RANDY II P portabil sau RANDY II M Radio CB mobil

RANDY II P portabil sau RANDY II M Radio CB mobil
RANDY II P
portabil
sau
RANDY II M
Radio CB
mobil
Manual de utilizare
1
2
REZUMAT
RANDY II M – CONFIGURAŢIA MOBILĂ
RANDY II P – CONFIGURAŢIA PORTABILĂ
CONTROL ŞI FUNCŢII
PICTOGRAMELE INDICATOARE DE PE ECRANUL LCD
DESCRIEREA FUNCŢIILOR
CARACTERISTICI TEHNICE
DEPANAREA DEFECŢIUNILOR
CUM SE TRANSMIT / RECEPŢIONEAZĂ MESAJELE
GLOSAR
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
TABELE DE FRECVENŢE
NORME – F
4
6
6
7
8
13
14
14
15
18
19 ~ 21
22
Cuprins:
RANDY II M
Configuraţie mobilă
RANDY II P
Configuraţie portabilă
Antenă de cauciuc
Adaptor cu conector pentru antenă CB şi
mufă brichetă şi Manualul de utilizare
Acumulator
reîncărcabil
litiu-ion
3
Încărcător de
perete
şi manual de
utilizare
RANDY II M NUMAI
AVERTISMENT!
Înainte de utilizare, aveți grijă să nu transmiteți fără să fi conectat mai întâi antena
(conexiunea situată pe adaptor) sau fără să fi setat SWR (Standing Wave Ratio/ Aport de
tensiune de unde staționare)! Nerespectarea acestui lucru poate duce la distrugerea
amplificatorului de putere, lucru care nu este acoperit de garanţie.
APARAT DE EMISIE-RECEPŢIE MULTI-NORME!
A se vedea funcția “F” la pagina 12 și tabelul Norme – F la pagina 21.
Garanţia acestui aparat de emisie-recepţie este valabilă numai
în ţara de achiziţionare.
Bine aţi venit în lumea noii generaţii de aparate radio CB. Noua gamă PRESIDENT vă oferă acces la
echipamente performante de top CB. Prin utilizarea tehnologiei de ultimă generaţie, care garantează
o calitate fără precedent, PRESIDENT RANDY II este un nou pas în comunicarea personală şi totodată
cea mai sigură alegere pentru cei mai exigenţi utilizatori profesionişti de radiouri CB. Pentru a vă
asigura că profitaţi din plin de toate capacităţile sale, vă sfătuim să citiţi cu atenţie acest manual
înainte de a instala şi folosi PRESIDENT RANDY II.
A) RANDY II M - CONFIGURAŢIA MOBILĂ
1) INSTALARE
- Conectaţi cablul antenei la conectorul antenei din adaptor.
- Conectaţi mufa brichetă în priza brichetă a maşinii.
- Prindeţi adaptorul pe dispozitiv. A se vedea pagina 12.
2) INSTALAREA ANTENEI
a) Alegerea antenei
- Pentru radiourile CB, cu cât antena este mai mare, cu atât mai bune sunt rezultatele. Distribuitorul
dvs. va putea să vă ajute cu alegerea antenei.
b) Antena mobilă
4
- Trebuie să fie fixată pe vehicul unde există un maxim de suprafaţă metalică (suprafaţă plană),
departe de suporturile parbrizului.
- Dacă aveţi deja instalată o antenă radio-telefon, antena CB trebuie să fie mai mare decât aceasta.
- Există două tipuri de antene: pre-reglementate, care ar trebui să fie utilizate pe o suprafaţă plană
bună (de exemplu, plafonul maşinii sau capacul portbagajului), şi reglabilă care oferă o gamă mult
mai mare şi poate fi utilizată pe o suprafaţă plană mai mică (a se vedea § 4, Ajustarea SWR).
- Pentru o antenă care trebuie să fie fixată prin găurire, veţi avea nevoie de un contact bun între
antenă şi suprafaţa plană. Pentru a obţine acest lucru, ar trebui să zgâriaţi uşor suprafaţa unde
urmează să fie plasate şurubul şi steaua de strângere.
- Aveţi grijă să nu prindeţi sau să aplatizaţi cablul coaxial (deoarece aceasta duce la riscul de
defectare şi / sau scurt-circuitare).
- Conectaţi antena la adaptor.
c) Antena fixă
- O antenă fixă ar trebui să fie instalată
într-un spaţiu cât mai clar posibil. În
cazul în care este fixat pe un stâlp,
aceasta va trebui probabil ancorată, în
conformitate cu legislaţia în vigoare (ar
trebui
să
solicitaţi
consiliere
profesională). Toate antenele şi
accesoriile
PRESIDENT
sunt
concepute pentru a oferi eficienţă
maximă pentru fiecare radio CB din
gamă.
TIPARUL RAZEI DE IEŞIRE
3) OPERAŢIUNI DE BAZĂ CARE TREBUIE EFECTUATE ÎNAINTE DE A FOLOSI SETUL PENTRU PRIMA
DATĂ (fără a transmite şi fără a utiliza comutatorul "push-to-talk / apăsaţi pentru a vorbi»)
a) Verificaţi conexiunile antenei.
b) Porniţi setul prin rotirea butonului Power/Alimentare (12) în sensul acelor ceasornicului.
c) Închideţi/OFF reglajul silenţios/Squelch. A se vedea § 13.1 pagina 10.
d) Reglaţi volumul la un nivel confortabil.
e) Mergeţi la canalul 20 prin utilizarea selectoarelor de canal (5 & 8).
4) REGLAREA SWR (Standing wave ratio/ Aportului de tensiune de unde staţionare)
AVERTISMENT: Acest lucru trebuie să fie efectuat atunci când utilizaţi radioul CB pentru prima dată
(şi ori de câte ori re-poziţionaţi antena). Reglarea trebuie să se efectueze într-o zonă fără obstacole.
* Reglarea cu un contor SWR extern (de ex. TOS-1 PRESIDENT)
a) Pentru conectarea contorului SWR:
Conectaţi contorul SWR între radioul CB şi antenă cât mai aproape posibil de CB (folosiţi un maxim de
40 cm de cablu, de tipul PRESIDENT CA 2C).
b) Pentru reglarea contorului SWR:
- Setaţi CB pe canalul 20.
- Puneţi comutatorul pe contorul SWR pentru a poziţiona FWD (calibrare).
- Apăsaţi comutatorul "push-to-talk / apăsaţi pentru a vorbi" de pe microfon pentru a transmite.
- Aduceţi acul index ▼cu ajutorul tastei de calibrare.
5
- Schimbaţi comutatorul în poziţia REF (citirea nivelului SWR). Citirea de pe Contor ar trebui să fie cât
mai aproape posibil de 1. Dacă nu este cazul, re-reglaţi antena pentru a obţine o citire cât mai
aproape de 1. (O citire SWR între 1 şi 1,8 este acceptabilă).
- Va fi necesară re-calibrarea contorului SWR după fiecare reglare a antenei.
CB dvs. este acum gata de utilizare.
B) RANDY II P - CONFIGURAŢIA PORTABILĂ
1) INSTALAREA
- Înşurubaţi antena de cauciuc pe dispozitiv.
- Ataşaţi o baterie complet încărcată la dispozitiv. A se vedea pagina 12.
CB dvs. este acum gata de utilizare.
C) CONTROL ŞI FUNCŢII
1) ANTENA: conector de tip TNC
2) PTT: comutator “Push to Talk/Apăsaţi pentru a vorbi”
3) F: buton multi-funcţii
4) SQ: funcţia monitor
5) Blocaţi / În jos ▼/ MENIU: Blocarea tastelor / Coborârea cu un canal / Intrarea în MENIU atunci
când este menţinut apăsat pe F.
6) SCANARE / A/F / Listă scanare: Funcţia de scanare / AM/FM / Editarea listei de canale scanate
7) DW/ P / Lumină: Ceas dual / Canal prioritar de urgenţă / Lumină de fundal LCD
8) H/L / UP ▲/ RB: Comutatorul de alimentare TX / Urcarea cu un canal / Sunet de recepţie
9) MICROFON: Microfon intern
10) DIFUZOR: Difuzor intern
6
11) CLAMĂ PENTRU CUREA
12) COMUTATOR ALIMENTARE & VOLUM: Pornire/Oprire şi reglare volum
13) INDICATOR LED: Luminile de indicare se aprind roşu atunci când transmit şi când capacitatea
bateriei (tensiunea) este scăzută. Luminile de indicare se aprind verde atunci când primesc sau
reglajul silenţios este oprit.
14) BLOCARE BATERIE/ADAPTOR
15) BATERIE (pe configurarea P portabil) / Adaptor (pe configurarea M mobil)
16) MUFĂ MICROFON EXTERN
17) MUFĂ DIFUZOR EXTERN
18) INTRARE ÎNCĂRCARE (pe configurarea P portabil)
D) PICTOGRAMELE INDICATOARE DE PE ECRANUL LCD
Afişează canalul în uz (CH.01) sau modul de operare al ţării
Afişează modul AM sau FM
Apare când tastatura este blocată
Apare când canalul selectat este în lista de scanare
Apare când este pornit sunetul de recepţie
Apare când este pornit canalul de urgenţă
Nivelul bateriei, indicând capacitatea acesteia (tensiunea)
Afişează puterea de ieşire a transmiţătorului (H=înaltă, L=joasă)
Indică funcţia “MENIU”
Indicator nivel semnal de recepţie / indicator de emisie
Arată că Rx primeşte semnal
7
E) DESCRIEREA FUNCŢIILOR
1) ON/OFF (PORNIT/OPRIT) – VOLUME (VOLUM)
- Rotiţi Butonul Volum On/Off (pornit/oprit) (12) în sensul acelor de ceasornic pentru pornirea
unităţii şi pentru a creşte volumul. De fiecare dată când radioul este pornit, afişajul va afişa banda
activă timp de 3 secunde. Rotiţi Butonul Volum On/Off (pornit/oprit) (12) în sens invers acelor de
ceasornic pentru a micşora volumul şi pentru a închide unitatea.
2) SELECTORUL DE CANALE: tastele ▼ / ▲
- Apăsaţi butonul ▼ (5) sau ▲ (8) pentru a urca sau pentru a coborî cu un canal.
3) BLOCAREA TASTELOR
- Apăsaţi ▼ (5) pentru mai mult de 3 secunde pentru a seta Blocarea tastelor On/Off (Pornit/Oprit).
- Când blocarea tastelor este activă, apare pictograma
PTT (2).
şi toate tastele sunt blocate, cu excepţia
4) AFIŞAREA LUMINII DE FUNDAL
- Se apasă butoanele F (3) + P (7) pentru a porni sau opri lumina de fundal.
- Când lumina de fundal este pornită, durata iluminării este de 10 secunde.
- De fiecare dată când apăsaţi un buton, cu excepţia lui PTT (2), timpul de iluminare este mai lung de
10 secunde.
5) FUNCŢIA DE SCANARE
5.1. Lista de canale scanate
Înainte de a utiliza funcţia de scanare, utilizatorii trebuie să editeze un canal,
pe lângă canalul prioritar implicit, în lista de scanare. Canalele din lista de
scanare sunt marcate cu pictograma "Sc" de pe ecran. Lista canalelor scanate
este scanată şi pictograma "Sc" apare cu intermitenţă.
5.2. Adăugarea unui canal la lista de scanare
- Selectaţi un canal cu ajutorul butonului ▼ sau ▲, pentru a alege canalul pe care doriţi să îl setaţi.
- Apăsaţi butoanele F (3) + A/F (6) pentru a adăuga canalul la lista de scanare.
- Canalele din listă au afişată o pictogramă "Sc".
5.3. Ştergerea unui canal din lista de scanare
- Selectaţi un canal cu ajutorul butonului ▼ sau ▲.
- Apăsaţi butoanele F (3) + A/F (6) pentru a şterge canalul de pe listă. Pictograma "Sc" dispare.
5.4. Scanarea pornită/oprită (On/Off)
- Apăsaţi butonul A/F (6) pentru mai mult de 3 secunde pentru a începe scanarea. Transmiţătorul
începe să navigheze prin canalele din lista de scanare (pictograma "Sc" începe să apară intermitent).
Poate scana minim 5 canale pe secundă.
- Atunci când este recepţionat semnalul, se va opri la acel canal. Atunci când semnalul dispare, va
continua să scaneze după 5 secunde.
8
- În cazul în care nu există niciun canal (în afară de canalul prioritar) în listă scanarea nu poate fi
setată.
- Apăsaţi butonul A/F (6) pentru 3 secunde din nou pentru a opri scanarea, radioul revine la canalul
anterior începerii scanării.
Notă: În timpul scanării, dacă se apasă P (7), scanarea se va opri şi va trece la canalul prioritar.
6) CANALUL DE URGENŢĂ PRIORITAR
"CH 19" este canalul de urgenţă pentru acest mod de operare.
- Apăsaţi P (7) pentru a merge la canalul prioritar. Ecranul va afişa pictograma
.
- Apăsaţi P (7) din nou pentru a ieşi canalul de urgenţă şi pentru a reveni la canalul în operare înainte
de a intra în canalul prioritar.
- Apăsaţi butonul ▼ (5) / ▲ (8) şi va reveni la canalul anterior sau următor canalului prioritar.
NOTĂ: Atunci când operaţi în canalul de urgenţă, funcţia de scanare va fi dezactivată.
7) FUNCŢIA MONITORIZARE
Această funcţie este utilizată pentru a seta nivelul difuzorului.
- Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul SQ (4) pentru a dezactiva reglajul silenţios, şi puteţi auzi zgomotul
de la difuzor.
- Rotiţi butonul de Volum la nivelul adecvat.
- Funcţia Monitorizare este activă odată ce eliberaţi butonul SQ (4).
8) RECEPŢIA ŞI EMISIA
8.1. MODUL DE EMISIE
- Apăsaţi butonul PTT (2) pentru a transmite. Luminile LED luminează roşu şi este afişată pictograma
.
o linie = 0.5-1 W = putere redusă
două linii = 2-3 W = putere mare AM
patru linii = > 4 W = putere mare FM
8.2. MODUL RECEPŢIE
Luminile LED luminează verde în modul recepţie. Puteţi auzi semnalul în difuzor. Sunt afişate
pictogramele
şi .
9) SETAREA MODULUI AM/FM
Există două moduri de operare, AM şi FM.
- Apăsaţi butonul A/F (6) pentru a alterna modurile AM sau FM. Este afişată pictograma ”AM” sau
”FM”.
10) PUTEREA DE EMISIE
9
- Apăsaţi butonul ▲ (8) pentru 3 secunde (sau mai mult) pentru a selecta puterea de ieşire pentru
emisie. FM: L = 1W, H = 4W / AM: L = 1W, H = 3W. Fiecare apăsare lungă, alternează nivelul puterii.
Se afişează “H” sau “L”.
11) SUNET DE RECEPŢIE / ROGER BEEP
Această funcţie este utilizată pentru a reaminti partenerului, atunci când TX este oprit (butonul PTT
este eliberat), radioul va emite un sunet/bip pentru a confirma altor utilizatori că transmisia dvs. s-a
încheiat.
- Apăsaţi butoanele F (3) + ▲ (8) pentru a porni sunetul de recepţie, este afişată pictograma
- Apăsaţi butoanele F (3) + ▲ (8) pentru a opri această funcţie, pictograma
.
dispare.
12) CEASUL DUAL (SCANARE)
Această funcţie este utilizată pentru a scana canalul de operare şi "Canalul
de urgenţă prioritar".
- Apăsaţi butonul P (7) pentru 3 secunde pentru a porni această funcţie,
pictogramele
şi
sunt afişate.
- Radioul va scana între canalul de operare şi "Canalul de urgenţă prioritar".
- Apăsaţi butonul P (7) din nou pentru 3 secunde pentru a ieşi din acest mod, se va merge la canalul
de operare anterior. Pictogramele
şi
dispar.
Notă: În timpul acestui mod, radioul se va opri la canalul care are semnal. Şi când semnalul dispare,
se va reveni la modul Dual Watch/Ceas dual, după 5 secunde.
În timpul acestui mod, în cazul în care se apasă butonul PTT (2), radioul va transmite pe acel canal.
Atunci când este eliberat butonul PTT (2), va reveni la modul ceas dual.
Când este apăsat SQ (4), va exista zgomot de la difuzor, chiar dacă nu există semnal. În timpul acestui
mod, cu excepţia PTT (2), SQ (4) şi P (7), celelalte butoane vor fi dezactivate, şi va exista un sunet de
eroare atunci când acestea sunt apăsate.
13) FUNCŢIA MENIU
Acesta este sistemul de setare. Apăsaţi butoanele F (3) + ▼(5) pentru a intra în meniul de setări, este
afişată pictograma "M".
- Apăsaţi butonul F (3) pentru a alege elementul de setare dorit. Trei elemente pot fi setate în acest
meniu: nivelul SQ, economisirea bateriei şi sunetul bip.
- Apăsaţi ▲(5) sau ▼(8) pentru a realiza setarea.
- Apăsaţi F pentru a stoca şi treceţi la următorul punct de setat.
- Apăsaţi orice buton cu excepţia ▲(5) sau ▼(8) pentru a reveni la modul de operare.
13.1. NIVELUL REGLAJULUI SILENŢIOS
Este posibilă setarea de niveluri diferite de reglaj silenţios pentru radio. Setarea nivelului selectat
este pentru toate canalele programate.
Niveluri selectabile:
10
Notă:
Setarea nivelului reglajului silenţios controlează în mod direct receptorul. Înainte de a stoca nivelul
este posibil să auziţi că reglajul silenţios este închis. Acest lucru este foarte util pentru determinarea
nivelului radioului înainte de a-l stoca.
Selectarea nivelului
> Poziţia start
- Apăsaţi butoanele F (3) + ▼ (5) pentru a seta Nivelul Reglajului silenţios.
> SL 01 se afişează şi pictograma
este intermitentă.
- Apăsaţi butoanele ▲(5) sau ▼(8) pentru a selecta Nivelul Reglajului silenţios, de la
la 06.
- Apăsaţi butonul F (3) pentru a salva setarea Nivelului Reglajului silenţios şi pentru a trece la setarea
modului Economisire baterie.
- Apăsaţi orice alt buton în afară de ▲(5) sau ▼(8) pentru a reveni la modul de operare.
13.2. ECONOMISIRE PUTERE BATERIE
> Poziţia start
- Apăsaţi butoanele F (3) + ▼ (5) pentru a seta Nivelul Reglajului silenţios.
- Apăsaţi butonul F (3) pentru a seta Economisirea de putere.
> PS 01 şi se afişează.
- Apăsaţi butoanele ▲(5) sau ▼(8) pentru a selecta setarea Economisire de putere 1, 2, 3 sau 0
(=off/închisă).
- Apăsaţi butonul F (3) pentru a salva setarea de Economisire putere şi pentru a trece la setarea
modului Sunet Bip.
- Apăsaţi orice alt buton în afară de ▲(5) sau ▼(8) pentru a reveni la modul de operare.
13.3. SUNETUL BIP
- Apăsaţi butoanele F (3) + ▼ (5) pentru a seta Nivelul Reglajului silenţios.
- Apăsaţi butonul F (3) de două ori pentru a seta Sunetul Bip.
- Apăsaţi butoanele ▲(5) sau ▼(8) pentru a porni sau opri Sunetul Bip.
11
Când este pornit Sunetul Bip, se aude un sunet de tip bip, atunci când se apasă un buton, cu excepţia
butoanelor PTT (2) şi SQ (4).
- Apăsaţi butonul F (3) pentru a salva setarea de Sunet Bip şi pentru a trece la setarea modului
Nivelul Reglajului silenţios.
- Apăsaţi orice alt buton în afară de ▲(5) sau ▼(8) pentru a reveni la modul de operare.
Notă: În timpul setării meniului, în cazul în care nu este apăsat niciun buton în decurs de 10 secunde,
radioul va reveni la modul de operare fără a salva setarea.
13.4. FUNCŢIA ANL
Apăsaţi SQ (4) şi eliberaţi pentru a alterna ANL, pornit/oprit. Când ANL este
pornit, se afişează
.
Notă: Această funcţie poate opera numai în modul AM.
14) INDICATORUL BATERIEI
Pictograma
arată capacitatea bateriei.
Atunci când capacitatea bateriei este scăzută, este afişată pictograma
şi LED-ul roşu începe să
lumineze intermitent.
NOTĂ: Dacă funcţia Sunet Bip este pornită, un ton tip bip avertizează la fiecare 10 secunde, în caz
contrar nu există sunet bip de la difuzor.
15) TEMPORIZATOR REPAUS
Această funcţie este utilizată pentru a limita timpul de transmisie atunci când este apăsat butonul
PTT, opreşte transmisia după expirarea timpului, şi trebuie să eliberaţi butonul PTT dacă doriţi să retransmiteţi.
16) FUNCŢIA DE RESETARE
Această funcţie este utilizată pentru a reseta radioul la setarea implicită precedentă.
- Ţineţi apăsate butoanele ▼ (5) + A/F (6), apoi porniţi comutatorul de alimentare, şi va reveni la
setarea implicită.
17) F – SELECTAREA BENZII DE FRECVENŢĂ
(configuraţie CE, UE, In, U, PL, d)
Benzile de frecvenţă trebuie să fie alese în funcţie de ţara de utilizare. Nu utilizaţi nicio altă
configuraţie. Unele ţări au nevoie de o licenţă de utilizator.
A se vedea tabelul de la pagina 22.
- Procedură: opriţi aparatul de emisie-recepţie. Apăsaţi butonul F (3) în timp ce radioul este pornit.
Litera corespunzătoare configurării luminează intermitent. Pentru a schimba configurarea, utilizaţi
butoanele ▲(5) sau ▼(8). Apoi apăsaţi F (3) din nou. Ca o confirmare, litera corespunzătoare
12
configurării este afişată în continuu. Prin oprirea şi repornirea radioului, va fi activată noua
configuraţie.
A se vedea tabelul cu configuraţii / benzi de frecvenţă de la pagina 18 la 20.
18) ATAŞAREA ŞI ÎNLĂTURAREA BATERIEI / ADAPTORULUI
Notă: Deoarece bateria este prevăzută neîncărcată, trebuie să încărcaţi bateria înainte de a o utiliza
la aparatul de emisie-recepţie.
INSTALARE ( a se vedea figura 1)
1-1: Potriviţi cele patru caneluri de la marginea bateriei cu ghidajele corespunzătoare de pe partea
din spate a aparatului.
1-2: Glisaţi bateria de-a lungul părţii din spate a aparatul de emisie-recepţie până când dispozitivul
de deblocare de la baza aparatul de emisie-recepţie se blochează. Între timp, se aude un sunet "clic".
ÎNLĂTURARE (a se vedea figura 2)
2-1: Pentru a scoate bateria, trageţi în jos dispozitivul de deblocare de la partea de jos.
2-2: Glisaţi bateria de pe aparatul de emisie-recepţie.
19) AFIŞAREA FRECVENŢEI
Este posibil să setaţi funcţia de Afişare a frecvenţei pe pornit sau oprit.
Când este activată, în modul de aşteptare, apăsaţi butonul F (3) şi va afişa frecvenţa canalului.
F) CARACTERISTICI TEHNICE
1) GENERALITĂŢI
- Canale
- Moduri de modulare
- Game de frecvenţă
- Impedanţa antenei
- Sursa de alimentare
- Dimensiuni (în mm)
- Greutate
- Accesorii furnizate
- Filtru
: 40
: AM / FM
: de la 26,965 MHz la 27,405 MHz
: 50 ohmi
: 13.2 V (Randy II M) / 7.4 V (Randy II P)
: 54 (W) x 35 (D) x 120 (H) fără accesorii
: 319 g cu accesorii (Randy II M)
357 g cu accesorii (Randy II P)
: Adaptor cu conector de antenă şi mufă brichetă
pentru ţigări (Randy II M)
Baterie, antenă de cauciuc şi încărcător de perete
(Randy II P)
: ANL (Limitator de Zgomot Automat)
13
2) EMISIE
- Toleranţă de frecvenţă
- Puterea transportatorului
- Interferenţe transmisiuni
- Răspuns audio
- Puterea emisă în canalul adiacent
- Sensibilitate microfon
- Drenaj
- Distorsiune semnal modulat
3) RECEPŢIE
- Sensibilitate max. la 20 dB sinad
- Răspuns frecvenţă
- Selectibilitate canal adiacent
- Putere audio maximă
- Sensibilitate Reglaj silenţios
- Difuzor intern
: +/- 200 Hz
: 1 ~ 3 W AM / 1 ~ 4 W FM
: sub 4 nW (- 54 dBm)
: 300 Hz la 2.5 KHz
: sub 20 μW
: 7 mV
: 1,8 A (cu putere de modulare Hi)
:2%
: AM: 0,5 μV - 113 dBm / FM : 0,3 μV - 116 dBm
: 300 Hz to 2,5 kHz
: 60 dB
:1W
: min : 0,2 μV - 120 dBm / max : 1 mV - 47 dBm
: 8 ohmi, 1 W
G) DEPANAREA DEFECŢIUNILOR
1) RADIOUL CB NU TRANSMITE SAU TRANSMISIUNEA ESTE DE CALITATE SCĂZUTĂ
- Verificaţi dacă antena este conectată corect.
- Verificaţi dacă SWR este reglat corect (RANDY II M - opţiunea Mobil numai).
- Verificaţi dacă configuraţia programată este cea corectă (a se vedea tabelul de la pagina
21).
2) RADIOUL CB NU RECEPŢIONEAZĂ SAU RECEPŢIA ESTE DE CALITATE SCĂZUTĂ
- Verificaţi dacă nivelul Reglajului silenţios este ajustat în mod adecvat.
- Verificaţi dacă configuraţia programată este cea corectă (a se vedea tabelul de la pagina 21).
- Verificaţi dacă volumul este setat la un nivel confortabil de ascultare.
- Verificaţi dacă antena este conectată corect.
- Verificaţi dacă SWR este reglat corect (RANDY II M - opţiunea Mobil numai).
- Asiguraţi-vă că utilizaţi acelaşi mod de modulaţie ca şi corespondentul dvs..
3) CB NU SE APRINDE
- Verificaţi bateria sau sursa de alimentare.
- Verificati cablajul conexiunii.
- Verificaţi siguranţa (RANDY II M - opţiunea Mobil numai).
H) CUM SE TRANSMIT / RECEPŢIONEAZĂ MESAJELE
Acum, că aţi citit manualul, asiguraţi-vă că radioul CB este gata pentru utilizare (şi anume, verificaţi
dacă antena este conectată).
Alegeţi-vă canalul. (19, 27).
Alegeţi-vă modul (AM / FM), care trebuie să fie acelaşi cu cel al corespondentului dumneavoastră.
14
Apăsaţi comutatorul «push-to-talk/apasă pentru a vorbi» şi anunţaţi mesajul dvs. «Atenţie staţii,
testare de transmisie», care vă va permite să verificaţi claritatea şi puterea semnalului. Eliberaţi
comutatorul şi aşteptaţi un răspuns. Ar trebui să primiţi un răspuns de genul, «Tare şi clar".
Dacă utilizaţi un canal de apelare (19, 27) şi aţi stabilit comunicarea cu cineva, este o practică comună
să alegeţi un alt canal disponibil astfel încât să nu blocaţi canalul de apelare.
I) GLOSAR
Mai jos veţi găsi câteva dintre expresiile cele mai frecvent utilizate pe radio CB.
Amintiţi-vă că acestea sunt folosite pentru distracţie şi nu sunteţi obligat să le utilizaţi. În caz de
urgenţă, ar trebui să fiţi cât mai clar posibil.
ALFABETUL FONETIC INTERNAŢIONAL
A Alpha
B Bravo
C Charlie
D Delta
E Echo
F Foxtrott
G Golf
VOCABULAR TEHNIC
AM
CB
CH
CW
DX
DW
FM
GMT
HF
LF
LSB
RX
SSB
SWR
SWL
SW
TX
UHF
USB
VHF
H Hotel
I India
J Juliett
K Kilo
L Lima
M Mike
N November
O Oscar
P Papa
Q Quebec
R Romeo
S Sierra
T Tango
U Uniform
V Victor
W Whiskey
X X-ray
Y Yankee
Z Zulu
: Modulaţie în amplitudine
: Banda cetăţenească
: Canal
: Undă continuă
: Legătură la distanţă lungă
: Ceas dual
: Modulaţie de frecvenţă
: Ora după meridianul Greenwich
: Frecvenţă înaltă
: Frecvenţă redusă
: Bandă cu parte inferioară
: Receptor
: Bandă cu parte unică
: Aport de tensiune de unde staţionare.
: Ascultare pe unde scurte
: Undă scurtă
: Aparat CB de emisie-recepţie
: Frecvenţă ultra înaltã
: Bandă cu parte superioară
: Frecvenţă foarte înaltă
15
LIMBAJUL CB
Advertising/Reclamă
Back off/ Înapoi
Basement/Subsol
Base station/Staţia de bază
Bear/Urs
Bear bite/Muşcătură de urs
Bear cage/Cuşca de urs
Big slab/Planşeu mare
Big 10-4/Mare 10-4
Bleeding/Sângerare
Blocking the channel/
Blocarea canalului
Blue boys/Băieţii albaştri
Break/Întrerupere
: Luminile intermitente ale maşinii de poliţie
: Încetineşte
: Canalul 1
: Un CB stabilit într-o locaţie fixă
: Poliţist
: Amendă la viteză
: Secţia de poliţie
: Autostradă
: Categoric
: Semnal de la un canal adiacent care interferează cu
transmisiunea
: Apăsarea pe comutatorul PTT fără a vorbi
: Poliţia
: Folosit pentru a cere permisiunea de a se alătura unei
conversaţii
: Un utilizator de CB care doreşte să se alăture unui canal
: Liber, fără poliţie
: Canal cu interferenţe mai puţine
Breaker/ Întrerupător
Clean and green/Curat şi verde
Cleaner channel/Canal mai curat
Coming in loud and proud/Intrând
tare şi mândru
: Recepţie bună
Doughnut/Gogoaşă
: Cauciuc
Down and gone/ Jos şi plecat
: Oprirea CB
Down one/În jos cu unul
: Megeţi la un canal inferior
Do you copy?/Recepţionezi?
: Înţelegi?
DX
: Distanţe lungi
Eighty eights/88
: Dragoste şi sărutări
Eye ball/Glob ocular
: Utilizatori de CB care se întâlnesc
Good buddy/Prieten bun
: Coleg, utilizator de CB
Hammer/Ciocan
: Accelerator
Handle/Mâner
: Porecla utilizatorului de CB
Harvey wall banger/Harvey care
loveşte pereţii
: Şofer periculos
How am I hitting you?/Cum te lovesc? : Cum primeşti mesajele mele?
Keying the mike/ Manipularea
microfonului
: Apăsarea comutatorului PTT fără a vorbi
Kojac with a kodak/ Kojak
cu un Kodak
: Radar al poliţiei
Land line/Linie pe uscat
: Telefon
Lunch box/Cutia cu prânzul
: Setul CB
Man with a gun/Omul cu armă
: Radar al poliţiei
Mayday/semnal de ajutor
: SOS
Meat wagon/Vagon cu carne
: Ambulanţa
Midnight shopper/ Cumparator la
miezul nopţii
: Hoţ
16
Modulation/Modulaţie
: Conversaţie
Negative copy/Recepţie negativă : Fără răspuns
Over your shoulder/Peste umăr
: Chiar în spatele tău
Part your hair/Fă-ţi cărare în păr
: Ai grijă cum te comporţi – e poliţie în faţă
Pull your hammer back/Retrage-ţi
Ciocanul
: Încetineşte
Rat race/Cursă de şobolani
: Trafic congestionat
Rubberbander/Utilizator de cauciuc : Un nou utilizator de CB
Sail boat fuel/Combustibil pentru
bărcile cu pânze
: Vânt
Smokey dozing/Moţăială fumurie : Maşină de poliţie parcată
Smokey with a camera/Fumurie cu
cameră
: Radar de poliţie
Spaghetti bowl/Bol cu spaghete
: Schimburi reciproce
Stinger/Ac
: Antena
Turkey/Curcan
: Utilizator prost de CB
Up one/Sus unul
: Mergeţi cu un canal mai sus
Wall to wall/Perete la perete
: Peste tot/pretutindeni
What am I putting to you?/Ce îţi pun? : Te rog, dă-mi o citire de S-metru.
17
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Noi, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sète, BP 100 - 34540
Balaruc - FRANŢA, declarăm, pe propria răspundere că aparatul de emisierecepţie de conexiune radio CB
Marca: PRESIDENT
Model: RANDY II
este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale Directivei 1999/5/CE
(articolul 3), adaptate la legislaţia naţională, precum şi cu următoarele
standarde europene:
EN300433-1.V1.3.1 (2011-07)
EN300433-2.V1.3.1 (2011-07)
EN301489-1.V1.9.2 (2011-09)
EN301489-13.V1.2.1 (2002-08)
EN60950-1 (2006)
Balaruc, 03.09.2012
Jean-Gilbert MULLER
Director General
18
Canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TABEL DE FRECVENŢE PENTRU UE / CE / U (CEPT)
Frecvenţă
Canal
Frecvenţă
26,965 MHz
21
27,215 MHz
26,975 MHz
22
27,225 MHz
26,985 MHz
23
27,255 MHz
27,005 MHz
24
27,235 MHz
27,015 MHz
25
27,245 MHz
27,025 MHz
26
27,265 MHz
27,035 MHz
27
27,275 MHz
27,055 MHz
28
27,285 MHz
27,065 MHz
29
27,295 MHz
27,075 MHz
30
27,305 MHz
27,085 MHz
31
27,315 MHz
27,105 MHz
32
27,325 MHz
27,115 MHz
33
27,335 MHz
27,125 MHz
34
27,345 MHz
27,135 MHz
35
27,355 MHz
27,155 MHz
36
27,365 MHz
27,165 MHz
37
27,375 MHz
27,175 MHz
38
27,385 MHz
27,185 MHz
39
27,395 MHz
27,205 MHz
40
27,405 MHz
TABEL DE FRECVENŢE PENTRU U (ENG)
Frecvenţă
Canal
27,60125 MHz
21
27,61125 MHz
22
27,62125 MHz
23
27,63125 MHz
24
27,64125 MHz
25
27,65125 MHz
26
27,66125 MHz
27
27,67125 MHz
28
27,68125 MHz
29
27,69125 MHz
30
27,70125 MHz
31
27,71125 MHz
32
27,72125 MHz
33
27,73125 MHz
34
19
Frecvenţă
27,80125 MHz
27,81125 MHz
27,82125 MHz
27,83125 MHz
27,84125 MHz
27,85125 MHz
27,86125 MHz
27,87125 MHz
27,88125 MHz
27,89125 MHz
27,90125 MHz
27,91125 MHz
27,92125 MHz
27,93125 MHz
15
16
17
18
19
20
27,74125 MHz
27,75125 MHz
27,76125 MHz
27,77125 MHz
27,78125 MHz
27,79125 MHz
35
36
37
38
39
40
27,94125 MHz
27,95125 MHz
27,96125 MHz
27,97125 MHz
27,98125 MHz
27,99125 MHz
Canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TABEL DE FRECVENŢE PENTRU d
Frecvenţă
Canal
26,965 MHz
21
26,975 MHz
22
26,985 MHz
23
27,005 MHz
24
27,015 MHz
25
27,025 MHz
26
27,035 MHz
27
27,055 MHz
28
27,065 MHz
29
27,075 MHz
30
27,085 MHz
31
27,105 MHz
32
27,115 MHz
33
27,125 MHz
34
27,135 MHz
35
27,155 MHz
36
27,165 MHz
37
27,175 MHz
38
27,185 MHz
39
27,205 MHz
40
Frecvenţă
27,215 MHz
27,225 MHz
27,255 MHz
27,235 MHz
27,245 MHz
27,265 MHz
27,275 MHz
27,285 MHz
27,295 MHz
27,305 MHz
27,315 MHz
27,325 MHz
27,335 MHz
27,345 MHz
27,355 MHz
27,365 MHz
27,375 MHz
27,385 MHz
27,395 MHz
27,405 MHz
Canal
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TABEL DE FRECVENŢE PENTRU d
Frecvenţă
Canal
26,565 MHz
61
26,575 MHz
62
26,585 MHz
63
26,595 MHz
64
26,605 MHz
65
26,615 MHz
66
26,625 MHz
67
26,635 MHz
68
26,645 MHz
69
26,655 MHz
70
Frecvenţă
26,765 MHz
26,775 MHz
26,785 MHz
26,795 MHz
26,805 MHz
26,815 MHz
26,825 MHz
26,835 MHz
26,845 MHz
26,855 MHz
20
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
26,665 MHz
26,675 MHz
26,685 MHz
26,695 MHz
26,705 MHz
26,715 MHz
26,725 MHz
26,735 MHz
26,745 MHz
26,755 MHz
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
26,865 MHz
26,875 MHz
26,885 MHz
26,895 MHz
26,905 MHz
26,915 MHz
26,925 MHz
26,935 MHz
26,945 MHz
26,955 MHz
Canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TABEL DE FRECVENŢE PENTRU PL
Frecvenţă
Canal
26,960 MHz
21
26,970 MHz
22
26,980 MHz
23
27,000 MHz
24
27,010 MHz
25
27,020 MHz
26
27,030 MHz
27
27,050 MHz
28
27,060 MHz
29
27,070 MHz
30
27,080 MHz
31
27,100 MHz
32
27,110 MHz
33
27,120 MHz
34
27,130 MHz
35
27,150 MHz
36
27,160 MHz
37
27,170 MHz
38
27,180 MHz
39
27,200 MHz
40
Frecvenţă
27,210 MHz
27,220 MHz
27,250 MHz
27,230 MHz
27,240 MHz
27,260 MHz
27,270 MHz
27,280 MHz
27,290 MHz
27,300 MHz
27,310 MHz
27,320 MHz
27,330 MHz
27,340 MHz
27,350 MHz
27,360 MHz
27,370 MHz
27,380 MHz
27,390 MHz
27,400 MHz
Canal
1
2
3
4
5
6
7
TABEL DE FRECVENŢE PENTRU In
Frecvenţă
Canal
26,965 MHz
21
26,975 MHz
22
26,985 MHz
23
27,005 MHz
24
27,015 MHz
25
27,025 MHz
26
27,035 MHz
27
Frecvenţă
27,215 MHz
27,225 MHz
27,255 MHz
27,235 MHz
27,245 MHz
27,265 MHz
27,275 MHz
21
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27,055 MHz
27,065 MHz
27,075 MHz
27,085 MHz
27,105 MHz
27,115 MHz
27,125 MHz
27,135 MHz
27,155 MHz
27,165 MHz
27,175 MHz
27,185 MHz
27,205 MHz
NORME - F• NORME - F • NORME - F • NORME – F
Nr.
Cod de
configurare
Canal FM
Canal AM
Ţară
1
EU
40 Ch (4W)
40 Ch (4W)
2
PL
d
EC
-5 KHz 40 Ch (4W)
-5 KHz 40 Ch (4W)
BE, BG, CH, CY, DK, EE,
ES, Fl, FR, GR, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO,
SE
PL
80 Ch (4W)
40 Ch (4W)
DE
40 Ch (4W)
-
5
U
-
6
In
CEPT 40 Ch (4W)
+ ENG 40 Ch (4W)
27 Ch (4W)
AT, CZ, HU,
MT, SI, SK
GB
27 Ch (4W)
IN
3
4
Banda de frecvenţă şi puterea de transmisie a aparatului de emisie-recepţie trebuie să
corespundă cu configuraţia autorizată din ţara în care acesta este utilizat.
Notă: În configuraţia U, pentru selectarea benzii de frecvenţă ENG. Apăsaţi butonul
comutatorul A / F (6) scurt. Atunci când banda de frecvenţă este ENG, apare «UK» pe
22
ecran. Atunci când banda de frecvenţă este CEPT, dispare «UK» de pe ecran (a se
vedea tabelul de la pagina 18).
Ţări în care există anumite restricţii (de licenţă1 / înregistrare2)
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES Fl FR GB
!
!
!
!
!
!
!
!
1
Licenţă
Înregistrare2
AM
BLU / SSB
Vă rugăm să consultaţi tabelul actualizat pe site-ul www.president-electronics.com,
pagina «Radiourile CB» apoi «Radiourile CB President şi Europa».
GR HU IE IS
!
IT
LT
!
LU LV
MT NL NO PL
!
PT RO SE
SI
SK
!
!
!
!
!
!
!
23
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement