Tyros2
DIGITÁLIS MUNKAÁLLOMÁS
Kezelési Útmutató
1
Különleges tudnivaló
A TERMÉK BIZTONSÁGI JELZÉSEI: A Yamaha
elektronikus termékein az alábbiakban látható rajzjelek
felragasztott címke vagy a készülékdobozra festett formában találhatók meg. A rajzjelek magyarázata ezen az oldalon található. Kérjük, hogy azonosítsa a jeleket és olvassa
el a hozzájuk tartozó figyelmeztetés ezen az oldalon, és
fogadja meg a biztonságos használatot ismertető oldalak
tanácsait is.
Keresse meg a készülék alsó oldalán a rajzjeleket!
Ez a rajzjel – felkiáltójel egy egyenlő
oldalú háromszögben – arra figyelmeztet,
hogy a termékkel együtt szállított Kezelési
Útmutatóban fontos használati és karbantartási utasítások vannak.
Ez a rajzjel – villámlás egy egyenlő
oldalú háromszögben – arra figyelmezteti a készülék használóját, hogy a termék
burkolatán belül olyan feszültség alatt
álló alkatrészek vannak, amelyeknek az
érintése áramütést okozhat.
FONTOS MEGJEGYZÉS: a Yamaha minden elektronikus termékét független biztonsági laboratórium vizsgálja
annak érdekében, hogy ön biztos lehessen abban, hogy ha
a készüléket a szokásoknak megfelelően telepíti és használja, akkor a termék semmilyen előre látható veszélyt
nem jelent önre nézve. NE TEGYEN kísérletet a készülék
módosítására, és csak a Yamaha szakembereinek engedje,
hogy a készülékbe nyúljon. Ellenkező esetben a készülék
minősége, és/vagy használati biztonsága romlik. Ha a
készüléket módosították, az a garancia elvesztésével jár. A
kapcsolódó garanciákra ugyanez érvényes.
A MŰSZAKI ADATOK VÁLTOZHATNAK:
A Kezelési Útmutatóban leírtak a nyomdába adás pillanatában a gyártó legjobb tudomása szerint helyesek voltak. A
Yamaha mindazonáltal fenntartja a jogot a műszaki adatok
bármelyikének mindennemű előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására vagy megváltoztatására, ha azt a műszaki haladás megkívánja.
KÖRNYEZETVÉDELEM: A Yamaha törekszik a
felhasználó számára biztonságos egyben környezetbarát
termékek előállítására. Őszintén reméljük, hogy termékeink, és azok előállítási módja ezeknek a céloknak megfelel. A törvények betűjének és szellemének betartása
érdekében a következőket kérjük öntől:
Belső elem: A készüléken belül egy kis – újra nem tölthető – áramforrás lehet elhelyezve (nem minden készülékben), amit a helyén forrasztással rögzítettek. Az elem
élettartalma átlagosan körülbelül öt év. Ha elérkezett a
cseréjének ideje, akkor azt kizárólag képzett szervizszakemberrel végeztesse el.
Vigyázat: Ne próbálja újratölteni, szétszedni vagy elégetni az elemeket. Tartsa azokat gyerekektől elzárva.
Elemet csak hatóságilag kijelölt helyen dobjon ki. Megjegyzés: a vásárlás helyétől függően a javított alkatrészeket a szervinek kötelessége visszaküldeni a gyártóhoz.
Ennek ellenére önnek joga van az alkatrészek megtartására.
Hulladék elhelyezése: Amennyiben készüléke javíthatatlanul meghibásodik, vagy bármely okból az ön számára használhatatlanná válik, kérjük vegye figyelembe az
ólmot, elemeket, műanyagot tartalmazó elektronikus
hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi, vagy országos
törvényeket, előírásokat.
MEGJEGYZÉS: A készülék használatának nem tudásából eredő szervizszolgáltatás térítésköteles a garanciaidő tartama alatt is (ha a készülék egyébként rendeltetésszerűen működik), mert a készülék működésének ismerete a tulajdonosának felelőssége. Kérjük, hogy alaposan
tanulmányozza a Kezelési Útmutatót, és kérjen tanácsot
a készülék forgalmazójától, mielőtt szervizhez fordulna.
NÉVTÁBLA: A névtábla a termék alján található, a rajzon
megjelölt helyen. A modell szám, gyártási szám, hálózati specifikációk, stb. a névtáblán vannak feltüntetve. A modell számot,
gyártási számot és a vásárlás időpontját célszerű feljegyezni és
az útmutatót megőrizni:
Model:
Gyártási szám:
Vásárlás időpontja:
2
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS EGYÉB VESZÉLYEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.
FIGYELMEZTETÉS - bármilyen elektromos vagy elektronikus termék használata közben mindig be kell tartani alapvető
elővigyázatossági intézkedéseket. Az óvintézkedések a következőket foglalják magukba - de nem korlátozódnak csak ezekre:
1. Olvasson el minden Fontos biztonsági előírást, Használatbavételi utasítást, Különleges tudnivalót, és összeállítási utasítást
amit ebben a kézikönyvben megtalált MIELŐTT bármilyen fémes, kábeles kapcsolatot létesítene, beleértve az erősáramú hálózatra való kapcsolódást is.
2. Az erősáramú hálózat ellenőrzése: a Yamaha termékeket
speciálisan annak a területnek a tápfeszültségéhez gyártják, ahol
azokat el fogják adni. Ha más helyre kell mennie, vagy ha bármilyen kétsége merülne fel a területen a tápfeszültséggel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével a hálózati feszültség
ellenőrzése céljából és (amennyiben lehetséges) kérjen tanácsot.
A hangszer működtetéséhez szükséges hálózati feszültség értéke a
készülék címkéjén van feltüntetve. A címke helyét a Különleges
tudnivalót részben található grafika mutatja meg.
3. Előfordulhat, hogy a termék polarizált hálózati dugóval van
ellátva (az egyik pólus szélesebb a másiknál). Ha nem tudja a
dugót a hálózati aljzatba csatlakoztatni, fordítsa meg a dugót és
próbálja újra. Ha a probléma megmarad, lépjen kapcsolatba egy
villanyszerelővel hogy az elavult csatlakozót kicserélje. NE
VÁLTOZTASSA MEG a dugó biztonsági jellegét.
4. Néhány elektronikus termék külső áramellátást vagy adaptert
igényel. NE CSATLAKOZTASSA az ilyen fajta terméket más
tápegységhez vagy adapterhez mint amit a kezelési útmutató,
vagy a termék címke megjelöl, vagy amit speciálisan a Yamaha
ajánl.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ezt a terméket vagy semmilyen másik tárgyat a hálózati kábelre, és ne tegye azt olyan
helyre, ahol bárki ráállhat, átgyalogolhat rajta, vagy átguríthat
rajta valamit, ugyanez vonatkozik bármilyen más erősáramú és
egyéb csatlakozó kábelre is. Erősáramú hosszabbító kábel használatát nem ajánljuk! Ha erősáramú hosszabbító kábel használata
válik szükségessé, akkor 0,5m-es (vagy rövidebb) hosszabbító
esetén használjon olyan kábelt, aminek a belső fémes vezető
vastagsága minimálisan 0,75 mm. MEGJEGYZÉS: minél nagyobb a vezeték vastagsága, annál nagyobb áramerősséggel lehet
használni. Hosszabb kábel esetén kérjen tanácsot egy helyi villanyszerelőtől.
6. Szellőzés: az elektronikus termékek többségét, hacsak nem
speciálisan zárt térben való használatra tervezték, olyan helyen
kell működtetni, ami nem akadályozza a megfelelő szellőzést. Ha
nincsen utalás a zárt térben való használatra, akkor a berendezés
akadálytalan szellőzést igényel.
7. Hőmérsékleti megfontolások: Az elektronikus termékeket
olyan helyen kell üzemeltetni, ami nem növeli jelentősen a működési hőmérsékletet. Ennek a terméknek hőforrások közelében való
elhelyezését mint például fűtőtestek, hősugárzók és olyan egyéb
eszközök, amik meleget termelnek, el kell kerülni.
8. Ezt a terméket nem tervezték nedves, nyirkos helyen való
használatra, és nem szabad víz közelében használni vagy nem
szabad esőnek kitenni. Nedves, nyirkos helyre példa egy úszómedence környéke, egy gyógyfürdő, kád, mosogató vagy nedves alagsor.
9. Ezt a terméket csak azokkal az összetevőkkel,
tartozákokkal együtt szabad használni amivel szállították, vagy
olyan guruló állvánnyal, rack-kel vagy állvánnyal, amit a gyártó
ajánl. Ha guruló állványt, rack-et vagy állványt használ, figyeljen meg a tartozékon minden biztonsági jelet, és tartson be
minden, a termékre vonatkozó utasítást.
10. Ha egy elektronikus berendezést huzamosabb ideig nem
használnak, annak a hálózati csatlakozó kábelét (a dugót) ki
kell húzni a fali csatlakozó aljzatból. A kábelt akkor is ki kell
húzni, ha nagy valószínűsége van villámlásnak és/vagy vihar
okozta elektromos jelenségnek.
11. Ügyelni kell arra, hogy tárgyak ne essenek bele és folyadék ne ömöljön a hangszer nyílásaiba.
12. Elektromos termékeket javítani csak képzett szerviz
szakembernek szabad amikor:
a. A hálózati kábel megrongálódik; vagy
b. A hangszer házába tárgyak estek, vagy tárgyakat dugtak, vagy folyadék ömlött be a réseken keresztül; vagy
c. A termék esőnek volt kitéve: vagy
d. A termék nem működik, működésében észrevehető
változás következik be; vagy
e. A terméket leejtették, vagy a készülék házát megrongálták.
13. Nem próbálja meg megjavítani ezt termék azon túl, amit
a felhasználói karbantartási utasításban leírva talál. Minden más
szervizelést képzett javító műhelyben kell elvégeztetni.
14. Ez a termék, akár önmagában, akár egy erősítővel és a
fejhallgatóval vagy hangsugárzókkal képes olyan nagy hangerő
keltésére, ami tartós halláskárosodást okozhat. Ne működtesse a
hangszert maximális, vagy zavaróan nagy hangerőn hosszú
ideig. Ha zavarokat vagy csengést észlel a hallásában azonnal
konzultáljon egy audiológussal. FONTOS: Minél hangosabb
egy hang, annál rövidebb időtartam elég a halláskárosodás kialakulásához.
15. Néhány Yamaha termékhez szék tartozik és/vagy egyéb
tartozék, rögzítő szerelvény, amit a termék részeként szállítanak, vagy opcionálisan megrendelhető. Ezek közül a tételek
közül néhányat úgy terveztek, hogy azt a kereskedőnek, kell
beszerelni vagy összeállítani. Az ülést csak akkor kezdje el
használni, ha stabilan áll és minden opcionális szerelvény (ha
van) mefelelően fel van rá erősítve. A Yamaha által szállított
üléseket csak ülés céljára tervezték. Más célra nem használhatók.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET!
3
Kérjük gondosan olvassa el mielőtt tovább menne!
Őrizze meg a Kezelési Útmutatót biztonságos helyen, hogy később is megtalálja.
Figyelmeztetés!
Kérjük mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat és megfelelő elővigyázatossággal járjon el, hogy az áramütés, rövidzárlat, tűz vagy egyéb balesetek okozta esetleges komolyabb vagy akár halálos sérüléseket elkerülje!
Áramellátás/hálózati kébel
• Csak pontosan az előírt nagyságú feszültséggel szabad táplálni
a hangszert. A szükséges feszültség nagyság a hangszer névtábláján van feltüntetve.
• Ellenőrizze és tisztítsa meg rendszeresen az elektromos csatlakozót.
• Csak a készülékkel szállított hálózati kábelt használja a hangszerhez.
• Ne helyezze el úgy a hálózati kábelt, hogy a vezetéke valamilyen
hőforráshoz közel essen (radiátor, stb). Ne hajlítsa meg a vezetéket szélsőségesen, ne helyezzen rá súlyos tárgyakat és ne helyezze azt olyan helyre ahol ráléphetnek.
Ne nyissa ki!
• Ne próbálkozzon a hangszer szétszedésével a belső alkatrészek
kiszerelésével vagy bármiféle módosításával. A hangszer nem
tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ha működési
hibát vagy zavart észlel, azonnal kapcsolja ki a hangszert és minél előbb vizsgáltassa meg egy képesített Yamaha szerviz szakemberrel.
Nedvesség
• Óvja a hangszert esőtől. Ne használja víz közelében vagy párás,
nedves körülmények közt. Ne helyezzen rá olyan edényt vagy
tároló eszközt, amiből folyadék juthat a hangszer nyílásaiba.
• Sose nyúljon az elektromos vezetékhez vizes, nedves kézzel.
Tűzveszély
• Sose helyezzen nyílt lánggal üzemelő eszközt a hangszerre,
mert az könnyen tüzet okozhat (pl. gyertya).
Ha rendellenességet észlel
• Ha a váltóáramú adapter csatlakozója, vezetéke elkopik vagy
megsérül, ha hirtelen hangvesztés áll elő a hangszer használata
közben, vagy ha bármilyen rendellenes szagot, füstöt észlel
azonnal kapcsolja ki a hangszert, húzza ki az adaptert a konnektorból és minél előbb vizsgáltassa meg a terméket egy képesített
Yamaha szerviz szakemberrel.
Vigyázat!
Kérjük mindig tartsa szem előtt az alábbi biztonsági előírásokat és megfelelő elővigyázatossággal járjon el, hogy az ön vagy
más személy, vagy a hangszer sérülését elkerülje!
Áramellátás/hálózati kábel
• Az adaptert csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor mindig a dugónál
fogja meg, sose húzza a vezetéknél fogva.
• Ne használjon elosztót az erősáramú csatlakoztatáshoz, mert az
csökkentheti a hangminőséget, és túlmelegedést okozhat az elosztóban.
• Ha nem használja a hangszert vagy ha elektromos vihar fenyeget húzza ki az adaptert az erősáramú hálózatból.
Elhelyezés
• Ne tegye ki a hangszert túlzott porosodásnak, vibrációnak, szélsőséges hidegnek vagy melegnek (napsütés, radiátor, stb) mert
az esetleg a külső fedél vetemedéséhez vagy a belső egységek
károsodásához vezethet.
• Ne használja a hangszert más elektromos berendezések közvetlen közelében, mint például televízió, rádió, hangfalak, mobiltelefon stb. mert interferenciák keletkezhetnek, amik zavarokat
okoznak a berendezések működésében.
4
• Ne helyezze a hangszert labilis pozícióba ahonnan véletlenszerűen leeshet, feldőlhet.
• A hangszer mozgatása előtt húzza ki az adaptert és az összes
kábelt Mikor miközben felállítja a hangszert, győződj meg arról,
hogy az a hálózati falicsatlakozó, amit használ könnyen hozzáférhető. Ha bármi baj van, vagy meghibásodás történik, azonnal
kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a dugót a
falicsatlakozóból.
• Csak azt az állványt használja, amit a hangszerhez ajánlanak.
Miközben állványt vagy racket szerel a hangszerhez, mindig a
mellékelt csavarokat használja. Ellenkező esetben megsérülhetnek a hangszer belső alkatrészei vagy a hangszer eldőlhet.
• Ne helyezzen tárgyakat a hangszer szellőzőnyílásai elé, mert
ezzel akadályozza a levegő szabad áramlását, ami a készülék
túlmelegedését okozhatja.
Csatlakoztatás
• Mielőtt a hangszert más elektromos berendezéssel összekötné,
áramtalanítsa azokat. Az áram be- és kikapcsolása előtt mindig
vegye vissza a hangerőt minimumra az összes berendezésen. A
hangerő visszaállításakor óvatosan járjon el. A hangszer megszólaltatása közben fokozatosan, lassan emelje a hangerőt a megfelelő szintig.
Karbantartás
• A hangszer tisztításához puha, száraz rongyot használjon. A
tisztításhoz ne használjon hígítót, oldószert vagy vegyi anyaggal
átitatott törlőrongyot.
Kezelés
• Ne nyúljon kézzel a hangszer nyílásaiba.
• Sose helyezzen vagy ejtsen papír, fém vagy egyéb tárgyakat a
nyílásokba vagy a billentyűk közé. Ha ez mégis megtörténik
azonnal kapcsolja ki a hangszert, áramtalanítsa azt és minél
előbb vizsgáltassa meg egy képesített Yamaha szakemberrel.
• Ne helyezzen vinil, műanyag vagy gumi tárgyakat a hangszerre,
mert elszínezheti a burkolatot vagy a billentyűket.
• Ne támaszkodjon a hangszerre és ne helyezzen nehéz tárgyakat
arra, illetve a billentyűket, kapcsolókat és csatlakozókat ne terhelje nagy erővel.
• Ne működtesse a hangszert maximális, vagy zavaróan nagy
hangerőn hosszú ideig, mert az maradandó halláskárosodást
okozhat. Ha zavarokat vagy csengést észlel a hallásában azonnal
konzultáljon egy audiológussal.
Adat mentés
Adat mentés és biztonsági másolat készítés
Az alább felsorolt adattípusok, elvesznek, amikor kikapcsolja a hangszer
tápfeszültségét. Mentse el az adatokat a User meghajtóba (67. oldal) vagy
megfelelő külső tárolóeszközre.
• Recorded/Edited Songs (pages 55, 59, 121, 135)
• Felvett/Szerkesztett dalok (Recorded/Edited Song,s 55., 59., 121., 135. oldal)
• Created/Edited Styles (page 159)
• Létrehozott/Szerkesztett stílusok (Created/Edited Styles (159. oldal)
• Created/Edited Voices (pages 91, 94)
• Létrehozott/Szerkesztett Hangszerhangok (Created/Edited Voices 91., 94. oldal)
• Created Multi Pads (page 169)
• Létrehozott Multi Pad-ek (169. oldal)
• Memorized One Touch Settings (page 155)
• Létrehozott Egygombos utasítások One Touch Settings (155. oldal)
• Edited MIDI settings (page 214)
• Szerkesztett MIDI beállítások (214. oldal)
Data in the User drive (page 71) may be lost due to malfunction or incorrect operation.
Save important data to an external media.
A User meghajtó adatai elveszhetnek a meghajtó meghibásodása vagy helytelen
műveletvégzés miatt (71. oldal). Mentse el fontos adatait külső tárolóeszközre.
Az USB tároló eszköz vagy más külső eszköz biztonsági másolata
• A tárolóeszközök meghibásodásából eredő adatvesztés ellen ajánljuk, hogy
fontos adatait két helyre, USB tároló eszközre vagy más külső eszközre
mentse.
Ha megváltoztatja egy kijelzőoldal beállításait, majd bezárja az oldalt, a rendszerbeállító adatok (további információ a különálló Data List melléklet Parameter Chart részében) automatikusan tárolódnak. Azonban ezek az adatmódosítások elvesznek, ha
kikapcsolja a tápfeszültséget anélkül, hogy az oldalból megfelelően kilépne.
Adatkezelési ajánlások
Soha ne kapcsolja ki a Tyros 2-t bármilyen fajta adatkezelési művelet alatt, aminek köze van a USER/USB/HD meghajtókhoz — például mentés, törlés, vagy másolás/beillesztés közben — amíg a művelet teljesen be nem fejeződik. (Mindenképpen várja meg, amíg az alábbi kijelző üzenet eltűnik.) Ha a műveletek végzése alatt kikapcsolja
a tápfeszültséget, akkor az éppen a meghajtóra mentett vagy másolt adat elvész.
Különösen fontos feladat a tápfeszültség megőrzése a fenti műveletek végzése közben akkor, ha azokat a
USER meghajtón hajtja végre. Ha kikapcsolja a tápfeszültséget miközben a USER meghajtóval végrehajt egy
mentés, törlés, vagy másolás/beillesztés műveletet, mindez az USER meghajtón lévő összes adat elvesztésével
végződhet (a tápfeszültség következő bekapcsolásakor) — nem csak az éppen mozgatott adatainak
elvesztésével. Más szóval, bár például a mentés, törlés, vagy másolás/beillesztés művelet csak dal adatokat
érint a USER meghajtón, mégis, ha kikapcsolja a tápfeszültséget mielőtt a művelet befejeződik, annak az lesz az
eredménye, hogy a USER meghatón tárolt összes adat elvész — beleértve minden hangszerhangot, stílust, Multi Pad beállítást és Registration Memory beállítást.
Ajánlatos tehát létrehozni egy új könyvtárat a USER meghajtón, vagy használja a gyári beállítások visszaállítsa műveletet (196. oldal).
A Yamaha cég nem vonható felelősségre olyan károk miatt amik helytelen használatból, a hangszeren történt változtatásokból illetve adat vesztésből vagy megsemmisülésből származnak.
Mindig kapcsolja ki a hangszert, ha az éppen nincs használatban!
• Szerzői jogi figyelmeztetés
Az alábbi megjegyzések a hangszerbe beépített dalokkal kapcsolatosak:
Beauty And The Beast
from Walt Disney’s BEAUTY AND THE BEAST
Lyrics by Howard Ashman
Music by Alan Menken
© 1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music
Company, Inc.
All Rights Reserved Used by Permission
Can’t Help Falling In Love
from the Paramount Picture BLUE HAWAII
Words and Music by George David Weiss, Hugo Peretti and
Luigi Creatore
Copyright © 1961 by Gladys Music, Inc.
Copyright Renewed and Assigned to Gladys Music
All Rights Administered by Cherry Lane Music Publishing
Company, Inc. and Chrysalis Music
International Copyright Secured All Rights Reserved
A következő weboldalon számos hasznos információt talál a Tyros 2 használatával kapcsolatban:
http://music.yamaha.com/tyros2
5
Gratulálunk!
Ön egy rendkívüli elektronikus billentyűs hangszer büszke tulajdonosa.
A Yamaha Tyros 2 egyesíti magában a legfejlettebb hangkeltő technológiát a legkorszerűbb digitális elektronikával és jellemzőkkel, hogy meglepő hangminőséget és maximális zenei sokoldalúságot adjon.
Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhassa ki Tyros 2-jének hatalmas tudásából, arra ösztönzünk Önt, hogy
alaposan olvassad el e kézikönyvet, és próbálja ki a különféle jellemzőket. Tanulmányozza behatóan és őrizze
meg gondosan ezt az útmutatót, hogy a későbbiekben is segítségére lehessen!
A csomagolás tartalma
• Tyros 2
• CD-ROM
• Hálózati kábel x 1
• Kezelési útmutató (ez a könyv), Data List, Installation Guide
• Kottatartó és összekötő elemek
• Csavarok a szabadon választható merevlemez-meghajtó beszereléséhez
A mellékelt CD-ROM
A mellékelt CD-ROM-on a Tyros 2 használatához írt egyedi szoftverek vannak. Közöttük van a Voice Editor, ami a
Tyros 2 használatához ad átfogó és intuitív szerkesztő eszközt. Részletekért lásd a különálló Installation Guide-ot
vagy a lemezen található kézikönyvet.
FIGYELMEZTETÉS
-
Soha ne próbálja meg lejátszani a CD-ROM-ot audió CD lejátszón,
mert az károsíthatná a hallását, vagy a CD lejátszót és/vagy a hangszórókat.
• A Tyros 2 kijelzőjén mutatott csembaló, bandoneon, hackbrett, music box, dulcimer és cimbalom fotóit a Gakkigaku Shiryokan
(Organolgy Gyűjtemény), Kunitachi College of Music engedélyével használjuk.
• A következő, a Tyros 2 kijelzőjén mutatott hangszerek a Hamamatsu Museum of Musical Instruments kiállításon láthatók:
balafon, gender, kalimba, kanoon, santur, gamelán gong, hárfa, kézi harang, duda, bendzsó, carillon, mandolin, oud, pánsíp, pungi,
rabab. shanai, szitár, acéldob, tambra.
• Ezt a terméket az IVL Technologies Ltd. Éltal birtokolt U.S. Patents No.5231671, No.5301259, No.5428708, és No.5567901 számú
szabadalmainak felhasználásával gyártják.
• A bittérképes betűkészleteket, amiket ebben a hangszerben használunk, a Ricoh Co., Ltd tulajdona.
• Ez a termék hasznosítja az NF-et, egy beágyazott Internet böngészőt, az ACCESS Co., Ltd-től. Az NF-et a
szabadalmaztatott LZW használja, amit az Unisys Co, Ltd. licensze alapján használunk. Az NF-et tilos elkülöníteni ettől a terméktől,
tilos azt eladni, kölcsönadni vagy átvinni másik termékbe. Valamint az NF-et tilos megfejteni, fordítóprogrammal visszafordítani,
visszakódolni vagy másolni.
• Ez a szoftver tartalmaz egy modult, amit az Independent JPEG Group fejlesztett.
• Windows a Microsoft® Corporation bejegyzett védjegye.
• Apple és Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegyei, amiket az USA.-ban és másik országokban jegyeztek be.
• A vállalati nevek és terméknevek ebben a kezelési útmutatóban a hozzájuk tartozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Az ebben a kezelési útmutatóban látható illusztrációk és LCD képernyők csak bemutató célúak, és némileg különbözhetnek azoktól, amik
az Ön hangszerén megjelennek.
Vegyed észre, hogy az ebben a kézikönyvben látható minden kijelzőpélda nyelve angol.
Ez a termék olyan számítógépes programokat és tartalmakat használ, amiknek a szerzői joga vagy a Yamaha birtokában van, vagy amelyeket más jogtulajdonos licensze alapján használ. Szerzői jogvédelem alatt áll korlátozás nélkül minden computer software, a stílus fájl,
MIDI fájl, WAVE adatok, zenei partitúrák és hangfelvételek. Az ilyen programok és tartalom bármilyen jogosulatlan használata a személyes
használaton kívül a tárgyhoz tartozó törvények ereje által tilos. A szerzői jog bármilyen megszegésének törvényes következményei vannak.
NE HAJTSON VÉGRE, NE ADJON EL VAGY NE HASZNÁLJON TÖRVÉNYTELEN MÁSOLATOKAT.
Ez az eszköz képes többféle típusú és/vagy formátumú zenei adatok használatára, amiket először megfelelő zenei formátumú adatokká
optimalizál. Ennek az az eredménye, hogy ez az eszköz nem játszhatja le őket pontosan a producereik vagy a zeneszerzőik eredeti elképzelése szerint.
Bár bizonyos mértékű másolást, és a levédett zenei és más hanganyagok használatát az érvényes törvények lehetővé teszik, az engedély
nélküli másolás és használat a szerzői jogok megsértést és egyéb törvényszegést eredményezhet. Mivel az ilyen törvények megszegésének komoly következményei lehetnek, a termék használata előtt kérje ki jogi szakértő tanácsát.
Kereskedelmileg elérhető zene és egyéb hanganyagok másolása vagy nyilvános bemutatása a személyes használatot kivéve szigorúan
tilos.
Ez a termék alkalmas arra, hogy a MIC/LINE bemeneten keresztül analóg audió jelet importáljon, vagy vegyen fel, ezen kívül WAV formátumú digitális audiójelként felveheti a hangszerbe a klaviatúrán keresztül felvett majd lejátszott MIDI daladatokat is. Ha bármilyen levédett
anyagot használ a felvételek során — függetlenül attól. hogy saját előadását is hozzáadta — a felvett anyagnak a másolása vagy nyilvános
bemutatása a személyes használatot kivéve szigorúan tilos.
A kereskedelemben kapható zenei adatok, - ezekbe beleértve de rájuk nem korlátozva a MIDI adatokat és/vagy hangadatokat is - , másolása a személyes használatodat kivéve szigorúan tilos.
6
Segítség a Kezelési Útmutató használatához
Kezdeti lépések........................................................................................... 18. oldal
Mielőtt áttérne a kézikönyv bármilyen másik részére, erősen javasoljuk, hogy először olvassa át ezt a
részt. Ez mutatja meg, hogy hogyan lehet elindítani, és megtenni a kezdeti lépéseket az új Tyros 2-vel.
Gyors áttekintés.................................................................................... 22. oldal
Senki nem szeret kezelési útmutatókat olvasni, sokkal inkább szeretné azonnal elkezdeni használni az
új Tyros 2-t. Ha így áll a dolog, akkor olvassa el ezt.
Tartalomjegyzék............................................................................................ 8. oldal
Alkalmazási gyorslista .................................................................... 10. oldal
Ezt a különleges gyorslistát feladatok és alkalmazások szerint szerveztük — nem címszavak szerint —
így lehetővé téve, hogy gyorsan és könnyen megtalálja hogyan hajtsunk végre egy bizonyos műveletet
vagy mélyedjünk el egy érdekes témában.
Kezelőszervek és csatlakozók............................................................ 14. oldal
Eben a részben megismerheti a Tyros2 összes gombját és szabályozóját.
Alapvető műveletek................................................................................... 68. oldal
Itt mutatjuk be a Tyros2 adatainak alapvető szerkezetét, az adatok kezelését és elrendezését, valamint
azt, hogyan kell a hangszert az LCD kijelzőn megjelenő információ alapján vezérelni.
Műveletek jegyzéke.................................................................................... 81. oldal
Az itt található lista logikus rendben bemutatja a Tyros2 funkcióit, ahogy azok hierarchikusan felépülnek. Ez megkönnyíti az egyes funkciók egymáshoz való viszonyának a megértését, és a szükséges információ megtalálását.
Részletes kézikönyv ................................................................................. 84. oldal
Miután az összes fenti dologban jártasságot szerzett, alkalmanként térjen át ennek a minden funkcióra
kiterjedő átfogó útmutatónak a tanulmányozására. Nem szükséges (vagy nem is akar) azonnal mindent
elolvasni, de ez az a hely, amit fel kell lapozni, ha Önnek egy bizonyos jellemzővel vagy funkcióval
kapcsolatos információra van szüksége.
Hibakeresés................................................................................................. 225. oldal
Ha a Tyros2 nem működik a várt módon, vagy valami problémája akad a hanggal vagy egy művelettel, tanulmányozza ezt a részt, mielőtt a Yamaha kereskedő vagy szakszervíz segítségét kéri. A legtöbb általánosan előforduló problémát és a megoldásaikat megtalálja itt nagyon egyszerű és könnyen
érthető formában.
Glossary.............................................................................................. 227. oldal
Olyan fontos szavak és szakkifejezések jegyzéke, amiket a kézikönyvben más helyen nem magyaráztak meg teljesen.
Data List (különálló nyomtatvány)
Ez a nyomtatvány különféle fontos listákat tartalmaz, mint például a Direct Access Chart, Chord
Fingering Chart for Style playback, Voice List, Style List, Effect Type List, MIDI Data Format, MIDI
Implementation Chart.
Installation Guide (különálló nyomtatvány)
A Tyros2-höz mellékelt CD-ROM-on néhány olyan szoftver van, ami számítógép segítségével lehetőséget ad a Tyros2 hangszerhangjainak létrehozására. Használja ezt a telepítési útmutatót a szoftver telepítéséhez.
7
Tartalomjegyzék
Gratulálunk! ..................................................................6
A csomagolás tartalma ................................................6
Segítség a kezelési útmutató használatához .............7
Tartalomjegyzék ...........................................................8
Alkalmazási gyorslista ...............................................10
Kezelőszervek és csatlakozók ..................................14
A kezelőfelület és szabályozók ....................................14
A hátsó panel és a csatlakozók ....................................16
Kezdeti lépések
18
Energiaellátás .............................................................18
Külső hangsugárzó ....................................................18
Kottatartó ...................................................................19
A hangszer bekapcsolása..........................................20
A kijelző felemelése és visszacsukása.................... 21
Gyors áttekintés
22
Bekapcsolás, és a demó dalok lejátszása................22
A hálózati feszültség bekapcsolás. A kezdő
képernyő.......................................................................22
A nyelv megválasztása.................................................23
A demó dalok lejátszása...............................................24
A hangszerhangok megszólaltatása..........................25
Játék a hangszeren egy kiválasztott hangszerhanggal
(RIGHT 1).....................................................................25
Két vag három hangszerhang egyidejű
megszólaltatása ...........................................................26
Eltérő hangszerhang a bal és a jobb kéz játékához .....27
Oktávváltás beállítása ..................................................27
Orgonasípok.................................................................28
Hangszerhangok összegyűjtése felhasználói
memóriába vagy külső tárolóeszközre .........................29
Stílus kiválasztása és lejátszása
– Auto kiséret (ACMP)...............................................31
Dallamjáték jobb kézzel, akkordjáték bal kézzel...........31
Sablon változatok (Sections) ........................................34
Egy gombos beállítások ...............................................36
A hangerő arány beállítása a stílus
és a billentyűzet között .................................................36
A stílusok szólamainak be- és kikapcsolása, hangszerhang váltás ..................................................................37
Indítható dallamok (Multi Pads) ................................38
Az indítható dallamok (Multi Pads) lejátszása ..............38
Hangnemi illesztés .......................................................38
Hanghatások...............................................................39
Harmóniák a jobb kéz dallamára ..................................39
Zenei stílusok ideális beállítása
– A zenei stílus kereső ..............................................40
Zenei stílus kiválasztása a stíluslistáról ........................40
Zenei stílushoz illeszkedő beállítások
keresése kulcsszó alapján............................................41
A kedvenc beállítások gyüjteményének elkészítése.....42
Dalok lejátszása..........................................................43
Dalok lejátszása USB tároló eszközről .........................43
A helyzetjelzők (Song Position Marker) használata......44
A hangerő arányának beállítása
a dal és a billentyűzet között .......................................46
Be vagy kikapcsolja aza dal szólamait .........................46
Énekes előadás külső mikrofonnal...........................47
Mikrofon csatlakoztatása ..............................................47
Éneklés megjelenített szöveggel együtt .......................47
Az énekhang többszólamúvá tétele..............................48
8
Hangszer és ének tanulás oktatóprogram
segítségével ................................................................49
Az oktató módszer kiválasztása ...................................49
Bilentyűs játék tanulása “kövesd a fényt” módszerrel...50
Énektanulás “itt az ideje tisztán énekelni” módszerrel ..51
A kezelőfelület beállításainak elmentése
- Registration Memory................................................52
A kezelőfelület beállításainak elmentése
állapotmemóriába .........................................................52
Az állapotmemória adatok elmentése
a User emóriába ...........................................................53
Egy állapotmemória bank
(Registration Memory Bank) behívása .........................54
A hangszerjáték felvétele és dalok létrehozása
– Song Recording.......................................................55
Gyors felvétel készítése ...............................................55
Többszólamú felvétel....................................................57
Hangfelvétel készítése a Tyros2-re
– Hard Disk Recorder .................................................59
A Tyros2 hangjának a felvétele ....................................59
Énekhang és hangszeres játék egyidejű felvétele ........62
Csatlakozás USB tárolóeszközhöz ...........................64
Az USB tárolóeszközök kezelése .................................65
Csatlakozás számítógéphez ......................................66
Kezdeti lépések ............................................................67
Merevlemez kezelése USB tároló üzemmódban. .........67
Alapműveletek
– Adatok kezelése
68
A kijelzőn lévő szabályzók.........................................68
A kijelzőn megjelenő üzenetek .....................................69
Közvetlen elérés—kijelző ablakok azonnali elérése .....70
A fáljok és mappák, valamint a tárhelyek
alapstruktúrája ..............................................................70
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok ........72
Új mappa létrehozása...................................................73
Mappa vagy fájl kiválasztása (megnyitása) ..................73
Mappa vagy fájl másolása (Copy & Paste) ..................74
Fájlok mozgatása (Cut & Paste) ...................................74
Mappák vagy fájlok törlése (Delete) .............................75
Fájlok mentése (Save)..................................................75
Mappák vagy fájlok elnevezése....................................76
Az adatkezelő ablak megjelenítési módjának
megváltoztatása ...........................................................77
Grafikai kiemelés módjai a kijelzőn ..........................79
Színjelölés a kezelőfelületen .....................................79
A billentyűzet ..............................................................80
A klaviatúra részei és funkciói ......................................80
A szinron indítás be- és kikapcsolása...........................80
Funkció könyvtár........................................................81
Reference 84
Hangszerhangok.........................................................84
Hangszerhangok ..........................................................84
Hangszerhang fajták.....................................................85
Hangszerhang effektusok .............................................87
A Tyros2 hangmagsságának megváltoztatása ............88
Orgonasípok (regisztráció)........................................ 89
Paraméterek................................................................ 89
Hangszerhangok szerkesztése (Voice Set) ..............91
Paraméterek................................................................ 91
Saját hangszerhangok létrehozása...........................94
Hangszerhang létrehozása—alapok ........................... 94
Saját hangszerhang szerkesztése a Tyros2-n
—Voice Set ............................................................... 101
Saját hangszerhang bankok létrehozása
—Custom Voice Bank Edit .........................................102
Egy saját hangszerhang betöltése a Tyros2-be
—Individual Load....................................................... 104
Saját hangszerhang könyvtár betöltése a Tyros2-be
—Library Load............................................................106
Sajáét hangszerhangok könyvtárba mentése
—Library Save........................................................... 108
Saját hangszerhangok szerkesztése számítógépen
—Voice Editor ........................................................... 111
Dal lejátszása............................................................112
Kotta megjelenítése................................................... 112
Dalszöveg megjelenítése ...........................................114
Szöveg megjelenítése ............................................... 115
Szöveg és dalszöveg megjelenítése külső monitoron 116
Dal helyzet..................................................................117
Dal lejátszá paraméterei.............................................118
Segítő szólamok lejátszása előadás segítő
technológiával ...........................................................120
Dal készítő (Digitális Felvétel) .................................121
A felvétel beállításai (ismételt felvétel)........................122
Adatszerkesztés csatornánként..................................123
Akkordok lépésenkénti felvétele eseménylistával ......125
Hangok lépésenkénti felvétele eseménylistával ........127
System Exclusive üzenetek lépésenkénti felvétele
eseménylistával .........................................................133
Dalszöveg lépésenkénti felvétele eseménylistával ....133
Hangfelvétel készítése merevlemezre ................... 135
Mappa és fájl műveletek merevlemezen
—Open/Save Display .................................................135
Audió fájl importálása .................................................137
Audió fájl exportálása .................................................139
Ismételt felvétel ......................................................... 141
Hangfájl lejátszás kezdő és végpontjának beállítása .146
A lejátszási lista......................................................... 147
Lejátszási lista létrehozása.........................................147
Lejátszás lejátszási listával.........................................149
Lejátszási lista vezérlése............................................151
Stílus lejátszása (Automata kíséret) .......................152
Stílusok jellemzői........................................................152
Akkordok ujjrendje ..................................................... 152
Bekeverés, elúszás ....................................................154
Tempó ........................................................................154
Szinkron indítás és megállás..................................... 155
Egy gombos beállítások (One Touch Setting) ........... 155
Stílus közvetlen kiválasztása ..................................... 156
Stílus lejátszásának beállításai...................................157
Stílus beállításai .........................................................157
Az osztáspont.............................................................158
Stílus szerkesztő (Digitális felvétel)........................159
Szólamok (channel) alapbeállításai és valós
idejű felvétele ........................................................... 161
Hangok lépésenkénti felvétele eseménylistával ........ 162
Stílus összeállítása meglévő mintákból ..................... 163
Groove and Dynamics ............................................... 163
A szólamok adatának szerkesztése ...........................165
Stílus fájlok formátumának beállítása .........................165
Egyedi stílus felvétele külső szekvenszerrel...............167
Indítható dallamok (Multi Pads)...............................169
Multi Pad szerkesztése adatkezelő ablakon keresztül169
Multi Pad készítése, szerkesztése (Digital Recording)169
Zenei stílus kereső (Music Finder)..........................171
Zenei stílus kereső bejegyzés szerkesztése...............171
Zenei stílus kereső bejegyzés mentése fájlként .........171
Állapotmemória ........................................................173
Fagyasztás ................................................................173
Állapotmemória szekvenciák ......................................173
Mikrofon használata .................................................175
Többszólamú énekhang szerkesztése .......................175
Bemondás funkció szerkesztése ................................177
Mikrofon általános beállításai .....................................177
A keverő ....................................................................179
Szólamok beállításai...................................................180
Dalok automatikus újrahangszerelése........................181
Effektusok...................................................................181
Hangszínszabályozó (EQ) ..........................................184
Master Kompresszor ..................................................185
A vonalkimenet beállításai ..........................................185
Általános és egyéb fontos beállítások
—Function.................................................................187
Hangolás ....................................................................187
Hangszerhang összeállítás ........................................188
Külső képernyő beállítások.........................................188
Kontroller ....................................................................189
Harmony/Echo............................................................191
Egyéb beállítások (Utility) ...........................................193
A Tyros2 közvetlen internet kapcsolata .................197
A hangszer internetre kötése......................................197
A speciális Tyros2 internet oldal elérése ....................198
Műveletek a speciális Tyros2 internet oldal ................198
Adatok vásárlása és letöltése .....................................201
Könyvjelző készítése kedvenc internet oldalaihoz......202
A honlap megváltoztatása ..........................................204
Az internet beállító ablak ............................................205
Az internet beállítások inícializálása ...........................208
Az internetes kifejezések szótára ...............................209
MIDI............................................................................210
MIDI rendszerbeállítások ............................................215
MIDI adatküldési beállítások.......................................215
MIDI adatfogadási beállítások ....................................216
A stílus lejátszás alaphangnemének beállítása
MIDI csatornán keresztül ............................................217
A stílus lejátszás akkordfajtájának beállítása
MIDI csatornán keresztül ............................................217
MFC10 Settings..........................................................217
Appendix
219
Az opcionális hangszórók felszerelése ..................219
Az opcionális merevlemez egység beépítése ........221
Az opcionális memória bővítés elvégzése .............223
Hibakeresés ..............................................................225
Kifejezések jegyzéke ................................................227
Müszaki adatok .........................................................229
A hajlékony lemezes meghajtó és a
hajlékony lemez kezelése ........................................231
Index ..........................................................................232
9
Alkalmazási gyorslista
Előkészületek a tápfeszültség bekapcsolása előtt
A kottatartó öszeállítása ................................................................................................................................... 19. oldal
Fejhallgató csatlakoztatása............................................................................................................................... 14. oldal
Külső hangszórók csatlakoztatása.................................................................................................................. 219. oldal
A hálózati tápfeszültség be-, és kikapcsolása ........................................................................................ 20, 22. oldalak
A Tyros2 meghallgatása
A Demo dalok lejátszása................................................................................................................................... 24. oldal
Dalok lejátszása
• Egy dal lejátszása......................................................................................................................................... 43. oldal
• Egy dal szólamainak be-, és kikapcsolása................................................................................................... 46. oldal
• A dal és a klaviatúra hangerő arányának beállítása…................................................................................. 46. oldal
Stílusok lejátszása
• A hangszerben lévő stílusok lejátszása ....................................................................................................... 31. oldal
• Egy stílus részeinek (csatornáinak) be-, és kikapcsolása............................................................................ 37. oldal
• A stílus és a klaviatúra hangerő arányának beállítása................................................................................. 36. oldal
Az indítható dallamok (Multi Pads) használata................................................................................................. 38. oldal
Játék a hangszeren
Hangszerhang kiválasztása (RIGHT 1) és a hangszer megszólaltatása ......................................................... 25. oldal
Játék két vagy három hangszerhanggal…. ...................................................................................................... 26. oldal
Eltérő hangszerhang a bal és a jobb kézben………. ....................................................................................... 27. oldal
A négy klaviatúra tartomány (RIGHT 1, 2, 3, and LEFT) ................................................................................. 80. oldal
Játék a dobokkal, ütőhangszerekkel................................................................................................................. 85. oldal
Játék a nagy hanghűségű hangszerhangokkal................................................................................................. 86. oldal
A billentési fajták megismerése…………............................................................................................... 87, 191. oldalak
A billentési érzékenység beállítása………… .................................................................................................. 191. oldal
Billentés érzékenység be-, és kikapcsolása a négy klaviatúra tartományon (RIGHT 1, 2, 3, LEFT)...............191. oldal
Nyomásérzékenység be-, és kikapcsolása a négy klaviatúra tartományon (RIGHT 1, 2, 3, .......................... 191. oldal
A modulációs kerék beállítása a négy klaviatúra tartományon (RIGHT 1, 2, 3, LEFT) .................................. 191. oldal
Gyakorlás
A metronóm használata.................................................................................................................................. 193. oldal
Kotta megjelenítése és játék kottából
egy dal lejátszása során...................................................................................Dal kottája.............................. 112. oldal
Segítség ..................................... 49. oldal
A Tyros2 beállítása, programozása
Hangszerhangok............................................................................................................................................... 25. oldal
Szerkesztett hangszerhangok .......................................................................................................................... 94. oldal
Stílusok.............................................................................................................................................................. 31. oldal
Az indítható dallamok tárai................................................................................................................................ 38. oldal
Dalok (MIDI)...................................................................................................................................................... 43. oldal
Dalok (audió) .................................................................................................................................................... 59. oldal
A zenekereső rendszer (Music Finder) bejegyzései ........................................................................................ 40. oldal
A feljegyzéskészítő memória (Registration Memory) adattárai......................................................................... 54. oldal
A feljegyzéskészítő memória (Registration Memory) memóriahelyei............................................................... 54. oldal
Az egy gombbal visszahívható beállítások (One Touch Settings) memóriahelyei ........................................... 36. oldal
Harmony/Echo fajták..................................................................................................................................... 191. oldal
MIDI sablonok................................................................................................................................................. 213. oldal
Effect fajták .................................................................................................................................................... 183. oldal
Vocal Harmony fajták....................................................................................................................................... 48. oldal
Master EQ fajták ............................................................................................................................................ 184. oldal
Master Comnyomja megor fajták .............................................................................................................................
185. oldal
10
Alkalmazási gyorslista
Az LCD kijelző használata
A kezdő képernyő áttekintése és használata.................................................................................................... 22. oldal
A dalok szövegének a megtekintése az LCD kijelzőn .......................................................................... 47, 114. oldalak
A dalok kottájának a megtekintése az LCD kijelzőn............................................................................. 51, 112. oldalak
zövegek a megjelenítése az LCD kijelzőn................................................................................................... 115. oldal
A kijelző tartalmának megjelenítése külső monitoron ........................................................................... 16, 188. oldalak
Akkordikus játék a bal kézzel és dallamjáték a jobb kézzel — automatikus
kíséret (Auto Accompaniment — ACMP)
Egy stílus kiválasztása és lejátszása................................................................................................................ 31. oldal
A különféle akkordfajták játékának megtanulása .............................................Akkord iskola......................... 152. oldal
Akkordjáték megtanulása stílusok lejátszásához..............................................Akkord ujjrend....................... 152. oldal
A jobb kéz dallamának automatikus harmonizálása és zengetése...................Harmony/Echo............ 39, 191. oldalak
Az indítható dallamok akkordjainak automatikus igazítása
a bal kéz játékához............................................................................................Akkord egyeztetés.................. 38. oldal
A kezelőfelület személyre szabott beállításainak gyorskiválasztása
Az ideális beállítások előhívása.....................................Programmable Music Finder ......................... 40, 171. oldalak
A stílusnak megfelelő beállítás létrehozása...................Programmable One Touch Setting (OTS)...... 36, 155. oldalak
A kezelőszervek beállításának elmentése és visszahívása ..............Registration Memory ................. 52, 173. oldalak
Hangok, stílusok, dalok létrehozása
A Tyros2-vel létrehozható adatfajták................................................................................................................. 71. oldal
Saját hangszerhangok létrehozása .................................................................Voice Set ................................. 91. oldal
Voice Creator........................... 94. oldal
Saját orgonahang létrehozása…………….......................................................Voice Set ................................. 89. oldal
Saját stílusok létrehozása… ............................................................................Style Creator ......................... 159. oldal
• Saját stílus létrehozása meglévő stílus szerkesztésével............................................................................ 163. oldal
• Ritmusképlet felvétele……......................................................................................................................... 161. oldal
• A stílushoz tartozó One Touch Setting beállítások elmentése…………… ................................................ 155. oldal
Saját dalok létrehozása
• A billentyűjáték felvétele ..........................................................................Song Creator ................... 55–58. oldalak
• Hangok egyenkénti beírása......................................................................Song Creator ............... 125–132. oldalak
• Dalszöveg beírása és szerkesztése.........................................................Song Creator ........................... 133. oldal
• Helyzetjelzők (Marker) elhelyezése egy dalon belül ................................Song Creator ................. 44, 133. oldalak
• Hangszerjáték felvétele az opcionális merevlemezre……..…..................Hard Disk Recorder…......... 59, 135. oldal
Saját indítható dallamok lérehozása (Multi Pad)............................................................................................. 169. oldal
Registration Memory tárhely létrehozása................................................................................................ 53–54. oldalak
Új Music Finder bejegyzés létrehozása........................................................................................................... 171. oldal
Új Vocal Harmony fajta létrehozása................................................................................................................ 175. oldal
Új Effect létrehozása ...................................................................................................................................... 183. oldal
Egyedi Master EQ beállítások létrehozása..................................................................................................... 184. oldal
Egyedi Master Comnyomja megor beállítások létrehozása.......................................................................................
185. oldal
A létrehozott adatok elnevezése....................................................................................................................... 76. oldal
A létrehozott adatok fájlba mentése.................................................................................................................. 75. oldal
A Tyros2 szerkezeti felépítése, szervezése
A Tyros2-vel kezelhető adatok és fájlok………………………… ....................................................................... 71. oldal
Fájlok és könyvtárak ......................................................................................................................................... 71. oldal
A gombok színkódjának jelentése... ................................................................................................................. 79. oldal
A memória felépítése……… ............................................................................................................................. 71. oldal
Alapvető műveletek ................................................................................................................................ 68–80. oldalak
A Tyros2 hangforrásai………......................................................................................................................... 179. oldal
Az effektek rendszere….................................................................................................................................. 181. oldal
11
Alkalmazási gyorslista
A hangszer hangolása, a hangmagasság
A Tyros2 hangmagasságának a beállítása, hangolás.....................................Master Tune........................... 187. oldal
A hangszer hangolási rendszerének megváltoztatása.....................................Scale Tune............................. 187. oldal
Oktávváltás…………………………........................................................................................................ 27, 180. oldalak
Transzponálás (Master Transpose, Keyboard Transpose, Song Transpose)....................................... 88, 180. oldalak
A [TRANSPOSE] gomb használata……………………………………….......................................................... 191. oldal
A hajlító kerék használata ......................................................................................................................... 88. oldal
A modulációs kerék használata........................................................................................................................ 88. oldal
Pedálok használata
Pedálok csatlakoztatása a Tyros2-höz.............................................................................................................. 16. oldal
Funkciók hozzárendelése a pedálokhoz……... .............................................................................................. 189. oldal
A Registration Memory beállítás váltása lábpedállal.......................................Registration Sequence .......... 173. oldal
Énekes előadás külső mikrofonnal
Mikrofon csatlakoztatása a Tyros2-höz........................................................................................................... 47. oldal
Az énekhang harmonizálása………………………….......................................Vocal Harmony ........................ 48. oldal
Effektek hozzáadása az énekhanghoz........................................................................................................... 175. oldal
Éneklés a kijelzőn megjelenő dalszöveggel ......................................................................................... 47, 114. oldalak
Éneklés egy külső monitoron megjelenő dalszöveggel................................................................................. 116. oldal
Éneklés egy dal lejátszása közben a Segítség funkció használatával…………………………………………….51. oldal
A beszéd beállítás funkció használata............................................................................................................ 177. oldal
Dal transzponálása kényelmes éneklési hangmagasságba .......................................................................... 180. oldal
A billentyűzet transzponálása kényelmes éneklési hangmagasságba........................................................... 180. oldal
Technikák és tanácsok élő előadáshoz
Funkciók hozzárendelése a pedálokhoz lábbal való vezérlés céljából…....................................................... 189. oldal
A Registration Memory beállítások kívánt sorrendű előhívása........................Registration Sequence .......... 173. oldal
Pedál használata a Registration Memory beállítások előhívásához............................................................... 173. oldal
A Tyros2 használata az opcionális MFC10 Foot Controller-rel...................................................................... 217. oldal
Beúszás, lekeverés (Fade In/Out) használata................................................................................................ 154. oldal
Helyzetjelzők használata egy dalon belüli ugráshoz és végtelenített lejtszáshoz............................................. 44. oldal
Technikák és tanácsok zenekari játékhoz
Dal és billentyűzet transzponálása az énekes hangterjedelméhez….………………… .................................. 180. oldal
A Tyros2 hangolása hangszeres együttjátékhoz……………………................................................................ 187. oldal
A Tyros2 to szinkronizálása más MIDI hangszerekhez................................................................................... 215. oldal
MIDI ismeretek
A MIDI hangesemények (játék a billentyűzeten) ............................................................................................ 210. oldal
A MIDI hangszerhang választása………………. ............................................................................................ 210. oldal
MIDI hangesemények dalokban, stílusokban és indítható dallamokban ....................................................... 210. oldal
12
Alkalmazási gyorslista
Külső eszközök csatlakoztatása és beállítása a Tyros2-höz
Külső hangszórók csatlakoztatása.................................................................................................................. 219. oldal
Külső USB tárolóeszköz csatlakoztatása ......................................................................................................... 64. oldal
Opcionális merevlemez egység beépítése a Tyros2-be ................................................................................ 221. oldal
A beépített merevlemez egység formázása.................................................................................................... 194. oldal
Külső audió eszközök és effektberendezések csatlakoztatása........................................................................ 17. oldal
Külső MIDI eszközök csatlakoztatása............................................................................................................ 211. oldal
Opcionális MFC10 Foot Controller csatlakoztatása........................................................................................ 217. oldal
Számítógép csatlakoztatása USB-n keresztül.................................................................................................. 66. oldal
Külső monitor csatlakoztatása....................................................................................................................... 116. oldal
Számítógépes alkalmazások
Mit nyújt Önnek a MIDI egy számítógép és a Tyros2 kapcsolatában?............................................................. 66. oldal
A számítógép és a Tyros2 összekapcsolása USB kábellel............................................................................... 66. oldal
A Voice Editor szoftver használata ....................................................................................................... 67, 111. oldalak
A hangszerbe épített merevlemezes egység, mint a számítógép külső perifériája.......................................... 67. oldal
Tanácsok, ötletek
Az Ön nevének beírása Tyros2-be... .............................................................................................................. 195. oldal
Kép importálása a Kezdő képernyő háttérképeként……… ............................................................................ 195. oldal
Kép importálása a Dalszöveg és egyéb szöveg képernyő háttérképeként………......................................... 114. oldal
Saját ikonok inportálása hangszerhangok/stílusok/dalok megjelölésére az Open/Save képernyőn................. 76. oldal
At adattár választó és programszámok megjelenítése a Voice Selection képernyőn………………............... 193. oldal
Stílus lejátszás akkordjainak meghatározása külső MIDI eszközről............................................................... 217. oldal
13
Kezelőszervek és csatlakozások
A kezelőfelület és szabályozók
Kottatartó
A Tyros2-vel szállított kottatartót a képen látható módon
kell a hangszerhez építeni.
19. oldal
Billentyűzet
A Tyros2 billentyűzete billentésérzékeny, és nyomásérzékeny
(aftertouch), ami lehetővé teszi, hogy játék közben az akusztikus
hangszerekhez hasonlóan lehessen a játék dinamikáját változtatni
87. oldal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POWER ON/OFF kapcsoló................. 20, 22. oldalak
MASTER VOLUME szabályozó.................... 20. oldal
INPUT VOLUME szabályozó............. 47, 175. oldalak
DEMO gomb .................................................. 24. oldal
MIC/LINE IN gombok................................... 175. oldal
SONG CONTROL gombok ........................... 43. oldal
FADE IN/OUT gomb .................................. 154. oldal
SONG gombok ..................................... 43, 78. oldalak
STYLE gombok.................................. 31, 156. oldalak
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
STYLE CONTROL gombok........................... 34. oldal
METRONOME gomb.................................... 193. oldal
TAP TEMPO gomb ...................................... 154. oldal
TEMPO gombok........................................... 154. oldal
TRANSPOSE gombok ................................... 88. oldal
MULTI PAD CONTROL gombok........ 38, 169. oldalak
BALANCE gomb................................... 36, 46. oldalak
MIXING CONSOLE gomb .......................... 179. oldal
CHANNEL ON/OFF gomb................... 37, 46. oldalak
Kezelőszervek és csatlakozások
Folyadékkristályos kijelző (LCD) és a hozzá
kapcsolódó gombok, szabályozók
LCD kontraszt
LCD (A-J) gombok
TAB gombok
LCD (1-8) fel/le gombok
DIRECT ACCSESS gomb
EXIT gomb
DATA ENTRY tárcsa
ENTER gomb
21, 68. oldalak
REGISTRATION MEMORY gombok.......52, 173. oldalak
PROGRAMMABLE MUSIC FINDER
gomb……………………...…………….…. 40, 171. oldalak
21 FUNCTION gomb ........................................... 187. oldal
22 VOICE CREATOR gomb................................... 94. oldal
23 DIGITAL RECORDING gomb …….. 121, 161, 169. oldal
24 HARD DISK RECORDER gombok............ 59, 135. oldal
25 VOICE gombok ........................................... 25, 85. oldal
USB port csatlakozó
87. oldal
Ha a hangszert USB tárolóeszközhöz csatlakoztatja, akkor a létrehozott
adatokat elmentheti rá, és vissza is töltheti onnan. Ezen kívül egy USB
végződésű LAN adapterrel a hangszert az interneten található speciális
tartalmú honlapokkal is össze lehet kötni (a hangszer hátoldalán az USB TO
DEVICE csatlakozó szolgál erre). Soha ne szakítsa meg a kapcsolatot az
USB eszközzel, amíg a READ/WRITE lámpa világít vagy villog, ellenkező
esetben az adatok elvesznek,vagy megsérülnek.
PART SELECT gombok .......................... 25, 84. oldal
PART ON/OFF gombok .......................... 25, 84. oldal
28 VOICE EFFECT gombok......................... 39, 87. oldal
29 PROGRAMMABLE ONE TOUCH SETTING
gombok.................................................. 36, 155. oldal
30 UPPER OCTAVE gombok ............................ 27. oldal
31 PITCH BEND kerék ....................................... 88. oldal
32 MODULATION kerék ..................................... 88. oldal
19
26
20
27
15
Kezelőszervek és csatlakozások
A hátsó panel és a csatlakozók
VIGYÁZAT
FONTOS
Mivel a Tyros2-nek nincsen beépített
hangszórója, a hangszert megszólaltatni csak külső audió eszközzel lehet,
vagy fejhallgatót lehet használni.
Mielőtt bármilyen összeköttetést létrehozna ellenőrizze, hogy a
hálózati POWER kapcsoló OFF állásban van-e (kiugrasztva). Ha
a hálózati POWER kapcsolóbe van kapcsolva, akkor a külső
eszközök- erősítő, hangsugárzók – megsérülhetnek.
A mellékelt kottatartó felszerelése számára.
Opcionális hangsugárzók
felszerelése számára.
18. oldal
19. oldal
VIGYÁZAT
Szellőző nyílások
Ne helyezzen semmit a hangszer szellőző nyílásaira,
mert az lehetetlenné teszi a belső alkatrészek körüli
levegőmozgást, ami a hangszer túlmelegedéséhez
vezethet.
A Tyros2-t közvetlenül egy
számítógép monitorhoz is
hozzá lehet csatlakoztatni. Így
a dalok szövegét és kottáját
nagyobb képernyőn lehet
megnézni. Ez a kimenet
nagyobb felbontású (jobb
minőségű) képet ad a VIDEO
OUT RCA csatlakozón elérhetőnél.
116. oldal
Ha a hangszert USB
tárolóeszközhöz
csatlakoztatja, akkor a
létrehozott adatokat
elmentheti rá, és
vissza is töltheti
onnan. Ezen kívül egy
USB végződésű LAN
adapterrel a hangszert
az interneten található
speciális tartalmú
honlapokkal is össze
lehet kötni.
Mini D-sub 15-pólusú
Egy vagy két szabadon választható Yamaha FC 4 vagy FC 5 lábkapcsoló csatlakozhat ezek közül az aljzatok közül valamelyikhez, amivel a sustain (jobb, zengető, kitartó pedál), egy Super Articulation
hangszerhang effektje, és sokféle más
fontos funkció vezérelhető.
Egy szabadon választható Yamaha FC 7
Foot Controller csatlakozhat ezek közül az
aljzatok közül valamelyikhez, hogy hangerőt és sokféle más fontos funkciót irányíthasson.
189. oldal
A fejlett MIDI funkciók hatékony eszközt
adnak az Ön kezébe a zenei előadás
lehetőségeinek kiterjesztésére és kreativitásának érvényesítésére.
217. oldal
64. oldal
MEGJEGYZÉS
Ha a kép a monitoron nem
jelenik meg megfelelően,
akkor a módosításokat a
monitoron végezze el.
RCA csatlakozó VIDEO IN
FONTOS
A Tyros2 alapbeállításban „PAL” rendszerű videó jelet szolgáltat a
külső televízió és videó monitorok számára. Lakhelyétől függően
más szabványú jelre lehet szüksége, ennek megfelelően meg kell
változtatnia a beállításokat is (például Észak-Amerikában a
szabvány „NTSC”). Ellenőrizze a televízió vagy videó monitorja
szabványát, és ha nem PAL, állítsa át NTSC-re a VIDEO OUT
képernyőn (188. oldal).
16
A Tyros2-t közvetlenül egy televízió
vagy videó monitorhoz is hozzá lehet
csatlakoztatni. Így a dalok szövegét
és kottáját nagyobb képernyőn lehet
megnézni.
116. oldal
Csatlakozás számítógéphez USB porton keresztül.
66. oldal
Kezelőszervek és csatlakozások
A mellékelt kottatartó felszerelése számára.
19. oldal
Lásd a 185.
oldalt.
A TRIM szabályozóval a
MIC/LINE IN bemenet
érzékenységét lehet
beállítani optimális
szintre az aljzathoz
csatlakoztatott eszköznek megfelelően.
A TRIM szabályozóval az
AUX IN L/L+R
és a R (LOOP
RETURN)
bemenet érzékenységét lehet
beállítani optimális szintre az
aljzathoz csatlakoztatott
eszköznek
megfelelően.
Példa külső effekt
hurok létrehozására.
Opcionális hangsugárzók
felszerelése számára.
18. oldal
FONTOS
Lásd a 18. oldalt.
Ezeket a csatlakozókat használhatja LINE IN vagy MIC
bemenetként is. A L/L+R/MIC csatlakozóhoz csatlakozhat
bármilyen általános mikrofon vagy a vonal szintű jelforrás ¼”os TRS csatlakozóval (megfelelő például dinamikus mikrofon
250 ohm impedanciájával). Miután egy külső audió forrást az
R és L/L+R/MIC bemenetekre kapcsol, annak jelét rögzíteni
tudja a hangszer játékával együtt a merevlemezes hangrögzítő funkció segítségével. Ha csak a L/L+R/MIC aljzatba csatlakoztat forrást, akkor akkor a bal és a jobb csatornában azonos – monó – jelet rögzít. Ha az R és L/L+R/MIC aljzatba is
(vagy csak az R aljzatba) csatlakoztat forrást, akkor a két
csatornában eltérő – sztereó – jelet rögzít.
47, 175. oldal
Ezeket a csatlakozókat használhatja AUX OUT-ként vagy LOOP SEND célra, és a Function menüből (193. oldal) tudja
kiválasztani. A kimenő jel szintje rögzített, a [MASTER VOLUME] hangerőszabályozó állásától függetlenül. Az AUX OUT
kimeneten keresztül hajthat meg a Tyros2 jelével külső audió rendszert, vagy rögzítheti a hangjelet külső audió felvevővel. Kösse össze a Tyros2 AUX OUT kimenetét az AUX IN bemenetével egy megfelelő audió kábelen keresztül. Ezeket
használhatja LOOP SEND célra is, amikor a Tyros2 kimenő jelét külső jelprocesszorra vagy a processzorokra, küldjük,
és a feldolgozott jelet visszavezetjük a hangszer AUX IN/LOOP RETURN bemenetére — így alkalmazhatja a saját kedvenc effektjét a teljes hangra.
Sztereó
Hangrendszer
A Tyros2 LINE OUT csatlakozói szolgálnak arra, hogy a hangszer jelét hangszer erősítőre, vagy sztereó hangrendszerre, keverőasztalra, vagy magnetofonra küldjük. Ha a Tyros2 monó hangrendszerre csatlakozik, csak a L/L+R csatlakozót használja. Ha csak ezt a csatlakozót használja (egy közönséges TS –
jack – dugóval), a bal és jobb csatornák jele összeadódik a kimeneten — ilyen
módon monósítva a Tyros2 sztereó hangját.
17
Kezdeti lépések
Ebben a részben találja meg azt az információt, aminek segítségével felkészítheti a Tyros2-t a használatra.
Gondosan tanulmányozza ezt a részt, mielőtt bekapcsolná a tápfeszültséget.
Energiaellátás
FIGYELMEZTETÉS
1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a Tyros2 hálózati
POWER ON/OFF kapcsolója OFF álásban van.
2
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt az AC INLET feliratú
aljzatba a hangszer hátoldalán.
Győződjön meg arról, hogy a
Tyros2-t a lakóhelyén használatos
hálózati feszültséghez gyártották
(a hátsó panelen látható).
Connecting Ha a hangszert nem
megfelelő hálózati feszültségre
csatlakoztatják, a belső áramkörök
megsérülhetnek, vagy áramütés
veszélye is fennáll.
FIGYELMEZTETÉS
Csak a Tyros2 mellé adott hálózati
kábelt használja. Ha ezt a kábelt
elveszítette, vagy az megsérült és
ezért cserére szorul, forduljon
Yamaha kereskedőhöz. Ha nem
megfelelő kábelt használ, az tüzet,
vagy áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
3 Csatlakoztassa a hálózati kábel másik végét egy fali hálózati
dugaljba. Ellenőrizze, hogy a Tyros2 megfelel-e a lakhelyén
használatos hálózati feszültségnek.
A Tyros2-höz mellékelt hálózati
kábel fajtája változhat attól függően, hogy hol vásárolta a hangszert.
(például harmadik érintkező is
előfordulhat földelés céljából).
A földelő érintkező helytelen csatlakozása áramütést okozhat.
NE módosítsa a földelő kivezetést a
Tyros2-höz adott csatlakozón. Ha a
csatlakozó nem illeszkedik a hálózati aljzatba, képzett villanyszerelővel módosíttassa az aljzat fajtáját.
Ne használjon olyan hosszabbítót,
ami a földelő vezetéket megszakítja.
Külsö hangsugárzók
Mivel a Tyros2-nek nincsen beépített hangsugárzója, a hangszerhez külső hangsugárzókat kell használni – ilyen például a
TRS-MS02, amit kifejezetten a Tyros2-höz fejlesztettek ki. A TRS-MS02 felszereléséhez a Tyros2-re, olvassa el a 219.
oldalt.
A képen az L-7S opcionális
Hangszerállvány látható.
18
Kezdeti lépések
Kottatartó
Mielőtt elkezdené a kottatartót összeszerelni, gondosan ellenőrizze, hogy a hozzá szállított alkatrészek
megvanna-e (2 db tartóbak, 1 db kottatartó, lásd alább).
A Tyros2-vel együtt csomagolva
kottatartó
tartóbakok
1 Szerelje a két tartóbakot aTyros2 hátsó oldalára.
Használja
a belső
lyukakat (a
kép szerint)
2 Helyezze a kottatartót a tartóbakokra.
19
Kezdeti lépések
A hangszer bekapcsolása
A hálózati feszültség bekapcsolása
A hálózati kábel csatlakoztatása
Csatlakoztasson
fejhallgatót (opcionális)
a Tyros2-höz.
Szerelje fel és csatlakoztassa a TRS-MS02
hangsugárzókat a Tyros2-höz (219. oldal).
Ezután kapcsolja be a TRS-MS02
hangsugárzókat.
18. oldal
Csatlakoztasson minden szükséges
külső eszközt (például számítógépet,
MIDI eszközt, hangtechnikai berendezést, mikrofont, stb. a Tyros2-hoz.
Ellenőrizze, hogy a [MASTER VOLUME] és az [INPUT VOLUME]
szabályozók “MIN” állásban legyenek, majd kapcsolja be a
Tyros2 -t a [POWER ON/OFF] kapcsoló megnyomásával.
Kapcsolja be az összes kívülről
csatlakoztatott berendezést.
A hálózati feszültség kikapcsolása
Ha szükségesnek ítéli, először mentsen el minden Ön által létrehozott adatot a felhasználói
memóriába, vagy külső tárolóeszközre a Tyros2 megfelelő funkcióinak segítségével.
75. oldal
Ha szükségesnek ítéli, mentsen el minden Ön
által létrehozott adatot a csatlakoztatott külső
tárolóeszközre.
Kapcsoljon ki minden kívülről csatlakoztatott eszközt.
Ellenőrizze, hogy a [MASTER VOLUME] és az [INPUT VOLUME]
szabályozók “MIN” állásban legyenek, majd kapcsolja ki a
Tyros2 -t a [POWER ON/OFF] kapcsoló megnyomásával.
VIGYÁZAT
Kapcsolja ki a TRS-MS02
hangsugárzókat.
20
Ne kapcsolja be és ki a
hálózati feszültséget gyors
egymásutánban, mert az a
hangszer meghibásodásához
vezethet.
Kezdeti lépések
A kijelző felemelése és visszacsukása
A Tyros2 kijelzője kiemelhető az előlap síkjából, dönthető és beállítható négy különböző dőlési szöggel úgy, hogy az a legkedvezőbb látószöget adja.
A kijelző lapjának kielemlése ........................................................................
Biztosítsa ki a zárat hátul, a kijelző lapjának élében. Ezután emelje fel a lapot, és döntse előrefelé.
Döntés közben a lap kattanó hangot ad; a kattanás helye adja a négy döntési pozíciót. Ha megfelelőnek ítéli
a dőlési szöget, engedje el a lapot. A lap a következő lehetséges megfogási pozícióba süllyed vissza.
A kijelző lapjának visszacsukása........................................................................
A lap visszacsukásához és rögzítéséhez először a lapot ismét előrefelé kell dönteni mindaddig, amíg az
függőlegesen nem áll, ezután lefelé kell nyomni mindaddig, amíg az a helyére nem kattan.
Az LCD kontrasztjának beállítása
21
Gyors áttekintés
Kezdeti lépések
Bekapcsolás, és a demó dalok lejátszása
A Tyros2 Demo dalok széles
választékával rendelkezik,
amelyek bemutatják gazdag és
élethű hangszerhangjait, ritmusait és stílusait.
[FUNCTION] gomb.
[POWER ON/OFF] kapcsoló.
A hálózati feszültség bekapcsolása. A kezdő képernyő
Miután felállította a hangszert, és minden szükséges kapcsolatot létrehozott, kapcsolja be a hálózati tápfeszültséget
a [POWER ON/OFF] kapcsoló megnyomásával (20. oldal).
Egy bevezető grafika után megjelenik a kezdő képernyő, amire a hangszer használat közben mindig „haza találunk”, mert
ez mutatja meg a legfontosabb beállításokat, és közli a legfontosabb információkat. Az alábbi képen a kezdő képernyő
látható a legfontosabb részeinek megjelölésével, és elnevezésével. A részekről további információ a megadott oldalakon
található.
Transzponálás............................................... 88. oldal
Oktávváltás.................................................... 27. oldal
3 Registration Sequence (csak akkor látszik, ha a
Registration Sequence Enable be van kapcsolva)……………………………………………….173. oldal
4 Audió formátumú dal címe Hard Disk Recorder
üzemmódban (a Basic vagy Playlist.üzemmód
kijelzésével) .................................................. 147. oldal
5 Dal................................................................. 43. oldal
6 Lejátszási pozíció (ütem/ütés/tempó) dal és stílus
lejátszása esetén………....................... 31, 43. oldalak
1
2
22
Stílus és akkord fajta..................................... 31. oldal
Internet közvetlen kapcsolat......................... 197. oldal
9 Indítható dallamok adattárai.......................... 38. oldal
10 Billentyűzet osztáspont.................................. 27. oldal
11 Jobbkéz hangszerhangjai 1-3......... 25, 26, 80. oldalak
12 Balkéz hangszerhang ................................... 27. oldal
13 Registration Memory tárhely és a kiválasztott
Registration Memory...................................... 53. oldal
14 Szintszabályozók (BALANCE)........................ 36. oldal
7
8
Gyors áttekintés
Bekapcsolás, és a demó dalok lejátszása
A nyelv megválasztása
A Tyros2 szöveges üzenetei öt különböző nyelven jelenhetnek meg: angol, német, francia, spanyol és
olasz. Szöveg tartozik a demonstrációs dalokhoz (page 24) és a képernyő üzenetekhez (page 69). A szükséges nyelv kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket.
1 Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
2 Válassza ki a UTILITY – t az [I] gomb megnyomásával.
3 A [TAB] gombokkal válassza ki az OWNER fület.
4 Válassza ki a szükséges nyelvet a [4] és [5] gombokkal.
23
Gyors áttekintés
Bekapcsolás, és a demó dalok lejátszása
A demó dalok lejátászása
A demó dalok nem egyszerűen dalok — sokkal inkább hasznos, könnyen érthető bemutatók a Tyros2 tulajdonságainak, funkcióinak és működésének megismertetéséhez. Bizonyos értelemben a demó dalok interaktív “minikézikönyvek” hangpéldákkal és szöveges magyarázatokkal a hangszer használatához, és annak bemutatására, hogy a
mit nyújt Önnek a Tyros2.
1 Nyomja meg a [DEMO] gombot, amivel elindítja az Overview menűsor ismételt lejátszását.
A demó dal folyamatosan ismétlődve szól, közben a kijelzőn sorban megjelennek különböző információk.
2 A [7] és [8] gombokkal válasszon az Overview menű egyes Demo témái közül.
3 Az LCD gombok megnyomásával tudja megjeleníteni a gombhoz tartozó jellemző vagy
tulajdonság, vagy szerkezeti elem bemutatóját.
Ha egy bemutató több mint egy oldalból áll, az [1]–[8] LCD gombokkal választhat a számozott oldalak között.
4 A Demo üzemmódból az [EXIT] gomb megnyomásával léphet ki.
24
Gyors áttekintés
A hangszerhangok megszólaltatása
Részletesen
84. oldal
A Tyros2-vel mindenféle hangszer hangjainak hatalmas választékával játszhat.
Próbálja ki tetszése szerint a különböző
hangszerhangokat—a keresésben segítséget nyújtanak a VOICE mező nyomógombjaihoz tartozó feliratok a kezelőfelületen, vagy a különálló Data List mellékletben található hangszerhang lista (Voice
List).
Játék a hangszeren egy kiválasztott hangszerhanggal (RIGHT 1)
1 Kapcsolja be a jobb kéz első részhangját a [PART ON/OFF] mezőn a RIGHT 1
gomb megnyomásával.
2 Nyomja meg az egyik [VOICE] gombot a Voice képernyő megjelenítéséhez (a VOICE mezőn).
Szükség esetén
használja a [TAB]
gombokat a
PRESET oldal
előhívásához..
3 Válasszon ki egy hangszerhangot.
MEGJEGYZÉS
• Az itt látható hangszerhang
választó képernyőt a hanghoz
tartozó “Open/Save” képernyőnek nevezzük. Az Open/
Save képernyőnek kétfajta
kijelzési formája van: 1) közvetlen
választó képernyő (ez látható bal
oldalon), és 2) a közvetlen
számbeviteli képernyő, amin át a
hangszerhangot a hanghoz
tartozó szám megadásával lehet
kiválasztani (a könyvtárban lévő
fájl sorszáma. A részletek a 77.
oldalon találhatók meg.
• A Voice Open/Save képernyő
automatikusan is megnyitható a
hangszerhang kiválasztásával
egyidejűleg (vagyis amikor az
egyik [VOICE] gombot megnyomja), ha megfelelően beállítja a
Voice Category Gombot Options
(hangszerhang-csoport kiválasztó
gombok beállítása) pontot (193.
oldal).
MEGJEGYZÉS
4 Játsszon a hangszerhanggal.
Próbálja ki!
A hangszerhang ismertetőjének megjelenítése
Nyomja meg a felső [6] gombot a kiválasztott hangszerhang ismertetőjének megjelenítéséhez. Az ablak bezárásához nyomja meg az [EXIT] gombot.
A hangszerhangokhoz tartozó demó dalok meghallgatása
Nyomja meg az alsó [8] gombot a kiválasztott hangszerhang demó dalának elindításához.
A demó dal lejátszásának a megállításához nyomja meg ismét az alsó [8] gombot.
• Az itt kiválasztott hangszerhang
neve RIGHT 1 (jobb kéz első
részhangszerhang).
További részleteket a 80. oldalon
talál a RIGHT 1
részhangszerhangról.
MEGJEGYZÉS
• Nem minden hangszerhanghoz
tartozik leírás. Ha olyan hangszerhangot választott ki, amihez
van leírás, akkor megjelenik az
[INFORMATION] felirat a képernyő alsó érszén.
25
Gyors áttekintés
A hangszerhangok megszólaltatása
Két vagy három hangszerhang egyidejű megszólaltatása
1 Kapcsolja be a jobb kéz második részhangját a [PART ON/OFF]
mezőn a RIGHT 2 gomb megnyomásával.
MEGJEGYZÉS
• Az itt kiválasztott hangszerhang
neve RIGHT 1 (jobb kéz első
rész-hangszerhang).
További részleteket a 80. oldalon
talál a RIGHT 1 részhangszerhangról.
2 Nyomja meg az egyik [VOICE] gombot a Voice képernyő megjelenítéséhez (a VOICE mezőn).
Tegye ugyanazt, amit a 25. oldal 2. lépésében tett.
3 Válasszon ki egy hangszerhangot.
Tegye ugyanazt, amit a 25. oldal 3. lépésében tett.
4 Játsszon a hangszerhanggal.
Próbálja ki!
A RIGHT 1-nek kiválasztott hangszerhang (25. oldal) és a most kiválasztott hangszerhang egyszerre fog megszólalni.
A RIGHT 3-nak hangszerhangot választani a [RIGHT 3] gomb megnyomása után a
fenti eljárással lehet.
Próbáljon ki néhány hangszerhangot...
A hangszerhangok tulajdonságainak megismeréséhez nyissa meg a megfelelő ismertetőt.
(lásd a 25. oldalt).
Hangszerhang csoport
PIANO
E.PIANO
ORGAN
Hangszerhang neve
Live! GrandPiano
Cool! SparkleStack
Cool! SuitcaseEP
S.Articulation! JazzRotary
Cool! CurvedBars
S.Articulation! ConcertStrings
STRINGS
Live! Spiccato
Sweet! Violin
CHOIR
BRASS
TRUMPET
SAXOPHONE
Live! GospelVoices
DreamHeaven
S.Articulation! BigBandBrass
S.Articulation! BrassFalls f
S.Articulation! Trumpet
S.Articulation! GoldenTrumpet
S.Articulation! Saxophone
Sweet! SopranoSax
Sweet! Flute
FLUTE&CLARINET
Sweet! Oboe
Sweet! PanFlute
S.Articulation! ConcertGuitar
GUITAR
S.Articulation! SteelGuitar
S.Articulation! WarmSolid
S.Articulation! HeavyRock
PERC&DRUM
ACCORDION
26
Live!Drums PowerKit1 / PowerKit2
Live!SFX PopLatinKit
FrenchMusette
Sweet! Harmonica
PAD
S.Articulation! MagicBell
SYNTH
Oxygen
Gyors áttekintés
A hangszerhangok megszólaltatása
Eltérő hangszerhang a bal és a jobb kéz játékához
1 Kapcsolja be a bal kéz részhangját a [PART ON/OFF] mezőn a
LEFT gomb megnyomásával.
2 Nyomja meg az egyik [VOICE] gombot a Voice képernyő megjelenítéséhez (a VOICE mezőn).
Tegye ugyanazt, amit a 25. oldal 2. lépésében tett.
3 Válasszon ki egy hangszerhangot.
Tegye ugyanazt, amit a 25. oldal 3. lépésében tett.
4 Játsszon a hangszerhanggal.
Próbálja ki!
A bal kézzel leütött billentyűkkel megszólaltatott hangszerhang, és a jobb kézzel
megszólaltatott hangszerhang(ok) nem lesz(nek) azonos(ak).
MEGJEGYZÉS
• Osztáspontnak nevezzük a
billentyűzetnek az a pontját, ami
a LEFT, és a RIGHT 1–2 és
hangszerhangok megszólaltatási
tartományát elválasztja.
Az osztáspont beállításához
további információt a 158 oldalon
talál.
Osztáspont
Bal kéz
hangszerhang
(LEFT)
Jobbl kéz
hangszerhang(ok)
(RIGHT 1, 2, 3)
A RIGHT 1–3 hangszerhangok a jobb kézben szólalnak meg. A LEFT hangszerhang a bal
kézben szólal meg.
Oktávváltás beállítása
Az [UPPER OCTAVE] gombbal lehet a RIGHT 1, RIGHT 2, és RIGHT 3 részhangok hangmagasságát együtt transzponálni egy oktávval fel és le.
MEGJEGYZÉS
•Az alaphangmagasságot
visszaállítani a [+] és [-]
gombok egyidejű megnyomásával lehet..
27
Gyors áttekintés
A hangszerhangok megszólaltatása
Orgonasípok
A Tyros2 fejlett digitális modellező technológiát használ a hagyományos orgonák klasszikus hangzásának megszólaltatására. Éppen úgy, ahogy egy hagyományos orgonánál az megszokott, ebben a hangszerben is lehet az orgonát regisztrálni, a
sípok lábhosszának növelésével vagy csökkentésével.
1 Nyomja meg a [ORGAN FLUTES] gombot, ezzel az orgonasípokat
kiválasztó oldalra jut el.
2 Válasszon orgona hangszerhangot, és …
Próbálja ki!
3 Az orgona sípok hangjának számos tulajdonságát beállíthatja, ha megnyomja a felső [5]
gombot. Az LCD kijelzőhöz tartozó [1]–[8] gombokkal beállíthatja a sípok lábhosszát.
Ezekkel a gombokkal
válassza ki a paraméterek szükséges
oldalát.
FIGYELMEZTETÉS
Ha beállításait itt el akarja
menteni, akkor a beállítását
saját hangszerhangként előbb
mentese el, és csak azután
válasszon ki újabb hangszerhangot, vagy kapcsolja ki a
hangszert (75. oldal).
A [D] gombbal lehet
kiválasztani a sípok
lábhosszát (16 lábas vagy
5 1/3 lábas).
Használja az [1] LCD
gombot a 16 láb vagy az
5 1/3 láb kiválasztásához.
A sípok lábhosszának beállítása határozza meg a sípok
alaphangmagasságát.
A “lábhossz” kifejezés a tradicionális sípos orgonák sípjainak
a hangkeltési elvére utal, ahol a hangot különböző hosszúságú csövekkel készített sípok adják, és síp hosszát lábban
adják meg (1 láb kb. 30cm).
4 Próbáljon ki másfajta orgona hangszerhangot is.
28
Gyors áttekintés
A hangszerhangok megszólaltatása
Hangszerhangok összegyűjtése felhasználói memóriába vagy
külső tárolóeszközre
A Tyros2 hatalmas mennyiségű kiváló minőségű hangszerhangot képes megszólaltatni, amelyek különféle hangszerek
kivételesen széles választékához tartoznak — alkalmassá téve ezzel a Tyros2-t szinte mindenféle zenei felhasználásra.
Első pillantásra azonban a hangszerhangoknak ez a túlságosan gazdag választéka nyomasztó is lehet. Ezért döntöttünk
úgy, hogy előre hozzuk egy inkább haladóknak való technika ismertetését, amivel a össze lehet gyűjteni a leghasználhatóbbnak tartott hangszerhangokat, és el lehet azokat tenni egy könnyen elérhető helyre.
Kezdjük néhány bevezető gondolattal a memóriahelyekről (Memory Drives) és a betöltés-elmentés (Open/Save) képernyőről (magyarázat röviden alább). Ha bővebb magyarázatra kíváncsi, lapozza fel a 71. oldalt. Jelen pillanatban elég, ha azt
tartja észben, hogy a felhasználói memória (User drive), az USB memóriakártya (USB drive) és a merevlemez (Hard Disk
drive) mind memóriák, tárhelyek, ahová az Ön által fontosnak ítélt adatokat el lehet menteni, és ahonnan azokat használatra be is lehet tölteni.
Memória fajták
PRESET drive
Olyan belső memóriahely, ahol az előre elkészített hangszerhangokat tárolják, mint beépített hangszerhangot.
USER drive - felhasználói memória
Belső memóriahely, ami adatok írására és olvasására is szolgál.
HD (Hard Disk) drive (optional) - merevlemez
Ha beépítik, akkor adatokat lehet rá írni, és onnan olvasni.
USB drive (optional) – USB memória
Ha csatlakoztatják, akkor adatokat lehet rá írni, és onnan olvasni.
Open/Save display........... Ennek a képernyőnek a segítségével tud fájlokat kiválasztani (megnyitni), — például
hangszerhangokat, (25–28. oldal), stílusokat (31. oldal), dalokat (43. oldal), és a feljegyzéskészítő memória (Registration Memory) adatokat (53. oldal) — valamint elmenteni e különböző fájlokat a felhasználói memóriába, USB tárolóeszközre és merevlemezre.
1 Nyomja meg a [USER DRIVE] gombot a felhasználói memóriában tárolt hangszerhangokat kiválasztó (Open/Save) képernyő megjelenítéséhez.
Ebben az esetben a (RIGHT 1–3) rész-hangszerhangok valamelyike választható ki.
2 Hozzon létre ezen az oldalon egy úgy mappát (Folder), ahová kedvenc
hangszerhangjait el tudja tárolni.
Nyomja meg a [FOLDER] LCD gombot
(alsó [7] gomb).
Nyomja meg az [OK] LCD gombot
(felső [8] gomb).
Kész az új mappa.
Az új mappát elnevezni az LCD kijelző
alján megjelenő ablakban lehet.
Az elnevezés műveletéről bővebben a
76. oldalon olvashat.
29
Gyors áttekintés
A hangszerhangok megszólaltatása
3 Másolja kedvenc hangszerhangjait a beépített hangok tárából a felhasználói memóriába.
Ebben az esetben a (RIGHT 1–3) rész-hangszerhangok valamelyike választható ki.
Nyomja meg a
[COPY] LCD
gombot (alsó [3]
gomb).
Nyomja meg a
[TAB] gombot.
Válassza ki a másolandó hangszerhangokat.
Válassza ki a második lépésben
létrehozott mappát.
Nyomja meg az [OK]
LCD gombot (alsó [7]
gomb).
A kiválasztott beépített hangszerhang
a felhasználói memóriába másolódott.
4 Ismételje meg a 3. lépést annyiszor, ahányszor szükséges, mindaddig, amíg az összes
kedvenc hangszerhangja át nem kerül ebbe a mappába.
Próbálja meg a fenti hangszerhangokat külső tárolóeszközre is elmenteni ugyanezzel a fenti módszerrel.
30
Gyors áttekintés
Stílus kiválasztása és lejátszása – Auto kiséret (ACMP)
Részletesen
152. oldal
Az automatikus kíséret (stílus lejátszás) egész kísérő zenekart
varázsol a kezei alá. Használata nagyon egyszerű, a bal kézben
akkordokat kell lefogni játék közben, az előadott darabhoz
illeszkedő stílusú kíséret pedig a lefogott akkordoknak megfelelő módosítással folyamatosan lejátszódik. Az automatikus
kísé-ret (stílus lejátszás) előnyeit, egy teljes előadó együttes,
vagy kísérő zenekar támogatását akár egy szólisz-tikus előadó
is él-vezheti. A Tyros2 számos kíséretfajtát (ritmikai megoldást) ismer sokfajta zenei stílusnak megfelelően. Szerezzen
tapasztalatot, próbálja ki a különböző stílusokat—válasszon a
kezelőfelület STYLE mezőjében stílus kategóriák szerint feliratozott gombok közül, vagy válasszon a külön mellékelt Data
List című nyomtatványban található stílus listából.
Dallamjáték jobb kézzel, akkordjáték bal kézzel
1 Nyomja meg az egyik [STYLE] gombot a stílus kiválasztó képernyő
megjelenítéséhez.
MEGJEGYZÉS
• Az itt látható hangszerhang
választó képernyőt a hanghoz
tartozó “Open/Save” képernyőnek nevezzük. Az Open/
Save képernyőnek kétfajta
kijelzési formája van: 1) közvetlen
választó képernyő (ez látható bal
oldalon), és 2) a közvetlen
számbeviteli képernyő, amin át a
hangszerhangot a hanghoz
tartozó szám megadásával lehet
kiválasztani (a könyvtárban lévő
fájl sorszáma. A részletek a 77.
oldalon találhatók meg.
oldal).
2 Válasszon ki egy stílust.
MEGJEGYZÉS
• Ha a PRESET- től eltérő memóriahelyet akar kiválasztani,
nyomja meg a [TAB] gombokat.
3 Kapcsolja be
az automata kíséretet.
Nyomja meg az [ACMP] gombot úgy, hogy a hozzá tartozó lámpa világítson. A billentyűzet balkéz játékra kijelölt része lesz az akkord tartomány. Az ebben a tartományban
lefogott akkordokat fogja a hangszer a kiválasztott kíséret-stílus lejátszása során automatikusan harmóniai alapnak tekinteni.
Az automata kíséret funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét az [ACMP] gombot.
Osztáspont, az alapbeállítás F 2/G2
4 Kapcsolja be a szinkron indítást.
MEGJEGYZÉS
• Az ACMP az
ACCOMPANIMENT (kíséret) szó
rövidítése.
MEGJEGYZÉS
• Az osztáspontról további információt 80 és 158.oldalon talál.
Akkord
tartomány
Nyomja meg a [SYNC START] gombot a szinkron indítás (készenléti állapot) bekapcsolásához. (A hozzá tartozó lámpa világítani kezd.) A szinkron indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a [SYNC START] gombot.
MEGJEGYZÉS
• A [START/STOP] gomb az
éppen érvényes tempó ritmusában villog Sync Start üzemmódban (154. oldal).
31
Gyors áttekintés
Stílus kiválasztása és lejátszása – Auto kiséret (ACMP)
5 Amint a bal kezével leüti az első akkordot, elindul a kiválasztott
stílus lejátszása.
A példa kedvéért üssön le egy C-dúr akkordot (lásd az illusztrációt).
MEGJEGYZÉS
• A [START/STOP] gomb villog a
tempó ütemében. A piros fény az
ütem első ütését jelöli, a zöld
fény a többi ütést.
Osztáspont
Akkord
tartomány
6 Játsszon akkordokat a bal kezével és
dallamot a jobb kezével.
játsszon
Próbálja ki!
Az akkordok játékáról a 152. oldalon olvashat, vagy a Data List nyomtatványban
nézze meg az akkordok ujjrendjének táblázatát (Chord Fingering Chart).
A bal kézben játszot akkordot a kezdő képernyő közepén láthatja.
7 Nyomja meg the [START/STOP] gombot to stop style playback.
Akkord
tartomány
Próbáljon ki másfajta stílusokat is...
32
Gyors áttekintés
Stílus kiválasztása és lejátszása – Automata kíséret (ACMP)
Repertoár funkció
A kényelmesen és könnyen használható Repertoire funkcióval a Tyros2 a kezelőfelületen automatikusan
előhívja a kiválasztott stílushoz tervezett beállításokat.
1 Nyomja meg a stíluskezelő képernyőn (STYLE) a [REPERTOIRE]
LCD gombot (felső [6] gomb).
A kijelzőn megjelennek a kiválasztott stílushoz tartozó kezelőfelületi beállítások.
2 Válasszon az [1]–[3] gombokkal a beállítások közül.
Az alábbi illusztráción a Music Finder bejegyzései láthatók. A Music Finder funkcióval további beállításokat is ki tud
választani. (41. oldal).
A megállított kíséret funkció
Ha az automata kíséret be van kapcsolva, és a szinkron indítás ki van kapcsolva, akkor a billentyűzet bal oldalán (a kíséret tartományában) játszott akkordok továbbra is megszólalnak, miközben a stílust a hangszer nem játssza. Ebben az
állapotban, — amit kíséret nélkülinek nevezünk (Stop Accompaniment) — a hangszer bármelyik érvényes akkord leütést értelmezni tudja (152. oldal), és az akkord megjelenik az LCD kijelzőn. Mivel a Tyros2 megfelelően felismerte
az akkordot, az akkord azonosító funkciót (Chord Match, 38. oldal) felhasználhatja az indítható dallamokkal (Multi
Pads) vagy a harmonájzer (Harmony) effektussal (39.oldal) úgy, hogy közben stílust nem kell lejátszania.
33
Gyors áttekintés
Stílus kiválasztása és lejátszása – Automata kíséret (ACMP)
Sablon változatok (Sections)
A Tyros2 stílusai többfajta részből, és a részek több változatból állnak, ami lehetővé teszi, hogy
a kíséret formáját – egyes részeit, elrendezését - a játszott dal szerkezetéhez igazítsuk. Az egyes
részek a következők: Intro (bevezetés), Main (téma), Fill-in (átvezető rész), Break (kiállás) és
Ending (kóda, a dal vége). Az egyes részek között játék közben át lehet kapcsolni, ami az előadást professzionális megszólalásúvá, a kompozíciót lendületessé tudja varázsolni.
MEGJEGYZÉS
• A kiválasztott stílustól
függően egyes stílusrészek
hiányozhatnak. Egy stílusnak csak azok a részei
vannak meg, amelyekhez
tartozó gomb zölden világít.(79. oldal).
INTRO.......................A dal eleje, a bevezető rész. Amint a bevezető rész elhangzott, a stílus lejátszása a fő résszel (téma) folytatódik. A
bevezető hossza a kiválasztott stílustól függ (ütemszámban). A Tyros2 három különböző bevezetőt kínál fel.
MAIN.........................Ez a rész a dal fő része, ami több ütemből álló ritmus-sémát ismételget mindaddig, amíg gombnyomásra új részre
nem térünk át. A fő résznek négy változata van, A–D, és lejátszás közben a hangnem a bal kézben lefogott akkordok szerint változik.
FILL IN......................Az átvezető részek ötletszerű változtatásokra, kiállásokra adnak módot a kíséret ritmikájában, ami az előadást
még professzionálisabbá teszi. Kapcsolja be az [AUTO FILL IN] gombot, ezután egyszerűen nyomja meg a MAIN
(A, B, C, D) gombok egyikét játék közben, mire a kiválasztott átvezető rész automatikusan elhangzik (AUTO FILL),
fűszerezve ezzel a kíséretet. Miután elhangzott az átvezetés, a kíséret folyamatos átmenettel a kiválasztott fő rész
(A, B, C, D) lejátszásával folytatódik. Négyféle átvezető rész változat van, mindegyik a hozzá tartozó fő résznek
megfelelően van elkészítve. Ha az [AUTO FILL] ki van kapcsolva, az átvezető részt akkor is aktiválni lehet azzal,
ha az éppen játszott fő résznek megfelelő (A, B, C, D) gombot megnyomja, akkor az átvezető rész hangzik el, majd
a lejátszás folytatódik az előzőleg játszott fő résszel.
BREAK.....................A kiállások ötletszerű változtatásokra adnak módot a kíséret ritmikájában, ami az előadást még professzionálisabbá teszi.
ENDING....................Egy dal befejezésére szolgáló rész, elhangzása után a stílus lejátszása automatikusan befejeződik. A végrész
hossza (ütemszámban) a kiválasztott stílustól függ. A Tyros2 három különböző végződést kínál fel.
1-4 Válasszon ki egy stílust a 31. oldalon
leírtak szerint.
5 Kapcsolja be az [AUTO FILL IN] funkciót.
6 Nyomja meg valamelyik [INTRO] gombot.
7 Amint a bal kezével lefog egy akkordot, elindul a kiválasztott stílushoz tartozó bevezető lejátszása.
A példa kedvéért üssön le egy C-dúr akkordot (lásd az illusztrációt).
Osztáspont
Akkord
tartomány
8 Nyomja meg a kíséret bármelyik részéhez tarto- Próbál ja ki!
zó gombot. (Lásd a folyamatábrát a következő
oldalon.)
Miután a megfelelő átvezető rész elhangzott, a lejátszás a fő résznél folytatódik.
9 Nyomja meg bármelyik [ENDING] gombot.
Elkezdődik a végrész lejátszása. Elhangzása után a stílus lejátszása
automatikusan befejeződik.
34
Gyors áttekintés
Stílus kiválasztása és lejátszása – Automata kíséret (ACMP)
A kíséret lejátszásának folyamatábrája
Ha az AUTO FILL IN be van kapcsolva, az
átvezetés automatikusan elindul a fő részek
között, ha valamelyik MAIN] gombot megnyomja. Ha az [AUTO FILL] ki van kapcsol-
va, az átvezető részt akkor is aktiválni
lehet azzal, ha az éppen játszott fő résznek
megfelelő gombot megnyomja, akkor az
átvezető rész hangzik el, majd a lejátszás
folytatódik az előzőleg játszott fő résszel.
MEGJEGYZÉS
• A kíséret részeihez tartozó
gombok színkódolás szerint
világítanak, könnyen érthetővé
téve azt, hogy milyen működési
fázisban vannak, az alábbiak
szerint:
Nem világít
Ilyen fajta rész nincsen a stílusban, nem lehet lejátszani.
Zöld
Ez a rész létezik és le lehet
játszani.
Piros
A kíséret játék során ez a szín
jelzi azt a részt, aminek a lejátszása éppen folyamatban van.
Ha nincsen lejátszás, akkor ez a
szín jelzi azt a részt, ami lejátszásra van kijelölve.
Villogó piros
Ez jelzi azt a részt, ami
soronkövetkező lesz az éppen
pirosan világító (és nem villogó)
gombbal jelzett rész lejátszása
után.
Nyomja meg valamelyik [ENDING]
gombot.
A dal végét fokozatosan lassítani lehet
(ritardando) az [ENDING] gomb ismételt megnyomásaival a végrész lejátszása közben.
MEGJEGYZÉS
• A következő rész (MAIN A/B/C/D) fényjelzése villog a hozzá tartozó átvezető rész lejátszása közben. Ez alatt az idő alatt meg lehet változtatni a fő rész
változatot a megfelelő MAIN [A], [B], [C] vagy [D] gomb megnyomásával.
• Egy bevezető résznek nem feltétlenül csak a dal elején szabad megszólalnia! Ha kell, egy intro rész akár a dal közepén is megszólaltatható valamelyik
[INTRO] gomb megnyomásával a szükséges pillanatban.
• Ügyeljen a kiállások időzítésére. Ha a [BREAK] gombot túlságosan későn nyomja meg egy ütem vége felé (vagyis az utolsó nyolcad hang után), a kiállás
csak egy ütemmel később fog következni. Ugyanez vonatkozik az átvezető részekre is.
•Ha egy dal vége részének lejátszása után azonnal vissza akar térni a dal újrakezdésével, egyszerűen nyomja meg az [INTRO] gombot a vége rész lejátszásának ideje alatt.
•Ha a vége rész lejátszása alatt az egyik [MAIN] gombot nyomja meg (és az [AUTO FILL IN] be van kapcsolva), akkor a vége rész után az átvezető rész, majd
a hozzá tartozó fő rész következik sorra.
• Ha egy stílus lejátszása közben megnyomja a [SYNC START] gombot, akkor a stílus lejátszása megszakad, és a hangszer a szinkron indítás várakozó
állapotába kerül.
• A kíséret lejátszását egy vége rész elindításával is elkezdheti a bevezető rész indítása helyett
• Ha egy fő rész lejátszása közben megnyomja az [ENDING I] gombot, akkor először egy átvezető rész indul el automatikusan, mielőtt a vége rész elkezdődne
Other Convenient Controls
Bekeverés/lekeverés.........A [FADE IN/OUT] gomb segítségével a kíséret folyamatosan be-, illetve lekeverhető a kíséret elindítása után
és megállítása előtt.. Ugyanez vonatkozik a dalok indítására és megállítására is.
154. oldal
Tempózás .........................Az automata kíséret bármilyen tempóban elindítható a tempó „kikopogásával” a
[TAP TEMPO] gombon.
154. oldal
Szinkron stop ...................Ha be van kapcsolva a szinkron stop funkció, akkor a kíséret lejátszása megáll, amint a kísérethez rendelt
billentyűzet területen minden billentyűt elenged. A kíséret lejátszása újból elindul, amint egy hangot vagy
akkordot ismét leüt.
155. oldal
35
Gyors áttekintés
Stílus kiválasztása és lejátszása – Automata kíséret (ACMP)
[ONE TOUCH SETTING]
gomb
[BALANCE] gomb
Egy gombos beállítások
Az egy gombos beállítás hatékony és kényelmes módja az éppen használt stílushoz legmegfelelőbb, a kezelőfelületet érintő beállítások (pl. hangszerhangok, stb.) automatikus előhívásának egyetlen nyomógomb segítségével.
1 Válasszon ki egy stílust.
2 Nyomja meg valamelyik [ONE TOUCH SETTING] gombot.
Az automata kíséret és a szinkron start funkció automatikusan előáll.
Ezen túlmenően, számos kezelőfelületet érintő beállítás (hangszerhangok, effektek,
stb.) ami a kiválasztott stílushoz tartozik, szintén egyetlen gomb hatására, azonnal
betöltődnek.
3 Amint a bal kezével lefog egy akkordot, elindul a stílus lejátszása.
Osztáspont
Akkord
tartomány
4 Hívjon elő újabb egygombos beállítást, és … Próbál ja ki!
5 Állítsa meg a stílus lejátszását a STYLE [START/STOP] gomb,
vagy bármelyik [ENDING] gomb megnyomásával.
Létrehozhatja saját egy gombos beállításait. A részleteket a 155. oldalon találja meg.
A hangerő arány beállítása a stílus és a billentyűzet között
Nyomja meg a [BALANCE] gombot, aminek a hatására lenyílik a keverő ablak az LCD kijelző alján.
A [2], [5], [6], [7], és [8] LCD gombokkal beállíthatja a hangerőarányt a kíséret és a jobb kéz játéka között.
A dal lejátszás hangerejét
állítja be (43. oldal)
A stílus lejátszás hangerejét
állítja be.
A billentyűzet hangerejét
állítja be (80. oldal)
A mikrofon csatorna hangerejét állítja be (47. oldal)
Az indítható dallamok (Multi Pad) hangerejét állítja be (38. oldal)
36
Gyors áttekintés
Stílus kiválasztása és lejátszása – Automata kíséret (ACMP)
A stílusok szólamainak be- és kikapcsolása, hangszerhang váltás
Nyomja meg a [CHANNEL ON/OFF] gombot, aminek a hatására lenyílik az ablak az LCD kijelző alján.
Az alsó [1]–[8] LCD gombokkal ki- és bekapcsolhatja a stílust alkotó szólamokat (csatornákat) a stílus lejátszása alatt.
A felső [1]–[8] LCD gombokkal hangszerhang választó ablak nyílik meg, aminek segítségével kiválaszthatja és megváltoztathatja a megfelelő csatorna (szólam) hangszerhangját. Próbáljon ki az eredeti hangszerhang helyett néhány másikat az
Ön saját választása szerint.
A [CHANNEL ON/OFF] gomb
ismételt megnyomása átkapcsol a stílus vagy a dal csatornái (szólamai) között.
Nyomja meg a megfelelő LCD gombot.
Ha egy hangszerhangot önmagában, a többitől
függetlenül akar meghallgatni, akkor tartsa nyomva
a csatorna gomboját, amíg az SOLO állapotba kerül.
A SOLO állapot megszüntetése a gomb ismételt
megnyomásával történik.
Ebben az ablakban tudja megváltoztatni a
stílushoz használt hangszerhangokat. A
kívánt hangszerhangokat kiválasztani a 25.
oldalon leírtak szerint kell.
37
Gyors áttekintés
Indítható dallamok (Multi Pads)
Részletesen
169. oldal
Az indíthat dallamok
( Multi Pads) valójában
rövid, előre felvett ritmus
és dallam motívumok,
amiket arra használhatunk, hogy a billentyűs
játékot változatossá és
hatásossá tegyük.
Az indítható dallamok (Multi Pads) lejátszása
1 Válasszon ki egy indítható dallam tárat (Multi Pad Bank).
Nyomja meg a [SELECT] gombot, hogy megjelenjen a Multi Pad képernyő, aminek a segítségével
különböző tárhelyek közül választhat.
2 Válasszon ki egyet a tárhelyek közül.
Amint valamelyik gombot megnyomja (itt éppen a
Pad 1-et) a gombhoz tartozó motívum teljes egészében elhangzik. A lejátszás megállítása a
[STOP] gomb megnyomásával és elengedésével
lehetséges.
A Multi Pad gombok színe
• Zöld: A gombhoz motívum tartozik.
• Piros: A gombhoz tartozó motívum van lejátszás alatt.
Multi Pad data
Két indítható dallam fajta van. Az egyik fajta csak egyszer hangzik el, és a lejátszása megáll
a motívum végén.
A másik indítható dallam fajta lejátszása ismétlődő, a [STOP] gomb megnyomásáig tart.
Az indítható dallamok lejátszásának megszakítása
• Az összes indítható dallam megállításához nyomja meg és engedje el a [STOP] gombot.
• Meghatározott dallam vagy dallamok megállításához nyomja meg és tartsa nyomva a
[STOP] gombot és nyomja hozzá a megállítani kívánt dallamhoz vagy dallamokhoz tartozó
gombot.
MEGJEGYZÉS
• Az indítható dallamok
gombjait a játék során
bármikor megnyomhatja,
ezzel kiváltva a motívum
lejátszását az éppen érvényes tempóban..
• Egy időben, párhuzamosan
akár két, három, vagy négy
motívumot is lejátszhat.
• Ha a motívum gombját
lejátszás közben megnyomja, akkor a lejátszás megszakad, és a motívum
elejéről újraindul.
Hangnemi illesztés
Számos indítható dallam motívuma dallamos vagy akkordikus, amiknek a hangneme automatikusan megváltozik a bal kéz
játékának megfelelően. Ha egy stílust az [ACMP] funkció bekapcsolt állapotában játszik le, a bal kezével akkordokat fog
le, és megnyomja az egyik indítható dallam gombját, a hangnem illesztő funkció a motívum hangnemét a játék hangneméhez illeszti. Ez akkor is működik, ha a stílus lejátszását éppen megszakította (a kíséret megszakítása funkcióval; 33. oldal). Emlékezzen rá, hogy nem minden indítható dallam esetén működik a hangnem illesztő funkció.
Akkord
tartomány
Ebben a példában a Pad 1-hez tartozó motívum F-dúrba lesz transzponálva lejátszás előtt.
Próbálja ki a motívumok hangnemváltását lejátszás közben.
38
Gyors áttekintés
Hanghatások
Részletesen
87. , 191. oldal
A Tyros2-ben fejlett multi-processzoros effekt rendszer található, ami rendkívüli mélységet és kifejező
erőt ad a zenei előadásnak. Az effekt rendszert az
alábbi gombokkal lehet kezelni.
Ez a három effekt rendszer az éppen
kiválasztott billentyűzet-tartományra lesz
hatásos (RIGHT 1, 2, 3, vagy LEFT).
HARMONY/ECHO...... Lásd alább.
INITIAL TOUCH ......... Ez a gomb kapcsolja be- és ki a klaviatúra billentésérzékenységét.. Ha ki van kapcsolva (OFF), akkor a hangszer
mindig ugyanazzal a hangerővel szólal meg, függetlenül attól, hogy a billentyűket mennyire erősen vagy gyengéden ütötte le.
SUSTAIN .................... Ha ez a funkció be van kapcsolva (ON), akkor a felső billentyűzet-tartomány (RIGHT 1, 2, 3) leütött hangjainak a
kicsengése hosszabb lesz.
MONO......................... Ez határozza meg, hogy az adott hangszerhanggal polifónikusan lehet-e játszani, vagy egyszerre csak egy hangot (monofónikusan).
DSP ............................ Ez a gomb kapcsolja be és ki a DSP effekteket a RIGHT 1, RIGHT 2 , RIGHT 3 és LEFT hangszerhangokra,
külön-külön.
DSP VARIATION........ Ezzel a gombbal lehet átkapcsolni a DSP effektek változatai között. Például, ezzel lehet megváltoztatni a forgó
hangszóró (Leslie) effektus forgási sebességét (lassú/gyors).
Harmóniák a jobb kéz dallamára
A hangeffektusok között a Harmony effektus a leghatásosabb. Ez az effektus a jobb kézben játszott hangokhoz automatikusan harmóniát rendel — ami a hangzást azonmód sokkal teltebbé és professzionálisabbá teszi.
1 Kapcsolja be a [Harmony/Echo] gombot.
2 Kapcsolja be az [ACMP] gombot és a [SYNC START] gombot (31. odal) és kapcsolja be a
RIGHT 1 hangszerhangot (25. oldal).
3 Üssön le egy akkordot a bal kezével (32. oldal) játsszon néhány hangot a klaviatúra jobb
oldali tartományán.
Osztáspont
Akkord
tartomány
Ebben a példában a C-dúr hármashangzat (a
bal kézben játszott akkord) hangjai épülnek rá
akkordként automatikusan a klaviatúra jobb
kéz tartományában leütött hangokra.
A Harmony effektus akkor is működik, ha a stílus lejátszását éppen megszakította (a kíséret megszakítása funkcióval; 33.
oldal). Tartson nyomva egy akkordot a bal kezével, és játsszon egy dallamot a jobb kezével.
Próbálja ki a Harmony/Echo funkciót néhány további hangszerhanggal is...
Sok hangszerhanghoz a Harmony/Echo funkció olyan harmonizálást rendel hozzá, ami az adott hangszerhanghoz a
legjobban illik. Próbáljon ki néhány hangszerhangot az alábbi listából—játsszon harmódiákat a bal kezével, és dallamot a jobb kezével—és figyelje meg a különböző hanrmonizálási (Harmony) és zengetési (Echo) effektusokat.
Kategória
Hangszerhang
Piano
Live! Grand
Accordion TuttiAccordion
Live! Strings
Strings
ChamberStrings
Harp
Harmony/Echo fajta
Standard Trio
Country Trio
Block
4-way Open
Strum
Kategória
Hangszerhang
CrunchGuitar
Guitar
PedalSteel
Saxophone Moonlight
Vibraphone
Percussion
Timpani
Harmony/Echo fajta
RockDuet
Country Duet
Full Chord
Trill
Tremolo
39
Gyors áttekintés
Zenei stílusok ideális beállítása – A zenei stílus kereső
Részletesen
171. oldal
Ha tudja, hogy milyen fajta zenét szeretne játszani, de nem
tudja, hogy ahhoz milyen stílust és hangszerhan-gokat
válasszon ki, akkor az egyszerűen kezelhető zenei stíluskereső (Music Finder) funkció lehet a segítségére. Csak ki
kell választani a Music Finder ablak bejegyzései közül a
szükséges zenei stílust, a Tyros2 pedig automatikusan
elvégzi az összes szükséges beállítást a kezelő felületen,
és máris a kért zenei stílusban találja magát!
Zenei stílus kiválasztása a stíluslistáról
1 Nyomja meg a [MUSIC FINDER] gombot, amivel a zenei stílus kereső (Music Finder) ablakba jut.
A zenei stílus kereső (Music Finder) ablak számos bejegyzést tartalmaz — mindegyikhez beállítások egész sora tartozik a kiválasztott dalnak vagy has zenei stílusnak megfelelően.
A bejegyzéseknek négy oszlopa van.
MUSIC................A zenei stílus neve vagy egy dal címe, aminek az alapján a szükséges bejegyzés könnyen megtalálható.
STYLE................A bejegyzéshez tartozó stílus.
BEAT..................A bejegyzéshez tartozó ritmikai előjegyzés.
TEMPO...............A bejegyzéshez tartozó tempó.
Szükség esetén a [TAB] gombbal előhívható az
“ALL” oldal, ahol a Tyros2- be beépített összes
bejegyzés megtekinthető.
2 Válassza ki a lista megfelelő bejegyzését.
Forgassa a [DATA ENTRY] kereket és mozgassa a kurzort a listában. Amint a kívánt dal nevéhez vagy zenei stílushoz ér, nyomja meg az [ENTER] gombot, amivel a hangszer behívja a bejegyzéshez tartozó hangszerbeállításokat. Jegyezze meg, hogy az így behívott beállítások az egy gombos beállításoknak felelnek meg.
3 Kezdjen el játszani.
Próbálja ki!
40
Gyors áttekintés
Zenei stílusok ideális beállítása – A zenei stíluskereső
Zenei stílushoz illeszkedő beállítások keresése kulcsszó alapján
A Tyros2 zenei stílus kereső (Music Finder) funkciójához több mint 1800 bejegyzés tartozik — ez kivételesen sokfajta
beállítást tesz lehetővé, ám egy bizonyos beállítás megtalálását nehézzé teszi. Ebben nyújt segítséget a kereső funkció,
amivel könnyen és gyorsan rátalálhat sz Ön számára megfelelő beállításra.
1 Nyomja meg a
[SEARCH 1] feliratú LCD gombot ([I] gomb) a Music Finder képernyőn a
kereső funkció ablakának a megnyitásához.
2 Írja be a keresési feltételeket és indítsa el a keresést.
. Ezeknek a gomboknak az egyikével zenei stílus (MUSIC) , a
másikkal kulcsszó (KEYWORD)
alapján kereshet. A szövegek
beírása ugyanúgy történik, mint a
fájlnevek beírása (76. oldal). A
stílus vagy kulcsszó beírása után
nyomja meg az [OK] LCD gombot.
Törli a bal oldali
bejegyzéseket.
Ennek a gombnak a megnyomásával a stílus választó képernyő
(STYLE) jelenik meg. Miután
választott a stílusok közül, nyomja meg az [EXIT] gombot, amivel
visszatér ehhez a képernyőhöz.
Így tud könnyedén keresni olyan
kíséretet, ami bizonyos zenei
stílushoz tartozik.
Ezzel a gombbal a tempó előjegyzések között választhat a
kereséshez. Az előjegyzések
között a gomb ismétel megnyomásával választhat. Ha az
“Any”-t választja, a kereső nem
veszi figyelembe a tempó előjegyzést.
A keresés helyét választja ki. A
keresést tovább szűkítheti a
SEARCH 1 és 2 kiválasztásával.
Ezzel a keresési feltétellel a
megadott tempó tartományba
eső beállítások kereshetők
meg.
MEGJEGYZÉS
• Ha tovább akarja szűkíteni a
keresést, vagy másik zenei stílust
vagy műfajt keres, akkor használja a
SEARCH 2 ablakot.
Válasszon zenei stílust, vagy műfajt.
Nyomja meg a [START
SEARCH] feliratú LCD gombot
a keresés elindításához. Ekkor
megjelenik a Search 1 ablak a
keresés eredményével.
• A stílus (STYLE) megadása alapján véghezvitt keresés eredménye
azonos lenne azzal, amit a
Repertoirefunkcióval el lehet érni
(33. oldal).
3 Válassza ki a
SEARCH 1 ablakban megjelenő
listából a szükséges beállítást, és ...
Próbálja ki!
41
Gyors áttekintés
Zenei stílusok ideális beállítása – A zenei stíluskereső
A kedvenc beállítások gyüjteményének elkészítése
Bár a kereső funkcióval a lehetséges beállítások tömegének könnyen a mélyére lehet ásni, mégis hasznos lehet a felhasználó számára egy tárhelyet létrehozni a legjobban használható bejegyzések számára — így a hangszer használata
szempontjábó leggyakrabban keresett stílusok és beállítások gyorsan előhívhatóvá válnak.
A kedvencek oldalára egy bejegyzést
a [H] gomb megnyomásával lehet
elküldeni. (A bejegyzést a listára küldeni a [YES] gomb megnyomásával
lehet.)
A [TAB] gomb megnyomásával előhívható a FAVORITE oldal,
ahol ellenőrizhető,
hogy az előbb kiválasztott bejegyzés át
került-e az oldalra.
Egyéb kényelmi funkciók
A zenei stílus keresőnek (Music Finder) számos egyéb hasznos tulajdonsága van, az alábbiak szerint. Ezeket a funkciókat
az összes MUSIC FINDER oldalon el lehet érni.
A bejegyzések rendezéséhez kijelöli az oszlopot.
Megváltoztatja a bejegyzések sorrendjét (növekvő
vagy csökkenő). Hogy a rendezés mi szerint történjen, azt az előző gomb határozza meg..
Törli a kijelölt bejegyzést a kedvencek listájáról.
(akkor, ha a FAVORITE oldal van kiválasztva). A
bejegyzés csak a kedvencek oldaláról törlődik,
A zenei stílusgyűjteményből nem.
A bejegyzések számát mutatja az éppen kiválasztott
oldalon.
Ennek a gombnak a megnyomásával új beállítás létrehozását
kezdeményezheti az éppen kiválasztott bejegyzéshez tartozó
beállítás szerkesztésével, megváltoztatásával.
171. oldal
Megnyomásával elkerülhető a tempó megváltozása egy stílus lejátszása során, ha
közben egy másik bejegyzést választunk ki, függetlenül a Tempo Hold/Reset
funkció beállításától (158. oldal).
Ha a bejegyzéseket a MUSIC oszlop szerint rendeztük, akor a fel
és le gombokkal a bejegyzések között betűrend szerint közlekedhetünk. Ha a két gombot egyszerre nyomjuk meg, akkor a kurzor
az első bejegyzésre ugrik.
Ezek a gombok akkor működnek, ha a bejegyzések listáját a STYLE oszlop szerint
rendeztük. Ha a bejegyzéseket a stílusok neve szerint rendeztük (STYLE), akkor a
fel és le gombokkal a stílus kategóriák (csoportok) között ugorhatunk fel és le. Ha a
két gombot egyszerre nyomjuk meg, akkor a kurzor az első bejegyzésre ugrik.
Ezek a gombok a megadott rendezési szemponttól függetlenül működnek. Használja a fel és le gombokat a kurzor mozgatására, a bejegyzések keresésére.
42
Gyors áttekintés
Dalok lejátszása
Részletesen
112. oldal
A Tyros2 képes MIDI adatokként tárolt dalok lejátszására. Ez nem csak a beépített demó dalokra vonatkozik, hanem a kereskedelmi forgalomban vásárolható
MIDI adatokra, és azokra is, amelyeket a Tyros2 dalfelvevő (Song Recording, 55. oldal) vagy dalkészítő
(Song Creator, 121. oldal) funkciójával hozott létre.
(A kompatibilis adatformátumokról bővebbet a 212.
oldalon tudhat meg).
Dalok lejátszása USB tároló eszközről
1 Csatlakoztasson egy olyan USB tároló eszközt az USB TO DEVICE
csatlakozóhoz, ami MIDI dal datokat tartalmaz.
2 Nyomja meg a SONG gombok valamelyikét, hogy a dalválasztó
(SONG) ablakba jusson.
Amennyiben szükséges, használja a
[TAB] gombokat az
USB oldal megjelenítéséhez.
3 Select a song in the USB storage device.
Egy dal kiválasztása ugyanúgy történik, mint egy hangszerhang, vagy egy stílus kiválasztása.
4 Nyomja meg a SONG CONTROL [PLAY/PAUSE] gombot a dal leját-
FONTOS
• Ha az USB TO
DEVICE csatlakozóhoz
floppylemezes meghajtót
kötött, és floppy lemezt
használ, akkor feltétlenül
olvassa el a “Handling the
floppy disk drive (FDD)
and floppy disks” részt a
231. oldalon.
MEGJEGYZÉS
• Az itt látható dal választó
képernyőt “Open/Save”
képernyőnek is nevezzük.
Az Open/Save képernyőnek
kétfajta kijelzési formája
van: 1) közvetlen választó
képernyő (ez látható bal
oldalon), és 2) a közvetlen
számbeviteli képernyő, amin
át a dalt a dalhoz tartozó
szám megadásával lehet
kiválasztani (a könyvtárban
lévő fájl sorszáma. A részletek a 77. oldalon találhatók
meg.
szásának az elindításához.
Ezekkel a gombokkal helyzetjelzőket (marker) helyezhet el a dal adatain belül a dalon belüli könnyebb
tájékozódás érdekében, és folyamatos lejátszás
létrehozására (loop).
Ezzel a gombbal olyan felvételt készíthet a
hangszerjátékról, aminek MIDI dal adat formátuma van.
55. oldal
Lejátszás közben ezt a gombot megnynomva a
jelátszás megszakad, és a dalt az elejéről ismét
el lehet kezdeni.
45. oldal
Egyszeri megnyomására a dal lejátszása egy ütemet
előre ugrik, folyamatos nyomvatartásra folyamatos
előrehaladás érhető el. Ezt a gombot nyomja meg, ha
SONG POSITION legördülő ablakot akarja megjeleníteni az LCD kijelzőn.
Egyszeri megnyomására a dal lejátszása egy ütemet
hátra ugrik, folyamatos nyomvatartásra folyamatos
hátrafelé haladás érhető el. Ezt a gombot nyomja
meg, ha SONG POSITION legördülő ablakot akarja
megjeleníteni az LCD kijelzőn.
5 Nyomja meg ismét a SONG CONTROL [PLAY/PAUSE] gombot a dal lejátszásának a megállításához.
43
Gyors áttekintés
Dalok lejátszása
Másolásvédelemmel ellátott dalokra vonatkozó korlátozások
A kereskedelmi forgalomban kapható dalok adatai másolásvédelemmel lehetnek ellátva az illegális másolás vagy a véletlenszerű törlés megakadályozásának céljából. Erre a fájlnevek bal felső részén látahtó jelzés hívja fel a figyelmet. A jelzések és a hozzájuk tartozó megyarázatok az alábbiak:
Prot. 1
Prot. 2 Orig
Prot. 2 Edit
A User könyvtárban lévő beépített dalok jelzése. Nem lehet ezeket sem másolni, sem mozgatni, sem elmenteni külső tároló eszközre.
A Yamaha védelemmel ellátott dalok jelzése. Ezek nem másolhatók. Csak a User könyvtárba vagy ID-vel ellátott USB tárolóeszközre menthetők, vagy mozgathatók.
A szerkesztés alatt álló “Prot. 2 Orig” dalok jelzése. Ezeket elmenteni ugyanabba a könyvtárba kell, amiben az eredeti “Prot. 2 Orig” dal volt. Másolni nem lehet őket. Csak a User
könyvtárba vagy ID-vel ellátott USB tárolóeszközre menthetők, vagy mozgathatók.
Megjegyzés a “Prot. 2 Orig” és a “Prot. 2 Edit” dalok fájlműveleteihez
Vegye tekintetbe, hogy a “Prot. 2 Edit” jelzetű dalokat elmenteni ugyanabba a könyvtárba kell, amiben az eredeti “Prot.
2 Orig” dal volt. Ellenkező esetben a “Prot. 2 Edit” dalokat nem lehet többet lejátszani. Ezenkívül, ha elmozgat egy
“Prot. 2 Edit” jelzetű dalt másik könyvtárba, akkor feltétlenül mozgassa vele együtt az eredeti, “Prot. 2 Orig” dalt is.
A dalokhoz tartozó szöveg és kotta megtekintése
Ha a dal adatok között a dalszöveg adat is megtalálható, a [LYRICS/TEXT] gombbal jelenítheti azt meg............... 47. odal
Ha Önnek dalszöveg adatai vannak, a [LYRICS/TEXT] gombbal jelenítheti azt meg. ....... 115. odal
A dalok kottáját is megtekintheti a [SCORE] gomb megnyomásával........................................... 50. odal
A helyzetjelzők (Song Position Marker) használata
A dal adatain belül helyzetjelzőket (marker, SP 1–SP 4) helyezhet el. Ezekkel nem csak a dalon belüli könnyebb tájékozódást könnyíti meg, hanem jól hasznáható lejátszási hurkokat (loop) is létrehozhat, amiket előadás közben meg is változtathat.
Ugrások a dalon belül....................................................................
1 Válasszon ki egy dalt, és kezdeje lejátszani az elejéről.
Nyomja meg a [STOP] gombot (ha szükséges), és nyomja meg a [PLAY/PAUSE] gombot.
MEGJEGYZÉS
2 Illesszen be lejátszás közben a dal egy pontjára helyzetjelzőt (marker)
az egyik [SP] gomb kétszeri gyors megnyomásával.
A lejátszási folyamat közben nyomja meg gyorsan kétszer az egyik [SP1]–[SP4] gombot abban a
pillanatban, ahová a helyzetjelzőt el kívánja helyezni. A gomb elkezd zölden villogni, és a gombhoz tartozó helyzetjelző a kiválasztott dalrész ütemének elejére kerül.
Ha a gombhoz már tartozik helyzetjelző, a lámpa zölden
vagy pirosan világít. Ebben az esetben a gomb kétszeri
gyors megnyomásának hatására a helyzetjelző a dal új
helyére kerül.
A többi helyzetjelzőt az előbbihez hasonlóan kell elhelyezni. A következő kép mutatja, hogyan
lehet a helyzetjelzőket a dal folyamán elhelyezni.
A dal
kezdete
A dal
vége
• A helyzetjelzőt úgy is el lehet
helyezni, hogy először megállítjuk a dalt a jelölendő helyen,
majd duplán megnyomjuk az
[SP1]–[SP4] gombok valamelyikét. Akár lejátszás közben,
akár a dalt megállítva hajtjuk
végre, a helyzetjelző mindig a
zenei részlet ütemének elejére
kerül.
FIGYELMEZTETÉS
• A helyzetjelőket elmenteni
csak a User könyvtárban,
USB tárolóeszközön, vagy a
beépíthető HD tárolón
(amennyiben beépítették)
lévő daloknál lehet. Jegyezze meg, hogy a helyzetjelzők
elvesznek, amint másik dalt
választ ki, vagy kikapcsolja
a hangszert a dal adatok
elmentése nélkül. A dal
adatok elmentéséről az 56.
oldal 8. lépésében olvashat.
44
Gyors áttekintés
Dalok lejátszása
3 Állítsa meg a dal lejátszását.
4 A 2. lépésben beírta a helyzetjelzőket, itt az ideje Próbál ja ki!
kipróbálni a dal részei közötti mozgást.
Ugrás egy helyzetjelzőhöz, majd lejátszás
Ugrás egy helyzetjelzőhöz lejátszás közben
MEGJEGYZÉS
Legyen óvatos, az [SP1]– [SP4]
gombokat csak egyszer nyomja
meg az új helyzetjelzőhöz történő
ugráskor. A dupla kattintás
megváltoztatja a helyzetjelző
helyét.
Ebben a példában a dal lejátszása az [SP1] gomb által
meghatározott hely ütemének első ütésétől indul el.
(A fenti 2. lépés szerint).
Ebben a példában a dal lejátszása az éppen játszott ütem végéig tart, majd a
lejátszás az [SP4] gomb által meghatározott hely ütemének első ütésétől folytatódik. (A fenti 2. lépés szerint). Az ugrás leállítható ugyanannak a gombnak ([SP4])
az ismételt megnyomásával, mielőtt az ugrás bekövetkezne. (Vigyázzon, nehogy
az ismételt nyomás dupla kattintássá váljon.)
5 Állítsa meg a dal lejátszását.
Helyzetjelzők használata ismételt lejátszáshoz....................................................................
Próbálja meg felhasználni a fenti 2. lépésben beírt helyzetjelzőket arra, hogy a dal így szakaszolt részeit ismétléssel játssza
le.
1 Menjen annak a kiválasztott dalnak elejére, amelynek a helyzetjelzőit beírta, és kezdje el
lejátszani.
A dal
kezdete
A dal
vége
2 Kapcsolja be a [LOOP] gombot, amint a lejátszás túlhaladt az [SP1] ponton.
A dal lejátszása az [SP2] pontig tart, azután visszaugrik az [SP1] pontra és a két pont közöti részt kezdi ismételgetni
(lásd az ábrát).
A dal
A dal
kezdete
vége
3 Kapcsolja ki a [LOOP] gombot annak ismételt megnyomásával.
A fenti második lépésben létrehozott hurok lejátszása vég nélkül folytatódik mindaddig, amíg a [LOOP] gombot ki nem
kapcsolja.
Amint kikapcsolta, a lejátszás immár [SP2]-n túlhalad az [SP3] pont felé. (Az [SP2] gomb színe zöldről pirosra vált az
[SP2] pont elhagyása után.
A dal
kezdete
A dal
vége
45
Gyors áttekintés
Dalok lejátszása
4 Mielőtt a lejátszás elérné az
[SP3] pontot, nyomja meg ismét a [LOOP] gombot.
A [LOOP] gomb ismételt megnyomására új hurok keletkezik—ezúttal az [SP2] és az [SP3] pontok között (lásd az
ábrát).
A dal
kezdete
A dal
vége
5 Folytassa a dal maradék szakaszainak ([SP2] – [SP3] és [SP3] – a dal vége) hurokba illesztését a megismert módon, a harmadik és negyedik lépés ismételgetésével.
6 Állítsa meg a dal lejátszását.
A hangerő arányának beállítása a dal és a billentyűzet között
Nyomja meg a [BALANCE] gombot, aminek a hatására megjelenik a keverő (legördülő) ablaka az LCD kijelző alján (36.
oldal). Ezzel beállíthatja a hangerő arányt a dal lejátszása és a jobb kéz között az [1], [5], [6], [7], és [8] LCD gombok
segítségével.
Be- vagy kikapcsolja a dal szólamait
Nyomja meg a [CHANNEL ON/OFF] gombot, aminek a hatására megjelenik egy legördülő ablak az LCD kijelző alján. A
szólamokat (channel) be- és kikapcsolni az alsó [1]–[8] LCD gombokkal lehet.
during song playback.
A [CHANNEL ON/OFF] gomb ismételt
megnyomásával a stílusok és dalok
szólamai (channels) között lehet kapcsolgatni.
46
Nyomja meg annak a szólamnak
(channel) az LCD gombját, amelyiket be vagy ki akarja kapcsolni.
Gyors áttekintés
Énekes előadás külső mikrofonnal
Részletesen
171. oldal
A Tyros2-nek van egy hangfrekvenciás bemenete, amihez
külső jelforrást lehet csatlakoztatni—például mikrofont
énekléshez, elektromos gitárt, CD lejátszót—amelyeknek
a jelét aTyros2 hangjához lehet keverni. Ám ezzel még
nincsen vége. A Vocal Harmony effekttel (48. oldal),
különféle harmonizálási és zengési effektust adhat hozzá
az emberi hanghoz, vagy a gitár játékhoz. A Tyros2-vel
karaokézni vagy együtténekelni is lehet—többfajta DSP
effektet adhat az énekhanghoz, miközben kísérettel vagy
dal lejátszásával együtt énekel.
Mikrofon csatlakoztatása
1 Állítsa a [TRIM] szabályozót a hátlapon és az [INPUT VOLUME]
szabályozót az előlapon “MIN” állásba.
MEGJEGYZÉS
• A gerjedések vagy más zavar
elkerülésének érdekében tartsa
olyan távol a mikrofont a hangsugárzóktól, amennyire csak lehetséges.
FONTOS
2 Csatlakoztasson mikrofont a L/L+R/MIC aljzatba.
A L/L+R/MIC aljzatba 6,3mm-es TRS (jack) dugó illeszkedik.
• Mivel az L/L+R/MIC bemenet
nagyon érzékeny, akkor is
zavarjelet, zajt hozhat létre, ha
semmi sincsen hozzá csatlakoztatva.. Ezt elkerülni úgy lehet, ha
az INPUT VOLUME szabályozót
mindig minimum értéken tartja,
ha az L/L+R/MIC aljzathoz nem
csatlakozik semmi.
MEGJEGYZÉS
3 Kapcsolja be a hangszert.
4 Állítsa be a [TRIM] szabályozó (a hátlapon) és az [INPUT VOLUME]
szabályozó szintjét az előlapon miközben énekel.
• Mivel a mikrofonból érkező jel nagyon kicsi lehet, állítsa a [TRIM] szabályozót a
“MAX” állás közelébe.
• Állítson a szabályozókon, miközben ellenőrzi az OVER és SIGNAL kijelzőket.
Az OVER lámpa akkor világít, ha a
bemeneti jel túl nagy. Állítsa be úgy az
INPUT VOLUME értékét úgy, hogy ez a
lámpa ne világítson.
A SIGNAL lámpa világítása azt jelzi,
hogy a bemenetre hangfrekvenciás jel
érkezik.
• Feltétlenül állítsa az [INPUT
VOLUME] szabályozót “MIN”
állásba, mielőtt a következő műveletekbe belefog:
• Mikrofont csatlakoztat a
Tyros2-höz.
• Eltávolítja a mikrofont a
Tyros2-ről.
• Kikapcsolja Tyros2 hálózat
kapcsolóját.
• A mikrofon hangját akkor is
torznak találhatja, ha az OVER
lámpa nem világít. Ha így lenne,
próbálja meg a[TRIM] szabályozót
a hátlapon a “MIN” álláshoz közelebb forgatni, és az [INPUT
VOLUME] szabályozóval a jelszintet a szükséges mértékben megnövelni.
• Mivel egy keverő vagy más
hangfrekvenciás berendezés
kimenő jele többnyire magas,
állítsa a [TRIM] szabályozót a
hátlapon a “MIN” állás közelébe.
• Jó tudni, hogy a [TRIM] szabályozó a “MIN” állásban nem jelenti
azt, hogy a hangerőt nullára állítottuk (vagyis, hogy nem szól semmi).
A hangerő nullára állításához
forgassa az [INPUT VOLUME]
szabályozót “MIN” állásba.
Éneklés megjelenített szöveggel együtt
Kezdjen el egy olyan dalt játszani, amihez dalszöveg is tartozik, és énekelje a dalt a mikrofon használatával.
1 Válasszon ki egy dalt, amihez szöveg is tartozik (44. oldal).
2 Nyomja meg a [LYRICS/TEXT] gombot, megjelenik a Lyrics ablak.
47
Gyors áttekintés
Énekes előadás külső mikrofonnal
MEGJEGYZÉS
3 Kapcsolja be a mikrofon csatorná-
• Az LCD kijelzőn megjelenő
dalszöveget az
[RGB OUT]/[VIDEO OUT]
kimenetre is el lehet küldeni.
Be lehet állítani, hogy csak a
dalszöveg menjen el a külső
monitorra, miközben a
hangszer kijelzőjén már más
információ jelenik meg.
Így a dalszöveg megjelenítése külső monitoron nem
akadályozza a hangszer
normális használatát.
A részleteket a 188.oldalon
találja meg.
ra használható effekteket szükség
szerint.
4 Indítsa el a dal lejátszását.
5 Figyelje a szöveget a kijelzőn, és
énekelje a dalt a szöveggel együtt.
6 Állítsa meg a dal lejátszását.
Az énekhang többszólamúvá tétele
Használja a kifinomult Vocal Harmony (többszólamú ének) funkciót a hangszerhez
csatlakoztatott mikrofonba énekelt hang többszólamúvá tételére.
1 Kapcsolja be a Vocal Harmony funkciót.
2 Nyomja meg a [VH TYPE SELECT] gombot, amivel megnyitja
a VOCAL HARMONY TYPE ablakot, és válasszon effektfajtát.
MEGJEGYZÉS
Ebben a példában
a “JazzSisters”
van kiválasztva.
3 Turn the [ACMP] gomb on.
4 Play and hold down chords in the left-hand
section of the keyboard as you sing along with
the accompaniment.
Próbálja ki!
Osztáspont
Az énekhangra épülő harmóia attól
függ, hogy milyen harmóniát játszik.
Váltson harmóniákat.
Akkord
tartomány
• Ha a Vocal Harmony funkció
használata közben torz hangokat, vagy hamis hangokat hall,
akkor az énekmikrofon valószínűleg nem kívánt hangokat is
felvesz az Ön énekhangján
kívül—például a Tyros2 álatal
éppen játszott stílus hangját.
Jellegzetes hiba, amikor a
basszus hangok becsapják a
harmonizáló algoritmust. A
megoldás e problémákra az
lehet, ha az énekmikrofon a
lehető legkevesebb idegen
hangot veszi fel a környezetéből:
• Énekeljen a mikrofonhoz
olyan közel, amennyire
csak lehet.
• Használjon irányérzékeny
mikrofont.
• Csökkentse a MASTER
VOLUME hangerő, a
STYLE hangerő, vagy a
SONG hangerő értékét.
A Vocal Harmony (többszólamú ének) akkordjai
A Vocal Harmony algoritmust a játszott akkordok vezérlik. A fenti példában a kiválasztott stílus lejátszása közben a klaviatúra bal kézhez rendelt területén játszott akkordok vezérlik a Vocal Harmony algoritmust. Depending on the Harmony
Mode setting and the particular application, different chords can be used to trigger Vocal Harmony (as listed below). For
details, see page 178.
A Vocal Harmony-t vezérlő akkordok
Szükséges beállítás (Harmony mode)
A klaviatúra akkord tartományán játszott akkordok, stílus lejátszásakor
CHORDAL
A klaviatúra jobb kézhez rendelt tartományán (RIGHT 1–3) játszott akkordok
VOCODER
A klaviatúra bal kézhez rendelt tartományán (LEFT) játszott akkordok
VOCODER
Egy XF dal akkord adatai
CHORDAL
Egy dal hangadataiban található akkordok
CHORDAL, VOCODER
48
Gyors áttekintés
Hangszer és ének tanulás oktatóprogram segítségével
A tanulást segítő, egyben szórakoztató oktatóprogram
könnyűvé teszi az új zene megtanulását. A hangszer
mutatja a hangokat amiket játszani kell, hogy mikor kell
őket játszani, és hogy mennyi ideig kell őket nyomva
tartani. Ezen felül, egy mikrofon segítségével, a Tyros2
az együtténeklést is érdekessé teszi. Az oktatóprogram
komolyabban is bevezet a zenei gyakorlatba, a dalok
kottájának a megjelenítésével az LCD kijelzőn, a kottaolvasás/írás elsajátítását is segíti.
Az oktató módszer kiválasztása
Keresse meg a SONG SETTING oldalt az alább látható folyamatábra segítségével, és válasszon az oktatóprogram (Guide)
menűjéből.
Válasszon az [A] és [B] LCD gombokkal az oktatóprogram (Guide) négy lehetséges módszeréből. A
módszerekről alább olvashat.
Mivel a kereskedelmi forgalomban kapható dalok
adata már tartalmazhatja a kijelölt szólamokat az
oktató funkcióhoz, állítsa ezt a paramétert ON állásba.
Oktató módszerek a bilentyűs játék tanításához
Follow Lights...........(Kövesd a fényeket) Ha ezt a módszert választja ki, a dalok lejátszása megszakad arra várva, hogy Ön a helyes billentyűt üsse le. Amint leütötte a helyes billentyűt, folytatódik a dal lejátszása. A „kövesd a fényeket”
módszert a Yamaha a Clavinova hangszersorozat számára fejlesztette ki a zongorajáték tanítása céljából. Világító fények mutatták a klaviatúrán a leütendő billentyűt. Bár a Tyros2-n nincsenek ilyen fények, ugyanezzel a
módszerrel követhetjük nyomon a kijelzőn a leütendő billentyűket, ha a Song Score (dalok kottája) ablakot
megnyitjuk.
Any Key ...................(Bármelyik billentyű) Ha ezt a módszert választja ki, a dalok lejátszása megszakad arra várva, hogy Ön leüssön egy billentyűt. Ha a billentyűket (bármelyik billentyű megfelel) a klaviatúrán megfelelő időzítéssel üti le a
dal ritmusának megfelelően, a dal lajátszása nem szakad meg. (Ebben az üzemmódban a a klaviatúra billentyűi nem adnak hangot.)
Oktató módszerek az együtténeklés tanításához
Karao-Key................(szójáték) Ebben a módszerben a dal és a kíséret lejátszását egyetlen ujjal lehet vezérelni éneklés közben. Ha
a billentyűket (bármelyik billentyű megfelel) a klaviatúrán megfelelő időzítéssel üti le a dal ritmusának megfelelően, a kíséret lejátszása követi az Ön játékát. (Ebben az üzemmódban a a klaviatúra billentyűi nem adnak
hangot.)
Vocal Cue Time .......(Itt az ideje tisztán énekelni) Ha ezt a módszert választja ki, a dalok lejátszása megszakad arra várva, hogy Ön
a hangokat helyesen énekelje ki. HA Ön a megfelelő hangokat énekelte ki, folytatódik a dal lejátszása.
49
Gyors áttekintés
Hangszer és ének tanulás oktatóprogram segítségével
Bilentyűs játék tanulása a “kövesd a fényt” módszerrel
1 Válassza ki a megfelelő dalt a hangszertanuláshoz (43. oldal).
2 Keresse meg a SONG SETTING képernyőoldalt az előző részben ismertetett módon, és
válassza ki a “Follow Lights” menűsort. Ha szükséges, végezze el a szólamok (channel)
beállítását.
3 Hívja elő a SCORE oldalt a [SCORE] gomb megnyomásával.
4 Kapcsolja be a [GUIDE] gombot.
5 Indítsa el a dal lejátszását.
6 A dal lejátszása automatikusan megáll, jelezve,
Próbálja ki!
hogy Önnek egy bizonyos hangot kell játszania a dalból.
Nézze meg az LCD kijelzőn azt a kottafejet, amihez tartozó hangot le kell ütnie.
7 Ha meg akarja szakítani a gyakorló játékot a dal közepén, akkor állítsa meg a dal lejátszását.
50
Gyors áttekintés
Hangszer és ének tanulás oktatóprogram segítségével
Énektanulás az “itt az ideje tisztán énekelni” módszerrel
1 Csatlakoztasson egy mikrofont a Tyros2-höz (47. oldal).
2 Válassza ki a megfelelő dalt az énektanuláshoz (43. oldal).
3 Keresse meg a SONG SETTING képernyőoldalt a 49. oldalon ismertetett módon, és válassza ki a “ Vocal Cue TIME” menűsort. Ha szükséges, végezze el a szólamok (channel)
beállítását.
4 Hívja elő a SCORE oldalt a [SCORE] gomb megnyomásával.
Nyomja meg a [4] gombot ahhoz, hogy a
dalszöveg megjelenjen a kottában.
5 Kapcsolja be a [GUIDE] gombot.
6 Indítsa el a dal lejátszását.
7 A dal lejátszása automatikusan megáll, jelezve,
Próbálja ki!
hogy Önnek egy bizonyos hangot kell kiénekelnie a dalból.
8 Ha meg akarja szakítani a gyakorló játékot a dal közepén, akkor állítsa
meg a dal lejátszását.
51
Gyors áttekintés
A kezelőfelület beállításainak elmentése - Registration Memory
Részletesen
173. oldal
Mivel a Tyros2 nagyon sokoldalú és bonyolult hangszer,
számos beállítási lehetőséggel és funkcióval—hangszerhangok, stílusok, effektek beállításai, hogy csak egy
néhányat említsünk—ezeket egyszerre kezelni lehetetlen
feladat. Ebben siet segítségünkre a kényelmesen használható állapotmemória, ami gyakorlatilag a hangszer
kezelőfelületén beállítható összes paramétert memóriába
tudja menteni, így a hangszer pillanatnyi beállításai bármikor egyetlen gombnyomással azonnal előhívhatóvá
válnak.
MEGJEGYZÉS
• A állapotmemória beállítható paramétereinek listáját a különálló Data List kiadványban találja meg.
A kezelőfelület beállításainak elmentése állapotmemóriába
1 Állítsa be a hangszer tulajdonságait (hangszerhangok, stílusok,
effektek, stb., paramétereit) tetszés szerint.
2 Nyomja meg a [MEMORY] gombot a kezelő felület REGISTRATION
MEMORY (állapotmemória) területén.
MEGJEGYZÉS
• Ha a SONG jelölőnégyzet
pipát kapott, az állapotmemóriában rögzítésre a dal tartózkodási helyének megfelelő
könyvtári útvonal (az éppen
kiválasztott mappa) kerül.
Törli a regisztrációt (a
mentési szándékot) és
az előző kijelző oldalhoz
tér vissza.
A paraméterekről csoportokban
dönthetjük el, hogy beállításaikat
elmentsük-e memóriában (on),
vagy sem (off). Csak azoknak a
paramétereknek a csoportjához
tartozó jelölő négyzetbe tegyen
pipát, amelyeket el akar menteni.
Pipát ír be a kiválasztott jelölő
négyzetbe (paraméter csoporthoz).
Törli a pipát a kiválasztott jelölő
négyzetből (paraméter csoporttól).
A kurzort a paraméter csoportok között mozgatja. A
kurzort a [DATA ENTRY] kerékkel is mozgatni lehet.
3 Nyomja meg azt a [REGISTRATION MEMORY] gombot, amelyikhez a kezelőfelület beállításait hozzá akarja rendelni.
A gomb színe pirosra vált.
4 Mentsen el többfajta kezelőfelület beállítást a többi gombokhoz az 1 3 lépések ismételgetésével.
Az a gomb, amihez éppen most rendeltünk adatokat pirosan világít, az a gomb,
amihez az előző lépésben rendeltünk hozzá adatokat, zöld színűre vált át—a
világító gombok azt jelzik, hogy hozzájuk adat van hozzárendelve.
5 Mentse el együtt a nyolc gombhoz rendelt adatokat az 53. oldalon
leírt módon, mint egyetlen állapotmemória bankot (Registration
Memory bank) a User memóriába. (29. oldal).
FIGYELMEZTETÉS
• Ha bármelyik állapotmemóriához (REGISTRATION
MEMORY gombhoz) korábban adatot rendeltünk
(piros vagy zöld színnel
világít), a gombhoz tartozó
korábbi adatok az új adatok
beírásával egy időben törlődnek.
MEGJEGYZÉS
• Ha törölni akarja egyszerre
mind a nyolc elmentett kezelőfelület beállítást, akkor először
nyomja meg a H6 billentyűt (a
klaviatúra jobb végén) és
kapcsolja be a hangszert.
([POWER] ON).
52
Gyors áttekintés
A kezelőfelület beállításainak elmentése - Registration Memory
Az állapotmemória adatok elmentése a User memóriába
A Tyros2 lehetőséget ad arra, hogy a nyolc kezelőfelület beállítás adatait egy csoportként kezelve elmenthessük egy állapotmemória bankba (Registration Memory bank). Annyi állapotmemória bankot menthet el, amennyit csak akar, aminek
korlátot csak a Tyros2 belső memória kapacitása állít.
A Tyros2 kezelőfelületének beállításai
Elmentés
Mentés
User memória
USB tárolóeszköz (opcionális)
Merevlemez - HD (opcionális)
Belső memória (RAM)
Ahhoz, hogy később előhívhassa, előbb az állapotmemória (Registration Memory) adatokat tárolóba kell menteni.
A következő műveletsorral az adatokat a User memóriába fogjuk elmenteni.
1 Mentsen el nyolc kezelőfelület beállítást az állapotmemória (Registration Memory) gombokhoz az 52. oldalon leírtak szerint
Nem feltétlenül szükséges adatot rendelni mind a nyolc gombhoz. Ha egy gombhoz nem tartozik adat, a gomb sötét
marad.
2 Nyomja meg egyszerre a
[-] és [+] REGIST BANK gombokat, amivel
megjeleníti a REGISTRATION BANK adatkezelő oldalt.
MEGJEGYZÉS
• A REGISTRATION
BANK oldalt a fő oldalról
(MAIN) is elérhetjük.
MEGJEGYZÉS
• Ha jónéhány állpotmemória
bankot behív egymás után,
előfordulhat, hogy hibaüzenetet
kap. Ha ez előfordula, akkor
kapcsolja ki a hangszert, majd
kapcsolja be ismét.
3 Ha szükséges, hívja be a REGISTRATION EDIT oldalt, és végezze el
az állapotmemória egyéb beállításait, mint pl. a névadás.
A nyolc kezelőfelület beállítás
neve, egyenként.
A kezelőfelület beállítások elnevezése.
A felesleges kezelőfelület beállítások törlése.
53
Gyors áttekintés
A kezelőfelület beállításainak elmentése - Registration Memory
4 Térjen vissza a REGISTRATION BANK adatkezelő oldalra,
és hajtsa végre a mentési műveletet.
Legördülő ablak nyílik meg a kijelző alján
az állapotmemória bank nevének a
beírásához. A név beírása után nyomja
meg az [OK] LCD gombot (felső [8]
gomb), amivel elmenti az új bank nevét
és a nyolc kezelőfelület beállítást a User
memóriába. A nevek beírásának
módját a 76. oldalon találja meg.
Egy állapotmemória bank (Registration Memory Bank) behívása
1 Nyomja meg egyszerre a
[-] és [+] REGIST BANK gombokat, amivel megjeleníti a
REGISTRATION BANK adatkezelő oldalt.
2 Válasszon ki egy állapotmemória bankot (Registration Memory bank).
Az állapotmemória bankok (Registration Memory bank) kiválasztása ugyanúgy történik, mint a hangszerhangok kiválasztása (25. oldal) vagy a stílusok kiválasztása (31. oldal).
Ha már kiválasztott egy bankot, akkor az azonos mappában lévő megelőző bankot vagy a rákövetkező bankot a [-]/[+]
gombokkal választhatja ki még akkor is, ha már közben a REGISTRATION BANK oldalról elléptünk, a kijelző másik
oldalt mutat.
3 Válasszon ki egyet a zölden világító számozott Registration Memory
gombok közül.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő
kezelőfelület beállítást hívta-e
be, vagy sem.
MEGJEGYZÉS
• Ha a beállításokban egy
audió formátumú dal behívása
szerepel, akkor a betöltés némi
időt igénybe fog venni.
Bizonyos paraméterek változatlanul hagyása az állapotmemória fagyasztó funkciójával—Freeze function ......................................................................................................... 173. oldal
Az állapotmemória egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a Tyros2 összes beállítható paraméterének a behívását.
Azonban előfordulhat olyan eset, hogy bizonyos paramétereket, beállításokat változatlanul akar hagyni még akkor si,
ha közben állapotmemóriát (kezelőfelület beállítást) vált. Például, hangszerhangot vagy effekt beállítást akar váltani,
de meg akarja tartani a kíséret stílusát. Ekkor válik nagyon hasznossá a fagyasztó funkció. Segítségével bizonyos kiválasztott paraméter csoportok beállításai érintetlenül maradnak, miközben az állaotmemória gombokkal akár többször is beállítást váltunk.
1 Válassza ki azt a paraméter csoportot, amit változatlanul akar hagyni, be akar fagyasztani group
(173. oldal).
2 Kapcsolja be a [FREEZE] gombot.
3 Válasszon új állapotmemória számot.
Állapotmemóriák behívása meghatározott sorrendben
—Registration Sequence ................................................................................................... 173. oldal
Az állapotmemória gombok használata nagyon kényelmes, mégis előfordulhat, hogy a az előadás során úgy kell
gyorsan megváltoztatni a hangszer beállításait, hogy közben a kezünket nem vehetjük le a billentyűzetről. Ha egy
lábkapcsolót jelöl ki az állapotmemória sorrendezőhöz, akkor a lábát használva lesz képes az állpotmemória bejegyzések előhívására—az Ön által meghatározott sorrendben.
54
Gyors áttekintés
A hangszerjáték felvétele és dalok létrehozása – Song Recording
Részletesen
A hangszeren előadott dalokat könnyen és nagyon hatékonyan lehet felvenni a hangszer dalkészítő funkciójának
a segítségével a User memóriába, külső tárolóeszközre
vagy a beépíthető merevlemezre. A dalkészítést sokcsatornás rögzítési lehetőség, átfogó szerkesztési lehetőségek, stílusok, indítható dallamok segítik, amikkel komplex,
gazdagon hangszerelt zenedarabokat hozhat létre szinte
bármilyen zenei stílusban és hangszereléssel—szóló
zongora vagy templomi orgona hangzástól a rockegyüttesig, jazz együttesig, latin zenéig, teljes szimfonikus
zenekari hangzásig—gyorsan, könnyen, és teljesen egyedül!
Memória műveletek dalfelvétel során
Felvétel
Memória terület a
dal felvételéhez
(RAM)
121. oldal
Gyors felvétel
Ebben a felvételi módban könnyen és gyorsan készíthet felvételt úgy, hogy
közben men kell törődnie mindenféle beállításokkal.
Multi Recording
Ebben a felvételi módban a felvételt csatornánként, függetlenül készítheti
el, egymás után, amíg többszólamú dalt nem kap eredményül. Ebben a
módban is készíthet felvételt egyidejűleg több csatornára. Ehhez a felvétel
előtt be kell állítania, hogy a hangszerhangok (Right 1–3, LEFT, Multi Pad,
a kiválasztott stílus részei, stb.) melyik MIDI csatornához tartozzanak.
Mentés
A felvett dal elmentésének lehetséges helyei
• User memória
• USB tároló eszköz (opcionális)
• Merevlemez - HD (opcionális)
Erre a területre töltse be azt a dalt, amit felvenni,
vagy szerkeszteni akar.
• Ha új dalt hoz létre:
Töltsön be egy üres dalt erre a memória területre
a [REC] gomb és a [STOP] gomb egyidejű megnyomásával.
• Ha egy már felvett dal adatait akarja szerkeszteni vagy újra felvenni:
Töltse be a daladatokat arról a USER/USB/HD
(opcionális) tárhelyről ahová a dalt mentette, erre a
memória területre.
Gyors felvétel készítése
1 Nyomja meg a kezelő felület SONG CONTROL részén
egyszerre a [REC] és a [STOP] gombokat, amivel egy üres dal
(“New Song”) jön létre a felvételek számára fenntartott
memória területen (lásd fent).
2 Nyomja meg a [REC] gombot, amivel a hangszer a dalfelvétel
üzemmódba áll át.
A [REC] gomb és a [PLAY/PAUSE] gomb villogni kezd.
3 Hozza létre a dal előadásához szükséges hangszer
beállításokat. Az alábbi felsorolás olyan dolgokat tartalmaz, amelyeket a felvétel elindítása
előtt el akarhat, vagy el kell végeznie:
• Ellenőrizze az egyes hangszerhangokat – be/ki kapcsolás (RIGHT 1, RIGHT 2, RIGHT 3, LEFT). ............ 25, 26, 27. oldalak
• Ellenőrizze az egyes hangszerhangok fajtáját (RIGHT 1, RIGHT 2, RIGHT 3, LEFT). ................................ 25, 26, 27. oldalak
• Állítsa be a szükséges tempót. ................................................................................................................................... 154. oldal
• Állítsa be a ritmikai előjegyzést egy stílus kiválasztásával (akkor is, ha a stílust nem használja)................................. 31. oldal
• Kapcsolja be az [ACMP] és [SYNC START] gombokat, ha stílus lejátszására készül. ................................................ 31. oldal
• A kezelőfelület beállítását az egygombos beállítással végezze el (One Touch Setting), ha stílus lejátszására készül. 36. oldal
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott stílus megfelelő-e. Ha nem, válasszon új stílust.......................................................... 31. oldal
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott indítható dallam bank (Multi Pad Bank) megfelelő-e. Ha nem válasszon új bankot ... 38. oldal
• Kapcsolja be a [HARMONY/ECHO] funkciót szükség esetén....................................................................................... 39. oldal
• Nyomja meg valamelyik állapotmemória (REGISTRATION MEMORY) gombot szükség esetén................................. 54. oldal
55
Gyors áttekintés
A hangszerjáték felvétele és dalok létrehozása – Song Recording
4 Indítsa el a felvételt.
Próbál ja ki!
A [REC] gomb a SONG CONTROL területen (ami a felvétel elindítása előtt villogott) folyamatosan kezd el világítani a felvétel elindítása után. Alább a felvétel elindításának részletei következnek.
A felvétel azonnal elkezdődik, amint a klaviatúrán leüt egy billentyűt.
• Ha az [ACMP] és a [SYNC START] gomb be van kapcsolva, és leüt egy akkordot a klaviatúrának azon a részén,
ami a stílus akkordjainak játékához tartozik (az osztásponttól balra), akkor a stílus lejátszása és a felvétel egyszerre
kezdődik el.
• Ha az [ACMP] be van, de a [SYNC START] gomb ki van kapcsolva, és leüt egy akkordot a klaviatúrának azon a
részén, ami a stílus akkordjainak játékához tartozik (az osztásponttól balra), akkor elkezdődik a felvétel a kíséret elindulása nélkül (33. oldal).
A felvétel elkezdődik, amint megnyomja a [PLAY/PAUSE] gombot a SONG CONTROL területen.
Ha így kezdi el a felvételt, a felvétel “üres” adatokból áll mindaddig, amíg el nem kezd játszani a klaviatúrán. Így lehet például egy vagy két ütem csöndet létrehozni a dal elején. Vagy rövid egy-két ütésnyi bevezető részt szintén a dal
elején ugyancsak ezzel a módszerrel lehet létrehozni.
• Ha a STYLE CONTROL felületen található [START/STOP] gombot nyomja meg a felvétel elindításához, akkor a
stílus ritmus szólamainak (channel) a lejátszása együtt indul el a felvétellel.
Egy indítható dallam (Multi Pad) lejátszása és felvétele egyszerre elkezdődik, amint megnyomja valamelyik Multi Pad gombot.
A felvétel készítése során mutatja hol tartunk a dalban (ütemszám
és ütés az ütemen belül).
5 Nyomja meg a [REC] gombot a felvétel megállítására.
6 Hallgassa vissza az éppen most elkészített felvételt.
Nyomja meg a [STOP] gombot, aminek a hatására a felvett dal visszatér az elejére, majd nyomja meg a
[PLAY/PAUSE] gombot a SONG CONTROL területen.
7 Szükség szerint ismételje meg a felvett dal egyes részeit, vagy folytassa Próbál ja ki!
a dalt a végéhez illesztett újabb rész hozzájátszásával.
Ismételje meg a fenti 2.–6. lépést. Tetszése szerinti helyről indulva a dal folyamán bárhol, akár több lépésben, újraveheti a dal egyes részeit, majd tetszés szerinti helyen meg is állíthatja azt, vagy folytathatja az újrajátszást egészen a
dal végéig
8 Ha elkészült a felvétel, feltétlenül mentse el azt a USER, vagy USB memóriába.
A SONG gombok egyikének megnyomásával hívja be a USER vagy USB oldalt a SONG ablakban, és hajtsa végre a
mentést.
A dal nevének megadására szolgáló
legördülő ablak az oldal alján jelenik
meg. A név beírása után nyomja meg az
[OK] LCD gombot (felső [8] gomb) amivel
elmenti a beírt néven a dal felvett adatait
a User memóriába. A nevek beírásának
módját a 76. oldalon találja meg.
FIGYELMEZTETÉS
• A felvett dal adatai elvesznek abban az esetben,
ha új dalt tölt be, vagy úgy kapcsolja ki a hangszert, hogy előtte a 8. lépésnek megfelelően nem
végezte el a mentési műveletet. A 8. lépésben
feltétlenül végezze el a daladatok mentését.
56
Gyors áttekintés
A hangszerjáték felvétele és dalok létrehozása – Song Recording
Egy dal—tizenhat MIDI csatorna ...................................................................................
A Tyros2-vel létrehozott dalok adatai tizenhat független MIDI csatornában vannak elrendezve. A saját dal felvétele során
először a hangszerhangokat kell az egyes MIDI csatornákhoz hozzárendelni. A gyors felvétel készítése során (lásd az előző oldalt) a Tyros2 elvégzi ezt a feladatot Ön helyett—nem kell figyelmet fordítania arra, hogy melyik hangszerhang
melyik csatornához tartozzon. Azonban, jobban meg fogja érteni a felvételi folyamatot, és az igényeinek jobban megfelelő
felvételt készíthet, ha elolvassa a következő részt, ami tartalmazza a felvételi szabályokat és jellemzőket, valamint eligazít
abban, hogy hogyan kell elvégezni egy sokcsatornás felvételt, és hogyan kell egy korábban elkészített ggyors felvétel
részeit újra venni.
A felvétel fajtája, és a részek alapbeállítása
MIDI csatornák/szólamok alapbeállítása
Egy dalhoz
rög-zített MIDI
csatornák
sorszáma
Gyors felvétel
Alapbeállítások egy új dal felvételének kezdetén
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RIGHT 1
LEFT
RIGHT 2
RIGHT 3
MULTI PAD 1
MULTI PAD 2
MULTI PAD 3
MULTI PAD 4
RHYTHM 1
10
11
RHYTHM 2
BASS
12
CHORD 1
13
CHORD 2
14
PAD
15
PHRASE 1
16
PHRASE 2
A klaviatúra
hangszerhangjai
Indítható
dallamok
(Multi Pad)
Új dal felvétele
esetén:
Felvétel ismétlése egy már
felvett dalon:
Az összes csatorna
kiosztása automatikusan
megtörténik, mindegyikhez egy hangszerhan
kerül kijelölésre. (lásd a
bal oldali táblázatot).
Az eredeti dalfelvétel
csatorna és szólamkiosztása érvényesül.
Multi Recording
Azokat a csatornákat, amelyekre felvételt akar készíteni, egyenként kell felvételre
engedélyezni. Azonban a
hangszerhangok a MIDI
csatornákhoz automatikusan
jelölődnek ki a bal oldali
táblázat szerint.
Azokat a csatornákat, amelyekre felvételt akar készíteni, egyenként kell felvételre
engedélyezni. A dal eredeti
szólamkiosztása érintetlen
marad.
MEGJEGYZÉS
A stílus részei
• A szólamok kiosztását az alapbeállításhoz képest megváltoztathatja, mielőtt a felvételt
ténylegesen elkezdené. Még pontosabban, ha a gyors felvétel üzemmódot választotta is, az
alábbi 2. lépésben akkor is megváltoztathatja a csatornák felvételi engedélyezését és a
csatornához rendelt hangszerhangokat a sokcsatornás felvétei elv szerint.
Többszólamú felvétel
1 Nyomja meg egyszerre a [REC] gombot és a [STOP] gombot a SONG CONTROL felületen,
amivel egy üres dal (“New Song”) jön létre a felvételek számára fenntartott memória területen (lásd fent).
2 Nyomja meg és tartsa nyomva a [REC] gombot, és válasszon ki csatornákat felvételre,
majd válasszon hozzájuk szólamot (hangszerhangot) az LCD kijelző alsó részén megjelenő legördülő ablakban.
Válasszon szólamot a
felvételre kijelölt csatornához.
A [REC] gomb nyomvatartása
mellett....
válassza ki felvételre a csatornát.
Válasszon ki egy csatornát a felvételhez, és
válasszon hozzá hangszerhangot (szólamot).
57
Gyors áttekintés
A hangszerjáték felvétele és dalok létrehozása – Song Recording
3 Hozza létre a dal előadásához szükséges hangszer beállításokat. (Nézze meg az 55. oldal 3. lépéséhez tartozó lehetséges beállítások listáját.)
4 Indítsa el a felvételt..
Próbálja ki!
A felvétel ugyanolyan módokon indulhat el, mint a gyors felvételkészítés esetén.
MEGJEGYZÉS
5 Nyomja meg a [REC] gombot a felvétel megállítására.
• When recording without style
playback,
using the Metronome function
(page 193) can make your
recording sessions much more
efficient.
6 Hallgassa vissza az éppen most elkészített felvételt.
Nyomja meg a [STOP] gombot, aminek a hatására a felvett dal visszatér az elejére, majd
nyomja meg a [PLAY/PAUSE] gombot a SONG CONTROL területen.
7 Szükség szerint ismételje meg egy csatorna
felvételét.
Próbálja ki!
Ismételje meg a fenti 2. - 6. lépéseket.
8 Ha elkészült a felvétel, feltétlenül mentse el a dal adatokat a USER,
vagy USB memóriába.
A SONG gombok egyikének megnyomásával hívja be a USER vagy USB oldalt a SONG
ablakban, és hajtsa végre a mentést. A részleteket az 56. oldal 8. lépésénél találja meg.
Egy már felvett dal újra felvétele vagy szerkesztése............................
FIGYELMEZTETÉS
• A felvett dal adatai elvesznek
abban az esetben, ha új dalt tölt
be, vagy úgy kapcsolja ki a
hangszert, hogy előtte a 8.
lépésnek megfelelően nem
végezte el a mentési műveletet.
A 8. lépésben feltétlenül végezze el a daladatok mentését.
Itt a gyors áttekintésben megtanulhatta, hogyan kell egy dalt felvétel útján elkészíteni. A
hangszer következő dal készító funkcióinak segítségével újra felveheti a dalt, vagy egyes részeit, és szerkesztheti is azokat.
Egy felvett dal valamely részének újra felvétele (a kötés) ............................................. Page 121
A felvett da adatainak szerkesztése csatonánként
• Kvantálás, vagy a hangok időbeli kiigazítása............................................................. Page 123
• A kijelölt csatorna adatainak a törlése…… ................................................................ Page 123
• Két kijelült csatorna adatainak összekeverése (összefűzése).................................... Page 124
• Az egyes csatornák felvett hangadatainak transzponálása........................................ Page 124
• Kezdeti beállítások: hangszerhang, hangerő, tempó, stb........................................... Page 124
Stílus lejátszásához szükséges akkordok szerkesztése az esemény listával........................................ Page 125
A felvett dal szólamainak szerkesztése (channel)........................................................... Page 127
System Exclusive üzenetek szerkesztése az esemény listával....................................... Page 133
Dalszöveg adatok szerkesztése az esemény listával...................................................... Page 133
58
Gyors áttekintés
Hangfelvétel készítése a Tyros2-re – Hard Disk Recorder
Részletesen
135. oldal
Ez a hangfelvételi eljárás alapvetően különbözik az 55. oldalon ismertetett adatfelvételi eljárástól. Abban a részben azt tanulhatta meg, hogy hogyan kell felvenni egy dal MIDI adatait. Ebben a részben arról lesz szó, hogyan kell felvenni egy dal
audió (hangfrekvenciás, vagy hullámforma) tartalmát közvetlenül egy, a hangszerbe építhető merevlemezes tárolóra —
nagyon tiszta és teljesen zajmentes minőségben. Ezenfelül készíthet hangfelvételt a énekhangjáról, egy gitárról vagy más
akusztikus és elektromos hangszerről. A hangfelvétel eredménye egyszerű sztereó hangfájl lesz, amihez tetszése szerint
újabb részeket vehet hozzá. Ha rendelkezik számítógéppel és hangfájlokat szerkesztő szoftverrel, a hangfájlokat tetszése
szerint ott szerkesztheti is, majd az eredményt ismét a Tyros2-be importálhatja.
A Tyros2 a következő forrásokból készít hangfelvételt:
• A Tyros2 saját belső hangja.
• A mikrofon felvétel, gitár, vagy egyéb hangszer (a LINE IN/MIC csatlakozón keresztül).
• Felvétel egyéb hangforrásról, mint például CD lejátszó, MP3 lejátszó, vagy hasonlók (a LINE IN/MIC csatlakozón
keresztül).
Egyszerre két forrás jelét veheti fel— a Tyros2 belső hangjához hozzákeverheti a mikrofonbemenetre érkező jelet—például
felveheti a saját hangszerjátékát és hozzá a saját énekhangját.
Az ilyen módon felvett adatok a következő formában tárolódnak:
• Sztereó hullámforma (.wav formátumban)
• 44.1 kHz mintavételi frekvencia
• 16-bit felbontás
A Tyros2 hangjának a felvétele
Ebben a részben merevlemezes rögzítőre (Hard Disk Recorder) készítünk felvételt a hangszer
hangjáról. A felvehető hanganyag hossza dalonként 80 perc lehet..
1 Válassza ki a
RIGHT 1 hangszerhangot.
A hangszerhangok kiválasztását a 25. olalon leírtak szerint végezheti el.
2 Nyomja meg a HARD DISK RECORDER [SETTING] gombot az
AUDIO
SETTING képernyőábra előhívásához.
FONTOS
• Mielőtt bármibe belekezdene, előbb ellenőrizze, hogy a
hangszerben benne van-e az
opcionálisan beépíthető
merevlemez eegység. (A
merevlemez egység beépítését a 221. oldalon található
utasítások szerint kell
elvégezni.) Ellenőrizze azt is,
hogy a merevlemezen van-e
elegendő szabad hely a
felvétel számára. Amikor a
beépítés után a hangszer
először ismeri fel a merevlemezt, azon legalább 100 MB
szabad helynek kell lennie.
A felvétel elkezdéséhez
legalább 50 MB szabad
helynek kell a merevlemezen
lennie.
IMPORTANT
MEGJEGYZÉS
Ha a kijelzőn nem a VOLUME oldal látszik, akkor a [TAB] gombokkal lépjen oda.
• Hozzávetőlegesen számolva,
1 perc sztereó hangfelvétel a
merevlemezen (44.1 kHz
mintavételi frekvenciával és 16
bit felbontással) durván 10 MB
tárhelyet igényel.
3 Kezdjen el játszani a klaviatúrán, és ellenőrizze a jelszintet a REC
MONITOR kivezérlésmérőkön.
Szigorúan véve ez a lépés nem feltétlenül szükséges, mivel a Tyros2 (belső) felvételi szintje kötött. Ha viszont más forrásokból származó jelet készül felvenni, ezeknek a
kivezérlésmérőknek a segítségével tudja az optimális felvételi szintet beállítani. Ugyancsak
ezekkel tud minden kétésget kizáróan megbizonyosodni arról, hogy van-e elegendő jelszint
a felvételhez.
59
Gyors áttekintés
Hangfelvétel készítése a Tyros2-re – Hard Disk Recorder
4 Nyomja meg a HARD DISK RECORDER területen egyszerre a [REC] és
[STOP] gombokat.
Ezzel kezdeményezi egy új fálj létrejöttét felvételkészítés céljából.
Ezt a két gombot [NEW AUDIO]
felirat is jelöli, ami arra utal, hogy
velük lehet új hangfájl létrejöttét
kezdeményezni.
5 Adja meg az új fájl nevét.
A nevek beírásának módját a 76. oldalon találja meg.
6 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (felső [8] gomb).
7 Nyomja meg a [REC] gombot, ezzel engedélyezi a felvétel elkészítését.
A felvétel engedélyezésének visszavonása a [REC] gomb ismételt megnyomásával történik.
8 A hangszer kész a felvétel elkészítésére. A felvételt a [PLAY/PAUSE]
gomb megnyomásával indíthatja el.
Játsszon a hangszeren, és vegye fel a hangszer hangját.
9 Amint elkészült a felvétellel, nyomja meg a [STOP] gombot.
60
Gyors áttekintés
Hangfelvétel készítése a Tyros2-re – Hard Disk Recorder
10 Az elkészített felvétel visszahallgatásához nyomja meg a
[PLAY/PAUSE] gombot.
Ha melléütött, vagy nem elégedett az előadásmóddal, akkor a visszavonás (Undo) funkcióval törölheti a felvételt, és újat készíthet (a fenti 7. lépéstő ismételve az eljárást). Részletes leírást a 143. oldalon talál.
11 Végezetül mentse el az új felvételt.
Az eddig felvett adatok törlődnek, ha egy másik fájlt jelöl ki, vagy kikapcsolja a hangszert, ezért a felvételt el kell menteni a merevlemezre.
Ehhez nyomja meg a [SAVE] LCD gombot ([I] gomb), és amikor megjelenik az üzenet,
nyomja meg az [OK] LCD gombot ([G] gomb).
MEGJEGYZÉS
• Felvételt ismételni számos
úton-módon lehet—például az
újonnan játszott adatokat össze
lehet keverni a már felvett
adatokkal, vagy a felvétel egy
részét helyettesíteni lehet az új
felvétellel (141. oldal).
• Miközben audió formátumú
hangfelvételt készít, vagy
lejátszik, ne csatlakoztasson,
vagy ne húzzon ki USB eszközt, ellenkező esetben a dal
lejátszása közben hibák keletkezhetnek..
FIGYELMEZTETÉS
Az előző/következő audió formátumú dal kiválasztása
Nyomja meg a HARD DISK RECORDER [PREV]/[NEXT] gombokat. Csak azonos
mappából lehet előző (previous) vagy következő (next) dalt kiválasztani.
• Jegyezze meg, hogy ha nem
is akarja elmenteni az éppen
felvett adatokat ebben a
lépésben, az 5. lépésben beírt
névvel létrehozott fájl a
merevlemezen marad.
Más szavakkal, a fájl rajta van
a merevlemezen, de üres
(hiszen nem volt rendesen
elmentve). Ha valamilyen
okból egy fájlt elnevez és
felvételt készít rá, de nem
menti el, akkor tanácsos ezt a
nevében létező, de üres fájlt
letörölni a merevlemezről a
későbbi zavarok elkerülésének érdekében.
MEGJEGYZÉS
• A HARD DISK RECORDER
[PREV] / [NEXT] gombok nem
használhatók akkor, ha a
VOLUME, REC MODE vagy
START END POINT oldalak
látszanak a kijelzőn.
61
Gyors áttekintés
Hangfelvétel készítése a Tyros2-re – Hard Disk Recorder
Énekhang és hangszeres játék egyidejű felvétele
Miután megtanulta hogyan kell használni a merevlemezes rögzítőt (Hard Disk Recorder) egyszerű felvételi helyzetben, ezúttal valamivel bonyolultabb dolog következik. Ebben a részben egy
kiválasztott stílusú kísérettel együtt fog játszani a hangszeren, miközben saját énekhangját is
felveszi.
1 Csatlakoztasson mikrofont a Tyros2-höz, és végezze el a szükséges
beállításokat.
Egy mikrofon csatlakoztatásának módjához és a működési jelemzők beállításához szükséges
utasításokat a 47. oldalon találja meg.
2 Válasszon ki egy stílust, és kapcsolja be az automata kíséretet.
Egy stílus kiválasztásához és az automata kíséret bekapcsolásához szükséges utasításokat a
31. oldalon találja meg.
3 Válassza ki a RIGHT 1 hangszerhangot.
Egy hangszerhang kiválsztásához szükséges utasításokat a 25. oldalon találja meg.
4 Nyomja meg a HARD DISK RECORDER területen egyszerre a [REC] és
[STOP] gombokat.
Ezzel kezdeményezi egy új fálj létrejöttét felvételkészítés céljából.
.
Ezt a két gombot [NEW AUDIO]
felirat is jelöli, ami arra utal, hogy
velük lehet új hangfájl létrejöttét
kezdeményezni.
5 Adja meg az új fájl nevét.
A nevek beírásának módját a 76. oldalon találja meg
6 Nyomja meg a HARD DISK RECORDER [SETTING] gombot az AUDIO
SETTING oldal megjelenítéséhez.
Ha a kijelzőn nem a VOLUME oldal látszik, akkor a [TAB] gombokkal lépjen oda.
62
Gyors áttekintés
Hangfelvétel készítése a Tyros2-re – Hard Disk Recorder
7 Gyakorolja a játékot a felvenni kívánt hangszerhanggal, és közben
ellenőrizze a jelszintet a REC MONITOR kivezérlésmérőkön.
Indítsa el a stílust (lásd 31. oldal), kezdjen el egyidőben játszani a klaviatúrán és énekelni.
Figyeljen a kivezérlésmérőre, a kijelzőnek nem szabad tartósan a piros mezőben tartózkodnia, és a túlvezérlésjelzőnek sem szabad felvillannia. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor kis
mértékben csökkentenie kell a mikrofon bemenet jelszintjét. Ha elégedett a beállított eredménnyel, állítsa meg a stílus lejátszását.
8 Nyomja meg a [REC] gombot a felvétel üzemmód engedélyezéséhez.
9 Nyomja meg a [PLAY/PAUSE] gombot a felvétel elindításához.
A kíséret elindításához nyomja meg a STYLE CONTROL felületen a [START/STOP]
gombot, vagy használja a Sync Start funkciót. (31. oldal) Kezdeje el a dal előadását az énekléssel együtt.
10 Ha befejezte a dal felvételét, nyomja meg a [STOP] gombot.
11 Az elkészített felvétel visszahallgatásához nyomja meg a
[PLAY/PAUSE] gombot.
12 Végezetül mentse el az új felvételt.
Az eddig felvett adatok törlődnek, ha egy másik fájlt jelöl ki, vagy kikapcsolja a hangszert, ezért a felvételt el kell menteni a merevlemezre.
Ehhez nyomja meg a [SAVE] LCD gombot ([I] gomb), és amikor megjelenik az üzenet,
nyomja meg az [OK] LCD gombot ([G] gomb).
Az előző/következő audió formátumú dal kiválasztása
Nyomja meg a HARD DISK RECORDER [PREV]/[NEXT] gombokat. Csak azonos
mappából lehet előző (previous) vagy következő (next) dalt kiválasztani.
FIGYELMEZTETÉS
• Jegyezze meg, hogy ha
nem is akarja elmenteni az
éppen felvett adatokat ebben
a lépésben, az 5. lépésben
beírt névvel létrehozott fájl a
merevlemezen marad.
Más szavakkal, a fájl rajta van
a merevlemezen, de üres
(hiszen nem volt rendesen
elmentve). Ha valamilyen
okból egy fájlt elnevez és
felvételt készít rá, de nem
menti el, akkor tanácsos ezt a
nevében létező, de üres fájlt
letörölni a merevlemezről a
későbbi zavarok elkerülésének érdekében.
MEGJEGYZÉS
• A HARD DISK RECORDER
[PREV] / [NEXT] gombok nem
használhatók akkor, ha a
VOLUME, REC MODE vagy
START END POINT oldalak
látszanak a kijelzőn.
63
Gyors áttekintés
Csatlakozás USB tárolóeszközhöz
A hangszerhez USB tárolóeszközt lehet csatlakoztatni, amire
el lehet menteni a keletkezett
adatokat, és amiről az adatokat
vissza is lehet tölteni a hangszerbe.
FIGYELMEZTETÉS
• Kerülje el az USB tárolóeszköz tápfeszültségének túl gyakori be- és
kikapcsolgatását, vagy kábelének túl gyakori bedugátát és kihúzását.
Ha ezeket túl gyakran megteszi, előfordulhat, hogy a hangszer
müködésében zavarok lépnek fel, időszakosan megáll, vagy „lefagy”.
Ha a hangszer éppen adatokat mozgat (ilyen például az adatmentés –
Save, az adatmásolás – Copy , és az adattörlés – Delete művelete,
tehát amikor a READ/WRITE lámpa villog vagy világít), NE húzza le az
USB kábelt, NE távolítsa el a tárolóeszközt a hangszerről, és NE
kapcsolja ki egyik eszközt sem. Ha ezt a hibát elköveti, az adatok
megsérülnek valamelyik, vagy mindkét eszközön.
MEGJEGYZÉS
• Az [USB TO DEVICE] csatlakozó aljzathoz USB porttal együttműködő
LAN adaptert (USB – LAN átalakítót) is csatlakoztathat, amin keresztül
speciális internet oldalakat érhet el (197. oldal).
MEGJEGYZÉS
• Ha a hangszer [USB TO HOST] csatlakozójához számítógép csatlakozik,
és egy USB tárolóeszköz pedig az [USB TO DEVICE] csatlakozóhoz, ez a
tárolóeszköz a számítógépről nem érhető el a hangszeren keresztül (a
számítógép nem tudja perifériának használni).
MEGJEGYZÉS
• A hangszernek USB 1.1 szabványú USB portja van, ennek ellenére USB
2.0 szabványú eszközöket is csatlakoztathat hozzá. Vegye azonban
figyelembe, hogy ekkor az adatétviteli sebesség USB 1.1 szabványú lesz.
MEGJEGYZÉS
• Ha a lejátszásra a merevlemezes rögítőt használja, akkor lejátszás
közben ne csatlakoztasson, ne távolítson el USB tároló eszközt, és ne
próbáljon felé vagy róla adatot mozgatni, különben a merevlemezről
lejátszott dal hibásan fog megszólalni..
A hangszerhez használható USB tárolóeszközök
Egyszerrel legfeljebb kettő USB tárolóeszköz köthető az [USB TO DEVICE] csatlakozóhoz, például hajlékony lemezes (floppy) meghajtó, merevlemezes (HD) meghajtó, CD-ROM meghajtó, flash memória olvasó/író (például pen-drive), stb. (Szükség
esetén használjon USB hub-ot, elosztót.)
Másfajta USB eszköz nem használható (például számítógép billentyűzet, egér). A
hangszer nem feltétlenül működik együtt minden kereskedelmi forgalomban kapható
USB tárolóeszköz típussal. A Yamaha nem garantálja, hogy bármelyik megvásárolt
USB tárolóeszközzel működni fog. Mielőtt USB tárolóeszközt vásárolna, kérje ki egy
Yamaha forgalmazó, vagy egy hivatalosYamaha kereskedelmi központ tanácsát
(listájuk a Használati Útmutató végén található), vagy látogassa meg az alábbi internet címet:
http://music.yamaha.com/tyros2
MEGJEGYZÉS
• Ha az USB TO DEVICE csatlakozóhoz egyszerre kettő vagy három
eszközt csatlakoztat (például
két USB tárolóeszközt és egy
LAN adaptert), használjon USB
elosztót (hub). Az USB hub-nak saját
tápegységgel kell rendelkeznie, és
bekapcsolva kell lennie. Egyszerre
csak egy USB hub használható. Ha
az USB hub használata közben
hibaüzenet jelenik meg, húzza le az
USB hub-ot a hangszerről, majd a
hangszer ismételt bekapcsolása után
Ismét csatlakoztassa az USB hub-ot.
MEGJEGYZÉS
• Bár a hangszerhez CD-R/RW (íróolvasó) meghajtó is csatlakoztatható,
azzal adatokat csak beolvasni lehet a
hangszerbe, adatokat elmenteni rá
nem lehet.
64
Gyors áttekintés
Csatlakozás USB tároló eszközhöz
Az USB tárolóeszközök kezelése
1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt az [USB TO DEVICE] aljzathoz.
2 A csatlakozás után lépjen ki visszafelé egy lépést a kijelzőn, majd
térjen vissza az ablakba (vagy nyomja meg egyszerre a [TAB]
gombokat).
Ez a fenti művelet frissíti a kijelzőn lévő információt, hogy megjelenítsük az éppen
csatlakoztatott eszközt a listában. Az USB bejegyzések (USB 1, USB 2, stb.) automatikusan megjelennek, és lehetővé válik fájlok mentése és zenei adatok lejátszása a tárolóeszközökről.
MEGJEGYZÉS
• A lista elemeinek a sorszáma,
amelyek a csatlakoztatott eszközöket
vagy partíciókat mutatják (USB 1,
USB 2, stb.) egészen USB 17 -ig
mehetnek el. A számok sorrendje
nem kötött, a csatlakozás sorrendjében jelennek meg.
Az USB tárolóeszköz szabad memóriaterületének ellenőrzése
Az ellenőrző abalakot a következő utasítás sorozattal hívhatja elő:
[I] UTILITY
[TAB] MEDIA
[FUNCTION]
Válassza ki az ellenőrizendő eszközt az [A]/[B] gombokkal, és nyomja meg a
[PROPERTY] feliratú LCD gombot ([F] gomb).
Az adatok védelme (írásvédelem)
Fontos adatainak véletlenszerű letörlését úgy akadályozhatja meg, ha bekapcsolja a tároló eszközök vagy médiumok írásvédelmét. Ne felejtse el kikapcsolni az írávédelmet,
ha az USB tároló eszközre adatokat akar menteni.
USB tárolóeszköz formázása
Amikor a kijelzőn megjelenik az eszköz vagy médium formázásának elindítására utasító felirat, hajtsa végre a formázási műveletet (194. oldal).
FIGYELMEZTETÉS
• A formázási művelet felülír (letöröl) minden korábban felvett
adatot.
Járjon el óvatosan!
65
Gyors áttekintés
Csatlakozás számítógéphez
Egy számítógép és a Tyros2 együttműködésében Adatokat cserélhet MIDI-n keresztül a két eszköz között, valamint a
számítógéppel vezérelheti, szerkesztheti
és átrendezheti a Tyros2-n tárolt adatokat.
Például, a mellékelt hangszerhang szerkesztő (Voice Editor) szoftver segítségével szerkeszthetővé válnak a Tyros2 hangszerhangjai. Internetes oldalunkról letölthető olyan szoftver, aminek a segítségével
számítógépen keresztül lehet a
USER/USB/HD (opcionális) meghajtókon
adatokat kezelni.
B type
A type
USB cable
MEGJEGYZÉS
• A Tyros2-t kétféle módon lehet számítógéphez csatlakoztatni: MIDI kábelen
és USB kábelen keresztül. Az alábbi
utasításokban USB kábel használatát
tételezzük fel.
Mire használhatja a számítógépet?
Adatokat kezelhet a Tyros2-ben egy a Tyros2 internetes oldaláról ingyenesen letölthető szoftver segítségével.
Hangszerhangokat készíthet a mellékelt CD-ROM-on található hangszerhang szerkesztő (Voice Editor) szoftver
segítségével.
Előadási adatokat rögzíthet (1-16 csatornán) a Tyros2 stílus lejátszásával egy a számítógépen futó szekvenszer
program segítségével, mint például az XGworks program. A felvétel elkészülte után az adatokat szerkeszteni lehet
a számítógéppel, majd az eredményt vissza lehet játszani a Tyros2 hanggenerátorainak segítségével.
FIGYELMEZTETÉS
Óvintézkedések az [USB TO HOST] csatlakozó használata előtt
Mielőtt számítógépét összekötné a hangszerrel az [USB TO HOST] aljzaton keresztül, feltétlenül ismerje
meg az alábbi tudnivalókat. Ennek elmulasztása azzal járhat, hogy a számítógép lefagy, és adatai
megsérülhetnek, vagy elveszhetnek. Ha a számítógép vagy a hangszer lefagy, kapcsolja ki a hangszert,
és indítsa újra a számítógépet.
• Mielőtt számítógépét összekötné a hangszerrel az [USB TO HOST] aljzaton keresztül, kapcsolja ki a számítógép energiagazdálkodási funkcióit (mint például felfüggesztett, alvás, készenlét), lépjen ki minden futó alkalmazásból, és kapcsolja ki a hangszert.
• Execute the following before turning the power to the instrument off or unplugging the USB
cable to/from the instrument/computer.
• Lépjen ki a számítógép minden futó alkalmazásából.
• Győződjön meg arról, hogy a hangszer nem küld adatokat a számítógép felé. (Adatküldés abban a két
esetben történik, amikor a hangszer éppen egy hangot játszik, vagy amikor egy dalt játszik le.)
• Ha a hangszerhez külső USB eszköz kapcsolódik, a következő műveletek két lépésének elvégzése között
legalább hat másodpercig, vagy tovább kell várakoznia: amikor a hangszer hálózati kapcsolóját ki- majd bekapcsolja, vagy amikor az USB kábelt felváltva (valamelyik sorrendben) csatlakoztatja és lehúzza.
66
Gyors áttekintés
Csatlakozás számítógéphez
Kezdeti lépések
Az itt következő utasítások csak nagyon vázlatos lépések. A részleteket a külön olvasható telepítési utasításokban találhat.
1 Vizsgálja meg a használni kívánt szoftverhez szükséges minimális rendszerkövetelényeket.
• A CD-ROM-on mellékelt szoftverek esetén, olvassa el a különálló telepítési utsítást (Installation Guide).
• Egyéb szoftverek esetén olvassa el a hozzá tartozó használati utasítást vagy dokumentációt.
2 Kapcsolja a számítógépet a Tyros2-höz egy USB kábel segítségével.
3 Indítsa el a számítógépet, és telepítse fel az USB MIDI meghajtót (USB MIDI driver).
• Olvassa el a különálló telepítési utasítást.
4 Telepítse fel a számítógépre a kiszemelt szoftvert.
• Ha a hangszerkesztő szoftvert (Voice Editor) kívánja telepíteni a mellékelt CD-ROM-ról, olvassa le a mellékelt telepítési útmutatót (Installation Guide). A hangszerhang szerkesztő használatának részleteit a 111. oldalon találja meg.
• Egyéb szoftver telepítésekor olvassa el a hozzá tartozó használati utasítást vagy dokumentációt.
Merevlemez kezelése USB tároló üzemmódban
A Tyros2-nek kétfajta USB üzemmódja van. Az egyikben, amit USB Storage (tároló) üzemmódnak neveznek, hangfájlok és dal fájlok vihetők át a hangszer belső
merevlemezes tárolója és a számítógép között. A másik üzemmódban, amit “normál” módnak neveznek, az USB kapcsolatot MIDI vezérlésre lehet használni. Az
USB interfész közvetlenül hangátvitelre nem alkalmas.
1 Ellenőrizze, hogy a Tyros2-ben megtalálható-e a merevlemez egység, és kapcsolja be a számítógépet.
2 Nyomja meg és tartsa nyomva a [MUSIC FINDER] gombot,
és közben kapcsolja be a Tyros2 hálózati kapcsolóját.
3 A számítógéppel rendezheti a Tyros2 beépített merevlemezén található könyvtár bejegyzéseit.
4 Nyomja meg az [EXIT] gombot az USB storage üzemmód
bezárására és a fő képernyő megjelenítésére.
MEGJEGYZÉS
• A Windows98 SE-nél korábbi operációs
rendszerek nem kompatibilisek az USB storage
üzemmóddal.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa végre a következőket, mielőtt az USB
Storage üzemmódot be-, vagy kikapcsolja.
• Zárja be az összes futó programot.
• Ha az USB Storage üzemmód ki van kapcsolva, ne próbáljon adatokat átvinni a Tyros2ből.
• Ha az USB Storage üzemmód be van kapcsolva, fájl irási és olvasási műveletek ne
legyenek folyamatban.
• Ha az USB Storage üzemmód be van kapcsolva, és minden Tyros2 ablakot bezárva,
biztonságosan eltávolíthatja aTyros2-t a Windows tálcáról, vagy a Tyros2 ikont a Macintosh asztalról a kukába húzhatja.
MEGJEGYZÉS
• Amíg az USB Storage üzemmód be van
kapcsolva, a Tyros2 kezelőfelülete nem használható (nem működik). Ugyancsak, a Tyros2
nem fogad MIDI adatokat, és nem reagál
bizonyos pedál funkciókra.
MEGJEGYZÉS
• Ne kezdeményezze a merevlemezes megható
formázását a számítógépről az USB Storage
üzemmódban. Ha mégis kezdeményezi a
merevlemezes megható formázását a számítógépről az USB Storage üzemmódban, akkor a
merevlemezt nem lehet használni a merevlemezes felvétel készítési üzemmódban.
FIGYELMEZTETÉS
• Vigyázzon a HDR ROOT mappára, ami
tartalmazza a merevlemezes rögzítő funkcióval készített hangfájlokat. Ha megnyitja ezt
a mappát, vagy változtatásokat eszközöl
rajta, (máshová helyezi e mappát, vagy
újabb fájlokat másol a mappába, stb.),
fontos adatai törlődhetnek, vagy sérülhetnek meg.
67
Alapműveletek - Adatok kezelése
A kijelzőn lévő szabályzók
Az már a “Gyors Áttekintésből” is látható volt, hogy a Tyros2 kivételesen nagy számú és könnyen áttekinthető
kijelző ábrát használ. Ezek átfogó, szemvillanás alatt megérthető információt adnak a hangszer pillanatnyi beállításairól, állapotáról, és kényelmes, gondolatébresztő ellenőrzést tesz lehetővé a Tyros2 funkciói felett.
LCD gombok
Lásd a 70. oldalt
LCD gombok
Ha a kijelzőnek ezen a
területén menű, funkció
vagy más tartalom jelenik
meg, használja az alsó
[1]–[8] LCD gombokat.
Ha a kijelzőnek ezen a területén menű, funkció vagy más
tartalom jelenik meg, használja
az alsó [1]–[8] LCD gombokat.
Az LCD (folyadékkristályos kilejző) gombjai..........................................................
Az [A]–[J] LCD gombok arra szogálnak, hogy velük menü pontokat válsszunk ki. A fent látható adatkezelő ablakban
(72. oldal) például az [A]–[J] LCD gombokkal a mellettük balra vagy jobbra megjelenő hangszerhangokat lehet kiválasztani. Az [1]–[8] LCD gombok nyolc csoportot alkotnak, felső/alsó párokat, és a közvetlenül felettük megjelenített
tartalom kiválasztása, vagy jellemzők értékének a beállítása a feladatuk (felfelé növel, lefelé csökkent). A fent látható
adatkezelő ablakban (72. oldal) például a felső [1]–[8] LCD gombokkal a [P1] …[UP] menűpontok között lehet választani a felső sorból, az alsó [1]–[8] LCD gombokkal pedig a [NAME] …[DEMO] menűpontok között lehet választani az alsó sorból.
A [DATA ENTRY] (érték beíró) kerék és az [ENTER] gomb ....................................................
Az LCD kijelzőn megjelenő ablak fajtájától függően a [DATA ENTRY] keréknek kétfajta szerepe van, az alábbiak
szerint.
Értékek megadása
A fő képernyő alsó részén megjelenített paraméterek esetén (mint például a „tologatható szabályozó” a keverő ablakban; 36. oldal) a [DATA ENTRY] értékbeíró kereket nagyon kényelmesen együtt lehet használni az [1]–[8] LCD
gombokkal. Egyszerűen ki kell választani a megfelelő paramétert a hozzá tartozó LCD gombbal (a neve a kijelzőn
színt vált), majd a [DATA ENTRY] értékbeíró kerékkel be kell állítani az új értéket. Ez a kényelmes módszer ugyancsak jól használható a legördülő ablakban megjelenő paraméterek beállítása esetén is. Ilyen például a Tempo és a
Transpose. Egyszerűen nyomja meg a megfelelő gombot (például a [TEMPO +] gombot), majd a [DATA
ENTRY] kerék forgatása után nyomja meg az [ENTER] gombot, amivel az ablakot is bezárja.
68
Alapműveletek - Adatok kezelése
A kijelzőn lévő szabályzók
Fájlok kiválasztása (hangszerhang, stílus, dal, stb.)
Ha a kijelzőn adatkezelő ablak látszik (72. oldal), íkor a [DATA ENTRY] értékbeíró kereket és az [ENTER] gombot fájlok kiválasztására lehet használni (hangszerhang, stílus, dal, stb.). Mozgassa a [DATA ENTRY] értékbeíró kerékkel a kiemelő hátteret, és nyomja meg az [ENTER] gombot, amivel az éppen kiemelt fájlt választhatja ki. Az előző példa VOICE
(RIGHT1) adatkezelő ablakában például addig kell forgatni a [DATA ENTRY] értékbeíró kereket, amíg a kívánt hangszerhanghoz érünk, majd az [ENTER] gomb megnyomásával lehet a kiválasztott hangszerhangot érvényesíteni.
A [TAB] gomb...........................................................................................................
Ezek a gombok az olyan ablakokban, amelyek több oldalból állnak (az oldal tetején “címke” sor látható) az oldalak kiválasztására szolgálnak, mint például az adatkezelő ablak (72. oldal).
A címkék a különböző menűkhöz
tartoznak
[EXIT] gomb..........................................................................................................
Függetlenül attól hogy hol tartózkodunk éppen a Tyros2 képernyő ablakainak hierarchiájában, az
[EXIT] gomb megynomásával egy szinttel magasabbra kerülünk, vagy az egy lépéssel korábban
mutatott ablakhoz. Miután a Tyros2–nek olyan sok kijelző ablaka van, előfordulhat, hogy valaki
pillanatokra igencsak összezavarodik nem tudva, hogy éppen melyik művelethez tartozó abalkot
látja a kijelzőn. Ha előállna ez a helyzet, az [EXIT] gomb többszöri megnyomásával
az “alaphelyzethez” térhet vissza. A Tyros2 alaphelyzete a fő képernyő (MAIN, 22. oldal) —
ugyanez jelenik meg akkor, amikor a hangszert bekapcsoljuk.
A kijelzőn megjelenő üzenetek
A nagy LCD kijelzőnek köszönhetően a Tyros2 részletes üzeneteket és leírásokat tud megjeleníteni, ami jól érthetően vezet
végig a különböző műveletek során. Amikor egy ilyen üzenet megjelenik, egyszerűe kövesse az utasításokat, vagy válaszoljon a megfelelő LCD gombokkal a megjelenő kérdésre.
69
Alapműveletek - Adatok kezelése
A kijelzőn lévő szabályzók
Közvetlen elérés—kijelző ablakok azonnali elérése
Van egy nagyon kényelmes közvetlen elérési (Direct Access) funkció, amivel a szükséges kijelző ablakokat azonnal meg
lehet jeleníteni—összeesen két gombnyomással. Nyomja meg a [DIRECT ACCESS] gombot, aminek a hatására egy üzenet
jelenik meg, ami arra utasít, hogy nyomja meg a megfelelő gombot. A megfelelő gomb pedig a megjeleníteni kívánt funkció
nevéhez tartozó gomb lesz, ami a hozzá tartozó ablakot közvetlenül megjeleníti. Az alábbi példában közvetlen eléréssel
jeleníthetjük meg az oktatató program (Guide) Direct Access is used to call up the display for selecting the settings (page
49).
Refer to the separate Data List for a list of the displays that can be called up with the Direct Access function.
A [DIRECT ACCESS] gomb ismételt
megnyomásával az eredeti kijelző
ablakhoz lehet visszajutni.
MEGJEGYZÉS
• Bármelyik kijelző ablakból a fő képernyőhöz
(22. oldal) egyszerű módon is el lehet jutni:
Először nyomja meg a [DIRECT ACCESS]
gombot, azután az [EXIT] gombot.
Az üzenet ablakban megjelenő szöveg fordítása:
„Egy gomb megnyomása a kezelő felületen, vagy egy pedál (lábkapcsoló
vagy kontroller) megnyomása a gombhoz vagy pedálhoz tartozó funkciónak
megfelelő beállító, adatkezelő ablakot jeleníti meg. (A gomb vagy a pedál
gyors gombként szerepel.) Nyomja meg az [EXIT] gombot, amivel visszatérhet a fő képernyőhöz.”
A fáljok és mappák, valamint a tárhelyek alapstruktúrája
A Tyros2 számos adatfajtát használ—például hangszerhangok, stílusok, dalok, állapotmemória bejegyzések. Ezeknek az
adatoknak egy részét a Tyros2 már előre beprogramozva tartalmazza; néhány hangszerfunkció segítségével ezekívül saját
beállításokat és adatokat is létrehozhat, vagy szerkeszthet. Minden ilyen adatot vagy beállítást külön fájl tartalmazza—
ugyanúgy, ahogy azt a számítógépek esetén megszoktuk.
Ebben a részben bemutatjuk a Tyros2 adatkezelésének alapstruktúráját, a fájlok és mappák szervezését, különböző tárhelyeken.
70
Alapműveletek - Adatok kezelése
A kijelzőn lévő szabályzók
Adat fájlok..............................................................................................................
A Tyros2 a következő adatfajtákat fájlként kezeli, amiket megtekinteni és kiválasztani a hozzájuk
tartozó adatkezelő ablakon keresztül lehet.
Hangszerhangok ……………………………............................................. 25, 84. oldalak
Saját készítésű hangszerhangok................................................................... 100. oldal
Könyvtári bejegyzések (fájlok)....................................................................... 108. oldal
Stílusok .................................................................................................. 31, 152. oldalak
Dalok....................................................................................................... 43, 112. oldalak
Audió adatok ......................................................................................... 59, 135. oldalak
Indítható dallam (Multi Pad) bankok.................................................... 38, 169. oldalak
Állapotmemória (Registration Memory) Bankok ............................... 52, 173. oldalak
Felhasználó által keszített effektek
• Vocal Harmony fajták* ........................................................................ 48, 175. oldalak
• Felhasználói effektek (User Effects)*............................................................ 183. oldal
• Felhasználói hangszínszabályozó beállítások (User Master EQ*)................ 184. oldal
• Felhasználói kompresszor beállítások (User Master Compressor*) ……..... 185. oldal
MIDI beállítások
• MIDI sablonok ............................................................................................... 213. oldal
Rendszer beállítások....................................................................................... 196. oldal
Zenei stílus kereső (Music Finder)**............................................. 40, 171, 196. oldalak
Main háttérkép (a fő képernyő háttérképe).................................................... 195. oldal
Szöveg .............................................................................................................. 115. oldal
Dalszöveg/Egyéb szöveg háttérképe ......................................................... 114. oldalak
MEGJEGYZÉS
A fő képernyő és a dalszöveg képernyő háttérképét a
Tyros2-n belül nem lehet
megváltoztatni.
* Ez az adatfajta nem menthető el egyenként külső tárolóeszközre.
** A zenei stílus keresőegyetlen fájlként kezeli az összes bejegyzést, beleértve a beépített és a később hozzáadott
bejegyzéseket is.
Fájl csoportok ás mappák....................................................................................
A fent ismertetett fájl fajták mappákban találhatók, és fájlként vannak elmentve. Hangszerhangok esetén az azonos hangszercsoportba taratozó hangszerhangokat saját közös mappájukba
csoportosítva lehet megtalálni — mint például Piano, Strings, and Trumpet. A VOICE és
STYLE kezelőfelületen a gombok ezeknek a mappáknak felelnek meg.
Ezeket a hangszerhangokat (fájlokat) mutatja
az adatkezelő képernyő.
Memória helyek, a fájlok és mappák tárai ...........................................
A fentebb leírt fájlokat és mappákat a következő tárhelyek tartalmazzák vagy helyekre lehet elmenteni.
PRESET memória.......... ATyros2 ebben a memóriában tárolja azokat a fáljokat, amelyeket gyárilag előre programozva építettek bele. A beépített fájlokat be lehet tölteni
(elő lehet hívni) de a memóriában nem lehet felülírni, mert ez ROM (Read
Only Memory – csak olvasható memória).
USER memória...............Ez a memória tartalmazza az Ön által létrehozott adatokat, amelyeket a
Tyros2 különböző funkcióival hozott létre, vagy szerkesztett. Mivel ez a
memória Flash ROM-ra épül, a tartalma nem változik meg akkor sem, ha
a hálózati feszültséget kikapcsoljuk.
Merevlemez(opcionális)....A Tyros2-be opcionálisan merevlemezes rögzítő építhető. Az Ön által
előállított adatokat ide tudja elmenteni, és elő is hívni.
USB tároló (opcionális) .... A Tyros2-höz opcionálisan USB rögzítőt lehet csatlakoztatni. Az Ön
által előállított adatokat ide tudja elmenteni, és elő is hívni.
71
Alapműveletek - Adatok kezelése
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok
A fájl és mappa műveletek alapképernyője az adatkezelő ablak. Ebben az ablakban mentheti el és kezelheti az Ön által létrehozott adatokat (ahogy ez a 71. oldalon található). A Tyros2 tizenegy különböző adatfájl típusához tizenegy különböző adatkezelő ablak tartozik. A hangszerhang választó, a stílus választó, és a dalválasztó képernyő, amit a Gyors áttekintés című
részben ismerhetett meg, mind adatkezelő ablakok. Ez a rész ismerteti az adatkezelő képernyőn át elvégezhető, a Tyros2
használata szempontjából alapvető műveleteket. Az alább látható illusztráció mutatja be az egyes adattípusokhoz (71. oldal)
tartozó adatkezelő képernyők megjelenítésének módját, és a képernyők útján elérhető funkciókat.
Gombok a kezelő felületen
Ezen az ábrán a VOICE
(hangszerhang) adatkezelő képernyő látható.
Hangszerhang
Dal,
stílus
Kapcsoló az adatkezelő
ablak megjelenítési módjának megváltoztatásához
(77. oldal)
Dal,
stílus
Kapcsoló az eggyel magasabb könyvtári szinten lévő
mappa kiválasztásához.
.
Fő képernyő
Hangszerhang
Új mappa létrehozása. (73. oldal)
Fájl elmentése. (75. oldal)
Fájl vagy mappa törlése. (75. oldal)
Állapotmemória bank
Fájl vagy mappa másolása (Copy and Paste). (74. oldal)
Fájl mozgatása (Cut and Paste). (74. oldal)
Indítható dallam
(Multi Pad) bank
Fájl vagy mappa elnevezése. (76. oldal)
Fájl vagy mappa kiválasztása (megnyitása). (73. oldal)
Egyéb képernyők
(MIDI sablon, stb.)
Amint azt a 71. oldalon olvashatja, a Preset memóriából behívhat adatokat, de írni vagy menteni adatokat nem lehet oda.
Ennek az az eredménye, hogy a fent leírt funkciók némelyike a Preset memórival végzett fájl és mappa műveletek során nem
érhető el. A részleteket lásd alább.
Másolás
(copy & paste)
USER memória
Másolás** (copy & paste)
Mozgatás** (cut & paste)
Másolás*
(copy & paste)
USB tárolóeszköz
(opcionális)
Másolás** (copy & paste)
Mozgatás** (cut & paste)
Másolás (copy & paste)
Mozgatás (cut & paste)
Másolás*
(copy & paste)
* A Preset memóriából néhány fájlt
nem lehet másolni szerzői jogi korlátozások miatt.
** A Preset memóriából kimásolt néhány fájlt nem lehet tovább másolni
vagy mozgatni USB tárolóeszközre
vagy merevlemezre szerzői jogi korlátozások miatt.
Merevlemezes
rőgzítő
(opcionális)
Ezekre a tárolóhelyekre lehet adatot írni—az összes fent megismert fájl és
mappa művelet elvégezhető velük, a fájlnevek megváltoztatását, törlését, és
új mappák létrehozását.
72
Alapműveletek - Adatok kezelése
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok
Új mappa létrehozása
Ahogy a Tyros2 adatkönyvtára növekszik, mappák rendszerébe tanácsos őket rendezni. Az alábbi művelettel új mappákat
lehet létrehozni a User memóriában, az opcionális USB tárolóeszközön és opcionális merevlemezes rögzítőn. Itt csak az
alapvető műveletet írjuk le; egy jellegzetes példát (hangszerhangok használatával) a Gyors áttekintésben tekinthet meg (29.
oldal).
1 Hívja be annak az adatkezelő ablaknak az oldalát (útvonalát) amelyiknek új
mappát akar létrehozni.
2 Nyomja meg a [FOLDER] LCD gombot (alsó [7] gomb) az LCD kijelző alatt, a
mappa nevének megadására szolgáló legördülő ablak megnyitásához.
3 Adja meg az új mappa nevét. A nevek megadásához kövesse a 76. oldalon
található utasításokat.
MEGJEGYZÉS
• A User memóriában a mappák könyvtárának négy szintje
lehet. Az eltárolható fájlok és
mappák maximális száma
2960, de ez változhat attól
függően, hogy milyen hosszú
(hány karakterből álló) fájlneveket használt.
A User memóriában, az USB
tárolóeszközön, a merevlemezes rögzítőn, az egy mappában
tárolható fájlok és mappák
maximális száma 500.
4 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (felső [7] gomb), amivel érvényesíti a név
megadását.
Mappa vagy fájl kiválasztása (megnyitása)
A fájlokat és mappákat kétféle módon lehet kiválasztani—vagy a betűkkel jelzett LCD gombokkal, vagy a [DATA ENTRY]
adatbeíró kerék segítségével.
LCD gombok használata
Adatbeíró kerék használata
Válasszon ki egy
adattárolót
Ha az egy oldalon megjelenítendő fájlok vagy mappák száma
meghaladja a tízet egy tárolón,
akkor ezekkel a gombokkal tudja
megjeleníteni a többi oldalt.
Válasszon ki egy
adattárolót
Forgassa az adatbeíró kereket a
kiválasztani kívánt fájlhoz vagy
mappához. (A kiválsztott tétel
háttere megváltozik.)
Nyomja meg az [ENTER] gombot a
kiválasztott fájl előhívásához.
Válassza ki azt a gombot, amelyik a
kiválasztani kívánt fájl vagy mappa
mellett van.
MEGJEGYZÉS
• A megfelelő [A] -[J] gombra kétszer kattintva előhívja a hozzá tartozó fájlt,
és bezárja az adatkezelő ablakot.
MEGJEGYZÉS
• A megfelelő [A] -[J] gombra kétszer kattintva előhívja a hozzá tartozó fájlt, és
bezárja az adatkezelő ablakot.
73
Alapműveletek - Adatok kezelése
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok
Mappa vagy fájl másolása (Copy & Paste)
A mappák és fájlok szabadon másolhatók az elérhető tárhelyek között, ezek közül csak a Preset memória a kivétel—adatokat
lehet másolni a Preset memóriából, de rá nem lehet. Itt csak az alapvető műveletet írjuk le; egy jellegzetes példát (hangszerhangok használatával) a Gyors áttekintésben tekinthet meg (29. oldal).
1 Hívja be annak az adatkezelő ablaknak az oldalát (útvonalát) amelyiken a fájlok vagy a mappák találhatók.
2 Nyomja meg a [COPY] LCD gombot (alsó [3] gomb) az LCD kijelző alatt.
Megjenik a másolás műveletének elvégzését segítő legördülő ablak az LCD kijelző alsó részén.
Ha vissza akar térni az eredeti képernyőhöz, akkor nyomja meg a [CANCEL] LCD gombot.
3 Jelölje meg a mozgatásra szánt mappákat vagy fájlokat.
Nyomja meg kiválasztott fájl vagy mappa neve mellett lévő LCD gombot. Egyszerre több mappa vagy fájl is kiválasztható, még másik oldalon lévők is. Nyomja meg az [ALL] LCD gombot (alsó [6] gomb), amivel kiválasztja az összes
fájlt és mappát, ami akár az éppen látható, akár a többi oldalon van. Amint megnyomja az [ALL] LCD gombot (alsó [6]
gomb), az [ALL] felirat [ALL OFF] – ra változik, ami lehetővé teszi a kiválasztás törlését.
4 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (alsó [7] gomb) amivel visszatér az adatkezelő ablakhoz.
5 Hívja be a célmappa képernyőjét.
Célként a Preset memóriát nem lehet kiválasztani. Szükség esetén hozzon létre új mappát (útvonalat; 73. oldal) a célmappa oldalán.
6 Nyomja meg a [PASTE] LCD gombot (alsó [4] gomb).
A kijelzőn megjelennek a forráshelyről másolt fájlok vagy mappák.
Fájlok mozgatása (Cut & Paste)
A mappák és fájlok szabadon mozgathatók az elérhető tárhelyek között, ezek közül csak a Preset memória a kivétel—
adatokat lehet másolni a Preset memóriából, de rá nem lehet.
1 Hívja be annak az adatkezelő ablaknak az oldalát (útvonalát) amelyiken a fájlok vagy a mappák találhatók.
2 Nyomja meg a [CUT] LCD gombot (alsó [2] gomb) az LCD kijelző alatt.
Megjelenik a kivágás műveletének elvégzését segítő legördülő ablak az LCD kijelző alsó részén.
Ha vissza akar térni az eredeti képernyőhöz, akkor nyomja meg a [CANCEL] LCD gombot.
3 Jelölje meg a mozgatásra szánt mappákat vagy fájlokat.
A művelet megegyezik a “Mappa vagy fájl másolása (Copy & Paste)” rész harmadik lépésével. Lásd fent.
4 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (alsó [7] gomb) amivel visszatér az adatkezelő ablakhoz.
5 Hívja be a célmappa képernyőjét.
Célként a Preset memóriát nem lehet kiválasztani. Szükség esetén hozzon létre új mappát (útvonalat; 73. oldal) a célmappa oldalán.
6 Nyomja meg a [PASTE] LCD gombot (alsó [4] gomb).
A kijelzőn megjelennek a forráshelyről másolt fájlok vagy mappák.
74
Alapműveletek - Adatok kezelése
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok
Mappák vagy fájlok törlése (Delete)
A mappák és fájlok szabadon másolhatók az elérhető tárhelyek között, ezek közül csak a Preset
memória a kivétel.
1 Hívja be annak az adatkezelő ablaknak az oldalát (útvonalát) amelyiken a fájlok
vagy a mappák találhatók.
2 Nyomja meg a [DELETE] LCD gombot (alsó [5] gomb) az LCD kijelző alatt.
Megjelenik a törlés műveletének elvégzését segítő legördülő ablak az LCD kijelző alsó részén. Ha vissza akar térni az eredeti képernyőhöz, akkor nyomja meg a [CANCEL] LCD
gombot.
3 Jelölje meg a mozgatásra szánt mappákat vagy fájlokat.
A művelet megegyezik a “Mappa vagy fájl másolása (Copy & Paste)” rész harmadik lépésével. Lásd a 74. oldalt.
4 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (alsó [7] gomb).
Megjelenik egy jóváhagyást kérő ablak.
5 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
Fájlok mentése (Save)
Ez a művelet lehetővé teszi a saját készítésű dalok, hangszerhangok adatainak elmentését a User
memóriába, az opcionális USB tárolóeszközre, vagy az opcionálisan beépíthető merevlemezre. Ha
az éppen nyitott fájlt akarja elmenteni, akkor az alábbi első lépés elhagyható.
1 Ha elkészült egy dal vagy hangszerhang létrehozásával a hozzá tartozó képer-
MEGJEGYZÉS
nyőn, akkor nyomja meg a [SAVE] LCD gombot.
Megjelenik a megfelelő adatkezelő ablak.
• Néhány szerkesztési
művelet esetén—ilyen például a User Effect, User Master
EQ, és a User Master
Compressor—legördülő
ablak jelenik meg (mint itt a
harmadik lépés esetén) az
adatkezelő ablak helyett.
Ebben az esetben a második
és harmadik lépésre nincsen
szükség.
2 Hívja be a célmappa képernyőjét.
3 Nyomja meg a [SAVE] LCD gombot (alsó [6] gomb).
Megjenik a mentés műveletének elvégzését segítő legördülő ablak az LCD kijelző alsó részén. Ha vissza akar térni az eredeti képernyőhöz, akkor nyomja meg a [CANCEL] LCD
gombot.
4 Írja be a fájl nevét (76. oldal).
5 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (alsó [7] gomb).
6 Nyomja meg ismét az [OK] gombot a mentési művelet tényleges végrehajtásához.
75
Alapműveletek - Adatok kezelése
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok
Mappák vagy fájlok elnevezése
A mappák és fájlok szabadon átnevezhetők az elérhető tárhelyeken. Az Ön által létrehozott fájlok is elnevezhetők.
Az alább következő utasítások arra az esetre vonatkoznak, amikor az adatkezelő ablak NAME műveletét használja. A többi
esetben ugorjon közvetlenül az alábbi ötödik lépésre.
.
1 Hívja be annak az adatkezelő ablaknak az oldalát (útvonalát) amelyiken a fájlok vagy a mappák találhatók.
2 Nyomja meg a [NAME] LCD gombot (alsó [1] gomb) az LCD kijelző alatt.
Megjelenik az elnevezés műveletének elvégzését segítő legördülő ablak az LCD kijelző alsó részén.
Ha vissza akar térni az eredeti képernyőhöz, akkor nyomja meg a [CANCEL] LCD gombot.
3 Válassza ki az elnevezni kívánt mappát vagy fájlt.
4 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (alsó [7] gomb).
Megjelenik a név beíráséhoz szükséges legördülő ablak az LCD kijelző alsó részén.
Ha vissza akar térni az eredeti képernyőhöz, akkor nyomja meg a [CANCEL] LCD gombot.
5 Írja be a kiválasztott mappa vagy fájl nevét.
Mozgassa a kurzort a kívánt helyzetbe a [DATA
ENTRY] adatbeíró kerék segítségével.
Nyomja meg az [OK] LCD gombot (felső [8] gomb)
az új név tényleges érvényesítéséhez, és a eredeti képernyőhöz való visszatéréshez.
Válassza ki a szükséges menüt a felső sorból
a felső [1]–[8] LCD gombok használatával.
Válassza ki a szükséges menüt a alsó sorból a
alsó [1]–[8] LCD gombok használatával.
Nyomja meg a beírni kívánt
betűhöz tartozó gombot.
A [CANCEL] LCD gomb (alsó [8] gomb) megnyomására
Mindegyik gombhoz több betű is
a beírt karakterlánc egyszerre törlődik, és megjelenik az
tartozik, és a gombok ismételt
eredeti képernyő.
megnyomásával mindig új betű
jelenik meg. A szükséges karakter
Törli a karaktert a kurzor pozíciójában.
érvényesítéséhez mozgassa
tovább a kurzort, vagy nyomjon
Az alsó [6] gomb megnyomása előhívja a szimbólum listát.
meg egy másik betű beíró gombot. Alternatív megoldás, ha vár
néhány másodpercig, és a karakMEGJEGYZÉS
ter automatikusan beíródik.
Előhívja az ikon választó (ICON SELECT) képernyőt az alsó [1] gomb
megnyomása, aminek a segítségével megváltoztathatja a fájlnév baloldalán látható ikont.
A felső [1] gomb megváltoztatja a karakterek típusát:
• CASE........... nagybetűk, számok, írásjelek.
• case ............. kisbetűk, számok, írásjelek.
• A nevek hossza legfeljebb 41 karakter lehet.
• Számok beírását a gombok nyomogatása nélkül
is el lehet végezni. Nyomja meg és tartsa nyomva
a szükséges ideig a kiválasztott gombot.
6 Nyomja meg az [OK] LCD gombot (felső [8] gomb) az új név tényleges érvényesítéséhez, és a eredeti
képernyőhöz való visszatéréshez.
76
Alapműveletek - Adatok kezelése
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok
Az adatkezelő ablak megjelenítési módjának megváltoztatása
Az adatkezelő ablaknak két megjelenési formája van. Az egyik a közvetlen választó (Direct Select) nézet, amit eddig is láthattunk. A másik a szám beírásos nézet (Number Input), amelyben a fájlokat a sorszámuk alapján lehet megnyitni. A felső
[7] LCD gomb megnyomásával lehet átváltani a két nézet között.
Közvetlen választó adatkezelő ablak
Szám beíró adatkezelő ablak
Megmutatja a tárhelyek, mappák és fájlok
tulajdonságait.
A kurzort ennek az
oldalnak a tetejére
mozgatja.
Az ezen az oldalon
látható fájl lista tételeit
mozgatja felfelé és
lefelé.
A kurzort ennek az
oldalnak az aljára
mozgatja.
Írja be a
megfelelő
számot
Az eggyel magasabb
könyvtári szinten lévő
A CLEAR gombmappát választja ki.
bal törölhető az
éppen beírt
szám, és a
képernyő az
eredeti állapotába tér vissza.
A közvetlen választó ablakból a szükséges fájlt a hozzá tartozó LDC gomb megnyomásával közvetlenül lehet kiválasztani. A
szám beíró ablak ezzel szemben a fájlokat a hozzájuk tartozó sorszám megadásával választja ki és hívja be (lásd alább).
Mivel a Tyros2-ben sok fájl található számos különböző oldalon, a szám beíró oldal használata sokkal gyorsabb és kényelmesebb lehet—feltéve, ha ismeri a keresett fájl sorszámát.
Szám beírásos ablak—A számok beírása...................................................................
A 128-as sorszámú hangszerhang kiválasztásához például, nyomja meg az [1], [2] és [8] gombokat az alább látható sorrendben, és
nyomja meg az [ENTER] gombot. Az egy vagy két karakterből álló számok beírása hasonló módon történik.
Ha az előző vagy a következő sorszámú fájlt keresi, nyomja meg az [1]–[6] gombokat.
77
Alapműveletek - Adatok kezelése
Könyvtár műveletek és az adatkezelö ablakok
Szám beírásos ablak—Az elérési útvonal elmentése................................................
A mappák és fájlok helyét éppen mutató LCD képernyőt „elérési útvonalnak” is nevezzük. A dalok és stílusok adatkezelő képernyőjén keresztül az éppen kiválasztott elérési útvonalat elmenthetjük a kezelőfelület gombjainak egyikéhez. Ezzel a módszerrel még egy térhely nagyon bonyolult könyvtári hierarchiájában „eldugott” fájl is egyetlen
gombnyomással előhívható, függetlenül attól, hogy mennyire mélyen van az elrejtve.
Az alább látható utasítások példájában a dalok adatkezelő ablakát használtuk.
1 Először válassza ki a szám beírásos nézetet, azután hívja be azt az elérési utat, amit el akar menteni
egy gombhoz, majd nyomja meg a [MEMORY] LCD gombot ([E] gomb).
Az üzenet ablakban megjelenő szöveg fordítása:
„Nyomja meg az egyik SONG gombot az éppen kiválasztott elérési út elmentéséhez. A műveletet az [EXIT] gomb
megnyomásával szakíthatja meg.”
2 Nyomja meg a kiválasztott gombot a SONG felületen (dalok kiválasztására) az előző pontban meghatározott elérési útvonal elmentéséhez.
3 Válasszon ki egy másik elérési útvonalat (mondjuk a hangszerhangok adatkezelő ablakában) és
nyomja meg ismét a 2. lépésben kiválasztott gombot.
Látni fogja, hogy a kijelző visszatér az 1. lépésben kiválasztott képernyőhöz.
A stílus fájlok elérési útvonala szintén elmenthető, a fent megismert módon. További részleteket a 156. oldalon talál.
78
Alapműveletek - Adatok kezelése
Grafikai kiemelés módjai a kijelzőn
Amint az eddigre kiderülhetett, az LCD kijelzőn át sokfajta – hangszerhang, stílus, dal – fájl választható ki, és
számos funkció paramétereinek értékét lehet vele beállítani. A háttérváltoztató kurzor az LCD kijelző egy újabb
kényelmes, színes tulajdonsága, mert világosan mutatja (piros kerettel, és kiemelt háttérrel) a kiválasztandó fájlt,
vagy a beállítandó paramétert.
Fájlok kurzoros megjelölése (hanszerhangok, stílusok, dalok, stb.) .........................
Az éppen érvényben lévő hangszerhang, ami megszólal, amint
elkezd a klaviatúrán játszani.
A kurzort végigmozgathatja az
adatkezelő ablakon a [DATA
ENTRY] értékbeíró kerék segítségével. A kiemelt tétel addig nincsen
ténylegesen kiválasztva, amíg az
[ENTER] gombot meg nem nyomja.
Paraméterek kurzoros megjelölése...................................................................
Ebben az ablakban (MIXING
CONSOLE), a szerkesztésre kiválasztott paraméter
van kiemelve; a paraméter
értékét a [DATA ENTRY]
kerékkel kell beállítani.
Ebben az ablakban (STYLE
SETTING), a kiválasztott nyíl
páros van pirossal kiemelve. A
paraméter értékét a [DATA
ENTRY] adatbeíró kerékkel kell
beállítani.
Színjelölés a kezelőfelületen
The kezelőfelület gombjai (lásd az alábbi táblázatot) kétfajta színnel világíythatnak: zölden és pirosan. Ez a
könnyen megtanulható színjelölési séma mutatja meg az egyes gombok vagy funkciók állapotát az alábbiak szerint.
Nem világít..........A gombhoz pillanatnyilag nincsen adat hozzárendelve.
Zöld ....................A gombhoz adat van hozzárendelve.
Piros.................... A gombhoz adat van hozzárendelve, és a gomb aktív, vagy éppen lejátszik.
A gombok részletes leírását lásd alább.
Off
Green
Red
[REGISTRATION MEMORY]
gombok
A gombhoz kezelőfelület beállítás
pillanatnyilag nincsen hozzárendelve.
A gombhoz kezelőfelület beállítás
van hozzárendelve.
A gombhoz kezelőfelület beállítás van
hozzárendelve, és a gomb aktív (utoljára
ez volt kiválasztva).
[PROGRAMMABLE ONE
TOUCH SETTING] gombok
A gombhoz kezelőfelület beállítás
pillanatnyilag nincsen hozzárendelve.
A gombhoz kezel felület beállítás
van hozzárendelve.
A gombhoz kezelőfelület beállítás van
hozzárendelve, és a gomb aktív (utoljára
ez volt kiválasztva).
INTRO [I]–[III] gombok
MAIN VARIATION [A]–[D]
gombok
[BREAK] gomb
ENDING/rit.[I]–[III] gombok
A kiválasztott stílus megfelelő
részéhez nincsen adat hozzárendelve.
A kiválasztott stílus megfelelő
részéhez adat van hozzárendelve.
A kiválasztott stílus megfelelő részéhez
adat van hozzárendelve, és a rész aktív.
[SP1]–[SP4] gombok
A gombhoz nincsen dal helyzetjelző hozzárendelve.
A gombhoz dal helyzetjelző van
hozzárendelve.
A gombhoz dal helyzetjelző van hozzárendelve, és a lejátszás éppen ezen a
helyzeten jutott túl.
MULTI PAD [1]–[4] gombok
Ehhez a gombhoz nincsen dallam
hozzárendelve.
Ehhez a gombhoz dallam van
hozzárendelve.
Aktív (lejátszás alatt van).
79
Alapműveletek - Adatok kezelése
A billentyűzet
A Tyros2 klaviatúrája olyan funkciókkal, képességekkel és kényelmi szolgáltatásokkal rendelkezik, amit egy akusztikus
hangszer nem tud nyújtani. Ahogy azt a Gyors áttekintésben már láthatta például, egyszerre játszhat több különböző
hangszerhanggal, vagy a bal kezével egyfajta hangszerhangot szólaltathat meg, míg a jobb kezével egy másikat (vagy
akár három eltérőt is). Az alábbiakban a billentyűzet funkcióinak és játékmódjainak az összefoglalója tekinthető meg.
A klaviatúra részei és funkciói
Játék egyetlen hangszerhanggal
Játék eltérő balkéz és jobbkéz hangszerhanggal
Osztáspont ........... Az a pont a klaviatúrán, ami elválasztja
egymástól a balkéz tartományt és a jobbkéz
tartományt.
Játék három hangszerhanggal
Amikor az [ACMP] be van kapcsolva:
Akkord tartomány +
VOICE LEFT
Osztáspont
Amikor az akkord tartomány osztáspontja és a
hangszerhang tartomány osztáspontja nem azonos
hanghoz tartozik:
Akkord tartomány
stílus lejátszásakor
Akkord tartomány
stílus lejátszásakor
Osztáspont ........... Az a pont a klaviatúrán, ami elválasztja
egymástól az akkord tartományt és a jobbkéz
tartományt.
Játék két hangszerhanggal
Az akkord tartomány osztáspontja
A hangszerhang tartomány osztáspontja
RIGHT 3 osztáspont
Az R3 hangszerhang számára külön osztáspontot lehet definiálni.
Ez azt jelenti, hogy például az ütőhangszerek vagy hangeffektusok
számára csak a legfelső oktávot adjuk oda a billentyűzeten.
A szinron indítás be- és kikapcsolása
A kényelmes szinkron indítási funkció lehetővé teszi egy dal, vagy egy stílus lejátszásának az elindítását pusztán azzal, hogy
a klaviatúrán leütünk egy billentyűt. Természetesen a funkció használatához előbb azt be kell kapcsolni.
Szinkron indítás—stílus lejátszás (31. oldal)
A szinkron indítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a [SYNC START] gombot a STYLE CONTROL felületen. Ha a szinkron
indítás be van kapcsolva, a stílusok lejátszása az [ACMP] gomb állapotától függően kétfajta módon működik:
• Ha az [ACMP] ki van kapcsolva—A kiválasztott stílusnak csak a ritmus szekciója indul el, amint leüt egy billentyűt a
klaviatúrán.
• Ha az [ACMP] be van kapcsolva —A kiválasztott stílus minden szólama elindul, amint leüt egy billentyűt a klaviatúra akkord
tartományában. (Ha többi tartományon üt le billentyűt, a stílus lejátszása nem indul el.)
Szinkron indítás—dal lejátszás
A szinkron indítás be- és kikapcsolásához nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva a [STOP] gombot és nyomja le mellé a
[PLAY/PAUSE] gombot a SONG CONTROL felületen. Ha a szinkron indítás be van kapcsolva, a dal lejátszása az éppen
aktuális helyről indul el, amint leüt egy billentyűt a klaviatúrán.
.
80
Alapműveletek - Adatok kezelése
Funkció könyvtár
Gomb/Szabályozó ............Egy adott funkcióba való belépéshez előszöz ezeket a gombokat vagy szabályozókat kell használni. A baloldalon látható számok a “Kezelőszervek és csatlakozások” című rész (14. oldal) számaira utalnak.
Megnevezés az LCD kijelzőn …....Ez a felirat jelenik meg a bal oldali oszlop szerint működtetett szabályozó hatására előhívott LCD
képernyők tetején. A “---” felirat azt jelzi, hogy a az első oszlop műveletéhez nem tartozik LCD képernyő.
Funkció, feladat...............Az LCD képernyőn át elérhető funkciók leírása tartalmazza. Magát az első oszlop szabályozóját írja le, ha a
második oszlop felirata “---.”
A baloldalon látható számok a “Kezelőszervek és csatlakozások” című rész (14. oldal) számaira utalnak.
Gomb/Szabályozó
Megnevezés az LCD kijelzőn
Funkció, feladat
POWER ON/OFF kapcsoló
---
Be vagy kikapcsolja a hálózati feszültséget
MASTER VOLUME szabályozó
---
Beállítja a hangszer hangerejét
INPUT VOLUME szabályozó
---
Beállítja a mikrofon bemenet hangerejét
DEMO gomb
DEMO
Demó dal kiválasztása/lejátszása
[VOCAL HARMONY] gomb
---
Be vagy kikapcsolja a többszólamú ének funkciót
[TALK] gomb
---
Beszédcélú beállítások, amikor a mikrofonba beszél, és nem énekel
[EFFECT] gomb
--VOCAL HARMONY TYPE
Be vagy kikapcsolja a mikrofon csatorna effektjeit
Oldal
20, 22
20
47, 175
24
MIC/LINE IN gombok
[VH TYPE SELECT] gomb
A többszólamú effektus kiválasztása/előállítása
48, 175
177
175
48, 175
MICROPHONE SETTING
OVERALL SETTING
A mikrofon csatornához tartozó paraméterek beállítása ( hangszínszabályozó, zajzár, kompresszor)
177
TALK SETTING
A beszédcélú beállításokhoz tartozó paraméterek beállítása
177
[LYRICS/TEXT] gomb
LYRICS/TEXT
Megmutatja egy dal szövegét, vagy egy beírt szöveget
[SCORE] gomb
SCORE
Egy dal kottáját mutatja meg
[GUIDE] gomb
---
Be vagy kikapcsolja az oktató funkciót
50
[P.A.T.] gomb
---
Be vagy kikapcsolja az előadás segítőt
120
[SP1]–[SP4] gombok
---
Beírja a helyzetjelzőket a kiválasztott dalba, és elvégzi az ugrást a
helyzetjelzők között.
44, 117
45, 117
[MIC SETTING] gomb
SONG CONTROL gombok
114–
115
112
[LOOP] gomb
---
Be vagy kikapcsolja a helyzetjelzők közötti ismételt lejátszást (loop)
[REC] gomb
(legördülő ablak)
Felvesz egy dal
[STOP] gomb
---
Megállítja a kiválasztott dal lejátszását vagy felvételét
43
[PLAY/PAUSE] gomb
---
Elindítja/szünetelteti a kiválasztott dal lejátszását vagy felvételét
43
[REW] gomb
(legördülő ablak)
Gyorsan visszafelé állítja a dal lejátszási pontját
43, 117
[FF] gomb
(legördülő ablak)
Gyorsan előre állítja a dal lejátszási pontját
43, 117
FADE IN/OUT gomb
---
Dal vagy stílus elindításakor és megállításakor fokozatos bekeverést és
elúszást hoz létre
SONG gombok
SONG
A dalok adatkezelő ablaka
43, 72
STYLE gombok
A stílusok adatkezelő ablaka
31, 72
[POP & ROCK]…[WORLD] gombok
STYLE
Megnyitja a gomb fölé írt névvel ellátott stíluskategóriának megfelelő
adatkezelő ablakot
156
[FILE ACCESS] gomb
STYLE
Be vagy kikapcsolja a File Access function be vagy ki
156
55
154
STYLE CONTROL gombok
[ACMP] gomb
---
Be vagy kikapcsolja az ACMP (Automatikus kíséret) funkciót
31
[OTS LINK] gomb
---
Be vagy kikapcsolja az egygombos beállítás funkciót
155
35
[AUTO FILL IN] gomb
---
Be vagy kikapcsolja az automatikus átvezető rész lejátszást
[INTRO] gombok
---
Lejátssza a kiválasztott stílus bevezető részét
34
[MAIN VARIATION] gombok
---
Lejátssza a kiválasztott stílus fő részét
34
34
[BREAK] gomb
---
Lejátssza a kiválasztott stílus kiállás részét
[ENDING/rit.] gomb
---
Lejátssza a kiválasztott stílus végződés részét
34
[SYNC STOP] gomb
---
Be- vagy kikapcsolja a szinkron megállítás funkciót
155
[SYNC START] gomb
---
Be- vagy kikapcsolja a szinkron indítás funkciót
[START/STOP] gomb
---
Elindítja/megállítja a stílus lejátszását
32
METRONOME gomb
---
Elindítja/megállítja a metronómot
193
TAP TEMPO gomb
---
Egy stílus lejátszásának a tempóját lehet vele bekopogni
154
TEMPO gombok
(legördülő ablak)
Ablakot hív elő a stílusok, indítható dallamok (Multi Pad), dalok lejátszási tempójának megadásához
154
TRANSPOSE gombok
(legördülő ablak)
Hangmagasság transzponálása fel vagy le
88
31, 155
81
Alapműveletek - Adatok kezelése
Funkció könyvtár
Gomb/Szabályozó
Megnevezés az LCD kijelzőn
Funkció
Oldal
[SELECT] gomb
MULTI PAD
Az indítható dallamok (Multi Pad) adatkezelő ablaka
38, 169
[1]–[4] gombok
---
Az indítható dallamok (Multi Pad) lejátszását indítják el
38, 169
[STOP] gomb
---
Megállítják az indítható dallamok (Multi Pad) lejátszását
38, 169
(legördülő ablak)
A hangszerhangok hangerő arányának beállítására
MULTI PAD CONTROL gombok
BALANCE gomb
MIXING CONSOLE gomb
CHANNEL ON/OFF gomb
36, 46
MIXING CONSOLE
VOL/VOICE
A hangszerhangok hangerejének és panorámájának beállítására,
valamint a hangszerhang cserélő funkció elérésére szolgáló oldal
180
FILTER
A hangszerhangok hangszínének beállításához megjelenő oldal
180
TUNE
A hangmagassággal kapcsolatos paraméterek beállítására szolgáló
oldal (hangszerhangonként, és a transzponálás beállítása is)
180
EFFECT
A hangszerhangok effektjeinek, és az effekt csoportokhoz tartozó effekt
fajták paramétereinek beállítására szolgáló oldal.
181
EQ
A hangszer fő hangszínszabályozójának beállítására, beállítások
elmentésére és behívására szolgáló oldal
184
CMP
A hangszer fő dinamikaszabályozójának beállítására szolgáló oldal
185
LINE OUT
A hangszerhangoknak, és külön a dobhangoknak a hangszer hangfrekvenciás kimeneteihez rendelését intéző oldal
185
(legördülő ablak)
A kiválasztott dal vagy stílus szólamainak (csatornáinak) be- vagy
kikapcsolására szolgáló ablak
37, 46
REGISTRATION MEMORY gombok
A [-] [+] gombok egyidejű megnyomása: az állapotmemória tárak (bank)
adatkezelő ablaka.
Egy [-]/[+] gomb megnyomása: legördülő ablak az állapotmemória
tárak közötti keresésre (előző – következő)
Be- vagy kikapcsolja az állapot paraméter befagyasztó funkciót
173
Behívja az állapotmemóriában tárolt kezelőfelület beállításokat
52
[MEMORY] gomb
--REGISTRATION MEMORY
CONTENTS
Állapotmemóriába vagy egy gombos beállításba menti a kezelőfelület
paramétereit
52
PROGRAMMABLE MUSIC FINDER gomb
MUSIC FINDER
A zenei stíluskereső bejegyzései között keres, választ és szerkeszt
FUNCTION gomb
MASTER TUNE/SCALE
TUNE
MASTER TUNE
SCALE TUNE
REGIST BANK [-] [+] gombok
REGISTRATION BANK
[FREEZE] gomb
---
[1]–[8] gombok
SONG SETTING
STYLE SETTING/SPLIT
POINT/ CHORD FINGERING
STYLE SETTING
SPLIT POINT
CHORD FINGERING
CONTROLLER
FOOT PEDAL
KEYBOARD/PANEL
REGIST SEQUENCE/
FREEZE/VOICE SET
REGISTRATION SEQUENCE
FREEZE
VOICE SET
HARMONY/ECHO
SCREEN OUT
MIDI
SYSTEM
TRANSMIT
RECEIVE
40, 171
A Tyros2 alaphangolását beállító oldal
Egy oktávon belül az egyes hangok egyedi hangolását teszi lehetővé
A dalok lejátszásával kapcsolatos paraméterek beállításának oldala,
(például a hangszerjáték tanuláshoz lehetséges beállítások)
187
187
A stílusok lejátszásával kapcsolatos paraméterek oldala
A klaviatúra osztáspontjának beállítására szolgáló oldal
A bal kéz akkordjátékának módját meghatározó oldal
157
158
152
A pedálokhoz rendelhető funkciók beállítására szolgáló oldal
A kalviatúra beállításainak (pl. billentés érzékenység, nyomás érzékenység)
189
Állapotmemória sorozatok beállítására szolgáló oldal
A nem változó paraméterek beállítására szolgáló oldal
Új hangszerhang behívásakor az alapbeállítások elvégzésésre szolgáló
oldal (melyik tulajdonság változzon, melyik ne)
A Harmony/Echo fajtájának és beállításának elvégzésére szolgáló oldal
Az [RGB OUT] vagy [VIDEO OUT] kimenetre kötött monitorra küldött
jeltartalom beállítására szolgáló oldal
MIDI sablon kiválasztására szolgáló oldal
A MIDI rendszerparaméterek beállítására szolgáló oldal
MIDI kimeneti paraméterek beállítására szolgáló oldal
MIDI bemeneti paraméterek beállítására szolgáló oldal
173
173
118
191
188
39, 191
188
213
215
215
216
BASS
Stílusok lejátszásánál ezen az oldalon lehet beállítani, hogy a beérkező
MIDI akkordból a Tyros2 kiválasszon-e alaphangot
217
CHORD DETECT
Stílusok lejátszásánál ezen az oldalon lehet beállítani, hogy a MIDI
hangeseményt a Tyros2 az akkordfajta megadásának értelmezze-e
217
Az MFC10 pedál vezérlő paramétereinek beállítására szolgáló oldal
217
Alapbeállítások oldala (pl. Fade In/Out és a metronóm)
193
Alapbeállítások oldala (pl. megjelenjen-e az adatkezelő ablakban a
hangszerhangoknak azok váltásához szükséges MIDI sorszáma, és
hogy miként szóljanak a hangszerhez opcionálisan köthető hangszórók)
193
MFC10
UTILITY
CONFIG 1
CONFIG 2
MEDIA
OWNER
SYSTEM RESET
82
53
A külső tárolóeszközökhöz köthető műveletek oldala (pl. formázás)
A Tyros2 tulajdonosának oldala (pl. személyi adatok megadása)
A hangszer szoftveres helyreállításának oldala ( Flash ROM – a belső
alapmemória viszaállítása gyári értékekre)
194
195
195
Alapműveletek - Adatok kezelése
Funkció könyvtár
Gomb/Szabályozó
VOICE CREATOR gomb
DIGITAL RECORDING gomb
Megnevezés az LCD kijelzőn
Funkció
Oldal
WAVE IMPORT
.wav formátumú hangadatok (hangfájlok) importálása
94
CUSTOM VOICE BANK EDIT
Sajátkészítésű hangszerhangok adattárainak szerkesztő oldala
102
INDIVIDUAL LOAD
Sajátkészítésű hangszerhangok betöltése (kiválasztás, kijelölés)
104
LIBRARY LOAD
Saját hangszerhang könyvtár betöltése
106
LIBRARY SAVE
Sajátkészítésű hangszerhangok adattárainak elmentése könyvtár fájlba
108
CUSTOM VOICE EDIT via PC
Sajátkészítésű hangszerhangok szerkesztése PC-n a Voice Editor-ral
111
SONG CREATOR
Saját dal létrehozása
121
REC MODE
A felvétel paramétereinek beállítására szolgáló oldal (indíatás, megállítás, kötés be- és kilépési pontja)
122
CHANNEL
A felvett dal szólamainak szerkesztése (channel)
123
CHORD
Stílus lejátszásához szükséges akkordok felvétele az esemény listával
125
1-16
MIDI események felvétele csatornánként az esemény listával
127
SYS/EX.
System Exclusive üzenetek felvétele az esemény listával
133
LYRICS
Dalszöveg adatok felvétele az esemény listával
133
STYLE CREATOR
Saját stílus létrehozása
159
BASIC
A felvételi alapbeállítások megadására szolgáló oldal (ütésszám,
motívum hossza, szólamok (channel), stb.)
161
ASSEMBLY
Új stílus összeollózása meglévő stílusok ritmusképleteinek kombinációinak felhasználásával
163
GROOVE
Apró időzítési és dinamikai változásokat hoz létre a szólamokban
163
CHANNEL
A rögzített stílusadatok szólamonkénti (channel) szerkesztése
165
PARAMETER
A stílusok fájlformátumához tartozó paraméterek beállításának oldala
165
EDIT
MIDI események felvétele csatornánként az esemény listával
162
MULTI PAD CREATOR
169
EDIT
Saját indítható dallam (Multi Pad) létrehozása
Be- vagy kikapcsolja a Repeat és Chord Match funkciót, és Multi Pad
felvételt készít
MIDI események felvétele dallamonként az esemény listával
AUDIO
Hanghullám formátumú dalok adatkezelő ablaka
59, 135
Hanghullám formátumú dalok hangereját állítja be
Beállítja a hanghullám formátumú dalok felvételének paramétereit (pl.
kötések be- és kilépési pontja)
142
141,
143
RECORD
169
170
HARD DISK RECORDER gombok
[SELECT] gomb
AUDIO SETTING
[SETTING] gomb
VOLUME
REC MODE
[REC] gomb
---
Hanghullám formátumú dal felvétele
59, 135
[STOP] gomb
[PLAY/PAUSE] gomb
-----
A kiválaszatott dal felvételének vagy lejátszásának megállítása
Elindítja/szünetelteti a kiválasztott dal lejátszását vagy felvételét
59, 135
59, 135
[PREV] gomb
---
Kiválasztja a dalt, vagy gyorsan visszafelé állítja a dal lejátszási pontját
61, 149
[NEXT] gomb
---
Kiválasztja a dalt, vagy gyorsan előre állítja a dal lejátszási pontját
61, 149
VOICE gombok
VOICE
A hangszerhangok adatkezelő ablaka
PART SELECT gombok
---
Hangszerhangot választ a négy lehetésges közül (RIGHT 1, 2, 3, LEFT)
PART ON/OFF gombok
---
Be- vagy kikapcsolja a hangszerhangokat (RIGHT 1, 2, 3, LEFT)
25, 72
84
80, 84
VOICE EFFECT gombok
[HARMONY/ECHO] gomb
---
Be- vagy kikapcsolja az Harmony/Echo
39, 191
[INITIAL TOUCH] gomb
---
Be- vagy kikapcsolja az Initial Touch
39, 87
[SUSTAIN] gomb
---
Be- vagy kikapcsolja az Sustain be vagy ki
39, 87
[MONO] gomb
---
Setting the selected keyboard part to Poly or Mono
39, 87
[DSP] gomb
-----
Setting the DSP effect of the selected keyboard part to be vagy ki
Setting the DSP effect variations of the selected keyboard part to be
vagy ki
39, 87
[DSP VARIATION] gomb
39, 87
PROGRAMMABLE ONE TOUCH SETTING
gombok
[1]–[4]
---
A kiválasztott stíílushoz illeszkedő kezelőfelületi beállításokat hív be
36, 155
UPPER OCTAVE gombok
---
Oktávváltás fel vagy le a jobb kéz hangszerhangjaival (RIGHT 1–3)
27
PITCH BEND kerék
---
A klaviatúrán lefogott hangok hajlítását végzi felfelé és lefelé
88
MODULATION kerék
---
A klaviatúrán lefogott hangok vibrálását végzi (vibrato)
88
83
Részletes leírás
A folytatás
A Tyros2 soronkövetkező része a részletes kézikönyv. Ez csak angolul olvaható el.
Amennyiben kérdései vannak, keresse fel a Yamaha hivatalos internet oldalait, vagy
forduljon közvetlenül a Yamaha európai központjához:
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
84
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement