1/9 - 740 neg.
2 dec. M 21, 3/4 - 720 neg.
2 dec. M 19, 3/4 - 500 neg.
2 dec. M 20, 9/10, îmb. - 750 neg.
2 dec. M 18, 1/10 - 730 neg.
2 dec. M 21, 2/4 - 710 neg.
2 sdec. M 38, p/4 - 460 neg.
2 sdec. M 39A, p/4 - 530 neg.
2 dec. M 13B, 4/4 - 550 neg.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1 cameră
gars. Ţig.I, 10/10 - 300 mil.
gars. Viaduct, 2/4, liberă, apom., curată,
posibilitate WC - 300 neg.
gars. M 19, 2/4, WC în cameră - 230
neg.
gars. Ţig.I, 8/10 - 390 neg.
1 cam. M 21, 2/4, gr+f+apom. - 465 neg.
gars. Port, p/7 - 280 neg.
gars. Ţig.I, bl. A3,2/4, liberă, ultraîmb. 12.000 E
2 camere
2 sdec. M 38, p/4 - 460 neg.
2 sdec. M 39B, 1/4, balc., gr+f+apom., parchet
- 530 neg.
2 dec. M 38, p/4, balc. - 600 neg.
2 cam. M 40, 1/4, balc. - 410 neg.
2 dec. M 13B, balc., liber - 570 neg.
2 dec. Silozului, 3/4, 3 balc. - 730 neg.
2 dec. I.C. Frimu, p/4, balc. - 750 neg.
2 dec. M 21, 3/4 - 720 neg.
2 sdec. M 19, 4/4, balc. - 470 neg.
2 cam. M 19, gaze, apom., parchet - 440 neg.
2 dec. M 21, PR, 1/8 - 780 neg.
2 dec. M 16, 1/4 - 680 neg.
2 dec. M 18, 2 balc., 1/10 - 750 mil.
sdec. M 40, 3/4 - 410 neg.
dec. Sid.Vest, 4/4 - 680 neg.
dec. I.C.Fr., 4/4 - 660 neg.
dec. IREG, 3/4 - 780 neg.
dec. I.C.Fr., 2/4 - 700 neg.
sdec. Ţig. I, p/4 - 700 neg.
sdec. Ţig.II, 1/4 - 750 neg.
dec. Maz. I, 2/10 - 900 neg.
dec. Maz.I, 9/10 - 800 mil.
dec. Centru, 7/7 - 650 mil.
camere
sdec. M 38, 2/4 - 560 neg.
sdec. M 38, 3/4 - 500 neg.
sdec. M 38, 2/4 - 450 neg.
3 sdec. M 19, 4/4 - 550 neg.
3 dec. M 16, 3/4 - 700 neg.
3 dec. M 20, 8/8 - 750 neg.
3 sdec. M 19, 3/4 - 660 neg.
3 dec. M 17, 4/4 - 650 neg.
3 dec. I.C. Fr., 3/4 - 900 neg.
3 dec. I.C. Fr., R, 3/4 - 25.000 E
3 sdec. Ţig.I, 1/4 - 750 neg.
3 dec. Ţig.I, p/4 - 25.000 E
4 camere
4 sdec. M 39B, 4/4 - 525 neg.
4 sdec. M 17, p/4 - 900 neg.
4 dec. N.Leonard, 4/4 - 950 neg.
4 dec. M 20, 9/10 - 750 neg.
Închirieri
3 cam.M16,1/4,nemobilat-110E neg.
3 cam. M 20, 4/4, mobilat - 100 E
Sp. com. M 19, 25 mp - 275 neg.
2 sdec. Ţig.I, 4/4 - 620 mil.
2 dec. Centru, 7/7, liber - 650 mil.
2 dec. Maz., BR, 9/11, liber - 800 mil.
2 sdec. Ţig.II, 3/4 - 650 neg.
2 sdec. Ţig.II, 2/8 - 730 neg.
3 camere
3 sdec. Ţig.II, 1/4 - 830 neg.
3 sdec. M 40, balc., 3/4 - 500 neg.
3 dec. M 39A, 4/4 - 700 neg.
3 sdec. M 38, 2/4 - 550 neg.
3 dec. M 16, 3/4 - 700 neg.
3 dec. M 18, 7/10 - 700 mil.
3 dec. M 20, 8/8 - 750 neg.
3 dec. M 20, 5/10 - 765 neg.
3 sdec. M 19, 4/4, balc. - 480 neg.
4 sdec. M 39B, 4/4 - 530 neg.
Vând garsonieră Ţiglina I, bl. A3, 2/4,
liberă, ultraîmbunătăţită, 12.000 Euro.
469891, 0740063137. (8278439)
Vând garsonieră Viaduct, 2/4, liberă,
curată, apometre, posibilitate WC, 300
neg. 469891, 0740416567. (8278439)
Vând avantajos garsonieră şi
apartament. Tel. 477705, 0744575998.
(8278448)
Vând urgent 2 cam. dec., Mazepa, D,
mochetat, gr+f, 21.700 E neg. 438994,
0788502823. (3304176)
Vând urgent 2 cam., Micro 18, D, 9/
10, conf. 1, 530 mil. 438994,
0788502823. (3304176)
Vând 1 cameră cămin Viaduct, după
ora 17,30. Telefon 475570. (8278838)
Vând apartament o cameră, Micro 40,
bl. G, îmbunătăţit, parter, posibilitate
privatizare. 492929, 0741066144.
(8278833)
Persoană fizică vând apartament 3
cam. semi. Micro 17, neg., urgent. Tel.
0741425418, 0741528390, avantajos.
(8278820)
Vând apartament patru camere, 4/4,
izolaţie nouă, preţ negociabil. Tel.
443824, 0745549966. (8278822)
Vând apartament 2 camere, Micro
19, bl. L2. Tel. 0744923673, 472073.
(8278824)
Vând apartament 1 cameră, Micro 20,
spaţios, 40 mp, parter, 590 mil. lei,
negociabil. Accept credit. Tel. 442146,
0744518505. (8278670)
Vând apartament 2 camere, etaj 1/10,
Micro 19, termopane, aer condiţionat,
pereţi ext. dublaţi, gr+f, parchet,
apometre, lavabil, 800 mil. Tel. 310628,
mob. 0745069081. (8278661)
Vând apartament 2 camere, Mazepa
II, 2/4, decomandate. Tel. 0742530392.
(8278667)
Două camere şi garaj dublu, central,
zona Pedagogic, toate îmbunătăţirile
posibile. 0742033776. (8278893)
Vând apartament 2 camere,
decomandate, et. 4, Micro 19, bl. R3,
ap. 69. Tel. 313756. 0726797283.
(8278888)
3 dec. Micro 18, G5, 7/10, 770 neg.
Tel. 472317, 0742531766. (8278887)
Atenþie!
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Pentru mare publicitate sunaţi la telefon 460719, fax 460875
email: [email protected]
2 camere Micro 19, et. 1, balcon,
curat, liber, 500 mil. 498531. (ctr)
Cumpăr apartament 2 camere,
Piaţa Centrală. Tel. 465941,
0740214968, 0742064641. (8264243)
Cumpărător cu bani caut vânzător
serios. Telefon 477292. (3288251)
Cumpăr apartament 1, 2 camere în
orice zonă. Preiau datorii. Telefon
474666, 497782. (ctr)
Cumpăr apartament 3,4 camere în
orice zonă cu preluare de datorii.
Telefon 473048. (ctr.)
Cumpăr apartament indiferent de zonă,
etaj sau stare, preiau şi datorii sau
neproprietăţi. 435572. (3304172)
Închiriem spaţiu comercial în
Ţiglina, IREG, pentru magazin
telefonie
mobilă.
Telefon
0741980797. (8278854)
LA BRÃILA!
zonã ultracentralã!
Închiriem spaţii comerciale
începând cu data de 01.06.2004.
Cumpăr urgent locuinţă indiferent
de zonă. 324794. (ctr)
Cumpăr 2-3 camere, orice stare, 600650 mil. 430253, 0742030441.
(8268024)
Cumpăr urgent apartament, plata
imediat. 438615, 0745991697. (ctr)
Agenţia
Volaret
cumpără
apartamente, plata imediat. 432991.
(ctr)
Urgent apartament două camere.
Telefon 476800. (ctr)
Apartament
3-4
camere
şi
semidecomandate. Telefon 314794.
(ctr)
Cumpăr apartament 2-3 camere, fără
intermediari. 318622. (8277961)
Cumpăr garsonieră şi apartament. Tel.
477705, 0744575998. (8278449)
Cumpăr apartament 1, 2 camere,
indiferent zonă. 416496, 0742363323.
(8278842)
Cumpăr apartament 1 cameră, Micro
17, et. 2-3, spaţios. Telefon
0745607440. (7278624)
Cumpăr apartament indiferent de zonă
şi situaţie juridică. Telefon 469891. (ctr)
Vând casă Tudor Vladimirescu, 25 ari,
curte 12 ari. Telefon 0740514734.
(8277791)
Vând casă Vânători, 16 camere, preţ
negociabil. Telefon 0724699682.
(8268300)
Casă + teren 1250 mp, Galaţi. Telefon
493052. (8278536)
Vând casă nouă. Telefon 460969.
(8277938)
Casă sat Brăneşti, comuna Vlădeşti.
Tel. 496649, 327704, 0742099509.
(8278415)
Vând casă cu pământ 1850 mp, jud.
Vrancea. Relaţii tel. 414865. (8278829)
Casă + grădină, 400 mp, gaze. Tel.
498950, ora 17,00, 970 mil. (8278678)
Casă Alexandru Cernat nr. 223, 480
mp, 70 E/mp neg. Tel. 0721092968,
0744781135, 0742066849. (8278656)
Vând, schimb casă cu apartament
39B, str. Dogăriei nr. 6, Parcul CFR.
(8278803)
Vând patru camere, în comuna Schela,
judeţul Galaţi şi 700 mp. Tel.
0239640379, Brăila, după ora 20,00.
(8277443)
Vând casă, sat Costi, 1300 mp,
contactaţi Costi Chiric, rog seriozitate.
(8278739)
Vând casă ultracentral, încălzire
gaze, 65.000 E. Telefon 411386, între
orele 16,00-21,00. (8278741)
Vând casă Poşta Veche nr. 243.
(8278186)
Cumpăr teren, eventual cu casă, în
Galaţi. Telefon 472903. (ctr)
Persoană fizică cumpăr teren,
Arcaşilor, Zimbrului sau intravilan.
431002, 0745637013. (ctr)
Un spaþiu pe mãsura gusturilor dumneavoastrã!
Vă aşteptăm!
Spaţiile sunt limitate!
Rel: 0239/613977; 0722/607526.
Altivom închiriază apartamente,
garsoniere
mobilate
şi
nemobilate. Tel. 475479, 438381.
(ctr)
Agenţia
Aris
închiriază
apartamente.
Tel.
438994,
0744757075. (ctr)
Închiriez apartament (ne)mobilat la
preţ avantajos. Telefon. 474666,
497782. (ctr.)
Agenţia Mondy închiriază apartamente
la preţuri avantajoase. Tel. 473048,
474666. (ctr.)
Strada Morilor, lângă Telefoane,
închiriez clădire cu două niveluri, 50 +
50 mp, pentru societate. 463541.
(8277897)
Închiriez sau vând cafe bar, dotat.
498559. (8278327)
Închiriez apartament (ne)mobilat.
419813, 472257, 0744604952. (ctr)
Agenţia Volaret închiriază şi
administrează apartamente. 432991.
(ctr)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, la
etaj, pentru birouri, lângă Tribunal.
430711, 0744480669. (8277679)
Închiriez avantajos apartament şi
garsonieră. Tel. 477705, 0744575998.
(8278851)
Ofer spre închiriere gars. Ţiglina I, A3,
et. 1/4, pretabil birou, 100 E neg. 438994,
0788502823. (3304176)
Închiriez
spaţiu
comercial,
Siderurgiştilor, între Doja şi IREG şi Micro
19, capăt troleu. 0723967608,
0740820949. (8278832)
Închiriez apartament 3 camere,
nemobilat, pe termen lung. Telefon
446074. (8278655)
Închiriez birouri, st. 93 mp, str. Henri
Coandă nr. 5. Relaţii tel. 0744581261.
(ctr)
Oferim spre închiriere, la preţuri şi în
condiţii deosebit de avantajoase, spaţii
cu destinaţii complexe, depozitare, hale
de producţie, birouri, dotate cu toate
utilităţile: telefonie fixă ISDN, instalare
rapidă, apă, canalizare, energie
electrică, gaze, pază militarizată, lângă
Metro Galaţi, fosta fermă Avicola B1.
Relaţii la tel. 0744770026, 462288. (ctr)
Închiriez spaţiu 400 mp, parter şi
demisol, eventual 2 x 200 mp, toate
utilităţile, lângă Tribunal, la stradă.
0726187251. (8278728)
Primesc o fată în gazdă, cu serviciu
sau studentă. Telefon 0742843902.
(8278877)
Cameră mobilată, curte, gaze, fără
copii. 312194. (8278871)
Primesc în gazdă fete sau băieţi, str.
Tudor Vladimirescu nr. 42. Telefon
472853. (8278857)
Spaţiu, parter, 40 mp, cu utilităţi
magazin mixt. 0740673724. (8278801)
Închiriez spaţiu comercial zona Ţiglina
II, str. Brăilei, staţie bus, aferent Leagăn
copii, pt. casă de schimb valutar,
traduceri etc., în incinta agenţiei de
turism. Tel. 0745541230, 410777. (ctr)
Închiriez garsonieră şi apartament.
Telefon 0721324764. (8278616)
Închiriez
spaţiu
comercial.
0740835883. (8278192)
Închiriez garsonieră, Ţiglina I, mobilată,
1.800.000 lunar. 318622. (827004)
Vând spaţiu comercial, 150 mp, preţ
negociabil. Telefon 0724699682.
(8268299)
Spaţiu comercial P+1, nou, vad
deosebit, Ţiglina I. 0740118384.
(8268281)
Proprietar vând spaţiu comercial pe
Columb 11, zona Piaţa Centrală, pretabil
comerţ, birouri, cabinet. Relaţii
0744581261. (ctr)
Vând spaţiu 12 mp, construcţie, Micro
19. 0744255620. (8278808)
Vând ap. 3 cam., pe Sid.-Vest,
transformat în sp. com. Telefon
0742542991. (8278686)
Spaţiu comercial, Sid.-Vest, teren
proprietate, 8000 E neg. 434739. (ctr)
Cumpăr, închiriez spaţiu comercial cu
vad. Telefon 472902. (ctr)
Vrei să vinzi sau să cumperi? Tel.
verde Donaldo 0800800124, gratuit.
(ctr)
Soveja, vilă lux, stadiu finisaje, 269
mp, 486 teren, la poalele muntelui,
cu apă, canalizare, energie, telefon
430511, 0722244755. (8278850)
Vând casă Tămăoani, cu spaţiu
comercial,
stradal.
416496,
0742363323. (8278845)
Vând casă cu etaj 400 mp + 800 mp
teren aferent în Brăila, Vărsătură, preţ
850.000.000 lei. Tel. 0744789362,
0744789361. (ctr)
Casă Brăila, 7 camere, spaţiu
comercial, Piaţa Mare, centrală, 430 mp,
1,250 mld. 0239611474, 0744693680.
(ctr)
Vând casă Galaţi, str. D. Bolintineanu
şi casă cu teren 5000 mp vizavi Metro.
Relaţii la tel. 0788304627. (ctr)
Vând imobil, str. Domnească nr. 48.
Relaţii 0741750715. (8278791)
Vând urgent casă 4 camere, Radu
Negru, 35.000 E. Telefon 0724358043.
(8278634)
Vând casă + teren, toate utilităţile.
0788234862. (8269951)
Coşbuc, 420 mp, deschidere 10 m,
canalizare, 800 neg. 431002,
0745526231. (ctr)
Casă complet renovată, utilităţi,
termopan, îmb., acoperiş nou,
mochetată, 35.000 E, 4 cam. + anexe.
434739, 0742091483. (ctr)
Vilă zonă centrală, utilităţi, constr.
nouă, 1200 mp, 3 niveluri, 600 mp,
250.000 $. 434739. (ctr)
Cumpăr casă mare până 1,5 mld.
327216. (8278508)
Societate comercială pune la
dispoziţie spaţii de depozitare închise
şi deschise, în condiţii avantajoase.
Relaţii la tel. 464721 int. 16.
(8278502)
LEPŞA, poziţie admirabilă, 5.000
mp indivizibili, preţ avantajos.
Telefon 460620, până la ora 16.00.
Tirighina T 176 lot 3B, 2400x2,2 E.
490538, 0740867849. (8292113)
Vând teren 4850 mp deschidere 14 m
la DN 26 pe partea cu Metro, 3,5 E/mp.
0740303828. (8267835)
Vând teren în Vânători 1000 mp zona
la şoseaua asfaltată din interiorul satului.
Telefon 0742671240. (8277958)
Vând teren zona Bariera Traian.
Telefon 0745253441. (8278526)
Vând 225 mp Livezeni 40, zonă
centrală, accept oferte agenţii. 435530.
(8278325)
Proprietar vând terenuri de 1000 mp,
5000 mp, 8100 mp, 16340 mp, 31900
mp, 51.000 mp. Relaţii tel. 0744581261.
(ctr)
Oferim spre vânzare 14.000 mp de
teren (eventual parcelabil), deschidere
70 m la DN 28, situat lângă Metro Galaţi.
Relaţii la tel. 406066. (8264210)
Lepşa, Valea Streiului, teren ideal vilă,
hotel, parcelabil, 15.000 mp, carte
funciară. 0723616847, 0216674308.
(8277751)
Vând 2 vetre casă sat Costi. Telefon
344176. (8278734)
Vând vatră casă sat Costi, Iordache
Paraschiv. (8278883)
Vând teren intravilan St=1200 mp,
bdul G. Coşbuc, vizavi de Trefo SA.
Telefon 0722458415. (8278856)
Vând teren Lepşa 600 mp.
0722404443. (8278654)
Vând 10 ha pădure. Telefon
468323. (8278836)
Vând teren parcelabil Metro. Relaţii
0741750715. (8278793)
Vând teren lângă Metro, deschidere
44 m, la şosea,toate utilităţile, 18 E/mp.
Telefon 0741750715. (8278792)
"A
Vând apartament duplex, 5
camere, ultracentral. Telefon
0723307934. (8268316)
Vând, schimb ap. 4 cam., sem., cu
ap. 1, 2 cam. + dif. Telefon 481135.
(8278329)
Particular vând 4 camere,
decomandate, et. 6/9, liber, BR16,
31.000 euro. Tel. 0744492266.
(8278474)
4 camere dec., 6/8, bloc nou,
construit 1992, 110 mp, 2 balcoane
pe est, 2 grupuri sanitare, centrală,
situat stradal, Y6, ap. 19, Micro 20.
Telefon 0721207613. (8278818)
Anunþ privind vânzarea unor bunuri imobile
În temeiul art. 151, alin. 2 din Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut prin
prezenta că în ziua de 27 mai 2004, ora 10,00, în localitatea Bereşti, str. Muncii nr.33, se vor vinde la licitaţie următoarele
bunuri, proprietate a debitorului SC Horincea Bereşti SA, cu sediul în localitatea Bereşti, str.Muncii nr.33, cod de
înregistrare fiscală 1637223:
Buc.
Preţ de pornire a licitaţiei
- Club activităţi culturale
1
61.110.000 lei
- Teren intravilan
2085 mp
47.175.000 lei
- Filtru sanitar
1
56.100.000 lei
- Saivan oi
1
46.491.000 lei
- Hală tuns oi
1
69.322.500 lei
- Bucătărie furajeră
1
49.935.000 lei
Donaldo - Liderul Pieţei Imobiliare
cumpără/vinde
apartamente,
terenuri, spaţii comerciale, preţuri şi
evaluări reale. 466428, 476305,
476800. (ctr)
În temeiul art. 151, alin. 2 din Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut prin
prezenta că în ziua de 27 mai 2004, ora 10,00, în localitatea Bereşti, str. Iosub Dumitru nr.60, se vor vinde la licitaţie
următoarele bunuri, proprietate a debitorului SC AGROMEC SA Bereşti, cu sediul în localitatea Bereşti, str. Iosub Dumitru
nr.60, cod de înregistrare fiscală 1635478:
Buc.
Preţ de pornire a licitaţiei
- Rezervor motorină 5600 l
1
6.079.500 lei
- Plug PP3-30 M
1
18.532.125 lei
- Grape stelate
5
18.703.125 lei
- Remorcă RM-2
1
11.812.500 lei
Vând Toyota Camry în perfectă
stare, 2000 cmc, 130.000 km reali,
preţ
negociabil.
Telefon
0723199637.
Urgent vând Tico 1999, preţ bun.
0744163663. (8264351)
Super Nova 2002, Break 2001,
îmbunătăţiri. 494950, 0723558186.
(8278675)
Vând Volkswagen Passat 1.9 TDI din
2000. Telefon 0745804507. (8267758)
Tir Raba Sea, autobasculantă 16 +
remorcă. 0744602843. (8277661)
Vând pompe injecţie Lucas, Ford
Transit şi turbină Garet, Ford Transit.
0740631276. (8277713)
Dezmembrez Ford Transit 1990.
0239682564. (ctr)
Opel Vectra fabr. ´91, stare impecabilă
cu GPL 3800 E, accept schimb cu Dacia
+ diferenţă. 0741788932. (8277906)
Aduc la comandă caroserii şi motoare
Diesel. Tel. 474239, 0740212022.
(8278095)
Vând Renault 21 1,7 injecţie, închidere,
geamuri, recarosat aprilie 2004, preţ
3100 euro. Tel. 461712, 0740150706.
(8278096)
Dacia ´85 în stare de funcţionare,
12 milioane. 316908. (8278318)
Vând Renault 13 TD, an fabricaţie
1990, 1900 cmc, preţ 3600 euro. Tel.
414352, 0723786819. (8278385)
Vând Dacia 1988, preţ negociabil,
28.500.000. Telefon 413591. (8278338)
15.000.000 autoturism Renault 20
circulabil. 321757, 0745106995.
(8278518)
Vând VW Passat an fabric. 2000, full,
fără piele, 12.500 E. Telefon
0741931879. (8278530)
Super Nova Clima mai 2001, 3350
euro, variante. 464877. (8278118)
Vând Dacia 1310L, stare foarte bună,
an fabricaţie 1998. Telefon 499454.
(8277619)
Aro 10 Cabrio decapotabil ´95, 35 mil.
334114. (8278472)
Vând Dacia Nova, an 2000. 323723,
465406. (8278547)
Dacia 1310, dec. 1999, metalizată.
310254, 0740548258. (8277937)
Oferim spre vânzare tractoare în stare
perfectă de funcţionare şi banc pompe
injecţie. Relaţii la tel. 406066. (8264211)
Vând VW Bora 1,9 TDI, adus
recent, an fabricaţie 2001 XII, full
options. Telefon 0745616197.
(8278733)
Vând Cielo Hbeck 1999 cu instalaţie
gaz, impecabilă. 0726187251.
(8278727)
Dacia Berlină 2000 XI unic prop.,
impecabilă. 324929, 0723934134.
(8278718)
Vând urgent autoturism Dacia 148.000
km la bord, negociabil. 434218.
(8278708)
Vând Ford Mondeo an 1998, 16V, full
electric, AC, 6750 E negociabil, Ford
Transit 1996, clasificare 13 loc. pompă
clasică, 7800 E negociabil. 463067.
(8278709)
VW Bora Limousine model 2000, 1,9
TDI, full extrase. 0740050264.
(8278878)
Dacia 1988 impecabilă, 33.000.000
negociabil. 0745024591, 481141.
(8278185)
Vând dubă aluminiu pentru
Papuc, 16 mil. negociabil. Tel.
316752, 0740427009. (8278184)
Ford Transit TDI, alb, supraînălţat, 14
locuri. 434757, 0745381054. (8278866)
Dacia Break 1997, unic proprietar.
466102. (8278886)
Vând urgent Dacia 1999. Telefon
464031. (8278745)
În temeiul art. 151, alin. 2 din Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut prin
prezenta că în ziua de 27 mai 2004, ora 10,00, în localitatea Bereşti, str. Trandafirilor nr.52A,se vor vinde la licitaţie
următoarele bunuri, proprietate a debitorului CM VICTORIA Bereşti, cu sediul în localitatea Bereşti, str. Trandafirilor
nr.52A, cod de înregistrare fiscală 1633531:
Buc.
Preţ de pornire a licitaţiei
- Autoutilitară TV 14F
1
9.660.375 lei
- Autoutilitară TV 12F
1
12.375.000 lei
Relaţii suplimentare la telefon 0236/342329 sau 0236/342524.
rh
Apartament 1 cameră Micro 20,
spaţios, curat, liber, 370 neg. 436899.
(ctr)
Garsonieră Micro 39B, et. 1, grup
sanitar, 270 neg. 431002. (ctr)
3 dec. N. Leonard, S-uri, 920 mil.
438874. (4743355)
3 dec. Micro 38, et. 1, 2 balcoane, 720
mil. 438874. (4743355)
Gars. Ţiglina I, 7/10, 360 mil. 438874.
(4743355)
Gars. Ţiglina I, 10/10, 315 mil. 438874.
(4743355)
3 dec. Sid.Vest, 2 gr. sanit, 875 mil.
438874. (4743355)
2 dec. Dunărea, f. spaţios, 750 mil.
438874. (4743355)
2 dec. Micro 18, et. 1, 2 balcoane, 720
mil. 434739. (ctr)
3 sdec. Micro 19, curat, balcon, 550
mil. 434739. (ctr)
1 cam. Ţiglina I, et. 3, 420 neg. 434739.
(ctr)
3 dec. Micro 17, curat, 650 neg.
434739. (ctr)
1 cam. Micro 38, parter, gaze, 350 neg.
434739. (ctr)
1 cam. IREG., parter, balcon, 520 mil.
434739. (ctr)
3 dec., P.Centrală, et. 3, termopan,
îmb., 32.000 E neg. 434739. (ctr)
Vând apartament 2 dec. Micro 17,
spaţios, gr+f şi parchet noi, uşă
metalică, bloc nou, 720 neg. Telefon
472177. (ctr)
Vând urgent 2 dec. confort I, Micro
18, et.1, stradal, 2 balcoane, curat, 730
neg. Telefon 472177. (ctr)
620.000.000 două camere dec., 50
mp, liber, I.C.Frimu. Telefon 464595. (ctr)
Vând urgent 2 camere Ţiglina II, et.1,
preţ neg. Telefon 418759. (3334889)
Vând ugent garsonieră Ţiglina I, bloc
A3, et.4. Telefon 466428. (3334889)
Cumpăr urgent apartament, doresc
seriozitate. 475479. (ctr)
iv
a
Proprietar, vând ap. 1 cam., confort 1,
et. 8/10, J4, Micro 20. Telefon
0726347501. (8267280)
Vând apartament 2 camere, Micro 17.
0726170452, 325936. (8278361)
2 sdec. 1/4, Saturn, 750 mil. 431532.
(8278748)
Pers. fizică vând urgent 2 cam. dec.,
spaţios, 10/10, Micro 18, 640 mil. neg.
Telefon 493574. (8278133)
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
2 grupuri sanitare, apometre, boiler,
gresie, faianţă, lambriu lemn, merită
văzut. Tel. 446673, Micro 20. (8277816)
Ap. 4 camere, dec., et. 4, bl. F2, Micro
18, 26.000 E. Telefon 826359.
(8278726)
Vând apartament 2 camere, Micro 17,
et. 3/4, bine întreţinut şi curat, 700 mil.
neg. 0745264306. (8278884)
Proprietar vând apartament două
camere, Micro 20. Telefon 418559.
(8278885)
Vând 4 cam. Micro 17, C-uri, stradal,
et. 1, stare excepţională, negociabil.
0742582472. (8278860)
Urgent 2 camere, Aviaţie, et. 2, gaze,
apometre, negociabil. 416149, 418048.
(8278860)
Vând 4 cam. C-uri, Micro 17, et. 4,
centrală, aer condiţionat, 950 mil. neg.
0742582472. (8278860)
100 m distanţă Gară călători,
teren 950 mp + construcţii 110 mp
+ izvor + racordare toate utilităţile.
466801, 318327, 311917. (ctr)
Apartament o cameră, îmbunătăţit,
confort 1. 430.000.000. 424849.
(8278699)
2 sdec., Centru, parter, mobilat,
negociabil, bun privatizare. 319670,
0722557916. (8278840)
Vând apartament o cameră, et. 10/11,
preţ 500 mil. Telefon 313187. (8278848)
Vând apartament 3 camere,
decomandate, Mazepa II. Relaţii la tel.
0742103563. (8278843)
Persoană fizică vând apartament 2
cam., semidecomandat, Micro 39B, bl.
K7, ap. 27, et. 1, gresie, faianţă,
parchet, apometre, preţ 520 mil.
negociabil. 315969, 0745088201.
(8278621)
2 decomandate Micro 18, 1/10, 2
balcoane, 730 negociabil; 3
decomandate Micro 16, 3/4, 680
negociabil; 2 decomandate, Doja,
3/4,
multiple
îmbunătăţiri,
modificat, termopan, 20.000 E,
negociabil. 0741142136. (8278765)
Vând apartament două camere, et. 2,
I.C.Frimu.
Tel.
0723984910,
0745091159. (8278760)
Apartament 3 cam., în Brăila, sdec.,
380.000.000 neg. 0239616816,
0742147204. (8278613)
Persoană fizică vând apartament 2
camere, semidecomandate, două
balcoane, parter, posibilitate privatizare,
negociabil. Tel. 327763, 0726384280.
(8278776)
Vând apartament 3 camere, PS (Auto
Moto Velo) 7/7. Tel. 434140 sau 436066.
(8278780)
Vând apartament cu 2 camere, parter,
Micro 19. Telefon 455858. (8278782)
Urgent ap. 1 cam., Micro 40, 2/4, 400
neg. Telefon 432991. (8278633)
Urgent 2 dec. Micro 19, 3/4, 470 neg.
Telefon 433083. (8278633)
Urgent ap. 2 sdec., Micro 38, p/4, 460
neg. Telefon 433083. (8278633)
Urgent ap. 3 sdec. Micro 38, 3/4, 500
neg. Telefon 432991. (8278633)
Urgent ap. 3 sdec., Micro 38, 2/4, 450
neg. Telefon 433083. (8278633)
Apartament 1 cameră, I.C.Frimu.
Telefon 473627. (8278635)
2 camere, libere, ultracentral, et. 2,
850.000.000. 0726448721. (8270003)
530.000.000, 2 camere, parter, balcon
8 m. 0724309129. (8270003)
SC vinde, fără intermediari,
4500 mp teren cu vie şi livadă
pe rod, intravilan pe str. Drumul
Viilor (stradă în curs de
modernizare: canalizare, reţea
apă, gaze), preţ 30 E/mp.
Informaţii la tel. 0745346880.
(8267436)
V.L
."
Vând garsonieră sau apartament 1
cameră indiferent de zonă. 466428. (ctr)
Agenţia Volaret închiriază şi
administrează apartamente. 432991.
(ctr)
Închiriez garsonieră şi apartament.
Tel. 477705, 0744575998. (8278450)
Caut să închiriez hală producţie cu
macara, pod rulant, lăţime minim 15 m în
Galaţi sau apropiere, până în 600 mp.
Tel. 440380, 0745796799. (8278602)
Schimb 2 camere 4/4, Ţiglina III
cu 2 camere Piaţa Centrală, etaj 12 + diferenţă. Telefon 450490 după
ora 19.00. (8278187)
Schimb apartament 2 camere cu
apartament 1 cameră diferenţă, zona
Doja, I.C.Frimu şi IREG. Telefon 452196.
(8278802)
Agenţia Aris închiriază apartamente, comision 0 proprietar. Tel.
438994, 0744757075. (ctr)
Altivom închiriază apartamente,
garsoniere, comision 0 proprietar.
Tel. 475479, 438381. (ctr)
Caut să închiriez garsonieră sau
apartament, poate fi şi mobilat. 435572.
(3304172)
Închiriez apartament mobilat sau
nemobilat. Telefon 472902. (ctr)
12
Vând Ford Transit cu licenţă 12+1,
1997, 7000 euro sau variante. Tel.
458788, 0745689681. (8278750)
Dacia Break ´98, îmbunătăţiri, CN,
Berlină, ´97, CN, radiate, ITP valabil.
495523, 0740608712. (8278863)
Opel Zafira 2001, 2.0 DTL.
0745636410. (8278529)
Vând Matiz 2003 fără taximetrie, AC,
4000 E negociabil. Telefon 0742417187.
(8278532)
Vând Dacia Super Nova Clima 2002
cu licenţă taxi. Tel. 460975,
0723182765. (8278002)
Vând urgent Ford Transit ´97, 12 locuri
cu licenţă. Tel. 494564, 0740089336.
(8277865)
Vând Dacia 1300 stare bună,
12.000.000 negociabil. Relaţii la tel.
0726294693, 446446. (8278469)
Vând urgent Volkswagen Jetta Diesel.
Tel. 488502, 0745622432. (8278677)
Dacia ´98, gri metal, trapă, sănii,
geamuri ionizate, proiectoare, radio CD
Sony, 6 boxe, alarmă, 75 milioane.
Telefon 0742538021. (8278681)
Vând remorcă Dacia Satu Mare, preţ
negociabil. Telefon 415800. (8278682)
Dacia ´85, CN 2, RAR 2006,
20.000.000. 334114. (8278685)
Vând Ford Focus din 2001, turbo
Diesel, full option, variante.
0745519526. (8278651)
Vând Dacia Papuc carosată din 1998,
70.000.000 lei. 497750, 0744590469.
(8278826)
Vând Dacia 1300 modificată,
omologată 1310. 0722551433.
(8278668)
Dacia an ´97, alb Nova alarmă, unic
proprietar. 0741021533. (8278819)
Vând Volvo 244 D, full electric, ABS,
proprietar. Telefon 0744560284.
(8278812)
Vând Dacia Super Nova, an fabricaţie
2002. Telefon 0740019962. (8278189)
Volkswagen Bora an 2002, toate
opţiunile, adusă de o săptămână în ţară,
impecabilă. Telefon 0721463372.
(8278660)
Vând Dacia 1300, 14.000.000,
negociabil. Telefon 0741073239.
(8278658)
Dacia Nova octombrie 1998, GT,
metalizată. Telefon 312052. (8278897)
Opel Astra 1,6, 16V, fabricaţie 2000,
full extrase, variante. 0742033776.
(8278894)
Proprietar vând convenabil Dacia
Break 1997, stare impecabilă.
0745486421. (8278807)
Ford Mondeo + Opel Omega
Diesel fabricate 2002, full options
+ sistem navigaţie, de 2 zile în ţară.
0723798514. (8278810)
Camion Robur perfectă stare
funcţionare la proprietar. Telefon
0745931511. (8278665)
Vând VW Passat, VW Bora, VW
Golf şi VW LT 35 14 loc. ambele din
2002. Tel. 0744923673, 0745033935.
(8278823)
Vând Ford Transit mixt 6 locuri +
platformă, consum 7%, motorină, accept
variante auto, preţ 5500 E. Telefon
0721355718. (8278821)
Vând Dacia an 1998, bord CN, linie
audio Sony. Tel. 326424, 0740081654.
(8278839)
Passat Variant TDI 130 cp, Comfortline,
model 2002, telefon, impecabil, 13500
E. Telefon 0744611585. (8278691)
SC vinde autoturism Opel
Frontera 2,4 i, 4x4 benzină, consum
oraş 12,5%, 7500 E sau variante.
Telefon 0744502732. (8278751)
VW Passat 2000 august, 1,9 TDI, 6
viteze, 115 cp, climatronic, full
options. 0745318829. (8278687)
Vând Dacia Papuc 5 loc. ´94, preţ 42
mil. Telefon 419114. (8278696)
Opel Vectra 2001 Combi, 2.0 DTL,
multiple opţiuni. 0722461681. (8278698)
Vând Opel Senator 3.01.1989, full
options, bord electronic, geamuri şi
oglinzi electrice, piele etc. Telefon
0722283421. (8278846)
Dacia 1300 an 1982 ITP 2006. Tel.
422421, 0742581652. (8278849)
Dacia Berlină 1996 impecabilă, bord
CN, instalaţie GPL, roşu metalizat,
radiocasetofon, 59 mil. 0740560516.
(8278752)
Vând urgent Dacia Solenza 2003,
echipată taxi, licenţă 5 ani, negociabil,
accept
variante.
0740839943.
(8278605)
Vând Dacia 1310, ´84, stare perfectă.
Telefon 0745259660. (8278611)
Tico ´99, 2700 $ negociabil. 316475,
0742147204. (8278613)
Seat Ibiza 1988 impecabilă, 2100 euro.
0724777819. (8278618)
Ford Transit 1998, 14 loc. impecabil,
variante. 0744932452. (8278769)
Ford Transit 1995, 8+1 impecabil,
variante. 0744932452. (8278769)
Vând Dacia Papuc 1999, accept
variante. Telefon 0722934415.
(8278781)
Renault Megane 1997, full option,
5850 E. 0722441618. (8278783)
Super Nova 2002 august, 18.000
km, 3650 E. 0722441618. (8278783)
Cielo automat full options impecabil
1999, ţinut în garaj, unic proprietar. Tel.
birou 460029, 0723380345. (8278784)
Opel Vectra 2.0 DTI, 2001, argintiu,
toate opţiunile. Telefon 0745607440.
(8278625)
Renault Clio 2003, 12.000 km, full
option, variante. 0722425914.
(8278794)
Microbuz VW LT 35, 16+1 locuri, adus
recent, variante auto sau imobiliare.
0722425914. (8278794)
Leganza 1999, de garaj, 67.000
km, AC, full electric etc. 7900 E.
414664, 0742679933. (8278799)
Urgent Dacia 1310, 1987, unic
proprietar. 0744997752. (8278798)
Vând Dacia Berlină ´97, motor
franţuzesc,
stare
impecabilă.
0788232176. (8269952)
Opel Vectra 1,7 TDI, an 1998, full
electric,
proprietar.
Telefon
0742504332. (8278636)
Proprietar Break ´96, 63 mil. negociabil.
321849, 0742941044. (8278638)
Opel Vectra CDX, an ´97, full extra,
stare
tehnică
ireproşabilă.
0740300659. (8278637)
Honda Prelude, 1994, trapă, geamuri,
oglinzi electrice, jante, impecabilă,
variante. Telefon 0788264949.
(8278645)
Vând Barkas şi Audi 80. Tel. 414918,
0726794126. (8278647)
Cielo 1998, AC, full electric, roşu metal,
4400 E, negociabil. 0788264947.
(8278646)
Vând Dacia Berlină 2003 galbenă
negociabil. Telefon 0741788467.
(8278649)
Automotive Hess importă maşini
second hand din Germania, sistem
leasing avantajos. Tel. 0744260802,
0744164933, birou str. Domnească
nr. 24, etaj 1 (magazin Modern).
www.automotivehess.com (ctr)
Vând 3 basculante Mercedes MB
Actros 4140 K, 8x8 şi 8x6 Euro 2
din 1998, parţial leasing. Tel.
0722228807,
0722228809.
(8278789)
Cumpăr Dacia ’80-2002, Cielo şi alte
mărci. 458782, 0744502929. (8287674)
Dacia 1994-2004, Daewoo, orice
stare. 0722387376, 0742030440.
(8268023)
Dacia 1980-1999, plata imediat.
426150, 0745004667. (8265101)
Cumpăr Dacia ’80-’95, plata imediat.
423462. (8268065)
Cumpăr Dacia 1997-2004. Ofer preţ
maxim,
seriozitate.
491223,
0742070902. (8268273)
Cumpăr urgent Dacia, Cielo, Nubira.
464877, 0745088879. (8278119)
Cumpăr Dacia funcţionabilă 1015.000.000, urgent. 310602. (8278736)
Dacia 1980-2003 plata pe loc. 451473,
0722291062. (8278865)
Cumpăr motocicletă marca Jawa
capacitate cilindrică 1,75 sau 2,50 sau
Ijje capacitate cilindrică 3-4. Tel.
0744923521, 479151. (8278899)
Cumpăr bloc motor cu acte, Cielo
1500 cc. Telefon 0724749167. (ctr)
Dacia 1980-2004, VW, Opel, Renault,
Cielo, seriozitate. 431421. (8278795)
DUBLU DECK TECHNICS TR 232.
TEL. 0722872973. (8267422)
Vând cameră video digitală Sony,
PC 101E. 0724749167. (3317754)
Oferta Primăverii! Cumpără de la Bim
Electric frigidere, combine frigorifice,
congelatoare, răcitoare, tv color şi
primeşti cadou un produs HI-FI. Tv color
37 cm - 3.500.000, tv color 55 cm 5.200.000, calculatoare noi sistem AMD
XP - 12.200.000, sistem Intel Celerom
2,4 GHZ - 13.990.000, sistem Intel
Pentium 2,4 GHZ - 18.350.000,
monitoare Lifetec 19 inch - 4.500.000.
Rate fără giranţi la sediul firmei. Tel.
315965. (ctr.)
Televizoare color stereo, teletext,
plastic toate tipurile, 1.600.000 4.000.000, audio, video, telecomenzi
Pilot, maşini de spălat. Calitate garantată,
rate. Telefon 316914, 0744853712. (ctr)
Vând/cumpăr telefoane mobile, decodez. 464877, 0745088879. (8287287)
Televizoare color folosite,preţuri
accesibile, calitate superioară. Telefon
465688. (8267675)
13
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Neosoft
Computers
vinde
calculatoare noi şi sh în rate. Telefon
410014. (ctr)
CONVENABIL VIN ROŞU. TEL.
325706. (8267403)
Balast, nisip, pietriş transport la
domiciliu. 0744602843. (8267383)
CĂRĂMIDĂ
280X180X140,
CIMENT, VAR HIDRATAT. Telefon
0723159883. (3317763)
SC Stend cu depozitul la Tirighina
vinde materiale refolosibile. Telefon
478886. (8264852)
Night Club angajează animatoare
cu sau fără experienţă. Oferim
salarizare atractivă, cazare,
coregrafie, costume. Tel. 467208,
0744577568, 438744. (ctr)
Cumpăr păr natural. 460861.
(8265182)
Cumpărăm: deşeuri fier vechi idem
calorifere de la adresa persoanelor
fizice, juridice, plata imediat. 434066.
(8278418)
Colecţionar cumpăr tablouri,
porţelanuri, icoane, statuete, argintărie,
mobilier, diverse. 0744370476.
(8278082)
Cumpăr mobilă veche în orice stare.
Tel. 325451, 0745531571. (8278360)
Cumpăr, cu plata pe loc, mobilier,
obiecte vechi de peste 80 ani, mese,
măsuţe de joc, birouri, vitrine, fotolii,
canapele,
cuiere,
scrinuri
(secretiere), piedestaluri, tablouri,
oglinzi, pendule, statuete, mobilier de
farmacie şi băcănie etc. Tel. 410745,
0722779877,
0723405491.
(8278430)
ANGAJEZ URGENT SUDORI ŞI
CONSTRUCTORI NAVALI, ASIGUR
CAZARE, SALARIU ATRACTIV.
0723486546, 0241731422.
Angajăm coafeze, manichiuriste,
cosmeticiene, maseuze, salarizare
atractivă. 0788264360, 0788264350,
fax 481938. (8267580)
Impress Company. Agenţie de
impresariat artistic, avizată de Ministerul
Culturii şi de Ministerul Muncii, oferă
contracte pentru dansatoare amatoare
şi profesioniste: Japonia, Italia, Austria,
Elveţia, Canada, România. Plecări
rapide. Oferim cazare, masă şi
transport. Relaţii la tel. 0214107903,
0722657075,
0722657076,
0745610888. (6509842)
3 vânzătoare 2.900.000 plus 1% din
vânzări, contract muncă. 463944.
(8277615)
Soc. comercială angajează, cu
carte de muncă, zidari, mozaicari,
salarii atractive. 314623. (8278261)
Societate comercială angajează
muncitoare necalificate. Tel. 324835,
0740913365. (8278514)
˝La mulţi ani!˝, scumpa
noastră Magda Lorena
Balaban la împlinirea celor
12 ani.
Angajez frizer(iţă). Tel. 472346 sau
0744785441. (8278505)
Angajez urgent ospătăriţe cu
experienţă.
Relaţii
în
str.
Domnească nr. 80 (Club Planet 2)
sau la tel. 0722664535, 413868.
(8278470)
Angajez urgent pizzar (cu
experienţă) salariu motivant.
Relaţii în str. Domnească nr. 80,
(Club Planet 2) sau la tel.
0722664535, 413868. (8278470)
Salon deosebit angajează coafeze şi
frizeri. 0723329556, 0722719376.
(8278180)
Departament pază Alfa angajează
şofer agent pentru maşini de intervenţie.
Solicităm experienţă pe un post similar.
Telefon 326263. (ctr)
SC Metalurgic Tub cu sediu şi
depozit în Galaţi, distribuitor zonal al
SC Silcotub Zalău, vinde din stoc sau
la comandă ţevi trase, ţevi laminate,
ţevi conductă, ţevi cazane. Relaţii la
tel. 415525, 0744846778. (8278761)
Vând garaj cu beci Ţiglina II. Telefon
463593. (8278759)
Vând 2 maşini cusut industriale Italia
f. bune. 0741913598. (8278610)
Vând moară cu ciocănele şi tractor K
700 rusesc. Tel. 0742432570,
0740947079. (8278800)
Cu dragoste mama şi tata.
(8278757)
Angajăm agenţi marketing, absolvenţi
2003. Telefon 326263. (ctr)
SC Dialfa Security SRL angajează
agenţi pază. Telefon 326263. (ctr)
Bărbat vârsta 45 ani doresc o
prietenie pentru stabilirea pe viitor a unei
căsătorii. Telefon 0724989986.
(8278717)
Solicit doamnă vârsta 60-69 ani pentru
căsătorie. Telefon 323711. (8278697)
Căsătoriţi-vă, cumpărând Revista
Matrimoniale, chioşcul Potcoava
Mazepa. (8278771)
Casă de schimb valutar angajează
casieri pentru sezonul estival, asigurăm
cazare. Telefon 470360. (8267339)
Angajăm depanator maşini de spălat
şi frigidere. Telefon 0788392806.
(8267915)
Laboratorul Psihologic al Şcolii de
Şoferi Profesionişti Aviaţia efectuează
examinări pt. obţinere categorii, atestate
şi control periodic şoferi, zilnic orele
8.00-17.00. Telefon 472799. (ctr)
Şcoala de şoferi “Aviaţia” pregăteşte
şoferi amatori şi profesionişti; calitate,
profesionalism, mari reduceri pentru
două categorii, plata în rate. Vă aşteptăm
zilnic, în Micro 39B, vizavi de Cinema
Flacăra. Tel. 472799. (ctr.)
Firmă tâmplărie lemn masiv angajează
tâmplari binale cu experienţă, salariu
motivant, str. Tecuci nr. 147. Telefon
312732. (8277855)
SC C&D Impex Trading SRL Constanţa
angajează inginer sistem cu studii
superioare în domeniu calculatoare.
Cerinţe: experienţă Windows XP, SQL
Server, Baze de date (Visual FoxPro).
Recomandări: lucrul cu Hand Held sau
PDA, experienţă aplicaţii vânzări şi
distribuţie. CV-urile se trimit la fax
406076. (8277851)
Tango Scraps Recycling Company
angajează inginer cu experienţă în
coordonarea activităţilor din
construcţii, amenajări interioare,
confecţii metalice. Cerinţe: spirit de
echipă, dinamism, dorinţă de
perfecţionare. Se oferă pachet
salarial motivant, autoturism de
serviciu. CV-urile se primesc până
la data de 20 mai, la fax 312061 sau
la sediul societăţii, str. Stelei nr. 44
(spate Mehid SA). Numai persoanele
selectate vor fi contactate. (ctr)
"A
rh
Saltele, canapele, paturi. Telefon
465688. (8267674)
Vând en gros anvelope second hand
toate dimensiunile. Telefon 0740086898.
(8267946)
Vând mobilier magazin pretabil
îmbrăcăminte. 497326, 0724368930.
(8277546)
Importator direct vinde en gros
îmbrăcăminte second hand din Elveţia.
Tel. 0233222300, 0744518470,
0744794684. (8277646)
Vând costume haine noi, model
deosebit, Italia, 200 E. 0742757326.
(8277782)
Vând excursie la semifinala CE fotbal
Portugalia 2 locuri. Telefon 0742924695.
(8278141)
Vând cositori, discuri, pluguri, greble,
noi Germania (prese sh). Telefon
0744211762. (8278085)
Vând pereţi prefabricate, planşee,
grinzi, ieftin. 412192, 0744781102.
(8277812)
Vând grup sudură, tractor + remorcă
7 t, grup electric scoate curent pentru
100 becuri. 0740230343. (8278157)
Vând loc de veci Cimitirul Nou, poziţie
centrală. Telefon 480871. (8278357)
Vând pavilion apicol, remorcă 4 roţi,
centrifugă inox, cisternă 3 tone. Tel.
463278, 0722575580. (8278321)
Vând prăşitoare 9 secţii acte în regulă.
Tel. 322766, 0724565297. (8278309)
Societate comercială vinde din stoc
toată gama de oţel beton, preţuri
avantajoase.
Telefon
470596.
(8278456)
Vând SRL fără activitate. 0742924614.
(8278460)
Vând garaj preţ avantajos. 473042,
0745628995. (ctr)
Şcoala Star, cu 12 ani de experienţă,
dotări excepţionale, ambianţă modernă
şi instructori cu pregătire universitară
pregăteşte conducători auto toate
categoriile şi atestate profesionale.
Reduceri 800.000 lei/2 categorii; 1
milion/ 3 categorii. Tel. 463220,
Complex Comercial, Ţiglina I. (ctr)
Companie franceză de cosmetice
profesionale selectează colaboratori,
comision motivant peste 30%. Relaţii
0744630375. (8278852)
Societate de consultanţă,
specializată în studii de evaluare şi fezabilitate
V.L
."
Vând televizor Sony cu plasmă,
dimensiune 85 cm. 0745624406.
(8277783)
Vând tel. noi: Nokia 3410 3.300.000,
Siemens A55 2.800.000, Nokia 1100
3.700.000, Nokia 2100 3.800.000, Nokia
3100 5.700.000. Tel. 432425,
0742075569. (8277431)
Vând Pakara Bell, 2,4 Mhz, toate
accesoriile. Telefon 0741203806.
(8278679)
Vând urgent frigider 140 l, 1.400.000,
sistem calcul Pentium II, cu modem
extern 3.000.000, matricială LX1110
1.500.000, tv color Nei 54 2.000.000, 2
mobile Zapp cu preluare abonament
400.000. Tel. 0744612972. (8278874)
Vând frigider Arctic 240 l, 2.500.000.
0742386218. (8278891)
Vând monitoare de 19", noi, 5.150.000.
Tel. 419262, 0745627906. (ctr)
Laptop PIII, flexuri, rotopercutoare
(SDS)
bormaşini,
bicicletă.
0744909362. (8278774)
Vând fax şi xerox Toshiba 13-60, nou,
preţ foarte mic. Tel. 416268,
0788325791. (8278773)
Lustră ventilator, cască coafor, uşi +
tocuri + pervazuri, cercevele, cornize,
fotolii, televizor color toate în stare bună
şi preţ negociabil. 0722767318.
(8278623)
Vând vacă Holstein gestantă. Telefon
0741750715. (8278790)
Vând loc de veci cu lucrare Cimitirul
Eternitatea. Telefon 0742997296.
(8278631)
Vând urgent set canapele (locuri 3,2,1)
şi separat, preţ avantajos. Telefon
492436. (8278639)
Angajez vânzătoare magazin
cosmetice-detergenţi, zona Micro 13,
salariu 2.800.000 lei, carte de muncă.
Telefon 0726135464. (8278444)
Angajez urgent agent imobiliar în
condiţii avantajoase cu sau fără
experienţă. Tel. 438935 sau
0744840641. (ctr)
SC angajează ospătar şi ajutor de
bucătar. Telefon 321102. (8278693)
Angajez cocători, frământători,
modelatori pâine. Telefon 0744779363.
(8278694)
SC Janmari, Bariera Traian, str.
Tunelului nr. 1, către Plaja Brateş
angajează: bucătăreasă, barman,
ospătar, cu vechime. (8278847)
Restaurant angajează ospătari şi
bucătari cu calificare şi experienţă.
Selecţia miercuri, 19.05, orele 9,0012,00, la rest. Cozy. Telefon 472450.
(8278600)
Angajăm ospătăriţe pentru sezonul
estival la mare. Telefon 0740543893.
(8278695)
angajează:
- economist
- secretară
Nu se cere experienţă.
Doritorii vor depune un CV la CP T60 OP 1 Galaţi.
Relaţii suplimentare la tel. 0788358065.
Societate comercială
angajează:
Inginer constructor
Cerinţe: constituie un avantaj cunoaşterea sistemelor de uşi/
ferestre din aluminiu, stagiu militar satisfăcut, permis auto.
Se oferă: salariu atractiv, maşină de serviciu, telefon mobil,
bonuri de masă.
Persoanele interesate vor trimite CV-ul, copiile de pe diploma
de studii şi foaia matricolă la fax 432335 până la data de
21.05.2004.
Angajez cosmeticiană. Telefon
431358. (8278828)
Angajez zidari, fierari betonişti pentru
casă particulară la mp sau salariu.
0723967608, 0741762056. (8278831)
Angajez şofer categoriile B,C,şi E,
str. Tecuci nr. 60, între orele 8,00-12,00.
(8278669)
Angajez muncitor presă baloţi. Telefon
0740068504. (8278669)
Cafe-bar angajează personal (fete +
băieţi). Telefon 0788699868. (8278816)
Angajez confecţioneri textile. Telefon
411861. (8278812)
Angajez vânzătoare, experienţă
cântar, şi măcelar. Telefon 473092.
(8278898)
SC angajează patru muncitori
necalificaţi în construcţii. Relaţii str.
Tecuci nr. 150. 0744545992. (8278895)
Angajez profesionişti amenajări
interioare, salariu în funcţie de
realizări. Telefon 0740294169.
(8278806)
Angajez zidari, faianţari, zugravi,
rigipsari, instalatori necalificaţi.
0742943831. (8278804)
iv
a
Reparaţii, deblocări orice GSM,
constatare gratuită, 470144,
0744792040. (8278811)
Medicamente, impotenţă, ejaculare
rapidă, consultaţie, ecografie, analize,
discreţie. Galaţi 317677, 0740086929,
Bucureşti 0212601581, 0214028151,
0722342629, 0741088800, Constanţa
0241508315,
0723372156.
www.onlineclinic.ro. (ctr)
Viagra 290.000, Cialis 430.000, Levitra
350.000, spray contra ejaculării rapide
400.000, toate originale. Comandaţi
acum 0741088800, 0726166066. (ctr)
Vând rotisor şi cuptor patiserie
electric, mese inox, tăvi cuptor, frigidere
240 l, congelatoare 240 l, spălător inox
2 cuve, cântar electronic, casă marcat,
fax. Tel. 435161, 0722228821.
(8278102)
Vând cântar electronic 0-20 kg,
cuptor pizza electric 380 şi gaz,
malaxor 15 kg, feliator, expresor
cafea Cimballi, râşniţă cafea,
profesională.
0723607307.
(8278301)
Vând malaxor. 0726369614.
(8268032)
Vând garaj auto. Telefon 499454.
(8277620)
Vând aparat auditiv. Telefon 466419.
(8278458)
Vând rochie mireasă mărimea 40-42,
lucrată în Italia. Telefon 314980.
(8278404)
Vând pavele cantităţi nelimitate, gamă
diversificată, preţ promoţional,
negociabil.
328005,
465205,
0788354655. (8277918)
Ferme metalice cărămidă,ţeavă,
bazine,
tractoare.
322164,
0744693264. (8267930)
Vând loc veci Eternitatea. Telefon
410385. (8278730)
Vând spalieri de vie. Telefon 310365.
(8278719)
SC vinde elemente decorative din lemn
pentru curţi şi grădini. 442570,
0744395480. (8278716)
Vând bormaşini cu percuţie şi flexuri
noi + sh. 0722352877, 410334.
(8278710)
Vând garaj Ţiglina I, zona garaj ICMRS.
Telefon 0745645997. (8278882)
Vând urgent acte identitate tractor U
445. Telefon 865172. (8278879)
Vând urgent dulapuri metalice stare
foarte bună, 800.000 şi 400.000,
dulapuri pal 700.000, 2 fotolii 1.000.000,
scaun ergonomic 400.000, 4 scaune
tapiţate 300.000, covor 1.000.000.
Telefon 0744612972. (8278875)
Vând garaj BPI fără amplasament,
centrală termică, camionetă VW
Transport şi calculatoare. Tel.
0740038195, 316693. (ctr)
Garaj dublu central, Ţiglina II aferent
bloc E 6. 0742033776. (8278892)
Vând rotisor şi cuptor patiserie
electric, mese inox, tăvi cuptor, frigidere
240 l, congelatoare cu 5 şi 7 sertare,
spălător inox cu 2 cuve, cântar
electronic, casă marcat, fax, garaj zona
Port. Tel. 435161, 0722228821.
(8278664)
Vând
malaxor
panificaţie.
0726369614. (8278814)
Vând loc de veci Eternitatea. 412980.
(8278815)
Vând maşină automatică Beko stare
foarte bună şi şifonier 2 canate, Micro
13B, bl. C9, etaj 3, ap. 54, sc. 3, după
ora 19.00. (8278190)
Vând
tablă
de
aluminiu
2000x1000x0,8, buc 20. Telefon
0744906113. (8278837)
Administratoare SC studii superioare,
salariu motivant. 0745959422.
(8277614)
Firmă producţie film angajează
personal pentru apariţii în filme erotice.
0722557715. Distribuţie externă.
(8278304)
Firmă de distribuţie angajează delegat.
Se cer disponibilitate la program flexibil
şi minim studii medii. Se oferă salariu
atractiv. CV la fax 833100. Relaţii la
telefon 833100. (8278092)
Firmă de distribuţie angajează şoferi
categoria C,E. Relaţii la telefon 833100.
CV la fax 833100. (8278303)
SC Conbad Grup SRL angajează
contabil cu studii superioare. Experienţa
minim 2 ani şi cunoaşterea programului
de contabilitate Light 2000 constituie un
avantaj. CV se vor trimite prin fax, la
numărul
490649
sau
e-mail
[email protected] (ctr)
New Style selecţionează persoane
serioase pentru contracte Europa,
Japonia, Canada. Amatoare şi
profesioniste.
Tel.
496649,
0742099509, 327704. (8278414)
Angajez vulcanizator. Tel. 420548,
0744909527. (8278427)
SC angajează în perioada 17.05.21.05. 48 fete şi 30 băieţi. Se cer:
seriozitate, dorinţă de afirmare, abilităţi
de comunicare. Se oferă: salariu
1.700.000/săptămână, posibilitatea
formării unei cariere profesionale.
313210, 0742861135. (8278417)
Prestige Trading SRL, importator şi
distribuitor de produse cosmetice şi
alimentare, angajează agenţi vânzări,
gestionar, operator facturare. Tel./fax
0241558929. (8278421)
Angajăm casier pentru magazin
alimentar. Telefon 311722. (8278763)
SC angajează tâmplari lemn şi
aluminiu, zidari, faianţari, rigipsari,
instalatori cu experienţă. CV-urile se vor
depune la bl. M1A, ap. 2, str. Basarabiei
nr. 150, între 8,00-12,00. Telefon
499203. (8278097)
Angajăm şoferi taxi cu atestat. Relaţii
la firma Corzah Service, în apropiere
Metro. (8267161)
Şcoala Star angajează instructori
independenţi şi absolvenţi autorizaţi.
Forme legale. Telefon 463220. (ctr)
Societate comercială din domeniul
distribuţiei angajează agenţi vânzări
(experienţă min. 1 an); şoferi distribuitori
(deţinător al permisului de conducere
de cel puţin 5 ani); manipulanţi, fără
cazier judiciar. Aşteptăm CV la fax
490411 până la data de 25.05.2004.
(8278253)
SC Metchim SA Galaţi angajează
lăcătuşi construcţii metalice şi navale.
Relaţii la sediul societăţii din str. Movilei
nr. 90 sau la tel. 412590. (8277982)
Asociaţia de Proprietari 157 Bis, cu
sediul în Mazepa I, bl. G3, angajează
instalator sau lăcătuş pe bază de
convenţie civilă. Telefon 465791.
(8278743)
Angajăm muncitori necalificaţi. Relaţii
Magistrala Sidex “Peco Izolatin”, ora
12,00. Telefon 319453. (8278740)
Angajăm cocător covrigi, modelator
covrigi. 417523. (8278735)
Angajez tâmplari binale cu experienţă
şi tâmplăriţe finisaj. Telefon
0724858472. (8278737)
Angajez personal atelier tâmplărie
(lemn). 0745534764. (8278855)
Vipguard angajează de urgenţă
persoane ca agenţi pază, fără
condamnări, cu stagiul militar satisfăcut.
Relaţii la sediu, Galaţi, Saturn nr. 7, C8/
24. (8278643)
Angajez cosmeticiană, manichiuristă,
coafeză şi frizer. Telefon 314201.
(8278642)
Restaurant Pizzerie angajează în
condiţii avantajoase: bucătari cu
experienţă minim 1 an, specializaţi pe
domeniile plăcinte, salate, mâncăruri
rapide, paste; cofetari cu experienţă
min. 1 an; barmani cu experienţă min. 2
ani; ospătari(iţe) cu experienţă min. 1
an; pizzari experienţă min. 1 an. Relaţii
zilnic la tel. 0745301198, 0740215138,
după ora 11,00. (8270002)
Angajăm asistent director comercial,
cunoştinţe tehnici de vânzare şi
negociere, operare PC. CV la
[email protected],
www.phg.ro
(8278796)
Angajăm barman şi ospătăriţe. Relaţii
la tel. 0741964335. (8278779)
Pizzeria Restaurant Vip angajează:
bucătar, ajutor bucătar, pizzar cu
experienţă. Preselecţia are loc zilnic, în
incinta Cinematografului Ţiglina, între
orele 10,00-18,00. Relaţii suplimentare
la tel. 0236492301, 0721246513, între
orele 10,00-18,00. (8278619)
Angajăm: electrician auto şi mecanic
utilaje pentru Volă, Fadromă.
Persoanele interesate se vor prezenta
la Autobaza din com. Fileşti (fost CAP
Fileşti), cu buletinul identitate, acte studii
în domeniu, carnet de muncă, în zilele
de 18 şi 19.05.2004. Relaţii la tel.
492105. (ctr)
Angajez tâmplari în aluminiu şi PVC.
0745975496. (8278191)
Angajez vânzătoare cu experienţă pe
calculator. 0745975496. (8278191)
SC Corzah Auto Group SRL angajează
dispeceră pentru dispecerat taxi. Relaţii
la sediul firmei, str. Traian nr. 441, îm
apropiere Metro. (8278764)
TRIDENT
1. Lucrãtor
tâmplãrie aluminiu
ºi PVC.
Cerinþe: experienþã în
domeniu minim 2 ani.
Salariu 150 euro.
2. Gestionar.
Cerinþe: experienþã în
domeniu minim 2 ani.
Persoanele interesate vor
depune C.V.-ul la magazinul
TRIDENT din str. Brãilei,
bl. BR2, parter sau la
tel./fax 0236/322255.
Mobil: 0740/081216
Angajăm personal pentru lucrul la
înălţime. Eventual facem calificări.
Telefon 0722289836. (8278768)
Restaurantul italian La Regia, str.
Carnabel nr. 39A. Tel. 460840,
angajează personal sală şi
bucătărie. (8278622)
Biblioteca Municipală “Ştefan Petică”
Tecuci angajează bibliotecar cu studii
medii. Concursul se va desfăşura în
ziua de 1 iunie 2004, ora 10,00, la sediul
instituţiei din str. Republicii nr. 11. Condiţii:
studii medii, specializare operator PC,
cunoştinţe de biblioteconomie şi de
cultură generală. Dosarele se vor
depune la sediul instituţiei. (3293367)
Biblioteca Municipală “Ştefan Petică”
Tecuci angajează muncitor calificat
(femeie de serviciu). Concursul se va
desfăşura în ziua de 1 iunie 2004, ora
10,00, la sediul instituţiei din str.
Republicii nr. 11. Condiţii: domiciliul stabil
în Tecuci, studii gimnaziale, vechime
într-o instituţie de cultură de minim 6 luni.
(3293367)
ANGAJEZ URGENT SUDORI ŞI
CONSTRUCTORI NAVALI, ASIGUR
CAZARE, SALARIU ATRACTIV.
0723486546, 0241731422. (ctr)
Alătură-te echipei Avon Galaţi!
Program flexibil, câştiguri 15-25%,
produse cosmetice garantate.
Telefon 416233. (ctr)
14
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Tibing Company angajează
muncitori calificaţi tâmplărie
aluminiu cu geam termopan.
0740615032. (8278474)
Firmă de distribuţie căutăm agenţi
comerciali. Se oferă salariu de bază
şi comision. Tel./fax 492003.
(8278512)
SC Ginavidor SRL, distribuitor
prod. alimentare, angajează
agenţi vânzări, zona GalaţiBrăila. Cerinţe: experienţă pe un
post similar, permis auto cat. B,
disponibilitate
program
prelungit.
Persoanele
interesate vor trimite CV-ul la
nr. de fax 310560 sau la sediul
firmei str. Brăilei nr. 266, până la
data de 20.05.2004. (8278251)
Persoană fizică caută firmă
specializată pentru finisări interioare
şi exterioare la casă particulară cu
o suprafaţă de cca. 2000 mp. Telefon
477522. (ctr)
SC Firogal SRL angajează lăcătuşi
construcţii navale, vopsitori navali
şi pistolari. Relaţii la tel. 307657. (ctr)
Angajăm secretară serviciul tehnic,
bune cunoştinţe operare calculator,
permis auto. Tel. 488352, 410087.
(8278181)
Angajăm personal pentru
service GSM, salariu motivant.
Telefon 0741980797. (8278853)
Cofetăria Ştef angajează ospătari
şi ajutor ospătar, zilnic 10,00-12,00.
(8278601)
Firmă angajează baby sitter
harnică, răbdătoare, curată,
eventual cu referinţe, cu experienţă.
Telefon 477833. (8278785)
Angajăm sudori autogen şi
lăcătuşi reparaţii navale cu
experienţă. Telefon 477470.
(8278788)
Angajăm muncitori necalificaţi
pentru bază de fier vechi.
Preselecţia zilnic în faţă la
Autoservice-ul nou (IATSA SA), pe
şoseaua de centură, ora 15,00.
(8270001)
SC angajează zidari, dulgheri,
fierari-betonişti, condiţii avantajoase.
456817, 0722635630. (8278630)
Societate comercială angajează
şofer. Relaţii la tel. 410421.
(8278797)
Grupul imobiliar DONALDO, în
vederea extinderii punctelor de
lucru, angajează consultanţi
imobiliari. CV-urile se depun zilnic la
sediul din str. G.Coşbuc nr.3, bloc
M1, ap.6. (ctr)
Evidenţe contabile, declaraţii,
SERIOZITATE,
AVANTAJOS.
435746, 0788265105. (ctr)
FILMĂRI VIDEO, MUZICĂ NUNŢI
(DJ), FOTOGRAFII GRATUITE. 320159.
(8267267)
Execut construcţii case, balcoane,
zugrăveli lavabile, placări rigips,
faianţări, parchet laminat. 422397,
0742344968. (ctr.)
Hidroizolaţii termosudabile
Italia începând cu 113.220 lei/mp
(fără TVA), avans 0 (zero), rate
fără girant, garanţie maxim 15
ani. 435746, 0788249810. (ctr)
VINE VARA! EXECUTAŢI SINGURI
RULOURI PARASOLARE. 414728.
(8292066)
IEFTINĂ! TÂMPLĂRIE DIN PVC CU 5
CAMERE. 414728. (8292065)
Formaţie nunţi. Calitate ireproşabilă,
avantajos. 433117, 0745612477.
(8291805)
EXECUTAŢI SINGURI JALUZELE
VERTICALE. 414728. (8292064)
Montaj profesionist centrale, sanitare,
scurgeri. 443641, 0722460811.
(8264811)
HIDROIZOLAŢII cu materiale
performante. TÂMPLĂRIE DIN
ALUMINIU cu geam termopan.
RATE, GARANŢIE. Tel. 490277,
0745922235. (ctr)
Parchetar. Maşină cu aspirator.
464518, 0744162561. (8264951)
Urgent, 3 zile înfiinţări, modificări
societăţi. 416906, 0723926687,
0740089025. (8278282)
Repar frigidere, congelatoare la
domiciliu, garanţie. Tel. 462212,
0742170898. (8277597)
Tâmplărie aluminiu, termopan, plase
ţânţari, preţuri minime. Telefon 417280.
(8278306)
Execut zugrăveli, faianţări, rigips,
parchet laminat. 440031, 0723286083.
(8278423)
Echipă tânără dinamică execută:
decupări pereţi, găuri, hote dibluri,
instalaţii electrice, zidării, şarpante,
termoizolaţii, placări rigips, zugrăveli. Tel.
495209, 0744635233. (8278433)
Înfiinţăm societăţi comerciale,
consultanţă juridică gratuită.
0741142139, 463478. (8278440)
Executăm zugrăveli, faianţă, parchet,
raşchetăm, paluxăm. 311194. (8278441)
Montez gresie, faianţă, calitate
garantată. Telefon 499666. (8278830)
În ziua de 21.05.2004, ora 12,00, are
loc licitaţia pentru vânzarea terenului
de 2400 mp, situat în str. Morilor nr. 1,
colţ cu str. Movilei. Preţul de pornire este
de 75 euro/mp. Relaţii şi dosarul de
licitaţii la tel. 471109, între 9,00-12,00.
(8268001)
Lichidatorul SC General Company 6
SA anunţă scoaterea la vânzare a
imobilului Ferma Băneasa, la preţul
evaluat de 2.736.062.106 lei. Ofertele
se depun pe adresa SC Sir Expert SRL,
din Galaţi, str. Brăilei nr. 50, bl. BR1B,
et. 5, ap. 21, lângă Stirex, până la
28.05.2004. La aceeaşi adresă se
poate studia dosarul de evaluare
tehnică. (8278876)
Asociaţia de Prop. 501 organizează
licitaţie pt. hidroizolaţie în perioada 1821.05.2004, la sediul asociaţiei, bl. D2,
sc. 1, Micro 20, parter. Telefon 436346.
(8278754)
Spitalul CF Galaţi, cu sediul în Galaţi,
str. Moruzzi nr. 5-7, organizează la
sediul său, în ziua de 2.06.2004, ora
11,00, licitaţia privind închirierea unor
cabinete medicale aflate în administrarea
sa pentru o perioadă de 3 ani, astfel:
cabinet medicină generală, Spitalul CF
Galaţi, str. Moruzzi nr. 5-7; cabinet
stomatologie, Spital CF Galaţi, str.
Moruzzi nr. 5-7; oficiul CAS-MTCT,
Spitalul CF Galaţi, str. Moruzzi nr. 5-7.
Caietul de sarcini se va procura contra
cost de la casieria Spitalului CF Galaţi.
Ofertele se vor depune la secretariatul
Spitalului CF Galaţi până în ziua de
1.06.2004, ora 16,00. Relaţii
suplimentare pot fi obţinute de la
serviciul administrativ. Tel. 411794. (ctr)
Angajez maseuri. Tel. 444616,
0745642631. (8278188)
Execut curse rapide Italia, cu
autoturism, confort şi siguranţă la preţ
150
euro.
Tel.
0744634263,
0741965191. (8278657)
Montez faianţă, gresie, tencuieli,
convenabil. Telefon 824297. (8278889)
Executăm mobilier pal la domiciliul
clientului. Telefon 0722465367.
(8278749)
Curse Bucureşti (Otopeni), Opel
Vectra, seriozitate. 0744295593.
(8287876)
Zidărie, tencuieli, zugrăveli,rigips,
găuri de orice fel, lambriuri, parchet
melaminat. 0740932149, 0742943831.
(8278504)
Consiliul de Administraţie al Concordiei
Române Cooperativa de Credit Tecuci,
cu sediul în str. Alecu Russo nr.2, bl.
Vila, ap.6, judeţul Galaţi, convoacă
Adunarea Generală extraodinară în data
de 28.05.2004, ora 16,00, la sediul
cooperativei, cu următoarea ordine de
zi: 1. Acordul AG cu privire la fuziunea
Concordiei Române Casa Centrală cu
Casele Centrale Aurora Română şi
Creditul Românesc; 2. Desemnarea
reprezentantului pentru participarea la
adunările generale ale Concordiei
Române Casa Centrală; 3. Renunţarea
la cererea adresată Înaltei Curţi de
Casaţie şi justiţie în temeirul art. 202 din
OUG nr. 97/2000, cu privire la dosarul
nr. 3585/2003; 4. Diverse. În caz de
neîndeplinire a cvorumului Adunarea
generală se va ţine în data de
31.05.2004, la aceeaşi oră şi în acelaşi
loc. (3293366)
MUZICĂ
NUNŢI,
FILMĂRI
PROFESIONALE, COPIERI DVD/CD,
FOTOGRAFII. 0722424502, 455273.
(3317792)
Hidroizolaţii
carton/bitum,
termosudabile, între 100.000. şi 175.000
lei/mp, garanţie. 452525, 0726835985.
(8267827)
Devalo Construct execută, cu
materiale de cea mai bună calitate,
tâmplărie aluminiu PVC, jaluzele
verticale, construcţii civile şi amenajări
interioare, structuri metalice, grilaje şi
mobilier din fier forjat şi sticlă. Alegeţi
produsele executate cu personal
calificat. Alegeţi calitatea!!! Tel. 490355,
0745622661. (8268105)
Reparaţii televizoare color, la domiciliul
clientului şi second hand. 320318,
0744105096. (8267551)
Repar frigidere, lăzi, congelatoare,
maşini spălat automate, domiciliu,
garanţie. 471743, 334137, 0740019361.
(8268161)
Repar mobilier, uşi, ferestre. 462432,
441441, 0740852292. (8267873)
Reparaţii televizoare, deplasare,
constatare
gratuite.
477068,
0745765678. (8268002)
Italia săptămânal, autoturism,
confort, siguranţă, rapiditate. Tel.
0742840024,
0723880158,
0723730382. (8268203)
Executăm jaluzele lemn tei,
reparaţii. 417102, 0742079949.
(8287667)
Evidenţă contabilă pe calculator,
declaraţii. 311546, 0788254264.
(8291204)
Şcoala de Şoferi Adelante
categoriile A,B,C,D,E, examenul
psihologic + întocmirea dosarului în
cadrul şcolii. Calitate şi profesionalism
la cele mai mici preţuri. Vă aşteptăm
bdul George Coşbuc 292. Telefon
415874. (8277955)
Tencuieli, glet, var, faianţă, rigips.
0724134691, 0724127318. (8278724)
Filmări video, DVD şi VHS, de
calitate, sonorizări nunţi la preţuri
accesibile. Tel. 318844, 0740045649.
(8278742)
Zugrăveli, faianţări, rigips, parchet,
izolaţii pereţi exteriori, calitate.
0740772590, 0741597646. (8278732)
Executăm zidării, tencuieli, gresie,
faianţă, case, spaţii comerciale. Tel.
494571, 0745989324. (8278729)
SC Ambientalux SRL prestează
servicii de amenajare interioară:
zugrăveli, tencuieli, placări rigips,
montări gresie, faianţă, construcţii mică
amploare, la preţuri accesibile tuturor.
Tel. 431676, 0724807104. (8278714)
Consiliul de Administraţie al SC
Galfirtex SA Galaţi, cu sediul în Galaţi,
str. Domnească nr. 158, în baza OUG
nr. 26/2004 art. 43, alin. 4 care modifică
prevederile art. 117 din Legea 31/1990,
convoacă
AGA,
în
şedinţa
extraordinară la data de 24.05.2004,
ora 10,00, la sediul societăţii, cu
următoarea ordine de zi: 1. Majorarea
de capital în conformitate cu prevederile
art. 43 din OUG nr. 26/2004. În cazul în
care la prima convocare nu se
întruneşte cvorumul legal, aceasta se
va desfăşura în data de 25.05.2004, la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. (8278787)
Preşedintele
Consiliului
de
Administraţie al SC Hidrotehnica SA
Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Mihai Bravu
nr. 30, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor în data de
4.06.2004, ora 11,00, la sediul societăţii,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli, în formă definitivă, pentru
exerciţiul economico-financiar 2004,
pornind de la realizările anului 2003; 2.
Aprobarea organigramei pe anul 2004.
Pot participa la adunare, personal sau
prin reprezentare pe bază de procură
specială, acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor, corespunzător
datei de referinţă 26.05.2004. În situaţia
neîndeplinirii cvorumului legal la prima
convocare, următoarea adunare
generală ordinară a acţionarilor este
convocată pe data de 5.06.2004 cu
menţinerea ordinei de zi, a orei şi a locului
de desfăşurare. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 460612 sau la sediul
societăţii. (8278786)
rh
Supraveghez copil, fac menaj. Telefon
469229. (8278690)
Şofer B,C,D,E, doresc colaborare,
angajare. 0741097873. (8277876)
Şofer B,C,D,E, experienţă externă
doresc angajare. 0744909362.
(8278775)
RATE FĂRĂ GIRANT! Tâmplărie din
aluminiu, geam termopan. 312166,
0722437530. (ctr)
Înfiinţări societăţi comerciale,
modificări acte, autorizaţii. Tel.
415505, 0741969365. (8277720)
Societate comercială autorizată
vinde, montează apometre Zenner
(clasa B, clasa C), reverificare
metrologică apometre. Reparaţii
subsoluri şi montaj instalaţii sanitare,
centrale termice. Tel. 460975,
0723182765. (ctr)
Sigur şi eficient taxi în ţară şi local.
460975, 0723182765. (ctr)
Transport marfă 2 tone, intern şi
internaţional, autorizat, avantajos,
sigur. 0744785636. (ctr)
Urgent
înfiinţări
societăţi
comerciale,
obţinem
avize,
autorizaţii. Tel. 324400, 0723834563.
(ctr)
Amenajări grădini, garduri vii,
lacuri, cascade şi arteziene, vânzări
plante ornamentale. 0744785636.
(ctr)
SC Moty Company contractează
lucrări de amenajări interioare. Garanţie,
calitate şi eficienţă, preţuri rezonabile.
Tel. 0744177571, 470849. (8277422)
Execut zugrăveli, montăm faianţă,
parchet, raşchetăm, paluxăm. 476752.
(8278150)
SC vinde şi închiriază schelă de faţadă
şi podine de lucru pe rotile pentru
reparaţii şi finisaje. Se asigură transport
şi montaj. Tel. 0722461381,
0722676275. (3317796)
Zidărie extinderi balcoane, zugrăveli
lavabil, termoizolaţii. 0726835985.
(8268371)
Taxi (Opel) Galaţi-Bucureşti (Otopeni).
Telefon 0723921304. (8278379)
Rulouri exterioare, jaluzele lamelare.
Preţuri minime, calitate maximă. 436785,
0722248732, 0741793039. (8268190)
Rate. Reparaţii frigidere la
domiciliu. Garanţie. 473715, 426846.
(8278106)
Cleanline oferă curăţenie profesională cu utilaje ultramoderne
şi
personal
calificat.
Tel.
0741499145, 318221. (8287640)
Executăm garduri, uşi, grilaje,
balcoane metalice, găuri beton. 476581,
0721939238. (8278725)
Execut faianţă, gresie, zidărie,
convenabil. Telefon 0726242637.
(8278604)
Execut lucrări hidroizolaţie cu
termosudabile, foarte avantajos, ofer
garanţie. Tel. 497637, 0726470781.
(8278700)
Execut zugrăveli, gresie, faianţă,
convenabil. Telefon 415943. (8278692)
Muzică nunţi. DJ profesionist,
experienţă. 497027, 0721499899.
(8278609)
Construcţii case, zidărie, tencuială,
glet, var lavabil, faianţă, gresie,
dulgherie, învelitori tablă zincată.
0723244249. (ctr)
Înfiinţări societăţi, puncte de lucru,
cesiuni, consultanţă. Promptitudine,
preţuri minime! Tel. 430408,
0744109261. (8278620)
Muzică nunţi, sistem audio puternic,
calitate super. Telefon 474305.
(8278644)
"A
Filmări, fotografii, calitate,
avantajos, accesibil. Tel. 469704,
0745232054.
Montaj centrale, obiecte sanitare,
scurgeri
separate.
476076,
0722294373. (8291031)
Transport marfă 3 t, Mercedes
Sprinter extralung. 0745482140.
(8277603)
Executăm structuri zidării, tencuieli,
şarpante, consolidări. 0745964894.
(8277706)
Transport marfă, mobilă, Iveco 3 t,
seriozitate. 0745232029. (8277785)
Societate comercială repară
frigidere şi congelatoare la
domiciliul clientului. Tel. 480627,
445841. (8277818)
Proconsult înfiinţează firme,
modifică acte societate, comision 0.
499267, 0744124925. (8267729)
Copertine, firme luminoase,
panouri, banere, inscripţionări. Ieftin
şi rapid. Telefon 494494. (ctr)
Repar frigidere, vitrine, lăzi
frigorifice, constatare, transport
gratuite. 496609, 0722736633.
(8267910)
Şcoala de şoferi Motoprest
organizează cursuri categ. B, pe
autoturisme noi, Dacia, 1.950.000 lei,
Super Nova 2.400.000, Cielo
2.700.000. Relaţii la tel. 495333. (ctr)
Montăm maşini de spălat orice
model, instalaţii sanitare, calorifere.
Tel. 479627, 0740191757. (8278457)
Emailez
căzi
baie.
Tel.
0744279983, 426766. (8278870)
Regretăm profund trecerea
în nefiinţă a tatălui şi socrului
nostru JITARIUC GHEORGHE 68 ani. Îl vom purta veşnic în
amintire. Ştefan şi Alina
Jitariuc. (8278869)
Dacă porţile cerului nu s-ar fi deschis
pentru tine mult prea devreme, astăzi ai
fi fost lângă noi. Acum, la 4 ani de când
ai plecat, aceeaşi durere şi acelaşi dor
ne apasă. Dumnezeu să te aibă în pază,
dragul nostru soţ şi tată, prof. NECULAI
BRÂNZAN. Soţia şi fiul. (8278715)
Îndureraţi anunţăm încetarea din
viaţă a scumpei noastre
DAMASCHIN PARASCHIVA.
Corpul neînsufleţit este depus la
capela Cimitirului Eternitatea.
Înhumarea astăzi 18 mai, ora
13.00. Dumnezeu să o odihnească
în pace. Familia. (8278746)
De ziua ta, fetiţă scumpă, vom veni cu
toţi la tine să-ţi aducem flori şi lacrimi,
să-ţi aducem dor şi jale. Dacă auzi cum
strigă mama să nu ai deloc răbdare şi
să vii măcar o clipă să ne dai o alinare
şi să-i vezi pe cei care te iubesc,
TODERAŞCU ROXANA VERONICA, 17
ani. Dumnezeu să te odihnească în
pace.
V.L
."
Şcoala de şoferi profesionişti SC
Intertrans SA anunţă începerea unui
nou curs de pregătire în vederea
obţinerii permisului de conducere
categ. A,B,C,D,E, la cele mai mici
preţuri. Relaţii la sediul str. Ştefan
cel Mare nr. 3 sau la tel. 472958.
(8277932)
Supertermo execută tâmplărie aluminiu
PVC, geam termopan, la cele mai
avantajoase
preţuri.
472691,
0740366870. (8267731)
Găuri beton-dibluri, hote, suspendate,
pexal. 435126. (8268233)
Taxi, Cielo, aer condiţionat, GalaţiBucureşti,
1.500.000.
Telefon
0722463296. (8277768)
CHRISTIAN COMPANY
servicii funerare complete, preţuri
fără concurenţă, non stop.
496000, 0745781785. (ctr)
Vobis - servicii funerare complete
(transport sicrie), preţuri mici. NON
STOP. 314623, 0740505082.
(8278254)
Vânzări sicrie, transport funerar
urban, interurban, Ţiglina I, A1/44.
461123, 0745230304. (3332524)
Cu durere în suflet anunţăm dispariţia
fulgerătoare a mamei PANTEA
ADRIANA (ALEXE). Copiii Viorel şi Puşa.
Familia anunţă cu nespusă
durere trecerea în nefiinţă a
celui care a fost soţ şi tată
STAMATE VASILE, 57 ani.
Dumnezeu să-l ierte şi să-i
vegheze odihna veşnică.
Corpul neînsufleţit este depus
la casa mortuară din Ţiglina II.
Înmormântarea va avea loc
astăzi 18 mai, ora 13.00 la
Cimitirul Eternitatea. (8278864)
După o lungă şi grea suferinţă a
încetat din viaţă ing. RAŢĂ
CORNEL, fost angajat ISPAT SIDEX
LBC. Alături de cei care l-au
cunoscut transmitem condoleanţe
familiei îndoliate. Dumnezeu să-l
odihnească. Fam. Enache şi
Donciu. (8278731)
Înmormântarea miercuri în Tg. Bujor.
(8278738)
Sincere condoleanţe familiei Stamate,
la durerea pricinuită de pierderea celui
care a fost STAMATE VASILE. Liliana şi
Dan Savescu. (8278723)
Suntem alături de Maria Drăghici la
greaua pierdere suferită prin moartea
tatălui. Fie-i ţărâna uşoară. Colectivul
de salariaţi Spitalul General CF Galaţi.
(8278721)
Colectivul secţiei Chirurgie a Spitalului
General CF Galaţi este alături de colega
Maria Drăghici la decesul tatălui
JITARIUC GHEORGHE.
Sincere condoleanţe. (8278720)
Doctor ing. Gica Duta, directorul
Direcţiei Silvice Focşani, şi
absolvenţii Facultăţii Silvicultură şi
Exploatări Forestiere Braşov,
promoţia 1978, regretă dispariţia
prematură şi fulgerătoare a
bunului coleg şi prieten ing.
VICTOR ROŞU şi transmit familiei
îndoliate sincere condoleanţe. Îi
vom
păstra
vie
amintirea.
Dumnezeu să-l ierte! (8278890)
iv
a
MOBDECOR
ANGAJEAZĂ
MUNCITORI CALIFICAŢI PENTRU
SECŢIA DE PRELUCRAREASAMBLARE MOBILIER PAL.
0744700242. (8277898)
Amenajări interioare, termoizolaţii,
zugrăveli, reparaţii. 0744931051,
472477. (3317785)
Autorizaţi metrologic, vindem
apometre - 410.000 lei/buc. Montăm,
sigilăm apometre în rate. Obiecte
sanitare în rate (Magazin Climaserv,
Micro
21). Telefon 473026,
0723287691. (ctr.)
Confecţionăm, la preţuri foarte mici,
tâmplărie aluminiu (Grecia), PVC
(Austria), geam termopan, zidării
balcoane, jaluzele verticale, orizontale,
rulouri exterioare. Tel. 494480,
0745499831. (8267271)
Spargem, decupăm pereţi, rapid. Tel.
494480, 0745499831. (8267271)
Societate
autorizată
asigură
demontare, montare, sigilare apometre
pentru reverificare metrologică
(Magazin Climaserv, Micro 21). Tel.
473026, 0723287691. (ctr)
Conducerea SC APATERM SA
Galaţi se alătură doamnei ec.
Stamate
Doina,
director
economic Primăria Municipiului Galaţi, şi fiicei, în
aceste
momente
grele
pricinuite prin irecuperabila
pierdere a soţului şi tatălui
STAMATE VASILE. Sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. (ctr)
Cu durere în inimi anunţăm
decesul celui care a fost tată, soţ
şi bunic TOMA GHEORGHE (GICU).
Familia. (8278766)
Suntem alături de colega noastră
ing. Monica Serafimescu, la marea
durere prin care trece, ca urmare
a decesului celei mai dragi fiinţe mama. Colegii din ISPAT DIE
SAPSU. (8278772)
Pierdut ştampilă SC Crenguţa SRL J17/
3026/94. Se declară nulă. (8278880)
Pierdut carnet şomaj Baraboi Damian.
Se declară nul. (8278872)
Pierdut abonament de călătorie gratuit
pe traseul 11 barat, Negrea Niculina.
Se declară nul. (8278805)
Se declară nulă sentinţa 1498/13.02.96
Judecătoria Galaţi. (8278844)
Pierdut 2 foi parcurs pe numele Ciocan
Ionel. Se declară nule. (8278755)
Pierdut carnet student pe numele
Subţirică Sorin. Se declară nul.
(8278778)
Pierdut carnet student Ferdinand
Mihaela. Se declară nul. (8278628)
Pierdut declaraţie vamală în original
emisă de Vama Galaţi pentru marfa
sosită de la MPW Germania. Se declară
nulă. (8278629)
SC Preagrom SRL pierdut ştampilă. Se
declară nulă. (8278650)
Te vom iubi mereu. Bianca, Nuşa,
Luminiţa, Laurenţiu. (8278627)
25 ani grei, de durere şi singurătate,
de când a plecat spre lumi mai bune, la
doar 47 ani, GHEORGHE GIGI GAVĂTĂ.
Dumnezeu să-i odihnească în pace
sufletul său nobil.
Tristă e ziua de 18 mai, 1 an de la
trecerea în nefiinţă a mamei mele SIMINA
LEFTER, 38 ani. Dumnezeu s-o ierte.
Nu o vom uita niciodată.
Cu sufletul îndurerat şi trist anunţăm
trecerea în nefiinţă a bunei noastre
mame şi bunici LAMBRINO NASTASIA,
74 ani. Dumnezeu să-i lumineze calea.
Fam. Pavel. (82578858)
Deplângem trecerea în nefiinţă a
bunicii noastre TĂTARU ALOISIA, om
cu un suflet deosebit. Nu o vom uita
niciodată. Dumnezeu s-o odihnească.
Cristina şi Şerban Serafimescu.
(8278659)
Suntem alături de familiile Serafimescu
şi Tătaru la greaua încercare prin care
trec la decesul distinsei mame, soţii şi
bunici TĂTARU ALOISIA. Dumnezeu
s-o odihnească. Fam. dr. Cotoranu.
(8278659)
Cu toată compasiunea ne alăturăm
durerii colegului nostru Milu Cârmaciu,
pricinuită de decesul părintelui drag.
Colegii de la Liceul “Emil Racoviţă”.
(8278900)
Tincuţa soţie. (8278648)
Familia Lefter. (8278722)
S-au împlinit 40 zile de la trecerea în
nefiinţă a celui care a fost soţ, tată
iubitor AVRAM ION. Regrete eterne.
Cu nemărginită durere în suflet
anunţăm că astăzi 18 mai se
împlinesc 40 de zile de la trecerea
în nefiinţă a scumpei noastre soţii,
mame şi bunici MARIANA TAŞCĂ.
Colectivul APTE SIDEX este alături de
dna ing. Serafimescu Monica la greaua
încercare pricinuită de trecerea în
nefiinţă a mamei. Sincere condoleanţe.
(8278753)
Ne alăturăm durerii domnului diriginte
Milu Cârmaciu la despărţirea ireparabilă
de tatăl domniei sale. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Clasa a IX-a D
Liceul “Emil Racoviţă”. (8278777)
Cu regret în suflet anunţăm
încetarea din viaţă a celui care
a fost tată, socru şi bunic
Soţia şi copiii. (8267944)
Se împlinesc 40 zile de când ne-a
părăsit TAŞCĂ MARIANA. Nu te vom
uita. Cuscrii Diaconu. (8278834)
Scumpul nostru îngeraş ROXY, din
păcate Domnul te-a luat prea devreme,
dar tu vei rămâne mereu în inimile
noastre. Azi când tu ai fi împlinit 18 ani
cu durere în suflet îţi simţim lipsa. Nu te
vom uita niciodată.
Pierdut ştampilă SC Steldor SRL. Se
declară nulă. (8278744)
Pierdut două ştampile (birou şi
buzunar) şi copii acte societate pe
numele SC Ambientalux SRL. Se
declară nule. (8278713)
Părinţii, Alina şi Bogdan. (8278627)
Astăzi 18 mai ar fi trebuit să
strălucească a 18-a stea pe chipul tău
blând şi frumos, dar acum, dragă ROXY,
nimic nu mai este la fel fără tine şi nimeni
nu te va putea înlocui.
JITARIUC GHEORGHE - 68 ani.
Mulţumim celor care au fost
lângă el în ultimele zile din
viaţă şi pentru ajutorul acordat
în scurta, dar greaua suferinţă.
Înhumarea va avea loc astăzi,
ora 12.00, la Cimitirul Ştefan cel
Mare, cortegiul plecând din
Mazepa II, bl. LC8. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fam.
Drăghici Maria şi Liviu
împreună cu unchiul Jitariuc
Neculai. (8278868)
Lic. “Sf. Maria”, clasa a XI-a F.
(8278770)
ROXANA, dacă destinul ar fi fost altul,
astăzi ai fi împlinit 18 ani şi pentru noi
toţi ar fi fost mare sărbătoare. Cu gândul,
sufletul şi inima vom fi veşnic la tine, cu
speranţa că acolo... ţi-e bine.
Odihneşte-te în pace, floare frumoasă.
Pios omagiu aducem tatălui,
socrului şi bunicului nostru
JITARIUC GHEORGHE - 68 ani
la trecerea în nefiinţă după o
scurtă, dar grea suferinţă.
Regrete
eterne.
Familia
Jitariuc Ioan, Rodica împreună
cu fiii Cătălin şi Lucian.
(8278869)
Suntem profund îndureraţi de
dispariţia fulgerătoare a bunului
prieten ing. VASILE STAMATE.
Dumnezeu să-l odihnească. Fam.
Luca şi Morozan. (8278666)
Fam. Neagu. (8278626)
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. (8278747)
Pios omagiu şi veşnică amintire
celui care a fost AXENTE GABRIEL
la 8 ani de la deces. Familia Rău
Emil. (8278394)
Astăzi se împlinesc 7 ani de la
trecerea în nefiinţă a dragului
nostru soţ şi tată ZLATE VASILE.
Bunul Dumnezeu să-i dea lumină
şi odihnă veşnică. (8278641)
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Nemulþumire
Retrogradare
Mijlocaşul englez Frank Lampard ar putea părăsi clubul londonez
Chelsea, după ce oficialii grupării au refuzat să-i majoreze salariul
până la nivelul vedetelor echipei.
Echipa Anvers, la care evoluează şi jucătorul român Liviu Ciobotariu, a retrogradat în
liga a doua din Belgia. Anvers s-a clasat pe ultimul loc al clasamentului primei divizii, cu
27 de puncte.
În fotografie,
echipa gălăţeană a LPS vicecampioană naţională
a liceelor
FOTBAL GOLURI, GOLURI...
Arsenal record de invincibilitate
ANGLIA. Formaţia Arsenal Londra
(foto) a intrat în istoria fotbalului englez,
devenind prima echipă care încheie
campionatul fără nici o înfrângere după
115 ani. Formaţia pregătită de Arsene
Wenger a acumulat în acest sezon 26
de victorii şi 12 rezultate de egalitate.
Rezultate înregistrate în ultima etapă a
campionatului: Arsenal - Leicester 2-1,
Aston Villa - Manchester United 0-2,
Blackburn - Birmingham 1-1, Bolton Fulham 0-2, Charlton - Southampton 2-1,
Liverpool - Newcastle 1-1, Manchester
City - Everton 5-1, Portsmouth Middlesbrough 5-1, Wolverhampton Tottenham 0-2, Chelsea - Leeds 1-0.
Titlul de golgeter al competiţiei a revenit
lui Thierry Henry (Arsenal), care a
înscris 30 de goluri. Clasate pe primele
două locuri - Arsenal (90 puncte) şi
Chelsea (79 p) - s-au calificat direct
pentru Liga Campionilor, în timp ce
Manchester United (locul 3) şi Liverpool
(locul 4) vor disputa turul al treilea
preliminar. În Cupa UEFA vor participa
formaţiile Newcastle (locul 5), Middlesbrough (câştigătoarea Cupei Ligii
Angliei) şi Millwall (divizia a doua,
finalistă a Cupei Angliei). Au retrogradat
Leicester, Leeds United şi Wolverhampton şi au promovat Norwich şi West
Bormwich Albion. A treia echipă
promovată se va stabili la finalul
play-off-ului diviziei secunde, disputat
între echipele Sunderland, West Ham,
Ipswich şi Crystal Palace.
ITALIA. Rezultate înregistrate în
etapa a 34 (ultima) a campionatului
italian, Serie A: Perugia - Ancona 1-0,
Sampdoria - AS Roma 0-0, AC Parma Udinese 4-3, Empoli - Inter Milano 2-3,
Lazio - Modena 2-1, AC Milan - Brescia
4-2, Siena - Juventus 1-3, Lecce Reggina 2-1, Chievo - Bologna 2-1. Titlul
de campioană a fost câştigat de AC
Milan (82 de puncte), urmată de AS
Roma (71 p), Juventus Torino (69 p) şi
Internazionale Milano (58 p). Toate cele
patru echipe vor reprezenta Italia în Liga
Campionilor, ultimele două urmând să
evolueze în preliminarii. Formaţiile
Ancona, Empoli şi Modena au retrogradat în Serie B, în timp ce Perugia va
juca barajul pentru menţinerea în Serie
A, cu ocupanta locului şase din liga a
doua.
TURCIA. Rezultate înregistrate în
etapa a 34-a (ultima) a campionatului
turc: Fenerbahce - Malatyaspor 2-4,
Galatasaray - Elazigspor 3-1 (primul gol
al gazdelor a fost marcat în minutul 23,
la scorul de 0-1, de românul Florin
Bratu), Rizespor - Beşiktaş 1-0, Bursaspor - Samsunspor 1-0, Konyaspor
- Istanbulspor 0-2, Sebatspor - Ankaragucu 3-2, Gaziantepspor - Diyarbakirspor 4-1, Adanaspor - Denizlispor
4-1, Genclerbirligi - Trabzonspor 2-2.
Clasament: 1.Fenerbahce 76 p,
2.Trabzonspor 72 p, 3.Beşiktaş 62 p.
Bursaspor (locul 16, 40 de puncte),
echipă la care joacă şi românii Bogdan
Vintilă, Iulian Miu şi Cornel Frăsineanu,
a retrogradat în divizia a doua, împreună
cu formaţiile Adanaspor (locul 17, 22
p) şi Elazigspor (locul 18, 22 p). Au
promovat Sakaryaspor, Ankaraspor şi
Erciyesspor.
MECI DE GALÃ LA CRAIOVA
“Seara Campionilor”
În această seară, de la ora 20.00,
pe Stadionul “Ion Oblemenco” din
Craiova, va avea loc “Seara Campionilor”, un meci amical de fotbal ce
va opune reprezentativa României unei
selecţionate mondiale. Această partidă
de binefacere are ca scop strângerea
de fonduri pentru modernizarea unei
secţii a unui spital de copii, care va purta
numele fostului fotbalist Zoltan Crişan.
Antrenorul
formaţiei
Ajax
Amsterdam, Ronald Koeman, va fi
tehnicianul selecţionatei mondiale, a
declarat impresarul Gheorghe Popescu,
unul dintre organizatorii evenimentului.
“Antrenorul lui FC Porto, Jose Mourinho,
desemnat inţial ca tehnician al
reprezentativei internaţionale, a anunţat
că, fiind calificat în finala Ligii
Campionilor, nu îşi poate lăsa echipa
pentru a participa la acest meci”, a
precizat Popescu.
Portarul de rezervă al selecţionatei
mondiale va fi bosniacul Adnan Guso,
de la Universitatea Craiova, în timp ce
titular va fi brazilianul Claudio Taffarel,
actualmente antrenor de portari la
Galatasaray Istanbul, care a sosit deja
în România. Din echipa mondială vor mai
face parte, printre alţii, Hristo Stoicikov,
Sinişa Mihajlovici, Michael Forsell, Gică
Popescu, Gică Hagi, Dan Petrescu,
Josep Guardiola, Damiano Tomassi,
Kaha Kaladze şi Mathias Almeyda.
Popescu a declarat că alţi jucători
celebri nu pot onora invitaţia deoarece
sunt angrenaţi în competiţii cu echipele
de club sau cu echipele naţionale. “Figo
şi Fernando Couto sunt printre cei aflaţi
în această situaţie”, a comentat
Popescu.
Gică Popescu a anunţat că din
reprezentativa României vor face parte
majoritatea fotbaliştilor invitaţi, excepţie
făcând jucătorii de la Steaua. “Cei de la
Steaua au refuzat invitaţia. Este dreptul
lor, probabil că au un program foarte
încărcat. Îmi pare foarte rău pentru
Dorinel Munteanu, cu care am jucat
12-13 ani şi cred că i-ar fi plăcut să
participe”, a spus Popescu.
Lotul convocat de selecţionerul
Anghel Iordănescu cuprinde următorii
21 de jucători: Lobonţ, Stelea - Irimia,
Rada, Chivu, Ghionea, Bărcăuan,
Paşcovici - Fl.Petre, Pleşan, Bundea,
Ov.Petre, A.Stoica, Codrea, Caramarin
- Ad.Ilie, Zicu, Ganea, Mutu, Bratu,
Dănciulescu. Mutu şi Chivu, care sunt
accidentaţi, vor evolua doar câteva
minute.
Organizatorii evenimentului au
anunţat că până ieri dimineaţă s-au
vândut deja 75 la sută din biletele pentru
acest meci.
ÎNTRE VESTIAR ºI GAZON
Balint, “secundul” lui Hagi
Q Directorul tehnic al echipei Galatasaray, Gheorghe Hagi, a declarat că
Gavril Balint va fi secundul său în
sezonul viitor, informează site-ul
ajansspor.com. Hagi s-a declarat
mulţumit de modul cum a încheiat echipa
sa ediţia 2003-2004 a campionatului şi
a afirmat că doreşte achiziţionarea a
trei jucători străini, dar nu a precizat
numele acestora.
Q Atacantul român Gheorghe
Craioveanu a marcat un gol în
partida pe care echipa sa, Getafe,
a câştigat-o, pe teren propriu, cu
scorul de 3-1, în faţa formaţiei
Elche, în etapa a 37-a a ligii a doua
din Spania. La rândul său, mijlocaşul Eugen Trică a înscris un gol
pentru Litex Loveci, în partida
terminată la egalitate, pe teren
propriu, scor 2-2, în faţa formaţiei
Vidima-Rakovski, în etapa a 30-a a
campionatului Bulgariei. De ase-
rh
Q Două gălăţence au cucerit
medalii de bronz la Campionatele
Mondiale de Popice, competiţie
care are loc la Braşov. Elevele
antrenorului Anastase Apostol
(de la CS ICMRSG) - Elena
Geamăn-Cîrnu şi Cosmina
Dumitriu, s-au clasat pe locul III
al competiţiei mai sus-amintite, în
proba de echipe - cu 3.315 p.d.
Medaliile de aur au revenit
echipei Germaniei (3.360 p.d.).
Cel mai bun rezultat individual a
fost obţinut Kovacsne-Grams
Agota (Ungaria) - 599 p.d.,
performanţă care va fi
omologată ca nou record
mondial.
Ieri au intrat în competiţie şi
băieţii. Din echipa României face
parte şi gălăţeanul Cosmin
Crăciun (CS ICMRSG), pregătit
la club de antrenorul emerit Ilie
Băiaş.
Q Sâmbătă şi duminică, la
Bucureşti, în Complexul “Lia
Manoliu” vor avea loc
Campionatele Naţionale de
atletism pentru sportivii veterani.
Dintre gălăţeni şi-au anunţat
prezenţa la concurs Marian
Stanciu, multiplu campion
naţional în probele de viteză,
însoţit de Miţa Stanciu, Cornelia
Borş şi decanul de vârstă al
concitadinilor noştri, Mihai
Drăghici.
Q Clubul Sportiv Dacia
organizează selecţii şi iniţiere în
tenisul de câmp. Acţiunea are
loc în zilele de luni, marţi, miecuri,
joi şi vineri, orele 9,00-11,00 şi
15,00-18,00,
şi
va
fi
supravegheată de antrenori cu
experienţă. Relaţii suplimentare,
la telefoanele 0766464277 şi
0740695595.
Q În organizarea Colegiului
Tehnic “Traian Vuia”, vineri, 21
mai (de la ora 9,00), la Plaja
“Dunărea” va avea loc a doua
ediţie a “Memorialului Ştefan
Totolici” la rugby în şapte. Şi-au
anunţat participarea echipe de
juniori II şi III din Bucureşti,
Mangalia, Tecuci, Buzău, Brăila
şi Galaţi.
Q În perioada 20-23 mai, la
Craiova se va desfăşura turneul
final al Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar la baschet. Între
participante se va afla şi echipa
masculină a Liceului cu Program
Sportiv Galaţi (antrenor - Dragoş
Gherasim).
Q În data de 12 iunie, la
Slobozia, pe Stadionul “1 Mai”,
se va desfăşura, în organizarea
Direcţiei pentru Sport a Judeţului
Ialomiţa, a doua ediţie a “Cupei
Ursuleţul” la minifotbal.
Competiţia este rezervată
copiilor cu vârsta cuprinsă între
8 şi 11 ani (clasele II-IV). Alături
de echipele din Ialomiţa, au fost
invitate să participe şi echipe din
Călăraşi, Brăila, Tulcea şi Galaţi.
Pentru echipele din Galaţi, care
doresc să participe la această
întrecere, mai multe relaţii se pot
obţine de la DSJ Galaţi, din str.
Domnească nr.77.
Q Săptămâna viitoare (25-30
mai), la Bistriţa vor avea loc
finalele Campionatului Naţional
de haltere pentru juniori II, la
feminin şi masculin. La aceste
întreceri vor participa şi sportivii
de la Clubul Sportiv Municipal
Dunărea Galaţi (antrenori
Alexandru Dumitrescu şi Nicolae
Mihai), precum şi de la Liceul cu
Program Sportiv (antrenor Costel
Dimofte).
Q Fotbal Club Călin - echipă
participantă în Campionatul
judeţean - organizează selecţii
pentru tineri, între 16 şi 19 ani,
pentru completarea lotului de
jucători. Meciul de duminică al
echipei FC Călin se dispută pe
Stadionul “Siderurgistul”, de la
ora 12,00, cu Victoria
Independenţa.
Q În perioada 28-30 mai, se
va desfăşura, la Galaţi, un
Festival de bridge, care va
cuprinde prima ediţie a “Cupei
Dunării” (perechi) şi “Cupa
Arcada” (echipe). Organizată de
Clubul de Bridge al Feroviarilor
Galaţi, sub egida Federaţiei
Române de Bridge, competiţia
este dotată cu premii de peste
30 de milioane de lei. La întreceri,
care vor avea loc în sala Clubului
CFR, şi-au anunţat participarea
toate marile cluburi din ţară.
Relaţii suplimentare, la
telefoanele 0236/435606, 0236/
426653 sau 0744/620826.
întâlnit LPS Arad, în faţa căreia au
cedat la scorul de 52-72.
Clasamentul final al competiţiei
arată astfel: 1.LPS Arad, 2.LPS
Galaţi, 3.LPS Cluj.
Profesorul Marcel Bălan a avut la
dispoziţie următorul lot de jucătoare:
Diana Colgiu, Laura Stoian, Elena
Melinte, Cristina Buluc, Irina Borş,
Loredana Bodoga, Mihaela Zăinescu,
Oana Tiron, Alexandra Mândru,
Cătălina Ivaşcu, Gabriela Mitrea şi
Andreea Năstase.
iv
a
DIN
SPORTUL
GÃLÃÞEAN
Medalii
de bronz
la Mondialele
de popice
Timp de trei zile, Sala “Olimpia” din
Capital ă a gă zduit întrecerile
Campionatului Naţional al Liceelor la
baschet. În întrecerea feminină a fost
prezentă şi formaţia Liceului cu
Program Sportiv din Galaţi, echipă
pregătită de prof. Marcel Bălan.
Gălăţencele au avut o foarte bună
comportare. După ce au câştigat
toate meciurile din grupă, s-au clasat
pe locul întâi, calificându-se pentru
finala competiţiei. Iată rezultatele
înregistrate în grupă: 66-26 cu Liceul
“Mikeş Keleman” Sf.Gheorghe, 72-41
cu Colegiul “Carol I” Craiova şi 76-65
cu LPS Cluj.
În finală, fetele noastre au
V.L
."
Echipa de LPS Galaþi vicecampioanã naþionalã
a liceelor
BURSA TRANSFERURILOR
Veron va fi împrumutat la Inter
Q Potrivit cotidianului turc “Fanatik”,
oficialii clubului Beşiktaş Istanbul fac presiuni asupra antrenorului Mircea Lucescu, pentru ca acesta să demisioneze. Tehnicianul român a primit deja oferte de la cluburile Şahtior Doneţk, Spartak
Moscova, Olympiakos Pireu, Panatinaikos Atena, Brescia şi Portsmouth.
Q Mijlocaşul argentinian al echipei
Chelsea Londra, Juan Sebastian
Veron, va evolua, în sezonul următor
la formaţia italiană Internazionale Milano,
la care va fi împrumutat pe o perioadă
de un an, informează cotidianul “As”.
Clubul milanez va avea posibilitatea de
a-l achiziţiona definitiv pe Veron la finalul
sezonului 2004/2005. Împrumutul a fost
realizat după ce clubul patronat de
miliardarul rus Roman Abramovici a
refuzat oferta de achiziţionare a grupării
italiene, în valoare de 10 milioane de
euro. Veron a mai evoluat în Italia, la
Sampdoria Genova, AC Parma şi Lazio
Roma.
Finalã între favoriþi
HAMBURG. Jucătorul elveţian Roger
Federer a câştigat turneul de Masters
Series de la Hamburg, dotat cu premii în
valoare de 2.425.500 de euro. Federer
(cap de serie nr. 1) l-a învins în finală pe
argentinianul Guillermo Coria (nr. 2), cu
scorul de 4-6, 6-4, 6-2, 6-3. În urma
acestei victorii, Federer a câştigat
396.000 de euro şi a primit 100 de puncte
în clasamentul ATP, în timp ce finalistul a
primit 70 de puncte ATP şi 198.000 de
euro.
Patru judoka români la Olimpiadã
"A
(m) - Ariel Zeevi (Israel), cat. +100 kg
(m) - Selim Tataroglu (Turcia), cat. 57
kg feminin - Isabel Fernandez (Spania),
cat. 63 kg (f) - Sara Alvarez (Spania),
cat. 70 kg (f) - Edith Bosch (Olanda),
cat. 78 kg (f) - Jenny Karl (Germania),
cat. +78 kg (f) - Marina Prokofieva
(Ucraina). România s-a clasat pe locul
al doilea în clasamentul final pe medalii
la Campionatele Europene de judo de la
Bucureşti, după ce Alina Dumitru şi Ioana
Dinea Aluaş au devenit campioane la
categoriile 48 kg, respectiv 52 kg. Pe
primul loc în clasamentul pe medalii s-a
aflat Spania, cu trei medalii de aur, una
de argint şi una de bronz, iar pe locul al
treilea s-a situat Turcia, cu două medalii
de aur.
ATLETISM. Atleta Monica Iagăr-Dinescu a obţinut locul întâi în finala probei
de săritură în înălţime din cadrul reuniunii
atletice de la Doha, contând pentru IAAF
Super Grand Prix 2004, cu un salt de
1,92 metri. De asemenea, la 3.000 m
obstacole, Cristina Iloc-Casandra s-a
clasat pe locul întâi, fiind cronometrată
cu 9:45.67. În proba de triplusalt, Marian
Oprea s-a clasat pe poziţia a doua, cu
17,05 metri, iar Ionela Târlea a sosit a
treia în proba de 200 de metri, fiind
cronometrată în 23.32.
RUGBY. Reprezentativa de rugby
under-20 a României a învins, la
menea, Valentin Miculescu a
înscris un gol în minutul 66 al
partidei pe care formaţia sa,
Bekescsaba, a pierdut-o, pe teren
propriu, cu scorul de 2-3, în faţa
formaţiei Zalaegerszeg, în etapa
a 29-a a campionatului Ungariei. Şi
Cristian Tudor a marcat un gol în
meciul Alania Vladikavkaz Lokomotiv Moscova, scor 1-2, în
etapa a 11-a a campionatului
Rusiei.
Q Fotbalistul Dorin Semeghin (Dinamo) a fost implicat, duminică, într-un
accident de circulaţie, autoturismul
jucătorului fiind proiectat din cauza
vitezei în zidul Hotelului Erbaşu din
Bucureşti. Semeghin, aflat la volanul
unui Opel Tigra, rula cu viteză foarte
mare, a pierdut controlul maşinii, a lovit
un refugiu de tramvai şi a fost proiectat
în zidul hotelului. Fotbalistul nu a suferit
leziuni grave.
TENIS PE... MERIDIANE
COMPETIÞII Q ªTIRI Q REZULTATE
NATAŢIE. Înotătoarea Camelia Potec
a obţinut medalia de argint în proba de
400 m liber din cadrul Campionatelor
Europene de nataţie de la Madrid. Potec
a fost cronometrată în 4:09.31, fiind
devansată de Laure Manaudou (Franţa,
4:07.90). În aceeaşi probă, Simona
Păduraru a sosit a patra, în 4:10.86.
HANDBAL. Echipa de handbal
feminin Universitatea Remin Deva a fost
învinsă, cu scorul de 29-23 (13-8), de
formaţia FC Nurnberg, în prima manşă
a finalei Challenge Cup. Returul va avea
loc pe 22 mai, la Deva.
JUDO. Sportivul român Claudiu
Baştea s-a clasat pe locul cinci la
Campionatul European de judo de la
Bucureşti, la categoria 73 kg, după ce
a pierdut meciul pentru medalia de
bronz în faţa letonului Vsevolods
Zelonijs. Baştea şi-a asigurat însă
participarea la Jocurile Olimpice de la
Atena, unde România va mai fi
reprezentată de Alina Dumitru (cat. 48
kg), Ioana Dinea Aluaş (cat. 52 kg) şi
Gabriel Munteanu (+100 kg). Alţi
câştigători ai finalelor CE de la Bucureşti:
cat. 60 kg masculin - Ludwig Paischer
(Austria), cat. 66 kg (m) - Beksas
Demirel (Turcia), cat. 73 kg (m) - Kioshi
Uematsu (Spania), cat. 81 kg (m) - Ilias
Nikolaos Iliadis (Grecia), cat. 90 kg (m)
- Francesco Lepre (Italia), cat. 100 kg
15
Constanţa, cu scorul de 93-0 (41-0),
selecţionata similară a Belgiei, într-un
meci contând pentru Campionatul
European under-20. Într-un alt meci
disputat la Constanţa, reprezentativa
Spaniei a dispus de Portugalia, cu
scorul de 25-18. În alte două meciuri,
jucate la Mangalia, s-au înregistrat
rezultatele: Rusia - Ucraina 34-3,
Georgia - Serbia Muntenegru 109-6.
Finala competiţiei va avea loc sâmbătă.
Învingătoarea acestui turneu final al CE
obţine automat calificarea la turneul final
al Campionatului Mondial under-21 din
2005.
SCRIMĂ. Scrimera română Roxana
Scarlat a ocupat locul patru în turneul
de floretă de la Leipzig, care contează
pentru Cupa Mondială. Scarlat a pierdut,
în semifinale, cu 3-4, în faţa italiencei
Valentina Vezzali. Laura Badea-Cârlescu a ocupat locul şapte, după ce a
fost învinsă, în sferturile de finală, cu
scorul 15-9, de aceeaşi Vezzali. Finala
a fost câştigată de Adeline Wuilleme
(Franţa), care a învins-o pe sportiva
din Italia cu scorul de 11-9.
Paginã realizatã de
GH. ARSENIE
D.C. PREDESCU
Foto: COSTEL STROE
ROMA. Jucătoarea franceză Amelie
Mauresmo (nr. 2) a câştigat turneul WTA
de la Roma, dotat cu premii în valoare
totală de 1,09 milioane de euro.
Mauresmo a învins-o, în finală, cu scorul
de 3-6, 6-3, 7-6 (6), pe jucătoarea
americană Jennifer Capriati (nr. 5). Proba
de dublu a turneului a fost câştigată de
perechea Nadia Petrova/Meghann
Shaughnessy (Rusia/SUA, nr. 4), care
a învins, în finală, cu scorul de 2-6, 6-3,
6-3, cuplul Virginia Ruano Pascual/Paola
Domnul Steaua pãmântiu!
De data aceasta, steliştii şi-au dat silinţa să fie egalii “oţelarilor”!
Panica şi brambureala din careul lor (îndeosebi la golul doi) au purtat,
la vedere, însemnele temerii exagerate pentru meciul de la Galaţi. Şi de
ce s-au temut mai mult, n-au scăpat. Mai an, hărăzita răsplată de
duminică cu greu şi-ar fi putut-o închipui şi cei mai înverşunaţi inamici
ai echipei militare. Atunci, sub scutul unei compasiuni bine jucate de
scutierul domnului Becali - nu altul decât spectaculosul M.M. - steliştii
au debarcat la Dunăre hotărâţi să-i favorizeze, prin jocul rezultatelor,
pe băcăuani. Şi-au reuşit prin acel 1-1, în condiţiile în care la Braşov
saltimbanci ai gazonului au oferit un rar spectacol de circ! Dacă mă
întorc la ceea ce a fost în ediţia trecută şi la ceea ce a fost duminică,
şi privesc totul ca într-o oglindă, descopăr la stelişti, atunci - aroganţă,
acum - umilinţă. M-au înduioşat sincer lacrimile de-acum ale lui Neaga;
m-au mişcat neplăcut - lacrimile de-acum un an ale lui M.M. care ne
plângea soarta!
Duminică, Oţelul a avut în mână balanţa titlului. Ce supremă revanşă!
A înclinat-o spre inamicii de-o viaţă şi pentru o viaţă ai Stelei - Dinamo.
Victoria ar fi fost şi mai frumoasă. Şi putea să fie. Le-a refuzat-o
echipei - şi olteanului de la cârma ei, Sorin Cârţu - tot un oltean, asistentul
Florin Buzărnescu. Mă pun chezaş. Nu cu reaua intenţie a unui tânăr
încorporat de Steaua, ci dintr-un motiv foarte simplu, din prostie. Aici
am să-mi permit o acoladă. Chiar mai mare. L-am mângâiat poate cu
prea multă răutate pe oltenaşul cu steag. De altfel, ştiu şi-o vorbă:
dacă de mic mănânci praz, prostia nu se prinde! Luaţi zicerea ca pe o
glumă cu olteni. Buzărnescu, căruia îi acord şi aşa prea multă atenţie,
nu simte jocul. L-am mai văzut. Nu-i la prima ispravă de acest fel. Altu-i
însă aluatul din care s-a plămădit arbitrul Ionică Serea. Vrâncean de-al
meu. Simte, ştie, anticipează jocul. E de mult pe gazon. Mai întâi ca
jucător - şi nu oricare, acum - arbitru şi nu dintre cei de duzină. Are
clasă. Este, deodată, şi peste Tudor, şi peste Corpodean. Duminică a
făcut un subtil transfer de la gălăţeni la stelişti: 5-10 la sută în contul
îngăduinţei. Cu ea, cu îngăduinţa, de regulă, după unii, neapărat trebuie
să se omenească gazdele! O regulă anapoda. Ca la români, mereu în
căutare de favoruri gratuite, chiar dacă ele se îndeplinesc în detrimentul
altora. Ce m-a amuzat mai mult, şi asta se poate constitui tot ca o
revanşă, a fost că domnul Adrian Porumboiu, observator la meci, l-a
elogiat pe vrâncean! Acum nici n-avea de ce să n-o facă. O făcea - şi
asta mi se pare nostim de tot, după ce acelaşi domn Porumboiu, în
postură, de data aceasta, de patron al echipei vasluiene, la un nefericit
meci al formaţiei lui îl socotea un posesor de fluier neavenit pe terenul
de joc!
De o vreme - zic toţi şi fără păcat - că arbitrii fluieră sau, mai bine
zis, doresc să fluiere numai în tonalitatea corectitudinii.
Numai că fiind oameni şi ei, cedează. Îndeosebi cei fără har. Simt tot
mai puternic presiunea cluburilor, care au găsit noi forme de intimidare
şi mai ales suportă, cei mai mulţi, şi mai greu suspiciunile ucigătoare ale
domnului Crăciunescu. Am să rămân cu vorba printre arbitrii. Tineri,
frumoşi, manieraţi. Toţi la costum cu ecuson. Prezenţe care atrag
atenţia şi impun respect. Totul însă până la proba severă a gazonului.
Pe un astfel de arbitru, dintre cei tineri, deşi gălăţean, l-am cunoscut,
sâmbăta trecută, tocmai la Moineşti. Auzisem de el. Am şi fost interpelat.
Unii - curioşi, alţii - răutăcioşi. I-am înţeles. Nu-i de colo. Şi promovat şi
opt meciuri într-un sezon. La Moineşti, Marius Bocăneală, fără să aibă
un meci cu scântei, nici n-a strălucit, cum aş fi dorit şi aşteptat, nici n-a
greşit, hotărâtor, ca olteanul nostru, Buzărnescu. A început însă cu
două faulturi clare, neacordate pentru gazde! Şi cum se întâmplă în
asemenea împrejurări şi-a câştigat tot atât de repede antipatia tribunei.
Nici jocul în careu nu l-a stăpânit. L-am simţit crispat, deşi n-avea motiv.
Sigur, e la început. Îl caut cu sincerul credit al speranţei. Dar rămân la
părerea că, oricâtă bunăvoinţă am dovedi, un arbitru, dacă nu şi-a
însuşit abecedarul predat la jocul de pe gazon, ca fotbalist, cu greu
poate apoi să domine autoritar şi sigur un meci. Admit şi excepţiile. Şi
poate domnul Bocăneală este una dintre acestea. Mai ales că un erou
de poveste, cum altul nu-i, care din păcate cenzurează plin de sine, în
orice împrejurare, până la desfiinţare pe oricine, lasă să se întrevadă
un viitor mare. Aşa să fie.
Mă-ntorc după această acoladă, fără sfârşit, de unde am plecat.
Duminică m-am fericit de bucuria mulţimii. De mult tribunele nu s-au mai
dovedit neîncăpătoare pentru toţi care au ţinut să fie acolo. Nu în faţa
televizoarelor, unde era şi comod şi nici nu ploua. Nici vorbă de
răzbunare pe gazon şi nici de atitudine ostilă în tribune. O lecţie însă da. M.M-ul, plin de el (de altfel nici n-ar fi răzbit până unde a răzbit), a
făcut o mişcare şi abilă şi curajoasă. A salutat galeria într-un chip
aparte, pornind temerar pe gazon până-n preajma ei. Galeria, amabilă,
i-a cântat în strună. M.M-ul spera că se va repeta scenariul din ediţia
trecută. Când, vai lui, vai nouă, vom plânge împreună! Ei nu. Domnul
Steaua, după meci nici nu a zâmbit o dată cu noi (nici nu putea s-o facă
secondându-l pe domnul Becali), nici nu a plâns. Era pământiu. Şi mai
mult ca sigur îi lăcrima sufletul!
FLASH FOTBAL
Africa de Sud va organiza CM 2010
Q Africa de Sud a fost desemnată,
de Comitetul Executiv al FIFA, drept ţară
organizatoare a ediţiei din 2010 a Cupei
Mondiale, devenind astfel prima ţară de
pe continentul african care găzduieşte
o astfel de competiţie. Africa de Sud
s-a impus în primul tur de scrutin, cu 14
voturi, fiind preferată Marocului (10
voturi) şi Egiptului (nici un vot). Libia a
Suarez (Spania/Argentina).
ST.POLTEN. Tenismanul român
Victor Hănescu s-a calificat în turul doi
al turneului de la St.Polten (Austria), dotat
cu premii în valoare totală de 316.000 de
euro. Hănescu l-a învins, în runda
inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-2, pe
germanul Alexander Popp. Pentru
această performanţă, Hănescu va primi
trei puncte ATP şi un cec în valoare de
6.150 de euro.
CASABLANCA. Tenismanul român
Răzvan Sabău va juca cu spaniolul
Santiago Ventura în prima fază a
turneului de la Casablanca, dotat cu
premii în valoare totală de 375.750 de
euro.
fost descalificată din cursa pentru
organizarea CM-2010, deoarece
responsabilii acestei ţări au refuzat să
primească echipa Israelului, în cazul în
care aceasta ar fi obţinut calificarea la
turneul final. De asemenea, Tunisia şi-a
retras candidatura în cursul zilei de
vineri. Africa de Sud, care se întinde
pe o suprafaţă de 1,22 milioane de
kilometri pătraţi, are o populaţie de 44
de milioane de locuitori. Principalele
oraşe sunt: Johannesburg (6 milioane
locuitori), Cape Town (3 milioane),
Durban (3 milioane), Port-Elizabeth (1,5
milioane), Pretoria - capitala (1 milion) şi
Bloemfontein (500.000). Cele mai mari
stadioane sunt “FNB Stadium” Johannesburg (cu o capacitate de
80.000 de locuri), “Ellis Park” Johannesburg (68.000 locuri) şi “Absa
Stadium” - Durban (52.000).
Q Căpitanul echipei de tineret a
clubului Benfica Lisabona, Bruno Baiao
(19 ani), a decedat la spital, după ce a
suferit un infarct la finalul unui
antrenament. Baiao a mai avut probleme
cardiace şi a primit permisul de a evolua
doar după o serie de teste medicale.
O reuºitã competiþie de lupte
la Târgu Bujor
Stadionul din Tg.Bujor a fost, zilele
acestea, gazda unor manifestaţii
deosebite. Baza sportivă, pavoazată şi
pregătită sărbătoreşte, a fost populată,
încă de dimineaţă, de numeroşi spectatori care urmau să asiste la întrecerile
etapei judeţene a Campionatului Naţional
de lupte libere pentru cadeţi (fete şi
băieţi). Cu acest prilej a avut loc şi
ceremonia prilejuită de împlinirea a 25
de ani de la înfiinţarea Centrului de
Antrenament Lupte de la Tg.Bujor.
De fapt, reuniunea a fost deschisă
cu acest moment aniversar, reprezentanţii autorităţilor locale şi cei ai
Direcţiei Judeţene pentru Sport evocând momentele când s-au pus bazele
luptelor în Tg.Bujor. Au fost premiaţi şi
cei a căror activitate se leagă de centrul
de lupte: antrenorul Dumitru Berbeci,
încă de la începuturi la “comanda”
secţiei, Geta Vintilă şi Săndiţa Tacu,
directoarele celor două şcoli unde
învaţă sportivii centrului.
Concursul propriu-zis, desfăşurat,
cum spuneam, chiar pe stadion, a fost
de bun nivel tehnic, iar competitorii şi-au
disputat cu ardoare cele douăzeci de
titluri de campioni judeţeni, titluri
răsplătite cum se cuvine de către
Direcţia pentru Sport a Judeţului Galaţi.
Iată clasamentele generale, întocmite
de secretariatul competiţiei, format din
Petrică Poalelungi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Lupte, şi arbitrii
internaţionali Ioan Popescu şi Nicolaie
Burgaza.
Fete, 38 kg: 1.Cristina Dima (Clubul
Sportiv Municipal Dunărea), 2.Ana Bălan
(Centrul de Antrenament Tg.Bujor); 40
kg: 1.Alina Nicolau (CSM Dunărea),
2.Elena Grasu (CSM Dunărea); 43 kg:
1.Larisa Lescaie (CSM Dunărea), 2.Ana
Feraru (CA Tg.Bujor); 46 kg: 1.Georgiana Misăilă (CSM Dunărea), 2.Nicoleta
Vieru (CA Tg.Bujor); 49 kg: 1.Simona
Sandu (CA Tg.Bujor), 2.Teodora Votrondos (CSM Dunărea); 52 kg: 1.Nicoleta
Chihaia (CA Tg.Bujor), 2.Luciana
Patrichi (CSM Dunărea); 56 kg: 1.Andra Mihai şi Stela Olaru (ambele de la
Clubul Sportiv Şcolar Galaţi); 60 kg:
1.Georgiana Budescu, 2.Georgiana
Grasu (ambele de la CSM Dunărea); 65
kg: 1.Felicia Ciorobâtcă (CA Tg.Bujor),
2.Rodica Mistreanu, 3.Mihaela Ţăranu
(ambele de la CSM Dunărea); 70 kg:
1.Florentina Donose (CA Tg.Bujor),
2.Livia Lupu (CSS Galaţi), 3.Simona
Baniţă (CSM Dunărea).
Băieţi, 42 kg: 1.Neculai Mitrofan
(CA Tg.Bujor), 2.George Cantaragiu
(Clubul Sportiv Şcolar Tecuci); 46 kg:
1.Florin Tudorache (CSS Galaţi),
2.Eugen Călmuc (CA Tg.Bujor); 50 kg:
1.Marian Gheorghiţă (CSS Galaţi),
2.Neculai Mincu (CA Tg.Bujor), 3.Marius
Farcaş (CSM Dunărea); 54 kg:
1.Marian Mitrofan (CA Tg.Bujor),
2.Viorel Dimofte (CSS Galaţi), 3.Lucian
Cazaris (CSM Dunărea); 58 kg:
1.Neculai Ciobotaru (CSS Tecuci),
2.Iulian Totolici, 3.Doru Nelu (ambii de la
CA Tg.Bujor); 63 kg: 1.Ionuţ Florea
(CSS Galaţi), 2.Tudorel Nedelcu,
3.Viorel Munteanu (ambii de la CA
Tg.Bujor); 69 kg: 1.Andrei Butnaru,
2.Costin Bucoci (ambii de la CSS Galaţi),
3.Cosmin Stan (CA Tg.Bujor); 76 kg:
1.Alexe Stancu (CA Tg.Bujor), 2.Cosmin Sava (CSS Tecuci), 3.Bodgan
Vârgolici (CSM Dunărea); 85 kg: 1.Ionuţ
Vargheş (CA Tg.Bujor), 2.Dorel Jalbă
(CSS Galaţi), 3.Costel Dorofte (CSM
Dunărea); 100 kg: 1.Nicu Olăreanu,
2.Florin Munteanu (ambii de la CSS
Galaţi).
Să-i amintim şi pe antrenorii sportivilor clasaţi pe locuri fruntaşe în această competiţie. Aceştia sunt: Dumitru
Gheţu, Viorel Dumitru şi Ion Ţugui (CS
Şcolar Tecuci), Dumitru Buleandră şi
Florin Cimpoaie (CSM Dunărea), Neculai
Grigoraş şi Neculai Horinceanu (CS
Şcolar Galaţi) şi Dumitru Berbeci
(Centrul de Antrenament Tg.Bujor).
Vremea va fi închisă, pe fondul unui cer în general acoperit, iar local se vor semnala
averse de ploaie. Temperaturile maxime vor oscila, astăzi, între 14 şi 17°C, iar minimele
vor fi cuprinse, în timpul nopţii, între 6 şi 9°C. Vântul va prezenta intensificări temporare,
din sector nordic şi nord-vestic, cu viteze de 10-25 km/h. (informaţii preluate din surse
on-line)
Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Teodat; Sf. Hristina
QFILME LA TV Q FILME LA TV
LOTO SPECIAL 6/49
16 mai 2004
UN VAMPIR ÎN BROOKLYN
(horror, SUA, 1995)
16
Meteo
Calendar ortodox
Program tv
V.L
."
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Varianta câştigătoare
Prima TV, ora 20,30
18 MAI
33; 8; 43; 24; 7; 36.
18 MAI
18 MAI
Fond de câºtiguri:
120.729.564.200 lei
Valoarea omologată a câştigurilor:
Cat.I
REPORT 75.012.098.600
Cat. a II-a 92 variante a 340.004.034
din care un autoturism SOLENZA
Cat. a III-a 5.089 variante a 2.836.921
* Pentru categoria I, fiecare
câştig va include un apartament
cu 2 camere.
Tragerea NOROC
6553319
Fond de câºtiguri:
5.090.504.800 lei
Aveţi un talent deosebit
la cheltuirea banilor. În mod
sigur lucrurile stau foarte bine între
dvs. şi partener(ă) dacă vă permiteţi.
GEMENI
Energia dvs. este de-a
dreptul copleşitoare pentru
cei din jur, dar nu aveţi de
gând să vă cereţi scuze pentru asta.
Vă bucuraţi doar de realitate.
RAC
Întâlniţi persoane pe
care vă gândiţi că le veţi
putea folosi în viitor. Asta dacă nu
sunteţi dvs. folosit(ă) primul(a)...
LEU
Încercaţi să vă stăpâniţi
gelozia şi sentimentele de
posesivitate. El(ea) nu este o
proprietate a dvs. deşi tindeţi să-l(o)
trataţi astfel.
FECIOARÃ
Sunteţi la zi cu munca,
fapt care de mult nu s-a mai
întâmplat prin chilioara dvs. Încercaţi
să purtaţi o discuţie cu partenerul(a).
BALANÞÃ
Trageţi concluzia că aţi
fost minţit(ă) în repetate
rânduri şi de această dată vreţi să
deţineţi dvs. controlul. Nu e simplu
pe cât pare.
SCORPION
HOTELUL NEW ROSE
(thriller, SUA, 1998)
TVR 2, ora 1,00
Cu: Christopher Walken,
Willem Dafoe, Annabella Sciorra,
Asia Argento. Titlu original: New
Rose Hotel
Într-un viitor nu prea îndepărtat, în
Manhattan, două mari corporaţii au
controlul asupra secretelor geneticii.
Doi prieteni - Fox şi X - speră să dea
marea lovitură. Pot să câştige 100 de
milioane de dolari, dacă reuşesc să-l
convingă pe liderul uneia dintre ele
să-i vândă celeilalte secretele. Doar o
femeie ar putea să-l corupă pe acesta.
Pentru a reuşi, cei doi o angajează pe
Sandi (Asia Argento). Dar X se
îndrăgosteşte de tânără. Dispariţia fetei
şi a celui pe care ea urma să îl seducă
le va încurca celor doi planurile.
THE AMERICAN WAY
(comedie, Anglia-SUA, 1986)
Vă împărţiţi afecţiunea în
mod egal între familie şi
prieteni. Realizaţi că făcând asta îi
supăraţi şi pe unii şi pe ceilalţi. Fiţi
imaginativ.
CAPRICORN
VÃRSÃTOR
CINEMA
Perioada: 14 - 20.05.2004
Galaţi: Cinema “Central”: Patimile lui Hristos - orele: 9,30; 12,00; 14,30;
17,00; 19,30. Cinema “Republica”: Peter Pan - orele 15,30; 17,30; 19,30. Cinema
“Dacia”: Matrix Revoluţii - zilnic 15,30; 17,30. Luni liber, sâmbătă şi duminică
matineu, ora 12,30.
Tecuci: “Arta”: Invaziile barbare - orele: 15,30; 17,30. Sâmbătă şi duminică,
matineu: ora 10,00.
PEªTI
Faceţi de zor morală, ba
în stânga, ba în dreapta până
se plictiseşte lumea să se mai plimbe
pe lângă dvs. E clar, nu aveţi
ocupaţie.
BERBEC
Sunteţi tranşant(ă) şi
faceţi asta împotriva
propriilor sentimente. Totuşi
consideraţi că aţi rămas singura
persoană care poate lua decizii.
Q- Costică s-a aruncat în lac să-şi
salveze soţia.
- Serios? Îl credeam mai cumpătat.
8,00 Matinal Express cu Irina şi Gabi;
10,00 Obiectiv Express (r) 10,30 Penalty; 11,30 Impact local; 12,00 Închiderea
programului; 18,30 Obiectiv Express
jurnal; 19,00 Studio electoral; 19,15 Terminus Express; 19,30 Confluenţe emisiune de Viorel Dinescu; 20,00 Omul
care ne trebuie - emisiune electorală;
21,00 Se caută un primar - emisiune
electorală; 22,00 Părerea mea emisiune dezbatere; 22,30 Obiectiv
Express/Sport; 22,00 Închiderea
programului.
18 MAI
Q - Sunteţi însurat? întreabă
vânzătorul.
- Dar ce, credeţi că mama m-ar fi
dat afară din casă pe o vreme ca
asta?
Q O femeie îi dă unui cerşetor zece
mii lei ca acesta să se roage să ajungă
în Rai.
- Bine, doamnă, un taxi vă ia o sută
de mii de lei până la gară şi cu zece mii
vrei să ajungi direct în Rai?
Str. Domnească nr. 191, Galaţi; Tel.: 0236/412262; fax: 0236/415151; e-mail: [email protected] galati.astral.ro.
Persoanele interesate de ocuparea locurilor de muncă vacante şi de înregistrarea ofertei de locuri de muncă
vacante sunt aşteptate la noul sediu al AJOFM Galaţi, de pe strada Domnească nr. 191 (Apollo), de luni până joi, între
orele 7,30-12,00.
Lista locurilor de muncă vacante anunţate la AJOFM Galaţi, valabilă astăzi, 18.05.2004: administrator
imobile; administrator reţea calculatoare; agent pază, control acces, ordine şi intervenţie; coafor; confecţioner-asamblor
articole din textile; cosmetician; director adjunct societate comercială; dulgher; economist în relaţii economice internaţionale
(absolvent 2003); electrician în construcţii; faianţar; fierar betonist; frezor universal; frizer; instalator apă-canal;
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; izolator termic; lăcătuş construcţii metalice şi navale; maistru construcţii
civile ind. şi agricole; maşinist la maşini speciale de aşchiere; mecanic auto; montator, reglor, depanator ascensoare;
montator pereţi şi plafoane din ghips carton; mozaicar; muncitor necalificat pt. calificare la loc de muncă; operator
preparator produse zaharoase; operator fabricarea produselor făinoase; secretar literar; şofer autocamion/maşină de
mare tonaj; sudor electric; ţesător restaurator manual de covoare; tinichigiu industrial; vânzător; vopsitor auto; zidar
roşar tencuitor; zugrav vopsitor.
Pe colo, prin
Moldova
Se face
de râs
De bunã voie
Se fac de
râs (fem.)
Duce greul
în port
Culoare de
trecere (sing.)
Făcut
bucăţi
18 MAI
7,00 Ora 7 dimineaţa; 18,30 Primplan; 23,15 Prim-plan.
MEGA TV
18 MAI
Ştirile Mega TV de luni până vineri
orele: 8,30 - 19,00 şi 21,00 - 21,30.
De la dreapta
la stânga!
Fără
conţinut
Lăsat
amanet
Sămânţă
de scandal
Singure!
Râde la
început!
Urmări!
Miază-zi
Intrarea la
ospiciu!
Se prinde
pe câmp
Intrarea
în tunel!
Casă
boIerească
Se fac
de râs
În şagă!
Urmat de
lălăit
Urât la
faţă
Nu-i
aceasta
Colecţie
de hărţi
Dau în
cărţi
Aţe
răsucite!
Bani ca
la turci
Se fac de
râs
Depozit la
vapoare
TV GALAÞI Prima TV
De prin
apropiere
Vin de
fructe
Puţin
îndrăzneţ
Suferinţa
depărtărilor
"A
7,00 Ora 7 dimineaţa; 9,00 Ediţie
specială (r); 10,00 Studio electoral;
11,00 Prim-plan; 11,30 Oraşul meu;
12,30 Zoomania (r); 14,00 Fete de fete;
15,00 Prim-plan; 15,05 Studio electoral;
16,00 Prim-plan; 16,05 Oraşul meu;
17,00 Prim-plan; 17,05 Pops spectacol;
17,30 Prim-plan; 17,35 Cultură şi
tradiţie; 18,00 Prim-plan; 18,05 Roxy şi
camera; 18,30 Prim-plan; 19,00 Ediţie
specială; 20,00 Studio electoral; 21,00
Vreau să fiu la primărie; 22,00 Primplan (r); 22,30 Ediţie specială (r); 23,30
Biserica... lăcaş de spiritualitate; 23,45
Prim-plan (r); 0,00 Ora 7 dimineaţa (r).
2,00
2,10
2,40
3,40
4,10
5,50
6,40
7,00
8,00
11,00
11,42
11,45
12,30
12,40
14,00
15,30
16,15
16,45
17,45
18,00
18,55
19,00
19,30
20,30
22,30
23,00
23,30
0,30
0,45
0,48
1,45
Monica (r)
Focus
Roseanne (s)
ANDOgrafia zilei
Pet Show (r)
Focus
Pensacola, forţa
de elită (s)
Sunset
Beach (s)
Camera de râs
Poliţia
în acţiune (r)
Monica
cu Monica Puiu
Big Brother Fratele cel mare
Camera secretelor
Focus
cu Cristina Ţopescu
Agenda electorală
Tu decizi!
Studio electoral
Big Brother
Un vampir în Brooklyn
(comedie horror, SUA, 1995)
cu Eddie Murphy, Angela
Bassett
Dincolo de limite
Focus Plus
cu Adrian Bucur
Salut! Big Brother
cu Andreea Raicu
Big Brother Fratele cel mare
Camera
secretelor (r)
Clip Art
Focus (r)
Chat TV
18 MAI
18 MAI
7,00
7,30
7,45
8,30
9,10
10,00
11,00
13,00
13,50
14,00
14,30
Conjugând verbul “a şti”
Veni, video, vici
Teleshopping
Pasiuni (s/r)
Marea
Brava (s/r)
Rebelii (s/r)
Tonomatul DP 2
TVR Iaşi
Cinci minute de cultură
Desene animate
Fiica
oceanului (s)
Emisiune în limba
germană
Tribuna partidelor
parlamentare
Răscruci
Ştiri
Rebelii (s)
Forum
Indonezia misterelor
Pasiuni (s)
Euro-dispecer
Telejurnal
Elector 2004
Alege şi votează!
Destine sentimentale
(dramă, coprod., 2000)
ultima parte
Familia
şi legea (s)
Indonezia misterelor (r)
Hotelul New Rose
(thriller, SUA, 1998)
cu A. Argento
Destine sentimentale (r)
(dramă, coprod., 2000)
15,00
16,00
16,30
17,00
17,05
18,00
18,30
19,00
19,55
20,00
20,50
21,00
22,00
23,40
0,30
1,00
2,30
7,00 Observator
cu Sanda Nicola
8,00 Secrete de familie (r)
9,00 Pe cont propriu
10,00 Yago (s) cu Facundo Arana
12,00 Incredibil, dar adevărat!
13,00 Observator
13,15 Articolul 420 pI
(dramă, India,1955) (r)
15,10 Păcatul (s)
cu Daniela Alvarado
16,00 Se întâmplă în România
17,00 Brigada mobilă
cu A. Berecleanu
şi A. Zaharescu
17,45 Secrete de familie
Divertisment
cu Mihaela Rădulescu
18,55 Agentul 18.55
19,00 Observator. Sport. Meteo
19,50 Buletin de alegeri
20,00 Articolul 420 II
22,00 Observator. Sport
cu Letiţia Zaharia
22,35 Primărie, te iubesc!
cu Gabriela Vrînceanu Firea
23,35 Gheorghe. Talk-show
cu Andrei Gheorghe
0,30 Pe cont propriu (s) cu
Scott Wolf, Matthew Fox
1,30 Observator (r)
2,30 Incredibil, dar adevărat! (r)
3,30 Zile din viaţa noastră (s)
cu Deidre Hall
5,15 Brigada mobilă (r)
6,00 Păcatul (s/r)
18 MAI
7,15 Suflete
pereche (s/r)
8,00 Jurământul (s/r)
9,00 De 3 X femeie (r)
10,30 Căsătorie
de probă (s/r)
11,15 Prizoniera (s/r)
12,30 Învaţă engleza
cu Victor (r)
12,50 ‘5 shopping (r)
13,00 Cealaltă femeie (s)
cu Yadhira Carillo
15,15 Clona (s)
cu Murilo Benicio
16,30 Suflete
pereche (s)
cu Kate del Castillo
17,30 Poveştiri adevărate
cu Lucian Viziru
17,55 Reţeta de Acasă
18,10 Îngerul nopţii (s)
cu Cesar Evora, A. Rivera
20,00 De 3 X femeie
cu Mihaela Tatu
21,30 Căsătorie de probă (r)
22,00 Prizoniera (s)
cu Gabriela Spanic,
Mauricio Islas
23,00 ‘5 shopping
23,10 Jurământul (s)
cu Danna Garcia
0,00 Să vorbim despre sex
1,15 Clona (s/r)
2,00 Poveştiri adevărate (r)
2,30 De 3 X femeie (r)
4,00 Căsătorie
de probă (s/r)
4,30 Muzica de Acasă
5,00 Îngerul
nopţii (s/r)
18 MAI
18 MAI
V. GHICA
AGENÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ GALAÞI
TV GALAÞI canal propriu
0,30
7,00 Ştirile PRO TV
Ce se întâmplă, doctore?
9,00 Omul care aduce cartea
cu Dan C. Mihăilescu
9,10 Tânăr şi neliniştit (s/r)
10,00 Angajăm primar
cu Cristian Tabără
12,15 Echipa ultimei speranţe
Documentar
12,30 ProMotor (r)
13,00 Ştirile Pro TV
13,30 Sunt plecat
în oraş
(comedie, SUA, 1994) (r)
15,15 La Bloc (s/r)
cu Dragoş Moştenescu
16,00 Tânăr şi neliniştit (s)
cu Eric Braeden, Lauralee Bell
17,00 Ştirile Pro TV
cu Monica Dascălu
17,45 Teo
cu Teo Trandafir
19,00 Ştirile Pro TV
cu Andreea Esca
20,15 La Bloc (s)
21,00 Seara campionilor: Meciul de
retragere a lui Gică Popescu
23,15 Ştirile PRO TV
0,00 Seinfeld (s)
cu Jerry Seinfeld, Michael
Richards
1,00 Ştirile PRO TV
2,00 Seara campionilor:
Meciul de retragere
a lui Gică Popescu (r)
4,30 Kulinaria Show (r)
5,00 Profeţii despre trecut (r)
6,00 Teo (r)
cu Teo Trandafir
18 MAI
BURSA locurilor de muncã
GH. GURÃU
18 MAI
Glume, glume
V.G.
rh
CASANDRA
1045 - Se naşte OMAR KHAYYAM
(m. 1123), matematician, filozof şi poet
persan.
1388 - Se termină zidirea bisericii
mari a Mănăstirii Cozia, jud. Vâlcea,
importantă ctitorie a lui Mircea cel
Bătrân.
1799 - Încetează din viaţă PIERRE
AUGUSTIN CARON de BEAUMARCHAIS
(n. 1732), dramaturg francez.
1868 - Se naşte NIKOLAI al II-lea,
ultimul ţar al Rusiei (moare în noaptea
de 16/17 iulie 1918, împreună cu ţarina,
fiul şi cele patru fiice, precum şi cu zece
persoane din suită, fiind executaţi prin
împuşcare de conducerea bolşevică).
1899 - Are loc, la Haga, (18 mai-29
iulie) prima Conferinţă pentru
soluţionarea paşnică a conflictelor
internaţionale, la care au participat 26
de state, între care şi România. A fost
pentru prima dată în istorie când au
participat pe picior de egalitate mari
puteri şi ţări mici, în efortul general de
edificare a păcii internaţionale.
1911 - Încetează din viaţă GUSTAV
MAHLER (n. 1860), compozitor şi dirijor
austriac cu renume mondial.
1913 - Se naşte CHARLES TRENET
(m.2001), cântăreţ, compozitor francez.
1920 - Se naşte Papa IOAN PAUL al
II-lea (numele de mirean Karol Josef
Woityla). Este ales papă (Suveran
Pontif) la 16 octombrie 1978 şi este
încoronat la 22 octombrie acelaşi an.
1976 - Încetează din viaţă (se
sinucide aruncându-se sub roţile unui
tren) GEORGE BOITOR (n. 1934), poet,
premiat de Asociaţia Scriitorilor din Cluj
(1969).
1977 - Începe să fie marcată “Ziua
Internaţională a Muzeelor”, din iniţiativa
Consiliului Internaţional al Muzeelor.
1979 - Încetează din viaţă PETRE
ABRUDAN (n.1907), pictor, pedagog.
1981 - Încetează din viaţă WILLIAM
SAROYAN (n. 1908), scriitor american.
1983 - Încetează din viaţă
ALEXANDRU BĂDĂUŢĂ (n. 1901),
prozator memorialist, eseist.
1993 - Încetează din viaţă AUREL
COVACI (n. 1932), traducător.
23,00
23,30
iv
a
O aventură pare să vă
secătuiască de orice dram
de putere fizică. Nici nu mai amintim
de faptul că sunteţi la pământ cu
banii.
Aveţi o capacitate
extraordinară de a vă
adapta oricărui tip de mediu
sau de personalitate cu care trebuie
să vă împăcaţi.
Naţional TV, ora 22,00
Cu: Dennis Hopper (foto),
Michael J. Pollard. Titlu original:
Riders of the Storm
O televiziune clandestină condusă
de un grup de veterani ai războiului din
Vietnam transmite întrerupând emisia
altor canale de televiziune. Ba chiar
încearcă să distrugă cariera unei
persoane publice, care se dovedeşte
a nu fi femeie, ci bărbat!
SÃGETÃTOR
Cineva face eforturi
vizibile pentru a vă convinge
de fidelitatea sa. Deveniţi însă
circumspect(ă) din cauza abuzului
de amănunte.
S-a întâmplat
pe 18 mai
18,45
19,00
20,00
21,00
Se fac
de râs
Unică!
Se face
de râs
Bară de
fier
A şti din
trecut
Acum prin
Moldova
Cuprins
de milă!
Umor
final!
Singură!
8,00 Reţeaua
(dramă, SUA, 2002)
9,35 Domnul Destin
6 MAI
(comedie, SUA, 1990)
11,20 Venus şi Marte
(dragoste, Germania,
2001)
cu Julie Bowen
12,55 Martin şi Lewis
(comedie, SUA, 2002)
14,30 Hav Plenty
(comedie, SUA, ’98)
16,00 Atlantida: Imperiul
dispărut
(animaţie, SUA, 2001)
17,40 Juwanna Mann
(comedie, SUA, 2002)
19,15 Regatul de foc
(thriller, Marea
Britanie, 2002)
cu Christian Bale
21,00 Totul despre sex (s)
22,05 Încă un film despre
adolescenţi?
(comedie, SUA, 2001)
cu C. Leigh
23,35 Revelaţia
(dramă, Marea
Britanie, 2001)
1,25 Cinema, cinema,
cinema
[email protected]
TAUR
într-un mod foarte brutal. Unul dintre
cadavre seamănă foarte bine cu Rita,
unul dintre detectivii însărcinaţi să se
ocupe de acest caz extrem de ciudat.
Maximillian este unicul supravieţuitor al
unei rase de vampiri care a rămas în
legendă sub numele de Nosferatu,
vampirul nemuritor.
Cu: Eddie Murphy, Angela
Bassett. Titlu original: Vampire in
Brooklyn
Eddie Murphy joacă în acest film
rolul vampirului Maximillian care ajunge
în Brooklyn la bordul unui vas ticsit de
oameni care sunt ucişi până la unul
Jurnalul de dimineaţă
Elector 2004
Cinci minute de cultură
Teleshopping
Călători în lumi diferite (s)
Teleshopping
Ora G
Teleshopping
Lori, Dan şi tanti Milli (s/r)
Teleshopping
Bravissimo! (r)
Corect!
Profesioniştii (r)
Jurnalul de prânz
Vector III
Alege viaţa!
Kronika
TVR în direct
Sânge de ţigan (s)
Istoria Campionatului European
de fotbal
Elector 2004
Jurnal. Meteo. Sport
Gala Gică Popescu
Seara campionilor: Meciul de
retragere a lui Gică Popescu
Jurnalul de noapte
Poveste fără sfârşit
cu Irina Păcurariu
Copiii fiarei (horror, SUA,
1996) cu Karen Black
Cinci minute de cultură (r)
Dincolo de hartă (r)
Jurnal (r)
Alege viaţa! (r)
Cine l-a ucis pe Versace (r)
(dramă, SUA, 1998) cu Franco
Nero, Steven Bauer
Destine secrete (s)
Teleshopping
Aşteptăm de la cititori informaţii, reclamaţii,
observaţii etc. pe adresa:
18 MAI
Valoarea omologată a câştigurilor:
Cat. I
REPORT
1.021.768.500
Cat. a II-a o variantă a 553.491.600
Cat.a III-a 14 variante a 39.535.114
Cat. a IV-a 174 variante a 3.180.986
Cat. a V-a 1640 variante a 674.989
Cat. “N+3” REPORT
340.589.500
Cat. “N-3” REPORT
960.688.800
Dezlegarea integramei POET ROMÂN apărută în ziarul de luni:
ORIZONTAL: I-S-B; COFETAR; NACELA; S; AMUTI; T; OFILIRE; PA; AMANA; MAC; ATA; URIASI; UMIL; RG; T; PI;
TEPENI; TRESA; ALA; NOE; CRITIC; RASUCI; CE.
HOROSCOP
7,00
7,40
7,50
8,00
8,15
8,45
9,00
10,00
10,15
10,45
11,00
12,50
13,00
14,00
14,30
15,00
15,30
16,55
17,30
18,30
11,00 Cultura IT (r)
11,40 Amintiri despre
vedete (r)
12,05 Concert de prânz
13,00 Ambasadorii
13,30 Patrimoniu (r)
14,00 Curs de franceză
14,40 Pictori români
15,00 Lumea secretă a lui
Alex Mack (s)
15,30 Desene animate
16,00 Amintiri despre
vedete (r)
16,25 Curs
de franceză (r)
17,00 Drumul mătăsii
18,05 Ducesa din Duke
Street (s)
19,00 Călător în Orient
19,30 Patrimoniu
20,00 Coperta a patra
20,55 Experiment
21,15 Dincolo de sunete
21,45 Jurnal cultural
22,25 Zborul fluturilor
(dramă, Finlanda,
’99)
23,55 Ion Bitzan
6,00
Jurnal TV
7,45 Revista presei
10,15 Audienţa în direct
11,00 Jurnal TV
11,15 100% (r)
12,45 Revista presei
cu Radu Cazan
13,15 Un mc de cultură (r)
14,00 Jurnal TV
14,45 Naşterea unei naţiuni
15,15 Realitatea medicală
16,45 Naşterea unei naţiuni
17,15 Ştampila de vot
18,00 Jurnal TV
18,45 Naşterea unei naţiuni
19,15 Ştampila de vot
20,15 100%
cu Robert Turcescu
21,00 Jurnal TV
21,45 Proiect: România
cu Vlad Nistor
22,15 Ştampila de vot
23,00 Jurnal TV
23,45 O lume trăsnită
0,00 Jurnal TV
TELEFOANE UTILE
Salvare
- 961; 411000; 426200
Ambulanţă non stop (VITAL MED)
- 462222
Pompieri
- 981; - 460441
Centrala Inspectoratului
Judeţean de Poliţie
- 407000
Poliţia Municipală
- 412222
Poliţia Transporturi
- 418460
Secţia 1 de Poliţie
- 419966
Secţia 2 de Poliţie
- 460854
Secţia 3 de Poliţie
- 413400
Secţia 4 de Poliţie
- 468490
Secţia 5 de Poliţie
- 416945
Inspectoratul Judeţean
al Poliţiei de Frontieră
- 959
Centrul de prevenire
şi consiliere antidrog
- 934;
- 461800
Jandarmi
- 956
Corpul Gardienilor Publici
- 470617
Prefectură
- 312100
Primărie
- 307799
Protecţia civilă - 982; 411456; fax - 413219
Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Galaţi
- tel. verde: 0800828674
- 477900; fax: 325530
Diverse:
S.C. ECOSAL PREST S.A.
Informaţii CFR
Autogara
Agenţia CFR
Serviciul INFO LINE
- 312282
- 460643
- 412683
- 472420
- 469000; 469005
Deranjamente - intervenţii:
APATERM - centrală
- 473380
- dispecerat
- 463294
DISTRIGAZ SUD
(Sucursala Galaţi) - centrală
- dispecerat
- 460206
- 460419
ELECTRICA (Galaţi)
- 929;- 460500
(număr unic cu apel gratuit pentru toţi clienţii
indiferent de zona de reşedinţă)
- 460496/460474 (Galaţi)
- 460488 (zona rurală)
- 820159/820160 (Tecuci)
Spitale
De Urgenţă
- 315555
Municipal nr.1
- 479401
Boli Infecţioase
- 423374
De Copii
- 469100
Militar
- 423938
TBC
- 460712
CFR
- 476716;
Interne
- 475768
Maternitatea
- 413131
Centrul de diagnostic şi tratament
(fosta Policlinică Municipală)
- 417941
Centrul de permanenţă adulţi (non stop
în Centrul de diagnostic şi tratament) - 417942
Farmacii non-stop:
Hygeia (vizavi de Spitalul Judeţean) - 473013
Bayer Pharm (Siderurgiştilor)
- 464542
Myosotis, Micro 38, bl.J2, parter - 461718, 479422
Paracelsus, Brăilei 24
(Potcoava de aur)
- 465304
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
Declaraþie
17
Ostatici eliberaþi
Condoleezza Rice, consilierul prezidenţial american pentru
probleme de securitate naţională, a declarat că trupele americane
vor rămâne pe teritoriul irakian “până îşi vor îndeplini misiunea”.
Doi cetăţeni ruşi răpiţi la data de 10 mai în Irak au fost eliberaţi, a anunţat,
ieri, Ministerul rus de Externe.
V.L
."
IRAK
Preºedintele Executivului
a fost ucis într-un atentat
O bombă artizanală, alcătuită
din materiale pirotehnice, a
explodat, ieri, în jurul orei locale
4.15 (5.15 ora României), în faţa
Ministerului danez al Apărării, la
Copenhaga, fără a produce
daune, a declarat poliţia locală,
citată de AFP. Faţada clădirii a fost
parţial înnegrită de fum.
Anchetatorii presupun că este
vorba de un act politic de protest
faţă
de
respectarea
angajamentului asumat de
Guvernul de la Copenhaga în Irak,
în cadrul coaliţiei internaţionale.
Paul Bremer:
Teroriºtii vor fi
învinºi
Administratorul civil american al
Irakului, Paul Bremer, a declarat, ieri, la
scurt timp după asasinarea
preşedintelui în exerciţiu al Executivului
Obuz cu gaz
sarin
Un obuz de artilerie care
conţinea gaz sarin a explodat
după ce a fost descoperit de
militarii americani în Irak,
provocând “răspândirea pe o
zonă limitată” a acestui agent
toxic mortal, a anunţat, ieri, un
purtător de cuvânt al armatei
americane, citat de AFP.
Generalul de brigadă Mark
Kimmitt,
comandantul
operaţiunilor coaliţiei din Irak, a
declarat că acest obuz de calibrul
155 de milimetri fusese amplasat
pe o şosea şi a fost descoperit
de un convoi militar american.
“Două persoane au primit îngrijiri
medicale după ce au fost expuse
agentului neurotoxic”, a spus
Kimmitt într-o conferinţă de presă.
Vizitã
Acuzaþii
ANALIZA
D
terorişti, integrişti, forţe antidemocratice.
Ar putea fi vorba despre al-Qaida sau
salafişti”.
Ghazi Ajil alYauar - noul
preºedinte al
Executivului
Ghazi Ajil al-Yauar, lider tribal sunnit,
a fost desemnat preşedinte al
Executivului irakian, a anunţat, ieri,
Hamid al-Kifai, purtătorul de cuvânt al
Consiliului irakian de guvernare,
relatează AFP. “Noul preşedinte al
Consiliului irakian de guvernare este
Ghazi Ajil al-Yauar, care urma să preia
conducerea Guvernului în luna iunie.
Din cauza morţii lui Ezzedin Salim,
al-Yauar va prelua conducerea chiar
acum”, a declarat sursa citată.
Preşedinţia Consiliului irakian de
guvernare, înfiinţat în iulie 2003 de
forţele coaliţiei, este asigurată prin
rotaţie, în fiecare lună, de nouă dintre
cei 25 de membri.
La sfârşitul lunii iunie, Consiliul irakian
de guvernare va fi înlocuit de un Guvern
interimar care va conduce ţara până la
alegerile din ianuarie 2005.
Al-Yauar este nepotul liderului tribului
Shamar, al cărui fief se află la Mosul, în
partea de nord a Irakului.
De profesie inginer, noul lider al
Consiliului a locuit o perioadă în Emiratele
Arabe Unite şi a revenit în Irak după
înlăturarea lui Saddam Hussein, în aprilie
2003.
Întrebat despre asasinarea
predecesorului său, al-Yauar a declarat:
Paginã realizatã de
CRISTINA GOGA
din surse MEDIAFAX
ºi CLICK NEWS
Al-Zarqawi,
suspectat de
implicare în atac
Atentatul care s-a soldat cu moartea
preşedintelui în exerciţiu al Consiliului
irakian de guvernare poate fi opera
iordanianului Abu Musab al-Zarqawi,
membru al reţelei al-Qaida, a declarat
un general american, citat de AFP.
Atentatul de la Bagdad a fost
revendicat într-un mesaj publicat pe
Internet şi semnat “Mişcarea arabă de
Rezistenţă” - o grupare necunoscută
până în prezent. “Doi eroi ai Mişcării
islamice de Rezistenţă/Brigăzile AlRashid, Ali Khaled Al-Juburi şi
Mohammad Hassan Al-Samarrai, au
desfăşurat o operaţiune curajoasă,
care a condus la uciderea trădătorului
şi mercenarului Ezzedin Salim”, potrivit
mesajului, a cărui autenticitate nu a fost
stabilită deocamdată.
Experţii coaliţiei analizează
declaraţia de revendicare a acestui
atentat, a declarat generalul Mark
Kimmitt, adjunctul comandantului
operaţiunilor militare din Irak.
Generalul american a precizat că
primele indicii conduc spre al-Zarqawi,
suspectat că a comis mai multe atentate
în Irak după înlăturarea lui Saddam
Hussein în aprilie 2003. “Atentatul poartă
marca lui al-Zarqawi”, a subliniat
Kimmitt.
Tony Blair, în Turcia
UE va dispune de mai multe Reþea pedofilã
unitãþi de intervenþie rapidã organizatã de români,
desfiinþatã de poliþiºti
Miniştrii Apărării din Uniunea
Europeană au căzut de acord, ieri, la
Bruxelles să pună la dispoziţia UE,
începând din 2007, mai multe unităţi de
intervenţie rapidă de 1.500 de militari
fiecare, care să poată fi desfăşurate în
caz de criză, relatează AFP. Potrivit lui
Javier Solana, înaltul reprezentant UE
pentru politică externă, Uniunea
Europeană ar putea dispune de nouă
unităţi de acest fel în 2007. Unele unităţi
ar putea fi operaţionale chiar din 2005.
Unităţile şi-ar putea începe operaţiunile
pe teren la zece zile după decizia
desfăşurării acestora, iar durata
misiunilor ar putea fi de câteva luni. Unul
dintre cazurile tipice în care aceste forţe
vor fi utilizate ar fi la cererea Naţiunilor
Unite, au explicat colaboratori ai lui
Solana. “În cazul în care spre exemplu
Consiliul de Securitate cere sprijin
pentru protejarea unei misiuni umanitare
la Darfour, în Sudan, noi suntem pregătiţi
să răspundem unei astfel de cereri”,
au explicat sursele citate.
Propunerea miniştrilor Apărării va
trebui acceptată de liderii europeni în
timpul summitului din 17 şi 18 iunie.
Program de dezarmare
a miliþiilor afgane
Campania de dezarmare a miliţiilor
afgane a început oficial ieri, prin apelul
de a preda armele formulat de adjunctul
ministrului Apărării, Farooq Wardak,
transmite AFP. “Sunt mândru să anunţ
că azi (luni) începem programul DDR
(dezarmare, demobilizare, reintegrare)
la Kabul, apoi pe întreg teritoriul ţării”, a
declarat Wardak. “Nu vor exista
excepţii”, a adăugat el, referindu-se la
liderii militari care controlează numeroşi
combatanţi în regiuni însemnate ale ţării.
“Programul DDR va fi derulat pe teritoriul
ţării de la nord la sud şi de la est la
vest”, a adăugat Farooq Wardak,
subliniind că “toate trupele aflate sub
autoritatea Ministerului Apărării şi cele
care nu sunt parte a armatei naţionale
vor fi supuse programului” menţionat.
Autorităţile afgane speră să
dezarmeze Armata Naţională Afgană
(ANA), care are circa 40.000 de miliţieni,
înaintea alegerilor prezidenţiale şi
parlamentare din septembrie.
Majoritatea membrilor miliţiilor afgane
este sub autoritatea teoretică a
Ministerului afgan al Apărării, însă
continuă să primească ordine din partea
comandanţilor locali, apărând interesele
personale ale acestora.
UCRAINA
"A
Administratorul american al
Irakului, Paul Bremer, şi
Autoritatea Provizorie a Coaliţiei
(CPA) periclitează desfăşurarea
anchetei asupra programului
ONU petrol contra hrană, se arată
în ediţia electronică de luni a The
Telegraph. “Ancheta asupra celui
mai grav scandal de corupţie din
istoria Naţiunilor Unite este, în
prezent, obstrucţionată de CPA”
susţine cotidianul, citând membri
ai Congresului american şi surse
de la Bagdad.
“Studiul efectiv al documentelor a fost întârziat mai multe
săptămâni şi sunt persoane care
cred că acte importante ar putea
fi distruse sau falsificate”, a
afirmat un congresman american,
într-o scrisoare adresată
preşedintelui american George
W. Bush.
“Este un act de intimidare care nu ne va
influenţa. Suntem mai hotărâţi ca până
acum să ne recăpătăm suveranitatea
şi să construim un Irak liber şi
democratic”.
MILANO
Şapte români au fost reţinuţi pentru
implicare într-o reţea de prostituţie
infantilă, iar un altul a fost dat în urmărire
de autorităţile italiene, la Milano, în urma
unei anchete care a pornit acum un an,
de la plângerea unui minor român,
informează presa italiană.
Gazzetta di Parma - care aminteşte
că prostituţia infantilă din Milano este
un subiect tratat pe larg de televiziuni
precum CNN ori TG5 - scrie că reţeaua
era condusă de opt cetăţeni români,
care exploatau mai ales copii români şi
rromi, dar şi femei din Ucraina şi
Republica Moldova.
Fiecare dintre cei exploataţi aducea
proxeneţilor între 500 şi 700 de euro.
Caltanet.it relatează că membrii bandei
sileau copii de 10-12 ani să se
prostitueze ori să comită diverse
infracţiuni.
Banii proveniţi din aceste fapte erau
trimişi în România, în timp ce copiii erau
ţinuţi practic în sclavie, adaugă sursa
citată.
Ancheta a pornit acum un an, după
ce un copil român a făcut o reclamaţie
cu privire la reţeaua pedofilă.
Investigaţiile au presupus atât
interceptări telefonice, cât şi
supravegheri şi alte metode.
Şapte mandate de arestare au fost
emise în acest caz, în timp ce o a opta
persoană - un român născut în 1986 - a
fost dat în urmărire.
Întrucât nu este sigur dacă
suspectul căutat este sau nu major,
ordinul de încarcerare a lui a fost
transmis şi Procuraturii pentru minori,
adaugă Caltanet.it.
Minorii erau aduşi în Italia cu acordul
părinţilor (care primeau dealtfel o mică
parte din câştig), iar o dată ajunşi acolo,
organizaţia - care are centre de acţiune
în două judeţe din România - îi obliga să
cerşească, să fure şi să se prostitueze,
în piaţa Trento. “Baza logistică” era la
Milano, iar cei opt membri ai bandei
aveau atribuţii clare în exploatarea
copiilor, scrie Caltanet. it.
Premierul britanic, Tony Blair, a sosit,
ieri după-amiază, la Ankara pentru o
scurtă vizită de lucru în cursul căreia
va discuta despre candidatura Turciei
la Uniunea Europeană (UE) şi despre
cooperarea pentru combaterea terorismului, relatează AFP. Este vorba de
prima vizită a unui premier britanic la
Ankara din ultimii 14 ani. Trei bombe
artizanale au explodat în cursul nopţii
de duminică spre luni în faţa filialelor
băncii britanice HSBC de la Istanbul şi
Ankara, fără a se solda cu daune
materiale, a anunţat presa turcă. Tony
Blair se va întâlni cu preşedintele turc,
Ahmet Necdet Sezer, cu premierul
Recep Tayyip Erdogan, urmând să
discute despre aderarea Turciei la UE.
Turcia speră ca în luna decembrie liderii
europeni să decidă începerea negocierilor de aderare şi se bazează pe
susţinerea Guvernului britanic. Cei doi
premieri vor discuta şi despre intensificarea luptei împotriva terorismului după
atentatele sinucigaşe din 15 şi 20
noiembrie 2003 de la Istanbul, soldate
cu 62 de morţi şi sute de răniţi. Blair şi
oficialii turci vor aborda şi problema
cipriotă, situaţia din Irak şi summitul
NATO, care se va desfăşura în zilele
de 28 şi 29 iunie la Istanbul. Două
manifestaţii au avut loc ieri la Ankara şi
Istanbul, în semn de protest faţă de
sosirea premierului britanic şi faţă de
participarea Marii Britanii la războiul din
Irak, a relatat agenţia Anatolia. Membrii
unui sindicat al funcţionarilor s-au
adunat într-un parc din centrul capitalei
turce scandând “Blair are mâinile
murdare de sânge” sau “Afară cu
asasinii! Aceasta este ţara noastră!”.
La Istanbul, cel mai mare oraş din Turcia,
un grup de manifestanţi care se
autodenumesc “Uniunea contra NATO
şi Bush” s-au adunat în faţa consulatului
britanic pentru a protesta faţă de vizita
premierului britanic. “Nu dorim ca Blair,
responsabil de masacre şi acte de
tortură, să viziteze ţara noastră”, se
putea citi pe pancartele protestatarilor.
Flash
Singh. Q Bilanţ Q Accidentele
feroviare produse, duminică, în Italia,
pe tronsonul de cale ferată
Genova-Milano, s-au soldat cu un mort
şi peste 30 de răniţi, conform celui mai
recent bilanţ. Q Reacţie Q Moartea
preşedintelui în exerciţiu al Consiliului
irakian de guvernare Ezzedin Salim, în
atentatul de ieri, este o pierdere tragică,
a declarat un responsabil american cu
rang înalt. Q Critici Q Forţele
americane şi britanice încalcă
prevederile Convenţiei de la Geneva
asupra pierderilor civile şi nu au
comunicat numărul irakienilor ucişi în
timpul războiului şi al confruntărilor din
Irak. Q Planuri Q Statele Unite şi Marea
Britanie elaborează planuri în vederea
retragerii rapide a trupelor lor din Irak,
după transferul de suveranitate
prevăzut pentru 30 iunie, în condiţiile
stabilizării durabile a Irakului. Q
Nemulţumire Q Şeful diplomaţiei
americane, Colin Powell, a condamnat
lipsa de reacţie a majorităţii liderilor arabi
faţă de decapitarea civilului american
Nicholas Berg, în Irak, şi a apreciat că
scandalul abuzurilor comise împotriva
deţinuţilor irakieni nu reprezintă o
Q Hotărâre Q Statele Unite au
scuză.Q
anunţat Coreea de Sud că vor retrage
4.000 de militari din această ţară pentru
a-i trimite în Irak, a declarat purtătorul
de cuvânt al Pentagonului. Q Declaraţie Q Consilierul prezidenţial american
pentru securitate naţională, Condoleezza Rice, şi-a exprimat convingerea
că fostul dictator irakian Saddam
Hussein avea legături cu o reţea teroristă internaţională, potrivit unui interviu
difuzat, duminică seară, în Rusia.
TRÃSNAIA ZILEI
rh
Iranul este “un partener stabil
şi de lungă durată” al Rusiei, a
declarat, ieri, preşedintele rus,
Vladimir Putin, în timpul întâlnirii
cu ministrul iranian de Externe,
Kamal Kharazi, aflat în vizită la
Moscova, relatează AFP. Putin
şi-a exprimat satisfacţia că
schimburile comerciale dintre
cele două ţări au crescut cu 70
la sută din 2002 şi până acum,
potrivit agenţiei Interfax.
La rândul său, Kharazi a
declarat că Iranul este pregătit
să coopereze cu Rusia nu doar
în chestiuni de interes bilateral,
dar şi în privinţa problemelor
regionale sau internaţionale.
ÎN 2007
Moartea preşedintelui în exerciţiu al
Consiliului de guvernare de tranziţie
irakian, Ezzedin Salim “va spori
hotărârea” Consiliului de a-şi recâştiga
suveranitatea, a declarat ministrul
irakian al Afacerilor Exerne, Hoshyar
Zebari, citat de AFP. “Sunt întristat, dar
acest lucru va spori hotărârea noastră.
Suntem decişi să continuăm procesul”
de redobândire a suveranităţii, a afirmat
Zebari. În opinia acestuia, atentatul putea
fi comis de “membri ai fostului regim,
upă o perioadă de relativă tăcere, după atâtea evenimente care
au culminat cu tragicele atentate teroriste din 11 martie de la
Madrid, după o extindere a Europei care nu ne-a inclus şi pe
noi, iată-ne renăscând frumos în acest mai. Zilele trecute, orice
român aflat în Spania a avut motive să se mândrească, să-şi simtă
inima de român bătând mai puternic în piept! Din ce în ce mai mult, se
succed evenimente şi acţiuni organizate de diferite instituţii, care
promovează integrarea şi recunoaşterea valorilor româneşti în Spania.
Cred că 11 martie şi lunga listă de decedaţi şi răniţi de naţionalitate
română au contribuit la deschidere, la dialog şi toleranţă. Săptămâna
aceasta, se sărbătoreşte fiesta de Madrid, deoarece pe 15 mai este
ziua patronului oraşului, San Isidro. Cu această ocazie, oraşul se
împodobeşte cu zâmbete, flori, culori şi lume, mai ales cu multă lume. Şi
cum emigranţii şi turiştii predomină, deschiderea sărbătorilor Madridului
a fost anul acesta mai emoţionantă ca nicicând. În Plaza Mayor, 11
copii, reprezentanţi ai ţărilor care au avut victime pe 11 martie, au rostit
fiecare în limba lui cuvintele “Pace pentru toţi”! Şi aceste cuvinte au
răsunat atât de melodios în limba noastră! Cuvinte româneşti în inima
Spaniei! Instituţia culturală cea mai importantă a oraşului, El Circulo de
Bellas Artes, a găzduit pentru prima dată Săptămâna Culturală
Românească! Cu acest motiv, s-a organizat un ciclu de filme româneşti,
intitulat “Refugiu şi splendoare” şi care a inclus “Pădurea spânzuraţilor”,
“Tănase Scatiu”, “Adela”, “Felix şi Otilia”... cu alte cuvinte, capodopere
ale literaturii româneşti transpuse pe marele ecran. Actriţa Maia
Morgenstern, în vogă acum după filmul lui Gibson, a fost o prezenţă
agreabilă, care a umplut practic până la refuz amfiteatrul cu români, dar
şi cu spanioli. În cadrul aceleiaşi săptămâni culturale, organizate de
Institutul Cultural Român în colaborare cu Ambasada României în Spania,
s-a prezentat numărul 21 al revistei de cultură Plural. Acest număr,
editat în limba spaniolă, a fost dedicat culturii hispanice, dar şi întâlnirii
dintre cele două culturi sub semnul concordiei. La încheierea săptămânii
s-a organizat masa rotundă intitulată “Viitorul Europei şi Culturile
Naţionale”, cu o participare de elită: pe lângă ambasadorul României la
Madrid, au sosit din ţară domnul Eugen Uricaru, preşedinte al Uniunii
Scriitorilor din România, dar şi o serie critici literari şi analişti politici. A
fost interesant, mai ales că pentru prima oară, publicul spaniol a intrat
în contact direct cu cultura românească. S-a ascultat muzică românească
şi s-a vorbit româneşte... Emoţia a atins cote sublime şi mândria de a fi
român a cuprins inimile. Şcoala Oficială de Limbi, mai exact catedra de
Limba Română, în fruntea căreia se află doamna Ana-Maria Diaconescu,
la rândul său a organizat sărbătorirea sfârşitului de an şcolar, cu muzică
populară românească, cu dansuri şi obiceiuri româneşti... O izbucnire
de doruri s-au aprins în sufletul oraşului iberic!!! N-a lipsit nici seara de
poezie oferită de poetul Darie Novăceanu, fost ambasador al României
în Spania, care, în ciuda faptului că este cetăţean spaniol, a demonstrat
încă o dată profundul său patriotism, dragostea de neam şi ţară, mândria
de a se simţi român, prin intermediul traducerilor şi creaţiilor sale, incluse
într-o antologie de poezie românească pe care a prezentat-o. Părăsind
Madridul, la Valladolid, oraş european, situat în inima Castilliei şi Leonului,
Institutul de Studii Europene şi Universitatea din oraş, au organizat Ziua
Europei, cu prezenţa tuturor ambasadorilor ţărilor care s-au integrat în
UE pe 1 Mai. Dar ne-au invitat şi pe noi! România şi Bulgaria au fost
prezente la Valladolid, ca viitoare membre ale UE. Acolo, ca întotdeauna
se simte sărbătoarea, deoarece gazdele ştiu să primească, ştiu să
ofere sufletul lor tuturor celor care-i vizitează. Merg întotdeauna la
Valladolid nu numai ca specialist, ci şi ca prieten al profesorilor de la
Universitate şi mereu mă simt minunat! Pe chipul ambasadorului României,
care s-a grăbit să părăsească momentul, s-a simţit o tristeţe profundă,
pe care am asociat-o faptului că ţara noastră n-a reuşit să se integreze
cu acest val... Eu însă am rămas până la sfârşit, am ciocnit o cupă cu
şampanie cu vecina noastră, Ungaria, dar şi cu Republica Cehă, cu
Slovenia, cu Letonia, Lituania, Estonia... Şi acolo, în centrul mesetei
spaniole, înconjurată de reprezentanţi ai vieţii universitare şi diplomatice
din Europa noastră unită, m-am simţit mândră că sunt româncă, ascultând
imnul Europei, gândind în două limbi şi, totuşi, având doar o inimă. O
inimă de român!
Traficanþi de substanþe
radioactive - reþinuþi la Odessa
Serviciile de securitate ucrainene au
anunţat ieri că au reţinut, la Odessa,
mai multe persoane care încercau să
vândă o cantitate importantă de produse
radioactive către Orientul Apropiat.
După cum informează site-ul Yahoo.fr,
citând un comunicat al postului de
televiziune regional din Odessa, SBU,
printre persoanele reţinute se numărau
câţiva ucraineni, precum şi mai mulţi
cetăţeni din ţări ale Orientului Apropiat.
Ei încercau să scoată ilegal din Ucraina
mercur roşu, substanţă folosită la
fabricarea armelor nucleare. În perioada
următoare se aşteaptă să aibă loc noi
arestări în acest caz, conform postului
de televiziune citat, care nu a furnizat
detalii suplimentare.
Q Arestări Q Cinci presupuşi
talibani au fost arestaţi, iar o
ascunzătoare de arme a fost
descoperită, duminică, în apropiere de
Kandahar, sudul Afganistanului. Q
Părere Q Statele Unite nu pot câştiga
războiul din Irak, de aceea ar trebui să
îşi retragă trupele din această ţară,
consideră generalul american în
retragere William Odom. Q Întâlnire Q
Sonia Gandhi se va întâlni, astăzi, cu
preşedintele indian, Abdul Kalam, pentru
a anunţa că este pregătită să formeze
Guvernul coaliţiei, a anunţat, luni
seară, un înalt responsabil al
Partidului Congresului, Manmohan
Ciocolatã
producãtoare
de orgasm
Batoane de ciocolată care vor ajuta
bărbaţii şi femeile să atingă mai uşor
orgasmul vor fi puse în vânzare în
aproximativ cinci ani, a anunţat site-ul
Ananova. Potrivit sexologului Trudy
Barber, ciocolata va conţine un nivel
mai ridicat de phenyl ethylamine,
substanţe produse de organism în
timpul actului sexual. “Ciocolata care se
află acum pe piaţă conţine aproximativ
660 mg de phenyl ethylamine.
Creşterea acestei cantităţi va ajuta
consumatorii să atingă orgasmul mult
mai uşor, acesta fiind şi mai puternic”, a
declarat Barber.
A.M. PRESS
Secretar de redacţie: Viorel Bucur
Cap limpede: Maria Măndiţă
D. C. Predescu
Corectură: Mihaela Maravela,
Daniela Axente
Bombã
artizanalã
Moartea lui
Salim nu va
împiedica
transferul de
suveranitate
SILVIA MARCU
Echipa de serviciu:
Peste o sută de deţinuţi au
murit, ieri, într-un incendiu produs
într-o închisoare din San Pedro
Sula, la 240 de kilometri nord de
capitala honduriană, au anunţat
autorităţile, citate de site-ul
Yahoo!News.
“O sută de persoane au murit,
37 sunt spitalizate şi 54 sunt
tefere” în urma incendiului,
provocat de un scurtcircuit, a
explicat un purtător de cuvânt al
poliţiei din oraş, Wilmer Torres.
irakian, Ezzedin Salim, că “teroriştii vor
fi învinşi”, transmite AFP. “Teroriştii care
vor să distrugă Irakul ne-au dat o
lovitură puternică, prin acest act abject.
Dar vor fi învinşi”, a afirmat Bremer,
într-un comunicat transmis presei.
“Asasinarea preşedintelui Consiliului de
guvernare irakian constituie o pierdere
şocantă şi tragică. Ezzedin Salim a
lucrat fără încetare în interesul Irakului
(...). A fost un prieten a cărui
înţelepciune şi credinţă mi-au dat putere
de multe ori. Îmi va lipsi”, a declarat el.
Totuşi, Bremer a adăugat că moartea
lui Salim “nu va fi în van”. “Poporul
irakian va transforma în realitate
viziunea acestuia despre un Irak
democratic, liber şi prosper”, a conchis
Paul Bremer.
iv
a
Incendiu la
închisoare
Preşedintele în exerciţiu al
Executivului irakian, Abdel Zahra Osman
Mohammad, cunoscut sub numele de
Ezzedin Salim, a fost ucis într-un atentat
cu maşină-capcană comis, ieri dimineaţă, la Bagdad, transmite AFP. “O
coloană de maşini se pregătea să intre
în zona verde când s-a produs
explozia. Ezzedin Salim a fost ucis în
deflagraţie”, a precizat Hamid al-Bayati,
purtătorul de cuvânt al Consiliului
Suprem al Revoluţiei Islamice în Irak
(CSRII), care face parte din Consiliul de
guvernare de tranziţie. “El a murit în
urma exploziei unei maşini-capcană. Şi
gărzile sale au murit”, a declarat, la
rândul
său,
Imad
Chebib,
vicepreşedintele unei alte organizaţii
membre a Guvernului provizoriu creat
de coaliţia condusă de Statele Unite.
Se pare că este vorba de un atentat
sinucigaş. Teroristul kamikaze a activat
muniţiile plasate în portbagajul maşinii
sale, la intrarea în zona verde, care
adăposteşte Cartierul General al
coaliţiei din Irak.
Atacul a fost comis pe fondul
intensificării confruntărilor dintre miliţiile
liderului şiit radical Moqtada Sadr şi
forţele coaliţiei, în sudul şi centrul
Irakului.
Inimã de român
Destin
Nr. 4410
Marþi,
18 mai 2004
V.L
."
Ieri a început în amfiteatrul Colegiului Naţional “Vasile Alecsandri” mult aşteptatul
(în special de către tineri) Festival de Teatru pentru Licee.
Apã, paie ºi bãtaie
MIHAI COSTACHE
N-am stat prea mult pe gânduri, să pricep de ce fenomenul Local
Kombat are trecut pe certificatul de adopţie de import "succes
garantat". Doar holbându-mă pe audienţe m-am dumirit că cele 35
de minute de publicitate transmise în timpul show-ului şi-au justificat
la cent banul tarifat mai pipărat decât la spoturile electorale.
Înseamnă că românii vor să vadă bătaie. Societatea în care
generaţia la putere şi-a definitivat personalitatea între filmele cu
eroicii ostaşi sovietici şi cele cu măiestria hong ţong poa’ ale lui
Brucee Lee, când rupeau uşile videosaloanelor oficiale sau
neoficiale mai mult ca să-şi zgârie timpanele cu vocea traducătoarei,
încă nu şi-a găsit vocaţia europeană a civilizaţiei decente, de aia,
cu tentă de nas pe sus. Pentru ai noştri, entuziasmul nu înseamnă
două procente-n minus la impozitul pe venitul oficial, că oricum
românul trăieşte din ce produce la negru. Liantul comunităţii nu este
nici indexarea pensiilor cu 15.000 de lei şi nici a alocaţiilor pentru
copii cam cu tot atâta. Ca să nu mai vorbesc că nu ne interesează
nici şedinţele asociaţiei de locatari care pun în discuţie abilitatea
administratorului de a umfla facturile.
Masele freamătă autentic nu când candidatul urcă pe podium, ci
când se vede clar şi limpede lenjeria vreuneia care a pozat prin
reviste fără alte haine. Românii, atunci când nu dereglează activitatea
vameşilor de la Nădlac sau a funcţionărimii de pe la ambasade, rup
porţile sălilor pe unde se organizează full contacte între musculoşii
de legendă catodică.
Ne-am da şi banii de loto pentru a ne înghesui unii-ntr-alţii cât
mai aproape de ring, pentr-un strop de transpiraţie amestecat cu
măcar 30-40 de sânge din buza vreunuia lovit la maxilar cu piciorul.
Cu toate astea, faptul că s-a văzut o gală de kombat cu-aşa succes
demonstrează că românii chiar vor să asiste la confruntări
de-aproape.
Predestinaţi unei vieţi tip ocnă, cu apă, paie şi bătaie, e absolut
logic ca, o dată ce politicienii ne-au hărăzit nimic mai mult de apă şi
paie, să ne descurcăm cu bătaia prin forţe proprii.
A DOUA PETRECERE CU TARAF A LUI
TUDOR GHEORGHE
Viaþã de VIP
1
vineri noapte a fost linişte. Greii şi-au
împărţit destui pumni pe ring, cine mai
avea chef de bătaie...
Bodyguardul la
nevoie se cunoaºte
Cătălin Zmărăndescu este cel mai
înfocat admirator al lui Becali. Deşi i s-a
spus că n-are voie să poarte însemnele
vreunui partid la gala Local Kombat,
Zmărăndescu - bodyguardul lui Becali,
a riscat şi, în momentul în care a luat
centura de campion la categoria 92,5
kg, şi-a tras pe el un tricou cu însemnele
al lui Becali, nu putea lipsi de la
evenimentul cel mare de la Casa de
Cultură. Numai că la ieşire, când Becali
în sfârşit a găsit drumul cel bun, Meme
a fost uitat pe tuşă. Preşedintele PNG
s-a urcat grăbit în automobilul său de
lux marca Lexus (foto 2) şi a demarat
în forţă. Mihai Stoica s-a văzut nevoit
să traverseze strada Brăilei (foto 3) şi
să ia un taxi până la hotelul “Faleza”
acolo unde s-a ţinut conferinţa de presă.
“Petrecerea cu taraf II” sau “Tudor
Gheorghe trimite vorbă!”, după cum
chiar artistul a declarat că se numeşte
cel de-al doilea spectacol dintr-o serie
de cinci, a umplut, după cum ne
aşteptam, sala Casei de Cultură a
Sindicatelor. Spectatori de toate vârstele
au venit să-l asculte pe Tudor Gheorghe,
să vadă şi să audă ce a mai scos el la
iveală din comoara folclorului românesc,
după o muncă de documentare pe care,
singur a mărturisit, a dus-o timp de mai
mulţi ani. În ciuda unor întreruperi ale
programului pe care maestrul le-a
transformat, cu talent, în momente de
umor spontan, spectacolul a curs firesc,
aşa cum ne-am obişnuit, trecând şi
trecându-ne prin toate ipostazele
sufletului românesc, de la momentele
de veselie pură la cele de tristeţe
absolută.
Tudor Gheorghe a fost susţinut de
un taraf tradiţional, cu acea măiestrie
care vine dintr-un talent moştenit, dar
şi din bucuria de a cânta “de drag”, cum
chiar artistul a precizat. Şi pentru că
maestrul i-a prezentat ca pe nişte
prieteni de suflet, alături de care a aflat
multe despre cântecul popular, ne
permitem s-o facem şi noi la fel,
spunându-vă că Virgil Iordache (vioară)
e student în ultimul an la Conservator,
Gheorghe Floricel (ţambal) se află la o
vârstă de invidiat, bunic, Ionel Feraru
cântă la contrabas ca nimeni altul, iar
Liviu Preda (braci) tot necăsătorit a
rămas, ca şi la spectacolul precedent
de la Galaţi. Împreună cu ei, Tudor
Gheorghe le-a oferit gălăţenilor un
specatcol memorabil, o seară de
duminică frumoasă ca sufletul românului
adevărat.
ANCA SPÂNU TUDOR
Foto: COSTEL STROE
Artificii ca la
Hollywood
Dineul de vineri seara organizat de
I.M.M. a fost marcat de absenţa multor
VIP-uri ale Galaţiului, atât din lumea
afacerilor, cât şi din administraţia locală,
acestea fiind mai atrase de gala Local
Kombat care a avut loc în incinta
Patinoarului.
Organizatorii dineului au fost supăraţi, în primul rând, pe vremea rea
care a stricat aranjamentele din curtea
Muzeului de Artă Vizuală, unde invitaţii
ar fi trebuit să asiste la un spectacol de
lumini şi holograme. Petrecerea s-a încins totuşi, culminând, în curtea muzeului, cu un foc de artificii cum nu a mai
văzut Galaţiul. Preţ de 15 minute şi multe
mii de dolari, pe cerul de deasupra Muzeului de Artă a avut loc un adevărat
spectacol al artificiilor, de care au beneficiat gălăţenii de pe o rază de doi kilometri.
Cam atât pentru astăzi. Până marţea
viitoare, feriţi-vă de ceasurile rele!
rh
Vineri la Patinoar - lume ca la
balamuc, poate doar cei de la O-zone
să reuşească să mai strângă atâta
popor la un loc. Frapant este faptul că
luptele au devenit un spectacol, că
femeile se înghesuiau să “miroasă”
competiţia chiar de la firul... ringului. Nici
organizatorii nu s-au aşteptat la un
asemenea succes.
Cel mai agitat dintre toţi, în afara celor
care au intrat în ringul de Local Kombat,
a fost Marian Ivan, considerat de unii
capul lumii interlope din Galaţi, care a
făcut şi pe gazda, şi pe oaspetele.
Depinde cu cine dădea mâna. El s-a dat
peste cap pentru a face rost de
scaunele care împrejmuiau podiumul. Şi
care au “valorat” 500.000 de lei bucata.
N-am văzut-o pe soţia lui, Ana-Maria,
deşi foarte mulţi împătimiţi ai acestui
spectacol cu pumni şi picioare în stomac
au venit însoţiţi, de parcă era un
eveniment monden. Deşi foarte ocupat,
Marian Ivan a stat totuşi mai mult la
taclale cu Meme Stoica. (foto 1)
Felicitările, masa şi dansul au avut
loc la restaurantul Kreta. Iar petrecerea
a continuat mai târziu în barul care face
parte din acelaşi complex, cunoscut
printre abonaţi drept “Raiul manelelor”.
Deşi bătăile sunt la ordinea zilei la Kreta,
Un spectacol pentru sufletul
gãlãþenilor
iv
a
Săptămâna trecută a fost eclipsată de gala “Local Kombat”,
acolo unde a fost cea mai mare densitate de muşchi şi vitamine
pe metru pătrat. Săgeata albastră a fost acolo şi iată ce a aflat
pentru voi:
Felicitãrile, masa
ºi dansul la Kreta
18
Festival
"Predestinaţi unei vieţi tip ocnă, cu apă, paie şi bătaie, e absolut
logic ca, o dată ce politicienii ne-au hărăzit nimic mai mult de apă şi
paie, să ne descurcăm cu bătaia prin forţe proprii." (M. Costache)
2
PNG, partidul condus de şeful său. Nu
ştim dacă toată aventura s-a lăsat cu
un avertisment pentru Zmărăndescu,
important este gestul până la sacrificiu
pe care aghiotantul lui Becali l-a făcut
pentru patronul său.
Becali s-a lãsat
aºteptat
3
Duminică s-a lansat candidata PNG
la primăria Galaţi. Nu putea lipsi de la
eveniment Gigi Becali, că aşa a văzut
el la case mai mari. El s-a lăsat aşteptat
aproape o oră la Casa de Cultură,
pentru că s-a oprit mai întâi la hotelul
“Faleza”, acolo unde au fost cazaţi
jucătorii de la Steaua. Dragostea dintâi
nu se trădează, din moment ce patronul
Stelei a lăsat o mulţime fanatică să-i
poarte dorul de dragul jucătorilor lui.
În fine, după ce s-a consumat şi
lansarea candidatei la primărie, Becali
a fost lăsat de izbelişte de către cei din
PNG Galaţi, aşa că s-a rătăcit pe
coridoarele Casei de Cultură...
Meme Stoica pieton fãrã voie
Noul membru PNG, Meme Stoica,
preşedintele Stelei şi omul de încredere
"A
Festivalul
Festival
Studenþesc
“Baladele Dunãrii” Confruntarea
Câºtigãtorii
Duminică seara s-au decernat
premiile ediţiei a VIII-a a Festivalului
“Baladele Dunării”. Studenţi din peste
14 centre universitare au participat la
concursul de folk. Clipa cea mare anunţarea câştigătorilor - i-a făcut pe
toţi participanţii să tremure de emoţie.
Concursul a fost împărţit în două
secţiuni - solişti şi grupuri. Clasamentul
se prezintă în felul următor: -solişti:
Walter Ghicolescu, Iaşi - locul I, Alina
Zaharia, Piteşti -locul II, Manuela
Nichita Cipriana, Galaţi - locul III; trupe: “Ad Hoc”, Galaţi - locul I,
“Minunata lume nouă”, Iaşi - locul II
şi “Tandem”, Iaşi - locul III. După
decernarea premiilor a urmat un recital
al lui Ducu Bertzi. La încheierea
spectacolului, concurenţii şi cunoscutul
folkist s-au retras în “Casa Veche”,
acolo unde studenţii îşi cântă bucuriile
şi amarul, continuând petrecerea până
dimineaţă.
C.S.A.
Prima zi
Ieri a început în amfiteatrul Colegiului
Naţional “Vasile Alecsandri” mult
aşteptatul (în special de către tineri)
Festival de Teatru pentru Licee. Nu mai
puţin de 25 de spectacole înscrise în
concurs! Încă de dimineaţă, liceeniiactori testau scena, făceau ultimele
repetiţii, plini de emoţie. Cele 300 de
locuri ale amfiteatrului nu au fost
suficiente pentru tinerii veniţi într-un
număr foarte mare să asiste la unul
dintre cele mai importante concursuri
de teatru dedicate liceenilor. Juriul este
format din doamna Elena Tudorache
(profesor de limba română), Iulia
Cristescu (studentă la teatru) şi Eduard
Şişu (actor la Teatrul Gulliver).
În prima zi, şase montări au fost
prezentate pe scena CNVA-ului:
“Cântăreaţa cheală” de Eugen Ionescu
SÃGEATA ALBASTRÃ
elevilor-actori
(Grupul Şcolar “D. Moţoc”), “Lecţia” de
Eugen Ionescu (Grup Şcolar “Sfânta
Maria”), “Cum se înţeleg ţăranii” de I.L.
Caragiale (Colegiul Tehnic “Traian
Vuia”), “Vinovatul” de Ion Băieşu
(CNVA), “Don Juan” de Moliere (Grup
Şcolar “Gh. Asachi”) şi “O lecţie de
viaţă” de Constantin Goia (Grup Şcolar
“Gheorghe Asachi”).
“Prima zi a fost fără cusur din punct
de vedere al organizării. Toate spectacolele au început la ora programată,
tinerii au venit cu costume adecvate şi
decoruri originale, astfel încât totul a
decurs impecabil. Fiecare liceu a avut
spectatori şi profesori însoţitori,
dovedind colegialitate şi spirit de echipă.
Va fi greu să stabilim câştigătorii la
fiecare secţiune, având în vedere
prestaţia foarte bună a echipelor
înscrise în concurs. Sperăm că în
perioada următoare Festivalul de Teatru
pentru Licee să se desfăşoare la fel de
bine ca în prima zi”, ne-a declarat
doamna profesoară Elena Tudorache,
membru al juriului.
Spectatorii au fost foarte entuziasmaţi, şi-au încurajat prietenii şi
cunoscuţii urcaţi pe scenă. Fiecare
echipă a avut o puternică susţinere din
partea colegilor, însă tot CNVA-iştii sunt
mai norocoşi pentru că au şansa ca,
timp de cinci zile, în măsura timpului
disponibil, să vizioneze atât spectacole
cu piese cunoscute, unele dintre ele
figurând în programa şcolară, cât şi pe
cele originale, jucate de colegii lor, dar
şi de “adversarii” din celelalte licee.
Membrii juriului au convenit asupra
câtorva criterii de notare: se punctează
în primul rând naturaleţea, impresia
artistică, mişcarea scenică şi dicţia.
Liceenii vor fi punctaţi şi pentru
improvizaţie. Vom reveni cu amănunte.
Text şi foto:
CODRIN-ªTEFAN ARSENE
De la
Poliþia
Rutierã
Unde va fi
radarul astãzi
În municipiul Galaţi - pe străzile
Brăilei şi Silozului, pe Drumul de
Centură şi pe Faleza Superioară; în
municipiul Tecuci - pe străzile Tecuciul
Nou, Gheorge Petraşcu şi 1
Decembrie 1918.
În judeţ, pe Drumul Naţional (DN)
24 - în localităţile Munteni şi Cosmeşti;
pe DN 25 - la Şendreni, Independenţa
şi Tudor Vladimirescu; pe DN 26 - la
Vânători, Şiviţa şi Tuluceşti; pe
Drumul Judeţean (DJ) 251 - la
Smârdan, Slobozia Conachi şi
Pechea.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement