Se mer i vår broschyr W555H & T5130

Se mer i vår broschyr W555H & T5130
Ta del av våra idéer på www.electrolux.se/laundrysystems
55 auktoriserade servicestationer i Sverige
Fler än 200 certifierade tekniker
44 000 reservdelar i lager
Garanterad reservdelshållning minst 10 år efter att
produktionen upphört
24–48 timmars leveranstid för reservdelar världen
över
Tillförlitlig, global närvaro: Electrolux Professional
erbjuder det mest omfattande servicenätverket av
kunniga, auktoriserade partners för löpande uppgifter
som installation, reservdelar och underhåll. Samtliga
tillhandahåller effektiv kundservice och snabb teknisk
assistans.
Globalt servicenätverk för snabb expertrådgivning
världen över.
Rikstäckande serviceorganisation
Alltid nära. Alltid där för dig.
C
ompass Pro: med skräddarsydda tvätt- och
torkprogram för olika kunders önskemål
Certus ManagementTM Information System:
innovativ programvara från Electrolux för kontroll
av driftkostnader
Residual Moisture Control:
ger kortare torktid och sparar energi och pengar
Ny Power Balance™: Revolutionerande system som känner av och korrigerar eventuell.
obalans i trumman för effektivaste avvattning,
bästa ekonomi och längsta maskinlivslängd.
Automatic Saving System:
upp till 50 % vattenbesparing vid halv last.
Energibesparing tack vare att mindre vattenmängd behöver värmas
Automatiska tvättmedelsprogram:
intelligent system för exakt tvättmedelsdosering,
anpassad till mängden vatten och tvätt i maskinen, som ger lägre tvättmedelskostnader
S
erviceverktyg: programhanteringsverktyg för
enkel service och konfigurering av tvättprogram
Hantering av tvättprogram:
skapa, ändra och lagra tvättprogram i datorn och
överför till tvättmaskinen
Helt unika och nya produkter för professionell tvätt och tork.
W555H och T5130.
Electrolux Professional
Compass Pro
säkerställer bästa kostnads­
optimering
tvätta. torka. vinn!
E
rgonomi: blindskrift på panel och röststyrning
som tillval
Unik Wash Triangle:
o
ptimal kostnadseffektivitet, högsta produktivitet
och bästa tvätt-/torkningsresultat
Anpassade för din verksamhet
Innovativa funktioner och unika
fördelar
Verkliga proffs
för mest lönsamma investering
Unik triangelteknik
Bästa flexibilitet och processprestanda för både tvättstuga i flerbostadshus och tvätt i egen regi.
Ekonomi: optimal kostnadseffektivitet tack vare låg
vatten- och energiförbrukning
Tid: högsta produktivitet tack vare kort processtid
Prestanda/skonsam: bästa tvätt-/torkingsresultat
Spara vatten, energi och tid för bästa ekonomi både kortoch långsiktigt utan att ge avkall på tvättresultatet.
E k o n om i
Compass Pro W555H
a
and
L
ång livslängd: professionell konstruktion, byggd
för krävande drift och 30 000 torkcykler
(bilden visar version för tvätt i flerbostadshus)
Ny tvättmaskin W555H
k
/s
Mest lönsamma investering:
avancerad teknik och hållbar konstruktion för 30 000 tvättcykler, jämfört med 2 000–15 000
tvättcykler för hushålls- och semiprofessionella
maskiner
Kostnadsbesparing: Residual Moisture Control
känner av fukthalten och anpassar torktiden exakt
Prest
Ny torktumlare T5130
Lägsta driftkostnad: klassens bästa besparing av
vatten, energi och tvättmedel
Fler torktillfällen: snabbare torkningsprocess gör
att fler torkcykler kan köras per dag
d
Ti
Compass Pro T5130
on
s
am
(bilden visar version för tvätt i egen regi)
Ökad produktivitet: tidsbesparing tack vare unik
triangelteknik och bästa avvattning Överlägsen insida
Enkel användning: Compass Pro, ett enkelt och
användarvänligt programvalspaket och segment­
orienterade program Genom att utgå från våra kunders behov, idéer och förslag
skapar vi intelligenta och beprövade funktioner. Våra kunders insikter - gör våra produkter excellenta!
Grön teknik
för lägsta driftkostnad
Water
saving
Energy
saving
5-års garanti:
Detergent
saving
10-års garanti på lagerpaketet:
Vi ger 5 års fullgaranti på alla våra
professionella textilvårdsprodukter. Ett bekymmersfritt ägande där
service­arbeten och originalreservdelar
ingår under hela 5-års perioden.
Tack vare våra välbeprövade tekniska
lösningar är det självklart för oss att ge
10-års garanti på hela lagerpaketet även
på W555H
Ta del av våra idéer på www.electrolux.se/laundrysystems
55 auktoriserade servicestationer i Sverige
Fler än 200 certifierade tekniker
44 000 reservdelar i lager
Garanterad reservdelshållning minst 10 år efter att
produktionen upphört
2
4–48 timmars leveranstid för reservdelar världen
över
Tillförlitlig, global närvaro: Electrolux Professional
erbjuder det mest omfattande servicenätverket av
kunniga, auktoriserade partners för löpande uppgifter
som installation, reservdelar och underhåll. Samtliga
tillhandahåller effektiv kundservice och snabb teknisk
assistans.
Globalt servicenätverk för snabb expertrådgivning
världen över.
Rikstäckande serviceorganisation
Alltid nära. Alltid där för dig.
C
ompass Pro: med skräddarsydda tvätt- och
torkprogram för olika kunders önskemål
Certus ManagementTM Information System:
innovativ programvara från Electrolux för kontroll
av driftkostnader
Residual Moisture Control:
ger kortare torktid och sparar energi och pengar
Ny Power Balance™: Revolutionerande system som känner av och korrigerar eventuell.
obalans i trumman för effektivaste avvattning,
bästa ekonomi och längsta maskinlivslängd.
Automatic Saving System:
upp till 50 % vattenbesparing vid halv last.
Energibesparing tack vare att mindre vattenmängd behöver värmas
Automatiska tvättmedelsprogram:
intelligent system för exakt tvättmedelsdosering,
anpassad till mängden vatten och tvätt i maskinen, som ger lägre tvättmedelskostnader
Serviceverktyg: programhanteringsverktyg för
enkel service och konfigurering av tvättprogram
Hantering av tvättprogram:
skapa, ändra och lagra tvättprogram i datorn och
överför till tvättmaskinen
Helt unika och nya produkter för professionell tvätt och tork.
W555H och T5130.
tvätta. torka. vinn!
E
rgonomi: blindskrift på panel och röststyrning
som tillval
Unik Wash Triangle:
o
ptimal kostnadseffektivitet, högsta produktivitet
och bästa tvätt-/torkningsresultat
Anpassade för din verksamhet
Innovativa funktioner och unika
fördelar
Spara vatten, energi och tid för bästa ekonomi både kortoch långsiktigt utan att ge avkall på tvättresultatet.
Compass Pro
säkerställer bästa kostnads­
optimering
Unik triangelteknik
Bästa flexibilitet och processprestanda för både tvättstuga i flerbostadshus och tvätt i egen regi.
Ekonomi: optimal kostnadseffektivitet tack vare låg
vatten- och energiförbrukning
Tid: högsta produktivitet tack vare kort processtid
Prestanda/skonsam: bästa tvätt-/torkingsresultat
E k o n om i
Compass Pro W555H
L
ägsta driftkostnad: klassens bästa besparing av
vatten, energi och tvättmedel
d
F
ler torktillfällen: snabbare torkningsprocess gör
att fler torkcykler kan köras per dag
ko
Ti
K
ostnadsbesparing: Residual Moisture Control
känner av fukthalten och anpassar torktiden exakt
Mest lönsamma investering:
avancerad teknik och hållbar konstruktion för 30 000 tvättcykler, jämfört med 2 000–15 000
tvättcykler för hushålls- och semiprofessionella
maskiner
s
L
ång livslängd: professionell konstruktion, byggd
för krävande drift och 30 000 torkcykler
a/
Ny tvättmaskin W555H
Prestand
Ny torktumlare T5130
(bilden visar version för tvätt i flerbostadshus)
Compass Pro T5130
ns
am
(bilden visar version för tvätt i egen regi)
Ö
kad produktivitet: tidsbesparing tack vare unik
triangelteknik och bästa avvattning E
nkel användning: Compass Pro, ett enkelt och
användarvänligt programvalspaket och segment­
orienterade program Överlägsen insida
Genom att utgå från våra kunders behov, idéer och förslag
skapar vi intelligenta och beprövade funktioner. Våra kunders insikter - gör våra produkter excellenta!
Grön teknik
för lägsta driftkostnad
Water
saving
Energy
saving
Detergent
saving
5-års garanti:
10-års garanti på lagerpaketet:
Vi ger 5 års fullgaranti på alla våra
professionella textilvårdsprodukter. Ett bekymmersfritt ägande där
service­arbeten och originalreservdelar
ingår under hela 5-års perioden.
Tack vare våra välbeprövade tekniska
lösningar är det självklart för oss att ge
10-års garanti på hela lagerpaketet även
på W555H
Electrolux Professional
Verkliga proffs
för mest lönsamma investering
Ta del av våra idéer på www.electrolux.se/laundrysystems
55 auktoriserade servicestationer i Sverige
Fler än 200 certifierade tekniker
44 000 reservdelar i lager
Garanterad reservdelshållning minst 10 år efter att
produktionen upphört
2
4–48 timmars leveranstid för reservdelar världen
över
Tillförlitlig, global närvaro: Electrolux Professional
erbjuder det mest omfattande servicenätverket av
kunniga, auktoriserade partners för löpande uppgifter
som installation, reservdelar och underhåll. Samtliga
tillhandahåller effektiv kundservice och snabb teknisk
assistans.
Globalt servicenätverk för snabb expertrådgivning
världen över.
Rikstäckande serviceorganisation
Alltid nära. Alltid där för dig.
C
ompass Pro: med skräddarsydda tvätt- och
torkprogram för olika kunders önskemål
Certus ManagementTM Information System:
innovativ programvara från Electrolux för kontroll
av driftkostnader
Residual Moisture Control:
ger kortare torktid och sparar energi och pengar
Ny Power Balance™: Revolutionerande system som känner av och korrigerar eventuell.
obalans i trumman för effektivaste avvattning,
bästa ekonomi och längsta maskinlivslängd.
Automatic Saving System:
upp till 50 % vattenbesparing vid halv last.
Energibesparing tack vare att mindre vattenmängd behöver värmas
Automatiska tvättmedelsprogram:
intelligent system för exakt tvättmedelsdosering,
anpassad till mängden vatten och tvätt i maskinen, som ger lägre tvättmedelskostnader
Serviceverktyg: programhanteringsverktyg för
enkel service och konfigurering av tvättprogram
Hantering av tvättprogram:
skapa, ändra och lagra tvättprogram i datorn och
överför till tvättmaskinen
Helt unika och nya produkter för professionell tvätt och tork.
W555H och T5130.
tvätta. torka. vinn!
E
rgonomi: blindskrift på panel och röststyrning
som tillval
Unik Wash Triangle:
o
ptimal kostnadseffektivitet, högsta produktivitet
och bästa tvätt-/torkningsresultat
Anpassade för din verksamhet
Innovativa funktioner och unika
fördelar
Spara vatten, energi och tid för bästa ekonomi både kortoch långsiktigt utan att ge avkall på tvättresultatet.
Compass Pro
säkerställer bästa kostnads­
optimering
Unik triangelteknik
Bästa flexibilitet och processprestanda för både tvättstuga i flerbostadshus och tvätt i egen regi.
Ekonomi: optimal kostnadseffektivitet tack vare låg
vatten- och energiförbrukning
Tid: högsta produktivitet tack vare kort processtid
Prestanda/skonsam: bästa tvätt-/torkingsresultat
E k o n om i
Compass Pro W555H
L
ägsta driftkostnad: klassens bästa besparing av
vatten, energi och tvättmedel
d
F
ler torktillfällen: snabbare torkningsprocess gör
att fler torkcykler kan köras per dag
ko
Ti
K
ostnadsbesparing: Residual Moisture Control
känner av fukthalten och anpassar torktiden exakt
Mest lönsamma investering:
avancerad teknik och hållbar konstruktion för 30 000 tvättcykler, jämfört med 2 000–15 000
tvättcykler för hushålls- och semiprofessionella
maskiner
s
L
ång livslängd: professionell konstruktion, byggd
för krävande drift och 30 000 torkcykler
a/
Ny tvättmaskin W555H
Prestand
Ny torktumlare T5130
(bilden visar version för tvätt i flerbostadshus)
Compass Pro T5130
ns
am
(bilden visar version för tvätt i egen regi)
Ö
kad produktivitet: tidsbesparing tack vare unik
triangelteknik och bästa avvattning E
nkel användning: Compass Pro, ett enkelt och
användarvänligt programvalspaket och segment­
orienterade program Överlägsen insida
Genom att utgå från våra kunders behov, idéer och förslag
skapar vi intelligenta och beprövade funktioner. Våra kunders insikter - gör våra produkter excellenta!
Grön teknik
för lägsta driftkostnad
Water
saving
Energy
saving
Detergent
saving
5-års garanti:
10-års garanti på lagerpaketet:
Vi ger 5 års fullgaranti på alla våra
professionella textilvårdsprodukter. Ett bekymmersfritt ägande där
service­arbeten och originalreservdelar
ingår under hela 5-års perioden.
Tack vare våra välbeprövade tekniska
lösningar är det självklart för oss att ge
10-års garanti på hela lagerpaketet även
på W555H
Electrolux Professional
Verkliga proffs
för mest lönsamma investering
Ta del av våra idéer på www.electrolux.se/laundrysystems
55 auktoriserade servicestationer i Sverige
Fler än 200 certifierade tekniker
44 000 reservdelar i lager
Garanterad reservdelshållning minst 10 år efter att
produktionen upphört
24–48 timmars leveranstid för reservdelar världen
över
Tillförlitlig, global närvaro: Electrolux Professional
erbjuder det mest omfattande servicenätverket av
kunniga, auktoriserade partners för löpande uppgifter
som installation, reservdelar och underhåll. Samtliga
tillhandahåller effektiv kundservice och snabb teknisk
assistans.
Globalt servicenätverk för snabb expertrådgivning
världen över.
Rikstäckande serviceorganisation
Alltid nära. Alltid där för dig.
C
ompass Pro: med skräddarsydda tvätt- och
torkprogram för olika kunders önskemål
Certus ManagementTM Information System:
innovativ programvara från Electrolux för kontroll
av driftkostnader
Residual Moisture Control:
ger kortare torktid och sparar energi och pengar
Ny Power Balance™: Revolutionerande system som känner av och korrigerar eventuell.
obalans i trumman för effektivaste avvattning,
bästa ekonomi och längsta maskinlivslängd.
Automatic Saving System:
upp till 50 % vattenbesparing vid halv last.
Energibesparing tack vare att mindre vattenmängd behöver värmas
Automatiska tvättmedelsprogram:
intelligent system för exakt tvättmedelsdosering,
anpassad till mängden vatten och tvätt i maskinen, som ger lägre tvättmedelskostnader
S
erviceverktyg: programhanteringsverktyg för
enkel service och konfigurering av tvättprogram
Hantering av tvättprogram:
skapa, ändra och lagra tvättprogram i datorn och
överför till tvättmaskinen
Helt unika och nya produkter för professionell tvätt och tork.
W555H och T5130.
Electrolux Professional
Compass Pro
säkerställer bästa kostnads­
optimering
tvätta. torka. vinn!
E
rgonomi: blindskrift på panel och röststyrning
som tillval
Unik Wash Triangle:
o
ptimal kostnadseffektivitet, högsta produktivitet
och bästa tvätt-/torkningsresultat
Anpassade för din verksamhet
Innovativa funktioner och unika
fördelar
Verkliga proffs
för mest lönsamma investering
Unik triangelteknik
Bästa flexibilitet och processprestanda för både tvättstuga i flerbostadshus och tvätt i egen regi.
Ekonomi: optimal kostnadseffektivitet tack vare låg
vatten- och energiförbrukning
Tid: högsta produktivitet tack vare kort processtid
Prestanda/skonsam: bästa tvätt-/torkingsresultat
Spara vatten, energi och tid för bästa ekonomi både kortoch långsiktigt utan att ge avkall på tvättresultatet.
E k o n om i
Compass Pro W555H
a
and
L
ång livslängd: professionell konstruktion, byggd
för krävande drift och 30 000 torkcykler
(bilden visar version för tvätt i flerbostadshus)
Ny tvättmaskin W555H
k
/s
Mest lönsamma investering:
avancerad teknik och hållbar konstruktion för 30 000 tvättcykler, jämfört med 2 000–15 000
tvättcykler för hushålls- och semiprofessionella
maskiner
Kostnadsbesparing: Residual Moisture Control
känner av fukthalten och anpassar torktiden exakt
Prest
Ny torktumlare T5130
Lägsta driftkostnad: klassens bästa besparing av
vatten, energi och tvättmedel
Fler torktillfällen: snabbare torkningsprocess gör
att fler torkcykler kan köras per dag
d
Ti
Compass Pro T5130
on
s
am
(bilden visar version för tvätt i egen regi)
Ökad produktivitet: tidsbesparing tack vare unik
triangelteknik och bästa avvattning Överlägsen insida
Enkel användning: Compass Pro, ett enkelt och
användarvänligt programvalspaket och segment­
orienterade program Genom att utgå från våra kunders behov, idéer och förslag
skapar vi intelligenta och beprövade funktioner. Våra kunders insikter - gör våra produkter excellenta!
Grön teknik
för lägsta driftkostnad
Water
saving
Energy
saving
5-års garanti:
Detergent
saving
10-års garanti på lagerpaketet:
Vi ger 5 års fullgaranti på alla våra
professionella textilvårdsprodukter. Ett bekymmersfritt ägande där
service­arbeten och originalreservdelar
ingår under hela 5-års perioden.
Tack vare våra välbeprövade tekniska
lösningar är det självklart för oss att ge
10-års garanti på hela lagerpaketet även
på W555H
Helt unika på marknaden
i sin storlek
som tillsammans klarar 60 000 tvätt- och torkcykler
Ny torktumlare T5130
Extra lång livslängd för
professionell användning
Professionell yttre trumma
av rostfritt stål
Mycket robust och tåligt
hölje
Klarar 30.000 torkcykler
Kraftiga gångjärn
Kraftig, flexibel lucka för
krävande uppgifter
Stålgångjärnen kan placeras
till vänster eller höger
Bästa förhållande pris/
prestanda Extra tätt luftflöde
Kortare processtid
Axiellt luftflöde
Högsta produktivitet till
lägsta kostnad
Residual Moisture Control
mäter exakt fukthalt under
hela processen
Bäst i klassen med upp till
30% besparing
Låg ljudnivå
Extra tyst torkning Specialkonstruerad undre
platta dämpar ljudet
Tätare luftflödeskonstruktion
Sparar tid tack vare snabb
och enkel programuppdatering
USB-anslutning på framsidan för enkel åtkomst och
snabbare service
Finns på tvättmaskin och
torktumlare
Ny tvättmaskin W555H
100% professionell
Helt nytt kraftigt lagerhus
med 6 tätningsläppar och
dränering för professionell
användning
Klarar 30.000 tvättcykler
Upp till 50 % mindre vatten- Powerbalance
Maskinen känner automaoch energiförbrukning tiskt av och justerar direkt
Automatic Saving System
eventuella obalanser, med
(AS) justerar vattenförbrukhögsta möjliga G-faktor.
ningen i förhållande till lastat
Ger optimal avvattning.
gods i maskinen
Unik i klassen och bäst i test!
21 cm
Kraftiga gångjärn
Extra skonsam med bästa
effektivitet och tvättresultat
Trumma med stora skonsamma hål för att nå snabb
genomblötning och en avvattning i särklass!
nikt flexibel tvättmedelsU
tillförsel
Unik på marknaden med 4
flexibla fack, både för pulver
och flytande tvättmedel
Möjlighet att koppla in 5 signaler för flytande tvättmedel
Byggd för tuff användning
under lång tid Robusta gångjärn placerade
brett isär för bästa hållbarhet
Se mer av hur vi tänker och av vår överlägsna kvalitet på
www.electrolux.se/laundrysystems
Electrolux Professional
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement