AP-60R használati útmutató

AP-60R használati útmutató
CDP-120
FAST Hungary Kft.
Biztonsági előírások
















Csak a jelzett feszültségű áramforrást használja, mert ellenkező esetben tűz- illetve
áramütés veszélye áll fenn. A készülékhez ajánlott adapter típusa: CASIO AD-12150LW.
Sérült vezetéket semmilyen körülmények között ne használjon, ilyen esetben szerezzen
be egy új, biztonságos adaptert.
Ne érintse a vezetéket nedves kézzel, ha az a hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva.
Húzza ki a vezetéket a hálózati csatlakozóból, ha nem használja a hangszert.
Húzza ki a vezetéket a hálózati csatlakozóból tisztítási művelet előtt.
Az adapter nem játék. Ne engedje gyermekének, hogy játsszon vele.
A hangszer használata nem ajánlott 3 éves kor alatt.
Ne tegye a hangszert nem stabil felületre.
Ne helyezze a hangszert poros, koszos, füstös helyre, valamint ne tegye ki azt közvetlen
napfénynek, hőhatásnak.
Ne tegyen folyadéktartalmú-, nehéz-, apró-, illetve gyúlékony tárgyakat a hangszerre!
A készüléket ne szedje szét és ne változtasson rajta. Ez egyrészt balesetveszélyes,
másrészt a garancia elvesztésével jár.
Ne próbálkozzon a hangszer vagy annak alkatrészének javításával, megbontásával vagy
módosításával. Bármilyen probléma, hibás működés gyanúja esetén forduljon az eladóhoz
vagy CASIO szervizhez. Hibás működés esetén függessze fel a használatot.
Ne használja a hangszert, ha füstöt, szagot vagy más rendellenességet észlel. Ha nem jön
hang a hangszórókból vagy a készülék nem kapcsol be szintén függessze fel a
használatot. Soha ne próbálja megjavítani a készüléket!
A hangszer túl hangosan történő üzemeltetése előbb-utóbb halláskárosodáshoz vezethet.
A hangszer tisztításához nem oldószeres tisztítószer vizes oldalával enyhén
megnedvesített puha textíliát használjon.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék használatából eredő
bármilyen adatvesztésért. Minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot.
Tartozékok

A készülékhez kottatartó, pedál, használati útmutató és jótállási jegy tartozik.
A hangszerhez ajánlott további, opcionális kiegészítőkről a http://world.casio.com címen
található további információ.
Tartalomjegyzék
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ....................................................................................................................................... 2
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI .............................................................................................................................................. 3
ÁRAMELLÁTÁS ........................................................................................................................................................ 4
JÁTÉK A HANGSZEREN .......................................................................................................................................... 5
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS ............................................................................................................................. 5
BILLENTÉSÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA ............................................................................................................ 6
HANGSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA, BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA ...................................................................... 7
CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ ÉS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ ....................................................................10
GYORS HIBAKERESÉS .........................................................................................................................................12
MŰSZAKI ADATOK.................................................................................................................................................12
2
CDP-120
FAST Hungary Kft.
A készülék részei
Megjegyzés
A használati útmutatóban szereplő gombokra és kezelőszervekre nagy, kiemelt betűkkel
hivatkozunk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
VOLUME hangerőszabályzó
POWER ki-/bekapcsoló gomb
DEMO, FUNCTION gomb
GRAND PIANO 1 gomb
GRAND PIANO 2 gomb
ELEC PIANO gomb
HARPSICHORD gomb
STRINGS gomb
Hangszórók
USB csatlakozó
DAMPER PEDAL csatlakozó
DC 12V adapter csatlakozó
PHONES/OUTPUT fejhallgató-csatlakozó / kimenet
3
CDP-120
FAST Hungary Kft.
A kottatartó felhelyezése
Pedál csatlakoztatása
Áramellátás
A hangszer áramellátását a CASIO AD-A12150LW hálózati adapter biztosítja.
Fontos!



A hangszer kikapcsolt állapotban legyen az adapter csatlakoztatásakor.
Az adapter hosszabb használat után melegedhet. Ez normális jelenség.
Csak a hangszerhez ajánlott CASIO AD-A12150LW hálózati adaptert használja a
hangszerhez! Más adapterek használata hibás működést és balesetveszélyt okozhat!
Fejhallgató csatlakoztatása
Opcionális fejhallgató csatlakoztatása előtt állítsa a
hangerőt alacsony szintre.
Fejhallgató csatlakoztatása esetén a hangszer
hangszóróin nem hallható hang. Így mások
zavarása nélkül játszhat a hangszeren.
4
CDP-120
FAST Hungary Kft.
Játék a hangszeren
Bekapcsolás és játék a hangszeren
1. Nyomja meg a 2. POWER gombot a hangszer bekapcsolásához.
 A hangszer kikapcsolásához szintén a 2. POWER gombot használja.
2. Játsszon valamit a hangszeren. Használja a 1. VOLUME hangerőszabályzót a megfelelő
hangerő beállításához.
FONTOS!
A hangszer kikapcsolásakor a beállítások az alapértékre állnak vissza, így a következő
bekapcsoláskor az alapbeállítások lesznek érvényesek.
Automatikus kikapcsolás
Amennyiben nem végez műveletet a hangszeren kb. 30 percig, a hangszer automatikusan
kikapcsol. Az automatikus kikapcsolás funkció kiiktatható, így a hangszer csak a POWER
gomb megnyomása után kapcsolódik ki.
Automatikus kikapcsolás kiiktatása
1. Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a 8. STRINGS gombot, közben
nyomja meg a 2. POWER gombot a hangszer bekapcsolásához.
 Ekkor a hangszer automatikus kikapcsolás funkciója kiiktatásra került.
DAMPER pedál használata
A DAMPER PEDAL bemenetre csatlakoztatott damper pedál segítségével a játszott hangok
hosszabb ideig hallhatóak.
5
CDP-120
FAST Hungary Kft.
Billentésérzékenység beállítása
A billentésérzékenység által a hangszeren – akusztikus zongorához hasonlóan – finom
hangulati különbségeket közvetíthetünk a billentyűleütés erősségének változtatásával.
A gyors leütés erőteljesebb hangokat eredményez
A lassabb leütés lágyabb hangokat képez
Ne üsse le túl erősen a billentyűket!
A billentésérzékenység beállítása
Az alábbi művelet segítségével a
billentésérzékenység funkció hatásfoka
állítható be, illetve maga a
billentésérzékenység ki is kapcsolható.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a 3.
FUNCTION gombot, közben üsse le a
beállítani kívánt paraméterhez
(TOUCH RESPONSE) tartozó
billentyűt.
OFF
1
2
3

6
A billentésérzékenység kikapcsolva – a hangok ugyanolyan
hangerővel szólalnak meg a leütés erősségétől függetlenül.
Standard billentésérzékenység beállítás
Érzékenyebb beállítás
Kevésbé érzékeny beállítás
Az alapbeállítás: 1.
CDP-120
FAST Hungary Kft.
Hangszínek kiválasztása, beállítása és használata
A zongorával ötféle hangszínt (hangszert) szólaltathatunk meg.
Hangszín kiválasztása
1. Nyomja meg a használni kívánt hangszínekhez tartozó (48.) gombok egyikét.
 Az alapbeállítás: GRAND PIANO 1.
2. Játsszon valamit a hangszeren.
Ekkor a kiválasztott hangszín hangjai hallhatók.
Hangszín bemutató dalok lejátszása
A hangszerrel öt beépített dal játszható le, mely az öt hangszín bemutatására kiválóan
alkalmas.
Hangszín
GRAND PIANO 1
GRAND PIANO 2
ELEC PIANO
HARPSICHORD
STRINGS
Dal
Prélude (Suite bergamasque)
Étude Op.25-9 „Butterflies”
Original
Gavotte (Französische Suite 5)
Nessun Dorma (Turandot)
1. Nyomja meg a 3. DEMO gombot.
Ekkor a bemutató dalok lejátszása indul.
 Bemutató dalok lejátszása közben a hangszínekhez tartozó (4-8.) gombok egyikének
megnyomásával a gombhoz tartozó hangszín bemutató dalának lejátszása indul.
2. Nyomja meg ismét a 3. DEMO gombot a lejátszás leállításához.
A bemutató dalok folyamatosan, egymás után kerülnek lejátszásra, míg meg nem
nyomjuk a 3. DEMO gombot.
Két hangszín használata egyszerre, réteghangszínként
Az alábbi művelet segítségével két hangszín – például zongora és vonós hangszer – hangjai
használhatók úgy, hogy egy billentyű leütésre két hang szólal meg egyszerre.
1. Nyomja meg egyszerre a két használni kívánt hangszínhez tartozó (4-8.) gombot.
2. Játsszon valamit a hangszeren.
Ekkor a két kiválasztott hangszín hangjai egyszerre szólnak.
3. Ha a réteghangszínek használata helyett csak egy hangszínt használna tovább,
egyszerűen csak nyomja meg a használni kívánt hangszínhez tartozó (4-8.) gombot.
4. Nyomja meg ismét a 3. DEMO gombot a lejátszás leállításához.
7
CDP-120
FAST Hungary Kft.
Reverb (visszhang) effekt használata
A Reverb effekt használatával a
hangok visszhangozva szólalnak
meg. Az alábbi művelet segítségével
az effekt hatásfoka állítható be, illetve
maga az effekt ki is kapcsolható.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a
3. FUNCTION gombot, közben
üsse le a beállítani kívánt
paraméterhez (REVERB)
tartozó megfelelő billentyűt.
OFF
1 - 10

A Reverb effekt kikapcsolása
A nagyobb számérték hosszabban visszhangzó hangokat
eredményez
Az alapbeállítás: 6.
Chorus (kórus) effekt használata
A Chorus effekt használatával a hangok
gazdagabban szólalnak meg, mintha
egyszerre több hangszert szólaltatnánk
meg ugyanúgy. Az alábbi művelet
segítségével az effekt hatásfoka
állítható be, illetve maga az effekt ki is
kapcsolható.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a 3.
FUNCTION gombot, közben üsse
le a beállítani kívánt paraméterhez
(CHORUS) tartozó megfelelő
billentyűt.
Az elérhető hatás az éppen
használt hangszíntől függően
eltérhet.
OFF
1-5

8
A Chorus effekt kikapcsolása
A nagyobb számérték erőteljesebb effekt hatást
eredményez
Az alapbeállítás: OFF.
CDP-120
FAST Hungary Kft.
Hangok transzponálása (eltolás félhang lépésenként)
A transzponálás funkcióval félhang
lépésenként „elhangolhatjuk” a
hangszert, ezzel alkalmazkodhatunk –
például – egy énekes hangjához.
 A transzponálás -12 és +12
félhanggal történhet.
 Az alapbeállítás: 0.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a 3.
FUNCTION gombot, közben üsse le
a beállítani kívánt paraméterhez
(TRANSPOSE) tartozó megfelelő
billentyűt.
A + és – szimbólummal jelölt
billentyűk leütésével a beállítás
értéke egyel növelhető, illetve
csökkenthető. Az alapérték a + és –
szimbólummal jelölt billentyűk
egyszerre történő leütésével
állítható be.
Finomhangolás
A finomhangolás funkcióval 0,1 Hz lépésenként „elhangolhatjuk” a hangszert, ezzel
alkalmazkodhatunk – például – másik hangszer hangjaihoz.
 A finomhangolás az A4 hanghoz mérten történik 415,5 és 465,9 Hz között.
 Az alapbeállítás: 440,0 Hz.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a 3.
FUNCTION gombot, közben üsse le a
beállítani kívánt paraméterhez (TUNE)
tartozó megfelelő billentyűt.
A + és – szimbólummal jelölt billentyűk
leütésével a beállítás értéke egyel
növelhető, illetve csökkenthető. Az
alapérték a + és – szimbólummal jelölt
billentyűk egyszerre történő leütésével
állítható be.
9
CDP-120
FAST Hungary Kft.
Csatlakoztatás számítógéphez és más készülékhez
Csatlakoztatás számítógéphez
A hangszer USB csatlakozója segítségével könnyen küldhet számítógépére és fogadhat is
onnan MIDI adatokat.
Rendszerkövetelmények
Az adatkommunikációhoz az alábbi minimális jellemzőkkel rendelkező számítógép szükséges:

Operációs rendszer:
Windows® XP (SP2 vagy újabb) *1
Windows Vista® *2
Windows 7® *3
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, vagy újabb, 10.5.8, vagy újabb, 10.6.6, vagy újabb)
*1 Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32 bit)
*2 Windows Vista (32 bit)
*3 Windows 7 (32 bit, 64 bit)

USB port
FONTOS!
Ne csatlakoztassa a hangszert olyan számítógéphez, amely a fenti követelményeknek nem
tesz eleget.
Csatlakozás létrehozása
1. Kapcsolja ki a hangszert, majd indítsa el a számítógépet.
2. Miután a számítógép használatra kész, csatlakoztassa a hangszer USB portjának
megfelelő, kereskedelemben kapható
USB kábelt a hangszerhez és a
számítógéphez.
3. Kapcsolja be a hangszert.
 Amennyiben első alkalommal
csatlakoztatta a hangszert és a
számítógépet, a hangszer
felismerése és
segédprogramjának automatikus
telepítése következik.
10
CDP-120
FAST Hungary Kft.
4. Indítsa el a számítógép zenei szoftverét.
5. Válassza ki a hangszert a zenei szoftver számára az alábbi MIDI eszköz néven:
CASIO USB-MIDI: Windows 7, Windows Vista, Mac OS X esetén
USB Audio Device: Windows XP esetén
 A zenei szoftver elindítása előtt mindenképpen kapcsolja be a hangszert!
 A MIDI adatforgalomról további részleteket a http://world.casio.com honlapon találhat.
MIDI beállítások
A MIDI a Musical Instrument Digital Interface (digitális hangszer-interfész) rövidítése, egy
világszerte használt szabvány neve, mely olyan digitális jeleket és csatlakozásokat jelöl,
melyek lehetővé teszik zenei adatok különböző gyártók által előállított hangszerek és
számítógépek közötti átvitelét. További információkat a MIDI rendszerről például a
http://world.casio.com/ oldalon találhat.
Keyboard Channel
A Keyboard Channel az a csatorna, melyet a
hangszer a számítógép felé, adatküldésre
használ.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a 3.
FUNCTION gombot, közben üsse le a
beállítani kívánt paraméterhez
(KEYBOARD CH) tartozó megfelelő
billentyűt.
A + és – szimbólummal jelölt billentyűk
leütésével a beállítás értéke egyel
növelhető, illetve csökkenthető. Az
alapérték (01) a + és – szimbólummal
jelölt billentyűk egyszerre történő
leütésével állítható be.
Local Control
Ha a billentyűzeten játszott hangokat csak
továbbküldeni szeretné a számítógép felé – a
hangszer hangszóróin pedig nem szeretné,
hogy megszólaljanak – kapcsolja ki a Local
Control funkciót.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a 3.
FUNCTION gombot, közben üsse le a
beállítani kívánt paraméterhez (LOCAL)
tartozó megfelelő billentyűt.
Az OFF szimbólummal jelölt billentyű
leütésével kikapcsolja, míg az ON
szimbólummal jelölt billentyű leütésével
bekapcsolja a Local Control funkciót.
11
CDP-120
FAST Hungary Kft.
A hangszeren játszott hangok átvitele erősítőre
A csatlakoztatáshoz opcionális (kereskedelemben kapható) audio kábelre lesz szüksége. Az
audio kábel egyik végén sztereó standard csatlakozónak, másik végén pedig a másik készülék
bemenetének megfelelő csatlakozónak kell lennie.
FONTOS!
 Kapcsolja ki a külső eszközt a csatlakoztatás előtt. Csatlakoztatás után vegye minimálisra
mindkét készülék hangerejét.
 Csatlakoztatás után kapcsolja be
a hangszert, majd a másik
készüléket.
 Ha a hangszeren játszott hangok
torzan szólalnak meg, vegye
kisebbre a hangszer hangerejét.
Gyors hibakeresés
-
-
Nem hallható hang billentyű leütésekor
1. Hangerőszabályzó MIN állásban van.
2. Fejhallgató csatlakoztatva a hangszerhez.
3. Helyi vezérlés (MIDI Local Control) kikapcsolt állapotú.
A hangszer „hamis”
1. Transzponálási beállítás nem megfelelő.
2. Nem megfelelő hangolási beállítás érvényes.
Műszaki adatok
Modell:
Billentyűzet:
Polifónia:
Hangszínek:
Effektek:
Bemutató dalok:
További funkciók:
MIDI:
Csatlakozók:
Hangszórók:
Áramellátás:
Energiafelvétel:
Méretek, tömeg:
CDP-120
88 dinamikus zongorabillentyű
Max. 48 hangjegy (egyes hangszínek esetén 24)
 5 hangszín
 Réteghangszín funkció
Reverb (visszhang: 1-10, ki), Chorus (kórus (1-5, ki)
 5 dal (a hangszínek bemutatására)
 Billentésérzékenység: 3 szint + kikapcsolás
 ±1 oktáv transzponálás (-12 – 0 – 12)
 Hangolás (A4= 440,0 Hz, 415,5 – 465,9 Hz)
16 multi-timbre fogadás, GM Level 1 standard
 Sztereó fejhallgató / kimeneti csatlakozó (3Ω, 1.5V (RMS)
 1 db standard jack Damper pedál-csatlakozó
 12V DC adapter csatlakozó
 USB csatlakozó (B típus)
12x6 cm x 2 db (8 W x 2)
AD-12150LW hálózati adapter
12V – 18W
132,2 x 28,6 x 12,9 cm, kb. 11,4 kg
* A műszaki jellemzők, illetve a kivitel megváltoztatásának joga fenntartva!
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement