PDF File
HU
FIGYELEM!
Használati utasítás
A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ
SOHA NE HASZNÁLJON
FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT,
ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ
TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!
CM 146 HTXT
CM 126 TXT, CM 106 TXT
C 125 TXT, C 105 TXT
CS 125 TXT, CS 105 TXT
CY 104 TXT
InfoText mosógépek
Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel
Telefon: 06-40-200-665
Importôr:
Candy Hoover Hungary Kft. • 1122 Budapest, Városmajor u. 13.
Tel.: (06/1) 488-0177 • Fax: (06/1) 488-0176
Tartalomjegyzék
oldal
Elõszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Általános szállítási megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Gyors indítás
.................................................... 5
Hasznos tanácsok a felhasználó részére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az Infotext elsõ alkalommal történõ használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A kezelõszervek ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mosószertároló fiók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Programválasztó
A fõmosás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Program útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Elõszó
Kérjük, olvassa el az alábbi használati utasításokat és a mosógéphez mellékelt egyéb információkat, és járjon el azoknak megfelelõen.
Õrizze meg a kézikönyvet, hogy a késõbbiek során is belelapozhasson vagy átadhassa az
esetleges jövõbeni tulajdonosoknak.
Megjegyzés: a mosógép kizárólag háztartási felhasználásra készült.
Ártalmatlanítással kapcsolatos megjegyzések
A felhasznált csomagolóanyag környezetbarát és újra feldolgozható. Kérjük, segítsen a
csomagolóanyag környezetbarát módon történõ ártalmatlanításában.
Az ártalmatlanítás aktuális eszközeirõl a készülék szállítója vagy az önkormányzat szolgálhat részletekkel.
Mosószerek, mosási segédeszközök és felhasználható mennyiségek . . . . . . . . . 24
Tisztítás és karbantartás
Hibaelhárítás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ügyfélszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Felállítás, telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A javíthatatlanul elromlott készülékek nem értéktelen hulladékok! Az értékes anyagok a
hulladékok újrafeldolgozásával megmenthetõk.
Megjegyzés:
húzza ki a csatlakozódugót a javíthatatlanul meghibásodott készülékbõl.
Vágja el a hálózati kábelt, és a dugóval együtt ártalmatlanítsa.
A készülék bekapcsolása elõtt gyõzõdjön meg a mosógép megfelelõ telepítésérõl és a szállítókeretek 32. oldalon látható módon történõ eltávolításáról.
A régi mosógép ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy a mosógépablak zárja mûködésképtelen legyen, nehogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe.
2
3
Általános szállítási megjegyzések
A szállításkor ellenõrizze, hogy megtalálhatóak-e az alábbiak a csomagban:
– Felhasználói kézikönyv
– Garanciajegy
– Zárósapkák
– Bevezetõ tömlõ
– Folyékony mosószer vagy folyékony fehérítõ rekesz (tartály)
és ellenõrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék a szállítás közben, ha igen, hívja a legközelebbi Hivatalos Mûszaki Segélyszolgálatot (lásd Ügyfélszolgálat).
A fentiek be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
P) Amennyiben a készülék hálózati kábele szorul cserére, hívja a Hivatalos Mûszaki Segélyszolgálatot.
Q) A gép telepítése után ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó és a tápszelepek könnyen hozzáférhetõek legyenek.
R) Üvegszálas függönyöket soha nem szabad a gépbe helyezni.
S) Szösz vagy pihe nem gyûlhet össze a padlón a gép körül.
T) Mindig ügylejen arra, hogy az ajtózárjelzõ lámpa kikapcsolódjon az ajtó kinyitása elõtt.
Így a gép le tud hûlni a kimosott ruha kiszedése elõtt.
U) Gondoskodjon arról, hogy az alaplap mindig fel legyen szerelve a gépre.
Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések
Gyors indítás
Megjegyzés: A mosógép tisztításához vagy karbantartásához:
Mosás
A) Húzza ki a csatlakozódugót.
B) Zárja el a csapot.
C) Az összes Candy-készülék földelt. Ügyeljen arra, hogy a hálózat is földelt legyen, ellenkezõ esetben kérje szakképzett személy segítségét.
–
–
–
–
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késõbbi
módosításainak.
D) Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. Ne használja a készüléket, ha Ön mezítláb van.
E) Nem javasoljuk több csatlakozóaljas adapterek és/vagy hosszabbító kábelek használatát.
Megjegyzés:
mosás közben a víz hõmérséklete a 90°C-ot is elérheti.
F) Az ajtó kinyitása elõtt ellenõrizze, hogy nem maradt-e víz a dobban.
G) Ne engedje, hogy gyermekek vagy arra illetéktelen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
H) Ne a csatlakozókábelt vagy magát a készüléket megrántva húzza ki a csatlakozódugót
a fali aljzatból.
I) A készüléket ne tegye ki az idõjárás hatásainak (esõ, közvetlen napsugárzás stb.).
L) A készülék mozgatásakor soha ne emelje meg azt a kezelõszerveknél vagy a mosószertároló fióknál fogva.
Szállítás közben soha ne támassza a mosógépablakot a targoncának!
M) Ha a készüléket szõnyegpadlóra kell helyezni, ügyeljen arra, hogy az alsó szellõzõnyílások ne duguljanak el.
N) A készüléket két személynek kell megemelnie.
O) Ha a készülék nem mûködik megfelelõen vagy meghibásodik, akkor kapcsolja ki, zárja el a csapot és ne próbálkozzon a készülék javítgatásával.
A javításhoz hívja a Hivatalos Mûszaki Segélyszolgálatot, és kérje eredeti
tartalékalkatrészek használatát.
4
Az ajtó kinyitásához nyomja le az ajtófogantyú belsejében lévõ gombot.
Válogassa össze a szennyes ruhát, és tegye a mosógépbe.
Csukja be az ajtót.
Tegyen mosószert a mosószertároló fiókokba; az I. rekesz az elõmosáshoz, a II. rekesz
az összes többi programhoz használható.
– Válassza ki a programot a programválasztó gomb elfordításával (az Ön által kívánt program megjelenhet a kijelzõn).
– Válassza ki a szükséges funkciógombokat, majd nyomja le a Start/Szünet
(START/PAUZE) gombot.
– A Start/Szünet gomb lenyomása és a program beindulása között rövid idõkésés következhet be, miközben a gép érzékeli a szükséges vízmennyiséget és beállítja a program
paramétereit.
A program befejezõdésekor
– A kijelzõn az “AJTÓ ZÁRVA – VÁRJON A NYITÁSRA” (“DOOR LOCKED-WAIT TO
OPEN”) felirat olvasható.
– 2 perc elteltével a “PROGRAM VÉGE – AJTÓ NYITVA” (“PROGRAM ENDED – DOOR
OPEN”) felirat jelenik meg a kijelzõn.
– Kapcsolja ki a gépet a szabályozógomb KI helyzetbe fordításával.
– Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
Minden használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és zárja el a vízcsapot.
5
Hasznos tanácsok a felhasználó részére
A Candy Infotext menü rövid bemutatása:
Ötletek a háztartási készülék környezetbarát és gazdaságos használatához
Csatlakoztassa a gépet az elektromos / vízvezeték-hálózathoz és a vízelvezetõ rendszerhez (lásd a 102. oldalt).
Válasszon ki egy mosóprogramot. Rövid idõ elteltével egy üzenet jelenik meg a kijelzõn:
Helyezzen teljes ruhaadagot a mosógépbe.
Az energia-, a víz- és a mosószerpazarlás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy teljes adagot tegyen a mosógépbe, és ne lépje túl az alábbi maximális adagmennyiségeket: Két féladag helyett egy teljes adag kimosásával akár 50% energiát is megtakaríthat.
WELCOME
0.00
ÜDVÖZÖLJÜK. A pontos idõ a késõbbiekben újra beállítható
Mikor van valójában szükség elõmosásra?
Csak a nagyon elszennyezõdött ruha esetében! 5-15%-os energia-megtakarítás érhetõ el,
ha az átlagosan szennyezett ruha esetében nem használja az elõmosás opciót.
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
FEHÉR PAMUT, ERÕSEN SZENNYEZETT.
Ez az 1. program kiválasztásakor jelenik
meg.
90
Melyik mosási hõmérsékletet válasszam?
A folteltávolítók mosás elõtt történõ használata csökkenti a 60°C-nál magasabb hõmérsékleten történõ mosás szükségességét.
A 60°C-os mosási hõmérséklet használatával akár 50% energia is megtakarítható.
Az Infotext elõzetes beállításának megkezdése elõtt ne feledkezzen meg arról, hogy az
opciók kiválasztásához rendelkezésre álló idõ korlátozott (30 másodperc/rész). Ha kifutott
az idõbõl, kezdje újra ettõl a ponttól.
5 másodpercre tartsa lenyomva a (ToC) és a (
) gombot, amíg a kijelzõ meg nem változik a következõképpen:
VÁLASSZON NYELVET.
A mosógép automatikusan az angol nyelvre áll be.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Nyomja le a (T°C) gombot. (Ezzel a készülék megerõsíti a választást és egy opcióba lép
be.)
ÚJ IDÕ BEÁLLÍTÁSA.
az órák megváltoztatásához nyomja le
a(
) gombot
SET NEW TIME
hh:
Nyomja le a (T°C) gombot.
ÚJ IDÕ BEÁLLÍTÁSA.
a percek megváltoztatásához nyomja le
a(
) gombot
SET NEW TIME
mm:
Nyomja le a (T°C) gombot.
AZ ABSZOLÚT IDÕ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA. Ha a RELATIVE (RELATÍV) felirat látható, nyomja meg a (
) gombot. (Ezzel
megváltozik menüopció)
SET TIME MODE
ABSOLUTE
Nyomja le a (T°C) gombot.
6
7
BEFEJEZÕ HANGJELZÉS BEÁLLÍTÁSA
Ha a NO (NEM) felirat látható, nyomja meg
a(
) gombot.
SET FINAL BEEP
YES
Nyomja le a (T°C) gombot.
MEMÓRIA BEKAPCSOLÁSA?
Ha a NO (NEM) felirat látható, nyomja meg
a(
) gombot.
ENABLE MEMORY?
YES
Nyomja le a (T°C) gombot.
DEMO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA?
Válassza mindig a NO-t (NEM), ha a YES
(IGEN) jelenik meg, nyomja le a (
) gombot.
SET DEMO MODE?
NO
Az Infotext elsõ alkalommal történõ használata
A gép az Infotext beprogramozása elõtt is mûködik. Ez a gép rendelkezik azonban késleltetett indítás és program vége funkciókkal, és e funkciók megfelelõ mûködéséhez az
Infotext rendszert be kell programozni. A beprogramozás egyszerû mûvelet, és a gyártás
során körültekintõen jártunk el annak biztosítására, hogy a felhasználó egyszerûen és hatékonyan mûködtethesse a mosógépet.
A gép programozása
Az Infotext rendszert úgy kell beprogramozni, hogy az óra, a nyelv és a személyes igények beállítása megfelelõ legyen. A gép bekapcsolásakor és a programtárcsa “ki” helyzetbõl a programválasztás helyzetbe történõ elfordításakor egy üdvözlõ szöveg jelenik meg.
WELCOME
0.00
Nyomja le a (T°C) gombot.
KILÉPÉS A MENÜBÕL?
Ha a NO (NEM) felirat látható, nyomja meg
a(
) gombot.
EXIT MENU?
YES
Nyomja le a (T°C) gombot.
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
ÜDVÖZÖLJÜK
Ez az üzenet egy rövid idõre jelenik meg, miközben a gép felismeri a kiválasztott programot. Ha a gép kész, megjelennek a program részletei a kijelzõn, és ekkor megkezdhetõ a
gép programozása.
Példa
90
FEHÉR PAMUT, ERÕSEN SZENNYEZETT
visszatér a kiválasztott mosóprogramhoz
Ezt követõen bármelyik mosóprogram kiválasztható. Ha akarja, a késleltetett indítást is beállíthatja.
A további részletes információkért olvassa el a következõ oldalakon található megfelelõ részeket.
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
FEHÉR PAMUT,
ERÕSEN SZENNYEZETT
Belépés a menübe
Az Infotext menübe történõ belépés elõtt ne feledje, hogy 30 másodperc áll mûveletenként
rendelkezésére a választáshoz. Ha kifut az idõbõl, a kijelzõ visszatér a kiindulási képernyõre, ekkor Önnek újra be kell lépnie az Infotext menübe a programozás folytatásához.
Ettõl a lépéstõl kezdve a menü programozható. Tartsa egyszerre lenyomva a (T°C) és a
(
) gombot 5 másodpercig, vagy amíg a hangjelzés meg nem szólal.
A menüopciók a (
) gomb lenyomásával módosíthatóak.
Egy opció beviteléhez és megerõsítéséhez nyomja le a (T°C) gombot.
A nyelv beállítása
A mosógép automatikusan az angol nyelvre áll be. Ha egy másik nyelvet szeretne (a gép
használatakor olvasható nyelv), akkor kövesse az alábbi eljárást:
Tartsa egyszerre lenyomva a (T°C) és a (
) gombot 5 másodpercig vagy a hangjelzés
megszólalásáig a menüválasztásba történõ belépés céljából; a kijelzõ ezután a kívánt
nyelv kiválasztására kéri Önt.
Engedje fel a (
) és a (T°C) gombot, és léptessen végig a nyelv opciókon a (
) gomb
lenyomásával, amíg el nem éri a választani kívánt nyelvet.
8
9
Engedje fel a (
) gombot, és a választáshoz nyomja le a (T°C) gombot.
A kiválasztott nyelvbe történõ belépés után a kijelzõ az “új idõ” (“New time”) beállítását kéri.
Új idõ beállítása
Ezt a funkciót két okból kell beállítani: elõször a nap aktuális idõpontjának a kijelzésére a
képernyõn, másodszor pedig azért, hogy a program vége/késleltetett indítás beállítások
megfelelõen mûködjenek.
A kijelzõn az órát jelzõ számok villognak.
Állítsa be az órát a (
) gomb folyamatos lenyomásával, majd pedig az óra beviteléhez
nyomja le a (T°C) gombot.
Ezután a perceket jelzõ számok kezdenek villogni; a kívánt percérték megjelenéséig nyomja le a (
) gombot, majd pedig a választás beviteléhez nyomja le a (T°C) gombot.
Miután beállította az új idõt, a kijelzõ azt kérdezi Öntõl, hogy be akarja-e állítani az idõ
üzemmódot (“Setting the time mode”).
Az idõ üzemmód beállítása
Az idõ kétféleképpen állítható be.
Az egyik az, ha Ön a program végét vagy a késleltetett indítást az aktuális idõponttól számítva szeretné a program befejezését vagy megkezdését, például azt szeretné, hogy a
program 18.00 órakor fejezõdjön be. Ezt abszolút (“Absolute”) idõ üzemmódnak nevezzük.
A program vége (vagy a késleltetett indítás) funkció használatakor az alábbi példán az látható, hogy a menübeállítási fázisban a abszolút idõ üzemmódot választottuk ki.
PROGRAM END
AT
18:00
PROGRAM VÉGE
18:00 ÓRAKOR
Ezért a program vége idõpont beállításakor (mint a fentiekben látható) a program 18.00
órakor fog befejezõdni.
A másik lehetõség az, ha a program vége idõpontot vagy a késleltetett indítást órák hozzáadásával programozzuk be, például azt szeretnénk, hogy a program 1,5 óra múlva fejezõdjön be. Ezt relatív (“Relative”) idõ üzemmódnak nevezzük.
A program vége (vagy a késleltetett indítás) funkció használatakor az alábbi példán az látható, hogy a menübeállítási fázisban a relatív idõ üzemmódot választottuk ki.
Az idõ üzemmód beállításakor a kijelzõ felteszi a kérdést, hogy Ön a “relatív” (“Relative”)
idõt, vagy – a (
) gombbal léptetve – az “abszolút” (“Absolute”) idõt kívánja-e választani.
A kívánt beállítás beviteléhez nyomja meg a (T°C) gombot.
A kívánt idõ üzemmód bevitele után a kijelzõ a befejezõ hangjelzés engedélyezésének
(“Enable Final Beepeing”) a beállítását kérdezi.
A befejezõ hangjelzés engedélyezése
Itt egy hangjelzés állítható be, amely a mosási ciklus befejezését jelzi.
A(
) gomb lenyomásával léptethetünk az “igen” (“yes”) és a “nem” (“no”) opciók között.
A választás beviteléhez nyomja le a (T°C) gombot, ekkor a kijelzõ a következõ fázisra léptet, és a “memória bekapcsolására” (“Enable memory”) kéri Önt.
A memória bekapcsolása
Ez a funkció akkor hasznos, ha Ön a ruhákat gyakran mossa ugyanazzal a programmal.
A “memória bekapcsolása” (Enable Memory”) funkció kiválasztásával a gép visszaemlékszik a legutoljára használt és a memóriában beállított programra/funkciókra. Ez a funkció
csak a pamut, a finom, a szintetikus és a gyapjú programokkal mûködik. A speciális programcsoporton belül a memória nem õrzi meg a beállításokat.
Válassza ki a (
) és a (T°C) gombbal az “Igen” (“Yes”) vagy a “Nem” (“No”) opciót a választás beviteléhez.
A kijelzõn ekkor egy üzenet jelenik meg, amely az kérdezi, hogy be kívánja-e állítani a
Demo üzemmódot (“Demo mode”).
Demo üzemmód (alapbeállítás – NEM)
Kérjük, hogy ha még nem tette meg, állítsa be a “Nem” (“No”) opciót, mert ez csak szervizcélokat szolgál.
Ha az Infotext menübõl történõ kilépéskor a demo üzemmód nem a “No” opcióra van állítva, akkor a mosóprogram NEM kezdõdik el. A mosási ciklus megkezdõdéséhez a demo
üzemmódot “No”-ra kell beállítani. A /T°C) gombbal a “Nem” (“No”) opcióra történõ belépéskor a készülék megkérdezi Öntõl, hogy ki akar-e lépni a menübõl (“Exit Menu”).
Mindkét opció nagyon hasznos, de úgy érezzük, hogy az abszolút idõ üzemmód elõnyösebb és könnyebben használható, mivel nem szükséges kiszámítani, hogy hány órát kell
hagyni a gép leállása vagy beindulása elõtt.
Kilépés a menübõl
Ha megfelelõnek tartja a kiválasztott beállításokat, akkor a (
) és a (T°C) gombok segítségével az “Igen” (“Yes”) kiválasztásával kiléphet a menübõl.
Ha azonban nincs megelégedve valamelyik kiválasztott beállítással, akkor a menübõl történõ kilépés parancsnál a “Nem”-et (“No”) kell választania, és ebben az esetben az elejérõl kezdheti a programozást. A (T°C) gomb lenyomásával külön-külön beléphet mindegyik
opcióba vagy kihagyhat bizonyos opciókat mindaddig, amíg el nem éri azt az opciót, amelyet be szeretne állítani.
Ha teljesen elégedett a menüválasztással, kiléphet a menübõl, és megkezdõdhet a telepítés tesztelése.
Ha az elsõ telepítés után, egy késõbbi idõpontban, meg szeretné változtatni a menüt, akkor az elejétõl kezdve futtassa végig újra a menüopciókat, és kívánsága szerint változtassa
meg az opciókat.
Az óra sietésekor vagy késésekor szükségessé válhat az “Új idõ beállítása” (“Set New Time”).
A beállítás után a menüopciók a gép memóriájában maradnak, még akkor is, ha kihúzzuk
a csatlakozódugóját vagy ha megszakad az áramellátás.
10
11
IN
PROGRAM END
1H 30M
PROGRAM VÉGE
1 ÓRA 30 PERC MÚLVA
A kezelõszervek ismertetése
B
Start/Szünet gomb Start
START
Szünet
A program beindításához nyomja le egyszer a gombot.
A gép ezután érzékeli a kimosandó ruhaadagot, és arra kéri Önt, hogy várjon.
Példa
PLEASE WAIT
SET PARAMETERS
(KÉREM, VÁRJON, PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA)
Az Infotext kapcsolólap ezután kiírja a program elvégzéséhez szükséges idõt, majd pedig
megkezdõdik a mosási ciklus. Az Infotext a szabványos 6 kg-os adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig tartó idõt, majd pedig a ciklus közben az Infotext korrigálja az
idõtartamot a ruhaadag méretéhez és összetételéhez képest.
Példa
12
END: 1H:50M
WASHING
90
(MOSÁS VÉGE: 1 óra 50 perc)
A mosógép kapcsolólapján lévõ gombokat és beállítótárcsákat az alábbiakban ismertetjük.
A kívánt program és valamelyik opciógomb kiválasztása után az Ön által kiválasztott információ megjelenik az Infotext kijelzõn.
Ha a programok és az opciógombok kompatibilisek egymással, akkor hangjelzés hallható, és a kiválasztott opciógomb feletti lámpa égve marad. Ha olyan opciógombot választ,
amely nem kompatíbilis az Ön által kívánt programmal, akkor egy berregõ hang szólal
meg, és a gomb jelzõlámpája nem világít. A kiválasztásához nyomja meg egyszer, a kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg még egyszer a gombot.
Olvassa el figyelmesen az alábbi ismertetést:
A
Programválasztó tárcsa
A programválasztó tárcsa elfordításakor és az üdvözlõ szöveg eltûnése után az alábbi
adatokat tartalmazó kijelzés jelenik meg:
Feliratok balról jobbra:
1. A centrifugálás sebessége
2. A program neve
3. A mosási hõmérséklet
SZÜNET
A program a mosási ciklus közben bármikor megállítható a Start/Szünet gomb kb. 3 másodpercre történõ lenyomva tartásával, ekkor hangjelzés hallható. A kijelzõn üzenet jelenik
meg, amely a program megszakításáról tájékoztat.
Példa
12
PAUSED PROGRAM
DOOR LOCKED
90
(MEGÁLLÍTOTT PROGRAM, AJTÓ ZÁRVA)
Ha a mosás közben ruhadarabokat szeretne betenni vagy kivenni a gépbõl, várjon 2 percig, amíg a biztonsági berendezés oldja az ajtó rögzítését.
12
PAUSED PROGRAM
DOOR OPEN
90
(MEGÁLLÍTOTT PROGRAM, AJTÓ NYITVA)
Példa
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
A program újraindításához nyomja meg ismét egyszer a Start/Szünet gombot. A kijelzõ a
program folytatásáról tájékoztatja Önt.
(FEHÉR PAMUT, ERÕSEN SZENNYEZETT)
12
13
PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez fordítsa a programválasztó tárcsát a “KI” helyzetbe, majd pedig válasszon egy másik programot. A kijelzõ tájékoztatja Önt a program törlésérõl.
Példa
E
Gyûrõdésvédõ gomb
A gyûrõdésvédõ funkció a lehetõ legkisebb mértékûre csökkenti a ruhák gyûrõdését a
speciális textíliákhoz kialakított, egyedi tervezésû gyûrõdésgátló rendszernek köszönhetõen.
CANCELLED PROGR
KEVERT ANYAGOK: az utolsó két öblítés alatt a víz fokozatosan lehûl, majd pedig egy finom centrifugálás biztosítja az anyagok maximális mértékû “pihentetését”.
(TÖRÖLT PROGRAM)
FINOM ANYAGOK: az utolsó két öblítés után nincs centrifugálás, az anyagok a kivételükig a vízben maradnak. Ha ki szeretné venni a ruhát, nyomja le a “Gyûrõdésvédõ” gombot – ezzel leereszti a vizet a gépbõl.
Állítsa vissza a programválasztó tárcsát a “KI” helyzetbe.
C
Programzár
Ezzel a funkcióval megelõzhetõ, hogy a gyermekek játsszanak az opciógombokkal vagy
megpróbálják a beállított programot megváltoztatni.
A kívánt program és az opciógombok beállítása után nyomja le a Start és a Programzár
gombot. Ezzel “lezáródik” a kapcsolólap.
A funkció a programzár gomb rövid lenyomásával törölhetõ, amíg a gomb feletti lámpa villogni nem kezd. A lámpa villogása közben nyomja le a “Select Spin”
(“Centrifugálás
választása) gombot, és ezután a kijelzõ arról tájékoztat, hogy az opciók már nincsenek lezárva, és további módosítások végezhetõk el.
A késleltetett indítás/program vége idõ beállítása
D
A program vége idõ/késleltetett indítás opciók akkor használhatók, ha Ön azt szeretné,
hogy a mosás egy késõbbi idõpontban (de 24 órán belül) fejezõdjön be.
1. A késleltetett indítás beállítása
Nyomja meg egyszer a késleltetett indítás/program vége gombot, majd nyomja meg az
óra- és percbeállító gombokat (balra és jobbra) a kívánt idõ beállításáig. A kijelzõ visszatér
a programopcióra, ha a gombot 5 másodpercen belül lenyomja.
Nyomja le a Start gombot.
A késleltetett indítás törléséhez tartsa 5 másodpercig lenyomva a gombot.
PAMUT: az utolsó öblítés után a ruhadarabok a kivételükig a vízben maradnak, és a gomb
jelzõlámpája villog.
Ha ki szeretné venni a ruhákat, nyomja le a “Gyûrõdésvédõ” gombot; ekkor a gép leereszti a vizet és kicentrifugálja a ruhákat.
Ha nem akar centrifugálni, hanem csak a vizet akarja leereszteni:
– Állítsa a programválasztó gombot a “KI” helyzetbe.
– Válassza a vízürítõ programot.
– A “Start/Szünet” gomb lenyomásával kapcsolja be újra a készüléket.
“Wash Temperature” (“Mosási hõmérséklet”) gomb ToC
F
A “Mosási hõmérséklet” gomb mindegyik programban a mosási hõmérséklet csökkentését teszi lehetõvé.
A gomb minden egyes lenyomásakor a hõmérséklet 10°C-kal csökken a minimális 15°C
értékig (hideg mosás).
G
“Allergia” gomb
Nyomja meg kétszer a késleltetett indítás/program vége gombot, majd nyomja meg az
óra- és percbeállító gombokat (balra és jobbra) a kívánt idõ beállításáig. A program vége
opcióba történõ belépéskor a kijelzõ azt a legközelebbi idõt mutatja, amelyre a program
befejezési ideje beállítható. Ez az idõpont az Ön igénye szerint kiterjeszthetõ.
MEGJEGYZÉS: A késleltetett indítás/program vége idõ beállítási funkciók használatakor csak
az adagolófiókon keresztül használja a mosószereket. Ha a mosószert a dobba tölti és az
hosszabb ideig a dobban marad, akkor a mosószer a ruhanemû károsodását idézheti elõ.
Az új Sensor Activa rendszernek köszönhetõen ennek a gombnak a lenyomásával egy
speciális, új ciklust aktiválhat a Színtartó és a Kevert anyagok programban. Ez az opció
gyengéden kezeli a ruhaszálakat és a ruhát viselõk finom bõrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb mennyiségû vízben történik, ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez párosul még a dob forgási ciklusainak kombinált mûködése, ahol a víz betöltésére és ürítésére kerül sor. A ruhában lévõ víz mennyisége megnövekszik, így a mosószer tökéletesen kioldódik, ami hatékony tisztítást eredményez. A vízmennyiség az öblítés közben is megnövekszik, így a mosószernyomok is távoznak a szövetszálak közül. Ezt a funkciót finom és érzékeny bõrû emberek számára terveztük, akiknél a legkisebb mosószermaradvány is bõrirritációt vagy allergiát okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és finom szálú anyagok esetében, vagy olyan törülközõanyagoknál is célszerû alkalmazni, amelyek szövetszálai nagyobb mennyiségû mosószert nyel-
14
15
2. Program vége idõ
nek el. A legjobb mosási teljesítmény biztosítása érdekében ez a funkció mindig aktivált a
Finom és a Gyapjú programok esetében.
H
Intenzív gomb
Ennek a csak Pamut ciklusok esetében aktiválható gombnak a lenyomásával mûködésbe
lépnek az új Activa rendszer érzékelõi. Az érzékelõk hatással vannak a kiválasztott hõmérsékletre, amit az egész mosás alatt állandó szinten tartanak, valamint a dob mechanikus
mûködésére.
A dob a döntõ pillanatokban két különbözõ sebességgel forog. Amikor a mosószer behatol a ruhába, a dob úgy forog, hogy a mosószer egyenletesen oszoljon szét; a mosás és
az öblítés közben azonban a maximális tisztítóhatás érdekében növekszik a dob fordulatszáma. Ennek a különleges rendszernek köszönhetõen a PROGRAM IDÕTARTAMÁNAK
NÖVEKEDÉSE NÉLKÜL javul a mosás hatékonysága.
O
Ajtófogantyú
Az ajtó kinyitásához nyomja le az ajtófogantyú belsejében lévõ gombot.
Az ajtó nyitása: A ciklus befejezése után egy speciális biztonsági berendezés akadályozza meg az ajtó azonnali kinyitását. A mosóciklus befejezõdése után és az ajtó kinyitása elõtt várjon 2 percig. A kijelzõn a “DOOR OPEN” (“AJTÓ NYITVA”) felirat jelenik meg, és az ajtó kinyitható.
A biztonság kedvéért ellenõrizze, hogy nincs-e víz a dobban.
P
Mosószertároló fiók
A mosószertároló fiók típustól függõen 3, ill. 4 rekeszre oszlik:
I
A centrifugálás kiválasztása
A mosóprogram kiválasztásakor a kijelzõ tájékoztatást ad az adott programnál engedélyezett maximális centrifugálási sebességrõl. A centrifugálási sebesség kiválasztására szolgáló gomb ismételt lenyomásával a sebesség 100 ford/perc értékenként csökkenthetõ. Az
engedélyezett legkisebb sebesség 400 ford/perc, vagy a gomb folyamatos lenyomva tartásával a centrifugálás igény szerint kiiktatható.
Megjegyzés: ez a típus elektronikus “érzékelõ” berendezéssel van felszerelve,
amely azt ellenõrzi, hogy a ruhaadag megfelelõen van-e kiegyensúlyozva. Ha a
ruhaadag kissé kiegyensúlyozatlan, a gép automatikusan kiegyensúlyozza azt,
hogy azután szokásos centrifugálást végezzen.
Ha több kísérlet után sem állítható helyre az egyensúly, akkor a gép csökkentett
centrifugálási sebességet alkalmaz. Ha a ruhaadag nagyon erõsen kiegyensúlyozatlan, akkor a gép törli a centrifugázási fázist.
Ez elõsegíti a vibráció korlátozását, a zaj csökkentését, illetve a mosógép megbízhatóságának és élettartamának növelését.
M
Nyomógombok jelzõlámpái
A jelzõlámpás gombok a konkrét opciók kiválasztásakor gyulladnak fel.
N
INFOTEXT kijelzése
fordulat/perc x 100
A kiválasztott
program leírása
12
90
– a második “II” jelû fiók a fõmosáshoz használható.
– Folyékony mosószer használata esetén tegye be a speciális tartályt a mosószertároló fiók “II” jelû rekeszébe. Ezáltal
lehetõvé válik, hogy a folyékony mosószer a mosási ciklus
megfelelõ fázisában kerüljön bele a dobba.
– Ezt a speciális tartályt a mosószertároló fiók “II” jelzésû rekeszébe kell betenni akkor is, ha ön az “ÖBLÍTÉS” programot FEHÉRÍTÕ ciklusként kívánja használni.
MEGJEGYZÉS: BIZONYOS MOSÓSZEREKET NEHÉZ
ELTÁVOLÍTANI. EZEK ESETÉBEN A DOBBAN ELHELYEZENDÕ SPECIÁLIS ADAGOLÓ HASZNÁLATÁT JAVASOLJUK.
– Az egyes típusokban megtalálható "cl" jelû fiók a fehérítõ
anyagokhoz használható. A gép úgy van programozva,
hogy a fehérítõt automatikusan szívja be a pamut program
elsõ öblítése során.
– a“
“ jelû fiók speciális adalékokat, lágyítószereket, parfümöket, keményítõt, élénkítõ szereket stb. tartalmaz.
A gép úgy van beprogramozva, hogy az összes mosási ciklusban az utolsó öblítési fázisban automatikusan szívja be az adalékanyagokat.
Hõm., °C
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
– az elsõ “I” jelû fiók az elõmosás közben használható;
A kiválasztott
program max.
hõmérséklete
MEGJEGYZÉS: A HARMADIK ILL. NEGYEDIK REKESZBE CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD TÖLTENI.
A kiválasztott program gyors centrifugálása
16
17
SPECIÁLIS “GYORS CENTRIFUGÁLÁS” PROGRAM
A “GYORS CENTRIFUGÁLÁS” program maximális centrifugálást végez (amely
a megfelelõ gombbal csökkenthetõ).
Programválasztó
Az anyagtípusoknak és a szennyezettségi szintnek megfelelõen a mosógép 4 különbözõ
programsávval rendelkezik, amelyek a következõk: mosási ciklus, a ciklus hõmérséklete
és a ciklus hossza (lásd a mosóprogramok táblázatát).
1. Nem érzékeny anyagok
A programot alapos mosáshoz és öblítéshez, valamint tökéletes öblítést biztosító centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás hatékonyabb vízeltávolítást eredményez.
2. Kevert és szintetikus anyagok
A fõmosás és az öblítés a dob forgási ritmusának és a vízszintnek köszönhetõen biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugálás azt jelenti, hogy a textíliák kevésbé gyûrõdnek össze.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
“MIX & WASH” VEGYES MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy rendszer, amely 2 nagyszerû elõnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
• különbözõ típusú textíliák együtt moshatók (pl. pamut + szintetikus anyag
stb.) NEM SZÍNTARTÓ;
• a mosás jelentõs energia-megtakarítással végezhetõ.
3. Különlegesen finomszálú anyagok
Ez az új mosási ciklus a mosást és az áztatást váltogatja egymással, és használatát olyan nagyon finomszálú anyagokhoz javasoljuk, mint a gépi mosásra alkalmas tiszta gyapjú. A legjobb eredmények elérése érdekében a mosás és az
öblítés magas vízszinttel történik.
4. Speciális programok
SPECIÁLIS “KÉZI MOSÁS”
A mosógép finom “kézi mosás” programmal is rendelkezik. Ezzel a programmal azok a ruhadarabok moshatók ki, amelyek címkéjén a “Csak kézzel mosható” felirat található. A program 30°C hõmérsékleten mûködik, két öblítést és
egy lassú centrifugálást hajt végre.
SPECIÁLIS “ÖBLÍTÉS” PROGRAM
Ez a program három öblítést végez közepes centrifugálási sebességgel (ami a
megfelelõ gombbal csökkenthetõ vagy kihagyható). Bármilyen típusú anyag
öblítéséhez használható, pl. a kézi mosást követõen.
Ez a program fehérítési ciklusként is használható (ld. a mosóprogramok táblázatát).
A “Mix & Wash” program hõmérséklete 40°C, váltakozó dinamikus fázisokkal
(a dob forog) és statikus fázisokkal (a textíliák áztatása nyugalmi állapotban)
rendelkezik, a program idõtartama csaknem eléri a 3 órát.
Az egész ciklus energiafogyasztása mindössze 850 W/h.
Fontos!
• az új színes ruhák elsõ mosását elkülönítetten kell végezni;
• soha ne keverjen össze NEM SZÍNTARTÓ textíliákat.
32 PERCES GYORS PROGRAM
A 32 perces gyors program körülbelül 30 perc alatt elvégezhetõ mosási ciklust
tesz lehetõvé legfeljebb 2 kg-os adaggal és max. 50°C hõmérsékleten.
A “32 perces gyors program” kiválasztásakor ne felejtse el, hogy a mosóporos
dobozon ajánlott mennyiségnek csak a 20%-át javasoljuk felhasználni. A mosószert a fõ mosás rekeszébe (II-vel jelölve) kell beönteni.
Fõmosás
Automatikus fél adag
A mosógép automatikus vízszintbeállító rendszerrel rendelkezik.
A rendszer a konkrét ruhaadagnak megfelelõen teszi lehetõvé a mosáshoz és az öblítéshez szükséges vízmennyiség használatát.
Ez a víz- és az áramfogyasztás csökkenését eredményezi a mosási és az öblítési teljesítmény romlása nélkül.
A felhasznált víz- és árammennyiség valójában mindig a ruhaadag nagyságával arányos.
A mosógép automatikusan kitûnõ mosási eredményeket biztosít minimális költségek és a
környezetvédelem figyelembevétele mellett.
18
19
A ruhanemû szétválogatása
A helyes mosási mód
– Javasoljuk, hogy csak a vízzel és mosószerrel mosható ruhadarabokat mossa a gépben, a vegytisztítással tisztítandókat viszont ne.
– Ha pokrócot, ágytakarót vagy más nehéz ruhanemût kell mosnia, akkor célszerû a centrifugálást kihagyni.
– A szövet típusa, a szennyezettség mértéke és a mosási hõmérséklet szerint válogassa
szét a ruhákat: tartsa be a ruhákon található címkék utasításait.
Forró vízben mosható ruha
A ruha elõkészítése
A) Az egyes ruhadarabokon található címkék alapján válogassa szét a ruhadarabokat. Mindig ellenõrizze az
ápolásra vonatkozó címkéket.
A ruha berakása a gépbe
B) Nyissa ki az ajtót.
C) Tegye be a ruhát a mosógépbe.
Csukja be az ajtót, és ügyeljen arra, hogy egyik ruhadarab se akadályozza a zárat vagy az ajtótömítést.
Színes, könnyen kezelhetõ anyagok
Finom anyagok és gyapjú
– Az alábbi szimbólumokkal jelölt anyagok nem alkalmasak a gépi mosásra:
Vegytisztítás
A nagyon finom ruhanemû (pl. függöny, alsónemû, harisnyanadrág stb.) esetében mosóháló vagy mosózsák használata ajánlott.
– A gépben mosható gyapjútermékeket a “Tiszta gyapjú”
szimbólummal, valamint
a “nem mattosodó” vagy a “gépben mosható” címkével kell ellátni.
– Az új színes ruhák gyakran eresztik a színüket.
Emiatt a velük együtt mosott más világos ruhadarabok is elszínezõdhetnek.
Ezért azt javasoljuk, hogy a színes ruhadarabokat elõször elkülönítve kell kimosni.
A további mosások alkalmával a színtartó ruhadarabok a fehérnemûvel együtt legfeljebb 40°C-on moshatóak.
Nem mosható
Megjegyzés: a ruhadarabok szétválogatásakor
– ellenõrizze, hogy nincsenek-e fémtárgyak a ruhadarabokban (pl. iratkapcsok, biztosítótûk, gombostûk,
pénzérmék stb.);
– ha a gép a garanciaidõn belül hibásodik meg, és a
hibát a gépben talált idegen tárgyak okozták, akkor
a szerelõ kihívásáért munkadíj számítható fel;
– gombolja be a párnahuzatokat, húzza fel a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat, szíjakat és a köntösök hosszú zsinórjait;
– szedje le a függönycsipeszeket;
– figyeljen a ruhadarabokon lévõ címkékre;
– ha a ruhadarabok szétválogatásakor rászáradt foltokat észlel, akkor speciális tisztítószerrel vagy folteltávolítóval távolítsa el a foltokat.
A mosószer behelyezése a gépbe
D) Nyissa ki a fiókot, válassza ki a mosószert, és a gyártó utasításainak, valamint az 24. oldalon található tanácsoknak megfelelõen tegye bele a megfelelõ mosószermennyiséget.
Töltse be az egyéb mosási segédanyagokat (ld. az
24. oldalt). Csukja be a fiókot.
A közvetlenül a dobba helyezendõ folyékony mosószerek esetében az ajánlott adagolót kell használni.
A mosóprogram kiválasztása
A legmegfelelõbb program kiválasztásához olvassa el a programtájékoztatót.
A program kiválasztása a programválasztó gomb jobbra fordításával és a programszámnak a mutatóra állításával történik.
Ellenõrizze, hogy a csap ki van-e nyitva és a kifolyócsõ megfelelõen van-e elhelyezve.
Szükség esetén nyomja le a kiegészítõ funkciógombokat.
Nyomja le a Start gombot, ekkor beindul a program.
A program befejezõdésekor
– A kijelzõn az “AJTÓ ZÁRVA – VÁRJON A NYITÁSRA” (“DOOR LOCKED-WAIT TO
OPEN”) felirat olvasható.
– 2 perc elteltével a “PROGRAM VÉGE – AJTÓ NYITVA” (“PROGRAM ENDED – DOOR
OPEN”) felirat jelenik meg a kijelzõn.
– Kapcsolja ki a gépet a szabályozógomb KI helyzetbe fordításával.
– Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
Minden használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és zárja el a vízcsapot.
– Javasoljuk, hogy a mosandó adag ne álljon csupán
törülközõkbõl, mert a nagy mennyiségû víz felszívása miatt túlságosan nehézzé válik, és így túlságosan
nehéznek bizonyulhat a dob számára.
20
21
PROGRAMTÁBLÁZAT
VÁLASZTÓ
GOMB
INFOTEXT
kijelzése
MAX.
SÚLY
kg*
Hõmérséklet
■
Mosószeradag
Fehér
elõmosással
90
P
FEHÉR
PAMUT,
ERÕSEN
SZENNYEZETT
6/5/4
max.
90o
• • •
Színtartó
60 **
SZÍNES
PAMUT
SZÍNTARTÓ
6/5/4
max.
60o
• •
Színtartó
40
PAMUT
ENYHÉN
SZENNYEZETT
6/5/4
max.
30o
• •
Nem
színtartó
30
PAMUT
NEM SZÍNTARTÓ
6/5/4
max.
90o
• • •
Színtartó,
elõmosás
60
P
KEVERT
ANYAGOK
3/2,5/2
max.
60o
• •
Színtartó
50 **
SZINTETIKUS
ÁTLAGOSAN
SZENNYEZETT
A centrifugálás sebessége csökkenthetõ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a centrifuga választókapcsolójával végezhetõ el.
3/2,5/2
max.
50o
• •
■
Nem
színtartó
40
SZINTETIKUS
3/2,5/2
max.
40o
• •
Finom
40
FINOM
1,5
max.
40o
• •
“GÉPPEL
MOSHATÓ”
gyapjúáru
40 **
GYAPJÚ
1
max.
40o
• •
30
SPECIÁLIS
KÉZI
MOSÁS
1
max.
30o
• •
Öblítés
CSAK
ÖBLÍTÉS
–
–
Gyors
centrifugálás
CSAK
CENTRIFUGÁLÁS
–
–
Csak
vízürítés
CSAK
VÍZÜRÍTÉS
–
–
PROGRAM
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
Pamut, vegyes
Kevert és szintetikus,
Vegyes, nem érzékeny
anyagok
Szintetikus (nejlon,
perlon), vegyes pamut
Nagyon finom anyagok
Kézi mosás
I
II
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket.
Erõsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3 kg-ra.
* CM 146 HTXT, CM 126 TXT, CM 106 TXT: elsõ érték (pl. 6 kg)
C 125 TXT, C 105 TXT, CS 125 TXT, CS 105 TXT: második érték (pl. 5 kg)
CY 104 TXT: harmadik érték (pl. 4 kg)
** Alacsony hõmérsékletû mosáshoz is ajánlott program (a jelzett max. hõmérséklet alatt).
Programok a CENELEC EN 60456 szerint.
A mosási hõmérséklet gombok minden programban lehetõvé teszik a mosási hõmérséklet csökkentését.
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítõszerrel
kell kezelnünk, akkor a foltok elõzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítõszert a folyékony fehérítõ-tartóba, amely a mosószeres fiók “II”
jelû rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális “ÖBLÍTÉS” programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a “KI” helyzetbe, tegye
be a többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelõbb programmal.
•
Speciális lehetõségek
Mix & Wash
vegyes
program
40
MIX &
WASH
6/5/4
max.
40o
• •
Gyors 32
perces
50
SPECIÁLIS
32 PERCES
2
max.
50o
•
22
23
Mosószerek, mosási segédeszközök és
felhasználható mennyiségek
A mosószer kiválasztása
Általános rendeltetésû mosószerek
– A mosóporok fehérítõanyaggal együtt az alapos mosáshoz, különösen a forró mosóprogramokhoz (60°C és felette) alkalmasak az erõsen szennyezett és foltos ruhák kimosásához.
– A folyékony mosószerek elsõsorban a zsíros foltokhoz, pl. zsírnyomokhoz, kozmetikum- és olajnyomokhoz alkalmasak.
– Ezek a mosószerek nem alkalmasak a foltos ruhákhoz, mivel fehérítõszert nem tartalmaznak.
– A biológiai mosószerek az igazán alapos mosáshoz használhatóak.
Speciális mosószerek
– Mosószerek színes és finom ruhákhoz, fehérítõ hozzáadása nélkül, gyakran optikai
világosítószer nélkül, a szín megtartásához.
– Mosószerek alapos mosáshoz, fehérítõ vagy enzimek hozzáadása nélkül, különösen
a pamutszálak kezeléséhez alkalmasak.
– Függönymosó szerek optikai világosítószerek nélkül, amelyek ellenállnak a fénynek, és megakadályozzák a napsugárzás okozta sárgulást.
– Speciális mosószerek a kémiai anyagok programozott használatához, a szövet típusától, a szennyezettség mértékétõl és a víz keménységétõl függõen.
Alapmosószerek, lágyítószerek, fehérítõk/folteltávolítók külön-külön is beadagolhatóak.
Mosáshoz használható segédeszközök
– A vízlágyító használatakor kevesebb mosószerre van szükség azokon a helyeken,
ahol a víz keménységi besorolása kemény vagy nagyon kemény.
– Elõmosó anyagok a foltok programozott kezeléséhez a fõmosás elõtt.
Használatuk eredményeképpen a mosás alacsonyabb hõmérsékleten vagy fehérítõmentes mosószerrel végezhetõ.
– A szövetlágyító megakadályozza a statikus felhalmozódást a szintetikus anyagokban,
és lágyítja a szöveteket.
Ha Önnek van szárítógépe, akkor a ruhanemû szövetlágyító használata nélkül is lágyul.
Ne öntsön hígítószereket a mosógépbe!
A mosószereket és az egyéb tisztítószereket tartsa távol a gyermekektõl.
A mosószer beöntése elõtt ellenõrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a mosószertároló fiókban.
Adagolás
Csak olyan mosószereket használjon, amelyek mosógépben történõ használatra alkalmasak.
A szennyezettség mértékének és a kiválasztandó mosószer típusának a figyelembevételével a legjobb eredményeket érheti el a mosás során, a vegyszerek minimális mértékû használata és a ruhanemû legkörültekintõbb ápolása mellett.
A felhasználandó mosószer mennyisége az alábbiaktól függ:
– a víz keménysége: a víz keménységétõl és a felhasznált mosószer típusától függõen
csökkenthetõ a mosószer mennyisége.
– a szennyezettség mértéke: a szennyezettség mértékétõl függõen csökkenthetõ a mosószer mennyisége.
– a ruha mennyisége: kis mennyiségû ruha mosása esetén csökkenthetõ a mosószer
mennyisége.
A finom ruhanemû mosásához a mosószeres dobozon feltûntetett mennyiségek gyakran
már a csökkentett mosási adagra vonatkoznak.
Tartsa be az adagolási utasításokat!
A mosópor adagolása
Normál és kis koncentrációjú mosószerek esetében: átlagosan szennyezett ruhanemûhöz válasszon elõmosás nélküli programot.
A mosóport helyezze a fiók II. rekeszébe.
Az erõsen szennyezett ruhanemûhöz válasszon elõmosó programot.
Tegye a mosópor 1/4 részét az I. rekeszbe, 3/4 részét pedig a II. rekeszbe.
Vízlágyító használatakor elõször a mosóport, majd pedig a vízlágyítót töltse be a II. rekeszbe.
A nagy koncentrációjú mosószerek esetében pontosan kövesse a csomagon lévõ utasításokat az adag típusát és mennyiségét illetõen.
A mosószer felvételének ellenõrzésével összefüggõ nehézségek elkerülése érdekében
használja a mosószeres dobozban lévõ adagolópoharakat.
A folyékony mosószer adagolása
A folyékony mosószerek a mosószer csomagolásán található utasításoknak megfelelõen
használhatók az összes elõmosás nélküli program esetében, a dobba helyezett speciális
tartály felhasználásával, vagy – az arra alkalmas készüléknél – a folyékony mosószerek
számára kialakított speciális betétben.
Az adagolással kapcsolatos részletek általában megtalálhatók a mosószeres dobozon.
Tartsa be az ott olvasható utasításokat.
24
25
Tisztítás és karbantartás
A készülék szállítása és hosszabb ideig
történõ tárolása
Ne használjon alkoholbázisú tisztítószereket és/vagy hígítót a mosógép külsõ oldalán, hanem csak törölje le nedves ruhával. A mosógép nagyon kevés karbantartást igényel.
– A fiókos tárolórekeszek tisztítása.
– A szûrõ tisztítása.
A készülék szállításakor, vagy ha hosszú ideig fûtetlen
helyiségben tároljuk, a csövekben maradt vizet teljes
egészében el kell távolítani.
Kapcsolja ki a hálózati ellátást, akassza le a tömlõt és
irányítsa lefelé egy edénybe, amíg az összes víz el nem
távozik belõle.
Ezután ismételje meg a mûveletet fordított sorrendben.
A fiókos tárolórekeszek tisztítása
Bár nem feltétlenül szükséges, de célszerû idõnként
megtisztítani a fehérítõszereket és az adalékanyagokat
tartalmazó rekeszeket.
A) Ehhez erõltetés nélkül egyszerûen csak húzza ki a rekeszeket.
B) Folyó víz alatt mossa ki a rekeszeket.
C) Tegyen vissza mindent a helyére.
A szûrõ tisztítása
A mosógép speciális szûrõvel rendelkezik az olyan nagyobb lerakódások kezelésére, amelyek eltömíthetik az
ürítõtömlõt (pénzérmék, gombok stb.), és amelyek így
könnyen kivehetõk.
A tisztítási mûvelet a következõ:
1. Alulról kifelé és felfelé húzva óvatosan húzza ki a védõlemezt.
2. Használja a védõlemezt a még a szûrõben lévõ víz összegyûjtésére.
3. Fordítsa el a szûrõt balra ütközésig, vegye ki és tisztítsa meg.
A tisztítás után szerelje vissza a szûrõt az elõzõekkel
fordított sorrendben.
4. Tegye vissza a peremlapot.
26
27
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
Mi lehet az oka?
Saját kezûleg elhárítható hibák
A szerviz hívása elõtt kérjük, fussa át az alábbi ellenõrzõlistát. Díjat számítunk fel abban az
esetben, ha a gépet üzemképes állapotban találjuk, illetve ha a gépet rosszul telepítették
vagy helytelenül használták. Ha a javasolt ellenõrzések elvégzése után a probléma továbbra is fennáll, kérjük, hívja a szerviz szakembereit, mert elõfordulhat, hogy telefonon
keresztül is tudnak segítséget nyújtani.
PROBLÉMA
1. Egyik program sem mûködik
OKA
A csatlakozódugó nincs bedugaszolva.
A gép nincs bekapcsolva.
Hálózatkimaradás.
Kiégett a biztosíték.
Az ajtó nyitva van.
Az RCD szétkapcsolt (kioldókapcsoló).
A késleltetett indítás van bekapcsolva.
HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Dugja be a csatlakozódugót.
Kapcsolja be a gépet.
Ellenõrizze és olvassa el a
“Hálózatkimaradás” részt.
Ellenõrizze.
Csukja be az ajtót.
Állítsa vissza az RCD-t.
Ellenõrizze.
2. A gép nem telik meg vízzel
Ld. az 1. okot.
A vízellátás el van zárva.
A programválasztó nincs jól beállítva.
Ellenõrizze.
Kapcsolja be a vízellátást.
Állítsa be megfelelõen a
programválasztót.
3. Nem folyik ki a víz
Megcsavarodott az ürítõtõmlõ.
Idegen tárgy van a szûrõben.
Hibásan van a csõ bekötve a gépbe.
Egyenesítse ki a tömlõt.
Vizsgálja meg a szûrõt.
Ellenõrizze a telepítést.
4. Víz van a padlón a mosógép
körül
Szivárog a tömítés a csap és
a vízbevezetõ tömlõ között.
Ruhaszálak vagy piszok van az ajtó
gumitömítése és az ajtóüveg között.
Cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Töltse fel újra a gépet, és tartsa
tisztán az ajtó gumitömítését/az
ajtóüveget.
Ellenõrizze a csõbekötést.
Hibás a csõbekötés.
5. A gép nem centrifugál
A gép még nem ürítette le a vizet.
A “centrifugálás kikapcsolva” opció
van beállítva (csak bizonyos
típusoknál).
Kiegyensúlyozatlan a ruhaadag.
6. A gép erõsen rázkódik
a centrifugálás közben
A mosógép nincs megfelelõen
vízszintbe állítva.
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva.
A szállítókeret nincs eltávolítva.
28
OKA
HIBA MEGSZÜNTETÉSE
7. Nem nyílik ki az ajtó
Nem telt el két perc a program befejezõdése óta.
Várjon két percet.
8. Hibaüzenetek a kijelzõn:
0, 1, 5, 7, 8, 9
–
Hívja ki a szervizt.
9. Hibaüzenet a kijelzõn: 2
Nincs víztöltés.
Ellenõrizze, hogy be van-e kapcsolva
a vízellátás.
10. Hibaüzenet a kijelzõn: 3
Nincs leszivattyúzás.
Ellenõrizze a kifolyócsövet.
Ellenõrizze, hogy a kifolyócsõ nincs-e
megcsavarodva.
11. Hibaüzenet a kijelzõn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Várjon néhány percet a gép
kiürüléséig.
Ellenõrizze.
Rendezze el egyenletesen a
ruhaadagot.
Állítsa be a szabályozólábakat.
Rendezze el egyenletesen
a ruhanemût.
Távolítsa el a szállítókeretet
(ld. a telepítéssel foglalkozó részt).
29
Ügyfélszolgálat
Nem valószínû, hogy a víz látható a dobban! Ez a legújabb
technológiának köszönhetõ, amelynek révén ugyanolyan mosási és öblítési minõség érhetõ el, de kisebb vízfelhasználás
mellett.
Megjegyzés:
A környezetbarát, foszfátmentes mosószerek használata (ellenõrizze a mosószeres dobozon lévõ adatokat) az alábbi eredményekkel járhat:
– elõfordulhat, hogy az öblítõvíz zavarosabb a szuszpenzióban lévõ fehér por (zeolitok)
jelenléte miatt, de ez nem befolyásolja kedvezõtlenül az öblítési hatásfokot;
– fehér por jelenléte a ruhán a mosást követõen, amelyet a szövetanyag nem nyelt el, ez
azonban nem változtatja meg az anyag színét;
– a hab utolsó öblítõvízben való jelenléte nem feltétlenül azt jelzi, hogy gyenge minõségû
volt az öblítés;
– több öblítési ciklus elvégzése ezekben az esetekben semmilyen célt sem szolgál.
A készülékhez garanciajegy tartozik, amely a Candy szerviz díjmentes igénybevételét teszi lehetõvé.
Õrizze meg a vásárláskor a kiskereskedõtõl kapott blokkot, hogy szükség esetén bemutathassa azt a kiérkezõ szerelõnek.
Ha a mosógép hibásnak látszik vagy nem mûködik megfelelõen, akkor a szerviz kihívása
elõtt javasoljuk, hogy végezze el a Hibaelhárítás c. részben található ellenõrzéseket.
Ha az összes javasolt ellenõrzés elvégzése után továbbra sem szûnik meg a probléma,
kérjük, tárcsázza a szerviznek a kézikönyv hátoldalán található telefonszámát.
A telefonhívás díjáért Ön közvetlenül a szervizzel kerül kapcsolatba. Fontos, hogy közölje
a szerviz szakemberével a termék típus- és sorozatszámát, amely a mosógép elülsõ részén (az ajtó körüli részen) lévõ adattáblán található (3-as számmal kezdõdõ 16 karakter).
Így a szerviz szakembere konkrétabban tud választ adni az Ön kérdésére.
2. ábra
Mûszaki adatok
CM 146 HTXT
CM 126 TXT
CM 106 TXT
Max. száraz ruhaadag
Víznyomás
Méretek:
Szélesség
Mélység
Magasság
C 125 TXT
C 105 TXT
CS 125 TXT
CS 105 TXT
5 kg
(0,5–10 bar)
0,05–1 MPa
6 kg
(0,5–10 bar)
0,05–1 MPa
60 cm
54 cm
85 cm
60 cm
52/40 cm
85 cm
CY 104 TXT
4 kg
(0,5–10 bar)
0,05–1 MPa
60 cm
33 cm
85 cm
Megjegyzés: Az elektromos adatokkal kapcsolatos részleteket ld. a mosógép elülsõ részén (az ablakrésznél) lévõ adatlapon.
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késõbbi módosításainak.
30
31
Telepítés
Vízellátás
A gép csomagolóanyagának az eltávolítása után végezze el a
következõket (a CY 104 TXT típust kivéve!):
A gép hátoldalán:
1) Csavarozza ki a középsõ csavart (A); csavarozza ki a 4 oldalsó csavart (B) és vegye le a kereszttartót (C).
2) Döntse elõre a gépet, és lefelé húzva vegye ki a kétoldalt
lévõ két polisztirol blokkot tartalmazó mûanyag zsákokat.
3) Nyomja be a dugót a nyílásba (a dugó a kezelési utasításhoz mellékelt borítékban található).
A gép 3/4" méretû, a végein szorítókarikákkal ellátott bevezetõ tömlõvel rendelkezik, amelynek egyik vége a készülék menetes csatlakozójára, másik vége pedig a
hidegvizes hálózati csapra csatlakoztatható.
CY 104 TXT típust esetén (I. ábra):
1) Csavarozza ki a középsõ rudat (A), a két oldalcsavart (C),
vegye ki a kereszttartót (D) és a hozzátartozó mûanyag távtartót.
2) Csavarozza le és vegye ki a két rudat (B). Ekkor a 2 mûanyag távtartó beleesik a gépbe.
3) Döntse meg elõre a gépet, és vegye ki a beesett mûanyag
távtartókat.
4) Tegye be a nyílásokba az utasításokat tartalmazó borítékban található zárósapkákat.
A készüléket új tömlõgarnitúrával kell a vízhálózatra csatlakoztatni. A régi tömlõgarnitúrákat nem szabad újra
használni.
A készüléket csak hidegvizes hálózati csapra szabad
csatlakoztatni.
A 40°C feletti melegvizes csapra történõ csatlakoztatás
egyes finom szövetek károsodását idézheti elõ.
I. ábra
Acqua-stop
A készülékkel együtt szállított bevezetõ tömlõ kettõs bevonattal rendelkezik és egy vízszelepet foglal magában.
Ha a belsõ tömlõ elszakad, a vízzel történõ elárasztás
megakadályozására a szelep automatikusan elzárja a
vízellátást. A jelzõlámpa pirosra vált. Ebben az esetben
azonnal zárja el a vízellátást, és szereltessen be egy új
bevezetõ tömlõt a Candy szervizzel.
Megjegyzés: A mosógép és a vízvezeték-hálózat elkülönítése érdekében célszerû minden egyes mosás után elzárni a csapot.
Az ábrán látható módon rögzítse alulra a hullámlemezt.
A gép vízszintbe állításához használja az elülsõ lábakat.
a) Fordítsa el az anyát az óramutató járásával megegyezõ irányban (jobbra), hogy szabaddá váljon lábszabályozó csavar.
Ha a bevezetõ tömlõ csatlakozási pontja megváltozik, ellenõrizze, hogy a bevezetõ tömlõn
lévõ 3/4” menetes szorítókarika stabilan csatlakozik-e az elektromos szelepes csatlakozóhoz.
A mosógép megfelelõ mûködéséhez az ürítõ tömlõ kivezetõ végének (szájának) legalább 50 cm-re és legfeljebb 85 cm-re kell lennie a talajtól.
b) A készülék megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez
forgassa el a lábat, amíg az stabilan meg nem áll a
padlón.
c) Rögzítse a lábat a megfelelõ helyzetben az anya óramutató járásával ellentétes irányban (balra) csavarásával, amíg az neki nem feszül a gép aljának.
Megjegyzés: javasoljuk, hogy a gép esetleges késõbbi szállításához õrizze meg
a kereszttartót, a rudakat és a csavarokat. A gyártó nem vállal felelõsséget azokért a gépsérülésekért, amelyek a szerkezet kioldásával kapcsolatos szabályok
be nem tartása miatt következnek be.
A telepítés költségei a felhasználót terhelik.
32
33
Elektromos ellátás és biztonsággal
kapcsolatos tanácsok
A mosógépek egy fázisú, 230 V, 50 Hz feszültségû készülékek. Ellenõrizze, hogy a vezeték elég nagy teljesítményû-e a legalább 3,0 kW biztosításához, majd pedig csatlakoztassa a dugót egy 10 A-es földelt csatlakozóaljzatba.
A telepítés után a készüléket úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhetõ legyen.
Ellenõrizze, hogy otthonának elektromos hálózata rendelkezik-e földelõrendszerrel.
A csatlakozóaljzatnak és a készülék csatlakozódugójának azonos típusúnak kell lennie.
Általában nem tanácsos elosztók és/vagy hosszabbítók használata.
Mindegyik Candy mosógép megfelel a Quality Trademark Institute által megfogalmazott
biztonsági követelményeknek.
A gyártó minden felelõsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elõforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzõk megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement