Renault Megane Navodila za uporabo

Add to My manuals
460 Pages

advertisement

Renault Megane Navodila za uporabo | Manualzz

MEGANE navodilo za uporabo

partner podjetja

Renault

Izkoristite najsodobnejše tehnologije, ki izhajajo iz avtomobilskih dirk, da zagotovite zmogljivost in dolgo življenjsko dobo svojega vozila Renault zahvaljujoč seriji motornih maziv, ki sta jih posebej razvila Renault in Castrol.

Renault priporoča renault.com

Dobrodošli za volanom vašega novega vozila.

Ta navodila za uporabo in vzdrževanje vsebujejo vrsto informacij, s katerimi boste lahko:

– dobro spoznali svoj novi avtomobil in znali ob najugodnejših pogojih uporabe izkoristiti vse njegove funkcije in tehnične izboljšave;

– ohranili optimalno delovanje vseh funkcij ob enostavnem, vendar doslednem upoštevanju navodil za uporabo in vzdrževanje;

– sami v najkrajšem možnem času odpravili manjše motnje brez pomoči strokovnjakov.

Za branje te knjižice boste potrebovali nekaj časa, ki pa se vam bo hitro obrestoval. Seznanili se boste z vrsto funkcij in tehničnih novosti, če pa bi vam katere stvari ostale še nejasne, vam bodo naši strokovnjaki z veseljem posredovali vsa dodatna pojasnila.

Pomagajte si z naslednjimi simboli:

in

Simbola sta prisotna v vozilu in označujeta, da lahko podrobnejše informacije in/ali omejitve delovanja opreme najdete v upo - rabniškem priročniku.

➥ povsod v priročniku so navedene preusmeritve na stran.

ne glede na to, kje v priročniku sta prikazana, opozarjata na tveganje, nevarnost ali varnostne napotke.

V tej knjižici so posamezni modeli in izvedenke predstavljeni na osnovi tehničnih značilnosti in opreme, ki so bile na vozilih prisotne na dan izdaje te knjižice. Knjižica vsebuje celoten izbor opreme (serijske ali doplačilne) za vse modele, prisotnost opreme na vozilu pa je odvisna od izvedenke, želene doplačilne opreme in posameznega tržišča.

Prav tako je lahko v tej knjižici opisana oprema, ki se bo pojavila tekom leta.

Sheme v uporabniškem priročniku so navedene kot primeri.

Želimo vam srečno pot za volanom vašega novega vozila.

Prevedeno iz francoščine. Ponatis ali prevod tega dokumenta v celoti, kot tudi samo delno, je brez pisnega dovoljenja s strani proizvajalca vozila prepovedan.

0.1

SLV_UD57790_1

Bienvenue (JFC - Renault) bienvenue à bord de votre véhicule ..........

(page courante) information et conseils généraux bienvenue à bord de votre véhicule .....

(page courante)

0.2

SLV_UD38235_1

Filler NU (BFB - Renault)

ZUNANJOST

Pomik stekel

3.29

Brisanje vetrobranskega stekla

1.112 in

➥ 1.118

Sušenje stekla

3.5 in

3.8

Ogledala ➥ 1.102

Luči: delovanje

1.106

Luči: zamenjava

5.16

L

Nalivanje goriva

➥ 1.120

Ključ/daljinski upravljalnik

1.2

Kartica ➥ 1.6

zaklepanje, odklepanje odpiralnih delov

1.14

Vzdrževanje karoserije

4.15

Pnevmatike ➥ 5.13

0.3

SLV_UD60453_1

L'extérieur (BFB - KFB - Renault) accès véhicule ................................................

(page courante)

éclairage : extérieur ...............................................

(page courante) vitres ..........................................................

(page courante) pneumatiques ............................................

(page courante) trappe à carburant .....................................

(page courante) rétroviseurs ................................................

(page courante)

POTNIŠKI PROSTOR

Nastavitev položaja za

vožnjo

1.28

Odlagalna mesta, ureditev potniškega pro - stora

3.37

Zadnja sedežna klop

3.45

Vzglavniki na zadnjih sedežih

3.43

Na prednjem(ih) sedežu(ih)

1.20 in

➥ 1.23

Za varnost otrok

1.43

0.4

position de conduite réglages ...............................................

(page courante) sièges ........................................................

(page courante) rangements/aménagements ......................

(page courante) sécurité enfants .........................................

(page courante) enfants .......................................................

(page courante)

SLV_UD60454_1

L'habitacle (BFB - KFB - Renault)

Odlagalni predal/ureditev prtlja - žnega prostora

➥ 3.55

VOZNIKOVO MESTO

Instrumentna plošča

➥ 1.66

Zunanja osvetlitev

1.106

Upravljalni gumbi potovalnega ra -

čunalnika

1.83

Regulator hitrosti

2.89

Regulator hitrosti prilagodljivi

2.94

Omejevalnik

2.85

Sprostitev pokrova motor - nega prostora

4.2

Nastavitev volana

➥ 1.98

Stikalo za zagon s ključem.

2.3

Gumb za zagon/zaustavitev motorja

➥ 2.5

Multimedijska ploščica

➥ 3.27

Gretje/klimatizacija ➥ 3.5

Ogrevani sedež(i)

1.20 in

1.23

Prestavna ročica.

2.16

Parkirna zavora

2.17

0.5

SLV_UD60455_1

Le poste de conduite (BFB - KFB - Renault) poste de conduite ......................................

(page courante) planche de bord .........................................

(page courante) tableau de bord..........................................

(page courante) commandes ...............................................

(page courante)

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

ABS (sistem proti blokiranju koles)

ESC (sistem za nadzor stabilnosti vozila)

Servozavorni sistem

Pomoč pri speljevanju v klanec

2.43

Opozorilo na spremembo voznega pasu

2.49

Pomoč za ohranjanje voznega pasu

2.54

Aktivno zaviranje v sili

2.71

Opozorilnik za mrtvi kot

➥ 2.60

Opozorilo za varnostno razdaljo

➥ 2.67

Stop and start (zaustavitve in zagona)

2.8

0.6

SLV_UD60456_1

Les aides à la conduite (BFB - KFB - Renault)

Omejevalnik

2.85

Zaznavanje prometnih znakov

2.81

Regulator hitrosti ➥ 2.89

Prilagodljivi regulator hitrosti

2.94

Pomoč pri parkiranju

➥ 2.126

Kamera za vzvratno vožnjo

2.132

Pomoč pri parkiranju

➥ 2.140

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

➥ 2.32

aides à la conduite.....................................

(page courante) assistance à la conduite ............................

(page courante) conduite .....................................................

(page courante)

VARNOST V VOZILU

Sprednje Airbags

1.34

Onemogočenje sovoznikove airbag

➥ 1.58

Airbags zavese

1.41

Bočne Airbags

➥ 1.41

Varnostni pasovi

➥ 1.28

SLV_UD60457_1

La sécurité à bord (BFB - KFB - Renault) airbags ......................................................

(page courante) ceintures de sécurité .................................

(page courante)

0.7

PREPOZNAVANJE VOZILA – OZNAKE

Identifikacijska ploščica

➥ 6.2

Tehnične informacije za nujne

službe

6.3

Identifikacijska ploščica mo - torja

6.4

Pregled identifikacijske številke vozila

6.2

0.8

identification du véhicule ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) plaques d’identification véhicule ................

(jusqu’à la fin de l’UD) pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

QR Code ...................................................

(page courante) identification du moteur .............................

(page courante)

SLV_UD73259_2

L'identification du véhicule (BFB - KFB - Renault)

Oznake tlaka zraka v pnevmatikah

➥ 2.32

➥ 4.13

MOTORNI PROSTOR

(redno vzdrževanje)

Hladilna tekočina

4.8

Tekočina za pranje vetrobran - skega stekla

➥ 4.8

Pokrovček posode za motorno olje

4.5

Merilna palica za nivo motornega olja

➥ 4.4

Odpiranje pokrova motor -

nega prostora

4.2

niveaux ......................................................

(page courante) batterie.......................................................

(page courante)

SLV_UD60460_1

Le compartiment moteur (BFB - KFB - Renault) zavorna tekočina

4.8

Akumulator: ➥ 4.11

0.9

MOTNJE

Zamenjava metlic(e) brisalcev

vetrobranskega stekla

1.112

Zamenjava žarnic žaro - metov

5.16

Mesto za pritrditev vleč - nega priključka spredaj

➥ 5.39

Zamenjava metlice brisalca

zadnjega stekla

1.118

Zamenjava žarnic zadaj

➥ 5.18

Mesto za pritrditev vlečnega pri - ključka zadaj

5.39

0.10

dépannage ................................................

(page courante) balais d’essuie-vitre ...................................

(page courante) crevaison ...................................................

(page courante) fusibles ......................................................

(page courante) remorquage ...............................................

(page courante)

SLV_UD60461_1

Les dépannages (BFB - KFB - Renault)

Predrta pnevmatika:

orodje

5.8

Rezervno kolo

5.2

Zamenjava koles

5.11

Varovalke

5.28

V S E B I N A

Spoznajte svoje vozilo  ................................................

Vožnja  ...........................................................................

Za vaše udobje  ............................................................

Vzdrževanje  .................................................................

Praktični nasveti ..........................................................

Tehnični podatki  ..........................................................

Abecedno kazalo  .........................................................

Poglavje

1

2

3

4

5

6

7

0.11

SLV_UD57436_9

Sommaire Général (X06 - C06 - S06 - X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - H45 - X73 - B73 - X74 - B74 - K74 - X77 - J77 - F77 - R77 - X81 - J81 - X84 - B84 - C84 - E84 -

0.12

SLV_UD38235_1

Filler NU (BFB - Renault)

1. poglavje: Spoznajte svoje vozilo

Ključ, radiofrekvenčni daljinski upravljalnik: splošne informacije, uporaba, blokada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2

Kartica: splošne informacije, uporaba, blokada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6

Zaklepanje in odklepanje vrat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14

Odpiranje in zapiranje vrat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17

Samodejno zaklepanje vrat med vožnjo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19

Varnostni pasovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28

Dodatni sistemi varovanja:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.34

dodatek prednjim varnostnim pasovom

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.34

za varnostne pasove zadnjih sedežev

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40

za bočno zaščito

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41

Varovala za otroke: splošno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.43

izbira načina pritrditve otroškega sedeža

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46

namestitev otroškega sedeža, splošno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

Otroški sedeži: pritrditev z varnostnim pasom ali sistemom ISOFIX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.52

izklop, vklop varnostne blazine na sovoznikovi strani

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.58

Zvočni in svetlobni signali

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.61

Voznikovo mesto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.62

Instrumentna plošča:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.66

potovalni računalnik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.87

meni prilagajanja nastavitev vozila

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.95

Volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98

Servovolan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.99

Ura in zunanja temperatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

Vzvratna ogledala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.102

Vzglavniki, sedeži

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.104

Nastavitev žarometov

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105

Zunanja osvetlitev in signalizacija

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.106

Pranje stekel, brisalci

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.112

Rezervoar za gorivo (nalivanje goriva)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.120

Posoda za reagent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.123

1.1

SLV_UD81448_8

Sommaire 1 (BFB - KFB - Renault)

KLJUČ, RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

splošno (1/2)

3

1

2 3

5

1

2

4

5

1 Zaklepanje vseh odpiralnih delov.

2 Odklepanje vseh odpiralnih delov.

3 Kontaktni ključ za zagon in leva prednja vrata.

5 Odklepanje/zaklepanje samo prtljažnika.

Daljinski upravljalnik s preklopnim klju čem:

4 Spravljanje/izstavitev ključa. Za spro - stitev ključa iz ležišča pritisnite gumb 4 ; ključ sam izstopi iz ohišja. Pritisnite gumb 4 in potisnite vložek v ležišče.

Nasvet

Daljinskega upravljalnika ne izposta - vljajte vročini, mrazu ali vlagi.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Slednji bi namreč lahko nehote za - gnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata ..., s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Ključ lahko uporabljate samo v namene, ki so opisani v navodilu za uporabo (in ne, na primer, za odpiranje steklenic …).

1.2

SLV_UD62531_2

Clés / Télécommande à radiofréquence généralité (BFB - KFB - Renault)

Clé, télécommande à radiofréquence : généralités, utilisation, supercondamnation clés ............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) télécommande de verrouillage ..................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé/télécommande à radiofréquence utilisation ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) porte de coffre ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KLJUČ, RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

splošno (2/2)

Območje delovanja radiofrekvenčnega daljinskega upravljalnika

Spreminja se glede na okolico: zato bodite previdni pri rokovanju z daljinskim upravljal - nikom, ker lahko z neumestnimi pritiski na gumbe zaklenete ali odklenete vrata.

Opomba: če so odprta oz. slabo zaprta pr - tljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne zaklene. Ni zvočnega signala ter utripanja varnostnih utripalk in bočnih smer - nikov.

Motnje

Če so v bližini daljinskega upravljalnika na - prave, ki delujejo na isti frekvenci, lahko v določenih primerih ovirajo njegovo delova - nje.

Zamenjava, potreba po dodatnem ključu ali daljinskem upravljalniku

Obrnite se izključno na predstavnika ser - visne mreže za vaše vozilo:

– v primeru zamenjave ključa je treba pripeljati vozilo z vsemi obstoječimi ključi v pooblaščeni servis za po - novno vzpostavitev delovanja celo - tnega sklopa;

– pri istem vozilu lahko uporabljate do

štiri daljinske upravljalnike (glede na vozilo).

Motnje v delovanju daljinskega upravljalnika

Poskrbite, da bo baterija vedno v dobrem stanju, ustreznega modela in pravilno vstavljena. Trajnost baterije je približno dve leti.

Zamenjava akumulatorja

5.34.

SLV_UD62531_2

Clés / Télécommande à radiofréquence généralité (BFB - KFB - Renault)

1.3

RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

uporaba

Daljinski upravljalnik A omogoča zaklepanje ali odklepanje odpiralnih delov.

Napaja ga baterija, ki jo je mogoče zame -

njati.

5.34.

A

1

2

Zaklepanje vrat

Pritisnite gumb za zaklepanje 1 .

Zaklepanje vrat spremljata dva utripa var- nostnih utripalk in bočnih smerokazov.

Z dvojnim pritiskom gumba 1 zaklenete vozilo in omogočite zapiranje sprednjih in zadnjih stekel ter strešnega okna (odvisno od vozila).

Opomba: če so odprta oz. slabo zaprta pr - tljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne zaklene. Ni zvočnega signala ter utripanja varnostnih utripalk in bočnih smer - nikov.

3

1

2

3

Odklepanje/zaklepanje samo prtljažnika

Pritisnite gumb 3 , da zaklenete/odklenete samo prtljažnik.

Odklepanje vrat

Vrata lahko odklenemo s pritiskom na gumb 2 .

Odklepanje vrat spremlja en utrip varno- stnih utripalk in bočnih smerokazov.

Opomba: pri vključenem kontaktu ali delu - jočem motorju

2.3 gumbi na daljinskem

upravljalniku niso vklopljeni.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata ..., s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notra - njosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Zrcala se, odvisno od vozila, ob odklepa - nju/zaklepanju vozila samodejno preklo -

pijo navzven/navznoter. ➥ 1.102.

1.4

SLV_UD62532_2

Clés / télécommande à radiofréquence : utilisation (BFB - KFB - Renault) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) clés ............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) télécommande de verrouillage ..................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé/télécommande à radiofréquence utilisation ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK: dodatno zaklepanje

1

2

1

2

Vključitev dodatnega zaklepanja

Dvakrat zaporedoma pritisnite na gumb 1 .

Zaklepanje je potrjeno z dvema počasnima utripanjema in tremi hitrimi utripanji var- nostnih utripalk in smerokazov.

Zrcala se, odvisno od vozila, ob zaklepa - nju vozila samodejno preklopijo navznoter

➥ 1.102.

Izklop dodatnega zaklepanja

Pritisnite gumb 2 .

Odklepanje vrat je potrjeno z enkratnim utripom varnostnih utripalk.

Nikoli ne uporabite dodatnega zaklepanja, če ostane kdo v vozilu.

SLV_UD81435_5

Télécommande à radio fréquence : super condamnation (BFB - XFA - Renault)

1.5

clés ............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) super condamnation des portes ................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KARTICA: splošne informacije

(1/3)

4

1

3

2

Kartica omogoča:

– odklepanje/zaklepanje vseh odpiralnih delov (vrat in prtljažnika) ter vratc posode za gorivo (glejte opis na naslednjih stra - neh);

– daljinsko lokalizacijo vozila (glejte nasle - dnje strani);

– samodejno daljinsko zapiranje električnih

stekel ➥ 3.29 in strešno okno (odvisno od

vozila)

3.31;

– zagon motorja

➥ 2.5.

1 Odklepanje vseh vrat in pokrovov

2 Zaklepanje vseh vrat in pokrovov

3 Odklepanje/zaklepanje samo prtljažnika.

4 Daljinski vklop osvetlitve.

Trajanje baterije

Poskrbite, da bo baterija vedno v dobrem stanju, ustreznega modela in pravilno vsta - vljena. Njena življenjska doba je približno dve leti: zamenjati jo je treba, ko se na in - strumentni plošči prikaže sporočilo »Slaba baterija kartice

« ➥ 5.32.

Območje delovanja kartice

Spreminja se glede na okolico: Pri rokova - nju s kartico morate paziti, da z nenamer - nimi pritiski gumbov ne zaklenete ali odkle - nete vozila.

Opomba: če so odprta oz. slabo zaprta pr - tljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne zaklene. Ni zvočnega signala ter utripanja varnostnih utripalk in bočnih smer - nikov.

Motnje

Če so v bližini daljinskega upravljalnika na - prave, ki delujejo na isti frekvenci, lahko v določenih primerih ovirajo delovanje kartice.

1.6

Carte : généralités, utilisation, supercondamnation

SLV_UD73245_3

Carte : généralités (BFB - KFB - Renault) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé de secours ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(page courante) enfants (sécurité) .......................................

(page courante) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) porte de coffre ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) décondamnation des portes ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux de jour ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte utilisation ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Pri izpraznjeni bateriji je še vedno možno zaklepanje in odklepanje vozila

ter zagon motorja.

1.14

2.5.

KARTICA: splošne informacije

(2/3)

4

Nasvet

Ne izpostavljajte kartice vročini, mrazu ali vlagi.

Kartice ne odlagajte na mesta, kjer bi se lahko zvila ali poškodovala: to se lahko zgodi, na primer, če se usedete s kartico v zadnjem žepu oblačila.

Funkcija “daljinska lokalizacija vozila”

Ob pritisku gumba 4 se za približno

20 sekund vklopijo zasenčene luči in zuna nja osvetlitev vozila. To omogoča, na primer, da od daleč poiščete svoje vozilo na parki rišču.

Če pritisnete gumb 4 in ga držite približno dve sekundi, se vklopi zunanja osvetlitev vozila in zasliši se zvočni signal.

Opomba: ob ponovnem pritisku na gumb 4 osvetlitev ugasne.

Zamenjava: potreba po dodatni kartici

Če ste kartico izgubili ali želite dodatno kartico, se obrnite izključno na predstav - nika servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru zamenjave kartice je treba za ponovno vzpostavitev delovanja celo - tnega sistema pripeljati vozilo z vsemi karticami v pooblaščeni servis za vaše vozilo.

Pri istem vozilu lahko uporabljate največ

štiri kartice.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUDIH POŠKODB .

1.7

SLV_UD73245_3

Carte : généralités (BFB - KFB - Renault)

éclairage : extérieur ...............................................

(page courante)

KARTICA: splošne informacije

(3/3)

5

A

7

8

6

Namestitev ročnega traku 7

Potisnite zadnji pokrov 5 navzdol, medtem ko pritiskate območje A .

Vstavite ročni trak v komponento 8 in vpeljite konec traku skozi zaponko.

Trak namestite na odprtino 6 in zaprite tulec.

Opomba: preverite, ali premer kabla traku 7 ustreza odprtini 6 .

V odprtino nikoli ne vstavljajte orodij, po - dobnih izvijaču 6 .

1.8

SLV_UD73245_3

Carte : généralités (BFB - KFB - Renault)

KARTICA ZA PROSTOROČNO UPRAVLJANJE: uporaba

(1/4)

1

Vklop/izklop načina za prostoročno upravljanje

Glede na model vozila lahko vklopite/izklo - pite:

– odklepanje pri približevanju in zaklepanje pri oddaljevanju od vozila,

– zaklepanje in odklepanje s pritiskom gumbov na kljuki vrat;

Lahko tudi onemogočite/vklopite zvočni signal, ki se pojavi pri zaklepanju pri odda -

ljevanju od vozila. ➥ 1.95.

2

Na voljo imate tri načine za zaklepanje/od - klepanje vozila:

– »prostoročno upravljanje«, ko se približu - jete in oddaljujete od vozila;

– »prostoročno upravljanje« z 2 gumbom na 1 kljuki enih od sprednjih vrat;

– s kartico v načinu daljinskega upravljanja.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavi tvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUDIH POŠKODB .

Kartica ne sme biti v stiku z drugo elek - tronsko opremo (računalnik, telefon itd.), ki lahko moti delovanje.

Nikoli ne puščajte kartice v vozilu.

1.9

SLV_UD72309_3

Carte mains libres : utilisation (BFB - KFB - Renault) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte mains libres ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte utilisation ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) décondamnation des portes ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture/ouverture : des portes ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) accès véhicule ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) télécommande ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) commandes des portes/ouvrants .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(page courante) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KARTICA ZA PROSTOROČNO UPRAVLJANJE: uporaba

(2/4)

3 5

4

Prostoročno odklepanje pri približevanju vozilu;

Ko je kartica v območju zaznavanja vozila 3 , se vozilo odklene. Odklepanje je nakazano z enkratnim utripom varnostnih utripalk in bočnih smerokazov.

Prostoročno zaklepanje pri oddaljevanju od vozila

S kartico pri sebi ter pri zaprtih vratih in pr - tljažniku se oddaljite od vozila: vozilo se sa - modejno zaklene, ko zapustite območje za - znavanja 3 .

Opomba: razdalja, pri kateri se vrata zakle - nejo, je odvisna od okolice.

Na zaklepanje vozila opozorita dva utripa varnostnih utripalk, ki nato štiri sekunde ne - prekinjeno svetijo , potrdi pa ga še zvočni signal.

Če je kartica v območju zaznavanja 3 , se zaklepanje na daljavo po približno 15 mi - nutah izklopi. Za zaklepanje vozila pritisnite gumb 2 na kljuki 1 ali gumb 5 na kartici.

Oddaljeno zaklepanje vozila ni mogoče, če je kartica v območju 4 .

Zrcala se, odvisno od vozila, ob odklepa - nju/zaklepanju vozila samodejno preklo -

pijo navzven/navznoter. ➥ 1.102.

1.10

SLV_UD72309_3

Carte mains libres : utilisation (BFB - KFB - Renault)

KARTICA ZA PROSTOROČNO UPRAVLJANJE: uporaba

(3/4)

Na zaklepanje vozila opozorita dva utripa varnostnih utripalk, ki nato štiri sekunde ne - prekinjeno svetijo .

2

1

Posebnosti pri odklepanju

V nekaterih okoliščinah je odklepanje pri približevanju onemogočeno:

– po osmih dneh neuporabe vozila;

– če kartica približno pet minut po tem, ko je bilo vozilo zaklenjeno, ostane v bližini območja 3 vozila;

– po nekaj prehodih v bližini območja 3 vozila in brez odklepanja vrat.

Pritisnite gumb 2 (sprednja vrata ali pr - tljažnik) ali pa uporabite kartico za daljin - sko upravljanje (glejte naslednje strani), da odklenete vozilo in znova vklopite način.

Prostoročno odklepanje/ zaklepanje z gumbom 2

Ko je kartica v območju 3 in se vozilo za- klene, pritisnite gumb 2 na kljuki 1 levih ali desnih sprednjih vrat: vozilo se odklene.

Celo vozilo lahko odklenemo tudi s pritiskom na gumb 2 .

Odklepanje je nakazano z enkratnim utri pom varnostnih utripalk in bočnih smeroka - zov.

Vozilo lahko odklenemo tudi s ponovnim pri - tiskom gumba 2 .

4

Posebnosti pri prostoročnem zaklepanju

Po zaklepanju v prostoročnem načinu je treba počakati približno tri sekunde, preden lahko ponovno odklenete vozilo. V teh treh sekundah se lahko prepričate, ali je vozilo zaklenjeno, tako da potegnete kljuko na vratih.

Opomba: če so odprta oz. slabo zaprta pr - tljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne zaklene. Ni zvočnega signala ter utripanja varnostnih utripalk in bočnih smer - nikov.

1.11

SLV_UD72309_3

Carte mains libres : utilisation (BFB - KFB - Renault)

KARTICA ZA PROSTOROČNO UPRAVLJANJE: uporaba

(4/4)

7

5

6

Uporaba kartice z daljinskim upravljalnikom

Zaklepanje s kartico

Ko so vrata in prtljažnik zaprti, pritisnite gumb 5 : vozilo se zaklene.

Na zaklepanje vozila opozorita dva utripa varnostnih utripalk, ki nato štiri sekunde ne - prekinjeno svetijo .

Z dvojnim pritiskom gumba 5 zaklenete vozilo in omogočite zapiranje sprednjih in zadnjih stekel ter strešnega okna (odvisno od vozila).

Posebnost:

– največja razdalja, pri kateri se vozilo za - klene, je odvisna od okolice;

– če so odprta oz. slabo zaprta prtljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne zaklene. Ni zvočnega signala ter utri - panja varnostnih utripalk in bočnih smer - nikov.

Odklepanje s kartico

Pritisnite gumb 7 .

Odklepanje je nakazano z enkratnim utri pom varnostnih utripalk in bočnih smeroka - zov.

4

Če pri prižganem motorju kartica ni več v območju 4 , potem ko ste odprli in zaprli vrata, vas sporočilo » Kartica ni zaznana opozori, da kartice ni več v vozilu. Tako se ne more zgoditi, da bi se odpeljali, potem ko ste odložili enega od potnikov, ki ima pri sebi kartico.

Opozorilo izgine, ko je kartica ponovno za - znana.

Odklepanje/zaklepanje samo prtljažnika

Pritisnite gumb 6 , da zaklenete/odklenete samo prtljažnik.

Pri delujočem motorju gumbi kartice ne delujejo.

1.12

SLV_UD72309_3

Carte mains libres : utilisation (BFB - KFB - Renault)

KARTICA: dodatno odklepanje

1 2

Vključitev dodatnega zaklepanja

Dvakrat zaporedoma pritisnite na gumb 2 .

Zaklepanje je potrjeno z dvema počasnima utripanjema in tremi hitrimi utripanji var- nostnih utripalk in smerokazov.

Zrcala se, odvisno od vozila, ob zaklepa - nju vozila samodejno preklopijo navznoter

➥ 1.102.

Izklop dodatnega zaklepanja

Pritisnite gumb 1 .

Odklepanje vrat je potrjeno z enkratnim utripom varnostnih utripalk.

Funkcija dodatnega zaklepanja pri nekate - rih vozilih omogoča zaklepanje odpiralnih delov, pri čemer vrat ni mogoče odpreti z no - tranjimi ročicami (denimo pri poskusu odpi - ranja vrat skozi razbito steklo).

Nikoli ne uporabite dodatnega zaklepanja, če ostane kdo v vozilu.

SLV_UD80030_3

Carte : super condamnation (BFB - KFB - Renault) carte RENAULT

Utilisation .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) portes/porte de coffre ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) super condamnation des portes ................

(jusqu’à la fin de l’UD)

1.13

ZAKLEPANJE, ODKLEPANJE VRAT

(1/3)

Če daljinski upravljalnik ali kartica ne deluje (odvisno od vozila)

V nekaterih primerih radiofrekvenčni daljin - ski upravljalnik ali kartica ne delujeta:

– ob izpraznjeni bateriji radiofrekvenčnega daljinskega upravljalnika ali kartice, iz - praznjenem akumulatorju vozila itd.

– pri uporabi naprav, ki delujejo na isti fre - kvenci kot kartica (prenosni telefon ...);

– vozilo se nahaja v območju močnega ele - ktromagnetnega sevanja.

V tem primeru lahko:

– uporabiti, glede na vozilo, ključ, vgrajen v radiofrekvenčni daljinski upravljalnik, ali rezervni ključ, vgrajen v kartico, za odkle - panje prednjih levih vrat;

– ročno zaklenete vsaka posamezna vrata;

– ob uporabi notranjega stikala za zakle - panje/odklepanje vrat (glejte naslednje strani).

1

A

Ključ, vgrajen v kartico

V kartico vgrajen ključ 2 služi za zaklepanje ali odklepanje sprednjih levih vrat, ko kartica ne deluje.

Dostop do ključa 2

Potisnite zadnjo ohišje 1 navzdol, medtem ko pritiskate območje A .

2

1.14

Verrouillage, déverrouillage des portes ouverture des portes..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) décondamnation des portes ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD62542_2

Verrouillage / Déverrouillage des portes (BFB - KFB - Renault)

ZAKLEPANJE, ODKLEPANJE VRAT

(2/3)

B

4

6

2

3

S ključem, ki je vgrajen v kartico

– Vstavite konico ključa 2 v utor 3 na dnu pokrova B levih vrat;

– Potisnite jo navzgor, da odstranite pokrov B .

– Vstavite ključ 2 v ključavnico in zaklenite ali odklenite sprednja leva vrata.

Ko sedete v vozilo, ponovno namestite ključ, vgrajen v kartico, v ustrezno mesto v kartici.

5

Vozila s ključem, daljinskim upravljalnikom

Uporaba ključa

Vstavite ključ 5 v ključavnico 4 in zaklenite ali odklenite prednja leva vrata.

Ročno zaklepanje vrat

Pri odprtih vratih zasukajte vijak 6 (s konico ključa) in zaprite vrata.

Teh odslej ni mogoče odpreti z zunanje strani.

Odprete jih lahko le iz notranjosti vozila ali s ključem za prednja leva vrata.

1.15

SLV_UD62542_2

Verrouillage / Déverrouillage des portes (BFB - KFB - Renault)

ZAKLEPANJE, ODKLEPANJE VRAT

(3/3)

Pri prevozu tovora z odprtimi prtljažnimi vrati lahko vseeno zaklenete ostale odpiralne dele: pri ustavljenem motorju držite več kot pet sekund pritisnjeno stikalo 7 , da se zaklenejo vsi ostali odpiralni deli.

7

Gumb za zaklepanje/odklepanje vrat iz notranjosti

Stikalo 7 istočasno upravlja vrata, prtljažnik in vratca posode za gorivo.

Če so odprta oz. slabo zaprta prtljažna vrata ali katera koli druga vrata, se vozilo ne za - klene. Ni zvočnega signala ter utripanja var - nostnih utripalk in bočnih smernikov.

Zaklepanje odpiralnih delov brez kartice ali ključa

Na primer pri izpraznjeni bateriji, začasnemu nedelovanju kartice ali ključa itd.

Pri ustavljenem motorju in odprtih enih od (prtljažnih ali bočnih) vrat držite več kot pet sekund pritisnjeno stikalo 7 .

Ob zapiranju vrat se zaklenejo vsa vrata in pokrovi.

Odklepanje vozila z zunanje strani je mogoče le s kartico, ki mora biti v območju zaznavanja vozila, ali s ključem.

Kontrolna lučka stanja vrat in pokrovov

Pri vključenem kontaktu vas kontrolna lučka na stikalu 7 obvešča o stanju odpiral - nih delov:

– kadar so vrata in pokrovi zaklenjeni, je kontrolna lučka prižgana;

– kadar so vrata in pokrovi odklenjeni, je kontrolna lučka ugasnjena.

Ko vrata zaklenete z zunanje strani, ostane kontrolna lučka nekaj časa prižgana, nato pa ugasne.

Nikoli ne puščajte ključa ali kar - tice v vozilu.

Voznikova odgovornost

Če se odločite za vožnjo z za - klenjenimi vrati, se morate za - vedati, da bodo imeli reševalci v primeru nesreče otežen dostop v no - tranjost vozila.

1.16

SLV_UD62542_2

Verrouillage / Déverrouillage des portes (BFB - KFB - Renault) porte de coffre ...........................................

(page courante) coffre à bagages ........................................

(page courante)

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE ODPIRALNIH DELOV

(1/2)

2

1

Odpiranje vrat z zunanje strani

Če so vrata odklenjena ali imate pri sebi kartico (odvisno od vozila), povlecite k sebi kljuko 1 .

Odpiranje vrat iz notranjosti

Povlecite kljuko 2 .

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Iz varnostnih razlogov vrata odpirajte in zapirajte le pri usta - vljenem vozilu.

1.17

SLV_UD82500_2

Ouverture et fermeture des portes (BFB - KFB - Renault)

Ouverture et fermeture des portes alarme sonore............................................

(page courante) portes.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) ouverture des portes..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT

(2/2)

Opozorilnik za odprta vrata

Pri zaustavljenem vozilu se na instrumen - tni plošči prikaže opozorilna lučka

 skupaj z opozorilno lučko, ki opozarja, da je eden od odpiralnih delov (vrata, prtljažnik) odprt ali slabo zaprt.

Ko vozilo doseže hitrost približno 20 km/h in so odprta oz. slabo zaprta prtljažna vrata ali katera koli druga vrata, na to opozori opo - zorilna lučka, hkrati pa se prikaže sporočilo

»Prtljažnik odprt« ali » Vrata odprta « in pojavi zvočni signal, ki traja približno 40 sekund ali dokler ne zaprete vrat/prtljažnika.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ob odpiranju voznikovih vrat je slišen zvočni signal, ki vas opozori, da so luči še vedno vklopljene.

3

Varovala za otroke

Če premaknete vzvod 3 , lahko zadnja vrata odprete le z zunanje strani. Iz notranjosti se prepričajte, da vrat dejansko ni mogoče odpreti.

Iz varnostnih razlogov vrata odpirajte in zapirajte le pri usta - vljenem vozilu.

1.18

SLV_UD82500_2

Ouverture et fermeture des portes (BFB - KFB - Renault) sécurité enfants .........................................

(page courante) enfants (sécurité) .......................................

(page courante) coffre à bagages ........................................

(page courante) porte de coffre ...........................................

(page courante) pour la sécurité des enfants ......................

(page courante)

SAMODEJNO ZAKLEPANJE VRAT MED VOŽNJO

1

2

Vključitev/Izključitev funkcije

Vklop: pri ustavljenem vozilu in delujočem motorju pritiskajte stikalo 2 , dokler ne zaslišite zvočnega signala.

Izklop: pri ustavljenem vozilu in delujočem motorju pritiskajte stikalo 2 , dokler ne zaslišite dveh zvočnih signalov.

Funkcijo lahko tudi vklopite/izklopite prek menija na zaslonu multimedijskega sis - tema 1

➥ 1.95.

Motnje pri delovanju

Če ugotovite motnje pri delovanju sistema

(ni samodejnega zaklepanja, lučka na sti - kalu 2 se ne prižge, potem ko zaklenete od - piralne dele ...), preverite, da zaklepanje ni bilo pomotoma izključeno in da so vsi odpi - ralni deli dobro zaprti. Če so pravilno zaprti in je problem še vedno prisoten, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Princip delovanja

Po zagonu motorja sistem samodejno za - klene odpiralne dele, takoj ko dosežete hi - trost približno 10 km/h.

Vrata se odklenejo:

– s pritiskom na stikalo 2 za odklepanje vrat;

– pri zaustavitvi z odprtjem prednjih vrat iz notranjosti vozila.

Opomba: če odprete/zaprete ena od vrat, se ta ponovno samodejno zaklenejo, ko vozilo doseže hitrost približno 10 km/h.

Voznikova odgovornost

Če se odločite za vožnjo z za - klenjenimi vrati, se morate za - vedati, da bodo imeli reševalci v primeru nesreče otežen dostop v no - tranjost vozila.

1.19

Condamnation automatique des ouvrants en roulage

SLV_UD60324_1

Condamnation automatique des ouvrants en roulage (BFB - KFB - Renault) condamnation automatique des ouvrants en roulage..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) condamnation des portes ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) portes.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) verrouillage des portes ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) portes / porte de coffre ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture des portes .................................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) ouverture des portes..................................

(page courante) décondamnation des portes ......................

(page courante)

PREDNJI SEDEŽI Z ROČNIM UPRAVLJANJEM

(1/3)

2

1

3

nastavitve

Pomik sedeža naprej ali nazaj

Dvignite ročico 1 , da se sprosti mehanizem sedeža. Pri želenem položaju spustite ročico in se prepričajte o pravilnem blokiranju me - hanizma.

Nastavitev višine sedišča sedeža

Potisnite ročico 2 navzgor ali navzdol to- likokrat, kolikor je potrebno, da nastavite ustrezno višino.

4

Nastavitev nagiba naslonjala sedeža

Dvignite ročico 3 in nagnite naslonjalo do želenega položaja. V želenem položaju spu - stite ročico in preverite, ali je blokiranje me - hanizma pravilno.

Nastavitev sedeža v ledvenem delu

Glede na vozilo:

– premaknite stikalo 4 naprej, nazaj, gor ali dol; ali

– potisnite ročico 5 navzdol za močnejšo oporo, za zmanjšanje opore pa jo dvi - gnite.

5

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo upo - rabo.

1.20

SLV_UD72310_3

Sièges avant à commandes manuelles (BFB - KFB - Renault) réglage des sièges avant...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges avant réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage de la position de conduite .............

(jusqu’à la fin de l’UD) dossier .......................................................

(page courante) assise de siège ..........................................

(page courante) lombaires : réglage du siège .....................

(page courante)

PREDNJI SEDEŽI Z ROČNIM UPRAVLJANJEM

(2/3)

Pri uporabi sovoznikovega sedeža v polo - žaju za mizico ni dovoljeno uporabljati 2 zad - njih sedežev za sovoznikovim.

6

3

Položaj za mizico

Pri nekaterih izvedenkah lahko naslonjalo sedeža na sovoznikovi strani preklopite na sedišče v položaj za mizico.

– Potisnite vzglavnik navzdol;

– potisnite sedež nazaj;

– dvignite ročico 3 in nagnite naslonjalo naprej, kolikor je mogoče;

– povlecite ročico 6 in spustite naslonjalo sedeža do konca.

Po prilagoditvah, vedno pre verite, ali so naslonjala sede žev dobro zapeta v svojih pri trdiščih.

Ko je naslonjalo sprednjega sedeža v položaju za mizico, morate izklopiti sovoznikovo airbag

1.58.

Obstaja nevarnost hudih telesnih po -

škodb, saj ko se airbag sproži, lahko predmeti, ki ležijo na sedežnem na - slonjalu, preklopljenem v položaju za mizico, nevarno odletijo.

Na to vas opozarjajo nalepka (na arma - turni plošči) in oznake (na vetrobran - skem steklu).

Za vašo varnost pritrdite pred- mete, ki jih prevažate, kadar je sedež v položaju mizice.

SLV_UD72310_3

Sièges avant à commandes manuelles (BFB - KFB - Renault)

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavi - tve opravite pri zaustavljenem vozilu.

1.21

PREDNJI SEDEŽI Z ROČNIM UPRAVLJANJEM

(3/3)

6

7

Ponovna postavitev sedeža

Pazite, da ne bo nobenih ovir pri premika - nju sedeža.

– Povlecite ročico 6 , dvignite naslonjalo ter se prepričajte, da je dobro učvrščeno;

– namestite sedišče.

Ogrevanje sedežev

Pri vključenem kontaktu

– ko na želenem sedežu prvič pritisnete sti - kalo 7 , aktivirate najvišjo stopnjo sistema gretja. Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo;

– z drugim pritiskom zmanjšate stopnjo gretja na najnižjo. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

– če ga pritisnete tretjič, se gretje izklopi.

1.22

SLV_UD72310_3

Sièges avant à commandes manuelles (BFB - KFB - Renault) sièges chauffants .......................................

(page courante)

PREDNJI SEDEŽ Z ELEKTRIČNIM UPRAVLJANJEM

(1/2)

1 2

3

4

Pri vozilih, pri katerih je ta oprema vključena, je stikalo 1 mogoče uporabljati za dostop do menija »Sedeži« na zaslonu multimedij - skega zaslona (glejte naslednje strani).

Nastavitev naslonjala

Za nastavitev naklona naslonjala potisnite zgornji del stikala 2 naprej ali nazaj.

Nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu

Premikajte stikalo 3 naprej, nazaj, gor ali dol.

Nastavitev sedišča

Pomik sedišča naprej ali nazaj

Potisnite stikalo 4 naprej ali nazaj.

Nastavitev višine sedišča

Dvignite ali pritisnite zadnji del stikala 4 .

Nagib sedišča

(odvisno od različice vozila)

Premaknite sprednji del stikala 4 navzgor ali navzdol.

sièges avant

à commandes électriques ....................

(page courante) réglage position de conduite......................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage des sièges avant...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges avant réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dossier .......................................................

(page courante) lombaires : réglage du siège .....................

(page courante) assise de siège ..........................................

(page courante)

SLV_UD72311_2

Sièges avant à commandes électriques (BFB - Renault)

1.23

PREDNJI SEDEŽ Z ELEKTRIČNIM UPRAVLJANJEM

(2/2)

5

Ogrevanje sedežev

Pri vključenem kontaktu

– Ko na želenem sedežu prvič pritisnete sti - kalo 5 , se aktivira najvišja stopnja gretja.

Zasvetita obe kontrolni lučki stikala;

– če drugič pritisnete stikalo, spremenite stopnjo gretja na nizko. Zasveti le ena kontrolna lučka;

– če ga pritisnete tretjič, se gretje izklopi.

Svetujemo vam, da iz varno - stnih razlogov vse te nastavi- tve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varno - stnih pasov, vam svetujemo, da naslo - njal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na pod (mesto pred voznikom) ne od - lagajte nobenih predmetov. v primeru sunkovitega zaviranja lahko namreč zdr - snejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

1.24

SLV_UD72311_2

Sièges avant à commandes électriques (BFB - Renault) sièges chauffants .......................................

(page courante)

PREDNJI SEDEŽI:

funkcije (1/3)

1

Masaža

Krepilna

Intenzivnost

Hitrost

Sproščujoča

ON

Ledvena

Na večfunkcijskem zaslonu lahko glede na vozilo dostopate do številnih funkcij za sedeže.

Pri opremljenih vozilih stikalo 1 omogoča ne - posredni dostop do menija »Sedeži « na za- slonu multimedijskega sistema.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijsko opremo.

2

Masaža

Na voznikovem sedežu lahko vklopite ma - sažno funkcijo.

Za informacije o dostopu do nastavitev glejte navodila za multimedijsko opremo.

Pomaknite se po meniju »Voznik«, da:

– izberite vrsto masaže (» Krepilna« ,

»Sproščujoča« ali » Ledvena« );

– nastavite moč (+ ali -);

– nastavite hitrost (+ ali -);

– ponastavite izbrane nastavitve v spu- stnem meniju 2 ;

– vklopite/izklopite masažni sedež (ON ali

OFF).

Opomba: način, izbran v meniju MULTI-

SENSE, lahko vpliva na konfiguracijo

masaže ➥ 3.2.

1.25

réglage des sièges avant...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges avant réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) massage : siège massant ..........................

(page courante)

SLV_UD68278_2

Siège avant : fonctionnalités (BFB - Renault)

PREDNJI SEDEŽI:

funkcije (2/3)

Preprost dostop voznika

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, priti - snite ON ali OFF.

Če je ta funkcija vklopljena, se sedež sa - modejno pomakne nazaj, ko voznik zapusti vozilo, in se vrne v svoj položaj ob pritisku gumba za zagon.

Vizualna povratna informacija

Enostaven dostop - voznik

Enostaven dostop - sovoznik

Upravljanje sovoznikovega sedeža z voz. strani

Nastavitve

Za informacije o dostopu do nastavitev glejte navodila za multimedijsko opremo.

Lahko vključite ali izključite naslednje ele - mente:

– preprost dostop voznika;

– vizualne informacije o tekočih premikih.

1.26

SLV_UD68278_2

Siège avant : fonctionnalités (BFB - Renault)

PREDNJI SEDEŽI:

funkcije (3/3)

Položaj

Položaj voznikovega sedeža za vožnjo je mogoče shraniti.

Položaj za vožnjo vključuje vse nastavitve sedišča in naslonjala.

S pritiski na gumbe je mogoče shraniti po - ložaj za vožnjo ter ga priklicati iz spomina:

– kartica za »prostoročno upravljanje« je zaznana;

– ob odpiranju voznikovih vrat.

3

4

5

Shranjevanje položaja za vožnjo

Nastavite voznikov sedež s stikali 3 , 4 in 5

(glejte prejšnjo stran).

Za informacije o dostopu do shranjenega položaja vožnje glejte navodila za multime - dijsko opremo.

Položaj voznikovega sedeža je nato shra - njen.

Shrani Povratni klic

Vizualna povratna informacija

Enostaven dostop - voznik

Enostaven dostop - sovoznik

Upravljanje sovoznikovega sedeža z voz. strani

Priklic nastavitve položaja za vožnjo

Za informacije o priklicu položaja vožnje glejte navodila za multimedijsko opremo.

Opomba: priklic določenega položaja za vožnjo iz spomina je prekinjen, če medtem pritisnete na enega od gumbov za nastavi- tev sedeža.

Med vožnjo ni mogoče priklicati shranjenih nastavitev položaja za vožnjo iz spomina.

Svetujemo vam, da iz varno - stnih razlogov vse te nastavi- tve opravite pri zaustavljenem vozilu.

1.27

SLV_UD68278_2

Siège avant : fonctionnalités (BFB - Renault) réglage position de conduite......................

(page courante) sièges conducteur : réglage position de con duite .....................................................

(page courante) sièges conducteur à mémorisation .................

(page courante) siège avant conducteur à mémorisation .................

(page courante)

VARNOSTNI PASOVI

(1/6)

Vsem potnikom v vozilu svetujemo, naj se vedno pripnejo z varnostnimi pasovi.

Upoštevajte predpise glede obveznega pri - vezovanja, ki veljajo v posameznih državah.

Pred zagonom mora voznik najprej na staviti položaj za vožnjo, ki mu najbolj ustreza, nato pa si morajo vsi potniki ustrezno nastaviti varnostni pas za naj boljšo možno zaščito.

Nastavitev položaja za vožnjo

– Pravilno se usedite na sedež (pred tem slecite plašč, jakno...). To je zelo po - membno za pravilen položaj hrbta;

– sedež nastavite tako, da boste med vožnjo z nogami brez težav dosegli vse pedale.

Sedež mora biti v položaju, ki vam bo zagotavljal neovirano upravlja - nje s pedali. Naslonjalo mora biti nastav - ljeno tako, da so roke pri držanju volana rahlo skrčene;

– nastavite pravilen položaj vzglavnika; za čim bolj varno vožnjo naj bo razdalja med glavo in vzglavnikom čim manjša;

– nastavite ustrezno višino sedišča.

Pravilna nastavitev sedeža vam bo zago - tavljala dober pregled nad cestiščem ;

– naravnajte višino volana.

Varnostni pasovi na zadnjih sedežih bodo pravilno delovali le, če bo zadnja sedežna klop dobro zaskočena na svojem mestu.

3.45.

Nepravilno naravnani ali zviti varnostni pasovi lahko v pri - meru nesreče povzročijo resne poškodbe.

Z enim varnostnim pasom se lahko pri - veže samo ena oseba, ne glede na to, ali gre za otroka ali odraslega človeka.

Tudi nosečnice morajo biti pripete z var - nostnim pasom. V tem primeru pazite, da medenični pas ne pritiska premočno na spodnji del trebuha, pri čemer pa pasu ne smete razrahljati z dodatnimi predmeti.

1.28

Ceintures de sécurité ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage de la position de conduite .............

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges avant réglage .................................................

(page courante) position de conduite réglages ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD81436_4

Ceintures de sécurité (BFB - KFB - Renault)

VARNOSTNI PASOVI

(2/6)

1

3

5

4

5

2

Nastavitev varnostnih pasov

Za pravilno nastavitev in položaj varnostnih pasov na vseh sedežih:

– prilagodite sedeže (položaj sedeža in naklon naslona, če je na voljo);

– sedite s hrbtom tesno ob naslonjalo sedeža;

– premaknite ramenski varnostni pas 1 čim bližje spodnjemu delu vratu, ne da bi se dejansko naslonil nanj (če je potrebno, prilagodite višino varnostnega pasu, če je na voljo) in se prepričajte, da se prsni del pasu 1 dotika ramena;

– namestite medenični varnostni pas 2 tako, da leži plosko na stegnih in ob me - denici.

Pas se mora čvrsto oprijemati telesa. Npr.:

Zato ne nosite predebelih oblačil in ne vsta - vljajte raznih predmetov med pas in telo.

Zapenjanje

Počasi in brez cukanja vlecite pas, tako da boste lahko pravilno zapeli zaskočni je - ziček 3 v zaponko 5 (potegnite za jeziček 3 , da se prepričate, ali je pravilno zapet).

Če se pas med odvijanjem zablokira, ga ne - koliko popustite in počasi ponovno odvijte.

Če se varnostni pas povsem zatakne, ga počasi, vendar močno potegnite, da ga iz - vlečete še za približno 3 cm. Nato ga spus - tite, da se sam od sebe navije na navijalni boben. Ponovno ga odvijte.

Če težave ne morete odpraviti, se posve - tujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Odpenjanje

Pritisnite gumb 4 in pas se samodejno navije na navijalni boben. Pridržite ga z roko.

1.29

verrouillage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD81436_4

Ceintures de sécurité (BFB - KFB - Renault)

VARNOSTNI PASOVI

(3/6)

ß

Opozorilna lučka za nepripet vo znikov, in pri nekaterih izve denkah vozil, za sovoznikov varnostni pas

To se prikaže na osrednjem prikazovalniku, ko je vklopljen kontakt, in če voznikov in/ali sovoznikov varnostni pas (v primeru, če je sovoznikov sedež zaseden) ni pripet.

Odvisno od vozila, če je sedež zaseden in eden izmed teh varnostnih pasov ni pripet ali se odpne, medtem ko se vozilo premika s hitrostjo višjo od približno 20 km/h, utripa opozorilna lučka

ß

in za približno

120 sekundah se oglasi pisk.

Opomba: če je na sovoznikovem sedežu kakšen predmet se, glede na vozilo, v dolo - čenih primerih lahko prižge opozorilna lučka.

6

Opozorilnik za nepripet varnostni pas

(glede na vozilo)

Ob vžigu motorja se na instrumentni plošči prikaže slika 6 ali 7 (odvisno od vozila). To voznika vsakič obvesti o stanju pripenjanja vsakega od zadnjih varnostnih pasov:

– vključen kontakt;

– odpiranju vrat;

– pripenjanju ali odpenjanju varnostnega pasu na zadnjih sedežih.

7

Prikaz slike 6 ali 7 (odvisno od vozila):

– zelen indikator: varnostni pas pripet;

– rdeč indikator: varnostni pas ni pripet.

1.30

SLV_UD81436_4

Ceintures de sécurité (BFB - KFB - Renault)

VARNOSTNI PASOVI

(4/6)

Ko je hitrost vozila pod približno 20 km/h, se slika 6 ali 7 (odvisno od vozila) prikaže za

60 sekund vsakič, ko je eden od zadnjih var - nostnih pasov pripet ali odpet.

Ko hitrost vozila doseže ali preseže 20 km/h, če je med vožnjo odpet eden od zadnjih var - nostnih pasov:

– na

osrednjem prikazovalniku utripa rdeča lučka; in

– predvaja se pisk, ki traja približno

30 sekund; in

– slika 6 ali 7 (odvisno od vozila) je prika - zana vsaj 60 sekund, simbol za ustrezen sedež pa začne svetiti rdeče.

Vedno se prepričajte, da so potniki na zad - njih sedežih pravilno pripeti, in da prikazano

število pripetih varnostnih pasov ustreza šte- vilu zasedenih zadnjih sedežev.

SLV_UD81436_4

Ceintures de sécurité (BFB - KFB - Renault)

1.31

VARNOSTNI PASOVI

(5/6)

7

8

Nastavitev višine prednjih varnostnih pasov

Z gumbom 7 lahko nastavite višino pritrdi -

šča ramenskega dela pasu, tako da je sle - dnji pravilno speljan, kot je predhodno opi - sano. Pritisnite gumb 7 in zvišajte ali znižajte višino pritrdišča pasu. Po opravljeni nasta - vitvi preverite, ali je pritrdišče dobro učvr -

ščeno.

Varnostni pasovi na zadnjih sedežih 8

Zapenjanje, odpenjanje in nastavljanje pote - kajo na enak način kot pri varnostnih paso - vih na prednjih sedežih.

Preverite pravilno namestitev in delovanje varnostnih pasov na zadnjih sedežih po vsakem spreminjanju položaja zadnje sedežne klopi.

1.32

SLV_UD81436_4

Ceintures de sécurité (BFB - KFB - Renault)

8 sièges arrière .............................................

(page courante)

VARNOSTNI PASOVI

(6/6)

Naslednja opozorila veljajo tako za varnostne pasove na prednjih sedežih kot za varnostne pasove na zadnjih sedežih.

– Spreminjanje tovarniško vgrajenih elementov sistema varovanja ni dovoljeno za: varnostne pasove, sedeže in njihove pritrdilne točke. Glede posebnih primerov (npr. namestitev otroškega sedeža) se posvetujte s predstavnikom znamke svojega vozila.

– Ne uporabljajte raznih predmetov za razrahljanje pasu (npr. raznih sponk, ščipalk ...), ker vas pas, ki se ne bo dobro prilegal telesu, v primeru nesreče ne bo dovolj učinkovito varoval.

– Nikoli ne speljite pasu pod roko ali za hrbtom.

– Ne uporabljajte istočasno enega pasu za več oseb. Prav tako nikoli ne pripenjajte s svojim pasom dojenčka ali otroka v vašem naročju.

– Pas ne sme biti nikoli zavit.

– Po prometni nesreči preverite in, če je potrebno, zamenjajte varnostne pasove. Zamenjajte tudi pasove, na katerih ste opazili poškodbe.

– Pri nameščanju zadnje sedežne klopi pazite, da so varnostni pasovi in zaponke pravilno speljani in jih bo mogoče pravilno uporabljati.

– Pazite, da je jeziček varnostnega pasu vstavljen v ustrezno zaponko.

– Ne postavljajte predmetov v območje ohišja zaponke varnostnega pasu, ki bi lahko ovirali njegovo pravilno delovanje.

– Preverite, ali je zaponka ustrezno nameščena (osebe ali predmeti je ne smejo prekrivati, poškodovati, pritiskati nanjo itd.).

SLV_UD81436_4

Ceintures de sécurité (BFB - KFB - Renault)

1.33

DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

(1/6)

Glede na vozilo jih lahko sestavljajo:

– zategovalniki varnostnih pasov v na vijalnih bobnih;

– zategovalniki medeničnega pasu;

– omejevalniki zatezne sile prsnega dela varnostnih pasov;

– airbags na voznikovi in sovoznikovi strani spredaj.

Sistemi lahko pri čelnem trčenju delujejo ločeno ali skupno, odvisno od načina in si - lovitosti trka.

Glede na silovitost trčenja lahko sistem sproži delovanje:

– blokado varnostnega pasu;

– zategovalnika varnostnega pasu v navi - jalnem bobnu, ki popravi položaj in zate - gnjenost pasu,

– zategovalnik medeničnega pasu, ki pri - tisne potnika ob sedež;

– sprednja airbag.

1

2

Zategovalniki varnostnih pasov

Zategovalniki pritisnejo varnostni pas ob telo ter s tem potnika ob sedež in tako povečajo učinkovitost varnostnega pasu.

Pri vključenem kontaktu lahko sistem v pri - meru močnejšega čelnega trčenja in glede na silovitost trčenja sproži delovanje:

– zategovalnik varnostnega pasu v navijal - nem bobnu 1 , ki v trenutku zategne var - nostni pas;

– zategovalnik medeničnega pasu v navi - jalnem bobnu 2 na sprednjih sedežih.

– Če ste imeli z vozilom ne - srečo, mora dodatne sisteme varovanja pregledati strokov - njak.

– Strogo je prepovedan kakršen koli poseg v sistem zategovalnikov, se - stavnih delov airbags, računalnikov in kablov ali njihova ponovna uporaba na drugih vozilih.

– Da bi se izognili nenadnemu spro - ženju varnostne blazine in s tem tudi poškodbam, vas opozarjamo, da je za izvajanje posegov na siste - mih airbags usposobljeno le osebje v pooblaščeni servisni mreži za vaše vozilo.

– Kontrolo električnega sistema in sprožilca lahko opravlja le usposo - bljeno osebje z za to predvideno kon - trolno napravo.

– Če nameravate vozilo odpeljati na odpad, se pred tem posvetujte s predstavnikom servisne mreže glede odstranitve plinskih generatorjev na zategovalnikih in sestavnih delih airbags.

1.34

SLV_UD62987_2

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (BFB - KFB - Renault)

Dispositifs de retenue complémentaires : aux ceintures avant ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs complémentaires de retenue ....

(jusqu’à la fin de l’UD) prétensionneurs de ceintures de sécurité..

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue complémentaires aux ceintures avant ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) prétensionneurs de ceintures de sécurité avant .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD) airbags ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coussin gonflable airbag ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) prétensionneurs .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

(2/6)

Omejevalnik zatezne sile pasu

Ta mehanizem se sproži pri določeni stopnji silovitosti trka in zmanjša silo, s katero var - nostni pas pritiska na telo.

sprednja Airbags na voznikovi in sovoznikovi strani

Varnostna blazina je vgrajena spredaj na vo - znikovi in na sovoznikovi strani.

Na nameščenost opreme opozarja napis

»airbag« na volanu, armaturni plošči (v ob - močju sestavnega dela airbag A ) in nalepka na spodnjem delu vetrobranskega stekla, odvisno od vozila.

Vsak sistem airbag sestavlja:

– airbag in plinski generator, ki sta vgrajena v volan na voznikovi strani in v armaturno ploščo na sovoznikovi strani;

– elektronska enota za nadzor sistema, ki upravlja električni vžigalnik plinskega ge - neratorja;

– ločena tipala;

– skupna kontrolna lučka mentni plošči.

å

na instru-

A

Sistem sestavnega dela airbag za svoje aktiviranje uporablja poseben pirotehnični sistem.

Tako je mogoče pojasniti, zakaj se ob sproženju varnostne blazine proi - zvaja toplota, dim (to še ne pomeni, da bo izbruhnil požar) in je slišati močan pok. airbag se mora napihniti v trenutku, zato lahko povzroči poškodbe na povr -

šini kože ali druge nevšečnosti

1.35

SLV_UD62987_2

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (BFB - KFB - Renault)

DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

(3/6)

Motnje pri delovanju

å

Ta lučka se prižge ob zagonu mo - torja in nato ugasne po približno treh sekun - dah.

Če se ne prižge ob vključitvi kontakta ali če ostane prižgana, opozarja na motnjo v si - stemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom ser - visne mreže za vaše vozilo.

Vsako odlašanje pomeni manj učinkovito za -

ščito.

Delovanje

Sistem deluje le pri vključenem kontaktu.

Pri silovitem čelnem trčenju se airbags v tre - nutku napihnejo. Napihnjena blazina ublaži udarec voznikove in sovoznikove glave in prsnega koša ob volan oziroma armaturno ploščo. Takoj po trčenju se že začne prazniti, da potniki lažje zapustijo vozilo.

1.36

anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

SLV_UD62987_2

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (BFB - KFB - Renault)

DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

(4/6)

V naslednjih primerih se sprožijo zatego valniki ali airbags .

Pri čelnem trčenju na trdno površino (ki je ni mogoče deformirati), pri katerem je hitrost trčenja enaka ali večja od 25 km/h .

Pri čelnem trčenju z drugim vozilom enake ali višje kategorije, pri katerem je območje trčenja enako ali večje od 40 %, hitrost obeh vozil pa enaka ali večja od 40 km/h .

Pri bočnem trčenju z drugim vozilom enake ali višje kategorije, pri katerem je hitrost trče - nja enaka ali večja od 50 km/h .

SLV_UD62987_2

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (BFB - KFB - Renault)

1.37

DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

(5/6)

Zategovalniki in sestavni deli airbags se lahko sprožijo v naslednjih primerih:

– trk pod vozilom, npr. s pločnikom;

– luknje na cestišču;

– padec ali trd pristanek;

– kamenje;

– ...

V naslednjih primerih obstaja nevarnost, da se zategovalniki varnostnih pasov ali air bags morda ne bodo sprožili:

– v primeru trčenja od zadaj, ne glede na silovitost;

– v primeru prevračanja vozila;

– ...

– v primeru bočnega trčenja v sprednji ali zadnji del vozila;

– v primeru čelnega trčenja pod zadnji del tovornjaka;

– v primeru čelnega trčenja v ostro oviro;

– ...

1.38

SLV_UD62987_2

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (BFB - KFB - Renault)

DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

(6/6)

Vsa opozorila, ki so napisana v nadaljevanju, so namenjena temu, da ne bi prišlo do oviranja sprožitve airbag ali do resnih poškodb ob njeni sprožitvi.

Opozorila glede sestavnega dela voznikova airbag

– Ne spreminjajte volanskega obroča ali njegove osrednje blazinice.

– Prepovedano je kakršnokoli prekrivanje osrednje blazinice volanskega obroča.

– Na blazinico volanskega obroča ne pritrjujte nikakršnih predmetov (priponk, značk, ure, nosilca za telefon …).

– Prepovedano je snemati volanski obroč (razen osebju servisne mreže za vaše vozilo).

– Med vožnjo ne sedite preblizu volana: namestite se tako, da bodo vaše roke rahlo upognjene (glejte poglavje »Nastavitev položaja za

vožnjo«

1.28). Tak položaj bo zagotavljal neovirano in učinkovito delovanje varnostne blazine ob njeni sprožitvi.

Opozorila glede airbag na sovoznikovi strani

– Ne pritrjujte ali lepite nobenih predmetov (priponk, značk, ure, nosilca za telefon itd.) na armaturno ploščo v območju sestavnega dela airbag.

– Med sovoznikom in armaturno ploščo naj ne bo nobenih predmetov (dežnika, paketov, palice ...) ali živali.

– Ne dajajte nog na armaturno ploščo ali na sedež, ker lahko zaradi drugačne drže pride v primeru nesreče do hudih poškodb. Na splošno velja, da morajo biti vsi deli telesa (kolena, roke, glava itd.) oddaljeni od armaturne plošče.

– Takoj ko odstranite otroški sedež s sovoznikovega sedeža, ponovno aktivirajte varnostne blazine, da sovozniku zagotovite varnost v pri - meru trčenja.

NA SOVOZNIKOV SEDEŽ NE SMETE PRITRDITI OTROŠKEGA SEDEŽA, OBRNJENEGA V NASPROTNI SMERI VOŽNJE,

ČE DODATNA VARNOSTNA OPREMA POLEG SOVOZNIKOVEGA VARNOSTNEGA PASU NI IZKLOPLJENA

➥ 1.58

.

sécurité enfants .........................................

(page courante)

SLV_UD62987_2

Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (BFB - KFB - Renault)

1.39

DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA ZADNJIH SEDEŽIH

Omejevalnik zatezne sile pasu

Ta mehanizem se sproži pri določeni stopnji silovitosti trka in zmanjša silo, s katero var - nostni pas pritiska na telo.

– Če ste imeli z vozilom ne - srečo, mora vse sisteme va - rovanja pregledati strokov - njak.

– Kakršenkoli poseg na sistemu var - nostnih blazin, elektronskih krmilnih enot in kablov ali njihova ponovna uporaba na drugih vozilih sta strogo prepovedana.

– Da bi se izognili nenadni sprožitvi si - stemov in s tem tudi morebitnim po-

škodbam, mora vse posege na var - nostnih blazinah izvajati le ustrezno usposobljeno osebje v pooblaščeni servisni mreži.

1.40

aux ceintures arrière dispositifs de retenue complémentaires aux ceintures arrière ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD34299_1

Dispositifs complémentaires aux ceintures arrière (JFC - Renault)

SISTEMI ZA BOČNO ZAŠČITO

Bočne varnostne blazine

Gre za varnostni blazini, s katerima sta opre - mljena oba prednja sedeža in ki se v primeru aktiviranja razprostreta ob strani sedeža (na strani vrat), da zavarujeta potnike pri silovi - tem bočnem trčenju.

Varnostne zavese

To so varnostne blazine na stropu ob straneh vozila, ki se sprožijo vzdolž sprednjih in zad - njih bočnih stekel, da potnike zaščitijo v pri - meru silovitega bočnega trčenja.

Pri nekaterih izvedenkah vozila vas na prisotnost dodatne varnostne opreme

(varnostne blazine, zategovalniki ...) v potniškem prostoru opozarja nalepka na vetrobranskem steklu.

Opozorila glede bočnih varnostnih blazin

– Nameščanje sedežnih prevlek: na sedeže z bočno varnostno blazino lahko na - mestite le posebne sedežne prevleke. Vprašajte predstavnika servisne mreže za vaše vozilo, če so take prevleke na voljo. Ob uporabi drugih prevlek (ali posebnih prevlek za kakšno drugo vozilo) je ogrožena vaša varnost, saj bi v primeru nesreče lahko ovirale pravilno sprožitev bočnih varnostnih blazin.

– V območje sproženja bočne varnostne blazine spredaj (med sedežnim naslonjalom in vrati ter notranjimi oblogami) ne postavljajte nobene opreme, predmetov ali celo živali.

Prav tako ne pokrivajte sedežnega naslonjala z obleko ali dodatno opremo. To lahko ne - gativno vpliva na delovanje varnostne blazine in v primeru njenega aktiviranja povzroči tudi resne poškodbe.

– Vsako demontažo ali spreminjanje sedežev in notranjih oblog lahko opravi le usposo - bljeno osebje servisne mreže za vaše vozilo.

1.41

SLV_UD38970_2

Dispositifs de protection latérale (JFC - BFB - Renault) de protection latérale airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue complémentaires protection latérale ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD)

DODATNI SISTEMI VAROVANJA

Vsa nadaljnja opozorila so namenjena temu, da ne bi prišlo do oviranja sprožitve varnostne blazine ali do poškodb ob njeni sprožitvi.

Varnostna blazina dopolnjuje varovanje, ki ga nudi varnostni pas. Varnostna blazina in varnostni pas sta nerazdružljiva člena istega varovalnega sistema. Zato morajo biti vsi potniki vedno pripeti z varnostnim pasom. Če potniki tega ne upoštevajo, lahko pride v pri - meru nesreče do resnih poškodb; večje pa je tudi tveganje za poškodbe na površini kože, ki so posledica sprožitve varnostne blazine.

V primeru prevračanja ali silovitega trčenja od zadaj se zategovalniki ali varnostne blazine ne sprožijo vedno. Ti sistemi se lahko spro - žijo ob udarcih v podvozje vozila, kot na primer pri udarcih ob pločnik, pri luknjah na cestišču ali pri udarcih kamenja.

– Posegi na celotnem sistemu varnostnih blazin (varnostne blazine, zategovalniki varnostnih pasov, krmilna enota, kabli ...) so nepooblašče - nim osebam strogo prepovedani (opravlja jih lahko le usposobljeno osebje servisne mreže za vaše vozilo).

– Za pravilno delovanje sistema in da bi se izognili nenadnemu sproženju varnostne blazine, mora vse posege na sistemu varnostnih blazin opraviti usposobljeno osebje v servisni mreži za vaše vozilo.

– Če je bilo vozilo udeleženo v prometni nesreči ali če je bilo predmet kraje ali poskusa kraje, morajo v pooblaščenem servisu pregledati sistem varnostnih blazin.

– Ob izposoji ali prodaji vozila seznanite novega lastnika s temi pogoji in mu predajte tudi knjižico z navodili za uporabo in vzdrževanje.

– Če nameravate vozilo odpeljati na odpad, se pred tem posvetujte s predstavnikom servisne mreže glede odstranitve plinskih generatorjev.

1.42

airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue complémentaire aux ceintures .....

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue complémentaires ....

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD38900_2

Dispositifs de retenue complémentaire (JFC - Renault)

VAROVALA ZA OTROKE: splošno

(1/2)

Prevoz otroka

Upoštevajte predpise, ki veljajo v posamez - nih državah.

Tako kot odrasel potnik, mora tudi otrok pra - vilno sedeti in biti vedno privezan z varno- stnim pasom. Odgovorni ste za otroke, ki jih prevažate.

Otrok ni miniatura odraslega človeka, ampak je izpostavljen drugačnim nevarnostim in po -

škodbam, saj njegove mišice in kosti niso

še povsem razvite. Samo varnostni pas ne zagotavlja zadostne varnosti pri prevozu.

Priskrbite mu ustrezen otroški sedež in ga pravilno uporabljajte.

Trčenje pri hitrosti 50 km/h je enakovredno padcu z višine

10 metrov.

Neprivezan otrok v vozilu je v enaki nevarnosti kot otrok, ki se igra na balkonu brez ograje v četrtem nadstro - pju!

Otrok naj nikoli ne sedi v vašem naročju.

V primeru nesreče ga ne boste mogli za - držati, tudi če ste privezani.

Če je bilo vaše vozilo udeleženo v pro - metni nesreči, zamenjajte otroški sedež in dajte preveriti varnostne pasove in pri - trdišča ISOFIX.

Če želite preprečiti odpira - nje vrat, uporabite funkcijo

»Blokada za otroke«. ➥ 1.17.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zausta vitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih ali žival.

Slednji bi namreč lahko nehote zag nali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

1.43

SLV_UD81437_3

Sécurité enfants : généralités (BFB - KFB - Renault)

Sécurité enfants : généralités sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VAROVALA ZA OTROKE: splošno

(2/2)

Uporaba otroškega sedeža

Stopnja zaščite, ki jo nudi otroški sedež, je odvisna od tega, v kolikšni meri lahko zadrži otroka, in od njegove namestitve. Nepravilna namestitev namreč lahko ogrozi zaščito otroka pri močnem zaviranju ali trčenju.

Pred nakupom otroškega sedeža preverite, ali ustreza predpisom v vaši državi in ali ga lahko namestite v svoje vozilo. Obiščite po - oblaščenega predstavnika servisne mreže, da se seznanite s priporočenimi sedeži za vaše vozilo.

Predpisi o prevozu otrok so za vsako državo posebne. Uporaba otroškega sedeža med prevozom je odvisna od starosti in/ali veli - kosti in/ali teže otroka.

a otroke, ki jih ni treba prevažati v otroškem sedežu, se prepričajte, da je varnostni pas pravilno nastavljen in pripet.

V vseh primerih morate upoštevati predpise določene države, v kateri se nahajate.

Preden namestite otroški sedež, preberite navodila za uporabo in jih dosledno upošte - vajte. Če boste imeli težave pri namestitvi, se obrnite na proizvajalca sedeža. Navodila spravite skupaj s sedežem.

Dajte otroku dober zgled in se vedno pripnite z varnostnim pasom. Naučite otroka:

– da se pravilno pripnejo z varnostnim pasom;

– da vstopa in izstopa na strani, kjer ni prometa.

Ne uporabite rabljenega otroškega sedeža ali sedeža brez priloženih navo - dil za uporabo.

Prepričajte se, da na otroškem sedežu ali v njegovi bližini ni nobenega pred - meta, ki bi lahko oviral njegovo name - stitev.

1.44

Nikoli ne pustite otroka v vozilu samega brez nadzora.

Prepričajte se, da je otrok vedno privezan in da je njegov varnostni pas pravilno nastavljen in na - ravnan. Ne oblačite ga v predebela ob - lačila, saj se mora pas čvrsto oprijemati

otrokovega telesa ➥ 1.28.

Ne pustite, da otrok moli glavo ali roko skozi okno.

Preverite, ali otrok med vožnjo ohrani pravilno držo, predvsem med spanjem.

SLV_UD81437_3

Sécurité enfants : généralités (BFB - KFB - Renault) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VARNOSTNA BLOKADA ZA OTROKE: izbira otroškega sedeža

Otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje

Dojenčkova glava je v primerjavi z ostalim telesom težja kot pri odraslem človeku, zato je njegov vrat zelo občutljiv. Otroka čim dlje prevažajte v tem položaju (najmanj do 2. leta starosti). Tak položaj varuje glavo in vrat.

Izberite varovalni sedež z boljšo stransko zaščito in ga zamenjajte takoj, ko je otrokova glava višja od školjke sedeža.

Otroški sedež, obrnjen v smeri vožnje

Do teže 18 kg ali 4 leta se lahko otrok vozi v sedežu, obrnjenem naprej.

Izberite svoj sedež glede na velikost otroka: njihova glava in trebuh sta področji, ki ju je treba najbolj zaščititi. Otroški sedež, ki je trdno pritrjen v vozilo v smeri vožnje, zmanjša nevarnost udarca v glavo. Otroka prevažajte v sedežu, obrnjenem v smeri vožnje in opremljenim s pasom, dokler to omogoča njegova velikost.

Izberite varovalni sedež z boljšo stransko zaščito.

Dvižna sedišča

Od četrtega leta dalje oziroma, ko doseže težo 15 kg, lahko otrok sedi na dvižnem se - dišču, ki omogoča prilagoditev varnostnega pasu njegovi telesni zgradbi. Dvižno sedi -

šče mora biti opremljeno z vodili, ki omogo - čajo speljavo varnostnega pasu prek otroko - vih stegen in ne prek trebuha. Priporočljiva je uporaba nastavljivega naslonjala z vodi - lom, ki omogoča speljavo pasu prek sredine ramena. Pas ne sme nikoli potekati prek otrokovega vratu ali roke.

Izberite varovalni sedež z boljšo stransko zaščito.

1.45

SLV_UD72132_3

Sécurité enfants : choix du siège enfant (X61 - X61 électrique - JFC - BFB - KFB - XFA - BJA - Renault)

VARNOST OTROK: izbira načina pritrditve otroškega sedeža

(1/4)

Obstajata dva načina za pritrditev otroških sedežev: z varnostnim pasom ali sistemom

ISOFIX.

Pritrditev z varnostnim pasom

Varnostni pas mora biti pravilno nastavljen, da učinkovito ščiti pri sunkovitem zaviranju ali trčenju.

Upoštevajte način speljave varnostnega pasu, ki ga priporoča proizvajalec otroškega sedeža.

Vedno preverite, ali je varnostni pas zapet, tako da povlečete zanj. Nato ga do konca napnite, tako da pritisnete na otroški sedež.

Prepričajte se, da je sedež dobro učvrščen, tako da ga poskušate premakniti levo/desno in naprej/nazaj: sedež mora ostati trdno na mestu.

Prepričajte se, da otroški sedež ni narobe nameščen, in da se ne naslanja na steklo.

Varnostni pas ne sme biti nikoli ohlapen ali zavit. Nikoli ne speljite pasu pod roko ali za hrbtom.

Prepričajte se, da pas ni poškodovan zaradi drgnjenja ob ostre robove.

Če varnostni pas ne deluje pravilno, ne more varovati otroka. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo. Ne uporabljajte tega sedeža, dokler okvara pasu ni odpravljena.

Ne uporabljajte otroškega sedeža, ki lahko povzroči od - petje pasu, s katerim je pritrjen: podnožje sedeža se ne sme naslanjati na zaskočni jeziček in/ali na zaponko varnostnega pasu.

1.46

SLV_UD60335_1

Sécurité enfants : choix de la fixation du siège enfant (BFB - KFB - Renault) choix de la fixation du siège enfant dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Isofix ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges arrière .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) banquette arrière .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VARNOST OTROK: izbira načina pritrditve otroškega sedeža

(2/4)

Pritrditev s sistemom ISOFIX

Homologirani otroški sedeži ISOFIX so stan - dardizirani v skladu s trenutno veljavnimi predpisi, če velja ena od spodnjih trditev:

– univerzalni sedeži ISOFIX s tritočkovno pritrditvijo, obrnjeni v smeri vožnje;

– poluniverzalni sedeži ISOFIX z dvotočk - ovno pritrditvijo;

– Posebni;

– i-Size Ki ima:

– pas, ki se pripne v tretji obroček za - devnega sedeža;

– ali vzvod, ki je pritrjen v pod vozila, združljiv s homologiranim sedežem i-Size, ki v primeru trčenja prepreči premikanje otroškega sedeža.

Pri zadnjih treh vrstah sedežev preverite, ali jih lahko namestite v vaše vozilo, tako da si ogledate seznam združljivih vozil.

Pritrdite otroški sedež z zapahi ISOFIX, če je opremljen z njimi. Sistem ISOFIX zagota - vlja enostavno, hitro in zanesljivo namestitev sedeža.

Sistem ISOFIX je opremljen z 2 obročkoma, v nekaterih primerih pa tudi s tremi.

Na delih tovarniško vgraje - nih sistemov, kot so varnostni pasovi, pritrdišča ISOFIX ter sedeži in njihova pritrdišča, ni dovoljeno opravljati nikakršnih spre - memb.

Pred uporabo otroškega sedeža ISOFIX, ki ste ga kupili za neko drugo vozilo, preverite, ali je njegova namestitev dovo - ljena. Oglejte si seznam vozil, v katera je mogoče namestiti ta sedež, ki ga dobite pri proizvajalcu sedeža.

SLV_UD60335_1

Sécurité enfants : choix de la fixation du siège enfant (BFB - KFB - Renault)

1.47

VARNOST OTROK: izbira načina pritrditve otroškega sedeža

(3/4)

1

Obročki so nameščeni na naslonjalih zadnjih sedežev in so označeni s simbolom

.

V vseh primerih pritrdite kaveljček pasu na ustrezni obroček 3 ali 4 ter namestite sedež vozila v želeni položaj.

Napnite pas, da se naslonjalo otroškega sedeža nasloni ob naslonjalo sedeža v vozilu.

4

2

3

Pritrditev s sistemom ISOFIX

Obročka 1 se nahajata med naslonjalom in sediščem sedeža in sta označena. Za na - mestitev in učvrstitev otroškega sedeža v obročke 1 , vstavite pritrditve otroškega sedeža v vodila 2 .

Tretji obroček 3 ali 4 se uporablja za pritr - ditev zgornjega pasu pri nekaterih sedežih

ISOFIX.

Prepričajte se, da je naslonjalo otroškega sedeža, obrnjenega v smeri vožnje, naslonjeno na naslonjalo sedeža v vozilu. V tem primeru otroški sedež ne leži vedno na sedišču sedeža v vozilu.

Pritrdišča ISOFIX so predvidena izključno za otroške sedeže s sistemom ISOFIX.

Nikoli ne pritrjujte drugih otroških sedežev, pasov ali predmetov na ta pritrdišča.

Prepričajte se, da ni nobenega predmeta v bližini pritrdišč.

Če je bilo vozilo udeleženo v prometni nesreči, dajte preveriti pritrdišča ISOFIX in zamenjajte otroški sedež.

rabljati.

Pas otroškega sedeža obve zno pritrdite na ustrezni obro- ček.

Drugih pritrdišč ne smete upo -

1.48

SLV_UD60335_1

Sécurité enfants : choix de la fixation du siège enfant (BFB - KFB - Renault)

VARNOST OTROK: izbira načina pritrditve otroškega sedeža

(4/4)

1

3

3

Obročki so nameščeni za zadnjimi sedeži in so označeni s simbolom

.

Pritrdite kaveljček pasu na ustrezni obro - ček 3 in namestite sedež vozila v želeni po - ložaj.

Napnite pas, da se naslonjalo otroškega sedeža nasloni ob naslonjalo sedeža v vozilu.

2

Pritrditev s sistemom ISOFIX

(izvedenka s 4 vrati)

Obročka 1 se nahajata med naslonjalom in sediščem sedeža in sta označena. Za na - mestitev in učvrstitev otroškega sedeža v obročke 1 , vstavite pritrditve otroškega sedeža v vodila 2 .

2

Tretji obroček 3 se pri nekaterih sedežih

ISOFIX uporablja za pritrditev zgornjega pasu.

Prepričajte se, da je naslonjalo otroškega sedeža, obrnjenega v smeri vožnje, naslonjeno na naslonjalo sedeža v vozilu. V tem primeru otroški sedež ne leži vedno na sedišču sedeža v vozilu.

Pritrdišča ISOFIX so predvidena izključno za otroške sedeže s sistemom ISOFIX.

Nikoli ne pritrjujte drugih otroških sedežev, pasov ali predmetov na ta pritrdišča.

Prepričajte se, da ni nobenega predmeta v bližini pritrdišč.

Če je bilo vozilo udeleženo v prometni nesreči, dajte preveriti pritrdišča ISOFIX in zamenjajte otroški sedež.

rabljati.

Pas otroškega sedeža obve zno pritrdite na ustrezni obro- ček.

Drugih pritrdišč ne smete upo -

1.49

SLV_UD60335_1

Sécurité enfants : choix de la fixation du siège enfant (BFB - KFB - Renault)

VARNOST OTROK: namestitev otroškega sedeža, splošno

(1/2)

Na določena mesta ni dovoljeno namestiti otroških sedežev. Shema na naslednji strani prikazuje, kam lahko pritrdite otroški sedež.

Lahko se zgodi, da omenjene vrste sedežev niso na voljo. Pred uporabo katerega dru - gega otroškega sedeža, preverite pri proi - zvajalcu, ali je primeren za vaše vozilo.

Otroški sedež je najbolje na - mestiti na enega od zadnjih se - dežev.

Prepričajte se, da otroški sedež ali otrokove noge ne ovirajo pravilne učvrstitve sprednjega sedeža.

➥ 1.20.

Prepričajte se, da ni nevarnosti, da bi se sedež zaradi namestitve v vozilo snel s svojega podnožja.

Če morate odstraniti vzglavnik, ga po - spravite na varno mesto, da ne bo ogro - žal potnikov pri sunkovitem zaviranju ali trčenju.

Vedno pritrdite otroški sedež v vozilu, tudi če na njem ni otroka, da ne bo ogro - žal potnikov pri sunkovitem zaviranju ali trčenju.

Na sovoznikovem sedežu

Predpisi glede prevoza otrok na sovozni - kovem sedežu se razlikujejo od države do države. Seznanite se z veljavno zakonodajo in upoštevajte navodila na shemi na nasled - nji strani.

Pred namestitvijo otroškega sedeža na to mesto (če je dovoljena):

– pomaknite varnostni pas čim bolj navzdol;

– potisnite sedež do konca nazaj;

– nekoliko nagnite naslonjalo (za prib - ližno 25°);

– karseda dvignite sedišče sedeža (pri vo - zilih, ki to omogočajo).

Pri vozilih, opremljenih z nastavljivimi vzglavniki, v vseh primerih dvignite vzglav - nik sedeža do konca, da ne ovira otroškega sedeža.

1.104.

Po namestitvi otroškega sedeža, če je to mogoče, lahko po potrebi sedež v vozilu premaknete naprej (da ostane dovolj pro - stora na zadnjih sedežih za potnike ali druge otroške sedeže). Če je otroški sedež obrnjen v nasprotni smeri vožnje, naj se ne dotika instrumentne plošče, oziroma naj ne bo do konca pomaknjen naprej.

Po namestitvi otroškega sedeža drugih na - stavitev ne spreminjajte več.

SMRTNA NEVARNOST

ALI NEVARNOST HUJŠIH

POŠKODB: pred namestitvijo otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sovozni - kov sedež, preverite, ali je sovoznikova

airbag izklopljena

1.58.

1.50

SLV_UD81438_6

Sécurité enfants : installation du siège enfant, généralité (BFB - Renault) installation du siège enfant, généralités dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VARNOST OTROK: namestitev otroškega sedeža, splošno

(2/2)

Na zadnjem sedežu

Košaro se namesti prečno na smer vožnje, tako da zasede najmanj dva sedeža. Otroka obrnite tako, da bo imel noge pri vratih.

Prednji sedež pomaknite do konca naprej, da boste lahko namestili otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje. Nato po - maknite prednji sedež toliko nazaj, da se sedeža ne bosta dotikala.

Zaradi varnosti otroka, obrnjenega v smeri vožnje, pomaknite sedež do konca nazaj in pomaknite naprej sedež, ki je pred otrokom, ter vzravnajte naslonjalo, da se sedež ne dotika nog otroka.

Vedno odstranite vzglavnik z zadnjega sedeža, na katerem je nameščen otroški sedež.

➥ 3.43. Po potrebi pomaknite zadnji

sedež vozila čim bolj nazaj. To morate nare - diti, preden namestite otroški sedež.

Preverite, ali je otroški sedež pritisnjen ob naslonjalo sedeža vozila.

Namestitev jahača (sku pina 2 ali 3)

Preverite delovanje (navijanje) varnostnega pasu

1.28.

Nastavite varnostni pas z namestitvijo položaja:

– ramenskega varnostnega pasu na otrokovi rami, ne da bi se dotikal vratu;

– medeničnega varnostnega pasu tako, da leži plosko na stegnih in ob medenici.

Po potrebi prilagodite položaj sedeža v vozilu.

Otroškega sedeža z oporami, naslonjenimi na pod, ne smete nikoli namestiti na zadnji sre - dnji sedež.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUDIH POŠKODB .

Prepričajte se, da otroški sedež ali otrokove noge ne ovirajo pravilne pritrditve sprednjega

sedeža.

1.20 ali

3.45.

Otroški sedež je najbolje na - mestiti na enega od zadnjih se - dežev.

Če želite namestiti sedež

ISOFIX na to mesto, pred aktiviranjem zapahov z roko izvlecite varnostni pas srednjega sedeža.

1.51

SLV_UD81438_6

Sécurité enfants : installation du siège enfant, généralité (BFB - Renault)

OTROŠKI SEDEŽI: pritrditev z varnostnim pasom

(1/3)

Zaradi upoštevanja veljavne zakonodaje so v spodnji preglednici iste informacije kot v prikazih na naslednjih straneh.

Tip otroškega sedeža Teža otroka

Prečno nameščena košara

Skupina 0

< 10 kg

Lupinica, obrnjena v na sprotni smeri vožnje

Skupina 0 ali 0 +

< 10 kg in < 13 kg

Školjkast sedež/sedež v nasprotni smeri vožnje

Skupini 0 + in 1

< 13 kg in 9 do 18 kg

Sedež, obrnjen v smeri vožnje

Skupina 1

9 do 18 kg

Dvižno sedišče

Skupini 2 in 3

15 do 25 kg in 22 do 36 kg

Prednji sovoznikov sedež

Stranski zadnji sedeži

X

U (1) (5)

U (1) (5)

X

X

U (2)

U (3)

U (3)

U (4)

U / B2 (4)

Zadnji osrednji sedež

X

U (3)

U (3)

U (4)

X

(1) SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB: pred namestitvijo otroškega sedeža na sovoznikov sedež pre verite, ali je sovoznikova airbag izklopljena.

➥ 1.58.

1.52

SLV_UD81439_3

Sièges enfant : fixation par ceinture de sécurité (BFB - KFB - Renault)

Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité ou par système ISOFIX retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag activation airbags passager avant .......

(page courante) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbags ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

OTROŠKI SEDEŽI: pritrditev z varnostnim pasom

(2/3)

X = Mesto ni primerno za namestitev take vrste otroškega sedeža.

U = Mesto je primerno za pritrditev sedeža, ki je na voljo v prosti prodaji in je homologiran kot »univerzalen«, z varnostnim pasom; Preverite, ali ga je mogoče namestiti.

B2 = Mesto je primerno za pritrditev sedeža, ki se ga pritrdi z varnostnim pasom in je homologiran kot »B2«: preverite, ali ga je mogoče namestiti.

(2) Košara se namesti prečno na smer vožnje, tako da zasede najmanj dva sedeža. Otrokova glava naj bo obrnjena stran od vrat vozila.

(3) Po potrebi pomaknite sedež vozila čim bolj nazaj. Prednji sedež pomaknite do konca naprej, da boste lahko namestili otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje. Nato pomaknite prednji sedež toliko nazaj, da se sedeža ne bosta dotikala.

(4) Vedno odstranite vzglavnik zadnjega sedeža, na katerem je nameščen otroški sedež. To morate narediti, preden namestite otroški sedež.

3.43. Premaknite sedež pred otrokom naprej, premaknite naslonjalo sedeža naprej, da preprečite stike med sedežem in nogami otroka.

(5) Sedež v vozilu pomaknite čim bolj nazaj, čim bolj dvignite sedišče ter nekoliko nagnite naslonjalo (približno 25°).

SLV_UD81439_3

Sièges enfant : fixation par ceinture de sécurité (BFB - KFB - Renault)

1.53

OTROŠKI SEDEŽI: pritrditev z varnostnim pasom

(3/3)

Prikaz namestitve

³

Preden namestite otroški sedež ali se na sedež usede potnik, preverite stanje airbag.

²

Namestitev otroškega sedeža na tem mestu je prepovedana.

Otroški sedež, pritrjen z varnostnim pasom

¬

Mesto je primerno za namestitev otroškega sedeža, ki se pritrdi z varnostnim pasom in je homologiran kot »univerzalen«.

B2 : Sedež, ki omogoča pritrditev otroškega sedeža s homologacijo »B2«, z varnostnim pasom.

SMRTNA NEVARNOST

ALI NEVARNOST HUJŠIH

POŠKODB: pred namestitvijo otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sovozni kov sedež, preverite, ali je sovoznikova airbag izklopljena

1.58.

1.54

Sistem za varovanje otroka, ki ni primeren za to vozilo, ne bo pravilno varoval otroka ali do jenčka. Otrok se lahko hudo ali celo smrtno poškoduje.

Prepričajte se, da je otrok vedno privezan in da je njegov varnostni pas pravilno nastavljen in naravnan

1.28.

Po potrebi ustrezno prilagodite položaj sedeža.

SLV_UD81439_3

Sièges enfant : fixation par ceinture de sécurité (BFB - KFB - Renault)

OTROŠKI SEDEŽI: pritrditev s sistemom isofix

(1/3)

Prikaz namestitve Otroški sedež, pritrjen s pritrdišči ISOFIX

±

Mesto je primerno za pritrditev otro -

škega sedeža ISOFIX.

Zadnji sedeži so opremljeni s pritr - diščem, ki omogoča pritrditev univerzalnega otroškega sedeža ISOFIX, obrnjenega v smeri vožnje. Pritrdišča so na naslonjalih za - dnjih sedežev.

²

To mesto ni primerno za namesti- tev takšnega otroškega sedeža.

SMRTNA NEVARNOST

ALI NEVARNOST HUJŠIH

POŠKODB: pred namestitvijo otroškega sedeža na sovozni kov sedež preverite, ali je sovoznikova airbag izklopljena.

➥ 1.58.

Sistem za varovanje otroka, ki ni primeren za to vozilo, ne bo pravilno varoval otroka ali do - jenčka. Otrok se lahko hudo ali celo smrtno poškoduje.

Prepričajte se, da je otrok vedno privezan in da je njegov varnostni pas pravilno nastav-

ljen in naravnan.

1.28.

Po potrebi ustrezno prilagodite položaj sedeža.

1.55

SLV_UD81446_3 sieges enfant : fixation par système isofix (BFB - KFB - Renault) retenue enfants..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges enfants ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de retenue enfants ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’enfants .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Isofix ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ceintures de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dispositifs de retenue enfants ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbags ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag désactivation airbag passager avant ...

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag activation airbags passager avant .......

(jusqu’à la fin de l’UD)

OTROŠKI SEDEŽI: pritrditev s sistemom isofix

(2/3)

V spodnji tabeli so zajete iste informacije kot na shemi na prejšnjih straneh za upoštevanje veljavne zakonodaje.

Tip otroškega sedeža Teža otroka

Prečno nameščena košara

Skupina 0

< 10 kg

Lupinica, obrnjena v na sprotni smeri vožnje

Skupina 0 ali 0 +

< 13 kg

Sedež, obrnjen v naspro tni smeri vožnje

Skupina 0 + ali 1

< 13 kg in 9 do

18 kg

Sedež, obrnjen v smeri vožnje

Skupina 1

9 do 18 kg

Dvižno sedišče

Skupina 2 ali 3

15 do 25 kg in 22 do 36 kg

Velikost sedeža

[Gabarit]

Sovoznikov sedež

L1 [F]

L2 [G]

X

R1 [E]

R3 [C]

R2 [D]

F3 [A]

F2 [B]

F2X [B1]

B2

X

X

X

X

Zadnji stranski sedeži

X

IL (1)

IL (1)

IUF - IL (2)

IUF - IL (2)

Zadnji osrednji sedež

X

X

X

X

X

Sedež i-Size X i-U X

(1) SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB: pred namestitvijo otroškega sedeža na sovoznikov sedež pre - verite, ali je sovoznikova airbag izklopljena.

➥ 1.58.

1.56

SLV_UD81446_3 sieges enfant : fixation par système isofix (BFB - KFB - Renault)

OTROŠKI SEDEŽI: pritrditev s sistemom isofix

(3/3)

X = Mesto ni primerno za namestitev otroškega sedeža ISOFIX.

IUF/IL = Mesto, na katerem je dovoljena namestitev otroškega sedeža s pritrdišči ISOFIX, homologiranega kot »univerzalen/poluniverzalen ali specifičen za določeno vozilo«; Preverite, ali ga je mogoče namestiti.

i-U = Primerno za pripomočke za varovanje i-Size univerzalnih kategorij, nameščenih v smeri vožnje in v obratni smeri.

(1) Po potrebi pomaknite sedež vozila čim bolj nazaj. Prednji sedež pomaknite do konca naprej, da boste lahko namestili otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje. Nato pomaknite prednji sedež toliko nazaj, da se ne bo dotikal otroškega sedeža.

(2) Vedno odstranite vzglavnik zadnjega sedeža, na katerem je nameščen otroški sedež. To morate narediti, preden namestite otroški sedež.

3.43. Premaknite sedež pred otrokom naprej, premaknite naslonjalo sedeža naprej, da preprečite stike med sedežem in nogami otroka.

Velikost otroškega sedeža ISOFIX je označena s črko:

– F3, F2, F2X [A, B, B1]: za sedeže obrnjene v smeri vožnje v skupini 1 (od 9 do 18 kg);

– R3, R2 [C, D]: za sedeže, obrnjene v nasprotni smeri vožnje ali lupinice v skupini 0+ (pod 13 kg) ali skupini 1 (od 9 do 18 kg);

– R1 [E]: za sedeže, obrnjene v nasprotni smeri vožnje ali lupinice v skupini 0 (pod 10 kg) ali 0+ (pod 13 kg);

– L1, L2 [F, G]: košare za dojenčke v skupini 0 (pod 10 kg);

– B2: ojačevalniki v skupinah 2 in 3 (od 15 do 25 kg in od 22 do 36 kg).

SLV_UD81446_3 sieges enfant : fixation par système isofix (BFB - KFB - Renault)

1.57

VARNOST OTROK: izklop, vklop AIRBAG na sovoznikovi strani

(1/3)

1

2

Sovoznikovo airbag lahko vklo - pite ali izklopite le pri zaustav ljenem vozilu in izključenem kontaktu .

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki

©

.

å

in

Stanje varnostne blazine bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.

Izklop sovoznikovih airbag

Pred nameščanjem otroškega sedeža na sprednji sovoznikov sedež:

– prepričajte se, da je nameščanje otro -

škega sedeža na ta sedež dovoljeno;

– Če je otroški sedež obrnjen nazaj, morate izklopiti varnostno blazino.

Za izklop l’airbag: pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu pritisnite stikalo za blokiranje 1 in ga obrnite v polo- žaj OFF .

Ko je kontakt vključen, obvezno preverite, ali kontrolna lučka sveti 2 .

¹

na prikazovalniku

Ta kontrolna lučka ostane stalno priž gana in potrjuje, da lahko na sovoznikov sedež namestite otroški sedež.

NEVARNO

Ker delovanje sovoznikove varnostne blazine ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotno smer vožnje,

NIKOLI ne namestite sistema varova- nja za otroški sedež, obrnjenega v na - sprotno smer vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENO sprednjo AIRBAG .

Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB .

1.58

SLV_UD75372_2

Sécurité enfants : désactivation/activation airbag passager avant (BFB - KFB - Renault) désactivation-activation de l’airbag passager avant sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag.........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) airbags ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) désactivation airbag passager avant .........

(jusqu’à la fin de l’UD) désactivation airbags passager avant .......

(jusqu’à la fin de l’UD) airbag activation airbags passager avant .......

(jusqu’à la fin de l’UD)

VARNOST OTROK: izklop, vklop AIRBAG na sovoznikovi strani

(2/3)

A

A

3

NEVARNO

Ker delovanje sovoznikove varnostne blazine ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotno smer vožnje,

NIKOLI ne namestite sistema varova- nja za otroški sedež, obrnjenega v na - sprotno smer vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENO sprednjo AIRBAG .

Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB .

Na to vas opozarjajo oznake na armaturni plošči in nalepke A na obeh straneh sovo- znikovega senčnika 3 (kot je zgornja na - lepka).

SLV_UD75372_2

Sécurité enfants : désactivation/activation airbag passager avant (BFB - KFB - Renault)

1.59

VARNOST OTROK: izklop, vklop AIRBAG na sovoznikovi strani

(3/3)

2

Motnje pri delovanju

V primeru napake na sistemu za vklop in izklop airbag za sovoznika je na sovoznikov sedež prepovedano namestiti otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Prav tako ni priporočljivo, da bi na njem sedel katerikoli od sopotnikov.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom ser - visne mreže za vaše vozilo.

1

Vključitev sovoznikove airbag

Takoj ko otroški sedež odstranite s sovozni - kovega sedeža, ponovno aktivirajte airbag, da sovozniku zagotovite varnost v primeru trčenja.

Za ponovni zagon airbag: pri zaustavlje nem vozilu in izključenem kontaktu priti- snite in zavrtite stikalo 1 v položaj ON .

Ko je kontakt vključen morate preveriti, ali je opozorilna lučka

] se po približno 60 sekundah po zagonu prižge opozorilna lučka valniku 2 .

izključena in ali

na prikazo -

Sovoznikova airbag je vklopljena.

Sovoznikovo airbag lahko vklo - pite ali izklopite le pri zaustav ljenem vozilu in izključenem kontaktu .

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki

©

.

å

in

Stanje varnostne blazine bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.

1.60

SLV_UD75372_2

Sécurité enfants : désactivation/activation airbag passager avant (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

ZVOČNI IN SVETLOBNI SIGNALI

1

Smerokazi

Premaknite ročico 1 v tisto smer, v katero želite premakniti tudi volan.

A

Impulzni način delovanja

Na kratko premaknite ročico 1 navzgor ali navzdol, ne prekoračite točke upora, nato jo sprostite: ročica se bo vrnila v začetni polo - žaj in zadevni smernik bo trikrat utripnil.

Zvočni opozorilnik

Pritisnite na osrednjo blazinico volanskega obroča A , da vključite zvočni opozorilnik.

Svetlobni signal

Za opozorilni svetlobni signal povlecite ročico 1 k sebi, nato pa jo spustite.

2

é

Varnostne utripalke

Pritisnite stikalo 2 . Istočasno se vključijo vsi štirje smerokazi in bočne smerne utripalke.

Varnostne utripalke pri- žgite samo v primeru nevarnosti, ko morate opozoriti ostale voz - nike, da se morate ustaviti na neobičajnem ali nedovoljenem mestu, oziroma pri vožnji v posebnih pogojih ali prometnih razmerah.

1.61

Avertisseurs sonores et lumineux

SLV_UD75380_2

Avertisseurs sonore et lumineux (BFB - KFB - Renault) alarme sonore............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) avertisseurs lumineux ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clignotants .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de détresse ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de direction ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de direction ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) signal danger .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) warning ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) avertisseur sonore .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) appel lumineux ..............................................

(page courante) appel sonore ..................................................

(page courante) klaxon ........................................................

(page courante) avertisseurs sonore et lumineux ................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage : extérieur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) signalisation éclairage ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VOZNIKOVO MESTO Z VOLANOM NA LEVI STRANI

(1/2)

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 2 1 11 12 2 1

1.62

26

25

23 22 21 20 19

18

24 17

Poste de conduite commandes ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) poste de conduite ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) planche de bord .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

15

16

14 13

SLV_UD75374_2

Poste de conduite direction à gauche (BFB - KFB - Renault)

VOZNIKOVO MESTO Z VOLANOM NA LEVI STRANI

(2/2)

Prisotnost opisane opreme JE ODVISNA OD IZVEDENKE VOZILA IN TRŽIŠČA.

1 Zračniki.

2 Reža za usmerjanje zraka na steklo

3 Ročica za upravljanje:

– smerokazov,

– zunanje osvetlitve,

– zadnje meglenke.

4 Prostor za Airbag voznikovo varnostno blazino, hupa.

5 Instrumentna plošča.

6 Prikazovalnik na vetrobranskem steklu.

7 Stikala:

– za prikaz podatkov potovalnega ra - čunalnika in menija za osebne na - stavitve vozila;

– za daljinsko upravljanje avtoradia, navigacijskega sistema.

8 Ročica za upravljanje brisanja/pranja vetrobranskega in zadnjega stekla.

9 Stikala gretja ali klimatske naprave

10 Zaslon multimedijskega sistema

11 Stikala za:

– varnostne utripalke;

– električno zaklepanje vrat.

12 Prostor Airbag za sovoznikovo varno - stno blazino.

13 Predal za drobnarije

14 Stikala za:

– ogrevanja prednjih sedežev;

– sprednji sedeži s prezračevanjem;

– za vklop/izklop načina ECO, odvi - sno od vozila;

– vklop/izklop sistema za pomoč pri parkiranju;

– vključitev/izključitev funkcije Stop and Start;

– za sistem opozarjanja na spre - membo voznega pasu.

15 Vtičnice za dodatno in multimedijsko opremo.

16 Odlagalni predal/nosilec za pločevinke.

17 Stikala za:

– vklop/izklop samodejne parkirne zavore;

– vključitev/izključitev funkcije

AUTOHOLD.

18 Stikalo MULTI-SENSE ali RS Drive.

19 Prestavna ročica

20 Gumb za zagon/zaustavitev motorja

(vozila s kartico).

21 Stikalo za zagon (vozila s ključem).

22 Ročica za nastavljanje volana po višini in globini.

23 Glavno stikalo in krmilni elementi funk - cij regulator/omejevalnik hitrosti, pri - lagodljivi regulator hitrosti in sistem za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu.

24 Ročna zavora

25 Vzvod za odpiranje pokrova motornega prostora

26 Stikala za:

– električno nastavitev višine svetlob - nega snopa prednjih žarometov;

– nastavitev osvetlitve kontrolnih naprav;

– gretje volana;

– odpiranje prtljažnih vrat;

– odklepanje pokrovčka posode za gorivo.

1.63

SLV_UD75374_2

Poste de conduite direction à gauche (BFB - KFB - Renault)

VOZNIKOVO MESTO Z VOLANOM NA DESNI STRANI

(1/2)

1 2 3 4 5 1 6 2 1 7 8 9 10 11 12 2 1

1.64

25

24

23 22

21

20

17

18

19

16 15 14

SLV_UD75377_2

Poste de conduite direction à droite (BFB - KFB - Renault)

13 commandes ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) poste de conduite ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) planche de bord .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VOZNIKOVO MESTO Z VOLANOM NA DESNI STRANI

(2/2)

Prisotnost opisane opreme JE ODVISNA OD IZVEDENKE VOZILA IN TRŽIŠČA.

1 Zračniki.

2 Reža za usmerjanje zraka na steklo

3 Prostor Airbag za sovoznikovo varno - stno blazino.

4 Stikala:

– ogrevanja prednjih sedežev;

– sprednji sedeži s prezračevanjem;

– za vklop/izklop načina ECO, odvi - sno od vozila;

– vklop/izklop sistema za pomoč pri parkiranju;

– vključitev/izključitev funkcije Stop and Start;

– za sistem opozarjanja na spre - membo voznega pasu.

5 Stikala gretja ali klimatske naprave

6 Zaslon multimedijskega sistema

7 Ročica za upravljanje:

– smerokazov,

– zunanje osvetlitve,

– zadnje meglenke.

8 Glavno stikalo in krmilni elementi funk - cij regulator/omejevalnik hitrosti, pri - lagodljivi regulator hitrosti in sistem za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu.

9 Instrumentna plošča

10 Prostor za Airbag voznikovo varnostno blazino, hupa.

11 Stikala za:

– za prikaz podatkov potovalnega ra - čunalnika in menija za osebne na - stavitve vozila;

– za daljinsko upravljanje avtoradia, navigacijskega sistema.

12 Ročica za upravljanje brisanja in pranja vetrobranskega in zadnjega stekla.

13 Stikala za:

– električno nastavitev višine svetlob - nega snopa prednjih žarometov;

– nastavitev osvetlitve kontrolnih naprav;

– gretje volana;

– odpiranje prtljažnih vrat;

– odklepanje pokrovčka posode za gorivo.

14 Stikalo za zagon (vozila s ključem).

15 Ročica za nastavljanje volana po višini in globini.

16 Gumb za zagon/zaustavitev motorja

(vozila s kartico).

17 Stikala za:

– varnostne utripalke;

– električno zaklepanje vrat.

18 Prestavna ročica

19 Odlagalni predal/nosilci za lončke.

20 Stikala za:

– vklop/izklop samodejne parkirne zavore;

– vključitev/izključitev funkcije

AUTOHOLD.

21 Stikalo MULTI-SENSE ali RS Drive.

22 Vtičnice za dodatno in multimedijsko opremo.

23 Predal za drobnarije

24 Ročna zavora

25 Vzvod za odpiranje pokrova motornega prostora

1.65

SLV_UD75377_2

Poste de conduite direction à droite (BFB - KFB - Renault)

KONTROLNE LUČKE

(1/6)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

A B C

Instrumentna plošča A , B , C ali D : vklopi se ob odpiranju voznikovih vrat.

Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se pri - kaže sporočilo.

Če se prižge opozorilna lučka

®

, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razme - rami. Ugasnite motor in ga več ne za - ganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. V tem primeru se morate nemudoma ustaviti v skladu s prometnimi razme - rami. Prepričajte se, da je vozilo ustre - zno zaustavljeno, in pokličite predstav - nika servisne mreže za vaše vozilo.

1.66

Tableau de bord :

SLV_UD81440_5

Tableau de bord : témoins lumineux (BFB - KFB - Renault)

D tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) poste de conduite ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) afficheur .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau de carburant ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins lumineux.......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KONTROLNE LUČKE

(2/6)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

š

Kontrolna lučka pozicijskih luči

á

Kontrolna lučka dolgih luči k

Kontrolna lučka zasenčenih luči f

Kontrolna lučka zadnjih me glenk

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

➥ 1.106

c

Kontrolna lučka levih smeroka zov b

Kontrolna lučka desnih smero kazov

M

Opozorilna lučka minimalne ko ličine goriva v posodi

Sveti rumeno, ko vklopite kontakt ali zaže - nete motor, nato pa se po nekaj sekundah izklopi ali zasveti belo (odvisno od vozila).

Če zasveti oranžno med vožnjo in jo spre - mlja zvočni signal, čim prej napolnite posodo za gorivo. Na voljo imate goriva še za pribli - žno 50 km vožnje.

Opozorilna lučka

Če med vožnjo sveti rdeče in jo spremlja kontrolna lučka

®

, morate za svojo varnost zaustaviti vozilo takoj, ko vam to dovoljujejo prometne razmere. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če med vožnjo sveti rumeno in jo sprem - lja opozorilna lučka

©

, čim prej obiš - čite predstavnika servisne mreže. Do takrat pa vozite previdno . Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

® Opozorilna lučka obvezne zau stavitve

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Prižge se istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami in/ali sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše var - nosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne za - ganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka

©

pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika pooblaščene servisne mreže za svoje vozilo, do takrat pa vozite preudarno .

Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

1.67

SLV_UD81440_5

Tableau de bord : témoins lumineux (BFB - KFB - Renault) feux : de position ...........................................

(page courante) feux : de route ................................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante) feux : indicateurs de direction ........................

(page courante) feux : de brouillard .........................................

(page courante) carburant remplissage .........................................

(page courante)

KONTROLNE LUČKE

(3/6)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

D

Opozorilna lučka napake na za vornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozo - rilno lučko

®

in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ú

Kontrolna lučka polnjenja aku mulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozo - rilno lučko

®

in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

À

Kontrolna lučka tlaka motor nega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko

®

in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo olja normalen, je vzrok za napako drugje.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

U

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontro - lna lučka

® prišlo do motnje.

, pomeni, da je v sistemu

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

© Opozorilna lučka

Zasveti, ko vključite kontakt ali za - ženete motor, in ugasne, ko motor steče.

Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da se morate čimprej previdno od peljati do predstavnika pooblaščene servi - sne mreže za vaše vozilo. Če tega pripo - ročila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

x

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

1.68

liquide de freins .........................................

(page courante) freins niveau du liquide de freins ...................

(page courante) batterie.......................................................

(page courante) huile moteur ...............................................

(page courante) direction à assistance variable ..................

(page courante)

ABS ...........................................................

(page courante)

SLV_UD81440_5

Tableau de bord : témoins lumineux (BFB - KFB - Renault)

KONTROLNE LUČKE

(4/6)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne

lučke:

2.43.

Ä

Kontrolna lučka sistema za pre prečevanje onesnaževanja

Pri opremljenih vozilih se ta lučka vklopi ob zagonu motorja in, odvisno od vozila, ob iz - klopu kontakta, medtem ko je motor v fazi stanja pripravljenosti

2.8, nato pa se iz

- klopi.

– Če sveti neprekinjeno, se čimprej posve - tujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

– Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje mo - torja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne

mreže za vaše vozilo ➥ 2.30.

Ô

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Zasveti rdeče, ko vključite kontakt ali zaže - nete motor.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato pre - verite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

å

Kontrolna lučkaairbag

Prižge se na instrumentni plošči, ko vključite kontakt, in po nekaj sekundah ugasne.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključi - tvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom ser - visne mreže za vaše vozilo.

É

Kontrolna lučka zagonskega se grevanja (pri izvedenkah z dizel skim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu.

Prižgana lučka kaže, da so vključene ogre - valne svečke.

Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Š ‰

Indikator spremembe prestave

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže nav - zgor) ali nižjo prestavo (puščica kaže nav -

zdol) ➥ 2.22.

O p o z o r i l o s i s t e m a

»AUTOHOLD«

2.21

Ó

Kontrolna lučka za nogo na za vornem pedalu

Vklopi se, ko je treba pritisniti zavorni pedal

➥ 2.145.

}

Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali avtomatske parkirne zavore

➥ 2.16

➥ 2.17

Opozorilna lučka odprtih vrat

1.69

SLV_UD81440_5

Tableau de bord : témoins lumineux (BFB - KFB - Renault)

ESC : Contrôle dynamique de conduite ....

(page courante) antipollution conseils ................................................

(page courante) liquide de refroidissement..........................

(page courante) liquide de refroidissement moteur .............

(page courante) airbags ......................................................

(page courante) airbag.........................................................

(page courante) diesel particularité des versions Diesel ..........

(page courante) diesel ........................................................

(page courante) vitesse indicateur de changement de vitesse ..

(page courante) freins frein de parking assisté ........................

(page courante) frein de parking assisté ..............................

(page courante) portes.........................................................

(page courante)

KONTROLNE LUČKE

(5/6)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Kontrolna lučka za preklop mo torja v stanje pripravljenosti

➥ 2.8

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripra vljenosti ni mogoč

2.8

Kontrolna lučka zaznavanja voz nikovih rok na volanu

➥ 2.54

Kontrolna lučka za samodejno parkiranje

2.140

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah

2.32

2.38.



Opozorilne lučke sistema za menjavo voznega pasu

(odvisno od vozila)

➥ 2.49



Opozorilne lučke sistema za ohranjanje voznega pasu (odvisno od vozila)

2.54



Aktivno zaviranje v sili ni na voljo ali okvarjene opo zorilne lučke (odvisno od vozila)

2.71

 vozila)

2.85

Opozorilne lučke omejeval nika hitrosti (odvisno od

Ï vozila)

2.89

Opozorilne lučke regula torja hitrosti (odvisno od



Opozorilne lučke prilago

(odvisno od vozila)

2.94

dljivega regulatorja hitrosti



Opozorilne lučke sistema za poravnavo vožnje po ustreznem voznem pasu (odvisno od vozila)

2.109

Lučka načina ECO

Zasveti, ko je vklopljen način ECO

2.22.

Kontrolna lučka prostega teka

➥ 2.22

Opozorilna lučka za raven rea genta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

➥ 1.123

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev

2.12 ali

2.14

1.70

SLV_UD81440_5

Tableau de bord : témoins lumineux (BFB - KFB - Renault) limiteur de vitesse ......................................

(page courante) régulateur de vitesse .................................

(page courante)

Stop and Start ............................................

(page courante) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(page courante) stationnement assisté ................................

(page courante) alerte de sortie de voie ..............................

(page courante) freinage actif d’urgence .............................

(page courante) mise en veille du moteur............................

(page courante) régulateur de vitesse adaptatif ..................

(page courante)

ECO conduite ............................................

(page courante) roue libre....................................................

(page courante) filtre :

à particules ..........................................

(page courante) gaz d’échappement ...................................

(page courante) réactif .........................................................

(page courante)

KONTROLNE LUČKE

(6/6)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

C

ß

Opozorilna lučka za nepripet vo znikov pas in pri nekaterih izve denkah vozil tudi za nepripet sovoznikov varnostni pas

1.28

Na prikazovalniku C

Varnostna blazina za sovoznika

ON

➥ 1.58

¹

Varnostna blazina za sovoznika

OFF

➥ 1.58

airbag.........................................................

(page courante) ceintures de sécurité .................................

(page courante)

SLV_UD81440_5

Tableau de bord : témoins lumineux (BFB - KFB - Renault)

1.71

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(1/11)

1

A

2

Instrumentna plošča A

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu ne - katerih kontrolnih lučk se prikaže tudi spo - ročilo.

Prikaz instrumentne plošče lahko po želji pri - lagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sis - tema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sis - tema

➥ 1.95.

5

Merilnik hitrosti 1

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Merilnik vrtljajev 2

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

4 3

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka

in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Števec skupnega števila prevoženih

kilometrov 3

1.88

Potovalni računalnik 4

1.83

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 5

Podatek bo prikazan po prevoženih

400 metrih.

1.88.

1.72

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault)

écran affichages de navigation ....................

(page courante)

écran

écran navigation ..................................

(page courante) niveau de carburant ...................................

(page courante) ordinateur de bord .....................................

(page courante) autonomie du véhicule...............................

(page courante) alarme sonore de survitesse .....................

(page courante) carburant autonomie..................................

(page courante)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(2/11)

6

7

10

Informacije multimedijskega sistema 6

Odvisno od vozila lahko prikažete informa - cije na zaslonu multimedijskega sistema

(kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Indikator načina vožnje 7

2.22

8

9

Indikator temperature hladilne tekočine 8

Pri običajnem delovanju mora biti indika - tor 8 pred območjem 9 . Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opo - zorilna lučka na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

®

in se pojavi sporočilo

Indikator količine goriva 10

Če je nivo na minimalni vrednosti, se vklopi rumena opozorilna lučka in zasliši zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

M

na indikatorju

1.73

indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) afficheur .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau de carburant ...................................

(page courante) liquide de refroidissement..........................

(page courante) liquide de refroidissement moteur .............

(page courante) indicateurs de style de conduite .............................

(page courante)

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(3/11)

12

11

B

15

13

14

Instrumentna plošča B

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu ne - katerih kontrolnih lučk se prikaže tudi spo - ročilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sis - tema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sis - tema

➥ 1.95.

Indikator temperature hladilne tekočine 11

Pri običajnem delovanju mora biti indika - tor 11 pred območjem 12 . Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opo - zorilna lučka na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

®

in se pojavi sporočilo

Merilnik hitrosti 13

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka

in za- sliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Vklopi se takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler hitrost vozila pre - sega 120 km/h.

Merilnik vrtljajev 14

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Indikator načina vožnje 15

➥ 2.22.

1.74

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault)

écran affichages de navigation ....................

(page courante)

écran

écran navigation ..................................

(page courante) liquide de refroidissement..........................

(page courante) liquide de refroidissement moteur .............

(page courante) alarme sonore de survitesse .....................

(page courante) indicateurs de style de conduite .............................

(page courante) vitesse alerte de survitesse ..............................

(page courante)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(4/11)

16

20

19

18 17

Informacije multimedijskega sistema 16

Glede na vozilo lahko prikažete informa - cije na zaslonu multimedijskega sistema

(kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 17

Podatek bo prikazan po prevoženih

400 metrih.

➥ 1.88.

Števec skupno prevoženih kilometrov 18

1.88

Potovalni računalnik 19

1.83

Indikator količine goriva 20

Če je nivo na minimalni vrednosti, se vklopi oranžna opozorilna lučka nite posodo za gorivo.

M

na indika - torju in zasliši zvočni signal. Čimprej napol -

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault)

1.75

autonomie du véhicule...............................

(page courante) carburant autonomie..................................

(page courante) ordinateur de bord .....................................

(page courante) niveau de carburant ...................................

(page courante) niveaux carburant ..............................................

(page courante)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(5/11)

21

C

24

Instrumentna plošča C

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu ne - katerih kontrolnih lučk se prikaže tudi spo - ročilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sis - tema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sis - tema

1.95.

23

22

Merilnik vrtljajev 21

(skala x 1000)

Indikator temperature hladilne tekočine 23

Pri običajnem delovanju mora biti indika - tor 23 pred rdečim območjem 22 . Temu po- dročju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka sporočilo na instrumentni plošči, ter se zas - liši zvočni signal.

®

in se pojavi

26 25

Potovalni računalnik 24

➥ 1.83

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 25

Podatek bo prikazan po prevoženih

400 metrih.

1.88

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 26

1.88

1.76

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(6/11)

27 28

Indikator načina vožnje 27

2.22

29

Merilnik hitrosti 28

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka

in za- sliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Vklopi se takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler hitrost vozila pre - sega 120 km/h.

Indikator količine goriva 29

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

M

na indikatorju

1.77

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(7/11)

30

D

31 35 36

32

Instrumentna plošča D

Vklopi se ob vklopu kontakta.

Ob prižigu nekaterih opozorilnih lučk se pri - kaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila, opremljena z navigacijskim siste - mom, glejte navodila za uporabo opreme.

Vozila brez navigacijskega sistema ➥ 1.95.

34 33

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka

in zas- liši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Merilnik hitrosti 30

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Indikator načina vožnje 31

➥ 2.22.

Indikator temperature hladilne teko čine 33

Pri običajnem delovanju mora biti indika - tor 33 pred območjem 32 .

37

Temu področju se lahko približa samo pri “in - tenzivni” uporabi vozila.

Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka

®

in se pojavi sporočilo na instru mentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

-

Merilnik vrtljajev 34

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Izbran način vožnje 35

3.2

Števec skupnega števila prevoženih kilo metrov 36

1.88

Območje potovalnega računalnika 37

➥ 1.83

1.78

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault) tableau de bord..........................................

(page courante) liquide de refroidissement..........................

(page courante) liquide de refroidissement moteur .............

(page courante) ordinateur de bord .....................................

(page courante) autonomie du véhicule...............................

(page courante) carburant autonomie..................................

(page courante)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(8/11)

38 41 41

40 39

Informacije multimedijskega sistema 38

Glede na vozilo lahko prikažete informa - cije na zaslonu multimedijskega sistema

(kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 39

Podatek bo prikazan po prevoženih

400 metrih

➥ 1.88.

44 43 42

Indikator količine goriva 40

Če je nivo na minimalni vrednosti, se vklopi oranžna kontrolna lučka

M ki jo spremlja zvočni signal.

na indikatorju,

Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Smerokazi 41

Opozorilna lučka 42

1.66

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik 43

2.32

Opozorilna lučka sistema varnostne blazine 44

1.34

45 46 47

Opozorilna lučka za nujno zaustavitev 45

➥ 1.66

Opozorilna lučka zaznavanja voznikovih

rok na volanu 46

2.54

2.109

Opozorilna lučka za parkirno zavoro ali samodejno parkirno zavoro 47

2.16

➥ 2.17

1.79

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault) indicateurs de style de conduite .............................

(page courante) vitesse alerte de survitesse ..............................

(page courante) alarme sonore de survitesse .....................

(page courante) niveau de carburant ...................................

(page courante)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(9/11)

48

Nekatere nastavitve lahko prilagodite prek zaslona multimedijskega sistema.

Glejte navodila za multimedijsko opremo.

Nastavitev višine prikaza informacij na prikazovalniku

Glede na položaj pri vožnji lahko dvignete ali spustite prikaz informacij na prikazovalniku.

Nastavitev osvetlitve prikazovalnika

Nastavite lahko osvetlitev (dnevni ali nočni način):

– samodejno : svetlost se bo spreminjala glede na raven osvetlitve okolja;

– ročno : osvetlitev se samodejno preklopi pri vklopu/izklopu luči.

V obeh primerih se dnevni način spreminja glede na svetlobo iz okolice.

Prikazovalnik na vetrobranskem steklu 48

Prikazovalnik povzema informacije o vožnji in navigaciji z instrumentne plošče in za - slona multimedijskega sistema.

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, se postavi ob zagonu motorja in pospravi ob zaustavitvi motorja.

Na dobro vidnost informacij lahko vpli - vajo:

– položaj sedeža;

– predmet, odložen na postavljenem pri - kazovalniku;

– polarizacija pri nekaterih steklih za očala;

– slabe vremenske razmere (dež, sneg, zelo močno sonce ...).

Prikazovalnika na vetrobranskem steklu ne smete na silo ročno odpirati/zapirati.

1.80

Svetujemo vam, da iz varno - stnih razlogov vse te nastavi- tve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Če informacije na instrumen - tni plošči in prikazovalniku na vetrobranskem steklu/zaslonu multimedijskega sistema niso skladne, glejte informacije, prikazane na instrumentni plošči.

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault)

écran

écran escamotable ..............................

(page courante) afficheur tête haute ....................................

(page courante)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(10/11)

Motnje delovanja

V primeru težav pri delovanju (prikazovalnik se ne postavi ob zagonu motorja ali se po - spravi pri delujočem motorju zaradi udarca s predmetom):

– ustavite/zaženite motor; ali

– na zaslonu multimedijskega sistema spremenite nastavitve za postavitev pri- kazovalnika.

Če težave ne morete odpraviti, se posve - tujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

49 50

52 51

Opozorilo za minimalni nivo motornega olja

Pri zagonu motorja vas prikazovalnik instru - mentne plošče opozori, če je dosežen mini - malen nivo olja.

➥ 4.4.

Prvo opozorilo izbrišete tako, da pritisnete stikalo 52 » OK «.

Naslednja opozorila izginejo samodejno po približno 30 sekundah.

Ne glede na to, ali je prikazovalnik po - stavljen ali pospravljen, se noben pred - met ne sme položiti nanj ali njegovo mesto.

Za čiščenje prikazovalnika ne upora - bljajte topil, čistil ali grobih krp.

Uporabljajte zgolj krpice iz mikrofibre.

53

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila, ki niso opremljena z multimedij skim zaslonom in so opremljena z instru mentno ploščo A, B ali C

– Ko je kontakt izklopljen, pritisnite sti - kalo 49 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« 53 ;

– pritiskajte krmilnik 50 ali 51 , da odprete

» Nastavitve «, nato pritisnite stikalo 52

» OK «;

– ponovite postopek za dostop do mož - nosti »INSTRUMEN.PLOŠČA « in nato do možnosti » Enote«.

1.81

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) afficheur tête haute ....................................

(page courante)

PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

(11/11)

54

49 50

52

Instrumentna plošča v miljah

(nadaljevanje)

(možnost preklopa na km/h)

51

Vozila, ki niso opremljena z multimedij skim zaslonom in so opremljena z instru mentno ploščo D

– Ko je kontakt izklopljen, pritisnite sti - kalo 49 tolikokrat, da boste lahko izbrali sistem » Nastavitve« 54 ;

– pritiskajte krmilnik 50 ali 51 , da odprete

» Nastavitve vozila «, nato pritisnite sti - kalo 52 » OK «;

– pritiskajte krmilnik 50 ali 51 , da odprete

»INSTRUMEN.PLOŠČA«, nato pritisnite stikalo 52 » OK «;

– pritiskajte kontrolnik 50 ali 51 , da odprete

»Enota: km/h« (ali po potrebi »Enota: mph «), nato pritisnite stikalo 52 » OK «.

Vozila z zaslonom multimedijskega sis tema.

Za izbiro enote glejte navodila za multime - dijsko opremo.

Opomba: v obeh primerih se potovalni raču - nalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prej -

šnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila multi - medijskega sistema.

1.82

SLV_UD82484_2

Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (BFB - KFB - Renault) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) afficheur .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau d’huile moteur ................................

(page courante)

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

(1/5)

B A 4 3

1

2

4 3

Potovalni računalnik A, B, C ali

D

Glede na izvedenko vozila prikazuje nasle - dnje funkcije:

– prevožena razdalja;

– vozni parametri;

– informativna sporočila;

– sporočila o motnjah delovanja (ki jih spre - mlja kontrolna lučka

®

;

©

);

– opozorilna sporočila, ki jih spremlja kon - trolna lučka

– meni za osebne nastavitve vozila ➥ 1.95.

Vse te funkcije so opisane na naslednjih straneh.

1

4

2

3

C

1

4

2

3

SLV_UD82491_2

Ordinateur de bord : généralités (BFB - KFB - Renault)

D

1

4

2

3

1.83

appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) menu de personnalisation des réglages du véhicule .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

(2/5)

A

5

8

Vozilo s potovalnim računalnikom A

Funkcije so porazdeljene v območjih 5 , 6 , 7 in 8 . Mesta območij se razlikujejo glede na izbrani slog.

Pritisnite stikalo 1 , da se pomikate med ob - močji, funkcije pa izberite tako, da večkrat pritisnete stikala 2 ali 3 , nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 » OK «, da potrdite mož - nost.

7 6

1.84

SLV_UD82491_2

Ordinateur de bord : généralités (BFB - KFB - Renault)

A

1

4

2

3

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

(3/5)

5

B

6

8 7

Vozilo s potovalnim računalnikom B

Funkcije bodo porazdeljene v obmo - čjih 5 , 6 , 7 in 8 .

Pritisnite stikalo 1 , da se pomikate med ob - močji, funkcije pa izberite tako, da večkrat pritisnete stikala 2 ali 3 , nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 » OK «, da potrdite mož - nost.

1

4

C

2

3

1 2

4 3

Vozilo s potovalnim računalnikom C

Pritisnite stikalo 1 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo«.

Večkrat pritisnite kontrolnik 2 ali 3 , nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 » OK «, da po - trdite možnost.

1.85

SLV_UD82491_2

Ordinateur de bord : généralités (BFB - KFB - Renault)

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

(4/5)

9

D

1

4

10

Vozilo s potovalnim računalnikom D

Funkcije so prikazane v menijih 9 in 10 .

Pritisnite stikalo 1 , da se pomikate med ob - močji, funkcije pa izberite tako, da večkrat pritisnete stikala 2 ali 3 , nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 » OK «, da potrdite mož - nost.

2

3

1.86

SLV_UD82491_2

Ordinateur de bord : généralités (BFB - KFB - Renault)

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

(5/5)

Izbori

(prikaz je odvisen od opreme vozila in države) a) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah, zaporedni prikaz informativnih sporočil in sporočil o motnjah pri delovanju; b) trenutna poraba goriva in povprečna poraba goriva; c) števec dnevno prevoženih kilometrov in povprečna hitrost; d) reinicializacija tlaka v pnevmatikah; e) nastavitev ure; f) razdalja do naslednjega rednega servi - snega pregleda;

– razdalja do naslednjega rednega ser - visnega pregleda;

– Naslednja menjava olja.

g) Ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevo - zite s preostalim reagentom.

4

Ponastavitev števca dnevno prevoženih kilometrov in parametrov potovanja (gumb za ponastavitev)

Izberite eno od nastavitev potovanja, nato pritisnite in držite 4 » OK «, dokler se zaslon ne ponastavi na nič.

Samodejno vračanje voznih parametrov na ničlo

Vrnitev na ničlo bo opravljena samodejno, ko bo presežena zmogljivost spomina enega od parametrov.

Pomen prikazanih vrednosti po pritisku na tipko za vračanje v začetni položaj

Podatki o povprečni porabi goriva, razdalji, ki jo lahko prevozite s preostankom goriva, in povprečni hitrosti vožnje bodo točnejši in stabilnejši, čim večja bo prevožena razdalja od zadnjega pritiska na tipko za vračanje v začetni položaj.

Po prvih kilometrih vožnje po vrnitvi parame - trov v začetni položaj lahko opazite, da se razdalja, ki jo lahko prevozite s preostalim gorivom, povečuje. Razdalja je namreč izra - čunana na podlagi povprečne porabe goriva od zadnjega pritiska na tipko za vračanje na ničlo. Vendar pa se povprečna poraba goriva lahko zmanjša, ko:

– vozilo konča fazo pospeševanja;

– motor doseže normalno delovno tempe - raturo (motor je bil hladen, ko ste pritisnili tipko za vračanje v začetni položaj);

– vožnja preide z mestne na odprto cesto.

1.87

SLV_UD82491_2

Ordinateur de bord : généralités (BFB - KFB - Renault) ordinateur de bord heure réglage .................................................

(page courante) consommation de carburant ......................

(page courante) pression des pneumatiques.......................

(page courante) autonomie de vidange ...............................

(page courante) entretien : autonomie de vidange .........................

(page courante) capacité réservoir additionnel ....................

(page courante)

POTOVALNI RAČUNALNIK:

vozni parametri (1/4)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Primeri izbire

Ni shranjenih sporočil

7.4 L/100

5.8 L/100

Pomen izbranega prikaza a) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah.

Zaporedni prikaz:

– informativna sporočila (sovoznikova airbag OFF itd.);

– sporočila o motnjah delovanja (Preverite vbrizgavanje itd.).

b) Trenutna poraba goriva.

Podatek bo prikazan, ko boste presegli hitrost 30 km/h.

Povprečna poraba goriva po zadnjem vračanju v začetni položaj.

Vrednost je prikazana, ko prevozite najmanj 400 metrov od zadnjega vračanja na ničlo.

112,4 km

123.4 km/h c) Števec dnevno prevoženih kilometrov : od zadnje ponastavitve.

Povprečna hitrost po zadnjem vračanju v začetni položaj.

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih.

1.88

SLV_UD70982_2

Ordinateur de bord : paramètres de voyage (BFB - KFB - Renault) ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POTOVALNI RAČUNALNIK:

vozni parametri (2/4)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Primeri izbire

Za ponast. tlaka zadržite gumb

16:30

Pomen izbranega prikaza d) reinicializacija tlaka v pnevmatikah.

➥ 2.32

e) Nastavitev ure.

1.100

pression des pneumatiques.......................

(page courante) heure réglage .................................................

(page courante)

SLV_UD70982_2

Ordinateur de bord : paramètres de voyage (BFB - KFB - Renault)

1.89

POTOVALNI RAČUNALNIK:

vozni parametri (3/4)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Primeri izbire

Potovalni računalnik s sporočilom o vrednosti do naslednjega rednega servisnega pregleda

Servisni pregled čez

25 000 km / 12 mesecev

Predvidite servisni pregled čez

300 km / 24 dni

Pomen izbranega prikaza f) Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda

Pri vključenem kontaktu in ugasnjenem motorju dostopajte do razdelka

»Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda«. Ko se ta vrednost zmanjšuje, je način prikazovanja različen:

– če do naslednjega servisnega pregleda manjka manj kot 1.500 km ali en mesec: prikaže se sporočilo »Predvidite servisni pregled« s preostalo razda - ljo oziroma časom do naslednjega servisnega pregleda (kar se prej izteče);

– če je do naslednjega servisnega pregleda 0 km ali je datum za servisni pregled dosežen: prikazano je sporočilo » pljena je opozorilna lučka

©

.

Opravite servisni pregled

Na vozilu je treba čim prej opraviti servisni pregled.

« in vklo -

Opravite servisni pregled

Ponastavitev: števec kilometrov pred naslednjim rednim servisnim pregledom ponastavite tako, da približno 10 sekund držite gumb OK , dokler se neprekinjeno ne prikaže vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Opomba: če pri servisnem pregledu ni zamenjano olje, je treba ponastaviti samo vrednost do naslednjega servisnega pregleda. Če se opravi tudi menjava olja, je treba reinicializirati tako vrednost do naslednjega servisnega pregleda kot vrednost do menjave olja.

1.90

SLV_UD70982_2

Ordinateur de bord : paramètres de voyage (BFB - KFB - Renault) entretien : autonomie de vidange .........................

(jusqu’à la fin de l’UD) autonomie de vidange ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POTOVALNI RAČUNALNIK:

vozni parametri (4/4)

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Primeri izbire

Potovalni računalnik s sporočilom o vrednosti do naslednjega rednega servisnega pregleda (nadaljevanje)

Menjava olja čez

25 000 km / 24 mesecev

Pomen izbranega prikaza f) Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Naslednji redni servisni pregled

Pri vključenem kontaktu in ugasnjenem motorju dostopajte do informacij o

številu prevoženih kilometrov, da prikažete vrednost do naslednje menjave olja.

Odvisno od vozila se razdalja do naslednje menjave olja prilagaja glede na način vožnje (pogosta vožnja z nizko hitrostjo, vožnja od vrat do vrat, pogosta vožnja v prostem teku, vleka prikolice itd.). Razdalja, ki preostane do naslednje menjave olja, se torej v nekaterih primerih lahko v primerjavi z dejansko prevoženo razdaljo hitreje zmanjšuje.

Ponastavitev: števec kilometrov pred naslednjim rednim servisnim pregledom ponastavite tako, da približno 10 sekund držite gumb OK, dokler se neprekinjeno ne prikaže vrednost do naslednje menjave olja.

Opomba: če pri servisnem pregledu ni zamenjano olje, je treba ponastaviti samo vrednost do naslednjega servisnega pregleda. Če se opravi tudi menjava olja, je treba reinicializirati tako vrednost do naslednjega servisnega pregleda kot vrednost do menjave olja.

Zagotovi AdBlue čez 2400 km g) Ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim rea gentom.

1.91

SLV_UD70982_2

Ordinateur de bord : paramètres de voyage (BFB - KFB - Renault) capacité réservoir additionnel ....................

(page courante)

POTOVALNI RAČUNALNIK:

informativna sporočila

Lahko so v pomoč pri zagonu motorja oziroma vas obveščajo o določeni izbiri ali stanju med vožnjo.

V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov informativnih sporočil.

Primeri sporočil Pomen izbranega prikaza

» Parkirna zavora zategnjena« Opozarja, da je avtomatska parkirna zavora zategnjena.

» Zasukajte volan + START«

Nekoliko zasukajte volan, medtem ko pritiskate na gumb za zagon motorja, da se odklene volanski drog.

» Samokontrola funkcij« Prikaže se pri vključenem kontaktu, ko vozilo izvaja samokontrolo.

1.92

ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein de parking ..........................................

(page courante) démarrage .................................................

(page courante)

SLV_UD60347_1

Ordinateur de bord : messages d'information (BFB - KFB - Renault)

POTOVALNI RAČUNALNIK:

sporočila o motnjah pri delovanju

Prikažejo se skupaj s prižigom kontrolne lučke svoje vozilo, do takrat pa vozite preudarno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb na vozilu.

Izginejo s pritiskom na tipko za izbiro prikazanih podatkov ali po nekaj sekundah in so shranjena na ekranu sporočil o delovanju in motnjah.

Opozorilna lučka

©

© , kar pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za

ostane prižgana. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov sporočil o motnjah pri delovanju.

Primeri sporočil

» Pastro filtrin e naft«

» Kontr. bllokimin kund«

» LAJM jast«

» Kontr. sistemin kund«

Pomen izbranega prikaza

Opozarja na prisotnost vode v filtru plinskega olja; čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vozilo.

Opozarja na napako na enem od tipal pedalov, sistemu za upravljanje akumulatorja ali tipalu nivoja olja.

Opozarja na napako na varnostnih blazinah. Obstaja nevarnost, da se ob nesreči ne bodo sprožile.

– Opozarja na napako v sistemu za zmanjšanje onesnaževanja.

– Opozarja na napako v sistemu za zmanjšanje onesnaževanja, ko se hkrati vklopi kon

- trolna lučka

.

1.123.

ordinateur de bord .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) témoins de contrôle ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) filtre

à gazole ...............................................

(page courante) airbag.........................................................

(page courante) airbags ......................................................

(page courante) conseils antipollution .................................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

SLV_UD60348_1

Ordinateur de bord : messages d'anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

1.93

POTOVALNI RAČUNALNIK:

opozorilna sporočila

Prikažejo se skupaj s prižigom opozorilne lučke ® , kar pomeni, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov opozorilnih sporočil. Opomba: sporočila se na prikazovalniku pojavijo bodisi posamično ali izme - nično (ko je treba prikazati več sporočil) in jih lahko spremlja opozorilna lučka oziroma zvočni signal.

Primeri sporočil

» Nevarnost okvare motorja«

» Okvara zavornega sistema«

» Električna okvara NEVARNO«

» Predrta pnevmatika«

Pomen izbranega prikaza

Opozarja na napako sistema vbrizgavanja, na pregrevanje motorja ali na večjo težavo v predelu motorja.

Opozarja na težavo na zavornem sistemu.

Opozarja na težavo v polnilnem tokokrogu akumulatorja vozila (alternator ...).

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno.

1.94

ordinateur de bord .....................................

(page courante) témoins de contrôle ...................................

(page courante) messages au tableau de bord ...................

(page courante) tableau de bord..........................................

(page courante) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) bip sonore ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60349_1

Ordinateur de bord : messages d'alertes (BFB - KFB - Renault)

MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

(1/3)

1

Ta funkcija vam glede na opremo vozila omogoča vklop/izklop in nastavitev določe - nih funkcij vozila.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 1

Dostop do menija za nastavitev

Za informacije o dostopu do različnih na - stavitev glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izbira nastavitev

Izberite meni in nato funkcijo, ki jo želite spremeniti (prikaz je odvisen od opremljeno - sti vozila in države): a) »Vožnja«:

– Indikator glasnosti.

b) »Dostop«:

– Odklepanje voznikovih vrat;

– Zaklepanje vrat med vožnjo;

– Odpiranje/zapiranje v prostoročnem načinu;

– Daljinsko zaklepanje/odklepanje ob približevanju;

– Zvok daljinskega zaklepanja;

– Tihi način;

– Samodejno zaklepanje.

c) »Luč in brisalci«:

– Zunanja spremljevalna osvetlitev;

– Brisanje v obratni smeri;

– Samodejno brisanje sprednjega stekla;

– Brisanje po končanem pranju.

d) »Dobrodošli«:

– Zunanja dobrodošlica;

– Samodejni preklop ogledal navzven;

– Notranja dobrodošlica;

– Samodejni način stropne lučke.

Odvisno od funkcije izberite:

– » ON « oz. » OFF « za vklop oz. izklop; ali

– trajanje za prilagoditev časa, ko so luči vklopljene (npr. za funkcijo »Zunanja spremljevalna osvetlitev«).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Svetujemo vam, da iz varnost - nih razlogov vse te nastavi- tve opravite pri zaustavljenem vozilu.

1.95

SLV_UD82492_4

Menu de personnalisation des réglages du véhicule (BFB - KFB - Renault) menu de personnalisation des réglages du véhicule menu de personnalisation des réglages du véhicule .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) personnalisation des réglages du véhicule

(jusqu’à la fin de l’UD) réglages personnalisés du véhicule .........

(jusqu’à la fin de l’UD) menu de configuration ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(page courante)

équipements multimédia............................

(page courante) réglages .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglages menu de configuration .........................

(jusqu’à la fin de l’UD) essuie-vitres/lave-vitre ...............................

(page courante) verrouillage des portes ..............................

(page courante) condamnation des portes ..........................

(page courante) portes.........................................................

(page courante)

éclairage : extérieur d’accompagnement ..............

(page courante)

MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

(2/3)

A

2

3 4

B

2

3

4

6

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

5

Odprite meni z nastavitvami na zaslonu 2 pri vozilih, ki imajo instrumentno ploščo A

Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 3 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek

» Vozilo«.

Za dostop do menija » Nastavitve « večkrat zaporedoma pritisnite stikalo 4 ali 5 , nato pa izbiro potrdite s pritiskom možnosti 6 » OK «.

6 5

Odprite meni z nastavitvami na zaslonu 2 pri vozilih, ki imajo instrumentno ploščo B

Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 3 tolikokrat, da boste dosegli sistem

» Nastavitve «, nato pa za potrditev priti - snite 6 » OK «.

Pritiskajte kontrolnik 4 ali 5 , da se odpre meni » Nastavitve vozila «, nato pa za potrdi - tev pritisnite stikalo 6 » OK «.

Izbira nastavitev

Pomikajte se z gumbom 4 ali 5 , da izberete funkcijo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite 6

» OK « za potrditev (zaslon se lahko razlikuje glede na opremo vozila in državo): a) »INSTRUMEN.PLOŠČA«:

– Jezik;

– Enota;

– Način;

– Barva.

b) » VOZILO «:

– Brisanje zadnjega stekla pri vključeni vzvratni prestavi;

– Samodejno brisanje vetrobranskega stekla;

– Funkcija brisanja kapljic spredaj/ zadaj;

– Zunanja dobrodošlica;

– način prostega teka v načinu ECO;

– Indikator glasnosti.

c) »POMOČ PARKIRANJA«:

– Glasnost zvočnega signala;

– zaznavanje ovire spredaj;

– zaznavanje ovire ob straneh;

– zaznavanje ovire zadaj.

1.96

SLV_UD82492_4

Menu de personnalisation des réglages du véhicule (BFB - KFB - Renault) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux de jour ................................................

(page courante) ordinateur de bord .....................................

(page courante) essuie-vitres/lave-vitre ...............................

(page courante) verrouillage des portes ..............................

(page courante) condamnation des portes ..........................

(page courante) portes.........................................................

(page courante) conduite .....................................................

(page courante)

éclairage : extérieur d’accompagnement ..............

(page courante) aide au parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

(3/3)

d) »POMOČ PRI VOŽNJI«:

– Občutljivost opozorila za spremembo voznega pasu;

– Vibracije opozorila za spremembo vo - znega pasu;

– Občutljivost funkcije »Pomoč za ohra - njanje voznega pasu«;

– opozorilnik za mrtvi kot;

– opozorilo ob zaznavi utrujenosti;

– Aktivno zaviranje;

– Opozorilo za preveliko hitrost;

– Opozorilo za razdaljo.

e) » Osvetlitev «:

– Samodejni način stropne lučke;

– Samodejna zunanja spremljevalna osvetlitev;

– Zunanja spremljevalna osvetlitev: XX sekund.

f) »Dostop«:

– Zaklepanje vrat med vožnjo;

– Odpiranje/zapiranje v prostoročnem načinu;

– Odklepanje le voznikovih vrat;

– Samodejno ponovno zaklepanje;

– Tiho zaklepanje;

– Samodejno odpiranje/zapiranje;

– Samodejna namestitev zunanjih ogle - dal.

g) » Ponastavitev«.

=

vključena funkcija

<

izključena funkcija

Ko izberete vrstico, pritisnite 6 » OK «, da nastavite funkcijo.

Če izberete možnost »POMOČ

PARKIRANJA « in nato »GLASNOST « ali

»INSTRUMEN.PLOŠČA« in nato » JEZIK «, boste morali znova izbrati eno od možnosti

(glasnost signala sistema za pomoč pri par - kiranju ali jezik instrumentne plošče).

V tem primeru izberite eno od možnosti in potrdite s pritiskom » 6 OK «; izbrana vred - nost se prikaže z znakom vrstico.

=

pred

Za izhod iz menija pritisnite stikalo 4 ali 5 za dostop do » NAZAJ« in izbiro potrdite s priti- skom 6 » OK «.

Ta postopek bo morda treba večkrat pono - viti.

3

6

4

5

Menija za osebne nastavitve vozila ne morete uporabljati med vožnjo.

Pri hitrosti nad 20 km/h instrumentna plošča samodejno preide v način poto - valnega računalnika in opozorilnega sis - tema.

1.97

SLV_UD82492_4

Menu de personnalisation des réglages du véhicule (BFB - KFB - Renault)

VOLAN

1

2

3 4

Nastavitev volana po višini in globini

Spustite ročico 1 in namestite volanski obroč v želeni položaj.

Nato dvignite ročico do konca in preko trde točke, da blokirate volan.

Prepričajte se, ali je volan dobro blokiran.

Gretje volana

(pri nekaterih izvedenkah)

Ta funkcija greje volan na mestih 3 in 4 .

Način delovanja

Ko je želena temperatura dosežena, funk - cija uravnava temperaturo ogrevanih mest

še približno 30 minut, nato pa se samode - jno izklopi.

Vključitev funkcije

Ko je motor vozila vklopljen, pritisnite sti - kalo 2 in vklopila se bo vgrajena kontrolna lučka na stikalu.

Izklop funkcije

– Samodejno:

Funkcija se samodejno izklopi po približno

30-minutni fazi regulacije. Opozorilna lučka stikala 2 ostane vklopljena.

Opomba: če se funkcija samodejno izklopi, za ponovni vklop dvakrat pritisnite stikalo 2 .

Če stikala 2 ne pritisnete znova, se bo funk - cija vklopila ob naslednjem zagonu motorja.

– Ročno:

Če želite funkcijo med fazo regulacije izklopiti, pritisnite stikalo 2 . Kontrolna lučka na stikalu 2 ugasne.

Iz varnostnih razlogov te nasta- vitve ne opravljate med vožnjo.

1.98

Volant de direction volant de direction réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) volant de direction chauffant ......................

(page courante) position de conduite réglages ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60327_1

Volant de direction (BFB - KFB - Renault)

SERVOVOLAN

Nikoli se ne vozite s slabo napolnjenim aku - mulatorjem.

Variabilni servovolan

Elektronsko krmiljeni sistem variabilnega servovolana omogoča upravljanje stopnje pomoči glede na hitrost vozila.

Pri parkiranju je volan mehkejši (za lažje ma - nevriranje), s povečevanjem hitrosti pa po - staja trši (za večjo varnost pri veliki hitrosti).

Posebna funkcija Stop and Start

Pri nekaterih izvedenkah vozila servovo - lan ne deluje, ko je motor v stanju pripravl - jenosti. V tem primeru se povrne v začetno stanje, ko ponovno zaženete motor ali ko hitrost vozila preseže 1 km/h (pri vožnji po klancu navzgor ali navzdol itd.).

Opomba: servovolan je odvisen od izbra - nega načina vožnje, izbranega v meniju

»MULTI-SENSE«

3.2).

Pri ustavljenem vozilu nikoli ne zadržite volana v skrajnem levem ali desnem po - ložaju.

Pri mirujočem motorju ali pri okvari sis - tema lahko volan še vedno obračate.

Potrebno bo le več moči.

Nikoli ne ugašajte motorja med vožnjo po klancu navzdol in praviloma nikoli med vožnjo

(ne bo servopomoči).

SLV_UD60351_1

Direction assistée (BFB - KFB - Renault)

Direction assistée direction assistée .......................................

(page courante) assistance de direction ..............................

(page courante)

Stop and Start ............................................

(page courante) direction à assistance variable ..................

(page courante)

Multi-Sense ................................................

(page courante)

1.99

URA IN ZUNANJA TEMPERATURA

(1/2)

1 A A

6

2 3

Vozila z zaslonom multimedijskega sis tema.

Ura in zunanja temperatura sta prikazani na multimedijskem zaslonu 1 .

Glejte navodila za multimedijsko opremo.

5 4

Vozila brez multimedijskega zaslona in opremljena z instrumentno ploščo A

Pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo«.

Z zaporednimi pritiski gumba 3 ali 4 nasta- vite 6 uro.

Pritisnite in zadržite stikalo 5 » OK «, dokler prikaz ure ne začne utripati.

Uro prilagodite s kontrolnikom 3 ali 4 , nato pa pritisnite stikalo 5 » OK «, da potrdite možnost.

Minuto prilagodite s kontrolnikom 3 ali 4 , nato pa pritisnite stikalo 5 » OK «, da potr - dite možnost.

1.100

Heure et température extérieure heure .........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) montre .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) température extérieure ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) appareils de contrôle .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

équipements multimédia............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD82493_2

Heure et température extérieure (BFB - KFB - Renault)

URA IN ZUNANJA TEMPERATURA

(2/2)

B

Nastavite čas s pomočjo krmilnika 3 ali 4 , za potrditev pritisnite 5 » OK «, nastavite minute s pomočjo krmilnika 3 ali 4 , nato pritisnite 5

» OK « za potrditev.

Indikator zunanje temperature

Posebnost:

Ko se zunanja temperatura giblje med –3 °C in +3 °C, znak °C utripa (kar pomeni, da ob - staja nevarnost poledice).

2 3

5 4

Vozila brez multimedijskega zaslona in opremljena z instrumentno ploščo B

Pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste lahko izbrali sistem » Nastavitve«.

Pritiskajte stikalo 3 ali 4 , da odprete meni

» Nastavitve ure «, nato pritisnite stikalo 5

» OK «.

Pritisnite in zadržite stikalo 5 » OK «, dokler prikaz ure ne začne utripati.

Če pride do prekinitve dovoda električ - nega toka (odklopljen akumulator ali pre - trgan napajalni kabel itd.), se glede na vozilo ura samodejno posodobi na pra - vilni čas nekaj minut po tem, ko lahko začne sistem sprejemati informacije

GPS.

Indikator zunanje temperature

Ker je pojav poledice odvisen od izpostavljenosti območja, lokalne vlage in temperature, ni mogoče ugotoviti, ali je na cestišču poledica, samo na osnovi prikazane temperature.

1.101

SLV_UD82493_2

Heure et température extérieure (BFB - KFB - Renault) indicateurs de température extérieure ...................

(page courante)

VZVRATNA OGLEDALA

(1/2)

1 2

A

B C

3

Zunanji ogledali

Nastavitev

S stikalom 2 izberite stransko vzvratno ogledalo in ga nastavite v želeni položaj z gumbom 1 .

Ogrevanje zunanjih ogledal

Ogrevanje zunanjih ogledal se vključi istoča - sno z ogrevanjem zadnjega stekla.

3.8.

Preklopni zunanji ogledali

Zunanji ogledali se samodejno preklopita ob zaklepanju vozila (stikalo 3 v položaju B ).

Sicer pa lahko tudi sami sprožite preklop zunanjih ogledal navznoter (stikalo 3 v položaju C ) ali navzven (stikalo 3 v položaju A ).

Samodejni način delovanja je tedaj izklo - pljen. Za ponovni vklop pomaknite stikalo 3 v položaj B .

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

Glejte navodila za multimedijsko opremo, če želite dostopiti do funkcije dobrodošlice in pozdrava.

Vklopite ali izklopite funkcijo tako, da izbe - rete (ON ali OFF).

Zunanji ogledali se bosta preklopili v skladu z izbrano možnostjo:

– ob naslednji vključitvi kontakta (izključena funkcija);

– če je kartica zaznana ali je vozilo odkle - njeno (vklopljena funkcija).

Predmeti v vzvratnem ogledalu so bližje, kot so videti. Iz var - nostnih razlogov upoštevajte to, da pred vsakim manevrom pravilno ocenite razdaljo.

Svetujemo vam, da iz varno - stnih razlogov vse te nastavi- tve opravite pri zaustavljenem vozilu.

1.102

SLV_UD68286_2

Rétroviseurs (BFB - KFB - Renault)

Rétroviseurs rétroviseurs ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VZVRATNA OGLEDALA

(2/2)

5

4

Notranje vzvratno ogledalo

Vzvratno ogledalo z vzvodom 4

Med vožnjo ponoči ga lahko preklopite z vzvodom 4 za vzvratnim ogledalom, da vas ne bi slepil odsev luči za vami vozečega vozila.

Vzvratno ogledalo brez vzvoda 4

Vzvratno ogledalo samodejno potemni, ko vam sledi vozilo, ki sveti z dolgimi lučmi, ali ob močni svetlobi.

Informacije o vklopu/izklopu sovozni - kove airbag najdete na prikazu 5

1.58.

SLV_UD68286_2

Rétroviseurs (BFB - KFB - Renault)

1.103

VZGLAVNIKI NA PREDNJIH SEDEŽIH

A

Nastavitev nagiba vzglavnika

Če je vozilo tako opremljeno, odmaknite ali približajte del A v želeni položaj

1

3 2

Odstranitev vzglavnika

Dvignite vzglavnik v najvišji položaj (po potrebi nagnite naslonjalo sedeža nazaj).

Medtem ko je vzglavnik v najvišjem po - ložaju, pritisnite na gumb 2 in potegnite vzglavnik navzgor, dokler ga ne izvlečete.

Pomik vzglavnika navzgor

Povlecite vzglavnik navzgor do želene višine. Preverite, ali je dobro zaprt.

Pomik vzglavnika navzdol

Pritisnite na gumb 2 in potisnite vzglavnik navzdol do želene višine. Preverite, ali je dobro zaprt.

Ponovna namestitev vzglavnika

Drogova vzglavnika 1 morata biti čista. V odprtino 3 z gumbom za zaklepanje 2 je treba vstaviti drog z utorom. Vtaknite dro - gova vzglavnika v vodila (po potrebi nagnite naslonjalo sedeža nazaj). Pritisnite gumb 2 in potisnite vzglavnik navzdol, da se ustavi, nato pa ga nastavite na želeno višino.

Preverite, ali so vsi drogovi 1 na sedežnem naslonjalu pravilno zaskočeni.

Vzglavniki so pomemben ele - ment za zagotavljanje varno - sti, zato naj bodo vedno name -

ščeni in pravilno nastavljeni.

Zgornji del vzglavnika mora biti čim bliže temenu, razdalja med glavo in delom A pa mora biti čim manjša.

1.104

Appuis-tête — Sièges

SLV_UD46108_2

Appuis-tête avant (BFB - Renault)

ELEKTRIČNA NASTAVITEV VIŠINE SVETLOBNEGA SNOPA ŽAROMETOV

A

Samo voznik ali skupaj s sovoznikom

Vsi potniki v vozilu

Pri vozilih z gumbom A lahko prilagajate višino svetlobnega snopa žarometov glede na obremenitev.

Za znižanje žarometov zasukajte gumb A navzdol, za zvišanje pa navzgor.

Voznik s sopotniki in prtljago

(oz. tovorom), ki dosega največjo skupno dovoljeno težo

Primeri položajev nastavitvenega gumba A glede na obremenitev

5 vrat

Izvedenka break

4 vrat

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Pri vozilih brez stikala A se žarometi nastavijo samodejno glede na obreme - nitev vozila.

Voznik brez sopotnikov in prtljage

(oz. tovora), ki dosega največjo skupno dovoljeno težo

3 ali 4* 4 4

* odvisno od vozila

V spodnji razpredelnici je nekaj primerov. Vedno prilagodite stikalo A glede na obremenitev vozila tako, da vidite cesto in da ne zaslepite drugih voznikov.

1.105

SLV_UD62628_2

Réglage des faisceaux (BFB - KFB - Renault)

Réglage des faisceaux lumineux

éclairage : extérieur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) projecteurs réglage .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage des projecteurs .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) signalisation éclairage ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) réglage électrique de la hauteur des faisceaux .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : réglage de la hauteur des faisceaux ....

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

(1/6)

1

2

1

Pri nekaterih izvedenkah se po nekaj za - porednih pomikih brisalcev vetrobranskega stekla zasenčene luči samodejno vklopijo.

3

š

Pozicijske luči

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3 :

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1 ), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

k

Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol po - ravnan z oznako 3 : Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah)

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol

AUTO poravnan z oznako 3 : pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno priž - gejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1 .

1.106

Éclairages et signalisations extérieurs

SLV_UD63569_2

Eclairages et signalisations extérieures (BFB - KFB - Renault)

éclairage : extérieur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de position ...........................................

(page courante) signalisation éclairage ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de route ................................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante) mode AUTO ...............................................

(page courante) feux de jour ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de brouillard .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage : tableau de bord ....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

(2/6)

1

Med izklopom dolgih luči se zasenčene luči vrnejo v svoj prvotni položaj.

2 

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogleda - lom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

– je zunanja osvetljenost šibka;

– ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osve- tlitev;

– hitrost vozila je večja od približno

40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni iz - polnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobran - skem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

3

á

Dolge luči:

Pri delujočem motorju in prižga - nih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1 . Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno potegnite ročico 1 k sebi.

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih :

– neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

– slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

– slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

– slaba nastavitev prednjih luči;

– odsevajoči sistemi;

– ...

1.107

SLV_UD63569_2

Eclairages et signalisations extérieures (BFB - KFB - Renault) feux : de route ................................................

(page courante) mode AUTO ...............................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante) réglage position de conduite......................

(page courante)

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

(3/6)

2

Samodejne dolge luči

(nadaljevanje)

1

Za izklop samodejnih dolgih luči:

– potegnite ročico 1 ;

– ali zasukajte obroček 2 v drug položaj, ne v položaj AUTO .

Kontrolna lučka plošči ugasne.

na instrumentni

Opomba: prepričajte se, da na vetrobran - skem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže spo - ročilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vklop/izklop

Za vklop samodejnih dolgih luči:

– zasukajte obroček 2 tako, da bo oznaka

AUTO poravnana z oznako 3 ;

– potisnite ročico 1 naprej.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka

.

Uporaba prenosnega naviga- cijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira de - lovanje sistema »samodejne dolge luči«

(možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in od - govornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagodi - tev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

1.108

SLV_UD63569_2

Eclairages et signalisations extérieures (BFB - KFB - Renault) feux : de route ................................................

(page courante) mode AUTO ...............................................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

(4/6)

2

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izključitvi kon - takta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal.

Motnje delovanja

Ko se prikaže sporočilo » Preverite osvetli- tev « skupaj z opozorilno lučko

©

in opozorilna lučka tlitve.

k

na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osve -

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Izklop luči

Luči se bodo samodejno izklopile, ko bo motor zaustavljen ali ko se bodo voznikova vrata odprla oz. se bo vozilo zaklenilo. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 2 .

Opomba: pri prižganih meglenkah samo - dejno izklapljanje luči ne deluje.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(pri nekaterih izvedenkah)

Ko je funkcija vklopljena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno vklopijo, ko vozilo zazna kartico ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

– približno minuto po njihovem prižigu;

– ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev; ali

– ob zaklepanju vozila.

Vključitev/Izključitev funkcije

Za vklop ali izklop zunanje dobrodošlice glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite » ON « ali » OFF «.

1.109

feux : de jour ..................................................

(page courante) alarme sonore d’oubli d’éclairage ..............

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

équipements multimédia............................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante)

SLV_UD63569_2

Eclairages et signalisations extérieures (BFB - KFB - Renault)

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

(5/6)

2

1

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija vam omogoča, da za kratek čas vklopite pozicijske in zasenčene luči (npr. za osvetlitev pri odpiranju dvoriščnih ali gara - žnih vrat).

Pri zaustavljenem motorju in izklopljenih lučeh ter obročku 2 v položaju AUTO po- vlecite ročico 1 k sebi: pozicijske in zasen - čene luči se vklopijo za približno 30 sekund skupaj z opozorilnima lučkama k

š

, ki svetita na instrumentni plošči.

in

Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno dve minuti.

Na instrumenti plošči se prikaže sporočilo

»Spremljevalna osvetlitev _ _ _« in koliko časa bodo luči vklopljene za potrditev tega dejanja. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklo - pom zasukajte obroček 2 v kateri koli polo - žaj in nato v položaj AUTO .

1.110

éclairage : extérieur d’accompagnement ..............

(page courante) feux : de position ...........................................

(page courante) feux : de croisement ......................................

(page courante)

SLV_UD63569_2

Eclairages et signalisations extérieures (BFB - KFB - Renault)

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

(6/6)

2

4

1

Zadnje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 3 , in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v pro - metu.

3

Izklop

Znova zasukajte srednji obroček 4 tako, da bo simbol 3 poravnan s simbolom za me- glenke. Ustrezna kontrolna lučka na instru - mentni plošči ugasne.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi zadnje meglenke.

g

Prednje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici 1 , tako da bo simbol poravnan z oznako 3 in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo sa - modejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kon - trolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.

1.111

SLV_UD63569_2

Eclairages et signalisations extérieures (BFB - KFB - Renault)

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

(1/6)

1

A

E

B

D

C

1 2

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem

A enkratno brisanje

Če ročico na kratko potisnete, boste sprožili enkraten zamah brisalcev.

B mirovanje

C intervalno brisanje

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas miro - vanja med posameznimi gibi brisalcev.

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku.

Prešli bodo s hitre neprekinjene hitrosti na počasno neprekinjeno hitrost. Takoj ko se vozilo premakne, se brisalci vrnejo na prvotno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Položaje A , C in D se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Položaj E se lahko vklopi samo pri delujočem motorju.

1.112

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev.

Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

– ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

– ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

– če je dalj časa niste uporabljali, jo od - maknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno

enkrat na leto. ➥ 5.37.

Previdnostni ukrep pri uporabi brisalcev

– pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklo - pite brisalce (nevarnost pregretja mo - torčka brisalcev);

– pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

SLV_UD79848_2

Essuie-vitre / Lave vitre avant (BFB - KFB - Renault)

Essuie-vitres, lave-vitres essuie-vitres ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) essuie-vitres/lave-vitre ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) lave-vitres ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) balais d’essuie-vitres .................................

(page courante) essuie-vitres balais ...................................................

(page courante) précautions d’utilisation .............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

(2/6)

1

A

E

D

B

C

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla s tipalom dežja

Tipalo za dež je nameščeno na vetrobrans - kem steklu pred notranjim vzvratnim ogleda - lom.

A enkratno brisanje

Če ročico kratko potisnete, sprožite en - kraten zamah brisalcev.

B mirovanje

1

G

F

2

C funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2 :

– F : najmanjša občutljivost;

– G : največja občutljivost.

Večja kot je občutljivost, hitreje se odzovejo brisalci in večja je hitrost brisanja.

Pri vklopu samodejnega brisanja ali pove - čanju občutljivosti se sproži enkraten zamah brisalcev.

Opomba:

– tipalo za dež ima zgolj pomožno funkcijo.

Ob zmanjšani vidljivosti mora voznik bri - salce vključiti ročno. V megli ali med sne - ženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga morate upravljati sami;

– pri temperaturah pod ničlo samodejno brisanje ne deluje ob zagonu vozila.

Samodejno se aktivira, ko vozilo preseže določeno hitrost (približno 8 km/h).

– samodejnega brisanja ne aktivirajte v suhem vremenu;

– vetrobransko steklo popolnoma odmr - znite, preden vključite samodejno brisa - nje;

– pri pranju vozila v avtomatski pralnici vrnite obroček stikala 1 v položaj B , da iz - ključite samodejno brisanje.

1.113

SLV_UD79848_2

Essuie-vitre / Lave vitre avant (BFB - KFB - Renault)

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

(3/6)

Motnje pri delovanju

Če samodejno brisanje ne deluje, brisalci delujejo z intervalnim brisanjem.

Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Delovanje tipala za dež je lahko prekinjeno v primeru:

– poškodovani brisalci vetrobranskega stekla; plast vode ali sledi, ki jih pusti me - tlica na območju zaznavanja tipala, lahko podaljšajo odzivni čas samodejnega bri - sanja ali povečajo hitrost brisanja;

– vetrobransko steklo s tipalom, na ka - terem se pojavi kakršna koli zareza ali razpoka ali vetrobransko steklo prekrito s prahom, umazanijo, insekti, ledom, na katerem je uporabljen vosek za pranje in kemikalije, ki odbijajo vodo; brisalec bo manj občutljiv ali se morda sploh ne bo sprožil.

1

A

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

B

E

D

C

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku.

S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje.

Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Priporočila

– Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da metlice niso primrznjene. Če brisalce vključite, ko so metlice primrznjene, lahko poškodujete tako metlico kot pogonski motorček brisalca.

– Ne vklopite brisalcev na suhem vetro - branskem steklu. To namreč povzroča obrabo ali dotrajanje metlic.

1.114

Položaje A in D se lahko vklopi pri vklju - čenem kontaktu.

Vklop položajev C in E je možen samo pri delujočem motorju.

SLV_UD79848_2

Essuie-vitre / Lave vitre avant (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

(4/6)

Poseben položaj prednjih brisalcev (položaj za vzdrževanje)

Ta položaj omogoča dvig metlic, tako da jih odmaknete z vetrobranskega stekla.

Položaj lahko uporabite za:

– čiščenje metlic;

– odmik metlic z vetrobranskega stekla v zimskem času;

– zamenjajte metlice ➥ 5.37.

Ko pri vključenem kontaktu in ustavlje - nem motorju ročico za brisalce potisnete do konca navzdol (položaj hitrega nepre - kinjenega brisanja), se metlice ustavijo v položaju, odmaknjenem od pokrova motor - nega prostora.

Če želite metlice vrniti v položaj za brisanje, se prepričajte, da ležijo na vetrobranskem steklu, nato pa pri vključenem kontaktu pre - stavite ročico v položaj B (izklop).

Preden vključite kontakt, položite brisalca na vetrobransko steklo. V nasprotnem primeru se lahko ob vklopu poškoduje pokrov mo - torja ali brisalca.

Opomba: po zamenjavi pravilno namestite metlice in se prepričajte, da so metlice na - slonjene na vetrobransko steklo, nato vklju - čite kontakt in uporabite ročico za upravlja - nje brisalcev.

Če so na vetrobranskem steklu ovire

(umazanija, sneg, led ...), očistite ve - trobransko steklo (tudi osrednje obmo - čje za notranjim vzvratnim ogledalom), preden vklopite brisalce (nevarnost pre - gretja motorčka brisalcev).

Če kaj ovira pomike metlice, se ta lahko ustavi.

Odstranite oviro in ponovno vključite bri - salce z ročico za upravljanje brisalcev.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) po - maknite ročico 1 v položaj B (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

1.115

SLV_UD79848_2

Essuie-vitre / Lave vitre avant (BFB - KFB - Renault) essuie-vitres balais ...................................................

(page courante) balais d’essuie-vitres .................................

(page courante)

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

(5/6)

1

A

Opomba: pri temperaturah pod ničlo lahko tekočina za čiščenje stekel zmrzne na vetro - branskem steklu in tako zmanjša vidljivost.

Preden ga očistite, ogrejte vetrobransko steklo z uporabo stikala za sušenje stekla.

B

C

E

D

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu potegnite za ročico 1 in jo spustite.

Če ročico na kratko potegnete, se sprožita pranje stekla in enkraten zamah brisalcev.

Če ročico zadržite za dlje časa, se sprožijo pranje stekla in trije zamahi brisalcev, kate - rim po nekaj sekundah sledi še četrti zamah.

Pri posegih pod pokrovom mo - torja se prepričajte, da je ročica brisalcev v položaju B (izklop).

Obstaja nevarnost poškodb.

1.116

SLV_UD79848_2

Essuie-vitre / Lave vitre avant (BFB - KFB - Renault) lave-vitre ....................................................

(page courante)

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

(6/6)

1

A

E

B

D

C

Opomba: da zagotovite pravilno delovanje naprave za pranje žarometov v zimskem času, odstranite sneg z okrasnih elementov na šobah in te okrasne elemente odmrznite z razpršilom za odmrzovanje.

Priporočljivo pa je, da redno odstranjujete trdovratno umazanijo na steklih žarometov.

Pri minimalnem nivoju tekočine za pranje stekel se lahko delovanje naprave za pranje žarometov prekine.

Napolnite posodo s tekočino za pranje stekel in pri delujočem motorju vključite pranje žarometov, da ponovno vzpostavite delovanje naprave.

Pranje žarometov

Pri prižganih žarometih

Pri vozilih s tem sistemom pri delujočem mo - torju potegnite ročico 1 k sebi za približno 2 sekundi. S tem vključite pranje žarometov in vetrobranskega stekla.

Pranje žarometov se vključi tudi s tremi dalj -

šimi pritiski na stikalo za pranje vetrobran - skega stekla.

Pri posegih pod pokrovom mo - torja se prepričajte, da je ročica brisalcev v položaju B (izklop).

Obstaja nevarnost poškodb.

SLV_UD79848_2

Essuie-vitre / Lave vitre avant (BFB - KFB - Renault) lave-projecteurs .........................................

(page courante)

1.117

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

(1/2)

1

2 3

Za izklop brisanja ponovno zasukajte obro - ček 3 .

Opomba: pri pranju v samodejni avtopral - nici prestavite obroček 3 ročice 1 v položaj mirovanja, da izklopite samodejno brisanje.

Upoštevajte priporočila za uporabo.

Y

Brisalec zadnjega stekla

Pri vklopljenem kontaktu zasukajte obroček 3 na ročici 1 , da se simbol prikaže nasproti referenčne točke 2 :

– zaustavitev;

– intervalno brisanje.

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vozila;

– počasno neprekinjeno brisanje

Ne poslužujte se ročice brisalca za odpi - ranje ali zapiranje prtljažnih vrat.

Pred kakršnim koli posegom na zadnjem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje ...) po - maknite ročico 1 v položaj mi - rovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

1.118

SLV_UD60357_1

Essuie-vitre / Lave vitre arrière (BFB - KFB - Renault)

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev.

Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

– ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

– ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

– če je dalj časa niste uporabljali, jo od - maknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno

enkrat na leto. ➥ 5.37.

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

– Pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklo - pite brisalce (nevarnost pregretja mo - torčka brisalcev);

– pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

essuie-vitres ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) essuie-vitre/lave-vitre .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) essuie-vitres balais ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lave-vitres ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

(2/2)

Vklop/izklop brisalca zadnjega stekla

Pri preklopu v vzvratno prestavo se vključi intervalno brisanje zadnjega stekla (če so vključeni prednji brisalci). Če je vaše vozilo opremljeno z menijem za osebne nastavitve vozila, lahko to funkcijo vklopite ali izklopite.

1.95.

Pri vozilih, ki niso opremljena z menijem za osebne nastavitve, vam funkcijo lahko iz - ključi predstavnik servisne mreže vozila.

Če so na zadnjem steklu ovire (umazanija, sneg ...), jih poskuša brisalec odstraniti. Če kaj ovira premikanje metlice, se ta lahko ustavi. Odstranite oviro, počakajte približno

30 sekund in ponovno vključite brisanje z ročico za brisanje.

Priporočila

– Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da me - tlice niso primrznjene. Če vključite bri - salce, ko je metlica blokirana zaradi ledu, obstaja nevarnost, da se poškodujeta metlica in motorček brisalca.

– Ne vklopite brisalcev na suhem steklu. To namreč povzroča predčasno obrabo ali poškodbo metlic.

1 p

Brisanje/pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu dlje časa potiskajte ročico 1 in jo potem spustite.

Daljše delovanje na ročico sproži poleg pranja stekla še tri pomike brisanja zadnjih stekel, ki jim po nekaj sekundah sledi še četrti.

1.119

SLV_UD60357_1

Essuie-vitre / Lave vitre arrière (BFB - KFB - Renault)

POSODA ZA GORIVO

(1/3)

1

A

2

2

3

Uporabna prostornina posode za gorivo:

– Približno 50 litrov za vozila z bencinskim motorjem;

– približno 49 litrov za vozila s štirimi vrati in dizelskim motorjem;

– približno 45 litrov za vozila s petimi vrati in karavane z dizelskim motorjem.

Ko je vozilo odklenjeno, odprite pokrov 2 , pritisnite območje A in ga nato spustite ali pritisnite gumb na armaturni plošči 1 (odvi- sno od vozila). Vratca 2 se priprejo.

Loputa 3 je vgrajena v nalivno cev.

Glede nalivanja goriva glejte podpoglavje

»Nalivanje goriva« na naslednji strani.

Pri zapiranju jih z roko potisnite do konca.

Nikoli s prsti ne pritiskajte na loputo 3 .

napravo.

Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno

Kakovost goriva

Uporabljajte kakovostno gorivo, ki po ka - kovosti ustreza normam in predpisom v vaši državi in je obvezno v skladu z navodili, ki so navedena na nalepki, nameščeni na vrat - cih 2

.

6.9.

Vrste goriva v skladu z evropskimi stan - dardi, s katerimi so združljivi motorji vozil, prodajani v Evropi: glejte razpre -

delnico ➥ 6.9.

1.120

SLV_UD71081_4

Réservoir carburant (BFB - KFB - Renault)

Réservoir carburant (remplissage carburant) capacité du réservoir carburant .................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant remplissage .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant qualité ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réservoir carburant capacité ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant capacité ...............................................

(page courante) bouchon de réservoir carburant.................

(page courante) niveau de carburant ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POSODA ZA GORIVO

(2/3)

2

3

Vozila z dizelskim motorjem

Obvezno uporabljajte dizelsko gorivo, ki ustreza oznakam na nalepki na notranji strani vratc 2 .

Vozila z bencinskim motorjem

Obvezno uporabite neosvinčeni bencin.

Oktansko število (RON) mora ustrezati oznakam na etiketi, ki se nahaja na vra - tcih 2 .

6.9.

Nalivanje goriva

Ko je kontakt prekinjen, vstavite pištolo, da odprete ventil 3 , in jo potisnite do konca , preden sprožite polnjenje posode (nevar - nost brizganja).

Zadržite pištolo v tem položaju, dokler nali - vanje ni končano.

Potem ko se nalivanje prvič samodejno pre - kine, ga lahko sprožite še največ dvakrat. V posodi mora namreč ostati nekaj prostora za hlape goriva.

Pri nalivanju goriva pazite, da v posodo za gorivo ne pride voda. Loputa 3 in njen obod morata biti čista.

Vozila z bencinskim motorjem

Uporaba osvinčenega bencina lahko uniči dele sistema proti onesnaževanju, lahko pa ima za posledico tudi odvzem garancije. Da bi se izognili nalivanju osvinčenega bencina, je nalivno grlo posode za gorivo zoženo in opremljeno s posebnim varnostnim siste - mom, ki omogoča le uporabo pištole za nalivanje neosvinčenega bencina (na čr - palki).

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v pri - meru, da je vozilo opremljeno s funkcijo Stop and Start): kontakt morate

izklopiti.

2.4

2.5.

Obstaja nevarnost požara.

Dizelskega goriva ne mešajte z bencinom (neosvinčenim ali

E85), niti v majhnih količinah.

Ne uporabljajte goriva na osnovi etanola, če vaše vozilo temu ni prilagojeno.

Gorivu ne dodajajte reagenta, sicer lahko poškodujete motor.

1.123.

Če želite gorivu dodati aditiv, uporabite izdelek, ki ga je odobril naš tehnični od - delek.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

1.121

SLV_UD71081_4

Réservoir carburant (BFB - KFB - Renault)

Stop and Start ............................................

(page courante)

POSODA ZA GORIVO

(3/3)

Prazna posoda goriva pri vozilih z dizelskim motorjem

Vozila s ključem/daljinskim upravljalni kom

– Kontaktni ključ postavite v položaj » ON «

2

2.3 in počakajte nekaj minut, preden

omogočite odzračevanje tokokroga goriva;

– zasukajte ključ v položaj » START « 3 . Če se motor ne zažene, postopek ponovite.

– Če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s pred - stavnikom servisne mreže vozila.

4

Vsakršna dela ali spremembe na sistemu za dovajanje goriva

(računalniki, kabli, krogotok goriva, vbrizgalne šobe, za -

ščitni pokrovi ...) so strogo prepovedana zaradi tveganja, ki ga predstavljajo z vidika vaše varnosti (in jih sme izvajati le usposobljeno osebje servisne mreže za vaše vozilo).

Vozila s kartico

Ko je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb za zagon 4 in pri tem ne pritiskajte pe - dalov. Pred zagonom nekaj minut počakajte.

To omogoča odzračevanje krogotoka goriva.

Če se motor ne zažene, postopek ponovite.

Če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavni - kom servisne mreže vozila.

Trdovraten vonj po gorivu

V primeru trdovratnega vonja po gorivu:

– ustavite vozilo v skladu s prometnimi razmerami in izključite kontakt;

– vključite varnostne utripalke, vsi po - tniki naj izstopijo iz vozila in se odda - ljijo od prometnega območja;

– pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

1.122

SLV_UD71081_4

Réservoir carburant (BFB - KFB - Renault) réamorçage carburant ...............................

(page courante)

POSODA ZA REAGENT

(1/4)

Upoštevajte predpise, ki veljajo v posame - znih državah. Vedeti morate, da je lahko la - stnik vozila kazensko odgovoren za kršenje veljavnih predpisov.

Način delovanja

Reagent je predviden za dizelske motorje, opremljene s sistemom SCR (selektivna ka - talitična redukcija).

Uporaba reagenta zmanjša količino dušiko - vih oksidov v izpušnih plinih.

Poraba reagenta v dejanskem času je odvi - sna od pogojev uporabe vozila, nameščene opreme in načina vožnje.

Kakovost reagenta

Uporabljajte samo reagente, ki so v skladu s standardom ISO 22241 in z oznako na pokrovčku posode za gorivo.

1 A

Dolivanje

Uporabna prostornina posode za gorivo: približno 16 litrov .

Pri izključenem kontaktu odprite pokrov A , nato odvijte pokrovček 1 .

Opomba : hlapi amonijevega hidroksida lahko uhajajo pri odpiranju pokrovčka, če je temperatura v posodi visoka.

Če želite doliti reagent, mora biti motor zaustavljen (in ne samo v stanju prip - ravljenosti v primeru, da je vozilo opre - mljeno s funkcijo Stop and Start): izklopiti

morate kontakt motorja.

2.4

2.5.

Če se prikaže opozorilo

»XXX KMBlokada Napolnite

AdBlue «, napolnite posodo za reagent, pri čemer upoštevajte navodila za nalivanje.

Nevarnost onemogočenega premika nja vozila.

Pokrovček nalivne odprtine je posebne oblike.

Pri zamenjavi bodite pozorni, da bo novi pokrovček enak ori - ginalnemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Ne perite območja za nalivanje goriva z visoko - tlačno čistilno napravo.

Reagent ne sme priti v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto takoj izperite z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

1.123

SLV_UD71082_4

Réservoir réactif (BFB - KFB - Renault)

Réservoir réactif additif (réactif) ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réactif (réservoir) .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réservoir réactif ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réservoir réactif capacité ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SCR : réduction catalytique sélective ........

(jusqu’à la fin de l’UD) capacité du réservoir réactif ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) qualité réactif .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) réactif remplissage ....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) bouchon de réservoir réactif ......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AdBlue .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POSODA ZA REAGENT

(2/4)

Polnjenje (nadaljevanje)

posodo za gorivo lahko napolnite na črpalki.

Pri izključenem kontaktu vstavite pištolo in jo potisnite do konca , preden sprožite polnje - nje posode (nevarnost brizganja). Zadržite pištolo v tem položaju, dokler nalivanje ni končano.

Potem ko se nalivanje prvič samodejno pre - kine, ga lahko sprožite še največ dvakrat, saj mora v posodi ostati nekaj prostora za hlape goriva.

V drugih primerih polnjenja obvezno prebe - rite informacije na embalaži reagenta (npr. pločevinka ali steklenica).

Previdnostni ukrepi za uporabo

Pri polnjenju:

– previdno ravnajte z reagentom.

Poškodujejo lahko oblačila, čevlje, dele karoserije itd.,

– pazite, da v posodo za gorivo ne pride voda.

Če reagent začne iztekati iz odprtine ali pride v stik z barvo, zadevno območje takoj očistite z obilo hladne vode in mehko krpo.

Opomba: če reagent kristalizira, uporabite mehko gobo.

V izredno hladnih vremenskih pogojih

V zimskih vremenskih razmerah je treba reagent doliti v posodo za reagent, ko se na instrumentni plošči vklopi indika tor

in prikaže sporočilo »

AdBlue čez 1200 km «.

Napolnite

Posebni primeri

Tekočina reagenta zmrzne pri temperaturi, nižji od približno –10 °C.

Pri takšnih pogojih posode ne polnite, če je tekočina zamrznjena. V primeru, če je treba doliti reagent ali napolniti posodo z reagen- 

sveti), parkirajte vozilo na tom (lučka toplejšem mestu, če je mogoče, da reagent zopet postane tekoč. V nasprotnem primeru naj usposobljeni strokovnjak dolije ali na - polni posodo z reagentom.

Po polnjenju posode za reagent preve - rite, ali so čep in vratca dobro zaprta, zaženite motor in POČAKAJTE

10 sekund; pri tem naj vozilo miruje, motor pa deluje, preden začnete vožnjo.

Če tega postopka ne izvedete, bo pol - njenje posode samodejno upoštevano

šele po približno pol ure vožnje.

Sporočilo »--- Napolnite AdBlue « in/ali kontrolne lučke bodo še vedno prikazani oz. svetili, dokler ne bo sistem upošteval polnjenja posode.

Posegi na katerem koli delu sistema niso dovoljeni. Za pre - prečevanje škode lahko na sis - temu dela samo kvalificirano osebje iz naše mreže.

1.124

SLV_UD71082_4

Réservoir réactif (BFB - KFB - Renault)

POSODA ZA REAGENT

(3/4)

Vzdrževanje/čas delovanja

Informacije, prikazane na instrumentni plošči, lahko spremlja zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočilo

– »Zagotovi AdBlue čez 2400 km «

Kaj storiti?

Ko se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, lahko prevozite le še

2400 km.

Ponovno napolnite posodo za reagent, ali pa naj reagent dolije pred- stavnik servisne mreže.

Prikaže se

.

»Napolnite AdBlue čez 1200 km «

Ko se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, lahko prevozite še med

1200 km in 800 km.

Ponovno napolnite posodo za reagent, ali pa naj reagent dolije pred- stavnik servisne mreže.

Prikaže se

.

»XXX KM Blokada Napolnite AdBlue «

utripa.

»0 KM Blokada Napolnite AdBlue «

Sporočijo se prikaže ob vklopu kontakta in se ponovno prikaže:

– Približno na vsakih 100 km, ko lahko z reagentom prevozite še med približno 800 km in 200 km ;

– Približno na vsakih 50 km, ko lahko z reagentom prevozite še manj kot 200 km .

V vseh primerih čim prej napolnite posodo za reagent , ali pa naj jo napolni predstavnik servisne mreže.

Motor noče steči.

Če želite vozilo ponovno zagnati, morate sami napolniti posodo za re - agent.

1.125

SLV_UD71082_4

Réservoir réactif (BFB - KFB - Renault) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POSODA ZA REAGENT

(4/4)

Napaka sistema

Ko se opozorilna lučka vklopi, bo mogoče slišati tudi zvočni signal.

Kontrolne lučke Sporočilo

Vklopita se lučki

© .

in

»Preverite sistem anti-polucije «

»Kakovost AdBlue preverite «

» Vbrizg AdBlue preverite«

Pomen

Opozarja na napako sistema. Čimprej se posvetujte s pred stavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki

©

.

in

»XXX KM Blokada anti-polucija «

Sporoča napako sistema in da čez manj kot 800 km ne bo več mogoče ponovno zagnati vozila .

Ta opozorila se ponavljajo:

– vsakih 100 km, dokler ne ostane le še med 800 km in

200 km preden vozila ne bo več mogoče ponovno zag - nati;

– Približno na vsakih 50 km, ko vozilo lahko prevozi le še manj kot 200 km pred onemogočenim ponovnim zago - nom vozila.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Opozarja, da po izključitvi kontakta vozila ne bo več mogoče ponovno zagnati . Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki

© .

in

»0 KM Blokada anti-polucija «

1.126

SLV_UD71082_4

Réservoir réactif (BFB - KFB - Renault)

2. poglavje: Vožnja

Utekanje vozila

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2

Stikalo za zagon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3

Zagon, zaustavitev motorja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4

Funkcija Stop in Start

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8

Posebnosti vozil z bencinskim in dizelskim motorjem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12

Prestavna ročica, Ročna zavora

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16

Samodejna parkirna zavora

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17

Funkcija »AUTOHOLD«

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.21

Nasveti za vožnjo, Ekološka vožnja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.22

Vzdrževanje in nasveti zmanjševanja onesnaževanja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.30

Okolje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.31

Opozorilo in sistem nadzora tlaka v pnevmatikah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.32

Korekcijske naprave in pomoč vozniku pri vožnji

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.43

Opozorilo na spremembo voznega pasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.49

Pomoč pri ohranjanju voznega pasu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.54

Opozorilo za mrtvi kot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.60

Opozorilo za varnostno razdaljo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.67

Aktivno zaviranje v sili

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.71

Opozorilo ob zaznavi utrujenosti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.79

Zaznavanje prometnih znakov

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.81

Omejevalnik hitrosti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.85

Regulator hitrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.89

Prilagodljivi regulator hitrosti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.94

Pomoč pri vožnji na avtocesti in v prometnem zastoju

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.109

Pomoč pri parkiranju

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.126

Kamera za vzvratno vožnjo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.132

Opozorilo o izvozu s parkirnega mesta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.136

Pomoč pri parkiranju

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.140

Avtomatski menjalnik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.145

Klic v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.148

2.1

SLV_UD81449_8

Sommaire 2 (BFB - KFB - Renault)

UTEKANJE VOZILA

Vozila z bencinskim motorjem

Prvih 1000 km ne vozite v najvišji prestavi hitreje od 130 km/h ali z vrtljaji motorja, viš - jimi od 3000 do 3500 vrt/min.

Šele, ko boste prevozili okoli 3000 kilome trov , lahko vaše vozilo obremenite do najve - čjih zmogljivosti.

Opomba: za novo vozilo v fazi obratova- nja: je raven hladilne tekočine lahko višja od » MAXI « oznake na rezervoarju, nato se spusti med nivoja » MINI « in » MAXI «. To ne predstavlja tveganja.

Pogostnost servisnih pregledov: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Vozila z dizelskim motorjem

Prvih 1.500 km ne presegajte hitro - sti 130 km/h v najvišji prestavi, oziroma

2.500 vrt/min.

Po prevoženih 1500 km lahko vozite hit - reje, vendar bo vozilo doseglo svojo polno zmogljivost šele, ko boste prevozili približno

6000 kilometrov.

Med utekanjem, pa tudi kasneje, je zelo po - membno, da motorja ne ženete v visoke vr - tljaje, dokler ne doseže normalne delovne temperature.

Opomba: za novo vozilo v fazi obratova- nja: je raven hladilne tekočine lahko višja od » MAXI « oznake na rezervoarju, nato se spusti med nivoja » MINI « in » MAXI «. To ne predstavlja tveganja.

Pogostnost servisnih pregledov: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

2.2

Rodage rodage .......................................................

(page courante) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD79857_2

Rodage (BFB - KFB - Renault)

STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ

Položaj »ON« 2

Vključen je kontakt.

Uporabljate lahko dodatno opremo (radio itd.).

Položaj »START« 3

Če motor ne steče, obrnite ključ v začetni položaj in ponovite zagon. Takoj ko motor steče, spustite ključ.

Opomba: pri izvedenkah na dizelski pogon lahko preteče nekaj sekund med delova - njem na ključ in zagonom motorja, zato da se omogoči zagonsko segrevanje motorja.

Stikalo za zagon

Položaj »LOCK« 0

Zaklepanje: izvlecite ključ in zasukajte vo - lanski obroč, da se zablokira.

Odklepanje: počasi obračajte ključ in istoča - sno premikajte volanski obroč.

Contacteur de démarrage contacteur de démarrage ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en route du moteur............................

(jusqu’à la fin de l’UD) démarrage moteur .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) mise sous contact du véhicule...................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(page courante) rodage .......................................................

(page courante)

SLV_UD60362_1

Contacteur de démarrage : véhicule avec clé (BFB - KFB - Renault)

2.3

ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ

É

Vozila z dizelskim motorjem

– Kontaktni ključ obrnite v položaj »ON« 2 in ga držite v tem položaju, dokler se kon - trolna lučka zagonskega segrevanja ne izklopi;

– ključ obrnite v položaj »START« 3 brez pritiskanja pedala za plin ;

– Takoj ko motor steče, ključ spustite.

Posebnost: če se motor zažene, ko je zu - nanja temperatura zelo nizka (pod -10 °C): pedal sklopke naj bo pritisnjen, dokler se motor ne zažene.

Zagon motorja

Vozila z bencinskim motorjem

– Vklopite zaganjalnik in pri tem ne pritis kajte pedala za plin .

– Takoj ko motor steče, ključ spustite.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ nazaj v položaj »LOCK« 0.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavi tvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUDIH POŠKODB .

Nikdar ne zaganjajte vozila v prostem teku na klancu.

Nevarnost izklopa servovo lana.

Obstaja nevarnost nesreče.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaus - tavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo de - lovati: ojačevalnik zavorne sile, servovo - lan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so varnostne blazine in za - tegovalniki varnostnih pasov.

2.4

SLV_UD60363_1

Demarrage, arrêt du moteur : véhicule avec clé (BFB - KFB - Renault)

Démarrage, arrêt moteur arrêt du moteur ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) démarrage moteur .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en route du moteur............................

(page courante) mise sous contact du véhicule...................

(page courante)

VKLOP IN IZKLOP MOTORJA: vozilo s kartico

(1/3)

1

2

Pogoji za zagon motorja

Kartica mora biti v območju zaznavanja 1 .

Zagon:

– pri vozilih z avtomatskim menjalnikom postavite ročico v položaj P , pritisnite za - vorni pedal in pritisnite gumb 2 ;

– pri vozilih z ročnim menjalnikom pritisnite zavorni pedal ali pedal sklopke in priti - snite gumb 2 . Če je prestava vklopljena, pritisnite tudi pedal sklopke.

Posebnosti

– če kateri od pogojev za zagon ni izpol njen, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal zavore +

START« ali »Pritisnite pedal sklopke +

START« ali »Prestavite menj. v položaj

P «;

– v nekaterih primerih je treba ob pritisku gumba za zagon motorja 2 premikati tudi volan, da se odklene volanski drog, na kar vas opozori sporočilo »Zasukajte volan + START«;

Prostoročni zagon pri odprtem prtljažniku

V tem primeru kartica ne sme biti v prtlja - žniku, da preprečite možnost, da bi jo izgu - bili.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavi tvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUDIH POŠKODB .

2.5

SLV_UD72313_4

Démarrage, arrêt moteur : véhicule avec carte (BFB - KFB - Renault) démarrage moteur .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) bouton de démarrage/arrêt moteur ............

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en route du moteur............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) accessoires................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) arrêt du moteur ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VKLOP IN IZKLOP MOTORJA: vozilo s kartico

(2/3)

3 4

2 2

Pritisnite zavoro ali pedal sklopke, nato pa postavite kartico 3 (na strani z gumbom) za približno dve sekundi na območje za vsta - vljanje 4 .

Za zagon vozila pritisnite gumb 2 . Sporočilo ugasne.

Funkcije pri delnem kontaktu

(vključitev kontakta)

Ob vstopu v vozilu lahko takoj razpolagate z nekaterimi funkcijami (avtoradio, navigaci - jski sistem, brisalci itd.).

Če želite uporabiti druge funkcije in je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb 2 brez pritiskanja pedal.

Motnje pri delovanju

V nekaterih primerih lahko kartica za pro - storočno upravljanje ne deluje:

– pri iztrošeni bateriji kartice ...

– bližina naprave, ki deluje na isti frekvenci kot kartica (zaslon, prenosni telefon, vi - deoigrice ...);

– vozilo se nahaja v območju močnega elektromagnetnega sevanja.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo

»Postavi kartico v območje+START «.

2.6

SLV_UD72313_4

Démarrage, arrêt moteur : véhicule avec carte (BFB - KFB - Renault) mise sous contact du véhicule...................

(page courante)

VKLOP IN IZKLOP MOTORJA: vozilo s kartico

(3/3)

2

Če kartice ni več v potniškem prostoru ali če je kartica iztrošena, se medtem, ko vozilo miruje in poskušate ugasniti motor, na in - strumentni plošči prikaže sporočilo » Kartica odsotna prit./drži START«: pritisnite gumb 2 za več kot tri sekunde. Če kartice ni več v potniškem prostoru, se prepričajte, da je do - segljiva preden pritisnete gumb. Vozila brez kartice za prostoročno upravljanje ne boste mogli ponovno zagnati.

Pri zaustavljenem motorju vključena do - datna oprema (avtoradio ...) deluje še pri - bližno 10 minut.

Ob odprtju voznikovih vrat dodatna oprema preneha delovati.

Pogoji za zaustavitev motorja

Vozilo mora biti zaustavljeno in izbirna ročica mora biti v položaju N ali P pri vozilih z avto- matskim menjalnikom.

Ko je kartica v vozilu, pritisnite gumb 2 : motor ugasne. Volanski drog se zaklene ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zau - stavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo de - lovati: ojačevalnik zavorne sile, servovo - lan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Preden zapustite vozilo, še po - sebej, ko imate pri sebi kartico, se prepričajte, da je motor de - jansko izklopljen.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavi tvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko tem - peratura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI

NEVARNOST HUDIH POŠKODB .

2.7

SLV_UD72313_4

Démarrage, arrêt moteur : véhicule avec carte (BFB - KFB - Renault)

FUNKCIJA STOP AND START

(1/4)

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila ali premikanju pri nizki hitrosti (v pri - meru prometnega zastoja, zaustavitve pred semaforjem itd.), odvisno od vozila.

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjal nikom:

– Menjalnik je v položaju D , M ali N ;

in

– zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen; 

utripa in se Če kontrolna lučka pri zaustavljenem vozilu na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite za - vorni pedal«, zavorni pedal ni dovolj pri - tisnjen.

in

– pedal za plin ni pritisnjen; in

– Ko je hitrost vozila približno eno sekundo enaka 0 ali, odvisno od vozila, takoj, ko je hitrost vozila pod približno 5 km/h.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju

N , pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalni kom:

– je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

utripa in se Če kontrolna lučka pri zaustavljenem vozilu na instrumen - tni plošči prikaže sporočilo »Prestavite v nevtralni položaj«, morate prestavno ročico premakniti v nevtralni položaj; in

– pedal sklopke ni pritisnjen;

in

– hitrost vozila je manjša od približno

5 km/h.

Pri vseh vozilih: na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka

, ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor za - ustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h

(vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Ko je motor v stanju pripravlje - nosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno

(odvisno od vozila).

Ko je motor v stanju pripravlje - nosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka naj bo vozilo ustavljeno.

),

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti).

2.4

2.5.

2.8

SLV_UD82502_4

Fonction Stop and Start (BFB - KFB - Renault)

Fonction Stop and start démarrage moteur .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en veille du moteur............................

(jusqu’à la fin de l’UD) fonction Stop and Start ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Stop and Start ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD)

FUNKCIJA STOP AND START

(2/4)

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključeva - nju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaže - nete.

Za vozila, opremljena s samodejnimi me njalniki in z motorjem v stanju pripravlje nosti, samo pri zaustavljenem vozilu:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalni kom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Vozila, opremljena z avtomatskim menjal nikom:

– ko se odprejo voznikova vrata; ali

– ko se odpne voznikov varnostni pas; ali

– zavorni pedal ni pritisnjen, vklopljen pa je položaj D ali M (odvisno od vozila); ali

– zavorni pedal ni pritisnjen, prestavna ročica je v položaju N , ročna zavora pa ni aktivirana; ali

– zavorni pedal je znova pritisnjen, pre - stavna ročica je v položaju P ali N in ročna zavora je aktivirana; ali

– prestavna ročica vozila je v položaju R ; ali

– pedal za plin je pritisnjen; ali

– v ročnem načinu ( M ) sta vklopljeni ročici za spreminjanje prestavnih razmerij (od -

visno od vozila)

2.145.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v pri - meru, da je vozilo opremljeno s funkcijo Stop and Start): kontakt morate izklopiti.

2.4

2.5.

Obstaja nevarnost požara.

vklopljena je funkcija AUTOHOLD

2.21, zavorni pedal se lahko spro

- sti, stanje pripravljenosti motorja pa se lahko vzdržuje.

Pritisnite pedal za plin za izhod iz stanja pripravljenosti.

2.9

SLV_UD82502_4

Fonction Stop and Start (BFB - KFB - Renault)

FUNKCIJA STOP AND START

(3/4)

Vozila, opremljena z ročnim menjalni kom:

– ob odpiranju voznikovih vrat, brez vklo - pljenega prestavnega razmerja in s spro -

ščenim pedalom sklopke; ali

– pri odpenjanju voznikovega varnostnega pasu, brez vklopljenega prestavnega raz - merja in s sproščenim pedalom sklopke; ali

– menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen; ali

– je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izveden - kah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka vljenosti.

Ä

, če iz - ključite kontakt, ko je motor v stanju pripra -

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo pre - klopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

– ko voznikova vrata niso zaprta;

– ko voznikov varnostni pas ni pripet;

– ko se uporablja vzvratna prestava;

– ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

– zunanja temperatura je prenizka ali previ - soka;

– ko akumulator ni dovolj napolnjen;

– razlika notranje temperature vozila in iz - brane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

– sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

– nadmorska višina je previsoka;

– naklon klanca je prestrm za vozila s sa - modejnim menjalnikom;

– vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost

➥ 3.8;

– temperatura motorja je prenizka;

– sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

– ...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka

in vas opozori, da preklop mo torja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

-

Kontrolna lučka

se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

– »Optimizacija polnjenja akumu.

« za pred- nostno polnjenje akumulatorja;

– » Prioriteta Termo-udobnost« za predno- stno razvrstitev klimatske naprave;

– »Prednost motor v teku « za prednostno delovanje motorja.

Vozila, opremljena z ročnim menjalni kom:

Če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava, lahko pride do prekinitve ponovnega zagona.

2.10

SLV_UD82502_4

Fonction Stop and Start (BFB - KFB - Renault)

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz- ključite kontakt

2.4

2.5.

FUNKCIJA STOP AND START

(4/4)

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

– zunanja temperatura je prenizka ali previ - soka;

– vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost

➥ 3.8;

– ko akumulator ni dovolj napolnjen;

– ko je hitrost vozila večja od 5 km/h

(vožnja navzdol ...);

– ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

– ...

Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka

, ki vas obvesti o samodejnem ponovnem zagonu motorja.

1

Kontrolna lučka

se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

– »Optimizacija polnjenja akumu.

« za pred- nostno polnjenje akumulatorja;

– » Prioriteta Termo-udobnost« za predno- stno razvrstitev klimatske naprave;

– »Prednost motor v teku « za prednostno delovanje motorja.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1 .

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo

»Stop in Start izklopljen« in vklopi se opozo - rilna lučka stikala 1 .

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo

»Stop in Start vklop« in izklopi se opozorilna lučka stikala 1 .

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za

zagon.

2.4

2.5.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže spo - ročilo »Preverite Stop in Start« in se vklopi opozorilna lučka stikala 1 , je sistem izklo - pljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti).

2.4

2.5.

Posebnost: kadar je motor v stanju pri - pravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 avto- matično ponovno zažene.

2.11

SLV_UD82502_4

Fonction Stop and Start (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

POSEBNOSTI VOZIL Z BENCINSKIM MOTORJEM

(1/2)

Posebni pogoji delovanja vašega vozila, kot so:

– daljša vožnja z minimalno količino goriva,

– uporaba osvinčenega bencina,

– uporaba dodatkov za maziva ali gorivo, ki niso odobreni, ali motnje pri delovanju, kot so:

– okvara na vžigalnem sistemu, težave pri dovajanju goriva ali odklopljena vžigalna svečka, ki povzročajo prekinjanje vžigov in cukanje med vožnjo,

– pomanjkanje moči, lahko povzročijo pregrevanje katalizatorja in zmanjšanje njegove učinkovitosti, kar lahko privede do uničenja katalizatorja in ter mičnih poškodb na vozilu .

Če ugotovite katero od zgoraj navedenih ne - pravilnosti, naj jih čimprej odpravijo v poob - laščenem servisu za vaše vozilo.

Če boste svoje vozilo vzdrževali v poobla -

ščenem servisu redno in v terminih, ki so predpisani v knjižici za vzdrževanje vozila, se boste zagotovo izognili motnjam pri de - lovanju.

Težave z zagonom

Da preprečite poškodbe katalizatorja ali za - ganjalnika in preprečite prezgodnjo obrabo akumulatorja, ne vztrajajte z zagonom mo- torja (s pomočjo zaganjalnika, potiskanjem ali vleko vozila) , ne da bi prej ugotovili in odpravili vzrok težav .

Če vzroka ne morete ugotoviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo in do takrat motorja ne zaganjajte.

Ne ustavljajte vozila s prižga - nim motorjem na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

2.12

Particularités des versions essence et diesel particularité des véhicules essence ...........

(jusqu’à la fin de l’UD) catalyseur ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD75390_2

Particularités des versions essence avec FAP (BFB - KFB - Renault)

POSEBNOSTI VOZIL Z BENCINSKIM MOTORJEM

(2/2)

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev se uporablja pri obde - lavi izpušnih plinov bencinskih motorjev.

Odvisno od vozila opozorilna lučka

 ki se vklopi na instrumentni plošči, opozarja, da se je filter zamašil in ga je treba očistiti.

Za čiščenje filtra, ko se vklopi opozorilna 

in ko to dovoljujejo prometne

, lučka razmere in omejitve hitrosti, vozite s hitrostjo med 50 km/h in 110 km/h, dokler se lučka ne izklopi.

Po času med približno 5 in 20 minutami bi se opozorilna lučka morala izklopiti.

Opomba: opozorilna lučka se lahko izklopi po 20 minutah, če pogoji za vožnjo, potrebni za čiščenje filtra, niso v celoti izpolnjeni.

Če ustavite vozilo, preden ugasne kontrolna lučka, boste morda morali ponoviti posto pek.

Če se filter nasiči, se bosta opozorilna lučka

© in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka

vklopili na instrumentni plošči, spremljalo ju bo sporočilo » Preverite vbri- zgavanje«. V tem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Če se vklopita opozorilna lučka ® in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka

skupaj s sporočilom » Nevarnost okvare motorja«, ustavite vozilo, izklopite motor in pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

filtre :

à particules ..........................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante) messages au tableau de bord ...................

(page courante)

Če se prižge opozorilna lučka

®

, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razme - rami. Ugasnite motor in ga več ne za - ganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

2.13

SLV_UD75390_2

Particularités des versions essence avec FAP (BFB - KFB - Renault)

POSEBNOSTI DIZELSKIH IZVEDENK

(1/2)

Vrtljaji dizelskega motorja

Sistem za vbrizgavanje goriva pri dizelskih motorjih ne dovoljuje prekoračitve števila vrtljajev motorja , ne glede na vključeno prestavo.

Če se prikaže sporočilo » Preverite sistem anti-polucije« skupaj z opozorilnima luč - kama

Ä

in

©

, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže vozila.

Med vožnjo se lahko izjemoma pojavi belo dimljenje glede na kakovost uporabljenega goriva.

Slednje je posledica samodejnega čiščenja filtra sajastih delcev in ne vpliva na obnaša - nje vozila.

Prazna posoda za gorivo

Ko ste napolnili povsem izpraznjeno posodo za gorivo, morate ponovno vzposta - viti krogotok goriva:

1.120 nato znova za-

ženite motor.

1

A

Nalepka za motnost dima motorja

Informacije lahko najdete 1 na nalepki A , prilepljeni v motornem prostoru ali, odvisno od vozila, na identifikacijski ploščici vozila

➥ 6.2.

1 Emisije dizelskega izpuha.

Priporočila za zimski čas

Da bi se izognili motnjam v zimskem času:

– pazite na to, da bo akumulator vedno dovolj napolnjen;

– pazite, da se nivo plinskega olja v posodi ne zniža preveč, saj se v takem primeru vodni hlapi v posodi kondenzirajo in nabi - rajo na dnu posode.

Ne ustavljajte vozila s prižga - nim motorjem na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

2.14

SLV_UD77111_2

Particularités des versions diesel (BFB - KFB - Renault) catalyseur ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) particularité des véhicules diesel ...............

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) réamorçage carburant ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) filtre :

à particules ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POSEBNOSTI DIZELSKIH IZVEDENK

(2/2)

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev se uporablja pri obde - lavi izpušnih plinov dizelskih motorjev.

Odvisno od vozila opozorilna lučka

 ki se vklopi na instrumentni plošči, opozarja, da se je filter zamašil in ga je treba očistiti.

V ta namen ob vklopu opozorilne lučke

nadaljujte z vožnjo v skladu s pro -

, metnimi razmerami in omejitvijo hitrosti, dokler se opozorilna lučka ne izklopi. Če je mogoče, zagotovite, da se število vrtljajev motorja ne spusti pod 2000 vrt/min.

Opozorilna lučka naj bi se izklopila po 10 do

20 minutah.

1.72.

Prikaz lučke na instrumentni plošči je lahko povezan s povečanim številom vr - tljajev motorja in delovanjem hladilnega kro - gotoka ter opozarja na potrebo po čiščenju filtra sajastih delcev.

Opomba: opozorilna lučka se lahko znova prižge, če niso izpolnjeni vozni pogoji za či -

ščenje filtra. Če vozilo zaustavite ali se šte - vilo vrtljajev motorja spusti pod 2000 vrt/min pred izklopom opozorilne lučke, bo verjetno potrebno postopek ponoviti.

Če se filter nasiči, se bosta opozorilna lučka

©

in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka

vklopili na instrumentni plošči, spremljalo ju bo sporočilo » Preverite vbri- zgavanje«. V tem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Če se vklopita opozorilna lučka

® in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka

skupaj s sporočilom » Nevarnost okvare motorja«, ustavite vozilo, izklopite motor in pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Za enostavnejšo regeneracijo filtra saja - stih delcev opravite daljšo vožnjo (dolgo vsaj 20 minut) po glavnih cestah na vsakič 200 prevoženih kilometrov.

Če se prižge opozorilna lučka

®

, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razme - rami. Ugasnite motor in ga več ne za - ganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

2.15

SLV_UD77111_2

Particularités des versions diesel (BFB - KFB - Renault)

PRESTAVNA ROČICA, ROČNA ZAVORA

Ročna zavora

1

Popuščanje

Potegnite ročico 3 nekoliko navzgor, priti - snite gumb 2 in pomaknite ročico k podu.

Dokler ročna zavora ni popolnoma popu -

ščena, je na instrumentni plošči vklopljena rdeča kontrolna lučka slišen je zvočni signal.

}

, prikazano je sporočilo »Parkirna zavora zategnjena « in

2

3

Zategovanje

Potegnite ročico 3 navzgor. Prepričajte se, da je vozilo dejansko blokirano. Na in - strumentni plošči se prižge kontrolna lučka

}

.

Med vožnjo preverite, ali je ročna zavora popolnoma popu -

ščena (ugasnjena rdeča lučka), sicer obstaja nevarnost pregre - vanja in celo poškodbe zavor.

Prestavna ročica

Vozila z ročnim menjalnikom: upoštevajte shemo prestav na glavi prestavne ročice 1 .

Vozila z samodejnim menjalnikom:

2.145.

Prestavljanje v vzvratno prestavo

Kadar je pri vključenem kontaktu vklopljena vzvratna prestava, so prižgane tudi luči za vzvratno vožnjo.

Če med manevriranjem udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se lahko vozilo poškoduje (na primer: de - formacija ene od prem).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Ob zaustavitvi bo glede na naklon cestišča in/ali obreme - nitev vozila morda treba zate- gniti ročico še za vsaj dva do - datna zoba ter vklopiti eno od prestav

(prvo ali vzvratno) pri vozilih z ročnim menjalnikom ali prestaviti v položaj P pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

2.16

Levier de vitesses, Frein à main levier de vitesses .......................................

(page courante) marche arrière passage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein à main ................................................

(page courante) changement de vitesses ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) boîte de vitesses automatique (utilisation)

(page courante) tableau de bord..........................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante) marche arrière passage ...............................................

(page courante)

SLV_UD60369_1

Levier de vitesse/frein à main (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

(1/4)

1

2

4

3

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

– pritisnite gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnite kontaktni ključ 2 v položaj »ON« 2; ali

– ko se odpne voznikov varnostni pas; ali

– ko se odprejo voznikova vrata; ali

– za vozila s samodejnim menjalnikom: ko je vklopljen položaj P.

V vseh drugih primerih, če se na primer motor zaustavi ali je v stanju priprav ljenosti zaradi funkcije Stop and Start

➥ 2.8, avtomatska parkirna zavora se ne

vklopi samodejno.

Treba je uporabiti ročni način.

V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte podpoglavje

»Ročni način delovanja«.

Za potrditev, da je samodejna parkirna zavora aktivirana, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Parkirna zavora zate - gnjena« in vklopi opozorilna lučka

} zasveti tudi opozorilna lučka 4 na stikalu 3 .

,

Po zaustavitvi motorja lučka 4 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka panju vozila.

}

pa ugasne ob zakle -

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 4 na stikalu 3 in opozorilna lučka nalepka, ki vas opominja na to.

}

na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena

2.17

SLV_UD79896_4

Frein de parking assisté (BFB - KFB - Renault)

Frein de parking assisté conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein de parking assisté ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein à main ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein de parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) arrêt du moteur ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) fonction Stop and Start ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) contacteur de démarrage ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

(2/4)

Pomoč pri delovanju

(nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih situacijah (napaka sa - modejne parkirne zavore, ročno sproščanje parkirne zavore itd.), slišati je pisk in sporo - čilo » Zategnitev Zategnitev « se prikaže na instrumentni plošči, da vas opozori na spro - stitev samodejne parkirne zavore.

– pri delujočem motorju: ob odpiranju voz - nikovih vrat;

– pri zaustavljenem motorju (na primer, ko motor ugasne): ob odpiranju enih od prednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite sti- kalo 3 , da zategnete samodejno parkirno zavoro.

4

3

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Parkirna zavora se sprosti:

– ko vozilo začne pospeševati; ali

– pri vozilih, opremljenih s samodejnim me - njalnikom, pri prestavljanju iz položaja P .

Ročni način delovanja

Samodejno parkirno zavoro lahko aktivirate ročno.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Povlecite stikalo 3 : opozorilna lučka 4 na stikalu in opozorilna lučka mentni plošči se vklopita.

}

na instru-

2.18

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 4 na stikalu 3 in opozorilna lučka nalepka, ki vas opominja na to.

}

na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena

SLV_UD79896_4

Frein de parking assisté (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

(3/4)

1

2

4

3

Parkiranje vozila s sproščeno avtomatsko parkirno zavoro (na primer, ko obstaja ne - varnost zmrzali):

– vklopite katero koli prestavo ali položaj P : pogonska gred bo samodejno blokirala pogonska kolesa;

– zaustavite motor tako, da pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obr- nete kontaktni ključ 2 ;

– sprostite varnostni pas voznika;

– odprite voznikova vrata;

– ročno sprostite samodejno parkirno zavoro (glejte predhodno opisane po - datke iz razdelka »Ročna sprostitev sa - modejne parkirne zavore«).

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite stikalo 1 brez pritiskanja na pedala ali, odvisno od vozila, obračanja ključa 2 v položaj » ON « 2 za vklop kontakta.

Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite sti- kalo 3 : opozorilna lučka 4 na stikalu in opo - zorilna lučka

}

prikazana na instru - mentni plošči se izklopita.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvi - gnite in nato spustite stikalo 3 .

Zavora se samodejno sprosti takoj, ko spe - ljete.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 3 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Če se voznikov varnostni pas odpne preden se vozilo popol- noma zaustavi, se prepričajte, da je parkirna zavora ustrezno zategnjena: opozorilna lučka

}

na instrumentni plošči se vklopi za potrditev.

Nevarnost premikanja.

2.19

SLV_UD79896_4

Frein de parking assisté (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

(4/4)

Če se prikaže sporočilo

»Električna okvara NEVARNO « ali »Preverite akumulator« ali

»Okvara zavornega sistema«, morate vozilo zaustaviti tako, da izberete prvo prestavo (na ročnem menjalniku), položaj P (na samodejnem menjalniku) ali s potegom stikala 3 za približno

10 sekund.

Če to zahtevajo razmere in naklon, za - gozdite kolesa vozila.

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Izvedenke z avtomatskim menjalnikom

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna spro - stitev zavore iz varnostnih razlogov izključi

(da se vozilo ne premika brez voznika).

Na instrumentni plošči se prikaže sporo - čilo »Ročna sprostitev parkirne zavore«, ko voznik pritisne pedal za plin.

Motnje pri delovanju

– V primeru napake se na instrumentni plošči prižge opozorilna lučka

© skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro «, v nekaterih primerih se prižge tudi lučka

}

.

Čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

– V primeru okvare avtomatske parkirne zavore se prižge kontrolna lučka

®

, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema « in zasliši se zvočni signal, v ne - katerih primerih pa se prižge še kontrolna lučka

}

.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavi - tev v skladu z razmerami v prometu.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi prestavili izbirno ročico v položaj P in izključili motor.

Vozilo se namreč lahko začne premikati, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. V tem primeru se morate nemudoma ustaviti v skladu s prometnimi razme - rami. Prepričajte se, da je vozilo ustre - zno zaustavljeno, in pokličite predstav - nika servisne mreže za vaše vozilo.

V tem primeru morate ob- vezno imobilizirati vozilo, tako da vključite prvo prestavo (pri ročnih menjalnikih) ali presta - vite ročico v položaj P (pri avtomatskih menjalnikih). Če vozilo stoji na večji str - mini, pod kolesa postavite zagozdo.

2.20

SLV_UD79896_4

Frein de parking assisté (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) boîte de vitesses automatique (utilisation)

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

FUNKCIJA »AUTOHOLD«

Pri zaustavljenem vozilu (npr. pred semafor - jem, na križišču, v prometnem zastoju itd.) funkcija zagotovi zavorno silo tudi, ko voznik spusti zavorni pedal.

Zavorna sila se sprosti, takoj ko voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi.

Aktiviranje

Vključite jih s stikalom 3 .

Opozorilna lučka stikala 3 zasveti in potrdi vklop funkcije.

Deaktiviranje

Hkrati pritisnite zavorni pedal in 3 stikalo.

Opozorilna lučka stikala 3 ugasne in potrdi izklop funkcije.

Če se zavorna sila vzdržuje, se parkirna zavora samodejno vklopi v naslednjih pri - merih:

– če voznik zapusti vozilo; ali

– če je vozilo zaustavljeno več kot približno tri minute.

1

2

3

Pogoji za vzdrževanje zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

– voznikov varnostni pas je pripet;

in

– samodejna parkirna zavora je sproščena;

in

– vozilo ni zaustavljeno na klancu z velikim naklonom.

Opozorilna lučka

na instrumentni plošči pomeni, da se zavorna sila vzdržuje.

Pogoji za prekinitev zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

– voznik dovolj močno pospeši pri vklo - pljeni prestavi; ali

– voznik izklopi funkcijo.

Kontrolna lučka plošči ugasne.

na instrumentni

Po vsakem zagonu se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji za - ustavitvi.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna par - kirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 1 na stikalu 2 in opo- zorilna lučka

}

na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

2.21

SLV_UD68317_3

Autohold (BFB - KFB - Renault)

Fonction « AUTOHOLD » conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein de parking assisté ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) frein............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante) frein de parking ..........................................

(page courante)

Autohold ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

(1/8)

Poraba goriva je akreditirana v skladu s standardno in predpisano metodo.

Ta metoda je enaka za vse proizvajalce in omogoča medsebojno primerjavo vozil.

Poraba v dejanskem času je odvisna od po - gojev uporabe vozila, opreme in vozniko - vega načina vožnje.

Za optimalno porabo glejte nasvete v nada - ljevanju.

Glede na vozilo imate na voljo različne funk - cije, ki vam pomagajo zmanjšati porabo goriva:

– merilnik vrtljajev;

– indikator spremembe prestave;

– funkcija načina prostega teka;

– indikator načina vožnje;

– indikator pospeševanja v načinu Eco;

– skupna vrednost prevožene razdalje in ekološki nasveti na večfunkcijskem za - slonu;

– način ECO;

– funkcija Stop and Start

2.8.

Funkcija načina prostega teka

V fazi upočasnjevanja (pedal za plin je po - polnoma sproščen) pri vozilih s samodejnim menjalnikom (odvisno od vozila) preklop v prosti tek (pri samodejnem menjalniku v po - ložaju za prosti tek) zmanjša zaviranje mo - torja in omogoča vožnjo brez pritiska pedala za plin ter posledično prihranek goriva.

Na instrumentni plošči se prikaže opozorilna lučka

:

– sivo, če vozilo ni v načinu prostega teka;

– zeleno ali belo, odvisno od vozila, če je vozilo v načinu prostega teka (pri samo - dejnem menjalniku v položaju za prosti tek).

2.22

Conseils de conduite, Eco conduite

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant conseils d’économie ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

économies de carburant ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ECO conduite ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conseils de conduite ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carburant consommation .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) consommation de carburant ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) changement de vitesses ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) fonction Stop and Start ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Stop and Start ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) mode ECO .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

(2/8)

A B C

1

Na instrumentni plošči A, B, C ali D

Prikaz informacij se lahko uredi in osebno prilagodi glede na slog osebnih nastavitev instrumentne plošče, izbran prek večfunkcij - skega zaslona, odvisno od vozila.

1

Kontrolna lučka spremembe hitrosti 1

Da bi bila poraba goriva optimalna, vas kon - trolna lučka na instrumentni plošči opozori, kdaj je najboljše prestaviti v višjo ali nižjo prestavo.

vklopite višjo prestavo; 

vklopite nižjo prestavo.

Če redno spremljate ta indikator, zmanjšate porabo goriva vozila.

D

1

1

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault)

2.23

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

(3/8)

A 2 B 2 C 2

Indikator načina vožnje 2

V dejanskem času vas obvešča o izbranem načinu vožnje. Na to vas opozori indikator 2 .

Več listov prikazuje 2 , prožnejša in varč - nejša je vaša vožnja.

Če redno spremljate ta indikator, zmanjšate porabo goriva vozila.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

2.24

D

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault)

2 roue libre....................................................

(page courante)

NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

(4/8)

A 3 3 B C 3

Indikator pospeševanja v načinu Eco 3

V realnem času vas obvesti, ali pospešujete zmerno ali hitro.

To prikazuje opozorilna lučka 3 :

– zelena: pospeševanje je zmerno in pra - vilno;

– bela: pospeševanje je prehitro;

– siva: pospeševanje je hitro.

Opomba: ni mogoče hkrati prikazati indika - torja načina vožnje 2 in indikatorja pospeše - vanja v načinu Eco 3 .

D

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault)

3

2.25

NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

(5/8)

4

Prikaže se globalna ocena od 0 do 100, ki vam omogoča, da ocenite učinkovitost svoje ekološke vožnje.

Višja kot je ocena, manjša je poraba goriva.

Prikažejo se ekološki nasveti za izboljšanje vaše učinkovitosti.

Shranjevanje priljubljenih poti vam omo goča, da primerjate učinkovitost svojih voženj med sabo in z vožnjami drugih upo rabnikov vozila.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Na zaslonu multimedijskega sistema

Skupna vrednost prevožene razdalje

Ob zaustavitvi motorja se na zaslonu mul - timedijskega sistema 4 prikaže sporočilo

»Pregled poti«, ki omogoča ogled informacij o vaši zadnji vožnji.

Prikazuje:

– splošni rezultat;

– gibanje rezultata;

– razdalja brez porabe.

2.26

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault)

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

(6/8)

Način ECO

Način ECO je funkcija, ki optimizira porabo goriva.

Vpliva na nekatera dejanja med vožnjo (po - speševanje, prestavljanje, regulator hitrosti, zmanjšanje hitrosti itd.).

Omejevanje pospeševanja omogoča majhno porabo pri mestni in primestni vožnji.

5

6

Aktiviranje funkcije

Funkcija se lahko vključi:

– s pritiskom na stikalo 5 ;

– prek osrednje upravljalne enote 6

;

3.2 ;

– prek zaslona multimedijskega sis tema (glejte navodila za multimedijsko opremo).

Vklop potrdi kontrolna lučka prižge na instrumentni plošči.

, ki se

Med vožnjo lahko začasno izklopite način

ECO, da zagotovite polno zmogljivost mo - torja.

Za to, do konca pohodite pedal plina.

Način ECO se ponovno vklopi, ko odma - knete nogo s pedala za plin.

Izklop funkcije

Funkcijo je odvisno od vozila mogoče izklo - piti na naslednje načine:

– s pritiskom na stikalo 5 ;

– prek osrednje upravljalne enote 6 ;

➥ 3.2.

Izklop potrdi kontrolna lučka ugasne na instrumentni plošči.

, ki

2.27

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault)

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

(7/8)

Nasveti za vožnjo in vožnja v načinu ECO

Stopnje ogrevanja

Običajno je opaziti povečanje porabe goriva pri uporabi ogrevanja (še posebej, ko zuna - nja temperatura pade pod ničlo) ali klimat - ske naprave.

– Visoke hitrosti bistveno vplivajo na porabo goriva vozila.

Primeri (z enakomerno hitrostjo):

– zmanjšanje hitrosti s 130 km/h na

110 km/h prihrani do približno 20 % goriva;

– zmanjšanje hitrosti z 90 km/h na

80 km/h prihrani do približno 10 % goriva.

– Dinamična vožnja z močnim in pogostim pospeševanjem in zmanjševanjem hitro - sti je po porabi goriva draga v primerjavi s prihrankom časa.

– V nižjih prestavah ne vozite s previsokimi vrtljaji motorja. Vedno vozite z najvišjo možno prestavo.

– Izogibajte se naglemu pospeševanju.

– Ne zavirajte po nepotrebnem. Če oviro ali ovinek opazite dovolj zgodaj, enostavno dvignite nogo s pedala za plin.

Kako voziti

– Priporočamo postopno segrevanje mo - torja do delovne temperature med vožnjo in ne na mestu.

– Pri vožnji navkreber ne poskušajte oh - raniti hitrosti vozila z dodajanjem več plina, kot je to potrebno na ravni cesti; poskušajte ohraniti enak položaj noge na pedalu za plin.

– Dvojni pritisk na pedal sklopke in pritisk na pedal za plin pred zaustavitvijo mo - torja pri današnjih vozilih niso več pot - rebni.

– Vremenske nevšečnosti, preplavljena cestišča:

Ne vozite po poplavljeni cesti, kjer nivo vode sega preko spodnjega roba platišč.

Oviranje pri upravljanju vozila

Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi.

Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni.

Ne polagajte več predpražnikov enega prek drugega.

Tveganje, da se zataknejo pedali.

2.28

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault)

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

(8/8)

Pnevmatike

– Zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah se poveča poraba goriva.

– Če želite zagotoviti optimalno porabo goriva, v pnevmatikah nastavite tlak za največjo hitrost ali predpisani tlak, ki je naveden na robu voznikovih vrat

4.13.

– Neustrezne pnevmatike lahko vplivajo na povečano porabo goriva.

Praktični nasveti

– Izberite način ECO.

– Električni tok porablja gorivo – izključite električne porabnike, kadar jih ne potre - bujete, in prihranite gorivo. Vendar pa je varnost na prvem mestu, zato imejte pri slabi vidljivosti vklopljene luči (»vidi in bodi viden«).

– Za prezračevanje vozila uporabljajte zračnike. Vožnja z odprtimi okni s hit - rostjo 100 km/h poveča porabo goriva za

4 %.

– Priporočamo vam, da posode za gorivo ne polnite do vrha, ker lahko pride do izli - vanja.

– Pri vozilih s klimatsko napravo brez avtomatskega načina delovanja izklo - pite sistem, ko ga ne potrebujete več.

Nasveti za zmanjšanje porabe energije in okolju prijaznejšo vožnjo:

Če je bilo vozilo parkirano na soncu, za nekaj minut odprite vrata, da pred zago - nom motorja izpustite vroč zrak iz vozila.

– Prtljažnik na strehi naj bo montiran le, kadar ga uporabljate.

– Za prevoz večjih tovorov raje uporabljajte tovorno prikolico.

– Svetujemo vam, da pri vleki počitniške prikolice na vozilo montirate spojler in ga pravilno naravnate.

– Izogibajte se vožnjam »od vrat do vrat«

(krajše razdalje z daljšimi postanki), ker motor nikoli ne doseže svoje optimalne delovne temperature.

2.29

SLV_UD81441_4

Conseils de conduite, ECO conduite (BFB - KFB - Renault) pneumatiques ............................................

(page courante) pression des pneumatiques.......................

(page courante)

NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

Vaše vozilo ustreza kriterijem za recikliranje in zbiranje odsluženih vozil, ki so stopili v ve - ljavo leta 2015.

Nekateri deli vozila so bili torej zasnovani tako, da jih bo mogoče reciklirati, ko odslu - žijo svojemu namenu.

Ti deli se enostavno snamejo, zberejo in ob - delajo v podjetjih za reciklažo.

Poleg tega so že po zasnovi vse tovarniške nastavitve in poraba goriva vašega vozila v skladu z veljavnimi predpisi proti onesna - ževanju. Aktivno je vključen v programu za zmanjševanje onesnaževanja okolja s ško - dljivimi plini in za prihranek porabljene ener - gije. Stopnja škodljivih snovi v izpušnih plinih in poraba goriva pa sta odvisni tudi od vas.

Poskrbite za njegovo redno vzdrževanje in pravilno uporabo.

Vzdrževanje

Vedeti morate, da je lahko lastnik vozila ka - zensko odgovoren zaradi kršenja predpisov glede onesnaževanja okolja.

Če na primer dele motorja, sistema za do - vajanje goriva ali izpušnega sistema zamen - jate z neoriginalnimi, to lahko spremeni de - lovanje motorja, tako da ne bo več ustrezal predpisom glede onesnaževanja.

Nastavitve in kontrole, ki so navedene v programu vzdrževanja vozila, zaupajte pooblaščeni servisni delavnici, ki ima na voljo vso potrebno opremo za zagotavljanje originalnih nastavitev vašega vozila.

Nastavitve motorja

– Svečke: za doseganje optimalnega raz - merja med porabo goriva in zmogljivostjo motorja je treba obvezno upoštevati spe - cifikacije naših razvojnih oddelkov.

Ko menjate svečke, uporabite take, kot so predpisane za vaš motor (znamka, tip in razmak med elektrodama). Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

– Vžig in prosti tek: ne potrebujeta nobene nastavitve.

– Zračni filter, filter za gorivo: zaradi za- mašenega vložka filtra je zmogljivost mo - torja manjša. Treba ga je zamenjati.

Kontrola izpušnih plinov

Sistem kontrole izpušnih plinov omo - goča odkrivanje nepravilnosti pri delovanju naprav, ki služijo za zmanjševanje onesna - ževanja okolja.

Motnje pri delovanju teh naprav lahko pov - zročijo sproščanje škodljivih snovi ali celo mehanske poškodbe.

Ä

Ta kontrolna lučka na instrumentni plošči opozarja na morebitne motnje delovanja sistema:

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja.

– Če sveti neprekinjeno, se čim prej posve - tujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

– Če utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne

mreže vozila.

1.123

2.30

Conseils entretien et antipollution conseils antipollution .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) antipollution conseils ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) entretien.....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(page courante) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(page courante)

SLV_UD60372_1

Conseils entretien et antipollution (BFB - KFB - Renault)

OKOLJE

Vaše vozilo velja za okolju prijazno tekom celotne življenjske dobe: med proizvodnjo, med uporabo in tudi kot odsluženo vozilo.

Proizvodnja

Proizvodnja vašega vozila poteka v indus - trijskem središču, ki izvaja vse napredne ukrepe za čim manjše ogrožanje okoliških prebivalcev in narave (zmanjšanje porabe vode in energije, motečega videza, hrupa, izpustov v ozračje, vodnih odplak, zbiranje in ločevanje odpadkov)

Emisija škodljivih izpušnih plinov

Vaše vozilo je zasnovano tako, da med vožnjo prispeva k manjšemu izpustu toplo - grednih plinov (CO2) in s tem k manjši porabi goriva (npr.: 140 g/km oziroma 5,3 l/100 km pri vozilu z dizelskim motorjem).

Poleg tega so vozila opremljena s sistemom za zmanjševanje onesnaževanja, ki vklju - čuje katalizator, lambda sondo, aktivni oglji - kov filter (slednji preprečuje uhajanje ben - cinskih hlapov iz rezervoarja v ozračje) ...

Pri nekaterih dizelskih vozilih ta sistem vklju - čuje tudi filter sajastih delcev, ki prispeva k zmanjšanju emisije nezgorelih sajastih delcev.

Tudi vi skrbite za čisto okolje!

– Obrabljene dele in dele, ki so bili zame - njani pri tekočem vzdrževanju vozila

(akumulator, oljni filter, zračni filter, ba - terije ...) ter plastenke za olje (prazne ali napolnjene s starim oljem) oddajte na temu namenjenih odlagališčih.

– Neuporabna vozila je treba izročiti poo - blaščenim centrom, kjer bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.

– V vsakem primeru upoštevajte lokalne predpise.

Reciklaža

85% delov vozila je mogoče reciklirati, kar pomeni 95% mase vozila.

S tem namenom so bili številni deli zasno - vani na način, da jih je mogoče reciklirati.

Zgradbe in materiali so bili podrobno prou- čeni zaradi lažje demontaže teh sestavnih delov in njihovo ponovno obdelavo v poseb - nih predelovalnicah.

Z namenom, da bi ohranili surovine, so v vozilo vgrajeni številni deli iz reciklirane plastike ali iz obnovljivih materialov (snovi rastlinskega in živalskega izvora, kot sta bombaž in volna).

2.31

Environnement environnement ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD62623_2

Environnement (sans marque) (BFB - XFD - Renault)

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

(1/6)

1

1

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Sistem je mogoče prepoznati prek oznake 1 v vozilu.

Način delovanja

Sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevma - tik z merjenjem hitrosti kolesa med vožnjo.

Na armaturni plošči se vklopi opozorilna lučka

2 , ki voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika itd.).

2

2.32

SLV_UD81442_2

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (KFB - BFB - Renault)

Avertisseur et système de surveillance de pression des pneumatiques pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) tableau de bord..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs : de tableau de bord ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) messages au tableau de bord ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) kit de gonflage des pneumatiques .............

(jusqu’à la fin de l’UD) avertisseur de perte de pression des pneumatiques ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

(2/6)

Pogoji delovanja

Sistem je treba ponastaviti s tlakom, ki ustreza tlaku v pnevmatikah na nalepki,

(glejte informacije v razdelku »Tlak zraka v pnevmatikah« v 4. poglavju) sicer opozar - janje pri večji izgubi tlaka morda ne bo za - nesljivo.

Ponastavitev je treba vedno izvajati po kontroli tlaka v štirih hladnih pnevmati kah.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pra - vilno:

– ne ponastavljen sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na ko - lesih;

– napačna ponastavitev sistema: tlak v pnevmatikah se razlikuje od priporoče - nega tlaka;

– večja sprememba obremenitve ali poraz - delitev obremenitve na eno stran vozila;

– športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

– vožnja po zasneženem ali spolzkem vo - zišču;

– vožnja s snežnimi verigami;

– montaža ene same nove pnevmatike;

– uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila.

Ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

– po vsakem ponovnem polnjenju ali pona - stavitvi tlaka v pnevmatikah;

– po zamenjavi kolesa;

– po medsebojni zamenjavi koles.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni upo - rabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa na - mesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti vozni- kove budnosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

2.33

SLV_UD81442_2

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (KFB - BFB - Renault)

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

(3/6)

B

6 3

7

Za ponast. tlaka za držite gumb

5

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

4

– za vozila, opremljena z instrumentno ploščo tipa A ali C

➥ 1.83 večkrat za

- poredoma tapnite stikalo 6 , in sicer to - likokrat, da boste lahko izbrali zavihek

»Vozilo«

;

– za vozila, opremljena z instrumen - tno ploščo tipa B , tapnite stikalo 6 , da odprete 7 območje instrumentne plošče;

– na kratko pritiskajte stikalo 3 ali 4 , da pri - dete do strani »Za ponast. tlaka zadržite gumb «;

– pritisnite in držite stikalo 5 OK, da zaže - nete ponastavitev.

držite stikalo 5 , dokler se ne prikaže spo - ročilo »Postopek zaključen«. Zdaj lahko vozite.

Če je vozilo opremljeno z navigacijskim sistemom, lahko postopek ponastavitve izvedete tudi z multimedijskim zaslo - nom: glejte navodila za opremo.

2.34

SLV_UD81442_2

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (KFB - BFB - Renault)

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

(4/6)

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

1

2

Sporočila Pomen

Tlak pnevmatik ponast. pri stop Sporočilo se prikaže med vožnjo. Če želite ponastaviti tlak v štirih pnevmatikah, zausta - vite vozilo.

Za ponast. tlaka zadržite gumb Za ponastavitev tlaka v štirih pnevmatikah pri zaustavljenem vozilu pritisnite in držite sti - kalo 5 OK, da zaženete ponastavitev, dokler se ne prikaže sporočilo »Če je tlak OK [po - čakajte] «.

Če je tlak OK [počakajte] Sporočilo utripa, kar pomeni, da je sistem registriral postopek ponastavitve. Če so bile vse

štiri pnevmatike ustrezno napolnjene na priporočene vrednosti tlaka v pnevmatikah, nave - dene na oznaki za tlak v pnevmatikah

4.13 pritisnite in držite stikalo

5 OK, dokler se ne prikaže sporočilo »Postopek zaključen «.

3 Postopek zaključen Postopek ponastavitve je bil uspešno zaključen. Zdaj lahko vozite.

SLV_UD81442_2

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (KFB - BFB - Renault)

2.35

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

(5/6)

Prilagoditev tlaka v pnevmatikah

Tlak v vseh štirih pnevmatikah je pot rebno nastaviti pri hladnih pnevmatikah

(glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do

0,3 bara ( 3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nasta - vitvi tlaka v pnevmatikah zaženite ponovno nastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike po - novno nastavite tlak v pnevmatikah in pona - stavite referenčne vrednosti tlaka v pnevma - tikah.

Rezervno kolo

Če je rezervno kolo nameščeno na vozilo, ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in za - ženite ponovno nastavitev referenčne vred - nosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte le homologirano opremo proi - zvajalca vozila, sicer lahko pride do zapoz - nelega vklopa sistema ali njegovega nepra - vilnega delovanja

5.13.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homolo - girala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno.

➥ 5.5. Po uporabi

garniture za polnjenje pnevmatik znova prilagodite tlak v pnevmatikah in zaženite ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

8

Napake tlaka v pnevmatikah

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam opozorilnih sporočil, ki se pojavijo na instrumentni plošči 8 , ko sistem zazna napako tlaka v pnevmatikah.

2.36

SLV_UD81442_2

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (KFB - BFB - Renault)

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

(6/6)

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika).

Kontrolne lučke

Sporočila Pomen

Napolnite pnevm. in ponastavite

To pomeni, da je zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatik ali predrta pnevma - tika. Preverite in nastavite tlak v štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem.

Nast.tlak pnevm. in ponastavite

To pomeni, da ponastavitev ni bila uspešna. Pred ponovnim zagonom postopka ponastavitve preverite in ponovno nastavite tlak v pnevmatikah.

Nast.tlak pnevm. in ponastavite

To pomeni, da je bila zadnja ponastavitev sistema izvedena pred več kot 6 meseci ali po prevoženih več kot približno 10.000 km. Pred še enim ponovnim zagonom postopka ponastavitve preverite in ponovno nastavite tlak v pnevmatikah.

+

©

Preverite TPW

TPW ni na voljo

To pomeni, da je v sistemu prisotna napaka. Obrnite se na predstavnika pooblaš - čene servisne mreže.

To pomeni, da je na vozilo nameščeno rezervno kolo, ki se od ostalih štirih koles razlikuje po velikosti. Sistem ni na voljo, dokler ne namestite kolesa, ki je enake velikosti kot druga kolesa, in opravite postopek ponastavitve.

2.37

SLV_UD81442_2

Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (KFB - BFB - Renault)

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

(1/5)

1

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

– ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem upo - rabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

– po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

– po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni upo - rabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Pri vozlih, ki so opremljena s tem sistemom, slednji nadzira tlak zraka v pnevmatikah.

Način delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v ko lesnem ventilu tipalo, ki redno meri tlak v pnevmatiki.

Sistem na instrumentni plošči 1 prikaže tre - nutni tlak v pnevmatikah in opozori voznika, če kolesa niso dovolj napolnjena.

Če je vozilo opremljeno z navigacijskim sistemom, lahko postopek ponastavitve izvedete tudi z multimedijskim zaslo - nom: glejte navodila za opremo.

2.38

SLV_UD74428_2

Système de surveillance de pression pneumatiques (BFB - Renault) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD) pneumatiques système de surveillance des pressions des pneumatiques ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) kit de gonflage des pneumatiques .............

(jusqu’à la fin de l’UD)

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

(2/5)

5

4

2

3

– dolgo (približno 3 sekunde) držite gumb 4 , da začnete inicializacijo. Utripanje pnev - matik ter prikaz sporočila »Prilagajanje tlaka v teku« in nato »Lokacija pnevm. v teku« pomeni, da je bila zahteva za po - nastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah sprejeta.

Za reinicializacijo je lahko potrebnih več minut vožnje.

Če ponastavitvi sledijo kratke vožnje, lahko sporočilo »Lokacija pnevm. v teku « ostane prikazano po več zaporednih zagonih.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, na - vedene na robu vrat.

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

– večkrat zaporedoma tapnite stikalo 5 , in sicer tolikokrat, da boste lahko izbrali za - vihek »Vozilo«

;

– na kratko pritiskajte stikalo 2 ali 3 , da pri - dete do strani »Tlak v pnevmatikah«;

SLV_UD74428_2

Système de surveillance de pression pneumatiques (BFB - Renault)

Opozorilna lučka

®

sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to do puščajo razmere na cesti.

2.39

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

(3/5)

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

1

Prikazi

(odvisno od vozila)

Sporočila

Za ponast. tlaka zadržite gumb

Pomen

Pri vklopljenem kontaktu in zaustavljenem vozilu začnite pona - stavitev tlaka v vseh štirih pnevmatikah tako, da pritisnete in držite stikalo 4 OK.

2 Prilagajanje tlaka v teku

3 Lokacija pnevm. v teku

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom bodo utripali, kar pomeni, da je sistem registriral ponastavitev tlaka v pnevmatikah za vsa

štiri kolesa.

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom ostanejo osvetljeni. Ta sistem ponastavi tlak v pnevmatikah za vsa štiri kolesa. Zdaj lahko vozite. Sporočilo lahko ostane prikazano med kratkimi po - tovanji.

Opomba: med ponastavitvijo nadzor tlaka v pnevmatikah ostane vklopljen.

4 Prikazana je vrednost tlaka v štirih pnevmatikah: postopek po - nastavitve je zaključen in uspešen.

2.40

SLV_UD74428_2

Système de surveillance de pression pneumatiques (BFB - Renault)

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

(4/5)

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v štirih pnevmatikah je treba nasta viti pri hladnih pnevmatikah (glejte na - lepko na robu voznikovih vrat). Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara

(3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema

(kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi ...).

5.13.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnev matik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa na - mesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti vozni- kove pazljivosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

1

Zamenjava kolesa ker potrebuje sistem za pra vilno ugotavljanje položaja koles in tlaka v kolesih med vožnjo kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni

mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek

5.5.

Napake tlaka v pnevmatikah

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam opozorilnih sporočil, ki se pojavijo na instrumentni plošči 1 , ko sistem zazna napako tlaka v pnevmatikah.

2.41

SLV_UD74428_2

Système de surveillance de pression pneumatiques (BFB - Renault)

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

(5/5)

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika).

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Kontrolne lučke

Sporočila Prikazi

(odvisno od vozila)

Pomen

Napolnite pnevmatike

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rumeni barvi.

To pomeni, da je bila zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatike. Preverite in nastavite tlak v štirih pnevmatikah ter nato ponastavite sistem.

+ ®

Poškodba pnevm.

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rdeči barvi.

To pomeni, da je obravnavana pnevmatika predrta ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika izpraznjena, nasta - vite tlak v štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem.

Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte (ali naj jo zamenja pooblaščeno osebje).

+

©

Preverite tipala tlaka pnevmatik

Kolo ni več prikazano.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipalom (npr. rezervno kolo) ali da je tipalo okvarjeno. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Lokacija pnevm. napaka

To pomeni, da sistem ni mogel odčitati tlaka v vsaki pnev - matiki. To lahko povzroči uporaba tipala, ki ga ne priporoča pooblaščeni prodajalec. Sistem za nadzor tlaka v pnevma - tikah še naprej deluje.

2.42

SLV_UD74428_2

Système de surveillance de pression pneumatiques (BFB - Renault)

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

(1/6)

Pri različnih izvedenkah jih lahko sestavljajo:

– ABS (sistem proti blokiranju koles);

– ESC (sistem za nadzor stabilnosti vozila) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

– sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

– pomoč pri speljevanju v klanec;

– zadnja krmilna kolesa.

Drugi sistemi pomoči pri vožnji so opisani na naslednjih straneh.

ABS (sistem proti blokiranju koles)

Pri močnem zaviranju sistem ABS prepre - čuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko iz - ogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi

(mokro cestišče ...).

Voznik občuti delovanje sistema kot trese - nje zavornega pedala. Sistem ABS v nobe - nem primeru ne izboljša “fizičnega” oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo ...).

V primeru zaviranja v sili vam priporo - čamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno . Torej ni po - trebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč priti - ska na pedal v zavornem sistemu.

Te funkcije predstavljajo do - datno pomoč v kritičnih situa - cijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Te funkcije nikoli ne nadomestijo ukre - pov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbu jati k hitrejši vožnji.

Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru na - domestiti voznikove pazljivosti in odgo - vornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

2.43

Dispositifs de correction et d’assistance à la conduite

SLV_UD75391_2

Dispositifs de correction de conduite (avec châssis actif) (BFB - KFB - Renault)

ABS ...........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système antiblocage des roues : ABS .......

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance au freinage d’urgence ..............

(jusqu’à la fin de l’UD) freinage d’urgence .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) antipatinage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) contrôle dynamique de conduite : ESC .....

(jusqu’à la fin de l’UD)

ESC : Contrôle dynamique de conduite ....

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au démarrage en côte........................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) contrôle dynamique de conduite................

(jusqu’à la fin de l’UD) système antipatinage : A.S.R.

...................

(jusqu’à la fin de l’UD) roues arrière directrices .............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

(2/6)

Motnje pri delovanju:

©

in x

se vklopita na instru - mentni plošči, spremljata ju sporočila

»Preverite ABS«, » Preverite zavorni sistem « in »Preverite ESC«: to pomeni, da so ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili izklopljeni. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno ;

– Če so na instrumentni plošči vklo - pljene opozorilne lučke x

,

D

,

©

in

®

ter je prikazano spo - ročilo »Okvara zavornega sistema«: to pomeni, da je prišlo do napake na za vornem sistemu.

V obeh primerih se posvetujte s predstavni - kom servisne mreže za vaše vozilo.

Če se prižge opozorilna lučka

®

, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razme - rami. Ugasnite motor in ga ne zaganja - jte več. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zaviranje je le delno zagoto - vljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prome - tnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

2.44

SLV_UD75391_2

Dispositifs de correction de conduite (avec châssis actif) (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD)

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

(3/6)

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmar - jenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti kontrolo nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogiba - nju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih ...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po po - trebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sis - tema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka

.

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, po - speševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča pono - ven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

V določenih primerih (vožnja po mehkem terenu: sneg, blato itd. ali vožnja s snežnimi verigami) se lahko z vključitvijo sistema proti spodrsavanju zmanjša moč motorja.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikažejo sporočilo

»Preverite ESC« ter kontrolni lučki

© in

.

V tem primeru sta ESC in sistem za krmilje - nje spodrsavanja izključena. Pokličite pred - stavnika servisne mreže vozila.

SLV_UD75391_2

Dispositifs de correction de conduite (avec châssis actif) (BFB - KFB - Renault)

2.45

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

(4/6)

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in pri - speva h krajši zavorni poti vozila.

Princip delovanja

Ta sistem zazna sunkovito zaviranje. V takem primeru se v trenutku razvije maksi - malna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS.

Zaviranje ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Funkcija predvidevanja zaviranja

Pri nekaterih izvedenkah vozila sistem pred - časno predvidi zaviranje za krajšo zavorno pot, ko hitro dvignete nogo s pedala za plin.

Posebni primeri

Pri uporabi regulatorja hitrosti:

– če uporabite pedal plina, se sistem lahko vključi, ko sprostite pedal;

– če ne uporabite pedala plina, se sistem ne vključi.

Vklopijo se zavorne luči

Pri nekaterih izvedenkah vozila te lahko utri - pajo pri močnem zaviranju.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo

» Preverite zavorni sistem «, ki ga spremlja opozorilna lučka

©

.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Te funkcije predstavljajo do - datno pomoč v kritičnih situa - cijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Te funkcije nikoli ne nadomestijo ukre - pov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbu jati k hitrejši vožnji.

Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru na - domestiti voznikove pazljivosti in odgo - vornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

2.46

SLV_UD75391_2

Dispositifs de correction de conduite (avec châssis actif) (BFB - KFB - Renault)

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

(5/6)

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pri - tisnil na pedal za plin, ta naprava deluje na samodejno zategnitev zavor, ki prepreči, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku (pri avtomatskem menjalniku ne sme biti izbran položaj N ali P ) in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi .

Potem zavore popustijo (vozilo se pomika glede na nagib).

Sistem za pomoč pri spelje - vanju v klanec ne more po - polnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih

(zelo močan nagib …).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomi - kanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotraj - nejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

SLV_UD75391_2

Dispositifs de correction de conduite (avec châssis actif) (BFB - KFB - Renault)

2.47

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

(6/6)

A B

Motnje pri delovanju

– Če se na instrumentni plošči izpiše sporo - čilo »Preveri krmilni mehanizem« skupaj z opozorilno lučko s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

©

: posvetujte se

– Če se na instrumentni plošči izpiše spo - ročilo »Okvara krmilnega mehanizma « skupaj z opozorilno lučko

® pomeni, da je na sistemu napaka.

, to

Zadnja krmilna kolesa

Pri vozilih s to opremo ta sistem med vožnjo omogoča obračanje zadnjih koles glede na pogoje vožnje: pri nizki hitrosti sistem zago - tavlja lažje manevriranje, pri višji hitrosti pa zagotavlja boljšo stabilnost.

Pri vožnji z nizko hitrostjo se zadnja kolesa obračajo v nasprotno smer od prvih koles

(slika A ) za zagotavljanje lažjega manevrira - nje vozila. To je koristno pri vožnji po mestu, na ovinkasti cesti, pri manevriranju na par - kirišču...

Med vožnjo pri višji hitrosti se zadnja kolesa obračajo v isto smer kot prva kolesa (slika B ) za zagotavljanje večje stabilnosti vozila. To je koristno pri zamenjavi pasu, v ovinkih...

Opomba: konfiguracija sistema (odzivnost itd.) je odvisna od izbranega načina v meniju

»MULTI-SENSE«. ➥ 3.2.

®

narekuje obvezno in takojšnjo zaustavitev v skladu s prometnimi razmerami.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se vozilo lahko poško - duje (deformacija preme).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

2.48

SLV_UD75391_2

Dispositifs de correction de conduite (avec châssis actif) (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

(1/5)

1

Funkcija uporablja informacije iz kamere 1 in opozori voznika, če prečka neprekinjeno ali prekinjeno črto oziroma če se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazal smer s smernimi kazalci.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobran skem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadome-

šča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

SLV_UD68290_2

Alerte sortie de voie (BFB - KFB - Renault)

Alerte de sortie de voie alerte de sortie de voie ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

2.49

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

(2/5)

Če želite onemogočiti funkcijo, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste na instrumen tni plošči lahko izbrali možnost » Opozorilo za skrenitev-izklop« (ali »Ohranjanje pasu izklop«, odvisno od vozila). Kontrolna lučka 

na instrumentni plošči ugasne.

2

Vklop/izklop

Če želite vklopiti funkcijo, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste na instrumentni plošči lahko izbrali možnost »Opozorilo na spre - membo voznega pasu«. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo » Kaistavahti va- roitus päällä « in vklopi se opozorilna lučka

»

«.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka

ter leva in desna črta 3 .

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

– hitrost je približno med 70 km/h in

180 km/h; in

– opozorilna lučka

in indikator leve/ desne črte 3 sta obarvana belo.

Funkcija opozarjanja se vklopi, če vozilo prečka črto ali se približa robu ceste

(pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

3

Funkcija opozori voznika:

– z vibracijami v volanu;

in

– opozorilna lučka

in indikator za prečkano črto 3 se obarvata rdeče.

2.50

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

SLV_UD68290_2

Alerte sortie de voie (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

(3/5)

Začasno ni na voljo

– zelo hitra prekoračitev črte;

– neprekinjena vožnja po črti;

– približno štiri sekunde po menjavi voz - nega pasu;

– v ostrih ovinkih;

– pri slabi vidljivosti;

– pri vklopu enega od smernih kazalcev;

– pri hitrem pospeševanju;

– ...

Ko funkcija ni na voljo, se opozorilna lučka 

in levi/desni indikator na instrumen - tni plošči obarvata sivo.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih pri - merih:

– ko se uporablja vzvratna prestava;

– vidno polje kamere je ovirano;

– prikaže se opozorilna lučka

Opozorilna lučka desne črte se na instrumentni plošči obar - vata sivo.

®

.

in indikator leve/

nastavitve

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 4 glejte navodila za multimedijsko opremo:

– »Intenzivn. vibriranja«: nastavitev nivoja jakosti vibracij volana;

4

– » Opozorilo «: prilagodite nivo občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

– » Late «: črta je zaznana ob prekorači - tvi;

– »Standard«: črta je zaznana ob pribli - ževanju;

– » Early «: črta je zaznana v bližini.

2.51

SLV_UD68290_2

Alerte sortie de voie (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

(4/5)

5

6

– pritiskajte stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

»POMOČ PRI VOŽNJI «. Pritisnite sti- kalo 8 OK ;

– večkrat pritisnite stikalo 6 ali 7 , da odprete meni »Skrenitev z pasu vibrira - nje« ali »Skrenitev z pasu občutljivost «.

Pritisnite stikalo 8 OK ;

– večkrat pritisnite stikalo 6 ali 7 , da prila - godite nastavitev. Pritisnite možnost 8

OK .

Motnje delovanja

Če pride do okvare, se indikatorja leve in desne črte (in opozorilna lučka

, od visno od načina prikaza), izklopita ali osta -

neta na instrumentni plošči prikazana v sivi barvi.

V nekaterih primerih jih spremlja sporočilo

»Sprednja kamera preverite« ali kontrola lučka © na instrumentni plošči.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

8

Nastavitve (nadaljevanje)

7

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 5 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo «;

– pritiskajte stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

» Nastavitve «. Pritisnite stikalo 8 OK ;

2.52

anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

SLV_UD68290_2

Alerte sortie de voie (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

(5/5)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

– prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

– kompleksno okolje (tunel ipd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

– slaba vidljivost (tema, megla itd.);

– talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano ces tišče);

– zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

– cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

– vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

SLV_UD68290_2

Alerte sortie de voie (BFB - KFB - Renault)

2.53

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

(1/6)

1

Opomba: prepričajte se, da na vetrobran - skem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Funkcija na podlagi podatkov kamere 1 v krmilnem sistemu vozila sproži popravek smeri, če vozilo prečka neprekinjeno ali pre - kinjeno črto ali če se približa robu ceste (pre - grada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

Kadar koli lahko ponovno prevzamete nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

2.54

Aide au maintien de voie alerte de sortie de voie ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) maintien de voie : aide ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au maintien de voie............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadome-

šča pazljivosti in odgovorno - sti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

SLV_UD68291_2

Aide au maintien de voie (BFB - KFB - Renault)

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

(2/6)

2

Če želite izklopiti to funkcijo, pritisnite sti - kalo 2 tolikokrat, da boste na instrumen - tni plošči lahko izbrali »Ohranjanje pasu izklop «.

Kontrolna lučka plošči ugasne.

na instrumentni

Opomba: če izklopite funkcijo »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«, se izklopi tudi funkcija »Opozorilo na spremembo voznega pasu«.

Vklop/izklop

Če želite vklopiti funkcijo, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste na instrumentni plošči lahko izbrali možnost »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo

»Ohranjanje pasu vklop« in vklopi se opo - zorilna lučka »

«.

Ko vklopite funkcijo pomoči za ohranjanje voznega pasu, se samodejno vklopi funkcija

»Opozorilo na spremembo voznega pasu«.

➥ 2.49.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

SLV_UD68291_2

Aide au maintien de voie (BFB - KFB - Renault)

2.55

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

(3/6)

3

V teh primerih:

– funkcija sproži popravek smeri v krmil - nem sistemu vozila za smer vožnje;

– opozorilna lučka

 črte obarvata rumeno.

in indikator 3 na instrumentni plošči se na strani prečkane

Opomba: v zavojih funkcija dopušča rahlo sekanje zavoja.

Če popravek smeri v krmilnem sistemu ne zadošča, se opozorilna lučka

in in- dikator 3 na strani prečkane črte na instru - menti plošči obarvata rdeče, spremljajo pa ju tresljaji v volanu.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka

ter leva in desna črta 3 .

Funkcija je nastavljena tako, da se vklopi, ko se vozilo premika s hitrostjo približno med 70 km/h in 180 km/h ter če so opozo -

in indikatorji za pomoč pri rilna lučka vožnji 3 obarvani belo.

Funkcija se vklopi, če vozilo prečka črto ali se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

Posebni primeri

Ob uporabi funkcije:

– Če sistem ne zaznava več posegov voz - nika na volanu, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka

v rumeni barvi, spremljata pa jo sporočilo »Drži roke na volanu« in zvočno opozorilo.

Zvočno opozorilo spremljata opozorilna lučka in sporočilo, dokler voznik ne pre - vzame nadzora;

– če je sistem aktiven predolgo, zvočno opozorilo spremlja utripanje bočnih sme - rokazov 3 na zadevni strani vozila, dokler voznik ne prevzame nadzora.

Popravek smeri vožnje lahko kadar koli prekinete tako, da premaknete volan.

2.56

SLV_UD68291_2

Aide au maintien de voie (BFB - KFB - Renault)

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

(4/6)

Začasno ni na voljo

– zelo hitra prekoračitev črte;

– neprekinjena vožnja po črti;

– približno štiri sekunde po menjavi voz - nega pasu;

– v ostrih ovinkih;

– pri slabi vidljivosti;

– pri vklopu enega od smernih kazalcev;

– pri hitrem pospeševanju;

– pri zaviranju v sili;

– ...

Če funkcija ni na voljo, se na instrumentni plošči prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka

in leva/desna opozorilna lučka za pomoč pri vožnji 3 .

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih pri - merih:

– ko se uporablja vzvratna prestava;

– vidno polje kamere je ovirano;

– prikaže se opozorilna lučka

®

.

Na instrumentni plošči se prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka rilna lučka leve/desne črte.

in opozo-

Nastavitve

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za dostop do nastavitev funkcije prek za - slona multimedijskega sistema 4 glejte na - vodila za multimedijsko opremo:

– »Intenzivn. vibriranja«: nastavitev nivoja jakosti vibracij volana;

4

– » Opozorilo «: prilagodite nivo občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

– » Late «: črta je zaznana ob prekorači - tvi;

– »Standard«: črta je zaznana ob pribli - ževanju;

– » Early «: črta je zaznana v bližini.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

2.57

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

SLV_UD68291_2

Aide au maintien de voie (BFB - KFB - Renault)

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

(5/6)

– pritiskajte stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

»POMOČ PRI VOŽNJI «. Pritisnite sti- kalo 8 OK ;

– pritiskajte stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

»Ohranjanje pasu občutljivost «. Pritisnite stikalo 8 OK ;

– večkrat pritisnite stikalo 6 ali 7 , da prila - godite nastavitev. Pritisnite možnost 8

OK .

5

6

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na in - strumentni plošči prikaže opozorilna lučka

©

, ki jo spremlja sporočilo »Sprednja kamera preverite «.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

8

Nastavitve (nadaljevanje)

7

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 5 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo «;

– pritiskajte stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

» Nastavitve «. Pritisnite stikalo 8 OK ;

2.58

anomalies de fonctionnement....................

(page courante)

SLV_UD68291_2

Aide au maintien de voie (BFB - KFB - Renault)

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

(6/6)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

– prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

– kompleksno okolje (tunel ipd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

– slaba vidljivost (tema, megla itd.);

– talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cesti -

šče);

– zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

– cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

– vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

V tem primeru funkcija »Pomoč za ohranjanje voznega pasu« lahko deluje nepravilno ali sploh ne deluje.

Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

– območje kamere je poškodovano (na strani vetrobranskega stekla ali na strani notranjega vzvratnega ogledala);

– cesta je spolzka (sneg, poledica, akvaplaning, gramoz itd.);

– slaba vidljivost (tema, megla itd.);

– vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

– vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

– vozilo vstopa v območje z veliko oznakami na cestišču (območje, kjer poteka delo na cesti ipd.).

2.59

SLV_UD68291_2

Aide au maintien de voie (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

(1/7)

C

A

B

A B

Na podlagi podatkov tipal, nameščenih na obeh straneh zadnjega odbijača (obmo - čje C ), funkcija opozori voznika:

– ko se v območju zaznavanja A pojavi drugo vozilo; in/ali

– ko obstaja nevarnost trčenja z vozilom, ki je v območju B in vozi hitreje od vas.

Funkcija vas opozori, ko vozilo vozi s hitro - stjo, večjo od približno 15 km/h.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadome-

šča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posebnost

Območje radarja C ne sme biti prekrito (z nalepkami, blatom, snegom itd.).

Če je radar prekrit, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Bočni radarji brez vidno - sti «. Očistite območje s tipali.

2.60

Avertisseur d’angle mort avertisseur d’angle mort ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) angle mort : avertisseur .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) indicateurs .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD67366_3

Avertisseur d'angle mort (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

(2/7)

1

– če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 5 OK :

=

vključena funkcija

<

izključena funkcija

2 3

Vklop/izklop

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 1

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo. Izberite »ON« ali

»OFF«.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 2 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo «;

5 4

– pritiskajte stikalo 3 ali 4 , da odprete meni

» Nastavitve «. Pritisnite stikalo 5 OK ;

– pritiskajte stikalo 3 ali 4 , da odprete meni

»POMOČ PRI VOŽNJI «. Pritisnite sti- kalo 5 OK ;

– večkrat pritisnite stikalo 3 ali 4 , da od - prete meni »Opozorilo za mrtvi kot«, in pritisnite možnost 5 OK ;

Sposobnost zaznavanja sistema je na - stavljena na širino standardnega pasu.

Med vožnjo na ozkem voznem pasu vas lahko funkcija opozori, ko sistem zazna vozilo, ki je oddaljeno dlje od najbližjega voznega pasa.

2.61

SLV_UD67366_3

Avertisseur d'angle mort (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

(3/7)

6

A

7

A

Indikator 6

Smerokaz 6 je nameščen na vsakem stran - skem vzvratnem ogledalu 7 .

Opomba: redno čistite vzvratna ogledala 7 , da bodo smerokazi 6 dobro vidni.

Delovanje

Funkcija vas opozori, če hitrost vozila pre - seže približno 15 km/h:

– če je drugo vozilo v območju mrtvega kota A in se premika v isti smeri kot vaše vozilo;

– ko se od zadaj po vzporednem voznem pasu hitro približuje vozilo v območju za - znavanja B .

Če prehitite drugo vozilo, se bo indikator 6 vklopil samo, če to vozilo predolgo ostane v mrtvem kotu vašega vozila A .

2.62

B

B

Funkcija voznika ne opozori, če se druga vozila ne premikajo.

SLV_UD67366_3

Avertisseur d'angle mort (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

(4/7)

D

6

Prikazovalnik E

Smernik je vklopljen , opozorilna lučka 6 utripa, ko funkcija zazna vozilo v območju opozorila za mrtvi kot in/ali se vozilo hitro pri - bližuje z zadnje strani na strani, proti kateri boste zavili volan. Če izklopite smerokaz, in - dikator preklopi na prvo opozorilo (prikaz D ).

Kdaj sistem ne deluje

– Med vožnjo po cesti z ostrimi zavoji;

– pri vklopljeni vzvratni prestavi.

Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, ki jo sistem zazna, se na instrumentni plošči pri - kaže sporočilo »Prikolica:izklop opozo.mrtvi kot«, ki vas obvesti, da funkcija ne deluje.

Svetujemo vam, da se pri izbiri opreme, ki je najprimernejša za vaše vozilo, obrnete na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

E

Prikazovalnik D

Prvo opozorilo: smernik ni vklopljen , opo - zorilna lučka 6 nakazuje, da je v območju mrtvega kota zaznano vozilo in/ali da se po vzporednem voznem pasu hitro približuje vozilo z zadnje strani.

Ob zagonu motorja se sistem vrne v zadnje shranjeno stanje pred izklopom kontakta (glejte prejšnje strani).

SLV_UD67366_3

Avertisseur d'angle mort (BFB - KFB - Renault)

2.63

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

(5/7)

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Stranski radarji «.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zaradi prisotnosti tipal za odbijačem se svetuje, da se kakršen koli poseg na odbijaču (popravilo, zamenjava, barva - nje itd.) zaupa usposobljenemu strokov - njaku.

2.64

– Sposobnost zaznavanja sis - tema je nastavljena na širino standardnega pasu. Če vozite po širokem pasu, sistem morda ne bo zaznal vozila v mrtvem kotu.

– V primeru izpostavljenosti močnemu elektromagnetnemu sevanju (pod visokonapetostnimi daljnovodi itd.) ali v zelo slabih vremenskih pogojih

(močan dež, sneg itd.) lahko pride do kratkotrajnih motenj sistema. Bodite pozorni na prometne razmere.

Obstaja nevarnost nesreče.

SLV_UD67366_3

Avertisseur d'angle mort (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

(6/7)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se poravnava radarja lahko spremeni, kar vpliva na njegovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v območju radarjev (popravila, zamenjave itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

– zapletena okolica (kovinski mostovi, tuneli, ceste z ovirami na robu itd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

SLV_UD67366_3

Avertisseur d'angle mort (BFB - KFB - Renault)

2.65

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

(7/7)

Omejitve delovanja sistema

– Za zagotovitev dobrega delovanja sistema mora biti območje radarja čisto in se ga ne sme spreminjati.

– Sistem morda ne bo zaznal manjših predmetov, ki se premikajo v bližini vozila (motorji, kolesa, pešci itd.).

– Pri zavijanju lahko radarji začasno prenehajo zaznavati vozila na vzporednih voznih pasovih.

– Funkcija vas lahko opozori z zamudo, ko se vam z zadnje strani vzporedno približujeta dve vozili na vzporednih voznih pasovih (vožnja po cesti s 3 pasovi), ki vozita s precej višjo hitrostjo od vas.

– Sistem vas morda ne bo opozoril, ko druga vozila vozijo s precej drugačno hitrostjo.

– Če vozilo prehiteva dolgo vozilo (npr. težko tovorno vozilo, ki vozilo prehiteva s podobno hitrostjo), lahko sistem prekine opozorilo pred koncem manevra.

– Vozilo vozi po ovinkasti cesti.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

– območje radarja je bilo poškodovano (zadnji odbijač);

– vozilo je opremljeno z vlečno kljuko, ki je sistem ne prepozna.

2.66

SLV_UD67366_3

Avertisseur d'angle mort (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO ZA VARNOSTNO RAZDALJO

(1/4)

1

Funkcija je vklopljena, ko vozilo vozi s hitro - stjo med približno 30 in 200 km/h.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

2

Mesto radarja 2

Prepričajte se, da območje radarja ni ovi - rano (umazanija, blato, sneg, slabo name -

ščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali pre - krito z drugo opremo, nameščeno na spre - dnjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Ta funkcija uporablja informacije iz radarja 2 in kamere 1 ter obvešča voznika o časov - nem obdobju med njegovim vozilom in vozi - lom spredaj, da lahko voznik ohrani ustrezno varnostno razdaljo med obema voziloma.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadome-

šča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

2.67

SLV_UD62773_2

Alerte distance de sécurité (BFB - KFB - Renault)

Alerte distances de sécurité alerte distances de sécurité .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) distances de sécurité .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

OPOZORILO ZA VARNOSTNO RAZDALJO

(2/4)

3

4 5

Vključitev/Izključitev funkcije

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 3

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

7 6

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 4 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo «;

– pritiskajte stikalo 5 ali 6 , da odprete meni

» Nastavitve «. Pritisnite stikalo 7 OK ;

– pritiskajte stikalo 5 ali 6 , da odprete meni

»POMOČ PRI VOŽNJI «. Pritisnite sti- kalo 7 OK ;

– pritiskajte stikalo 5 ali 6 , da odprete meni

»Nadzor razdalje«. Pritisnite stikalo 7 OK

;

– če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 7 OK :

=

vklopljena funkcija

<

funkcija izklopljena

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

2.68

SLV_UD62773_2

Alerte distance de sécurité (BFB - KFB - Renault)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

OPOZORILO ZA VARNOSTNO RAZDALJO

(3/4)

A

B

C

D

8

– C (oranžno): časovni interval znaša od približno 1 do 2 sekundi (nezadostna raz - dalja med voziloma);

– D (rdeče): časovni interval znaša eno se - kundo ali manj (skrajno nezadostna raz - dalja med voziloma).

Če je časovno obdobje med voziloma krajše od 0,5 sekunde, začneta indikator 8 in prika - zovalnik D na instrumentni plošči skupaj z znakom »-.-s « utripati rdeče.

V nekaterih okoliščinah časovni presledek ne more biti prikazan:

– v ovinku;

– pri zamenjavi voznega pasu;

– če je vozilo pred vami dovolj daleč ali zunaj dosega radarja ali kamere.

Delovanje

Ko je funkcija vklopljena, se na instrumentni plošči prikaže indikator 8 in opozori voznika na razdaljo med njegovim vozilom in vozi - lom spredaj.

– A (sivo): funkcija ne deluje;

– A (zelena): zaznano ni nobeno vozilo;

– B (zeleno): časovni interval znaša pribli - žno dve sekundi ali več (razdalja med vo - ziloma je prilagojena vaši hitrosti);

Vrednost je prikazana infor - mativno: sistem na vozilu ne izvede nobenega dejanja.

Ta funkcija ni namenjena za uporabo v mestnem okolju ali pri dina - mični vožnji (ovinki, pospeševanje, ne - nadno zaviranje ...), ampak v enakomer - nih razmerah vožnje.

Funkcija ne deluje na zavorni sistem.

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi pri - merno delovanje sistema.

Vse posege v območju radarja ali kamere (popravila, zamenjave, spremi - njanje vetrobranskega stekla in/ali odbi - jača itd.) mora izvesti usposobljen stro - kovnjak.

2.69

SLV_UD62773_2

Alerte distance de sécurité (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO ZA VARNOSTNO RAZDALJO

(4/4)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v območju radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla in/ali odbijača itd.) mora izvesti usposobljen strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

– slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali ovira na odbijaču (umazanija, blato, sneg, kondenzacija itd.);

– kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

– slaba vidljivost (tema, megla itd.);

– majhen kontrast med vozilom spredaj in okolico (npr. belo vozilo v zasneženem območju ipd.);

– zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

– cesta je ozka in ovinkasta (ostri zavoji ipd.)

Tveganje napačnih lažnih alarmov.

2.70

SLV_UD62773_2

Alerte distance de sécurité (BFB - KFB - Renault)

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(1/8)

1

Odvisno od odzivnosti voznika lahko sistem pomaga pri zaviranju, da se zmanjšajo po -

škodbe ali prepreči trk.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

2

Mesto radarja 2

Prepričajte se, da območje radarja ni ovi - rano (umazanija, blato, sneg, slabo name -

ščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali pre - krito z drugo opremo, nameščeno na spre - dnjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Sistem uporablja informacije radarja 2 in kamere, 1 za določitev razdalje od vašega vozila:

– od vozila, ki vozi pred vami na istem pasu;

– okoliških pešcev in kolesarjev.

Sistem opozori voznika, če obstaja nevar - nost čelnega trčenja, da omogoči ustrezno manevriranje v sili (pritisk zavornega pedala in/ali vrtenje volana).

Ta sistem lahko izvede maksimalno zaviranje vozila, da se vozilo popol- noma zaustavi, če je to potrebno.

Zaradi varnostnih razlogov bodite med vožnjo z vozilom vedno pripeti z varno - stnim pasom, tovor pa naj bo naložen tako, da se noben element ne more pre - makniti in poškodovati potnikov.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadome-

šča pazljivosti in odgovorno - sti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

2.71

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

Freinage actif d’urgence freinage actif d’urgence .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) freinage d’urgence .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) détection de piétons ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) détection de véhicules ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(2/8)

Operacija

Zaznavanje vozil

Pri vožnji bo sistem v primeru nevarnosti trka v vozilo spredaj izvedel naslednje:

– opozorilo na nevarnost trka: ko je hi - trost vozila med 7 km/h in 170 km/h, se sporočilo »Zavirajte« v rdeči barvi pri - kaže na instrumentni plošči 3 in zasliši se zvočno opozorilo.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem

še vedno zazna nevarnost trčenja, se poveča moč zaviranja.

– zaviranje se lahko sproži: ko se vozilo premika počasneje od približno 120 km/h, če se voznik ne odzove na opozorilo in tr - čenje postane neizbežno.

3

Če se vozilo zaustavi zaradi aktivnega za - viranja v sili, mora voznik vozilo zadržati na mestu tako, da pritiska zavorni pedal.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z vola - nom, pedali itd.), lahko sistem zakasni neka - tere postopke ali jih ne vklopi.

3

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

Posebnosti zaustavljenih vozil

Zaustavljena vozila so zaznana, ko vozilo vozite s hitrostjo med približno 7 km/h in

80 km/h. Sistem ni vklopljen in ne oddaja opozorila za zaustavljena vozila, ko prese - žete hitrost približno 80 km/h.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

– pritisnete pedal plina; ali

– zasukate volan, da bi se izognili trku.

2.72

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(3/8)

Zaznavanje pešcev in kolesarjev

(pri nekaterih izvedenkah)

Če med premikanjem vozila obstaja nevar - nost trka s kolesarjem ali pešcem, bo sistem izvedel naslednje:

– opozorilo na nevarnost trka: ko je hit rost vozila med 7 km/h in 80 km/h, se sporočilo »Zavirajte« v rdeči barvi pri kaže na instrumentni plošči 3 in zasliši se zvočno opozorilo.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem

še vedno zazna nevarnost trčenja, se poveča moč zaviranja.

– Sproženje zaviranja: če se voznik ne odzove na opozorilo in trčenje postane neizbežno.

3

Če se vozilo zaustavi zaradi aktivnega za - viranja v sili, mora voznik vozilo zadržati na mestu tako, da pritiska zavorni pedal.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z vola - nom, pedali itd.), lahko sistem zakasni neka - tere postopke ali jih ne vklopi.

3

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

– pritisnete pedal plina; ali

– zasukate volan, da bi se izognili trku.

2.73

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(4/8)

4

5 6

Vklop, izklop sistema

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 4

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

8 7

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 5 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo «;

– Pritisnite stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

» Nastavitve «. Pritisnite stikalo 8 OK ;

– pritiskajte stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

»POMOČ PRI VOŽNJI «. Pritisnite sti- kalo 8 OK ;

– pritiskajte stikalo 6 ali 7 , da odprete meni

»Aktivna zavora«, in pritisnite stikalo 8

OK .

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 8 OK :

=

vključena funkcija

<

izključena funkcija

Po izklopu sistema na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka

, pri nekate - rih vozilih pa opozorilna lučka

.

2.74

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(5/8)

Začasno ni na voljo

Če sistem zazna začasno okvaro, na in - strumentni plošči zasveti opozorilna lučka 

, pri nekaterih vozilih pa opozorilna lučka

.

Možni vzroki so:

– sistem je začasno blokiran (blešča - nje zaradi sonca, zasenčene luči, slabe vremenske razmere itd.). Sistem bo po - novno deloval, ko se izboljšajo pogoji vi - dljivosti;

– sistem je začasno onemogočen (npr. ve - trobransko steklo ali sprednji ali zadnji odbijač so prekriti z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.). V tem pri - meru parkirajte vozilo in ugasnite motor.

Očistite vetrobransko steklo in sprednji odbijač. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi in sporočilo izgine.

če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na predstavnika servi - sne mreže.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako v delovanju, na in - strumentni plošči zasvetita opozorilni lučki

©

in

, pri nekaterih vozilih pa opozorilna lučka

. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

2.75

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(6/8)

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Sistem se ne more vključiti:

– ko je ročica menjalnika v nevtralnem položaju ali je pedal sklopke pritisnjen približno deset sekund;

– če je parkirna zavora vključena;

– ko se zažene sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC).

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v območju radarja in/ali kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni stro - kovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

2.76

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(7/8)

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

– kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

– slaba vidljivost (tema, megla itd.);

– majhen kontrast med predmetom (vozilo, pešec itd.) in njegovo okolico (npr. pešec, oblečen v belo, v zasneženem območju ipd.);

– zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

– prekrito vetrobransko steklo ali območje radarja (z umazanijo, ledom, snegom, kondenzacijo itd.);

– ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Omejitve delovanja sistema

– Sistem ob vsakem zagonu vozila izvede kalibriranje glede na okolico vozila in je lahko morda neaktiven približno dve do pet minut;

– vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema;

– območij, kjer sta nameščena radar in kamera, se ne sme spreminjati, da se zagotovi ustrezno delovanje sistema;

– sistem se na manjša vozila, kot so motorji, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila;

– sistem morda ne bo deloval ustrezno, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.);

– za zagotavljanje pravilnega delovanja mora sistem zaznati celoten obris pešca. Tako sistem ne more zaznati:

– pešcev v temi ali pri šibki svetlobi;

– pešcev, ki so le delno vidni;

– pešcev, ki so manjši od 80 cm;

– pešcev, ki nosijo velike predmete;

– ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

2.77

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

(8/8)

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

– zavorne luči ne delujejo;

– območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

– sprednji del vozila je poškodovan (udarec, praska na radarju itd.);

– se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

– vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

– vozite po netlakovani cesti.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prekinitev funkcije

Aktivno zaviranje v sili lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom pedala za plin ali zasukom volana pri izogibanju.

2.78

SLV_UD82499_6

Freinage actif d'urgence (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO OB ZAZNAVI UTRUJENOSTI

(1/2)

Opozorilo za zaznavanje utrujenost je funk - cija, ki je koristna pri vožnji na monotonih cestah (avtoceste, hitre ceste itd.).

Funkcija analizira voznikovo vedenje in upo -

števa okoliščine, da vas obvešča o morebi - tnem stanju utrujenosti, kot so:

– premikanje volana;

– voznikova uporaba drugih naprav (indika - torji, pranje vetrobranskega stekla itd.);

– čas vožnje brez zaustavitev;

– ...

1

Predstavlja dodatno pomoč pri vožnji v primeru nevarnosti utrujenosti. Ta funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in od - govornosti pri vožnji.

Vklop/izklop

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 1

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite ON ali OFF.

Ob zagonu motorja se sistem vrne v stanje ob zadnji prekinitvi kontakta.

SLV_UD60379_1

Détecteur de fatigue (BFB - KFB - Renault)

Alerte détection de fatigue aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) alerte de détection de fatigue ....................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

2.79

OPOZORILO OB ZAZNAVI UTRUJENOSTI

(2/2)

2

3

– večkrat pritisnite stikalo 3 gor ali dol, da se premaknete do menija » Opozorilo za zaznavanje utrujenosti«, nato pa priti - snite stikalo 2 OK ;

– znova pritisnite stikalo 2 OK za vklop ali izklop funkcije.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 2

OK , da dostopite do menija za nastavi - tev;

– večkrat zaporedoma pritisnite stikalo 3 gor ali dol, da se pomaknete do menija

»Asistent vožnje«; pritisnite stikalo 2 OK ;

Delovanje

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

– hitrost vozila je večja od približno

60 km/h; in

– Od izbrisa prejšnjega opozorila je minilo približno 15 minut.

Funkcija sproži opozorilo, če sistem zazna ponavljajoče se znake utrujenosti pri vozniku za volanom.

Ko je zaznana nevarnost utrujenosti, se na instrumentni plošči pojavi sporočilo » Opoz. utrujenosti naredite odmor«, ki ga spremlja zvočni signal.

Če želite izbrisati opozorilo, uporabite sti - kalo 2 OK .

Svetujemo vam, da se čim prej ustavite za premor.

Posebnost:

– če opozorila ne izbrišete s pritiskom sti - kala 2 OK , se zvočni signal ponovi;

– funkcija lahko določene načine vožnje interpretira kot znak utrujenosti (športno vožnjo, nepravilno vožnjo itd.) ali vožnjo po cesti, ki je v slabem stanju.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumen - tni plošči prikaže sporočilo » Preverite opoz. utrujenosti«. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

2.80

SLV_UD60379_1

Détecteur de fatigue (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

(1/4)

1

Opomba: prepričajte se, da na vetrobran - skem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Pri vozilih, ki so opremljena z navigacijskim sistemom, sistem uporablja tudi informacije iz navigacijskega sistema.

Če je vključen omejevalnik hitrosti, lahko na - stavljeno omejitev prilagajate hitrosti, ki jo prikaže sistem.

Če je omejena hitrost presežena, se prika - zana plošča spremeni in na ta način opozori voznika.

Za vozila, opremljena z navigacijskim siste - mom in če vozilo vozi v državi, v kateri se hitrost meri z drugačnimi merskimi enotami od tistih, ki jih uporablja vozilo, sistem pri - kaže znak za omejitev hitrosti v enoti države in preračunano omejitev hitrosti v enoti in - strumentne plošče vozila.

Pri vozilih, opremljenih z navigacijskim sis - temom, v državah, kjer na nekaterih cestah velja strožja omejitev hitrosti ob dežju, lahko sistem spremeni omejeno hitrost po nekaj sekundah brisanja vetrobranskega stekla.

Posebni primeri

Sistem ne upošteva izjemnih omejitev, kot na primer v času povečane onesnaženosti zraka.

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti na robu ceste in na instrumentni plošči prikaže predpisano omejitev hitrosti.

Uporablja večinoma podatke, ki jih zajema kamera 1 , nameščena na vetrobranskem steklu za vzvratnim ogledalom.

Détection de panneaux de signalisation routière alerte de survitesse ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) détection de panneaux : alerte de survites se ...............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD82494_4

Détection de panneaux de signalisation routière (BFB - KFB - Renault)

2.81

ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

(2/4)

2

3 4

Vklop/izklop sistema

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 2

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

6 5

Ko je funkcija vklopljena, lahko glede na lo - kalne predpise vklopite možnost »Prikaz ob - močja tveganja«. Sistem vas bo obveščal, kako daleč je do območja in ko se vozite po njem.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 3 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo «;

– večkrat pritisnite stikalo 4 ali 5 , da od - prete meni » Nastavitve «, in pritisnite mo - žnost 6 OK ;

– večkrat pritisnite stikalo 4 ali 5 , da od - prete meni »POMOČ PRI VOŽNJI«, in pritisnite možnost 6 OK ;

– večkrat pritisnite stikalo 4 ali 5 , da od - prete meni » Opozorilo za hitrost «, in priti - snite možnost 6 OK ;

– pritisnite stikalo 6 OK za vklop ali izklop funkcije:

=

vklopljena funkcija funkcija

<

izklopljena

2.82

SLV_UD82494_4

Détection de panneaux de signalisation routière (BFB - KFB - Renault)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

(3/4)

7 8

8

9

Operacija

Opozorilne lučke

Funkcija prikaže naslednje opozorilne lučke:

– 7 Prometni znaki za omejitev hitrosti.

– 8 Dodatni prometni znaki (začetek ali konec območja »Prepovedano prehite - vanje«, omejitev hitrosti zaradi spolzkega cestišča, omejitev hitrosti v primeru vleke počitniške prikolice, čas trajanja omejitve hitrosti itd.).

7

Če je omejitev hitrosti presežena, krog okoli simbola cestnega znaka 7 utripa skupaj z zvočnim signalom, da opozori voznika (od - visno od vozila).

10

Spreminjanje omejene hitrosti

Če se nastavljena omejena hitrost razlikuje od zaznane hitrosti, držite pritisnjeno eno od naslednjih stikal:

– 9 (RES/+), da povečate nastavljeno hi - trost do zaznane hitrosti;

– 10 (SET/-), da zmanjšate nastavljeno hi - trost do zaznane hitrosti.

2.83

SLV_UD82494_4

Détection de panneaux de signalisation routière (BFB - KFB - Renault)

ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

(4/4)

Motnje delovanja

Sistem ne more zaznati omejitev hitrosti, če:

– vetrobransko steklo ni čisto;

– je kamera preveč obsijana s soncem;

– je vidljivost nezadostna (noč, megla itd.);

– znaki so nečitljivi (sneg ...) ali prekriti (za - kriva jih drugo vozilo ali drevesa);

– podatki iz navigacijskega sistema niso posodobljeni.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

sistema.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti in ne zazna drugih znakov (npr. vstop/izstop v/iz urbanih območij itd.).

Sistem morda ne bo zaznal vseh znakov za omejitev hitrosti ali pa jih bo napačno interpre - tiral.

Voznik ne sme prezreti znakov, ki jih sistem ne zaznava, in mora najprej upoštevati prome - tne znake in cestnoprometne predpise.

Ob slabi vidljivosti (megla, sneg, slana ...) sistem ne more obveščati voznika o primerni hi - trosti.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

2.84

SLV_UD82494_4

Détection de panneaux de signalisation routière (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

OMEJEVALNIK HITROSTI

(1/4)

5

1

6

4

3

2

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane omejene hitrosti .

Odvisno od vozila je omejevalnik hitrosti po - vezan s sistemom za pomoč pri vožnji po klancu navzdol, ki uporablja zavorni sistem za optimizacijo omejevanja hitrosti pri vožnji po klancu navzdol.

Prisotnost sistema za pomoč pri vožnji po klancu navzdol se lahko ugotovi na podlagi prisotnosti gumba 6 .

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hi - trosti.

2 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti.

3 Stikalo za vklop in zmanjšanje omejitve hitrosti ( SET/).

4 Stikalo za vklop in zvišanje omejitve hitro - sti ali nastavitev shranjene omejitve hitro - sti ( RES/+ ).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije

(s shranitvijo omejene hitrosti) ( 0 ).

Omejevalnik hitrosti je mogoče povezati s funkcijo zaznavanja prometnih znakov.

➥ 2.81.

2.85

SLV_UD82495_3

Limiteur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

Limiteur de vitesse limiteur de vitesse ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulateur - limiteur de vitesse ..................

(jusqu’à la fin de l’UD) alerte de survitesse ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) commandes ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

OMEJEVALNIK HITROSTI

(2/4)

7

1

4

3

Vožnja

Kadar je omejitev hitrosti nastavljena, vendar še ni dosežena, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, te ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal za plin, razen v nujnih primerih (glejte razdelek »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Vklop

Uporabite stikalo 1 . Vklopi se opozorila lučka 7 sive barve. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Omejevalnik hitr Vklop « in črtice, kar nakazuje, da funkcija omejeval - nika hitrosti deluje in je pripravljena na shra - njevanje omejitve hitrosti.

Če želite shraniti trenutno hitrost, pritisnite stikalo 4 ( RES/+ ) ali stikalo 3 ( SET/): omeji - tev hitrosti se prikaže namesto črtic in prižge se opozorilna lučka 7 bele barve, kar je od - visno od vozila.

Najmanjša nastavljena hitrost je 30 km/h.

7

7

2.86

SLV_UD82495_3

Limiteur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

OMEJEVALNIK HITROSTI

(3/4)

Prekoračitev omejene hitrosti

Regulirano hitrost lahko kadar koli prekora - čite tako, da do konca pohodite pedal za plin (preko »trde točke«).

Kadar prekoračite hitrost, omejena hitrost rdeče utripa na instrumentni plošči. Nato od - maknite nogo s pedala za plin: funkcija ome - jevalnika hitrosti se ponovno vklopi, ko dose - žete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

4

3

Spreminjanje omejene hitrosti

Nastavljeno omejeno hitrost lahko spremi - njate z zaporednimi pritiski ali z daljšim pri - tiskom na:

– stikalo 4 ( RES/+ ) za zviševanje hitrosti;

– stikalo 3 ( SET/) za zmanjševanje hitro - sti.

Če omejevalnik hitrosti ni na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika ser - visne mreže.

Onemogočeno ohranjanje omejene hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem morda ne bo mogel ohraniti omejitve hitro - sti: na to situacijo vas opozarjata utripanje omejitve hitrosti v rdeči barvi na instrumentni plošči in zvočni signal v rednih presledkih.

Regulator/omejevalnik hitro sti s sistemom za pomoč pri vožnji po klancu navzdol: funkcija lahko deluje na zavorni sistem.

Regulator/omejevalnik hitrosti brez sistema za pomoč pri vožnji po klancu navzdol:

Funkcija nikoli ne deluje na zavorni sistem.

Upoštevajte, da je treba noge vedno imeti v bližini pedalov, da se lahko v sili hitro odzovete.

2.87

SLV_UD82495_3

Limiteur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

OMEJEVALNIK HITROSTI

(4/4)

7

7

5

1

4

3

2

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti se preklopi v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 5 ( 0 ).

Omejitev hitrosti je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Priklic izbrane omejene hitrosti

Morebitno shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom stikala 4 .

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pri - pravljenosti, ga lahko ponovno vklopite s pritiskom stikala 3 , vendar sistem ne upošteva shranjene hitrosti, temveč tre - nutno hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcija omejevalnika hitrosti se prekine:

– ko pritisnete stikalo 1 . V tem primeru hi- trost ni več shranjena;

– ko pritisnete stikalo 2 . V tem primeru je izbran regulator hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 7 izgine z instrumentne plošče in s tem potrdi, da funkcija ni več ak - tivna.

2.88

SLV_UD82495_3

Limiteur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

REGULATOR HITROSTI

(1/5)

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije

(s shranitvijo potovalne hitrosti) ( 0 ).

5 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hi - trosti.

6

4

5

3

2

1

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost .

Kot regulirano hitrost je mogoče nastaviti katero koli hitrost, višjo od 30 km/h.

Odvisno od vozila je regulator hitrosti po - vezan s sistemom za pomoč pri vožnji po klancu navzdol, ki uporablja zavorni sistem za optimizacijo reguliranja hitrosti pri vožnji po klancu navzdol.

Prisotnost sistema za pomoč pri vožnji po klancu navzdol se lahko ugotovi na podlagi prisotnosti gumba 6 .

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti.

2 Stikalo za vklop in zniževanje regulirane hitrosti ( SET/).

3 Stikalo za vklop in zviševanje regulirane hitrosti ali priklic shranjene regulirane hi - trosti ( RES/+ ).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgo - vornosti glede upoštevanja omejitev hi - trosti ali njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vo - zilom.

Regulatorja hitrosti se ne sme uporab - ljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih po - gojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

2.89

SLV_UD82496_4

Régulateur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

Régulateur de vitesse régulateur de vitesse .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulateur - limiteur de vitesse ..................

(jusqu’à la fin de l’UD) commandes ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

REGULATOR HITROSTI

(2/5)

7

7

3

2

1

Vklop

Uporabite stikalo 1 .

Vklopi se opozorila lučka 7 sive barve.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo

»Regulator hitro. Vklop« in črtice, kar naka - zuje, da funkcija regulatorja hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje regulirane hi - trosti.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri enakomerni hitrosti vožnje, večji od prib - ližno 30 km/h, pritisnite stikalo 2 ( SET/) ali stikalo 3 ( RES/+ ): funkcija se vklopi in upo -

števa trenutno hitrost.

Regulirana hitrost se prikaže namesto črtic.

Regulacija hitrosti je potrjena, ko sta shra - njena hitrost in opozorilna lučka prikazani v zeleni barvi 7 .

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti pod

30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.

«, funkcija pa se ne vklopi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost zabeležena in je re - gulacija hitrosti vklopljena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

2.90

SLV_UD82496_4

Régulateur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

REGULATOR HITROSTI

(3/5)

3

2

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spremi - njate z zaporednimi pritiski:

– stikala 2 ( SET/) za zmanjšanje hitrosti;

– stikala 3 ( RES/+ ) za povečanje hitrosti.

Opomba: pritisnite in zadržite eno od stikal za spreminjanje hitrosti po postopnih pove - čanjih.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Nastavljeno hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal plina.

Ko je prekoračena, regulirana hitrost utripa rdeče na instrumentni plošči.

Ko vam ni več treba voziti s povečano hitro - stjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem morda ne bo mogel ohraniti regulirane hitro- sti: na to situacijo vas opozarjata utripanje shranjene hitrosti v rdeči barvi na instrumen - tni plošči in zvočni signal v rednih presled - kih.

Regulator hitrosti z regulirano hitro stjo, ki se vzdržuje med prestavlja njem: ta funkcija vzdržuje regulator hitrosti pred prestavljanjem in po njem, vozniku pa ni treba storiti ničesar.

Regulator/omejevalnik hi trosti s sistemom za pomoč pri vožnji po klancu navzdol: funkcija lahko deluje na zavorni sistem.

Tempomat/omejevalnik hitrosti brez nadzora pri spustu po strmini: funk - cija ne vpliva na zavorni sistem.

Upoštevajte, da je treba noge vedno imeti v bližini pedalov, da se lahko v sili hitro odzovete.

Če regulator hitrosti ne deluje

(po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika po - oblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

2.91

SLV_UD82496_4

Régulateur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

REGULATOR HITROSTI

(4/5)

7

7

4

3

2

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če uporabite:

– stikalo 4 ( 0 );

– zavorni pedal;

– pedal sklopke za daljše obdobje ali pri daljšem vmesnem položaju pri vozilih, opremljenih z ročnim menjalnikom;

– prestavljanje v vmesni položaj pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom.

Regulirana hitrost je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustre - znosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …).

Pritisnite stikalo 3 ( RES/+ ), če je hitrost vozila večja kot 30 km/h.

Ko je hitrost shranjena, je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti v zeleni barvi in vklopom opozorilne lučke 7 , kar je odvisno od vozila.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno po - speši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravlje - nosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 2 ( SET/), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hit - rost vozila.

2.92

SLV_UD82496_4

Régulateur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

REGULATOR HITROSTI

(5/5)

7

5

1

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se prekine:

– ko pritisnete stikalo 1 . V tem primeru hi- trost ni več shranjena;

– ko pritisnete stikalo 5 . V tem primeru je izbran omejevalnik hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 7 izgine z instrumentne plošče in s tem potrdi, da funkcija ni več ak - tivna.

Vključitev stanja pripravljeno - sti ali izključitev funkcije re - gulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.

7

7

SLV_UD82496_4

Régulateur de vitesse (BFB - KFB - Renault)

2.93

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(1/15)

Na podlagi podatkov radarja ali kamere vam funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti

(ali funkcija prilagodljivega regulatorja hi - trosti Stop and Go pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom) omogoča vzdrže - vanje izbrane hitrosti (imenovane regulirana hitrost), medtem ko vzdržuje sledilno raz - daljo do vozila pred vami na istem voznem pasu.

Če se pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom, vozilo pred vami ustavi, lahko funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti

Stop and Go uporabi zavore vozila za po - polno ustavitev, preden dovoli, da se vozilo premakne naprej.

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem.

Največji doseg sistema je približno

150 metrov.

To se lahko razlikuje glede na razmere na cesti (relief tal, vremenske razmere itd.).

Funkcijo »Prilagodljiv regulator hitrosti« je mogoče vklopiti glede na razmere na cesti

(promet, vreme itd.) pri naslednjih hitrostih:

– od 0 km/h do 170 km/h za vozila, opre - mljena s samodejnim menjalnikom,

– od 30 km/h do 170 km/h za vozila, opre - mljena z ročnim menjalnikom.

Funkcija je označena s simbolom

ali 

.

Opomba:

– voznik mora upoštevati omejitev hitrosti in varnostne razdalje v državi, kjer vozi;

– prilagodljivi regulator hitrosti lahko zavre vozilo do tretjine zavorne zmogljivosti. V nekaterih primerih mora voznik močneje zavirati.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Pod nobenim pogojem ne more nadomestiti voznikove odgo - vornosti, glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vo - zilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost vožnje v skladu z okolico in s prometnimi razmerami.

Prilagodljivi regulator hitrosti lahko upo - rabljate samo na avtocesti (ali cesti z več voznimi pasovi s pregrado).

Regulatorja hitrosti se ne sme uporab - ljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz), ali v neugodnih vremenskih po - gojih (megla, dež, bočni veter ipd.).

Obstaja nevarnost nesreče.

2.94

Régulateur de vitesse adaptatif régulateur de vitesse adaptatif ..................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite régulateur de vitesse adaptatif .............

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) commandes ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Prilagodljivi regulator hitrosti ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(2/15)

1

2

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Mesto radarja 2

Prepričajte se, da območje radarja ni ovi - rano (umazanija, blato, sneg, slabo nameš - čena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prek - rito z drugo opremo, nameščeno na spre - dnjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

6

7

3

4

5

Stikala in gumbi za upravljanje

3 Nastavitve varnostne razdalje

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije

(s shranitvijo potovalne hitrosti) ( 0 ).

5 Glavno stikalo za vklop/izklop prilago - dljivega regulatorja hitrosti 

.

ali

6 Vklop, shranjevanje in zniževanje poto - valne hitrosti ( SET/).

7 Stikalo za vklop in zviševanje regulirane hitrosti ali priklic shranjene regulirane hi - trosti ( RES/+ ).

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno pose - gati, da se zagotovi primerno delovanje sistema.

2.95

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(3/15)

8

8 10

11

11

10

9

9

Prikazi

8 Opozorilna lučka prilagodljivega regu - latorja hitrosti.

9 Vozilo spredaj.

10 Shranjena varnostna razdalja.

11 Shranjena regulirana hitrost.

9

10

8 11

2.96

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(4/15)

Vklop

Uporabite stikalo 5 .

Vklopi se kontrolna lučka

ali

 in sveti sivo, na instrumentni plošči se pri - kaže sporočilo »Aktivni tempomat vklop«, spremljajo ga črtice, ki označujejo, da funk - cija deluje in je pripravljena na shranjevanje regulirane hitrosti.

Te funkcije ni mogoče vklopiti, ko:

– je parkirna zavora vklopljena;

– funkcija za pomoč pri parkiranju je že

vklopljena

2.140.

Na instrumentni plošči je prikazano sporo - čilo »Aktivni tempomat ni na voljo «.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Ko je vozilo zaustavljeno (vozila, opremljena s samodejnim menjalnikom) ali se premika z enakomerno hitrostjo (vsa vozila), pritisnite stikalo 6 ( SET/) ali 7 ( RES/+ ), da vklopite funkcijo in shranite trenutno hitrost.

Najmanjša regulirana hitrost je 30 km/h.

Regulirana hitrost 11 nadomesti črtice, kon - trolna lučka

ali

ter regulirana hitrost sta prikazani zeleno, kar potrjuje, da funkcija regulatorja hitrosti deluje.

Če poskusite funkcijo vklopiti pri hitrosti, večji od 170 km/h ali manjši od 30 km/h, za vozilo, ki je opremljeno z ročnim menjalni - kom, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.

« in funkcija se ne vklopi.

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funk - cija regulacije hitrosti vključena, lahko dvig - nete nogo s pedala plina.

Posebnost vozil s samodejnim menjal nikom: če je hitrost vozila pod približno 30 km/h, se regulirana hitrost samodejno na - stavi na 30 km/h. Vozilo bo pospeševalo, dokler ne doseže shranjene regulirane hi - trosti.

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov, da lahko v vsakem primeru posredujete.

2.97

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(5/15)

Vklop nadzora varnostne razdalje

Ko je regulator hitrosti vklopljen, se na in - strumentni plošči v zeleni barvi prikaže priv - zeta varnostna razdalja 10 .

Privzeta varnostna razdalja je približno dve sekundi (glejte naslednje strani).

Če sistem zazna vozilo na vašem voznem pasu, se obris vozila 9 prikaže nad indikator - jem razdalje 10 na instrumentni plošči.

Vaše vozilo prilagodi hitrost vozilu pred njim in po potrebi vklopi zavore (vklopi se lučka za zavore), da ohrani razdaljo, prikazano na instrumentni plošči.

Opomba: velikost 9 obrisa se spreminja glede na razdaljo, ki vas ločuje od spre - dnjega vozila. Večji ko je obris, bližje je spre - dnje vozilo.

6

7

3

Nastavitev regulirane hitrosti

Hitrost lahko spreminjate z zaporednimi priti - ski (za majhno razliko) ali z daljšim pritiskom

(za večjo razliko) stikala 6 ali 7 :

– pritisnite ( SET/) stikalo 6 za zmanjšanje hitrosti;

– pritisnite ( RES/+ ) stikalo 7 za povečanje hitrosti.

A

B

C

D

Nastavitev sledilne razdalje

Kadar koli lahko spremenite varnostno raz - daljo do vozila pred seboj z zaporednim pri - tiskanjem stikala 3 .

Vodoravni indikator razdalje na instrumen - tni plošči prikaže različne možne varnostne razdalje:

– indikator razdalje A : dolga razdalje (pribli - žno 2,4 sekunde);

2.98

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(6/15)

Nastavitev varnostne razdalje

(nadaljevanje)

– indikator razdalje B : srednja razdalja 2

(približno 2 sekundi);

– indikator razdalje C : srednja razdalja 1

(približno 1,6 sekunde);

– indikator razdalje D : kratka razdalja (pri - bližno 1,2 sekunde).

Izbrani indikator razdalje se prikaže na in - strumentni plošči v zeleni barvi.

Drugi indikatorji ostanejo obarvani sivo.

Opomba: razdaljo morate nastavite v skladu s prometom, lokalnimi predpisi in vremen - skimi razmerami.

11

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete pedal za plin.

Če jo presežete, se regulirana hitrost 11 pri- kaže v rdeči barvi.

Indikator razdalje začne utripati, če je razda - lja med vašim vozilom in vozilom pred njim manjša od izbrane varnostne razdalje: funk - cija za nadzor varnostne razdalje ni več ak - tivna.

11

Nato sprostite pedal za plin: regulator hitro - sti in nadzor varnostne razdalje bosta samo - dejno ponastavila hitrost in razdaljo, ki ste ju izbrali predhodno.

Manever za prehitevanje

Če želite prehiteti vozilo pred seboj, boste z vklopom indikatorja začasno preklicali nadzor varnostne razdalje in omogočili za - dostno pospešeno hitrost za prehitevanje.

Varnostna razdalja se privzeto prilagodi na indikatorju razdalje B .

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

2.99

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(7/15)

Stop and start (zaustavitve in zagona)

Pri vozilih s samodejnim menjalnikom, če vozilo spredaj upočasni, sistem po potrebi prilagodi hitrost do popolne zaustavitve (v primeru zastoja). Vozilo se zaustavi nekaj metrov za vozilom pred njim. Funkcija Stop and Start lahko motor preklopi v stanje prip - ravljenosti

2.8.

Ko se vozilo pred vami znova zažene:

– če zaustavitev ne traja več kot približno tri sekunde, se vozilo zažene samodejno brez posredovanja voznika;

– če zaustavitev traja več kot približno tri sekunde, morate pritisniti pedal za plin ali gumb 7 ( RES/+ ), da se vozilo znova zažene. Na instrumentni plošči se za po - trditev prikaže sporočilo »Pritisnite RES/+ ali pospešite«.

Če čas zaustavitve preseže približno tri minute, se samodejno vklopi samodejna parkirna zavora, funkcija prilagodljivega re - gulatorja hitrosti pa se izklopi. Kontrolna lučka

 ne deluje več.

ali

izgine, ko funkcija

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcijo lahko nastavite v stanje pripravlje - nosti, če:

– pritisnete stikalo 4 ( 0 );

– med vožnjo stopite na zavorni pedal.

Sistem izklopi funkcijo, če:

– nastavite samodejni menjalnik na P ali N ;

– vklopite vzvratno prestavo,

– odpnete voznikov varnostni pas;

– odprete enega od odpiralnih delov;

– pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja;

– je pobočje prestrmo;

– je hitrost vozila večja od 180 km/h;

– se sprožijo nekatere funkcije in sistemi za pomoč pri vožnji (aktivno zaviranje v sili,

ABS, ESC itd.),

7

4

– ko pritisnete pedal sklopke za daljše ob - dobje ali pri daljšem vmesnem položaju pri vozilih, opremljenih z ročnim menjalni - kom.

Stanje pripravljenosti se vedno potrdi z vklo - pom sivih opozorilnih lučk in prikazom spo - ročila »Prilag.Regulator izklopljen « na in- strumentni plošči.

2.100

Preklop prilagodljivega regulatorja hitrosti v stanje pripravljenosti ali njegov izklop ne povzročita naglega zmanjšanja hitrosti: po potrebi morate pritisniti zavorni pedal.

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(8/15)

Izhod iz stanja pripravljenosti

Na podlagi shranjene regulirane hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustre - znosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …).

Pritisnite stikalo 7 ( RES/+ ) na območju po - trjenih hitrosti.

Pri priklicu shranjene hitrosti je vklop regu - latorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti v zeleni barvi.

Opomba: če je shranjena hitrost večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo pospeši, da doseže to hitrost.

E

F

Na podlagi trenutne hitrosti vožnje

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravlje - nosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 6 ( SET/), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti, upoštevana trenutna hit - rost vozila.

Opozorila »Prevzemite nadzor nad vozilom«

V nekaterih primerih (npr. približeva - nje veliko počasnejšemu vozilu, vozilo pred vami hitro spremeni vozni pas itd.) se sistem morda nima časa odzvati .

Odvisno od primera sistem odda zvočni signal, povezan z:

– oranžnim opozorilom E , če je zaradi razmer potrebna voznikova pozornost; ali

– rdeče opozorilo F , ki ga spremlja sporo čilo »Zavirajte«, če je zaradi razmer pot rebna takojšnja voznikova pozornost.

V vseh primerih se odzovite v skladu z razmerami in ustrezno manevrirajte.

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

2.101

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(9/15)

6

7

Izklop funkcije

5

Funkcija »Prilagodljiv regulator hitrosti » se izklopi, ko pritisnete stikalo 6 .

Opozorilna lučka cija ne deluje več.

ali

izgine z instrumentne plošči in s tem potrdi, da funk -

Če je območje zaznavanja radarja ovirano ali njegov signal moten, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprednji radar brez vidnosti «, delovanje funkcije »Prilagodljiv regulator hitrosti« pa je prekinjeno. Zelena 

ali

izgine opozorilna lučka in s tem potrdi, da se je funkcija samodejno izklopila.

Prepričajte se, da območje radarja ni ovi - rano (umazanija, blato, sneg, slabo nameš - čena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prek - rito z drugo opremo, nameščeno na spre - dnjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Pogoji na določenih zemljepisnih območjih lahko motijo delovanje funkcije, na primer:

– suha območja, tuneli, dolgi mostovi ali redkeje uporabljene ceste brez cestnih črt, brez znakov ali dreves v bližini;

– vojaško območje ali območje letališča.

Ta območja morate zapustiti, če želite, da bo funkcija delovala.

V vseh primerih se obrnite na pooblašče - nega predstavnika servisne mreže, če spo - ročilo ne izgine po ponovnem zagonu mo - torja.

Začasna nerazpoložljivost

Radar lahko zazna vozila pred vašim vozi - lom. Sistem ne more ustrezno delovati, če je območje zaznavanja radarja prekrito ali njegov signal moten.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako pri delovanju funkcije »Prilagodljiv regulator hitrosti«, se na instrumentni plošči prikaže sporo - čilo » Preverite regulator hitr.

«, funkcija

»Prilagodljiv regulator hitrosti« pa se izklopi.

Če je na enem ali več sestavnih delih sis - tema zaznana napaka pri delovanju, se funkcija »Prilagodljiv regulator hitrosti« pre - kine.

Opozorilna lučka © ročil (odvisno od težave):

se prikaže na in - strumentni plošči z enim od naslednjih spo -

– »Sprednja kamera preverite«;

– »Sprednji radar preverite«;

– »Kamera/radar preverite«;

– » Preverite vozilo«.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

2.102

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(10/15)

G

Omejitve delovanja sistema

Zaznavanje vozila

Sistem zazna samo vozila (avtomobile, to - vornjake, motorje), ki se premikajo v isti smeri kot vaše vozilo.

Vozilo, ki zavija v isti vozni pas (npr. G ), bo sistem upošteval šele, ko bo vstopilo na ob - močje zaznavanja kamere in radarja.

Sistem lahko sproži nenadno ali zaka snjeno zaviranje.

H

Sistem ne more zaznati:

– vozila, ki prihajajo v križišče: spolzko ces - tišče (npr. H ) itd.;

– vozil, ki vozijo po napačni strani ceste ali proti vam vozijo v vzvratni smeri.

J

Zaznavanje med zavijanjem

Ko vstopate v ovinek ali zavoj, radar in/ali kamera morda začasno ne bosta mogla za - znati vozila pred vami (npr. J ).

Sistem lahko sproži pospeševanje.

Pri izstopu iz ovinka je lahko zaznavanje predhodnega vozila moteno ali zapoznelo.

Sistem lahko sproži nenadno ali zaka snjeno zaviranje.

Prilagodljivi regulator hitrosti lahko upo - rabljate samo na avtocesti (ali cesti z več voznimi pasovi, ločenimi s pregrado).

2.103

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(11/15)

K

Zaznavanje vozil na vzporednih voznih pasovih

Sistem lahko zazna vozila, ki vozijo na vzpo - rednem voznem pasu, ko:

– vozite v ovinek (npr. K );

– vozite na cesti z ozkimi pasovi;

– je hitrost vozila na vzporednem voznem pasu manjša in če je eno od teh vozil pre - blizu pasu drugega.

Sistem lahko napačno sproži upočasnje vanje ali zaviranje vozila.

L

Vozila, skrita zaradi razlik v reliefu tal

Sistem ne zazna vozil, ki so skrita zaradi razlike v reliefu tal, ali vozil zunaj območij zaznavanja kamere in radarja med vožnjo navzgor ali navzdol.

Vozila zunaj območij zaznavanja kamere in radarja.

Sistem se bo odzval pozno ali se sploh ne bo odzval , če so zaznana vozila zunaj območij zaznavanja kamere in radarja, zlasti v naslednjih primerih:

M

– vozila, ki prevažajo dolge predmete, ki presegajo črto;

– dejanska dolžina visokih vozil (npr. L ) je zunaj območja zaznavanja radarja (grad - beni stroji, vozila, ki vlečejo kmetijsko opremo itd.);

– vozila niso zadostno poravnana na ustre- znem voznem pasu;

– ozka vozila, ki so zelo blizu (npr. M ).

2.104

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(12/15)

12

N

Zaustavljena vozila in vozila, ki se pomikajo počasi

Ko vozite s hitrostjo večjo od približno

50 km/h, sistem ne zazna:

– zaustavljenih vozil (npr. N );

– vozil, ki se premikajo zelo počasi.

Ko vozite s hitrostjo, manjšo od približno

50 km/h, se sistem morda ne bo odzval ali se bo odzval zelo pozno na:

– zaustavljena vozila (npr. N );

– vozila, ki se premikajo zelo počasi;

P

13

– vozila pred vami 12 , ki zamenjajo vozni pas, pri tem pa odkrijete zaustavljeno vozilo 13 (npr. P );

– ko je vozilo zaustavljeno 14 , ko izberete drug vozni pas (npr. Q ).

Q

14

Vedno bodite pripravljeni na prevzem nadzora nad vozilom, ko naletite na zaustavljena vozila ali vozila, ki se po mikajo zelo počasi (npr. N ).

Prilagodljivi regulator hitrosti ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

2.105

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(13/15)

15

R

Nezaznavanje nepremičnih ovir in predmetov manjše velikosti

Sistem ne more zaznati:

– pešcev, koles, skuterjev itd.;

– živali;

– nepremičnih ovir (cestninske ovire, zidovi itd.) (npr. R ).

Teh sistem ne upošteva. Ti predmeti ne sprožijo opozorila in odziva sistema.

S

16

Zaznavanje vozil, ki se premikajo na vozni pas z visoko hitrostjo

Če vaše vozilo prehiti drugo vozilo, ki vozi z visoko hitrostjo 15 (motor, avto itd.) in je vozilo začasno med vami in vozilom pred vami 16 , sistem lahko sproži neupravi čeno pospeševanje, upočasnitev ali za viranje.

2.106

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(14/15)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upošteva - nja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost vožnje v skladu z okolico in pogoji vožnje, ne glede na navodila sistema. Sistem ne prepozna prometnih kazalnikov (semaforjev, znakov, prehodov za pešce itd.), razen črt, ki ločujejo pasove. Zgoraj omenjeni kazalniki ne sprožijo opo - zorila in odziva sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Prilagodljivi regulator hitrosti lahko uporabljate samo na avtocesti (ali cesti z več voznimi pasovi, ločenimi s pregrado).

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite sistem in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v bližini radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla, barvanje itd.) mora izvesti usposo - bljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

– vozilo vozi po ovinkasti cesti;

– se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

– vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

– med vožnjo v tunelu ali blizu kovinske strukture;

– vozilo prispe na cestninsko postajo, območje dela na cesti ali na ozko cesto;

– med vožnjo po zelo strmem naklonu navzgor ali navzdol;

– je vidljivost slaba (slepeči sončni žarki, megla itd.);

– med vožnjo na spolzkem cestišču (dež, sneg, gramoz itd.);

– so vremenske razmere slabe (dež, sneg, bočni veter itd.);

– je območje radarja poškodovano (udarci itd.);

– območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla),

– vetrobransko steklo je počeno ali popačeno.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

2.107

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

(15/15)

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

– vetrobransko steklo ali odbijač sta prekrita na območju radarja (umazanija, led, sneg, kondenzacija, registrska tablica itd.);

– kompleksno okolje (tunel ipd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, močan dež, toča, poledica itd.);

– slaba vidljivost (tema, megla itd.);

– majhen kontrast med vozilom spredaj in okolico (npr. belo vozilo v zasneženem območju ipd.);

– zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

– ozka, ovinkasta ali valovita cesta (ostri zavoji itd.);

– počasnejša vozila z veliko hitrostno razliko;

– uporaba predpražnikov, ki niso prilagojeni vozilu. Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega prek drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

V teh primerih lahko sistem nepravilno posreduje.

Tveganje neželenega zaviranja ali pospeševanja.

Na delovanje sistema lahko vpliva veliko nepredvidenih razmer. Sistem si lahko nepravilno razlaga nekatere predmete ali vozila, ki se lahko pojavijo na območju zaznavanja kamere ali radarja, kar lahko vodi do neustreznega pospeševanja ali zaviranja.

Vedno morate biti pozorni na nepredvidene dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo. Vedno ohranite nadzor nad vozilom tako, da imate stopala blizu pedalov, da lahko v vsakem primeru posredujete.

2.108

SLV_UD82497_5

Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (BFB - KFB - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(1/17)

Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku je sistem pomoči pri vožnji, zasnovan za uporabo na daljših vo - žnjah po avtocesti v gostem prometu ali pro - metnem zamašku.

Glede na vozilo sistem vključuje »funkcijo prilagodljivega regulatorja hitrosti » Stop and Go «

2.94 in funkcijo »poravnave

vožnje na ustreznem voznem pasu«.

Ko se obe funkciji vklopita hkrati, sistem omogoča vozniku, da:

– ohrani hitrost vozila na podlagi predho- dno shranjene hitrosti;

– prilagodi razdaljo med tem vozilom in vo - zilom pred njim;

– vozilo usmeri na sredino voznega pasu.

Funkcija »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go«

Na podlagi podatkov radarja ali kamere vam prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go omogoča vzdrževanje izbrane hitrosti, ki se imenuje regulirana hitrost, medtem ko vzdr - žuje varnostno razdaljo do vozila pred vami na istem voznem pasu.

Če se vozilo pred vami zaustavi, lahko prila - godljivi regulator hitrosti Stop and Go vaše vozilo popolnoma zaustavi, preden ga znova zažene.

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem.

Funkcijo »prilagodljivega regulatorja hitrosti

Stop and Go« je mogoče vklopiti pri hitrosti od 0 do 170 km/h, glede na razmere na cesti

(promet, vreme itd.).

Označena je s simbolom

➥ 2.94.

ali

Opomba:

– voznik mora upoštevati omejitev hitrosti in varnostne razdalje v državi, kjer vozi;

– Stop and Go prilagodljivi regulator hitro - sti lahko zavre vozilo do tretjine zavorne zmogljivosti. V nekaterih primerih mora voznik močneje zavirati.

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov in roke na volanu, da lahko v vsakem pri - meru posredujete.

Prilagodljivi regulator hitrosti Stop and

Go ne sproži zaustavitve v sili, njegova sposobnost zaviranja pa je omejena.

2.109

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

Assistant Autoroute et Trafic aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistant Autoroute et Trafic ......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(2/17)

Funkcija »poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu«

Prek podatkov iz kamere sistem »poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu« nadzo - ruje krmilni sistem, da vozilo usmeri na sre - dino voznega pasu. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vklopljen prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go

2.94.

Če razmere to omogočajo, je funkcija na voljo med:

– približno 0 km/h in 160 km/h, če je spre daj vozilo; ali

– približno 60 in 160 km/h, če spredaj ni vozila.

Funkcija »poravnave vožnje na ustreznem voznem« pasu je funkcija, namenjena udobju. Označena je s simbolom

ali

.

Opomba: v primeru ostrega zavoja so zmo - gljivosti stranskega zadrževanja funkcije omejene, zato mora voznik nemudoma pre - vzeti nadzor nad volanom.

Dodatne informacije

Odvisno od vozila se lahko funkcija »Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prome - tnem zamašku« uporablja z drugimi funkci - jami za pomoč pri vožnji:

Upoštevajte, da:

– vklop omejevalnika hitrosti povzroči izklop sistema;

– sistema ni mogoče vklopiti, ko je vklo - pljena funkcija pomoči pri parkiranju;

– vklop funkcije »Sistem za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« povzroči prekinitev delovanja funkcije za opozorilo na spremembo voznega pasu ali funkcije pomoči za ohranjanje voznega pasu, če sta vklopljeni. Znova se vklopita, ko se voznik odloči izklopiti funkcijo »Sistem za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«.

2.110

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(3/17)

2

1

7

3

4

6

5

2.111

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(4/17)

Računalnik 1

Sprejema informacije, ki jih posreduje radar in kamera, in tako določi smer in hitrost vozila (pospeševanje ali zaviranje). Med drugim upravlja vklop/izklop sistema (odpi - ranje vrat itd.).

Servovolan 4

Upravlja sprednji kolesi in posledično vpliva tudi na smer vozila, v skladu s podatki, ki jih posreduje 1 računalnik. Omogoča tudi za - znavo voznikovih rok na volanu.

Aktivno upravljanje vozila 7

Ta sistem računalniku 1 zagotavlja informa - cije o dinamiki vozila (hitrost, bočni pospeški itd.) in deluje na zavorni sistem, s čimer nad - zira zaviranje in zagotovi mirovanje vozila.

Kamera 2

Zazna oznake na tleh in položaj vozil na raz - ličnih prometnih pasih. Dopolnjuje informa - cije, ki jih posreduje 6 radar.

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg itd.).

Računalnik motorja 5

Nadzoruje ter upravlja motor in pospeševa nje.

Samodejna parkirna zavora 3

Zagotovi mirovanje vozila v določenih pogo jih.

Radar 6

Izmeri razdaljo med tvojim vozilom in vozi lom pred njim.

Največji doseg sistema je približno

150 metrov. To se lahko razlikuje glede na razmere na cesti (relief tal, vremenske raz mere itd.).

Prepričajte se, da območje radarja ni ovi - rano (umazanija, blato, sneg, slabo name -

ščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali pre - krito z drugo opremo, nameščeno na spre - dnjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno pose gati, da se zagotovi primerno delovanje sistema.

2.112

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(5/17)

21 22 20

13

12

11

8

9

10

14 15

19

18

16

17 17

2.113

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(6/17)

21 22 20

13

12

2.114

11

8

9

10

15 14 19

16

18

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

17 17

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(7/17)

Stikala in gumbi za upravljanje

8 Nastavitve varnostne razdalje

9 Nastavitev aktivnih funkcij na stanje pripravljenosti (s shranitvijo regulirane hitrosti) (0).

10 Glavno stikalo za vklop/izklop prilago - dljivega regulatorja hitrosti

ali 

.

11 Stikalo za vklop/izklop funkcije za

»poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«

ali

.

12 Vklop, shranjevanje in zniževanje re gulirane hitrosti (SET/-).

13 Stikalo za vklop in zviševanje reguli rane hitrosti ali priklic shranjene regu lirane hitrosti (RES/+).

Prikazovalnik na instrumentni plošči

14 Opozorilna lučka funkcije »prilagodlji - vega regulatorja hitrosti Stop and Go« 

ali

.

15 Opozorilna lučka funkcije za »porav navo vožnje na ustreznem voznem pasu«

ali

.

16 Vozilo spredaj.

17 Indikatorji leve in desne črte

18 Shranjena varnostna razdalja.

19 Shranjena regulirana hitrost.

20 Opozorilna lučka »zaznavanja vozni kovih rok na volanu«

.

Volan 21

Voznik mora roke imeti vedno na volanu.

Če uporabljate preveliko silo pri obrača - nju volana, funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« preklopi v stanje pripravljenosti, da lahko voznik prevzame nadzor nad vozilom.

Pod določenimi pogoji (ostri ovinki itd.) se lahko na volanu sprožijo vibracije, ki voznika opozorijo, da mora ponovno prevzeti nadzor nad vozilom.

Če voznik ne upravlja z volanom (roke niso zaznane), je funkcija za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« po več opozo - rilih izključena.

Prikazovalnik na vetrobranskem steklu 22

Nekatere informacije prikaže prikazovalnik na vetrobranskem steklu, če je vozilo opre - mljeno z njim.

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

2.115

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(8/17)

15

15

11

Vklop funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«

Ko je prilagodljivi regulator hitrosti Stop and

Go vklopljen

➥ 2.94 pritisnite gumb

11 za vklop funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«.

Sporočilo »Ohranjanje pasu vklop « se na instrumentni plošči prikaže skupaj z opozo - rilno lučko 15 lom pljena.

ali

 in simbo- 

, ki potrjujeta, da je funkcija vklo -

17 17

Opomba: med uporabo sistema za »porav - navo vožnje na ustreznem voznem pasu« imejte roke vedno na volanu. Prikaže se simbol

 vklopljena.

za potrditev, da je funkcija

Opozorilna lučka 15

ali

in in- dikatorja leve in desne črte 17 so na instru- mentni plošči prikazani v zeleni barvi in potr - jujejo, da je funkcija vklopljena in vaše vozilo usmerja na sredino voznega pasu.

17 17

Opomba: če pritisnete gumb 11 , ko prilago - dljivi regulator hitrosti Stop and Go ni aktivi - ran, se na instrumentni plošči prikaže sporo - čilo: »Najprej vključi Prilag.reg.hitr.

«.

2.116

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault) centrage voie .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(9/17)

Funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« v stanju pripravljenosti

Funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« samodejno preklopi v stanje pripravljenosti v naslednjih primerih:

– prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go

je v stanju pripravljenosti

2.94;

– sistem ne zazna več črt ali je na vašem voznem pasu zaznana samo ena črta;

– pas je preozek ali preširok;

– sistem ne zazna rok na volanu;

– je ovinek preoster.

– hitrost vozila je večja od približno

160 km/h;

– hitrost vozila je manjša od približno

60 km/h, spredaj pa ni vozila;

– vozilo se dotika črte ali jo prečka;

– sistem je začasno onemogočen (na primer: kamera je prekrita z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.).

Nekatera dejanja, ki jih izvede voznik, prav tako začasno prekinejo delovanje sis - tema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«:

– vklop smerokazov;

– pri ravnanju z volanom se uporabi preveč sile.

ali

in in- Opozorilna lučka 15 dikatorja leve in desne črte 17 so na instru- mentni plošči prikazani v sivi barvi in potr - jujejo, da je funkcija v stanju pripravljenosti.

17

15

17

Ko so pogoji izpolnjeni, funkcija znova usmeri vozilo na sredino voznega pasu.

Opozorilna lučka 15

ali

 na instrumentni plošči v zeleni barvi.

in in- dikatorja leve in desne črte 17 so prikazani

Pomembno: stopala imejte vedno blizu pedalov in roke na volanu, da lahko v vsakem pri meru posredujete.

Smer vozila lahko kadarkoli spremenite z obračanjem volana.

2.117

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(10/17)

20

Opomba: v nekaterih primerih sistem za

»poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« morda ne bo več zaznal vaših rok na volanu in bo sprožil signal:

– vozilo vozi po dolgi ravni cesti in voznikove roke so nepremične na volanu;

– voznik volan drži zelo rahlo;

– ...

Če je funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«, izklju - čena, ker voznikove roke na volanu niso zaznane Stop and Go prilagodljivi regulator hitrosti še naprej deluje.

23

Opozorilo za »roke na volanu«

Ko funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« vaših rok ne zazna več na volanu, se sproži več opozo - rilnih ravni:

– Po 15 sekundah se na instrumentni plošči prikaže sporočilo: »Drži roke na volanu« v rumeni barvi 23 .

– Po približno 30 sekundah se na instrumentni plošči prikaže sporočilo: »Drži roke na volanu « 23 in zasveti opozorilna lučka 20

v rdeči barvi, ki jo spremlja zvočni signal, ki postopoma po staja glasnejši.

– Po približno 45 sekundah se viri zvoka preklopijo v stanje pripravljenosti, zvočni signal neprestano oddaja zvok, opozo 

se izklopi in na rilna lučka 20 instrumentni plošči se prikaže sporo čilo »Ohranjanje pasu izklop« v rdeči barvi 23 : funkcija sistema za »porav navo vožnje na ustreznem voznem pasu« je izklopljena.

Na prvih dveh ravneh opozorila, ko sistem znova zazna prisotnost vozniko vih rok na volanu, sistem zaustavi opo zorila. Funkcija še naprej usmerja vozilo na sredino voznega pasu.

2.118

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(11/17)

15

15

Pri ostrem zavoju

V primeru ostrega zavoja in glede na hit rost vozila je zmogljivost zadrževanja funk cije omejena, zato mora voznik nemudoma prevzeti nadzor nad volanom, da lahko funk cija še naprej ohranja vozilo na sredini voz nega pasu.

17 17

Če voznik ne posreduje, funkcija sproži tres ljaje volana, da nakaže, da bo vozilo preč kalo črto, zato mora voznik nemudoma ukre pati.

Opozorilna lučka 15

ali

ter indikator ustrezne leve in desne črte 17 so prikazani na instrumentni plošči v rdeči barvi.

17 17

Če vozilo v celoti prečka črto in zapusti vozni pas, funkcija sistema za »po ravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« preklopi v stanje pripravljenosti.

Opozorilna lučka 15

ali

in indikatorja leve in desne črte 17 so na in- strumentni plošči prikazani v sivi barvi in po - trjujejo, da je funkcija v stanju pripravljenosti.

2.119

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(12/17)

10

– prilagodljivi regulator hitrosti Stop and Go je izklopljen

➥ 2.94;

Opomba: z enkratnim pritiskom gumba 10

hkrati izklopite funkciji

»Stop and Go prilagodljivega regulatorja hitrosti« in sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«.

– sistem ne bo več zaznal voznikovih rok na volanu za približno več kot 45 sekund.

Opozorilna lučka 15 instrumentne plošče.

ali

ter indikatorja leve in desne črte 17 izginejo z

11

Izklop funkcije sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«

Funkcija sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« se izklopi, ko:

– pritisnete stikalo 11 . Izklop funkcije potrdi prikaz sporočila »Ohranjanje pasu izklop« na instrumentni plošči.

Opomba: z enkratnim pritiskom sti - kala 11 izklopite funkcijo sistema za »po - ravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu«, vendar to ne vpliva na Stop and

Go delovanje funkcije prilagodljivega re - gulatorja hitrosti.

2.120

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(13/17)

Začasna nerazpoložljivost

Radar lahko zazna vozila pred vašim vozi - lom. Sistem ne more ustrezno delovati, če je območje zaznavanja radarja prekrito ali njegov signal moten.

Če je območje zaznavanja radarja ovirano ali njegov signal moten, se na instrumen tni plošči prikaže sporočilo »Sprednji radar brez vidnosti «, delovanje funkcije »prilago dljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« pa je prekinjeno.

Zelena opozorilna lučka dejno izklopila.

ali

 izgine in s tem potrdi, da se je funkcija samo -

Prepričajte se, da območje radarja ni ovi - rano (umazanija, blato, sneg, slabo nameš - čena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prek - rito z drugo opremo, nameščeno na spre - dnjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Pogoji na določenih zemljepisnih območjih lahko motijo delovanje funkcije, na primer:

– suha območja, tuneli, dolgi mostovi ali redkeje uporabljene ceste brez cestnih črt, brez znakov ali dreves v bližini;

– vojaško območje ali območje letališča.

Ta območja morate zapustiti, če želite, da bo funkcija delovala.

V vseh primerih se obrnite na pooblašče - nega predstavnika servisne mreže, če spo - ročilo ne izgine po ponovnem zagonu mo - torja.

Motnje delovanja

Če funkcija sistema za poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu zazna motnje pri delovanju, se na instrumentni plošči pri - kaže sporočilo »Ohranjanje pasu preverite « in funkcija se izklopi.

Funkcija prilagodljivega regulatorja hitrosti

Stop and Go ostane vklopljena.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če je zaznana napaka pri delovanju funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti »Stop and

Go, se na instrumentni plošči prikaže sporo - čilo » Preverite regulator hitr.

« in obe funkciji

»Stop and Go prilagodljiv regulator hitrosti« in »poravnava vožnje na ustreznem voznem pasu« sta prekinjeni.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če sistem zazna napako pri delovanju ene ali več komponent sistema za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zama -

šku © , se na instrumentni plošči pri - kaže opozorilna lučka ter sporočilo v zvezi z napako:

– »Sprednja kamera preverite«;

– »Sprednji radar preverite«;

– »Kamera/radar preverite«;

– » Preverite vozilo«.

Funkciji »prilagodljivega regulatorja hitrosti

Stop and Go« in sistema za »poravnavo vožnje na ustreznem voznem pasu« se izklopita.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

2.121

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(14/17)

Funkcija sistema za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta sistem nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Zato torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove odgovornosti za upoštevanje omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom. Voznik mora vedno prilagoditi smer in hitrost vožnje v skladu z okolico in s prometnimi razme - rami.

»Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku« uporablja funkcijo »prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go« in funkcijo »poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu«. Uporablja se lahko samo na avtocesti ali na cesti z več voznimi pasovi (ločenimi z ograjo).

Ne sme se uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) ali v neugodnih vremenskih pogojih

(megla, dež, bočni veter itd.).

Obstaja nevarnost nesreče.

2.122

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(15/17)

Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in varnostnih razdalj ter njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi smer in hitrost vožnje v skladu z okolico in pogoji vožnje, ne glede na navodila sistema.

Sistem ne prepozna prometnih kazalnikov (semaforjev, znakov, prehodov za pešce itd.), razen črt, ki ločujejo pasove. Zgoraj omenjeni kazal - niki ne sprožijo opozorila in odziva sistema.

»Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku« uporablja funkcijo prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go in funk - cijo poravnave vožnje na ustreznem voznem pasu. Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku lahko uporabljate le na avtocesti ali cesti z več voznimi pasovi, ločenimi s pregrado.

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite sistem in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v bližini radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla, barvanje itd.) mora izvesti usposo - bljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

2.123

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(16/17)

Izključitev sistema

Sistem je treba izklopiti v naslednjih primerih:

– vozilo vozi po ovinkasti cesti;

– se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

– med vožnjo z rezervnim kolesom;

– vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

– med vožnjo v tunelu ali blizu kovinske strukture;

– vozilo prispe na cestninsko postajo, območje dela na cesti ali na ozko cesto;

– med vožnjo po zelo strmem naklonu navzgor ali navzdol;

– je vidljivost slaba (slepeči sončni žarki, megla itd.);

– so vremenske razmere slabe (dež, sneg, bočni veter itd.);

– med vožnjo na spolzkem cestišču (dež, sneg, gramoz itd.);

– območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

– vetrobransko steklo je počeno ali izkrivljeno;

– območje radarja je poškodovano (udarci itd.);

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

2.124

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

(17/17)

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

– prekrito vetrobransko steklo ali območje radarja (z umazanijo, ledom, snegom, kondenzacijo itd.). Redno preverjajte čistost in stanje vetrobranskega stekla, sprednjih metlic brisalcev in sprednjega odbijača;

– kompleksno okolje (tunel ipd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, močan dež, toča, poledica itd.);

– slaba vidljivost (tema, megla itd.);

– majhen kontrast med vozilom spredaj in okolico (npr. belo vozilo v zasneženem območju ipd.);

– zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

– ozka, ovinkasta ali valovita cesta (ostri zavoji itd.);

– sistem zazna črte katrana kot črte za označevanje voznih pasov;

– zožitev/razširitev pasov;

– obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

– več oznak na cesti (območje dela na cesti, na priključnih cestah na sosednje avtoceste, odstavni pas itd.);

– počasnejša vozila z veliko hitrostno razliko;

– uporaba predpražnikov, ki niso prilagojeni vozilu. Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega prek drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

V teh primerih lahko sistem nepravilno posreduje.

– Tveganje neželenega zaviranja ali pospeševanja.

– Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Na delovanje sistema lahko vpliva veliko nepredvidenih razmer. Sistem si lahko nepravilno razlaga nekatere predmete ali vozila, ki se lahko pojavijo na območju zaznavanja kamere ali radarja, kar lahko vodi do neustreznega pospeševanja ali zaviranja.

Vedno morate biti pozorni na nepredvidene dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo. Vedno ohranite nadzor nad vozilom tako, da imate stopala blizu pedalov in roke blizu volana, da lahko v vsakem primeru posredujete.

2.125

SLV_UD82498_2

Assistant autoroute et trafic (XFB Ph2 - Renault)

SISTEM POMOČ PRI PARKIRANJU

(1/6)

Princip delovanja

Ultrazvočni senzorji, ki so nameščeni v od - bijaču vozila, »merijo« razdaljo med vozilom in oviro.

Te meritve ponazarjajo zvočni signali, ki po - stajajo čedalje pogostejši, čim bliže je ovira, dokler se ne spremenijo v neprekinjen zvok, ko je vozilo od ovire oddaljeno približno 20 ali 30 centimetrov.

Sistem zaznava ovire pred vozilom, za njim in ob straneh.

Sistem za pomoč pri parkiranju deluje le, ko vozilo vozi s hitrostjo, nižjo od približno

10 km/h.

Funkcija ne upošteva sistemov vleke ali pre - voza, ki jih sistem ne prepozna.

1

Lokacija ultrazvočnih tipal 1

Pazite, da ultrazvočna tipala, ki jih kažejo puščice 1 , niso prekrita (z umazanijo, blatom, snegom, slabo nameščeno registr - sko številko itd.), spremenjena zaradi trka ali drugih razlogov (vključno z barvanjem), ali da jih ne ovira kakršna koli dodatna oprema, nameščena na zadnji in/ali odvisno od vozila, sprednji ali bočne dele vozila.

Ta funkcija predstavlja doda - tno pomoč pri manevriranju, saj prek zvočnih signalov po - nazarja razdaljo med vozilom in oviro.

Ta funkcija torej ne more v nobenem pri - meru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med ma - nevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir

(kot so na primer otroci, živali, otroški vo - zički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

2.126

Aide au parking aide au parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) radar de recul ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) stationnement assisté ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au parking : stationnement assisté ....

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD73188_3

Aide au parking (BFB - KFB - Renault)

SISTEM POMOČ PRI PARKIRANJU

(2/6)

2

C

Opomba: pri spremembi smeri vozila med manevriranjem se lahko zgodi, da sistem pozno opozori na nevarnost trčenja ob oviro.

A B

Opomba: zvočne signale dopolnjuje prikaz 2 , ki omogoča pregled okolice vozila.

Treba je prevoziti nekaj metrov, preden se vključi bočno zaznavanje.

Če imajo vsa območja sivo ozadje, so vsi deli okrog vozila pod nadzorom:

– A : poteka analiza okolice avtomobila;

– B : analiza okolice avtomobila je opra - vljena.

Delovanje

Zaznana je večina predmetov, ki so v bližini prednjega in zadnjega dela ter strani vozila.

Glede na oddaljenost predmeta postajajo zvočni signali čedalje pogostejši, čim bližja je ovira, dokler se ne spremenijo v nepre - kinjen zvok, ko je ovira oddaljena približno

20 cm od strani vozila in 30 cm spredaj ali zadaj. Na prikazovalniku C so prikazana zelena, oranžna in rdeča območja.

Če med manevriranjem udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se vozilo lahko poškoduje (na primer: de - formacija preme).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

2.127

SLV_UD73188_3

Aide au parking (BFB - KFB - Renault)

SISTEM POMOČ PRI PARKIRANJU

(3/6)

D

3

Ko je zaznana ovira ob strani vozila:

– če obstaja nevarnost trčenja, se zvočni signali oglašajo čedalje pogosteje, čim bližja je ovira, dokler se ne spremenijo v neprekinjen zvok. Na zaslonu D so prika - zana zelena, oranžna in rdeča območja;

– če ni nevarnosti trčenja, se zvočni signal pri približevanju oviri ne vključi. Na za - slonu D so osenčeno prikazana zelena, oranžna in rdeča območja.

Zaznavanje ovir ob straneh

Sistem določi smer vozila glede na usmeri - tev koles in vas obvešča, ali obstaja nevar - nost, da trčite ob oviro 3 ob strani vozila.

2.128

SLV_UD73188_3

Aide au parking (BFB - KFB - Renault)

SISTEM POMOČ PRI PARKIRANJU

(4/6)

4

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

Pri zaustavljenem vozilu pritisnite stikalo 6 za izklop sistema za pomoč pri parkiranju.

Prižge se kontrolna lučka 5 na stikalu. Če želite funkcijo vklopiti, ponovno pritisnite sti - kalo 6 . Kontrolna lučka, vgrajena v stikalo 5 , se izklopi.

Vklop/izklop

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 4

Za vklop ali izklop različnih območij, prekritih z ultrazvočnimi tipali, glejte navodila za mul - timedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

nastavitve

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 4

Odvisno od vozila lahko nekatere nastavitve pri delujočem motorju nastavitve prek za - slona multimedijskega sistema 4 .

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Zvočni opozorilnik sistema za pomoč pri parkiranju

Nastavite glasnost funkcije pomoči pri parki - ranju tako, da pritisnete » + « ali » «.

Zvok sistema

Omogoča izbiro zvoka sistema.

5

6

Izključitev zvoka sistema

Vključite ali izključite zvok sistema za pomoč pri parkiranju.

Opomba: če izključite zvok, vas zvočni si - gnali ne bodo več opozorili, ko se boste pri - bliževali oviri.

SLV_UD73188_3

Aide au parking (BFB - KFB - Renault)

Ko vozilo vozi s hitrostjo pod 10 km/h, lahko nekateri viri hrupa (motocikel, to - vornjak, pnevmatsko kladivo itd.) spro - žijo zvočne signale sistema za pomoč pri parkiranju.

2.129

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SISTEM POMOČ PRI PARKIRANJU

(5/6)

– izberite » Glasnost bip« za nastavitev gla- snosti sistema za pomoč pri parkiranju prek stikala 8 ali 9 .

7

10

8

9

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

– Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite sti - kalo 7 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek » Vozilo« ;

– pritisnite stikalo 8 ali 9 , da odprete meni

» Nastavitve «. Pritisnite stikalo 10 OK ;

– pritisnite stikalo 8 ali 9 , da odprete meni

»POMOČ PARKIRANJA «. Pritisnite sti- kalo 10 OK ;

Ročni izklop sistema za pomoč pri parkiranju

– Če je pred ultrazvočnimi tipali prisotna oprema za vleko, prevoz ali priklopno vozilo, ki je sistem ne prepozna;

– če so ultrazvočna tipala poškodovana.

Samodejni izklop sistema za pomoč pri parkiranju

Sistem se izklopi:

– če je hitrost vozila višja od 10 km/h;

– če vozilo stoji več kot približno pet sekund

(odvisno od vozila) in je zaznana ovira

(na primer pri prometnih zastojih itd.);

– če je vozilo z ročnim menjalnikom v pros - tem teku ali vozilo z avtomatskim menjal - nikom v položaju N ali P ;

– ko je zaznana motnja delovanja.

Opomba: če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, ki jo sistem prepozna, je izklopljena le funkcija pomoči pri parkiranju zadaj.

Motnje delovanja

Ko sistem zazna motnjo delovanja, se ob vsakem vklopu vzvratne prestave za pri - bližno 3 sekunde sliši zvočni signal in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo

»Preverite pomoč pri parkiranju«. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Če med manevriranjem udarite v podvozje vozila (na primer trk ob steber, višji robnik ploč - nika ali drugo infrastrukturo na cesti), se vozilo lahko poškoduje (npr. deformacija ene od prem).

Če se želite izogniti nesreči, naj vozilo pregleda predstavnik znamke vašega vozila.

2.130

SLV_UD73188_3

Aide au parking (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

SISTEM POMOČ PRI PARKIRANJU

(6/6)

Posegi/popravila sistema

– V primeru trka se lahko spremeni poravnava senzorjev in posledično vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na pred - stavnika pooblaščene servisne mreže.

– Vse posege v območju tipal (popravila, zamenjave itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

– slabe vremenske razmere (dež, sneg, toča, poledica itd.);

– v primeru izpostavljenosti močnim elektromagnetnim valovom (pod visokonapetostnimi vodi itd.);

– nekatere vrste hrupa (motor, tovornjak, pnevmatski vrtalnik itd.);

– namestitev neprimerne vlečne krogle ali kljuke.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Omejitve delovanja sistema

– Območje okrog tipal mora biti čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

– Sistem morda ne bo zaznal manjših predmetov, ki se premikajo v bližini vozila (motorji, kolesa, pešci itd.).

– Sistem morda ne bo zaznal predmetov, ki so preblizu vozila.

– Sistem vas morda ne bo opozoril, kadar druga vozila ali predmeti potujejo z bistveno drugačno hitrostjo.

– Med spremembo poti med manevrom lahko sistem z zamudo sporoči prisotnost ovire.

– Ko vozilo vleče priklopnik, mora biti sistem za pomoč pri parkiranju zadaj izključen.

Izklop funkcije

Funkcijo morate izključiti, če:

– območja okrog tipala so bila poškodovana;

– vozilo je opremljeno z vlečno napravo, ki je sistem ne prepozna (kljuka, kavelj, priključek itd.).

2.131

SLV_UD73188_3

Aide au parking (BFB - KFB - Renault)

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

(1/4)

1

1

Kamera za vzvratno vožnjo 1 je nameščena na prtljažnih vratih.

Posebnost

Prepričajte se, da kamera 1 ni prekrita (z umazanijo, blatom, snegom, kapljicami vode itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

2.132

SLV_UD81443_3

Caméra de recul (BFB - KFB - Renault)

Caméra de recul caméra de recul .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) stationnement assisté ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au parking : stationnement assisté ....

(jusqu’à la fin de l’UD)

1

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

(2/4)

2

A

B

3

C

4 3

4

Pomični indikator oddaljenosti 4

Na zaslonu multimedijskega sistema 2 je prikaz modre barve. Prikazuje smer vozila glede na položaj volana.

Delovanje

Pri prehodu v vzvratno prestavo kamera pri - kazuje sliko okolice na zadnjem delu vozila na zaslonu 2 z enim ali dvema indikatorjema oddaljenosti 3 in 4 (pomični in fiksni).

Ta sistem se uporablja najprej s pomočjo enega ali več indikatorjev oddaljenosti (po - mični za smer in fiksni za razdaljo).

Ko je doseženo rdeče območje, si za na - tančno zaustavitev pomagajte s prikazom odbijača.

Fiksni indikator oddaljenosti 3

Fiksni indikator oddaljenosti sestavljajo barvne oznake A , B in C , ki kažejo razdaljo za vozilom:

– A (rdeča) na razdalji približno 30 centi - metrov od vozila;

– B (rumena) na razdalji približno 70 centi - metrov od vozila;

– C (zelena) na razdalji približno 150 centi - metrov od vozila.

Ta indikator oddaljenosti se ne premika in kaže smer vozila pri poravnanih kolesih.

Zaslon prikazuje zrcalno sliko kot vzvra - tno ogledalo.

Indikatorji oddaljenosti so prikazani s projekcijo na ravnih tleh; te informacije ne smemo upoštevati, ko se prikaže na navpični površini predmeta ali na tleh postavljenem predmetu.

Predmeti, ki se pojavijo na robu zaslona, so lahko deformirani.

V primeru močne svetlobe (sneg, vozilo na soncu …) je lahko vidljivost kamere motena.

Če je prtljažnik odprt ali neustrezno zaprt, se prikaže sporočilo »Prtljažnik odprt «, prikaz kamere pa izgine.

2.133

SLV_UD81443_3

Caméra de recul (BFB - KFB - Renault)

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

(3/4)

2

Motnje delovanja

Ko je vklopljena vzvratna prestava in sistem zazna napako pri delovanju, se na multi - medijskem zaslonu začasno prikaže črn zaslon 2 .

To lahko povzroči okvara, ki vpliva na kamero ali zaslon (jasnost, fiksna slika, za - poznela komunikacija itd.).

Če se začasen prikaz črnega zaslona nada - ljuje, se posvetujte s pooblaščenim prodajal - cem.

Vključitev, izključitev kamere za vzvratno vožnjo

Za vklop ali izklop funkcije prek zaslona mul - timedijskega sistema 2 glejte navodila za multimedijsko opremo.

Vključite ali izključite kamero za vzvratno vožnjo in potrdite svojo izbiro.

Nastavite lahko tudi parametre slike kamere

(svetlost, kontrast itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Zato ne more v nobenem pri- meru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med ma - nevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir

(kot so na primer otroci, živali, otroški vo - zički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

2.134

SLV_UD81443_3

Caméra de recul (BFB - KFB - Renault)

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

(4/4)

3 D E

D E

3 F G

F

G

H

K J

H J K

Razlika med ocenjeno in dejansko razdaljo

Vzvratna vožnja proti strmem klancu

Nepremične linije 3 prikazujejo krajše razda - lje, kot so v resnici.

Predmeti, prikazani na zaslonu, so na klancu v resnici bolj oddaljeni.

Če zaslon na primer prikaže predmet na raz - dalji D , je dejanska razdalja do predmeta E .

Vzvratna vožnja proti strmem pobočju navzdol

Nepremične linije 3 prikazujejo daljše razda - lje, kot so v resnici.

Zato so predmeti, prikazani na zaslonu, na pobočju dejansko bližje.

Če zaslon na primer prikaže predmet na raz - dalji G , je dejanska razdalja do predmeta F .

Vzvratna vožnja proti štrlečemu predmetu

Položaj H se zdi bolj oddaljen od položaja J na zaslonu.

Kljub temu je položaj H enako oddaljen kot položaj K .

Pri smeri vožnje, ki jo nakazujejo nepre - mične in premične linije, ni upoštevana višina predmeta.

Zato obstaja nevarnost trka vozila s predme - tom pri vzvratni vožnji proti položaju K .

2.135

SLV_UD81443_3

Caméra de recul (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO O IZVOZU S PARKIRNEGA MESTA

(1/4)

A

B B

B

B

S podatki iz radarjev, ki so nameščeni na obeh straneh zadnjega odbijača (obmo - čje A ), sistem opozori voznika, ko se v ob - močju zaznavanja pojavi drugo vozilo B .

Funkcija je vklopljena:

– ko se uporablja vzvratna prestava;

in

– ko je vozilo zaustavljeno ali vozi z nizko hitrostjo.

Sposobnost zaznavanja sistema je od visna od okolice vozila (fiksni predmeti itd.), stanja odbijača ...

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadome-

šča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posebnost

Območje radarja A ne sme biti prekrito (z nalepkami, blatom, snegom itd.).

Če je radar prekrit, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Bočni radarji brez vid nosti «. Očistite območje s tipali.

2.136

Avertisseur de sortie de stationnement aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) avertisseur stationnement assisté ..........................

(jusqu’à la fin de l’UD) radar de recul ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) détection de véhicules ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) marche arrière passage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD67367_3

Avertisseur de sortie de stationnement (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO O IZVOZU S PARKIRNEGA MESTA

(2/4)

1

2

3

4

Vklop/izklop prek zaslona multimedijskega sistema 1

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Delovanje

Funkcija vas opozori, če je vozilo na obmo - čju B in se približuje vašemu vozilu.

Indikator 2 je prikazan na zunanjih ogleda - lih 3 na obeh straneh.

Opomba: redno čistite vzvratna ogledala 3 , da bodo smerokazi 2 dobro vidni.

Indikatorji 4 na zaslonu multimedijskega sis - tema vam prikažejo, na kateri strani je bilo zaznano vozilo, ki se približuje.

Opomba: redno čistite kamero, da ne bo prekrita.

Indikatorje 2 in 4 spremlja zvočni signal, ko vozilo vozi vzvratno.

2.137

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

SLV_UD67367_3

Avertisseur de sortie de stationnement (BFB - KFB - Renault)

OPOZORILO O IZVOZU S PARKIRNEGA MESTA

(3/4)

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Stranski radarji à contrôler «. Obrnite se na predstavnika servi sne mreže za vaše vozilo.

Zaradi prisotnosti tipal za odbijačem se svetuje, da se kakršen koli poseg na odbijaču (popravilo, zamenjava, barva nje itd.) zaupa usposobljenemu strokov njaku.

2.138

Omejitve delovanja sistema

– Za zagotovitev dobrega delovanja sistema mora biti območje radarja čisto in se ga ne sme spreminjati.

– Sistem morda ne bo zaznal manjših predmetov (motorjev, koles, pešcev itd.), ki se premikajo proti vozilu.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

– območje radarja A je bilo poškodovano (zadnji odbijač);

– vozilo je opremljeno z vlečno kljuko, ki je sistem ne prepozna.

SLV_UD67367_3

Avertisseur de sortie de stationnement (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

OPOZORILO O IZVOZU S PARKIRNEGA MESTA

(4/4)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se lahko položaj radarjev spremeni, kar vpliva na funkcijo. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege v območju radarjev (popravila, zamenjave, dela na karoseriji itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

– območje radarja A je bilo poškodovano (zadnji odbijač).

– vozilo je opremljeno z vlečno kljuko, ki je sistem ne prepozna.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

– kompleksno okolje (podzemna garaža, jeklene strukture itd.);

– slabe vremenske razmere (sneg, močan dež, toča, poledica itd.).

Omejitve delovanja sistema

– Za zagotovitev dobrega delovanja sistema mora biti območje radarja čisto in se ga ne sme spreminjati.

– Sistem morda ne bo zaznal manjših predmetov (motorjev, koles, pešcev itd.), ki se premikajo proti vozilu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

2.139

SLV_UD67367_3

Avertisseur de sortie de stationnement (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNO PARKIRANJE

(1/5)

1

3

A

2

Na podlagi ultrazvočnih tipal, nameščenih v odbijačih vozila in označenih s puščicami 3 , vam ta funkcija pomaga poiskati dostopna parkirna mesta in izvajati parkirne manevre.

Roke umaknite z volana, pri čemer upra - vljate samo:

– pedal za plin;

– zavorni pedal;

– prestavno ročico.

Nadzor lahko kadar koli lahko prevzamete z uporabo volana.

Vklop

Pri ustavljenem vozilu ali vožnji s hitrostjo, nižjo od približno 30 km/h:

– pritisnite na stikalo 2 . Kontrolna lučka na stikalu 2 se vklopi in A se prikaže na za - slonu multimedijskega sistema 1 ;

– vklopite smernike na strani vozila, na kateri želite parkirati.

Posebnosti

Pazite, da ultrazvočna tipala, ki jih kažejo puščice 3 , niso prekrita (z umazanijo, blatom, snegom, slabo nameščeno registr - sko številko), spremenjena zaradi trka ali drugih razlogov (vključno z barvanjem), ali da jih ne ovira kakršna koli dodatna oprema, nameščena na sprednji ali zadnji del vozila.

2.140

Stationnement assisté aide au parking : stationnement assisté ....

(jusqu’à la fin de l’UD) stationnement assisté ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aide au parking ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD62982_2

Stationnement assisté (KFB - BFB - Renault)

SAMODEJNO PARKIRANJE

(2/5)

1

Opomba: ob zagonu vozila po bočnem par - kiranju z uporabo sistema vam ta privzeto ponudi pomoč pri speljevanju z bočnega parkirnega mesta. V drugih primerih se pri - vzeti manever lahko nastavi na zaslonu mul - timedijskega sistema 1 . Za dodatne informa- cije glejte navodila za multimedijski sistem.

Delovanje

Parkiranje vozila

Dokler je hitrost vozila nižja od približno

30 km/h, sistem išče prazna parkirna mesta na strani vozila, ki jo je izbral voznik.

Opomba: če so parkirna mesta na voljo na drugi strani vozila, vklopite smernike na drugi strani in tako sistemu omogočite iska - nje parkirnih mest.

Ko sistem zazna prazno mesto, se to pri - kaže na zaslonu multimedijskega sistema, označeno z malo črko » P «. Vozite počasi, z vklopljenimi smerokazi na strani, na kateri je na voljo parkirni prostor, dokler se ne prikaže sporočilo » Ustavite « in sproži zvočni signal.

Izbira manevra

Sistem lahko izvede štiri vrste manevrov:

– bočno parkiranje vozila;

– pravokotno parkiranje vozila;

– poševno parkiranje vozila;

– bočno speljevanje s parkirnega mesta.

Prek zaslona multimedijskega sistema 1 iz- berite manever, ki ga želite izvesti.

Zagon sistema spremlja vklop sistema za pomoč pri parkiranju in kamere za vzvratno vožnjo, če je vozilo opremljeno s tako kamero, s čimer se vozniku za -

gotavlja pregled nad manevrom. ➥ 2.126,

2.132.

2.141

SLV_UD62982_2

Stationnement assisté (KFB - BFB - Renault)

SAMODEJNO PARKIRANJE

(3/5)

Parkirno mesto je nato na zaslonu multi - medijskega sistema označeno z veliko črko

» P «.

– Ustavite vozilo;

– vklopite vzvratno prestavo.

Na instrumentni plošči se vklopi opozorilna lučka

in slišati je pisk.

– Spustite volan;

– upoštevajte navodila na večfunkcijskem zaslonu 1 .

Vaša hitrost ne sme presegati približno

7 km/h.

Ko je manever končan, kontrolna lučka 

ugasne in zasliši se zvočni signal.

1

2

Bočno speljevanje s parkirnega mesta

– Na kratko pritisnite stikalo 2 ,

– Izberite način »Speljevanje z bočnega parkirnega mesta«;

– vklopite smerokaze na strani, na katero želite speljati vozilo;

– pritisnite in držite stikalo 2 (približno dve sekundi).

Na instrumentni plošči se vklopi opozorilna lučka

in slišati je pisk.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v no - benem primeru nadomestiti vo- znikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

– Spustite volan;

– izvedite manevre spredaj in zadaj tako, da upoštevate navodila na zaslonu mul- timedijskega sistema 1 in opozorila sis- tema za pomoč pri parkiranju.

Vaša hitrost ne sme presegati približno

7 km/h.

Ko je vozilo v položaju za zapuščanje par - kirnega mesta, opozorilna lučka

na instrumentni plošči izgine, pri čemer se za - sliši zvočni signal in se na zaslonu multime - dijskega sistema 1 prikaže sporočilo za potr - ditev, da je manever zaključen.

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjo - sti ni ničesar.

2.142

SLV_UD62982_2

Stationnement assisté (KFB - BFB - Renault)

SAMODEJNO PARKIRANJE

(4/5)

1

2

Prekinitev/nadaljevanje manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

– prevzamete volan;

– vozilo predolgo miruje;

– ovira na poti vozila preprečuje dokonča - nje manevra;

– motor se zaustavi;

– odprejo se vrata ali prtljažnik.

Opozorilna lučka stikala 2 se izklopi, prav tako izgine opozorilna lučka

na in- strumentni plošči in zasliši se zvočni signal za potrditev, da je manever prekinjen. Na za - slonu multimedijskega sistema 1 se prikaže razlog za prekinitev manevra.

Prepričajte se:

– da ste spustili volan;

in

– da so vsa vrata in prtljažnik zaprti;

in

– da ni nobene ovire na poti;

in

– da motor teče.

Če opozorilna lučka v stikalu 2 utripa, to pomeni, da je sistem ponovno na voljo za nadaljevanje manevra.

Če želite nadaljevati manever, pritisnite in zadržite stikalo 2 . Opozorilna lučka stikala 2 se vklopi in na instrumentni plošči se prikaže opozorilna lučka

.

Upoštevajte navodila na zaslonu multimedij - skega sistema 1 .

Preklic manevra

Manever se prekliče v naslednjih primerih:

– hitrost vozila presega 7 km/h;

– s pritiskom na stikalo 2 ;

– pri manevriranju ste opravili več kot

10 premikov naprej/nazaj;

– tipala za pomoč pri parkiranju so zama - zana ali zamašena;

– kolesa vozila so zdrsavala;

– manevriranje je bilo predolgo prekinjeno.

Opozorilna lučka stikala 2 in opozorilna lučka

na instrumentni plošči se iz - klopita in zasliši se zvočni signal za potrdi - tev, da je manever preklican. Na zaslonu multimedijskega sistema 1 se prikaže razlog za preklic manevriranja.

2.143

SLV_UD62982_2

Stationnement assisté (KFB - BFB - Renault)

SAMODEJNO PARKIRANJE

(5/5)

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Poskrbite, da je manevriranje skladno z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi na vaši lokaciji.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: med manevriranjem se zato vedno prepričajte, da v mrtvem kotu ni majhnih, ozkih ovir, ki se premikajo, na primer otrok, živali, otroških vozičkov, koles, večjih kamnov, stebričkov, opreme za vleko itd.

Posegi/popravila sistema

– V primeru trčenja se poravnava tipal lahko spremeni, kar lahko vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

– Vse posege na območju s tipali (popravila, zamenjave, spreminjanje zunanjih oblog itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekateri pogoji lahko motijo ali ovirajo delovanje sistema, na primer slabe vremenske razmere (sneg, toča, led itd.).

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Tveganje napačnih lažnih alarmov.

Omejitve delovanja sistema

– Sistem ne more zaznati predmetov, ki so v mrtvih kotih tipal.

– Ves čas opazujte, da je parkirno mesto, ki ga je predlagal sistem, še vedno na voljo in neovirano.

– Sistema ne smete uporabljati pri vleki prikolice ali v primeru nameščenega sistema za vleko ali dodatni tovor na vozilu ali na sosednjih vo - zilih.

2.144

SLV_UD62982_2

Stationnement assisté (KFB - BFB - Renault)

AVTOMATSKI MENJALNIK

(1/3)

1

A

2

Izbirna ročica 1

P: parkiranje

R: vzvratna vožnja

N: prazen tek

D: avtomatski način

M: ročni način

+ : preklop v višjo prestavo

– : preklop v nižjo prestavo

Vključena prestava je prikazana na instru - mentni plošči B in na zaslonu A , odvisno od izvedenke vozila.

Opomba: pritisnite gumb 2 za premik iz po - ložaja D ali N v položaj R ali P .

Zagon motorja

Vključite kontakt pri izbirni ročici 1 v polo- žaju P .

Za izhod iz položaja P morate obvezno pri- tisniti zavorni pedal, preden pritisnete gumb za sprostitev 2 .

Pritisnite zavorni pedal (kontrolna lučka

Ó

na prikazovalniku ugasne) in prema - knite ročico iz položaja P .

Prestavno ročico lahko prestavite v polo žaj D ali R samo, ko se vozilo ne premika in je pritisnjen zavorni pedal, noga pa je odmaknjena s pedala za plin.

SLV_UD75388_2

Boîte de vitesse automatique (BFB - KFB - Renault)

Boîte de vitesses automatique boîte de vitesses automatique (utilisation)

(jusqu’à la fin de l’UD) changement de vitesses ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) levier de sélection de boîte automatique ...

(jusqu’à la fin de l’UD) marche arrière passage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) mise en route .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) levier de vitesses .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

B

2.145

AVTOMATSKI MENJALNIK

(2/3)

Vožnja s samodejnim pretikanjem

Premaknite ročico 1 v položaj D .

V večini voznih razmer vam je potem ne bo več treba premikati: Avtomatika bo samo - dejno vključevala posamezne prestave v najugodnejših trenutkih, pri ustreznem šte - vilu vrtljajev motorja ter glede na vrsto cesti -

šča, obtežitev vozila in izbrani način vožnje.

Varčna vožnja

Med vožnjo naj bo izbirna ročica vedno v po - ložaju D . Pedal plina pritiskajte z občutkom in menjalnik bo samodejno zamenjal pre - stavo pri nižjem številu vrtljajev motorja.

Pospeševanje in prehitevanje

Do konca pohodite pedal za plin (preko trde točke pedala).

Glede na vrtljaje motorja bo avtomatika vključila ustrezno nižjo prestavo.

Vožnja v načinu ročnegaprestavljanja

Ko je izbirna ročica v položaju D , jo premak - nite v levo v položaj M . Z zaporednimi potiski izbirne ročice ali stikal lahko prestave pre - klapljate ročno:

– če želite nižjo prestavo, potisnite ročico naprej;

– če želite višjo prestavo, potisnite ročico nazaj.

Vključeno prestavno razmerje je prikaza - nona prikazovalniku na instrumentni plošči.

Posebni primeri

V določenih pogojih vožnje (posledično, naprimer zaščita motorja, vklop elektron - skega sistema za nadzor stabilnosti: ESC itd.) lahko avtomatski sistem sam zamenja prestavo. Prav tako lahko avtomatski sistem zavrne prestavljanje v določeno prestavo in tako prepreči napačne premike. V tem pri - meru nekaj sekund utripa opozorilni prikaz na instrumentni plošči.

Izjemni primeri

Če vrsta cestišča in ovinki ne omogočajo vožnje z avtomatskim načinom prestavlja - nja (npr.: gorske ceste), je priporočljivo, da preidete na ročni način prestavljanja. Ročno pretikanje je v tem primeru priporočljivo tudi zato, da se izognete samodejnemu zapore - dnemu pretikanju, ki ga pri vzpenjanju vsili

“avtomatika”, in zato, da lahko pri vožnji navzdol izkoristite zaviranje z motorjem.

2.146

Če želite na vzponu stati na mestu, ne pritiskajte na plin.

Nevarnost pregretja avtomatskega me - njalnika.

SLV_UD75388_2

Boîte de vitesse automatique (BFB - KFB - Renault)

AVTOMATSKI MENJALNIK

(3/3)

Parkiranje vozila

Ko vozilo povsem miruje, držite pritisnjen za - vorni pedal in premaknite ročico v položaj P :

Menjalnik bo v praznem teku in pogonska kolesa bodo samodejno blokirana.

Zategnite ročno zavoro ali, glede na iz vedenko vozila, preverite, ali je zategnje naavtomatska parkira zavora.

Časovna obdobja za vzdrževanje

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila in tako preverite, ali je treba za sa - modejni menjalnik treba izvesti vzdrževalni poseg.

Če servisnega posega ni treba izvesti, olja ni treba dolivati.

P položaj lahko aktivirate samo, ko vozilo miruje.

Motnje pri delovanju

– če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo » Preverite samod.me- njalnik«, je to znak za okvaro. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servi - snemreže za vaše vozilo;

– če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pregrevanje samod.

menjalnika«, se čim prej ustavite, da se menjalnik ohladi; z vožnjo nadaljujte šele, ko sporočilo izgine;

– odpravljanje težav pri vozilu s samo dejnim menjalnikom

5.39.

Če med manevriranjem udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se vozilo lahko poškoduje (na primer: de - formacija preme).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

2

4

Če je aktivirana in je prestavna ročica blo - kirana v položaju P , pritisnite zavorno sti - kalo. Prestavno ročico je mogoče sprostiti ročno. To storite tako, da odpnete spodnji del prestavne ročice, vstavite orodje (v obliki trdnega droga) v režo 4 in hkrati pritisnete gumb 2 , da odklenete ročico.

Kljub temu se čimprej posvetujte s predstav - nikom servisne mreže za vaše vozilo.

Iz varnostnih razlogov nikoli ne odvzemite kontakta pred popolno zaustavitvijo vozila.

2.147

SLV_UD75388_2

Boîte de vitesse automatique (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

KLIC V SILI

(1/3)

Če je vozilo opremljeno s funkcijo za klic v sili, lahko to funkcijo uporabite za samo - dejno ali ročno klicanje reševalne službe

(brezplačno) v primeru nesreče ali slabosti, pri čemer se skrajša čas, ki ga reševalna služba potrebuje, da prispe na kraj nesreče.

Opomba: klic v sili deluje:

– v državah, ki jih pokrivajo povezane te - lefonske službe za klic v sili in infrastruk - tura, združljiva s sistemom;

– odvisno od pokritosti omrežja v geograf - ski regiji, kjer se vozilo vozi.

Če funkcijo za klic v sili uporabite za spo - ročanje nesreče, ki ste ji bili priča, morate vozilo zaustaviti čim bližje, na primernem mestu glede na razmere v prometu, da lahko reševalne službe določijo mesto vašega vozila in tako tudi mesto sporočene nesreče.

V vseh primerih upoštevajte lokalne zakon - ske predpise.

2

3

1

4

1 Opozorilna lučka delovanja sistema:

– zelena: deluje

(omrežje na voljo);

– izklopljena: ne deluje

(omrežje ni na voljo);

– rdeča: deluje

napaka;

– utripajoča zelena: klic v teku.

2 Opozorilna lučka samodejnega načina.

3 Gumb

4 Mikrofon.

5 Zvočnik.

.

5

Klic se vedno izvede v naslednjem zapo - redju:

– vzpostavljen je klic za reševalno službo;

– pošljite podatke v zvezi z nesrečo (iden - tifikacijska ploščica proizvajalca, lokalni čas klica, zadnji položaji vozila, smer vozila);

– glasovna komunikacija z reševalno službo;

– po potrebi je poklicana služba za nujno pomoč.

Funkcija za klic v sili deluje v dveh načinih:

– samodejni način;

– ročni način.

Klic v sili uporabljajte le v primeru ne - sreče, v kateri ste udeleženi ali ste ji bili priča, ali v primeru slabosti.

2.148

SLV_UD75383_3

Appel d'urgence (BFB - KFB - Renault)

Appel d’urgence appel d’urgence .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KLIC V SILI

(2/3)

Samodejni način

Če se vklopi opozorilna lučka samodejnega načina 2 zelene barve, to potrjuje, da je vklo - pljen samodejni sistem.

Klic v sili se samodejno sproži v primeru ne - sreče, če se je vklopila varovalna oprema

(zategovalniki varnostnih pasov, airbag itd.).

2

1

3

Ročni način

Klic v sili izvedete tako, da:

– pritisnite gumb 3 in ga zadržite vsaj 3 se - kunde; ali

– petkrat pritisnete gumb 3 v desetih se- kundah.

V primeru nenamerne izvedbe postopka je mogoče klic preklicati tako, da pritisnete gumb 3 in ga držite približno dve sekundi, preden je vzpostavljen klic s klicnim cen - trom.

Ko je klic vzpostavljen, lahko klic konča le klicni center.

Tesni način

(glede na lokalno zakonodajo)

Testni način je na voljo le predstavnikom servisne mreže, ki lahko preverijo, ali funk - cija klica v sili deluje pravilno.

Za uporabo testnega načina:

– trikrat kratko pritisnite gumb 3 ;

– počakajte približno 15 sekund;

– trikrat kratko pritisnite gumb 3 .

Izhod iz testnega načina je samodejen.

V primeru nesreče ostanite v bližini vozila, če mesto in pro - metne razmere to dopuščajo, da se lahko po potrebi hitro od - zovete klicu iz klicnega centra.

2.149

SLV_UD75383_3

Appel d'urgence (BFB - KFB - Renault)

KLIC V SILI

(3/3)

Sistem deluje s temu namenjenim aku - mulatorjem. Življenjska doba akumu - latorja je približno štiri leta (opozorilna lučka 1 začne svetiti rdeče, ko se začne približevati izteku).

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

1

Motnje delovanja

V nekaterih primerih klic v sili morda ne bo deloval (npr. ko je akumulator skoraj prazen).

Če sistem zazna motnjo delovanja, se za več kot 30 minut vklopi opozorilna lučka 1 v rdeči barvi. Čimprej se posvetujte s pred - stavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Za zagotavljanje vaše varno - sti in pravilnega delovanja sis - tema mora kakršen koli poseg na akumulatorju (odstranitev, odklop itd.) izvesti usposobljen strokov - njak.

Nevarnost opeklin zaradi električnega udara.

Obvezno morate upoštevati priporočene roke za zamenjavo, ki so navedeni v navodilih za vzdrževanje, pri čemer teh rokov ne smete prekoračiti.

Akumulator je posebne vrste. Obvezno ga morate zamenjati z enako vrsto.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Brez funkcije za klic v sili sistema ni mogoče izslediti in ne bo pod stalnim nadzorom. Podatki se samodejno in ne - prestano brišejo, sistem pa shrani samo zadnje tri položaje vozila.

V skladu z lokalno zakonodajo se po - datki pošiljajo le v primeru klica v sili.

Podatki, poslani klicnemu centru, se obravnavajo v skladu z veljavno zakono - dajo za zaščito osebnih podatkov v vaši državi. Sistem shrani zgodovino dejav - nosti za samo 13 ur.

Lastnik vozila ima pravico dostopati do svojih podatkov. Zahteva lahko, da se podatki popravijo, izbrišejo ali zaklenejo.

2.150

SLV_UD75383_3

Appel d'urgence (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

3. poglavje: Za vaše udobje

Multi-Sense

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2

Zračniki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3

Ročna klimatska naprava, gretje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5

Avtomatska klimatska naprava

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8

Klimatska naprava: pojasnila in nasveti za uporabo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.23

Funkciji kakovosti zunanjega zraka in odstranjevanja vonjav

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25

Multimedijska oprema

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.26

Električni pomik stekel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.28

Strešno okno z električnim upravljanjem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30

Notranja osvetlitev

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.33

Senčnik, zavesice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.35

Odlagalna mesta potniškega prostora, oprema

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.36

Vtičnica za dodatno opremo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40

Pepelnik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40

Vžigalnik za cigarete

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40

Vzglavniki na zadnjih sedežih

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.42

Zadnja sedežna klop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.44

Prtljažnik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.46

Zadnja polica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

Pokrov za prtljago

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.51

Mreža za prtljago

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.52

Odlagalna mesta, ureditev prtljažnega prostora

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.54

Prevoz tovora v prtljažnem prostoru

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.59

Prevoz tovora: vlečna kljuka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60

Strešni nosilci

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.61

3.1

SLV_UD81450_8

Sommaire 3 (BFB - KFB - Renault)

MULTI-SENSE

Sistem MULTI-SENSE omogoča izbiro med

štirimi načini vožnje, prek katerih je mogoče upravljati vožnjo, prostorsko osvetlitev, udobje in zvok motorja (odvisno od vozila):

– načini Eco, Sport in Comfort so vnaprej konfigurirani, pri čemer jih je mogoče delno prilagoditi (prostorska osvetlitev itd.);

– način My Sense je mogoče prilagoditi.

Načini vožnje vplivajo na:

– servovolan;

– sistem za nadzor stabilnosti vozila;

– odzivnost motorja in menjalnika.

Vplivajo tudi na:

– osvetlitev potniškega prostora in instru - mentne plošče;

– informacije na instrumentni plošči in mul - timedijskem zaslonu;

– zvok motorja (odvisno od vozila).

NačinSport

Ta način omogoča večjo odzivnost motorja in menjalnika. Krmiljenje je trdnejše.

Način Eco

Način Eco zagotavlja varčevanje z ener - gijo. Krmiljenje je nemoteno, upravljanje mo - torja in menjalnika pa omogoča zmanjšanje

porabe goriva.

2.22.

NačinMy Sense

Z uporabo standardnih privzetih nastavitev vozila je mogoče ta način uporabiti za ročno konfiguracijo vožnje, prostorske osvetlitve, udobja in zvoka motorja (odvisno od vozila).

Način Comfort

Ta način podpira gladko krmiljenje.

Prostorska osvetlitev je pridušena. Masažna funkcija sedeža je vklopljena, odvisno od vozila.

1

2

Dostop do menija

Dostopate lahko do možnosti MULTI-

SENSE, odvisno od vozila:

– prek zaslona multimedijskega sistema 1 ;

– z uporabo stikala 2 .

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

V vseh načinih lahko spremenite barvo prostorske osvetlitve ter obliko zapisa in - formacij, prikazanih v načinu My Sense na instrumentni plošči in zaslonu multi - medijskega sistema.

Poleg tega lahko nastavitve tudi pona - stavite na privzete.

Vsi načini vožnje imajo posebne nasta - vitve motorja, ki jih ni mogoče prilagoditi.

Po zaustavitvi motorja se vozilo vedno ponovno zažene v načinu My Sense.

3.2

SLV_UD60390_1

Multi-Sense (BFB - KFB - Renault)

Multi-Sense

Multi-Sense ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conduite .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aides à la conduite.....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) assistance à la conduite ............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZRAČNIKI: izhodi zraka

(1/2)

1 2 3 4 1 2

5

1 reže za usmerjanje zraka na bočno steklo

2 stranski zračniki

3 reža za usmerjanje zraka na vetro - bransko steklo

4 Osrednja zračnika

5 reže za usmerjanje toplega zraka k nogam potnikov spredaj

6 zaslon multimedijskega sistema

6

7 8

5

7

7 reže za usmerjanje toplega zraka k nogam potnikov zadaj

8 zračniki v osrednji konzoli

3.3

SLV_UD60391_1

Aérateurs (sorties d'air) (BFB - KFB - Renault)

Aérateurs aérateurs ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation aération ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZRAČNIKI: izhodi zraka

(2/2)

8

Prednji sedeži

Usmerjanje

Usmerjanje desno/levo

Premikajte drsnik 8 .

Usmerjanje gor/dol

Premikajte drsnik 8 .

9

V krogotok za prezračevanje vozila ne vstavljajte ničesar (na primer ob pojavu neprijetnih vonjav ...).

Obstaja nevarnost poškodb ali na stanka požara.

8

10

9

Nastavitev količine zraka

Obračajte kolesce 9 : do

: popolnoma odprto; de

: zaprto.

Za odpravljanje neprijetnih vonjav v vašem vozilu uporabljajte le sisteme, ki so bili izde - lani v ta namen. Posvetujte se s predstavni - kom servisne mreže za vaše vozilo.

11

Zadnji sedeži

Usmerjanje desno/levo

Premikajte drsnik 11 .

Usmerjanje gor/dol

Premikajte drsnik 11 .

Nastavitev količine zraka

Obračajte kolesce 10 : navzgor: popolnoma odprto; navzdol: zaprto.

3.4

SLV_UD60391_1

Aérateurs (sorties d'air) (BFB - KFB - Renault)

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

(1/3)

1 2 3 4 5 A

8 9 10 11

7 6

Stikala za upravljanje

1 Uravnavanje temperature zraka/funkcija za boljšo vidljivost

2 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in

(odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

3 Klimatska naprava

4 Reciklaža zraka

5 Nastavitev porazdelitve zraka v potni -

škem prostoru.

6 Povečajte hitrost prezračevanja.

7 Zmanjšujte hitrost prezračevanja, dokler se sistem ne izklopi.

Indikatorji

Naslednji indikatorji so prikazani na multime - dijskem zaslonu A :

8 Temperatura zraka

9 Aktivni način.

10 Hitrost prezračevanja

11 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S stikalom 3 lahko vklopite (vklopljena lučka) ali izklopite (ugasnjena lučka) klimat - sko napravo.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

– znižanje temperature v notranjosti potni -

škega prostora;

– hitrejšo odrositev stekel.

3.5

SLV_UD60392_1

Air conditionné manuel (BFB - KFB - Renault)

Chauffage et air conditionné manuel air conditionné ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) chauffage ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) climatisation ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) désembuage pare-brise .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) désembuage vitre arrière ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

(2/3)

Porazdelitev zraka v notranjosti

Možnih je pet razporeditev zraka. Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 5 .

Porazdelitev zraka je prikazana na multime - dijskem zaslonu.

õ

Ves zrak je usmerjen do rež za do vajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

÷

Zrak je usmerjen do vseh zračni - kov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó

Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G

Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

J

Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

1 2

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte stikalo 1 glede na želeno tempe - raturo. Več kot je črtic na multimedijskem za - slonu, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega pro - stora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 1 v desno.

5

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite stikalo 2 .

Prižge se ustrezna lučka delovanja.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom stikala 2 .

Drugače se sušenje stekla izključi samo - dejno.

3.6

SLV_UD60392_1

Air conditionné manuel (BFB - KFB - Renault)

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

(3/3)

1

7 6

4

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite stikalo 1 : vklopi se vgrajena kon - trolna lučka na stikalu.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih ogle - dal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske na - prave in gretja zadnjega stekla.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite stikalo 4 : vklopi se vgrajena kon - trolna lučka na stikalu. V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru obnavlja brez dovaja - nja zunanjega zraka. Reciklaža zraka omo goča:

– izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih ...);

– hitrejše hlajenje potniškega prostora.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spre - menite s pritiskom stikal 6 ali 7 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Sistem je deaktiviran (OFF): hitrost ven - tilatorja je nič (pri mirujočem vozilu). Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Izključevanje klimatske naprave

Če želite izklopiti sistem, stikalo 7 pritisnite večkrat, dokler se na zaslonu multimedij - skega sistema ne prikaže naslednje: »OFF«.

Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Dlje časa vključena reciklaža zraka lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter nekoliko neprijeten vonj v notranjosti vozila. Zato priporočamo, da s pritiskom stikala 4 ponovno vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

3.7

SLV_UD60392_1

Air conditionné manuel (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo A

(1/5)

A

1

15

14

13

Soft Normal Fast

2 3 4 5 6 7 2

12

OFF AUTO Manuel

16

17

18

19

20

21

11 10 9

Gumbi za upravljanje A

8

Za dostop do nastavitev samodejne klimat - ske naprave na zaslonu multimedijskega zaslona 1 glejte navodila za multimedijsko opremo.

Dejanska prisotnost opisanih ukazov je odvi - sna od izvedbe vozila.

2 Nastavitev programirane temperature na levi in desni strani.

3 Reciklaža zraka

4 Zmanjšujte hitrost prezračevanja, dokler se sistem ne izklopi.

5 Povečajte hitrost prezračevanja.

6 , 14 , 15 in 16 Samodejni načini.

7 Bližnjica do strani za klimatsko napravo.

8 Funkcija »Sinhronizacija« SYNC.

9 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in

(odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

10 Funkcija za boljšo vidljivost

11 Klimatska naprava

12 Dodatni način klimatske naprave OFF

13 Prikaz hitrosti prezračevanja.

17 , 18 in 19 Porazdelitev zraka v notranjosti.

20 Dodatni način klimatske naprave Auto

21 Dodatni ročni način klimatske naprave

Nekateri gumbi imajo opozorilno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

3.8

Climatisation automatique

SLV_UD60393_1

Climatisation automatique : commandes A (KFB - BFB - Renault) air conditionné ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) chauffage ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulation de la température......................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) climatisation ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) désembuage vitre arrière ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage vitre arrière ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) désembuage pare-brise .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pare-brise ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pare-brise dégivrant...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage pare-brise .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo A

(2/5)

15

14

13

Soft Normal Fast

2 4 5 2

12

OFF AUTO Manuel

20

21

11

Spreminjanje jakosti prezračevanja

8

Sistem v avtomatskem načinu delovanja kli - matske naprave prilagaja jakost prezračeva - nja, da doseže in vzdržuje izbrano tempera - turo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadarkoli spre - menite s pritiskom stikala 4 ali 5 .

Opomba : konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju

»MULTI-SENSE«

➥ 3.2.

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

– ločena prilagoditev potniškega prostora;

– prilagoditev v načinu SYNC za sinhroni - zacijo sovoznikove in voznikove strani.

SYNC Funkcija

Pritisnite gumb 8 , da omogočite enotno na - stavitev za potniški prostor. Lučka gumba 8 zasveti. Nato uporabite stikalo 11 .

16

Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite gumb 8 ali pa uporabite stikalo 2 in desno stran prilagodite ločeno od leve.

Opozorilna lučka gumba 2 se izklopi.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju

»Multi-Sense«

3.2.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane tem - perature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega dosega - nja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo

(prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno po - večuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zrač - niki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

3.9

SLV_UD60393_1

Climatisation automatique : commandes A (KFB - BFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo A

(3/5)

15

14

Soft Normal Fast

16

4 5 6

OFF AUTO Manuel

10 9

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvra - tnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila).

Ob njeni vključitvi se samodejno vključi kli - matska naprava in gretje zadnjega stekla ter pri nekaterih vozilih električno gretje vetro - branskega stekla.

Uporabite stikalo 10 . Vklopi se vgrajena kontrolna lučka.

Pritisnite gumb 9 za izklop funkcije ogre - vanja zadnjega stekla. Vgrajena kontrolna lučka se izklopi.

Če želite spremeniti hitrost prezračevanja: pritisnite stikalo 4 ali 5 .

Za izklop te funkcije pritisnite:

– stikalo 6 ,

– ponovno stikalo 10 ,

– eno od tipk 14 , 15 ali 16 .

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja

(razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro sto - pnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva.

Sistem upravlja hitrost prezračevanja, po - razdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

NORMAL : omogoča optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zu- nanje pogoje. Pritisnite stikalo 6 ali gumb 15 .

SOFT: doseže želeni nivo udobja na ne - žnejši in tišji način. Pritisnite gumb 14 .

FAST: poveča dotok zraka v potniškem pro - storu. Ta način je priporočen predvsem zato, ker zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 16 .

3.10

SLV_UD60393_1

Climatisation automatique : commandes A (KFB - BFB - Renault) dégivrage/désembuage de lunette arrière .

(page courante) dégivrage/désembuage de pare-brise .......

(page courante)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo A

(4/5)

15

14

Soft Normal Fast

16

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Uporabite stikalo 9 . Vklopi se vgrajena kon - trolna lučka. Ta funkcija omogoča odmrzo - vanje in odroševanje zadnjega stekla in od - mrzovanje zunanjih ogledal (pri vozilih s to funkcijo).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na gumb 9 . Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

4 6

OFF AUTO Manuel

11 9

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop kli - matske naprave glede na zunanje vremen - ske pogoje.

Pritisnite tipko 11 za:

– ročni vklop klimatske naprave (vklopi se kontrolna lučka na stikalu 11 ),

– ročni izklop klimatske naprave (izklopi se kontrolna lučka na stikalu 11 ),

Zaustavitev sistema

Večkrat pritisnite stikalo 4 za izklop sistema.

Priporočamo, da uporabljate enega od avtomatskih načinov delovanja NORMAL,

SOFT ali FAST .

V samodejnem načinu delovanja (kontrolna lučka na stikalu 6 sveti) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Še vedno lahko spremenite izbiro sistema; v tem primeru se kontrolna lučka na stikalu 6 izklopi.

Če se želite vrniti v samodejni način, izberite enega od programov ( NORMAL 15 , SOFT 14 ali FAST 16 ) ali pritisnite stikalo 6 .

3.11

SLV_UD60393_1

Climatisation automatique : commandes A (KFB - BFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo A

(5/5)

3

Soft Normal Fast

OFF AUTO Manuel

17

18

19

Ročno upravljanje

Uporabite stikalo 3 . Vklopi se lučka na sti - kalu 3 .

Daljša izolacija potniškega prostora pred zu - nanjim zrakom lahko povzroči nekoliko ne - prijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vklopite samodejni način delovanja takoj, ko recikliranje zraka ni več potrebno, tako da pritisnete 3 .

Za izklop funkcije ponovno pritisnite sti - kalo 3 .

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite gumbe 17 , 18 in 19 za izbiro že - lenega načina porazdelitve (prikazan je iz - brani pretok zraka).

17 Zrak je večinoma usmerjen k režam za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in režam za dovajanje zraka na prednja bočna stekla.

18 Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

19 Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Reciklaža zraka

Funkcija je samodejno upravljana, vendar jo lahko tudi ročno vključite.

Posebnost:

– med reciklažo se zrak v notranjosti reci - klira brez dotoka zunanjega zraka;

– reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo ob - močje ...) in hitrejše ohlajanje potniškega prostora.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

3.12

SLV_UD60393_1

Climatisation automatique : commandes A (KFB - BFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA:

stikalo B (1/5)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Reciklaža zraka

10 Samodejni način » FAST «.

11 Samodejni način » AUTO «.

12 Samodejni način » SOFT ".

13 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in

(odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja

(razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro sto - pnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva.

Sistem upravlja hitrost prezračevanja, po - razdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

AUTO : omogoča optimalno doseganje iz - brane ustrezne temperature glede na zuna- nje pogoje. Pritisnite gumb 11 .

SOFT: doseže želeni nivo udobja na ne - žnejši in tišji način. Pritisnite gumb 12 .

FAST: poveča dotok zraka v potniškem pro - storu. Ta način je priporočen predvsem zato, ker zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 10 .

13 12 11 10

Stikala za upravljanje

(pri nekaterih izvedenkah)

9

1 Uravnavanje temperature zraka na vozni - kovi strani.

2 Stikalo za vklop klimatske naprave.

3 Funkcija za boljšo vidljivost

4 Nastavitev količine dovajanega zraka.

5 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

6 Kakovost zunanjega zraka

7 Funkcija »Sinhronizacija« SYNC .

8 Uravnavanje temperature zraka na potni - kovi strani.

S kakršnim koli dejanjem na gumbu, ki ni gumb AUTO , sprožite izklop samodej - nega načina delovanja.

3.13

SLV_UD61222_1

Climatisation automatique : Commande B (BFB - KFB - Renault) climatisation ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) air conditionné ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) chauffage ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulation de la température......................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage pare-brise .............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage vitre arrière ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage rétroviseurs ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pare-brise ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pare-brise dégivrant...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage de lunette arrière .

(jusqu’à la fin de l’UD)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA:

stikalo B (2/5)

Nastavitev količine dovajanega zraka

Sistem v avtomatskem načinu delovanja kli - matske naprave prilagaja jakost prezračeva - nja, da doseže in vzdržuje izbrano tempera - turo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spre - menite z obračanjem gumba 4 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

1 4

Uravnavanje temperature zraka

Obračajte stikalo 1 ali stikalo 8 glede na želeno temperaturo.

Čim bolj je stikalo obrnjeno v desno, tem višja je temperatura.

7 8

SYNC Funkcija

Pritisnite gumb 7 , da omogočite enotno na - stavitev za potniški prostor. Lučka gumba 7 zasveti.

Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite gumb 7 ali pa uporabite stikalo 8 in desno stran prilagodite ločeno od leve.

Opozorilna lučka gumba 7 se izklopi.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju

Multi-Sense

3.2.

3.14

SLV_UD61222_1

Climatisation automatique : Commande B (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA:

stikalo B (3/5)

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 3 : vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvra - tnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila).

Zahteva vklop avtomatskega delovanja kli - matske naprave in gretja zadnjega stekla.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 13 . Lučka na gumbu preneha svetiti.

To funkcijo izključite s pritiskom gumba 3 ali 11 .

3 5

13 11

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite stikalo 5 tolikokrat, kot je treba, da izberete način porazdelitve zraka v po - tniškem prostoru. 5 označuje izbrani način porazdelitve.

W

Ves zrak je usmerjen do rež za do - vajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

3.15

SLV_UD61222_1

Climatisation automatique : Commande B (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA:

stikalo B (4/5)

2

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop kli - matske naprave glede na zunanje vremen - ske pogoje.

Za izklop klimatske naprave pritisnite gumb 2 . Vgrajena kontrolna lučka ugasne.

14

13

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 13 : vklopi se opozorilna lučka na gumbu. Ta funkcija omogoča od - mrzovanje in odroševanje zadnjega stekla in odmrzovanje zunanjih ogledal (pri vozilih s to funkcijo).

To funkcijo izklopite tako, da znova priti - snete gumb 13 . Sicer se sušenje stekla iz - ključi samodejno.

Delovanje klimatske naprave povzroči večjo porabo goriva (zato izključite kli - matsko napravo, kadar je ne potrebu - jete).

Vozila z načinom ECO (stikalo 14 ali prek zaslona multimedijskega sis tema, kar je odvisno od vozila): ko je način ECO vklopljen, lahko zmanjša zmogljivost delovanja samodejne klimat -

ske naprave. ➥ 2.22

➥ 3.2.

3.16

SLV_UD61222_1

Climatisation automatique : Commande B (BFB - KFB - Renault) mode ECO .................................................

(page courante)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA:

stikalo B (5/5)

4

Ročno upravljanje

Pritisnite gumb 9 : vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zu - nanjim zrakom lahko povzroči nekoliko ne - prijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite samodejni način delovanja s ponovnim pritiskom na tipko 9 , takoj ko reciklaža zraka ni več po - trebna.

Zaustavitev sistema

Za izklop sistema obrnite stikalo 4 v položaj

» OFF «. Za vklop ponovno zasukajte gumb 4 , da prilagodite hitrost prezračevanja, ali priti - snite gumb 11 .

11 9

Vključevanje recikliranja ali notranjega kroženja zraka (z izolacijo potniškega prostora)

Funkcija se upravlja samodejno, vendar jo lahko vključite tudi ročno. V tem primeru vklop funkcije potrdi prižgana kontrolna lučka na tipki 9 .

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

SLV_UD61222_1

Climatisation automatique : Commande B (BFB - KFB - Renault)

3.17

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo C

(1/5)

C

4

1

2

3

4

10 Funkcija za boljšo vidljivost.

12 in 1 8 Hitrosti prezračevanja.

13 Funkcija »Sinhronizacija« SYNC.

14 , 1 5 in 1 6 Samodejni načini.

17 Klimatska naprava

10

11 12 13 14 15 16 17 18 5

6

9 8

Ročica UPN (C)

7

5 in 11 Nastavitev temperature na levi in desni strani.

6 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in

(odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

7 Porazdelitev zraka v notranjosti

8 Funkcija »Samodejno kroženje zraka«.

9 Reciklaža zraka

Smerokazi

Naslednji indikatorji so prikazani na zas - lonu 3 :

1 Aktivni način, hitrost prezračevanja in porazdelitev zraka v potniškem prostoru

(začasen prikaz po pritisku ustreznih stikal).

2 Zunanja temperatura zraka.

4 Temperatura zraka, levo in desno.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja

(razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro sto - pnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva.

Sistem upravlja hitrost prezračevanja, po - razdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

AUTO: omogoča optimalno doseganje iz - brane ustrezne temperature glede na zu- nanje pogoje. Pritisnite gumb 15 .

SOFT: doseže želeni nivo udobja na nežnejši in tišji način. Pritisnite gumb 14 .

FAST: poveča dotok zraka v potniškem pros - toru. Ta način zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 16 .

3.18

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

SLV_UD60394_1

Climatisation automatique : commande C (BFB - KFB - Renault) air conditionné ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) chauffage ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulation de la température......................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pare-brise dégivrant...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) climatisation ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pare-brise ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage de pare-brise .......

(jusqu’à la fin de l’UD) dégivrage/désembuage de lunette arrière .

(jusqu’à la fin de l’UD)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo C

(2/5)

11 12 13 18 5

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja kli - matske naprave prilagaja jakost prezračeva - nja, da doseže in vzdržuje izbrano tempera - turo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko še vedno prila - godite s pritiskom gumba 12 ali 18 .

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

– ločena prilagoditev potniškega prostora;

– prilagoditev v načinu SYNC za sinhroni - zacijo nastavitev potnika in voznika.

Prilagoditev potniškega prostora

Pritiskajte stikalo 11 .

SYNC Funkcija

Za aktivacijo pritisnite gumb 13 . Zasveti opozorilna lučka gumba 13 .

Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite gumb 13 ali pa uporabite stikalo 5 in desno stran prilagodite ločeno od leve.

Opozorilna lučka gumba 13 se izklopi.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju

»Multi-Sense«

3.2.

Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite gumb 13 ali pa uporabite stikalo 5 in desno stran prilagodite ločeno od leve.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju

»Multi-Sense«

3.2.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane tem - perature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega dosega - nja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo

(prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno po - večuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zrač - niki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

3.19

SLV_UD60394_1

Climatisation automatique : commande C (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo C

(3/5)

12 14 15 16 18

Pritisnite gumb 10 ; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 6 . Lučka na gumbu preneha svetiti.

Če želite spremeniti hitrost prezračevanja: pritisnite gumb 12 ali 18 .

Funkcijo izključite bodisi:

– znova gumb 10 ;

– eden od gumbov 14 , 15 ali 16 .

10 6

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvra - tnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila).

Ob njeni vključitvi se samodejno vključi kli - matska naprava in gretje zadnjega stekla ter pri nekaterih vozilih električno gretje vetro - branskega stekla.

3.20

SLV_UD60394_1

Climatisation automatique : commande C (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo C

(4/5)

Zaustavitev sistema

Če želite izključiti sistem, večkrat pritisnite gumb 12 , dokler se v območju 1 ne prikaže sporočilo OFF.

1

12 14 15 16 17

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 6 ; prižge se kontrolna lučka na tipki. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogle - dal (pri vozilih, ki so opremljena s to funk - cijo).

To funkcijo izključite tako, da znova pri - tisnete gumb 6 . Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

6

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop kli - matske naprave glede na zunanje vremen - ske pogoje.

Pritisnite tipko 17 za:

– vklopite klimatsko napravo (opozorilna lučka v območju 1 zasveti).

– izklopite klimatsko napravo (kontrolna lučka v območju 1 se izklopi).

Priporočamo, da uporabljate enega od samodejnih načinov delovanja

AUTO, SOFT ali FAST.

V samodejnem načinu delovanja (kon - trolna lučka na gumbu 14 , 15 ali 16 sveti) sistem nadzoruje vse funkcije kli - matske naprave.

Izbiro sistema še vedno lahko spreme - nite; v tem primeru kontrolna lučka na gumbu 14 , 15 ali 16 preneha svetiti.

Za vrnitev na samodejni način delovanja pritisnite enega od programov AUTO 15 ,

SOFT 14 ali FAST 16 .

3.21

SLV_UD60394_1

Climatisation automatique : commande C (BFB - KFB - Renault)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo C

(5/5)

Reciklaža zraka

Funkcija je samodejno upravljana, vendar jo lahko tudi ročno vključite.

1

Opomba:

– med reciklažo se zrak v notranjosti reci - klira brez dotoka zunanjega zraka;

– reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo ob - močje ...) in hitrejše ohlajanje potniškega prostora.

Samodejni način delovanja

Pritisnite na tipko 8 (kontrolna lučka se prižge na območju 1 ).

9 8 7

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite tipke 7 , da izberete iskane po - razdelitve (prižge se kontrolna lučka na območju 1 ):

W

Zrak je večinoma usmerjen k režam za dovajanje zraka na ve - trobransko steklo in režam za dovajanje zraka na prednja bočna stekla.

Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Ročno upravljanje

S pritiskom gumba 9 lahko vključite reciklažo zraka.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zu - nanjim zrakom lahko povzroči nekoliko ne - prijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Priporočamo, da takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna, vklopite samodejni način de - lovanja s ponovnim pritiskom gumba 8 ali 9 .

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 8 ali 9 .

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

3.22

SLV_UD60394_1

Climatisation automatique : commande C (BFB - KFB - Renault)

KLIMATSKA NAPRAVA: podatki in navodila za uporabo

(1/3)

Praktični nasveti

V nekaterih primerih (izključena klimatska naprava, vključena reciklaža zraka, izklju - čeno prezračevanje ali nizka hitrost prezra - čevanja itd.) se lahko stekla v vozilu zaro - sijo.

Pri zarošenih steklih uporabite »funkcijo za boljšo vidljivost« , da se stekla posušijo, nato pa vklopite klimatsko napravo v avto - matskem načinu delovanja, da preprečite ponovno zarositev.

Poraba goriva

Med uporabo klimatske naprave je treba računati na povečano porabo goriva (pred - vsem med mestno vožnjo).

Pri vozilih s klimatsko napravo brez avtomat - skega načina delovanja izklopite sistem, ko ga ne potrebujete več.

Nasveti za zmanjšanje porabe goriva in okolju prijaznejšo vožnjo

Vozite z odprtimi zračniki in zaprtimi okni. Če je bilo vozilo parkirano na soncu, za nekaj minut odprite vrata, da gre vroč zrak pred zagonom motorja iz vozila.

Vzdrževanje

Za pogostnost kontrol glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Motnje pri delovanju

V primeru motenj pri delovanju se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

– Manj učinkovito ogrevanje in sušenje stekla oziroma slabše delovanje kli matske naprave.

Do tega pojava lahko pride zaradi zama - zanosti vložka filtra potniškega prostora.

– Zrak se ne ohlaja .

Preverite, ali so vsa stikala in nastavi - tveni gumbi v pravilnih položajih in ali ni mogoče pregorela kakšna varovalka. Če je vse v redu, izklopite napravo.

Pod vozilom se nabira voda

Po daljši uporabi klimatske naprave je nor - malno, če pod vozilom opazite vodo (ki je posledica kondenzacije).

Vozila z načinomECO

Vklop načina ECO lahko zmanjša učin - kovitost klimatske naprave.

➥ 2.22.

V krogotok za prezračevanje vozila ne vstavljajte ničesar (na primer ob pojavu neprijetnih vonjev ...).

Obstaja nevarnost poškodb ali na stanka požara.

Sistem klimatizacije uporabljajte redno, tudi v hladnem vremenu, zaženite ga vsaj enkrat na mesec za približno

5 minut.

Ne odpirajte krogotoka s hla dilnim sredstvom.

Slednje je nevarno za oči in kožo.

3.23

SLV_UD82503_3

Air conditionné : informations et conseils utilisation (BFB - KFB - Renault)

Air conditionné : informations et conseils d’utilisation air conditionné ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) chauffage ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) conditionnement d’air ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) régulation de la température......................

(jusqu’à la fin de l’UD) ventilation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) climatisation ...............................................

(page courante) consommation de carburant ......................

(page courante) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) mode ECO .................................................

(page courante) entretien.....................................................

(page courante)

KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo (2/3)

Krogotok hladilne tekočine (v katerem so ne - kateri sestavni deli hermetično zaprti) vse - buje fluorirane toplogredne pline.

Hladilna tekočina R-134a

Odvisno od vozila boste naslednje informa - cije našli na nalepki A v notranjosti motor - nega prostora.

Prisotnost in lokacija podatkov na nalepki A sta odvisni od vozila.

Ñ

Tip hladilne tekočine

(XXX) Tip olja v krogotoku kli matske naprave

Glejte navodila za uporabo

Vzdrževanje x,xxx kg

Količina hladilnega sred - stva v vozilu.

Ne odpirajte krogotoka s hla dilnim sredstvom . Slednje je nevarno za oči in kožo.

Potencial globalnega segrevanja

(GWP): xxxx

Potencial globalnega segrevanja (ekvivalent

CO2).

CO2 ekv. x.xxx t

Teža in količina ekviva - lenta CO2.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz- ključite kontakt.

2.4

2.5.

3.24

SLV_UD82503_3

Air conditionné : informations et conseils utilisation (BFB - KFB - Renault)

A

A

KLIMATSKA NAPRAVA: podatki in navodila za uporabo

(3/3)

Hladilna tekočina R-1234yf

Ñ

Tip hladilne tekočine

Odvisno od vozila, naslednje informacije so na nalepki B v notranjosti motornega pros - tora.

Prisotnost in lokacija podatkov na nalepki B sta odvisni od vozila.

(XXX) Tip olja v krogotoku kli matske naprave

Vnetljiv izdelek

Glejte navodila za uporabo

Vzdrževanje

x,xxx kg

Količina hladilnega sred - stva v vozilu.

Potencial globalnega segrevanja

(GWP): xxxx

Potencial globalnega segrevanja (ekvivalent

CO2).

CO2 ekv. x.xxx t

Teža in količina ekviva - lenta CO2.

B

B

SLV_UD82503_3

Air conditionné : informations et conseils utilisation (BFB - KFB - Renault)

3.25

KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA IN ODSTRANJEVANJE VONJAV

1

Za dostop do funkcije prek zaslona multime - dijskega sistema 1 glejte navodila za multi - medijsko opremo.

Kakovost zunanjega zraka

Kakovost zraka v vozilu je prikazana s poja - snilom in animacijo na multimedijskem za - slonu.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijsko opremo.

3.26

Fonctions qualité de l’air extérieur et désodorisation

SLV_UD60396_1

Fonction qualité de l'air extérieur (BFB - KFB - Renault) désodorisation ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) qualité de l’air extérieur .............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

MULTIMEDIJSKA OPREMA

(1/2)

1

3

2

Multimedijski sistem

1 Zaslon multimedijskega sistema;

2 Stikala pod volanom;

3 Stikala na volanu;

4 Mikrofon.

Vgrajena komanda za prostoročno telefoniranje

Uporabljajte stikala na volanu 3 , če je vozilo opremljeno z njimi.

Za podrobnosti o delovanju te opreme glejte navodila.

naprav.

Uporaba telefona

Svetujemo vam, da vedno upoštevate veljavne zakonske predpise glede uporabe teh

Équipements multimédia

SLV_UD60414_1

Equipement Multimédia (BFB - KFB - Renault)

équipements multimédia............................

(jusqu’à la fin de l’UD) téléphone ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de navigation ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) commande intégrée de téléphone mains-

-libres .........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) navigation ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) radio...........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) afficheur .....................................................

(page courante) multimédia (équipement) ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écran

écran navigation ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écran affichages de navigation ....................

(jusqu’à la fin de l’UD)

écrans

écran multimédia .................................

(page courante) commandes commande sous le volant ....................

(page courante)

4

3.27

MULTIMEDIJSKA OPREMA

(2/2)

5

5

Vtičnice za multimedijsko opremo 5

Glede na vozilo lahko uporabite vhode USB ali čitalnik kartice SD za dostop do multi - medijskih vsebin svoje dodatne opreme in posodobitve sistema (glejte navodila za opremo).

Na zaslonu multimedijskega sistema in s stikali pod volanom lahko izberete različne vire.

Vtičnice USB so namenjene tudi za polnjenje dodatne opreme, ki so jo odobrile naše tehnične službe in katere moč ne sme pre - segati 12 vatov (napetost 5 V) na vtičnico.

Vtičnica JACK omogoča poslušanje zvočnih vsebin s pomožnim kablom.

Moč dodatne opreme, ki jo pri - ključite, ne sme presegati

12 vatov.

Obstaja nevarnost požara.

3.28

SLV_UD60414_1

Equipement Multimédia (BFB - KFB - Renault) prise accessoires .......................................

(page courante)

ELEKTRIČNI POMIK STEKEL

(1/2)

Električni pomik stekel

Ti sistemi delujejo:

– pri delujočem motorju;

– po zaustavitvi motorja do odpiranja enih od prednjih vrat (do približno 12 minut);

– pri izklopljenem motorju, zaprtih spred - njih vratih, po pritisku gumba za zagon.

Za spust ali dvig stekel do želene višine pri - tisnite ali dvignite stikalo na posameznih vratih: stekla na zadnjih vratih se ne spustijo do konca.

5

1

4

3

2

Varnost potnikov na zadnjih sedežih

Voznik lahko blokira delovanje pomika stekel s pritiskom na stikalo 4 . Na instru- mentni plošči se prikaže potrditveno sporočilo.

Voznikova odgovornost

Nikoli ne puščajte ključa ali kartice v vozilu, niti za krajši čas, če je v njem otrok, odrasla oseba z zmanjšano zmožnostjo ali žival. Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, z vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat.

Če se kdo priščipne, steklo nemudoma pomaknite navzdol, tako da pritisnete na ustrezno stikalo.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

6

Na voznikovem mestu uporabite stikalo:

1 za steklo na voznikovi strani,

2 za steklo na sovoznikovi strani,

3 in 5 za zadnja stekla.

Na ostalih sedežih uporabite stikalo 6 .

Ne naslanjajte predmetov na delno odprto steklo: obstaja nevarnost, da se pokvari mehanizem za pomik stekla.

3.29

SLV_UD63610_2

BFB Lève-vitres électriques (BFB - KFB - Renault)

Lève-vitres lève-vitres ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants (sécurité) .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ELEKTRIČNI POMIK STEKEL

(2/2)

Impulzni način delovanja

Poleg predhodno opisanega električnega pomika stekel so lahko vozila opremljena še s tem načinom pomika.

Na kratko in do konca pritisnite ali dvignite stikalo za določeno steklo: steklo se povsem spusti ali dvigne. Če med spuščanjem ali dviganjem pritisnete na stikalo, se steklo ustavi.

Daljinsko zapiranje stekel

(vozila z impulznim električnim pomikom na

štirih steklih)

Če pri zaklepanju vrat z zunanje strani dva krat zaporedoma pritisnete gumb za za klepanje na kartici ali gumb voznikovih vrat v prostoročnem načinu delovanja, se stekla (in pri nekaterih vozilih strešno okno) samodejno zaprejo.

Kljub temu je vključitev tega sistema priporočljiva samo, če ima uporabnik dober pregled nad vozilom in ni nikogar v vozilu.

Impulznega električnega pomika stekla ni mogoče upravljati

Impulzni električni pomik stekla je opremljen s termično zaščito: če zaporedoma priti - snete stikalo za stekla več kot šestnajstkrat, preklopi v način zaščite (steklo se zaklene).

Lahko:

– uporabite stikalo za električni pomik stekel v intervalih po približno 30 sekund,

– pri delujočem motorju se bo steklo odkle - nilo po približno 20 minutah neuporabe stikala za električni pomik stekel.

Opomba: če steklo okna pri zapiranju naleti na odpor (npr. veja drevesa itd.), se ustavi in odpre za nekaj centimetrov.

Motnje pri delovanju

Če funkcija zapiranja stekla ne deluje, sistem preide v način običajnega delova - nja: dvignite ustrezno stikalo tolikokrat, kot je potrebno, da se steklo popolnoma zapre, in pridržite stikalo (še vedno na strani za za - piranje) za približno eno sekundo, nato pa popolnoma spustite in dvignite steklo, da ponovno vzpostavite pravilno delovanje sis - tema.

Po potrebi se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ročni pomik stekel

Obračajte ročico 7 .

7

Pri zapiranju oken pazite, da noben del telesa (npr. roka, dlan itd.) ni zunaj vozila.

poškodb.

Obstaja nevarnost resnih

3.30

SLV_UD63610_2

BFB Lève-vitres électriques (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

ELEKTRIČNO STREŠNO OKNO

(1/3)

1

2

1

4

0

A

B

3

C

D

Drsni pomik zavese 1

– za odpiranje: s potiskanjem ročice 2 nazaj premaknite zaveso v želeni polo - žaj;

– za zapiranje: s potiskanjem ročice 2 naprej premaknite zaveso v želeni polo - žaj.

Za drsni pomik strešnega okna

– za dvižni pomik: premaknite označeni položaj 3 v položaj A ;

– za odpiranje: premaknite označeni polo - žaj 3 v položaj B , C ali D glede na želeno stopnjo odprtosti;

– za zapiranje: premaknite označeni polo - žaj 3 v položaj 0 .

Voznikova odgovornost nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane žival, otrok ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, z vklju - čitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat.

V primeru priščipanja nemudoma od - prite okno, tako da zasukate gumb 4 do konca v desno (položaj D ).

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

3.31

Toit ouvrant électrique toit ouvrant .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enfants (sécurité) .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sécurité enfants .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture/ouverture : du toit ouvrant ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ouverture/fermeture toit ouvrant ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD62545_2

Toit ouvrant électrique (BFB - KFB - Renault)

ELEKTRIČNO STREŠNO OKNO

(2/3)

Daljinsko zapiranje strešnega okna

Če dvakrat zaporedoma hitro pritisnete gumb za zaklepanje na kartici ali gumb za zaklepanje na voznikovih vratih v načinu prostoročnega upravljanja, se vsa stekla in strešno okno samodejno zaklenejo.

Kljub temu je vključitev tega sistema priporočljiva samo, če ima uporabnik dober pregled nad vozilom in ni nikogar v vozilu.

4

0

A

B

3

C

D

Pri vozilih, ki so opremljena s tem sistemom, se s tem po - stopkom vključi dodatno zakle -

panje.

1.5 ali

1.13.

Prepričajte se, da ni nikogar v vozilu.

Posebnosti

Vaše vozilo je opremljeno s sistemom proti priščipanju: če strešno okno pri zapiranju naleti na odpor (npr.: veja ...), se ustavi in odmakne za nekaj centimetrov.

Po daljinskem zapiranju strešnega okna se s pritiskom na gumb 4 strešno okno vrne v položaj, v katerem je bilo pred zapiranjem.

Streha se ne odpre pri temperaturah, nižjih od –20 °C. Vendar pa se še vedno zapre.

Pri zapiranju strešnega okna pazite, da noben del telesa

(npr. roka, dlan, ...) ni zunaj vozila.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

3.32

SLV_UD62545_2

Toit ouvrant électrique (BFB - KFB - Renault)

ELEKTRIČNO STREŠNO OKNO

(3/3)

4

0

A

B

3

C

D

motnje delovanja

Če strešnega okna ni mogoče zapreti, pre - maknite označeni položaj 3 v položaj 0 ter nato pritisnite in zadržite gumb 4 , dokler se strešno okno popolnoma ne zapre: obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Priporočila za uporabo

– Vozilo s tovorom na strešnem prtlja žniku

Pri prevozu tovora na strehi ni priporo- čljivo odpirati ali zapirati strešnega okna.

Preden premaknete strešno okno, preve - rite predmete in/ali dodatno opremo (no - silec za kolo, strešni potovalni kovček...), ki je nameščena na nosilnih drogovih prtljažnika: ta oprema mora biti pravilno nameščena in pritrjena, da zaradi njene namestitve ne bi bilo ovirano delovanje strešnega okna.

O možnih prilagoditvah vas bo sezna - nil predstavnik servisne mreže za vaše vozilo;

– prepričajte se , da je strešno okno dobro zaprto, ko zapuščate vozilo;

– očistite tesnilo vsake tri mesece s sred - stvi, ki jih priporočajo naše tehnične službe;

– ne odpirajte strešnega okna takoj po dežju ali po pranju vozila.

Voznikova odgovornost nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane žival, otrok ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, z vklju - čitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat.

V primeru priščipanja nemudoma od - prite okno, tako da zasukate gumb 4 do konca v desno (položaj D ).

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Pozor, med tem postopkom funkcija proti priščipanju strešnega okna ne deluje.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

3.33

SLV_UD62545_2

Toit ouvrant électrique (BFB - KFB - Renault) anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

NOTRANJA OSVETLITEV

(1/2)

1 2 3

4

5

Bralne lučke

S pritiskom na stikalo 1 sprožite:

– stalno osvetlitev;

– takojšen izklop.

Pri odklepanju in odpiranju vrat ali prtljažnih vrat se začasno prižgejo bralne lučke in osvetlitev.

3.34

Éclairage intérieur

éclairage intérieur ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plafonnier ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) spots d’éclairage ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) spots de lecture .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage boîte à gants ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage de coffre ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Stropna lučka

S pritiskom na stikalo 3 sprožite:

– stalno osvetlitev;

– prižiganje lučke ob odprtju enih vrat.

Ugasne šele, ko so ta vrata pravilno zaprta in z določenim časovnim zami - kom;

– takojšnjo ugasnitev.

Bralne lučke

Pritisnite stikalo 2 in 4 .

Opomba: pri vozilih, opremljenih z multime - dijskim sistemom, prek zaslona multimedij -

skega sistema (

1.95) lahko:

– ob odpiranju vrat prtljažnika izklopite/ vklopite osvetlitev stropnih lučk;

– odvisno od vozila spremenite barvo lučke za prostorsko osvetlitev (na voljo je 8 mo - žnosti).

Lučka v predalu za rokavice 5

Lučka zasveti, ko odprete pokrov.

SLV_UD60399_1

Eclairage intérieur (BFB - KFB - Renault)

NOTRANJA OSVETLITEV

(2/2)

6

Lučka v prtljažniku 6

Lučka se prižge ob odpiranju prtljažnika.

6

Ko so vrata pravilno zaprta, se ob zak - lepanju vrat ali zagonu motorja lučka na stropu in ostale lučke izklopijo.

SLV_UD60399_1

Eclairage intérieur (BFB - KFB - Renault)

6

3.35

SENČNIKI, ZAVESICE

1 2

3

4

Prednji senčniki

Preklopite senčnik 1 na vetrobransko steklo ali pa ga odpnite in preklopite na bočno steklo.

Ogledalo v senčniku

Dvignite pokrov 3 .

Osvetlitev 2 je samodejna.

Trak za kartice 4

Vanj lahko zataknete cestninske listke in kartice ...

Pazite, da bo med vožnjo ogle - dalo pokrito s pokrovčkom.

Obstaja nevarnost poškodb.

3.36

Pare-soleil, stores pare-soleil ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) miroirs de courtoisie ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) stores pare-soleil .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) rideaux pare-soleil .....................................

(page courante)

SLV_UD60400_1

Pare-soleil, stores (BFB - KFB - Renault)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV POTNIŠKEGA PROSTORA

(1/4)

3

1

Predal v vratih 1

Vanj lahko odložite steklenico.

Rangements/aménagements habitacle

2

Predal na sovoznikovi strani

Odprete ga tako, da potegnete za ročico 2 .

V predal za drobnarije lahko odložite doku - mente formata A4, steklenico, ...

Odlagalno mesto v senčniku 3

Vanj lahko zataknete cestninske listke, kartice.

Pazite, da v »odprtih« odlagal - nih mestih ni naložen kakšen trd, težek ali koničast predmet, ki bi ga lahko pri zavijanju ali sunkovitem zaviranju odneslo v potnike.

Na podu pred voznikovim se - dežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo upo - rabo.

3.37

SLV_UD60401_1

Rangements, aménagements habitacle (BFB - KFB - Renault) rangements................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) vide-poches ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) aménagements ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV POTNIŠKEGA PROSTORA

(2/4)

4

7

5

4

6

Osrednje odlagalno mesto 5

Drsna sistem 6 zadržuje kozarce.

Osrednje odlagalno mesto 4

Nosilec za kozarce 7

4

7

Pri vožnji v ovinek, pospeševa - nju ali zaviranju pazite, da se pijača ne bo izlivala iz ploče - vinke ali kozarca v nosilcu.

Obstaja nevarnost opeklin, če je pijača vroča.

Pazite, da v “odprtih” odlagal - nih mestih ni naložen kakšen trd, težek ali koničast predmet, ki bi ga lahko pri zavijanju ali sunkovitem zaviranju odneslo v potnike.

3.38

SLV_UD60401_1

Rangements, aménagements habitacle (BFB - KFB - Renault)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV POTNIŠKEGA PROSTORA

(3/4)

10

11

8

Predal v osrednji konzoli 9

Drsni naslon za roke 8 pomaknite skrajno nazaj in ga dvignite.

9

Držalo 10

Med vožnjo se lahko zanj držite.

Ne uporabljajte ga za vstopanje v vozilo ali izstopanje iz vozila.

Kljukice za obešanje oblačil 11

Na podu pred voznikovim se - dežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo upo - rabo.

3.39

SLV_UD60401_1

Rangements, aménagements habitacle (BFB - KFB - Renault) accoudoir avant ....................................................

(page courante) poignée de maintien ..................................

(page courante)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV POTNIŠKEGA PROSTORA

(4/4)

13

15

12

Odlagalni predal v zadnjih vratih 12

Pazite, da v »odprtih« odlagal - nih mestih ni naložen kakšen trd, težek ali koničast predmet, ki bi ga lahko pri zavijanju ali sunkovitem zaviranju odneslo v potnike.

14

Žepi 13 na prednjih sedežih

Osrednje odlagalno mesto zadaj 14

Naslon za roke na zadnjem sedežu z nosilcem za kozarce

Spustite naslon za roke 15 .

Pri vožnji v ovinek, pospeševa - nju ali zaviranju pazite, da se pijača ne bo izlivala iz ploče - vinke ali kozarca v nosilcu.

Obstaja nevarnost opeklin, če je pijača vroča in/ali razlivanja.

3.40

SLV_UD60401_1

Rangements, aménagements habitacle (BFB - KFB - Renault) accoudoir arrière ..................................................

(page courante)

PEPELNIK, VŽIGALNIK ZA CIGARETE, VTIČNICA ZA DODATNO OPREMO (1/2)

1 1

2

3

Vžigalnik za cigarete 1

Pri vključenem kontaktu pritisnite na vžigal - nik za cigarete 1 . Ko se grelna spirala dovolj segreje, vžigalnik izstopi. Izvlecite ga. Po uporabi ga vtaknite nazaj v ležišče.

2

Pepelnik 3

Lahko ga namestite v eno od ležišč 2 .

Odprete ga tako, da privzdignete pokrov. Ko ga je potrebno očistiti, pepelnik izvlecite iz njegovega ležišča 2 .

Moč dodatne opreme, ki jo želite priključiti, ne sme prese - gati 120 W (12 V).

Če hkrati uporabljate več vtič - nic za dodatno opremo, skupna napetost priključene dodatne opreme ne sme pre - segati 180 W.

Obstaja nevarnost požara.

Če vaše vozilo ni opremljeno z vžigal - nikom za cigarete in pepelnikom, si ju lahko priskrbite pri prodajnem zasto - pniku za vaše vozilo.

3.41

SLV_UD60402_1

Cendriers-Allume cigares (BFB - KFB - Renault)

Prise accessoires

Cendrier

Allume-cigares cendrier......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) allume-cigares ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) prise accessoires .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

PEPELNIK, VŽIGALNIK ZA CIGARETE, VTIČNICA ZA DODATNO OPREMO (2/2)

4

4

Vtičnice za dodatno opremo 4

Uporabite lahko eno od vtičnic 4 . Predvidene so za priključitev dodatne opreme, ki jo odo - brijo naše tehnične službe.

Moč dodatne opreme, ki jo želite priključiti, ne sme prese - gati 120 W (12 V).

Če hkrati uporabljate več vtič - nic za dodatno opremo, skupna napetost priključene dodatne opreme ne sme pre - segati 180 W.

Obstaja nevarnost požara.

3.42

SLV_UD60402_1

Cendriers-Allume cigares (BFB - KFB - Renault)

ZADNJI VZGLAVNIKI (1/2)

A

1

B

Položaj za uporabo vzglavnika srednjega sedeža A

Do konca dvignite vzglavnik, dokler se ne zablokira.

Preverite ali je pokrov motorja pravilno za - skočen.

Položaj za shranjevanje vzglavnika srednjega sedeža B

Pritisnite na gumb 1 in potisnite vzglavnik do konca navzdol.

Potisnite vzglavnik popolnoma navzdol ali ga nagnite naprej le za položaj pospra vljenega vzglavnika: vzglavnik ne sme biti nikoli v tem položaju, ko je na sedežu potnik ali otroški sedež.

Odstranitev vzglavnika

Dvignite vzglavnik do konca navzgor in nato pritisnite gumb 1 ter izvlecite vzglavnik.

Ponovna namestitev vzglavnika

Vtaknite drogova vzglavnika v vodili, priti - snite gumb 1 in potisnite vzglavnik navzdol.

Preverite ali je pokrov motorja pravilno za - skočen.

Vzglavniki so pomemben ele - ment za zagotavljanje varnosti, zato naj bodo vedno name -

ščeni in pravilno nastavljeni.

3.43

SLV_UD79889_5

Appuis-tête arrière (BFB - Renault)

Appuis-tête arrière appuis-tête .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZADNJI VZGLAVNIKI (2/2)

1

Položaj spravljenih stranskih vzglavnikov

Pritisnite gumb 1 in odvisno od vozila:

– do konca spustite (gib A ) vzglavnik 2 ; ali

– potisnite navzdol in nagnite (gib ) vzglavnik 3 do konca naprej.

3.44

A

2

3 B

1

SLV_UD79889_5

Appuis-tête arrière (BFB - Renault)

ZADNJA SEDEŽNA KLOP

(1/2)

1

Ko je pri dvodelni zadnji se - dežni klopi manjši del naslo - njala B preklopljen, srednjega sedeža ne smete uporabljati, saj ni mogoče zapeti varnostnega pasu

(nedostopne zaponke pasov).

B

A

2

Ročni preklop naslonjal

Pazite, da sta prednja sedeža pomaknjena dovolj naprej.

Dvignite stranske vzglavnike v najvišji polo - žaj in srednji vzglavnik popolnoma spustite.

Odvisno od vozila namestite varnostni pas v vodilo 2 , da se ne poškoduje, ali pa ga pri - pnite v zaponko pasu. Tako boste preprečili, da bi se varnostni pas priprl med vračanjem sedeža v prvotni položaj za uporabo. V vseh primerih preverite, da varnostni pasovi pra - vilno delujejo.

Povlecite stikalo 1 in spustite naslonjalo A navzdol.

Za ponovno namestitev naslonjala rav- najte v obratnem vrstnem redu kot pri de - montaži.

Ponovno namestite naslonjalo in ga zata - knite na njegov nosilec.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Pri nameščanju sedežnega naslonjala pazite na to, da bo dobro učvrščeno.

Če so na sedežih nameščene sedežne prevleke , pazite, da ne bodo ovirale zaskočitve naslonjala.

Pravilno speljite varnostne pasove.

Ponovno namestite vzglavnike.

igrače ...).

Pri premikanju zadnjih sede - žev pazite, da ni ničesar v bli - žini sedežnih pritrdišč (deli telesa, žival, kamenčki, krpa,

3.45

SLV_UD57299_4

Banquette arrière (BFB - Renault)

Banquette arrière banquette arrière .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) sièges arrière

Fonctionnalités .....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZADNJA SEDEŽNA KLOP

(2/2)

Pogoji uporabe

– vozilo miruje;

– prtljažna vrata so odprta;

– zadnji varnostni pasovi so pripeti.

Motnje delovanja

Če so vsi pogoji izpolnjeni, a se preklop ne izvede, se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

3

Samodejni preklop naslonjal

(položaj, ko so poravnana s podom)

(izvedenka break)

Če v prtljažniku potegnete stikalo 3 , lahko samodejno sprostite naslonjala zadnje se - dežne klopi, da jih lahko poravnate s podom.

igrače ...).

Pri premikanju zadnjih sede - žev pazite, da ni ničesar v bli - žini sedežnih pritrdišč (del telesa, žival, kamenčki, krpa,

3.46

SLV_UD57299_4

Banquette arrière (BFB - Renault)

PRTLJAŽNIK: IZVEDENKA S 4 VRATI (1/3)

Pogoji uporabe

– Zaustavite vozilo.

– Če led ali sneg ovirata odpiranje prtlja - žnih vrat, ju obvezno odstranite, da spro - stite prtljažna vrata.

– Če se je akumulator spraznil ali se je polnil, je treba zapreti dvižna prtljažna vrata (ročno, če je potrebno), da ponovno zaženete motor vrat prtljažnega prostora.

Za odklepanje in upravljanje s prtljažnimi vrati je na voljo več načinov, odvisno od vozila:

– z gumbom za zaklepanje/odklepanje na

ključu z daljinskim upravljanjem ➥ 1.4;

– z gumbom za zaklepanje/odklepanje na

kartici

1.9;

– prek zunanjega stikala prtljažnih vrat;

– s funkcijo prostoročnega upravljanja;

– s stikalom na armaturni plošči.

1

Iz varnostnih razlogov vrata od- pirajte in zapirajte samo, ko je vozilo ustavljeno.

Obstaja nevarnost poškodb.

2

Ročno upravljanje

Odpiranje

Odvisno od vozila pritisnite gumb na arma- turni plošči 1 ali gumb 2 in prtljažna vrata se odprejo samodejno.

Opomba: preden odprete vrata prtljažnika, se prepričajte, da je okrog vozila dovolj pro - stora za premik vrat.

Da ne bi prišlo do poškodb, se pri odpiranju/zapiranju prtlja - žnih vrat prepričajte, da ni niko - gar v bližini gibljivih delov.

Obstaja nevarnost poškodb.

Med odpiranjem/zapiranjem prtljažnih vrat bodite pozorni, da premikanja nič ne ovira.

3.47

SLV_UD79901_3

Coffre à bagages : version 4 portes (BFB - KFB - Renault)

Coffre à bagages coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) porte de coffre ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) hayon .........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

PRTLJAŽNIK: IZVEDENKA S 4 VRATI (2/3)

Tipalo zazna približevanje in oddaljevanje vaše noge in sproži odpiranje prtljažnih vrat.

Ne zadržite noge v zraku.

Gib izvedite brez prekinitev in dotikanja zad - njega odbijača.

A

2

B

Zapiranje

Spustite vrata prtljažnika tako, da si poma - gate z ročico na notranji strani.

S funkcijo »prostoročnega upravljanja«

Funkcija prostoročnega upravljanja omo - goča dostop do prtljažnika, ko imate polne roke.

Prepričajte se, da je kartica približno en meter stran, v osrednjem območju zadnjega odbijača vozila (območje B ).

Pri izključenem kontaktu se postavite na raz - daljo približno 45 centimetrov od zadnjega odbijača vozila in premaknite stopalo naprej in nazaj v območju A .

Onemogočite funkcijo prosto - ročnega upravljanja pred:

– pranjem vozila v samodejni avtopralnici;

– ročnim pranjem vozila;

– upravljanjem z vlečno kljuko;

– ...

Obstaja nevarnost nenamernega od piranja prtljažnih vrat, ki lahko pov zroči poškodbe.

3.48

SLV_UD79901_3

Coffre à bagages : version 4 portes (BFB - KFB - Renault) mains libres ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

PRTLJAŽNIK: IZVEDENKA S 4 VRATI (3/3)

Vklop/izklop funkcije »prostoročno upravljanje«

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Posebnosti pri uporabi funkcije

»prostoročnega upravljanja«

– Funkcija »prostoročnega upravljanja« ni več na voljo po več dnevih nedelovanja vozila ali po približno 15 minutah, če je vozilo odklenjeno. Ponovno jo vklopite z gumbom za odklepanje na kartici.

– Funkcija prostoročnega upravljanja je na voljo samo, ko vozilo stoji in je motor ugasnjen (ko ni v stanju pripravljenosti s funkcijo Stop and start).

– Funkcija «prostoročnega upravljanja» morda ne bo delovala, če je na vozilo nameščena vlečna kljuka ali je vozilo na območju z močnim elektromagnetnim se - vanjem.

Varnostna priporočila za uporabo

– Pred odpiranjem prtljažnih vrat preverite, ali imate okrog vozila dovolj prostora za odpiranje. V nasprotnem primeru ustavite gibanje prtljažnih vrat, preden se česa dotaknejo.

– V sistemu se lahko pojavijo začasne težave, če je eno od tipal, ki so vgrajena v zadnji odbijač, prekrito (z umazanijo, blatom, snegom, soljo za posipanje itd.).

Očistite tipala. Če težave ne morete od - praviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opomba: v zelo hladnih vremenskih razme - rah se lahko zgodi, da samodejno odpiranje ne deluje, če so tesnila prtljažnih vrat zamr - znjena.

Pritrjevanje kakršnih koli nosil - nih elementov (nosilec za kolo, kovček za prtljago itd.) na pr - tljažna vrata je prepovedano.

Če želite na vozilo namestiti nosilni ele - ment, se obrnite na predstavnika servi - sne mreže.

3

Ročno odpiranje vrat iz notranjosti

Če prtljažnika ne morete odkleniti, ga lahko ročno odklenete z notranje strani:

– do prtljažnika pridete tako, da preklopite naslonjala zadnje sedežne klopi;

– vstavite ploščat izvijač ali podobno orodje pod talno oblogo nad mehanizmom 3 in potisnite enoto, kot je prikazano na sliki;

– potisnite vrata prtljažnika, da se odprejo.

3.49

SLV_UD79901_3

Coffre à bagages : version 4 portes (BFB - KFB - Renault)

PRTLJAŽNIK: IZVEDENKA S 5 VRATI

2

1

3

Odpiranje

Pritisnite gumb 1 in dvignite prtljažna vrata.

Zapiranje

V začetni fazi zapiranja si lahko pomagate z držali 2 na notranjem delu prtljažnih vrat.

Ročno odpiranje iz notranjosti

Posebnost:

Če prtljažnika ne morete odkleniti, ga lahko ročno odklenete iz notranjosti:

– do prtljažnika pridete tako, da preklopite naslonjala zadnje sedežne klopi;

– vstavite svinčnik ali podoben predmet v odprtino 3 in pomaknite sklop, kot je pri - kazano na sliki;

– potisnite vrata prtljažnika, da se odprejo.

Pritrjevanje kakršnih koli nosil - nih elementov (nosilec za kolo, kovček za prtljago itd.) na pr - tljažna vrata je prepovedano.

Če želite na vozilo namestiti nosilni ele - ment, se obrnite na predstavnika servi - sne mreže.

3.50

SLV_UD60406_1

Coffre à bagages : version 5 portes (BFB - KFB - Renault) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) porte de coffre ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZADNJA POLICA

1

2

Odstranitev

Iztaknite obe vrvici 1 (na strani prtljažnih vrat).

Odpnite zadnjo polico 2 in jo potegnite k sebi.

Za namestitev police ravnajte v obratnem vr - stnem redu.

Na zadnjo polico ne odlagajte nobenih težkih ali trdih predme - tov. V primeru sunkovitega za - viranja ali nesreče lahko pred - stavljajo nevarnost za potnike v vozilu.

SLV_UD60407_1

Tablette arrière (BFB - KFB - Renault)

Tablette arrière tablette arrière ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) porte de coffre ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plage arrière ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

3.51

ZLOŽLJIVA POLICA PROSTORA ZA PRTLJAGO

A

B

2

2

3

1

4

C 3

Navijanje mehkega dela zložljive police 2

Pritisnite ročico 1 , da sprostite nastavka iz njunih pritrdišč na obeh straneh prtljažnega prostora.

Omogočite, da se bo prtljažna polica zložila.

Odstranitev/namestitev zložljive police 2

Potisnite del 3 (gib A ) in hkrati dvignite desno stran navijalnega bobna (gib B ).

Nato privzdignite levo stran navijalnega bobna in odstranite sklop.

Za namestitev police ravnajte v obratnem zaporedju.

1

A

Odlagalno mesto zložljive police za prtljago 2

Dvignite del 4 poda prtljažnika.

Obrnite zložljivo polico tako, da je ročaj 1 viden in obrnjen proti sprednjemu delu vozila.

Spravite zložljivo polico, potisnite ročico 1 naprej in nato najprej vstavite levo stran v ležišče, nato pa desno stran (gib C ) tako, da potisnete del 3 (gib A ).

Zaprite pod prtljažnika.

Na zložljivo zadnjo polico ne polagajte težkih ali trdih predmetov. V primeru sun - kovitega zaviranja ali nesreče lahko predstavljajo nevarnost za potnike v vozilu.

3.52

SLV_UD60408_1

Cache-bagages (BFB - KFB - Renault)

Cache-bagages cache-bagages ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plage arrière ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plancher de coffre ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

PREGRADNA MREŽA ZA PRTLJAGO

(1/2)

A

1

B

2

Pri določenih izvedenkah vozil služi kot za -

ščitna pregrada potniškega prostora pri pre - vozu živali ali tovora.

Nameščena je lahko:

– za zadnjimi sedeži A ;

– za prednjima sedežema B .

Namestitev pregradne mreže za prednjima sedežema

Znotraj vozila na obeh straneh:

– za dostop do zgornjih pritrdišč za name - stitev mreže dvignite pokrovček 1 ;

– zgornji napenjalni drog mreže 2 vtaknite v pritrdišča;

3

5

4

– če mrežo uporabljate prvič, se za dostop do pritrdišč 4 obrnite na predstavnika ser - visne mreže;

– pritrdite oba kaveljčka 5 pasov mreže 3 v pritrdišča 4 ;

– nastavite pas 3 mreže tako, da bo dobro napet.

Pregradna mreža je predvi - dena za zadrževanje do največ

10 kg teže.

Obstaja nevarnost poškodb.

Filet de séparation transport d’objets filet de séparation ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) filet de séparation ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crochets d’arrimage ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anneaux d’arrimage ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) filet de séparation de bagages ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre ..........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Pregradne mreže za prtljago ne nameščajte, če na zadnjem sedežu sedi potnik.

3.53

SLV_UD60409_1

Filet de séparation (BFB - KFB - Renault)

PREGRADNA MREŽA ZA PRTLJAGO

(2/2)

6 6

7

Namestitev pregradne mreže za zadnjimi sedeži

Znotraj vozila na obeh straneh:

– dvignite pokrovček 6 , da pridete do vodila za zgornjo pritrditev mreže;

– zgornji napenjalni drog 7 mreže vtaknite v vodilo;

– kaveljček pasu mreže 9 pritrdite v pritrdi-

šča 10 ;

– nastavite pas mreže 8 tako, da bo ustre - zno napet. Naslonjala se ne smejo dotikati pregradne mreže.

9

10

8

3.54

SLV_UD60409_1

Filet de séparation (BFB - KFB - Renault)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV PRTLJAŽNEGA PROSTORA

(1/5)

3

1

2

Odlagalno mesto pod talno oblogo

Če želite doseči ta prostor, z jezičkom 2 dvi- gnite talno oblogo prtljažnika 1 .

3 1

2

3

4

Lažni pod se lahko pritrdi s kaveljčkom 4 na pritrdišče 3 .

Rangements, aménagements du coffre à bagages rangements................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) rangements/aménagements coffre ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anneaux d’arrimage ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plancher mobile .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crochets porte-sacs ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crochets d’arrimage ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Predmete v prtljažniku vedno zložite tako, da so najtežji naslonjeni ob naslo - njalo zadnje sedežne klopi.

3.55

SLV_UD60410_1

Aménagements coffre à bagages (BFB - KFB - Renault)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV PRTLJAŽNEGA PROSTORA

(2/5)

A

5

A

B

6

B

Premični pod

(izvedenka break)

Sestavljen je iz dveh samostojnih delov A in B .

Preklopljeni zadnji sedeži so poravnani s podom.

Spravljeni položaj

Tako omogočite več prostora za shranjeva - nje v prtljažniku:

– Odstranite del B in nato del A premič - nega poda;

– postavite del A in nato del B pod no- silca 5 in 6 .

C

7

Položaj za ločitev

Omogoča pregraditev prtljažnika na dva ločena prostora.

Potisnite prste pod prostor 7 .

3.56

Dovoljena obremenitev na premičnem podu, ko je v ploskem položaju: enako - merno razporejenih 50 kg.

SLV_UD60410_1

Aménagements coffre à bagages (BFB - KFB - Renault)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV PRTLJAŽNEGA PROSTORA

(3/5)

10

C

9

Dvignete del C v navpični položaj, da se za - skoči.

9

B

8

Odlagalna mesta pod podom

Za dostop dvignite del B premičnega poda z ročico 8 , nato ga namestite na del A .

A

Z ročico 10 dvignite del A in ga namestite na nastavke 9 .

SLV_UD60410_1

Aménagements coffre à bagages (BFB - KFB - Renault)

3.57

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV PRTLJAŽNEGA PROSTORA

(4/5)

11

11

11

Pritrdilni kaveljčki

Pritrdišča 11 .

Če vozilo ni opremljeno s pritrdilnimi ka - veljčki, jih lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu za znamko vašega vozila.

Težje predmete vedno polo- žite neposredno na pod. Za pritrditev tovora uporabite posebna pritrdišča 11 na podu, če je vozilo z njimi opremljeno. Predmeti morajo biti naloženi tako, da v primeru sunkovitega zaviranja ne bodo odleteli naprej in ogrožali potnikov. Zapnite varnostne pasove na zadnjih sedežih, tudi če na sede - žih ni potnikov.

Predmete v prtljažniku vedno zložite tako, da so najtežji naslonjeni ob naslo - njalo zadnje sedežne klopi.

3.58

SLV_UD60410_1

Aménagements coffre à bagages (BFB - KFB - Renault)

ODLAGALNA MESTA, UREDITEV PRTLJAŽNEGA PROSTORA

(5/5)

12

12

13

Kljukica za vrečke 12

Največja dovoljena teža na posamezni klju - kici: 5 kg.

Odlagalni predali 13

(izvedenka break)

SLV_UD60410_1

Aménagements coffre à bagages (BFB - KFB - Renault)

3.59

PREVOZ TOVORA V PRTLJAŽNIKU

Tovor namestite v prtljažnik tako, da so nje - gove največje dimenzije naslonjene ob:

– Naslonjalo zadnje sedežne klopi pri obi - čajni obtežitvi (primer A );

– Naslonjala prednjih sedežev s prekloplje - nimi zadnjimi naslonjali v primeru maksi - malne obtežitve (primer B ).

Prepričajte se, da so predmeti, ki jih prevažate, enakomerno razporejeni po celotnem nakla - dalnem območju.

Pred nameščanjem raznih predmetov na preklopljeno naslonjalo sedeža morate sneti vzglavnike, da bo naslonjalo sedeža čim bolj stisnjeno k sedišču.

A

B

3.60

Transport d’objets dans le coffre transport d’objets dans le coffre .......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) anneaux d’arrimage ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD) caravanage ................................................

(page courante) remorquage attelage ................................................

(page courante) coffre à bagages ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD79891_2

Transport d'objets dans le coffre (BFB - KFB - Renault)

1

Težje predmete vedno polo- žite neposredno na pod.

Za pritrditev tovora uporabite posebna pritrdišča 1 na podu, če je vozilo z njimi opremljeno.

Predmeti morajo biti naloženi tako, da v primeru sunkovitega zaviranja ne bodo odleteli naprej in ogrožali potnikov.

Zapnite varnostne pasove na zadnjih se - dežih, tudi če na sedežih ni potnikov.

PREVOZ TOVORA:

vlečna kljuka

A

Dopustna obremenitev vlečnega pri ključka pri največji dovoljeni teži za vleko z zavorami ali brez zavor:

6.12.

Izbira in namestitev vlečne kljuke

Največja teža vlečne kljuke:

– 36 kg (izvedenka s 5 vrati);

– 37 kg (izvedenka s 4 sedeži in izve - denka karavan).

Ni dovoljeno namestiti mehanske vlečne naprave (kljuke, kavlja itd.), ki jo je mogoče odstraniti brez orodja ali izvleči, če je ni mogoče enostavno odstraniti ali prestaviti, ko ni v uporabi.

Glede vgradnje in pogojev uporabe glejte navodila za montažo.

Svetujemo vam, da ta navodila shra nite z drugimi dokumenti o vozilu.

A : največ 896 mm (izvedenka s 5 vrati).

A : največ 1 120 mm (izvedenka Estate).

A : največ 1 127 mm (izvedenka s 4 vrati).

Ne dotikajte se izpušnega sis - tema.

Obstaja nevarnost opeklin.

Nobena vlečna naprava ne sme ovirati nobenih svetlobnih sestavnih delov ali registrske tablice, kadar je ne uporab - ljate. Mehanske vlečne naprave (kljuko, kavelj itd.), ki jih je mogoče odstraniti brez orodja, ali ki jih je mogoče izvleči, je treba odstraniti ali prestaviti, ko niso v uporabi.

V vseh primerih morate upoštevati pred- pise določene države, v kateri se naha - jate.

3.61

SLV_UD76899_5

Transport d'objets : attelage (BFB - KFB - Renault)

Transport d’objets : attelage remorquage attelage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) caravanage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) attelage montage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) attelage ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) remorquage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

NOSILNI DROGOVI PRTLJAŽNIKA NA STREHI

(1/2)

1

1

1

Dostop do pritrdišč

Vozila brez vzdolžnih nosilnih drogov prtljažnika na strehi

Odprite vrata za dostop do pritrdilnih vlož - kov 1 .

Svetujemo vam, da se pri izbiri opreme, ki je najprimernejša za vaše vozilo, obrnete na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Za montažo nosilnih drogov prtljažnika in pogoje uporabe glejte navodilo za montažo te opreme.

Svetujemo vam, da ta navodila shranite z drugimi dokumenti o vozilu.

Dovoljena obremenitev strešnega prtljažnika:

6.12.

3.62

SLV_UD60413_1

Barres de toit (BFB - KFB - Renault)

Za pritrditev strešnih drogov na vozilo uporabljajte samo vijake, ki so bili dobavljeni z original - nimi strešnimi drogovi in so jih homologirale naše tehnične službe.

Barres de toit barres de toit..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) galerie barres de toit ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

NOSILNI DROGOVI PRTLJAŽNIKA NA STREHI (2/2)

3

2

Priporočila za uporabo

Odpiranje prtljažnih vrat

Preden premaknete prtljažna vrata, preve - rite predmete in/ali dodatno opremo (nosilec za kolo, strešni potovalni kovček ...), ki so nameščeni na nosilnih drogovih prtljažnika: ta oprema mora biti pravilno nameščena in pritrjena, da ne bo ovirala delovanja prtlja - žnih vrat.

Vozila z vzdolžnimi nosilnimi drogovi prtljažnika na strehi

Pritrdilni vložki 3 so na vzdolžnih nosilnih drogovih prtljažnika na strehi 2 .

Pritrjevanje kakršnih koli nosil - nih elementov (nosilec za kolo, kovček za prtljago itd.) na pr - tljažna vrata je prepovedano.

Če želite na vozilo namestiti nosilni ele - ment, se obrnite na predstavnika servi - sne mreže.

SLV_UD60413_1

Barres de toit (BFB - KFB - Renault)

3.63

3.64

SLV_UD38235_1

Filler NU (BFB - Renault)

4. poglavje: Vzdrževanje

Pokrov motornega prostora

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2

Nivo motornega olja: splošno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4

Nivo motornega olja: dolivanje in nalivanje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5

Zamenjava motornega olja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7

Nivoji:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8

hladilna tekočina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8

zavorna tekočina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9

posoda s tekočino za pranje stekel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10

Filtri

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10

Akumulator:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11

Tlak polnjenja pnevmatik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13

Vzdrževanje karoserije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.15

Vzdrževanje notranje opreme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.18

4.1

SLV_UD81451_8

Sommaire 4 (BFB - KFB - Renault)

POKROV MOTORNEGA PROSTORA

(1/2)

2

1

Odprete ga tako, da povlečete za vzvod 1 na levi strani armaturne plošče.

3

Odpiranje varnostnega zapaha pokrova

Odklenete ga tako, da potisnete jeziček 3 in istočasno dvignete pokrov motorja.

Odpiranje pokrova motornega prostora

Držite pokrov in ga dvignite; v odprtem polo - žaju ga zadržujeta vzvoda 2 .

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz- ključite kontakt.

2.4

2.5.

Ne naslanjajte se na pokrov motornega prostora: obstaja nevarnost, da se pokrov nena - merno zapre.

položaju.

Pri posegih pod pokrovom mo - tornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje bri - salcev stekel v izklopljenem

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventila - tor za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

v

4.2

SLV_UD60416_1

Capot moteur (BFB - KFB - Renault)

Capot moteur capot moteur..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) entretien : mécanique ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) ouverture/fermeture capot moteur ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) fermeture/ouverture : du capot moteur ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

POKROV MOTORNEGA PROSTORA

(2/2)

Zapiranje pokrova

Prepričajte se, da niste v motornem prostoru pozabili kakega predmeta.

Pri zapiranju pokrova primite pokrov na sre - dnjem delu, pridržite ga na višini približno

30 cm in ga nato spustite. Zapre se z lastno težo.

Ko zaključite delo v predelu motorja, poskrbite, da česa ne pozabite (krpe, orodja ...).

Slednji namreč lahko poškodu jejo motor ali povzročijo požar.

Preverite, ali je pokrov dobro zaprt.

Prepričajte se, da nič ne ovira pritrdišča za blokiranje (ka - menčki, krpa …).

Pri udarcu, čeprav manjšem, v predel okrasne maske ali po - krova motornega prostora naj predstavnik servisne mreže za vaše vozilo čim prej pregleda sistem za zaklepanje pokrova.

SLV_UD60416_1

Capot moteur (BFB - KFB - Renault)

4.3

NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno

Normalno je, da vsak motor porabi določeno količino olja za mazanje in hlajenje svojih delov. Zato je včasih treba doliti nekaj olja tudi med dvema rednima zamenjavama.

Če je po končani fazi utekanja vozila treba doliti več kot 0,5 litra olja na prevoženih

1000 km, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pogostnost preverjanja nivoja: redno preverjajte nivo olja, vsekakor pa pred vsako daljšo vožnjo, da se izognete mo rebitnim poškodbam motorja.

A

Odčitavanje nivoja olja

Nivo olja morate odčitavati, ko vozilo stoji na ravnih tleh in po daljšem mirovanju motorja.

Za ugotavljanje natančnega nivoja olja in preverjanje, da ni presežen maksimalen nivo (nevarnost okvare motorja), je treba obvezno uporabljati merilno palico.

Odvisno od vozila prikazovalnik na instru - mentni plošči opozarja samo na minimalen nivo olja.

B

A

C

B

– Potegnite ven merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken;

– vtaknite merilno palico v cevko do na - stavka na palici; pri motorjih, ki so opre - mljeni z »merilno palico s pokrovč - kom« C , mora biti pokrovček popolnoma privit;

– ponovno izvlecite merilno palico;

– preverite nivo: nivo olja ne sme biti nikoli pod oznako » MINI « A ali segati nad oznako » MAXI « B .

Potem, ko ste preverili nivo, ponovno poti - snite merilno palico do konca oziroma popol - noma privijte merilno palico s pokrovčkom.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz-

ključite kontakt. ➥ 2.4

➥ 2.5.

Dolivanje motornega olja

Uporabite lij ali zaščitite odpr - tino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive pre - dele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja B : nevarnost okvare motorja in sistema za zmanjšanje onesnaževanja.

Če je presežen maksimalni nivo olja, ne zaganjajte vozila , ampak se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

4.4

Niveau huile moteur : généralités huile moteur ...............................................

(page courante) vidange moteur ..........................................

(page courante) niveaux : huile moteur .........................................

(page courante) entretien : mécanique ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau d’huile moteur ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) jauge d’huile moteur ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD79894_3

Niveau huile moteur : généralités (BFB - KFB - Renault)

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, praznjenje

(1/3)

1

1

1

2

2

2

Dolivanje/nalivanje olja

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

– Odvijte pokrovček 1 ;

– dopolnite do ustreznega nivoja (informa tivno: količina med oznakama » mini « in

» maxi « na merilni palici 2 je med 1,5 in

2 litroma, odvisno od motorja);

– počakajte približno 20 minut, da olje steče v motor;

– z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Potem, ko ste preverili nivo, ponovno poti - snite merilno palico do konca oziroma popol - noma privijte merilno palico s pokrovčkom.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz- ključite kontakt.

2.4

2.5.

Ne nalivajte olja prek oznake »maxi« in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vsta- viti merilne palice 2 .

Dolivanje motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite od - prtino za nalivanje, da prepre - čite uhajanje olja na vroče pre - dele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

4.5

SLV_UD71085_3

Niveau huile moteur : appoint, remplissage (BFB - KFB - Renault)

Niveau huile moteur : appoint remplissage huile moteur ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveau d’huile moteur ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) entretien : mécanique ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) filtre :

à huile ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) capacités huile moteur...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) vidange moteur ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) niveaux : huile moteur .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) qualité d’huile moteur ................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, praznjenje

(2/3)

2

1

1

2

Dolivanje/nalivanje olja

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

– Odvijte pokrovček 1 ;

– dopolnite do ustreznega nivoja (informa - tivno: količina med oznakama » mini « in

» maxi « na merilni palici 2 je med 1,5 in

2 litroma, odvisno od motorja);

– počakajte približno 20 minut, da olje steče v motor;

– z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Potem, ko ste preverili nivo, ponovno poti - snite merilno palico do konca oziroma popol - noma privijte merilno palico s pokrovčkom.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz- ključite kontakt.

2.4

2.5.

Ne nalivajte olja prek oznake »maxi« in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vsta- viti merilne palice 2 .

Dolivanje motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite od - prtino za nalivanje, da prepre - čite uhajanje olja na vroče pre - dele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

4.6

SLV_UD71085_3

Niveau huile moteur : appoint, remplissage (BFB - KFB - Renault)

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, praznjenje

(3/3)

Zamenjava motornega olja

Pogostnost kontrol ali zamenjave: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Kakovost motornega olja

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Kapaciteta menjave

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nivo motornega olja vedno preverite z me - rilno palico po zgoraj opisanem postopku

(nivo ne sme biti nikoli nižje od oznake mini ali višji od oznake maxi na merilni palici).

V primeru nenormalnega ali ponavljajo - čega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

položaju.

Pri posegih pod pokrovom mo - tornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje bri - salcev stekel v izklopljenem

Obstaja nevarnost poškodb.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči zgornje omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sis - tema za nadzor izpustov.

Če je presežen maksimalni nivo olja, ne zaganjajte vozila , ampak se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventila - tor za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

v

Dolivanje in/ali preverjanje nivoja olja: pri dolivanju ali preverjanju nivoja olja pazite, da se olje ne razlije na kate - rega od delov motorja.

Ne pozabite pravilno zapreti pokrovčka in namestiti merilne palice, da preprečite razprševanje olja po vročih delih mo - torja.

Obstaja nevarnost požara.

Ne pustite, da motor teče v za - prtem prostoru; izpušni plini so strupeni.

Izpuščanje olja iz motorja: ko izpuščate olje iz vročega mo - torja, pazite, da se ne opečete.

4.7

SLV_UD71085_3

Niveau huile moteur : appoint, remplissage (BFB - KFB - Renault)

Vidange moteur

NIVOJI, FILTRI

(1/3)

1

Pogostnost kontrole nivoja

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine

(kajti zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki je homologirana s strani naših tehničnih služb. Taka tekočina zagotavlja:

– zaščito proti zmrzovanju;

– protikorozijsko zaščito delov hladilnega sistema.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Hladilna tekočina

Nivo pri zaustavljenem hladnem motorju na ravnih tleh mora biti med oznakama “MINI” in “MAXI” na izravnalni posodi 1 .

Tekočino dolijte pri hladnem motorju , preden nivo pade pod oznako “MINI”.

V primeru nenormalnega ali ponavljajo - čega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih pose - gov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventila - tor za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka motornem prostoru.

v

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz-

ključite kontakt.

2.4

2.5.

4.8

Niveaux : liquide de refroidissement moteur niveaux : liquide de refroidissement ....................

(page courante) réservoir liquide de refroidissement ....................

(page courante) liquide de refroidissement..........................

(page courante) niveaux ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) liquide de refroidissement moteur .............

(page courante)

SLV_UD60419_1

Niveaux (BFB - KFB - Renault)

NIVOJI, FILTRI

(2/3)

2

Nivo 2

Normalno je, da se nivo znižuje z obrabo za - vornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od oznake »MINI« .

Če želite sami preverjati stanje obrabe za - vornih kolutov in zavornih bobnov, si v ser - visni mreži ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite navodila za izvajanje kontrole.

Dolivanje:

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži.

Obvezno uporabljajte zavorno tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe (iz zapečatene plastenke).

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Nivo zavorne tekočine

Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine,

še posebno, če čutite, da je učinkovitost za - viranja slabša kot običajno.

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

V primeru nenormalnega ali ponavljajo - čega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventila - tor za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka motornem prostoru.

v

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz-

ključite kontakt.

2.4

2.5.

4.9

SLV_UD60419_1

Niveaux (BFB - KFB - Renault) liquide de frein liquide de freins .........................................

(page courante) niveaux : liquide de frein .....................................

(page courante) réservoir liquide de freins ....................................

(page courante)

NIVOJI, FILTRI

(3/3)

3

posoda tekočine za pranje stekel

Dolivanje:

Pri zaustavljenem motorju odstranite po - krovček 3 , dolivajte tekočino, dokler je ne vidite skozi odprtino, in nato ponovno zaprite s pokrovčkom.

Opomba: redno preverjajte nivo rezervoarja in dolijte tekočino, preden greste na pot.

Tekočina

Sredstvo za pranje stekel. Pozimi uporabite sredstvo proti zamrzovanju. Uporabljajte iz - delke, ki jih priporoča predstavnik servisne mreže vozila.

Opomba: ne uporabljajte čiste vode (ob - staja nevarnost poškodbe napajalne črpalke ter nalaganja vodnega kamna na črpalki in

šobah).

Šobe

Za pravilno nastavitev višine šob za pranje vetrobranskega stekla se obrnite na pred - stavnika servisne mreže vozila.

Filtri

Zamenjava filtrov in filtrirnih vložkov (zračni filter, filter potniškega prostora, filter za plin - sko olje ...) je predvidena v programu vzdr - ževanja vašega vozila.

Pogostnost zamenjave filtrov in filtrirnih vložkov: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

4.10

Filtres réservoir lave-vitres niveaux : réservoir lave-vitre ...............................

(page courante) lave-vitres ..................................................

(page courante) filtre :

à air ......................................................

(page courante) filtre : habitacle ..............................................

(page courante) filtre :

à huile ..................................................

(page courante) filtre

à gazole ...............................................

(page courante) réservoir lave-vitres ............................................

(page courante)

SLV_UD60419_1

Niveaux (BFB - KFB - Renault)

AKUMULATOR

(1/2)

1

Stanje napolnjenosti akumulatorja se lahko zmanjša predvsem, če uporabljate vozilo:

– za krajše vožnje;

– za mestno vožnjo;

– pri nizki temperaturi;

– po daljši uporabi električnih porabnikov

(radio …) pri zaustavljenem motorju.

Akumulator 1 vašega vozila ne zahteva ni- kakršnega vzdrževanja. Ne odpirajte ga in ne dodajajte nobene tekočine.

Pri nekaterih izvedenkah vozila je prisoten sistem, ki stalno preverja stanje napolnje - nosti akumulatorja. Če se stanje napolnje - nosti zmanjša, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Slab akumulator zaže - nite motor «. V tem primeru zaženite motor.

Sporočilo izgine.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz-

ključite kontakt. ➥ 2.4

➥ 2.5.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventila - tor za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka motornem prostoru.

v

Obstaja nevarnost poškodb.

SLV_UD63287_2

Batterie (BFB - KFB - Renault)

Batterie batterie.......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) entretien : mécanique ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) batterie entretien ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) batterie remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

4.11

AKUMULATOR

(2/2)

A

2

7

3

6

4

5

Nalepka A

Upoštevajte oznake, navedene na akumu - latorju:

– 2 Ne približujte odprtega ognja in ne kadite;

– 3 obvezna zaščita oči;

– 4 hranite izven dosega otrok ;

– 5 eksplozivna snov;

– 6 upoštevajte navodila;

– 7 jedka snov.

Zamenjava akumulatorja

Zaradi vaše varnosti in dobrega delovanja električne opreme vozila (luči, brisalci, pomoč pri zaviranju ...) mora kakršen koli poseg na akumulatorju (razstavljanje, odklop ...) obvezno opraviti specializirani strokovnjak.

Nevarnost opeklin zaradi električnega udara.

Obvezno morate upoštevati priporočene roke za zamenjavo, ki so navedeni v navodilih za vzdrževanje, pri čemer teh rokov ne smete prekoračiti.

Akumulator je posebne vrste : prepri - čajte se, da bo zamenjan z enakim.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

4.12

SLV_UD63287_2

Batterie (BFB - KFB - Renault)

TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH (1/2)

A

A

B

C

C

D

E

E

E

G

F

F

F

Nalepka A

Vidna je pri odprtih voznikovih vratih.

Tlak v pnevmatikah je treba preverjati, ko so te hladne.

Če nimate možnosti, da bi tlak preverili pri hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do

0,3 bara (ali 3 PSI ). Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

B : dimenzije pnevmatik, s katerimi je opre - mljeno vozilo.

C : predvidena hitrost vozila

D : predpisan tlak za optimalno porabo goriva.

Opomba: udobje v vožnji je lahko moteno.

E : tlak zraka v prednjih pnevmatikah

F : tlak zraka v zadnjih pnevmatikah

G : tlak zraka v pnevmatiki rezervnega kolesa

Vozilo s sistemom za nadzor tlaka v pnev matikah

Če so pnevmatike premalo napolnjene (pre - drtje, premalo napolnjene pnevmatike itd.), se vklopi opozorilna lučka mentni plošči.

2.32.

na instru-

Polno obteženo vozilo

(največja dovoljena skupna teža) in z vleko prikolice.

Hitrost vožnje ne sme biti večja od 100 km/h , tlak v pnevmatikah pa zvi -

šajte za 0,2 bara (3 psi)

.

6.12.

Nevarnost, da pnevmatike počijo.

4.13

SLV_UD60421_1

Pression de gonflage des pneumatiques (BFB - KFB - Renault)

Pression de gonflage des pneumatiques pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH (2/2)

Za varno vožnjo s pnevmatikami in sne žnimi verigami:

➥ 5.13 informacije o po

- gojih vzdrževanja in pogojih za namestitev verig na različne različice vozila.

Zaradi vaše varnosti in upošte- vanja veljavne zakonodaje.

Če je treba pnevmatike zame - njati, montirajte na vozilo pnev - matike iste znamke, tipa, dimenzij in pro - fila (ali sestave) na isto premo, kot so originalne.

Morajo: imeti vsaj takšno dovoljeno obremenitev in najvišjo dovoljeno hitrost, kot ju imajo originalne pnev matike, ali pa morajo biti v skladu s pnevmatikami, ki jih priporoča pred stavnik servisne mreže vozila.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo ni v skladu z zahtevami.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.

4.14

SLV_UD60421_1

Pression de gonflage des pneumatiques (BFB - KFB - Renault)

VZDRŽEVANJE KAROSERIJE

(1/3)

Dobro vzdrževano vozilo ostane dlje časa v dobrem stanju.

Zato vam priporočamo redno vzdrževanje zunanjosti vozila.

Vaše vozilo je bilo že ob izdelavi kakovostno zaščiteno proti koroziji. Vendar je kljub temu stalno izpostavljeno različnim škodljivim de - javnikom.

Atmosferski povzročitelji korozije

– onesnaženo ozračje (mestna območja, industrijske cone),

– sol v ozračju (obmorska področja, zlasti ko so temperature višje),

– različni vremenski dejavniki in vlaga v zraku (soljena cestišča pozimi, voda za pranje mestnih ulic itd.).

Poškodbe v prometu

Odrgnine

Prah iz ozračja, z vetrom nanesen pesek, gramoz, ki prileti izpod koles drugih vozil itd.

Treba je skrbeti, da ne bi po nepotrebnem prihajalo do poškodb.

Kaj morate storiti?

Priporočamo pogosto pranje vozila pri ustavljenem motorju, z ustreznimi avto-

šamponi (nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev).

Pred tem vozilo izperite z veliko vode, da od - stranite:

– razne drevesne smole ali industrijsko umazanijo;

– blato, ki tvori vlažno zmes v blatniških koših in podvozju;

– , katerih kemična sestava lahko povzroči hitro odstopanje barve ali celo odstopanje laka ;

Tako umazanijo je treba obvezno čim prej odstraniti, ker je sicer pozneje ni mogoče odstraniti niti s poliranjem;

– sol, ki se je nabrala predvsem na bla - tniških koših in spodnjem delu vozila po vožnji na območju, kjer so bila kemična topila.

Z vozila redno odstranjujte dele rastlin

(smolo, liste itd.).

Upoštevajte lokalne predpise glede pranja vozil (npr.: vozila ne perite na javnih povr -

šinah).

Na cestah, posutih s peskom, imejte ustre - zno razdaljo za vozilom, ki vozi pred vami; tako se lak ne bo poškodoval.

Poškodovana mesta čim prej popravite ali vsaj zaščitite. Tako se boste izognili nepo - trebnim pojavom korozije.

Če ima vaše vozilo posebno garancijo na zaščito proti koroziji, ne pozabite opravljati rednih pregledov vozila pri pooblaščenem servisu.

Glejte knjižico za vzdrževanje.

Če je bilo treba katerega od mehanskih delov, tečaje ipd. očistiti, je na ta del obve - zno treba ponovno nanesti zaščitno razpr -

šilo, ki ga odobrijo tehnične službe.

Pri predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo imate na voljo posebna či - stilna sredstva za vzdrževanje vašega vozila.

4.15

SLV_UD79893_3

Entretien de la carrosserie (peinture mate) (BFB - KFB - Renault)

Entretien de la carrosserie entretien : carrosserie ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lavage ........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) peinture entretien ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) protection anticorrosion .............................

(page courante)

VZDRŽEVANJE KAROSERIJE

(2/3)

Čemu se morate izogibati

Pranje vozila na močnem soncu ali hudem mrazu.

Praskanju blata ali umazanije, ne da bi ju pred tem razmehčali.

Odlašanje s pranjem tako dolgo, da postane vozilo močno umazano.

Puščanje, da se začne pojavljati rja.

Odstranjevanje umazanije s sredstvi, ki jih naše tehnične službe niso preizkusile in lahko poškodujejo lak.

Vožnja po zasneženih in soljenih cestah brez poznejšega temeljitega pranja spo - dnjega dela vozila.

Razmaščevanje ali čišče - nje z visokotlačno napravo za pranje, ali s čistilnimi sredstvi, ki jih ni odobrila

Tehnična služba:

– mehanski sestavni deli (npr.: motorni pro - stor);

– kolesa (npr. elementi zavornega sistema, kot so zavorne čeljusti);

– podvozje;

– deli s tečaji (npr.: notranja stran vrat);

– pobarvani zunanji plastični deli (npr.: od - bijači).

To lahko povzroča hitrejše rjavenje ali slabo delovanje.

4.16

SLV_UD79893_3

Entretien de la carrosserie (peinture mate) (BFB - KFB - Renault)

VZDRŽEVANJE KAROSERIJE

(3/3)

Posebnost vozil mat barve

Pri tej barvi so potrebni določeni previdno - stni ukrepi.

Kaj morate storiti?

Prati avtomobil z veliko vode, ročno, z mehko krpo ali nežno gobo ...

Čemu se morate izogibati?

Uporaba izdelkov na osnovi voska (polira - nje).

Preveč intenzivno drgnjenje.

Pranje vozila v samodejni avtopralnici.

Lepljenje nalepk na pobarvane površine

(tveganje ostankov sledov lepila).

Pred vhodom v avtomatsko avtopralnico

Namestite ročico brisalca v položaj mirova - nja

1.112.

Poskrbite, da bo zunanja oprema dobro pri - trjena (dodatni žarometi, vzvratni ogledali, metlice brisalcev).

Odstranite radijsko anteno, če je v opremi vozila.

Poskrbite za odstranitev lepila in po konča - nem pranju anteno ponovno namestite.

Pranje vozila z visoko - tlačnimi napravami za či -

ščenje.

Čiščenje žarometov, tipal in kamer

Uporabljajte mehko krpo ali vato.

Če to ne zadostuje, krpo navlažite z milnico in vedno sperite z mehko krpo ali bombažno volno.

Na koncu vse skupaj previdno obrišite s suho mehko krpo.

Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo alkohol, ali neustreznih pripo močkov (npr.: strgalo).

Čistilne nalepke, okrasne folije itd.

Kaj morate storiti?

Uporabljajte mehko krpo ali vato.

Rahlo navlažite z milnico, nato pa vedno obrišite z mehko krpo ali vato.

Na koncu vse skupaj previdno obrišite s suho mehko krpo.

Čemu se morate izogibati?

Uporabite čistila na alkoholni osnovi.

Uporabite pripomočke (npr.: strgalo).

Preveč intenzivno drgnjenje.

Operite območje z vi - sokotlačno čistilno na - pravo.

4.17

SLV_UD79893_3

Entretien de la carrosserie (peinture mate) (BFB - KFB - Renault)

VZDRŽEVANJE NOTRANJE OPREME

(1/2)

Dobro vzdrževano vozilo ostane dlje časa v dobrem stanju. Zato vam priporočamo redno vzdrževanje notranjosti vozila.

Madeže je treba očistiti čim prej.

Za čiščenje vseh madežev uporabljajte hladno milnico (po potrebi mlačno) na osnovi naravnega mila.

Odsvetujemo vam uporabo čistil (deter genta za posodo, čistila v prahu, čistila na osnovi alkohola ...).

Uporabite mehko krpo.

Izperite in popivnajte odvečno tekočino.

Stekla instrumentov

(npr. instrumentna plošča, ura, prikazovalnik zunanje temperature itd.)

Uporabljajte mehko krpo ali vato.

Če to ne zadostuje, uporabite mehko krpo

(ali vato), ki jo rahlo navlažite z milnico, nato pa obrišite z drugo vlažno mehko krpo ali vato.

Zatem vse skupaj previdno obrišite s suho mehko krpo.

Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpr -

šilu.

Zaslon multimedijskega sistema

Vzdrževanje zaslona je lahko odvisno od vrste multimedijske opreme. Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Varnostni pasovi

Pasovi naj bodo vedno čisti.

Za čiščenje uporabljajte sredstva, ki jih pri - poročajo naše tehnične službe (butične pro - dajalne za znamko vašega vozila), ali pa v mlačno milnico namočeno gobo in na koncu obrišite in posušite s suho krpo.

Ne uporabljajte kemičnih čistil ali barvil.

Tkanine (sedeži, prevleke na vratih ...)

S tkanin redno odstranjujte prah.

Madeži od tekočin

Uporabite milnico.

Milnico nežno popivnajte (nikoli ne drgnite) z mehko krpo, sperite z vodo in popivnajte odvečno vodo.

Madeži od trdnih ali kremastih snovi

Nemudoma previdno odstranite trdno ali kremasto snov z lopatico (v smeri od roba madeža proti sredini, da ga ne razširite).

Očistite na enak način kot pri madežih od te - kočin.

Madeži od bonbonov in žvečilk

Na madež položite kocko ledu, da madež zmrzne, potem nadaljujte enako kot pri či -

ščenju madežev od trdnih snovi.

Za nasvete glede notranjega vzdrževa - nja in/ali nezadovoljivega rezultata se obrnite na predstavnika znamke vašega vozila.

4.18

SLV_UD62625_6

Entretien des garnitures intérieures (X61 - X38 - X62 - X67 - X92 - X10 - X98 - X52 - X87 - H79 Ph2 - X82 - X07 - JFC - HFE - BFB - KFB - XFD - XHA - XFA - X52 Ph2 -

Entretien des garnitures intérieures entretien : garnitures intérieures ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) garnitures intérieures entretien ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) nettoyage : intérieur véhicule ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VZDRŽEVANJE NOTRANJE OPREME

(2/2)

Odstranjevanje/ponovno dodajanje odstranljive opreme, ki je bila v vozilu

Če ste morali odstraniti odstranljivo opremo, da bi očistili kabino (na primer predpra - žnike), jo vedno vrnite pravilno in na pravo stran (voznikov predpražnik je treba vrniti na voznikovo stran ...) ter jo pričvrstite z ele - menti, ki ste jih dobili skupaj z opremo (voz - nikov predpražnik je treba na primer vedno pričvrstiti s pomočjo prednameščenih delov za pritrditev).

Pri zaustavljenem vozilu vedno preverite, ali je vožnja neovirana (zapreka, ki bi ovi - rala pritiskanje pedalov, predpražnik, ki bi se lahko zagozdil pod peto voznika itd.).

Čemu se morate izogibati

Nameščanje predmetov, kot so osvežilci zraka, dišave ipd. v predel zračnikov je od - svetovano, saj lahko poškodujejo oblogo ar - maturne plošče.

Uporaba visokotlačne opreme za čiščenje ali raz pršil v potniškem prostoru: njihova neprevidna uporaba lahko med drugim povzroči nepravilno delovanje ele - ktričnih in elektronskih sestavnih delov v vozilu.

4.19

SLV_UD62625_6

Entretien des garnitures intérieures (X61 - X38 - X62 - X67 - X92 - X10 - X98 - X52 - X87 - H79 Ph2 - X82 - X07 - JFC - HFE - BFB - KFB - XFD - XHA - XFA - X52 Ph2 -

4.20

SLV_UD38235_1

Filler NU (BFB - Renault)

5. poglavje: Praktični nasveti

Predrta pnevmatika, rezervno kolo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2

Garnitura za polnjenje pnevmatik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5

Orodje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8

Okrasni pokrov

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10

Zamenjava kolesa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11

Pnevmatike (varnost pnevmatik in koles, uporaba pozimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13

Žarometi (zamenjava žarnic)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.16

Zadnje in bočne luči (zamenjava žarnic)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.18

Notranje lučke (zamenjava žarnic)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25

Varovalke

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.28

Akumulator:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.30

Kartica: baterija

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.32

Radiofrekvenčni daljinski upravljalnik: baterije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.34

Namestitev in uporaba dodatne opreme: pomembna priporočila

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.36

Brisalci (zamenjava metlic)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.37

Vleka vozila: v primeru okvare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.39

Motnje delovanja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.41

5.1

SLV_UD81452_8

Sommaire 5 (BFB - KFB - Renault)

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

(1/3)

V primeru predrtja

Glede na vozilo imate na voljo garnituro za polnjenje pnevmatik ali rezervno kolo (glejte naslednje strani).

Posebnost

Funkcija »Sistem za nadzor tlaka v pnevma - tikah« ne nadzira rezervnega kolesa (kolo, ki smo ga zamenjali z rezervnim kolesom, izgine s prikazovalnika instrumentne plošče)

2.32.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udele - žence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je pred - pisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozila z rezervnim kolesom manjših dimenzij od ostalih štirih koles na vozilu:

– Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

– Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

– Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

– Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitro - sti, označene na nalepki na kolesu.

– Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu po - speševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

– Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preve - rite tlak v pnevmatikah.

5.2

Crevaison / Roue de secours crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) roue de secours .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) kit de gonflage des pneumatiques .............

(jusqu’à la fin de l’UD) pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison pneumatiques ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison roue de secours ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60425_1

Crevaison, roue de secours (BFB - KFB - Renault)

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

(2/3)

6

3

4

5

1

2

Rezervno kolo 3

Slednje je nameščeno v prtljažniku.

Odstranite nizkotonski zvočnik 7 , ga po - novno namestite in priključite v enakem položaju. Ravnajte previdno. Poškodbe lahko ovirajo pravilno delovanje nizko - tonskega zvočnika.

Vozilo ni opremljeno z nizkotonskim zvočnikom

Do njega boste prišli tako, da:

– odprite prtljažnik;

– dvignite talno oblogo prtljažnika 1 z jezič - kom 2 (ali ročico, odvisno od vozila);

– odvijte osrednjo pritrditev 6 , ki je pod dvi - galko 4 ;

– odstranite garnituro orodja 5 ;

– odstranite rezervno kolo.

7

Vozilo je opremljeno z nizkotonskim zvočnikom

Do njega boste prišli tako, da:

– odprite prtljažnik;

– dvignite talno oblogo prtljažnika 1 z jezič - kom 2 (ali ročico, odvisno od vozila);

– odvijte osrednjo pritrditev 6 , ki je pod dvi - galko 4 ;

– odstranite garnituro orodja 5 ;

– odklopite napajalni kabel nizkotonskega zvočnika 7 ;

– odstranite nizkotonski zvočnik;

– odstranite rezervno kolo.

V primeru predrte pnevmatike se ne priporočata zamenjava in vnovičen priklop nizkoton - skega zvočnika, saj se lahko nizkotonski zvočnik tako poškoduje.

5.3

SLV_UD60425_1

Crevaison, roue de secours (BFB - KFB - Renault)

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

(3/3)

A 8

8

9

Rezervno kolo 11

Nameščeno je pod vozilom.

Za dostop:

– v prtljažniku dvignite pokrov 9 talne obloge prtljažnika;

– odstranite čep;

– uporabite le ključ za kolesne vijake 8 (z uporabo drugih orodij lahko poškodujete mehanizem) za popolno odvijanje matic v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev

(premik A ), pri čemer se bo kolo spustilo na tla

11 B

10

– pod vozilom dvignite in nato potisnite

(premik B ) ročico 10 , da spustite nosilec rezervnega kolesa na tla;

– potegnite kolo 11 proti sebi, plastično vodilo pod kolesom olajša premikanje;

– odstranite plastično vodilo s kolesa preden ga namestite na vozilo.

Ne dotikajte se izpušnega sis - tema.

Obstaja nevarnost opeklin.

Ponovna namestitev nosilca rezervnega kolesa:

– uporabite ključ za kolesne vijake 8 , da popolnoma privijete matico v smeri vr - tenja urinih kazalcev (obratno od pre - mika A );

– poskrbite, da nosilec rezervnega kolesa čvrsto pritrdite:

– ponovno namestite čep in nato pokrov 9 .

Opomba: izvedenka s 4 vrati, predrto pnev - matiko shranite v prtljažnik.

Prepričajte se, da je nosilec re - zervnega kolesa vedno čvrsto pritrjen, z ali brez rezervnega kolesa.

Obstaja nevarnost nesreče.

Če je rezervno kolo pod vo - zilom, je pred dvigom vozila nujno treba odstraniti rezervno kolo.

Obstaja nevarnost poškodb.

5.4

SLV_UD60425_1

Crevaison, roue de secours (BFB - KFB - Renault)

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

(1/3)

A

B

S to garnituro lahko popravite pnevmatiko, ki ima na tekalni površini A poškodbo, manjšo od 4 milimetrov. S to garnituro ne morete popraviti vseh vrst predrtij, kot na primer poškodb, večjih od 4 milime - trov, ter zarez na boku B pnevmatike ...

Prepričajte se tudi, da je platišče v dobrem stanju.

Če je tujek, ki je predrl pnevmatiko, še vedno v njej, ga ne smete izvleči.

Garniture za polnjenje ne upo - rabljajte, če se je zaradi vožnje s predrto pnevmatiko le-ta po -

škodovala.

Pred kakršnimkoli posegom natančno preglejte boke pnevmatike.

Prav tako je vožnja s slabo napolnjeno ali z izpraznjeno (predrto) pnevmatiko lahko zelo nevarna in ima lahko za pos - ledico nepopravljivo škodo.

To popravilo je zgolj začasno.

Poškodovano pnevmatiko je treba čim prej dati strokovnjaku v pregled (in v po - pravilo, če je to mogoče).

Ob zamenjavi pnevmatike, popravljene s to garnituro, morate o tem obvestiti stro - kovnjaka.

Med vožnjo lahko občutite manjše vibra - cije, do katerih pride zaradi prisotnosti sredstva v pnevmatiki.

Ta garnitura je homologirana izključno za polnjenje pnevma - tik na vozilu, ki je z njo tovarni -

ško opremljeno.

V nobenem primeru z njo ne smete pol - niti pnevmatik drugega vozila ali kate - regakoli drugega napihljivega predmeta

(blazine, čolna ...).

Med uporabo posode s sredstvom za popravilo pazite, da sredstvo ne pride v stik s kožo. Če vam kapljice sredstva kljub temu brizgnejo na kožo, prizadeto mesto obilno izperite z vodo.

Garnituro za popravilo pnevmatik hranite izven dosega otrok.

Prazne posode ne odvrzite v naravo.

Izročite jo predstavniku servisne mreže za vaše vozilo ali posebni organizaciji, ki zbira te izdelke.

Posoda ima omejeno življenjsko dobo, ki je navedena na nalepki. Preverite rok uporabe.

Za zamenjavo cevi za polnjenje in posode s sredstvom za popravilo pnev- matike se obrnite na predstavnika servi - sne mreže za vaše vozilo.

5.5

SLV_UD60426_1

Kit de gonflage des pneumatiques (BFB - KFB - Renault)

Kit de gonflage des pneumatiques kit de gonflage des pneumatiques .............

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) gonflage des pneumatiques ......................

(jusqu’à la fin de l’UD) pression des pneumatiques.......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

(2/3)

3

9

4 5 6

8

7

Motor deluje, parkirna zavora je vklju čena;

– priključite cev 4 kompresorja na dovod posode 9 ;

– odstranite pokrovček nastavka za polnje - nje posode 3 ;

– odvijte pokrovček ventila na kolesu in na ventil privijte nastavek za polnjenje posode 3 ;

– odklopite vso dodatno opremo, ki je po - vezana v vtičnice za dodatno opremo vozila;

– nastavek 7 obvezno priklopite v vtičnico za dodatno opremo pri vozilu;

– pritisnite stikalo 5 za polnjenje pnevma - tike do predpisanega tlaka

4.13 ;

– po največ 15 minutah prenehajte s pol - njenjem in preverite tlak (na manome - tru 6 ).

V primeru predrtja pnevmatike uporabite komplet, ki je v prtljažniku ali pod podom pr - tljažnika (odvisno od vozila).

3.55.

Vozilo s sistemom za nadzor tlaka v pnev matikah

Če so pnevmatike premalo napolnjene (pre - drtje, premalo napolnjene pnevmatike itd.), se vklopi opozorilna lučka

mentni plošči.

2.32.

na instru-

Opomba: ko se posoda prazni (približno

30 sekund), manometer 6 na kratko pri kaže tlak do 6 barov, nato prične tlak padati.

– Nastavite tlak: za zvišanje tlaka nada - ljujte s polnjenjem s pomočjo garniture; za znižanje pa pritisnite gumb 8 .

Pred uporabo garniture par- kirajte vozilo tako, da boste dovolj odmaknjeni od prometa, vključite varnostne utripalke, zategnite parkirno zavoro, vsi potniki pa naj zapustijo vozilo in se oddaljijo od ce - stišča.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

5.6

SLV_UD60426_1

Kit de gonflage des pneumatiques (BFB - KFB - Renault) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(page courante)

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

(3/3)

3

Če po 15 minutah ne morete doseči mi nimalnega tlaka 1,8 bar, pnevmatike ni mogoče popraviti; ne nadaljujte z vožnjo in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ko je pnevmatika pravilno napolnjena, od - stranite garnituro:

– Nastavek za polnjenje 3 počasi odvijte, da se izognete brizganju sredstva, ter shranite posodo v plastično embalažo, da preprečite izlivanje sredstva.

– Nalepko s priporočili za vožnjo (name -

ščena je pod posodo) prilepite na vidno mesto na armaturni plošči.

– Pospravite garnituro.

– Če po končanem prvem polnjenju pnev - matike ta še vedno pušča, je potrebna vožnja za zamašitev luknje.

– Takoj odpeljite s hitrostjo med 20 in

60 km/h, da se sredstvo enakomerno po - razdeli po pnevmatiki, in se po 3 kilome - trih vožnje ustavite, da preverite tlak.

– Če je tlak višji od 1,3 bara, ampak nižji od priporočenega, ga nastavite (glejte na - lepko na robu voznikovih vrat), sicer se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo: popravilo ni mogoče.

Previdnostni ukrepi pri uporabi garniture

Garnitura za polnjenje ne sme neprekinjeno delovati več kot 15 minut.

Na podu pred voznikovim se - dežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo upo - rabo.

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če sle - dnjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in poskrbite, da bodo popolnoma priviti.

Po uporabi garniture za popra- vilo z vozilom ne smete prevo- ziti več kot 200 km. Poleg tega morate voziti počasneje; v no - benem primeru ne smete preseči hitrosti

80 km/h. Na to vas opozarja nalepka, ki jo morate prilepiti na vidno mesto na ar - maturni plošči.

V skladu s predpisi v posameznih drža - vah je sicer treba zamenjati pnevmatiko, ki je popravljena z garnituro za polnjenje pnevmatik.

5.7

SLV_UD60426_1

Kit de gonflage des pneumatiques (BFB - KFB - Renault)

ORODJE

(1/2)

1

3

Garnitura orodja

(odvisno od izvedenke vozila)

Za dostop do kompleta orodja 1 dvignite talno oblogo prtljažnika in/ali premični pod

➥ 3.55.

Komplet orodja

(odvisno od izvedenke vozila)

Za dostop do kompleta orodja sprostite pri - trditve 2 za četrt obrata, nato odstranite vratca 3 .

Komplet orodja je pripet z jermenom.

3

2

2

3

5.8

Outils bloc outils...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé d’enjoliveur ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) cric .............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) manivelle ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé de roue .................................................

(page courante) anneaux de remorquage ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60427_1

Outils (BFB - KFB - Renault)

ORODJE

(2/2)

4

5

6

Vlečni priključek 9

➥ 5.39

Ključ za kolesne vijake 10

Z njim odvijate in privijate kolesne vijake ter vlečni priključek 9 .

10

9

7

8

Prisotnost orodja je odvisna od izvedbe vozila.

Dvigalka 5

Pri vozilih, opremljenih s kompletom orodja, sponko 4 na kompletu orodja potisnite proti sprednjemu delu vozila in odstranite dvi - galko.

Preden dvigalko pospravite v ležišče, jo pra - vilno stisnite skupaj (pazite, da boste pra - vilno namestili ročico za pogon dvigalke 6 ).

Ključ za okrasne pokrove 7

S tem ključem boste lažje odstranili okrasne pokrove s koles.

Vodilo za vijake 8

Omogoča privijanje/odvijanje kolesnih vija - kov pri vozilih, opremljenih z aluminijastimi platišči.

Orodja nikdar ne pustite ne - pospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti. Po uporabi poskrbite, da boste orodje ponovno namestili v nosilec ter ga pravilno pospravili v njegovo leži -

šče: obstaja nevarnost poškodb.

Če so dobavljeni vijaki, jih uporabljajte izključno za rezervno kolo: glejte na - lepko na rezervnem kolesu.

Dvigalka je namenjena izključno zame - njavi kolesa. Zato je ne uporabljajte za dviganje avtomobila z namenom, da bi pod njim opravljali kakršno koli delo.

5.9

SLV_UD60427_1

Outils (BFB - KFB - Renault)

OKRASNI POKROV

1

D

B C

A 2

Snemite ga s pomočjo ključa za okrasne po - krove 1 (v garnituri orodja), tako da ga vsta - vite v ustrezno odprtino v bližini ventila 2 (da pričvrstite kovinsko sponko).

Ko ga nameščate, pazite na položaj ven - tila 2 Zataknite pritrdilne kaveljčke tako, da začnete na strani ventila A , nadaljujete z B in C ter končate na strani nasproti ventila D .

Opomba: če uporabljate varnostne vijake

➥ 5.11.

Orodja nikdar ne pustite ne - pospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti. Po uporabi poskrbite, da boste orodje ponovno namestili v nosilec ter ga pravilno pospravili v njegovo leži -

šče: obstaja nevarnost poškodb.

5.10

Enjoliveur clé d’enjoliveur ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) enjoliveurs .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60428_1

Enjoliveur (BFB - KFB - Renault)

ZAMENJAVA KOLESA

(1/2)

3

1

Vključite varnostne utripalke.

Vozilo parkirajte stran od pro - meta na vodoravnih, nespolz - kih in trdnih tleh.

Zategnite parkirno zavoro in vključite eno od prestav (prvo, vzvratno ali po - ložaj P pri vozilih z avtomatskim menjal - nikom).

Vsi potniki naj zapustijo vozilo in naj bodo oddaljeni od območja, kjer poteka promet.

2

Če je rezervno kolo pod vo - zilom, je pred dvigom vozila nujno treba odstraniti rezervno kolo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Vozila, opremljena z dvigalko in ključem za kolesne vijake

Po potrebi odstranite okrasni pokrov.

Odvijte kolesne vijake s ključem za kolesne vijake 2 . Namestite ga tako, da boste nanj lahko pritisnili in ga zavrteli navzdol.

Postavite dvigalko 3 vodoravno pod vozilo; glava dvigalke mora biti obvezno v višini pločevinaste ojačitve, ki je najbliže kolesu, ki ga nameravate zamenjati, in je označena s puščico 1 .

Vreteno dvigalke najprej obračajte z roko, dokler podnožje dvigalke ni ustrezno nameščeno (malce zamaknjeno pod vozilo).

Nekajkrat obrnite ročico, da dvignete kolo od tal.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udele - žence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki ga dovo - ljuje lokalna zakonodaja v državi, kjer se vozite.

5.11

SLV_UD62844_2

Changement de roue (BFB - KFB - Renault)

Changement de roue changement de roue..................................

(jusqu’à la fin de l’UD) crevaison ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) levage du véhicule changement de roue ............................

(jusqu’à la fin de l’UD) cric .............................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé de roue .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZAMENJAVA KOLESA

(2/2)

Odvijte vijake in odstranite kolo.

Nataknite rezervno kolo na pesto in ga zasu - kajte tako, da bodo luknje poravnane z izvr - tinami v pestu.

Če so rezervnemu kolesu priloženi vijaki, jih uporabljajte izključno za rezervno kolo.

Zategnite vijake in se prepričajte, da se kolo dobro prilega pestu ter odvijte dvigalko.

Ko je kolo na tleh, močno zategnite vijake ter čim prej preverite zategnitev in tlak v pnev - matiki rezervnega kolesa.

Opomba: izvedenka s 4 vrati, čeprav je re - zervna pnevmatika nameščena pod vozilo, pospravite predrto pnevmatiko v prtljažnik.

Vozilo s sistemom za nadzor tlaka v pnev matikah

Če so pnevmatike premalo napolnjene (pre - drtje, premalo napolnjene pnevmatike itd.), se vklopi opozorilna lučka mentni plošči.

2.32.

na instru-

Varnostni vijaki

Če uporabljate varnostne vijake, jih na - mestite čim bliže ventila (obstaja nevar - nost, da ne bo mogoče namestiti okras - nega pokrova kolesa).

Poškodovano pnevmatiko čim - prej nadomestite z novo.

Poškodovano pnevmatiko je treba dati v pregled (in če je mogoče, v popravilo) strokovnjaku.

5.12

SLV_UD62844_2

Changement de roue (BFB - KFB - Renault) pression des pneumatiques.......................

(page courante) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(page courante)

PNEVMATIKE

(1/3)

Pnevmatike so vmesni člen med vozilom in cesto, zato morajo biti vedno v dobrem stanju.

Upoštevati morate lokalna pravila, ki jih predvidevajo cestnoprometni predpisi.

2

Ko je oblika profila obrabljena do kontrolnih izboklin, te postanejo vidne 2: tedaj je treba pnevmatike zamenjati, ker je globina profila samo še 1,6 mm, zaradi česar je stik s ce stiščem, še posebno mokrim, zelo slab .

Preobteženo vozilo, dolge vožnje po avtoce - sti, še posebno poleti, neprilagojena vožnja po slabih poteh ali cestah povzročajo pred - časno obrabo pnevmatik, kar seveda močno vpliva na varnost vožnje.

1

Vzdrževanje pnevmatik

Pnevmatike morajo biti vedno v dobrem stanju in imeti dovolj globok profil; pnevma - tike, ki jih je odobrila naša tehnična služba, imajo točke za kontrolo obrabe 1 , kjer so kontrolni indikatorji, ki so odliti na več mestih po tekalni površini .

SLV_UD60430_1

Pneumatiques (BFB - KFB - Renault)

Pri neprevidni vožnji, npr. če zadenete ob pločnik, lahko pride do poškodbe pnevma - tik in platišč ali celo do spre - membe nastavitve geometrije prednje ali zadnje preme. V tem primeru naj njihovo stanje pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

5.13

Pneumatiques (sécurité pneumatiques, roues, utilisation hivernale) pneumatiques ............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) roues (sécurité)..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

PNEVMATIKE

(2/3)

Tlak zraka v pnevmatikah

Upoštevajte predpisane vrednosti za tlak v pnevmatikah (vključno z rezervnim ko - lesom), ki ga morate redno preverjati. To storite vsaj enkrat na mesec in pred vsako daljšo vožnjo (glejte nalepko na robu vozni - kovih vrat).

Tlak zraka v pnevmatikah morate preverjati pri hladnih pnevmatikah. Ne upoštevajte po - višanega tlaka, ki se pojavi, ko so zunanje temperature višje ali po hitri vožnji.

Če nimate možnosti, da bi tlak preverili pri hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do

0,3 bara (ali 3 PSI ).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Posebnost

Nekatere izvedenke so opremljene z adap - terjem, ki ga je treba namestiti na ventil pred polnjenjem z zrakom.

Prenizek tlak zraka v pnev - matikah povzroča prehitro obrabo pnevmatik in nenor - malno pregrevanje pnevmatik z vsemi posledicami, ki vplivajo na var - nost vožnje:

– slaba lega vozila na cesti,

– nevarnost počenja ali izgube tekalne plasti pnevmatike.

Tlak v pnevmatikah je odvisen od obre - menitve vozila in hitrosti vožnje. Tlak v pnevmatikah prilagodite pogojem upo - rabe (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če sle - dnjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in jih popolnoma privijte.

Vozilo s sistemom za nadzor tlaka v pnev matikah

Če so pnevmatike premalo napolnjene (pre - drtje, premalo napolnjene pnevmatike itd.), se vklopi opozorilna lučka mentni plošči.

2.32.

na instru-

Rezervno kolo

➥ 5.2,

➥ 5.11.

Medsebojna zamenjava koles

To vam odsvetujemo.

5.14

SLV_UD60430_1

Pneumatiques (BFB - KFB - Renault) pression des pneumatiques.......................

(page courante) système de surveillance de pression des pneumatiques ............................................

(page courante) roue de secours .........................................

(page courante)

PNEVMATIKE

(3/3)

Zamenjava pnevmatik

Zaradi vaše varnosti in upošte- vanja veljavne zakonodaje.

Če je pnevmatike treba zame - njati, montirajte na vozilo pnev - matike iste znamke, tipa, dimenzij in pro - fila (ali sestave) na isto premo, kot so originalne.

Pnevmatike morajo: imeti vsaj takšno dovoljeno obremenitev in najvišjo do voljeno hitrost, kot ju imajo originalne pnevmatike, ali ustrezati priporočilom predstavnika servisne mreže vozila.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo ni v skladu z zahtevami.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.

Zimska vožnja

Zimske ali posebne “termo” pnevmatike

Priporočamo vam, da za čim boljši opri - jem na cestišču take pnevmatike montirate na vsa štiri kolesa . Pozor: te pnevmatike imajo včasih lahko označeno smer vrtenja med vožnjo in največjo dovoljeno hitrost, ki je lahko nižja od največje hitrosti vašega vozila.

Pnevmatike z žebljički (ježevke)

Uporaba takih pnevmatik je omejena, v ne - katerih državah pa celo prepovedana, zato upoštevajte predpise v posameznih drža - vah. Prav tako je pri vožnji z ježevkami treba upoštevati predpise o največji dovoljeni hi - trosti.

S takimi pnevmatikami morata biti na vozilu opremljeni najmanj obe prednji kolesi.

Snežne verige

Iz varnostnih razlogov na zadnja kolesa ni dovoljeno montirati snežnih verig.

Če na vozilo montirate pnevmatike večjih dimenzij, kot so originalne, morda snežnih verig ne bo mogoče uporabljati .

Montaža snežnih verig je mogoča samo na pnevmatike enakih dimenzij, kot so tiste, ki so bile tovarniško nameščene na vaše vozilo .

Na kolesa velikosti 17’’ ali več ne morete namestiti sne žnih verig.

Če želite uporabljati posebno opremo , se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Zamenjava kolesa

Ker potrebuje sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah za pravilno ugotavljanje položaja koles in tlaka v kolesih med vožnjo kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.

V vsakem primeru vam priporočamo, da se pogovorite s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo, ki vam bo znal svetovati, katera oprema najbolj ustreza vašemu vozilu.

5.15

SLV_UD60430_1

Pneumatiques (BFB - KFB - Renault) pneumatiques pneus neige .........................................

(page courante) pneumatiques remplacement ......................................

(page courante) remplacement pneumatiques ......................................

(page courante) pneumatiques pneus cloutés .......................................

(page courante) pneumatiques chaines ................................................

(page courante) changement de roue..................................

(page courante)

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

(1/2)

Vsa dela (ali spremembe) na električni napeljavi zaupajte pooblaščenemu predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ki razpolaga z vso dodatno opremo in potrebnim materialom za vgradnjo.

Nepravilna priključitev lahko poškoduje električno napeljavo (kable, posamezne dele in predvsem alternator).

1

2

3

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventila - tor za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka motornem prostoru.

v

Obstaja nevarnost poškodb.

4

Vozila z žarometi LED

Dnevne luči/pozicijske luči/smerokazi 1

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dolge luči 2

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zasenčene luči 3

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prednje meglenke4

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dodatni žarometi

Če želite svoje vozilo opremiti z meglen - kami, se posvetujte s predstavnikom servi - sne mreže vozila.

5.16

Projecteurs avant (remplacement des lampes)

SLV_UD60431_1

Projecteur avant : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault) ampoules remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) changement de lampes .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de croisement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de direction ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de position ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de route ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lampes remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) projecteurs avant ....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) projecteurs remplacement des lampes ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de brouillard .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clignotants .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

(2/2)

5

6 10

11

A

B

7

8

9

Vozila s halogenskimi žarometi

Dnevne luči/pozicijske luči/smerokazi 7

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zasenčene luči s halogenskimi žarnicami 6

Za zamenjavo žarnice:

– odprite pokrov motornega prostora;

– odstranite pokrov B ;

– Nosilec žarnice zasukajte za četrt obrata 11 ;

– izvlecite žarnico.

Dolga luč s halogensko žarnico 5

Za zamenjavo žarnice:

– odprite pokrov motornega prostora;

– odstranite pokrov A ;

– povlecite za nosilec žarnice 10 ;

– izvlecite žarnico.

Vrste žarnic 5 in 6 : H7.

Obvezno uporabljajte žarnice U.V. 55W, da se ne poškoduje plastično “steklo” žarome - tov.

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice.

Primite jo za vtični priključek.

Po zamenjavi žarnice pravilno namestite pokrov.

Prednje meglenke8

– Do nosilca žarnice dostopite s spodnje strani vozila;

– odpnite vratca 9 ;

– nosilec žarnice zasukajte za četrt obrata;

– izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: H16.

Ko ponovno nameščate žarnico, se prepri - čajte, da je pravilno pričvrščena.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz var - nostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih pred - stavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

5.17

SLV_UD60431_1

Projecteur avant : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

(1/7)

5

1

2

4

2 3

Izvedenka s 5 vrati

Zavorne/pozicijske luči 1

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pozicijske luči 2

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Luč za vzvratno vožnjo 3

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Smerokazi 4

6

7

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Tretja zavorna luč 5

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zadnje meglenke 6 ali 7

Ker je treba odstraniti zadnji odbijač, se po - svetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vrsta žarnice: P21W.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

5.18

SLV_UD60432_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

Feux arrière et latéraux (remplacement des lampes) ampoules remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) changement de lampes .............................

(jusqu’à la fin de l’UD) clignotants .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de stop .................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lampes remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de direction ..........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de position ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de brouillard .........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de plaque d’immatriculation .................

(jusqu’à la fin de l’UD) feux : de recul ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) répétiteurs latéraux ....................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

(2/7)

8

9

10

Lučke za osvetlitev registrske tablice 8

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Bočni smerniki 9 in pozdravna osvetlitev 10

Ker je treba odstraniti vzvratno ogledalo, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

SLV_UD60432_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

5.19

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

(3/7)

1 5

2

4

2 3

Break

Zavorne/pozicijske luči 1

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pozicijske luči 2

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Luč za vzvratno vožnjo 3

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

7

Smerokazi 4

6

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Tretja zavorna luč 5

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zadnje meglenke 6 ali 7

Ker je treba odstraniti zadnji odbijač, se po - svetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vrsta žarnice: P21W.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

5.20

SLV_UD60432_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

(4/7)

12

13

14

Lučke za osvetlitev registrske tablice 8

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Bočni smerniki 9 in pozdravna osvetlitev 10

Ker je treba odstraniti vzvratno ogledalo, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

SLV_UD60432_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

5.21

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

(5/7)

5

6

7

1

2 4

3

Izvedenka s 4 vrati

Pozicijska luč 3

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Dostop do nosilcev žarnic 6 in 7

Odprite prtljažna vrata, odstranite pokrov 4 , da dosežete vijak 5 , ki ga nato odvijete.

Odstranite sklop zadnjih luči.

Smerokaz 2

Zasukajte nosilec žarnice 7 za četrt obrata in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: PY21W.

Zavorna luč 1

Zasukajte nosilec žarnice 6 za četrt obrata in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: P21W.

Ponovno nastavite nosilec žarnice in potis - kajte sklop do dna, dokler se ne zaskoči.

Preverite, ali je luč dobro blokirana.

Privijte vijak 5 in zaprite pokrov 4 .

5.22

SLV_UD60432_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

(6/7)

10

8

Luč za vzvratno vožnjo

V prtljažniku z izvijačem ali podobnim orod - jem odpnite pokrov, ki je nameščen na no - tranji oblogi 8 prtljažnih vrat.

9

Zasukajte nosilec žarnice 9 za četrt obrata in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: W16W.

Montaža

Pri ponovnem nameščanju ravnajte v obra - tnem vrstnem redu, pri čemer pazite, da ne poškodujete kablov.

11

Tretja zavorna luč 10

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zadnje meglenke 11

Ker je treba odstraniti zadnji odbijač, se po - svetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vrsta žarnice: P21W.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

5.23

SLV_UD60432_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

(7/7)

12

14

15

13

Lučke za osvetlitev registrske tablice z navadnimi žarnicami 12

(odvisno od izvedenke vozila)

– Odpnite lučko 12 s ploščatim izvijačem;

– snemite pokrovček lučke, da boste lahko prišli do žarnice.

Vrsta žarnice: W5W.

Lučke LED za osvetlitev registrske tablice 13

(odvisno od izvedenke vozila)

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Bočni smerniki 14 in pozdravna osvetlitev 15

Ker je treba odstraniti vzvratno ogledalo, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

5.24

SLV_UD60432_1

Feux arrière et latéraux : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

NOTRANJA OSVETLITEV: zamenjava žarnic

(1/3)

1

2

Bralne lučke 1

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Stropna lučka 2

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prostorska osvetlitev

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Éclairage intérieur (remplacement des lampes)

SLV_UD60433_1

Eclairage intérieur : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault) ampoules remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) changement de lampes .............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage : intérieur ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) lampes remplacement ......................................

(jusqu’à la fin de l’UD) plafonnier ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) spots d’éclairage ........................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage intérieur : remplacement des lampes ...................

(jusqu’à la fin de l’UD) miroirs de courtoisie ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

éclairage de coffre remplacement des lampes ...................

(jusqu’à la fin de l’UD)

5.25

NOTRANJA OSVETLITEV: zamenjava žarnic

(2/3)

3

4

Lučka v predalu za rokavice 3

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Lučka v prtljažniku 4

(štirivratna izvedenka)

Odpnite lučko tako, da pritisnete na jeziček s ploščatim izvijačem ali podobnim orodjem.

Odklopite lučko.

Odstranite pokrov motornega prostora 5

Dostopite do žarnice.

Vrsta žarnice: W5W

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

5.26

SLV_UD60433_1

Eclairage intérieur : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

4

3

5

NOTRANJA OSVETLITEV: zamenjava žarnic

(3/3)

6

Lučka v prtljažniku 6

(petvratna izvedenka in izvedenka karavan)

Odpnite lučko tako, da pritisnete na jeziček s ploščatim izvijačem ali podobnim orodjem.

Odklopite lučko.

Dostopite do žarnice.

Vrsta žarnice: W5W

6

6

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

5.27

SLV_UD60433_1

Eclairage intérieur : remplacement des lampes (BFB - KFB - Renault)

VAROVALKE

(1/2)

Za lažje ugotavljanje tokokroga, ki ga posa - mezna varovalka varuje, si pomagajte z na - lepko s posameznimi simboli varovalk, ki je nameščena na hrbtni strani vratc A .

Nekatere varovalke lahko zamenja samo usposobljeni strokovnjak; te varovalke niso navedene na nalepki.

Posegajte samo v varovalke, navedene na nalepki.

1

A

Prostor z varovalkami

Če katera od električnih naprav ne deluje, je treba najprej pregledati stanje varovalk.

Odpnite vratca A .

Preglejte ustrezno varovalko in jo po potrebi zamenjajte z novo, ki mora imeti enako am persko vrednost kot origi nalna .

Premočna varovalka lahko v primeru ne - normalne porabe enega od porabnikov povzroči prekomerno segrevanje elek - tričnega tokokroga (nevarnost požara).

Ščipalka 1

Iztaknite varovalko s ščipalko 1 , ki je spravl - jena na hrbtni strani vratc A .

Nato jo postrani potegnite ven.

Svetujemo vam, da v prosta mesta ne vsta - vljate dodatnih varovalk.

Iz varnostnih razlogov ali v skladu z za - konodajo:

Pri pooblaščenem predstavniku servisne mreže za vaše vozilo si priskrbite si kom - plet rezervnih žarnic in varovalk.

5.28

SLV_UD60434_1

Fusibles (BFB - KFB - Renault)

Fusibles fusibles ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VAROVALKE

(2/2)

Namembnost varovalk

(Prisotnost varovalk je odvisna od stopnje opremljenosti vozila.)

Simbol Varovanje

H Pranje stekel

î

Æ

Multimedijska vtičnica za dodatno opremo, multimedij - ski zaslon

Vtičnica za dodatno opremo spredaj in zadaj v drugi vrsti

Ì Hupa

Ý Vtičnica za vlečno kljuko

 Ogrevanje vzvratnih ogledal

× Zavorne luči, kontrolna enota potniškega prostora

Kontrolna enota potniškega prostora, brisalec zadnje - ga stekla, zadnje meglenke

D Smerokazi, varnostne utripalke, tretje zavorne luči

ë Vtičnica za prtljažnik/dodatno opremo v tretji vrsti

 Električni pomik stekel (ni impulzni)

SLV_UD60434_1

Fusibles (BFB - KFB - Renault)

5.29

AKUMULATOR: motnje

(1/2)

Za preprečitev morebitnega iskrenja:

– Pred odklopom ali ponovnim priklopom akumulatorja se prepričajte, da so vsi

»porabniki energije« (stropne lučke ...) izključeni.

– pri polnjenju akumulatorja izklopite pol - nilnik, preden izključite ali priključite kate - rega od polov;

– na akumulator ne polagate kovinskih predmetov, da ne povzročite kratkega stika;

– akumulator odklopite vsaj eno minuto po zaustavitvi motorja;

– pazite, da po namestitvi dobro in pravilno priključite sponke na priključke akumula - torja.

Priključitev polnilnika za akumulator

Polnilnik mora biti združljiv z akumulator jem z nazivno napetostjo 12 voltov.

Ne odklapljajte akumulatorja pri delujočem motorju. Upoštevajte proizvajalčeva na vodila o uporabi polnilnika.

Zaradi posebnosti pri polnjenju nekaterih akumulatorjev se o tem posvetujte s predstav - nikom servisne mreže za vaše vozilo.

Izogibajte se kakršnikoli možnosti iskre - nja, ki bi lahko povzročilo nenadno ek - splozijo, akumulator pa polnite v dobro prezračevanem prostoru.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno iz-

ključite kontakt.

2.4

2.5.

Z akumulatorjem ravnajte zelo previdno, ker je v njem žveplena kislina, ki ne sme priti v stik z očmi in kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto obilno izperite z vodo. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Zaradi nevarnosti eksplozije sestav- nih delov akumulatorja ne izpostavljajte odprtemu ognju, žarečim predmetom in iskram.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko

še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka motornem prostoru.

v

Obstaja nevarnost poškodb.

5.30

Batterie batterie dépannage ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) batterie.......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD75386_2

Batterie : dépannage (BFB - KFB - Renault)

AKUMULATOR: motnje

(2/2)

Zagon motorja s pomočjo akumulatorja drugega vozila

Če je akumulator povsem prazen in si morate za zagon motorja pomagati z aku - mulatorjem drugega vozila, uporabite ustre - zne električne kable (pomembno je, kakšen je presek), ki jih nabavite pri predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ali kable za pomoč pri zagonu, ki morajo biti v brezhib - nem stanju.

Vozili morata imeti akumulatorja z enako nazivno napetostjo (12 V).

Jakost akumu - latorja (Ah - amper ure), ki pomaga, mora biti najmanj enaka vašemu.

Vozili se ne smeta dotikati (lahko pride do kratkega stika pri povezavi pozitivnih polov), kabli pa morajo biti dobro priključeni.

Izključite kontakt na vašem vozilu.

Dvignite rdeči pokrov ohišja 1 , ki je za akumulatorjem.

1

2

Priključite pozitivni kabel A na nosilec 3

( + ), ki je pod pokrovom ohišja 1 , nato pa na pozitivni pol 5 ( + ) akumulatorja, ki dovaja energijo.

Priključite negativni kabel B na negativni pol 4 ( – ) akumulatorja, ki dovaja energijo, in nato drugo stran kabla na kovinski kabel 2

( – ) izpraznjenega akumulatorja.

Zaženite motor vozila, ki vam pomaga, in za - držite delovanje na srednjih vrtljajih.

Če se motor vašega vozila ne zažene takoj, izključite kontakt in počakajte nekaj sekund, preden ponovite postopek.

A

3

2

5

B

4

Ko motor deluje, odklopite kabla A in B v obratnem vrstnem redu ( 2 4 5 3).

Prepričajte se, da se kabla A in B ne dotikata in da pozitivni del kabla A ni v stiku s kovin - skim delom vozila, ki dovaja tok.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ ali poškodb na vozilu.

5.31

SLV_UD75386_2

Batterie : dépannage (BFB - KFB - Renault)

KARTICA: baterija

(1/2)

1

A

2

Zamenjava baterije

Če se na instrumentni plošči prikaže sporo - čilo »Slaba baterija kartice«, zamenjajte ba - terijo kartice:

– potisnite zadnjo ohišje 1 navzdol, medtem ko pritiskate območje A ;

– odstranite pokrov 2 baterije;

– odstranite baterijo, tako da pritisnete na eno stran in dvignite drugo;

– zamenjajte glede na smer in predlogo, prikazano na notranji strani pokrova.

Ob ponovnem nameščanju ravnajte v obratnem vrstnem redu, nato pa poleg vozila štirikrat pritisnite na enega od gumbov na kartici: ob naslednjem zagonu motorja sporočilo izgine.

Prepričajte se, da je pokrovček pravilno za - taknjen.

Opomba: ob zamenjavi baterije se ne doti - kajte tiskanega vezja in kontaktov v kartici.

Baterije dobite pri pooblaščenem preds - tavniku servisne mreže za vaše vozilo.

Trajajo približno dve leti. Pazite, da na bateriji ni sledov črnila: nevarnost sla - bega električnega kontakta.

Če je potrebna zamenjava, bodite pozorni, da uporabite enak ali enakovreden tip baterij

(posvetujte se s pooblaščenim predstavnikom servisne mreže).

Pri zamenjavi:

– prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene.

obstaja nevarnost eksplo zije.

– Če se vratca ne zaprejo ustrezno, upravljalnika ne uporabljajte in ga hranite izven dosega otrok.

5.32

SLV_UD60436_1

Carte RENAULT : pile (BFB - KFB - Renault)

Carte : pile carte : pile ..................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte « mains libres » : pile ........................

(jusqu’à la fin de l’UD) piles ...........................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clés remplacement de la pile .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) carte pile(s) ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

KARTICA: baterija

(2/2)

Motnje pri delovanju

Če je baterija prešibka za zagotovitev ustre - znega delovanja, boste lahko še vedno za -

gnali vozilo in ga zaklenili/odklenili

1.14.

anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

Iztrošenih baterij ne odvrzite v naravo, temveč jih odnesite na zbirna mesta, kjer bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.

Previdnosti ukrepi v povezavi z baterijami:

– hranite (nove ali rabljene) ba - terije izven dosega otrok;

– pazite, da ne pogoltnejo baterij.

Obstaja nevarnost kemičnih ope klin, ki so lahko smrtno nevarne.

– Če baterije pogoltnete ali vstavite v kateri koli del telesa, čim prej poiščite zdravniško pomoč.

5.33

SLV_UD60436_1

Carte RENAULT : pile (BFB - KFB - Renault)

RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK: baterije

(1/2)

1

1

Zamenjava baterije

Odprite ohišje s ploščatim izvijačem ali po - dobnim orodjem, ki ga vstavite v zarezo 1 , in zamenjajte baterijo 2 , pri čemer upoštevajte model in polariteto, ki je vtisnjena na dnu po - krovčka.

2

Opomba: pazite, da se ob zamenjavi ba - terije ne dotikate tiskanega vezja v ohišju ključa.

Ob ponovni montaži se prepričajte, da je po - krovček dobro zapet in da je vijak pravilno zategnjen.

Če je potrebna zamenjava, bodite pozorni, da uporabite enak ali enakovreden tip baterij

(posvetujte se s pooblaščenim predstavnikom servisne mreže).

5.34

Télécommande à radiofréquence : piles télécommande de verrouillage des portes piles .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clé/télécommande à radiofréquence pile .......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) clés remplacement de la pile .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) télécommande piles .....................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) piles (télécommande) ................................

(jusqu’à la fin de l’UD) pile (télécommande) ..................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Baterije dobite pri pooblaščenem pred - stavniku servisne mreže za vaše vozilo.

Trajajo približno dve leti.

Pazite, da na bateriji ni sledov črnila: ne - varnost slabega električnega kontakta.

SLV_UD60437_1

Télécommande à radiofréquence : piles (BFB - KFB - Renault)

RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK: baterije

(2/2)

Motnje pri delovanju

Če je baterija prešibka za zagotovitev ustre - znega delovanja, boste lahko še vedno za -

gnali vozilo in ga zaklenili/odklenili

1.14.

anomalies de fonctionnement....................

(page courante) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(page courante)

Iztrošenih baterij ne odvrzite v naravo, temveč jih odnesite na zbirna mesta, kjer bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.

Pri zamenjavi:

– prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene.

Tveganje eksplozije .

– Če se vratca ne zaprejo ustrezno, upravljalnika ne uporabljajte in ga hranite izven dosega otrok.

Previdnosti ukrepi v povezavi z baterijami:

– hranite (nove ali rabljene) ba - terije izven dosega otrok;

– pazite, da ne pogoltnejo baterij.

Obstaja nevarnost kemičnih ope klin, ki so lahko smrtno nevarne;

– Če baterije pogoltnete ali vstavite v kateri koli del telesa, čim prej poiščite zdravniško pomoč.

5.35

SLV_UD60437_1

Télécommande à radiofréquence : piles (BFB - KFB - Renault)

NAMESTITEV IN UPORABA DODATNE OPREME:

pomembna priporočila

Električna in elektronska dodatna oprema

Pred namestitvijo tovrstne naprave (še posebej oddajnikov/sprejemnikov: frekvenčni pas, jakostna stopnja, položaj antene itd.) pre - verite, ali je naprava združljiva z vašim vozilom. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pred priključitvijo dodatne opreme v vtičnico se prepričajte, da ne prekoračite največje dovoljene moči vtičnice

➥ 3.27

➥ 3.41.

Obstaja nevarnost požara.

Vsa dela na električnem in/ali elektronskem vezju vozila sme izvajati le usposobljeni strokovnjak. Vsaka nepravilna povezava in/ali namestitev električnih/elektronskih dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril, lahko povzroči:

– poškodbe električne in/ali elektronske opreme;

– poškodbe sestavnih delov, povezanih z njim;

– zbiranje in uporaba podatkov o vozilih;

– vdor v zasebnost (spreminjanje, brisanje ali neupravičen dostop do osebnih podatkov).

Tveganje hujših nesreč. Tveganje vdora v zasebnost.

Če boste v prihodnosti vgradili električno opremo, poskrbite, da boste obveščeni o vrednosti in položaju ustrezne varovalke.

Uporaba diagnostičnega priključka

Uporaba elektronskih dodatkov na diagnostični vtičnici lahko povzroči resne motnje v elektronskih sistemih vozila in/ali povzroči vdor v za - sebnost (spreminjanje, brisanje ali neupravičen dostop do osebnih podatkov). Zaradi varnostnih razlogov je priporočena uporaba izključno elektronske dodatne opreme, ki jo je odobril proizvajalec; posvetujte se s predstavnikom servisne mreže. Tveganje hujših nesreč . Tveganje vdora v zasebnost.

Naknadna vgradnja dodatne opreme

Če želite namestiti dodatno opremo na vozilo: posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo. Da bi zagotovili dobro delovanje vašega vozila in se izognili vsem nevarnostim, vam poleg tega svetujemo, da uporabljate dodatno opremo, ki je priporočena in je prilagojena vašemu vozilu; ta oprema je tudi edina, za katero jamči proizvajalec.

Če uporabljate varnostni drog za zaklepanje volana, ga pritrdite samo na zavorni pedal.

Oviranje pri upravljanju vozila

Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi.

Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega na drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.

5.36

SLV_UD81444_8

Accessoires (X62 - X67 - X92 - X98 - X52 - X87 - H79 Ph2 - X82 - B98 - K98 - JFC - BBA - HFE - BFB - XFD - XHA - XFA - XFB Ph2 - Renault)

Installation et utilisation d’accessoires : recommandations importantes accessoires................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

METLICE BRISALCEV: ZAMENJAVA

(1/2)

1

A

2

3

Zamenjava metlic brisalcev vetrobranskega stekla 1

Pri vključenem kontaktu in ustavljenem motorju potisnite ročico za upravljanje bri - salcev do konca navzdol: brisalci se ustavijo odmaknjeni od pokrova motornega prostora.

Privzdignite ročico brisalca 3 , potegnite je - ziček 2 (gib A ) in potisnite metlico navzgor.

Montaža

Potisnite metlico na ročici, da se zaskoči.

Preverite, ali je dobro zapeta. Namestite ročico brisalca v položaj mirovanja.

Preverjajte stanje metlic brisalcev.

Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

– redno čistite metlice, vetrobransko in zadnje steklo z milnico;

– ne uporabljajte brisalcev pri suhem vetrobranskem ali zadnjem steklu;

– dvignite brisalce z vetrobranskega ali zadnjega stekla, če jih dlje časa niste uporabljali.

– Pozimi pazite, da metlice brisalcev niso primrznjene na steklo (zaradi nevarnosti pre - gretja pogonskega motorčka brisalcev).

– Redno pregledujte stanje metlic.

Zamenjajte jih, ko brisanje ni več za - dovoljivo (približno enkrat letno).

Pazite, da vam ne pade ročica brisalca na steklo, ko odstranite metlico (ob za - menjavi): nevarnost razbitja stekla.

5.37

SLV_UD38985_1

Balais d'essuie-vitres : remplacement (BFB - Renault)

Essuie-vitres (remplacement des balais) balais d’essuie-vitres .................................

(jusqu’à la fin de l’UD) essuie-vitres balais ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

METLICE BRISALCEV: ZAMENJAVA

(2/2)

B

Montaža

Ravnajte v obratnem zaporedju kot pri de - montaži. Preverite, ali je metlica dobro zapeta.

4

C

5

6

Metlica brisalca zadnjega stekla 4

Pri ročici v položaju mirovanja (izključena):

– Dvignite ročico brisalca 6 ;

– obračajte metlico 4 , dokler ne začutite odpora (gib C );

– pri nekaterih vozilih je treba pritisniti na jeziček 5 in iztakniti metlico z gibom B .

Preden zamenjate metlico bri - salca na zadnjem steklu, se prepričajte, da je ročica v polo - žaju mirovanja (izključena).

Obstaja nevarnost poškodb.

5.38

SLV_UD38985_1

Balais d'essuie-vitres : remplacement (BFB - Renault)

VLEKA: v primeru okvare

(1/2)

Pred vsako vleko prestavite menjalnik v nevtralni položaj, odklenite volanski drog in sprostite parkirno zavoro.

Če pri vozilih, opremljenih z avtomatskim menjalnikom, ni mogoče prestaviti prestavne ročice v položaj N , se obrnite na predstav - nika servisne mreže vozila.

Odklepanje volanskega droga

Vstavite ključ v stikalo za zagon ali s kartico pri sebi dve sekundi držite pritisnjen gumb za zagon motorja (odvisno od vozila).

Ročico prestavite v prazen tek (položaj N pri vozilih z avtomatskim menjalnikom).

Volanski drog se odklene, oprema vozila je napajana: lahko uporabljate luči na vozilu

(smerokaze, zavorne luči …). Ponoči pa tudi luči za označevanje vozila.

Glede na vozilo po opravljeni vleki dvakrat zaporedoma pritisnite gumb za zagon mo- torja (nevarnost praznjenja akumulatorja).

Obvezno upoštevajte veljavne predpise glede vleke. Če vozite poškodovano vozilo, ne smete prekoračiti dovoljene vlečne teže vozila.

➥ 6.12.

Vleka vozila z avtomatskim menjalnikom

Prepeljite vozilo na vozilu vlečne službe ali ga vlecite z dvignjenima prednjima kole - soma.

Izjemoma lahko vozilo vlečete z vsemi kolesi na tleh, vendar samo pri vožnji naprej s prestavno ročico v nevtralnem položaju

N ter na razdalji, ki ni daljša od 80 km, in z največjo hitrostjo 25 km/h.

1

2

Če ostane ročica blokirana v položaju P , ko pritisnete zavorni pedal, jo lahko ročno pre - maknete iz tega položaja.

V tem primeru odpnite spodnji del ročice, vstavite orodje (v obliki trdnega droga) v režo 1 in istočasno pritisnite gumb 2 , da ročico odklenete.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom ser - visne mreže vozila.

Med vleko pustite ključ v stikalu za zagon oziroma pustite kar - tico v vozilu (odvisno od vozila).

Obstaja nevarnost blokade volanskega droga.

Pri zaustavljenem motorju ne delujeta več servovolan in ser - vozavora.

5.39

SLV_UD62845_2

Remorquage : dépannage (BFB - KFB - Renault)

Remorquage : dépannage anneaux de remorquage ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) remorquage dépannage ...........................................

(jusqu’à la fin de l’UD) remorquage ...............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) dépannage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

VLEKA: v primeru okvare

(2/2)

Uporabljajte samo vlečni priključek 5

5.8.

A

B

D

5

C

3

3 5

4

4

Obvezno uporabljajte mesto za pritrdi tev vlečnega priključka na prednjem delu vozila 3 in mesto za pritrditev vlečnega priključka na zadnjem delu vozila 6 .

(vlečne vrvi nikdar ne pritrjujte na pogonske gredi ali druge dele vozila)

Ti mesti za pritrditev vlečnega priključka se lahko uporabljata samo za vleko vozila, nikoli pa za neposredno ali posredno dviga - nje vozila.

5

6

7

Dostop do mest za pritrditev vlečnega priključka

Mesto za pritrditev vlečnega priključka spredaj 3

Pritisnite območje A ter ga držite in hkrati povlecite za območje B , da odprete vratca 4 .

Mesto za pritrditev vlečnega priključka zadaj 6

Pritisnite območje C ter ga držite in hkrati povlecite za območje D , da odprete vratca 7 .

Ročno privijte vlečni priključek 5 do konca.

Prepričajte se, da je vlečni pri - ključek ustrezno privit.

Nevarnost izgube vlečenega predmeta.

vozilu.

– Uporabite tog vlečni drog.

Če uporabite vrv ali žico (če je zakonsko dovoljena), morajo delovati zavore na vlečenem

– Ne smete vleči vozila, ki je tako po -

škodovano, da ga ni več mogoče pra - vilno upravljati.

– Da ne bi poškodovali vozila, se pri vleki poškodovanega vozila izogi - bajte sunkovitemu pospeševanju ali zaviranju.

– V vsakem primeru velja, da pri vleki drugega vozila ne smete preseči hi - trosti 50 km/h .

Orodja nikdar ne pustite ne - pospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti.

5.40

SLV_UD62845_2

Remorquage : dépannage (BFB - KFB - Renault)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(1/8)

Naslednji nasveti vam bodo pomagali hitro in vsaj začasno odpraviti manjše motnje. Kljub temu se kasneje iz varnostnih razlogov po svetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba kartice

S kartico ni mogoče zakleniti ali odkleniti vrat.

MOŽNI VZROKI

Iztrošena baterija kartice.

KAJ STORITI

Zamenjajte akumulator ali pa naj ga zamenja pooblaščeno osebje. Še vedno boste lahko za - klenili/odklenili svoje vozilo in zagnali motor.

1.14 in

2.4 ali

2.5.

Uporaba naprav, ki delujejo na isti fre - kvenci kot kartica (prenosni telefon ...)

Prenehajte uporabljati te naprave ali uporabite

priloženi ključ. ➥ 1.14.

Vozilo se nahaja v območju močnega ele - ktromagnetnega sevanja. Prazen akumu - lator vozila.

Uporabite ključ, ki je vgrajen v kartico

1.14.

Vozilo je zagnano.

Pri delujočem motorju zaklepanje/odklepanje kartice ni mogoče. Izključite kontakt.

Na instrumentni plošči se prikaže spo - ročilo »Postavite kartico blizu gumba

START«.

Baterija kartice je prazna ali pa kartica ni sinhronizirana.

Preverite stanje baterije kartice ali pa kartico po - stavite v območje za namestitev,

2.5 predvi-

den v ta namen, nato pritisnite tipko » START «.

5.41

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

Anomalies de fonctionnement anomalies de fonctionnement....................

(jusqu’à la fin de l’UD) incidents anomalies de fonctionnement ..............

(jusqu’à la fin de l’UD)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(2/8)

Naslednji nasveti vam bodo pomagali hitro in vsaj začasno odpraviti manjše motnje. Kljub temu se kasneje iz varnostnih razlogov po svetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba kartice MOŽNI VZROKI

Desinhronizacija kartice.

KAJ STORITI

Odklenite voznikova vrata, tako da v ključavnico

vstavite ključ, ki je vgrajen v kartico

1.14 nato

vstavite kartico v območje za vstavljanje

➥ 2.5

in pritisnite gumb » START « za sinhronizacijo kartice.

5.42

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(3/8)

Naslednji nasveti vam bodo pomagali hitro in vsaj začasno odpraviti manjše motnje. Kljub temu se kasneje iz varnostnih razlogov po svetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba daljinskega upravljalnika MOŽNI VZROKI KAJ STORITI?

Z daljinskim upravljalnikom ni možno za - kleniti ali odkleniti vrat.

Prazna baterija daljinskega upravljalnika Uporabite ključ.

Uporaba naprav, ki delujejo na isti frekvenci kot daljinski upravljalnik (prenosni telefon ...).

Prenehajte uporabljati te naprave ali uporabite ključ.

Vozilo se nahaja v območju močnega elektroma - gnetnega sevanja.

Izpraznjen akumulator

Zamenjajte akumulator ali pa naj ga zamenja pooblaščeno osebje. Še vedno boste lahko za - klenili in odklenili svoje vozilo ter zagnali motor.

➥ 1.14 in

➥ 2.4 ali

➥ 2.5.

Vozilo je zagnano.

Pri delujočem motorju zaklepanje/odklepanje s kartico ni mogoče. Izključite kontakt.

Desinhronizacija daljinskega upravljalnika Voznikova vrata odklenite s ključem v ključav - nici vrat, nato zaženite motor za sinhronizacijo daljinskega upravljalnika.

5.43

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(4/8)

Pri zagonu

Žarnice lučk na instrumentni plošči slabijo ali se ne prižgejo, zaganjalnik se ne obrača.

MOŽNI VZROKI

Slabo zategnjene, odklopljene ali oksidirane priključne sponke na akumulatorju.

Akumulator je prazen ali iztro -

šen.

KAJ STORITI

Ponovno jih zategnite, priklopite ali očistite v primeru oksi - dacije.

Sposodite si akumulator z drugega vozila. njajte akumulator, če je to potrebno.

➥ 5.30 ali zame-

Ne potiskajte vozila z zaklenjenim volanskim drogom.

Motor noče steči.

Ko vozilo miruje, je motor hladen in je šte - vilo vrtljajev v prostem teku veliko.

Okvara tokokroga.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pogoji za zagon niso izpolnjeni.

➥ 2.4 ali

➥ 2.5.

Kartica ne deluje.

➥ 2.4 ali

➥ 2.5.

Pri izvedenki z bencinskim motorjem ni nujno, da gre za napako. To lahko povzroči povi -

šanje temperature motorja.

Število vrtljajev prostega teka bi se moralo znižati po pribli - žno eni minuti. V nasprotnem primeru je to lahko posledica druge napake. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Motor se noče ustaviti.

Volanski drog ostane zaklenjen.

Kartica ni zaznana.

Problem na elektroniki.

Blokiran volan

Okvara tokokroga.

2.4 ali

2.5.

Petkrat hitro pritisnite na gumb za zagon.

Obračajte volan medtem, ko pritiskate gumb za zagon mo torja (ali, glede na vozilo, uporabite kontaktni ključ)

2.4.

-

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

5.44

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(5/8)

Med vožnjo

Vibracije

MOŽNI VZROKI

Prenizek tlak v pnevmatikah, slabo urav - notežena ali poškodovana kolesa

KAJ STORITI

Preverite tlak v pnevmatikah; če ta ni vzrok za težave, naj pnevmatike pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Belo dimljenje na izpuhu

Dim v motornem prostoru.

V vozilih z dizelskim motorjem ne gre nujno za napako. Dimljenje je lahko posle - dica regeneracije filtra sajastih delcev.

2.14.

Kratek stik ali puščanje hladilnega krogo - toka.

Ustavite, izključite kontakt, oddaljite se od vozila in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prižge se opozorilna lučka tlaka olja: pri zavijanju ali zaviranju; Nivo je prenizek.

Dolijte motorno olje

4.5.

se izklopi pozneje ali ostane vklopljena pri pospeševanju.

Prenizek tlak olja Ustavite se: obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

5.45

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(6/8)

Med vožnjo

Volanski obroč se težko obrača.

MOŽNI VZROKI

Pregretje servovolana.

Napaka pomožnega električnega motorja.

Napaka v pomožnem sistemu.

KAJ STORITI

Vozite previdno z zmanjšano hitrostjo, bodite pozorni na raven sile, s katero morate obračati volan, če želite obrniti kolesa. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Motor se preveč greje. Indikator tempera - ture hladilne tekočine je v kritičnem obmo - čju in prižge se opozorilna lučka

®

.

Pokvarjen ventilator hladilnika Ustavite vozilo, ugasnite motor in se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Hladilna tekočina v izravnalni posodi vre.

Puščanje hladilne tekočine.

Preverite posodo s hladilno tekočino: v njej mora biti dovolj tekočine. Če je ni v posodi, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Mehanska okvara: poškodovano tesnilo glave motorja

Ustavite motor.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Hladilnik: V primeru večjega pomanjkanja hladilne tekočine ne pozabite, da ne smete nikoli dolivati hladilne tekočine, dokler je motor vroč. Po vsakem posegu na vozilu, kjer je bilo treba izprazniti hladilni krogotok, četudi samo delno, je treba doliti ustrezno količino nove hladilne tekočine. Opozarjamo vas, da je obvezna uporaba tekočine, ki jo priporočajo naše tehnične službe.

5.46

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(7/8)

Električne naprave

Brisalci ne delujejo.

MOŽNI VZROKI

Metlice brisalcev so se prilepile na steklo.

Okvara na električnem tokokrogu.

Poškodovana varovalka.

Brisalec se ne ustavlja več.

Hitrejše utripanje smerokazov.

Napaka električnega upravljanja.

Pregorela žarnica.

KAJ STORITI

Odlepite metlice brisalcev, preden vključite bri - salce.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zamenjajte varovalko ali pa naj jo zamenja poo - blaščeno osebje

5.28.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

5.16 ali

5.18.

Smerokazi ne delujejo več.

Žarometov ni več mogoče prižgati ali uga - sniti.

Okvara na električnem tokokrogu ali na stikalu.

Poškodovana varovalka.

Okvara na električnem tokokrogu ali na stikalu.

Poškodovana varovalka.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zamenjajte varovalko ali pa naj jo zamenja poo - blaščeno osebje

➥ 5.28.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zamenjajte varovalko ali pa naj jo zamenja poo - blaščeno osebje

5.28.

5.47

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

MOTNJE PRI DELOVANJU

(8/8)

Električne naprave

Sledovi kondenza v žarometih in lučeh.

MOŽNI VZROKI

Pojav kondenza je naraven pojav, posle - dica temperaturnih sprememb in vlage.

V tem primeru bo kondenz pri prižganih žarometih postopoma izginil.

KAJ STORITI

Prižig kontrolne lučke za nepripeta var - nostna pasova na prednjih sedežih ni v skladu s stanjem pasu.

Pravilno delovanje tipala je moteno zaradi predmeta, ki se je vrinil med pod in sedež.

Odstranite vse predmete izpod prednjih sede - žev.

5.48

SLV_UD73496_3

Anomalies de fonctionnement (BFB - KFB - Renault)

6. poglavje: Tehnični podatki

Ploščice za identifikacijo vozila

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2

Tehnične informacije za nujne službe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3

Identifikacijska ploščica motorja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4

Mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6

Specifikacije motorja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9

Teže

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.12

Dovoljena vlečna obremenitev

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.12

Nadomestni deli in popravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13

Kuponi o vzdrževanju

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.14

Protikorozijska kontrola

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.20

6.1

SLV_UD81453_8

Sommaire 6 (BFB - KFB - Renault)

PLOŠČICE ZA IDENTIFIKACIJO VOZILA

A

B

A

10

9

8

3

4

5

6

1

2

7

Ob vsakem dopisovanju s proizvajalcem ali naročanju nadomestnih delov nave dite podatke s ploščice proizvajalca.

Prisotnost in lokacija podatkov sta odvi sni od vozila.

Ploščica proizvajalca A

1 Ime proizvajalca.

2 Številka proizvodnje ali številka homo - logacije.

3 Identifikacijska številka.

Odvisno od vozila, ta podatek lahko najdemo tudi pri oznakah B.

4 MMAC (največja dovoljena skupna teža).

5 MTR (dovoljena skupna masa vozila in prikolice: obteženo vozilo s prikolico).

6 MMTA (največja dovoljena obremeni - tev) prednje osi.

7 MMTA zadnje osi.

8 Prostor za napise partnerjev ali dopol - nilne napise.

9 Emisije dizelskega izpuha.

Te informacije, odvisno od vozila, niso navedene na ploščici proizva jalca, ampak na nalepki za motnost dima motorja

➥ 2.14

.

10 Oznaka originalne barve (koda barve).

6.2

Plaques d’identification véhicule plaques d’identification ..............................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD77112_2

Plaques d'identification véhicule (BFB - KFB - Renault)

TEHNIČNE INFORMACIJE ZA NUJNE SLUŽBE

A

A

QR koda na etiketi A omogoča reševalcem, ki uporabljajo tablični računalnik ali pametni telefon, takojšen dostop do tehničnih infor - macij, ki so koristne za delo na vozilu v pri - meru nesreče.

Prepričajte se, da je etiketa A vedno vidna in prisotna na vetrobranskem steklu, pa tudi na zadnjem steklu.

Vsaka sprememba ali poškodba bi pre prečila dostop do informacij.

Informations techniques pour les secours

QR Code ...................................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD73249_1

Informations techniques pour les secours (XFB Ph2 - Renault)

6.3

IDENTIFIKACIJA MOTORJA

(1/2)

A

1 2

3 A

Navedite podatke s ploščice motorja v polje A ob vsakem dopisovanju ali naro čanju nadomestnih delov.

(Glede na tip motorja je lahko nanj pritrjena na različnih mestih.)

1 Tip motorja.

2 Oznaka motorja

3 Serijska številka motorja.

A

6.4

Identification moteur caractéristiques moteurs ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD) identification du moteur .............................

(page courante)

SLV_UD72314_2

Plaques d'identification moteur (BFB - KFB - Renault)

A

A

IDENTIFIKACIJA MOTORJA

(2/2)

A

1 2

3 A

Navedite podatke s ploščice motorja v polje A ob vsakem dopisovanju ali naro čanju nadomestnih delov.

(Glede na tip motorja je lahko nanj pritrjena na različnih mestih.)

1 Tip motorja.

2 Oznaka motorja

3 Serijska številka motorja.

SLV_UD72314_2

Plaques d'identification moteur (BFB - KFB - Renault)

6.5

MERE (v metrih)

(1/3)

Petvratna izvedenka

0,921 2,670

4,359

0,768

1,446*

1,574 do 1,596

1,565 do 1,599

2,058

* Prazno vozilo

6.6

Dimensions dimensions ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60446_1

Dimensions (en mètre) (BFB - KFB - Renault)

MERE (v metrih)

(2/3)

Break

* Prazno vozilo

0,921 2,712

4,626

0,993 1,574 do 1,596

1,449*

SLV_UD60446_1

Dimensions (en mètre) (BFB - KFB - Renault)

1,565 do 1,599

2,058

6.7

MERE (v metrih)

(3/3)

Štirivratne izvedenke

0,921

* Prazno vozilo

6.8

2,711

4,630

0,998 1,577 do 1,583

1,443*

SLV_UD60446_1

Dimensions (en mètre) (BFB - KFB - Renault)

1,583 do 1,587

2,058

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA

(1/3)

Izvedenke

Tip motorja

(na ploščici motorja)

1.0 TCe

H5D Turbo

1.3 TCe

H5H Turbo

1.6 16V

H4M

1.8 TCe

M5P Turbo

1.5 dCi

K9K

Gibna prostornina (cm 3 )

Vrsta goriva

Oktanska vrednost

999 1333 1598 1798 1461

Bencinski

Obvezno uporabljajte neosvinčeni bencin z oktansko vrednostjo, predpi - sano na nalepki na vratcih posode za gorivo.

➥ 1.120.

Plinsko olje

Na nalepki na vratcih posode za gorivo so navedene odobrene vrste goriva.

Caractéristiques moteurs moteur caractéristiques ....................................

(jusqu’à la fin de l’UD) caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) caractéristiques moteurs ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60447_1

Caractéristiques moteurs (BFB - KFB - Renault)

6.9

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA

(2/3)

Izvedenke

Tip motorja

(na ploščici motorja)

1.0 TCe

H5D Turbo

1.3 TCe

H5H Turbo

1.6 16V

H4M

999 Gibna prostornina (cm 3 )

Vrste goriv, ki so v skladu z evropskimi standardi in združljive z motorji vozil, naprodaj v Evropi (v ostalih primerih se obrnite na pred- stavnika servisne mreže).

1.8 TCe

M5P Turbo

1333 1598 1798

Neosvinčeni bencin v skladu s standardom EN

228 vsebuje volumetrično do 5 % etanola.

Neosvinčeni bencin v skladu s standardom EN

228 vsebuje volumetrično do 10 % etanola.

1.5 dCi

K9K

1461

Dizelsko gorivo v skladu s stan - dardom EN 590 vsebuje volu - metrično do 7 % metilnega estra maščobne kisline.

Dizelsko gorivo v skladu s stan - dardom EN 16734 vsebuje vo - lumetrično do 10 % metilnega estra maščobne kisline.

Dizelsko gorivo v skladu s stan - dardom EN 15940 vsebuje volu - metrično do 7 % metilnega estra kisline.

6.10

SLV_UD60447_1

Caractéristiques moteurs (BFB - KFB - Renault)

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA

(3/3)

1.0 TCe 1.3 TCe Izvedenke

Tip motorja

(na ploščici motorja)

H5D Turbo H5H Turbo

1.6 16V

H4M

1.8 TCe

M5P Turbo

Gibna prostornina (cm 3 )

Svečke

999 1333 1598 1798

Uporabljajte samo svečke, ki so predpisane za motor vašega vozila.

Osnovni tip svečk mora biti naveden na nalepki v motornem prostoru, sicer se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba neustreznih svečk lahko povzroči poškodbe motorja.

1.5 dCi

K9K

1461

SLV_UD60447_1

Caractéristiques moteurs (BFB - KFB - Renault)

6.11

TEŽE (v kg)

Navedene teže veljajo za osnovno izvedenko vozila, brez dodatne opreme: spreminjajo se glede na opremo vašega vozila. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Petvratna izvedenka Izvedenka break Štirivratno

Največja dovoljena skupna teža (MMAC)

Največja dovoljena obremenitev (MMTA)

Dovoljena skupna teža vozila in prikolice (MTR)

Teže, ki so navedene na ploščici proizvajalca

➥ 6.2

Dovoljena skupna masa prikolice z zavorami*

Dovoljena skupna masa prikolice brez zavor*

Dovoljena obremenitev vlečnega priključka*

635

75 se ugotovi z izračunom: MTR - MMAC

660

75

655

75

Dovoljena obremenitev na strehi 80 kg (vključno s prtljažnikom)

* Dovoljena vlečna obremenitev (vleka prikolice, čolna itn.)

Vleka je prepovedana, če je izračun MTR – MMAC enak nič ali če je MTR na ploščici proizvajalca enaka nič (ali pa ni navedena).

– Upoštevajte zakonske predpise, ki veljajo v vaši državi glede dovoljene vlečne obremenitve. Za kakršne koli spremembe vlečne opreme se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

– Pri vleki ne smete nikoli preseči dovoljene skupne teže vozila in prikolice . Vendar pa se dopušča:

– prekoračitev največje dovoljene obremenitve MMTA na zadnji osi za največ 15 %,

– prekoračitev MMAC do 10 % oziroma 100 kg (katerakoli od teh dveh omejitev je dosežena prej).

V obeh primerih največja hitrost vozila s prikolico ne sme presegati 100 km/h in tlak v pnevmatikah je treba povišati za 0,2 bara (3 PSI).

– Z večanjem nadmorske višine se zmogljivost motorja in sposobnost pri vožnji navkreber zmanjšujeta. Zato vam svetujemo, da pri nadmorski višini 1000 metrov največjo dovoljeno obremenitev zmanjšate za 10 % in pri vsakih nadaljnjih 1000 metrih še za dodatnih 10 %.

6.12

Masses

Charge remorquable caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) caravanage ................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) charges remorquables ...............................

(jusqu’à la fin de l’UD) masses ......................................................

(jusqu’à la fin de l’UD) transport d’objets sur le toit ..............................................

(jusqu’à la fin de l’UD) charge admise sur le toit ...........................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD73195_3

Masses (en Kg) (BFB - KFB - Renault)

NADOMESTNI DELI IN POPRAVILA

Originalni nadomestni deli so zasnovani in izdelani na osnovi zelo strogih predpisov in so redno preizkušani. Izdelani so enako kakovostno kot deli, ki se uporabljajo pri tovarniški vgradnji.

Z uporabo originalnih nadomestnih delov boste ohranili zmogljivosti svojega vozila. Sicer so popravila, ki jih opravlja mreža servisnih delavnic z originalnimi nadomestnimi deli, zajamčena po pogojih, ki so napisani na hrbtni strani delovnega naloga.

Pièces de rechange et réparations caractéristiques techniques .......................

(jusqu’à la fin de l’UD) pièces de rechange ...................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

SLV_UD60449_1

Pièces de rechange et réparations (BFB - KFB - Renault)

6.13

KUPONI O VZDRŽEVANJU

(1/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

6.14

SLV_UD60450_1

Justificatif d'entretien (BFB - KFB - Renault)

Komentarji/razno

Komentarji/razno

Komentarji/razno

Justificatifs d’entretien

KUPONI O VZDRŽEVANJU

(2/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

SLV_UD60450_1

Justificatif d'entretien (BFB - KFB - Renault)

Komentarji/razno

Komentarji/razno

Komentarji/razno

6.15

KUPONI O VZDRŽEVANJU

(3/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

6.16

SLV_UD60450_1

Justificatif d'entretien (BFB - KFB - Renault)

Komentarji/razno

Komentarji/razno

Komentarji/razno

KUPONI O VZDRŽEVANJU

(4/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

SLV_UD60450_1

Justificatif d'entretien (BFB - KFB - Renault)

Komentarji/razno

Komentarji/razno

Komentarji/razno

6.17

KUPONI O VZDRŽEVANJU

(5/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

6.18

SLV_UD60450_1

Justificatif d'entretien (BFB - KFB - Renault)

Komentarji/razno

Komentarji/razno

Komentarji/razno

KUPONI O VZDRŽEVANJU

(6/6)

VIN: ..................................................................................

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum: Km: Št. računa:

Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled  □

....................................... □

Protikorozijska kontrola:

V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

SLV_UD60450_1

Justificatif d'entretien (BFB - KFB - Renault)

Komentarji/razno

Komentarji/razno

Komentarji/razno

6.19

PROTIKOROZIJSKA KONTROLA

(1/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

6.20

Contrôle anticorrosion contrôle anticorrosion ................................

(jusqu’à la fin de l’UD)

Žig

Žig

SLV_UD57086_1

Contrôle anticorrosion (1/6) (X62 - BFB - KFB - Renault)

PROTIKOROZIJSKA KONTROLA

(2/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Žig

Žig

SLV_UD57086_1

Contrôle anticorrosion (1/6) (X62 - BFB - KFB - Renault)

6.21

PROTIKOROZIJSKA KONTROLA

(3/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

6.22

Žig

Žig

SLV_UD57086_1

Contrôle anticorrosion (1/6) (X62 - BFB - KFB - Renault)

PROTIKOROZIJSKA KONTROLA

(4/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Žig

Žig

SLV_UD57086_1

Contrôle anticorrosion (1/6) (X62 - BFB - KFB - Renault)

6.23

PROTIKOROZIJSKA KONTROLA

(5/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

6.24

Žig

Žig

SLV_UD57086_1

Contrôle anticorrosion (1/6) (X62 - BFB - KFB - Renault)

PROTIKOROZIJSKA KONTROLA

(6/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti:

Datum popravila:

Žig

Žig

SLV_UD57086_1

Contrôle anticorrosion (1/6) (X62 - BFB - KFB - Renault)

6.25

6.26

SLV_UD70970_1

Filler NU (XFB Ph2 - Renault)

ABECEDNO KAZALO

(1/7)

A

ABS .....................................................................................

1.68, 2.43 → 2.48

AdBlue ......................................................................................

1.123 → 1.126

aditiv (reagent) .........................................................................

1.123 → 1.126

akumulator motnje

......................................................................................5.30 – 5.31

Vzdrževanje

............................................................................4.11 – 4.12

zamenjava

...............................................................................4.11 – 4.12

akumulator ................................................

0.9, 1.68, 4.11 – 4.12, 5.30 – 5.31

armaturna plošča ..................................................................

0.5, 1.62 → 1.65

Autohold ....................................................................................................2.21

avtomatska parkirna zavora ................................................

1.69, 2.17 → 2.21

avtomatski menjalnik (uporaba) .............................

2.16, 2.20, 2.145 → 2.147

B barva

Vzdrževanje ..........................................................................

4.15 → 4.17

baterija (daljinski upravljalnik)

........................................................5.34 – 5.35

baterije

............................................................................................5.32 – 5.33

baterije (daljinski upravljalnik)

........................................................5.34 – 5.35

bočni smerokazi ...........................................................................

5.18 → 5.24

bralne lučke ..............................................................

3.34 – 3.35, 5.25 → 5.27

brisalci metlice brisalcev ........................

1.112, 1.115, 1.118 – 1.119, 5.37 – 5.38

brisalci .......................................................................................

1.112 → 1.119

brisanje in pranje stekel .......................................

1.95 – 1.96, 1.112 → 1.119

Č čep posode za reagent ............................................................

1.123 → 1.126

čiščenje: notranjost vozila

......................................................................4.18 – 4.19

D daljinski upravljalnik baterije

.....................................................................................5.34 – 5.35

daljinski upravljalnik ......................................................................

1.9 → 1.12

daljinski upravljalnik za zaklepanje vrat baterije

.....................................................................................5.34 – 5.35

daljinski upravljalnik za zaklepanje vrat ...........................................

1.2 → 1.4

deflektor mreža za prtljago

.....................................................................3.53 – 3.54

dezodorizacija

...........................................................................................3.26

dimenzije ..........................................................................................

6.6 → 6.8

dnevne luči

.....................................................

1.6 → 1.8, 1.96, 1.106 → 1.111

dobrodošli za volanom svojega vozila

.......................................................0.1

dodatna oprema ......................................................................

2.5 → 2.7, 5.36

dodatna varnostna oprema ..........................................................

1.34 → 1.42

dodatni sistemi varovanja bočna zaščita

.....................................................................................1.41

na prednjih sedežih ...............................................................

1.34 → 1.39

na zadnjih sedežih

.............................................................................1.40

dodatni sistemi varovanja ...................................................

1.34 → 1.39, 1.42

dodatno zaklepanje vrat .....................................................................

1.5, 1.13

doseg vozila ............................................................................

1.72, 1.75, 1.78

dostop vozilo ................................................................................

0.3, 1.9 → 1.12

dovoljena obremenitev na strehi

...............................................................6.12

dovoljena vlečna obremenitev

..................................................................6.12

držalo

.........................................................................................................3.39

dvigalka

..........................................................................

5.8 – 5.9, 5.11 – 5.12

dviganje vozila zamenjava kolesa

...................................................................5.11 – 5.12

E

EKO vožnja .........................................................................

1.70, 2.22 → 2.29

električna nastavitev višine svetlobnega snopa žarometov

...................1.105

elektronski nadzor stabilnosti vozila ............................................

2.43 → 2.48

ESC: sistem za nadzor stabilnosti vozila ............................

1.69, 2.43 → 2.48

evidenca vzdrževanja vozila ........................................................

6.14 → 6.19

F filter oljni ...................................................................................

4.5 → 4.7, 4.10

potniškega prostora

...........................................................................4.10

sajastih delcev ..............................................................

1.70, 2.13 → 2.15

za plinsko olje ............................................................................

1.93, 4.10

zračni

..................................................................................................4.10

funkcija Stop and Start .......................

2.8 → 2.11, 2.17 → 2.20, 2.22 → 2.29

7.1

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

ABECEDNO KAZALO

(2/7)

G garnitura orodja

..................................................................................5.8 – 5.9

garnitura za polnjenje pnevmatik ...............................

2.32 → 2.42, 5.2 → 5.7

gorivo kakovost ............................................................................

1.120 → 1.122

nasvet za gorivo ....................................................................

2.22 → 2.29

polnjenje ...................................................................

1.67, 1.120 → 1.122

poraba ...................................................................................

2.22 → 2.29

prostornina .......................................................................................1.120

gretje ..............................................................................................

3.5 → 3.25

gumb za zagon/zaustavitev motorja ................................................

2.5 → 2.7

H hitrost indikator za prestavljanje

...................................................................1.69

opozorilo za preveliko hitrost ....................................................

1.74, 1.79

hladilna tekočina ..................................................

1.69, 1.73 – 1.74, 1.78, 4.8

hupa ..........................................................................................................1.61

I identifikacija motorja .............................................................................

0.8, 6.4

identifikacija vozila

......................................................................................0.8

indikatorji ......................................................................................

2.60 → 2.66

indikatorji: na instrumentni plošči ............

1.66 → 1.71, 1.73 → 1.87, 1.125 – 1.126,

2.8 → 2.11, 2.13 → 2.30, 2.32 → 2.37

smerokazov

........................................................................................1.61

informacije in splošni nasveti dobrodošli za volanom svojega vozila

.................................................0.1

informacije o nivoju

gorivo ..................................................................................................1.75

instrumentna plošča ........

0.5, 1.66 → 1.71, 1.73 → 1.82, 1.78, 1.82 → 1.94,

1.96 – 1.97, 2.8 → 2.11, 2.16 → 2.30, 2.32 → 2.37

Isofix pritrditve ........................................................

1.46 → 1.49, 1.55 → 1.57

izbirna ročica avtomatskega menjalnika ..................................

2.145 → 2.147

izklop varnostne blazine za sovoznika ........................................

1.58 → 1.60

izklop varnostnih blazin za sovoznika ..........................................

1.58 → 1.60

izpuh ..........................................................................................................1.70

K kakovost motornega olja ..................................................................

4.5 → 4.7

kakovost reagenta ....................................................................

1.123 → 1.126

kakovost zunanjega zraka

........................................................................3.26

kamera za vzvratno vožnjo ......................................................

2.132 → 2.135

kartica RENAULT

uporaba ..............................................................................................1.13

kartica s prostoročnim upravljanjem: baterija

................................5.32 – 5.33

kartica: baterija

...............................................................................5.32 – 5.33

katalizator .....................................................................................

2.12 → 2.15

klic v sili ....................................................................................

2.148 → 2.150

klimatiziranje zraka .........................................................................

3.3 → 3.25

klimatska naprava ..........................................................................

3.5 → 3.25

ključ za kolesne vijake ............................................................

5.8, 5.11 – 5.12

ključ za okrasne pokrove ...............................................................

5.8 → 5.10

ključ/radiofrekvenčni daljinski upravljalnik baterija

.....................................................................................5.34 – 5.35

uporaba .....................................................................................

1.2 → 1.4

ključi zamenjava baterije ................................................................

5.32 → 5.35

ključi ..........................................................................................

1.2 → 1.5

kljuke kljukice za vrečke ..................................................................

3.55 → 3.59

za vleko .................................................................................

3.53 → 3.59

kolesa (varnost) .....................................................................

5.13 → 5.15

količina motornega olja ....................................................................

4.5 → 4.7

kontrolne lučke .......................................................

1.66 → 1.71, 1.82 → 1.94

kontrolne naprave ..........................

1.66 → 1.71, 1.82 → 1.87, 1.100 – 1.101

L ledveni del: nastavitev sedeža .........................................................

1.20, 1.23

luči:

dnevne .............................................................................................1.109

dolge .....................................................

1.67, 1.106 → 1.108, 5.16 – 5.17

meglenke ............................................

1.67, 1.106 → 1.111, 5.16 → 5.24

nastavitev .........................................................................................1.105

nastavitev višine svetlobnega snopa ...............................................1.105

pozicijske ................................................

1.67, 1.106, 1.110, 5.16 → 5.24

smerokazi ............................................................

1.61, 1.67, 5.16 → 5.24

varnostne utripalke

.............................................................................1.61

7.2

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

ABECEDNO KAZALO

(3/7)

za osvetlitev registrske tablice ..............................................

5.18 → 5.24

za vzvratno vožnjo ................................................................

5.18 → 5.24

zasenčene .....................

1.67, 1.106 – 1.107, 1.109 – 1.110, 5.16 – 5.17

zavorne .................................................................................

5.18 → 5.24

M

mapa ................................................................................................

1.20, 1.23

masaža: masaža prek sedeža

..................................................................1.25

meni za konfiguracijo ...................................................................

1.95 → 1.97

menu za osebne nastavitve vozila .........................

1.83 → 1.87, 1.95 → 1.97

merilna palica motornega olja

.....................................................................4.4

metlice brisalcev ..............................................

0.10, 1.112, 1.115, 5.37 – 5.38

motnje motnje pri delovanju ....................................................

2.12 → 2.15, 2.20,

2.44 → 2.48, 2.52, 2.64, 2.75, 2.80, 2.84, 2.102, 2.130, 2.138, 2.147,

2.150, 3.30, 3.33, 5.33, 5.35, 5.41 → 5.48

motnje ............................................................................

0.10, 5.39 – 5.40

motnje pri delovanju

................................

1.19, 1.36, 1.60, 1.66 → 1.71, 1.81,

1.83 → 1.87, 1.93 – 1.94, 1.108 – 1.109, 1.114, 2.5 → 2.7, 2.11 → 2.15,

2.20, 2.44 → 2.48, 2.52, 2.58, 2.64, 2.75, 2.80, 2.84, 2.102, 2.130, 2.138,

2.147, 2.150, 3.23, 3.30, 3.33, 5.33, 5.35, 5.41 → 5.48

motor značilnosti ...............................................................................

6.9 → 6.11

motorno olje ............................................................................

1.68, 4.4 → 4.7

mrtvi kot: opozorilnik ....................................................................

2.60 → 2.66

multimedijska oprema .......................

1.95, 1.100 – 1.101, 1.109, 3.27 – 3.28

Multi-Sense

........................................................................................

1.99, 3.2

N način AUTO (samodejno) .........................................................

1.106 → 1.108

način ECO ..................................................................

2.22 → 2.29, 3.16, 3.23

nadomestni deli .........................................................................................6.13

nalivanje reagenta ....................................................................

1.123 → 1.126

naprava za pranje žarometov

.................................................................1.117

naslon za roke spredaj

................................................................................................3.39

Zadnji del

............................................................................................3.40

nastavitev položaja za vožnjo .....................

1.20 → 1.24, 1.27 → 1.33, 1.107

nastavitev prednjih sedežev ........................................................

1.20 → 1.27

nastavitev temperature ..................................................................

3.8 → 3.25

nastavitev žarometov

..............................................................................1.105

nastavitve meni za konfiguracijo ............................................................

1.95 → 1.97

Nastavitve ....................................................................................

1.95 → 1.97

nasveti za vožnjo ..........................................................................

2.22 → 2.29

nasveti za zmanjšanje onesnaževanja ............................................

1.93, 2.30

navigacija

.......................................................................................3.27 – 3.28

navigacijski sistem

.........................................................................3.27 – 3.28

nivo goriva ........................................

1.66 → 1.73, 1.75, 1.79, 1.120 → 1.122

nivo motornega olja .................................................................

1.82, 4.4 → 4.7

nivoji tekočin ............................................................................

0.9, 4.8 → 4.10

nivoji: hladilna tekočina

..................................................................................4.8

motorno olje ..............................................................................

4.4 → 4.7

posoda tekočine za pranje stekel

......................................................4.10

zavorna tekočina

..................................................................................4.9

nosilni drogovi prtljažnika na strehi

................................................3.62 – 3.63

notranja osvetlitev: zamenjava žarnic ..................................................................

5.25 → 5.27

notranje obloge vzdrževanje

.............................................................................4.18 – 4.19

O odklepanje vrat ................................................

1.6 → 1.12, 1.14 → 1.16, 1.19

odlagalna mesta .....................................................

3.37 → 3.40, 3.55 → 3.59

odmrzovanje/odroševanje vetrobransko steklo .................................................................

3.8 → 3.17

vzvratni ogledali ....................................................................

3.13 → 3.17

zadnje steklo .........................................................................

3.13 → 3.17

odpiranje vrat ...............................................................................

1.14 → 1.19

odpiranje/zapiranje pokrov motornega prostora

.........................................................4.2 – 4.3

odpiranje/zapiranje pokrov motornega prostora

.........................................................4.2 – 4.3

odpiranje/zapiranje strešno okno ..........................................................................

3.31 → 3.33

odpiranje/zapiranje strešno okno ..........................................................................

3.31 → 3.33

odpiranje/zapiranje vrata ........................................................................................

1.9 → 1.12

7.3

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

ABECEDNO KAZALO

(4/7)

odzračevanje goriva

............................................................

1.122, 2.14 – 2.15

ogledala ...............................................................................

0.3, 1.102 – 1.103

ogledala v senčniku ............................................................

3.36, 5.25 → 5.27

ogrevan volan ............................................................................................1.98

ogrevanje sedežev ...........................................................................

1.22, 1.24

ogrevanje stekel zadnje steklo ...........................................................................

3.8 → 3.12

ogrevanje/sušenje vetrobranskega stekla ..........................

3.10, 3.18 → 3.22

ogrevanje/sušenje zadnjega stekla ....................................

3.10, 3.13 → 3.22

ogrevano vetrobransko steklo ........................................................

3.8 → 3.22

ohranjanje voznega pasu: pomoč ................................................

2.54 → 2.59

okolje

.........................................................................................................2.31

okrasni pokrovi

..........................................................................................5.10

omejevalnik hitrosti ..............................................................

1.70, 2.85 → 2.88

opozorilni zvočni signal

....................................................................

1.17, 1.61

opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

..........................................1.109

opozorilni zvočni signal za preveliko hitrost ............................

1.72, 1.74, 1.79

opozorilnik sistema za zaznavanje utrujenosti

..............................2.79 – 2.80

opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah .................................

2.32 → 2.37

opozorilnik za mrtvi kot ................................................................

2.60 → 2.66

opozorilo pomoč pri parkiranju .........................................................

2.136 → 2.139

opozorilo za prehitro vožnjo .........................................................

2.81 → 2.88

opozorilo za skrenitev z voznega pasu ...............................

1.70, 2.49 → 2.59

opozorilo za varnostno razdaljo ...................................................

2.67 → 2.70

oprema .........................................................................................

3.37 → 3.40

oprema za varovanje otrok ......................................

1.43 – 1.44, 1.46 → 1.57

osebne nastavitve vozila .............................................................

1.95 → 1.97

osvetlitev notranjost

................................................................................3.34 – 3.35

predal za drobnarije

................................................................3.34 – 3.35

Prtljažnik

..................................................................................3.34 – 3.35

osvetlitev prtljažnika zamenjava žarnic ..................................................................

5.25 → 5.27

osvetlitev: instrumentna plošča

...........................................................

1.106 → 1.111

notranja .................................................................................

5.25 → 5.27

zunanja .......................................................

0.3, 1.7, 1.61, 1.105 → 1.111

zunanja spremljevalna .................................................

1.95 – 1.96, 1.110

otroci ..................................................................

0.4, 1.43 – 1.44, 1.52 → 1.60

7.4

otroci (varnost) .............................................................

1.6, 1.18, 3.29 → 3.33

otroški sedeži ...........................................................

1.43 – 1.44, 1.46 → 1.57

P parkirna zavora ...................................................................

1.92, 2.17 → 2.21

pepelnik

..........................................................................................3.41 – 3.42

plinsko olje posebnosti izvedenk z dizelskim motorjem

.......................................1.69

plinsko olje

................................................................................................1.69

ploščice za identifikacijo vozila ............................................................

0.8, 6.2

pnevmatik pnevmatike z žebljički

........................................................................5.15

sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ..................................

2.38 → 2.42

verige ..................................................................................................5.15

zamenjava

..........................................................................................5.15

zimske pnevmatike

............................................................................5.15

pnevmatike

.........................

0.3, 2.29, 2.32 → 2.42, 4.13 – 4.14, 5.13 → 5.15

pod prtljažnika

...........................................................................................3.52

pokrov motornega prostora

................................................................4.2 – 4.3

pokrovček posode za gorivo

...................................................................1.120

položaj za vožnjo nastavitve ..............................................................

0.4, 1.28 → 1.33, 1.98

pomik stekel

...................................................................................3.29 – 3.30

pomoč pri parkiranju ......................................

2.126 → 2.135, 2.140 → 2.144

pomoč pri parkiranju: podprto parkiranje .......................

1.70, 2.126 → 2.135,

2.140 → 2.144

pomoč pri speljevanju v klanec ....................................................

2.43 → 2.48

pomoč pri vožnji .......

0.6, 2.43 → 2.108, 2.126 → 2.144, 2.148 → 2.150, 3.2

Pomoč za ohranjanje voznega pasu ...........................................

2.54 → 2.59

poraba goriva .............................................................

1.87, 2.22 → 2.29, 3.23

poravnava vožnje na ustreznem voznem pasu .......................

2.116 → 2.125

posebnosti vozil z bencinskim motorjem

.......................................2.12 – 2.13

posebnosti vozil z dizelskim motorjem

..........................................2.14 – 2.15

posoda hladilna tekočina

..................................................................................4.8

tekočina za pranje stekel

...................................................................4.10

zavorna tekočina

..................................................................................4.9

posoda za gorivo količina ..............................................................................

1.120 → 1.122

posoda za reagent ...................................................................

1.123 → 1.126

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

ABECEDNO KAZALO

(5/7)

potovalni računalnik prilagodljivi regulator hitrosti ...............................................

2.94 → 2.108

potovalni računalnik ....................

1.66 → 1.72, 1.75, 1.78, 1.83 → 1.94, 1.96

pranje ...........................................................................................

4.15 → 4.17

pranje stekel ..................................

1.112 → 1.117, 1.116, 1.118 – 1.119, 4.10

predal ...........................................................................................

3.37 → 3.40

prednji sedež na voznikovi strani s spominsko nastavitvijo

.....................................1.27

prednji sedeži nastavitev ..............................................................................

1.20 → 1.28

z električnim upravljanjem

..................................................................1.23

predrta pnevmatika pnevmatik ..................................................................................

5.2 → 5.4

rezervno kolo .............................................................................

5.2 → 5.4

predrta pnevmatika ....................................

0.10, 1.94, 5.2 → 5.9, 5.11 – 5.12

pregradna mreža

............................................................................3.53 – 3.54

premični pod .................................................................................

3.55 → 3.59

prestavljanje ..............................................

2.16, 2.22 → 2.29, 2.145 → 2.147

prestavna ročica ..............................................................

2.16, 2.145 → 2.147

prevoz otrok .............................................................

1.43 – 1.44, 1.46 → 1.57

prevoz predmetov

na strehi..............................................................................................6.12

prevoz tovora pregradna mreža

.....................................................................3.53 – 3.54

v prtljažniku

........................................................................................3.60

prezračevanje zračenje

.......................................................................................3.3 – 3.4

prezračevanje .................................................................................

3.3 → 3.25

prihranek pri porabi goriva ...........................................................

2.22 → 2.29

prikazovalnik .................................................

1.66 → 1.71, 1.73 → 1.82, 3.27

prikazovalnik na vetrobranskem steklu

..........................................1.80 – 1.81

prilagodljivi regulator hitrosti .............................................

1.70, 2.94 → 2.108

pripomočki pri vožnji

.......

0.6, 1.96 – 1.97, 2.49 → 2.144, 2.148 → 2.150, 3.2

priporočila za uporabo

..............................................................

1.112 → 1.117

prosti tek

...........................................................................................

1.70, 2.24

prostornina posode za gorivo ..................................................

1.120 → 1.122

prostornina posode za reagent ................................................

1.123 → 1.126

prostoročno

....................................................................................3.48 – 3.49

protikorozijska kontrola ..............................................................

6.20 → 6.25

prtljažna vrata ...............................................................................

3.47 → 3.49

prtljažnik .............................

1.6 → 1.8, 1.16, 1.18, 3.47 → 3.50, 3.52 → 3.60

Prtljažnik .......................................................................................

3.52 → 3.54

Q

QR koda ..............................................................................................

0.8, 6.3

R

radio ...............................................................................................3.27 – 3.28

reagent ......................................................................................................1.70

reagent (posoda) ......................................................................

1.123 → 1.126

regulator - omejevalnik hitrosti .....................................................

2.85 → 2.93

regulator hitrosti ..................................................................

1.70, 2.89 → 2.93

rezervni ključ ....................................................................................

1.6 → 1.8

rezervno kolo ...........................................................................

5.2 → 5.4, 5.14

ročica za pogon dvigalke

...................................................................5.8 – 5.9

ročna zavora ................................................................................

2.16 → 2.20

S samodejno zaklepanje vrat med vožnjo

...................................................1.19

samodejno zaviranje v sili ...................................................

1.70, 2.71 → 2.78

SCR: selektivna katalitična redukcija .......................................

1.123 → 1.126

sedeži voznik: prilagoditev položaja za vožnjo

.............................................1.27

voznikov sedež s pomnilnikom za shranjevanje položaja

.................1.27

sedeži

..........................................................................................................0.4

sedišče .............................................................................................

1.20, 1.23

senčniki

.....................................................................................................3.36

senčniki za zadnje steklo z električnim upravljanjem

...............................3.36

servovolan .................................................................................................1.99

shranjevanje/organizacija

Prtljažnik ................................................................................

3.55 → 3.59

shranjevanje/organizacija

...........................................................................0.4

sistem proti blokiranju koles: ABS ................................................

2.43 → 2.48

sistem proti spodrsavanju pogonskih koles .................................

2.43 → 2.48

sistem proti spodrsavanju pogonskih koles: ASR ........................

2.43 → 2.48

sistem za nadzor stabilnosti vozila: ESC .....................................

2.43 → 2.48

sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

....

1.70, 2.38 → 2.42, 4.13 – 4.14, 5.6,

5.12, 5.14

sistem za pomoč pri parkiranju

..

1.96 – 1.97, 2.126 → 2.135, 2.140 → 2.144

7.5

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

ABECEDNO KAZALO

(6/7)

Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometnem zamašku ................

2.109 → 2.125

sistem za pomoč pri zaviranju v sili .............................................

2.43 → 2.48

sistem za varovanje otrok ........................................

1.43 – 1.44, 1.46 → 1.57

smerokazi način vožnje ...................................................................

1.73 – 1.74, 1.79

zunanja temperatura

........................................................................1.101

smerokazi ............................................................................

1.61, 5.16 → 5.24

sporočila na instrumentni plošči ..........

1.83 → 1.94, 2.8 → 2.11, 2.13 – 2.15,

2.17 → 2.20, 2.32 → 2.37

spremljanje plošče: opozorilo za prehitro vožnjo .........................

2.81 → 2.84

stanje pripravljenosti motorja ................................................

1.70, 2.8 → 2.11

stekla

...........................................................................................................0.3

stikala in gumbi za upravljanje ......................

0.5, 1.62 → 1.65, 2.85 → 2.108

stikalo za zagon ....................................................................

2.3, 2.17 → 2.20

Stop and Start .............................

1.70, 1.99, 1.121, 2.8 → 2.11, 2.22 → 2.29

strešni prtljažnik nosilni drogovi prtljažnika na strehi

.........................................3.62 – 3.63

strešno okno .................................................................................

3.31 → 3.33

stropna lučka ............................................................

3.34 – 3.35, 5.25 → 5.27

sušenje stekel vetrobransko steklo .................................................................

3.5 → 3.12

zadnje steklo ...........................................................................

3.5 → 3.12

svetlobna signalizacija .............................................

1.61, 1.105 → 1.111

svetlobni signal ...................................................................................1.61

svetlobni signali .........................................................................................1.61

Š

število kilometrov s preostankom goriva .................................

1.72, 1.75, 1.78

T tehnične značilnosti motorjev .........................................

6.4 – 6.5, 6.9 → 6.11

tehnični podatki ..............................................................................

6.6 → 6.13

tekočina za hlajenje motorja ................................

1.69, 1.73 – 1.74, 1.78, 4.8

telefon .............................................................................................3.27 – 3.28

teže

............................................................................................................6.12

tipalo oddaljenosti pri vzvratni vožnji .............

2.126 → 2.131, 2.136 → 2.139

tlak v pnevmatikah ...............

0.8, 1.87, 1.89, 2.29, 2.32 → 2.42, 4.13 – 4.14,

5.2 → 5.7, 5.12, 5.14

tlak zraka v pnevmatikah .......................

2.32 → 2.42, 4.13 – 4.14, 5.5 → 5.7

7.6

U upravljalniki upravljalnik na volanu

........................................................................3.27

vrata/odpiralni deli ...................................................................

1.9 → 1.12

ura nastavitev ..................................................................................

1.87, 1.89

ura ..............................................................................................1.100 – 1.101

utekanje vozila

...................................................................................2.2 – 2.3

V variabilni servovolan.........................................................................

1.68, 1.99

varnostna blazina airbag ....................................................................................

1.34 → 1.39

izklop varnostne blazine za sovoznika .................................

1.55 → 1.57

vklop varnostnih blazin na sovoznikovi strani spredaj .

1.52, 1.55 → 1.60

varnostna blazina .................

1.34 → 1.42, 1.52 → 1.60, 1.69, 1.71, 1.93

varnostna oprema za otroke .............................

1.43 – 1.44, 1.46 → 1.57

varnostna razdalja .................................................................

2.67 → 2.70

varnostne blazine .........................

0.7, 1.34 → 1.39, 1.52 → 1.60, 1.69, 1.93

varnostne utripalke

....................................................................................1.61

varnostni pasovi ...............

0.7, 1.28 → 1.39, 1.46 → 1.49, 1.52 → 1.57, 1.71

varovala za otroke ...........

0.4, 1.6, 1.9, 1.18, 1.39, 1.43 – 1.44, 1.46 → 1.60,

3.29 → 3.33

varovalke

...............................................................................

0.10, 5.28 – 5.29

vetrobransko steklo ........................................................................

3.8 → 3.22

vgrajeno prostoročno upravljanje telefona

.....................................3.27 – 3.28

vključitev kontakta na vozilu

........................................................

2.3 – 2.4, 2.6

vlečna kljuka

namestitev ..........................................................................................3.61

vlečna kljuka

..............................................................................................3.61

vlečni priključki

.........................................

3.53 → 3.60, 5.8 – 5.9, 5.39 – 5.40

vleka vlečna kljuka

............................................................................3.60 – 3.61

vleka vozila v primeru okvare

.................................................5.39 – 5.40

vleka ............................................................................

0.10, 3.61, 5.39 – 5.40

vleka prikolice

........................................................................

3.60 – 3.61, 6.12

volanski obroč

nastavitev ...........................................................................................1.98

voznikovo mesto ...................................................................

0.5, 1.62 → 1.71

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

ABECEDNO KAZALO

(7/7)

vožnja .

0.6, 1.95 – 1.96, 2.2 → 2.7, 2.12 → 2.15, 2.17 → 2.29, 2.32 → 2.37,

2.43 → 2.80, 2.85 → 2.108, 2.126 → 2.150, 3.2

vrata ................................................................

1.17 → 1.19, 1.69, 1.95 – 1.96

vrata / vrata prtljažnika ...................................................

1.4, 1.6 → 1.16, 1.19

vrata prtljažnika ........................

1.2 – 1.3, 1.6 → 1.8, 1.16, 1.18, 3.47 → 3.51

vratca posode za gorivo ..............................................................................0.3

vrednost do naslednjega servisnega pregleda .....................

1.87, 1.90 – 1.91

vtičnica za dodatno opremo ..................................................

3.28, 3.41 – 3.42

vzdrževanje

......................................................................................

2.30, 3.23

vzdrževanje: karoserija ...............................................................................

4.15 → 4.17

mehanski deli ..................................

4.2 → 4.7, 4.11 – 4.12, 6.14 → 6.19

notranje obloge

.......................................................................4.18 – 4.19

vrednost do naslednjega servisnega pregleda ..............

1.87, 1.90 – 1.91

vzglavniki

........................................................................................3.43 – 3.44

vžigalnik za cigarete

.......................................................................3.41 – 3.42

vzvratna vožnja prestavljanje ...................................

2.16, 2.136 → 2.139, 2.145 → 2.147

Z za varnost otrok

.........................................................................................1.18

zadnja polica

..................................................................................3.51 – 3.52

zadnja sedežna klop ................................................

1.46 → 1.49, 3.45 – 3.46

zadnji pogonski kolesi ..................................................................

2.43 → 2.48

zadnji sedeži funkcionalnost

.........................................................................3.45 – 3.46

zadnji sedeži .......................................................................

1.32, 1.46 → 1.49

zagon .........................................................................................................1.92

zagon motorja ......................................................

2.3 → 2.11, 2.145 → 2.147

zaklepanje ....................................................................................

1.29 → 1.33

zaklepanje vrat ...........................................................

1.2 → 1.19, 1.95 – 1.96

zamenjava pnevmatik

...........................................................................................5.15

zamenjava kolesa .................................................................

5.11 – 5.12, 5.15

zamenjava motornega olja ...............................................................

4.4 → 4.7

zamenjava žarnic .........................................................................

5.16 → 5.27

zapiranje vrat ............................................................

1.6 → 1.12, 1.14 → 1.19

zaščita proti koroziji

...................................................................................4.15

zaslon preklopni zaslon

.................................................................................1.80

prikaz navigacijskega sistema ...........................

1.72, 1.74, 3.27 – 3.28

zaslon navigacijskega sistema ............................

1.72, 1.74, 3.27 – 3.28

zasloni zaslon multimedijskega sistema ...............

2.57, 2.60 → 2.66, 2.68, 2.74,

2.79 – 2.80, 2.82, 2.129 → 2.131, 2.137, 3.2, 3.8 → 3.12, 3.16, 3.27

zategovalniki varnostnih pasov na prednjih sedežih ...............................................................

1.34 → 1.39

zategovalniki varnostnih pasov ....................................................

1.34 → 1.39

zaustavitev motorja ....................................................

2.4 → 2.7, 2.17 → 2.20

zavese .......................................................................................................3.36

zaviranje v sili .........................................................

2.43 → 2.48, 2.71 → 2.78

zavore nivo zavorne tekočine

........................................................................1.68

samodejna parkirna zavora

...............................................................1.69

zavore ........................................................................................................2.21

zavorna tekočina ................................................................................

1.68, 4.9

zaznavanje pešcev ......................................................................

2.71 → 2.78

zaznavanje vozil .................................................

2.71 → 2.78, 2.136 → 2.139

zemljevid akumulator

..............................................................................5.32 – 5.33

prostoročno .............................................................................

1.9 → 1.12

uporaba ...................................................................................

1.6 → 1.12

zložljiva polica prostora za prtljago

....................................................3.52

zmanjšanje onesnaževanja nasveti .......................................................................................

1.69, 2.30

zmogljivost dodatnega rezervoarja ..................................................

1.87, 1.91

zračniki

...............................................................................................3.3 – 3.4

zunanja temperatura

..................................................................1.100 – 1.101

zvočni in svetlobni signali

..........................................................................1.61

zvočni opozorilnik

......................................................................................1.61

zvočni signal ..................................................................................

1.61, 1.94Ž

žarnice zamenjava .............................................................................

5.16 → 5.27

žarometi

nastavitev .........................................................................................1.105

spredaj

.....................................................................................5.16 – 5.17

zamenjava žarnic

....................................................................5.16 – 5.17

7.7

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

FRA_UD81454_8

Index (BFB - KFB - Renault)

7.10

SLV_UD38235_1

Filler NU (BFB - Renault)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NU 1338-8 – 99 91 015 60S – 05/2023 – Edition slovène

à999101560Sîííä

W2

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement