ÿþM i c r o s o f t W o r d - D E W E Y F I N A L P K G S K N

ÿþM i c r o s o f t   W o r d   - D E W E Y   F I N A L   P K G   S K N
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
SENARAI RINGKAS SISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEY
RINGKASAN PERTAMA
000
-
KARYA AM
100
-
FALSAFAH
200
-
AGAMA
300
-
SAINS KEMASYARAKATAN
400
-
BAHASA
500
-
SAINS TULIN
600
-
TEKNOLOGI
700
-
KESENIAN
800
-
KESUSATERAAN
900
-
GEOGRAFI, PENGEMBARAAN
BIOGRAFI DAN SEJARAH
MODUL PSS 1
http://pssmuhibbah.ning.com/
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
RINGKASAN KEDUA
000
KARYA AM
100
FALSAFAH
010
020
030
040
050
-
Bibliografi
Sains Perpustakaan
Ensiklopedia Am
(Belum ditentukan
Terbitan Berkala Am
110
120
-
Wujudiah
Ilmu Sebab Tujuan
Manusia
130
140
-
Psikologi Biasa Dan Ghaib
060
070
080
090
Nadir
-
Pertubuhan Am
Kewartawanan
Koleksi Karya Am
Manuskrip Dan Buku
150
160
170
180
190
-
200
AGAMA
300
SAINS KEMASYARAKATAN
210
220
-
230
240
250
-
260
-
310
320
330
340
350
360
370
380
390
-
270
-
280
290
-
Agama Ketuhanan
Kitab Injil (Agama
Kristian)
Asas Ajaran Kristian
Moral Dan Ibadat Kristian
Teologi Misyen Dan
Catatan
Aspek Sosial Dan Hal
Ehwal Kristian
Sejarah dan geografi
gereja
Mazhab dan puak Kristian
Agama-agama lain
Pendapat Falsafah
Tertentu
Psikologi
Ilmu Mantik
Etika (Akhlak)
Falsafah Timur
Falsafah Barat
Perangkaan, Statistik
Sains Politik
Ekonomi
Undang-Undang
Pentadbiran Awam
Perkhidmatan Sosial
Pendidikan
Perdagangan Dan
Adat Resam Dan Budaya
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
2
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
400
BAHASA
500
SAINS TULEN
410
420
430
440
450
460
-
470
480
490
-
510
520
530
540
550
560
570
580
590
-
600
TEKNOLOGI
700
KESENIAN
610
620
630
640
650
-
710
-
720
730
740
-
660
670
680
690
-
750
760
770
780
790
-
Linguistik
Bahasa Inggeris
Bahasa Jerman
Bahasa Perancis
Bahasa Itali
Bahasa Portugis,
Sepanyol
Bahasa Latin
Bahasa Greek
Bahasa Lain
Perubatan
Kejuruteraan
Pertanian
Sains Rumahtangga
Perkhidmatan
Pengurusan
Teknologi Kimia
Hasil Perusahaan Kimia
Hasil Kilang Lain
Bangunan
Matematik
Astronomi
Fizik
Kimia
Sains Bumi
Kaji Fosil
Sains Hayat
Sains Tumbuhan
Sains Haiwan
Seni Taman Dan
Budaya
Senibina
Arca
Lukisan Dan Seni
Hiburan
Mencat dan Kepedrian
Senigrafik
Senifoto
Muzik
Seni Hiburan & Lakonan
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
3
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
800
KESUSASTERAAN
900
GEOGRAFI DAN SEJARAH AM
810
820
830
840
850
860
-
870
880
890
-
910
920
930
940
950
960
970
980
990
-
Sastera Amerika
Sastera Inggeris
Sastera Jerman
Sastera Perancis
Sastera Itali
Sastera Portugis,
Sepanyol
Sastera Latin
Sastera Greek Perhubungan
Geografi & Lawatan
Biografi
Sejarah Am Dunia Purba
Eropah
Asia
Africa
Amerika Utara
Amerika Selatan
Bahagian Dunia Lain
Sastera Bahasa-bahasa
Lain
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
4
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
000 KARYA AM
000
001
004
004.5
004.6
004.678
005.2
005.3
005.4
005.6
005. 7
005.8
006
006. 6
006.7
010
020
027.8
027.9
Karya Am
Ilmu pengetahuan dan perkembangannya
Termasuk Metadologi dan penyelidikan,
kelaskan di sini kaedah perangkaan, sistematik.
Kelaskan Ilmu Hisab Perangkaan di 519
Pemprosesan data
Sains komputer
Storan (memori, disket dan storan yang lain).
berinteraksi (interfacing) dan komunikasi
Internet
Pengaturcaraan untuk jenis komputer yang tertentu untuk
operasi yang khusus
Perisian Program komputer termasuk MSDOS, WINDOWS dan
sebagainya
Program dan sistem pengaturcaraan komputer
Program mikro dan pengaturcaraan mikro
Data dalam sistem komputer termasuk pengkalan data (data
base)
Keselamatan data termasuk pepijat komputer
Kaedah khusus untuk komputer
Komputer grafik
Multimedia
Bibliografi dan katalog, panduan memilih buku
Sains Perpustakaan
Perpustakaan Sekolah
Bacaan dan Panduan membaca
Kelaskan di sini penggunaan buku dan Lain-lain rekod
maklumat, ulasan buku, minat dan tabiat membaca
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
5
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
030
050
060
069
070
079
090
Ensiklopedia am dan buku tahunannya (karya pelbagai maklumat)
termasuk almanak am. Kelaskan lain-lain jenis buku tahunan
mengikut perkaranya)
Terbitan berkala mengikut (maklumat mengenai terbitan
berkala am Termasuk indeksnya)
Kelaskan indeks khusus mengikut perkaranya
Pertubuhan am, yayasan dan sebagainya
Penyusunan dan pentadbiran muzium
Kewartawanan Termasuk suratkhabar
Penerbitan Termasuk karya lengkap mengenai penerbitan dan
percetakan
Kelaskan penjilidan buku di 686
Manuskrip dan buku nadir (ilmu bibliografi)
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
6
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
100
130
FALSAFAH
130
155
Psikologi biasa, psikologi ghaib, ilmu ghaib termasuk
kesejahteraan diri, kebahagiaan kejayaan.
Kelaskan di sini ilmu nujum, ilmu tilik tangan,
Ilmu firasat, ilmu sihir dan sebagainya.
Psikologi
Psikologi kanak-kanak dan remaja
160
170
180
190
Ilmu mantik
Etika, Falsafah moral
Falsafah Timur
Falsafah Barat
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
7
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
200
220
252
294
294.3
294.5
294.6
295
296
297
297.07
297.09
297.09595
297.1
297.122
297.1225
297.1226
297.1229
297.124
297.1241
297.1242
297.1243
297.1244
297.1245
297.1246
AGAMA
Agama Kristian
Kelaskan di sini Kitab Injil
Kelaskan perbandingan agama atau karya
Mengenai lebih dari satu agama di 200.
Agama Klasik
Kelaskan di sini mitologi, Yunani, Rumawi, Jerman
Agama-agama berasal dari India.
Agama Buddha
Agama Hindu
Agama Sikh
Agama Majusi
Agama Yahudi
Agama Islam
Pengajaran dan pembelajaran
Sejarah
Sejarah agama islam, Malaysia
Sumber, hubungan,tanggapan
Al-Quran
Terjemahan Al-Quran
Tafsir Al-Quran
Surah yang tertentu dan kumpulan surah
Hadis
Al-Bokhari, Hadis
Abu Daud,Hadis
Muslim, Hadis
Al-Termidzi, Hadis
Al-Nasai, Hadis
Ibn Najah, Hadis
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
8
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
297.1247
297.13
297.14
297.197
297.1971
297.1975
297.2
297.3
297.32
297.33
297.35
297.36
297.38
297.4
297.5
297.1247
297.13
297.14
297.197
Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain
Tradisi Lisan, Islam
Tauhid, Undang-undang dan keputusan
Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama
Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam
masyarakat
Bidang-bidang sekular
contoh : sains kesusasteraan
Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)
Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain
Ramalan
Contoh : alamat orakel/peramal
Ilmu Ghaib
contoh : azimat,tangkal,penggunaan,ilmu sihir
Tempat suci/kudus
contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis
Waktu suci/kudus
contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah
Upacara Keagamaan
contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang
Rasulullah S.A.W
Pengalaman penghidupan dan amalan
Teologi moral
contoh : rukun Islam
Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain
Tradisi Lisan, Islam
Tauhid, Undang-undang dan keputusan
Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama
MODUL PSS 9
http://pssmuhibbah.ning.com/
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
297.1971
297.1975
297.2
297.3
297.32
297.33
297.35
297.36
297.38
297.4
297.5
297.51
297.52
297.53
297.54
297.55
297.63
297.7
297.72
297.8
297.81
Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam
masyarakat
Bidang-bidang sekular
contoh : sains kesusasteraan
Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)
Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain
Ramalan
Contoh : alamat orakel/peramal
Ilmu Ghaib
Contoh : Azimat, tangkal, ilmu sihir
Tempat suci/kudus
contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis
Waktu suci/kudus
contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah
Upacara Keagamaan
contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang
Rasulullah S.A.W
Pengalaman penghidupan dan amalan
Teologi moral
contoh : rukun Islam
Syahadah
Sembahayang
Puasa Ramadan
Zakat fitrah
Fardu Haji
Muhammad : nabi S.A.W
Dakwah: latihan,pengajaran
Jihad : Islam
Mazhab : Islam
Ahli-ahli Sunah Wal-Jamaah
MODUL PSS 10
http://pssmuhibbah.ning.com/
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
Š297.811
297.812
297.813
297.814
297.82
299
299.51
Hanafi
Shafii
Maliki
Hambali dan wahabi
Syiah
Agama lain yang tidak dikelaskan nombornya
Agama-agama yang berasal dari negeri China
Kelaskan di sini Fahaman Confucius, Fahaman Tao
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
11
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
300
301
302
301.16
301.2
301.3
301.32
301.4
301.54
309
309.1
310
315.9
320
321
SAINS KEMASYARKATAN
Sosiologi
Psikologi Sosial, Gerak laku kumpulan
Kelaskan di sini kepimpinan
Perhubungan Am. Sebaran Am
Kebudayaan dan proses kebudayaan, Antropologi
Budaya dan sosial
Kelaskan di sini karya lengkap mengenai antropologi
Ekologi manusia dan komuniti
Kelaskan di sini masyarakat bandar dan luar bandar
Penduduk
Struktur sosial
Kelaskan di sini taraf wanita, perkahwinan dan keluarga
Perumahan
Situasi dan keadaan sosial
Termasuk rancangan pembangunan
Keadaan sosial di Malaysia
Perangkaan (koleksi karya mengenai perangkaan am)
Kelaskan perangkaan yang lain mengikut perkara atau
Negeri
Kelaskan perangkaan hisab di 519
Perangkaan Am mengenai Malaysia
Sains politik
Kelaskan di sini tatarakyat
Corak kerajaan
Termasuk karya berkenaan faham komunis,
Demokrasi, pemerintahan beraja dan lain-lain
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
12
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
323
324
324.595
325
327
328
328.595
329
330
331
332
332.4.
333
333.1
334
335
336
Perhubungan antara kerajaan dengan penduduknya
Kelaskan di sini kewarganegaraan, hak awam
Hak politik
Proses dan sistem pilihanraya
Pilihanraya di Malaysia
Migrasi antarabangsa (imigrasi dan emigrasi)
Perhubungan antarabangsa
Kelaskan Bangsa-Bangsa Bersatu di 341.23
Perundangan, undang-undang dan peraturan parlimen
Dewan Rakyat dan Dewan Negara Malaysia
Parti-Parti Politik
Ekonomi
Ekonomi buruh
Kelaskan di sini perhubungan perusahaan
Ekonomi Kewangan
Termasuk modal, bank dan urusan bank
Wang, pertukaran asing
Ekonomi tanah
Termasuk pengurusan sumber alam
Kawalan tanah oleh kerajaan
Kelaskan di sini rancangan tanah seperti FELDA
Syarikat Kerjasama
Sosialisme dan sistem-sistem yang berkaitan Fahaman Komunis
Kelaskan aspek politik di 321
Kewangan Negara
Termasuk cukai import, percukaian
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
13
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
338
339
130
340.59
341
341.23
341.24
342
347
350
351
352.2
352.3
352.8
353
354
355
358.4
359
360
Pengeluaran
Ekonomi Makro (pendapatan negara, agihan, penggunaan,
Simpanan dan permodalan)
Undang-Undang
Undang-Undang Islam
Kelaskan hukum syarak di 297.1
Undang-Undang antarabangsa
Bangsa-Bangsa Bersatu
Persatuan dan pertubuhan serantau
Kelaskan di sini ASEAN, EEC, SEATO dan lain-lain
Undang-undang di Malaysia
Termasuk peraturan, statut, enakmen
Peraturan awam
Pentadbiran Awam
Kerajaan Tempatan
Polis (penyusunan dan pentadbiran)
Mencegah api dan kemalangan
Kelaskan di sini perkhidmatan bomba
Lesen
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Negeri di Malaysia
Ilmu ketenteraan
Termasuk pentadbiran, strategi, pertahanan,
Latihan dan sejarah
Tentera Darat
Tentera Udara
Tentera Laut
Perkhidmatan sosial
(Kerja kebajikan masyarakat: mengurangkan penyakit, cacat,
kemiskinan,
masalah orang tua dan belia)
Kelaskan di sini pentadbiran hospital
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
14
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
361.5
364
336
367
368
369
370
371
371.1
371.27
371.3
371.33
371.4
371.5
371.6
371.7
371.8
371.9
379
Membantu mangsa-mangsa bencana alam
Kelaskan di sini Bulan Sabit Merah
Jenayah dan cara mencegahnya, penyiasatan jenayah, penjara,
Sebab-sebab berlakunya jenayah dan salah asuhan)
Persatuan (pertubuhan yang ditubuhkan untuk tujuan
persaudaraan atau
Untuk kepentingan bersama, termasuk kongsi gelap)
Kelab-Kelab am
Termasuk kesatuan sosial dan pelajaran
Insurans, skim pencen
Pertubuhan belia
Kelaskan di sini Budak Pengakap dan Pandu Puteri
Pendidikan (Falsafah dan teori am mengenai pendidikan pada
semua peringkat)
pada semua peringkat)
Sekolah
Pengajaran dan kakitangan
Ujian dan peperiksaan
Kaedah-kaedah mengajar dan belajar
Alat pandang-dengar
Bimbingan dan kerjaya
Tatatertib di sekolah
Bangunan Sekolah
Kesihatan dan keselamatan sekolah
Penuntut
Kelaskan di sini gerakerja luar bidang pelajaran,
Majalah sekolah
Pelajaran khas
Kelaskan di sini pengajaran kanak-kanak cacat dan
Kanak-kanak bergeliga
Termasuk kaedah, pelajaran prasekolah
Pendidikan dan kerajaan
Termasuk peraturan, kawalan, bantuan
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
15
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
380
383
384
385
386
387
387.7
388
389
390
391
394
395
398
Perdagangan, perniagaan dalam dan luar negeri
Kelaskan di sini dasar tarif
Perhubungan pos
Kelaskan mengumpul setem di 769.56
Sistem perhubungan yang lain, Telekom
Kelaskan di sini radio, perhubungan satelit, isyarat
Kelaskan kejuruteraan perhubungan di 621.38
Pengangkutan keretapi
Pengangkutan jalan air di kawasan pedalaman
Kelaskan di sini pengangkutan melalui sungai dan feri
Pengangkutan laut
Kelaskan di sini kapal-kapal, pelabuhan, perkapalan
dagang
Pengangkutan udara
Jalan dan lebuh raya
Kelaskan di sini pengangkutan bas, lori dan lain-lain
Kenderaan.
Timbang dan sukat
Kelaskan di sini piawaian, mutu. Saiz dan banyaknya
Adat resam
Termasuk beranak, perkahwinan, kamatian
Pakaian
Kelaskan fesyen kini di 646
Perayaan dan hari besar
Termasuk hari kelepasan, pagean, perarakan,
Pasar ria, upacara rasmi
Tatasusila
Budaya rakyat (karya-karya mengenai budaya rakyat termasuk
kepercayaan dan tahayul rakyat
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
16
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
400
411
420
421
423
425
427
428
428.6
490
491
494
495
BAHASA
Asal-usul tulisan
termasuk abjad, ideograf
kelaskan pengajaran Jawi di 499.1
Bahasa Inggeris
Termasuk etimologi
Kelaskan di sini karya lengkap
Kod-kod tulisan dan tulisan Bahasa Inggeris standard
termasuk sebutan dan ejaan
Kamus
Kelaskan kamus bersajak di 808.1
Tatabahasa
Bahasa Inggeris bukan standard, loghat
Penggunaan Bahasa Inggeris standard
Kelaskan di sini buku teks untuk mengajar
Bahasa Inggeris standard termasuk karya yang
Menggunakan pandang dengar tutur.
Buku bacaan
termasuk buku bacaan pemulihan dan buku bacaan
untuk mereka yang bahasa ibundanya bukan Bahasa
Inggeris. Lebih elok dikelaskan mengikut perkara atau di
Bahagian fiksyen Jika boleh .
Karya-karya mengenai bahasa-bahasa lain yang tidak dikelaskan
nombornya.
Bahasa Punjabi, Hindi
Bahasa Tamil, Telagu
Bahasa Cina
MODUL PSS 17
http://pssmuhibbah.ning.com/
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
499.28
499.2801
499.2802
499.2803
499.2804
499.2805
499.2806
499.2807
499.281
499.282
499.283
499.285
499.287
499.288
Bahasa Malaysia
Falsafah,teori prinsip sains, perkaedahan metodologi, prinsip
psikologi
Serbaneka. penerbitan berjudul, ilustrasi dan model karya untuk
penggunaan/khas Buku panduan organisasi dan
tokoh,teknik,tatacara,prosedur
alat,bahan.
Kamus, ensiklopedia, konkordans
Bidang khas, penggunaan umum
Penerbitan berkala(Majalah jurnal)
Organisasi
Pengajaran dan pembelajaran
Kod pertukaran, bentuk baku
Etimologi, bentuk baku
Kamus, bentuk baku
Sistem struktur(tatabahasa/nahu), bentuk baku
Bentuk bahasa tidak baku
Penggunaan baku bahasa( gunaan, preskriptif. linguistik,
perkataan, pendekatan struktur dan ungkapan, pendekatan
bahasa-audio dan ungkapan
membaca, pembaca
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
18
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
500
502
503
508
509
510
511
511.9
512
513
515
516
519
519.4
SAINS TULEN
Teknik, radas, alatan, bahan-bahan
Kelaskan di sini panduan makmal, projek dan
Percubaan sains, teropong halus
Ensiklopedia dan kamus sains
Koleksi karya mengenai pengembaraan, kajian
Kelaskan di sini penerokaan sains
Sejarah Sains
Ilmu Hisab
Kelaskan di sini mister hitung
Karya am
Kelaskan di sini ilmu mantik hisab, graf-graf,
Model hisab
Buku-buku teks Ilmu Hisab Moden
Kelaskan karya mengenai aspek tertentu Ilmu Hisab
Moden mengikut perkaranya
Algebra
Kelaskan di sini lagarisam
Kira-kira
Kelaskan di sini dekak-dekak
Analisis
Termasuk kalkukus dan karya lengkap mengenai
Teori rangkap
Geometri
Kelaskan di sini trigeometri
Bangkali
Kelaskan di sini hisab perangkaan
Hisab Komputer
Kelaskan di sini memprogram
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
19
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
520
521
522
523
523.1
525
526
527
529
530
530.1
530.7
531
Astronomi dan Sains yang berkaitan
Teori astronomi dan kajidaya jumantara
termasuk graviti
Astronomi spiar dan astronomi amali
termasuk kaedah dan alat
Kelaskan di sini balaicerap, teropong jauh.
Astronomi keperihalan
Kelaskan di sini asal-usul dunia, bimasakti,
Bintang komet
Cekera-suria
Kelaskan di sini matahari, bulan, planet, gerhana
Bumi
Termasuk orbit, pasang-surut, bentuk, jirim
Geografi hisab
Termasuk kajian, geodetik, pemetaan
Pemaliman jamantara (menentukan kedudukan geografi dan
arahnya berdasarkan kepada pemerhatian jamantara
Kajiwaktu
Kelaskan di sini takwin
Kelaskan pembuatan jam dan tangan di 681
Fizik
Teoari
Kelaskan di sini teori relatif
Percubaan fizik, panduan makmal
Kajidaya padu dan zarah
Termasuk kajidaya gerak, kajidaya statik
Kelaskan di sini graviti, karya lengkap
Mengenai kajidaya
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
20
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
532
533
534
535
536
537
538
539
540
540.1
541
541.9
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
Kajidaya bendalir
Kajidaya gas
Bunyi
Kajioptik
Haba
Eletrik dan elektronik
Kemagnetan
Fizik moden
Termasuk fizik molikul, atom dan nuklear
Kimia dan sains yang berkaitan
Teori awal
Kimia fizik dan teori
Kelaskan di sini teori kajidaya dan haba
Beretikaan dan hukum beretika
Makmal, radas, alatan, panduan, percubaan
Kimia analisis. Analisis umum
Analisis kualiti
Analisis kuantiti
Kimia tak organik
Kimia organik
Kajihablur
Kajigalian (Kejadian, perihal, pengelasan, penentuan
Unsur-unsur semulajadi dan sebatian jadi sebatian yang
terjadi melalui proses tak organik)
Termasuk emas, permata, bijih dan lain-lain
Sains bumi dan dunia lain
Geologi fizikal dan dinamik
Termasuk gunung berapi, gempa bumi, luluhawa,
Kejadian pulau, gua dan lain-lain.
Kelaskan di sini geofizik, kimia bumi, kaji bentuk bumi
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
21
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
551.5
552
555
560
570
572
574
575
576
579
580
581
581.9595
582
583
586
589
589.9
Kajicuaca
Kelaskan di sini kaji dan cuaca
Kajibatu-batan
Geologi
Kajifosil, tumbuhan dan bintang fosil
Kelaskan di sini dinosaur dan bintang pra-sejarah
Sains hayat
Ras manusia (etmologi)
Termasuk manusia pra-sejarah, kesan persekitaran
terhadap Bentuk badan, pewarnaan kulit, ukuran
Kelaskan kajipurba di 913; karya lengkap mengenai
Kajimanusia di 301.2
Kajihayat
Kelaskan di sini kajihayat laut, ilmu kejadian
Ubahansur, kajibaka dan keturunan
Kajihayat mikro
Kelaskan penggunaan teropong halus di 502
Pengumpulan dan pengawitan contoh kajihayat
Sains tumbuhan
Kelaskan di sini berbarium, bahan pameran, kebun
Kajitumbuhan
Kajitumbuhan (kajitugas organ, kajialam, patologi tumbuhan)
Tumbuhan di Malaysia
Tumbuhan berbiji
Tumbuhan berbunga
Termasuk dua kotilidan, sekotilidan
Tumbuhan tak berbiji
Kelaskan di sini paku-pakis, lumut
Kulat, rumput laut, cendawan, rumpair
Kajikuman
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
22
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
590
591
591.5
591.9595
592
593
594
595
595.3
595.7
595.78
596
597
597.6
598
598.1
Sains haiwan
Kelaskan di sini zoo (taman binatang)
Kajihaiwan (kajitugas organ, kajialam, petologi binatang)
Termasuk jenis binatang yang jarang terdapat dan
akan atau sudah pupus.
Tabiat dan kelakuan binatang
Binatang-binatang di Malaysia
Haiwan invertabrata
Benda hidup di laut
Termasuk bunga karang, ampai-ampai, batu karang
Kelaskan karya lengkap kajihayat laut di 574
Karang, mollus
Haiwan invertabrata yang lain
Kelaskan di sini cacing, lebah-lebah, kala,
Halipan, sengkenit
Krustasia dan jenis yang berkaitan
termasuk udang, ketam, udang kara
Serangga
Rama-rama
Haiwan vertabrata
Ikan
Haiwan dua alam
Termasuk katak, katak puru, salamander
Reptilia dan burung
Kelaskan di sini karya lengkap mengenai semua jenis
reptilia dan burung termasuk memerhatikan burung
Haiwan reptilia
Misalnya ular, penyu, buaya
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
23
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
598.2
599
599.2
599.5
Burung
Mamalia
Kelaskan kajibina tubuh manusia di 611
Kangaru, kula dan lain haiwan kandung
Mamalia laut
Kelaskan di sini paus, lumba-lumba
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
24
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
600
604.2
608
609
610
610.7
611
612
613
613.4
613.9
614
614.8
TEKNOLOGI
Lukisan teknik dan sawat
Perihal rekaan dan patennya
Sejarah teknologi dan rekacipta
Sains perubatan
Amalan kejururawatan
Kelaskan di sini kajian perubatan
Kajibina tubuh manusia, kajisel, kajihayat tisu
(Kajian dan perihal bahagian dan alat tubuh manusia)
Kajitugas organ manusia
(tugas sistem dan alat tubuh manusia)
termasuk pengaliran, pernafasan, proses ungkaibina,
pembiakan dan sistem saraf. Kelaskan di sini karya
lengkap mengenai kajibina tubuh dan kajitugas organ
Ilmu Kesihatan
kebersihan diri
Kelaskan di sini menjaga diri
Pendidikan jantina
Termasuk perancangan keluarga
Kesihatan awam
Termasuk pendaftaran dan pengesahan (kelahiran dan
kematian) merebaknya penyakit, kawalan penyakit,
kajiwabak, kebersihan persekitaran
Keselamatan melalui undang-undang, pemeriksaan dan
sebagainya
Kelaskan di sini pertolongan cemas, operasi
menyelamat, sebab Berlakunya serta pencegahan
kebakaran dan kemalangan
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
25
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
615
616
617
620
621
621.3
621.38
621.4
Farmakologi dan ilmu rawatan
Termasuk dadah, farmasi amali (persediaan dan
pembahagian Ubat), sistem dan cara mengubat.
Kelaskan di sini akupunktur (accupuncture)
Penyakit
Termasuk sebab-sebabnya, kesan, penentuan penyakit,
Ramalan sakit, rawatan, kelaskan di sini radiologi
Pembedahan dan topik yang berkaitan
Kejuruteraan
Termasuk teknologi, zarah halus, kejuruteraan sistem
Kelaskan di sini bunyi, getaran, mekanik, bahan-bahan
Kejuruteraan, sifat dan ujian, model kejuruteraan
Fizik gunaan
(Kejuruteraan mekanik, jentera elektrik, elektronik,
eletromognet haba, cahaya, nuklier)
Kelaskan di sini kejuruteraan stim, kilang dan mesin,
teknologi
Kuasa hidaraul, kipas penghambus, pam
Kejuruteraan elektrik, eletromagnet
Kelaskan di sini laser
Kejuruteraan elektronik dan perhubungan
Kelaskan di sini elektronik mikro, sonar, satelit
Rakaman, sistem siaraya, radar, radio, telekom
enjin motor dan loji tenaga janakuasa, kajidaya
Gerak haba gunaan
Kelaskan di sini enjin pembakaran dalam dan luar
Tarbin gas, roket dan disel, motor udara dan elektrik, loji
Tenaga suria dan nukliar
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
26
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
621.5
621.9
622
623
624
625
625.7
627
627.7
628
629
629.1
629.2
Kejuruteraan mumat, hampagas dan suhu rendah
Alat dan perkakas tiruan
(alat mesin, mumat, tenaga rekabentuk, binaan,
pemasangan, senggaraan, pembaikan dan kendalian)
Kejuruteraan melombong
Kejuruteraan tentera darat dan laut, kemahiran belayar
Kejuruteraan awam
Kelaskan di sini jambatan terowong
Kejuruteraan keretapi
Kelaskan di sini kereta kebal, keretapi bukit, monoril
Kejuruteraan jalan dan lebuhraya
Kelaskan aspek ekonomi di 388
Kejuruteraan hidraul
Termasuk jalan air di pedalaman, terusan, empangan,
kolam air Pelabuhan, jeti
Kelaskan di sini kawalan banjir, saliran, pengaliran
Gerakan salam
Termasuk penyelamatan, penyelidikan, pengorekan,
Peletupan, penggerudian
Kejuruteraan kebersihan dan bandar
Termasuk bekalan air, lupusan tumbuhan dan sampah
sarap Pencemaran dan kebersihan perusahaan.
Cawangan kejuruteraan yang lain Termasuk hoverkraf
automasi (kejuruteraan kawalan automatik)
Kejuruteraan kajiterbang, kajiterbang
Kenderaan darat bermotor dan basikal
Termasuk rekabentuk, bahan, binaan, ujian,
Kendalian, pemeliharaan, pembaikan.
Keselamatan, latihan memandu
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
27
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
629.4
630
631
632
633
633.1
633.8
634
634.9
635
635.9
636
Kajiangkasa
Pertanian
Teknik, radas, perkakas, bahan pertanian
Termasuk pungaran tanah, memungut hasil,
Saliran, pengaliran, baja, penyuburan tanah.
Kerosakan, penyakit, perosak tumbuhan
Pokok tanaman
Termasuk bijirin, tanaman makanan ternak, tanaman
tebu
Rempah-rempah, tanaman perusahan. Kelaskan di sini
Sagu, ubi kayu, teh, kopi, tembakau
Padi
Pokok getah, kelapa sawit
Dusun, buah-buahan, perhutanan
Termasuk semua jenis buah-buahan dan kacang, karya
Kelaskan di sini buah-buahan jenis limau, nanas, pisang
Kelapa, buah gajus
Perhutanan
Tanaman kebun
Termasuk berkebun pasar. Kelaskan di sini keledek,
sayur-sayuran Daun, timun, kacang tanah, herba,
cendawan.
Bunga dan tumbuhan hiasan
Kelaskan gubahan di 745.92
Ternakan
Termasuk ilmu haiwan. Kelaskan di sini kuda, kambing
Ayam, itik, babi, binatang didik
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
28
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
637
638
639
640
640.42
641
641.1
641.4
641.5
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
Tenusu dan teknologi yang berkaitan
Termasuk pengeluaran telur
Pemeliharaan serangga
Kelaskan di sini perusahan lebah dan ulat sutera
Perusahaan ikan. Perikanan
Seni dan sains rumahtangga
Kewangan rumahtangga
Makanan
Pemakanan
Makanan yang dijeruk
Masakan, resipi dan cara-caranya
Penghidangan makanan
Kelaskan di sini sajian makanan
Rumah dan alatnya
Termasuk pemilihan dan pengubahsuaian
Alat kegunaan rumahtangga
Termasuk keperihalan, pemilihan, penggunaan,
Pembaikan sistem dan perkakas.
Perlengkapan rumahtangga
Jahitan, pakaian, mengemas badan
Kelaskan di sini fesyen
Pengurusan rumahtangga
Kebersihan rumahtngga
Kelaskan di sini dobi-mendobi, membersihkan rumah,
Simpanan, kawalan perosak
Pemeliharaan kanak-kanak. Rawatan rumahtangga
Perkhidmatan pengurusan
Perkhidmatan pejabat
Termasuk perkakas, bekalan, penyusunan, urusan
Rekod, surat-menyurat, perhubungan, penggunaan
Komputer dalam perniagaan dan memproses data
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
29
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
652
653
657
658
658.1
658.2
658.5
658.8
659
660
663
664
655
666
Proses perhubungan bertulis
Termasuk taip-menaip, tulisan tangan,
tulisan rahsia
Trengkas
Perakaunan
Kelaskan di sini tatabuku
Pentadbiran am
Penyusunan dan kewangan
Kelaskan di sini belanjawan
Pengurusan kakitangan
Pengurusan pengeluaran
Pengurusan agihan
Kelaskan di sini pemasaran, ilmu jualan
Pengiklanan dan perhubungan awam
Teknologi kimia dan perkara berkaitan (kejuruteraan kimia)
Termasuk kimia, perusahaan bahan letupan,
Bahanapi, cat plastik, solek, pelekat.
Kelaskan di sini macis, arang kayu, sabun, wangiwangian.
Teknologi makanan
Kelaskan di sini koko, kopi, teh
Teknologi makanan
(persediaan perdagangan, pengawitan dan
pembungkusan
hasil yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan)
Minyak, lemak, lilin, gas perusahan
Termasuk minyak sapi, kelapa sawit, minyak galian,
petrol
Teknologi tembikar dan ilmu yang berkaitan
Kelaskan di sini tembikar, bata, simen, kaca
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
30
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
669
669.6
670
674
676
677
678
680
Kajilogam (logam, pencalogam, besi buruk)
Timah
Kelaskan di sini pewter
Hasil perusahaan kilang
(perancangan, rekabentuk, pembuatan)
Kelaskan di sini kulit, gading, hamparan penyapu, cerut
Teknologi yang menggunakan balak, gabus, kayu
Teknologi palpa dan kertas
Teknologi fiber dan fibrik
Getah dan hasil kenyal yang lain
Kelaskan di sini getah asli dan tiruan, getah cair,
plastik kenyal
Hasil-hasil perusahaan kilang yang lain
Termasuk barang-barang besi, perabot, barang-barang,
modal, permata, pakaian, perkakas sukan. Kelaskan di
sini
681
684
686
690
kunci, pakaian, kasut, barang-barang permainan.
Jentera jitu
Termasuk komputer, jam, alat optik
Bengkel rumahtangga
Kelaskan di sini projek seni perusahan, pertukangan,
Kayu, kerjalogam
Percetakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
Termasuk penjilidan buku, salinan foto
Kelaskan penerbitan di 070.5
Bangunan
(rancangan analisis, kejuruteraan, rekabentuk,
binaan, selenggaraan, pembaikan)
MODUL PSS 31
http://pssmuhibbah.ning.com/
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
693
694
696.1
697.8
698
Binaan batu, kerjabatu, logam, dsb
Binaan kayu (bangunan)
Pertukangan paip
Penggantian udara dan pendingin hawa
Kemasan butirjelas
Termasuk penggunaan cat, gadang, kertas dinding
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
32
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
700
703
708
709
710
711
712
720
730
736
736.98
737
738
739
740
741
741.5
741.6
745
745.2
745.5
745.5.1
745.92
KESENIAN
Kamus dan ensiklopedia kesenian
Balai senilukis, muzium, koleksi sendiri
Sejarah kesenian
Kesenian bandaran dan pandangan darat
Perancangan bandaran
Kelaskan di sini UDA
Rekabentuk* senitaman
Senibina
Arca
Kelaskan di sini membuat model tanah liat
Mengukir dan ukiran
Termasuk kayu, batu, gading, permata
Melipatkan kertas
Kajiduit. Duit
Seni tembikar
Kelaskan di sini pasu, porcelain
Kerja senilogam
Termasuk kerjalogam bernilai, pertukangan emas
Lukisan. Seni hiasan dan seni yang kurang penting
Lukisan
Kelaskan lukisan teknik di 604.2
Kartun
Ilustrasi (seni perdagangan)
Seni hiasan
Kelaskan di sini mosaik dan lukisan dinding
Seni dan rekabentuk perusahaan
Pertukangan tangan
Penghurufan (hiasan)
Termasuk rekabentuk lambang
Gubahan bunga
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
33
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
745
746.6
746
747
748
749
752
759
760
769.56
770
771
778.2
778.5
780
780.3
782
783
784
784.1
784.4
785
786
Seni dan pertukangan tangan kain
Kelaskan di sini jahitan, menganyam, permaidani, tikar
Batik. Cap blok dan cetakan saring sutera
Hiasan dalam
Kaca hiasan
Perabot Antik
Mencat dan catan
Warna
Sejarah dan kritikan lukisan cat
Seni grafik, seni cetak dan cetakan turisan
Mengumpul setem
Senifoto dan gambar foto
Radas, perkakas, bahan
Kelaskan di sini teknik bilik gelap
Tayangan foto
Termasuk gelansar filem, jalur filem
Senifoto wayang gambar dan televisyen
Kelaskan kejuruteraan televisyen di 621.38
Muzik
Kamus muzik dan ahli muzik
Muzik drama dan pementasan drama muzik
Kelaskan di sini opera
Muzik suci
Muzik vokal, suara, lagu
Kelaskan di sini karya lengkap
Koir dan nyayian lapis
Lagu rakyat
Kumpulan muzik instrumental dan muziknya
Kelaskan di sini orkestra, pancaragam, muzik kamar
Alat-alat muzik dan muziknya
Termasuk alat papan nada, alatali, alat tiup, alat genderang
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
34
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
790
791
792
792.8
793
793.2
793.3
793.7
793.8
794
794.1
794.6
795
796
796.06
796.1
Seni hiburan dan lakonan
Misalnya hobi, hiburan untuk golongan tertentu termasuk
kanak-kanak, orang cacat anggota
Hiburan awam
Termasuk pertunjukan binatang, wayang gambar, radio,
televisyen
Kelaskan di sini wayang kulit, laga lembu, sabung ayam
Pementasan
Kelaskan di sini berlakon, taridra
Bele (Ballet)
Permainan dan hiburan dalam
Majlis jamuan
Tarian
Kelaskan di sini tarian rakyat
Permainan teka-teki
Kelaskan di sini teka, silangkata, permainan hisab
Pertunjukan silap mata
Kelaskan di sini ventrilokuisma
Permainan dalam jenis kemahiran
Catur
Boling
Permainan adu nasib
Misalnya permainan terup
Sukan dan permainan luar
Termasuk tunjuk ajar secara am
Kelaskan di sini tunjuk ajar permainan tertentu mengikut
perkaranya
Pertubuhan sukan
Permainan pelbagai
Kelaskan di sini permainan nyanyian dan tarian, permainan
kanak-kanak
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
35
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
796.15
796.16
796.21
796.32
796.33
796.34
796.35
796.4
796.42
796.48
796.5
796.6
796.72
796.7
797
797.1
797.2
797.5
798
798.1
799.2
799.3
Permainan wau
Permainan gasing
Main kasut roda
Bola jaring, bola keranjang, bola tampar dan lain-lain
Bola sepak, ragbi, bola sepak amerika dan lain-lain
Kelaskan di sini sepak takraw
Ping-pong, tenis, badminton dan lain-lain
Golf, polo, hoki, besbol dan lain-lain
Olahraga dan gimnastik
Belapan dan padang
Pertandingan antarabangsa
Kelaskan di sini sukan olimpik, SEA
Kehidupan luar
Kelaskan di sini hiking, perkhemahan, mendaki gunung
Berbasikal
Perlumbaan bermotor
Sukan bertempur
Kelaskan di sini bersilat, bertinju, gusti, judo, karate
dan lain-lain
Sukan air dan udara
Berperahu
Termasuk perlumbahan dan pesta laut
Kelaskan di sini lumba jalur, perahu layar, gelongsor air
Berenang
Misalnya terjun, polo air, selam skuba
Terbang
Kelaskan di sini perlumbaan terbang, gelongsor, terjun
udara (terjun payung)
Sukan kuda
Perlumbaan kuda dan binatang lain
Mengail (sebagai hiburan)
Memburu
Menembak sasaran, memanah
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
36
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
800
808
808.66
808.67
808.1
808.2
808.3
808.4
808.5
808.6
808.7
808.8
808.88
820
820.8
821
822
822.3
823
824
825
826
KESUSTERAAN
Teknik perhubungan lisan dan tulisan retorik. Kelaskan di sini
karang- mengarang, suntingan, penulisan untuk radio dan
televisyen
Mengarang perkara teknik termasuk mengarang untuk tujuan
perniagaan dan penyelidikan.
Mengarang untuk kanak-kanak
Mengarang puisi. Kelaskan di sini kamus bersajak
Mengarang drama
Mengarang fiksyen
Mengarang esei
Teknik ucapan (suara, gaya, gerak geri) Kelaskan di sini
berpidato, berbahas, cakapan bersama, bercerita
Surat menyurat
Mengarang sindiran dan humor
Koleksi karya kesusasteraan yang lebih dari satu bentuk
Buku petikan kata, perupamaan
Sastera Inggeris. Kelaskan di sini sejarah, keperihalan,
huraian, kritikal mengenai sastera Inggeris pada amnya atau
mengenai lebih satu bentuk sasteranya.
Koleksi karya sastera Inggeris lebih dari satu bentuk
Puisi Inggeris
Drama Inggeris
William Shakepeare (karya oleh dan mengenainya)
Sejarah dan fiksyen Inggeris. Kelaskan di sini karya fiksyen
berasingan mengikut pengarangnya dan disusun menurut
abjad
Esei Inggeris
Pidato Inggeris
Surat Inggeris
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
37
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
827
828
828
890
891
894
895
899.28
899.2801
899.2802
899.2803
899.2804
899.2805
899.2807
899.2808
899.2809
899.281
899.282
899.283
899.284
889.285
899.288
Sindiran dan humor Inggeris
Lain-lain jenis bentuk karya Inggeris yang tidak dikhaskan
nombornya
Sastera Inggeris (Anglo-saxon)
Sastera dalam lain bahasa yang tidak dikhaskan nombornya
Sastera Hindi, Punjabi
Sastera Tamil, Telugu
Sastera Cina
Kesusasteraan Melayu
Falsafah dan teori
Pelbagai
Kamus, ensiklopedia
Aspek bidang khusus
Majalah
Pengajaran dan pembelajaran
Koleksi, karya sastera
Sejarah, butiran penilaian dan kritik
Puisi
Drama
Fiksyen
Esei
Pertuturan
Pelbagai penulisan
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
38
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
900
901
909
910
910.1
910.3
910.4
912
913
914 – 919
920
920.3
921
929
930
931 – 939
931
932
933
934
935
936
SEJARAH DAN GEOGRAFI AM
Falsafah dan teori Sejarah am
Sejarah dunia. Kelaskan di sini tamadun
Kelaskan Falsafah dan teori sejarah dan kaedahnya di 901
Geografi dan perjalanan am. Kelaskan di sini karya lengkap
geografi dan geografi fizikal.
Geografi tropikal. Kelaskan di sini geografi ekonomi
Gazetir, kamus geografi
Cerita perjalanan. Kelaskan di sini pelayaran dan kembaraan
benar
Atlas, Peta, Glob. Kelaskan di sini pemetaan di 526
Arkeologi (geografi dunia purba)
Geografi dan perjalanan di tempat-tempat tertentu (cari nama
negeri atau daerah di senarai sejarah (940 – 999 ) dan gunakan
nombor yang sesuai di ruangan sebelah kanan untuk geografi)
Biografi am
Kamus biografi
Biografi individu (disusun menurut abjad nama orang yang ditulis)
Salasilah, nama, lambang, bendera
Sejarah am untuk dunia purba tahun masihi 500
Sejarah purba tempat-tempat tertentu (jika perlu) kelaskan di
bahagian sejarah moden mengikut tempat-tempat tertentu
China hingga tahun masihi 420
Mesir hingga tahun masihi 640
Palestin hingga tahun masihi 70
India hingga tahun masihi 647
Mesopotamia dan Dataran Tinggi Iran hingga tahun masihi 642
(Asia Barat, Assyria, Babylonia, Parsi)
Eropah Utara dan barat Semenanjung Itali
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
39
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
937
938
939
940 – 999
940
940.3
940.53
940.54
941
943
943.6
943.7
943.8
943.9
944
945
946
946.9
947
947.1
948
948.1
948.5
948.9
949.1
949.2
949.3
949.4
949.5
Semenanjung Itali dan wilayah-wilayah berhampiran hingga tahun masihi 476
Yunani hingga tahun masihi 323
Lain-lain bahagian dunia purba hingga kira-kira tahun masihi 640 (Abyssinia,
Carthage, Numidia, Phoenicia)
Sejarah dunia moden (Gunakan nombor di ruangan sebelah kiri untuk sejarah.
Nombor di sebelah kanan untuk geografi)
Eropah
Perang dunia I
Perang dunia II
Penghujung abad 20
United Kingdom, Great Britain, Scotland, Ireland, Northern Ireland, England,
Wales
Jerman – Republik Demokratik, Republik Persekutuan
Austria
Czeckoslavia
Poland
Hungary
Perancis – Monaco
Itali – Holy See, Malta, San Merino
Sepanyol – Andora
Portugis
Rusia – Armenia, Azerbaijan, Byelorusia, Estonia, Georgia, Karelo-Finish SSR,
Latvia, Lithuania, Moldavia, Russian SSR, Ukaraine
Finland
Scandinavia
Norway
Sweden
Denmark
Iceland
Belanda, Holland
Belgium – Luxemberg
Switzerland
Yunani
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
40
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
949.6
949.7
949.8
949.9
950
951
951.9
952
953
953.8
954
954.9
954.92
954.93
955
956
956.1
956.7
956.9
956.91
956.92
956.94
956.95
957
958
958.1
Semenanjung Balkan – Albania
Yugoslavia – Bulgaria
Rumania
Pulau-pulau Laut Aegean, Crete
Asia
China- Hong Kong, Macao, Mongolia, Tibet, Taiwan
Korea
Jepun
Semenanjung Arab dan daerah-daerah berhampiran – Bahrain,
Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Ajman,
Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm Al Quiman,
Yemen Arab Rep.
Arab Saudi
Asia Selatan – India, Bhutan, Pulau Maldive, Nepal, Sikkim
Pakistan
Bangladesh
Sri Lanka
Iran
Asia Barat, Timur Tengah
Turki – Cyprus
Iraq
Mediterranean Timur
Syria
Lebanon
Palestine - Israel
Jordan
Siberia
Asia Tengah – Kazakhstan, Kirghizia, Tadzhikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan
Afganistan
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
41
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
959
959.1
959.3
959.4
959.5
959.503
959.5031
959.5032
959.504
959.505
959.5051
959.5052
959.5053
959.5054
959. 5102
959.5103
959.51031
959.51032
959.5104
959.5105
959.5106
959.5107
959.5108
Asia Tenggara
Burma
Thailand
Laos
Malaysia
Sejarah lama dan moden hingga 1945
Sejarah awal hingga 1800
Sejarah moden 1800 – 1946
Pertengahan abad ke 20, 1946 – 1963
Persekutuan, 1963
Perdana Menteri, Tun Abdul Rahman Putra, 1963 – 1970
termasuk konfrontasi Indonesia
Perdana Menteri, Tun Abdul Razak Hussein, 1971 – 1976
Perdana Menteri, Datuk Hussein Onn, 1976 – 1981
Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed, 1981 –
Dari zaman hingga 1511 termasuk kesultanan Kerajaan Melaka
Negeri-negeri Melayu dan kuasa luar 1511 – 1867 termasuk
pengaruh Siam
Zaman lama, 1511 – 1786
Zaman pertengahan, 1986 – 1867
Negeri-negeri Melayu dan Britain, 1967 – 1942 termasuk Negerinegeri Selat, Persekutuan Tanah Melayu, Negeri-negeri Melayu
Tidak Bersekutu.
Zaman pemerintahan Jepun 1942 – 1945
Pemerintahan British 1945 –1957. Kelaskan di sini Malayan
Union, 1946: Darurat 1948 –1960
Persekutuan Tanah Melayu, 1957 –1963
Persekutuan Malaysia, 1963
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
42
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
959.52
959.521
959.5211
959.5212
959.9
960
961
961.1
961.2
Semenanjung Malaysia
Pantai Barat Semenanjung Malaysia
Perlis
Kedah
Kelas di sini Pulau Langkawi
Pulau nang (penang). Termasuk Seberang Perai (Province
Wellesley)
Perak. Kelaskan di sini Pulau Pangkor
Selangor
Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur)
Negeri Sembilan
Melaka (malacca)
Johor (Johore)
Pantai Timur, Semenanjung Malaysia
Kelantan
Terengganu
Pahang. Kelaskan di sini Pulau Tioman
Sabah
Sarawak
Brunei Darussalam
Singapura
Kampuchea
Vietnam
Indonesia. Kelaskan di sini karya lengkap mengenai kepulauan
Melayu- Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian Jaya
Filipina
Afrika
Afrika Utara
Tunisia
Libya
961.1
962
962.4
Libya
Negeri-negeri Lembah Nil (Mesir)
Sudan
959.5213
959.5214
959.5215
959.5216
959.5217
959.5218
959.5219
959.522
959.5221
959.5222
959.5223
959.53
959.54
959.55
959.57
959.6
959.7
959.8
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
43
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
962
963
965
965
966
967
968
969
969.1
970
971
972
972.9
973
980
981
982
983
984
985
986.1
Negeri-Negeri Lembah Nil (Mesir)
Habsyah
Magribi dan Pulau-pualau Pantai
Algeria
Afrika Barat dan Pulau-pulau Pantai – Cape Varde Island,
Dahomey, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Hissau, Ivory
Coast, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria/Biafra, Senegal
Afrika Tengah dan Pulau-pulau Pantai- Afara Insas (French),
Angola, Burandi, Cameroon, Central African Rep., Chad,
Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Kenya, Mozambique,
Somalia, Tasmania, Uganda, Zaire
Afrika Selatan – Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Of
South Africa, Rhodesia, Swaziland, Zambia
Pulau-pulau Lautan Hindi Selatan – Comorro Islands, Mauritius
Rep. Malagasy
Amerika Utara. Kelaskan di sini Eskino, Amerika Indian
Kanada
Amerika Tengah – Mexico, Belize, Costa Rica, Guatamela,
Honduras, Nicaragua, El Salvador
Hindi Barat – Antigua, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominian
Rep., Haiti, Jamaica, Monsterrat, Netheland Antilles, Puerto
Rico, Trinidad dan Tobago
Amerika Syarikat
Amerika Selatan. Kelaskan di sini orang asli di Amerika Selatan
Brazil
Argentina
Chile
Bolivia
Peru
Columbia
MODUL PSS
http://pssmuhibbah.ning.com/
44
NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
986.2
986.6
987
988
989.2
989.5
990
993 – 996
993
994
995
996
996.9
997
998
999
Panama
Ecuador
Venezuela
Guianas – Guyana (British Guiana), Guyane (French Guiana),
Surinam (Dutch Guiana)
Paraguay
Uruguay
Lain-lain bahagian dunia
Pulau-pulau Lautan Pasifik
New Zealand – Melanesia, Fiji, New Caledonia
Australia – Tasmania
New Guinea- Papua New Guinea, West Irian
Polynesia – French Polynesia (Tahiti), Nauru, Samoa, Tonga,
Western Semoa
Hawaii
Pulau-pulau Lau Atlantik
Pulau-pulau Artik
Dunia-dunia selain dari bumi kita
NOTA Nombor untuk negara/negeri di atas adalah untuk aspek Sejarah. Bagi aspek Geografi
maka perlu tambahkan angka 1 selepas angka 9 yang pertama
CONTOH
940
959
959.5
959.53
959.8
960
Sejarah Eropah
Sejarah Tenggara Asia
Sejarah Malaysia
Sejarah Sabah
Sejarah Indonesia
Sejarah Afrika
914
915.9
915.95
915.953
915.98
916
Geografi Eropah
Geografi Asia Tenggera
Geografi Sabah
Geografi Sabah
Geografi Indonesia
Geografi Afrika
dan sebagainya
MODUL PSS 45
http://pssmuhibbah.ning.com/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement