Pobierz darmowy fragment

Pobierz darmowy fragment
Oficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry
Command & Conquer:
Red Alert 3
autor: Maciej „Sandro” Jałowiec
(c) 2008 GRY-OnLine S.A.
Producent EA Games, Wydawca Electronic Arts Inc., Wydawca PL Electronic Arts Polska
Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp.
należą do ich prawowitych właścicieli.
Command & Conquer: Red Alert 3 – Poradnik GRY-OnLine
Spis
treści
Wprowadzenie __________________________________________________ 3
Wstęp _____________________________________________________________________ 3
Porady ogólne ______________________________________________________________ 4
Sowieci________________________________________________________ 7
Porady i informacje dotyczące frakcji __________________________________________ 7
Moce wsparcia ______________________________________________________________ 9
Leningrad _________________________________________________________________ 11
Krasna-45 _________________________________________________________________ 24
Władywostok ______________________________________________________________ 39
Genewa ___________________________________________________________________ 52
Mykonos __________________________________________________________________ 64
Baza lotnicza Von Esling ____________________________________________________ 74
Góra Fuji __________________________________________________________________ 85
Wyspa Wielkanocna _______________________________________________________ 105
Nowy Jork________________________________________________________________ 113
Alianci ______________________________________________________ 123
Porady i informacje dotyczące frakcji ________________________________________
Moce wsparcia ____________________________________________________________
Brighton _________________________________________________________________
Cannes___________________________________________________________________
Heidelberg _______________________________________________________________
Gibraltar _________________________________________________________________
Morze Północne ___________________________________________________________
Góra Rushmore ___________________________________________________________
Nabrzeże w Tokio _________________________________________________________
Hawana __________________________________________________________________
Leningrad ________________________________________________________________
123
125
127
138
150
159
170
179
186
193
200
Porady i informacje dotyczące frakcji ________________________________________
Moce wsparcia ____________________________________________________________
Workuta _________________________________________________________________
Stalingrad ________________________________________________________________
Odessa___________________________________________________________________
Pearl Harbor ______________________________________________________________
Ocean Spokojny ___________________________________________________________
Santa Monica _____________________________________________________________
Jokohama ________________________________________________________________
Moskwa __________________________________________________________________
Amsterdam _______________________________________________________________
208
209
212
218
227
234
244
254
262
275
282
Japonia______________________________________________________ 208
Wydawnictwo GRY-OnLine S.A.
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70
(c) 2002-2008 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.
Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine.
www.gry-online.pl
Strona: 2
Command & Conquer: Red Alert 3 – Poradnik GRY-OnLine
Wprowadzenie
W s t ę p
Witam!
Cieszę się, że mogę dziś oddać w Twoje ręce poradnik do gry Command & Conquer: Red Alert 3,
przygotowanej przez studio Electronic Arts Los Angeles.
Poradnik zawiera opisy wszystkich misji tworzących kampanię dla pojedynczego gracza. Oprócz
porad ogólnych, w poradniku znajdziesz szczególnie ważne informacje dotyczące poszczególnych
frakcji. Każde zadanie zostało opatrzone dużymi obrazkami z gry (ponad 250) i mapami (około 30),
a solucja sama w sobie podzielona jest na małe fragmenty, z których każdy opisuje wykonanie
jednego, konkretnego celu. Mam nadzieję, że taka forma artykułu przypadnie Ci do gustu i ułatwi
zrozumienie kluczowych dla rozgrywki spraw. Jeśli ani tekst, ani grafiki nie dostarczą Ci
pożądanych informacji, zadaj swoje pytania w systemie komentarzy do tego tekstu.
W treści artykułu znajdziecie odnośniki [1] [2] [3], itd. Dotyczą one punktów naniesionych na
mapę danej misji. Punkty te są objaśnione pod mapkami, w legendzie.
Poradnik powstał w oparciu o wersję 1.00 gry. Wszystkie misje przechodziłem na średnim poziomie
trudności.
Ponadto, poradnik został stworzony na bazie wersji angielskiej RA3. W tekście wykorzystywane są
zatem angielskie nazwy jednostek i budynków. Mam jednak nadzieję, że obrazki wystarczająco
dokładnie pokażą osobom grającym w polską wersję, jakie rodzaje wojsk mam na myśli w danej
sytuacji.
Teraz pragnę Ci już tylko życzyć miłej lektury i wielu sukcesów w bitwach toczonych przez
Aliantów, Sowietów i Imperium Wschodzącego Słońca.
Maciej „Sandro” Jałowiec
Strona: 3
Command & Conquer: Red Alert 3 – Poradnik GRY-OnLine
P o r a d y
o g ó l n e
•
Najważniejszym budynkiem w bazie jest tzw. Construction Yard (zwany w poradniku
fabryką główną). Struktura ta powstaje w wyniku rozłożenia pojazdu o nazwie MCV
(Mobile Construction Vehicle). Dzięki niej można wznosić pozostałe obiekty, takie jak
elektrownie, stocznie, koszary, itd. Przeważnie dodatkowe budynki stawia się w pobliżu
fabryki głównej, ale od tej reguły istnieje kilka wyjątków, związanych m. in. z tym, którą
frakcją grasz;
•
Istnieje również możliwość wznoszenia mniejszych baz, zajmujących się np.
eksploatowaniem dodatkowych źródeł rudy lub produkcją konkretnego rodzaju jednostek.
Zalążkiem takich małych baz może być zarówno fabryka główna, jak i specjalne centrum
dowodzenia. Sposób zakładania centra dowodzenia jest uzależniony od tego, jaką frakcją
grasz. Sprawdź Porady dotyczące frakcji, by dowiedzieć się, jak z zakładaniem małych
baz radzą sobie poszczególne armie;
•
W grze istnieje tylko jeden surowiec, o jaki trzeba się martwić. Jest to ruda. Można
ją znaleźć w specjalnych stacjach rozrzuconych na planszy. Postawienie w ich pobliżu
rafinerii rudy sprawi, że specjalny wóz będzie dostarczał rudę ze stacji do rafinerii. Tam
natomiast ruda zamieniana jest na pieniądze, za które można kupować nowe jednostki,
stawiać budynki, dokonywać napraw, itd.;
•
Innym sposobem finansowania wojny jest przechwytywanie źródeł ropy naftowej.
Wystarczy wysłać inżyniera do szybu naftowego, by po chwili móc cieszyć się dodatkowymi
wpływami. W kampanii Rosjan można również natknąć się na budynki banków i giełdę.
Przechwycenie tych instytucji również pozwoli zasilić Twój skarbiec o spore kwoty;
Tak wyglądają szyby naftowe. Ich przechwycenie pozwala na czerpanie dodatkowych zysków.
Strona: 4
Command & Conquer: Red Alert 3 – Poradnik GRY-OnLine
•
Wykorzystuj inżynierów do zajmowania budynków specjalnych. Takimi mogą być np.
szpitale (zapewniają automatyczne leczenie piechoty, gdziekolwiek się znajduje), suche
doki (automatyczna naprawa okrętów) lub wieże obserwacyjne (odsłaniają pobliskie
otoczenie);
Szpital jest szczególnie przydatny, gdy wykorzystujesz w walce piechotę.
•
Każdą misję wykonuje się we współpracy z innym dowódcą. Często jest on w pełni
odpowiedzialny za wykonanie pewnych zadań. W większości przypadków pomaga on Tobie
w realizacji misji. Bardzo często jest tak, że sojusznik zbiera na siebie ogień, podczas gdy
Ty musisz zająć się wyprowadzeniem ataku. Jeśli Twój sprzymierzeniec nie podoła zadaniu i
wszystko spadnie na Twoją głowę, możesz naturalnie spróbować zrealizować misję.
Pamiętaj jednak, że w takim wypadku znacząco zmienia się przebieg scenariusza zadania i
niekoniecznie musi się on w stu procentach pokrywać z opisami misji znajdującymi w się
niniejszym poradniku;
•
Sojusznik może przyjmować od Ciebie rozkazy. Jedną z form wydawania komend jest
korzystanie z niewielkiego panelu umieszczonego w lewym górnym rogu ekranu. Dzięki
niemu można rozkazać sprzymierzeńcowi zaatakowanie konkretnego obiektu, utworzenie
siły uderzeniowej i oczyszczenie określonego przez Ciebie obszaru, a także wykonanie
zwyczajnego zwiadu. Drugą formą wydawania komend jest wykorzystywanie specjalnych
znaczników, na jakie można się natknąć w niektórych misjach. Służą one do wydawania
bardziej szczegółowych rozkazów, np. skupienia uwagi na całych bazach, zajęcia
konkretnych budynków z wykorzystaniem inżynierów, itd.;
Strona: 5
Command & Conquer: Red Alert 3 – Poradnik GRY-OnLine
Znaczniki potrafią być bardzo przydatne. Jeśli wiesz, że nie dasz sobie z czymś rady, poproś sojusznika o pomoc.
•
Każda frakcja posiada specjalne technologie (zwane w poradniki mocami wsparcia),
które pozwalają zwiększyć wpływy do skarbca, ulepszyć posiadane jednostki lub
wyprowadzać uderzenia, przed którymi przeciwnik kompletnie nie będzie w stanie się
obronić. Dostęp do tych mocy uzyskuje się wraz z upływem czasu. Można ten czas skracać
(a więc i szybciej otrzymywać kolejne moce) poprzez nieustanne atakowanie wrogich
jednostek i budynków. Sprawdź rozdziały Moce wsparcia u poszczególnych frakcji, by
dowiedzieć się, jakie moce warto odblokowywać sobie w pierwszej kolejności;
•
Pamiętaj, że Twoje jednostki zdobywają doświadczenie. Po ich wyszkoleniu lub
zbudowaniu nie mają jeszcze pojęcia, jak walczyć. Po zniszczeniu kilku pierwszych celów
uzyskują
pierwszy
poziom
doświadczenia
(symbolizowany
jednym
szewronem
wyświetlonym przy pasku energii). Jednostki stają się wówczas trudniejsze do pokonania i
są bardziej śmiercionośne. Po wykończeniu kilku kolejnych wrogów uzyskują drugi poziom
(dwa szewrony), a ich parametry dodatkowo wzrastają. Trzeci i ostatni poziom
doświadczenia symbolizowany jest gwiazdką. Jednostki stają się najlepszymi w swoim
rodzaju, a także same się leczą / naprawiają;
•
Wzrost poziomu doświadczenia można przyspieszyć poprzez nieustanne atakowanie
wroga. Poszczególne jednostki będą otrzymywać więcej doświadczenia za zniszczenie celów
szczególnie ważnych. Przykład: żołnierz z wyrzutnią rakiet, który dopiero co wyszedł z
koszar, dostanie od razu drugi lub nawet trzeci poziom doświadczenia, jeśli uda mu się
zniszczyć wrogą fabrykę główną. Pamiętaj też, że doświadczenie dostaje ten żołnierz,
którego strzał definitywnie kończy istnienie jednostki lub budynku przeciwnika.
Tak więc, jeśli na wspomnianą wyżej fabrykę główną wyślesz kilkunastu żołnierzy z
wyrzutniami rakiet, doświadczenie dostanie tylko ten, kto wypali ostatni pocisk w kierunku
budynku.
Strona: 6
Command & Conquer: Red Alert 3 – Poradnik GRY-OnLine
Sowieci
P o r a d y
i
i n f o r m a c j e
d o t y c z ą c e
f r a k c j i
•
Kampania sowiecka cechuje się średnim poziomem trudności. Jest zdecydowanie
łatwiejsza od japońskiej i nieco trudniejsza od alianckiej;
•
Sowieci stawiają swoje budynki w następujący sposób: najpierw powstaje plac budowy,
a potem wydawane są pieniądze na stopniowe wznoszenie budowli. Na szczęście, plac
budowy ma tyle samo energii co ukończona struktura, zatem niełatwo go zniszczyć, w
porównaniu do placów budowy z Command & Conquer: Generals;
•
Dostęp do lepszych jednostek można uzyskać poprzez zbudowanie super-reaktora oraz
laboratorium wojskowego (Battle Lab);
•
Sputnik to pojazd, który możesz zainstalować w niemal dowolnym miejscu na planszy.
Podobnie jak MCV, umożliwia stawianie budynków na określonym terytorium. Sputniki
wykorzystywane są do zakładania mniejszych baz (zajmujących się np. tylko
pozyskiwaniem rudy);
•
Choć Sowieci mają do dyspozycji całkiem niezłe jednostki lądowe, wiele misji w ich
kampanii pozwala zastosować marynarkę wojenną, która działa dużo efektywniej niż
czołgi typu Hammer lub Apocalypse;
•
Jeśli chcesz skorzystać z floty w celu pokonania wroga, musisz zebrać następujące
jednostki: łodzie podwodne Akula (świetnie walczą z innymi okrętami), wozy amfibijne typu
Bullfrog (rewelacyjna broń przeciwlotnicza) oraz pancerniki Dreadnought (potężna siła
ognia i duży zasięg pocisków). Jeśli nie możesz budować tych ostatnich, daruj sobie atak z
wody;
•
Stosowanie łodzi typu Stingray to według mnie poważna pomyłka. Poza niską ceną i
możliwością wchodzenia na ląd, okręty te mają niewiele do zaoferowania. Kiepsko radzą
sobie w walce, łatwo je zniszczyć i nie są w stanie sprostać lotnictwu;
•
Można również spróbować ataku z powietrza. Tutaj najlepsza jest kombinacja
śmigłowców typu Twinblade oraz odrzutowców typu MiG (w stosunku około 5:1).
Twinblade’y świetnie radzą sobie z niszczeniem budynków i pojazdów, lecz nie są w stanie
bronić się przed jednostkami latającymi. Tutaj z pomocą przychodzą MiGi, które zostały
zaprojektowane właśnie do zwalczania innych samolotów i śmigłowców;
•
Jeśli wiesz, że wróg ma słabą ochronę przeciwlotniczą, możesz na niego wysłać sterowce
Kirowa. Te jednostki są dość powolne, ale rekompensują tę wadę potężną siłą zrzucanych
bomb oraz całkiem niezłym opancerzeniem (ulegną tylko pod silnym ostrzałem, dlatego
warto najpierw sprawdzić, jaką ochroną dysponuje przeciwnik);
•
Śmigłowce typu Twinblade, przez wzgląd na swoją szybkość, są świetnymi jednostkami
zwiadowczymi. Pieniądze wydane na jedną samobójczą maszynę wysłaną do bazy wroga
celem sprawdzenia co on knuje, nigdy nie będą wyrzucone w błoto;
•
Ochrona bazy powinna składać się przede wszystkim z cewek Tesli. Struktury te
wymagają sporo energii, ale w zamian za to całkiem nieźle sobie radzą z piechotą,
pojazdami i okrętami. Nie są jednak w stanie atakować samolotów. Do obrony
przeciwlotniczej można wykorzystać stacjonarne działka (Flak Cannon) albo całkiem tanie,
skuteczne i amfibijne Bullfrogi (są tylko gorzej opancerzone niż broń stacjonarna). Od biedy
można wykorzystywać jeszcze żołnierzy z wyrzutniami rakiet (Flak Trooper);
•
Rekruci (Conscripts), czyli podstawowe jednostki armii sowieckiej, wymagają osobnego
omówienia. Ci żołnierze są fatalnie wyszkoleni, toteż w walce z alianckimi siłami
porządkowymi (Peacekeepers) lub imperialnym wojownikami Japonii przegrywają z
Strona: 7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement