Power Dynamics PDA-12ABT MP3 Instruction Manual


Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Power Dynamics PDA-12ABT MP3 Instruction Manual | Manualzz
PDA – SERIES
ACTIVE SPEAKERS WITH BLUETOOTH
MP3 PLAYER
PDA-12ABT MP3 / PDA-15ABT MP3
INSTRUCTION MANUAL
HANDLEIDING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTROLPANEL DRAWING
2 - 16
NL
ACTIEVE PA LUIDSPREKERS
Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Power Dynamics actieve luidspreker.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
NEEM VOOR EEN LANGDURIG EN VEILIG GEBRUIK DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gehoor beschadiging:
Power Dynamics luidsprekers kunnen gemakkelijk
een zeer hoge geluidsdruk weergeven (SPL) welke
een gehoorbeschadiging kunnen toebrengen bij
gebruikers, productie crew en publiek.
Overbelast de box niet – om schade aan de
luidsprekers te voorkomen.
Plaats geen open vlam (kaars, sfeerlamp) op of
direct naast de box – BRANDGEVAAR
Sluit het apparaat alléén aan op een 230Vac/50Hz
geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
De box is ontworpen voor gebruik binnenshuis –
voor gebruik buitenshuis dienen maatregelen
worden genomen om het binnendringen van vocht
te voorkomen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer
de box niet in gebruik is.
Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens
de zekering te controleren of te vervangen.
Zorg er altijd voor dat de luidspreker stevig en
stabiel geplaatst wordt.
Plaats een luidsprekerstandaard altijd op een
vlakke en stabiele ondergrond en plaats hem
zodanig dat de poten niet in de weg staan.
Gebruik alleen luidsprekerstandaards welke
geschikt zijn voor het gewicht van de luidspreker
en plaats niet meer luidsprekers op een standaard
dan waarvoor hij ontworpen is.
De boxen kunnen gestapeld worden, maar plaats
nooit meer dan max 60kg op de box.
De boxen kunnen opgehangen worden, gebruik
alleen deugdelijke en goedgekeurde hangogen,
tijdens de montage mag zich niemand onder de
montageplaats bevinden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen vloeistoffen op de box en bescherm de
box tegen binnendringend vocht. Vocht kan de
levensduur aanzienlijk bekorten.
Gebruik enkel een daarvoor bestemd
transportmiddelen om de box te verplaatsen – LET
OP UW RUG !!
Indien het apparaat dermate beschadigd is dat
inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de
stekker NOOIT in het stopcontact worden
geplaatst én het apparaat NOOIT worden
ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met uw
leverancier of Power Dynamics.
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact
halen, zo ook wanneer het apparaat een poos niet
gebruikt wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd
worden; laat het apparaat eerst op
kamertemperatuur komen.
Laat reparaties over aan een erkende reparateur –
er bevinden zich geen door de gebruiker te
vervangen onderdelen binnen in de behuizing.
Het voedingssnoer dient dusdanig neergelegd te
worden dat men er niet over kan vallen en zorg
ervoor dat er nooit iets op het voedingssnoer gezet
wordt.
Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer of een
door Power Dynamics voorgeschreven
vervangend netsnoer.
Schakel het toestel altijd in op het laagste volume
niveau.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Afgedankte artikelen !!
Raadpleeg www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in
het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij
het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer.
Milieubescherming,
recycle verpakkingsmateriaal daar waar mogelijk.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
Geïntegreerde versterker met hoog vermogen
Muziek weergave via Bluetooth
MP3 Speler
Uiterst efficiënt woofer
Lijn-en microfooningangen
5-Band equalizer
Lijn uitgang maakt het doorlussen naar extra
luidsprekers mogelijk
•
•
•
•
Krachtige dynamische hoorn met brede
spreiding
Stand montage mogelijk met 35 mm montage
ABS krasbestendig behuizing
Compacte luidsprekersysteem voor
gemakkelijk transport
3 - 16
Aanbevolen voor
•
•
•
Bars
Restaurants
Theater
•
•
•
Karaoke
Fitness
Vergaderzalen
•
•
Feestzalen
Podium
INGANGSPANEEL
1.
Gebalanceerde microfoon ingang, combo
XLR + 6.35mm jack.
2. Gebalanceerde 6.35mm Jack line ingang.
3. Effect level instelling
4. Volume instelling MIC
5. 5 bands EQ – Hiermee kan het
uitgangssignaal worden bewerkt,
6. Line ingang voor aansluiten van CD-speler,
DVD-speler etc.
7. Kanaal 3 ingangskeuze schakelaar RCA of
MP3 / Bluetooth speler
8. MP3 speler display/paneel
9. Volume instelling kanaal 3
10. Signaalniveau instellingen van de interne
DSP (echo)
11. Instelling mix en tijd parameters van de
interne DPS (echo)
12. Volume instelling voor het totale uitgangssignaal
13. Aan/Uit indicator. De LED gaat branden als de
luidspreker wordt ingeschakeld.
14. Clip indicator. Deze LED gaan branden wanneer
de versterker aan het maximum van z’n
vermogen zit, de versterker gaat dan
vervormen. De volume regelaars dienen dan
onmiddellijk lager (minimum) gedraaid te
worden.
15. Netentree / Zekeringhouder. Vervang de
zekering altijd door een exemplaar met een
identieke waarde
16. Netschakelaar. Voor het inschakelen van de
luidspreker altijd de volume regelaars op
minimum zetten alvorens in te schakelen.
17. Uitgang voor externe passieve luidspreker. LET
OP! Minimale impedantie 8 Ohm!
MP3 SPELER
A. DISPLAY: MP3 track informatie
B. USB/SD CARD / BLUETOOTH
SCHAKELAAR: Keuze voor afspelen vanaf
USB stick, SD card of Bluetooth
C. PLAY/PAUSE: Speler start of zet nummer in
pause stand
D. STOP: Speler stopt met afspelen nummer
E. REPEAT: Kiezen uit de volgende herhaal
standen ALL – Folder – One – Random
F. PREV: Speler gaat naar het vorige nummer
G. NEXT: Speler gaat naar het volgende nummer
H. USB AANSLUITING: Voor het aansluiten van
een USB stick met MP3 muziek
I. SD CARD AANSLUITING: Hier kan een SD
card met MP3 muziek ingestoken worden
HOE TE VERBINDEN MET UW BLUETOOTH-APPARAAT:
Zet eerst de luidspreker aan en druk op "MODE" (F) tot u "AUX". Zoek daarna met uw mobiele telefoon of
computer om een Bluetooth-apparaat te zoeken. Wanneer u de " POWER DYNAMIC PLAYER " gevonden
hebt kan de verbinding gemaakt worden. Het wachtwoord is: 0000
AANSLUITING EXTERNE LUIDSPREKER
Deze serie speakers is uitgevoerd met 4-p luidspreker connector (17) voor het aansluiten van een extra
passieve luidspreker.. Voor optimale performance raden wij u aan alleen de PDA passieve luidsprekers en
kabels te gebruiken die speciaal voor deze speakers ontworpen zijn. Minimale impedantie 8 Ohm.
4 - 16
HULP BIJ PROBLEMEN
Wij raden u aan eerst te testen of een speaker wel echt defect is. Doe dit door de “defecte” speaker om te
wisselen met een speaker waarvan u zeker weet dat deze goed werkt. Heeft u dezelfde problemen met
deze speaker, dan raden wij u aan onderstaande informatie door te nemen.
Geen uitgangssignaal
Waarschijnlijke reden / Actie: Kabels, herverbind alle connectoren. Sluit nieuwe, werkende kabels aan.
Check kabels en connectoren op beschadigde behuizing
Haperend signaal
Waarschijnlijke reden / Actie: Slechte verbinding. Kapotte speakers kunnen een haperend signaal
weergeven, maar waarschijnlijk ligt het probleem bij een kabel of connector. Herverbind alle connectoren
Constante brom, lawaai of zoem
Waarschijnlijke reden / Actie: Elk constant geluid komt van de versterker, mixer, processor of bron apparaat
in het apparatuur. Check of uw systeem goed geaard is. Check voor lawaaierige PA systeem apparatuur of
elektrische onderdelen. Check of de kabels afgeschermd zijn.
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet
eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en
beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het
algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Power Dynamics geen enkele aansprakelijkheid in
geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit
geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
5 - 16
UK
ACTIVE PA SPEAKERS
Congratulations on the purchase of this Power Dynamics active speaker box. Please read this manual
carefully prior to using the unit.
TO ENSURE MANY YEARS OF TROUBLEFREE USE, PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hearing damage: Loudspeakers are easily capable
of generating high sound pressure levels (SPL)
sufficient to cause permanent hearing damage to
performers, production crew and audience
members. Caution should be taken to avoid
prolonged exposure to SPL in excess of 90 dB
Do not overload the box to avoid damage to the
speakers.
Do not place an open fire (candle, etc.) on top or
next to the box - FIRE HAZARD
Only connect to an earthed mains outlet of
230Vac/50Hz.
For indoor use only. If the box is used outdoors, you
need to make sure that no humidity can enter the
box.
When not in use, unplug the unit from the mains.
Unplug the unit from the mains prior to checking or
replacing the fuse.
Make sure that the box is placed on a stable, strong
surface.
The boxes can be stacked but do not put more than
60kg weight on the box.
The boxes can be hung. Use only strong and
approved mounting material. During the mounting,
make sure that nobody is standing below the
mounting area.
Place the stand always on a flat, level, and stable
surface and that the legs do not present a trip
hazard.
•
Use only stands which are designed to support the
weight of the speaker. Do not attempt to place more
than one speaker on a stand designed for a single
speaker.
Route cables so that peoples will not trip over them
pulling the speaker over.
Do not place liquids on the box and protect it against
humidity. Humidity can shorten the life time
considerably.
Only use suitable means of transportation if you want
to move the box – BEWARE OF YOUR BACK !!
If the unit is damaged to an extent that you can see
internal parts, do not plug the unit in a mains outlet. In
this case, please contact Tronios.
Always unplug the unit during a thunderstorm or
when it is not in use.
If the unit has not been used for a longer period of
time, condensation can occur inside the housing.
Please let the unit reach room temperature prior to
use.
Never try to repair the unit yourself. It does not
contain any user serviceable parts.
Run the mains lead in such a way that nobody can
fall over it and nothing can be put on it.
Only use the supplied mains lead or another lead
recommended by Power Dynamics.
Set the unit to the lowest volume prior to switching it
on
Keep the unit out of the reach of children.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not throw a faulty unit into normal Household waste but bring it to a special collection point. A
large part of it can be recycled.
Protect your environment. Recycle packing material whenever possible
PRODUCT FEATURES
General
•
•
•
•
•
•
•
Integrated high power amplifier
Playback via Bluetooth
MP3 Player
High efficient woofer
Line and mic input
5-Band Equalizer
•
•
•
•
Line output allows daisy chaining of additional
speakers
High power dynamic horn driver with wide
dispersion
Stand mounting with 35mm pole socket
ABS scratch-resistant housing
Compact speaker system for easy transport
Recommended for
•
•
•
Bars
Restaurants
Small theatre
•
•
•
Karaoke
Fitness
Conference rooms
•
•
Small halls
Stage monitoring
6 - 16
INPUT PANEL
1.
Balanced input MIC combo XLR + 6.3mm
Jack)
2. Balanced Jack 6.35 mm line input
3. Effect Level input
4. Volume control for MIC
5. 5-Band EQ to adjust the sound of the
outputsignal
6. Line input for audio input source e.g. mixer,
CD player, etc
7. Channel 3 Source switch MP3 / RCA or
Bluetooth
8. MP3 player display/panel
9. Volume control Channel 3.
10. DSP (Echo) signal level control
11. DSP (Echo) Mix and Time Parameters control
12. Master volume control
13. Power Indication. This clear green indicator
will light when the amplifier is turned on.
14. Clip indication. These LED will light up when
amplifier are on max power. It can occur that
these LED will lit up now and then, this is not
a problem. But if it lights up continually you
need to adjust the volume down, otherwise
permanent damage to equipment might occur
15. Mains Power Connector / Fuse. This main
fuse secures the speaker against defects.
Replace this only with a fuse of same type
and value.
16. On/Off Switch: For switching the speaker on
and off. Always adjust the volume down to its
minimum before switching this speaker on.
17. Output for external passive speaker. NOTE:
Minimum impedance is 8 Ohm!
MP3 PLAYER :
A.
B.
DISPLAY: Shows MP3 information
USB/SD/Bluetooth SWITCH: Use switch for
playing from USB stick,SD card, Bluetooth
C. PLAY/PAUSE: Track play or pause mode
D. STOP: Track stop playing
E. REPEAT: Select All, Folder, One or Random
F. PREV: Play previous track
G. NEXT: Play next track
H. USB CONNECTION
For connection of a USB stick with MP3 files
I. SD CARD CONNECTION
For connection of a SD CARD with MP3 files
HOW TO CONNECT WITH YOUR BLUETOOTH DEVICE:
First turn on speaker, then press on “MODE” (F) till you see “AUX”. Then use your mobile or computer to search a
Bluetooth device. When you find the “POWER DYNAMICS PLAYER” then connect. The password is: 0000
EXTERNAL SPEAKER
These speakerseries come with a 4-p speaker connector (17) for connection to an extra passive speaker. For optimized
performances we recommend you to use only the PDA passive speakers, which are especially designed for these
series. Minimum impedance is 8 Ohms.
7 - 16
TROUBLESHOOTING
One certain method of determining if a speaker is faulty is to substitute a speaker that is known to work
correctly for the suspected problem speaker. If the “normally correct speaker” is experiencing the same
difficulties or problems as the suspected problem speaker, use the information below to isolate the problem.
No output
Possible cause / Action:
Speaker cables, Reseat all connectors, Inspect cable for damage, Inspect wire or connector for stray strand
that may short
Intermittent
Possible cause / Action:
Poor connections. While it is possible for a faulty speaker to exhibit intermittent output, it’s more likely that an
output cable/connector is the problem. Reseat all connectors
Constant noise, buzzing and/or humming
Possible cause / Action:
Any constant noise originates in the amplifier, mixer, signal processing, source device in the signal devices,
or line-level wiring. Check and correct system grounding as required. Chain check for noisy sources or
electronic components. Check wiring for shielding.
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit.
This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by
inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Tronios cannot be held responsible for
personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all
damages in whatever form.
8 - 16
D
AKTIVBOXEN
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unserer Power Dynamics Aktivboxen. Vor der ersten Inbetriebnahme
bitte sorgfältig diese Anleitung durchlesen
FÜR EINEN LANGEN UND SICHEREN BETRIEB BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE
VORSICHTSMASSNAHMEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gehörschäden: Power Dynamics Boxen können
sehr hohe Schallpegel erreichen, die bei Publikum,
Benutzern und technischem Personal schwere
Gehörschäden verursachen können.
Die Boxen nicht überbelasten, um Schäden an den
Lautsprechern zu vermeiden.
Keine offenes Feuer (Kerze, Petroleumlampe) auf
oder neben die Box stellen - FEUERGEFAHR
Das Gerät nur an eine geerdete und von einer 16A
Sicherung geschützte Netzsteckdose
(230VAC/50Hz) anschließen.
Die Boxen sind für Gebrauch in Innenräumen
ausgelegt. Bei Benutzung im Freien müssen
Maßnahmen getroffen werden, die ein Eindringen
von Feuchtigkeit verhindern.
Bei Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen.
Vor Überprüfen oder Auswechseln der Sicherung
erst den Netzstecker abziehen.
Die Box nur auf eine ebene, stabile Fläche stellen.
Lautsprecherstative nur auf eine ebene, stabile
Fläche stellen und darauf achten, dass die Füße
nicht im Weg stehen.
Nur Stative benutzen, die für das Gewicht der
Boxen ausgelegt sind und nicht mehr Boxen auf
ein Stativ setzen, als für das Stativ zugelassen
sind.
Die Boxen können gestapelt werden. Es dürfen
jedoch nicht mehr als 60kg Gewicht auf die Box
gestellt werden.
Die Boxen können aufgehängt werden. Nur
kräftige, geprüfte und zugelassene Haken
verwenden. Während der Montage darf sich
niemand unter dem Arbeitsbereich aufhalten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keine Flüssigkeiten auf die Box stellen und die Box
gegen Eindringen von Feuchtigkeit schützen.
Feuchtigkeit kann die Lebensdauer der Boxen
stark verkürzen.
Nur zweckdienliche Transportmittel benutzen –
Schonen Sie Ihren Rücken!!
Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass (Innen)Teile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine
Netzsteckdose gesteckt und das Gerät NICHT
eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in diesem
Fall an Ihren Fachhändler.
Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den
Netzstecker abziehen.
Nach längerem Nichtgebrauch kann sich
Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie die
Box erst auf Raumtemperatur kommen, bevor Sie
sie in Betrieb nehmen.
Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal
ausgeführt werden. Die Box enthält keine vom
Benutzer auswechselbaren Teile.
Das Stromkabel so verlegen, dass niemand
darüber fallen kann. Keine Gegenstände auf das
Netzkabel stellen.
Nur die mitgelieferte oder eine von Power
Dynamics vorgeschriebene Ersatznetzschnur
benutzen.
Vor Einschalten der Box erst die Lautstärkeregler
ganz herunterfahren.
Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern
aufstellen.
Entsorgung:
Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,
sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Umweltschutz: Verpackungsmaterial wann immer möglich recyceln
EIGENSCHAFTEN - Allgemeines
•
•
•
•
•
•
Integrierter Hohe Leistungs Verstärker
Abspielen über Bluetooth
MP3 Spieler
Effiziënter Woofer
Line- und Mikrofoneingang
5-Band Equalizer
•
•
•
•
•
Line Ausgang zum Anschluß an anderen
Lautsprecher
Hohe Leistungs Dynamisches Hochtonhorn
mit einer breiten Streuung
35 mm Aussparung für Stativeinsatz
ABS Kratzfestes Gehäuse
Kompakt und damit einfach zu transportieren
Empfohlen für Bars, Restaurants, Theater, Karaoke, Konferenzräume, kleine Hallen, Bühnen, Fitnessstudios
usw.
9 - 16
BEDIENFELD
1.
Symmetrischer Mikrofon Eingang Combo
XLR + 6.3mm Combo Jack)
2. Symmetrischer Jack 6.35mm line Eingang.
3. Effekt Pegel Einstellung
4. MIC : Mikrofon Lautstärke Einstellung
5. 5-Band EQ zur Einstellung des
Ausgangssignals
6. Line Eingang zum Anschluß an CDSpieler, DVD-Spieler usw.
7. Kanal 3 Wahlschalter RCA, MP3 Spieler
oder Bluetooth
8. MP3-Spieler Display/ Bedienfeld
9. Lautstärke Einstellung Kanal 3
10. Signal Pegel Einstellungen DSP (Echo)
11. Einstellung Mix- und Zeit –Parameter DSP
(Echo)
12. Master Lautstärke Einstellung
13. Ein/Aus Anzeige. Die LED leuchtet beim
einschalten des Lautsprechers.
14. Clip Anzeige. Diese LED leuchtet wenn
der Verstärker auf die maximale seiner
Kapazität kommt, der Verstärker verzerrt.
Bitte dann schnell die Lautstärkeregler
ganz herunterfahren.
15. Sicherungshalter. Ersetzen Sie die
Sicherung durch eine neue mit gleichem
Wert.
16. Netzschalter. Vor Einschalten der Box erst
die Lautstärkeregler ganz herunterfahren.
17. Ausgang für einen externen Lautsprecher
(Min. 8 Ohm)
MP3 PLAYER :
A. DISPLAY :Anzeige MP3-Informationen
B. USB/SD CARD/Bluetooth SCHALTER
Wahl zwischen USB-Stick,SD-karte oder
Bluetooth
C. PLAY / PAUSE
Track Play-oder Pause-Modus
D. STOP:Spieler hört auf zu spielen
E. REPEAT: Wählen Sie zwischen All, Folder,
One oder Random
F. PREV: Spielen vorherigen Titel
G. NEXT: Spielen nächsten Titel
H. USB MP3 ANSCHLUSS
I. SD CARD MP3 ANSCHLUSS
WIE VERBINDEN SIE IHR BLUETOOTH-GERÄT:
Schalten Sie zunächst den Lautsprecher ein und drücken Sie "MODE" (F) bis "AUX". Dann mit Ihrem Handy oder
Computer um ein Bluetooth-Gerät zu suchen. Wenn Sie "POWER DYNAMIC PLAYER" haben festgestellt, kann
die Verbindung hergestellt werden. Das Passwort ist: 0000
EXTERNER LAUTSPRECHER:
Diese Serie von Lautsprechern sind ausgestattet mit einem 4-p Konnektor (17) für den Anschluß an einen extra
passiven Lautsprecher. Für eine optimale Leistung empfehlen wir nur die PDA passiven Lautsprecher und Kabel
zu verwenden die speziell für diese Speaker entworfen sind, (Min. 8 Ohm)
10 - 16
FEHLERDIAGNOSE
Prüfen Sie zuerst, ob eine Box wirklich defekt ist, indem Sie die defekte Box durch eine andere austauschen, von
der Sie sicher wissen, dass sie gut funktioniert. Wenn mit dieser Box dasselbe Problem auftritt, empfehlen wir
Ihnen, die nachstehende Fehlerliste zu checken.
Kein Ausgangssignal
Wahrscheinliche Gründe / Lösung:
Lautsprecherkabel, Nochmals alle Verbinder anschließen. Schließen Sie neue, betriebsfähige Kabel an Prüfen
Sie den Zustand der Kabel und Verbinder
Signalunterbrechungen
Wahrscheinliche Gründe / Lösung:
Schlechte Verbindung. Defekte Lautsprecher können Signalunterbrechungen hervorrufen, aber es ist
wahrscheinlicher, dass das Problem bei einem Kabel oder Verbinder liegt. Schließen Sie alle Verbinder erneut
an.
Ständiges Brummen, Geräusch oder Summen
Wahrscheinliche Gründe / Lösung:
Ein anhaltendes Geräusch kommt vom Verstärker, Mixer, Prozessor in der Beschallungsanlage oder
Audioquelle. Prüfen Sie, ob Ihre Anlage geerdet ist. Suchen Sie nach geräuschvollen Geräten oder elektrischen
Teilen. Prüfen Sie, ob die Kabel abgeschirmt sind.
Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vornehmen, sonst verfällt jeglicher
Garantieanspruch. Es besteht kein Anrecht auf Garantie bei Unfällen und Schäden, die durch unsachgemässen
Gebrauch und Nichtbeachtung der Sicherheits- und Bedienhinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Power
Dynamics übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, sowie Folgeschäden, die durch
Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise entstanden sind.
11 - 16
ES
ALTAVOCES PA ABS ACTIVOS
Felicidades por la compra de esta caja acústica activa Power Dynamics.
Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato.
PARA ASEGURAR UN USO SIN PROBLEMAS DURANTE MUCHOS AÑOS, POR FAVOR SIGA
LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS
• Daño auditivo: Los altavoces son capaces
• Utilice solo soportes que estén diseñados
de generar fácilmente altas presiones
para soportar el peso del altavoz. No
acústicas (SPL) suficientes para causar
intente colocar más de un altavoz en un
daños permanentes en los oídos de los
soporte diseñado para un solo altavoz.
artistas, el equipo de producción y
• Coloque los cables de modo que nadie
personas del público. Debería tomarse la
pueda tropezar y tirar el altavoz.
precaución de evitar la exposición
• No coloque líquidos encima de la caja y
prolongada a las SPL que superen los 90
protéjala de la humedad. La humedad
dB.
puede acortar el tiempo de vida
• No sobrecargue la caja para evitar dañar
considerablemente.
los altavoces.
• Solo utilice maneras de transporte
• No coloque ningún objeto inflamable
adecuadas si desea mover la caja –
(velas, etc.) encima o junto a la caja ¡¡VIGILE SU ESPALDA!!
PELIGRO DE INCENDIO
• Si el aparato se daña de modo que las
• Solo conéctela a una toma de corriente
partes internas se hacen visibles, no
con toma de tierra a 230Vac/50Hz.
enchufe el aparato a la corriente. En este
• Solo para uso interior. Si la caja se usa en
caso, por favor contacte con Tronios.
exteriores, debe asegurarse de que no
• Siempre desconecte el aparato durante
pueda entrarle humedad.
una tormenta o cuando no se vaya a
• Cuando no se use, desenchufe el aparato.
utilizar.
• Desenchufe el aparato antes de sustituir el
• Si el aparato no se utiliza durante mucho
fusible.
tiempo, puede generarse condensación
dentro de la carcasa. Por favor coloque el
• Asegúrese de que la caja esta colocada
aparato a temperatura ambiente antes de
en una superficie lugar estable y
usarlo.
resistente.
• Nunca intente reparar el aparato por usted
• Las cajas se pueden apilar pero no se
mismo. No contiene ninguna parte que
debe colocar más de 60kg encima.
pueda reparar el usuario.
• Las cajas pueden colgarse. Utilice solo
• Coloque el cable de alimentación de modo
material de montaje aprobado y resistente.
que nadie pueda caer encima o pisarlo.
Durante el montaje asegúrese de que no
haya nadie debajo de la zona de montaje.
• Use solo el cable de alimentación
suministrado u cualquier otro cable
• Coloque los soportes siempre en una
recomendado por Power Dynamics.
superficie plana, nivelada y estable de
modo que los pies no presenten ningún
• Ponga el aparato al volumen más bajo
tipo de peligro.
antes de encenderlo
• Mantenga el aparato fuera del alcance de
los niños.
12 - 16
CARACTERÍSTICAS
General
•
•
•
•
•
•
Amplificador Integrado de alta potencia
Reproducción de música a través de Bluetooth
Reproductor de MP3
Entrada sw linea y micro
Ecualizador de 5 bandas
Salida de linea para interconexion a bafles
adicionales
•
•
•
•
•
Motor de agudos de alta potencia
Trompeta de alta dispersion
Vaso para tripode de 35mm
Recinto en ABS resistente a los roces
Sistema compacto para facil transporte
Recomendado para
•
•
•
Bares
Restaurantes
Pequeños teatros
•
•
•
Karaoke
Fitness
Salas de conferencia
•
•
Pequeños conciertos
Monitor de escenario
INPUT PANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Entrada balanceada para MIC combo XLR + jack
6.3mm
Jack 6.35 mm balanceado para entrada linea
Nivel de efectos
Volumen MIC
EQ de 5 Bandas para señal de salida
Entrada Linea para Fuentes como mezclador,
reproductor CD, etc
Canal 3 Source MP3/Line/Bluetooth interruptor
Reproductor de MP3 pantalla / panel de control
Volumen canal 3.
DSP (Echo) nivel de efecto
DSP (Echo) parametro de tiempo y mezcla
Master volumen
Indicador de encendido.
14. Indicador de Clip. Este LED se ilumina cuando
el amplificador está a su maxima potencia.
Debe reducirse el volume para evitar daños en
el equipo. Si el LED solo se ilumina de tanto en
cuanto no es un problema y puede seguir
funcionando.
15. Conexion de alimentacion / Fusible. Fusible que
asegura el altavoz contra sobrecargas. Si debe
sustituirse debe ser por uno de igual valor y
tipo.
16. On/Off: Interruptor de encendido y apagado del
equipo.
17. Salida para altavoz pasivo externo. NOTA: La
impedancia mínima es de 8 ohmios!
MP3 PLAYER :
A. DISPLAY:Muestra la información de MP3
B. INTERRUPTOR PARA USB/SD
CARD/BLUETOOTH
Utilice este control para elegir entre USB, SD
Card O Bluetooth
C. PLAY / PAUSE:Modo de reproducción o pausa
D. STOP:Detener la reproducción
E. REPEAT: Seleccione→All, Folder, One o
Random
F. PREV / Reproducir la pista anterior
G. NEXT /
Reproducir la pista siguiente
H. CONEXIÓN USB
Conecte aquí su lápiz USB con ficheros de
canciones
I. CONEXIÓN SD CARD
Conecte aquí su SD card con ficheros de
canciones
CÓMO CONECTAR CON EL DISPOSITIVO BLUETOOTH:
El primer turno en el altavoz, a continuación, pulse sobre "MODE" (F) hasta que aparezca "AUX". A
continuación, utilice el móvil o el ordenador para buscar un dispositivo Bluetooth. Cuando usted encuentra
el " POWER DYNAMIC PLAYER " y luego conectar. La contraseña es: 0000
ALTAVOZ EXTERNO
Estos altavoces vienen con un conector de 4-p (17) para la conexión a un altavoz pasivo adicional. Para
obtener las mejores prestaciones, le recomendamos que utilice únicamente los altavoces pasivos PDA, que
están especialmente diseñados para estas series. Impedancia mínima es de 8 ohmios.
13 - 16
SOLUCION DE LOS PROBLEMAS
En caso de problemas con su equipo y antes de llevar su bafle al servicio tecnico, compruebe estos
sencillos pasos.
No hay salida
Posible causa / Accion:
Cables de conexion, Resetee todas las conexiones, inspeccione daños en algun cable y compruebe que no
hay cortocircuito en ellos
Intermitencias
Posible causa / Accion:
Conexiones pobres, cables de baja seccion. Posibles malas conexiones o malos contactos en los cables.
Revise todas las conexiones
Ruido constante, soplidos o humming
Posible causa / Accion:
Los ruidos de fondo en estos equipos se producen cuando la toma de masa no es la correcta. Compruebe
que los cables utilizados tengan correcto la toma de tierra asi como en la toma de corriente.
No intente hacer reparaciones por su cuenta. Acuda al servicio técnico oficial y nunca abra por su cuenta el
equipo o perdera la opcion de garantia.
SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES / TECHNISCHE DATEN
Type:
PDA-12ABT MP3 PDA-15ABT MP3
Peak Power
1000W
1200W
Amplifier Power (rms)
250W
300W
35Hz - 20kHz
30Hz - 20kHz
123dB
126dB
12" (300mm)
15" (385mm)
Woofer Voice Coil
2.5"
3"
Woofer Magnet Weight
50oz
60oz
Freq. range
SPL max.
Woofer Size
Horn Type
High Compression Dynamic Driver
Horn Voice Coil
1.34"
1.73"
Horn Magnet Weight
13oz
23oz
Impedance
Dimensions
Weight
4 Ohm
420 x 365 x 580mm
465 x 400 x 680mm
15kg
20.3kg
Supplied
Order Code
Per Piece
178.229
178.232
14 - 16
CE Declaration of Conformity
Importer:
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
0031546589299
0031546589298
The Netherlands
Tel :
Fax :
Product number:
178.229 & 178.232
Product Description:
PDA Series Active Speakers – MP3/ Bluetooth
Regulatory Requirement:
EN 60065
EN 55013
EN 55020
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards. This
certificate does not cover the aspects that may be relevant such as performance and fitness
for purpose.
Almelo,
27-09-2012
Signature
:
15 - 16
Specifications and design are subject to change without prior notice..
www.tronios.com
Copyright © 2012 by TRONIOS the Netherlands

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement