Cabasse MT31 JERSEY

Cabasse MT31 JERSEY
HI-FI Zespoły głośnikowe 4500-5000 zł
TEST
Kiedy dystrybutor zgłosił gotowość dostarczenia do testu kolumny o dobrze znanej mi nazwie Jersey, zapaliła mi się czerwona lampka: czy już ich nie testowaliśmy? Nadzieję, że dopiero teraz mamy okazję pokazać aktualnie produkowany model, czerpałem więc z myśli, że testowaliśmy poprzednią wersję (należącą
do serii MT30, a nie MT31), co oczywiście łatwo było sprawdzić... I wtedy okazało się, że Jerseye nie były
testowane nigdy, chociaż pisaliśmy już o dwóch wersjach nieco większej od nich konstrukcji – Alderney.
Cabasse MT31 JERSEY
T
ym bardziej ucieszyłem się, że wreszcie pokażemy
model, który jest chyba najważniejszy w tej serii.
Równy metr wysokości, niewiele ponad 20 cm
szerokości i 30 cm głębokości – oto gabaryty
i proporcje najpopularniejsze i najlepiej przyjmowane przez
klientów, standard i przeciętność w dobrym tego słowa
znaczeniu. Do tego układ przetworników, wyglądający na
dwuipółdrożny, z dwoma „18”, a więc również trafiający do
przekonania większości potencjalnych nabywców, którzy
co nieco na ten temat wiedzą. Z zewnątrz nie widać tylko
jednego „szczegółu” – tego, w jaki sposób przetworniki są
filtrowane, co może się wiązać z ustaleniem, czy mamy do
czynienia z układem dwuipółdrożnym, czy „tylko” dwudrożnym. Nie musieliśmy w tej sprawie prowadzić pogłębionych
badań, bowiem sprawę w zasadzie wyjaśniają informacje
producenta, podającego jedną częstotliwość podziału –
2300 Hz – co oznacza, że zastosowano układ dwudrożny.
Oznacza to pewne uproszczenie w stosunku do układu
dwuipółdrożnego, ale uproszczenie dopuszczalne i stosowane również przez inne firmy (np. Concept 40 Q-Acoustic), niezmniejszające potencjału rozumianego jako moc,
dynamika, rozciągnięcie pasma, lecz mogące wprowadzić
nierównomierności na charakterystyce mierzonej pod większymi kątami w płaszczyźnie pionowej. Nie muszą to być
jednak duże problemy i decyzja o uproszczeniu filtrowania
(obydwa przetworniki pracujące jako nisko-średniotonowe
są podłączone przez wspólny filtr dolnoprzepustowy, podczas gdy w układzie dwuipółdrożnym niskotonowy i nisko-średniotonowy mają niezależne, inaczej dostrojone filtry)
niekoniecznie jest dyktowana przez „cięcia budżetowe”,
lecz również przez przekonanie do zalet takiej koncepcji.
Tunel, również wspólnego, bas-refleksu wyprowadzono
dołem. Współtworzy go typowa rura zainstalowana w dolnej
ściance obudowy, a następnie szczelina między obudową
a odsuniętym na ok. 1 cm cokołem. Głośnik wysokotonowy
to kopułka z twardego tworzywa, przed którą utworzono
krótką, ale wyraźną „tubkę”.
Rok temu, gdy
testowaliśmy model
Alderney, w serii MT31
były dostępne dwie wersje
kolorystyczne obudowy
– imitacja klonu i wenge.
W cenowych ramach
naszego testu, Jersey
pozostaje z tymi dwiema
opcjami, ale pojawiły się
wykończenia lakierowane
na wysoki połysk – czarne
i białe – o 1000 zł droższe
(5500 zł para).
36
listopad 2014
www.audio.com.pl
ODSŁUCH
Kolumny szybko pokazują, co potrafią,
a najważniejsza ze wszystkich ich zalet,
przynajmniej w moim odbiorze, w kontekście
moich wielokrotnych i wieloletnich spotkań
z Cabasse, polega na wyjątkowej „lekkostrawności” tego dźwięku. Zwykle francuska
firma dostarcza brzmienie o wyraźnym
charakterze, nawet jeżeli niekoniecznie
bardzo konsekwentnym, niemieszczącym się
w konkretnym firmowym profilu, to w każdym
kolejnym przypadku indywidualne, dalekie
od schematu. To sytuacja zupełnie inna niż
w przypadku AE, gdzie testowany model
mógłby służyć za „wzorzec”, a nawet „nadwzorzec” firmowego brzmienia, mocno podkreślając jego specyfikę. Inna również w prostym fakcie, że AE z basem jadą na maksa,
podczas gdy Cabasse... też go nie żałują, ale
nie sprawiają nim żadnego kłopotu, wprowadzając lekkie zmiękczenie. To mi się podoba,
także utemperowanie góry pasma; tak dobra
równowaga – może jeszcze nie doskonałe
wyrównanie, ale ogólne proporcje – nie jest
czymś absolutnie wyjątkowym w historii Cabasse, jest jednak czymś cennym... i w dodatku nie jedynym, na co zwrócimy uwagę. Otóż
wcześniej te kolumny Cabasse, które grały
równo, bez eksponowania wysokich tonów,
zwykle nie potrafiły zapewnić pełnej czytelno-
ści akustycznej „drobnicy”, swobodnego, ale
zniuansowanego pokazania detalu. Z kolei
wydobycie wysokich tonów wiązało się z ich
mocnym uderzeniem, znowu dominującym
nad szczegółowością. Tym razem otrzymujemy naprawdę unikalną w tym zakresie
ceny kombinację – dynamiki, selektywności,
różnorodności, w otoczce „powietrza”, otwarcia, nawet odrobiny aksamitności. W takiej
sytuacji nawet umiarkowany (choć wcale
nie niski) poziom wysokich tonów wystarczy,
abyśmy słyszeli „wszystko” (prawie wszystko...). Wracając do basu – jego największym
sukcesem jest zintegrowanie, proporcjonalność, zatrzymanie problemów, które by
zwyczajnie przeszkadzały. Nie ma więc ani
nadmiaru, ani dudnienia, ani „pudełkowatości”, i chociaż nie ma też bardzo niskich zejść
ani fascynującej dynamiki, to jest dobry rytm,
ładny puls, konsystencja, spójność – i taki
bas zupełnie mi wystarczy... w kolumnach tej
klasy. Takie zachowanie się skrajów pasma
zostawia sporo miejsca średnicy, która nie
jest idealnie neutralna, napisać „piękna”
byłoby też przesadą, ale głosy, instrumenty
wszelkiego rodzaju, cały miks dźwięków tego
zakresu częstotliwości pojawia się w sposób
przekonujący i jednocześnie absolutnie nieinwazyjny. Średnica jest obecna, nasycona,
zarazem nienatarczywa, jakby „podsuszona”
– nie tracąc smaku, omija wszelką egzaltację, nerwowość i dzwonienie. Wokale nawet
wychodzą do przodu, lecz mimo to nie mają
tendencji do krzykliwości ani do pomrukiwania, są w barwie spokojne, plastyczne,
bliskie, niemal intymne... Cabasse zmierza
ku wyrafinowaniu. To coś nowego i bardzo
przyjemnego. Tym bardziej, że dźwięk nie jest
mały i wydelikacony, ma dobrą skalę, obszerność, a także szeroką stereofonię. Siadasz
i zjadasz!
MT31 JERSEY
CENA: 4500 ZŁ
DYSTRYBUTOR: THE HI-END STUDIO
www.cabasse.pl
WYKONANIE
Solidne, proporcjonalne, niekontrowersyjne, z kilkoma
strawnymi ozdobami, ale bez napinania się na luksus.
Układ dwudrożny z dwoma 18-cm nisko-średniotonowymi.
PARAMETRY
Nierównomierności na przejściu średnich i wysokich
tonów zależne od osi pomiaru, wzmocniony bas. Łatwa
impedancja (6 Ω i niewielka zmienność), wysoka
czułość 88 dB.
BRZMIENIE
Dynamiczne, rytmiczne, soczyste, bliskie, angażujące,
a przy tym nieagresywne.
R E K L A M A
www.audio.com.pl
listopad 2014
37
HI-FI Zespoły głośnikowe 4500-5000 zł
TEST
Laboratorium Cabasse MT31 JERSEY
LAB
rys. 1. cha­rak­te­rys­ty­ka mo­du­łu im­pe­dan­cji.
Sytuacja z impedancją jest najogólniej
podobna jak w przypadku AE305; minimum
w zakresie niskotonowym, które ma znaczenie dla ustalania impedancji znamionowej,
pojawia się przy 200 Hz i ma wartość 4,5 Ω,
zgodnie z informacjami producenta. Jednak
na tej podstawie nie możemy zgodzić się na
uznanie 8-omowej impedancji znamionowej,
ale co najwyżej 6-omowej. Oczywiście nie
chcemy tym wywoływać alarmu – to i tak
sytuacja komfortowa dla większości wzmacniaczy.
Czułość jest wysoka, wynosi 88 dB,
charakterystyka jest obarczona wyraźnymi
nierównomiernościami na przejściu między
średnimi a wysokimi częstotliwościami,
jednak ponownie bez paniki. Całkiem dobry
przebieg obserwujemy pod kątem -7O. Aby
doświadczyć tego podczas odsłuchów, należy
Membrany nisko-średniotonowych są polipropylenowe; obydwa przetworniki pracują ze wspólnym
filtrem i we wspólnej komorze.
38
listopad 2014
rys. 2. charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym, na różnych osiach.
usiąść dość nisko lub lekko pochylić kolumny
do tyłu; jak można się było spodziewać, najgorzej jest pod kątem +7O (w górę), co łatwo wyjaśnić układem akustycznym – promieniowanie
dwóch przetworników nisko-średniotonowych
pozostaje w pełnej zgodności fazowej tylko na
osi, na której odległości od nich są dokładnie
takie same, a oś taka znajduje się przecież
dość nisko. Im wyżej, tym różnica odległości
między przetwornikami nisko-średniotonowymi, a w związku z tym i przesunięcie fazowe
między nimi – większe. To właśnie problem,
który pojawia się przy układzie dwudrożnym
(z dwoma nisko-średniotonowymi), a jakiemu
zapobiega dwuipółdrożny.
Charakterystyka efektownie wspina się aż
do szczytu przy 18 kHz, pokazuje też wzmocnienie w okolicach 100 Hz, ale – w odróżnieniu od AE305 – poniżej opada łagodniej,
dzięki czemu -6 dB notujemy przy 45 Hz.
Cabasse stosuje własne, specyficzne kopułki
wysokotonowe – ani tekstylne, ani metalowe, lecz
z twardego poliamidu. Na tubce pojawia się logo
firmy, a jeżeli zasłonimy front maskownicą,
zobaczymy je na maskownicy.
Porządne zaciski i coś ładniejszego niż czarna
plastikowa puszka – błyszcząca tabliczka.
Oczywiście z wygrawerowaną nazwą firmy...
Impedancja znamionowa [Ω]
Czułość (2,83 V/1 m) [dB]
Moc znamionowa [W]
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [cm]
Masa [kg]
6
88
100
100 x 22 x 32
18
www.audio.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement