Renault Austral Användarmanual

Add to My manuals
478 Pages

advertisement

Renault Austral Användarmanual | Manualzz

AUSTRAL instruktionsbok

samarbete med

Renault

Dra fördel av den senaste tekniken från tävlingsvärlden i en serie motoroljor som är särskilt utvecklade av Renault och Castrol för att garantera din Renaults prestanda och livslängd.

Renault rekommenderar renault.com

INSTRUKTIONSBOK

Denna instruktionsbok innehåller uppgifter som du kommer att ha användning av för att:

– lära känna din bil så att du på bästa sätt kan utnyttja alla dess möjligheter.

– se till så att den förblir i så gott skick som möjligt genom att beakta skötselråden.

– själv och utan större tidsförlust kunna avhjälpa sådana driftstörningar som inte behöver åtgärdas på verkstad.

Om du ägnar lite tid åt att läsa denna instruktionsbok kommer du att få del av viktig information och tekniska nyheter. Om du fortfarande har frågor kan teknikerna i märkeskontaktnätet ge ytterligare information.

Följande symboler finns som en hjälp för dig:

och

Dessa syns på bilen och indikerar att du ska läsa igenom instruktionsboken för att få detaljerad information om bilen och/eller om åtgärder med avseende på bilens utrustning.

➥ i instruktionsboken står för ett hopp till en sida.

i instruktionsboken anger en risk, fara eller säkerhetsanvisning.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de tekniska specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. Instruktionsboken kan förutom standardutrustning innehålla annan utrustning (i serie eller tillvalsutrustning) eller uppgifter som inte gäller just din bil beroende på version, tillval eller land där bilen säljs.

Likaså kan vissa utrustningsdetaljer som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok.

Tabellerna i instruktionsboken är avsedda som exempel.

Lycka till med din nya bil!

Översatt från franska. Kopiering eller översättning, även delvis, är förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från biltillverkaren.

0.1

SVE_UD82279_1

Bienvenue (HHN - Renault) bienvenue à bord de votre véhicule ..........

(page courante) information et conseils généraux bienvenue à bord de votre véhicule .....

(page courante)

YTTRE

Elfönsterhiss

3.18

Vindrutetorkning

1.112 och

1.117

Ta bort imma

3.7

Backspeglar

➥ 1.96

Belysning: funktion

1.100

Belysning: byte

5.15

0.2

L

Tanka ➥ 1.119

SVE_UD82280_1

Exterieur (HHN - Renault)

–kort

1.13

låsning och upplåsning av dörrar och luckor

1.27

Skötsel av kaross

4.19

Däcken ➥ 5.12

accès véhicule ................................................

(page courante)

éclairage extérieur ...............................................

(page courante) vitres ..........................................................

(page courante) pneumatiques ............................................

(page courante) trappe

à carburant ...........................................

(page courante) rétroviseurs ................................................

(page courante)

KUPÉ

Inställning av körläget

➥ 1.36

Fack, förvaring i kupén

3.24

baksäte

3.32

Nackskydd bak

3.31

På framsätesplatserna

1.31

Nackskydd fram

1.98

barnsäkerhet

1.50

sièges ........................................................

(page courante) rangements/aménagements ......................

(page courante) sécurité enfants .........................................

(page courante) position de conduite réglages ...............................................

(page courante) enfants .......................................................

(page courante)

SVE_UD82281_1

Habitacle (HHN - Renault)

Fack/förvaring i bagagerummet

3.43

0.3

FÖRARPOSITION

Instrumentpanel

➥ 1.72

Ytterbelysning

1.100

Parkeringsbroms automatisk

➥ 2.22

Farthållare

2.105

Stop and Go med anpassningsbar farthållare

➥ 2.110

Speed limiter

➥ 2.101

Upplåsning av motorhu-

ven

4.2

Inställning av ratten

1.94

Reglage för färddator

1.83

Start-/stoppknapp för motor

2.3

0.4

SVE_UD82282_1

Poste de conduite (HHN - Renault)

Växelspak.

2.21

Multimediaskärm

➥ 3.16

Uppvärmda säten

➥ 1.31

Värme/klimatanläggning

3.7

Telefonladdningsområde

3.24

poste de conduite ......................................

(page courante) planche de bord .........................................

(page courante) tableau de bord..........................................

(page courante) commandes ...............................................

(page courante)

KÖRKONTROLLSYSTEM

ABS (låsningsfria bromsar)

ESC (elektroniskt stabiliseringssystem)

Bromsservo

Starthjälp i backe

➥ 2.49

AUTOHOLD

2.26

Filbytesvarning

2.59

Förebyggande av filbyte

2.64

Förebyggande av filbyte vid nödsitua- tioner

2.79

Aktiv panikbromsning ➥ 2.79

Aktiv panikbromsning vid backning

➥ 2.154

Varningssystem för döda vinkeln

2.70

Stop and Start

➥ 2.7

Avståndslarm

2.76

aides à la conduite.....................................

(page courante) assistance à la conduite ............................

(page courante) conduite .....................................................

(page courante)

SVE_UD82283_1

Aides à la conduite (HHN - Renault)

Speed limiter

2.101

Avkänning av vägskyltar

2.98

Farthållare ➥ 2.105

Aktiv förarassistans

➥ 2.110

Parkeringsassistans

2.148

Backkamera

2.157

360-graderskamera

2.160

Varning vid utkörning från parkering

2.171

Aktiv parkeringshjälp

2.181

Varningssystem för däcktrycksför- lust

➥ 2.39

0.5

SÄKERHETEN I BILEN

Främre Airbags

1.41

Mittre Airbag

1.48

Airbags-gardiner

1.48

Airbags på sidorna

➥ 1.48

0.6

Bilbälten ➥ 1.36

ceintures de sécurité .................................

(page courante) airbag.........................................................

(page courante)

SVE_UD82284_1

Sécurité à bord (HHN - Renault)

IDENTIFIERING AV FORDON – ETIKETTER

Identifieringsskylt

➥ 6.2

Teknisk information för rädd-

ningstjänst ➥ 6.3

Motorns märkskylt

➥ 6.4

Se bilens identifieringsnummer

➥ 6.2

SVE_UD82285_1

Identification (HHN - Renault)

Etiketter för däcktryck

2.39

4.13

0.7

identification du véhicule ...........................

(page courante) plaques d’identification véhicule ................

(page courante) plaques d’identification moteur ..................

(page courante) numéro d’identification véhicule (VIN) .......

(page courante) pression des pneumatiques.......................

(page courante)

QR Code ...................................................

(page courante)

MOTORRUMMET

(löpande underhåll)

Kylvätska

4.9

Oljepåfyllningslock

4.6

Vindrutespolarvätska

4.9

Öppning av motorhuven ➥ 4.2

0.8

niveaux ......................................................

(page courante) batterie.......................................................

(page courante)

SVE_UD82286_1

Compartiment moteur (HHN - Renault)

bromsvätska

4.9

Batteri

➥ 4.15,

➥ 0.10,

➥ 5.22

Oljesticka

➥ 4.4

STARTHJÄLP

Byte av vindrutetorkarblad

1.112

Bogseringspunkt fram

➥ 5.34

Byte av bakrutetorkarbladet

1.117

Byte av körriktningsvisare

5.16

dépannage ................................................

(page courante) crevaison ...................................................

(page courante) fusibles ......................................................

(page courante) remorquage ...............................................

(page courante) balais d’essuie-vitres .................................

(page courante)

Bogseringspunkt bak ➥ 5.34

SVE_UD82287_1

Dépannage (HHN - Renault)

Punktering: verktyg

5.8

Reservhjul

5.2

Hjulbyte

5.10

Sats för däckpumpning

➥ 5.5

Säkringar

5.29

0.9

E-TECH FULL HYBRID-BILEN

E-Tech full hybrid-bilsystem: introduktion

1.2

E-Tech full hybrid-bilsystem: Viktiga rekommendationer

1.8

Kylvätska

4.9

Kontroll- och varningslampor ➥ 1.72

Displayer och indikatorer

1.78

Effektmätare

2.29

Paddlar för ändring av regenera-

tiv bromsning

2.19

Automatisk parkering

2.181

Batterier

1.2,

4.15,

5.22

Bogsering, starthjälp

5.34

0.10

SVE_UD82288_1

Le véhicule E-Tech full hybrid (HHN - Renault)

I N N E H Å L L

Presentation och förarplats ........................................

Start och körning  .........................................................

Inredning och klimatanläggning  ................................

Service och skötsel  .....................................................

Praktiska råd ................................................................

Tekniska specifikationer  .............................................

Alfabetiskt register ......................................................

Kapitel

1

2

3

4

5

6

7

0.11

SVE_UD82289_1

Sommaire Général (HHN - Renault)

0.12

SVE_UD82290_1

Filler NU (HHN - Renault)

Kapitel 1: Presentation och förarplats

E-Tech full Hybrid, Mild Hybrid Advanced, Mild Hybrid-fordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2

Kort: Allmän information, användning, blockerat låsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13

Digital nyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.21

Öppning och stängning av dörrarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25

Låsning och upplåsning av dörrar och luckor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.27

Automatisk låsning av dörrarna under körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30

Bilbälten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.36

Kompletterande säkerhetsanordningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41

bilbälten fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41

bilbälten bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.47

ytterplatser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.48

Barnsäkerhet: Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

val för fastsättning av barnstol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.53

Installation av barnstol, allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.56

Bilbarnstolar: fastsättning med bilbältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60

Bilbarnstolar: fastsättning med hjälp av ISOFIX-systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.64

Barnsäkerhet: inaktivering/aktivering av PASSAGERARAIRBAG fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.65

Förarplats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.68

Instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.72

Displayer och indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.78

Färddator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.83

Meny för personlig inställning av bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.91

Klocka och yttertemperaturmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.93

Ratt, Servostyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.94

Backspeglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.96

Nackskydd fram, framsäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98

Ljud- och ljussignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.99

Ytterbelysning och signaler, strålkastarjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

Vindrute- och bakrutetorkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.112

Bränsletank (påfyllning av bränsle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.119

1.1

SVE_UD82291_1

Sommaire 1 (HHN - Renault)

E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM:

introduktion (1/6)

1 ”12-voltsbatteri”

2 Orangefärgad elkabel

3 Fordonsbatteri ”400 volt”.

4 Elmotor

5 Förbränningsmotor

5

1

3

4

1.2

SVE_UD82292_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : présentation, recommandations importantes (HHN - Renault)

Véhicules E-Tech full hybrid, Mild hybrid advanced, Mild hybrid

2

E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM:

introduktion (2/6)

E-Tech full hybrid-bilsystemet använder sig av en elmotor för att öka förbränningsmo- torns prestanda (accelerationer, start osv.).

Bilen har mer vridmoment tillgängligt för ac- celeration och en lägre bränsleförbrukning.

Bilen kan även köras med enbart eldrift utan stöd av förbränningsmotorn. Bilen använder energi som finns lagrad i ”400 V”fordonsbatteriet.

Batterier

E-Tech full hybrid-bilen är utrustad med två typer av batteri:

– ett fordonsbatteri ”400 volt”;

– ett sekundärt ”12 V-batteri”.

Fordonsbatteri ”400 volt”.

Detta batteri, som är placerat under golvet bak i bilen, lagrar den energi som behövs för att elmotorn ska fungera korrekt.

Som med alla batterier laddas det ur när det används. Fordonsbatteriet laddas:

– under bilens retardationsfaser;

– när förbränningsmotorn startar automa- tiskt för att fungera som en generator.

Din bils räckvidd i eldriftläge beror på for- donsbatteriets laddningsnivå samt på hur du kör och vilka energiförbrukande komponen- ter som används (luftkonditionering, värme- system m.m.).

Om fordonsbatteriet skulle laddas ur helt drivs bilen enbart av förbränningsmotorn tills fordonsbatteriet är tillräckligt laddat igen.

12-voltsbatteri

12 V-batteriet är placerat i bagageutrym- met. Det tillför den energi som behövs för att

öppna/stänga bilen och för att använda ut- rustningen.

Obs: ”12 Volt”-batteriet bidrar inte till att starta förbränningsmotorn. Detta tillhanda- hålls av E-Tech full hybrid-systemet.

Bilens E-Tech full hybrid- system använder en spänning på cirka ”400 V” DC (likström).

Systemet kan vara varmt under och efter att tändningen slagits av. Respektera varningsmeddelandena på etiketterna som sitter i bilen.

Alla slags arbeten eller modifieringar på

”400 V”-elsystemet (komponenter, kablar, kontakter eller fordonsbatteri) är absolut förbjudna på grund av riskerna för din säkerhet. Kontakta en märkesrespre- sentant.

Risk för allvarliga brännskador eller elchocker som kan leda till döden.

SVE_UD82292_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : présentation, recommandations importantes (HHN - Renault)

1.3

E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM:

introduktion (3/6)

A

6

Symbolen A visar de elektriska delarna på din bil som kan skapa risker för din säkerhet.

”400 V”-elkretsen

”400 V”-kretsen identifieras genom de orangea kablarna 6 och delarna identifieras med symbolen ṑ .

1.4

SVE_UD82292_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : présentation, recommandations importantes (HHN - Renault)

E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM:

introduktion (4/6)

Buller

E-Tech full hybrid-bilar går mycket tyst i eld- riftläge. Du och övriga trafikanter kanske inte

är vana vid detta ännu. Det är svårt att höra bilen även när den är i rörelse.

Eftersom elmotorn är tyst kan du höra ljud som kan verka ovanliga (aerodynamiska ljud, däck osv.) såväl som ljud på grund av

E-Tech full hybrid-systemets funktion (t.ex. kylning av drivbatteriet).

Ljudsignal för fotgängare

Ljudsignalen gör att andra trafikanter, i syn- nerhet fotgängare och cyklister, förvarnas om din närvaro. I eldriftläge aktiveras syste- met automatiskt. Ljudet hörs när bilens has- tighet är mellan 1 och 30 km/h.

För ytterligare information om ljudsigna- len för fotgängare, se multimediainstruktio- nerna.

Vid fel på ljudsignalen för fotgängare visas 

på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Fel utvändigt varnings- ljud”.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Åtgärd

E-Tech full hybrid-systemet väljer förbrän- ningsmotorn och/eller elmotorn enligt kör- stil (jämn, sportig osv.), trafikförhållan- den och valt körläge (se information om

MULTI-SENSE

3.2).

Vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte

överskrida fälgens nedre kant.

Din E-Tech full hybrid-bil är väl- digt tyst. Kontrollera alltid att växelväljaren är i P , ansätt par- keringsbromsen och stäng av tändningen när du lämnar bilen.

RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

1.5

SVE_UD82292_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : présentation, recommandations importantes (HHN - Renault)

E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM:

introduktion (5/6)

E

B

C G

D

E

F

G

Obs!

En kombination av olika flöden är möjlig

(t.ex. att kombinera E -flödet med G -flödet betyder att både förbränningsmotorn och el- motorn driver bilen).

Färgen på hjulen C varierar beroende på motorn som används för att flytta fordonet:

– blå: elmotor,

– vit: förbränningsmotor,

– blå och vi: elmotor och förbränningsmo- tor.

Energiflöde

Beroende på valt körläge visas de olika en- ergiflödena på instrumentpanelen.

Det är energiflöden mellan:

– B : förbränningsmotorn,

– C : hjulen,

– D : den elektriska enheten (med drivbat- teri och elmotor).

Färgen på flödena varierar:

– blå: elektrisk energi;

– vit: energi från förbränningsmotorn.

Flöde E ”Förbränningsdrift”

Förbränningsmotorn används för att flytta bilen.

Flöde F ”Energiproduktion”

Förbränningsmotorn laddar upp fordonsbat- teriet.

Flöde G ”Eldrift”

Den elektriska enheten används för att flytta bilen. Flödet G går från drivbatteriet till hjulen (dragkraft), men också från hjulen till drivbatteriet (regenerativ bromsning).

1.6

SVE_UD82292_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : présentation, recommandations importantes (HHN - Renault)

E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM:

introduktion (6/6)

7

H

Varningslampa för nivå av regenerativ bromsning H

När du lyfter foten från gaspedalen eller trycker på bromspedalen omvandlar elmo- torn och/eller det regenererande bromssys- temet energin som produceras genom retar- dation av bilen till elektrisk energi. För mer

information

2.19.

Detta används för att bromsa bilen och ladda fordonsbatteriet.

Full eldrift

Varningslampan 7

visas på instru- mentpanelen för att informera dig om att

E-Tech full hybrid-systemet endast använ- der den elektriska enheten för att driva bilen.

Motorbromsen ersätter inte på något vis bromspedalen.

Note: när fordonsbatteriets nivå är låg växlar fordonet automatiskt till hybridläge och förbränningsmotorn startar: varnings- lampan 7

försvinner från instrument- panelen för att bekräfta.

1.7

SVE_UD82292_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : présentation, recommandations importantes (HHN - Renault)

E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM:

viktiga rekommendationer

Läs noggrant igenom instruktionerna. Om dessa instruktioner inte följs kan det medföra en risk för brand, allvarliga skador eller elchockar som kan leda till döden.

Vid en olycka eller krock

Vid en olycka eller om bilen stöter emot en trafikdelare, en hög trottoarkant eller dylikt kan elsystemet eller fordonsbatteriet skadas.

Låt din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Rör aldrig komponenterna ”400 volt” eller de orangea kablarna som kan kommas åt och syns inifrån eller utifrån bilen.

Vid en större skada på fordonsbatteriet kan det uppstå läckor:

– vidrör aldrig vätskor som kommer från fordonsbatteriet;

– vid kontakt måste du genast spola med mycket vatten och omedelbart kontakta läkare.

Vid brand

Vid brand måste alla omedelbart lämna bilen. Kontakta räddningstjänsten och uppge att det rör sig om en hybridbil.

Använd endast brandsläckningsmedel av typ ABC eller BC som är kompatibla med bränder på elsystem. Använd inte vatten eller andra brand- släckningsmedel.

Vid förstörelse av elkretsen, kontakta en märkesrepresentant.

För all slags bogsering

Se avsnittet ”Bogsering: starthjälp” ➥ 5.34.

Tvättning av bilen

Tvätta aldrig motorrummet och ”400 V”-fordonsbatteriet med en högtryckstvätt.

Det kan leda till att elektriska kretsar skadas.

Risk för elchocker som kan leda till döden.

1.8

SVE_UD82293_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : recommandations importantes (HHN - Renault)

MILD HYBRID ADVANCED-BILSYSTEM:

introduktion (1/2)

Mild Hybrid Advanced-systemet förbätt- rar motorns prestanda. Bilen har mer vrid- moment tillgängligt för acceleration och en lägre bränsleförbrukning.

A

Sekundärt ”48 V”- batteri

Mild Hybrid Advanced-fordonet har ett se- kundärt 48-voltsbatteri

➥ 4.18.

Det sitter under golvet bak och lagrar den energi som återvinns vid inbromsningar.

Energin kan sedan användas av Mild Hybrid

Advanced-systemet för att tillhandahålla mer vridmoment till förbränningsmotorn.

”48 V”-elkretsen

Elkretsen på ”48 V” identifieras av de gula kablarna och delar med symbolen ṑ .

Symbolen A visar de elektriska delarna på din bil som kan skapa risker för din säkerhet.

Det sekundära batteriet kräver inget underhåll. Du ska inte

öppna det eller fylla på någon vätska.

Risk för elstötar.

1.9

SVE_UD82294_1

Système véhicule Mild Hybrid Advanced : présentation (HHN - Renault)

MILD HYBRID ADVANCED-BILSYSTEM:

introduktion (2/2)

1 E 1

E

D

2

2

3

F 3

D

F

B

Energiflöde

(fordon utrustade med ett sekundärt

”48-voltsbatteri”)

Olika energiflöden visas på instrumentpane- len (bild B eller C ).

Det är energiflöden mellan:

– 1 : förbränningsmotorn,

– 2 : hjulen,

– 3 : det sekundära 48-voltsbatteriet.

C

Flöde D ”Energiproduktion”

Förbränningsmotorn laddar det sekundära

”48-voltsbatteriet”.

Flöde E ”Förbränningsdrift”

Förbränningsmotorn används för att flytta bilen.

F ”Regenerativ bromsning” -flöde

Flödet F går från hjulen till det sekundära

48-voltsbatteriet.

1.10

SVE_UD82294_1

Système véhicule Mild Hybrid Advanced : présentation (HHN - Renault)

MILD HYBRID ADVANCED-BILSYSTEM:

viktiga rekommendationer

Läs noggrant igenom instruktionerna. Om dessa instruktioner inte följs kan det medföra en risk för brand, allvarliga skador eller elstötar.

Vid en olycka eller krock

Rör aldrig ”48-voltskomponenterna” eller de gula kablarna som kan kommas åt och syns inifrån eller utifrån bilen.

Risk för elstötar.

Vid en större skada på det sekundära ”48-voltsbatteriet” kan det uppstå läckor:

– vidrör aldrig vätskor som kommer från det sekundära ”48-voltsbatteriet”,

– vid kontakt måste du genast spola med mycket vatten och omedelbart kontakta läkare.

Vid brand

Vid brand måste alla omedelbart lämna bilen. Kontakta räddningstjänsten och uppge att det rör sig om en hybridbil.

Använd endast brandsläckningsmedel av typ ABC eller BC som är kompatibla med bränder på elsystem. Använd inte vatten eller andra brand- släckningsmedel.

Vid förstörelse av elkretsen, kontakta en märkesrepresentant.

För all slags bogsering

Se avsnittet ”Bogsering: starthjälp”

5.34.

Tvättning av bilen

Tvätta aldrig motorrummet, komponenterna till ”48 V”-systemet eller de orangea kablarna med en högtryckstvätt.

Det kan leda till att elektriska kretsar skadas.

Tvätta aldrig bagagerummet eller baksätet med en högtryckstvätt eller vatten under tryck.

Risk för skada på elkretsen.

Risk för brand om vatten läcker in i det sekundära ”48-voltsbatteriet”.

SVE_UD82295_1

Système véhicule Mild Hybrid Advanced : recommandations importantes (HHN - Renault)

1.11

MILD HYBRID-BILSYSTEM:

introduktion

Mild Hybrid -systemet förbättrar motorns prestanda. Bilen har mer vridmoment till- gängligt för acceleration och en lägre bräns- leförbrukning.

A

Sekundärt ”12 V”- batteri

Mild Hybrid-fordonet har ett sekundärt

12-voltsbatteri ➥ 4.17.

12 V-batteriet förser bilens utrustning med energi (t.ex. strålkastare, vindrutetorkare,

ABS etc.).

Symbolen A visar de elektriska delarna på din bil som kan skapa risker för din säkerhet.

1.12

Det sekundära batteriet kräver inget underhåll. Du ska inte

öppna det eller fylla på någon vätska.

Risk för elstötar.

SVE_UD82296_1

Système véhicule Mild Hybrid : présentation (HHN - Renault)

KORT:

allmän information (1/3)

4

1

3

2

1 Upplåsning av alla dörrar.

2 Låsning av alla dörrar.

3 Låsning/upplåsning av bagagerummet och, beroende på bil, automatisk öpp- ning/stängning av bakluckan.

4 Fjärrkontrollerad tändning av belys- ningen.

Kortet används för:

– låser/låser upp dörrarna, bakluckan och tankluckan (se följande sidor)

– tändning av belysningen med fjärrkontroll

(se följande sidor)

– automatisk fjärröppning/-stängning av el-

fönster

3.18.

Räckvidd

Se alltid till att batteriet är i gott skick, av rätt typ och korrekt installerat. Dess livslängd

är cirka två år: bör bytas när meddelandet

”Nyckelkort batteri svagt” visas på instru- mentpanelen

5.20.

Aktivitetsfält för -kortet

Det varierar beroende på omgivningen: undvik slumpmässiga tryckningar på kortet eftersom de kan orsaka oönskad låsning eller upplåsning av bilen.

Anm.: Om en dörr eller bakluckan är öppen eller inte stängd ordentligt, går det inte att låsa bilen. En ljudsignal hörs och varnings- blinkrarna och sidoblinkljusen blinkar inte.

Beroende på bil har du en digital nyckel som erbjuder kortets alla funktioner. Om ett kort har lämnats kvar i bilen och dör- rarna har låsts med den digitala nyckeln spärras dock kortets samtliga funktioner.

För mer information, se avsnittet ”Digital nyckel”

1.21.

När batteriet är urladdat kan du ändå låsa/låsa upp och starta bilen.

1.27

2.3.

1.13

SVE_UD82297_1

Carte : généralités (HHN - Renault)

Carte : généralités, utilisation, supercondamnation portes/porte de coffre ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé de secours ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte : utilisation.........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) porte de coffre ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) décondamnation des portes ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux de jour ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) accès véhicule ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage/déverrouillage des ouvrants carte .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) télécommande badge ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) télécommande carte .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) badge ........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KORT:

allmän information (2/3)

4

Funktion ”Fjärrbelysning”

Om du trycker på reglagen 4 tänds bilens halvljus och ytterbelysning i cirka 20 sekun- der. På så sätt kan man se bilen på långt håll, om den är parkerad.

Tryck och håll på 4 -knappen i cirka 2 sek- under för att aktivera ytterbelysningen. Ett ljud hörs.

ANM.: Om du trycker på knappen 4 en gång till slocknar belysningen.

Råd

Se till att kortet aldrig hamnar i hetta, kyla eller fukt.

Förvara inte kortet på en plats där det kan böjas eller skadas, t.ex. i bakfickan.

Störningar

Beroende på närliggande högspänningsan- läggningar eller vid användning av elektriskt drivna apparater som arbetar på samma frekvens som kortet kan kortets funktion störas.

Ersättningskort: behov av ett extra kort

Om du skulle bli av med ditt kort eller om du vill ha ytterligare ett kort ska du vända dig till en märkesrepresentant.

Vid byte av ett kort ska bilen och alla dess kort lämnas in hos en märkesre- presentant för nyinkodning.

Du kan använda upp till fyra kort per bil.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyck- eln i när barn, personer med funktions- hinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra perso- ner genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR .

1.14

SVE_UD82297_1

Carte : généralités (HHN - Renault) sécurité enfants .........................................

(page courante)

KORT:

allmän information (3/3)

5

A

7

8

6

Montering av rem

7

För det bakre skalet 5 nedåt medan du trycker på område A .

Sätt in remmen i 8 -komponenten och för remmens ände genom spännet.

Placera remmen vid 6 -öppningen och stäng insatsen.

Obs!

Kontrollera att remmens 7 diameter passar öppningen 6 .

SVE_UD82297_1

Carte : généralités (HHN - Renault)

1.15

KORT:

användning (1/4)

Du kan låsa upp/låsa bilen på tre sätt:

– handsfree, när du närmar dig och går ifrån bilen;

– med kortet i fjärrkontrolläge;

– genom att använda den digitala nyck- eln som fjärrkontroll (beroende på bil).

För mer information, se avsnittet ”Digital

nyckel” ➥ 1.21.

Inaktivering/aktivering av handsfreeläget

Beroende på bil kan du inaktivera/aktivera upplåsning när du närmar dig och låsning när du flyttar dig bort från fordonet.

Du kan även inaktivera/aktivera ljudsignalen som hörs vid låsning när du går ifrån bilen

1.91.

Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig bilen med nyck- eln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra perso- ner genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR .

Se till att kortet inte kommer i kontakt med annan elektronisk utrustning (dator, telefon osv.) som kan störa dess funk- tion.

1.16

Lämna aldrig bilen med kortet kvar i kupén.

SVE_UD82298_1

Carte en mode mains libres : utilisation (HHN - Renault) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte : utilisation.........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(page courante) décondamnation des portes ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) accès véhicule ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) badge ........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte mains libres ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) télécommande ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ouvrants ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KORT:

användning (2/4)

1

2

3

Handsfreeupplåsning när du närmar dig bilen

När kortet är inom aktiveringsområdet 1 låses bilen upp. Upplåsningen visas genom att varningsblinkrarna och sidoblinkljusen blinkar en gång .

Handsfreelåsning när du går iväg ifrån bilen

När du har kortet med dig och går ifrån bilen med dörrar och bagagelucka stängda, låses bilen automatiskt när du kommer utanför ak- tiveringsområdet 1 .

Anm.: Vid vilket avstånd bilen låses beror på omgivningen.

Låsningen indikeras genom att varnings- blinkrarna blinkar två gånger för att sedan tändas i cirka fyra sekunder och en ljudsig- nal hörs.

Om kortet fortfarande är kvar i aktiverings- området 1 efter cirka 15 minuter, inaktiveras fjärrlåsningsfunktionen. Lås bilen med knap- pen 3 på kortet.

Bilen kan inte fjärrlåsas om kortet finns inom aktiveringsområdet 2 .

Beroende på utrustningsnivå, fälls back- speglarna in/ut automatiskt när bilen låses/låses upp

➥ 1.96.

1.17

SVE_UD82298_1

Carte en mode mains libres : utilisation (HHN - Renault)

KORT:

användning (3/4)

4

Handsfree-upplåsning genom att öppna bagageutrymmet

Med kortet i området 1 och bilen låst låser du upp hela bilen genom att trycka på knap- pen 4 .

Varningsblinkern blinkar två gånger för att indikera att bilen är låst och, beroende på bil, fäller ut sidobackspeglarna automatiskt.

Specialfunktioner för upplåsning

Under vissa omständigheter inaktiveras funktionen som låser upp när du närmar dig bilen:

– Efter åtta dagar om du inte använder bilen.

– Om kortet är kvar i närheten av bilens 2 -område i ungefär fem minuter efter att bilen har låsts .

– Efter att du har gått förbi i närheten av bilens 2 -område och utan att dörren har låsts upp .

Tryck på knappen 4 för att öppna bagageut- rymmet eller använd kortet som en fjärrkon- troll (se följande sidor) för att låsa upp bilen och återaktivera handsfreeläget.

Specialfunktioner för låsning i handsfree-läge

Om du har låst bilen i handsfreeläge måste du vänta i cirka 3 sekunder innan du kan låsa upp bilen igen. Under dessa tre sekun- der går det att kontrollera så att bilen verk- ligen är låst genom att känna på dörrhand- tagen.

Anm.: Om en dörr eller bakluckan är öppen eller inte stängd ordentligt, går det inte att låsa bilen. En ljudsignal hörs och varnings- blinkrarna och sidoblinkljusen blinkar inte.

1.18

SVE_UD82298_1

Carte en mode mains libres : utilisation (HHN - Renault)

KORT:

användning (4/4)

6

5

3

Användning av kortet via fjärrkontroll

Låsa upp med kortet

Tryck på knappen 6 . Varningsblinker och si- doblinkljus blinkar en gång för att indikera att dörrarna har låsts upp och på vissa bilar fälls backspeglarna ut automatiskt.

Om du trycker på och håller in knappen 6 låses bilen upp och rutorna fram och bak kan öppnas (beroende på bil). Om bilen

är utrustad med en motordriven baklucka trycker du en gång på knappen 5 för att låsa upp bilen och öppna bakluckan.

Genom att trycka på knappen 5 igen stängs den motordrivna bakluckan, men bilen låses inte. Lås bilen genom att trycka på knap- pen 3 .

Låsa med kortet

Stäng dörrarna och bagageluckan och tryck på knappen 3 : bilen låser sig.

Varningsblinkern blinkar två gånger för att indikera att fordonet är låst och, beroende på fordonet, sidobackspeglarna fälls in au- tomatiskt.

Om du trycker på och håller in knappen 3 låses bilen och rutorna fram och bak stängs

(beroende på bil).

Anm.:

– Vid vilket avstånd bilen låses beror på omgivningen.

– Om en dörr eller bakluckan är öppen eller inte stängd ordentligt, går det inte att låsa bilen. En ljudsignal hörs och varnings- blinkrarna och sidoblinkljusen blinkar inte.

2

Om du öppnar och stänger en dörr när motorn är i gång och kortet inte längre finns kvar i området 2 , underrättar meddelandet

”Nyckelkort ej funnet” dig om att kortet inte längre finns i bilen. Detta gör, till exempel, att du inte kan starta bilen när en passagerare har lämnat bilen med kortet på sig.

Varningen försvinner när kortet registreras.

Låsning/upplåsning av endast bakluckan

Om bilen är utrustad med en manuell

(icke-motordriven) baklucka trycker du på knappen 5 för att endast låsa/låsa upp ba- gageutrymmet.

Kortets knappar är inte aktiverade, när motorn är igång.

1.19

SVE_UD82298_1

Carte en mode mains libres : utilisation (HHN - Renault)

HANDSFREEKORT:

blockerat låsläge

1

2

Aktivering av det blockerade låsläget

Tryck snabbt två gånger på knappen 2 .

Låsningen bekräftas genom att varnings- blinkrarna och sidoblinkljusen blinkar lång- samt två gånger och sedan snabbt tre gånger .

Beroende på utrustningsnivå, fälls ytter- backspeglarna in automatiskt när bilen låses

➥ 1.96.

Om bilen är utrustad med blockerat låsläge kan det användas för att låsa dörrarna och hindra att de öppnas inifrån (om någon t.ex. krossar en ruta och försöker öppna dörren inifrån).

Avaktivering av blockerat låsläge

Tryck på knappen 1 en gång.

Upplåsningen av dörrarna visas genom att varningsblinkrarna blinkar en gång.

Använd aldrig funktionen blockerat låsläge om någon sitter kvar i bilen.

Beroende på bil har du en digital nyckel som erbjuder kortets alla funktioner. Om ett kort har lämnats kvar i bilen och dör- rarna har låsts med den digitala nyckeln spärras dock kortets samtliga funktioner.

För mer information, se avsnittet ”Digital

nyckel”

1.21.

1.20

SVE_UD82299_1

Carte "mains libres" : supercondamnation (HHN - Renault) sécurité enfants .........................................

(page courante) supercondamnation des portes .................

(page courante)

DIGITAL NYCKEL

(1/4)

Beroende på land och abonnemang kan du installera en digital nyckel för din bil på din smartphone.

Den digitala nyckeln innehåller de rättigheter som krävs för att låsa/låsa upp och starta din bil med en smartphone. Din smartphone er- sätter alltså ditt kort.

Allmän information

Installation, administration och överföring av de digitala nycklarna görs med hjälp av till- verkarens app.

När tillverkarens app är installerad på din smartphone och abonnemanget är aktiverat måste den digitala nyckeln aktiveras från till- verkarens app.

Funktionsvillkor

Aktivera Bluetooth® på din smartphone och

öppna sedan tillverkarens app för att komma

åt de olika digitala nyckelfunktionerna (se följande sidor).

Anm.: Din smartphone måste vara tillräck- ligt laddad för att kunna använda en digital nyckel. I händelse av en låg laddningsnivå visas meddelandet ”Lågt smartphonebatteri” på instrumentpanelen.

Låna ut en digital nyckel

I tillverkarens app, gå till menyn ”Share

Virtual Key” och fyll i informationen för tillfäl- liga användare. Efter validering kommer ett bekräftelsemejl att skickas till användaren.

Obs: tillverkarens app måste tidigare ha laddats ner och installerats av en tillfällig an- vändare.

Återkalla en digital nyckel

Användaren kan individuellt återkalla en di- gital nyckel. När en digital nyckel har åter- kallats kan användaren aktivera en ny nyckel.

För mer information, se tillverkarens app.

Clé digitale

Den digitala nyckelns räckvidd beror på din smartphones Bluetooth®-anslutning.

SVE_UD82300_1

Clé digitale (HHN - Renault)

1.21

DIGITAL NYCKEL

(2/4)

Aktivering/inaktivering via multimediaskärmen

Det är möjligt att avaktivera och återakti- vera funktionen ”Digital nyckel” så att for- donet inte kommunicerar med någon digital nyckel. Se instruktionsboken för multimedia.

Låsning/upplåsning av dörrar och bagageutrymme, blockerat låsläge, fjärrbelysning

Första gången bilen låses upp eller startas med en ny digital nyckel eller en ny smartp- hone tar det flera sekunder för bilen att iden- tifiera den digitala nyckeln som är installerad på din smartphone.

Från din smartphone, med Bluetooth® akti- verad öppnar du tillverkarens app och kan upptäcka de olika funktioner som finns till- gängliga för din digitala nyckel. De är iden- tiska med de på ditt kort.

Dessa funktioner är:

– låsning/upplåsning av alla öppningse- lement: se ”Handsfree-kort: använd”

1.16,

– låsning/upplåsning av bagageutrymmet

(beroende på bil): se ”Handsfree-kort: använd”

➥ 1.16,

– blockerad låsning (beroende på bil): se ”Handsfree-kort: blockerat låsläge”

➥ 1.20,

– fjärrbelysning: se informationen om

”Fjärrbelysningsfunktion”

1.13,

– fjärrljud från signalhornet (gör att du kan identifiera bilen på långt håll eller när den parkeras på en fullsatt parkeringsplats, till exempel);

– start/stopp av motorn: se avsnittet ”Start, stopp av motorn”

➥ 2.3.

1.22

SVE_UD82300_1

Clé digitale (HHN - Renault)

DIGITAL NYCKEL

(3/4)

1

3

7

2

2

Start/stopp av motorn

Vid första användningen och varje gång en ny smartphone används är det nödvändigt att kalibrera din digitala nyckel med din bil.

För att göra detta, aktivera Bluetooth® på din smartphone och följ sedan proceduren från tillverkarens app.

Vid kalibrering måste smarttelefonen place- ras i området 1 eller 2 .

För att starta/stoppa motorn kontrollerar systemet att smartphonen finns i området 1 eller 2 innan motorn kan startas.

För mer information, se avsnittet ”Start/ stopp av motorn”

➥ 2.3.

Din smartphone måste finnas kvar i bilen under hela resan.

Om smartphonen inte längre finns kvar i kupén när du stänger av motorn visas ett meddelande på instrumentpanelen: tryck längre än två sekunder på start/stopp-knap- pen 3 .

Om smartphonen inte längre finns kvar i kupén, se till att du kan ta fram den innan du trycker på och håller in knappen. Utan en smartphone eller kort kommer du inte att kunna starta bilen igen.

Det är viktigt att placera din smartphone i området för att starta och stoppa motorn samt vid kalibrering.

1.23

SVE_UD82300_1

Clé digitale (HHN - Renault)

DIGITAL NYCKEL

(4/4)

Specialfunktioner hos den digitala nyckeln

– För att den digitala nyckeln ska förbli aktiv måste den aktuella telefonen vara ansluten till Internet (via WI-FI eller mo- bilnätet) minst en gång var 48:e timme.

Anslut annars din smartphone till internet i några minuter så att den digitala nyckeln kan återaktiveras.

– Om ett kort har lämnats kvar i bilen och dörrarna har låsts med den digitala nyck- eln spärras kortets samtliga funktioner.

Kortets funktioner förblir inaktiva tills motorn startas igen.

I det här fallet måste du för att starta motorn antingen använda den digitala nyckeln eller ett annat kort än det som finns kvar i bilen.

1.24

När motorn startas eller stoppas ska smartphonen alltid vara tillräckligt laddad för att kunna använda den digi- tala nyckeln.

SVE_UD82300_1

Clé digitale (HHN - Renault)

ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRRAR OCH LUCKOR

(1/2)

1 2

3

Öppning utifrån

Framdörrar

Med dörrarna upplåsta eller med kortet på dig, dra 1 -handtaget mot dig.

Bakdörrar

Med dörrarna upplåsta eller med kortet på dig, dra 2 -handtaget mot dig.

Öppning inifrån

Dra i handtaget 3 .

Beroende på utrustningsnivå kan du behöva dra i handtaget 3 två gånger: första gången för att låsa upp dörren och andra gången för att öppna den.

SVE_UD82301_1

Ouverture et fermeture des portes (HHN - Renault)

Av säkerhetsskäl bör dörrarna endast öppnas och stängas när bilen står stilla.

1.25

Ouverture et fermeture des portes verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ouverture des portes..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) portes.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRRARNA

(2/2)

Ljudsignal för glömt ljus

När en dörr öppnas hörs en ljudsignal som talar om att ljusen är tända trots att motorn har stängts av.

Ljudsignal för öppen dörr eller baklucka

När bilen står stilla visas varningslampan

på instrumentpanelen tillsammans med en varningslampa som indikerar vilken av dörrarna (sidodörrar eller baklucka) som

är öppen eller inte riktigt stängd.

Om någon av dörrarna eller bakluckan är

öppen eller inte ordentligt stängd när bilen har uppnått cirka 10 km/h visas en var- ningslampa tillsammans med meddelandet

”Bagageluckan Öppen” eller ”Dörr Öppen”, och en ljudsignal hörs i cirka 40 sekunder eller tills dörren eller bakluckan stängs.

4

Barnsäkerhet

För att inte bakdörrarna ska kunna öppnas inifrån, kan du ställa om spaken 4 för varje dörr. Kontrollera sedan inifrån att dörrarna är ordentligt låsta.

Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig bilen om det finns barn, funktionshindrade per- soner eller djur i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra perso- ner genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR.

1.26

sécurité enfants .........................................

(page courante) enfants (sécurité) .......................................

(page courante) coffre à bagages ........................................

(page courante) porte de coffre ...........................................

(page courante) pour la sécurité des enfants ......................

(page courante)

SVE_UD82301_1

Ouverture et fermeture des portes (HHN - Renault)

LÅSNING, UPPLÅSNING AV DÖRRARNA

(1/3)

Funktionsfel på fjärrstyrningen eller, beroende på bil, kortet

I vissa fall fungerar inte kortet eller den ra- diostyrda fjärrkontrollen:

– om batteriet till fjärrkontrollen eller kortet håller på att ta slut, bilbatteriet är urladdat osv.,

– när apparater på samma frekvens som kortet används (mobiltelefoner t.ex.),

– bilen befinner sig i ett område med stark elektromagnetisk strålning,

– bil låst med en digital nyckel ➥ 1.21.

1

A

2

Då kan du:

– använda den radiostyrda fjärrkontrollen eller hjälpnyckeln som är inbyggd i kortet

(beroende på modellvariant) för att låsa upp förardörren,

– använda dörrarnas upplåsnings/lås- ningsreglage från insidan (se följande sidor),

– beroende på bil, till oss den digitala nyck- eln eller ett annat kort än det som finns kvar i bilen. För mer information, se av- snittet ”Digital nyckel”

1.21.

Kortets nyckel

Den 2 -integrerade nyckeln kan användas för att låsa eller låsa upp förardörren när kortet inte fungerar.

Tillgång till nyckel 2

För det bakre skalet 1 nedåt medan du trycker på område A .

1.27

SVE_UD82302_1

Verrouillage / Déverrouillage des portes (HHN - Renault)

Verrouillage, déverrouillage des ouvrants condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) décondamnation des portes ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ouverture des portes..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

LÅSNING, UPPLÅSNING AV DÖRRARNA

(2/3)

6

3 B

4

5 5

2

Använda nyckeln i kortet

– Dra i handtaget 3 ;

– tryck locket B på förardörren nedåt;

– sätt in nyckeländen 2 i skåran 4 på un- dersidan av locket B ;

– dra uppåt för att ta bort locket B ;

– sätt in nyckeln 2 i låset på förardörren för att låsa eller låsa upp.

Efter att du har öppnat bilen, lägg tillbaka nyckeln på dess plats i kortet.

Manuell låsning av dörrarna

Öppna dörren och vrid på skruven 5 (med hjälp av nyckeln) och stäng dörren.

Dörren är nu låst utifrån.

Man kan endast öppna förardörren inifrån eller med hjälp av nyckeln.

Reglage för låsning/upplåsning inifrån

Strömställaren 6 används för samtidig lås- ning/upplåsning av dörrarna, bakluckan och tankluckan.

Om en dörr eller bakluckan är öppen eller inte riktigt stängd, sker en snabb låsning/ upplåsning av dörrarna och bakluckan.

Om du transporterar föremål med bagage- luckan öppen kan du ändå låsa övriga dörrar och luckor: stäng av motorn, tryck på reg- laget 6 för att låsa övriga dörrar och luckor.

1.28

SVE_UD82302_1

Verrouillage / Déverrouillage des portes (HHN - Renault)

LÅSNING, UPPLÅSNING AV DÖRRARNA

(3/3)

Kontrollampa för dörrarnas och luckornas låsstatus

När tändningen är påslagen visar 6 -regla- gets kontrollampa dörrarnas och luckornas låsstatus:

– om lampan är tänd är dörrarna låsta

– om lampan är släckt, är dörrarna olåsta.

När du låser dörrarna lyser lampan en stund och slocknar sedan.

Låsa dörrarna utan kort eller nyckel

T.ex. om batteriet är urladdat, om kortet eller nyckeln tillfälligt är ur funktion etc.

Med tändningen avstängd och en dörr

öppen, tryck på knappen i minst fem sek- under 6 .

När dörren stängs är alla dörrar låsta.

Obs!

Upplåsning från utsidan kan endast ut- föras när kortet befinner sig i bilens åtkomst- område eller med hjälp av nyckeln.

Förarens ansvar

Om du bestämmer dig för att köra med dörrarna låsta, tänk då på att detta kan göra det svårare för räddningspersonal att ta sig in i bilen vid en eventuell olycka.

Lämna aldrig bilen med nyck- eln eller kortet kvar i kupén.

SVE_UD82302_1

Verrouillage / Déverrouillage des portes (HHN - Renault)

1.29

AUTOMATISK LÅSNING AV DÖRRARNA UNDER KÖRNING

ANM.: om en dörr öppnas och stängs kommer den igen att låsas när bilen uppnår en hastighet på cirka 10 km/h.

1

Aktivering/avaktivering av funktionen

Aktivering: med bilen stillastående och motorn igång trycker du på strömställaren 1 i minst 5 sekunder tills ett pip hörs.

Inaktivering: med bilen stillastående och motorn igång trycker du på strömställaren 1 i minst 5 sekunder tills två pip hörs.

Funktionen kan även aktiveras eller inaktive- ras med via multimediaskärmen (beroende

på utrustningsnivå).

1.91.

Funktionsprincip

När du har startat bilen låser systemet auto- matiskt dörrarna när bilen uppnår en hastig- het av cirka 10 km/h.

Upplåsning sker automatiskt:

– genom att trycka på centrallåskontak- ten 1 ;

– då bilen står stilla och en av framdörrarna

öppnas inifrån.

Driftstörning

Om ett fel uppstår (ingen centrallåsning, kontrollampan i knappen 1 tänds inte vid låsning av dörrar och luckor osv.), kontrol- lera att centrallåsningen inte har inaktiverats av misstag och att alla dörrar och luckor är ordentligt stängda. Om de är stängda, vänd dig till din återförsäljare.

Förarens ansvar

Om du bestämmer dig för att köra med dörrarna låsta, tänk då på att detta kan göra det svårare för räddningspersonal att ta sig in i bilen vid en eventuell olycka.

1.30

SVE_UD82303_1

Condamnation automatique des ouvrants en roulage (HHN - Renault)

Condamnation automatique des ouvrants en roulage condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation automatique des ouvrants en roulage..................................................

(page courante) fermeture des portes .................................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) ouverture des portes..................................

(page courante) décondamnation des portes ......................

(page courante)

FRAMSTOLAR, MANUELLT STÄLLBARA

Höjning eller sänkning av sittdynan

(kan variera från bil till bil)

För spaken 2 uppåt eller nedåt så många gånger som behövs.

1 2 3

Lutning av ryggstödet

Lyft upp handtaget 3 och luta ryggstödet till önskat läge. När du ställt in önskat läge, släpp spaken och kontrollera att den spär- rats ordentligt.

Flytta stolen framåt eller bakåt

Lyft handtaget 1 för att låsa upp. När du ställt in önskat läge, släpp spaken och kontrollera att den spärrats ordentligt.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

För att bilbältena ska fungera ordentligt, bör inte ryggstöden lutas för mycket bakåt.

Inga föremål får befinna sig på golvet

(framför förarplatsen). Vid en häftig in- bromsning kan dessa glida in under pe- dalerna och hindra deras funktion.

Eluppvärmda stolar

(kan variera från bil till bil)

När tändningen är påslagen kan du aktivera de eluppvärmda sätena via multimediaskär- men:

– när du trycker på ikonen

ð

på sätet första gången aktiveras värmesystemet på maximal effekt. Tre inbyggda var- ningslampor tänds;

– en andra tryckning sänker värmen till medelhög effekt. Två inbyggda varnings- lampor tänds;

– en tredje tryckning sänker värmen till mi- nimal effekt. En av de inbyggda varnings- lamporna lyser;

– en fjärde tryckning stänger av värmen.

För att undvika onödig energiförbrukning kan det eluppvärmda passagerarsätet inak- tiveras automatiskt när det inte finns någon passagerare.

Driftstörning

När ett funktionsfel registreras blinkar de in- byggda varningslamporna på symbolen för det berörda sätet.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Efter att du har gjort justeringar ser du till att ryggstöden är or- dentligt spärrade.

1.31

SVE_UD82304_1

Sièges avant à commandes manuelles (HHN - Renault) sièges avant à commandes manuelles ...........

(page courante) sièges chauffant ..............................................

(page courante)

FRAMSTOLAR MED ELEKTRISKA REGLAGE

(1/2)

1 2

3

4

På bilar som är utrustade kan strömställa- ren 1 användas för att komma åt menyn

”Säten” på multimediaskärmen (se följande sidor).

Inställning av ryggstöd

Luta ryggstödet genom att föra strömstäl- larens övre del 2 framåt eller bakåt.

Inställning av förarplatsens svankstöd

För strömställaren 3 framåt, bakåt, uppåt eller nedåt.

Inställning av sittdynan

Skjuta fram eller bak sittdynan

För strömställaren 4 framåt eller bakåt.

Höja eller sänka sittdynan

För strömställarens bakre del 4 uppåt eller nedåt.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

För att bilbältena ska fungera ordentligt, bör inte ryggstöden lutas för mycket bakåt.

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen. Vid en häftig inbromsning kan lösa föremål glida in under peda- lerna och hindra deras funktion.

1.32

SVE_UD82305_1

Sièges avant à commandes électriques (HHN - Renault) réglage de la position de conduite .............

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage des sièges avant...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges avant réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) accoudoir avant ....................................................

(page courante) dossier .......................................................

(page courante) sièges avant à commandes électriques ..........

(page courante) réglage des sièges avant commandes électriques .......................

(page courante)

FRAMSTOLAR MED ELEKTRISKA REGLAGE

(2/2)

5

6

Eluppvärmda stolar

När tändningen är påslagen kan du aktivera de eluppvärmda sätena via multimediaskär- men 5 :

ð

på sätet – när du trycker på ikonen första gången aktiveras värmesystemet på maximal effekt. Tre varningslampor visas som en del av piktogrammet;

– en andra tryckning sänker värmen till medelhög effekt. Två inbyggda varnings- lampor tänds;

– en tredje tryckning sänker värmen till mi- nimal effekt. En av de inbyggda varnings- lamporna lyser;

– en fjärde tryckning stänger av värmen.

För att undvika onödig energiförbrukning kan det eluppvärmda passagerarsätet inak- tiveras automatiskt när det inte finns någon passagerare.

Funktionen ”Favoriter”

Beroende på bilmodell kan du trycka på ratt- reglaget 6 för att aktivera de eluppvärmda sätena enligt de lagrade användningsinställ- ningarna som du tidigare har definierat.

Mer information om programmering av den här funktionen finns i instruktionerna för mul- timediasystemet.

Driftstörning

Om ett funktionsfel registreras blinkar de in- byggda varningslamporna på symbolen för det berörda sätet på multimediaskärmen 5 .

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

1.33

SVE_UD82305_1

Sièges avant à commandes électriques (HHN - Renault) sièges chauffants .......................................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

FRAMSÄTEN:

funktioner (1/2)

1

Från multifunktionsskärmen kan du, bero- ende på bil, komma åt ett flertal funktioner för stolarna.

Med knappen 1 kommer du direkt till menyn

”Säten” på multimediaskärmen, om din bil är utrustad med en sådan.

Massagesäten

(kan variera från bil till bil)

Du kan aktivera funktionen ”Massage” på fö- rarsätet eller passagerarsätet fram.

Säten

Förare

Massage

Lumbar

Relax

Sportig

Intensitet

Säte, Easy access

Visuell feedback

2

När tändningen är påslagen väljer du läget

”Fordon” 7 , ”Säten” och sedan ”Massage” på multimediaskärmen.

Navigera i menyn ”Förare” för att:

– välja typ av massage (”Lumbar”, ”Relax”,

”Sportig”);

– justera intensiteten;

– aktivera/inaktivera massagefunktionen.

Tryck och håll ned 1 -brytaren för det säte som du vill aktivera funktionen ”Massage” för, enligt de definierade parametrarna.

Inställningar

Se multimediasystemets bruksanvisning för information om inställningarna.

Du kan aktivera eller inaktivera följande ele- ment:

– lättare att ta sig in på förar-/passagerar- platserna;

– visuell justering av pågående förflyttning.

Obs!

om användarprofilen är ”Gäst” kommer de automatiska justeringsfunktionerna inte att vara tillgängliga.

lättare att ta sig in på förar-/ passagerarplatserna

När den här funktionen är aktiverad åker sätet automatiskt tillbaka då föraren och/ eller passageraren lämnar bilen. Sätet åter- ställs i samma läge igen nästa gång bilen startas.

Anm.:

– inaktivera denna funktion om du vill in- stallera en barnstol på passagerarplatsen fram;

– funktionen inaktiveras om någon av jus- teringsknapparna trycks in medan sätet rör sig.

1.34

SVE_UD82306_1

Siège avant : fonctionnalités (HHN - Renault) massage : siège massant ..........................

(page courante) siège de massage .....................................

(page courante) sièges avant massant .....................................

(page courante) sièges avant à commandes électriques ..........

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges réglages sièges avant ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage des sièges avant...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

FRAMSÄTEN:

funktioner (2/2)

Läge

Det går att spara körställningen för förarsä- tet och/eller passagerarsätet.

Körställningen innefattar inställningarna för sittdyna, ryggstöd, ytterbackspeglarna och headup-display (beroende på fordonsutrust- ning).

Det går att lagra körställningen i minnet och

återgå till tidigare minneslagrad körställning genom att trycka på knapparna:

– genom att ändra användarprofil;

– genom att trycka på knappen ”Hämta” för förarsätet;

– genom att trycka på knapparna 6 för pas- sagerarsätet.

3 4

5

Minneslagring av körställning

– Ställ in förarstolen med strömstäl- larna 3 , 4 och 5 (se föregående sida);

– Ställ in ytterbackspeglarna.

Se multimediasystemets bruksanvisningar för att komma åt det inställda körläget.

Inställningarna för förarsätet och ytterback- speglarna i fram- och backläge lagras i minnet.

Säten

Förare

Massage

Lumbar

Relax

Sportig

Intensitet

Säte, Easy access

3

Sätesinställning

Spara

5

6

4

Passagerare

Hämta

Aktivering av körställningen

Mer information om hur man sparar körställ- ningen finns i multimediasystemets bruksan- visning.

ANM.: Aktiveringen av det inställda körläget avbryts, om du trycker på någon av stolens inställningsknappar under aktiveringen.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

1.35

SVE_UD82306_1

Siège avant : fonctionnalités (HHN - Renault) siège avant conducteur à mémorisation .................

(page courante)

BILBÄLTEN

(1/5)

För allas säkerhet vid all slags körning ska dina medåkande också använda säkerhets- bälten. Tänk på att i vissa länder kan olika lagkrav beträffande åksäkerheten gälla.

Före start ska du först ställa in körläget och sedan ställa in säkerhetsbältet för alla passagerare för att få bästa möjliga skydd.

Inställning av körläget

– Sätt dig ordentligt i stolen (när du har tagit av dig ytterkläderna). Det är viktigt för att ryggen ska hamna i rätt läge.

– ställ in stolens läge i längdled i förhål- lande till pedalstället.

Stolen ska vara så långt bakåtskjuten det går när peda- lerna är helt nedtryckta. Ryggstödet ska ställas in så att armarna är lätt böjda.

– justera nackskyddet.

För maximal sä- kerhet bör avståndet mellan din nacke och nackskyddet vara minsta möjliga.

– justera sittdynans höjd.

Med den här inställningen kan du välja den sätesin- ställning som ger bäst sikt .

– ställ in rattens läge.

För att säkerhetsbältena bak ska fun- gera effektivt ska du se till att baksätet är ordentligt låst i rätt läge.

➥ 3.32.

Feljusterade eller vridna bilbäl- ten kan förorsaka skador vid en eventuell olycka.

Ett bälte får endast användas för en person, barn eller vuxen.

Även gravida bör använda bilbälte. Se bara till att det inte blir ett onödigt tryck på bukens nedre del.

1.36

Ceintures de sécurité ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage de la position de conduite .............

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges avant réglage .................................................

(page courante) position de conduite réglages ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82307_1

Ceintures de sécurité (HHN - Renault)

BILBÄLTEN

(2/5)

1

3

5

4

5

2

Inställning av bilbältet

För korrekt justering och placering av säker- hetsbältena vid alla säten:

– justera sätena (sätesposition och rygg- stödsvinkel om tillgängligt);

– luta dig mot ryggstödet;

– flytta axelremmen 1 så nära halsen som möjligt utan att den verkligen vilar mot den (om möjligt, justera vid behov höjden på säkerhetsbältet, om tillgängligt) och se till att bröstremmen 1 är i kontakt med axeln;

– placera midjebältet 2 så att det ligger platt mot låren och mot bäckenet.

Bilbältet ska sitta så nära kroppen som möj- ligt. Undvik alltför tjocka kläder och föremål mellan bältet och kroppen.

Låsning

Rulla ut bandet långsamt och utan att rycka och se till att tungan 3 sitter i låset 5

(kontrollera låsningen genom att dra i tungan 3 ).

Om bältet blockeras, släpp tillbaka det helt och rulla ut det igen.

Om ditt bälte är helt blockerat, dra långsamt men bestämt ut bandet cirka 3 cm. Låt sedan bältet rulla upp sig och rulla ut det på nytt.

Om problemet kvarstår, kontakta din mär- kesrepresentant.

Upplåsning

Tryck på knappen 4 , bältet dras in av bältes- rullen. Följ rörelsen med handen.

1.37

verrouillage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82307_1

Ceintures de sécurité (HHN - Renault)

BILBÄLTEN

(3/5)

ß

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förar- och eventuellt passage- rarsidan fram

Den visas på mittdisplayen när tändningen slås på och om förarens och/eller fram- sätespassagerarens (om någon sitter på passagerarsätet) bilbälte inte är fastspänt.

Beroende på bilmodell: om någon sitter på sätet och ett av dessa bilbälten inte är fast- spänt eller lossas när bilen körs i en hastig- het över cirka 20 km/h blinkar varningslam- pan

ß

och en ljudsignal hörs i cirka

120 sekunder.

Obs!

Om ett föremål ligger på passagerar- sätet kan varningslampan i vissa fall tändas, beroende på bilmodellen.

Varning för att säkerhetsbältet bak inte är fastspänt (varierar från bil till bil)

Bilden 6 visas på instrumentpanelen när tändningen slås på. Detta informerar föraren om fastspänningsstatusen för vart och ett av de bakre bilbältena varje gång:

– tändningen är på;

– en dörr öppnas;

– fastsättning eller lossning av ett bilbälte bak.

6

För att förstå bilden 6 :

– Grön indikator: säkerhetsbälte fastspänt;

– röd indikator: en passagerare sitter på sätet och bilbältet är inte fastspänt;

– grå indikator: plats används ej.

Beroende på bilmodell visas även varnings- lampan

ß

på mittdisplayen när tänd- ningen slås på om en passagerare sitter i baksätet och bilbältet inte är fastspänt. När bilens hastighet är lägre än cirka 20 km/h visas varningslampan spänt.

ß

på mittdis- playen när ett bakre bilbälte inte är fast-

Det åtföljs av symbolen 6 som visas i cirka

60 sekunder varje gång något av de bakre bilbältena spänns fast eller lossas.

När bilens hastighet når eller överstiger

20 km/h och något av de bakre bilbältena inte är fastspända eller lossas under färden:

– varningslampan displayen;

ß

blinkar på mitt- och

– ett pip hörs i 30 till 120 sekunder (bero- ende på version); och

– symbolen visas i minst 60 sekunder och symbolen för det aktuella sätet blir röd.

Kontrollera alltid att baksätespassagerarna

är ordentligt fastspända och att antalet fast- spända bilbälten som visas motsvarar anta- let platser som används i baksätena.

Obs!

Om ett föremål ligger på passagerar- sätet kan varningslampan i vissa fall tändas, beroende på bilmodellen.

1.38

SVE_UD82307_1

Ceintures de sécurité (HHN - Renault)

BILBÄLTEN

(4/5)

7

9

9

8

10

Inställning i höjdled av bilbälte fram

Använd justertappen 7 och ställ in höjden på bältets axelband så att det löper rätt enligt ti- digare beskrivning. Tryck på knappen 7 och höj eller sänk bilbältet. Se till att bältet är or- dentligt låst.

Bilbälten på sidorna bak

8

De tas på, justeras och tas av på samma sätt som bilbältena fram.

11

Säkerhetsbälte i mitten bak

9

Rulla ut bandet 9 långsamt.

Fäst tungan 10 i det röda spännet 11 .

Kontrollera att bilbältena bak sitter korrekt och fungerar som de ska varje gång du gjort någon ändring av baksätet.

SVE_UD82307_1

Ceintures de sécurité (HHN - Renault)

Se till att tungan 10 alltid är fäst i spän- net 11 , även om ingen passagerare finns på mittplatsen.

1.39

sièges arrière .............................................

(page courante)

BILBÄLTEN

(5/5)

Nedanstående information gäller säkerhetsbälten både fram och bak.

– Inga ändringar får göras som syftar till att ändra de originalmonterade delar på fasthållningsanordningen: säkerhetsbälten, säten och deras fästen. I särskilda fall (t.ex. vid installation av barnstol), rådgör med en märkesrepresentant.

– Använd aldrig någonting som hindrar bältets ordinarie spänning (klädnypa, klämma etc.). Ett bälte som inte är riktigt spänt kan för- orsaka skador i händelse av olycka.

– Axelbandet får aldrig löpa under armen eller bakom ryggen.

– Ett höftbälte är endast avsett för en person. Barn får inte sitta fastspända i knät på någon vuxen med dennes bilbälte.

– För att behålla sin motståndskraft får bältet inte vara vridet.

– Efter ett olyckstillbud, kontrollera och byt eventuellt bältena. Samma sak gäller om bältet är slitet eller skadat.

– När baksätet sätts tillbaka ska du se till att bilbältena och spännena är korrekt placerade, så att de kan användas på rätt sätt.

– Se till att bältets tunga sätts fast i rätt lås.

– Placera aldrig något föremål så att det hindrar korrekt funktion hos bilbältets låsenhet.

– Försäkra dig om att låsningsenheten är i rätt position (den får inte vara dold, nedtyngd, sitta fast etc. pga. personer eller föremål).

1.40

SVE_UD82307_1

Ceintures de sécurité (HHN - Renault)

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

(1/6)

Systemet kan innefatta:

– bältessträckare till bältesrulle;

– nedre bältessträckare;

– övre belastningsbegränsare

– airbags förare och passagerare fram.

Dessa system är avsedda att arbeta såväl separat som i samverkan vid en frontalkolli- sion och träda i funktion efter förprogramme- rade gränsvärden för krockens häftighet.

Beroende på hur kraftig krocken är, ska sys- temen träda i funktion och aktivera:

– bilbältets låsning

– bältessträckare till bältesrulle (som akti- veras för att spänna bältet)

– nedre bältessträckare som håller kvar passageraren i sätet;

– främre airbag.

1

2

Bältessträckare

Bältessträckarna spänner åt bältena mot kroppen och trycker passageraren mot stolen och ökar på så sätt effektiviteten.

Med tändningen påslagen, vid en häftig fron- talkrock och beroende på hur kraftig krocken

är, kan systemet aktivera:

– bältessträckaren i bältesrullen 1 , som omedelbart sträcker bältet

– nedre bältessträckaren 2 i framsätena.

– Efter en krock eller annat till- bud ska du låta kontrollera krockskyddssystemet.

– Inga ingrepp på systemets ingående komponenter (bältessträck- are, airbags, elektroniska styrenhe- ter, kablage) får göras. Inte heller får systemet återanvändas på någon annan bil, även om den är identisk.

– För att undvika oavsiktlig aktivering som kan orsaka skador får arbete på airbags endast utföras av en auktori- serad märkesrepresentant.

– Kontroll av tändarens data får endast företas av en auktoriserad märkesrepresentant, som förfogar över anpassat material.

– När fordonet ska skrotas bör du kon- takta din märkesrepresentant så att gasgeneratorerna till bältessträckare och airbags tas bort.

1.41

Dispositifs de retenue complémentaires aux ceintures avant dispositifs de retenue complémentaires aux ceintures avant ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) prétensionneurs de ceintures de sécurité avant .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coussin gonflable airbag ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) prétensionneurs .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82308_1

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (HHN - Renault)

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

(2/6)

Belastningsbegränsare

Från och med en viss våldsamhetsnivå vid själva krocken ska denna mekanism träda i funktion för att begränsa bilbältets tryck på kroppen och därmed även minska skador på bröstkorgen.

förare och passagerare fram

Airbags

De sitter fram, på förar- och passagerarplat- serna.

En symbol på nedre delen av vindrutan visar om utrustningen är installerad (beroende på utrustningsnivå).

Alla airbag-system består av:

– en airbag med tillhörande gasgenerator inbyggd i bilens rattcentrum för föraren och i instrumentbrädan för passageraren;

– en elektronisk styrenhet för övervakning av systemet som styr den elektriska tän- daren eller gasgeneratorn

– fristående givare

– en kontrollampa nelen.

å

på instrumentpa-

Den airbag systemet är utrustat med använder en pyroteknisk princip. Detta märks genom att det produceras värme och rök

(vilket inte betyder brand) när airbagen blåses upp samt att en hög smäll hörs.

När en airbag aktiveras, vilket ska ske omedelbart, kan ytliga hudskador eller andra obehag uppkomma.

1.42

SVE_UD82308_1

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (HHN - Renault)

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

(3/6)

Funktionsfel

å

Den här lampan tänds när motorn startas och slocknar efter cirka tre sekun- der.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den förblir tänd, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varje dröjsmål kan innebära att skyddssys- temet mister sin effektivitet.

Funktion

Systemet fungerar bara när tändningen är påslagen.

Vid en häftig frontalkrock blåses airbags snabbt upp och förhindrar att förarens huvud och överkropp slungas mot ratten och pas- sagerarens mot instrumentbrädan. Därefter töms luften ur direkt efter krocken, så att inte de åkande förhindras att lämna bilen.

anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

SVE_UD82308_1

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (HHN - Renault)

1.43

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

(4/6)

Följande förhållanden utlöser bältes- sträckarna eller airbags.

Vid en frontalkrock mot en fast (icke-de- formerbar) yta vid en kollisionshastighet lika med eller högre än 25 km/h .

Vid en frontalkrock med ett annat fordon av motsvarande eller högre kategori, med en kollisionsyta lika med eller större än

40 %, där hastigheten för båda fordonen är lika med eller högre än 40 km/h .

Vid en sidokrock med ett annat fordon av motsvarande eller högre kategori, med en kollisionshastighet lika med eller högre än

50 km/h .

1.44

SVE_UD82308_1

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (HHN - Renault)

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

(5/6)

I följande exempel kan bältessträckarna eller airbags lösas ut:

– stöt under bilen t.ex. trottoarkant

– väggropar

– fall eller hårt nedslag

– stenar

– ...

Följande exempel visar en situation där det finns en risk att bältessträckare eller airbags kanske inte utlöses:

– krock bakifrån, kraftig

– bilen voltar

– sidokrock som berör bilens fram- eller bakparti

– frontalkrock, under bakpartiet på en last- bil

– frontalkrock mot ett hinder med en kraftig vinkel

– ...

1.45

SVE_UD82308_1

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (HHN - Renault)

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

(6/6)

Alla dessa varningar syftar till att klargöra hur viktigt det är att uppblåsningen av airbag inte hindras och att allvarliga skador på så sätt undviks.

Varningar rörande förarens airbag

– Ändra varken ratten eller dess kudde.

– Rattkudden får inte täckas över.

– Inga föremål eller tillbehör får fästas, klistras eller monteras på rattens stötskydd (nålar, märken, klocka, hållare för mobiltelefon etc.).

– Ratten får endast tas bort av en auktoriserad märkesrepresentant.

– Sitt inte för nära ratten när du kör. Sitt med armarna en aning böjda (se ”Ställa in körställning”).

1.36). Då finns det tillräckligt utrymme så

att airbagen kan aktiveras på ett korrekt sätt.

Varningar rörande airbag på passagerarsidan

– Inga föremål får fästas eller monteras på instrumentbrädan (t.ex. nålar, märken, klocka, mobiltelefonhållare etc.) i närheten av denna airbag .

– Passageraren får inte ha något föremål mellan sig och instrumentbrädan (djur, paraply, käpp, paket etc.).

– Sätt inte fötterna på instrumentbrädan eller på sätet, då detta kan innebära risk för allvarliga skador. Sitt så långt ifrån instrumentbrädan det går.

– Koppla tillbaka krockskyddssystemet på passagerarplatsen fram när du tar bort barnstolen så att passageraren skyddas i händelse av krock.

MAN FÅR ABSOLUT INTE INSTALLERA EN BARNSTOL PÅ PASSAGERARPLATSEN FRAM OM INTE KROCKSKYDDSSYSTEMEN

OCH SÄKERHETSBÄLTET TILL PASSAGERARPLATSEN FRAM FÖRST HAR KOPPLATS UR.

1.65.

1.46

sécurité enfants .........................................

(page courante)

SVE_UD82308_1

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (HHN - Renault)

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN BAK

Systemet kan innefatta:

– bältessträckare till bältesrulle för sido- säte;

– mittre belastningsbegränsare.

Dessa system är avsedda att arbeta såväl separat som i samverkan vid en frontalkolli- sion och träda i funktion efter förprogramme- rade gränsvärden för krockens häftighet.

Beroende på hur kraftig krocken är, ska sys- temen träda i funktion och aktivera:

– bilbältets låsning

– bältessträckaren till bältesrullen (som ak- tiveras för att spänna bältet).

1

Belastningsbegränsare

Från och med en viss kraft vid själva krocken aktiveras den här mekanismen för att minska bilbältets tryck på kroppen.

Bältessträckare för sidosäte

Bältessträckarna spänner åt bältena mot kroppen och trycker passageraren mot stolen och ökar på så sätt effektiviteten.

När tändningen är påslagen kan systemet vid en kraftig krock framifrån, och beroende på kraften i krocken, aktivera bältessträcka- ren 1 som omedelbart stramar åt bältet.

– Efter en krock eller annat till- bud ska du låta kontrollera krockskyddssystemet.

– Inga ingrepp på systemets ingående komponenter (bältessträck- are, airbags, elektroniska styrenhe- ter, kablage) får göras. Inte heller får systemet återanvändas på någon annan bil, även om den är identisk.

– För att undvika oavsiktlig aktivering som kan orsaka skador får arbete på airbags endast utföras av en auktori- serad märkesrepresentant.

– Kontroll av tändarens data får endast företas av en auktoriserad märkesrepresentant, som förfogar över anpassat material.

– När fordonet ska skrotas bör du kon- takta din märkesrepresentant så att gasgeneratorerna till bältessträckare och airbags tas bort.

aux ceintures arrière dispositifs de retenue complémentaires aux ceintures arrière ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de protection latérale ................

(page courante) prétensionneurs de ceintures de sécurité..

(page courante)

SVE_UD82309_1

Dispositifs complémentaires aux ceintures arrière latérales (HHN - Renault)

1.47

KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM PÅ SIDORNA

sido Airbag

Detta är en airbag som kan sitta i varje fram- säte och som löses ut på stolarnas sidor (på dörrsidan) för att skydda förare och passa- gerare vid en kraftig sidokrock.

gardin Airbag

Det här är en airbag som är monterad (be- roende på utrustningsnivå) högst upp på vardera sida av bilen och utlöses utmed si- dorutorna fram och bak för att skydda pas- sagerarna vid en sidokrock.

Mittre Airbag

Denna airbag är monterad på förarsätet och utlöses mellan förarsätet och passagerarsä- tet för att skydda föraren och passageraren vid en allvarlig sidokrock.

Den vecklar även ut sig för att skydda föra- ren om denne är ensam i framsätet vid en allvarlig sidokrock.

Varning gällande sido-airbag och airbag i mitten dragsklädseln. Användning av all annan överdragsklädsel (eller överdragsklädsel avsedd för annan bilmodell) kan påverka funktionen i dessa airbag och äventyra säker- heten.

– Montering av överdragsklädsel: om sätena är försedda med airbag kräver de särskild överdragsklädsel. Rådfråga en märkesrepresentant angående över-

– Placera ingenting mellan ryggstödet, dörren och klädseln. Lägg inte heller kläder eller annat på ryggstödet. Detta kan hindra funktionen i airbagen eller orsaka skador när den aktiveras.

– Placera inga föremål på locket till mittarmstödets centrala förvaringsfack. Detta kan på- verka funktionen för airbag i mitten och/eller orsaka skada när den utlöses.

– Låt inga föremål hänga ut ur mittarmstödets centrala förvaringsfack. Detta kan påverka funktionen för airbag i mitten och/eller orsaka skada när den utlöses.

– Framstolarna och klädseln får endast tas bort eller ändras av en auktoriserad märkesre- presentant.

– airbags utlöses genom springorna i framstolarnas ryggstöd (på dörrsidan och på mitt- konsolsidan): för aldrig in några föremål i dessa springor.

1.48

latéraux dispositifs de retenue complémentaires latéraux ................................................

(page courante) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coussin gonflable airbag ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de protection latérale ................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82310_1

Dispositifs de protection latérale (HHN - Renault)

KOMPLETTERANDE SÄKERHETSANORDNINGAR

Alla dessa varningar syftar till att klargöra hur viktigt det är att airbagens uppblåsning inte hindras och att allvarliga skador på så sätt undviks.

Denna airbag är avsedd att komplettera bilbältet. Denna airbag och bilbältet måste användas i samverkan för att optimera säkerhe- ten. Det är alltså viktigt att alltid använda bilbältet. Om bilbältet inte används kan de åkande få allvarliga skador vid en olycka. De mindre skador som kan uppkomma på huden när airbagen aktiveras kan också förvärras om inte bilbältet används.

Bältessträckare och airbags aktiveras inte alltid om bilen voltar eller utsätts för en kraftig krock bakifrån. Vid en kraftig stöt under bilen pga. ojämn vägbeläggning, stenar etc. kan dessa system eventuellt aktiveras.

– Alla ingrepp eller ändringar på airbag-systemets komponenter (airbags, bältessträckare, elektronisk styrenhet, kablage etc.) som kan orsaka felaktig funktion med risk för allvarliga personskador är absolut inte tillåtna (utom för en kvalificerad märkesrepresentant).

– För att systemets funktion inte ska försämras och för att undvika oavsiktlig inkoppling får arbeten på airbag-systemet endast utföras av en kvalificerad märkesrepresentant.

– Har din bil varit föremål för stöld eller inbrottsförsök bör du av säkerhetsskäl låta kontrollera hela airbag-systemet.

– Om fordonet säljs eller hyrs ut bör den nye ägaren informeras om bruksanvisning och skötsel.

– Då fordonet ska skrotas, kontakta din märkesrepresentant så att gasgeneratorerna tas bort.

dispositifs de retenue complémentaires ....

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coussin gonflable airbag ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82311_1

Dispositifs de retenue complémentaires (HHN - Renault)

1.49

BARNSÄKERHET:

allmän information (1/2)

Transport av barn

Följ lokala lagar i landet där du befinner dig.

Barnet ska precis som den vuxne sitta kor- rekt och vara fastspänd oavsett transport.

Du är ansvarig för de barn du transporterar.

Barn är inte vuxna i miniatyr. De är utsatta för specifika skaderisker eftersom deras musk- ler och ben håller på att växa. Inte endast bil- bältet är tillräckligt anpassat för att transpor- tera barn. Använd en lämplig barnstol.

En kollision i 50 km/h motsva- rar ett fall på 10 m. Om du inte spänner fast barnet i bilen, kan detta jämställas med att du låter barnet leka på en balkong utan räcke på fjärde våningen!

Låt aldrig barnet sitta i ditt knä. Vid en olycka kan du inte hålla fast barnet även om ni är fastspända.

Om din bil har varit med om en olycka, byt barnstolen och kontrollera bältena och ISOFIX-fästena.

Förarens ansvar vid parke- ring eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyck- eln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra perso- ner genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR.

Om du vill förhindra att dör- rarna kan öppnas kan du an- vända barnlåsreglaget.

➥ 1.25.

1.50

SVE_UD82312_1

Sécurité enfants : généralités (HHN - Renault)

Sécurité enfants : généralités sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BARNSÄKERHET:

allmän information (2/2)

Användning av barnstol

Den skyddsnivå som barnstolen erbjuder beror på dess kapacitet att hålla kvar barnet och hur den är installerad. En felaktig instal- lation äventyrar barnets skydd vid en kraftig inbromsning eller krock.

Innan du köper en barnstol, kontrollera att den är typgodkänd enligt lagstiftningen i det land du befinner dig och att den går att in- stallera i din bil. Kontakta din märkesrepre- sentant för att få reda på vilka stolar som re- kommenderas för din bil.

Bestämmelserna om transport av barn är specifika för varje land. Användningen av en bilbarnstol beror på barnets ålder och/eller storlek och/eller vikt.

För barn som inte behöver transporteras med bilbarnstol ska säkerhetsbältet vara korrekt justerat och fastspänt.

Oavsett måste du alltid följa lagstiftningen i det land du befinner dig i.

Innan du installerar en barnstol, läs dess bruksanvisning och följ instruktionerna. Om du har problem med installationen, kontakta barnstolens tillverkare. Spara bruksanvis- ningen.

Föregå med gott exempel och använd ditt bilbälte och lär barnet:

– att spänna fast sig korrekt

– att inte stiga i och ur bilen på den tra- fikerade sidan av vägen.

Använd ingen begagnad barnstol eller en barnstol som saknar instruktionsan- visning.

Se till att ingenting är i vägen vid stolen när du ska installera den.

Lämna aldrig ett barn utan upp- sikt i bilen.

Förvissa dig om att ditt barn alltid är fastspänt och att selen eller bältet är korrekt inställt och juste- rat. Undvik för tjocka kläder som gör att remmarna inte kan spännas ordentligt

➥ 1.36.

Låt aldrig barnet sticka ut huvudet eller armarna genom bilrutan.

Se till att barnet sitter korrekt fastspänt under hela transporten även om det sover.

1.51

SVE_UD82312_1

Sécurité enfants : généralités (HHN - Renault)

BARNSÄKERHET: Val av barnstol

Bakåtvända barnstolar

Huvudet på ett spädbarn är proportionellt tyngre än en vuxens och barnets hals är mycket ömtålig. Låt barnet åka så länge som möjligt i detta läge (till minst 2 års ålder).

Stolen stöder huvudet och halsen.

Väl en stol som omsluter barnet för bättre si- doskydd och byt ut stolen när barnets huvud sticker upp ovanför stolen.

Framåtvända barnstolar

Upp till 18 kg eller 4 år kan barnet resa i en framåtvänd barnstol. Välj stol efter barnets storlek: huvudet och buken är de områden som måste vara skyddade. En ordentligt fastsatt framåtvänd barnstol minskar ska- deriskerna på huvudet. Transportera ditt barn i en framåtvänd barnstol med sele som passar barnet.

Välj en stol som omsluter barnet för att öka sidoskyddet.

Förhöjningar

Från 15 kg eller 4 år kan barnet sitta på en förhöjning där bältet kan anpassas efter barnets storlek. Förhöjningens sittdyna ska vara utrustad med styrningar som leder bältet över barnets lår och inte över magen.

Ett ryggstöd, justerbart i höjdled och utrustat med en bältesstyrning, rekommenderas så att bältet kan placeras mitt på axeln. Det får aldrig löpa över halsen eller armarna.

Välj en stol som omsluter barnet för att öka sidoskyddet.

1.52

SVE_UD82313_1

Sécurité enfants : choix du siège enfant (HHN - Renault) sécurité enfants .........................................

(page courante) sièges enfants ...........................................

(page courante)

BARNSÄKERHET: val av fastsättning av bilbarnstol

(1/3)

Två fastsättningssystem för barnstolar finns: bilbältet eller ISOFIX-systemet.

Fastsättning med bälte

Ett bilbälte måste justeras för att dess funk- tion ska säkerställas vid en kraftig inbroms- ning eller en krock.

Följ instruktionerna från barnstolens tillver- kare när du ska trä in remmen.

Kontrollera alltid att bilbältet är spärrat genom att dra i det och spänn det så mycket som möjligt genom att dra åt det mot barn- stolen.

Kontrollera stolens fastsättning genom att dra åt vänster/höger och framåt/bakåt:

Stolen ska sitta fast ordentligt.

Kontrollera att barnstolen inte är monterad snett och att den inte vilar mot en ruta.

Bilbältet får aldrig vara slackt eller vridet. Låt aldrig bältet löpa under armen eller bakom ryggen.

Kontrollera att bältet inte är skadat.

Om bältet inte fungerar på rätt sätt kan det inte skydda barnet. Kontakta din märkesrepresentant. Använd inte denna plats så länge bältet inte är reparerat.

Använd ingen barnstol som ris- kerar att lossna från det bälte som håller fast den. Stolens sockel får inte vila på bältets tunga och/eller spänne.

1.53

SVE_UD82314_1

Sécurité enfants : choix de la fixation du siège enfant (HHN - Renault) choix de la fixation du siège enfant dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Isofix ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BARNSÄKERHET: val av fastsättning av bilbarnstol

(2/3)

Fästanordning med systemet ISOFIX

Godkända bilbarnstolar med ISOFIX är standardiserade enligt lag om något av föl- jande fyra villkor uppfylls:

– universell ISOFIX med 3-punktsfäste, framåtvänd

– semi-universell ISOFIX med 2-punkts- fäste

– specifik;

– i-Sizesom har antingen:

– en rem som fäster i den tredje öglan på berört säte;

– eller ett stödstag som vilar mot golvet, anpassat till den godkända stolen i-Size, som hindrar bilbarnstolen från att flytta sig vid en eventuell kollision.

När det gäller de tre sista: Kontrollera i listan

över anpassade bilmodeller att bilbarnstolen kan monteras.

Fäst barnstolen med ISOFIX-hakarna i före- kommande fall. ISOFIX-systemet garanterar enkel, snabb och säker montering.

ISOFIX-systemet består av två öglor och i vissa fall en tredje ögla.

ISOFIX-förankringarna är ut- formade särskilt för barnsto- lar med ISOFIX-system. Fäst aldrig några andra barnstolar, bältet eller andra föremål i dessa förank- ringar.

Förvissa dig om att ingenting är i vägen vid förankringspunkterna.

Om din bil har varit med om en olycka, kontrollera ISOFIX-förankringarna och byt barnstolen.

1

De två öglorna 1 som är placerade mellan ryggstödet och sittdynan och som är märkta med en

-symbol.

1.54

Inga ändringar får göras på skyddssystemets originalmon- terade detaljer: bilbälten,ISO-

FIX säten och deras fästen

Innan du använder en ISOFIX-barnstol som är avsedd för en annan bil, förvissa dig om att det är tillåtet att montera den. Kontrollera i den lista över bilar som kan utrustas med stolen hos utrustningens tillverkare.

SVE_UD82314_1

Sécurité enfants : choix de la fixation du siège enfant (HHN - Renault)

BARNSÄKERHET: val av fastsättning av bilbarnstol

(3/3)

2

2

3

3

4

Fästning med ISOFIX-system (forts.)

Den tredje öglan 4 används för att fästa den

övre remmen 2 på vissa barnstolar.

Platser bak

Den övre remmen 2 ska dras mellan rygg- stödet och den bakre avlastningshyllan. Ta bort avlastningshyllan för att utföra åtgär-

den.

3.35.

Fäst 3 -kroken på någon av de

är märkta

-symbolen.

4 -öglor som

4

Passagerarplats fram

Fäst 3 -kroken på den övre remmen 2 i öglsn som 4 märkt med

-symbolen.

Alla platser

Spänn den övre remmen 2 så att barnsto- lens ryggstöd kommer i kontakt med sätets ryggstöd.

ISOFIX-förankringarna är ut- formade särskilt för barnsto- lar med ISOFIX-system. Fäst aldrig några andra barnstolar, bältet eller andra föremål i dessa förank- ringar.

Förvissa dig om att ingenting är i vägen vid förankringspunkterna.

Om din bil har varit med om en olycka, kontrollera ISOFIX-förankringarna och byt barnstolen.

Förvissa dig om att den fram-

åtvända barnstolens ryggstöd ligger an mot bilens ryggstöd.

I detta fall vilar barnstolen inte alltid mot bilens sittdyna.

1.55

SVE_UD82314_1

Sécurité enfants : choix de la fixation du siège enfant (HHN - Renault) banquette arrière .......................................

(page courante) siège arrière...............................................

(page courante)

BARNSÄKERHET:

sätta dit en bilbarnstol: allmän information (1/2)

Vissa platser är inte godkända för instal- lation av en barnstol. Bilden på nästa sida visar var barnstolen ska fästas.

Det är inte säkert att de barnstolar som nämnts finns att få tag i. Innan du använder en barnstol, kontrollera med tillverkaren att den går att montera.

Installera helst barnstolen i baksätet.

Kontrollera att barnstolen eller barnets fötter inte hindrar att

framsätet spärras ordentligt.

1.31.

Förvissa dig vid installationen av barn- stolen i bilen att den inte lossnar från sin sockel.

Om du måste ta bort nackskyddet, för- vissa dig om att det förvaras väl så att det inte omvandlas till en projektil vid en häftig inbromsning eller krock.

Sätt alltid fast barnstolen i bilen även om den inte används, så att den inte om- vandlas till en projektil vid en häftig in- bromsning eller krock.

Fram

Regler för transport av barn i framsätet är specifika för varje land. Följ rådande lagstift- ning och se schemat på nästa sida.

Innan du installerar en barnstol på denna plats (om installationen är godkänd):

– Sänk ned bilbältet så mycket det går.

– Skjut tillbaka stolen så mycket det går.

– Luta ryggstödet något (cirka 25°).

– För bilar som har utrustningen, höj sto- lens sittdyna så mycket det går.

Höj alltid sätets nackstöd helt så att det inte

är i vägen för barnstolen

1.98.

När du har installerat barnstolen kan du om möjligt vid behov flytta sätet framåt (för att ge tillräcklig plats för passagerare i baksätet eller andra barnstolar). En bakvänd barnstol får inte vara i kontakt med instrumentpane- len eller på maximalt läge fram.

Ändra inte de andra inställningarna när du har installerat barnstolen.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR: kon- trollera att airbagen på pas- sagerarsidan fram airbag är urkopplad innan du installerar en bakåt- vänd barnstol på det främre passagerar- sätet.

1.65.

1.56

SVE_UD82315_1

Sécurité enfants : installation du siège enfant, généralité (HHN - Renault)

Installation du siège enfant, généralités dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(page courante) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BARNSÄKERHET:

sätta dit en bilbarnstol: allmän information (2/2)

På ytterplatsen bak

Ett babyskydd placeras på tvären i bilen och tar minst två platser i anspråk. Placera bar- nets huvud mot mitten.

Skjut fram bilens framsäte så mycket det går när du ska installera en bakåtvänd barnstol och skjut sedan tillbaka stolen framför så långt det går utan att den vidrör barnstolen.

För barnets säkerhet i framåtvänt läge:

– Skjut det berörda sätet så långt bak som möjligt.

– Skjut sätet framför barnet framåt och räta upp ryggstödet så att barnets fötter inte kommer i kontakt med sätet.

I samtliga fall ska nackstödet på baksätet

där barnstolen placerats tas bort ➥ 3.31.

Vid behov, skjut baksätet så långt bak det går. Detta ska utföras innan barnstolen sätts på plats. Kontrollera att barnstolen ligger an mot baksätets ryggstöd.

installation av en bälteskudde (grupp 2 eller 3)

Kontrollera bilbältets funktion (rulla upp det).

1.36.

Justera säkerhetsbältet genom att placera:

– bröstremmen på barnets axel utan att det rör vid halsen;

– midjeremmen så att den ligger platt mot låren och mot bäckenet.

Anpassa bilens säte vid behov.

Om en stol ISOFIX placeras bak till vänster kan inte den mittre platsen användas. Det mittre bältet kan inte kommas

åt eller användas.

Kontrollera att barnstolen eller barnets fötter inte hindrar att framsätet låses fast på plats or- dentligt.

3.32 eller

1.31.

Barnstolar med stödben får aldrig placeras i mittre baksä- tet.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR .

Installera helst barnstolen i baksätet.

För att installera en ISOFIX- stol på denna plats ska bilbältet kopplas loss innan spärrarna aktiveras.

1.57

SVE_UD82315_1

Sécurité enfants : installation du siège enfant, généralité (HHN - Renault)

Isofix ..........................................................

(page courante) banquette arrière .......................................

(page courante) plage arrière ..............................................

(page courante)

BILBARNSTOLAR:

fastsättning med bilbältet (1/4)

Tabellen nedan innehåller samma information som diagrammen på följande sidor (version med fast bänksäte och version med flyttbart bänksäte) för att uppfylla gällande föreskrifter.

Typ av barnstol Barnets vikt

Passagerarplats fram

Med airbag inaktiverad

Med airbag aktiverad

Ytterplatser bak

Mittplats bak för den fasta bänksätesversionen

Mittplats bak för den flyttbara bänksätesversionen

Babyskydd, tvärställt

Grupp 0

< – 10 kg X

Bakåtvänd bilbarnstol

Grupp 0 eller 0 +

< – 10 kg och < – 13 kg U (1) (5)

Bakåtvänd barnstol

Grupp 0 + och 1

< 13 kg och 9 – 18 kg U (1) (5)

Framåtvänd bilbarnstol

Grupp 1

9 – 18 kg

Förhöjande barnkudde

Grupp 2 och 3

15 – 25 kg och 22 – 36 kg

X

X

X

X

X

U (5)

U (2)

U (3)

U (3)

U (3) (4)

U, B2, B3 (5)

U, B2, B3

(3) (4)

X

U (3) (6)

U (3) (6)

U (4) (6)

U (4)

X

X

X

X

X

(1) LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR: kontrollera att airbagen på passagerarsidan fram airbag är urkopplad innan du installerar en bakåtvänd barnstol på det främre passagerarsätet.

➥ 1.65.

1.58

SVE_UD82316_1 sieges enfant : installation par ceinture de securité (HHN - Renault) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbags ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag activation airbag passager avant .........

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BILBARNSTOLAR:

fastsättning med bilbältet (2/4)

X = Säte ej godkänt för montering av barnstol av denna typ.

U = Plats som är godkänd för en typgodkänd ”universell” stol, fastsatt med hjälp av säkerhetsbältet. Kontrollera att den går att montera.

B2 = Plats som är godkänd för en bilbarnstol med ”B2”-godkännande, fastsatt med hjälp av säkerhetsbältet. Kontrollera att den går att montera.

B3 = Plats som är godkänd för en bilbarnstol med ”B3”-godkännande, fastsatt med hjälp av säkerhetsbältet. Kontrollera att den går att montera.

(2) Ett babyskydd placeras på tvären i bilen och tar två platser i anspråk. Barnet ska sitta vänt mot baksätets mitt.

(3) Vid behov, placera sätet i det bakersta läget och räta upp ryggstödet (cirka 25°). Vid installation av en bakåtvänd barnstol, skjut framsätet framåt så mycket det går. Skjut sedan framsätet bakåt så långt det går utan att den vidrör barnstolen.

(4)

I samtliga fall ska nackstödet på baksätet där barnstolen placerats tas bort. Detta ska utföras innan barnstolen sätts på plats ➥ 3.31. Skjut

stolen framför barnet så långt fram som möjligt och räta upp ryggstödet för att undvika att barnets fötter vidrör stolen.

(5) Ställ in bilstolen i det bakersta och högsta läget och luta ryggstödet något (cirka 25°).

(6) LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR: En barnstol med stödben får aldrig installeras.

SVE_UD82316_1 sieges enfant : installation par ceinture de securité (HHN - Renault)

1.59

BILBARNSTOLAR:

fastsättning med bilbältet (3/4)

Monteringsschema för det fasta bänksätet

³

Kontrollera den främre airbagen innan en passagerare sätter sig på sätet och innan du installerar en barnstol.

²

Plats som inte är avsedd för instal- lation av en barnstol.

Barnstol fastsatt med bälte

¬

Plats som är godkänd för fastsätt- ning med bälte av en godkänd stol av univer- saltyp.

B2: säte som gör att en bilbarnstol med

”B2”-godkännande kan installeras.

Barnstol fastsatt med bälte

B3: säte som gör att en bilbarnstol med

”B3”-godkännande kan installeras.

Barnstol fastsatt med bälte

Förvissa dig om att ditt barn alltid är fastspänt och att selen eller bältet är korrekt inställt och justerat

1.36.

Justera vid behov sätets position däref- ter.

Om ett olämpligt barnsä- kerhetssystem används i bilen skyddas inte barnet på rätt sätt.

Barnet riskerar att få allvarliga eller dödliga skador.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR: kon- trollera att airbagen på pas- sagerarsidan fram airbag är urkopplad innan du installerar en bakåt- vänd barnstol på det främre passagerar- sätet.

1.65.

1.60

SVE_UD82316_1 sieges enfant : installation par ceinture de securité (HHN - Renault)

Sièges enfant : fixation par ceinture de sécurité

BILBARNSTOLAR:

fastsättning med bilbältet (4/4)

Monteringsschema för det flyttbara bänksätet

³

Kontrollera den främre airbagen innan en passagerare sätter sig på sätet och innan du installerar en barnstol.

²

Plats som inte är avsedd för instal- lation av en barnstol.

Barnstol fastsatt med bälte

¬

Plats som är godkänd för fastsätt- ning med bälte av en godkänd stol av univer- saltyp.

B2: säte som gör att en bilbarnstol med

”B2”-godkännande kan installeras.

Barnstol fastsatt med bälte

B3: säte som gör att en bilbarnstol med

”B3”-godkännande kan installeras.

Barnstol fastsatt med bälte

Förvissa dig om att ditt barn alltid är fastspänt och att selen eller bältet är korrekt inställt och justerat

1.36.

Justera vid behov sätets position däref- ter.

Om ett olämpligt barnsä- kerhetssystem används i bilen skyddas inte barnet på rätt sätt.

Barnet riskerar att få allvarliga eller dödliga skador.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR: kon- trollera att airbagen på pas- sagerarsidan fram airbag är urkopplad innan du installerar en bakåt- vänd barnstol på det främre passagerar- sätet.

1.65.

1.61

SVE_UD82316_1 sieges enfant : installation par ceinture de securité (HHN - Renault)

BARNSTOLAR: fastsättning med hjälp av ISOFIX-systemet

(1/3)

Nedanstående tabell innehåller samma information som översiktsbilden på följande sidor och syftar till att gällande lagstiftning ska kunna följas.

Typ av barnstol Barnets vikt

Storlek på

ISOFIX-stol

Passagerarplats fram

Utan airbag eller med airbag inaktiverad

Med airbag aktiverad

Ytterplatser bak Mittre plats bak

Babyskydd, tvärställt

Grupp 0

< – 10 kg L1 [F], L2 [G] X X IL (1) X

Bakåtvänd bilbarnstol

Grupp 0 eller 0 +

< 13 kg R1 [E] IL (2) (5) X IL (3) X

Bakåtvänd barnstol

Grupp 0 + och 1

< 13 kg och 9 –

18 kg

R3 [C], R2 [D]

Framåtvänd bilbarnstol

Grupp 1

9 – 18 kg

Förhöjande barnkudde

Grupp 2

15 – 25 kg och 22

– 36 kg

F3 [A], F2 [B],

F2X [B1]

[B2, B3]

IL (2) (5)

X

X

X

IUF - IL (2)

IUF - IL (2)

IL (3)

IUF - IL (3) (4)

IUF - IL (3) (4)

X

X

X

Säte i-Size i-U (2) (5) i-UF (2) i-U (3) (4) X

1.62

SVE_UD82317_1 sieges enfant : fixation par système ISOFIX (HHN - Renault)

Isofix ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbags activation/désactivation airbag passager avant ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BARNSTOLAR: fastsättning med hjälp av ISOFIX-systemet

(1/3)

X = Plats ej godkänd för installation av barnstol av denna typ.

IUF/IL = Säten där i förekommande fall en ”Universal/Semi-universal”-godkänd barnstol eller en barnstol speciellt avsedd för en viss bil kan mon- teras med hjälp av ISOFIX-systemet; kontrollera att den kan monteras.

i-U = Passar till universella framåtvända och bakåtvända i-Size -säkerhetsanordningar.

i-UF = Passar enbart universella framåtvända och bakåtvända i-Size-säkerhetsanordningar.

(1) Ett babyskydd placeras på tvären i bilen och tar två platser i anspråk. Barnet ska sitta vänt mot baksätets mitt.

(2) Ställ in bilstolen i det bakersta och högsta läget och luta ryggstödet något (cirka 25°).

(3) Vid behov, placera sätet i det bakersta läget och räta upp ryggstödet (cirka 25°). Vid installation av en bakåtvänd barnstol, skjut framsätet framåt så mycket det går. Skjut sedan framsätet bakåt så långt det går utan att den vidrör barnstolen.

(4) I samtliga fall ska nackstödet på baksätet där barnstolen placerats tas bort. Detta ska utföras innan barnstolen sätts på plats

3.31. Skjut

stolen framför barnet så långt fram som möjligt och räta upp ryggstödet för att undvika att barnets fötter vidrör stolen.

Storleken på ISOFIX-barnstolen är markerad med en bokstav;

– [B2, B3]: boosterbarnstolar i grupp 2 och 3 (15 till 25 kg och 22 till 36 kg);

– F3, F2, F2X [A, B, B1]: för framåtvända säten i grupp 1 (9 till 18 kg);

– R3, R2, R2X [C, D]: bilbarnstol eller bakåtvänd stol i grupp 0+ (under 13 kg) eller grupp 1 (9 till 18 kg);

– R1 [E]: bakåtvända bilbarnstolar i grupp 0 (under 10 kg) eller 0+ (under 13 kg);

– L1, L2 [F, G]: babylift i grupp 0 (under 10 kg).

(5) LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR: kontrollera att passagerarsidans airbag fram är urkopplad innan du in- stallerar en bakåtvänd barnstol på det främre passagerarsätet

➥ 1.65.

1.63

SVE_UD82317_1 sieges enfant : fixation par système ISOFIX (HHN - Renault)

BARNSTOLAR: fastsättning med hjälp av ISOFIX-systemet

(3/3)

Bild av installationen Barnstol fastsatt med fäste ISOFIX

±

Plats som är godkänd för fastsätt- ning av en ISOFIX-barnstol.

De bakre platserna är utrustade med en förankring för fastsättning av en framåtvänd universell ISOFIX-barnstol.

Fästpunkterna är placerade på passagerar- sätets ryggstöd för framsätet och på baksä- tets ryggstöd för baksätena.

1.64

För det främre passagerarsätet rekom- menderas användning av barnstol med golvstöd för att undvika aktivering av bil- bältesvarningssignalen.

²

Plats som inte är avsedd för instal- lation av en barnstol av denna typ.

Om ett olämpligt barnsäkerhetssystem används i bilen skyddas inte barnet på rätt sätt.

Barnet riskerar att få allvarliga eller dödliga skador.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR:

Kontrollera att airbag är ur- kopplad innan du monterar en bakåtvänd barnstol i passagerarsätet fram

1.65.

Installera helst barnstolen i baksätet.

För att installera en ISOFIX- stol på denna plats ska bilbältet kopplas loss innan spärrarna aktiveras.

Om en stol ISOFIX placeras bak till vänster kan inte den mittre platsen användas. Det mittre bältet kan inte kommas

åt eller användas.

SVE_UD82317_1 sieges enfant : fixation par système ISOFIX (HHN - Renault)

Sièges enfant : fixation par système ISOFIX

BARNSÄKERHET: urkoppling, inkoppling av AIRBAG för passagerare fram

(1/3)

1

2

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktive- ras när bilen står stilla med frånslagen tändning .

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna och

©

.

å

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.

Urkoppling av airbag på passagerarsidan fram

Innan du monterar en barnstol på främre passagerarsätet:

– kontrollera att barnstolen kan monteras på detta säte;

– Det är viktigt att inaktivera airbagför en bakåtvänd barnstol.

För att avaktivera airbag: med bilen stilla- stående och tändningen frånslagen, tryck in och vrid låset 1 till OFF -positionen.

När du har slagit på tändningen måste du kontrollera att varningslampan på displayen 2 .

¹

lyser

Denna kontrollampa lyser hela tiden och bekräftar att du kan installera en barn- stol.

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barn- stol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på pas- sagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en

AKTIV FRÄMRE AIRBAG . Det kan vara

LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR .

1.65

SVE_UD82318_1

Sécurité enfants : désactivation, activation AIRBAG passager avant (HHN - Renault)

Sécurité enfants : désactivation, activation AIRBAG passager avant airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbags sécurité enfants ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag activation airbags passager avant .......

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag désactivation airbag passager avant ...

(jusqu’à la fin de l’UD)

BARNSÄKERHET: urkoppling, inkoppling av AIRBAG för passagerare fram

(2/3)

3 A

A

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barn- stol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på pas- sagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en

AKTIV FRÄMRE AIRBAG . Det kan vara

LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR .

Det finns påminnelsedekaler på instrument- brädan och på vardera sidan om passage- rarsolskyddet A 3 (se exempel på etiketten ovan).

1.66

SVE_UD82318_1

Sécurité enfants : désactivation, activation AIRBAG passager avant (HHN - Renault)

BARNSÄKERHET: urkoppling, inkoppling av AIRBAG för passagerare fram

(3/3)

1

2

Funktionsfel

Vid fel på systemet inkoppling/urkoppling av airbag på passagerarplatsen fram får man absolut inte installera en bakåtvänd barnstol i passagerarsätet fram.

Ingen passagerare bör överhuvudtaget sitta på platsen.

Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

Inkoppling av airbag på passagerarplatsen fram

Koppla in airbag direkt när du har tagit bort barnstolen så att passageraren i framsätet skyddas i händelse av krock.

För att starta om airbag: när bilen står stilla . tändningen är avslagen, tryck och vrid låset till 1 läget ON .

Efter tändningen måste du kontrollera att varningslampan

¹

är släckt och att var- ningslampan

tänds på displayen 2 efter varje start under ungefär 1 minut.

airbag på passagerarplatsen fram är aktive- rad.

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktive- ras när bilen står stilla med frånslagen tändning .

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna och

©

.

å

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.

1.67

SVE_UD82318_1

Sécurité enfants : désactivation, activation AIRBAG passager avant (HHN - Renault)

FÖRARPLATS, VÄNSTERSTYRNING

(1/2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

29

28

27

26

25

24

23

22

21 20

19 18

17

16

8

13

14

12

15

10 1 11

1.68

Poste de conduite commandes ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) poste de conduite ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) planche de bord .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82319_1

Poste de conduite direction à gauche (HHN - Renault)

FÖRARPLATS, VÄNSTERSTYRNING

(2/2)

Utrustningen som beskrivs nedan förekommer BEROENDE PÅ BILMODELL OCH LAND.

1 Sidoventilationsmunstycken.

2 Reglage för:

– färdriktningsvisare ;

– ytterbelysning

– dimbakljus.

3 Instrumentpanel.

4 Plats för airbag förarsida och signal- horn.

5 head-up-display.

6 Växelspak (automatväxellåda, bero- ende på bil).

7 Reglage för vindrute- och bakruteren- göring.

8 Mittre ventilationsmunstycken.

9 Multimediaskärm.

10 Plats för airbag på passagerarsidan.

11 Defrostermunstycke.

12 Handskfack.

13 Reglage för:

– uppvärmda framsäten;

– värme eller luftkonditionering;

– varningsblinkrar,

– centrallås;

– ...

14 Eluttag.

15 Förvaringsfack i mittarmstödet.

16 laddningszon/telefonförvaring.

17 USB-C-uttag.

18 Start-/stoppknapp för motor.

19 Reglage för aktivering/avaktivering av läge Stop and Start.

20 Reglage för satellitradio.

21 Reglage MULTI-SENSE.

22 Reglage för:

– avläsning av information från färd- datorn.

– till radioanläggningen, navigerings- systemet.

23 Reglage för inställning av ratt i höjd - och djupled.

24 Huvudströmställare och reglage för farthållare/fartbegränsare och Stop and Go med anpassningsbar farthål- lare.

25 Växelspak (manuell växellåda, bero- ende på bil).

26 Upplåsningsreglage för motorhuv.

27 Fast förvaringsfack och säkringslåda.

28 Reglage för:

– aktivering/inaktivering av den auto- matiska parkeringsbromsen;

– Aktivera/avaktivera AUTOHOLD

-funktionen,

– ...

29 Reglage för:

– reostat för instrumentbelysning;

– tionen ”Filbytesvarning” (förebyg- gande av filbyte, filcentrering);

– öppningsreglage för bagagerum- met;

– ...

1.69

SVE_UD82319_1

Poste de conduite direction à gauche (HHN - Renault)

FÖRARPLATS, HÖGERSTYRNING

(1/2)

1 2 3

10

4 3 5 6 7 8 9 1 10

15

16

17

11

12

13

14

28 27

26

25

22 21

23

20 19

18

24

1.70

SVE_UD82320_1

Poste de conduite direction à droite (HHN - Renault) commandes ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) poste de conduite ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) planche de bord .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

FÖRARPLATS, HÖGERSTYRNING

(2/2)

Utrustningen som beskrivs nedan förekommer BEROENDE PÅ BILMODELL OCH LAND.

1 Sidoventilationsmunstycken.

2 Plats för airbag på passagerarsidan.

3 Mittre ventilationsmunstycken.

4 Multimediaskärm.

5 Reglage för:

– färdriktningsvisare ;

– ytterbelysning

– dimbakljus.

6 head-up-display.

7 Instrumentpanel.

8 Plats för airbag förarsida och signal- horn.

9 Växelspak (automatväxellåda).

10 Defrostermunstycke.

11 Reglage för vindrute- och bakruteren- göring.

12 Reglage för:

– reostat för instrumentbelysning; aktivering/avaktivering av funk- tionen ”Filbytesvarning” (förebyg- gande av filbyte, filcentrering);

– öppningsreglage för bagagerum- met;

– ...

13 Reglage för satellitradio.

14 Reglage för:

– aktivering/inaktivering av den auto- matiska parkeringsbromsen;

– aktivering/inaktivering av funktionen

AUTOHOLD.

– ...

15 Reglage MULTI-SENSE.

16 Fast förvaringsfack.

17 Upplåsningsreglage för motorhuv.

18 Reglage för:

– avläsning av information från färd- datorn.

– till radioanläggningen, navigerings- systemet.

19 Huvudströmställare och reglage för farthållare/fartbegränsare och Stop and Go med anpassningsbar farthål- lare.

20 Reglage för inställning av ratt i höjd - och djupled.

21 Start-/stoppknapp för motor.

22 Reglage för aktivering/avaktivering av läge Stop and Start.

23 USB-C-uttag.

24 laddningszon/telefonförvaring.

25 Förvaringsfack i mittarmstödet.

26 Eluttag.

27 Reglage för:

– uppvärmda framsäten;

– värme eller luftkonditionering;

– varningsblinkrar,

– centrallås;

– ...

28 Handskfack och säkringsdosa.

1.71

SVE_UD82320_1

Poste de conduite direction à droite (HHN - Renault)

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR

(1/6)

Vilken information som visas beror på tillval och land.

1

A

I vissa fall tänds en kontrollampa som åtföljs av ett meddelandet på instrumentpanelen.

š

Kontrollampa för parkeringsljus

á

Kontrollampa för helljus k

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

1.100

Kontrollampa för vänster färd- riktningsvisare

˜

Kontrollampa för höger färdrikt- ningsvisare

Varningslampa för dåligt väder

1.100

Varningslampa för strålkastarfel

Adaptive vision

Varningslampa för åtdragen au- tomatisk parkeringsbroms

➥ 2.22

” AUTOHOLD” systemvarningslampa

2.26

Varningslampa för torknings- funktionen

Instrumentpanel A : tänds när förardörren

öppnas. Tryck på strömställaren 1 så många gånger det behövs för justera ljusstyrkan.

Kontrollampan

©

betyder att du så snart som möjligt måste besöka en mär- kesrepresentant, och köra dit på ett skonsamt sätt . Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampan ® bety- der att du för din egen säker- het omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrespresentant.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instru- mentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen till- låter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.

1.72

SVE_UD82321_1

Témoins lumineux (HHN - Renault)

Tableau de bord appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau de carburant ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) poste de conduite ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) afficheur .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR

(2/6)

Vilken information som visas beror på tillval och land.

å

Färdriktningsvisareairbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn

är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

®

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelan- den och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksitua- tionen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

D

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sek- under.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesre- presentant.

Ú

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varnings- lampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesre- presentant.

À

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, stanna genast och slå av tänd- ningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal in- dikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Kontrollampa för variabel ser- vostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sek- under.

Om den tänds tillsammans med varnings- lampan

®

under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

1.73

SVE_UD82321_1

Témoins lumineux (HHN - Renault) feux : de brouillard .........................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante) feux : de direction ..........................................

(page courante) feux : de route ................................................

(page courante) airbag.........................................................

(page courante) batterie.......................................................

(page courante)

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR

(3/6)

Vilken information som visas beror på tillval och land.

©

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/ eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möj- ligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.



Indikatorer för växelbyte

Dessa visas för att råda dig att växla till högre växel (pilen pekar uppåt) eller till en lägre växel (pilen pekar nedåt) för

att optimera bränsleförbrukningen ➥ 2.29.

Varningslampa för det elektro- niska stabiliseringssystemet

(ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sek- under.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfäl- len:

➥ 2.49.

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssys- temet (ESC) och antispinnsystemet inte

är tillgängliga

Varningslampa för öppen dörr x

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sek- under.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Systemvarningslampa för parti- kelfilter

➥ 2.11

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sek-

under ➥ 2.39,

➥ 2.44.

1.74

niveau d’huile moteur ................................

(page courante) frein de parking assisté..............................

(page courante) changement de vitesses ............................

(page courante)

ESC : Contrôle dynamique de conduite ....

(page courante) portes.........................................................

(page courante)

ABS ...........................................................

(page courante) antipatinage ...............................................

(page courante)

SVE_UD82321_1

Témoins lumineux (HHN - Renault)

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR

(4/6)

Vilken information som visas beror på tillval och land.

Ä

Varningslampa för avgaskon- troll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, be- roende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge

2.7 och sedan slocknar den.

– Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

– Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesre-

presentant så snart som möjligt.

2.36.

L

Varningslampa för låg bränsle- nivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt.

Bränslet räcker till cirka 50 km.

Frihjulslampa

Beroende på bil lyser den grått eller grönt när bilen automatiskt börjar köra på frihjul för att optimera bränsleförbruk- ningen

2.29.

Ô

Varningslampa för kylvätske- temperatur

Denna tänds när du slår på tändningen eller när motorn startar.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Om temperaturen inte sjunker, stäng av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

filtre :

à particules ..........................................

(page courante) remplissage réservoir additionnel ..............

(page courante) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(page courante) carburant autonomie..................................

(page courante) niveau de carburant ...................................

(page courante)

ECO conduite ............................................

(page courante)

énergie mode « ECO » .....................................

(page courante) fonction mode « ECO » .............................

(page courante) liquide de refroidissement moteur .............

(page courante)

SVE_UD82321_1

Témoins lumineux (HHN - Renault)

1.75

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR

(5/6)

Vilken information som visas beror på tillval och land.

Kontrollampa för fartbegränsare

2.101

Varningslampa för farthållare

2.105

Varningslampa för anpass- ningsbar farthållare Stop and

Go

2.110

Varningslampa för motor på stand-by

➥ 2.7

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

➥ 2.7

Ó

Varningslampa för bromspeda- len

Den tänds när du måste trycka ned broms- pedalen.

2.13.

Kontrollampa för parkeringsas- sistans

➥ 2.181

Varningslampa för hög hastig- het

1.78

Varningslampa för system för filcentrering

2.132

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

2.59

Varningslampa för system för förebyggande av filbyte

2.64

Varningslampa för ”Avancerad säkerhet”-funktion

➥ 2.79

Varningslampa för att fel på eller bortfall av funktionen

”Avancerad säkerhet”

➥ 2.79

Varningslampa för detektering av ”släpp ratten”

2.64

Varningslampa för förebyggande

ECO-körningsassistans.

Lampan uppmuntrar dig att lyfta foten från gaspedalen beroende på sammanhanget

(rondell, kurva, hastighetsbegränsning osv.).

➥ 2.37.

Varningslampa för hastighets- kontroll i backe (HDC)

2.49

Varningslampa för elektrotek- niskt system

Den visas när temperaturen på den elek- triska enheten är för hög. Stanna bilen utan att stänga av tändningen. Temperaturen ska sjunka och lampan ska försvinna. Om så inte är fallet kontaktar du en auktoriserad

återförsäljare.

En tändning av kontrollampan kan leda till en minskad prestanda för bilen.

Ú

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Om den tänds i kombination med

®

-var- ningslampan och en ljudsignal hörs indikerar

detta att det föreligger en överladdning eller

urladdning i elkretsen.

5.22.

Varningslampa för fel på ljudsig- nal för fotgängare

1.76

SVE_UD82321_1

Témoins lumineux (HHN - Renault) limiteur de vitesse ......................................

(page courante) régulateur de vitesse .................................

(page courante) mise en veille du moteur............................

(page courante) stationnement assisté ................................

(page courante) alerte de survitesse ...................................

(page courante) alerte de sortie de voie ..............................

(page courante) freinage actif d’urgence .............................

(page courante) assistance au freinage d’urgence ..............

(page courante) freinage d’urgence .....................................

(page courante) régulateur - limiteur de vitesse ..................

(page courante) aides à la conduite.....................................

(page courante) assistant ECO conduite prédicitif...............

(page courante)

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR

(6/6)

Följande kontrolloch varningslampor finns BEROENDE PÅ TILLVAL OCH LAND.

Felvarningslampa för fordons- batteriet

Om den tänds i kombination med © -var- ningslampan indikerar detta att det förelig- ger ett fel på motorbatteriet. Kontakta ome- delbart en märkesrepresentant.

Drivbatterimätarens ljus

Denna lyser gult när fordonsbatte- riets laddningsnivå har nått reservgränsen

➥ 1.78.

Varningslampa för eldriftläge

Den visas när bara elmotorn och fordonsbatteriet driver bilen

1.2.

Varningslampa för elmotorfel

När lampan tänds indikerar detta att det föreligger ett fel i det elektrotekniska systemet kopplat till elmotorn. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

B

Kontrollampan © betyder att du så snart som möjligt måste besöka en mär- kesrepresentant, och köra dit på ett skonsamt sätt . Om du inte följer denna anvisning kan din bil ta skada.

Varningslampan ® bety- der att du för din egen säker- het omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrespresentant.

På displayen B

Passagerarens Airbag ON

1.65

¹

Passagerarens Airbag OFF

➥ 1.65

ß

Varningslampor för ej påtagna säkerhetsbälten

1.36

1.77

SVE_UD82321_1

Témoins lumineux (HHN - Renault)

DISPLAYER OCH INDIKATORER

(1/5)

A

1

Urval av vyer

Beroende på fordon, bläddra med kontrollen 1 för att välja de olika vyerna på instrumentpanelen A .

Flera vyer föreslås:

– klassisk,

– navigering,

– realistisk scen,

– minimal.

Instrumentpanel

Den tänds när förardörren öppnas. När vissa varningslampor tänds visas även ett medde- lande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

1.78

Afficheurs et indicateurs

équipements multimédia............................

(page courante) niveau d’huile moteur ................................

(page courante)

SVE_UD82322_1

Afficheurs et indicateurs (HHN - Renault)

DISPLAYER OCH INDIKATORER

(2/5)

3 4

2

A

11

10 9

Hastighetsmätare 2

8

Information om pågående navigering 3

Varvräknare 4

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 6

Vid normal användning ska 6 -indikatorn vara placerad på vänster sida av 5 -zonen. Den kan närma sig området vid ”intensiv” kör- ning. Risk föreligger först när varningslam- pan

û

tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

12

6

7 5

Bränslenivåmätare 10

Om nivån är i minimiläge lyser den integre- rade varningslampan rast.

orangefärgat, samtidigt som en ljudsignal hörs. Tanka sna-

Ljudsignal för hastighetsvarning 11

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan

och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h.

Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Informationsområde 7

Beroende på fordon, bläddra med kontrollen 12 för att välja de olika vyerna på instrumentpanelen A :

– färddatorinformation (vägmätare, var- ningsmeddelanden osv.);

– multimediainformation (kompass, vilken ljudkälla som spelas för närvarande osv.);

– ...

Information om körhjälpmedel 8

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 9

1.79

SVE_UD82322_1

Afficheurs et indicateurs (HHN - Renault)

DISPLAYER OCH INDIKATORER

(3/5)

13

14

15

17

16

Särskilda anvisningar för version med E-Tech full hybrid

Varningslampa för eldriftläge 13

Den visas när bilen drivs enbart med hjälp av fordonsbatteriet.

Effektmätare 14

Med effektmätaren får du i realtid informa- tion om den aktuella energiförbrukningen

2.29.

Strömindikator 15

Varningslampa för nivå av regenerativ bromsning 16

➥ 2.19

Laddningsnivå för drivbatteriet 17

1.80

SVE_UD82322_1

Afficheurs et indicateurs (HHN - Renault)

DISPLAYER OCH INDIKATORER

(4/5)

18

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt inställningarna för headup-dis- playen.

Höjdinställning av informationen på displayen

Beroende på körställning kan du ställa in hur högt upp eller långt ner på skärmen informa- tionen visas. Du kan även rotera den projice- rade bilden en aning.

Inställning av skärmens ljusstyrka

Ljusstyrkan varierar automatiskt beroende på ljusnivån utanför bilen. När lamporna är påslagna är det möjligt att manuellt justera ljusstyrkan.

Head-up-display

18

Displayen visar kör- och navigeringsinfor- mation från instrumentpanelen och multi- mediaskärmen. Informationen projiceras på vindrutan.

Om bilen är utrustad med en display aktive- ras den när bilen startas och inaktiveras när bilen stängs av.

Använd inte lösningsmedel, rengörings- medel eller slipande trasa när du rengör skyddsfilmen.

Använd endast mikrofibertrasa.

Hur bra informationen syns påverkas av:

– stolens läge,

– föremål som placerats på instrument- brädans öppning;

– polariseringen i vissa glasögonglas,

– väderförhållandena (regn, snö, mycket stark sol osv.).

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Om informationen på headup- displayen/multimediaskärmen skulle skilja sig från den på in- strumentpanelen ska du följa informationen på instrumentpanelen.

1.81

SVE_UD82322_1

Afficheurs et indicateurs (HHN - Renault) appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau de carburant ...................................

(page courante) afficheur .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ordinateur de bord .....................................

(page courante) alarme sonore de survitesse .....................

(page courante) carburant autonomie..................................

(page courante) niveau de carburant ...................................

(page courante)

DISPLAYER OCH INDIKATORER

(5/5)

19 Obs!

– i båda fallen återgår färddatorn automa- tiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott;

– ändringen från kilometer till miles gäller endast den aktuella hastigheten.

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

När bilen står stilla och motorn är igång: på multimediaskärmen 19 väljer du värl- den ”Fordon” och trycker sedan på

”Inställningar”-menyn följt av ”Enheter” och sedan ”Hastighet”.

Välj mellan kilometer och miles.

För att använda vissa körhjälpsfunktio- ner är det nödvändigt att ändra måtten- heten på instrumentpanelen så att du får rätt information när du kör i ett land där hastighetsenheterna skiljer sig från de som är angivna standard för din bil.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

1.82

SVE_UD82322_1

Afficheurs et indicateurs (HHN - Renault)

FÄRDDATOR: allmän information

(1/2)

Tryck upprepade gånger uppåt/nedåt på reglaget 1 för att bläddra mellan funktioner.

A

1

På instrumentpanelen A : a) körparametrar:

– förbrukning sedan den senaste åter- ställningen och aktuell bränsleför- brukning;

– körd sträcka sedan senaste nollställ- ningen; b) serviceintervall; c) informationstavla, informationsmedde- landen och meddelanden om driftstör- ningar.

Färddator

A

Beroende på bil kan följande funktioner finnas här:

– körparametrar;

– informationsmeddelanden;

– meddelanden om funktionsfel (tillsam- mans med varningslampan

©

);

– varningsmeddelanden (tillsammans med varningslampan

®

).

Alla dessa funktioner beskrivs på följande sidor.

Ordinateur de bord appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) menu de personnalisation des réglages du véhicule .....................................................

(page courante)

SVE_UD82323_1

Ordinateur de bord : généralités (HHN - Renault)

1.83

FÄRDDATOR: allmän information

(2/2)

1

Återställning av trippmätaren och reseparametrar

(återställningsknapp)

Med en av körparametrarna vald trycker du på och håller in knappen 1 tills displayen nollställs.

Tolkning av visade värden sedan senaste nollställning

Värdena för medelbränsleförbrukning, räck- vidd och medelhastighet stabiliseras alltef- tersom körsträckan ökar sedan senaste noll- ställning.

Under de första kilometerna efter en noll- ställning kan du märka att räckvidden till tom tank ökar. Detta beror på att den tar med den genomsnittliga förbrukningen sedan den senaste nollställningen i beräkningen.

Däremot kan den genomsnittliga förbruk- ningen sjunka när:

– bilen kommer ur en accelerationsfas

– motorn uppnår normal arbetstemperatur

(nollställning vid kall motor);

– bilen övergår från stadskörning till lands- vägskörning.

Automatisk nollställning av körparametrarna

Nollställning sker automatiskt när någon av parametrarnas kapacitet överskrids.

En del information i färddatorn visas på displayen för navigeringssystemet.

Nollställning av vägmätaren genomförs samtidigt i färddatorn och i navigerings- systemet.

1.84

SVE_UD82323_1

Ordinateur de bord : généralités (HHN - Renault)

FÄRDDATOR:

inställningar för trippmätare (1/3)

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

7.4 L/100

Tolkning av vald display a) Informationstavla.

Successiv visning av:

– informationsmeddelanden (passagerarens airbag OFF etc.).

– meddelanden om funktionsfel.

b) Momentan förbrukning.

Det här värdet visas fån och med en hastighet på cirka 10 km/h.

5.8 L/100 c) Medelförbrukning sedan senaste nollställning.

Värdet visas när bilen har körts i minst 400 meter sedan den senaste nollställningen.

d) Vägmätare: körd sträcka sedan senaste nollställning.

123.4 km/h

1.85

SVE_UD82324_1

Ordinateur de bord : paramètres de voyage (HHN - Renault) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

FÄRDDATOR:

inställningar för trippmätare (2/3)

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Färddator med meddelande om räckvidd till service

Service om

30 000 km / 12 månader

Förutse service

300 km / 24 dagar

Tolkning av vald display e) Körsträcka före service och oljebyte.

Räckvidd till service

När tändningen är påslagen och motorn inte är startad , gå in på ”Räckvidd till service”. När tiden närmar sig för service kan flera alternativ förekomma:

– Om räckvidden är under 1 500 km eller en månad: meddelandet om när ser- vicen ska utföras visas tillsammans med det som inträffar tidigast (sträcka eller tid),

– körsträckan är lika med 0 km eller datumet för service har infallit: medde- landet ”Dags för service” visas och kontrollampan

©

tänds.

Bilen måste då lämnas in på service snarast möjligt.

Dags för service

Återställ : Om du vill återställa avståndet före service trycker du på uppåt/nedåt-knapparna för att bläddra genom informationen i färddatorn (på ratten) tills räckvidd till oljebyte visas permanent.

Obs!

: om en service görs utan motoroljebyte ska endast körsträckan före nästa service återställas. Vid motorns oljebyte ska både körsträckan fram till nästa service och oljebyte återställas.

1.86

SVE_UD82324_1

Ordinateur de bord : paramètres de voyage (HHN - Renault) entretien : autonomie de vidange .........................

(jusqu’à la fin de l’UD) autonomie de vidange ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

FÄRDDATOR:

inställningar för trippmätare (3/3)

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Färddator med meddelandet

Oljebyte om

30 000 km / 24 månader

Tolkning av vald display f) Körsträcka före service eller oljebyte.

Räckvidd till oljebyte

När tändningen är påslagen, motorn inte är startad: gå in på informationen om körsträcka för att visa körsträcka till nästa oljebyte.

På vissa bilar anpassas räckvidden till oljebyte efter körsättet (körning i låg hastighet, tomgångskörning, bogsering etc.). Körsträckan till nästa oljebyte kan följaktligen i vissa fall sjunka snabbare än den faktiska körsträckan.

Återställ: Om du vill återställa avståndet före service trycker du på uppåt/nedåt-knapparna för att bläddra genom informationen i färddatorn

(på ratten) tills räckvidd till oljebyte visas permanent.

Obs!

Om en service utförs utan motoroljebyte ska endast körsträckan före nästa service återställas. Vid motorns oljebyte ska både körsträckan fram till nästa service och oljebyte återställas.

capacité réservoir additionnel ....................

(page courante)

SVE_UD82324_1

Ordinateur de bord : paramètres de voyage (HHN - Renault)

1.87

FÄRDDATOR:

informationsmeddelanden

De kan vara till hjälp vid start av bilen eller informera om ett val eller en inställning.

Nedan ges exempel på informationsmeddelanden.

Exempel på meddelanden Tolkning av vald display

”Vrid ratten + START” Vrid om ratten något samtidigt som du trycker in bilens startknapp för att låsa upp rattlåset.

”Verifierar test funktioner” Visas med tändningen påslagen när bilen utför självkontroller.

1.88

ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein de parking ..........................................

(page courante) démarrage .................................................

(page courante)

SVE_UD82325_1

Ordinateur de bord : messages d’information (HHN - Renault)

FÄRDDATOR:

meddelanden om funktionsfel

De visas tillsammans med kontrollampan © och betyder att du så snart som möjligt ska besöka en märkesrepresentant, och köra dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

De försvinner efter några sekunder eller om du trycker på displayens väljarknapp och förs in i informationstavlans minne. Varningslampan

©

förblir tänd. Nedan ges exempel på meddelanden om funktionsfel.

Exempel på meddelanden

”Kontrollera bilen”

”Kontrollera airbag”

”Kontrollera avgasrening”

”Kontrollera elsystem”

Tolkning av vald display

Anger att det är fel på någon av pedalgivarna, batteriets styrsystem eller en oljenivågi- vare.

Anger ett fel i de kompletterande säkerhetssystemen. Vid en olycka finns risk för att de inte löses ut.

– Anger ett fel i bilens partikelfiltersystem.

– Anger ett fel i avgasreningssystemet när det kombineras med varningslampan

.

Anger att det är fel på fordonsbatteriets system.

1.89

SVE_UD82326_1

Ordinateur de bord : messages d’anomalies de fonctionnement (HHN - Renault) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) filtre

à gazole ...............................................

(page courante) airbag.........................................................

(page courante) conseils antipollution .................................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

FÄRDDATOR:

varningsmeddelanden

De visas tillsammans med kontrollampan ® och betyder att du av säkerhetsskäl måste stanna bilen så snart trafiksituationen til- låter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta din märkesrepresentant.

Nedan ges exempel på varningsmeddelanden. ANM.: Meddelandena visas antingen ett i taget eller alternerande (när det finns flera medde- landen att visa på samma gång). Meddelandena kan visas tillsammans med en varningslampa och/eller en ljudsignal.

Exempel på meddelanden

”Motorfel varning”

”Bromssystem fel”

”Punktering”

”Fel servostyrning”

”Elektriskt fel”

” Elmotor fel ”

Tolkning av vald display

Anger ett fel på insprutningen, överhettad motor eller ett allvarligt problem i motorn.

Anger problem med bromssystemet.

Anger att minst ett av hjulen är punkterat eller har väldigt lite luft.

Indikerar ett problem med styrningen.

Indikerar ett fel i fordonsbatteriets laddningskrets (generator, etc.) eller ett fel i det elektriska systemet.

Anger en försämring av bilens prestanda.

1.90

SVE_UD82327_1

Ordinateur de bord : messages d’alerte (HHN - Renault) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) bip sonore ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD)

MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

(1/2)

1

Med hjälp av den här funktionen kan du, be- roende på bilens utrustning, aktivera/inakti- vera och ställa in vissa av bilens funktioner.

Val av inställningar

Välj en flik och sedan funktionen som ska modifieras (visningen beror på bilens utrust- ningsnivå och land): a) ”Åtkomst”:

– ”Automatisk låsning av dörrar under körning”;

– ”Låsning/upplåsning i handsfreelä- get”;

– ”åtkomst och start via telefon”;

– ...

b) ”Välkommen”:

– ”Utvändig belysningssekvens”;

– ”Välkomstljud vid öppning av dörr”;

– ”Automatisk utfällning av ytterback- speglarna”;

– ”Belysning kupé”;

– ...

c) ”Belysning”:

– ”Adaptiv Vision”;

– ”Val av körsida”;

– ...

Åtkomst till menyn för inställning

När bilen står stilla och motorn är igång,

öppna multimediaskärmen 1 och välj läget

”Fordon”. Tryck på menyn ”Fordon” och sedan på fliken ”Ute” för att komma åt in- ställningarna.

d) ”Vindrutetorkare”:

– ”Bakrutetorkare på vid backning”;

– ”Automatisk framrutetorkare”;

– ...

Beroende på funktionen, välj:

– ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller in- aktivera eller

– en inställning för när belysningen slås på

(t.ex. för funktionen ”Ledljus”).

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

1.91

SVE_UD82328_1

Menu de personnalisation des réglages du véhicule (HHN - Renault)

Menu de personnalisation des réglages du véhicule menu de personnalisation des réglages du véhicule .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) personnalisation des réglages du véhicule

(jusqu’à la fin de l’UD) réglages personnalisés du véhicule .........

(jusqu’à la fin de l’UD) menu de configuration ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(page courante)

équipements multimédia............................

(page courante) réglages .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglages menu de configuration .........................

(jusqu’à la fin de l’UD) essuie-vitres/lave-vitre ...............................

(page courante) verrouillage des portes ..............................

(page courante) condamnation des portes ..........................

(page courante) portes.........................................................

(page courante)

éclairage : extérieur d’accompagnement ..............

(page courante)

MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

(2/2)

– inställningsval (åtkomst, välkomst, belys- ning, torkare osv.);

– funktionen ”Automatiserad park assist”;

– läge ECO;

– 360-graderskamera;

– HDC;

– ...

Mer information om programmering av den här funktionen finns i instruktionerna för mul- timediasystemet.

2

Funktionen ”Favoriter”

Beroende på bilmodell kan du trycka på ratt- reglaget 2 för att aktivera följande funktioner enligt de lagrade användningsinställning- arna som du tidigare har definierat:

– eluppvärmda säten

– rattvärme

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

1.92

SVE_UD82328_1

Menu de personnalisation des réglages du véhicule (HHN - Renault)

KLOCKA OCH YTTERTEMPERATURMÄTARE

1 Du kommer åt olika inställningar:

– ”Datumformat”;

– ”Tidsformat”;

– ”Välj en tidszon”;

– ”Ställa in tidszon”;

– ...

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

Yttertemperaturmätare

Särskilda anvisningar:

När yttertemperaturen ligger mellan –3 °C och +3 °C, blinkar tecknen °C (signal om risk för halka).

Inställning av tiden

Tid och yttertemperatur visas på multimedi- askärmen 1 .

För att ställa in tiden från 1 multimedias- kärmen väljer du läget ”Fordon”, trycker på menyn ”Inställningar” och sedan på ”Datum och tid”.

Om eltillförseln avbryts (batteriet kopp- las ifrån, matningsledning går av etc.) måste man ställa om klockan.

Detta bör du dock göra när bilen står stilla.

Yttertemperaturmätare

Den är inte någon halkvarnare, då halkan betingas av flera fak- torer än enbart temperatur

(bl.a. nederbörd, fuktighetsgrad, sol- eller skuggläge etc.).

1.93

SVE_UD82329_1

Heure et température extérieure (HHN - Renault)

Heure et température extérieure heure .........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) montre .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) température extérieure ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

équipements multimédia............................

(page courante)

RATT, SERVOSTYRNING

(1/2)

2

1

4 3

5

Justering av ratten i höjd- och djupled

Dra ned spaken 1 och placera ratten i önskat läge.

Lyft sedan spaken så långt det går, förbi spärrläget, för att låsa ratten.

Kontrollera att ratten är ordentligt spärrad.

Rattvärme

(Kan variera från bil till bil)

Den här funktionen värmer upp ratten 4 .

Funktionsprincip

När temperaturen har uppnåtts reglerar funktionen temperaturen på de uppvärmda ytorna i ungefär 30 minuter och stängs sedan av automatiskt.

Aktivering/avaktivering av funktionen

Med tändningen påslagen trycker du på 5 -knappen på multimediaskärmen 2 .

Avstängning av funktionen

– Automatiskt:

Funktionen stängs av automatiskt efter reg- leringsfasen på cirka 30 minuter.

– Manuellt:

För att inaktivera funktionen under regle- ringsfasen trycker du på 5 -knappen på mul- timediaskärmen 2 .

Obs!

Funktionen är även tillgänglig via

”Favoriter”-knappen 3 på ratten 4 .

Av säkerhetsskäl bör du göra inställningen, innan du börjar köra.

1.94

SVE_UD82330_1

Volant de direction (HHN - Renault)

Volant de direction, Direction assistée volant de direction chauffant ......................

(page courante) volant de direction réglage .................................................

(page courante) position de conduite réglages ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

RATT, SERVOSTYRNING

(2/2)

Servostyrning

Kör aldrig med ett dåligt laddat batteri.

Variabel servostyrning

Den variabla servostyrningen styrs elek- troniskt och anpassar servoeffekten efter bilens hastighet.

Styrningen är mjukare vid parkeringsmanöv- rer (för att förhöja komforten) medan effek- ten ökar successivt i takt med bilens hastig- het (för en bättre säkerhet vid högre farter).

Anm.: Servostyrningen varierar beroende på vilket körläge som valts i menyn ”MULTI-

SENSE”

3.2.

Håll inte kvar ratten i ytterlägena längre

än nödvändigt.

Om motorn står stilla eller ett fel har upp- stått i systemet går det ändå alltid att vrida på ratten. Man måste ta i lite mer

än vanligt.

Stäng aldrig av motorn i ned- försbacke och slå inte av tänd- ningen under körning.

SVE_UD82330_1

Volant de direction (HHN - Renault) direction assistée .......................................

(page courante) direction à assistance variable ..................

(page courante) assistance de direction ..............................

(page courante)

Stop and Start............................................

(page courante)

Multi-Sense................................................

(page courante) rétroviseurs ................................................

(page courante)

1.95

BACKSPEGLAR

(1/2)

1

2

3

BACKSPEGLAR

Inställningar

När du väljer backspegeln med hjälp av strömställaren 2 kommer det inbyggda var- ningsljuset att visas. Justera den sedan med knappen 1 till önskat läge.

Elektriskt uppvärmda backspeglar

Isborttagning sker samtidigt på backspeg-

larna och bakrutan ➥ 3.7.

Backspeglarna är infällbara vid backning

För bilar med minnesfunktion i förarstolen går det att göra en särskild inställning för backspeglarnas läge vid backning och spara detta läge.

När bilen står stilla och backväxeln är ilagd väljer du backspegel med hjälp av ström- ställaren 2 (dess LED tänds) och använ- der sedan knappen 1 för att justera den till

önskat läge.

Återgå till körställningen

Övergången från backläge till framläge görs:

– ungefär nio sekunder efter att backläget avslutats då hastigheten är lägre än 10 km/h,

– när en framväxel är ilagd och hastigheten

är högre än 10 km/h,

– när motorn stängs av.

Minnesinställning av reglagen

– Ställ in ytterbackspeglarna (se föregå- ende avsnitt),

– se multimediasystemets bruksanvis- ning för att komma åt inställningsminnet.

Spara inställningarna.

Ytterbackspeglarnas position vid körning framåt respektive bakåt samt förarsätets position sparas samtidigt.

Minneslagrat läge

Se multimediasystemets bruksanvisning för att hämta det sparade läget.

Välj ”Hämta”.

Framsätenas och ytterbackspeglarnas lägen vid körning framåt och backning har aktiverats.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Objekt som syns i backspegeln befinner sig närmare än vad det ser ut som. Av säkerhetsskäl ska du därför ta hänsyn till detta så att du kan bedöma avståndet på rätt sätt innan du utför en manöver.

1.96

SVE_UD82331_1

Rétroviseurs (HHN - Renault)

Rétroviseurs rétroviseurs ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BACKSPEGLAR

(2/2)

Fällbara, elektriska speglar

Backspeglarna fälls ut automatiskt när bilen låses upp. Backspeglarna fälls in när bilen låses.

Du kan inaktivera/aktivera automatisk utfäll- ning av backspeglarna

1.91.

Du kan tvinga fram utfällning genom att trycka på strömställaren 3 . I det här fallet förblir dörrspeglarna fällda tills knappen 3 trycks in igen, oberoende av automatisk ut- fällning.

Anm.:

När en backspegel har fällts ut eller in ma- nuellt går det att återställa den till bruksläge.

Gör detta genom att trycka på strömställa- ren 3 . Ett mekaniskt knackande oljud kan höras från backspegeln.

Om inget knackande oljud hörs, tryck på strömställaren 3 igen tills oljudet hörs.

4

Innerbackspegel

Den är riktbar.

Backspegel med spak 4

För att undvika att bli bländad av strålkas- tarljuset från bakomliggande fordon vid mör- kerkörning, kan du justera spaken 4 som sitter på backspegelns baksida.

5

Backspegel utan spak 5

(kan variera från bil till bil)

Backspegeln mörknar automatiskt när bak- omvarande fordon bländar dig och vid mycket starkt ljus.

Objekt som syns i backspegeln befinner sig närmare än vad det ser ut som. Av säkerhets- skäl ska du därför ta hänsyn till detta så att du kan bedöma avståndet på rätt sätt innan du utför en manöver.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

1.97

SVE_UD82331_1

Rétroviseurs (HHN - Renault)

NACKSKYDD FRAM

A

1

För att flytta nackstödet framåt eller bakåt.

Beroende på bil drar du nackstödet framåt för att flytta det framåt. För att flytta det bakåt, tryck på knappen 1 och tryck det bakåt.

Obs!

Det är inte möjligt att ta bort nackstö- den fram.

Borttagning av nackskyddet

Dra nackskyddet uppåt till önskad höjd.

Kontrollera att det har spärrats ordentligt.

Nedsänkning av nackskyddet

Tryck på knappen 1 och för ner nackskyddet till önskad höjd. Kontrollera att det har spär- rats ordentligt.

Nackskydd är en mycket viktig säkerhetsutrustning, som ska finnas på plats och vara rätt inställt. För maximal säker- het ska avståndet mellan del A och den

åkandes nacke vara så litet som möjligt.

Nackskyddets högsta punkt ska vara så nära huvudets högsta punkt som möjligt.

1.98

Appuis-tête avant, sièges avant appuis-tête .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage de la position de conduite .............

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges avant réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82332_1

Appuis-tête avant (HHN - Renault)

LJUD- OCH LJUSSIGNALER

1

A

Färdriktningsvisare

För reglaget 1 i samma riktning som du vill vrida ratten.

Impulsläge

Dra kort reglaget 1 uppåt eller nedåt, utan att gå förbi spärrläget, släpp den sedan: reg- laget återgår till sitt ursprungliga läge och den aktuella körriktningsvisaren blinkar tre gånger.

Signalhorn

Tryck på rattkudden A för att använda sig- nalhornet.

Helljussignal (ljustuta)

Dra reglaget 1 mot dig och släpp den sedan om du vill använda ljustutan.

2

2

é

Varningsblinkrar

Tryck på strömställaren 2 .

När du sätter igång varningssignalen blinkar de fyra färdriktningsvisarna och sidoblinklju- sen. Varningsblinkrarna används vid fara för att varna andra bilister om du har tvingats stanna på en ovanlig eller otillåten plats eller vid särskilda körförhållanden.

1.99

Avertisseurs sonores et lumineux

SVE_UD82333_1

Avertisseurs sonores et lumineux (HHN - Renault) avertisseurs sonore et lumineux ................

(jusqu’à la fin de l’UD) clignotants .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage : extérieur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de détresse ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de direction ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) signal danger .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) signalisation éclairage ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) warning ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de direction ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) klaxon ........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) appel lumineux ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BELYSNING OCH DIMLJUS (1/10)

1

1

Automatisk funktion

Vrid på ringen 3 tills symbolen ” AUTO ” syns mitt för märkningen 2 : med motorn igång tänds eller släcks halvljusen automatiskt be- roende på de yttre ljusförhållandena, utan att man rör reglaget 1 .

Beroende på bil tänds halvljusen automatiskt efter att torkarbladen använts flera gånger.

3

2

Varselljus

Vrid ringen 3 tills symbolen ” AUTO ” kommer mitt för märket 2 .

Varselljusen tänds automatiskt då motorn sätts på och släcks automatiskt då motorn stängs av, utan att du behöver använda spaken 1 .

Sidobelysning

Vrid på ringen 3 tills symbolen hamnar mitt för märket 2 . Varningslampan tänds på instrumentpanelen.

k

Halvljus

Manuell funktion

Vrid på ringen 3 tills symbolen hamnar mitt för märket 2 . Varningslampan tänds på in- strumentpanelen.

Vid vänsterkörning med en vänsterstyrd bil (eller tvärtom) måste strålkastarna

ställas in för vistelsen

1.110.

Innan du kör i mörker, kontrollera att den elektriska utrustningen fungerar som den ska och justera strålkastarna (om lastförhållandena inte är de vanliga). Se till att strålkastarna inte är skymda (smuts, lera, snö, föremål som transporteras etc.).

1.100

Éclairages et signalisations extérieurs, réglage des faisceaux

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

éclairage : extérieur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de position ...........................................

(page courante) signalisation éclairage ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de route ................................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante) feux : de brouillard .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) mode AUTO ...............................................

(page courante) feux de jour ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage : tableau de bord ....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BELYSNING OCH DIMLJUS (2/10)

Anpassningsbart belysningssystem fram

(kan variera från bil till bil)

Denna funktion justerar automatiskt halvljus- strålkastarnas bredd och räckvidd efter has- tighet och väderförhållanden.

Vrid ringen 3 tills symbolen ” AUTO ” kommer mitt för märket 2 : med motorn igång.

Denna funktion kan inaktiveras, se multi- medieinstruktionerna.

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera ljusautoma- tik” visas på instrumentpanelen inaktiveras systemet. Kontakta en auktoriserad återför- säljare.

3 2

4 5

Funktion vid dåligt väder

(kan variera från bil till bil)

Denna funktion är en del av det anpass- ningsbara belysningssystemet fram. Den ersätter användningen av de främre dimlju- sen. Den kan aktiveras i dimmigt eller snöigt väder eller i andra fall av dålig sikt.

För att aktivera denna funktion, vrid på ringen 3 tills symbolen ” AUTO ” visas mitt- emot märket 2 och tryck sedan på vridom- kopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 5 .

Varningslampan mentpanelen.

visas på instru-

Släckning

För att avaktivera funktionen, tryck på vrid- omkopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 5 .

Då slocknar kontrollampan mentpanelen.

på instru-

När ytterbelysningen släcks, släcks också belysningen för dåligt väder.

Extra kurvljus

(kan variera från bil till bil)

I framåtväxeln, om halvljuset eller helljuset

är på och beroende på rattvinkeln, anpassar denna funktion strålbredden för att förbättra sikten i en kurva eller i en korsning.

1.101

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

BELYSNING OCH DIMLJUS (3/10)

A

1

6 3 2

1

á

Helljus:

Tänd halvljusen och skjut på spaken 1 (rörelse A ) med motorn igång.

Indikeringen tänds på instrumentpanelen.

Om du vill återgå till halvljusläget, trycker du på reglaget 1 igen.

Automatiska helljus

Beroende på fordon tänder och släcker det här systemet helljuset automa- tiskt.

Funktionen använder en kamera som sitter bak på den invändiga backspegeln för att detektera fordon som du ligger bakom och mötande fordon.

Obs!

i mörker, i stadsområden med vägbe- lysning, släcks helljuset automatiskt.

Helljusen tänds automatiskt om:

– det externa ljuset är lågt;

– inget annat fordon, eller belysning detekt- eras;

– bilens hastighet är högre än ca 40 km/h.

Om ett av villkoren nedan inte uppfylls går systemet över till halvljusen.

Obs!

Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Aktivering/inaktivering

Aktivera automatiskt helljus

Vrid på ringen 3 tills symbolen ” AUTO ” är i linje med märket 2 , tryck sedan på knap- pen 6 .

Kontrollampan

på instrumentpane- len tänds när halvljuset är tänt.

Inaktivera automatiskt helljus:

Tryck på knappen . Varningslampan

på instrumentpanelen släcks.

1.102

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

BELYSNING OCH DIMLJUS (4/10)

Automatiska helljus

(fortsättning)

Obs!

genom att trycka på reglaget 1 inak- tiveras den automatiska helljusfunktionen, kontrollampan

släcks på instrument- panelen och bilens helljus aktiveras.

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera ljusautoma- tik” visas på instrumentpanelen inaktiveras systemet.

Kontakta en märkesrepresentant.

Om ett bärbart navigerings- system används i området vid vindrutan under kameran kan det störa funktionen av sys- temet ”automatiska helljus” (risk för re- flexer på vindrutan).

Systemet kan störas under vissa villkor, bland annat :

– extrema klimatförhållanden (regn, snö, dimma m.m.),

– täckt vindruta eller kamera;

– när ett fordon bakom eller framför har en dålig eller dold belysning;

– felaktig inställning av de främre strål- kastarna;

– reflexsystem,

– ...

Systemet ”automatiska hel- ljus” kan inte under några om- ständigheter ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar gällande fordonets belysning och dess anpassning till villkoren i fråga om ljus- styrka, sikt och cirkulation.

1.103

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault) mode AUTO ...............................................

(page courante) feux : de route ................................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante) réglage position de conduite......................

(page courante)

BELYSNING OCH DIMLJUS (5/10)

7

Under vissa förhållanden ändras ljusstyrkan på de adaptiva helljusstrålkastarna för att optimera belysningen:

– När du närmar dig reflekterande skyltar reduceras ljusstyrkan lokalt för att be- gränsa bländning,

– På motorväg reduceras ljusstrålen för att minimera störningen för trafikanter som rör sig i motsatt riktning.

Adaptiva helljus

Beroende på utrustningsnivå delas de adap- tiva helljusen upp i flera oberoende, ver- tikala segment. Funktionen använder en kamera 7 , som är placerad bakom inner- backspegeln, för att registrera fordon bakom och framför bilen.

Obs!

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

När ett fordon registreras släcks segmenten som lyser upp respektive område, för att för- hindra bländning.

8

Igångsättning

Öppna multimediaskärmen 8 , i Världen

”Fordon” väljer du menyn ”Fordon”, sedan

”Ute” följt av ”Belysning”.

Aktivera eller inaktivera ”Adaptiv Vision”.

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

1.104

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

BELYSNING OCH DIMLJUS (6/10)

Adaptiva helljus (fortsättning)

Helljusen tänds automatiskt om:

– det externa ljuset är lågt;

– om bilens hastighet är högre än gränsvär- det.

Om ett av villkoren nedan inte uppfylls går systemet över till halvljusen.

Obs!

I mörker, i stadsområden med vägbe- lysning, släcks det adaptiva helljuset auto- matiskt.

6

3

2

1

Att avaktivera tända de adaptiva hellju- sen:

Tryck på knappen . Varningslampan

på instrumentpanelen släcks.

Systemet för ”adaptiva helljus”

är under inga omständigheter en ersättning för förarens upp- märksamhet och ansvar gäl- lande bilens belysning och dess anpass- ning efter förhållandena när det gäller ljusstyrka, sikt och trafiksituation.

Aktivering/inaktivering

Aktivera de adaptiva helljusen

Vrid på ringen 3 tills symbolen ” AUTO ” är i linje med märket 2 , tryck sedan på knap- pen 6 .

Kontrollampan

på instrumentpane- len tänds när halvljuset är tänt.

Systemet kan störas under vissa villkor, bland annat:

– extrema klimatförhållanden (regn, snö, dimma m.m.),

– täckt vindruta eller kamera;

– när ett fordon bakom eller framför har en dålig eller dold belysning;

– felaktig inställning av de främre strål- kastarna;

– reflexsystem,

– ...

1.105

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

BELYSNING OCH DIMLJUS (7/10)

Adaptiva helljus (fortsättning)

Särskilda anvisningar

Det adaptiva helljuset är anpassat efter My

Sense/ECO/Comfort/Sport) det körläge som valts. Hastighetsgränserna för aktivering och inaktivering skiljer sig åt:

– I läget My Sense, ECO eller Comfort tänds det adaptiva helljuset om bilens hastighet överstiger 40 km/h och släcks när bilens hastighet understiger ca

20 km/h.

Styrkan på helljuset anpassar sig efter bilens hastighet i de här lägena och mellan dessa gränsvärden.

– I läget Sport tänds det adaptiva helljuset om bilens hastighet överstiger 40 km/h och släcks när bilens hastighet understi- ger 30 km/h.

3

1

Släckning

Ljusen slocknar när motorn stängs av och förardörren öppnas eller när du låser bilen eller en minut efter att motorn har stängts av.

Nästa gång motorn startas tänds ljusen igen i det läge ringen 3 är inställd.

Ljudsignal för glömt ljus

Om ljusen är på men motorn är avstängd hörs en ljudsignal när förardörren öppnas och indikerar att ljusen fortfarande är tända.

Driftstörning

Beroende på fordon: När meddelandet

”Kontrollera belysning” och kontrollam- pan

©

visas och/eller kontrollampan k

blinkar på instrumentpanelen, tyder detta på ett belysningsfel.

Fråga din märkesrepresentant.

1.106

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

BELYSNING OCH DIMLJUS (8/10)

Funktionen ”Welcome and

Goodbye”

(kan variera från bil till bil)

När funktionen är aktiverad tänds varsellju- sen och parkeringsljusen bak automatiskt då systemet känner av kortet eller då bilen låses upp.

De släcks automatiskt:

– cirka 15 sekunder efter att de slagits på;

– vid start av motorn beroende på belys- ningsreglagets läge; eller

– vid låsning av bilen.

Aktivering/avaktivering av funktionen

Information om hur du aktiverar och inaktive- rar den externa välkomstfunktionen hittar du i multimediasystemets bruksanvisning.

anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

équipements multimédia............................

(page courante) alarme sonore d’oubli d’éclairage ..............

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante)

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

1.107

BELYSNING OCH DIMLJUS (9/10)

3

1

Med motorn och ljusen avstängda, efter att ha öppnat förardörren, med ringen 3 i läget ” AUTO ”, dra reglaget 1 mot dig: si- doljusen och halvljusen kommer att tändas under cirka 30 sekunder tillsammans med kontrollamporna strumentpanelen.

š

och k

på in-

För att förlänga den här perioden kan du dra i reglaget upp till fyra gånger (den totala tiden är begränsad till ca två minuter).

Meddelandet ” _ _ _” åtföljs av att tändnings- tiden visas på instrumentpanelen för att be- kräfta åtgärden. Sedan kan du låsa bilen.

Inaktivera ”Ledljusfunktion”

Om du vill stänga av ljuset innan det slock- nar automatiskt, vrider du ringen 3 till valfritt läge och sedan tillbaka till läget ” AUTO ”.

Obs!

Om funktionen ”Welcome and

Goodbye” är aktiverad måste man, när motorn är avstängd, inaktivera

”Ledljusfunktionen” innan man drar i spaken

(annars förblir belysningen påslagen av funktionen ”Welcome and Goodbye”).

”Ledljusfunktion”

Med den här funktionen kan sidljusen och halvljusen tändas tillfälligt (för att lysa upp en port eller liknande).

1.108

éclairage : extérieur d’accompagnement ..............

(page courante) feux : de position ...........................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante)

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault)

BELYSNING OCH DIMLJUS (10/10)

Motsvarande kontrollampa tänds på instru- mentpanelen. Detta dimljus lyser endast i kombination med halv-/helljuset.

För att inte störa medtrafikanter i bakomkö- rande fordon bör dimbakljuset släckas när det inte behövs längre.

3 2 4 7

Släckning

För att avaktivera funktionen, tryck på vrid- omkopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 7 .

Då slocknar kontrollampan mentpanelen.

på instru-

När ytterbelysningen släcks, släcks också dimbakljuset.

Dimbakljus

För att aktivera denna funktion, vrid på ringen 3 tills symbolen ” AUTO ” visas mittemot märket 2 och tryck sedan på vrid- omkopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 7 .

Varningslampan mentpanelen.

visas på instru-

Vid dimma, snö eller föremål som sticker ut från taket, tänds inte belysningen alltid automatiskt.

Dimljusen kontrolleras av föraren: kon- trollamporna på instrumentpanelen tänd) eller av (kontrollampan släckt).

anger om de är på (kontrollampan är

1.109

SVE_UD82334_1

Éclairages et signalisations extérieures (HHN - Renault) feux : de brouillard .........................................

(page courante)

STRÅLKASTARINSTÄLLNING

(1/2)

Endast föraren eller föraren och en passagerare fram

A

Beroende på bil kan strömställaren A an- vändas för att justera höjden på strålkastar- ljusen beroende på belastning.

Tänd halvljusen och tryck eller lyft på ström- ställaren A så många gånger som det krävs för att välja önskat läge på instrumentpane- len.

Anm.: om lamporna är på visas det valda läget på instrumentpanelen i cirka 15 sekun- der varje gång du startar motorn.

Föraren och passagerare på alla säten

Förare med passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

Förare utan passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

Exempel på inställningslägen för justering av strömställaren A beroende på lastförhållandena

0

1

3

4

Några exempel finns i tabellen nedan. I samtliga fall ska du justera reglaget A i enlighet med fordonets last så att vägen syns och andra bilister inte bländas.

1.110

SVE_UD82335_1

Réglage des faisceaux (HHN - Renault)

éclairage : extérieur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) projecteurs réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage des projecteurs .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) signalisation éclairage ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage électrique de la hauteur des faisceaux .............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : réglage de la hauteur des faisceaux ....

(jusqu’à la fin de l’UD)

STRÅLKASTARINSTÄLLNING

(2/2)

Vid körning på vänster sida av vägen med en vänsterstyrd bil (eller tvärtom) ska strålkastarna vara omställda under hela vistelsens längd.

1

B

Tillfällig inställning

Detta kan justeras med hjälp av multimedia- skärmen

➥ 1.91.

Beroende på bilen, öppna motorhuven och identifiera markeringen B nära en av de främre strålkastarna.

Använd en skruvmejsel eller liknande verk- tyg för att vrida skruven 1 trekvarts varv mot symbolen för att sänka strålkastarnas ljus- bild.

Återställ till ursprungsläget när resan är av- slutad: vrid skruven 1 trekvarts varv mot symbolen + för att höja strålkastarna.

SVE_UD82335_1

Réglage des faisceaux (HHN - Renault)

1.111

VINDRUTERENGÖRING

(1/5)

1

A

B

C

E

D

1 2

Bil med intervallvindrutetorkare

A en torkning

En hastig tryckning gör att vindrutetor- karna går fram och tillbaka en gång.

B stoppläge

C intervalltorkning

Torkarna stannar flera sekunder mellan slagen. Det är möjligt att ändra tids- längden mellan svepen genom att trycka en gång på vridomkopplaren 2 .

D långsam torkarhastighet

E snabb torkarhastighet

ANM.:

Om du stannar bilen under körning , sänks torkarhastigheten.

Från snabb torkarhastighet går den över till långsam torkarhastighet.

Så fort bilen rullar igen återställs den ur-sprungligen inställda torkarhastigheten.

Varje gång reglaget 1 ställs in upphävs den automatiskt valda torkarhastigheten.

1.112

Essuie-vitres, lave-vitres essuie-vitres ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lave-vitres ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) précautions d’utilisation .............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82336_1

Essuie-vitre / lave-vitre avant (HHN - Renault)

VINDRUTERENGÖRING

(2/5)

1

A

B

C

E

D

Bil utrustad med vindrutetorkare med regnsensor

Regngivaren sitter på vindrutan, framför in- nerbackspegeln.

A en torkning

En hastig tryckning gör att vindrutetor- karna går fram och tillbaka en gång.

B stoppläge

C automatisk torkningsfunktion

När du har valt detta läge känner sys- temet av om det finns vatten på vindru- tan och sätter igång vindrutetorkarna i lämplig hastighet.

1 F

G

2

Det är möjligt att ändra aktiveringströs- keln och tidslängden mellan svepen genom att trycka på vridomkopplaren en gång 2 :

– G : lägsta känslighet;

– F : högsta känslighet.

Ju högre avkänningen är, desto snabbare reagerar vindrutetorkarna och desto mer

ökar torkarhastigheten.

Då automatisk torkning aktiveras eller då av- känningen höjs, går vindrutetorkarna fram och tillbaka en gång.

-varningslampan tänds på instru- mentpanelen för att underrätta dig om att funktionen är aktiverad.

Särskilda anvisningar:

– regngivaren är endast en extra hjälp. Vid nedsatt sikt måste föraren aktivera vind- rutetorkarna manuellt. Vid dimma eller snöfall startar inte torkningen automatiskt utan måste kontrolleras av föraren;

– vid minusgrader går den automatiska torkningen inte igång då bilen startas.

Den aktiveras automatiskt när bilen har kommit upp i en viss hastighet (ca

8 km/h);

– aktivera inte automatisk torkning vid torrt väder;

– ta bort all is från vindrutan innan du sätter igång torkarna;

– vid tvätt av bilen i automattvätt, placera ringen 1 i läget B för att inaktivera auto- matisk torkning.

1.113

SVE_UD82336_1

Essuie-vitre / lave-vitre avant (HHN - Renault) balais d’essuie-vitres .................................

(page courante)

VINDRUTERENGÖRING

(3/5)

Driftstörning

Vid fel på funktionen automatisk torkning kan läget intervalltorkning användas. Kontakta din märkesrepresentant.

Störningar på regngivaren kan uppträda då:

– skadade vindrutetorkare; en hinna av vatten eller efter torkarbladet inom gi- varens avkänningsområde kan öka torkarhastigheten eller reaktionstiden för automatisk torkning.

– en vindruta med sprickor vid sensorn eller en vindruta täckt av smuts, in- sekter, is, tvättvax eller vattenavstö- tande kemikalier; vindrutetorkaren blir mindre känslig eller reagerar inte alls.

1

D långsam torkarhastighet

E snabb torkarhastighet

A

B

C

E

D

ANM.:

Om du stannar bilen under körning , sänks torkarhastigheten. Från snabb torkarhastig- het går den över till långsam torkarhastig- het. Så fort bilen rullar igen återställs den ur- sprungligen inställda torkarhastigheten.

Varje gång reglaget 1 ställs in upphävs den automatiskt valda torkarhastigheten.

Försiktighetsåtgärder

– Om det är is på rutan, kontrollera att bladen inte sitter fast innan du sätter igång torkningen. Om du startar tork- ningen när bladen sitter fast i rutan, finns risken att både torkarbladen och torkar- motorn förstörs.

– Aktivera inte vindrutetorkarna på en torr skärm. Detta kan leda till förtida slitage eller skador på torkarbladen.

1.114

anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

SVE_UD82336_1

Essuie-vitre / lave-vitre avant (HHN - Renault)

VINDRUTERENGÖRING

(4/5)

Särskilt läge för torkarna fram

(serviceläge)

I detta läge går det att lyfta torkarna och få bort bladen från vindrutan.

Detta kan vara användbart vid:

– vid rengöring av torkarbladen,

– vintertid, om torkarbladen behöver lösgö- ras från vindrutan,

– byt ut torkarbladen

5.32.

När tändningen är påslagen eller motorn är igång, lyft reglaget 1 två gånger till läge A

(enstaka torkning). Torkarbladen stannar i ett läge där de är fria från motorhuven.

Om du vill återställa torkarbladen till lågt läge kontrollerar du, med tändningen på, att tor- karna fällts ned på vindrutan och flytta sedan reglaget 1 till läge A (enstaka torkning).

Placera torkarna på vindrutan innan du slår på tändningen. I annat fall finns det risk för att motorhuven eller torkarna skadas när de slås på.

1

A

B

C

E

D

Innan du gör något med vindru- tan (biltvätt, isborttagning, ren- göring etc.), för reglaget 1 till läge B (stopp).

Risk annars för skador.

Rengör vindrutan om något (smuts, snö, is osv.) skymmer sikten (även mittenom- rådet bakom innerbackspegeln) innan du sätter i gång torkarna (annars finns det risk att torkarmotorn överhettas).

Stäng av torkningen om något ligger i vägen för torkarbladen. Ta bort det som ligger i vägen och starta torkningen med torkarreglaget.

1.115

SVE_UD82336_1

Essuie-vitre / lave-vitre avant (HHN - Renault) essuie-vitre/lave-vitre remplacement des balais .....................

(page courante)

VINDRUTERENGÖRING

(5/5)

Anm.: vid minusgrader finns det risk för att spolarvätskan fryser på vindrutan, vilket för- sämrar sikten. Värm vindrutan med imbort- tagningsreglaget innan du gör rent den.

1

A

B

C

E

D

Vindruterengöring

Slå på tändningen, dra i reglaget 1 och släpp det.

En längre dragning sätter igång, utöver vind- rutespolarna, torkarbladen som kommer att gå fram och tillbaka två gånger och sedan en tredje gång några sekunder senare.

Vid arbete under motorhuven, se till att torkarreglaget är i läge

B (stopp).

Risk för allvarliga skador.

Torkarbladets effektivitet

Kontrollera torkarbladens skick.

Livslängden beror på dig:

– de ska hållas rena: rengör torkarbla- den och rutan regelbundet med tvål- vatten,

– använd inte torkarna om rutan är torr.

– lossa dem från rutan om de inte har använts under en längre tid.

De ska alltid bytas när de börjar bli slitna,

dvs. ungefär en gång om året.

5.32.

Användningsföreskrifter för torkarblad

– Vid kallt väder eller snö ska du ren- göra rutan innan du sätter igång tor- karbladen (annars finns det risk att torkarmotorn överhettas),

– se till att inga föremål är i vägen för torkarbladen.

1.116

SVE_UD82336_1

Essuie-vitre / lave-vitre avant (HHN - Renault) lave-vitre ....................................................

(page courante) balais d’essuie-vitres .................................

(page courante) essuie-vitre/lave-vitre.................................

(page courante)

BAKRUTETORKARE

(1/2)

1 2 3

Y

Bakrutetorkare

Slå på tändningen och vrid ringen 3 på reglaget 1 tills symbolen kommer mitt för märket 2 .

– stopp

– intervalltorkning;

Torkarna stannar flera sekunder mellan slagen. Torkarhastigheten varierar med bilens hastighet;

– Låg torkarhastighet.

När du vill avbryta funktionen, vrid ringen 3 igen.

Anm.: vid tvätt i automattvätt ska ringen pla- ceras 3 på reglaget 1 i stoppläget för att in- aktivera automatisk torkning.

Följ alltid användaranvisningarna.

Kom ihåg att sätta tillbaka det bakre torkar- reglaget till stoppläget så att torkning inte ak- tiveras av misstag vid nästa användning.

Använd inte torkararmen för att öppna eller stänga bakluckan.

Innan du gör något med bakru- tan (biltvätt, isborttagning, ren- göring etc.), ställ reglaget 1 i stoppläget.

Risk annars för skador.

Torkarbladets effektivitet

Kontrollera torkarbladens skick.

Livslängden beror på dig:

– de ska hållas rena: rengör torkarbla- den och rutan regelbundet med tvål- vatten,

– använd inte torkarna om rutan är torr.

– lossa dem från rutan om de inte har använts under en längre tid.

De ska alltid bytas när de börjar bli slitna,

dvs. ungefär en gång om året.

5.32.

Användningsföreskrifter för torkarblad

– Vid kallt väder eller snö ska du ren- göra rutan innan du sätter igång tor- karbladen (annars finns det risk att torkarmotorn överhettas),

– se till att inga föremål är i vägen för torkarbladen.

1.117

SVE_UD82337_1

Essuie-vitre / Lave-vitre arrière (HHN - Renault) essuie-vitres ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lave-vitres ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BAKRUTETORKARE

(2/2)

Aktivering/avaktivering av bakrutetorkaren

Intervalltorkning på bakrutan aktiveras au- tomatiskt när backen läggs i (om vindrute- torkarna fungerar). Om din bil har en meny för personliga funktionsinställningar kan du välja att aktivera eller inaktivera den här funktionen.

1.91.

En märkesrepresentant kan inaktivera funk- tionen om din bil inte har en meny för per- sonliga funktionsinställningar.

Torkaren försöker att svepa bort sådant som

är i vägen på bakrutan (smuts, snö etc.). Om ett föremål hindrar torkarens rörelse kan den stanna. Ta bort föremålet, vänta cirka 30 se- kunder och aktivera sedan torkaren med reglaget.

Försiktighetsåtgärder

– Om det är is på rutan ska du kontrollera att bladen inte sitter fast innan du sätter igång torkningen. Om du aktiverar torka- ren då bladet frusit fast finns risk att du skadar både blad och torkarmotor.

– Kör inte torkarbladen på en torr ruta.

Detta kan leda till förtida slitage eller skador på torkarbladen.

1 p

Bakruterengöring

Med tändningen påslagen, tryck på spaken 1 en längre stund och släpp sedan.

Att hålla i reglaget längre gör att bakrutetor- karen går fram och tillbaka två gånger, spo- larna sätts igång och några sekunder senare går vindrutetorkarna fram och tillbaka ännu en gång (droppavtorkningsfunktionen).

När du släpper reglaget, återgår det till läget för bakrutetorkning.

1.118

SVE_UD82337_1

Essuie-vitre / Lave-vitre arrière (HHN - Renault) essuie-vitres ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lave-vitres ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BRÄNSLETANK

(1/3)

1

A

2

1

Bränslekvalitet

Använd bränsle av bra kvalitet som upp- fyller gällande nationell lagstiftning och som ovillkorligen överensstämmer med anvis- ningarna på tankluckan 1 .

➥ 6.6.

Tankens användningsvolym: cirka 55 liter.

För att öppna luckan 1 , tryck på områ- det A när bilen är upplåst och släpp sedan.

Luckan 1 öppnas något.

Ventilen 2 är inbyggd i påfyllningsledningen.

För information om hur man fyller på bränsle- tanken, se avsnittet om ”Bränslepåfyllning”.

Stäng luckan genom att trycka till den med handen till ändläget.

Kontrollera att luckan har stängts ordent- ligt efter påfyllningen.

Använd inte etanolbränsle om bilen inte är avsedd för det.

Fyll inte på någon tillsats i bränslet (tillsats, reagens, osv.) eftersom det kan skada motorn

0.8.

Om du vill använda tillsatsmedel i bräns- let, välj en produkt som är godkänd av vår tekniska avdelning.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Tryck aldrig med fingrarna på ventilen 2 .

Tvätta inte runt påfyllningsom- rådet med högtryckstvätt.

1.119

SVE_UD82338_1

Réservoir carburant (HHN - Renault)

Réservoir carburant (remplissage carburant) capacité du réservoir carburant .................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant qualité ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant remplissage .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réservoir carburant capacité ...............................................

(page courante) bouchon de réservoir carburant.................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau de carburant ...................................

(page courante)

BRÄNSLETANK

(2/3)

2

1

Blyfri bensin måste användas. Oktantalet

(RON) ska stämma med uppgifterna på de- kalen på tankluckans insida 1

6.6.

Bränslepåfyllning

För in bensinpumpen genom att trycka undan ventilen 2 och för den till ändläget innan du startar påfyllningen av tanken (risk för bränslestänk).

Håll den kvar i detta läge under hela tank- ningen.

Efter första automatiska frånslag kan pumpen startas igen, dock högst två gånger.

Av konstruktionstekniska skäl finns ett ex- pansionsutrymme i bränsletanken som inte får utnyttjas.

Se till att vatten inte tränger in vid påfyll- ningen. Luckan 1 och området runt om måste hållas rent.

Anm.

När bilen har stått stilla i ungefär tre måna- der, måste du tillföra bränsle för att för- hindra att bränslepumpen skadas .

Detta görs genom att, med tändningen av- slagen, fylla på minst 5 liter och sedan starta motorn för att använda pumpen och förnya bränslet i bränslesystemet.

Om det inte är möjligt att tillföra minst 5 liter bränsle på grund av bränslenivån i tanken kan du köra bilen tills tanken kan fyllas på.

Om tankluckan 1 fortfarande är öppen när bilen har låsts kan du stänga den, men den kommer inte att låsas.

För att låsa tankluckan 1 låser du upp bilen och låser den igen.

För att fylla på bränsle måste motorn stängas av (och inte bara i vänteläge för bilar ut- rustade med Stop and Start- funktionen): du måste stänga av tänd-

ningen

2.3.

1.120

SVE_UD82338_1

Réservoir carburant (HHN - Renault)

BRÄNSLETANK

(3/3)

Blyad bensin förstör avgasreningsanord- ningarna och riskerar därmed att göra ga- rantin ogiltig.

För att förhindra att förväxling sker vid tank- ning är påfyllningsröret försett med strypning som gör det omöjligt att tanka med blyad bensin .

Information om vilka kompatibla bräns- letyper som uppfyller de europeiska standarder som gäller för bilmotorer i bilar som säljs i Europa finns i tabellen

6.6.

Ihållande bränslelukt

Om en ihållande bränslelukt uppstår bör du:

– stanna så fort trafiksituationen tillåter det och slå av tändningen

– sätta igång varningsblinkrarna och låta alla passagerare gå ur bilen och hålla sig på avstånd från trafiken

– kontakta en märkesrepresentant.

Av säkerhetsskäl får inga åt- gärder eller ändringar på bränslesystemet (elektroniska styrenheter, ledningar, bräns- lekrets, insprutare, skyddshuvar etc.) göras (utom av kvalificerad märkesre- presentant).

1.121

SVE_UD82338_1

Réservoir carburant (HHN - Renault)

Stop and Start............................................

(page courante)

1.122

SVE_UD82339_1

Filler NU (HHN - Renault)

Kapitel 2: Körning

Inkörning, start, stopp av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2

Stop and Start-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7

Specialfunktioner för bensinmotorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11

Automatväxellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13

E-Tech full Hybridfordonssystem: regenererande bromssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19

Växelspak, parkeringsbroms, autohold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.21

Miljö, råd vid körning, Eco-driving, underhåll och miljöråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.28

Förebyggande ekokörningsassistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.37

Däcktrycksvarning och övervakningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.39

Regleringssystem och assistans vid körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.49

Filbytesvarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.59

Förebyggande av filbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.64

Varningssystem för döda vinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.70

Avståndslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.76

Avancerad säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.79

Varning för att påkalla förarens uppmärksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.96

Avkänning av vägskyltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.98

Fartbegränsare, farthållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.101

Anpassningsbar farthållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.110

Aktiv förarassistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.132

Avståndskontroll vid parkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.148

Aktiv panikbromsning vid backning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.154

Backkamera, 360° kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.157

Varning vid utkörning från parkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.171

Handsfree parkering, automatisk parkering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.175

Säker passagerarutgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.187

Nödsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.190

2.1

SVE_UD82340_1

Sommaire 2 (HHN - Renault)

INKÖRNING

Under de första 1 000 km , kör aldrig fortare

än 130 km/h (motsv. 3 000 - 3 500 r/min) på den högsta växeln.

Det tar cirka 3 000 km innan bilen uppnår optimala prestanda.

Anm.: För en ny bil i inkörningsfasen: kylar- vätskenivån kan vara högre än markeringen

” MAXI ” på behållaren och sedan sjunka till mellan nivåerna ” MINI ” och ” MAXI ”. Detta innebär inte någon risk.

Serviceintervaller: Se din bils underhålls- häfte.

2.2

Rodage, démarrage, arrêt du moteur rodage .......................................................

(page courante) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82341_1

Rodage (HHN - Renault)

START, STOPP AV MOTORN (1/4)

1

2

ANM.:

– Om något av startvillkoren inte uppfylls visas meddelandet ”Tryck på bromspeda- len + START” eller ”Tryck ner kopplings- pedalen + START” eller "Sätt växellådan i läge P " på instrumentpanelen;

– i vissa fall kan man behöva vrida på ratten på samma gång som man trycker på startknappen 2 för att rattaxeln ska låsas upp; meddelandet ”Vrid ratten +

START” påminner om detta.

Start

Kortet måste vara i avkänningsområdet 1 .

För att starta:

– på bilar med automatväxellåda, i P -läget, tryck på bromspedalen, tryck på knap- pen 2 , släpp sedan upp bromspedalen när motorn har startat. På E-Tech full hybrid-fordon tänds READY-meddelandet på instrumentpanelen tillsammans med en ljudsignal. Meddelandet försvinner när bilens hastighet överstiger ca 5 km/h.

– på bilar med manuell växellåda, tryck på bromspedalen och tryck på knappen 2 , släpp sedan upp bromspedalen när motorn har startat. Om en växel är ilagd, tryck även på kopplingspedalen.

Innan du vidtar några åtgärder i motorrummet måste du först slå av tändningen.

Beroende på bil har du en digital nyckel som erbjuder kortets alla funktioner. Om ett kort har lämnats kvar i bilen och dör- rarna har låsts med den digitala nyckeln spärras dock kortets samtliga funktioner.

För mer information, se avsnittet ”Digital

nyckel”

1.21.

2.3

SVE_UD82342_1

Démarrage, arrêt moteur (HHN - Renault) démarrage moteur .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) bouton de démarrage/arrêt moteur............

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) mise sous contact du véhicule...................

(jusqu’à la fin de l’UD)

START, STOPP AV MOTORN (2/4)

Starta (fortsättning)

Obs!

– på bilar med manuell växellåda visas meddelandet ”Tryck ner kopplingspe- dalen” på instrumentpanelen vid motor- stopp. Tryck ned kopplingspedalen helt för att starta om motorn;

– på E-Tech full hybrid-fordon: motoren- heten stängs av automatiskt efter cirka

15 minuter om fordonet har stått stilla och förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt.

Vid behov kan du starta om motorn genom att trycka på 2 -knappen en gång.

2

3 4

Det är inte möjligt att starta bilen under en pågående systemuppdatering via multimediasystemet.

Vänta tills uppdateringen är klar innan du startar bilen.

Mer information om systemuppda- teringar finns i multimediasystemets bruksanvisning.

Handsfree-start med bagageluckan öppen

Om bilen startas med bagageluckan öppen bör kortet inte ligga i bagageutrymmet, för att undvika att det förloras.

Tillbehörsfunktion

(påslagning av tändning)

När du får tillgång till din bil kan du använda olika funktioner (radioanläggning, navige- ringssystem, torkning etc.).

För att få tillgång till de andra funktionerna ska kortet finnas i kupén. Tryck på knap- pen 2 utan att trycka ned någon pedal.

Meddelandet ”Placera kort på + START område” visas på instrumentpanelen.

Tryck ned broms- eller kopplingspedalen och lägg kortet 4 (knappsidan) på place- ringsområdet 3 . Tryck på knappen 2 för att starta bilen. Meddelandet försvinner.

2.4

SVE_UD82342_1

Démarrage, arrêt moteur (HHN - Renault)

START, STOPP AV MOTORN (3/4)

Driftstörning

I vissa fall fungerar inte handsfree-kortet:

– Kortets batteri håller på att ta slut, etc.

– när det är för nära en apparat med samma frekvens (skärm, mobiltelefon, tv- spel, telefonladdare osv.);

– När bilen befinner sig i ett område med stark magnetisk strålning.

2

Villkor för stopp av motorn

Bilen ska stå stilla och växelspaken ska vara i läge P i bilar med automatväxellåda. På

E-Tech full hybrid-fordon visas meddelandet

READY på instrumentpanelen.

Med kortet i bilen, tryck på knappen 2 : motorn stängs av. På E-Tech full hybrid- fordon försvinner READY-meddelandet från instrumentpanelen.

Rattaxeln låses när en dörr öppnas eller när bilen låses.

Om kortet inte är kvar i kupén när du för- söker stänga av motorn visas meddelandet

”Kort saknas: tryck och håll in START” på in- strumentpanelen: tryck på knappen 2 i minst två sekunder. Om kortet inte är kvar i kupén, se till att du kan ta fram det innan du trycker på och håller in knappen. Utan kortet kan du inte starta bilen.

När motorn är avstängd fortsätter tillbehören som är i gång (radioanläggning etc.) att fun- gera i cirka 10 minuter.

När förardörren öppnas, slutar tillbehören att fungera.

2.5

SVE_UD82342_1

Démarrage, arrêt moteur (HHN - Renault) accessoires................................................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

START, STOPP AV MOTORN (4/4)

Specialfall för E-Tech full hybrid- fordon

Med fordonet stillastående i eldriftläge visas meddelandet ”Stäng av motorn” på instrumentpanelen åtföljt av ett pip om:

– förarens bälte är inte fastspänt;

– motorhuven är öppen

– förardörren är öppen.

Slå aldrig av tändningen förrän bilen har stannat helt. När motorn väl har stannat upphör servoeffekten för bromssyste- met och styrningen att verka liksom sä- kerhetssystemen för airbags och bältes- sträckare.

Kontrollera att motorn är av- stängd när du lämnar bilen, i synnerhet om du har kortet med dig.

Förarens ansvar vid parke- ring eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyck- eln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra perso- ner genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR .

2.6

SVE_UD82342_1

Démarrage, arrêt moteur (HHN - Renault) arrêt du moteur ..........................................

(page courante)

FUNKTION STOP AND START

(1/4)

Detta system gör att du kan minska bränsle- förbrukningen och utsläppet av växthusgas.

När du startar bilen aktiveras systemet auto- matiskt. Under körning stänger systemet av motorn (vänteläge) när bilen stannar eller rör sig i långsam hastighet (beroende på utrust- ningsnivå). Varningslampan på instrumentpanelen.

visas

Villkor för vänteläge vid låg hastighet

Bilen har körts sedan det sista stoppet.

För bilar utrustade med automa- tväxellåda:

– Växellådan är i läge D , M eller N ; och

– bromspedalen är nedtryckt (tillräckligt hårt),

Om varningslampan bär det att bromspedalen inte är tillräck- och ligt nedtryckt;

blinkar inne-

– gaspedalen är inte nedtryckt, och

– hastigheten är noll eller, beroende på utrustningsnivå, så snart hastigheten är lägre än ett specifikt tröskelvärde.

Bilen står kvar i stand-by om växelspaken ligger i läge P eller om den ligger i läge N samtidigt som parkeringsbromsen är dragen och bromspedalen inte är nedtryckt.

För bilar utrustade med manuell växellåda:

– växellådan står på neutralläget (död- punkt) och

– kopplingspedalen är släppt. Om var- 

blinkar innebär det ningslampan att kopplingspedalen måste släppas helt;

och

– bilens hastighet är lägre än ett specifikt tröskelvärde.

För alla bilar: varningslampan

 visas med fast sken på instrumentpanelen för att göra dig upp- märksam på att motorn ställs på stand-by.

Bilens utrustningar förblir i funktion under tiden som motorstoppet varar.

Servostyrningen kanske inte längre är igång när motorn försätts i standbyläge.

Då aktiveras den igen när motorn inte är kvar i standbyläge och bilens hastighet överstiger cirka 1 km/h (nedförsbacke, lutning osv.).

Vid ett stand by-läge av motorn dras inte den automatiska par- keringsbromsen (beroende på bil) åt automatiskt.

Motorn måste stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du

lämnar bilen

2.3.

2.7

SVE_UD82343_1

Fonction Stop and Start (HHN - Renault)

Fonction Stop and Start démarrage moteur .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en veille du moteur............................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) fonction Stop and Start ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

FUNKTION STOP AND START

(2/4)

Villkor för vänteläge vid hög hastighet

Beroende på utrustningsnivå kan vänteläget aktiveras i frihjulsläge

2.29.

För bilar utrustade med automa- tväxellåda:

– växelspaken står i läge D eller M , och

– bromspedalen är släppt.

och

– gaspedalen är släppt.

Varningslampan

på instrumentpane- len tänds när motorn är i standby-läge.

Förhindra att motorn ställs på stand-by

Det är möjligt att i vissa situationer, som då du är på väg mot en korsning, med systemet aktiverat, hålla motorn igång för att sedan komma iväg snabbt.

För bilar utrustade med automatväxel- låda:

Håll bilen stilla med en lätt fot på bromspe- dalen.

För bilar utrustade med manuell växel- låda:

Håll kopplingspedalen nedtryckt.

Lämna standby-läget

För automatväxellåda:

– när förardörren öppnas; eller

– när förarens säkerhetsbälte lossas;

– Bromspedalen är uppsläppt, läge D , M eller N är ilagt .

eller

– växelspaken är i läge R ; eller

– gaspedalen är nedtryckt; eller

– i manuellt läge aktiveras växelreglagen.

2.8

För att fylla på bränsle måste motorn stängas av (och inte bara i vänteläge för bilar utrustade med Stop and Start- funktionen): du måste stänga av tänd- ningen

2.3.

”AUTOHOLD”-funktionen är aktiverad

➥ 2.26, bromspedalen kan släppas upp

och motorns vänteläge kan upprätthål- las.

Tryck ned gaspedalen med bromspeda- len uppsläppt för att stänga av motorns standby-läge.

SVE_UD82343_1

Fonction Stop and Start (HHN - Renault)

FUNKTION STOP AND START

(3/4)

För manuella växellådor:

– vid öppning av förardörren, utan någon ilagd växel och med kopplingspedalen uppsläppt; eller

– när förarens säkerhetsbälte lossas, utan någon ilagd växel och med kopplingspe- dalen uppsläppt; eller

– växelspaken befinner sig i neutralläge och kopplingspedalen är en aning ned- tryckt; eller

– en växel är ilagd och kopplingspedalen är helt nedtryckt.

Särskild anmärkning: beroende på bil tänds kontrollampan

Ä

i några sekun- der på instrumentpanelen när du stänger av tändningen med motorn i standby-läge.

Villkor för att inte ställa motorn på stand-by

Vissa villkor tillåter inte att systemet ställer motorn på stand-by, bland annat:

– förardörren är inte stängd

– förarens bälte är inte fastspänt

– backväxeln är ilagd,

– motorhuven är inte låst

– yttertemperaturen är för låg eller för hög;

– batteriet är inte ordentligt laddat

– skillnaden mellan temperaturen inne i bilen och den automatiska klimatanlägg- ningens inställda temperatur är för stor

– parkeringsassistansen är igång,

– höjden är för hög;

– lutningen är för brant för bilar med auto- matväxellåda;

– Funktionen ”Clear view” är aktiverad

3.7;

– motorns temperatur är inte tillräckligt hög,

– Avgasreningssystemet håller på att rege- nereras,

– ...

Varningslampan

visas på instru- mentpanelen för att göra dig uppmärksam på att motorn inte kan ställas på stand-by.

För bilar utrustade med manuell väx- ellåda: omstarten kan avbrytas om kopplingspe- dalen släpps upp för snabbt när en växel

är ilagd.

Motorn måste vara avstängd

(inte i standbyläge) innan något arbete utförs i motorrummet.

Du måste stänga av tänd-

ningen

2.3.

2.9

SVE_UD82343_1

Fonction Stop and Start (HHN - Renault)

FUNKTION STOP AND START

(4/4)

Särskilda anvisningar för automatisk start av motorn

Under vissa förhållanden kan motorn starta om utan någon åtgärd för att garantera din säkerhet och komfort.

Detta kan inträffa bland annat när:

– yttertemperaturen är för låg eller för hög;

– Funktionen ”Clear view” är aktiverad

3.7;

– batteriet är inte ordentligt laddat

– när bilens hastighet är högre än 5 km/h (i nedförsbackar...).

– upprepade tryck på bromspedalen eller behov av bromssystemet

– ...

Varningsljuset

 omstart av motorn.

visas på instrument- panelen för att upplysa dig om automatisk

1

Avaktivering, aktivering av funktionen

Tryck på 1 för att stänga av funktionen.

Meddelandet ”Stopp & start AV” visas på instrumentpanelen och 1 -kontrollampan för tändningen tänds.

Om du trycker en gång till sätts systemet i gång igen. Meddelandet ”Stopp & start PÅ” visas på instrumentpanelen och 1 -reglaget försvinner.

Systemet aktiveras igen automatiskt när bilen startas frivilligt med hjälp av startknap- pen

2.3.

Motorn måste stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du lämnar bilen

2.3.

Funktionsfel

Om meddelandet ”Kontrollera Stopp & start” visas på instrumentpanelen samtidigt som 1 -reglaget är på innebär detta att syste- met är inaktiverat.

Kontakta din märkesrepresentant.

Särskild anmärkning: när motorn befin- ner sig i vänteläge, tryck på 1 -reglaget för att starta om motorn automatiskt.

2.10

SVE_UD82343_1

Fonction Stop and Start (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

SPECIALFUNKTIONER FÖR BENSINMOTORER

(1/2)

Funktionsvillkor som:

– långvarig körning med varningslampan för låg bränslenivå tänd

– användning av blyad bensin

– användning av icke godkända smörjme- del eller bränsle som inte är godkända.

Eller funktionsfel som:

– felaktigt belysningssystem, bensinstopp eller frånkopplat tändstift som ger tänd- ningsfel och ryckig körning

– effektförlust.

förorsakar överhettning i katalysatorn och minskar dess effektivitet och kan medföra att katalysatorn förstörs och allvarliga skador uppkommer på bilen.

Om du upptäcker skador på katalysatorn, ta omedelbart kontakt med din märkesrepre- sentant och låt utföra nödvändiga reparatio- ner snarast möjligt.

Låt din märkesrepresentant regelbundet utföra den service som föreskrivs i din bils serviceprogram. Verkstadens utbildade per- sonal förfogar över erforderliga specialverk- tyg och utförliga serviceanvisningar.

Startproblem

Undvik skador på katalysatorn och start- motorn, samt förhindra att batteriet slits ut i förtid genom att undvika många startför- sök (använda startknappen, eller skjuta på eller dra bilen) utan att först ha identifierat orsaken till felet.

Försök inte att starta motorn utan ta kontakt med din märkesepresentant.

Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det varma avgassystemet och an- tändas.

2.11

SVE_UD82344_1

Particularités des motorisations essence (HHN - Renault)

Particularités des motorisations essence particularité des véhicules essence ...........

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) catalyseur ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD)

SPECIALFUNKTIONER FÖR BENSINMOTORER

(2/2)

Partikelfilter

Partikelfiltret används för att behandla avga- ser från bensinmotorer.

Beroende på utrustningsnivå visar kontrol- lampan

på instrumentpanelen att fil- tret är igensatt och kräver rengöring. Rengör filtret när

-kontrollampan tänds, om trafikförhållandena och hastighetsbe- gränsningen tillåter det, genom att köra i

50–110 km/h tills lampan slocknar.

Lampan bör slockna efter cirka 5–20 minu- ter.

Obs!

Kontrollampan kan slockna efter 20 minuter om körförhållandena som krävs för filterrengöringen inte har uppfyllts helt.

Om bilen stannas innan kontrollampan har slocknat måste du göra om åtgärden från början.

Om filtret blir mättat tänds

©

-kontrol- lampan och, beroende på utrustningsnivå,

-kontrollampan visas på instrument- panelen tillsammans med meddelandet

”Kontrollera insprutning”. I detta fall, vänli- gen kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Om

®

-kontrollampan och, beroende på utrustningsnivå,

-kontrollampan tänds och meddelandet ”Motorfel varning” visas, stanna bilen, stäng av motorn och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

2.12

indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante) messages au tableau de bord ...................

(page courante) filtre :

à particules ..........................................

(page courante)

Kontrollampan

®

bety- der att du för din egen säker- het omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta din märkesrepresentant.

SVE_UD82344_1

Particularités des motorisations essence (HHN - Renault)

AUTOMATVÄXELLÅDA

(1/6)

1

2

Elektronisk växelväljare

1

R : bakåt

N : neutralläge

D : automatiskt läge

P : parkering, knapp 2

Den ilagda växeln visas på instrumentpane- len.

Entrycksväljare

Flytta växelväljaren 1 ett eller två hack uppåt eller nedåt för att lägga i önskat läge ( R , N eller D ). När du sedan släpper väljaren åter- går den till sitt fasta läge.

Läget som läggs i tänds på instrumentpane- len.

Om vissa villkor förhindrar växling från ett läge till ett annat blinkar det aktuella läget på instrumentpanelen.

Boîte de vitesses automatique boîte de vitesses automatique (utilisation)

(jusqu’à la fin de l’UD) levier de sélection de boîte automatique ...

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en route .............................................

(page courante) palettes de changement de vitesse ...........

(page courante) levier de vitesses .......................................

(page courante) changement de vitesses ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82345_1

Boîte de vitesses automatique (HHN - Renault)

2.13

AUTOMATVÄXELLÅDA

(2/6)

2

Lägga ur läge P

När bilen står stilla och motorn är igång, tryck på bromspedalen och flytta växelvälja- ren 1 uppåt eller nedåt till önskat läge.

Om bromspedalen inte är helt nedtryckt visas meddelandet ”Tryck ner bromspeda- len” och varningslampan instrumentpanelen.

Ó

tänds på

Lägga i neutralläget

När bilen står stilla och motorn är igång måste du trycka ned bromspedalen innan du flyttar växelväljaren 1 ett hack uppåt eller nedåt för att lägga i N -läget.

Lägga i läge P

Ha bilen stillastående, motorn igång eller tändningen påslagen, och tryck på knap- pen 2 för att lägga i läge P .

K o n t r o l l e r a a t t

P -varningslampan på instrumentpanelen aktiveras innan du lämnar bilen.

Risk att bilen sätts i rörelse.

2.14

SVE_UD82345_1

Boîte de vitesses automatique (HHN - Renault)

AUTOMATVÄXELLÅDA

(3/6)

Körning i automatläge

När bilen står stilla, motorn är igång och bromspedalen är nedtryckt flyttar du växel- väljaren 1 två hack nedåt för att lägga i läget

D .

Automatiken ser till att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal, den anpas- sar växlingarna till körförhållande och kör- sätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram.

Obs!

När motorn är igång och bilen har en hastighet mellan 0 och 8 km/h, i läge N eller

R , behöver du trycka ned bromspedalen för att lägga i läge D .

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D , med lätt ned- tryckt gaspedal, då sker nedväxlingen auto- matiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Det går även att växla ned när som helst vid omkörning genom att trycka på vänster reg- lage.

Lägga i backen

När bilen står stilla och motorn är igång, flytta växelväljaren 1 två hack uppåt för att lägga i läget R .

Om bromspedalen inte trycks ned hörs en ljudsignal, läge R blinkar i cirka 5 sekunder i växlingsschemat som visas på instrument- panelen och meddelandet "Tryck ner broms- pedalen" visas i cirka 5 sekunder.

Obs!

När motorn är igång och bilen har en hastighet mellan 0 och 8 km/h, i läge N eller

D , behöver du trycka ned bromspedalen för att lägga i läge R .

boîte de vitesses automatique (utilisation)

(jusqu’à la fin de l’UD) levier de sélection de boîte automatique ...

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en route .............................................

(page courante) palettes de changement de vitesse ...........

(page courante) levier de vitesses .......................................

(page courante)

SVE_UD82345_1

Boîte de vitesses automatique (HHN - Renault)

2.15

AUTOMATVÄXELLÅDA

(4/6)

3 4

Växelspakar

3

och

4

(förutom versionen E-Tech full hybrid)

Beroende på bil kan du använda spakarna 3 och 4 för att växla när växelspaken befinner sig i läge D .

3 växla till en lägre växel ( ).

4 växla till en högre växel ( + ).

Du kan inte komma åt inställningarna P , N och R med växelspakarna.

Körning i manuellt läge

(fordon utrustade med växelpaddlar)

När du kör i D -läge kan du växla till manu- ellt körläge med hjälp av paddlarna 3 och 4 på ratten. Beroende på utrustningsnivå finns det två manuella körlägen:

– Du kan använda det ”tillfälliga” manu- ella läget för att tvinga växling genom att trycka på en av de två paddlarna.

Körläget D och den ilagda växeln visas på instrumentpanelen.

Obs!

Växellådan övergår till automatläge

D om den ilagda växeln inte längre är op- timal för bilens prestanda eller om inget av reglagen används inom en viss tids- period.

– ett permanent manuellt läge aktiveras om du trycker och håller på ett av reg- lagen. Körläget M och den ilagda växeln visas på den 5 -displayen på instrument- panelen.

5

Obs!

Beroende på utrustningsnivå kan du

återgå till automatläge genom att trycka länge på höger reglage eller genom att flytta entrycksspaken 1 ett eller två extra hack nedåt.

I båda fallen:

– tryck på vänster spak för att växla ned;

– tryck på höger spak för att växla upp.

Obs!

Lamporna + och råder föraren att växla till en högre eller lägre växel.

2.16

SVE_UD82345_1

Boîte de vitesses automatique (HHN - Renault)

AUTOMATVÄXELLÅDA

(5/6)

Undantagsfall

Under vissa körförhållanden (som t.ex. leder till motorskydd, igångsättning av det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC osv.) kan det automatiserade systemet växla automatiskt.

För att undvika felaktiga manövrer kan ”au- tomatiken” också vägra att lägga i en växel

I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

Speciella körförhållanden

Om vägunderlaget eller väderförhållandena (branta uppförsbackar, plötsliga nedförsbackar, djup snö, sand, lera osv.) gör det är svårt att behålla automatläget rekommenderar vi att du: På fordon utrustade med växelpaddlar är det lämpligt att byta till manuellt läge med hjälp av paddlarna. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

– För att undvika att motorn tjuvstannar vintertid , vänta några sekunder innan du lämnar läget P eller N och flyttar växelspaken till läget D eller R .

Stopp av bil

P -läget läggs i automatiskt och den elektro- niska parkeringsbromsen (om sådan finns) aktiveras när:

– motorn stängs av

– förarens bilbälte lossas och bilen står stilla och

– förardörren öppnas och bilen står stilla.

P visas på instrumentpanelen.

Eftersom läget P läggs i automatiskt när motorn är stängs av kan det i vissa fall (t.ex. när vissa biltvättar används) vara nödvän- digt att lägga i läge N :

– När motorn är igång, tryck på P -knappen, flytta växelväljaren 1 ett hack uppåt eller nedåt och stäng sedan av motorn.

– När motorn är avstängd och tändningen

är på, flytta växelväljaren 1 ett hack uppåt eller nedåt.

Nästa gång motorn startas läggs läge P i automatiskt så som beskrivits tidigare.

P -läget får enbart läggas i när bilen står stilla.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväx- ellådan.

Av säkerhetsskäl får tänd- ningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

2.17

SVE_UD82345_1

Boîte de vitesses automatique (HHN - Renault)

AUTOMATVÄXELLÅDA

(6/6)

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en mär- kesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Driftstörning

– om meddelandet ”Kontrollera automat- låda” visas på instrumentpanelen under körning tyder det på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

– Om meddelandet ”Överhettad automatlåda” eller ”Tillfälligt stop växellåda varm” visas på instrumentpanelen under körning , stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner.

– Om meddelandet ”Växellåda risk för haveri” visas på instrumentpanelen under körning är motorprestandan avsiktligt begränsad för att skydda växellådan.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

– Felsökning av bil med automatväxellåda

➥ 5.34.

Vid motorfel eller ett elektriskt fel (fel på batteriet) som påverkar automatväxellådans funktion, se till att bilen står helt stilla.

Om meddelandet ”P-läge växellåda Fel” visas på instrumentpanelen kanske det inte går att dra åt parkeringsbromsen. Se till att säkra bilen med den automatiska parke- ringsbromsen och kontakta en auktoriserad

återförsäljare.

Om du kör så att bilens under- rede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas

(en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

2.18

SVE_UD82345_1

Boîte de vitesses automatique (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

E-TECH FULL HYBRID- FORDONSSYSTEM:

regenererande bromssystem (1/2)

1 2

3

Ändra regenerativ bromsning med spakarna

1

och

2

Du kan använda spakarna 1 och 2 för att

ändra nivå av regenerativ bromsning när växelspaken befinner sig i läge D .

1 : Ökar regenererande bromsning

( ).

2 : Minskar regenererande bromsning ( + ).

Spakarna kan endast användas i läge D .

Genom att släppa upp gaspedalen använder bilen regenerativ bromsning för att bromsa ned bilens hastighet.

En del av denna energi omvandlas till elek- tricitet för att ladda fordonsbatteriet.

Motorbromsen ersätter inte på något vis bromspedalen.

SVE_UD82346_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : système de freinage régénératif (HHN - Renault)

Système véhicule E-Tech full hybrid : système de freinage régénératif freinage régénératif ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

2.19

E-TECH FULL HYBRID- FORDONSSYSTEM:

regenererande bromssystem (2/2)

A

B

Om drivbatteriet inte längre kan absorbera energi (t.ex. fulladdat eller kallt batteri), er- sätter det konventionella bromssystemet det regenererande bromssystemet samtidigt som dess funktioner bibehålls.

Däremot kan pedalen verka mer nedtryckt och kännas fastare. Detta är normalt.

För att begränsa denna effekt, använd de re- genererande bromsnivåerna A och B .

C

D

Nivåer för regenerativ bromsning

3 -varningslampan informerar dig om nivån för den regenerativa bromsningen:

– A : ”Frihjulsnivå”, för skonsam och ekono- misk körning. Kräver körning med föregri- pande bromsning;

– B : låg nivå av regenerativ bromsning;

– C : genomsnittlig nivå av regenerativ bromsning;

– D : högsta nivån av regenerativ broms- ning.

2.20

SVE_UD82346_1

Système véhicule E-Tech full hybrid : système de freinage régénératif (HHN - Renault)

VÄXELSPAK

1

Växelspak

Bilar med manuell växellåda: följ mönstret på knoppen 1 .

Bilar med automatväxellåda:

➥ 2.13.

Iläggning av backväxeln

Är tändningen påslagen när backväxeln läggs i tänds backljuset.

Om du kör så att bilens under- rede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas

(en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Levier de vitesses, frein de parking, autohold levier de vitesses .......................................

(page courante) boîte de vitesses automatique (utilisation)

(page courante) tableau de bord..........................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante) marche arrière passage ...............................................

(page courante) changement de vitesses ............................

(page courante)

SVE_UD82347_1

Levier de vitesses (HHN - Renault)

2.21

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS (1/4)

1

2

Automatisk funktion

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

När bilen står stilla kan den automatiska parkeringsbromsen användas för att bromsa bilen:

– när du trycker på motorns start/stopp- knapp 1 eller

– när förarens säkerhetsbälte lossas;

3 eller

– när förardörren öppnas; eller

– på bilar med automatväxellåda, när läge

P är ilagt.

I alla andra fall, till exempel när motorn har stannat eller befinner sig i vänteläge på grund av att Stop and Start

2.7 den

automatiska parkeringsbromsen inte aktiveras automatiskt. Det manuella läget måste då användas. Vissa länder har inte den automatiska åtdragningsfunktionen aktiverad.

Se ”Manuell drift”.

Att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt bekräftas av varningslampan

}

på instrumentpanelen och varnings- lampan 2 på knappen 3 .

När motorn har stannats slocknar kontrol- lampan 2 några minuter efter det att den au- tomatiska parkeringsbromsen har dragits åt och kontrollampan låses.

}

slocknar när bilen

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den elektriska parke- ringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 2 på brytaren 3 och kontrol- lampan

}

på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses. Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans

övre del som påminner dig om detta.

2.22

SVE_UD82348_1

Frein de parking assisté (HHN - Renault) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein de parking assisté..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein à main ................................................

(page courante) frein de parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) arrêt du moteur ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) fonction Stop and Start ..............................

(page courante) contacteur de démarrage ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS (2/4)

Automatisk funktion (forts.)

Obs!

I vissa fall (bromsfel på automatisk parkeringsbroms, manuell frigöring av par- keringsbromsen osv.) hörs en ljudsignal och meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen för att indikera att den automatiska parkeringsbromsen har frigjorts:

– med motorn igång: när förardörren

öppnas;

– med motorn avstängd (t.ex. när motorn tjuvstannar): när en framdörr öppnas.

I detta fall drar du i brytaren 3 och släpper den sedan för att lägga i den automatiska parkeringsbromsen.

3

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen är frigjord:

– när fordonet börjar accelerera; eller

– om du växlar från läget P på bilar med au- tomatisk växellåda.

2

Manuell funktion

Du kan aktivera den automatiska parke- ringsbromsen för hand.

Manuell åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i brytaren 3 . Kontrollampan 2 och kon- trollampan nelen.

}

tänds på instrumentpa-

Den automatiska parkerings- bromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den elek- triska parkeringsbromsen är ordentligt

åtdragen. Att parkeringsbromsen är åt- dragen visas genom att kontrollampan 2 på brytaren 3 och kontrollampan låses.

} på instrumentpanelen lyser tills dörrarna

Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

2.23

SVE_UD82348_1

Frein de parking assisté (HHN - Renault)

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS (3/4)

1

2

Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen

Tryck på brytaren 1 utan att trycka på pe- dalerna för att slå på tändningen. Tryck på bromspedalen och tryck sedan kontakten 3 : kontrollampan 2 på kontakten och kon- trollampan släcks.

}

på instrumentpanelen

3

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parke- ringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång etc.): dra och släpp upp brytaren 3 . Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Undantagsfall

När du t.ex. ska parkera på ett lutande un- derlag eller med släp drar du i brytaren 3 i några sekunder för att få maximal broms- ning.

Om du vill parkera utan att dra åt parkerings- bromsen (om det är risk för frost t.ex.):

– Lägg i läge P : drivhjulen låses mekaniskt av drivaxeln;

– stäng av motorn med start/stopp-knap- pen 1 ;

– lossa förarens säkerhetsbälte;

– öppna förardörren.

– frigör den automatiska parkeringsbrom- sen manuellt (se informationen om

”Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen” på föregående sida);

– beroende på utrustningsnivå ansätts par- keringsbromsen automatiskt. Du måste frigöra den manuellt.

2.24

SVE_UD82348_1

Frein de parking assisté (HHN - Renault)

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS (4/4)

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instru- mentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen till- låter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.

Driftstörning

– Om avvikelser upptäcks tänds indike- ringen

©

på instrumentpanelen och meddelandet ”Kontrollera parkerings- broms” visas och i vissa fall tänds även varningsindikeringen

}

. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

– Vid fel på den elektriska parkeringsbrom- sen tänds indikeringen

®

och med- delandet ”VARNING Bromssystem fel” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningsindikeringen tuationen tillåter det.

}

.

Då bör du stanna omedelbart om trafiksi-

Versioner med automatväxellåda

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd och motorn är igång avaktiveras den automatiska lossningen av säkerhets- skäl (för att undvika att bilen rullar iväg utan förare).

Lämna aldrig bilen utan att först lägga i läge P och stänga av motorn. När bilen står stilla med motorn igång, kan den nämligen sättas i rörelse om du gasar eller en växel är ilagd.

Risk för olycka.

Meddelandet ”Lossa Parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Om meddelandet ”Elektriskt fel” eller ”Kontrollera batteriet” eller ”VARNING Bromssystem fel” visas måste du bromsa bilen genom att lägga i 1:ans växel (på manuella växellådor) eller P -läget (på automatväxellådor) eller genom att dra i reglaget 3 i cirka 10 sekunder.

Om förhållandena och lutningen kräver det ska du placera stoppklossar under bilens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta en märkesrespresentant.

2.25

SVE_UD82348_1

Frein de parking assisté (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) boîte de vitesses automatique (utilisation)

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

”AUTOHOLD”-FUNKTION

(1/2)

Bilen står stilla (t.ex. vid rött ljus, i en kors- ning, vid en trafikstockning osv.): funktionen säkerställer bromsverkan även om föraren släpper bromspedalen.

Bromsen frigörs när föraren accelererar till- räckligt med en växel ilagd.

Aktivering

Tryck på strömställaren 1 .

Varningslampa i brytaren 1 tänds för att be- kräfta att funktionen är aktiverad.

Avstängning

Tryck på 1 -reglaget. Om din bil upprätthålls av bromskraften trycker du även på broms- pedalen.

Varningslampan i brytaren 1 släcks för att bekräfta att funktionen avbrutits.

2

1

Om bromsningen bibehålls dras den auto- matiska parkeringsbromsen åt automatiskt när:

– föraren öppnar dörren; eller

– föraren lossar sitt säkerhetsbälte; eller

– bilen står stilla i mer än 3 sekunder.

Vid varje start återupptas funktionen i det läge som användes innan motorn stängdes av.

Den automatiska parkerings- bromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den auto- matiska parkeringsbromsen är ordentligt

åtdragen. Kontrollampan i strömställa-

} ren 2 och varningslampan på instrumentpanelen tänds för att visa att parkeringsbromsen är ilagd och släcks när dörrarna låses. Beroende på bilmo- dell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

2.26

SVE_UD82349_1

Fonction Autohold (HHN - Renault) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein de parking assisté..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante) frein de parking ..........................................

(page courante) fonction Stop and Start ..............................

(page courante)

Stop and Start............................................

(page courante)

Autohold ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

”AUTOHOLD”-FUNKTION

(2/2)

Villkor för att bibehålla bromskraften

Följande ska vara uppfyllda:

– förardörren är stängd;

och

– bältet på föraren är fastspänt;

och

– den automatiska parkeringsbromsen är inaktiverad;

och

– bilen står inte i en mycket kraftig lutning.

Den bibehållna bromskraften bekräftas genom att kontrollampan instrumentpanelen.

tänds på

Villkor för att avbryta bromskraften

Följande ska vara uppfyllda:

– föraren accelererar tillräckligt med en växel ilagd; eller

– föraren inaktiverar funktionen.

Då slocknar kontrollampan mentpanelen.

på instru-

SVE_UD82349_1

Fonction Autohold (HHN - Renault)

2.27

MILJÖOMSORG OCH RESURSBESPARING – MATERIALÅTERVINNING

Din bil har tillverkats med omsorg om miljön i åtanke, under hela dess livstid: vid tillverk- ningen, under användning och vid skrotning.

Tillverkning

Din bil har tillverkats i en industrianläg- gning som tillämpar åtgärder för att minska miljöpåverkan på strandmiljöer och natur

(minskning av vattenoch energiförbrukning, störningar av utsikt och buller, utsläpp i vatten och atmosfär, sortering och återvin- ning av avfall).

Utsläpp

Din bil har konstruerats för att släppa ut så lite växthusgaser som möjligt (CO2) och att förbruka mindre bränsle (exempel:

100 g/ km motsvarar 4,2 l/100 km för en bensinbil). Dessutom är bilarna utrustade med avgasreningssystem, inklusive katalysator, lambdasond och aktivt kolfilter (det senare hindrar utsläpp i luften av bensinångor från tanken).

Du kan också bidra till att förbättra miljön!

– Delar och bilar i slutet av sin livslängd får inte slängas. De måste överlämnas till en juridisk person som uppfyller miljönor- merna.

– Slitna och utbytta bildelar (batteri, oljefil- ter, luftfilter etc.) och oljedunkar (tomma eller innehållande spillolja) ska lämnas på särskilda insamlingsställen.

– För att optimera återvinningen av din bil i slutet av dess livslängd kan du kon- takta en auktoriserad återförsäljare eller besöka tillverkarens webbplats för att bli hänvisad till insamlingsställen som ga- ranterar respekt för miljön i enlighet med lokala lagar.

Återvinning

Din bil kan återvinnas till 85 % och återan- vändas till 95 %.

För att uppnå dessa mål har många av bilens delar konstruerats så att de kan åter- användas. Materialen och strukturerna har utformats med omsorg för att:

– för att underlätta borttagning av delarna och deras återföring till sina respektive

återvinningskanaler;

– främja en cirkulär ekonomi (återanvänd- ning, återvinning, materialåtervinning osv.).

Detta gäller särskilt batterier för elfordon.

I syfte att spara på jordens råvarutillgångar

är många av bilens delar tillverkade av åter- vunnen plast eller förnybara material.

2.28

SVE_UD82350_1

Environnement (sans marque) (HHN - Renault)

Environnement, Conseils de conduite, Eco conduite, Conseil entretien et antipollution environnement ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING (1/7)

Bränsleförbrukningen är godkänd och över- ensstämmer med en reglementsenlig stan- dardmetod. Den är samma för alla tillver- kare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar.

Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för använd- ning, utrustningen och förarens körsätt. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen.

På instrumentpanelen:

– varvräknare;

– indikator för växelbyte;

– indikator för körstil,

– frihjulsläge,

– läge ECO;

– Stop and Start -funktionen ➥ 2.7;

d e n f ö r e b y g g a n d e E C O körningsassistansens indikatorlampa

➥ 2.37;

– effektmätaren.

På multimediaskärmen (se multimediasys- temets användarhandbok för mer informa- tion):

– uppgifter om din energiförbrukning;

– ett energiförbrukningsdiagram;

– resultat baserat på din körstil;

– råd vid ECO-körning;

– en redovisning av körsträckan och be- sparingsråd på multifunktionsskärmen,

– ett ECO-körläge.

ECO conduite ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant conseils d’économie ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant consommation .....................................

(page courante) consommation de carburant ......................

(page courante) conseils de conduite ..................................

(page courante) changement de vitesses ............................

(page courante) fonction Stop and Start ..............................

(page courante)

Stop and Start............................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) mode ECO .................................................

(page courante)

SVE_UD82351_1

Conseils de conduite, ECO conduite (HHN - Renault)

2.29

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

(2/7)

2 3

1

På instrumentpanelen

Beroende på bil kan du anpassa instrument- panelen med olika typer av information.

Indikatorn för växelbyte 2

Beroende på bilen, anger en kontrollampa på instrumentpanelen det bästa ögonblicket för att lägga i en högre eller lägre växel:

lägg i en högre växel; 

lägg i en lägre växel.

Om du kontrollerar denna indikation regel- bundet kan du minska din bränsleförbruk- ning.

Indikator för körstil 3

Informerar i realtid om ditt körsätt.

Du kan visa indikatorn för körstil genom att upprepade gånger trycka uppåt/nedåt på strömställaren 1 .

Ju större indikatorcirkeln 3 är, desto bättre är hanteringen av hastighet, acceleration och föregripande.

Ju mindre indikatorcirkeln 3 är, desto sämre

är hanteringen av hastighet, acceleration och föregripande.

Om du kontrollerar denna indikation regel- bundet kan du minska din bränsleförbruk- ning.

2.30

SVE_UD82351_1

Conseils de conduite, ECO conduite (HHN - Renault) carburant consommation .....................................

(page courante) consommation de carburant ......................

(page courante) conseils de conduite ..................................

(page courante) changement de vitesses ............................

(page courante) fonction Stop and Start ..............................

(page courante)

Stop and Start............................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) mode ECO .................................................

(page courante)

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

(3/7)

5

4

4

Frihjulsläge

På vissa bilar utrustade med automatväx- ellåda kan du växla till frihjul (automatiskt neutralläge) under retardationsfaserna

(foten helt borta från gaspedalen) för att minska motorbromsningen och köra längre utan att gasa, vilket sparar bränsle.

Varningslampan hjulsläge”.

är grå och sedan grön för att indikera att fordonet är i ”fri-

Obs!

Om du trampar på bromspedalen en gång avaktiveras ”frihjulsläget”.

På multimediaskärmen

Redovisning av körsträcka

När motorn stängs av visas ett meddelande på multimediaskärmen 4 för att ge infor- mation om din körning under den senaste resan.

Detta meddelande ger direkt tillgång till menyn ”ECO-körning”. Den här menyn ger mer information om din körning och dess in- verkan på bränsleförbrukningen.

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

Vid körning i nedförsbacke är frihjuls- funktionen avaktiverad för att kunna an- vända det regenerativa bromssystemet och/eller motorbromsen, beroende på fordon.

SVE_UD82351_1

Conseils de conduite, ECO conduite (HHN - Renault)

2.31

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

(4/7)

Läget ECO

ECO-läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen. Den påverkar bilens beteende (acceleration, växling, farthållare, inbromsning osv.).

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle.

5

6

Aktivering av funktionen

Du kan komma åt ECO-läget:

– på multimediaskärmen 4 ;

– genom att använda reglagen under ratten 5 .

”ECO”-indikatorlampan 6 visas på instru- mentpanelen för att bekräfta att den är ak- tiverad.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Se multimediasystemets användarhandbok för information om hur du inaktiverar ECO- läget.

2.32

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

SVE_UD82351_1

Conseils de conduite, ECO conduite (HHN - Renault)

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

(5/7)

B

C

Zon för optimal användning 7

Anger noll förbrukning.

7

A

”Rekommenderad förbrukning” B grönt användningsområde

I el- eller E-Tech full hybrid-läge ger drivbat- teriet och/eller förbränningsmotorn ger den energi som krävs för att driva bilen. Det här

är ECO-zonen.

”Förbrukning rekommenderas ej”, C vit användningszon

Anger en hög energiförbrukning.

Navigeringssystem

Använd informationen i ditt navigeringssys- tem (trafikinfo osv.) för att underlätta din resa.

Effektmätare

(E-Tech full hybrid-version)

Med effektmätaren får du i realtid informa- tion om den aktuella elförbrukningen.

Användningsområde A

”energiåtervinning”

När du släpper gaspedalen under körning, eller bromsar under körning, så skapar motorn elektricitet under hastighetsminsk- ningen som används för att bromsa bilen och för att ladda batteriet

2.19.

Råd vid körning och ECO- körning

Köregenskaper

– För att motorn snarast ska uppnå normal arbetstemperatur ska du i stället för att låta den gå på tomgång genast köra bilen med lätt belastning.

2.33

SVE_UD82351_1

Conseils de conduite, ECO conduite (HHN - Renault)

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

(6/7)

Råd vid körning och ECO- körning

(forts.)

– Höga hastigheter påverkar bilens bräns- leförbrukning avsevärt.

Exempel (i jämn hastighet):

– att minska hastigheten från 130 km/h till 110 km/h sparar ungefär upp till

20 % bränsle;

– att minska hastigheten från 90 km/h till 80 km/h sparar ungefär upp till 10% bränsle.

– Dynamisk körning med omfattande och frekventa accelerationer och fartminsk- ningar kostar mycket bränsle i förhål- lande till vad du sparar i tid.

– Belasta inte motorn på mellanväxlarna.

Kör alltid på högsta möjliga växel.

– Undvik häftiga accelerationer.

– Bromsa så lite som möjligt. Om du i god tid förutser ett hinder eller en kurva behö- ver du bara lyfta foten.

– Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla has- tigheten. Behåll gaspedalen i samma läge.

– Att ge gas innan motorn stängs av är helt förkastligt, särskilt på dagens avgasre- nade motorer.

– Om vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte

överskrida fälgens nedre kant.

Värmekomforten

Det är normalt att märka en ökad bränsleför- brukning vid användning av uppvärmningen

(särskilt när utomhustemperaturen sjunker under noll) eller luftkonditioneringen.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att endast använda skyddsmat- tor som är anpassade till bilen och som sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna

2.34

SVE_UD82351_1

Conseils de conduite, ECO conduite (HHN - Renault) conseils de conduite ..................................

(page courante) consommation de carburant ......................

(page courante)

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

(7/7)

Däckutrustning

– Ett för lågt däcktryck medför ökad bräns- leförbrukning.

– För att optimera bränsleförbrukningen kan du ställa in det högsta däcktrycket eller det tryck som anges på förardörrens

insida

4.13.

– Användning av icke föreskrivna däck kan medföra ökad bränsleförbrukning.

Anvisningar

– Välj ECO-läget.

– Elektricitet förbrukar drivmedel. Koppla därför ifrån alla elförbrukare när de inte behövs längre. Men sätt säkerheten i första rummet och anpassa belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

– Använd ventilationsmunstyckena. Att köra med öppna rutor drar 4 % mer bränsle vid 100 km/h.

– När du tankar, fyll inte på så mycket så att det rinner över.

– För bilar utrustade med luftkonditio- nering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbruk- ningen och skydda miljön:

Om bilen har stått stilla på någon varm plats i full sol, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den varma luften släpps ut.

– Ta bort takräcket när det inte används.

– Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

– Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den!

– Undvik kortdistanskörningar (korta kör- sträckor med långa ståtider). Motorn hinner då inte uppnå normal arbetstem- peratur.

2.35

SVE_UD82351_1

Conseils de conduite, ECO conduite (HHN - Renault) pneumatiques ............................................

(page courante) conseils de conduite ..................................

(page courante) carburant consommation .....................................

(page courante) mode ECO .................................................

(page courante) pression des pneumatiques.......................

(page courante) carburant consommation .....................................

(page courante)

MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Bilen uppfyller kriterierna för återvinning och

återanvändning av bilar efter förbrukad livs- längd som trädde i kraft 2015.

Vissa delar i bilen har konstruerats för att kunna återvinnas.

De här delarna kan lätt tas bort och samlas upp för behandling på återvinningsstationer.

Genom sin utformning, originalutrustning och måttliga bränsleförbrukning överens- stämmer din bil med de av myndigheterna ställda kraven på avgasrening. Den medver- kar aktivt till att begränsa utsläppet av skad- liga avgaser och att skapa energibespa- rande förutsättningar. Avgasutsläppen och bränsleförbrukningen beror emellertid också på dig. Underhåll och använd bilen på ett an- svarsfullt vis.

Service och skötsel

Vid eventuella ändringar av dragkroken ska du kontakta en märkesrepresentant.

Det är viktigt att använda originaldelar, särs- kilt när det gäller bränsle och avgassyste- men, och om delar av annat ursprung än de som rekommenderats av konstruktören an- vänds, löper fordonsägaren risk att fordonet inte uppfyller de krav som myndigheterna ställer på avgasreningen.

Låt din märkesrepresentant utföra de ins- tällningar och kontroller som anges i bilens underhållsprogram. vid eventuella ändringar av dragkroken ska du kontakta en märkes- representant.

Motorinställningar

– Tändstift: För att uppnå optimala vill- kor för bränsleförbrukning, kapacitet och effekt måste man noggrant följa anvis- ningarna från vår utvecklingsavdelning.

Om felaktiga tändstift används kan motorn förstöras. Kontakta din märkesre- presentant.

– Tändning och tomgång: kräver ingen inställning.

– Luftfilter, bränslefilter: en igensatt luft- renarinsats minskar kapaciteten. Byt ut filtret.

Avgaskontroll

Med avgaskontrollsystemet kan funktionsfel i bilens avgasreningssystem upptäckas.

Dessa fel kan förorsaka giftiga utsläpp eller mekaniska fel.

Ä

Den här kontrollampan på instru- mentpanelen indikerar eventuella fel i systemet.

Den tänds när tändningen slås på och slock- nar sedan när motorn startar.

– Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant.

– Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesre- presentant så snart som möjligt.

2.36

conseils antipollution .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) antipollution conseils ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) entretien.....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante)

SVE_UD82352_1

Conseils entretien et antipollution (HHN - Renault)

ECO FÖREBYGGANDE KÖRNINGSASSISTANS (1/2)

Beroende på bil kan du med hjälp av abon- nemangsbaserade kartor välja en mer eko- nomisk körstil med den här funktionen.

När föraren närmar sig en körsituation (ron- dell, hastighetsgräns osv.) informerar funk- tionen föraren via en lampa på instrument- panelen om när gaspedalen ska släppas.

Om föraren vidtar denna åtgärd kan bilen sluta accelerera och användning av brom- sarna kan begränsas.

Detta gör det möjligt att minska bränsleför- brukningen och slitaget på bromsbelägg och däck.

Körhjälp

Förebyggande ECO-körningsassistans*

Avståndsvarning

Dödavinkelvarning

Körhjälp

Filhållningssystem

Hastighetshantering

Avancer. säkerhet

*Förnya ditt abonnemang på de anslutna tjäns- terna i MY Renault-applikationen för att kunna dra nytta av dessa assistansfunktioner fullt ut

Aktivering/inaktivering

I läget ”Fordon” väljer du menyn ”Körhjälp” och sedan ”Förebyggande ECOkörningsassistans".

D e n f ö r e b y g g a n d e E C O körningsassistanstjänsten är abonnemangsbaserad.

För att hantera ditt abonnemang, se multimediainstruktionerna.

2.37

SVE_UD82353_1

Assistant ECO conduite prédictif (HHN - Renault)

Assistant ECO conduite prédictif assistant ECO conduite prédicitif...............

(jusqu’à la fin de l’UD)

ECO FÖREBYGGANDE KÖRNINGSASSISTANS (2/2)

Funktionsprincip

När en körsituation kommer att inträffa visas lamporna 1 och 2 på instrumentpanelen.

Lampan 2 uppmanar föraren att släppa gas- pedalen.

Lampan 1 visar den förestående körsituatio- nen.

När föraren släpper gaspedalen försvin- ner indikatorn 2 från instrumentpanelen.

Lampan 1 visas på instrumentpanelen tills situationen inträffar.

Om föraren inte justerar hastigheten visas lamporna 1 och 2 på instrumentpanelen tills situationen uppstår.

1

2

Körsituationer

Följande körsituationer upptäcks:

vägkrök;

hastighetsgräns;

rondell;

tull;

korsning med en stoppskylt eller väjningspliktsskylt.

Funktionen kan inte upptäcka följande:

– backar (uppförs- eller nedförsbackar);

– korsningar utan en stoppskylt eller väj- ningspliktsskylt;

– trafikstockningar.

2.38

SVE_UD82353_1

Assistant ECO conduite prédictif (HHN - Renault)

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

(1/5)

1

1

När bilen är utrustad med det här systemet varnas föraren om trycket sjunker i något av däcken.

Systemet kan identifieras via 1 -etiketten i fordonet.

Funktionsprincip

Systemet upptäcker om trycket i något av hjulen har sjunkit genom att mäta hjulens hastighet under körningen.

I händelse av otillräckligt däcktryck (t.ex. punktering), lyser varningslampan 2 kontinuerligt för att varna föraren.

2

SVE_UD82354_1

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

Avertisseur et système de surveillance de pression des pneumatiques pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) avertisseur de perte de pression des pneumatiques ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

2.39

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

(2/5)

Funktionsvillkor

Systemet ska återställas med ett lika högt tryck som det som anges på däcktrycks- etiketten (se Däcktryck i avsnitt 4), annars kanske varningssystemet inte fungerar kor- rekt vid betydande tryckförlust.

Återställning ska alltid utföras efter en däcktryckskontroll av alla fyra däck

(kalla).

I följande situationer kan systemet reagera med viss fördröjning eller inte fungera kor- rekt:

– systemet har inte nyinitierats efter pump- ning av eller åtgärd på hjulen,

– systemet har inte nyinitierats korrekt: däcktrycken skiljer sig från de rekom- menderade trycken,

– väsentlig förändring av lasten eller omför- delning av lasten till bilens ena sida,

– sportig körning med hög acceleration,

– körning på snöigt eller halt underlag,

– körning med snökedjor,

– montering av endast ett nytt däck

– användning av däck inte som har god- känts av märkesnätet.

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

– efter varje pumpning eller återställning av däcktrycket;

– efter ett hjulbyte,

– efter hjulskiftning.

Däcktrycken ska motsvara den aktuella an- vändningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

För att återställa däcktryckets referens- värde, se följande sida.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta fö- rarens plats. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Kontrollera däcktrycket (gäller även re- servhjulet) en gång i månaden.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explo- sion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

2.40

SVE_UD82354_1

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

(3/5)

3

Återställningsprocedur via multimediaskärmen 3

Återställningsproceduren måste utföras medan fordonet står stilla och tändningen är påslagen. För mer information, se multime- diasystemets instruktionsbok.

Varningslampan

® bety- der att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

SVE_UD82354_1

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

2.41

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

(4/5)

Omjustering av däcktrycket

Trycket i de fyra däcken ska ställas in när däcken är kalla (se etiketten i förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas med 0,2 till 0,3 bar ( 3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken

är varma, exempelvis efter långvarig kör- ning i hög fart.

Efter varje pumpning av däcken eller nyini- tiering av däcktrycket, starta nyinitiering av referensvärdet för däcktrycket.

Efter varje byte av hjul/däck måste däck- trycket justeras och en nyinitiering av däck- tryckets referensvärde göras.

Reservhjul

Om bilen har denna utrustning monterad på bilen, justera däcktrycket och starta nyinitie- ring av däcktryckets referensvärde.

Byte av hjul/däck

Använd enbart tillbehör som är godkända av din märkesrepresentant. Annars kan syste- met aktiveras med en fördröjning eller inte fungera som det ska

➥ 5.12.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Använd enbart tillbehör som är godkända av din märkesrepresentant. Annars kan syste- met aktiveras med en fördröjning eller inte

fungera som det ska

5.5. Efter att du

använt satsen för däckpumpning justerar du däcktrycket och startar återställningen av däcktryckets referensvärde.

4

Felaktigt däcktryck

Tabellen på följande sida innehåller de var- ningsmeddelanden som visas på instru- mentpanelen 4 när systemet upptäcker ett däcktrycksfel.

2.42

SVE_UD82354_1

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

(5/5)

Informationen på instrumentpanelen informerar om alla eventuella fel (t.ex. för lågt däcktryck eller punkterat däck).

Kontroll- och varningslampor

Meddelanden Avläsningar

Kontr däckstryck och lär in

Det här indikerar att ett däck har för lite luft eller är punkterat. Kontrollera och jus- tera trycket i de fyra däcken när däcken är kalla och återställ systemet.

+

©

Däcktrycks- övervakn kontr.

Det här indikerar ett systemproblem. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Däcktrycks- övervakning fel

Det här indikerar att ett reservhjul som är större eller mindre än de andra tre hjulen har monterats på bilen. Systemet förblir otillgängligt tills ett hjul som har samma storlek som de andra hjulen har monterats och återställningsproceduren har ut- förts.

SVE_UD82354_1

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

2.43

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

(1/5)

1

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

– när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

– efter en hjulskiftning (det rekommenderas inte att byta plats på hjulen),

– efter ett hjulbyte.

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

När systemet finns i bilen övervakar det däcktrycket.

Funktionsprincip

Alla hjul har en givare som sitter i luftventilen och som med jämna mellanrum mäter däcktrycket.

Systemet visar aktuella tryck på instrumentpanelen 1 och varnar om det inte är tillräckligt mycket luft i däcken.

Om bilen är utrustad med ett navigationssystem kan återställningsproceduren även utföras via multimediaskärmen

(se bruksanvisningen).

2.44

SVE_UD82355_1

Système de surveillance de pression des pneumatiques (HHN - Renault) pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

(2/5)

1

2

Den blinkande däcksymbolen indikerar att

återställningen av däcktryckets referensvärde har bekräftats.

Nyinitieringen kan kräva flera minuters körning.

Om återställningen följs av korta resor, kan visningen av steg 3 i tabellen på nästa sida stanna kvar efter flera på varandra följande omstarter.

Obs!

Referensvärdet för däcktryck får inte vara lägre än det som rekommenderas och anges på dörrkanten.

Återställningsprocedur via instrumentpanelen 1

Tändningen är påslagen och bilen står stilla:

– tryck reglaget uppåt/nedåt upprepade gånger 2 tills du kommer till ”Däcktryck”fliken;

– tryck ned och håll in 2 -reglaget (i ungefär tre sekunder) för att starta återställningen.

3

Återställningsprocedur via multimediaskärmen 3

Återställningsproceduren måste utföras medan fordonet står stilla och tändningen är påslagen. För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

Varningslampan

® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

2.45

SVE_UD82355_1

Système de surveillance de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

(3/5)

Tabellen nedan visar möjliga meddelanden om proceduren för däckåterställning.

Fotsteg Visningar Avläsningar

1

Starta återställningen av trycket i alla fyra däck genom att trycka ned och hålla in 2 -reglaget (när bilen står stilla med tändningen påslagen).

2

Citattecknen ”---” framför varje hjul blinkar för att indikera att systemet har registrerat trycksåterställningen i alla fyra hjul.

3

Citattecknen ”---” framför varje hjul kommer att förbli tända. Det här systemet återställer däcktrycket i alla fyra däck. Nu kan du köra. Meddelandet kan fortsätta att visas under korta resor.

Obs!

Övervakningen av däcktrycket fortsätter att fungera under återställningen.

4 Tryckvärdet för de fyra däcken visas – återställningsproceduren är klar.

2.46

SVE_UD82355_1

Système de surveillance de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

(4/5)

Omjustering av däcktrycket

Trycket i de fyra däcken ska ställas in när däcken är kalla (se etiketten i förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas från 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma.

Byte av hjul/däck

Kontakta en märkesrepresentant för att byta ut däcken och få information om tillbehör som passar systemet och är tillgängliga hos representanten. Användning av andra tillbehör kan påverka korrekt funktion i systemet.

1

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta förarens plats. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Kontrollera däcktrycket en gång i månaden.

HJULBYTE

Systemet kan behöva några minuters körning innan det börjar fungera. För att vara säker på att hjulens placering och trycken har registrerats, kontrollera däcktrycken efter varje åtgärd.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Eftersom ventilerna är specialkonstruerade får du endast använda utrustning som har godkänts av märkesrepresentanterna. Se

avsnittet om

5.5.

Felaktigt däcktryck

Tabellen på följande sida innehåller de varningsmeddelanden som visas på instrumentpanelen 1 när systemet upptäcker ett däcktrycksfel.

2.47

SVE_UD82355_1

Système de surveillance de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

(5/5)

Informationen på instrumentpanelen informerar om alla eventuella fel (t.ex. för lågt däcktryck eller punkterat däck).

Varningslampan

® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Kontroll- och varningslampor

Meddelanden Visningar

(kan variera från bil till bil)

Avläsningar

Justera däckstryck

Hjulet och tillhörande tryckvärde visas i gult.

Det här indikerar att det är för lite luft i däcket.

Kontrollera och justera trycket i de fyra däcken och

återställ sedan systemet.

+

®

Punktering

Det här indikerar att däcket är punkterat eller har alldeles för lite luft. Justera trycket i de fyra däcken när däcken är kalla och återställ systemet om däcket har för lite luft. Byt ut däcket (eller låt någon annan byta ut däcket) om det är punkterat.

+

©

Kontr. givare däcktryck

Lokalisering däck misslyckad

Detta indikerar att minst ett av hjulen inte har någon givare eller att det är fel på givaren. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Det här indikerar att systemet inte har kunnat fastställa trycket i alla däck. Det kan bero på att en givare som inte rekommenderats av en godkänd återförsäljare används. Övervakningen av däcktrycket fortsätter att fungera.

2.48

SVE_UD82355_1

Système de surveillance de pression des pneumatiques (HHN - Renault)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(1/10)

Systemen kan innefatta:

– ABS (ABS),

– elektroniskt stabiliseringssystem

(ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem;

– panikbromsassistans;

– assistans vid körning med släp;

– starthjälp i backe;

– hastighetskontroll i backe (HDC) ;

– bakhjulsstyrning;

– regenerativt bromssystem.

Andra körhjälpssystem finns beskrivna på efterföljande sidor.

Dessa funktioner är extra hjälp- medel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens pre- standa och bör inte uppmuntra till högre hastigheter.

Under inga om- ständigheter får funktionerna befria föra- ren från ansvar och skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Låsningsfria bromsar (ABS)

Vid intensiv bromsning hindrar ABSsystemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa omständigheter kan du göra en undanmanöver genom att bromsa.

Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana).

Varje gång ABS-systemet arbetar märker du detta genom en lätt pulsering i bromspe- dalen. ABS kan aldrig förbättra de ”fysiska” prestanda som beror på väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighets-

åtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc.).

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere .

Att försöka reglera bromsverkan genom att successivt öka bromstrycket med bromspedalen (genom pumpning) har alltså ingen effekt. ABS-systemet anpas- sar den kraft som appliceras på broms- systemet.

2.49

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault)

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite

ABS ...........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système antiblocage des roues : ABS .......

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance au freinage d’urgence ..............

(jusqu’à la fin de l’UD) freinage d’urgence .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) contrôle dynamique de conduite : ESC .....

(jusqu’à la fin de l’UD)

ESC : Contrôle dynamique de conduite ....

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au démarrage en côte........................

(jusqu’à la fin de l’UD) antipatinage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(page courante) système antipatinage : ASR .....................

(page courante)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(2/10)

Driftstörningar:

© panelen tillsammans med meddelandena

”Kontrollera ABS”, ”Kontrollera broms- system” och ”Kontrollera ESC”: det visar att ABS, ESC och panikbromsassistan- sen är inaktiverade. Bromsarna funge- rar dock fortfarande ;

– x

och

, x

D

,

tänds på instrument-

©

och

® tänds på instrumentpanelen tillsam- mans med meddelandena ”VARNING

Bromssystem fel”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med understyrningskontroll och antispinnsystem

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system hjälper till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare som är monterade på bilen mäter den faktiska riktningen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska bana och korrigerar denna om nödvändigt genom att kontrollera brom- sarna för vissa hjul och/eller motorkraften.

Kontrollampan

blinkar på instru- mentpanelen när systemet aktiveras.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhju- lens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar.

Om ett hjul tenderar att slira, tvingar syste- met det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, obero- ende av det tryck som utövas på gaspeda- len.

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag, snö, lera etc. eller körning med kedjor) kan systemet minska motoreffekten för att begränsa slirningen.

Ditt bromssystem fungerar delvis. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta en märkesrespresentant.

2.50

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(3/10)

Driftstörning

Om ett systemfel upptäcks i systemet visas meddelandet ”Kontrollera ESC” och kontrol- lamporna

©

och

ESC och antispinnsystemet.

visas på in- strumentpanelen. I det här fallet avaktiveras

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Då antispinnsystemet erbjuder en extra sä- kerhet bör man inte köra med funktionen ur- kopplad. Gå ur detta läge så fort som möjligt genom att trycka en gång till på strömstäl- laren 1 .

ANM.: funktionen aktiveras automatiskt igen när tändningen slås på.

1

Aktiverar, kopplar ur dragkontrollfunktionen

Aktivera funktionen genom att trycka på strömställaren 1 .

Om du inte vill ha denna funktion kan du stänga av den med knappen 1 .

I detta fall lyser

varningsindikeringen konstant på instrumentpanelen åtföljd av meddelandet ”ESC AV”.

2.51

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault) système antipatinage : ASR .....................

(page courante)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING (4/10)

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens broms- sträcka.

Föregripande bromsning

När du släpper gaspedalen snabbt föregriper systemet bromsningen så att stoppsträckan kan minskas.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssitu- ation. I detta fall träder bromsservon ome- delbart in med maximal kraft och kan i vissa fall aktivera ABS-regleringen.

ABS-bromsningen säkras när bromspeda- len inte är uppsläppt.

Undantagsfall

När farthållaren är igång:

– om du trycker på gaspedalen, när du släpper den kan systemet aktiveras

– om du inte trampar på gaspedalen aktive- ras inte systemet.

Bromsljusen tänds

Beroende på utrustningsnivå kan dessa blinka om hastigheten plötsligt minskar.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel visas meddelandet ”Kontrollera bromssys- tem” på instrumentpanelen tillsammans med kontrollampan

©

.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Dessa funktioner är extra hjälp- medel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens pre- standa och bör inte uppmuntra till högre hastigheter.

Under inga om- ständigheter får funktionerna befria föra- ren från ansvar och skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

2.52

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(5/10)

Assistans vid körning med släp

Systemet hjälper till att bevara kontrollen

över bilen då ett släp används. Den känner av pendlingar som kan uppstå vid dragnin- gen av ett släp vid särskilda körförhållanden.

Funktionsvillkor

– Funktionen måste aktiveras av en märkesrepresentant,

– Släpet måste vara godkänt av en märkes- representant.

– kablaget måste vara godkänt av en märkesrepresentant,

– Släpet måste vara fastkopplat till bilen.

Funktionsprincip

Funktionen stabiliserar bilen genom:

– en asymmetrisk inbromsning av framhju- len som minskar pendlingarna som kan uppstå på grund av släpet,

– en inbromsning på fyra hjul och en be- gränsning av motorns vridmoment för att minska bilens hastighet till dess att pen- dlingarna upphör.

Kontrollampan mentpanelen.

blinkar då på instru-

När kablaget används utan att ett släp är kopplat till det (cykel- hållare, lasthållare med belys- ning etc.) kan funktionen rea- gera på vissa körförhållanden, såsom exempelvis vid spårbildning.

Risk för hastighetsminskning.

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault)

2.53

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(6/10)

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen att rulla bakåt genom att ingripa på det automatiska bromsåtdragningssystemet, då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Det fungerar enbart om växelväljaren befin- ner sig i ett annat läge än neutralläget (annat läge än N eller P i bil med automatväxellåda) och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekun- der . Därefter lossas bromsarna gradvis

(bilen rullar beroende på lutningen).

Systemet för starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt i alla situa- tioner (t.ex. vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspe- dalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Funktionen för starthjälp i backe får inte användas under långa stopp: använd bromspedalen.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd om det behövs bromspedalen för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.

2.54

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(7/10)

Regenerativt bromssystem

Vid en bromsning kan det regenerativa bromssystemet omvandla energin som skapas av bilens hastighetsminskning till elektricitet.

Detta laddar motorbatteriet och förlänger räckvidden.

Funktionsfel

©

tänds på instrumentpanelen till- sammans med meddelandet ”Kontrollera bromssystem”: bromsservon fungerar fortfarande.

Under de här villkoren kan bromspedalen kännas annorlunda.

Det rekommenderas att du trycker med full kraft och håller ner pedalen.

Kontakta din märkesrepresentant.

®

tänds på instrumentpanelen till- sammans med meddelandet ”VARNING

Bromssystem fel”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampan

®

bety- der att du för din egen säker- het omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrespresentant.

2.55

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(8/10)

2

Sportchassi

4

Konfigurera

360° Kamera Parkeringsassistans Säten Luftkvalitet

Driving Eco

Inställningar

Körhjälp Sportchassi

3

Fordon

Hastighetskontroll i backe (HDC)

(kan variera från bil till bil)

Denna funktion gör att bilens hastighet kan begränsas utan att man behöver trycka på bromspedalen (när du kör nedför en brant backe).

Hastighetskontrollen i backe fungerar mellan ca 6 och 30 km/h i framåtväxelläge och un- gefär 6 km/h i bakåtväxelläge.

Obs!

Om bilens hastighet är högre än 60 km/h, inaktiveras systemet och varningslam- pan

slocknar.

4CONTROL

Start/stopp av systemet

Det finns flera aktiveringsmetoder för att få tillgång till systemet:

– via ”Körhjälp nedförsbacke (HDC)”- widgeten (om den har konfigurerats av kunden);

– via funktionen ”Favoriter” (om den har konfigurerats av kunden)

1.91;

– beroende på bil från läget ”Fordon” 2 : välj ”Sportchassi” 3 och tryck sedan på 4 .

Varningslampan

visas på instru- mentpanelen. Tryck på 4 igen för att stänga av funktionen. Varningslampan

släcks på instrumentpanelen.

Igångsättning av systemet

När bilen rör sig i nedförsbacke börjar var- ningslampan

lysa i grönt så snart en tillräcklig lutning identifieras. Vid aktivering av hastighetskontroll i backe kan hastighe- ten ökas med gaspedalen och minskas med bromspedalen.

Obs!

Detta system fungerar inte när väx- elspaken är i läget P om bilen kör på en jämn väg.

2.56

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault) contrôle de la vitesse en descente ............

(page courante)

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(9/10)

Driftstörning

Vid ett driftfel visas meddelandet ”Kontrollera

HDC Nedförsbacke” i orange på instrument- panelen.

Vid fel på anläggningen bör du ta kontakt med din märkesrepresentant.

Om systemet inte är tillgängligt visas med- delandet ”HDC ej tillgängligt” på instrument- panelen.

Hastighetskontrollen i backe kan tillfälligt inaktiveras auto- matiskt om det finns risk för att bromssystemets temperatur

ökar (varningslampan

slocknar).

Använd om det behövs bromspedalen för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag och/eller lutning.

Risk annars för allvarliga skador.

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault)

2.57

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

(10/10)

A B

Driftstörningar

– Om kontrollampan

©

och medde- landet ”Kontrollera servostyrning” visas på instrumentpanelen: Kontakta din märkesrepresentant.

– Om kontrollampan

®

meddelandet

”Fel servostyrning” visas på instrument- panelen innebär det att det är fel på systemet.

Bakhjulsstyrning

På bilar som är utrustade med bakhjulsstyr- ning kan systemet styra bakhjulen efter kör- förhållandena när bilen rullar: vid låg hastig- het prioriterar systemet manövrerbarheten, vid högre hastigheter prioriteras stabiliteten.

Vid körning med låg hastighet styrs bakhju- len i motsatt riktning jämfört med framhjulen

(bild A ) för att göra bilen lättare att manöv- rera. Detta är praktiskt vid stadskörning, på krokiga vägar, vid parkering etc.

Vid körning i mycket hög hastighet styrs bakhjulen i samma riktning som framhjulen

(bild B ) för att optimera bilens stabilitet. Det

är praktiskt vid filbyte, vid kurvtagning etc.

Obs!

Systeminställningarna (tillgänglighet osv.) beror på läget i menyn ”MULTI-SENSE”

➥ 3.2.

Lyser varningslampan

® ska du stanna så snart som tra- fiksituationen tillåter. Kontakta din märkesrepresentant.

Vid en stöt som påverkar bilens under- rede (t.ex. kontakt med en trafikdelare, en hög trottoar eller andra hinder i stads- miljö) kan bilen skadas (hjulaxeln defor- meras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

2.58

SVE_UD82356_1

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite (HHN - Renault)

FILBYTESVARNING (1/5)

1

Kamerans placering

1

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Med hjälp information från kameran 1 varnar funktionen föraren då bilen passerar en linje

(heldragen eller streckad) utan att aktivera färdriktningsvisarna.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Funktionen för varning för överskri- dande av linje korrigerar inte bilens bana.

SVE_UD82357_1

Alerte de sortie de voie (HHN - Renault)

Alerte de sortie de voie alerte de sortie de voie ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

2.59

FILBYTESVARNING (2/5)

2

3

Aktivering/inaktivering

Innan du aktiverar funktionen från läget

”Fordon” på multimediaskärmen 2 trycker du på menyn ”Körhjälp”, sedan på menyn ”Filhållningssystem” och väljer

”Vingelvarning”.

Tryck på strömställaren 3 för att aktivera funktionen.

Meddelandet ”Vingelkorrigering PÅ” och 

”-varningslampan visas på instru- mentpanelen och 3 -strömställarens var- ningslampa tänds.

Om ingen sidofunktion har valts i

”Filhållningssystem”-menyn visas medde- landet ”Vingelkorrigering AV” på instrument- panelen när 3 -strömställaren trycks in.

För att inaktivera funktionen trycker du på strömställaren 3 eller avmarkerar du

”Vingelvarning” i ”Filhållningssystem”- menyn.

Då slocknar kontrollampan strumentpanelen.

på in-

Om varningen vid överskridande av körfil var den enda valda sidofunktionen slocknar strömställarens varningslampa 3 och med- delandet ”Vingelkorrigering Viloläge” visas.

Om ”Förhindra byte av körfält”-funktionen är aktiverad påverkas inte systemets funktion om du avmarkerar varningen vid överskri- dande av körfil.

Varje gång bilen startas fortsätter funk- tionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

2.60

SVE_UD82357_1

Alerte de sortie de voie (HHN - Renault)

FILBYTESVARNING (3/5)

4

Funktionen varnar om en linje överskrids utan att färdriktningsvisarna aktiveras.

Funktionen varnar föraren:

– Ratten vibrerar.

och

– Kontrollampan

 korsad linje 4 blir röda.

och indikatorn för

Funktion

När funktionen är aktiverad visas kontrol- lampan

och de vänstra och högra linjerna 4 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen kommer att larma om:

– hastigheten ligger mellan ca 65 och

180 km/h; och

– varningslampan vitt.

samt de vänstra eller högra linjeindikeringarna 4 visas i anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

SVE_UD82357_1

Alerte de sortie de voie (HHN - Renault)

2.61

FILBYTESVARNING (4/5)

Tillfälligt inte tillgängligt

– Mycket snabbt överskridande av linje;

– fortsatt körning på en linje;

– 4 sekunder efter filbyte

– snäva kurvor;

– nedsatt sikt;

– aktivering av färdriktningsvisaren

– kraftig acceleration;

– banbredden ändras;

– det aktiva nödbromssystemet aktiveras.

När funktionen inte är tillgänglig blir kontrol- lampan len.

och de vänstra och högra linjeindikatorerna gråa på instrumentpane-

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

– backväxeln är ilagd;

– kameran är skymd

– när kontrollampan

û

visas.

Kontrollampan mentpanelen.

och de vänstra och högra linjeindikatorerna blir gråa på instru-

Inställningar

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 2 :

– ”Varningsvibrationer”: ställ in rattvibratio- nerna;

2

– ”Väntan på körfältsavikande”: ställa in känsligheten för linjedetektering. För att göra det:

– ”Sen”: linjen detekteras när bilen

överskrider den;

– ”Standard”: linjen detekteras när bilen

är på väg mot den;

– ”Tidig”: linjen detekteras när bilen är nära den.

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

2.62

SVE_UD82357_1

Alerte de sortie de voie (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

FILBYTESVARNING (5/5)

Driftstörning

När systemet upptäcker ett driftfel visas de vänstra och högra linjeindikatorerna och 

-varningslampan förblir grå på in- strumentpanelen.

I vissa fall åtföljs de av följande meddelande:

– ”Förarassistans Ej tillgängl.”; eller

– ”Kontrollera Främre kamera”; eller

– ”Förarassistans Ej tillgängl.”.

Beroende på bil åtföljs meddelandet av

© -varningslampan på instrumentpa- nelen.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid krock kan kamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Ingrepp i området där kameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifika- tioner etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

– dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

– en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

– dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort av- stånd, ojämn vägbana osv.);

– bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

– vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

– när du ligger nära ett fordon i samma fil.

Risk för falsklarm och missade varningar

2.63

SVE_UD82357_1

Alerte de sortie de voie (HHN - Renault)

FÖREBYGGANDE AV FILBYTE

(1/6)

1

Kamerans placering

1

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Med hjälp av information från kameran 1 ut- löser funktionen korrigerande åtgärder på styrningen om en heldragen eller streckad linje passeras utan att färdriktningsvisarna har aktiverats.

Du kan när som helst återta kontrollen

över bilen genom att röra på ratten.

2.64

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

SVE_UD82358_1

Prévention sortie de voie (HHN - Renault)

Prévention sortie de voie alerte de sortie de voie ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) maintien de voie : aide...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au maintien de voie............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

FÖREBYGGANDE AV FILBYTE

(2/6)

2

3

Aktivering/inaktivering

Innan du aktiverar funktionen från läget

”Fordon” på multimediaskärmen 2 trycker du på menyn ”Körhjälp”, sedan på menyn

”Filhållningssystem” och väljer ”Förhindra byte av körfält”.

Tryck på strömställaren 3 för att aktivera funktionen.

Meddelandet ”Vingelkorrigering PÅ” och 

”-varningslampan visas på instru- mentpanelen och 3 -strömställarens var- ningslampa tänds.

När förebyggande av filbyte är aktiverat, ingår funktionen ”Vingelvarning”, även om den inte har valts på multimediaskärmen

2.59.

Om ingen sidofunktion har valts i menyn

”Filhållningssystem” visas meddelandet

”Vingelkorrigering AV” på instrumentpanelen när du trycker på 3 -strömställaren. 3 -ström- ställarens varningslampa fortsätter att vara avstängd.

För att inaktivera funktionen trycker du på strömställaren 3 eller avmarkerar ”Förhindra byte av körfält” i menyn ”Filhållningssystem”.

Då slocknar kontrollampan strumentpanelen.

på in-

3 -strömställarens varningslampa slock- nar och meddelandet ”Vingelkorrigering

Viloläge” visas på instrumentpanelen när du trycker på 3 -strömställaren eller när alla sidofunktioner är avmarkerade i menyn

”Filhållningssystem”.

Varje gång bilen startas fortsätter funk- tionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

2.65

SVE_UD82358_1

Prévention sortie de voie (HHN - Renault)

FÖREBYGGANDE AV FILBYTE

(3/6)

4

I detta fall:

– utlöser funktionen en korrigerande åtgär- der på bilens styrsystem för att korrigera bilens färdriktning.

– varningslampan

 på instrumentpanelen.

och indikatorn 4 vid sidan av den korsade linjen blir gula

Obs!

i kurvor tillåter funktionen att du lätt skär kurvan.

Om den korrigerande åtgärden på styrsys- temet inte är tillräcklig kommer

-var- ningslampan och indikatorn 4 vid sidan av den korsade linjen att bli röda på instrument- panelen och ratten kommer att vibrera.

Funktion

När funktionen är aktiverad visas kontrol- lampan

och de vänstra och högra linjerna 4 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen aktiveras när bilens hastighet uppgår till cirka 65–180 km/h och om kon- trollampan

och vänster och höger korrigeringsindikatorer 3 är vita.

Funktionen reagerar när bilen passerar en linje utan att färdriktningsvisarna har aktive- rats.

Undantagsfall

När du använder funktionen:

– om systemet inte längre känner av att fö- raren utför rattrörelser blir kontrollampan

på instrumentpanelen gul, med- delandet ”Behåll Kontrollen” visas och en ljudsignal hörs.

Ljudsignalen hörs, kontrollampan lyser och meddelandet visas tills föraren tar kontrollen.

– om systemet är aktivt för länge avges ett varningsljud, 4 -färdriktningsvisaren på sidan av den aktuella linjen blinkar och 

-varningslampan lyser gul tills bilen åter tas under kontroll.

Du kan när som helst avbryta korrige- ringen av färdriktningen genom att röra på ratten.

2.66

SVE_UD82358_1

Prévention sortie de voie (HHN - Renault)

FÖREBYGGANDE AV FILBYTE

(4/6)

Tillfälligt inte tillgängligt

– Mycket snabbt överskridande av linje;

– fortsatt körning på en linje;

– 4 sekunder efter filbyte;

– snäva kurvor;

– nedsatt sikt;

– aktivering av färdriktningsvisaren

– kraftig acceleration;

– nödbromsning;

– banbredden ändras;

– det aktiva nödbromssystemet aktiveras.

Om funktionen inte är tillgänglig visas kon- trollampan

 strumentpanelen.

och de vänstra och högra korrigeringslamporna 3 i grått på in-

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

– backväxeln är ilagd;

– kameran är skymd;

– när kontrollampan

û

visas.

Kontrollampan

 instrumentpanelen.

och de vänstra och högra linjekontrollslamporna visas i grått på anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82358_1

Prévention sortie de voie (HHN - Renault)

2.67

FÖREBYGGANDE AV FILBYTE

(5/6)

2

– ”Känslighet”: justera känsligheten för lin- jedetektering. För att göra det, välj:

– ”Sen”: linjen detekteras när bilen

överskrider den;

– ”Standard”: linjen detekteras när bilen

är på väg mot den;

– ”Tidig”: linjen detekteras när bilen är nära den.

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

Inställningar

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 2 :

– ”Vibreringsintensitet”: ställ in rattvibratio- nerna för funktionen ”Larm vid överskri- dande av körfil”

Driftstörning

När systemet upptäcker ett driftfel visas de vänstra och högra linjeindikatorerna och 

-varningslampan förblir grå på in- strumentpanelen.

I vissa fall åtföljs de av följande meddelande:

– ”Förarassistans Ej tillgängl.”; eller

– ”Kontrollera Främre kamera”; eller

– ”Förarassistans Ej tillgängl.”.

Beroende på bil åtföljs meddelandet av

© -varningslampan på instrumentpa- nelen.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

2.68

anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

SVE_UD82358_1

Prévention sortie de voie (HHN - Renault)

FÖREBYGGANDE AV FILBYTE

(6/6)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid krock kan kamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesre- presentant.

– Ingrepp i området där kameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

– dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

– en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

– dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, ojämn vägbana osv.)

– bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

– vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

– när du ligger nära ett fordon i samma fil.

I detta fall kan funktionen ”Förebyggande av filbyte” aktiveras felaktigt eller inte alls.

Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

– området där kameran sitter har skadats (på vindrutesidan eller backspegeln);

– vägen är hal (snö, is, vattenplaning, grus etc.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant);

– bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

– bilen kör in i ett område med olika markeringar i vägbanan (ett vägarbetesområde etc.).

2.69

SVE_UD82358_1

Prévention sortie de voie (HHN - Renault)

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

(1/6)

A

B

C

A B

Med hjälp av informationen från sensorerna som är installerade på vardera sida om stöt- fångaren bak (område C ) varnar funktionen föraren i följande fall:

– när ett annat fordon befinner sig i döda vinkelns avkänningsområde A och rör sig i samma färdriktning som du; och/eller

– när det föreligger en risk för kollision med ett fordon som befinner sig i området B och som kör fortare än du i ett angräns- ande körfält.

Funktionen varnar dig när din bil körs i en hastighet över 15 km/h.

Funktionen varnar inte föraren om de andra fordonen är stillastående.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

ANM.:

Kontrollera att C -området runt radarna på båda sidor om den bakre stötfångaren inte hindras (av smuts, lera, snö osv.).

Om en sensor skyms visas meddelandet

”Sidoradar ingen sikt” på instrumentpane- len. Rengör området där sensorerna är pla- cerade.

Systemet aktiveras om varje gång tänd- ningen slås på.

2.70

SVE_UD82359_1

Avertisseur d’angle mort (HHN - Renault)

Avertisseur d’angle mort avertisseur d’angle mort ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) angle mort : avertisseur .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

(2/6)

1 2

3

Aktivering/inaktivering

Via Världen ”Fordon” på din 1 multimedias- kärm trycker du på ”Körhjälp”-menyn.

Aktivering/inaktivering av funktionen var- ningssystem för döda vinkeln.

Indikator

2

En indikatorlampa 2 sitter på de båda back- speglarna 3 .

Obs!

– rengör backspeglarna 3 regelbundet så att indikatorlamporna 2 syns tydligt;

– om du kör om en bil tänds endast 2 -in- dikatorn om bilen förblir i döda vinkeln A under en längre tid.

Systemets detektionskapacitet är in- ställd efter standardiserad vägbredd.

När du kör i ett smalt körfält kan funktio- nen varna dig när ett fordon registreras flera körfält bort.

SVE_UD82359_1

Avertisseur d’angle mort (HHN - Renault)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

2.71

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

(3/6)

D

2

Display

E

Körriktningsvisaren är aktiverad , 2 -kon- trollampan blinkar när funktionen upptäcker ett fordon i området för döda vinkeln och/ eller om ett fordon närmar sig snabbt baki- från på den sida som du har vridit ratten åt.

Om du stänger av färdriktningsvisaren visas den första varningen (display D ).

E

Automatisk inaktivering av systemet

– Vid körning på väg med skarpa kurvor

– vid backning.

Om bilen har en dragkrok som känns igen av systemet visas ett meddelande ”Släp: skymda vinkeln av” på instrumentpanelen som visar att funktionen inte är aktiverad.

Kontakta din märkesrepresentant om du vill ha hjälp med val av utrustning som passar till din bil.

Display

D

Första varningen: körriktningsvisaren är inte aktiverad , 2 -kontrollampan visar att ett fordon befinner sig i området för döda vin- keln och/eller att fordonet närmar sig snabbt bakifrån i en närliggande fil.

2.72

SVE_UD82359_1

Avertisseur d’angle mort (HHN - Renault)

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

(4/6)

Driftstörning

Om systemet upptäcker ett fel visas med- delandet ”Kontrollera sidoradar” på instru- mentpanelen. Vänd dig till en märkesrepre- sentant.

På grund av sensorerna bakom stöt- fångaren är det lämpligt att överlåta alla arbeten på stötfångaren (reparation, byte, lackarbete osv.) till en fackman.

– Systemets detektionskapaci- tet är inställd efter standardise- rad vägbredd. Om du kör på en bredare väg finns risk att syste- met inte upptäcker ett fordon i döda vinkeln.

– Vid starka elektromagnetiska vågor

(t.ex. under högspänningsledningar) eller svåra väderförhållanden (kraf- tigt regn, snö osv.) kan tillfälliga stör- ningar uppstå i systemet. Var extra uppmärksam på trafiksituationen.

Risk för olycka.

SVE_UD82359_1

Avertisseur d’angle mort (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

2.73

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

(5/6)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid en kollision kan radarns inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresen- tant.

– Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarn får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

– Komplicerad omgivning (metallbroar, tunnlar, vägar med hinder i vägrenen osv.);

– dåliga klimatförhållanden (snö, hagel, ishalka m.m.);

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

2.74

SVE_UD82359_1

Avertisseur d’angle mort (HHN - Renault)

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

(6/6)

Begränsning av systemets funktion

– För att säkerställa att systemet fungerar korrekt ska området runt radarn hållas rent och inte modifieras.

– Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig i närheten av bilen.

– När du kör in i en kurva kan radarna ibland tillfälligt sluta registrera fordon i anslutande körfält.

– Funktionens varning kan fördröjas om två andra fordon närmar sig bakifrån bredvid varandra i anslutande körfält (på en väg med tre körfält) i en mycket högre hastighet än den du kör i.

– Systemet kanske inte varnar för fordon som kör i helt andra hastigheter.

– Om bilen körs om av ett långt fordon (t.ex. långtradare som kör om i ungefär samma hastighet som du kör din bil i) kan systemet avbryta varningen innan omkörningsmanövern är slutförd.

– Bilen körs på en krokig väg.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

– Radarområdet har skadats (bakre stötfångaren).

– Bilen har en dragkrok som inte känns igen av systemet.

SVE_UD82359_1

Avertisseur d’angle mort (HHN - Renault)

2.75

AVSTÅNDSLARM

(1/3)

1

Kamerans placering

1

Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, snö, kondens osv.).

Radarns placering

2

Kontrollera att radarområdet inte är täckt

(smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

3

2

Med hjälp av informationen från radarn 2 och kameran 1 uppmärksammas föraren på avståndet till framförvarande fordon så att säkerhetsavstånden mellan de två fordonen kan hållas.

Funktionen är aktiverad när bilen håller en hastighet mellan 30 och 180 km/h, beroende på bil.

Aktivering/inaktivering via multimediaskärmen

3

Via Världen ”Fordon” på din 3 multimedias- kärm trycker du på ”Körhjälp”-menyn.

Aktivera eller inaktivera inställningen

”Avståndsvarning”.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Varje gång bilen startas fortsätter funk- tionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

2.76

SVE_UD82360_1

Alerte distance de sécurité (HHN - Renault)

Alerte distances de sécurité alerte distances de sécurité .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) distances de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AVSTÅNDSLARM

(2/3)

A

B

C

8

D

Funktion

När funktionen är aktiverad kan kontrollam- pan 8 visas på instrumentpanelen för att in- formera föraren om avståndet mellan bilen och framförvarande fordon:

– A (grå): Funktionen fungerar inte.

– A (grön): ingen bil känns av

– B (grön): Tidsintervallet är mer eller lika med två sekunder (avståndet mellan de båda bilarna beräknas utifrån din hastig- het).

– C (gul): Tidsintervallet är ca 1–2 sekun- der (avståndet mellan de båda bilarna är för kort).

– D (röd): Tidsintervallet är mindre än en sekund (avståndet mellan de båda bi- larna är alldeles för kort).

När tidsintervallet mellan de båda bilarna

är mindre än 0,5 sekunder lyser en varning på 8 displayen D rött på instrumentbrädan.

I vissa situationer visas inte tidsintervallet:

– i en kurva,

– vid byte av körfält,

– när avståndet till framförvarande fordon

är tillräckligt stort eller om bilen befinner sig utanför radarns eller kamerans räck- vidd.

Mätningen visas i informations- syfte: Systemet utför inga åt- gärder på bilen.

Funktionen är inte gjord att an- vändas vid stadskörning eller dynamisk körning (kurvor, accelerationer, plötsliga inbromsningar etc.), utan vid körning under mer konstanta förhållanden.

Funktionen påverkar inte bromssyste- met.

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

Arbeten (till exempel reparationer, vind- rutemodifikationer osv.) i området där radarn eller kameran är placerad får endast utföras av behörig reparatör.

2.77

SVE_UD82360_1

Alerte distance de sécurité (HHN - Renault)

AVSTÅNDSLARM

(3/3)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Arbeten (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer osv.) i området där radarn och/eller kameran är placerad får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

– föremål på vindrutan eller stötfångaren (smuts, glas, snö, imma osv.);

– komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

– dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– dålig kontrast mellan bilen framför och området runt (t.ex. vit bil i ett snölandskap etc.);

– bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

– vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

Risk för falsklarm.

2.78

SVE_UD82360_1

Alerte distance de sécurité (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(1/17)

Systemet ”Avancerad säkerhet” består av:

– aktiv panikbromsning, och

– förebyggande av filbyte vid nödsituatio- ner.

”Avancerad säkerhet”-systemet använder information från kameran 1 , den främre ra- dargivaren 2 och, beroende på bil, sidora- darna 3 .

2

1

3

Systemet fungerar som ytterli- gare ett körhjälpmedel.

Systemet är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, snö, kondens osv.).

Den främre radargivarens placering 2

Kontrollera att radarområdet inte är över- täckt (smuts, snö, dåligt monterad num- merskylt), skadat, modifierat (inklusive lack) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på den främre stötfång- aren, logotyp osv.).

Placering av sidoradar 3

Se till att radarområdet inte blockeras (av smuts, lera, snö osv.), påverkas eller modi- fieras (inklusive lackering osv.).

Beroende på vald känslighetsinställ- ning kan funktionen ”Förhindra byte av körfält” användas innan systemet

”Avancerad säkerhet” används.

2.79

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

Sécurité avancée aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) maintien de voie : aide...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité avancée .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) freinage actif d’urgence .............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AVANCERAD SÄKERHET

(2/17)

4

Aktivera/inaktivera systemet via multimedieskärmen 4

I läget ”Fordon” på din multimediaskärm 4 trycker du på menyn ”Körhjälp” och sedan

”Avancer. säkerhet” för att aktivera/inakti- vera funktionen.

När systemet inaktiveras visas

-var- ningslampan i gult på instrumentpanelen.

När systemet är aktiverat försvinner var- ningslampan.

2.80

Systemet aktiveras om varje gång tänd- ningen slås på.

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(3/17)

1

Systemet informerar föraren om eventuell risk för frontalkrock så att lämpliga manövrar kan göras (trycka ned bromspedalen och/ eller vrida på ratten).

Systemet kan även, beroende på förarens reaktionsförmåga, hjälpa till med inbroms- ningen för att begränsa skadorna eller und- vika en kollision.

2

Aktiv panikbromsning

Systemet använder radarn 2 och kameran 1 för att bedöma avståndet från din bil:

– framförvarande fordon i samma körfält eller

– mötande fordon i samband med en ma- növer för att ändra riktning.

eller

– omgivande fotgängare och cyklister.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Systemet kan ansätta bromsarna maximalt tills bilen står helt stilla.

Av säkerhetsskäl använd alltid bilbältet när du kör och se till att lasten inte kan slängas framåt och skada passagerarna vid en inbromsning.

2.81

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(4/17)

5

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Avkänning av bilar

Vid körning, från cirka 8 km/h, vid risk för kol- lision med det framförvarande fordonet eller med ett fordon som rör sig i motsatt riktning vid växling av riktning eller med ett stillastå- ende fordon, varnar systemet dig för risk för kollision eller kan utlösa inbromsning.

Varning för kollisionsrisk

Den röda varningslampan

eller, be- roende på bil, displayen 5 och meddelandet

”Bromsa” visas på instrumentpanelen till- sammans med en ljudsignal och en haptisk varning (mikrobromsning beroende på käns- lighetsnivå och hastighet).

Om föraren trycker på bromspedalen då systemet känner av en risk för kollision, kan inbromsningen bli starkare.

Utlösning av bromsning

Om föraren inte reagerar på larmet och en kollision verkar oundviklig.

När aktiv nödbromsning har fått bilen att stanna, hålls den stillastående under en kort tid. Efter denna tidsgräns måste bilen hållas stilla av att föraren håller foten på bromspe- dalen.

Obs!

Om föraren använder bilens styran- ordningar (ratt, pedaler osv.) kan systemet fördröja vissa åtgärder eller aktivering för- hindras.

I en nödsituation kan du när som helst stoppa inbromsningen genom att:

– trampa på gaspedalen; eller

– vrida på ratten i en undvikande manö- ver.

2.82

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(5/17)

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Särskilda egenskaper hos mötande fordon i samband med en manöver för att ändra riktning

När du vill ändra riktning (t.ex. A ), registre- rar systemet mötande fordon som kör i ca

30–55 km/h när:

– du kör i ca 8–20 km/h.

– du har aktiverat körriktningsvisaren.

Systemet är annars inaktivt och utlöser ingen varning .

A

Specialfunktioner för stillastående fordon

Stillastående fordon upptäcks när bilen körs i en hastighet mellan 8 och 80 km/h.

Systemet är inte aktivt och avger inte någon varning för stillastående fordon när du över- stiger cirka 80 km/h.

Specialfunktioner för varningar

Beroende på hastigheten kan varningen och inbromsningen aktiveras samtidigt.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

2.83

AVANCERAD SÄKERHET

(6/17)

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Avkänning av fotgängare och cyklister

Om det finns risk för kollision med en cy- klist eller fotgängare vid körning i 8–85 km/h kommer systemet att:

– varnar systemet dig för en kollisions- risk:

varningslampan

i rött, eller, be- roende på utrustningsnivå, visas symbo- len 5 och meddelandet ”Bromsa” visas på instrumentpanelen följt av en ljudsignal;

– möjligen aktivera bromsning:

om föraren inte reagerar på larmet och en kollision verkar oundviklig.

5

När aktiv nödbromsning har fått bilen att stanna, hålls den stillastående under en kort tid. Efter denna tidsgräns måste bilen hållas stilla av att föraren håller foten på bromspe- dalen.

Obs!

Om föraren använder bilens styran- ordningar (ratt, pedaler osv.) kan systemet fördröja vissa åtgärder eller aktivering för- hindras.

I en nödsituation kan du när som helst stoppa inbromsningen genom att:

– trampa på gaspedalen; eller

– vrida på ratten i en undvikande manö- ver.

2.84

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(7/17)

4

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Inställningar

Via läget "Fordon” på din multimediaskärm 4 trycker du på ”Körhjälp”-menyn och sedan

”Avancer. säkerhet” för att komma åt föl- jande inställningar:

– ”Förebyggande varning”: Justera känslig- hetsnivån. För att göra det:

– ”Sen”;

– ”Standard”

– ”Tidig”.

Tillfälligt inte tillgängligt

Om systemet upptäcker ett tillfälligt fel tänds varningslampan

och, beroende på utrustningsnivå, även varningslampan

i gult på instrumentpanelen.

Möjliga orsaker är:

– systemet är tillfälligt förblindat (solljus, ljus från mötande bilar, dåligt väder etc.).

Systemet kommer att fungera igen när siktförhållandena är bättre;

– systemet är tillfälligt ur funktion (t.ex. om vindrutan, den främre stötfångarens grill eller logotypen är övertäckta av smuts, lera, snö, kondens osv.) I så fall ska du parkera bilen och stänga av motorn. Gör rent vindrutan och den främre stötfånga- ren. Nästa gång motorn startas försvin- ner varningslampan och meddelandet efter fem till tio minuters körning.

Om detta inte avhjälper problemet kan det beror på någonting annat, kontakta en mär- kesrepresentant.

Driftstörning

När funktionen upptäcker ett funktionsfel, visas

-varningslampan på instru- mentpanelen och, beroende på typ av fel- funktion, visas följande meddelande:

– ”Kontrollera Främre kamera”; eller

– ”Kontrollera främre radar”; eller

– ”Förarassistans Kontrollera”.

Beroende på bil åtföljs meddelandet av

© -varningslampan på instrumentpa- nelen.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

2.85

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(8/17)

Aktiv panikbromsning

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Aktivering av den här funk- tionen kan vara fördröjd eller förhindras om systemet upptäcker tydliga tecken på att föraren har kontroll över bilen (rattrörelser, pe- daler etc.).

Systemet kan inte aktiveras:

– när växelspaken är i neutralläget eller kopplingspedalen har tryckts ned i cirka 10 sekunder;

– när parkeringsbromsen är dragen;

– när det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) har aktiverats.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

2.86

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(9/17)

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

– komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

– dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– dålig kontrast mellan föremålet (bil, fotgängare etc.) och kringliggande område (t.ex. vitklädd fotgängare i snölandskap etc.);

– bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

– dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

– ...

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte reagerar, varnar föraren eller bromsar av misstag.

Begränsning av systemets funktion

– Varje gång bilen startas utför systemet en kalibrering utifrån bilens omgivning och kan vara inaktivt i mellan två och fem minuters körtid.

– Ett mötande fordon utlöser inte någon varning eller systemåtgärd om de villkor som beskrivs i avsnittet om ”Specialfunktioner för mötande fordon vid byte av riktning” inte är uppfyllda (se tidigare sidor);

– radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt;

– systemet reagerar inte alltid lika effektivt på små fordon såsom motorcyklar och cyklar som på andra fordon,

– systemet kan ibland inte fungera när körbanan är hal (regn, snö, blixthalka osv.);

– för att system ska fungera korrekt måste det kunna urskilja fotgängarens hela silhuett. Systemet kan inte känna av:

– fotgängare i mörker eller dåliga ljusförhållanden;

– delvis synliga fotgängare:

– fotgängare kortare än ca 80 cm;

– fotgängare som bär på stora föremål;

– ...

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte reagerar, varnar föraren eller bromsar av misstag.

2.87

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(10/17)

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

– området där kameran sitter har skadats (t.ex. på insidan eller utsidan av vindrutan);

– Bilens front har skadats (krock, förvrängning, repor på radarn osv.).

– bilen bogseras (bärgas),

– vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant),

– du kör inte på en asfalterad väg;

– bilen står på en rullbänk i en verkstad.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Avbryta funktionen

Du kan avbryta den automatiska bromsningen när som helst genom att trycka snabbt på gaspedalen eller göra en undanmanöver med ratten.

2.88

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(11/17)

1

3

Med hjälp av information från radargi- varna 3 och kameran 1 utför funktionen

”Omkörningsspärr filbytesvarning”, bero- ende på bil, korrigerande åtgärder på styr- ningen vid en risk för kollision med ett fordon som rör sig med samma hastighet eller med högre hastighet, om det befinner sig inom avkänningsområdet för de bakre radargi- varna.

2

Förebyggande av filbyte vid nödsituationer

Med hjälp av informationen från kameran 1 utför funktionen korrigerande åtgärder på styrningen när bilen närmar sig vägrenen

(vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att körriktningsvisaren har aktiverats.

Med hjälp av information från radarn 2 och kameran 1 , utför funktionen korrigerande

åtgärder på styrningen vid en risk för kolli- sion med ett fordon i motsatt riktning i intillig- gande fil, utan att körriktningsvisaren har ak- tiverats.

Du kan när som helst återta kontrollen

över bilen genom att röra på ratten.

Systemet fungerar som ytterli- gare ett körhjälpmedel.

Systemet är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

2.89

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault) aide au maintien de voie d’urgence ...........

(jusqu’à la fin de l’UD)

AVANCERAD SÄKERHET

(12/17)

Förebyggande av filbyte vid nödsituationer

(forts.)

Avkänning av vägren

Vid körning i hastighet mellan ca 65 och

180 km/h och du närmar dig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.), utan att körriktningsvisarna aktiverats, aktiverar systemet:

– varnar systemet dig för en kollisions- risk:

6 -displayen tänds på instrumentpane- len tillsammans med meddelandet ”Nära vägkanten”; och

– Korrigerande åtgärder på styrningen.

6

Nära vägkanten

Särskilda anvisningar

Om funktionen aktiveras upprepade gånger när bilen närmar sig vägrenen och systemet inte känner av händer på ratten, visas var- ningslampan

Kontrollen”.

i gult på instrumentpa- nelen tillsammans med meddelandet ”Behåll

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

2.90

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(13/17)

Förebyggande av filbyte vid nödsituationer

(forts.)

Avkänning av mötande fordon

När du kör i en hastighet mellan ca 65 och

110 km/h och det finns en risk för kollision med ett fordon i motsatt riktning i en an- gränsande fil inom avkänningsområdet B utan att körriktningsvisaren har aktiverats, aktiverar systemet:

– varnar systemet dig för en kollisions- risk:

varningslampan rött tillsammans med meddelandet ”Risk och ljudsignal.

börjar att lysa för kollision” och symbolen 6 tänds på instrumentpanelen tillsammans med en

– korrigerande åtgärder på styrningen.

6

Risk för kollision

Du kan när som helst avbryta korrige- ringen av färdriktningen genom att röra på ratten.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

B

B

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

2.91

AVANCERAD SÄKERHET

(14/17)

Förebyggande av filbyte vid nödsituationer (fortsättning)

Vid omkörning

(kan variera från bil till bil)

När du kör i en hastighet mellan cirka

65 km/h och 180 km/h och bilen närmar sig en linje (heldragen eller streckad) och en risk för kollision med ett fordon som befinner sig i den döda fläcken C och som rör sig i samma riktning som din bil eller med ett fordon som snabbt närmar sig bakifrån eller i en intilliggande fil i avkänningsområdet D registreras, gör systemet följande:

– varnar dig för kollisionsrisk: var- ningslampan 7 blinkar, varningslampan 

visas i rött och symbolen 6 tänds på instrumentpanelen, meddelandet

”Hinder upptäckt” visas och en ljudsignal och hörs;

– korrigerande åtgärder på styrningen.

7

6

Hinder upptäckt

2.92

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

C

D

AVANCERAD SÄKERHET

(15/17)

Förebyggande av filbyte vid nödsituationer

(forts.)

Tillfälligt inte tillgängligt

– Mycket snabbt överskridande av linje;

– fortsatt körning på en linje;

– 4 sekunder efter filbyte;

– snäva kurvor;

– nedsatt sikt;

– aktivering av körriktningsvisaren (i hän- delse av avkänning av vägren och identi- fiering av en bil som kommer från motsatt håll);

– kraftig acceleration;

– nödbromsning;

– ändra banbredd;

– användning av det aktiva nödbromssys- temet;

– ...

Beroende på bil, om en sidoradar är blocke- rad, visas meddelandet ”Kontrollera sidora- dar” på instrumentpanelen.

När den främre radargivaren är blockerad visas meddelandet ”Främre radar ingen sikt” på instrumentpanelen.

När den främre kameran är blockerad visas meddelandet ”Främre kamera ingen sikt” på instrumentpanelen.

anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

2.93

AVANCERAD SÄKERHET

(16/17)

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

– backväxeln är ilagd;

– kameran är skymd

– Den främre radargivaren är blockerad.

– beroende på bil, de bakre radargivarna är

övertäckta;

– när kontrollampan

û

visas.

Om en av sidohastighetskamerorna är block- erad visas varningslampan ingen sikt”.

i gult till- sammans med meddelandet ”Sidoradar

Om den främre radargivaren är blocke- rad visas varningslampan ingen sikt”.

i gult till- sammans med meddelandet ”Främre radar

Om den främre kameran är blockerad visas varningslampan sikt”.

i gult tillsammans med meddelandet ”Främre kamera ingen

Rengör området där sensorerna är place- rade.

Om fordonet är utrustat med en dragkrok som systemet identifierar lyser varningslam- pan

gult tillsammans med medde- landet ”Släp: Sidoavkänning Ej tillgängligt” för att informera dig om att funktionen för att förhindra filbyte inte är igång.

Om bilen drar en släpvagn eller husvagn kan oväntade eller onödiga korrigeringar uppstå.

I det här fallet kan du inaktivera funktionen

”Avancerad säkerhet” för att undvika ovän- tade eller onödiga korrigeringar.

Driftstörning

När funktionen upptäcker ett funktionsfel, visas

-varningslampan på instru- mentpanelen och, beroende på typ av fel- funktion, visas följande meddelande:

– ”Kontrollera Främre kamera”; eller

– ”Kontrollera främre radar”; eller

– ”Förarassistans Kontrollera”; eller beroende på bil,

– ”Kontrollera sidoradar”.

Beroende på bil åtföljs meddelandet av

© -varningslampan på instrumentpa- nelen.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

2.94

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

AVANCERAD SÄKERHET

(17/17)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid en kollision kan kamerans eller radargivarnas inställning ändras, vilket kan påverka funktionen. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Allt arbete (reparationer, vindrutemodifieringar osv.) i området runt kameran eller radargivarna får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

– dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

– en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

– dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, skadad vägbana)

– bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

– vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

– när du ligger nära ett fordon i samma fil.

I detta fall kan funktionen ”Avancerad säkerhet” reagera felaktigt eller inte alls.

Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

– Kameraområdet (på vindrutesidan eller backspegeln) eller radarområdet(-områdena) har skadats.

– vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant);

– bilen bogseras (bärgas),

– du kör inte på en asfalterad väg.

2.95

SVE_UD82361_1

Sécurité avancée (HHN - Renault)

VARNING FÖR ATT PÅKALLA FÖRARENS UPPMÄRKSAMHET (1/2)

”Varning för att påkalla förarens uppmärk- samhet” är en funktion som analyserar föra- rens beteende (körstil, styrning av bilen osv.) och varnar föraren om det finns risk för trött- het eller nedsatt uppmärksamhet.

Det tar hänsyn till indikatorer som:

– rattrörelser;

– förarens åtgärder på andra system (indi- katorer, vindrutespolare osv.)

1 plats.

Funktionen är ett extra kör- hjälpmedel vid risk för trötthet eller nedsatt uppmärksamhet.

Funktionen kan inte ta förarens

Funktionen får under inga omständig- heter ersätta förarens uppmärksamhet eller ansvar vid körning.

Funktion

Funktionen är redo att varna dig om has- tigheten ligger på över ungefär 60 km/h.

Om det finns en risk för trötthet eller ned- satt uppmärksamhet visas meddelandet 1

”Vingel varning Ta en paus” på instrument- panelen och en ljudsignal hörs.

Det är lämpligt att stanna bilen så snart som och ta en paus.

”Varning för att påkalla förarens upp- märksamhet” övervakar förarens upp- märksamhet hela tiden och kan ge flera varningar per färd.

Systemet återställs varje gång motorn startas.

2.96

SVE_UD82362_1

Alerte vigilance conducteur (HHN - Renault)

Alerte vigilance conducteur alerte vigilance conducteur ........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VARNING FÖR ATT PÅKALLA FÖRARENS UPPMÄRKSAMHET (2/2)

2

Aktivering/inaktivering via multimediaskärmen

2

Via Världen ”Fordon” på din multimedias- kärm 2 väljer du ”Körhjälp”-menyn.

Aktivera eller inaktivera funktionen

”Körhjälp”.

Anm.:

– när ”Active Driver Assist” aktiveras inakti- veras systemet automatiskt. Inaktivering av ”Active Driver Assist” återaktiverar systemet;

– systemet aktiveras som standard varje gång bilen startas.

Driftstörning

Om systemet upptäcker ett fel visas med- delandet ”Kontrollera Alert förare” på instru- mentpanelen och systemet inaktiveras auto- matiskt.

Låt din märkesrepresentant kontrollera sys- temet.

Begränsningar för ”Varning för att påkalla förarens uppmärksamhet”

”Varning för att påkalla förarens uppmärk- samhet” kanske inte reagerar i följande fall:

– väg i dåligt skick;

– stark sidovind;

– dynamisk körstil med kurvtagning i hög hastighet eller hög acceleration;

– frekventa körfältsbyten eller ändringar av bilens hastighet.

”Varning för att påkalla förarens uppmärk- samhet” kanske inte ger någon varning i föl- jande fall:

– kortvariga avbrott i uppmärksamheten;

– plötsliga distraktioner, t.ex. ett fallande fö- remål osv.

2.97

SVE_UD82362_1

Alerte vigilance conducteur (HHN - Renault)

AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR (1/3)

1

I bilar utrustade med den här funktionen kan systemet även använda information från na- vigeringssystemet.

Om fartbegränsaren eller farthållaren är ak- tiverad går det att anpassa denna inställning efter hastighetsbegränsningen som syste- met registrerat.

När den inställda hastighetsgränsen över- skrids ändras displaypanelen för att varna föraren.

I bilar med ett abonnemang, och där du kör i ett annat land kan det hända att där används andra hastighetsenheter än din bil är inställd för. I sådana fall visar systemet vägskylten med den lokalt gällande hastighetsbegräns- ningen, men även omvandlingen till den enhet som din instrumentpanel är inställd för.

Systemet läser av hastighetsskyltarna vid vägkanten och visar sedan hastighetsbe- gränsningen på instrumentpanelen.

Det använder huvudsakligen informationen från kameran 1 som är placerad på vindru- tan bakom backspegeln.

Obs!

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Anm.: på bilar som inte har ett abonnemang och kör i ett land där hastighetsenheterna skiljer sig från bilens, kan du manuellt välja motsvarande hastighetsenhet på instru- mentpanelen (t.ex. ändra från miles till kilo-

meter) för att få lämplig information ➥ 1.78.

I länder där hastigheten på vissa typer av vägar sänks vid regn kan systemet i bilar med ett abonnemang ändra hastighetsbe- gränsningen efter att ha torkat vindrutan några sekunder.

Särskilda situationer

Ibland är hastighetssänkningar undantags- fall som inte registreras av systemet. Ett sådant exempel är dagar med förorenings- stopp.

Trafikskyltsavkänning är kopplat till ett abonnemang. Om det inte finns något abonnemang är systemet begränsat till att ta hänsyn till hastig- hetsskyltar när de upptäcks av kameran. Systemet tar inte längre hänsyn till information från kartan i navigeringssystemet. Tillgänglighet för hastighetsgränsen kan påverkas.

För att hantera ditt abonnemang, se multimediainstruktionerna.

2.98

SVE_UD82363_1

Détection de panneaux de signalisation routière (HHN - Renault)

Détection de panneaux de signalisation routière alerte de survitesse ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) détection de panneaux : alerte de survitesse ...............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR (2/3)

3 4

Om hastighetsgränsen överskrids blinkar en röd cirkel runt skylten ( 3 -varningslampa) i några sekunder för att varna dig. Den förblir tänd på instrumentpanelen så länge bilens hastighet överskrider hastighetsgränsen.

Åtgärd

Kontroll- och varningslampor

Funktionen visar följande varningslampor:

3 Hastighetsskyltar och tilläggsskyltar för hastighetsbegränsning (hastighet på av- fartsramp med pil, hastighet med hus- vagn, hastighetsbegränsning för långa fordon osv.).

4 Andra trafikskyltar (start på omkörnings- förbud).

5

Variation av hastighetsbegränsning eller konstantfart

För att anpassa fartbegränsaren, farthålla- ren eller den adaptiva farthållarens börvärde till den upptäckta hastighetsgränsen, tryck på 5 -omkopplaren.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

SVE_UD82363_1

Détection de panneaux de signalisation routière (HHN - Renault)

2.99

AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR (3/3)

Driftstörning

Systemet kan inte registrera hastighetsbe- gränsningen om:

– vindrutan är smutsig,

– kameran bländas av solen,

– sikten är dålig (nattetid, vid dimma osv.),

– vägskyltarna är oläsliga (av t. ex. snö) eller dolda (av ett annat fordon eller av träd),

– informationen från navigeringssystemet inte är uppdaterad.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.

Systemet identifierar hastighetsskyltar och identifierar inte andra skyltar (t.ex. in- och utfart till/från stadsområden osv.).

Systemet kanske inte identifierar alla hastighetsskyltar eller tolkar dem felaktigt.

Föraren måste alltid respektera vägskyltarna och vägtrafikförordningens regler och ska inte ignorera de skyltar som inte registreras av systemet.

Vid dålig sikt (dimma, snö, frost etc.) kan inte systemet antyda vilken hastighet som är lämplig.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka an- visningar systemet ger.

2.100

SVE_UD82363_1

Détection de panneaux de signalisation routière (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

FARTBEGRÄNSARE (1/4)

4

5

1

3

2

Fartbegränsaren styr motorn och bromsarna för att hjälpa dig att inte överstiga den kör- hastighet som du har valt, kallad hastig- hetsgränsen .

Hastighetsbegränsarfunktionen kan aktive- ras från 0 km/h till 180 km/h.

Reglage

1 Av/På-reglage för fartbegränsare 

.

2 Av/På-reglage för farthållare

.

3 Pop-up-knapp (beroende på bil): an-

passa hastighetsbörvärdet till detekte-

rade hastighetsgränser

➥ 2.98.

4 – Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesin- ställda konstantfarten ( RES/+ ).

– Nedåt: aktiverar, minskar konstant- farten eller lagrar aktuell hastighet

( SET/).

5 Pausning av funktionen (med minnesin- ställning av hastighetsgränsen) ( 0 ).

Körning

Om en hastighetsgräns har ställts in men inte uppnåtts ännu är körningen densamma som körning utan farthållare.

Nu kan den inställda fartgränsen inte över- skridas även om du trycker på gaspedalen, utom vid behov (se ”Ökning av den inställda fartgränsen”).

Beroende på bil kan du koppla fartbegränsaren till funktionen

”Trafikskyltsavkänning” ➥ 2.98.

Limiteur de vitesse, régulateur de vitesse conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) limiteur de vitesse ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulateur - limiteur de vitesse ..................

(jusqu’à la fin de l’UD) alerte de survitesse ...................................

(page courante) commandes ...............................................

(page courante) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82364_1

Limiteur de vitesse (HHN - Renault)

2.101

FARTBEGRÄNSARE (2/4)

4

1

6

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1 . Varningslampan 6 visas i grått. Meddelandet ”Fartbegräns. PÅ

SET för inställn” visas på instrumentpane- len tillsammans med streck som indikerar att fartbegränsningsfunktionen är aktiverad och väntar på att spara en hastighetsgräns.

Om du vill spara den aktuella hastighe- ten, tryck 4 -reglaget uppåt på ( RES/+ ) eller nedåt på ( SET/): hastighetsgränsen ersät- ter strecken och, beroende på utrustnings- nivå, visas varningslampan 6 i vitt.

Den lägsta hastighet som kan sparas är

30 km/h.

2.102

SVE_UD82364_1

Limiteur de vitesse (HHN - Renault)

FARTBEGRÄNSARE (3/4)

4

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den in- ställda fartgränsen på följande sätt: tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten (över spärren).

När hastigheten överskrids blinkar den in- ställda fartgränsen gult på instrumentpane- len. Släpp sedan upp gaspedalen: fartbe- gränsningsfunktionen återupptas så snart bilen uppnår en hastighet som är lägre än den sparade hastigheten.

Ändring av den inställda fartgränsen

Du kan ändra fartgränsen genom att trycka på 4 -reglaget:

– uppåt på ( RES/+ ) för att öka hastigheten;

– nedåt på ( SET/) för att minska hastighe- ten.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna in- gripa i en nödsituation.

Om fartbegränsaren inte är till- gänglig (efter flera aktiverings- försök), kontakta din märkesre- presentant.

SVE_UD82364_1

Limiteur de vitesse (HHN - Renault)

2.103

FARTBEGRÄNSARE (4/4)

5

4

1

2

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen sätts i stand-by om du trycker på omkopplaren 5 ( 0 ).

Hastighetsgränsen sparas och visas i grått på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är sparad i minnet kan du aktivera den igen genom att trycka 4 -regla- get uppåt.

6

När fartbegränsaren sätts i standby-läge

återaktiverar en nedåttryckning på 4 -reg- laget funktionen utan att hänsyn tas till den lagrade hastigheten. Det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Fartbegränsningsfunktionen inaktiveras när du:

– trycker på reglaget 1 . Hastigheten är då inte längre sparad i minnet;

– trycker på reglaget 2 . I detta fall väljs fart- hållaren och det finns ingen sparad has- tighet.

Varningslampan 6 slocknar för att bekräfta att funktionen är inaktiverad.

2.104

SVE_UD82364_1

Limiteur de vitesse (HHN - Renault)

FARTHÅLLARE (1/5)

4

5

1

3

2

Farthållaren styr motorn och bromsarna för att hjälpa dig upprätthålla den körhastighet som du har valt, kallad konstantfarten .

Denna marschhastighet kan ställas in på vilken hastighet som helst mellan 30 km/h och 180 km/h.

Beroende på bil informerar -symbolen på 2 -reglaget om att du har en med en an- passningsbar farthållare:

med anpassningsbar farthållare

2.110;

med ”Active Driver Assist”

2.132.

Reglage

1 Av/På-reglage för fartbegränsare

2 Av/På-reglage för farthållare

.

3 Pop-up-knapp (beroende på bil): an-

passa hastighetsbörvärdet till detekte-

rade hastighetsgränser

➥ 2.98.

.

4 – Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesin- ställda konstantfarten ( RES/+ ).

– Nedåt: aktiverar, minskar konstant- farten eller lagrar aktuell hastighet

( SET/).

5 Pausning av funktionen (med minnesin- ställning av hastighetsgränsen) ( 0 ).

Beroende på bil kan du koppla farthålla- ren till funktionen ”Trafikskyltsavkänning”

2.98 genom en tryckning på kontak-

ten 3 .

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta förarens plats.

Den kan alltså aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna, skyldighe- ten att visa uppmärksamhet (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vat- tenplaning, stenskott) eller vid ogynn- samma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind).

Risk för olycka.

2.105

conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulateur de vitesse .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulateur - limiteur de vitesse ..................

(jusqu’à la fin de l’UD) commandes ...............................................

(page courante) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82365_1

Régulateur de vitesse (HHN - Renault)

FARTHÅLLARE (2/5)

Körning

När en konstant hastighet har ställts in och farthållaren är aktiv kan du ta bort foten från gaspedalen.

6

4

2

Igångsättning

Använd strömställaren 2 .

Kontrollampan 6 visas i grått.

Meddelandet ”Farthållare PÅ SET för inställn” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som visar att farthållaren

är aktiverad och väntar på att spara en konstant hastighet.

Inställning av konstantfart

Håll en jämn hastighet (över ca 30 km/h) och tryck reglaget 4 uppåt på ( RES/+ ) eller nedåt på eller ( SET/): funktionen aktiveras och aktuell hastighet implementeras. Den valda hastigheten ersätter strecken.

Farthållaren bekräftas när den sparade has- tigheten och varningslampan visas i grönt 6 .

Om du försöker aktivera funktionen vid en lägre hastighet än 30 km/h visas meddelan- det ”Hastigh. ogiltig” och funktionen förblir inaktiverad.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

2.106

SVE_UD82365_1

Régulateur de vitesse (HHN - Renault)

FARTHÅLLARE (3/5)

4

Ändring av konstantfarten

Du kan ändra konstantfarten genom att trycka på reglaget 4 :

– uppåt på ( RES/+ ) för att öka hastigheten;

– nedåt på ( SET/) för att minska hastighe- ten.

Obs!

Genom att trycka på och hålla upp eller ned 4 -reglaget kan du ändra hastighe- ten i intervaller om 10 km/h.

Fartökning över inställd konstantfart

Du kan när som helst överskrida den kon- stanta hastigheten om du trycker på gaspe- dalen.

Om hastigheten överskrids blinkar den valda hastigheten i gult på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: efter några sekunder återupptar bilen automatiskt den första konstantfarten.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Om farthållaren inte längre är tillgänglig (efter flera aktive- ringsförsök), kontakta en auk- toriserad återförsäljare.

SVE_UD82365_1

Régulateur de vitesse (HHN - Renault)

2.107

FARTHÅLLARE (4/5)

4

5

6

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen försätts i standby-läge när du trycker på:

– knappen ( 0 );

– bromspedalen;

– om kopplingspedalen är nertryckt eller neutralläget är aktivt under en längre stund på bilar med manuell växellåda.

Den konstanta hastigheten sparas och visas i grått på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att kör- villkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väder- leksförhållandena) Tryck 4 -reglaget uppåt på ( RES/+ ) om bilens hastighet är högre än

30 km/h.

När du ser en påminnelse om den lagrade hastigheten bekräftas aktiveringen av fart- hållaren genom att den gröna displayen visar konstantfarten och, beroende på bil, tänds varningslampan 6 .

ANM.: Om den hastighet som du precis har matat in är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera snabbt tills denna tröskel uppnås.

Om farthållaren befinner sig i vänteläge trycker du 4 -reglaget nedåt på ( SET/) för att

återaktivera den utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten – det är bilens aktuella hastighet som registreras.

2.108

SVE_UD82365_1

Régulateur de vitesse (HHN - Renault)

FARTHÅLLARE (5/5)

1

6

2

Avstängning av funktionen

Farthållaren inaktiveras när du:

– trycker på reglaget 2 . I detta fall finns ingen lagrad hastighet;

– trycker på reglaget 1 . I detta fall väljs fart- begränsaren och det finns ingen sparad hastighet.

Varningslampan 6 slocknar på instrument- panelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.

SVE_UD82365_1

Régulateur de vitesse (HHN - Renault)

2.109

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (1/22)

Den anpassningsbara farthållaren (eller

Stop and Go anpassningsbar farthållare på bilar med automatisk växellåda) använder information från en radar eller kamera för att upprätthålla den valda hastigheten (s.k. kon- stansfart) och hålla ett lämpligt avstånd till fordonet framför i samma körfält.

När funktionen ”Trafikskyltsavkänning” är aktiverad kan systemet, beroende på bil

2.98, justera bilens hastighet enligt de

hastighetsskyltar som känns igen av kame- ran.

Beroende på land och abonnemang an- passar systemet med hjälp av kameran och kartan bilens hastighet i förväg till situ- ationen och händelser på vägen (rondeller, kurvor, kommande vägskyltar eller hastig- hetsbegränsningszoner).

På bilar med automatisk växellåda kan den anpassningsbara farthållaren Stop and Go bromsa bilen så att den stannar helt om for- donet framför stannar, för att sedan köra vidare.

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssys- temet.

Systemets maximala räckvidd är cirka

130 m. Detta kan variera beroende på väg- förhållandena (kuperad mark, väderförhål- landen osv.).

Beroende på vägförhållandena (trafik, väder osv.), kan den anpassningsbara farthållaren kan aktiveras mellan:

– 0 km/h och 180 km/h i bilar med automa- tisk växellåda;

– 30 km/h och 180 km/h i bilar med manuell växellåda.

Funktionen indikeras av symbolen

.

Anm.:

– Föraren måste ta hänsyn till hastighets- gränsen och säkra avstånd i landet där han/hon kör.

– Den anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen upp till ungefär en tredje- del av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Den anpassningsbara farthållaren utlö- ser inte ett nödstopp och dess bromska- pacitet är begränsad.

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

2.110

Régulateur de vitesse adaptatif conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulateur de vitesse .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulateur de vitesse adaptatif ..................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (2/22)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna eller säkert avstånd, uppmärksamheten (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och trafikförhållandena.

Använd anpassningsbar farthållaren utanför tätbebyggda områden, på breda vägar med synliga linjer.

Farthållaren kan ha begränsad funktion på mycket kurviga eller hala vägar (med risk för is, vattenplaning, stenskott) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind osv.).

Risk för olycka.

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

2.111

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (3/22)

1

4 5

2

Kamerans placering

1

Se till att det inte är dålig sikt genom vindru- tan (pga smuts, lera, snö, etc.).

Radarns placering

2

Kontrollera att radarskyddsplåten inte är blockerad (smuts, lera, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

3

7 6

Reglage

3 – Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesin- ställda konstantfarten ( RES/+ ).

– Nedåt: aktiverar, minskar konstant- farten eller lagrar aktuell hastighet

( SET/).

4 Pausa funktionen med minnesinställning av farthållaren ( 0 ).

5 Inställning av lämpligt avstånd.

6 Huvudströmställare för Stopp/Start av anpassningsbar farthållare

.

7 Pop-up-knapp (beroende på bil): an-

passa hastighetsbörvärdet till detekte-

rade hastighetsgränser

2.98.

Beroende på bil informerar

-symbo- len på 6 -reglaget om att du har en med en anpassningsbar farthållare ”Active Driver

Assist”

2.132.

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan

ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

2.112

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (4/22)

8 9

10 11

Igångsättning

Använd strömställaren 6 .

Den grå varningslampan 8 tänds och med- delandet ”Adaptiv farthållare PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck, som anger att farthållaren är igång och väntar på att man matar in en konstantfart.

Funktionen kan inte aktiveras när:

– parkeringsbromsen är åtdragen

– funktionen parkeringsassistans redan är

aktiverad ➥ 2.181.

Meddelandet ”Adap farthållare ej tillgänglig” visas på instrumentpanelen.

Visningar

8 Varningslampa för anpassningsbar farthållare.

9 Sparad konstantfart.

10 Fordon framför.

11 Sparat säkert avstånd

12

Obs!

Om bilen är utrustad med ”Active

Driver Assist”-systemet

➥ 2.132, när

”Vingelkorrigering”-funktionen, som tidigare valts i multimediasystemet eller genom att trycka på knappen 12 (slår på varnings- lampa 12 ), den adaptiva farthållaren akti- veras automatiskt när ”Vingelkorrigering”- funktionen är aktiverad

➥ 2.132.

För lägena MULTI-SENSE "All-Terrain

" och "Snow "

3.2är det inte möjligt

att aktivera funktionen eller så inaktive- ras den automatiskt när du byter till ett av dessa lägen.

Viktigt: Håll alltid fötterna vid pedalerna för att vara beredd.

2.113

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (5/22)

8 9

Konstantfarten 9 ersätter strecken och fart- hållningen bekräftas av att konstantfarten visas i grönt och att varningslampan 8 tänds.

Om du försöker aktivera funktionen i en bil med manuell växellåda när bilens hastighet

är över 180 km/h eller under 30 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” visas och funktionen aktiveras inte.

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Specialfunktion på bilar med automatisk växellåda: om bilens hastighet är under

30 km/h ställs konstantfarten automatiskt in till 30 km/h. Bilen accelererar tills den uppnår den sparade konstantfarten.

Inställning av konstantfart

När bilen står stilla (endast bilar med au- tomatisk växellåda) eller när bilen kör i en jämn hastighet (alla bilar), för 3 reglaget uppåt ( RES/+ ) eller nedåt ( SET/) för att ak- tivera funktionen och ställa in den aktuella hastigheten.

Den lägsta konstantfarten är 30 km/h.

2.114

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (6/22)

A

9

13

Inställningar

Du kan välja att tillämpa på konstantfart 9 en systematisk hastighetsavvikelse i för- hållande till de upptäckta hastighetsgrän- serna 13 .

Från multimediaskärmen, i Världen

”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan, på

”Hastighetshantering”-menyn, aktiverar du

”Justera hastighetsbegränsning” och väljer

önskad skillnad (från -10 km/h till 10 km/h),

över 50 km/h).

Aktivera farthållaren med förhandsigenkänning av hastighetsskyltar (display

B

)

(bilar utrustade med automatväxellåda och ett abonnemang).

Aktivera farthållaren med igenkänning av hastighetsskyltar (display

A

)

(kan variera från bil till bil)

När bilen är utrustad med funktionen

”Trafikskyltsavkänning”

2.98 trycker du

på kontextknappen 7 för att anpassa bilens hastighet till de hastighetsgränser 13 som identifieras av kameran.

Efter validering, när du passerar en skylt, antar konstantfarten 9 värdet för den hastig- het som detekterats 13 .

B

9

14

Med hjälp av kameran, funktionen

”Trafikskyltsavkänning”

➥ 2.98 och kartan

som är kopplade till abonnemanget förutser systemet automatisk justering av bilens has- tighet fram till nästa skylt eller identifierade område med begränsad hastighet (stadsom- råde osv.) 14 .

2.115

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (7/22)

Aktivera farthållaren med förhandsigenkänning av hastighetsskyltar (display

B

)

(forts.)

B

Aktivering/inaktivering

Från multimediaskärmen, i Världen ”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan väljer du i

”Hastighetshantering”-menyn ”Till hastig- hetsbegränsningar” i fältet ”Adaptiv regle- ring”.

Bokstaven ” A ” 15 som visas på instrument- panelen bekräftar att farthållaren med för- handsigenkänning av hastighetsskyltar har aktiverats.

Farthållaren med förhandsigenkänning av hastighetsskyltar är kopplad till ett abonnemang. Utan ett abonnemang kan denna funktion inte aktiveras.

För att hantera ditt abonnemang, se multimediainstruktionerna.

9

15

13

14

Obs: aktivering/avaktivering är också möjlig genom att trycka på och hålla inne kontext- knappen 7 .

Åtgärd

Med funktionen aktiverad visas följande has- tigheter på instrumentpanelen:

– konstantfart ;

– den aktuella hastighetsbegränsning som systemet identifierar på den vägsträcka som bilen färdas på 13 ;

– den hastighet som systemet identifierar på nästa vägsträcka eller i nästa hastig- hetsbegränsningszon 14 .

Den hastighet som registrerats 14 beak- tas av systemet. Bilens hastighet anpassas gradvis tills den når konstantfart 9 utan att någon åtgärd krävs från föraren. Den hastig- het som anges på 14 visas på 13 när du pas- serar den identifierade skylten eller zonen.

När funktionen inte är aktiverad eller abon- nemanget inte längre är aktivt är driften den- samma som att ställa in konstanthastigheten med igenkänning av hastighetsskyltar (dis- play A , se föregående sida).

Föraren måste alltid vara uppmärksam på den hastighet som systemet tillämpar och förblir ansvarig för fordonets hastig- het.

Inställningar

Du kan välja att tillämpa på konstantfart 9 en systematisk hastighetsavvikelse i för- hållande till de upptäckta hastighetsgrän- serna 13 .

Från multimediaskärmen, i Världen

”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan, på

”Hastighetshantering”-menyn, aktiverar du

”Justera hastighetsbegränsning” och väljer

önskad skillnad (från -10 km/h till 10 km/h),

över 50 km/h).

2.116

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (8/22)

C

16

Om bilen närmar sig en kurva eller en ron- dell visas symbolen 16 på instrumentpane- len. Bilen justerar sin hastighet till en has- tighet som är lämplig för den upptäckta egenskapen.

Föraren måste alltid vara uppmärksam på den hastighet som systemet tillämpar och förblir ansvarig för fordonets hastig- het.

9

Aktivering/inaktivering

Från multimediaskärmen, i Världen

”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan väljer du ”Visa hastighetsbegränsningar” i

”Hastighetshantering”-menyn.

I menyn ”Adaptiv reglering” väljer du ”Till vägsammanhang”.

Aktivera farthållaren med förhandsigenkänning av vägens layout (display

C

)

(bilar utrustade med automatväxellåda och ett abonnemang)

Med hjälp av kameran, funktionen

”Trafikskyltsavkänning” ➥ 2.98 och ett karta-

bonnemang kan systemet förutse och hantera automatisk justering av konstanthastigheten 9 när bilen närmar dig en rondell eller kurva.

(När funktionen inte är aktiverad eller abon- nemanget inte längre är aktivt är driften den- samma som att ställa in konstanthastigheten med igenkänning av hastighetsskyltar (dis- play A , se föregående sidor) eller, beroende på abonnemang, ställa in konstanthastighe- ten med igenkänning av hastighetsskyltar

(display B , se föregående sidor).

Följande symboler visar de egenskaper som systemet tar hänsyn till:

rondell;

kurva.

Farthållaren med förhandsigenkänning av vägens layout är kopplad till ett abon- nemang.

Utan ett abonnemang kan denna funk- tion inte aktiveras.

För att hantera ditt abonnemang, se multimediainstruktionerna.

2.117

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (9/22)

– uppåt ( RES/+ ) för att återgå till den lag- rade konstanthastigheten;

– nedåt ( SET/) för att lagra och bibehålla den aktuella hastigheten.

4

Aktivering av avståndskontroll

När konstantfarten aktiveras visas stan- dardavståndet 11 i grönt på instrumentpane- len. Standardavståndet motsvarar cirka två sekunder (se följande sidor).

6

Kontrollera konstantfart

9

Du kan ta tillbaka kontrollen över bilens has- tighet när som helst genom att:

– sätta funktionen i viloläge:

– genom att trampa på bromspedalen,

eller

– trycka på knappen 4 ( 0 );

– genom att trycka och hålla nere kopp- lingspedalen (fordon utrustade med manuell växellåda),

– avaktivering av funktionen genom att trycka på den allmänna start/stopp-knap- pen 6 .

För bilar utrustade med automatväxellåda, när hastigheten automatiskt anpassas till skyltar och/eller vägbana, är det möjligt att ignorera dessa händelser. Tryck på 3 -regla- get:

2.118

3

Om systemet registrerar ett fordon i ditt kör- fält visas konturen av ett fordon 10 ovanför avståndsmätaren 11 på instrumentpanelen.

Din bil anpassar sig efter det framförvarande fordonets hastighet och bromsar vid behov

(bromsljuset tänds) för att bibehålla avstån- det som visas på instrumentpanelen.

Anm.: Storleken på 10 konturen varierar i enlighet med avståndet mellan dig och for- donet framför. Ju närmare du befinner dig fordonet framför desto större blir konturen.

Ställa in konstantfart

Du kan variera hastigheten genom att trycka upprepade gånger (för låg variation) eller trycka på och hålla in (för hög variation) reg- laget 3 :

– uppåt på ( RES/+ ) för att öka hastigheten;

– nedåt: ( SET/) för att minska hastigheten.

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (10/22)

D

5

F

G

D

E

Inställning av lämpligt avstånd

Du kan när som helst ändra avstånd till fram- förvarande fordon genom att trycka uppre- pade gånger på strömställaren 5 .

Den horisontella avståndsmätningen på in- strumentpanelen indikerar de olika tillgäng- liga säkra avstånden:

– avståndsmätningen D : långt avstånd

(motsvarar cirka 2,4 sekunder);

– avståndsmätningen E : mellanliggande avstånd 2 (motsvarar cirka 2 sekunder);

– avståndsmätningen F : mellanliggande avstånd 1 (motsvarar cirka 1.6 sekunder);

– avståndsmätningen : kort avstånd (mot- svarar cirka 1,2 sekunder).

Den valda avståndsmätningen visas i grönt på instrumentpanelen. Övriga mätningar för- blir grå.

Anm.: Avståndet bör ställas in utifrån trafi- knivå, lokala regler och väderförhållanden.

Säkerhetsavståndet justeras som stan- dard på avståndsmätaren E .

2.119

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (11/22)

Sedan släpper du upp gaspedalen.

Farthållaren och avståndskontrollen ser au- tomatiskt till att bilen återgår till den hastig- het och det avstånd som du har valt tidigare.

8 9

Omkörningsmanöver

Om du vill köra om fordonet framför kan du aktivera körriktningsvisaren. Då stoppas av- ståndskontrollen tillfälligt, vilket låter dig ac- celerera till en lämplig hastighet för omkör- ning.

Fartökning över inställd konstantfart

Du kan när som helst överskrida konstant- farten om du trycker på gaspedalen.

Om konstantfarten överskrids visas den 9 i gult.

Avståndsmätaren blinkar om avståndet mellan din bil och fordonet framför är mindre

än det säkra avstånd som valts och funktio- nen för avståndskontroll är inte längre aktiv.

Stanna och starta med bilen hos en bil med automatväxellåda

Om fordonet framför dig saktar ned anpas- sar systemet bilens hastighet eller stannar bilen helt vid behov (t.ex. i tät trafik). Bilen stannar några meter från fordonet fram- för. Funktionen Stop and Start kan försätta

motorn i vänteläge ➥ 2.7.

När fordonet framför kör iväg igen:

– om stoppet varar i mindre än trettio sek- under startar bilen igen utan att någon

åtgärd krävs från föraren.

Obs!

Föraren ska alltid vara redo för plötsliga incidenter under körning och för- blir ansvarig för att kontrollera fordonet: om systemet upptäcker en fotgängare runt fordonet kommer automatisk omstart att förhindras till nästa stopp.

– om bilen står stilla i cirka trettio sekunder måste du trycka på gaspedalen eller föra reglaget 3 ( RES/+ ) uppåt för att köra iväg igen. Meddelandet ”Tryck på RES/+ eller gasa” visas på instrumentpanelen för att informera dig;

Om bilen står stilla längre än ca tre minuter ansätts automatiskt den elektroniska parke- ringsbromsen och den adaptiva farthållaren inaktiveras. Kontrollampan 8 släcks för att bekräfta att funktionen har inaktiverats.

2.120

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (12/22)

Sätta funktionen i viloläge

Du kan försätta funktionen i vänteläge när:

– du trycker på strömställaren 4 ( 0 );

– du trycker på bromsen medan bilen rör dig.

Funktionen inaktiveras av systemet om:

– om du ställer in den automatiska växellå- dan till P eller N ;

– om du lägger i backväxeln;

– om hastigheten är mindre än 30 km/h, för bilar utrustade med manuell växellåda;

– du knäpper loss förarsätets bilbälte;

– du öppnar en av dörrarna;

– du trycker på start-/stoppknappen för motorn;

– lutningen är för brant;

– om vissa körkontrollsystem och regle- ringssystem aktiveras (aktiv nödbroms- ning, ABS, ESC osv.);

– när kopplingspedalen är nedtryckt eller neutralläget är aktivt under en längre stund på bilar med manuell växellåda.

Obs!

Beroende på fordonet, om mottag- ningen av den anslutna informationen inte

är optimal, kopplar systemet automatiskt på standby för avkänning av hastighetsbe- gränsningsskyltar och/eller förhandsigen- känning av väglayoutfunktionerna.

De två funktionerna återaktiveras automa- tiskt så snart kartdatamottagningen blir op- timal igen.

4

Under alla omständigheter bekräftas vänte- läget av att de gråa varningslamporna tänds och att meddelandet ”Adaptiv farth. urkopp- lad” visas på instrumentpanelen.

Bilens hastighet bromsas inte automatiskt om den anpass- ningsbara farthållaren sätts i vänteläge eller inaktiveras – för att bromsa måste du trampa på broms- pedalen.

2.121

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (13/22)

Lämna vänteläge

Utifrån sparad konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du åter- uppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Flytta kontrollen 3

( RES/+ ) uppåt inom intervallet för giltiga hastigheter.

När den lagrade hastigheten aktiveras visas konstantfarten i grönt som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

Obs!

Om den hastighet som sparats tidigare

är högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera tills denna hastighet uppnås.

H

J

Utifrån den aktuella hastigheten

Om farthållaren befinner sig i vänteläge kan du återaktivera den genom att flytta regla- get 3 ( SET/) nedåt utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Varningarna ”Ta kontroll över bilen”

I vissa situationer (t.ex. om du närmar dig ett fordon som rör sig mycket långsammare, om fordonet framför dig byter körfält snabbt osv.) är det inte säkert att systemet hinner reagera.

Beroende på situation ger systemet ifrån sig ett pip kopplat till:

– den orange varningen H om situationen kräver förarens uppmärksamhet eller

– den röda varningen J tillsammans med meddelandet ”Bromsa” om situationen kräver förarens uppmärksamhet omedel- bart.

I alla dessa situationer bör du handla följdriktigt och utför lämpliga åtgärder.

2.122

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (14/22)

6

Avstängning av funktionen

Den anpassningsbara farthållaren inaktive- ras när du trycker på den allmänna start/ stopp 6 -knappen.

Indikeringen 8 slocknar på instrumentpane- len för att bekräfta att funktionen inte längre

är aktiv.

8

Tillfälligt inte tillgänglig (radar)

Radarn kan upptäcka fordon framför bilen.

Systemet fungerar inte korrekt om radarns avkänningsområde är blockerat eller om sig- nalen störs.

Om radarns avkänningsområde blockeras eller om radarsignalen störs visas medde- landet ”Främre radar ingen sikt” på instru- mentpanelen och den anpassningsbara farthållaren inaktiveras. Den gröna varnings- lampan 8 slocknar för att bekräfta att funktio- nen har inaktiverats automatiskt.

Se till att radarområdet förblir rent och inte blockeras av snö, lera, en dåligt monte- rad registreringsskylt eller av något tillbe- hör monterat på framsidan av bilen (på gril- len), eller dolt av något tillbehör monterat på bilens framsida (på grillen eller logotypen etc.).

Förhållandena i vissa geografiska områden kan störa funktionen, till exempel:

– torra områden, tunnlar, långa broar eller sällan använda vägar utan väglinjer, utan markeringar eller där det finns träd i när- heten

– ett militärt område eller flygplatsområde.

Du måste lämna sådana områden för att funktionen ska fungera.

I samtliga fall bör du kontakta en auktorise- rad återförsäljare om meddelandet inte för- svinner när motorn startas om.

2.123

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (15/22)

Tillfälligt inte tillgänglig (kamera)

Systemet fungerar inte korrekt om kameran

är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Om kamerans synlighet försämras kommer den anpassningsbara farthållaren att fung- era sämre. Var uppmärksam.

Driftstörning

Om ett fel registreras för funktionen med an- passningsbar farthållare visas meddelandet

”Kontrollera anpassningsbar farthållare” på instrumentpanelen och funktionen med an- passningsbar farthållare inaktiveras.

Den anpassningsbara farthållaren inaktive- ras om ett fel registreras i en eller flera kom- ponenter i systemet.

Varningslampan © tänds på instru- mentpanelen tillsammans med ett av föl- jande meddelanden, beroende på felet:

– ”Kontrollera främre kamera”;

– ”Kontrollera främre radar”;

– ”Kontrollera kamera/radar”;

– ”Kontrollera bilen”.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

2.124

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (16/22)

K

Begränsningar av systemets funktion

Avkänning av fordon

Systemet känner endast av fordon (bilar, lastbilar, motorcyklar) som rör sig i samma riktning som din bil.

Systemet tar hänsyn till ett fordon som svänger in i samma körfält (t.ex. K ) först när det kommer in i kamerans och radarns av- känningsområden.

Systemet kan utlösa olämplig eller för- dröjd bromsning.

L

Systemet kan inte känna av:

– fordon vid korsningar: halt väglag (t.ex. L ) osv;

– fordon som kör på fel sida vägen eller som backar mot dig.

Den anpassningsbara farthållaren måste användas utanför tätbebyggda områ- den, på breda vägar med synliga linjer.

M

Avkänning i kurva

När du kör in i en kurva eller sväng kanske radarn och/eller kameran tillfälligt inte kan känna av fordonet framför (t.ex. M ).

Systemet kan utlösa en acceleration.

På väg ut ur kurvan kan systemet och dess förmåga att registrera framförvarande fordon avbrytas eller fördröjas.

Systemet kan utlösa olämplig eller för- dröjd bromsning.

2.125

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (17/22)

N

Avkänning av fordon i intilliggande körfält

Systemet kan känna av fordon som kör i ett intilliggande körfält när:

– du kör in i en kurva (t.ex. N );

– du kör på en väg med smala körfält

– fordonet i det intilliggande körfältet kör långsammare och om ett av dessa fordon befinner sig för nära det andra fordonets körfält.

Systemet kan felaktigt framkalla fart- sänkning eller inbromsning av bilen.

P

Fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken

Systemet upptäcker inte fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken eller fordon som befinner sig utanför kame- rans och radarns avkänningsområden när du kör uppför eller nedför en backe.

Fordon utanför kamerans och radarns avkänningsområden.

Systemet reagerar sent eller inte alls om fordon som registrerats befinner sig utanför kamerans och radarns avkänningsområden, speciellt i följande fall:

Q

– fordon som transporterar långa föremål som sträcker sig utanför linjen

– den faktiska längden på höga fordon

(t.ex. P ) utanför radarns avkänningsom- råde (byggmaskiner, jordbruksmaskiner som bogserar fordon osv.);

– fordon som inte ligger mitt i körfältet;

– smala fordon som befinner sig mycket nära (t.ex. Q ).

2.126

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (18/22)

17

R

Fordon som står stilla och rör sig mycket långsamt

När hastigheten överstiger ungefär 50 km/h kan systemet inte känna av:

– stillastående fordon (t.ex. R );

– fordon som rör sig mycket långsamt.

När hastigheten understiger 50 km/h kanske systemet inte reagerar, eller rea- gerar mycket sent, på:

– stillastående fordon (t.ex. R ),

– fordon som rör sig mycket långsamt

S 18

– fordon framför dig 17 som byter kör- fält och avslöjar stillastående fordon 18

(t.ex. S );

– när bilar står stilla 19 , när du byter körfält

(t.ex. T ).

T

19

Var alltid redo att agera under alla om- ständigheter.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Den anpassningsbara farthållaren utlö- ser inte ett nödstopp och dess bromska- pacitet är begränsad.

2.127

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (19/22)

20

U

Fasta föremål och små föremål som inte upptäcks

Systemet kan inte känna av:

– fotgängare, cyklar, skotrar osv.

– djur;

– fasta föremål (tullbommar, murar osv.)

(t.ex. U ).

Systemet tar inte hänsyn till dessa. De utlö- ser inga varningar eller reaktioner från sys- temet.

V

21

Detektering av fordon som kör in i körfältet i hög hastighet

Om ditt fordon blir omkört av ett annat fordon som kör i hög hastighet 20 (motor- cykel, bil etc.) och fordonet befinner sig till- fälligt mellan ditt och det framförvarande fordonet 21, kan systemet utlösa onödig acceleration, bromsning eller inbroms- ning.

2.128

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (20/22)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna eller säkert avstånd, uppmärksamheten (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Förutom hastighetsskyltarna och informationen på vägkartorna från kartfunktionen (bilar utrustade med funktionen

”Trafikskyltsavkänning” och ett abonnemang) tar systemet inte hänsyn till annan trafikinformation (trafikljus, övergångsställen etc.).

Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och körförhållandena, oavsett indikationerna från systemet.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Använd anpassningsbar farthållaren utanför tätbebyggda områden, på breda vägar med synliga linjer.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera systemet och rådgör med din mär- kesrepresentant.

– Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer, lackeringsarbeten osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

2.129

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (21/22)

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

– bilen bogseras (bärgas);

– bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

– bilen körs i en tunnel eller nära en metallstruktur;

– bilen kommer fram till en vägtull, ett vägarbetsområde eller ett smalt körfält;

– bilen körs på en mycket kurvig väg (bergsväg osv.);

– bilen körs uppför eller nedför en mycket brant backe;

– sikten är dålig (bländande sol, dimma osv.);

– bilen körs på en hal vägbana (regn, snö, grus osv.);

– det är dåligt väder (regn, snö, sidovindar osv.);

– radarområdet är skadat (stötar osv.);

– området där kameran sitter har skadats (t.ex. på insidan eller utsidan av vindrutan);

– vindrutan är sprucken eller förvrängd.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

2.130

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE (22/22)

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

– vindrutan eller stötfångaren är övertäckt i området där radarn sitter (smuts, is, snö, imma, registreringsskylt osv.),

– en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

– dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

– smal eller slingrande väg (snäva kurvor osv.),

– en bil med stor hastighetsskillnad;

– användning av mattor som inte är anpassade efter bilen. På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

I detta fall kan systemet bromsa eller accelerera oavsiktligt.

Många oförutsedda situationer kan påverka systemets funktion. Vissa föremål eller fordon som kan dyka upp i kamerans eller radarns avkän- ningsområde kan feltolkas av systemet, vilket kan leda till olämplig acceleration eller inbromsning.

Du bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Håll alltid bilen under kontroll genom att hålla fötterna nära pedalerna och var redo att ingripa.

SVE_UD82366_1

Régulateur de vitesse adaptatif (HHN - Renault)

2.131

ACTIVE DRIVER ASSIST

(1/16)

”Active Driver Assist” är ett körhjälpsystem för användning utanför tätorter, på breda vägar och med synliga linjer.

Beroende på bil omfattar systemet funk- tionen ” Stop and Go med anpassnings- bar farthållare ”

2.110 och funktionen

”Vingelkorrigering”.

När dessa två system är aktiverade samti- digt låter systemet föraren:

– bibehålla bilens hastighet utifrån en tidi- gare sparad hastighet;

– anpassa avståndet mellan sin egen bil och fordonet framför;

– hålla bilen mitt i körfältet;

– anpassa bilens hastighet till den hastig- het som visas på vägskyltarna, automa- tiskt eller efter bekräftelse från föraren

(beroende på bil).

Funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare.

Beroende på land och abonnemang: utifrån information från en radar eller kamera eller kartdata som skickas via en GSM-anslutning ger den adaptiva farthållaren Stop and Go dig alternativet att bibehålla en vald hastig- het, som kallas konstantfart, och samtidigt hålla ett säkert avstånd till fordonet framför i samma körfält. Konstantfarten kan anpas- sas automatiskt till en hastighetsgränsänd- ring (beroende på land och abonnemang).

Om fordonet framför stannar kan den adap- tiva farthållaren Stop and Go bromsa bilen till stillastående och sedan köra iväg igen.

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssys- temet.

Funktionen Stop and Go med anpassnings- bar farthållare kan aktiveras mellan 0 och

180 km/h, beroende på fordon och vägför- hållanden (trafik, väder osv.).

Den representeras av följande symbol

2.110.

Anm.:

– föraren måste ta hänsyn till hastighets- gränsen och säkra avstånd i landet där han/hon kör.

– den anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen med upp till en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

2.132

Active Driver Assist régulateur de vitesse adaptatif ..................

(page courante)

Active driver assist ....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Obs! Du bör alltid ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är beredd på allt som kan hända.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go utlöser inte ett nödstopp och dess brom- skapacitet är begränsad.

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(2/16)

”Vingelkorrigering”-funktionen

Med hjälp av information från en kamera an- vänder funktionen ”Vingelkorrigering” styr- systemet för att placera bilen mitt i körfältet.

Den här funktionen är endast tillgänglig när funktionen Stop and Go med anpassnings- bar farthållare är aktiv

➥ 2.110.

Om förhållandena tillåter är funktionen till- gänglig mellan:

– 0 till 180 km/h med ett fordon framför; eller

– 60 och 180 km/h utan ett framförvarande fordon.

”Körfältscentrering” är en komfortfunktion.

Den representeras av symbolen

.

Obs: Vid en tvär kurva har funktionen be- gränsad förmåga att hindra bilen från att glida i sidled och föraren måste vara upp- märksam och använda ratten.

Ytterligare information

Beroende på utrustningsnivå kan funktionen

”Active Driver Assist” användas med andra körhjälpmedel.

Observera att:

– aktivering av fartbegränsaren innebär att systemet stängs av

– systemet inte kan aktiveras när funktio- nen ”Automatiserad park assist” är aktiv; a k t i v e r i n g a v f u n k t i o n e n

”Vingelkorrigering” inaktiverar funktio- nerna ”Vingelvarning” eller ”Förhindra byte av körfält” om de har aktiverats. De aktiveras igen när föraren stänger av funktionen ”Vingelkorrigering”.

centrage voie .............................................

(page courante)

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

2.133

ACTIVE DRIVER ASSIST

(3/16)

2

1

9

8

2.134

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

3

7

6

5

4

ACTIVE DRIVER ASSIST

(4/16)

Styrenhet 1

Tar emot information från radar och kamera för att fastställa bilens riktning och hastig- het (acceleration eller inbromsning). Bland annat styr den aktivering/inaktivering av sys- temet (om en dörr öppnas osv.).

Kamera 2

Känner av markeringar på marken, vägskyl- tar och bilens position i de olika körfälten.

Den kompletterar informationen som över- förs av 8 radarn.

Se till att det inte är dålig sikt genom vindru- tan (pga smuts, lera, snö, etc.).

Antenn och kartor 3

(beroende på land och abonnemang)

Vägkartor och vissa körförhållanden (rondel- ler och kurvor) laddas ner enligt den sträcka som bilen kör. Systemet kan förutse has- tighetsminskning efter en ändring av has- tighetsgränsen, såsom angivet på vägskyl- tarna, beroende på vilka parametrar som föraren har valt.

Antenn och kartor 3 fortsättning

(beroende på land och abonnemang)

Systemet kan även justera bilens hastighet när den närmar sig en kurva eller rondell.

Automatisk parkeringsbroms 4

Den håller bilen stilla under vissa förhållan- den.

Kapacitiv givare 5

Beroende på bil upptäcker den händer på ratten.

Servostyrning 6

Verkar på framhjulen för att underlätta att hålla bilens riktning enligt de uppgifter som

överförs av 1 styrenheten.

Motorstyrenhet 7

Den styr motorn för önskad acceleration.

Radar 8

Beräknar avståndet mellan din bil och fordo- net framför.

Radar 8 fortsättning

Systemets maximala räckvidd är cirka

150 m. Detta kan variera beroende på väg- förhållandena (kuperad mark, väderförhål- landen osv.).

Kontrollera att radarområdet inte är täckt

(smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Aktiv styrning av bilen 9

Systemet skickar information om fordonsdy- namik till styrenheten 1 (hastighet, sidoac- celeration osv.) och styr bromssystemet för att reglera fartminskning och anpassa bilens hastighet.

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan

ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

2.135

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(5/16)

23

10

16

11

12

13

14

2.136

15 22

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

17 18 19

20

21

ACTIVE DRIVER ASSIST

(6/16)

Reglage

10 Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesinställda kon- stantfarten ( RES/+ ).

10 Nedåt: aktiverar, minskar konstantfarten eller lagrar aktuell hastighet ( SET/).

11 Pausa aktiva funktioner (med sparad inställningar av konstantfarten) ( 0 ).

12 Aktivering/inaktivering av fartbegränsa- ren

.

13 Inställning av lämpligt avstånd.

14 Huvudströmställare för stopp/start av an- passningsbar farthållare.

15 Kontextknapp.

16

aktiverings-/inaktiverings- strömställare för ”Filhållningssystem”- funktionen.

Visas på instrumentpanelen

17 Varningslampa

för Stop and Go med anpassningsbar farthållare.

Ratt

23

Föraren ska alltid hålla händerna på ratten.

Om föraren vrider på ratten med tillräcklig kraft avbryts funktionen ”Vingelkorrigering” så att föraren kan återta kontrollen över bilen.

18 Sparad konstantfart.

19 Fordon framför.

20 Sparat säkert avstånd.

21 Indikatorer för linjer på vänster och höger sida.

22

- v a r n i n g s l a m p a f ö r

”Vingelkorrigering”-funktionen.

Under vissa förhållanden (skarpa svängar osv.) kan ratten vibrera för att varna föraren om att återta kontrollen över fordonet.

Om föraren inte manövrerar ratten (inga händer detekteras) inaktiveras funktionen

”Vingelkorrigering” efter flera varningar.

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

2.137

ACTIVE DRIVER ASSIST

(7/16)

16

Aktivering av funktionen

”Vingelkorrigering”

”Vingelkorrigering”-funktionen måste väljas tidigare via multimediaskärmen för att akti- veras.

Via Världen ”Fordon” väljer du ”Körhjälp”- fliken och sedan ”Filhållningssystem”- menyn.

Välj ”Vingelkorrigering”.

Detta val förblir lagrat när fordonet stoppas.

Filhållningssystem måste aktiveras. Om var- ningslampan för 16 -knappen lyser inte, tryck 

.

på knappen 16

Meddelandet ”Vingelkorrigering PÅ” tänds på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen är aktiverad.

Denna status förblir lagrad när fordonet stoppas.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go måste vara påslagen. Tryck på knappen ” 14 ” för att aktivera den. Meddelandet ”Aktiv föra- rassistans redo: SET för att aktivera” (eller, beroende på fordonet, ”Förarassistans redo

Tryck SET för inställning ”) visas på instru- mentpanelen.

Varningslampan 22 instrumentpanelen.

visas i grått på

Tryck nu rattreglaget 10 nedåt ( SET/).

”Active Driver Assist” bestående av den adaptiva farthållaren Stop and Go och funk- tionen ”Vingelkorrigering” aktiveras då.

22 21 21

Den gröna varningslampan 22

tänds och vänster och höger linjeindikering 21 visas på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen är aktiverad och styr bilen till mitten av körfältet.

Du kan när som helst avbryta

”Vingelkorrigering” genom att röra på ratten.

Så snart du slutar vrida ratten aktiveras funktionen ”Vingelkorrigering” igen.

Obs!

Du måste hålla händerna på ratten när du använder funktionen ”Vingelkorrigering”.

För lägena MULTI-SENSE ”All-Terrain”

och ”Snow”

3.2 är det inte möjligt att

aktivera funktionen eller så inaktiveras den automatiskt när du byter till ett av dessa lägen.

2.138

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(8/16)

22 21 21

Justering av körfältsposition

(kan variera från bil till bil)

När ”Vingelkorrigering”-funktionen är aktive- rad visas 22 -varningslampan i grönt på in- strumentpanelen. Vrid ratten något till höger eller vänster Bilen växlar till den valda sidan utan att ”Vingelkorrigering”-funktionen inak- tiveras.

Om vissa villkor är uppfyllda (måttlig has- tighet etc.) kommer bilen sedan att förbli i offsetläge när du slutar att försöka vrida på ratten.

21 -raderna indikerar tillämpad offset.

För att återgå till mitten av körfältet, vrid ratten något åt motsatt håll och sluta försöka när bilen har nått mitten.

Under vissa förutsättningar (t.ex. kurva, has- tighet) kan bilen centreras om automatiskt.

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

2.139

ACTIVE DRIVER ASSIST

(9/16)

Funktionen ”Körfältscentrering” befinner sig i standbyläge

Funktionen ”Körfältscentrering” försätts i standbyläge automatiskt när:

– den adaptiva farthållaren Stop and Go är

i vänteläge

2.110 ;

– systemet inte längre upptäcker linjerna eller bara en av körfältets linjer upptäcks;

– körfältet är för smalt eller för brett;

– systemet inte upptäcker några händer på ratten;

– svängen är för kraftig;

– under vissa körförhållanden (rondell, korsning, osv.);

– bilens hastighet är högre än ungefär

180 km/h beroende på bil;

– bilens hastighet är lägre än ca 60 km/h utan ett fordon framför;

– bilen kommer i kontakt med eller korsar en linje;

– systemet störs tillfälligt (radarn kan exempelvis vara blockerad av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Vissa åtgärder som föraren vidtar kan också pausa funktionen ”Körfältscentrering”:

– aktivering av körriktningsvisarna

– vrida på ratten med tillräcklig kraft.

Viloläget för funktionen bekräftas av kontrol- lampan 22

 instrumentpanelen.

och av att de vänstra och högra linjeindikatorerna 21 visas i grått på

22 21 21

När villkoren uppfylls styr funktionen

än en gång bilen till mitten av körfältet.

Varningslampan 22 strumentpanelen.

och vänster och höger linjeindikering 21 visas i grönt på in-

Obs: Du bör alltid ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är beredd på allt som kan hända.

Du kan ändra bilens färdriktning när som helst genom att vrida på ratten.

2.140

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(10/16)

24

Behåll händerna på ratten

”Behåll händerna på ratten” varning

När funktionen ”Vingelkorrigering” inte längre känner att du har händerna på ratten utlöses flera varningsnivåer:

– efter 15 sekunder visas meddelandet

”Behåll händerna på ratten” i gult på in- strumentpanelen;

– efter ungefär 30 sekunder , visas med- delandet ”Behåll händerna på ratten” och 24

-varningslampan i rött på instrumentpanelen, man hör även en ljudsignal som blir högre med tiden;

– efter ca 45 sekunder försätts ljudkäl- lorna i standbyläge, ljudsignalen ljuder konstant, varningslampan 24

 slocknar och meddelandet ”Vingelkorrig.

AV” visas i rött på instrumentpanelen: funktionen ”Körfältscentrering” är in- aktiverad.

Om föraren inte placerar händerna på ratten efter att varningen har visats ljuder en signal och 24

-varningslampan blinkar på instrumentpanelen.

Bromsarna aktiveras sedan kortvarigt och upprepade gånger för att informera föraren om att han/hon måste återta kontrollen över bilen genom att lägga händerna på ratten.

Om föraren inte reagerar aktiverar ”Active

Driver Assist” varningslamporna och brom- sar bilen tills det stannar helt.

Föraren kan avbryta manövern, samt ”Active

Driver Assist”, genom att placera händerna på ratten, bromsa eller inaktivera funktionen

”Körfältscentrering” eller funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare.

På de första två varningsnivåerna stoppas varningarna när systemet än en gång känner av förarens händer på ratten. Funktionen fortsätter att styra bilen till mitten av körfältet.

2.141

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(11/16)

”Behåll händerna på ratten” varning (fortsättning)

I vissa fall kanske funktionen

”Körfältscentrering” inte längre känner att du har händerna på ratten och kan utlösa en ljudsignal:

– föraren håller väldigt lätt i ratten;

– föraren bär handskar;

– ...

2.142

Om funktionen ” Körfältscentrering” inak- tiveras på grund av att förarens händer inte upptäcks på ratten, fortsätter den

Stop and Go anpassningsbara farthålla- ren att fungera.

Varning rörande den kapaci- tiva givaren: det är förbjudet att montera något tillbehör på ratten (skydd osv.).

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(12/16)

22 21 21

Om bilen korsar en linje helt och lämnar körfältet eller om kurvan är för skarp försätts funktionen ” Vingelkorrigering ” i standbyläge.

Viloläget för funktionen be- kräftas av kontrollampan 22

och av att de vänstra och högra linjeindikato- rerna 21 visas i grått på instrumentpanelen.

Vid en kraftig kurva

I en tvär kurva och beroende på bilens has- tighet är funktionens förmåga att hålla bilen stilla i sidled begränsad och föraren måste vidta en omedelbar åtgärd med ratten så att bilen hållas kvar mitt i körfältet.

Om föraren inte ingriper utlöser funktionen vibrationer i ratten för att visa att bilen är på väg att korsa linjen och föraren omedelbart måste göra något.

Varningslampan 22 mentpanelen.

och vänster eller höger linjeindikator 21 visas i rött på instru-

Funktionen ”Vingelkorrigering” kan inte hjälpa föraren i en rondell eller en kors- ning osv. och kan automatiskt växla till standbyläge (se tidigare sidor).

I samtliga fall måste föraren alltid vrida på ratten för att hantera fordonets rikt- ning under dessa körförhållanden.

2.143

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(13/16)

16 14

Inaktivera ”Vingelkorrigering”- funktionen

Funktionen ”Vingelkorrigering” inaktiveras om:

– du trycker på strömställaren 16 .

Inaktiveringen av funktionen bekräftas av att meddelandet ”Vingelkorrigering

Viloläge” visas på instrumentpanelen,

Obs!

Genom att trycka på 16 -regla- get en gång inaktiveras funktionen

”Vingelkorrigering” men detta påverkar inte den adaptiva farthållaren Stop and

Go,

– Stop and Go med anpassningsbar fart-

hållare är inaktiverad ➥ 2.110.

Obs!

Tryck på knappen 14

 samti- digt för att inaktivera den adaptiva farthål- laren Stop and Go och ”Vingelkorrigering”.

– systemet känner inte längre förarens händer på ratten under ca 45 sekunder,

– funktionen Vingelkorrigering kan in- aktiveras via multimediaskärmen (från

Världen ”Fordon”, välj fliken ”Körhjälp”, sedan menyn ”Filhållningssystem”).

Varningslampan 22 mentpanelen.

och vänster och höger linjeindikering 21 slocknar på instru-

Driftstörning

Om ett fel registreras på

”Vingelkorrigering”-funktionen visas med- delandet ”Förarassistans Ej tillgängl.” eller

”Förarassistans Kontrollera” på instrument- panelen och funktionen inaktiveras.

Funktionen Stop and Go med anpassnings- bar farthållare fortsätter fungera.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

2.144

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(14/16)

”Active Driver Assist” är en extra körkontrollfunktion. Den kan aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna eller säkert av- stånd, uppmärksamheten (var alltid beredd att bromsa) och ansvaret.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa körriktningen och hastigheten utifrån omgivningen och körförhållandena, oavsett indikationerna från systemet.

Med undantag för linjer som avgränsar körfält och hastighetsskyltarna inom gränserna för systemets registreringsförmåga känner systemet inte igen trafikindikatorer (övriga trafikskyltar, trafikljus, övergångsställen osv.). De aktiverar dock inga varningar eller reaktioner från systemet.

”Active Driver Assist” använder funktionen ”Stop and Go anpassningsbar farthållare” och ”Körfältscentrering”. Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Använd ”Active Driver Assist” enbart utanför tätbebyggda områden, på breda vägar med synliga linjer.

Ingrepp/reparationer av systemet

– vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera systemet och rådgör med din mär- kesrepresentant.

– Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer, lackeringsarbeten osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

2.145

ACTIVE DRIVER ASSIST

(15/16)

Avstängning av systemet

Du måste inaktivera systemet om:

– vägen är krokig;

– bilen bogseras (bärgas);

– bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

– bilen körs i en tunnel eller nära en metallstruktur;

– bilen kommer fram till en vägtull, ett vägarbetsområde eller ett smalt körfält;

– bilen körs uppför eller nedför en mycket brant backe;

– sikten är dålig (nattetid, starkt solljus, dimma osv.);

– det är dåligt väder (regn, snö, sidovindar osv.);

– bilen körs på en hal vägbana (regn, snö, grus osv.);

– kameran är skadad (in- eller utsidan av vindrutan), vindrutan är spräckt eller skadad;

– radarområdet är skadat (stötar osv.);

– rattens yta är skadad eller fuktig.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

2.146

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

ACTIVE DRIVER ASSIST

(16/16)

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

– täckt vindruta eller radarområde (smuts, is, snö, kondens osv.), kontrollera ofta vindrutans, vindrutetorkarnas och den främre stöt- fångarens skick och renhet

– en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

– dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

– dålig sikt (mörker, dimma etc.);

– dålig kontrast mellan bilen framför och området runt (t.ex. vit bil i ett snölandskap osv.);

– bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

– smal, slingrande eller kuperad väg (snäva kurvor osv.)

– de asfaltsränder detekteras som en linje av systemet;

– avsmalnande/bredare körfält

– vägmarkeringar som är slitna, har dålig kontrast eller ligger mycket långt från varandra (delvis bortslitna linjer etc.);

– flera markeringar på vägen (vägarbete, anslutande vägar, hård vägren osv.).

– vägmärken utan pil och som är placerade vid en motorvägsavfart;

– ett område med dålig anslutning som gör det omöjligt att geolokalisera fordonet eller kartor som inte är uppdaterade;

– en bil med stor hastighetsskillnad;

– användning av mattor som inte är anpassade efter bilen. På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

I detta fall:

– Risk för oönskad inbromsning eller acceleration;

– Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Många oförutsedda situationer kan påverka systemets funktion. Vissa föremål eller fordon som kan dyka upp i kamerans eller radarns avkän- ningsområde kan feltolkas av systemet, vilket kan leda till olämplig acceleration eller inbromsning.

Du bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Bibehåll alltid kontroll över bilen genom att ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är redo att agera om något händer.

2.147

SVE_UD82367_1

Active Driver Assist (HHN - Renault)

PARKERINGSASSISTANS (1/6)

Funktionsprincip

Ultraljudssensorerna, som indikeras av pi- larna 1 , är monterade i stötfångarna för att mäta avståndet mellan bilen och ett föremål.

Vid denna mätning avges ljudsignaler som

ökar i styrka ju närmare föremålet bilen kommer, ända tills en enda lång ljudsignal hörs när föremålet befinner sig cirka 20–

30 cm från bilen.

Beroende på bilens konfiguration upptäcker systemet föremål som befinner sig framför, bakom och vid sidan av bilen.

Parkeringsassistanssystemet aktiveras endast när bilen kör i en hastighet under cirka 10 km/h.

Funktionen tar inte hänsyn till bogserings- eller bärsystem som inte känns igen av sys- temet.

1

Placering av ultraljudssensorer

1

Kontrollera att sensorerna, som indikeras av pilarna 1 , inte är övertäckta (av smuts, lera, snö, en dåligt monterad/fäst nummerskylt), skadade, modifierade (inklusive lack) eller skyms av något tillbehör monterat bak och/ eller, beroende på bilen, fram eller på sid- orna på bilen.

Denna funktion är en extra hjälp, som genom ljudsignaler anger avståndet mellan bilen och ett föremål vid backning.

Den kan dock aldrig ersätta förarens vaksamhet eller ansvar vid backning.

Föraren bör alltid vara beredd på plöts- liga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barn- vagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

2.148

Aide au parking aide au parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) radar de recul ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) stationnement assisté ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au parking : stationnement assisté ....

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82368_1

Aide au parking (HHN - Renault)

PARKERINGSASSISTANS (2/6)

2

Obs!

Om bilen är utrustad med en 360-gra- derskamera

➥ 2.160 kommer analysen av

bilens omgivning (område A och B ) inte att visas i lägena ”Fågelperspektiv” och

”Sidovy”.

Funktion

De flesta föremål i närheten, framför, bakom eller vid sidan av bilen, har upptäcks.

C

A B

Anm.: Displayen 2 visar bilens omgivning, vilket kompletterar ljudsignalerna.

Sidodetektorerna aktiveras efter några meters körning.

När alla områden är gråmarkerade bevakas bilens alla sidor av systemet:

– A : analys av bilens omgivning pågår

– B : analys av bilens omgivning genom- förd.

Om du kör så att bilens under- rede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas

(en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Ju närmare föremålet bilen kommer, desto mer ökar ljudsignalernas frekvens.

Signalerna övergår till en kontinuerlig signal när föremålet är 20 cm från en av bilens sidor eller ca 30 cm framför eller bakom bilen. De gröna, orangea (eller gula bero- ende på modellvariant) och röda områdena visas på C -displayen.

Obs!

Om du ändrar färdväg under kör- ningen kan signalerna som underrättar om risken för krock med ett föremål aktiveras senare än vanligt.

2.149

SVE_UD82368_1

Aide au parking (HHN - Renault)

PARKERINGSASSISTANS (3/6)

D

3

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen:

– om risk för krock föreligger ökar ljudsig- nalernas frekvens mer och mer ju närmre föremålet bilen kommer, för att sedan

övergå i en enda signal. Markeringar i grönt, orange och rött visas på dis- playen D .

– om ingen risk för krock föreligger hörs ingen ljudsignal då föremålet närmar sig.

Markeringarna i grönt, orange och rött är istället skuggade på displayen D .

Obs!

Om du ändrar färdväg under kör- ningen kan signalerna som underrättar om risken för krock med ett föremål aktiveras senare än vanligt.

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen

Genom däckens riktning får systemet en uppfattning om bilens färdväg och kan un- derrätta dig om risken att krocka med ett fö- remål 3 som befinner sig vid sidan av bilen.

4

Aktivering/inaktivering

Via Världen ”Fordon” på din 4 multimedia- skärm trycker du på ”Parkeringsassistans”- menyn.

Aktivera eller avaktivera områden som täcks av ultraljudsdetektorerna.

2.150

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjul- axel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

SVE_UD82368_1

Aide au parking (HHN - Renault)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

PARKERINGSASSISTANS (4/6)

Inställningar

När bilen står stilla med motorn igång kan vissa inställningar ändras från multimedias- kärmen 4 , beroende på bil.

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

I menyn ”Fordon” Världen väljer du menyn

”Parkeringsassistans” och sedan ”Ljud”.

Du kan ändra följande inställningar:

– ”Ljudtyp”: välj typ av ljudvarning;

– ”Volym”: justera volymen för avkänning av hinder genom att använda volymsta- peln.

Avstängning av ljud i systemet

Aktivera eller inaktivera ljud vid parkerings- assistans.

Obs: Om du inaktiverar ljudet blir du inte längre varnad med ljudsignaler när du närmar dig ett föremål.

Inaktivera parkeringsassistansen manuellt

Du måste stänga av funktionen om:

– bogsering utförs eller om släp som inte känns igen av systemet är tillkopplat framför ultraljudsdetektorerna;

– I händelse av skador på ultraljudssenso- rerna.

Automatisk inaktivering av parkeringsassistansen

Systemet stängs av:

– när bilens hastighet är högre än ca

10 km/h,

– beroende på bil, när bilen står stilla i minst fem sekunder och ett hinder regist- reras (t.ex. trafikstockningar),

– när du är i läge N ;

– när ett driftsfel upptäcks.

Obs!

Om bilen har en dragkrok som känns igen av systemet, är bara den bakre parke- ringsassistansen inaktiverad.

Driftstörning

När systemet känner av en driftstörning hörs en ljudsignal i cirka 3 sekunder första gången backen läggs i och meddelandet

”Park-sensorer kontrollera” visas på instru- mentpanelen. Kontrollera att dina ultraljuds- sensorer är rena. Om meddelandet blir kvar, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

När hastigheten är lägre än 10 km/h kan vissa bullerljud (från t.ex. en motorcykel, en lastbil eller en tryckluftsborr) sätta igång ljudsignalerna från parkeringsas- sistansen.

SVE_UD82368_1

Aide au parking (HHN - Renault)

2.151

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

PARKERINGSASSISTANS (5/6)

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid en krock kan radarkamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesre- presentant.

– Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarkameran får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

– dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.),

– vid exponering för starka elektromagnetiska vågor (under högspänningsledningar osv.),

– vissa typer av bullerljud (motorcykel, lastbil, tryckluftsborr osv.),

– montering av en olämplig bogserkula eller krok.

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

2.152

SVE_UD82368_1

Aide au parking (HHN - Renault)

PARKERINGSASSISTANS (6/6)

Begränsning av systemets funktion

– Området runt radarn ska vara rent och får inte modifieras. Detta för att systemet ska fungera korrekt.

– Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig i närheten av bilen.

– Systemet kan inte identifiera föremål som ligger för nära fordonet.

– Systemet kanske inte varnar för fordon eller föremål som håller helt andra hastigheter.

– Om du ändrar färdväg under körningen kan det hända att systemets rapportering av hinder sker med en fördröjning.

– När fordonet bogserar en släpvagn måste det bakre parkeringsassistanssystemet vara inaktiverat

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

– Området kring radarkameran har skadats (bakre stötfångare);

– fordonet är utrustat med en draganordning som inte känns igen av systemet (kula, krok, adapter osv.).

SVE_UD82368_1

Aide au parking (HHN - Renault)

2.153

AKTIV PANIKBROMSNING VID BACKNING (1/3)

1

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

K o m p l e t t e r a r f u n k t i o n e n

”Parkeringsassistans”

➥ 2.148 och med

hjälp av information från de fyra centrala givarna i bilens bakre del upptäcker systemet fasta föremål bakom bilen. Om det finns en betydande risk för kollision bromsar systemet automatiskt bilen.

Obs!

Se till att de fyra centrala givarna i bilens bakre del inte är övertäckta (av smuts, lera, snö osv.)

Åtgärd

Fast avkänning av hinder bakom bilen

Vid backning (vid hastigheter mellan 3 km/h och 10 km/h) bromsar systemet automa- tiskt bilen om det finns risk för kollision med ett fast hinder. Visuell feedback

2 visas på multimediaskärmen 1 och en ljud- signal hörs.

När bilen har stoppats måste bilen hållas stilla av att föraren håller foten på bromspe- dalen.

Om du kör så att bilens under- rede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas

(en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

2.154

Freinage actif d’urgence en marche arrière freinage actif d’urgence en marche arrière

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82369_1

Freinage actif d’urgence en marche arrière (HHN - Renault)

AKTIV PANIKBROMSNING VID BACKNING (2/3)

Parkeringsassistans

Fram

Sida

Bak

Ljud

Varning för trafik bakom bilen

Nödbromsning aktiverad vid backning

Passagerare säker utgång

Aktivering, avaktivering av systemet

För att aktivera eller inaktivera funktio- nen väljer du läget ”Fordon” och sedan

”Parkeringsassistans”. Välj ”Nödbromsning aktiverad vid backning”.

Om funktionen är inaktiverad visas varnings- lampan 3

på multimediaskärmen.

Driftstörning

När systemet upptäcker ett driftfel inakti- veras automatiskt den aktiva panikbroms- ningen vid backning.

3

-varningslampan visas på multime- diaskärmen tillsammans med, beroende på typ av fel, följande meddelande på instru- mentpanelen:

– ”Parkeringsgivare ej tillgängliga”; eller

– ”Park-sensorer kontrollera”; eller

– ”Förarassistans Ej tillgängl.”; eller

– ”Förarassistans Kontrollera”.

Beroende på bil åtföljs meddelandet av

©

-varningslampan på instrumentpa- nelen.

Rengör ultraljudssensorerna. Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

2 3

Om bilen är utrustad med en dragkrok som systemet känner igen och en släpvagn har kopplats på inaktiveras den aktiva panik- bromsningen vid backning automatiskt och följande meddelande visas på instrumentpa- nelen: ”Släpvagn: parkeringsassistans av” medan varningslampan 3 multimediaskärmen.

visas på

2.155

SVE_UD82369_1

Freinage actif d’urgence en marche arrière (HHN - Renault)

AKTIV PANIKBROMSNING VID BACKNING (3/3)

Aktiv panikbromsning vid backning

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Denna funktion kan aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Vissa klimat- och miljöförhållanden kan störa eller skada systemet. Därför bör föraren alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid så att inga små, smala eller rörliga hinder (barn, djur, barnvagnar, cyklar, stenar, stolpar osv.) finns i döda vinkeln under manövern.

Aktivering av den här funktionen kan vara fördröjd eller förhindras om systemet upptäcker tydliga tecken på att föraren har kontroll över bilen

(rattrörelser, pedaler osv.).

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid en kollision kan de bakre givarna och deras funktion påverkas. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Alla arbeten (reparationer, byten, ändringar av stötfångaren osv.) i området där sensorerna är placerade får endast utföras av behörig re- paratör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av funktionen

Du måste inaktivera funktionen om bilen bogseras (bärgning) eller om bilen är utrustad med en dragkrok som inte känns igen av systemet.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

2.156

SVE_UD82369_1

Freinage actif d’urgence en marche arrière (HHN - Renault)

BACKKAMERA

(1/3)

1

2

A

B

C

3 4

5

Funktion

När man backar bilen visar kameran 1 som sitter på bakluckan en bild över området bakom bilen på multimediadisplayen 2 till- sammans med en av tre vägledningslin- jerna 3 , 4 och 5 (fasta, rörliga och släpvag- nens riktlinjer).

Systemet använder flera olika typer av linjer

(rörlig för körriktningen och fast för avstån- det). När det röda området uppnåtts, ta hjälp av skärmens bild för att stanna på exakt plats.

Fast mall 3

Den fasta mallen består av färgmarke- ringar A , B och C som anger avståndet bakom bilen:

– A (röd) cirka 30 centimeter från bilen

– B (gul) cirka 70 centimeter från bilen

– C (grön) cirka 150 centimeter från bilen.

Den här mallen förblir fast och anger bilens bana om hjulen är i linje med bilen.

Rörlig vägledningslinje 4

Detta visas i blått på multimediaskärmen 2 .

Den visar bilens bana utifrån rattens läge.

Släpvagnens vägledningslinje 5

Detta visas i blått på multimediaskärmen 2 .

Denna visar banan för släpvagnens drag- krok i förhållande till rattens läge. Den gör det möjligt för föraren att placera dragkroken så nära släpvagnens draghuvud som möj- ligt.

Släpvy

Om en släpvagn är monterad i framåtgående växel trycker du på knappen ”Släpvagn” i läget ”Fordon” på multimediaskärmen 2 för att aktivera kameran 1 för att överföra en bild av omgivningen i ungefär 30 sekunder.

2.157

SVE_UD82370_1

Caméra de recul (HHN - Renault)

Caméra de recul, caméra 360° caméra de recul .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) stationnement assisté ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au parking : stationnement assisté ....

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

BACKKAMERA

(2/3)

2

Funktion ”Zoom auto”

Om ett hinder upptäcks bakom fordonet växlar funktionen Zoom auto den aktuella displayen till en toppvy bakifrån.

Se multimediasystemets instruktionsbok för att aktivera eller inaktivera funktionen Zoom auto.

Inställningar

När backväxeln läggs i trycker du på knap- pen ”Inställningar” på multimediaskärmen för att lägga till eller ta bort vägledningslin- jerna och för att justera bildinställningarna för kameran (ljusstyrka, kontrast osv.).

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

Skärmen visar en omvänd bild, som i en backspegel.

Mallarna är en återgivning som visas på ett plant underlag. Den här informatio- nen ska inte tas med i beräkningen när de läggs över ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt sol- sken osv.) kan kamerabilden försämras.

Om bagagerummet är öppet eller inte stängt ordentligt visas meddelandet

”Bakluckan är öppen”.

Se till att kameran inte är täckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

2.158

SVE_UD82370_1

Caméra de recul (HHN - Renault)

Funktionen är ett extra hjälp- medel. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa upp- märksamhet.

Föraren bör alltid vara beredd på plöts- liga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barn- vagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

BACKKAMERA

(3/3)

3 D E

D E

3 F G

F

G

K

H

J

H J K

Skillnad mellan uppskattat och faktiskt avstånd

Körning eller backning mot en brant uppförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 3 får avstån- den att se närmare ut än de faktiskt är.

Föremålen som visas på skärmen är längre bort i backen än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid D är det egentligen vid E .

Körning eller backning mot en brant nedförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 3 får avstån- den att se längre bort ut än de faktiskt är.

I en backe är de avbildade föremålen alltså närmare än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid G är det egentligen vid F .

Körning eller backning mot ett utstickande föremål

På skärmen verkar positionen H vara längre bort än positionen J . Positionen H är dock på samma avstånd som positionen K .

Bilens bana, som anges av de fasta och rör- liga vägledningslinjerna, tar inte hänsyn till föremålets höjd. Det finns risk för att bilen kolliderar med föremålet när du backar mot positionen K .

2.159

SVE_UD82370_1

Caméra de recul (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(1/11)

1

2 2

4

5

3

Med hjälp av information från kamerorna 1 , 2 och 3 på stötfångaren fram, backspeglarna och bakluckan, samt från ultraljudsdetek- torerna 4 i stötfångarna hjälper funktionen dig med svåra manövrar (t.ex. att parkera) genom att visa bilens omgivning.

Obs: Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).

Åtgärd

Kamerabilderna överför flera separata vyer till multimediaskärmen 5 .

De gör att du kan se bilens omgivning:

– främre vy (med hjälp av kameran 1 ): standardvy framifrån och panoramavy framifrån;

– bakre vy (med kameran 3 ): standardvy bakåt och panoramavy framifrån;

– fågelperspektiv (med hjälp av kame- rorna 1 , 2 och 3 ): standardfågelperspek- tiv och pop-up-fågelperspektiv (när ett hinder upptäcks);

– sidovy (med kameran 2 ): främre sidovy och bakre sidovy;

– 3D-vy;

– släpvy.

Ultraljudsdetektorerna upptäcker hinder fram, bak och på sidorna (beroende på bil).

2.160

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault) caméra multivues ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) caméra 360° ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

360-GRADERSKAMERA

(2/11)

5

3

1

Främre kamera

1

Vyn från den främre kameran visas på multi- mediaskärmen 5 .

Bakre kamera

3

Vyn från den bakre kameran visas på multi- mediaskärmen 5 .

Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under kör- ningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

För de bakre vyerna visar multimedias- kärmen 5 en omvänd bild av den bakre vyn, som i en backspegel.

Främre eller bakre vy: i backe kan föremål som avbildas på multimediaskärmen vara när- mare eller längre bort än de verkar.

Ta hänsyn till detta så att du korrekt kan bedöma avståndet innan du utför en manöver.

2.161

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(3/11)

A

B

C

6 7

8

Den ”främre” och ”bakre” vyn som skickas till multimediaskärmen 5 visas med en, två eller tre vägledningslinjerna 6 , 7 och 8 .

Det här systemet används med hjälp av en eller flera mallar (rörlig för banan och fast för avståndet).

Fast mall 6

Den fasta mallen består av färgmarke- ringar A , B och C som anger avståndet bakom bilen:

– A (röd) cirka 30 centimeter från bilen;

– B (gul) cirka 70 centimeter från bilen;

– C (grön) cirka 150 centimeter från bilen.

Rörlig vägledningslinje 7

Detta visas i blått på multimediaskärmen 5 .

Den visar bilens bana i främre och bakre vyn utifrån rattens läge.

Släpvagnens vägledningslinje 8

Detta visas i blått på multimediaskärmen 5 .

Denna visar banan för släpvagnens drag- krok i förhållande till rattens läge.

Den gör det möjligt för föraren att placera dragkroken så nära släpvagnens draghuvud som möjligt.

Vägledningslinjerna för främre vyn, bakre vyn och sidovyn är en återgivning som projiceras på ett platt underlag. Den informationen de ger ska inte tas med i beräkningen när de läggs över ett verti- kalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas vid multimedia- skärmens kant kan verka förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt sol- sken etc.) kan kameran störas.

I den sammanslagna avbild- ningen för kamerorna:

– upphöjda föremål (trottoar, fordon osv.) kan verka för- vrängda i fågelperspektivet;

– föremål ovanpå bilen visas inte.

2.162

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(4/11)

2

Främre kamera på förarsidan

2

2 -kameran sitter i backspegeln och skickar en sidovy till multimediaskärmen 5 .

Beroende på bil kan du använda multimedi- askärmen för att byta ut fågelperspektivet till sidovyn fram. För mer information, se multi- mediasystemets bruksanvisning.

Fågelperspektiv

Fågelperspektivet är en sammanställning av kamerorna 1 , 2 och 3 .

Den visar bilen och dess omgivning ovani- från.

Detta perspektiv kan användas för att be- kräfta bilens läge i förhållande till den när- maste omgivningen (fram, bak och på si- dorna).

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

När du använder fågelperspektivet är fö- remålen som visas på multimediaskär- men längre bort än de verkar. Ta hänsyn till detta så att du korrekt kan bedöma avståndet innan du utför en manöver.

2.163

360-GRADERSKAMERA

(5/11)

360° Kamera 360° Kamera 360° Kamera

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Uppmärksamma trafik från alla håll!

9

Sidovyer

Genom att trycka på den dedikerade knap- pen 9 på multimediaskärmen får du en vy som kombinerar fågelperspektiv och två si- dovyer.

10

Panoramavy fram eller panoramavy bak

Genom att trycka på den dedikerade knap- pen 10 på multimediaskärmen får du en panoramavy framifrån.

När backväxeln läggs i ersätts panoramavyn framifrån med panoramavy bakifrån.

Obs!

Den främre och bakre vyn varierar be- roende på rattvinkeln för att förbättra föra- rens sikt.

11

Vy 3D

Genom att trycka på den dedikerade knap- pen 11 på multimediaskärmen får du en

3D-vy som gör att du kan se bilen och dess omgivning i tre dimensioner.

2.164

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(6/11)

Släpvagnsvy

12

Bakluckan är

öppen

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Släpvy

Om en släpvagn är monterad i framåtgående växel trycker du på knappen ”Släpvagn” i läget ”Fordon” på multimediaskärmen 5 för att aktivera kameran 3 för att överföra en bild av omgivningen i ungefär 30 sekunder.

När ”360° Kamera”-systemet visas på mul- timediaskärmen kan du ändra vyerna (t.ex. byta ut den bakre vyn mot panoramavyn bakifrån).

Avkänning av hinder

När systemet är aktiverat och funktionen

”Parkeringsassistans” upptäcker ett eller flera hinder runt bilen visas linjen 12 på de olika vyerna.

Utöver ljudsignalen visar linjerna avståndet till hinder med hjälp av olika färger:

– grön färg: avstånd till hinder ca 50 och

70 cm;

– gul färg: avstånd till hinder ca 30 och

50 cm;

– röd färg: avstånd till hinder mindre än

30 cm.

Dessa indikatorlinjer visar också platsen för de hinder som upptäckts i förhållande till symbolen Fordon.

För mer information

2.148.

2.165

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(7/11)

360° Kamera

Se multimediasystemets instruktionsbok för att aktivera eller inaktivera ”Zoom auto”- funktionen.

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Funktion ”Zoom auto”

Om ett hinder upptäcks i närheten av bilens främre eller bakre del byter funktio- nen ”Zoom auto” den aktuella displayen till en specifik display (ovanifrån, främre eller bakre vy).

2.166

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(8/11)

5

Automatläget är inaktiverat:

– efter cirka tre sekunder, vid växling från backväxel till neutralläge (på bilar med manuell växellåda) eller till läget N eller P

(på bilar med automatväxellåda);

– efter cirka tre minuter, om du gör flera rö- relser framåt eller bakåt (t.ex. vid manöv- rering), innan du flyttar spaken till neu- tralläge (på bilar med manuell växellåda) eller till läget N eller P (på bilar med auto- matväxellåda);

– när bilens hastighet framåt är högre än

10 km/h.

Manuellt läge

För att aktivera det manuella läget när bilen står stilla och motorn är igång trycker du på menyn ”360° Kamera” via läget ”Fordon” på din multimediaskärm 5 . Då visas den främre vyn och fågelperspektivet på multimedias- kärmen.

Manuellt läge är inaktiverat:

– när bilens hastighet framåt uppgår till

10 km/h

– när växelspaken inte har använts på ca tre minuter.

Aktivering/inaktivering

Automatiskt läge

När bilen står stilla och motorn är igång ak- tiveras automatläge när backväxeln läggs i.

Den bakre vyn och fågelperspektivet visas på 5 multimediaskärmen.

Vid ett snabbt byte från backen till en fram-

åtväxel byts bakre vyn och fågelperspektivet ut mot främre vyn och fågelperspektivet på multimediaskärmen 5 .

– Använd inte denna funktion när backspeglarna är infällda.

– Se till att bakluckan är or- dentligt stängd innan du använ- der funktionen.

– Placera inte några föremål på eller framför kamerorna.

2.167

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(9/11)

13 D E

D E

13 F G

F

G

K

H

J

H J K

Skillnad mellan uppskattat och faktiskt avstånd

Körning eller backning mot en brant uppförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 13 får avstån- den att se närmare ut än de faktiskt är.

Föremålen som visas på skärmen är längre bort i backen än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid D är det egentligen vid E .

Körning eller backning mot en brant nedförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 13 får avstån- den att se längre bort ut än de faktiskt är.

I en backe är de avbildade föremålen alltså närmare än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid G är det egentligen vid F .

Körning eller backning mot ett utstickande föremål

På skärmen verkar positionen H vara längre bort än positionen J . Positionen H är dock på samma avstånd som positionen K .

Bilens bana, som anges av de fasta och rör- liga vägledningslinjerna, tar inte hänsyn till föremålets höjd. Det finns risk för att bilen kolliderar med föremålet när du backar mot positionen K .

2.168

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

360-GRADERSKAMERA

(10/11)

J

L L

5

M

Begränsning av systemets funktion

Systemet kan inte visa föremål i vissa om- råden.

I lägena för främre och bakre vy kan syste- met inte visa föremål i området L .

I fågelperspektivet kan systemet inte visa stora föremål i området M (nära kanten för det visade området).

Inställning av visningen

När ”360° Kamera”-systemet visas på mul- timediaskärmen kan du ändra vyerna (t.ex. byta ut den bakre vyn mot panoramavyn bakifrån).

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

2.169

360-GRADERSKAMERA

(11/11)

Om växelspaken är i läget R (på automat- växellåda) eller backläget (på manuell växel- låda) är följande vyer tillgängliga:

– skärmen är uppdelad i bakre vyn/fågel- perspektivet, eller

– panoramavy bakifrån; eller

– sidovyer/fågelperspektiv (beroende på bil); eller

– 3D-vy (beroende på bil).

När du växlar från backläget till läget P (på automatväxellåda) eller till neutralläget (på manuell växellåda) är följande vyer tillgäng- liga:

– skärmen är uppdelad i bakre vyn/fågel- perspektivet, eller

– panoramavy bakifrån (beroende på bil); eller

– sidovyer/fågelperspektiv (beroende på bil); eller

– 3D-vy (beroende på bil).

När du växlar från backläget till läget D (på automatväxellåda) eller lägger i en växel (på manuell växellåda) är följande vyer tillgäng- liga:

– skärmen är uppdelad i främre vyn/fågel- perspektivet, eller

– panoramavy framifrån; eller

– sidovyer/fågelperspektiv; eller

– 3D-vy.

Justera kamerans inställningar

När systemet ”360° Kamera” visas på mul- timediaskärmen trycker du på knappen

”Inställningar” för att lägga till eller ta bort vägledningslinjerna och för att justera bildin- ställningarna för kameran (ljusstyrka, kon- trast osv.).

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

Anm.: Av säkerhetsskäl visas vyerna inte i menyn ”Inställningar” under körning.

2.170

SVE_UD82371_1

Caméra 360° (HHN - Renault)

VARNING VID UTKÖRNING FRÅN PARKERING

(1/4)

A

B B

B

B

Med hjälp av informationen från radarna på båda sidor av den bakre stötfångaren

(område A ), uppmärksammar systemet fö- raren när en bil registreras i området B .

Funktionen är aktiverad när:

– backväxeln är ilagd, och

– bilen står stilla eller kör i låg hastighet.

Systemets registreringsförmåga beror på omgivningen (stillastående föremål osv.), stötfångarens skick osv.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga om- ständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

ANM.:

Se till att radarområdet A inte är täckt (av klistermärken, lera, snö osv.).

Om en sensor skyms visas meddelandet

”Sidoradar ingen sikt” på instrumentpane- len. Rengör området där sensorerna är pla- cerade.

2.171

SVE_UD82372_1

Avertisseur de sortie de stationnement (HHN - Renault)

Avertisseur de sortie de stationnement aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) stationnement : aide au parking ................

(jusqu’à la fin de l’UD) avertisseur sortie de stationnement .......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VARNING VID UTKÖRNING FRÅN PARKERING

(2/4)

1 2

3

4

Aktivering/inaktivering via multimediaskärmen

1

Se multimediasystemets bruksanvisning för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Välj ON eller OFF.

Funktion

Funktionen varnar om ett fordon befinner sig i området B och närmar sig bilen.

När ett fordon upptäcks tänds indikato- rerna 2 på båda ytterbackspeglarna 3 .

Anm.: Rengör backspeglarna 3 regelbundet så att indikatorerna 2 syns.

Kontrollamporna 4 på multimediaskärmen visar vilken sida som bilen har registrerats.

Obs!

Rengör kameran regelbundet så att det inte är övertäckt.

Kontrollamporna 2 och 4 åtföljs av en ljud- signal när bilen backar.

2.172

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

SVE_UD82372_1

Avertisseur de sortie de stationnement (HHN - Renault)

VARNING VID UTKÖRNING FRÅN PARKERING

(3/4)

Driftstörning

Om bilen är utrustad med en dragkrok som känns igen av systemet och en släpvagn har kopplats på inaktiveras automatiskt var- ningen vid utkörning från parkering och föl- jande meddelande visas på instrumentpane- len ”Förarassistans Ej tillgängl.”.

Om systemet upptäcker ett fel visas med- delandet ”Kontrollera sidoradar” på instru- mentpanelen. Vänd dig till en märkesrepre- sentant.

På grund av sensorerna bakom stöt- fångaren är det lämpligt att överlåta alla arbeten på stötfångaren (reparation, byte, lackarbete osv.) till en fackman.

Begränsning av systemets funktion

– För att säkerställa att systemet fungerar korrekt ska området runt radarn hållas rent och inte modifieras.

– Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig mot bilen.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

– radarområdet har skadats (bakre stötfångaren);

– Bilen har en dragkrok som inte känns igen av systemet.

2.173

SVE_UD82372_1

Avertisseur de sortie de stationnement (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

VARNING VID UTKÖRNING FRÅN PARKERING

(4/4)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid en krock kan radarnas lägen ändras, vilket påverkar funktionen. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Alla arbeten (reparationer, byten, karossarbete osv.) i området kring radarn får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

– En komplex omgivning (parkeringsgarage, stål konstruktioner osv.).

– Dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.).

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

2.174

SVE_UD82372_1

Avertisseur de sortie de stationnement (HHN - Renault)

HANDSFREE-PARKERING (1/6)

2 4

1

3

Konfigurera

360° Kamera Parkeringsassistans Handsfree park assist

Säten

Luftkvalitet Driving Eco Körhjälp Sportchassi

Fordon Inställningar

Med hjälp av ultraljudssensorerna (indikerade med pilarna 1 ) som är monterade i bilens stötfångare hjälper den här funktionen dig att hitta åtkomliga tillgängliga parkeringsplatser och ger dig assistans under parkeringsmanövern.

Ta bort händerna från ratten. Du styr enbart:

– gaspedalen;

– bromspedalen;

– växelspaken.

Du kan när som helst återta kontrollen genom att vrida på ratten.

Igångsättning

När bilen står stilla eller när du kör under ungefär 30 km/h finns det flera sätt att komma

åt funktionen:

– på multimediaskärmen 4 , via läget

”Fordon” 2 , trycker du på menyn

”Handsfree park assist” 3 ;

– via ”Handsfree park assist”-widgeten (om den har konfigurerats av kunden);

– via ”Favoriter”-knappen på ratten (om den har konfigurerats av kunden);

– beroende på bil, via ”Handsfree park assist”-genvägen i 360-graderskamerans vy.

ANM.

Se till att ultraljudssensorerna som indikeras av pilarna 1 inte skyms (av smuts, lera, snö, felaktigt monterad nummerskylt, etc.).

2.175

SVE_UD82373_1

Parking mains libres (HHN - Renault)

Parking mains libres, parking automatique stationnement assisté ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) parking mains libres...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

HANDSFREE-PARKERING (2/6)

Handsfree park assist

Välj typ av parkering och fortsätt

5 6 7

Obs!

Då du startar bilen, eller efter att du fickparkerat med systemets hjälp, är det standard att systemet föreslår manövern lämna parkeringsficka.

I övriga fall kan standardmanövern ställas in på multimediaskärmen 4 .

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Handsfree park assist

Lägg i backväxeln

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Val av manöver

Systemet kan hjälpa dig med tre olika manövrar:

– fickparkering ;

– vinkelrät parkering 6 ;

– att lämna en parkeringsficka 7 .

Öppna 4 multimediaskärmen och välj den manöver du vill utföra.

När systemet startas aktiveras parkeringsassistansen. I de bilar som är utrustade med backkamera eller 360-graderskamera underlättas förarens visualisering av manövern

➥ 2.148,

2.157,

2.160.

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Funktion

Parkering

När bilen kör långsammare än 30 km/h söker systemet efter parkeringsplatser på

ömse sidor om bilen.

När systemet hittar en plats visas denna på multimediaskärmen 4 märkt med ett bokstaven P . Kör långsamt tills meddelandet

"STOP" visas och en ljudsignal hörs. Om mer än en plats hittas måste du välja önskad plats genom att peka på skärmen.

2.176

SVE_UD82373_1

Parking mains libres (HHN - Renault)

HANDSFREE-PARKERING (3/6)

Platsen blir grön på multimediaskärmen 4 och markeras med bokstaven ” P ".

– Stanna bilen;

– lägg i backen.

Varningslampan

visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

– Släpp ratten;

– följ systeminstruktionerna på multimediaskärmen 4 .

Hastigheten får inte överstiga 7 km/h.

Varningslampan

på instrumentpanelen slocknar och en ljudsignal hörs, vilket betyder att manövern är slutförd.

Lämna en parkeringsficka

– Aktivera ”Handsfree park assist”-funktionen;

– Välj läget ”Lämna parkeringsficka”;

– Sätt på färdriktningsvisaren åt det håll du vill köra ut;

Om alla villkor är uppfyllda visas ett meddelande på multimediaskärmen 4 för att starta manövern.

– tryck på ”OK” för att starta.

Varningslampan

visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

– släpp ratten;

– Utför manövern framåt och bakåt genom att följa instruktionerna som visas på multimediaskärmen 4 och med hjälp av parkeringsassistansens systemsignaler.

Hastigheten får inte överstiga 7 km/h.

När bilen befinner sig i position för att lämna parkeringsplatsen slocknar kontrollampan 

på instrumentpanelen och en ljudsignal och ett meddelande visas på multimediaskärmen 4 för att bekräfta att manövern

är slutförd.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

SVE_UD82373_1

Parking mains libres (HHN - Renault)

Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

2.177

HANDSFREE-PARKERING (4/6)

Avbryta/återuppta manövern

Manövern avbryts i följande fall:

– du tar tag i ratten;

– bilen står stilla under en längre tid;

– ett föremål är i vägen och gör att manövern inte kan slutföras;

– motorn stängs av;

– en dörr eller bakluckan öppnas.

Varningslampan

försvinner från instrumentpanelen och en ljudsignal hörs för att informera dig om att manövern har avbrutits. Orsaken till att manövern avbröts visas på multimediaskärmen 4 .

Se till att:

– du inte håller i ratten; och

– alla dörrar och bagageluckan är stängda; och

– inga hinder är i vägen; och

– motorn är igång.

När varningslampan manövern.

blinkar indikerar detta att systemet är redo att återuppta

Tryck på menyn ”Parkeringsassistans” för att återuppta manövern. Varningslampan

visas på instrumentpanelen.

Följ instruktionerna som visas på multifunktionsskärmen 4 .

Manövern annulleras

Manövern avbryts i följande fall:

– bilens hastighet är högre än 7 km/h;

– genom att trycka på knappen ”STOP”;

– du har förflyttat bilen fler än tio gånger framåt/bakåt inom samma manöver;

– parkeringsassistansens givare är smutsiga eller blockerade;

– bilens hjul spinner;

– manövern avbröts för länge.

Varningslampan

försvinner från instrumentpanelen och en ljudsignal hörs för att varna dig om att manövern har avbrutits.

Orsaken till att manövern avbröts visas på multimediaskärmen 4 .

Funktion ej tillgänglig

När du väljer en av aktiveringsmetoderna för systemet och villkoren inte är uppfyllda visas meddelandet ”Handsfree-parkering” på multimediaskärmen för att informera dig om att funktionen inte är tillgänglig.

2.178

SVE_UD82373_1

Parking mains libres (HHN - Renault)

HANDSFREE-PARKERING (5/6)

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel, visas följande meddelanden på instrumentpanelen:

– ”Kontrollera Park.-assistans” tillsammans med

-varningslampan;

eller

– ”Park-sensorer kontrollera” åtföljt, beroende på fordon, av pan;

©

-varningslam-

eller

– ”Parkeringsassist Kontrollera” åtföljt, beroende på fordon, av lampan.

© -varnings-

Rengör ultraljudssensorerna. Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Obs!

Om ett fel uppstår med funktionen står inte bilen stilla.

Ta kontroll över bilen direkt igen.

För att varna dig visas meddelandet ”Återta kontrollen” på instrumentpanelen, åtföljt av 

-varningslampan och en ljudsignal.

SVE_UD82373_1

Parking mains libres (HHN - Renault)

2.179

HANDSFREE-PARKERING (6/6)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Se till att manövern utförs i enlighet med gällande, lokala trafikregler.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid så att inga små, smala eller rörliga hinder (barn, djur, barnvagnar, cyklar, stenar, stolpar osv.) finns i döda vinkeln under manövern.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid krock kan radarkamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Alla arbeten (reparationer, byten, ändringar av bilens exteriör osv.) i området där sensorerna är placerade får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa förhållanden kan störa eller skada systemets funktion, till exempel dåligt väder (snö, hagel, is osv.).

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Risk för falsklarm.

Begränsningar i systemets funktion

– Systemet upptäcker inte föremål som befinner sig i givarnas döda vinkel.

– Kontrollera alltid att platsen som systemet valt ut är ledig och att inga föremål är i vägen.

– Systemet bör inte användas när du, eller ett fordon i närheten, drar en släpvagn, bogserar ett annat fordon eller har ett lastsystem tillkopplat.

2.180

SVE_UD82373_1

Parking mains libres (HHN - Renault)

AUTOMATISK PARKERING (1/6)

1 Du kan ta tillbaka kontrollen över bilen när som helst genom att:

– vridning av ratten;

– släppa gaspedalen;

– trampa på bromspedalen.

1 1

ANM.

Försäkra att ultraljudssensorerna och kame- rorna som markeras med pilarna 1 inte är dolda (av smuts, lera, snö, felaktigt monte- rad/inpassad nummerskylt etc.), stötta, mo- difierade (inklusive lackarbeten etc.) eller förtäckta av tillbehör som monterats fram eller bak på ditt fordon.

1

Denna funktion hjälper dig utföra parkerings- manövrar genom att kontrollera styrning, bromsar, motor och växelspaken.

Under hela manövern måste du trampa ner gaspedalen (för att funktionen ska fungera) och hålla händerna borta från ratten.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

SVE_UD82374_1

Parking automatique (HHN - Renault) aide au parking : stationnement assisté ....

(jusqu’à la fin de l’UD) stationnement assisté ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

2.181

AUTOMATISK PARKERING (2/6)

2

Automatiserad park assist

Välj sida och tryck sedan på startknappen för att påbörja manövern

4 5 6

Konfigurera

Elektrisk 360° Kamera Parkeringsassistans Automatiserad park assist

Säten Luftkvalitet Driving Eco Körhjälp

3

Sportchassi Fordon Inställningar

Igångsättning

När bilen står stilla eller när du kör under un- gefär 30 km/h finns det flera sätt att komma

åt funktionen:

– Via Världen ”Fordon” 2 trycker du på

”Automatiserad park assist”-menyn 3 ;

– via ”Automatiserad park assist”-widgeten

(om den har konfigurerats av kunden);

– via ”Favoriter”-knappen på ratten (om den har konfigurerats av kunden);

– via ”Automatiserad park assist”-genvä- gen i 360-graderskamerans vy.

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Val av manöver

Systemet kan hjälpa dig med tre olika ma- növrar:

– fickparkering ;

– vinkelrät parkering 5 ;

– att lämna en parkeringsficka 6 .

På multimediaskärmen väljer du den manö- ver du vill utföra.

Obs!

de andra typerna av parkering stöds inte av systemet.

2.182

SVE_UD82374_1

Parking automatique (HHN - Renault)

AUTOMATISK PARKERING (3/6)

Automatiserad park assist

Var uppmärksam och bromsa vid behov

Uppmärksamma trafik från alla håll!

Platsen blir grön på multimediaskärmen och markeras med bokstaven ” P ”.

– Stanna bilen,

– tryck på knappen ”START”.

Varningslampan

visas på instru- mentpanelen och en ljudsignal hörs.

– Släpp ratten,

– trampa försiktigt ner gaspedalen,

– följ systeminstruktionerna på multimedia- skärmen.

Fortsätt trampa ner gaspedalen under hela manövern, även under växling.

Bilen börjar köra. Systemet styr sedan ratten, motorn, bromsarna och växellådan.

Beroende på trycket på gaspedalen, varierar hastigheten mellan 0 och 7 km/h .

Funktion

Parkering

När bilen kör långsammare än 30 km/h söker systemet efter parkeringsplatser på

ömse sidor om bilen.

När systemet har hittat en plats visas denna på multimediaskärmen märkt med boksta- ven ” P ”. Kör långsamt tills meddelandet

”STOP” visas och en ljudsignal hörs. Om mer än en plats hittas måste du välja önskad plats genom att peka på skärmen.

Meddelandet ”Manöver klar” visas på multi- mediaskärmen för att markera slutet av ma- növern. Den automatiska parkeringsbrom- sen aktiveras och P -läget läggs i.

Nu kan du släppa gaspedalen.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

2.183

SVE_UD82374_1

Parking automatique (HHN - Renault)

AUTOMATISK PARKERING (4/6)

Utkörning från parkering

– Aktivera ”Automatiserad park as- sist”-funktionen;

– Välj läget ”Lämna parkeringsficka”;

– Sätt på färdriktningsvisaren åt det håll du vill köra ut;

– Tryck på knappen ”START”;

Varningslampan

visas på instru- mentpanelen och en ljudsignal hörs.

– Släpp ratten,

– trampa försiktigt ner gaspedalen,

– följ systeminstruktionerna på multimedia- skärmen.

Fortsätt trampa ner gaspedalen under hela manövern, även under växling.

Bilen börjar köra. Systemet styr sedan ratten, motorn, bromsarna och växellådan.

Meddelandet ”Manöver klar” visas på multi- mediaskärmen för att markera slutet av ma- növern. Du kan åter ta kontroll över bilen genom att släppa upp gaspedalen eller bromsa.

Obs!

om föraren efter att ha släppt gaspe- dalen inte agerar under en viss tidsperiod när manövern är avslutad aktiveras den au- tomatiska parkeringsbromsen och läget P läggs i.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

ANM.:

– Systemet kör inte över höga trottoarkan- ter.

– Manövern spärras om marken lutar för mycket.

Manövern avbryts

Manövern avbryts i följande fall:

– du trampar ner gaspedalen förbi spärrlä- get,

– en passagerardörr eller bakluckan

öppnas,

– bilen har stått stilla i mer än cirka en minut.

Kontrollampan står nu stilla.

släcks på instru- mentpanelen och en ljudsignal hörs. Bilen

Ett meddelande om att manövern har stängts av visas och informerar dig vad du måste göra för att återuppta manövern.

Släpp upp gaspedalen och tryck sedan på den igen för att fortsätta manövern.

Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

2.184

SVE_UD82374_1

Parking automatique (HHN - Renault)

AUTOMATISK PARKERING (5/6)

Manövern annulleras

Manövern avbryts i följande fall:

– tryck på knappen ”STOP”;

– du öppnar förardörren,

– du lossar säkerhetsbältet på förarsidan,

– du ansätter den automatiska parkerings- bromsen,

– bilen har kört för långt från den planerade banan,

– du har förflyttat bilen fler än cirka tio gånger framåt/bakåt inom samma manö- ver;

– du vrider på ratten,

– du använder växelspaken,

– bilens hjul spinner,

– motorns mekaniska varvtalsreglering har aktiverats.

Kontrollampan

släcks på instru- mentpanelen och en ljudsignal hörs.

Bilen stannar.

Obs!

om ett fel uppstår med funktionen står inte bilen stilla. Ta kontroll över bilen.

Meddelandet ”Återta kontrollen” visas på in- strumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Funktion ej tillgänglig

När du trycker på en av aktiveringsmeto- derna för systemet och villkoren inte är upp- fyllda visas meddelandet ”Automatisk par- kering ej tillgänglig” på multimediaskärmen för att informera dig om att funktionen inte

är tillgänglig.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel, visas följande meddelanden på instrument- panelen:

– ”Kontrollera Park.-assistans”, tillsam- mans med symbolen

;

eller

– ”Park-sensorer kontrollera”, tillsammans med symbolen © ;

eller

– ”Parkeringsassist Kontrollera”, tillsam- mans med symbolen

©

.

Rengör ultraljudssensorerna. Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Obs!

Om ett fel uppstår med funktionen står inte bilen stilla.

Ta kontroll över bilen direkt igen.

Meddelandet ”Återta kontrollen” visas på in- strumentpanelen tillsammans med symbo- len

.

2.185

SVE_UD82374_1

Parking automatique (HHN - Renault)

AUTOMATISK PARKERING (6/6)

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Se till att manövern utförs i enlighet med gällande, lokala trafikregler.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid så att inga små, smala eller rörliga hinder (barn, djur, barnvagnar, cyklar, stenar, stolpar osv.) finns i döda vinkeln under manövern.

Ingrepp/reparationer av systemet

– Vid en krock kan givarnas funktion påverkas. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

– Alla arbeten (reparationer, byten, ändringar av bilens exteriör osv.) i området där sensorerna är placerade får endast utföras av behörig re- paratör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa förhållanden kan störa eller skada systemets funktion, till exempel dåligt väder (snö, hagel, is osv.).

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Risk för falsklarm.

Begränsningar i systemets funktion

– Systemet upptäcker inte föremål som befinner sig i givarnas döda vinkel.

– Se alltid till att parkeringsplatsen som systemet föreslår fortfarande är tillgänglig och fri från hinder före och under hela manövern.

– Systemet bör inte användas när du, eller ett fordon i närheten, drar en släpvagn, bogserar ett annat fordon eller har ett lastsystem tillkopplat.

2.186

SVE_UD82374_1

Parking automatique (HHN - Renault)

SÄKER PASSAGERARUTGÅNG

(1/3)

A B

C

Beskrivning

Denna funktion är ett extra körhjälpmedel för att öka säkerheten för passagerarna i bilen.

Syftet med funktionen ”Säker passagerarut- gång” är att varna föraren och/eller passa- gerarna för en potentiell fara om de öppnar dörrarna när bilen står stilla.

Med hjälp av informationen från sensorerna som är installerade på vardera sida om stöt- fångaren bak (område C ) varnar funktionen föraren i följande fall:

– när en annan bil (eller motorcykel, cykel, fotgängare osv.) befinner sig inom avkän- ningsområdet A ; och

– om det finns risk för kollision med en bil

(eller motorcykel, cykel, fotgängare osv.) i området B .

Särskilda anvisningar

Kontrollera att C -området runt radarna på båda sidor om den bakre stötfångaren inte hindras (av smuts, lera, snö osv.).

Om en sensor skyms visas meddelandet

”Sidoradar ingen sikt” på instrumentpane- len. Rengör området där sensorerna är pla- cerade.

Du måste stänga av funktionen om:

– radarområdet har skadats (bakre stöt- fångaren);

– Bilen har en dragkrok som inte känns igen av systemet.

2.187

SVE_UD82375_1

Sortie sécurisée des occupants (HHN - Renault)

Sortie sécurisée des occupants aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sortie sécurisée du véhicule ......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SÄKER PASSAGERARUTGÅNG

(2/3)

1

2

Åtgärd

När en dörr öppnas och när ett rörligt före- mål upptäcks visas varningslampan 1 på ytterbackspegeln 2 och, beroende på bil, tänds belysningen i framdörren.

Obs!

rengör backspegeln 2 regelbundet så att visningen för varningslampan 1 alltid är synlig.

När det upptäckta föremålet är mycket nära hörs en ljudsignal och varningsmeddelan- det 3 ”Hinder upptäckt” på instrumentpane- len.

Obs!

systemet förblir aktivt i ungefär 45 mi- nuter efter att tändningen har slagits av.

2.188

SVE_UD82375_1

Sortie sécurisée des occupants (HHN - Renault)

3

SÄKER PASSAGERARUTGÅNG

(3/3)

4

Aktivera/inaktivera funktionen från multimediaskärmen

4

Se multimediasystemets instruktionsbok för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Automatisk inaktivering av systemet

– bilen är i rörelse och inte helt stillastå- ende;

– bilen är låst utifrån;

– det finns rörliga föremål (motorcyklar, cyklar, fotgängare, bilar osv.) som rör sig mot eller nära din bil i en låg hastighet som systemet inte anser vara en risk;

– räckvidden för givarna i den bakre stöt- fångaren blockeras av föremål, t.ex. andra särskilt breda parkerade fordon som är parkerade mycket nära din bil.

Om bilen har en dragkrok som känns igen av systemet visas ett meddelande

”Förarassistans Ej tillgängl.” på instrument- panelen som visar att funktionen inte är ak- tiverad.

Kontakta din märkesrepresentant om du vill ha hjälp med val av utrustning som passar till din bil.

Driftstörning

Om systemet upptäcker ett fel visas medde- landet ”Kontrollera sidoradar” på instrument- panelen. Kontakta en auktoriserad återför- säljare.

Den här funktionen är ett extra körhjälpmedel och det kan hända att den inte upptäcker vissa bilar eller föremål i rörelse i närheten av ditt fordon. Denna funk- tion ersätter inte på något sätt den vak- samhet och det ansvar som föraren och passagerarna i bilen har, som alltid är ansvariga för att vara särskilt uppmärk- samma på trafiksituationen och kontroll- era området innan de lämnar bilen.

Vid störningar i systemet

Vissa förhållanden (komplicerad miljö, dåliga väderförhållanden osv.) kan störa eller negativt påverka systemets funk- tion, med risk för falska larm.

När bilen låses upp återgår funktionen till den senast sparade statusen på mul- timediaskärmen.

SVE_UD82375_1

Sortie sécurisée des occupants (HHN - Renault)

2.189

NÖDANROP

(1/3)

Om bilen är utrustad med en nödanrops- funktion kan SOS-centralen kostnadsfritt ringas upp automatiskt eller manuellt vid en olycka eller sjukdom, vilket minskar den tid det tar för räddningstjänsten att komma till platsen.

Obs!

nödsamtalet fungerar:

– I länder där tillhörande telematikrädd- ningstjänster och infrastruktur som är kompatibel med systemet finns;

– Beroende på täckningen i området där fordonet körs.

Om du använder nödanropsfunktionen för att rapportera en olycka som du har bevitt- nat ska du stanna bilen på en lämplig plats så att räddningstjänsten kan hitta din bil och därmed platsen för den rapporterade olyckan.

Följ alltid nationell lag.

2

1

3

4

1 Mikrofon

2 Systemvarningslampa/felvarningslampa:

– röd: driftfel.

3 Systemvarningslampa:

– grön: fungerar

(täckning finns);

– av: fungerar ej;

(t.ex. ingen täckning);

– blinkar grönt: pågående samtal.

4 Strömställare.

5 Högtalare.

5

Ett anrop sker alltid enligt följande:

– SOS-centralen anropas;

– skicka information om händelsen (re- gistreringsnummer, lokal tid för samtalet, bilens senaste positioner, bilens färdrikt- ning);

– röstkommunikation med SOS-centralen genomförs;

– vid behov anropas räddningstjänsten.

Nödanropsfunktionen har två lägen:

– automatiskt läge;

– Manuellt läge.

Använd enbart nödanropsfunktionen vid en olycka som du är inblandad i eller som du har bevittnat samt om du mår dåligt.

2.190

SVE_UD82376_1

Appel d’urgence (HHN - Renault)

Appel d’urgence appel d’urgence .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

NÖDANROP

(2/3)

Automatiskt läge

Nödsamtalet aktiveras automatiskt vid en olycka när skyddsutrustning (bältessträck- are, airbag osv.) utlöses.

4 6

Manuellt läge

För att ringa ett nödsamtal manuellt:

– tryck kort på strömställaren 4 ;

– för den nedåt;

– tryck på knappen 6 ” SOS ”.

Vid oavsiktlig aktivering kan du avbryta an- ropet genom att trycka på knappen 6 i un- gefär två sekunder innan SOS-centralen har ringts upp.

Om samtalet redan har upprättats är det enbart SOS-centralen som kan avsluta sam- talet.

Testläge

(beroende på lokal lagstiftning)

Testläget är enbart avsett för auktoriserade

återförsäljare, så att de ska kunna kontrol- lera att nödsamtalsfunktionen fungerar kor- rekt.

För att aktivera testläge:

– tryck på knappen 6 tre gånger,

– vänta cirka 15 sekunder,

– tryck på knappen 6 tre gånger.

Testläget lämnas automatiskt.

Vid en olycka rekommenderar vi att du håller dig i närheten av bilen om förhållandena til- låter det så att du snabbt kan besvara eventuella samtal från SOS- centralen.

2.191

SVE_UD82376_1

Appel d’urgence (HHN - Renault)

NÖDANROP

(3/3)

2

Systemet använder sig av ett eget bat- teri. Batteriets livslängd är cirka fyra år

(varningslampan 2 tänds med rött sken för att informera dig när livslängden snart är uppnådd).

Kontakta din märkesrepresentant.

Driftstörning

I vissa fall fungerar inte nödsamtalsfunktio- nen (t.ex. svagt batteri).

Om systemet upptäcker ett funktionsfel

övergår varningslampan 2 till ett rött sken längre än 30 minuter. Kontakta då en mär- kesrepresentant så snart som möjligt.

För att garantera din säkerhet och att systemet fungerar som det ska måste alla ingrepp på batteriet (borttagning, från- koppling osv.) utföras av en behörig re- paratör.

Risk för brännskador orsakade av el- chocker.

Se ovillkorligen till att perioderna som anges i underhållsdokumentet för byte av batteriet inte överstigs.

Batteriet är en specifik typ. Se till att det byts ut mot ett batteri av samma typ.

Kontakta en märkesrespresentant.

Utan nödanropsfunktionen är systemet inte spårbart och kommer inte att beva- kas kontinuerligt. Data raderas automa- tiskt och kontinuerligt. Systemet lagrar endast bilens tre senaste positioner.

Enligt lokal lagstiftning skickas data endast vid nödsamtal. Data som skickas till SOS-centralen behandlas i enlighet med de lagar för skydd av personupp- gifter som gäller i det land som du befin- ner dig i. Systemet lagrar aktivitetsdata i högst 13 timmar.

Bilägaren har rätt att få komma åt sina data. De kan begära att data ska rättas, raderas eller låsas.

2.192

SVE_UD82376_1

Appel d’urgence (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

Kapitel 3: Inredning och klimatanläggning

Multi-Sense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2

Ventilationsmunstycken, luftmunstycken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4

Automatisk klimatanläggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7

Luftkonditionering: information och användningsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13

Multimedieutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16

Elfönsterhiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.18

Tak med fast ruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.20

Solskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.21

Innerbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.22

Fack, förvaring i kupén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.24

Eluttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30

Nackskydd bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.31

Baksäte: funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.32

Bagagerum, avlastningshylla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.35

Förvaringsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.43

Lastning av bagagerum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.44

Transport av objekt: dragkrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.45

Bagagenät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.46

Takräcken, Spoiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.48

3.1

SVE_UD82377_1

Sommaire 3 (HHN - Renault)

MULTI-SENSE

(1/2)

Beroende på bil kan du med Multi-Sense- systemet välja mellan flera körlägen som på- verkar körning, stämningsbelysning, komfort och körställning:

– alla lägena är förkonfigurerade och kan anpassas (stämningsbelysning osv.);

– läget Perso är fullständigt anpassnings- bart.

Körlägena inverkar på:

– styrkraft;

– Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC):

– motorns reaktionsförmåga och växellå- dan.

De inverkar också på:

– belysningen i kupén och på instrument- panelen,

– presentation av instrumentpanelen och multimediaskärmen;

– körställningen, beroende på bil.

1

2

Komma åt menyn

Du kommer åt Multi-Sense, beroende på bil:

– på multimediaskärmen 1 ;

– använda reglagen under ratten 2 .

För mer information, se multimediasyste- mets bruksanvisning.

Motorinställningarna är specifika för varje körläge och kan inte anpassas, för- utom ”Perso”-läget.

3.2

Multi-Sense

Multi-Sense................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(page courante) aides à la conduite.....................................

(page courante) assistance à la conduite ............................

(page courante)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

SVE_UD82378_1

Multi-Sense (HHN - Renault)

MULTI-SENSE

(2/2)

Eco-läge

Eco-läget fokuserar på energibesparing.

Genom att hantera motorn, växellådan och värmenivån kan förbrukningen minskas

➥ 2.29.

Läget Sport

I det här läget ökar responsen i motorn och växellådan. Styrningen är fastare.

Läget Comfort

Med hjälp av bilens standardinställningar ger det här läget dig den bästa kompromis- sen mellan komfort och dynamik.

Beroende på bil kan du ha följande lägen:

Läget Perso

Detta läge möjliggör fullständig konfiguration av körelementen, inklusive motorresponsivi- tet.

Läget Snow

Det här läget ger optimal prestanda för att manövrera bilen på snöigt underlag.

Läget All-Terrain

Det här läget ger optimal prestanda för ma- növrering av bilen på spår.

När motorn har stängts av startar bilen alltid i Comfort-läge.

Du kan återställa läget genom lägesin- ställningar.

I lägena ”All-Terrain” och ”Snow” är vissa körhjälpsfunktioner (Stop and Go adaptiv farthållning, Active Driver Assist, etc.) inte tillgängliga eller inaktiveras automatiskt vid byte till något av dessa två lägen.

3.3

SVE_UD82378_1

Multi-Sense (HHN - Renault)

VENTILATIONSMUNSTYCKEN, luftutgångar (1/3)

1 2 3

4

5

8

4

5

6

7

5 Golvmunstycken fram.

6 Golvmunstycken bak (beroende på utrustningsnivå)

7 Ventilationsmunstycken bak i mitten.

8 Manöverpanel.

1 Ventilationsmunstycken på förar- platsen.

2 Defrostermunstycken vindruta.

3 Ventilationsmunstycken för passage- rare.

4 Defrostermunstycke sidoruta ventilationsmunstycken.

3.4

Aérateurs, sorties d’air aérateurs ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation aération ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82379_1

Aérateurs (sorties air) (HHN - Renault)

VENTILATIONSMUNSTYCKEN, luftutgångar (2/3)

1

9

1

3

10 10

11 11

10

12 3

10

Ventilationsmunstycken på förarplatsen

1

Riktning

För att styra luftflödet vrider du på 1 venti- lationsmunstyckena med hjälp av markö- rerna 9 .

För att stänga: flytta markören 10 bort från ratten förbi spärrläget.

För att öppna: flytta markören 10 mot ratten.

Ventilationsmunstycken för passagerare

3

Riktning

För att styra luftflödet vrider du på ventila- tionsmunstyckena 11 med hjälp av markö- rerna.

För att stänga: flytta markören 11 mot utsi- dan av bilen, förbi spärrläget.

För att öppna: flytta markören 11 mot insi- dan av fasaden.

Justering av luftflöde

För att kontrollera flödet av 1 och 3 luftven- tiler, tryck eller lyft 12 kontroll enligt önskad

öppning.

Om det uppstår dålig lukt i bilen, använd endast de system som är avsedda att av- hjälpa detta. Kontakta din märkesrepresen- tant.

För inte in något i bilens ven- tilationssystem (t.ex. vid dålig lukt).

Risk för skador eller brand.

Fäst inga föremål på ventilationsmun- styckena (t.ex. telefonfäste).

Risk för skada.

3.5

SVE_UD82379_1

Aérateurs (sorties air) (HHN - Renault)

VENTILATIONSMUNSTYCKEN, luftutgångar (3/3)

7

13

Platser bak

(kan variera från bil till bil)

Riktning

För att styra luftflödet vrider du på ventila- tionsmunstyckena 7 med hjälp av markö- rerna.

Justering av luftflöde

För att kontrollera luftventilernas flöde 7 vrider du på ratten 13 till önskad öppning:

– åt höger: maximalt luftflöde;

– åt vänster: stängt.

Fäst inga föremål på ventilationsmun- styckena (t.ex. telefonfäste).

Risk för skada.

För inte in något i bilens ven- tilationssystem (t.ex. vid dålig lukt).

Risk för skador eller brand.

3.6

SVE_UD82379_1

Aérateurs (sorties air) (HHN - Renault)

AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING (1/6)

1 2 3 4 5 6 7

A

B

19

8 9

18 17 16 15 14 13 12 11 10

Reglage

1 Indikator för värmetemperatur på förarsi- dan.

2 Indikator för fläkthastighet.

3 SYNC Reglage för aktivering/inaktive- ring av ”synkroniseringsläge” (konfigura- tion A ).

4 Reglage för aktivering av sätesvärmare på förarsidan.

5 Reglage för aktivering av luftkonditione- ring.

6 Reglage för aktivering av sätesvärmare på passagerarsidan.

7 Reglage för aktivering av rattvärmare.

8 Indikator för luftfördelning i kupén.

9 Indikator för värmetemperatur på passa- gerarsidan.

10 Justering av lufttemperaturen för passa- geraren.

11 Justering av luftfördelningen i kupén.

12 Reglage för aktivering av ” A/C MAX ”- funktionen.

13 Luftrecirkulation.

14 Reglage för aktivering av luftkonditione- ring i AUTO -läget.

15 Defroster och imborttagning av bakruta och på vissa bilar även backspeglar.

16 ”Clear View”-funktion.

17 Anpassning av fläkthastigheten och av- stängning av systemet.

18 Förarens lufttemperaturinställning och reglage för aktivering av ”synkronise- ringsfunktionen” SYNC (konfiguration B ).

19 Reglage för aktivering av uppvärmd vind- ruta (konfiguration B ).

3.7

SVE_UD82380_1

Air conditionné automatique (HHN - Renault)

Air conditionné automatique air conditionné ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) chauffage ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pare-brise dégivrant...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulation de la température......................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) climatisation ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) désembuage vitre arrière ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) désembuage pare-brise .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage de pare-brise .......

(jusqu’à la fin de l’UD)

AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING (2/6)

Aktivering av systemet

När bilen startas återgår systemet till det senast använda programmet.

Tryck på 14 -reglaget för att aktivera syste- met eller ställ in önskad ventilationshastig- het med 17 -reglaget.

Avstängning av systemet

Tryck på 17 -reglaget tills det når ”OFF”- läget.

Igångsättning eller avstängning av luftkonditioneringen

I automatiskt läge hanterar systemet aktive- ringen av luftkonditioneringen. Det är fortfa- rande möjligt att aktivera eller inaktivera sys- temet genom att trycka på 5 -reglaget.

Automatläge

Det automatiska luftkonditioneringssyste- met garanterar (med undantag för extrem användning) en behaglig komfort i kupén och god sikt samt optimerar bränsleförbruk- ningen.

17

Systemet styr fläkthastigheten, luftfördel- ningen, luftrecirkulationen, start och stopp av luftkonditioneringen och lufttemperatu- ren.

Detta läge består av tre program:

AUTO: optimerar räckvidden till vald kom- fortnivå beroende på yttre förhållanden.

Tryck på knappen 14 .

SOFT: uppnår önskad komfortnivå diskre- tare och tystare. Tryck på 14 -knappen och tryck sedan nedåt för att aktivera SOFT - läget.

5

14

FAST: ökar luftflödet i kupén. Detta läge re- kommenderas särskilt för att optimera kom- forten i baksätet. Tryck på 14 -knappen och tryck sedan uppåt för att aktivera FAST - läget.

När luftkonditioneringen startar i automa- tiskt läge återgår systemet till det senast an- vända programmet.

Alla ingrepp på en annan knapp än

AUTO -knappen inaktiverar det automa- tiska läget.

3.8

SVE_UD82380_1

Air conditionné automatique (HHN - Renault)

AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING (3/6)

Ändring av luftfördelningen i kupén

Tryck på 11 en eller fler gånger för att välja luftfördelning. Den valda luftfördelningen 8 visas på multimediaskärmen. Lägena är i följande ordning:

Luftflödet strömmar då till defros- termunstyckena, både för vindru- tan och sidorutorna fram.

Luftflödet fördelas mellan mun- styckena för imborttagning på si- dorutorna fram och vindrutan och golvmun- styckena.

Luftflödet fördelas mellan defros- termunstyckena, både för sidoru- torna fram och vindrutan, ventilationsmun- styckena och golvmunstyckena.

ô

Luftflödet strömmar huvudsakligen till instrumentbrädans ventilations- munstycken.

18

3

ö

Luftflödet strömmar till instrument- brädans ventilationsmunstycken och till golvmunstyckena.

ó

Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Justering av lufttemperaturen

Det finns två typer av inställningar:

– oberoende justering av kupén;

– justering i SYNC-läge för att synkronisera passagerarens och förarens sida.

8

11 10

Oberoende justering av kupén

Använd reglagen 10 och 18 för att justera vänster och höger sida oberoende av var- andra.

SYNC-funktionsinställning

Tryck på SYNC 3 på din multimedias- kärm eller, beroende på bil, på reglaget 10 eller 18 , och sedan på SYNC för att synkro- nisera passagerartemperaturen med förarsi- dan.

För att avsluta denna funktion trycker du på SYNC igen eller justerar du temperaturen på passagerarsidan.

3.9

SVE_UD82380_1

Air conditionné automatique (HHN - Renault) mode ECO .................................................

(page courante)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING (4/6)

Justering av fläkthastigheten

I automatläget väljer systemet den lämpli- gaste ventilationshastigheten för att den in- ställda kupékomforten ska uppnås och bibe- hållas.

Du kan alltid höja eller sänka fläkthastighe- ten genom att trycka på reglaget 17 .

Funktion ”Sikt”

Tryck på 16 -knappen: den inbyggda kontrol- lampan tänds.

Denna funktion tar snabbt bort im- och is- bildning på vindrutan och bakrutan, de främre sidorutorna samt ytterbackspeglarna

(beroende på bil). Luftkonditioneringen och den eluppvärmda bakrutan måste vara ak- tiverade.

Om du vill lämna denna funktion, tryck på knappen 14 eller 16 .

17 16 15

Im- och isborttagning bakruta

Tryck på 15 -knappen: den inbyggda kontrol- lampan tänds. Med den här funktionen kan du snabbt ta bort is och imma på bakrutan och backspeglarna (på bilar som är utrus- tade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 15 . Imborttagningen stängs automatiskt av.

14 12

”A/C MAX”-funktion

” A/C MAX ”-funktionen gör det möjligt för an- vändaren att känna den maximala effekten av sitt luftkonditioneringssystem utan några begränsningar eller kompromisser vad gäller akustik och utan att luften är för kall på händerna och i ansiktet.

Vissa knappar har en kontrollampa som anger funktionens status.

3.10

SVE_UD82380_1

Air conditionné automatique (HHN - Renault)

AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING (5/6)

13

”A/C MAX”-funktionen (forts.)

Denna funktion innebär automatiska änd- ringar:

– temperatur programmeras till helt kall;

– fördelning av luft till passagerarna;

– luftflöde på maximal effekt;

– aktivering av luftkonditionering;

– luftrecirkulation.

Tryck på knappen 12 för att aktivera funk- tionen. Inaktivera ECO-läget för att få ut det mesta av det.

Igångsättning av luftrecirkulationen (isolering av kupén)

Denna funktion hanteras automatiskt men du kan även aktivera den manuellt.

Igångsättningen bekräftas i detta fall genom att den inbyggda kontrollampan i knap- pen 13 tänds.

Im- och isborttagning har alltid prioritet på luftrecirkulationen.

Manuell användning

Tryck på 13 -knappen: den inbyggda kontrol- lampan tänds.

För lång användning kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna, eftersom luften i kupén inte förnyas.

Därför bör du snarast återgå till det automa- tiska läget genom att trycka en gång till på knappen 13 när luftrecirkulation inte längre behövs.

3.11

SVE_UD82380_1

Air conditionné automatique (HHN - Renault)

AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING (6/6)

21

22

20

Funktionen ”Favoriter”

Beroende på bilmodell kan du trycka på ratt- reglaget 20 för att aktivera följande funktio- ner enligt de lagrade användningsinställ- ningarna som du tidigare har definierat:

– rattvärme;

– eluppvärmda säten.

Mer information om programmering av den här funktionen finns i instruktionerna för mul- timediasystemet.

ECO-läge

I menyn MULTI-SENSE, som är tillgänglig på multimediaskärmen 21 , eller genom att trycka på reglaget 22 , kan du aktivera ECO- läget, som påverkar värmenivån och mins- kar bilens bränsleförbrukning.

En ECO-varningslampa under temperatur- displayen på multimediaskärmen 21 infor- merar dig om att ECO-läget är aktiverat.

3.12

SVE_UD82380_1

Air conditionné automatique (HHN - Renault)

LUFTKONDITIONERING: information och användningsråd

(1/3)

Användningsråd

I vissa fall (avstängd luftkonditionering, igångsatt luftrecirkulation, ventilationshas- tighet noll eller svag osv.) kan det bildas imma på bilens vindruta och övriga rutor.

Vid imma, använd funktionen ”Sikt” för att ta bort imman och sätt igång luftkonditio- neringen i automatläget för att undvika att imma bildas.

Bränsleförbrukning

För bilar utrustade med luftkonditionering är det normalt att bränsleförbrukningen ökar

(särskilt vid stadskörning) när systemet är igång.

I bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

Kör med ventilationsmunstyckena öppna och rutorna stängda. Om bilen har stått stilla på någon varm plats i starkt solsken, tänk då på att öppna dörrarna några minu- ter innan du startar så att den upphettade luften släpps ut.

Skötsel

För bytesintervall, se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Bilar utrustade med ECO-läget

När ECO-läget är aktiverat kan luftkon- ditioneringens prestanda försämras

2.29.

Driftstörningar

Ta alltid kontakt med din märkesrepresen- tant om du konstaterar något funktionsfel.

– Försämrad effekt på is- och imborttag- ningen eller luftkonditioneringen.

Orsaken kan vara att kupéfiltret är igen- satt.

– Ingen kylning .

Kontrollera att reglagen är rätt inställda och att säkringarna är hela. Stäng annars av systemet.

Vatten under bilen

När luftkonditioneringen använts en längre tid, är det normalt att kondensvatten från kyl- anläggningen droppar under bilen.

För inte in något i bilens ven- tilationssystem (t.ex. vid dålig lukt).

Risk för skador eller brand.

Använd luftkonditioneringen regelbun- det, även när det är kallt, och låt den vara igång i ca 5 minuter minst en gång i månaden.

Öppna aldrig kylmediekret- sen.

Kylmediet kan orsaka skador på ögonen och huden.

3.13

SVE_UD82441_1

Air conditionné : informations et conseils d’utilisation (HHN - Renault)

Air conditionné : informations et conseils d’utilisation air conditionné ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) chauffage ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulation de la température......................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) climatisation ...............................................

(page courante) consommation de carburant ......................

(page courante)

LUFTKONDITIONERING: information och användningsråd

(2/3)

Kylmediekretsen (i vilken vissa komponen- ter är hermetiskt tätade) innehåller fluore- rade växthusgaser.

Ñ

Typ av kylmedium

Kylmedium R-134a

Beroende på bil finns följande information på etiketten A som sitter i motorrummet.

Om etiketten finns och var den sitter A varie- rar från bil till bil.

(XXX) Typ av olja i luftkonditio- neringskretsen

Lättantändlig produkt

Läs instruktionsboken

Service och skötsel x,xxx kg

Mängd kylmedium som finns i bilen.

GWP xxxxx

Global uppvärmningspotential (koldioxidekvivalent).

CO2 eq x.xxt

Mängd i vikt och i koldioxidekvivalent.

Öppna inte kylmediekretsen .

Kylmediet kan orsaka skador på ögonen och huden.

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av

tändningen.

2.3.

3.14

SVE_UD82441_1

Air conditionné : informations et conseils d’utilisation (HHN - Renault)

A

A

LUFTKONDITIONERING: information och användningsråd

(3/3)

Kylmedium R-1234yf

Ñ

Typ av kylmedium

Beroende på bil finns följande information på etiketten B som sitter i motorrummet.

Om etiketten finns och var den sitter B varie- rar från bil till bil.

(XXX) Typ av olja i luftkonditio- neringskretsen

Lättantändlig produkt

Läs instruktionsboken

Service och skötsel x,xxx kg

Mängd kylmedium som finns i bilen.

GWP xxxxx

Global uppvärmningspotential (koldioxidekvivalent).

CO2 eq x.xxt

Mängd i vikt och i koldioxidekvivalent.

B

B

SVE_UD82441_1

Air conditionné : informations et conseils d’utilisation (HHN - Renault)

3.15

MULTIMEDIAUTRUSTNING (1/2)

A 1 B

4 4

1

2 2

3 3

Multimediaskärm

A

,

B

Placering och användning av utrustning kan variera beroende på bil.

1 Multimediaskärm.

2 Två multimedia-USB-C-portar i mittkon- solen.

3 Reglage under ratten.

4 Telefonkontroll.

5 Två multimedia-USB-C-portar.

Multimedia-”USB-C”

2

och portar

5

Multimedia-USB-C 2 och 5 -portarna gör det möjligt att ladda tillbehör som godkänts av vår tekniska avdelning, förutsatt att effekten inte överstiger 15 watt (5 V) per uttag.

Obs!

Multimedia-USB-C-portarna 2 möjlig- gör även dataöverföring.

5

För mer information, se multimediasys- temets bruksanvisning.

3.16

Équipements multimédia

SVE_UD82382_1

Equipement Multimédia (HHN - Renault)

équipements multimédia............................

(jusqu’à la fin de l’UD) téléphone ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de navigation ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) commande intégrée de téléphone mains-libres............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) navigation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) radio...........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) afficheur .....................................................

(page courante) multimédia (équipement) ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écran

écran navigation ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écran affichages de navigation ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) commande sous volant..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) commandes au volant ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) prise accessoires .......................................

(page courante) prise USB ..................................................

(page courante)

Anslut endast tillbehör med en max. effekt på 15 watt.

Risk för brand.

MULTIMEDIAUTRUSTNING (2/2)

8

6

7

Mikrofon

6

(för telefonen och röstvägledningssystemet)

Trådlös laddare

7

(för bilar utrustade med automatväxellåda)

3.24

Trådlös laddare

8

(för bilar utrustade med manuell växellåda)

3.24

Användning av telefonen

Tänk på att du måste ta hänsyn till den lokala lagstiftning som gäller vid användning av denna typ av apparat.

SVE_UD82382_1

Equipement Multimédia (HHN - Renault)

3.17

prise accessoires .......................................

(page courante) chargeur sans fil ........................................

(page courante)

ELEKTRISKA FÖNSTERHISSAR (1/2)

De här systemen fungerar med påsla- gen och avslagen tändning tills en framdörr

öppnas (begränsas till ca 3 minuter).

Förarens ansvar barn, personer med funktions- hinder eller djur i bilen, inte ens en kort stund.

Lämna aldrig bilen med kort eller nyckel i och lämna aldrig

Risk finns att de kan skada sig eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen som t.ex. fönsterhissarna eller låsa dör- rarna.

Om någon kroppsdel har klämts fast,

öppna då genast rutan med aktuell strömställare.

Risk annars för allvarliga skador.

5

4

1

3

2

6

ELEKTRISKA FÖNSTERHISSAR

MED IMPULSFUNKTION

Tryck eller dra lätt i fönsterkontakten så långt det går: fönstret kommer höjas eller sänkas helt. Om man trycker på strömställaren igen avbryts åtgärden.

Obs!

Bakrutorna öppnas inte helt.

Tryck på kontakten på förarplatsen:

1 för förarsidan

2 för passagerarsidan fram

3 5 för passagerare bak;

4 för att låsa bakrutorna.

Obs!

Efter låsning av bakrutorna visas med- delandet ”Elfönsterhiss bak låst” på instru- mentpanelen.

Från passagerarsätet manövrerar du ström- ställaren 6 .

Undvik att placera föremål så att de ligger mot en halvöppen ruta – fönster- hissen kan skadas.

3.18

SVE_UD82383_1

Lève-vitres électriques (HHN - Renault)

Lève-vitres enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lève-vitres ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ELEKTRISKA FÖNSTERHISSAR (2/2)

Elektriska fönsterhissar (forts.)

Obs!

Om rutan registrerar ett hinder vid stängning (t.ex. en trädkvist osv.) stannar den och sänks sedan ned några centimeter.

Det går inte att använda elfönsterhissens impulsstyrning

Elfönsterhissens impulsstyrning är utrustad med värmeskydd: om du trycker på fönster- hissreglaget mer än 16 gånger i följd aktive- ras skyddsläget (rutan låses).

Du kan:

– använda elfönsterreglaget kort och med intervaller på cirka 30 sekunder;

– när motorn är igång låses rutan upp efter cirka 20 minuters inaktivitet för elfönster- reglaget.

Fjärrstyrd öppning/stängning av rutorna

När du låser upp dörrarna från utsidan, om du trycker och håller in kortupplåsnings- knappen , öppnas alla fönster utrustade med ett elektriskt fönster med enknappstryckning automatiskt.

När du låser dörrarna från utsidan, om du trycker och håller in kortlåsningsknap- pen , stängs alla fönster utrustade med ett elektriskt fönster med enknappstryckning automatiskt.

Systemet bör endast startas om föraren har uppsikt över bilen och ingen person befinner sig i kupén.

Funktionsfel

Om stängningen inte fungerar går systemet

över till manuellt läge: Använd berörd kon- takt tills rutan är stängd (rutan höjs stegvis) och fortsätt sedan att hålla kontakten in- tryckt (fortfarande på stängningssidan) i en sekund. Sänk sedan ner och höj upp rutan helt för att återställa systemet.

Vid behov, kontakta en auktoriserad återför- säljare.

Säkerhet för passagerarna

Föraren kan förhindra att alla fönsterrutor fram och bak

öppnas genom att trycka på strömställaren 4 . Ett meddelande visas på instrumentpanelen.

skador.

När du stänger rutorna ska du se till att ingen kroppsdel (arm, hand osv.) sticker ut ur bilen.

Risk annars för allvarliga

3.19

SVE_UD82383_1

Lève-vitres électriques (HHN - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

TAK MED FAST RUTA

1

2

1

Solskydd

1

(kan variera från bil till bil)

Öppning av takluckan

– För att öppna: tryck knappen 2 bakåt för att föra gardinen till önskat läge. En kort tryckning bakåt öppnar gardinen helt och hållet.

– För att stänga: tryck knappen 2 framåt för att föra gardinen till önskat läge. En kort tryckning framåt stänger gardinen helt och hållet.

ANM.:

Om den fasta solskyddsgardinen känner av motstånd vid stängning (t.ex. en arm), stan- nar den och dras tillbaka några centimeter.

Funktionsfel

Om gardinen 1 inte stängs trycker du knap- pen 2 bakåt för att öppna gardinen 1 och trycker du sedan 2 framåt tills gardinen är helt stängd.

Om blockeringen kvarstår, kontakta din mär- kesrepresentant.

Förarens ansvar

Lämna aldrig bilen med nyck- eln eller kortet kvar när ett barn, en vuxen i behov av vård eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra perso- ner genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Om något fastnar ska du ändra rikt- ningen så fort som möjligt med hjälp av knappen 2 .

Risk annars för allvarliga skador.

3.20

Toit en verre fixe enfants (sécurité) .......................................

(page courante) sécurité enfants .........................................

(page courante) toit en verre fixe .........................................

(page courante)

SVE_UD82384_1

Toit en verre fixe (HHN - Renault)

SOLSKYDD

1 2

3

Solskydd fram

Fäll ner skyddet 2 .

Makeup-speglar

(kan variera från bil till bil)

Lyft locket 1 . Belysningen 3 tänds automa- tiskt.

Under körning måste makeup- spegelns lock vara stängt.

Risk för allvarliga skador.

Pare-soleil pare-soleil ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) miroirs de courtoisie ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82385_1

Pare-soleil (HHN - Renault)

3.21

INNERBELYSNING (1/2)

1 2 3 3 3 4

Läslampor

Rör vid lamporna 1 , 2 , 3 eller 4 för att ak- tivera:

– Taklampan är tänd hela tiden.

– Taklampan släcks omedelbart.

Obs!

– det är inte nödvändigt att trycka på lam- porna för att aktivera eller avaktivera be- lysningen. Du behöver bara vidröra dem;

– från multimediaskärmen kan du aktivera/ inaktivera att läslamporna slås på vid

öppning av dörrar

1.91.

Om dörrarna eller bakluckan låses upp och öppnas, tänds takbelysningen och golvbelysningen med tidsfördröjning.

Beroende på bil kan lampan 3 kompletteras av lampan 4 .

3.22

SVE_UD82386_1

Eclairage intérieur (HHN - Renault)

Éclairage intérieur

éclairage : intérieur ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plafonnier ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) spots d’éclairage........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

INNERBELYSNING (2/2)

5

Bagagerumsbelysning

Lampan 5 tänds när bagageutrymmet

öppnas.

Om dörrarna eller bakluckan låses upp och öppnas, tänds takbelysningen och golvbelysningen med tidsfördröjning.

SVE_UD82386_1

Eclairage intérieur (HHN - Renault)

3.23

FACK, FÖRVARING I KUPÉ (1/6)

1 2

Fack i framdörrar

1

Plats för en 1,5 litersflaska.

Förvaring på solskydd

2

Här kan du förvara kvitton, kartor etc.

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen.

Vid en häftig inbromsning kan dessa glida in under pedalerna och hindra deras funktion.

Se till att inga hårda, tunga eller spetsiga föremål ligger i ”öppna” fack så att de kan träffa någon i bilen vid kurvtag- ning, häftig inbromsning eller om airbags aktiveras.

3.24

Rangements, aménagements habitacle rangements................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) vide-poches ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aménagements ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82387_1

Rangements / Aménagements habitacle (HHN - Renault)

FACK, FÖRVARING I KUPÉ (2/6)

3

4 5

Glasögonfack

4

Tryck i området 3 för att öppna solglasögon- hållaren.

Extra spegel

5

Öppna solglasögonhållaren för att komma

åt den extra spegeln 4 , stäng den sedan i mellanläget.

Se till att inga hårda, tunga eller spetsiga föremål ligger i ”öppna” fack så att de kan träffa någon i bilen vid kurvtag- ning, häftig inbromsning eller om airbags aktiveras.

3.25

SVE_UD82387_1

Rangements / Aménagements habitacle (HHN - Renault)

FACK, FÖRVARING I KUPÉ (3/6)

6

4

7

Förvaringsfack i mittkonsol eller induktionsladdningsområde

6

eller

7

(kan variera från bil till bil)

Läs mer om induktionsladdningsområdet i instruktionerna för multimediasystemet.

Det är viktigt att inga föremål (start- kort, USB-minne, SD-kort, kreditkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är place- rade i induktionsladdningsområdet 6 eller 7 när du laddar din telefon. Ta bort alla magnetiska kort och kreditkort från fodralet innan du placerar din telefon i in- duktionsladdningsområdet 6 eller 7 .

Beroende på land och abonnemang är induktionsladdningsområdet 6 eller

även placeringsområdet för smartp- hones utrustade med en digital nyckel

1.21.

Om föremål lämnas kvar i induktions- laddningsområdet 6 eller 7 kan de över- hettas. Vi rekommenderar att de förvaras i områden som är avsedda för ändamå- let (förvaringsfack, solskyddsfickan etc.).

3.26

SVE_UD82387_1

Rangements / Aménagements habitacle (HHN - Renault) chargeur sans fil recharge à induction ............................

(page courante)

FACK, FÖRVARING I KUPÉ (4/6)

8 9 8

Passagerarsidans förvaringslåda 9

Tryck på knappen 8 för att öppna.

accoudoir avant ....................................................

(page courante)

SVE_UD82387_1

Rangements / Aménagements habitacle (HHN - Renault)

3.27

FACK, FÖRVARING I KUPÉ (5/6)

10 12

11

Förvaringsfack i mittarmstödet

Öppna locket 10 på det mittre armstödet genom att trycka på knappen 11 .

Placera inga föremål på mit- tarmstödets centrala förva- ringsfack, eftersom det kan påverka funktionen för bilens sido-airbag och/eller orsaka skada när den utlöses.

Kör inte med mittarmstödet i

öppet läge, eftersom det kan hindra funktionen för airbag i mitten och/eller orsaka skada när den utlöses.

Mugghållare

12

Beroende på utrustningsnivå kan mugghål- laren ha fästhakar som håller muggen på plats.

Den kan användas för att hålla en askkopp, burkar osv.

När du kör i en kurva, vid fart-

ökning eller bromsning, var för- siktig så att innehållet i flaskan eller muggen som sitter i flask- hållaren inte rinner ut.

Risk för läckage och brännskador om innehållet är varmt.

3.28

SVE_UD82387_1

Rangements / Aménagements habitacle (HHN - Renault) poignée de maintien ..................................

(page courante)

FACK, FÖRVARING I KUPÉ (6/6)

13 14 15

Fack i bakdörrar

13

De kan få en flaska på 0,5 liter eller en 1 liter, beroende på bil.

Förvaringsnät i baksätet

14

(kan variera från bil till bil)

Kurvhandtag

15

Det är till för passageraren att hålla i sig i under körning.

Du kan använda det för att komma in i eller ut ur bilen.

Se till att inga hårda, tunga eller spetsiga föremål ligger i öppna fack så att de kan träffa någon i bilen vid kurvtagning eller häftig inbromsning.

3.29

SVE_UD82387_1

Rangements / Aménagements habitacle (HHN - Renault)

ELUTTAG

1 1

Eluttag

1

Du kan använda tillbehörsuttagen 1 för att ansluta tillbehör som har godkänts av vår tekniska avdelning.

Anslut endast tillbehör med en maxeffekt på 120 W (12 V).

När flera tillbehörsuttag an- vänds samtidigt får den totala effekten för de anslutna tillbehören inte

överstiga 180 watt.

Risk för brand.

3.30

Prise accessoires allume-cigares ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) cendrier......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) prise accessoires .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82388_1

Prise accessoires (HHN - Renault)

NACKSKYDD BAK

2

1

Användningsläge

Höj upp nackskyddet helt tills det spärras.

Kontrollera att det har låsts ordentligt.

Borttagning av nackskyddet

Lyft nackstödet så långt det går och tryck sedan på knappen 1 och dra ut nackstödet.

Ditsättning av nackskyddet

För in stängerna i hålen, tryck ner nackstö- det tills det tar stopp för att ställa in det i höjt läge. Kontrollera att det har spärrats ordent- ligt.

Förvaringsläge

2

för nackskyddet

Tryck på knappen 1 och sänk ner nackskyd- det så långt det går.

Nackskyddet i helt nedfällt läge är ett för- varingsläge. Detta läge får inte användas om någon passagerare sitter på platsen.

Då nackskydd är en mycket viktig säkerhetsutrustning, ska det finnas på plats och vara rätt inställt.

3.31

SVE_UD82389_1

Appuis-tête arrière (HHN - Renault)

Appui-têtes arrière appuis-tête .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage de la position de conduite .............

(jusqu’à la fin de l’UD) appuis-tête arrière ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges arrière .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BAKSÄTE: funktioner (1/3)

1

A

Dra i remmen 1 och fäll ned ryggstödet A .

Ryggstödet sätts tillbaka, på omvänt sätt mot borttagningen.

Lyft upp ryggstödet igen tills det når låslä- get. Var försiktig så att bilbältet inte fastnar mellan ryggstödet och avlastningshyllan.

Kontrollera bilbältets funktion.

Fast bänksäte

Så här fäller du ner ryggstödet

Se till att framstolarna är tillräckligt långt framskjutna.

Innan du fäller ned ett ryggstöd:

– sänk ned nackstöden helt och hållet;

– spänn fast säkerhetsbältet. Detta förhin- drar att bilbältet låses när ryggstödet fälls upp igen.

Kontrollera när du sätter till- baka ryggstödet , att det spär- ras ordentligt.

Om du använder överdrags- klädsel , se till att den inte kommer i vägen när du låser ryggstödet.

Se till att bältena kommer i sina rätta lägen.

Sätt tillbaka nackskydden.

3.32

Banquette arrière : fonctionnalités banquette arrière .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges arrière

Fonctionnalités .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82390_1

Banquette arrière : fonctionnalités (HHN - Renault)

BAKSÄTE: funktioner (2/3)

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

4

2

3

2

3

Flyttbart bänksäte

(kan variera från bil till bil)

För att låsa upp bänksätet lyfter du spaken 3 .

Skjut sätet framåt eller bakåt till önskat läge.

Släpp spaken 3 och se till att bänksätet är ordentligt låst.

För att luta ryggstödet (tre möjliga lägen), dra i handtaget 5 .

För att fälla ner ryggstödet drar du i remmen 2 eller drar i handtaget 4 i baga- geutrymmet. Ryggstödet fälls ner av sig själv.

SVE_UD82390_1

Banquette arrière : fonctionnalités (HHN - Renault)

När du handskas med baksto- larna, se till att ingenting är i vägen vid förankringspunk- terna.

3.33

BAKSÄTE: funktioner (3/3)

Användningsförbud

Du får inte köra med ett ryggstöd eller en stol på den andra raden bak i hopfällt läge om någon sitter på den tredje radens stol bak.

5 6

Kontrollera när du sätter till- baka ryggstödet , att det spär- ras ordentligt.

Om du använder överdrags- klädsel , se till att den inte kommer i vägen när du låser ryggstödet.

Se till att bältena kommer i sina rätta lägen.

Sätt tillbaka nackskydden.

Bakre mittarmstöd

(kan variera från bil till bil)

Sänk det centrala bakre armstödet 5 eller, beroende på bil, dra i remmen 7 .

Det bakre mittarmstödet 5 är utrustat med två mugghållare 6 .

När du handskas med baksto- larna, se till att ingenting är i vägen vid förankringspunk- terna.

3.34

SVE_UD82390_1

Banquette arrière : fonctionnalités (HHN - Renault)

7

BAGAGERUM, AVLASTNINGSHYLLA (1/2)

2

1

3

Öppning

Tryck på knappen 1 och lyft upp dörren.

Stängning

Sänk bagageluckan med hjälp av de inre handtagen 2 .

Manuell öppning inifrån

Om bakluckan inte låses upp kan du låsa upp den manuellt inifrån bilen.

– du kommer åt bagagerummet om du fäller ner baksätets ryggstöd

– stick in en penna eller något liknande fö- remål i urtaget 3 och skjut framåt så som visas på bilden

– Tryck på bakluckan för att öppna.

Det är inte tillåtet att montera en fästanordning (cykelhållare, bagagebox osv.) som ligger an mot bakluckan. Kontakta en märkesrepresentant när du ska montera en fästanordning på bilen.

Använd aldrig stagen för att stänga bakluckan.

3.35

SVE_UD82391_1

Coffre à bagages, tablette arrière (HHN - Renault)

Coffre à bagages, tablette arrière coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BAGAGERUM, AVLASTNINGSHYLLA (2/2)

4

5

5

A

Avlastningshylla , borttagning

– Haka loss bakluckans två remmar 4 ,

– lyft hyllan 5 för att lossa den (rörelse A );

– dra hyllan mot dig.

Sätt dit hyllan i omvänd ordning mot borttag- ningen.

Placera inga tunga eller hårda föremål på insynsskyddet. Vid en häftig inbromsning eller krock kan dessa skada de

åkande i bilen.

3.36

SVE_UD82391_1

Coffre à bagages, tablette arrière (HHN - Renault) tablette arrière ...........................................

(page courante)

MOTORDRIVEN BAKLUCKA

(1/6)

Användningsvillkor

– Stanna bilen.

– Håll alltid bakluckan ren från snö och is, eftersom detta kan göra att bakluckan inte går att öppna.

– Om batteriet är urladdat eller behöver bytas måste bakluckan hållas stängd (gör det om nödvändigt manuellt) för att dess motor ska kunna komma igång igen.

Öppning/stängning

När den motordrivna bakluckans öppnings- eller stängningsfunktion aktiveras med in- strumentbrädans kontroll eller med kortet

(se följande sidor), hörs tre ljudsignaler strax innan luckan börjar röra sig.

Beroende på bilens utrustning låses bak- luckan och låses upp samtidigt som dör- rarna.

Följande sätt finns för att manövrera bak- luckan:

– med kortet med fjärrstyrning,

– med reglagen på bakluckan,

– med reglaget på instrumentbrädan,

– Beroende på bil, med hjälp av handsfree- funktionen.

När du öppnar/stänger bakluckan, se till att ingenting är i vägen.

Se till att ingen befinner sig i närheten av bakluckans rörliga delar vid öppning/stängning.

Risk för allvarliga skador

Tvinga inte bakluckan att öppna eller stänga sig med handkraft medan den fortfarande är i rörelse, eftersom detta kan skada motoriken.

3.37

SVE_UD82393_1

Hayon motorisé (HHN - Renault) hayon motorisé ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

MOTORDRIVEN BAKLUCKA

(2/6)

3

2

1 med kortet med fjärrstyrning

Med motorn avstängd, tryck på reglaget 1 på kortet när du är nära bagageutrymmet.

Med öppningsreglaget på utsidan av bakluckan

Tryck på reglaget 2 .

Med stängningsreglaget på insidan av bakluckan

Tryck på reglaget 3 .

Av säkerhetsskäl bör dörrarna endast öppnas/stängas när bilen står stilla.

Annars finns det risk för all- varliga skador.

Inaktivera handsfree-funktionen innan du:

– tvättar bilen i en automattvätt;

– tvättar bilen för hand;

– hanterar reservhjulet eller draganordningen

– ...

Risk för oavsiktlig öppning av bakluckan, vilket kan leda till skador.

3.38

SVE_UD82393_1

Hayon motorisé (HHN - Renault)

MOTORDRIVEN BAKLUCKA

(3/6)

4

Med reglaget på instrumentbrädan

Tryck en längre stund på strömställaren 4 .

A

B

Med funktionen ”handsfree”

(kan variera från bil till bil)

Med hjälp av handsfree-funktionen kan du komma åt bagagerummet när du har händerna fulla. Se till att kortet är placerat i bilens bakre del (område B ). Stå ungefär

45 cm från bilens bakre stötfångare och flytta foten fram och tillbaka i området A när tändningen är frånslagen.

Givaren känner av hur din fot kommer när- mare och sedan avlägsnas, varpå bakluc- kan öppnas eller stängs.

Håll inte foten kvar i luften. Utför rörelsen utan att avbryta den och utan att vidröra den bakre stötfångaren.

Obs!

När bakluckan är öppen och stäng- ningskommandot har aktiverats tar det cirka

3 sekunder innan stängningen påbörjas (en ljudsignal avges varje sekund).

Aktivering/inaktivering av ”handsfree”- funktionen

(beroende på multimediasystem)

Öppna multimediaskärmen och välj fliken

”Fordon” och sedan menyn ”Åtkomst” i läget ”Fordon”. Aktivera eller inaktivera

”Handsfree låsning / upplåsning”.

3.39

SVE_UD82393_1

Hayon motorisé (HHN - Renault)

MOTORDRIVEN BAKLUCKA

(4/6)

Särskilda anvisningar för ”handsfree”- funktionen

– ”Handsfree”-funktionen inaktiveras om bilen inte använts på några dagar eller efter ungefär 10 minuter om bilen är olåst. Tryck på upplåsningsknappen på kortet för att aktivera funktionen.

– ”Handsfree”-funktionen är endast tillgäng- lig när bilen står stilla och motorn är av- stängd (och inte satt i standbyläge med

”Stop and start”-funktionen).

– Om bilen har en dragkrok eller befinner sig i ett område med stark elektromagne- tisk strålning kan det hända att handsfre- efunktionen inte fungerar.

Manuellt läge

Efter att du har stannat luckan går det att

öppna eller stänga den manuellt.

Du kan byta till automatisk manöver genom att trycka på ett av reglagen.

Avkänning av hinder

Om bakluckan stöter på ett hinder under ma- növern stannar den. Den kommer sedan att frigöras från hindret efter en liten rörelse i motsatt riktning, innan den stannar helt.

Tryck på en öppning/stängning av bakluckan för att återgå till normal hantering.

Stanna bakluckan

Du kan när som helst stanna den motor- drivna bakluckan genom en kort tryckning på ett av reglagen.

Om du har stannat bakluckan i mellanlä- get går den i motsatt riktning nästa gång du trycker.

3

Obs!

Avkänningen är inaktiv den sista centi- metern innan bakluckan är helt stängd.

Avkänningen av hinder är ett hjälpmedel vid öppning och stängning av bakluckan.

Det ersätter inte på något sätt användarens omsorg och ansvar.

När du öppnar/stänger bakluckan kan det hända att små föremål inte upptäcks.

Se till att inga delar (armar, händer, fingrar osv.) befinner sig i närheten av bak- luckans rörliga delar.

Om något fastnar, stoppa manövern och vänd omedelbart färdriktningen genom att trycka på reglaget 3 två gånger.

Risk annars för allvarliga skador.

3.40

SVE_UD82393_1

Hayon motorisé (HHN - Renault)

MOTORDRIVEN BAKLUCKA

(5/6)

3

Användningsföreskrifter

– Före öppning/stängning av bakluckan, kontrollera att utrymmet bakom bilen är tillräckligt stort för att luckan ska kunna

öppnas helt. Om så inte är fallet sätter du stopp för bakluckan.

– Begränsa upprepade manuella stopp när bakluckan rör sig (risk att skada motori- ken).

– ”Handsfree”-systemet kan tillfälligt störas om den bakre stötfångaren är smutsig

(smuts, lera, snö, vägsalt osv.). Rengör den bakre stötfångaren. Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresen- tant.

Begränsning av bakluckans

öppningsläge

Du kan justera bakluckans maximala höjd vid öppning. Den kommer då alltid att stanna i valt läge:

– öppna bakluckan till ett mellanläge,

– ställ luckan i önskat läge manuellt,

– tryck på reglaget 3 för styrning av den au- tomatiska bakluckan i mer än 3 sekunder för att spara läget.

Två ljudsignaler bekräftar att inställ- ningen sparats.

Funktionsfel

Om du låter den motordrivna bakluckan gå oavbrutet i ungefär en minut (omväxlande

öppnar och stänger den) låses den för att undvika överhettning. Den börjar fungera som vanligt igen efter någon minut.

Den motordrivna bakluckan fungerar inte om batteriet är dåligt laddat. Om detta sker får du luckan att fungera genom att starta motorn.

Obs!

När det är mycket kallt väder kan ba- gageluckans tätningar frysa, vilket kan leda till att systemet för automatisk öppning inte fungerar.

3.41

SVE_UD82393_1

Hayon motorisé (HHN - Renault)

MOTORDRIVEN BAKLUCKA

(6/6)

Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig ett barn, en fun- ktionshindrad person eller ett husdjur i eller i närheten av bakluckan.

Inte ens en kort stund.

De kan utgöra en risk för sig själva eller andra om de skulle starta motorn, akti- vera utrustning såsom fönsterhissar eller den automatiska bakluckan eller om de skulle låsa dörrarna.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR

ALLVARLIGA SKADOR .

Det är inte tillåtet att montera en fästanordning (cykelhållare, bagagebox osv.) som ligger an mot bakluckan. Kontakta en märkesrepresentant när du ska montera en fästanordning på bilen.

3.42

SVE_UD82393_1

Hayon motorisé (HHN - Renault)

FÖRVARINGSFACK

1 2

Löstagbart golv

1

(kan variera från bil till bil)

Det används för att dela in bagagerummet i två separata utrymmen.

Det löstagbara golvet sitter på glidskenan 2 .

Aménagements coffre à bagages anneaux d’arrimage ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plancher mobile .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Maximal belastning på det löstagbara golvet: 100 kg jämnt fördelat.

SVE_UD82394_1

Aménagements coffre à bagages (HHN - Renault)

3.43

LASTNING AV BAGAGERUM

Placera alltid de föremål som ska transpor- teras så att deras största mått vilar mot an- tingen:

– baksätets ryggstöd, vilket är det vanligaste sättet att lasta (exempel A );

A

– framsätenas ryggstöd med de bakre rygg- stöden nedfällda vid maximal lastning (ex- empel B ).

B

Se till att de föremål som transporteras är jämnt fördelade i lastutrymmet.

Om du ska lägga något föremål på det fram- fällda ryggstödet måste du ta bort nackskyd- den innan du fäller fram ryggstödet för att kunna trycka ner det så mycket som möjligt mot sittdynan.

3.44

Transport d’objets dans le coffre coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’objets dans le coffre .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anneaux d’arrimage ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82395_1

Transport d’objets dans le coffre (HHN - Renault)

1 1

Placera alltid de tyngsta fö- remålen direkt på golvet. Om bilen är utrustad med förank- ringspunkter 1 på bagage- rummets golv bör dessa användas.

Lastningen ska ske så att inga föremål kan kastas framåt mot passagerarna vid en häftig inbromsning. Knäpp ihop sä- kerhetsbältena bak även om dessa inte används.

TRANSPORT AV FÖREMÅL:

bogsering

A

Maximal släpvagnsvikt, dragning av släp med och utan broms:

6.9.

Val och montering av draganordning

Maxvikt för dragutrustning: 32 kg på ett fordon som inte är utrustat med dragut- rustning.

Det är inte tillåtet att montera en meka- nisk draganordning (kula, krok osv.) som kan tas av utan verktyg eller som är in- fällbar om den inte enkelt kan tas bort eller flyttas när den inte används.

Beträffande montering av godkänd dra- ganordning, se i tillverkarens medföl- jande monteringsanvisning.

Denna bruksanvisning bör du förvara till- sammans med övriga bildokument.

Maximalt mått A : 1,042 mm.

Ingen draganordning får hindra någon belysningskomponent eller nummerskyl- ten när den inte används. Mekaniska draganordningar (kula, krok osv.) som kan tas bort utan verktyg eller som är utdragbara måste tas bort eller flyttas undan när de inte används.

Oavsett måste du alltid följa lagstift- ningen i det land du befinner dig i.

3.45

SVE_UD82396_1

Transport d’objets : attelage (HHN - Renault)

Transport d’objets : attelage remorquage attelage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) attelage montage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) caravanage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AVSKILJNINGSNÄT (1/2)

A

2

1

B 3

4 5

I vissa bilar kan det vara praktiskt att skilja av passagerarutrymmet vid transport av djur eller bagage.

Det kan monteras:

– bakom baksätet A

– bakom framsätet B .

Montering av avskiljningsnätet bakom framstolarna

Inne i bilen på båda sidor:

– lyft kåpan 1 för att komma åt förankrings- punkterna som används för fastsättning av nätets överdel

– för in nätets övre stång 2 i förankrings- punkterna

– Fäst de båda hakarna 4 för nätets remmar 3 i förankringspunkterna 5 .

– justera nätets rem 3 så att nätet spänns ordentligt.

Obs!

Förankringspunkterna 5 sitter under mattan.

Avskiljningsnätet är avsett för max. 10 kg.

Risk för allvarliga skador.

Installera inte bagageav- skiljningsnätet i detta läge när det finns passagerare i baksä- tet.

3.46

SVE_UD82397_1

Filet de séparation (HHN - Renault)

Filet de séparation transport d’objets filet de séparation ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) filet de séparation ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AVSKILJNINGSNÄT (2/2)

6

7

6

10

8

9

Montering av avskiljningsnätet bakom de bakre stolarna

Inne i bilen på båda sidor:

– för stolarna i den andra raden så långt fram det går,

– lyft upp kåpan 6 för att komma åt skenan som används för att fästa nätets överdel

– för in nätets övre stång 7 i skenan

– fäst haken 8 på nätets rem på förank- ringen 9 ;

– justera remmen 10 så att den sitter or- dentligt spänd;

– ställ in den andra radens säten: se till att ryggstöden inte tar i avskiljningsnätet.

3.47

SVE_UD82397_1

Filet de séparation (HHN - Renault) anneaux d’arrimage ...................................

(page courante)

TAKRÄCKEN, SPOILER (1/2)

1

2

3

Så här kommer du åt fästpunkterna

Bilar med längsgående takräcken

Fästena 2 sitter på de längsgående takräc- kena 1 .

Bilar utan längsgående takräcken

Öppna dörrarna för att komma åt fästena 3 .

Kontakta din märkesrepresentant om du vill ha hjälp med val av utrustning som passar till din bil.

Beträffande montering av takskenor och användningsvillkor, se i tillverkarens medföljande monteringsanvisning.

Denna bruksanvisning bör du förvara till- sammans med övriga bildokument.

Max. taklast

6.9.

Originaltakskenorna, som är godkända av vår serviceverk- stad, levereras med skruvar – inga andra skruvar än dessa ska användas för att fästa takräcket på bilen.

3.48

Barres de toit, Becquet

SVE_UD82398_1

Barres de toit / Becquet (HHN - Renault) barres de toit..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) galerie barres de toit ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

TAKRÄCKEN, SPOILER (2/2)

Användningsföreskrifter

Öppning och stängning av bakluckan

Innan du öppnar eller stänger bakluckan, kontrollera föremålen och/eller tillbehö- ren (cykelhållare, takbox) på takskenorna.

Lasten måste vara jämnt fördelad och fast förankrad och får inte hindra bakluckans funktion.

A

Spoiler

A

Det är inte tillåtet att montera transportutrustning (cykelhål- lare, takbox osv.) så ett den ligger an mot spoilern eller bak- luckan. Kontakta en märkesrepresentant när du ska montera en fästanordning på bilen.

SVE_UD82398_1

Barres de toit / Becquet (HHN - Renault) becquet ......................................................

(page courante)

3.49

3.50

SVE_UD68390_1

Filler NU (HHN - Renault)

Kapitel 4: Service och skötsel

Motorhuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2

Motoroljenivå: allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4

Motoroljenivå: påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6

Oljebyte motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7

bromsvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11

spolarvätskebehållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12

Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12

Däcktryck för hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13

12 Volts-batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.15

Sekundärt 12 V- batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.17

Sekundärt 48 V- batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.18

Skötsel av kaross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.19

Skötsel av klädsel och inre detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.22

4.1

SVE_UD82399_1

Sommaire 4 (HHN - Renault)

MOTORHUVEN FRAM (1/2)

3

3

1

2

Öppna motorhuven genom att öppna en dörr och dra i handtaget 1 , som sitter på instru- mentpanelens vänstra sida.

Upplåsning av motorhuven

Lås upp genom att föra spaken 2 åt vänster samtidigt som du öppnar motorhuven.

Öppning av motorhuv

Lyft upp huven och håll i den hela vägen upp. Den stöds av två hydraulcylindrar 3 .

Innan du vidtar några åtgärder i motorrummet måste du först slå av tändningen.

Undvik att trycka på motorhu- ven, det finns risk för att den stängs ofrivilligt.

sättas igång när som helst. detta.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn efter- som denna kan vara varm.

Dessutom kan kupéfläkten 

-kon- trollampan i motorrummet påminner om

Risk för allvarliga skador.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget

är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

4.2

SVE_UD82400_1

Capot moteur (HHN - Renault)

Capot moteur capot moteur..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

MOTORHUVEN FRAM (2/2)

Stängning av motorhuven

Kontrollera noga innan du stänger motorhu- ven att du inte har glömt något verktyg eller dylikt i motorrummet.

Stäng motorhuven igen genom att ta tag i mitten av framkanten och släppa den ca

30 centimeter från stängt läge.

Om det behövs trycker du nedåt längs mo- torhuven för att låsa den helt och hållet. Se till att motorhuven är ordent- ligt låst.

Se till att ingenting hindrar lås- ningen (grus, tyg etc.).

Efter åtgärder i motorrummet, se till att du inte glömmer något

(trasa, verktyg, etc.).

Eftersom det kan skada motorn och orsaka en olycka.

Manövrera aldrig stagen när du stänger motorhuven.

Om kylargrillen eller motorhu- ven har utsatts för stötar, låt snarast möjligt kontrollera mo- torhuvens låssystem hos en märkesrepresentant.

SVE_UD82400_1

Capot moteur (HHN - Renault)

4.3

MOTOROLJENIVÅ:

allmänt

(1/2)

En bilmotor förbrukar normalt olja för smör- jning och kylning av sina rörliga delar och det kan ibland vara nödvändigt att komplet- tera nivån mellan två oljebyten.

Skulle emellertid din bils motor efter inkör- ningsperioden dra över 0,5 liter olja per

1 000 km ska du låta din märkesrepresen- tant utföra en kontroll.

Kontrollintervall: Kontrollera oljenivån ofta samt alltid före en längre färd för att inte riskera att förstöra motorn.

Nivåkontroll

Avläsningen ska göras på vågrät mark efter det att motorn varit avstängd en lång stund.

För att få exakt oljenivå och för att vara säker på att inte oljenivån är för låg (risk att motorn förstörs) måste man använda mätstickan.

Beroende på bil visar displayen på instru- mentpanelen bara när oljenivån når sin mi- niminivå.

Fylla på och/eller kontrollera oljenivån: När du fyller på eller kontrollerar oljenivån, se till att ingen olja läcker ut på motor- komponenterna. Glöm inte att stänga locket ordentligt och sätt tillbaka oljes- tickan för att förhindra oljesprut på heta motorkomponenter.

Risk för brand.

Överskridande av motoroljans maximinivå

Du får aldrig låta nivån över- stiga maxnivån B eftersom motorn och avgasreningssystemet då kan skadas. Om max.-nivån har över- skridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesrepresentant.

Fylla på motorolja

Använd en tratt eller skydda området runt påfyllningsröret så att det inte hamnar olja på heta delar i motorrummet eller på käns- liga delar (t.ex. elkomponenter).

Risk för brand.

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av tändningen.

2.3.

4.4

Niveau huile moteur : généralités

SVE_UD82401_1

Niveau huile moteur : généralités (HHN - Renault) entretien : mécanique ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau d’huile moteur ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) huile moteur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) jauge d’huile moteur ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

MOTOROLJENIVÅ:

allmänt

(2/2)

A

B

C

B

A

– Ta ut mätstickan och torka av den med en ren, luddfri trasa.

– stoppa ner oljemätstickan helt;

– ta ut oljemätstickan igen

– läs av nivån. Nivån får aldrig underskrida

” MINI ”-märket A och heller aldrig över- skrida ” MAXI ” B -märket.

När nivån har kontrollerats, stoppa ner olje- mätstickan helt.

Beroende på bil är det nödvändigt att låsa oljestickan: tryck in oljestickan så långt det går och vrid sedan på den för att låsa den

(rörelse C ).

SVE_UD82401_1

Niveau huile moteur : généralités (HHN - Renault)

4.5

MOTOROLJENIVÅ:

påfyllning, fylla på, oljebyte (1/3)

1

2

1

2

Påfyllning

Bilen ska stå på horisontellt underlag och motorn ska vara kall (t.ex. före dagens första körning).

– Skruva loss locket 1 .

– Fyll på (volym mellan ” MINI ” och ” MAXI ” på mätaren 2 och mellan 0,9 och 2 liter beroende på motor).

– Vänta 20 minuter efter påfyllning så att oljan hinner rinna ner i oljetråget.

– Kontrollera nivån med hjälp av oljemät- stickan 2 (som beskrivits tidigare).

När nivån har lästs in ska du komma ihåg att sätta in oljestickan så långt det går och, beroende på bilmodell, vrida den ett kvarts varv för att låsa den. Dra åt mätstickan med lock helt.

4.4.

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av tändningen.

➥ 2.3.

Fylla på motorolja

Använd en tratt eller skydda området runt påfyllningsröret så att det inte hamnar olja på heta delar i motorrummet eller på käns- liga delar (t.ex. elkomponenter).

Risk för brand.

Överskrid inte ”MAXI” -nivån och glöm inte att sätta tillbaka locket 1 och mätaren 2 .

4.6

SVE_UD82402_1

Niveau huile moteur : appoint, remplissage (HHN - Renault)

Niveau huile moteur : appoint, remplissage huile moteur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) vidange moteur ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau d’huile moteur ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) capacités huile moteur...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) filtre :

à huile ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

MOTOROLJENIVÅ:

påfyllning, fylla på, oljebyte (2/3)

Oljebyte motor

Serviceintervall: se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Oljevolym

Se serviceprogrammet i underhållshäftet eller kontakta en märkesrepresentant.

Kontrollera alltid motorns oljenivå med hjälp av mätstickan, såsom tidigare beskrivits

(nivån får aldrig vara under ”MINI” eller över

”MAXI” på mätstickan).

Oljekvalitet motor

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Fylla på och/eller kontrollera oljenivån: När du fyller på eller kontrollerar oljenivån, se till att ingen olja läcker ut på motor- komponenterna. Glöm inte att stänga locket ordentligt och sätt tillbaka oljes- tickan för att förhindra oljesprut på heta motorkomponenter.

Risk för brand.

Var försiktig vid åtgärder i närhe- ten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i mo- torrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget

är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Oljebyte motor: Var försiktig om du utför oljebyte vid varm motor. Stor risk för brännska- dor föreligger vid oljestänk.

4.7

SVE_UD82402_1

Niveau huile moteur : appoint, remplissage (HHN - Renault)

Vidange moteur

MOTOROLJENIVÅ:

påfyllning, fylla på, oljebyte (3/3)

Överskridande av motoroljans maximinivå

Du får aldrig låta nivån över- stiga maxnivån eftersom motorn och avgasreningssystemet då kan skadas.

Om maximinivån har överskridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesre- presentant.

Kör aldrig motorn i ett stängt garage, eftersom avgaserna är mycket giftiga.

4.8

SVE_UD82402_1

Niveau huile moteur : appoint, remplissage (HHN - Renault)

NIVÅER, FILTER (1/4)

1

3 2

Förbränningsmotorns turbokylvätska

3

(beroende på fordon)

Kontrollera kylvätskenivån 1 , 2 och 3

Med stillastående motor och på plan mark ska vätskenivån när motorn är kall ligga mellan markeringarna ” MINI ” och ” MAXI ” på kylarvätskebehållaren 1 . Fyll på vätska när motorn är kall innan nivån når märket

” MINI ”.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget

är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Var försiktig vid åtgärder i närhe- ten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i mo- torrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Förbränningsmotorns kylvätska

1

Kylvätska för eldriftsystemet

2

(beroende på fordon)

Det här systemet skiljer sig från förbrän- ningsmotorns system. Det används för att kyla elmotorn.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av tändningen

2.3.

dor.

Ta aldrig av locket på ex- pansionskärlet när motorn är varm.

Risk för allvarliga brännska-

4.9

SVE_UD82403_1

Niveau / Filtres (HHN - Renault)

NIVÅER, FILTER (2/4)

Nivåkontroll

Kontrollera kylvätskenivån regelbundet

(motorn kan skadas allvarligt om kylvätska saknas).

Använd endast godkänd vätska som garan- terar:

– frostskydd;

– skydd mot rost i kylsystemet.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget

är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Var försiktig vid åtgärder i närhe- ten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i mo- torrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av tändningen

2.3.

dor.

Ta aldrig av locket på ex- pansionskärlet när motorn är varm.

Risk för allvarliga brännska-

4.10

SVE_UD82403_1

Niveau / Filtres (HHN - Renault)

NIVÅER, FILTER (3/4)

4

Bromsvätska

Bromsvätskan ska kontrolleras ofta, och sär- skilt om du märker den minsta försämring av bromsarnas effektivitet.

Nivåkontrollen görs med stillastående motor på plant underlag.

Nivå 4

Bromsvätskenivån sjunker normalt vid an- vändning, men den får aldrig underskrida markeringen ” MINI ".

Om du vill kontrollera hur slitna bromsski- vorna och bromstrummorna är ska du an- vända kontrolldokumentet som finns hos din märkesrepresentant eller på tillverkarens webbplats.

Påfyllning

Varje ingrepp på bromssystemets hy- draulkrets måste åtföljas av bromsvätske- byte utfört av en specialist.

Använd endast vätska (i förseglad dunk) som rekommenderas av vår tekniska avdel- ning.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Var försiktig vid åtgärder i närhe- ten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i mo- torrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

4.11

SVE_UD82403_1

Niveau / Filtres (HHN - Renault) liquide de freins liquide de freins .........................................

(page courante) niveaux : liquide de frein .....................................

(page courante) réservoir liquide de freins ....................................

(page courante)

NIVÅER, FILTER (4/4)

5

Spolvätskebehållare

Påfyllning

Med stillastående motor, öppna locket 5 . Fyll på tills du precis ser vätskan och sätt sedan tillbaka locket.

Anm.: kontrollera vätskenivån i behållaren regelbundet och fyll på innan du ger dig ut och kör.

Vätska

Rengöringsmedel. På vintern ska man an- vända frostskyddsvätska. Använd produkter som rekommenderas av en märkesrepre- sentant.

Anm.: Använd inte rent vatten (risk för skador på urluftningspumpen och kalkavlag- ringar på pumpen och munstyckena).

Spolarmunstycken

För att justera höjden på vindrutespolarmun- styckena, vänd dig till en märkesrepresen- tant.

FILTER

Byte av filterelement (luftfilter, kupéfilter, die- selfilter etc.) ingår i din bils underhåll.

Bytesintervall för filterinsatser: Se servi- ceprogrammet i underhållshäftet.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget

är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av tändningen

2.3.

Var försiktig vid åtgärder i närhe- ten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i mo- torrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

4.12

Filtres réservoir lave-vitres filtre :

à air ......................................................

(page courante) réservoir lave-vitres ............................................

(page courante) niveaux : réservoir lave-vitre ...............................

(page courante) filtre : habitacle ..............................................

(page courante)

SVE_UD82403_1

Niveau / Filtres (HHN - Renault)

DÄCKTRYCK

(1/2)

A F A

A

G

B

C

C

D

D

F

E

E

Märketikett

A

Du kan läsa den om du öppnar dörren.

Däcktrycken ska kontrolleras när däcken är kalla.

Om däcktrycken inte kan kontrolleras på kalla däck ska de angivna tryckvärdena

ökas med 0,2 till 0,3 bar (eller 3 PSI ).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken

är varma, exempelvis efter långvarig kör- ning i hög fart.

B : Mått på bilens däck.

C : last under vilken bilen är utformad för att köras (förare med eller utan passagerare, bagage osv.).

D : däcktryck för framhjul.

E : däcktryck för bakhjul.

F : däcktryck för reservhjulet.

G : reservhjulets mått.

B

H

H

B : Mått på bilens däck.

H : planerad körhastighet.

D : däcktryck för framhjul.

E : däcktryck för bakhjul.

F : däcktryck för reservhjulet.

D E

D E

F

4.13

Pressions de gonflage des pneumatiques pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82404_1

Pressions de gonflage des pneumatiques (HHN - Renault)

DÄCKTRYCK

(2/2)

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken

(punktering, lite luft osv.) tänds varningslam-

pan

på instrumentpanelen.

2.39.

Däcksäkerhet och montering av kedjor: information om underhåll av däcken och, be-

roende på bil, användning av kedjor.

5.12.

Körning med fullastad bil

(Totalvikt) och släp

Maxhastigheten får inte över- skrida 100 km/h och däck- trycket ska ökas med 0,2 bar (3 psi)

6.9.

Risk för däckexplosioner.

Var mån om din säkerhet och följ gällande lag.

När byte av däck är nödvändigt måste däck av samma märke, dimension, typ och struktur monteras på en och samma hjulaxel.

De ska: ha minst samma last- och hastighetskapacitet som originaldäc- ken och överensstämma med rekom- mendationerna från en auktoriserad

återförsäljare.

Att inte följa dessa anvisningar kan vara en säkerhetsrisk som kan ogiltiggöra din bils överensstämmelse med gällande lag.

Det finns risk för att du förlorar kontrollen över bilen.

4.14

SVE_UD82404_1

Pressions de gonflage des pneumatiques (HHN - Renault)

12 VOLTS-BATTERI (1/2)

1

Batteriet 1 kräver inget underhåll. Du bör inte öppna det eller fylla på någon vätska.

Hantera batteriet 1 ytterst för- siktigt! Batteriet innehåller sva- velsyra som inte får komma i kontakt med ögon eller hud.

Om detta ändå skulle hända sköljer du rikligt med vatten och tar genast kontakt med en läkare. Uppsök läkare vid behov.

Öppen eld eller rökning i närheten av batteriet är tillräckligt för att batteriet ska explodera.

Beroende på bil kan det finnas ett system som hela tiden kontrollerar batteriets ladd- ning. Om laddningsnivån sjunker visas med- delandet ”Batteri i säkerhetsläge” på instru- mentpanelen, följt av ”Batteri svagt starta motorn”. När du startar bilen försvinner med- delandet från instrumentpanelen.

Obs!

Meddelandet ”Batteri i säkerhetsläge” kan visas efter 5 till 30 minuter av bilanvänd- ning med motorn avstängd för att påminna användaren om att strömförbrukande funk- tioner (innerbelysning, radio, navigering, ventilation, strömkällor för tillbehör, osv.) kan stängas av automatiskt.

Batteriets laddning kan sjunka, framförallt om du använder bilen:

– vid kortdistanskörning

– vid stadskörning

– vid låga temperaturer

– efter en längre tids användning av energi- förbrukande enheter (radio etc.) med av- stängd motor.

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av tändningen.

➥ 2.3.

Var försiktig vid åtgärder i närhe- ten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i motorrum- met påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

4.15

SVE_UD82405_1

Batterie 12 volts (HHN - Renault)

Batterie 12 volts batterie.......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) entretien : mécanique ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

12 VOLTS-BATTERI (2/2)

7 6

2

1

5

A 2 3 4

Batteriet 1 finns i fordonets bagageutrymme

(beroende på fordon)

➥ 0.10.

Märketikett A

Följ anvisningarna på batteriet:

– 2 öppen eld och rökning är inte tillåtet

– 3 skyddsglasögon måste bäras

– 4 förvara utom räckhåll för barn

– 5 explosionsfarligt material

– 6 se instruktionsboken

– 7 frätande material.

För att garantera din säkerhet och att bilens elektroniska ut- rustning fungerar som den ska

(belysning, vindrutetorkare,

ABS-system osv.) måste alla ingrepp på batteriet (borttagning, frånkoppling osv.) ovillkorligen utföras av en behörig repa- ratör.

Risk för brännskador orsakade av elstö- tar.

Se ovillkorligen till att perioderna som anges i underhållsdokumentet för byte av batteriet inte överstigs.

Batteriet är en specifik typ. Se till att det byts ut mot ett batteri av samma typ.

Kontakta en märkesrespresentant.

4.16

SVE_UD82405_1

Batterie 12 volts (HHN - Renault)

SEKUNDÄRT 12 V- BATTERI

1

Beroende på utrustningsnivå är ett sekun- därt batteri 1 placerat under det främre pas- sagerarsätet i ett specifikt utrymme. Batteriet levererar den energi som krävs för att an- vända viss utrustning.

Det sekundära batteriet 1 kräver inget un- derhåll. Du ska inte öppna det eller fylla på någon vätska.

7

Märketikett A

Etikett A sitter på batteriet 1 :

– 2 öppen eld och rökning är inte tillåtet;

– 3 skyddsglasögon måste bäras;

– 4 förvara utom räckhåll för barn;

– 5 brandfarliga material;

– 6 se bilens instruktionsbok;

– 7 frätande material.

För att garantera din säkerhet och att bilens elektroniska ut- rustning fungerar som den ska

(belysning, vindrutetorkare,

ABS-system osv.) måste alla ingrepp på batteriet (borttagning, frånkoppling osv.) ovillkorligen utföras av en behörig repa- ratör.

Risk för brännskador orsakade av el- stötar.

Batteriet är en specifik typ. Se till att det byts ut mot ett batteri av samma typ.

Kontakta en märkesrespresentant.

4.17

SVE_UD82406_1

Batterie secondaire 12 Volts (HHN - Renault)

Batterie secondaire 12 Volts batterie 12 Volts .........................................

(page courante)

SEKUNDÄRT 48 V- BATTERI

1

2 3 4 5

Obs!

För att säkerställa dess prestanda och att det fungerar som det ska laddas sekun- därbatteriet 1 med jämna mellanrum (un- gefär en gång varannan månad) helt under körning.

När det händer kan du uppleva en tillfällig minskning av effekten och/eller motorbroms- ning. Detta är helt normalt.

Beroende på utrustningsnivå är ett sekun- därt batteri 1 placerat i ett specifikt utrymme under karossen. Batteriet levererar den energi som krävs för att använda viss utrust- ning.

Det sekundära batteriet 1 kräver inget un- derhåll. Du ska inte öppna det eller fylla på någon vätska.

10 9 8 7 6

Märketikett A

Etikett A sitter på batteriet 1 :

– 2 farlig elektrisk spänning;

– 3 risk för explosion;

– 4 frätande material;

– 5 öppen eld och rökning är inte tillåtet;

– 6 kassera inte som skräp;

– 7 återvinningsbara material;

– 8 skyddsglasögon måste bäras;

– 9 se bilens instruktionsbok;

– 10 förvara utom räckhåll för barn.

För att garantera din säkerhet och att bilens elektroniska ut- rustning fungerar som den ska

(belysning, vindrutetorkare,

ABS-system osv.) måste alla ingrepp på batteriet (borttagning, frånkoppling osv.) ovillkorligen utföras av en behörig repa- ratör.

Risk för brännskador orsakade av el- stötar.

Batteriet är en specifik typ. Se till att det byts ut mot ett batteri av samma typ.

Kontakta en märkesrespresentant.

4.18

Batterie secondaire 48 Volts batterie.......................................................

(page courante)

SVE_UD82407_1

Batterie secondaire 48 Volts (HHN - Renault)

SKÖTSEL AV KAROSS

(1/3)

En välskött bil gör att du kan bibehålla den längre. Därför rekommenderas en regelbun- den skötsel av bilen utvändigt.

Trots att din bil behandlats enligt de allra se- naste rostskyddsmetoderna är den ändå ständigt utsatt för diverse skador genom:

Nedfall av korroderande ämnen:

– luftföroreningar (städer och fabriksområ- den),

– saltmättad luft (vid havskust, särskilt vid varmt väder),

– säsongsbetonade klimatförhållanden

(salt på vägbanan vintertid, våt vägbana till följd av regn etc.).

Trafikskador

Slitageffekter

Atmosfäriskt damm, sand, lera och grus som rörs upp av andra bilar.

Vidta vissa försiktighetsåtgärder själv för att skydda dig mot dessa risker.

Det här ska du göra!

Tvätta bilen ofta, med stillastående motor , med de produkter som rekommenderas av våra verkstäder (aldrig med frätande pro- dukter). Skölj och spola ordentligt:

– savnedfall från träd eller industriförore- ningar,

– lera som bildar fuktiga klumpar under hjulhusen och på underredet,

– som reagerar kemiskt med lacken och snabbt förorsakar att lacken missfärgas och till och med kan flagna av,

Bilen måste tvättas direkt så att fläckarna försvinner eftersom missfärgningen inte går att polera bort,

– vägsalt, vid hjulhusen och underredet eller efter körning i områden med kemiskt avfall.

Ta regelbundet bort skräp från växter (rötter, löv, m.m.) från bilen.

Respektera den lokala lagstiftningen beträf- fande biltvätt (tvätta t.ex. inte bilen på allmän plats).

Håll avstånd till framförkörande bil på gru- siga vägar för att undvika att skada lacken.

Låt åtgärda lackskador genast för att de inte ska angripas av rost.

Låt kontrollera och förbättra rostskyddet re- gelbundet samt låt utföra rekommenderade efterbehandlingar vid föreskriven tid. Se ser- viceprogrammet i underhållshäftet.

Om mekaniska delar, gångjärn osv. måste rengöras ... De här delarna måste torkas väl och skyddas på nytt med produkter som är godkända av vår tekniska avdelning för att tillförsäkra fortsatt gott rostskydd.

Vi har valt ut speciella produkter för un- derhåll och skötsel som du finner hos din märkesrepresentant.

4.19

SVE_UD82408_1

Entretien de la carrosserie (HHN - Renault)

Entretien de la carrosserie entretien : carrosserie ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lavage ........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) peinture entretien ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) protection anticorrosion .............................

(page courante)

SKÖTSEL AV KAROSS

(2/3)

Det här ska du inte göra!

Tvätta bilen i starkt solsken eller vid minus- grader.

Skrapa bort smuts eller lera utan att först blöta det.

Låta smuts samlas under en längre tid.

Låta rost utvecklas efter småskador.

Ta bort fläckar med lösningsmedel som inte rekommenderats av våra serviceverkstäder och som kan skada lacken.

Köra i snö och lera utan att tvätta bilen, sär- skilt vid hjulhusen och underredet.

Avfettning eller rengöring med högtryckstvätt eller med produkter som inte är godkända av vår tekniska avdelning:

– mekaniska delar (t.ex.: motorrum)

– hjulen (t.ex. bromssystemkomponenter som bromsok);

– underrede

– delar med gångjärn (t.ex.: i dörrarna)

– yttre målade plastdetaljer (t.ex.: stötfång- are).

Försumlighet kan leda till oxidering eller nedsatt funktion.

4.20

SVE_UD82408_1

Entretien de la carrosserie (HHN - Renault)

SKÖTSEL AV KAROSS

(3/3)

Tvätta bilen i en automattvätt

Ställ tillbaka torkarreglaget till stoppläget

➥ 1.112. Kontrollera att den yttre

utrustningen sitter fast ordentligt, extraljus och backspeglar, och tejpa fast torkarbladen.

Ta bort radions antennspröt om bilen har ett sådant. Kontrollera att tankluckan är stängd och lås sedan bilen.

Kom ihåg att ta bort tejpen och sätta tillbaka antennen efter tvätten.

Rengör strålkastare, givare och kameror.

Använd en mjuk duk eller en bomullsduk

Om detta inte räcker, använd tvålvatten och torka av med en mjuk trasa eller en bom- ullstuss.

Avsluta med att torka försiktigt med en mjuk och torr duk.

Använd inte rengöringsprodukter som innehåller alkohol eller tillbehör (t.ex.: en skrapa).

Rengöring av självhäftande dekaler, dekorativa filmer osv.

Vad man bör göra

Använd en mjuk duk eller en bomullsduk.

Fukta den med tvålvatten och torka sedan alltid av med en mjuk trasa eller en bomull- stuss.

Avsluta med att torka försiktigt med en mjuk och torr duk.

Undvik följande

Använd alkoholbaserade rengöringsproduk- ter.

Använd redskap (t.ex. en skrapa).

För hård gnuggning.

Tvätta området med en högtryckstvätt.

SVE_UD82408_1

Entretien de la carrosserie (HHN - Renault)

4.21

SKÖTSEL AV INRE UTRUSTNING (1/2)

En välskött bil gör att du kan bibehålla den längre. Därför rekommenderas en regelbun- den skötsel av bilens inredning.

En fläck skall alltid behandlas snabbt.

Oavsett typen av fläck på listen ska kall

(eller ljummen) tvålvattenlösning baserad på naturtvål användas.

Vi avråder bestämt från användning av rengöringsmedel (diskmedel, pulverpro- dukter, alkoholbaserade produkter).

Använd en mjuk trasa.

Skölj av och torka upp överskottet.

Instrumentglas

(t.ex. instrumentpanel, klocka, display för yt- tertemperatur osv.).

Använd en mjuk trasa eller bomullstuss.

Om det inte räcker använder du en mjuk duk (eller bomullsvadd) som du fuktar lätt med tvålvatten och torkar sedan av med en annan fuktad mjuk duk eller bomullsvadd.

Avsluta med att polera försiktigt med en mycket mjuk, torr trasa.

Använd inte produkter som innehåller al- kohol och/eller spruta inte vätska på om- rådet.

Multimediaskärm

Underhåll av skärmen kan bero på typen av multimediautrustning. För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Bilbälten

Bilbältena bör hållas rena.

Använd antingen de produkter som rekom- menderas av våra serviceverkstäder (de finns hos din märkesrepresentant) eller en svamp fuktad med tvålvatten och eftertorka med en torr trasa.

Vi avråder bestämt från användning av lösningsmedel.

Textilier (säten, dörrarnas beklädnad)

Damma regelbundet av textilierna.

Blöt fläck

Använd tvålvattenlösning.

Sug upp eller badda lätt (gnugga aldrig) med en mjuk trasa. Skölj och sug upp överskot- tet.

Fast eller klibbig fläck

Avlägsna omedelbart och försiktigt över- skottet av det fasta eller klibbiga materialet med hjälp av en spatel (arbeta från kan- terna mot mitten för att förhindra att fläcken smetas ut).

Vid flytande fläck, rengör enligt anvisning- arna.

Speciellt för karameller och tuggummi

Placera en isbit på fläcken för att kristallisera den. Fortsätt därefter på samma sätt som vid en fast fläck.

För alla skötselråd för inredningen och/ eller icke tillfredsställande resultat, kon- takta din märkesrepresentant.

SVE_UD82409_1

Entretien des garnitures intérieures (HHN - Renault)

4.22

Entretien des garnitures intérieures entretien : garnitures intérieures ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) garnitures intérieures entretien ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) nettoyage : intérieur véhicule ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(page courante)

SKÖTSEL AV INRE UTRUSTNING (2/2)

Demontering/återmontering av originalmonterad borttagbar utrustning i bilen

Om borttagbar utrustning måste tas bort för en rengöring av kupén (till exempel skydds- mattor), se till att den sätts tillbaka rätt och på rätt sida (förarens skyddsmatta skall monteras på förarsidan). Fäst dem med de delar som tillhandahålls med utrustningen

(till exempel förarens skyddsmatta skall alltid fästas med de förinstallerade fästan- ordningarna).

När bilen står stilla kontrollerar du att inget kan skapa problem under körningen (hinder när pedalerna trycks ner, klacken fastnar i skyddsmattan osv.).

Det här ska du inte göra!

Placera inte doftgranar osv. vid ventilations- munstyckena eftersom dessa kan skada in- strumentpanelens klädsel.

Användning av högtryckstvätt eller spruttvätt inne i kupén:

Om man inte är försiktig kan detta skada bland annat de elektriska eller elektroniska delarna i bilen.

SVE_UD82409_1

Entretien des garnitures intérieures (HHN - Renault)

4.23

4.24

SVE_UD82410_1

Filler NU (HHN - Renault)

Kapitel 5: Driftstörningar och åtgärder

Punktering, reservhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2

Sats för däckpumpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5

Verktyg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8

Hjulkapsel – hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9

Hjulbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10

Däckutrustning (däcksäkerhet, hjul, vinterkörning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.12

Strålkastare: lampbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15

Bakljus och sidoljus (byte av lampor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.16

Innerbelysning: lampbyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.18

”Handsfree”-kort: batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20

12 volts-batteri: felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.22

Installation och användning av tillbehör: viktiga rekommendationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.28

Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.29

Torkarblad: byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.32

Bogsering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.34

Driftstörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38

5.1

SVE_UD82411_1

Sommaire 5 (HHN - Renault)

PUNKTERING, RESERVHJUL

(1/3)

B

C

A

Vid punktering

Beroende på bil kan du ha:

– en sats för däckpumpning

5.5 place-

rad under det löstagbara golvet A ;

eller

– en verktygssats B och ett reservhjul C

(se följande sidor).

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken

(punktering, lite luft osv.) tänds varningslam-

pan

på instrumentpanelen. ➥ 2.39.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikan- ter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

5.2

Crevaison, roue de secours crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) roue de secours .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) kit de gonflage des pneumatiques .............

(page courante) pression des pneumatiques.......................

(page courante)

SVE_UD82412_1

Crevaison, roue de secours (HHN - Renault)

PUNKTERING, RESERVHJUL

(2/3)

1

D

E

F

Särskilda anvisningar för version med E-Tech full hybrid

Beroende på bil kan du ha:

– en sats för däckpumpning D

➥ 5.5 ligger

under bagagerumsmattan 1 ;

eller

– en verktygssats E och ett reservhjul F (se följande sidor).

Bil utrustad med övervakningssystem för däcktryck

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken

(punktering, lite luft osv.) tänds varningslam-

pan

på instrumentpanelen

➥ 2.44.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikan- ter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

5.3

SVE_UD82412_1

Crevaison, roue de secours (HHN - Renault)

PUNKTERING, RESERVHJUL

(3/3)

G

2

H

2

Reservhjul

(konfigurationer G och H )

Framtagning av reservhjulet:

– Öppna bakluckan,

– lyft upp det löstagbara golvet;

– skruva loss mittfästet 2 för nödreservhju- let;

– ta ut reservhjulet.

Obs!

Om det inte finns ett reservhjul eller en sats för däckpumpning, fyll inte golvet i ba- gagerummet.

Beroende på bil finns verktygssatsen till vän- ster om reservhjulet under det löstagbara golvet.

Om ditt reservhjul inte har an- vänts på flera år, kontrollera med din märkesrepresentant att det fortfarande är i gott skick och kan användas utan risk.

Bil utrustad med ett reservhjul av annan storlek än de övriga fyra hjulen:

– Använd aldrig fler än ett reservhjul på en och samma bil.

– Ersätt reservhjulet så snart som möj- ligt med ett hjul som är av samma sort som det ursprungliga.

– Under tiden detta reservhjul används får den hastighet som är angiven på fälgens etikett inte överskridas.

– När reservhjulet används kan bilens köregenskaper ändras. Undvik kraf- tiga accelerationer eller fartminsk- ningar och sänk hastigheten i kurvor.

– Om du behöver använda snökedjor, montera reservhjulet på bakaxeln och kontrollera däcktrycken.

5.4

bloc-outils ..................................................

(page courante) cric .............................................................

(page courante)

SVE_UD82412_1

Crevaison, roue de secours (HHN - Renault)

SATS FÖR DÄCKPUMPNING (1/3)

A

B

Däckreparationssatsen lagar skador på rullbanan A som har orsakats av föremål som är mindre än 6 mm. Den kan inte användas för alla typer av punkteringar, till exempel för skador som är större än

6 mm eller skador på däckets sida B .

Förvissa dig också om att fälgen är i gott skick.

Ta inte bort det föremål som har föror- sakat punkteringen om det fortfarande sitter kvar i däcket.

Använd aldrig däckpumpnings- satsen om däcket har skadats efter att du har kört med ett punkterat däck.

Kontrollera alltid däckens sidor omsorgs- fullt innan du gör något ingrepp.

Att köra med dåligt pumpade, platta eller punkterade däck kan innebära säker- hetsrisker och däcken går kanske inte att laga.

Denna reparation är endast proviso- risk.

Ett däck som blivit punkterat ska alltid undersökas (och repareras om det är möjligt) av en specialist så snart som möjligt.

Om du har bytt ett däck med denna sats, bör du tala om det för däckspecialisten.

Under körningen kan du känna av vibra- tioner på grund av produkten som spru- tats in i däcket.

Satsen är endast godkänd för pumpning av däck till bilar som

är utrustade med denna sats.

Den får under inga omständig- heter användas till pumpning av däck på en annan bil eller något annat uppblås- bart föremål (livboj, båt etc.).

Var försiktig så att inte produkten stän- ker på huden när du handskas med re- parationsvätskan. Om du ändå skulle få vätska på huden, skölj rikligt.

Se till så att reparationssatsen är oåt- komlig för barn.

Kasta inte den tomma flaskan i naturen.

Lämna in den till din märkesrepresentant eller till en återvinningsstation.

Flaskan har en märketikett med sista för- brukningsdag. Kontrollera regelbundet om produkten har blivit för gammal.

Ta kontakt med din märkesepresentant för att byta ut pumpningsslangen och flaskan med reparationsprodukten.

5.5

SVE_UD82413_1

Kit de gonflage des pneumatiques (HHN - Renault)

Kit de gonflage des pneumatiques kit de gonflage des pneumatiques .............

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SATS FÖR DÄCKPUMPNING (2/3)

1

Om du får punktering, använd satsen som ligger i bagagerummet eller under det lös- tagbara golvet beroende på bil.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken

(punktering, lite luft osv.) tänds varningslam-

pan

på instrumentpanelen.

2.39.

Motorn igång, parkeringsbromsen åtdra- gen.

– koppla från alla tillbehör som är anslutna till bilens tillbehörsuttag;

– på bilar utrustade med draganordning, koppla ur dragkrokens uttag om sådant finns;

– se informationen om luftpumpnings- kompressorn som finns i bilens baga- geutrymme och följ anvisningarna;

– pumpa däcket till rekommenderat tryck

4.13;

– sluta pumpa efter maximalt 15 minuter och avläs trycket (på manometern 1 ).

Anm: under den tid det tar för flaskan att tömmas (cirka 30 sekunder) visar mano- metern 1 ett tryck upp till 6 bar och sedan sjunker trycket,

– justera trycket.

Om du inte uppnår ett tryck på 1,8 bar inom 15 minuter går det inte att reparera däcket. Ge dig inte ut på vägen, utan kon- takta en märkesrepresentant.

Innan du använder satsen, ställ bilen så att den är tillräckligt långt från övrig trafik, sätt igång varningsblinkrarna, dra åt par- keringsbromsen, låt alla passagerare gå ur bilen och se till att de håller sig på av- stånd från trafiken.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikan- ter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

5.6

SVE_UD82413_1

Kit de gonflage des pneumatiques (HHN - Renault) avertisseur de perte de pression des pneumatiques ....................................................

(page courante) pression des pneumatiques.......................

(page courante)

SATS FÖR DÄCKPUMPNING (3/3)

2

– Starta omedelbart bilen och kör i mellan

20 och 60 km/h så att produkten sprids jämnt i däcket. Efter 3 kilometers körning stannar du och kontrollerar trycket.

– Om trycket är högre än 1,3 bar men lägre

än det föreskrivna trycket (se etiketten som sitter på förardörrens gavel) ska trycket justeras. Kontakta annars en mär- kesrepresentant: det går inte att utföra re- parationen.

Användningsföreskrifter för satsen

Satsen får inte användas längre än 15 mi- nuter i följd.

Flaskan måste bytas ut efter första använd- ningen även om det fortfarande finns vätska kvar i den.

När däcket har rätt mängd luft ska satsen tas bort: skruva långsamt loss behållarens pum- panslutning 2 för att undvika stänk. Förvara behållaren i plastförpackningen för att und- vika läckage.

– Limma fast märketiketten för köranvis- ningar (som finns under flaskan) på en plats på instrumentbrädan som är väl synlig för föraren.

– Lägg undan satsen.

– Efter första däckpumpningen läcker det fortfarande ut luft och det är därför viktigt att rulla på däcket för att kunna täppa till hålet.

Vid en häftig inbromsning kan dessa glida in under pedalerna och hindra deras funktion.

OBS! En ventilhatt som saknas eller har skruvats i dåligt kan försämra däckens täthet och förorsaka minskat tryck.

Använd alltid ventilhattar som är exakt likadana som ursprungshattarna och se till att de är ordentligt iskruvade.

När man har genomfört en re- paration med satsen får man inte köra mer än 200 km.

Dessutom måste du sänka hastigheten och aldrig köra fortare än

80 km/h. Etiketten som du bör fästa på en väl synlig plats på instrumentbrädan hjälper dig att komma ihåg detta.

Beroende på land eller gällande lagstift- ning kan ett däck som lagats med pump- ningssatsen behöva bytas ut.

5.7

SVE_UD82413_1

Kit de gonflage des pneumatiques (HHN - Renault) pression des pneumatiques.......................

(page courante)

VERKTYG

1

A

Vilka verktyg som finns i verktygssatsen beror på A .

Kontrollera att verktygen är korrekt place- rade efter användning.

5

6

2

4

3

Domkraft

1

Fäll ihop den ordentligt innan du lägger till- baka den i förvaringsutrymmet (var noga med att placera veven rätt).

Avdragare för hjulkapsel

2

Den används för borttagning av hjulkapslar.

Hjulnyckelhylsa

3

Används till att avsluta eller påbörja loss- ningen eller åtdragningen av hjulskruvarna.

Bogserögla

4

5.34

Hjulkapselnyckel

5

Används för att lossa eller skruva åt hjul- skruvarna och bogseringsöglan 5 .

Spak

6

Gör att du kan dra åt eller lossa bogserings-

öglan 4 .

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning. Efter användning, se noga till att sätta fast verk- tygen i fästena och sätta dem på sin plats: Risk annars för skador.

Om skruvar har levererats tillsammans med reservhjulet får du endast använda dessa skruvar på reservhjulet.

Domkraften är uteslutande avsedd att användas för lyftning av bilen vid hjulbyte. Den får under inga omständigheter användas vid reparation under bilen.

5.8

SVE_UD82414_1

Bloc outils (HHN - Renault)

Outils bloc outils...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé d’enjoliveur ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) cric .............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) manivelle ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anneaux de remorquage ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé de roue .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) outils ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

HJULKAPSEL – HJUL

1

A

2

B C

D

Ta bort hjulkapseln om det behövs.

Ta bort hjulkapseln med hjälp av hjulkap- selnyckeln 1 (i verktygssatsen) genom att sticka in kroken i öppningen vid ventilen 2 .

Passa in hjulkapseln vid ditsättningen i för- hållande till ventilen 2 . Tryck in fästkrokarna först vid ventilen A , sedan B och C , och av- sluta med sidan mittemot ventilen D .

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning. Efter användning, kontrollera att alla verktyg sitter fast i verktygssatsen och placera den på sin plats.

Risk för allvarliga skador

SVE_UD82415_1

Enjoliveur - Roue (HHN - Renault)

Enjoliveur - roue clé d’enjoliveur ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enjoliveurs .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) outils ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) bloc-outils ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

5.9

HJULBYTE (1/2)

3

4 5

6

1

2

Aktivera varningsblinkern.

Parkera bilen ur vägen för trafi- ken på ett plant, tåligt underlag som inte är glatt.

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettan eller backen vid manuell växellåda resp. läge P om bilen har automatväxel- låda.

Se till att alla passagerare lämnar bilen och håller sig på avstånd från trafiken.

Bilar med domkraft och hjulnyckel

Ta bort eventuellt bort hjulkapseln.

Lossa hjulskruvarna med hjälp av hjulnyck- eln 1 . Placera den så att den kraft som ska utövas för att lossa skruvarna verkar nedåt.

Placera domkraften 2 horisontellt: lyfthuvu- det måste vara placerat i höjd med tröskeln närmast berört hjul, mellan hacken 4 .

Vid byte av ett bakhjul ska du, innan du pla- cerar domkraften, ta bort kåpan 3 genom att dra den nedåt (glöm inte att sätta tillbaka kåpan 3 när hjulbytet är klart).

Kåpan 3 finns på båda sidor av bilen.

Skruva ut domkraften för hand, placera 6 domkraftens stödplatta i det något urholkade spåret under bilen, som är placerad mellan de två spärrhakarna 5 i pilens riktning 3 .

Fortsätt att skruva så att foten kommer på rätt plats (något inåt under bilen och i linje med lyfthuvudet).

Veva upp något tills hjulet går fritt.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikan- ter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

5.10

Changement de roue changement de roue..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) levage du véhicule

Changement de roue ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) cric .............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé de roue .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82416_1

Changement de roue (HHN - Renault)

HJULBYTE (2/2)

Ta bort skruvarna och lyft av hjulet.

Sätt reservhjulet på plats på hjulnavet och vrid det så att det passar in i hjulets och navets fästhål.

Dra åt skruvarna och förvissa dig om att hjulet sitter korrekt på sitt nav.

Sänk domkraften.

Med hjulet på marken, dra åt skruvarna or- dentligt och kontrollera åtdragningen och däcktrycket i reservhjulet så snart som möjligt.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken

(punktering, lite luft osv.) tänds varningslam-

pan

på instrumentpanelen.

2.39.

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning. Efter användning, se noga till att sätta fast verktygen i fästena och sätta dem på sin plats: Risk annars för skador.

Om skruvar har levererats tillsammans med reservhjulet får du endast använda dessa skruvar på reservhjulet.

Domkraften är uteslutande avsedd att användas för lyftning av bilen vid hjul- byte. Den får under inga omständigheter användas vid reparation under bilen.

Vid punktering, ersätt hjulet med ett nytt så snart som möj- ligt.

Ett punkterat hjul ska alltid un- dersökas (och om möjligt repareras) av en specialist.

SVE_UD82416_1

Changement de roue (HHN - Renault) pression des pneumatiques.......................

(page courante) avertisseur de perte de pression des pneumatiques ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

5.11

DÄCK (1/3)

Däcksäkerhet – Hjul

Däcken utgör den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det är därför högst väsent- ligt att sköta däcken väl samt att kontrollera deras kondition.

De lokala bestämmelserna i vägtrafikförord- ningen måste följas.

Däckskötsel

Däcken måste vara av god kvalitet och mönsterdjupet måste vara tillräckligt. De däck som den här bilen är utrustad med är försedda med slitagevarnare 1 som består av upphöjningar i botten på däckmönst- ret.

1

2

När däcket har slitits så mycket att slitage- varnarna blir synliga 2 är det nödvändigt att byta däcken eftersom det återstående mönsterdjupet är som högst 1,6 mm, vilket ger dåligt väggrepp på vått underlag.

Körning med överlast, långvarig körning i hög fart vid höga yttertemperaturer och kör- ning på dåliga vägar bidrar till försämring av bilens däckutrustning och påverkar säkerhe- ten.

Incidenter under körningen, t.ex. stötar mot trottoarkanter, kan skada däcken och fälgarna och medföra felinställning av fram- och bakvagnen. Låt i sådana fall din märkesrepresentant göra en kontroll.

Däcktryck

Respektera däcktrycken (inklusive reserv- hjulet). Kontrollera minst en gång i månaden och inför varje längre resa (se etiketten i fö- rardörren).

Ett felaktigt däcktryck medför onormalt högt däckslitage samt

överhettning med alla de effek- ter detta har:

– dålig väghållning;

– risk för explosion, förhöjd bränsleför- brukning etc.

Däcktrycket ska justeras med hänsyn till lasten och hastigheten. Justera trycken enligt användningsvillkoren (se märketi- ketten i förardörren).

5.12

Pneumatiques (sécurité pneumatiques, roues, utilisation hivernale)

SVE_UD82417_1

Pneumatiques (HHN - Renault) pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) roues (sécurité)..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

DÄCK (2/3)

Trycken ska kontrolleras när däcken är kalla: ta inte hänsyn till de höga tryck som upp- kommer vid körning i varmt väder eller efter en färd i hög fart.

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck , måste de angivna trycken ökas med 0,2 - 0,3 bar (eller 3 PSI ).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken

är varma, exempelvis efter långvarig kör- ning i hög fart.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken

(punktering, lite luft osv.) tänds varningslam-

pan

på instrumentpanelen.

2.39.

Reservhjul

➥ 5.2,

➥ 5.10.

Hjulskiftning

Skifta inte hjulen inbördes.

Däckbyte

OBS! En ventilhatt som saknas eller har skruvats i dåligt kan försämra däckens täthet och förorsaka minskat tryck.

Använd alltid ventilhattar som är exakt li- kadana som originalhattarna och se till att de är ordentligt iskruvade.

Var mån om din säkerhet och följ gällande lag.

För att tillförsäkra en god väg- hållning ska dessutom, när byte av däck är nödvändigt, bilens hjul utrustas med däck av samma typ, di- mension eller beteckning och helst samma fabrikat.

De måste antingen ha samma lastska- pacitet och hastighetsklassificering som originaldäcken och överens- stämma med rekommendationerna från en auktoriserad återförsäljare.

Att inte följa dessa anvisningar kan vara en säkerhetsrisk som kan ogiltiggöra din bils överensstämmelse med gällande lag.

Det finns risk för att du förlorar kon- trollen över bilen.

5.13

SVE_UD82417_1

Pneumatiques (HHN - Renault) pression des pneumatiques.......................

(page courante) gonflage des pneumatiques ......................

(page courante)

DÄCK (3/3)

Vinterkörning

Kedjor

Av säkerhetsskäl ska snökedjor inte monteras på bakaxelns hjul.

Om du monterar däck av större storlek än originaldäcken kan snökedjor inte använ- das .

Enkelriktade däck

Ett enkelriktat däck bör endast monteras i en riktning. Följ alltid denna anvisning.

Om ett enkelriktat däck behöver monteras i motsatt rotationsriktning efter en punktering

– kör försiktigt, särskilt på vått underlag, ef- tersom däckspecifikationerna inte kommer att vara anpassade.

Snödäck eller odubbade friktionsdäck

Du bör montera vinterdäck på alla fyra hjulen för att få bästa möjliga väggrepp.

OBS!

Dessa däck har ibland en rotations- riktning och en indikering av max.hastighe- ten som kan vara lägre än bilens max.has- tighet.

Dubbade vinterdäck

Dubbdäck får endast användas under en be- gränsad period som lagstiftats i det land du befinner dig. Följ de hastighetsbestämmel- ser, som gäller i det land du befinner dig.

Om du använder dubbdäck ska dessa mon- teras på alla fyra hjulen.

5.14

Snökedjor kan bara användas om din bil har hjul av samma storlek som originalhjulen.

SVE_UD82417_1

Pneumatiques (HHN - Renault)

Kontakta alltid din märkesrepresentant som kan ge råd om vilken utrustning som är bäst lämpad för din bil.

FRÄMRE STRÅLKASTARE: byte av glödlampor

LED-helljus

3

Kontakta din märkesrepresentant.

1

2

3

Din bil är utrustad med LED-lampor, vänd dig till en auktoriserad återförsäljare för att byta dem.

LED-varselljus/-parkeringsljus/ färdriktningsvisare

1

Kontakta din märkesrepresentant.

LED-halvljus

2

Kontakta din märkesrepresentant.

Alla ingrepp (eller ändringar) på elsystemet ska utföras av en märkesrepresentant som har de nödvändiga delar som behövs för arbetet, eftersom felaktig an- slutning kan vålla stora skador på bilens elsystem (i elanslutningar och -kompo- nenter, bl.a. generatorn).

Projecteurs avant: remplacement des lampes

SVE_UD82418_1

Projecteurs avant : remplacement des lampes (HHN - Renault) changement de lampes .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de croisement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de direction ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de position ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de route ................................................

(page courante) lampes remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) projecteurs avant ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clignotants .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) projecteurs remplacement des lampes ...................

(jusqu’à la fin de l’UD)

5.15

BAKLJUS OCH SIDOLJUS: byte av lampor (1/2)

1

Sidoljus/bromsljus

1

Kontakta din märkesrepresentant.

2

2

Färdriktningsvisare med LED

2

Kontakta din märkesrepresentant.

3

Dimljus och LED-backljus

3

Kontakta din märkesrepresentant.

5.16

Feux arrière et latéraux (remplacement des lampes)

SVE_UD82419_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (HHN - Renault) ampoules remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) changement de lampes .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) clignotants .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de direction ..........................................

(page courante) feux : de position ...........................................

(page courante) feux : de stop .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lampes remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BAKLJUS OCH SIDOLJUS: byte av lampor (2/2)

4

5

Tredje LED-bromsljus

4

Kontakta din märkesrepresentant.

LED-nummerskyltsbelysning

5

Kontakta en märkesrepresentant.

LED-sidoblinkljus

6

Kontakta din märkesrepresentant.

6 feux : de brouillard .........................................

(page courante) feux : de plaque d’immatriculation .................

(page courante) feux : de recul ................................................

(page courante)

SVE_UD82419_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (HHN - Renault)

5.17

INNERBELYSNING: lampbyte (1/2)

1 2 3

Läslampor

1

,

2

och

3

Fråga din märkesrepresentant.

5.18

Éclairage intérieur (remplacement des lampes) ampoules remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage : intérieur ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plafonnier ...................................................

(page courante) spots d’éclairage........................................

(page courante)

éclairage intérieur : remplacement des lampes ...................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82420_1

Eclairage intérieur : remplacement des lampes (HHN - Renault)

INNERBELYSNING: lampbyte (2/2)

4 3

5

Belysning för makeup-speglar

4

Kontakta din märkesrepresentant.

Bagagerumsbelysning

5

Lossa bagagerumsbelysningen trycka på spärren på vänster sida.

(med hjälp av t.ex. en spårskruvmejsel) genom att

Lossa berörd lampa.

Lamptyp: W5W.

SVE_UD82420_1

Eclairage intérieur : remplacement des lampes (HHN - Renault)

5.19

HANDSFREEKORT:

batteri (1/2)

1 A

2

Byte av batteri

När meddelandet ”Nyckelkort batteri svagt” visas på instrumentpanelen är det dags att byta ut batteriet i kortet:

– för det bakre skalet 1 nedåt medan du trycker på område A

– ta bort batteriskyddet 2 ,

– ta bort batteriet genom att trycka på ena sidan och lyfta den andra,

– sätt dit det enligt anvisningen och mallen på insidan av luckan.

Hopsättningen sker i omvänd ordning, ställ dig sedan nära bilen och tryck fyra gånger på någon av kortets knappar: Nästa gång bilen startas, försvinner meddelandet.

Se till att locket sitter fast ordentligt.

Obs: Rör inte vid elkretsen eller kontakterna på kortet när du byter batteriet.

Batterier tillhandahålls av din märkes- representant och de varar cirka två år.

Kontrollera att det inte finns spår av bläck på batteriet: risk för dålig kontakt.

Om de behöver bytas bör du använda samma eller motsva- rande typ av batteri (kontakta en auktoriserad återförsäljare).

Vid byte:

– se till att batteriet är korrekt isatt.

Risk för explosion .

– Om locket inte stängs ordentligt, använd det inte och håll på avstånd från barn.

5.20

SVE_UD82421_1

Carte mains libres : pile (HHN - Renault)

Carte « mains libres » : pile carte : pile ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte « mains libres » : pile ........................

(jusqu’à la fin de l’UD) piles ...........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement piles carte ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

HANDSFREEKORT:

batteri (2/2)

Driftstörning

Om batteriet är för dåligt laddat för att kunna fungera kan du fortfarande starta och låsa/ låsa upp bilen

1.27.

Kasta inte använda batterier i naturen utan lämna in dem till ett uppsamlings- ställe för återvinning av batterier.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av batterier: håll (nya och använda) batterier utom räckhåll för barn;

– Svälj inte batterier.

Risk för kemiska brännskador som kan leda till döden .

– Vid inandning eller förtäring, uppsök en läkare snarast möjligt.

5.21

SVE_UD82421_1

Carte mains libres : pile (HHN - Renault)

12-VOLTSBATTERI: felsökning (1/6)

Undvik gnistbildning

– Kontrollera att energiförbrukande enhe- ter (t.ex. innerbelysningen) har stängts av innan du kopplar ur eller in ett batteri.

– Vid laddning av batteriet ska du stänga av laddaren innan batteriet kopplas in eller ur.

– Placera inga metallföremål på batte- riet eftersom de kan orsaka kortslutning mellan polerna.

– vänta minst fem minuter efter att motorn har stängts av innan du kopplar ur batte- riet.

– Se till att koppla in batteriets poler korrekt vid ditsättningen.

Anslutning av batteriladdare

Batteriladdaren ska vara kompatibel med ett batteri med 12 volts nominell spän- ning.

Koppla inte ifrån batteriet när motorn är igång. I den bruksanvisning som med- följer batteriladdaren från leverantören finns anvisningar för hur batteriladdaren ska användas.

Vissa batterier kan uppvisa specifika egenskaper vid ladd- ning. Vänd dig till din märkes- representant för råd.

Undvik gnistbildning, som kan förorsaka explosion, och utför arbetet i en lokal med god ventilation.

Risk annars för allvarliga skador.

Hantera batteriet ytterst försik- tigt! Batteriet innehåller svavel- syra som inte får komma i kon- takt med ögon eller hud. Om detta ändå skulle hända, skölj med rikligt med vatten och ta genast kontakt med en läkare. Kontakta en läkare vid behov.

Håll lågor, varma föremål och gnistor borta från batterikomponenterna efter- som det föreligger en risk för explo- sion .

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm.

Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av

tändningen.

2.3.

5.22

Batterie 12 volts : dépannage

SVE_UD82422_1

Batterie 12 volts : dépannage (HHN - Renault) batterie.......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) batterie dépannage ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

12-VOLTSBATTERI: felsökning (2/6)

Start med hjälpstartbatteri

Om du för att kunna starta behöver använda batteriet från en annan bil, skaffa elektriska kablar som är anpassade (mycket viktigt) hos din märkesrepresentant. Har du redan startkablar, kontrollera att de fungerar.

Hjälpstartbatteriets spänning ska vara lika det urladdade batteriets: 12 volt.

Hjälpstartbatteriets spänning (Ah, Ah) ska vara minst lika med det urladdade batteriets.

Se noga till att bilarna inte kommer i kontakt med varandra, då risk för kortslutning före- ligger. Kontrollera att det urladdade batteriet

är rätt anslutet. Slå av tändningen.

Anm.: på denna E-Tech full hybrid version, eftersom batteriet inte går att komma åt direkt, måste fjärranslutningsterminalerna i motorrummet användas.

Se efterföljande sidor.

Hantera batteriet ytterst försik- tigt! Batteriet innehåller svavel- syra som inte får komma i kon- takt med ögon eller hud. Om detta ändå skulle hända, skölj med rikligt med vatten och ta genast kontakt med en läkare. Kontakta en läkare vid behov.

Håll lågor, varma föremål och gnistor borta från batterikomponenterna efter- som det föreligger en risk för explo- sion .

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm.

Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Använd inte E-Tech full hybrid bilen för en starthjälp för en annan bil med

”12 volts”-batteri. Den elektriska effekten i det sekundära ”12 V”-batteriet i en

E-Tech full hybrid bil är inte tillräcklig för detta.

Risk för skador på bilen.

5.23

SVE_UD82422_1

Batterie 12 volts : dépannage (HHN - Renault)

12-VOLTSBATTERI: felsökning (3/6)

2

3

1

Batteri i motorrummet

Batteriet går inte att komma åt direkt.

Använd terminalen 1 ( + ) och terminalen 2 ( – ) i motorrummet.

Lyft locket 3 på terminalen 1 ( + ).

5.24

SVE_UD82422_1

Batterie 12 volts : dépannage (HHN - Renault)

12-VOLTSBATTERI: felsökning (4/6)

1

2

B

Starta bilens motor och låt den gå på nor- malt tomgångsvarvtal.

Om motorn inte startar direkt stänger du av tändningen och väntar några sekunder innan du försöker igen.

Koppla från kablarna A och B i omvänd ord- ning när motorn är igång ( 2 4 5 1 ).

Sätt tillbaka locket 3 på terminalen 1 ( + ).

A

5

4

Batteri i motorrummet (forts.)

Anslut den positiva kabeln A till termina- len 1 ( + ) och sedan till terminalen 5 ( + ) på batteriet som ger ström.

Fäst den negativa kabeln B på terminalen 4 på batteriet som ger ström ( – ) och sedan på terminalen 2 ( – ).

Kontrollera att kablarna och B inte kommer i kontakt med varandra och att kabeln A inte vidrör någon metalldel på hjälpbilen.

Risk för personskador och/eller skador på bilen.

SVE_UD82422_1

Batterie 12 volts : dépannage (HHN - Renault)

5.25

12-VOLTSBATTERI: felsökning (5/6)

6

8

7

Batteri i bagageutrymmet

(E-Tech full hybrid-version)

Batteriet går inte att komma åt direkt.

Du måste använda fjärrterminalerna.

Använd terminalen 6 ( – ) och terminalen 7 ( + ) i motorrummet.

Lyft locket 8 på terminalen 7 (+).

Det är förbjudet att koppla från den positiva kabeln i motorrum- met.

misstag.

Risk för att motorn startar av

Risk för brännskador vid gnistbild- ning.

5.26

SVE_UD82422_1

Batterie 12 volts : dépannage (HHN - Renault)

12-VOLTSBATTERI: felsökning (6/6)

7

6

Starta bilens motor och låt den gå på nor- malt tomgångsvarvtal.

Om motorn inte startar direkt stänger du av tändningen och väntar några sekunder innan du försöker igen.

Koppla från kablarna A och B i omvänd ord- ning när motorn är igång ( 6 4 5 7 ).

Sätt tillbaka locket 8 på terminalen 7 ( + ).

A B

5

4

Batteri i bagageutrymmet (forts.)

(E-Tech full hybrid-version)

Anslut den positiva kabeln A till termina- len 7 ( + ) och sedan till terminalen 5 ( + ) på batteriet som ger ström.

Fäst den negativa kabeln B på terminalen 4 på batteriet som ger ström ( – ) och sedan på terminalen 6 ( – ).

Kontrollera att kablarna och B inte kommer i kontakt med varandra och att kabeln A inte vidrör någon metalldel på hjälpbilen.

Risk för personskador och/eller skador på bilen.

SVE_UD82422_1

Batterie 12 volts : dépannage (HHN - Renault)

5.27

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR: viktiga rekommendationer

Elektriska eller elektroniska tillbehör

Innan du installerar den här typen av tillbehör (särskilt sändande/mottagande apparat: frekvensband, effektnivå, antennplacering), kontrollera att den går att använda i din bil. Kontakta din märkesrepresentant.

Innan du ansluter ett tillbehör till ett uttag ska du se till att du inte överskrider den högsta godkända effekten för uttaget

➥ 3.30,

3.16.

Risk för brand.

Allt arbete på fordonets elektriska och/eller elektroniska krets får endast utföras av en kvalificerad fackman. Varje felaktig anslutning och/eller installation av elektriska/elektroniska tillbehör som inte är godkända av tillverkaren kan orsaka:

– skada på elektrisk och/eller elektronisk utrustning;

– skada på de komponenter som är anslutna till den;

– insamling och användning av fordonsdata;

– ett intrång i integriteten (ändring, radering eller obefogad tillgång till personuppgifter).

Risk för allvarliga olyckor. Risk för integritetsintrång.

Om du i framtiden har elektrisk utrustning, se till att du får information om amperetal och läge för motsvarande säkring.

Använda diagnosuttaget

Användning av elektroniska tillbehör i diagnosuttaget kan orsaka allvarliga störningar på fordonets elektroniska system och/eller orsaka inte- gritetsintrång (ändring, radering eller obefogad tillgång till personuppgifter). För din säkerhet rekommenderar vi att du endast använder elek- troniska tillbehör som är godkända av tillverkaren. Kontakta en märkesrepresentant. Risk för allvarlig olycka . Risk för integritetsintrång.

Framtida installation av tillbehör

Om du vill installera andra tillbehör på din bil: Kontakta din märkesrepresentant. För att bilen ska fungera ordentligt och för att undvika säker- hetsrisker, bör du använda tillbehör som är anpassade till bilen och godkända av tillverkaren.

Om du använder rattlås, fäst det endast i bromspedalen.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för pedalerna fastnar.

5.28

SVE_UD82423_1

Installation et utilisation d’accessoires : recommandations importantes (HHN - Renault)

Installation et utilisation d’accessoires : recommandations importantes accessoires................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) installation accessoires..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SÄKRINGAR (1/3)

C

1

B

A

2 3

4 5 6

Säkringscentraler

Vid driftstörningar i elsystemet kontrollera att säkringarna är hela.

Säkringar i kupén A

Lossa luckan 1 .

Säkringar i kupén B

Säkringarna sitter bakom en lucka 2 i handskfacket 3 .

Lossa luckan 2 .

Ta ut säkringen med hjälp av tången 4 som sitter på säkringspanelen.

Dra inte i 5 -komponenten (risk för att viss bil- utrustning inaktiveras).

Reservsäkringar finns tillgängliga i områ- det 6 .

Beroende på gällande lagar och säker- hetsföreskrifter, skaffa en sats godkända reservlampor och säkringar hos din mär- kesrepresentant.

Fusibles fusibles ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD)

Kontrollera utbytessäkringen och byt den, om det behövs, mot en säkring med samma strömstyrka som originalsäkringen.

En säkring för alltför stark strömstyrka kan orsaka överhettning i elsystemet (risk för brand) vid onormal förbrukning.

5.29

SVE_UD82424_1

Fusibles (HHN - Renault)

SÄKRINGAR (2/3)

Säkringarnas skyddsområde

Vilka säkringar som finns beror på bilmodell och utrustningsnivå.

Symbol Skyddsområde

H Rutspolarpump (beroende på bil)

E Bakrutetorkare

î Uttag för multimediatillbehör

Æ Cigarettuttag

Ý Uttag släp

 Elektriska fönsterhissar med impulsfunktion

× Bromsljus

 Elektrisk centralenhet i kupén

D Färdriktningsvisare (beroende på bil)

ë Eluttag i bagageutrymmet

5.30

SVE_UD82424_1

Fusibles (HHN - Renault)

Lokalisera säkringarna med hjälp av de- kalen som visar de olika säkringarnas läge, och som finns i förvaringsfacket.

Kupé A : dekalen som visar säkringarnas läge sitter på luckans baksida 1 .

Kupé B : dekalen som visar säkringarnas läge sitter på handskfackets baksida 3 .

Vissa säkringar bör endast bytas av en behörig reparatör. Dessa säkringar finns inte med på dekalen.

Rör endast de säkringar som finns med på dekalen.

SÄKRINGAR (3/3)

C

Säkringar i motorrummet C

Vissa funktioner är skyddade av säkringar som sitter i motorrummet (dosa C ).

Eftersom lamporna är svåra att komma åt råder vi dig att låta en märkesrepresentant utföra bytet .

Var försiktig vid åtgärder i närhe- ten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst.

-kontrollampan i motorrum- met påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Innan du vidtar åtgärder i mo- torrummet ska du stänga av tändningen.

2.3.

SVE_UD82424_1

Fusibles (HHN - Renault)

5.31

TORKARBLAD: byte (1/2)

G

1

1 1 A

A

A

B

E

C

D

B

2

3

4

Byte av vindrutans torkarblad 2

Vid byte av torkarblad ska vindrutetorkarna först placeras i serviceläge B .

Tändning på, motor av:

– för reglaget 1 till läge A två gånger i följd

(enstaka torkning): torkarbladen stannar i serviceläget B en bit från motorhuven.

– lyft torkararmen 3 ;

– sänk fliken 4 och ta sedan bort bladet 2 .

Ditsättning

Sätt dit torkarbladet 2 genom att föra in det på dess plats i torkararmen 3 . Kläm sedan på det tills du hör ett klick. Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

För att återställa bladen till lågt läge, kon- trollera att bladen är nerfällda på vindrutan och ställ sedan strömställaren 1 i läge A (en- staka torkning): vindrutetorkarna kommer fällas in i motorhuven när tändningen slås på.

Kontrollera torkarbladens skick. Deras livslängd beror på dig:

– Rengör bladen, vindrutan och bakru- tan med tvållösning regelbundet.

– Använd dem inte när vindrutan eller bakrutan är torr.

– ta bort dem från vindrutan eller bakru- tan om de inte har använts på länge.

5.32

Balais d’essuie-vitres : remplacement

SVE_UD82425_1

Balais d essuie-vitres (HHN - Renault) essuie-vitre/lave-vitre remplacement des balais .....................

(jusqu’à la fin de l’UD) essuie-vitres/lave-vitre ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) balais d’essuie-vitres .................................

(page courante)

TORKARBLAD: byte (2/2)

5

Ditsättning

Sätt dit torkarbladet i omvänd ordning mot vid borttagningen. Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

C

6

Bakrutetorkare

5

Ställ reglaget i stoppläget (inaktiverat läge):

– lyft torkararmen 6 ,

– vrid bladet horisontellt 5 (rörelse C ) tills det lossnar,

– ta bort bladet genom att dra i det.

Kontrollera torkarbladens skick.

– Rengör bladen, vindrutan och bakru- tan med tvållösning regelbundet.

– Använd dem inte när vindrutan eller bakrutan är torr.

– ta bort dem från vindrutan eller bakru- tan om de inte har använts på länge.

– Kontrollera vintertid att tor- karbladen inte har frusit fast innan torkarmotorn sätts igång, eftersom det annars finns risk för att torkarmotorn skadas (överhett- ning).

Kontrollera torkarbladens skick.

Bladen ska bytas ut när deras verk- ningsgrad försämrats, ungefär en gång/år.

När du byter torkarbladet och har tagit bort det, var försiktig så att torkararmen inte slår i rutan eftersom rutan då kan gå sönder.

Kontrollera att reglaget står i stoppläget (inaktiverat läge) innan du byter torkarbladet bak.

Risk för allvarliga skador.

5.33

SVE_UD82425_1

Balais d essuie-vitres (HHN - Renault)

BOGSERING: starthjälp (1/4)

Innan bogsering utförs, placera växellådan i neutralt läge (läge N på bilar utrustade med automatisk växellåda), lås upp rattaxeln och lossa parkeringsbromsen.

Det är viktigt att man respekterar bogse- ringsvillkoren i det land man färdas.

Om du kör den bil som bogserar, överskrid inte den maximala bogseringshastigheten för din bil

➥ 6.9.

Följ följande anvisningar för att utföra have- rier på ett flak eller för att bogsera fordonet med hjälp av en bogseringspunkt (se föl- jande sidor):

– kort i kupén, tryck på motorns startknapp;

– på bilar utrustade med manuell väx- ellåda, lägg i en växel och lossa parke- ringsbromsen;

– på bilar med automatväxellåda placeras spaken i läget N

➥ 2.13: rattaxeln låses

upp och parkeringsbromsen lossas;

– tryck på motorns startknapp i mer än två sekunder. Tillbehörsfunktionerna med- följer: du kan använda fordonets be- lysningsfunktioner (färdriktningsvisare, bromsljus, etc.). Vid bogsering i mörker ska den bogserade bilen ha ljuset på;

– när du är klar med bogseringen trycker du på motorstartknappen i mer än två sekunder (risk för att ladda ur batteriet).

5.34

Remorquage anneaux de remorquage ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) remorquage dépannage ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) boîte automatique dépannage ...........................................

(page courante)

Lämna kortet i bilen under bog- sering.

Risk för att rattaxeln låses.

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning.

SVE_UD82426_1

Remorquage : dépannage (HHN - Renault)

BOGSERING: starthjälp (2/4)

Bogsering av bil med automatväxellåda

Transportera bilen på ett släp eller bogsera den med upplyfta framhjul.

Förutom för versionen E-Tech full hybrid

är det även möjligt att bogsera fordonet med alla fyra hjulen på marken, endast i fram-

åtväxel, med växellådan i läget neutral N och över ett maximalt avstånd på 80 km med en maximal hastighet av 25 km/h.

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning.

SVE_UD82426_1

Remorquage : dépannage (HHN - Renault)

5.35

BOGSERING: starthjälp (3/4)

Använd endast bogserpunkterna fram 4 och bak 8

(aldrig drivaxelrören eller någon annan del på bilen). Bogserpunkterna får endast an- vändas för bogsering. De får aldrig använ- das för att lyfta bilen, varken direkt eller in- direkt.

A

1

2

3

4

5

Så här kommer du åt bogserpunkterna

Bogserpunkt fram A

Tryck och håll kvar på sidan 1 samtidigt som du drar på sidan 3 för att öppna luckan 2 .

B

6

4

2

5

Bogserpunkt fram B

För att öppna luckan 6 måste du, beroende på bil, sätta in nyckeln som är inbyggd i

”handsfree”-kortet i spåret 6 för att dra den

➥ 1.27.

5.36

När motorn är avstängd fung- erar inte servostyrningen och bromsservon.

SVE_UD82426_1

Remorquage : dépannage (HHN - Renault)

BOGSERING: starthjälp (4/4)

7 8

11

10

9

Bogseringspunkt bak

Tryck och håll kvar på sidan 10 samti- digt som du drar på sidan 7 för att öppna luckan 11 .

Dra åt bogseröglan 9 ordentligt: först för hand tills det tar stopp och avsluta därefter med att låsa den med domkraften.

Använd endast bogseröglan 9 och domkraf- ten eller hävstången som följer med verkty-

gen.

5.8.

Se till att bogseröglan är kor- rekt fastskruvad.

Risk för att bogseringsobjek- tet lossnar.

– Använd en stel bogserstång.

Om du använder ett rep eller en vajer (om landets lagstift- ning tillåter det), måste den bogserade bilen kunna bromsa.

– En bil med försämrad körförmåga får inte bogseras igång.

– Undvik ryck vid acceleration och bromsning eftersom detta kan skada bilen.

– Det är under alla omständighe- ter lämpligt att inte köra fortare än

25 km/h .

SVE_UD82426_1

Remorquage : dépannage (HHN - Renault)

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning.

5.37

DRIFTSTÖRNINGAR

(1/7)

Använda kortet

Kortet fungerar inte, varken för låsning eller upplåsning av dörrarna.

ORSAK

Kortets batteri håller på att ta slut.

ÅTGÄRD

Byt batteriet. Du kommer fortfarande att kunna

låsa/låsa upp och starta bilen.

1.27 och eller

➥ 2.3.

Apparater på samma frekvens som kortet används (mobiltelefoner t.ex.).

Stäng av apparaterna eller använd den medföl-

jande nyckeln.

1.27.

Meddelandet ”Placera kort på + START område” visas på instrumentpanelen.

Bilen befinner sig i ett område med stark magnetisk strålning.

Bilens batteri urladdat.

Använd nyckeln som är inbyggd i kortet

➥ 1.27.

Bilen är igång.

Inaktivering av synkronisering av kortet

En låsning/upplåsning med kortet är inte möjlig när motorn är igång. Slå av tändningen.

Lås upp förardörren genom att sätta in nyckeln som är inbyggd i kortet i dörrlåset

➥ 1.27 pla-

cera sedan kortet i placeringsområdet

2.3

och tryck på knappen START för att synkronisera kortet.

5.38

Anomalies de fonctionnement anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82427_1

Anomalies de fonctionnement (HHN - Renault)

DRIFTSTÖRNINGAR

(2/7)

Vid startförsök

Kontrollamporna på instrumentbrädan blek- nar eller tänds inte, startmotorn går inte runt.

ORSAK

Batteripoler dåligt åtdragna, från- kopplade eller oxiderade.

ÅTGÄRD

Dra åt dem, koppla tillbaka dem eller rengör dem om de oxi- derat.

Batteri urladdat eller ur funktion.

Låna ström från en annan bils batteri.

5.22 eller byt bat-

teriet vid behov.

Skjut inte på bilen om rattaxeln är låst.

Motorn vill inte starta.

Felaktig krets.

Startvillkoren är ej uppfyllda.

Kontakta din märkesrepresentant.

➥ 2.3.

”Handsfree”-kortet fungerar inte.

Placera kortet i urtaget på mittkonsolen eller

2.3.

När bilen står stilla och motorn är kall är mo- torns tomgång hög.

På bensinversioner beror detta inte nödvändigtvis på ett fel. Det kan bero på att motortemperaturen stiger.

Motorn tomgång bör sjunka efter cirka en minut. Annars kan detta orsakas av ett annat fel. Kontakta en märkesrespre- sentant.

5.39

SVE_UD82427_1

Anomalies de fonctionnement (HHN - Renault)

DRIFTSTÖRNINGAR

(3/7)

Vid startförsök

Motorn vägrar stanna.

ORSAK

Kort ej registrerat.

Elektroniskt problem.

ÅTGÄRD

Placera kortet i urtaget på mittkonsolen.

Tryck en längre stund på motorns startknapp.

Tryck tre gånger i snabb följd eller tryck och håll inne motor- startknappen.

Särskilda funktioner för bilen E-Tech full hybrid: efter att motorn stängts av visas meddelanden på instrumentpane- len om den automatiska växellådan inte kopplar in läget P automatiskt.

Du måste då trycka på motorns startknapp. Om meddelan- dena kvarstår stoppar du motorn genom att trycka på mo- torns stoppknapp. Lås bilen med kortet, vänta cirka fem mi- nuter, lås sedan upp bilen med kortet och tryck slutligen på motorns startknapp igen.

Om problemet kvarstår kontrollerar du att den elektroniska parkeringsbromsen är åtdragen och kontaktar en auktorise- rad återförsäljare.

Rattaxeln förblir låst.

Ratten blockerad.

Fel på elsystemet.

Vrid ratten samtidigt som du trycker på motorns startknapp

(eller, beroende på bil, samtidigt som du använder tänd- ningsnyckeln).

Kontakta din märkesrepresentant.

5.40

SVE_UD82427_1

Anomalies de fonctionnement (HHN - Renault)

DRIFTSTÖRNINGAR

(4/7)

Under körning

Vibrationer.

Vit avgasrök.

ORSAK

Otillräckligt med luft i däcken, felinställda eller skadade däck.

ÅTGÄRD

Kontrollera däcktrycket. Hittar du inget fel, kon- takta en märkesrepresentant.

Det är inte nödvändigtvis ett fel. Beroende på de yttre klimatförhållandena (kallt, fuk- tigt osv.) kan rök produceras vid kraftig ac- celeration.

Sänk motorvarvtalet och undvik häftiga accele- rationer så att avgasröken gradvis försvinner.

Annars kan detta orsakas av ett annat fel. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Stanna, slå av tändningen, gå bort från bilen och kontakta din märkesrepresentant.

Rök från motorrummet.

Kortslutning eller kylvätskeläckage.

Varningslampan för oljetryck tänds: vid kurvtagning eller vid bromsning.

Nivån är för låg.

slocknar långsamt eller förblir tänd vid acceleration.

Inget oljetryck.

Fyll på motoroljan

4.6.

Stanna och kontakta en märkesrepresentant.

5.41

SVE_UD82427_1

Anomalies de fonctionnement (HHN - Renault)

DRIFTSTÖRNINGAR

(5/7)

Under körning

Styrningen är trög.

ORSAK

Överhettning i servostyrningen

ÅTGÄRD

Kör försiktigt i låg hastighet. Tänk på hur stor kraft som behövs för att vrida hjulen med ratten.

Fråga din märkesrepresentant.

Fel i den elektriska assistansmotorn.

Fel i assistanssystemet

Motorn upphettas. Kylvätsketemperaturgivarens visare befinner sig i det röda fältet och varningslampan ® tänds.

Kylfläkten ur funktion.

Kylvätskeläckage.

Det kokar i kylvätskebehållaren.

Fel på cylinderhuvudpackning.

Stanna bilen, stäng av motorn och kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollera kylvätskebehållaren: Den ska inne- hålla vätska. Den ska innehålla vätska. Om den inte gör det, kontakta din märkesrepresentant snarast.

Stäng av motorn.

Kontakta din märkesrespresentant.

Kylare: Om kylvätskenivån är mycket låg, glöm absolut inte att man aldrig får fylla på kall kylvätska i en varm motor. Efter arbeten på bilen som erfordrat tömning av kylsystemet (även endast delvis) ska systemet fyllas med ny kylvätska. Använd endast vätska som godkänts av vår tekniska avdelning.

5.42

SVE_UD82427_1

Anomalies de fonctionnement (HHN - Renault)

DRIFTSTÖRNINGAR

(6/7)

Elutrustning

Vindrutetorkare ur funktion.

ORSAK

Torkarblad sitter fast.

Elkrets felaktig.

Skadad säkring.

Felaktiga elreglage.

Defekt glödlampa.

Torkaren stannar inte.

Färdriktningsvisare blinkar för snabbt.

Färdriktningsvisare ur funktion.

Strålkastarna tänds inte eller slocknar inte.

Felaktiga elreglage eller elkrets.

Defekt glödlampa.

Skadad säkring.

Felaktiga elreglage eller elkrets.

Defekt glödlampa.

Skadad säkring.

ÅTGÄRD

Ta loss torkarbladen innan torkarmotorn startas.

Kontakta din märkesrepresentant.

Byt ut säkringen eller se till att få den utbytt

5.29.

Kontakta din märkesrepresentant.

5.16.

Kontakta din märkesrepresentant.

Byt ut säkringen eller se till att få den utbytt

5.29.

Kontakta din märkesrepresentant.

Byt ut säkringen eller se till att få den utbytt

5.29.

5.43

SVE_UD82427_1

Anomalies de fonctionnement (HHN - Renault)

DRIFTSTÖRNINGAR

(7/7)

Elutrustning

Kondensspår i strålkastarna eller baklju- sen.

ORSAK

Kondensspår kan vara ett naturligt feno- men förorsakat av temperaturväxlingar och fukt.

I det här fallet kommer spåren att gradvis försvinna när strålkastarna används.

ÅTGÄRD

Kontrollampan för glömda säkerhetsbäl- ten fram överensstämmer inte med bilbäl- tenas faktiska status.

Det sitter ett föremål fastklämt mellan golvet och stolen, vilket stör givarens funk- tion.

Ta bort alla föremål under stolarna fram.

5.44

SVE_UD82427_1

Anomalies de fonctionnement (HHN - Renault)

Kapitel 6: Specifikationer

Identifieringsskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2

Teknisk information för räddningstjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3

Identifiering av motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5

Motorspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6

Vikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9

Släpvagnsvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9

Originalutrustning och reservdelar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10

Underhållsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11

Rostskyddskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.17

6.1

SVE_UD82429_1

Sommaire 6 (HHN - Renault)

BILENS IDENTIFIERINGSSKYLTAR

A

B

A

10

9

8

3

4

5

6

1

2

7

De uppgifter som förekommer på tillver- karskylten ska anges vid all korrespon- dens samt vid beställning av reservdelar.

Om den här informationen finns och var den sitter beror på bilen:

Tillverkarskylt A

1 Tillverkarens namn.

2 Registreringsnummer eller godkännan- denummer.

3 Identifikationsnummer.

Beroende på bil kan den här infor- mationen finnas på etiketten B .

4 MMAC (Totalvikt).

5 MTR (Tågvikt: lastad bil med släp).

6 MMTA (Maximalt tillåten totalvikt) för framaxel.

7 MMTA för bakaxel.

8 Reserverad för partnerinformation eller kompletteringar.

9 Används inte.

10 Lackreferens (färgkod).

6.2

Plaque d’identification véhicule plaques d’identification ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82430_1

Plaques d’identification véhicule (HHN - Renault)

TEKNISK INFORMATION FÖR RÄDDNINGSTJÄNST

A A

QR-koden på A -etiketten gör det möjligt för räddningspersonal med en surfplatta eller smartphone att omedelbart få tillgång till tek- nisk information som är användbar för att kunna arbeta på bilen vid en olycka.

Se till att A -etiketten alltid är synlig och finns på både vindrutan och bakrutan.

Alla typer av ändringar eller skador skulle förhindra tillgång till informationen.

Informations techniques pour les secours

QR Code ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82431_1

Informations techniques pour les secours (HHN - Renault)

6.3

IDENTIFIERING AV MOTOR

A

1 2

3

Ange uppgifterna på motorskylten i om- rådet A vid all korrespondens och be- ställning.

(varierande placering beroende på motor- typ)

1 Motorns typbeteckning.

2 Motorns indexnummer.

3 Motorns serienummer.

A

A

6.4

Identification moteur caractéristiques moteurs ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) plaques d’identification ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82432_1

Identification moteur (HHN - Renault)

MÅTT (meter)

0,925 2,665

 4,505

* Obelastad

** 2,083 med utfällda backspeglar

1,843 med infällda backspeglar

*** Tomt, bil försedd med en fast antenn

Dimensions caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) dimensions ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

0,915

1,625* à 1,650***

1,570 à 1,595

1,560 à 1,585

1,830**

SVE_UD82433_1

Dimensions (HHN - Renault)

6.5

MOTORSPECIFIKATIONER (1/3)

1.2 TCe Motorutförande

Motortyp

(se motorskylt)

Cylindervolym (cm 3 )

Bränslekvalitet

Oktantal

H5F Turbo

1.3 TCe

H5H Turbo

E-TECH full hybrid

H5F Turbo 5DH

1 199 1 330 1 199

Bensin

Du måste

använda blyfritt bränsle med det oktantal som anges på etiketten i tankluckan ➥ 1.119.

6.6

Caractéristiques moteurs caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) moteur caractéristiques ....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) caractéristiques moteurs ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82434_1

Caractéristiques moteurs (HHN - Renault)

MOTORSPECIFIKATIONER (2/3)

1.2 TCe Motorutförande

Motortyp

(se motorskylt)

Cylindervolym (cm 3 )

Bränsletyper som uppfyller eu- ropeiska standarder och är kom- patibla med motorer för bilar som säljs i Europa (i alla andra fall, kontakta en godkänd återför- säljare).

H5F Turbo

1 199

1.3 TCe

H5H Turbo

1 330 1 199

E-TECH full hybrid

H5F Turbo

Blyfri bensin som uppfyller standarden EN 228 innehåller upp till 5% etanol.

5DH

Blyfri bensin som uppfyller standarden EN 228 innehåller upp till 10% etanol.

SVE_UD82434_1

Caractéristiques moteurs (HHN - Renault)

6.7

MOTORSPECIFIKATIONER (3/3)

1.2 TCe Motorutförande

Motortyp

(se motorskylt)

Cylindervolym (cm 3 )

Tändstift

H5F Turbo

1.3 TCe

H5H Turbo

E-TECH full hybrid

H5F Turbo 5DH

1 199 1 330 1 199

Använd endast tändstift som är avsedda för din bil.

Deras typ anges på en etikett i motorrummet. Om inte, ta kontakt med din märkesrepresentant.

Användning av felaktiga tändstift kan leda till att motorn förstörs.

6.8

SVE_UD82434_1

Caractéristiques moteurs (HHN - Renault)

VIKTER (i kg)

De angivna vikterna gäller för basversion utan tillval, de varierar beroende på din bils utrustning Fråga din märkesrepresentant.

Max nyttovikt (MMAC)

Max. tillåtet axeltryck (MMTA)

Bilens maximaltågvikt (MTR)

Max. tillåten släpvagnsvikt med broms*

Max. tillåten släpvagnsvikt utan broms*

Kultryck dragkrok*

Vikter angivna på tillverkarplåten

fastställs genom en kalkyl:

720

85

6.2

MTR - MMAC

Tillåten taklast 80 (inkl. fästanordning)

* Släpvagnsvikt (bogsering av husvagn, båt etc.)

Bogsering är förbjuden när MTR - MMAC är lika med noll eller när MTR är lika med noll (eller inte finns angiven) på tillverkarens skylt.

– Det är viktigt att respektera de släpvagnsvikter som bestämts av den lokala lagstiftningen och vägtrafikförordningen. För montering av god- känd draganordning, rådgör med din märkesrepresentant.

– Om en bil drar ett släp får tågvikten (bil + släp) aldrig överstigas . Däremot är följande möjligt:

– överskridande av MMTA max. axeltryck () bak med högst 15 %;

– överskridande av MMAC med max. 10 % eller 100 kg (det första som uppnås).

I ingetdera fall får max. hastighet överskrida 100 km/h och i båda fallen ska däcktrycket ökas med 0,2 bar (3 PSI).

– Då motorkapaciteten och backtagningsförmågan minskar vid körning på höga höjder rekommenderar vi dig att minska maxlasten med 10 % per 1 000 meter, och sedan minska med ytterligare 10 % för varje höjdökning på 1 000 meter.

6.9

SVE_UD82435_1

Masses (en kg) (HHN - Renault)

Masses

Charge remorquable caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) caravanage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) charges remorquables ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) masses ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’objets sur le toit ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) charge admise sur le toit ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ORIGINALUTRUSTNING OCH RESERVDELAR

Reservdelarna tillverkas efter mycket noggranna specifikationer och testas regelbundet. Om originaldelar ändras eller byts ut mot delar av annat ursprung, löper fordonsägaren risk att fordonet inte längre uppfyller de krav som säkerhets-, avgasrenings- och bullernormerna ställer i enlighet med vägtrafikförordningen.

Dessutom upphör garantin att gälla då ändringar som inte överensstämmer med fabrikens specifikationer görs på bilen eller om montering sker av reservdelar som inte tillverkats eller godkänts av fabriken. De reparationer som utförs av din märkesrepresentant med originalreservdelar omfat- tas dessutom av de garantier som finns beskrivna på reparationsorderns baksida.

6.10

Pièces de rechange et réparations caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) pièces de rechange ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SVE_UD82436_1

Pièces de rechange et réparations (HHN - Renault)

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Justificatifs d’entretien

SVE_UD82437_1

Justificatif d’entretien (HHN - Renault)

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

6.11

justificatifs d’entretien ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) entretien : mécanique ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SERVICEBEVIS (2/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Stämpel

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

6.12

SVE_UD82437_1

Justificatif d’entretien (HHN - Renault)

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

SERVICEBEVIS (3/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

SVE_UD82437_1

Justificatif d’entretien (HHN - Renault)

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

6.13

SERVICEBEVIS (4/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

6.14

SVE_UD82437_1

Justificatif d’entretien (HHN - Renault)

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

SERVICEBEVIS (5/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

SVE_UD82437_1

Justificatif d’entretien (HHN - Renault)

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

6.15

SERVICEBEVIS (6/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

Datum: Km: Fakturanr:

Typ av åtgärd: Märkesrepresentantens

Service □

....................................... □

Korrosionskontroll:

OK □ Inte OK* □

*Se relevant sida

6.16

SVE_UD82437_1

Justificatif d’entretien (HHN - Renault)

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

Kommentarer/övrigt

ROSTSKYDDSKONTROLL

(1/5)

Om det krävs en reparation för att garantin ska gälla anges den nedan.

VIN: ..........................................................

Rostreparationer att utföra:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Contrôle anticorrosion contrôle anticorrosion ................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Stämpel

Stämpel

Stämpel

SVE_UD82438_1

Contrôle anticorrosion (HHN - Renault)

6.17

ROSTSKYDDSKONTROLL

(2/5)

Om det krävs en reparation för att garantin ska gälla anges den nedan.

VIN: ..........................................................

Rostreparationer att utföra:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

6.18

Stämpel

Stämpel

Stämpel

SVE_UD82438_1

Contrôle anticorrosion (HHN - Renault)

ROSTSKYDDSKONTROLL

(3/5)

Om det krävs en reparation för att garantin ska gälla anges den nedan.

VIN: ..........................................................

Rostreparationer att utföra:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Stämpel

Stämpel

Stämpel

SVE_UD82438_1

Contrôle anticorrosion (HHN - Renault)

6.19

ROSTSKYDDSKONTROLL

(4/5)

Om det krävs en reparation för att garantin ska gälla anges den nedan.

VIN: ..........................................................

Rostreparationer att utföra:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

6.20

Stämpel

Stämpel

Stämpel

SVE_UD82438_1

Contrôle anticorrosion (HHN - Renault)

ROSTSKYDDSKONTROLL

(5/5)

Om det krävs en reparation för att garantin ska gälla anges den nedan.

VIN: ..........................................................

Rostreparationer att utföra:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Reparation som ska utföras:

Reparationsdatum:

Stämpel

Stämpel

Stämpel

SVE_UD82438_1

Contrôle anticorrosion (HHN - Renault)

6.21

6.22

SVE_UD68390_1

Filler NU (HHN - Renault)

ALFABETISKT REGISTER

(1/6)

12

12 Volts batteri ............................................................................... 4.17

360

360-graderskamera .......................................................

2.160 → 2.170

A

ABS ..........................................................................

1.74, 2.49 → 2.58

Adaptiv farthållare..........................................................

2.110 → 2.132

airbag aktivera airbag på passagerarplats fram .....................

1.58 → 1.61

inaktivera airbag på passagerarplats fram ..................

1.65 → 1.67

Airbag ........................

0.6, 1.41 → 1.49, 1.56, 1.62 → 1.67, 1.73, 1.89

Airbag, inkoppling av passagerarairbagar fram .................

1.65 → 1.67

Aktiv förarassistans ......................................................

2.132 → 2.147

aktiv panikbromsning vid backning ................................

2.154 → 2.156

antisladdsystem: ESC .......................................................

2.49 → 2.58

Antispinnsystem .......................................................

1.74, 2.49 → 2.58

Användningsföreskrifter .................................................

1.112 → 1.116

armstöd

fram ................................................................................ 1.32, 3.27

Askkopp ......................................................................................... 3.30

Autohold ............................................................................. 2.26 – 2.27

AUTO-läge ........................................................................ 1.100, 1.103

Automatisk låsning av dörrar och luckor vid körning ..................... 1.30

Automatisk parkeringsbroms ....................................

1.74, 2.22 → 2.27

AUTOMATVÄXELLÅDA

starthjälp .................................................................................. 5.34

Automatväxellåda (användning)

2.13 → 2.18, 2.15 → 2.18, 2.21, 2.25

av dörrar ...........................................................................

1.16 → 1.19

avancerad säkerhet ...........................................................

2.79 → 2.95

Avdragare för hjulkapsel ......................................................... 5.8 – 5.9

Avgasreningsråd ................................................................... 1.89, 2.36

Avlastningshylla .................................................................... 1.57, 3.36

Å

åtkomst bil ..........................................................................

0.2, 1.13 → 1.19

B

Backningskamera ..........................................................

2.157 → 2.159

Backningsradar..............................................................

2.148 → 2.153

Backspeglar ................................................................

0.2, 1.95 → 1.97

Backväxel, iläggning ...................................................................... 2.21

Bagagerum .......................

1.13 → 1.15, 1.26, 3.35 – 3.36, 3.43 – 3.44

Baklucka ...................................................................

1.13 → 1.15, 1.26

Bakruta, imborttagning ........................................................

3.7 → 3.12

Bakstol ........................................................................................... 1.55

Bakstolar.................................................

1.39, 1.55, 1.57, 3.31 → 3.34

Bakstolar, funktion .............................................................

3.32 → 3.34

Bältessträckare ..................................................................

1.41 → 1.46

Bältessträckare till bilbälten ........................................................... 1.47

Bältessträckare, bältessträckare till bilbälten fram ............

1.41 → 1.46

Barn ....................................

0.3, 1.50 – 1.51, 1.56 → 1.64, 3.18 – 3.19

Barn (säkerhet) ..................................................................... 1.26, 3.20

Barnsäkerhet ................

0.3, 1.14, 1.16, 1.20, 1.26, 1.46, 1.50 → 1.64,

3.18 → 3.20

Barnsäkerhetsanordning ...............................

1.50 – 1.51, 1.53 → 1.64

Barnsäkerhetsanordningar ............................

1.50 – 1.51, 1.53 → 1.64

Barnsäkerhetssystem ....................................

1.50 – 1.51, 1.53 → 1.64

Barnstolar ..........................................................................

1.50 → 1.64

batteri starthjälp ......................................................................

5.22 → 5.27

Batteri ...................................

0.8, 1.73, 4.15 – 4.16, 4.18, 5.22 → 5.27

Batterier .............................................................................. 5.20 – 5.21

Behållare, bromsvätska ..................................................................4.11

belysning

yttre ........................................................................................... 0.2

Belysning och dimljus ......................................................

1.99 → 1.111

Belysning, backljus ........................................................................ 5.17

Belysning, bromsljus........................................................... 5.16 – 5.17

Belysning, dimljus ........................................

1.73, 1.100 → 1.109, 5.17

Belysning, färdriktningsvisare ........................... 1.73, 1.99, 5.15 – 5.16

Belysning, halvljus .................. 1.73, 1.100, 1.103, 1.107 – 1.108, 5.15

Belysning, helljus ............................................ 1.73, 1.100, 1.103, 5.15

Belysning, inre ................................................ 3.22 – 3.23, 5.18 – 5.19

Belysning, inställning ....................................................... 1.110 – 1.111

Belysning, instrumentpanel ...........................................

1.100 → 1.109

Belysning, ledljus ................................................................ 1.91, 1.108

7.1

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

ALFABETISKT REGISTER

(2/6)

Belysning, nummerskyltsbelysning................................................ 5.17

Belysning, parkeringsljus .............................. 1.100, 1.108, 5.15 – 5.16

Belysning, strålkastaromställning i höjdled ...................... 1.110 – 1.111

Belysning, varningsblinkrar............................................................ 1.99

Belysning, yttre ................................................................

1.99 → 1.111

Bensinversion, särskilda anvisningar ..................................2.11 – 2.12

Bilbälten .........

0.6, 1.36 → 1.46, 1.49, 1.53 → 1.55, 1.58 → 1.64, 4.22

bilens identifieringsnummer (VIN) ................................................... 0.7

Blinkrar .....................................................................

1.99, 5.15 → 5.17

Blockerat låsläge för dörrarna ....................................................... 1.20

Bogsering ........................................................................................ 0.9

Bogsering, dragkrok ...................................................................... 3.45

Bogsering, släp ....................................................................... 3.45, 6.9

Bogsering, starthjälp ..........................................................

5.34 → 5.37

Bogseröglor ................................................................

5.8, 5.34 → 5.37

bränsle

förbrukning .......................................................... 2.29 – 2.30, 2.35

kvalitet .....................................................................

1.119 → 1.121

påfyllning .................................................................

1.119 → 1.121

råd om bränsle ............................................................

2.29 → 2.35

Bränsle, räckvidd .................................................................. 1.75, 1.81

Bränsleförbrukning ........................................... 2.29 – 2.30, 2.34, 3.13

Bränslenivå ...........................................

1.72 → 1.77, 1.75, 1.81, 1.119

Bränsletankens volym ...................................................

1.119 → 1.121

Broms ................................................................................. 2.26 – 2.27

Byte av lampor...................................................................

5.15 → 5.17

C

Cigrarrettändare ............................................................................ 3.30

D

Däck ........................

0.2, 2.35, 2.39 → 2.48, 4.13 – 4.14, 5.12 → 5.14

Däckpumpningssats .......................................................

5.2, 5.5 → 5.7

Däcktryck .............

0.7, 2.35, 2.39 → 2.48, 4.13 – 4.14, 5.2, 5.5 → 5.7,

5.6 – 5.7, 5.11, 5.13

däcktrycksvarnare .............................................

2.39 → 2.43, 5.6, 5.11

Display ..................................................

1.72 → 1.77, 1.81 – 1.82, 3.16

Döda vinkeln: varnare........................................................

2.70 → 2.75

Döda vinkeln-varnare ........................................................

2.70 → 2.75

Domkraft ................................................................5.4, 5.8, 5.10 – 5.11

7.2

Dörrar ............................................................... 1.25 – 1.26, 1.74, 1.91

Dörrar/baklucka ...........................................

1.13 → 1.19, 1.27 → 1.30

driftfel

kortbatteri ..................................................................... 5.20 – 5.21

E

«EKO» funktionsläge ..................................................................... 1.75

EKO-körning .............................................................

1.75, 2.29 → 2.35

EKO-läge ............................................................ 2.29 – 2.30, 2.35, 3.9

Elektrisk strålkastaromställning i höjdled ......................... 1.110 – 1.111

Eluppvärmd vindruta............................................................

3.7 → 3.12

Eluppvärmda stolar........................................................................ 1.33

Eluttag ....................................................................... 3.16 – 3.17, 3.30

energi

»EKO» läge ............................................................................. 1.75

ESC: Antisladdsystem ..............................................

1.74, 2.49 → 2.58

extratankens volym........................................................................ 1.87

F

Fack ...................................................................................

3.24 → 3.29

Färddator ............................................

1.72 → 1.77, 1.81, 1.83 → 1.90

Fartbegränsare .....................................................

1.76, 2.101 → 2.104

Farthållare ............................................................

1.76, 2.105 → 2.131

Farthållare - fartbegränsare ..................................

1.76, 2.101 → 2.109

Fast tak i glas ................................................................................ 3.20

Filter, dieselfilter............................................................................. 1.89

Filter, kupéfilter .............................................................................. 4.12

Filter, luftfilter ................................................................................. 4.12

Filter, oljefilter ........................................................................

4.6 → 4.8

Filter, partikelfilter ................................................................. 1.75, 2.12

fjärrkontroll karta ............................................................................

1.13 → 1.15

-kort .............................................................................

1.13 → 1.15

fjärrkontroll ........................................................................

1.16 → 1.19

Fönsterhissar ...................................................................... 3.18 – 3.19

Förankringsöglor........................................................ 3.43 – 3.44, 3.47

Förarplats ...................................................................

0.4, 1.68 → 1.77

Förarplats, inställningar ..........................

0.3, 1.36 → 1.40, 1.94 – 1.95

förebyggande ekokörningsassistans ......................... 1.76, 2.37 – 2.38

förvaring/organisering ...................................................................... 0.3

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

ALFABETISKT REGISTER

(3/6)

Förvaringsfack ...................................................................

3.24 → 3.29

Framstol, minnesinställning av förarplats ...................................... 1.35

Framstolar, inställning........................................................

1.32 → 1.35

Framstolar, inställning (elektrisk) ................................................... 1.32

Framstolar, inställningar ................................... 1.32 – 1.33, 1.36, 1.98

Funktionsfel ..............

1.30, 1.33, 1.43, 1.72 → 1.77, 1.83, 1.89 – 1.90,

1.107, 1.114, 2.5, 2.10 – 2.12, 2.18, 2.25, 2.50 → 2.58, 2.61 – 2.62,

2.67 – 2.68, 2.73, 2.93, 2.100, 2.123, 2.173, 2.192, 3.19, 5.29 → 5.31,

5.38 → 5.44

G

Glödlampor, byte ...............................................................

5.16 → 5.19

H

Halvljus ....................................................

1.13 → 1.15, 1.100 → 1.109

Handbroms .................................................................................... 2.22

Handsfree-kort: batteri ........................................................ 5.20 – 5.21

handsfree-parkering ......................................................

2.175 → 2.180

Hastighetskontroll i backe.............................................................. 2.56

Hjälpnyckel ........................................................................

1.13 → 1.15

Hjul (säkerhet) ...................................................................

5.12 → 5.14

Hjulnyckel .....................................................................5.8, 5.10 – 5.11

I

Identifiering av bilen......................................................................... 0.7

Identifieringsskyltar ................................................................... 6.2, 6.4

identifieringsskyltar .......................................................................... 0.7

Im- och isborttagning (defroster) vindruta............................

3.7 → 3.12

information och allmänna råd

välkommen in i bilen .................................................................. 0.1

Inkörning .......................................................................................... 2.2

Innerbelysning, lampbyte.................................................... 5.18 – 5.19

Installation av tillbehör ................................................................... 5.28

Inställning ........................................................................... 1.91 – 1.92

Inställning av körläge ...................

1.32 – 1.33, 1.36 → 1.40, 1.98, 3.31

Inställning av körställning ............................................................ 1.103

Inställningar, konfigurationsmeny ....................................... 1.91 – 1.92

Instrumentbräda .........................................................

0.4, 1.68 → 1.71

Instrumentbräda, inredning................................................

3.24 → 3.29

Instrumentpanel ................

0.4, 1.72 → 1.77, 1.81 → 1.90, 2.7 → 2.10,

2.21 → 2.26, 2.36

Isofix ...................................................

1.53 → 1.55, 1.57, 1.62 → 1.64

K

Kåpor ............................................................................................... 5.9

karta handsfree ....................................................................

1.16 → 1.19

Katalysator...........................................................................2.11 – 2.12

Klimatanläggning .................................................................

3.7 → 3.13

Klocka ............................................................................................ 1.93

Kombinationsinstrument .....................

1.72 → 1.77, 1.81 → 1.84, 1.93

Kommandon .........................................

0.4, 1.68 → 1.71, 2.101, 2.105

Kompletterande krockskyddssystem ............................................. 1.49

Kompletterande krockskyddssystem på sidorna ................ 1.47 – 1.48

Kompletterande krockskyddssystem till bälten ..................

1.41 → 1.49

Kompletterande krockskyddssystem till bälten bak ....................... 1.47

Kompletterande krockskyddssystem till bälten fram..........

1.41 → 1.46

Kontroll- och varningslampor ......................

1.72 → 1.77, 1.81 → 1.90,

2.101 → 2.104

Körassistans ....

0.5, 2.49, 2.59 → 2.95, 2.98 → 2.131, 2.148 → 2.153,

2.157 → 2.170, 2.175 → 2.186, 2.190 → 2.192, 3.2

körfält: assistans ..........................................

2.64 → 2.69, 2.79 → 2.95

Körfältsassistans ...............................................................

2.64 → 2.69

körfältsassistans för nödsituationer ...................................

2.89 → 2.95

körfältscentrering ......................................................................... 2.133

Körhjälp ...........

0.5, 1.76, 2.59 → 2.95, 2.98 → 2.131, 2.148 → 2.153,

2.157 → 2.192, 3.2

Körning .................................................................................. 0.5, 1.91,

2.2 → 2.6, 2.11 – 2.12, 2.22 → 2.27, 2.39 → 2.95, 2.101 → 2.131,

2.148 → 2.153, 2.157 → 2.170, 2.175 → 2.186, 2.190 → 2.192, 3.2

-kort ..................................................................................

1.13 → 1.19

kort: användning ................................................................

1.13 → 1.19

kort: batteri.......................................................................... 5.20 – 5.21

krockkuddar barnsäkerhet ...............................................................

1.65 → 1.67

inkoppling/urkoppling av krockkudde på passagerarplatsen fram .

1.62 → 1.64

krockkuddar ......................................................................

1.58 → 1.61

Krockkudde, airbag........................................

1.41 → 1.46, 1.48 – 1.49

7.3

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

ALFABETISKT REGISTER

(4/6)

Kurvhandtag .................................................................................. 3.28

Kylvätska, motor ............................................................................ 1.75

L lack underhåll .....................................................................

4.19 → 4.21

Lack, underhåll .............................................................................. 2.36

Lampor, byte ......................................................................

5.15 → 5.17

Larm överskridning av körfil......................................

1.76, 2.59 → 2.69

Larm säkerhetsavstånd .....................................................

2.76 → 2.78

Läslampor .................................................................. 3.22 – 3.23, 5.18

Låsning ..............................................................................

1.37 → 1.40

Låsning av dörrar................................

1.13 → 1.19, 1.25 → 1.30, 1.91

Låsning av dörrarna............................

1.13 → 1.19, 1.27 → 1.30, 1.91

låsning och upplåsning av dörrar och luckor karta ............................................................................

1.13 → 1.15

Låsningsfria bromsar: ABS ................................................

2.49 → 2.58

Ljud- och ljussignalering ................................................................ 1.99

Ljudsignal ...................................................................................... 1.90

Ljudsignal för glömt ljus ............................................................... 1.107

Ljudsignal för hastighetsvarning .................................................... 1.81

lucka

tanklucka ................................................................................... 0.2

Luftkonditionering ................................................................

3.4 → 3.15

Lyft av bil, hjulbyte ...............................................................5.10 – 5.11

M

Makeup-spegel .............................................................................. 3.21

Mapp.............................................................................................. 1.32

massage: massagesäte................................................................. 1.34

Massagestol .................................................................................. 1.34

Mått.................................................................................................. 6.5

Meddelanden på instrumentpanelen ...

1.83 → 1.90, 2.7 → 2.10, 2.12,

2.22 → 2.25

Meny för personlig inställning av bilens reglage ........ 1.83, 1.91 – 1.92

Miljö ............................................................................................... 2.28

motor på standby ........................................................

1.76, 2.7 → 2.10

Motor, specifikationer.............................................................

6.6 → 6.8

Motorhuv................................................................................. 4.2 – 4.3

motoridentifieringsskyltar ................................................................. 0.7

7.4

Motoriserad baklucka ........................................................

3.37 → 3.42

Motoroljenivå .......................................................

1.74, 1.78, 4.4 → 4.8

Motoroljevolym ......................................................................

4.6 → 4.8

Motorspecifikationer .......................................................

6.4, 6.6 → 6.8

Multimediautrustning .................... 1.78, 1.91, 1.93, 1.107, 3.16 – 3.17

Multi-Sense.................................................................... 1.95, 3.2 – 3.3

multivykamera ...............................................................

2.160 → 2.170

N

Nackskydd ............................................................................ 1.98, 3.31

nackstöd

bak .......................................................................................... 3.31

Navigeringssystem ............................................................. 3.16 – 3.17

Nivåer .............................................................................................. 0.8

Nivåer, bromsvätska .......................................................................4.11

Nivåer, motorolja....................................................................

4.4 → 4.8

Nivåer, spolvätskebehållare........................................................... 4.12

Nödbromssystem......................................................

1.76, 2.79 → 2.95

Nödsamtal .....................................................................

2.190 → 2.192

O

Oljebyte motor .......................................................................

4.6 → 4.8

Oljemätsticka .......................................................................... 4.4 – 4.5

Ö

Öppning av dörrarna..........................................................

1.25 → 1.30

Övervakningssystem för däcktryck ...........................

1.75, 2.44 → 2.48

Övervarvningslarm .................................................

1.76, 2.98 → 2.101

P

påfyllning extratank........................................................................ 1.75

Panikbromsassistans................................................

1.76, 2.49 → 2.58

Panikbromsning ........................................................

1.76, 2.49 → 2.58

parkering: parkeringsassistans ......................................

2.171 → 2.174

Parkeringsassistans ..................

1.76, 2.148 → 2.153, 2.157 → 2.159,

2.175 → 2.186

Parkeringsbroms ......................................................

1.88, 2.22 → 2.26

Parkeringshjälp: parkeringsassistans .

2.148 → 2.153, 2.157 → 2.159,

2.181 → 2.186

Påslagning av bilens tändning ...............................................

2.3 → 2.6

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

ALFABETISKT REGISTER

(5/6)

Personlig inställning av bilens reglage .............................. 1.91 – 1.92

Personliga inställningar av bilens reglage ......................... 1.91 – 1.92

Punktering .........................................

0.9, 1.90, 5.2 → 5.8, 5.10 – 5.11

Q

QR-kod .................................................................................... 0.7, 6.3

R

Råd vid körning............................................... 2.29 – 2.30, 2.34 – 2.35

Radio .................................................................................. 3.16 – 3.17

Ratt- och tändningslås .......................................................

2.22 → 2.25

Ratt, inställning .............................................................................. 1.94

regenerativ bromsning ........................................................ 2.19 – 2.20

reglage

ratt ................................................................................ 3.16 – 3.17

Reglage (inbyggt) för handsfree-telefon ............................. 3.16 – 3.17

reglage under ratten ........................................................... 3.16 – 3.17

rengöring:

invändigt ....................................................................... 4.22 – 4.23

Reservdelar ................................................................................... 6.10

Reservhjul..............................................................................

5.2 → 5.4

Rörligt golv..................................................................................... 3.43

Rostskyddsbehandling .................................................................. 4.19

Rostskyddskontroll ............................................................

6.17 → 6.21

Rutor ................................................................................................ 0.2

S säker utkörning ..............................................................

2.187 → 2.189

Säkerhetsavstånd ..............................................................

2.76 → 2.78

Säkringar ....................................................................

0.9, 5.29 → 5.31

Servicebevis ......................................................................

6.11 → 6.16

Servostyrning................................................................................. 1.95

Signalering, belysning ................................................................... 1.99

Signalhorn ..................................................................................... 1.99

Skärm, navigering............................................................... 3.16 – 3.17

Skärm, navigeringsvisning ................................................ 3.16 – 3.17

skärmar multimediaskärm ................

2.32, 2.67 → 2.69, 2.71, 2.93 → 2.95,

2.150 – 2.151, 2.157, 2.160 → 2.170, 2.172, 3.2, 3.9, 3.16 – 3.17

skena för växling................................................................... 2.13, 2.15

Skötsel av inredning ........................................................... 4.22 – 4.23

Skötsel av inredning, underhåll .......................................... 4.22 – 4.23

Skötsel av kaross ..............................................................

4.19 → 4.21

Skötsel av mekaniska delar ...........

4.4 – 4.5, 4.15 – 4.16, 6.11 → 6.16

Skyltigenkänning: övervarvningslarm ..............................

2.98 → 2.100

släp

ditsättning ................................................................................ 3.45

Släpvagnsvikter ............................................................................... 6.9

slirskyddssystem: ASR ......................................................... 2.49, 2.51

Solskydd ........................................................................................ 3.21

Spoiler ........................................................................................... 3.49

Spolare ................................................................

1.112 → 1.118, 1.118

Spolarvätska, behållare ................................................................. 4.12

Stängning av dörrarna .................................

1.13 → 1.19, 1.25 → 1.30

Start ............................................................................. 1.88, 2.13, 2.15

Start av motor ......................................................................

2.3 → 2.10

Start-/stoppknapp ..................................................................

2.3 → 2.6

starthjälp ......................................................................................... 0.9

starthjälp i backe................................................................

2.49 → 2.58

stolar

framsäte med manuellt reglage ............................................... 1.31

framsäte med massage ........................................................... 1.34

framsäten med elektriska reglage ....................... 1.32, 1.34 – 1.35

inställningar för framsäte .............................................. 1.34 – 1.35

sätesvärmare .......................................................................... 1.31

stolar ................................................................................................ 0.3

Stop and Start........................................ 1.95, 1.121, 2.26, 2.29 – 2.30

Stop and Start-funktion ..................

2.7 → 2.10, 2.22, 2.26, 2.29 – 2.30

Stopp av motor ...........................................................

2.6, 2.22 → 2.25

Strålkastare, fram .......................................................................... 5.15

Strålkastare, inställning ................................................... 1.110 – 1.111

Strålkastare, lampbyte ................................................................... 5.15

Strålkastarinställning ....................................................... 1.110 – 1.111

T

Takbelysning .............................................................. 3.22 – 3.23, 5.18

Takräcke, takskenor............................................................ 3.48 – 3.49

Takskenor ........................................................................... 3.48 – 3.49

tank

bromsvätska .............................................................................4.11

7.5

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

ALFABETISKT REGISTER

(6/6)

Tanklock.........................................................................

1.119 → 1.121

Tekniska specifikationer.......................................................

6.5 → 6.10

Telefon ................................................................................ 3.16 – 3.17

Temperaturreglering ............................................................

3.7 → 3.15

Tid .................................................................................................. 1.93

tillåten vikt på taket .......................................................................... 6.9

Tillbehör .................................................................................. 2.5, 5.28

Torkarblad ..........................................................0.9, 1.113, 1.116, 5.32

Torkare.................................................................

1.112 → 1.118, 1.118

Torkare/spolare .......................................................... 1.91, 5.32 – 5.33

trådlös laddare

induktionsladdning .................................................................. 3.26

trådlös laddare ............................................................................... 3.17

Transport av barn ..........................................

1.50 – 1.51, 1.53 → 1.61

transport av föremål

på taket ..................................................................................... 6.9

Transport av föremål, avskiljningsnät ................................. 3.46 – 3.47

Transport av föremål, i bagagerum ............................................... 3.44

Tvätt...................................................................................

4.19 → 4.21

U

Underhåll, oljebyte .............................................................. 1.86 – 1.87

Upplåsning av dörrarna ...............................

1.13 → 1.19, 1.27 → 1.30

uppvärmd ratt ................................................................................ 1.94

USB-uttag ...................................................................................... 3.16

V

välkommen in i bilen ....................................................................... 0.1

Variabel servostyrning ................................................................... 1.95

Värme ..................................................................................

3.7 → 3.15

varning utkörning från parkering ..........................................

2.171 → 2.174

Varning .......................................................................................... 1.99

varning för att påkalla förarens uppmärksamhet ................ 2.96 – 2.97

Varningssignal ............................................................................... 1.99

Växelspak .................................................................... 2.13, 2.15, 2.21

Växelväljarspak för automatväxellåda .........

2.13 → 2.18, 2.15 → 2.18

Växling .........................................

1.74, 2.13 → 2.18, 2.21, 2.29 – 2.30

Ventilation ............................................................................

3.4 → 3.15

Ventilation, luft .......................................................................

3.4 → 3.6

7.6

Ventilationsmunstycken .........................................................

3.4 → 3.6

verktyg .................................................................................... 5.8 – 5.9

Verktygssats .................................................................... 5.4, 5.8 – 5.9

Vev................................................................................................... 5.8

Vikter ............................................................................................... 6.9

Vindruta, imborttagning .......................................................

3.7 → 3.12

Vindrute- och bakruterengöring ....................................................1.116

Vindrute- och bakruterengöring, torkarbladsbyte .....1.115, 5.32 – 5.33

Visare, färdriktningsvisare ............................................................. 1.99

Visare, på instrumentpanelen ..

1.72 → 1.77, 1.81 → 1.84, 2.7 → 2.10,

2.12, 2.21 → 2.26, 2.29 → 2.35, 2.30 → 2.36

Y

Yttertemperatur.............................................................................. 1.93

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

7.7

FRA_UD82439_1

Index (HHN - Renault)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NU 1424-4A – 99 91 058 70S – 05/2023 – Edition suédoise

à999105870Sêêûä

WB

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement