207.1210 Altherma Daikin
TOTAALCOMFORT
VOOR UW WONING
Verwarming, koeling én warmtapwaterbereiding
WARMTEPOMPTECHNOLOGIE OP ZIJN BEST
Met Altherma luidt Daikin een nieuw tijdperk in voor het verwarmen van woningen. Altherma
is een lucht/water warmtepompsysteem. Het is een flexibele en energiezuinige totaaloplossing
voor het hedendaags wooncomfort. Want naast verwarming kan Altherma optioneel ook
zorgen voor koeling en warmtapwaterbereiding. De warmtepomptechnologie maakt van
Altherma de ideale oplossing om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te reduceren, zonder
in te boeten aan comfort.
Wat is een warmtepomp?
2-4 kWh hernieuwbare warmte
3-5 kWh
warmte
WARMTEPOMP
1 kWh elektriciteit
2
Een lucht-/water warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht, en brengt deze naar een watercircuit op
hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden en de productie van
warmtapwater.
De energieprestatie van een warmtepomp (COP) heeft waarden tussen 3 en 5. Dit betekent dat voor elke
kW verbruikte energie, de warmtepomp tussen 3 en 5 kW nuttige warmte oplevert. Door dit principe
verbruikt de warmtepomp minder energie dan de traditionele cv-ketels. De toepassing van warmtepompen
zit duidelijk in de lift.
In heel Europa werden al miljoenen warmtepompen geïnstalleerd en de markt groeit gestaag, dankzij de
overduidelijke voordelen van het systeem. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de verkoop van
warmtepompen de afgelopen vijf jaar is verdubbeld1.
1 Bron: BSRIA rapport 18733/3 editie 2.
Daikin: onbetwiste leider in warmtepomptechnologie
Altherma dankt zijn opmerkelijke energiezuinigheid aan de unieke combinatie van de zeer
efficiënte invertergestuurde Daikin compressoren met een variabel temperatuur-instelpunt. Die
maakt het mogelijk om de capaciteit exact af te stemmen op de reële warmtebehoefte van het
gebouw. Bovendien zorgt de mogelijkheid om de warmteafgiftetemperatuur optimaal te regelen
voor een maximaal comfort en minimaal energieverbruik.
I NHOUD
Lagetemperatuurverwarming - Gecombineerde voordelen
4
Het systeem in een oogopslag
6
Flexibele configuratie
8
Voordelen van Altherma
11
3
Revolutie op basis van grootse traditie
Daikin Europe N.V.
Daikin heeft meer dan 50 jaar ervaring met de productie van
warmtepompen en produceert meer dan een miljoen
exemplaren per jaar voor woningen en commerciële
toepassingen. Het gehele systeem wordt gemaakt in de eigen,
geavanceerde fabrieken van Daikin, met inbegrip van de
belangrijke compressorunit. Daikin produceert zelf alle
compressoren, waarvan zo'n 80% voor toepassingen met
warmtepomp. Uiteraard levert deze schat aan ervaring een
aanzienlijk technologisch voordeel op en stelt het bedrijf in
staat om zijn marktleiderschap te bestendigen en bestaande
technologie toe te passen in het innovatieve Altherma
systeem.
L AGETEMPERATUURVERWARMING
G ECOMBINEERDE VOORDELEN
4
Dankzij de nieuwste verwarmingstechnologie en betere isolatie van gebouwen volstaat een
watertemperatuur van 55 ºC of lager tegenwoordig om een huis goed te verwarmen, zelfs bij
zeer lage buitentemperaturen. Het kleinere temperatuurverschil tussen de warmtebron en de
ruimte garandeert een hoog comfort en een lager energieverbruik. De meeste moderne
verwarmingssystemen op waterbasis werken bij lage temperaturen en verspreiden de warmte
via radiatoren, vloerverwarming of een combinatie van beide systemen.
Optimaal gebruik van warmtepomptechnologie
Warmtepompen zijn bijzonder schoon en
betrouwbaar en werken traditioneel met ’water/water’
of ‘lucht/lucht’ technologie. Het Altherma ‘lucht/water’
systeem biedt echter het beste van beide
technologieën en combineert de toegankelijkheid van
lucht als warmtebron, lage investeringskosten2,
emissievrije werking, eenvoudige montage en
onderhoud met het comfort van een watergebaseerd
verwarmingssysteem.
Gratis energie uit de lucht
Als warmtebron voor lagetemperatuurverwarming
worden vaak conventionele gasgestookte ketels en
elektriciteit gebruikt. Altherma biedt een veel
efficiënter alternatief. Altherma haalt het hele jaar
door meer dan 2/3 van de gebruikte energie gewoon
uit de lucht. Het systeem werkt tot temperaturen van
-20 °C3. Daardoor kan Altherma voldoende warmte
genereren om een huis comfortabel te verwarmen.
Alle warmtepompen verbruiken stroom om de lage
temperatuur op te drijven. Altherma kan bijvoorbeeld
3,8 kW4 warmte leveren met een opgenomen
vermogen van slechts 1 kW.
2 Er zijn geen dure boor- en graafwerken nodig en het systeem werkt zonder schoorsteen. Daardoor is het systeem uitermate geschikt voor toepassingen in de binnenstad of in een beperkte ruimte.
3 Inclusief bijverwarming.
4 Voorlopig bij Eurovent ontwerpvoorwaarden (7 °C omgevingstemperatuur/ 35 °C wateruittredetemperatuur).
Nieuwe huizen
5
Nieuwe appartementen
Flexibele toepassing,
eenvoudig te monteren
Het Altherma systeem bestaat uit een buiten- en
binnendeel. Het buitendeel kan discreet worden
geplaatst op nieuwe en bestaande woningen. Het
binnendeel kan op elke gewenste plaats worden
gemonteerd. Er is geen speciale technische ruimte nodig.
Renovatieprojecten
Totaalsysteem voor elk seizoen
Altherma voorziet niet alleen in de basisbehoefte van een
comfortabele verwarming maar biedt nog zoveel meer.
Het systeem levert u het hele jaar door warm water voor
badkamer en keuken en kan worden uitgerust met
optionele koeling voor de hete zomermaanden. Het
voldoet in elk seizoen aan al uw wensen.
H ET
SYSTEEM IN EEN OOGOPSLAG
Altherma is een split systeem dat bestaat uit een buitendeel en een binnendeel, de Hydrobox,
die kan worden aangesloten op alle standaard lagetemperatuurradiatoren, vloerverwarmingssystemen en ventilatorconvectoren.
Buitendeel
Het buitendeel onttrekt lagetemperatuurwarmte aan
de omgevingslucht en voert de temperatuur op. Deze
warmte wordt vervolgens via het koudemiddelcircuit
doorgegeven aan de Hydrobox binnen.
Warmtapwatertank
Hydrobox
6
Buitendeel
Hydrobox
De Hydrobox geeft de warmte van het koudemiddel
af aan het water dat door de radiatoren,
vloerverwarmings-en/of warmtapwatertank circuleert.
In de uitvoering met gecombineerd verwarmen én
koelen zorgt de Hydrobox voor koeling door de
watertemperatuur te verlagen tot 7 °C en het water te
laten circuleren door de ventilatorconvectoren. Het
systeem kan ook voor een gematigde koeling via de
vloerverwarming of radiatoren zorgen, door de
minimale watertemperatuur te beperken. Voor de
bereiding van warmtapwater schakelt het systeem
over
van
koelen
of
verwarmen
naar
warmtapwaterbereiding.
Warmtapwatertank
Een speciale watertank van roestvast staal met een
bijzonder energiezuinig ontwerp voorziet in alle
warmwaterbehoeften. De combinatie van een
elektrische bijverwarming in het bovendeel van de tank
en een warmtepompwarmtewisselaar in het onderste
deel garandeert een bijzonder laag energieverbruik en
een snelle opwarming van het water. Een ingebouwde
functie verhoogt de watertemperatuur minstens
eenmaal per week tot 70 °C of meer om mogelijke
legionellabacteriën te vernietigen.
Typische systeemconfiguratie
met optionele
warmtapwatertank
en optionele koeling
Bediening
Voor een optimaal comfort kunt u met behulp van
de bediening op de Hydrobox het Altherma
systeem aanpassen en programmeren. Zo kunt u
met een toets instellen een timer met
weekprogramma en de ruimtetemperatuur precies
volgens uw wensen regelen. De timer is
programmeerbaar per uur of dag en maakt het
mogelijk de temperatuur 's nachts of tijdens vakanties
te verlagen en voor het opstaan of thuiskomen weer
te verhogen. Zo bent u steeds zeker van een optimaal
comfort volgens uw voorkeuren. Wanneer individuele
temperatuurinstellingen per ruimte gewenst zijn,
moet een conventionele kamerthermostaat in de
ruimte worden geplaatst.
7
F LEXIBELE
CONFIGURATIE
Altherma heeft drie mogelijke configuraties
- mono-energetisch, monovalent en bivalent die een optimale balans tussen investeringsen bedrijfskosten, en toepassing van Altherma
in meer verschillende projecten mogelijk
maken. Uw professionele Daikin installateur
kan u informeren over de concrete
toepassingsmogelijkheden
van
deze
configuraties in uw project.
Naast deze drie configuraties kan Altherma
ook worden gecombineerd met alternatieve,
hernieuwbare warmtebronnen, zoals
zonnepanelen voor warmwatervoorziening.
8
Het mono-energetische
Altherma systeem
De warmtepomp kan voorzien in 90-95% van de
jaarlijkse verwarmingsbehoefte en de resterende
5-10% wordt geleverd door een kleine, elektrische
bijverwarming.
Het verdient aanbeveling de capaciteit van de
warmtepomp af te stemmen op 60% van de
verwarmingsbehoefte op de koudste dag. De monoenergetische configuratie van Altherma wordt
aanbevolen voor de meeste toepassingen, omdat
deze de beste verhouding tussen investeringskosten
en bedrijfskosten biedt.
Bijverwarming5
Warmtepomp
Definities:
Monovalente werking:
De warmtepomp werkt alleen en heeft voldoende
capaciteit om de piekvraag te dekken.
Bivalent:
De warmtepomp wordt gecombineerd met een
conventionele cv-ketel.
Bijverwarming wordt alleen gebruikt onder het evenwichtspunt.
Warmtepomp + bijverwarming
Koudste dag van het jaar
Verwarmingsbehoefte
Mono-energetische werking:
De warmtepomp wordt gebruikt in combinatie
met een kleine, elektrische bijverwarming die de
verwarmingspieken opvangt op de koudste
dagen van het jaar.
Evenwichtspunt
Capaciteit warmtepomp
10%
90% van jaarlijkse verwarmingsbehoefte
Gedekt door warmtepomp
Gedekt door bijverwarming
Reservecapaciteit warmtepomp
5 Gemonteerd in de hydrobox
Radiatoren/
vloerverwarming
Hydrobox
Uur
Het monovalente Altherma systeem
Het bivalente Altherma systeem
De warmtepomp levert 100% van de verwarmingscapaciteit op de koudste dag van het jaar. Dit systeem
wordt aanbevolen voor zeer energiezuinige huizen
en gematigde klimaten zonder strenge winters.
De investeringskosten liggen iets hoger, maar het
energieverbruik is lager dan bij alle andere systemen.
Bivalente systemen combineren twee afzonderlijke
warmtebronnen: de warmtepomp en een cv-ketel. Er
zijn twee types bivalente systemen: in serie
aangesloten6 en parallel aangesloten. De in serie
aangesloten cv-ketel heeft een capaciteit die
uitsluitend wordt gebruikt om piekvragen op te
vangen; de parallel aangesloten cv-ketel kan de volle
capaciteit voor de koudste dag van het jaar leveren.
De parallelle bivalente configuratie wordt aanbevolen
wanneer er reeds een verwarmingssysteem
aanwezig is. Door toevoeging van Altherma wordt
een optimaal energieverbruik bereikt.
CV-ketel
Warmtepomp
Hydrobox
Radiatoren/
vloerverwarming
Warmtepomp
Hydrobox
Radiatoren/
vloerverwarming
CV-ketel wordt alleen gebruikt onder het evenwichtspunt.
Warmtepomp + cv-ketel
Alleen warmtepomp
Capaciteit warmtepomp
Verwarmingsbehoefte
Verwarmingsbehoefte
Koudste dag van het jaar
Koudste dag van het jaar
100% van jaarlijkse verwarmingsbehoefte
Uur
Gedekt door warmtepomp
Reservecapaciteit warmtepomp
Evenwichtspunt
Gedekt door warmtepomp
Gedekt door cv-ketel
Reservecapaciteit warmtepomp
6 De configuratie is vergelijkbaar met een mono-energetisch systeem, maar de bijverwarming wordt vervangen door de cv-ketel.
Capaciteit warmtepomp
Uur
9
T ECHNISCHE
GEGEVENS
HYDROBOX
Functie
Afmetingen
Wateruittredetemperatuurbereik
Afvoerklep
Materiaal
Kleur
EKHBH007AC*
HxBxD
verwarming
koeling
mm
°C
°C
EKHBX007AC*
EKHBH016AA*
EKHBX016AA*
Alleen verwarmen Verwarmen en koelen Alleen verwarmen Verwarmen en koelen
936x487x461
922x502x361
922x502x361
895x487x361
25 ~ 55
15 ~ 55
5 ~ 20
-
-
5 ~ 22
Ja
Verzinkt staal
RAL9010 (Neutraal wit)
INGEBOUWDE VERWARMING
VOEDING
CAPACITEITSTRAPPEN
*
EKHBH(X)007AC3V3/EKHBH(X)016AAC3V3
EKHBH(X)007AC6V3/EKHBH(X)016AA6V3
EKHBH(X)007AC6W1/EKHBH(X)016AA6WN
EKHBH(X)007AC6T1/EKHBH(X)016AA6T1
EKHBH(X)007AC9W1/EKHBH(X)016AA9WN
EKHBH(X)007AC9T1/EKHBH(X)016AA9T1
EKHBH(X)007AC/EKHBH(X)016AA
1~/230V
1~/230V
3N~/400V
3~/230V
3N~/400V
3~/230V
Zonder back-upverwarming
1
2
2
2
2
2
Zonder back-upverwarming
De zekeringen zijn in de Hydrobox geïntegreerd.
EKHBX in combinatie met ERYQ005-006-007AC is Eurovent gecertifieerd.
BUITENDEEL
10
ERYQ005AC ERYQ006AC ERYQ007AC ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA
Afmetingen
HxBxD
Nominale capaciteit** verwarming
koeling
Nominal opgenomen verwarming
vermogen
koeling
COP
EER
Werkbereik
verwarming
koeling
mm
kW
kW
kW
kW
warmtapwater
Geluidsvermogen
verwarming
koeling
Gewicht
Koudemiddel
R-410A
Voeding
Zekering waarde
°C
dBA
dBA
kg
kg
V1
A
5.75
5.12
1.26
2.16
4.56
2.37
°C
°C
60
62
735x825x300
6,84
5.86
1.58
2.59
4.34
2.26
-20 ~ 25
10 ~ 43
-20 ~ 43
60
62
56
1.7
1~/220-240/50Hz
20
8.43
6.08
2.08
2.75
4.05
2.21
11,2
10,0
2,46
3,79
4,55
3,67
61
63
64
64
1.349x980x420
14,0
12,5
3,17
5,78
4,42
2,99
-20 ~ 35
10 ~ 46
-20 ~ 43
64
66
103
3,7
1~/230V/50Hz
32
16,0
13,1
3,83
6,77
4,18
2,63
66
69
** Koelfunctie is beschikbaar voor EKHBX007A en EKHBX016A. Waarden bij Eurovent.
Meetvoorwaarden EKHBH(X)007A: Verwarmen Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Koelen Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
Meetvoorwaarden EKHBH(X)016A: Verwarmen Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Koelen Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
WARMWATERTANK
Waterinhoud
Max. watertemperatuur
Hoogte
Diameter
Elektrische bijverwarmer
Voeding
Materiaal binnenkant tank
Materiaal buitenkant tank
Kleur
Gewicht
EKSWW150V3 EKSWW200V3 EKSWW300V3 EKSWW200Z2 EKSWW300Z2
l
°C
mm
mm
kW
150
200
900
1150
300
85
1600
580
3
200
300
1150
1600
1~ / 230V
kg
37
45
2~ / 400V
Roestvast staal
Zacht staal
Neutraal wit
59
45
59
SOLARKIT
Met behulp van een zogenaamde solarkit kan het Altherma systeem
gecombineerd worden met zonnecollectoren voor de bereiding van
warmtapwater. Deze solarkit bestaat uit een warmtewisselaar en een
geïsoleerde circulatiepomp en maakt het mogelijk zonnecollectoren
aan te sluiten op de bestaande RVS warmwatertank. De solarkit zorgt
ervoor dat warmwaterproductie via de zonnecollector voorrang heeft.
Wanneer de zonnecollector niet voldoende energie kan leveren,
schakelt het systeem automatisch over naar de warmtepomp of het
booster element in de tank. Dankzij de solarkit kunt u met zonneenergie voorzien in tot wel 70% van de jaarlijkse energiebehoefte voor
warmtapwaterbereiding.
SOLARKIT
Afmetingen
Warmtewisselaar
Omgevingstemperatuur
EKSOLHWAV1
HxBxD
Drukval
Max. intredetemperatuur
Capaciteit warmtewisselaar
Max.
Min.
Voeding
DE ALTHERMA
mm
kPa
°C
W/K
°C
°C
770x305x207
21,5
110
1400
35
1
1~/220-240V/50Hz
LUCHT/WATER-
WARMTEPOMP
De Altherma lucht/water-warmtepomp biedt vandaag al
de oplossing voor de actuele en toekomstige problemen
van conventionele verwarmingssystemen, met name de
stijgende brandstofkosten en onaanvaardbaar hoge
milieubelasting.
VAN
A LTHERMA
Voordelig alternatief voor cv-ketel
Altherma is een goed alternatief voor een conventionele cv-ketel. Dit systeem biedt alle inherente
voordelen van de warmtepomptechnologie: het is
schoon, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk.
Lage energiekosten en CO 2-uitstoot
Conventionele brandstoffen worden schaars en
steeds duurder. Wanneer deze kosten oplopen, is het
interessantste verwarmingssysteem met hernieuwbare warmtebron een ‘lucht/water’ warmtepomp die
gebruik maakt van de vrije warmte in de buitenlucht.
Dit systeem is minstens driemaal zuiniger dan een
gas gestookte ketel. Het garandeert een aanzienlijke
energiebesparing en reductie van de CO2 -uitstoot.
Eenvoudig te installeren
Het compacte buitendeel kan op elke gewenste
plaats worden gemonteerd zonder boren of
Voor alle vanaf 1 januari 2005 in Nederland
geleverde Daikin producten geldt een
garantietermijn van 5 jaar.
Als fabrikant van airconditioners, compressoren
en koudemiddelen is Daikin nauw betrokken bij
de bescherming van het milieu. Sinds een aantal
jaren streeft Daikin naar de positie van
marktleider op het gebied van milieuvriendelijke
producten. Om dit te bereiken moet een breed
assortiment
producten
op
ecologisch
verantwoorde wijze worden ontworpen en
ontwikkeld.
Bovendien
moet
een
energiebeheersysteem worden ingevoerd om
energie te besparen en afval te beperken.
Daikin producten voldoen aan het Europees
reglement inzake productveiligheid.
Daikin Airconditioning Netherlands B.V.
E [email protected]
I www.daikin.nl
graafwerken. Voor de Hydrobox (binnendeel) is geen
speciale technische ruimte of bijkomende
infrastructuur, zoals schoorstenen, brandstoftanks of
gasaansluitingen, nodig. Altherma kan worden
aangesloten op alle genormaliseerde lagetemperatuur-radiatoren, vloerverwarmingssystemen
en ventilatorconvectoren en is geschikt voor nieuwbouw en renovatie.
Totaalsysteem voor elk seizoen
Altherma levert u naast verwarming optioneel het
hele jaar door warm water voor badkamer en keuken
en kan worden uitgerust met optionele koeling voor
de hete zomermaanden. De geavanceerde invertertechnologie van Daikin en de temperatuurregeling
met variabel instelpunt verzekeren een nauwkeurige
en betrouwbare regeling van de ruimtetemperatuur
bij een uitzonderlijk laag energieverbruik.
Daikin Europe N.V. heeft de LRQA-keuring
gekregen voor haar kwaliteitsbeheersysteem dat
voldoet aan de ISO9001-norm. ISO9001 is een
kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op
het ontwerp, de ontwikkeling en de productie
als op de productgebonden diensten.
ISO14001 staat garant voor een doeltreffend
milieubeheersysteem dat bijdraagt tot de
bescherming van de gezondheid van de mens en
het milieu tegen de mogelijke inwerking van
onze activiteiten, producten en diensten en tot
het behoud en de verbetering van de kwaliteit
van het milieu.
”Deze folder is louter informatief en vormt geen bindend
aanbod van Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de
inhoud van deze folder naar haar beste weten verzameld. Er
wordt geen impliciete of expliciete garantie verleend voor de
volledigheid, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de
geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud en de
producten en diensten die erin zijn voorgesteld. De
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. verwerpt uitdrukkelijk
elke aansprakelijkheid voor ongeacht welke directe of
indirecte schade, in de meest ruime zin van het woord, die
voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik en/of de
interpretatie van deze folder. Alle inhoud is auteursrechtelijk
beschermd door Daikin Europe N.V.”
Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificatieprogramma voor Airconditioners (AC),
Vloeistofkoelmachines (LCP) en Ventiloconvectoren (FC); de gecertificeerde gegevens van
gecertificeerde modellen zijn in de Eurovent-gids
vermeld.
P815-0A000
V OORDELEN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement