Koncar PP 60 I.L5N Korisnički priručnik

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

Koncar PP 60 I.L5N Korisnički priručnik | Manualzz

HR

UPUTE ZA UPORABU, POSTAVLJANJE I

PRIKLJUČENJE

PERILICE POSUĐA

PP 60 I.L5N

Odabir programa i uporaba perilice

Uporaba perilice

Praćenje programa

Promjena programa

Poništavanje programa

Isključivanje perilice

1

3

7

7

8

8

9

9

10

12

3

3

4

6

7

12

12

12

13

13

15

16

16

16

17

17

18

20

21

23

23

23

24

24

25

25

26

26

27

30

31

11

8

10

9

1

3

4

2

5

6

7

1. Poklopac

2. Gornja košara sa stalcima

3. Gornji raspršivač vode

(mlaznice)

4. Donja košara

5. Donji raspršivač vode

(mlaznice)

6. Filteri

7. Natpisna pločica

8. Kontrolna ploča

9. Posuda za deterdžent i sredstvo za ispiranje

10. Košara za pribor za jelo

11. Raspršivač soli

12. Vodilice za pomicanje gornje košare

1 2

. Mala jedinica za sušenje: Ovaj sistem daje bolje performasne sušenja.

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Visina

Širina

Dubina

Neto težina

Napon

Maksimalna snaga

Snaga grijanja

Snaga dovoda

Snaga odvoda

Pritisak vode

Struja

1

2

setova suđa

8

2 0 -870

mm

598

mm

5

70

mm

32,547

kg

220-240 V, 50 Hz

19

00 W

18

00 W

100 W

30 W

0,03 MPa

(0,3 bar)

-1 MPa

(10 bar)

10 A

Sukladnost sa standardima i testnim podacima / EU izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva

EU-a s odgovarajućim usklađenim standardima, koji određuju

CE oznake.

SIGURNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE

Odlaganje otpada / Recikliranje

• Ambalaža kao i prateći papirnati materijali uz perilicu proizvedeni su od recikliranog papira.

• Plastični dijelovi označeni su internacionalnim skraćenicama:

(>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, ….)

• Kartonski djelovi proizvedeni od recikliranog papira i kao takve potrebno ih je odlagati u za to predviđene spremnike za recikliranje.

3

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N. br. 74 od

18.07.07.) i EU Directive: 2002/96/EC i 2012/19/EU za proizvode uz koji je prikazan znak prekrižene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Sukladnost sa standardima i testnim podacima / EU izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva EU-a s odgovarajućim usklađenim standardima, koji određuju CE oznake.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

.

• Prije priključivanja i uporabe perilice provjerite da li na njoj postoje ikakva mehanička oštećenja. Ukoliko primjetite oštećenja obratite se ovlaštenom servisu.

• Uklonite ambalažu kao što je navedeno i odložite u skadu s zakonom o zbrinjavanju takve vrste otpada.

Prilikom instalacije perilice obratite pažnju na slijedeće:

• Odaberite stabilnu i sigurnu podlogu na koju ćete staviti perilicu.

• Instalaciju i povezivanje perilice na odvod i dovod vode napravite u skladu s navedenim uputama i prema sigurnosnim standardima.

• Instalaciju i popravak perilice provjerite samo ovlaštenom servisnom osoblju.

• U slučaju popravka perilice koristite samo originalne rezervne dijelove.

• Prije instalacije provjerite da li je perilica odspojena sa napajanja.

• Sva povezivanja na napajanje trebaju biti u skladu s vrijednostima navedenima na natpisnoj pločici uređaja.

• Posebnu pažnju obratite da kabel na napajanje ni na kojem mjestu nije prignječen perilicom.

4

• Ne koristite produžne kablove ili višestruke utičnice prilikom spajanja perilice na napajanje. Nakon instalacije perilice morate biti u mogućnosti na jednostavan način pristupiti kabelu za napajanje kao i utičnici.

• Prije prvog pranja stavite u pogon praznu perilicu.

Svakodnevna uporaba

• Ovaj uređaj namjenjen je samo za kućnu uporabu i ne može se koristiti u druge svrhe. Uporabom uređaja u komercijalne svrhe gubite prava na jamstvo.

• Ne sjedajte na perilicu i ne naslanjajte se na otvorena vrata perilice.

• Nikada ne upotrebljavajte deterdžente i sredstva za ispiranje koja nisu specijalno proizvedena za perilice suđa. U slučaju kvara uzrokovanog uporabom drugih od spomenutih sredstava gubite prava na jamstvo.

• Voda smještena u odjeljku za pranje nije za piće.

• Ne stavljajte u odjeljak za pranje nikakva kemijska otapala.

• Ukoliko perete plastične posude uvjerite se da su termički otporni i namjenjeni za pranje u perilici suđa.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje imaju nedostatak iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako ih je ona uputila u korištenje aparata na siguran način i tako da razumiju opasnosti kojima su izloženi za vrijeme rada uređaja. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

• Ne perite predmete i suđe u perilici koji nisu namjenjeni za takvu vrstu pranja. Pripazite da su košare za suđe napunjene u skladu s uputama (da nisu pretrpane suđem). Ogrebotine ili oštećenja na unutanjim stijenkama perilice uzrokovana neprikladnom uporabom i punjenjem košara za suđe ne podliježu jamstvu.

• Za vrijeme rada perilice ne otvarajte vrata jer postoji opasnost od istjecanja i prskanja vruće vode koja mogu izazvati opekline.

• Ne ostavljajte vrata perilice otvorena.

• Noževe i druge oštre predmete smjestite u košare na takav

5

način da oštricom budu okrenuti prema dolje.

• Ukoliko primjetite da je kabel napajanja oštećen, nemojte koristiti uređaj. kako bi spriječili opasnost od strujnog udara ili drugih ozljeda, kontaktirajte ovlašteni servis i stručnu tehničku osobu za zamjenu kabela napajanja.

• Osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja za uporabu, ne bi smjele koristiti uređaj, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i da su od nje dobile sve upute za sigurnu porabu uređaja, te su upoznate sa svim opasnostima koje im prijete za vrijeme rada i uporabe uređaja.

Sigurnost djece

• Ambalažu u kojoj je bio zapakiran uređaj odložite na mjesto koje je van dohvata djece.

• Ne dozvolite djeci da se igraju perilicom za suđe.

• Držite djecu podalje od deterdženata i sredstava za ispiranje.

• Držite djecu podalje od otvorene perilice suđa jer još uvijek može biti ostataka kemikalija za čišćenje unutar uređaja.

• Ukoliko posjedujete staru perilicu zbog dječje sigurnosti kako bi uklonili opasnost da se dijete može zaključati unutar prostora perilice, otklonite sve kablove napajanja iz perilice te osigurajte da brava na vratima perilice nije u funkciji.

U slučaju kvara perilice

• Svaki kvar perilice trebao bi biti popravljen od strane ovlaštenog servisera. U slučaju samostalnog popravljanja gubite prava na jamstvo.

• Prije bilo kakvih popravaka provjerite da li ste odspojili uređaj s napajanja. Isključite perilicu, odspojite utikač iz utičnice i zatvorite dovod vode.

Preporuke

• Za uštedu električne energije i vode, prije stavljanja suđa u perilicu uklonite ostake hrane.

• Program pretpranja koristite samo ukoliko je pretpranje suđa neophodno.

• Suđe kao što su zdjele, čaše ili dublje posude smjestite u perilicu na način da su okrenute prema dolje.

6

• Ne stavljajte u perilicu suđe koje nije predviđeno za takvu vrstu pranja.

Predmeti neprikladni za pranje u perilici:

• Pepeljare, stalci za svjeće, predmeti koji su ispolirani ili oslikani, predmeti od željeza;

• Vilice, žlice i noževi sa drškama od drveta, bjelokosti ili sedefa; ljepljeni pribor ili pribor isprljan abrazivnim sredstvima, kiselinama ili kemikalijama.

• Plastični predmeti koji nisu termički otporni, bakreni predmeti i predmeti koji su emajlirani.

• Aluminijski predmeti, predmeti od srebra (ukoliko ih perete u perilici mogu izgubiti prirodnu boju i potamniti).

• Određene vrste čaša koje su izrađene od osjetljivijeg stakla, porculan ukrašen ornamentalnim uzorcima koji u slučaju pranja u perilici izblijede već nakon prvog pranja, određene vrste kristala koje tijekom vremena mogu izgubiti prozirnost, određene vrste pribora za jelo koji nije termički otporan, kristalne čaše, daske za rezanje, predmeti od sintetičkog vlakna

• Upijajući predmeti kao što su spužve ili kuhinjske krpe

Upozorenje : Ukoliko kupujete novo suđe provjerite da li je predviđeno za pranje u perilici.

INSTALACIJA PERILICE ZA SUĐE

Smještaj perilice

• Odaberite prostor i mjesto na kojem ćete na jednostavan način moći stavljati i vaditi suđe iz perilice (osigurajte mjesto na kojem ćete u potpunosti moći otvoriti vrata perilice i izvući košare za suđe).

• Ne stavljajte perilicu u prostor gdje postoji mogućnost od pada temperature ispod 0°C.

• Prije smještaja perilice odvojite svu ambalažu u skladu s uputama navedenim na pakiranju.

• Smjestite perilicu u blizinu dovoda vode.

• Ne pomičite perilicu na način da ju držite za ručku vrata ili gornju ploču.

7

• Ostavite dovoljno prostora sa svih strana perilici kako bi je mogli lagano pomicati naprijed i nazad prilikom čišćenja.

• Cijevi za dovod i odvod vode i kabel za napajanje postavite na takav način da nisu savinute i ničim prignječne.

• Pomoću nivelirajućih nogica ugodite perilicu na način da čvrsto i stabilno stoji na podlozi. Na taj način osiguravate i pravilno otvaranje / zatvaranje vrata perilice.

• Ukoliko ne možete pravilno zatvoriti vrata, provjerite da li je perilica stabilna. Ukoliko nije ugodite ju pomoću nivelirajućih nogica.

Priključenje perilice na dovod vode

Provjerite da li su vodovodne cijevi prikladne za dovod vode i instalaciju perilice. Preporučujemo uporabu filtera na dovodu vode kako bi spriječili eventualna oštećenja perilice uzrokovana prljavštinom poput pijeska, zemlje, hrđe i sl.

Cijev za dovod vode

Preporučujemo uporabu crijeva za dovod vode koje ste dobili sa perilicom; nemojte koristiti crijevo za dovod vode od stare perilice. Ukoliko spajate perilicu na dovod vode koji niste koristili duži period vremena, prije spajanje pustite vodu. Crijevo za dovod vode spojite direktno na priključak. Preporučeni pritisak na priključku je od minimalnih 0.03 MPa do maksimalnih 1

MPa. Ukoliko je pritisak vode veći od 1 Mpa potrebno je između crijeva i priključka postaviti sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni pritisak (pretlačni ventil).

Nakon priključka otvorite dovod vode i provjerite tvrdoću vode.

Radi sigurnosti perilice nakon svakog pranja preporučljivo je da zatvorite dovod vode.

Napomena (opcija): Neki modeli imaju “AQUA STOP” priključak.

Dovodna cijev s "AQUA STOP" priključkom sadrži crijevo s

8

Priključenje perilice na dovod vode

Obratite pažnju na ispis na crijevu za dovod vode!

Ako su modeli označeni sa 25°, temperatura vode može biti maks. 25 °C (hladna voda).

Za sve druge modele:

Poželjno je koristiti hladnu vodu; vruća voda do maksimalne temperature od 60 °C.

9

dvostrukim stjenkama. Takav sistem sprječava nekontrolirano izlijevanje vode, ukoliko dođe do prsnuća crijeva iza priključka na slavinu do ulaza u perilicu. Sistem funkcionira na promjeni pritiska u dvostrukoj stjenci crijeva. Ukoliko dođe do prsnuća crijeva, promjeni se pritisak između stjenki i sistem automatski zatvara dovod vode. Ne odspajajte Aquastop uređaj od dovodnog crijeva i ne savijajte crijevo!

Cijev za odvod vode

Cijev za odvod vode moguće je priključiti direktno na odvod vode ili ga staviti u sudoper. Korištenjem specijalno savijene cijevi (ukoliko je dostupna) voda može otjecati i direktno u sudoper s odvodom.

Spoj treba biti izveden između

(minimalno) 50 cm i 110 cm (maksimalno) od poda.

Upozorenje: Ukoliko je cijev za odvod vode dulja od 4 m, može doći do povrata vode natrag u perilicu što može rezultirati većom zaprljanošću suđa. U tom slučaju proizvođač ne snosi odgovornost.

1 0

Priključak na napajanje

Utikač perilice spojite na uzemljenu utičnicu odgovarajućeg napona. Ukoliko nemate uzemljenje obratite se kvalificiranom električaru. Ukoliko ne koristite uzemljene instalacije kvarovi ili

štete nastale na perilici ne podliježu jamstvu.

Na utikaču ovog uređaja može se nalaziti osigurač od 13 A, ovisno o ciljnoj zemlji. (na primjer, Velika Britanija.) (Na primjer,

Velika Britanija, Saudijska Arabija)

Potrebna je strujna instalacija s osiguračem i bakrenim vodičima, po mogućnosti u odvojenom strujnom krugu samo za perilicu. Za detaljnije upute pogledajte na naljepnicu na vratima perilice. Vaš je uređaj ugođen za napon 220-240 V. Ukoliko je mrežni napon u vašoj instalaciji 110 V, spojite transformator 110/220 V snage

3000 W.Stroj ne smije biti uključen u vrijeme postavljanja.

Uvijek koristite kablove dobivene s perilicom.

Eventualna promjena kabla za napajanje mora biti izvedena od strane kvalificiranog električara.

Kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara, ne odspajajte uređaj sa napajanja ukoliko su vam ruke mokre.

Sigurnosti radi, uvijek nakon završetka rada odspojite perilicu sa napajanja.

Rad na manjem naponu rezultira i manjom kvalitetom pranja.

Ukoliko odspajate uređaj sa napajanja nikada ne vucite kabel za napajanje nego pažljivo izvadite utikač iz utičnice.

Upozorenje : Nakon uklanjanja poklopca uređaja (ugradnje pod elemenat), uređaj treba postaviti u takvo zatvoreno mjesto dimenzija kao što su prikazane na slici.

1 1

Ukoliko perilicu koristite prvi put

• Provjerite da li napajanje i priključak vode odgovaraju zahtjevima i vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici uređaja i uputama za uporabu.

• Uklonite dijelove ambalaže iz unutrašnjosti perilice.

• Ugodite tvrdoću vode.

• U odjeljak za sol dodajte 1 kilograma soli za perilice suđa i napunite vodom do ruba.

• Usipajte tekućinu za ispiranje u za to predviđeni odjeljak.

PRIPREMA PERILICE ZA UPORABU

Važnost odstranjivanja kamenca iz vode

Kako bi postigli dobre rezultate pranja, neophodno je da za pranje suđa osigurate meku vodu, odnosno vodu koja u svom sastavu nema kamenca. U suprotnom se na suđu i unutrašnjosti perilice pojavljuju ostatci kamenca u obliku bijelih mrlja. Pojava kamenca na suđu i perilici negativno utječe na pranje i sušenje suđa. Kada voda protiče kroz sistem za omekšavanje vode, ioni koji uzrokuju tvrdoću vode, odstranjuju se iz vode.

Time voda postiže potrebnu mekuću kojom se osiguravaju dobri rezultati pranja. U ovisnosti o nivou tvrdoće vode koja pritječe, ioni koji uzrokuju tvrdoću, brzo se nakupljaju unutar sistema za omekšavanje vode. Iz toga razloga, morate osvježiti sistem za omekšavanje kako bi istom učinkovitošću radio i tijekom slijedećeg pranja i zato je neophodno koristiti sol za omekšavanje.

Punjenje perilice sa soli

1

3

Koristite sol za omekšivanje posebno namjenjenu za perilice suđa.

Kako bi napunili odjeljak za sol unutar perilice, prvo uklonite donju košaru, otvorite odjeljak za sol na način da poklopac odjeljka okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kao što je prikazano na slikama

1 i 2. Kod prve uporabe, ispunite pretinac s 1 kilograma soli i vode na razini prelijevanja (slika 3). Ako je moguće koristite dostavljeni lijevak s kojim će punjenje biti lakše (slika 4).

Vratite poklopac na odjeljak. Nakon svakih 20-30 pranja, dodajte sol u stroj dok se ne napuni (otprilike 1) kilogram).

2

4

SAL

T

Odjeljak za sol napunite vodom samo prilikom prve uporabe perilice.

Ukoliko u odjeljak za sol stavite tablete za odstranjivanje kamenca, nemojte odjeljak do kraja napuniti vodom.

Preporučujemo uporabu sitnozrnate ili soli u obliku praška. Ne stavljajte tablete soli direktno u perilicu, jer u suprotnom s vremenom smanjujete funkcionalnost odjeljaka za sol. U trenutku kada perilicu stavite u pogon, odjeljak za sol puni se vodom. Iz tog razloga prije stavljanja perilice u rad napunite odjeljak za sol. Sol koja se prelije iz odjeljka, automatski se čisti za vrijeme rada perilice. Ukoliko nećete odmah prati suđe, nakon stavljanja soli, uključite praznu perilicu na program kratkog pranja kako bi izbjegli eventualna oštećenja perilice (poput korozije).

1 2

Testna traka

Učinkovitost pranja vaše perilice ovisi i o tvrdoći vode koju korisitite za pranje. Kako bi bili u mogućnosti ublažiti tvrdoću vode na nivo koji je adekvatan, perilica je opremljena sistemom koji reducira tvrdoću vode na nivo koji je prikladan za pranje suđa. Ukoliko pravilno ugodite sistem, perilica će dati učinkovitije rezultate pranja. Kako bi ugodili sistem koji reducira tvrdoću vode najprije odredite tvrdoću vode pomoću testne trakice koju dobijete sa perilicom.

Otvorite testnu traku

Pustite da voda teče najmanje

1 min.

prije nego ju ulijete u čašu

Uronite testnu traku u čašu s vodom na

1 sekundu

Izvadite je iz vode i protresite

Pričekajte

1 munutu.

U ovisnosti o rezultatima dobivenim mjerenjem pomoću testne trake ugodite tvrdoću vode perilice.

Bez kamenca

Vrlo mala konc. kam.

Mala konc. kamenca

Srednja konc. kam.

Dosta kamenca

Visoka konc. kam.

Ugađanje potrošnje soli

Tablica za ugađanje nivoa tvrdoće vode

Razina Njemački dH

3

4

1

2

5

6

0-5

6-11

12-17

18-22

23-31

32-50

Francuski dF

0-9

10-20

21-30

31-40

41-55

56-90

Britanski dE

0-6

7-14

15-21

22-28

29-39

40-63

Indikator

Upaljene su lampice P1-9h.

Upaljene su lampice P2-9h.

Upaljene su lampice 1/2-9h.

Upaljene su lampice 3h-9h.

Upaljene su lampice 6h-9h.

Upaljene su lampice P1-6h-9h.

Ukoliko je tvrdoća vode koju koristite veća od 90 dF (po francuskom standardu) ili koristite tehničku vodu preporučuje se uporaba filtera i odstranjivača kamenca na dovodu vode.

Napomena: Po tvornički ugođenim postavkama sistem je ugođen na nivo 3.

1 3

Uporaba sredstva za pranje (praška, tekućine ili tableta)

Koristite sredstva za pranje koja su specijalno proizvedena za pranje u perilici suđa i koja su preporučena od strane proizvođača perilica suđa.

Deterdženti mogu biti u tekućem stanju, kao prašak i kao tablete.

Deterdžent stavite u poseban odjeljak perilice prije stavljanja perilice u rad. Sredstva držite na suhom i hladnom mjestu, van dohvata djece.

Ne stavljajte veće količine od preporučenog, jer se u suprotnom na suđu mogu pojaviti mrlje koje su uzrokovane slabim otapanjem deterdženta.

Punjenje odjeljka za deterdžent

1

Pomaknite polugu na odjeljku za smještaj deterdženta kao

što je prikazano na slici 1. Prostor za deterdžent označen je linijama koje predstavljaju nivoe punjenja odjeljka deterdžentom. Punjenjem odjeljka u skladu s iscrtanim linijama određujete pravilnu količinu deterdženta potrebnog za pranje vašeg suđa. Maksimalna količina deterženta koju možete smjestiti u odjeljak iznosi 40 cm3. Otvorite kutiju s deterdžentom i uspite odeređenu količinu deterdženta u odjeljak (b): 25cm3 ukoliko je vaše suđe jako zaprljano ili

15 cm3 ukoliko je manje zaprljano (slika 2). Ukoliko je zaprljano suđe stajalo dulje vrijeme prije pranja i na njemu se nalaze skoreni ostatci hrane i ukoliko imate punu perilicu suđa uspite i 5 cm3 deterdženta u odjeljak (a) za predpranje. U ovisnosti o tvrdoći vode koju koristite i stupnju soli, možda ćete morati dodati još deterdženta za pranje vašeg suđa.

2

DETERGENT

Kombinirani deterdženti

Proizvođači deterdženata za perilice osim običnih proizvode i kombinacije deterdženata nazvanih “2 u 1”, “3 u 1” ili “5 u 1” itd.

“2 u 1” deterdženti sadrže deterdžent u kombinaciji sa soli ili sredstvom za ispiranje. Prije korištenja ovih deterdženta provjerite specifikacije i sadržaj na pakiranju.

Ostale tablete sadrže deterdžent s dodatkom sredstva za ispiranje, soli i dodatnih posebnih sredstava koji pospješuju pranje vašeg suđa.

Generalno, kombinirani deterdženti daju zadovoljavajuće rezultate pranja prilikom posebnih uvjeta uporabe.

Obratite pažnju na slijedeće prilikom korištenja takve vrste proizvoda:

• Otvorite vrata uređaja.

• Uključite uređaj i pritisnite gumb Program čim se uređaj uključi.

• Držite pritisnut gumb Program dok sve lampice ne zatrepere jedanput.

• Uređaj će prikazati posljednju postavku.

• Podesite razinu pomoću gumba Program.

• Isključite uređaj kako biste spremili postavku.

1 4

• Kada su uvijeti i perilice i deterdženta pravilno usklađeni, perilica osigurava uštedu potrošnje soli i sredstva za ispiranje.

• Ukoliko ne ostvarujete dobre rezultate pranja ili sušenja prilikom korištenja deterdženata u obliku tableta (2 u 1 i 3 u 1), tj. ukoliko vaše suđe ostaje nakon pranja mokro, kontaktirajte proizvođača deterdženta koji koristite. Jamsto perilice ne pokriva probleme uzrokovane korištenjem takve vrste deterdženata.

Preporuke: Ukoliko koristite kombinirane deterdžente (tablete 3/1, 5/1...), kako bi postigli optimalne rezultate pranja, potrošnju soli i sjajila ugodite na nižu vrijednost.

Topisvost deterdženta u tabletama koji proizvode različite tvrtke može biti različita ovisno o temperaturi i vremenu. Ne preporučuje se uporaba detedženata te vrste kod kratkih programa pranja.

Upozorenje: Ukoliko imate problem s kojim se niste prije susretali, prestanite s korištenjem deterdženta i obratite se za pomoć proizvođaču deterdženata.

Ukoliko prestanete koristiti kombinirane deterdžente

• Napunite odjeljke za sol i sredstvo za ispiranje

• Ugodite tvrdoću vode na najvišu poziciju i pokrenite perilicu bez da je prethodno napunite suđem.

• Ugodite nivo tvrdoće vode.

Punjenje perilice sredstvom za ispiranje i njegovo ugađanje

Za punjenje odjeljka za sredstvo za ispiranje otvorite čep odjeljka za sredstvo za ispiranje.

Napunite odjeljak sredstvom za ispiranje do maksimalne razine i zatvorite čep. Pazite da ne prepunite odjeljak za sredstvo za ispiranje i obrišite sve proliveno sredstvo.

uključivanja perilice:

• Otvorite vrata uređaja.

• Uključite uređaj i pritisnite gumb Program čim se uređaj uključi.

• Držite pritisnut gumb Program dok sve lampice ne zatrepere dvaput. Postavka sredstva za ispiranje slijedi nakon postavke tvrdoće vode.

• Uređaj će prikazati posljednju postavku.

• Podesite razinu pomoću gumba Program.

• Isključite uređaj kako biste spremili postavku.

Tvornička postavka razine sredstva za ispiranje je „4“.

Ako se posuđe ne suši kako treba ili na njemu ima mrlja, povećajte razinu. Ako se na posuđu stvaraju plave mrlje, smanjite razinu.

3

4

5

1

2

Doza posvjetljivača

Sredstvo za ispiranje se ne ispušta

Ispuštena je 1 doza

Ispuštene su 2 doze

Ispuštene su 3 doze

Ispuštene su 4 doze

Indikator

Upaljene su lampice P1-9h

Upaljene su lampice P2-9h

Upaljene su lampice 1/2-9h

Upaljene su lampice 3h-9h

Upaljene su lampice 6h-9h

1 5

PUNJENJE PERILICE POSUĐA

Za najbolje rezultate slijedite ove smjernice za punjenje.

Umetanje perilice posuđa u kućanstvu do kapaciteta koje je naveo proizvođač doprinijet će uštedi energije i vode.

Ručno prethodno ispiranje posuđa dovodi do povećane potrošnje vode i energije i ne preporučuje se. U gornju košaru možete staviti šalice, čaše, pribor za jelo, male tanjure, zdjele itd. Ne naslanjajte duge čaše jednu na drugu ili mogu postati nestabilne i mogu se oštetiti.

Kada stavljate čaše s dugim osnovama i pehare, naslonite ih na rub košarice ili stalak, a ne na druge predmete.

Stavite sve posude kao što su šalice, čaše i lonci u perilicu posuđa s otvorom okrenutim prema dolje, inače se voda može sakupljati na predmetima.

Ako u stroju ima košarica za pribor za jelo, preporučuje se da je koristite kako biste postigli najbolje rezultate. U donji stalak stavite sve velike (lonce, tave, poklopce, tanjure, zdjele itd.) i vrlo prljave predmete.

Posuđe i pribor za jelo ne bi trebali biti postavljeni jedan iznad drugoga.

UPOZORENJE: Pazite da ne ometate

UPOZORENJE: Nakon punjenja posuđa nemojte spriječiti otvaranje spremnika za deterdžent.

Preporuke

Prije stavljanja posuđa u stroj uklonite grube ostatke s posuđa. Pokrenite stroj s punom količinom.

Nemojte preopteretiti ladice i ne stavljajte posuđe u pogrešnu košaru.

UPOZORENJE: Da biste izbjegli moguće ozljede, noževe s dugačkim ručkama i oštrim vrhovima postavite tako da su oštri vrhovi okrenuti prema dolje ili ih postavite vodoravno u košare.

1 6

Gornja košara

Držači suđa

U gornjoj košari za smještaj suđa nalaze se držači (a i b) koje možete postaviti na otvorenu ili zatvorenu poziciju. Ukoliko ih postavite u otvorenu poziciju (a) u košaru možete staviti pliće čaše ili šalice, a ukoliko ih postavite u zatvorenu poziciju (b) u košaru možete staviti duže čaše. Također ih možete koristiti za smještaj pribora za jelo na način da pribor postavite bočno.

Prilagodba gornje košare

Gornja košara perilice nalazi se na gornjem položaju. Kada gornju košaru prebacite u donji položaj možete staviti i prati velike tanjure u gornjoj košari.

Otvorite štitnike košare na kraju vodilica gornje košare okrećući ih u stranu i izvadite košaru. Promijenite položaj kotačića, vratite košaru na vodilice i ponovno zatvorite štitnike košare. Tako gornju košaru stavljate u donji položaj.

17

Donja košara

Neispravno punjenje neispravno punjenje može dovesti do loših rezultata pranja i sušenja. Za dobre rezultate slijedite preporuke proizvođača

Gornja košara

18

Pogrešno napunjene košare za suđe

Važna zabilješka za test laboratorije.

Za detaljne informacije vezane za testiranje mogućnosti, kontaktirajte na sljedeću adresu: "[email protected]" .

U vašem e-mailu napišite ime i serijski broj modela (20 cifri), koje možete naći na vratima uređaja.

19

TABELA SA PROGRAMIMA

P1 P2

Eko

Intenzivno pranje 65 °C

Automatsko

Vrsta ostataka:

Razina zaprljanosti:

"Količina deterdženta:

A: 25 cm3

B: 15 cm3"

Trajanje programa

(č:min):

Potrošnja električne energije (kWh

/ ciklus) : program za normalno zaprljane posude koje se svakodnevno koriste sa smanjenom potrošnjom energije i vode.

Srednje

A

03:25

0.923

vode (litri / ciklus)

12.0

Pogodno za jako zaprljano posuđe

Jako

A

01:57

1.700

17.2

Jako

A

01:25 - 01:57

1.450 - 1.700

11.9 - 17.2

P3 P4 P5

Pretpranje

Automatski program za jako zaprljano posuđe.

Prikladno za normalno zaprljano posuđe koje se svakodnevno

Pogodno za lagano zaprljano posuđe i brzo pranje.

Prikladno za ispiranje posuđa koje kasnije namjeravate oprati

Srednje

A

00:50

1.100

12.0

Malo

A

00:30

0.740

12.4

Malo

-

00:15

0.020

4.5

• Trajanje programa može se promijeniti sukladno količini posuđa, temperaturi vode, temperaturi ambijenta i odabranim dodatnim funkcijama.

• Vrijednosti dane za sve programe osim eko programa su samo indikativne

• Ako vaš model ima senzor zamućenosti, umjesto Intenzivnog programa ima Automatski program.

• Eko program prikladan je za čišćenje normalno zaprljanog posuđa, tako da je za ovu uporabu najučinkovitiji program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode i da se koristi za ocjenu usklađenosti s EU zakonodavstvom o ekološkom dizajnu.

• Pranje posuđa u kućnoj perilici posuđa obično troši manje energije i vode u fazi upotrebe nego ručno pranje posuđa kad se perilica posuđa u kućanstvu koristi u skladu s uputama proizvođača.

• Za kratke programe jedino koristite praškaste deterdžente.

• Kratki programi ne uključuju sušenje.

• Za bolje sušenje, preporučamo blago odškrinuti vrata nakon završetka ciklusa.

• Možete pristupiti bazi proizvoda u kojoj su informacije o modelu pohranjene čitanjem

QR koda na energetskoj naljepnici.

NAPOMENA: Prema propisima 1016/2010 i 1059/2010, vrijednosti potrošnje energije u eko programu mogu se razlikovati. Ova tablica je u skladu s regulativama 2019/2022

2017/2022.

2 0

Odabir programa i uporaba perilice

UPRAVLJAČKA PLOČA i ii iv v

1 2 3 4 iii vi

1.

Tipka za uključivanje/isključivanje

2.

Gumb za odabir programa i.

Lampice programa

3.

Gumb za pola punjenja ii.

Lampica za pola punjenja

4.

Gumb za odgodu iii.

Lampice odgode iv.

Indikator soli v.

Indikator sredstva za ispiranje vi.

Indikator završetka programa

1. Gumb za uključenje/isključenje

Uključite uređaj pritiskom tipke za uključivanje/ isključivanje. Prilikom uključivanja uređaja pali se indikator završetka programa (vi) .

NAPOMENA: Ako ne želite pokrenuti odabrani program, pregledajte odjeljak

„Promjena programa“ i „Poništavanje programa“.

NAPOMENA: Ako nema dovoljno soli za omekšavanje vode, pali se indikator upozorenja na nedostatak soli (iv), što znači da je potrebno dopuniti spremnik soli.

NAPOMENA: Ako nema dovoljno sredstva za ispiranje, pali se indikator upozorenja (iv),

što znači da je potrebno doliti sredstvo za ispiranje.

Promjena programa

Da biste promijenili program tijekom rada, napravite sljedeće.

Otvorite vrata i odaberite novi program pritiskom gumba za odabir programa.

2. Gumb za odabir programa

Odaberite program pritiskom tipke za odabir programa. Upalit će se odgovarajuća lampica programa (i), a indikator završetka programa

(vi) će se isključiti. Program će se automatski pokrenuti nakon zatvaranja vrata.

Nakon zatvaranja vrata novo odabrani program nastavit će tamo gdje je prethodno odabrani program pranja bio prekinut.

NAPOMENA: Prvo lagano otvorite otvaranjem spriječit ćete prskanje vode.

3. Gumb za pola punjenja

Pritisnite gumb za pola punjenja kako biste skratili trajanje odabranog programa te smanjili potrošnju energije i vode. Ako je odabrana opcija pola punjenja, pali se lampica (ii) .

4. Gumb za odgodu

Pritisnite gumb za odgodu kako biste odgodili pokretanje programa za 3, 6 ili 9 sati. Jednim pritiskom vrijeme početka odgađa se za 3 sata, dvama pritiscima za 6 sati, a trima pritiscima za 9 sati. Pritisnite gumb mjerača vremena odgode kako biste promijenili ili poništili vrijeme odgode. Uključit će se lampica (iii) koja odgovara preostalom vremenu odgode (3h,

6h, 9h). Ako uređaj isključite nakon aktivacije vremena odgode, vrijeme odgode će se poništiti.

2 1

Poništenje programa

Da biste poništili program tijekom rada, napravite sljedeće.

Nakon otvaranja vrata uređaja pali se lampica posljednjeg odabranog programa.

napravite sljedeće:

1. Otvorite vrata i istovremeno pritisnite gumb

Program (2) i Pola punjenja (3) na 3 sekunde.

2. Nakon pokretanja podešavanja zvuka čuje se dug zvučni signal, a na uređaju se prikazuje posljednja podešena razina od „S0“ do „S3“.

3. Da biste smanjili glasnoću zvuka, pritisnite gumb Program (2). Da biste povećali glasnoću zvuka, pritisnite gumb Pola punjenja (3).

4. Nakon promjene glasnoće pale se odgovarajuće lampice prikazane u sljedećoj tablici.

Tri sekunde držite pritisnut gumb za odabir programa. Treperit će indikator završetka programa, a lampica programa će se isključiti.

Nakon zatvaranja vrata pokreće se postupak izbacivanja vode, koji traje 30 sekundi. Nakon poništenja programa oglašava se zvučni signal 5 puta i svijetli indikator završetka programa.

S0

S1

S2

S3

1/2

X

X

X

3h

Lampice

6h

X

X

X

X

X

9h

X

X

Isključivanje perilice

5. Da biste spremili odabranu glasnoću, isključite uređaj.

Razina „S0“ znači da su svi zvukovi isključeni.

Tvornička postavka je „S3“.

Nakon dovršetka programa svijetli odgovarajući indikator. Također se 5 puta oglašava zvučni signal.

Zatim možete isključiti uređaj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.

Iskopčajte utikač i isključite dovod vode.

NAPOMENA: Nemojte otvarati vrata prije

NAPOMENA: Ako se tijekom pranja otvore vrata ili isključi napajanje, program nastavlja s radom nakon što se vrata zatvore, odnosno uključi napajanje.

NAPOMENA: Ako dođe do prekida napajanja ili se otvore vrata tijekom sušenja, program će se prekinuti. Perilica posuđa sad je spremna za odabir novog programa.

Upravljanje zvučnim signalom

Da biste promijenili glasnoću zvučnog signala,

Način uštede energije

Da biste aktivirali ili deaktivirali način uštede energije, napravite sljedeće:

1. Otvorite vrata i istovremeno pritisnite gumb

Pola punjenja (3) i Odgoda (4) na 3 sekunde.

2. Uređaj će nakon 3 sekunde prikazati posljednju postavku.

3. Nakon aktivacije načina uštede energije pale se lampice P1, P2 i 1/2. U ovom načinu rada unutarnja svjetla isključuju se 4 minute nakon otvaranja vrata, a uređaj se isključuje nakon 15 minuta neaktivnosti radi uštede energije.

4. Nakon deaktivacije načina uštede energije pale se lampice P1 i P2. Ako je način uštede energije isključen, unutarnja svjetla ostaju uključena sve dok su vrata otvorena, a uređaj je uvijek uključen ako ga korisnik ne isključi.

5. Da biste spremili odabranu postavku, isključite uređaj.

Način uštede energije po tvorničkim je postavkama uključen.

2 2

Infoled 2.1 (ovisno o modelu)

LED indikator Stanje uređaja

Crveno, kontinuirano Uređaj izvršava program.

Crveno, treperi Program je poništen.

Uređaj je u kvaru. Pregledajte odjeljak „Automatska Crveno, brzo treperi

Zeleno, kontinuirano

Program je dovršen.

2 3

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje perilice posuđa važno je za održavanje radnog vijeka stroja. Provjerite da li je podešavanje omekšavanja vode

(ako je dostupno) ispravno izvedeno i da li se upotrebljava ispravna količina deterdženta kako bi se spriječilo nakupljanje kamenca. Napunite spremnik soli kada se upali lampica senzora soli.

1

3

2 b

4 a c

• Napunite pretinac za deterdžent, ali ne stavljajte posuđe. Odaberite program koji radi na visokoj temperaturi i praznu perilicu posuđa pustite da radi. Ako ovo ne očisti dovoljno perilicu posuđa, koristite sredstvo za čišćenje koje je dizajnirano za upotrebu s perilicama posuđa.

• Da biste produžili vijek trajanja perilice, svaki mjesec redovito čistite uređaj

• Redovno obrišite gumice vrata vlažnom krpom da biste uklonili nakupljene ostatke ili strane predmete.

Da biste uklonili i očistili kombinaciju filtera, okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite je podižući prema gore

(1) . Izvucite grubi filtar iz mikrofiltra

Zatim povucite i uklonite metalni filtar

(4) .

(2) .

(3) .

Isprati filtar s puno vode sve dok ne ostane bez ostataka. Ponovno sastavite filtre.

Zamijenite filterski umetak i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu

• Nikada nemojte upotrebljavati perilicu bez filtara.

Filtri

Filtre i mlaznice čistite najmanje jednom tjedno. Ako je u grubim i finim filtrima ostalo hrane ili strane predmete, izvadite filtre i temeljito ih očistite pod mlazom vode.

a) Mikrofiltar b) Grubi filtar

• Neispravno postavljanje filtra smanjit će učinkovitost pranja.

• Čisti filtri su potrebni za pravilan rad stroja.

Mlaznice c) Metalni filtar

Provjerite da rupe mlaznice nisu začepljene i da se na mlaznice ne lijepe ostaci hrane ili strani predmeti. Ako su začepljene, uklonite mlaznice i očistite ih ispod vode. Da biste uklonili gornju mlaznicu, otpustite maticu koja je drži u položaju okretanjem u smjeru kazaljke na satu i povlačenjem prema dolje.

Provjerite je li matica pravilno zategnuta prilikom ponovnog postavljanja gornje mlaznice.

2 4

Odvodna pumpa

Veliki ostaci hrane ili strani predmeti koje filtri nisu zadržali mogu blokirati crpku otpadne vode. Voda za ispiranje tada će biti iznad filtra.

Upozorenje! Rizik od posjekotina!

Prilikom čišćenja crpke za otpadnu vodu pazite da se ne ozlijedite na komadima slomljenog stakla ili šiljastim predmetima.

U tom slučaju:

1.

Prvo uvijek isključite aparat iz napajanja.

2.

Izvadite košare.

3.

Uklonite filtre.

4.

Iscijedite vodu, po potrebi koristite spužvu.

5.

Provjerite površinu i uklonite sve strane predmete.

6.

Postavite filtre.

7.

Ponovno umetnite košare.

2 5

AUTOMATSKA UPOZORENJA O KVAROVIMA I ŠTO UČINITI

ŠIFRA PROBLEMA MOGUĆI UZROK PREPORUČENI KORACI

P1 P2 1/2 3h 6h

Provjerite je li otvorena dovodna slavina i teče li voda.

Kvar sustava za dovod vode Odvojite dovodno crijevo od slavine i očistite filtar crijeva.

Ako se problem nastavi, obratite se servisu.

Kvar tlačnog sustava Obratite se servisu.

Pogreška dovoda vode

Nemogućnost ispuštanja vode

Kvar grijača.

Prelijevanje vode

Greška na elektroničkoj kartici

Pregrijavanje

Greška senzora grijača

Pogreška visokog napona

Pogreška niskog napona

Zatvorite slavinu i obratite se servisu.

Ispusno crijevi i filtri možda su začepljeni.

Poništite program.

Ako se problem nastavi, obratite se servisu.

Obratite se servisu.

Obratite se servisu.

Iskopčajte uređaj iz napajanja i zatvorite slavinu.

Obratite se servisu.

Obratite se servisu.

Obratite se servisu.

Obratite se servisu.

Obratite se servisu.

Obratite se servisu.

2 6

Napunite sol (AKO JE DOSTUPNO)

Radi dobre funkcije pranja perilici je potrebna meka voda tj. voda s manje kamenca. U suprotnom će na posuđu i unutarnjoj opremi ostati bijeli ostaci kamenca. To će loše utjecati na učinak pranja, sušenja i sjaja. Kad voda teče kroz sustav omekšivača, ioni koji stvaraju tvrdoću uklanjaju se iz vode i voda postiže mekoću potrebnu za postizanje najboljeg rezultata pranja.

Ovisno o tvrdoći dotočne vode, ti ioni koji očvršćuju vodu nakupljaju brzo se u sustavu omekšivača. Sustav za omekšavanje mora se osvježivati da bi radio jednako uspješno tijekom sljedećeg pranja. Zbog toga se upotrebljava sol za perilice.

Stroj može koristiti samo posebnu sol za perilicu posuđa kako bi omekšao vodu. Ne koristite nikakve male zrnate ili praškaste vrste soli koje su lako topljive. Korištenje bilo koje druge vrste soli može oštetiti vaš stroj.

Ako je jedno od svjetala na signalizaciji programa upaljeno, a svjetlo na tipki

Start/Pause se pali, gasi: Vrata perilice nisu dobro zatvorena.

Ukoliko program neće započeti s pranjem

• Provjerite da li je perilica priključena na napajanje.

• Provjerite osigurač.

• Provjerite da li je dovod vode otvoren.

• Provjerite da li su vrata perilice dobro zatvorena.

• Provjerite da možda niste isključili perilicu pritiskom na tipku On/Off.

• Provjerite da možda filter na cijevi za dovod vode nije začepljen.

Ukoliko kontrolne lampice “Pranje” i “Završetak programa” trepere

• Aktiviran je alarm za višak vode.

• Isključite uređaj i kontaktirajte ovlaštenog servisera.

Ukoliko se kontrolna lampica na tipci On/Off ne gasi nakon završenog pranja

• Pritisnite On/Off tipku za isključenje

Ukoliko je ostalo deterdženta u odjeljku za deterdžent

Kada ste dodavali deterdžent u perilicu, odjeljak za deterdžent nije bio suh ili je okretna mlaznica za vrijeme pranja bila zaglavljena dijelovima suđa.

Ukoliko ostane vode u perilici po završetku pranja

• Crijevo za odvodnju vode je začepljeno ili savinuto

• Filteri su začepljeni

• Program pranja još uvijek nije završen

Ukoliko perilica stane za vrijeme pranja

• Nestalo je napajanja

• Greška na dovodu vode

• Moguće je da je program u modu mirovanja

2 7

Ukoliko vaša perilica proizvodu buku (trese se i lupa) za vrijeme pranja

• Nepravilno ste raspodjelili suđe po košarama perilice

• Mlaznice za raspršivanje vode udaraju po suđu

Ukoliko nakon pranja ostane hrane na suđu

• Nepravilno ste raspodjelili suđe unutar perilice; voda ne može doći do odgovarajućih mjesta kako bi suđe u potpunosti bilo oprano

• Košare su prepunjene suđem

• Suđe je postavljeno nasuprot jedno drugom

• Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta

• Odabrali ste neprikladan program pranja

• Otvori za vodu na mlaznicama začepljeni su ostacima hrane

• Filteri su začepljeni

• Filteri su neispravno postavljeni u perilicu

• Cijev za odvod vode je začepljena

Ukoliko ostaju mrlje na posuđu

• Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta

• Provjerite količinu sredstva za ispiranje u perilici

• Niste koristili specijalne soli kojima bi otklonili tvrdoću vaše vode

• Sistem za omekšavanje vode je na malom nivou

• Poklopac odjeljka za sol nije dobro pričvršćen.

• Koristite deterdžent bez fosfata, pokušajte s drugom vrstom koja sadrži fosfate

Ukoliko se suđe ne suši

• Odabrali ste program bez dodatne opcije sušenja

• Nedostatak sredstva za ispiranje u perilici

• Prebrzo ste izvadili suđe iz perilice

Ukoliko na suđu primjetite mrlje od hrđe

• Kvaliteta materijala suđa nije adekvatna za pranje u perilici

• U vodi za ispiranje prisutna je prevelika koncentracija soli

• Odjeljak za sol nije dobro zatvoren

• Prosuli ste sol po perilici tijekom dodavanja soli u odjeljak za sol

• Nepravilno izvedeno uzemljenje

Vrata se ne otvaraju / zatvaraju ispravno

• Prednja vrata ne odgovaraju po dimenzijama i zapinju za ormarić

• Opruge vrata nisu ispravno namještene. Ugodite zategnutost opruga prema

Instalacijskom priručniku.

U slučaju da problem i dalje postoji nakon što ste pregledali gore navedene uzroke nepravilinosti, obratite se za pomoć ovlaštenom serviseru.

2 8

(€

�p

PAP

AA

HOOS 13

KONCAR - KUCANSKI APARATI d.d.

Slavonska avenija 16, 10001 Zagreb,

Hrvatska tel. 01/2484 555, fax 01/2404 102 www.koncar-ka.hr

KONCAR

52277358 R 60

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement